The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Atsani Katmin, 2021-01-18 02:16:16

MANUAL PENGURUSAN SK RAWANG 2021

MANUAL PENGURUSAN SKR

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

✓ Memastikan lalulintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat.

✓ Merancang pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada waktu
majlis rasmi sekolah.

✓ Menetapkan laluan tertentu untuk murid bagi mengelakkan kesesakan.

✓ Mendapatkan kerjasama polis untuk mengawal keselamatan lalulintas (jika perlu).

✓ Mengurus dan memastikan peti ubat kecemasan sekolah ada dan mempunyai ubat- ubatan
yang diperakui dan mencukupi.

✓ Mengambil tahu/mempelajari pertolongan cemas untuk memberi pertolongan jika keadaan
terdesak dan memerlukan tindakan awal.

✓ Menghubungi klinik/hospital yang berdekatan untuk melaporkan kejadian tersebut sekiranya
bantuan mereka diperlukan.

✓ Mengadakan dan menguruskan kempen/cermah / pameran yang berkaitan dengan keselamatan
jalanraya/ kebakaran.

✓ Mengurus hal murid yang mendapat kemalangan untuk rawatan segera.

✓ Memberitahu ibubapa / penjaga murid mengenai sebarang kemalangan terhadap anak/jagaan
mereka untuk mengelakkan risiko pihak sekolah dipersalahkan jika tersalah mengambil
tindakan.

✓ Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar atau
Pihak Pentadbiran Sekolah dari semasa ke semasa.

✓ Menyediakan Laporan Tahunan Unit Keselamatan.

101
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA UNIT

(Penyelaras Bidang dan Ketua Unit boleh membina sebuah jawatankuasa
kerja mengikut keperluan program dari kalangan guru-guru dan staf sokongan
SK Rawang) LEMBAGA TATATERTIB / DISIPLIN SEKOLAH (Penyelaras Bidang)

1. Menyediakan peraturan tatatertib murid.
2. Membuat kajian dari masa ke semasa bagi tujuan menyempurnakan

perlaksanaan peraturan tatatertib murid.
3. Membantu Ahli Lembaga Pengawas melantik pengawas-pengawas.
4. Mengesyorkan tindakan tatertib/disiplin tertentu atas seorang calon

pengawas.
5. Mengadakan mesyuarat peraturan tatatertib yang dibuat oleh

sebarang badan/lembaga dilingkungan sekolah sebelum
dikuatkuasakan.
6. Membantu Guru Besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan
di kalangan murid-murid dan guru-guru.
7. Menerima laporan pengawas, guru-guru dan seterusnya mengambil
tindakan yang sesuai.
8. Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan
memastikan kelakuan murid-murid itu sesuai dengan peraturan sekolah
dan kehendak-kehendak masyarakat sekeliling.
9. Berusaha menanam semangat patuh dan taat setia kepada peraturan-
peraturan sekolah serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara.
10. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Guru Besar.

102
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PERATURAN-PERATURAN PROSEDUR KEPATUHAN
PERATURAN KECEMASAN KEBAKARAN

1. Apabila sesuatu kebakaran berlaku atau sesuatu latihan kecemasan
kebakaran hendak dijalankan, loceng elektrik atau loceng tangan akan
dibunyikan dengan tidak berhenti- henti.

2. Murid-murid mesti keluar dari bilik darjah masing-masing dengan
secepat mungkin dan dengan cara teratur iaitu bergerak dalam dua
barisan dengan senyap, tidak terburu- buru atau berlari dan tanpa
memotong satu sama lain. Guru yang mengajar di kelas pada waktu itu
dikehendaki mengikut murid-murid berjalan ke tempat perhimpunan
iaitu di dataran di hadapan sekolah.

3. Guru-guru dan murid-murid akan meninggalkan bangunan sekolah
dengan menggunakan tangga-tangga seperti yang ditunjukkan dalam
pelan sekolah yang dilampirkan dan terus menuju ke tempat
perhimpunan. Murid-murid akan berbaris mengikut susunan yang
diberikan dalam pelan.

4. Murid – murid tidak perlu membawa buku, beg atau barang-barang lain
bersama mereka.

5. Kakitangan pejabat mesti menghubungi pihak bomba dan polis
dengan segera. Guru-guru kelas hendaklah meyemak kedatangan
murid-murid mereka (ikut kelas sendiri-mengikut senarai nama dalam
Buku Jadual Kedatangan) dan memastikan bilangan murid yang ada di
tempat perhimpunan adalah sama dengan bilangan murid yang hadir
pada hari itu. Sila laporkan dengan segera pada Guru Besar / PK HEM
jika terdapat murid tidak berada di tempat perhimpunan. Satu gerakan
mencari akan dijalankan.

103
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

6. Kerani sekolah atau Pembantu Operasi Sekolah akan meninggalkan
pejabat sekolah dengan membawa Buku Rekod Kehadiran Murid / Buku
Akaun / Ledger dan dokumen- dokumen yang dianggap penting.

7. Guru dan kakitangan mesti memadamkan semua suis elektrik serta cuba
memadamkan api itu jika ia masih kecil dan tidak membahayakan diri
sendiri.

8. Ketika di tempat perhimpunan, guru-guru kelas dikehendaki mengawas
displin murid masing- masing. Pengawas-pengawas sekolah juga
dikehendaki menolong mengawal displin murid.

9. Murid-murid tidak dibenarkan mendekati bangunan sekolah.
10. Arahan selanjutnya akan di berikan oleh guru besar di tempat

perhimpunan.
11. Kerjasama dan tindakan segera dari semua pihak adalah amat penting

semasa sesuatu kecemasan berlaku dan mungkin dapat
menyelamatkan nyawa.

PERATURAN BILIK DARJAH

1. Semua murid hendaklah berbaris dan beratur sebelum masuk ke dalam
kelas.

2. Berdiri dan memberi salam sebagai tanda menghormati
guru/pelawat/ibubapa semasa mereka memasuki kelas.

3. Membaca doa sebelum memulakan sesi pembelajaran.
4. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung, murid

hendaklah belajar dalam keadaan yang tertib dan sopan.
5. Semua murid dilarang daripada membuat bising semasa berada di

dalam kelas.
6. Murid hendaklah meminta izin daripada guru atau ketua kelas (sekiranya

tiada guru) untuk keluar daripada kelas.
7. Semua murid hendaklah beratur dan berjalan dengan senyap semasa

meninggalkan kelas untuk ke kantin atau ke padang.

104

25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

8. Semua murid bertanggungjawab terhadap kebersihan.
9. Murid dilarang daripada melakukan vandalisme terhadap harta

sekolah.
10. Murid dilarang makan di dalam kelas.
11. Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

PERATURAN BILIK GURU

1. Murid tidak dibenarkan masuk ke bilik guru tanpa kebenaran.
2. Murid mesti sentiasa bersopan santun semasa di bilik guru.
3. Murid hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan sesuai.
4. Pelawat/Ibu bapa hendaklah dilayan dengan hormat, cepat dan

mesra.
5. Semua guru hendaklah bekerjasama menjaga keadaan bilik guru

supaya sentiasa bersih, kemas dan ceria.
6. AJK bilik guru perlu menentukan papan notis sentiasa kemas dan notis-

notis lama diturunkan.
7. Guru memastikan semua suis peralatan elektrik dimatikan sebelum

meninggalkan bilik guru.

PERATURAN BILIK SAINS

1. Semua bilik ada pemadam api dan peti kecemasan.
2. Murid tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik sains tanpa guru.
3. Murid mesti beratur dan senyap semasa masuk ke bilik sains.
4. Murid sentiasa mematuhi peraturan am bilik sains serta arahan guru.
5. Murid tidak bising dan bermain dalam makmal.
6. Murid tidak menjalankan sesuatu aktiviti atau uji kaji tanpa kebenaran

guru.
7. Murid tidak memasang kipas semasa menjalankan eksperimen

khususnya eksperimen yang melibatkan penggunaan penunu Bunsen.

105
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

8. Murid yang berambut panjang mesti mengikatnya dan yang bertudung
mestilah dipinkan kepada baju supaya tidak ditiup angin.

