The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Atsani Katmin, 2021-01-18 02:16:16

MANUAL PENGURUSAN SK RAWANG 2021

MANUAL PENGURUSAN SKR

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

ANALISA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH ( PBD )

TAHUN 3 (CALON 24)

MATA TP1 TP2 TP3 TP TP5 TP6 GPM
BIL PELAJARAN BIL % BIL % 4 BIL % BIL % P
BIL % BIL % 3 13
1 BM 7 29 8 33 6 25
2 BI 23 96 14 14
3 SN 9 38 8 33 6 25 28
4 MT 9 38 8 33 5 21

TAHUN 2 (CALON 26)

MATA TP1 TP2 TP3 TP TP5 TP6 GPM
BIL PELAJARAN 4 BIL % BIL % P
BIL % BIL % BIL % BIL %
1 BM 14 3 12 9 35 9 35 4 15 27
2 BI 3 12 11 42 12 46
3 SN 9 35 6 23 9 35
4 MT 19 73 7 27

TAHUN 1 (CALON 31)

MATA TP1 TP2 TP3 TP TP5 TP6 GPM
BIL PELAJARAN BIL % 4 BIL % BIL % P
BIL % BIL % BIL %
1 BM 8 26 12 39 11 35 8 26 5 16 26
2 BI 14 45 3 10
3 SN 6 19 12 39
4 MT 12 39 6 19
25 81

51
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JADUAL PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
2021

BIL NAMA GURU JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT

1 Pn Sarimah ( GB ) PK1 PK2

2 Pn Razlina ( PK1 ) GB PK2

3 En Khairul ( PK2 ) GB PK1

4 Pn Noorhaizi ( PK3 ) PK1 GB

5 Hjh Norzita GB PK1

6 Pn Shafini GB PK2

7 Pn Zaharah GB PK3

8 Pn Nik Marlini PK1 GB

9 Pn Rose Wahani PK1 GB

10 En Atsani PK2 GB

11 Pn Hartini PK2 GB

12 Ustaz Mohd Shah GB PK3

13 Pn Sohara PK3 GB

14 Cik Norfareha PK3 GB

15 Guru PK3 GB

16 Guru Pra GB PK1

17 Pn Nurhidayah PK1 GB

CATATAN
➢ Guru-guru perlu peka kepada Jadual Pemantauan di atas dan tidak perlu

diberitahu setiap masa.
➢ Untuk subjek-subjek lain, guru akan diberitahu oleh Guru Besar atau

Penolong-penolong Kanan.
➢ Sebarang perubahan akan diberitahu dari masa ke semasa.
➢ GB (Guru Besar), PK1 (PK Pentadbiran), PK2 (PK HEM), PK3 (PK Koku)

52
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JADUAL PEMERIKSAAN BUKU LATIHAN / KERJA MURID

BULAN

SUBJEK TAHUN MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT
BAHASA
MELAYU PRA & 1 GB GB PK KK
BAHASA 2&3 PK 1 PK 1 PK
INGGERIS 4 PKHEM PKHEM HEM
5 PK KK PK KK PK 1
MATEMATIK 6 GB GB
PRA PKHEM
SAINS 1&2 GB GB GB
3&4 PK KK PK KK
P.ISLAM 5&6 PKHEM PKHEM PK KK
PK 1 PK 1 PK 1
PRA & 1 PK KK
2 PK KK PKHEM
PK GB
3&4 HEM
5 PK 1
6
PKHEM
1 GB
2&3
PK KK
4 PK 1
5 PK KK
6 PKHEM
PRA, 1 & GB
2
3&4 PK 1 PK 1
5&6 PKHEM PKHEM
PK KK PK KK

B. ARAB 1-6 PK KK PK KK

RBT 4-6 PKHEM PKHEM
PK 1-6 PK KK PK KK
MUZIK 1-6 PK 1 PK 1

CATATAN
➢ Guru-guru perlu peka dengan Jadual Pemeriksaan Buku di atas dan tidak
perlu diberitahu setiap masa.
➢ Sila hantar buku-buku untuk diperiksa mengikut subjek dan kelas.
➢ Sila cop buku-buku tersebut terlebih dahulu sebelum hantar untuk diperiksa.
➢ Apa-apa jua perubahan akan diberitahu dari semasa ke semasa.

2021

53
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JUSTIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA

PERANAN : Bertanggungjawab meninggikan taraf pengajaran dan
pembelajaran murid di sekolah supaya mereka dapat menunjukkan
prestasi yang baik di dalam semua bidang yang ada di sekolah.

1. TUGAS JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH
1.1 Mengkaji sukatan pembelajaran yang baru (jika ada).
1.2 Meninjau dan mengkaji keputusan peperiksaan sekolan /am
dan membuat post-mortem sebelum peperiksaan berikutnya.
1.3 Mengkaji laporan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran oleh
pihak atasan dan membuat tindakan susulan ke atas syor jika
munasabah.
1.4 Mengkaji dan menilai buku-buku teks /tambahan yang digunakan
oleh murid-murid untuk menentukan kesesuaiannya.
1.5 Menilai Rancangan Kerja Tahunan.
1.6 Menentukan perjalanan panitia matapelajaran.
1.7 Membincang/menilai prestasi murid dan mengambil langkah -
langkah untuk memperbaikinya.
1.8 Mengatur kelas bimbingan.
1.9 Menganjur Motivasi/ceramah dan lain-lain.
1.10 Merancang dan mengelolakan kursus-sursus dalaman /ceramah
profesionalisme pendidikan untuk semua guru.
1.11 Sentiasa mengikuti perkembangan baru kursus-kursus pengajian
Kementerian Pelajaran.
1.12 Berusaha untuk memperbanyakkan bahan sumber
pendidikan/kemudahan teknologi di sekolah.
1.13 Mengetahui program TVP/RP/ASTRO.
1.14 Mengetahui mengenai bahan-bahan rujukan di PSS.
1.15 Penyelaras penilaian penggal.

54

25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

1.16 Penyelaras latihan-latihan murid.
1.17 Memberi panduan kepada guru-guru matapelajaran.

2. TUGAS PANITIA MATAPELAJARAN
2.1 Menentukan pengunaan sukatan Matapelajaran terkini.
2.2 Bertanggungjawab menyelia /menyelaras Rancangan Pelajaran.
2.3 Menentukan penggunaan ABM dan kaedah-kaedah pengajaran
pembelajaran terkini.
2.4 Menyelaras penyediaan soalan-soalan ujian/peperiksaan dalaman.
2.5 Menganalisis keputusan ujian /peperiksaan bagi matapelajaran
berkenaan dan mengkaji serta mencari jalan untuk
mempertingkatkan taraf pencapaian dari semasa ke semasa.
2.6 Bertanggungjawab untuk menentukan buku-buku naskhah guru
yang digunakan oleh guru-guru matapelajaran masing-masing.
2.7 Mengkaji dan menilai buku-buku teks yang baru untuk dipilih dan
digunakan oleh sekolah.
2.8 Menentukan jenis-jenis buku yang perlu diadakan untuk
perpustakaan dan rujukan.
2.9 Bertanggungjawab untuk menentukan pembelian/membuat ABM
atau merekodkan barang-barang tersebut dalam buku stok masing-
masing.
2.10 Mengkaji dan menentukan jenis buku kerja bagi tiap-tiap aliran jika
diperlukan.
2.11 Menyemak buku latihan dan buku rampaian murid.
2.12 Membuat anggaran perbelanjaan tahunan untuk persetujuan pihak
sekolah.
2.13 Bersama-sama memikul tanggungjawab mengekal dan
meninggikan prestasi murid.
2.14 Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya dua kali
setahun atau lebih kerap jika perlu.

55

25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

2.15 Mengadakan tindakbalas kepada setiap perubahan baru yang
diperlukan seperti sukatan pelajaran baru.

2.16 Mengendali/mengadakan kursusu dalaman setiap kali berlaku
perubahan atau dapatan baru.

2.17 Memberi kerjasama dengan JK SPBT untuk menjaga keselamatan
buku-buku teks yang digunakan.

2.18 Menjalankan lain-lain tugas yang ditentukan dan diarahkan oleh
Guru Besar dari masa ke semasa.

3. TUGAS GURU MATAPELAJARAN
3.1 Menentukan mereka mempunyai sukatan pelajaran dan
memahami serta mentafsir kandungan bagi matapelajaran yang
diajar.
3.2 Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang kemaskini dan
menyerahkan kepada Guru Besar / wakil.
3.3 Menyediakan rancangan pelajaran bagi matapelajaran yang
diajarnya dengan lengkap untuk tempoh setahun
/sepenggal/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut
rancangan pelajaran yang disediakan.
3.4 Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup
,memeriksa buku- buku latihan murid dan memulangkannya
secepat mungkin.
3.5 Menyerahkan/menunjukkan buku-buku latihan murid kepada Guru
Besar / wakilnya pada masa yang dikehendaki.
3.6 Bertanggungjawab mengadakan kelas-kelas bimbingan
/tambahan bagi yang memerlukan.
3.7 Mengesan kelemahan-kelemahan murid dan menjalankan kelas
pemulihan.

56
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

3.8 Menjadi ahli dalam panitia matapelajaran ,menghadiri serta
mematuhi dan melaksanakan keputusan-keputusan mesyuarat
panitia.

3.9 Guru-guru matapelajaran harus menyedari dan menggunakan serta
mendapatkan buku-buku panduan yang dikeluarkan oleh KPM/JPN
/Badan-badan Profesional mengenai pendidikan.

3.10 Memastikan keselamatan murid-murid di makmal/bengkel dan bilik-
bilik lain serta mengawasi penggunaan alatan.

3.11 Menghadiri mesyuarat /taklimat mengenai mata pelajaran yang
berkenaan samada dikelolakan oleh KPM/JPN / Sekolah/Badan
profesional tertentu.

3.12 Menyampaikan semula maklumat kepada guru-guru lain yang
mengajar matapelajaran yang sama. Menghadiri mesyuarat/
taklimat/bengkel/kursus berdasarkan budi bicara Guru Besar.

3.13 Sentiasa mengikuti perkembangan /perubahan/pembaharuan
tentang teknik pengajaran pembelajaran bagi meninggikan lagi
prestasi.

3.14 Melaporkan kepada guru kanan matapelajaran tentang masalah
pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

3.15 Membantu Guru Besar /penyelaras PSS menjaga keselamatan dan
kebersihan BBM yang digunakan. Memastikan bahawa ABM
digunakan secara meluas. Bertanggungjawab dalam menambah
alatan bagi memperkayakan PSS.

