The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2020-01-30 04:36:28

Marantz NR1609N, NR1509N CZ

Marantz NR1609N, NR1509N CZ

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha
.

AV Surround Receiver

NR1509
NR1609

Přední panel Zobrazení Zadní panel 1 Ovládání Návod k obsluze

Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Příslušenství 8 Připojení TV 50
9 Připojení 1: Televizor vybavený konektorem HDMI a
Vložení baterií kompatibilní s ARC (Audio Return Channel) 51
Připojení 2: Televizor vybavený konektorem HDMI a
Provozní dosah dálkového ovladače tohoto přístroje9 nekompatibilní s ARC (Audio Return Channel) 52
Připojení 3: Televizor není vybaven konektorem HDMI 53
Vlastnosti 10 54
Vysoce kvalitní zvuk 10 Připojení zařízení pro přehrávání 55
Vysoká výkonnost 10 Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV) 56
Snadné ovládání 14 Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray přehrávače 57
Připojení videokamery nebo herní konzole 58
SNázvy a funkce součástí 15 Připojení gramofonu 59
Přední panel 15 60
Displej 18 Připojení USB paměťového zařízení k USB portu 62
Zadní panel 20 62
CDálkový ovladač 24 Připojení antény FM/AM 63
PřipojeníInstalace reproduktorů 64
28 Připojení k domácí síti (LAN) 64
sPřipojení reproduktorů 35 Kabelová síť LAN 65
Před připojením reproduktorů 35 Bezdrátová síť LAN (WLAN) 66
yKonfigurace reproduktorů a nastavení "Amp Assign" (pouze NR1609N) 39
Připojení 5.1-kanálových reproduktorů 40 Připojení externího ovládacího zařízení
Připojení 7.1-kanálových reproduktorů 41 Konektory REMOTE CONTROL
Připojení 5.1-kanálových reproduktorů: Bi-amp připojení předních Konektor DC OUT (pouze NR1609N)
Sreproduktorů (pouze NR1609N) 47
Připojení 5.1-kanálových reproduktorů: Druhý pár předních 48 Připojení napájecího kabelu
reproduktorů (pouze NR1609N)
BaPřipojení multi-zone reproduktorů (pouze NR1609N) 49

Přední panel Zobrazení Zadní panel 2 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Přehrávání Poslech vysílání FM/AM 78
79
Poslech rozhlasového vysílání FM/AM 81
Základní ovládání 68 81
68 Naladění stanice přímým zadáním frekvence (Direct Tune) 82
Zapnutí napájení 68 RDS vyhledávání 83
Výběr vstupního zdroje 69 PTY vyhledávání 83
Nastavení hlasitosti 69 TP vyhledávání 84
Dočasné utlumení zvuku (Muting) 69 Radio text
Přehrávání DVD přehrávače / Blu-ray přehrávačeZměna režimu ladění (Tune Mode) 84
70 Naladění stanic a jejich automatické uložení do paměti 85
SPřehrávání USB paměťového zařízení 71 (Auto Preset Memory) 85
Přehrávání souborů uložených na USB paměťových zařízeních 86
74 Uložení aktuálně přijímané stanice do paměti (Preset Memory) 87
Poslech hudby z Bluetooth zařízení 75 Poslech stanic uložených do paměti 88
76 Pojmenování stanice uložené do paměti (Preset Name)
CPřehrávání hudby z Bluetooth zařízení77 Přeskočení stanic uložených do paměti (Preset Skip) 89
90
Párování s dalšími Bluetooth zařízeními Zrušení přeskakování stanic (Preset Skip)
91
BaSysOpětovné připojení Bluetooth zařízení k tomuto přístrojiPoslech internetového rádia 92
Poslech internetového rádia
95
Přehrávání souborů uložených na PC a NAS 96
Přehrávání souborů uložených v PC nebo NAS 97
100
Získání aplikace HEOS App
HEOS účet
Přehrávání streamingových hudebních služeb
Poslech stejné hudby v různých místnostech (multiple rooms)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 3 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Funkce AirPlay 104 Funkce HDMI Control 128
128
Přehrávání skladeb ze zařízení iPhone, iPod touch nebo iPad 105 Postup nastavení
129
Přehrávání iTunes přes tento přístroj 105 Funkce Smart Menu
Ovládání přehrávání iTunes pomocí dálkového ovladače tohoto 131
přístroje 106 Funkce časovače (Sleep timer) 132
Používání časovače (Sleep timer)
Funkce Spotify Connect 107 133
Přehrávání hudby Spotify přes tento přístroj 107 Funkce Smart Select 134
Vyvolání uložených nastavení 135
Komfortní funkce 108
109 Změna nastavení 136
SPřidání k HEOS oblíbeným (HEOS Favorites) 109 136
110 Uzamčení panelu (Panel lock) 136
Přehrávání HEOS oblíbených Zakázání veškerého ovládání tlačítky 137
Vymazání HEOS oblíbených Zakázání veškerého ovládání tlačítky, kromě VOLUME
138
CNastavení hlasitosti jednotlivých kanálů podle vstupního zdroje111 Zrušení funkce uzamčení panelu 138
Uzamčení dálkového ovládání (Remote lock) 138
(Channel Level Adjust / Ch Level Adjust) 112 Zakázání senzoru dálkového ovládání tohoto přístroje
Nastavení tónu (Tone) 139
Zobrazení požadovaného videa během přehrávání zvuku 113 Povolení senzoru dálkového ovládání 139
(Video Select)
141
sNastavení kvality obrazu pro vaše prostředí 141
143
(Picture Mode) (pouze NR1609N)
Přehrávání stejné hudby ve všech zónách (All Zone Stereo)

y(pouze NR1609N)

Volba režimu zvuku
Volba režimu zvuku

SPřehrávání v režimu Direct

Přehrávání v režimu Pure Direct
Přehrávání v režimu Auto surround

aPopis typů zvukových režimů
BRežim zvuku, který lze vybrat pro jednotlivé vstupní signály
Funkce Web control
114 Ovládání přístroje z webového prohlížeče

115 Přehrávání v ZONE2 (vedlejší místnost) (pouze NR1609N)
Připojení ZONE2 (pouze NR1609N)
116 Přehrávání v ZONE2 (pouze NR1609N)
117

118

118

119

120

124

Přední panel Zobrazení Zadní panel 4 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Nastavení Reproduktory (menu Speakers) 178

Mapa nabídek 145 Nastavení Audyssey® 178
149 180
Ovládání nabídek Postup pro měření a nastavení reproduktorů (Audyssey® Setup) 186
Chybová hlášení 187
Zvuk (menu Audio) 150
Nastavení úrovně dialogu 150 188
Nastavení úrovně subwooferu 150 188
Parametry prostorového zvuku 151 189
M-DAX 194
Zpoždění zvuku S154 195
Nastavení pro hlasitost 196
Audyssey® 155 197
Grafický / manuální ekvalizér (Graphic EQ) 156 198

