The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MODUL JIHAD DALAM ISLAM SESI I 2022 2023

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noorhafizah, 2022-07-11 07:27:37

JIHAD DALAM ISLAM

MODUL JIHAD DALAM ISLAM SESI I 2022 2023

1

KANDUNGAN
PRAKATA ................................................................................................................................................. 9
BAHAGIAN SATU ...................................................................................................................................11
JIHAD: KONSEP DAN PENGERTIAN........................................................................................................11

PENGENALAN .................................................................................................................................... 11
PERBEZAAN ANTARA JIHAD DENGAN PEPERANGAN........................................................................13
MEMAHAMI DAN MEMATUHI ETIKA PEPERANGAN ........................................................................14
PERBEZAAN ANTARA JIHAD AD-DAF’ DENGAN JIHAD AL-THALAB ...................................................14
KEPERLUAN BERJIHAD PADA HARI INI ..............................................................................................15
JIHAD MADANI MERUPAKAN JIHAD YANG PALING UTAMA PADA HARI INI ....................................16
KONSEP JIHAD DAN PEMBAHAGIAN.................................................................................................17
PERKATAAN JIHAD DALAM AL-QURAN.............................................................................................19
BAHAGIAN DUA.....................................................................................................................................23
JIHAD MEKANISME PEMBANGUNAN UMMAH.....................................................................................23
PENGENALAN .................................................................................................................................... 23
JIHAD SEBAGAI MEKANISME MEMACU PEMBANGUNAN ................................................................23
BERJIHAD DALAM MEMBANGUNKAN UMMAH ...............................................................................26
KEPENTINGAN DAN TANGUNGJAWAB UNTUK BERJIHAD ................................................................28
STRATEGI YANG PERLU DIAMBIL ......................................................................................................31
BAHAGIAN TIGA ....................................................................................................................................33
JIHAD AL-NAFS. .....................................................................................................................................33
PENGENALAN .................................................................................................................................... 33
TINGKAT-TINGKAT NAFS DALAM AL-QURAN....................................................................................35
JIHAD MENENTANG HAWA NAFSU...................................................................................................36
MENGENAL SIFAT NAFSU..................................................................................................................38

Bandingkan Perasaan Dengan Perintah Allah swt. ......................................................................38
Bandingkan Perasaan Dengan Solat .............................................................................................38
Sikap Tamak, Rakus Dan Kedekut .................................................................................................38

2

JENIS JIHAD AN NAFS ........................................................................................................................39
IBN AL-QAYYIM YANG MENERANGKAN EMPAT TINGKATAN JIHAD MELAWAN HAWA NAFSU,
YAITU:................................................................................................................................................ 40
LANGKAH-LANGKAH MELAWAN HAWA NAFSU ...............................................................................41

Al-‘Uzlah (Memencilkan Diri). .......................................................................................................41
Mengawal Pertuturan...................................................................................................................41
Berpuasa. ......................................................................................................................................42
KESIMPULAN .....................................................................................................................................42
BAHAGIAN EMPAT ................................................................................................................................44
JIHAD DAKWAH AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR...............................................................................44
PENGENALAN .................................................................................................................................... 44
PENGERTIAN AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR...................................................................................44
JENIS-JENIS AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR..................................................................................46
SYARAT-SYARAT AMAR MA’RUF DAN NAHY MUNGKAR ..................................................................47
HUKUM AMAR MA’RUF DAN NAHI MUNKAR...................................................................................49
TARAF KEWAJIPAN AMAR MA’RUF DAN NAHI MUNKAR ................................................................50
AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR TUGAS KERASULAN.............................................................53
KESIMPULAN .....................................................................................................................................54
BAHAGIAN LIMA ...................................................................................................................................56
JIHAD MELALUI LISAN DAN TULISAN ....................................................................................................56
PENGENALAN .................................................................................................................................... 56
JIHAD LISAN.......................................................................................................................................57
JIHAD TULISAN ..................................................................................................................................59
JIHAD LISAN DAN TULISAN................................................................................................................60
CARA-CARA JIHAD DENGAN LISAN DAN TULISAN ............................................................................62
KESIMPULAN .....................................................................................................................................62
BAHAGIAN ENAM..................................................................................................................................64
JIHAD AKIDAH .......................................................................................................................................64

3

PENGENALAN .................................................................................................................................... 64

UNSUR-UNSUR PEMBENTUKAN AKIDAH..........................................................................................64

CIRI-CIRI AKIDAH ...............................................................................................................................65

Ma’rifatullah (Mengenali Allah) ....................................................................................................65
Ma’rifat AR-Risalah (MENGENALI KERASULAN)............................................................................65
Ma’rifat Al-Ghaibiyyat (Mengenali Perkara Ghaib) ......................................................................65
Ma’rifat Al-Ba’ath (Mengenali Hari Kebangkitan).........................................................................65
PERANAN AKIDAH DALAM KEHIDUPAN MANUSIA...........................................................................66

Peribadi Yang Unggul...................................................................................................................66
Berani Mempertahankan Kebenaran ...........................................................................................67
Bersifat Adil Dalam Pemerintahan................................................................................................67
Melahirkan Sifat Persaudaraan ....................................................................................................68
Membebaskan Manusia Dari Kepercayaan Khurafat Yang Menyesatkan ...................................69
Menenangkan Jiwa Seseorang......................................................................................................69
Akidah Melahirkan Seorang Yang Berjiwa Besar..........................................................................70
Akidah Asas Kebahagian ...................................................................................................................70

PERSEDIAAN PENDAKWAH DALAM MEREALISASIKAN JIHAD AQIDAH ............................................71

1. Keyakinan Teguh .......................................................................................................................72
2. Persiapan Rapi...........................................................................................................................72
3. Latihan Yang Cukup...................................................................................................................73
4. Kemampuan Mengawal Diri......................................................................................................74
5. Manfaatkan Masjid Sebagai Pusat Dakwah ..............................................................................74
6. Peringatan Tegas.......................................................................................................................74
7. Khabar Gembira ........................................................................................................................75
CABARAN JIHAD AQIDAH..................................................................................................................75

KUASA BESAR. ...............................................................................................................................75
PENYUSUPAN lDEOLOGl ASING. .......................................................................................................79

LIBERALISME DALAM GERAKAN lSLAM.........................................................................................79
BERJEMAAH SEBAGAI SATU KEPERLUAN DALAM MEREALISASIKAN JIHAD AQIDAH.......................82

Kewajipan Berjama‘ah (Harakah Islamiyyah)...............................................................................82
CIRI-CIRI JAMA'AH ISLAM..................................................................................................................83

4

Bermatlamat: ................................................................................................................................83
Sasaran ‘Amalnya:.........................................................................................................................83
Jama'ah Yang Mempunyai Sifat-Sifat Hizbullah:...........................................................................84
Jama‘ah Yang Memperjuangkan Islam Secara Menyeluruh. ........................................................87
Jama‘ah Yang Banyak Menghadapi Ibtila’.....................................................................................87
Kewujudan Berterusan..................................................................................................................87
KESIMPULAN .....................................................................................................................................88

BAHAGIAN TUJUH .................................................................................................................................92

JIHAD PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN: PENGERTIAN, BENTUK, MEKANISME PELAKSANAAN. ...........92

PENGENALAN KONSEP PEMIKIRAN...................................................................................................92

DEFINISI PEMIKIRAN GLOBALISASI ...................................................................................................93

PENDEKATAN TEORITIS ATAU ALIRAN DALAM GLOBALISASI ...........................................................94

PEMIKIRAN ISLAM.............................................................................................................................95

DARI SEGI ISTILAH .............................................................................................................................96

Peringkat Pemikiran Islam Semasa (1800 – hingga kini)...................................................................98

KESIMPULAN ...................................................................................................................................106

BAHAGIAN LAPAN...............................................................................................................................108

JIHAD SOSIAL: PENGERTIAN, PEMBAHAGIAN, MEKANISME PELAKSANAAN......................................108

PENGENALAN JIHAD SOSIAL ...........................................................................................................108

Masyarakat.................................................................................................................................. 109
Organisasi.................................................................................................................................... 110
Institusi........................................................................................................................................ 110
Masalah sosial.............................................................................................................................110
Interaksi ......................................................................................................................................111
STRATEGI JIHAD DALAM MASYARAKAT MINORITI .........................................................................112

Tahap minoriti muslim ................................................................................................................112
Pengertian Tolenrasi ...................................................................................................................114
PENDEKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ..........................................................................................115

Pendekatan Pembangunan Sosial...............................................................................................115
Pendekatan Pentadbiran Sosial ..................................................................................................115

