The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

yakinan 5. Guru mengakhiri
. kelas dengan meminta
pelajar membaca doa
habis belajar dan
meminta pelajar bukan
islam bertafakur
mengikut kepercayaan
masing. (NILAI MURNI :
Kesyukuran)

44


Tarikh Key In 20-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 20-06-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF MINGGU ULANGKAJI PEPERI
PEMBELAJARAN BERLANGSU

PENGETAHUAN SEDIA ADA -

ALAT/BAHAN BANTU -
MENGAJAR (ABBM)

PENGURUSAN -
KELAS/LANGKAH
KESELAMATAN

PENERAPAN NILAI-NILAI -
MURNI

TUGASAN/KERJA RUMAH -

34


RAN HARIAN MINGGU 14

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 27-06-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 2B

BIL PELAJAR 32 Orang

IKSAAN BERMULA BAGI SEMUA PELAJAR. TIADA SESI
UNG KERANA KESEMUA SILIBUS SUBJEK TELAH SELESAI.

45


REFLEKSI SESI PENGAJARAN MINGGU ULANGKAJI PEPERI

PELATIH PEMBELAJARAN BERLANGSU

Tarikh Key In 20-06-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 23-06-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF MINGGU ULANGKAJI PEPERI
PEMBELAJARAN BERLANGSU

PENGETAHUAN SEDIA ADA -

ALAT/BAHAN BANTU -
MENGAJAR (ABBM)

PENGURUSAN -
KELAS/LANGKAH
KESELAMATAN

34


IKSAAN BERMULA BAGI SEMUA PELAJAR. TIADA SESI
UNG KERANA KESEMUA SILIBUS SUBJEK TELAH SELESAI.

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 27-06-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 2B

BIL PELAJAR 32 Orang

IKSAAN BERMULA BAGI SEMUA PELAJAR. TIADA SESI
UNG KERANA KESEMUA SILIBUS SUBJEK TELAH SELESAI.

46


PENERAPAN NILAI-NILAI -
MURNI

TUGASAN/KERJA RUMAH -

REFLEKSI SESI PENGAJARAN MINGGU ULANGKAJI PEPERI

PELATIH PEMBELAJARAN BERLANGSU

34


IKSAAN BERMULA BAGI SEMUA PELAJAR. TIADA SESI
UNG KERANA KESEMUA SILIBUS SUBJEK TELAH SELESAI.

47


Tarikh Key In 27-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 27-06-2

TARIKH 27-06-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF MINGGU PEPERIKSAAN
PENGAJARAN DAN PEMB

PENGETAHUAN SEDIA ADA -

ALAT/BAHAN BANTU MENGAJAR -
(ABBM)

PENGURUSAN KELAS/LANGKAH -
KESELAMATAN

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI -

TUGASAN/KERJA RUMAH -

34


RAN HARIAN MINGGU 15

2022 Tarikh Kemaskini Refleksi 27-06-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 2B

BIL PELAJAR 32 Orang

BAGI SEMUA PELAJAR POLITEKNIK BERMULA. TIADA SESI
BELAJARAN DIJALANKAN.

48


REFLEKSI SESI PENGAJARAN MINGGU PEPERIKSAAN
PELATIH PENGAJARAN DAN PEMB

Tarikh Key In 27-06-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 30-06-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF MINGGU PEPERIKSAAN
PENGAJARAN DAN PEMB

PENGETAHUAN SEDIA ADA -

ALAT/BAHAN BANTU MENGAJAR -
(ABBM)

PENGURUSAN KELAS/LANGKAH -
KESELAMATAN

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI -

34


BAGI SEMUA PELAJAR POLITEKNIK BERMULA. TIADA SESI
BELAJARAN DIJALANKAN.

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 03-07-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 2B

BIL PELAJAR 32 Orang

BAGI SEMUA PELAJAR POLITEKNIK BERMULA. TIADA SESI
BELAJARAN DIJALANKAN.

49


TUGASAN/KERJA RUMAH -

REFLEKSI SESI PENGAJARAN MINGGU PEPERIKSAAN
PELATIH PENGAJARAN DAN PEMB

35


BAGI SEMUA PELAJAR POLITEKNIK BERMULA. TIADA SESI
BELAJARAN DIJALANKAN.

