The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pioneer AVIC-F30BT, AVIC-F930BT, AVIC-F9310BT HU

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-03 09:01:59

Pioneer AVIC-F30BT, AVIC-F930BT, AVIC-F9310BT HU

Pioneer AVIC-F30BT, AVIC-F930BT, AVIC-F9310BT HU

AUDIOVIZUÁLIS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

Kezelési útmutató

AVIC-F30BT
AVIC-F930BT
AVIC-F9310BT

Látogassa meg a www.pioneer.eu oldalt a termék regisztrálásához!
Elsőként a „Fontos tájékoztatás a felhasználónak” fejezetet olvassa el!
A „Fontos tájékoztatás a felhasználónak” fejezet fontos információkat közöl, melyekkel
tisztában kell lennie a navigációs rendszer használata előtt.

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Tartalom

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Pioneer terméket

Az alábbi kezelési utasítások elolvasásával elsajátíthatja a készülék helyes működtetését.
Az utasítások elolvasása után tartsa az útmutatót könnyen hozzáférhető, biztonságos helyen.

Fontos NAVIGÁCIÓS MENÜK.......................................... 20
A példákban bemutatott képernyők eltérhetnek a Menüképernyők áttekintése ............................... 20
tényleges képernyőktől. A tényleges képernyők Menürendszer .................................................... 21
előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak a Gyorsválasztó menü .......................................... 21
teljesítmény és a funkciók javítása érdekében. Gyorsválasztó ikon kiválasztása..................... 21
Gyorsválasztó ikon törlése ............................. 22
BEVEZETÉS ............................................................7 Listaképernyők (pl. POI lista) kezelése.............. 22
Az útmutató áttekintése ........................................7 Képernyő-billentyűzet kezelése ......................... 22
Az útmutató felépítése.......................................7
A kézikönyvben használt egyezmények ...........7 TÉRKÉP HASZNÁLATA....................................... 23
A kézikönyvben használt kifejezések ................7 Térképolvasás .................................................... 23
Megjegyzés a videók megtekintéséhez ................8 Kereszteződés nagyított térképe .................... 24
Megjegyzés a DVD-Video lemezek Kijelzés az autópályán.................................... 24
megtekintéséhez ...................................................8 Térképadatbázisban tárolt útfajták ..................... 25
Megjegyzés az MP3 fájlok használatához............8 Térkép használata.............................................. 25
iPod kompatibilitás ................................................8 Térképlépték módosítása ............................... 25
Térképes lefedettség ............................................8 Térképirány módosítása ................................. 25
LCD panel és képernyő védelme..........................8 Térkép görgetése a kívánt pozícióba ............. 26
Megjegyzés a belső memóriához .........................9 Információkérés az adott helyszínről.............. 26
Teendők a jármű akkumulátorának eltávolítása Gyorsválasztó menü beállítása ...................... 27
előtt ....................................................................9 Nézet mód módosítása ...................................... 27
Törölt adatok......................................................9
ECO-VEZETÉS FUNKCIÓK ................................. 29
ALAPFOKÚ KEZELÉS ..........................................10 Eco grafikon megjelenítése................................ 29
Kezelőszervek és funkciók..................................10 Eco-vezetés szintjének megjelenítése............... 30
Lopásvédelem .................................................12 Azonnali indítási riasztás.................................... 30
LCD panel dőlésszögének beállítása..................13
Lemez behelyezése és kivétele ..........................13 HELYSZÍN KERESÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA...... 31
Lemez kivétele (AVIC-F30BT).........................14 Útvonal kialakításának alaplépései.................... 31
Lemez behelyezése (AVIC-F930BT és AVIC- Helyszín keresése cím alapján .......................... 32
F9310BT).........................................................14 Keresés először utcanévre ............................. 32
Lemez kivétele (AVIC-F930BT és AVIC- Keresés először városnévre ........................... 33
F9310BT).........................................................14 Úticél keresése az irányítószám
SD memóriakártya behelyezése és kivétele.......14 megadásával .................................................. 33
SD memóriakártya behelyezése Hazaút beállítása ............................................... 34
(AVIC-F30BT) ..................................................15 Érdekes helyek (POI ) keresése ........................ 34
SD memóriakártya kiadása (AVIC-F30BT) .....15 Érdekes helyek keresése előre beállított
SD memóriakártya behelyezése (AVIC-F930BT, kategóriák szerint ........................................... 34
AVIC-F9310BT) ...............................................16 Érdekes hely keresése a létesítmény nevének
SD memóriakártya kiadása (AVIC-F930BT, megadásával .................................................. 35
AVIC-F9310BT) ...............................................16 Közeli érdekes hely keresése......................... 35
USB tárolóeszköz behelyezése és kivétele ........17 Érdekes helyek (POI) keresése az úticél
USB tárolóeszköz behelyezése.......................17 környezetében ................................................ 35
USB tárolóeszköz kivétele...............................17 Érdekes helyek keresése a város körül.......... 36
iPod csatlakoztatása és szétkapcsolása ............17 Úticél kiválasztása a Kedvencek közül .............. 36
iPod csatlakoztatása........................................17 Érdekes helyek keresése SD memóriakártyáról 36
iPod kapcsolat bontása ...................................18 Nemrég keresett helyszín kiválasztása.............. 37
A beindítástól a leállásig .....................................18 Helyszín keresése koordináták alapján ............. 37
Első beindítás......................................................18
Normál beindítás .................................................18 TEENDŐK A HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA UTÁN38
Úticél felé vezető útvonal beállítása................... 38
Több útvonal megjelenítése ........................... 38

2

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

AKTUÁLIS ÚTVONAL ELLENŐRZÉSE ÉS Tárcsázás a Kedvencek listából ..................... 58
MÓDOSÍTÁSA .......................................................39 Létesítmények telefonszámának tárcsázása . 58
Tárcsázás a térképről ..................................... 58
Útvonal áttekintése képernyő megjelenítése ......39 Telefonhívás fogadása....................................... 59
Útvonal-számítási feltételek módosítása ............39 Bejövő hívás fogadása ................................... 59
Telefonkönyv áttöltése ....................................... 59
Felhasználó által kezelhető elemek ................39 Regisztrált kapcsolatok törlése....................... 60
Aktuális útnapló ellenőrzése ...............................40 Telefon-beállítások módosítása ......................... 60
Közbenső útpontok szerkesztése .......................40 Eszköznév módosítása................................... 60
Jelszó módosítása.......................................... 61
Közbenső útpont hozzáadása .........................40 Bluetooth jelátvitel kikapcsolása..................... 61
Útpont törlése ..................................................41 Visszhang és zaj csökkentése........................ 61
Útpontok rendezése ........................................41 Automatikus hívásfogadás ............................. 61
Navigációs irányítás leállítása.............................42 Automatikus híváselutasítás beállítása .......... 62
Memóriatörlés ................................................. 62
HELYSZÍNEK ELMENTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA ..43 Bluetooth szoftverfrissítés .............................. 62
Helyszín elmentése a Kedvencek között ............43 Megjegyzések a kihangosított telefonáláshoz ... 63
Helyszín regisztrálása a Kedvencek között.....43
Helyszín elmentése görgető módban..............43 AV FORRÁSSAL VÉGEZHETŐ
Regisztrált helyszínek szerkesztése ...................43 ALAPMŰVELETEK ............................................... 65
Kedvencek listában szereplő tétel
módosítása ......................................................43 AV műveleti képernyő megnyitása..................... 65
Saját otthon szerkesztése ...............................44 Forrás kiválasztása......................................... 65
Kedvencek listában szereplő tételek
rendezése ........................................................44 Listaképernyők (pl. iPod listaképernyő)
Helyszín törlése a Kedvencek listából.............44 használata .......................................................... 65
Kedvenc helyek exportálása és importálása ......45
Kedvencek tételek exportálása .......................45 Átkapcsolás az AV műveleti képernyő és a
Kedvencek helyek importálása........................45 listaképernyő között........................................ 65
Törlés az Előzmények listából ............................46 Tétel kiválasztása ........................................... 65
Visszatérés az előző képernyőre.................... 66
FORGALMI INFORMÁCIÓK..................................47
Összes forgalmi információ ellenőrzése .............47 FM RÁDIÓ KEZELÉSE ......................................... 67
Útvonal forgalmi információinak ellenőrzése ......48 Indítási eljárás .................................................... 67
Térképen megjelenő forgalmi információk A képernyőn megjelenő elemek......................... 67
leolvasása ...........................................................48 Érintőgombok használata................................... 68
Alternatív útvonal beállítása a dugók Állomások elmentése és előhívása ................ 69
elkerülésére.........................................................48 Radiotext funkció ............................................ 69
Dugók automatikus kikeresése .......................48 Hardver gombok használata .............................. 69
Forgalmi információk manuális ellenőrzése ....49 Bővített szintű funkciók ...................................... 70
Megjeleníteni kívánt forgalmi információk Legjobban vehető adók frekvenciáinak
kiválasztása.........................................................49 tárolása ........................................................... 70
Elsődleges RDS-TMC szolgáltató manuális Erős jelek behangolása .................................. 70
kiválasztása.........................................................50 Adók korlátozása a regionális műsorokra ...... 70
RDS állomás keresése PTY információk
BLUETOOTH ESZKÖZ REGISZTRÁLÁSA ÉS szerint ............................................................. 71
CSATLAKOZTATÁSA ...........................................51 Közlekedési hírek vétele................................. 71
Alternatív frekvenciák behangolása ............... 71
Kommunikációs eszközök felkészítése...............51 Műsor megszakítása hírekkel......................... 72
Bluetooth eszközök regisztrálása .......................51 Műsormegszakítás ikon státusza ................... 72

Közeli Bluetooth eszközök keresése...............51 AM RÁDIÓ KEZELÉSE......................................... 74
Párosítás a Bluetooth eszközökről ..................52 Indítási eljárás .................................................... 74
Meghatározott Bluetooth eszköz keresése .....52 A képernyőn megjelenő elemek......................... 74
Regisztrált eszköz törlése ...............................54 Érintőgombok használata................................... 75
Regisztrált Bluetooth eszköz manuális Állomások elmentése és előhívása ................ 75
csatlakoztatása ...................................................54 Hardver gombok használata .............................. 76
Beállítás az elsőbbségi kapcsolatra ................55 Bővített szintű funkciók ...................................... 76
Legjobban vehető adók frekvenciáinak
KIHANGOSÍTOTT TELEFONÁLÁS ......................56 tárolása ........................................................... 76
Telefon menü megjelenítése...............................56 Erős jelek behangolása .................................. 76
Hívás kezdeményezése......................................56
Közvetlen tárcsázás ........................................56 ZENEI CD-K LEJÁTSZÁSA.................................. 77
Hazatelefonálás egyszerűen ...........................56 Indítási eljárás .................................................... 77
Tárcsázás a telefonkönyvből...........................57 A képernyőn megjelenő elemek......................... 77
Tárcsázás névkereséssel................................57
Tárcsázás az előzményekből ..........................57

3

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Érintőgombok használata ...................................78 Bővített szintű funkciók .................................... 103
Hardver gombok használata ...............................79
Bővített szintű funkciók .......................................79 IPOD LEJÁTSZÁS .............................................. 104
Indítási eljárás .................................................. 104
TÖMÖRÍTETT ZENEFÁJLOK LEJÁTSZÁSA.......80 A képernyőn megjelenő elemek....................... 104
Indítási eljárás .....................................................80 Érintőgombok használata................................. 106
A képernyőn megjelenő elemek..........................80 Hardver gombok használata ............................ 108
Érintőgombok használata ...................................82 Videolejátszás indítása .................................... 108
Hardver gombok használata ...............................83 Zeneszámok vagy videók keresése a listákból 108
Bővített szintű funkciók .......................................83 Funkciók működtetése az iPod készülékről ..... 109
MusicSphere lista lejátszása............................ 109
DVD-VIDEO LEMEZEK LEJÁTSZÁSA.................84 Indítási eljárás............................................... 109
Indítási eljárás .....................................................84 A képernyőn megjelenő elemek ................... 109
A képernyőn megjelenő elemek..........................84 Érintőgombok használata ............................. 110
Érintőgombok használata ...................................85 Bővített szintű funkciók .................................... 110
Lejátszás folytatása (könyvjelző funkció) ........86
Keresés jelenetre és lejátszás indítása egy BLUETOOTH AUDIOLEJÁTSZÓ ....................... 112
megadott időponttól .........................................86 Indítási eljárás .................................................. 112
Közvetlen számkeresés ..................................87 A képernyőn megjelenő elemek....................... 112
DVD menü kezelése........................................87 Érintőgombok használata................................. 114
DVD menü kezelése az érintőgombokkal .......87 Hardver gombok használata ............................ 114
Lejátszás képkockánként ................................87 Bővített szintű funkciók .................................... 114
Lassított lejátszás ............................................88
Hardver gombok használata ...............................88 AV BEMENET KIVÁLASZTÁSA ........................ 116
Bővített szintű funkciók .......................................88 A képernyőn megjelenő elemek....................... 116
AV1 bemenet használata ................................. 116
DIVX VIDEOLEMEZEK LEJÁTSZÁSA .................89 AV2 bemenet használata ................................. 116
Indítási eljárás .....................................................89 Érintőgombok használata................................. 116
A képernyőn megjelenő elemek..........................89
Érintőgombok használata ...................................90 EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK..................................... 117
Lejátszás képkockánként ................................91 „Navigációs beállítások” képernyő
Lassított lejátszás ............................................91 megjelenítése ................................................... 117
Lejátszás indítása az idő megadásával ..........91 Vezetékek csatlakozásának ellenőrzése ......... 117
Hardver gombok használata ...............................92 Szenzor betanulási és vezetési státusz
Bővített szintű funkciók .......................................92 ellenőrzése ....................................................... 118
Állapot törlése ............................................... 118
DVD-VIDEO VAGY DIVX BEÁLLÍTÁSOK ............93 Fogyasztás funkció használata ........................ 119
DVD/DivX® beállítás menü megjelenítése .........93 Üzemanyag-fogyasztási adatok megadása az
Elsőbbségi nyelvek beállítása.............................93 üzemanyag-költségek kiszámításához......... 119
Kameraállás ikon kijelzésének beállítása ...........93 Üzemanyag-fogyasztás számítása .............. 119
Képméretarány beállítása ...................................93 Üzemanyagköltség-adatok exportálása ....... 120
Szülői felügyeleti szint beállítása ........................94 Utazási előzmények rögzítése...................... 120
Jelszó és szint beállítása.................................94 Aktuális helyszín módosítása........................... 121
Automatikus lejátszás beállítása.........................94 ECO funkció beállításának módosítása ........... 121
DivX felirati fájl beállítása....................................95 Térképbeállítások képernyő megjelenítése ..... 122
DVD nyelvkódlista ...............................................96 Automatikus nagyítás beállítása ...................... 122
Részletes várostérkép beállítása ..................... 123
ZENEFÁJLOK LEJÁTSZÁSA USB VAGY SD Várostérkép határgrafikájának beállítása......... 123
TÁROLÓESZKÖZÖKRŐL .....................................97 Sebességkorlátozás megjelenítése ................. 123
Forgalmi tájékoztatás ikonok megjelenítése .... 124
Indítási eljárás .....................................................97 Bluetooth kapcsolat ikonjának megjelenítése .. 124
A képernyőn megjelenő elemek..........................97 Aktuális utcanév kijelzésének beállítása.......... 124
Érintőgombok használata (zene) ........................99 „Kedvencek” ikon kijelzésének beállítása ........ 125
Hardver gombok használata .............................100 3D-s tájékozódási pontok megjelenítése ......... 125
Bővített szintű funkciók .....................................100 Manőverek megjelenítése ................................ 126
Érdekes hely megjelenítése a térképen........... 127
VIDEOFÁJLOK LEJÁTSZÁSA USB VAGY SD Előre telepített érdekes helyek megjelenítése a
ESZKÖZÖKRŐL ..................................................101 térképen........................................................ 127
Testre szabott érdekes helyek
Indítási eljárás ...................................................101 megjelenítése ............................................... 127
A képernyőn megjelenő elemek........................101 „Nézet mód” módosítása.................................. 128
Érintőgombok használata (videó) .....................102