3.16 Menggunakan perkhidmatan TVP/RP/ASTRO secara berkesan.
3.17 Menerima arahan Guru Besar dari masa ke semasa.

57
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

4. TUGAS GURU KELAS
4.1 Merekodkan semua butiran murid dalam daftar kedatangan
terutamanya bahagian yuran khas, bilangan masuk sekolah dan
butiran peribadi murid.
4.2 Menandakan Jadual kedatangan harian murid.
4.3 Menutup jadual kedatangan harian murid.
4.4 Mencatatkan pertukaran keluar/masuk murid dalam daftar
kedatangan dan buku pendaftaran sekolah .
4.5 Menghubungi ibu bapa /penjaga murid melalui Guru Besar jika ada
murid tidak hadir lebih dari tiga hari.
4.6 Meminta murid membawa surat dari ibu bapa /penjaga/doktor
sekiranya tidak hadir ke sekolah lebih dari tiga hari.
4.7 Mengutip yuran khas dan yuran peperiksaan mengikut masa yang
ditetapkan.
4.8 Mengeluarkan resit setiap kutipan dan merekodkan ke dalam daftar
kedatangan.
4.9 Menyerahkan wang kutipan kepada kerani kwangan secepat
mungkin mengikut hari dan masa yang telah ditetapkan dan
menerima resit rasmi serta merta.
4.10 Merekodkan keputusan ujian /peperiksaaan dalam buku rekod
mengajar / kad ujian /borang analisa.
4.11 Mengisi markah peperiksaan semester pertama dan kedua di dalam
Buku Pelaporan dan borang jadual markah. Mengisi kad 001.
4.12 Memastikan papan kenyataan dalam kelas digunakan dengan
berkesan seperti menampal pekeliling sekolah,jadual waktu,jadual
tugasan harian, peraturan sekolah, hasil karya murid, artikel yang
baik @ BBM untuk rujukan murid.
4.13 Memastikan kelas dalam keadaan kemas, teratur dan bersih serta
menggalakkan murid-murid mengadakan sudut bacaan dalam
kelas.

58
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

4.14 Memilih ketua darjah dan penolongnya.
4.15 Menyediakan surat atau borang akuan yang digunakan oleh Guru

Besar bagi tujuan mengeluarkan surat berhenti.
4.16 Menguruskan pemberian buku Teks dan memungut balik buku

tersebut pada akhir semester dan melengkapkan borang yang
berkaitan.
4.17 Melaporkan murid-murid yang perlu diberi bimbingan dan
kaunseling kepada Guru Bimbingan kaunseling serta memberi
kerjasama yang diperlukan.
4.18 Bertanggungjawab tentang kebajikan kelasnya.

5. TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
5.1 Peperiksaan Dalaman.
5.1.1 Membantu Guru Besar menentukan tarikh peperiksaan semester
pertama, kedua, ketiga dan ujian bulanan.
5.1.2 Menentukan penyerahan kertas soalan.
5.1.3 Menentukan penyerahan markah oleh guru-guru yang memeriksa
kepada guru kelas.
5.1.4 Menentukan penyerahan keputusan peperiksaan dan kad
pelaporan ke pejabat untuk ditandatangani oleh Guru Besar /
wakilnya.
5.1.5 Menentukan semua kertas soalan disimpan dengan selamat
5.1.6 Membahagikan kertas soalan mengikut jadual peperiksaan kepada
guru-guru berkenaan setelah dipastikan semuanya mencukupi dan
tidak membazir.
5.1.7 Bertanggungjawab untuk melicinkan perjalanan peperiksaan.
5.1.8 Mendapatkan analisa peperiksaan dan melaporkan kepada Guru
Besar.
5.1.9 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari
semasa ke semasa

59
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

6. TUGAS GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER
6.1 Pentadbiran
6.1.1 Mengambil daya usaha membentuk jawatankuasa PSS.
6.1.2 Merancang,menyedia dan membentangkan program PSS kepada
pihak pengurusan kerja.
6.1.3 Menjalankan kerja-kerja pengurusan PSS.
6.1.4 Merancang belanjawan PSS.
6.1.5 Mengadakan dan mengemaskinikan buku stok alatan /bahan
dalam PSS.
6.2 Pemilihan dan Pemerosesan alat/bahan
6.2.1 Memperolehi dan menyemak bibliografi,katalog dari
peperbit,pembekal dan punca lain Untuk mengetahui jenis-jenis
alat/bahan yang diperlukan dan boleh diperolehi.
6.2.2 Dengan kerjasama guru-guru lain memilih dan memesan bahan-
bahan cetak yang sesuai untuk PSS.
6.2.3 Merancang dan menjalankan latihan pengeluaran bahan untuk
guru dan pembantu PSS.
6.2.4 Dengan kerjasama guru-guru lain merancang dan membantu
dalam kerja-kerja pengluaran bahan yang sesuai untuk PSS.
6.3 Penyusunan bahan-bahan.
6.3.1 Mengelaskan bahan-bahan.
6.3.2 Mengkatalog bahan-bahan.
6.3.3 Menyusunatur bahan-bahan supaya mudah dikesan.
6.3.4 Membuat kerja penjilidan dan baik pulih bahan-bahan yang rosak
khususnya yang berentuk cetakan.
6.3.4 Membuat kerja penjilidan bahan-bahan cetak.
6.3.5 Menyediakan senarai alat dan bahan yang baru diperolehi dari
semasa ke semasa untuk makluman guru dan murid.
6.3.6 Menyelia dan melatih murid-murid pembantu PSS untuk
menguruskan Pusat Sumber.

60
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

6.3.7 Menyusun jadual waktu bertugas murid pembantu PSS.
6.4 Penggunaan
6.4.1 Membantu sekolah dalam menyediakan jadual waktu

perpustakaan untuk semua kelas.
6.4.2 Menyelaras jadual waktu Penggunaan alat/bahan bukan cetak

seperti radio/TV/ASTRO dan sebagainya.
6.4.3 Menyediakan peraturan penggunaan bilik sumber di sekolah.
6.4.4 Dengan kerjasama guru-guru lain mengadakan orientasi dan

mengajar kemahiran Pusat Sumber kepada semua murid.
6.4.5 Merancang dan menjalankan latihan penggunaan alatan untuk

guru dan pembantu bilik sumber
6.4.6 Dengan kerjasama guru-guru lain menyediakan rekod dan menilai

pengunaan PSS oleh murid.
6.4.7 Menyelia rekod dan menilai penggunaan PSS oleh guru.dengan

kerjasama guru-guru lain merancang dan menjalankan kegiatan-
kegiatan untuk menggalakkan penggunaan PSS seperti
mengadakan pameran, pertandingan dll.
6.4.8 Menyedia dan membentangkan laporan dan penilaian
penggunaan PSS kepada pihak berkenaan
6.4.9 Merancang dan menjaga keceriaan bilik sumber untuk
membuatnya satu tempat yang menarik untuk digunakan
6.4.10 Menyelaras tugas-tugas penilaian dalam bidang yang berkaitan
yang perlu dilakukan dari masa ke semasa oleh pihak - pihak
berkaitan.
6.4.11 Menyediakan penilaian /data yang diperlukan oleh pihak - pihak
berkenaan dari semasa ke semasa.

61
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

6.5 Tugas-tugas Lain
6.5.1 Membantu guru di sekolah menghubungi Pusat sumber pendidikan

Daerah (PKG) , Unit Teknologi Pendidikan di JPN dan BTP.
6.5.2 Berhubung dengan pihak-pihak lain seperti perpustakaan awam

tempatan untuk mengetahui jenis-jenis alat/bahan yang boleh
dipinjam.
6.5.3 Mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan Pusat Sumber yang
dianjurkan oleh KPM/JPN/PPD
6.5.4 Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Guru Besar/wakilnya.

7. TUGAS GURU PERPUSTAKAAN
7.1 Mentadbir perkhidmatan perpustakaan serta melayan kehendak
pengguna.
7.2 Bertanggungjawab memilih dan mendapatkan alat/bahan cetak
serta mengelas dan mengkatalog untuk kemudahan urusan
pinjaman dan pengredan.
7.3 Merancang dan menyediakan peruntukan tahunan bagi
membiayai perkhidmatan yang telah dan akan disediakan seperti
kos mengendali dan baik/bahan media cetak dll.
7.4 Berbincang dengan JK pentadbir PSS mengenai rancangan
menambahkan koleksi bercetak,masalah pengurusan dan
keperluan-keperluan lain bagi melicin dan mempergiatkan lagi
perkhidmatan PSS.
7.5 Berkerjasama dengan PSS berhampiran,terutama dalam hal lain
mendapatkan bahan media cetak yang mana tidak terdapat
dalam koleksi sendiri.
7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar
/wakilnya.

62
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

8. TUGAS GURU MEDIA
8.1 Menggalakkan semua guru merekacipta dan membuat pengajaran
dan pembelajaran yang murah dengan menggunakan bahan
tempatan/terbuang.
8.2 Memilih dan membeli bahan/alat yang sesuai untuk kegunaan
pengajaran dan pembelajaran setelah membincangkan dengan
ketua atau pihak berkenaan.
8.3 Mengumpul/mengelas/mengkatalog dan mengemaskini stok
alat/bahan yang dibeli atau dihasilkan supaya mudah dikesan oleh
pengguna.
8.4 Sentiasa mengikuti perkembangan baru dalam teknik
penghasilan/pengeluaran dan penggunaan bahan pengajaran
dan pembelajaran.
8.5 Menyedia Buku Catatan Pengguna bahan media bagi memastikan
bahan/alat yang dipinjam direkodkan dan dikembalikan.
8.6 Menyimpan rekod dan membuat penilaian tentang penggunaan
alat/bahan media si sekolah. Penilaian ini perlu dibuat untuk
mengetahui kekerapan penggunaan alat/bahan media tersebut
tersebut benar-benar meningkatkan proses pengajaran dan
pembelajaran di bilik darjah.
8.7 Menjaga dan membaik pulih alat/bahan media yang rosak dengan
kerjasama PKG san UTP.
8.8 Membuat perancangan bagi penghasilan alat/bahan serta melatih
guru -guru cara menggunakan alat/bahan media dengan
kerjasama PKGUTP.

63
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

9. TUGAS GURU-GURU BILIK KHAS
9.1 Berusaha membentuk AJK bilik-bilik khas.
9.2 Perancang program/ aktiviti kebersihan/ keceriaan dan
menjalankannya mengikut masa yang telah dirancangkan.
9.3 Menggubal peraturan penggunaan bilik dan memastikan
penguatkuasaannya.
9.4 Mengadakan giliran kerja murid di tiap-tiap bilik dengan diawasi oleh
guru penyelaras dan guru bertugas mingguan.
9.5 Menampal peraturan penggunaan bilik di depan pintu utama
/papan kenyataan cdan tempat lain yang sesuai yang mudah
dibaca.
9.6 Mengemaskinikan stok bahan yang digunakan oleh buku catatan
aktiviti.
9.10 Perjumpaan sekerap mungkin jika diperlukan untuk membincangkan
masalah yang timbul dengan program yang telah /akan dijalankan.
9.11 Membuat/menghantar laporan kepada pihak-pihak tertentu jika
diperlukan.
9.12 Menghadiri mesyuarat /taklimat mengenainya jika diarahkan dan
menyampaikan semula maklumat-maklumat kepada Guru Besar
/guru-guru lain.
9.13 Menerima arahan daripada Guru Besar /wakilnya dari masa ke
semasa.

64
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

10. TUGAS GURU PEMULIHAN
10.1 Menjalankan kerja-kerja pemulihan murid lambat/ lemah yang
terpilih dari Tahun 1 hingga 6. Keutamaan hendaklah diberikan
kepada murid-murid Tahun 1, 2 dan 3
10.2 Membantu guru-guru asas dalam hal-hal
➢ Mengenalpasti murid-murid lemah/ lambat yang memerlukan
pengajaran pemulihan sama ada di dalam kelas biasa atau
kelas pemulihan khas.
➢ Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan
pemulihan.
➢ Mengajar bersama-sama guru asas di kelas biasa sebagai guru
pendamping.
10.3 Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ ibu bapa/ penjaga/
pegawai perubatan/ kebajikan dan pihak-pihak lain yang
berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut dengan latar
belakang dan biodata murid- murid lambat / lemah yang
dicalonkan untuk program pemulihan .
10.4 Melaksanakan penilaian berterusan kemajuan murid kelas khas
pemulihan dan merekodkanya
10.5 Menyediakan fail peribadi setiap murid.Fail diri murid mengandungi:
➢ Borang pencalonan
➢ Borang latar belakang murid pemulihan
➢ Borang pengumpulan maklumat
➢ Ujian saringan dan diagnostik
➢ Lembaran kerja
➢ Hasil-hasil penilaian yang dijalankan
➢ Lain-lain maklumat yang berkaitan dengan murid pemulihan.
10.6 Menjadi Ahli jawatankuasa Kurikulum sekolah
10.7 Jadual Waktu Guru pemulihan Khas.