50


RANCANGAN
PENGAJARAN

HARIAN

(CIVIL ENGINEERING
MATERIALS - DKA1A)

351


Tarikh Key In 28-03-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 28-03-2

TARIKH 28-03-2022 T

TEMPAT Microsoft Teams B

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan
1. Mengenal pasti perbezaan b
2. Menerangkan berkenaan pen
3. Menyenaraikan faktor-faktor

PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar mempunyai pengetahu

ALAT/BAHAN BANTU 1 Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasu
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada d
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran
3. Memastikan pelajar mempun

35


RAN HARIAN MINGGU 2

2022 Tarikh Kemaskini Refleksi 28-03-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 30 Orang

n pengajaran, pelajar dapat :
bahan dalam komponen konkrit dengan tepat.
ngetahuan asas tentang campuran konkrit dengan betul.
r yang mempengaruhi kebolehkerjaan pada konkrit basah

an sedia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

uki kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
dalam keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
yang bersih dan kondusif.
nyai isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

52


PENERAPAN NILAI-NILAI 1. Berani
MURNI 2. Kreatif

TUGASAN/KERJA RUMAH 1. Membuat pembacaan awal m

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini tidak dapat
PENGAJARAN PELATIH Nurehan ingin meneruskan ses
diajar sebelum ini.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 11.15 Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

am - Pengajaran : mengamalkan sikap

11.20 hormat-menghorma

am 1. Memberi salam antara satu sama la

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
4. Bertanya khabar keagamaan dan
melahirkan rasa
kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam
keadaan bersih dan 4. Mengeratkan ikat
selesa silaturrahim antara
dan pelajar.
6. Memastikan

35


mengenai topik pembelajaran.

dijalankan kerana pensyarah subjek tersebut iaitu Puan
si pengajaran beliau untuk menghabiskan subtopik yang telah

AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
ARAN DAN PEMBELAJARAN

p suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ati sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
ain. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta seorang
pelajar lelaki untuk 2. NILAI MURNI:
membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan - Kesyukuran
islam bertafakur mengikut - Berdisiplin
kepercayaan masing.
(Nilai murni : Kesyukuran
& hormat menghormati)

tan 3. Guru mengambil
guru kehadiran pelajar dengan
menyemak jumlah
kehadiran pelajar pada
MS Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)

53


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

pelajar mempunyai 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
yang stabil bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan capaan
internet tidak
mengganggu proses
pembelajaran.

2 11.20 Set induksi 1. Pelajar dapat mem

pm - gambaran awal tent

11.25 Gambar : Seorang tajuk pembelajaran

pm pekerja sedang ini.

membancuh konkrit

2. Pelajar dapat mem

analisis melalui

pemerhatian bahan

ditunjukkan.

35


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
n. perkembangan semasa
terhadap pelajar.

n 5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan

s sekeliling pelajar di rumah
dalam keadaan selesa dan
bersih.

6. Guru bertanya kepada
pelajar mengenai capaian
internet mereka di rumah.

mbuat 1. Guru bertanya dan 1. STRATEGI
tang minta pelajar memberi PENGAJARAN:
hari pandangan berdasarkan - Berpusatkan guru
gambar yang ditunjukkan.
mbuat (KBAT : Menganalisis) 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Pemerhatian
yang 2. Pelajar berfikir dan - Bercerita
memberi jawapan kepada
apa yang ditunjukkan. 3. ABBM:
(KBAT : Menilai item - MS Teams
objek, NILAI MURNI : - Gambar
Rasional & Keberanian)

54


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 11.25 Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

pm - mengenal perbezaan

12.05 Komponen konkrit bahan dalam kompo

pm yang berbeza bahan: konkrit.

- Bahan pemangkin
- Bahan
melambatkan
- Bahan penurun air
- Bahan pengplastis
- Bahan tambahan
penangkap udara
- Bahan tambah
mudah dicampur

4 12.05 Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

pm - menerangkan

35


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

3. Guru memberikan 4. KBAT:
penjelasan mengenai - Menganalisis
jawapan yang diberikan - Menilai item objek
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan tajuk 5. NILAI MURNI:
pembelajaran. - Rasional
- Keberanian

n 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
onen Slaid Powerpoint kepada PENGAJARAN:
pelajar. - Berpusatkan guru
- Berpusatkan aktiviti
2. Guru menyatakan
komponen konkrit yang 2. KAEDAH / TEKNIK:
mempunyai perbezaan - Syarahan
bahan. - Pembentangan

3. Guru meminta pelajar 3. ABBM:
membuat infografik - MS Teams
berdasarkan komponen - Slaid Powerpoint
konkrit yang dinyatakan. - Infografik

4. Guru meminta seorang 4. KBAT:
pelajar untuk - Menganalisis
membentangkan
infografik yang telah 5. NILAI MURNI:
dibuat. - Keberanian