Keresés jelenetre és lejátszás indítása egy
megadott időponttól .......................................103

4

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Térképszín beállítása nappali és éjszakai szín A beszédhangos működtetés alapjai ............... 151
közötti átváltásra ...............................................128 A beszédhangos működtetés menete .......... 151
Út színének módosítása ...................................128 A beszédhangos működtetés indítása ......... 151
Navigáció-megszakítási képernyő beállításának A beszédhangos működtetés használata..... 152
módosítása........................................................128
Gyorsválasztás menü megnyitása ....................129 Rendelkezésre álló egyszerű beszédhang-
Rendszerbeállítások képernyő megjelenítése ..130 parancsok......................................................... 154

Regionális beállítások testre szabása ...........131 Egyszerű parancsok ..................................... 154
A navigációs irányítás és a telefon Az AV forrás beszédhangos működtetése ... 154
hangerejének beállítása ................................133 A kihangosított telefonáláshoz kapcsolódó
Az előre telepített indító képernyő beszédhang-parancsok ................................ 155
módosítása ....................................................134 Tippek a beszédhangos működtetéshez ......... 155
Indító képernyő megváltoztatása az SD kártyán
tárolt indító képernyőre..................................134 EGYÉB FUNKCIÓK ............................................ 156
Tolatókamera beállítása ................................134 A lopásgátló funkció beállítása......................... 156
Érintőpanel érzékenységének beállítása Jelszó beállítása ........................................... 156
(érintőpanel kalibrációja) ...............................135 Jelszó megadása.......................................... 156
Megvilágítás színének beállítása ..................135 Jelszó törlése................................................ 156
Verzióadatok ellenőrzése ..............................136 Elfelejtett jelszó............................................. 156
Klímavezérlő státuszjelzésének Navigációs rendszer visszaállítása az
megfordítása..................................................136 alapértelmezett vagy gyári beállításokra.......... 156
Videó kiválasztása a hátsó kijelzőre .................136 Gyári beállítások visszaállítása .................... 157
Képbeállítás ......................................................137 Navigációs rendszer alapállapotának
AV rendszerbeállítások képernyő visszaállítása ................................................ 157
megjelenítése ....................................................138 Törölni kívánt beállítási tételek ..................... 158
1. videobemenet (AV1) beállítása .................138
2. videobemenet (AV2) beállítása .................139 FÜGGELÉK ......................................................... 160
Széles képarányú mód módosítása ..............139 Hibakeresés ..................................................... 160
Hátsó kimenet beállítása ...............................139 Üzenetek és reagálás az üzenetekre............... 164
Némítás / hangerő-csökkentés......................140 A hangfunkciók üzenetei .................................. 165
Némítás/hangerő-csökkentés szintjének Helymeghatározási technológia ....................... 167
módosítása ....................................................140 Helymeghatározás GPS segítségével.......... 167
Automatikus PI keresés.................................140 Helymeghatározás közvetlen
FM hangolási lépésköz beállítása .................141 helyszámítással ............................................ 167
DivX VOD regisztrációs kód megjelenítése ..141 A GPS és a közvetlen helyszámítás együttes
DivX VOD deregisztrációs kód működése ..................................................... 167
megjelenítése ................................................141 Jelentős hibák kezelése ................................... 168
AV hangbeállítások képernyő megjelenítése....141 Ha a GPS használatával nem működik a
Balansz beállítása .........................................142 helymeghatározás ........................................ 168
Hangszínszabályzó használata.....................142 Észrevehető helymeghatározási hibákat okozó
Automatikus hangszíngörbe beállítása körülmények ................................................. 168
(Auto EQ).......................................................144 Útvonal-beállítás ismertetése........................... 171
Hangvezérlés funkció ....................................146 Útvonalkeresés specifikációi ........................ 171
Hangosságszint beállítása ............................146 Lemezek kezelése és ápolása ......................... 172
Mélysugárzó-kimenet használata..................146 Beépített meghajtó és annak ápolása .......... 172
Felüláteresztő szűrő használata....................146 Lemez lejátszásának környezeti
Hangforrásszint beállítása.............................147 körülményei .................................................. 172
Bass Booster (mélyhangok kiemelése) .........147 Lejátszható lemezek ........................................ 172
Másolat készítése a beállításokról ....................147 DVD-Video- és CD-lemezek......................... 172
Csökkentett üzemmód beállítása......................147 AVCHD felvételt tartalmazó lemezek ........... 172
Képernyő kikapcsolása .....................................148 DualDisc lemezek lejátszása........................ 173
Dolby Digital.................................................. 173
GÉPJÁRMŰ STÁTUSZÁNAK A lejátszható adathordozókra vonatkozó részletes
MEGJELENÍTÉSE................................................149 információk ....................................................... 173
Kompatibilitás ............................................... 173
Akadályérzékelő információinak megjelenítése149 Adathordozó kompatibilitási táblázat............ 176
Klímavezérlő panel státuszának megjelenítése149 Bluetooth .......................................................... 179
SD és SDHC-logó ............................................ 179
NAVIGÁCIÓS RENDSZER MŰKÖDTETÉSE WMA/WMV....................................................... 179
BESZÉDHANGGAL .............................................151 DivX.................................................................. 180
AAC .................................................................. 180
Biztonságos vezetés .........................................151

5

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

A csatlakoztatott iPodokra vonatkozó részletes A RENDSZER HASZNÁLATA ELŐTTI
információk ........................................................180 MEGJEGYZÉSEK ............................................... 204

iPod ...............................................................180 Meghibásodás esetén ...................................... 204
iTunes ............................................................180 Weboldalunk..................................................... 204
Az LCD képernyő helyes használata ................181 A termék ........................................................... 204
Az LCD képernyő kezelése ...........................181 A mellékelt CD-ROM........................................ 204
A folyadékkristályos (LCD) képernyő ............181
Az LCD képernyő karbantartása ...................181 GYORS ÚTMUTATÓ........................................... 205
LED háttérfény...............................................181 AVIC-F30BT ..................................................... 205
Kijelző................................................................182 Alapszintű kezeléshez szükséges
Uticél menü....................................................182 hardvergombok............................................. 205
Telefon menü.................................................182 Átkapcsolás a menüképernyők között.......... 205
Beállítások menü ...........................................182 A térképen megjelenő legfontosabb
Navigációs beállítások menü.........................183 információk ................................................... 206
Rendszer Beállítások menü ..........................183 Úticél menü................................................... 206
Térképbeállítások menü ................................183 Úticél keresése cím szerint........................... 207
Bluetooth Beállítások menü...........................184 Navigáció hangerejének beállítása .............. 207
AV Rendszer Beál. menü ..............................184 SD memóriakártya behelyezése és kivétele 208
AV Hang Beál. menü .....................................185 FM rádió kezelése ........................................ 208
Szószedet .........................................................185 Apple iPod lejátszás ..................................... 209
Műszaki jellemzők .............................................188 Telefon párosítása........................................ 210
Telefonkönyv áttöltése.................................. 210
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS A AVIC-F930BT ................................................... 211
FELHASZNÁLÓNAK ...........................................190 Alapszintű kezeléshez szükséges
hardvergombok............................................. 211
Figyelmeztetés ..................................................190 Átkapcsolás a menüképernyők között.......... 211
A térképen megjelenő legfontosabb
LICENCSZERZŐDÉS ..........................................191 információk ................................................... 212
PIONEER AVIC-F30BT, AVIC-F930BT, AVIC- Úticél menü................................................... 212
F9310BT ...........................................................191 Úticél keresése cím szerint........................... 213
A TELE ATLAS ADATOK HASZNÁLATÁNAK Navigáció hangerejének beállítása .............. 213
FELTÉTELEI .....................................................193 microSD kártya behelyezése és kivétele...... 214
Végfelhasználói szerződés feltételei .............193 FM rádió kezelése ........................................ 214
Apple iPod lejátszás ..................................... 215
ADATBÁZIS .........................................................197 Telefon párosítása........................................ 216
A térképes adatbázis adataira vonatkozó Telefonkönyv áttöltése.................................. 216
megjegyzések ...................................................197

A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT
KIFEJEZÉSEK .....................................................198

„Első kijelző” és „Hátsó kijelző” .........................198
„Videokép” .........................................................198
„SD memóriakártya” ..........................................198

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............199
Előlap kezelése .................................................200
Gazdaságos vezetés funkciók ..........................200
Üzemanyagköltség............................................200
Forgalmi információk.........................................200
A sebességkorlátozás kijelzése ........................201
Gépjármű státusza ............................................201

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK......202
A kézifék biztonsági zára ..................................202
A VOUT kimenetre csatlakoztatott kijelző
használata .........................................................202
Az akkumulátor élettartamának megóvása.......202
Tolatókamera ....................................................202
SD-kártyanyílás kezelése .................................203
USB-csatlakozó kezelése .................................203

6

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

BEVEZETÉS

Az útmutató áttekintése • A kiegészítő információk, alternatívák és egyéb
megjegyzések az alábbi formátumban
A termék használata előtt mindenképpen olvassa el szerepelnek:
a „Fontos tájékoztatás a felhasználónak” fejezetet, pl.)
melyben figyelmeztetések, óvatosságra intő
útmutatók és más fontos tudnivalók szerepelnek. ˆ Ha az otthoni helyszínt még nem tárolta el,
előbb állítsa be a helyszínt.
A használati útmutatóban látható példák az
AVIC-F30BT modellt szemléltetik. Az egyéb • Az azonos képernyőn elvégzendő különálló
modellek kijelzőképei eltérhetnek az itt ismertetett műveletek ismertetését a leírás elején lévő „ƒ”
ábráktól. jelzi.
pl.)
Az útmutató felépítése ƒ Érintse meg az [OK] gombot a bevitel
törléséhez.
A megfelelő eljárás kikeresése a kívánt
művelet alapján • A hivatkozások így szerepelnek:
Miután eldöntötte, mit szeretne csinálni, a pl.)
szükséges oldalt a „Tartalomjegyzék” alapján
találhatja meg. Bővebben lásd a „Navigációs menü
képernyőinek használata” fejezetben a 20.
Megfelelő eljárás kikeresése a menük oldalon.
megnevezése alapján
Ha a képernyőn megjelenő egyes tételek jelentését A kézikönyvben használt kifejezések
szeretné megtudni, a szükséges oldalt a kézikönyv
végén található „Kijelző” rész alapján keresheti ki. „Első kijelző” és „Hátsó kijelző”

Szószedet A kézikönyv szóhasználatában a navigációs
A kifejezések jelentését a szószedetben találja meg. egységhez csatlakoztatott képernyő minősül „Első
kijelzőnek”. A navigációs egységhez külön vásárolt
A kézikönyvben használt egyezmények bármely más kijelzőre a „Hátsó kijelző” megnevezés
utal.
Mielőtt továbblépne, olvassa el az alábbi ismertetőt
a kézikönyvben használt konvenciókról. „Videokép”
A konvenciók ismerete nagy segítséget nyújt a A kézikönyvben a „Videokép” a DVD-Video, a DivX®,
berendezés használatának elsajátításában. és az iPod berendezésről vagy a rendszerhez RCA
kábellel csatlakoztatott bármely más berendezésről
• A navigációs rendszer gombjai: NAGYBETŰS, – pl. általános célú AV berendezésről – származó
FÉLKÖVÉR betűkkel szerepelnek: mozgókép.
pl.)
MENU (menü) gomb, MAP (térkép) gomb. „Külső tárolóeszköz (USB, SD)”

• A különböző menük, képernyőnevek és Az SD memóriakártya, az SDHC memóriakártya, a
funkcionális komponensek félkövér betűvel, microSD kártya, a microSDHC és az USB
idézőjelek között „ ” szerepelnek: memóriaeszköz együttes megnevezése a „külső
pl.) tárolóeszköz (USB, SD)”. Ha csak az USB
„Úticél menü” képernyő vagy „AV forrás” memóriaeszközről van szó, ezt „USB tárolóeszköz”
képernyő megnevezéssel illetjük.

• A képernyőn megtalálható érintőpanel-gombok „SD memóriakártya”
félkövér betűkkel, szögletes zárójelek között
szerepelnek [ ]: Az SD memóriakártya, az SDHC memóriakártyára, a
pl.) microSD kártyára és a microSDHC kártyára
[Úticél], [Beállítások]. együttesen utal az „SD memóriakártya”
megnevezés.

7

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Megjegyzés a videók • iPod classic, 160GB (2009); verziószám: 2.0.4
megtekintéséhez • iPod classic, 80GB; verzió: 1.1.2
• iPod classic, 160GB (2007); verzió: 1.1.2
Ne feledje, hogy a rendszer kereskedelmi vagy • iPod video; verziószám: 1.3
nyilvános célú felhasználása a szerzői jogok • Hatodik generációs iPod nano; verzió: 1.0
megsértésének minősülhet, mivel ez a szerzői • Ötödik generációs iPod nano; verzió: 1.0.2
jogokra vonatkozó jogszabályok hatálya alá esik. • Negyedik generációs iPod nano; verzió: 1.0.4
• Harmadik generációs iPod nano; verzió: 1.1.3
Megjegyzés a DVD-Video lemezek • Második generációs iPod nano; verzió: 1.1.3
megtekintéséhez • Első generációs iPod nano; verzió: 1.3.1
• iPhone 4; verzió: 4.1
A termék szerzői jogok védelmét elősegítő • iPhone 3GS; verzió: 4.1
technológiát tartalmaz, melyre az Egyesült Államok • iPhone 3G; verzió: 4.1
egyes szabadalmi jogvédelme, valamint a • iPhone; verzió: 3.1.3
Macrovision Corporation és más jogtulajdonos
tulajdonában lévő, szellemi termékekre vonatkozó ˆ Ebben a kézikönyvben az iPod és az iPhone
jogok vonatkoznak. A szerzői jogok védelmét készülékre együttesen iPod néven hivatkozunk.
elősegítő technológia csak a Macrovision
Corporation engedélyével használható. ˆ Ha a navigációs rendszert az iPod USB kábellel
A technológia használata kizárólag otthoni és más (CD-IU50V) (külön kapható) használja, akkor a
korlátozott megtekintésre szolgál, kivéve ha ennél navigációs rendszerrel kompatibilis iPod
többet a Macrovision Corporation kifejezetten egységet is tudja irányítani.
engedélyez. Tilos a visszafejtés és a szétszerelés.
ˆ Az elérhető műveletek köre az iPod modelltől és
Megjegyzés az MP3 fájlok a hozzá tartozó szoftver verziójától függ.
használatához
ˆ Az iPod készülék navigációs rendszerrel való
A navigációs rendszerhez egy darab felhasználási kompatibilitásáról a weboldalunkon találhat
licenc jár egyéni, nem kereskedelmi felhasználásra, információkat.
és nem engedélyezett a termék kereskedelmi
(vagyis bevétel céljára szolgáló), valósidejű (földi, Térképes lefedettség
műholdas, kábeles, vagy más médián keresztül
történő) műsorközlési, továbbá interneten, A jelen navigációs rendszer térképes lefedettségéről
intraneten és más hálózatokon keresztül történő a weboldalunkon találhat információkat.
műsorközlési vagy adatfolyam célú felhasználása,
valamint bármely más elektronikus tartalomközlő LCD panel és képernyő védelme
rendszerben (például igény szerinti audió vagy
fizetős audió alkalmazásokban) történő ˆ Ne engedje, hogy közvetlen napsütés érje az
felhasználása. Az ilyen felhasználásra különálló LCD képernyőt, ha a termék használaton kívül
licenc szükséges. van. A hosszú ideig tartó közvetlen napsütés
További részletek: http://www.mp3licensing.com. miatt fellépő magas hőmérséklet az LCD
képernyő meghibásodásához vezethet.
iPod kompatibilitás
ˆ Mobiltelefon használata esetén tartsa a telefon
A termék kizárólag az alábbi iPod modelleket és antennáját az LCD képernyőtől távol, hogy
iPod szoftververziókat támogatja. Más modellek és elkerülhetők legyenek a videoképen a foltok,
verziók helyes működtetése nem garantálható. színes csíkok és egyéb zavarok.
• Negyedik generációs iPod touch; verzió: 4.1
• Harmadik generációs iPod touch; verzió: 4.1 ˆ Az LCD képernyő védelme érdekében az
• Második generációs iPod touch; verzió: 4.1 érintőpanel gombjait csak az ujjával nyomja meg,
• Első generációs iPod touch; verzió: 3.1.3 és óvatosan érintse meg a képernyőt.
• iPod classic, 120GB; verzió: 2.0.1

8

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Megjegyzés a belső memóriához

Teendők a jármű akkumulátorának
eltávolítása előtt

Az akkumulátor lekötése vagy lemerülése esetén
törlésre kerül a memória, amelyet újra kell
programozni.
ˆ Egyes adatok megmaradnak. Elsőként a

„Törlendő beállítási tételek” című fejezetet
olvassa el a 156. oldalon.
ˆ A törlendő adatokról olvassa el a „Törlendő
beállítási tételek” című fejezetet a 156. oldalon.

