The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MARINIE BINTI JALALUDDIN @ MOHD RASID Moe, 2021-01-18 11:27:27

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SKD 2021

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SKD 2021

Buku Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong, Langkap

Kandungan

Muka Surat

Surat Penurunan Kuasa i-iii

BAB 1 : PENGENALAN / 1 - 17 1
1.1 Pengenalan 2
1.1.1 Kata Alu-aluan Guru Besar 3
1.1.2 Maklumat Sekolah 5
1.1.3 Sejarah Sekolah 6
1.1.4 Lencana Sekolah 7
1.1.5 Lagu Sekolah 8
1.1.6 Pelan Bangunan Sekolah
1.1.7 Pelan Kebakaran

1.2 Hala Tuju Sekolah 9
1.2.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 9
1.2.2 Visi, Misi dan Matlamat 10
1.2.3 Objektif Sekolah 11
1.2.4 Piagam Pelanggan 11
1.2.5 Moto Sekolah 11
1.2.6 Slogan Sekolah

1.3 Takwim Persekolahan 12
1.3.1 Takwim Kementerian Pendidikan Malaysia 13
1.3.2 Cuti Perayaan 14
1.3.3 Hari Kelepasan Am dan Negeri 15
1.3.4 Takwim Peperiksaan 16
1.3.5 Takwim Sekolah

1.4 Senarai Guru / Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 16
1.4.1 Senarai Nama Guru Tahun Semasa 17
1.4.2 Senarai Nama AKP Tahun Semasa 17
1.4.3 Rumusan / Statistik Perjawatan

THE GONG THE BEST 2021 i

Buku Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong, Langkap

Kandungan Muka Surat

BAB 2 : PENGURUSAN ORGANISASI / 18 - 36 18
2.1 Carta Fungsi 19
2.2 Carta Organisasi 20 - 23
2.3 Dasar Pengoperasian 24 - 33
2.4 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas 34 - 36
2.5 Prosedur Operasi Standard (Standard Operating Procedure)
37
BAB 3 : PENGURUSAN KURIKULUM / 37 - 54 38 - 39
3.1 Carta Organisasi Kurikulum Sekolah Rendah 40 - 49
3.2 Dasar Pengoperasian Kurikulum 50 - 54
3.3 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Kurikulum
3.4 Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum 54
55
BAB BAB 4 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID / 54 - 95 56 - 57
4.1 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 58 - 95
4.2 Dasar Pengoperasian Hal Ehwal Murid
4.3 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Hal Ehwal Murid 96
4.4 Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid 97- 102
103 - 113
5 : PENGURUSAN KOKURIKULUM / 96 - 114 114 - 140
5.1 Carta Organisasi Kokurikulum
5.2 Dasar Pengoperasian Kokurikulum
5.3 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Kokurikulum
5.4 Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum

THE GONG THE BEST 2021 ii

Buku Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong, Langkap

SEKOLAH KEBANGSAAN DEGONG

Jalan Kampar,

36700 Langkap, Telefon : 05 - 6597368
Perak Darul Ridzuan. Faks : 05 - 6591692
Kod Sekolah : ABA 5069 Email : [email protected]

SK DEGONG SENTIASA TERBAIK Ruj. Kami :
Tarikh : 20 JANUARI 2021

Semua Guru Dan Kakitangan Sokongan
Sekolah Kebangsaan Degong

Tuan,

PELANTIKAN BAGI MENJALANKAN TUGAS TAMBAHAN

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Saya sebagai Guru Besar Sekolah Kebangsaan Degong dengan ini melantik secara rasminya
tuan menjalankan tugas-tugas tambahan selain pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah seperti
yang tercatat dalam Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2021 mengikut bidang tugas masing-
masing.

3. Tugas ini merupakan tanggungjawab tuan yang wajib dilaksana seperti yang diamanahkan
dalam arahan tugas-tugas guru Kementerian Pendidikan Malaysia.

4. Semoga tuan dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan berkesan. Selamat
menjalankan tugas.

Sekian, terima kasih

Sekian, terima kasih.
”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah ,

( ZULKIFLE BIN TUAN ISMAIL )
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Degong

THE GONG THE BEST 2021 iii

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

THE GONG THE BEST 2021 1

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

BAB 1

Setitik Tinta Dari Pena….

Bismillahirohmanirrahim…..

Assalamualaikum wbt
Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah kerana dengan izin dan hidayahNya saya diberi kekuatan dan
kesempatan untuk menukilkan sepatah dua kata dalam Buku Pengurusan dan Takwim 2021 ini.

Tahniah dan syabas saya zahirkan khusus buat barisan Penolong-
Penolong Kanan dan jawatankuasa Buku Pengurusan dan Takwim 2021
kerana telah bertungkus-lumus dan berjaya menyiapkan buku ini. Tanpa
kesungguhan dan komitmen yang tinggi sudah tentu buku ini tidak dapat
disiapkan sebagaimana dirancang. Sehubungan itu, saya selaku Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Degong ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran
kepada Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih kepada jawatankuasa yang
terlibat kerana telah mepamerkan kesungguhan dalam merealisasikan hasrat
yang terkandung dalam visi dan misi SK Degong.

Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih tak terhingga
kepada semua warga kerja SK Degong kerana telah memberikan komitmen
yang mantap dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan untuk sesi
persekolahan yang lalu. Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai cita-cita
besar untuk menempa nama di persada negara dalam dunia pendidikan,
penggembelengan tenaga dan usaha daripada warga sekolah amat diharapkan supaya dapat
menguasai ilmu untuk menghasilkan pendidikan berkualiti demi meningkatkan kecemerlangan
akademik melalui pengurusan sekolah yang cekap dan efisien.

Dalam mencapai matlamat ini, usaha yang gigih dan pengorbanan yang tinggi merupakan
faktor utama penentu kejayaan yang perlu dimiliki oleh setiap warga sekolah. Ianya menuntut
iltizam yang tinggi bagi membentuk budaya kerja yang cemerlang dan jelas. Semua tugasan yang
terkandung dalam buku ini diharap dapat berfungsi serta dijana mengikut garis panduan yang
terkandung di dalamnya. Marilah kita bekerja sebagai satu pasukan yang utuh kerana
sesungguhnya ‘Muafakat Membawa Berkat’. Sama-samalah kita menjalankan tugas dan amanah
yang dipertanggungjawabkan dengan penuh keihlasan dan mudah-mudahan usaha ini diberkati
Allah swt dan menjadi amal soleh yang akan kita kecapi pada kemudian hari. Berusaha ke arah
menjadi seorang pendidik yang dapat menjadi inspirasi kecemerlangan buat murid-murid.

Akhir kata, semoga tahun 2021 akan memberi sinar seiring dengan azam dan iltizam dalam
meningkatkan kualiti dan profesionalisme diri yang menuntut kepada perubahan bagi menjamin SK
Degong mencapai prestasi yang membanggakan dan melakar kecemerlangan dalam bidang
akademik, Kokurikulum, sahsiah dan juga disiplin. Semoga slogan SK Degong Inspirasiku dapat
kita realisasikan.
Sekian, terima kasih dan selamat bertugas bagi sesi 2021.