Obraz (menu Video) C157 199
Nastavení obrazu (pouze NR1609N) 199
Nastavení HDMI 159 199
Nastavení výstupu (pouze NR1609N) Obnova nastavení Audyssey® Setup 200
On Screen Display 202
Formát 4K signálu Manuální nastavení (menu Manual Setup) 204
TV formát Přiřazení zesilovače (pouze NR1609N) 204
Konfigurace reproduktorů 205
Vstupy (menu Inputs) Vzdálenosti
Přiřazení vstupu Úrovně
Přejmenování zdroje Dělící frekvence
Skrytí zdroje Basy
Úroveň zdroje Přední reproduktor (pouze NR1609N)
Výběr vstupu 161
174161 Síť (menu Network)
Informace
S174 s163 Připojení
Nastavení Wi-Fi
168 Nastavení
171 Síťové ovládání
Přátelský název
y172

173
a 176
Diagnostika

176
B 177
176

Přední panel Zobrazení Zadní panel 5 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

HEOS účet (menu HEOS Account) 206 Tipy

Nejste přihlášeni 206 223
206 Tipy
Již jste se přihlásili Řešení problémů 225
Napájení nelze zapnout / Napájení se vypne 226
Obecné (menu General) 207 Není možné ovládání pomocí dálkového ovladače 227
Jazyk 207 Displej na tomto přístroji nic nezobrazuje 227
ECO 207 Žádný zvuk 228
Nastavení ZONE2 (pouze NR1609N) 211 Na výstupu není požadovaný zvuk 229
212 Zvuk je přerušovaný nebo vzniká šum 231
SPřejmenování zóny (pouze NR1609N) 212 Žádný obraz na TV 232
213 Obrazovka menu se na TV nezobrazuje 234
Název Smart Select 213 Barva menu a provozních dat pro ovládání zobrazovaných na
Spoušť (pouze NR1609N) 214 televizoru se liší od normálního zobrazení 234
Přední displej 217 AirPlay nelze přehrát 235
218 USB paměťová zařízení nelze přehrát 236
CFirmware 219 Bluetooth zařízení nelze přehrát 237
219 Internetové rádio nelze přehrávat 238
Informace 220 Nelze přehrávat hudební soubory uložené v PC nebo NAS 239
Využívání dat Nelze přehrát různé online služby 240
Uložení a načtení 221 Funkce HDMI Control nefunguje 240
Nelze se připojit k bezdrátové síti LAN 241
sUzamčení nastavení Chybové zprávy ohledně aktualizace / upgrade 242

Obnova nastavení Reset na tovární nastavení 243

BaSyOmezení ovládání zóny pomocí dálkového ovladače (pouze NR1609N)Reset nastavení sítě 244

Přední panel Zobrazení Zadní panel 6 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Příloha CS

O HDMI 245

Funkce konverze videa (pouze NR1609N) 248

Přehrávání USB paměťových zařízení 250

Přehrávání Bluetooth zařízení 251

Přehrávání souborů, uložených na PC a NAS 252

Přehrávání internetového rádia 253

Funkce Personal memory plus 253

Funkce Last memory 253

Režimy zvuku a výstupní kanály 254
Režimy zvuku a surround parametry
Typy vstupních signálů a odpovídající režimy zvuku 256
Vysvětlivky pojmů 259
Informace k ochranným známkám 262
271
sSpecifikace 273
279
Index 282

BaSyLicence

Přední panel Zobrazení Zadní panel 7 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu Marantz.
Než začnete produkt používat, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze, kde se dozvíte veškeré informace o jeho správném ovládání a provozování.
Po přečtení návodu jej bezpečně uložte pro budoucí použití.

Příslušenství CS

Zkontrolujte, zda jste s produktem obdrželi následující: Poznámky k rádiu
Zvukový kalibrační
.
mikrofon
Stručný návod BaSysBezpečnostní instrukce Upozornění na používání Kabelové štítky
Napájecí kabel baterií Stojan pro zvukový
Dálkový ovladač kalibrační mikrofon
(NR 1609: RC035SR) FM vnitřní anténa AM smyčková anténa
(NR 1509: RC040SR)
Baterie R03/AAA Externí antény pro
Bluetooth / bezdrátové
připojení

Přední panel Zobrazení Zadní panel 8 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Vložení baterií Pozn.

Aby nedošlo k poškození ovladače nebo úniku kapaliny z baterie:
- Nepoužívejte společně nové a staré baterie.
Otevřete víčko bateriového prostoru ve směru šipky- Nepoužívejte společně dva různé typy baterií.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterie.
1 a odejměte jej. - Pokud dojde k vytečení baterií, pečlivě vyčistěte/vysušte bateriový
prostor a vložte nové baterie.
CS.
Provozní dosah dálkového ovladače
Vložte baterie - dbejte na jejich správnou orientacitohoto přístroje

2 (viz označení polarity uvnitř bateriového prostoru).Při používání nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání
na přístroji.
sBaterie
Sy. Cca. 7 m
3 BaVložte zpět víčko bateriového prostoru.
30° 30°

.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 9 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Vlastnosti

Vysoce kvalitní zvuk Vysoká výkonnost0 Díky technologii diskrétních obvodů poskytuje výkonový zesilovač stejnou0 Podpora 4K 60Hz pro vstup / výstup

kvalitu všech kanálů.* .
Pro optimální realistický zvuk a ohromující dynamický rozsah je sekce výko-
nového zesilovače navržena s diskrétními prvky (nikoli integrované obvody). Při použití technologie 4K Ultra HD (High Definition) je dosaženo pro video
signály vstupní / výstupní rychlosti 60 snímků za sekundu (60p). Při připojení
SPoužitím silnoproudých, vysoce výkonných samostatných prvků s vysokým 4K Ultra HD a 60p kompatibilnímu televizoru si můžete vychutnat realismus,
jaký je možný pouze u obrazu s vysokým rozlišením, a to i při sledování videa
výkonem je zesilovač schopen snadno vybudit i vysoce kvalitní reproduktory. obsahující velmi rychlé pohyby.
Tento přístroj podporuje i zpracování obrazu videa 4K 60p, 4:4:4 a 24-bit.
0 Dolby Atmos (str. 263) (Pouze NR1609N) Zpracováním videa v původním, originálním rozlišení vám poskytuje
perfektní HD (High Definition) kvalitu obrazu.
CTento přístroj je vybaven dekodérem s podporou zvukového formátu Dolby Tento přístroj podporuje také široký barevný gamut HDR (High Dynamic
Range) a BT.2020.
Atmos. Poloha nebo pohyb zvuku jsou přesně reprodukovány přidáním dal- 0 HDCP 2.2
ších reproduktorů nad hlavou, což vám umožní zažít neuvěřitelně přirozené Tento přístroj je kompatibilní se standardem pro ochranu proti kopírování
a realistické prostorové zvukové pole. HDCP 2.2.

s0 DTS:X (str. 265) (Pouze NR1609N)
Tento přístroj je vybaven technologií dekódovaní DTS:X. DTS:X přináší do
domácího kina nové zážitky díky jeho zvukové technologii, založené na
ypohybu objektů, při eliminaci přeslechů mezi kanály. Flexibilita těchto objektů
umožňuje odstupňování síly zvuku a jeho pohyb napříč poslechovým
prostorem s ještě větší přesností, než kdykoli dříve, což vede k bohatšímu
zvukovému vjemu a zážitku.

