The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pioneer AVIC-F77DAB, F70DAB, F970DAB, F970BT HU

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-03 10:26:15

Pioneer AVIC-F77DAB, F70DAB, F970DAB, F970BT HU

Pioneer AVIC-F77DAB, F70DAB, F970DAB, F970BT HU

Használati útmutató

AV NAVIGÁCIÓS RENDSZER

AVIC-F77DAB
AVIC-F70DAB
AVIC-F970DAB
AVIC-F970BT
AVIC-F9770DAB
AVIC-F9770BT

Első lépésként olvassa el a "Fontos információk a felhasználó számára" fejezetet. Ez a fejezet tartalmazza azokat az
információkat, amelyeket a felhasználónak feltétlenül ismernie kell a készülék használatának megkezdése előtt.

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Köszönjük, hogy PIONEER terméket választott.

A készülék működtetésének megismeréséhez feltétlenül olvassa el a használati útmutatót. Az elolvasás után tegye az
útmutatót biztonságos helyre, mivel később is szüksége lehet rá.

Fontos

A példákban bemutatott kijelzőképek különbözhetnek a ténylegesen megjelenített képernyőktől, mivel ezek előzetes
értesítés nélkül változhatnak a folyamatos továbbfejlesztéseknek köszönhetően.

Tartalom

Fontos információk a felhasználó számára ............. 8 Adatok törlése ..................................................... 21
Mikroprocesszor visszaállítása............................ 22
Fontos információk ................................................... 8
Licencszerződés....................................................... 9 2. fejezet: Alapszintű műveletek.............................. 23
SZOFTVERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS................ 11
IVONA szoftver....................................................... 13 Kezelőszervek és funkciók...................................... 23
Térképadatbázis ..................................................... 16 A készülék lopással szembeni védelme.................. 24
Modellazonosítók.................................................... 16
Az útmutatóban használt kifejezések ..................... 16 Előlap levétele ..................................................... 24
Az előlap visszahelyezése................................... 24
"Hátsó kijelző" ..................................................... 16 Megjegyzések az LCD panel használatával
"Videokép" .......................................................... 16 kapcsolatban........................................................... 24
"SD memóriakártya"............................................ 16 LCD panel szögének beállítása .............................. 24
LCD panel és képernyő védelme............................ 18 Adathordozók behelyezése/ kiszedése/
Figyelmeztetések az előlap levételével csatlakoztatása ....................................................... 25
kapcsolatban .......................................................... 18 Lemezek behelyezése és kivétele ....................... 25
Forgalmi információk .............................................. 18 SD memóriakártya behelyezése és kivétele........ 25
Figyelmeztető funkció a biztonsági kamerákhoz .... 18 iPod eszköz csatlakoztatása és lekötése ............ 26
Sebességhatár-kijelzések....................................... 18 USB eszköz csatlakoztatása és lekötése ............ 26
Gépjármű-tartozékok státusza................................ 18 USB eszköz csatlakoztatása ............................... 26
iPhone készülékekre és okostelefonokra telepített USB eszköz lekötése........................................... 26
appok...................................................................... 19 Rendszer beindítása és kikapcsolása..................... 26
Kézifékes funkciókorlátozás ................................... 19 Teendők első bekapcsoláskor................................. 26
Biztonságos vezetés............................................... 19 Mindennapos indítás............................................... 26
V OUT kimenetre csatlakoztatott kijelző Üzenet a térképadatbázisról................................ 27
használata .............................................................. 19 Kijelző kikapcsolása................................................ 27
Akkumulátor védelme lemerüléssel szemben ..... 19 Alkalmazáskezelő képernyő megnyitott
Biztonsággal kapcsolatos egyéb információk ......... 19 állapotában.......................................................... 27
Tolatókamera ...................................................... 19 Alkalmazáskezelő képernyő bezárt állapotában.. 27
SD kártyarés használata......................................... 20 Menüképernyők használata .................................... 27
USB csatlakozó kezelése ....................................... 20 Érintőgombok használata a menüképernyők
Teendők probléma esetén ...................................... 20 átkapcsolásához.................................................. 27
Elérhetőség......................................................... 20 Képernyőváltás a hardvergombokkal .................. 28
A készülék .............................................................. 20 Támogatott AV forrás.............................................. 28
Tartozék CD-ROM.................................................. 20 AV forráskezelő képernyő megnyitása.................... 29
Működési feltételek ............................................. 20 Elülső forrás kiválasztása az AV forrásválasztó
Intelmek a CD-ROM használatával képernyőn............................................................ 29
kapcsolatban ....................................................... 20 Elülső forrás kiválasztása a forráslistából............ 29
Licenc.................................................................. 20 Hátsó forrás kiválasztása .................................... 29
Használati feltételek ............................................ 20 AV forrás kikapcsolása ........................................... 30
Általános jogi nyilatkozat..................................... 20 Forrásikonok kijelzési sorrendjének módosítása..... 30
Forrásgombok kijelzési sorrendjének módosítása .. 30
1. fejezet: Bevezetés ................................................ 21 Érintőpanel használata ........................................... 30
Érintőpanelen végezhető alapműveletek............. 30
A kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók ................... 21 Listaképernyők használata .................................. 30
Kézikönyv használata ......................................... 21 Időbeállító csúszka használata............................ 31
Kézikönyvben használt jelölések ........................ 21 Érintőbillentyűzet használata............................... 31
Az útmutatóban használt kifejezések .................. 21 Navigációs rendszer első beindítása ...................... 31

Megjegyzések a belső memóriával kapcsolatban... 21 3. fejezet: Navigációs menü kezelése ..................... 33
Teendők a gépjármű akkumulátorának kivétele
előtt ..................................................................... 21 Navigációs menü használata .................................. 33

2

AVIC-F77/F70/F970/F9770

4. fejezet: Térkép használata................................... 34 8. fejezet: Valós idejű forgalmi információk
fogadása (TMC)......................................................... 52
Térképképernyőn megjelenített elemek.................. 34
AV információs sor ................................................. 34 Forgalmi lista megtekintése .................................... 52
Térképképernyő kezelése....................................... 34 Forgalmi események ellenőrzése a térképen.......... 52
Forgalmi események előfordulása .......................... 53
Térképlépték módosítása.................................... 34 Forgalmi információk megjelenítésének be- vagy
Intelligens léptékmódosítás................................. 35 kikapcsolása ........................................................... 53
Átkapcsolás a 2D-s, 3D-s nézetek és a 2D-s
iránytű nézet között. ............................................ 35 9. fejezet: Hasznos útinformációk ellenőrzése ...... 54
Térképgörgetés a kívánt pozícióba ..................... 35
Kezelőgombok a görgethető térképen ................ 35 Hasznos információk............................................... 54
Útvonal-navigáció jellemzői .................................... 36 Útvonal-előzmények rögzítése................................ 55
Gyakran látható manőverjelző szimbólumok....... 36
Böngészés az adatmezőben .................................. 37 Naplózó ideiglenes aktiválása ............................. 55
Aktuális pozíció és GPS jelek vétele ................... 37 Utazási napló böngészése .................................. 55
Útvonalnaplózó beállítása ................................... 55
5. fejezet: Úticél keresése........................................ 38 Utazási napló szerkesztése................................. 55
Számítógép mód használata................................... 56
Helykeresés cím szerint.......................................... 38 Üzemanyag-fogyasztás számítása ......................... 56
Létesítmények keresése (POI helyek) .................... 39 Kezdeti kilométer-számláló érték beállítása ........ 56
Üzemanyag-fogyasztási információk megadása . 57
POI helyek keresése kategóriák szerint .............. 39 Karbantartás ütemezésének beállítása ............... 57
POI keresés kategóriák szerint vagy közvetlenül
a létesítmény nevének megadásával .................. 39 10. fejezet: Navigációs beállítások testreszabása . 58
Közeli gyorsszervizek és elsősegélynyújtó
helyek keresése .................................................. 40 Navigációs beállítások ............................................ 58
Úticél keresése az elmentett helyek közül .............. 41 Alapértelmezett beállítások visszaállítása ........... 58
Úticél keresése az elmentett útvonalak közül ......... 41
A legutóbb keresett helyszínek kiválasztása .......... 42 Beállítások menü elemei ......................................... 59
Előzmények listája .............................................. 42 Útvonal-beállítások .............................................. 59
Intelligens előzménylista ..................................... 42 Hangbeállítások................................................... 60
Kombinált keresés .................................................. 42 Figyelmeztetések beállítása ................................ 61
Helykeresés koordináták szerint............................. 43 Navigációs térkép beállításai............................... 61
Helykeresés térképgörgetéssel .............................. 43 Regionális beállítások.......................................... 62
Helymutató térkép megjelenítése. .......................... 44 Megjelenítés beállításai ....................................... 63
Forgalmi beállítások ............................................ 63
6. fejezet: Aktuális útvonal ellenőrzése és Időjárás-jelentés beállításai ................................. 63
módosítása ............................................................... 45 Üzemanyaggal kapcsolatos beállítások............... 63
Útvonalfigyelő beállításai..................................... 63
Útvonal módosítása................................................ 45 Online szolgáltatások beállításai ......................... 63
Útvonaltervező használata.................................. 45 Használati jelentés beállításai ............................. 64
Indulási pozíció módosítása ................................ 45
Aktuális pozíció visszaállítása indulási Figyelmeztetések beállítása a vészjelző pontokra .. 64
pozícióként .......................................................... 46 Navigációs funkciók használatának kiterjesztése ... 64
Közbenső pontok hozzáadása ............................ 46
Alternatív útvonalak ellenőrzése ......................... 46 Tudnivalók az AVICSYNC funkcióról................... 64
Kerülőutak ellenőrzése........................................ 46 AVICSYNC alkalmazás ....................................... 65
Útvonal-információk és beállítások Kompatibilitás és csatlakoztathatóság .................... 65
ellenőrzése.......................................................... 47 AVICSYNC kompatibilitás ................................... 65
Aktuális útvonal-navigáció törlése ....................... 47 Előkészületek az AVICSYNC funkció használata
Útvonal-szimuláció megtekintése........................ 48 előtt...................................................................... 66
Térkép frissítése ..................................................... 66
7. fejezet: Helyek és útvonalak regisztrálása és
szerkesztése ............................................................. 49 11. fejezet: Bluetooth eszköz regisztrálása és
csatlakoztatása ......................................................... 67
Helyek elmentése ................................................... 49
Otthon és munkahely címének elmentése .......... 49 Kommunikációs eszközök előkészítése.................. 67
Kedvenc helyek elmentése ................................. 49 Bluetooth eszközök regisztrálása............................ 67
Elmentett helyek szerkesztése............................ 49
Elmentett helyek törlése...................................... 50 Közeli Bluetooth eszközök keresése ................... 67
Párosítás a Bluetooth eszközökről ...................... 68
Útvonalak elmentése .............................................. 50 Bluetooth eszköz automatikus csatlakoztatása ... 68
Elmentett útvonalak szerkesztése .......................... 50 Regisztrált eszköz törlése.................................... 68
Regisztrált Bluetooth eszköz kézi csatlakoztatása.. 69
Elmentett útvonalak átnevezése ......................... 50 Láthatóság beállítása.............................................. 69
Elmentett útvonalak törlése................................. 50 PIN kód megadása a Bluetooth vezeték nélküli
Helyek elmentése figyelmeztető pontként .............. 51 kapcsolathoz ........................................................... 69
Elmentett figyelmeztető pontok szerkesztése......... 51 Bluetooth cím megjelenítése................................... 69
Bluetooth memória törlése ...................................... 70
Bluetooth szoftver frissítése .................................... 70
Bluetooth szoftververzió megjelenítése .................. 70

3

AVIC-F77/F70/F970/F9770

12. fejezet: Kihangosított telefonálás ..................... 71 Csatorna kiválasztása listából................................. 88
Korábbi műsor meghallgatása ................................ 89
Telefonkezelő menü előhívása ............................... 71 Kézi állomáskeresés ............................................... 89
Érintőgombok ...................................................... 71 Kereső hangolás ..................................................... 89
Képernyőn megjelenő elemek............................. 71 Csatornák kiválasztása a beprogramozott
csatornák listájából ................................................. 89
Telefonhívás kezdeményezése .............................. 71 Műsorszóró állomások elmentése........................... 89
Közvetlen tárcsázás ............................................ 71 Automatikus átkapcsolás egy jó vételi
Telefonszám tárcsázása a telefonkönyvből ........ 72 érzékenységgel rendelkező csatornára .................. 89
Tárcsázás az előzménylistából ........................... 72 Automatikus átkapcsolás egy jó vételi
Programozott telefonszámokat tartalmazó listák érzékenységgel rendelkező hasonló csatornára ..... 90
használata........................................................... 73 Közlekedési hírek vétele ......................................... 91
Hardver gombok használata ................................... 91
Telefonhívás fogadása ........................................... 73
Beérkező hívás fogadása.................................... 73 16. fejezet: Lemezek lejátszása ............................... 92

Tárcsázó képernyő ikonizálása .............................. 74 Érintőgombok használata (audió) ........................... 92
Telefon-beállítások módosítása.............................. 74 Érintőgombok használata (videó)............................ 92
Képernyőn megjelenő elemek (audió) .................... 94
Automatikus hívásfogadás .................................. 74 Képernyőn megjelenő elemek (videó)..................... 94
Csengőhang aktiválása....................................... 74 Indítási eljárás......................................................... 94
Privát mód beállítása........................................... 75 Fájlok kiválasztása a fájlnevek listájából ................. 95
Beszélgetőpartner hallgatási hangerejének Műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása ............ 95
beállítása............................................................. 75 Ismétlési tartomány beállítása................................. 95
Beszédfelismerés funkció használata..................... 75 Médiafájl típusának kiválasztása............................. 95
Megjegyzések a kihangosított telefonáláshoz ........ 76 A lejátszani kívánt rész megkeresése..................... 95
DVD menü kezelése ............................................... 96
13. fejezet: iPod / iPhone vagy okostelefon Felirati nyelv kiválasztása ....................................... 96
konfigurálása............................................................ 77 Audionyelv kiválasztása.......................................... 96
Lejátszás képkockánként ........................................ 96
iPod / iPhone eszköz vagy okostelefon Lassított lejátszás ................................................... 96
konfigurálása .......................................................... 77 Visszatérés egy kijelölt jelenetre ............................. 96
Csatlakoztatási módszer beállítása ........................ 77 Lejátszás folytatása (könyvjelző funkció) ................ 96
iPod kompatibilitás.................................................. 77 DVD menü kezelése az érintőgombokkal ............... 97
Android™ eszközök kompatibilitása ....................... 78 Kameraállás kiválasztása ....................................... 97
AppRadio Mode kompatibilitása ............................. 78 Hangkimenet kiválasztása ...................................... 97
MirrorLink eszközök kompatibilitása ....................... 78 Hardver gombok használata ................................... 97
Eszközök csatlakoztatása és funkciók.................... 78
17. fejezet: Tömörített hangfájlok lejátszása.......... 98
14. fejezet: Rádió kezelése ...................................... 81
Érintőgombok használata ....................................... 98
Érintőgombok használata ....................................... 81 Képernyőn megjelenő elemek................................. 99
Képernyőn megjelenő elemek ................................ 81 Indítási eljárás (lemezekre) ..................................... 99
Indítási eljárás ........................................................ 82 Indítási eljárás (USB/SD) ...................................... 100
Hullámsáv kiválasztása .......................................... 82 Átkapcsolás a böngésző módba ........................... 100
Kézi állomáskeresés............................................... 82 Fájlok kiválasztása a fájlnevek listájából ............... 100
Kereső hangolás..................................................... 82 Fájl kiválasztása a lejátszás alatt álló
Csatornák kiválasztása a beprogramozott műsorszámhoz társított listából (Link Search) ...... 100
csatornák listájából ................................................. 82 Fájlok véletlen sorrendű lejátszása ....................... 101
Műsorszóró állomások elmentése .......................... 82 Ismétlési tartomány beállítása............................... 101
Legjobban vehető frekvenciák elmentése .............. 82 Médiafájl típusának kiválasztása........................... 101
Legjobban fogható frekvenciák behangolása ......... 83 Hardver gombok használata ................................. 101
Közlekedési hírek vétele......................................... 83
Műsor megszakítása hírekkel ................................. 84 18. fejezet: Tömörített videofájlok lejátszása ....... 102
Alternatív frekvenciák behangolása........................ 84
Adók korlátozása a regionális műsorokra ............... 85 Érintőgombok használata ..................................... 102
Automatikus PI keresés aktiválása ......................... 85 Képernyőn megjelenő elemek............................... 102
Indítási eljárás (lemezekre) ................................... 103
Automatikus PI keresés (programozott Indítási eljárás (USB/SD) ...................................... 103
állomásokra) ....................................................... 85 Fájlok kiválasztása a fájlnevek listájából ............... 103
FM tuner hangminőségének beállítása................... 86 Ismétlési tartomány beállítása............................... 103
Dalinformációk elmentése iPod eszközökre Lejátszás képkockánként ...................................... 103
(iTunes címkézés) .................................................. 86 Lassított lejátszás ................................................. 103
Hardver gombok használata................................... 86 Médiafájl típusának kiválasztása........................... 104
Hardver gombok használata ................................. 104
15. fejezet: Digitális rádió (DAB) használata.......... 87

Érintőgombok használata ....................................... 87
Képernyőn megjelenő elemek ................................ 88
Indítási eljárás ........................................................ 88
Hullámsáv kiválasztása .......................................... 88

4

AVIC-F77/F70/F970/F9770

19. fejezet: Tömörített állóképek vetítése............. 105 Képernyőn megjelenő elemek............................... 123
Indítási eljárás....................................................... 123
Érintőgombok használata ..................................... 105
Képernyőn megjelenő elemek .............................. 105 30 tűs csatlakozóval ellátott iPhone eszközök... 123
Indítási eljárás ...................................................... 105 Lightning (villám) csatlakozós iPhone eszközök 123
Fájlok kiválasztása a fájlnevek listájából .............. 106 Okostelefon felhasználók .................................. 124
Fájlok véletlen sorrendű lejátszása....................... 106 Hardver gombok használata ................................. 124
Ismétlési tartomány beállítása .............................. 106
Médiafájl típusának kiválasztása .......................... 106 24. fejezet: Bluetooth lejátszók használata .......... 125
Diavetítés időközének beállítása .......................... 106
Hardver gombok használata................................. 106 Érintőgombok használata ..................................... 125
Képernyőn megjelenő elemek............................... 126
20. fejezet: iPod lejátszás ...................................... 107 Indítási eljárás....................................................... 126
Fájlok kiválasztása a fájlnevek listájából ............... 127
Érintőgombok használata (audió) ......................... 107 Fájlok véletlen sorrendű lejátszása ....................... 127
Érintőgombok használata (videó) ......................... 107 Ismétlési tartomány kiválasztása .......................... 127
Képernyőn megjelenő elemek (audió) .................. 108 Hardver gombok használata ................................. 127
Képernyőn megjelenő elemek (videó) .................. 108
Indítási eljárás ...................................................... 109 25. fejezet: HDMI forrás használata....................... 128
Kevert sorrendű lejátszás beállítása..................... 109
Ismétlési tartomány beállítása .............................. 109 Érintőgombok használata ..................................... 128
Zeneszámok vagy videoforrások kiválasztása a Képernyőn megjelenő elemek............................... 128
listaképernyőről .................................................... 109 Indítási eljárás....................................................... 128
A készülék iPod funkcióinak használata az iPod
eszközről .............................................................. 110 26. fejezet: AUX forrás használata ........................ 129
Hangoskönyv sebességének módosítása ............ 111
A lejátszás alatt álló műsorszámhoz társított Érintőgombok használata ..................................... 129
listák megjelenítése (Link Search)........................ 111 Képernyőn megjelenő elemek............................... 129
Hardver gombok használata................................. 111 Indítási eljárás....................................................... 129
Lejátszás zenei alkalmazással (nem iPod) iPod Videojel beállítása................................................. 130
forrásként.............................................................. 112 Kezelőképernyő átkapcsolása .............................. 130

Érintőgombok használata.................................. 112 27. fejezet: AV bemenet használata ...................... 131
Képernyőn megjelenő elemek........................... 112
Érintőgombok használata ..................................... 131
21. fejezet: Lejátszás Android Auto kompatibilis Képernyőn megjelenő elemek............................... 131
eszközről................................................................. 113 Indítási eljárás....................................................... 131
Videojel beállítása................................................. 132
Érintőgombok használata ..................................... 113
Képernyőn megjelenő elemek .............................. 113 28. fejezet: MIXTRAX funkció használata ............. 133
Indítási eljárás ...................................................... 114
Érintőgombok........................................................ 133
22. fejezet: iPhone vagy okostelefon alkalmazások Tétel kiválasztása a műsorszámok lejátszásához. 133
használata............................................................... 115 Nem lejátszandó műsorszámok kiválasztása........ 133
Lejátszási részlet kijelölése................................... 134
AppRadio mód használata.................................... 115 Villogási séma beállítása ...................................... 134
Érintőgombok használata.................................. 115
Indítási eljárás ................................................... 116 29. fejezet: Rendszerbeállítások............................ 135
Billentyűzet használata ..................................... 117
Képméret beállítása (okostelefonra) ................. 117 Navigációs információs ablak................................ 135
Alkalmazás képének megjelenítése (30-tűs Navigációs képernyő automatikus
csatlakozóval ellátott iPhone)............................ 118 átkapcsolásának beállítása ................................... 135
Alkalmazás képének megjelenítése (Lightning FM hangolási lépésköz módosítása...................... 135
csatlakozós iPhone) .......................................... 118 Digitális rádióantenna tápellátásának beállítása ... 136
Alkalmazás képének megjelenítése Bluetooth audioforrás aktiválása ........................... 136
(okostelefon) ..................................................... 118 Ever Scroll funkció beállítása ................................ 136
AV bemenet beállítása.......................................... 136
Android Auto mód használata............................... 119 Tolatókamera beállítása........................................ 137
Indítási eljárás ................................................... 119
Vezetési pozíció megadása .............................. 119 Tolatókamera aktiválása.................................... 137
Hangerő beállítása ............................................ 120 Tolatókamera polaritásának beállítása .............. 138
Tükörkép beállítása a tolatókamera képére....... 138
MirrorLink mód használata ................................... 120 Kamera beállítása a kameranézet módra ............. 138
Érintőgombok használata (alkalmazáskezelő Parkolássegítő jelzővonalak megjelenítése .......... 139
ikonsor) ............................................................. 120 Jelzővonalak megjelenítése a tolatókamera
Indítási eljárás ................................................... 120 képén .................................................................... 139
Második kamerabemenet beállítása ..................... 140
Audiomix funkció használata ................................ 121 Második kamera aktiválásának beállítása ......... 140
Tükörkép beállítása a második kamerára.......... 141
23. fejezet: Aha Radio használata......................... 122 Csökkentett üzemmód beállítása .......................... 141
Demó képernyő kikapcsolása ............................... 141
Érintőgombok használata ..................................... 122 Rendszernyelv kiválasztása.................................. 141

5

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Klímavezérlés státusz-kijelzésének megfordítása 142 Jelszó és szint beállítása................................... 165
Billentyűzet nyelvének beállítása az iPhone DivX VOD regisztrációs kód megjelenítése .......... 165
alkalmazásokhoz .................................................. 142 Regisztráció megszüntetéséhez szükséges DivX
Figyelmeztető hangjelzés beállítása..................... 142 VOD kód megjelenítése ........................................ 166
Érintőpanel kalibrálása ......................................... 142 DVD lemezek automatikus lejátszása................... 166
Fényerő beállítása ................................................ 143 Tolatókamera videojelének beállítása................... 166
Fénytompító funkció aktivált időtartamának Video-kimeneti formátum kiválasztása.................. 167
beállítása .............................................................. 143 DVD nyelvkódlista................................................. 168
A fénytompító funkció aktivált időtartamának
beállítása .............................................................. 143 33. fejezet: Kedvencek menü................................. 169
Kép beállítása....................................................... 144
Firmware verzió megjelenítése............................. 145 Parancsikon létrehozása....................................... 169
Firmware frissítése ............................................... 145 Parancsikon kiválasztása...................................... 169
Érzékelő-betanulási és vezetési státusz Parancsikon eltávolítása ....................................... 169
ellenőrzése ........................................................... 146
Státusz törlése...................................................... 146 34. fejezet: Gépjármű-tartozékok működési
Vezetékbekötések ellenőrzése ............................. 146 státusza ................................................................... 170

