The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MARINIE BINTI JALALUDDIN @ MOHD RASID Moe, 2021-01-18 11:27:27

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SKD 2021

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SKD 2021

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

KOKURIKULUM 2021

PENGERUSI
EN ZULKIFLE BIN TUAN

ISMAIL

TIMBALAN PENGERUSI
PN FADZILAH BT
ZAKARIA

Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Program
PN ROSAZLINA BINTI MOHD RASLAN Kecemerlangan
EN AHMAD SABRI BIN
Setiausaha Sukan
EN FAIDHUR RAHMAN BIN ABDUL Penyelaras Sukan untuk Semua
EN FAIDHUR RAHMAN BIN ABDUL
KADER
KADER
Penyelaras Kelab / Persatuan
PN NOOR HAYATI BINTI ABDUL KADIR

Penyelaras Badan Beruniform Setiausaha Acara &
PN MASHRIYAH BINTI Sambutan
SHAHABUDIN
PN ZAIFANU BINTI ZAINAL
Penyelaras Sukan / Permainan
EN MOHD YUSRI BIN MOHD Penyelaras HIP
SHOD PN ROSAZLINA BINTI MOHD

Penyelaras Pentaksiran RASLAN
Kokurikulum

PN ROSAZLINA BT MOHD

THE GONG THE BEST 2021 56

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

4.1 Dasar Pengoperasian Kokurikulum
Berikut adalah sebahagian daripada garis panduan untuk rujukan :

BIL KETETAPAN PEKELILING

Takrif Kokurikulum iaitu :

Penyertaan dalam sukan Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember

permainan, persatuan dan kelab, 1997, Jld. 41, No. 26, Tambahan No. 94,

1 pasukan pakaian seragam dan Perundangan A.P.U. (A) 531, Akta

kegiatan-kegiatan lain Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan

sebagaimana ditentukan oleh (Kokurikulum Kebangsaan)
Menteri Pendidikan

Kegiatan kokurikulum adalah Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996
2 sebahagian daripada Kurikulum (Akta 550)

Kebangsaan

3 Pelaksanaan kokurikulum di Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996
sekolah adalah wajib (Akta 550) : Penalti Am

4 Penyertaan murid dalam kegiatan [Perkara 5.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
kokurikulum adalah wajib 1/1985 KP (BS) 8591/Jld. II (29)]

5 Kuasa untuk menubuhkan kelab / Peraturan 4 Peraturan-peraturan
persatuan di sekolah
Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998
yang diterbitkan sebagai PU(A) 196/98.

Penyertaan, kehadiran dan Perkara 8.2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

6 pencapaian murid dalam kegiatan 1/1985 dan
Kokurikulum hendaklah direkodkan Perkara 2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

dan diberi penilaian. 2/1986

Penyertaan semua guru adalah Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling

7 perlu bagi memastikan Ikhtisas Bil. 1/1985 : Perintah-Perintah
keberkesanan pelaksanaan gerak Am Pegawai Awam (Kelakuan dan

kerja Kokurikulum di sekolah. tatatertib-Bab D)

Setiap kegiatan kokurikulum yang

dilaksanakan hendaklah dirancang

8 dengan matlamat, objektif, kaedah Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan

pelaksanaan dan kurikulum Pendidikan(Kurikulum Kebangsaan) 1997

kegiatan serta kriteria penilaian

yang pragmatis dan progresif.

Pelaksanaan kegiatan kokurikulum

di sekolah hendaklah berasaskan

9 prinsip penyertaan beramai-ramai Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2000 :
tanpa ada unsur diskriminasi atau Bertarikh 16 Nov 2000
paksaan tetapi memfokus kepada

peningkatan perpaduan dan
integrasi dalam kalangan murid.

Kegiatan kokurikulum di sekolah

10 boleh dilaksanakan dengan Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas
pelibatan dan penyertaan anggota Bil.1/1985, KP(BS) 8591 / Jld. 929

masyarakat setempat.

THE GONG THE BEST 2021 57

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

Kebenaran menganjurkan program

11 lawatan pendidikan murid semasa Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2000
waktu persekolahan secara

terancang

THE GONG THE BEST 2021 58

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

BIL KETETAPAN PEKELILING

12 1 Murid 1 Sukan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/2010 :
Pelaksanaan 1 Murid 1 Sukan

Mengurus kewangan kokurikulum

mengikut garis panduan

13 pengurusan kewangan peruntukan Surat Pekeliling Kewangan Bil.8/2012
bantuan persekolahan ke sekolah

berdasarkan perkapita dan

enrolmen murid (m/s 32-37)

Panduan Keselamatan Diri

Pelajaran semasa Pengajaran

14 Pendidikan Jasmani dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2000

kokurikulum serta sukan dalam dan

di luar kawasan sekolah

4.2 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Kokurikulum

JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 2021

Pengerusi En Zulkifle bin Tuan Ismail

Timbalan Pengerusi Pn Fadzilah binti Zakaria

Naib Pengerusi 1 Tn Hj Azmi bin Hj Shaffii

Naib Pengerusi 2 Pn Azira binti Abdul Aziz

Setiausaha Pn Rosazlina binti Mohd Razlan
Penolong Setiausaha Pn Rashidatul Maiza binti Yussuf

Anggota Jawatankuasa Pn Noor Hayati binti Abdul Kadir
Senarai tugas : Pn Masriyah binti Shahabudin
En Faidhur Rahman bin Abdul Kader

Setiausaha

▪ Menyediakan notis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kokurikulum dan
mengedarkannya dalam masa tujuh (7) hari bekerja

▪ Menyediakan minit mesyuarat dan maklum balas
▪ Memastikan minit mesyuarat diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja

▪ Mengumpul maklum balas mesyuarat jawatankuasa kokurikulum

▪ Mendokumentasikan aktiviti kokurikulum sekolah
▪ Membuat laporan setengah tahun dan akhir tahun kokurikulum sekolah

▪ Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh pengerusi dan timbalan pengerusi dari
semasa ke semasa

Penolong Setiausaha
▪ Membantu melaksanakan tugas-tugas setiausaha

THE GONG THE BEST 2021 59

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM 2021

Pengerusi En Zulkifle bin Tuan Ismail

Timbalan Pengerusi Pn Fadzilah bt Zakaria

Naib Pengerusi 1 Tn Hj Azmi bin Hj Shaffii

Naib Pengerusi 2 Pn Azira binti Abdul Aziz

Setiausaha Kokurikulum Pn Rosazlina binti Mohd Raslan

Penolong Setiausaha Kokurikulum Pn Rashidatul Maiza binti Yusuf

Setiausaha Sukan En Faidhur Rahman bin Abdul Kader

Penyelaras Kelab / Persatuan Pn Noor Hayati binti Abdul kadir

Penyelaras Badan Beruniform Pn Mashriyah binti Shahabudin

Penyelaras Sukan / Permainan En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
En Mohd Yusri bin Mohd Shod
Penyelaras Program Kecemerlangan En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
Kokurikulum

Penyelaras Sukan Untuk Semua

Penyelaras Pentaksiran Kokurikulum Pn Rosazlina binti Mohd Raslan

Setiausaha Acara & Sambutan Pn Zaifanu binti Zainal Abidin

Penyelaras HIP Pn Rosazlina binti Mohd Raslan

THE GONG THE BEST 2021 60

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

Senarai tugas :

Pengurusan Kokurikulum

▪ Membuat ketetapan
▪ Mendokumenkan ketetapan
▪ Menyebarluaskan ketetapan
▪ Menyemak ketetapan

Pengurusan Kelab / Persatuan

▪ Merancang aktiviti berteraskan ilmu
▪ Pengetahuan, kemahiran dan kreativiti / inovasi
▪ Melaksanakan aktiviti yang dirancang
▪ Merekod data dan maklumat
▪ Menganalisis data / maklumat
▪ Mengambil tindakan susulan

Pengurusan Badan Beruniform

▪ Merancang aktiviti berteraskan ilmu
▪ Pengetahuan, kemahiran dan kreativiti / inovasi
▪ Melaksanakan aktiviti yang dirancang
▪ Merekod data / maklumat
▪ Menganalisis data / maklumat
▪ Mengambil tindakan susulan

THE GONG THE BEST 2021 61

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

Pengurusan Sukan / Permainan
▪ Merancang aktiviti berteraskan ilmu
▪ Pengetahuan, kemahiran dan kreativiti / inovasi
▪ Melaksanakan aktiviti yang dirancang
▪ Merekod data / maklumat
▪ Menganalisis data / maklumat
▪ Mengambil tindakan susulan

Program Kecemerlangan Kokurikulum
▪ Merancang latihan peningkatan kemahiran
▪ Melaksanakan latihan peningkatan kemahiran
▪ Merancang program pemantapan
▪ Melaksanakan program pemantapan

Setiausaha Sukan
▪ Merancang kejohanan rentas desa
▪ Merancang sukan tara
▪ Merancang kejohanan tahunan olahraga sekolah
▪ Merancang pertandingan antara tingkatan / kelas / rumah / asrama / kelab sukan

sekolah
▪ Melaksanakan kejohanan rentas desa
▪ Melaksanakan sukan tara
▪ Melaksanakan kejohanan tahunan olahraga sekolah
▪ Melaksanakan pertandingan antara tingkatan / kelas / rumah / asrama / kelab sukan

sekolah

Pentaksiran Kokurikulum
▪ Merancang pentaksiran
▪ Melaksanakan pentaksiran
▪ Menganalisis data / maklumat pentaksiran
▪ Mengambil tindakan susulan / intervensi

THE GONG THE BEST 2021 62

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

4.3 Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum

4.4.1 Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) Kokurikulum

Kekuatan (S) Kelemahan (W)
1. Guru pembimbing dan jurulatih 1. Kurang kerjasama daripada pihak

berpengalaman Ibubapa
2. Murid yang berkebolehan dan 2. Sikap murid yang tidak bersungguh-

berbakat sungguh semasa latihan
3. Peralatan sukan yang mencukupi 3. Kekangan masa latihan yang tidak

mencukupi

Peluang (O) Ancaman (T)
1. Pemilihan murid yang ramai untuk 1. Sumber kewangan terhad
2. Persaingan sengit di peringkat
mewakili sekolah
2. Kemudahan peralatan dan padang sekolah
3. Peralatan dalam kondusi yang
untuk latihan
kurang baik