65
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

➢ Guru Khas pemulihan hendaklah mengajar murid pemulihan
sepenuh masa dan tidak terlibat sebagai guru ganti kepada guru
khas.

➢ Masa untuk mengajar ialah 990 minit.
➢ Masa-masa untuk persediaan dan panduan ialah 120 minit.
➢ Jumlah masa yang terlibat dengan program pemulihan ialah

1110 minit.
➢ Masa untuk persediaan dan panduan hendaklah dimuatkan ke

dalam jadual waktu persendirian.

66
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PUAN JAMILAH BINTI YUSOF
PEMBANTU TADBIR N19
BIDANG TANGGUNGJAWAB:

1. KEWANGAN ( TERIMAAN )
1.1 Menyediakan surat kuasa mengutip wang.
1.2 Menerima segala kutipan
1.3 Menyediakan resit rasmi pejabat
1.4 Merekodkan kutipan di dalam Daftar Kutipan Harian.
1.5 Merekodkan kutipan di dalam Buku Tunai
1.6 Mengemaskini Buku Subsidiari.
1.7 Menyediakan Slip bank.

2. KEWANGAN (BAYARAN )
2.1 Menyediakan nota minta
2.2 Menyediakan borang Pesanan
2.3 Menerima Bil/Invois dan mrekodkan ke dalam buku daftar Bil.
2.4 Menyemak dan menerima alatan yang dibeli/terima.
2.5 Merekodkan alatan ke dalam KEW.PS 3
2.6 Merekodkan alatan ke dalam KEW .PS 4
2.7 Menyediakan Baucer Bayaran.
2.8 Mengemaskini Buku Tunai
2.9 Mengemaskini Buku Subsidiari.

3. KEWANGAN (AKAUN )
3.1 Mengemaskini Buku Tunai ( Kerajaan dan SUWA )
3.2 Menutup Buku Tunai setiap akhir Tahun
3.3 Membuat Penyataan Penyesuaian bank.
3.4 Menyediakan Penyata Akaun Tahunan.

67
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

4. KEWANGAN ( STOK )
4.1 Mengawal KEW PS3 dan KEW PS 4 Alatan Pejabat
4.2 Mengawal KEW PA 2 dan KEW PA 4 Harta Modal.
4.3 Mengawal KEW PA 3 dan KEW PA 5 Inventori
4.4 Mengawal KEW 315.
4.5 Proses Pelupusan / Hapuskira.

5. KEWANGAN ( ELAUN GAJI )
5.1 Menyediakan gaji Induk /Berasingan bagi Guru Sandaran Tanpa
Latihan.
5.2 Menyediakan gaji Komputer mengikut masa yang ditetapkan.
5.3 Menyediakan Baucer Tuntutan Elaun Basikal.
5.4 Menyediakan Baucer Tuntutan Elaun Perjalanan
5.5 Menyediakan Baucer Tuntutan Elaun Keraian
5.6 Menyediakan daftar gaji bulanan guru dan kakitangan.
5.7 Menyediakan Penyata Saraan Tahunan – Borang EC

6. MENYEDIAKAN BBM SEKOLAH
7. PERKHIDMATAN/PERLANTIKAN/PENGESAHAN/KEMASUKAN PERJAWATAN

BERPENCEN
7.1 Memohon Permit Mengajar guru
7.2 Menyediakan semua dokumen perlantikan guru dan kakitangan

seminggu dari tarikh melapor diri di sekolah.
7.3 Menyediakan KEW perlantikan guru dan kakitangan bagi tujuan

pembayaran dalam tempoh seminggu dari tarikh melapor diri.
7.4 Menyediakan semua dokumen Pengesahan dalam jawatan guru

dan kakitangan setelah genap tempoh perkhidmatan 1 tahun.
7.5 Menyediakan KEW 8 Pengesahan dalam jawatan dalam tempoh 1

minggu dari tarikh penerimaan surat pengesahan dalam jawatan.
7.6 Menyediakan semua dokumen kemasukan keperjawatan

berpencen 3 bulan sebelum tarikh ulang tahun ke tiga
perkhidmatannya.

68
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

7.7 Menyediakan KEW 8 kemasukan ke perjawatan berpencen.
7.8 Menyediakan KEW 8 pergerakan gaji tahunan semua guru dan

kakitangan.
7.9 Menyediakan KEW 8 imbuhan tahunan semua guru dan kakitangan.
8. PERKHIDMATAN PERTUKARAN GURU / KAKITANGAN.
8.1 Memproses borang permohanan pertukaran dalam dan luar negeri

seminggu dari tarikh penyerahan borang.
8.2 Menyediakan KEW 8 pertukaran keluar dan masuk seminggu dari

tarikh surat pertukaran diterima.
8.3 Menyediakan sijil gaji akhir dan surat pengesahan pembayaran gaji

bagi pegawai yang bertukar keluar.
8.4 Menyediakan kenyataan cuti bagi pegawai yang bertukar keluar.
9. PERKHIDMATAN - CUTI
9.1 Memproses borang permohonan cuti rehat kakitangan.
9.2 Memproses borang permohonan cuti tanpa gaji /separuh

gaji/tanpa gaji 2 minggu dari tarikh permohonan diterima.
9.3 Merekod cuti bersalin,cuti tanpa rekod,cuti sambilan dan cuti sakit

seminggu dari tarikh kelulusan diperolehi.
9.4 Menyediakan KEW 8 pemotongan gaji cuti bersalin anak ke enam

seminggu selepas tarikh bersalin sebenar.
9.5 Menyediakan KEW 8 cuti tanpa gaji ,separuh gaji seminggu selepas

mendapat kelulusan.
9.6 Memproses permohonan cuti haji bergaji penuh dua minggu dari

tarikh permohonan.
9.7 Memproses borang permohonan melawat ke luar negara.
9.8 Memproses permohonan pengumpulan cuti rehat.
9.9 Memproses permohonan pengumpulan cuti rehat bagi faedah

gantian cuti rehat

69
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

10. PERKHIDMATAN - TATATERTIB
10.1 Menyediakan surat berdaftar bagi pegawai yang tidak hadir
bertugas.
➢ 7 hari surat pertama
➢ 14 hari surat kedua
➢ 21 hari surat ketiga.
10.2 Menyediakan kertas kerja untuk tujuan tindakan tata tertib bagi
pegawai yang terlibat.
10.3 Memproses permohonan pengisytiharaan harta / pelupusan /
pengisytiharaan tambahan 2 minggu setelah permohonan diterima.

11. PELEPASAN JAWATAN/PERLETAKAN JAWATAN DENGAN IZIN
11.1 Memproses permohonann pelepasan dan perletakan jawatan guru
dan kakitangan sokongan.

12. PERSARAAN WAJIB DAN PERSARAAN PILIHAN
12.1 Menyediakan maklumat asas bakal pesara 2 tahun dari tarikh
persaraan.
12.2 Memproses maklumat persaraan wajib dan persaraan pilihan bagi
guru dan kakitangan sokongan mengikut tempoph yang
ditetapkan.

13. PENTADBIRAN
13.1 Surat-menyurat setiap surat diwajibkan mengikut tarikh yang
ditetapkan.
13.2 Menyelenggarakan fail
13.2.1 Fail Pentadbiran
13.2.2 Fail Peribadi
13.2.3 Fail Cuti

14. TUGAS-TUGAS YANG DIBERIKAN OLEH KETUA JABATAN DARI SEMASA KE
SEMASA.

70
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PUAN SANISAH BT MOHAMAD
PEMBANTU OPERASI N11
BIDANG TUGAS

1. Membuka pejabat,membersihkan pejabat dan peralatan pejabat
setiap hari serta menutup pejabat selepas waktu pejabat.

2. Menghantar jadual guru ganti.
3. Menaip surat-surat yang berkaitan dengan urusan sekolah atau

yang diarahkan oleh Guru Besar atau Penolong Kanan .
4. Mengurus buku kehadiran guru/staff sokongan.
5. Mencetak soalan-soalan peperiksaan dan surat siaran pejabat.
6. Membantu Pembantu Tadbir dalam urusan Bank seperti membayar

bil dan lain-lain.
7. Mengepos surat / menghantar dan mengambil surat – surat di

Pejabat Pendidikan Daerah Muar.
8. Merekod surat-surat yang diterima ke dalam Buku Daftar Surat

Terima.
9. Merekodkan surat-surat ke dalam kertas minit fail.
10. Mencari Fail dan Dokumen.
11. Memasukkan surat-surat ke dalam fail dan mengedarkannya

kepada guru /staf sokongan yang berkenaan.
12. Merekod dan mengawal semua stok masuk dan keluar peralatan

pejabat.
13. Mengemaskini sistem fail.
14. Mengemas bilik Guru Besar , Bilik Cetak ,Pejabat Am dan Bilik

Penolong Kanan.
15. Mengunci bilik-bilik khas seperti bilik guru , bilik Mesyuarat dan

memeriksa bilik-bilik khas yang lain.
16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke

semasa.

71
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

CIK NURMAZELA BINTI MAIL.
PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRA SEKOLAH.

1. Membuka pintu dan tingkap kelas Pra sekolah.
2. Memastikan kelas selamat dan bersedia untuk P & P.
3. Menyambut kehadiran murid.
4. Menyediakan sarapan pagi.
5. Mengemas semua peralatan yang digunakan selepas sarapan.
6. Mengawal disiplin murid.
7. Menyediakan makanan.
8. Memastikan ruang memasak sentiasa kemas dan bersih.
9. Membantu guru sepanjang proses P & P dijalankan.
10. Membimbing murid yang lemah.
11. Mengawasi murid semasa kudapan dan waktu rehat.
12. Membantu murid menurus kebersihan diri.
13. Menguruskan murid ketika pulang dari sekolah.
14. Menguruskan semua peralatan dapur yang telah digunakan.
15. Mengemas ruang dapur dan ruang makan.
16. Menyuci tandas dan menyusun peralatan di dalam bilik air.
17. Membersih dan mengemas ruang kelas.
18. Menyapu dan mengemop lantai.
19. Membersihkan cermin tingkap /pintu / kipas angin dan perabot.
20. Membuang sampah dan sisa makanan.
21. Menyusun peralatan BBM dan perabot.
22. Perbincangan dan membantu guru menyediakan BBM.
23. Menyediakan bahan masakan mengikut Menu hari esok.
24. Menyediakan peralatan dan bahan P & P.
25. Mengemaskini dan merekod fail , maklumat , pendaftaran, inventori

dan harta modal.

72
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

26. Menguruskan proses pembekalan dan pembelian bahan kering dan
bahan basah.

27. Menyapu dan membersihkan kawasan luar kelas.
28. Mengemas dan menyusun peralatan di dalam setor.
29. Membersihkan peti sejuk dan tempat menyimpan bahan kering.
30. Membantu guru menceriakan kelas.
31. Memastikan semua suis elektrik, pili air dan saluran gas ditutup.
32. Mencuci kelas dan taman permainan sebelum pulang.

