The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

UiTM Cawangan Johor. Rekabentuk oleh ISMA ISHAK FPM

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ismai242, 2021-10-21 23:56:05

e-Dinamik 2021

UiTM Cawangan Johor. Rekabentuk oleh ISMA ISHAK FPM

Keywords: e-dinamik,majalah digital,uitm johor,digital

Bila anak berbicara hal hebatnya orang, PESAN AYAH
Pesan ayah,
Cukup menjadi lebih sikit daripada yang Suhadiyana Hanapi
ramai-ramai,
495
Bila anak berbicara hal duit,
Pesan ayah,
Bila manusia tiada duit, lalat pun tak kan
hinggap,

Kucing kurap pun tiada datangnya,

Bila anak berbicara hal kesedihan,
Pesan ayah,
Barang yang lepas jangan dikau kenangkan,

Kelak akan meracun dirimu,

Bila anak berbicara hal orang lain, atas
Pesan ayah,
Akhirat esok manusia hanya sibuk

dirinya sendiri,

Bila anak berbicara hal keseronokan dunia,
Pesan ayah,
Hati manusia hanya dijadikan satu

Maka hadaplah ia kepada ilmu,

Bila anak berbicara hal indahnya berjodoh,
Pesan ayah,
Persiapkan dirimu sebagai emas sepuluh,

Kerana jauhari jua yang mengenal
manikam,

Bila anak berbicara hal kematian,
Pesan ayah,

Sematkan azimat kata di dalam jiwamu,
Azimat dari seorang ayah.

Nukilan hening,
Suhadiyana
1.15 pagi (29 Muharram1443 H)

496

Profil Penulis-Penulis

Laporan Aktiviti Jabatan dan Pensyarah
Munirah Onn

Karya Akademik dan Umum
Asmawati @ Fatin Najihah Alias

Siti Nor Hafiza Mohd Yusoff
Dr. Haryana Mohd Hairi

Dr. Nur Hazirah Rozali Annuar
Karya Kreatif

Masukan nama di sini

497

LAPORAN AKTIVITI
JABATAN DAN PENSYARAH

498

BENGKEL MOBILE APPS DEVELOPMENT
PROGRAM ANJURAN BEE FRIENDZ

Munirah Onn, Norbaiti Tukiman, Dr Mahfuzah Mohd Zabidi

Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Pelajaran Johor sedang melaksanakan Program
Duta Jauhar Mahasiswa Harapan Masyarakat (MHM) iaitu satu inisiatif dalam
membangunkan dan meningkatkan taraf hidup rakyat Johor melalui penglibatan kumpulan
Mahasiswa Johor dengan pelaksanaan projek-projek berimpak tinggi. Program ini
melibatkan Mahasiswa Johor daripada Universiti Awam (UA) dan Swasta seluruh negara
dengan pelaksanaan diseluruh Negeri Johor. Untuk menyertai program ini, mahasiswa perlu
membentangkan idea mereka yang terdiri daripada lima fokus utama iaitu pendidikan,
keusahawanan, kesukarelawanan, budaya atau sukan untuk merebut tawaran geran yang
berjumlah RM 500,000 ringgit. Antara kumpulan UA yang berjaya terpilih menerima geran
adalah kumpulan Bee Friendz daripada UiTM Pasir Gudang.

Pada 23 September 2020 yang lalu, MHM Bee Friendz telah berjaya mengadakan Bengkel
Percuma Mobile Apps Development Workshop yang telah berlangsung dengan jayanya di
Makmal Komputer, UiTM Pasir Gudang. Dengan perkongsian daripada pensyarah
berpengalaman iaitu Encik Muhammad Rajaei bin Dzulkifli, program selama sehari ini telah
menarik minat 18 orang peserta.

