The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MARINIE BINTI JALALUDDIN @ MOHD RASID Moe, 2021-01-18 11:27:27

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SKD 2021

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SKD 2021

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
▪ Mengesan buku-buku yang hilang atau yang belum dipulangkan oleh murid / guru
pada setiap akhir penggal
▪ Menyediakan rekod dan graf pinjaman mengikut jenis buku
▪ Mengendalikan Pameran Buku pada peringkat sekolah
Makmal Komputer
▪ Menentu dan menetapkan murid yang akan mengikuti kelas-kelas komputer
▪ Menetapkan kursus dan tajuk-tajuk komputer yang akan diikuti oleh murid dan guru
▪ Membantu guru-guru yang menghadapi masalah dalam ICT
▪ Mengenal pasti guru yang boleh dan sanggup mengajar tajuk-tajuk komputer yang
telah ditetapkan
▪ Mengambil langkah-langkah menambah bilangan komputer untuk kelas komputer
▪ Memastikan pelajaran komputer tidak melalaikan ibadah solat murid
▪ Menguruskan kekemasan, keceriaan dan kebersihan bilik komputer
▪ Menyusun jadual penggunaan bilik komputer dan menyimpan rekod penggunaannya
▪ Menetapkan peraturan-peraturan menggunakan bilik dan memastikan murid
mematuhi peraturan tersebut
▪ Menjaga keselamatan murid di dalam bilik komputer
▪ Melaporkan kepada PGB jika ada alat yang perlu dibaiki atau ditambah
▪ Menjaga keselamatan alat dalam bilik ini dan memastikan bilik ini sentiasa berkunci
jika tidak digunakan
▪ Mengemas kini stok di dalam bilik ini
▪ Menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan ICT

Bilik APD, Bilik SAL, Bilik Sejarah, Bilik Matematik, Bilik Pendidikan Islam,
Makmal Bahasa, Makmal Sains, Bengkel RBT, Bilik ERT, Bilik PSV, Bilik Muzik,
Bilik J-Qaf
▪ Menguruskan kekemasan, keceriaan dan kebersihan bilik-bilik ini
▪ Menyediakan jadual penggunaan bilik-bilik ini dan menyimpan rekodpenggunaannya
▪ Menentukan peraturan-peraturan menggunakan bilik dan memastikan murid

mematuhi peraturan tersebut
▪ Menjaga keselamatan pelajar di dalam bilik-bilik ini
▪ Melaporkan kepada PGB jika ada alat yang perlu dibaiki atau diganti
▪ Mengemas kini stok alatan dalam bilik-bilik ini

THE GONG THE BEST 2021 29

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

JAWATANKUASA PERPADUAN

Pengerusi En. Zulkifle bin Tuan Ismail

Naib Pengerusi 1 Tn. Hj Azmi bin Hj Shafii

Naib Pengerusi 2 Pn. Azira bt Abdul aziz

Naib Pengerusi 3 Pn Fadzilah bt Zakaria

Setiausaha Pn. Nor Asikin bt Arbain

Anggota Jawatankuasa

Senarai Tugas :
▪ Menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian masyarakat Malaysia
▪ Merancang program yang berteraskan perpaduan / silang budaya
▪ Melaksanakan program yang berteraskan perpaduan / silang budaya
▪ Merancang program jaringan / jalinan yang berteraskan perpaduan / silang budaya
▪ Melaksanakan program jaringan / jalinan yang berteraskan perpaduan / silang budaya
▪ Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara

sedar dan terancang
▪ Merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti yang menjurus kepada perpaduan dan

kerjasama antara kaum
▪ Mesyuarat JK RIMUP sebanyak dua (2) kali setahun
▪ Memantau kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan

JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN STRATEGIK

Penasihat PGB

YDP

Timbalan YDP Pn. Zainatul Akmar bt Radzuan

Setiausaha En. Ahmad Sabri bin Ibrahim

Penolong Setiausaha

Bendahari En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader

Juruaudit

Anggota Jawatankuasa
Senarai Tugas :
▪ Merancang program yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta

THE GONG THE BEST 2021 30

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
▪ Melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta

▪ Mendapatkan sumbangan / sokongan / khidmat kepakaran

▪ Mewujudkan rangkaian komuniti

▪ Merancang program tahunan PIBG dengan mengutamakan aspek kesejahteraan
pelajar dalam bidang akademik dan sahsiah

▪ Menjadi penyalur maklumat antara pihak sekolah dengan pihak ibu bapa

▪ Menjalankan mesyuarat peringkat AJK secara berkala serta Mesyuarat Agung
Tahunan

▪ Membantu pihak sekolah melengkapkan prasarana sekolah

▪ Membantu sekolah dalam menyalurkan dana untuk pelaksanaan aktiviti yang
berkaitan dengan murid

▪ Membantu pihak sekolah dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang berkaitan
dengan murid

JAWATANKUASA SKPMg2

Pengerusi En. Zulkifle bin Tuan Ismail

Naib Pengerusi 1 Tn. Hj Azmi bin Hj Shafii

Naib Pengerusi 2 Pn. Azira bt Abdul aziz

Naib Pengerusi 3 Pn Fadzilah bt Zakaria

Setiausaha SKPMg2 En. Ahmad Sabri bin Ibrahim, Guru Data

Anggota Jawatankuasa SU Kurikulum,
Senarai Tugas : SU HEM
SU Kokurikulum
SU Sukan
SU UPSR

▪ Rujuk carta aliran pelaksanaan SKPMg2

THE GONG THE BEST 2021 31

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

Aliran Kerja Pelaksanaan SKPMg2 TINDAKAN
PGB
PROSES
1 Mengeluarkan arahan berkenaan proses penilaian kendiri

SKPMg2 kepada JKSS dan PPS

2 Menyediakan salinan Aspek / TUMS yang mencukupi bagi Semua
PPS mengikut bidang masing-masing setiausaha
(Kurikulum / Kokurikulum / HEM / Pentadbiran)
PGB / PK
3 Mengedarkan salinan Aspek / TUMS kepada PPS yang
berkenaan dengan arahan tugas yang jelas

4 Membuat penilaian dan menyatakan evidens menggunakan PPS
salinan Aspek / TUMS dan mengembalikan hasil penilaian
yang telah ditandatangan oleh PPS kepada JKSS

5 Mengumpul semua hasil penilaian mengikut bidang masing- Semua

masing dan serah kepada PK masing-masing setiausaha

6 Menyemak hasil penilaian dan menyerahkan kepada Guru PK
Data dan Guru ICT untuk dimasukkan (key-in) ke portal

7 Key-in data ke portal dan kembalikan dokumen penilaian Guru Data /
(Salinan Aspek / TUMS) kepada PK untuk disimpan Guru ICT

8 Menyemak dan membuat verifikasi hasil penilaian bagi PGB
semua Aspek / TUMS

9 Skor Pengoperasian sekolah dimuktamadkan JKKS

THE GONG THE BEST 2021 32

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT & MAKLUMAT SEKOLAH (JPIMS)

Pengerusi En. Zulkifle bin Tuan Ismail

Naib Pengerusi 1 Tn. Hj Azmi bin Hj Shafii

Naib Pengerusi 2 Pn. Azira bt Abdul aziz

Naib Pengerusi 3 Pn Fadzilah bt Zakaria

Setiausaha Pn. Marinie bt Jalaluddin @ Mohd Rasid

Anggota Jawatankuasa En. Ahmad Sabri bin Ibrahim

Senarai Tugas :

▪ Menguruskan data utama sekolah

▪ Memantau dan menyelaraskan kemasukan data dengan guru-guru

▪ Menyediakan data enrolmen murid sekolah

▪ Menyediakan data atau maklumat guru

▪ Menyediakan laporan sahsiah dan disiplin

▪ Merancang program-program teknologi maklumat

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL, PERABOT DAN STOK

Pengerusi En. Zulkifle bin Tuan Ismail

Naib Pengerusi 1 Tn. Hj Azmi bin Hj Shafii

Naib Pengerusi 2 Pn. Azira bt Abdul aziz

Naib Pengerusi 3 Pn Fadzilah bt Zakaria

Setiausaha En. Mohd Yusri bin Mohd Shod

Anggota Jawatankuasa 1.
Senarai Tugas : 2.
3.

▪ Mengemas kini stok perabot setiap bulan

▪ Menyediakan laporan stok perabot dan kemudahan elektrik setiap bulan

▪ Menguruskan penyelenggaraan perabot dan elektrik sekolah

▪ Melabel aset sekolah

▪ Menjalankan pemeriksaan

▪ Menyediakan pelan kemudahan elektrik setiap bangunan

▪ Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan

THE GONG THE BEST 2021 33

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
2.3 Prosedur Operasi Standard (Standard Operating Procedure)

2.5.1 Perolehan Terus

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN
Sebut harga Pegawai Aktiviti
1 Mendapatkan sebut harga

2 Mengisi Borang Permohonan Nota Minta Pegawai Aktiviti
Nota Minta (critical process)

3 Menyemak peruntukan Rekod Kewangan KPT
Nota Minta KPT
(critical process) Nota Minta PGB

4 Memperakukan permohonan

5 Kelulusan permohonan jika
peruntukan mencukupi

6 Mengeluarkan pesanan tempatan Pesanan Tempatan KPT
KPT / Pegawai
7 Memaklumkan pembekal untuk Aktiviti
pembekalan
Nota Serahan (DO) Pegawai Aktiviti
8 Menerima dan memeriksa
bekalan / perkhidmatan

9 Menerima invois Invois KPT
KPT
10 Proses pembayaran (critical process) Baucar KPT
dalam tempoh 14 hari Pembayaran

11 Menilai prestasi pembekal Borang Prestasi

12 Merekod stok Pegawai Aktiviti

2.5.2 Pengurusan Aset Alih

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN
Kew.PA1 PGB
Memohon pelantikan Pegawai Pegawai Aset /
1 Aset, Pegawai Pemeriksa Aset, AKP
Pegawai Aset /
Lembaga Pemeriksa Pelupusan AKP
Pegawai
2 Menerima senarai aset Penerima

3 Memeriksa aset PGB
Pegawai Aset
Sediakan laporan penerimaan jika Kew.PA2
Kew.PA3/4/5/6/7/8
4 terdapat perkara yang tidak Kew.PA9
menepati piawai Kew.PA10
Daftar aset (critical process) dalam Kew.PA11

5 tempoh 2 minggu Kew.PA12

6 Rekod pergerakan aset

7 Melaporkan kerosakan (critical
process) aset

8 Memeriksa aset alih

9 Mengambil tindakan terhadap
hasil Kew.PA11

10 Melapor pemeriksaan aset untuk
dilapor dalam mesyuarat JKPAK

THE GONG THE BEST 2021 34

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN

11 Menyediakan Sijil Pemeriksaan Kew.PA13 Pegawai Aset
Aset Alih Kew.PA14/15/16 Pegawai Aset

12 Menyelenggara dan melaporkan
penyelenggaraan aset

Menyediakan Laporan Tahunan: Pegawai Aset

▪ Laporan Tahunan Harta Modal Kew. PA 8
dan Aset Bernilai Rendah

▪ Laporan Kedudukan Stok Kew.PS 13

▪ Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Kew.PA12
Modal dan Aset Bernilai Rendah

▪ Laporan Pemeriksaan / Kew.PS 14
Verifikasi Stor

▪ Laporan Tahunan Pemeriksaan

Penyelenggaraan Harta Modal Kew.PA 14(B)

dan Aset Bernilai Rendah

13 ▪ Laporan Tahunan Keseluruhan Kew.PS 15
Pengurusan Stor

▪ Laporan Tahunan Pelupusan Kew.PA 20
Aset Alih Kerajaan

▪ Laporan Tahunan Verifikasi Stor Kew.PS 16

▪ Laporan Tahunan Kehilangan / Kew PA 32

Hapus kira / Tindakan Surcaj / Kew PS 20
Kew. PS 22
Tatatertib bagi Aset Alih

Kerajaan
▪ Laporan Tahunan Pelupusan

Stok
▪ Laporan Tahunan Kehilangan

dan Hapus Kira Stok

Nota :

Critical process bermaksud proses yang sangat penting dan mesti dipatuhi.
Kegagalan mematuhi proses ini membawa kepada tindakan tatatertib terhadap
PGB.