73
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

GILIRAN BERTUGAS MINGGUAN GURU
DAN GURU PENOLONG KANAN
PENGGAL 1 2021

MINGGU TARIKH NAMA GURU PK

1 20/01 – 21/01 ATSANI BIN KATMIN & HARTINI BT ABDOL RAHMAN

2 24/01 – 28/01 MOHD SHAH B. YUSOF & NIK MARLINI NIK ABDULLAH PK 1

3 31/01 – 04/02 HJH NORZITA HJ AMIR & NOR FAREHA BT HAMDAN PK HEM

4 07/02 – 11/02 NURHIDAYAH BT MOHD ZIN & ROSE WAHANI WAHAB PK KK

5 14/02 – 18/02 SOHARA BT SURATMAN & SHAFINI BT ISMAIL PK 1

6 21/02 – 25/02 ZAHARAH BT AHMAD & GURU PRA PK HEM

7 28/02 – 04/03 ATSANI BIN KATMIN & HARTINI BT ABDOL RAHMAN PK KK

8 07/03 – 11/03 MOHD SHAH B. YUSOF & NIK MARLINI NIK ABDULLAH PK 1

9 14/03 – 18/03 HJH NORZITA HJ AMIR & NOR FAREHA BT HAMDAN PK HEM

10 21/03 – 25/03 NURHIDAYAH BT MOHD ZIN & ROSE WAHANI WAHAB PK KK

26/03 – 03/04
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

11 04/04 – 08/04 SOHARA BT SURATMAN & SHAFINI BT ISMAIL PK 1

12 11/04 – 15/04 ZAHARAH BT AHMAD & GURU PRA PK HEM

13 18/04 – 22/04 ATSANI BIN KATMIN & HARTINI BT ABDOL RAHMAN PK KK

14 25/04 – 29/04 MOHD SHAH B. YUSOF & NIK MARLINI NIK ABDULLAH PK 1

15 02/05 – 06/05 HJH NORZITA HJ AMIR & NOR FAREHA BT HAMDAN PK HEM

16 09/05 – 13/05 NURHIDAYAH BT MOHD ZIN & ROSE WAHANI WAHAB PK KK

17 16/05 – 20/05 SOHARA BT SURATMAN & SHAFINI BT ISMAIL PK 1

18 23/05 – 27/05 ZAHARAH BT AHMAD & GURU PRA PK HEM

74
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

28/05 – 12/06 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

GILIRAN BERTUGAS MINGGUAN GURU DAN GURU PENOLONG KANAN
PENGGAL 2 2021

MINGGU TARIKH NAMA GURU PK
19 PK 1
20 13/06 – 17/06 HJH NORZITA HJ AMIR & GURU PRA PK HEM
21 PK KK
22 20/06 – 24/06 NOR FAREHA BT HAMDAN & ZAHARAH BT AHMAD PK 1
23 PK HEM
27/06 – 01/07 NIK MARLINI NIK ABDULLAH & SHAFINI BT ISMAIL
24 PK 1
25 04/07 – 08/07 MOHD SHAH B. YUSOF & SOHARA BT SURATMAN PK HEM
26 PK KK
27 11/07 – 15/07 HARTINI ABDOL RAHMAN & ROSE WAHANI WAHAB PK 1
28 PK HEM
29 25/07 – 29/07 16/07 – 24/07 PK KK
30 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 PK 1
ATSANI B. KATMIN & NURHIDAYAH BT MOHD ZIN
31 PK 1
32 01/08 – 05/08 HJH NORZITA HJ AMIR & GURU PRA PK HEM
33 PK KK
34 08/08 – 12/08 NOR FAREHA BT HAMDAN & ZAHARAH BT AHMAD PK 1
35 PK HEM
36 15/08 – 19/08 NIK MARLINI NIK ABDULLAH & SHAFINI BT ISMAIL PK KK
37 PK 1
38 22/08 – 26/08 MOHD SHAH B. YUSOF & SOHARA BT SURATMAN PK HEM
39 PK KK
40 29/08 – 02/09 HARTINI ABDOL RAHMAN & ROSE WAHANI WAHAB PK 1
41 PK HEM
42 05/09 – 09/09 ATSANI B. KATMIN & NURHIDAYAH BT MOHD ZIN PK KK

19/09 – 23/09 10/09 – 18/09
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
HJH NORZITA HJ AMIR & GURU PRA

26/09 – 30/09 NOR FAREHA BT HAMDAN & ZAHARAH BT AHMAD

03/10 – 07/10 NIK MARLINI NIK ABDULLAH & SHAFINI BT ISMAIL

10/10 – 14/10 MOHD SHAH B. YUSOF & SOHARA BT SURATMAN

17/10 – 21/10 HARTINI ABDOL RAHMAN & ROSE WAHANI WAHAB

24/10 – 28/10 ATSANI B. KATMIN & NURHIDAYAH BT MOHD ZIN

31/10 – 04/11 HJH NORZITA HJ AMIR & GURU PRA

07/11 – 11/11 NOR FAREHA BT HAMDAN & ZAHARAH BT AHMAD

14/11 – 18/11 NIK MARLINI NIK ABDULLAH & SHAFINI BT ISMAIL

21/11 – 25/11 MOHD SHAH B. YUSOF & SOHARA BT SURATMAN

28/11 – 02/12 HARTINI ABDOL RAHMAN & ROSE WAHANI WAHAB

05/12 – 09/12 ATSANI B. KATMIN & NURHIDAYAH BT MOHD ZIN

75
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

LAPORAN SERTA TINDAKAN GURU BERTUGAS HARIAN

PERJALANAN SEKOLAH DISIPLIN
1.Kehadiran murid
1. Kehadiran guru
Menyemak buku/rekod kehadiran guru. ▪ Lewat hadir
▪ Meninggalkan kawasan sekolah
2. Perhimpunan 2. Pakaian murid
Bersih, rapi, dan sesuai
Mengawasi dan menjalankan sebarang dengan keadaan.
3. Keselamatan
acara perhimpunan sepanjang minggu ▪ Pergaduhan sesama murid
▪ Pencerobohan oleh orang luar
tersebut. 4. Kantin sekolah
Pengawasan dibantu oleh
3. Loceng sekolah pengawas sekolah.
Mengawasi waktu locengg terutama
LAWATAN
waktu pagi, rehat dan waktu balik 1. Pelawat-pelawat rasmi sekolah.
2. Lawatan yang dianjurkan oleh sekolah
4. Bendera 3. Lawatan dari pengawai-

Bendera dinaikkan dan diturunkan pegawai pendidikan
mahupun dari jabatan lain
mengikut keadaan dan masa. secara rasmi.
4. Lain-lain yang difikirkan sesuai dan perlu.
5. Aktiviti-aktiviti:
▪ Mesyuarat-mesyuarat
▪ Latihan/perlawanan
▪ Sukan dan permainan
▪ Di dalam dan di luar sekolah

KEBERSIHAN

1. Bangunan sekolah
▪ Bilik-bilik darjah
▪ Kantin
▪ Bilik Guru
▪ Bilik-bilik lain.

2. Kawasan sekolah
▪ Tempat-tempat perhimpunan
▪ Khasnya dewan sekolah
▪ Bawah-bawah pokok
▪ Kawasan padang dan taman
▪ Kesesuaian tempat

3. Lain-lain yang difikirkan sesuai dan perlu.

PERINGATAN :

1. Kehadiran guru yang bertugas harian hendaklah lebih awal daripada guru-guru
lain (sebelum 7.00pagi) dan pulang apabila semua tugasnya telah selesai
diambil tindakan.

2. Menulis laporan harian secara ”atas talian” ke PPD.

76
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

PERATURAN TETAP SEKOLAH

1. WAKTU PERSEKOLAHAN ;
1.1 Waktu PDPC bermula 7.20 pagi hingga 12.40 atau 1.10 tengah hari.
1.2 Guru-guru hendaklah berada disekolah selewat-lewatnya 10 minit
sebelum waktu PDPC bermula kecuali guru bertugas.
1.3 Guru-guru hendaklah sentiasa menepati masa samada dari segi
kedatangan atau masa mengajar dan masa masuk ke kelas.
1.4 Pada waktu persekolahan, guru-guru tidak dibenarkan
meninggalkan sekolah tanpa kebenaran Guru Besar.
1.5 Semua guru mesti ` PUNCHIN` waktu sampai ke sekolah dan ‘
PUNCHOUT’ waktu meninggalkan sekolah pada setiap hari
bertugas menggunakan mesin PUNCHCARD

2. KEUZURAN;
2.1 Jika sekiranya berlaku keuzuran atau tidak dapat hadir ke sekolah,
guru hendak memberitahu Guru Besar dan pihak sekolah dengan
segera.

3. CUTI;
3.1 Cuti Rehat Khas / Cuti Tanpa Rekod hanya boleh diambil dengan
kebenaran Guru Besar terlebih dulu. Perintah-perintah Am Bab C
(Cuti) perlu dipatuhi.

4. Jadual Waktu;
4.1 Jadual waktu mengajar perlu dipatuhi dan pindaan hanya boleh
dibuat dengan kebenaran Guru Besar. Sila rujuk pekeliling dan
penalti yang boleh dikenakan.

5. Pakaian;
5.1 Guru lelaki baju kemeja berseluar panjang dan bertali leher (kecuali
mengajar PJ).
5.2 Guru perempuan berpakaian yang sesuai dan menutup aurat.

77
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

5.3 Hari Ahad, guru-guru digalakkan berpakaian korporat seperti yang
telah ditetapkan oleh KPM manakala Guru Besar diwajibkan
berpakaian korporat pada setiap Ahad (hari bekerja)

6. PEMBELAJARAN MURID
6.1 Pembelajaran murid mestilah dijalankan sepenuhnya mengikut
jadual waktu. Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan murid-
murid semasa mengajar kecuali kecemasan.
6,2 Murid tidak boleh sama sekali disuruh atau dibiarkan belajar
bersendirian.
6.3 Semua latihan, nota, rampaian atau hasil kerja murid mesti
DISEMAK, DITANDATANGAN, DITULIS TARIKH DAN DICATAT DALAM
BUKU REKOD oleh guru yang mengajar yang disediakan di lokasi
yang telah ditetapkan

7. LARANGAN MEROKOK;
7.1 Kawasan sekolah adalah KAWASAN LARANGAN MEROKOK.

8. PONTENG;
8.1 Semua guru hendaklah memastikan murid-murid TIDAK PONTENG
BELAJAR, PONTENG KELAS ATAU PONTENG SEKOLAH.
8.2 Guru juga tidak dibenarkan ponteng tugas.

9. PERATURAN MASUK KELAS;
9.1 Murid-murid dikehendaki masuk ke kelas pada waktu pertama dan
selepas rehat bagi memulakan PDPC.

10. PERATURAN KELUAR KELAS;
10.1 Setiap kali meninggalkan kelas jika melebihi seorang, guru
hendaklah memastikan murid mengamalkan budaya beratur.
10.2 Pastikan murid tidak ke tandas pada waktu pertama, satu waktu
sebelum dan selepas rehat dan waktu akhir (kecuali kecemasan).
MURID TIDAK DIBENARKAN BERADA DI DALAM KELAS SEMASA REHAT
(kecuali murid bertugas).

78
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

11. BISING;
11.1 Menjadi tanggungjawab semua guru memastikan dan mengawasi
murid-murid tidak bising semasa Pdpc atau sepanjang hari
persekolahan.

12. KEBERSIHAN;
12.1 Guru-guru hendaklah memastikan murid sentiasa menjaga
kebersihan diri, kelas, tempat-tempat khas dan sekolah. Guru yang
masuk waktu pertama dan akhir pastikan kelas berada dalam
keadaan bersih, kemas dan selamat.