5

Pendekatan Derma Sosial ...........................................................................................................115
Pendekatan Kerja Sosial..............................................................................................................116
INDIKATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL ..............................................................................................117

Pengurusan Masalah Sosial.........................................................................................................117
Memenuhi Keperluan Hidup.......................................................................................................118
Peluang Mobiliti Sosial................................................................................................................119
KESIMPULAN ...................................................................................................................................119

BAHAGIAN SEMBILAN.........................................................................................................................121

JIHAD PENDIDIKAN..............................................................................................................................121

PENGENALAN .................................................................................................................................. 121

CIRI-CIRI JIHAD PENDIDIKAN:..........................................................................................................123

MATLAMAT HENDAKLAH KERANA ALLAH S.W.T DAN RASUL SEMATA-MATA...........................123
Mencurahkan Daya dan Tenaga Kekuatan .................................................................................124
Tidak Bersalahan dengan Nas-Nas Al-Quran dan Sunnah ..........................................................124
PEMBAHAGIAN JIHAD PENDIDIKAN................................................................................................125

Jihad Ilmu daripada Perspektif Pendidikan Islam: ......................................................................125
Konsep Jihad melalui Ilmu dalam Pembangunan Pendidikan Umat Islam: ....................................126

PANDANGAN ISLAM TERHADAP JIHAD MELALUI ILMU:.................................................................127

CADANGAN MENINGKATKAN JIHAD ILMU KE ARAH PEMBENTUKAN MODAL INSAN: ..................130

Meningkatkan Takwa:.................................................................................................................131
Berjihad dengan Perubahan: ......................................................................................................131
Meningkatkan Ilmu Pengetahuan:..............................................................................................132
Melalui Latihan Amali dan Amalan-amalan Rohani:...................................................................132
Meletakkan Diri dalam Lingkungan Persekitaran yang Soleh:....................................................133
Melalui Qudwah Hasanah (Ikutan yang Baik):............................................................................133
Menyerap Tekanan Sosial dari Masyarakat Islam: .....................................................................134
Melalui Kuasa-kuasa Negara Islam melalui Sistem Keadilan dan Galakannya: ..........................134
Melalui Peranan Media Massa: ..................................................................................................135
Melalui Peranan Pusat-pusat Pengajian: ....................................................................................136
KESIMPULAN ...................................................................................................................................136

BAHAGIAN SEPULUH...........................................................................................................................138
6

JIHAD EKONOMI/HARTA .....................................................................................................................138
PENGENALAN .................................................................................................................................. 138
TAKRIF JIHAD EKONOMI..................................................................................................................138
TUJUAN UTAMA AKTIVITI EKONOMI ..............................................................................................139
HUKUM JIHAD EKONOMI................................................................................................................140
CIRI-CIRI DALAM JIHAD EKONOMI ..................................................................................................142
PERLAKSANAAN JIHAD EKONOMI...................................................................................................144
Perlaksanaan Aktiviti Perniagaan Sebagai Jihad Ekonomi. ........................................................144
Boikot Barangan Israel Sebagai Jihad Ekonomi ..........................................................................147
JIHAD EKONOMI DALAM PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA ..........................................................149
KESIMPULAN ...................................................................................................................................150

BAHAGIAN SEBELAS ............................................................................................................................152
JIHAD WANITA ....................................................................................................................................152

PENGENALAN .................................................................................................................................. 152
PENGERTIAN JIHAD WANITA ..........................................................................................................153
KEUTAMAAN JIHAD WANITA ..........................................................................................................153

DIRI SENDIRI ................................................................................................................................154
KERJAYA ......................................................................................................................................156
MAYARAKAT................................................................................................................................ 158
KELUARGA ................................................................................................................................... 160
HUKUM JIHAD WANITA DAN TOKOH-TOKOH WANITA DALAM ISLAM..........................................162
KESIMPULAN ...................................................................................................................................166
BAHAGIAN DUA BELAS........................................................................................................................168
ISU-ISU TENTANG JIHAD: ISU KEGANASAN, ISU SERANGAN BERANI SYAHID, IMEJ ISLAM PADA MATA
BARAT.................................................................................................................................................. 168
PENGENALAN .................................................................................................................................. 168
PEMBAHAGIAN ISU UMAT..............................................................................................................173
Isu Operasi Berani Mati...............................................................................................................173
Isu ISIS ........................................................................................................................................178

7

Apa itu G25?................................................................................................................................182
PELAKSANAAN JIHAD TERHADAP ISU UMMAT. ..........................................................................185

JIHAD MENYAMPAIKAN DAKWAH KE SELURUH ALAM ..............................................................186
JIHAD MENGUBAH SISTEM YANG BERTENTANGAN DENGAN ISLAM.........................................187
JIHAD MELALUI PENDIDIKAN. .....................................................................................................189
PERANAN MEDIA MASSA................................................................................................................190
KESIMPULAN ...................................................................................................................................191
RUJUKAN ............................................................................................................................................. 193
RUJUKAN DARI LAMAN SESAWANG ...................................................................................................198

8

PRAKATA

Buku Jihad dalam Islam membincangkan tentang jihad dan bahagian-bahagiannya. Jihad
ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh individu yang tidak menghiraukan apa-apa cercaan
perjuangan di jalan Allah swt, kerana penglibatannya dalam gerakan jihad akan
menyebabkan sebahagian besar manusia membuat penentangan ke atasnya. Semua jenis
kekuasaan akan bergerak menentang mujahid tersebut. Dengan demikian, bermulalah
tuduhan-tuduhan, tersebarlah fitnah, bermulalah pertikaian lidah, perbalahan pemikiran
dan kritikan dari semua sudut. Anda akan dapati juga golongan musuh Islam akan
membuat pelbagai penentangan dengan pelbagai cara. Orang ramai akan
memperkatakan tentang diri al-Mujahid (pejuang). Mereka akan mengatakan apa yang
orang lain kata. Gerakan menakut-nakutkan dan menyekatnya akan berlaku sama ada
oleh orang-orang yang hampir atau jauh. Sekatan seumpama itu dilakukan oleh ibu bapa,
isteri, kaum kerabat yang dekat dan jauh serta oleh jiran-jiran. Tambahan lagi jihad itu
mempunyai tugas-tugas berbentuk tenaga dan kebendaan. Orang-orang yang menilai
sesuatu hanya semata-mata berpegang kepada neraca dunia akan turut menentang
mujahidin(pejuang-pejuang) dengan apa jua cara.

Berhadapan dengan semua ini, maka seseorang itu tidak mungkin dapat meneruskan
jihad kecuali orang-orang yang tidak mengambil kira celan-celaan, berjuang kerana Allah
dan berjuang pada jalan Allah swt. Berjuang dengan tangan, lidah dan hartanya dengan
pelbagai cara yang dibenarkan. Biarpun ramai yang tidak menyukai perjuangannya.
Golongan ini tidak akan mengambil kira dan bersedia menanggung segala tekanan. Iaitu
tentangan dari masyarakat yang enggan menerima jihad fi sabilillah. Tentangan dari
masyarakat dunia yang menganggap bahawa gerakan jihad fi sabilillah sudah lama.
Peranannya dan tekanan perasaan dari masyarakat dunia yang dusta yang telah lari dari
Allah swt itu. Tetapi seorang mujahid tidak memperdulikan semua ini dalam
perjuangannya pada jalan Allah swt.

Serangan pemikiran barat seperti liberal, kapitalis, zionis, freemason, orientalist, kuasa-
kuasa besar atau kecil semuanya akan membuat penentangan. Namun demikian, mujahid

9

akan terus berjihad tanpa takut pada cercaan sesiapa. Pakatan-pakatan jahat untuk
menentangnya akan dilakukan oleh pihak-pihak berkenaan dalam segenap segi seperti
kerjaya, perniagaan, keluarga dan sebagainya. Tetapi ia tetap berjuang sehingga syahid fi
sabilillah. Sebagaimana firman Allah swt:

                                 
   

Maksudnya :antara orang-orang Yang beriman itu, ada Yang bersikap benar menunaikan apa
Yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka
ada Yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan di antaranya ada Yang
menunggu giliran; dan mereka pula tidak mengubah (Apa Yang mereka janjikan itu) sedikitpun.

Sesiapa yang memiliki sifat ini, maka dia akan dapat menjalankan jihad dan dialah
pejuang yang dimaksudkan oleh ayat:

                                    
                                  

                 

Maksudnya: Wahai orang-orang Yang beriman! sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari ugamanya
(jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum Yang ia kasihkan mereka dan mereka juga
kasihkan dia; mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang Yang beriman dan berlaku tegas
gagah terhadap orang-orang kafir, mereka berjuang Dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan
mereka tidak takut kepada celaan orang Yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah Yang
diberikanNya kepada sesiapa Yang dikehendakiNya; kerana Allah Maha Luas limpah kurniaNya, lagi
meliputi pengetahuanNya.

