The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Atsani Katmin, 2021-01-18 02:16:16

MANUAL PENGURUSAN SK RAWANG 2021

MANUAL PENGURUSAN SKR

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

NAMA MAKLUMAT DIRI
JAWATAN
GRED JAWATAN :
NO K/P :
ALAMAT :
:
:

TELEFON RUMAH :

TELEFON BIMBIT :

EMAIL :

EMAIL GOOGLE CLASSROOM :

NO FAIL JPN :

NO FAIL SSP :

TARIKH LANTIKAN :

TARIKH SAH JAWATAN :

NO GAJI :

NAMA PASANGAN :

NO TELEFON :

NAMA WARIS TERDEKAT :

NO TELEFON :

HUBUNGAN DENGAN WARIS :

JENIS KUMPULAN DARAH :

2
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim
Berkatilah dan rahmatilah kami dengan inayah dan kasih sayangmu

kurniakanlah taufiq dan hidayahmu kepada kami
Dalam usahakami mendapatkan keredhaanmu

Ya Allah Ya Tuhan Kami
Berikanlah kami kebersihan rohani dan kesihatan jasmani agar kami dapat
melaksanakan amanah dan tanggungjawab sehabis daya dan sebaik-baik

mungkin
Dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan ketika mendidik murid-murid

kami
Untuk menjadi insan yang bertaqwa, berilmu dan berakhlak terpuji yang

menabur jasa kepada agama, bangsa dan negara

Ya Rabbi, Ya Rahim,
Perteguhkanlah muafakat kami
Eratkanlah silaturrahim antara kami
Agar kami dapat mewujudkan suasana kerja yang penuh keceriaan,
persefahaman, keselesaan dan persahabatan semoga dengan itu ya allah,

akan dapat membantu
Memudahkan tugas kami untuk menjadikan SK Rawang sebuah institusi yang

cemerlang

Ya Allah Ya Tuhan Kami
Jauhkanlah kami dari perasaan bangga dan mementingkan diri
Jauhkanlah juga dari segala sifat mazmumah yang membawa kerosakan,
kehinaan dan kekejian Sebaliknya ya allah berikanlah kami sifat-sifat

mahmudah; iaitu suka memberi dan suka berbudi
Jadikanlah kami orang-orang yang berjuang di jalanmu orang-orang yang

hidup dan matinya keranamu

Ya Allah Azzawajallah
Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapakami, dosa guru-guru kami,
dosa para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang

telah pergi menemuimu
Kurniakanlah hamparan nikmatmu ke atas junjungan besar Nabi muhammad

s.a.w, ke atas keluarga dan para sahabatnya dengan segala puji bagimu
wahai tuhan seluruh alam

3

25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA
SURAT
1 Maklumat diri
2 Mukaddimah Doa 2
3 Isi Kandungan 3
4 Sekapur Sirih Guru Besar 4
5 Rukun Negara & Ikrar Perkhidmatan Awam 5-7
6 Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam Malaysia 8-9
9
7 Falsafah Pendidikan
• Visi Kementerian Pendidikan Malaysia 10 -11
• Misi Kementerian Pendidikan Malaysia
• Visi Sekolah 12-13
• Misi Sekolah
• Falsafah Sekolah 14

8 Piagam pelanggan 15-18
9 Matlamat Sekolah
19
• Objektif sekolah
• Motto sekolah 20-28

10 Pendekatan Strategik 29
Fokus Gerak Kerja Sehingga 2025 30-31
1.1 Kemenjadian Murid 32-34
35-36
11 Hala Tuju SK Rawang Tahun 2020
37
12 Biografi Sekolah Kebangsaan Rawang 38
• JEJAK Transformasi Sekolah TS25,SK RAWANG 39-81
• Lokasi SK Rawang, Tangkak 82-115
• Profil SK Rawang 116-142
• Lagu Sekolah 143-166
• Lencana Sekolah 167
• Sejarah Sekolah
• Senarai Nama Guru Besar SK Rawang Tahun 1923 -
Kini

13 SWOT SKR
14 TOWS SKR
15 Pelan Intervensi Transformasi Sekolah (PinTas)2021
16 Dashboard Sekolah Dan KPI Sekolah
17 Nilai Dan Budaya Sekolah
18 Senarai Nama Guru dan Kakitangan 2021
19 Dimensi Perancangan & Pengurusan Sekolah (Kurikulum)
20 Dimensi Perancangan & Pengurusan Ehwal Murid (HEM)
21 Dimensi Perancangan & Pengurusan Ko-Kurikulum (KOKU)
22 Takwim Tahunan 2021
23 Lampiran Nota

4
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

SEKAPUR SIRIH

Bismillahirrahmanirrahim dan syukur alhamdulillah, ke hadrat Allah SWT kerana
dengan limpah dan kurnia-Nya kita masih diberi peluang dan ruang untuk
terus mencurahkan khidmat bakti di SK Rawang. Saya mengajak diri saya dan
tuan-puan untuk memikul tanggungjawab dan amanah yang diberikan
dengan penuh keikhlasan, jujur, dedikasi dan komitmen yang tinggi bagi
merealisasikan visi dan misi sekolah secara bersama dalam kerangka Jejak
TS25 SKR sejajar dengan PPPM 2013-2025.

Sebagai pendidik tugas kita menjadi lebih mencabar bagi memenuhi
pendidikan berteraskan nilai manusiawi yang meliputi nilai keinsanan, soft skill
(kemahiran insaniah) dan nilai kecemerlangan disamping terus istiqamah
menjayakan enam aspirasi murid seperti yang dituntut oleh PPPM iaitu
melahirkan insan yang berpengetahuan, mempunyai kemahiran berfikir aras
tinggi (KBAT), kemahiran memimpin, kemahiran dwi bahasa, etika dan
kerohanian serta beridentiti nasional.

Lantaran itu, memerlukan kita bekerja sebagai satu pasukan yang
mantap (teamwork) bagi menjayakan visi 3C sekolah iaitu CEKAP, CEKAL DAN
CEMERLANG cara Holistik Menjelang Tahun 2025. Kesanggupan kita untuk
bermuafakat adalah kunci segala-galanya. Dalam konteks ini saya menyeru
kepada seluruh warga SK RAWANG untuk membugarkan semangat CPO

5

25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

(Collaborative,Participative,Ownership) sebagai satu budaya kerja demi
mencapai kecemerlangan dan kegemilangan bersama secara kolaboratif.
Tidak ada makna kepada organisasi, jika ada antara kita masih kekal dengan
paradigma dan pemikiran lama yang konvensional, sukar keluar daripada zon
selesa, pasif dan tidak proaktif, menunggu arahan semata-mata, tidak kreatif
dan inovatif serta tidak mahu berkorban lebih daripada biasa.

Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama mengubah paradigma
berikut yang sentiasa melingkari minda kita dengan mengamalkan Budaya
mahupun kerja bercirikan kebiasaan (ordinary) kerana tidak melihat potensi
dan keluarbiasaan yang ada dalam diri kita maka semua kelebihan dan
kehebatanmu serlahkan demi organisasi kita. Cara berfikiran stereotype dan
mempraktikkan “more of the same” yang akhirnya menghasilkan “more of the
same” juga. Tidak mempunyai objektif yang jelas dalam sesuatu tindakan
sehingga berlakunya lencongan misi. Melihat lebih banyak masalah daripada
peluang dan seterusnya membataskan pemikiran diri dengan masalah.
Mempertahankan keselesaan (comfort zone) dan tidak membuat
penambahbaikan (improve). Sekadar penumpang dan penyumbang minima
(low contributes) dan adakalanya hanyut tanpa komitmen (floaters without
comitment). Sukar keluar daripada skop kebiasaan kerja dan bersikap tidak
cakna kepada persekitaran. Saling mengharap kepada orang lain untuk
menyelesaikannya sedangkan kita sendiri berupaya untuk menyelesaikannya.