THE GONG THE BEST 2021 63

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

4.4.2 Carta Gantt Pelaksanaan Kokurikulum

Bulan
Bil Aktiviti

J F MA MJ J OS ON

1 Mengadakan Mesyuarat Agung

2 Merancang aktiviti tahunan

Memastikan minit mesyuarat
3 dan laporan perjumpaan

disediakan dan kemas kini

4 Mendaftar keanggotaan

Mengurus penyertaan anggota

5 dalam aktiviti peringkat sekolah /
zon / daerah / negeri /

kebangsaan

6 Menyediakan laporan dan
statistik

7 Merekod pentaksiran

8 Hari Kokurikulum

THE GONG THE BEST 2021 64

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

4.4.3 Jadual Pelaksanaan Kokurikulum

Aktiviti / Proses Keterangan Instrumen
Kerja
▪ Jawatankuasa induk ▪ Carta organisasi
Penubuhan induk
jawatankuasa ▪ Jawatankuasa kelab dan
pengurusan persatuan ▪ Carta organisasi
kokurikulum setiap unit
sekolah ▪ Jawatankuasa sukan dan
permainan ▪ Senarai tugas dan
tanggungjawab
▪ Jawatankuasa unit beruniform setiap jawatankuasa
▪ Jawatankuasa majlis sukan

sekolah

▪ Jawatankuasa rumah sukan
▪ Jawatankuasa pemantauan

Pendaftaran kelab/ ▪ Menghantar surat permohonan ▪ Surat permohonan
persatuan / penubuhan kelab / persatuan / penubuhan kelab /
unit uniform unit uniform / sukan permainan persatuan / unit
uniform / sukan
▪ Menyediakan perlembagaan dan permainan
membuat permohonan
pendaftaran sama ada daripada ▪ Surat kelulusan
PGB atau badan induk unit penubuhan
uniform
▪ Surat permohonan
pengesahan dan
pendaftaran

THE GONG THE BEST 2021 65

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

▪ Menghantar borang pendaftaran perlembagaan unit-
kepada badan induk unit kokurikulum
(unit uniform)
▪ Borang pendaftaran
▪ Pengesahan dan pendaftaran kepada badan induk
(unit uniform)

▪ Surat pengesahan
pendaftaran dan
nombor pendaftaran

Melantik guru ▪ Mengeluarkan surat lantikan ▪ Surat pelantikan
penasihat kepada guru penasihat unit-unit guru-guru penasihat
kokurikulum
Pendaftaran
murid kokurikulum ▪ Memastikan pendaftaran murid ▪ Slip pendaftaran
dalam kokurikulum dilakukan kokurikulum
Penyediaan secara sama rata antara semua
takwim tahunan kelab / persatuan dengan unit ▪ Kad daftar
kokurikulum uniform kokurikulum

Pelantikan ▪ Memastikan semua murid
jawatankuasa mendaftar sekurang-kurangnya
murid tiga (3) unit iaitu kelab /
persatuan, sukan / permainan
Pemantauan dan unit uniform
aktiviti
kokurikulum ▪ Disediakan pada akhir tahun ▪ Takwim Kokurikulum
sekolah sebelumnya
▪ Minit mesyuarat
▪ Memastikan perkara-perkara agong
yang berikut dilaksanakan:
▪ Minit mesyuarat
1. Mesyuarat AJK sekurang- jawatankuasa
kurangnya tiga (3) kali setahun

2. Memastikan perjumpaan
minimum dua belas (12) kali
setahun untuk kelab /
persatuan dan unit uniform

3. Memastikan aktiviti wajib dan
program induk ditakwimkan
dan dilaksanakan

▪ Mengeluarkan surat pelantikan ▪ Surat penurunan

jawatankuasa murid dan kuasa kepada

memaklumkan kepada ibu bapa. jawatankuasa

▪ Mengadakan upacara ▪ Senarai
penyerahan surat pelantikan tanggungjawab
tersebut anggota
jawatankuasa

▪ Menubuhkan satu jawatankuasa ▪ Laporan
pemantauan kegiatan pemantauan
kokurikulum yang terdiri
daripada:

1. Pengerusi: PGB

THE GONG THE BEST 2021 66

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

2. Naib Pengerusi:
PK Kokurikulum

3. Setiausaha:
Penyelaras Kokurikulum

4. Anggota:

4.1 Penyelaras kelab /
persatuan

4.2 Penyelaras sukan dan
permainan

4.3 Penyelaras unit uniform

▪ Menyediakan buku laporan ▪ Buku laporan / fail
kegiatan kokurikulum kegiatan
(mingguan) mengikut format Kokurikulum
yang ditetapkan

▪ Memastikan buku laporan
tersebut dilengkapkan setiap kali
perjumpaan dan diserahkan
kepada PK Kokurikulum untuk
semakan dan pengesahan

▪ Memastikan perkara-perkara
yang terkandung dalam buku
laporan dilengkapkan seperti:

Penyediaan buku / 1. Senarai anggota
fail laporan jawatankuasa
kegiatan
kokurikulum 2. Analisis enrolmen

3. Senarai keanggotaan

4. Perancangan aktiviti tahunan

5. Rekod kehadiran

6. Laporan aktiviti mingguan

7. Analisis aktiviti mengikut
bulan

8. Rekod pencapaian murid

9. Minit Mesyuarat Agung

10. Laporan akhir tahun

11. Markah penilaian

▪ Memastikan kertas kerja yang ▪ Kertas kerja
lengkap disediakan bagi semua program
aktiviti atau program yang
Penyediaan kertas melibatkan kewangan kerajaan
kerja program dan dan sekolah
permohonan
lawatan ▪ Permohonan dan kelulusan
PPD / JPN adalah perlu bagi
program lawatan

THE GONG THE BEST 2021 67

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

Borang Kawalan ▪ Setiap pergerakan murid di luar ▪ Borang Kawalan
Keselamatan sekolah mestilah mendapat Keselamatan Murid
Murid kelulusan PGB
▪ Borang kebenaran
Laporan kegiatan ▪ Borang kawalan keselamatan ibu bapa / penjaga
dan pertandingan murid berserta surat kebenaran
kokurikulum ibu bapa perlu disediakan ▪ Surat makluman
dengan mendapat kelulusan kepada ibu bapa /
Sistem fail pihak ibu bapa / penjaga. penjaga
kokurikulum
▪ Memastikan setiap kegiatan dan ▪ Laporan kegiatan
pertandingan dilaporkan dalam kokurikulum
tempoh tujuh (7) hari dari tarikh
kegiatan dan difailkan ▪ Sijil-sijil yang
berkaitan
▪ Mengisi senarai nama murid
yang terlibat dalam aktiviti untuk ▪ Sistem fail
diberi sijil-sijil yang berkaitan kokurikulum

▪ Memastikan sistem fail ▪ Senarai semak
kokurikulum yang sistematik pengurusan fail
diwujudkan kokurikulum

▪ Menyemak fail sekurang-
kurangnya dua (2) bulan sekali

▪ Memastikan dua puluh dua (22)
item difailkan

THE GONG THE BEST 2021 68

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

▪ Memastikan ada buku penilaian ▪ Buku rekod
kokurikulum murid mengikut penilaian
format KPM kokurikulum murid

▪ Memastikan semua murid telah ▪ Sijil penilaian
memiliki buku penilaian kokurikulum murid
kokurikulum tersebut
▪ Data online PAJSK
▪ Memastikan penilaian markah
Buku Penilaian 10% kokurikulum direkodkan
Kokurikulum Murid dalam Buku Penilaian
(Format KPM) Kokurikulum Murid

Sijil Penilaian ▪ Memastikan sistem penilaian
Kokurikulum dilakukan dengan tepat
mengikut penilaian Kementerian
Pendidikan

▪ Memastikan buku-buku
penilaian ini ditandatangani oleh
ibu bapa dan disimpan dalam
fail peribadi murid

▪ Memastikan murid yang terlibat ▪ Sijil Penghargaan
dalam aktiviti kokurikulum diberi ▪ Sijil Penyertaan
sijil-sijil:
Sijil-Sijil diedar
dan direkod 1. Sijil Penyertaan

2. Sijil Penghargaan

▪ Pemberian sijil-sijil ini mesti
direkodkan

THE GONG THE BEST 2021 69

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

Pengurusan ▪ PK Kokurikulum memastikan ▪ Laporan kewangan
Kewangan jumlah peruntukan kokurikulum kokurikulum
Sekolah telah diperoleh daripada
sumber-sumber yang berikut: ▪ Laporan prestasi
Pascanilai ▪ Perbelanjaan
Kegiatan 1. Peruntukan Kewangan KPM
Kokurikulum kokurikulum
2. Peruntukan SUWA
▪ Laporan pascanilai
3. Peruntukan bantuan pakaian (kekuatan,
seragam unit uniform kelemahan,
penambahbaikan,
4. Peruntukan-peruntukan lain rumusan)

▪ Menyediakan Anggaran Belanja ▪ Kertas cadangan
Mengurus untuk tahun yang ▪ Penambahbaikan
berikutnya
aktiviti kokurikulum
▪ Membuat pemantauan
kewangan kokurikulum dari
semasa ke semasa

▪ PK Kokurikulum
membentangkan pascanilai
kegiatan kokurikulum sekolah
untuk tahun semasa

▪ Membuat perbandingan
pascanilai dengan tahun-tahun
sebelumnya

▪ Membuat cadangan
penambahbaikan aktiviti
kokurikulum untuk tahun yang
berikutnya

THE GONG THE BEST 2021 70

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN AMALI JASMANI SUKAN DAN KOKURIKULUM
TAHUN 2021

Pengerusi En Zulkifle bin Tuan Ismail

Timbalan Pengerusi Pn Fadzilah binti Zakaria

Naib Pengerusi 1 Tn Hj Azmi bin Hj Shaffii

Naib Pengerusi 2 Pn Azira binti Abdul Aziz

Setiausaha 1 Pn Rosazlina binti Mohd Razlan

Setiausaha 2 Pn Rashidatul Maiza binti Yussuf

Penyelaras Kelab / Persatuan Pn.Noor Hayati binti Abd Kadir

Penyelaras Badan Beruniform Pn Mashriyah binti Shahabudin

Penyelaras Sukan / Permainan En Faidhur Rahman bin Abdul Kader

Ahli Jawatankuasa 1. Semua guru penasihat permainan,

persatuan/kelab dan unit berunifom
2. Semua guru kelas tahap 2

JAWATANKUASA KO AKADEMIK TAHUN 2021

Pengerusi En Zulkifle bin Tuan Ismail

Timbalan Pengerusi Pn Fadzilah binti Zakaria

Naib Pengerusi 1 Tn Hj Azmi bin Hj Shaffii

Naib Pengerusi 2 Pn Azira binti Abdul Aziz

Setiausaha 1 Pn Rashidatul Maiza binti Yussuf

Setiausaha 2 Pn Siti Zailani binti Mat Zain
Ahli Jawatankuasa
1. Pn Rasyidatul Maiza binti Yussuf
2. Pn Rosazlina binti Mohd Raslan
3. Pn Faridah binti Rahmat
4. Pn Noor Hayati binti Abd Kadir

1.PERSATUAN BAHASA MELAYU 1.Pn.Noor Hayati binti Abd Kadir (K)
2.Pn Zamlah Ruzi binti Mohammed Yusof
3.Pn. Rashidatul Maiza binti Yussuf

2.PERSATUAN BAHASA INGGERIS 1. Pn Rosazlina binti Mohd Raslan (K)
2. Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
3. Naizatul Akmalia binti Alimin