THE GONG THE BEST 2021 35

2.5.3 Ketidakhadiran Bertugas Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
▪ Tidak hadir bertugas dan dapat dikesan 2021 SK DEGONG

▪ Tidak hadir bertugas tujuh (7) hari berturut-turut dan tidak dapat dikesan

▪ Tidak hadir bertugas dengan meminda sijil cuti sakit atau
mengemukakan sijil cuti sakit palsu

▪ Tidak hadir pada masa dan tempat yang ditetapkan (ponteng kerja)

Prosedur tindakan terhadap kes tidak hadir bertugas dan dapat dikesan

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN

1 Mendapatkan penjelasan bertulis / lisan PGB
(dalam tempoh 1 hari) PGB
PGB
2 Menimbang penjelasan yang diberikan (dalam
tempoh 1 hari) PGB

Mengarahkan pegawai mengambil cuti rehat

jika penjelasan diterima dengan asas-asas

yang kukuh dan disokong oleh keterangan

3 berkaitan (contoh: surat kematian ahli keluarga
terdekat dll) ATAU

Melaporkan kepada Ketua Jabatan mengenai

ketidakhadiran pegawai jika penjelasan

pegawai ditolak

Tindakan lanjut di peringkat Jabatan:

Membuat laporan kepada Bahagian Kewangan Ketua
4 untuk pemotongan gaji di bawah Perintah Am Jabatan

14A, Bab C Ketua
Jabatan
5 Melaporkan kepada Lembaga Tatatertib

Nota :

Ketidakhadiran pegawai tanpa cuti / tanpa kebenaran / tanpa sebab yang
munasabah pada waktu bertugas, tidak boleh ditolak daripada cuti rehat
pegawai.

THE GONG THE BEST 2021 36

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

ABA506

SK DEGONG
36700 LANGKAP, PERAK
PERAK DARUL RIDZUAN

Manual

PENGURUSAN

KURIKULUM
2021

THE GONG THE BEST

05-6597368

THE GONG THE BEST 2021 37

Buku Panduan D

2021 SK DE

CARTA ORGANISASI JAWATANKU

PENGERUSI: EN Z
(GU

TIMBALAN PENGERU
(PK PE

TIMBALAN PENGERUSI: PN AZIRA BT ABDUL AZIZ
(PK HAL EHWAL MURID)

SETIAUSAHA: PN FARIDAH BT RAHMAT

PANITIA MATA SSQS DAN
PELAJARAN GOOGLE
Bahasa Melayu CLASSROOM

Bahasa Inggeris PSS DAN APD
Matematik
Sains PEMULIHAN

Pendidikan Islam PRASEKOLAH
Sejarah
KEDAI BUKU
Pendidikan Muzik SEKOLAH
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Seni Visual

TMK
RBT
Bahasa Arab

Dan Takwim Persekolahan

EGONG

BAB 3

UASA KURIKULUM SEKOLAH (JKKS)

ZULKIFLE B TUAN ISMAIL
URU BESAR)

USI: TN HJ AZMI B HJ SHAFFII
ENTADBIRAN)

TIMBALAN PENGERUSI: PN FADZILAH BT
ZAKARIA

(PK KOKURIKULUM)

PENOLONG SETIAUSAHA: PN ZAIFANU BT ZAINAL
ABIDIN

PBD FORMATIF JADUAL WAKTU

PBD SUMATIF KHAS
HIP
PPSR (TAHUN 6)
MSA MBMMBI
UPSR i-THINK
KBAT
PAJSKPBS STEM
PSIKOMETRIK PAK-21

THE GONG THE BEST 2021 0

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

Dasar Pengoperasian Kurikulum

Berikut adalah sebahagian daripada garis panduan untuk rujukan :

BIL KETETAPAN PEKELILING

1 Tujuan utama Akta 550 : Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996
pendidikan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/86 : Pengurusan Panitia
2 Pengurusan panitia Surat Pekeliling Kewangan Bil.8/2012:
Kewangan Panitia
3 Penyediaan rekod Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/99 : Buku Rekod Mengajar
mengajar
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/87 : Pencerapan
4 Pencerapan guru Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/87 : Penyeliaan PdPc
Dalam Kelas Oleh PGB
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2016 : Pelaksanaan KSSM

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2016 : Semakan KSSR

5 Pelaksanaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2016 : Pelaksanaan
kurikulum baharu Kurikulum Standard Sekolah Menengah Secara
Berperingkat-peringkat 2017

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2017 : Common European

Framework of Reference for Languages (CEFR)

6 Pemberian kerja Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2004 : Garis Panduan
rumah murid Kerja Rumah Murid

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1993:

Penggunaan Buku Kerja

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2000:

7 Penggunaan buku Penggunaan Buku Kerja Di
kerja murid Sekolah Rendah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1999 : Penggunaan Buku

Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti Yang Diperakukan

Oleh Kementerian Pendidikan

8 Penggunaan masa Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/81 : Penggunaan Waktu
waktu tidak mengajar Tidak Mengajar

9 Penggunaan ICT Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2003 : Dasar Penggunaan
dalam PdPc ICT Dalam PdPc

10 Melindungi masa Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1981 : Ketetapan Masa
instruksional

Peruntukan masa Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1991 : Sukatan Pelajaran
dan Peruntukan Masa KBSM
11 KSSR dan KSSM
subjek elektif

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2002 : Pelaksanaan

12 Pelaksanaan PAFA PAFA Di SK dan SM
di SK dan SM Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1994 : Penilaian PAFA

dalam UPSR, PT3, dan SPM

13 Bahasa Arab Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1998 : Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Kebangsaan

Penawaran bahasa Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2002 : Penawaran Mata

14 tambahan di sekolah Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah

kebangsaan Kebangsaan(SK)

THE GONG THE BEST 2021 38

Program pendidikan Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
15 keselamatan jalan 2021 SK DEGONG

raya (PKJR) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2009 : Pelaksanaan
Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)
Dalam Bahasa Malaysia Di Sekolah Rendah

BIL KETETAPAN PEKELILING

16 Jadual waktu anjal Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1995 : Pelaksanaan
Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan
Penggunaan Menengah
17 kalkulator di sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2002 : Penggunaan
menengah Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah

18 MBMMBI Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2010 : Pelaksanaan Dasar
Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh
Bahasa Inggeris (MBMMBI)

19 Pelaksanaan PBS di Surat Siaran LPM 3/2011
SK dan SM Surat Pekeliling LPM 1/2014

20 Pengurusan PTPA 2/2018 : Ekosistem Pengurusan Mesyuarat
Mesyuarat

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2008 : Standard

21 SEGAK Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah

Malaysia (SEGAK))

22 Pemakaian baju PJ Surat Siaran KP/KPPM/5(49) tarikh: 26.7.2010
sepanjang hari
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2016 : Pelaksanaan
Kurikulum Standard

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1994 : Pelaksanaan
Pelaksanaan Bahasa Bahasa Malaysia Di SRJKC dan SRJKT
23 Malaysia di SRJKC
dan SRJKT Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2010 : Pengajaran Mata
Pelajaran Bahasa Malaysia Di SJKC dan SJKT)

THE GONG THE BEST 2021 39

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Kurikulum

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi EN ZULKIFLE B TUAN ISMAIL

Timbalan Pengerusi TN HJ AZMI B HJ SHAFFII

Naib Pengerusi 1 PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

PN AZIRA BT ABDUL AZIZ PN FADZILAH BT ZAKARIA

Setiausaha PN FARIDAH BT RAHMAT

Penolong Setiausaha PN RASHIDATUL MAIZA BT YUSSUF
Anggota Jawatankuasa
KP BM - PN NIZAWATI BT JAMINGAN
KP BI - PN ROSAZLINA BT MOHD RASLAN
KP SAINS - PN MARINIE BT JALALUDDIN
KP MATH - PN FARIDAH BT RAHMAT

KP PJK - EN YUSRI B MOHD SHOD
KP PEND ISLAM - PN NOR ASIKIN BT ARBAIN
KP B ARAB - EN AHMAD SABRI B IBRAHIM
KP P MORAL – PN NOOR HAYATI BT ABDUL KADER
KP SEJARAH - FADZILAH BT ZAKARIA
KP TMK – PN MARINIE BT JALALUDDIN
KP RBT - TN HJ AZMI B HJ SHAFFII
KP MZ - PN RASHIDATUL MAIZABT YUSSUF
KP P. SENI – PN NOOR HAYATI BT ABDUL KADER

S/U PEP DALAMAN - PN FARIDAH BT RAHMAT
S/U PEP AWAM - PN NIZAWATI BT JAMINGAN
PBS - PN ZAIFANU BT ZAINAL ABIDIN
MBMMBI - PN ROSAZLINA BT MOHD RASLAN
JADUAL WAKTU - PN MARINIE BT JALALUDDIN
PRA SEKOLAH - PN NAIZATUL AKMALIA ALIMIN
GURU PENYELARAS MEDIA - PN NOR AZNANI BT ABDUL KHALIP
PENYELARAS ICT - PN MARINIE BT JALALUDDIN
PEMULIHAN KHAS - PN ZAMLAH RUZI BT MOHAMMED YUSOF
PENYELARAS JQAF - EN FAIDHUR RAHMAN BT ABDUL KADER

Senarai tugas :
▪ Membuat ketetapan Kurikulum sekolah
▪ Mendokumenkan ketetapan
▪ Menyebarluaskan ketetapan
▪ Menyemak ketetapan
▪ Merancang, melaksanakan dan memantau program kurikulum sepanjang tahun
▪ Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai
▪ Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran berteraskan PAK21
▪ Mencadang, membina dan mengurus bahan bantu mengajar
▪ Membuat penilaian prestasi pembelajaran murid
▪ Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran
▪ Menetapkan garis panduan penyediaan rancangan kerja

THE GONG THE BEST 2021 40

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

▪ Melaksanakan mesyuarat

▪ Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan prestasi murid

▪ Merancang dan melaksanakan kelas bimbingan dan pemulihan

▪ Membuat pemantauan pelaksanaan DSKP

▪ Merancang kursus dan membuat pendedahan tentang maklumat baharu dalam pendidikan

▪ Menyebar bahan bacaan dan maklumat tentang pendidikan

▪ Membuat analisis keputusan UPSR, dan peperiksaan dalaman serta merangka program jangka
pendek / intervensi dan jangka panjang bagi mengatasi kelemahan

▪ Membuat penilaian buku latihan yang digunakan oleh murid untuk menentukan kesesuaian dan
membuat pembetulan jika terdapat kesalahan

▪ Berusaha untuk membanyakkan bahan sumber pendidikan di sekolah

▪ Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran

▪ Menghantar satu (1) salinan minit mesyuarat ke PPD.

JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

BIDANG PANITIA KETUA PANITIA

MATEMATIK PN FARIDAH BT RAHMAT
SAINS & MATEMATIK PN MARINIE BT JALALUDDIN

SAINS

TEKNIK & RBT TN HJ AZMI B HJ SHAFFII
VOKASIONAL TMK PN MARINIE BT JALALUDDIN

BAHASA BAHASA ARAB EN AHMAD SABRI B IBRAHIM
BAHASA MELAYU PN NIZAWATI BT JAMINGAN
BAHASA INGGERIS PN ROSAZLINA BT MOHD RASLAN

KEMANUSIAAN SEJARAH PN FADZILAH BT ZAKARIA
PEND MORAL PN NOOR HAYATI BT ABDUL KADER
PEND. SENI PN NOOR HAYATI BT ABDUL KADER
PEND. MUZIK PN RASHIDATUL MAIZA BT YUSSUF
PEND. ISLAM PN NOR ASIKIN BT ARBAIN

PJK EN YUSRI B MOHD SHOD
Senarai tugas :
▪ Memperoleh dokumen Kurikulum terkini
▪ Menyelaras penyediaan RPT dan RPH
▪ Menyelaras pentaksiran sekolah

THE GONG THE BEST 2021 41

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

▪ Menyelaras pentaksiran bilik darjah

▪ Menganalisis data dan maklumat pentaksiran

▪ Mengambil tindakan susulan

▪ Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemas kini fail panitia mata pelajaran

▪ Memastikan salinan minit mesyuarat panitia dihantar kepada pihak pentadbir sekolah

▪ Bertanggungjawab untuk pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan

▪ Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitia

▪ Membantu dalam membuat pemilihan jenis buku dan bahan rujukan untuk Pusat Sumber Sekolah

▪ Menentukan penggunaan bahan bantu mengajar dan kaedah-kaedah pembelajaran terkini

▪ Menyelaraskan penyediaan JSU, soalan peperiksaan / ujian, skema dan pemeriksaan kertas
jawapan

▪ Menyemak dan mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dicetak

▪ Membuat analisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan untuk tindakan susulan

▪ Menyediakan koleksi soalan untuk rujukan

▪ Melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancang oleh pihak sekolah

▪ Memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada guru mengikut keperluan

▪ Bertanggungjawab untuk menyediakan murid ke pertandingan anjuran PPD, JPN, Kementerian
Pendidikan dan lain-lain

▪ Menyelaras aktiviti persatuan akademik

▪ Menyediakan data / maklumat tentang mata pelajaran yang berkenaan dan dipamerkan

▪ Menyimpan salinan jadual waktu peribadi guru

▪ Membantu guru kanan mata pelajaran membuat pemantauan PdPc

▪ Bertanggungjawab untuk meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian murid dalam
peperiksaan dalaman dan peperiksaan pusat.

▪ Mengemas kini buku stok panitia

▪ Penyelenggaraan bahan bantu mengajar agar mudah diakses

▪ Menyedia dan menyimpan dokumentasi program

JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

Pengerusi EN ZULKIFLE B TUAN ISMAIL

Timbalan Pengerusi TN HJ AZMI B HJ SHAFFII

Naib Pengerusi 1 PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

Naib Pengerusi 2 PN FADZILAH BT ZAKARIA

Setiausaha PN FARIDAH BT RAHMAT

Penolong Setiausaha PN ZAIFANU BT ZAINAL ABIDIN

UPSR Penyelaras Program - PN FARIDAH BT RAHMAT

THE GONG THE BEST 2021 42

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

AJK - GURU-GURU TAHUN 6
Senarai tugas :
▪ Merancang, melaksana dan memantau program akademik sekolah
▪ Menyediakan laporan ringkas setiap program
▪ Menilai keberkesanan dan membuat penambahbaikan bagi program yang diadakan

JAWATANKUASA PENCERAPAN PdPc

Pengerusi EN ZULKIFLE B TUAN ISMAIL

Timbalan Pengerusi TN HJ AZMI B HJ SHAFFII

Naib Pengerusi 1 PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

Naib Pengerusi 2 PN FADZILAH BT ZAKARIA

Setiausaha PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

Anggota Jawatankuasa SEMUA GURU SK DEGONG

Senarai tugas :

▪ Merancang jadual pencerapan

▪ Mencerap proses PdPc

▪ Memeriksa Rekod Persediaan Mengajar Guru dan buku latihan murid

▪ Memberi maklum balas dan bimbingan kepada guru

▪ Mengisi borang pencerapan SKPMg2 Standard 4 dan menyerahkan sesalinan kepada guru data

▪ Mengambil tindakan susulan jika perlu

Pengerusi JAWATANKUASA PENGURUSAN PEPERIKSAAN, PENILAIAN
& PENTAKSIRAN (PBS)

EN ZULKIFLE B TUAN ISMAIL

Timbalan Pengerusi TN HJ AZMI B HJ SHAFFII

Naib Pengerusi 1 PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

Naib Pengerusi 2 PN FADZILAH BT ZAKARIA

Setiausaha PN ZAIFANU BT ZAINAL ABIDIN

Penolong Setiausaha PN NIZAWATI BT JAMINGAN

PBD PN ZAIFANU BT ZAINAL ABIDIN

UPSR PN NIZAWATI BT JAMINGAN

THE GONG THE BEST 2021 43

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

PAJSK EN YUSRI B MOHD SHOD

PSIKOMETRIK EN AHMAD SABRI B IBRAHIM

Peperiksaan Dalaman PN FARIDAH BT RAHMAT

Headcount / Analisis Data Semua Ketua Panitia
Peperiksaan Dalaman dan Setiausaha Peperiksaan Dalaman / Awam
Awam
Senarai tugas :

▪ Merancang jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah

▪ Menyelaras peperiksaan dan pentaksiran

▪ Melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran

▪ Menguruskan pentadbiran peperiksaan awam

▪ Menganalisis data / maklumat peperiksaan dua (2) minggu setelah tamat peperiksaan

▪ Menghadiri taklimat peperiksaan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan

▪ Mengedar, mengumpul, menyemak borang kemasukan peperiksaan UPSR dengan kerjasama
guru kelas

▪ Membuat pendaftaran kemasukkan calon peperiksaan awam

▪ Menyediakan Headcount untuk rujukan akademik sekolah

▪ Menganalisis keputusan peperiksaan dan mengambil tindakan susulan / intervensi

Pengerusi JAWATANKUASA
PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

EN ZULKIFLE B TUAN ISMAIL

Timbalan Pengerusi TN HJ AZMI B HJ SHAFFII

Naib Pengerusi 1 PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

Naib Pengerusi 2 PN FADZILAH BT ZAKARIA

Setiausaha PN SITI ZAILANI BT MOHD ZAIN

Pementoran SEMUA PENOLONG KANAN

Penyelarasan SEMUA PENOLONG KANAN

Pemantauan SEMUA PENOLONG KANAN

Pengesanan SEMUA PENOLONG KANAN

Anggota Jawatankuasa Semua Ketua Panitia
Pementoran

THE GONG THE BEST 2021 44

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
▪ Membimbing guru menyediakan modul tahap penguasaan murid
▪ Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran
▪ Memberi pendedahan pelbagai jenis instrumen pentaksiran
▪ Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan pengajaran dan pembelajaran
▪ Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan PdPc

Penyelarasan
a) Sebelum Penyelarasan
Mengadakan perbincangan tentang:
▪ Kebolehfahaman Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
▪ Kesesuaian instrument mengikut panduan pembinaan item
▪ Kefahaman tentang penskoran
▪ Pemilihan evidens murid untuk penyelarasan skor

b) Semasa Penyelarasan
▪ Memilih evidens murid mengikut aras pencapaian
▪ Membanding skor yang diberikan oleh guru
▪ Menyelaraskan pemberian skor

c) Selepas Penyelarasan
▪ Menyediakan laporan penyelarasan
▪ Menyelaras skor murid (jika perlu)

Pemantauan
a) Sebelum Pemantauan
▪ Menyediakan instrumen pemantauan

b) Semasa Pemantauan
▪ Menyemak bahan dan maklumat melalui aktiviti pemantauan untuk pengisian

Dokumen Tahap Penguasaan Murid
▪ Membuat pemerhatian pelaksanaan PBD
▪ Menggunakan instrumen pemantauan yang telah dilengkapkan untuk memberi

khidmat nasihat

c) Selepas Pemantauan
▪ Melaporkan dapatan pemantauan kepada setiausaha PBS
▪ Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan PBD

THE GONG THE BEST 2021 45

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
▪ Memberikan cadangan untuk tindakan susulan tentang pelaksanaan PBD atau
penambahbaikan PBD

Pengesanan
a) Sebelum Pengesanan
▪ Menyediakan instrumen pengesanan

b) Semasa Pengesanan
▪ Menyenaraikan isu kebolehtadbiran dan kesesuaian instrumen pentaksiran
▪ Mencadangkan penyelesaian

c) Selepas Pengesanan
▪ Memastikan cadangan penyelesaian dilaksanakan
▪ Membuat penambahbaikan instrumen pentaksiran
▪ Melaksanakan program pengesanan semula

JAWATANKUASA PENINGKATAN PROFESIONALISME PENGAJARAN GURU

Pengerusi EN ZULKIFLE B TUAN ISMAIL

Timbalan Pengerusi TN HJ AZMI B HJ SHAFFII

Naib Pengerusi 1 PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

Naib Pengerusi 2 PN FADZILAH BT ZAKARIA

Jawatankuasa PLC dan Pembelajaran Kolaboratif

Penyelaras EN YUSRI B MOHD SHOD

Setiausaha PN NIZAWATI BT JAMINGAN

Jawatankuasa Google Classroom (GC)

Penyelaras PN MARINIE BT JALALUDDIN

Setiausaha PN ZAIFANU BT ZAINAL ABIDIN

Jawatankuasa PAK21

Penyelaras PN ZAIFANU BT ZAINAL ABIDIN

Setiausaha PN NOR ASIKIN BT ARBAIN

THE GONG THE BEST 2021 46

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

Pengurusan Kelas PAK21 PN SITI ZAILANI BT MOHD ZAIN

Ahli Jawatankuasa Semua Guru Panitia

Jawatankuasa KBAT dan i -Think

Penyelaras PN MARINIE BT JALALUDDIN

Setiausaha EN AHMAD SABRI B IBRAHIM

Anggota Jawatankuasa SEMUA GURU

Senarai tugas :

▪ Merancang program pembangunan profesionalisme guru

▪ Melaksanakan program pembangunan profesionalisme mata pelajaran yang
berkaitan

▪ Menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan

▪ Menggalakkan inovasi dan amalan PdPc terbaik dalam kalangan guru

▪ Memastikan KPI tercapai

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi EN ZULKIFLE B TUAN ISMAIL

Timbalan Pengerusi TN HJ AZMI B HJ SHAFFII

Naib Pengerusi 1 PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

Naib Pengerusi 2 PN FADZILAH BT ZAKARIA

Setiausaha PN MARINIE BT JALALUDDIN

Pembantu PN AZIRA BT ABDUL AZIZ
EN MOHD YUSRI B MOHD SHOD

Anggota Jawatankuasa Semua Guru Panitia

Senarai tugas :