Saya menyeru untuk setiap guru dan AKP membuat anjakan
paradigm dalam diri masing-masing, seiringan, segandingan mengorak
langkah, sederap dan sebahu untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah
dengan cara menyerlahkan kegembiraan, membugarkan kasih sayang ,
menyemarakkan saling hormat-menghormati dan menyemai rasa
bertanggungjawab yang mendalam dalam kalangan warga SK RAWANG.
Seterusnya, bekerjasama sebagai satu pasukan yang mantap dan jitu tanpa
perlu ada rasa cemburu, irihati, dendam dan tidak puas hati. Berbicang dan
berunding itu lebih baik daripada suka mengambil kesempatan dan

6

25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

memprovokasi keadaan. Bekerja dengan penuh ketelusan dan ketulusan dan
membina kejelekitan hubungan antara guru, murid dan AKP serta melihat guru
adalah peluang dan murid sebagai sumber rezeki. Mengamalkan
keterbukaan minda yang proaktif dan sentiasa berfikir untuk membuat
penambahbaikan secara kreatif dan inovatif. Menajamkan fokus terhadap
segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan dan seterusnya
menjalankan tugas tersebut dengan ikhlas, cekap, cepat dan tepat.
Menjadikan setiap kerja sebagai satu ibadah. “Tugas kita adalah mulia”.
Melaksanakan pengurusan masa dengan sistematik dan efektif. Menghasilkan
keseronokan dalam PdPc (fun learning) serta konsep ABCT (Any Body Can
Teach) dan ABCL (Any Body Can Learn) demi Cekap, Cekal dan Cemerlang
murid. Meletakkan masalah sebagai cabaran dan dalam cabaran ada
peluang. Meletakkan rasa kesepunyaan (ownership) yang tinggi terhadap
organisasi, “Jatuh Bangun Adalah Hak Milik Bersama”

Sebagai peneraju sekolah, saya sangat yakin sekiranya semua perkara
diatas mampu dilaksanakan dengan baik, maka sekolah kita akan muncul
sebagai antara sekolah yang terhebat di daerah Tangkak dalam semua
bidang yang diceburi,in sha Allah. Yakinlah kita sudahpun memiliki aset dan
kebolehupayaan untuk mencapainya hanya perlu meneruskan
penambahbaikkan. Akhir kata dari saya, selamat menjalankan tugas.

“Teruskan bekerjasama dan bekerja bersama - sama dengan saya demi
anak bangsa,organisasi dan negara, in sha Allah.”

Yang ikhlas,

SARIMAH BINTI SELAMAT,
GURU BESAR,
SK RAWANG

7
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA

Mendukung cita-cita hendak
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup yang demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil iaitu Kemakmuran Negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya
yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan
teknologi moden;

MAKA KAMI,
rakyat Malaysia berikrar
akan menumpukan seluruh tenaga
dan usaha kami untuk mencapai

cita-cita tersebut
berdasarkan

atas prinsip-prinsipyang berikut:-

Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara

Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan

8
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan malaysia, membuat
ikrar di sini, bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan
malayisa, kami patuh dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa
menjalankan tugas-tugas ke arah ini, kami:

✓ Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
✓ Bekerja dengan penuh tanggungjawab
✓ Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
✓ Berkhidmat dengan muhibbah dan kemesraan
✓ Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan

negara
✓ Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh

negara
✓ Berpegang teguh kepada ajaran agama

IKRAR INTERGRITI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Kami, Pegawai Awam Malaysia dengan sepenuh rela hati mempertahan dan
memperkukuhkan intergriti Perkhidmatan awam dengan mencegah dan
membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan
melalui tindakan-tindakan berikut:

Pertama : Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-
nilai membenci rasuah;

Kedua : Menutup semua ruang dan peluang yang
mendedahkan kepada amalan rasuah;

9
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

Ketiga : Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar
undang-undang, peraturan dan etika jabatan;

Keempat : Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak
untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah
rasuah;

Kelima : Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba
menggugat intergriti dan imej pegawai awam; dan

Keenam : Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan

dan mengamalkan nilai-nilai murni yang Berteraskan

Ajaran agama dalam melaksanakan tugas.

10
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individusecaramenyeluruhdanbersepaduuntuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segiintelek, rohani, emosidan
jasmaniberdasarkan kepercayaandankepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri, sertamemberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakatdannegara.

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

FALSAFAH SEKOLAH

KamiPercaya Sistem PengurusanDanPerkhidmatan Pendidikan Yang Berkualiti
DanEfektif Mampu Menghasilkan Insan Yang Harmonis Dan Seimbang Seperti

YangTermaktub Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

11
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Bahawakami warga SK RAWANG berjanjiakanmemberikanperkhidmatanyang
terbaik kepadapelanggankamiseperti berikut:

1. Memberikan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan
terbaik kepadasetiapmuridsecaraadil dansaksamasetiapmasa.

2. Menguruskan kebajikan guru dan AKP sebaik mungkin yang melibatkan gaji, naik
pangkat, cuti, perkhidmatandanlain-lain.

3. Mengamalkan konsep keterbukaan dalam melayani stake holder seperti Ibu bapa/
penjaga, PIBG, alumni, agensi kerajaan/swastadanBadanBukanKerajaan(NGO).

4. Menyelesaikan urusan dan layanan mesra di kaunter dengan segera dan
mengurangkan karenah birokrasi sertamengikut SOP.

5. Mengamalkandasarbuka pintu-Tiadahalangan birokrasi untuk bertemupentadbir
pada bila-bilamasadi sekolah.

6. Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada PPD/ JPN/ KPM mendapat
tindakan dalammasayangdiarahkan.

7. Memastikan semua murid berdaftar di SK Rawang mendapat akses ekuiti
pembelajaranyangsesuaidansepatutnya, melibatkankurikulumdankokurikulum.

8. Memastikansemuamuridmenjalani proses PdPc mengikutmasayangdiperuntukan.

9. Sebarang aduan pelanggan akan diambil tindakan tidak lewat daripada SATUhari
dari tarikh aduanditerima atau dikenali 1, 3, 7.

12
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

10. Melaksanakan pematuhan SOP (Standard Operating Procedure) bagi setiap elemen yang
berkaitandenganKurikulum, HEM danKokurikulum.

11. Memastikan guru yang mengajar kelas (tiada peperiksaan awam) tiada defisit
pembelajaranpadatahuntersebut.

12. Memastikan aspek logistik dan premis sekolah dalam keadaan selamat dan sedia
untuk digunakan.

13. Menentukan setiap guru dan kakitangan dapat berkhidmat dengan telus dan berkesan
pada setiapmasa.

14. Bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan, dan teguran yang membina
daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan
kecemerlangan sekolah.

13
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

MATLAMAT SEKOLAH

Setiap murid boleh menguasai 4M, Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul; dan
1K: Kewarganegaraan. Murid Islam boleh menguasai PAFA, murid boleh bertutur,
membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris, murid mempunyai kesedaran dan

mengamalkan kebersihan, kesihatan dan kecerdasan diri, membina daya kepimpinan,
daya keyakinan dan semangat patriotisma.

OBJEKTIF SEKOLAH

Meningkatkan kemenjadian murid:

✓ 100% Menguasai Tahap Minima
✓ Peratus kelulusan akademik
✓ Tahap Disiplin Murid

✓ Tahap keupayaan murid dalam kokurikulum agar berjaya ke peringkat
tertinggi

✓ Kehadiran murid 97%

MOTTO SEKOLAH

“ MAJU JAYA”

14
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PENDEKATAN STRATEGIK

1.1.1: 1.1.3: CEMERLANG
CEKAP

Bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan Negara Bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan

dan Pendidikan Holistik: Maka untuk melahirkaan Negara dan Pendidikan Holistik: Maka untuk

Kemejadiaan Murid Yang CEKAP; Gerak Kerja SKR melahirkan Kemejadiaan Murid CEMERLANG,

mulai 2020-2025 ialah Maka KEBERHASILAN MURID ialah mencakupi:-

1.1.1 Memperkasa Prestasi Murid untuk 1.1.3.1 50% Majlis / Aktiviti di sekolah /

Pencapaian Akademik Murid PBD (100% Daerah dilaksanakan oleh Pemimpin

Menguasai Tahap Minima: T3) Muda Sekolah (PMS) dibawah
bimbingan Guru Bimbingan
1.1.1.2 Memperkasa Prestasi UPSR ke Pencapaian

Tahap Minima (100%-A – D) 1.1.3.2 40% murid dapat menyertai pelbagai

1.1.1.3 Memperkasa penguasaan 4M1K- Aktiviti /Pertandingan dalam pelbagai

Membaca, Menulis, Mengira, Menakul, bidang hingga ke Peringkat

Kewarganegaraan Antarabangsa.

–100%; 1.1.3.3 100% Penguasaan Tahap Minima

1.1.1.4 Peningkatan penyertaan pelbagai aktiviti/ dalam PBD dan PPSR

pertandingan (Kurikulum/ kokurikulum/ 1.1.3.4 80% Penguassan KBAT, PAK21, PBL.

Koakademik) hingga keperingkat KmR, STEM secara menyeluruh semua

Antarabangsa; subjek.