EN. ZULKIFLE BIN TUAN ISMAIL
Guru Besar,
SK. Degong

THE GONG THE BEST 2021 2

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

1.1.1 Maklumat Sekolah

PROFIL SEKOLAH

Nama sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN DEGONG
Kod sekolah : ABA 5069
Alamat sekolah : Jalan Kampar, 36700 Langkap, Perak Darul Ridzuan
Koordinat : 4.095843, 101.137700

No. Tel / Faks : 05 659 7368 / Faks : 05 659 1692

e-mel : [email protected]

JPN : Jabatan Pendidikan Perak

PPD : Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak

Parlimen : Pasir Salak

Dewan Undangan Negeri : Sungai Manik

Jenis sekolah : Sekolah Kebangsaan

Peringkat : Prasekolah - Tahun 6

Jenis murid : Lelaki sahaja ()
: Perempuan sahaja ()
: Lelaki dan Perempuan (/ )

Sesi : Pagi sahaja (/ )

: Pagi dan petang ( )

Lokasi : Luar bandar

Gred :A

Jenis bantuan : Bantuan Penuh Kerajaan

Sumber bekalan elektrik : Tenaga Nasional Berhad (TNB)

Sumber bekalan air : Lembaga Air Perak (LAP)

Lembaga Pengelola Sekolah : Tiada

Bilangan guru : 20 orang

Bilangan Anggota Kumpulan : 3 orang
Pelaksana (AKP)

Bilangan kelas : 7 Kelas (1 Prasekolah , 6 Aliran Perdana)

Bilangan murid : 215 orang

THE GONG THE BEST 2021 3

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

Sejarah Sekolah

Sekolah Kebangsaan Degong (SKD) ditubuhkan pada 10 Januari 1953. Bangunan asal
SKD merupakan sebuah rumah milik Allahyarham Lebai Salim, iaitu naib Kadi Degong.
Jabatan Pelajaran Perak pada masa itu menyewa rumah beliau untuk dijadikan sekolah.
Jumlah murid yang belajar ketika itu ialah seramai 34 orang murid , manakala gurunya
pula ialah seramai 2 orang.

Pada 10 Januari 1955, JPN Perak meminta SKD berpindah ke bangunan G.E.S
Degong. SKD menjalankan sesi persekolahan di sini pada waktu petang. Ini kerana pada
waktu pagi, bangunan ini digunakan oleh pihak G.E.S sendiri.

Walau bagaimanapun, pada 11.3.1960, G.E.S Degong telah ditutup kerana
kekurangan murid. Sebahagian kecil muridnya diarahkan ke bertukar ke A.C.S. Kampar
dan Teluk Intan. Berikutan hal demikian, bangunan G.E.S kemudiannya dijadikan Sekolah
Kebangsaan Degong.

Pada 6 Januari 1969, bangunan SKD yang baharu telah siap dibina di atas
tanahnya sendiri yang terletak berhampiran dengan stesen keretapi Degong dan jalan
utama Teluk Intan - Ipoh. Pembinaan bangunan baharu ini memakan belanja
RM51,000.00 yang dibiayai sepenuhnya oleh kementerian Pelajaran Malaysia.

Dari segi kemudahannya, bangunan ini mengadungi 5 bilik darjah, sebuah bilik
guru, sebuah bilik guru besar, pejabat, stor dan sebuah kantin. Pada tarikh tersebut juga,
murid-muird mula belajar di bangunan baharu. Namun, hanya 5 bilik darjah sahaja
digunakan, manakala sebuah bilik darjah lagi terpaksa menggunakan bilik darjah di
sekolah lama. Waktu persekolahan pula dijalankan pada sebelah pagi dengan bantuan
tenaga pengajar seramai 7 orang guru akademik, seorang guru agama, seorang tukang
kebun dan seorang kerani.

Jumlah murid yang belajar pada ketika itu ialah seramai 216 orang yang terdiri
daripada pelbagai kaum. Keluasan tapak sekolah ini lebih kurang 11 ekar dan
kedudukannya pula tidak jauh dari pekan kecil Langkap iaitu kira-kira 3km.

Menelusuri sejarah awal SKD, sekolah ini diasaskan oleh En. Mat Ariffin bin Saraf,
En. Lebai Salim dan Timbalan Menteri Besar Perak ketika itu, En. Sulaiman bin Bulun.
Ketiga-tiga tokoh ini memainkan peranan penting dalam mengasaskan sekolah. Guru
Besar pertama sekolah ini ialah En. Mat Lazim bin Said. Beliau bertugas sehingga 31.12.
1970 bertukar ke SK Kati, Kuala Kangsar juga sebagai Guru Besar.

Pada tahun, sebuah makmal komputer dibina oleh Kementerian Pendidikan
Malaysa dengan dilengkapi kemudahan komputer untuk digunakan oleh murid.

Pada tahun 2010, Kemeterian Pendidikan Malaysia telah membina sebuah
bangunan 4 tingkat menempatkan bilik-bilik khas seperti bilik guru besar dan pejabat
sekolah, Bilik Guru, Pusat Sumber, Bilik Tayangan, Bilik Sembahyang, Bilik JQAF, Bilik
Makmal Sains dan 4 bilik darjah yang boleh diubah menjadi dewan.

Dengan terbinanya bangunan tersebut, SK Degong menjadi sebuah institusi
lengkap dengan kemudahan prasarana tempat belajar.

THE GONG THE BEST 2021 4

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
Berikut ialah nama guru besar yang pernah bertugas di sini.

Bil. Nama Guru Besar Tempoh
1 En. Md. Lazim bin Said 06.01.1969 - 31.12.1970
2 En. Abd. Wahab bin Hj. Nasib 01.01.1971 - 05.01.1978
3 En. Yunus bin Hj. Ngah Mansor 16.03.1978 - 15.01.1980
4 Tn. Hj. Yaakob bin Ismail 16.01.1980 - 15.09.1997
5 Pn. Hjh. Habibah bt Abd. Rahman 16.09.1997 - 15.10.2000
6 Tn. Hj. Sulaiman bin Beno 16.10.2000 - 31.12.2003
7 En. Abd. Hamid bin Abdul Wahab 01.01.2004 - 23.07.2009
8 Pn. Hjh. Fatimah bt Modiran 16.10.2009 - 01.07.2010
9 En. Marashin bin Mohamed 01.07.2010 - 16.12.2011
10 Pn. Hjh. Umi bt Hj Othman 16.12.2011 - 01.09.2014
11 En. Ruzaimi bin Zamin 16.11.2014 - 31.12.2015
12 En. Abdul Aziz bin Abdul Wahab 01.01.2016 - 14.06.2017
13 En. Zaidi bin Hassan 15.06.2017 – 15.12.2019
14 En. Zulkifle bin Tuan Ismail 16.12.2019 - kini

THE GONG THE BEST 2021 5

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

2.1.2 Lencana Sekolah

Lencana Sekolah Kebangsaan Degong mempunyai maknanya yang tersendiri
seperti berikut;

Mortar / Skrol / Buku : Melambangkan warga sekolah bersunggu-sungguh belajar
hingga ke menara gading

Obor : Melambangkan semangat kegigihan dalam mencapai kejayaan

Perisai : Ilmu menjadi benteng hidup

Bunga Raya : Lambang warga sekolah yang mencintai negara dan menjadikan
Rukunegara sebagai asas memupuk keharmonian hidup bermasyarakat.

Bulan dan Bintang : Agama menjadi asas kehidupan dan membentuk peribadi
mulia warga sekolah

Hijau :Melambangkan kesuburan dan pembangunan dalam aspek jasmani,
rohani, dan intelek murid-murid.

Kuning :Melambangkan kecemerlangan dan kegemilangan dari segi akademik
sukan dan sahsiah murid.

Merah :Melambangkan ketegasan, keberanian, bagi mengahadapi segala
cabar

Perkataan MAJU UNTUK KEJAYAAN Moto sekolah yang bermaksud sederap melangkah
untuk maju dan berjaya

THE GONG THE BEST 2021 6

3.1.3 Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

Lagu Sekolah

Di sini bermulanya detik kehidupan
Didikan, latihan sempurna untuk kami
Mematangkan diri dan juga untuk berdikari
Bekalan dewasa kami

Sekolah Kebangsaan Degong
Menjadi kebanggaan kami
Nilai murni jati diri
Demi agama nusa bangsa

Ilmu mendokong Rukun Negara kita
Tekun gigih berusaha mencapai keunggulan
Demi Negara kami akan terus berjuang
Mencapai wawasan Negara (2X)

THE GONG THE BEST 2021 7

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

4.1.4 Pelan Bangunan Sekolah

THE GONG THE BEST 2021 8

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

THE GONG THE BEST 2021 9

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

Hala Tuju Sekolah

1.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

2.1.2 Visi, Misi , Matlamat dan Nilai Sekolah

Visi Sekolah

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi Sekolah

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk
Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi
Negara

Matlamat Sekolah

Menjadikan sekolah contoh dalam bidang pendidikan melalui
usaha-usaha peningkatan yang berterusan dalam bidang
pengurusan dan kepimpinan, akademik , kokurikulum dan
sahsiah.