Törölt adatok

Az adatok törlődnek, ha a lekötik a sárga vezetéket
az akkumulátorról. Egyes tételek azonban
megmaradnak.
ˆ Egyes adatok megmaradnak. Elsőként a

„Törlendő beállítási tételek” című fejezetet
olvassa el a 156. oldalon.
ˆ A törlendő adatokról olvassa el a „Törlendő
beállítási tételek” fejezetet a 156. oldalon.

9

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

ALAPFOKÚ KEZELÉS

Kezelőszervek és funkciók

Ez a fejezet a gombokkal elérhető alapvető funkciók ismertetésével foglalkozik.

AVIC-F30BT (LCD panel zárva)

AVIC-F30BT (LCD panel nyitva)

10

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT
AVIC-F930BT

AVIC-F9310BT • Tartsa lenyomva a gombot az AV forrás
némításához. A gomb ismételt folyamatos
(1) gomb megnyomásával törölheti a némítást.
AVIC-F30BT
• Nyomja meg a gombot a beszédhangos AVIC-F9310BT
műveletek aktiválásához.
További részletek a "Navigációs rendszer • Nyomja meg a gombot a következő
működtetése beszédhanggal" fejezetben navigációs irányítás meghallgatásához.
olvashatók (149. oldal).

11

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

• Tartsa lenyomva a gombot az AV forrás • Tartsa megnyomva a gombot az AV forrás
némításához. A gomb ismételt folyamatos némításához. A gomb ismételt folyamatos
megnyomásával törölheti a némítást. megnyomásával törölheti a némítást.

(2) VOL (+/-) gomb (11) Előlap
Hangerő-beállítás az AV műsorforrásokra
(hang és videó) (12) Lecsatológomb
Nyomja meg a navigációs egység előlapjának
(3) HOME gomb lecsatolásához.
• A HOME gomb megnyomásával a Lásd: „Előlap lecsatolása” (12. oldal).
megjelenik a főmenü.
• Átváltás a „Klasszikus menü” és a Lopásvédelem
„Gyorsmenü” között, miközben a főmenü
látható. Az alábbi lépésekkel végezheti el az előlap
Bővebben lásd „Az egyes menük lecsatolását és egyúttal megelőzheti a
használata” fejezetet a 21. oldalon. készülék ellopását.
• Tartsa lenyomva a gombot a kijelző
kikapcsolásához. FONTOS
• Az előlap lecsatolása és visszahelyezése óvatos
(4) MODE (mód) gomb
• Átváltás a térképképernyő és az AV mozdulatokkal történjék.
műveletek képernyő között. • A lecsatolt előlapot nem érheti erőteljes fizikai
• A térképképernyő megjelenítése, miközben
a navigációs funkció képernyő látható. behatás, rázkódás.
• A gomb lenyomva tartásával jelenik meg a • A lecsatolt előlapot nem szabad erős
„Képbeállítás” képernyő.
Lásd: „Képbeállítás”, 135. oldal. napsugárzásnak kitenni. Célszerű biztonságos
helyen tartani, gyermekek által hozzá nem
(5) TRK gomb férhető módon.
Manuális keresés, gyors előre- és
visszatekerés, valamint a zeneszámok közötti VIGYÁZAT
keresés. • Tilos az LCD panelt erőszakkal kinyitni vagy
További részleteket lásd a 67-116.
oldalakon. bezárni. Ez meghibásodáshoz vezethet.
• Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak és magas
(6) gomb
hőmérsékletnek az előlapot.
(7) LCD képernyő • Az előlap lecsatolása vagy visszahelyezése előtt

(8) Lemezbetöltő nyílás fordítsa az ACC OFF állásba a gyújtáskapcsolót.
Ide helyezze be a lejátszani kívánt lemezt.
A műveletről lásd a „Lemez behelyezése és Előlap lecsatolása
kivétele” részt a 13. oldalon. Lecsatolt előlappal nem használható a
navigációs rendszer.

1. Nyomja meg és tartsa megnyomva a
lecsatológombot, majd tolja lefelé.

(9) SD kártyarés

Bővebb információk az „SD memóriakártya
behelyezése és kivétele” fejezetben
olvashatók a 14. oldalon.

(10) Multifunkciós gomb (hangerő/ /MUTE)

• Hangerő-szabályozás az AV
műsorforrásokra (hang, videó)

• Nyomja meg a multifunkciós gombot a
következő navigációs irányítás
meghallgatásához.

12

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

A művelet hatására enyhén leválik az előlap alsó
része, és ezután óvatosan kifelé húzható.
2. Fogja meg óvatosan az előlap alsó felét, és

húzza lassan kifelé.

Előlap 3 Érintse meg a ikont.

Előlap visszahelyezése ˆ Az LCD panel beállított dőlésszögét megjegyzi a
1. Tolja vissza az előlapot a navigációs egységben rendszer, és a legközelebbi kinyitáskor vagy
bezáráskor az LCD panel automatikusan
kialakított helyre. ugyanarra a dőlésszögre tér vissza.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
csatlakoztatva az előlap a rögzítőfülekhez. Lemez behelyezése és kivétele
2. Tolja be kattanásig az előlap alsó felét.
Sikertelen felhelyezés esetén ne erőltesse az Lemez behelyezése (AVIC-F30BT)
előlapot, hanem próbálja meg ismét a műveletet.
FIGYELMEZTETÉS
LCD panel dőlésszögének
beállítása • Az LCD panel felnyitásakor, bezárásakor és
dőlésszögének megváltoztatásakor vigyázzon
ˆ Ez funkció csak az AVIC-F30BT modellen érhető arra, hogy ne csípje be az ujját.
el.
• Az LCD panelt ne hagyja nyitva. Ha az LCD
FIGYELMEZTETÉS panelt nyitva hagyja, akkor sérüléssel járó
Az LCD panel felnyitásakor, bezárásakor és balesetet okozhat.
dőlési szögének megváltoztatásakor vigyázzon
arra, hogy ne csípje be az ujját. VIGYÁZAT

VIGYÁZAT • Tilos az LCD panelt erőszakkal kinyitni vagy
Tilos az LCD panelt erőszakkal nyitni vagy zárni. bezárni. Ez meghibásodáshoz vezethet.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
1 Nyomja meg a gombot. • Ne működtesse a navigációs rendszert, amíg
Megjelenik a „Monitorbeállítás” képernyő. az LCD panel teljesen ki nem nyílik vagy be
nem zár. Ha a navigációs rendszert az LCD
2. A vagy a ikonok megérintésével panel kinyílása vagy zárása közben
állíthatja be a dőlésszöget. használja, akkor az LCD panel biztonsági
okokból megállhat az adott dőlésszögnél.

• Ne helyezzen poharat vagy italdobozt a nyitott
LCD panelre. Ekkor ugyanis tönkremehet a
navigációs rendszer.

• A lemezbetöltő nyílásba csak lemezt szabad
behelyezni.

1. Nyomja meg a gombot.

Megjelenik a „Monitorbeállítás” képernyő.

2. Érintse meg a [Nyitva] gombot.

13

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Lemez behelyezése (AVIC-F930BT és
AVIC-F9310BT)

• Helyezze be a lemezt a lemezbetöltő nyílásba.

Lenyílik az LCD panel, és hozzáférhetővé válik a
lemezbetöltő nyílás.

3. Helyezze be a lemezt a lemezbetöltő nyílásba.

ˆ A lemezbetöltő nyílásba csak lemezt szabad
behelyezni.

Lemez kivétele (AVIC-F930BT és AVIC-
F9310BT)

1. Nyomja meg a gombot.
Megjelennek az adathordozó kiadására szolgáló
érintőgombok.

2. Érintse meg a [Lemezkiadás] gombot.

A készülék behúzza a lemezt, majd bezáródik az Megtörténik a lemez kiadása.
LCD panel.
SD memóriakártya behelyezése és
Lemez kivétele (AVIC-F30BT) kivétele

1. Nyomja meg a gombot. FIGYELMEZTETÉSEK
Megjelenik a „Monitorbeállítás” képernyő.
• Ha az SD memóriakártyát adatátvitel közben
2. Érintse meg a [Lemezkiadás] gombot. veszi ki, ez károsíthatja az SD memóriakártyán
lévő adatokat. Az SD memóriakártya kiadását a
Lenyílik az LCD panel, és a készülék kiadja a kézikönyvben leírt eljárás szerint végezze.
lemezt.
3. Vegye ki a lemezt, majd nyomja meg a • Ha a tárolóeszközön bármely ok miatt
adatvesztés vagy adatsérülés történik, általában
gombot. nem lehetséges az adatok visszanyerése.
Bezáródik az LCD panel. A Pioneer nem vállal felelősséget az
adatvesztésből vagy adatsérülésből adódó
károkért, költségekért és kiadásokért.

• A multimédiás kártyák (MMC) nem kompatibilisek
a rendszerrel.

14

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

ˆ Nem garantált a kompatibilitás az összes SD ˆ Ha az SD memóriakártyán térképadatokhoz - pl.
memóriakártyával. egyéni POI adatokhoz - kapcsolódó adatok
találhatók, akkor a navigációs rendszer újraindul.
ˆ A készülék teljesítménye nem mindig optimális
egyes SD memóriakártyák használata esetén. SD memóriakártya kiadása (AVIC-F30BT)

SD memóriakártya behelyezése (AVIC- 1. Nyomja meg a gombot.
F30BT) Megjelenik a „Monitorbeállítás” képernyő.

VIGYÁZAT 2. Érintse meg az [SD kiadása] gombot.

• A kártya megkímélése érdekében ne nyomja Lenyílik az LCD panel.
meg a gombot, ha az SD memóriakártya 3. Nyomja meg gyengéden az SD kártya
nincsen teljesen betolva.
középső részét, amíg kattanó hangot nem
• Ne nyomja meg a gombot az SD hall.
memóriakártya teljes kivétele előtt.
Ekkor ugyanis tönkremehet a kártya.

1. Nyomja meg a gombot.
Megjelenik a „Monitorbeállítás” képernyő.

2. Érintse meg az [SD behelyezés] gombot.

Az LCD panel lenyílik, és hozzáférhetővé válik az 4. Húzza ki egyenesen az SD memóriakártyát.
SD kártyarés.

3. Helyezze be az SD kártyát az SD kártya
nyílásába.

A behelyezés során a címkés oldal felfelé
nézzen. A kártyát egészen kattanásig és a teljes
rögzítésig nyomja be.

4. Nyomja meg a gombot. 5. Nyomja meg a gombot.
Bezáródik az LCD panel. Ezután bezáródik az LCD panel.

ˆ Ha az SD memóriakártyán térképadatokhoz - pl.
egyéni POI adatokhoz - kapcsolódó adatok
találhatók, akkor a navigációs rendszer újraindul.

ˆ Amikor az [SD kiadása] gomb megérintésével
kiveszi az SD memóriakártyát, akkor a modellre
vonatkozó információt a rendszer automatikusan
eltárolja az SD memóriakártyán. A NavGate
FEEDS segédprogram ez alapján ismeri fel a
használt modellt.

15

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Teendők a térképadatokat tartalmazó SD memóriakártya kiadása
memóriakártyával (AVIC-F30BT) (AVIC-F930BT, AVIC-F9310BT)

ˆ Ha a memóriakártya térképpel kapcsolatos 1. Nyomja meg a gombot.
adatokat tartalmaz (például egyéni POI Megjelennek az adathordozó kivételére szolgáló
pontokat), akkor a művelet kissé eltér a érintőgombok.
megszokottól.
2. Érintse meg az [SD kiadása] gombot.
1. Nyomja meg a gombot, majd érintse meg
az [SD kiadása] gombot.

2. Érintse meg az [Igen] gombot.

Megjelenik egy üzenet az SD memóriakártya
eltávolítására.

Újraindul a navigációs rendszer, és lenyílik az
LCD panel.

3. Távolítsa el az SD kártyát.

4. Nyomja meg a gombot.
Bezáródik az LCD panel.

SD memóriakártya behelyezése 3. Nyomja meg óvatosan az SD kártya közepét,
(AVIC-F930BT, AVIC-F9310BT) amíg kattanó hangot nem hall.

• Helyezze be az SD kártyát az SD kártyarésbe.

Helyezze be az SD memóriakártyát a
csatlakozókkal lefelé, majd nyomja be a kártyát a
kattanásig és teljes záródásig.

4. Húzza ki egyenesen az SD memóriakártyát.

ˆ Ha az SD memóriakártyán térképadatokhoz - pl. Teendők a térképadatokat tartalmazó
egyéni POI adatokhoz - kapcsolódó adatok memóriakártyával (AVIC-F930BT, AVIC-
találhatók, akkor a navigációs rendszer újraindul. F9310BT)

Ha az SD memóriakártyán térképadatokhoz - pl.
egyéni POI adatokhoz - kapcsolódó adatok
találhatók, akkor a elvégzendő műveletek némileg
eltérnek.

16

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

1. Nyomja meg a gombot, majd érintse meg ˆ USB hubbal történő csatlakozás nem lehetséges.
az [SD kiadása] elemet.
USB tárolóeszköz behelyezése
2. Érintse meg az [Igen] gombot.
1. Helyezze be az USB tárolóeszközt az USB
csatlakozóba.

USB és mini-jack csatlakozó

Újraindul a navigációs rendszer, majd megjelenik az
SD memóriakártya eltávolítására felszólító üzenet.

USB memória

USB tárolóeszköz kivétele

• Miután meggyőződött arról, hogy nincs
folyamatban adatátvitel, húzza ki az USB
tárolóeszközt.