30. fejezet: Hangbeállítások .................................. 148 Akadályérzékeléssel kapcsolatos adatok
megjelenítése........................................................ 170
Fader/balansz beállítása....................................... 148 Klímavezérlő panel működési státuszának
Balansz beállítása ................................................ 148 megjelenítése........................................................ 170
Hang némítása/lehalkítása ................................... 148
Hangforrásszint beállítása .................................... 149 35. fejezet: Általános műveletek............................ 172
Szűrő beállítása.................................................... 151
Idő és dátum beállítása......................................... 172
Első és hátsó hangsugárzó-kimenet beállítása. 151 Dalinformációk elmentése iPod eszközökre
Hallgatási pozíció kiválasztása ............................. 152 (iTunes címkézés)................................................. 172
Hangsugárzó kimeneti szintjeinek finombeállítása 152 "Sound Retriever" funkció beállítása..................... 173
Fáziskorrektor beállítása....................................... 153 Széles képarányú mód módosítása ...................... 173
Hangerőszint automatikus beállítása.................... 154
Hangszínszabályzó használata ............................ 155 36. fejezet: Egyéb funkciók.................................... 174

Hangszíngörbék előhívása................................ 155 Videó kiválasztása a hátsó kijelzőre ..................... 174
Hangszíngörbék egyéni beállítása .................... 155 Lopásgátló funkció beállítása................................ 175
Automatikus hangszínszabályzó használata..... 155
Hangszíngörbe automatikus beállítása (Auto EQ) 156 Jelszó megadása .............................................. 175
Az automatikus EQ mérés előtti teendők .......... 156 Jelszó megadása .............................................. 175
Automatikus EQ mérés végrehajtása................ 156 Jelszó törlése .................................................... 175
Elfelejtett jelszó ................................................. 175
31. fejezet: Téma menü .......................................... 158 Alapértelmezett állapot visszaállítása ................... 176
Alapértelmezett értékek visszaállítása............... 176
Háttérkijelző kiválasztása ..................................... 158
Háttérkép cseréje a külső eszközön (USB, SD) Függelék.................................................................. 177
tárolt háttérképre ............................................... 158
Hibakeresés .......................................................... 177
Megvilágítás színének beállítása.......................... 159 Hibaüzenetek ........................................................ 179
Szín kiválasztása a beprogramozott színek Helymeghatározási technológia ............................ 185
közül.................................................................. 159
Felhasználó által definiált színek létrehozása ... 159 GPS pozícionálás .............................................. 185
Pozícionálás közvetlen helymeghatározással ... 185
Témaszín kiválasztása ......................................... 160 GPS és közvetlen helyszámítás együttes
Órakép kiválasztása ............................................. 160 működése.......................................................... 185
Az előre telepített nyitóképernyő módosítása ....... 160 Jelentősebb hibák kezelése .................................. 185
Teendők, ha nem megfelelő a GPS
Nyitóképernyő módosítása a külső eszközön helymeghatározás ............................................. 186
(USB, SD) tárolt képre ...................................... 160 Helymeghatározási hibákhoz vezető
Másolat készítése a beállításokról........................ 161 körülmények ...................................................... 186
Témabeállítások exportálása ............................ 161 Útvonal-tervezési információk ............................... 189
Témabeállítások importálása ............................ 162 Útkeresési specifikációk .................................... 189
Lemezek kezelése és ápolása .............................. 189
32. fejezet: Videolejátszó beállítása...................... 163 Beépített meghajtó és annak ápolása ............... 189
Lemez lejátszásának környezeti körülményei ... 190
Elsőbbségi nyelvek beállítása............................... 163 Támogatott lemezek ............................................. 190
Felirati nyelv beállítása...................................... 163 DVD-Video és CD ............................................. 190
Audionyelv beállítása ........................................ 163 AVCHD felvételt tartalmazó lemezek................. 190
Menünyelv beállítása ........................................ 163 DualDisc lemezek lejátszása............................. 190
Dolby Digital ...................................................... 190
Kameraállás ikon megjelenítése........................... 164 Lejátszható adathordozókra vonatkozó részletes
Képméretarány beállítása..................................... 164 információk............................................................ 190
Szülői felügyeleti szint beállítása .......................... 165 Kompatibilitás .................................................... 190

6

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Adathordozók kompatibilitása ........................... 193 Csatlakoztatás a HDMI portra ........................... 214
Bluetooth .............................................................. 196 Csatlakoztatás az RGB bemenetre ................... 214
SDHC ................................................................... 196 30 tűs csatlakozóval ellátott iPhone eszközök
WMA/WMV ........................................................... 196 csatlakoztatása ..................................................... 215
DivX...................................................................... 196
AAC ...................................................................... 196 Csatlakoztatás az AUX bemenetre.................... 215
Google, Google Play, Android™ és Android Auto 196 Csatlakoztatás az RGB bemenetre ................... 215
MirrorLink.............................................................. 196 Android™ eszközök csatlakoztatása .................... 216
MIXTRAX.............................................................. 196 Android eszköz csatlakoztatása
Részletes információk a csatlakoztatott iPod HDMI porton át .................................................. 216
eszközökről........................................................... 196 Android eszköz csatlakoztatása
MHL porton át.................................................... 216
iPod és iPhone .................................................. 196 Android vagy MirrorLink™eszközök
Lightning ........................................................... 197 csatlakoztatása ..................................................... 217
App Store .......................................................... 197 Nagysebességű HDMI® kábel rögzítése .............. 217
iOS .................................................................... 197 Tolatókamera csatlakoztatása .............................. 218
iTunes ............................................................... 197 Külső videokomponens csatlakoztatása ............... 219
App-alapú csatlakoztatott tartalom használata ..... 197 AV bemenet használata .................................... 219
Aha Radio ......................................................... 197
HDMI .................................................................... 197 AUX bemenet használata.................................. 220
MHL ...................................................................... 197 HDMI eszközök csatlakoztatása ........................... 221
IVONA Text-to-Speech ......................................... 197 Hátsó kijelző csatlakoztatása ................................ 221
Megjegyzés a videók megtekintéséhez ................ 198 Hátsó kijelző használata a hátsó videokimenetre
Megjegyzés a DVD-Video felvételek csatlakoztatva ....................................................... 221
megtekintéséhez .................................................. 198
Megjegyzés az MP3 fájlok használatához ............ 198 Fontos tudnivalók a beszereléshez....................... 222
Megjegyzések a nyílt forráskódú licencekkel Elektromágneses interferencia elkerülése ............ 222
kapcsolatban ........................................................ 198 Teendők a szerelés előtt ....................................... 222
Térképes lefedettség ............................................ 198
LCD képernyő megfelelő használata.................... 198 AVIC-F77DAB és AVICF70DAB felhasználók
LCD képernyő kezelése .................................... 198 számára............................................................. 222
Folyadékkristályos (LCD) képernyő .................. 198 A készülék beszerelése ........................................ 222
LCD képernyő karbantartása ............................ 198 Megjegyzések a szereléshez ............................ 222
LED (világító dióda) háttérfény.......................... 198 Tartozékok......................................................... 223
Menüképernyők .................................................... 199 Teendők a készülék beszerelése előtt............... 223
Telefonkezelő menü.......................................... 199 Beszerelés a szerelőház használatával............. 224
Rendszermenü.................................................. 199
Téma menü....................................................... 200 Beszerelés a készülék oldalfalán található
Hangbeállítások menü ...................................... 201 furatok használatával......................................... 224
Képbeállítások menü......................................... 201 GPS antenna szerelése ........................................ 225
Bluetooth menü ................................................. 202 Megjegyzések a szereléshez ............................ 225
Tartozékok......................................................... 225
Telepítés.................................................................. 203
Antenna beszerelése a gépjárműbe
Új készülék és a kézikönyv................................... 203 (a műszerfalra vagy a kalaptartóra) ................... 226
Fontos biztonsági intelmek ................................... 203 Mikrofon felszerelése ............................................ 227
Fontos tudnivalók a rendszer bekötése előtt ........ 204 Tartozékok......................................................... 227
Teendők a készülék beszerelése előtt.................. 204
Óvintézkedések .................................................... 204 Felszerelés a napellenzőre................................ 227
Megjegyzések a kék/fehér vezetékhez ................. 205 Felszerelés a kormányoszlopra......................... 227
Tartozékok............................................................ 205 Mikrofonszög beállítása..................................... 227
Elektromos bekötések (1) ..................................... 206 Teendők a telepítés után ...................................... 228
Elektromos bekötések (2) ..................................... 208 Műszaki jellemzők................................................. 229
A rendszer bekötése............................................. 210
Végerősítő (nem tartozék) csatlakoztatása........... 211
iPhone, iPod, Android vagy MirrorLink™ eszköz
csatlakoztatása..................................................... 212
Azonosító címkék felhelyezése az USB
kábelekre .............................................................. 213
Lightning (villám) csatlakozós iPhone eszközök
csatlakoztatása..................................................... 213

Csatlakoztatás az USB portra ........................... 213

7

AVIC-F77/F70/F970/F9770

FONTOS INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Fontos információk

Egyes országok és kormányrendeletek tiltják vagy
korlátozzák az ilyen típusú berendezések telepítését
gépjárművekben. Kérjük, hogy tartsa be az összes
hatályos törvényt és rendeletet a készülék
használatára, telepítésére és működtetésére
vonatkozóan.

Ha el szeretné dobni a terméket, ne keverje a háztartási
szemét közé. A hatályos jogszabályokkal összhangban
az elektromos termékek számára külön gyűjtőhelyek
állnak rendelkezésre, ahol biztosítani tudják a
berendezések megfelelő kezelését, helyreállítását és
újrahasznosítását.

Az EU tagállamaiban, Svájcban és Norvégiában a
magán háztartások ingyen adhatják le a már nem
használt elektromos termékeket a kijelölt
gyűjtőhelyeken vagy a kereskedőknél (hasonló
termékek vásárlásakor). A fentiektől eltérő országok
esetén keresse meg a helyi hatóságokat, ahol
tájékoztatást tudnak adni a lomtalanítás törvényes
módszeréről. A fentiek betartásával biztosítható, hogy
az eldobott termékek megfelelő kezelésben
részesüljenek, az előírt módon végezzék a
helyreállításukat és újrahasznosításukat, így
megakadályozható, hogy kárt tegyenek a környezetben
és az emberi egészségben.

FIGYELEM
Ez a termék az 1-es lézerosztályba tartozik az IEC
60825-1:2007 biztonsági előírásoknak megfelelően, és
az 1M osztályba tartozó lézermodult tartalmaz. A
folyamatos biztonság garantálása érdekében ne vegye
le a készülék burkolatát, és ne próbáljon hozzáférni a
termék belsejéhez. A készülék szervizelését csak
szakember végezheti.

8

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Licencszerződés A Szoftver licencjoga, a hozzá kapcsolódó
dokumentációk, valamint a jelen licencszerződés csak
PIONEER AVIC-F77DAB, AVICF70DAB, abban az esetben ruházható át harmadik személynek,
AVIC-F970DAB, AVICF970BT, AVIC-F9770DAB, amennyiben a másik fél elolvassa a jelen Szerződés
AVICF9770BT kitételeit és feltételeit, és elfogadja a benne foglaltakat.

A JELEN SZERZŐDÉS ÖN, MINT FELHASZNÁLÓ ÉS 2 KORLÁTOZOTT GARANCIA
A PIONEER CORPORATION JAPAN
(TOVÁBBIAKBAN "PIONEER") KÖZÖTT JÖN LÉTRE. A Szoftver és a kapcsolódó dokumentációk a "jelen
MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A PIONEER formájukban" kerülnek a Felhasználóhoz. PIONEER ÉS
TERMÉKRE TELEPÍTETT SZOFTVERT KÉRJÜK, LICENCIAADÓJA (EZENTÚL EGYÜTTESEN
HOGY OLVASSA EL FIGYELMESEN A SZERZŐDÉS "PIONEER") NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM
KIKÖTÉSEIT ÉS FELTÉTELEIT TARTALMAZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT, TEHÁT A
BEKEZDÉSEKET. A PIONEER TERMÉKEKRE FELHASZNÁLÓT SEMMILYEN FORMÁBAN NEM
TELEPÍTETT SZOFTVER (TOVÁBBIAKBAN ILLETI MEG TERMÉKSZAVATOSSÁG A
"SZOFTVER") HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ FORGALMAZHATÓSÁG ÉS AZ ALKALMAZHATÓSÁG
ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT TEKINTETÉBEN. EGYES ORSZÁGOKBAN NEM
ÉS KIKÖTÉSEIT. A SZOFTVER TARTALMAZ EGY ENGEDÉLYEZETT A KELLÉKSZAVATOSSÁG
HARMADIK FÉL (VAGY FELEK) ÁLTAL KORLÁTOZÁSA VAGY KIZÁRÁSA, EZ ESETBEN A
SZOLGÁLTATOTT ADATBÁZIST IS, MELYNEK FENTI KORLÁTOZÁS NEM ALKALMAZHATÓ A
FELHASZNÁLÁSÁVAL ÖN, MINT FELHASZNÁLÓ FELHASZNÁLÓRA. A Szoftver komplex termék, ennek
ELFOGADJA A HARMADIK FÉL SZERZŐDÉSES megfelelően tartalmazhat hibákat, illetve alkalmazási
FELTÉTELEIT, AMELY A JELEN SZERZŐDÉS nehézségeket. A Pioneer nem garantálja, hogy a
MELLÉKLETÉT KÉPEZI. HA ÖN NEM FOGADJA EL A Szoftver működése mindenkor és minden szempontból
SZERZŐDÉSES KIKÖTÉSEKET ÉS FELTÉTELEKET, maradéktalanul megfelel a Felhasználó egyéni
AKKOR A TERMÉKEK ÁTVÉTELÉT KÖVETŐ ÖT (5) elvárásainak, sem azt, hogy a Szoftver teljesen mentes
NAPON BELÜL HALADÉKTALANUL JUTTASSA bármilyen jellegű hibától, illetve az esetleges
VISSZA A PIONEER TERMÉKET (A TELEPÍTETT alkalmazási rendellenességek elháríthatók, illetve
SZOFTVERREL ÉS A KAPCSOLÓDÓ elhárításra kerülnek. Továbbá a Pioneer nem vállal
DOKUMENTUMOKKAL EGYÜTT) A HIVATALOS felelősséget, illetve garanciát a Szoftver használatával
PIONEER VISZONTELADÓHOZ. vagy a Szoftver használatának eredményével
kapcsolatban, legyen az pontosság, megbízhatóság
1 LICENCJOG MEGADÁSA vagy egyéb tényező.

A Pioneer a Felhasználó részére egy másra át nem 3 KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG
ruházható és nem kizárólagos engedélyt biztosít a
Pioneer termékekbe telepített Szoftverek és a A PIONEER SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
kapcsolódó dokumentumok személyes vagy belső NEM KÖTELEZHETŐ A SZOFTVER
üzleti használatára. A Szoftverről tilos másolatot HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓAN BEKÖVETKEZŐ
készíteni, ezen kívül tilos ellentétes irányú tervezést KÁROK, KÖVETELÉSEK, VESZTESÉGEK
végrehajtani, átfordítani, valamint bármilyen jellegű MEGTÉRÍTÉSÉRE, EZEN KÍVÜL NEM TEKINTHETŐ
módosítást végezni a Szoftveren. A Szoftver FELELŐSNEK A VÉLETLENSZERŰ, A KÖZVETETT
kölcsönzése, nyilvánosságra hozása, továbbadása, ÉS AZ EGYÉB KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRÓ
forgalmazása, lízingbe vagy másodlagos lízingbe adása, KÁROKÉRT, KIADÁSOKÉRT, ELMARADT
továbbá bármilyen más módon történő átruházása, BEVÉTELEKÉRT VAGY A VEVŐKÖR
valamint a jelen Szerződésben nem engedélyezett ELVESZTÉSÉÉRT FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A
módon történő használata szintén nem megengedett. PIONEER TUDOMÁST SZERZETT VAGY TUDOMÁST
Tilos kísérletet tenni a forráskód megfejtésére, valamint KELLETT VOLNA SZEREZNIE A NEM KÍVÁNATOS
a Szoftver egészének vagy bármely részének ellentétes ESEMÉNYEK VALÓSZÍNŰ BEKÖVETKEZÉSÉRŐL. A
irányú tervezésére, visszafejtésére, visszafordítására KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG EGYÜTTESEN
vagy bármilyen egyéb módon történő másolására. ÉRVÉNYES A SZERZŐDÉSSZEGÉSRE, A
A Felhasználó nem használhatja a Szoftvert üzleti célú JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
szolgáltatásra vagy más olyan tevékenységre, amely ELMULASZTÁSÁRA, AZ EGYÉB MULASZTÁSOKRA,
harmadik természetes vagy jogi személy által végzett A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRE, VALAMINT
adatfeldolgozással jár. A FÉLREÉRTELMEZÉSRE ÉS AZ EGYÉB
FELRÓHATÓ CSELEKMÉNYEKRE. AMENNYIBEN
A Pioneer és licenciaadója fenntartja a Szoftver VALAMILYEN OKNÁL FOGVA NEM LEHETSÉGES A
másolási jogát, valamint a szabadalmi és egyéb KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG ÉS/VAGY A
tulajdonjogokat. A szerzői joggal védett Szoftver KORLÁTOZOTT GARANCIA VÉGREHAJTÁSA VAGY
másolása módosítás vagy más termékkel történő ALKALMAZÁSA, AKKOR A FELHASZNÁLÓ
összevonás esetén sem lehetséges. A Felhasználó TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A PIONEER
nem végezhet módosítást, nem távolíthatja el a szerzői KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE NEM
joggal kapcsolatos figyelmeztetést és a tulajdonjogot HALADHATJA MEG A TERMÉKÉRT KIFIZETETT
szemléltető szimbólumokat a Szoftverből. ELLENÉRTÉK ÖTVEN (50%) SZÁZALÉKÁT.

9

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Azokban az országokban, ahol a jogszabályok nem
teszik lehetővé a véletlenszerű és a következményes
károk megtérítésének korlátozását, illetve kizárását, ott
a jelen Szerződésben szereplő, korlátozott
felelősségvállalásra és korlátozott jótállásra vonatkozó
bekezdés érvénytelennek tekintendő. A jelen
Szerződésben szereplő garancia- és felelősség-
korlátozás csak olyan mértékig alkalmazható,
amennyire az nem ütközik szövetségi, állami
törvényekbe vagy helyi jogszabályokba,
rendelkezésekbe.

4 EXPORT TÖRVÉNY BIZTOSÍTÉKOK
A Felhasználó beleegyezik abba és egyúttal
gondoskodik arról, hogy sem a Szoftver, sem a Pioneer
részéről biztosított műszaki adatok és információk, sem
a termék maga nem kerül exportra olyan országba vagy
körzetbe, amely kívül esik a Felhasználó közigazgatási
területén. Kivételt jelentenek ez alól a törvény által
engedélyezett, valamint a Kormányzat által meghozott
szabályok. Amennyiben a Szoftver jogszerűen került
külföldön a Felhasználó birtokába, úgy a Felhasználó
nem exportálhatja vissza sem a Szoftvert, sem a
Pioneer részéről megkapott műszaki információkat,
sem a terméket magát, mely tilalom alól kivételt
képeznek az illetékes Kormányzati szervek által
meghozott mentesítő törvények és jogszabályok,
valamint a Szoftver beszerzési helyén érvényes
törvények és előírások.

5 SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE
Jelen Szerződés egészen a megszűnésig érvényesnek
tekintendő. A Szoftver megsemmisítésével
automatikusan megszűnik a Szerződés. A Szerződés
megszűnését jelenti az is, ha a Felhasználó valamilyen
oknál fogva nem teljesíti a jelen Szerződés bármelyik
kitételét vagy feltételét. A Szerződés ilyen jellegű
megszűnése esetén a Felhasználó haladéktalanul
köteles megsemmisíteni a Szoftvert.

6 EGYÉB KIKÖTÉSEK
A jelen Szerződés a benne foglaltak tekintetében a
Pioneer és a Felhasználó közötti teljes körű
megállapodás. A Szerződés tartalma csak a Pioneer és
a Felhasználó együttes és írásban foglalt egyezsége
alapján módosítható. Ha a jelen Szerződés valamelyik
kikötése vagy feltétele kinyilvánítottan érvénytelenné
vagy betarthatatlanná válik, úgy a Szerződés további
része teljes mértékben hatályos és érvényes marad.

10

AVIC-F77/F70/F970/F9770

SZOFTVERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS y LICENCJOG ÁTADÁSA

A HERE ADATBÁZIS HASZNÁLATÁNAK Az Adatbázis átadható harmadik fél számára azzal a
MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSA EL ALAPOSAN feltétellel, hogy a rendszer, amelyre létrehozták az
EZT A VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉST. adatbázist, vagy a Felhasználó nem tart meg másolatot
az Adatbázisról, illetve, ha az átadás során betartják a
y MEGJEGYZÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA jelen Szerződés összes kikötését és feltételét, és azt
írásban jóváhagyják a HERE részére. A többlemezes
EZ A MEGÁLLAPODÁS EGY LICENCSZERZŐDÉS – készleteket a HERE által szolgáltatott formában, teljes
NEM ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS – A FELHASZNÁLÓ egészében kell átadni vagy értékesíteni, nem
ÉS A HERE B.V. KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ lehetséges azok egy részének átadása.
MÁSOLATOT KAP A HERE TÉRKÉPADATBÁZISRÓL,
AMELY TARTALMAZZA A KAPCSOLÓDÓ y KORLÁTOZOTT GARANCIA
SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVERT, A MÉDIÁT ÉS A
HERE ÁLTAL KIADOTT NYOMTATOTT A HERE garantálja, hogy az Adatbázis másolatának
DOKUMENTÁCIÓT (KÖZÖS MEGNEVEZÉS: megvásárlását követő 12 hónapos időtartamon át az
"ADATBÁZIS"). AZ ADATBÁZIS HASZNÁLATÁVAL A adatbázis megvásárlásának dátumán érvényes, a
FELHASZNÁLÓ ELFOGADJA A JELEN HERE által kiadott pontossági és teljességi
VÉGFELHASZNÁLÓI ("SZERZŐDÉS") SZERZŐDÉS kritériumokkal összhangban teljesít az alábbi
ÖSSZES KIKÖTÉSÉT ÉS FELTÉTELÉT. figyelmeztetésektől függően; ezeket a kritériumokat –
kérés esetén – a HERE bármikor rendelkezésre
HA A FELHASZNÁLÓ NEM ÉRT EGYET A JELEN bocsátja. Ha az Adatbázis nem a korlátozott garanciális
SZERZŐDÉS KIKÖTÉSEIVEL, AKKOR AZONNAL feltételek szerint működik, akkor a HERE minden
VISSZA KELL JUTTATNI AZ ELADÓ RÉSZÉRE AZ ésszerű erőfeszítést megtesz a javításra vagy az
ADATBÁZIST AZ ÖSSZES TÖBBI KÍSÉRŐ TÉTELLEL Adatbázis nem megfelelő másolatának pótlására. Ha
EGYÜTT. ezek az erőfeszítések nem kielégítőek abban a
tekintetben, hogy az Adatbázis a fenti garanciális
y TULAJDONJOG feltételek betartásával működjön, akkor a
Felhasználónak jogában áll az Adatbázisért kifizetett
Az adatbázis, a szerzői jogok és a szellemi összeg visszatérítésének kérése vagy a jelen
tulajdonjogok vagy szomszédjogok a HERE vagy Szerződés érvénytelenítése. A fentiek jelentik a HERE
licencadóinak tulajdona. Az adatbázist tartalmazó teljes körű kötelezettségét és egyedüli jogorvoslatát a
média tulajdonjogát fenntartja magának a HERE HERE céggel szemben. A jelen bekezdésben
és/vagy a forgalmazó egészen addig, amíg a kifejezetten említettek kivételével a HERE nem garantál
felhasználó a teljes ellenértéket ki nem fizeti a HERE semmiféle tényállítást az Adatbázis használatának
és/vagy a forgalmazó részére a jelen Szerződés vagy a eredményére, annak helyességét, pontosságát,
termékek értékesítéséhez kapcsolódó hasonló megbízhatóságát vagy egyéb tulajdonságát illetően.
megállapodások kikötéseivel összhangban. A HERE nem vállal garanciát az Adatbázis
hibamentességére.
y LICENCJOG ENGEDMÉNYEZÉSE
A HERE, a forgalmazó vagy másik személy által
A HERE a Felhasználó számára nem kizárólagos szolgáltatott semmilyen szóbeli vagy írásbeli információ,
felhasználói jogot ad az Adatbázis személyes, vagy illetve tanács nem létesít garanciális kötelezettséget,
adott esetben saját vállalkozáson belüli használatára. továbbá nem terjesztheti ki semmiféle módon a
A licencjog nem tartalmazza a másodlagos korlátozott garancia terjedelmét. A jelen szerződésben
licencbeadási jogot. közzétett korlátozott garancia nem befolyásolja vagy
nem érinti hátrányosan a Felhasználó azon jogát, amit
y KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT adott esetben törvényes garancia biztosít a rejtett hibák
vonatkozásában. Ha a Felhasználó nem közvetlenül a
Az Adatbázis használata azokra a speciális HERE cégtől vásárolta meg az Adatbázist, akkor a
rendszerekre van korlátozva, amelyekre azt létrehozták. HERE által biztosítandó, a Felhasználó közigazgatási
A kötelező rendelkezések kifejezett engedélye területén jogszabály által garantált jogokon kívül, a
kivételével (pl. a 91/250. számú európai Felhasználó jogorvoslattal élhet azzal a személlyel
szoftverirányelveken és a 96/9. számú adatbázisokra szemben, akitől az Adatbázist megvásárolta. A HERE
vonatkozó irányelveken alapuló nemzeti jogszabályok) által biztosított fenti garancia semmiképp sem
nem kivonatolható és nem hasznosítható az Adatbázis befolyásolhatja a törvényes jogokat, ami azt jelenti,
lényeges része, illetve nem másolható, módosítható, hogy a Felhasználó az itt engedményezett garanciális
adaptálható, fordítható le, fejthető vissza, fordítható jogokon kívül érvényesíthet egyéb jogokat is.
vissza vagy tervezhető ellentétes irányban az Adatbázis
egyik része sem. Ha információkat szeretne beszerezni
az európai szoftverirányelvekben említett
együttműködési képességről, akkor biztosítani kell a
HERE számára a lehetőséget a szóban forgó
információk megadására, a HERE által meghatározott
feltételek (beleértve a költségeket is) mellett.