1. Pn Marinie binti Jalauddin (K)

3.PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK 2. Pn Nor Asikin binti Arbain
3. Pn Faridah binti Rahmat

THE GONG THE BEST 2021 71

4. PERSATUAN AGAMA ISLAM Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
DAN BAHASA ARAB SK Dedong,

5.PERSATUAN ALAM SEKITAR 1. Pn Siti Zailani binti Mohd Zain (K)
2. En Faidhur Rahman binti Abdul Kader
3. En Ahmad Sabri bin Ibrahim
4. Pn Mashriyah binti Shahabudin

1. En Mohd Yusri bin Mohd Shod (K)
2. Pn Nizawati binti Jamingan
3. Pn Nor Aznani binti Khalip

THE GONG THE BEST 2021 72

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

JAWATANKUASA PERTANDINGAN KO-AKADEMIK 2021

BIL AKTIVITI GURU PEMBIMBING
1 Poetry Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
2 Story Telling Pn Rosazlina binti Mohd Raslan
Pn Rasyidatul Maiza binti Yussuf
3 Scrabble Pn Nor Hayati Binti Abd Kadir
Pn Nizawati binti Jamingan
4 Bercerita Tahap 1 Pn Zamlah Ruzi binti Mohammed Yusof
Pn Nizawati binti Jamingan
5 Bercerita Tahap 2 En Faidhur Rahman Bin Abdul Kader
Pn Siti Zailani Binti Mohd Zain
6 Pantun Pn Mashriyah binti Shahabudin
En Ahmad Sabri bin Ibrahim
7 Pidato Pn Marinie binti [email protected] Mohd Rasid
Pn Marinie binti [email protected] Mohd Rasid
8 Sahibba Pn Faridah binti Rahmat
En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
9 Tilawah Al-Quran En Mohd Yusri bin Mohd Shod
Pn Marinie binti [email protected] Mohd Rasid
10 Hafazan
Pn Noor Hayati Binti Abd Kadir
11 Bercerita Kisah Al-Quran Pn Nizawati binti Jamingan

12 Tulisan Jawi Dan Khat

13 Doktor Muda

14 Amali Sains

15 Kangaroo Maths/G-Maths

16 Stems Roket Air

17 Stem Bercerita
19 Nyanyian Solo

THE GONG THE BEST 2021 73

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

JAWATANKUASA UNI BERUNIFOM TAHUN 2021

Pengerusi En Zulkifle bin Tuan Ismail

Timbalan Pengerusi Pn Fadzilah binti Zakaria

Naib Pengerusi 1 Tn Hj Azmi bin Hj Shaffii

Naib Pengerusi 2 Pn Azira binti Abdul Aziz

Setiausaha 1 Pn Mashriyah binti Shahabudin

Setiausaha 2 En Mohd Yusri bin Mohd Shod
Ahli Jawatankuasa
1. Pn Nizawati binti Jamingan
2. Pn Nor Asikin binti Arbain
3. Pn Naizatul Akmalia binti Alimin

PENGAKAP 1.En Mohd Yusri bin Mohd Shod (K)
2.Pn Naizatul Akmalia binti Alimin
3.Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
4.En Ahmad Sabri binti Ibrahim
5.Pn Rosazlina binti Mohd Raslan

PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIA 1.Pn Mashriyah binti Shahabudin (K)
2.Pn Zamlah Ruzi binti Mohammed Yusof
3.Pn Noor Hayati binti Abd Kadir

4..Pn Nor Asikin binti Arbain
5.Pn Rasyidatul Maiza binti Yussuf
6.Pn Nor Aznani binti Abdul Khalip

TUNAS KADET REMAJA MALAYSIA 1. En Faidhur Rahman bin Abdul Kader (K)
2. Pn Siti Zailani binti Mohd Zain
3. Pn Nizawati binti Jamingan
4. Pn Faridah binti Rahmat
5. Pn Marinie binti Jalaluddin

THE GONG THE BEST 2021 74

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

JAWATANKUASA PASUKAN SEKOLAH TAHUN 2021

Pengerusi En Zulkifle bin Tuan Ismail
Timbalan Pengerusi Pn Fadzilah binti Zakaria
Naib Pengerusi 1 Pn Azira binti Abdul Aziz
Naib Pengerusi 2 Tn Hj Azmi bin Hj Shaffii
Setiausaha 1 En Mohd Yusri bin Mohd Shod
Setiausaha 2 En Faidhur Rahman bin Abdul Kader

BOLASEPAK 1. En Mohd Yusri bin Mohd Shod (K)
BOLA BALING 2. En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
3. En Ahmad Sabri bin Ibrahim
4. Pn Marinie binti [email protected] Mohd Rasid

1. Pn Zaifanu binti Zainal Abidin (K)
2. En Mohd Yusri bin Mohd Shod
3. En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
4. Pn Zamlah Ruzi binti Mohammed Yusof

SEPAK TAKRAW 1.En Ahmad Sabri bin Ibrahim (K)
CATUR 2.En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
3.En. Mohd Yusri bin Mohd Shod

1. En Faidhur Rahman bin Abdul Kader (K)
2. Pn Siti Zailani binti Mohd Zain

OLAHRAGA DAN MERENTAS DESA 1. En Faidhur Rahman bin Abdul Kader(K)
2. En Mohd Yusri bin Mohd Shod
3.Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
4.Pn Nor Aznani binti Andul Khalip
5.Pn Nizawati binti Jamingan
6.Pn Marinie binti [email protected] Mohd Rasid

MEMANAH 1.Pn Nizawati binti Jamingan (K)
2.En Mohd Yusri bin Mohd Shod

THE GONG THE BEST 2021 75

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

JAWATANKUASA RUMAH SUKAN TAHUN 2021

Pengerusi En Zulkifle bin Tuan Ismail
Timbalan Pengerusi Pn Fadzilah binti Zakaria
Naib Pengerusi 1 Tn Hj Azmi bin Hj Shaffii
Naib Pengerusi 2 Pn Azira binti Abdul Aziz
Setiausaha 1 En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
Setiausaha 2 En Mohd Yusri bin Mohd Shod
Bendahari Pn Mashriyah binti Shahabudin

Ahli Jawatankuasa 1.Pn Noor Hayati binti Abd Kadir (Merah)
2.Pn Nor Asikin binti Arbain (Biru)
3.Pn Zamlah Ruzi binti Mohammed Yusof (Kuning)

RUMAH MERAH 1.Pn Noor Hayati binti Abd Kadir (K)
2.Pn Marinie binti [email protected] Mohd Rasid
3.Pn Rosazlina binti Mohd Raslan
4.Pn Rasyidatul Maiza binti Yussuf
5.En Ahmad Sabri bin Ibrahim
6.Pn Fadzilah binti Zakaria
7.En Zulkifle binti Tuan Ismail

RUMAH BIRU 1. Pn Nor Asikin binti Arbain (K)
2. Pn Faridah binti Rahmat
3. Pn Siti Zailani binti Mohd Zain
4. En Mohd Yusri bin Mohd Shod
5. Pn Syamsidar binti Md Ali
6. Pn Mashriyah binti Shahabudin
7. Pn Azira binti Abdul Aziz

RUMAH KUNING 1.Pn Zamlah Ruzi binti Mohammed Yusof (K)
2.Pn Nizawati binti Jamingan
3.Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
4.En Yunus bin Abd Latif
5.Pn Nor Aznani binti Khalid
6.Tn Hj Azmi bin Shafii
7.En Faidhur Rahman bin Abdul Kader

THE GONG THE BEST 2021 76

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

JAWATANKUASA PERAYAAN SEKOLAH TAHUN 2021

Pengerusi En Zulkifle bin Tuan Ismail
Timbalan Pengerusi Pn Fadzilah binti Zakaria
Naib Pengerusi 1 Tn Hj Azmi bin Hj Shaffii
Naib Pengerusi 2 Pn Azira binti Abdul Aziz
Setiausaha 1 Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
Setiausaha 2 Pn Nizawati binti Jamingan
Bendahari Pn Mashriyah binti Shahabudin

SAMBUTAN HARI GURU 1.Pn Siti Zailani binti Mohd Zain (K)
2.Pn Marinie binti [email protected] Mohd Rasid
3.En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
4.En Ahmad Sabri bin Ibrahim
5.Pn Faridah binti Rahmat

SAMBUTAN HARI RAYA 1. Pn Nor Asikin binti Arbain (K)
2. Pn Zamlah Ruzi binti Mohammed Yusof
3. En Mohd Yusri bin Mohd Shod
4. En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
5. Pn Rosazlina binti Mohd Raslan
6. Pn Noor Hayati binti Abd Kadir

SAMBUTAN BULAN 1.Pn Zaifanu binti Zainal Abidin (K)
KEBANGSAAN 2.Pn Nizawati binti Jamingan
3.Pn Rasyidatul Maiza binti Yussuf

4.En Mohd Yusri bin Mohd Shod
5.En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
6.En Ahmad Sabri bin Ibrahim
7.Pn Mashriyah binti Shahabudin
8.Pn Nor Aznani binti Abdul Khalip

LAWATAN SEKOLAH 1.Pn Zamlah Ruzi binti Mohammed Yusof(K)
1. Pn Marinie binti [email protected] Mohd Rasid
2. Pn Faridah binti Rahmat
3. Pn Nizawati binti Jamingan
4. Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
5. En Mohd Yusri bin Mohd Shod
6. En Faidhur Rahman bin Abdul Kader
7. En Ahmad Sabri bin Ibrahim

THE GONG THE BEST 2021 77

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

JAWATANKUASA HARI KOKURIKULUM DAN SUKAN NEGARA
TAHUN 2021

Pengerusi En Zulkifle bin Tuan Ismail
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 Pn Fadzilah binti Zakaria
Naib Pengerusi 2
Setiausaha 1 Tn Hj Azmi bin Hj Shaffii
Setiausaha 2
Setiausaha 3 Pn Azira binti Abdul Aziz
Bendahari
Pn Rosazlina binti Mohd Raslan
Ahli Jawatankuasa
En Faidhur Rahman Bin Abdul Kader

En Mohd Yusri bin Mohd Shod

Pn Nor Aznani binti Abdul Khalip
1. Pn Marinie binti [email protected] Mohd Rasid
2. Pn Zaifanu binti Zainal Abidin
3. En Ahmad Sabri bin Ibrahim
4. Pn Siti Zailani binti Mohd Zain
5. Pn Zamlah Ruzi binti Mohammed Yusof

THE GONG THE BEST 2021 78

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

LOKASI PERJUMPAAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2021

AKTIVITI LOKASI

1M1S

BADMINTON GELANGGANG BADMINTON / 4 MARIKH

BOLA BALING PADANG BOLA BALING/ 5 MUSYTARI

BOLA SEPAK PADANG BOLA SEPAK/ DEWAN AL-BIRUNI

BOLA JARING PADANG BOLA JARING/ 6 ZUHAL

CATUR 6 ZUHRAH

* PENGGUNAAN PADANG TERTAKLUK PADA KEADAAN CUACA

PERSATUAN/KELAB

BAHASA MELAYU 6 ZUHRAH
5 MUSYTARI
BAHASA INGGERIS MAKMAL SAINS
3 URANUS
SAINS DAN MATEMATIK
AGAMA ISLAM DAN 4 MARIKH
BAHASA ARAB