9. Murid tidak berebut-rebut untuk mendapatkan bahan kimia.
10. Baca label pada botol bahan uji dengan teliti sebelum memulakan

eksperimen.
11. Murid tidak membazirkan bahan kimia, gas, air dan tenaga elektrik.
12. Melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan kepada guru

dengan segera.
13. Bersihkan radas atau bahan selepas digunakan dan letakkan pada

tempat asal.
14. Buangkan semua sampah ke dalam tong sampah.
15. Bersihkan papan tulis, sinki, meja dan letakkan bangku di atas meja serta

tutup semua suis elektrik dan paip air sebelum meninggalkan makmal.

PERATURAN MAKMAL KOMPUTER

1. Peraturan am sekolah hendaklah dipatuhi.
2. Murid tidak dibenarkan masuk tanpa guru
3. Murid tidak dibenarkan membawa masuk beg, makanan dan minuman.
4. Murid tidak dibenarkan membuat bising dan bermain serta melakukan

aktiviti tanpa kebenaran guru.
5. Murid hendaklah menulis nama, kelas, masa masuk dan keluar serta

nombor komputer yang digunakan di dalam buku rekod yang
disediakan.
6. Pastikan disket bebas dari virus.
7. Tutup komputer dengan tatacara yang betul.
8. Pastikan bilik sentiasa kemas dan bersih.
9. Pastikan semua suis elektrik ditutup, pintu dan gril ditutup dan dikunci
sebelum balik.

106
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PERATURAN PEJABAT AM

1. Pelawat melaporkan diri di pejabat dahulu sebelum menemui
guru/murid.

2. (Ibu bapa yang hendak membawa anaknya pulang mestilah
mendapat kebenaran daripada Guru Besar / GPK

3. Pegawai atau pekerja yang ada meminjam sebarang harta sekolah
dikehendaki merekodkan butir- butir pinjaman melalui pegawai
berkenaan dan memulangkan harta sekolah pada tarikh yang
ditetapkan.

4. Segala dokumen seperti fail dan dokumen pejabat tidak dibenarkan
dibawa keluar tanpa kebenaran.

5. Kipas, lampu, radio, komputer, sistem siaraya dan semua peralatan
elektrik termasuk pintu hendaklah ditutup sebelum meninggalkan
pejabat.

6. Pelawat hendaklah dilayan dengan cekap dan mesra.
7. Murid tidak dibenarkan masuk ke pejabat tanpa sebarang urusan

mustahak.
8. Pelawat termasuk guru, pekerja dan pelajar hendaklah terlebih dahulu

mendapat kebenaran pegawai di kaunter untuk berjumpa Guru Besar /
GPK.

107
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PROSEDUR OPERASI STANDARD PERLAKSANAAN

eKEHADIRAN MURID SEKOLAH KEBANGSAAN RAWANG ,

TANGKAK

Pengurusan rekod kehadiran murid merupakan salah satu aspek penting dan
utama dalam pengurusan Hal Ehwal Murid di sekolah. Rekod kehadiran setiap
murid dicatat setiap hari persekolahan berdasarkan takwim persekolahan.
Selari dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)
semasa, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bersetuju bahawa kehadiran
murid hanya direkod menggunakan Sistem Kehadiran Murid.

1. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
1.1 Guru Besar
➢ Pentadbir Utama bagi APDM di dalam Modul Pengurusan Murid.
➢ Memastikan takwim cuti peristiwa, bencana dan ganti dikemaskini
dalam eOperasi (boleh dibantu GPK Pentadbiran) supaya paparan
cuti atau hari ganti persekolahan termasuk dalam kalendar
kehadiran.
➢ Memantau dan melihat status pengisian kehadiran murid di dalam
Sistem Kehadiran Murid.
➢ Merancang pelaksanaan intervensi bagi menanggani masalah
ketidakhadiran murid.
➢ Mengesahkan laporan bulanan Sistem Kehadiran Murid bagi setiap
kelas.
➢ Memberi arahan kepada GPK HEM dan Guru Kelas dari semasa ke
semasa mengikut keperluan sekolah.

108
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

1.2 Penolong kanan Hal Ehwal Murid (HEM)
➢ Berperanan sebagai Pentadbir Sistem APDM.
➢ Mendaftar dan menyemak maklumat guru kelas bersama Penolong
Kanan Pentadbiran di dalam APDM selaku pegawai yang
bertanggungjawab untuk log masuk Sistem Kehadiran Murid.
➢ Memantau dan melihat status pengisian Sistem Kehadiran Murid
bagi setiap kelas pada setiap hari.
➢ Memadam data murid yang bertukar sekolah dan berhenti sekolah.
➢ Melaksanakan tindakan susulan terhadap langkah intervensi
mengatasi masalah ketidakhadiran murid.
➢ Memastikan guru kelas membuat cetakan analisis kehadiran murid
di dalam Sistem Kehadiran Murid pada setiap akhir bulan.
➢ Menyemak dan menandatangani analisis bulanan Sistem Kehadiran
Murid setiap kelas.
➢ Menyelaras dan memastikan rekod kehadiran harian murid
direkodkan dalam Sistem Kehadiran Murid bagi kelas yang
ketiadaan guru kelas disebabkan bercuti atau menjalankan tugas di
luar pejabat.

1.3 Guru Kelas
➢ Merekod kehadiran murid sebelum tamat sesi persekolahan setiap
hari.
➢ Mengemaskini sebab ketidakhadiran murid dalam Sistem Kehadiran
Murid berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh murid sebaik
sahaja hadir ke sekolah pada hari berikutnya.
➢ Mencetak, menandatangani dan memfailkan analisis bulanan
Sistem Kehadiran Murid.
➢ Mendaftarkan murid ke kelasnya setelah menerima arahan
daripada Penolong Kanan HEM.

109
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

➢ Memastikan tarikh masuk kelas dalam Sistem APDM bagi setiap murid
adalah tepat supaya tidak menjejaskan rekod kehadiran dalam
Sistem Kehadiran Murid.

2. BORANG KEHADIRAN SEMENTARA
2.1 Borang ini digunakan sekiranya terdapat gangguan capaian
internet.
2.2 Guru kelas perlu merekod kehadiran murid ke dalam Sistem
Kehadiran Murid setelah capaian internet pulih seperti sedia kala.

3. SEBAB-SEBAB TIDAK HADIR
3.1 Aktiviti sekolah
3.2 Ancaman keselamatan
3.3 Bencana alam
3.4 Cuti sakit
3.5 Lain-lain sebab
3.6 Masalah peribadi
3.7 Tiada sebab
3.8 Urusan keluarga

4. TINDAKAN KETIDAKHADIRAN
Merujuk perkara di atas, pihak sekolah perlu mengenalpasti sebab-sebab
mengapa murid tidak hadir atau enggan hadir ke sekolah. Ada kalanya
murid-murid tidak hadir tanpa pengetahuan ibu bapa / penjaga. Justeru
itu pihak sekolah bertanggungjawab untuk menghubungi mereka secara
bertulis dan / atau melalui telefon (catatkan panggilan tersebut ke dalam
buku Tele-ponteng). Untuk menangani masalah ini melalui langkah-
langkahberikut:
5.1. Menghubungi ibu bapa/penjaga murid melalui telefon dengan
kadar segera terutamanya yang melibatkan murid yang akan
menduduki peperiksaan UPSR. Rekodkan penggilan ini mengunakan
borang yang disediakan dalam dua salinan Satu salinan untuk
simpanan dan satu salinan lagi serahkan kepada GPK HEM.

110
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

5.2. Sekiranya murid ini tidak dapat dihubungi dengan telefon, sila
maklumkan kepada pihak kaunselor untuk tindakan selanjutnya
terutamanya yang melibatkan kelas peperiksaan.

5.3 Memastikan semua murid yang tidak hadir memberikan surat doktor
atau surat ibu bapa/penjaga dengan tandatangan yang sah untuk
tempoh masa murid tidak hadir. Murid yang tidak hadir selama dua
(2) hari berturut-turut tanpa surat doktor dikehendaki membawa ibu
bapa / penjaga bersama-sama datang berjumpa dengan Guru
Besar (kecuali ada bukti-bukti yang nyata, ketidakhadiran murid itu
ada sebab-sebab munasabah yang kuat). Tandakan (S) sekiranya
ada surat dan(P)jika tiada surat berkenaan.

5.4 Surat Amaran Pertama hendaklah dihantar pada hari ketiga untuk
murid yang tidak datang ke sekolah semula tiga (3) hari berturut-turut
atau sepuluh (10) hari tidak berturut tanpa surat.

