The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

MUHAMAD HUSAINI BIN MOHAMAD KAMILAN
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL

(BINAAN BANGUNAN)

Lampiran M2

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL

http://www.uthm.edu.my

LAPORAN PORTFOLIO

LATIHAN MENGAJAR SESI mac – julai 2022

disediakan oleh

NAMA : MUHAMAD HUSAINI BIN
MOHAMAD KAMILAN

NO. Matrik : DB 180163

NO. TEL : 013-6786020

EMAIL : [email protected]

Pensyarah Penyelia
TS DR. YUSMARWATI BINTI YUSOF
Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional UTHM
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Pensyarah Pembimbing
PUAN SUZIELAHYATI BINTI YAHYA
Penolong Ketua Program Diploma Kejuruteraan Awam

Politeknik Sultan Idris Shah

ISI KANDUNGAN LAMPIRAN MUKA SURAT
BIL. PERKARA 1-3

1 MAKLUMAT PELATIH

2 VISI DAN MISI UTHM 4-5

3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 6-7

4 FALSAFAH PENDIDIKAN GURU 8-9

5 STANDARD GURU MALAYSIA 10-13

6 TATASUSILA PROFESIONAL PERGURUAN 14-17
MALAYSIA 18-19
20-22
7 LAGU GURU MALAYSIA 23-24

8 LATAR BELAKANG DAN MAKLUMAT
INSTITUSI LATIHAN MENGAJAR

9 TAKWIM INSTITUSI LATIHAN MENGAJAR LAMPIRAN A

10 JADUAL WAKTU LATIHAN MENGAJAR LAMPIRAN B 25-29

11 SILIBUS KURSUS/ MATA PELAJARAN LAMPIRAN C 30-79
LAMPIRAN D 80-81
12 SENARAI RUJUKAN/ BAHAN KURSUS/ MATA LAMPIRAN E 82-87
PELAJARAN LAMPIRAN F 88-148

13 RANCANGAN KERJA BAGI TEMPOH LATIHAN
MENGAJAR

14 RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN

15 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LAMPIRAN G 149-649
16 JURNAL REFLEKSI LAMPIRAN H 650-684

17 BAHAN PENGAJARAN LAMPIRAN I 685-690

18 SOALAN KUIZ/ UJIAN/ PEPERIKSAAN LAMPIRAN J 691-695

19 SKEMA PEMARKAHAN KUIZ/ UJIAN/ LAMPIRAN K 696-704
PEPERIKSAAN LAMPIRAN L 705-707
LAMPIRAN M 708-710
20 SENARAI NAMA PELAJAR (KEHADIRAN) LAMPIRAN N 711-726

21 MARKAH PENCAPAIAN PELAJAR

22 LAPORAN AKTIVITI LATIHAN MENGAJAR

MAKLUMAT
PELATIH

1

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN Lampiran M3
VOKASIONAL
GAMBAR
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PASSPORT
86400 PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR
DARUL TA’ZIM TERKINI

TEL : 07- 4564114 /4011 FAX : 07-4536585
http://www.uthm.edu.my

MAKLUMAT PELATIH

PROGRAM LATIHAN MENGAJAR

(Kembalikan 2 salinan kepada Penyelaras LM)

Nama Pelatih: MUHAMAD HUSAINI BIN MOHAMAD KAMILAN
(Dengan Huruf Besar)

No. Mykad: 980221-05-5125 No. Matrik: DB 180163
No. Tel. Bimbit/Rumah: 013-6786020 E-mail: [email protected]

Program Pengajian: IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Bidang Pengkhususan: BINAAN BANGUNAN

Alamat Tetap: NO 110, BLOK 5, FELDA PALONG 9, 73430 GEMAS, NEGERI
SEMBILAN

Nama Waris: MOHAMAD KAMILAN BIN JIMIN

Alamat Waris: NO 110, BLOK 5, FELDA PALONG 9, 73430 GEMAS, NEGERI
SEMBILAN

No. Tel. Bimbit/Rumah: 013-6137892 E-mail: -

Tempat Latihan: POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

(Nama
Institusi/Sekolah)