ALAM SEKITAR

UNIT BERUNIFOM

PENGAKAP 4 MARIKH
PPIM 6 ZUHRAH
TKRS 5 MUSYTARI

THE GONG THE BEST 2021 79

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

TARIKH PERJUMPAAN 1 MURID 1 SUKAN 2021 (1M 1S)

BIL TARIKH BIL TARIKH
1 26 JANUARI 2021 18 06 JULAI 2021

2 02 FEBRUARI 2021 19 13 JULAI 2021

3 09 FEBRUARI 2021 20 27 JULAI 2021

4 16 FEBRUARI 2021 21 03 OGOS 2021

5 23 FEBRUARI 2021 22 17 OGOS 2021

6 02 MAC 2021 23 24 OGOS 2021
7 09 MAC 2021 24 07 SEPTEMBER 2021
8 16 MAC 2021 25 21 SEPTEMBER 2021

9 23 MAC 2021 26 28 SEPTEMBER 2021

10 06 APRIL 2021 27 5 OKTOBER 2021

11 20 APRIL 2021 28 5 OKTOBER 2021

12 27 APRIL 2021 29 19 OKTOBER 2021

13 04 MEI 2021 30 26 OKTOBER 2021
14 18 MEI 2021 31 02 NOVEMBER 2021

15 15 JUN 2021 32 09 NOVEMBER 2021

16 22 JUN 2021 33 16 NOVEMBER 2021

17 29 JUN 2021 34 23 NOVEMBER 2021

TARIKH DAN AKTIVITI 1 MURID 1
SUKAN (1M 1S) TERTAKLUK PINDAAN

THE GONG THE BEST 2021 80

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

TARIKH PERJUMPAAN PERSATUAN/ KELAB 2021

BIL TARIKH BIL TARIKH

1 17 FEBRUARI 2021 8 14 JULAI 2021

2 3 MAC 2021 9 4 OGOS 2021

3 17 MAC 2021 10 18 OGOS 2021

4 7 APRIL 2021 11 1 SEPTEMBER 2021

5 21 MAC 2021 12 22 SEPTEMBER 2021

6 5 MEI 2021 13 6 OKTOBER 2021

7 16 JUN 2021 14 20 OKTOBER 2021

TARIKH DAN AKTIVITI TERTAKLUK PADA PINDAAN

TARIKH PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM 2021

BIL TARIKH BIL TARIKH

1 24 FEBRUARI 2021 9 7 JULAI 2021

2 10 MAC 2021 10 11 OGOS 2021
3 24 MAC 2021 11 25 OGOS 2021
4 14 APRIl 2021 12 8 SEPTEMBER2021
5 28 APRIL 2021 13 29 SEPTEMBER2021
6 19 MEI 2021 14 13 OKTOBER 2021
7 23 JUN 2021 15 27 OKTOBER 2021
8 30 JUN 2021 16 17 NOVEMBER 2021

* TARIKH DAN AKTIVITI TERTAKLUK PADA PINDAAN

THE GONG THE BEST 2021 81

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

PERANCANGAN KOKURIKULUM 2021

BIL PROGRAM BULAN TINDAKAN

D JFMA MJ JO S O N

A. PENTADBIRAN KOKURIKULUMM

1. Mesyuarat Kokurikulum Kali - 1

2. Mesyuarat Agung Unit-unit Kokurikulum

3. Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum

4. Pemantauan Aktiviti Kokurikulum

5. Semakan Fail Aktiviti Kokurikulum

6. Mesyuarat Kokurikulum Kali - 2

7. Mesyuarat Kokurikulum Kali - 3

8. Mesyuarat Kokurikulum Kali - 4

9. Semakan Alatan dan Stok

10. SEGAK

11. PAJSK

12. IKEPS

B. SUKAN DAN PERMAINAN

1. Mesyuarat Kejohanan Sukan Tahunan

2. Mesyuarat Rumah Sukan

3. Latihan Rumah Sukan

4. Latihan Pasukan Permainan

5. Perlawanan Persahabatan Permainan

6. Sukantara

7. Raptai dan Istiadat Kejohanan Sukan Tahunan

8. Kejohanan Sukan Tahunan

9. Kelab Pemainan/1M1S

10. Karnival Kokurikulum/Hari Sukan Negara

C. PERSATUAN KO-AKADEMIK DAN BADAN BERUNIFORM

1. Latihan Pasukan Ko-Akademik

2. Perkhemahan Unit Beruniform

D. PERTANDINGAN MSSD/MSSPK

1. Bola Baling

2. Bola Jaring

3. Badminton

4. Olahraga

5. Memanah

6. Sepak Takraw

7. Merentas Desa

8. Bola Sepak

E. PEMBANGUNAN KOKURIKULUM INDUK

1. Latihan Pasukan Permainan dan Ko-Akademik

2. Perlawanan Persahabatan Permainan

3. Program Kejurulatihan/Kepegawaian/
Kepengadilan Permainan

THE GONG THE BEST 2021 82

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM KEBANGSAAN

Kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran
dan pembelajaran di luar bilik darjah (kurikulum) yang memberikan murid peluang untuk menambah,
mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah."

Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, No. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian)
Sekolah 1956, kegiatan ini dikenali sebagai "Kegiatan Kumpulan".

Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997, Jld. 41, No. 26, Tambahan No. 94,
Perundangan A.P.U. (A) 531, Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan (Kokurikulum Kebangsaan)
telah memberi takrif Kokurikulum iaitu:

Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang
berikut:

1. Penyertaan dalam sukan dan permainan
2. Penyertaan dalam persatuan dan kelab
3. Penyertaan dalam pasukan pakaian seragam
4. Lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri Pendidikan

DASAR UTAMA (1): KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM
KEBANGSAAN - Rujuk Seksyen 18, Akhta Pendidikan 1996 (Akta 550)
“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan
kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur
kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.

Melaksanakan kokurikulum di sekolah adalah WAJIB
Kegagalan @ Keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum adalah suatu kesalahan yang

jika disabitkan bersalah boleh dijatuhi hukuman denda atau penjara atau pun kedua-duanya sekali
di bawah penalti am.

THE GONG THE BEST 2021 83

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

DASAR UTAMA (2): PENYERTAAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH WAJIB
❖ “Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar.
Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu
gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau
permainan.”
- {Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II (9)}

❖ Sekolah mewujudkan peluang yang seluas-luasnya kepada murid menyertai kegiatan
kokurikulum yang mereka minati.
- {Untuk tujuan ini Pengetua/Guru Besar telah diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan
kelab/persatuan di sekolah seperti dalam Peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai PU(A)196/98.}

❖ Penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid dalam kegiatan kokurikulum hendaklah direkod
dan diberi penilaian.
- {Hal ini ditegaskan dalam Perkara 8.2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985 dan Perkara 2.1
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1986)}

❖ Ketidakhadiran murid dalam kegiatan kokurikulum yang murid itu telah mendaftarkan diri
untuk menyertainya adalah suatu kesalahan yang menyebabkan murid tersebut boleh
dikenakan tindakan disiplin jika disabitkan bersalah seperti tindakan ke atas kesalahan
ponteng sekolah atau ponteng kelas.
- {Hal ini hendaklah dimaktubkan dalam Buku Undang-Undang dan Peraturan Sekolah dan
perlu diketahui oleh murid-murid dan ibu bapa mereka}

DASAR UTAMA (3): PENYERTAAN SEMUA GURU ADALAH WAJIB
❖ Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus,
menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.

❖ “Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan
gerakerja kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

❖ Setiap orang guru di sekolah hendaklah, secara bertulis, diberi tugas dan tanggung jawab yang
spesifik, terperinci, dan kuantitatif dalam bidang kokurikulum di sekolah, seperti yang
dilakukan dalam bidang kurikulum.

❖ Keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diperuntukan adalah
suatu kesalahan daripada segi keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dan
kebertanggungjawaban penjawat awam atau pun moral dan wibawa keguruan yang boleh
dikenakan tindakan disiplin mengikut “Perintah-perintah Am Pegawai Awam (Kelakuan dan
tatatertib) (Bab D)”.

THE GONG THE BEST 2021 84

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

DASAR UTAMA (4): PERLAKSANAAN “KEGIATAN KOKURIKULUM”

❖ “Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan
yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik
darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan
mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.”
{Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

❖ Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah dirancang dengan maksud
mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema
penilaian yang pragmatis dan progresif.

❖ Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah mengandungi elemen-elemen
pengetahuan, pengalaman dan kemahiran baru serta nilai-nilai murni yang membantu
membangunkan intelek, jasmani, emosi dan rohani murid secara seimbang.

DASAR UTAMA (5): PENYERTAAN “BERAMAI-RAMAI”

❖ Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan
beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada
peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
17/2000 bertarikh 16 November 2000).

❖ Kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah bersifat merentas disiplin,
bersepadu dan tidak bersifat eksklusif. Penyertaan adalah terbuka kepada semua pelajar.

DASAR-DASAR SOKONGAN: DALAM PERLAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

❖ “Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerakerja kokurikulum ini
hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-
kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah;
gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan
sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian”.
- {Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1985, KP(BS)8591/Jld. ((929)}

❖ Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan
anggota masyarakat setempat.
- {Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP.
8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”}

❖ “Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan Pasukan
Pakaian Seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru
dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan
kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh
pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

❖ “Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan
pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga
menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan
tersebut.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).

THE GONG THE BEST 2021 85

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

❖ “Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin
menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan
potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.18/2000).

❖ “Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau
orang perseorangan (atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam
bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan /
kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yang
mempunyai sifat disiplin yang baik.” (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985).

❖ Sekolah mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi diri
masing-masing dalam bidang-bidang kokurikulum yang mereka minati ke peringkat yang lebih
tinggi sehinggalah ke peringkat antarabangsa.

❖ Murid-murid juga sebaik-baiknya diberi peluang memperagakan bakat dan kecemerlangan
masing-masing kepada masyarakat awam.

THE GONG THE BEST 2021 86

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

DASAR PELAKSANAAN KOKURIKULUM SK DEGONG 2021

1. PENDAHULUAN
Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan interaksi dan integrasi
dalam kalangan murid, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif danafektif
untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan badan beruniform,
kelab/persatuan serta sukan merupakan aktiviti luar bilik darjah. Kegiatan ini adalah
sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kepentingan aktivitiini
juga setara dengan kepentingan aktiviti di dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai
penyumbang dan pelengkap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadangkala mengundang risiko kepada pihak
pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau
sebagainya. Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur kerja yang sempurna
diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku.