13. BUKU/FAIL REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ;
13.1 Buku/Fail Rekod Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dijaga
menurut Surat Pekeliling KPM 236. Perkara-perkara berikut
hendaklah di patuhi;
13.2 Segala butiran atau maklumat mesti diisi atau dipenuhi.
13.3 Sukatan Pelajaran , Racangan Pelajaran Tahunan, Jadual Waktu,
Rekod Markah / pencapaian murid TOV dan sasaran mestilah
dicatat dan disimpan dalam Buku/Fail Rekod Pengajaran dan
Pembelajaran.
13.3 Adalah menjadi kesalahan jika mengajar tanpa menulis RPH dalam
Buku/Fail Rekod Pengajaran dan Pembelajaran terlebih dahulu dan
Buku/Fail Rekod ini mestilah sentiasa berada bersama guru semasa
Pdpc sedang dijalankan.
13.4 Buku/Fail Pengajaran dan Pembelajaran hendaklah dihantar
kepada Guru Besar pada setiap hari Khamis selepas selesai
mengajar atau selewat-lewatnya hari Ahad.

14. SURAT MENYURAT RASMI;
14.1 Semua surat menyurat rasmi mestilah ditanda tangani oleh Guru
Besar. Surat rasmi sekolah tidak boleh digunakan untuk urusan
peribadi. Segala urusan rasmi samada melalui surat, telefon faks, e-

79
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

mail dan sebagainya mesti dengan kebenaran atau melalui Guru
Besar.
15. HUKUMAN KEATAS MURID;
15.1 Semua guru hendaklah mengelak atau dilarang daripada
mengenakan hukuman badan keatas murid.
15.2 Semua hukuman berbentuk penderaan seperti berdiri diatas meja,
berdiri diluar kelas,dijemur dan sebagainya juga dilarang.
15.3 Guru boleh melaporkan kepada Guru Besar / GPK HEM jika ada
murid yang patut dihukum/dirotan (kuasa merotan hanya ada
pada Guru Besar
16. WAKTU TIDAK MENGAJAR / WAKTU LUANG (“FREE PERIOD”)
16.1 Waktu ini adalah waktu bekerja dan perlu diisi dengan tugasan
rasmi. Rujuk Pekeliling Iktisas Bil.3/1981.
17. GURU GANTI;
17.1 Guru ganti mesti sentiasa berada di dalam kelas jalankan relief
terancang atau mengajar mengikut rancangan yang telah ditulis
oleh guru yang diganti.
18. BUDAYA SEKOLAH;
18.1 Guru perlu sentiasa mengingatkan murid supaya melakukan dan
mengamalkan apa jua budaya yang baik yang telah disarankan
dan diamalkan disekolah.
19. SEMUA GURU MESTI MEMATUHI SEMUA PERATURAN ATAU ARAHAN DARI
PIHAK ATASAN PADA SETIAP MASA.

80
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JAWATANKUASA TAKWIM SEKOLAH 2021

PENGERUSI :PN SARIMAH BT HJ SELAMAT

NAIB PENGERUSI :PN RAZLINA BT KHAMIS

SETIAUSAHA :PN NIK MARLINI BT NIK

ABDULLAH

AJK :EN KHAIRUL BIN MUSA

PN NOORHAIZI BT SELAIMAN

HJH NORZITA BT HJ AMIR

PN ZAHARAH BT AHMAD

81
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

82
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

SK RAWANG 2021

PENGERUSI
SARIMAH BINTI HJ SELAMAT

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3
RAZLINA BINTI KHAMIS KHAIRUL BIN MUSA NOORHAIZI BINTI SELAIMAN
GPK HAL EHWAL MURID
GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
HAJJAH NORZITA BINTI HJ AMIR

PENY PEMBANGUNAN SAHSIAH PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN PENY PENGURUSAN MURID PENY PEMB ORGANISASI
NIK MARLINI BINTI NIK ABDULLAH ZAHARAH BINTI AHMAD ROSE WAHANI BINTI WAHAB HAJJAH NORZITA BINTI HJ AMIR

LEMBAGA DISIPILIN SEKOLAH BANTUAN KEBAJIKAN/DERMA/EMK DATA /APDM PEMB PROFESIONAL
ATSANI BIN KATMIN SOHARA BINTI SURATMAN ATSANI BIN KATMIN NIK MARLINI BINTI NIK ABDULLAH

PEMIMPIN MUDA/PENGAWAS KWAPM /e-KASIH e-KEHADIRAN& REKOD KEHADIRAN PIBK /KSIB
NIK MARLINI BINTI NIK ABDULLAH ZAHARAH BINTI AHMAD KELAS HARTINI BINTI ABDOL RAHMAN

BIMBINGAN & KAUNSELING ROSE WAHANI BINTI WAHAB
SHAFINI BINTI ISMAIL
BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN PRA-SEKOLAH
PPDa PN NURASHIKIN BINTI MUHAMMAD
NOR FAREHA BINTI HAMDAN TRANSISI
RMT SOHARA BINTI SURATMAN
KELAB PENCEGAHAN JENAYAH HARTINI BINTI ABDOL RAHMAN
ROSE WAHANI BINTI WAHAB PENDAFTARAN/TUKAR
LAWATAN / BULETIN NIK MARLINI BINTI NIK ABDULLAH
SKIM SIMPANAN MURID ZAHARAH BINTI AHMAD
SOHARA BINTI SURATMAN
KESELAMATAN/ BENCANA/BANJIR e-MENENGAH
KANTIN ATSANI BIN KATMIN NOR FAREHA BINTI HAMDAN
ROSE WAHANI BINTI WAHAB
KEBERSIHAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH
KESIHATAN / SUSU SEKOLAH NUR HIDAYAH BINTI MOHD ZIN FAIL TAHUN 6
MOHD SHAH BIN YUSOF
LAPORAN DENGGI NOR FAREHA BINTI HAMDAN
NUR HIDAYAH BINTI MOHD ZIN
PROFIL MURID
NUR HIDAYAH BINTI MOHD ZIN

SPBT SIJIL & AKUAN
MOHD SHAH BIN YUSOF HAJJAH NORZITA BINTI HJ AMIR

83
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

MAJLIS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Pengerusi 1. JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID
Pn. Sarimah Binti Hj Selamat

Naib Pengerusi 1 En. Khairul Bin Musa

Naib Pengerusi 2 Pn. Razlina Binti Khamis

Naib Pengerusi 3 Pn. Noorhaizi Binti Selaiman

Setiausaha Hajjah Norzita Binti Hj Amir

Penyelaras Pembangunan Murid (Sahsiah) Pn Nik Marlini Binti Nik Abdullah
Pn Zaharah Binti Ahmad
Penyelaras Pembangunan Murid
(Kesejahteraan)

Penyelaras Pengurusan Murid Pn Rose Wahani Binti Wahab

Penyelaras Pembangunan Organisasi Hajjah Norzita Binti Hj Amir

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Sebagai JK tertinggi dalam HEM, Penyelaras Bidang (PB) menerima semua

keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengurusan Pentadbiran (PP). PB hanya

bermesyuarat bersama unit di bawahnya untuk menentukan, membincangkan
dan memutuskan strategi melaksanakan ketetapan tersebut. Keputusan

perlaksanaan adalah diputuskan oleh PP.
✓ PB hendaklah bermesyuarat selepas Mesyuarat PP. Bilangan mesyuarat

adalah berdasarkan program yang hendak dilaksanakan. (Mesyuarat BOLEH
dipengerusikan oleh PB)
✓ Funsi S/U HEM – Menjadi S/U Mesyuarat Pengurusan HEM dan bidang serta

menyediakan minit mesyuarat.
✓ Menyelaras/ merumus dan melapor hasil mesyuarat semua semua

jawatankuasa dibawah bidang tersebut.
✓ Fail Unit HEM, semua Penyelaras mengurus dan memantau semua fail unit

dibawahnya.
✓ Kaunseling adalah secara langsung terlibat menjadi PPS di dalam

menyediakan eviden bagi tujuan TU MS setiap fasa dalam setahun.
✓ PB secara bersama memberi fikiran dan pandangan melalui perbincangan

dalam menggubal peraturan- peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji
semula dari semasa ke semasa.
✓ Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk
membimbing dan membantu dalam menangani masalah tersebut.
✓ Mewujudkan hubungan pelbagai hala antara sekolah dengan ibu bapa
pelajar, komuniti dan swasta

✓ Saling memberikan bantuan, percambahan idea dan memupuk kerjasama
erat antara pentadbir dan semua jawatankuasa di bawah Unit HEM Sekolah
Rawang sepanjang tahun.

✓ Menyelaras dan melaksanakan program di bawah bidang JK HEM yang
telah ditetapkan sepanjang tahun sesi persekolahan tahun.

✓ Tunggak utama JK HEM dan penggerak segala program dan aktiviiti HEM.

✓ Pendokong utama kepada PK HEM dan Pentadbiran Sekolah Rawang bagi
menjalankan dan melaksanakan pelbagai perancangan aktiviti harian
sekolah dengan sempurna, selesa dan selamat

84
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

MAJLIS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Pengerusi 2. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MURID (SAHSIAH)
Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Naib Pengerusi 1 En Khairul Bin Musa

Naib Pengerusi 2 Pn Razlina Binti Khamis

Naib Pengerusi 3 Pn Noorhaizi Binti Selaiman

Penyelaras Pn Nik Marlini Binti Nik Abdullah

Setiausaha Pn Hajjah Norzita Binti Hj Amir

Ketua Unit Lembaga Disiplin Sekolah En Atsani Bin Katmin

Ketua Unit Pemimpin Muda/Pengawas Pn Nik Marlini Binti Nik Abdullah

Ketua Unit Bimbingan & Kaunseling Pn Shafini Binti Ismail

Ketua Unit PPDa Cik Nur Fareha Binti Hamdan

Ketua Unit Kelab Pencegahan Jenayah Pn Rose Wahani Binti Wahab

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Bidang Sahsiah adalah sebuah identiti yang perlu disemai dalam diri setiap murid
SK Rawang sehingga mereka tergolong dalam aras terpuji. PB diamanahkan
bersama Ketua Unit yang dilantik menyemai nilai ini di kalangan murid-murid melalui
program-program yang dirancang secara berkesan sehingga mampu memberi
impak tinggi hasil daripada pelaksanaan tersebut.

✓ Sebagai JK Bidang di bawah Pengurusan HEM, perlu melaksanakan
program yang telah ditetapkan mengikut ketetapan Mesyuarat
Pengurusan.

✓ Merancang Pelan Taktikal dan Operasi setiap tahun berdasarkan Perancangan
Strategik yang dibina untuk tempoh 3 tahun.

✓ PB bermesyuarat bagi setiap proses sebelum perlaksanaan program yang hendak
dilaksanakan dan membuat laporan program secara atas talian.

✓ Setiap Ketua Unit bertanggungjawab sepenuhnya terhadap unit yang diamanahkan.
✓ Program yang hendak dilaksanakan perlu wujudkan Jawatankuasa Kerja dari

kalangan semua guru dan staf SK Rawang
✓ Setiap kertas kerja yang dirangka yang melibatkan kewangan sekolah

hendaklah mendapat kelulusan daripada Guru Besar.
✓ Setiap Ketua Unit perlu merujuk manual bidang tugas khusus bagi

setiap unit yang dipertanggungjawabkan.
✓ PB memantau, memberi bimbingan dan melaksanakan pelan intervensi (jika

perlu) bersama Ketua Unit yang dilantik di bawahnya bagi setiap program.
✓ PB sentiasa menyemak fail unit agar sentiasa dikemaskini.
✓ Ketua Unit (yang terlibat SKPMg2) membuat penilaian dan menyatakan evidens

menggunakan salinan Aspek/TUMS dan mengembalikan hasil penilaian yang
telah ditandatangan oleh PPS kepada JKSS.
✓ Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.