5.5 Surat Amaran Kedua hendaklah dihantar BERDAFTAR (catatkan
‘BERDAFTAR’ pada sampul surat) jika murid belum datang atau
belum menghubungi sekolah 7 hari selepas Surat Amaran Pertama.
Surat Amaran Kedua hendaklah dihantar juga sekiranya murid telah
ditandai (P) sebanyak 20 hari bukan secara berturut- turut.

5.6 Surat Amaran Terakhir hendaklah dihantar melalui ‘BERDAFTAR
AKUAN PENERIMA’ sekiranya tiada apa-apa komunikasi 7 hari
selepas Surat Amaran Kedua. Surat tersebut juga hendaklah
dihantar untuk murid yang telah ditandai (P) sebanyak 40 hari
bukan secara berturut-turut.

5.7 Selepas tempoh dua minggu dari tarikh penghantaran Surat Amaran
Terakhir iaitu tidak hadir 30 hari secara berturut atau 60 hari secara
tidak berturut, murid boleh dibuang sekolah. Surat untuk tujuan
memberitahu ibu bapa / penjaga muridtelah dibuang sekolah
hendaklah ditandatangani oleh Guru Besar. Murid tidak boleh
diterima balik selepas itu tanpa merujukkannya kepada Guru Besar.

111
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

5.8 Prosedur penghantaran surat-surat adalah seperti berikut :-

Surat Tidak Hadir (P) Tidak Hadir (P) Tindakan
Berturut-turut Tidak Berturut

Amaran Pertama Pada hari ke 3 Pada Hari Ke 10 Surat Biasa
Amaran Kedua
Amaran Terakhir (Berdaftar & A.R) 7 Hari 10 Hari lagi Surat Berdaftar
Buang Sekolah Selepas Selepas
Jumlah Hari Tidak Hadir Amaran Pertama Daftar Akuan
Amaran Pertama Terima
7 Hari
Selepas 20 Hari lagi Daftar Akuan
Amaran Kedua Selepas Terima
14 Hari
Selepas Amaran Kedua
Amaran Terakhir 20 Hari lagi
Selepas
31 Hari
AmaranTerakhir

60 Hari

5.9 Surat-surat berkenaan boleh dijana oleh guru disiplin sekolah (GDS).
5.7 Semua tindakan yang diambil hendaklah dicatat di ruang

berkenaan pada tarikh surat arahan dihantar dengan catatan ‘AP’
(Amaran Pertama), ‘AK’ (Amaran Kedua), ‘AT’ (Amaran Terakhir)
dan ‘BS’ (Buang Sekolah) dalam buku Jadual Kedatangan untuk
rujukan seterusnya.
5.8 Semua surat doktor, surat daripada ibu bapa / penjaga dan surat
keluar Kawasan sekolah hendaklah disimpan dengan baik di dalam
fail yang dibekalkan kepada guru kelas pada awal sesi akademik.
5.9 Untuk makluman tuan / puan, murid yang balik dengan kebenaran
/ kenyataan sebelum masa ketiga dianggap tidak hadir (S). Murid
yang keluar kawasan sekolah untuk mewakili sekolah dalam
pertandingan rasmi dianggap hadir pada hari itu.

112
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BERTUGAS
MINGGUAN

1. Tanggungjawab Utama
1. Membantu Guru Disiplin sepanjang minggu bertugas.
2. Membantu pihak pengurusan sekolah di dalam menjaga
keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid pada minggu
bertugas.
3. Membantu pihak pengurusan sekolah menjaga persekitaran
sekolah agar sentiasa selamat, bersih dan ceria.

2. Ketua
1. Bertanggungjawab mengagih tugas guru bertugas sebelum
menjelang minggu bertugas.
2. Menandatangani laporan bertugas yang telah dicetak.
(Perhimpunan rasmi dan laporan harian)
3. Memastikan laporan ditulis dengan ringkas dan lengkap pada
sistem 1SDC.
4. Bertanggungjawab mengagih tugas guru untuk menjaga
pemberian RMT pada waktu rehat.

3. Semua guru bertugas
1. Berada di dalam kawasan sekolah 15 minit sebelum loceng
pertama
2. Berada di kawassan masing-masing
a. Masa pagi
b. Waktu rehat
c. Selepas sekolah
d. Pulang 15 minit selepas loceng akhir / setelah semua murid
dipastikan telah pulang

4. Waktu perhimpunan
1. Bantu pengawas pastikan murid berbaris dengan lurus ikut kelas.
2. Pastikan tiada yang berbual semasa ucapan / pengumuman
dibuat.
3. Pastikan kerusi cukup dan teratur.
4. Tentukan bahawa alat siaraya [ PA system] siap untuk digunakan
sebelum perhimpunan bermula
5. Kelola perhimpunan dan menghimpun serta membuat
pengumuman / laporan / permakluman.

➢ Doa
➢ Ikrar
➢ Nyanyian Lagu Bangsa Johor dan Negaraku

113

25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

➢ Laporan guru bertugas
➢ Ucapan guru bertugas
➢ Pengumuman
➢ Ucapan pentadbir.

5. Selepas perhimpunan / pulang
1. Membantu pengawas mengawasi pergerakan murid balik ke kelas
2. Berjalan dengan tertib dua-dua dalam satu barisan
3. Dengan tidak membuat bising
4. Mengawasi pergerakan murid sepanjang masa persekolahan
berjalan,
➢ Tiada yang berkeliaran tanpa sebab
➢ Tiada kelas yang terlalu bising dan tiada P & P
➢ Periksa murid yang keluar kelas memakai pas keluar kelas di
sakubaju
5. Pastikan bahawa setiap peraturan sekolah dipatuhi
6. Mengawasi pergerakan murid semasa pulang
7. Semua murid keluar mengikut tanda arah yang ada

114
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

6. Masa 15 minit 15 minit sebelum dan selepas loceng pertama :-
7. Pengurusan Kesihatan Murid 1. Awasi murid di pintu masuk
2. Bantu pengawas menahan dan memeriksa murid yang
8. Penyeliaan lewat
3. Melaksanakan Budaya Penyayang peringkat sekolah.
9. Membuat Penilaian 4. Gunakan konsep Natural Justice bagi setiap salah
10. Rancangan Makanan laku yang dilakukan murid.

Tambahan (RMT) 1. Yang sakit atau cedera
11. Laporan 2. Pertimbangkan rawatan kecemasan
[ JANGAN SEKALI-KALI MEMBERI UBAT MAKAN WALAU

PANADOL SEKALIPUN]
3. Kalau terlalu serius uruskan penghantaran ke hospital
4. Maklumkan kepada Penolong Kanan [HEM]
5. Hubungi ibubapa / waris

1. Bagi tujuan memastikan premis di bawah sentiasa
berada di dalam keadaan

➢ Bersih
➢ Kemas
➢ Teratur
➢ Ceria
2. Bilik Darjah
3. Bangunan
4. Tandas & Bilik Air
5. Kantin
6. Kawasan Sekolah
7. Membuat laporan segera
➢ Kerosakan / kebocoran
➢ Pencerobohan / vandalisma
1. Menilai mengikut kriteria yang ditetapkan
a. Bilik Darjah
b. Bangunan /longkang
c. Tandas & Bilik air
d. Kantin
e. Kawasan sekolah /rumput/pokok-pokok
2. Membuat Laporan di 1SDC

1. Mengambil laporan kehadiran dan menu RMT dari

Canteen Flying Squard.

2. Gunakan konsep Lihat, Hidu dan Rasa

bagi amalan keselamatan makanan
terhadap hidangan RMT.

3. Membuat laporan online di dalam 1SDC berkenaan RMT

harian.