Sentiasa unggul berada di tempat teratas.

Menjadikan sekolah kebanggaan warga sekolah , PIBG ,
PIBK dan masyarakat

Menerajui Kepimpinan Pendidikan

Berkualiti Menyediakan pemimpin

berwibawa dan berkalibar Cepat, tepat

dan kreatif dan berinovasi.

Sentiasa melakukan anjakan paradigma dengan melakukan
perubahan dan penambahbaikan.

THE GONG THE BEST 2021 10

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

Nilai Sekolah

Keutuhan (Integrity)
Prestasi Yang Bermutu
‘Esprit De Corps’
Perubahan Dan Penambahbaikan
Berinovasi

5.1.5 Objektif Sekolah

Bagi merealisasikan visi dan misi, kami warga SK Degong sangat komited dan
akan berusaha bersungguh-sungguh untuk :

i. Mewujudkan pentadbiran yang telus , cekap, kualiti dan menepati masa,
berintegriti serta mesra pelanggan.

ii. Memastikan kecemerlangan akademik untuk semua murid ke arah target
melepasi tahap minima dalam semua peringkat penilaian dan
pentaksiran.

iii. Memastikan murid berupaya bersaing pada peringkat global dengan
menguasai 6 ciri utama iaitu: kemahiran dwibahasa, kemahiran
memimpin, etika kerohanian, identiti nasional, pengetahuan dan
kemahiran berfikir.

iv. Melahir sahsiah terpuji dan membangunkan murid yang berakhlak mulia,
berketerampilan dan berdaya saing serta mempunyai jati diri imej terpuji .

v. Menjamin keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan warga sekolah dan
mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang kondusif, harmonis,
bersih, sihat, selamat, selesa dan ceria.

vi. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pengurusan
perkhidmatan utama untuk memenuhi kehendak pelanggan selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

vii. Membudayakan inovasi dan kreatif kepada warga sekolah bagi
menjadikan sekolah ini bertaraf dunia.

THE GONG THE BEST 2021 11

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

3.1.3 Piagam Pelanggan

Kami warga pendidikan SK Degong dengan penuh tekad dan
iltizam akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :

1. Memastikan semua murid sekolah ini mendapat pendidikan
bermutu s selaras dengan Falasafah Pendidikan Negara.
2. Mengagihkan tugas dan tanggungjawab guru dan kakitangan
secara adil demi kemajuan sekolah tanpa mengambil kira
kepentingan peribadi.
3. Memastikan semua keperluan murid dipenuhi sama ada
keperluan pembelajaran, kasih sayang fizikal dan intelek.
4. Menguruskan kewangan sekolah dengan keperluan yang
sesuai demi kemajuan pendidikan akademik, sukan dan
kesahsiahan.
5. Memberikan tumpuan yang lebih kepada murid-murid lemah
untuk mencapai prestasi yang baik dan seimbang di bidang
pelajaran.
6. Memperbaiki sistem penilaian dan pengesanan dalam
pembelajaran murid-murid.
7. Memastikan setiap murid berpeluang membaca dan
meminjam buku di pusat sumber sekolah.
8. Sedia menerima sebarang teguran atau pendapat dari
mana-mana pihak dalam meningkatkan kemajuan dalam sektor
pendidikan

4.1.4 Moto Sekolah

Maju Untuk Kejayaan

5.1.5 Slogan Sekolah

THE GONG THE BEST #pecahkanruyung

THE GONG THE BEST 2021 12

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
1. Takwim Persekolahan
6.1.6 Takwim Kementerian Pendidikan Malaysia

THE GONG THE BEST 2021 13

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

7.1.7 Cuti Perayaan

THE GONG THE BEST 2021 14

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

6.1.6 Hari Kelepasan Am dan Negeri Perak Tahun 2021

THE GONG THE BEST 2021 15

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

7.1.7 Hari Kelepasan Am dan Negeri Perak Tahun 2021

Peringatan :
1. Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan maka
hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian
adalah sememangnya hari kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi
hari kelepasan am.
2. Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah
merupakan Hari Kelepasan Am dan tidak akan diganti pada hari-hari yang lain.
THE GONG THE BEST 2021 16

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

8.1.8 Takwim Peperiksaan

Peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR):
.................................................................................................

Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Sesi 1
.............................................................................

Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Sesi 2
..............................................................................

Pengumuman Keputusan UPSR 2019 & Pelaporan PPSR:
......................................................................................................

Peperiksaan dan Ujian Dalaman

Jenis Peperiksaan / Ujian Tarikh Catatan

Ujian Awal Tahun Februari /Mac Semua murid
Peperiksaan Pertengahan Tahun Mei / Jun Semua murid
Peperiksaan Percubaan UPSR Julai Tahun 6
Peperiksaan Pra UPSR Ogos Tahun 6
Ujian Sijil Pendidikan Islam Tamat Sekolah Oktober Tahun 6
Rendah (SPITSR)
Peperiksaan Akhir Tahun Oktober / Nov Semua murid

THE GONG THE BEST 2021 17

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

2. Senarai Guru / Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)

9.1.9 Senarai Nama Guru Tahun Semasa

Bil Nama Guru Gred Opsyen No. Tel
1 Zulkifle bin Tuan Ismail 0124170407
Semasa (Major & Minor)

DG42 PJPK

2 Azmi bin Shafii DG44 Pend. Khas 01110825048

3 Azira bt Abdul Aziz DG48 Matematik 0124495854

4 Fadzilah bt Zakaria DG42 Peng. Melayu 0194735224

5 Ahmad Sabri bin Ibrahim DG44 Peng. Bah.Arab 0135004422

6 Zamlah Ruzi Bt Mohammed DG34 Peng. Melayu 0174480813

Yusof 01114743397
0195761869
7 Faidhur Rahman bin Abdul DG44 Peng. Islam
Kader DG38 Matematik

8 Faridah bt. Rahmat

9 Nor Aznani bt Abdul Khalip DG42 Peng. Melayu 0122410421
DG44 Sains 01155071576
10 Marinie bt. Jalaluddin@ Mohd DG42 Pend. BM SR 0175264979
Rasid

11 Noor Hayati bt Abdul Kadir

12 Rashidatul Maiza bt Yussuf DG32 Peng. Melayu 0104616118

13 Rosazlina bt Mohd Raslan DG42 Peng. Inggeris 01131848431

14 Zaifanu bt Zainal Abidin DG44 Mate/ Peng Ing. 0164265246

15 Nor Asikin bt Arbain DG42 Peng. Islam 0195487166

16 Mashriyah bt Shahabudin DG44 Bahasa Arab 0109088167

17 Siti Zailaini bt Mohd Zain DG44 Peng. Islam 0198803215

18 Nizawati bt Jamingan DG44 Pend. BM SR 0175869907
0125082091
19 Naizatul Akmalia bt Alimin DG44 Pend. 0105945631
Prasekolah

20 Mohd. Yusri bin Mohd. Shod DG41 PJK

1.4.2 Senarai Nama AKP Tahun Semasa

Bil Nama Jawatan No. Tel
1 Syamsidar bt Md. Ali , N19 0132892904
2 Nurul Maizura bt Asrani, N19 Pem.Tadbir /PO 0105448485
3 Yunus bin Abdul Latiff, N11
Pem.Peng. Murid

Pembantu Am
Pejabat

1.4.3 Rumusan / Statistik PerAjanwaalitsains Guru

THE GONG THE BEST 2021 18

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

Guru Lelaki Perempuan Jumlah

Luar Norma 3 47

Dalam Norma 3 10 13

Jumlah 6 14 20

(sila tambah ruang mengikut keperluan)

Analisis Guru Mengikut Opsyen Jumlah
Bil Opsyen 6
1 Pengajian Melayu / Bahasa Melayu / Pend Khas 1
2 Pengajian Inggeris 2
3 Matematik 1
4 Sains 4
5 Pengajian Islam / Pend. Islam 2
6 Pengajian Bahasa Arab 1
7 Matematik + Pengajian Inggeris 1
8 Prasekolah 2
9 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 20

Jumlah

Analisis Statistik Kumpulan Perkhidmatan

* B = Bumi * C = Cina * I = India * LL = Lain-lain

Nota :

Kumpulan Perkhidmatan

Pengurusan Pengurusan dan Kumpulan Lain-Lain
Tertinggi Profesional Pelaksana B C I LL

B C I LL B C I LL B C I LL

4 16 3

• PengurusaPengurusa1n Tertinggi : PGB, PK, GKMP
• Pengurusan dan Profesional : Guru Penolong
• Kumpulan Pelaksana : AKP

[Grab your reader’s attention with a
great quote from the document or use
this space to emphasize a key point.
To place this text box anywhere on
the page, just drag it.]