▪ Merangka jadual waktu berasaskan bilangan kelas, mata pelajaran, bilangan guru
dan opsyen guru

▪ Menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas, jadual waktu peribadi dan jadual
waktu guru ganti

▪ Melaksanakan PdPc mengikut jadual

▪ Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai

▪ Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar

▪ Memastikan setiap mata pelajaran mencukupi bilangan waktunya mengikut Pekeliling
Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

▪ Mengedarkan jadual waktu kepada semua guru
▪ Bersiap sedia untuk mengubah suai dan meminda jadual waktu mengikut keperluan

semasa dan atas arahan PGB

THE GONG THE BEST 2021 47

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

JAWATANKUASA MBMMBI (6P)

Pengerusi EN ZULKIFLE B TUAN ISMAIL

Timbalan Pengerusi TN HJ AZMI B HJ SHAFFII

Naib Pengerusi 1 PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

Naib Pengerusi 2 PN FADZILAH BT ZAKARIA

Setiausaha PN ROSAZLINA BT MOHD RASLAN

Anggota Jawatankuasa Semua Guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Senarai tugas :

▪ Merancang program peningkatan

▪ Melaksanakan program

▪ Membuat penilaian program

▪ Membuat tindakan susulan

▪ Menyediakan program peningkatan prestasi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

▪ Menyimpan dan mengemas kini fail MBMMBI

JAWATANKUASA LITERASI & NUMERASI (SEKOLAH)

Pengerusi EN ZULKIFLE B TUAN ISMAIL

Timbalan Pengerusi TN HJ AZMI B HJ SHAFFII

Naib Pengerusi 1 PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

Naib Pengerusi 2 PN FADZILAH BT ZAKARIA

Setiausaha PN ZAMLAH RUZI BT MOHAMMED YUSOF

Ahli Jawatankuasa GURU BM & MATH TAHAP 1

Senarai tugas :

▪ Merancang program peningkatan LINUS

▪ Melaksanakan program LINUS

▪ Membuat penilaian program LINUS

▪ Membuat tindakan susulan

▪ Menjalankan ujian saringan LINUS

▪ Mengenal pasti murid yang gagal dalam saringan LINUS

▪ Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran murid mengikut modul LINUS
▪ Meningkatkan penguasaan Literasi dan Numerasi bagi murid LINUS tegar

▪ Melaksanakan arahan mengikut keperluan sekolah, PPD, JPN dan KPM

THE GONG THE BEST 2021 48

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

JAWATANKUASA JAWI AL-QURAN BIN ARAB FARDU AIN (j-QAF)

Pengerusi EN ZULKIFLE B TUAN ISMAIL

Timbalan Pengerusi TN HJ AZMI B HJ SHAFFII

Naib Pengerusi 1 PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

Naib Pengerusi 2 PN FADZILAH BT ZAKARIA

Setiausaha EN FAIDHUR RAHMAN BT ABDUL KADER

Aanggota Jawatankuasa SEMUA GURU MATAPELAJARAN AGAMA ISLAM

Senarai tugas :
▪ Merancang program j-QAF, Jawi dan Al-Quran
▪ Mengemas kini fail induk, data fail j-QAF, fail Bahasa Arab, surat-menyurat, analisa

ujian / peperiksaan, kewangan dan perancangan jawatankuasa
▪ Melaksanakan program j-QAF, Jawi dan Al-Quran
▪ Menyelaras program dakwah peringkat sekolah
▪ Mengimarahkan surau dan bilik j-QAF
▪ Mengedarkan minit mesyuarat kepada guru-guru tujuh (7) hari selepas mesyuarat

diadakan
▪ Membuat penilaian keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan

THE GONG THE BEST 2021 49

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum

3.4.1 Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) Kurikulum

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 Pentadbir yang berpengalaman dan W1 Pencapaian tahap lulus

sedia membantu minimum masih rendah

S2 50% guru berpengalaman W2 P&P sebahagian guru perlu

lebih dari 10 tahun. dimantapkan
S3 3 orang Guru Penanda

kertas UPSR (M3 dan BM)

S4 Guru mempunyai komitmen yang

tinggi

S5 Kemudahan sekolah yang mencukupi

Peluang (O) Ancaman (T)

O1 PIBG yang amat membantu C1 Sokongan ibu bapa di rumah
O2 Ibu bapa yang bersedia membantu kurang mantap

dari segi kewangan

Ketetapan Dokumen Kurikulum
▪ DSKP, KSSR
▪ Rancangan Pengajaran Tahunan
▪ Rancangan Pengajaran Harian

Ketetapan Jadual Waktu
▪ Bilangan minggu yang digunakan setahun
▪ Bilangan jam mata pelajaran setahun
▪ Jadual waktu induk, kelas dan peribadi

Headcount Peperiksaan Awam
▪ MTM UPSR

Dasar MMI Sekolah

Rujuk dasar MMI

Garis Panduan Pengurusan Kewangan Panitia
Nota :
• Merancang perbelanjaan

THE GONG THE BEST 2021 50

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

• Melaksanakan perbelanjaan

• Memanfaatkan perbelanjaan

• Merekod penerimaan dan sumber pendidikan

*Mengikut prosedur kewangan yang ditentukan

Takwim Peperiksaan
▪ Jadual peperiksaan
▪ Analisis data peperiksaan

Format Kertas Kerja dan Laporan Program Kurikulum

Pemilihan subjek elektif oleh murid

THE GONG THE BEST 2021 51

Jadual Pencerapan Guru 2021

Nama Guru

Azmi bin Shafii
Azira bt Abdul Aziz
Pn Fadzilah Bt Zakaria
Ahmad Sabri bin Ibrahim
Zamlah Ruzi Bt Mohammed Yusof
Faidhur Rahman bin Abdul Kader
Faridah bt. Rahmat
Pn Mashriyah Bt Shahabudin
Marinie bt. Jalaluddin @ Mohd Rasid
Noor Hayati bt Abdul Kadir
Rashidatul Maiza bt Yussuf
Rosazlina bt Mohd Raslan
Zaifanu bt Zainal Abidin
Nor Asikin bt Arbain
Nor Aznani Bt Abdul Khalip
Siti Zailaini bt Mohd Zain
Nizawati bt Jamingan
Naizatul Akmalia bt Alimin
En Yusri b Mohd Shod

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan

2021 SK DEGONG

Fasa 1 Fasa 2

JAN MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT

11 1 1

11 1 1

11 1 1

22 3 4

33 4 1

44 1 3

11 2 3

44 3 2

11 2 3

33 4 1

22 1 4

44 3 2

11 2 3

33 4 2

22 1 4

44 3 2

11 2 4

22 3 4

33 1 2

THE GONG THE BEST 2021 52

Penilai K
PGB
PK Pentadbiran TAHUN 1
PK HEM TAHUN 2
PK Kokurikulum TAHUN 3
TAHUN 4
(sila tambah ruang mengikut keperluan) TAHUN 5
TAHUN 6
Jadual Semakan Buku Latihan

Tempoh Subjek
Pelaksanaan
BAHASA MELAYU
Fasa I BAHASA INGGERIS
(Mac - Mei) MATEMATIK
SAINS
AGAMA ISLAM
RBT& SEJARAH

Fasa II
(Julai -Sept)

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan

2021 SK DEGONG

Kod
1
2
3
4

Tahun Penyemak

PKP & PKHEM
PKHEM & PKKOKO
PK KOKO & PKP
PKHEM & PKKOKO
PKP PKHEM
GB

SAMA SPT DIATAS

THE GONG THE BEST 2021 53

Buku Panduan Dan

2021 SK DEGO
Takwim Kuriku

Bil Perkara

J FMA M

1 Mesyuarat Kurikulum √ √

2 Mesyuarat Panitia √ √

3 Dialog Prestasi / √ √
intervensi √

4 Pencerapan guru dan √ √
buku latihan murid PBD

5 Semakan buku latihan √

6 PLC √

7 Program Akademik √

8 Program Peperiksaan √
Awam

9 Hari Anugerah
Kecemerlangan

Penyerahan

10 keputusan/ hari

bertemu waris

(sila tambah ruang mengikut keperluan, program di atas adalah cadangan sahaja)

Takwim Persekolahan

ONG
ulum

Bulan
J J OSOND
√ √√
√ √√√√

√√ √


√√√

√ √

D THP
2

THE GONG THE BEST 2021 54

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
THE GONG THE BEST 2021 53

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

BAB 4
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK HEM 2021

Pengerusi : En Zulkifli bin Tuan Ismail (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn Azira binti Abdul Aziz (PK
HEM)

Naib Pengerusi : Tn Hj Azmi bin Shafii (PK Pentadbiran)
Pn Fadzilah binti Zakaria (PK Kokurikulum)

S/U : Pn Nor Asikin bin Arbain Pen. S/U : Pn Nizawati binti
Jamingan
A) Pembangunan Modal B)
Insan Bantuan C)
Kebersihan,Kesihatan,Keselamatan
Disiplin & Sahsiah
(3K)

1. Lembaga Disiplin 1. Bantuan : 1. 3K :
2. Pengurusan Disiplin : i) SPBT i) Latihan
ii) KWAPM Kebakaran
i) Pengawas Sekolah iii) RMT ii) Kesihatan
ii) Pengawas PSS iv) BKAP RM100 iii) Kantin
Penyelaras Amalan Baik iv) PPDa
2. Pendaftaran: v) PSSM
(SSDM) I. Tahun 1
iii) Perhimpunan Pagi
iv) APDM/eKehadiran II. Tingkatan 1
3. UBDK :
i) Guru Penyayang III. SBP/MRSM/SMAN
ii) Kerjaya/Merekayasa
iii) Psikometrik IV. Pra- Sekolah
iv) PIBG

THE GONG THE BEST 2021 54

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID (HEM)
SK DEGONG
TAHUN 2021

Pengerusi : En Zulkifli bin Tuan Ismail (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn Azira binti Abdul Aziz (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Tn Hj Azmi bin Shafii (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Pn Fadzilah binti Zakaria (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn Nor Asikin binti Arbain
Naib Setiausaha : Pn Nizawati binti Jamingan

AJK : : Pn Siti Zailani binti Mohd Zain
: En Ahmad Sabri bin Ibrahim
1. Lembaga/Pengurusan Disiplin dan SSDM : Pn Faridah binti Rahmat
2. Unit Bimbingan & Kaunseling : Pn Rosazlina binti Mohd Raslan
3. Bantuan : Pn Nor Asikin binti Arbain
4. SPBT : En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
5. RMT : Pn Rashidatul Maiza binti Yussuf
6. Guru dan Sekolah Penyayang : Pn Nor Aznani bin Abdul Kahlip
7. Pendaftaran tahun 1 : Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
8. PPDa dan PSSM : En Mohd Yusri bin Mohd Sod
9. APDM/eKehadiran : Pn Zamlah Ruzi binti Mohammed Yusof
10. 3K (Keceriaan, Kesihatan & Keselamatan) : Pn Nizawati binti Jamingan
11. Kantin
12. Pendaftaran Tingkatan 1/SPBT/MRSM/Sek : Pn Mashriyah binti Shahabudin

Kawalan/SEMAN dan Perhimpunan Pagi
13. Kesihatan (Aedes dan denggi) dan PADNI

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)

Pengerusi : En Zulkifli bin Tuan Ismail (Guru Besar)

Naib Pengerusi I : Pn Azira binti Abdul Aziz (PK HEM)