11

AVIC-F77/F70/F970/F9770

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG
Az Adatbázis vételára nem tartalmazza az Adatbázis
használatakor esetleg bekövetkező következményes,
közvetett vagy korlátlan közvetlen károk
kockázatvállalási szempontjait. Ennek megfelelően a
HERE semmiképp sem tehető felelőssé az olyan
következményes vagy közvetetett károkért, beleértve
többek között a jövedelem csökkentését vagy az adatok
elvesztését, amely az Adatbázis használata miatt
következett be a Felhasználó vagy bármilyen harmadik
fél általi használat során, és attól függetlenül, hogy azt
szerződéses vagy szerződésen kívüli vagy garancián
alapuló cselekedet okozta vagy értesítették-e a HERE
céget az ilyen károk eshetőségéről. A HERE
kötelezettsége a közvetlen károk megtérítésére
semmiképpen sem haladhatja meg az Adatbázis
másolatáért kifizetett vételárat. A JELEN
SZERZŐDÉSBEN EMLÍTETT KORLÁTOZOTT
GARANCIA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK
KORLÁTOZÁSA NEM BEFOLYÁSOLJA VAGY NEM
ÉRINTI HÁTRÁNYOSAN AZ ADATBÁZIS
BESZERZÉSI HELYÉN ÉRVÉNYES TÖRVÉNYES
JOGOKAT.

FIGYELMEZTETÉSEK
Az Adatbázis pontatlan vagy nem teljes információkat
tartalmazhat az idő múlása, a körülmények változása, a
felhasznált források vagy az átfogó földrajzi adatok
összegyűjtésének jellege miatt, amelyek bármelyike
pontatlan eredményekre vezethet. Az Adatbázis nem
tartalmaz vagy nem tükröz olyan információkat,
amelyek többek között a környék biztonságára,
valamilyen törvény hatálybalépésére, gyorssegélyre,
építési munkákra, útlezárásra, járművek vagy sebesség
korlátozására, az utak meredekségére vagy időtartamra
vonatkozik.

ALKALMAZANDÓ JOG
Erre a Szerződésre annak a közigazgatási területnek a
jogszabályai vonatkoznak, ahol a Felhasználó
lakóhelye volt az Adatbázis megvásárlásának
időpontjában. Ha a Felhasználó pillanatnyi tartózkodási
helye az EU-n vagy Svájcon kívül van, akkor annak a
közigazgatási területnek a jogszabályai érvényesek az
EU vagy Svájc területén, ahol a Felhasználó
megvásárolta az Adatbázist. A holland jogszabályokat
kell alkalmazni az összes többi esetben vagy ha nem
határozható meg az Adatbázis vásárlási helye.
Az Adatbázis megszerzésének időpontjában a
Felhasználó lakóhelye szerinti illetékes bíróság jogosult
a Szerződés végrehajtásával kapcsolatban felmerülő
vitás kérdések rendezésére, ami nem érinti a HERE
azon jogát, hogy kárigényt nyújtson be a Felhasználó
aktuális lakóhelyén.

12

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Ez a termék az IVONA Software Sp. z o.o által 2. Engedély megadása. Az IVONA a felhasználó
kifejlesztett szoftvert tartalmazza. részére egy személyes, korlátozott, nem kizárólagos,
felmondható engedélyt ad a szoftver telepítésére,
Tartsa be az IVONA Software Sp. z o.o végfelhasználói hozzáférésére és használatára, melynek feltétele az,
szerződésének feltételeit és kikötéseit. hogy a felhasználó betartsa a jelen Szerződésben
szereplő feltételeket és kikötéseket. A jelen Szerződés
IVONA szoftver nem jogosítja fel a felhasználót, hogy a szoftvert egy
másik vagy nem saját termékben használja. A szoftver
Végfelhasználói szerződés, 1.0 kifejezetten csak a jelen Szerződésben meghatározott
módon használható. A Speech funkció csak a
AZ IVONA SZOFTVER (LÁSD ALÁBB A DEFINÍCIÓT) termékkel együtt használható, egyéb célokra nem
VAGY TERMÉK LETÖLTÉSE, TELEPÍTÉSE VAGY megengedett az alkalmazása.
HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN
AZ ALÁBBI KIKÖTÉSEKET ÉS FELTÉTELEKET. 3. Harmadik fél által készített programok, adott
A SZOFTVER HASZNÁLATAKOR A anyagok és nyújtott szolgáltatások
FELHASZNÁLÓNAK (VAGY ADOTT ESETBEN A
CÉGNEK) BE KELL TARTANI A VÉGFELHASZNÁLÓI A szoftver tartalmazhat harmadik fél által készített
SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT ÉS KIKÖTÉSEIT. programokat, melyekre külön engedélyezési feltételek
AZ IVONA SOFTWARE Sp. z o.o. (“IVONA”) vonatkoznak. A felhasználó beleegyezik abba, hogy
ENGEDÉLYEZI A FELHASZNÁLÓ (VAGY ADOTT elolvassa a szoftver részét alkotó szövegfájlt, amely
ESETBEN A CÉG) SZÁMÁRA A SZOFTVER tartalmazza a harmadik fél által készített programok
HASZNÁLATÁT AZZAL A FELTÉTELLEL, HOGY használatára vonatkozó feltételeket, és betartja azokat.
ELFOGADJÁK A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN
SZEREPLŐ FELTÉTELEKET. A SZOFTVER A termék és/vagy szoftver hozzáférést biztosíthat
LETÖLTÉSE, TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA A harmadik fél szolgáltatásaihoz és weboldalaihoz (ezek
FELHASZNÁLÓ OLYAN RÁUTALÓ együttes és egyedi megnevezése a "Szolgáltatások").
MAGATARTÁSÁNAK TEKINTENDŐ, HOGY A Szolgáltatások hozzáféréséhez internetkapcsolatra
ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A SZERZŐDÉST ÉS és további feltételek elfogadására lehet szükség. A
ELFOGADTA AZ ABBAN FOGLALT ÖSSZES felhasználó tudomásul veszi, hogy bármilyen
KIKÖTÉST. HA A FELHASZNÁLÓ NEM FOGADJA EL Szolgáltatás vagy Termék használata során olyan
A SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKET, AKKOR AZ tartalommal találkozhat, amely sértő, jó erkölcsökbe
IVONA NEM AD ENGEDÉLYT A SZOFTVER ütköző vagy kifogásolható lehet, és az ilyen tartalom
HASZNÁLATÁRA, ÉS A FELHASZNÁLÓNAK félreértést kizáró vagy nem kizáró nyelvezetű is lehet,
TARTÓZKODNIA KELL A SZOFTVER BÁRMILYEN továbbá bármilyen keresés vagy az adott URL
JELLEGŰ HASZNÁLATÁTÓL. elérésének eredményei automatikusan és nem
szándékosan linkeket vagy hivatkozásokat
1 Definíciók generálhatnak a kifogásolható anyaghoz. A felhasználó
tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokat saját
1.1 A “Leányvállalat” az IVONA tekintetében olyan kockázatára használja, és sem az IVONA, sem annak
jogi személyt jelent, amely közvetlen vagy kijelölt partnere nem vállal felelősséget az olyan
közvetett irányítási joggal rendelkezik, az IVONA tartalmakért, melyek sértőnek, jó erkölcsökbe
által irányított vagy közösen irányít. ütközőnek vagy kifogásolhatónak találnak.

1.2 A“Termék” azt a személyes navigációs Egyes Szolgáltatások harmadik féltől származó
berendezést jelenti, amely beágyazza vagy (“Harmadik fél anyagai”) tartalmat, adatokat,
használja a Szoftvert. információkat, alkalmazásokat vagy anyagokat
tartalmazhatnak vagy linkeket szolgáltatnak harmadik
1.3 A “Szoftver” egy IVONA szoftver, amely csak felek weboldalaira. Az ilyen Szolgáltatások
tárgykódban áll rendelkezésre, és be van építve használatával a felhasználó tudomásul veszi, hogy az
vagy beépíthető a Termékbe, kiegészítve az IVONA nem felelős azért, hogy megvizsgálja vagy
összes hitelességi tanúsítvánnyal és társított kiértékelje harmadik fél anyagainak vagy weboldalainak
médiával, nyomtatott anyaggal vagy elektronikus pontosságát, teljességét, időszerűségét, érvényességét,
dokumentummal. szerzői jognak való megfelelőségét, jogszerűségét,
illendőségét, minőségét vagy bármilyen egyéb
1.4 A “Speech” funkció azt az audió kimenetet jellemzőjét.
jelenti, amit a szoftver használata és/vagy a
kimenet generál. Az IVONA és kijelölt partnerei nem vállalnak garanciát,
nem adják hozzájárulásukat, nem vállalnak felelősséget
1.5 A “Frissítések” kifejezés jelenti a szoftver az és kötelezettséget a felhasználó vagy más személyek
összes hibajavítását, bővítését, új kiadását, új felé a Szolgáltatásokért, harmadik felek anyagaiért vagy
verzióját, módosítását, felülvizsgálatát, weboldalaiért vagy harmadik felek bármilyen egyéb
frissítését és/vagy továbbfejlesztését, melyeket anyagaiért, termékeiért vagy szolgáltatásaiért.
az IVONA vagy kijelölt partnerei bocsátanak A harmadik felek anyagai vagy az egyéb weboldalakra
rendelkezésre. vezető linkek csak a felhasználó kényelmét szolgálják.

13

AVIC-F77/F70/F970/F9770

4. Korlátozások. A felhasználó a Szoftvert (a) nem 7. Szellemi tulajdonjogok. A Szoftvert a szellemi
ruházhatja át, nem adhatja tovább engedélybe, nem tulajdonjogra vonatkozó nemzetközi törvények és
adhatja bérbe vagy haszonbérletbe, nem értékesítheti, egyezmények védik. Minden jog fenntartva. A szoftver
nem töltheti fel semmilyen weboldalra, nem fogadhatja engedélyezett, és nem kerül értékesítésre. Az IVONA
be gazdaszámítógépre, nem teheti hozzáférhetővé és engedélyezői fenntartanak a Szoftverrel kapcsolatos
olyan hálózaton keresztül, ahol több eszköz egyidejűleg minden jogot, jogcímet és érdekeltséget (beleértve az
használhatja, vagy nem adhatja el a Szoftvert vagy összes frissítést), és a szellemi tulajdonhoz fűződő
annak bármely részét vagy másoknak nem engedheti, jogokat.
hogy azt megtegyék; (b) nem hozhatja nyilvánosságra
vagy nem szolgáltathatja a Szoftver bármelyik részét A jelen Szerződésből semmi sem értelmezhető úgy,
harmadik félnek; (c) a Szoftvert vagy a Speech funkciót mint engedményezés – sem közvetlenül, sem közvetve
semmilyen más célra nem használhatja, csak a termék vagy egyéb módon – abban a tekintetben, hogy a
részeként és kizárólag személyes navigációs célokra; felhasználó vagy harmadik fél bármilyen tulajdonosi
vagy (d) nem használhatja a Speech funkciót részesedést szerez a szoftverben, és a felhasználó
semmilyen olyan formában vagy formátumban, ami vagy harmadik felek nem követelhetnek semmilyen
miatt romlik a lejátszási hangminőség a szoftver által jogot, jogcímet, érdekeltséget vagy engedélyt bármely
generált eredeti változathoz képest. A Szoftver nem szellemi tulajdonjogra, kivéve azt a korlátozott
használható törvényellenes célokra vagy az alábbi engedélyt, amelyet kifejezetten a felhasználó kapott a
módokon: (i) kifejezetten szexuális, vulgáris, profán, jelen Szerződés alapján. A felhasználó a jelen
sértő vagy trágár, rágalmazó, becsületsértő, vallási Szerződés értelmében nem jogosult engedélyre, jogra
vagy faji alapon ellenséges vagy más módon egyének vagy érdekeltségre az IVONA vagy leányvállalatainak
vagy csoportok ellen gyűlöletet keltő módon, terrorista logóira, védjegyeire, szolgáltatási védjegyeire,
vagy más bűncselekményeket elősegítő módon; vagy kereskedelmi neveire. A felhasználó nem távolíthatja el
(ii) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok vagy a a Szoftver szerzõi jogokra, védjegyre és egyéb szellemi
magánélet jogainak megsértésével. tulajdonjogokra vonatkozó megjegyzéseit vagy
jelöléseit.
Kivéve, ha kifejezetten megengedett, a felhasználó nem
terjesztheti a Speech szoftvert semmilyen módon, 8. Visszajelzés. A felhasználó időnként visszajelzést
beleértve, de nem kizárólagosan az audiofájlokat, mint adhat az IVONA vagy az általa kijelölt partnerek részére
az alkalmazások részét, a felhasználó által vagy a Szoftverrel kapcsolatos észrevételek vagy javaslatok
részére létrehozott anyagokat vagy multimédiás formájában ("Visszajelzés"). A két fél megegyezik
alkotásokat, valamint a Speech szoftvert nem abban, hogy a Visszajelzés teljesen önkéntes. A
ruházhatja át, nem adhatja bérbe, nem értékesítheti, Visszajelzés – még akkor is, ha bizalmasnak minősítik
nem adhatja kölcsönbe vagy lízingbe harmadik fél – nem tekinthető aláírt, írásos megállapodásnak az
részére. A felhasználó nem forgalmazhatja vagy IVONA céggel, továbbá nem kötelezi titoktartásra az
értékesítheti a szoftvert bármilyen egyéb olyan IVONA-t vagy annak kijelölt partnerét. A felhasználó
szoftverekkel vagy anyagokkal, amelyek vállalja, hogy nem ad visszajelzést olyan témákban,
engedélykötelesek vagy korlátozásokkal használhatók melyek az engedélyezési feltételekkel, azaz bármilyen
(pl. nyílt forráskódú szoftverlicencek). Ha ezeket a IVONA termékkel, technológiával, szolgáltatással vagy
Szoftverrel együtt használják, akkor az IVONA, annak dokumentációval vagy IVONA szellemi tulajdonjoggal,
kijelölt partnerei vagy bármely más személyek vagy jogi harmadik félnek adott engedéllyel kapcsolatosak.
személyek a (1) nyilvánosságra hozatalért, engedélyért, Továbbá, a felek közötti további, külön írásos
terjesztésért vagy a Szoftver vagy bármelyik részének megállapodások kivételével, az IVONA szabadon
egyéb módon történő rendelkezésre bocsátásáért vagy használhatja, nyilvánosságra hozhatja, reprodukálhatja,
(2) a Szoftver (vagy a bennük megtestesülő bármilyen engedélyezheti vagy más módon terjesztheti és
szellemi tulajdonjogért) a rendelkezésre bocsátásért felhasználhatja a visszajelzéseket, amennyiben jónak
nem számolhatnak fel díjat. látja, és ez nem jelent semmilyen kötelezettséget vagy
korlátozást a szellemi tulajdonjogok vagy egyebek
5. Ellentétes irányú tervezés. A kötelező jogszabályi tekintetében.
rendelkezések által megengedett legnagyobb
mértékben a felhasználó nem módosíthatja, nem 9. Kijelölt partnerek. Az engedély megújítására, a
tervezheti ellentétes irányban, nem fejtheti vissza vagy frissítésekre vonatkozó vagy a Szoftverrel vagy a jelen
nem fordíthatja vissza a szoftvert vagy annak bármely Szerződéssel kapcsolatos összes kérelmet az IVONA
részét, vagy nem próbálhatja más módon levezetni vagy kijelölt partnerének kell továbbítani, kivéve, ha az
vagy meghatározni a forráskódot vagy annak logikáját. utóbbi megszűnik az IVONA kijelölt partnerének lenni
A felhasználó nem másíthatja meg, nem módosíthatja és / vagy az IVONA erről értesítést küld. Ilyen esetben
vagy nem semmisítheti meg a Szoftverbe beépített a felhasználó új megállapodást köt az IVONA-val vagy
biztonsági funkciókat. adott esetben annak kijelölt partnerével, amit az IVONA
saját belátása szerint szükség esetén végre kell hajtani
6. Frissítések. Az IVONA vagy annak kijelölt a Szerződés tárgyát illetően.
partnerei által szolgáltatott vagy hozzáférhetővé tett
Frissítéseket a Szoftver részének kell tekinteni, és
valamennyi Frissítéssel kapcsolatban be kell tartani a
jelen Szerződés feltételeit, kivéve, ha az IVONA egyéb
feltételeket határoz meg a Frissítésekre.

14

AVIC-F77/F70/F970/F9770

10. Időtartam és felmondás. A jelen Szerződés az itt 13. Nincs garancia. Sem az IVONA, sem bármely
felsorolt összes feltétel elfogadásának dátumával lép leányvállalata, kijelölt partnere, engedélyezője,
hatályba. Kivéve, ha az IVONA másképp rendelkezik, beszállítója nem tudja garantálni, hogy a szoftver
ez a megállapodás automatikusan megszűnik bármelyik megfelel a felhasználó követelményeinek, vagy azt,
feltétel be nem tartásakor. Az IVONA felmondhatja a hogy a Szoftver működése megszakítás nélküli vagy
szoftverrel kapcsolatos összes jogot, ha a szoftver hibamentes. A SZOFTVERT A FELHASZNÁLÓ AZ
harmadik fél követelése miatt vagy a szoftver USA ADOTT ÁLLAPOTBAN ÉS ANNAK ÖSSZES
jogok vagy EU szerzői jogok vagy szabadalmak HIBÁJÁVAL KAPJA MEG. AZ IVONA ÉS
megsértése miatt indított eljárás tárgyává válik. LEÁNYVÁLLALATAI, KIJELÖLT PARTNEREI,
Ezt a megállapodást a felhasználó bármikor ENGEDÉLYEZŐI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK
felmondhatja a Szoftver, az összes másolatának és GARANCIÁT A SZOFTVERRE ÉS A SZOFTVER
részeinek törlésével; azzal a feltétellel, hogy nem jár ÁLLAPOTÁRA ÉS BÁRMILYEN ABBÓL ADÓDÓ
visszatérítés a licencdíjakra, hacsak külön SZOLGÁLTATÁSRA, ÉS AZ IVONA KIFEJEZETTEN
megállapodást nem kötöttek írásban az IVONA-val ELUTASÍT KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BÁRMILYEN
vagy annak kijelölt partnerével. A jelen Szerződés FORGALMAZHATÓSÁGI GARANCIÁT, JOGCÍMET,
lejárata vagy megszűnése esetén a felhasználó MEGFELELŐ MINŐSÉGET, PONTOSSÁGOT, A
elfogadja, hogy megsemmisíti a szoftvert minden LEÍRÁSNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGET ÉS
példányával és részeivel együtt, viszont érvényben ALKALMASSÁGOT EGY BIZONYOS CÉLRA A SAJÁT
maradnak a jelen Szerződés alábbi szakaszaiban MAGA ÉS FIÓKVÁLLALATAI, KIJELÖLT PARTNEREI,
szereplő kifejezések: ENGEDÉLYEZŐI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEVÉBEN,
4 (Korlátozások), 5 (Ellentétes irányú tervezés), 6 LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY
(Frissítések), 7 (Szellemi tulajdonjogok), 8 TÖRVÉNYES. A felhasználó teljes felelősséget vállal
(Visszacsatolás), 11 (Korlátozott használat), 12 azért, hogy biztonsági másolatot készít a Szoftverrel
(Hozzájárulás az adatok használatához), 13 (Nincs interaktív kapcsolatban álló saját szoftverekről,
garancia), 14 (Jogi nyilatkozat), 15 (Kötelezettség adatokról és adatbázisokról.
korlátozása), 16 (Export), 17 (Irányadó jog), 18
(Elválaszthatóság) és 19 (Teljes szerződés). 14. Jogi nyilatkozat. SEM AZ IVONA, SEM
BÁRMELY LEÁNYVÁLLALATA, KIJELÖLT
11. Korlátozott használat. A szoftvert nem arra PARTNEREI, ENGEDÉLYEZŐI VAGY BESZÁLLÍTÓI
tervezték és szánták, hogy veszélyes környezetben NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ AZ OLYAN VÉLETLEN,
hibamentesen működjön; ilyen például a nukleáris KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETETT, KÜLÖNLEGES
létesítmények működtetése, repülőgépek navigációja VAGY BÁRMILYEN BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT,
és kommunikációs rendszerek a légiforgalmi BÁRMILYEN INFORMÁCIÓ- ÉS ADATVESZTÉSÉRT,
irányításhoz, vagy más olyan eszközök vagy ANYAGI VESZTESÉGÉRT, ÜZLETI VAGY EGYÉB
rendszerek, ahol a szoftver hibás működése azt PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, AMELYEK A JELEN
eredményezné, hogy előre láthatóan sérülésveszélyt SZERZŐDÉSBŐL VAGY A SZOFTVER
vagy halált okoz a készülék üzemeltetőjének vagy HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK VAGY AZZAL
tönkreteszi a rendszert, ezért a felhasználó nem KAPCSOLATOSAK, SEM SZERZŐDÉS, VÉTKESSÉG
használhatja a szoftvert ilyen környezetben. (GONDATLANSÁGOT), TERMÉKFELELŐSSÉG VAGY
EGYÉB ELMÉLETEK ALAPJÁN MÉG AKKOR SEM,
12. Hozzájárulás az adatok használatához. HA AZ IVONA ÉRTESÜLT EGY ILYEN KÁR
A felhasználó belegyezik abba, hogy az IVONA, annak LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY BÁRMILYEN A JELEN
leányvállalatai és kijelölt partnerei összegyűjtsék és SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT
felhasználják a műszaki és a kapcsolódó információkat, KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJA
és ez a Szoftverhez kapcsoló támogató szolgáltatások SIKERTELENNEK BIZONYULT. Egyes országok,
részét alkotja. Az IVONA és leányvállalatai ezeket az államok vagy tartományok nem engedik a felelősség
információkat arra használhatják fel, hogy javítsák a kizárását vagy a hallgatólagos garancia korlátozását,
terméket és / vagy a személyre szabott szolgáltatásokat valamint bizonyos típusú károk korlátozását, ezért a
vagy a technológiát. Az IVONA és leányvállalatai fenti korlátozások és kizárások korlátozott mértékben
nyilvánosságra hozhatják ezeket az információkat, de vonatkozhatnak a felhasználóra. Ez a garancia egyedi
nem olyan formában, hogy a felhasználó személye törvényes jogokat nyújt a felhasználó számára; a
azonosítható legyen. felhasználó más jogokkal is rendelkezhet a helyi
törvényektől függően. A felhasználó törvényes jogait ez
nem érinti.