THE GONG THE BEST 2021 19

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
THE GONG THE BEST 2021 20

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

TAKWIM SEKOLAH TAHUN 2021
SK DEGONG

JANUARI 2021

MINGG TARIK HARI AKTIVITI TINDAKAN
U H
1 JUMAA
1 T
2 2
SABTU

3 AHAD

4 ISNIN

5 SELAS
A

6 RABU

7 KHAMI
S

8 JUMAA
T

9 SABTU

10 AHAD

11 ISNIN

12 SELAS Mesyuarat Pengurusan Bil 1/2021
A Mesyuarat HEM & KOKO Bil 1/2021

13 RABU Penjualan Buku

14 KHAMI Penjualan Buku
S
Gotong Royong
15 JUMAA
T

16 SABTU

17 AHAD

18 ISNIN Pendaftaran Tahun 1

19 SELAS
A

Hari Pertama Persekolahan /

Pendaftaran Prasekolah

20 RABU RMT bermula bagi Tahun 2-6

Program Guru Penyayang bermula

Pemulangan buku teks sekolah sesi 2020

21 KHAMI Mesyuarat Kurikulum Bil 1/ 2021 Semua Guru
S

22 JUMAA
T

23 SABTU

24 AHAD Semua Guru
Mesyuarat Panitia 1 Bermula SU SPBT dan
Guru Kelas
25 ISNIN Pemberian Buku Teks sesi 2021 SU PSSM

Program Susu Sekolah Malaysia 2020

THE GONG THE BEST 2021 21

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

26 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S) Semua Guru
A SU dan AJK

27 RABU Mesyuarat Disipin dan Badan Pengawas SU
APDM/ekehadiran
28 KHAMI CUTI HARI THAIPUSAM dan guru kelas
S

29 JUMAA Kemaskini kehadiran bulanan murid dalam
T APDM
Pertandingan Kelas Terbersih

30 SABTU

31 AHAD

MINGG TARIK HARI FEBRUARI 2021 TINDAKAN
U H ISNIN AKTIVITI SU dan AJK
3 SELASA Pengawas
1 Watikah Lantikan Pengawas Sekolah, PSS, Sekolah, PSS
4 Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah. Semua Guru
2 RMT tahun 1 bermula
5 Laporan Kendiri Kantin Semua Guru

AKTIVITI KOKO (1M 1S) SU Disiplin
SU 3K
3 RABU SU KOKO
SU SUKAN
4 KHAMIS Pembugaran TS25 Sekolah 1
Pembugaran PBD Semua Guru
Semua Guru
5 JUMAA Semua Guru
T J,kuasa
Kecemerlangan
6 SABTU SU Pengawas,SU
BK
7 AHAD

8 ISNIN Program Jom Ke Sekolah

9 SELASA AKTIVITI KOKO (1M 1S)
Mesyuarat JK Induk KOKO kali Pertama

10 RABU CUTI PERAYAAN KPM

11 KHAMI CUTI PERAYAAN KPM
S TAHUN BARU CINA

12 JUMAA
T

13 SABTU TAHUN BARU CINA

14 AHAD

15 ISNIN Semakan Bahan-bahan perekodan PBD

16 SELASA Mesyuarat Kewangan 4 (2020)/
AKTIVITI KOKO (1M 1S)

17 RABU AKTIVITI KOKO( PERSATUAN/ KELAB)

18 KHAMIS Mesyuarat MSAS 1

19 JUMAA Kursus Kepimpinan dan Jatidiri Pengawas
T

20 SABTU

21 AHAD

THE GONG THE BEST 2021 22

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

22 ISNIN

23 SELASA AKTIVITI KOKO (1M 1S) Semua Guru

24 RABU AKTIVITI KOKO ( UNT BERUNIFORM) Semua Guru

6 25 KHAMIS Taklimat dan Pembugaran SKPMg2 1 Semua Guru

Kemaskini kehadiran bulanan murid dalam

26 JUMAA APDM SU
T Pemeriksaan Buku Teks APDM/ekehadiran
Pertandingan Kelas Terbersih dan guru kelas

Program Intervensi Kehadiran

27 SABTU

28 AHAD

MINGG TARIK HARI MAC 2021 TINDAKAN
U H AKTIVITI Semua guru
7 1 ISNIN Semua Guru
SELASA Pencerapan PDP 1 Semua Guru
8 2 Semakan Buku Latihan 1
AKTIVITI KOKO (1M 1S) SU Guru
9 Penyayang
3 RABU AKTIVITI KOKO ( PERSATUAN/ KELAB)
Semua Guru
4 KHAMIS Semua Guru
Semua Guru
5 JUMAA Ziarah Cakna Kali Pertama Semua guru
T
Semua Guru
6 SABTU Semua Guru

7 AHAD SU 3K
8 ISNIN Penghantaran Keberhasilan PBPPP 1

9 SELASA AKTIVITI KOKO (1M 1S)

10 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM)

11 KHAMIS Taklimat PBPPP

12 JUMAA
T

13 SABTU

14 AHAD
15 ISNIN Minggu Bimbingan PBD 1

16 SELASA AKTIVITI KOKO (1M 1S)

17 RABU AKTIVITI KOKO (PERSATUAN /KELAB )

18 KHAMIS

19 JUMAA Latihan Kebakaran Kali Pertama
T

20 SABTU

21 AHAD

THE GONG THE BEST 2021 23

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

22 ISNIN Ujian Pengesanan 1, 2021

23 SELASA Ujian Pengesanan 1, Semua Guru
AKTIVITI KOKO (1M 1S) Semua Guru

24 RABU Ujian Pengesanan 1,
AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM)
10
25 KHAMIS Ujian Pengesanan 1, 2021

Kemaskini kehadiran bulanan murid dalam SU
APDM/ekehadiran
26 JUMAA APDM
T Pertandingan Kelas Terbersih dan guru kelas

Intervensi Kehadiran

27 SABTU

28 AHAD

29 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

30 SELASA

31 RABU

MINGG TARIK HARI APRIL 2021 TINDAKAN
U H AKTIVITI
1 Semua Guru
11 2 KHAMI Semua Guru
3 S
12 4 Semua Guru
5 JUMAA Semua Guru
6 T
7
8 SABTU
9
10 AHAD Pencerapan dan Semakan PBD 1
11 Spot Check murid
ISNIN
12 AKTIVITI KOKO (1M 1S)
13 SELAS
14 A AKTIVITI KOKO (PERSATUAN /KELAB)
15 Mesyuarat Pengurusan 2
16 RABU Mesyuarat Kewangan 1, 2021
17 KHAMI
18
S
JUMAA

T

SABTU

AHAD

ISNIN CUTI AWAL RAMADAN

SELAS AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM)
A Mesyuarat Kurikulum 2, 2021

RABU

KHAMI
S

JUMAA
T

SABTU

AHAD

THE GONG THE BEST 2021 24

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

19 ISNIN Mesyuarat Panitia 2 Bermula

20 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S) Semua Guru
A

13 21 RABU AKTIVITI KOKO (PERSATUAN /KELAB) Semua Guru
SU HEM
22 KHAMI Mesyuarat JK HEM Kali ke 2
S

23 JUMAA
T

24 SABTU

25 AHAD

26 ISNIN

27 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S) Semua Guru
A Semua Guru