3. Amíg az üzenet látható, vegye ki az SD iPod csatlakoztatása és
memóriakártyát. szétkapcsolása
Vegye ki az SD memóriakártyát, majd érintse
meg az [OK] gombot. VIGYÁZAT

4. Érintse meg az [OK] gombot. • Az adatvesztés és a tárolóeszköz sérülésének
A navigációs rendszer újraindul. megelőzése érdekében ne távolítsa el az
egységet a navigációs rendszerből adatátvitel
USB tárolóeszköz behelyezése és közben.
kivétele
• Ha a tárolóeszközön bármely ok miatt
VIGYÁZAT adatvesztés vagy adatsérülés történik, általában
• Az adatvesztés és a tárolóeszköz sérülésének nem lehetséges az adatok visszanyerése.
A Pioneer nem vállal felelősséget az
megelőzése érdekében adatátvitel közben ne adatvesztésből vagy adatsérülésből adódó
távolítsa el a navigációs rendszerből a memóriát. károkért, költségekért és kiadásokért.
• Ha a tárolóeszközön bármely ok miatt
adatvesztés vagy adatsérülés történik, általában iPod csatlakoztatása
nem lehetséges az adatok visszanyerése.
A Pioneer nem vállal felelősséget az iPod USB kábellel csatlakoztathatja az iPod
adatvesztésből vagy adatsérülésből adódó készüléket a navigációs rendszerhez.
károkért, költségekért és kiadásokért.
ˆ Nem garantált a kompatibilitás az összes USB ˆ A csatlakoztatáshoz iPod USB kábelre van
tárolóeszközzel. A navigációs rendszer szükség (CD-IU50V) (külön kapható).
teljesítménye nem mindig optimális egyes USB
tárolóeszközök használata esetén. ˆ Az iPod és a navigációs rendszer közötti
kompatibilitásról további részleteket olvashat a
weboldalunkon.

ˆ USB hubbal történő csatlakozás nem lehetséges.

17

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

1. Ellenőrizze, hogy nincs-e USB tárolóeszköz 2. Érintse meg a képernyőn használni kívánt
csatlakoztatva. nyelvet.

2. Végezze el az iPod eszköz csatlakoztatását.

3. Érintse meg a beszédhangos irányításhoz
használni kívánt nyelvet.

USB és mini-jack dugó iPod USB
kábel

iPod kapcsolat bontása Ekkor újraindul a navigációs rendszer.

• Miután meggyőződött arról, hogy nincs 4. Olvassa el alaposan a jogi nyilatkozatot, majd
folyamatban adatátvitel, húzza ki az iPod érintse meg az [OK] választ, ha egyetért a
egység USB kábelét. feltételekkel.

A beindítástól a leállásig

1. A motor beindításával kapcsolja be a Megjelenik a térkép a képernyőn.
rendszert.
Egy rövid szünet után az indító képernyő
megjelenik pár másodpercre.

ˆ Az LCD képernyő védelme érdekében az
érintőpanel gombjait csak az ujjával nyomja meg,
és óvatosan érintse meg a képernyőt.

2. A rendszer kikapcsolásához állítsa le a
motort.
Ezzel a navigációs rendszer is kikapcsol.

Első beindítás Normál beindítás

A navigációs rendszer első alkalommal történő • A motor beindításával kapcsolja be a
használatakor válassza ki a használni kívánt rendszert.
nyelvet.

1. A motor beindításával kapcsolja be a
rendszert.
Egy rövid szünet után megjelenik pár
másodpercre az indító képernyő.

18

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT
Egy rövid szünet után az indító képernyő megjelenik
pár másodpercre.
ˆ A megjelenő képernyő az előző körülményektől

függően eltérő lehet.
ˆ Ha nincs útvonal, a navigációs rendszer

újraindulása után megjelenik a jogi nyilatkozat.
Olvassa el alaposan a jogi nyilatkozatot, majd
érintse meg az [OK] választ, ha egyetért a
feltételekkel.
ˆ Ha a lopásgátló funkció aktiválva van, akkor be
kell írnia a jelszót. Olvassa el alaposan a jogi
nyilatkozatot, majd érintse meg az [OK] választ,
ha egyetért a feltételekkel.

19

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

NAVIGÁCIÓS MENÜK

Menüképernyők áttekintése

20

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Menürendszer Gyorsválasztó menü

(1) Főmenü Ha a kedvenc menütételeket gyorsválasztó ikonként
menti el, akkor a „Gyorsválasztó menü” képernyő
A HOME gomb megnyomásakor a megjelenik a megérintésével gyorsan megnyithatja a funkciókat.
főmenü. Ezzel a kiinduló menüvel lehet megnyitni az
egyes képernyőket, illetve működtetni a különböző Gyorsválasztó ikon kiválasztása
funkciókat.
ˆ A gyorsválasztó ikonok közé maximum 15
A főmenü képernyőből kétféle változat van. menütétel menthető el.

1. Jelenítse meg a „Gyorsválasztó menü”
képernyőt a HOME gomb többszöri
megnyomásával.

ˆ Egy üzenet jelenik meg a navigációs rendszer
első használatakor vagy ha semmi nincs
beállítva a gyorsválasztó menüre. A következő
lépéshez érintse meg az [Igen] gombot.

2. Érintse meg a [Parancsikon] gombot.

Klasszikus menü

Gyorsválasztó menü Megjelenik a "Gyorsválasztó ikonok
kiválasztása" képernyő.
ˆ Ebben a kézikönyvben a „Klasszikus menü” 3. A képernyő jobb szélén található fül
megnevezése a főmenü. megérintésével vagy a csúszka görgetésével
nyissa meg azt az ikont, amelyet be szeretne
(2) Úticél menü állítani.
Ezen a menün keresheti ki az úticélt. Szintén itt
lehet a javasolt útvonalat ellenőrizni vagy törölni. Csúszka

(3) Telefon menü 4. Érintse meg és tartsa megérintve azt az ikont,
A kihangosított telefonáláshoz kapcsolódó képernyő amit gyorsválasztó ikonként szeretne
megnyitásával megtekintheti a hívási előzményeket, hozzáadni.
és módosíthatja a Bluetooth vezeték nélküli
kapcsolat beállításait. 5. Vigye az ikont a képernyő bal oldalára, majd
engedje el.
(4) AV műveletek képernyő Ezzel megtörténik a kiválasztott tétel
Normál esetben ez a képernyő jelenik meg az AV hozzáadása a gyorsválasztó ikonokhoz.
jelforrás lejátszásakor.

(5) Beállítások menü
Itt alakíthat ki egyéni beállításokat.

(6) Térkép
A gépjármű pozíciójának ellenőrzésére és a
célállomáshoz vezető útvonal ellenőrzésére szolgál.

21

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Képernyő-billentyűzet kezelése

Gyorsválasztó ikon törlése

1. Érintse meg és tartsa megérintve a törölni (1) A képernyő címe
kívánt gyorsválasztó ikont. Megjelenik a képernyő címe.

2. Vigye az ikont a képernyő jobb oldalára, majd (2) Szövegdoboz
engedje el. A bevitt karaktereket jeleníti meg. Ha nincsen
szöveg a dobozban, egy tájékoztató szöveg
Listaképernyők (pl. POI lista) látható.
kezelése
(3) Billentyűzet
(1) A képernyő címe A karakterek beírásához érintse meg a
(2) billentyűket.

A gördítősáv vagy ikonját megérintve (4)
görgethető végig a lista, és megtekinthetők a Visszalépés az előző képernyőre.
hátralévő tételek.
(3) (5) Gombok
Visszalépés az előző képernyőre. A képernyő-billentyűzet kiosztását változtatja
(4) Felsorolt tételek meg.
A listán valamelyik tételt megérintve szűkíthető
le az opciók köre, majd tovább lehet lépni a (6) Szimbólumok, egyéb jelek, 0-9
következő műveletre. Beírhatja az ábécé többi betűit is. A szövegbe
(5) Választási lehetőségek száma írásjeleket (pl. [&] vagy [+]) vagy számjegyeket
(6) is beírhat.
Ha az összes karaktert nem lehet megjeleníteni Érintéssel módosítható a kiválasztást.
a kijelző területén, akkor az adott tételtől jobbra ˆ Az „A”, „Ä”, „Å”, „Æ” karakterek
eső gomb megnyomásával a többi karakter is bármelyikének beírása esetén a megjelenített
megjelenik. eredmény ugyanaz.

(7) OK
Ezzel hagyhatja jóvá a bevitt szöveget, majd
folytathatja a következő lépéssel.

(8)
A bevitt szöveget törlése karakterenként, a
szöveg végétől kezdve. A gomb lenyomva
tartásával az egész szöveg törölhető.

22

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

TÉRKÉP HASZNÁLATA

A navigációs rendszer által kínált legtöbb információ a térképen is látható. A használathoz ismerni kell az
információk térképen való megjelenítésének módját is.

Térképolvasás

Az alábbi példa egy kétdimenziós (2D) térképet szemléltet.

ˆ A csillaggal (*) jelzett információk csak akkor Részletek a „Manőverek megjelenítése”
jelennek meg, ha az útvonal be van állítva. fejezetben olvashatók a 125. oldalon.

ˆ A körülményektől és a beállításoktól függően (5) Nagyítás/Kicsinyítés
egyes tételek nem jeleníthetők meg. Az ikon megérintésével megjelenő
érintésérzékeny gombokkal lehet a térkép
(1) Az útirány szerinti utca (vagy a következő léptékét állítani és a térképet kezelni.
navigációs pont) neve*
(6) Jelenlegi pozíció
(2) Következő útirány* A jármű aktuális pozícióját jelzi. A háromszög
A navigációs ponthoz közeledve jelenik meg ez alakú jel csúcsa az irányt jelzi, a kijelzés pedig
az elem. A ponthoz közeledve az elem színe folyamatosan változik vezetés közben.
zöldre vált át.
ˆ A háromszög alakú jel csúcsa jelzi a jármű
ˆ Az ikont megérintve a következő navigációs tényleges pozícióját.
utasítás ismét meghallgatható.
(7) Eco-mérő
ˆ Választhat a kijelzés és az elrejtés között. A megjelenített grafikon a korábbi átlagos
Részletek a „Manőverek megjelenítése” fogyasztást és a navigációs rendszer legutóbbi
fejezetben olvashatók a 125. oldalon. indítása óta mért átlagos fogyasztást hasonlítja
össze.
(3) Navigációs pontig tartó távolság*
A következő navigációs pontig tartó távolságot Részletek az „Üzemanyag-fogyasztás adatainak
jelzi ki. megjelenítése” fejezetben olvashatók (125.
oldal).
ˆ Az ikont megérintve a következő navigációs
utasítás ismét meghallgatható. (8) Jármű aktuális pozíciója szerinti közterület
(vagy település) neve
(4) Második manővert jelző nyíl*
A következő navigációs pont utáni kanyarodás Részletek az „Aktuális utcanév kijelzésének
irányát és az addig tartó távolságot jelzi. beállítása” fejezetben olvashatók (124. oldal).

23

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

(9) AV információs sáv kiegészítő füle • Utazási időtartam az úticélig vagy az
útpontig*
A fület megérintve megnyílik az AV információs
sáv, és röviden megtekintheti az AV jelforrás 3. Pontos idő
aktuális állapotát. Újbóli érintésre a sáv Navigációs zászlók jelentése
összehúzódik.
Úticél
(10) Ugrás az AV műveleti képernyőre A kockás zászló az úticélt jelzi.

Az aktuálisan kiválasztott AV forrás látható. Közbenső útpont
A jelzés megérintésével megjelenik az éppen A kék zászlók a közbenső útpontokat
aktív forrás AV műveleti képernyője. jelzik.

ˆ Ha a navigációs rendszerhez iPod készülék Navigációs pont
van csatlakoztatva, akkor megjelenik az A következő navigációs pontot (kanyar,
éppen lejátszott album borítója. útelágazás stb.) sárga zászló jelzi.

(11) Gyorsválasztás ikon Kereszteződés nagyított térképe

A „Gyorsválasztó” menüt jeleníti meg. Ha a „Térképbeállítások” képernyőn a „Közeli
nézet” van bekapcsolva, akkor megjelenik a
Részletek a „Gyorsválasztó menü kereszteződés felnagyított térképe.
beállítása” fejezetben olvashatók
(27. oldal). Részletek az „Automatikus nagyítás kijelzésének
beállítása” fejezetben olvashatók a 122. oldalon.
(12) Térképirányultság jelzése
Kijelzés az autópályán
• Az „Észak fent” kiválasztása esetén a
látható. Az autópályák egyes részein sávra lebontott
információk is léteznek, jelezve, hogy mely sávban
• Az „Irány fent” kiválasztása esetén a célszerű haladni a következő navigációs ponthoz.
látható.

ˆ A piros nyíl észak felé mutat.

(13) Jelenlegi útvonal*

Az éppen beállított útvonal színes kiemeléssel
látható a térképen. Ha az útvonalon közbenső
útpont is be van állítva, akkor a soron
következő útpont utáni szakasz más színnel
jelenik meg.

(14) Irányvonal*

Az úticél (következő közbenső útpont vagy a
kurzor) felé vezető irányt egyenes vonal jelzi.

(15) Multi-információs ablak

A [Multi-információs ablak] minden egyes
érintésével más-más információkat jelez ki a
készülék.

• Az úticélig (vagy a közbenső útpontig)
terjedő távolság*

• Becsült érkezési idő az úticélra vagy a
közbenső útpontra*

A becsült érkezési idő az „Átlagos sebesség”
változó értéke és a tényleges vezetési
sebesség alapján számított ideális érték.
A becsült érkezési idő tájékoztató jellegű és
nem garantálja a jelzett időpontban való
megérkezést.

24

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Autópályákon történő vezetés közben az autópályák A Pioneer Navigation csak egy navigálható útvonalat
kijáratainak sorszámai és egyes közlekedési táblák jelenít meg a térképen (csak a megérkezési
is szerepelhetnek a kijelzőn a csomópontok és a irányítás áll rendelkezésre az úticél vagy a közbenső
kijáratok közelében. útpont esetén). Tartsa be az összes közlekedési
szabályt a jelzett útvonalon a saját biztonsága
érdekében.

Nem kijelölhető utak (rózsaszín
jelzéssel)

Az ilyen utak térképes megjelenítése lehetséges,
azonban nincs lehetőség útvonal-kalkulációra.
Ezeken az útvonalakon is fokozottan ügyelni kell a
forgalmi szabályokra.

Térkép használata

(1) Sáv kijelzése Térképlépték módosítása

(2) Autópálya-lehajtó kijelzése A térkép léptéke a 25 méter és a 2 000 kilométer (25
Az autópálya-lehajtót jelzi. yard és 1 000 mérföld) közötti tartományban
változtatható.
(3) Autópályák közlekedési táblái 1. Nyissa meg a térképet.
Ezek az út számozását és a haladási irányt 2. Érintse meg a gombot a térképen.
jelzik.
Megjelenik a és a ikon a térkép
ˆ Ha a beépített memória nem tartalmaz ezekre léptékével együtt.
vonatkozó adatokat, akkor az információk nem
érhetők el akkor sem, ha a tényleges úton 3. A vagy a megérintésével állíthat a
vannak közlekedési táblák. térkép léptékén.

Térképadatbázisban tárolt útfajták ˆ Ha néhány másodpercig nem használja a
funkciót, akkor automatikusan visszatér az
Navigációs programban szereplő utak induló térkép.

A fordulónkénti navigált útvonalak komplett • A közvetlen léptékválasztó gomb
információkat tartalmaznak a teljes értékű megérintésével állíthatja át a térképet
navigációhoz. A Pioneer navigációs rendszer közvetlenül a kiválasztott léptékűre.
megjeleníti az összes navigációs parancsot,
beleértve a kanyarodásokra utasító beszédhangot Térképirány módosítása
és az irányjelző nyilakat.
Két irány között kapcsolhat át: a térkép a jármű
Fordulónkénti utasítások nélküli utak irányát „Irány fent” vagy „Észak fent” módon
jelezheti.
A kijelölhető utakhoz (a lilával kiemelt és • Irány fent:
megjelenített útvonal) csak alapadatok tartoznak, és
csak a navigálható útvonal megrajzolásához A térkép mindig a jármű iránya szerint áll be,
használhatók fel. mintha mindig a térkép felső széle felé
haladnánk.