2. MISI, VISI DAN MATLAMAT KOKURIKULUM SEKOLAH
2.1 MISI KOKURIKULUM
Melahirkan seramai mungkin murid yang cemerlang dalam kokurikulum di semua
peringkat.

2.2 VISI KOKURIKULUM

Membimbing dan melibatkan murid secara aktif dalam pelbagai program
Persatuan/ Kelab, Pasukan Badan Beruniform, Sukan dan Permainan melalui
strategi perancangan yang mantap sehingga mencapai standard tertinggi
menjelang tahun 2020.

2.3 TERAS KOKURIKULUM

o Kokurikulum untuk semua.
o Kokurikulum untuk kecemerlangan.
o Kokurikulum untuk peragaan

2.4 MOTO KOKURIKULUM

"Be Strong, Strive Hard, Never Give Up"

2.5 MATLAMAT KOKURIKULUM
2.5.1 Menyeimbangkan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek.

2.5.2 Peningkatan akademik dan disiplin murid.

2.5.3 Membimbing murid dalam aspek kepimpinan, nilai-nilai murni, kependidikan
dan kemasyarakatan.

2.5.4 Membina integrasi nasional dan jati diri bangsa Malaysia .

THE GONG THE BEST 2021 87

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

3. DASAR PERLAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM SK DEGONG

3.1 GURU / STAF AKADEMIK

3.1.1 Setiap orang guru DIWAJIBKAN menjadi penasihat kepada salah satu
daripada mana-mana Persatuan Akademik atau Kelab yang ditubuhkan
oleh Jawatankuasa Kokurikulum SK DEGONG.

3.1.2 Setiap orang guru adalah DIWAJIBKAN terlibat sekurang-kurangnya
menjadi penasihat kepada salah satu atau kedua-duanya dalam bidang
Badan Beruniform atau Persatuan dan satu bidang dalam Sukan/
Permainan termasuk Balapan dan Padang.

3.1.3 Setiap Ketua Guru Penasihat bagi Persatuan Akademik, Kelab, Badan
Beruniform, Permainan atau Sukan dikehendaki mengadakan
perbincangan dengan penasihat-penasihat lain bagi menyediakan sebuah
buku/fail pengurusan bagi setiap unit di bawah seliaan masing-masing.
Buku/fail pengurusan ini mesti mengandungi butiran berikut:
a) Objektif dan Falsafah
b) Misi dan Visi
c) Logo dan Moto
d) Sukatan / Rancangan aktiviti tahunan
e) Carta Gantt aktiviti mingguan untuk tempoh Januari hingga Oktober
(17/18 kali perjumpaan bagi Kelab, Persatuan dan Pasukan Badan
Beruniform).
f) Senarai Ahli Jawatankuasa Induk
g) Senarai kehadiran penuh
h) Rekod kehadiran aktiviti
i) Rekod aktiviti mingguan
k) Rekod penglibatan ahli ke aktiviti luar anjuran sekolah, Kelompok,
PPD, JPN dsbnya.
l) Rekod pencapaian/anugerah diterima ahli (Salinan fotostat sijil).

3.1.4 Setiap guru penasihat adalah DIWAJIBKAN melibatkan diri dalam aktiviti
kokurikulum dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 jam seminggu di luar
waktu pengajaran.

3.1.5 Jadual aktiviti kokurikulum sebagaimana berikut:

Aktiviti Hari Minggu Masa
Persatuan/ Kelab Rabu A 1.30 - 3.30 petang
Pasukan Badan Beruniform Rabu B 1.30 - 3.30 petang
1 Murid 1 Sukan Selasa A&B 7.45 - 8.45 pagi

3.1.6 Jadual latihan/aktiviti kokurikulum adalah tertakluk kepada pindaan dari
semasa ke semasa dengan perintah atau persetujuan Guru Besar.

3.1.7 Bagi mana-mana pasukan yang menggunakan jurulatih luar, latihan
boleh diadakan dengan persetujuan jurulatih dengan kebenaran Guru
Besar atau PK Kokurikulum.

THE GONG THE BEST 2021 88

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

3.1.8 Guru penasihat digalakkan mengenakan pakaian pasukan badan
beruniform mengikut pasukan masing-masing pada setiap hari Rabu dan
waktu perjumpaan/aktiviti.

3.1.9 Penyediaan Sukatan Tahunan aktiviti kokurikulum mestilah menepati
objektif aktiviti kokurikulum iaitu:
a) Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;
b) Melahirkan insan beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan
dan sejahtera mental dan fizikal;
c) Menyediakan sumber tenaga manusia untuk memenuhi keperluan
Negara. Penekanan kepada teras ke-2 PIPP iaitu Pembangunan
Modal Insan Berkualiti;
d) Memberikan penerapan unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
e) Memberi peluang seluas-luasnya kepada murid mengembangkan
bakat dan potensi masing-masing

3.1.10 Perancangan aktiviti kokurikulum juga hendaklah menepati matlamat
pengajaran dan pembelajaran berasaskan rasa seronok dan gembira,
selamat, silaturrahim, setiakawan dan keinsafan.

3.1.11 Aktiviti kokurikulum merupakan gerak kerja bercorak pendidikan,
memanfaatkan ilmu dalam kehidupan, proses koordinasi mental dan
fizikal, menjurus kepada penampilan bakat, keupayaan, minat serta
penampilan watak.

3.1.12 Kegiatan kokurikulum seharusnya dapat menampilkan ciri-ciri seorang
pemimpin, tanggungjawab sebagai pengelola, pegawai, pengadil dan
penyokong dalam diri murid.

3.2 MURID
3.2.1 PENYERTAAN
a) Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib.
b) Setiap murid dimestikan melibatkan diri dalam mana-mana satu unit
pasukan pakaian seragam, kelab, persatuan dan sukan.
c) Peruntukkan masa untuk kegiatan kokurikulum sekolah sebagaimana
Surat Pekeliling Ikhtisas bil 2/2007 bertarikh 15 Januari 2007 adalah
seperti berikut:

BILANGAN MINIT BILANGAN
PERJUMPAAN (MIN)
BIL AKTIVITI SETIAP
24 KALI
PERJUMPAAN 24 KALI

1 Unit Beruniform 240 MINIT

2 Kelab & Persatuan 240 MINIT

3 1M1S Sepanjang tahun

d) Murid-murid secara bersama adalah bertanggungjawab atas kejayaan
sesuatu kelab/unit /pertubuhan yang dianggotainya.

e) Kehadiran murid dalam kegiatan kokurikulum mestilah tepat pada
masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah melalui guru penasihat
masing-masing.

THE GONG THE BEST 2021 89

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

f) Murid-murid yang hadir untuk sebarang kegiatan kokurikulum
dimestikan memakai pakaian seragam unit masing-masing.

g) Pakaian untuk kegiatan sukan ialah baju-T sekolah dengan seluar trek
berwarna gelap serta berkasut sukan yang sesuai.

h) Mana-mana murid yang tidak hadir untuk kegiatan kokurikulum unit
masing-masing tiga kali berturut-turut tanpa sebab boleh diberikan
surat tunjuk sebab daripada unit tersebut.

i) Adalah menjadi tanggungjawab murid untuk menjaga keselamatan
diri masing-masing semasa menjalankan kegiatan kokurikulum.

4. DASAR SUKAN SEKOLAH/ 1MURID 1SUKAN

4.1 DASAR
“SUKAN SEPANJANG TAHUN”

4.2 MATLAMAT
Sukan sebagai sebahagian kokurikulum yang boleh menjadi pemangkin proses
pengajaran dan pembelajaran (P & P) sepanjang masa. Ia juga dapat mencapai
kecergasan mental, fizikal, emosi dan sosial untuk kejayaan pembelajaran.
Memupuk sifat kepimpinan dan disiplin dalam kalangan murid-murid.

4.3 PENGLIBATAN MURID DALAM SUKAN / PERMAINAN
4.3.1 Pemilihan dan penentuan kegiatan sukan/permainan kepada seseorang
murid ditentukan berdasarkan kepada minatnya dan keutamaan
permainan yang ditetapkan oleh sekolah.

4.3.2 Murid hanya dibenar melibatkan diri dalam 2 jenis permainan sahaja
tidak termasuk olahraga bagi satu penggal persekolahan (seperti
peraturan MSSK).

4.3.3 Pemain-pemain yang terpilih mewakili pasukan sekolah dikecualikan dari
menghadiri latihan pasukan rumah sekiranya tarikh dan masa latihan itu
bertindih.

4.3.4 Kegiatan pemainan/sukan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya sekali
seminggu dan memakan masa tidak kurang dari 2 jam.

4.3.5 Murid-murid tidak dibenarkan sama sekali bermain untuk pasukan luar
kecuali penglibatan dalam MSS kelompok, negeri atau di peringkat MSSM.
Murid- murid boleh menyertai pasukan luar setelah mendapat
kebenaran bertulis dari Jabatan Pendidikan Negeri atau pihak sekolah.

4.4 PENGLIBATAN PASUKAN SEKOLAH DALAM KEJOHANAN LUAR
Pasukan sekolah akan mengambil bahagian di dalam kejohanan atau pertandingan
yang dianjurkan oleh badan-badan, persatuan sukan luar berdasarkan kepada
kesesuaian masa, kewangan, pengurusan dan potensi pencapaian.

4.5 KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA
4.5.1 Kebenaran ibu bapa WAJIB diperolehi terlebih dahulu sebelum
membawa murid ke tempat permainan kejohanan.

4.5.2 Setiausaha Sukan, Ketua Guru Penasihat atau Pengurus pasukan perlu
memastikan borang kebenaran ini telah diserahkan oleh murid terlibat

THE GONG THE BEST 2021 90

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

dan disahkan oleh Guru Besar.

THE GONG THE BEST 2021 91

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

4.4.3 Selain borang kebenaran penjaga, borang R01 (individu) dan Borang R02
(pasukan) perlu diisi untuk keperluan penganjur.

4.6 KEMUDAHAN / PENGURUSAN / PENGANGKUTAN
4.6.1 Penyediaan kemudahan kenderaan ke tempat-tempat pertandingan/kejohanan
hendaklah diuruskan oleh Ketua Guru Penasihat Permainan berdasarkan
senarai giliran pengangkutan yang telah ditetapkan oleh Guru Besar/Penolong
Kanan Kokurikulum.

4.6.2 Ketua Guru Penasihat Permainan dan guru-guru lain yang terlibat membawa
Pelajar perlu mengisi borang kebenaran/kelulusan Guru Besar, PK Pentadbiran
PK Kokurikulum untuk menggunakan kenderaan sendiri bagi tujuan membawa
murid ke tempat pertandingan.

4.6.3 Kadar tuntutan perbelanjaan kenderaan hendaklah dibuat mengikut kadar yang

telah ditetapkan oleh Guru Besar tertakluk kepada perubahan dari masa ke
masa itu antara RM5.00 – RM15.00 pergi dan balik jika guru tidak dibenarkan

membuat tuntutan daripada pihak penganjur (jika keadaan kewangan

mengizinkan).