28 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM) SU
APDM/ekehadiran
14 29 KHAMI dan guru kelas
S

Kemaskini kehadiran bulanan murid dalam

30 JUMAA APDM
T Pertandingan Kelas Terbersih

Intervensi Kehadiran

MINGG TARIK HARI MEI 2021 TINDAKAN
U H SABTU AKTIVITI
15 Semua Guru
1 HARI PEKERJA Semua Guru
16
2 AHAD

3 ISNIN

4 SELASA AKTIVITI KOKO (1M 1S)

5 RABU AKTIVITI KOKO (PERSATUAN /KELAB)

6 KHAMIS Pembugaran TS25 Sekolah 2

7 JUMAA
T

8 SABTU

9 AHAD

10 ISNIN

11 SELAS CUTI PERAYAAN KPM
A

12 RABU CUTI PERAYAAN KPM

13 KHAMI CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
S HARI RAYA AIDILFITRI

14 JUMAA
T

15 SABTU

16 AHAD

THE GONG THE BEST 2021 25

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

17 ISNIN

18 SELASA AKTIVITI KOKO (1M 1S) Semua Guru
Semua Guru
17 19 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM)

20 KHAMIS

21 JUMAA
T

22 SABTU

23 AHAD
24 ISNIN Peperiksaan Pertengahan Tahun
25 SELASA Peperiksaan Pertengahan Tahun

26 RABU CUTI HARI WESAK

18 27 KHAMIS Peperiksaan Pertengahan Tahun

Peperiksaan Pertengahan Tahun

28 JUMAA Kemaskini kehadiran bulanan murid dalam SU
T APDM APDM/ekehadiran
Pertandingan Kelas Terbersih
dan guru kelas

Intervensi Kehadiran

29 SABTU

30 AHAD

31 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGG TARIK HARI JUN 2021 TINDAKAN
U H AKTIVITI
1 SELAS
2 A
3
RABU
4
5 KHAMI
6 S
7
JUMAA
8 T
9
10 SABTU

11 AHAD HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA
12 YANG DI-PERTUAN AGONG
13 ISNIN

SELAS
A

RABU

KHAMI
S

JUMAA
T

SABTU

AHAD

THE GONG THE BEST 2021 26

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

14 ISNIN Pencerapan PDPC 2
Semakan Buku Latihan 2

15 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S) Semua Guru
A

19 16 RABU AKTIVITI KOKO (PERSATUAN / KELAB) Semua Guru

17 KHAMI Mesyuarat MSAS 2
S

18 JUMAA Ziarah Cakna Kali Ke 2 SU Guru
T Penyayang

19 SABTU

20 AHAD

21 ISNIN Minggu Pelarasan PBD sekolah 1

22 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S)
A

20 23 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM)

24 KHAMI Taklimat dan Pembugaran SKPMg2 2
S

25 JUMAA Gotong royong bersihkan kawasan sekolah SU 3K
T

26 SABTU

27 AHAD

28 ISNIN

21 29 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S) Semua Guru
A Semua Guru

30 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM)

MINGG TARIK HARI JULAI 2021 TINDAKAN
U H AKTIVITI
21 1 KHAMIS SU HEM/SU
JUMAA Displin
22 2
T Semua Guru
3 SABTU Semua Guru

4 AHAD

5 ISNIN Minggu Bimbingan PBD 2
Spot Check murid

6 SELASA AKTIVITI KOKO (1M 1S)

7 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM)

8 KHAMIS

9 JUMAA
T

10 SABTU

11 AHAD

THE GONG THE BEST 2021 27

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

12 ISNIN

13 SELASA AKTIVITI KOKO (1M 1S) Semua Guru

23 14 RABU AKTIVITI KOKO (PERSATUAN/KELAB) Semua Guru

15 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan 3
Mesyuarat Kewangan 2, 2021

16 JUMAA
T

17 SABTU

18 AHAD

19 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
HARI RAYA AIDILADHA
20 SELAS
A

21 RABU

22 KHAMIS

23 JUMAA
T

24 SABTU

25 AHAD

26 ISNIN

27 SELASA AKTIVITI KOKO (1M 1S) Semua Guru

28 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM) Semua Guru
24
SU
29 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum 3 APDM/ekehadiran

Kemaskini kehadiran bulanan murid dalam dan guru kelas

30 JUMAA APDM
T Pertandingan Kelas Terbersih

Intervensi Kehadiran

31 SABTU

MINGG TARIK HARI OGOS 2021 TINDAKAN
U H AKTIVITI
1 Semua Panitia
25 2 AHAD Semua Guru
3 Semua Guru
ISNIN Mesyuarat Panitia 3
4 SU HEM
SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S) SU KOKO
5 A AKTIVITI KOKO (PERSATUAN /KELAB)

6 RABU Mesyuarat Induk JK HEM Kali ke 3
7 MESYUARAT INDUK JK KOKO KALI 3
8 KHAMI
S

JUMAA
T

SABTU

AHAD

THE GONG THE BEST 2021 28

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

9 ISNIN MAJLIS PELANCARAN BULAN SU SAMBUTAN
KEBANGSAAN
10 SELAS
A AWAL MUHARAM

26 11 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM) Semua Guru

12 KHAMI
S

13 JUMAA
T

14 SABTU

15 AHAD

16 ISNIN Pencerapan dan Semakan PBD 2

17 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S)/ PAJSK/SEGAK Semua Guru
A Semua Guru

27 18 RABU AKTIVITI KOKO (PERSATUAN/KELAB) SU BK

19 KHAMI
S

20 JUMAA Kursus Motivasi Tahap 2
T

21 SABTU

22 AHAD

23 ISNIN

24 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S)/ PAJSK/SEGAK Semua Guru
A Semua Guru

28 25 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM) SU 3K

26 KHAMI
S

27 JUMAA Latihan Kebakaran Kali ke 2
T

28 SABTU

29 AHAD

30 ISNIN Kemaskini kehadiran bulanan murid dalam SU
APDM APDM/ekehadiran
29
Pertandingan Kelas Terbersih dan guru kelas
Intervensi Kehadiran

31 SELAS CUTI HARI KEBANGSAAN
A

MINGG TARIK HARI SEPTEMBER 2021 TINDAKAN
U H AKTIVITI Semua Guru
1
29 RABU AKTIVITI KOKO (PERSATUAN/KELAB)
2
KHAMI
3 S

4 JUMAA
5 T

SABTU

AHAD

THE GONG THE BEST 2021 29

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

6 ISNIN Ujian Percubaan UPSR

7 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S)PAJSK / SEGAK Semua Guru
A Semua Guru

30 8 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM)

9 KHAMI Ujian Percubaan UPSR
S

10 JUMAA
T

11 SABTU

12 AHAD

13 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
CUTI HARI MALAYSIA
14 SELAS
A

15 RABU

16 KHAMI
S

17 JUMAA
T

18 SABTU

19 AHAD

20 ISNIN

21 SELAS MAJLIS PENUTUP BULAN KEBANGSAAN Semua Guru
A Semua Guru

31 22 RABU AKTIVITI KOKO (PERSATUAN/KELAB) SU Guru
Penyayang
23 KHAMI Taklimat dan Pembugaran SKPMg2 3
S

24 JUMAA Ziarah Cakna Kali ke 3
T

25 SABTU

26 AHAD

27 ISNIN

28 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S)/PAJSK/SEGAK Semua Guru
A

32 29 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM) Semua Guru

30 KHAMI Kemaskini kehadiran bulanan murid dalam SU
S APDM APDM/ekehadiran

Pertandingan Kelas Terbersih dan guru kelas
Intervensi Kehadiran

MINGG TARIK HARI OKTOBER 2021 TINDAKAN
U H JUMAA AKTIVITI SU 3K
1
32 T Gotong Royong bersihkan kawasan sekolah
2 SABTU

3 AHAD

THE GONG THE BEST 2021 30

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

4 ISNIN Semakan Keberhasilan 2

5 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S)/ HARI SUKAN Semua Guru
A NEGARA Semua Guru

33 6 RABU AKTIVITI KOKO (PERSATUAN/ KELAB)