85
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

MAJLIS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MURID (KESEJAHTERAAN)

Pengerusi Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Naib Pengerusi 1 En Khairul Bin Musa

Naib Pengerusi 2 Pn Razlina Binti Khamis

Naib Pengerusi 3 Pn Noorhaizi Binti Selaiman

Penyelaras Pn Zaharah Binti Ahmad

Setiausaha Pn Hajjah Norzita Binti Hj Amir

Ketua Unit KWAPM/e-Kasih Pn Zaharah Binti Ahmad

Ketua Unit Bantuan /Kebajikan /Derma/EMK Pn Sohara Binti Suratman

Bantuan Awal Persekolahan (BAP) Pn Jamilah binti Yusof

Ketua Unit RMT Pn Hartini Binti Abdol Rahman

Ketua Unit Lawatan/Buletin Pn Zaharah Binti Ahmad

Ketua Unit Kesihatan/Denggi En Mohd Shah Bin Yusof

Ketua Unit Kelab Keselamatan/Bencana/Banjir Pn Nurhidayah Binti Mohd Zin

Ketua Unit Kebersihan/Keceriaan Pn Nurhidayah Binti Mohd Zin

Ketua Unit Simpanan Wang Murid Pn Sohara Binti Suratman

Ketua Unit Kantin Pn Rose Wahani Binti Wahab

Ketua Unit SPBT En Mohd Shah Bin Yusof

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Bidang Kesejahteraan adalah sebuah sokongan terhadap pembangunan setiap murid

sehingga mereka mampu berdiri sebagai seorang murid yang penuh dengan keyakinan

dan identiti unggul. Apabila PB merancang dan melaksanakan program bersama Ketua

Unit di bawahnya secara tekal, maka apa yang diharapkan adalah murid kini berada

pada sebuah persekitaran pendidikan yang menyeronokkan sehingga mampu memberi

nilai tambah terhadap proses perkembangan mereka.

✓ Sebagai JK Bidang di bawah Pengurusan HEM, perlu melaksanakan program yang telah

ditetapkan mengikut ketetapan Mesyuarat Pengurusan.

✓ Merancang Pelan Taktikal dan Operasi setiap tahun berdasarkan Perancangan Strategik

yang dibina untuk tempoh 3 tahun.

✓ PB bermesyuarat bagi setiap proses sebelum perlaksanaan program yang hendak

dilaksanakan dan membuat laporan program secara atas talian.
✓ Setiap Ketua Unit bertanggungjawab sepenuhnya terhadap unit yang diamanahkan.
✓ Program yang hendak dilaksanakan perlu wujudkan Jawatankuasa Kerja dari

kalangan semua guru dan staf SK Rawang

✓ Setiap kertas kerja yang dirangka yang melibatkan kewangan sekolah

hendaklah mendapat kelulusan daripada Guru Besar.

✓ Setiap Ketua Unit perlu merujuk manual bidang tugas khusus bagi
setiap unit yang dipertanggungjawabkan.

✓ PB memantau, memberi bimbingan dan melaksanakan pelan intervensi (jika perlu)

bersama Ketua Unit yang dilantik di bawahnya bagi setiap program.
✓ PB sentiasa menyemak fail unit agar sentiasa dikemaskini.

✓ Ketua Unit (yang terlibat SKPMg2) membuat penilaian dan menyatakan evidens
menggunakan

✓ salinan Aspek/TUMS dan mengembalikan hasil penilaian yang telah

ditandatangan oleh PPS kepada JKSS.
✓ Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.

86
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

MAJLIS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Pengerusi 4. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ORGANISASI
Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Naib Pengerusi 1 En Khairul Bin Musa

Naib Pengerusi 2 Pn Razlina Binti Khamis

Naib Pengerusi 3 Pn Noorhaizi Binti Selaiman
Penyelaras Pn Hajjah Norzita Binti Hj Amir

Setiausaha Pn Hajjah Norzita Binti Amir

Ketua Unit Pembangunan Profesional En Atsani Bin Katmin

Ketua Unit PIBK / Sarana Pn Hartini Binti Abdol Rahman

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Bidang Pembangunan Organisasi merupakan sebuah jawatankuasa yang membantu
pihak PP merangka hala tuju Majlis Pengurusan Hal Ehwal Murid di SK Rawang PB yang
dilantik bersama Ketua Unit yang berkenaan berperanan membantu pihak sekolah
membina jalinan dan jaringan ke arah Pengurusan HEM yang lebih professional, cekap
dan efisyen. Bermatlamat menyediakan lapangan kemahiran dalam bidang HEM
disamping menyediakan dasar “Buka Pintu” kepada komuniti luar untuk berganding
bahu membina modal insan di SK Rawang secara bersama.

✓ Sebagai JK Bidang di bawah Pengurusan HEM, perlu melaksanakan program yang telah
ditetapkan mengikut ketetapan Mesyuarat Pengurusan.

✓ Merancang Pelan Taktikal dan Operasi setiap tahun berdasarkan Perancangan Strategik
yang dibina untuk tempoh 3 tahun.

✓ PB bermesyuarat bagi setiap proses sebelum perlaksanaan program yang hendak
dilaksanakan dan membuat laporan program secara atas talian.

✓ Setiap Ketua Unit bertanggungjawab sepenuhnya terhadap unit yang diamanahkan.
✓ Program yang hendak dilaksanakan perlu wujudkan Jawatankuasa Kerja dari

kalangan semua guru dan staf SK Rawang
✓ Setiap kertas kerja yang dirangka yang melibatkan kewangan sekolah

hendaklah mendapat kelulusan daripada Guru Besar.
✓ Setiap Ketua Unit perlu merujuk manual bidang tugas khusus bagi

setiap unit yang dipertanggungjawabkan.
✓ PB memantau, memberi bimbingan dan melaksanakan pelan intervensi (jika perlu)

bersama Ketua Unit yang dilantik di bawahnya bagi setiap program.
✓ PB sentiasa menyemak fail unit agar sentiasa dikemaskini.
✓ Ketua Unit (yang terlibat SKPMg2) membuat penilaian dan menyatakan evidens

menggunakan salinan Aspek/TUMS dan mengembalikan hasil penilaian yang
telah ditandatangan oleh PPS kepada JKSS.
✓ Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.

87
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

Pengerusi JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Pengerusi Ganti 1. JAWATANKUASA BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH (JBPS)
Setiausaha Pn Sarimah Binti Hj Selamat
En Khairul Bin Musa
Pn Hajjah Norzita Binti Amir
AHLI JAWATANKUASA

Bantuan KWAPM / EMK Pn Zaharah Binti Ahmad

Bantuan Awal Persekolahan Pn Nor Ashikin Binti Muhammad

Bantuan RMT Pn Hartini Binti Abdol Rahman

Bantuan SPBT dan Menu Susu (PSS) En Mohd Shah Bin Yusof
Ketua Unit PIBK / Sarana Pn Hartini Binti Abdol Rahman

AJK PIBG/PIBK En. Aziz Abidi Bin Ariffin (YDP PIBG)

AJK PIBG/PIBK En. Harisman Bin Adnan (NYDP PIBG)
Wakil Ibu Bapa Pn. Jane Binti Abdullah

Ketua Kampung / Penghulu Tn Hj Zakaria Bin Hj Abd Rahman

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB
✓ Membuat mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
✓ Memilih dan memperakukan murid yang layak untuk menerima bantuan.
✓ Menyediakan minit mesyuarat yang mengandungi senarai nama yang membuat

permohonan, senarai nama murid yang diperakukan oleh JBPS, dan senarai nama

yang ditolak bersama justifikasi.
✓ Memastikan urusan terimaan dan bayaran mengikut tatacara pengurusan

kewangan yang ditetapkan.
✓ Melaporkan kepada Bahagian Kewangan KPM sekiranya terdapat keraguan pada

senarai penerima
✓ Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa

88
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

2. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2 (SKPMg2) –

STANDARD 3.3

Pengerusi Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Naib Pengerusi En Khairul Bin Musa

Setiausaha Pn Hajjah Norzita Binti Amir

AHLI JAWATANKUASA

PPS 3.3.1 En Khairul Bin Musa

PPS 3.3.2 En Atsani Bin Katmin
PPS 3.3.3
PPS 3.3.4 Pn Nurhidayah Binti Mohd Zin
PPS 3.3.5 En Mohd Shah Bin Yusof
PPS 3.3.6 Pn Sohara Binti Suratman
Pn Shafini Binti Ismail

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB
✓ Pelaksanaan hal ehwal murid diurus secara sistematik dan terancang.
✓ Disiplin murid diurus secara profesional dan terancang.
✓ Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang.
✓ Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara sistematik dan terancang.
✓ Bantuan murid dan murid diurus secara sistematik dan terancang.
✓ Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara profesional dan terancang.
✓ Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.
✓ Membuat penilaian dan menyatakan evidens menggunakan salinan

Aspek/TUMS dan mengembalikan hasil penilaian yang telah ditandatangan oleh

PPS kepada JKSS.
✓ Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa

89
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Penasihat 3. JAWATANKUASA PIBK / SARANA
Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Pengurus Program En Khairul Bin Musa

Penyelaras Pn Hartini Binti Abdol Rahman
GPK Pentadbiran AHLI JAWATANKUASA

Pn Razlina Binti Khamis

GPK Kokurikulum Pn Noorhaizi Binti Selaiman

Guru Bimbingan dan Kaunseling Pn Shafini Binti Ismail

YDP PIBG En Aziz Abidi Bin Ariffin
Wakil Rakan Strategik Koon Brother Sdn Bhd (My Bizcuits)

Wakil Agensi Pejabat Kesihatan Daerah Tangkak

Wakil Komuniti PDRM
BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Membina rangkaian komunikasi antara ibu bapa, komuniti dan sekolah bagi

berkongsi idea dan pandangan berkaitan pembelajaran anak.
✓ Mengenalpasti individu atau agensi yang berpotensi membantu keberkesanan aktiviti

pembelajaran di sekolah dan luar sekolah.
✓ Membuat pelan tindakan aktiviti bidang khidmat bantu kepada sekolah bersama-

sama guru yang berkaitan.
✓ Merancang dan melaksana program untuk ibu bapa saling mengenali dan

bermuafakat dalam pelaksanaan aktiviti yang berterusan.
✓ Menggunakan Maklum Balas Kaji Selidik Dan Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu

Bapa / Penjaga (Borang dan bidang Khidmat Bantu Kepada Sekolah (Borang B) seperti

dalam Sarana Ibu Bapa.
✓ Menyelaras aktiviti bidang khidmat bantu kepada sekolah berdasarkan maklumat Borang

B (Sarana Ibu Bapa)
✓ Merancang aktiviti membantu ibu bapa yang memerlukan bantuan berdasarkan

analisia ‘Soal Selidik Pelibatan Ibu Bapa dalam pembelajaran Anak’ dalam sarana Ibu

Bapa.
✓ Membuat kunjungan muhibbah ke rumah ahli PIBG yang mempunyai anak

bermasalah disiplin / akademik / kesihatan dan lain-lain.
✓ Membuat pemantauan dan penilaian pelaksanaan pelan tindakan bersama-sama pihak

sekolah.
✓ Memberi sokongan kepada ibu bapa yang bersedia dibantu oleh KSIB.
✓ Melaksanakan program perkongsian ilmu keibubapaan.
✓ Membantu dalam berurusan dengan agensi-agensi pendidikan, perubatan dan lain-lain
✓ Mengumpul dana atau lain-lain sumber yang diperlukan bagi memastikan sistem

pembelajaran dapat dijayakan.
✓ Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa

90
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

Pengerusi JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
4. JAWATANKUASA TEKNIKAL KANTIN SEKOLAH
Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Naib Pengerusi En Khairul Bin Musa

Setiausaha Pn Jamilah binti Yusof

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Menyediakan Borang Sebut Harga selepas daripada mesyuarat pada bulan Julai.
✓ Menyebarluas notis di tempat-tempat awam serta sekolah-sekolah berhampiran berkenaan

Notis Sebut Harga Kantin SK Rawang.