10

BAHAGIAN SATU
JIHAD: KONSEP DAN PENGERTIAN

PENGENALAN

Jihad digunakan secara meluas dan mudah pada masa kini termasuk untuk
membenarkan perjuangan bersenjata menentang pihak-pihak yang tidak sealiran dan
sefahaman atas nama Islam. Jihad yang disalah fahami ini juga menjadi sumber
kefahaman masyarakat bukan Islam akan erti jihad dalam Islam. Yang lebih
membimbangkan, naratif yang sama juga difahami oleh sebilangan Muslim. Buktinya
ialah bertambah bilangan anak-anak muda Muslim yang menyertai perjuangan
bersenjata di luar negara yang didakwa oleh pihak tertentu sebagai jihad fi sabilillah yang
sebenar.

Persoalannya ialah:

• Apakah maksud jihad yang sebenar?

• Adakah jihad hanya dikaitkan semata-mata dengan perjuangan bersenjata?

• Adakah jihad bersenjata masih lagi perlu pada hari ini, dan wajar dijadikan
sebagai satu keperluan dan keutamaan masa kini?

• Jika tidak, apa pula jihad yang sepatutnya menjadi keutamaan kita pada hari ini?

Tulisan ini bertujuan untuk memahami erti jihad menurut pandangan Islam dengan
menjelaskan maksud jihad peperangan yang sebenar berdasarkan pendapat para ulama.
Di samping itu, ia juga akan menjelaskan bentuk jihad yang sepatutnya menjadi
keutamaan kita pada hari ini. Bagi menjelaskan perkara ini, saya akan membawa
perspektif jihad sebenar yang perlu difahami oleh masyarakat Islam dan berhujah
mengapa kebanyakan jihad bersenjata yang didakwa pada hari ini adalah bukan jihad
tetapi sebenarnya adalah tindakan yang melampau dan ganas. Jihad dalam agama Islam
bukanlah bermaksud berjuang dalam peperangan bersenjata semata-mata. Bahkan lafaz
jihad meliputi:

11

• berjuang sedaya kita dalam segala perkara termasuklah juga dari sudut jiwa dan
harta

• bermujahadah menahan godaan hawa nafsu dan syaitan
• segala bentuk perjuangan fi sabilillah lain yang dilakukan kerana untuk

mempertahankan agama Islam.
Malah jika dikaji, lafaz jihad berulang dalam Al-Quran sebanyak empat puluh satu kali
dengan pelbagai bentuk lafaznya dan kebanyakannya merujuk kepada makna yang lebih
luas dan umum dari sekadar maksud peperangan.

Menurut Prof. Muhammad Quraish Shihab, perspektif Al-Quran terhadap jihad
peperangan ialah kita diseru agar sedaya mungkin untuk menghindarinya dan tidak
dilakukan kecuali setelah seluruh cara damai ditempuh. Ini berdasarkan firman Allah swt
dalam surah (Al-Anfal: 61)

                           

61. dan jika mereka (pihak musuh) cenderung kepada perdamaian, maka Engkau juga hendaklah
cenderung kepadanya serta bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya ia Maha Mendengar, lagi Maha
mengetahui.

Al-Quran juga turut menegaskan bahawa setiap peperangan itu juga harus ditamatkan
apabila ianya menjurus kepada penganiayaan. Allah swt berfirman dalam surah Al-
Baqarah: 193

                                   

193. dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) menjadilah ugama itu semata-
mata kerana Allah. kemudian jika mereka berhenti maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap
orang-orang Yang zalim.

12

Ertinya, jihad dalam Al-Quran menuntut kita sentiasa bersungguh-sungguh dan
bermujahadah dalam mencapai tujuan tertentu seperti menahan hawa nafsu. Manakala
tuntutan untuk berjihad dalam peperangan hanya diperlukan pada saat-saat tertentu
sahaja dan ianya pula perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

PERBEZAAN ANTARA JIHAD DENGAN PEPERANGAN

Kebanyakan manusia dan sebahagian ulama sering mencampuradukkan antara jihad dengan
perang. Setiap kali disebut kalimah jihad maka difahami ia beerti peperangan. Tetapi secara
ringkas, jihad lebih umum pengertiannya dari perang (qital). Peperangan adalah sebahagian
konsep jihad yang mana jihad merangkumi jihad harta, jihad lisan, jihad nafsu dan lain-lain
termasuk jihad peperangan.

Memberi keluasan dalam pengertian jihad dan tidak menumpukan kepada peperangan semata-
mata. Memberi ruang kepada setiap Muslim sama ada lelaki atau wanita atau yang mempunyai
kemampuan melaksanakan peranan yang penting dalam konteks jihad.

Menurut Dr. Yusof al-Qaradhawi “ Kami berpendapat bahawa perkataan jihad lebih luas daripada
pengertian perang (qital) walaupun telah tertera dalam kefahaman umum fiqh bahawa kalimah
jihad adalah perang (qital). Begitulah istilah yang digunakan oleh fuqaha dalam mendefinisikan
jihad dalam isu ini tidak ada masalah perbincangan dalam meletakkan istilah sekiranya
pengertian jihad yang dibawakan adalah jelas.

Jihad peperangan didefinisikan oleh fuqaha secara syarak iaitu memerangi golongan kafir atau
mencurahkan tenaga dalam memerangi golongan kafir atau bughah. Sebahagian mereka
mendefinisikan jihad perang sebagai seruan kepada agama Islam dan memerangi sesiapa yang
tidak menerima seruan Islam.

Terdapat ulama lain mendefinisikan jihad perang sebagai mengerah tenaga dan kemampuan
dalam peperangan pada jalan Allah s.w.t dengan menggunakan jiwa raga, harta, pendapat,
percakapan, memperbanyakkan tentera atau selain itu.

13

MEMAHAMI DAN MEMATUHI ETIKA PEPERANGAN

Peperangan dalam Islam juga perlu mematuhi garis pandu dan etika peperangan yang
diajarkan agama dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ia tidak boleh melampaui batas
yang telah ditetapkan agama seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-
Baqarah: 190

                               

190. dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) ugama Allah akan orang-orang Yang
memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan); kerana
Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang menceroboh.

Dalam hal ini, kita akan dapati Islam bukan sahaja memberi garis panduan yang jelas
dalam peperangan seperti larangan membunuh kanak-kanak atau orang tua yang tidak
berdaya, tetapi juga melarang melakukan kerosakan terhadap tanaman dan tumbuh-
tumbuhan. Namun apa yang yang diamalkan oleh beberapa kumpulan hari ini
menjadikan nyawa manusia, baik Muslim atau bukan Muslim, begitu murah dan tidak
mempunyai makna apa-apa.

Malah, terdapat juga penyiksaan dan pembunuhan terhadap umat Islam sendiri, samada
kerana tidak mematuhi ajaran Islam ataupun kerana dakwaan bersekongkol dengan
perikatan Barat. Apa yang berlaku ini sebenarnya lebih hampir pada pembunuhan dari
peperangan. Ia jauh dari mematuhi etika dan adab peperangan yang perlu dipatuhi dan
telah digariskan dalam Islam.

PERBEZAAN ANTARA JIHAD AD-DAF’ DENGAN JIHAD AL-THALAB

Jihad ad-daf’ bermaksud memerangai musuh apabila mereka memasuki Negara Islam
dan menempati suatu kawasan walau sedikit atau melakukan kezaliman ke atas nyawa
Muslimin, harta, pemilikan atau kehormatan mereka walaupun tanpa memasuki Negara
Islam dan benar-benar mendudukinya; ataupun menindas Muslimin terutama pada
akidah mereka dan mencabul agama Islam bertujuan mencabut hak Muslimin pada

14

kebebasan memilih agama serta memaksa mereka meninggalkan Islam dengan cara
penindasan dan seksaan.

Adapun jihad at-thalab bermaksud musuh sedang berada di negaranya sendiri, tetapi kita
yang hendak berperang dan datang kepadanya demi memperluaskan tanah jajahan
Islam, kita memulakan peperangan sebelum musuh memulakannya terlebih dahulu, atau
untuk mengukuhkan keberadaan rakyat di Negara mereka agar mereka tidak mendengar
dakwah baru selain Islam.