7 KHAMI Mesyuarat MSAS 3
S

8 JUMAA
T

9 SABTU

10 AHAD

11 ISNIN Pencerapan dan Semakan PBD 3

12 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S)/ PAJSK/SEGAK Semua Guru
A Semua Guru

34 13 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM)

14 KHAMI
S

15 JUMAA
T

16 SABTU

17 AHAD

18 ISNIN

19 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S)/PAJSK/SEGAK Semua Guru
A Semua Guru

35 20 RABU AKTIVITI KOKO (PERSATUAN / KELAB) SU KOKO
SU PPDa
21 KHAMI MESYUARAT KOKO KALI KE-3
S Ceramah Anti Dadah

22 JUMAA
T

23 SABTU

24 AHAD

25 ISNIN Minggu Bimbingan PBD 3

26 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S)/PAJSK/SEGAK Semua Guru
A

27 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM) Semua Guru

36 28 KHAMI
S

29 JUMAA Kemaskini kehadiran bulanan murid dalam SU
T APDM APDM/ekehadiran

Pertandingan Kelas Terbersih dan guru kelas
Intervensi Kehadiran

30 SABTU

31 AHAD

THE GONG THE BEST 2021 31

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

MINGG TARIK HARI NOVEMBER 2021 TINDAKAN
U H AKTIVITI Semua Guru
1
37 2 ISNIN AKTIVITI KOKO (1M 1S) PAJSK/SEGAK
3 CUTI PERAYAAN KPM
4 SELAS CUTI HARI DEEPAVALI
A
5
RABU
6
KHAMI
S

JUMAA
T

SABTU

7 AHAD

8 ISNIN

9 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S)/PAJSK/SEGAK Semua Guru
A

38 10 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM/ AKTIVITI Semua Guru
PERKHEMAHAN)

11 KHAMI Mesyuarat Pengurusan 4
S Mesyuarat Kewangan 3, 2020

12 JUMAA
T

13 SABTU

14 AHAD

15 ISNIN Minggu Pelarasan PBD sekolah 2

16 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S) PAJSK/SEGAK Semua Guru
A
SU/Semua
39 17 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM/ Guru
PERKHEMAHAN)

18 KHAMI Mesyuarat Kurikulum 4
S

19 JUMAA
T

20 SABTU

21 AHAD

22 ISNIN Mesyuarat Panitia 4

23 SELAS AKTIVITI KOKO (1M 1S) KARNIVAL KOKO Semua Guru
A
SU/Semua
40 24 RABU AKTIVITI KOKO (UNIT BERUNIFORM/ Guru
PERKHEMAHAN)
SU HEM
25 KHAMI Mesyuarat JK HEM Kali ke 4
SU Guru
S MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE 4 Penyayang

26 JUMAA Ziarah Cakna Kali ke 4
T

27 SABTU

28 AHAD Pemulangan Buku Teks 2021
41 29 ISNIN Pendaftaran Murid ke tingkatan 1 2022

THE GONG THE BEST 2021 32

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

30 SELAS Kemaskini kehadiran bulanan murid dalam APDM SU dan guru
A kelas

MINGG TARIK HARI DISEMBER 2021 TINDAKAN
U H AKTIVITI SU /Semua
41 1
2 RABU KARNIVAL KOKO/ ANUGERAH KOKO Guru
42 3 Pemberian Buku Teks 2022
4 KHAMI Semua Guru
5 S SU/ Semua
6
7 JUMAA Guru
8 T SU dan guru
9
10 SABTU kelas
11
12 AHAD
13
14 ISNIN AKTIVITI KOKO (1M 1S)/ PAJSK/SEGAK
15
16 SELAS KUTIPAN DATA DAN LAPORAN AKHIR TAHUN
17 A AKTIVITI KOKURIKULUM 2021
18
19 RABU Hari Anugerah Kecemerlangan 2021
20
21 KHAMI Kemaskini kehadiran bulanan murid dalam APDM
22 S
23
24 JUMAA
25 T
26
27 SABTU
28
AHAD

ISNIN

SELAS
A

RABU

KHAMI
S

JUMAA
T

SABTU

AHAD

ISNIN CUTI HARI KRISMAS

SELAS
A

RABU

KHAMI
S

JUMAA
T

SABTU

AHAD

ISNIN

SELAS
A

THE GONG THE BEST 2021 33

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

29 RABU

30 KHAMI
S

31 JUMAA
T

THE GONG THE BEST 2021 34

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
THE GONG THE BEST 2021 35

BAB 2 PENGURUSAN ORGANISASI Buku Pandu

2021 SK

CARTA INDUK ORGA

PENGERUSI: EN
(GU

EN AHMAD SABRI B PN AZIRA BT ABDUL AZIZ TN HJ AZ
IBRAHIM (PK HAL EHWAL MURID) (PK PE

GURU BIMBINGAN

PENGURUSAN BANTUAN SKPMg2 JADUAL WA
HEM SPBT KEWANGAN PEMULIHA

Data Hem KWAPM ASET PBD (FORMA
Pengurusan Murid RMT LADAP PBD (SUMA
Pengurusan Tahun 6 EMK PEMBANGUNAN PSS DAN SS
Aduan Pelanggan BILIK KHAS
BKAP1M DATA BBM
Perayaan Kebajikan APRESIASI NILAM
Transisi Orientasi PERMUAFAKATAN BILIK APD
3K
PEMBANGUNAN Bangunan/ Kelas/ PPSR (TAHU
MODAL INSAN
Perabot PRASEKOL
DISIPLIN Latihan Kebakaran
Pengawas Sekolah
Persekitaran &
Pengawas PSS Tandas
SSDM
Kesihatan
Perhimpunan Pagi Kantin
Aktiviti Pagi PPDa

UBDK KEDAI BUKU
PRS/ Sekolah

Penyayang
Kerjaya

Psikometrik

uan Dan Takwim Persekolahan

DEGONG

ANISASI SEKOLAH

ZULKIFLE B TUAN ISMAIL PIBG
URU BESAR)

ZMI B HJ SHAFFII PN FADZILAH BT ZAKARIA
ENTADBIRAN) (PK KOKURIKULUM)

AKTU PANITIA MATA PERTUBUHAN PERMAINAN DAN
AN PELAJARAN BADAN SUKAN
ATIF) Bahasa Melayu
ATIF) BERUNIFORM Bola Sepak
SQS Bahasa Inggeris Pengakap Sepak Takraw
Matematik
D Sains Persatuan Puteri Catur
UN 6) Islam Bola Baling
Pendidikan Islam TKRS Olahraga & Merentas
LAH Sejarah
MSSD Desa
Pendidikan Muzik Balapan & Padang
Pendidikan Seni PERSATUAN DAN
Sepak Takraw KELAB
Visual Bola Sepak
Pend. Jasmani Memanah Bahasa Melayu
Bola Baling Bahasa Inggeris
Kesihatan Catur Agama Islam &
TMK
RBT Bahasa Arab
Sains & Matematik
Bahasa Arab
Persatuan Alam
Sekitar

THE GONG THE BEST 2021 19

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

2.1 Dasar Pengoperasian

Berikut adalah sebahagian daripada garis panduan untuk rujukan :

BIL KETETAPAN PEKELILING

1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Penilaian Bersepadu Pegawai Garis Panduan Pengurusan Sumber
Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Manusia KPM Prosedur Operasi
kepada guru-guru Standard (SOP)
Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy)
Penyediaan dan penilaian Sasaran bagi Pegawai yang Berprestasi Rendah
Kerja Tahunan (SKT) AKP dan dalam Perkhidmatan Awam
Juruteknik (Pekeliling Perkhidmatan Bil.7/2015)
Melaksanakan Latihan Dalam Surat Pelaksanaan Penilaian Komponen
Perkhidmatan (LADAP) sekurang- Keberhasilan PBPPP KPM 2016
kurangnya 7 hari setahun (KP(BPPK) 112/40 Jld 2(5))
Pelaksanaan Penilaian Bersepadu
Pengurusan Cuti PBPPP Menggantikan Penilaian Prestasi
sedia ada di KPM
Pengisytiharan harta (KPM-500-5/5/1 Jld 6(19))
Pemantapan Pengurusan Sistem
Menguruskan kes-kes Tatatertib Penilaian Prestasi Pegawai Perkhimatan
(jika ada) Awam (SPP 2/2009)
Menguruskan perkara-perkara lain Sistem Penilaian Prestasi Pegawai
berkaitan perkhidmatan (seperti Perkhidmatan Awam di Bawah Saraan
pencen, cuti belajar, perubahan Baru Perkhidmatan Awam (SPP 8/2011)
gaji)
Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor
Awam
(Pekeliling Perkhidmatan Bil.6/2005)