Para peserta bersama penceramah program
(Encik Muhammad Rajaei bin Dzulkifli)

499

BENGKEL MOBILE APPS DEVELOPMENT
PROGRAM ANJURAN BEE FRIENDZ

Munirah Onn, Norbaiti Tukiman, Dr Mahfuzah Mohd Zabidi

Program ini merupakan latihan Menerusi program ini, peserta dapat
pembangunan mobil aplikasi yang mudah mempelajari kaedah berkesan untuk
dan ringkas untuk pelajar dan mereka yang membuat aplikasi mobil lebah yang interaktif
ingin menjana pendapatan pasif secara dan seterusnya memudahkan pemantauan

mudah tanpa memerlukan pengetahuan aktiviti lebah kelulut yang terletak di Pekan
dalam bidang pengaturcaraan komputer. Nenas Johor. Program yang dijalankan ini
Objektif pogram ini adalah agar para diharapkan menjadi titik permulaan untuk
peserta dapat mengenali cara untuk para peserta menjadi pakar dalam
membina aplikasi secara atas talian, dapat mencipta aplikasi mobil yang menarik dan

menambah pengetahuan dan mempelajari dapat digunakan untuk dimanfaatkan
pengaturcaraan (coding) dan seterusnya kepada masyarakat umumnya.
membantu Bee Friendz mencapai cita-cita
dalam menjayakan sebuah aplikasi yang
mampu menghubungkan Bee Friendz

bersama pengguna.

Situasi program ketika di Makmal Komputer,
UiTM Pasir Gudang

500

BENGKEL HOW TO DO BUSINESS VIA
INSTAGRAM AND FACEBOOK

Munirah Onn, Muhammad Arif Abd Shukor, Muhammad Faizzuddin Omar Nur Syahmina Binti
Suhaimi

Zaman digital 4.0 ini seumpama sebuah transisi terutamanya kepada pengasas-pengasas
yang selama ini berniaga secara “offline” dan majoritinya mula berpindah dan menapak di
platform online. Pada abad ke 21, perniagaan secara atas talian telah menjadi satu
fenomena bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Peningkatan penggunaan
internet yang boleh diakses di mana-mana tanpa had telah menawarkan satu pasaran
baru dalam bidang perniagaan. Sudah menjadi lumrah bagi setiap individu yang berhasrat
memperkasa kerjaya atau perniagaan melalui potensi pasaran digital memerlukan platform
online bagi merealisasikan hasrat tersebut.

Terdapat banyak platform untuk menjalankan perniagaan atas talian antaranya melalui
Facebook (FB), Instagram, Twitter email, blog dan banyak lagi. Demi menyahut cabaran,
Bee Friendz telah berjaya mengadakan bengkel How to do Business via Instagram and
Facebook untuk mengembangkan lagi penjualan produk mereka. Bengkel selama
setengah hari ini telah diadakan pada 6 September 2020 di Bilik Seminar, Perpustakaan Tun
Dr Ismail.

Bersama penceramah, Ts Aznilinda Zainuddin

501

BENGKEL HOW TO DO BUSINESS VIA
INSTAGRAM AND FACEBOOK

Munirah Onn, Muhammad Arif Abd Shukor, Muhammad Faizzuddin Omar Nur Syahmina Binti
Suhaimi

Platform Facebook dan Instagram di pilih penjenamaan dan mereka yang mahu
kerana ianya adalah “trending” yang memulakan perniagaan.
banyak digunakan oleh rakyat Malaysia
tanpa mengira usia. Puan Aznilinda Banyak perniagaan kecil kini menggunakan

Zainuddin telah banyak memberikan tip-tip platform ini untuk memaparkan gambar dan
berkesan sepanjang program berlangsung.
Antaranya Siaran Live di FB yang mudah dan video yang menarik bagi meningkatkan
mampu menjana penjualan yang banyak
untuk perniagaan. Ia juga dapat membantu kepercayaan pelanggan dalam perniagaan

tahap keyakinan dan komunikasi pelajar mereka. Banyak kelebihan menggunakan
untuk lebih maju dan mantap. Untuk
Instagram pula, ini merupakan pilihan yang platform digital ini dan diharap perniagaan
tepat untuk membina imej yang kukuh bagi
Bee Friendz dapat berkembang pesat dan

seterusnya membantu mahasiswa

menambah pendapatan mereka.