1.1.1.5 Memperkasakan Peningkatan Penguasaan 1.1.3.5 100% Penguasaan 6 Aspirasi Murid:

KBAT, PAK21, PBL, KmR, STEM secara Kemahiran Berfikir, Identiti Nasional,

menyeluruh semua subjek 90%; Pengetahuan, Kemahiran Dwi

1.1.1.6 Penyuburan 6 Aspirasi Murid Kemahiran Bahasa, Etika dan Kerohanian;

Berfikir, Identiti Nasional, Pengetahuan, Kemahiran Memimpin; 98% Murid
Kemahiran Dwi Bahasa, Etika dan hadir setiap hari
Kerohanian; Kemahiran Memimpin.
1.1.3.6 50% murid yang tamat Tahun 6

1.1.1.7 Meningkatkan Kehadiran Murid – 97% dipilih masuk ke SBP, SMKAA,
1.1.1.8 Memperkasakan elemen Headcount Sekolah Sukan di Tingkatan 1.

individu dalam setiap subjek teras

2. CEKAL (GURU BERKUALITI)

1.1.2.1 100% Guru Subjek SKR bermotivasi membimbing murid-murid sehingga menguasai

tahap (Tahap 3(PBD) dan (D-UPSR) – 100%

1.1.2.2 100% Guru SKR bermotivasi melaksanakan PDPC Tahap Cemerlang

(Pencapaian 90%) mengikut pelbagai tahap murid

1.1.2.3 100% Guru SKR memastikan pelaksanaan Pentaksiran PBD sepanjang

tahun dan Ujian Pencapaian 3 kali setahun untuk Tahap 2

1.1.2.4 100% guru SKR sentiasa melaksanakan LADAP, CPD, PLC, Video Keritik untuk untuk

Tahap 1, memastikan proses PDPC Cemerlang dapat dicapai sepenuhnya.

1.1.2.5 100% Pemimpin (PGB, SLT/GPK dan MLT/KP) berkolaboratif untuk memastikan

semua perancangan kearah pencapaian PPPM (2013-2025) diperkasa dan
dilaksanakan dengan jayanya.

1.1.2.6 Guru SKR bermotivasi melaksanakan Program Kecemerlangan PBD dan PPSR
1.1.2.7 Semua warga SKR berkolaboratif bersama Komuniti bagi memastikan

Program Kemenjadian Murid dan Sekolah Berkualiti dapat dicapai

tahap tertinggi.

1.1.2.8 100% guru subjek melaksanakan elemen Headcount Individu untuk

meningkatkan tahap kecemerlangan murid.

15
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

MEMPERKASAKAN MURID SKR CEKAP MELALUI MEMPERKASAKAN MURID SKR CEMERLANG
GERAK KERJA MELALUI GERAK KERJA

1. Memperkasakan Nilai Manusiawi melalui 1. PDPC yang memfokuskan kepada Subjek

aktiviti Bina Insan bagi pembentukan Teras UPSR yang masih ditahap rendah tahap
akhlak, sahsiah, displin dan nilai murni. Menguasai Tahap Minima (MTM) -
Pencapaian Tahap Tertinggi dalam PPSR dan
2. Memperkasakan Soft Skill melalui aktiviti PBD bermula dari Tahun 1 2020.

kokurikulum yang menarik dan 2. PDPC yang mementingkan kepada
menyeronokkan
elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
3. Memperkasakan Nilai Akademik melalui (KBAT).

aktiviti PDPC Fun Learning (PAK21 yang 3. Projek Pemulihan,Pengukuhan dan
fokuskan kepada 4K+1N)
Pengayaan kepada subjek yang rendah
4. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang tahap pencapaian Mencapai Tahap
Minimum (MTM).
menggabungkan Pentaksiran Sumatif
dan Formatif 4. Motivasi berterusan tentang

5. Persekitaran Pembelajaran Bermakna kebolehcemerlang dalam kalangan murid.

meliputi pesekitaran fizikal, sosial dan 5. Pencapaian Tertinggi dalam
emosi bagi menjayakan PDPC-PAK21
Aktiviti Pengantarabangsaan.

6. Penguasaan Soft Skill pelbagai bidang.

7. Penguasan 6 Kemahiran Aspirasi Murid.

MEMPERKASAKAN MURID SKR CEKAL MELALUI GERAK KERJA

1. Menyerlahkan kegembiraan (happiness), membugarkan kasih sayang (love), menyemarakkan

saling hormat-menghormati (mutual respect) dan menyemai rasa bertanggungjawab yang
mendalam dalam kalangan MURID, GURU DAN WARGA SK RAWANG

2. Bekerjasama sebagai satu pasukan yang mantap dan jitu (team work) tanpa perlu ada rasa

cemburu, irihati, dendam dan tidak puas hati. Berbicang dan berunding itu lebih baik daripada
suka mengambil kesempatan dan memprovokasi keadaan.

3. Bekerja dengan penuh ketelusan dan ketulusan dan membina kejelekitan hubungan antara guru

dengan murid dan AKP serta melihat guru adalah peluang dan murid sebagai sumber rezeki.

4. Mengamalkan keterbukaan minda iaitu proaktif dan sentiasa berfikir untuk membuat

penambahbaikan (kaizen) secara kreatif dan inovatif.

5. Menajamkan fokus terhadap segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan dan

seterusnya menjalankan tugas tersebut dengan ikhlas, cekap, cepat dan tepat.

6. Menjadikan setiap kerja sebagai satu ibadah kerana “Tugas kita adalah mulia”.

7. Melaksanakan pengurusan masa dengan sistematik dan efektif.

8. Menghasilkan keseronokan dalam PdPc (fun learning) serta konsep ABCT (Any Body Can Teach)

dan ABCL
(Any Body Can Learn) demi Cekap, Cekal dan Cemerlang murid.

9. Meletakkan masalah sebagai cabaran dan dalam cabaran ada peluang.

10. Meletakkan rasa kesepunyaan (ownership) yang tinggi terhadap organisasi — “jatuh bangun

adalah hak milik bersama”

16
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

3. PENGGERAK DAN PERLAKSANAAN NARATIF BARU 4. SOKONGAN PIBG DAN KOMUNITI

1. School Leader Team (SLT) dan Middle 1. PIBG (PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU)
2. PIBK (PETUBUHAN IBU BAPA, GURU
Leader Team (MLT) yang berkesan
DAN KOMUNITI)
2. Guru Ikon /Model atau Jurulatih setiap subjek
3. Pengurus Projek (1 guru = 1 Projek 3. SARANA IBU BAPA
4. JALINAN SARANA KOMUNITI -
OPPM/Inovasi) berdasarkan kepada minat
dan potensinya JABATAN KERAJAAN DAN NGO
yang komited
4. Melaksanakan PLC dengan
6.TOOL DAN INDIKATOR
bimbingan Instruksioanl yang
berterusaan 1. SKPMg2
2. Instrument dan Rubrik
5. Melaksanakan Coaching and Mentoring
Bimbingan Instruktional
secara cascading dan berterusan
5.KAEDAH BOTTOM UP 3. SSDM
4. E-Kehadiran
1. Dialog Prestasi secara cascading: 5. PAJSK
6. SAPS
Sumbangsaran Intenvensi 7. Psikometrik
8. PBPP
2. PDCA (Plan- Do-Chek-Action) 9. Student Voice 10. Teachers voice
3. FUFT (Follow UP-Follow Through)
4. Turun Padang – penyelesaian masalah di

lapangan

5. Projek Kolabratif SLT bersama sekolah

berhampiran dalam satu daerah

UNTUK MERELISASIKAN VISI DAN MISI, kami akan :

Berusaha meningkatkan nilai kebolehpasaran dan kecemerlangan akademik
murid (UPSR) melalui aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (PdPc) yang
bermakna - PAK21 sepenuhnya yang berteraskan konsep 4K + 1 N (Komunikasi,
Kolaborasi, Kritis, Kreatif dan Penerapan Nilai.).
1. Berusaha memperhebatkan STEM (Science – Technology – Engineering –

Mathematic) supaya kebolehupayaan dan masa depan murid lebih
terjamin.

2. Berusaha membudayakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam
aktiviti kurikulum, kokurikulum dan Hal Ehwal Murid.

17

25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

3. Berusaha menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai tunjang utama untuk
memperkasa elemen soft skill murid dengan mempelbagaikan aktiviti yang
kreatif dan inovatif berteraskan potensi dan minat murid. Pengembangan
bakat murid dan soft skill secara holistik.

4. Berusaha meningkatkan kecemerlangan kokurikulum melalui pendekatan
yang kreatif dan inovatif bagi menjulang kebitaraan sekolah sehingga ke
peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

5. Berusaha meningkatkan nilai keinsanan (manusiawi) dan kecemerlangan
sahsiah pelajar melalui program Bina Insan yang efisyen dan efektif
khususnya dalam konteks pembinaan sahsiah dan jati diri.