1. Menulis laporan dan penilaian setiap hari
menggunakan sistem atas talian 1SDC JPNJ.

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Guru Besar dan PK HEM

SELAMAT BERTUGAS UNTUK SEMUA GURU DAN STAF BAGI SESI 2021
“INDIVIDUALLY UNIQUE, TOGETHER COMPLETE”

115
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

DIMENSI PERANCANGAN
&

PENGURUSAN KOKURIKULUM

116
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

VISI KOKURIKULUM

MENJADIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN RAWANG
DI ANTARA 10 SEKOLAH TERBAIK DI DAERAH TANGKAK

DALAM SUKAN DAN PERMAINAN

MISI KOKURIKULUM

BERUSAHA MEMPERKEMBANGKAN POTENSI MURID
DALAM BIDANG

KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

PIAGAM KOKURIKULUM

AHLI JAWATAN KUASA KOKURIKULUM BERIKRAR :
✓ Melaksanakan aktiviti kokurikulum dengan penuh tanggungjawab

✓ Memastikan keselamatan dan keselesaan pelajar diutamakan
✓ Meningkatkan penglibatan pelajar dalam semua aktiviti kokurikulum

✓ Membantu pelajar menjalankan aktiviti dengan jayanya.

117
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

DASAR KOKURILUM

GURU
a) Setiap guru wajib menganggotai satu unit dalam bidang kokurikulum
yang dianjurkan
✓ Unit beruniform
✓ Persatuan / kelab
✓ Sukan dan permainan
b) Kehadiran guru adalah wajib.
c) Untuk mendapatkan perlepasan bertugas, guru – guru hendaklah
memaklumkan kepada Guru Besar terlebih dahulu untuk mendapatkan
kebenaran.
d) Setiap guru bertanggungjawab terhadap aktiviti yang telah dirancang.
e) Setiap guru bertanggungjawab ke atas keselamatan murid – murid
semasa aktiviti kokurikulum dijalankan.
f) Guru tidak boleh meninggalkan murid menjalankan aktiviti sendirian
tanpa pengawasan.
g) Perlaksanaan aktiviti adalah mengikut masa yang di tetapkan.
h) Guru perlu menyediakan kertas kerja pada setiap perbelanjaan pada
aktiviti yang hendak dijalankan.
i) Peralatan dan inventori sekolah adalah di bawah tanggungjawab
semua guru.
j) Guru – guru yang dipilih oleh pihak sekolah atau Pejabat Pelajaran untuk
menghadiri kursus atau program yang berkaitan dengan kegiatan
kokurikulum, permainan atau pengadilan hendaklah hadir. Sebarang
kegagalan menghadirkan diri adalah merupakan satu kesalahan.

118
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PERUNTUKAN MASA

Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan
No. 5652 Jil. 11/Bil. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:-

MURID
a) Semua murid tahap 3,4,5 dan 6 wajib menganggotai satu unit dalam
bidang – bidang kokurikulum yang dianjurkan.
b) Murid – murid yang dikecualikan untuk menyertai aktiviti – aktiviti
kokurikulum adalah murid yang mendapat pengesahan daripada
doktor sahaja.
c) Kehadiran murid adalah wajib.
d) Sebarang penglibatan murid dalam aktiviti luar sekolah perlulah
mendapat kebenaran ibu bapa / penjaga murid dan pihak sekolah.
e) Setiap murid hendaklah memakai pakaian yang dibenarkan oleh pihak
sekolah sahaja ketika menjalankan aktiviti kokurikulum.

119
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

KONSEP DAN MATLAMAT

I. Gerak Kerja Ko-kurikulum
I. Gerak kerja kokurikulum adalah kegiatan pendidikan yang
dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah bertujuan untuk
mengukuhkan dan mengkayakan pembelajaran, saling lengkap-
melengkapi pembelajaran bilik darjah bagi menyuburkan nilai-nilai
murni, mengembangkan bakat kepimpinan dan sedia berkhidmat
dikalangan masyarakat.

2. Asas Pelaksanaan Gerak Kerja Ko-kurikulum
Sebagai satu bidang pendidikan, gerak kerja ko-kurikulum berdasarkan
kepada:
I. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara
perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani
dan emosi.
II. Semua murid boleh dididik dan boleh mendidik diri sendiri dan
rakan-rakan.
III. Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan.

IV. Sekolah dan guru berperanan mendidik mrudi-murid dalam
memajukan masyarakat.

3. Kepentingan Gerak Kerja Ko-kurikulum
I. Gerak kerja penting bagi melengkapkan pengetahuan murid-
murid di sekolah. Menerusi gerak kerja ko-kurikulum perkembangan
sosial, minat dan bakat dapat diseimbangkan dengan
perkembangan mental murid-murid. Gerak kerja ini juga dapat
membantu menjadikan sekolah sebagai tempat menarik dan
menggembirakan murid.

120
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

4. Peranan Gerak Kerja Ko-kurikulum
I. Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif selaras
dengan Falsafah Pendidikan Negara.
II. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan.
III. Memberi murid-murid pengalaman berhubung, bergaul dan
bersatu padu dalam masyarakat.

IV. Mengukuh dan mengkayakan pengalaman yang murid perolehi
dalam bilik darjah.

V. Memaju dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran murid
dalam bidang- bidang tertentu.

VI. Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan kegiatan yang
berfaedah disamping membina kesihatan dan kesejahteraan.

VII. Memberi peluang dan galakkan kepada murid membuat kerja-
kerja khidmat kepada masyarakat.

VIII. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi
sumbangan kepada sekolah.

5. Matlamat Gerak Kerja Ko-kurikulum
I. Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan
kepercayaan kepada Tuhan.
II. Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan
perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid.
III. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dikalangan murid
dalam dan luar sekolah.

IV. Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid dalam gerak
kerja yang diceburi.

V. Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan
VI. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan dua hala

antara sekolah

121
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

6. Cara Mencapai Matlamat Gerak Kerja Ko-kurikulum
I. Melibatkan semua murid samada secara individu, kumpulan atau
beramai-ramai dengan aktif di dalam berbagai jenis gerak kerja.
II. Melibatkan murid semua kaum dalam semua gerak kerja ko-
kurikulum yang sesuai.
III. Melibatkan murid-murid dan pihak sekolah dalam gerak kerja
khidmat masyarakat.

IV. Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) membantu
pelaksanaan kegiatan ko- kurikulum secara aktif.

V. Merancang gerak kerja ko-kurikulum dengan teliti.
VI. Melibatkan PIBG dalam masyarakat.
VII. Memberitahu ibubapa mengenai matlamat gerak kerja ko-

kurikulum sekolah serta rancangan-rancangan yang hendak
dilaksanakan.
VIII. Mencatatkan segala gerak kerja dan kemajuan yang telah
dijalankan atau dicapai.
IX. Memberikan penghargaan kepada murid-murid, guru-guru dan
pihak yang terlibat.

122
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

SENARAI TUGAS:

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada
Pengetua/Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan
Kebangsaan. Dengan itu, Guru Penolong Kanan Kokurikulum
bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran, mempertingkatkan prestasi
penglibatan dan penyertaan murid serta guru dalam aktiviti kokurikulum bagi
mencapai Wawasan 2020.

1. Bidang Tugas
✓ Menjalankan tugas-tugas Pengetua/Guru Besar semasa ketiadaan
Pengetua/Guru Besar, Guru Penolong Kanan I dan Guru Penolong
Kanan II.
✓ Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua/Guru Besar.
1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar di dalam semua
aspek pengurusan kokurikulum termasuk sidang petang.
✓ Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah.
✓ Membantu Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek perancangan
dan pengurusan sekolah termasuk sidang petang.

2. Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum
✓ Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai.
✓ Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum
sekolah.
✓ Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja
kokurikulum
✓ Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan
lancar, berterusan dan berkesan.
✓ Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti
kokurikulum.

123
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

✓ Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti
kokurikulum.

✓ Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada
pelajar.

✓ Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum.
✓ Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada

setiausaha kokurikulum, penolong setiausaha kokurikulum dan
penyelaras-penyelaras unit.
✓ Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang
mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA KOKURIKULUM
1. Memanggil mesyuarat dan meminta Penolong Kanan Kokurikulum
mempengerusikan mesyuarat dengan semua guru penasihat
persatuan, kelab, sukan, permainan dan unit beruniform pada awal
tahun untuk merangka dan menggubal jadual perjumpaan.
2. Mengada dan menyusun program aktiviti tahunan gerak kerja
kokurikulum bagi menentukan bahawa rancangan itu berjalan lancar.
3. Meneliti semua program aktiviti yang dirancangkan itu dapat
dilaksanakan secara praktikal dan baik.
4. Mengumpulkan laporan aktiviti tahunan bagi tiap-tiap gerak kerja
kokurikulum dan menyerahkannya kepada Penolong Kanan
Kokurikulum.
5. Menyedia dan mengedarkan Buku Rekod Kegiatan
Kokurikulumkepada guru-guru penasihat untuk diisi dan disahkan.
6. Memungut buku-buku yang telah lengkap diisi pada akhir tiap-tiap
penggal untuk disemak dan diserahkan kepada guru-guru kelas
sebagai rujukan.
7. Menyediakan laporan kemajuan untuk dimasukkan ke dalam sijil
berhenti sekolah pada akhir tahun.