Peserta-peserta program

502

KARYA AKADEMIK
DAN UMUM

503

PANDEMIK COVID-19: IMPLIKASI TERHADAP
KESIHATAN MENTAL

Asmawati @ Fatin Najihah Alias, Siti Nor Hafiza Mohd Yusoff

COVID-19 yang melanda dunia merupakan Pandemik COVID-19 mendatangkan kesan
satu pandemik yang memberi perubahan langsung kepada sistem ekonomi dan
besar dalam sistem ekonomi, kesihatan, perniagaan negara seperti industri makanan
politik dan sosial antarabangsa. Bukan itu dan minuman, industri pembinaan dan
sahaja, bahkan di Malaysia dan negara- pembuatan, industri pelancongan, industri
negara lain ianya turut memberi kesan pertanian, perkhidmatan dan juga
terhadap landskap sistem pendidikan perusahaan-perusahaan kecil. Banyak juga
negara. Kes pertama wabak ini dipercayai sektor industri terpaksa mengecilkan kos
telah dikesan di Wuhan, China pada operasi mereka ekoran kelembapan
Disember 2019. Malaysia mencatatkan kes ekonomi global. Begitu juga terdapat
pertama melibatkan kes jangkitan import usahawan-usahawan kecil terpaksa
membabitkan warganegara Cina yang menutup operasi kerana sudah tidak
memasuki Malaysia melalui Johor dari mampu untuk menanggung kerugian. Ini
Singapura pada 23 Januari 2020. Kemudian, sekaligus memberi impak yang besar
YAB Perdana Menteri ke-8, Tan Sri Muhyiddin kepada kadar kehilangan pekerjaan di
Yassin Malaysia telah mengumumkan kalangan rakyat Malaysia. Menurut laporan
pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan
(PKP) bermula 18 Mac 2020 ekoran terdapat Malaysia, DOSM (2020b) didapati bahawa
peningkatan kes dengan jumlah kumulatif sejak 18 Mac 2020, jumlah penganggur
melebihi 550. pada bulan Mac 2020 meningkat sebanyak
17.1% iaitu 610,500 orang berbanding
Malaysia digemparkan dengan jumlah Mac 2019 iaitu 521,300 orang.
terbesar jangkitan iaitu sebanyak 553 kes
pada 16 Mac 2020 yang mana jumlah Selain dari kehilangan pekerjaan, terdapat
terbesar jangkitan pada ketika itu yang juga pekerja yang terpaksa dipotong gaji
dikaitkan dengan kluster perhimpunan impak daripada pandemik ini. Justeru, situasi
tabligh di Masjid Sri Petaling, Selangor. ini menyebabkan kebimbangan di kalangan
Sehingga artikel ini ditulis (22 Ogos 2021), masyarakat semakin bertambah dan
penularan jangkitan wabak COVID-19 ini memberi tekanan kepada individu yang
secara global adalah 212,399,753 kes. terlibat sehingga membawa kepada kes-kes
Manakala menurut statistik yang dikeluarkan bunuh diri. Sebagaimana yang telah
oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dilaporkan di dalam akhbar akhir-akhir ini,
di Malaysia adalah sebanyak 1,555,093 kes terdapat banyak kes bunuh diri akibat
dengan jumlah kematian seramai 14,168 kes tekanan oleh ekonomi yang dialami.
(0.91%).