15. Kötelezettség korlátozása. A VONATKOZÓ
TÖRVÉNYEK MAXIMÁLIS TERJEDELMÉIG AZ IVONA
TELJES FELELŐSSÉGE A JELEN SZERZŐDÉS
ALAPJÁN KORLÁTOZVA VAN A SZOFTVER
CSERÉJÉRE VAGY JAVÍTÁSÁRA.

15

AVIC-F77/F70/F970/F9770

16. Export. A szoftverre vagy a termékre export Térképadatbázis
törvények és rendeletek vonatkozhatnak. A
felhasználónak be kell tartania a szoftverre vagy a y Ez az adatbázis csak a fejlesztési időszak alatt
termékre vonatkozó összes hazai és nemzetközi meglévő utakkal, utcákkal, autópályákkal,
törvényi előírást és szabályozást. építkezésekkel és egyéb létesítményekkel
kapcsolatos információkat tartalmazza.
17. Alkalmazandó jog. A vonatkozó jogszabályok által Értelemszerűen az adatbázis elkészítése óta
megengedett mértékben a jelen megállapodást New bekövetkezett változások nem állnak rendelkezésre.
York állam (USA) jogszabályaival összhangban kell
értelmezni, tekintet nélkül a jogösszeütközésekre y A meglévő és az újonnan épített létesítményektől
vonatkozó rendelkezésekre. Az Egyesült Nemzetek függően az adatok nem tükrözik minden esetben a
egyezményének alkalmazása az áruk nemzetközi valóságos helyzetet.
adásvételi szerződéseiről (CISG) nem alkalmazandó.
Minden olyan vitát, ellentmondást vagy kárigényt, amely y A készülék térképes lefedettségével kapcsolatban
a jelen Szerződéshez kapcsolódik, New York megye, a weboldalunkon találhat információkat.
New York-i bírósága útján kell eldönteni, és mindegyik
fél kifejezetten hozzájárul az ilyen bíróságok személyes y A jogtulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása
és kizárólagos hatásköréhez és illetékességéhez. nélkül semmilyen módon nem szabad a
Amennyiben hatályos törvény tiltja New York megye térképadatbázist részben vagy egészben másolni,
(New York) jelen Szerződés alapján kikötött kizárólagos illetve reprodukálni.
hatáskörét és illetékességét, akkor bármely olyan
bíróság hatáskörrel és illetékességgel ruházható fel, y Amennyiben az adott közlekedési szabályok
amely kellő felhatalmazással bír az ilyen viták (például jelzőtáblák) eltérnek az adatbázisban
rendezésére. szereplő információktól, úgy minden esetben a
helyi előírások (jelzőtáblák) tekintendők
18. Elválaszthatóság. Abban az esetben, ha a irányadónak.
Szerződés bármely rendelkezéséről kiderül, hogy
érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, akkor y A térképadatbázisban szereplő közlekedési
az semmilyen módon nem érinti vagy nem befolyásolja szabályok a normál méretű személyszállító
hátrányosan a fennmaradó rendelkezések gépjárművekre vonatkoznak. Fontos tudni, hogy az
érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét. adatbázis nem tartalmaz a nagyobb méretű
gépjárművekre, a motorkerékpárokra és a speciális
gépjárművekre vonatkozó szabályokat.

y ©1987-2015 HERE. Minden jog fenntartva.

19. Teljes szerződés. A jelen Szerződés (a Modellazonosítók
továbbiakban az IVONA által elfogadott összes
Megrendelés) tartalmazza a teljes megállapodást a A modelljelző ikonok mutatják, hogy melyik modellekre
felhasználó és az IVONA között a Szoftver vonatkozik a szóban forgó leírás.
használatára vonatkozóan (kivéve a kiértékelési Ha az alábbi ikont látja, akkor a leírás csak a jelzett
licencet), és felvált a megállapodás tárgyával modellekre vonatkozik. Pl.:
kapcsolatos minden korábbi szóbeli megállapodást,
nyilatkozatot és tényállítást, és csak mindkét fél által F77DAB
aláírt, írásos dokumentumban módosítható. A jelen
Szerződés hatálya csak a felhasználó és IVONA által Az útmutatóban használt kifejezések
megkötött más írásos megállapodás hiányában
alkalmazandó a Szoftver használata tekintetében. "Hátsó kijelző"

Ebben az útmutatóban a kereskedelmi forgalomban
megvásárolt és a készülékre csatlakoztatott bármilyen
megjelenítő egységre a "Hátsó kijelző" megnevezést
használjuk.

"Videokép"

Ebben az útmutatóban a "Videokép" a DVD-Video,
Video-CD, ROMVideo, DivX® médiákról, iPod
eszközökről vagy a készülékre csatlakoztatott egyéb
berendezésekről – pl. általános célú AV készülékekről –
továbbított mozgókép.

"SD memóriakártya"

Az SD és az SDHC memóriakártyák "SD
memóriakártya" néven kerülnek említésre a használati
útmutatóban.

16

AVIC-F77/F70/F970/F9770

FIGYELMEZTETÉS y Semmiképp se működtesse a készüléket, a letöltött
alkalmazásokat vagy a tolatókamerát (ha van
y A készülék beépítését és javítását kizárólag telepítve), ha az elvonja a figyelmet a gépjármű
szakember végezheti. A házilag történő beszerelés biztonságos kezelésétől. Mindig tartsa be a
és javítás elektromos áramütést okozhat és egyéb közlekedési szabályokat, és kizárólag az adott
veszélyes helyzetet idézhet elő. időpontban hatályos szabályok figyelembe
vételével vezessen. Amennyiben nehézsége támad
y A készülék nem érintkezhet folyadékkal. a készülék kezelésével vagy a kijelzőn megjelenő
Elektromos áramütés lehet a következmény. információk olvasásával, álljon félre az autóval,
Ugyanakkor a keletkezett füst vagy túlmelegedés húzza be a kéziféket, és parkolás közben végezze
kárt tehet a készülékben is. el a szükséges beállításokat.

y Ha folyadék vagy idegen tárgy kerül a készülék y Vészhelyzetben ne bízza magát a navigációs
belsejébe, akkor parkoljon le a gépjárművel rendszerre, pl. kórházba, rendőrségre és hasonló
biztonságos helyen, fordítsa a gyújtáskapcsolót az létesítményekhez történő eljutáshoz. Kapcsolja ki a
ACC OFF állásba, majd lépjen kapcsolatba a kihangosított telefonálással kapcsolatos funkciókat,
viszonteladóval vagy a legközelebbi hivatalos és hívja a segélyhívószámot.
PIONEER szervizzel. Ne használja ilyen
körülmények között a készüléket, mivel ennek y A berendezés által megjelenített navigációs és
következménye tűzeset, elektromos áramütés vagy útvonal-tervezési információk csak hivatkozási
egyéb meghibásodás lehet. célokra használhatók. A navigációs készülék nem
minden esetben tükrözi a legfrissebb útlezárásokat,
y Ha füstöt, furcsa zajt vagy szagot, illetve bármilyen forgalmi korlátozásokat, közlekedési feltételeket.
abnormális jelet észlel az LCD képernyőn, akkor
kapcsolja ki azonnal a készüléket, és lépjen y A hatályos forgalmi korlátozások és javaslatok
kapcsolatba a viszonteladóval vagy a legközelebbi minden esetben irányadók a navigációs rendszer
hivatalos PIONEER szervizzel. Ha a készüléket által közölt információkkal szemben. Mindig figyelje
ilyen körülmények között használja, annak az adott pillanatban érvényes korlátozásokat,
következménye a rendszer végleges ugyanis előfordulhat, hogy az alkalmazás azzal
meghibásodása lehet. ellentétes utasítást ad ki.

y Ne szerelje szét vagy ne módosítsa a készüléket, y A helyi idő pontatlan beállítása esetén félrevezető
mivel annak belsejében nagyfeszültségű navigációs utasításokat nyújthat a készülék.
részegységek vannak, amelyek elektromos
áramütést okozhatnak. Lépjen kapcsolatba a y Tilos olyan hangerővel működtetni a készüléket,
viszonteladóval vagy a legközelebbi hivatalos amely megakadályozza a külső forgalmi zajok és a
PIONEER szervizzel, ahol elvégzik a készülék megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművek
átvizsgálását, beállítását vagy javítását. észlelését.

FIGYELEM y A biztonságos közlekedést szolgálja, hogy a
készülék egyes funkciói csak behúzott kézifék
Az útvonal tervezésekor automatikusan beállításra kerül mellett és álló gépjárművel használhatók.
az útvonal és a navigáció. Ezen kívül csak a tervezés
időpontjában érvényes közlekedési szabályok kerülnek y A beépített memóriában tárolt adatok tulajdonosa
beszámításra. Előfordulhat, hogy nem kerülnek gyakorolja a szerzői jogokat, és felel az
beszámításra az egyirányú utcák és az útlezárások. információkért.
Ha például egy adott utca csak a reggeli forgalom
számára kerül megnyitásra, és az autó később érkezik y A használati útmutatót mindig tartsa kéznél, mert
oda, akkor szabályba ütközik a beállított útvonalon bármikor szüksége lehet rá.
történő közlekedés.
y Mindig tartsa be a használati útmutatóban szereplő
Vezetés közben mindig figyelje az aktuális jelzéseket. figyelmeztetéseket. Ha nem veszi figyelembe az
Fontos tudni, hogy a rendszer nem ismer minden egyes útmutatóban szereplő és a terméken feltűntetett
aktuális helyzetet. figyelmeztetéseket és intelmeket és/vagy nem
előírásszerűen használja a berendezést, akkor
A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el annak következménye súlyos sérülés vagy halálos
figyelmesen az alábbi biztonsági információkat: baleset lehet.

y Ne felejtse el, hogy a navigációs rendszer funkciói y Nem szabad olyan helyre telepíteni a készüléket,
és szolgáltatásai (az opcionális tolatókamerával ahol (i) zavarja a vezetőt a kilátásban, (ii)
együtt) csak segédeszközként szolgálnak az akadályozza a gépjármű biztonsági
autóvezetéshez. Ezek nem pótolhatják a berendezéseinek működését (pl. légzsák,
vezetéshez szükséges figyelmet, ítélőképességet vészvillogó-kapcsoló), és (iii) akadályozza a
és gondosságot. biztonságos vezetést.

y A biztonsági övet végig becsatolva kell tartani.
A becsatolatlan biztonsági öv súlyos kimenetelű
balesethez vezethet.

y Ne használjon fejhallgatót vezetés közben.

17

AVIC-F77/F70/F970/F9770

LCD panel és képernyő védelme Forgalmi információk

y A készülék használata alatt ne érje közvetlen y A Pioneer nem vállal felelősséget a közvetített
napsugárzás az LCD képernyőt. információk pontosságáért.

Ha az LCD képernyőt hosszabb időn át napsugárzás y A Pioneer nem vállal felelősséget a rádiócsatornák
hatása éri, akkor az hibásan működhet a magas (vagy a kapcsolódó vállalkozások) által közölt
hőmérséklet miatt. információs szolgáltatások változásáért, például a
szolgáltatás törléséért vagy a fizetős
y Mobiltelefon használatakor tartsa távol a szolgáltatásban bekövetkező változásokért.
mobiltelefon antennáját az LCD képernyőtől a A fentieknek megfelelően a gyártó nem ismer el
videokép megszakításának (fényfoltok, színes ilyen hivatkozással visszavásárlási igényt.
csíkok stb.) megelőzéséhez.
Figyelmeztető funkció a biztonsági
y Az LCD képernyő sérülésének megakadályozása kamerákhoz
érdekében az érintőpanelen található gombokat
csak az ujjával és óvatosan érintse meg. Egyes országokban tilos az olyan rendszerek
használata, amely előre figyelmeztet a biztonsági
Figyelmeztetések az előlap levételével kamerákra (ide tartoznak a sebességmérő és a
kapcsolatban forgalomfigyelő kamerák is).

F970DAB, F970BT, F9770DAB, F9770BT Ezért a Pioneer nyomatékosan ajánlja az alábbiak
ellenőrzését:
FIGYELEM
— helyi törvények, és a biztonsági kamerákra
y Az előlap levétele vagy visszahelyezése előtt figyelmeztető funkciók használata (ha
forgassa a gyújtáskapcsolót az ACC OFF állásba. megengedett),

y Soha ne fogja meg szorosan a gombokat, és ne — külföldre utazáskor ellenőrizze előre, hogy a
próbálkozzon az előlap erőszakos levételével vagy meglátogatott országokban megengedett-e a
felhelyezésével. sebességmérést figyelő rendszerek alkalmazása.

y Ne tárolja az előlapot olyan helyeken, ahol magas Sebességhatár-kijelzések
hőmérséklet vagy páratartalom hatásának van
kivéve. Pl.: A sebességkorlátozás kijelzése a térképadatbázison
alapul. A térképadatbázisban szereplő
— A fűtőnyílások vagy a légkondicionáló sebességhatárok eltérhetnek az aktuálisan érvényben
közelében. lévő korlátozásoktól. Az ilyen eltérések nem jelentenek
hibát. Mindig az aktuális sebességkorlátozási jelzések
— Közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken (pl. szerint kell közlekedni.
a műszerfal tetejére).
Gépjármű-tartozékok státusza
— Eső hatásának kitett helyeken (pl. ajtó
közelében vagy a gépjármű padlólemezére). F77DAB, F70DAB, F970DAB

y Ha otthagyja a járművet, akkor ne felejtse el levenni Az opcionális gépjármű-adatbusz adapter
az előlapot a navigációs egységről (az előlapot ne csatlakoztatásával megjeleníthető a navigációs
hagyja az autóban). képernyőn a gépjármű parkolásérzékelő funkciójának
működési státusza és a klímavezérlő panel.
y Az előlapot a levétel után biztonságos helyen
tárolja, hogy ne fordulhasson elő annak FIGYELEM
megkarcolódása vagy megrongálódása.
y Az adapter telepítése után ne feledkezzen meg a
y Ne hagyja, hogy kisgyerekek hozzáférjenek a működés ellenőrzéséről.
levehető előlaphoz, mivel előfordulhat, hogy a
szájukba veszik. y Az akadályérzékelési információk megjelenítési
funkciója segít abban, hogy a vezető jobban lásson,
y A levehető előlapot ne érje túlzott rázkódás, illetve viszont ez a funkció nem ismeri fel az összes
nem szabad azt szétszerelni. veszélyt vagy akadályt. Ne feledkezzen meg a
gépjármű közelében uralkodó körülmények
y Ne érintse meg az előlap vagy a navigációs ellenőrzéséről.
rendszer elektromos érintkezőit. Ennek
következménye hibás csatlakozás lehet. Ha az y Az adapterrel kompatibilis gépjármű modellekről
érintkezők bepiszkolódnak, akkor törölje le tiszta, részletesebb információk találhatók a
száraz ruhával. weboldalunkon.

y A funkciók és kijelzések különbözőek lehetnek a
gépjármű modelltől függően. Az egyes modellekre
elérhető funkciókkal kapcsolatban a weboldalunkon
találhat információkat.

18

AVIC-F77/F70/F970/F9770

iPhone készülékekre és Ha vezetés közben kísérletet tesz a videózásra, akkor a
okostelefonokra telepített appok 'Viewing of front seat video source while driving is
strictly prohibited' figyelmeztetés jelenik meg az
A készülék biztonságos működtetése érdekében elülső kijelzőn. Ha videót szeretne nézni, akkor állítsa le
olvassa el a használati útmutatót. Mindig tartsa be a a járművet biztonságos helyen, és húzza be a kéziféket.
biztonságos vezetéshez szükséges közlekedési Ne feledkezzen meg arról, hogy a kézifék kiengedése
szabályokat. Ne használjon olyan funkciókat a vezetés előtt le kell nyomni a fékpedált.
közben, amelyek akadályozzák a biztonságos
közlekedést, vagy amelyek használatát törvény tiltja. V OUT kimenetre csatlakoztatott
Az iPhone készülékekre vagy okostelefonokra telepített kijelző használata
appok használatának megkezdése előtt olvassa el az
összes utasítást és figyelmeztető üzenetet. A A videokimenetre (VIDEO OUT) olyan kijelző
navigációs appok használatakor elsősorban mindig a csatlakoztatható, amelyen a hátsó üléssoron ülő utasok
valóságos körülményeket figyelje. videót nézhetnek.

Kézifékes funkciókorlátozás FIGYELMEZTETÉS

A navigációs rendszer által kínált bizonyos funkciók SOHA ne telepítse a kijelzőt olyan helyre, ahol a vezető
(például videó nézése és érintőkijelzős műveletek) azt nézheti vezetés közben.
használata veszélyes (súlyos sérülést vagy halálos
balesetet okozhat) vagy akár tiltott is lehet vezetés Akkumulátor védelme lemerüléssel szemben
közben. A kézifék pozícióját érzékelő funkcióletiltó
rendszerrel van ellátva a készülék annak Ne feledkezzen meg arról, hogy a készüléket csak járó
megakadályozása érdekében, hogy ezeket a funkciókat motorral ajánlott működtetni. Lemerülhet az
a gépjármű mozgása közben használják. Ha mégis akkumulátor, ha álló motor mellett működteti a
megpróbálja használni ezeket a funkciókat vezetés készüléket.
közben, akkor ezek a funkciók egészen a gépjármű
biztonságos helyen történő leállításáig és a kézifék FIGYELMEZTETÉS
behúzásáig inaktívak maradnak. Ne feledkezzen meg
arról, hogy a kézifék kiengedése előtt le kell nyomni a Ne telepítse a készüléket olyan gépjárműbe, amelyik
fékpedált. nem rendelkezik ACC vezetékkel vagy áramkörrel.

Biztonságos vezetés Biztonsággal kapcsolatos egyéb
információk
FIGYELMEZTETÉS
Tolatókamera
y A TÁPCSATLAKOZÓ VILÁGOSZÖLD VEZETÉKE
A KÉZIFÉK BEHÚZOTT ÁLLAPOTÁNAK Lehetőség van külön megvásárolható tolatókamera
ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁL. csatlakoztatására, amely segítséget nyújt a nehéz
A VEZETÉKBEKÖTÉSEK ELMULASZTÁSA, parkolási helyzetekben vagy az utánfutók (lakókocsik)
ILLETVE A SZAKSZERŰTLEN BEKÖTÉS ellenőrzésében.
JOGSZABÁLYT SÉRTHET, EMELLETT SÚLYOS
BALESETHEZ VEZETHET. FIGYELMEZTETÉS

y Soha ne próbálja a kézifékblokkoló rendszert y ELŐFORDULHAT, HOGY FORDÍTVA JELENIK
átalakítani vagy kiiktatni, mivel ez az Ön védelmét MEG A KÉP.
szolgálja. A kézifékblokkoló rendszer átalakítása
vagy kiiktatása súlyos sérülést vagy halálos y CSAK FORDÍTOTT VAGY TÜKÖRKÉPES
balesetet okozhat. KAMERÁHOZ HASZNÁLJA A BEMENETET.
EGYÉB FELHASZNÁLÁS SÉRÜLÉST VAGY
y A készülék saját képernyője nem szolgálhatja a KÁRT OKOZHAT.
vezető szórakoztatását. Súlyos anyagi károkkal és
sérülésekkel járó balesetet okozhat a szabály FIGYELEM
megszegése.
y Biztonsági okokból a tolatókamera funkció csak a
y Egyes országokban az utasok számára is törvény navigációs rendszer teljes beindítása után áll
tiltja a videók nézését a gépjárműben. Ilyen rendelkezésre.
esetben be kell tartani a törvényes előírásokat.
y A tolatókamera mód kizárólag a tolatás
y Ha a videók megtekintéséhez vagy a korlátozott támogatására és az utánfutó ellenőrzésére szolgál.
funkciók használatához behúzza a kéziféket, akkor Ezt a funkciót nem szabad szórakoztató célra
parkoljon le biztonságos helyen, és ha a gépjármű használni.
lejtős helyen parkol, akkor tartsa lenyomva a féket
a kézifék kiengedése előtt, ellenkező esetben a
gépjármű elgurulhat a kézifék kioldásakor.

19

AVIC-F77/F70/F970/F9770

SD kártyarés használata A készülék

F77DAB, F70DAB y Ez a készülék csak Európa területén működik
megfelelően. Az RDS (rádióadat-rendszer) funkció
FIGYELEM csak RDS jeleket sugárzó FM rádiócsatornákkal
működik. Az RDS-TMC szolgáltatás csak RDS-
y Ne hagyja, hogy gyermekek férjenek hozzá az SD TMC jeleket sugárzó rádiócsatornákkal
kártyákhoz, mivel előfordulhat, hogy véletlenül használható.
lenyelik.
y A Pioneer CarStereo-Pass csak Németországban
y A tárolóeszközön elmentett adatok elvesztésének használható.
vagy sérülésének megakadályozása érdekében,
soha ne kösse le az eszközt adatátvitel közben. Tartozék CD-ROM

y Az esetek többségében nem lehet visszanyerni Működési feltételek
vagy helyreállítani a helytelen kezelés miatt
elvesztett vagy megsérült adatokat. A Pioneer nem A tartozék CD-ROM Microsoft® Windows®
vállal felelősséget az adatok elvesztéséből vagy 2000/XP/Vista/7/8.1 és Apple Mac OS X
megrongálódásából eredő veszteségekért, 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 operációs
költségekért vagy kiadásokért. rendszerekkel használható. Adobe Reader
(4.0 vagy későbbi verzió) szükséges a CD-ROM
y Vezetés közben ne foglalkozzon az SD kártya lemezen található útmutatók olvasásához.
csatlakoztatásával és kiszedésével.
Intelmek a CD-ROM használatával
USB csatlakozó kezelése kapcsolatban

FIGYELEM A CD-ROM személyi számítógépekkel használható.
A lemez nem használható DVD/CD-lejátszóval vagy
y A tárolóeszközön elmentett adatok elvesztésének meghajtókkal. Ha a CD-ROM lemezt ilyen
vagy sérülésének megakadályozása érdekében, berendezésekkel próbálja meg használni, akkor
soha ne kösse le az eszközt adatátvitel közben. tönkremehetnek a hangsugárzók vagy a nagy hangerő
miatt halláskárosodás fordulhat elő.
y A Pioneer nem garantálja az összes USB tömegtár
eszközre a kompatibilitást, és nem vállal Licenc
felelősséget a médialejátszókon, iPhone
egységeken, okostelefonokon vagy egyéb A CD-ROM használatának megkezdése előtt hagyja
eszközökön előforduló adatvesztésért. jóvá az alábbi "Használati feltételeket". Ne használja a
lemezt, ha nem ért egyet a használati feltételekkel.
Teendők probléma esetén
Használati feltételek
Ha a készülék nem megfelelően működik, akkor lépjen
kapcsolatba a viszonteladóval vagy a legközelebbi A CD-ROM-ra rögzített adatok szerzői joga a PIONEER
Pioneer szervizzel. CORPORATION tulajdona. A nem engedélyezett
átruházás, másolás, terjesztés, nyilvános közzététel,
Elérhetőség fordítás, értékesítés vagy hasonlók a szerzői jogokról
szóló törvény szerint túllépik a "személyes használat"
Látogasson el az alábbi weboldalra: vagy "hivatkozás" terjedelmét, ezért büntetőjogi
következményekkel járhatnak. A használat feltétele a
http://www.pioneer.eu PIONEER CORPORATION licencének megvásárlása.

y Regisztrálja a terméket. A vásárlással kapcsolatos Általános jogi nyilatkozat
adatokat megőrizzük elektronikus formában, hogy
az információk rendelkezésre álljanak az A PIONEER CORPORATION nem garantálja a CD-
elvesztéssel vagy a lopással kapcsolatos biztosítási ROM személyi számítógépen történő használhatóságát
ügyintézéshez. bármelyik operációs rendszer alatt. A PIONEER
CORPORATION nem kötelezhető kártérítésre a
y Weboldalunkon megtalálhatja a PIONEER CD-ROM használata miatt bekövetkező károkért.
CORPORATION vállalattal kapcsolatos legfrissebb
információkat. Megjegyzés

y A Pioneer rendszeresen biztosítja a Ha a címoldal nem jelenik meg automatikusan, akkor
szoftverfrissítéseket a készülék funkcióinak helyezze a CD-ROM-ot egy CD meghajtóba, nyissa
tökéletesítése érdekében. Ezért javasoljuk, hogy meg a CD-ROM-ot, majd kattintson kétszer az
rendszeresen látogassa a Pioneer weboldalát a "INDEX.HTM" fájlra a címoldal megnyitásához.
rendelkezésre álló szoftverfrissítések letöltéséhez.
A használati útmutatóban említett cég- és márkanevek a
kapcsolódó tulajdonosok bejegyzett védjegyei vagy
kereskedelmi védjegyei.