Justeru, segala halangan dalam kalangan rakyat hendaklah dihapuskan sehingga kita
mampu menyampaikan dakwah menuju Allah s.w.t kepada seluruh manusia, untuk
membebaskan rakyat yang dikawal oleh pemerintah bersifat menindas termasuklah
kazaliman pada kuasa dan paksaan yang menguasai mereka atau tujuan selain itu.

KEPERLUAN BERJIHAD PADA HARI INI

Apakah masih ada lagi keperluan untuk berjihad pada hari ini? Jihad memang dibenarkan
dalam keadaan seperti di Palestin yang mana tanah umat Islam diceroboh oleh kuasa
asing dengan tujuan menjajah atau mengusir warga asal negara tersebut.Namun perlu
diperhatikan bahawa pada masa kini, umat Islam rata-rata bebas mengamalkan ajaran
agama dan diberi hak sebagai warga negara, walaupun hidup dan tinggal di negara
sekular atau di negara yang majoritinya penduduk bukan Islam.

Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqh Al-Jihad, menyampaikan dakwah
melalui jihad secara ofensif (serangan yang bersifat agresif) terhadap golongan bukan
Muslim bukanlah cara yang sesuai bagi menyampaikan dakwah pada masa kini. Ini
memandangkan bahawa pada hari ini umat Islam mempunyai pelbagai kaedah yang
boleh digunakan untuk menyampaikan dakwah Islam tanpa menggunakan kekerasan
atau tindakan ketenteraan. Beliau turut menggesa supaya umat Islam memanfaatkan
sumber manusia dalam menyampaikan dakwah yang juga merupakan satu jihad.

15

Dengan wujudnya media sosial, dakwah juga sudah menjadi tidak bersempadan dan
semakin mudah untuk disebar luaskan. Menjadi tanggungjawab individu Muslim
memanfaatkan kemudahan teknologi hari ini dengan menyebar luaskan keindahan Islam
dengan gaya bahasa yang mudah difahami masyarakat hari ini dan dalam membantu
membasmi salah faham masyarakat terhadap Islam, khususnya erti kata jihad yang
sebenar.

Malah apa yang diperlukan pada hari ini ialah untuk kita melahirkan individu-individu
Muslim yang hebat bagi meningkatkan kemajuan masyarakat Islam di samping menjadi
seorang Mukmin yang bertakwa.

JIHAD MADANI MERUPAKAN JIHAD YANG PALING UTAMA PADA HARI INI

Inilah yang disebutkan oleh Al-Qaradawi sebagai jihad madani, iaitu jihad yang bertujuan
memenuhi seluruh keperluan masyarakat yang pelbagai, merawat pelbagai
permasalahan mereka, menampung segala tuntutan material dan dalaman yang menjadi
sebab kemajuan dalam semua sektor sehingga masyarakat dapat mencapai suatu
kedudukan yang mulia dan dihormati. Atas dasar ini, para pejuang pembaharuan dari
kalangan ulama sentiasa menyeru umat Islam untuk mengutamakan dan mendahulukan
pendidikan dan pembinaan sahsiah dari jihad bersenjata.

Jihad amat diperlukan untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat Islam sendiri
yang banyak ketinggalan dalam pelbagai bidang utama dalam kehidupan. Dunia hari ini
dikuasai oleh orang bukan Islam. Kebanyakan negara-negara Timur Tengah masih
bergantung kepada kuasa Barat dalam memajukan ekonomi.

Manakala banyak negara Islam yang miskin dan tidak dapat memberikan pendidikan
yang terbaik pada warga mereka. Malah, negara-negara Islam juga bergantung kepada

16

negara bukan Islam bagi membeli peralatan tentera. Di negara kita sahaja dan Nusantara
ini, banyak lagi usaha yang perlu kita perjuangkan bagi kemajuan ekonomi, pendidikan
dan lain-lain bidang yang masyarakat Islam masih ketinggalan.

Pastinya, inilah yang perlu difikirkan dan menjadi jihad yang utama oleh masyarakat
Islam hari ini, bukannya sibuk bercakaran sesama sendiri dalam membincangkan isu-isu
remeh atau perkara yang khilaf dalam agama atau mempunyai cita-cita berjihad di luar
negara, sedangkan jihad yang lebih utama dan wajib untuk kita pada hari ini sebenarnya
wujud di hadapan mata kita.

KONSEP JIHAD DAN PEMBAHAGIAN

Dari sudut bahasa, perkataan jihad berasal dari perkataan Arab Jihadun. Kata dasarnya
adalah jahada yang bererti berusaha keras atau bersungguh-sungguh. Pada perkataan
jihad ini timbul beberapa perkataan lain dalam bahasa Arab, iaitu ajhada, bererti
membebani lebih dari kekuatannya; jahada bererti berjuang atau berperang; dan ijtihad
bermaksud bekerja dengan bersungguh-sungguh. Pada perkataan jahada timbul kata
nama jihad, manakala pada kata nama ijtihada lahir kata nama ijtihad. Dalam bahasa
Inggeris to strain, jahada berjuang, berperang atau bahasa Inggerisnya to strive,
endeavour. Daripada perkataan jahada lahirlah kata nama jihad, sedangkan daripada
perkataan ijtahada timbul kata nama ijtihad.

Oleh yang demikian secara ringkas, perkataan jihad dari sudut bahasa bermaksud
mengerah seluruh tenaga dan kekuatan untuk mencapai sesuatu matlamat yang
diharapkan sama ada baik atau buruk. Walau bagaimanapun dalam konteks
mengabdikan diri kepada Allah sesuatu yang baik dan positif perlu dilaksanakan oleh
umat Islam ia adalah antara ciri jihad yang sebenar.

Dari sudut istilah pula, para ulama telah mengemukakan beberapa definisi tentang jihad
dan definisi ini perlu difahami ke arah memahami konsep jihad yang terdapat dalam al-

17

Quran dengan jelas. Antaranya al-Tabari (m.310H) yang mendifinisikan perkataan jihad
dengan berpandukan ayat al-Quran yang bermaksud , “Sesungguhnya orang yang
beriman dan orang yang berhijrah di jalan Allah mereka itu mengharapkan rahmatnya.
Beliau berpendapat perkataan jihad bermaksud peperangan yang berlaku di antara dua
golongan yang bermusuh, iaitu di antara orang Islam dan orang kafir.

Penjelasan tentang terminologi jihad turut dikemukakan oleh al-Zamakhsyari (m.538H)
yang berpendapat perkataan jihad membawa membawa maksud berperang di jalan Allah
dan bertujuan untuk meninggikan agama-Nya. Sementara al-Tabarsi (m. 548H)
mendefinisikan perkataan jihad dengan bermaksud berusaha keras melawan musuh dan
kesanggupan seseorang memikul bebanan dan kesusahan memerangi mereka demi
mengharapkan ganjaran daripada Allah.

Para ulama seperti al-Baidawi (m. 685H) Al-Kazim (m. 752H), dan al-Suyuti (m.911H)
berpendapat bahawa perkataan jihad bermaksud perang menentang orang kafir ,
manakala al-Alusi (m. 1270H) mentakrifkan jihad dengan maksud bersungguh-sungguh
dan berusaha keras melawan perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak
Allah SWT. Beliau turut berpendapat bahaa perkataan jihad juga membawa maksud
peperangan. Hal ini menurutnya berdalilkan firman Allah dalam surah al-Taubah;73

                                      

73. Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan
bertindak keras terhadap mereka. dan (sebenarnya) tempat mereka ialah neraka
Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Secara umum para ulama tafsir tidak berselisih pendapat di antara sesama mereka
tentang maksud perkataan jihad yang diertikan sebagai usaha atau alternatif yang
dilakukan oleh seseorang Islam berjuang dengan sepenuh tenaga semata-mata untuk
membantu agama Allah SWT melawan pihak musuh seperti golongan kafir. Walau
bagaimanapun terdapat beberapa orang sarjana Barat yang membuat pentakrifan yang
berbeza tentang jihad. Antaranya D.B Macdonald yang berpendapat perkataan jihad
bermaksud suatu usaha yang dilakukan untuk ummat Islam untuk menyebarkan agama

18

Islam menerusi kekuatan mata pedang. Sementara E. Tyan pula berpendapat perkataan
jihad lebih dikhususkan kepada sudut perundangan Islam dalam erti kata menentang
golongan kafir secara kekuatan tentera, tujuannya untuk mengembang dan
mempertahankan agama Islam.