504

PANDEMIK COVID-19: IMPLIKASI TERHADAP
KESIHATAN MENTAL

Asmawati @ Fatin Najihah Alias, Siti Nor Hafiza Mohd Yusoff

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang pertama kali dilaksanakan pada 18 Mac 2020
adalah bertujuan untuk memutuskan rantaian keberjangkitan wabak COVID-19 yang mana
kerajaaan telah memperkenalkan beberapa prosedur operasi standard (SOP) yang turut
melibatkan aktiviti sosial masyarakat. Setiap individu perlu mengamalkan norma baharu
dalam aktiviti harian seperti sentiasa memakai pelitup muka apabila keluar dari rumah,
penjarakan fizikal apabila berada di tempat awam serta larangan berkumpul secara skala
besar. Selain itu, ianya turut melibatkan sekatan-sekatan pergerakan seperti tidak boleh
merentas daerah dan juga negeri yang mana memberi impak kepada aktiviti sosial
masyarakat. Individu yang bekerja jauh dari keluarga terutama pasangan jarak jauh sangat
terkesan dengan sekatan sosial sebegini.

Perubahan gaya hidup yang mendadak ini, memberi tekanan emosi kerana tidak dapat
pulang dan berjumpa dengan ahli keluarga. Tambahan pula, wabak COVID-19 ini sendiri
terbukti telah menyebabkan gangguan emosi dan psikologi kepada masyarakat dimana
seseorang itu mengalami kebimbangan yang melampau yang boleh menyebabkan
kepada anxiety dan tekanan ekoran takut dijangkiti, menjadi paranoid untuk keluar dari
rumah, perasaan cemas yang berpanjangan sehingga ada yang membawa kepada sesak
nafas dan akhirnya boleh mendorong kepada kemurungan. Keadaan ini bertambah teruk
lagi jika individu tersebut pernah mengalami masalah kesihaan mental sebelum ini.

Pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan juga turut memberi
kesan kepada sektor pendidikan negara. Sektor pendidikan telah mengalami transformasi
kepada pengajaran secara digital atau pembelajaran atas talian berbanding kaedah
bersemuka bermula tahun 2020. Transformasi yang boleh dikatakan agak mendadak ini
sangat memberi kesan terutama terhadap murid-murid sekolah rendah tahap satu yang
baru mengenal alam persekolahan. Mengimbas kembali, pada tahun 2021 sehingga artikel
ini ditulis, murid-murid hanya sempat merasai pengalaman persekolahan secara bersemuka
lebih kurang dua bulan sahaja iaitu 1 Mac sehingga Mei 2021. Tempoh pembelajaran
secara bersemuka yang sangat singkat terutama bagi pelajar tahun 1 kemasukan tahun
2020 dan 2021 sangat memberi kesan kepada golongan ini kerana mereka masih tidak
dapat menyesuaikan diri dengan alam persekolahan. Beberapa kaedah telah
diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mengatasi keciciran pendidikan
dikalangan pelajar termasuklah medium pembelajaran atas talian, televisyen dan juga
pemberian bahan pelajaran untuk dibawa pulang.