 Részletesebb információkat lásd a használati útmutató
egyéb fejezeteiben.

20

AVIC-F77/F70/F970/F9770

1. FEJEZET: BEVEZETÉS

A kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók y A modelljelző ikonok mutatják, hogy melyik
modellekre vonatkozik a szóban forgó leírás.
A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el Ha az alábbi ikonokat látja, akkor a leírás csak a
a "Fontos információk a felhasználók számára" jelzett modellekre vonatkozik.
fejezetet, amely figyelmeztetéseket és a készülék pl.)
használatával kapcsolatos egyéb fontos információkat
tartalmaz. [F70DAB] [F970DAB] [F970BT]

Az útmutatóban szereplő képek az AVIC-F77DAB Az útmutatóban használt kifejezések
modellt ábrázolják. A képernyőn megjelenő információk
függhetnek a modelltől. "Első kijelző" és "Hátsó kijelző"
Ebben a kézikönyvben a készülékházra rögzített
Kézikönyv használata képernyőt "Első kijelzőnek" nevezzük. A készülékhez
külön megvásárolt bármely más megjelenítő egységre a
Elvégzendő műveletsor leírásának megkeresése "Hátsó kijelző" megnevezést alkalmazzuk.

Ha eldöntötte, hogy milyen műveletet szeretne "Videokép"
elvégezni, akkor keresse meg a tartalomjegyzékben, Ebben az útmutatóban a "Videokép" a DVD-Video,
hogy hányadik oldalon található a szóban forgó funkció Video-CD, ROMVideo, DivX® médiákról, iPod
leírása. eszközökről vagy a készülékre csatlakoztatott egyéb
berendezésekről – pl. általános célú AV készülékekről –
Megfelelő eljárás kikeresése a menük megnevezése továbbított mozgókép.
alapján
"Külső eszközök (USB, SD)"
Ha a képernyőn megjelenő egyes tételek jelentését Az SD memóriakártyára, az SDHC memóriakártyára és
szeretné megtudni, akkor a szükséges oldalt az az USB eszközökre együttesen a "külső eszközök
útmutató végén található "Menürendszer" részben (USB, SD)" megnevezést használjuk. Ha az utasítás
keresheti meg. csak az USB memóriára vonatkozik, akkor a leírásban
az "USB eszköz" elnevezés szerepel.
Kézikönyvben használt jelölések
"SD memóriakártya"
Az alábbiakban példákat mutatunk be az útmutatóban Az SD és az SDHC memóriakártyák "SD
használt szimbólumok értelmezésére. Ezek a memóriakártya" néven kerülnek említésre a használati
szimbólumok és jelek sokat segítenek az új berendezés útmutatóban.
kezelésének megtanulásában.
“iPod”
y A készüléken található gombokat VASTAG Ebben a kézikönyvben az iPod és iPhone készülékekre
nagybetűs írásmóddal emeljük ki: pl. HOME gomb, "iPod" eszköz néven hivatkozunk.
MODE gomb.
Megjegyzések a belső memóriával
y A menütételeket, képernyőcímeket és funkcionális kapcsolatban
egységeket vastag betűvel emeljük ki két " " jel
közé bezárva: pl. "Rendszer" vagy "Audio" Teendők a gépjármű akkumulátorának kivétele
képernyő előtt

y Az érintőpanelen található kezelőgombokat vastag Az akkumulátor kiszerelésekor vagy lemerülésekor a
betűkkel emeljük ki két [ ] jel közé bezárva: pl. programozott memória törlésre kerül, ezért ismét el kell
[Lemez], [AV források beállítása]. végezni a programozást.
ˆ Nem garantáljuk az összes beállítás és rögzített
y Az extra információk, alternatívák és egyéb
megjegyzések az alábbi formátumban láthatóak: tartalom visszaállíthatóságát.
pl.)
Adatok törlése
ˆ Ha a kiindulási hely még nincs elmentve, akkor
először állítsa be a helyszínt. Az akkumulátor sárga vezetékének lekötésekor (vagy
az akkumulátor kiszerelésekor) az adatok törlésre
y Az azonos képernyőn található többi gombhoz kerülnek.
tartozó funkciók leírása a „ bekezdésjellel van ˆ Nem garantáljuk az összes beállítás és rögzített
kiemelve.
pl.) tartalom visszaállíthatóságát.

„ A bejegyzés az [OK] gomb megérintésével
törölhető.

y A hivatkozásokat az alábbi módon jelöljük:
pl.)

 Részletesebb információkat lásd a
"Menüképernyők használata" részben.

21

AVIC-F77/F70/F970/F9770
Mikroprocesszor visszaállítása

FIGYELEM
A RESET gomb megnyomása után a beállítások és a
rögzített tartalmak a gyári állapotot veszik fel.
ˆ Ne hajtsa végre ezt a műveletet, ha valamilyen

eszköz van csatlakoztatva a készülékre.
ˆ Nem garantáljuk az összes beállítás és rögzített

tartalom visszaállíthatóságát.
A mikroprocesszort az alábbi esetekben kell
visszaállítani:
y Amikor a készüléket először használja a beszerelés

után.
y Ha a készülék nem megfelelően működik.
y Ha problémák merülnek fel a rendszer

működtetése során.
y Ha jelentős mértékben gyengül a gépjármű

pozícionálása a térképen.
1 Forgassa el a gyújtáskapcsolót az OFF állásba.
2 Nyomja meg tollheggyel vagy egyéb hegyes
eszközzel a RESET gombot.
Ezzel megtörténik a beállítások és rögzített tartalmak
gyári állapotának visszaállítása.
[F77DAB] [F70DAB]

[F970DAB] [F970DAB] [F9770DAB]
[F9770BT]

(1) RESET gomb

22

AVIC-F77/F70/F970/F9770

2. FEJEZET: ALAPSZINTŰ MŰVELETEK

Kezelőszervek és funkciók (5) HOME gomb

Ez a fejezet a gombokkal elérhető alapszintű funkciók y A gomb megnyomásával nyitható meg a
ismertetésével foglalkozik. kezdőmenü.
[F77DAB] [F70DAB]
 Részletesebb információkat lásd a
[F970DAB] [F970DAB] [F9770DAB] "Menüképernyők használata" részben.
[F9770BT]
y A gomb lenyomva tartásával aktiválható a
(1) LCD képernyő beszédfelismerés funkció.
(2) Távérzékelő
 Részletesebb információkat lásd a
ˆ A CD-R33 távvezérlő nem tartozéka a "Beszédfelismerés funkció használata" részben.
készüléknek.
(6) MODE gomb
A működtetéssel kapcsolatos részleteket lásd a
távvezérlő használati útmutatójában. y A gomb megnyomásával kapcsolhat át az
(3) VOL (+/–) gomb alkalmazáskezelő és az AV forráskezelő képernyő
A gomb megnyomásával állítható be az AV (audió és között.
videó) forrás hangereje.
(4) MAP gomb ˆ Ha a MODE gomb megnyomásával nem
y Ezzel a gombbal nyitható meg a Map (térkép) sikerül átkapcsolni az AV forráskezelő
képernyő. képernyőről az alkalmazáskezelő képernyőre,
 Részletesebb információkat lásd a akkor a kijelző kikapcsol.

"Menüképernyők használata" részben. Â Részletesebb információkat lásd a
y A gomb lenyomva tartásával kapcsolhat át a "Menüképernyők használata" részben.

tolatókamera képére. y Tartsa lenyomva a gombot a kijelző
ˆ Ez a funkció akkor áll rendelkezésre, ha a kikapcsolásához az alkalmazáskezelő képernyő
megjelenítése alatt.
tolatókamera bemenete vagy a második
kamerabemenet be van kapcsolva. Â Részletesebb leírást lásd a "Képernyő
kikapcsolása" részben.

(7) TRK gomb

Használja ezeket a gombokat a kézi
keresőhangoláshoz, a gyors előre- és visszatekeréshez
és a műsorszámok kereséséhez.

(8) gomb

(9) RESET gomb

 Bővebb információkat lásd a "Mikroprocesszor
visszaállítása" részben.

(10) Mikrofonbemenet az Auto EQ funkcióhoz

Az akusztikus mérésekhez használt mikrofon (nem
tartozék) csatlakoztatására szolgál.

(11) Lemezbetöltő nyílás

Helyezzen be lemezt lejátszásra.

 Részletesebb leírást lásd a "Lemez
behelyezése és kivétele" részben.

(12) SD kártyarés

 Részletesebb információkat lásd az "SD
memóriakártya behelyezése és kivétele"
részben.

(13) Levehető előlap

(14 gomb

Nyomja meg ezt a gombot, ha le szeretné venni az
előlapot a készülékről.

 Részletesebb leírást lásd a "Levehető előlap
kioldása" részben.

23

AVIC-F77/F70/F970/F9770

A készülék lopással szembeni védelme 2 Nyomja befelé az előlap alsó részét, amíg
kattanó hangot nem hall.
[F970DAB] [F970BT] [F9770DAB]
[F9770BT] Ha nem sikerül az előlap rögzítése, akkor próbálkozzon
Az előlap levehető, hogy megelőzhető legyen a még egyszer, viszont ne próbálja erőszakkal
berendezés ellopása. visszahelyezni az előlapot, mert az a panel sérülését
okozhatja.
FIGYELEM
Megjegyzések az LCD panel
y A levehető előlapot nem érheti túlzott rázkódás és használatával kapcsolatban
nem szabad azt szétszerelni.
[F77DAB] [F70DAB]
y Soha ne fogja meg szorosan a gombokat, és ne
próbálkozzon az előlap erőszakos levételével vagy FIGYELMEZTETÉS
felhelyezésével.
y Az LCD panel nyitásakor, zárásakor vagy
y Ne hagyja, hogy kisgyerekek hozzáférjenek a beállításakor vigyázzon a kezére és az ujjaira.
levehető előlaphoz, mivel előfordulhat, hogy a Különösen ügyeljen arra, hogy ne legyenek
szájukba veszik. gyerekek a közelben a művelet alatt.

y Az előlapot a levétel után biztonságos helyen y A készüléket ne használja nyitva maradt LCD
tárolja, hogy ne fordulhasson elő annak panellel. A nyitott LCD panel sérülést okozhat
megkarcolódása vagy megrongálódása. esetleges baleset előfordulása esetén.

y A levehető előlapot ne érje közvetlen napsugárzás FIGYELEM
és nagyon magas hőmérséklet hatása.
y Ne próbálja erőszakkal kinyitni vagy bezárni az
y Az előlap levétele vagy visszahelyezése előtt LCD panelt. Ennek következménye ugyanis hibás
forgassa a gyújtáskapcsolót az ACC OFF állásba. működés lehet.

Előlap levétele y Ne használja a készüléket, amíg meg nem történik
az LCD panel teljes kinyitása vagy bezárása. Ha a
ˆ A rendszer nem működtethető, ha az előlap le van készüléket az LCD panel nyitása vagy zárása
véve. közben használja, akkor biztonsági okokból az LCD
panel mozgása megállhat.
1 Nyomja meg a gombot.
y Ne helyezzen poharat vagy dobozt a nyitott LCD
panelre. Ez ugyanis a készülék tönkremenetelét
okozhatja.

Amikor leveszi az ujját a gombról, az előlap alsó része LCD panel szögének beállítása
egy kicsit elválik a készüléktől.
[F77DAB] [F70DAB]
2 Fogja meg az előlap alját, majd húzza óvatosan 1 Nyomja meg a gombot.
kifelé. Megjelenik az alábbi képernyő.

2 Érintse meg az alábbi gombokat az LCD panel
szögének beállításához.

Panel lehajtása.

(1) Levehető előlap Panel visszaállítása a függőleges
pozícióba.
Az előlap visszahelyezése
3 Érintse meg az alábbi gombot.
1 Csúsztassa teljesen a helyére a készülék
levehető előlapját. Előző képernyő visszaállítása.
Ellenőrizze, hogy az előlap biztonságosan illeszkedik-e
a készülék rögzítő kapcsaira. ˆ A rendszer elmenti az LCD panel beállított szögét,
és az LCD panel a következő alkalommal történő
nyitáskor vagy záráskor automatikusan erre a
szögre fog beállni.

24

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Adathordozók behelyezése/ kiszedése/ Lemez kivétele
csatlakoztatása [F970DAB] [F970BT] [F9770DAB]
[F9770BT]
FIGYELEM y Nyomja meg a gombot.
y A lemezbetöltő nyílásba csak lemezt szabad A lemezt a rendszer ekkor kiadja.

behelyezni. SD memóriakártya behelyezése és kivétele
y Csak SD memóriakártyát helyezzen be az SD
ˆ A multimédiás kártyák (MMC) nem kompatibilisek a
kártyarésbe. rendszerrel.
y Az SD kártya megóvása és az adatok védelme
ˆ Nem garantálható a kompatibilitás az összes SD
érdekében az SD kártyát nem szabad kivenni a memóriakártyára.
csatlakozóból adatolvasás közben. Minden esetben
a használati útmutatóban említett módon távolítsa ˆ Egyes SD kártyák esetén előfordulhat, hogy a
el az SD kártyát. készülék nem tud optimális teljesítménnyel
y Ne nyomja meg a gombot, ha az SD kártya működni.
nincs teljesen behelyezve. Ez ugyanis tönkreteheti
a kártyát. SD memóriakártya behelyezése
y Ne nyomja meg a gombot, ha az SD kártya [F77DAB] [F70DAB]
nincs teljesen kivéve. Ez ugyanis tönkreteheti a 1 Nyomja meg a gombot.
kártyát. Megjelenik az alábbi képernyő.

Lemezek behelyezése és kivétele 2 Érintse meg az alábbi gombot.

Lemez behelyezése LCD panel nyitása.
[F77DAB] [F70DAB]
1 Nyomja meg a gombot: 3 Helyezze be az SD memóriakártyát a
Megjelenik az alábbi képernyő. kártyarésbe.
A kártya címkés felülete felfelé nézzen. Nyomja be
2 Érintse meg az alábbi gombot. addig a kártyát, amíg kattanó hangot nem hall és
teljesen a helyére nem kerül.
LCD panel nyitása.

3 Helyezze be a lemezt a betöltőnyílásba. 4 Nyomja meg a gombot.
A lemezt a készülék behúzza, majd az LCD panel Az LCD panel bezár.
bezáródik. SD memóriakártya kivétele
Lemez kivétele [F77DAB] [F70DAB]
[F77DAB] [F70DAB] 1 Nyomja meg a gombot.
1 Nyomja meg a gombot. Megjelenik az alábbi képernyő.
Megjelenik az alábbi képernyő.
2 Érintse meg az alábbi gombot.
2 Érintse az alábbi gombot.
LCD panel nyitása.
Az LCD panel ekkor kinyílik, és a
készülék kiadja a lemezt.

3 Vegye ki a lemezt, majd nyomja meg a
gombot.
Az LCD panel bezár.
Lemez behelyezése
[F970DAB] [F970BT] [F9770DAB]
[F9770BT]
y Helyezze be a lemezt a betöltőnyílásba.

25

AVIC-F77/F70/F970/F9770

3 Nyomja meg óvatosan az SD memóriakártya Teendők első bekapcsoláskor
középső részét, amíg kattanó hangot nem hall.
Az SD memóriakártyát ekkor kidobja a készülék. A készülék első használatakor válassza ki a használni
4 Húzza ki egyenesen az SD memóriakártyát. kívánt nyelvet.
5 Nyomja meg a gombot.
Az LCD panel bezár. 1 Indítsa be a motort a rendszerindításhoz.

iPod eszköz csatlakoztatása és lekötése Egy rövid szünet után megjelenik néhány másodpercre
az indítóképernyő.
iPod eszköz csatlakoztatása Ezután megjelenik a nyelvválasztó képernyő.
 A csatlakoztatási módszer részletes leírását a
2 Válassza ki érintéssel a használni kívánt
szerelési útmutató tartalmazza. menünyelvet.
iPod eszköz lekötése
y Húzza ki a kábeleket, miután ellenőrizte, hogy 3 Érintse meg az alábbi gombot.
nincs folyamatban adatátvitel.
Megjelenik az okostelefon-beállító
USB eszköz csatlakoztatása és lekötése képernyő.

ˆ Egyes USB eszközök használatakor előfordulhat, 4 Érintse meg a beállítani kívánt tételt.
hogy a készülék nem tud optimális teljesítménnyel
működni. Â Részletesebb leírást lásd az "Eszközök
csatlakoztatása és funkciók" részben.
ˆ Az eszköz nem csatlakoztatható USB hubon át.
ˆ A csatlakoztatáshoz USB kábelre van szükség. 5 Érintse meg az alábbi gombot.

USB eszköz csatlakoztatása [F77DAB]

y Csatlakoztasson USB eszközt az USB kábelre. [F70DAB]

(1) USB kábel [F970DAB]
(2) USB eszköz
[F9770DAB]
USB eszköz lekötése Megjelenik a DAB antenna
tápellátásának beállítására szolgáló
y Az USB eszköz leválasztását csak akkor kezdje képernyő. Folytassa a következő
el, ha meggyőződött arról, hogy nincs adatátvitel lépéssel.
folyamatban.
[F970BT]
Rendszer beindítása és kikapcsolása
[F9770BT]
1 Indítsa be a motort a rendszerindításhoz. Megjelenik a kezdőmenü.
Egy rövid szünet után megjelenik néhány másodpercre
az indítóképernyő. 6 Érintse meg a beállítási tételt a használni kívánt
2 Állítsa le a motort a rendszer kikapcsolásához. DAB antennának megfelelően.
Ekkor a készülék is kikapcsol.
y Igen (alapbeállítás):
A digitális rádió antennájának tápellátása. Akkor
válassza ki ezt az opciót, ha az opcionális
rádióantennát (AN-DAB1 vagy CA-AN-DAB.001,
nem tartozék) használja a készülékkel.

y Nem:
A rendszer nem szolgáltat tápellátást az antenna
számára. Akkor válassza ki ezt az opciót, ha
jelerősítő nélküli passzív antennát használ.

7 Érintse meg az [OK] gombot.

Ekkor megjelenik a kezdőmenü.
ƒ A gomb megérintésével térhet vissza az előző
képernyőre.

Mindennapos indítás

y Indítsa be a motort a rendszerindításhoz.

Egy rövid szünet után megjelenik néhány másodpercre
az indítóképernyő.
ˆ A megjelenített képernyő függ az előző

beállításoktól.
ˆ Ha megjelenik a jelszóbeviteli képernyő, akkor adja

meg a lopásgátló funkcióra beállított jelszót.

26

AVIC-F77/F70/F970/F9770

ˆ Megjelennek a használati feltételek, ha az előző Alkalmazáskezelő képernyő megnyitott
állapot a navigációs képernyő volt. állapotában
Olvassa el figyelmesen a jogi nyilatkozatot,
ellenőrizze a tartalmát, majd érintse meg az [OK] y Tartsa lenyomva a MODE gombot.
gombot, ha egyetért a felhasználási feltételekkel.
Az [OK] gomb megérintése után az a képernyő A kijelző kikapcsol.
jelenik meg, amelyik éppen be volt kapcsolva a ˆ Ha a képernyőt megérinti a kikapcsolt állapotban,
gyújtáskapcsoló ACC OFF állásba forgatása előtt.
akkor a rendszer visszakapcsolja az eredeti
Üzenet a térképadatbázisról képernyőképet.

A navigációs rendszer beindítása után megjelenhet egy Alkalmazáskezelő képernyő bezárt állapotában
üzenet a térképadatokkal kapcsolatban.
ˆ Ez az üzenet havonta jelenik meg a navigációs y Nyomja meg a MODE gombot.

rendszer első bekapcsolása után. A kijelző kikapcsol.
ˆ Ha a képernyőt megérinti a kikapcsolt állapotban,
Kijelző kikapcsolása
akkor a rendszer visszakapcsolja az eredeti
A kijelző kikapcsolható éjszaka vagy ha túl nagy a képernyőképet.
fényereje.

Menüképernyők használata

Érintőgombok használata a menüképernyők átkapcsolásához

27

AVIC-F77/F70/F970/F9770
Képernyőváltás a hardvergombokkal

(1) Kezdőmenü (10) Alkalmazáskezelő képernyő

Ebből a menüből érhetők el a használni kívánt Az iPhone vagy okostelefon alkalmazások közvetlenül
menüelemek és működtethetők a különféle funkciók. kezelhetők a készülékkel.
ˆ Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü ˆ Ha nem állnak rendelkezésre alkalmazások, akkor

megnyitásához. ez a képernyő nem jeleníthető meg.
ˆ Az "APPS" jelzés látható az AppRadio vagy a
(11) Alkalmazások képernyő
MirrorLink módok bekapcsolt állapotában.
ˆ Az “Android Auto” jelzés látható az Android Auto A készülékkel átkapcsolhat az alkalmazások menüre,
amellyel megjeleníthetők és kezelhetők az iPhone vagy
bekapcsolt állapotában (AVIC-F77DAB és AVIC- okostelefon alkalmazások.
F70DAB). ˆ Ha nem állnak rendelkezésre alkalmazásmenük,

(2) Idő- és dátumbeállító képernyő akkor ez a képernyő nem jeleníthető meg.

Lehetőség van az idő és dátum módosítására. Támogatott AV forrás

(3) Beállítások menüképernyő Az alábbi források használhatók ezzel a készülékkel.
y Digitális rádió (DAB) (*1)
Lehetőség van a rendszer- és a hangbeállítások y Rádió (FM, MW/LW)
módosítására. y CD
y ROM (tömörített hangfájlok vagy videofájlok)
(4) Telefonkezelő menü y DVD-Video
y Video-CD
Itt érhető el a kihangosított telefonálás menüképernyője. Az alábbi források lejátszása vagy használata
lehetséges kiegészítő berendezések használatával.
(5) AV forrásválasztó képernyő y USB
y SD (*2)
Itt választható ki az AV forrás. y iPod
y Aha Radio
(6) Kedvenc források ikonos megjelenítése y Bluetooth Audio
y AV bemenet (AUX)
A gyakran használt források ikonjai áthúzhatók a y AUX
kijelzési területre. y HDMI (*3)
 Ezzel kapcsolatban a "Forrásikonok megjelenítési ˆ (*1) Csak az AVIC-F77DAB, AVICF70DAB, AVIC-

sorrendjének módosítása" részben olvashat F970DAB és AVICF9770DAB modellekre.
bővebben. ˆ (*2) Csak az AVIC-F77DAB és AVICF70DAB

(7) AV forráskezelő képernyő modellekre.
ˆ (*3) Csak az AVIC-F77DAB modellre.
Itt végezhető el az egyes források működtetése.