1. Guru membahagikan 1. STRATEGI
pelajar kepada 4 PENGAJARAN:

55


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

12.45 Pengetahuan asas pengetahuan asas
pm tentang campuran tentang campuran k
konkrit : dengan betul

- simen
- air
- batu baur
- bahan tambah

35


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

konkrit kumpulan. - Berpusatkan pelajar
dan aktiviti.
2. Guru menerangkan
kepada pelajar berkenaan 2. KAEDAH / TEKNIK:
aktiviti yang akan - Perbincangan
dilakukan. - Pembentangan

3. Guru memberikan 3. ABBM:
masa selama 15 minit - MS Teams
bagi pelajar berfikir serta - Slaid Powerpoint
mencari maklumat dan - Kertas cabut undian
menghasilkan Slaid
Powerpoint mengikut 4. KBAT:
kumpulan masing-masing. - Menganalisis
(KBAT : Menganalisis, - Mencipta
Mencipta, NILAI MURNI :
Kerjasama, Rasional) 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
4. Setelah 15 minit, setiap - Rasional
kumpulan akan - Keberanian
melakukan
pembentangan.

5. Giliran pembentangan
akan dipilih hasil daripada
cabutan pada balang
undian.

6. Setelah mendapat
undian, kumpulan yang

56


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 12.45 Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

pm - menyenaraikan fakt

1.10 pm Menyenaraikan faktor yang

faktor-faktor yang mempengaruhi

mempengaruhi kebolehkerjaan pada

kebolehkerjaan pada konkrit basah

konkrit basah :

- Nisbah air-simen
- Catuan agregat-
simen
- Bentuk dan tekstur
permukaan agregat
- Bahan campuran

35


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

mendapat cabutan undi
pertama akan
membentangkan hasil
slaid mereka. (NILAI
MURNI : Keberanian,
Kerjasama)

1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI

tor- menggunakan kumpulan PENGAJARAN:

yang sedia ada pada - Berpusatkan pelajar

aktiviti sebelum nya. - Berpusatkan guru

a

2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:

campuran konkrit yang - Perbincangan

dapat mengklasifikasikan

jenis konkrit. 3. ABBM:

- MS Teams

3. Guru menyenaraikan - Slaid Powerpoint

faktor yang

mempengaruhi 4. KBAT:

kebolehkerjaan pada - Menganalisis

konkrit basah.

5. NILAI MURNI:

4. Guru meminta pelajar - Kerjasama

menggunakan kumpulan - Rasional

yang sedia ada untuk

mencari maklumat

tentang setiap faktor yang

dinyatakan. (KBAT :

Menganalisis, NILAI

57


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6 1.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat

- 1.15 merumuskan dan

pm 1. Kognitif mengukuhkan topik

dipelajari.

2. Sosial

2. Pelajar dapat

3. Tugasan (Peta meningkatkan keyak

minda) dalam diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

35


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

MURNI : Kerjasama,
Rasional)

5. Guru meminta pelajar
membuat peta minda dan
pembentangan pada
minggu hadapan.

k yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI : - Berpusatkan pelajar
Keberanian)
2. ABBM:
2. Guru memuji - MS Teams
kerjasama pelajar dan - Peta minda
memberikan kata-kata
semangat dan motivasi 3. NILAI MURNI:
kepada pelajar. (NILAI - Rasional
MURNI : Hormat - Hormat menghormati
menghormati) - Kesyukuran
- Kejujuraan
3. Guru meminta pelajar
menyiapkan tugasan peta
minda bagi tujuan
pembentangan pada kelas
akan datang. (NILAI
MURNI : Kejujuran)

4. Guru mengakhiri kelas

58


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
35


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

59


Tarikh Key In 06-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 04-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengenal pasti perbezaan bahan
2. Menerangkan berkenaan pengeta
3. Menyenaraikan faktor-faktor yan

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

36


RAN HARIAN MINGGU 3

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 06-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
n dalam komponen konkrit dengan tepat.
ahuan asas tentang campuran konkrit dengan betul.
ng mempengaruhi kebolehkerjaan pada konkrit basah

edia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

60


PENERAPAN NILAI- 1. Berani
NILAI MURNI 2. Kreatif

TUGASAN/KERJA Membuat pembacaan awal mengen
RUMAH

REFLEKSI SESI Sesi pegajaran dan pembelajaran d
PENGAJARAN PELATIH kefahaman yang amat baik sepanja
kepada guru apabila mereka tidak f
menekankan semula bahagian yang
mampu menunjukkan kefahaman d
pembelajaran berlangsung.