Dua pendapat yang dikemukakan di atas menampakkan perbezaan yang jelas dan
percanggahan yang ketara dengan pengertian yang telah dikemukakan oleh sarjana
Islam. Sarjana Barat secara terang-terangan meletakkan pengertian jihad pada suatu
dimensi yang mencurigakan. Walau bagaimanapun fenomena ini mungkin timbul akibat
berlakunya kekejaman atau kekerasan mata pedang dalam pemerintahan penguasa-
penguasa Islam tertentu.

Menurut Ayatullah Ahmad Jannati, jihad merupakan usaha yang dirancang oleh ummat
Islam untuk memerangi orang kafir yang merupakan musuh utama Islam, dengan
mengorbankan tenaga, jiwa raga dan harta benda semata-mata untuk meninggikan
kalimah Allah swt. Peperangan melawan golongan kafir dan murtad dalam usaha
menghalang mereka daripada melakukan syirik kepada Allah swt.

Hassan al-Banna menegaskan jihad bermaksud memerangi orang kafir dan menolak
segala bentuk kekafiran dengan tujuan memperkuat agama Allah swt, menegakkan
kalimah dan hukumNya. Manakala jihad menurut Ali al-Nadawi ialah suatu perjuangan
menegakkan keadilan di buka bumi Allah swt.

PERKATAAN JIHAD DALAM AL-QURAN

Perkataan jihad dengan pelbagai bentuk disebut sebanyak empat puluh empat kali dalam
al-Quran. Perkataan-perkataan tersebut adalah seperti berikut:

1. Jahada.
2. Jahadaka.
3. Jahadu.
4. Tujahiduna.
5. Yujahidu.

19

6. Yujahiduu.
7. Yujahiduna
8. Jahada
9. Jahidhum
10. Jahidu
11. Jahd
12. Juhdahum
13. Jihadin
14. Jihadan
15. Jihadih
16. Al-Mujahidun
17. Al-Mujahidin

Sehubungan dengan itu di dalam al-Quran terdapat empat perkataan yang sinonim dan
hampir sama dengan perkataan al-jihad. Perkataan tersebut adalah seperti berikut:

1. Al-Harb tindakan. Perkataan ini bermaksud peperangan atau sesuatu yang
berbentuk positif yang membawa kehancuran. Daripada kata dasar ini
lahirnya mihrab yang bermaksud tempat untuk memerangi syaitan dan hawa
nafsu. Perkataan al-harb yang bermaksud perang telah digunakan pada zaman
jahiliyyah. Perkataan al-harb terdapat dalam al-Quran pada enam tempat dan
kesemuanya membawa maksud peperangan, antaranya adalah dalam surah
al-Ma’idah yang maksudnya, “Setiap kali mereka menyalakan api peperangan
Allah memadamkannya.”.

Perkataan al-harb yang bererti peperangan juga terdapat dalam surah al-Anfal
yang bermaksud, “Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-
beraikanlah orang yang di belakang mereka dengan menumpaskan mereka,
supaya mereka mengambil pengajaran,”dalam surah Muhammad yang
bermaksud “Apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, maka
pancunglah batang leher mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu,
maka kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai

20

perang tamat,” dan dalam surah al-Baqarah yang bermaksud, “Maka jika kamu
tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahawa Allah
dan Rasulnya akan memerangimu.”

Seterusnya, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud, “Sesiapa yang
berjuang untuk menjadikan agama Allah mulia, maka dia adalah mujahid
dijalan Allah, menerusi hadis tersebut orang yang berperang untuk
menegakkan agama Allah digelar sebagai mujahid, dan faktor inilah yang
membezakan perkataan jihad dengan yang lain. Oleh yang demikian terdapat
perbezaan antara perkataan jihad dengan harb dari segi konsep, perlaksanaan,
tujuan dan kesan.

2. Al-Ghazw bermaksud “keluar berperang menentang musuh”. Perkataan ini
disebut hanya sekali sahaja dalam al-Quran, iaitu dalam surah Ali Imran yang
bermaksud, “Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti
orang kafir, mereka berkata-kata kepada saudara-saudaranya apabila mereka
mengadakan perjalanan dimuka bumi atau pergi berperang, sekiranya mereka
itu bersama-sama kami tiadalah mereka mati (dalam perjalanan) dan tiada
pula terbunuh dalam peperangan.

3. Al-Qital. Pada dasarnya al-qital bermaksud menghilangkan roh dari jasad atau
badan. Oleh yang demikian perkataan al-Qital membawa maksud
pembunuhan atau peperangan yang dapat melenyapkan nyawa. Perkataan ini
didapati dalam al-quran pada 168 tempat dan diulang-ulang dengan pelbagai
bentuk,antaranya ada yang membawa maksud jihad seperti firman Allah
dalam surah al-Baqarah yang maksudnya, “Hendaklah kamu berperang di
jalan Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.”

4. Fi Sabil li Llah. Perkataan fi sabil lillah dalam al-Quran bermaksud jalan Allah
swt atau suatu jalan untuk mendapat keredhaan Allah dan balasan baik
daripada-Nya dan jalan itu merupakan objektif perutusan para Nabi dan Rasul

21

untuk membawa manusia kepada kebenaran. Menurut al-Tabari perkataan fi
sabil lillah bermaksud memerangi orang kafir, manakala al-Tabarsi
berpendapat perkataan tersebut bermaksud setiap perkara yang
diperintahkan oleh Allah swt berbentuk kebaikan yang menghasilkan ganjaran
pahala dan menurutnya, kebanyakan perkataan ini digunakan dengan maksud
jihad.

22

BAHAGIAN DUA
JIHAD MEKANISME PEMBANGUNAN UMMAH

PENGENALAN

Firman Allah SWT yang bermaksud:
“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan atau berasa berat, dan berjihadlah
dengan harta dan dirimu di jalan Allah swt. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu
jika kamu mengetahui.”(Surah al-Tawbah 9:41)

Islam merupakan agama yang syumul dan seimbang. Jika salah satu daripadanya
ditinggalkan maka keseluruhan sistem kehidupan akan tempang. Sebagai contoh, jika
aspek jihad ditinggalkan oleh umat Islam, maka keseluruhan perjalanan kehidupan
mereka akan dirundung malang dan berhadapan dengan pelbagai permasalahan secara
berpanjangan. Sejarah Islam telah membuktikan bahawa jihad adalah kuasa dorongan
yang memacu kesediaan umat Islam untuk menceburkan diri serta sanggup berhadapan
dengan pelbagai risiko dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan diri dan ummah.
Semangat kesediaan untuk berjihad perlu kembali dipersadakan dalam kalangan umat
Islam. Lebih-lebih lagi umat Islam dewasa ini ketinggalan dalam semua bidang termasuk
dari segi kebendaan, akhlak, ekonomi dan sosial. Kesedaran dan kefahaman mengenai
tuntutan jihad bakal mengadunkan potensi dan kekuatan yang dimiliki melalui
pengemblengan usaha yang dilakukan dengan penuh ikhlas dan beristiqamah.
Pengadunan elemen-elemen ini bakal menghasilkan gerak kerja yang teliti yang akan
membawa ummah ke arah kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

JIHAD SEBAGAI MEKANISME MEMACU PEMBANGUNAN

Sejarah membuktikan bahawa kememerlangan tamadun Islam yang pernah dikecapi oleh
umat Islam pada masa dahulu lahir daripada kelangsungan jihad yang mahukan umat
Islam sentiasa berjuang untuk memperbaiki kehidupan berlandaskan keimanan kepada
Allah SWT. Jihad merupakan asas kepada pembentukan dan kemajuan tamadun Islam

23

dalam semua aspek bagi mencapai kejayaan sebenar di akhirat. Perkataan jihad itu
sendiri mempunyai pengertian yang luas meliputi semua aspek kehidupan Muslim sama
ada dari segi ekonomi, sosial, politik, pendidikan, ibadat, ketenteraan, kekeluargaan. Ia
juga selari dengan konsep dan falsafah Islam itu sendiri yang dilihat sebagai al-din atau
cara hidup yang syumul yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia.

Kesediaan umat Islam berjihad akan membuktikan sejauh manakah kesanggupan
mereka memerah tenaga, mengorbankan masa dan kewangan dalam usaha untuk
memastikan matlamat suci pembangunan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Mereka
sedar, di samping berjaya melaksanakan misi pembangunan ummah, mereka juga akan
memperoleh ganjaran yang lebih bernilai di sisi Allah swt iaitu mendapat keredhaan dan
kerahmatan daripadaNya. Justeru, jihad perlu diterima sebagai satu mekanisme
pembangunan ummah yang penting yang perlu terus disuburkan sebagaimana yang
pernah dilakukan oleh umat Islam yang terdahulu dalam pembinaan tamadun.