(8) Navigációs menü

Itt adhatók meg a közbenső pontok és az úticél.

(9) Térképképernyő

y Ezen a képernyőn ellenőrizhető a gépjármű
aktuális pozíciója és a célállomásig vezető útvonal.

y A navigációs beállítások módosíthatók.
ˆ A MAP gomb megérintésével hívható elő a

térképképernyő.

28

AVIC-F77/F70/F970/F9770

AV forráskezelő képernyő megnyitása Elülső forrás kiválasztása az AV forrásválasztó
képernyőn
1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü
megnyitásához. 1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü
2 Érintse meg az AV gombot. megnyitásához.
2 Érintse meg az alábbi gombot.
(1) AV gomb
Megjelenik az AV forráskezelő képernyő. AV forrásválasztó képernyő
megjelenítése.

3 Érintse meg a használni kívánt forrás ikonját.
Ekkor megjelenik a kiválasztott forrás AV forráskezelő
képernyője.

Elülső forrás kiválasztása a forráslistából

ˆ Ez a funkció nem érhető el a készülékkel végzett
hívás alatt.

1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü
megnyitásához.
2 Érintse meg az AV gombot.

(1) Forráslista megjelenítése. (1) AV gomb
Megjelenik az AV forráskezelő képernyő.
 Részletesebb leírást lásd az "Elülső forrás 3 Érintse meg az alábbi gombot.
kiválasztása a forráslistából" részben.
Forráslista megjelenítése.
(2) Idő- és dátumbeállító képernyő megjelenítése
4 Érintse meg a használni kívánt forrás ikonját.
 Részletesebb leírást lásd az "Idő és dátum Ekkor megjelenik a kiválasztott forrás AV forráskezelő
beállítása" részben. képernyője.
ˆ A kameranézet mód csak akkor áll rendelkezésre,
(3) Beállítások menü megjelenítése
ha a tolatókamera bemenete vagy a második
(4) Hangszíngörbék előhívása kamerabemenet be van kapcsolva.

 Részletesebb információkat lásd a Hátsó forrás kiválasztása
"Hangszínszabályzó használata" részben.
Kiválasztható a hátsó kijelzőn megjelenítendő forrás.
(5) Telefonkezelő menü megjelenítése  Erről részletesebb információk olvashatók a

 Részletesebb leírást lásd a "Telefonkezelő menü "Videojelek kiválasztása a hátsó kijelzőre" részben.
megjelenítése" részben.

(6) A navigációs információkat mutatja.

Megjelenített adatok: távolság a következő navigációs
pontig, a következő navigációs pontnál található utca
neve, a gépjármű aktuális pozíciójánál található utca
neve, érkezés becsült időpontja és figyelmeztető ikonok.

ˆ Ez a képernyő nem érhető el egyes forrásokra.

ˆ Ez a képernyő nem jelenik meg, ha a navigációs
információs ablak beállítása a "Ki".

 Ezzel kapcsolatban további információk olvashatók
a "Navigációs információs ablak" részben.

29

AVIC-F77/F70/F970/F9770

AV forrás kikapcsolása 3 Érintse meg az alábbi gombot.

Kapcsolja ki az AV forrást a lejátszás leállításához vagy Forráslista megjelenítése.
az AV forrás fogadásához.
1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü 4 Érintse meg az alábbi gombot.
megnyitásához.
2 Érintse meg az alábbi gombot. A forrásgombok áthelyezhetők

AV forrásválasztó képernyő 5 Húzza át a forrásgombot a kívánt pozícióba.
megjelenítése. 6 Érintse meg az alábbi gombot.

3 Érintse meg az [OFF] gombot. Előző képernyő visszaállítása
Az AV forrás ekkor kikapcsol.
ˆ A forrásgomb áthelyezésekor a kezdőmenü
Forrásikonok kijelzési sorrendjének képernyőn és az AV forrásképernyőn is
módosítása megváltozik a forrásikonok pozíciója.

Módosítható az AV forrásválasztó képernyőn Érintőpanel használata
megjelenített ikonok kijelzési sorrendje.
ˆ A beállítás elérhetőségéhez állítsa le a járművet A készülék közvetlenül, az ujjak használatával
működtethető a képernyőn megjelenített szimbólumok
biztonságos helyen, és húzza be a kéziféket. és tételek (érintőgombok) megérintésével.
ˆ Ez a funkció nem érhető el a készülékkel végzett ˆ Az LCD képernyő sérülésének megakadályozása

hívás alatt. érdekében az érintőpanelen található gombokat
1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü csak az ujjával és óvatosan érintse meg.
megnyitásához.
2 Érintse meg az alábbi gombot. Érintőpanelen végezhető alapműveletek

AV forrásválasztó képernyő
megjelenítése.

3 Tartsa megérintve a megfelelő forrásikont, majd
húzza át a kívánt pozícióba.
ˆ A forrásikon átmozgatásakor a forráslista sorrendje

is módosul.

Forrásgombok kijelzési sorrendjének (1) Előző képernyő visszaállítása.
módosítása (2) Képernyő bezárása

Módosítható a forráslistában megjelenített Listaképernyők használata
forrásgombok sorrendje.

ˆ A beállítás elérhetőségéhez állítsa le a járművet
biztonságos helyen, és húzza be a kéziféket.

ˆ Ez a funkció nem érhető el a készülékkel végzett
hívás alatt.

1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü
megnyitásához.

2 Érintse meg az AV gombot.

(1) AV gomb
Megjelenik az AV forráskezelő képernyő.

30

AVIC-F77/F70/F970/F9770

(1) A listában szereplő tétel megérintésével Navigációs rendszer első beindítása
választhatók ki a tételek vagy szűkíthető a
rendelkezésre álló opciók köre. A rendszer első alkalommal történő bekapcsolása után
kezdetét veszi az automatikus inicializálás.
(2) Akkor látható, ha a kijelzési területre nem fér rá az Hajtsa végre az alábbi lépéseket:
összes karakter. ˆ A nyelv és a GPS napló beállítása később

A gomb megérintésével jeleníthető meg módosítható a “Beállítások” menü [Regionális] és
görgetéssel a többi karakter. [Használati jelentés] elemeivel. A többi beállítás is
újraindítható később a“Beállítások” menü
(3) Akkor látható, ha a menütételek nem jeleníthetők [Konfigurációs varázsló indítása] elem
meg egy oldalon. kiválasztásával.

Húzza el a keresősávot a rejtett tételek 1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü
megjelenítéséhez. A rejtett tételek a lista megnyitásához.
elhúzásával is megjeleníthetők.
2 Érintse meg az alábbi gombokat.
Időbeállító csúszka használata
Navigációs rendszer első beindítása

(1) A lejátszási pont a gomb elhúzásával módosítható. ˆ A MAP gomb első megnyomásakor a navigációs
ˆ A pozíciónak megfelelő lejátszási idő megjelenik a rendszer elindítja a kezdeti beindítást.

gomb elhúzásakor. Egy rövid szünet után megjelenik néhány másodpercre
ˆ Ez a funkció nem érhető el, ha az iPod funkciót az indítóképernyő.

iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, Megjelenik a “Nyelv” képernyő.
iPhone 5 vagy iPod touch (5. generáció) eszközzel
használja. 3 Válassza ki a menünyelvet, majd érintse meg a
ˆ Ez a funkció nem használható egyes [Választ] gombot.
adathordozókra vagy forrásokra.

Érintőbillentyűzet használata

(1) Kiválasztott karakterek megjelenítése. Ha nincs Ekkor megjelenik az “EULA” képernyő.
szöveg a mezőben, akkor az információs útmutató
látható. 4 Olvassa el figyelmesen a jogi nyilatkozatot,
ellenőrizze a tartalmát, majd érintse meg az
(2) Ezekkel a gombokkal mozgatható a kurzor jobbra [Elfogad] gombot, ha egyetért a felhasználási
vagy balra. A kurzor annyi karaktert mozdul el, feltételekkel.
ahányszor megérintik a gombot.
Megjelenik a “Használati jelentés” képernyő.
(3) Karakterek beírása a szövegmezőbe.
5 Érintse meg az [Igen] gombot.
(4) A kurzortól balra eső szöveg törlése (egyszerre egy
betű). A gomb folyamatos megnyomásakor a teljes Az [Igen] gomb megérintése után szoftver összegyűjti
szöveg törlésre kerül. azokat a felhasználási információkat és a GPS naplókat,
amelyek felhasználhatók az alkalmazás, a minőség és
(5) Beírt szöveg jóváhagyása, és folytatás a következő a térképlefedettség javítására.
lépéssel.
ˆ Ha nem szeretné aktiválni az információgyűjtést,
(6) Szóköz beillesztése. akkor érintse meg a [Nem] gombot.

A szóköz hossza az érintések számának felel meg. A rendszer elindítja a konfigurációs varázslót.

(7) Átkapcsolás az ábécé és a számok/szimbólumok 6 Érintse meg a [Következő] gombot.
között.
Megjelenik a “Hangnavigáció nyelve” képernyő.
(8) Átkapcsolás a nagybetűk és kisbetűk között.
7 Válassza ki a beszédhangos navigáció nyelvét,
majd érintse meg a [Következő] gombot.

31

AVIC-F77/F70/F970/F9770

8 Szükség esetén módosítsa a mértékegységeket,
majd érintse meg a [Következő] gombot.
Megjelenik az “Útvonal-beállítások” képernyő.
9 Szükség esetén módosítsa az alapértelmezett
útvonal-tervezési opciókat, majd érintse meg a
[Következő] gombot.
10 Érintse meg az [Aktivál], majd a [Következő]
gombot.
A szolgáltatások aktiválásakor megjelenik egy üzenet a
csatlakoztatott online funkciók bekapcsolásáról.
 Részletesebb információkat lásd az "Online

szolgáltatások beállítása" részben.
ˆ Az előfizetett online szolgáltatások aktiválásához

először telepíteni kell az iPhone eszközre vagy
okostelefonra az AVICSYNC alkalmazást.
Az egyes online szolgáltatások lefedettsége a
szolgáltatást nyújtó tartalomszolgáltatótól függ.
 Részletesebb leírást lásd a "Navigációs funkciók
használatának kiterjesztése" részben.
11 Válassza ki a használni kívánt szolgáltatásokat,
majd érintse meg a [Következő] gombot.
Ezzel befejeződik a kezdeti beállítások végrehajtása.
Megjelenik a térképképernyő, és megkezdhető a
navigációs rendszer használata.

32

AVIC-F77/F70/F970/F9770

3. FEJEZET: NAVIGÁCIÓS MENÜ KEZELÉSE

Navigációs menü használata (7) Kedvencként elmentett hely megjelenítése.

1 Nyomja meg a MAP gombot. Â Részletesebb információkat lásd az "Úticél
Megjelenik a térképképernyő. kiválasztása a tárolt helyek közül" részben.
2 Érintse meg az alábbi gombot.
(8) Átkapcsolás a 2D-s, 3D-s nézetek és a 2D-s iránytű
Navigációs menü megjelenítése a nézet között.
térképképernyőn.
Megjelenik az alábbi képernyő. (9) Felhasználói profilokat tartalmazó képernyő
Érintőgombok (1. oldal) megjelenítése, ahol új profilok hozhatók létre vagy
szerkeszthetők a meglévő profilok.
Érintőgombok (2. oldal)
Ha a készüléket több vezető használja, akkor saját
beállításokat tartalmazó profilok hozhatók létre. Új
profil kiválasztása esetén újraindul a navigációs
rendszer az új beállítások érvényesítéséhez.

(10) Navigációs menü következő oldalának
megjelenítése.

(11) Navigációs menü előző oldalának megjelenítése.

(12) Navigációval kapcsolatos beállítások konfigurálása,
és a “SyncTool” képernyő megnyitása.

 Részletesebb leírást lásd a 10. fejezetben.

(13) Navigációs rendszer információinak (pl. verzió vagy
licenc) megjelenítése.

ˆ A képernyő jobb felső sarkában látható ikon
használható az AVICSYNC alkalmazás
indítására.

 Az AVICSYNC funkció használata előtt olvassa
el a "Navigációs funkciók használatának
kiterjesztése" részt.

ˆ Tervezett útvonalon történő navigálás esetén
az alábbi útvonal-specifikus gombok érhetők el.

Az alábbi gombok láthatók, ha a navigáció tervezett Közbenső pont hozzáadása.
útvonal nélkül történik.
Útvonal-alternatívák, elkerülendő
(1) Térképképernyő visszaállítása. útszakaszok vagy a tervezett útvonal
elkerülendő közútjainak megjelenítése.
(2) Úticél keresése cím, koordináta megadásával vagy Útvonal teljes hosszának megmutatása a
POI hely stb. kiválasztásával. térképen, útvonal-paraméterek és
alternatívák megjelenítése.
 Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben.
Útvonal törlése vagy közbenső pont
(3) Útvonal megtervezése vagy az aktuálisan beállított eltávolítása.
útvonal szerkesztése.
Navigáció szüneteltetése és folytatása.
 Részletesebb leírást lásd az "Útvonaltervező
használata" részben.

(4) Forgalmi összesítő képernyő megjelenítése.

 Lásd a "Forgalmi események ellenőrzése a
térképen" részt.

(5) Hasznos információk megjelenítése a vezetés
támogatásához.

 Részletesebb leírást lásd a 9. fejezetben.

(6) Fontos információkat tartalmazó értesítések
megjelenítése.

33

AVIC-F77/F70/F970/F9770

4. FEJEZET: TÉRKÉP HASZNÁLATA

A navigációs rendszer által szolgáltatott információk (8) Aktuális útvonal jelzése*.
többsége megtekinthető a térképen. A készülék Az aktuálisan beállított útvonal színes vonallal kerül
használatához célszerű megismerkedni a térképes kiemelésre a térképen.
információk jelentésével.
(9) Navigációs menüképernyő megjelenítése.
Térképképernyőn megjelenített elemek (10) Előrehaladás jelzése a végső úticél felé*.

AV információs sor

Az AV információk a térképképernyő alján láthatóak.

ˆ A csillaggal (*) jelzett információk csak (1) Forráslista megjelenítése.
beprogramozott útvonal esetén láthatóak. Â Részletesebb leírást lásd az "Elülső forrás
kiválasztása a forráslistából" részben.
ˆ A körülményektől és a beállításoktól függően nem
minden menüelem kerül megjelenítésre. (2) AV forrás aktuális státuszának megjelenítése.
(3) Az AVICSYNC alkalmazás és a navigációs
ˆ Az AV információk a térképképernyő alján láthatóak.
rendszer közötti kommunikáció be- vagy
ˆ Kiválasztható, hogy szeretné-e folyamatosan kikapcsolása a gomb megérintésével.
megjeleníteni a térképen a sebességkorlátot jelző (4) Telefonkezelő menü megjelenítése
szimbólumot. A sebességkorlát túllépése esetén a  Részletesebb leírást lásd a "Telefonkezelő
szimbólum színe megváltozik.
menü megjelenítése" részben.
 Részletesebb leírást lásd a "Figyelmeztetések
beállítása" részben. Térképképernyő kezelése

(1) A következő utca (vagy navigációs pont) sorszáma Térképlépték módosítása
és neve*
ˆ 3D-s megjelenítési módban korlátozott a
(2) Következő navigációs pont (manőver)* térképlépték módosítása. A térkép további
megjelenítése. kicsinyítésekor a térkép átvált a 2D-s nézetre.

Mind az esemény típusa (irányváltoztatás, Â Lásd a 2D-s, 3D-s megjelenítési módok és a 2D-s
megfordulás, autópálya-elhagyás), mind az aktuális iránytű nézet részletes leírását.
pozíciótól mért távolság megjelenik. Egy kisebb
ikon jelzi a következő utáni manővert, amikor az 1 Nyomja meg a MAP gombot.
közelít a következő manőverhez.
Megjelenik a térképképernyő.
 Ezzel kapcsolatban tanulmányozza át a
gyakran előforduló manőverekkel foglalkozó 2 Nagyítsa vagy kicsinyítse a térképet az ujjaival
fejezetet. végzett összehúzással és széthúzással.

(3) Következő navigációs pont (manőver) távolsága*. Érintse meg a térkép bármelyik pontját navigáció
közben.
(4) Második manővert jelző nyíl*
3 Érintse meg az alábbi gombot.
(5) Gépjármű aktuális pozíciója.
Térkép visszaállítása az aktuális
A háromszög csúcsa jelzi a menetirányt, és a jelzés pozícióra.
automatikusan követi a haladást.
ˆ A MAP gomb megnyomásával állítható vissza a
(6) Adatmező megjelenítése. térkép az aktuális pozícióra.

A mező megérintésekor megjelenik a "Számítógép" ˆ Lásd a "Kezelőgombok a görgethető térképen"
képernyő. részt.

Tartsa megérintve ezt a gombot, majd válassza ki
azokat az értékeket, amiket meg szeretne jeleníteni
a térképképernyő sarkában az adatmezők
személyre szabásához.

 Ezzel kapcsolatban további részleteket
olvashat az "Adatmezők" részben.

(7) Annak az utcának (vagy városnak) a neve, ahol a
gépjármű éppen halad.

34

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Intelligens léptékmódosítás Térképgörgetés a kívánt pozícióba

A navigációs rendszer "Smart Zoom" funkciója kétféle 1 Nyomja meg a MAP gombot.
működési módot kínál: Megjelenik a térképképernyő.
y Ha van beprogramozott útvonal: 2 Érintse meg a térképet, és húzza el a megfelelő
irányba.
Az irányváltoztatás megközelítésekor nagyításra és A kurzor megfelelő pozícióra állításával összefoglaló
megemelésre kerül a kép a következő információk jelennek meg a kijelző felső részén az adott
kereszteződésnél esedékes manőver helyszínről, utcanévvel és egyéb adatokkal.
áttekinthetősége érdekében. Ha távol van a 3 Érintse meg az alábbi gombot.
következő irányváltoztatás, akkor a rendszer
kicsinyíti a képméretet és csökkenti a képszöget az Térkép visszaállítása az aktuális
útvonal nyomon követhetősége érdekében. pozícióra.
y Ha nincs beprogramozva az útvonal: ˆ A MAP gomb megnyomásával állítható vissza a
A "Smart Zoom" funkció alacsony sebességen térkép az aktuális pozícióra.
nagyítja, nagyobb sebességen pedig kicsinyíti a
térképet. Kezelőgombok a görgethető térképen

Átkapcsolás a 2D-s, 3D-s nézetek és a 2D-s 1 Nyomja meg a MAP gombot.
iránytű nézet között. Megjelenik a térképképernyő.
2 Érintse meg a térkép bármelyik pontját.
Kiválasztható a térkép megjelenítési módja. A 2D-s Ekkor megjelenik a kurzor és láthatóvá válnak a
módban a sofőrnézet és az iránytű nézet választható ki. kezelőgombok.
y Sofőrnézet: 3 Érintse meg az alábbi gombot.

A térkép mindig a gépjármű haladási iránya szerint Nagyítás
változik a képernyő felső része irányában.
y Iránytű nézet: Kicsinyítés
A térkép mindig észak felé mutat a képernyő felső
részénél. Térképnézeti mód módosítása
ˆ A 3D-s megjelenítési módban csak a (az aktuálisan kiválasztott térképmód
látható)
sofőrnézet választható.
Billentés felfelé
1 Nyomja meg a MAP gombot.

Megjelenik a térképképernyő.

2 Érintse meg az alábbi gombot.

Navigációs menü megjelenítése a
térképképernyőn.

3 Érintse meg az alábbi gombot.

A gomb minden egyes megérintésekor változik a
beállítás.

Az aktuálisan kiválasztott mód a 2D-s
sofőrnézet.

Az aktuálisan kiválasztott mód a 3D-s
sofőrnézet.

Az aktuálisan kiválasztott mód a 2D-s Billentés lefelé
iránytű nézet. Forgatás balra
Forgatás jobbra
4 Érintse meg az alábbi gombot. Térképforgatás visszavonása

Térképképernyő visszaállítása.

ˆ A MAP gomb megnyomásával térhet vissza a
térképképernyőre.

ˆ Lásd a "Kezelőgombok a görgethető térképen"
részt.

35

AVIC-F77/F70/F970/F9770

ˆ Csak 3D-s megjelenítési módban módosítható a Komp elhagyása
függőleges látószög.
Közbenső pont megközelítése
 Lásd a 2D-s, 3D-s megjelenítési módok és a 2D-s
iránytű nézet részletes leírását. Úticél megközelítése

4 Érintse meg az alábbi gombot. Többsávos úton történő navigáláskor ellenőrizni kell,
hogy a megfelelő sávon halad-e a javasolt útvonalhoz.
Térkép visszaállítása az aktuális Ha a térképadatok tartalmazzák a sávinformációkat,
pozícióra. akkor a navigációs rendszer megjeleníti a térkép alján a
sávokat és a megfelelő haladási irányokat kisméretű
ˆ A MAP gomb megnyomásával állítható vissza a nyílszimbólumok használatával.
térkép az aktuális pozícióra. A kiemelt nyilak mutatják, hogy a javasolt útvonal
követéséhez melyik sávon és milyen irányban kell
Útvonal-navigáció jellemzői haladni.

Az útvonal-navigáció során a rendszer beszédhangos Sávinformációk
utasításokat ad ki, szöveges információkat és
szimbólumokat jelenít meg.

Gyakran látható manőverjelző szimbólumok

Ikon Jelentés

Kanyarodás balra

Kanyarodás jobbra

Visszafordulás Ezek a szimbólumok a térkép tetején láthatóak.
A szimbólumok színe és típusa hasonló azokéhoz,
Jobbra tartás amelyek a jelzett utak felett vagy mentén aktuálisan
megjelennek. Ezek a szimbólumok jelzik az úticélokat
Hajtűkanyar balra és annak az útnak a számát, ahová az aktuális sáv
vezet.
Balra tartás A bonyolult csomópontok megközelítésekor 3D-s
megjelenítésre vált a rendszer, ha rendelkezésre állnak
Egyenes áthajtás a kereszteződésen a szükséges adatok.
Balrafordulás a körforgalomban,
elhagyás a harmadik kijáratnál Jelzőtáblák
(következő manőver)
Belépés a körforgalomba (következő Csomóponti nézet
utáni manőver)

Fejhajtás az autópályára

Lehajtás az autópályáról ˆ Ha nem állnak rendelkezésre a megfelelő
Kompra szállás térképadatok, akkor az információkat az aktuális
útra vonatkozó irányjelzők ellenére sem lehet elérni.

36

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Ha aktiválja az “Autópályán elérhető szolgáltatások” Aktuális pozíció és GPS jelek vétele
funkciót, akkor a ikon jelenik meg az autópályán
történő haladás alatt. Érintse meg az ikont a következő Háromszög alakú szimbólum mutatja a gépjármű
kijáratokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos részletek aktuális pozícióját.
megtekintéséhez. Ezen kívül érintse meg a tételt a Ha rendelkezésre áll a GPS pozíció, akkor a
pozíció megjelentéséhez. Ez a pozíció egyszerűen háromszög alakú szimbólum teljesen ki van töltve.
beállítható közbenső pontként.
Ha nem áll rendelkezésre a GPS pozíció, akkor a
ˆ Ha egyéb típusú POI helyeket szeretne háromszög alakú szimbólum átlátszó. Ilyenkor az
megjeleníteni a kijáratok környékén, akkor a utoljára azonosított pozíciót mutatja.
"Megjelenített szolgáltatások" menüben
módosíthatja az ikonokat.