6. Berusaha mewujudkan iklim sekolah yang kondusif, selamat, ceria dan
selesa serta bermaklumat.

7. Berusaha meningkatkan kecekapan sistem pengurusan dan pentadbiran
supaya lebih efisyen melalui amalan budaya kerja cemerlang

18
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

BIDANG HALA TUJU SK RAWANG 2021 TARGET
PEMIMPIN BERKESAN CEMERLANG
PERKARA ( FOKUS UTAMA)
GURU BERKUALITI 1. LAPORAN AUDIT KEWANGAN 95%
2. PENGURUSAN FAIL CEMERLANG 93%
PERSEKITARAN 3. SKPMg2 STANDARD 1,2,3 95%
BERMAKNA 4. PENGURUSAN ASET ALIH-TAGGING 3%
PIBK YANG 5. ADUAN /ISU 100%
6. SKPLM 7 HARI/42 MK
MENYOKONG 20 KALI
1. PLC/CPD/BENGKEL/COM 70%
KEMENJADIAN MURID 2. SKPMg2 STANDARD 4 (87-94%) 10%
3. UPSR (6A) 100%
SEKOLAH BERKUALITI 4. UPSR MTM 100%
5. PBS-MTM (40%-D) 100%
6. PBD –MTM (TAHAP 3) 100%
7. KMr/ PBL/ STEM (PENGLIBATAN) 95%
8. KEBERADAAN GURU 100%
9. E-SISTEM (APDM /GC /SAPS / HRMIS/
100%
SPLKPM/ e-TUKAR/ e-KEHADIRAN)
90%
10.BUKU REKOD MENGAJAR 100%
/ RPH/ RPT/ DSKP/ e-RPH 95%
100%
1. PDPC LUAR BILIK DARJAH 100%
2. PAPAN KENYATAAN CERIA, LENGKAP
3. PAPAN TANDA ARAH LENGKAP 100%
4. 3K 50%
5. PAPAN TANDA KESELAMATAN 50%

/ AMARAN 40%
6. KANTIN : BERSIH, CERIA, SIHAT
1. SUKARELAWAN BILIK DARJAH 50%
2. PERLATAN ABM /TEKNOLOGI (TV 50%
BORD) NEGERI/
3. SUKARELAWAN SEKOLAH ANTARABANGSA

(PELANCARAN) 100%
4. ALUMNI 10%
5. DANA (RM 5,000.00) 15%
1.KOKURIKULUM: PERMAINAN / 20%
15%
OLAHRAGA/UNIFORM / KELAB DAERAH/NEGERI/
PERSATUAN / KOAKADEMIK ANTARABANGSA
2. 1M1S 90%
3. PJASK (CEMERLANG) 90%
4. SEGAK (CEMERLANG) 3%
5. KOKU (CEMERLANG) 0%
6. PPSR (CEMERLANG)

1.PENCAPAIAN TAHAP TERBAIK
/CEMERLANG ( SEMUA BIDANG )

2.UPSR (MTM)
3.SAHSIAH (SSDM)
4.MASALAH DISPLIN
5. ADUAN

19
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

BIOGRAFI
SK RAWANG

JBA 9031

20
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JEJAK TS 25 SK RAWANG

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian
daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan
kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya
mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan
kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP)
selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui;
• Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
• Disokong kepimpinan yang berkualiti / berwawasan
• Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi.
• Komitmen komuniti yang padu

LATAR BELAKANG DAN OBJEKTIF PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH

Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil. 2/2015 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana
Menteri pada 19 Januari 2015, telah meluluskan cadangan pelaksanaan TS25
KPM. Objektif Program Transformasi Sekolah antara lain ialah;

• Mengaplikasi konsep dan amalan PdP terbaik;
• Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang

komprehensif dan
• berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing

kepimpinan;
• dan
• Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan

dengan
• mengutamakan kemenjadian murid.

21
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM
telah menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua
sekolah di Malaysia pada tahun 2025, iaitu;

• Memantapkan kepimpinan sekolah
• Memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan

kualiti
pembelajaran dan pengajaran
• Mengukuhkan pelibatan ibubapa, komuniti dan pihak
berkepentingan demi kejayaan murid

Matalamat Konsep Program Transformasi Sekolah 2025 adalah satu usaha ke
arah melahirkan modal insan unggul melalui, yang akan dicapai menerusi
transformasi dalam lima teras yang berikut;

• Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
• Penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna
• Disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan
• Guru yang kompeten, beraspirasi tinggi
• Komitmen komuniti yang padu.

22

25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

LOKASI SK RAWANG, TANGKAK

23
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PROFIL SK RAWANG

Sekolah Kebangsaan Rawang atau nama ringkasnya SK Rawang, merupakan
sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di KM 10, Pekan Rawang,Tangkak.
Pada 2021, Sekolah Kebangsaan Rawang memiliki 168 orang pelajar terdiri
daripada 87 orang murid lelaki dan 81 orang murid perempuan. Gurunya pula
terdiri daripada 03 orang lelaki dan 12 orang perempuan.

Alamat : KM 10, Pekan Rawang, 84400 Tangkak, Johor
Telefon : 069754772
Kod sekolah : JBA 9031 Faks : 069754772
eMail : [email protected] [email protected]

24
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

HALA TUJU SK RAWANG

1. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
2. Pemimpin yang berkesan
3. Guru-guru yang berkualiti
4. PIBG , PIBK dan KSIB yang berkolaboratif
5. Kemenjadian murid

LAGU SEKOLAH

Maju jaya semboyan kita
Menuntut ilmu yang utama
Rukun negara, bangsa dan agama

Juga untuk maruah kita
Sekolah Kebangsaan Rawang

Tempat asas berjuang
Harapan ibu bapa dipenuhi

Kami kan membalas budi
Berdisiplin berdikari

Dengan wawasan diri
Mari kita sama-sama
Rukun negara amalan kita

25
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

LENCANA SEKOLAH

PENERANGAN Sekolah sebagai tempat untuk mencari ilmu melaluI
Pena dan Buku : pembacaan dan penyelidikan.
Melambangkan sekolah dan guru sebagai penyuluh
Obor : untuk kejayaan dan Kemajuan pada masa depan.
Melambangkan kejayaan yang bakal dicapai oleh
Segulung Ijazah :
murid murid.
Warna Putih :
Warna Merah : Keluhuran peribadi dan jati diri setiap individu.

Motto Sekolah : Keberaniaan atas nama jihad kerana Allah

untuk agama,nusa dan bangsa.

Maju Jaya

26
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

SEJARAH SEKOLAH KEBANGSAAN RAWANG

Sekolah Melayu Kampung Rawang mula dibina pada tahun 1922
dengan menggunakan sebuah rumah kayu. Sekolah ini di bina di kawasan
kampung berlembah dan berpaya . Kawasan ini dikenali sebagai Rawa
ataupun disebut Rawang. Terdapat hanya 10 orang murid sahaja pada masa
itu. Lokasi asal sekolah ini bertempat di tapak kedai runcit di hadapan sekolah
yang sedia ada sekarang.

Pada tahun 1923, tapak Sekolah Melayu Kampung Rawang berpindah ke
tapak yang sedia ada sekarang. Dua buah sekolah didirikan iaitu Sekolah
Rendah Perempuan dan Sekolah Rendah Lelaki dengan murid seramai 20
orang.

Pada tahun 1955 hingga 1960 sekolah ini ditukar nama menjadi
Sekolah Umum Kampung Rawang dan murid –muridnya disatukan. Menjelang
tahun 1961 sekolah ini sekali lagi ditukar nama menjadi Sekolah Kebangsaan
Rawang hinggalah kini.

Kini, Sekolah Kebangsaan Rawang mempunyai sebuah bangunan
baru , sebuah kantin,sebuah makmal komputer dan sebuah dewan tertutup
yang baru dibina pada 2020 di sebuah bangunan lama. Bangunan lama
tersebut telah dibaik pulih dan digunakan sepenuhnya. Bilangan murid juga
kian bertambah. Pada tahun ini, bilangan murid seramai 168 orang, 15 orang
guru ,1 Pembantu Tadbir,1 Pembantu Operasi,dan 1 Pembantu Pengurusan
Murid. Kini, di bawah pimpinan Guru Besar diharap sekolah ini terus meningkat
lagi kecemerlangan akademik,kokurikulum dan sahsiah murid demi
mencapai matlamat Pendidikan Negara dan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (2013 – 2025).