4.6.4 Segala tuntutan perbelanjaan hendaklah dibuat kepada Guru Besar melalui PK

Kokurikulum/Setiausaha Sukan tidak lewat dari 2 minggu selepas tarikh
pertandingan dengan mengisi borang “Tuntutan Perbelanjaan Aktiviti
Kokurikulum” dengan menyertakan semua dokumen yang perlu (surat

Kejohanan, senarai murid terlibat, resit-resit dan borang).

4.6.5 Guru-guru yang terlibat menghantar murid ke tempat pertandingan layak
membuat tuntutan rasmi dengan mengisi borang tuntutan perjalanan (milage
claim) mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh pekeliling perkhidmatan yan
sedang berkuatkuasa.

4.7 PERUNTUKAN MAKAN / MINUM

4.7.1 Kadar peruntukan minuman pada hari-hari pertandingan adalah berdasarkan
kepada kadar yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah iaitu:

Elaun Murid Tempoh Pertandingan
RM 3.00 / seorang Tidak lebih ½ hari
RM 5.00 / seorang Sehari atau lebih

4.8 RAWATAN KECEDERAAN

4.8.1 Guru-guru permainan/rumah sukan hendaklah membawa murid-murid yang
tercedera ke hospital, jika ianya serius dengan secepat mungkin.

4.8.2 Rawatan kecederaan ringan dan kemudahan “First-Aid” boleh didapati di Bilik
Sukan dan/atau Bilik Kokurikulum. Murid-murid hanya dapat menggunakan
kemudahan ini di bawah pengawasan guru.

THE GONG THE BEST 2021 92

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

4.9 PENGGUNAAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN SUKAN
4.9.1 Guru-guru permainan dan guru-guru rumah sukan hendaklah sentiasa berada
bersama-sama murid bagi mengawasi penggunaan kemudahan dan peralatan
sukan.
4.9.2 Segala harta kekal atau separuh kekal yang terdapat di dalam dewan atau di
padang tidak boleh diubah kecuali dengan izin atau dirosakkan. Segala
kerosakkan peralatan semasa digunakan hendaklah dilaporkan kepada
Setiausaha Sukan/Ketua Panitia PJPK/Setiausaha Kokurikulum atau PK
Kokurikulum.
4.9.3 Ketua Guru Penasihat Permainan/Guru Rumah Sukan hendaklah memastikan
peminjaman dan pemulangan alatan sukan dibuat dengan teratur dan sempurna
dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman Alatan Sukan yang disediakan di Bilik
Sukan.

4.9.4 Kehilangan alatan hendaklah dilaporkan kepada Setiausaha Sukan / Ketua
Panitia PJPK.

4.10 REKOD PENGLIBATAN MURID
4.10.1 Ketua Guru Penasihat Permainan/Guru Rumah Sukan hendaklah membuat
laporan mengenai aktiviti dari semasa ke semasa. Laporan ini akan dipungut
dan disemak oleh Penyelaras Sukan/Setiausaha Sukan pada bila-bila masa
sahaja.
4.10.2 Rekod penglibatan murid di semua peringkat sama ada mewakili pasukan
rumah, sekolah, MSS Kelompok, MSS Daerah, MSS Negeri atau MSSM
hendaklah dilaporkan kepada Setiausaha Sukan/ Penolong Kanan
Kokurikulum untuk direkodkan.

5. PENGURUSAN FAIL UNIT-UNIT KOKURIKULUM

THE GONG THE BEST 2021 93

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

5.1 KANDUNGAN
5.1.1 Surat permohonan penubuhan pasukan badan beruniform/kelab/persatuan
a) Draf perlembaga
b) Draf aktiviti
c) Senarai nama Jawatankuasa
d) Carta organisasi murid.
e) Surat kelulusan penubuhan daripada Guru Besar.
d) Minit Mesyuarat Agung penubuhan.
e) Perlembagaan dan senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Guru
Besar.
f) Surat pelantikan sebagai Guru Penasihat/Pemimpin (Ada Pernyataan
penurunan kuasa untuk pengelolaan dan penyeliaan).
g) Perancangan aktiviti asas unit dan jadual aktiviti tahunan yang disahkan
oleh Guru Besar/Penolong Kanan Kokurikulum.
h) Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Besar.
i) Surat permohonan bendahari mengutip derma kepada Guru Besar dan
surat kelulusan mengutip derma.
j) Surat permohonan menjadi ahli gabungan kepada badan induk.
k) Minit-minit mesyuarat.
l) Surat pekeliling yang berkaitan daripada KPM, JPN, PPD atau Sekolah.
Akaun Kewangan/belanjawan yang disediakan oleh Bendahari dan

THE GONG THE BEST 2021 94

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

Disahkan oleh Penolong Kanan Kokurikulum/Guru Besar.
m) Laporan setiap aktiviti/Laporan Tahunan/Keseluruhan/Rekod Kehadiran

ahli.
n) Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli, sampel Sijil Penyertaan/Sijil

Pencapaian/Sijil Penghargaan.
o) Mengurus dan menyimpan rekod penilaian kokurikulum ahli-ahli dengan

baik.
p) Surat penyerahan kembali kuasa dan pelantikkan sebagai Guru

Penasihat/Pemimpin kepada Guru Besar.

5.2 JENIS-JENIS FAIL UNIT KOKURIKULUM
5.2.1 Fail Penyelaras
a) Carta Organisasi
b) Notis mesyuarat Jawatankuasa
c) Senarai Jawatankuasa & Keahlian
d) Minit-minit mesyuarat
e) Perancangan Strategik 2021
f) Takwim/Perancangan Tahunan setiap Unit.
g) Dokumentasi aktiviti: Laporan bergambar, senarai peserta/pemain
terlibat, pencapaian, keratan akhbar (jika ada),
Sijil-sijil/Surat penghargaan

5.2.2 Fail Guru Penasihat

5.2.2.1 Fail 1
i) Draf Perlembagaan
ii) Draf Aktiviti

iii) Senarai Jawatankuasa Penaja Anggaran Perbelanjaan

5.2.2.2 Fail 2
i) Hal surat-menyurat
ii) Minit mesyuarat Jawatankuasa

iii) Minit Mesyuarat Agung
iv) Surat-surat Pekeliling berkaitan.

5.2.2.3 Fail 3
i) Laporan-laporan aktiviti yang telah dijalankan
ii) Rekod Kehadiran ahli bagi setiap aktiviti

iii)Dokumen-dokumen pencapaian kemenjadian cemerlang murid.
iv) Fail Rekod Penilaian Kokurikulum.

5.2.3 Fail Murid

5.2.3.1 Pengerusi
i) Maklumat ahli
ii) Senarai Ahli Jawatankuasa dan senarai guru penasihat.
iii) Perlembagaan Kelab/Persatuan/Pasukan Badan Beruniform.
iv) Minit Mesyuarat

5.2.3.2 Setiausaha
i) Minit Mesyuarat
ii) Surat-surat yang berkaitan berkaitan

iii) Buku-buku Panduan Kelab/Persatuan/Unit Beruniform.
iv) Perlembagaan Kelab
v) Maklumat ahli

THE GONG THE BEST 2021 95

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

vi) Senarai Ahli Jawatankuasa
vii) Laporan Mingguan
5.2.3.3 Bendahari
i) Penyata Kewangan
ii) Bil-bil pembelian

6. PROSEDUR PENGANJURAN PROGRAM
6.1 Surat permohonan mengadakan program kepada Guru Besar/PK Kokurikulum
melalui guru penasihat.
6.2 Membentuk jawatankuasa program yang melibatkan guru dan murid.
6.3 Kertas kerja atau kertas konsep program.
6.4 Surat menyurat kepada pihak/ gensi berkenaan.
6.5 Bajet pogram.
6.6 Mencari penajaan (jika perlu/dapat).
6.7 Persiapan tempat pertandingan/aktiviti.

7. FORMAT PENYEDIAAN KERTAS KERJA DAN PELAPORAN AKTIVITI
7.1 PENYEDIAAN KERTAS KERJA
a) Pengenalan
b) Matlamat
c) Objektif
d) Sasaran
e) Program yang akan dijalankan
f) Syarat – syarat penyertaan
g) Tarikh, tempat dan tempoh pelaksanaan
h) Penyertaan (jantina dan Ras) & Kategori
i) Jawatankuasa (Kecil & Pelaksana)
j) Jadual Aktiviti
k) Dif Perasmian
l) Kewangan
m) Penutup

THE GONG THE BEST 2021 96

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

8. FORMAT LAPORAN AKTIVITI

8.2.1 Tajuk atau nama program

8.2.2 Tarikh & Tempat

8.2.3 Senarai kehadiran VVIP/ tetamu (majlis pembukaan/ penutup)

8.2.4 Jadual aktiviti

8.2.5 Data penyertaan (jantina & ras)

8.2.6 Keputusan acara-acara pertandingan

8.2.7 Agensi-agensi luar yang terlibat sama

8.2.8 Kewangan
a) Sumber KPM / agensi luar
b) Makan
c) Penginapan
d) Sewaan pengangkutan
e) Peralatan / bahan
f) Perkhidmatan
g) Hadiah

8.2.9 Isu dan penambaikan pengurusan dan keberkesanan program /aktiviti.
8.2.10 Sertakan gambar (minimum 12 keping). Keutamaan kepada Majlis

Perasmian, Majlis Penutup, Anugerah kepada pemenang dan rakaman
aktiviti semasa.
8.2.11 Laporan disimpan dalam CD soft copy bergambar, sekurang-kurangnya 1
tahun selepas program peringkat Kebangsaan/Negeri/Daerah/Sekolah
dan hendaklah dihantar ke Bahagian Sekolah, KPM/Unit Kokurikulum JPN
Negeri/PPD masing-masing.

9. PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)
9.1 PELAKSANAAN
9.1.1 Pelaporan PAJSK hendaklah dibuat pada bulan Oktober atau syarat
bilangan perjumpaan telah dipenuhi. Pengisian perlu dilakukan secara
online apabila Laman sesawang PAJSK dibuka.

9.1.2 Penilaian kokurikulum murid dilakukan pada setiap tahun sepanjang
persekolahannya. Keputusan penilaian akan dipersembahkan dalam
bentuk prestasi semasa (GPA) dan himpunan prestasi sepanjang tempoh
persekolahan (CGPA).

9.1.3 Penglibatan murid dalam aktiviti (tanggungan sendiri) yang tidak melalui/
diiktiraf dan mendapat kebenaran Bahagian Sekolah/KPM tidak diterima
pakai dalam pengiraan penilaian markah kokurikulum.

THE GONG THE BEST 2021 97

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

9.1.4 Penglibatan murid dalam Program Gotong Royong Kebangsaan yang
dilaksanakan di peringkat sekolah/daerah dan seterusnya, markah
penglibatan adalah mengikut peringkat penglibatan.