Alamat Semasa POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH, SUNGAI LANG,
Latihan Mengajar: 45100 SUNGAI AYER TAWAR, SELANGOR

No. Tel. Bimbit/Rumah: 013-6786020 No. Fax:

2

Nama Pengarah/ Ts ZULKARNAIN BIN SHAHADAN No. Tel. 019-910 7071
Pengetua: PUAN SUZIELAHYATI BINTI YAHYA No. Tel. 019-735 7574
TS DR. YUSMARWATI BINTI YUSOF
Nama Pembimbing :

Nama Penyelia :

Tarikh: 8 JULAI 2022 husainiT. Tangan Pelatih:

3

VISI UTHM
&

MISI UTHM

4

5

FALSAFAH
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

6

7

FALSAFAH
PENDIDIKAN

GURU

8

9

STANDARD
GURU

MALAYSIA

10

11

12

13

TATASUSILA
PROFESIONAL
PERGURUAN

MALAYSIA

14

TATASUSILA PROFESIONAL PERGURUAN MALAYSIA

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah
pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan
berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah
pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan
prinsip-prinsip Rukun Negara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan
mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan
mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab untuk membimbing anak muda untuk
mencapai kemajuan sepenuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai
panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang
setinggi-tingginya :

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental,

emosi, politik, ekonomi, keturunan atau agama.
3. Merahsiakan maklumat iktisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang

berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjahnya sendiri atau dalam

matapelajaran-matapelajaran yang diajar dalam bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan

contoh yang baik kepada pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan iktisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan

dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran
kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

15

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi

pendidikan dengan rumahtangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah

tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada
sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan
menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi
ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh
menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan
pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan prinsip Rukun Negara.

2. Memupuk dalam diri setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan
berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan
budaya, keturunan dan agama.

3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab
sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang
kegiatan masyarakat.

4. Manggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu bapa, institusi
pendidikan dan masyarakat.

5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan
kecendikiawanan masyarakat.

6. Berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani
kehidupan sehari-hari dengan baik.

16

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN
1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan
nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh
menjatuhkan maruah seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam sebarang kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami
sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan
bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baharu dalam
profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

17

LAGU GURU
MALAYSIA

18

19

MAKLUMAT
INSTITUSI
LATIHAN
MENGAJAR

20

LATAR BELAKANG DAN MAKLUMAT INSTITUSI LATIHAN MENGAJAR

Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS) yang dahulunya dikenali sebagai Politeknik Sabak
Bernam (PSB) adalah Politeknik ke 17 ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. PSB
mula beroperasi pada 16 Mei 2003. Kampus ini terletak di Sungai Lang, Sungai Air Tawar, Sabak
Bernam, Selangor dengan keluasan tanah 99.4 ekar dan dilengkapi dengan pelbagai infrastruktur
sesuai sebagai sebuah pusat pengajian tinggi. Pada 1 Disember 2005, PSB telah dirasmikan oleh
DYMM Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Alhaj dan diberi nama rasmi baharu, Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS). Penubuhan PSIS ini
selaras dengan dasar kerajaan untuk melahirkan lebih ramai pekerja separa profesional yang
berkualiti bagi menampung keperluan sektor awam dan swasta. Pekerja-pekerja yang dilahirkan
ini turut berperanan dalam merealisasikan misi dan visi negara menuju Wawasan 2020.

VISI POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH (PSIS)
“Menjadi peneraju institusi TVET yang unggul”

MISI POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH (PSIS)
1. Menyediakan akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf.
2. Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat.
3. Melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang.
4. Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan.

21

2

2

TAKWIM
INSTITUSI
LATIHAN
MENGAJAR

23

Lampiran A

TAKWIM INSTITUSI

INSTITUTION PLANNER

24

JADUAL
WAKTU
LATIHAN
MENGAJAR

25

JADUAL WAK

TIMET

Hari/Mas 8.00 am 9.00 am 10.00 10.15
a - 9.00 - 10.00 am - am -
am 10.15 11.15
am am am

Isnin DCC2007 DCC2007 D
Selasa 3 (DKA 3 (DKA 2
2B) 2B) 1

Rabu DCC1002 DCC1002 DCC1002 D
2 (DKA 2 (DKA 2 (DKA 2
1A) 1A) 1A) 1

Khamis DCC2007 DCC2007
3 (DKA 3 (DKA
2B) 2B)