 Részleteket lásd a "Navigációs térképbeállítások"
részben.

Böngészés az adatmezőben

Az adatmezők egymástól eltérőek attól függően, hogy
navigációs irányítással utazunk-e az aktuális útvonalon
vagy nincs úticél beállítva. Az alábbi információk állnak
rendelkezésre az adatmezőben:

y Ha van beprogramozott útvonal:

Távolság és utazási idő az úticélig, valamint az érkezés
becsült időpontja.

y Ha nincs beprogramozva az útvonal:
Irány vagy tengerszint feletti magasság.

ˆ A mező tartós megérintésével jeleníthető meg a
mező beállító képernyője.

ˆ Az érkezés becsült időpontja a beállított maximális
sebesség és az aktuális sebesség alapján kerül
kiszámításra. Az érkezés becsült időpontja csak
tájékoztató jellegű, ezért nem jelent garanciát.

 Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel
foglalkozó fejezetben.

37

AVIC-F77/F70/F970/F9770

5. FEJEZET: ÚTICÉL KERESÉSE

FIGYELEM y Város vagy Irányítószám:

Biztonsági okokból az alábbi funkciók nem érhetők el a Alapértelmezés szerint a navigációs rendszer az
gépjármű vezetése közben. A funkciók aktuális pozíció szerinti várost kínálja fel. A város
engedélyezéséhez állítsa le a járművet biztonságos kiválasztható a postai irányítószám megadásával is.
helyen, és húzza be a kéziféket.
y Utca:
ˆ A közlekedési szabályokra vonatkozó információk
az útvonal-számítás időpontja szerint alakulnak. Ha nem áll rendelkezésre az utca neve, akkor
Ennek megfelelően a forgalmi információ eltérhet érintse meg a [Városválasztás] gombot, majd
az adott közlekedési szabálytól, amikor áthalad a végezze el a város kiválasztását. A kiválasztott
gépjárművel a kérdéses helyszínen. Az is város központja kerül navigációs úticélként
előfordulhat, hogy a közlekedési szabály beállításra.
személygépjárműre vonatkozik, de
tehergépjárműre nem. Vezetés közben mindig be y Házszám / Kereszteződés:
kell tartani az aktuálisan érvényes közlekedési
szabályokat. Ez a tétel az utca megadása után aktiválódik. Ha
nem áll rendelkezésre házszám, akkor érintse meg
ˆ Az AVICSYNC alkalmazással létrehozott kapcsolat a [Utcaválasztás] gombot, majd végezze el az utca
esetén az “Új útvonal tervezése” képernyő [Úticél kiválasztását. A kiválasztott utca középső pontja
telefonról] és [Online keresés] funkciója is kerül navigációs úticélként beállításra.
használható.
A kiválasztott cím megérintése után a keresett hely
 Az AVICSYNC funkció használata előtt olvassa megjelenik a térképképernyőn.
el a "Navigációs funkciók használatának
kiterjesztése" részt. 6 Érintse meg a helymutató térképen a
[Kiválasztás úticélként] gombot.
Helykeresés cím szerint
 Részletesebb információkat lásd a "Helymutató
A leggyakrabban használt funkció a cím szerinti térkép használata" részben.
keresés, amivel egy megadott cím szerint végezhető el
a hely keresése. A [Kiválasztás úticélként] gomb megnyomása után
megjelenik az útvonal-összesítő képernyő és
ˆ A keresési eredményektől függően egyes lépések elkezdődik a visszaszámlálás. A visszaszámlálás végén
kihagyhatók. automatikusan elkezdődik a navigáció. Ha a
visszaszámlálás közben bárhol megérinti a képernyőt,
1 Nyomja meg a MAP gombot. akkor a visszaszámlálás leáll, és a képernyő az aktuális
állapotban marad.
Megjelenik a térképképernyő.
 Az útvonal-összesítő képernyőről részletesebb
2 Érintse meg az alábbi gombot. információk olvashatók az "Útvonal-információk és
beállítások ellenőrzése" részben.
Navigációs menü megjelenítése a
térképképernyőn 7 Érintse meg a [Navigáció indítása] gombot.

3 Érintse meg az [Új útvonal] gombot. A rendszer ekkor elindítja a navigációt.

Megjelenik az “Új útvonal tervezése ....” képernyő. Â A navigációról részletesebb információk olvashatók
az "Útvonal-navigáció jellemzői" részben.
4 Érintse meg a [Cím] gombot.

Ekkor megjelenik a “Cím szerinti keresés” képernyő.

5 Válassza ki az alábbi szövegmezők
használatával az úticélt.
y Ország:

Alapértelmezés szerint a navigációs rendszer az
aktuális pozíció szerinti országot kínálja fel.
Egyéb országok is kiválaszthatók.

38

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Létesítmények keresése (POI helyek) A [Kiválasztás úticélként] gomb megnyomása után
megjelenik az útvonal-összesítő képernyő és
POI helyeknek nevezzük a különböző létesítményeket, elkezdődik a visszaszámlálás. A visszaszámlálás végén
például a benzinkutakat, parkolókat, éttermeket. A POI automatikusan elkezdődik a navigáció. Ha a
helyek keresése végezhető kategória szerint (vagy a visszaszámlálás közben bárhol megérinti a képernyőt,
POI hely nevének a megadásával). akkor a visszaszámlálás leáll, és a képernyő az aktuális
állapotban marad.
POI helyek keresése kategóriák szerint  Az útvonal-összesítő képernyőről részletesebb

A kategorizált POI keresés segítségével gyorsan és információk olvashatók az "Útvonal-információk és
egyszerűen megtalálhatók a leggyakrabban beállítások ellenőrzése" részben.
meglátogatott létesítmények. 8 Érintse meg a [Navigáció indítása] gombot.
1 Nyomja meg a MAP gombot. A rendszer ekkor elindítja a navigációt.
Megjelenik a térképképernyő. Â A navigációról részletesebb információk olvashatók
2 Érintse meg az alábbi gombot. az "Útvonal-navigáció jellemzői" részben.

Navigációs menü megjelenítése a POI keresés kategóriák szerint vagy
térképképernyőn. közvetlenül a létesítmény nevének
megadásával
3 Érintse meg az [Új útvonal] gombot.
Megjelenik az “Új útvonal tervezése ....” képernyő. Lehetőség van kategóriák és alkategóriák szerinti POI
4 Érintse meg a [Helyek] gombot. keresésre. Az egyes kategóriákon belül lehetőség van
Ekkor megjelenik a "Helyek" képernyő. név szerinti POI keresésre.
Az alábbi kategóriák közül választhat: 1 Nyomja meg a MAP gombot.
y Benzinkút Megjelenik a térképképernyő.
y Szálláshely 2 Érintse meg az alábbi gombot.
y Étterem
y Parkoló Navigációs menü megjelenítése a
térképképernyőn.
ˆ Ha nincs beprogramozott útvonal, akkor az aktuális
pozíció közelében történik a POI helyek keresése. 3 Érintse meg a [Új útvonal] gombot.
Megjelenik a “Új útvonal tervezése ....” képernyő.
ˆ Ha GPS jel hiánya miatt nem áll rendelkezésre az 4 Érintse meg a [Helyek] gombot.
aktuális pozíció, akkor az utoljára ismert pozíció Ekkor megjelenik a "Helyek" képernyő.
szerint történik a POI helyek keresése. 5 Érintse meg a [Keresés az összes hely közül]
gombot.
ˆ Beprogramozott útvonal esetén a rendszer a
benzinkutak és éttermek keresését az útvonal Ekkor megjelenik a "Keresés kategória szerint"
mentén végzi, míg a szálláshelyek és a képernyő.
parkolóhelyek keresése az úticél közelében történik. 6 Érintse meg az [Ezen a környéken] gombot,
majd válassza ki azt a területet, amire el szeretné
5 Érintse meg a megfelelő kategóriát. végezni a POI keresést.
Ekkor megjelenik a találatok listája. y Kategórianézet:
6 Érintse meg a keresett POI helyet.
Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely. Kiválasztható, hogy szeretné-e megjeleníteni a POI
ƒ A gomb megérintésével elvégezhető az kategóriákat.
y Ezen a környéken:
eredmények rendezése vagy megjeleníthető az A keresés az aktuális pozíció környékén történik.
összes létesítmény helye a térképen. A keresés az utoljára azonosított pozíció közelében
7 Érintse meg a helymutató térképen a történik, ha nem áll rendelkezésre az aktuális
[Kiválasztás úticélként] gombot. pozíció. (A találati eredmények a pozíciótól mért
 Részletesebb információkat lásd a "Helymutató távolság szerint kerülnek rendezésre.)
térkép használata" részben.

39

AVIC-F77/F70/F970/F9770

y Városban: Közeli gyorsszervizek és elsősegélynyújtó
helyek keresése
Keresés a kiválasztott városon belül. (A keresési
eredmények a városközponthoz mért távolság FONTOS!
szerint kerülnek rendezésre.) Vészhelyzetben ne bízza magát a navigációs
rendszerre, pl. kórházba, rendőrségre és hasonló
y Úticél környékén: létesítményekhez történő eljutáshoz. Kapcsolja ki a
kihangosított telefonálással kapcsolatos funkciókat, és
A keresés az aktuális útvonalra beállított úticél hívja a segélyhívószámot.
környezetére korlátozódik. (A találati eredmények Az alábbi műveletsorral végezhető el a közeli
az úticéltól mért távolság szerint kerülnek gyorsszervizek és elsősegélynyújtó helyek keresése.
rendezésre.) ˆ Ezek az információk nem feltétlenül felelnek meg a

ˆ Ez a gomb csak akkor használható, ha az tényleges információknak. Az információk csak
útvonal be van programozva. tájékoztatás céljára szolgálnak.
1 Nyomja meg a MAP gombot.
y Navigált útvonal mentén: Megjelenik a térképképernyő.
2 Érintse meg az alábbi gombot.
Ebben a módban a keresés nem egy adott pont
környezetére, hanem az aktuális útvonalra Navigációs menü megjelenítése a
vonatkozik. Ez a funkció igen hasznos lehet a térképképernyőn.
későbbi útmegszakítások során, ugyanis minimális
kerülőúttal elérhető a benzinkút vagy az étterem. 3 Érintse meg a [Hasznos információk] gombot.
(A találati eredmények a hely eléréséhez Ekkor megjelenik a "Hasznos információk" képernyő.
szükséges kerülőút hossza szerint kerülnek 4 Érintse meg a [Közeli segélynyújtó helyek]
rendezésre.) gombot.
Ekkor megjelenik a "Közeli segélynyújtó helyek"
ˆ Ez a gomb csak akkor használható, ha az képernyő.
útvonal be van programozva. Az alábbi kategóriák közül választhat:
y Gyorsszerviz
7 A helyek szűkítéséhez válassza ki valamelyik y Orvos
kategóriát, alkategóriát vagy márkanevet. y Rendőrség
y Benzinkút
Ekkor megjelenik a kiválasztott főkategóriába tartozó és
a kiválasztott pozíció környékén vagy a navigált útvonal 5 Érintse meg a megfelelő kategóriát.
mentén található összes létesítmény. Ekkor megjelenik a találatok listája.
6 Érintse meg a keresett POI helyet.
ƒ Érintse meg a [Keresés név szerint] gombot, és Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely.
írja be a POI hely nevét a billentyűzeten. ƒ A gomb megérintésével végezhető el az

8 Érintse meg a keresett POI helyet. eredmények rendezése.
7 Érintse meg a helymutató térképen a
Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely. [Kiválasztás úticélként] gombot.
 Részletesebb információkat lásd a "Helymutató
ƒ A gomb megérintésével végezhető el az
eredmények rendezése. térkép használata" részben.
A [Kiválasztás úticélként] gomb megnyomása után
9 Érintse meg a helymutató térképen a megjelenik az útvonal-összesítő képernyő és
[Kiválasztás úticélként] gombot. elkezdődik a visszaszámlálás. A visszaszámlálás végén
automatikusan elkezdődik a navigáció. Ha a
 Részletesebb információkat lásd a "Helymutató visszaszámlálás közben bárhol megérinti a képernyőt,
térkép használata" részben. akkor a visszaszámlálás leáll, és a képernyő az aktuális
állapotban marad.
A [Kiválasztás úticélként] gomb megnyomása után
megjelenik az útvonal-összesítő képernyő és
elkezdődik a visszaszámlálás. A visszaszámlálás végén
automatikusan elkezdődik a navigáció. Ha a
visszaszámlálás közben bárhol megérinti a képernyőt,
akkor a visszaszámlálás leáll, és a képernyő az aktuális
állapotban marad.

 Az útvonal-összesítő képernyőről részletesebb
információk olvashatók az "Útvonal-információk és
beállítások ellenőrzése" részben.

10 Érintse meg a [Navigáció indítása] gombot.

A rendszer ekkor elindítja a navigációt.

 A navigációról részletesebb információk olvashatók
az "Útvonal-navigáció jellemzői" részben.

40

AVIC-F77/F70/F970/F9770

 Az útvonal-összesítő képernyőről részletesebb Úticél keresése az elmentett útvonalak
információk olvashatók az "Útvonal-információk és közül
beállítások ellenőrzése" részben.
Időt és fáradságot takaríthat meg, ha elmenti a gyakran
8 Érintse meg a [Navigáció indítása] gombot. használt útvonalakat.

A rendszer ekkor elindítja a navigációt. ˆ Ez a funkció nem használható, ha nincsenek
útvonalak regisztrálva az "Elmentett útvonalak"
 A navigációról részletesebb információk olvashatók menüben.
az "Útvonal-navigáció jellemzői" részben.
 Részletesebb információkat lásd az "Elmentett
Úticél keresése az elmentett helyek útvonalak" részben.
közül
1 Nyomja meg a MAP gombot.
Időt és fáradságot takaríthat meg, ha elmenti a gyakran
látogatott helyeket. Megjelenik a térképképernyő.

A listából történő választás megkönnyíti a pozíció 2 Érintse meg az alábbi gombot.
meghatározását.
Navigációs menü megjelenítése a
Az elmentett helyeket tartalmazó lista két előre térképképernyőn.
programozott kategóriát tartalmaz: Ezek az "Otthon" és
a "Munka". 3 Érintse meg az [Új útvonal] gombot.

ˆ Ez a funkció csak akkor használható, ha vannak Megjelenik az “Új útvonal tervezése ...” képernyő.
helyszínek regisztrálva a "Elmentett helyek"
funkcióval. 4 Érintse meg a gombot a következő oldal
megjelenítéséhez.
 Részletesebb információkat lásd a "Helyek
elmentése" részben. 5 Érintse meg az [Elmentett útvonalak] gombot.

1 Nyomja meg a MAP gombot. Megjelenik az "Elmentett útvonalak" képernyő.

Megjelenik a térképképernyő. 6 Érintse meg a megfelelő bejegyzést.

2 Érintse meg az alábbi gombot. Ekkor megjelenik az “Útvonaltervező” képernyő.

Navigációs menü megjelenítése a ˆ Az "Útvonaltervező" képernyőn közbenső pontok
térképképernyőn. adhatók az útvonalhoz vagy módosítható a végső
úticél.
3 Érintse meg a [Új útvonal] gombot.
 Részletesebb leírást lásd az "Útvonaltervező
Megjelenik az “Új útvonal tervezése ....” képernyő. használata" részben.

4 Érintse meg az [Elmentett helyek] gombot. 7 Érintse meg az [Útvonal mutatása] gombot.

Megjelenik az "Elmentett helyek" képernyő. Az [Útvonal mutatása] gomb megnyomása után
megjelenik az útvonal-összesítő képernyő és
ƒ A , majd a [Szerkeszt] gombok megérintése elkezdődik a visszaszámlálás. A visszaszámlálás végén
után elvégezhető az elmentett helyek részletes automatikusan elkezdődik a navigáció. Ha a
adatainak szerkesztése. visszaszámlálás közben bárhol megérinti a képernyőt,
akkor a visszaszámlálás leáll, és a képernyő az aktuális
5 Érintse meg a megfelelő bejegyzést. állapotban marad.

Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely. Â Az útvonal-összesítő képernyőről részletesebb
információk olvashatók az "Útvonal-információk és
6 Érintse meg a helymutató térképen a beállítások ellenőrzése" részben.
[Kiválasztás úticélként] gombot.
8 Érintse meg a [Navigáció indítása] gombot.
 Részletesebb információkat lásd a "Helymutató
térkép használata" részben. A rendszer ekkor elindítja a navigációt.

A [Kiválasztás úticélként] gomb megnyomása után  A navigációról részletesebb információk olvashatók
megjelenik az útvonal-összesítő képernyő és az "Útvonal-navigáció jellemzői" részben.
elkezdődik a visszaszámlálás. A visszaszámlálás végén
automatikusan elkezdődik a navigáció. Ha a
visszaszámlálás közben bárhol megérinti a képernyőt,
akkor a visszaszámlálás leáll, és a képernyő az aktuális
állapotban marad.

 Az útvonal-összesítő képernyőről részletesebb
információk olvashatók az "Útvonal-információk és
beállítások ellenőrzése" részben.

7 Érintse meg a [Navigáció indítása] gombot.

A rendszer ekkor elindítja a navigációt.

 A navigációról részletesebb információk olvashatók
az "Útvonal-navigáció jellemzői" részben.

41

AVIC-F77/F70/F970/F9770

A legutóbb keresett helyszínek Kombinált keresés
kiválasztása
A "Kombinált keresés" funkcióval gyorsan
A korábban kiválasztott úticélok és közbenső pontok megtalálhatók a helyek név és keresési terület szerint.
automatikusan bekerülnek az előzménylistába. 1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő.
Előzmények listája 2 Érintse meg az alábbi gombot.
3 Érintse meg a [New Route (új útvonal)] gombot.
1 Nyomja meg a MAP gombot.
Navigációs menü megjelenítése a
Megjelenik a térképképernyő. térképképernyőn.
Megjelenik az “Új útvonal tervezése” képernyő.
2 Érintse meg az alábbi gombot. 4 Érintse meg a [Kombinált keresés] gombot.

Navigációs menü megjelenítése a Ekkor megjelenik a “Kombinált keresés” képernyő.
térképképernyőn. 5 Érintse meg a jobb oldali szövegmezőt a
keresett ország és város megadásához.
3 Érintse meg az [Új útvonal] gombot. 6 Írja be a keresett úticél nevét, címét vagy
kategóriáját, majd érintse meg az alábbi gombot.
Megjelenik az "Új útvonal tervezése ....” képernyő.
"Keresési eredmények" képernyő
4 Érintse meg az [Előzmények] gombot. megjelenítése.
7 Érintse meg a megfelelő bejegyzést.
Megjelenik a képernyőn a legutóbb kiválasztott úticélok Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely.
listája. 8 Érintse meg a lista jobb oldalát a keresési
eredmények szűkítéséhez.
5 Érintse meg a megfelelő bejegyzést.

Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely.

6 Érintse meg a helymutató térképen a
[Kiválasztás úticélként] gombot.

 Részletesebb információkat lásd a "Helymutató
térkép használata" részben.

A [Kiválasztás úticélként] gomb megnyomása után
megjelenik az útvonal-összesítő képernyő és
elkezdődik a visszaszámlálás. A visszaszámlálás végén
automatikusan elkezdődik a navigáció. Ha a
visszaszámlálás közben bárhol megérinti a képernyőt,
akkor a visszaszámlálás leáll, és a képernyő az aktuális
állapotban marad.
 Az útvonal-összesítő képernyőről részletesebb

információk olvashatók az "Útvonal-információk és
beállítások ellenőrzése" részben.

7 Érintse meg a [Navigáció indítása] gombot.

A rendszer ekkor elindítja a navigációt.
 A navigációról részletesebb információk olvashatók

az "Útvonal-navigáció jellemzői" részben.

Intelligens előzménylista (1) Aktuálisan kiválasztott feltételek megjelenítése.

A "Smart History" funkció javaslatot tesz a korábban (2) Érintse meg ezt a gombot a többi feltétel
úticélként kiválasztott helyekre, felhasználva a megjelenítéséhez.
navigációs szokásokat és az olyan paramétereket, mint
a napszak, a hét napja és az aktuális pozíció. ƒ Ha megérinti a térképadat-szolgáltató logóját, akkor
tovább szűkíthető a lista a szolgáltató
Az "Új útvonal tervezése ...." képernyőn elérhetők el eredménylistájának megjelenítésével.
az intelligens előzménylista tételei.
9 Érintse meg a helymutató térképen a
[Kiválasztás úticélként] gombot.

 Részletesebb információkat lásd a "Helymutató
térkép használata" részben.

A [Kiválasztás úticélként] gomb megnyomása után
megjelenik az útvonal-összesítő képernyő és
elkezdődik a visszaszámlálás. A visszaszámlálás végén
automatikusan elkezdődik a navigáció.

42

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Ha a visszaszámlálás közben bárhol megérinti a  Az útvonal-összesítő képernyőről részletesebb
képernyőt, akkor a visszaszámlálás leáll, és a képernyő információk olvashatók az "Útvonal-információk és
az aktuális állapotban marad. beállítások ellenőrzése" részben.

 Az útvonal-összesítő képernyőről részletesebb 9 Érintse meg a [Navigáció indítása] gombot.
információk olvashatók az "Útvonal-információk és
beállítások ellenőrzése" részben. A rendszer ekkor elindítja a navigációt.

10 Érintse meg a [Navigáció indítása] gombot. Â A navigációról részletesebb információk olvashatók
az "Útvonal-navigáció jellemzői" részben.
A rendszer ekkor elindítja a navigációt.
Helykeresés térképgörgetéssel
 A navigációról részletesebb információk olvashatók
az "Útvonal-navigáció jellemzői" részben. A térképgörgetéssel történő helyválasztás lehetővé
teszi a pozíció úticélként vagy közbenső pontként
Helykeresés koordináták szerint történő beállítását.

Az alábbi módon végezhető a földrajzi szélesség és 1 Nyomja meg a MAP gombot.
hosszúság megadásával történő keresés.
Megjelenik a térképképernyő.
1 Nyomja meg a MAP gombot.
2 Görgesse az ujjával a térképet a keresett
Megjelenik a térképképernyő. pozícióhoz.

2 Érintse meg az alábbi gombot. 3 Érintse meg azt a helyet, amit úticélként
szeretne kiválasztani.
Navigációs menü megjelenítése a
térképképernyőn. Ekkor megjelenik a kurzor.

3 Érintse meg az [Új útvonal] gombot. 4 Érintse meg a [Kiválasztás úticélként] gombot.

Megjelenik az “Új útvonal tervezése ...” képernyő. A [Kiválasztás úticélként] gomb megnyomása után
megjelenik az útvonal-összesítő képernyő és
4 Érintse meg a gombot a következő oldal elkezdődik a visszaszámlálás. A visszaszámlálás végén
megjelenítéséhez. automatikusan elkezdődik a navigáció. Ha a
visszaszámlálás közben bárhol megérinti a képernyőt,
5 Érintse meg a [Koordináták] gombot. akkor a visszaszámlálás leáll, és a képernyő az aktuális
állapotban marad.
Ekkor megjelenik a “Koordináták” képernyő.
 Az útvonal-összesítő képernyőről részletesebb
6 Adja meg a földrajzi szélességet, majd érintse információk olvashatók az "Útvonal-információk és
meg az [OK] gombot. beállítások ellenőrzése" részben.

ˆ Ha a szövegmezőben már szerepel valamilyen 5 Érintse meg a [Navigáció indítása] gombot.
érték, akkor először törölje azt a vagy
gomb megnyomásával. A rendszer ekkor elindítja a navigációt.

ˆ Az alábbi formátumokban adható meg a földrajzi  A navigációról részletesebb információk olvashatók
szélességi és hosszúság: tizedesfok; fok és tizedes az "Útvonal-navigáció jellemzői" részben.
perc; vagy fok, perc és tizedmásodperc.

ƒ UTM formátumban történő megadáshoz érintse
meg a , majd az [UTM koordináták] gombot.