✓ Menyediakan peti Sebut Harga yang mempunyai mulut dan yang telah dilakri dengan pita

keselamatan atau kunci yang tidak boleh dibuka oleh sesiapa.

✓ Memberi tempoh selama sebulan untuk bakal-bakal pengusaha membuat Sebut Harga

Kantin SK Rawang.

✓ Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa

JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
5 .JAWATANKUASA PEMILIHAN SEBUT HARGA KANTIN SK RAWANG

Pengerusi Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Setiausaha En Khairul Bin Musa

AJK Pn Rose Wahani Binti Wahab

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Bermesyuarat pada bulan September / Oktober menentukan kelayakan

menggunakan sistem merit berdasarkan borang dan pemerhatian latar belakang

pembida.

✓ Melengkapkan Borang SHK 2 Kenyataan Pemilihan setelah selesai membuat keputusan.

JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

6. JAWATANKUASA BUKA SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH

Pengerusi (GPK Pentadbiran) Pn Razlina Binti Khamis

Setiausaha (S/U Kantin) Pn Rose Wahani Binti Wahab

AJK (Guru Kanan M/P) Pn Zaharah Binti Ahmad

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Membuka peti sebut harga kantin pada bulan September / Oktober yang telah

dilakri dan disahkan oleh Guru Besar setelah tamat tempoh sebulan.
✓ Menyusun dokumen sebut harga dan melengkapkan Borang SHK 1 Kenyataan

Pembukaan bagi tujuan
✓ Mesyuarat Pemilihan Sebut Harga.

91
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

7. JAWATANKUASA PIBK / SARANA

Penasihat Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Pengurus Program En Khairul Bin Musa

Penyelaras Pn Hartini Binti Abdol Rahman

AHLI JAWATANKUASA

GPK Pentadbiran Pn Razlina Binti Khamis

GPK Kokurikulum Pn Noorhaizi Binti Selaiman

Guru Bimbingan dan Kaunseling Pn Shafini Binti Ismail

YDP PIBG En Aziz Abidi Bin Ariffin

Wakil Rakan Strategik Koon Brother Sdn Bhd (My Bizcuits)

Wakil Agensi Pejabat Kesihatan Daerah Tangkak

Wakil Komuniti PDRM

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Membina rangkaian komunikasi antara ibu bapa, komuniti dan sekolah bagi

berkongsi idea dan pandangan berkaitan pembelajaran anak.
✓ Mengenalpasti individu atau agensi yang berpotensi membantu keberkesanan

aktiviti pembelajaran di sekolah dan luar sekolah.
✓ Membuat pelan tindakan aktiviti bidang khidmat bantu kepada sekolah bersama-sama

guru yang berkaitan.
✓ Merancang dan melaksana program untuk ibu bapa saling mengenali dan

bermuafakat dalam pelaksanaan aktiviti yang berterusan.
✓ Menggunakan Maklum Balas Kaji Selidik Dan Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu

Bapa / Penjaga (Borang
✓ dan bidang Khidmat Bantu Kepada Sekolah (Borang B) seperti dalam Sarana Ibu Bapa.
✓ Menyelaras aktiviti bidang khidmat bantu kepada sekolah berdasarkan maklumat

Borang B (Sarana Ibu Bapa)
✓ Merancang aktiviti membantu ibu bapa yang memerlukan bantuan berdasarkan

analisia ‘Soal Selidik Pelibatan Ibu Bapa dalam pembelajaran Anak’ dalam sarana Ibu

Bapa.
✓ Membuat kunjungan muhibbah ke rumah ahli PIBG yang mempunyai anak

bermasalah disiplin / akademik / kesihatan dan lain-lain.
✓ Membuat pemantauan dan penilaian pelaksanaan pelan tindakan bersama-sama pihak

sekolah.
✓ Memberi sokongan kepada ibu bapa yang bersedia dibantu oleh KSIB.
✓ Melaksanakan program perkongsian ilmu keibubapaan.
✓ Membantu dalam berurusan dengan agensi-agensi pendidikan, perubatan dan lain-lain
✓ Mengumpul dana atau lain-lain sumber yang diperlukan bagi memastikan

sistem pembelajaran dapat dijayakan.

✓ Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa

92
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

8. JAWATANKUASA DISIPLIN

Penasihat Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Pengurus Program En Khairul Bin Musa

Penyelaras En Atsani Bin Katmin

AHLI JAWATANKUASA

Pn Rose Wahani Binti Wahab(Kantin)

Pn Nik Marlini Binti Nik Abdullah(Pengawas)
AJK

Pn Shafini Binti Ismail (GBK)

Cikgu

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Menyelia tugas pengawas.

✓ Menasihati danbertindaktegaskeatasmurid-muridyangmelakukankesalahan harianseperti
datang lewat, berpakaian tidak kemas, tidak sopan, bising, tidak beratur, merayau-rayau tanpa
pas keluar dan pelbagai salah laku yang di lakukan atau yang di laporkan oleh pengawas.

✓ Mencatat kes-kes disiplin ke dalam e-rekod disiplin /SSDM SK Rawang

✓ Berbincang dan melaporkan kepada GPK HEM kesalahan yang serius atau berulang kali.

✓ Mencatat rekod disiplin dan prestasi pengawas ke dalam fail sulit pengawas.

✓ Menganjurkan kursus kepimpinan pengawas.

✓ Mengawal disiplin murid di kantin pada waktu rehat.

✓ Mewujudkan jaringan kerjasama antara guru bertugas mingguan dan AJK kantin.

93
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

Penasihat JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
9. JAWATANKUASA PENGAWAS
Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Pengurus Program En Khairul Bin Musa

Penyelaras Pn Nik Marlini Binti Nik Abdullah

AHLI JAWATANKUASA

En Atsani Bin Katmin (Guru Disiplin)

Pn Zaharah Binti Ahmad(GK T5)
AJK

Pn Shafini Binti Ismail (GK T4)

Pn Rose Wahani Binti Wahab (GK T3)

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan.
✓ Bekerjasama dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling serta Guru Pusat Sumber

merangka bidang tugas.
✓ Mengawasi ahli Pengawas Sekolah, Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah.
✓ Menyampaikan maklumat dan perkembangan disiplin dari laporan Pengawas kepada

GB atau GPK HEM.
✓ Menyediakan dan mengemukakan calon pengawas, ketua darjah dan penolong

ketua darjah kepada Guru Penolong Kanan HEM.
✓ Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas.
✓ Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.
✓ Mengadakan kursus kepimpinan dan kesedaran tugas dan tanggungjawab untuk

semua pemimpin muda.
✓ Bertanggungjawab terhadap CITRA (imej) sekolah dengan menentukan dan

memastikan perlakuan pengawas sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak

masyarakat sekeliling.
✓ Berusaha menanam semangat padu dan taat setia kepada peraturan

sekolah serta mengamalkan Rukun Negara.
✓ Menyemai dan menyemarakkan semangat kesetiaan, keupayaan dan kekitaan di

dalam diri pemimpin muda.
✓ Merangka aktiviti bagi meningkatkan tatatertib, tahap kepimpinan dan iltizam pemimpin

muda.
✓ Menyediakan laporan bulanan aktiviti yang dilaksanakan menggunakan borang PK01
✓ Bersedia bertugas dan bekerjasama dengan pihak pengurusan sekolah pada bila-bila

masa terutama pada hari-hari yang difikirkan perlu untuk menguruskan kawalan disiplin

murid seperti

(i) Hari Sukan Sekolah (ii) Hari Guru

(iii) Hari Kanak-Kanak (iv) Majlis-majlis sekolah

✓ Melaksanakan arahan dan tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar atau Pihak

Pentadbiran Sekolah dari semasa ke semasa.

94
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

Penasihat JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
10. JAWATANKUASA BIMBINGAN KAUNSELING
Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Pengurus Program En Khairul Bin Musa

Penyelaras Pn Shafini Binti Ismail
AHLI JAWATANKUASA

Pn Razlina Binti Khamis (GPK 1)

Pn Noorhaizi Binti Selaiman (GPKKK)
AJK

Pn Nik Marlini Binti Nik Abdullah

Guru-Guru Kelas
BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Perkhidmatan Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan iaitu:

(i) Bimbingan Pelajar (ii) Bimbingan Kerjaya

(iii) Bimbingan Sosial (iv) Bimbingan Sahsiah

(v) Bimbingan Psikologi (vi) Bimbingan Pencegahan Dadah
✓ Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan.
✓ Menentukan pelaksanaan bimbingan dapat di perkenalkan dan memberi khidmat kepada

murid.
✓ Mengelolakan Program Orentasi – Penerapan budaya sekolah bagi Tahun Satu dan murid-

murid yang baru dengan harapan mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran

sekolah.
✓ Mengelolakan dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan.

✓ Membentukkan satu pasukan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).
✓ Menubuhkan dan mengelolakan Kelab – Kerjaya.
✓ Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas, temujanji dan aktiviti Unit

Bimbingan dan Kaunseling.

✓ Menyiasat latar belakang murid dan jika perlu membuat temujanji atau lawatan ke

rumah murid yang menghadapi masalah.
✓ Mengadakan perundingan dengan murid-murid yang bermasalah dan membuat tindakan

susulan bersama ibubapa / penjaga murid berkenaan.

✓ Menyelaraskan hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat.
✓ Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi, minat dan sahsiah pelajar.
✓ Mengadakan program khas bagi kumpulan murid yang bermasalah (risiko tinggi).

✓ Mengadakan program / kursus motivasi bagi kumpulan murid yang akan menghadapi

peperiksaan UPSR.
✓ Mengadakan program khas pencegahan dadah.

✓ Menyediakan laporan tahunan Unit Bimbingan dan Kaunseling.
✓ Melaksanakan arahan dan tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar atau Pihak

Pentadbir Sekolah dari semasa ke semasa.
✓ Memberikan khidmat bimbingan dan kaunseling kepada murid-murid yang memerlukannya.

✓ Menganjurkan program motivasi, bimbingan dan latihan berkaitan dengan

pembangunan diri murid.

✓ Menghubungi ibubapa/penjaga murid yang mempunyai masalah disiplin dan

memaklumkan kepada pihak-pihak berkenaan mengenai hal tersebut atas

kebenaran Guru Besar.
✓ Menganjurkan ceramah, pameran dan pertandingan yang berkaitan dengan maklumat

kerjaya.