S0 DTS Virtual:X** (str. 266) (Pouze NR1609N)
Technologie DTS Virtual obsahuje proprietární DTS funkce virtuálních height
areproduktorů a virtuální zpracování prostorového zvuku pro dosažení dokona-
lého zvukového zážitku z jakéhokoli typu vstupního zdroje (stereo na 7.1.4) při
jakékoliv konfiguraci reproduktorů.

B*NR1509N: 5 kanálů (60 W x 5 kanálů)
*NR1609N: 7 kanálů (70 W x 7 kanálů)
** DTS Virtual:X není určeno pro použití s připojenými reproduktory Height.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 10 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

0 Digitální video procesor převzorkuje analogové video signály (rozlišení SD) 0 HDMI propojení umožňuje připojení různých digitálních AV zařízení
na HD (720p/1080p) a 4K (str. 170) (Pouze NR1609N) (NR1609N: 8 vstupů, 1 výstup, NR1509N: 6 vstupů, 1 výstup)

8(6) / 1Až na 1080p
S. 4K vstupů výstup
Pouze NR1609N: převzorkování
Tento přístroj je vybaven funkcí 4K video upscaling pro zvýšení rozlišení videa,
Ckterá umožňuje analogové video nebo SD (standardní rozlišení) video výstup .
přes HDMI sledovat v rozlišení 4K (3840 x 2160 pixelů). Tato funkce umožňuje
připojení k TV pomocí jediného HDMI kabelu a vytvoření HD obrazu z jaké- Pouze NR1609N:
BaSyshokoli zdroje videa. Tento přístroj je vybaven 8 HDMI vstupy a 1 HDMI výstupem umožňující
připojení k různým HDMI kompatibilním zařízením, jako jsou přehrávače
Blu-ray disků, herní konzole a HD videokamery.
Pouze NR1509N:
Tento přístroj je vybaven 6 HDMI vstupy a 1 HDMI výstupem umožňující
připojení k různým HDMI kompatibilním zařízením, jako jsou přehrávače
Blu-ray disků, herní konzole a HD videokamery.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 11 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

0 Přístroj je kromě síťových funkcí, jako je například internetové rádio, atd., 0 Bezdrátové propojení s Bluetooth zařízeními lze provést velmi jednoduše
vybaven funkcí AirPlay® (str. 104) (str. 74)

CS. .

Můžete si vychutnat širokou škálu obsahu, včetně poslechu internetového Vaši hudbu si můžete vychutnat jednoduše bezdrátovým připojením
rádia, či přehrávání zvukových souborů uložených na vašem PC. Tento k smartphonu, tabletu, počítači, atd.

spřístroj také podporuje technologii Apple AirPlay, která vám umožní

streamovat hudební knihovnu z iPhone®, iPad®, iPod touch® nebo iTunes®.

0 Přehrávání DSD a FLAC souborů přes USB a síť

yTento přístroj podporuje přehrávání audio formátů s vysokým rozlišením,

jako je DSD (5.6 MHz) a FLAC 192 kHz. Tím je umožněno vysoce kvalitní

BaSpřehrávání souborů s vysokým rozlišením.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 12 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

• Multi-Room audio (str. 115) (ZONE2) 0 Kompatibilní s aplikací "Marantz 2016 AVR Remote" * pro možnost
(Pouze NR1609N) základního ovládání tohoto přístroje pomocí zařízení iPad, iPhone nebo
Android™ zařízení (Google, Amazon Kindle Fire)
(MAIN ZONE)

S. .
CPouze NR1609N:
Spolu s mnoha novými funkcemi byla kompletně přepracována grafická a
Můžete zvolit a přehrávat příslušné vstupy v MAIN ZONE (hlavní poslecho-uživatelská rozhraní. Nová aplikace vám umožní plnou kontrolu nad AVR,
vá místnost) a v ZONE2 (vedlejší poslechová místnost). Navíc - pokud jestejně jako přístup k nabídkám nastavení pro detailní úpravy nastavení z
zvolena funkce All Zone Stereo - lze hudbu přehrávanou v MAIN ZONEvašich telefonů a tabletů. Aplikace "Marantz 2016 AVR Remote" vám také
poslouchat současně ve všech zónách. To je výhodné v případě, že chceteumožňuje rychlý přístup k funkcím, jako jsou zobrazení stavu receiveru,
možnosti nabídek, ovládání Blu-ray přehrávače Marantz a přístup k
sposlouchat BGM (hudební kulisa) v celém domě. uživatelské příručce online - pro vaše pohodlí.
y0 Energeticky úsporný design * Stáhněte si příslušnou aplikaci "Marantz 2016 AVR Remote" pro vaše iOS zařízení nebo
Android zařízení. Tento přístroj musí být připojen ke stejné síti LAN či Wi-Fi (bezdráto-
Tento přístroj je vybaven funkcí ECO Mode, která vám umožňuje vychutná-vé síti LAN), ke které je připojen iPhone nebo iPod touch.
vat si hudbu a filmy se sníženou spotřebou energie, a funkcí automatického

Spohotovostního režimu auto-standby, která automaticky vypne napájení,
Bakdyž se přístroj nepoužívá. Tím je spotřeba energie minimalizována.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 13 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

0 HEOS umožňující streamování hudby z vašich oblíbených online hudebních Snadné ovládání
zdrojů

0 Průvodce "Setup Assistant" umožňuje snadné nastavení přístroje krok za
krokem podle jím uvedených pokynů

Po výzvě nejprve vyberte jazyk. Poté postupujte podle pokynů na televizní
obrazovce a nastavte reproduktory, síť, atd.

0 Jednoduché grafické uživatelské rozhraní

SPro ještě snadnější ovládání je tento přístroj vybaven grafickým uživatelským

rozhraním.

C.

HEOS - bezdrátový multi-room zvuk, který vám umožní vychutnat si vaši

soblíbenou hudbu kdekoliv a kdykoliv po celém domě. Využitím stávající

domácí sítě a aplikace HEOS (k dispozici pro zařízení iOS, Android a
Amazon) můžete vyhledávat, procházet a přehrávat hudbu z vaší vlastní

yhudební knihovny nebo z mnoha online streamingových hudebních služeb.