124
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

8. Menyelaraskan penggunaan dewan dan padang sekolah untuk
kegunaan semua yang ada di sekolah.

9. Bertindak sebagai penyelaras lawatan atau rombongan yang
dianjurkan oleh pihak sekolah dari masa ke semasa.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN
1. Mengatur rancangan / jadual sekolah yang sesuai dengan rancangan

MSSD, MSS (PMSSM sepanjang tahun.
2. Membahagikan murid mengikut rumah sukan.
3. Membantu Guru Besar dan GPK Ko-kurikulum menetapkan guru rumah

sukan serta membahagikan tugas sukan kepada guru.
4. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah-

rumah dan sekolah supaya sesuai dengan hari, masa, tempat,
gelanggang dan padang.
5. Menentukan gelanggang dan padang permainan adalah mengikut
ukuran betul.
6. Mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan olahraga tahunan
sekolah.
7. Membantu menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun
berkenaan.
8. Membantu dan menyelaras penyertaan sekolah dalam kegiatan-
kegiatan sukan yang dianjurkan oleh badan-badan sukan sekolah
yang lain.
9. Mengawal dan menjaga alat sukan dengan keadaan yang baik.
10. Mengemaskini buku stok sukan.
11. Mengatur pengangkutan dan kenaikan untuk pasukan sekolah
sekiranya perlu.
12. Menyediakan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi sukan
sekolah.

125
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

13. Mencadangkan peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan
yang patut dibeli dan diperbaiki oleh sekolah mengikut keutamaan.

14. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
15. Menjadi setiausaha bagi setiap mesyuarat berkaitan dengan sukan

dan permainan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB PENYELARAS KELAB
& PERSATUAN / UNIT BERUNIFORM / SUKAN & PERMAINAN ( 1M 1S )

1. Mengatur dan menyelia perjalanan kelab & persatuan/unit
beruniform/sukan & permainan.

2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
3. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
4. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar

menyertai kelab & persatuan /unit beruniform/sukan & permainan.
5. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan

dengan baik.
6. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap

tahun pada tarikh yang ditetapkan.
7. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum: mengagihkan kad kokurikulum

kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang
ditetapkan.
8. Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun
untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum.
9. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti:
➢ Borang penyertaan persatuan
➢ Borang senarai AJK dan ahli
➢ Buku laporan aktiviti
10. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran,
rujukan dan rekod.

126
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

11. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan
pencapaian kokurikulum sekolah.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT / PEMIMPIN
1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli
Jawatankuasa.
2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung
dalam Perlembagaan.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.
6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan
Badan Beruniform/
8. Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan.
9. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan
diurus dengan baik.
10. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan
difailkan.
11. Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform, Kelab/Persatuan,
Permainan.
12. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta
galakan kepada ahli-ahli.
13. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat
sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan.
14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
15. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.
16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit
yang diwakili.
17. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.

127
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

18. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.
19. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan

kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu

program.
21. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari

semasa ke semasa.

TANGGUNGJAWAB AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN
1. Pengerusi

❖ Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.
❖ Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan

yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.
❖ Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester

dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru
penasihat.
❖ Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan
dengan baik.
❖ Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin
dari semasa ke semasa
2. Naib Pengerusi
❖ Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawab yang diberi.
❖ Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.
❖ Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin
dari semasa ke semasa.
3. Setiausaha
❖ Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.
❖ Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia
oleh Guru Pemimpin.

128
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

❖ Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin
dari semasa ke semasa.

4. Penolong Setiausaha
❖ Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan
tanggungjawabnya.
❖ Berkerjasama dengan setiausaha.
❖ Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin
dari semasa ke semasa.

5. Bendahari
❖ Mengutip wang derma daripada ahli.
❖ Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.
❖ Menyerahan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru
Pemimpin.
❖ Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang
dibuat.
❖ Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

6. Ahli Jawatankuasa
❖ Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti
yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
❖ Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

129
25

NAIB PENGERUSI 1 PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2 SK RAWANG
PN. RAZLINA BT KHAMIS PN. SARIMAH BT SELAMAT EN. KHAIRUL BIN MUSA “MAJU JAYA”

GPK PENTADBIRAN TIMB. PENGERUSI GPK HEM
PN. NOORHAIZI BT SELAIMAN
S/U SUKAN
GPK KOKURIKULUM EN. MUHD SHAH BIN YUSOF

S/U KOKURIKULUM CARTA ORGANISASI INDUK
PN. ZAHARAH BT AHMAD PENGURUSAN KOKURIKULUM 2021

PENYELARAS UNIT PENYELARAS UNIT KELAB & PENYELARAS UNIT PENYELARAS PEMBANGUNAN
BERUNIFORM PERSATUAN SUKAN & PERMAINAN SUKAN

EN. ATSANI BIN KATMIN PN. ROSE WAHANI BT WAHAB PN. HARTINI BINTI PN. NURHIDAYAH BINTI
ABDOL RAHMAN MOHD.ZIN

130 BAHASA MELAYU BOLA BALING BOLA BALING LAKSAMANA (K)
25 PN. SHAFINI BT ISMAIL PN. ZAHARAH BT AMAD PN. ZAHARAH BT AMAD PN. HJH. NORZITA BT HJ

PENGAKAP BAHASA INGGERIS BOLA JARING BOLA JARING AMIR 25
EN.MUHD SHAH BIN YUSOF PN. NIK MARLINI BT NIK CIK NOR FAREHA BT CIK NOR FAREHA HAMDAN
BENDAHARA (M) MANUAL PENGURUSAN
PPIM ABDULLAH HAMDAN OLAHRAGA EN. ATSANI BIN KATMIN
CIK NOR FAREHA BT PN. HARTINI BINTI ABDOL
SAINS & MATEMATIK BOLA SEPAK SYAHBANDAR (H)
HAMDAN PN. HARTINI BINTI ABDOL EN. MUHD SHAH BIN RAHMAN PN. SOHARA BT

SAMAD YUSOF MEMANAH SURATMAN
PN. ROSE WAHANI BT
PENDIDIKAN ISLAM BOLA TAMPAR TEMENGGONG (B)
PN. SOHARA BT SURATMAN EN. ATSANI BIN KATMIN WAHAB PN. ROSE WAHANI BT

KELAB SENI & KEBUDAYAAN OLAHRAGA SEPAK TAKRAW WAHAB
PN. ROSE WAHANI BT WAHAB PN. SOHARA BT EN. MUHD SHAH BIN

SURATMAN YUSOF

CATUR
PN. NURHIDAYAH BT

MOHD ZIN

MERENTAS DESA
EN. MUHD. SHAH BIN

YUSOF

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM 2021

131
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA UNIT KELAB DAN PERSATUAN 2021

PENGERUSI
PN. SARIMAH BT SELAMAT

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
PN. RAZLINA BT KHAMIS PN. NOORHAIZI BT SELAIMAN EN. KHAIRUL BIN MUSA

GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM GPK HEM

PENYELARAS UNIT KELAB & PERSATUAN
PN. ROSE WAHANI BT WAHAB

PERSATUAN BAHASA MELAYU PERSATUAN BAHASA INGGERIS PERSATUAN AGAMA ISLAM
GURU PENASIHAT GURU PENASIHAT GURU PENASIHAT

PN. SHAFINI BT ISMAIL ( K ) PN. NIK MARLINI BT NIK PN. SOHARA BT SURATMAN ( K )
PN. HJH. NORZITA BT HJ. AMIR ABDULLAH( K ) CIK NOR FAREHA BT HAMDAN

PN. ZAHARAH BT AHMAD PN. NUR HIDAYAH BT MOHD ZIN

KELAB SENI & KEBUDAYAAN PERSATUAN SAINS & MATEMATIK
GURU PENASIHAT GURU PENASIHAT

PN. ROSE WAHANI BT WAHAB ( K ) PN. HARTINI BINTI ABDOL RAHMAN ( K )
EN. MUHD SHAH BIN YUSOF EN. ATSANI BIN KATMIN

132
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 2021

133
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA
RUMAH SUKAN SEKOLAH TAHUN 2021