7 Adja meg a földrajzi hosszúságot, majd érintse
meg a [Go!] gombot.

ˆ Ha a szövegmezőben már szerepel valamilyen
érték, akkor először törölje azt a vagy
gomb megnyomásával.

Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely.

8 Érintse meg a helymutató térképen a
[Kiválasztás úticélként] gombot.

 Részletesebb információkat lásd a "Helymutató
térkép használata" részben.

A [Kiválasztás úticélként] gomb megnyomása után
megjelenik az útvonal-összesítő képernyő és
elkezdődik a visszaszámlálás. A visszaszámlálás végén
automatikusan elkezdődik a navigáció. Ha a
visszaszámlálás közben bárhol megérinti a képernyőt,
akkor a visszaszámlálás leáll, és a képernyő az aktuális
állapotban marad.

43

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Helymutató térkép megjelenítése. (7) Parancsikonok megjelenítése.

A hely keresésekor megjelenik a helymutató térkép. Az y Részletes információk:
útvonal kiszámítása előtt különböző opciók választhatók
ki az útvonalra vagy megjeleníthető a pozíció a Részletes információk megjelenítése a pontról.
térképen.
y Hely elmentése:

Megjelenített hely elmentése kedvenc helyként.
Az elmentett helyek később egyszerűen
előhívhatók.

y Helyek a kurzor közelében:

POI helyek keresése a megjelenített hely
környékén. A POI hely megérintésekor megjelenik
a helymutató térkép, és a POI hely lesz az úticél
(vagy közbenső pont).

ˆ A térkép megérintésekor a kurzor rááll a
kiválasztott pozícióra. A térkép csúsztatással
görgethető.

(1) Nagyítás/kicsinyítés

ˆ Az ujjaival végzett összehúzással vagy
széthúzással is beállíthatja a nagyítást vagy
kicsinyítést.

(2) Helymutató térkép bezárása és az aktuális pozíciót
mutató térkép megjelenítése.

(3) Kurzor visszaállítása a kezdeti pozícióba, és a
térképlépték visszaállítása az eredeti léptékre.

(4) Útvonal-beállítások megjelenítése az útvonal
kiszámításához. A gombok megérintésével
végezhető el a beállítások aktiválása vagy
inaktiválása.

A gomb aktivált állapotában az
útvonal számításakor a rendszer
előnyben részesíti az autópályákat.

A gomb aktivált állapotában az
útvonal számításakor a rendszer
előnyben részesíti a
használatarányos díjfizetésű utakat.

A gomb aktivált állapotában az
útvonal számításakor a rendszer
előnyben részesíti a kompokat.

A gomb aktivált állapotában az
útvonal számításakor a rendszer
előnyben részesíti a telekocsik
számára fenntartott sávokat.

(5) Előző képernyő visszaállítása.

(6) Kurzorpozíció beállítása az úticélra (vagy közbenső
pontra).

44

AVIC-F77/F70/F970/F9770

6. FEJEZET: AKTUÁLIS ÚTVONAL ELLENŐRZÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Útvonal módosítása (10) Helyszerkesztő opciók megjelenítése.
y Mozgatás fel/le:
Többféle lehetőség van az aktuális útvonal
módosítására a navigáció indítását követően. Az alábbi A helyek látogatási sorrendjének szerkesztése.
részekben bemutatunk néhány ilyen opciót. y Törlés:

Útvonaltervező használata Úticél vagy közbenső pont törlése.
y Hely elmentése:
Az útvonaltervező funkció az úticéllista használatával
programozza be az útvonalat. A lista szerkesztésével Hely elmentése az "Elmentett helyek" közé.
egyszerűen megtervezhető az útvonal. Â Részletesebb információkat lásd a "Helyek
ˆ Az útvonal a beprogramozás után az “Útvonalam”
elmentése" részben.
menüvel szerkeszthető. y Módosítás:
1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő. Úticél vagy közbenső pont módosítása egy másik
2 Érintse meg az alábbi gombot. helyre.
y Megjelenítés a térképen:
Navigációs menü megjelenítése a Kiválasztott hely megjelenítése a térképen.
térképképernyőn. (11) Parancsikonok megjelenítése.
y Összes törlése:
3 Érintse meg az [Útvonaltervező] vagy Összes közbenső pont és úticél törlése. Érintse
[Útvonalam] gombot. meg a [Folytatás útvonal nélkül] gombot a
4 Válasszon érintéssel az opciók közül. tervezett útvonal törléséhez.
y Közbenső pontok optimalizálása:
(1) Úticél Közbenső pontok sorrendjének automatikus
(2) Útvonaltervező vagy útvonalam képernyő bezárása módosítása a könnyebben bejárható útvonalhoz.
(Ha az eredmény megegyezik az aktuális
és az aktuális pozíciót mutató térkép megjelenítése. sorrenddel, akkor ez az opció nem érvényes.)
(3) Új úticél hozzáadása, és az aktuális úticél y Útvonal optimalizálása:
Összes közbenső pont és az úticél sorrendjének
beállítása utolsó közbenső pontként. automatikus módosítása a könnyebben bejárható
(4) Új közbenső pont beillesztése. útvonalhoz. (Ha az eredmény megegyezik az
(5) Érintse meg a vagy gombokat a lista aktuális sorrenddel, akkor ez az opció nem
érvényes.)
görgetéséhez.
(6) Közbenső pont Indulási pozíció módosítása
(7) Előző képernyő visszaállítása.
(8) Indulási pozíció (a gépjármű aktuális pozíciójának Az útvonal indulási pozíciójára kiválasztható az aktuális
pozíciótól eltérő hely is.
beállítása alapértelmezettként, és az [Aktuális GPS
pozíció] megjelenítése) 1 Nyomja meg a MAP gombot.
 Részletesebb leírást lásd az "Indulási pozíció
Megjelenik a térképképernyő.
módosítása" részben.
(9) Útvonal kiszámítása, és az útvonal-összesítő 2 Érintse meg az alábbi gombot.

képernyő megjelenítése. Navigációs menü megjelenítése a
térképképernyőn.

3 Érintse meg az [Útvonaltervező] vagy
[Útvonalam] gombot.

4 Érintse meg az [Aktuális GPS pozíció] gombot.

Ekkor megjelenik egy felbukkanó menü.

5 Érintse meg az [Indulási pont beállítása] vagy
az [Indulási pont módosítása], majd az [OK] gombot.

6 Keresse meg a helyet.

7 Érintse meg az [Indulási pont beállítása] vagy
az [Indulási pont módosítása] gombot.

Ezzel a rendszer a kiválasztott pozíciót állítja be az
útvonal-számítás indulási pozíciójaként.

45

AVIC-F77/F70/F970/F9770

8 Érintse meg az [Útvonal mutatása] vagy a 4 Érintse meg az [Alternatív útvonalak] gombot.
[Folytatás útvonal nélkül] gombot.
Megjelenik az "Alternatív útvonalak" képernyő.
Az [Útvonal mutatása] gomb megérintése után a
rendszer elkezdi az útvonal számítását, majd 5 Válassza ki érintéssel azokat a feltételeket,
megjelenik az útvonal-összesítő képernyő. amelyeket meg szeretne jeleníteni a térképen.
A [Navigáció indítása] gomb megnyomása után a
navigációs rendszer elkezdi a navigálást. A kiválasztott alternatív útvonalakra megjelenik az
utazáshoz szükséges megközelítő időtartam és a teljes
A [Folytatás útvonal nélkül] gomb megnyomása úthossz. Válassza ki érintéssel azokat az alternatív
esetén megjelenik az aktuális pozíciót mutató térkép. útvonalat, amelyeket meg szeretne jeleníteni a térképen.

Aktuális pozíció visszaállítása indulási ˆ Ha a rendszer háromnál több alternatív útvonalat
pozícióként talál, akkor megjelenik a [További eredmények]
gomb. Érintse meg a [További eredmények]
1 Érintse meg az [Útvonaltervező] vagy az gombot a többi útvonal megjelenítéséhez.
[Útvonalam] gombot.
2 Érintse meg az [Aktuális GPS pozíció] gombot. Â Az útvonal-számítási feltételekről részletesebb
Ekkor megjelenik egy felbukkanó menü. információkat találhat az "Útvonal-tervezési
3 Érintse meg a [Vissza a GPS pozícióra], majd az módszer" részben.
[Indulási pont törlése] gombokat.
Az útvonal indulási pozíciója ezzel ismét az aktuális 6 Érintse meg a [Választ] gombot.
pozíció lesz.
Ezzel a kiválasztott útvonal lesz az aktuális útvonal.
Közbenső pontok hozzáadása
Kerülőutak ellenőrzése
1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő. Ellenőrizhetők azok a kerülőutak, amelyek elkerülik a
2 Érintse meg az alábbi gombot. kiválasztott szakaszokat vagy utcákat vagy az éppen
következő utat. Lehetőség van az alternatív útvonalak
Navigációs menü megjelenítése a ellenőrzésére is.
térképképernyőn.
1 Nyomja meg a MAP gombot.
3 Érintse meg a [Közbenső pont hozzáadása]
gombot. Megjelenik a térképképernyő.
4 Keresse meg a helyet.
5 Érintse meg a [Kiválasztás közbenső pontként] 2 Érintse meg az alábbi gombot.
gombot.
A rendszer újraszámítja az útvonalat, majd megjelenik Navigációs menü megjelenítése a
az útvonal-összesítő képernyő. (Ha a közbenső pont térképképernyőn.
már be van programozva, akkor az “Útvonalam”
képernyő jelenik meg. Érintse meg az [Útvonal 3 Érintse meg a [Kerülőutak és alternatívák]
megjelenítése] gombbal, majd folytassa a következő gombot.
lépéssel.)
6 Érintse meg a [Navigáció indítása] gombot. 4 Válasszon érintéssel az opciók közül.
A rendszer ekkor elindítja a navigációt.
y Alternatív útvonalak:
Alternatív útvonalak ellenőrzése
Alternatív útvonalak megjelenítése.
Kiválasztható egy másik útvonal is, és
összehasonlíthatók az alternatívák. Â További részletek olvashatók az útvonal-
1 Nyomja meg a MAP gombot. alternatívák összehasonlításával foglalkozó
Megjelenik a térképképernyő. részben.
2 Érintse meg az alábbi gombot.
y Kiválasztott szakaszok elkerülése:
Navigációs menü megjelenítése a
térképképernyőn. A kiválasztott szakaszokat elkerülő útvonal
megjelenítése. Érintse meg a listaelemet az
3 Érintse meg a [Kerülőutak és alternatívák] elkerülni kívánt szakasz kiválasztásához. Ekkor
gombot. megjelenik a távolság- és időkülönbség, a javasolt
útvonal, az aktuális útvonal és az elkerült szakasz.
Érintse meg az [Elfogad] gombot a javasolt útvonal
alkalmazásához.

y Kiválasztott út elkerülése:

A kiválasztott utat elkerülő útvonal megjelenítése.
Érintse meg a megfelelő listaelemet az elkerülni
kívánt út kiválasztásához.

46

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Ekkor megjelenik a távolság- és időkülönbség, a (7) Előző képernyő visszaállítása.
javasolt útvonal, az aktuális útvonal és az elkerült
út. Érintse meg az [Elfogad] gombot a javasolt (8) Az útvonal teljes hosszának megjelenítése, és az
útvonal alkalmazásához. utazáshoz szükséges megközelítő időtartam.
y Az éppen következő út elkerülése:
Az éppen következő utat elkerülő útvonal (9) Parancsikonok megjelenítése.
megjelenítése. Érintse meg a [+] vagy [–] gombot
az elkerülni kívánt távolság megadásához. Érintse y Útvonal-beállítások:
meg az [Elkerül] gombot a javasolt útvonal
alkalmazásához. Útvonal-beállítások megjelenítése. A beállítások
y Eredeti útvonal visszaállítása: módosításakor a rendszer újraszámítja az útvonalat.
Az elkerülő szakaszokat tartalmazó útvonal törlése,
és az eredeti útvonal visszaállítása. y Útiterv:
ˆ Az [Alternatív útvonalak] funkcióval beállított
Összes közbenső pont részletes megjelenítése.
útvonal nem törölhető. Érintse meg valamelyik közbenső pontot a térképen
elfoglalt pozíció megjelenítéséhez.
Útvonal-információk és beállítások ellenőrzése A térképképernyő [Elkerül] gombjának
megérintése után a rendszer újraszámítja az
Az útvonal beprogramozása után ellenőrizhető az útvonalat a közbenső pont elkerülésével
aktuális útvonal összes adata. (amennyiben lehetséges).
1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő. y Útvonal mentése:
2 Érintse meg az alábbi gombot.
Megjelenített útvonal elmentése. Az elmentett
Navigációs menü megjelenítése a útvonal később egyszerűen előhívható.
térképképernyőn.
y Helyek az útvonal mentén:
3 Érintse meg az [Útvonal-összesítő] gombot.
Ekkor megjelenik az “Útvonal-összesítő” képernyő. POI helyek keresése a megjelenített útvonal
4 Válasszon érintéssel az opciók közül. mentén. A POI hely megérintésekor megjelenik a
helymutató térkép, és a POI hely lesz a közbenső
ˆ A térkép az ujjakkal görgethető. pont.
(1) Információk megjelenítése az útvonal valamelyik
y Szimulálás:
közbenső pontjára. A tételek megérintésével
tekinthető meg a térképen elfoglalt pozíció. Érintse Lehetőség van az aktuális útvonal szimulációs
meg az [Elkerül] és az [Elfogad] gombot az adott ellenőrzésére demonstráció céljából.
pozíció beállításához elkerülni kívánt helyként.
(2) Útvonal-összesítő képernyő bezárása, és az  További részletek olvashatók az útvonal-
aktuális pozíciót mutató térkép megjelenítése. alternatívák összehasonlításával foglalkozó
(3) A megjelenített útvonal feltételeinek megjelenítése. részben.
(4) Képernyő visszaállítása a kezdeti pozícióba, és a
térképlépték visszaállítása az eredeti léptékre. Aktuális útvonal-navigáció törlése
(5) Nagyítás/kicsinyítés
ˆ Az ujjaival végzett összehúzással és Ha már nincs szükség többé az aktuális útvonalra,
akkor az alábbi lépésekkel törölheti a navigációt.
széthúzással is beállíthatja a nagyítást vagy
kicsinyítést. 1 Nyomja meg a MAP gombot.
(6) Alternatív útvonalak megjelenítése.
 Lásd az útvonal-alternatívák Megjelenik a térképképernyő.
összehasonlításával foglalkozó részt.
2 Érintse meg az alábbi gombot.

Navigációs menü megjelenítése a
térképképernyőn.

3 Érintse meg az [Útvonal törlése] vagy a
[Közbenső pont törlése] gombot.

Ekkor megjelenik az üzenetképernyő.

4 Válasszon érintéssel az opciók közül.

Ha az útvonal nem tartalmaz közbenső pontokat, akkor
érintse meg az [Útvonal törlése] gombot az útvonal
törléséhez.

Ha az útvonal tartalmaz közbenső pontokat, akkor
érintse meg az [Útvonal törlése] gombot az útvonal
törléséhez. Érintse meg a [Közbenső pont törlése]
gombot a legközelebbi közbenső pont törléséhez.
A rendszer ekkor újraszámítja az útvonalat.

47

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Útvonal-szimuláció megtekintése

Lehetőség van az aktuális útvonal szimulációs
ellenőrzésére demonstráció céljából. Hajtsa végre az
alábbi lépéseket:
1 Tervezze meg az útvonalat az úticélhoz.
 Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben.
2 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő.
3 Érintse meg az alábbi gombot.

Navigációs menü megjelenítése a
térképképernyőn.
4 Érintse meg az [Útvonal-összesítő] gombot.
Ekkor megjelenik az “Útvonal-összesítő” képernyő.
5 Érintse meg az alábbi gombot.

Parancsikonok megjelenítése.

6 Érintse meg a [Szimuláció] gombot.
Kezdetét veszi a szimuláció az útvonal kezdőpontjától,
és valósághű sebességen követhető a teljes ajánlott
útvonal.

ˆ Szimuláció közben az alábbi kezelőgombok állnak
rendelkezésre (csak néhány másodpercre jelennek
meg, de a térkép megérintésével bármikor
előhívhatók).

Ugrás az előző navigációs pontra
(manőver)

Szimuláció felfüggesztése.

Ugrás a következő navigációs pontra
(manőver).
Szimulációs sebesség növelése: 4x, 8x és
16x normál sebesség.
A gomb ismételt megérintésével
visszaállítható a normál sebesség.

ƒ Érintse meg a [Bezár] gombot a szimuláció
leállításához.

48

AVIC-F77/F70/F970/F9770

7. FEJEZET: HELYEK ÉS ÚTVONALAK REGISZTRÁLÁSA ÉS
SZERKESZTÉSE

Helyek elmentése 6 Érintse meg az [Elmentett helyek] gombot.
7 Szükség esetén adja meg a hely nevét, majd
A kedvenc helyek "Elmentett helyek" listába történő érintse meg az alábbi gombot.
elmentése lehetőséget nyújt az információk gyors és
egyszerű előhívására. Az “Elmentett helyek” lista az A hely elmentése újként az elmentett
otthoni címet, a munkahelyet és a már regisztrált helyek listájába.
helyeket tartalmazhatja.
A rendszer ekkor elmenti a kurzor pozícióját.
Otthon és munkahely címének elmentése ˆ A helyek elmenthetők az elmentett helyek listáját

Lehetőség van az otthon és munkahely címének tartalmazó képernyő használata nélkül is. Amikor a
elmentésére. Az elmentett információ később hely keresése vagy a térkép görgetése után
módosítható. Az elmentett helyekhez vezető útvonalak megjelenik a helymutató térkép, hívja elő a
egyszerűen kiszámíthatók a megfelelő gomb parancsikonokat, majd érintse meg a [Hely
megnyomásával. elmentése] gombot.
1 Nyomja meg a MAP gombot. ˆ A szoftveres billentyűzet vagy gombjának
Megjelenik a térképképernyő. megérintésével a hely elmenthető az otthon vagy a
2 Érintse meg az alábbi gombot. munkahely címeként.

Navigációs menü megjelenítése a Elmentett helyek szerkesztése
térképképernyőn.
Az elmentett helyek később szerkeszthetők.
3 Érintse meg az alábbi gombot.
Elmentett helyek átnevezése
Megjelenik az "Elmentett helyek" 1 Nyomja meg a MAP gombot.
képernyő. Megjelenik a térképképernyő.
2 Érintse meg az alábbi gombot.
4 Érintse meg az [Otthon] vagy [Munkahely], majd
az [OK] gombot. Navigációs menü megjelenítése a
ˆ Ha már elmentette az otthon vagy munkahely címét, térképképernyőn.

akkor érintse meg a [Otthon] vagy [Munkahely] 3 Érintse meg az alábbi gombot.
gombot a helymutató térképen történő
megjelenítéshez. Megjelenik az "Elmentett helyek"
5 Keresse meg a helyet. képernyő.
 Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben.
6 Érintse meg az [Elmentett helyek] gombot. 4 Érintse meg az alábbi gombot.
A rendszer ekkor elmenti a kurzor pozícióját.
Parancsikonok megjelenítése.
Kedvenc helyek elmentése
5 Érintse meg a [Szerkesztés] gombot.
A gyakran látogatott helyek (például egy rokon otthona) Megjelenik a "Hely kiválasztása szerkesztésre"
elmenthetők az egyszerű útvonaltervezéshez. képernyő.
1 Nyomja meg a MAP gombot. 6 Érintse meg az átnevezni kívánt tételt, majd
Megjelenik a térképképernyő. érintse meg az [Átnevezés] gombot.
2 Érintse meg az alábbi gombot. ˆ Az “Otthon” és “Munkahely” nem nevezhető át.
A címük viszont módosítható.
Navigációs menü megjelenítése a 7 Adja meg a nevet, majd érintse meg a
térképképernyőn. gombot.
8 Érintse meg a [Kész] gombot.
3 Érintse meg az alábbi gombot. Megjelenik az "Elmentett helyek" képernyő.

Megjelenik az "Elmentett helyek"
képernyő.

4 Érintse meg az [Hely hozzáadása] gombot.
5 Keresse meg a helyet.
 Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben.

49

AVIC-F77/F70/F970/F9770

Elmentett helyek törlése 5 Érintse meg az alábbi gombot.

1 Nyomja meg a MAP gombot. Parancsikonok megjelenítése.
Megjelenik a térképképernyő.
2 Érintse meg az alábbi gombot. 6 Érintse meg az [Útvonal mentése] gombot.
Megjelenik az "Elmentett útvonalak" képernyő.
Navigációs menü megjelenítése a 7 Szükség esetén adjon elnevezést, majd érintse
térképképernyőn. meg az alábbi gombot.

3 Érintse meg az alábbi gombot. Az útvonal elmentése újként az
elmentett útvonalak közé.
Megjelenik az "Elmentett helyek"
képernyő. Elmentett útvonalak szerkesztése

4 Érintse meg az alábbi gombot. Az elmentett útvonalak később szerkeszthetők.

Parancsikonok megjelenítése. Elmentett útvonalak átnevezése

5 Érintse meg a [Szerkesztés] gombot. 1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a "Hely kiválasztása szerkesztésre" Megjelenik a térképképernyő.
képernyő. 2 Érintse meg az alábbi gombot.
6 Érintse meg a törölni kívánt tételt, majd érintse
meg a [Törlés] gombot. Navigációs menü megjelenítése a
ˆ Az “Otthon” és “Munkahely” nem törölhető. térképképernyőn.

A címük viszont módosítható. 3 Érintse meg az [Új útvonal] gombot.
ˆ A és az [Összes törlése] gomb megérintésével Megjelenik az “Új útvonal tervezése ...” képernyő.
4 Érintse meg a gombot a következő oldal
az összes bejegyzés (az otthon és a munkahely megjelenítéséhez.
kivételével) törölhető. Ekkor megjelenik a törlés 5 Érintse meg az [Elmentett útvonalak] gombot.
jóváhagyását kérő képernyő. Megjelenik az "Elmentett útvonalak" képernyő.
7 Érintse meg az [OK] gombot. 6 Érintse meg az alábbi gombot.
8 Érintse meg a [Kész] gombot.
Megjelenik az "Elmentett helyek" képernyő. Parancsikonok megjelenítése.
ˆ Az elmentett helyek a listát tartalmazó képernyő
nélkül is törölhetők. Amikor a térkép görgetése után 7 Érintse meg a [Szerkesztés] gombot.
megjelenik az elmentett helyek listáját tartalmazó 8 Érintse meg az átnevezni kívánt tételt, majd
képernyő, mozgassa a kurzort a törölni kívánt érintse meg az [Átnevezés] gombot.
helyre, hívja elő a parancsikonokat, majd érintse 9 Adja meg a nevet, majd érintse meg a
meg az [Elmentett helyek eltávolítása] gombot. gombot.
10 Érintse meg a [Kész] gombot.
Útvonalak elmentése
Elmentett útvonalak törlése
A kedvenc útvonalak "Elmentett útvonalak" listába
történő elmentése lehetőséget nyújt az információk 1 Nyomja meg a MAP gombot.
gyors és egyszerű előhívására. Megjelenik a térképképernyő.
1 Tervezze meg az útvonalat az úticélhoz. 2 Érintse meg az alábbi gombot.
 Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben.
2 Nyomja meg a MAP gombot. Navigációs menü megjelenítése a
Megjelenik a térképképernyő. térképképernyőn.
3 Érintse meg az alábbi gombot.
3 Érintse meg az [Új útvonal] gombot.
Navigációs menü megjelenítése a Megjelenik az “Új útvonal tervezése ...” képernyő.
térképképernyőn. 4 Érintse meg a gombot a következő oldal
megjelenítéséhez.
4 Érintse meg az [Útvonal-összesítő] gombot. 5 Érintse meg az [Elmentett útvonalak] gombot.
Ekkor megjelenik az “Útvonal-összesítő” képernyő. Megjelenik az "Elmentett útvonalak" képernyő.

50


Click to View FlipBook Version