Pokud je ke stejné síti připojeno více HEOS zařízení, tato HEOS zařízení
mohou být seskupena tak, aby současně přehrávala stejnou hudbu na všech
zařízeních, nebo může být přehrávána různá hudba na každém jednotlivém

BaSHEOS zařízení.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 14 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Názvy a funkce součástí

Přední panel BaSys CSo Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8Q9 W0r tyui

qw e

.

Vyobrazení modelu NR1509N.
Podrobnosti, viz následující strana.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 15 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

qw e r ty ui C INPUT SELECTOR volič vstupů
Volba vstupu (zdroje). (str. 68)

So D M-DAX indikátor
Svítí, když je vybrán režim M-DAX. (str. 154)
.
E Senzor dálkového ovládání
A Tlačítko napájení (X) Slouží k příjmu signálů z dálkového ovladače. (str. 9)

CPřepíná mezi zapnutím v MAIN ZONE (místnost, kde je tato jednotkaF Displej
Zde se zobrazují různé informace. (str. 18)
umístěna) a pohotovostním režimem). (str. 68)
B Indikátor napájení G PURE DIRECT indikátor
Svítí, když je jako režim zvuku vybrán "Pure Direct".
Svítí následovně, v závislosti na statusu napájení: (str. 118)

s• Off: napájení je zapnuto H VOLUME ovladač
Upravuje úroveň hlasitosti. (str. 69)
• Červená: normální pohotovostní režim
• Oranžová: I Konektor pro připojení sluchátek (PHONES)
Slouží pro připojení sluchátek.
y• Je-li "HDMI Pass Through" nastaveno na "On" (str. 163) Po připojení sluchátek do tohoto konektoru jsou vypnuty připojené
reproduktory a na výstupech PRE OUT není žádný signál.
• Je-li "HDMI Control" nastaveno na "On" (str. 165)
Pozn.
BaS• Je-li “Network Control” nastaveno na “Always On” (str. 204) Pro vyloučení možnosti poškození sluchu nepoužívejte při poslechu sluchátek příliš
vysokou hlasitost!

Přední panel Zobrazení Zadní panel 16 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

O DIMMER tlačítko (N NR1509N)
Každým stisknutím se přepne jas displeje. (str. 213)

NR1609NCSNR1509N0 1234 56789 0 P STATUS tlačítko (O NR1509N)
sJ SETUP MIC jack Každým stisknutím tohoto tlačítka se přepíná mezi stavovými informacemi,
zobrazenými na displeji.
Používá se k připojení dodávaného zvukového kalibračního mikrofonu.
(str. 181) Q SOUND MODE tlačítko (P NR1509N)
Přepíná mezi režimy zvuku (str. 116)
yK M-DAX tlačítko
Přepne na režim M-DAX. (str. 154) R PURE DIRECT tlačítko (Q NR1509N)
Přepíná zvukový režim přehrávání mezi Direct, Pure Direct a Auto
SL ZONE2 ON/OFF tlačítko (pouze NR1609N) Surround.
Zapne / vypne napájení ZONE2 (samostatná místnost). (str. 143) • Přehrávání “Direct” (str. 118)
M ZONE2 SOURCE tlačítko (pouze NR1609N) • Přehrávání “Pure Direct” (str. 118)
• Přehrávání “Auto surround” (str. 119)
aVýběr vstupního zdroje pro ZONE2. (str. 143)
S USB port (T) (R NR1509N)
N INTERNET RADIO tlačítko (M NR1509N) Používá se k připojení USB zařízení (například USB paměťových zařízení).
Přepne vstupní zdroj na "HEOS Music" - "TuneIn Internet Radio". (str. 59)

B(str. 89) T AUX1-HDMI konektor (S NR1509N)
Používá se k připojení HDMI výstupu kompatibilních zařízení, jako jsou
videokamery a herní konzole. (str. 57)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 17 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Displej

SNR1509N NR1609N Q0 1
CA Indikátory vstupního režimu
E Indikátory režimu příjmu tuneru (D NR1509N)
Svítí podle nastavení vstupního režimu audio vstupu každého vstupníhoRozsvítí se podle podmínek příjmu, když je vstupní zdroj nastaven na
zdroje. (str. 177) "Tuner".
TUNED: Svítí při správném naladění stanice.
sB Surround back indikátor (pouze NR1609N) STEREO: Svítí při příjmu stereo rozhlasového vysílání.
Svítí, vychází-li audio signály ze surround back reproduktorů. (str. 191)RDS: Svíti při příjmu RDS rozhlasového vysílání.

yC Indikátory dekodéru (B NR1509N) F Indikátor časovače vypnutí (E NR1509N)
Svítí, když je na vstupu signál Dolby nebo DTS nebo když je v činnostiSvítí, když je zvolen režim časovače vypnutí Sleep mode. (str. 131)
dekodér Dolby nebo DTS.

SD Audyssey® indikátor (C NR1509N)
Svítí během nastavování “MultEQ®”, “Dynamic EQ” či “Dynamic Volume”.
Ba(str. 157)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 18 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

NR1509N 01 CS

NR1609N

G Indikátor hlasitosti (F NR1509N)
H MUTE indikátor ztlumení zvuku (G NR1509N)

Bliká, když je zvuk utlumen. (str. 69)

sI Informační displej (H NR1509N)
Zde se zobrazuje název vstupu (zdroje), režim zvuku, nastavované
hodnoty a další informace.

yJ Indikátory vstupního signálu (I NR1509N)
Podle vstupního signálu se rozsvítí příslušný indikátor.
(str. 177)

SK ZONE2 indikátor (pouze NR1609N)
Zobrazí se, když je zapnuto napájení ZONE2 (vedlejší samostatná
Bamístnost). (str. 143)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 19 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha
q
Zadní panel rt
BaSys CSQ0 Q1
q we

NR1609N ui o Q2 Q3 Q4

y

Podrobnosti na následující straně.

NR1509N

Přední panel Zobrazení Zadní panel 20 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

q we r q

.