505

PANDEMIK COVID-19: IMPLIKASI TERHADAP
KESIHATAN MENTAL

Asmawati @ Fatin Najihah Alias, Siti Nor Hafiza Mohd Yusoff

Kaedah pembelajaran secara norma turut memberi kesan psikologi kepada
baharu ini menjadi semakin mencabar buat kebanyakkan petugas barisan hadapan
pelajar kerana perlu menyesuaikan diri yang terutama dalam bidang kesihatan seperti
mana ianya lebih kepada pembelajaran pegawai perubatan dan juga jururawat.
berpusatkan pelajar (student centered Peningkatan bilangan kes saban hari turut
learning). Pelajar perlu memahami dan menjejaskan fasiliti kesihatan. Mereka yang
membuat tugasan dengan bantuan dan terlibat dilihat seolah-olah mengalami burn-
bimbingan yang agak terhad kerana tidak out, kebimbangan, tekanan, terlalu letih
boleh bersemuka dengan guru-guru serta serta tidak dapat berjumpa ahli keluarga
rakan-rakan. Ini agak membebankan menyumbangkan kepada ketidakstabilan
pelajar-pelajar sekolah rendah khasnya. emosi. Perasaan takut, risau, bimbang dan
stress dalam menghadapi kemelut wabak
Disamping itu juga, pelajar-pelajar di institut COVID-19 yang tiada kesudahan sehingga
pengajian tinggi (IPT) turut terkesan dengan kini amat membimbangkan.
norma baharu ini yang mana boleh
dikatakan keseluruhan IPT menjalankan Impak negatif ini boleh meyebabkan kesan
kuliah secara atas talian. Masalah capaian jangka panjang bagi seseorang jika individu
internet yang rendah atau tiada akses tersebut gagal menguruskan tekanan.
internet disamping ketiadaan atau Justeru, penting untuk masyarakat sedar dan
kekurangan gajet seperti komputer peribadi peka mengenai kesihatan mental kesan
dan telefon pintar turut mengganggu proses wabak ini. Semua pihak perlu bersama-sama
pengajaran dan pembelajaran. Tambahan berganding bahu dalam menangani isu
pula, suasana yang kurang kondusif di kesihatan mental disamping menjaga
rumah berbanding di sekolah dan universiti kesihatan fizikal daripada dijangkiti wabak
turut menjadi faktor kepada tekanan ini. Individu yang terkesan dinasihatkan agar
kepada pelajar selain bebanan tugasan. tidak segan merujuk kepada pakar bagi
mendapatkan bantuan perundingan dalam
Faktor seperti terpaksa berkurung di rumah, mengurangkan gangguan emosi dan
tiada aktiviti fizikal dan kurang interaksi perasaan yang dihadapi.
dengan rakan sebaya turut memberi kesan
psikologi kepada pelajar. Selain daripada Selain itu, KKM melalui Perkhidmatan
para pendidik yang terpaksa menyesuaikan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial
diri dengan norma baharu ini, golongan (MHPSS) telah mewujudkan Talian Sokongan
ibubapa turut terkesan kerana secara tidak Psikososial bagi menangani isu kesihatan
langsung mereka terpaksa mengambil alih mental berkaitan pandemik COVID-19.
tugas mengajar dan memantau Antara agensi lain yang turut terlibat adalah
pembelajaran anak di rumah yang mana seperti MERCY Malaysia, Bahagian Keluarga,
menuntut mereka menguasai pelbagai Sosial dan Komuniti, Jabatan Kemajuan
matapelajaran sekaligus menambah beban Islam Malaysia (KSK JAKIM), Kementerian
tugas mereka terutama yang bekerjaya. Pembangunan Wanita, Keluarga dan
Faktor-faktor ini turut boleh menjejaskan Masyarakat (KPWKM), serta pertubuhan
kesihatan mental mereka. Pandemik ini juga bukan kerajaan (NGO).

506

INISIATIF KERAJAAN MENANGANI ISU
PENGANGGURAN DI KALANGAN SISWAZAH

RENTETAN PANDEMIK COVID-19

Haryana Mohd Hairi, Nur Hazirah Rozali Annuar

Saban hari di Malaysia kita dicanangkan di dada akhbar dengan berita-berita
pengangguran yang kian meningkat dari masa ke semasa rentetan pandemik yang
melanda negara bermula awal tahun 2020. Tidak terhenti setakat itu, para graduan yang
baru sahaja menamatkan pengajian turut terkesan lantaran peluang pekerjaan yang kian
berkurang. Hal ini berikutan puluhan syarikat gergasi yang telah menamatkan operasi akibat
tidak dapat menampung kos operasi yang tidak sepadan dengan pulangan keuntungan
seperti kebiasaan perniagaan dijalankan.