Naib Pengerusi II : Tn Hj Azmi bin Shafii (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi III : Pn Fadzilah binti Zakaria (PK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn Nor Asikin binti Arbain

Penolong Setiausaha : Pn Nizawati binti Jamingan

LEMBAGA/PENGURUSAN DISIPLIN DAN SSDM

Setiausaha : Pn Siti Zailani binti Mohd Zain

Penolong Setiausaha : Pn Nizawati binti Jamingan

AJK : Pn Zaifanu binti Zainal Abidin

En Mohd Yusri bin Mohd Sod

Semua Guru

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Setiausaha : En Ahmad Sabri bin Ibrahim

Penolong Setiausaha : Pn Marinie binti Jamaluddin

AJK : En Faidhur Rahman bin Abdul Kader

Semua Guru Kelas

BANTUAN (KWAMP/BKAP/MaIP)

THE GONG THE BEST 2021 55

Setiausaha Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
Penolong Setiausaha 2021 SK DEGONG
AJK
: Pn Faridah binti Rahmat
: Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
: Pn Noor hayati binti Abd Kadir

Semua Guru Kelas

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Setiausaha : Pn Rosazlina binti Mohd Raslan

Penolong Setiausaha : Pn Mashriyah binti Shahabudin

AJK : Pn Rashidatul Maiza binti Yussuf

Semua Guru Kelas

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

Setiausaha : Pn Nor Asikin binti Arbain

Penolong Setiausaha : Pn Zaifanu binti Zainal Abidin

AJK : Pn Noor Hayati binti Abd Kadir

Pn Nor Aznani binti Abdil Khalip

Pengusaha Kantin

PROGRAM GURU PENYAYANG/ZIARAH CAKNA

Setiausaha : En Faidhur Rahman bin Abdul Kader

Penolong Setiausaha : Pn Noor Hayati binti Abd Kadir

AJK : Pn Zamlah Ruzi binti Mohammed Yusof

Pn Siti Zailani binti Mohd Zain

Semua Guru

PENDAFTARAN TAHUN 1 : Pn Rashidatul Maiza binti Yussuf
Setiausaha : Pn Rosazlina binti Mohd Raslan
Penolong Setiausaha : Pn Faridah binti Rahmat
AJK
En Mohd Yusri bin Mohd Shod
Pn Mashriyah binti Shahabudin
Pn Nizawati binti Jamingan
Pn Siti Zailani binti Mohd Zain
En Faidhur Rahman bin Abdul Kader

PENDAFTARAN TINGKATAN 1/SBP/MRSM/SEKOLAH KAWALAN/SMAN

Setiausaha : Pn Nizawati binti Jamingan

Penolong Setiausaha : Pn Faridah binti Rahmat

AJK : Pn Zaifanu binti Zainal Abidin

Pn Marinie binti Jalaluddin

PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Setiausaha : Pn Nor Aznani binti Abdul Khalip

Penolong Setiausaha : Pn Rosazlina binti Mohd Raslan

AJK : Pn Marinie binti Jalaluddin

En Ahmad Sabri bin Ibrahim

THE GONG THE BEST 2021 56

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

PROGRAM SUSU SATU MALAYSIA (PSSM)

Setiausaha : Pn Nor Aznani binti Abdul Khalip

Penolong Setiausaha : Pn Nor Asikin binti Arbain

AJK : Guru bertugas Mingguan

Semua Guru Kelas

APDM/eKEHADIRAN : Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
Setiausaha : Pn Nizawati binti Jamingan
Penolong Setiausaha : Semua Guru Kelas
AJK
Semua Guru

3K (KEBERSIHAN,KESIHATAN,KESELAMATAN)

Setiausaha : En Mohd Yusri bin Mohd Sod

Penolong Setiausaha : Pn Rashidatul Maiza binti Yussuf

AJK : Pn Zamlah Ruzi binti Mohammaed Yusof (Kebersihan)
Pn Mashriyah binti Shahabudin (Kesihatan – Aedes dan

denggi)

En Faidhur Rahman bin Abdul Kader (Keselamatan)

KANTIN

Setiausaha : Pn Zamlah Ruzi binti Mohammaed Yusof

Penolong Setiausaha : Pn Naizatul Akmalia binti Alimin

AJK : Pn Noor Hayati binti Abd Kadir

Pn Nor Asikin binti Arbain

En Mohd Yusri bin Mohd Shod

Pengusaha Kantin

PADNI

Setiausaha : Pn Mashriyah binti Shahabudin

Penolong Setiausaha : En Faidhur Rahman bin Abdul Kader

AJK : En Ahmad Sabri bin Ibrahim

Pn Siti Zailani binti Mohd Zain

Pn Nor Asikin binti Arbain

MY HEALTHY GARDEN

Setiausaha : En Mohd Yusri bin Mohd Shod

Penolong Setiausaha : Pn Nor Aznani binti Abdul Khalip

AJK : Pn Zamlah Ruzi bint Mohammed Yusof

Pn Faridah binti Rahmat

Pn Noor Hayati binti Abd Kadir

Pn Naizatul Akmalia binti Alimin

Pn Mashriyah binti Shahabudin

Pekerja Swasta

PRA SEKOLAH

Guru Pra Sekolah : Pn Naizatul Akmalia binti Alimin

Pembantu Pengurusan Murid : Pn Nurul Maizura binti Asrani

THE GONG THE BEST 2021 57

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

JADUAL BERTUGAS MINGGUAN SK DEGONG TAHUN 2021

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TEMA UCAPAN

1 20/01/21 – 22/01/21 Pn Zamlah Ruzi bint Mohammed Yusof Sesi Awal Persekolahan

RABU En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader

2 25/01/21 – 29/01/21 Pn. Siti Zailaini bt. Mohd Zain Penjagaan Buku Teks (SPBT)

ISNIN En. Ahmad Sabri bin Ibrahim

3 01/02/21 – 05/02/21 Pn. Naizatul Akmalia bt. Alimin Disiplin Diri

ISNIN Pn. Nizawati binti Jamingan

4 08/02/21 – 09/02/21 Pn. Nor Aznani binti Abdul Khalip Peraturan Pusat Sumber

ISNIN Pn. Marinie binti Jalaluddin Sekolah (PSS)

CUTI TAHUN BARU CINA

10/02/21 HINGGA 14/02/21

5 15/02/21 – 19/02/21 En. Mohd Yusri b. Mohd Shod Kepentingan Aktiviti

ISNIN Pn. Zaifanu binti Zainal Abidin Kokurikulum

6 22/02/21 – 26/02/21 Pn. Faridah bt. Rahmat Hormat Guru

ISNIN Pn. Mashriyah binti Shahabudin

7 01/03/21 – 05/03/21 Pn. Nor Asikin bt. Arbain Kepentingan Ilmu

ISNIN Pn. Noor Hayati binti Abdul Kadir

8 08/03/21 – 12/03/21 Pn. Rasyidatul Maiza binti Yussuf Tanggungjawab Murid

ISNIN Pn. Rosazlina binti Mohd Raslan

9 15/03/21 – 19/03/21 Pn Zamlah Ruzi bint Mohammed Yusof Berbakti kepada Ibu Bapa

ISNIN En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader

10 22/03/21 – 26/03/21 Pn. Siti Zailaini bt. Mohd Zain Adab Terhadap Guru, Ibu bapa

ISNIN En. Ahmad Sabri bin Ibrahim dan Kawan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

27/03/21 HINGGA 04/04/21 (9 HARI)

11 05/04/21 – 09/04/21 Pn. Naizatul Akmalia bt. Alimin Peraturan Sekolah

ISNIN Pn. Nizawati binti Jamingan

12 12/04/21 – 16/04/21 Pn. Nor Aznani binti Abdul Khalip Puasa Ramadhan

ISNIN Pn. Marinie binti Jalaluddin

13 19/04/21 – 23/04/21 En. Mohd Yusri b. Mohd Shod Kewajipan Beribadat

ISNIN Pn. Zaifanu binti Zainal Abidin

14 26/04/21 – 30/04/21 Pn. Faridah bt. Rahmat Rajin Berusaha tangga

ISNIN Pn. Mashriyah binti Shahabudin Kejayaan

15 03/05/21 – 07/05/21 Pn. Nor Asikin bt. Arbain Menjaga Akhlak

ISNIN Pn. Noor Hayati binti Abdul Kadir

16 10/05/21 – 14/05/21 Pn. Rasyidatul Maiza binti Yussuf Berjimat Cermat Amalan Yang

ISNIN Pn. Rosazlina binti Mohd Raslan Baik

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

11/05/21 HINGGA 16/05/21

17 17/05/21 – 21/05/21 Pn Zamlah Ruzi bint Mohammed Yusof Peraturan Makmal Komputer

ISNIN En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader

18 24/05/21 – 28/05/21 Pn. Siti Zailaini bt. Mohd Zain Hormat Menghormati Antara

ISNIN En. Ahmad Sabri bin Ibrahim Satu Sama Lain

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

29/05/21 HINGGA 13/06/21 (16 HARI)

19 14/06/21 – 18/06/21 Pn. Naizatul Akmalia bt. Alimin Cara Menggunakan Tandas

ISNIN Pn. Nizawati binti Jamingan

THE GONG THE BEST 2021 58

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

JADUAL BERTUGAS MINGGUAN SK DEGONG TAHUN 2021

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TEMA UCAPAN

20 21/06/21 – 25/06/21 Pn. Nor Aznani binti Abdul Khalip Sambutan Hari Perayaan di

ISNIN Pn. Marinie binti Jalaluddin Malaysia

21 28/06/21 – 02/07/21 En. Mohd Yusri b. Mohd Shod Semangat Ingin Belajar

ISNIN Pn. Zaifanu binti Zainal Abidin

22 05/07/21 – 09/07/21 Pn. Faridah bt. Rahmat Adab Bertutur Yang Baik

ISNIN Pn. Mashriyah binti Shahabudin

23 12/07/21 – 16/07/21 Pn. Nor Asikin bt. Arbain Bahaya Dadah

ISNIN Pn. Noor Hayati binti Abdul Kadir

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

17/07/21 HINGGA 25/07/21 (9 HARI)

24 26/07/21 – 30/07/21 Pn. Rasyidatul Maiza binti Yussuf Budi Bahasa Budaya Bangsa

ISNIN Pn. Rosazlina binti Mohd Raslan

25 02/08/21 – 06/08/21 Pn Zamlah Ruzi bint Mohammed Yusof Menghargai Masa

ISNIN En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader

26 09/08/21 – 13/08/21 Pn. Siti Zailaini bt. Mohd Zain Akhlak Yang Baik

ISNIN En. Ahmad Sabri bin Ibrahim

27 16/08/21 – 20/08/21 Pn. Naizatul Akmalia bt. Alimin Pencegahan Jenayah

ISNIN Pn. Nizawati binti Jamingan

28 23/08/21 – 27/08/21 Pn. Nor Aznani binti Abdul Khalip Semangat Hari Kebangsaan

ISNIN Pn. Marinie binti Jalaluddin

29 30/08/21 – 03/09/21 En. Mohd Yusri b. Mohd Shod Sambutan Kemerdekaan

ISNIN Pn. Zaifanu binti Zainal Abidin

30 06/09/21 – 10/09/21 Pn. Faridah bt. Rahmat Ikhlas, Jujur dan Amanah

ISNIN Pn. Mashriyah binti Shahabudin

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
11/09/21 HINGGA 19/09/21 (9 HARI)