SNR1609N
A Konektory antény Bluetooth / bezdrátové sítě LAN NR1509N

CSlouží k připojení k síti pomocí přiložené externí antény prostřednictvím B Digitální audio konektory (DIGITAL AUDIO)
Používá se pro připojení zařízení vybavených konektory DIGITAL AUDIO.
bezdrátové technologie Bluetooth / bezdrátové sítě LAN nebo pro připojení • "Připojení 2: TV je vybaven konektorem HDMI a není kompatibilní s
k přenosným zařízením přes Bluetooth. (str. 63) ARC (Audio Return Channel)" (str. 52)
A Umístěte každou externí Bluetooth / LAN anténu pro bezdrátové připojení • "Připojení 3: TV není vybaven konektorem HDMI" (str. 53)
• "Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)" (str. 55)
srovnoměrně nad šroubovací svorkou v zadní části.
C NETWORK síťový konektor
B Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nejsou antény zcela uchyceny. Používá se pro připojení LAN kabelu při připojení ke kabelové síti LAN.
C Natočte antény směrem vzhůru pro co nejlepší příjem. (str. 62)

Syq w e D REMOTE CONTROL konektory
Ba. Používají se k připojení infračervených přijímačů / vysílačů pro ovládání
tohoto přístroje a externích zařízení z jiné místnosti. (str. 64)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 21 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

t

Sy ui o Q0 NR1509N

NR1609N F DC OUT konektor (pouze NR1609N)
Slouží k připojení zařízení, které jsou vybaveny funkcí spouště.
C. (str. 65)

E HDMI konektory G SIGNAL GND konektor (F NR1509N)
Používají se pro připojení zařízení vybavených konektory HDMI. Používá se k připojení uzemňovacího vodiče pro gramofon (str. 58)
• "Připojení 1: TV je vybaven konektorem HDMI a je kompatibilní s
H Konektory FM/AM antén (ANTENNA) (G NR1509N)
sARC (Audio Return Channel)" (str. 51) Používá se k připojení FM antény a AM smyčkové antény. (str. 60)

• "Připojení 2: TV je vybaven konektorem HDMI a není kompatibilní s I Analogové audio konektory (AUDIO) (H NR1509N)
ARC (Audio Return Channel)" (str. 52) Používají se k připojení zařízení vybavených analogovými audio konektory.
• "Připojení set-top boxu (satelitní přijímač / kabelová televize)" (str. 55)
y• "Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)" (str. 55) • "Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray přehrávače" (str. 56)
BaS• "Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače". (str. 56) • "Připojení gramofonu (str. 58)

J PRE OUT konektory (I NR1509N)
Používají se k připojení aktivního subwooferu nebo výkonového zesilovače
pro ZONE2.
• "Připojení subwooferu" (str. 36)
• "Připojení 2: Připojení při použití externího výkonového zesilovače
(ZONE2)" (str. 142)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 22 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

NR1609NS. Q1 Q2 Q3 Q4

K Video konektory (VIDEO) (J NR1509N) NR1509N

CPoužívají se pro připojení zařízení vybavených video konektory L Komponentní video konektory (COMPONENT VIDEO) (pouze NR1609N)
Používají se pro připojení zařízení vybavených konektory komponentního
(VIDEO). videa.
• "Připojení 3: Televizor není vybaven HDMI konektorem" (str. 53) • "Připojení 3: TV není vybaven konektorem HDMI" (str. 53)
• "Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)" (str. 55) • "Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)” (str. 55)
• "Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače". (str. 56)
BaSys• "Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače" (str. 56)
M Terminály reproduktorů (SPEAKERS) (K NR1509N)
Používá se pro připojení reproduktorů. (str. 35)

N Konektor napájecího kabelu (AC IN) (L NR1509N)
Používá se k připojení napájecího kabelu. (str. 66)

Pozn.
Nedotýkejte se vnitřních pinů konektorů na zadním panelu. Elektrostatický náboj by
mohl způsobit permanentní poškození přístroje.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 23 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Dálkový ovladač

NR1609N NR1509N A ZONE SELECT tlačítka (pouze NR1609N)
Přední panel Zobrazení Tato tlačítka přepínají zónu (MAIN ZONE, ZONE2), která je ovládána
pomocí dálkového ovladače.
• "Přehrávání v ZONE2". (str. 143)
• "Operace s menu" (str. 149)

SB Tlačítka volby vstupního zdroje (A NR1509N)
Tato tlačítka vybírají vstupní zdroj.
• „Volba vstupního zdroje“ (str. 68)
• "Přehrávání v ZONE2" (str. 143)

CC Tlačítka vyhledávání kanálu/stránky (CH/PAGE df) (B NR1509N)
Slouží k výběru rozhlasových stanic zaregistrovaných jako předvolby
nebo k přepínání stránek. (str. 85)

D MUTE tlačítko (:) (C NR1509N)

sUtlumí výstupní zvuk.

• "Dočasné utlumení zvuku (Muting)" (str. 69)

y• "Dočasné utlumení zvuku (Muting) (ZONE2)" (str. 144)

E Tlačítko informací (INFO) (D NR1509N)
Slouží k zobrazení stavových informací na obrazovce TV. (str. 218)

S F Kurzorová tlačítka (uio p) (E NR1509N)
Ba Slouží k výběru položky.

Zadní panel 24 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

NR1609N G BACK tlačítko (F NR1509N)
Přední panel Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

H Systémová tlačítka (G NR1509N)
Provádějí operace související s přehráváním.
Tlačítka ladění nahoru / ladění dolů (TUNE +, -)
Volba FM nebo AM rozhlasového vysílání. (str. 79)

I SMART SELECT tlačítka (1 - 4) (H NR1509N)

SSlouží pro vyvolání nastavení registrovaných ke každému tlačítku, jako

např. vstupní zdroj, úroveň hlasitosti a nastavený režim zvuku. (str. 133)

J SOUND MODE tlačítka (I NR1509N)
Slouží k nastavení režimu zvuku. (str. 116)

CK Vysílač signálů dálkového ovládání (J NR1509N)
Slouží k vysílání signálů z dálkového ovladače. (str. 9)

L SLEEP tlačítko (K NR1509N)

BaSysSlouží k nastavení časovače (SLEEP TIMER). (str. 131)
NR1509N

Zobrazení Zadní panel 25 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

NR1609N M POWER tlačítko (X) (L NR1509N)
Přední panel Zapne / vypne napájení.
• "Zapnutí přístroje" (str. 68)
• "Přehrávání v ZONE2" (str. 143)

N ECO Mode tlačítko (G) (M NR1509N)
Přepíná do režimu ECO Mode. (str. 207)

O VOLUME tlačítka (df) (N NR1509N)

SNastavení úrovně hlasitosti.

• "Nastavení hlasitosti" (str. 69)
• "Nastavení hlasitosti (ZONE2)" (str. 144)

CP OPTION tlačítko (O NR1509N)
Slouží k zobrazení možností voleb menu na obrazovce TV.

Q ENTER tlačítko (P NR1509N)
Slouží k potvrzení výběru.

sR SETUP tlačítko (Q NR1509N)
BaSySlouží k zobrazení menu na obrazovce TV. (str. 149)
NR1509N

Zobrazení Zadní panel 26 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Obsah o Kabely, používané pro připojení

Instalace reproduktorů 28 Obstarejte si potřebné kabely podle zařízení, která chcete připojit.