9.2 ASPEK-ASPEK YANG DINILAI
9.2.1 Kehadiran
9.2.2 Jawatan disandang
9.2.3 Penglibatan
9.2.4 Pencapaian

10. PENUTUP
Sebagai kegiatan kependidikan, kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di
Sekolah Kebangsaan Degong pada tahun ini diharap dapat berfungsi untuk
membantu dan membolehkan murid-murid mengamalkan dan mengukuhkan ilmu
pengetahuan yang diperoleh di bilik darjah, mengaplikasikan ilmu pengetahuan
dan kemahiran yang diperoleh melalui pembelajaran formal di bilik
darjah, mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana ilmu pengetahuan,
pengalaman dan kemahiran yang telah dan akan dipelajari dalam bilik darjah dan
melatih diri berdikari dan memupuk sikap yakin kepada diri sendiri.

THE GONG THE BEST 2021 98

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

PANDUAN TUGAS & TANGGUNGJAWAB

A. SETIAUSAHA KOKURIKULUM (SU KO)
1) Membantu Guru Besar dan PK Kokurikulum menjayakan Unit Kokurikulum SK
Degong.

2) Membantu mengemaskini dan menyelenggara urusan fail-fail utama dan SKPMG2
Unit Kokurikulum serta memastikan fail-fail tersebut kemaskini dan disimpan rapi di
Bilik Dokumen sekolah.

3) Mematuhi SOP Unit Kokurikulum SK Degong.
4) Bersama dengan PK Kokurikulum menjalankan mesyuarat Unit

Kokurikulum/mesyuarat pertandingan peringkat kelompok dan daerah sebagai
tuan rumah yang dilantik.

5) Menaip minit mesyuarat Unit Kokurikulum dan mengedarkannya kepada semua
guru samada dengan fotostat atau email seminggu selepas mesyuarat diadakan.

6) Membantu mengemaskini papan maklumat Unit Kokurikulum.

7) Membantu membuat borang pilihan kegiatan kokurikulum, analisis dan
menyenaraikan nama ahli-ahli Kelab Permainan, Badan Beruniform dan Persatuan
Ko-Akademik.

8) Menyediakan bahan-bahan fail Aktiviti Kokurikulum 2021 sebelum diserahkan
kepada semua Guru Penasihat seawal bulan Januari.

9) Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa bagi menjalankan aktiviti kokurikulum 2021
seawal Januari.

10) Membantu membuat hebahan jadual atau pembatalan aktiviti/program Kokurikulum
kepada murid dan guru pada waktu perhimpunan pagi/aplikasi WhatsApp.

11) Memastikan semua Guru Penasihat menanda Rekod Kehadiran Kegiatan
Kokurikulum pada setiap hari Rabu dan aktiviti-aktiviti kokurikulum yang berkenaan

THE GONG THE BEST 2021 99

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

12) Memastikan fail Aktiviti Kokurikulum 2021 dikutip dan dihantar kepada PK
Kokurikulum pada bulan Mac, Mei, Julai dan Oktober mengikut takwim Unit
Kokurikulum bagi tujuan semakan.

13) Meninjau dan membantu perjalanan aktiviti Kokurikulum setiap hari Rabu.

14) Tidak membenarkan murid mengeluarkan dan memasukkan alatan di stor sukan
kecuali dibawah pengawasan guru serta mencatatkan semua penggunaan alatan di
buku yang disediakan. Sebarang kehilangan alatan akan dikenakan tindakan
disiplin.

15) Memastikan Borang R01, R02, surat kebenaran ibu bapa yang kosong dan yang
sudah diisi sentiasa berada dalam simpanan unit Kokurikulum selepas sesuatu
aktiviti/pertandingan serta borang-borang berkenaan serta membantu guru-guru
penasihat/jurulatih untuk mendapatkan borang-borang tersebut.

16) Menyimpan salinan sijil-sijil peserta pertandingan dan senarai nama pasukan di
dalam fail Unit Kokurikulum bagi tujuan penganugerahan pada Hari Aprisiasi
Kokurikulum, Lapangan/Laluan Bintang Sukan SK Degong dan simpanan sekolah
bagi rujukan dari masa ke semasa.

17) Membuat analisa dan pencapaian murid-murid dalam pertandingan-pertandingan
untuk tempoh 5 tahun terkini.

18) Mengutip kertas kerja dan laporan dokumentasi aktiviti/program Unit Kokurikulum
peringkat sekolah dan pertandingan daripada Guru Penasihat, Jurulatih dan
Setiausaha Program.

19) Membantu mengira peratus kehadiran murid dalam kokurikulum pada bulan
Oktober.

20) Membantu pengisian data PAJSK pada bulan Oktober-November.

21) Mencetak sijil PAJSK Tahun 6 untuk diserahkan kepada murid pada Hari Anugerah
Cemerlang Akademik.

22) Mencetak laporan/rumusan PAJSK tahun semasa bagi simpanan fail.

23) Memastikan Guru Kelas Tahun 4, 5 & 6 mengisi dan mengemaskini fail PAJSK murid
sebelum diserahkan kepada murid yang bertukar sekolah dan murid Tahun 6 yang
tamat persekolahan Tahun 6.

24) Mengutip fail-fail SEGAK daripada guru Pendidikan Jasmani pada bulan April dan
September.

THE GONG THE BEST 2021 100

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

25) Membantu pengendalian program-program Unit Kokurikulum seperti Hari
Perkhemahan/Kokurikulum, Hari Sukan Negara dan Hari Apresiasi Kokurikulum.

26) Memastikan program pembangunan sukan permainan dan kejurulatihan dapat
diadakan bagi tahun semasa.

27) Berkerjasama dengan PIBG sekolah untuk mencari dan menyerap jurulatih dari
kalangan ibu bapa/adik-beradik murid yang berkelayakan atau berkemampuan
untuk membantu melatih atlit sekolah bagi meningkatkan lagi minat dan
menggalakkan penyertaan murid. Secara tidak langsung sarana PIBG juga dapat
dipertingkatkan.

28) Berkerjasama dengan Setiausaha Sukan dalam setiap perjalanan aktiviti Unit
Kokurikulum untuk mencari dana kewangan daripada pihak luar bagi meningkatkan
kemajuan dan melancarkan perjalanan aktiviti Unit Kokurikulum.

29) Menjadi AJK Bilik Pendidikan Jasmani dan sentiasa memastikan alatan
kelengkapan sukan permainan dan perkhemahan adalah lengkap, bersih kemas,
tersusun rapi dan mudah didapati.

30) Menggalakkan setiap kelab permainan (1M 1S)/badan beruniform/persatuan
koakademik mengadakan aktiviti yang menggunakan Google classroom sekurang-
kurangnya dalam 2 aktiviti perjumpaan.

31) Menggunakan Googke Classroom dalam program/pertandingan Unit Kokurikulum.

32) Satu Sijil Penghargaan khas untuk Setiausaha Kokurikulum pada Hari Apresiasi
Kokurikulum.

B. SETIAUSAHA KELAB, PERSATUAN DAN BADAN BERUNIFORM (SU KPB)

1) Membantu mengelolakan fail aktiviti kokurikulum Kelab Permainan (1M 1S), Badan
Beruniform dan Persatuan Ko-Akademik.

2) Mematuhi SOP Unit Kokurikulum SK Degong.

3) Menyediakan bahan-bahan/sumber awal fail aktiviti kokurikulum seawal bulan
Januari dan memastikan setiap fail Kelab Permainan (1M 1S), Badan Beruniform
dan Persatuan Ko-Akademik adalah selaras dan menepati Instrumen Pemantauan
Kokurikulum semasa.

4) Membantu Guru Penasihat mendapatkan bahan-bahan fail aktiviti kokurikulum dari
masa ke semasa.

5) Menyediakan bahan-bahan/sumber awal fail aktiviti kokurikulum bagi sesi tahun
yang akan datang.

6) Sijil Penghargaan untuk Setiausaha Kelab, Persatuan dan Badan Beruniform pada

THE GONG THE BEST 2021 101

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

Hari Apresiasi Kokurikulum.

C. PENYELARAS KOKURIKULUM KELAB PERMAINAN (1M 1S), PENYELARAS
KOKURIKULUM BADAN BERUNIFORM & PENYELARAS KOKURIKULUM
PERSATUAN KO-AKADEMIK
7) Menyelaras aktiviti kokurikulum Kelab Permainan (1M 1S), Badan Beruniform dan
Persatuan Ko-Akademik.
8) Mematuhi SOP Unit Kokurikulum SK Degong.
9) Mengumpulkan dan memberi arahan kepada murid sebelum memulakan aktiviti.
10) Memastikan aktiviti berjalan baik dan lancar.
11) Memastikan semua Guru Penasihat menanda Rekod Kehadiran Kegiatan
Kokurikulum.
12) Memastikan murid mematuhi peraturan dan disiplin sepanjang aktiviti hingga tamat
aktiviti.
13) Tidak membenarkan murid mengeluarkan dan memasukkan alatan di stor sukan
kecuali dibawah pengawasan guru serta mencatatkan semua penggunaan alatan di
buku yang disediakan. Sebarang kehilangan alatan akan dikenakan tindakan
disiplin.
14) Memastikan murid-murid berbaris dalam barisan lurus mengikut kelab permainan
(1M 1S)/badan beruniform/persatuan masing-masing di garaj sekolah dan
menunggu arahan Penyelaras/Guru Penasihat. Murid tidak dibenarkan berada di
luar pagar sekolah, padang, kantin, tangga bangunan, di mana-mana bilik darjah
dan ceruk sekolah.
15) Murid hendaklah pulang sebaik sahaja tamat aktiviti.
16) Memastikan keselamatan murid diutamakan sepanjang aktiviti hingga waktu murid
pulang.
17) Mengambil maklum akan status kesihatan murid pada hari tersebut.
18) Menjadi AJK Bilik Pendidikan Jasmani dan sentiasa memastikan alatan
kelengkapan sukan
permainan dan perkhemahan adalah lengkap, bersih kemas, tersusun rapi dan
mudah didapati.
19) Menggalakkan setiap kelab permainan (1M 1S)/badan beruniform/persatuan
koakademik mengadakan aktiviti yang menggunakan Google Classroom sekurang-
kurangnya dalam 2 aktiviti perjumpaan.
20) Menggunakan Google Classroom dalam program/pertandingan Unit Kokurikulum.
21) Satu Sijil Penghargaan khas untuk setiap penyelaras pada Hari Apresiasi
Kokurikulum.

D. GURU PENASIHAT
1) Menjadi mentor dan fasilitator kepada ahli-ahli yang dipimpin.
2) Mematuhi SOP Unit Kokurikulum SK Degong.
3) Menyenaraikan nama ahli dengan nama penuh yang betul dan mengisi butir-butir
dengan tepat.
4) Mengadakan mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa.
5) Membuat pendaftaran kelab/badan beruniform/persatuan dengan daerah jika
berkenaan.
6) Merancang program/aktiviti sepanjang tahun dan membuat carta Gantt.