27
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

SENARAI NAMA GURU BESAR SK RAWANG
DARI TAHUN 1923 HINGGA KINI

BIL NAMA GURU BESAR TARIKH
1. TN. HJ. RASIP BIN HJ. LIMAT 05.07.1923 – 01.10.1926
2. EN. RAMLI BIN OMAR 16.10.1926 – 04.02.1929
3. EN. A. RAHMAN BIN MANAP 05.02.1929 – 31.12.1929
4. EN. ILTINAIN BIN A. RAUF 09.01.1930 – 31.12.1932
5. EN. M. SALLEH BIN MELOR 01.01.1933 – 16.01.1948
6. EN. JAAFAR BIN ISHAK 21.01.1948 – 03.03.1957
7. EN. A. KADIR BIN GEWANG 04.03.1957 – 14.01.1958
8. EN. MD. SHAH BIN MARZUKI 15.01.1958 – 04.01.1961
9. EN. ATAN BIN HASSAN 01.06.1961 – 09.02.1964
10. EN. JAFFAR BIN RAHMAT 10.02.1964 – 02.11.1983
11. EN. RAHIM @ JALIL BIN LATIP 01.01.1984 – 11.11.1986
12. TN. HJ. A. RAHMAN BIN MD. NOH 01.11.1987 – 31.03.1989
13. TN. HJ. ABU HASSAN BIN SURATMAN 01.04.1989 – 31.03.1995
14. PN. HJH. ASIAH BINTI SHAFIE 16.09.1995 – 17.06.2000
15. PN. HJH. MAIMUNAH BINTI BABA 18.06.2000 – 30.11.2006
16. PN. HJH. ZAINORIAH BINTI IBRAHIM 01.12.2006 – 12.12.2007
17. EN. SAHARDIN BIN YUSOF 16.12.2007 – 31.12.2011
18. PN. HJH. SALMAH BINTI HJ. ABD. GHANI 01.01.2012 – 30.11.2015
19. EN. AZIZ BIN MD. YASIN 01.01.2016 – 15.01.2018
20 EN. HAMIDI BIN MOHD. JADI 16.02.2018 - 25.08.2019
21. PN. SARIMAH BINTI HJ. SELAMAT
10.09.2019 – KINI

28
25

KEKUATAN KELEMAHAN SK RAWANG
“MAJU JAYA”
1.Bilangan guru mencukupi mengikut grant ABM (15 guru dan 1. 1/15 orang guru tidak mempraktikkan PAK21 dalam PdPc.
AKP) MANUAL PENGURUSAN
2. 7/15 orang guru berada dalam zon selesa. SWOT SK RAWANG
2. Guru Besar berpengetahuan NPQEL.
3. 78% guru berpengalaman mengajar 10 tahun. 3. keberadaan guru di sekolah kurang 95% kerana sakit dan
4. Memiliki 2 orang guru penanda kertas UPSR. aktiviti luar.
5. Bilik darjah mencukupi. 2 bilik khas dilengkapi SmartBoard.
6. sekolah ialah Cekap , Cekal , Cemerlang. 4. Hanya 10/30 orang murid tahun 5, 2020 mencapai tahap
7. Mempunyai Guru yang mencukupi mengikut ABM e o minimum menguasai matapelajaran teras UPSR.
8. Bilik Darjah yang kondusif
9.15/15 orang guru mahir TMK 5. Kehadiran murid (89% setahun) belum mencapai KPI daerah (95%).
6. SLT dan MLT kurang melaksanakan pemantauan berkala.
7. Headcount belum dibudayakan dikalangan guru.

8. 90 % guru tidak membudayakan inovasi.

29
25

SWOT SK RAWANG 25

PELUANG CABARAN

1. Ketua Kampung , AJK masjid dan komuniti membantu dan 1. 30% ibubapa kurang pengetahuan dan kemahiran dalam
menjayakan program sekolah. membantu pembelajaran anak-anak dirumah. (Tahap pendidikan
rendah )
2. SIP+ dan SISC membantu meningkaktkan prestasi sekolah.
3. Program jalinan bersama Bank Pertanian dan jaringan 2. Ibubapa bercuti pada hari Ahad mempengaruhi peratus 20%
kehadirian murid.
dengan sekolah-sekolah berhampiran.
4. Alumni sekolah membantu menjayakan menjayakan program 3. 60% ibubapa muda lebih fokus kerja dan kurang tumpuan pada
masalah anak-anak. Anak-anak diserahkan kepada datuk dan
sekolah. nenek untuk dijaga.
5. PIBK membantu dari segi kemahiranan dan kejurulatihan dalam
4. Ketiadaan padang permainan di sekolah mempengaruhi minat
bidang kokurikulum. murid terlibat dalam aktiviti sukan dan permainan.

DALAMAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) SK RAWANG
LUARAN “MAJU JAYA”
S1 Bilangan guru mencukupi mengikut W1 35% guru tidak mempraktikkan PAK21 dalam PdPc.
W2 60% guru berada dalam zon selesa.
grant ABM (15 guru dan 5 AKP) W3 Keberadaan guru di sekolah kurang 95% kerana

S2 Guru Besar berpengetahuan (NPQEL). sakit dan aktiviti luar.
S3 Seramai 14 orang guru berpengalaman
W4 50% murid tahun 5 2020 mencapai tahap minimum
mengajar 10 tahun.
menguasai matapelajaran teras UPSR.
S4 Memiliki 3 orang guru penanda kertas
W5 Kehadiran murid (89% setahun) belum mencapai KPI
UPSR.
daerah (95%).
S5 Bilik darjah mencukupi.
W6 SLT dan MLT kurang melaksanakan pemantauan
MANUAL PENGURUSAN
berkala. TOWS SK RAWANG

W7 Headcount belum dibudayakan dalam kalangan guru.
W8 Guru tidak membudayakan inovasi.

30
25

PELUANG (O) STRATEGI S+O STRATEGI W+O 25

O1 Ketua Kampung, AJK masjid dan komuniti S3 + S4 + O2 + O4 W4 + O2 + O3

membantu dan menjayakan program sekolah. SO1 Meningkatkan pencapaian akademik WO1 Meningkatkan pencapaian akademik dengan

O2 SIP+ dan SISC membantu meningkaktkan melalui perkongsian dan bimbingan bimbinngan dari SIP+ dan SISC serta kerjasama dari
SIP+, SISC dan guru berpengalaman. Bank Pertanian dan jaringan sekolah-sekolah
prestasi sekolah. berhampiran..
S2 +O1 + O2
O3 Program jalinan bersama Bank Pertanian dan W5 + O1+O5
SO2 Menjalin kerjasama dengan pelbagai
jaringan dengan sekolah -sekolah WO2 Memperkasa fungsi PIBK dalam menangani isu
berhampiran. pihak dalam meningkatkan usaha
menuju Sekolah Kualiti Kemenjadian kehadiran murid ke sekolah.
O4 Alumni sekolah membantu menjayakan Murid.

menjayakan program sekolah.

O5 PIBK membantu dari segi kemahiranan

kejurulatihan dalam bidang kokurikulum.

S2 + S3 + O2 W6 + O2 SK RAWANG
“MAJU JAYA”
SO3 Meningkatkan kemahiran pedagogi dan WO3 Meningkatkan pengurusan

pengurusan bilik darjah dengan bimbingan dokumentasi dan pemantauan secara
dari SIP+SISC dan perkongsian dari guru sistematik dan efisyen dengan
berpengalaman. kerjasama SIP+ dan SISC

CABARAN (T) STRATEGI S+T STRATEGI W+T

31 T1 30% ibubapa kurang pengetahuan dan S3 + S4 + T1 W4 + T1
25
kemahiran dalam membantu ST1 Meningkatkan kaedah pengajaran supaya WT1 Meningkatkan dan pembugaran kaedah
pembelajaran anak-anak di rumah. 25
(Tahap pendidikan rendah) lebih menarik dan berkesan. pengajaran PAK21 dikalangan guru.
T2 Ibubapa bercuti pada hari Ahad MANUAL PENGURUSAN
mempengaruhi peratus (%) S2 + S3 + T2 +T3 W5 + T3 +T2
kehadirian murid.
T3 60% ibubapa muda lebih fokus kerja ST2 Meningkatkan peratus kehadiran murid WT2 Meningkatkan kesedaran ibubapa,
dan kurang tumpuan pada masalah
anak-anak. Anak-anak diserahkan sehingga mencapai KPI daerah (95%) penjaga dan komuniti berkaitan isu
kepada datuk dan nenek untuk dengan kerjasama ibubapa, PIBG dan kehadiran murid ke sekolah.
menjaganya. PIBK.
T4 padang permainan di sekolah
S3+S5+T4
mempengaruhi minat murid terlibat
dalam aktiviti sukan dan permainan. ST3 Meningkatkan fungsi persekitaran sekolah

sebagai persekitaran pembelajaran bermakna.