Připojení reproduktorů 35 Reproduktorový kabel .
Připojení TV 50 .
Připojení přehrávacího zařízení 54 Kabel pro subwoofer .
Připojení USB paměťového zařízení k USB portu 59 HDMI kabel
60
SPřipojení antény FM/AM 62
64
Připojení k domácí síti (LAN) 66
Připojení externího ovládacího zařízení

CPřipojení napájecího kabelu
Pozn. Komponentní video kabel
(pouze pro NR1609N)
s• Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nejsou dokončena všechna připojení! Nicméně, pokud
.
běží funkce "Setup Assistant", postupujte při provádění připojení podle pokynů na obrazov-
ce "Setup Assistant" (strana 9 separátního manuálu "Quick Start Guide"). (Během činnostiVideo kabel
"Setup Assistant" nejsou vstupní/výstupní konektory pod proudem.)
.
y• Napájecí kabel veďte odděleně od připojovacích (signálových) kabelů! V opačném případě
BaSmůže dojít ke vzniku šumu. Koaxiální digitální kabel

.

Optický kabel

.

Audio kabel L L
LAN kabel R R

.
.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 27 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Instalace reproduktorů

Stanovte systém reproduktorů, v závislosti na počtu použitých reproduktorů
a instalujte všechny reproduktory a subwoofer v místnosti. Instalace repro-
duktorů je vysvětlena s použitím tohoto příkladu typické instalace.
Poznámka:
Uvedené kompletní možnosti nabízí model NR1609N. U modelu NR1509N
nejsou všechny terminály, jejich počet nebo funkce k dispozici.
Sys CSNR1609N FL/FR Umístěte levý a pravý reproduktor FRONT do stejné
(Front speaker left/right) vzdálenosti od hlavní poslechové pozice. Vzdálenost
(přední levý/pravý): mezi reproduktory a televizorem by měla být stejná.

FL FR SR C Umístěte CENTER reproduktor mezi FRONT
SL C SW2 (Center) (středový): reproduktory, a nad nebo pod váš televizor.
SL/SR Umístěte levý a pravý reproduktor SURROUND do
SW1 SB SBR (Surround speaker left/ stejné vzdálenosti k levé a pravé straně hlavní posle-
right) (surround levý/ chové pozice. Pokud nemáte zadní surround repro-
SBL pravý): duktory (surround back), přesuňte surround
SBL/SBR reproduktory mírně za poslechovou pozici.
. (Surround back left/ Umístěte levý a pravý reproduktor SURROUND
right) (zadní surround BACK do stejné vzdálenosti od hlavní poslechové
levý/pravý): pozice a přímo za hlavní poslechovou pozici. Při
použití jednoho surround back reproduktoru (SB)
jej umístěte přímo za poslechovou pozici.

BaNR1509N SW 1/2 Umístěte SUBWOOFER na vhodné místo v blízkosti
(Subwoofer): předních reprosoustav. Pokud máte dva subwoofery,
umístěte je asymetricky napříč přední částí vašeho
pokoje.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 28 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

NR1609N TML FHL/FHR Umístěte levý a pravý reproduktor FRONT HEIGHT
TFL (Front height left/right) přímo nad přední reproduktory. Instalujte je co
. (přední height levý/ nejblíže ke stropu a zaměřte je směrem k hlavní
FHL pravý): poslechové pozici.
TMR
TFR TFL/TFR Přední horní pravý a levý reproduktor TOP FRONT
(Top front left/right) instalujte na strop, mírně před hlavní poslechovou
BaSys CSFHR (přední horní levý/ pozici a zarovnejte je s levým a pravým předním
pravý): reproduktorem.

TML/TMR Střední levý a pravý reproduktor TOP MIDDLE
(Top middle left/right) instalujte přímo nad hlavní poslechovou pozici a
(střední horní levý/ zarovnejte je s levým a pravým předním
pravý): reproduktorem.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 29 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

O reproduktorech Dolby Atmos Enabled
Reproduktory Dolby Atmos Enabled jsou speciální reproduktory, které směřují
vzhůru a odrážejí zvuk od stropu tak, aby mohl zvuk přicházet z prostoru nad
hlavou, přestože jsou tyto reproduktory umístěny na podlaze.
Zvuk Dolby Atmos 3D si tímto způsobem můžete vychutnat i v prostředí, kde
nelze instalovat stropní reproduktory.
SNR1609N FDL FDR
SDR
.SDL

CFDL/FDR Umístěte přední reproduktory FRONT Dolby Atmos .
Enabled. Při použití reproduktorů Dolby Atmos
(Front Dolby Atmos Enabled s integrovanými předními reproduktory je
Enabled left/right)umístěte namísto předních reproduktorů.
Umístěte reproduktory SURROUND Dolby Atmos
s(přední Dolby levý/Enabled na surround reproduktory. Při použití
reproduktorů Dolby Atmos Enabled s integrovanými
pravý): surround reproduktory je umístěte namísto surround
SDL/SDR reproduktorů.

y(Surround Dolby

left/right)
(surround Dolby

BaSlevý/pravý):

Přední panel Zobrazení Zadní panel 30 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Rozložení height reproduktorů

Pouze NR1609N FHL FHR

• Formáty Dolby Atmos a DTS:X nabízí ještě širší a hlubší prostorový pocit.
STop middle reproduktor

Top front reproduktor
• Dolby Atmos není podporováno v konfiguraci reproduktorů 5.1 nebo méně. FL FR
• DTS:X lze vybrat bez ohledu na konfiguraci reproduktorů. TFL C TFR
• Níže uvedený obrázek použijte jako vodítko, jak mají být jednotlivé reproduktory
nainstalovány. Výška nemusí být přesně stejná.

Front height TML TMR
SL SR
Creproduktor

Mírný náklon
směrem dolů

sPřední

reproduktor

y*1: 30° – 45°

.
z1 Surround Pohled shora
z3 reproduktor Rozlo.žení reproduktorů vhodné pro model NR1509N

z2

Surround
back
reproduktor
aSObrázek použijte jako vodítko, jak mají být jednotlivé reproduktory
Bnainstalovány. Výška nemusí být přesně stejná.Pohled ze strany

*2: 30° – 55° *3: 65° – 100°

Pohled ze strany

Přední panel Zobrazení Zadní panel 31 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Pokud jsou instalovány reproduktory 7.1ch za použití o Pokud jsou instalovány reproduktory 5.1ch
surround back reproduktorů (pouze NR1609N)

FL FR CSFL FR

SW C z1
z2
SWzC1
z2 z3 SL SR

SL SR
BaSysPři použití jednoho surround back reproduktoru jej umístěte přímo za poslechovou pozici.
.

Poslechová SBR z1 22° - 30° z2 120°
SBL pozice
.

z1 22° - 30° z2 90° - 110° z3 135° - 150°

Přední panel Zobrazení Zadní panel 32 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Rozložení včetně height reproduktorů a stropních n Příklad rozložení stropních reproduktorů
reproduktorů (NR1609N)
Kombinace 5.1ch reproduktorů a top middle reproduktorů.

n Příklad rozložení height reproduktorů CSTML TMR

Kombinace 5.1ch reproduktorů a front height reproduktorů.

FL FR SR
SL SW C

FHL FHR
FL
FRSR
SL SW
BaSysC .
.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 33 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

n Příklad rozložení reproduktorů Dolby Atmos Enabled CS

Kombinace 5.1ch reproduktorů a předních Dolby reproduktorů.