Tamadun yang pernah dibina oleh Islam menunjukkan Islam sebagai agama yang
cintakan kedamaian. Sejarah awal Islam membuktikan bagaimana Rasulullah SAW dan
para sahabat melakukan jihad pembangunan terutama pada peringkat awal
penghijrahan. Salah seorang daripada sahabat Baginda iaitu Abdul Rahman bin Auf r.a.
pernah ditawarkan pertolongan oleh golongan Ansar untuk menyediakan sumber
kewangan bagi menjalankan aktiviti pembangunan. Beliau telah menolak dengan baik
dan hanya memohon untuk ditunjukkan di mana letaknya pasar bagi membolehkannya
menjalankan aktiviti pembangunan. Pada ketika itu, ekonomi Madinah dikuasai oleh
puak Yahudi yang menjalankan perdagangan secara pemerasan, penindasan dan
kezaliman. Namun dengan berbekalkan akhlak, pengetahuan dan kemahiran dalam
perdagangan. Abdul Rahman bin. Auf r.a. telah berjaya menambat hati penduduk
Madinah sehingga mereka menjadi rakan setia beliau. Ketinggian akhlak dan kemahiran
yang ditunjukkan telah berjaya mengalahkan para peniaga yang lain sehingga
menyebabkan mereka gulung tikar. Sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh
pedagang Islam yang datang berdagang di kepulauan Nusantara antaranya Melaka,
mereka telah berjihad melalui perdagangan sehingga mampu memikat seluruh
penduduk tempatan untuk menerima Islam sebagai agama mereka.

24

Justeru, kesedaran untuk berjihad melalui pembangunan Islam perlu kembali
dipersadakan. Lebih-lebih lagi umat Islam hari ini masih belum bersedia dari segi
kelengkapan fizikal untuk berhadapan dengan mereka. Sebaliknya, tindakan memupuk,
membangun, memperkembangkan dan seterusnya meneruskan kebekesanan
penggunaan sumber sudah tentu akan dapat meningkatkan pencapaian diri, masyarakat
dan umat Islam. Ia perlu difokuskan kepada diri manusia secara individu atau secara
berjemaah ke arah membangunkan manusia sejagat. Bagi memenuhi tujuan ini, pelaku
pembangunan perlu bersedia menggunakan pengetahuan, kemahiran, kebolehan dan
kepakaran yang dimiliki untuk membangunkan dan memperkasakan umat Islam.

Pelaku pembangunan yang menerima usaha-usaha memakmurkan ummah sebagai satu
jihad akan lebih bersedia berhadapan dengan kesukaran dan kesulitan. Bagi mereka,
kesukaran dan kesulitan merupakan sebahagian daripada ujian terhadap kesabaran. Di
samping itu, ia juga merupakan satu proses yang bakal meningkatkan kematangan ke
arah pencapaian kejayaan yang lebih tinggi. Bagi mereka, kesukaran dan kesulitan
merupakan sebahagian daripada ujian terhadap kesabaran. Di samping itu, ia juga
merupakan satu proses yang bakal meningkatkan kematangan ke arah pencapaian
kejayaan yang lebih tinggi. Bagi mereka, kesukaran dan kesulitan diibaratkan sebagai
sekeping emas mentah yang perlu dibakar, di ketuk dan dikikir bagi membolehkan emas
berkenaan dicanai dan dibentuk sehingga menyebabkan bersinar, menarik serta tinggi
nilainya. Pelaku pembangunan tidak akan menjadikan kesukaran dan kesulitan sebagai
halangan yang boleh menghindarkan mereka daripada memberi perkhidmatan yang
terbaik kepada ummah. Mereka bersedia untuk membuktikan aktiviti pembangunan
berjaya dijana walaupun pelbagai kesukaran dihadapi. Mereka tidak pernah mengenal
erti mengeluh, mengalah, kecewa dan menyesal.

Justeru, pelaku pembangunan akan terus mengerahkan daya pengetahuan, kemahiran,
kepakaran dan kebolehan untuk membolehkan umat Islam mencapai kecemerlangan.
Dalam menjana aktiviti pembangunan, jihad perlu difahami dengan makna yang luas

25

meliputi semua aspek ekonomi, sosial, politik, pendidikan, ibadat, ketenteraan dan
kekeluargaan. Sungguhpun begitu, terdapat banyak kekeliruan berkaitan pengertian
jihad. Kekeliruan berlaku akibat salah faham dalam memahami takrifan jihad. Sedangkan,
jika diteliti dengan lebih mendalam ternyata definisi yang dibuat tentang jihad
merangkumi perkara-perkara yang lebih umum.

Pembangunan Islam mempunyai peranan dan fungsi yang tersendiri dengan satu
matlamat unggul iaitu memberi kemakmuran kepada insan sejagat. Dari sini, kita dapat
membezakan amalan pembangunan Islam dengan pendekatan lazim yang lebih
mengutamakan keuntungan dan keberkesanan walau dengan apa cara sekalipun.

BERJIHAD DALAM MEMBANGUNKAN UMMAH

Pelaku pembangunan perlu menerima hakikat bahawa berjihad untuk membangunkan ummah
adalah satu kewajiban yang mesti dilakukan. Mereka perlu sedar jihad merupakan penggerak,
pendorong dan pemangkin kepada pembangunan ummah. Kesediaan mereka untuk berjihad
dengan hati yang ikhlas merupakan satu kelebihan. Justeru, Said Hawwa(1985) telah
mengkategorikan jihad kepada lima iaitu jihad lisan, jihad pendidikan, jihad dengan tangan dan
diri, jihad politik dan jihad harta. Berkaitan dengan ini, sebagai umat Islam mereka perlu
berlapang dada untuk terjun ke medan jihad dengan mengorbankan usaha, tenaga dan kewangan
serta bersedia untuk merasai pelbagai kesukaran. Firman Allah swt yang bermaksud

                                         

                         

                     

24. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara
kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda Yang kamu
usahakan, dan perniagaan Yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal Yang kamu
sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara Yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya
dan (daripada) berjihad untuk ugamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya
(azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang Yang fasik (derhaka).

26

Dalam konteks pembangunan Islam, jihad bertujuan untuk menjana aktiviti
pembangunan berdasarkan syariat Islam, memelihara dan memastikan maslahat umat
Islam dan anggota Jemaah terbela atas prinsip keadilan yang telus. Tuntutan jihad secara
umumnya adalah fardhu kifayah iaitu kewajipan yang tidak memerlukan setiap umat
Islam melaksanakannya, cukuplah apabila ia telah dilaksanakan oleh sebahagian
daripada mereka.

Namun, kesanggupan pelaku pembangunan untuk berjihad bagi kesejahteraan ummah
bakal membangunkan jiwa yang merdeka, bertangungjawab dan sentiasa mengharapkan
keredhaan daripada Allah swt . Mereka juga akan memiliki ciri-ciri berikut:

i. Sikap saling bermuafakat yang menjadikan pembangunan agenda utama
ummat Islam.

ii. Mengharapkan kejayaan di dunia sebagai jambatan kepada kejayaan di
akhirat.

iii. Bermula daripada bawah sebagimana contoh yang pernah ditunjukkan
oleh Abdul Rahman bin Auf dengan menjalankan pembangunan di pasar
dan terus mengembangkan perdagangan. Pelaku pembangunan tidak
bersikap jumud dan berpuas hati dengan kejayaan yang dicapai.

iv. Mereka bersedia berhadapan dengan pelbagai cabaran dan halangan.
Dalam banyak keadaan, mereka mengubah halangan kepada peluang.

v. Bagi mereka, sumber rezeki hanya datang dripada Allah swt. Tugas mereka
adalah terus berusaha dan bertawakal.

vi. Memastikan aktiviti pembangunan mampu mendatangkan kerahmatan
kepada masyarakat hari ini dan juga generasi akan datang.

Dalam keadaan umat Islam yang masih ketinggalan, menjana aktiviti pembangunan
menjadi tangungjawab setiap muslim. Dalam usaha menjana aktiviti pembangunan, jihad
tidak boleh dilihat sebagai penghalang kepada kemakmuran tetapi sebaliknya ia
merupakan tekanan untuk mendapatkan strategi yang terbaik ke arah mencapai
kemakmuran umat Islam menyeluruh.

27

KEPENTINGAN DAN TANGUNGJAWAB UNTUK BERJIHAD

Tidak dapat dinafikan bahawa antara matlamat utama pembangunan dilakukan adalah
bertujuan untuk memperbaiki kualiti kehidupan ummah bagi membebaskan mereka
daripada kemunduran dari segi kebendaan dan juga kerohanian. Pelaku-pelaku
pembangunan perlu insaf bahawa kemunduran ummat Islam sebagimana yang dialami
pada hari ini adalah berpunca daripada kebekuan minda dan ketidak sediaan mereka
untuk bangkit berjihad bagi mentransformasikan umat Islam ke arah yang lebih baik.