95
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

Penasihat JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
11. JAWATANKUASA SPBT/BOSS
Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Pengurus Program En Khairul Bin Musa

Penyelaras En Mohd Shah Bin Yusof
Pn Nurhidayah Binti Mohd Zin
AHLI JAWATANKUASA

AJK Cikgu

Semua Guru Kelas

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Guru-guru SPBT perlu menyemak bekalan yang diterima agar sama dengan pesanan

yang dibuat.
✓ Semua buku SPBT hendaklah dicop di kedua-dua bahagian dalam kulit buku.
✓ Cop juga bahagian kosong mana-mana bahagian di dalam buku teks atau buku kerja

setiap naskah buku.
✓ Menyimpan dan menyusun buku teks di dalam stor yang disediakan.
✓ Buku stok perlu dikemaskini oleh guru SPBT dan diperiksa dari masa ke semasa.
✓ Mengawasi pengagihan dan mengedar buku-buku bantuan kepada murid-murid yang

layak dengan kerjasama Guru Darjah. Merekod bilangan agihan buku kepada kelas-kelas.

Mengawasi murid-murid menjaga keselamatan buku bantuan. Mempastikan buku-buku

dibalut dengan pembalut plastik.Mempastikan nama murid darjah dan tahun diisi dalam

kotak yang disediakan.
✓ Menerima buku baru dan distokkan.Kemaskinikan bilik buku teks.
✓ Guru SPBT bertanggungjawab menerima dan mengumpul kembali buku pinjaman pada

akhir tahun. Sediakan senarai murid yang tidak memulangkan buku bantuan.
✓ Bertanggungjawab menentukan buku yang hilang/rosak diganti dengan buku atau

dengan wang tunai.
✓ Memastikan segala maklumat direkodkan ke dalam 9 jenis fail dan disimpan dengan

kemas dan teratur.
✓ Sentiasa berkerjasama dan membantu Guru Besar/GPK HEM dalam segala hal yang

berkaitan dengan buku teks.
✓ Adakan pemeriksaan dari masa ke semasa.
✓ Hapus kira bantuan yang tidak diperlukan.
✓ Proses hapuskira perlu dilaksanakan untuk mengelakkan masalah kesesakan di dalam stor

buku (Buku yang lebih hayat 5 tahun).
✓ Buku yang telah rosak dan tidak boleh dipakai lagi dicadangkan untuk lupus mestilah

diasingkan dalam bilangan 10 atau 20 naskhah.
✓ Setiap kumpulan diikat dengan rapi dan dilabelkan.
✓ Bilangan naskhah yang dicadangkan untuk pelupusan mestilah sama dengan rekod

dalam stok SPBT.
✓ Mengisi dan melengkapkan borang hapuskira untuk dikemukakan kepada bahagian

kelulusan hapuskira melalui Jabatan Pendidikan.
✓ Buku stok hendaklah dikemaskini apabila hapuskira selesai dilaksanakan.
✓ Mengemaskini semua fail-fail SPBT.
✓ Tugas-tugas tambahan.
✓ Menyediakan PlanTindakan Aktiviti Tahunan.

96
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Penasihat 12. JAWATANKUASA KANTIN
Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Pengurus Program En Khairul Bin Musa

Penyelaras Pn Rose Wahani Binti Wahab

AHLI JAWATANKUASA

Pn Razlina Binti Khamis (GPK1)

Pn Noorhaizi Binti Selaiman (GPKKK)
AJK

Pn Hajjah Norzita Binti Hj Amir

Pn Nik Marlini Binti Nik Abdullah
(Guru Pengawas)

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Menjaga dan mengawal mutu makanan dan minuman kantin.
✓ Menjaga peraturan kantin yang dikenakan adalah dipatuhi.
✓ Memastikan barang-barang yang dijualadalah mengikut peraturan

yangditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia & Kementerian

Kesihatan Malaysia.
✓ Menerimamaklumbalas daripada pihak murid, guru, ibubapadanmelaporkannya

kepadaGuru Besar atau GPK HEM terhadap pengurusan dan penggunaan kantin

sekolah.
✓ Membantu Guru Besar atau GPK HEM dalam urusan harian kendalian kantin.
✓ Menjalankan kegiatan kempen dan lain-lain berkaitan dengan kantin sekolah.
✓ Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan pengindahan kantin.
✓ Mengambiltindakan segera terhadap masalah yangtimbulberkaitan

dengankantin umpamanya keracunan mananan, harga makanan dan

sebagainya.
✓ Memastikan supayamurid-muridsentiasa bersopandanmengamalkan pekertiyang

mulia semasa menggunakan kantin.
✓ Pastikan barang-barang makanan tidak terdedah kepada lalat.
✓ Mengawalkebersihanpembantu-pembantukantin bilamemasak, menghidang,

menjualdan sebagainya.
✓ Mempastikan pembantu kantin mempunyai Sijil Kesihatan. Mempastikan sijil-sijil ini dipamerkan.
✓ Menyediakan Plan Tindakan Aktiviti Tahunan.

97
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

Penasihat JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
13. JAWATANKUASA KEBERSIHAN / KECERIAAN
Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Pengurus Program En Khairul Bin Musa

Penyelaras Pn Nurhidayah Bin Mohd Zin
AHLI JAWATANKUASA

En Mohd Shah Bin Yusof

Cik Nor Fareha Binti Hamdan (SU Kurikulum)
AJK

Pn Hjh Norzita Binti Hj Amir (SU Hal Ehwal Murid)

Pn Zaharah Binti Ahmad (SU Kokurikulum)

BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB
✓ Memastikan sekolah dalam keadaan bersih dan indah.
✓ Membeli, menyemai dan menanam bunga untuk keindahan sekolah.
✓ Menjadikan sekolah sebagai sekolah dalam taman bagi menimbulkan minat dan rasa kasihmurid

terhadap sekolah.
✓ Mengadakan program gotong-royong.
✓ Melaksanakan tugas-tugas dan kerja dengan tujuan mengindahkan sekolah disamping memastikan

sekolah dalam keadaanselamat.
✓ Membantu guru-guru bertugas mingguan menilai dan memilih kelas terbersih bagi

keceriaan dan kebersihan kelas.

Penasihat JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
15. JAWATANKUASA KESIHATAN/DENGGI
Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Pengurus Program En Khairul Bin Musa
Penyelaras
En Mohd Shah Bin Yusof (Pemeriksaan Kesihatan)
Pn Nurhidayah Binti Mohd Zin (Laporan Denggi)
AHLI JAWATANKUASA

Pn Razlina Binti Khamis (GPK1)

AJK Pn Noorhaizi Binti Selaiman (GPKKK)

Semua guru kelas
BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Mengadakan ceramah mingguan atau bulanan.
✓ Memeriksa kawasan-kawasan yang telah ditetapkan termasuk tandas dan pam air.
✓ Menghantar laporan setiap minggu kepada Penyelaras Bidang.
✓ Membubuh ubat jentik jentik sekurang-kurangnya 4 bulan sekali.
✓ Mengadakan kerja gotong royong peringkat sekolah.
✓ Mengadakan kempen atau minggu anti aedes peringkat sekolah.
✓ Menguruskan pemeriksaan kesihatan oleh Klinik Kesihatan.
✓ Mengumpul data obesiti dan penyakit-penyakit atau alahan dan menyebarluas kepada guru

kelas dan guru Pendidikan Jasmani.

98
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Penasihat 14. JAWATANKUASA RMT
Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Pengurus Program En Khairul Bin Musa

Penyelaras Pn Hartini Binti Abdol Rahman

AHLI JAWATANKUASA
Pn Razlina Binti Khamis (GPK1)

Pn Noorhaizi Binti Seliman (GPKKK)
AJK

Pn Hjh Norzita Binti Amir

Pn Sohara Binti Suratman
BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Pemilihan murid RMT bersama Jawatankuasa Bantuan Peringkat Sekolah yang diputuskan di dalam

mesyuarat berkenaan sebelum bermulanya tahun perlaksanaan.
✓ Mengedar surat pengesahan pendapatan kepada murid yang diputuskan layak

menerima bantuan.
✓ Bersidang bersama JBPS untuk pengemaskinian kelayakan menerima bantuan.
✓ Mengedar surat setuju terima bantuan RMT kepada penjaga untuk difailkan.
✓ Menyediakan menu berpandukan kepada menu yang diberikan oleh KPM.
✓ Menyediakan borang pelaporan penyeliaan untuk guru bertugas.
✓ Membantu melakukan pengawasan ke atas proses pemberian RMT bersama guru bertugas.
✓ Membantu guru bertugas merekod laporan secara online di One Stop Data Centre.
✓ Membantu memastikan semua murid RMT makan. Jika murid tidak hadir pengganti dari

kalangan murid RMT akan makan pada hari itu.
✓ Mengadakan Jadual Kedatangan Murid untuk penerima RMT.
✓ Mengisi borang maklumat mengenai murid pada awal tahun dan akhir tahun seperti berat

dan tinggi.
✓ Membuat laporan RMT pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
✓ Mengira bilangan hari RMT seperti bilangan murid RMT hadir, peratus kehadiran dan lain-lain.
✓ Guru RMT menandatangani buku ini dan diserahkan kepada Guru Besar untuk dilihat dan

ditandatangani.
✓ Menyediakan Plan Tindakan Aktiviti Tahunan.

99
25

SK RAWANG 25 MANUAL PENGURUSAN
“MAJU JAYA”

JAWATANKUASA KHAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

16. JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH/BENCANA/ BANJIR

Penasihat Pn Sarimah Binti Hj Selamat

Pengurus Program En Khairul Bin Musa

Penyelaras En Atsani Bin Katmin (Peny Keselamatan)

AHLI JAWATANKUASA

Pn Razlina Binti Khamis (GPK1)

Pn Noorhaizi Binti Selaiman (GPKKK)
AJK

Pn Nurhidayah Binti Mohd Zin (Peny Kebersihan)

En Mohd Shah Bin Yusof (Peny Kesihatan)
BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB

✓ Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh PPD, JPN,

Kementerian Pendidikan Malaysia.
✓ Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan seperti :

o Latihan Kawad Kebakaran
o Keselamatan lalulintas
o Keselamatan bangunan dan perabot
o Keselamatan di bilik khas
✓ Mendapatkan kerjasama sekolah dengan pihak polis / polis trafik, bomba JKR / JKR Elektrik,

Majlis Daerah Tangkak.
✓ Menggalakkan skim perlindungan diri kepada murid.
✓ Memastikan alat pemadam api mencukupi dan dalam keadaan sempurna dan berfungsi.
✓ Menghubungi Balai Bomba yang berdekatan bagi melaporkan kebakaran dengan kadar

yang segera.
✓ Menyelia peta / rajah laluan yang jelas dan mudah difahami oleh murid untuk

menyelamatkan diri dan berkumpul di tempat yang selamat.
✓ Mengadakan latihan kawad kebakaran / fire drill dari semasa (sekurang-kurangnya 2 kali

setahun).
✓ Memastikan baldi yang dicat merah bertulis API, berisi pasir, ada dalam keadaan baik dan

siap sedia.
✓ Memastikan sistem loceng kecemasan berfungsi dan difahami.
✓ Memastikan dan sentiasa mengawasi pendawaian elektrik dalam keadaan baik dan

selamat.
✓ Memastikan peraturan keselamatan bilik khas seperti Makmal Sains, Bengkel Kemahiran

Hidup ditampal di dalam bilik berkenaan, bilik darjah dan di dalam buku latihan murid.
✓ Meletakkan tanda amaran “BAHAYA” di tempat-tempat yang merbahaya.
✓ Membantu melicinkan pengurusan HEM bertindak sebagai AJK Bencana Banjir bersama

YDP PIBG/Ketua Kampung.

100
25


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PENGURUSAN SMKAL 2021_clone
Next Book
Slaid Orientasi Murid Tahun 1 2021