FDL FDR

SL FL SW C FR SR

. BaSys

Přední panel Zobrazení Zadní panel 34 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení reproduktorů

Připojení reproduktorů instalovaných ve stejné místnosti, jako je tento přístroj.

Před připojením reproduktorůPozn. Pozn.
Při použití reproduktorů s impedancí 4 až 6 Ω proveďte následující nastavení.
S• Před připojováním reproduktorů odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Rovněž vypněte/
1. Pouze NR1609N: Na přístroji stiskněte a podržte současně tlačítka ZONE2
odpojte napájení subwooferu. SOURCE a STATUS po dobu nejméně 3 sekund.
• Připojení proveďte tak, aby vodiče jádra reproduktorového kabelu nevyčnívaly ven ze Pouze NR1509N: Na přístroji stiskněte a podržte současně tlačítka TUNER
svorky reproduktoru. Pokud dojde ke kontaktu vodičů jádra reproduktorového kabelu PRESET CH + a STATUS po dobu nejméně 3 sekund.
Na displeji se zobrazí "V.Format: <PAL>".
Cse zadním panelem nebo k vzájemnému kontaktu (+) a (-) vodičů reproduktorového
2. Na přístroji třikrát stiskněte tlačítko DIMMER.
kabelu, může se aktivovat ochranný obvod. ("Ochranný obvod", viz str. 270) Na displeji se zobrazí “Sp.Imp.:<8ohms>”.
• Nikdy se nedotýkejte svorek reproduktorů, pokud je připojen napájecí kabel! Mohlo
by dojít k zásahu elektrickým napětím! 3. Pouze NR1609N: Na přístroji stiskněte ZONE2 SOURCE nebo INTERNET
• Když je spuštěn “Setup Assistant” (strana 9 v samostatném manuálu "Quick Start RADIO a vyberte impedanci.
Pouze NR1509N: Na přístroji stiskněte TUNER PRESET CH + nebo TUNER
sGuide"), při připojování postupujte podle instrukcí na obrazovce "Setup Assistant". PRESET CH - a vyberte impedanci.

(Během "Setup Assistant" nejsou reproduktorové svorky pod napětím.) 8ohms Vyberte, pokud je impedance všech připojených
(Výchozí): reproduktorů 8 Ω/ohmů nebo více.
BaSy• Použijte reproduktory o impedanci 4 až 16 Ω. Vyberte, pokud je impedance některého z
6ohms: připojených reproduktorů 6 Ω/ohmů.
Vyberte, pokud je impedance některého z
4ohms: připojených reproduktorů 4 Ω/ohmy.

4. Na přístroji stiskněte tlačítko STATUS pro dokončení nastavení.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 35 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Připojení reproduktorových kabelů o Připojení subwooferu

Pečlivě zkontrolujte polaritu levého (L) a pravého (R) kanálu a polaritu (+) Pro připojení subwooferu použijte příslušný kabel pro subwoofer. K tomuto
(červená) a (-) (černá) reproduktorových kabelů, připojených k tomuto přístroji můžete připojit maximálně 2 subwoofery.
S.
2 COtočením konektoru reproduktoru proti směru hodinových

ručiček jej uvolněte.

s.

Vložte jádro kabelu do otvoru v konektoru reproduktoru.
přístroj a ujistěte se, že jsou kabely připojeny správně. Na svorkách pro připojení obou subwooferů je identický signál.
Odstraňte z konce kabelu izolaci v délce asi 10 mm a pak pevně

1zkruťte drátky jádra kabelu nebo je opatřete dutinkou.

3 Sy. SW1 SW2 NR1609N
4 aOtočením konektoru reproduktoru po směru hodinových NR1509N
Bručiček jej dotáhněte. .

.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 36 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o O kabelových štítcích (součást dodávky) pro Terminály reproduktorů Barva
identifikaci kanálů FRONT L bílá

Sekce terminálů reproduktorů pro připojení reproduktorových kabelů na FRONT R červená
zadním panelu tohoto přístroje je barevně kódována pro snadnou identifikaciCENTER zelená
jednotlivých kanálů. Ke každému reproduktorovému kabelu připojte SURROUND L světle modrá
odpovídající identifikační štítek. SURROUND R modrá
Tím bude usnadněno správné připojení příslušných reproduktorových SURROUND BACK L béžová
kabelů k odpovídajícím terminálům na zadním panelu tohoto přístroje. SURROUND BACK R hnědá
FRONT HEIGHT L béžová
CSPoznámka FRONT HEIGHT R hnědá
ZONE2 L béžová
Všechny uvedené terminály obsahuje model NR1609N. ZONE2 R hnědá
TOP FRONT L béžová
BaSysModel NR1509N některé terminály neobsahuje. TOP FRONT R hnědá
TOP MIDDLE L béžová
TOP MIDDLE R hnědá
FRONT DOLBY L béžová
FRONT DOLBY R hnědá
SURROUND DOLBY L béžová
SURROUND DOLBY R hnědá
SUBWOOFER 1 černá
SUBWOOFER 2 černá

Přední panel Zobrazení Zadní panel 37 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojte kabelový štítek každého kanálu k příslušnému reproduktorovému CS
kabelu podle obrázku. Připojení štítku k reproduktorovým kabelům, viz ta-
bulka. Následně proveďte připojení tak, že bude barva reproduktorových
terminálů odpovídat barvě kabelových štítků.

Jak připojit kabelový štítek

Reproduktor

Tento přístroj

. BaSys

Přední panel Zobrazení Zadní panel 38 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Konfigurace reproduktorů a nastavení "Amp Assign" (pouze NR1609N)

Pouze NR1609N: Tento přístroj je vybaven 7-kanálovým výkonovým zesilovačem. Kromě základního 5.1-kanálového systému lze celou řadu reproduktorových systémů
konfigurovat změnou nastavení "Amp Assign" (Přiřazení zesilovače) tak, aby to vyhovovalo dané aplikaci, jako jsou například 7.1-kanálové systémy, bi-amp připojení a
2-kanálové systémy pro multi-zone přehrávání. (str. 188)
Proveďte nastavení "Amp Assign", které bude odpovídat počtu místností a konfiguraci reproduktorů, které mají být instalovány. (str. 188)
S5.1-kanálů
Přehrávání reproduktorů a zóny Připojení na
MAIN ZONE straně
C7.1-kanálů (front height) ZONE2 Nastavení “Amp Assign”
2-kanály (Pre-out) Lze nastavit ve všech režimech“Amp Assign” 40
7.1-kanálů (top front)
7.1-kanálů (surround back) 2-kanály (Pre-out) Surround Back (výchozí) 41

7.1-kanálů (front Dolby Atmos Enabled reproduktor) 2-kanály (Pre-out) Front Height 42
2-kanálů (Pre-out) Top Front 43
s7.1-kanálů (surround Dolby Atmos Enabled reproduktor)
7.1-kanálů (top middle) 2-kanály (Pre-out) Top Middle 44
y5.1-kanálů + druhý pár předních reproduktorů
2-kanály (Pre-out) Front Dolby 45
5.1-kanálů 2-kanály (Pre-out) Surround Dolby 46

BaSRežim zvuku, který lze zvolit, se mění v závislosti na konfiguraci reproduktorů. Podporované režimy zvuku viz "Režimy zvuku a výstupní kanály" (str. 254).
5.1-kanálů (bi-amp připojení pro přední reproduktory) 2-kanály (Pre-out) Bi-Amp 47

2-kanály (Pre-out) Front B 48
ZONE2 49
2-kanály
(Speaker out)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 39 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení 5.1-kanálových reproduktorů SL

Slouží jako základní 5.1-kanálový surround systém.