THE GONG THE BEST 2021 102

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

7) Menghadiri setiap aktiviti kokurikulum dan berkerjasama dengan guru-guru
penasihat yang lain bagi menjayakan kelab permainan (1M 1S)/badan
beruniform/persatuan yang dikendali.

8) Ketidakhadiran hendaklah disertakan dengan salinan sijil sakit/surat/kebenaran dari
Guru Besar.

9) Menanda kehadiran ahli pada setiap kali perjumpaan dengan kemas dan betul
sehingga 24 kali perjumpaan atau lebih.

10) Rekod kehadiran ahli hendaklah kemaskini setiap masa dan catatkan nama ahli
baharu jika ada. Hitung jumlah kehadiran dan kira peratus kehadiran murid pada
bulan Oktober.

11) Guru Penasihat hendaklah memakai pakaian yang sesuai dengan kelab/badan
beruniform/persatuan yang dikendali iaitu pakaian lengkap sukan atau pakaian
uniform.

12) Semua Guru Penasihat mestilah mencatatkan kehadiran dalam Rekod Kehadiran
Kegiatan Kokurikulum.

13) Memastikan semua ahli memakai pakaian yang sesuai dengan kelab permainan (1M
1S)/badan beruniform/persatuan yang dikendali iaitu pakaian lengkap sukan atau
pakaian uniform.

14) Memastikan murid-murid berbaris dalam barisan lurus mengikut kelab permainan
(1M 1S)/badan beruniform/persatuan masing-masing di kaki lima sekolah dan
menunggu arahan Penyelaras/Guru Penasihat. Murid tidak dibenarkan berada di
luar pagar sekolah, padang, kantin, tangga bangunan, di mana-mana bilik darjah
dan ceruk sekolah.

15) Murid hendaklah pulang sebaik sahaja tamat aktiviti.
16) Bertanggungjawab sepenuhnya semasa mengambil, menggunakan dan

memulangkan alatan sukan permainan semula ke tempat yang sepatutnya dan
memastikan Rekod Penggunaan Alatan diisi. Murid tidak dibenarkan mengambil
alatan sama sekali tanpa pengawasan guru mengikut pekeliling dan atas faktor
keselamatan.
17) Bertanggungjawab mengambil perhatian masalah kesihatan ahli sebelum
menjalankan apa-apa aktiviti dan membuat catatan di bahagian laporan aktiviti.
18) Bertanggungjawab menjalankan aktiviti selaras dengan silibus, teori, kemahiran dan
undang-undang kelab permainan (1M 1S)/badan beruniform/persatuan yang
dikendali bagi mempersiapkan ahli dengan ilmu dan asas kelab/badan
beruniform/persatuan yang disertai sebelum pertandingan-pertandingan di peringkat
dalaman, kelompok dan Hari Perkhemahan di peringkat
sekolah/daerah/negeri/kebangsaan/antarabangsa.
19) Sekiranya cuaca hujan, kilat/petir, amaran panas yang melampau dan jerebu, aktiviti
hendaklah dijalankan di dalam dewan, kelas atau makmal komputer dengan
berfokuskan kepada aktiviti yang dirancang oleh kelab/badan beruniform/persatuan
yang dikendali.
20) Bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keselamatan ahli semasa ahli berada di
dalam kawasan, diluar pagar utama sekolah dan semasa menjalankan aktiviti di luar
sekolah.
21) Menggalakkan dan memberi motivasi kepada ahli untuk menyertai aktiviti dan
pertandingan peringkat sekolah, kelompok, daerah, negeri, kebangsaan dan
antarabangsa.

THE GONG THE BEST 2021 103

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

22) Bertanggungjawab menghadiri mesyuarat pertandingan, membantu mengurus hal-
hal pengisian borang, menghantar dan mengiringi ahli apabila menyertai
pertandingan di luar sekolah.

23) Setiap badan beruniform/persatuan mestilah mengadakan sekurang-kurangnya 2
aktiviti pertandingan, persatuan ko-akademik 2 aktiviti pertandingan manakala kelab
permainan (1M 1S) mengadakan 4 aktiviti pertandingan setahun. Projek Khas dari
kelab/badan beruniform/persatuan adalah amat digalakkan dan akan dihadiahkan
Sijil Penghargaan kepada setiap Guru Penasihat dan ahli terlibat.

24) Guru Penasihat bagi setiap kelab permainan (1M 1S)/badan beruniform/persatuan
dikehendaki mengadakan aktiviti yang menggunakan Google Classroom sekurang-
kurangnya dalam 2 aktiviti perjumpaan.

25) Menggunakan Google Classroom dalam program/pertandingan Unit Kokurikulum.
26) Menjalankan pentaksiran kokurikulum bagi setiap murid di dalam kelab/persatuan

mengikut teori/amali/kemahiran yang terkandung dalam silibus persatuan/kelab.
27) Sentiasa mengemaskini fail Aktiviti Kokurikulum 2020 bagi kelab permainan (1M

1S)/badan beruniform/persatuan masing-masing.
28) Fail Aktiviti Kokurikulum 2021 hendaklah dihantar kepada PK Kokurikulum pada

bulan Mac, Mei, Julai dan Oktober mengikut takwim Unit Kokurikulum bagi tujuan
semakan.
29) Membuat laporan dokumentasi yang terperinci bagi setiap program/pertandingan
yang diadakan berserta gambar dan disimpan di dalam fail Aktiviti Kokurikulum
2021.
30) Melaporkan penglibatan ahli secara terperinci kepada Setiausaha Kokurikulum bagi
tujuan pengisian data PAJSK tahun semasa.
31) Memastikan alatan kelengkapan sukan permainan dan perkhemahan adalah
lengkap, tersusun rapi dan mudah didapati.
32) Sijil Penghargaan untuk semua Guru Penasihat pada Hari Apresiasi Kokurikulum.

D. SETIAUSAHA SUKAN
1) Menyelaras semua program-program sukan dan permainan (1M 1S).
2) Mematui SOP Unit Kokurikulum SK Degong.
3) Membuat senarai nama ahli rumah sukan.
4) Membuat jadual latihan sukan.
5) Membuat kertas kerja dan membuat minit mesyuarat sukan tahunan.
6) Memantau perjalanan mesyuarat rumah sukan.
7) Menaip dan mengedarkan surat-surat yang berkaitan.
8) Memantau dan memastikan padang berada dalam keadaan baik, sedia dan selamat
untuk digunakan untuk latihan dan sukan tahunan.
9) Memastikan alatan sukan tahunan berada dalam kondisi baik dan membuat
tempahan sekiranya ada kekurangan.
10) Memastikan latihan sukan berjalan dengan baik dan lancar.
11) Memastikan semua guru dan ahli rumah sukan menanda kehadiran sebelum
memulakan aktiviti latihan.
12) Memastikan murid hanya dibenarkan memakai pakaian sukan baju T sekolah atau
baju T putih, tudung putih (murid perempuan) dan seluar panjang berwarna gelap,
berkasut dan stoking pada setiap kali latihan dan pada hari sukan.

THE GONG THE BEST 2021 104

Panduan dan Takwim Persekolahan 2021
SK Dedong,

13) Bertanggungjawab mengambil perhatian masalah kesihatan murid sebelum
menjalankan apa-apa aktiviti.

14) Tidak membenarkan murid mengeluarkan dan memasukkan alatan di stor sukan
kecuali dibawah pengawasan guru serta mencatatkan semua penggunaan alatan di
buku yang disediakan. Sebarang kehilangan alatan akan dikenakan tindakan
disiplin.

15) Memastikan murid-murid berbaris dalam barisan lurus mengikut rumah sukan
masing-masing di garaj sekolah dan menunggu arahan Setiausaha Sukan/Guru
Rumah Sukan. Murid tidak dibenarkan berada di luar pagar sekolah, padang, kantin,
tangga bangunan, di mana-mana bilik darjah dan ceruk sekolah.

16) Murid hendaklah pulang sebaik sahaja tamat aktiviti.
17) Mengadakan raptai perbarisan dan istiadat sukan sekurang-kurangnya 3 kali

sebelum hari sukan sebenar.
18) Memastikan guru-guru berkerjasama menjayakan sukan tahunan dan perjalanan

majlis berjalan dengan baik dan lancar pada hari sukan sebenar.
19) Sekiranya cuaca hujan, kilat/petir, amaran panas yang melampau dan jerebu,

latihan hendaklah dibatalkan dan Setiausaha Sukan/Guru Rumah Sukan perlu
menunggu murid selamat diambil oleh ibu bapa mereka.
20) Sebarang pembatalan latihan hendaklah diberitahu dan dimaklumkan dengan lebih
awal kepada ibu bapa pemain bagi mengelakkan sebarang kesulitan.
21) Membuat laporan dokumentasi yang terperinci bagi setiap program/pertandingan
yang diadakan berserta gambar dan disimpan di dalam fail Sukan Tahunan.
22) Menganjurkan Hari Sukan Negara/Kem 1 Murid 1 Sukan/Klinik Sukan Permainan
dan menjayakannya seperti proses mengadakan program sukan tahunan.
23) Menjadi Pengerusi Bilik Pendidikan Jasmani dan sentiasa memastikan alatan
kelengkapan sukan permainan dan perkhemahan adalah lengkap, bersih kemas,
tersusun rapi dan mudah didapati.
24) Membantu Jurulatih dalam memilih atlit dan melaksanakan pembangunan sukan
sekolah.
25) Mengendalikan sekurang-kurangnya 2 Program Pembangunan Sukan Sekolah
pada tahun semasa.
26) Menggunakan Google Classroom dalam program/pertandingan Unit Kokurikulum.
27) Menguruskan perihal teknikal sukan dan membuat padang yang berkaitan dengan
permainan yang akan dilatih.
28) Berkerjasama dengan PIBG sekolah untuk mencari dan menyerap jurulatih dari
kalangan ibu bapa/adik beradik murid yang berkelayakan atau berkemampuan
untuk membantu melatih atlit sekolah bagi meningkatkan lagi minat dan
menggalakkan penyertaan murid. Secara tidak langsung sarana PIBG juga dapat
dipertingkatkan.
29) Berkerjasama dengan Setiausaha Kokurikulum untuk mencari dana kewangan
daripada pihak luar bagi meningkatkan kemajuan dan melancarkan perjalanan
aktiviti Unit Kokurikulum.
30) Mengemaskini fail IKEPS, mengisi data dalam sistem EMISONLINE pada bulan
Oktober dan membuat cetakan rumusan untuk simpanan fail Unit Kokurikulum.
31) Sijil Penghargaan untuk Setiausaha Sukan pada Hari Apresiasi Kokurikulum.

THE GONG THE BEST 2021 105


Click to View FlipBook Version
Previous Book
1-17bulletin
Next Book
Bahan Ajar Tematik Tema 5 Subtema 3-4