134
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JAWATANKUASA PELAKSANA
KOKURIKULUM SEKOLAH
SK RAWANG
2021

Pengerusi : Pn. Sarimah Bt Selamat (GB)

Timbalan Pengerusi : Pn. Noorhaizi Bt Selaiman (GPK Koku)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Razlina Bt Khamis (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 2 : En. Khairul Bin Musa (GPK HEM)

Setiausaha : Pn. Zaharah Bt Ahmad

JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM

PENYELARAS : En. Atsani bin Katmin

PENGAKAP

Guru Penasihat : En. Atsani bin Katmin ( K )

Pn. Nur Hidayah bt Mohd Zin

Pn. Rose Wahani bt Wahab

En. Muhd Shah bin Yusof ( K )

Pn. Hartini Binti Abdol Rahman

Guru Pra

PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

Guru Penasihat : Cik Nor Fareha bt Hamdan ( K )

Pn. Sohara bt Suratman

Pn.Hjh. Norzita bt Hj. Amir

Pn. Nik Marlini bt Nik Abdullah

Pn Shafini bt Ismail

Pn. Zaharah bt Ahmad

135
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JAWATANKUASA UNIT KELAB & PERSATUAN

PENYELARAS : Pn. Rose Wahani bt Wahab

PERSATUAN BAHASA MELAYU

Guru Penasihat : Pn. Shafini bt Ismail ( K )

: Pn. Hjh. Norzita bt Hj. Amir

: Pn. Zaharah bt Ahmad

PERSATUAN BAHASA INGGERIS

Guru Penasihat : Pn. Nik Marlini bt Nik Abdullah( K )

: Pn. Nur Hidayah bt Mohd Zin

PERSATUAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB

Guru Penasihat : Pn Sohara bti Suratman ( K )

: Cik Nor Fareha bt Hamdan

KELAB SENI KEBUDAYAAN

Guru Penasihat : Pn. Rose Wahani bt Wahab ( K )

En. Muhd Shah bin Yusof

PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

Guru Penasihat : Pn. Hartini Bt Abdol Rahman ( K )

: En. Atsani bin Katmin

136
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Pengerusi Pn. Sarimah bt Selamat
Timbalan Pengerusi Pn. Noorhaizi Bt Selaiman
Setiausaha Sukan En. Muhd. Shah bin Yusof
Penyelaras Pembangunan Sukan
Pn. Nurhidayah Binti Mohd.Zin
Sekolah

Ahli jawatankuasa:

Jawatankuasa Kecil Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah

Pengerusi : En. Khairul Bin Musa (GPK HEM)

Ajk : En. Muhd.Shah Bin Yusof

Jawatankuasa Kecil Penggalak Sukan

Pengerusi : Pn.Noorhaizi Bt Selaiman (GPK KOKURIKULUM)

Ajk : Pn. Hjh. Norzita Binti Amir

Jawatankuasa kecl sumber manusia

Pengerusi : Pn. Razlina Bt Khamis (GPK PENTADBIRAN)

Ajk : Pn. Nik Marlini Binti Nik Abdullah

Jawatankuasa Kecil Pemantauan Dan Penilaian

Pengerusi : Cik Nor Fareha Binti Hamdan

Ajk : Pn. Rose Wahani Binti Wahab

Jawatankuasa Kecil Peningkatan Profesionalisme

Pengerusi : Pn. Shafini Binti Ismail

Ajk : En. Atsani Bin Katmin

Jawatankuasa Kecil Kewangan

Pengerusi : YDP PIBG

Ajk : Pn. Hartini Binti Abdol Rahman

Jawatankuasa Kecil Sokongan Teknikal

Pengerusi : NYDP PIBG

Ajk : Ajk Pibg

137

25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PASUKAN SEKOLAH MSSD TANGKAK 2021

Bil Sukan Pengurus Jurulatih

1. Memanah Pn. Rose Wahani Pn. Rose Wahani binti Wahab
bt Wahab

2. Olahraga Pn. Hartini Pn. Sohara bt Suratman
Bt Abdol Rahman Pn. Hjh Norzita bt Hj. Amir

3. Catur Pn. Nur Hidayah bt Pn. Shafini bt Ismail
Mohd Zin

4. Sepak En. Muhd Shah En. Muhd Shah bin Yusof
Takraw bin Yusof En. Atsani bin Katmin

5. Merentas En. Muhd Shah Pn. Zaharah binti Ahmad
Desa bin Yusof

6. Bola Pn. Zaharah binti Ahmad
Baling En. Atsani bin Katmin Pn. Rose Wahani binti Wahab

Pn. Shafini bt Ismail

7. Bola Cik. Nor Fareha Pn. Nik Marlini binti Nik
Jaring bt Hamdan Abdullah

138
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

GURU PENASIHAT RUMAH PASUKAN

LAKSAMANA ( KUNING ) BENDAHARA ( MERAH )

1. Pn. Hjh. Norzita bt Hj. Amir ( K ) 1. En. Atsani bin Katmin ( K )
2. Pn. Zaharah bt Ahmad 2. Pn. Nik Marlini bt Nik Abdullah
3. Cik Normazela bt Mail 3. Pn. Norashikin bt Muhamad
4. GURU PRA 4. Cik Nor Fareha bt Hamdan

TEMENGGONG ( BIRU ) SYAHBANDAR ( HIJAU )

1. En. Muhd Shah bin Yusof ( K ) 1. Pn. Sohara bt Suratman ( K )
2. Pn. Shafini bt Ismail 2. Pn. Hartini bt Abdol Rahman
3. Pn. Rose Wahani bt Wahab 3. Pn. Nur Hidayah bt Mohd Zin
4. 4. Pn. Sanisah bt Mohamad

139
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

SENARAI PERTANDINGAN PERMAINAN YANG AKAN DISERTAI TAHUN 2021
MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH TANGKAK

Bil Permainan Status Tarikh Tuan Rumah Penyertaan
1. Memanah MSSD 4-6 April ( Pengelola ) Lelaki Perempuan

10 12 10 12

SMKTMI X X

2. Merentas MSSD 6 April SMK Seri X X
Desa Tangkak - X
X X
3. Bola Baling MSSD 24-25 Mac SK Sagil X X
Kampong X -

4. Kejohanan MSSD 21-24 Jun Urusetia MSSD
Olahraga

5. Catur MSSD 2-3 Ogos SK Seri Jaya

6. Sepak MSSD 28-29 Julai SK Seri
Takraw Ma’amor

7. Bola Jaring MSSD 27-28 Julai SK Kesang - X
Tasik X X

8. Olahraga MSSD 6-7 Urusetia PPD
B11 Oktober

140
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

RANCANGAN INTEGRASI MURID
UNTUK PERPADUAN
( RIMUP )

Pengerusi : Pn. Sarimah bt Selamat ( Guru Besar )

Timb. Pengerusi : Pn. Noorhaizi Bt Selaiman ( GPK Kokurikulum )

Naib Pengerusi 1 : Pn. Razlina bt Khamis ( GPK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 2 : En. Khairul Bin Musa ( GPK HEM )

Setiausaha : Pn. Zaharah bt Ahmad

Pen. Setiausaha : En. Muhd Shah bin Yusof

Ahli Jawatankuasa : En. Atsani bin Katmin
Pn. Nik Marlini binti Nik Abdullah
Pn. Shafini binti Ismail

141
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

TARIKH PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
TAHUN 2021

BULAN TARIKH CATATAN ( SKR )

FEBRUARY 14 FEBRUARI 2021/ AHAD PENGAKAP P1

MAC 14 MAC 2021/ AHAD PENGAKAP P2

APRIL 11 APRIL 2021/AHAD PPIM

MEI 9 MEI 2021/ AHAD PENGAKAP P1

JUN 13 JUN 2021/ AHAD PENGAKAP P2

JULAI 11 JULAI 2021/ AHAD PPIM

OGOS 15 OGOS 2021/ AHAD PENGAKAP P1

SEPTEMBER 12 SEPTEMBER 2021/ AHAD CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL

OKTOBER 1O OKTOBER 2021/ AHAD PENGAKAP P2

NOVEMBER 14 NOVEMBER 2021/ AHAD PPIM

DISEMBER 12 DISEMBER 2021/ AHAD CUTI AKHIR TAHUN

142
25

SK RAWANG MANUAL PENGURUSAN25
“MAJU JAYA”
TAKWIM
JANUARI 2021 PERSEKOLAHAN

JAMADIL AWAL/ JAMADIL AKHIR 1442

MINGGU PENGURUSAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN HAL EHWAL PENGURUSAN
HIJRAH KOKURIKULUM
HARI KURIKULUM MURID
MASIHI

17 J 1
18 S 2

19 A 3 CUTI PERSEKOLAHAN 2020
20 I 4
21 S 5
22 R 6
23 K 7
24 J 8

25 S 9

26 A 10

27 I 11

28 S 12

29 R 13 MESYUARAT PENGURUSAN SK RAWANG BIL 1/2021
1 K 14

2 J 15

3 S 16

4 A 17 PEMBELIAN KEPERLUAN PERSEKOLAHAN 2021
5 I 18

6 S 19

PERSEKOLAHAN 2020 Program Penyayang – Pengurusan

BERMULA Menyambut Warga Baru Kokurikulum

➢ PERHIMPUNAN SKRawang ➢ Semua guru

SEKOLAH ➢ RMT Thn 2-6 dan murid

➢ PERATURAN SEKOLAH ➢ Pemulangan Buku Tahun 4 hingga
6 berhimpun di
7 R 20 DAN KESELAMATAN Teks Tahun 1-5 dewan

➢ PENGAJARAN & ➢ Peminjaman Buku

PEMBELAJARAN Teks Tahun 1-6
➢ Naik kelas Tahun
BERMULA
➢ MINGGU TRANSISI 2021

TAHUN 1

MINGGU TRANSISI TAHUN

1

8 K 21 BUDAYA AL QURAN / Pemantauan Kantin/RMT

BACAAN YASIN / SOLAT

HAJAT

9 J 22

10 S 23

11 A 24 MINGGU TRANSISI TAHUN 1 Kemaskini APDM
PERHIMPUNAN

143

25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

SEKOLAH/MINGGUAN Kemaskini APDM ➢ 1M1S / Sukan
2 MINGGU TRANSISI TAHUN 1 Kemaskini APDM Permainan

12 I 25 MESYUARAT PANITIA ➢ Mesyuarat AJK
BIL 1 DARI 25/01 – 04/02 Kelab Sukan
Permainan
13 S 26 MINGGU TRANSISI TAHUN 1

14 R 27 MINGGU TRANSISI TAHUN 1 Kemaskini APDM Mesyuarat Badan Beruniform
JKPM (Sahsiah) Mesyuarat AJK
-Disiplin
-Pemimpin

Muda/Pengawas
-Bimbingan Kaunseling

-PPDa
-Kelab Penc Jenayah
- Pemantauan RMT / kantin

15 K 28 HARI THAIPUSAM

16 J 29

17 S 30

PERHIMPUNAN Laporan Aedes Bulanan (1)

18 A 31 SEKOLAH/MINGGUAN -Laporan Kedatangan (Jan)
-Program Ziarah Cakna (1)
MINGGU TRANSISI TAHUN 1

144
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

FEBRUARI 2021 JAMADIL AKHIR/REJAB 1442

MINGGU PENGURUSAN PENGURUSAN HAL EHWAL PENGURUSAN
HIJRAH PENTADBIRAN & MURID KOKURIKULUM
HARI
MASIHI KURIKULUM

19 I 1 MINGGU TRANSISI
20 S TAHUN 1
21 R
MINGGU 1M1S / Sukan
Permainan
2 TRANSISI TAHUN
1 –Mesyuarat AJK
Rumah

3 MINGGU TRANSISI -Kursus Kepimpinan Pemimpin Kelab dan Persatuan –
TAHUN 1
Muda/Pengawas Mesyuarat AJK

MINGGU TRANSISI TAHUN

1

22 K BUDAYA AL QURAN / -Pemantaun RMT / kantin
4 BACAAN YASIN / SOLAT

HAJAT
MESYUARAT PANITIA BIL 1

DARI 25/01 – 04/02

23 J 5
24 S
6
25 A
PERHIMPUNAN

7 SEKOLAH/MINGGUAN Majlis Watikah Pelantikan
MINGGU TRANSISI TAHUN Pemimpin Muda/Pengawas

1

Mesyuarat JK JBPS (bantuan)

4 I 8 MINGGU TRANSISI TAHUN -SkimSimpanan Wang Murid
26 1 -Derma/Kebajikan/EMK
-KWAPM

-Bantuan Awal Persekolahan

27 S 9 MINGGU TRANSISI TAHUN 1M1S / Sukan &
28 R 1 Permainan

CUTI TAMBAHAN -Badan Beruniform
10 SEMPENA

TAHUN BARU CINA

CUTI TAMBAHAN

29 K 11 SEMPENA TAHUN BARU Pemantauan RMT / kantin
CINA
30 J
1S 12
TAHUN BARU CINA

13

PERHIMPUNAN PERHIMPUNAN

2A 14 SEKOLAH/MINGGUAN Pelancaran Kempen Sayangi BULANAN
KOKURIKULUM –
MINGGU TRANSISI Buku Teks

TAHUN 1 PENGAKAP P1

53 I 15 MINGGU TRANSISI THN 1 Pemeriksaan Buku Teks
4 S
5 R 16 MINGGU TRANSISI THN 1 Pemeriksaan Buku Teks 1M1S / Sukan &
Permainan

17 Mesyuarat JKPengurusan Murid

MINGGU TRANSISI TAHUN -Data /APDM -Kelab dan Persatuan
1 -e-KEHADIRAN

-Pra Sekolah

145
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

-Transisi
-e-Menengah
-Sijil Berhenti Sekolah/Fail Thn 6
-Profil Murid
-Sijil /Akuan
Pemeriksaan Buku Teks

MINGGU TRANSISI TAHUN
1

6 K 18 BUDAYA AL QURAN /
BACAAN YASIN / SOLAT
HAJAT

7 J 19

8 S 20

PERHIMPUNAN

9 A 21 SEKOLAH/MINGGUAN
MINGGU TRANSISI TAHUN

1

10 I 22 MINGGU TRANSISI TAHUN Program Jom Menabung
1

Mesy JK Pembangunan

Murid (Kesejahteraan)

-Lawatan/Buletin

MINGGU TRANSISI TAHUN -Keselamatan/Bencana/ 1M1S / Sukan &
23 1
11 S Banjir Permainan

-Kebersihan -Latihan Merentas Desa

-Laporan Aedes Peringkat Sekolah
-SPBT

-Kantin

-Kesihatan/Susu Sekolah

MINGGU TRANSISI TAHUN

12 R 24 1 -Badan Beruniform

MINGGU TRANSISI TAHUN

13 1 -Laporan kendiri kantin/
K 25 BUDAYA AL QURAN / Pemantauan kantin /RMT

BACAAN YASIN / SOLAT

HAJAT

14 J 26

15 S 27

PERHIMPUNAN

SEKOLAH/MINGGUAN -Laporan Aedes Bulanan(2)
-Program Ziarah Cakna (2)
16 A 28 MINGGU TRANSISI

TAHUN

1

146
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

MAC 2021 REJAB/ SYA’BAN 1442

MINGGU PENGURUSAN PENGURUSAN HAL PENGURUSAN
HIJRAH PENTADBIRAN & EHWAL MURID KOKURIKULUM
HARI
MASIHI KURIKULUM

17 I MINGGU TRANSISI TAHUN 1
SEMAKAN BUKU LATIHAN

1 MURID
B. MELAYU & B. INGGERIS
(PRA – THN 6 )

MINGGU TRANSISI TAHUN 1 1M1S / Sukan &
Permainan
18 S 2 B. MELAYU & B. INGGERIS Latihan Kebakaran 1
7 (PRA – THN 6 ) -Merentas Desa
Mesy JK Pembangunan Peringkat Sekolah
19 R MINGGU TRANSISI TAHUN 1 Organisasi
3 B. MELAYU & B. INGGERIS -Kelab dan Persatuan
-Pemb Profesional
(PRA – THN 6 ) -PIBK/KSIB

MINGGU TRANSISI TAHUN 1

BUDAYA AL QURAN

20 K / BACAAN YASIN / Pemantauan RMT / kantin
21 J 4 SOLAT HAJAT

B. MELAYU & B. INGGERIS

(PRA – THN 6 )