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 PELAN INTERVENSI TRANSFORMASI SEKOLAH (PinTas) 2021
INISIATIF
BIDANG DATA BIDANG TOV/ KRITERIA PIHAK TEMPOH KEPERLUAN KAEDAH DAPATAN PENILAIAN KOS
KEBERHASIL AN DIKUMPUL FOKUS BASELINE KEJAYAAN BERTANGGUNG MASA SUMBER PEMANTAUAN EVIDEN DAN SEBENAR

/ASPIRASI (ETR / JAWAB TINDAKAN SK RAWANG
INDIKATOR) SUSULAN “MAJU JAYA”

SKPMg2 CPD1: GPK 1 Februari SIP+ SISC Instrumen SPSK
Standard 3.1.2.1 Pembugaran Instrumen SKPMg2
Pengurusan Fail Ketua Panitia 4 kali Setahun Minit curia
Pengurusan (Mac- st.3
SLT Okt) Instrumen
Panitia dan MLT pemantauan Semakan fail Minit
2 kali setahun curai
(Keperluan 85% CPD2: (Apr/Julai
Pengurusan /Okt) Borang
Pelaksanaan Pengupayaan penyediaa 98% pemantauan
Matapelajaran pemimpin penyediaan fail Panitia
PEMIMPIN diurus secara n fail panitia memenuhi
BERKESAN pertengahan panitia
sistemetik) (pengurusan memenuhi KPI SPSK
3.1.2.3 KPI SPSK dan SKPMg2 Std.3
Program Fail Panitia) dan SKPMg2

Peningkatan Std.3

pencapaian Pemantauan SLT

32 murid diurus dan MLT
25
secara

terancang

CPD1: Ketua Projek 2 kali setahun LCD Laporan CPD LW- 25
Pembugaran (S/U (Jan & Jun) Sistem Pembelajaran
Pencapaian Headcount Headcount Koperatif
TOV UPPM 3 Peperiksaan)
Laporan CPD LW-
Tahun 5 PdPc 44.12% CPD2: Guru Bimbingan Februari SIP+ SISC Pembelajaran MANUAL PENGURUSAN
2019: berkesan murid capai Pensyarah IPG Koperatif
dalam subjek Pembugaran
GURU 44.12% murid Matematik tahap 90% murid capai Pembelajaran
BERKUALITI menguasai dan Bahasa minima
subjek teras. Inggeris subjek teras tahap minima Koperatif
(15/34 oarang Penulisan subjek teras
UPSR
murid) UPSR

Data subjek
kritikal

(Matematik):
50% murid
mengatasi.

B.Inggeris CPD : Bengkel GPK 1 2 kali setahun LCD Laporan CPD
Penulisan : Dialog Prestasi Laporan Dialog
61.76% murid (Jun& Nov) Peceramah Prestasi Analisis
menguasai.
Peperiksaan

Sains: 58.82% PLC: Ketua Projek Feb-Okt Instrumen Analisis data LW SK RAWANG
murid Learning Walk TSS (GPK KOKU) 5 kali setahun LW Laporan TSS “MAJU JAYA”
Laporan PLC
menguasai. Video Critics

Pencapaian Coaching SLT MLT 4 kali setahun Borang Laporan
UPSR 2019 & (Jan-Okt) C&M C&M
B.Inggeris
Penulisan: Mentoring

33 63.04% murid
25 menguasai.

SKPMg2
Standard 4 :
TUMS 4.1.1(ii)
Menentukan

kaedah
pentaksiran
dalam PdPc 50%
guru mendapat
sekurang-
kurangnya
tahap baik.

Ziarah GPK Data murid APDM
cakna HEM
4.4.1.3(iii) Jan – Nov ponteng Buah Laporan 25
Mengemukak an Komuniti YDP
turun PIBG tangan RM300 Kehadiran KOKU
soalan yang
menjurus kea rah padang Jan-Nov Data murid Laporan MANUAL PENGURUSAN
bermasalah program
pemikiran kritis Hadiah Buah tangan
dan kreatif 50% 94.36% 97% kehadiran
guru mendapat kehadiran kehadiran RM500
penuh
sekurang- Kehadiran murid murid
kuarang tahap murid setahun setahun

baik

APDM murid Guru 1 kali setiap bulan Senarai nama Laporan
hadir pada Bimbingan (Jan-Nov) murid program
tahun 2019
(tidak mencapai Cenderamat a
KPI daerah 95%) RM1000

Laporan
kehadiran

Tiada rekod Sekurang SK RAWANG
“MAJU JAYA”
penggunaan Penggunaan 1 daripada 9 Pembugaran -kurang 1 Sudut Panitia Pemantauan
sudut persekitaran minggu Buku rekod penggunaan
sudut optimum 9 sudut SLT dan MLT sekali penggunaan
mempunyai mempunyai sekolah GPK KOKU (Feb- sudut
PERSEKITARAN pembelajaran persekitaran buku rekod buku rekod
penggunaan penggunaan Inilah Bakatku
PEMBELAJARAN /panitia sekolah yang aktif yang aktif (Sudut Nov)

BERMAKNA sebagai bahan

Rekod pembelajaran Sijil Buku rekod
Jan-Nov Penghargaa n penggunaan
kehadiran bermakna
RPH Laporan
murid Pidato)

34 Pendaftaran Borang
25 pendaftaran
dan perlantikan
12.82% ibubapa YDP PIBG Januari Semakan data 25
Penglibatan GB/YDP secara online
SOKONGAN 30% sebagai Penyelaras PIBG/SU PIBG MANUAL PENGURUSAN
PIBG DAN ibubapa Pembugaran 12% ibubapa ibubapa sukarelawan Sarana
KOMUNITI sebagai Sukarelawan terlibat sebagai terlibat dalam kelas Laporan
sukarelawan Dalam Kelas sukarelawan sebagai Surat
dalam aktiviti panggilan
PIBG dan sukarelawan
Surat
sekolah Pembugaran panggilan Laporan

fungsi PIBK dan Feb-Dis

SDK Takwim Rekod kehadiran
sekolah

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

DASHBOARD SEKOLAH DAN KPI SEKOLAH TAHUN 2021

KOMPONEN 1. KEBERHASILAN KPI / SASARAN 2021
AKSES 97%
KUALITI ITEM 0%
EKUITI Kedatangan Murid
Keciciran 2.0
SISTEM GPS Peperiksaan Awam
GPS UPSR 92.0%
KOMPONEN SKPMg2
<10%
Murid gagal dalam satu atau lebih mata <10%

pelajaran kritikal: 100%
• B.Inggeris 100%
• Matematik 100%
100%
Penggunaan G-Classroom 100%
100%
Penggunaan SAPS 100%
PBD 100%
100%
• e-Operasi 100%
• e-Pangkat 100%
• e_GTukar 100%
• PBPPP 100%
• APDM 100%
• SSDMv2
• SKPMg2 KPI / SASARAN 2021
• SPLKPM
• EMIS 0%
• PAJSK 10%
• i-KePS 15%
• HRMIS 0%
100%
2. INPUTS
ITEM

Disiplin Murid : (eSSDMv2)
• Berat
• Sederhana
• Ringan
• Dadah
• Bina Insan

MURID Kokurikulum : 100%
GURU • 1Murid 1Sukan (1M1S) 100%
• Badan Uniform 100%
• Kelab/Persatuan (KoAkademik)
100%
Kemahiran Insaniah (SoftSkill): 100%
• Kepimpinan 100%
• Kerjasama sepasukan 100%
• Kemahiran Komunikasi
• Bina Insan 10%
100%
Peratus guru di luar sekolah setiap hari 100%
Melindungi masa instructional (MMI) 100%
SKPMg2 (Standard 4): 80% ke atas 100%
PdPc Abad ke 21
Pengajaran KBAT (HOTS)

35
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

SKPMg2 Penggunaan G-Classromm 100%
SARANA DAN PIBK Penggunaan Modul dan DSKP: KSSR 100%
HIP (Highly Immersive Programme) 100%
PBS:
90%
• PPSR 100%
• PBD 100%
• PAJSK 100%
• Psikometrik
100%
TOOL Peningkatan Prestasi 100%
Akademik: 100%
92%
• GROW
• SAP 70%
• Trafic Light System 60%
Standard 1: Kepimpinan
Standard 2: Pengurusan Organisasi
Standard 3: Pengurusan Kurikulum,

Kokurikulum dan HEM
Standard 4: Pembelajaran dan

Pemudahcaraan (PdPc)
Standard 5: Kemenjadian Murid

Sarana Sekolah
Sarana Ibubapa

36
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

NILAI DAN BUDAYA SEKOLAH

Antara nilai dan budaya yang sentiasa dimantapkan di SK Rawang
adalah seperti berikut:

NILAI ULASAN
Kepimpinan Melalui
Teladan • Sentiasa turun padang menjalankan
Bersih, Cekap dan aktiviti yang dirancang.
Amanah
• Sentiasa menjadi contoh terbaik .
Penghargaan
• Bersih daripada melakukan perkara yang
Menjaga Kebajikan bertentangan dengan Etika Penjawat Awam.

Kerja Sebagai Ibadah • Cekap dan amanah dalam menjalankan tugas.
Memberi salam dan
bersalam • Dalam bentuk lisan dan material kepada guru
dan pelajar yang menyumbang menaikkan
Budaya Kerja Cemerlang nama sekolah.

Kerja sepasukan • Membudayakan amalan mengucapkan terima
(esprit de corps)
kasih.
• Majlis penghargaan.
• Pelbagai kemudahan disediakan untuk

keselesaan guru dan pelajar.
• Bertimbangrasa terhadap masalah yang

dihadapi warga SK Rawang
• Memberi peluang dan ruang untuk

mempertingkatkan kerjaya.

• Sentiasa mengingatkan Warga SK Rawang
agar amanah dengan tugas yang
dipertanggungjawabkan.