Kemudahan Cuti Kuarantin (Pekeliling
Perkhidmatan Bil.11/2016)
Cuti Rehat Khas bagi Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan daripada 7 hari
kepada 10 hari
(Pekeliling Perkhidmatan Bil.8/2017)
Kemudahan Cuti Umrah Tanpa Rekod
untuk Pegawai Perkhidmatan Awam
Persekutuan yang Beragama Islam
(Pekeliling Perkhidmatan Bil.3/2017)
Pemilikan dan Pengisytiharan Harta oleh
Pegawai Awam
(Pekeliling Perkhidmatan Bil.3/2002)
Perintah Am Bab D
(kelakuan dan tatatertib)
Perlembagaan Persekutuan, Peraturan-
Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Panduan Urusan Persaraan dan Pencen
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.4/2003

Kebajikan guru dan kakitangan

THE GONG THE BEST 2021 20

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

BIL KETETAPAN PEKELILING

2 PENGURUSAN ASET

Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Laporan Tahunan Harta Modal dan Semua Pekeliling Perbendaharaan
Aset Bernilai Rendah (Kew.PA8) berkaitan dengan
Laporan Kedudukan Stok Arahan Perbendaharaan Am 1.1
(Kew.PS13)
Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Pekeliling Perolehan Bil.1/2009
Modal dan Aset Bernilai Rendah
(Kew.PA12) Pekeliling Perbendaharaan Bil.5/2009
Laporan Pemeriksaan /
Verifikasi Stor (Kew.PS14) Pekeliling Perolehan dan Pengurusan
Laporan Tahunan Penyelenggaraan Aset Bil.3/2009
Harta Modal dan Aset Bernilai
Rendah KEW.PA14(B)

Laporan Tahunan Keseluruhan
Pengurusan Stor (KEW.PS-15)
Laporan Tahunan Pelupusan Aset
Alih LGM KEW.PA-20

Laporan Tahunan Verifikasi Stor
(KEW.PS-16)
Laporan Tahunan Kehilangan dan
Hapus Kira / Tindakan Surcaj /
Tatatertib Bagi Aset Alih LGM
KEW.PA-32

Laporan Tahunan Pelupusan Stok
(KEW.PS-20)

Laporan Tahunan Kehilangan dan
Hapus Kira Stok (KEW.PS-22)

3 PENGURUSAN KEWANGAN * Rujukan: sila lihat lampiran

Menyediakan anggaran Pekeliling Perbendaharaan Bil.10/2008
perbelanjaan tahunan Pekeliling Perbendaharaan Bil.5/2007
Mengawal Terimaan, Bayaran Pekeliling Baru Panjar Bil.2/2002
dan Menyimpan Wang Awam

Membayar bil dalam tempoh 14 hari
dengan sokongan butiran dan
dokumen lengkap yang mengikut
prosedur

Menyelesaikan pembayaran bil di
bawah AP 58(a) dan AP 59
Mengurus dan
menyelenggarakan akaun

Mengemukakan Laporan
Perbelanjaan Suku Tahun yang
dikehendaki oleh Perbendaharaan
Malaysia dikemukakan dalam
tempoh yang ditetapkan

Mengemukakan Laporan Kelewatan
Bayaran Bil kepada
Perbendaharaan secara bulanan

THE GONG THE BEST 2021 21

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

BIL KETETAPAN PEKELILING

Menyelenggara buku vot mengikut
Tatacara Penyelenggaraan
Buku Vot
Mengesahkan penyata
perbelanjaan bulanan dan tahunan

Menguruskan Panjar Wang Runcit

Menguruskan tatacara Perolehan
Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja
Menguruskan perolehan mengikut
prosedur yang berkuat kuasa tanpa
dipecah kecil (untuk mengelak
daripada pengurusan sebut harga
atau tender)
Menguruskan Audit, Kehilangan
dan Hapus kira

4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

Menguruskan bahan-bahan guru

Menguruskan bahan-bahan PdPc Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2011
Pelaksanaan dasar MBMMBI
Menguruskan Bahan-bahan
peperiksaan (termasuk kertas ujian/ Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2000
peperiksaan)
Menguruskan bahan (cetak dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2008
bukan cetak) dan alatan
(contoh: di Pusat Sumber Sekolah,
Bilik Akses, Makmal, Bilik Guru,
Kelas dan lain-lain)

5 IKLIM

Pemantauan dan tindak susul Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2008
terhadap pematuhan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1997
Kontrak Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2003

Menyediakan sekolah yang
berinformasi, mempunyai ciri-ciri
fizikal yang menarik, bersih, aman
dan teratur

3K Buku Panduan 3K KPM

Pemantauan Kantin / Buku Panduan Pengurusan Kantin
Dewan Makan / Asrama Sekolah
Buku Panduan Pengurusan Asrama
Penghargaan kepada guru dan Sekolah
murid
Garis Panduan Pemberian Anugerah
Perkhidmatan Cemerlang
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.2/2002

6 PENGURUSAN PERPADUAN

RIMUP Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2005

Rancangan Integrasi Murid-murid untuk
Perpaduan (RIMUP)

THE GONG THE BEST 2021 22

BIL KETETAPAN Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK 2021 SK DEGONG

Pengurusan PIBG PEKELILING

PIBK Batasan Kuasa Persatuan Ibu bapa dan
Hari Pendaftaran Guru (PIBG) di Sekolah
Hari Penetapan Target (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2001)
Mesyuarat Agung PIBG Perlembagaan Persatuan Ibu bapa Guru
Hari Pelaporan / Hari Komunikasi (PIBG)
Hari Sukan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2014)
Hari Anugerah Kecemerlangan
Kertas Konsep PIBK oleh BPSH
Menguruskan jalinan dan jaringan
Kutipan Yuran PIBG
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1989

Perlembagaan PIBG Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil.4/2004

Batasan Kuasa PIBG di Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2001

THE GONG THE BEST 2021 23

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

2.2 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)

Pengerusi En. Zulkifle bin Tuan Ismail

Setiausaha (Peg. Aset) Tn. Hj. Azmi bin Hj Shafii (Lantikan KPM)

Pegawai Pemeriksa Harta 1.En Mohd Yusri Bin Mohd Shod

Modal dan Inventori 2.

Pegawai Pelupusan Aset 1.En Ahmad Sabri B Ibrahim
2.

Pegawai Penerima Aset 1.Pn Syamsidar Bt Md Ali
2.