Dalam konteks pembangunan, jihad perlu difahami dalam erti kata yang luas iaitu
mengerahkan daya usaha di jalan Allah swt yang mana ia meliputi usaha pembaikan diri
dan memastikan kecemerlangan dan kemakmuran ummah terbina. Jihad dalam menjana
kesejahteraan ummah ialah usaha-usaha yang wajar diambil dalam melakukan
pembangunan bagi membuktikan kemampuan bersaing ke arah pencapaian yang lebih
baik. Firman Allah swt yang bermaksud:

                          

69. dan orang-orang Yang berusaha Dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama
kami, Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka
bergembira serta beroleh keredaan); dan Sesungguhnya (Pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta
orang-orang Yang berusaha membaiki amalannya.

Sasaran jihad adalah untuk memastikan umat Islam kembali kepada apa yang
diperintahkan Allah swt dan Rasul Nya dengan memastikan Islam memimpin bukan
dipimpin sebagimana yang berlaku pada hari ini. Berjihad bermakna menyalakan obor
kejayaan sebaliknya meninggalkan jihad bermakna mematikan obor berkenaan dan
menuju ke arah kegelapan.

Tangungjawab merealisasikan jihad akan mendorong umat Islam untuk lebih
bersemangat, berani, kreatif dan inovatif dalam usaha untuk terus memakmurkan
ummah. Mereka perlu sedar jihad merupakan lambang keagungan Islam dan prasyarat

28

penting untuk mencapai kejayaan ummah. Kesungguhan umat Islam untuk berjihad,
bakal membolehkan mereka mengoptimumkan penggunaan sumber, berani melakukan
pembaharuan dan bersedia untuk berhadapan dengan ancaman lawan. Persediaan awal
untuk berjihad akan memastikan mereka mampu berjihad melawan nafsu sendiri kerana
kegagalan menundukkan hawa nafsu sendiri akan menyebabkan mereka
membelakangkan jihad.

Dalam konteks pembangunan ummah, pelaku pembangunan perlu berjihad dengan
mengatur strategi untuk meningkatkan kualiti kehidupan ummah. Dalam usaha untuk
membangunkan ummah, mereka perlu meningkatkan kekuatan rohani dan jasmani.
Kekuatan rohani berkait rapat dengan kekuatan iman dan kekuatan ilmu. Sementara itu,
kekuatan jasmani termasuklah kekuatan pembangunan infrastruktur, peningkatan taraf
hidup, kesihatan, keselamatan dan lain-lain. Kedua-dua ini hanya mampu dicapai jika
mereka bersedia untuk berjihad dalam erti kata yang lebih luas dan menyeluruh .

Mereka perlu bersedia mengembalikan kepincangan yang berlaku dalam masyarakat
akibat daripada amalan ketidakadilan dalam pengagihan sumber. Dengan kata lain,
mereka hendaklah bersedia untuk memerangi atau mencegah ketidakadilan yang
berlaku bagi memastikan orang yang berhak mendapat hak mereka. Pelaksanaan
keadilan adalah satu kewajipan yang perlu dilaksanakan kepada semua makhluk ciptaan
Allah swt yang hanya dapat direalisasikan melalui jihad. Ini dijelaskan oleh Allah swt
melalui firman Nya :

                                

            

90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada
kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan Yang keji dan mungkar serta
kezaliman. ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan
mematuhiNya.

29

Justeru itu, persaingan yang ditunjukkan adalah hasil daripada kekuatan pengetahuan,
kemahiran dan kebolehan yang dimiliki tanpa menunjukkan sikap dengki atau tidak
berpuas hati dengan pencapaian orang lain sehingga berusaha untuk menjatuhkannya.
Penat lelah yang dilalui dalam menyumbangkan tenaga bagi melaksanakan sesuatu
tugasan adalah untuk meningkatkan pencapaian dan ganjaran.

Dalam melaksanakan jihad ini, pelaku pembangunan hendaklah mempunyai matlamat
yang jelas iaitu mencapai keredhaan Allah swt. Usaha untuk memakmurkan ummah perlu
dilakukan melalui tindakan dan amalan yang difikirkan sesuai dengan kehendak dan
perubahan asalkan tidak bercanggah dengan tuntutan Islam. Jihad perlu diterima sebagai
mengorbankan keselesaan, usaha, tenaga dan kewangan bagi meningkatkan pencapaian
syarikat sama ada dari segi keberkesanan atau kecekapan untuk memastikan syarikat
memperoleh kelebihan kompetitif secara berterusan. Kewajipan berjihad bermula
dengan memberi pilihan kepada setiap muslim untuk memilih. Hal ini dijelaskan dalam
firman Allah swt yang bermaksud:

                               

9. mereka menukarkan ayat-ayat Allah Dengan harga Yang sedikit (dari faedah-faedah dunia), lalu mereka
menghalangi (dirinya dan orang-orang lain) dari ugama Allah; Sesungguhnya amatlah buruknya apa Yang
mereka telah kerjakan.

Dalam melaksanakan pembangunan ummah, setiap pemimpin dalam sesebuah
masyarakat hendaklah menjalankan tugas dengan sempurna dan adil serta tidak hanya
mengutamakan kepentingan diri sendiri sahaja. Mereka perlu sedia untuk bersaing dan
membuka ruang untuk disaingi. Semangat persaingan yang dimiliki membolehkan
mereka berlumba-lumba untuk melakukan yang terbaik. Sungguhpun begitu, persaingan
yang dijalankan dalam pembangunan hendaklah betul dan berlandaskan al-Quran dan
hadith. Semangat persaingan yang adil dan saksama dapat ditunjukkan melalui
sumbangan tenaga dalam melaksanakan sesuatu tugasan dengan berkesan.

30

Dan jihad ini diwjibkan kepada laki-laki yang baligh, berakal, sihat tubuh badan dan
mampu melaksanakan jihad. Dan ia tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak, hamba sahaya,
perempuan, orang kurang upaya dan orang tua sesuai dengan firman Allah swt

                                

                          

17. tidaklah menjadi salah kepada orang buta, dan tidaklah menjadi salah kepada orang tempang, dan
tidaklah menjadi salah kepada orang sakit (tidak turut berperang, kerana masing-masing ada uzurnya).
dan (ingatlah), sesiapa Yang taat kepada Allah dan RasulNya, akan dimasukkannya ke Dalam syurga Yang
mengalir di bawahnya beberapa sungai; dan sesiapa Yang berpaling ingkar, akan diseksaNya Dengan azab
Yang tidak terperi sakitnya.

STRATEGI YANG PERLU DIAMBIL

Terdapat tujuh tindakan yang wajar diterima sebagai usaha jihad yang perlu diambil oleh
pelaku pembangunan dalam menangani dan berhadapan dengan isu-isu kontemporari
yang lebih kompleks. Tindakan-tindakan yang perlu diambil ialah:

1. Menentukan Objektif Pembangunan
2. Berfikiran Strategik
3. Menjadi Penggerak Utama Ummah
4. Menyeimbangkan Tuntutan Akhlak dengan Pembangunan
5. Membangkitkan Semangat Juang Anggota Jemaah
6. Mentarbiah Anggota Jemaah
7. Mengambil Manfaat Daripada Kemajuan Teknologi

Jihad dalam menjana aktiviti pembangunan adalah berkait rapat dengan pemilihan
strategi, taktik dan pendekatan pembangunan itu sendiri. Tindakan berjihad yang
dilakukan akan membuktikan kesungguhan, keikhlasan, kesanggupan dan kesediaan
untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam usaha untuk memastikan matlamat

31

pembangunan ummah barjaya dilaksanakan. Pelaku pembangunan perlu terus berjihad
untuk berhadapan dengan perubahan persekitaran, menyesuaikan diri dengan segala
kehendak dan tuntutan semasa serta lebih peka terhadap cabaran globalisasi yang datang
dalam pelbagai bentuk. Setiap usaha yang diambil hendaklah dilakukan dengan penuh
hikmah dan istiqamah. Untuk merealisasikannya, kesanggupan untuk berjihad perlu
disusuli dengan ketakwaan yang tinggi bagi menjamin kejayaan hakiki tercapai.

32

BAHAGIAN TIGA
JIHAD AL-NAFS.