• Bertugas tanpa mengharapkan balasan.
• Semua guru dam murid diingatkan agar sentiasa

memberi salam dan bersalaman mengikut SOP
pendemik Covid-19

• Berusaha melaksanakan tugas dan
tanggungjawab dengan memenuhi
piawaian yang paling baik

• Hasil kerja dan tugas yang berkualiti
melibatkan semua Warga SK Rawang

• Sentiasa mengadakan mesyuarat untuk
menyelesaikan sesuatu perkara

• Sentiasa meminta pandangan guru-guru dan AKS
• Bersama-sama menjayakan sesuatu program/

aktiviti.

37
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

SENARAI NAMA GURU DAN KAKITANGAN 2021

BIL NAMA JAWATAN
1. SARIMAH BINTI HJ SELAMAT GURU BESAR (DG42)
2. RAZLINA BT KHAMIS GPK PENTADBIRAN (DG44)
3. KHAIRUL BIN MUSA
4. NOOR HAIZI BINTI SELAIMAN GPK HEM (DG44)
5. HARTINI BINTI ABDOL RAHMAN GPK KOKURIKULUM (DG44)
6. SHAFINI BINTI ISMAIL
7. ZAHARAH BT [email protected] RAHMAN PPP GRED DG44
8. MUHAMMAD SHAH BIN YUSOF PPP GRED DG44
9. NORZITA BINTI AMIR PPP GRED DG44
10. NOR FAREHA BT HAMDAN PPP GRED DG44
11. NUR HIDAYAH BINTI MOHD ZIN PPP GRED DG44
12. SOHARA BINTI SURATMAN PPP GRED DG44
13. ATSANI B KATMIN PPP GRED DG44
14. NIK MARLINI BINTI NIK ABDULLAH PPP GRED DG42
15. ROSE WAHANI BINTI WAHAB PPP GRED DG42
16 JAMILAH BINTI YUSOF PPP GRED DG38
17 SANISAH BINTI MOHAMAD PPP GRED DG38
18 NURMAZELA BINTI MAIL
PT N19
PO N14
PPM N22

38
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

39
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

CARTA ORGANISASI KURIKULUM SEKOLAH 2021

GURU BESAR
SARIMAH BT HJ SELAMAT

DG42

PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN

RAZLINA BT KHAMIS
DG44

SETIAUSAHA
NIK MARLINI BT NIK ABDULLAH

DG38

PANITIA M/PELAJARAN MALUMAT DATA GURU KELAS

BAHASA MELAYU MATEMATIK PBS TAHUN 1
SHAFINI ISMAIL HARTINI ABDOL RAHMAN ROSE WAHANI WAHAB SOHARA SURATMAN
DG44
DG44 DG38 DG42
BAHASA INGGERIS
NIK MARLINI NIK ABDULLAH SAINS PBD TAHUN 2 MERPATI
HARTINI ABDOL RAHMAN ATSANI KATMIN HARTINI ABDOL RAHMAN
DG38
DG44 DG42 DG44
PENDIDIKAN ISLAM
NOR FAREHA HAMDAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PPSR TAHUN 3 VANDA
HJH NORZITA AMIR ATSANI KATMIN ROSE WAHANI WAHAB
DG44 DG44
DG42 DG38
BAHASA ARAB MUZIK
MD SHAH YUSOF ROSE WAHANI WAHAB PENY. PUSAT SUMBER TAHUN 4 CATTLEYA
HJH NORZITA AMIR SHAFINI ISMAIL
DG44 DG38 DG44
DG44
PJ/PK PEMULIHAN TAHUN 5 MONORA
ATSANI KATMIN NURHIDAYAH MOHD ZIN GURU DATA/EMIS ZAHARAH AHMAD
ATSANI KATMIN
DG42 DG41 DG42 DG44

SEJARAH PRASEKOLAH KAJIAN TINDAKAN TAHUN 6 PHALAENOPSIS
ZAHARAH AHMAD NURHIDAYAH MOHD ZIN NOR FAREHA HAMDAN

DG44 DG41 DG44

40
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

AHLI JAWATANKUASA SEKOLAH 2021

Pengerusi : Pn. Sarimah bt Hj. Selamat (Guru Besar)

TimbalanPengerusi : Pn Razlina bt Khamis (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : En. Khairul bin Musa (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Noorhaizi bt Selaiman (PK Kokurikulum)

S/U Kurikulum : Pn. Nik Marlini bt Nik Abdullah

PPSR : En. Atsani bin Katmin

PBS : Pn Rose Wahani bt Wahab

Kajian Tindakan : Pn Nurhidayah bt Mohd Zin

Guru Data & Maklumat : En Atsani bin Katmin

Pusat Sumber : Pn Hjh. Norzita bt Hj. Amir

JAWATANKUASA PANITIA

Bahasa Melayu

Ketua : Pn Shafini bt Ismail

S/U : Pn Hjh. Norzita bt Hj Amir

AJK : Pn. Sarimah binti Hj. Selamat (GB)

Pn. Nur Hidayah binti Mohd Zin

Pn. Zaharah bt Ahmad

Bahasa Inggeris

Ketua : Pn Nik Marlini bt Nik Abdullah

S/U : Pn Rose Wahani bt Wahab

AJK : Pn. Razlina bt Khamis ( PK 1 )

Guru Pra

41
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

Matematik

Ketua : Pn. Hartini bt Abdol Rahman

S/U :

AJK : En. Khairul bin Musa (PK HEM)

Pn Nurhidayah bt Mohd Zin

Guru Pra

Sains

Ketua : Pn Hartini bt Abdol Rahman

S/U : En. Atsani bin Katmin

AJK : Guru Pra

Pendidikan Islam

Ketua : Cik Norfareha bt Hamdan

S/U : Pn Sohara bt Suratman

AJK : En. Mohd Shah bin Yusof

Pn Noorhaizi bt Selaiman (PK Koku)

RBT

Ketua : En Atsani bin Katmin

S/U : Pn. Hjh. Norzita bt Hj Amir

AJK : En. Khairul bin Musa

Sejarah

Ketua : Pn Zaharah bt Ahmad

S/U : Pn. Shafini bt Ismail

AJK : Pn Razlina bt Khamis

Pendidikan Seni Visual

Ketua : Pn Hjh Norzita bt Hj Amir

S/U : Pn Zaharah bt Ahmad

AJK : Pn. Shafini bt Ismail

42
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PJ/PK : En Atsani bin Katmin
Ketua : Pn. Rose Wahani bt Wahab
S/U : Pn. Zaharah bt Ahmad
AJK
Pn. Shafini bt Ismail
Muzik
Ketua : Pn Rose Wahani bt Wahab

S/U : Pn Nik Marlini bt Nik Abdullah

AJK : Hjh Norzita bt Hj Amir

Pemulihan &PINCH

Ketua : Pn Nurhidayah bt Mohd Zin

S/U : Pn Hjh Norzita bt Hj Amir

AJK : Semua Guru BM dan Matematik (Tahun 1-3)

Pra-Sekolah

Ketua :

S/U : Cik Nurmazela bt Mail

AJK : Cik Norfareha bt Hamdan

Pn. Nurhidayah bt Mohd Zin

43
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

1. Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah

Penyelaras Pusat Sumber : Pn Hjh Norzita bt Hj Amir

S/Usaha : Pn Sohara bt Suratman

AJK : Pn Rose Wahani bt Wahab (Nilam)

Pn Nurhidayah bt Mohd Zin

2. Jawatankuasa Transisi

S/Usaha : Pn Sohara bt Suratman

(Guru Kelas Tahun 1)

AJK : Pn Shafini bt Ismail

Pn Nik Marlini bt Nik Abdullah

Pn Hartini bt Abdol Rahman

Pn. Hjh Norzita bt Hj Amir

En. Atsani bin Katmin

Ustaz Mohd Shah bin Yusof

3. Jawatankuasa Jadual waktu

Pengerusi : Pn. Sarimah binti Hj. Selamat

Naib Pengerusi : Pn. Razlina Bt. Khamis

Setiausaha : Pn Nik Marlini bt Nik Abdullah

AJK : Pn. Hartini bt Abdol Rahman

: En. Atsani bin Katmin

4. Jawatankuasa Kewangan

Pengerusi : Pn. Sarimah binti Hj. Selamat

Setiausaha : Pn. Jamilah binti Yusof

AJK : Pn. Razlina binti Khamis

: Pn. Noorhaizi bt Selaiman

: semua Ketua Panitia

Pegawai Audit Dalaman : Pn. Sohara binti Suratman

: Pn. Nur Hidayah binti Mohd Zin

44
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

5. Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)