Maklumat bagi Rancangan Pengajar
ditulis secara manual terlebih dahul
semula segala maklumat dalam sist
kerana berlakunya masalah teknika
dibuka selama beberapa hari.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 11.15 Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

am - Pengajaran : mengamalkan sikap

11.20 hormat-menghorma

am (5 1. Memberi salam antara satu sama la

minit)

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat

menerapkan unsur

3. Kehadiran pelajar keagamaan dan

36


nai topik pembelajaran.

dapat dilaksanakan dengan baik. Para pelajar menunjukkan
ang sesi pembelajaran berlangsung. Pelajar segera bertanya
faham mengenai sesuatu perkara sekaligus guru dapat
g tidak difahami oleh pelajar. Secara keseluruhan, pelajar
dan komitmen yang baik sepanjang sesi pengajaran dan

ran Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian ini terpaksa
lu sebelum kelas bermula. Seterusnya pelatih telah menulis
tem EPLM selepas sesi pengajaran telah berlaku. Hal ini
al di UTHM menyebabkan sistem EPLM tidak dapat diakses dan

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

p suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ati sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
ain. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta seorang
pelajar lelaki untuk 2. NILAI MURNI:
membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan
islam bertafakur mengikut

61


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4. Bertanya khabar melahirkan rasa
kesyukuran.
5. Memastikan
keadaan tempat 3. Menggalakkan
belajar dalam komitmen pelajar.
keadaan bersih dan
selesa 4. Mengeratkan ikat
silaturrahim antara
6. Memastikan dan pelajar.
pelajar mempunyai
capaian internet 5. Pelajar dapat
yang stabil memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan capaian
internet yang tidak
mengganggu proses
pembelajaran.

2 11.20 Set induksi 1. Pelajar dapat mem

am - gambaran awal tent

11.25 Gambar : Seorang tajuk pembelajaran

36


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

kepercayaan masing. - Kesyukuran
(Nilai murni : Kesyukuran - Berdisiplin
& hormat menghormati)

tan 3. Guru mengambil
guru kehadiran pelajar dengan
menyemak jumlah
kehadiran pelajar pada
MS Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
n. perkembangan semasa
terhadap pelajar.

n 5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan

s sekeliling pelajar di rumah
dalam keadaan selesa dan
bersih.

6. Guru bertanya kepada
pelajar mengenai capaian
internet mereka di rumah.

mbuat 1. Guru bertanya dan 1. STRATEGI
tang minta pelajar memberi PENGAJARAN:
hari pandangan berdasarkan - Berpusatkan guru

62


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

am (5 pekerja sedang ini.
minit) membancuh konkrit.
2. Pelajar dapat mem
analisis melalui
pemerhatian bahan
ditunjukkan.

3 11.25 Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

pm - mengenal pasti

12.05 Komponen konkrit komponen konkrit y

pm (40 yang berbeza bahan berbeza bahan.

minit) :

- Bahan pemangkin
- Bahan
melambatkan
- Bahan penurun air
- Bahan pengplastis
- Bahan tambahan

36


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

mbuat gambar yang ditunjukkan. 2. KAEDAH / TEKNIK:
yang (KBAT : Menganalisis) - Pemerhatian
- Bercerita
2. Pelajar berfikir dan
memberi jawapan kepada 3. ABBM:
apa yang ditunjukkan. - MS Teams
(KBAT : Menilai item - Gambar
objek, NILAI MURNI :
Rasional & Keberanian) 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru memberikan - Menilai item objek
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan 5. NILAI MURNI:
oleh pelajar dan - Rasional
mengaitkan dengan tajuk - Keberanian
pembelajaran.

yang 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
Slaid Powerpoint kepada PENGAJARAN:
pelajar. - Berpusatkan guru
- Berpusatkan aktiviti
2. Guru menyatakan
komponen konkrit yang 2. KAEDAH / TEKNIK:
mempunyai perbezaan - Syarahan
bahan. - Pembentangan

3. Guru meminta pelajar 3. ABBM:
membuat infografik - MS Teams
berdasarkan komponen - Slaid Powerpoint

63


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

penangkap udara
- Bahan tambah
mudah dicampur

4 12.05 enyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

pm - menerangkan

12.45 Pengetahuan asas pengetahuan asas

pm (40 tentang campuran tentang campuran k

minit) konkrit : dengan betul.