31 20/09/21 – 24/09/21 Pn. Nor Asikin bt. Arbain Menjaga Harta Benda Sekolah

ISNIN Pn. Noor Hayati binti Abdul Kadir

32 27/09/21 – 01/10/21 Pn. Rasyidatul Maiza binti Yussuf Menjaga Kebersihan Kiri

ISNIN Pn. Rosazlina binti Mohd Raslan

33 04/10/21 – 08/10/21 Pn Zamlah Ruzi bint Mohammed Yusof Kebersihan Kelas dan Kawasan
Sekolah
ISNIN En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader

34 11/10/21 – 15/10/21 Pn. Siti Zailaini bt. Mohd Zain Penyalahgunaan Dadah

ISNIN En. Ahmad Sabri bin Ibrahim

35 18/10/21 – 22/10/21 Pn. Naizatul Akmalia bt. Alimin Penyakit Berjangkit

ISNIN Pn. Nizawati binti Jamingan

36 25/10/21 – 29/10/21 Pn. Nor Aznani binti Abdul Khalip Kepentingan Bersukan

ISNIN Pn. Marinie binti Jalaluddin

37 01/11/21 – 05/11/21 En. Mohd Yusri b. Mohd Shod Kebersihan Kelas dan Kawasan
Sekolah
ISNIN Pn. Zaifanu binti Zainal Abidin

CUTI DEEPAVALI
03/11/21 HINGGA 07/11/21

38 08/11/21 – 12/11/21 Pn. Faridah bt. Rahmat Menjaga Keselamatan Diri

ISNIN Pn. Mashriyah binti Shahabudin

THE GONG THE BEST 2021 59

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

JADUAL BERTUGAS MINGGUAN SK DEGONG TAHUN 2021

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TEMA UCAPAN
Menghormati Orang Tua
39 15/11/21 – 19/11/21 Pn. Nor Asikin bt. Arbain
Pengaruh Internet
ISNIN Pn. Noor Hayati binti Abdul Kadir
Menjaga Keselamatan di
40 22/11/21 – 26/11/21 Pn. Rasyidatul Maiza binti Yussuf Jalanraya

ISNIN Pn. Rosazlina binti Mohd Raslan Peringatan Semasa Cuti

41 29/11/21 – 03/12/21 Pn Zamlah Ruzi bint Mohammed Yusof

ISNIN En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader

42 06/12/21 – 10/12/21 Pn. Siti Zailaini bt. Mohd Zain

ISNIN En. Ahmad Sabri bin Ibrahim

CUTI AKHIR TAHUN

11/12/21 HINGGA 31/12/21

GURU KELAS 2021

KELAS GURU KELAS PEMBANTU GURU

TAHUN PN. RASYIDATUL MAIZA BINTI YUSSUF EN. AHMAD SABRI BIN IBRAHIM
1 UTARID
TAHUN PN. NOOR HAYATI BINTI ABDUK KADIR EN. MOHD YUSRI B. MOHD SHOD
2 NEPTUNE
TAHUN PN. NOR ASIKIN BT. ARBAIN PN. MASHRIYAH BINTI SHAHABUDIN
3 UTARID
TAHUN EN. FAIDHUR RAHMAN BIN ABDUL KADER PN. NOR AZNANI BINTI ABDUL KHALIP
4 MARIKH
TAHUN PN. SITI ZAILAINI BT. MOHD ZAIN PN. NIZAWATI BINTI JAMINGAN
5 MUSYTARI
TAHUN PN. FARIDAH BT. RAHMAT PN. ZAIFANU BINTI ZAINAL ABIDIN
6 ZUHRAH

THE GONG THE BEST 2021 60

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)
SK DEGONG

1.0 PENGENALAN

Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah antara aspek utama untuk membantu pengurusan sekolah. Ini
bermakna pencapaian prestasi berkualiti pengurusan Hal Ehwal Murid boleh membantu untuk
menghasilkan sekolah berkesan serta boleh mencapai visi dan misi sekolah ke arah kegemilangan.

Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi dalam kalangan murid dan masyarakat seluruhnya
terhadap kemampuan sekolah, pentadbir sekolah seharusnya memainkan peranan yang lebih daripada
hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan penyelenggaraan. Pentadbir sekolah mesti berupaya menjadi
penggerak dan penggalak perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah
kecemerlangan.

Untuk membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek sebagaimana yang
tercerna dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat sekolah
ia berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan sesebuah
sekolah itu memenuhi ciri-ciri institusi yang berjaya dalam bidang akademik dan bukan akademik.

2.0 DASAR PENGURUSAN KELAS

2.1 Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM)

2.1.1 Semua butiran murid hendaklah dilengkapkan dalam bulan pertama persekolahan
(Januari).

2.1.2 Menandakan BJKM pada setiap hari persekolahan sebelum pukul 7.30 pagi. Sila ambil

perhatian terhadap murid yang datang lewat dan murid ponteng sekolah. Murid yang

datang lewat dikira sebagai hadir. Bagaimanapun, sekolah perlu menyediakan rekod

nama, kelas, masa tiba dan sebab kelewatan untuk tujuan nasihat dan tindakan

penambahbaikan.

2.1.3 BJKM hendaklah ditandakan seperti simbol-simbol berikut:

Bil Simbol Maksud

1 / Murid yang hadir

2 O Murid yang tidak hadir tanpa sebab

3 S Tidak hadir kerana sakit (dengan dokumen sokongan)

4 C Bercuti (dengan dokumen sokongan)

5 L Murid lewat ke sekolah dan dikira hadir

2.1.4 Guru Kelas bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan, kekemasan dan
keselamatan Buku Jadual Kedatangan. Cecair pemadam tidak boleh digunakan. Segala
2.1.5 kesilapan hendaklah dipotong dan ditandatangani ringkas.
2.1.6 Semua BJKM hendaklah sentiasa berada di pejabat.
Pentadbir Sekolah / guru yang dilantik oleh sekolah akan memasukkan data kehadiran
2.1.7 murid ke dalam Sistem e-Kehadiran secara atas talian (on-line) sebelum pukul 8.30 pagi
setiap hari persekolahan.
BJKM hendaklah ditutup tidak lewat dari 3 hari bulan tiap-tiap bulan berikutnya.

3.0 MURID “BUKAN WARGA NEGARA” (MBWN)
3.1 Bagi murid “Bukan Warga Negara” (MBWN), Yuran Warga Asing sebanyak RM120.00 bagi sekolah
rendah setiap tahun wajib dibayar di Unit Akaun Pejabat Pendidikan Daerah terlebih dahulu
sebelum didaftar sebagai murid sekolah. Resit bayaran mesti ditunjukkan kepada Guru Besar.

THE GONG THE BEST 2021 61

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

4.0 PENDAFTARAN MURID BARU
4.1 Guru Kelas menerima murid baru daripada PK HEM. (Status kewarganegaraan telah dikenal pasti
oleh PK HEM terlebih dahulu).
4.2 PK HEM hendaklah memastikan Borang Maklumat Murid (Borang SMM) dan Borang Aplikasi
Pangkalan Data Murid dilengkapkan oleh ibu bapa / penjaga pada masa itu juga. Jika murid
membawa bersama Borang SMM dan Borang APDM dari sekolah asal, sila pastikan maklumat
adalah lengkap dan terkini.
4.3 Guru Kelas akan memasukkan data murid-murid baru dalam Sistem APDM. Bagi murid asal, guru-
guru hanya mengemaskini data APDM yang telah dibuat.
4.4 Guru kelas hendaklah menyemak jika murid berkenaan menerima sebarang bentuk bantuan dan
melaporkan kepada PK HEM.
4.5 Guru Kelas perlu selalu mengambil inisiatif mengenal pasti murid berkeperluan khas dan yang
memerlukan bantuan khas (anak yatim, murid miskin, oku dll), serta melaporkan kepada PK HEM
untuk tindakan lanjut.

5.0 MURID KELUAR / BERTUKAR / BERPINDAH
5.1 Guru Kelas perlu mencatatkan maklumat / butiran perpindahan dalam BJKM kelas.
5.2 Bagi pertukaran keluar, PK HEM perlu memastikan semua buku teks telah dipulangkan (di luar zon-
rujuk SPBT) dan senarai judul buku yang dipulangkan diserahkan kepada Guru SPBT untuk rekod
dan tindakan lanjut.
5.3 Untuk pertukaran dalam zon yang sama, PK HEM merekodkan judul buku yang akan dibawa ke
sekolah baru dan menyerahkan kepada Guru SPBT untuk rekod dan tindakan lanjut.
5.4 Semua dokumen yang berkaitan dengan murid perlu diserahkan kepada murid untuk rujukan pihak
sekolah baru.
5.5 Sijil Berhenti Sekolah hanya diberikan kepada murid Tahun 6.
5.6 Merujuk Dasar Pendidikan Wajib pihak sekolah tidak dibenarkan mengeluarkan sijil berhenti sekolah
selagi murid itu berada dalam lingkungan umur pendidikan wajib.

6.0 PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS
6.1 Guru Kelas boleh melantik Jawatankuasa Kelas yang terdiri daripada:
6.1.1 Ketua Kelas
6.1.2 Penolong Ketua Kelas
6.1.3 AJK Kebersihan
6.1.4 AJK Keceriaan
6.2 Guru Kelas hendaklah menyelaras penyediaan perkara berikut:
6.2.1 Jadual Waktu - ditampal pada papan kenyataan Kelas
6.2.2 Jadual Tugas Kebersihan - ditampal pada papan kenyataan kelas.
6.2.3 Pelan kedudukan kelas - ditampal di atas meja Guru
6.2.4 Inventori Kelas - ditampal pada pintu
6.2.5 Moto kelas - ditampal pada papan kenyataan kelas.
6.2.6 Misi & Visi Sekolah, Moto Sekolah, Etika Kelas, Sudut Mata Pelajaran, artikel berinformasi
& isu semasa hendaklah ditampal pada papan kenyataan kelas.
6.2.7 Alatan pembersihan seperti penyapu, pemadam papan hitam, penyeduk sampah, tong
sampah, baldi dan sebagainya hendaklah disediakan dan disimpan di tempat yang
sesuai.
6.2.8 Pelan laluan kecemasan semasa kebakaran hendaklah dipamerkan.
6.2.9 Sudut Bahan Bacaan / Sudut Nilam / Sudut PPDa hendaklah disediakan di tempat yang
bersesuaian.
6.3 Guru Kelas dengan dibantu oleh Ketua Kelas hendaklah memastikan semua kerusi dan meja
mencukupi. Perabot yang telah rosak hendaklah diganti dan dibawa turun untuk disimpan di
dalam stor peralatan sekolah.
6.4 Kebersihan kelas.
6.4.1 AJK Kebersihan hendaklah memastikan kelas dibersihkan setiap hari persekolahan.
6.4.2 Setiap guru yang masuk ke kelas mesti memastikan keadaan dalam kelas sentiasa bersih
dan teratur sebelum mula mengajar.
6.4.3 AJK Kebersihan Kelas hendaklah memastikan sampah di dalam laci meja murid dan tong
sampah dibuang pada waktu akhir setiap hari.
6.4.4 Sebelum meninggalkan kelas semua murid hendaklah memastikan kerusi dan meja
dalam keadaan kemas dan teratur.
6.4.5 Ketua Kelas hendaklah memastikan suis lampu dan kipas dimatikan sebelum
meninggalkan kelas.
6.4.6 Ketua Kelas hendaklah memastikan pintu dan tingkap kelas ditutup.
6.5 Peralatan kebersihan akan dibekalkan pada awal tahun. Adalah menjadi tanggungjawab ketua
kelas untuk melaporkan kepada guru kelas jika hilang atau rosak.
6.6 Guru Kelas hendaklah mengambil perhatian terhadap perkara berikut:

THE GONG THE BEST 2021 62

6.6.1 Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG
6.6.2
6.6.3 Menentukan wayar elektrik, kipas dan lampu serta suisnya dalam keadaan baik dan
selamat digunakan.
Melaporkan perabot dan peralatan elektrik (ICT) yang rosak kepada Guru Besar.
Membimbing dan menyelia Jawatankuasa Kelas yang dilantik menjalankan tugas.