Pengerusi : Pn. Sarimah binti Hj. Selamat

Timbalan Pengerusi : Pn. Razlina Bt. Khamis

Setiausaha : Pn. Jamilah binti Yusof

AJK : Pn. Noorhaizi bt Selaiman

: Pn. Sohara Bt. Suratman

: Hjh.Norzita Bt. Hj. Amir

: En. Atsani bin Katmin

: Pn. Rose Wahani binti Wahab

: Pn. Nik Marlini binti Nik Abdullah

: Pn. Nur Hidayah binti Mohd Zin

: Ustaz Muhamad Shah bin Yusof

: Pn Hartini bt Abdol Rahman

: Pn. Sanisah binti Mohamed

6. Jawatankuasa Maklumat / Data

Pengerusi : Pn. Sarimah binti Hj. Selamat

(Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Razlina Binti Khamis

(Pengurus Data)

Setiausaha : En. Atsani bin Katmin

(Guru Data)

AJK : En. Khairul bin Musa

(GPK HEM)

: Pn Noorhaizi bt Selaiman

(GPK Kokurikulum)

: Hjh.Norzita Binti Hj. Amir

(Guru Media)

: Pn. Nurhidayah binti Mohd.Zin

45
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

(Guru Pemulihan)

:(Guru Prasekolah)

: Pn. Nik Marlini Binti Nik Abdullah

(Penyelaras SPL KPM)

: Pn. Rose Wahani binti Wahab

(PBS / SAPS)

: Pn. Hartini bt Abdol Rahman

(RMT)

: En. Muhamad Shah Bin Yusof

(SPBT)

7. Jawatankuasa Bayaran Keperluan Murid

Pengerusi : Pn. Sarimah binti Hj. Selamat

Timbalan Pengerusi : Pn. Razlina binti Khamis

Setiausaha : Pn. Sohara binti Suratman

AJK : En. Khairul bin Musa

: Pn. Jamilah binti Yusof

: Pn. Noorhaizi bt Selaiman

8. Jawatankuasa PBS (Pentaksiran Berasaskan Sekolah)

Pengerusi : Pn. Sarimah binti Hj. Selamat

Timbalan Pengerusi : Pn. Razlina Bt. Khamis

Setiausaha Peperiksaan

Dalaman : Pn.Rose Wahani binti Wahab

AJK : Semua Guru

9. Jawatankuasa Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR)

Setiausaha : En. Atsani bin Katmin

AJK : Pn Zaharah bt Ahmad

Pn Shafini bt Ismail

Semua guru yang mengajar Tahun 6

46
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

10.Jawatankuasa PBD / Headcount

Setiausaha : Pn Zaharah bt Ahmad

Penolong Setiausaha : En Atsani bin Katmin

Ahli Jawatankuasa : Semua guru matapelajaran

Semua KP

11.Jawatankuasa Pra-Sekolah

Ketua :

Setiausaha : Cik Nurmazela bt Mail

Ahli Jawatankuasa : Cik Norfareha bt Hamdan

Pn. Nurhidayah bt Mohd Zin

12.Jawatankuasa Bilik Mesyuarat

Setiausaha : Pn Nurhidayah bt Mohd Zin

AJK : Pn Nik Marlini bt Nik Abdullah

Hjh Norzita bt Hj Amir

Pn Zaharah bt Ahmad

Pn Rose Wahani bt Wahab

En Atsani bin Katmin

13.Jawatankuasa Persekitaran Pembelajaran Maya

(GOOGLE CLASSROOM)

Pengerusi : Pn. Sarimah binti Selamat

Timbalan Pengerusi : Pn. Razlina Bt. Khamis

Setiausaha : En. Atsani bin Katmin

AJK : Pn Hartini bt Abdol Rahman

: Cik Nor Fareha bt Hamdan

: Ustaz Mohd Shah bin Yusof

: Pn. Zaharah binti Ahmad

47
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

14. Jawatankuasa SKPMg2 ( JKSS )

Pengerusi : Pn. Sarimah binti Hj. Selamat

Timb. Pengerusi : Pn. Razlina Bt. Khamis

Naib Pengerusi 1 : En. Khairul bin Musa

Naib Pengerusi 2 : Pn. Noorhaizi bt Selaiman

Setiausaha : En. Atsani bin Katmin

AJK : Pn Nik Marlini bt Nik Abdullah

(S/U Kurikulum)

Pn. Hjh. Norzita bt Hj. Amir

(S/u HEM)

Pn. Zaharah binti Ahmad

(S/u Kokurikulum)

Pn. Nur Hidayah binti Mohd Zin

(S/u Pengurusan)

15. Jawatankuasa PROTIM

Setiausaha : Pn. Shafini binti Ismail

AJK : Pn. Zaharah binti Ahmad

: Hjh. Norzita binti Hj. Amir

: Pn. Nur Hidayah binti Mohd Zin

: Pn. Hartini bt Abdol Rahman

16.JAWATANKUASA INDUK PENDIDIKAN ABAD KE 21 ( PAK21 )

Pengerusi : Pn. Sarimah binti Hj. Selamat

Timbalan Pengerusi : Pn. Razlina binti Khamis

Naib Pengerusi 1 : En Khairul bin Musa

Naib Pengerusi 2 : Pn.Noorhaizi bt Selaiman

S/U & Penyelaras : Pn. Zaharah binti Ahmad (KP BM)

AJK : Pn. Nik Marlini bt Nik Abdullah (KP BI)

Pn. Hartini bt Abdol Rahman (KP MATE)

Pn. Zaharah binti Ahmad (KP SEJ)

Cik Nor Fareha binti Hamdan (KP PI)

48
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

17. JAWATANKUASA SPSK En. Muhd Shah bin Yusof(KP BA)
Pengerusi Pn. Norzita binti Hj. Amir(KP PSV)
Timbalan Pengerusi En. Atsani bin Katmin( KP PJPK&RBT)
Setiausaha Pn. Rose Wahani binti Wahab(KP MZ)
AJK
: Pn. Sarimah binti Hj. Selamat
: Pn. Razlina binti Khamsi (PK03,12,14 )
: Pn. Nik Marlini bt Nik Abdullah (PK10)
: En. Khairul bin Musa ( PK04 )
: Pn. Noorhaizi bt Selaiman ( PK06 )
: Pn. Rose Wahani Wahab ( PK05 )

En. Atsani bin Katmin ( PK02 & PK08 )
Pn. Hartini bt Abdol Rahman ( PK01 )
Pn. Sohara bt Suratman ( PK07 )
Hjh Norzita Hj Amir ( PK09 )
Pn. Jamilah binti Yusof ( PK11 )
Pn. Shafini bt Ismail ( PK13)

49
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

ANALISIS UPSR 2017 HINGGA 2019

TAHUN BIL BIL % LULUS GPS 5A/6A
CALON LULUS
2017 85.00 2.70 2
2018 20 17 86.95 2.27 0
2019 92.59 2.45 0
23 20

27 25

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT) 2020
TAHUN 4 CATTLEYA ( 25 CALON )

AB C D E LULUS
BIL % BIL % BIL %
MATA BIL % BIL % BIL % GPMP
BIL PELAJARAN 9 36.0 7
1 BM PEM 4 16.00 7 28.0 5 20.0 2 8.00 2 8.00 23 92.00 2.24
2 BM PEN 2 8.00 4 0 0
3 BI PEM 1 4.00 1
4 BI PEN 1 4.00 6 28.0 3 12.0 2 8.00 9 36.00 16 64.00 3.20
5 SAINS 1 4.00 0 0 0
6 MATEMATIK
16.0 6 24.0 7 28.0 6 24.0 19 76.0 3.44
0 0 0 0 0

4.00 9 36.0 2 8.00 12 48.0 13 52.0 3.92
0 0 0
24.0
0 9 36.0 3 12.0 6 24.00 19 76.00 3.28
0 0
0.00
6 24.0 4 16.0 14 56.0 11 44.0 4.20
0 0 0 0

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT) 2020
TAHUN 5 ( 30 CALON )

BIL MATA A B C D E LULUS GPMP
PELAJARAN BIL % BIL % BIL % BIL %
8 26.6 BIL % BIL %
1 BM PEM 5 16.6 1 3.33 29 96.67 2.43
7 8 26.6 8 26.6 7
2 BM PEN 11 36.67 7 7
3 10.0 3 10.00 27 90.00 2.33
3 BI PEM 3 10.34 7 23.3 6 20.0 0
3 0
4 BI PEN 2 6.90 10 34.4 7 24.1 22 75.8 3.45
5 17.2 4 13.7 846
5 SAINS 0 0.00 4 9
3 10.3 13 44.8 16 55.1 3.66
6 MATEMATIK 0 0.00 6 20.6 5 17.2 437
9 4
14 46.6 2 6.67 28 93.33 3.37
7 23.3 7 23.3 7
3 3
4 13.3 24 80.0 6 20.0 4.73
0 0.00 2 6.67 300

50
25


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PENGURUSAN SMKAL 2021_clone
Next Book
Slaid Orientasi Murid Tahun 1 2021