FL FR CS

SW C FL C SR

SL BaSysSR

.

Standardní připojení NR1609N FR
SW

.

Standardní připojení NR1509N

Přední panel Zobrazení Zadní panel 40 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení 7.1-kanálových reproduktorů

Systém pro přehrávání 7.1-kanálového prostorového zvuku.

SFL FR
o Příklad připojení při použití surround back reproduktorů (pouze NR1609N)

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale se surround back reproduktory.

CSW C
sSBL
SL SR
.
SBR
BaSyNastavte “Assign Mode” na “Surround Back”. (str. 188)
. SW FR FL C SR SL SBR SBL

Při použití jednoho zadního surround reproduktoru jej připojte k terminálu SURROUND
BACK L.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 41 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Příklad připojení při použití front height reproduktorů (pouze NR1609N) SL FHR FHL

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale s front height reproduktory.

FHL FHR CS
FL FR
FL C SR
SW C

SL SR sSW
BaSy.
. FR

Nastavte “Assign Mode” na “Front Height” (str. 188)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 42 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Příklad připojení při použití top front reproduktorů (pouze NR1609N) SL TFR TFL

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale s top front reproduktory.

TFL TFR CS

FL FR SR FL C SR
SL SW C

. BaSysSW FR
.
Nastavte “Assign Mode” na “Top Front”. (str. 188)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 43 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Příklad připojení při použití top middle reproduktorů (pouze NR1609N) SL TMR TML

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale s top middle reproduktory.

TML TMR CS

FL FR SR FL C SR
SL SW C

. BaSysSW FR
.
Nastavte “Assign Mode” na “Top Middle”. (str. 188)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 44 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Příklad připojení při použití předních Dolby Atmos Enabled reproduktorů (pouze NR1609N)

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale s předními (front) reproduktory Dolby Atmos Enabled.

SSL
C. FDL FDR
BaSysNastavte “Assign Mode” na “Front Dolby”. (str. 188)
FL SW C FR SR

. SW FR FL C SR SL FDR FDL

Přední panel Zobrazení Zadní panel 45 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Příklad připojení při použití surround Dolby Atmos Enabled reproduktorů (pouze NR1609N)

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale s reproduktory surround Dolby Atmos Enabled.

SSDL

SL
C. FL FR SDR
SW C SR

sNastavte “Assign Mode” na “Surround Dolby". (str. 188)
o Připojení předních reproduktorů při použití výkonového zesilovače (pouze NR1509N).SW FRFLCSR SL SDR SDL

yTento přístroj podporuje připojení předních reproduktorů, jejichž
výkon se zvyšuje pomocí externího zesilovače. Připojte samostatně
prodávaný výkonový zesilovač ke konektoru PRE OUT (FL/FR)

BaS tohoto přístroje.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 46 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení 5.1-kanálových reproduktorů: Bi-amp připojení předních reproduktorů (NR1609N)

Tento systém přehrává 5.1 kanálů. Pro přední reproduktory můžete použít bi-amp připojení. Bi-amp připojení je metoda pro připojení separátních zesilovačů k
terminálům vysokotónových (tweeter) a hlubokotónových (woofer) bi-amp kompatibilních reproduktorů. Toto zapojení umožňuje "back EMF" (= vracení výkonu
bez výstupu) z wooferu do tweeteru - bez ovlivnění kvality zvuku a tedy získání vyšší kvality zvuku.
SSW C
CSL SR FL FR
(Bi-Amp) (Bi-Amp)
.
SW (R) C SR SL
ysNastavte “Assign Mode” na “Bi-Amp”. (str. 189)
Pozn. . qw (L)
Při provádění bi-amp zapojení musíte odstranit zkratovací destičky nebo drátové
FR qw
BaSpropojky mezi svorkami pro připojení tweeteru a wooferu.
FL

Přední panel Zobrazení Zadní panel 47 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení 5.1-kanálových reproduktorů: Druhý pár předních reproduktorů (pouze NR1609N)

Tento systém umožňuje podle potřeby přepínat mezi předními A a B reproduktory.

FL FL FR FR SW FR (A) FL (A) C SR SL FR (B) FL (B)
(B) (A) (A) (B)
.
SW C BaSys CSSR
SL

.

Nastavte “Assign Mode” na “Front B”. (str. 189)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 48 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení multi-zone reproduktorů (pouze NR1609N)

o 5.1-kanálové (MAIN ZONE) + 2-kanálové (ZONE2) připojení reproduktorů
SFL FR
CSW C

SL SR

s.
ZONE2
Tato metoda připojení vytváří 5.1-kanálový systém reproduktorů v hlavní zóně MAIN ZONE a dvoukanálový systém ve vedlejší místnosti ZONE2.
MAIN ZONE

yZONE2 SW FR FL C SR SL ZONE2 ZONE2
BaSL R L

.

ZONE2 Nastavte “Assign Mode” na “ZONE2”. (str. 189)
R

.

Přední panel Zobrazení Zadní panel 49 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení TV

Připojte televizor k tomuto přístroji tak, aby byl vstupní video signál odesílán do televizoru. Můžete si také vychutnat zvuk z televizoru na tomto přístroji. Jak připojit
Je televizor vybaven konektorem HDMI?

SAno
televizor, to závisí na konektorech a funkcích televizoru.
Funkce ARC (Audio Return Channel) přehrává televizní zvuk na tomto přístroji odesláním televizního audio signálu do tohoto přístroje pomocí kabelu HDMI.

CJe televizor kompatibilní s funkcí ARC (Audio Return Channel)?
Ano
Ne Ne
s.
"Připojení 2: Televizor vybavený konektorem HDMI "Připojení 3: Televizor není vybavený
"Připojení 1: Televizor vybavený konektorem HDMIa nekompatibilní s ARC (Audio Return Channel)"konektorem HDMI" (str. 53)
(str. 52)
ya kompatibilní s ARC (Audio Return Channel)"
BaS(str. 51)

Přední panel Zobrazení Zadní panel 50 Ovládání Index


Click to View FlipBook Version