7.0 DASAR PENGURUSAN DISIPLIN
7.1 Ponteng Sekolah
7.1.1 Murid adalah dianggap ponteng sekolah sekiranya tidak hadir sekolah dan tidak
membawa surat daripada ibu bapa/penjaga atau surat sakit pada keesokan harinya.
7.1.2 Guru Kelas hendaklah menandakan “0” dalam BJKM kelas (sila rujuk Nota 4.1(c)
7.1.3 Jadual penghantaran surat kes Ponteng sekolah adalah seperti berikut:

Tindakan Ponteng Berterusan Ponteng Berkala / Tidak Berterusan
Amaran I 10 hari
Amaran II 3 hari berturut-turut 10 hari selepas surat Amaran I

Amaran III 7 hari selepas surat Amaran 20 hari selepas surat Amaran II
I

7 hari selepas surat Amaran
II

7.1.4 Guru Kelas hendaklah merekodkan semua proses tindakan dan hantaran surat kepada
ibu bapa / penjaga dalam Fail Ponteng Sekolah.

7.1.5 Surat Amaran 1, 2, dan 3 mesti diisi dalam 3 salinan dan ditandatangani oleh Guru Besar:
7.1.5.1 Salinan 1 adalah untuk ibu bapa/penjaga, salinan 2 untuk dimasukkan ke
dalam fail Ponteng Sekolah dan salinan 3 untuk dimasukkan ke dalam fail Guru
Bimbingan & Kaunseling.
7.1.5.2 Catatan dibuat dalam Buku Kedatangan Murid untuk surat-surat seperti berikut:
AP: Amaran Pertama AK: Amaran Kedua AT: Amaran Terakhir

7.1.6 Sekiranya murid hadir ke sekolah selepas sesuatu tindakan telah dibuat, peraturan berikut
hendaklah dipatuhi:
7.1.6.1 Selepas surat Amaran 1, murid hendaklah membawa surat jawapan daripada
ibu bapa/penjaga masing-masing.
7.1.6.2 Selepas surat Amaran 2, murid hendaklah membawa surat jawapan daripada
ibu bapa/penjaga masing-masing dan berjumpa dengan PK HEM terlebih
dahulu.
7.1.6.3 Selepas Amaran 3, murid mestilah datang kesekolah bersama-sama ibu
bapa/penjaga dan berjumpa dengan Guru Besar.

7.2 Pas Keluar
7.2.1 Semua guru hendaklah mendapatkan dua keping pas kebenaran keluar daripada GPK
HEM pada awal tahun.
7.2.2 Mana-mana murid yang ingin keluar kelas untuk ke tandas, berjumpa guru dan
sebagainya mesti mendapat kebenaran daripada guru mata pelajaran serta memakai
pas berkenaan.
7.2.3 Guru-guru diingatkan bahawa hanya membenarkan seorang pelajar lelaki atau dua
orang pelajar perempuan untuk keluar dalam satu masa.
7.2.4 Guru-guru berhak menahan dan meminta murid balik ke kelas untuk mendapatkan pas
daripada guru berkenaan atau guru yang berada di kelas sebelahnya jika tiada guru.

** Jika pelajar ingin balik rumah atau keluar dari kawasan sekolah, dia dikehendaki mendapat
kebenaran daripada Guru Besar, Penolong Kanan atau Guru Kelas dengan mengisi dalam Buku
Rekod Meminta Kebenaran Balik Awal di pejabat am dan menelefon kepada ibu bapa/
keluarganya untuk mengambil mereka.
**Jika guru mendapati ada pelajar yang keluar tanpa kebenaran, sila memberi amaran atau
laporkan kepada Guru Besar atau Penolong Kanan dengan segera.

THE GONG THE BEST 2021 63

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

7.3 Disiplin Murid
7.3.1 SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN. Oleh itu, guru-guru mestilah memastikan murid
mematuhi semua peraturan sekolah setiap masa.
7.3.2 Guru-guru mestilah memberi nasihat dan teguran jika mereka dapati seseorang murid itu
melakukan kesalahan disiplin.
7.3.3 Guru-guru mestilah memaklumkan kesalahan-kesalahan disiplin murid yang berat kepada
Ketua Guru Disiplin / PK HEM / Guru Besar.
7.3.4 Hukuman yang dikenakan mestilah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh KPM
serta setimpal dengan kesalahan murid. Ini bertujuan supaya murid tidak terasa teraniaya
dan akan menerima hukuman dengan rela hati.
7.3.5 Tiada sentuhan badan kepada murid atau tingkah laku negatif guru yang boleh
menimbulkan prasangka kepada murid.
7.3.6 Semua guru perlu menjadi role model – contoh teladan yang baik kepada muridmurid.

7.4 Kawalan /Tanggungjawab Guru

7.4.1 Guru mestilah mengenali setiap nama murid mereka. Ini dianggap sebagai satu usaha

bahawa guru mempunyai sikap keprihatinan dan mengenali mereka sebagai seorang

individu. (Amalan Budaya Penyayang)

7.4.2 Guru hendaklah memahami dan mengenali mana-mana murid yang sering menimbulkan
masalah disiplin dan memberikan tumpuan yang lebih terhadap mereka bagi

mendapatkan kerjasama.

7.4.3 Jangan memulakan proses Pembelajaran dan Pengajaran jika murid tidak memberi

tumpuan atau sedang bising dan bercakap sesama sendiri.

7.4.4 Jangan membiarkan murid-murid berkumpul di hadapan meja guru sedangkan murid-

murid lain dibiarkan bising di tempat mereka atau di belakang kelas.

7.4.5 Guru haruslah memeriksa kebersihan kelas termasuk bahagian kaki lima kelas / varendah.

7.4.6 Guru-guru haruslah mengambil perhatian terhadap murid-murid yang selalu tidak

membuat kerja rumah atau tugasan dalam kelas. Cuba kena pasti sebab-sebabnya dan

ambil tindakan yang sewajarnya.

7.5 Dasar Umum Disiplin

7.5.1 Setiap murid wajib memiliki buku peraturan sekolah dan perlu difahami dan dipatuhi.

7.5.2 Pada awal tahun permulaan semasa persekolahan, murid akan diberi penjelasan dan
penerangan tentang peraturan sekolah dan tindakan-tindakan disiplin yang

dikuatkuasakan.

7.5.3 Penerangan dan penjelasan mengenai peraturan disiplin sekolah juga disampaikan

kepada murid-murid dari semasa ke semasa.

7.6 Pemeriksaan Mengejut
7.6.1 Pemeriksaan mengejut boleh dijalankan dari semasa ke semasa ke atas murid semasa
berada di kelas atau tapak perhimpunan atas arahan pihak pentadbir.
7.6.2 Barang larangan akan dirampas dan maklumat murid tersebut akan direkod oleh guru
berkenaan dalam Buku Rekod Salah Laku Barang Rampasan yang disimpan di bilik Guru
Besar.
7.6.3 Barang larangan akan disimpan di dalam bilik Guru Besar.
7.6.4 Barang rampasan yang mahal (seperti telefon bimbit) hanya oleh dituntut balik oleh ibu
bapa/ penjaga murid selepas berjumpa dengan Guru Besar.
7.6.5 Kehilangan barang-barang berharga adalah di bawah tanggungjawab muridmurid.

THE GONG THE BEST 2021 64

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

7.7 Kaedah Mengatasi Disiplin
7.7.1 Edarkan senarai kesalahan ringan, sederhana dan berat kepada:
7.7.1.1 semua guru
7.7.1.2 kelas-kelas (untuk dipamerkan di papan kenyataan)
7.7.1.3 bilik-bilik khas
7.7.2 Kes-kes disiplin kesalahan ringan semua guru perlu menanganinya secara berhemat
dengan kadar segera sebelum ianya menjadi kes kesalahan disiplin yang lebih berat.
7.7.3 Guru mata pelajaran / guru kelas hendaklah:
7.7.3.1 Merekod kesalahan murid di Buku Rekod Salah laku Murid Dalam Kelas
7.7.3.2 Guru Disiplin akan mengumpulkan rekod kesalahan dan seterusnya membawa
ke mesyuarat disiplin mengikut keperluan.

7.8 Pengurusan Perhimpunan
7.8.1 Perhimpunan diadakan sekurang-kurangnya sekali seminggu (Isnin). Masa perhimpunan
30 minit untuk sekolah rendah, kemudian dimasukkan dalam jadual waktu induk dan
kelas.
7.8.2 Perhimpunan akan diuruskan oleh penyelaras perhimpunan, guru bertugas dan
pengawas sekolah.
7.8.3 Semua guru dan murid wajib menghadiri perhimpunan kecuali tidak sihat atau sakit.

8.0 DASAR KEBAJIKAN MURID
8.1 Semua bentuk bantuan dan kebajikan murid mesti merujuk kepada data APDM yang sentiasa
dikemaskini.
8.2 Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
8.2.1 Memastikan semua murid mendapatkan 1 set buku teks yang mencukupi selewat-
lewatnya hari pertama sesi baru persekolahan.
8.2.2 Melaksanakan arahan perpindahan Murid Bersama Buku Teks Dalam Zon yang Sama (Ruj:
K/P.BT.8945/Jld.28(24) – 17Mac 2008).
8.2.3 Guru Kelas mesti memastikan semua buku teks yang diterima oleh murid dibalut kemas
dan melengkapisi maklumat dalam cap SPBT.
8.2.4 Guru Kelas juga mesti memastikan mana-mana muridnya yang ingin bertukar sekolah ke
negeri lain memulangkan semula buku SPBT tersebut dengan mengikut tatacara yang
telah ditetapkan.
8.2.5 Guru SPBT mestilah mengumpulkan semula buku teks pada akhir tahun mengikut tarikh
yang ditetapkan serta membuat senarai murid yang tidak memulangkannya.
8.2.6 Murid ”Bukan Warga Negara” (BWN) tidak layak menerima buku SPBT.

8.3 Khidmat Bimbingan dan Kaunseling
8.3.1 Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) mestilah memberikan tumpuan kepada empat
fokus utama iaitu:
8.3.1.1 Pembangunan sahsiah diri murid
8.3.1.2 Peningkatan disiplin diri murid
8.3.1.3 Pendidikan kerjaya murid
8.3.1.4 Psikososial dan kesejahteraan mental murid
8.3.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling harus diuruskan mengikut etikanya, demi memelihara hak
murid. Segala maklumat murid adalah dianggap sulit dan hanya boleh didedahkan
kepada pihak yang berkenaan sahaja.
8.3.3 GBK boleh membantu murid-murid dengan memberi bimbingan dan saranan sama ada
secara individu atau kelompok.
8.3.4 GBK mestilah mengatur masa untuk memberi khidmat kaunseling kepada murid yang
telah diberi surat amaran ponteng pertama, kedua dan ketiga. Laporan sesi kaunseling
perlu disediakan.
8.3.5 Guru Disiplin mahupun Guru Kelas boleh merujuk kepada GBK tentang murid yang
memerlukan bantuan kaunseling ataupun murid yang menghadapi masalah disiplin.
8.3.6 GBK bertanggungjawab dalam Pengurusan dan Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik
(PPsi) serta pelaksanaan Ujian Aptitud Am.