Jumaat

2

Lampiran B

KTU INDIVIDU

TABLE

11.15 12.15 13.15 14.1 15.15 16.15
am - pm - pm - 5 pm pm - pm -
12.15 13.15 14.15 16.15 17.15
pm pm pm - pm pm
15.1

5
pm

DCC1003 DCC1003 REHAT
2 (DKA 2 (DKA
1A) 1A)

REHAT

DCC1002 REHAT DCC1002 DCC1002
2 (DKA REHAT 2 (DKA 2 (DKA
1A) 1A) 1A)

REHAT
6

Bil Mata Pelajaran
1 DCC 20073 - CONTRACT AND ESTIMATING
2 DCC 10032 - CIVIL ENGINEERING MATERIALS
3 DCC 10022 - BRICKWORKS AND CONCRETE

LABORATORY
4 MPU 24011 - SCRABBLES

2

Kelas Masa Bil Kelas Mulai Hingga

DKA 2B 4 32 Orang 21/3/2022 1/7/2022

DKA 1A 2 23 Orang 21/3/2022 1/7/2022
DKA 1A 3 23 Orang 21/3/2022 1/7/2022

DKA 1A 2 20 Orang 21/3/2022 1/7/2022

7

JADUAL WAKTU

TIMET

Nama Pelatih: MUHAMAD HUSAINI BIN MOHAMAD KAM
Trainee’s Name:

2

U KELAS DKA1A

TABLE

MILAN

8

JADUAL WAKTU

TIMET

Nama Pelatih: MUHAMAD HUSAINI BIN MOHAMAD KAM
Trainee’s Name:

2

U KELAS DKA2B

TABLE

MILAN

9

SILIBUS
KURSUS

30

SILABUS KURSUS/ SUKA

COURSE’S SYLLABUS/

NAMA PENSYARAH : MUHAMAD HUSAINI BIN MOHAMA
JABATAN : JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
KOD & NAMA KURSUS : DCC20073 – CONTRACT AND EST

WEEK/ TOPIC AND SUB TOPIC
DATE INTRODUCTION

Course Information Outline distribution and briefing for
course DCC20073 - Contract & Estimating
Elaborate Continous Assesment marks and activities for
whole semester

1.0 The Construction Industry in General

1.1 Explain the basic concept of construction industry.
1
07/03/2022 - 1.1.1 Describe the types of construction industry in
13/03/2022 general

1.1.2 Identify stages involved in construction industry

1.1.3 Explain the roles of the design team members and
builders team members

1.1.4 Explain the roles of Pusat Khidmat Kontraktor
(PKK) and the Construction Industry Development Board of
Malaysia (CIDB) in construction industry in Malaysia

3

Lampiran C

ATAN MATA PELAJARAN

/ SUBJECT’S OUTLINE

AD KAMILAN SESI : 11 2021/2022

SEKSYEN : S2

TIMATING KELAS : DKA2B

CLO TEACHING & DATE OF
PLO LEARNING ASSESSMENT IMPLEMENTATION

ACTIVITIES 07/03/2022
[2 Hour]
Interactive
Lecture 11/03/2022
[2 Hour]

CLO1C PLO1 SYN
ASYN

3 H - Theory

1 H - Theory
CLO1C PLO1

1

2.0 The Tender Procedure

2.1 Describe the tender procedure.

2.1.1 Define tender and quotation

2.1.1 Define tender and quotation

2.2 Explain the tender procedure.

2.2.1 Describe the types, characteristics, advantages
and disadvantages of tender;

a. Open Tender

b. Limited Tender (Bumiputera only)

c. Selective Tender

2 d. Pre-Qualification/Two Stage Tender
14/03/2022 - e. Negotiable Tender
20/03/2022

2.2.2 Explain tender document, table tender document,
tender notice, closing of tender, opening of tender box,
tender opening committee, tender report, tender validation
period and extension of tender validation period, tender
board and its authorities, tender award, tender rejection
and re-tendering.