25

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

• Észak fent: (A megjelenített információk köre az adott helytől
függ.)
A térkép úgy jelenik meg, hogy a képernyő felső
széle mindig észak felé áll. ˆ A görgetés mértéke függ az áthúzás hosszától.

ˆ A térkép iránya csak az „Észak fent” lehet, ha a • Érintse meg a ikont. A térkép visszatér a
térkép léptéke 50 kilométer (25 mérföld) vagy
annál nagyobb. jelenlegi helyzethez.

ˆ A térkép iránya csak az „Irány fent” lehet a 3D-s ˆ A MODE gomb megnyomásával a térkép
térképkijelzés esetén. visszatér az aktuális pozícióba.

1. Nyissa meg a térképet. Információkérés az adott helyszínről

2. Érintse meg a gombot a térképen. Ikonok jelzik a regisztrált helyszíneket (otthont,
specifikus helyeket, kedvenceket), valamint a POI
Megjelenik a vagy ikon. ikonnal és a forgalmi információs ikonnal jelzett
helyeket. Helyezze a görgető kurzort az adott ikonra
a részletes információk megjelenítéséhez.

1. Görgesse a térképet, majd vigye a görgető
kurzort arra az ikonra, amellyel kapcsolatban
részletes információkat szeretne megtudni.

2. Érintse meg a ikont.

3. A járműirány módosításához érintse meg a
vagy a ikont.

A gomb minden egyes érintésével módosítja a
beállítást.

ˆ Ha néhány másodpercig nem használja a
funkciót, akkor automatikusan visszatér az
induló térkép.

Térkép görgetése a kívánt pozícióba Ekkor megjelenik az információs lista.

1. Nyissa meg a térképet. 3. Érintsen meg azt az elemet, amelyre részletes
információkat kér.
2. A térkép megérintéssel és a kívánt irányba Megjelenik a képernyőn a kijelölt helyszínre
húzással görgethető. vonatkozó információs ablak.

(1) Kurzor A képernyőn megjelenő információk tartalma a
helyszíntől függően változik, ezért az is előfordulhat,
(2) Távolság az aktuális pozíciótól hogy nem kerül kijelzésre semmilyen adat az adott
helyszínről.
A kurzor kívánt helyre való helyezésével a
képernyő alján röviden megjelenik az adott További részletek a 125. és a 126. oldalon
helyszínre vonatkozó információs áttekintés, az olvashatók.
utca nevével és egyéb információkkal.

26

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

A 48. oldalon részletes információk olvashatók a  További részletek a „Helyszín elmentése
forgalmi információk leolvasási módjáról. görgető módban” fejezetben olvashatók a 43.
oldalon.
ˆ A [Hívás] gomb megérintésével lehetőség van a
pozíció felhívására, amennyiben rendelkezésre : Keresés a környéken
áll telefonszám (ehhez el kell végezni a Ezzel keresheti ki a kurzor közelében található
Bluetooth kompatibilis mobiltelefon párosítását). érdekes helyeket.

További részletek a "Tárcsázás a térképről" Â További részletek a „Közeli érdekes hely
című fejezetben olvashatók az 58. oldalon. keresése” fejezetben olvashatók a 35. oldalon.

Gyorsválasztó menü beállítása : POI helyek mutatása
A térképen megjelennek a környező
A „Gyorsválasztó” menü számos feladat elvégzését létesítmények (POI) ikonjai.
teszi lehetővé, pl. a kurzor által jelzett helyszínig
tartó útvonal megtervezését, vagy helyszín  Bővebben lásd az „Érdekes hely megjelenítése
elmentését a [Kedvencek] közé - mindezt a a térképen” fejezetben a 126. oldalon.
navigációs menünél gyorsabban.
A képernyőn megjelenő „Gyorsválasztó” menü : Hangerő
egyénileg is kialakítható. Az itt szereplő A „Hangerő-beállítások” képernyőt jeleníti
„Gyorsválasztó” menü az alapértelmezett menü. meg.

Bővebben lásd a „Gyorsválasztó menü Bővebben lásd az „Navigáció és a telefon
kiválasztása” fejezetben a 128. oldalon. hangerejének beállítása” fejezetben a 131.
oldalon.
ˆ A csillaggal (*) jelzett elemeket nem lehet törölni
a Gyorsválasztó menüből. : Kapcsolatok
Az „Ismerősök listája” képernyőt jeleníti meg.
• Amikor a térkép látható, érintse meg a
ikont. Bővebben lásd az „Ismerősök listában található
szám hívása” fejezetben az 57. oldalon.

Bezár

Eltűnik a Gyors elérés menü.

Nézet mód módosítása

Gyorsválasztó menü A navigációs irányításhoz többféle képernyőkijelzés
választható.
: Útvonalopciók*
1. Nyissa meg a „Térképbeállítások” képernyőt.
Akkor látható, ha a térképet nem görgeti. Ez az
elem csak navigálás közben választható ki. Bővebben lásd a „Térképbeállítások
Módosíthatja az útvonaltervezés feltételeit, és képernyő megjelenítése” fejezetben a 122.
újratervezheti a jelenlegi útvonalat. oldalon.

További részletek az „Útvonalszámítás 2. Érintse meg a [Nézet mód] gombot.
feltételeinek módosítása” fejezetben olvashatók Megjelenik a „Nézet mód” képernyő.
a 39. oldalon.
3. Érintse meg a beállítani kívánt típust.
Az alábbi típusok állíthatók be:

• 2D nézet (alapbeállítás):
Normál térkép (2D térkép) kijelzése.

: Úticél*

A térkép görgetése közben látható. Állítsa be a
kurzorral meghatározott útvonalat.

: Regisztráció

Mentse el a kurzor által jelzett helyszín adatait
a „Kedvencek” közé.

27

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

• 3D nézet: További részletek a „Tolatókamera beállítása”
Felülnézeti térkép (3D-s térkép) kijelzése. fejezetben olvashatók a 132. oldalon.

• Eco grafikon:

A képernyő bal oldalán az eco-vezetés
grafikonja, a képernyő jobb oldalán pedig a
térkép látható.

• Utcanézet: További részletek az „Eco grafikon
megjelenítése” fejezetben olvashatók a 29.
Az aktuális pozícióhoz legközelebb eső oldalon.
következő négy navigációs pontra vonatkozó
információk a képernyő bal szélén jelennek meg,
fentről lefelé. Az alábbi információk láthatók.

– A jármű útvonalán a következő utca neve
– A jármű irányát jelző nyíl
– A navigációs pontokig tartó távolság
ˆ Ez a mód az útvonal beállítása után érhető el.

• Hátsó nézet:
A képernyő bal oldalán a tolatókamera képe, a
képernyő jobb oldalán pedig a térkép látható.

ˆ Ez a mód akkor érhető el, ha a [Kamera] funkció
be van kapcsolva.

28

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

ECO-VEZETÉS FUNKCIÓK

A navigációs rendszer eco-vezetési funkcióval van A zöld szín a jelenlegi, a szürke szín pedig az
ellátva, amellyel megbecsülheti, hogy mennyire eddigi legjobb pontszámot jelzi.
környezetbarát módon vezet.
Ez a fejezet ezt funkciót ismerteti. Az „Eco pontszám” 5 percenként kerül
• A számított fogyasztást a jármű sebességéből frissítésre.

és helyzetéből megállapított elméleti értékből ˆ Nem jelenik meg a jelzés, ha az „Eco
állapítja meg a navigációs rendszer. A jelzett pontszám” funkció ki van kapcsolva vagy
fogyasztás csak referenciaérték, és nem nincs útvonal beállítva.
garantálható, hogy azt valójában is el lehet érni.
• A gazdaságos vezetést elősegítő funkciók és (2) Legjobb pontszám
számítások figyelembe veszik a GPS pozíciót,
valamint a gépjármű sebességét. Az eddigi legjobb pontszámot jelzi.

Eco grafikon megjelenítése ˆ Nem jelenik meg a jelzés, ha az „Eco
pontszám” funkció ki van kapcsolva vagy
Ez a funkció a fogyasztás megközelítő értékét nincsen útvonal beállítva.
becsüli meg a vezetés alapján, összehasonlítja a
korábbi átlagos fogyasztással, majd megjeleníti az (3) Átlagfogyasztás összehasonlító grafikonja
eredményeket grafikonon.
A grafikon akkor jelenik meg, ha a térkép beállítása A navigációs rendszer legutóbbi leállításáig tartó
az „Eco grafikon”. átlagos fogyasztás (korábbi átlagos fogyasztás)
és a jelenlegi átlagos fogyasztás
1. Nyissa meg a „Térképbeállítások” képernyőt. összehasonlítását jeleníti meg. A kijelző
ˆ További részletek a „Térképbeállítások frissítése 3 másodpercenként történik. Minél
képernyő megjelenítése” fejezetben inkább a + irányába mozdul el az érték, annál
olvashatók a 122. oldalon. jobb a fogyasztás.

2. Érintse meg a [Nézet mód] gombot. A grafikonon három különböző grafikon látható.
Megjelenik a „Nézet mód” képernyő.
• Összesen
3. Érintse meg az [Eco grafikon] gombot. A korábbi átlagos fogyasztás és a jelenlegi
Megjelenik az „Eco grafikon” képernyő. közötti átlagos fogyasztás összehasonlítása.

(1) Eco pontszám : Országút
A korábbi átlagos fogyasztás és a jelenlegi A korábbi átlagos fogyasztás és az utolsó 90
átlagos fogyasztás összehasonlításának másodperc átlagos fogyasztásának
eredménye egy 0,0 pont és 10,0 pont közötti összehasonlítása országúti vezetés esetén.
érték formájában jelenik meg. Minél magasabb
az érték, annál jobb a fogyasztás a korábbi : Autópálya
navigált útvonalhoz viszonyítva. A korábbi átlagos fogyasztás és az utolsó 90
másodperc átlagos fogyasztásának
összehasonlítása autópályán történő vezetés
esetén.

(4) Állat ikonok
Az „Eco pontszám” értékétől függően csökken
vagy nő a megjelenített állat ikonok száma.

ˆ Nem jelenik meg, ha az „Eco pontszám”
funkció ki van kapcsolva vagy nincs útvonal
beállítva.

ˆ Ha az „Eco grafikon” funkciót közvetlenül a
navigációs rendszer első alkalommal történő
használata után próbálja használni akkor
előfordulhat, hogy a ikon látható és a
funkció még nem elérhető.

29

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

További részletek a „Hibakeresés” fejezetben Azonnali indítási riasztás
olvashatók a 158. oldalon.
Ha a gépjármű sebessége az indulást követő 5
ˆ A kijelzés beállításai módosíthatók. másodpercen belül meghaladja a 41 km/h értéket,
akkor megjelenik egy üzenet és megszólal egy
További részletek az „Eco funkció beállításának figyelmeztető hangjelzés.
módosítása” fejezetben olvashatók a 121.
oldalon.

Eco-vezetés szintjének További részletek az „Eco funkció beállításának
megjelenítése módosítása” fejezetben olvashatók a 121.
oldalon.
A navigációs rendszer része az „Eco-vezetés
szintje” funkció, amely megbecsüli, hogy mennyire
környezetbarát módon vezetik az autót.

Az „Eco-vezetés szintje” funkcióval megjelenített
pontszám az „Eco pontszám” szerint változik,
amikor a jármű eléri az úticélt. Egy bizonyos
pontszám elérése után a szint megnő és megjelenik
egy üzenet.

Fa ikon

A szint növekedésével a fa ikon fiatal fáról
terebélyes fává változik.

ˆ Nem látható a szintjelzés, ha az „Eco-vezetés
szintje” funkció ki van kapcsolva.

További részletek az „Eco funkció beállításának
módosítása” fejezetben olvashatók a 121.
oldalon.

30

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

HELYSZÍN KERESÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA

VIGYÁZAT! Útvonal kialakításának alaplépései

Biztonsági okokból ezek az útvonal-beállítási 1. Parkolja le a gépjárművet egy biztonságos
funkciók nem elérhetők a jármű mozgó állapotában. helyen, és húzza be a kéziféket.
Ezek a funkciók csak akkor használhatók, ha
biztonságos helyen leparkol és behúzza a kéziféket. Ð

ˆ A közlekedési szabályokra vonatkozó egyes 2. Nyissa meg a főmenüt.
információk az útvonal kiszámításának További részletek a „Menüképernyők
időpontjától függenek. A közölt információk ezért áttekintése” című fejezetben találhatók a 20.
nem feltétlenül felelnek meg bizonyos oldalon.
közlekedési szabályoknak, amikor a járművel
áthalad a helyszínen. A rendelkezésre álló Ð
közlekedési szabályok személygépkocsira
vonatkoznak, tehát nem teherautóra vagy más 3. Válassza ki az úticél kikeresésének
haszongépjárműre. Vezetés közben mindig módszerét.
tartsa be a hatályos közlekedési szabályokat.

Ð

4. Írja be az úticélra vonatkozó információkat az
útvonaltervezéshez.

Ð

5. A helyszínt hagyja jóvá a térképen.

További részletek az „Úticél felé vezető
útvonal beállítása” című fejezetben
találhatók a 38. oldalon.

Ð

6. A navigációs rendszer kiszámítja az úticélig
vezető útvonalat, a térképen pedig
megjelenik az útvonal.

Ð

7. Ellenőrizze az útvonalat, és döntse el, hogy
megfelel-e.

További részletek az „Úticél felé vezető
útvonal beállítása” fejezetben találhatók a
38. oldalon.

Ð

8. A navigációs rendszer beállítja az úticélhoz
vezető útvonalat, és megjelenik a kiindulási
környéket bemutató térkép.

Ð

9. A kézifék kiengedése után vezessen a
navigációs parancsoknak megfelelően.

31

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Helyszín keresése cím alapján

A leggyakrabban használt funkció a „Cím”, melyben Megnyílik az előző képernyő.
a cím megadása után a készülék kikeresi az úticélt. 5. Érintse meg az [Utca] gombot.
Kiválaszthatja, hogy a helyszín cím szerinti keresése
milyen módszerrel történjék.

• Keresés először utcanévre

• Keresés először városnévre

• Helyszín keresése irányítószám megadásával

Keresés először utcanévre

ˆ A keresési eredményektől függően egyes
lépések kihagyhatók.

ˆ A karakterek begépelésekor automatikusan
keresni kezdi a rendszer a lehetséges opciókat
az adatbázisban. Csak a bevitt karaktereket
tekinti aktívnak a készülék.

ˆ Ha a találatok száma húsz alatt van, akkor
automatikusan megjelenítésre kerül az
eredményjelző képernyő.

1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt. 6. Írja be az utca nevét, majd érintse meg az
[OK] ikont.
További részletek a „Menüképernyők
áttekintése” című fejezetben olvashatók (20.
oldal).

2. Érintse meg a [Cím] gombot.

3. Az országok listájának megnyitásához Megjelenik az „Utca kiválasztása” képernyő.
érintse meg a „Zóna” felirat melletti gombot.
7. Érintse meg a keresett utca nevét.

8. Írja be a település nevét, majd érintse meg az
[OK] gombot.

4. A lista megfelelő tételének megérintésével Megjelenik a „Város kiválasztása” képernyő.
jelölje ki a keresési területnek az országot.
9. Érintse meg a keresett település nevét.
ƒ Érintse meg a ikont. A település földrajzi
középpontja megjelenik a térképen.

32

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

10. Írja be a házszámot, majd érintse meg az ƒ A ikon megérintésekor a település földrajzi
[OK] ikont. középpontja megjelenik a térképen.

6. Írja be az utca nevét, majd érintse meg az
[OK] gombot.

Megjelenik a „Házszám kiválasztása” képernyő.

11. Érintse meg a házszámtartományt. Megjelenik az „Utca kiválasztása” képernyő.
A keresett hely megjelenik a térképen.
A későbbi műveletekről az „Úticél felé vezető 7. Érintse meg az utca nevét.
útvonal beállítása” fejezetben olvashat 8. Írja be a házszámot, majd érintse meg a [OK]
részleteket a 38. oldalon.
ikont.
Keresés először városnévre
Megjelenik a „Házszám kiválasztása” képernyő.
ˆ A keresési eredményektől függően egyes
lépések kihagyhatók. 9. Érintse meg a házszámtartományt.
A keresett hely megjelenik a térképen.
ˆ A karakterek begépelésekor automatikusan A későbbi műveletekről bővebben lásd az
keresni kezdi a rendszer a lehetséges opciókat „Úticél felé tartó útvonal beállítása” fejezetet
az adatbázisban. Csak a bevitt karaktereket a 38. oldalon.
tekinti aktívnak a készülék.
Úticél keresése az irányítószám
ˆ Ha a találatok száma húsz alatt van, akkor megadásával
automatikusan megjelenítésre kerül az
eredményjelző képernyő. Ha ismeri az úticél irányítószámát, akkor ennek
segítségével kikeresheti a célállomást.
1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt. ˆ A keresési eredményektől függően egyes
További részletek a "Menüképernyők
áttekintése" fejezetben olvashatók a 20. lépések kihagyhatók.
oldalon. 1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.

2. Érintse meg a [Cím] gombot. További részletek a „Menüképernyők
Megjelenik a „Cím keresése” képernyő. áttekintése” fejezetben olvashatók a 20.
oldalon.
3. Érintse meg a [Város] gombot. 2. Érintse meg a [Cím] gombot.
4. Írja be a település nevét, majd érintse meg az Megjelenik a „Cím keresése” képernyő.
3. Az országlista megnyitásához érintse meg az
[OK] ikont. „Zóna” felirat melletti gombot.

Megjelenik a „Város kiválasztása” képernyő.

5. Érintse meg a település nevét.

33

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

4. A lista megfelelő tételének megérintésével További részletek az „Úticél felé vezető
jelölje ki az országot. útvonal beállítása” fejezetben olvashatók, a
38. oldalon.
Megnyílik az előző képernyő.

5. Érintse meg az [Irányítószám] gombot. Hazaút beállítása
Megjelenik az „Irányítószám beírása” képernyő.
Az otthoni helyszín tárolásával a hazaút egyetlen
6. Adja meg az irányítószámot. gomb megérintésével kiszámítható.

1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.

 További részletek a „Menüképernyők
áttekintése” fejezetben olvashatók a 20.
oldalon.

Megjelenik a megadott irányítószámhoz tartozó 2. Érintse meg a [Hazaút] gombot.
települések listája (kivéve az alábbi esetekben). ˆ Ha nem regisztrálta az otthonát, akkor
megjelenik egy üzenet. A regisztráció
Brit irányítószám: megkezdéséhez érintse meg a
A keresett helyszín megjelenik a térképen. [Regisztrálás] gombot.
További részletek a „Saját otthon elmentése”
fejezetben olvashatók a 121. oldalon.

Érdekes helyek (POI ) keresése

Holland irányítószám: Számos létesítmény (érdekes pont, pl. benzinkút,
• Ha részleges irányítószámot adott meg parkoló, étterem) adatai állnak rendelkezésre. Az
érdekes helyek között kategóriák szerint kereshet
(4 számjegyet) és megérintette az [OK] ikont, (vagy a POI pont megadásával).
akkor megjelenik a települések listája.
Folytassa a 7. lépéssel. Érdekes helyek keresése előre beállított
kategóriák szerint
7. Érintse meg az úticélnak megfelelő település
vagy terület nevét. Érdekes helyeket egyetlen érintéssel kereshet az
előre beállított kategóriából.
ƒ A ikon megérintésével a település
földrajzi középpontja megjelenik a térképen. 1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
További részletek a „Menüképernyők
8. Írja be az utca nevét, majd érintse meg az áttekintése” fejezetben olvashatók a 20.
[OK] ikont. oldalon.

Megjelenik az „Utca kiválasztása” képernyő. 2. Érintse meg a [POI] gombot.

ˆ Ha nincs házszám, akkor a keresett helyszín 3. Érintse meg a keresett kategóriát.
jelenik meg a térképen.
Előre beállított kategóriák
9. Érintse meg az utca nevét.

Megjelenik az „Írja be a házszámot” képernyő.

ˆ Ha a kiválasztott utcán csak egyetlen
megfelelő helyszín van, akkor a keresett
helyszín megjelenik a térképen.

10. Írja be a házszámot, majd érintse meg az
[OK] ikont.

Megjelenik a „Házszám kiválasztása” képernyő.

11. Érintse meg a házszámtartományt.
A keresett helyszín megjelenik a térképen.

34

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Megjelenik a „POI lista” képernyő. Ezzel kapcsolatban az „Úticél felé vezető
útvonal beállítása” fejezetben olvashat
4. Érintse meg a keresett érdekes helyet. részleteket a 38. oldalon.
A helyszín ekkor megjelenik a térképen.
További részletek az „Úticél felé vezető Közeli érdekes hely keresése
útvonal beállítása” fejezetben olvashatók a
38. oldalon. Lehetőség van a környéken található érdekes helyek
keresésére.
Érdekes hely keresése a létesítmény
nevének megadásával 1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
Ezzel kapcsolatban a „Menüképernyők
1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt. áttekintése” fejezetben olvashat részleteket
Ezzel kapcsolatban a „Menüképernyők a 20. oldalon.
áttekintése” fejezetben olvashat részleteket
a 20. oldalon. 2. Érintse meg a [POI] gombot.

2. Érintse meg a [POI] gombot. Megjelenik a „POI Keresés” képernyő.
Megjelenik a „POI Keresés” képernyő.
3. Érintse meg a [Hozzám közel] gombot.
3. Érintse meg a [Név betűzése] gombot.
Az érdekes helyek több kategóriára vannak
4. Írja be az érdekes hely nevét, majd érintse felosztva.
meg az [OK] ikont.
Megjelenik a „POI lista” képernyő. 4. Érintse meg a kategóriát.
• Nyissa meg a „Zóna kiválasztása”
képernyőt, ha az úticél egy másik országban Megjelenik a „POI lista” képernyő.
van. Itt módosítható a beállított ország. Ha a kiválasztott kategórián belül részletesebb
kategóriák is léteznek, ismételje ezt a lépést
Ország gomb ahányszor szükséges.

5. Érintse meg a keresett érdekes helyet.

A helyszín ekkor megjelenik a térképen.
Ezzel kapcsolatban az „Úticél felé vezető
útvonal beállítása” fejezetben olvashat
részleteket a 38. oldalon.

ˆ Az ország kiválasztása után csak akkor kell Érdekes helyek (POI) keresése az úticél
az országot módosítani, ha az úticél a környezetében
kiválasztott országon kívül esik.
ˆ Ez a funkció az útvonal beállítása után
5. Érintse meg az érdekes helyet. érhető el.
A keresett helyszín megjelenik a térképen.
• Érintse meg a [Rendezés] gombot. 1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
A [Rendezés] gomb minden egyes Ezzel kapcsolatban a „Menüképernyők
megérintésével változik a rendezési sorrend. áttekintése” fejezetben olvashat részleteket
ˆ A képernyő jobb felső sarkában látható az a 20. oldalon.
aktuális sorrend.
2. Érintse meg a [POI] gombot.
• : a tételek betűrendben kerülnek Megjelenik a „POI Keresés” képernyő.
megjelenítésre.
3. Érintse meg az [Úticélhoz közel] gombot.
• : a tételek a jármű pozíciójától mért Az érdekes helyek több kategóriára vannak
távolság szerint kerülnek rendezésre. felosztva.

4. Érintse meg a keresett kategóriát.
Megjelenik a „POI lista” képernyő.
ˆ Ha a kiválasztott kategórián belül
részletesebb kategóriák is léteznek,
ismételje ezt a lépést ahányszor szükséges.

5. Érintse meg a keresett érdekes helyet.
A helyszín ekkor megjelenik a térképen.

35

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

A további teendőkkel kapcsolatban az „Úticél Úticél kiválasztása a Kedvencek
felé tartó útvonal beállítása” fejezetben közül
olvashat részleteket a 38. oldalon.
A gyakran látogatott helyszínek elmentésével időt
Érdekes helyek keresése a város körül takaríthat meg.
A listából történő kiválasztással egyszerűen
Rákereshet egy adott városban található érdekes megadhatja a keresett helyszínt.
helyekre.
ˆ Ez a funkció nem elérhető, ha a
1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt. „Kedvencek” között nem szerepelnek
Ezzel kapcsolatban a „Menüképernyők helyszínek.
áttekintése” fejezetben olvashat részleteket További információ a „Helyszín tárolása a
a 20. oldalon. Kedvencek között” fejezetben olvasható a
43. oldalon.
2. Érintse meg a [POI] gombot.
Megjelenik a „POI Keresés” képernyő. 1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
Ezzel kapcsolatban a „Menüképernyők
3. Érintse meg a [Város körül] gombot. áttekintése” fejezetben olvashat részleteket
a 20. oldalon.
4. Érintse meg a város nevét, majd az [OK]
gombot. 2. Érintse meg a [Kedvencek] gombot.
Megjelenik a „Város kiválasztása” képernyő.
• Nyissa meg a „Zóna kiválasztása” 3. Érintse meg a megfelelő tételt.
képernyőt, ha az úticél egy másik országban
van. Itt módosítható a beállított ország.

Ország gomb

ˆ Az ország kiválasztása után csak akkor kell A keresett helyszín ekkor megjelenik a térképen.
az országot módosítani, ha az úticél a
kiválasztott országon kívül esik. A további teendőkkel kapcsolatban az „Úticél
felé vezető útvonal beállítása” fejezetben
5. Érintse meg a település nevét. olvashat részleteket a 38. oldalon.
Megjelenik a „POI lista” képernyő.
ƒ A ikon megérintésével a település Érdekes helyek keresése SD
földrajzi középpontja megjelenik a térképen. memóriakártyáról

6. Érintse meg a keresett kategóriát. Egyéni érdekes helyek a számítógépre telepített
Az érdekes helyek kategóriák szerint vannak „NavGate FEEDS” segédprogrammal is
besorolva. létrehozhatók. (A „NavGate FEEDS” porgram a
weboldalunkon érhető el.) Az egyéni érdekes hely
7. Érintse meg a keresett érdekes helyet. elmentésével és SD memóriakártyára történő
A helyszín ekkor megjelenik a térképen. átmásolásával a rendszer az adatokat fel tudja
A további teendőkkel kapcsolatban az „Úticél használni a keresésekhez.
felé vezető útvonal beállítása” fejezetben
olvashat részleteket a 38. oldalon. 1. Másolja át az SD kártyára az adatokat a
NavGate FEEDS programmal.

36

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

2 Helyezze be az SD kártyát az SD kártyarésbe. A keresett helyszín ekkor megjelenik a térképen.
A művelettel részletesen foglalkozik az „SD A további teendőkkel kapcsolatban az „Úticél
memóriakártya behelyezése és kivétele” felé vezető útvonal beállítása” fejezetben
fejezet a 14. oldalon. olvashat részleteket a 38. oldalon.

3 Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt. Helyszín keresése koordináták
Ezzel kapcsolatban a „Menüképernyők alapján
áttekintése” fejezetben olvashat részleteket
a 20. oldalon. A földrajzi szélesség és hosszúság megadásával
bármelyik helyszín meghatározható.
4 Érintse meg a [NavGate FEEDS] gombot.
Megjelenik a „POI kiválasztása” képernyő. 1 Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
Ezzel kapcsolatban a „Menüképernyők
5 Érintse meg a megfelelő tételt. áttekintése” fejezetben olvashat részleteket
a 20. oldalon.
6 Érintse meg a keresett érdekes helyet.
A helyszín ekkor megjelenik a térképen. 2 Érintse meg a [Koordináták] gombot.
A további teendőkkel kapcsolatban az „Úticél
felé vezető útvonal beállítása” fejezetben 3 Érintse meg a [Kelet] vagy a [Nyugat]
olvashat részleteket a 38. oldalon. gombot, majd írja be a földrajzi hosszúságot.

Nemrég keresett helyszín
kiválasztása

Az úticélként vagy közbenső útpontként korábban Például a K 19°05’16” hosszúság beviteléhez
beállított helyeket a rendszer automatikusan elmenti érintse meg a [Nyugat], [0], [1], [9], [0], [5], [1] és
az „Előzmények” között. [6] gombokat.

ˆ Ha az "Úticél előzmények" között nincsen 4 Érintse meg az [Észak] vagy a [Dél] gombot,
elmentett helyszín, akkor az [Előzmények] majd írja be a földrajzi szélességet.
lista nem választható ki. (Az útvonalszámítás
során kiválaszthatja az [Előzmények] listát.) Például az É 47°29’31” hosszúság beviteléhez
érintse meg az [Észak], [0], [4], [7], [2], [9], [3] és
ˆ Az „Előzmények” között legfeljebb 100 [1] gombokat.
helyszín tárolható. Ha a tételek száma eléri a
maximumot, akkor a legújabb tétel a 5 Érintse meg az [OK] gombot.
legkorábbit törli.
A keresett helyszín ekkor megjelenik a térképen.
1 Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
Ezzel kapcsolatban a „Menüképernyők A további teendőkkel kapcsolatban az „Úticél
áttekintése” fejezetben olvashat részleteket felé vezető útvonal beállítása” fejezetben
a 20. oldalon. olvashat részleteket a 38. oldalon.

2 Érintse meg az [Előzmények] gombot.

3 Érintse meg a megfelelő tételt.

37

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

TEENDŐK A HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA UTÁN

Úticél felé vezető útvonal (1) Utazási időtartam az úticélig
beállítása
(2) Úticélig tartó távolság
1. Helyszín keresése
Lásd a „Helyszín keresése és kiválasztása” (3) Becsült üzemanyagköltség az úticélig
fejezetet a 31. oldalon.
 További információ az „Üzemanyag-
Az úticél kikeresése után megjelenik a fogyasztási adatok megadása az
„Helyszín-megerősítő képernyő”. üzemanyagköltségek kiszámításához”
fejezetben olvasható a 119. oldalon.
2. Érintse meg az [OK] gombot.
(4) Az útvonaltervezés feltételei
Helyszín-megerősítő képernyő
ƒ Érintse meg a ikont. Megjelenik a
tervezett útvonal törlésének megerősítését
kérő képernyő. Az [Igen] megérintésével
törölheti a tervezett útvonalat, majd
megjelenik a térkép.

Az úticél beállítása után kezdetét veszi az (1) Több útvonal
útvonaltervezés. Az útvonaltervezés bejezésekor Lásd: „Több útvonal megjelenítése” (38.
megjelenik az Útvonal-megerősítő képernyő. oldal).

ƒ Ha útvonaltervezés közben megnyomja a (2) Opciók
MODE gombot, akkor a tervezés megszakad Lásd: „Útvonalszámítás feltételeinek
és megjelenik a térkép. módosítása” (39. oldal).

ƒ Érintse meg a [Görgetés] gombot. (3) Profil
A térképkijelzés átvált görgető módra. Lásd: „Aktuális útnapló ellenőrzése” (40.
A helyszín finomhangolását elvégezheti oldal).
görgető módban, majd beállíthatja a helyszínt
úticélnak vagy más műveleteket végezhet. (4) Útipontok
Lásd: „Útpontok szerkesztése” (40. oldal).
ƒ Érintse meg az [Útipont] gombot. A helyszín
hozzáadódik az „Útipontok listája” Több útvonal megjelenítése
képernyőhöz.
A kívánt útvonalat több lehetséges útvonal közül
ˆ Ha nincs beállítva úticél, nem érhető el az választhatja ki. A számított útvonalak más-más
[Útipont]. színben jelennek meg.

3. Érintse meg az [OK] gombot. ˆ Közbenső útpontok beállítása esetén nem
lehet több útvonalat megjeleníteni.
Útvonal-megerősítő képernyő
1. Érintse meg a [Több útvonal] gombot az
A megjelenített útvonalat beállítja útvonalként, majd Útvonal-megerősítési képernyőn.
megkezdi az útvonalirányítást. Több lehetséges útvonal is megjelenik.

2. Érintse meg a és a gombok
egyikét.
Megjelenik egy másik útvonal.

3. Érintse meg az [OK] gombot.
Megjelenik az útvonal-megerősítő képernyő.

38

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

AKTUÁLIS ÚTVONAL ELLENŐRZÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Útvonal áttekintése képernyő Â További részleteket lásd az „Útvonal
megjelenítése áttekintése képernyő megjelenítése”
fejezetben a 39. oldalon.
1. Nyomja meg a HOME gombot a főmenü
megjelenítéséhez. 2. Érintse meg az [Opciók] gombot.

2. Érintse meg az [Úticél] gombot. 3. Az útvonaltervezés feltételeinek
Megjelenik az „Úticél menü” képernyő. módosításához érintse meg a kívánt
elemeket, majd érintse meg az [OK] gombot.
3. Érintse meg az [Útvonal áttekintése] gombot.

(1) Opciók A rendszer újratervezi az útvonalat, majd megjelenik
További információ az „Útvonalszámítás az "Útvonal-megerősítési" képernyő.
feltételeinek módosítása” fejezetben
olvasható (39. oldal). Felhasználó által kezelhető elemek

(2) Profil A csillaggal (*) jelölt beállítások alapértelmezés
További részletek a „Aktuális útnapló szerinti vagy gyári beállítások.
ellenőrzése” című fejezetben olvashatók
(40.). Útvonalfeltétel
Ez a beállítás határozza meg az útvonal-tervezés
(3) Közbenső útpontok módját az időtartam, a távolság vagy a főútvonal
Tanulmányozza át az „Útpontok figyelembe vételével. Emellett kijelölhető az
szerkesztése” fejezetet (40. oldal). elsődleges szempont az útvonal kiszámításához.

ˆ A [Útvonal áttekintése] funkció csak Gyors*:
beállított útvonal mellett érhető el. Az útvonal kiszámítása során a legfontosabb
szempont az úticélig tartó utazási időtartam.
4. Érintse meg az [OK] gombot.
Rövid:
Útvonal-számítási feltételek Az útvonal kiszámítása során a legfontosabb
módosítása szempont az úticélig megtett út hossza.

Módosíthatja az útvonaltervezés feltételeit, és Főút:
újratervezheti a jelenlegi útvonalat. Az útvonal kiszámítása során a főútvonalak
1. Nyissa meg az „Útvonal áttekintése” használata a legfontosabb szempont.

képernyőt. Fizetős utak kizárása
Ez a beállítás határozza meg, hogy a fizetős utakat
(és fizetős területeket) figyelembe lehet-e venni.

Ki*:
Az útvonal számítása során figyelembe lehet venni a
fizetős utakat (vagy a használati díjas területeket) is.

Be:
Az útvonal számítása során nem lehet figyelembe
venni a fizetős utakat (vagy a használati díjas
területeket).
ˆ A [Be] opció kiválasztása ellenére is

előfordulhat, hogy fizetős szakaszokat
tartalmazó útvonalat tervez a rendszer.

39

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Komp kizárása Útvonal "betanulása"
Ez a beállítás határozza meg a kompátkelők A rendszer minden úthoz kapcsolódóan képes
figyelembevételét vagy kizárását. megtanulni a járművel ténylegesen megtett útvonal
részleteit. Ez a beállítás meghatározza az utazási
Ki*: előzmények figyelembevételét.
A tervezett útvonal tartalmazhat kompátkelőket is.
Be*:
Be: Az útvonal kiszámításánál figyelembe veszi az
A tervezett útvonal nem tartalmazhat kompátkelőket. utazási előzményeket.
ˆ A [Be] opció kiválasztása ellenére is
Ki:
előfordulhat, hogy kompátkelőt tartalmazó Az útvonal kiszámításánál nem veszi figyelembe az
útvonalat tervez meg a rendszer. utazási előzményeket.

Autópálya elkerülése Töröl:
Ez a beállítás határozza meg, hogy az A jelenlegi utazási előzmények törlése.
útvonaltervezés során figyelembe lehet-e venni az
autópályákat is. Aktuális útnapló ellenőrzése

Ki*: Lehetőség van az útvonal részletes ellenőrzésére.
A tervezett útvonal autópályákat is tartalmazhat.
1. Nyissa meg az „Útvonal áttekintése”
Be: képernyőt.
A tervezett útvonal nem tartalmazhat autópályákat. További részletek az „Útvonal áttekintése
ˆ A [Be] opció kiválasztása ellenére is képernyő megjelenítése” fejezetben olvashatók
a 39. oldalon.
előfordulhat, hogy autópályát tartalmazó
útvonalat tervez meg a rendszer. 2. Érintse meg a [Profil] gombot.
Megjelenik az „Útvonalprofil” képernyő.

Időkorlátozások

Ez a beállítás határozza meg, hogy az egyes utakon
és hidakon bizonyos időszakokban életben lévő
forgalmi korlátozásokat figyelembe kell-e venni.

ˆ Ha az útvonal tervezése során szeretné elkerülni
a lezárt hidakat, akkor válassza a „Be” opciót.

Be*: Közbenső útpontok szerkesztése
A kiszámított útvonal elkerüli a bizonyos
időszakokban forgalmi korlátozás alá eső utakat és A közbenső útpontok (az úticél felé útba ejtendő
hidakat. helyszínek) módosításával újraszámíthatja az
útvonalat, hogy az áthaladjon ezeken a
Ki: helyszíneken.
A kiszámított útvonal nem veszi figyelembe a
forgalom-korlátozásokat. Közbenső útpont hozzáadása

ˆ A [Be] opció kiválasztása ellenére is Legfeljebb öt közbenső útpont beállítására van
előfordulhat, hogy forgalmi korlátozás alá eső lehetőség. Az útpontok és az úticél rendezése
utakat és hidakat tartalmazó útvonalat tervez automatikusan vagy manuálisan történhet.
meg a rendszer.
1. Nyissa meg az „Útvonal áttekintése”
VIGYÁZAT képernyőt.
Ha az időeltérés helytelenül van beállítva, akkor a Lásd az „Útvonal áttekintése képernyő
navigációs rendszer nem tudja a forgalmi megjelenítése” fejezetet a 39. oldalon.
korlátozásokat pontosan figyelembe venni.
Állítsa be pontosan az időeltérést. 2. Érintse meg az [Útpontok] gombot.
Megjelenik az „Útpontok listája” képernyő.
Olvassa el az „Időeltérés beállítása” fejezetet a
130. oldalon.

40

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

3. Érintse meg a [Hozzáad] gombot. ˆ Útpontok beállítása esetén nem lehet több
útvonalat megjeleníteni.
Megjelenik a „Keresési mód kiválasztása”
képernyő. Útpont törlése
4. Keresse meg a helyszínt.
Lehetőség van az útvonalra beállított közbenső
További részletek a „Helyszín keresése és útpontok törlésére és az útvonal újraszámítására.
kiválasztása” fejezetben olvashatók (31. (Egymást követő útpontok törlése is lehetséges.)
oldal).
5. Érintse meg az [OK] gombot. 1. Nyissa meg az „Útvonal áttekintése”
képernyőt.
6. Érintse meg az [OK] gombot az „Útpontok Lásd az „Útvonal áttekintése képernyő
listája” képernyőn. megjelenítése” fejezetet a 39. oldalon.

2. Érintse meg az [Útpontok] gombot.
Megjelenik az „Útpontok listája” képernyő.

3. A törölni kívánt útpont mellett érintse meg a
[Törlés] elemet.
A megérintett útpont ezzel törlődik a listából.

4. Érintse meg az [OK] gombot az „Útpontok
listája” képernyőn.
A rendszer újratervezi az útvonalat, majd
megjelenik az "Útvonal-megerősítési" képernyő.

5. Érintse meg az [OK] gombot.
Megjelenik az aktuális pozícióhoz tartozó térkép.

Útpontok rendezése

Lehetőség van az útvonalra beállított közbenső
útpontok átrendezésére és az útvonal
újraszámítására.

ˆ A már hátrahagyott útpontokat nem lehet
rendezni.

1. Nyissa meg az „Útvonal áttekintése”
képernyőt.
Lásd az „Útvonal áttekintése képernyő
megjelenítése” fejezetet a 39. oldalon.

2. Érintse meg az [Útipontok] gombot.
Megjelenik az „Útpontok listája” képernyő.

3. Érintse meg a [Rendezés] gombot.
Megjelenik az „Útpontok rendezése” képernyő.

4. Érintse meg az útpontot vagy az úticélt.

A rendszer újratervezi az útvonalat, majd megjelenik Alakítsa ki a kívánt sorrendet.
az "Útvonal-megerősítési" képernyő.

41

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

ƒ Az [Automatikus] gombbal lehetőség van az
úticél és a közbenső útpontok automatikus
rendezésére. A rendszer a jelenlegi helyszínhez
(egyenes vonalban) legközelebb eső útpontot
első útpontként jeleníti meg, a többit pedig az
első útponthoz mért távolság szerint rendezi.

ƒ A [Töröl] gomb megérintésekor a rendszer
megszakítja az útpontok rendezését.

5. Érintse meg az [OK] gombot.
Megjelenik az „Útpontok listája” képernyő.

6. Érintse meg az [OK] gombot az „Útpontok
listája” képernyőn.
A rendszer újratervezi az útvonalat, majd
megjelenik az "Útvonal-megerősítési" képernyő.

7. Érintse meg az [OK] gombot.
Megjelenik az aktuális pozícióhoz tartozó térkép.

Navigációs irányítás leállítása

Az úticél megváltozása esetén az alábbi lépésekkel
törölhető a navigációs irányítás.
1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.

További információ a „Menüképernyők
áttekintése” fejezetben olvasható a 20.
oldalon.
2. Érintse meg az [Útvonal törlése] gombot.
Megjelenik a jelenlegi útvonal törlésének
megerősítését kérő képernyő.
3. Érintse meg az [Igen] gombot.

Törlésre kerül a jelenlegi útvonal, és újra megjelenik
az aktuális környezet térképe.
ƒ Az [Ugrás] gomb segítségével kihagyható az

útvonalon található következő útpont.
A rendszer kiszámítja az úticélhoz vezető új
útvonalat a fennmaradó útpontok érintésével, a
kihagyott útpont kivételével. Az útvonaltervezés
végén megjelenik az "Útvonal-megerősítési"
képernyő.
ˆ Az [Ugrás] funkció csak útpont beállítása esetén
érhető el.
ƒ A [Nem] gomb megérintésével visszaáll az előző
képernyő az útvonal törlése nélkül.

42

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

HELYSZÍNEK ELMENTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Helyszín elmentése a Kedvencek
között

A kedvenc helyszínek „Kedvencek” közötti
tárolásával időt takaríthat meg, mivel nem kell az
adatokat újra beírni. Az elmentett elemek a
„Kedvencek” között később is elérhetőek lesznek.

Helyszín regisztrálása a Kedvencek 2. A gomb megérintésével nyissa meg a
között „Gyorsválasztás” menüt.

A Kedvencek között legfeljebb 400 helyszín 3. Érintse meg a ikont.
tárolható. Ilyen lehet például a saját otthon, a Mentésre kerül a helyszín, majd megjelenik a
kedvenc helyek, valamint a korábban elmentett „Kedvencek szerkesztése” képernyő.
úticélok.
4. Érintse meg az [OK] gombot.
1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt. Megtörténik a mentés.

A műveletről további részletek olvashatók a Regisztrált helyszínek
„Menüképernyők áttekintése” fejezetben (20. szerkesztése
oldal).
Kedvencek listában szereplő tétel
2. Érintse meg a [Kedvencek] gombot. módosítása

Megjelenik a „Kedvencek” képernyő. 1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.

3. Érintse meg a [Hozzáad] gombot. 2. Érintse meg a [Kedvencek] gombot.

Megjelenik a „Keresési mód kiválasztása” 3. A módosítani kívánt helyszín mellett érintse
képernyő. meg a ikont.
Megjelenik a „Kedvencek szerkesztése”
4. Keresse ki a kívánt helyszínt. képernyő.

A keresési módszerek részletes ismertetése 4. Érintse meg azt a tételt, melynek beállítását
a „Helyszín keresése és kiválasztása” módosítani szeretné.
fejezetben olvasható (31. oldal).

5. Amikor megjelenik a regisztrálni kívánt
helyszínt mutató térkép, érintse meg az [OK]
gombot.

A helyszínt elmenti a rendszer, majd megjelenik
a „Kedvencek szerkesztése” képernyő.

További információ a „Kedvencek listában
szereplő tétel módosítása” fejezetben
olvasható a 43. oldalon.

6. Érintse meg az [OK] gombot.

Megtörténik a mentés.

Helyszín elmentése görgető módban (1) Név

ˆ Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Maximum 17 karaktert tartalmazhat a név.
"Gyorsválasztó mód" beállítása a
"Regisztrálás". (2) Telefon
Lehetőség van a regisztrált telefonszám
További információ a „Gyorsválasztó menü módosítására. A szám tárcsázásához érintse meg a
kiválasztása” fejezetben olvasható a 128. [Hívás] elemet.
oldalon.

1. A képernyő megérintésével és áthúzásával
görgesse a térképet az elmenteni kívánt
pozícióhoz.

43

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

A megadott telefonszám maximum 15 (2) Helyszín módosítása
számjegyből állhat. Az elmentett helyszínt a térkép görgetésével
módosíthatja.
(1) Szimbólum
A [Szimbólum] gomb segítségével módosítható ˆ Az otthonra vonatkozó adatoknál nem
a térképen és a „Kedvencek” között megjelenő módosítható a [Név] és a [Szimbólum].
jel.
5. Érintse meg az [OK] gombot.
(2) Helyszín módosítása Megtörténik a mentés.
Az elmentett helyszín a térkép görgetésével
módosítható. Kedvencek listában szereplő tételek
rendezése
5. Érintse meg az [OK] gombot.
Megtörténik a mentés. 1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
További információ a „Menüképernyők
Saját otthon szerkesztése áttekintése” fejezetben olvasható a 20.
oldalon.
Az otthoni helyszín mentése után lehetőség van az
adatok módosítására. 2. Érintse meg a [Kedvencek] gombot.
Megjelenik a „Kedvencek” képernyő.
1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
További információ a „Menüképernyők 3. Érintse meg a [Rendezés] gombot.
áttekintése” fejezetben olvasható a 20. A [Rendezés] gomb megérintésével változik a
oldalon. rendezési sorrend.
ˆ A képernyő jobb felső sarkában látható az
2. Érintse meg a [Kedvencek] gombot. aktuális sorrend.
ˆ Az otthoni helyszín a lista élén látható.
• : tételek rendezése a jármű pozíciójától
3. Érintse meg az otthoni helyszín melletti ikont. mért távolság szerint.

• : betűrend szerinti rendezés.

• : rendezés a legutóbb használt tételek
sorrendje szerint.

Helyszín törlése a Kedvencek listából

Megjelenik a „Kedvencek szerkesztése” képernyő. 1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
További információ a „Menüképernyők
4. Érintse meg azt a tételt, melynek beállítását áttekintése” fejezetben olvasható a 20.
módosítani szeretné. oldalon.

2. Érintse meg a [Kedvencek] gombot.
Megjelenik a „Kedvencek” képernyő.

3. Érintse meg a [Törlés] gombot.

4. Válassza ki a törölni kívánt helyszínt.

(1) Telefon
A szám tárcsázásához érintse meg a [Hívás]
elemet.

44

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

A kiválasztott helyszín mellett egy pipa szimbólum 2. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
jelenik meg. Â További információ a „Menüképernyők
áttekintése” fejezetben olvasható a 20.
• Érintse meg az [Összes] vagy a [Semmi] oldalon.
gombot az összes tétel kijelöléséhez vagy a
kijelölés megszüntetéséhez. 3. Érintse meg a [Kedvencek] gombot.
Megjelenik a „Kedvencek” képernyő.
5. Érintse meg a [Törlés] gombot.
4. Érintse meg a ikont.
Megkezdődik az adatok exportálása. Az adatok
exportálása után megjelenik a feladat sikeres
elvégzését jelző üzenet.

A megjelenő üzenet a törlés megerősítését kéri.
6. Érintse meg az [Igen] gombot.

5. Érintse meg az [OK] gombot.
Megjelenik a „Kedvencek” képernyő.

Törlésre kerülnek a kijelölt adatok. Kedvencek helyek importálása
• Érintse meg a [Nem] gombot a törlés
Lehetőség van a külön telepítendő „NavGate
visszavonásához. FEEDS” segédprogrammal szerkesztett helyszínek
importálására a „Kedvencek” közé.
Kedvenc helyek exportálása és ˆ A „Kedvencek” közé korábban elmentett
importálása
helyszín importálása esetén felülírásra kerülnek
Kedvencek tételek exportálása az adatok.

A „Kedvencek” adatokat a számítógépre külön 1. Másolja át a tételt az SD memóriakártyára a
telepített „NavGate FEEDS ” segédprogrammal Navgate FEEDS programmal.
lehet exportálni SD memóriakártyára.
ˆ Ha az SD memóriakártya korábbi adatokat is 2. Helyezze be az SD kártyát az SD kártyarésbe.
További részletek az „SD memóriakártya
tartalmaz, akkor a jelenlegi adatok exportálása behelyezése és kivétele” fejezetben
során az új adatok felülírják a régebbieket. olvashatók a 14. oldalon.

1. Helyezze be az SD kártyát az SD kártyarésbe. 3. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
További részletek az „SD memóriakártya További információ a „Menüképernyők
behelyezése és kivétele” fejezetben áttekintése” fejezetben olvasható a 20.
olvashatók a 14. oldalon. oldalon.

4. Érintse meg a [Kedvencek] gombot.
Megjelenik a „Kedvencek” képernyő.

5. Érintse meg a ikont.
A megjelenő üzenet megerősítést kér a meglévő
tételek felülírására.

45

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT
5. Érintse meg a [Törlés] gombot.

6. Érintse meg az [Igen] gombot. A megjelenő üzenet a törlés megerősítését kéri.
Megkezdődik az adatok importálása.
Az adatok importálása után megjelenik a 6. Érintse meg az [Igen] gombot.
„Kedvencek” képernyő. Törlésre kerülnek a kijelölt adatok.

Törlés az Előzmények listából • Érintse meg a [Nem] gombot a törlés
visszavonásához.
Lehetőség van az „Előzmények” elemeinek
egyenkénti és teljes törlésére.

1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
További információ a „Menüképernyők
áttekintése” fejezetben olvasható a 20.
oldalon.

2. Érintse meg az [Előzmények] gombot.
Megjelenik a „Úticél-előzmények listája” ablak.

3. Érintse meg a [Törlés] gombot.
Megjelenik a „Törlés az előzményekből”
képernyő.

4. Válassza ki a törölni kívánt helyszínt.

A kiválasztott helyszín mellett pipa szimbólum
jelenik meg.
• Érintse meg az [Összes] vagy a [Semmi]

gombot az összes tétel kijelöléséhez vagy a
kijelölés megszüntetéséhez.

46

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

FORGALMI INFORMÁCIÓK

Lehetőség van az FM rádiós adatrendszerhez Megjelenik a „Forgalom menü” képernyő.
(RDS) tartozó közlekedési üzenőcsatornák (TMC)
által sugárzott valós idejű forgalmi információk 3. Érintse meg a [Forgalmi lista] gombot.
megjelenítésére a képernyőn. A forgalmi információk Megjelenik a „Forgalmi lista” képernyő a
rendszeres időközönként frissítésre kerülnek. beérkezett forgalmi információk listájával.
Amikor a navigációs rendszer friss forgalmi
információt kap, akkor azt a térképen elhelyezi, 4. Válassza ki azt az eseményt, amelyet
illetve adott esetben részletes szöveges tájékoztatót részletesen szeretne megtekinteni.
is megjelenít. Az adott útvonalon haladva felkínálja a
navigációs rendszer a navigálást vagy az új útvonal Ekkor megjelennek a kiválasztott esemény részletes
beállítását a fogadott forgalmi információk alapján. információi.

ˆ A navigációs rendszer a járműtől számított ˆ A megtekinteni kívánt esemény megérintésével
150 km-es távolságból is képes a forgalmi megjelennek a hozzá tartozó részletes
információk vételére (nagy mennyiségű forgalmi információk. Ha a információk nem férnek el az
információ esetén a vételi körzet sugara oldalon, akkor vagy a gomb megérintésével
150 km-nél kisebb.) görgetheti a kijelzőt.

ˆ A navigációs rendszer az alábbi funkciókat végzi ˆ A megérintésével ellenőrizhető a helyszín a
az RDS-TMC szolgáltatásból származó térképen. (A földrajzi helyzet nélküli forgalmi
információk alapján: információkat nem lehet megtekinteni a
térképen.)
– Megjeleníti a forgalmi információk listáját.
• Érintse meg a [Rendezés] gombot a forgalmi
– Megjeleníti a térképen a forgalmi információk rendezéséhez.
információkat.
A gomb megérintésekor az alábbiak szerint alakul a
– A forgalmi információk alapján új útvonalat rendezés:
javasol a dugók elkerülésére.
•:
ˆ A „közlekedési dugó” kifejezés a következő A forgalmi információk az aktuális pozíciótól mért
eseményeket és körülményeket takarja: lassú, távolság szerint kerülnek rendezésre.
araszoló vagy álló forgalom, lezárt vagy A [Forgalmi lista] gomb megérintésekor megjelenő
akadályozott útszakasz. Az útvonal ellenőrzése lista elemei a jármű pozíciójától az adott forgalmi
során a rendszer mindig figyelembe veszi ezeket információk helyszínéig mért egyenes vonalú
az információkat, és az ilyen eseményekre távolság szerint kerülnek listázásra.
vonatkozó információkat nem lehet kikapcsolni. A [Forgalom az útvonalon] gomb megérintésekor
Ha a „Forgalmi beállítások” között más forgalmi megjelenő lista a jármű helyzetétől az adott forgalmi
információkat választ ki, akkor az információk információk helyszínéig mért távolságok szerint lesz
listában vagy térképen jeleníthetők meg. rendezve.

További információk a „Megjeleníteni kívánt •:
forgalmi információk kiválasztása” fejezetben A forgalmi információk betűrendben kerülnek
olvashatók a 49. oldalon. listázásra.

Összes forgalmi információ
ellenőrzése

Az aktuális útvonalra vonatkozó forgalmi információk
listában jelennek meg a képernyőn.

1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.

További információ a „Menüképernyők
áttekintése” fejezetben olvasható a 20.
oldalon.

2. Érintse meg a [Közlekedés] gombot.

47

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

•: • Közlekedési eseményt jelző ikon
A forgalmi információkat az események jellege •
szerint lehet rendezni. sárga vonallal: araszoló forgalom
A lista először a lezárt és akadályozott piros vonallal: leállított forgalom
útszakaszokat jeleníti meg, majd a forgalmi dugók,
balesetek, útfelújítások és egyebek következnek.
A képernyő jobb felső sarkában látható az aktuális
sorrend.

• Érintse meg a [Frissítés] gombot
Ha új forgalmi információ érkezik, akkor
módosításra kerül az aktuális információ vagy
törlődik a régi információ. A lista mindig az új
helyzetnek megfelelően frissül.

5. Érintse meg a ikont.

Visszatér az előző képernyő.

Útvonal forgalmi információinak • fekete vonallal: lezárt vagy akadályozott
ellenőrzése útszakasz

Az aktuális útvonalra vonatkozó összes forgalmi • stb.: baleset, építkezés, stb.
információ listában jelenik meg a képernyőn.
Alternatív útvonal beállítása a
1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt. dugók elkerülésére
További információ a „Menüképernyők
áttekintése” fejezetben olvasható a 20. A navigációs készülék rendszeres időközönként
oldalon. ellenőrzi, hogy vonatkozik-e az aktuális útvonalra
forgalmi információ.
2. Érintse meg a [Közlekedés] gombot. Ha a navigációs rendszer az útvonalon bármilyen
Megjelenik a „Forgalom menü” képernyő. forgalmi információt észlel, akkor a háttérben
alternatív útvonalat próbál kiszámítani.
3. Érintse meg a [Forgalom az útvonalon] ˆ Az következő típusú forgalmi információkat
gombot.
Megjelenik a „Forgalom az útvonalon” keresi a rendszer: lassú, araszoló vagy álló
képernyő. forgalom, illetve lezárt vagy akadályozott
A képernyőn megjelenő tartalom útszakasz (a lezárt autópálya-kijáratok és -
megtekintési módja megegyezik az „Összes felhajtók kivételével).
forgalmi információ ellenőrzése” fejezetben
leírtakkal (47. oldal). Dugók automatikus kikeresése

Térképen megjelenő forgalmi Ha a navigált útvonalon dugóra vonatkozó forgalmi
információk leolvasása információ van érvényben és sikerrel jár az
alternatív útvonal keresése, akkor azt a navigációs
A forgalmi információk az alábbiak szerint rendszer automatikusan felajánlja az alábbi
szerepelnek a térképen: képernyő megjelenítésével.
ˆ Vonal csak akkor jelenik meg, ha a térkép

léptéke nem haladja meg az 5 kilométert
(2,5 mérföld).
ˆ Az ikon csak akkor jelenik meg, ha a térkép
léptéke legfeljebb 20 km (10 mérföld).
A lépték módosításával az ikonok mérete a
kiválasztott léptéknek megfelelően változik.

48

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

Értesítés ikon

(1) A meglévő és az új útvonal távolsága és Az aktuális útvonalra vonatkozó összes forgalmi
utazási ideje közötti különbség. információ megjelenik a képernyőn.

(2) A jármű jelenlegi helyzetétől az új útvonal 4. Az [Elterelés] gomb megérintésével alternatív
kezdőpontjáig tartó távolság. útvonal kereshető.

ˆ Nem történik semmi, ha a rendszer nem talál
az útvonalon dugóra vonatkozó információt,
vagy dugó esetén nem talál alternatív
útvonalat.

1. Érintse meg az [Új] gombot. Az [Elterelés] gomb megérintése után a rendszer
A javasolt útvonal megjelenik a képernyőn. újratervezi az útvonalat, figyelembe véve az aktuális
• Érintse meg a [Jelenlegi] gombot. A navigált útvonalon lévő összes dugót.
útvonal megjelenik a képernyőn.
ˆ Az [Elterelés] funkció csak akkor elérhető, ha a
2. Érintse meg az [OK] gombot. rendszer forgalmi dugót érzékel.
A megjelenített útvonalat beállítja a rendszer.
ˆ Ha nem történik kiválasztás, megnyílik az ˆ Az értesítési ikon az útvonal legközelebbi
előző képernyő. forgalmi információját jeleníti meg. Az [Elterelés]
gomb megérintésével az útvonal tervezése
Forgalmi információk manuális során az útvonalon bekövetkezett forgalmi
ellenőrzése dugókat is figyelembe veszi a rendszer.

A térképen az értesítés ikont megérintve További információk a „Dugók automatikus
ellenőrizheti az útvonal forgalmi információit, amíg keresése” fejezetben olvashatók a 48. oldalon.
az ikon látható. Az értesítés ikon csak akkor jelenik
meg a navigációs térképen, ha az útvonalra • Érintse meg a [Lista] gombot a „Forgalom az
vonatkozóan létezik forgalmi információ. útvonalon” képernyő megjelenítéséhez.

ˆ Az értesítés ikon nem áll rendelkezésre, ha a • Érintse meg a ikont az üzenet törléséhez és
jármű letér az útvonalról. a térkép megjelenítéséhez.

1. A [Forgalmi események mutatása] funkciót Megjeleníteni kívánt forgalmi
állítsa a „Nézet” opcióra. információk kiválasztása
További részletek a „Forgalmi eseményekről
tájékoztató ikon megjelenítése” fejezetben Az RDS-TMC szolgáltatástól különféle forgalmi
olvashatók a 124. oldalon. információk érkeznek. Kiválasztható, hogy milyen
információ típusokat vegyen figyelembe és
2. Nyissa meg a térképet. jelenítsen meg a navigációs rendszer.
Akkor jelenik meg az ikon, ha a rendszer
forgalmi információt kap az aktuális útvonalra. 1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.

3. Érintse meg az ikont, amíg látható.

49

AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT

További információ a „Menüképernyők Elsődleges RDS-TMC szolgáltató
áttekintése” fejezetben olvasható a 20. manuális kiválasztása
oldalon.
2. Érintse meg a [Közlekedés] gombot. Alapbeállítás szerint minden országra be van állítva
Megjelenik a „Forgalom menü” képernyő. egy elsődleges TMC szolgáltató. A navigációs
3. Érintse meg a [Forgalmi beállítások] gombot. rendszer az elsődleges RDS-TMC szolgáltatók közül
Megjelenik a „Forgalmi beállítások” képernyő. a legjobban vehető rádióállomásra áll rá.
4. Érintse meg a [Kijelzett forgalmi infó] Ha ettől eltérő elsődleges RDS-TMC szolgáltatót
gombot. szeretne kiválasztani, akkor az manuálisan
végezhető el az elérhető RDSTMC szolgáltatók
Megjelenik a „Forgalomtípus beállítások” közül.
képernyő.
5. Érintse meg a megjeleníteni kívánt forgalmi 1. Nyissa meg az „Úticél menü” képernyőt.
További információ a „Menüképernyők
információt. áttekintése” fejezetben olvasható a 20.
A kiválasztott forgalmi információk mellett pipa oldalon.
szimbólum látható.
• Érintse meg az [Összes] vagy a [Semmi] 2. Érintse meg a [Közlekedés] gombot.
Megjelenik a „Forgalom menü” képernyő.
gombot az összes tételt kijelöléséhez vagy a
kijelölések megszüntetéséhez. 3. Érintse meg a [TMC szolgáltató kiválasztása]
6. Érintse meg az [OK] gombot. gombot.

4. Érintse meg a listán a megfelelő szolgáltatót.
A szolgáltató megérintése után a rendszer rááll
a kiválasztott RDS-TMC szolgáltatóra. Miután a
rendszer sikeresen ráállt az állomásra, a
rendszer visszaáll a térkép megjelenítésére.

A kiválasztott forgalmi információ ikonja
hozzáadódik a képernyőhöz.
7. Érintse meg az [OK] gombot.

50


Click to View FlipBook Version