Sebagai graduan yang telah dilengkapkan dengan ilmu-ilmu asas keusahawanan semasa
melanjutkan pengajian di institut pengajian tinggi, masalah sebegini tidak seharusnya
melunturkan atau mematahkan semangat mereka untuk terus berusaha demi
kelangsungan hidup. Pelbagai inisiatif yang telah diwujudkan oleh kerajaan diharapkan
dapat membantu para graduan untuk memulakan langkah pertama mereka dalam
bidang keusahawanan. Antara inisiatif terbaru diwujudkan kerajaan yang kita dapat lihat
adalah, Program Pembangunan Usahawan Siswazah (PPUS) yang diwujudkan oleh TEKUN
Nasional. Program ini diwujudkan khusus untuk membantu graduan yang telah
menamatkan pengajian atau masih bekerja yang berminat untuk memulakan perniagaan
tetapi menghadapi kekangan dari segi modal. Pembiayaan yang disediakan menjangkau
nilai RM50,000 yang mana tempoh bayaran balik adalah selama 5 tahun.

Inisiatif ini dapat mengurangkan beban mereka yang baru berjinak mengusahakan
perniagaan. Tidak berhenti setakat itu, pihak TEKUN Nasional turut menyediakan pinjaman
kewangan pada kadar yang lebih besar di bawah Program Pembangunan Usahawan
Muda Bumiputera Profesional. Program ini disediakan untuk menggalakkan golongan
profesional menceburkan diri di dalam bidang perniagaan yang mana mereka dapat
mempraktikkan atau mengendalikan perniagaan yang lain daripada bidang kepakaran
mereka. Tidak ketinggalan Program Usahawan Lepasan Institusi Pendidikan MARA (IPMa)/
Belia yang telah lama diwujudkan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) boleh turut
digunakan oleh para lepasan graduan IPMa atau lepasan program inkubator di IPMa.
Kadar keuntungan pinjaman sebanyak 0% dan tempoh pembayaran fleksibel sehingga 36
bulan yang ditetapkan sudah tentu tidak membebankan para usahawan yang baru mula
berjinak-jinak di dalam perniagaan.

507

INISIATIF KERAJAAN MENANGANI ISU
PENGANGGURAN DI KALANGAN SISWAZAH
RENTETAN PANDEMIK COVID-19

Asmawati @ Fatin Najihah Alias, Siti Nor Hafiza Mohd Yusoff

Seterusnya program peningkatan terbuka kepada semua peringkat umur dan
terhad kepada golongan berpendapatan
kebolehpasaran graduan seperti Program rendah.

Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) telah Sebagai kesimpulan, segala inisiatif kerajaan
dan bantuan daripada pihak-pihak tertentu
dilaksanakan sejak tahun 2011. diharapkan mampu mengurangkan jumlah
pengangguran di Malaysia sekaligus
Walaubagaimanapun, SL1M telah membantu meningkatkan semula ekonomi
negara dan kebolehpasaran graduan. Para
dijenamakan semula kepada Program graduan tidak harus mengambil sikap
berpeluk tubuh, platform yang disediakan
Latihan Profesional dan Pendidikan untuk kerajaan dan ilmu yang telah digarap
seharusnya dijadikan sandaran untuk
Pembangunan Usahawan (Professional mereka bangkit dan terus berusaha
berdepan dengan situasi sukar kini demi
Training and Education for Growing memastikan ekonomi diri dan keluarga
terjamin.
Entrepreneurs – PROTEGE) yang memberi

fokus kepada pembangunan usahawan

dan melahirkan lebih ramai usahawan

berdaya maju. Seperti SL1M, PROTEGE juga

bermatlamat membantu graduan dalam

latihan pekerjaan dan penempatan industri,

melalui PROTEGE Ready to Work (RTW).

Berbanding SL1M yang hanya terbuka

kepada graduan baharu, PROTEGE adalah

508


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Technical Report Exploring Corals of Perhentian Island 2019
Next Book
(*PDF/EPUB)->DOWNLOAD Options Trading Crash Course: The step-by-step guide, from beginner to advanced strategies, to create an additional online income stream and improve your life through options, swing and day trading.