3.0 The Contract Procedure
3.1 Describe the contract procedure.

3

Interactive
Lecture
SYN
ASYN

CLO1C PLO1
3 H - Theory

1 H - Theory
CLO1C PLO1

2

3.1.1 Describe contract and subcontract
3.1.2 Explain principles of contract
3.2 Explain the contract procedure
3.2.1 Identify the features, requirements, advantages
and disadvantages of contracts for;

a. Lump Sum Contract
b. Turnkey Contract
c. Cost Reimbursement Contract (Cost plus
Contract)
d. Measure and Value Contract
3.2.2 Explain main/prime contractor, domestic sub-
3 contractors, nominated sub-contractor and nominated
21/03/2022 - supplier
27/03/2022

4.0 Standard Form of Contract (P.W.D Form 203 / 203A)
4.1 Describe the clauses in Standard Form of Contract

(P.W.D Form 203/203A with the latest version).
4.1.1 Explain the following terms in Standard Form

of Contract (P.W.D Form 203/203A with the latest version);
a. The S.O. And S.O.’S Representatives
b. S.O.’S Right to Take Action

3

Interactive TEST 1 (1 H)
Lecture
CLO1C
PLO1
Cooperative
Learning

SYN

ASYN

2 H - Theory

CLO1C PLO1
CLO3A PLO8 1 H - Theory

3

c. S.O.’S Instructions

4.0 Standard Form of Contract (P.W.D Form 203 / 203A)

4.1 Describe the clauses in Standard Form of Contract
(P.W.D Form 203/203A with the latest version).

4.1.1 Explain the following terms in Standard Form
of Contract (P.W.D Form 203/203A with the latest version);

d. Obligations of the Contractor

e. Indemnity in Respect of Personal Injuries
and Damage to Property

f. Insurance against Personal Injuries and

Damage to Property
4

28/03/2022 - g. Indemnities to Government in Respect of

03/04/2022 Claims by Workmen

h. Compliance with the Law

i. Employment of Workmen

j. Payment to Contractor and Interim
Certificates

k. Materials, Goods and Workmanship

l. Damages For Non-Completion

m. Claims For Loss and Expense

3

ASSIGNMENT 1

CLO 1C PLO1 Interactive
CLO 3A PLO8 Lecture

SYN

ASYN

4 H - Theory

4

n. Events and Consequences of Default by the
Contractor

o. Termination on Corruption

p. General Duties and Performance Standard

4.1.2 Demonstrate knowledge of ethical standard to
complete a given task regarding the usage of Standard
Form of Contract (P.W.D Form 203/203A with the latest
version).

5.0 The Preliminary Estimating Method

5.1 Explain the preliminary estimating methods.
5

04/04/2022 - 5.1.1 Describe definition and importance of
10/04/2022 preliminary estimating methods

5.1.2 Identify types of the preliminary estimating
methods;

a. Unit Valuation Method

b. Floor Area Method

c. Cubic Content Method

5.1.3 Explain advantages and disadvantages of the
preliminary estimating methods as in 5.1.2.

3

CLO1C PLO2 Interactive
Lecture

SYN

ASYN

1 H - Theory

CLO2C PLO2
2 H - Theory

5

5.2 Estimate the construction cost by using preliminary
estimating method.

5.2 Estimate the construction cost by using preliminary
estimating method.

6
11/04/2022 -
17/04/2022

6.0 The Build-up Rate Method

6.1 Explain the build-up rate methods.

6.1.1 Describe requirement and uses of the price
rates and schedule of rates

6.1.2 Explain the basic criteria of price
calculation,materials, labour, plants, overheads and profits.

6.2 Calculate the construction price rate by using build-up
rate method.

7 6.2.1 Distinguish the build-up rate culculation for;
18/04/2022 - a. Excavation works using hands and machine
24/04/2022

3

CLO2C PLO2 1 H - Theory

Interactive QUIZ 1 (0.25 H)
Lecture
CLO2C PLO2
SYN

ASYN

1 H - Theory

1.75 H -
Tutorial

CLO2C PLO2 1 H - Theory

CLO 2C PLO 2 Interactive
Lecture
CLO 4A PLO
11 SYN

ASYN

6


Click to View FlipBook Version