- simen
- air
- batu baur
- bahan tambah

36


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

konkrit yang dinyatakan. - Infografik

4. Guru meminta seorang 4. KBAT:
pelajar untuk Menganalisis
membentangkan
infografik yang telah 5. NILAI MURNI:
dibuat. Keberanian

konkrit 1. Guru membahagikan 1. STRATEGI
pelajar kepada 4 PENGAJARAN:
kumpulan. - Berpusatkan pelajar
dan aktiviti.
2. Guru menerangkan
kepada pelajar berkenaan 2. KAEDAH / TEKNIK:
aktiviti yang akan - Perbincangan
dilakukan. - Pembentangan

3. Guru memberikan 3. ABBM:
masa selama 15 minit - MS Teams
bagi pelajar berfikir serta - Slaid Powerpoint
mencari maklumat dan - Infografik
menghasilkan infografik
mengikut kumpulan 4. KBAT:
masing-masing. (KBAT : - Menganalisis
Menganalisis, Mencipta, - Mencipta
NILAI MURNI :
Kerjasama, Rasional) 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
4. Guru meminta setiap - Rasional
kumpulan untuk - Keberanian

64


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 12.45 Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

pm - menyenaraikan fakt

1.10 pm Menyenaraikan faktor yang

(25 faktor-faktor yang mempengaruhi

minit) mempengaruhi kebolehkerjaan pada

kebolehkerjaan pada konkrit basah

konkrit basah :

- Nisbah air-simen
- Catuan agregat-
simen
- Bentuk dan tekstur
permukaan agregat
- Bahan campuran

36


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

membentangkan
infografik yang telah
mereka hasilkan. (NILAI
MURNI : Keberanian,
Kerjasama)

1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI

tor- menggunakan kumpulan PENGAJARAN:

yang sedia ada pada - Berpusatkan pelajar

aktiviti sebelum nya. - Berpusatkan guru

a

2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:

campuran konkrit yang - Perbincangan

dapat mengklasifikasikan

jenis konkrit. 3. ABBM:

- MS Teams

3. Guru menyenaraikan - Slaid Powerpoint

faktor yang

mempengaruhi 4. KBAT:

kebolehkerjaan pada - Menganalisis

konkrit basah.

5. NILAI MURNI:

4. Guru meminta pelajar - Kerjasama

menggunakan kumpulan - Rasional

yang sedia ada untuk

mencari maklumat

tentang setiap faktor yang

dinyatakan. (KBAT :

Menganalisis, NILAI

MURNI : Kerjasama,

65


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6 1.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat

- 1.15 merumuskan dan

pm (5 1. Kognitif mengukuhkan topik

minit) dipelajari.

2. Sosial

2. Pelajar dapat

3. Tugasan (Peta meningkatkan keyak

minda) dalam diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

36


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

Rasional)

5. Guru meminta pelajar
membuat peta minda.

k yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI : - Berpusatkan pelajar
Keberanian)
2. ABBM:
2. Guru memuji - MS Teams
kerjasama pelajar dan - Peta minda
memberikan kata-kata
semangat dan motivasi 3. NILAI MURNI:
kepada pelajar. (NILAI - Rasional
MURNI : Hormat - Hormat menghormati
menghormati) - Kesyukuran
- Kejujuraan
3. Guru meminta pelajar
menyiapkan tugasan peta
minda bagi tujuan
pembentangan pada kelas
akan datang. (NILAI
MURNI : Kejujuran)

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta

66


BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
36


ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

67


Tarikh Key In 09-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 11-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menerangkan konkrit bertetulang
2. Menerangkan jenis-jenis tetulang
3. Menjelaskan kedudukan dan tabu
4. Menghuraikan kaedah pemotong
5. Mengenal pasti hubungkait antar

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Whatapps
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

36


RAN HARIAN MINGGU 4

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 12-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 23 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
g dengan betul.
g keluli.
uran bar tetulang dengan betul.
gan dan lenturan tetulang.
ra acuan dan konkrit bertetulang.

edia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

68


PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai i

PENERAPAN NILAI- 1. Hormat menghormati
NILAI MURNI 2. Kerjasama
3. Berani
4. Kajujuran
5. Kesyukuran

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat tug
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini telah diajar oleh
PENGAJARAN PELATIH di dalam kelas secara dalam talian b
berlangsung. Secara keseluruhan, p
tersebut berlangsung. Setiap pertan
yang baik daripada para pelajar.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 11.15 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 11.20 Pengajaran : mengamalkan sikap

am (5 hormat-menghormat

minit) 1. Memberi salam antara satu sama lai

36


elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

gasan bagi persediaan kelas yang akan datang.

h pensyarah kursus iaitu Puan Nurehan. Pelatih hadir bersama
bertujuan untuk membantu Puan Nurehan sepanjang kelas
pelajar menunjukkan komitmen yang baik sepanjang kelas
nyaan oleh Puan Nurehan dan juga pelatih mendapat respon

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ti sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
in. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta seorang
pelajar lelaki untuk 2. NILAI MURNI:

69


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast