The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-14 10:13:17

Avic-70_77_970_9770

Avic-70_77_970_9770

Návod k použití

NAVIGAČNÍ AV SYSTÉM

AVIC-F77DAB
AVIC-F70DAB
AVIC-F970DAB
AVIC-F970BT
AVIC-F9770DAB
AVIC-F9770BT

Nejprve si prostudujte kapitolu Důležité informace pro uživatele!
Kapitola Důležité informace pro uživatele totiž obsahuje důležité
informace a pojmy, kterým je velmi vhodné porozumět, než začnete
používat tento přístroj.

Čeština

.

. Obsah

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento přístroj Pioneer.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto instrukce, abyste věděli, jak správně ovládat váš nový přístroj.
Po přečtení těchto instrukcí si uložte tento manuál na bezpečném místě, abyste jej mohli
v případě potřeby snadno vyhledat a použít.

01 Úvod Pokud obrazovka Application není dostupná...... 19
Celkový přehled................................................. 12 Jak používat obrazovky ...................................... 20

Jak používat tento manuál............................... 12 Přepnutí obrazovek pomocí tlačítek dotykového
Konvence používané v tomto manuálu ............. 12 panelu........................................................... 20

Pojmy používané v tomto manuálu .................. 12 Přepnutí obrazovek hardwarovými tlačítky ........ 21

Poznámky k interní paměti ................................. 13 Podporované AV zdroje ...................................... 22

Před odpojením autobaterie ............................ 13 Zobrazení obrazovky AV operací.......................... 22

Údaje k vymazání ........................................... 13 Výběr předního zdroje na obrazovce výběru AV
Resetování mikroprocesoru ............................. 13 zdroje............................................................... 23
02 Základní operace Výběr předního zdroje v seznamu zdrojů ............ 23
Názvy částí přístroje a jejich funkce..................... 14 Výběr zadního zdroje ......................................... 23
Ochrana vašeho přístroje před odcizením............. 15 Vypnutí AV zdroje .............................................. 23
Sejmutí odnímatelného čelního panelu ............. 15 Změna pořadí zobrazení ikon zdrojů .................... 23
Nasazení odnímatelného čelního panelu ........... 15 Změna pořadí zobrazení tlačítek zdrojů................ 24
Poznámky k používání LCD panelu ...................... 16 Použití dotykového panelu .................................. 24
Nastavení úhlu LCD panelu ................................. 16
Vložení/vyjmutí/připojení média .......................... 16 Použití běžných tlačítek dotykového panelu ...... 24
Vložení a vyjmutí disku....................................... 17 03 Jak používat obrazovku menu
Vložení disku.................................................. 17 navigace
Vyjmutí disku ................................................. 17 Obrazovky se seznamem ovládání ....................... 25
Vložení disku.................................................. 17
Vyjmutí disku ................................................. 17 Ovládání časového pruhu ................................ 25
Vložení a vyjmutí SD paměťové karty .................. 17 Ovládání klávesnice na obrazovce .................... 25
Vyjmutí SD paměťové karty............................. 18 První spuštění navigačního systému .................... 26
Připojení a odpojení iPodu .................................. 18 Ovládání obrazovky Navigation menu (menu
navigace).......................................................... 27
04 Jak používat mapu
Jak číst na obrazovce s mapou............................ 29

Připojení vašeho iPodu.................................... 18 Pruh AV informací.............................................. 29

Odpojení iPodu............................................... 18 Ovládání obrazovky s mapou .............................. 30

Připojení a odpojení USB úložného zařízení .......... 18 Změna měřítka mapy...................................... 30

Odpojení USB úložného zařízení....................... 18 Funkce Smart Zoom ....................................... 30

Spuštění a ukončení........................................... 18 Přepnutí mezi režimem náhledu 2D, 3D a 2D
Při prvním spuštění ............................................ 18 North ............................................................ 30
Běžné spuštění .................................................. 19 Posun mapy do pozice, kterou chcete vidět ...... 31
Ovládací tlačítka na posunuté mapě ................. 31
Zpráva o mapové databázi .............................. 19 Pochopení pokynů při vedení během trasy ........... 32
Vypnutí displeje ................................................. 19 Často zobrazované události na trase ................ 32

Pokud je obrazovka Application dostupná ......... 19

2

.

. Obsah

Prohlížení datového pole .................................... 31 Přejmenování uložených tras ........................... 49

Když systém nemůže přijmout GPS signál ......... 32 Odstranění uložených tras ............................... 49

05 Vyhledání cíle Uložení místa jako výstražného bodu................... 49
Vyhledávání cíle podle adresy ............................. 33
Vyhledávání bodů zájmu (POI)............................ 34 Úprava uložených výstražných bodů.................... 50
08 Příjem dopravních informací v reálném
Vyhledávání bodů zájmu pomocí přednastavených čase (TMC)
kategorií ........................................................ 34 Prohlédnutí dopravního seznamu ........................ 51
Vyhledávání POI podle kategorií nebo přímo ze Kontrola dopravní incidentů na mapě ................. 51
seznamu jednotlivých cílů................................ 35 Když se na vaší trasy vyskytnou dopravní incidenty
Vyhledání blízkých poskytovatelů zdravotnických ........................................................................ 52
služeb nebo silničních asistenčních služeb......... 36 Zapnutí/vypnutí dopravních informací .................. 52
Výběr cíle z uložených míst................................. 37
Výběr cíle z uložených tras ................................. 37 09 Kontrola použitelných informací o vaší
Výběr místa z nejčastěji vyhledávaných míst ........ 38 trase
Funkce Smart History...................................... 38 Kontrola použitelných informací .......................... 53
Vyhledávání místa pomocí “Combined Search” ..... 39 Nahrávání vaší historie cestování ........................ 54
Vyhledávání místa podle souřadnic ...................... 40
Vyhledání místa posouváním mapy...................... 40 Dočasná aktivace počítadla trasy ..................... 54
Použití obrazovky “Map Location” ........................ 41 Prohledávání záznamu o jízdě.......................... 54
06 Kontrola a úprava aktuální trasy Nastavení záznamu o jízdě .............................. 55
Změna trasy...................................................... 42
Sestavení trasy pomocí “Route Planner” Úprava záznamu o jízdě .................................. 55
(plánovače trasy) ........................................... 42 Použití režimu Trip Computer .......................... 55
Změna startovní pozice ................................... 43 Výpočet spotřeby paliva ..................................... 56
Obnova aktuální pozice jako startovního bodu... 43
Přidání průjezdného bodu................................ 43 Nastavení výchozí hodnoty odometru ............... 56
Kontrola alternativ trasy.................................. 43 Zadání informací o spotřebě paliva................... 56
Kontrola objížďky trasy ................................... 44 Nastavení připomínky pro údržbu automobilu.... 57
Kontrola informací o trase a preferencí ............. 44 10 Úprava preferencí navigace
Ukončení navigování aktuální trasy .................. 45 Úprava nastavení navigace ................................. 58
Sledování simulace trasy ................................. 46 Obnova výchozích nastavení............................ 59
07 Registrace a úprava míst a tras Informace o jednotlivých možnostech “Settings”
Uložení místa do “Saved Location” ...................... 47 (nastavení) ....................................................... 59
Uložení pozice vašeho domova a vašeho Nastavení “Route Preferences” (preference trasy)59
zaměstnání .................................................... 47 Nastavení “Sound” (zvuk) ............................... 61
Uložení vašich oblíbených míst......................... 47 Nastavení "Warnings" (výstrahy) ..................... 62
Úprava uložených míst.................................... 47 Nastavení "Navigation Map" (mapa s navigací).. 62
Přejmenování uložených míst .......................... 48 Nastavení "Regional" (místní) .......................... 64
Odstranění uložených míst .............................. 48 Nastavení "Display" (zobrazení) ....................... 65
Uložení trasy do “Saved Routes” ......................... 48 Nastavení "Traffic" (doprava) .......................... 65
Úprava uložených tras........................................ 49 Nastavení "Weather" (počasí).......................... 65
Nastavení "Fuel" (palivo)................................. 65
Nastavení "Trip monitor" (monitorování jízdy)... 66
Nastavení "Online Services" (online služby) ...... 66

3

.

. Obsah

Nastavení "Usage Reports" (užitečné reporty) ... 66 Přijetí příchozího hovoru ................................. 80
Nastavení výstrah poplašných bodů..................... 66 Minimalizování obrazovky vytáčení ...................... 80
Rozšíření použití navigačních funkcí..................... 67 Změna nastavení telefonu .................................. 81
Přečtěte si před použitím funkce AVICSYNC ......... 67
Co je to AVICSYNC App? .................................... 68 Automatické přijetí hovoru .............................. 81
Kompatibilita a konektivita.................................. 68 Vyzváněcí tón ................................................ 81
AVICSYNC kompatibilita ..................................... 68 Otočení jmen a příjmení v telefonním adresáři .. 81
Příprava před použitím funkce AVICSYNC............. 69 Nastavení privátního režimu ............................ 81
Získání aktualizace map...................................... 69 Nastavení hlasitosti druhé strany ..................... 82
11 Registrace a připojení Bluetooth Použití funkce hlasového rozpoznávání ................ 82
zařízení Poznámky k hands-free telefonování ................... 82
Příprava komunikačních zařízení.......................... 70
Registrace vašich Bluetooth zařízení .................... 70 Obecné poznámky....................................... 82
Vyhledání blízkého Bluetooth zařízení .................. 70 13 Nastavení iPodu/iPhonu nebo
smartphonu
Párování z vašeho Bluetooth zařízení................ 71 Základní postup nastavení iPodu/iPhonu nebo
Automatické připojení Bluetooth zařízení .......... 72 smartphonu ...................................................... 84
Odstranění registrovaného zařízení .................. 72 Nastavení metody připojení zařízení .................... 84
Manuální připojení registrovaného Bluetooth zařízení 73 Kompatibilita s iPody.......................................... 84
Přepnutí viditelnosti ........................................... 73 Kompatibilita se zařízeními Android ..................... 85
Zadání PIN kódu pro bezdrátové Bluetooth připojení Kompatibilita s AppRadio Mode ........................... 85
........................................................................ 73 Kompatibilita se zařízeními MirrorLink .................. 85
Zobrazení Bluetooth adresy ................................ 74 Informace o připojení a funkcích jednotlivých
Vymazání Bluetooth paměti ................................ 74 zařízení............................................................. 86
Aktualizace Bluetooth softwaru ........................... 74 14 Použití rádia
Zobrazení verze Bluetooth softwaru..................... 75 Použití tlačítek dotykového panelu....................... 89
12 Použití hands-free telefonování Čtení údajů na obrazovce ................................... 89
Zobrazení menu telefonu.................................... 76 Zahájení procedury ............................................ 90
Tlačítka dotykového panelu ............................. 76 Výběr pásma..................................................... 90
Čtení údajů na obrazovce................................ 76 Manuální ladění ................................................. 90
Provedení telefonního hovoru ............................. 77 Ladění s vyhledáváním ....................................... 90
Přímé vytočení čísla ........................................ 77 Výběr předvolby ze seznamu přednastavených
Vytočení čísla v telefonním adresáři ................. 77 kanálů .............................................................. 91
Výběr čísla v abecedním režimu vyhledávání ..... 78 Uložení vysílacích frekvencí................................. 91
Vytočení čísla z historie ................................... 78 Uložení nejsilnějších vysílacích frekvencí .............. 91
Použití seznamu přednastavených hovorů......... 79 Naladění nejsilnějších frekvencí........................... 91

Registrování telefonního čísla ....................... 79 MW/LW...................................................... 92
Vytočení čísla ze seznamu přednastavených Příjem dopravních hlášení................................... 92
volání......................................................... 79 Použití přerušením programu novinkami .............. 93
Odstranění telefonního čísla ......................... 79 Naladění alternativních frekvencí......................... 94
Příjem telefonního hovoru .................................. 79 Omezení stanic na regionální vysílání................... 95
Zapnutí Auto PI vyhledávání ............................... 95

4

.

. Obsah

Aktivace Auto PI vyhledávání pro stanice uložené Přepnutí jazyku subtitulků ................................ 109
v předvolbách ................................................ 95 Přepnutí jazyku zvuku ...................................... 109
Změna zvukové kvality FM tuneru ....................... 96 Přehrávání snímek-po-snímku ........................... 109
Uložení informace o skladbě do iPodu (iTunes Pomalé přehrávání........................................... 109
Tagging)........................................................... 97 Návrat na určitou scénu ................................... 109
Ovládání hardwarovými tlačítky........................... 97 Pokračování v přehrávání (záložka) ................... 110
15 Použití digitálního rádia (DAB) Ovládání DVD menu pomocí tlačítek dotykového
Použití tlačítek dotykového panelu....................... 98 panelu ............................................................ 110
Čtení údajů na obrazovce ................................... 99 Přepnutí multi-úhlu zobrazení DVD disku ........... 110
Zahájení procedury ............................................ 99 Přepnutí audio výstupu .................................... 110
Výběr pásma ..................................................... 99 Ovládání hardwarovými tlačítky......................... 111
Výběr kanálu ze seznamu ................................... 99 17 Přehrávání komprimovaných audio
Poslech nedávného vysílání............................... 100 souborů
Manuální ladění ............................................... 100 Použití tlačítek dotykového panelu (pro zvuk)..... 112

Ladění s vyhledáváním ..................................... 101 Příklad: USB ............................................. 112

Výběr předvolby ze seznamu přednastavených Čtení údajů na obrazovce (pro zvuk) ................ 113
kanálů ............................................................ 101 Příklad: USB ............................................. 113

Uložení vysílacích frekvencí............................... 101 Zahájení procedury (pro Disk) .......................... 114
Zahájení procedury (pro USB/SD) .................... 114
Automatické přepnutí na kanál s dobrou přijímací Změna prohlížecího režimu ............................... 114
citlivostí .......................................................... 101 Výběr souborů ze seznamu názvů souborů......... 115

Automatické přepnutí na podobný kanál s dobrou
přijímací citlivostí ............................................. 102

Příjem dopravních hlášení................................. 103 Výběr souboru ze seznamu vztaženého k aktuálně
přehrávané skladby (vyhledávání linku) ............. 115
Ovládání hardwarovými tlačítky......................... 103 Přehrávání souborů v náhodném pořadí............. 115
Nastavení rozsahu opakování přehrávání ........... 116
16 Přehrávání disků
Použití tlačítek dotykového panelu (pro zvuk)..... 104

Příklad: CD ............................................... 104 Změna typu mediálního souboru ....................... 116

Použití tlačítek dotykového panelu (pro obraz) ... 104 Ovládání hardwarovými tlačítky......................... 116

Příklad: DVD ............................................. 104 18 Přehrávání komprimovaných video
Čtení údajů na obrazovce (pro zvuk) ................ 106 souborů
Použití tlačítek dotykového panelu..................... 117
Příklad: CD ............................................... 106
Čtení údajů na obrazovce (pro obraz)............... 106 Příklad: Disk ............................................. 117
Čtení údajů na obrazovce (pro zvuk) ................ 118
Příklad: DVD ............................................. 106
Příklad: Video-CD ...................................... 106 Příklad: Disk ............................................. 118
Zahájení procedury .......................................... 107 Zahájení procedury (pro Disk) .......................... 118
Výběr souborů ze seznamu názvů souborů......... 107 Zahájení procedury (pro USB/SD) ..................... 118
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ............. 107 Výběr souborů ze seznamu názvů souborů......... 118
Nastavení rozsahu opakování přehrávání ........... 107 Nastavení rozsahu opakování přehrávání ........... 119
Změna typu mediálního souboru ....................... 108 Přehrávání snímek-po-snímku ........................... 119
Vyhledání části, kterou chcete přehrávat............ 108 Pomalé přehrávání........................................... 119
Ovládání DVD menu......................................... 108 Změna typu mediálního souboru ....................... 119

5

.

. Obsah

Ovládání hardwarovými tlačítky......................... 119 Použití tlačítek dotykového panelu (strana pruhu pro
19 Přehrávání komprimovaných ovládání aplikace)............................................ 132
statických obrázků Zahájení procedury .......................................... 133
Použití tlačítek dotykového panelu..................... 120
Pro uživatele iPhonu se 30-pinovým konektorem
Příklad: USB.............................................. 120 ............................................................... 133
Čtení údajů na obrazovce ................................. 120 Pro uživatele iPhonu s konektorem Lightning 133
Pro uživatele smartphonu .......................... 134
Příklad: USB.............................................. 120 Použití klávesnice ............................................ 134
Zahájení procedury (pro Disk)........................... 120 Nastavení velikosti obrazu (pro uživatele
Výběr souborů ze seznamu názvů souborů......... 121 smartphonu) ................................................... 135
Přehrávání souborů v náhodném pořadí............. 121 Zobrazení obrazu vaší aplikace (pro iPhone
Nastavení rozsahu opakování přehrávání ........... 121 se 30-pinovým konektorem) ............................. 136
Změna typu mediálního souboru ....................... 121 Zobrazení obrazu vaší aplikace (pro iPhone
Nastavení intervalu Slideshow........................... 121 s konektorem Lightning) .................................. 136
Ovládání hardwarovými tlačítky......................... 122 Zobrazení obrazu vaší aplikace (pro smartphone) 136
20 Použití iPodu Použití Android Auto ........................................ 137
Použití tlačítek dotykového panelu (pro zvuk)..... 123 Zahájení procedury .......................................... 138
Použití tlačítek dotykového panelu (pro obraz) ... 123 Nastavení pozice řidiče..................................... 138
Čtení údajů na obrazovce (pro zvuk) ................. 124 Nastavení hlasitosti.......................................... 138
Čtení údajů na obrazovce (pro obraz) ................ 124 Použití režimu MirrorLink .................................. 139
Zahájení procedury .......................................... 125 Použití tlačítek dotykového panelu (strana pruhu
Zapnutí náhodného přehrávání ......................... 125 pro ovládání aplikace) ...................................... 139
Nastavení rozsahu opakování přehrávání ........... 126 Zahájení procedury .......................................... 139
Výběr skladby nebo videa na obrazovce playlistu126 23 Použití Aha Radio
Použití iPod funkce tohoto přístroje Použití tlačítek dotykového panelu..................... 141
z vašeho iPodu ................................................ 127 Čtení údajů na obrazovce ................................. 142
Změna rychlosti přehrávání audio knihy ............. 127 Zahájení procedury .......................................... 142
Zobrazení seznamu vztaženého k aktuálně Pro uživatele iPhonu se 30-pinovým
přehrávané skladbě (vyhledávání linku) ............. 128 konektorem .............................................. 142
Ovládání hardwarovými tlačítky......................... 128 Pro uživatele iPhonu s konektorem Lightning 143
Přehrávání hudby z jiné hudební aplikace než Pro uživatele smartphonu .......................... 143
iPod music, jako z hudebního zdroje.................. 128 Ovládání hardwarovými tlačítky......................... 144
Použití tlačítek dotykového panelu (pro obraz) ... 128 24 Použití Bluetooth audio přehrávače
Čtení údajů na obrazovce ................................. 129 Použití tlačítek dotykového panelu..................... 145
21 Přehrávání hudebního výstupu Čtení údajů na obrazovce ................................. 146
z Android Auto-kompatibilního zařízení Zahájení procedury .......................................... 146
Použití tlačítek dotykového panelu..................... 130 Výběr souborů ze seznamu názvů souborů......... 147
Čtení údajů na obrazovce (pro obraz) ................ 130 Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ............. 147
Zahájení procedury .......................................... 131 Nastavení rozsahu opakování přehrávání ........... 147
22 Použití aplikací vašeho iPhonu nebo Ovládání hardwarovými tlačítky......................... 147
smartphonu
Použití AppRadio Mode..................................... 132

6

.

. Obsah

25 Použití HDMI zdroje Nastavení aktivace zadní parkovací kamery .... 162
Použití tlačítek dotykového panelu..................... 148 Nastavení otočeného obrazu z druhé kameru.. 163
Nastavení bezpečného režimu........................... 163
Čtení údajů na obrazovce ................................. 148 Vypnutí demo obrazovky .................................. 164
Výběr jazyku systému ...................................... 164
Zahájení procedury .......................................... 148 Otočení zobrazení stavového displeje klimatizace 164
Nastavení jazyku klávesnice pro aplikace
26 Použití AUX zdroje pro iPhone ...................................................... 165
Použití tlačítek dotykového panelu..................... 149

Čtení údajů na obrazovce ................................. 149

Zahájení procedury .......................................... 149

Nastavení video signálu.................................... 150 Nastavení zvuku pípnutí ................................... 165

Přepnutí ovládací obrazovky ............................. 150 Nastavení reakce na místo stisknutí dotykového
panelu (kalibrace dotykového panelu) ............... 165
27 Použití AV vstupu Nastavení funkce ztlumení obrazovky ................ 166
Použití tlačítek dotykového panelu..................... 151 Nastavení, zda se bude funkce ztlumení aktivovat 167
Čtení údajů na obrazovce ................................. 151 Nastavení času pro aktivaci funkci ztlumení........ 167
Nastavení obrazu............................................. 168
Zahájení procedury .......................................... 151 Zobrazení verze firmware ................................. 169
Nastavení video signálu.................................... 152 Aktualizace firmware........................................ 169
28 Použití MIXTRAX Kontrola stavu senzoru učení a stavu řízení........ 170
Použití tlačítek dotykového panelu..................... 153 Vynulování stavu ............................................. 171
Výběr položky pro přehrávání skladeb................ 153
Výběr skladeb, které nechcete přehrávat ........... 153

Zadání úseku přehrávání .................................. 154 Kontrola připojení napájecích kabelů ................. 171

Nastavení vzoru blikání..................................... 154 30 Nastavení zvuku
29 Nastavení systému Nastavení faderu/vyvážení................................ 173
Navigační informační okno................................ 155 Nastavení vyvážení .......................................... 173
Nastavení automatického přepínání navigační Rychlé ztlumení zvuku...................................... 174
obrazovky ....................................................... 155 Nastavení úrovní zdroje.................................... 174
Nastavení kroku ladění FM................................ 155 Nastavení filtru ................................................ 176
Nastavení napájení antény Digitálního rádia ....... 156
Aktivace Bluetooth audio zdroje ........................ 157 Nastavení předního a zadního repro výstupu... 176
Aktivace stálého rolování textu.......................... 157 Použití subwooferového výstupu.................... 177
Nastavení AV vstupu ........................................ 157 Výběr poslechové pozice .................................. 177
Nastavení zadní parkovací kamery..................... 158 Jemné nastavení výstupních úrovní reproduktorů 178
Nastavení časového zarovnání .......................... 179
Nastavení aktivace zadní parkovací kamery..... 158 Použití ekvalizéru............................................. 181
Nastavení polarity zadní parkovací kamery...... 159 Úprava křivek ekvalizéru ............................... 181
Nastavení obráceného obrazu pro zadní Použití automaticky nastavitelného ekvalizéru . 182
parkovací kameru ......................................... 159 Automatické nastavení křivky ekvalizéru
Nastavení režimu zobrazení zadní parkovací kamery (Auto EQ) ....................................................... 182
...................................................................... 160 Před ovládáním funkce Auto EQ..................... 182
Zobrazení pomocných linek při parkování........... 160 Provedení Auto EQ ....................................... 183
Nastavení pomocných vodících linek na obrazu zadní
parkovací kamery ............................................ 161 31 Menu Theme (téma)
Nastavení vstupu druhé kamery ........................ 162
Výběr pozadí na displeji ................................... 185

7

.

. Obsah

Změna pozadí na obrázek uložený na externím Uložení informace o skladbě do iPodu
úložném zařízení (USB, SD) ........................... 185 (iTunes tagging).............................................. 201
Nastavení barvy iluminace ................................ 186 Nastavení funkce "Sound Retriever"
Výběr barvy z přednastavených barev ............ 186 (obnovení zvuku)............................................. 202
Vytvoření uživatelsky definovaných barev ....... 187 Změna režimu širokoúhlé obrazovky.................. 202
Výběr barvy pro téma ...................................... 187 36 Další funkce
Výběr obrázku hodin ........................................ 188 Výběr videa pro zadní displej ............................ 204
Změna předinstalovaných obrazovek kaluží ........ 188 Nastavení ochrany proti odcizení....................... 204
Změna obrazovky kaluže na obrázek uložený
na externím úložném zařízení (USB, SD)......... 188 Nastavení hesla............................................ 204
Replikace nastavení ......................................... 189 Zadání hesla ................................................ 205
Exportování nastavení "Theme" (téma) .......... 189 Odstranění hesla .......................................... 205
Inportování nastavení "Theme" (téma)........... 190 Zapomenuté heslo........................................ 206
32 Nastavení video přehrávače Obnovení tohoto přístroje na výchozí nastavení. 206
Nastavení top priority jazyků............................. 191
Nastavení jazyku subtitulků ........................... 191 Metoda 1: Odpojení autobaterie ................. 206
Nastavení jazyku zvuku................................. 191 Metoda 2: Na obrazovce "System" (systém)
Nastavení jazyku menu ................................. 192 stiskněte položku, kterou chcete inicializovat. 206
Nastavení zobrazování ikony úhlu...................... 192 Metoda 3: Stisknutí tlačítka RESET ............. 206
Nastavení poměru stran obrazu ........................ 193 Obnovení výchozího nastavení....................... 206
Nastavení rodičovského zámku ......................... 193 Doplněk
Nastavení kódu a úrovně............................... 193 Potíže a jejich řešení ........................................ 207
Zobrazení vašeho DivX VOD registračního kódu.. 194 Problémy s AV obrazovkou......................... 207
Zobrazení DivX VOD deregistračního kódu ......... 195 Problémy s obrazovkou telefonu................. 208
Automatické přehrávání DVD ............................ 195 Problémy s obrazovkou aplikací .................. 208
Nastavení video signálu pro zadní parkovací Chybové zprávy............................................... 209
kameru ........................................................... 195 Obecné .................................................... 209
Nastavení formátu video výstupu ...................... 196 DAB tuner ................................................ 210
Tabulka jazykových kódů pro DVD disky ............ 197 Aha Radio................................................. 210
33 Menu oblíbených Disk ......................................................... 210
Vytvoření zkratky............................................. 198 Externí úložné zařízení (USB, SD) ............... 211
Výběr zkratky .................................................. 198 iPod ......................................................... 212
Odstranění zkratky........................................... 198 iTunes tagging.......................................... 212
34 Zobrazení provozního stavu přístrojů Bluetooth ................................................. 213
vozidla Android Auto ............................................ 213
Informace o zobrazování detekce překážek ........ 199 MirrorLink................................................. 213
Zobrazení provozního stavu ovládacího panelu Technologie pro zjištění polohy ......................... 215
klimatizace ...................................................... 199 Stanovení polohy pomocí GPS ....................... 215
35 Běžné operace Stanovení polohy s výpočtem mrtvého úseku.. 215
Nastavení času a data ...................................... 201 Jak GPS a výpočet mrtvého úseku
spolupracují? ............................................... 215
Přizpůsobení mapě ....................................... 216

8

.

. Obsah

Velké manipulační chyby .................................. 216 App Store ....................................................... 230
Když je lokalizace pomocí GPS nedostupná ..... 216 iOS................................................................. 230
Podmínky, které mohou způsobit viditelné iTunes ............................................................ 230
chyby v poloze ............................................. 217 Použití připojeného obsahu založeného
Zvýraznění trasy........................................... 219 na aplikacích ................................................... 230
Funkce automatického přepočítání trasy ......... 219 Aha Radio ....................................................... 230
HDMI ............................................................. 231
Manipulace a péče o disky ................................ 220 MHL ............................................................... 231
Vestavěná mechanika a péče......................... 220 IVONA Text-to-Speech ..................................... 231
Podmínky okolí pro přehrávání disku .............. 220 Poznámka ohledně sledování videa ................... 231
Poznámka ohledně sledování DVD-Video disků ... 231
Přehrávatelné disky.......................................... 220 Poznámka ohledně použití MP3 souborů ............ 231
DVD-Video a CD ........................................... 220 Poznámka ohledně "open source" licencí ........... 231
Správné použití LCD obrazovky ......................... 232
AVCHD nahrané disky ...................................... 221
Přehrávání duálních disků ................................. 221 Ovládání LCD obrazovky ............................... 232
Dolby Digital ................................................... 221 LCD obrazovka............................................. 232
Detailní informace o přehrávatelných médiích..... 221 Péče o LCD obrazovku .................................. 232
LED podsvícení............................................. 232
Kompatibilita................................................ 221 Informace na displeji ....................................... 233
Rady pro manipulaci a doplňující informace .... 223 Menu telefonu.............................................. 233
Specifické poznámky k DivX souborům ........... 223 Menu System ............................................... 233
Tabulka kompatibility médií .............................. 224 Menu Theme (téma)..................................... 234
Obecné........................................................ 224 Menu Audio (zvuk) ....................................... 235
MP3 kompatibilita ......................................... 224 Menu Video Setup (nastavení obrazu) ............ 235
WMA kompatibilita........................................ 225 Menu Bluetooth............................................ 236
WAV kompatibilita ........................................ 225 Specifikace...................................................... 237
AAC kompatibilita ......................................... 225 Obecné ....................................................... 237
DivX kompatibilita......................................... 226 Navigation ................................................... 237
Kompatibilita video souborů (USB, SD) ........... 227 Display ........................................................ 237
Společné poznámky ...................................... 227 Audio .......................................................... 238
Příklad hierarchie.......................................... 228 DVD mechanika............................................ 238
Bluetooth ........................................................ 228 USB ............................................................ 238
SDHC.............................................................. 228 SD .............................................................. 239
WMA/WMV...................................................... 228 Bluetooth..................................................... 239
DivX ............................................................... 228 FM tuner ..................................................... 239
AAC ................................................................ 229 MW tuner .................................................... 239
Google, Google Play, AndroidTM a Android Auto . 229 LW tuner ..................................................... 239
MirrorLink ....................................................... 229 DAB tuner.................................................... 239
MIXTRAX ........................................................ 229
Detailní informace o připojených iPod přístrojích. 229
iPod a iPhone .................................................. 229
Lightning ........................................................ 230

9

Kapitola Úvod

01

Celkový přehled  Ikony jednotlivých modelů zobrazené v tomto
manuálu uvádějí, že se následující popis vztahuje
Před používáním tohoto přístroje si nejprve pro uvedený model (model označený ikonou).
prostudujte Důležité informace pro uživatele (další Pokud jsou uvedeny následující ikony, popis se
manuál), který obsahuje výstrahy, upozornění a vztahuje pouze na uvedené modely,
další důležité informace, které byste si měli například
zapamatovat nebo poznamenat.

Příklady zobrazení uvedené v tomto manuálu se Pojmy používané v tomto manuálu
týkají modelu AVIC-F77DAB. Jednotlivá zobrazení se
mohou podle konkrétního modelu velmi lišit. “Přední displej” a “zadní displej”
V tomto manuálu se obrazovka přimontovaná
Jak používat tento manuál k přístroji uvádí jako “přední displej”. Další
(komerčně dostupné) obrazovky, které lze
Vyhledání ovládací procedury pro to, co k tomuto přístroji připojit, se pak uvádějí jako “zadní
chcete udělat displej”.
Rozhodněte se, co chcete udělat a příslušný postup
vyhledejte v Obsahu. “Video obraz”
“Video obraz” v tomto manuálu označuje pohybující
Vyhledání ovládací procedury z menu se obrázky z DVD-Video, Video-CD, ROM-Video nebo
Pokud chcete zkontrolovat význam položky DivX® disků, iPodu a dalších přístrojů, které jsou
zobrazené na obrazovce, vyhledejte odpovídající připojeny k tomuto přístroji, jako obecné AV
stránku k Zobrazení informací na konci tohoto přístroje.
manuálu.

Konvence používané v tomto manuálu

Než začnete, věnujte pár minut přečtení
následujících informací o konvencích, které se
používají v tomto manuálu. Pokud budete
postupovat v souladu s těmito konvencemi, pomůže
vám to se naučit, jak používat tento nový přístroj.
 Tlačítka na tomto přístroji jsou uváděna

VELKÝMI TUČNÝMI PÍSMENY, například
tlačítko HOME, tlačítko MODE.
 Položky menu, názvy obrazovek a funkční
komponenty jsou uváděny tučnými písmeny
v uvozovkách, například obrazovka “Screen”
nebo obrazovka “Audio”.
 Tlačítka dotykového panelu dostupná na
obrazovce jsou uváděna tučnými písmeny v
hranatých závorkách, například [Disc], [AV
Source Settings].
 Zvláštní informace, alternativy a další poznámky
jsou uváděny v následujícím formátu:
 Pokud domácí lokalita ještě nebyla

uložena, nejprve ji nastavte.
 Funkce nebo další klávesy na stejné obrazovce

jsou indikovány znakem  před popisem,
například  Pokud stisknete [OK], položka se
smaže.
 Odkazy jsou uvedeny takto:
Detaily ovládání naleznete v kapitole Jak používat
obrazovky na straně 18.

10

Kapitola Úvod

01

“Externí úložné zařízení (USB, SD)” Resetujte mikroprocesor v následujících případech:
SD paměťové karty, SDHC paměťové karty a USB  Před prvním použitím tohoto přístroje po jeho
paměťová zařízení jsou souhrnně označovány jako
externí úložná zařízení (USB, SD), Pokud je instalaci.
indikována pouze USB paměť, je uvedena jako “USB  Pokud přístroj nepracuje správně.
úložné zařízení”.  Pokud se vyskytnou nějaké problémy při ovládání

“SD paměťová karta” tohoto přístroje.
SD paměťové karty a SDHC paměťové karty jsou  Pokud se váš automobil zobrazuje na mapě
souhrnně označovány jako “SD paměťové karty”.
s viditelně chybnou polohou.
“iPod”
V tomto manuálu je iPod a iPhone označován jako 1 Otočte klíč zapalování do polohy OFF.
“iPod”. 2 Pomocí propisky nebo jiného špičatého
předmětu stiskněte tlačítko RESET.
Poznámky k interní paměti Nastavení a nahraný obsah se vyresetují na výchozí
tovární hodnoty.
Před odpojením autobaterie

Pokud je autobaterie odpojena nebo pokud je zcela
vybitá, dojde k vymazání paměti tohoto přístroje, a
ta musí být opět naprogramována.
 Některá nastavení a nahraný obsah se nevymaže.

Údaje k vymazání

Pokud dojde k odpojení žlutého vodiče od
autobaterie (nebo k odpojení celé autobaterie),
dojde ke smazání informací.
 Některá nastavení a nahraný obsah se nevymaže.

Resetování mikroprocesoru

UPOZORNĚNÍ

Stisknutím tlačítka RESET se resetuje nastavení
přístroje a nahraný obsah na výchozí tovární
hodnoty.
 Neprovádějte tuto operaci, pokud je k tomuto

přístroji připojen nějaký přístroj.
 Některá nastavení a nahraný obsah se nebudou

resetovat.

 RESET tlačítko .

11

Kapitola Základní operace

02

Názvy částí přístroje a jejich  tlačítka VOL (+/–)
funkce
Těmito tlačítky nastavíte hlasitost AV (Audio
V této kapitole naleznete informace o jednotlivých a video) zdroje.
částech tohoto přístroje a hlavních funkcích, které se
ovládají tlačítky.  tlačítko MAP

 LCD displej  Stisknutím zobrazíte obrazovku Map.
Detaily o ovládání naleznete v kapitole
 senzor dálkového ovládání Jak použít obrazovky na straně 18.

 Můžete použít dálkový ovladač CD-R33  Stisknutím a přidržením zobrazíte obraz ze
(prodávaný samostatně). Detaily ovládání zadní kamery.
pomocí dálkového ovladače naleznete
v samostatném manuálu pro dálkový ovladač.  Tato funkce je dostupná, pouze když je
“Back Camera Input” nebo “2nd Camera
Input” nastaveno na “On”.

 tlačítko HOME

 Stisknutím zobrazíte obrazovku Top menu.
Detaily o ovládání naleznete v kapitole
Jak použít obrazovky na straně 18.

 Stisknutím a přidržením aktivujete funkci
rozpoznávání hlasu.
Detaily o ovládání naleznete v kapitole
Použití funkce rozpoznávání hlasu
na straně 82.

 tlačítko MODE

 Stisknutím přepnete mezi obrazovkou
Application a obrazovkou AV operation.
 Pokud displej nelze stisknutím tlačítka
MODE přepnout z obrazovky AV operací
na obrazovku Application, displej zhasne.
Detaily o ovládání naleznete v kapitole Jak
použít obrazovky na straně 18.

 Stisknutím a přidržením vypněte displej, když
je dostupná obrazovka Application.
Detaily o ovládání naleznete v kapitole
Vypnutí displeje na straně 17.

 tlačítka TRK

Stisknutím spustíte manuální ladění, rychlé
vyhledávání vzad/vpřed a ovládání vyhledávání
skladeb.

 tlačítko

 tlačítko RESET

Detaily o ovládání naleznete v kapitole
Resetování mikroprocesoru na straně 11.

12

Kapitola Základní operace

02

konektor AUTO EQ MIC Sejmutí odnímatelného čelního panelu
Použijte pro připojení mikrofonu pro akustické
měření (prodávaného zvlášť).  Pokud je čelní panel sejmutý, tento přístroj
nelze ovládat.
slot pro vložení disku
Vložte disk pro přehrávání. 1 Stiskněte tlačítko .

Detaily o ovládání naleznete v kapitole Jakmile uvolníte prst, spodní část odnímatelného
Vložení a vyjmutí disku na straně 15. čelního panelu lehce “odskočí” od přístroje.
2 Chyťte jemně spodní část odnímatelného
slot pro SD kartu panelu a pomalu jej odklopte od přístroje.
Detaily o ovládání naleznete v kapitole
Vložení a vyjmutí SD paměťové karty  Odnímatelný čelní panel
na straně 15.
Nasazení odnímatelného čelního
odnímatelný čelní panel panelu
tlačítko
Stiskněte pro sejmutí čelního panelu od tohoto 1 Přiložte odnímatelný čelní panel celou
přístroje. plochou k tomuto přístroji.
Zkontrolujte, že se odnímatelný čelní panel správně
Detaily o ovládání naleznete v kapitole připojil k montážním “háčkům” na tomto přístroji.
Sejmutí odnímatelného čelního panelu
na straně 13.

Ochrana vašeho přístroje před
odcizením

Odnímatelný čelní panel můžete podle níže
uvedeného postupu sejmout a ochránit tak tento
přístroj před odcizením.

UPOZORNĚNÍ

 Odnímatelný čelní panel nevystavujte zbytečnému
namáhání (rány nebo otřesy) a nerozmontávejte
jej.

 Tlačítka nikdy nemačkejte příliš silně a při sejmutí
nebo nasazení panelu nepoužívejte příliš velkou
sílu.

 Po sejmutí čelního panelu z tohoto přístroje panel
bezpečně uschovejte, aby se nemohl poškrábat
nebo poškodit.

 Odnímatelný čelní panel nevystavujte přímému
slunečnímu světlu a prostředí s vysokou teplotou.

 Pokud chcete čelní panel sejmout nebo opět
nasadit, udělejte to až po vypnutí klíčem (ACC
OFF).

13

Kapitola Základní operace

02

2 Přitiskněte spodní část odnímatelného 2 Stisknutím uvedených tlačítek nastavte
čelního panelu k tomuto přístroji, až uslyšíte požadovaný úhel LCD panelu.
“cvaknutí”.
Pokud odnímatelný čelní panel nemůžete k tomuto Sklápění panelu dolů.
přístroji správně připojit, zkuste to znovu, ale
nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se panel nebo Návrat panelu do svislé pozice.
tento přístroj nepoškodil.
3 Stiskněte následující tlačítko.
Poznámky k používání LCD
panelu Návrat na předchozí obrazovku.

VÝSTRAHA  Nastavený úhel LCD panelu se uloží do paměti
při následujícím otevření nebo zavření LCD panelu
 Dbejte na to, abyste při otevírání, zavírání nebo se tento sklopí do této uložené pozice.
nastavování LCD panelu měli vždy čisté ruce.
Dávejte zejména pozor ně děti. Vložení/vyjmutí/připojení média
UPOZORNĚNÍ
 Nepoužívejte LCD panel v otevřeném stavu. Mohlo
by dojít k poškození přístroje nebo k úrazu.  Do slotu pro disk nevkládejte nic jiného, než
vhodný disk.
UPOZORNĚNÍ
 Do slotu pro SD kartu nevkládejte nic jiného, než
 Neotevírejte nebo nezavírejte LCD panel s příliš vhodnou SD kartu.
velkou silou. Mohlo by to způsobit poškození
přístroje.  Vyjmutí SD karty během probíhajícího přenosu dat
může SD kartu poškodit. Dbejte na to, abyste SD
 Neovládejte tento přístroj, dokud se LCD panel kartu vyjmuli pouze v souladu s postupem
zcela neotevře nebo zcela nezavře. Pokud byste uvedeným v tomto manuálu.
tento přístroj ovládali během otevírání nebo
zavírání LCD panelu, LCD panel by se mohl  Pokud není SD karta plně zasunuta, nemačkejte
zastavit v bezpečnostní pozici. tlačítko . Mohlo by dojít k poškození SD karty.

 Na otevřený panel nepokládejte žádné skleničky  Nemačkejte tlačítko , pokud není SD karta plně
nebo plechovky, mohlo by dojít k poškození vysunuta. Mohlo by dojít k poškození SD karty.
tohoto přístroje.

Nastavení úhlu LCD panelu

1 Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se následující obrazovka.

14

Kapitola Základní operace

02

Vložení a vyjmutí disku Vložení a vyjmutí SD paměťové
karty
Vložení disku
 Tento přístroj není kompatibilní s MMC (Multi
1 Stiskněte tlačítko . Media Card).
Zobrazí se následující obrazovka.
 Není garantována kompatibilita se všemi SD
2 Stiskněte následující tlačítko. paměťovými kartami.
LCD panel se otevře.
 Tento přístroj nemusí s některými SD
3 Do slotu pro disk vložte disk. paměťovými kartami dosáhnout optimálního
Disk se zasune a LCD panel se zavře. výkonu.

Vyjmutí disku Vložení SD paměťové karty

1 Stiskněte tlačítko . 1 Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se následující obrazovka. Zobrazí se následující obrazovka.

2 Stiskněte následující tlačítko. 2 Stiskněte následující tlačítko.
LCD panel se otevře a disk se vysune. LCD panel se otevře.

3 Vyjměte disk a stiskněte tlačítko . 3 Do slotu pro SD kartu vložte SD
LCD panel se zavře. paměťovou kartu.
Kartu vložte stranou s etiketou směrem nahoru a na
Vložení disku kartu lehce zatlačte, až “cvakne” a kompletně se
“zamkne” ve slotu.
 Do slotu pro disk vložte disk.
4 Stiskněte tlačítko .
Vyjmutí disku LCD panel se zavře.

 Stiskněte tlačítko .
Disk se vysune.

15

Kapitola Základní operace

02

Vyjmutí SD paměťové karty Připojení USB úložného zařízení

 Do USB kabelu zapojte USB úložné zařízení.

1 Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se následující obrazovka.

2 Stiskněte následující tlačítko.  USB kabel
 USB úložné zařízení
LCD panel se otevře.
Odpojení USB úložného zařízení
3 Lehce zatlačte na prostřední část SD karty,
až “cvakne”.  Vyčkejte, až se už nebudou přenášet žádná
Karta se částečně vysune. data a pak odpojte USB úložné zařízení od
4 Chytněte SD paměťovou kartu a vyjměte USB kabelu.
ji.
5 Stiskněte tlačítko . Spuštění a ukončení
LCD panel se zavře.
1 Nastartováním motoru spusťte systém.
Připojení a odpojení iPodu Po krátké pauze se na několik vteřin zobrazí úvodní
obrazovka.
Připojení vašeho iPodu 2 Vypnutím zapalování vozidla systém
ukončíte.
Detaily o připojení naleznete v Instalačním Tento přístroj se také vypne.
manuálu.
Při prvním spuštění
Odpojení iPodu
Při prvním použití tohoto přístroje si můžete vybrat
 Vyčkejte, až se už nebudou přenášet žádná jazyk, který chcete používat.
data a pak odpojte propojovací kabel.
1 Nastartováním motoru spusťte systém.
Připojení a odpojení USB Po krátké pauze se na několik vteřin zobrazí úvodní
úložného zařízení obrazovka.
Zobrazí se obrazovka “Select Program
 Tento přístroj nemusí s některými SD úložnými Language”.
zařízeními dosáhnout optimálního výkonu. 2 Stiskněte jazyk, který chcete používat pro
 Připojení přes USB hub není možné. obrazovku.
 Pro připojení je zapotřebí USB kabel.

16

Kapitola Základní operace

02

3 Stiskněte následující tlačítko. Běžné spuštění

Zobrazí se obrazovka “Smartphone  Nastartováním motoru spusťte systém.
Setup”. Po krátké pauze se na několik vteřin zobrazí úvodní
obrazovka.
4 Stiskněte položku, kterou chcete nastavit.
Detaily o ovládání naleznete v kapitole  Zobrazená obrazovka se může podle
Informace o připojení a funkcích předchozích podmínek velmi lišit.
jednotlivých přístrojů na straně 86.
 Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání hesla
5 Stiskněte následující tlačítko. ochranné funkce proti odcizení, zadejte
odpovídající heslo.
Zobrazí se obrazovka “DAB
ANTENNA POWER SETTING”.  Pokud se naposledy zobrazila obrazovka
Pokračujte dalším krokem. navigace, zobrazí se podmínky. Podmínky si
pečlivě přečtěte včetně detailů, a pokud
Zobrazí se obrazovka Top menu. s nimi souhlasíte, stiskněte [OK].
Po stisknutí [OK] se zobrazí obrazovka, která
6 Stiskněte položku nastavení podle použití byla zobrazena před vypnutím klíčem (ACC
DAB antény. OFF).

 Yes (výchozí): Zpráva o mapové databázi
Zapnutí napájení antény pro Digitální rádio.
Vyberte v případě, když s tímto přístrojem Po spuštění tohoto přístroje se může zobrazit zpráva
používáte anténu pro Digitální rádio (AN- vztažená k mapové databázi.
DAB1 nebo CA-AN-DAB.001) (prodávané
samostatně).  Tato zpráva se zobrazí při první zapnutí
tohoto přístroje v každém měsíci.
 No:
Napájení antény se nezapne. Vyberte Vypnutí displeje
v případě, když používáte pasivní anténu bez
zesilovače. Displeje můžete vypnout, například v noci, nebo
když je pro vás příliš jasný.
7 Stiskněte [OK].
Zobrazí se obrazovka Top menu. Pokud je obrazovka Application
Pokud stisknete , displej se vrátí na předchozí dostupná
obrazovku.
 Stiskněte a přidržte tlačítko MODE.
Displej zhasne.

 Pokud se dotknete displeje, když je zhasnutý,
opět se zapne do originální obrazovky.

Pokud obrazovka Application není
dostupná

 Stiskněte a přidržte tlačítko MODE.
Displej zhasne.

 Pokud se dotknete displeje, když je zhasnutý,
opět se zapne do originální obrazovky.

17

Kapitola Základní operace

02

Jak používat obrazovky

Přepnutí obrazovek pomocí tlačítek dotykového panelu

18

Kapitola Základní operace

02

Přepnutí obrazovek hardwarovými tlačítky

 obrazovka Top menu  ikony oblíbených zdrojů

Toto je výchozí menu pro přístup Můžete zobrazit ikony často používaných zdrojů, a
k požadovaným obrazovkám a ovládání různých to přetažením ikon do zobrazovaného prostoru.
funkcí.
 Pokud stisknete tlačítko HOME, zobrazí se Detaily o ovládání naleznete v kapitole
Změna pořadí zobrazení ikon zdrojů
obrazovka Top menu. na straně 21.
 Pokud je zapnutý režim AppRadio Mode
 obrazovka AV operací
nebo MirrorLink, zobrazí se “APPS”.
 Pokud je zapnutý režim AndroidAuto (pro Můžete ovládat jednotlivé zdroje.

AVIC-F77DAB a AVIC-F70DAB), zobrazí se  obrazovka menu navigace
“Android Auto”.
Můžete zadat jednotlivé body zájmu nebo cíl vaší
 obrazovka nastavení času a data cesty.

Můžete provést nastavení času a data.  obrazovka mapy

 obrazovka nastavovacího menu  Tuto obrazovku můžete použít pro kontrolu
informací o aktuální pozici vozidla a trasy k cíli
Můžete provést optimalizaci nastavení systému a vaší cesty.
zvuku.
 Nastavení navigace můžete upravit.
 obrazovka menu telefonu  Pokud stisknete tlačítko MAP, zobrazí se
obrazovka mapy.
Můžete se dostat na obrazovku, která je vztažená
v “hands-free” telefonování.  obrazovka ovládání aplikací

 obrazovka výběru AV zdroje Aplikace na vašem iPhonu nebo smartphonu
můžete ovládat přímo na tomto přístroji.
Můžete vybrat požadovaný AV zdroj.  Pokud aplikace nejsou dostupné,

obrazovka pro ovládání aplikací se
nezobrazí.

obrazovka menu aplikací

19

Kapitola Základní operace

02

Tento přístroj umožňuje se přepnout do menu
aplikace, ve kterém můžete zobrazit a ovládat
aplikaci pro iPhone nebo smartphone na
obrazovce tohoto přístroje.
 Pokud menu aplikací nejsou dostupná,

obrazovka pro ovládání menu aplikací se
nezobrazí.

Podporované AV zdroje  Zobrazí seznam zdrojů.

Na tomto přístroji můžete přehrávat nebo používat Detaily naleznete v Výběr předního zdroje
následující zdroje: v seznamu zdrojů na straně 21.
 Digitální rádio (DAB) (*1)
 Rádio (FM, MW/LW)  Zobrazí obrazovku nastavení času a
 CD
 ROM (komprimované audio nebo video soubory) data.
 DVD-Video Detaily naleznete v Nastavení času a data
 Video-CD na straně 201.

Následující zdroje můžete přehrávat nebo používat  Zobrazí obrazovky menu nastavení.
na připojeném přístroji:  Zobrazí křivky ekvalizéru.
 USB
 SD (*2) Detaily naleznete v Použití ekvalizéru na
 iPod straně 181.
 Aha Radio
 Bluetooth audio  Zobrazí obrazovku menu telefonu.
 AV vstup (AV)
 AUX Detaily naleznete v Zobrazení menu
 HDMI (*3) telefonu na straně 76.

 (*1) dostupné pro F77DAB, F70DAB, F970DAB  Zobrazí navigační informace.
a F9770DAB.
 (*2) dostupné pro F77DAB a F70DAB. Zobrazí se vzdálenost k dalšímu pomocnému
 (*3) dostupné pro F77DAB. bodu, název ulice, na které se další pomocný
bod nachází, název ulice, po které právě vůz
Zobrazení obrazovky AV operací jede, přibližný čas příjezdu do cíl, výstražné
ikony atd.
1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazíte  Toto se pro některé zdroje nezobrazí.
obrazovku Top menu.  Toto se nezobrazí, pokud je

2 Stiskněte tlačítko AV operací. “Navigation info window”
nastaveno na “Off”.
Detaily naleznete v Informační okno
navigace na straně 155.

 tlačítko AV operací

Zobrazí se obrazovka AV operací.

20

Kapitola Základní operace

02

Výběr předního zdroje na 4 Stiskněte tlačítko zdroje, který chcete
obrazovce výběru AV zdroje vybrat.
Zobrazí se obrazovka AV operací vybraného zdroje.
1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazíte
obrazovku Top menu.  “Camera View” je dostupná, pouze když je
“Back Camera Input” nebo “2nd Camera
2 Stiskněte následující tlačítko. Input” nastaveno na “On”.

Zobrazí se obrazovka výběru Výběr zadního zdroje
AV zdroje.
Můžete si vybrat zdroj, který bude přiveden na zadní
3 Stiskněte ikonu zdroje, který chcete displej.
vybrat.
Zobrazí se obrazovka AV operací. Detaily o ovládání naleznete v kapitole Výběr
videa pro zadní displej na straně 204.
Výběr předního zdroje
v seznamu zdrojů Vypnutí AV zdroje

 Tato funkce není na tomto přístroji dostupná Vypnutím AV zdroje zastavíte přehrávání nebo
během telefonního hovoru. příjem AV zdroje.

1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazíte 1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazíte
obrazovku Top menu. obrazovku Top menu.
2 Stiskněte tlačítko AV operací. 2 Stiskněte následující tlačítko.

 tlačítko AV operací Zobrazí se obrazovka výběru
AV zdroje.
Zobrazí se obrazovka AV operací.
2 Stiskněte následující tlačítko. 3 Stiskněte [OFF].
AV zdroj se vypne.
Zobrazí se seznam zdrojů.
Změna pořadí zobrazení ikon
zdrojů

Můžete změnit pořadí zobrazení ikon jednotlivých
zdrojů na obrazovce výběru AV zdroje.
 Toto nastavení je dostupné, pouze když

zastavíte váš vůz na bezpečném místě a
použijete ruční brzdu.
 Tato funkce není na tomto přístroji dostupná
během telefonního hovoru.

1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazíte
obrazovku Top menu.

21

Kapitola Základní operace

02

2 Stiskněte následující tlačítko. 4 Stiskněte následující tlačítko.

Zobrazí se obrazovka výběru Tlačítka zdrojů mohou být přesunuta.
AV zdroje.
5 Přetáhněte tlačítko zdroje do požadované
3 Stiskněte a přidržte ikonu zdroje a pak ji pozice.
přetáhněte do vybrané pozice. 6 Stiskněte následující tlačítko.

 Pokud je ikona zdroje přesunuta, změní se Návrat na předchozí obrazovku.
také pořadí v seznamu zdrojů.
 Pokud je tlačítko zdroje přesunuto, ikony
Změna pořadí zobrazení tlačítek zdrojů zobrazené na obrazovce Top menu a na
zdrojů obrazovce AV zdroje se také přesunou.

Můžete změnit pořadí zobrazení tlačítek jednotlivých Použití dotykového panelu
zdrojů v seznamu zdrojů.
 Toto nastavení je dostupné, pouze když Tento přístroj můžete ovládat stisknutím značek a
položek (tlačítek dotykového panelu) zobrazených
zastavíte váš vůz na bezpečném místě a na obrazovce, a to přímo stisknutím vašimi prsty.
použijete ruční brzdu.  Pro ochranu LCD displeje před poškozením
 Tato funkce není na tomto přístroji dostupná
během telefonního hovoru. dbejte na to, abyste tlačítka na dotykovém
panelu stisknuli pouze prsty a jen s malou
1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazíte silou.
obrazovku Top menu.
Použití běžných tlačítek dotykového
2 Stiskněte tlačítko AV operací. panelu

 tlačítko AV operací  Návrat na výchozí obrazovku.
 Uzavření obrazovky.
Zobrazí se obrazovka AV operací.
3 Stiskněte následující tlačítko.

Zobrazí se seznam zdrojů.

22

Kapitola Jak používat obrazovku menu navigace

03

Obrazovky se seznamem ovládání  Tato funkce není dostupná při používání
iPod funkcí s telefony iPhone 6 Plus,
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
nebo s iPodem touch (5. generace).

 Tato funkce není dostupná pro některá
média nebo zdroj.

Ovládání klávesnice na obrazovce

 Dotknutí se položky v seznamu vybere položku  Zobrazení znaků, které byly zadány. Pokud

nebo zobrazí možnosti. v textovém poli není žádný text, zobrazí se
informativní textová nápověda.
 Zobrazí se, když se v zobrazovacím poli
 Podle počtu stisknutí tlačítka se kurzor přesune
nemohou zobrazit všechny znaky (název je
delší). o odpovídající počet znaků vlevo nebo vpravo.

 Zobrazí se, když položku nelze zobrazit jen  Zadání znaků do textového pole.

na jediné stránce.  Odstranění zadaného textu nalevo od kurzoru,
Přesuňte posuvník tak, aby se zobrazila
skrytá část. Kromě toho, můžete přesunout a to po jednom znaku. Nepřetržitým držením
seznam tak, aby se zobrazily skryté položky. tlačítka odstraníte celý text.

Ovládání časového pruhu  Potvrzení zadání a pokračování dalším krokem.

 Zadání (vložení) mezery.

Podle toho, kolikrát stisknete tlačítko, vložíte
odpovídající počet mezer.

 Přepnutí mezi písmeny a číslicemi/symboly.

 Přepnutí mezi velkými a malými znaky.

 Přesunutím tlačítka můžete přesunout čas

přehrávání (do vybraného místa).
 Během přetahování tlačítka se zobrazí

odpovídající čas přehrávání.

23

Kapitola Jak používat obrazovku menu navigace

03

První spuštění navigačního  Pokud shromažďování dat nechcete aktivovat,
systému stiskněte [No].
Spustí se průvodce konfigurací.
Když používáte navigační systém poprvé, 6 Stiskněte [Next].
automaticky se spustí inicializační nastavovací Zobrazí se obrazovka “Voice Language”.
proces. Postupujte podle níže uvedených kroků. 7 Vyberte jazyk, který chcete používat pro
hlasové povely, pak stiskněte [Next].
 Nastavení jazyku a GPS můžete změnit později
pomocí položek [Regional] a [Usage
Reports] na obrazovce “Settings”. Další
nastavení můžete později zahájit znovu pomocí
[Start Configuration Wizard] na obrazovce
“Settings”.

1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazíte
obrazovku Top menu.
2 Stiskněte následující tlačítko.

Spustí se výchozí nastavení 8 Pokud je to zapotřebí, upravte nastavení
navigačního systému. přístroje, pak stiskněte [Next].
 Při prvním stisknutí tlačítka MAP se také Zobrazí se obrazovka “Route Preferences”.
spustí počáteční nastavení navigačního
systému. 9 Pokud je to zapotřebí, upravte výchozí
Po krátké pauze se na několik vteřin zobrazí úvodní parametry plánování trasy, pak stiskněte
obrazovka. [Next].
Zobrazí se obrazovka “Language”.
3 Na obrazovce vyberte požadovaný jazyk, 10 Stiskněte [Activate], pak [Next].
pak stiskněte [Select]. Pokud jste správně aktivovali online služky, zobrazí
se zpráva, že jsou online služby aktivovány.
Zobrazí se obrazovka “EULA”.
4 Pečlivě si přečtěte podmínky, včetně Detaily o nastavení naleznete v kapitole
detailů, a pokud s nimi souhlasíte, stiskněte Nastavení "Online services" (online služby)
[Accept]. na straně 66.
Zobrazí se obrazovka “Usage Reports”.  Do vašeho iPhonu nebo smartphonu si
5 Stiskněte [Yes]. nainstalujte AVICSYNC App, abyste mohli
Pokud stisknete [Yes], software bude shromažďovat používat placené online služby. Pokrytí a
použitelné informace a GPS logy, které mohou dostupnost různých online služeb může být
vylepšit aplikaci a kvalitu a pokrytí map. velmi odlišná podle pokrytí signálu vašeho
poskytovatele připojení k internetu.

Detaily naleznete v kapitole Rozšíření
použití navigačních funkcí na straně 67.

11 Vyberte si aktivní služku, kterou chcete
používat, pak stiskněte [Next].
Výchozí nastavení je nyní dokončeno. Zobrazí se
obrazovka s mapou a vy můžete začít používat
navigační systém.

24

Kapitola Jak používat mapu

04

Pokud se blížíte ke složité křižovatce a existují Zobrazí se vzdálenost do finálního cíle, čas
potřebné informace, mapa se nahradí 3D náhledem potřebný pro dojezd do finálního cíle a přibližný
celé křižovatky. čas dojezdu.

rozcestníky

 Pokud trasa není sestavena.
Zobrazí se směr nebo nadmořská výška.

náhled

 Pokud data pro tyto položky nejsou obsažena  Stisknutím a přidržením pole umožníte zobrazení
v mapových datech, informace není dostupná, obrazovky nastavení pro dané pole.
i když jsou značky na aktuální silnici.
 Přibližný čas dojezdu je ideální hodnota
Pokud nastavíte “Offer Motorway Services” vypočítaná podle rychlostních limitů nastavených
na “on”, zobrazí se během jízdy po dálnici ikona v “Max. Speed”, a to podle nastaveného typu
vozidla a aktuální rychlosti jízdy. Přibližný čas
. Stisknutím ikony zobrazíte detaily o několika dojezdu je pouze orientační hodnota, která však
dalších sjezdech nebo servisních stanicích. Kromě nezaručuje, že přijedete do cíle přesně v tento
toho, stisknutím položky zobrazíte její polohu na čas.
mapě. Tímto ji můžete snadno nastavit jako Detaily naleznete v Preference trasy
průjezdový bod. na straně 59.
 Pokud chcete zobrazit další typy POI (bodů

zájmu) pro sjezdy, můžete v “Services
Displayed” změnit ikony.

Detaily naleznete v Nastavení Navigační
mapy na straně 62.

Prohlížení datového pole

Datová pole jsou různá, když navigujete trasu a když
nemáte žádný konkrétní cíl. Například, datové pole
poskytuje následující informaci.
 Když je sestavena trasa.

31

Kapitola Jak používat mapu

04

Když systém nemůže přijmout GPS
signál

Trojúhelníková značka zobrazuje aktuální polohu
vašeho vozidla.

Pokud je GPS pozice dostupná, trojúhelníková
značka se zobrazí v plné barvě (jakoby “výrazně)”.

Pokud GPS pozice není dostupná, trojúhelníková
značka je průhledná. Zobrazuje vaši poslední
známou pozici.

32

Kapitola Vyhledání cíle

05

UPOZORNĚNÍ 4 Stiskněte [Address] (adresa).
Zobrazí se obrazovka “Find Address” (vyhledání
Z bezpečnostních důvodů funkce nastavení trasy adresy).
nejsou přístupné, když se vůz pohybuje. Aby se tyto
funkce zpřístupnily, musíte vůz zastavit na 5 Stiskněte následující textové pole a
bezpečném místě a použít ruční brzdu. zadejte cíl, který vyhledáváte.

 Některé informace související s řízením provozu  Country (země)
závisí na době, kdy se výpočet trasy provádí. To Ve výchozím nastavení váš navigační systém
znamená, že tato informace nemusí odpovídat používá pro vyhledávání zemi,
určitým omezením nebo nařízením v době, kdy ve které jste.
váš vůz tímto místem skutečně projíždí. Také
informace o dopravních omezeních se aplikuje  Town or Postcode (město nebo směrovací
na pasažéru tohoto vozidla, nikoli kamiónu nebo číslo)
dodávky. Při jízdě vždy dodržujte aktuální Ve výchozím nastavení váš navigační systém
provozní omezení nebo nařízení. používá pro vyhledávání město,
ve kterém jste. Město můžete vybrat podle
 Pokud je aktivní připojení AVICSYNC App, jeho názvu nebo podle jeho směrovacího čísla.
můžete na obrazovce “New Route to…” (nová
trasa do…) použít položky [Destination from  Street (ulice):
Phone] (cíl z telefonu) a [Online Search] Pokud název ulice není dostupný, stiskněte
(online vyhledávání). [Go to Town] (jděte do města) a vyberte
Před použitím funkce AVICSYNC si prosím město. Tímto způsobem se můžete nechat
prostudujte Rozšířené použití navigačních navést do centra vybraného města.
funkcí na straně 67.
 Select House Number or Intersection
Vyhledávání cíle podle adresy (zadejte číslo domu nebo křižovatku)
Tato položka se zobrazí, až nastavíte ulici.
Nejčastěji používanou funkcí je “Address”, ve které Pokud číslo domu není dostupné, stiskněte
můžete pro vyhledání cíle zadat požadovanou [Go to Street] (jděte na ulici) a vyberte ulici.
adresu. Tímto způsobem se můžete nechat navést do
 Podle výsledků vyhledávání mohou být některé středu vybrané ulice.

kroky přeskočeny. Jakmile se dokončí vyhledání zadané adresy,
vyhledaná pozice se zobrazí na mapě.
1 Stiskněte tlačítko MAP. 6 Stiskněte [Select as Destination] (vyberte
Zobrazí se obrazovka s mapou. jako cíl) na obrazovce “Map Location”.
2 Stiskněte následující tlačítko.
Detaily o ovládání obrazovky “Map Screen”
Zobrazí menu navigace naleznete v kapitole Použití obrazovky “Map
na obrazovce s mapou. Location” na straně 41.

3 Stiskněte [New Route] (nová trasa).
Zobrazí se obrazovka “New Route to…” (nová
trasa do…).

33

Kapitola Vyhledání cíle

05

Po stisknutí [Select as Destination] se zobrazí Přednastavené kategorie jsou následující:
obrazovka “Route Summary” a začne  Petrol Station (benzínové stanice)
odpočítávání. Jakmile odpočítávání skončí,  Accomodation (ubytování)
automaticky se spustí navádění. Pokud se během  Restaurant (restaurace)
odpočítávání dotknete kdekoliv na obrazovce,  Parking (parkování)
odpočítávání se zastaví a obrazovka zůstane tak, jak
je.  Pokud není trasa sestavena, POI se budou
vyhledávat okolo aktuální pozice.
Detaily o ovládání obrazovky “Route
Summary” naleznete v kapitole Kontrola  Pokud není dostupná aktuální pozice (není
informací o trase a preference na straně GPS signál), POI se budou vyhledávat okolo
44. posledně známé pozice.

7 Stiskněte [Start Navigation] (zahájení  Pokud je trasa sestavena, POI z kategorie
navigace). “Petrol Station” a “Restaurant” se budou
Váš navigační systém zahájí navádění vaší trasy. vyhledávat podél trasy a POI z kategorie
“Accomodation” a “Parking” okolo cíle
Detaily o navádění trasy naleznete v kapitole trasy.
Porozumění navádění trasy na straně 30.
5 Stiskněte požadovanou kategorii.
Vyhledávání bodů zájmu (POI) Zobrazí se seznam dostupných výsledků.
6 Stiskněte požadovaný POI.
Existují informace o různých místech (bodech zájmu Na obrazovce s mapou se zobrazí vyhledaná pozice.
– POI), jako jsou čerpací stanice, auto parky nebo  Pokud stiskněte , můžete setřídit výsledky
restaurace. Body zájmu (POI) můžete vyhledávat
podle kategorií (nebo přímo zadáním názvu POI). nebo zobrazit umístění všech míst na mapě.
7 Stiskněte [Select as Destination] (vyberte
Vyhledávání bodů zájmu pomocí jako cíl) na obrazovce “Map Location”.
přednastavených kategorií
Detaily o ovládání obrazovky “Map Screen”
Přednastavené vyhledávání umožňuje rychle naleznete v kapitole Použití obrazovky “Map
vyhledat nejčastěji používané typy bodů zájmu. Location” na straně 41.
Po stisknutí [Select as Destination] se zobrazí
1 Stiskněte tlačítko MAP. obrazovka “Route Summary” a spustí se
Zobrazí se obrazovka s mapou. odpočítávání. Jakmile odpočítávání skončí,
2 Stiskněte následující tlačítko. automaticky se spustí navádění. Pokud se během
odpočítávání dotknete kdekoliv na obrazovce,
Zobrazí menu navigace odpočítávání se zastaví a obrazovka zůstane tak, jak
na obrazovce s mapou. je.

3 Stiskněte [New Route] (nová trasa).
Zobrazí se obrazovka “New Route to…” (nová
trasa do…).
4 Stiskněte [Places] (místa).
Zobrazí se obrazovka “Places” (místa).

34

Kapitola Vyhledání cíle

05

Detaily o ovládání obrazovky “Route 6 Stiskněte [Around Here] (v okolí) a pak
Summary” naleznete v kapitole Kontrola vyberte oblast, ve které by měl být POI
informací o trase a preference na straně 44. vyhledán.
8 Stiskněte [Start Navigation] (zahájení
navigace).  Category View (zobrazení kategorií):
Váš navigační systém zahájí navádění vaší trasy. Můžete vybrat, zda se budou nebo nebudou
Detaily o navádění trasy naleznete v kapitole zobrazovat kategorie POI.
Porozumění navádění trasy na straně 30.
 Around Here (v okolí)
Vyhledávání POI podle kategorií nebo Vyhledávání v okolí současné pozice. Nebo
přímo ze seznamu jednotlivých cílů okolo posledně známé pozice, pokud není
aktuální pozice dostupná (není GPS signál).
POI (body zájmu) můžete vyhledávat podle jejich Výsledky se zobrazí v seznamu podle
kategorií a subkategorií. POI Můžete vyhledávat také vzdálenosti od současné pozice.
podle jejich názvů v jednotlivých kategoriích.
 In a Town (ve městě)
1 Stiskněte tlačítko MAP. Vyhledávání místa ve vybraném městě.
Zobrazí se obrazovka s mapou. (Výsledky se zobrazí v seznamu podle
2 Stiskněte následující tlačítko. vzdálenosti od centra vybraného města.)

Zobrazí menu navigace  Around Destination (okolo cíle)
na obrazovce s mapou. Vyhledávání místa okolo cíle aktuální trasy.
(Výsledky se zobrazí v seznamu podle
3 Stiskněte [New Route] (nová trasa). vzdálenosti od cíle trasy.)
Zobrazí se obrazovka “New Route to…” (nová  Tato položka je dostupná pouze tehdy,
trasa do…). když je sestavena trasa.
4 Stiskněte [Places] (místa).
Zobrazí se obrazovka “Places” (místa).  Along Route (podél trasy)
5 Stiskněte [Search Among All Places] Vyhledávání místa podél aktuální trasy a ne
(vyhledávání ve všech místech). okolo již nastaveného bodu. To je použitelné,
když vyhledáváte zastávku, která vyžaduje
Zobrazí se obrazovka “Search by Category” jen minimální zajížďku, například tedy čerpací
(vyhledávání podle kategorie). stanici nebo restauraci. (Výsledky se zobrazí
v seznamu podle délky nezbytné zajížďky.)
 Tato položka je dostupná pouze tehdy,
když je sestavena trasa.

7 Vyberte jednu z kategorií, subkategorií
nebo firem pro nasměrování na místo.
Na obrazovce se zobrazí všechna místa ve vybrané
kategorii okolo vybrané lokality nebo podél trasy.
 Stiskněte [Search by Name] (vyhledávání podle

názvu) a na klávesnici zadejte název místa.

8 Stiskněte požadovaný POI.
Vybrané místo se zobrazí na obrazovce s mapou.
 Pokud stisknete , můžete změnit metodu

řazení výsledků (dostupných cílů).

35

Kapitola Vyhledání cíle

05

9 Stiskněte [Select as Destination] (vyberte 2 Stiskněte následující tlačítko.
jako cíl) na obrazovce “Map Location”. Zobrazí menu navigace
na obrazovce s mapou.
Detaily o ovládání obrazovky “Map Screen”
naleznete v kapitole Použití obrazovky “Map 3 Stiskněte [Useful Information] (použitelné
Location” na straně 41. informace).
Po stisknutí [Select as Destination] se zobrazí Zobrazí se obrazovka “Useful Information”
obrazovka “Route Summary” a spustí se (použitelné informace).
odpočítávání. Jakmile odpočítávání skončí, 4 Stiskněte [Help Nearby] (blízká pomoc).
automaticky se spustí navádění. Pokud se během Zobrazí se obrazovka “Help Nearby” (blízká
odpočítávání dotknete kdekoliv na obrazovce, pomoc).
odpočítávání se zastaví a obrazovka zůstane tak, jak Přednastavené kategorie vyhledávání jsou
je. následující:
Detaily o ovládání obrazovky “Route
Summary” naleznete v kapitole Kontrola  Car Repair (automobilové opravny)
informací o trase a preference na straně 44.  Health (zdraví)
 Police (policie)
10 Stiskněte [Start Navigation] (zahájení  Petrol Station (čerpací stanice)
navigace).
Váš navigační systém zahájí navádění vaší trasy. 5 Stiskněte požadovanou kategorii.
Zobrazí se seznam dostupných míst.
Detaily o navádění trasy naleznete v kapitole 6 Stiskněte požadovaný POI.
Porozumění navádění trasy na straně 30. Vybrané místo se zobrazí na obrazovce s mapou.
 Pokud stisknete , můžete změnit metodu
Vyhledání blízkých poskytovatelů
zdravotnických služeb nebo silničních řazení výsledků (dostupných cílů).
asistenčních služeb 7 Stiskněte [Select as Destination] (vyberte
jako cíl) na obrazovce “Map Location”.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte tento přístroj pro navigování do Detaily o ovládání obrazovky “Map Screen”
nemocnice, na policejní stanici nebo do podobných naleznete v kapitole Použití obrazovky “Map
zařízení v případě nebezpečí. Přestaňte používat Location” na straně 41.
všechny funkce vztažené k hands-free telefonování Po stisknutí [Select as Destination] se zobrazí
a zavolejte prosím příslušné telefonní číslo pro stav obrazovka “Route Summary” a spustí se
nebezpečí. odpočítávání. Jakmile odpočítávání skončí,
automaticky se spustí navádění. Pokud se během
V okolí můžete vyhledat místa (zařízení), která odpočítávání dotknete kdekoliv na obrazovce,
poskytují zdravotnické nebo silniční asistenční služby odpočítávání se zastaví a obrazovka zůstane tak, jak
pro stav nouze. je.
 Tato informace nemusí nezbytně odpovídat

aktuálnímu stavu. Použijte tedy tuto informaci
pouze jako doporučení.
1 Stiskněte tlačítko MAP.
Zobrazí se obrazovka s mapou.

36

Kapitola Vyhledání cíle

05

Detaily o ovládání obrazovky “Route 6 Stiskněte [Select as Destination] (vyberte
Summary” naleznete v kapitole Kontrola jako cíl) na obrazovce “Map Location”.
informací o trase a preference na straně 44.
Detaily o ovládání obrazovky “Map Screen”
8 Stiskněte [Start Navigation] (zahájení naleznete v kapitole Použití obrazovky “Map
navigace). Location” na straně 41.
Váš navigační systém zahájí navádění vaší trasy. Po stisknutí [Select as Destination] se zobrazí
obrazovka “Route Summary” a spustí se
Detaily o navádění trasy naleznete v kapitole odpočítávání. Jakmile odpočítávání skončí,
Porozumění navádění trasy na straně 30. automaticky se spustí navádění. Pokud se během
odpočítávání dotknete kdekoliv na obrazovce,
Výběr cíle z uložených míst odpočítávání se zastaví a obrazovka zůstane tak, jak
je.
Uložení míst, které často vyhledáváte, šetří čas i Detaily o ovládání obrazovky “Route
úsilí. Summary” naleznete v kapitole Kontrola
Výběr položky ze seznamu poskytuje snadný způsob, informací o trase a preference na straně 44.
jak zadat cíl trasy. 7 Stiskněte [Start Navigation] (zahájení
Seznam uložených míst obsahuje dvě přednastavené navigace).
kategorie: Home (doma) a Work (práce). Váš navigační systém zahájí navádění vaší trasy.
 Tato funkce je dostupná, pokud bylo místo Detaily o navádění trasy naleznete v kapitole
Porozumění navádění trasy na straně 30.
uloženo do “Saved Location” (uložené místo).
Detaily o ovládání naleznete v kapitole Výběr cíle z uložených tras
Uložení místa do “Saved Location”
na straně 47. Uložení tras, které často používáte, šetří čas i úsilí.
 Tato funkce není dostupná, pokud do “Saved
1 Stiskněte tlačítko MAP.
Zobrazí se obrazovka s mapou. Routes” (uložené trasy) ještě nebyla uložena
2 Stiskněte následující tlačítko. žádná trasa.

Zobrazí menu navigace Detaily o ovládání naleznete v kapitole Uložení
na obrazovce s mapou. trasy do “Saved Routes” 0na straně 48.

3 Stiskněte [New Route] (nová trasa). 1 Stiskněte tlačítko MAP.
Zobrazí se obrazovka “New Route to…” (nová Zobrazí se obrazovka s mapou.
trasa do…). 2 Stiskněte následující tlačítko.
4 Stiskněte [Saved Location] (uložené
místo). Zobrazí menu navigace
Zobrazí se obrazovka “Saved Location” (uložené na obrazovce s mapou.
místo).
 Pokud stisknete a pak [Edit], můžete 3 Stiskněte [New Route] (nová trasa).
Zobrazí se obrazovka “New Route to…” (nová
upravit detaily uloženého místa. trasa do…).
5 Stiskněte požadovanou položku. 4 Stisknutím zobrazíte následující
Vyhledané místo se zobrazí na obrazovce s mapou. stránku.

37

Kapitola Vyhledání cíle

05

5 Stiskněte [Saved Routes] (uložené trasy). 3 Stiskněte [New Route] (nová trasa).
Zobrazí se obrazovka “Saved Routes” (uložené Zobrazí se obrazovka “New Route to…” (nová
trasy). trasa do…).
6 Stiskněte požadovanou položku. 4 Stiskněte [History] (historie).
Zobrazí se obrazovka “Route Planner” (plánovač Zobrazí se seznam posledních vyhledaných míst.
trasy). 5 Stiskněte požadovanou položku.
Vyhledané místo se zobrazí na obrazovce s mapou.
 Na obrazovce “Route Planner” můžete přidat 6 Stiskněte [Select as Destination] (vyberte
průjezdové body nebo změnit cíl trasy. jako cíl) na obrazovce “Map Location”.
Detaily naleznete v Sestavení trasy
pomocí “Route Planner” na straně 42. Detaily o ovládání obrazovky “Map Screen”
naleznete v kapitole Použití obrazovky “Map
7 Stiskněte [Show Route] (zobrazit trasu). Location” na straně 41.
Po stisknutí [Show Route] se zobrazí obrazovka Po stisknutí [Select as Destination] se zobrazí
“Route Summary” a spustí se odpočítávání. obrazovka “Route Summary” a spustí se
Jakmile odpočítávání skončí, automaticky se spustí odpočítávání. Jakmile odpočítávání skončí,
navádění. Pokud se během odpočítávání dotknete automaticky se spustí navádění. Pokud se během
kdekoliv na obrazovce, odpočítávání se zastaví a odpočítávání dotknete kdekoliv na obrazovce,
obrazovka zůstane tak, jak je. odpočítávání se zastaví a obrazovka zůstane tak, jak
je.
Detaily o ovládání obrazovky “Route Detaily o ovládání obrazovky “Route
Summary” naleznete v kapitole Kontrola Summary” naleznete v kapitole Kontrola
informací o trase a preference na straně 44. informací o trase a preference na straně 44.
8 Stiskněte [Start Navigation] (zahájení 7 Stiskněte [Start Navigation] (zahájení
navigace). navigace).
Váš navigační systém zahájí navádění vaší trasy. Váš navigační systém zahájí navádění vaší trasy.
Detaily o navádění trasy naleznete v kapitole Detaily o navádění trasy naleznete v kapitole
Porozumění navádění trasy na straně 30. Porozumění navádění trasy na straně 30.

Výběr místa z nejčastěji Funkce Smart History
vyhledávaných míst
Funkce Smart History (chytrá historie) navrhuje
Místa, která byla předtím nastavena jako cíle nebo předchozí použitá místa jako cíle, a to podle vašich
průjezdové body trasy se automaticky uloží do navigačních zvyků, použitých parametrů jako
“History” (historie). aktuální čas nebo den, den v týdnu a aktuální
pozice.
1 Stiskněte tlačítko MAP.
Zobrazí se obrazovka s mapou.
2 Stiskněte následující tlačítko.

Zobrazí menu navigace
na obrazovce s mapou.

38

Kapitola Vyhledání cíle

05

Položky Smart History se pro snadný přístup 6 Zadejte název, adresu nebo kategorii pro
zobrazují na obrazovce “New Route to…” (nová cíl, který vyhledáváte, pak stiskněte
trasa do…). následující tlačítko.

Vyhledávání místa pomocí Zobrazí obrazovku “Search Results”
“Combined Search” (výsledky vyhledávání).
7 Stiskněte požadovanou položku.
Funkce “Combined Search” (kombinované Vyhledané místo se zobrazí na obrazovce s mapou.
vyhledávání) umožňuje rychle vzhledat místo podle 8 Stiskněte pravou stranu seznamu pro
jeho názvu a vyhledávací oblasti. přesunutí výsledků směrem dolů.
 Funkce “Combined Search” prohledává také
 Zobrazuje podmínky, které jsou právě
vaše uložená data.
Stiskněte tlačítko MAP. vybrány.
Zobrazí se obrazovka s mapou.
2 Stiskněte následující tlačítko.  Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte

Zobrazí menu navigace další podmínky.
na obrazovce s mapou.  Pokud stisknete logo poskytovatele mapových
3 Stiskněte [New Route] (nová trasa).
Zobrazí se obrazovka “New Route to…” (nová dat, můžete posunout dolů seznam výsledků při
trasa do…). zobrazení výsledků od poskytovatele.
4 Stiskněte [Combined Search] 9 Stiskněte [Select as Destination] (vyberte
(kombinované vyhledávání). jako cíl) na obrazovce “Map Location”.

Zobrazí se obrazovka “Combined Search” Detaily o ovládání obrazovky “Map Screen”
(kombinované vyhledávání). naleznete v kapitole Použití obrazovky “Map
5 Stisknutím pravého textového pole Location” na straně 41.
zadejte stát a město, kde chcete vyhledávat. Po stisknutí [Select as Destination] se zobrazí
obrazovka “Route Summary” a spustí se
odpočítávání. Jakmile odpočítávání skončí,
automaticky se spustí navádění. Pokud se během
odpočítávání dotknete kdekoliv na obrazovce,
odpočítávání se zastaví a obrazovka zůstane tak, jak
je.
Detaily o ovládání obrazovky “Route
Summary” naleznete v kapitole Kontrola
informací o trase a preference na straně 44.

39

Kapitola Vyhledání cíle

05

10 Stiskněte [Start Navigation] (zahájení Vzhledané místo se zobrazí na mapě.
navigace). 8 Stiskněte [Select as Destination] (vyberte
Váš navigační systém zahájí navádění vaší trasy. jako cíl) na obrazovce “Map Location”.

Detaily o navádění trasy naleznete v kapitole Detaily o ovládání obrazovky “Map Screen”
Porozumění navádění trasy na straně 30. naleznete v kapitole Použití obrazovky “Map
Location” na straně 41.
Vyhledávání místa podle Po stisknutí [Select as Destination] se zobrazí
souřadnic obrazovka “Route Summary” a spustí se
odpočítávání. Jakmile odpočítávání skončí,
Zadejte zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku automaticky se spustí navádění. Pokud se během
požadovaného místa. odpočítávání dotknete kdekoliv na obrazovce,
odpočítávání se zastaví a obrazovka zůstane tak, jak
1 Stiskněte tlačítko MAP. je.
Zobrazí se obrazovka s mapou. Detaily o ovládání obrazovky “Route
2 Stiskněte následující tlačítko. Summary” naleznete v kapitole Kontrola
informací o trase a preference na straně 44.
Zobrazí menu navigace 9 Stiskněte [Start Navigation] (zahájení
na obrazovce s mapou. navigace).
Váš navigační systém zahájí navádění vaší trasy.
3 Stiskněte [New Route] (nová trasa). Detaily o navádění trasy naleznete v kapitole
Zobrazí se obrazovka “New Route to…” (nová Porozumění navádění trasy na straně 30.
trasa do…).
Vyhledání místa posouváním
4 Stisknutím zobrazíte další stránku. mapy
5 Stiskněte [Coordinates] (souřadnice).
Zobrazí se obrazovka “Coordinates” (souřadnice). Určení místa po posunutí mapy umožňuje nastavit
6 Zadejte hodnotu zeměpisné šířky a vybranou pozici jako cíl nebo průjezdný bod.
stiskněte [OK].
Zobrazí se obrazovka “Coordinates” (souřadnice). 1 Stiskněte tlačítko MAP.
Zobrazí se obrazovka s mapou.
 Pokud je v textovém poli už nějaká hodnota 2 Stisknutím a přetažením obrazovky
zadána, nejprve ji stisknutím nebo posunete mapu do požadované pozice.
vymažte. 3 Stiskněte místo na mapě, které chcete
vybrat jako cíl.
 Můžete změnit formát zobrazení zeměpisné Zobrazí se kurzor.
šířky a zeměpisné délky na některý z těchto
formátů: desetiny stupňů, stupně a desetiny
minut nebo stupně, minuty a desetiny vteřin.

 Pokud zadáváte souřadnice v UTM formátu,
stiskněte , pak [UTM Coordinates].

7 Zadejte hodnotu zeměpisné délky a
stiskněte [Go!].
 Pokud je v textovém poli už nějaká hodnota

zadána, nejprve ji stisknutím nebo
vymažte.

40

Kapitola Vyhledání cíle

05

4 Stiskněte [Select as Destination] (vyberte  Návrat kurzoru do výchozí pozice a měřítka
jako cíl).
Po stisknutí [Select as Destination] se zobrazí mapy na výchozího měřítko.
obrazovka “Route Summary” a spustí se
odpočítávání. Jakmile odpočítávání skončí,  Zobrazí preference nastavení trasy pro výpočet
automaticky se spustí navádění. Pokud se během
odpočítávání dotknete kdekoliv na obrazovce, trasy. Stisknutím příslušeného tlačítka můžete
odpočítávání se zastaví a obrazovka zůstane tak, jak vybranou preferenci aktivovat nebo deaktivovat.
je.
Po stisknutí tohoto tlačítka se
Detaily o ovládání obrazovky “Route vypočte se trasa s preferovaným
Summary” naleznete v kapitole Kontrola využitím dálnic.
informací o trase a preference na straně 44.
5 Stiskněte [Start Navigation] (zahájení Po stisknutí tohoto tlačítka se
navigace). vypočte trasa s preferovaným
Váš navigační systém zahájí navádění vaší trasy. využitím neplacených silnic.
Detaily o navádění trasy naleznete v kapitole
Porozumění navádění trasy na straně 30. Po stisknutí tohoto tlačítka se
vypočte trasa s preferovaným
Použití obrazovky “Map Location” využitím trajektů.

Jakmile je nějaké místo (lokalita) vyhledáno, zobrazí Po stisknutí tohoto tlačítka se
se obrazovka “Map Location”. Před výpočtem trasy vypočte trasa s preferovaným
můžete vybrat nějaké možnosti pro trasu nebo využitím spolujízdy a HOV pruhů.
zobrazení umístění na mapě.
 Návrat na předchozí obrazovku.
 Pokud se někde dotknete mapy, kurzor se  Nastavení kurzoru na váš cíl (nebo
umístí do této pozice. Kromě toho, můžete
mapu posouvat pomocí přetažení. průjezdný bod).

 Zvětšení/zmenšení  Zobrazení zkratek.

 Můžete také zmenšením nebo zvětšením  Detailed Information (detailní informace):
mapu přiblížit nebo oddálit. Zobrazení detailních informací o místě.

 Vypnutí obrazovky “Map Location” a  Save Location (uložení místa):
Uloží zobrazené místo jako vaše oblíbené
zobrazení mapy s aktuální pozicí. místo. Uložené místo můžete později snadno
vyvolat.

 Places Around Cursor (místa okolo
kurzoru):
Vyhledávání POI (bodů zájmu) okolo
zobrazeného místa. Stisknutím POI zobrazíte
obrazovku “Map Location”, a také nastavíte
POI jako cíl (nebo průjezdný bod).

41

Kapitola Kontrola a úprava aktuální trasy

06

Změna trasy  Vložení nového průjezdného bodu.
 Stisknutím nebo posunete seznam.
Pokud se navigace již spustila, je několik způsobů  Průjezdný bod.
jak změnit aktuální trasu. Následující kapitola  Návrat na předchozí obrazovku.
popisuje některé z těchto metod.  Výchozí pozice. (Aktuální pozice vozidla se

Sestavení trasy pomocí “Route nastaví jako výchozí a zobrazí se [Current
Planner” (plánovače trasy) GPS Position].)

Funkce “Route Planner” (plánovač trasy) (nebo Detaily v kapitole Změna výchozí pozice
“My Route” (moje trasa)) vám umožňuje sestavit na straně 43.
trasu pomocí seznamu cílů.
Úprava tohoto seznamu pak umožňuje naplánovat  Vypočítá trasu a zobrazí obrazovky “Route
vaši trasu snadno a rychle.
 Jakmile sestavíte vaši trasu, můžete ji upravit Summary” (souhrn trasy).

pomocí menu zobrazeného jako “My Route”  Zobrazí možnosti pro místo.
(moje trasa).
1 Stiskněte tlačítko MAP.  Move Up/Move Down (posun
Zobrazí se obrazovka s mapou. nahoru/posun dolů):
2 Stiskněte následující tlačítko. Úprava pořadí, ve kterém vidíte různá místa.

Zobrazí menu navigace  Delete (odstranění):
na obrazovce s mapou. Odstraní cíl nebo průjezdný bod.
3 Stiskněte [Route Planner] (plánovač
trasy) nebo [My Route] (moje trasa).  Save Location (uložení místa):
4 Stiskněte jednu z možností. Uloží zobrazené místo do “Saved
Locations”.
 Cíl. Detaily naleznete v Uložení místa do
 Vypnutí obrazovky “Route Planner” (nebo “Saved Locations” na straně 47

“My Route”) a zobrazení mapy s aktuální  Change (změna):
pozicí. Změní cíl nebo průjezdný bod na jiné místo.

 Přidání nového cíle a změna aktuálního cíle  Show on Map (zobrazení na mapě):
Zobrazí vybrané místo na mapě.
jako posledního průjezdného bodu.
Zobrazení zkratek.
 Delete All (odstranění všech):

Odstraní všechny průjezdné body a cíle.
Stiskněte [Continue Without Route]
(pokračovat bez trasy) pro zrušení
naplánované trasy.
 Optimise Waypoints (optimalizace
průjezdných bodů):
Automaticky změní pořadí průjezdných bodů
tak, aby byla trasa snadno průjezdná. (Pokud
je výsledné pořadí stejné, jako aktuální
pořadí, tato možnost je neplatná.)
 Optimise Route (optimalizace trasy):
Automaticky změní pořadí průjezdných bodů
a cíle, tak, aby byla trasa snadno průjezdná.
(Pokud je výsledné pořadí stejné, jako
aktuální pořadí, tato možnost je neplatná.)

42

Kapitola Kontrola a úprava aktuální trasy

06

Změna startovní pozice Přidání průjezdného bodu

Výchozí (startovní) pozici pro trasu můžete změnit z 1 Stiskněte tlačítko MAP.
aktuální pozice. Zobrazí se obrazovka s mapou.
2 Stiskněte následující tlačítko.
1 Stiskněte tlačítko MAP.
Zobrazí se obrazovka s mapou. Zobrazí menu navigace
2 Stiskněte následující tlačítko. na obrazovce s mapou.

Zobrazí menu navigace 3 Stiskněte [Add Waypoint] (přidání
na obrazovce s mapou. průjezdného bodu).
4 Vyhledejte požadované místo.
3 Stiskněte [Route Planner] (plánovač 5 Stiskněte [Select as Waypoint] (výběr jako
trasy) nebo [My Route] (moje trasa). průjezdného bodu).
4 Stiskněte [Current GPS Position] (aktuální Trasa se přepočítá a zobrazí se obrazovka “Route
GPS pozice). Summary”. (Pokud je průjezdný bod již nastavený,
Zobrazí se vyskakovací menu. zobrazí se obrazovka “My Route”. Stiskněte [Show
5 Stiskněte [Set Start Point] (nastavení Route] (zobrazit trasu) a pokračujte dalším
startovního bodu) nebo [Change Start Point] krokem.)
(změna startovního bodu), pak stiskněte 6 Stiskněte [Start Navigation] (spuštění
[OK]. navigace).
6 Vyhledejte požadované místo. Váš navigační systém začne navigovat trasu.
7 Stiskněte [Set Start Point] (nastavení
startovního bodu) nebo [Change Start Point] Kontrola alternativ trasy
(změna startovního bodu).
Vybrané místo (pozice) se nastaví jako startovní bod Můžete vybrat jinou trasu a porovnat rozdíly mezi
pro výpočet trasy. alternativami tras.
8 Stiskněte [Show Route] (zobrazení trasy)
nebo [Continue Without Route] (pokračování 1 Stiskněte tlačítko MAP.
bez trasy). Zobrazí se obrazovka s mapou.
Po stisknutí [Show Route] systém začne 2 Stiskněte následující tlačítko.
přepočítávat trasu a pak se zobrazí obrazovka
“Route Summary”. Po stisknutí [Start Zobrazí menu navigace
Navigation] váš navigační systém začne navigovat na obrazovce s mapou.
trasu.
Po stisknutí [Continue Without Route] se na 3 Stiskněte [Detours & Alternatives]
mapě zobrazí vaše aktuální pozice. (objížďky a alternativy).
4 Stiskněte [Alternative Routes]
Obnova aktuální pozice jako (alternativní trasy).
startovního bodu Zobrazí se obrazovka “Alternative Routes”
(alternativní trasy).
1 Stiskněte [Route Planner] (plánovač
trasy) nebo [My Route] (moje trasa).
2 Stiskněte [Current GPS Position] (aktuální
GPS pozice).
Zobrazí se vyskakovací menu.
3 Stiskněte [Back to GPS position] (zpět na
GPS pozici) a pak stiskněte [Delete Start
Point] (odstranění startovního bodu).
Startovní bod pro výpočet trasy se vrátí (změní se)
na aktuální pozici.

43

Kapitola Kontrola a úprava aktuální trasy

06

5 Stiskněte libovolnou položku, kterou  Avoid Special Sections (vynechání
chcete zobrazit na mapě. zvláštních úseků):
Můžete si například zobrazit přibližný čas potřebný Zobrazí trasu s vynecháním zvláštních úseků.
pro celkovou délku vybrané alternativy trasy. Stisknutím položky v seznamu vyberete úsek,
Stisknutím vybrané alternativy trasy zobrazíte tuto který chcete vynechat. Zobrazí se vzdálenost
trasu na mapě. a čas rozdílu, navržená trasa, aktuální trasa a
vynechané úseky. Stisknutím [Accept]
 Pokud jsou nalezeny více než tři alternativní (přijmout) použijete navrhovanou trasu.
trasy, zobrazí se [More Results] (více
výsledků). Stisknutím [More Results]  Avoid Specific Roads (vynechání
zobrazíte další navrhované trasy. specifických silnic):
Detaily o podmínkách výpočtu trasy Zobrazí trasu s vynecháním specifických silnic.
naleznete v Metoda plánování trasy Stisknutím položky v seznamu vyberete silnici,
na straně 60. kterou chcete vynechat. Zobrazí se vzdálenost
a čas rozdílu, navržená trasa, aktuální trasa a
6 Stiskněte [Select] (vybrat). vynechané úseky. Stisknutím [Accept]
Vybraná trasa se použije jako aktuální trasa. (přijmout) použijete navrhovanou trasu.

Kontrola objížďky trasy  Avoid Road Ahed (vynechání silnice před
vámi):
Můžete si zkontrolovat objížďky trasy, které se Zobrazí trasu s vynecháním silnice před vámi.
umožňují vyhnout vybraným úsekům nebo silnicím, Stisknutím [+] nebo [–] nastavíte vzdálenost,
nebo které se umožňují vyhnout silnici před vámi. kterou chcete vynechat. Stisknutím [Avoid]
Můžete si také zkontrolovat alternativy trasy. (vynechat) aplikujete navrhovanou trasu.
1 Stiskněte tlačítko MAP.  Trasu sestavenou pomocí [Alternative
Zobrazí se obrazovka s mapou. Routes] nelze zrušit.
2 Stiskněte následující tlačítko.
Kontrola informací o trase a preferencí
Zobrazí menu navigace
na obrazovce s mapou. Jakmile sestavíte trasu, můžete si zkontrolovat
3 Stiskněte [Detours & Alternatives] souhrn informací o této trase.
(objížďky a alternativy).
4 Stiskněte jednu z možností. 1 Stiskněte tlačítko MAP.
 Alternative Routes (alternativní trasy): Zobrazí se obrazovka s mapou.
Zobrazí alternativní trasy. 2 Stiskněte následující tlačítko.
Detaily naleznete v Kontrola alternativ
trasy na straně 43. Zobrazí menu navigace
na obrazovce s mapou.

3 Stiskněte [Route Summary] (shrnutí
trasy).
Zobrazí se obrazovka “Route Summary” (shrnutí
trasy).

44

Kapitola Kontrola a úprava aktuální trasy

06

4 Stiskněte jednu z možností.  Save Route (uložení trasy):
Uloží zobrazenou trasu. Uložená trasa může
 Přetažením můžete mapu posunout. být později vyvolána.

 Zobrazení informací pro tranzitní bod  Places Along Rouute (místa podél trasy):
Vyhledá POI podél zobrazené trasy.
na trase. Stisknutím položky můžete vidět Stisknutím POI zobrazíte obrazovku “Map
její polohu na mapě. Stisknutím [Avoid] Location” a take nastavíte POI jako
(vynechat) a [Accept] (přijmout) nastavíte, průjezdný bod.
aby se toto místo vynechalo.
 Simulation (simulace):
 Vypnutí obrazovky “Route Summary” Můžete spustit simulaci navigování aktuální
trasy, abyste viděli, jak trasa bude probíhat.
(souhrn trasy) a zobrazení mapy s aktuální Detaily naleznete v Kontrola alternativ
pozicí. trasy na straně 43.

 Zobrazení podmínek zobrazené trasy. Ukončení navigování aktuální trasy
 Obrazovka se vrátí do výchozí pozice a měřítko
Pokud už nepotřebujete jet do vašeho cíle, podle
mapy se vrátí na výchozí měřítko. následujícího postupu můžete ukončit (zrušit)
navigování trasy.
 Zvětšení/zmenšení
1 Stiskněte tlačítko MAP.
 Můžete také zmenšením nebo zvětšením Zobrazí se obrazovka s mapou.
mapu přiblížit nebo oddálit. 2 Stiskněte následující tlačítko.

 Zobrazení alternativních tras. Zobrazí menu navigace
na obrazovce s mapou.
Detaily naleznete v Kontrola alternativ trasy 3 Stiskněte [Cancel Route] (zrušení trasy)
na straně 43. nebo [Delete Way Point] (odstranění
průjezdného bodu).
 Návrat na předchozí obrazovku. Zobrazí se obrazovka se zprávou.
 Zobrazení celkové délky trasy a přibližného 4 Stiskněte jednu z možností.
Pokud na trase nejsou žádné průjezdné body,
času příjezdu do cíle trasy. stisknutím [Cancel Route] ukončíte navigování
trasy.
 Zobrazí zkratky. Pokud na trase jsou průjezdné body, stisknutím
[Cancel Route] ukončíte navigování trasy.
 Route Preferences (Preference trasy): Stisknutím [Delete Waypoint] odstraníte pouze
Zobrazení preferencí sestavení trasy. Pokud nejbližší průjezdný bod. V takovém případě se trasa
preference změníte, trasa se přepočítá. přepočítá.

 Itinerary (itinerář):
Detailní zobrazení všech tranzitních bodů.
Stisknutím tranzitního bodu zobrazíte jeho
pozici na mapě. Pokud na obrazovce mapy
stisknete [Avoid] (vynechat), trasa se
přepočítá a vybraný tranzitní bod bude
vynechán (tak moc, jak je to možné).

45

Kapitola Kontrola a úprava aktuální trasy

06

Sledování simulace trasy Skok na předchozí návodný bod
(manévr).
Můžete spustit simulaci navigování aktuální trasy.
Pozastavení simulace.
1 Sestavte trasu do vašeho cíle.
Detaily naleznete v Kapitole 5. Skok na následující návodný bod
(manévr).
2 Stiskněte tlačítko MAP. Zvýšení rychlosti simulace na 4x,
Zobrazí se obrazovka s mapou. 8x nebo 16x normální rychlosti.
3 Stiskněte následující tlačítko. Dalším stisknutím tlačítka se rychlost
vrátí do normální rychlosti.
Zobrazí menu navigace  Stisknutím [CLOSE] simulaci ukončíte.
na obrazovce s mapou.

4 Stiskněte [Route Summary] (shrnutí
trasy).
Zobrazí se obrazovka “Route Summary” (shrnutí
trasy).
5 Stiskněte následující tlačítko.

Zobrazí se zkratky.

6 Stiskněte [Simulation] (simulace).
Simulace se spustí od startovního bodu trasy a
pomocí realistické rychlosti vás provede celou
doporučenou trasou.

 Během simulace můžete použít následující
ovládací tlačítka (po pár vteřinách zhasnou,
ale můžete je opět zobrazit dotknutím se
mapy).

46

Kapitola Registrace a úprava míst a tras

07

Uložení místa do “Saved Uložení vašich oblíbených míst
Location”
Můžete uložit často navštěvovaná míst, abyste je
Uložení vašich oblíbených míst do “Saved pak mohli snadno zadat jako cíl trasy.
Location” (uložená místa) umožňuje šetřit čas a
úsilí při opětovném zadávání těchto informací. 1 Stiskněte tlačítko MAP.
“Saved Location” může obsahovat váš domov a Zobrazí se obrazovka s mapou.
místa, která jste již použili pro nastavení cíle. 2 Stiskněte následující tlačítko.

Uložení pozice vašeho domova a Zobrazí menu navigace
vašeho zaměstnání na obrazovce s mapou.

Můžete uložit jednu pozici domova a jednu pozici 3 Stiskněte následující tlačítko.
zaměstnání (práce). Uložené informace můžete
později upravit. Kromě toho, trasy do uložených míst Zobrazí se obrazovka “Saved
mohou být stisknutím odpovídajícího tlačítka snáze Location”.
vypočteny.
4 Stiskněte [Add Location] (přidat místo).
1 Stiskněte tlačítko MAP. 5 Vyhledejte místo.
Zobrazí se obrazovka s mapou.
2 Stiskněte následující tlačítko. Detaily naleznete v Kapitole 5.
6 Stiskněte [Save Location] (uložit pozici).
Zobrazí menu navigace 7 Pokud je to zapotřebí, zadejte název
na obrazovce s mapou. a pak stiskněte následující tlačítko.

3 Stiskněte následující tlačítko. Uloží místo jako nové místo
do “Saved Location”.
Zobrazí se obrazovka
“Saved Location”. Pozice kurzoru byla uložena.
 Místo můžete uložit také bez použití obrazovky
4 Stiskněte [Home] (domov) nebo [Work]
(práce), pak stiskněte [OK]. “Saved Location”. Když je po vyhledání místa
nebo po posunutí mapy zobrazena obrazovka
 Pokud už máte uloženou pozici vašeho “Map Location”, otevřete zkratky a pak
domova a vašeho zaměstnání, stisknutím stiskněte [Save Location].
[Home] nebo [Work] zobrazíte jejich  Na klávesnici na obrazovce stiskněte nebo ,
pozici na obrazovce “Map Location”. což umožní uložit vybrané místo jako domov
nebo jako zaměstnání.
5 Vyhledejte místo.
Detaily naleznete v Kapitole 5. Úprava uložených míst

6 Stiskněte [Save Location] (uložit pozici). Uložená místa můžete později upravit.
Aktuální pozice se uloží.

47

Kapitola Registrace a úprava míst a tras

07

Přejmenování uložených míst 4 Stiskněte následující tlačítko.

1 Stiskněte tlačítko MAP. Zobrazí se zkratky.
Zobrazí se obrazovka s mapou.
2 Stiskněte následující tlačítko. 5 Stiskněte [Edit] (úprava).
Zobrazí se obrazovka “Select Location to Edit”
Zobrazí menu navigace (vyberte místo pro úpravu).
na obrazovce s mapou. 6 Stiskněte položku, kterou chcete odstranit
a stiskněte [Delete] (odstranit).
3 Stiskněte následující tlačítko.
 Položky “Home” a “Work” odstranit nelze.
Zobrazí se obrazovka Můžete však znovu nastavit místo (zadat
“Saved Location”. nové místo).

4 Stiskněte následující tlačítko.  Pokud stisknete a pak stisknete [Delete
All] (odstranit všechny), všechny položky
Zobrazí se zkratky. (včetně míst pro domov a zaměstnání) se
odstraní.
5 Stiskněte [Edit] (úprava).
Zobrazí se obrazovka “Select Location to Edit” Zobrazí se zpráva, která chce potvrdit smazání
(vyberte místo pro úpravu). údajů.
6 Stiskněte položku, kterou chcete 7 Stiskněte [OK].
přejmenovat a stiskněte [Rename] 8 Stiskněte [Done] (hotovo).
(přejmenovat). Zobrazí se obrazovka “Saved Location”.

 Položky “Home” a “Work” přejmenovat  Uložená místa můžete odstranit také bez
nelze. Můžete však znovu nastavit místo použití obrazovky “Saved Location”. Když je
(zadat nové místo). po posunutí mapy zobrazena obrazovka “Map
Location”, umístěte kurzor na vybrané místo,
7 Zadejte název a pak stiskněte . které chcete odstranit, otevřete zkratky a pak
8 Stiskněte [Done] (hotovo). stiskněte [Remove Saved Location]
Zobrazí se obrazovka “Saved Location”. (odstranit uložené místo).

Odstranění uložených míst Uložení trasy do “Saved Routes”

1 Stiskněte tlačítko MAP. Uložení vašich tras do “Saved Routes” (uložené
Zobrazí se obrazovka s mapou. trasy) umožňuje šetřit čas a úsilí při opětovném
2 Stiskněte následující tlačítko. zadávání těchto informací.

Zobrazí menu navigace 1 Sestavte trasu do vašeho cíle.
na obrazovce s mapou. Detaily naleznete v Kapitole 5.

3 Stiskněte následující tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko MAP.
Zobrazí se obrazovka s mapou.
Zobrazí se obrazovka 3 Stiskněte následující tlačítko.
“Saved Location”.
Zobrazí menu navigace
na obrazovce s mapou.

48

Kapitola Registrace a úprava míst a tras

07

4 Stiskněte [Route Summary] (shrnutí 8 Stiskněte položku, kterou chcete .
trasy). přejmenovat a stiskněte [Rename]
Zobrazí se obrazovka “Route Summary” (shrnutí (přejmenovat).
trasy).
5 Stiskněte následující tlačítko. 9 Zadejte název a pak stiskněte
10 Stiskněte [Done] (hotovo).
Zobrazí se zkratky.
Odstranění uložených tras
6 Stiskněte [Save Route] (uložit trasu).
Zobrazí se obrazovka “Saved Route”. 1 Stiskněte tlačítko MAP.
7 Pokud je to zapotřebí, zadejte název Zobrazí se obrazovka s mapou.
a pak stiskněte následující tlačítko. 2 Stiskněte následující tlačítko.

Uloží místo jako nové místo Zobrazí menu navigace
do “Saved Routes”. na obrazovce s mapou.

Úprava uložených tras 3 Stiskněte [New Route] (nová trasa).
Zobrazí se obrazovka “New Route to…” (nová
Uložené trasy můžete později upravit. trasa do…).

Přejmenování uložených tras 4 Stisknutím zobrazíte další stránku.
5 Stiskněte [Saved Routes] (uložené trasy).
1 Stiskněte tlačítko MAP. Zobrazí se obrazovka “Saved Routes” (uložené
Zobrazí se obrazovka s mapou. trasy).
2 Stiskněte následující tlačítko. 6 Stiskněte následující tlačítko.

Zobrazí menu navigace Zobrazí se zkratky.
na obrazovce s mapou.
3 Stiskněte [New Route] (nová trasa). 7 Stiskněte [Edit] (úprava).
Zobrazí se obrazovka “New Route to…” (nová 8 Stiskněte položku, kterou chcete odstranit
trasa do…). a stiskněte [Delete] (odstranit).
4 Stisknutím zobrazíte další stránku.
5 Stiskněte [Saved Routes] (uložené trasy).  Pokud stisknete a pak stisknete [Delete
Zobrazí se obrazovka “Saved Routes” (uložené All] (odstranit všechny), všechny trasy se
trasy). odstraní.
6 Stiskněte následující tlačítko.
9 Stiskněte [Delete] (odstranit).
Zobrazí se zkratky. 10 Stiskněte [Done] (hotovo).

7 Stiskněte [Edit] (úprava). Uložení místa jako výstražného
bodu

Libovolné místo na mapě (například zónu okolo školy
nebo přejezd železniční trati) můžete označit jako
výstražný bod.
 Aby bylo možné používat tuto funkci, aktivujte

nejprve výstrahy a nastavte typy výstrah.

49

Kapitola Registrace a úprava míst a tras

07

Detaily naleznete v Nastavení “Warnings” Úprava uložených výstražných
na straně 62. bodů
1 Stiskněte tlačítko MAP.
Zobrazí se obrazovka s mapou. Uložené výstražné body můžete později upravit.
2 Posuňte mapu a vyberte místo.
Kurzor se zobrazí na vybraném místě. 1 Stiskněte tlačítko MAP.
Zobrazí se obrazovka s mapou.
3 Stiskněte následující tlačítko. 2 Posuňte mapu a vyberte uložený výstražný
Zobrazí se zkratky. bod.
3 Stiskněte následující tlačítko.
 Pokud chcete upravit předchozí uložený
výstražný bod, stiskněte . Zobrazí menu navigace
na obrazovce s mapou.
4 Stiskněte [Add Alert Points] (přidání
výstražných bodů). 4 Stiskněte [Edit Alert Points] (úprava
Zobrazí se obrazovka “Add New Alerts Points” výstražných bodů).
(přidání nového výstražného bodu). 5 Nastavte nezbytné parametry.
5 Nastavte nezbytné parametry.  Pokud stisknete a pak stisknete [Delete]

 Alert Type (typ výstrahy): (odstranit), vybraný výstražný bod se odstraní.
Nastavení typu výstražného bodu. 6 Stiskněte [Edit] (úprava).
Nastavení výstražného bodu je modifikováno.
 Speed Limit (rychlostní limit):
Nastavení rychlostního limitu pro výstražný
bod (pokud je aplikovatelný).

 Direction (směr):
Nastavení směru, ze kterého očekáváte, že se
k výstražnému bodu přiblížíte.

6 Stiskněte [Save] (uložit).
Vybrané místo se uloží jako nový výstražný bod.

Detaily naleznete v Nastavení “Warnings”
na straně 62.
 Pokud jste v zemi, kde je používání výstrah
pro silniční bezpečnostní kamery zakázáno,
výstrahy pro silniční bezpečnostní kamery
(jako například radary měřící rychlost) se
vypnou. Nicméně, jste plně odpovědni za to,
že tato funkce je legální v zemi, kde ji chcete
používat.

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Specislist Hero Comic Book Template
Next Book
Spencer's Hero Comic Book Template