Pengurusan Aset dan Stor 1.Pn Azira Bt Abdul Aziz
2.Pn Fadzilah Bt Zakaria
3.Pn. Nizawati bt Jamian
4.En Yunus B Abdul Latif

Senarai Tugas :

▪ Menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah

▪ Menggunakan harta modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur
▪ Menyelenggara harta modal dan infrastruktur

▪ Mengambil tindakan terhadap hasil

▪ Pemeriksaan harta modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur

▪ Merekodkan perolehan, penggunaan dan penyelenggaraan

▪ Menguruskan aset alih kerajaan (penerimaan, pendaftaran, pemeriksaan,
penyelenggaraan, pelupusan dan hapuskira)

▪ Mengawal selia pengurusan stor
▪ Menyediakan Laporan Tahunan Aset Alih Kerajaan

▪ Menyediakan Laporan Tahunan Verifikasi Stor

Kekerapan mesyuarat:
Suku Tahun Pertama : April - Mei
Suku Tahun Kedua : Julai - Ogos
Suku Tahun Ketiga : Oktober - November
Suku Tahun Keempat : Januari - Februari (tahun berikutnya)

Agenda Mesyuarat JKPAK

1. Ucapan Pengerusi
2. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat
3. Perkara-perkara Berbangkit

THE GONG THE BEST 2021 24

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
4. Laporan Peruntukan bagi Perolehan Aset

5. Kedudukan semasa Aset Alih Kerajaan

6. Laporan pemeriksaan aset alih yang melaporkan pelantikan Pegawai Pemeriksa,
jadual pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan

7. Laporan kedudukan stok suku tahun dan tahunan

8. Laporan pemeriksaan dan verifikasi stok meliputi pelantikan Pegawai Pemeriksa,
jadual pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan

9. Kedudukan aset hidup haiwan, ikan dan tumbuhan (jika berkaitan)

10. Laporan pemeriksaan aset hidup meliputi pelantikan Pegawai Pemeriksa, jadual
pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan (jika berkaitan)

11. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor kerajaan

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)
*berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil.10/2008

Pengerusi En. Zulkifle bin Tuan Ismail

Timbalan Pengerusi Tn. Hj Azmi bin Hj Shafii

Naib Pengerusi 1 Pn. Azira bt Abdul aziz

Naib Pengerusi 2 Pn Fadzilah bt Zakaria

Setiausaha Pn. Syamsidar bt Md Ali

Ahli Jawatankuasa KP Bahasa Melayu
Senarai Tugas : KP Bahasa Inggeris

▪ Menyediakan anggaran perbelanjaan

▪ Melaksanakan perbelanjaan

▪ Melaksanakan pemantauan perbelanjaan
▪ Mengambil tindakan susulan

▪ Pengurusan Bajet

▪ Pengurusan Perakaunan

▪ Pengurusan Perolehan

▪ Pengurusan Aset dan Stor
▪ Prestasi Perbelanjaan Peruntukan kerajaan
▪ Pemeriksaan mengejut dua (2) kali setahun

Kekerapan Mesyuarat:
JPKA hendaklah mengadakan mesyuarat setiap tiga (3) bulan sekali.

THE GONG THE BEST 2021 25

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

Penyediaan Laporan Suku Tahun:

Laporan Suku Tahun hendaklah dihantar ke PPD dan JPN mengikut tarikh
(selewat-lewatnya) seperti yang berikut:

Suku Tahun Pertama : 15 Mei
Suku Tahun Kedua : 15 Ogos
Suku Tahun Ketiga : 15 November
Suku Tahun Keempat : 1 Mac (tahun yang berikutnya)

Perkara-perkara penting

Pengerusi Mesyuarat sahaja YANG DIBENARKAN untuk menandatangani Laporan
JPKA.

JAWATANKUASA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pengerusi En. Zulkifle bin Tuan Ismail

Naib Pengerusi 1 Tn. Hj Azmi bin Hj Shafii

Naib Pengerusi 2 Pn. Azira bt Abdul aziz

Naib Pengerusi 3 Pn Fadzilah bt Zakaria

Setiausaha Setiausaha LADAP

Anggota Jawatankuasa

Senarai Tugas :
▪ Merancang program pembangunan profesionalisme
▪ Melaksanakan program pembangunan profesionalisme
▪ Menilai keberkesanan program
▪ Mengambil tindakan susulan
▪ Merancang dan menetapkan bilangan latihan dalam perkhidmatan untuk guru dan staf

sokongan
▪ Mengemas kini data latihan dalam perkhidmatan (e-SPLG)
▪ Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun
▪ Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa

THE GONG THE BEST 2021 26

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

JAWATANKUASA SUMBER PENDIDIKAN

Pengerusi En. Zulkifle bin Tuan Ismail

Naib Pengerusi 1 Tn. Hj Azmi bin Hj Shafii

Naib Pengerusi 2 Pn. Azira bt Abdul aziz

Naib Pengerusi 3 Pn Fadzilah bt Zakaria

Guru Penyelaras Media Pn Nor Aznani bt Abdul Khalip

Penyelaras NILAM Pn Nor Aznani bt Abdul Khalip
Pn Nor Aznani bt Abdul Khalip
Guru Perpustakaan / -
Media
Guru Penyelaras Bestari /
ICT

AJK

Makmal Komputer / ICT Pn. Marinie bt Jalaluddin @ Mohd Rasid

Bilik APD Pn. Mashriyah bt Shahabudin

Bilik Gerakan Pn. Syamsidar bt Md Ali

Musolla / Bilik JQaf Pn. Siti Zailaini bt Mohd Zain

Bilik Seminar Pn. Rashidatul Maiza bt.Yussuf

Makmal Sains Pn. Marinie bt Jalaluddin @ Mohd Rasid

Bengkel RBT Tn Hj Azmi b Hj Shaffii

Galeri Pn. Faridah bt Rahmat

Pengurusan Kelas Penolong Kanan HEM

e-info Pn. Marinie bt Jalaluddin @ Mohd Rasid

Dokumentasi Sekolah Pn. Zaifanu bt Zainal Abidin

Senarai tugas : Jawatankuasa

Pusat Sumber

▪ Menyediakan carta organisasi JK Penyelaras Pusat Sumber dan mempamerkan pada
papan kenyataan

▪ Mengetahui dan menghebahkan pusat sumber terdiri daripada Perpustakaan dan Unit
Teknologi Pendidikan (UTP) dan UTP pula terdiri daripada APD, Bilik Tayangan, Bilik
Komputer dan Makmal Bahasa

THE GONG THE BEST 2021 27

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
▪ Menyelaras semua program media yang dirancang pelaksanaannya
▪ Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan Pusat Sumber, perbelanjaan
pengurusan, penyelenggaraan dan pembangunan
▪ Memberi khidmat dan kepakaran PdPc berhubung dengan teknologi pendidikan dan
bidang latihan

▪ Membantu merancang dan melaksanakan program perkembangan staf
▪ Memberi motivasi kepada guru dan pelajar ke arah menggunakan pelbagai media

pendidikan
▪ Merancang untuk mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan

pembangunan Pusat Sumber Sekolah
▪ Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi luar yang

berkaitan dengan Pusat Sumber
▪ Menyediakan Laporan Tahunan dan Penyebaran
▪ Mendapatkan maklum balas penggunaan Pusat Sumber daripada Guru - guru Panitia

Mata Pelajaran dan menyebarkan maklumat tersebut semula

Perpustakaan / Media
▪ Mengagihkan peruntukan perpustakaan untuk setiap aspek yang diperlukan seperti

buku, akhbar, majalah, alatan, perabot dan pengawas perpustakaan
▪ Menyediakan senarai buku yang dibeli atas nasihat ketua panitia, AJK perpustakaan

dan menyemak daripada katalog buku
▪ Mengisi borang pesanan daripada katalog buku
▪ Menyediakan dan mengisi senarai peralatan dalam buku stok / buku peralatan
▪ Memberikan nombor-nombor pengkelasan mengikut Sistem Dewey
▪ Menjalankan kerja-kerja pemprosesan seperti membuat poket, kad pinjaman dan kad

katalog
▪ Memasukkan dan mengemas kini buku dan majalah di rak yang berkenaan
▪ Menyediakan fail tegak untuk sesuatu bidang pelajaran
▪ Mempamerkan keratan-keratan alih bahasa dan lain-lain pada papan lembut

perpustakaan
▪ Menyediakan sudut buku-buku baharu dan poster-poster
▪ Melantik pengawas perpustakaan secara rasmi
▪ Menyediakan jadual bertugas pengawas
▪ Memastikan pengawas perpustakaan menjaga kebersihan dan keceriaan bilik

perpustakaan
▪ Menyediakan peraturan-peraturan perpustakaan dan dihebahkan kepada semua

murid dan satu salinan peraturan dipamerkan di papan kenyataan
▪ Mempamerkan jadual penggunaan bilik perpustakaan pada papan kenyataan
▪ Menyemak buku-buku semula berpandukan senarai perolehan dan membaiki atau

membuat cadangan pelupusan buku-buku yang rosak kepada PGB

THE GONG THE BEST 2021 28


Click to View FlipBook Version