5

22 S 6

PERHIMPUNAN

SEKOLAH/MINGGUAN

23 A 7 MINGGU TRANSISI TAHUN 1
UJIAN 1 ( M/P TERAS )

B. MELAYU & B. INGGERIS

(PRA – THN 6 )

MINGGU TRANSISI TAHUN 1

24 I 8 UJIAN 1 ( M/P TERAS )
B. MELAYU & B. INGGERIS

(PRA – THN 6 )

MINGGU TRANSISI TAHUN 1 1M1S / Sukan &
Permainan
25 S 9 UJIAN 1 ( M/P TERAS )
B. MELAYU & B. INGGERIS

(PRA – THN 6 )

MINGGU TRANSISI TAHUN

8 26 R 10 1 Prog Kesihatan Ceramah -Badan Beruniform
UJIAN 1 ( M/P TERAS ) (pemakanan dan obesiti)

B. MELAYU & B. INGGERIS

(PRA – THN 6 )

MINGGU TRANSISI TAHUN

1

BUDAYA AL QURAN /

27 K 11 BACAAN YASIN / -Pemantauan RMT/kantin
SOLAT HAJAT

UJIAN 1 ( SUBJEK

B. MELAYU & B. INGGERIS

(PRA – THN 6 )

147
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

28 J 12

29 S 13

PERHIMPUNAN

SEKOLAH/MINGGUAN -Pelancaran Kempen Sayangi PERHIMPUNAN

30 A 14 MINGGU TRANSISI TAHUN Buku Teks BULANAN KOKURIKULUM
1
- Anugerah kelas ideal – PENGAKAP P2
B. MELAYU & B. INGGERIS

(PRA – THN 6 )

MINGGU TRANSISI TAHUN 1

1 I 15 B. MELAYU & B. INGGERIS Pemeriksaan Buku Teks

(PRA – THN 6 )

MINGGU TRANSISI TAHUN 1 1M1S / Sukan &
2 S 16 B. MELAYU & B. INGGERIS Pemeriksaan Buku Teks Permainan

(PRA – THN 6 )

MINGGU TRANSISI TAHUN 1

9 3 R 17 B. MELAYU & B. INGGERIS Pemeriksaan Buku Teks -Kelab dan Persatuan
(PRA – THN 6 )

MINGGU TRANSISI TAHUN 1

BUDAYA AL QURAN /

BACAAN YASIN / SOLAT

4 K 18 HAJAT -Pemantauan RMT / kantin

B. MELAYU & B. INGGERIS

(PRA – THN 6 )

5 J 19

6 S 20

PERHIMPUNAN
SEKOLAH/MINGGUAN
7 A 21 MINGGU TRANSISI THN 1
B. MELAYU & B. INGGERIS

(PRA – THN 6 )
MINGGU TRANSISI TAHUN 1
8 I 22 B. MELAYU & B. INGGERIS

(PRA – THN 6 )

9 S 23 HARI KEPUTERAAN SULTAN JOHOR

10 10 MINGGU TRANSISI TAHUN 1
11
12 R 24 B. MELAYU & B. INGGERIS -Badan Beruniform
(PRA – THN 6 )

K 25 MINGGU TRANSISI TAHUN 1 -Prog PenutupTransisi
BUDAYA AL -AgihanBukuTeks D1
QURAN / -Laporan kendiri kantin RMT
- Laporan Kedatangan (Feb)
BACAAN YASIN / -Laporan Aedes Bulanan(3)
SOLAT HAJAT -Program Ziarah Cakna (3)

B. MELAYU & B. INGGERIS

(PRA – THN 6 )

J 26

13 S 27

14 A 28 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
11

15 I 29
16 S 30

17 R 31

148
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

APRIL 2021 SYA’BAN/ RAMADHAN 1442

MINGGU PENGURUSAN PENTADBIRAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PENGURUSAN
HIJRAH KOKURIKULUM
HARI & KURIKULUM
MASIHI

18 K 1
19 J
20 S 2

21 A 3

PERHIMPUNAN

SEKOLAH/MINGGUAN

4 SEMAKAN BUKU LATIHAN - Anugerah kelas ideal - MSSD Memanah/ SMK TMI

MATEMATIK & SAINS

(PRA – THN 6 )

SEMAKAN BUKU LATIHAN

22 I 5 MATEMATIK & SAINS Program Jom Menabung - MSSD Memanah/ SMK TMI
23 S
(PRA – THN 6 )

SEMAKAN BUKU LATIHAN -Pemantaun RMT / kantin 1M1S / Sukan & Permainan

6 MATEMATIK & SAINS -Online Sistem Penarafan - MSSD Merentas Desa / SMK Seri
(PRA – THN 6 ) Keselamatan Sekolah Tangkak
(SPKS)kali ke 1
- MSSD Memanah/ SMK TMI

SEMAKAN BUKU LATIHAN

11 24 R 7 MATEMATIK & SAINS -Kelab dan Persatuan
(PRA – THN 6 )

BUDAYA AL QURAN /

BACAAN YASIN / SOLAT

25 K 8 HAJAT
26 J SEMAKAN BUKU LATIHAN

MATEMATIK & SAINS

(PRA – THN 6 )

9

27 S 10

PERHIMPUNAN

SEKOLAH/MINGGUAN PERHIMPUNAN BULANAN
KOKURIKULUM - PPIM
28 A 11 SEMAKAN BUKU LATIHAN -Pemantauan RMT / kantin
-Badan Beruniform
MATEMATIK & SAINS

(PRA – THN 6 )

SEMAKAN BUKU LATIHAN

29 I 12 MATEMATIK & SAINS

(PRA – THN 6 )

1 S 13 AWAL RAMADHAN

SEMAKAN BUKU LATIHAN Pelancaran

2 R 14 MATEMATIK & SAINS Kempen Lestari
12 Alam (3K)
(PRA – THN 6 )
3 -Anugerah Kelas Ideal

BUDAYA QURAN /SOLAT

HAJAT/BACAAN YASIN

K 15 SEMAKAN BUKU LATIHAN -Program Merisik Khabar

MATEMATIK & SAINS
(PRA – THN 6 )

149
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

4J 16
5S
6A 17

7I 18 PERHIMPUNAN

8S SEKOLAH/MINGGUAN
9R
10 K SEMAKAN BUKU LATIHAN -Pemantauan RMT / kantin

11 J MATEMATIK & SAINS
12 S
13 A (PRA – THN 6 )

14 I 19 SEMAKAN BUKU LATIHAN -Program Pelancaran Ihya
15 S Ramadan
16 R MATEMATIK & SAINS - Laporan Kehadiran (April)
17 K (PRA – THN 6 ) -Laporan kendiri kantin / RMT

18 J 20 SEMAKAN BUKU LATIHAN 1M1S / Sukan
&
MATEMATIK & SAINS
Permainan
(PRA – THN 6 ) Kelab
dan
21 SEMAKAN BUKU LATIHAN Ceramah
MATEMATIK & SAINS Isra’Mikraj Persatuan

(PRA – THN 6 ) 1M1S / Sukan
&
22 BUDAYA QURAN /SOLAT
Permainan
HAJAT/BACAAN YASIN Badan Beruniform
SEMAKAN BUKU LATIHAN

MATEMATIK & SAINS

(PRA – THN 6 )
23

24

25 PERHIMPUNAN

SEKOLAH/MINGGUAN

SEMAKAN BUKU LATIHAN

MATEMATIK & SAINS

(PRA – THN 6 )
26 SEMAKAN BUKU LATIHAN

MATEMATIK & SAINS

(PRA – THN 6 )
27 SEMAKAN BUKU LATIHAN

MATEMATIK & SAINS

(PRA – THN 6 )
28 SEMAKAN BUKU LATIHAN

MATEMATIK & SAINS

(PRA – THN 6 )

29 BUDAYA QURAN /SOLAT
HAJAT/BACAAN YASIN -Laporan Kedatangan (Mac)
-Laporan kendiri kantin / RMT
SEMAKAN BUKU LATIHAN -Laporan Aedes Bulanan(4)
MATEMATIK & SAINS -Program Ziarah Cakna (4)

(PRA – THN 6 )

30

150
25


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PENGURUSAN SMKAL 2021_clone
Next Book
Slaid Orientasi Murid Tahun 1 2021