THE GONG THE BEST 2021 65

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

8.4 Dasar Kebajikan Murid
8.4.1 Guru Kelas hendaklah mengenal pasti maklumat berdasarkan APDM:
8.4.1.1 Bilangan anak yatim di dalam kelas
8.4.1.2 Bilangan murid yang terdiri daripada keluarga berpendapatan rendah
8.4.1.3 Bilangan murid OKU
8.4.2 Guru kelas hendaklah menguruskan hal-hal berkaitan bantuan yang boleh dipohon oleh
murid-murid berkenaan dan Guru Data merekodkan murid yang berjaya menerima
bantuan ke dalam APDM seperti:
8.4.2.1 Kumpulan Wang Amanah Murid Miskin (KWAMP)
8.4.2.2 Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
8.4.2.3 Program Vitamin 1 Malaysia
8.4.2.4 Program Susu 1 Malaysia
8.4.2.5 Skim Takaful Pelajar Malaysia
8.4.3 Guru Kelas hendaklah memaklumkan kepada PK HEM sekiranya ada di kalangan
muridnya yang mendapat kemalangan / kematian atau bencana alam keluarganya.
8.4.4 Derma kilat akan dibuat oleh unit kebajikan dan menyerahkan derma kepada murid
berkenaan sekiranya berlaku kematian / bencana seperti kematian saudara terdekat
(ibubapa) atau diri sendiri.

9.0 DASAR KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

9.1 Rekod Kesihatan Murid

9.1.1 Guru Kelas mestilah memastikan setiap muridnya mempunyai Buku Rekod Kesihatan.

9.1.2 Guru Kelas perlu melengkapkan ruang yang tertentu dalam Buku Rekod Kesihatan.

9.1.3 Guru Kelas mestilah memastikan buku ini diedarkan kepada ibu bapa / penjaga murid
untuk mendapatkan kebenaran bagi menjalankan pemeriksaan terhadap anak / anak
jagaannya.

9.1.4 Buku Rekod Kesihatan ini selalunya diperolehi sewaktu murid berada di sekolah rendah
lagi. Ia akan dibawa dan diteruskan penggunaannya sehinggalah ke sekolah menengah.

9.1.5 Jika Guru Kelas mendapati muridnya tidak mempunyai atau kehilangan buku tersebut,

murid boleh mendapatkanya daripada PK HEM.

9.1.6 Buku Rekod Kesihatan wajib dimiliki oleh setiap murid kerana buku ini diperlukan apabila
pemeriksaan fizikal ataupun semasa suntikan diberikan kepada murid Tahun 1 dan Tahun

6 oleh pegawai kesihatan.

9.1.7 Buku Rekod Kesihatan wajib dibawa bersama oleh murid yang bertukar sekolah.

9.2 Kad Pergigian Murid
9.2.1 Setiap murid sekolah mempunyai kad pergigian yang dibekalkan setiap tahun.
9.2.2 Guru Kelas mestilah memastikan kad ini diedarkan kepada ibu bapa / penjaga murid
untuk mendapatkan kebenaran bagi menjalankan pemeriksaan gigi terhadap anak /
anak jagaannya.
9.2.3 Kad ini hendaklah diserahkan kepada Jururawat Pergigian Sekolah yang berkenaan dan
pemeriksaan akan dijalankan pada satu tempoh yang ditetapkan.

9.3 Surat Rawatan Murid
9.3.1 Murid boleh mendapatkan surat rawatan ini di pejabat sekolah.
9.3.2 Surat rawatan ini hendaklah ditandatangani oleh Guru Besar atau mana-mana Penolong
Kanan.
9.3.3 Surat ini digunakan oleh murid apabila ingin mendapatkan khidmat rawatan di mana-
mana hospital atau klinik kerajaan.

THE GONG THE BEST 2021 66

Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
2021 SK DEGONG

9.4 Murid Sakit
9.4.1 Guru Kelas mestilah prihatin jika ada dalam kalangan murid kelasnya yang sakit atau
kurang sihat pada hari tersebut.
9.4.2 Jika murid berkenaan ingin meminta izin untuk pulang, Guru mata pelajaran atau Guru
Kelas boleh menghubungi ibu bapa / penjaga berkenaan untuk menjemputnya di
sekolah.
9.4.3 Guru mata pelajaran atau Guru Kelas tidak boleh membenarkan murid berkenaan
pulang sendiri ke rumah walaupun rumahnya berhampiran dengan sekolah.
9.4.4 Jika keadaan kesihatan murid serius atau berlaku kes-kes kecemasan atau kecederaan,
Guru Kelas mestilah menghubungi ibu bapa / penjaga dan menghantar murid berkenaan
ke klinik atau hospital terdekat sama ada menggunakan kenderaan sendiri, kenderan
sekolah atau menghubungi ambulans.
9.4.5 Guru bertugas harian mestilah merekodkan butiran murid yang dibenarkan pulang dalam
Buku Laporan Bertugas Harian.

9.5 Kebersihan dan Keceriaan Sekolah

9.5.1 Semua guru bertanggungjawab bagi memastikan murid-murid menjaga kebersihan diri,
kelas, tandas, bilik-bilik khas, bangunan dan kawasan sekolah.

9.5.2 Guru Kelas mestilah sentiasa mengingatkan murid-murid kelasnya supaya menjaga

kebersihan dan keceriaan kelas masing-masing.

9.5.3 Guru Kelas bertanggungjawab mengambil inisiatif untuk menghias kelas mereka agar

kelihatan kemas dan teratur, ceria dan kondusif bagi memudah dan membantu dalam

proses pengajaran dan pembelajaran.

9.5.4 Guru kelas dibantu oleh Ketua Kelas bertanggungjawab memastikan kelas dibersihkan
setiap hari iaitu sebelum pukul 7 pagi waktu persekolahan.

9.5.5 Guru yang masuk mengajar masa pertama bertanggungjawab memastikan kelas dalam

keadaan bersih sebelum memulakan Pembelajaran dan Pengajaran.

9.5.6 Murid-murid dikehendaki menyusun kerusi dan meja masing-masing dengan kemas
sebelum meninggalkan kelas pada waktu akhir persekolahan.

9.5.7 Guru mata pelajaran untuk waktu terakhir hendaklah memeriksa kelas selepas tamat

persekolahan.

10.0 DASAR KESELAMATAN SEKOLAH
10.1 Semua sekolah wajib melaksanakan Program 3K ( Kebersihan, Kesihatan, Keselamatan
10.2 Keselamatan murid sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di kawasan sekolah
dan sesi persekolahan.
10.3 Sekolah perlu memastikan semua murid memiliki insuran perlindungan kemalangan(Skim Takaful
Pelajar Malaysia).
10.4 Setiap aktiviti yang dilaksanakan di luar kawasan sekolah perlu mendapat kebenaran daripada
pihak sekolah, Jabatan Pendidikan, ibu bapa / penjaga murid. Penglibatan murid dalam mana-
mana aktiviti luar sekolah perlu diiringi oleh guru pada nisbah 10 orang murid dan seorang guru
pengiring. Sekiranya terdapat seorang murid perempuan atau lebih dalam jumlah 10 orang murid
berkenaan maka guru pengiringnya hendaklah seorang guru perempuan.
10.5 Aspek-aspek keselamatan dan kebajikan murid wajib diberi keutamaan oleh semua pihak
terutama sebelum, semasa dan selepas sesuatu program / aktiviti dilaksanakan.
10.6 Latihan Kecemasan Kebakaran
10.6.1 Sekolah mesti memastikan bahawa latihan kebakaran (fire drill) dijalankan 1 kali setahun.
10.6.2 Sekolah mesti memastikan alat pencegahan kebakaran mencukupi dan berfungsi.
10.6.3 Guru-Guru mestilah memastikan murid-murid meninggalkan kelas / bilik khas mengikut
Pelan Kecemasan dengan segera, tetapi secara teratur apabila isyarat kebakaran
dibunyikan. Murid-murid khas atau OKU hendaklah dibantu keluar oleh guru mereka.
10.6.4 Guru-Guru mesti memastikan suis lampu, kipas atau peralatan elektrik yang lain serta
bekalan gas ditutup sebelum keluar.
10.6.5 Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM) / Senarai nama murid dibawa keluar dari pejabat
oleh staf pejabat ke tempat berkumpul.
10.6.6 Guru kelas mestilah mengira bilangan murid dengan segera. Mana-mana murid yang
tiada hendaklah dimaklumkan kepada Pentadbir dengan serta-merta.
10.7 Polisi Keselamatan Sekolah
10.7.1 Pihak sekolah perlu mengamalkan tiga polisi utama dalam aspek keselamatan sekolah
iaitu :-
10.7.1.1 Polisi Keselamatan Pergi dan Balik dari Sekolah
10.7.1.2 Polisi Mengelakkan Gangguan Seksual
10.7.1.3 Polisi Keselamatan Menjalankan Aktiviti Kokurikulum.

THE GONG THE BEST 2021 67

10.8 Buku Panduan Dan Takwim Persekolahan
10.8 2021 SK DEGONG

10.7.2 Semua guru bertanggungjawab bagi memastikan polisi-polisi ini dipatuhi dan diamalkan
setiap masa demi mewujudkan iklim sekolah yang selamat kepada semua warga
sekolah.

Kenderaan Murid, Kakitangan dan Pelawat
10.7.3 Guru, murid dan pelawat mesti memastikan kenderaan diletakkan di tempat yang telah

dikhaskan dan tidak mengganggu laluan masuk.
10.7.4 Guru-guru dan para murid diingatkan supaya berhati-hati memandu kenderaan mereka

dalam kawasan sekolah untuk mengelakkan sebarang kemalangan.
Kawalan Keselamatan
10.8.1 Guru-guru hendaklah memaklumkan kepada pentadbir sekolah sekiranya mereka

mendapati tiada pengawal keselamatan yang bertugas di pintu pagar sekolah.
10.8.2 Pintu pagar sekolah mestilah sentiasa ditutup dan mana-mana pelawat yang ingin

berurusan dengan pihak sekolah mesti menandatangani Buku Rekod Pelawat dan
mendapatkan Pas Pelawat terlebih dahulu.
10.8.3 Khidmat Warden lalu lintas bagi mengawal pergerakan murid keluar dan masuk dalam
kawasan sekolah.
10.8.4 Murid mematuhi isyarat yang diberikan oleh warden lalu lintas.

THE GONG THE BEST 2021 68

Buku Panduan Dan

2021 SK DEGO

PELAN LALUAN KECEMA

Takwim Persekolahan

ONG

ASAN SK DEGONG

THE GONG THE BEST 2021 69

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

THE GONG THE BEST 2021 55


Click to View FlipBook Version
Previous Book
1-17bulletin
Next Book
Bahan Ajar Tematik Tema 5 Subtema 3-4