PENGENALAN

Kata nafs atau bentuk jama’nya (anfus) sering kali hanya di terjemahkan dengan “jiwa”.
Akan tetapi Menurut Quraish Shihab kata anfus dalam al-Quran memiliki banyak erti ,
iaitu “nyawa”, “hati” dan “totalis manusia”, di mana terpadunya jiwa raganya. Sedangkan
menurut Raghib al-Asfahani, kata nafs memiliki tiga erti, iaitu nyawa,zat dan nafas.

Jihad al-nafs adalah berjuang melawan keinginan keji, kesenangan dan kekuatan hawa
nafsu, dan khayalan-khayalan yang menyesatkan, menempatkan semua keinginan-
keinginan tersebut dengan alas an di bawah perintah kehendak Allah s.w.t. dan keimanan
serta ketaatan pada-Nya dan akhirnya dapat mengalahkan semua tujuan syaitan sehingga
dapat mempengaruhi jiwa atau diri seseorang. Perjuangan ini disebut sebagai perjuangan
besar (al-jihad akhbar), yang lebih sulit dari pada bertempur di medan perang, kerana
melawan diri sendiri, manusia harus secara konsisten melawan musuh yang ada di dalam
dirinya.

Dari beberapa pengertian tentang jihad dan nafs di atas dapat disimpulkan bahawa yang
dimaksudkan jihad al-nafs adalah melawan hawa nafsu .Hawa nafsu di sini bererti
dorongan jiwa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah s.w.t. atau melawan
kecenderungan manusia kepada hal-hal yang disukai oleh jiwanya, yang bertentangan
ajaran Allah s.w.t.

Dalam hal ini, maksud jihad al-nafs di sini adalah melawan hawa nafsu mendorong
kepada perbuatan yang melanggar perintah Allah s.w.t. Penegasan hawa nafsu sebagai
objek jihad tidak disebut dalam Al-Quran secara khusus melalui term jihad dan term-
term lain yang semakna. Namun , secara implicit banyak disebutkan di luar ayat-ayat
tentang jihad.Kenyatan ini tidak bererti bahawa hawa nafsu tidak dianggap sebagai objek
jihad, kerana dalam ayat-ayat lain banyak ditegaskan agar manusia berwaspada dan
melakukan jihad terhadap hawa nafsu dengan cara tidak mengikutinya.

33

Di dalam al-Quran Allah s.w.t. menegaskan bahawa hawa nafsu merupakan bahaya bagi
orang yang berilmu, kerana mereka boleh sahaja menjadi sesat walaupun berilmu Ia juga
di sebabkan kerana mengikuti hawa nafsu. Sehingga ilmu yang turun daripada Allah tidak
mampu membuatnya teguh di atas jalan Allah.

Di dalam ayat Al- Quran banyak sekali peringatan agar orang Islam. Sentiasa berwaspada
terhadap pujukan hawa nafsu dan tidak mengikutinya, kerana hawa nafsu selalu
menyesatkan manusia daripada jalan Allah, dan orang yang memperturuti hawa
nafsunya cenderung berlaku zalim.

Bahaya hawa nafsu bagi seseorang tidak kalah bahayanya dengan musuh nyata dalam
peperangan, bahkan hawa nafsu yang sentiasa kelihatan dalam diri manusia jauh lebih
berbahaya daripada musuh yang kelihatan, kerana hawa nafsu merupakan desakan atau
keinginan hati seseorang terhadap sesuatu yang ia inginkan. Sebagaimana disebut dalm
al-Quran bahawa nafsu merupakan penyebab utama kesesatan, mengikuti hawa nafsu
merupakan tindakan yang menyimpang dari kebenaran.

Dalam Al-Quran, perkataan yang biasa digunakan untuk mengungkap hawa nafsu ialah
perkataan hawa, bentuknya jamaknya ahwa. Perkatan ini dengan sejumlah kata yang
disebutkan dalam al-Quran sebanyak 38 kali. Kata hawa dan ahwa dalam Al-Quran
tersebut semuanya di tuju kepada pengertian hawa nafsu, dan pengertian indah
selanjutnya yang akan dijadikan sebagai objek jihad.

Perkatan lain yang digunakan Al-Quran sebagai sinonim perkataan hawa yang tidak
kalah pentingnya dalam kaitan jihad ialah perkataan syahwat, bentuk jamaknya
syahawat. Perkataan ini boleh juga di ertikan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu
untuk mencapai tingkat kesempurnan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Dengan
perjuangan yang bersungguh-sungguh, seseorang akan terbebas dari nafsu ammarah
lalu meningkatkan pada nafsu lawwanah.Tidak cukup sampai di situ seseorang harus
terus berjuang hingga mencapai tahap nafsu mutmainnah.

34

TINGKAT-TINGKAT NAFS DALAM AL-QURAN

Dalam literature tasawuf nafs (nafsu) dikenali mempunyai lapan kategori dari
kecenderungan yang paling dekat dengan keburukan sampai kepada dari
kecenderungan dengan Ilahi, di antaranya:

1. Nafs ammarah bi al-su’, iaitu kekuatan pendorong naluri, sejalan dengan nafsu
yang cenderung kepada keburukan. Sebagaimana jelas dalam al-Quran. Nafsu
dalam kategori ini belum mampu membezakan antara yang baik dengan yang
buruk. Semua yang bertentangan dengan keinginannya dianggapan
musuh.Sebaliknya, setiap yang sejaln dengan keinginannya adalah karibnya.

2. Nafs lawwamah, iaitu nafsu yang telah mempunyai kesilapan dan menyesali
dirinya setelah melakukan pelanggaran atau kesilapan. Ia tidak berani melakukan
pelanggaran secara terang-terangan dan tidak pula mencari cara-cara gelap untuk
melakukan sesuatu kerana ia telah menyedari akibat perbuatannya. Namun ia
belum mampu mengekang hawa nafsu yang membawa kepada perbuatan buruk
itu. Sebagaimana jelas dalam ayat al-Quran,

3. Nafs musawwalah , iaitu nafsu yang telah dapat membezakan antara yang baik
dan buruk, namun baginya mengerjakn yang buruk sama hal dengan mengerjakan
yang baik. Ia melakukan perbuatan buruk secara sembunyi-sembunyi, kerana sifat
malu telah ada padanya. Namun malu itu merupakan malu pada orang lain, ia malu
kalau orang lain mengetahui keburukannya.Kategori ini masih berada pada posisi
dekat dengan keburukan. Sebagaiman jelas dalam ayat al-Quran,

4. Nafs muthmainnah, iaitu nafsu yang telah mendapat tontonan dan pemeliharaan
kepada yang baik. Ia mendatangkan ketenteraman jiwa, dan melahirkan sikap dan
perbuatan yang baik, mampu membentengi serangan kekejian dan ketenteraman
jiwa, bahkan mendatangkan ketenteraman jasmaniyah, terutamanya dengan zikir
kepada Allah. Hal ini sebagaimana difahami dari ayat al-Quran,

35

5. Nafs mulhamah, iaitu nafsu yang memperoleh ilham dari Allah dan dikurniai ilmu
pengetahu. Ia telah dihiasi dengan akhlak mulia yang merupakan sumber
kesabaran, ketabahan, dan kekuatan . Pada tingkat ini nafsu telah terbuka kepada
pelbagai petunjuk dari Allah .Nafsu tingkat tingkat ini sebagaimana difahami dari
ayat Al-Quran,

6. Nafs mardhiyah , iaitu nafsu yang mencapai redha Allah. Indikasinya terlihat pada
kesibukan berzikir, ikhlas, dan mempunyai karamah, dan memperoleh kemuliaan
yang universal. Ini difahami dari ayat AL-Quran,

7. Nafs radliyah, iaitu nafsu yang redha kepada Allah. Nafsu yang sering kali terlihat
dalam mensyukuri nikmat Allah dan bersifat qannah. Ini dapat difahami dari ayat
Al-Quran,

8. Nafs kamilah, iaitu nafsu yang telah sempurna bentuk dan dasarnya, sudah cakap
untuk mengerjakan irsyad (petunjuk) dan menyempurnakan perhambaan diri
kepada Allah. Pemiliknya di sebut mursyid (pembimbing), dan mukammil ( yang
menyempurnaan) dan insan kamil.Pemiliknya telah mengalami tazalli
(terbukadari tabir) asma wa sifat (nama dan sifat), bada bi Allah (berada bersama
Allah), fana bi Allah (hancur dalam Allah), dan memperoleh ilmu ladunni min Allah
(ilmu anugerah Allah). Ini merupakan konsep sufi yang diperoleh dari
pengalaman mistik sufi1

JIHAD MENENTANG HAWA NAFSU

Jihad menentang hawa nafsu merupakan jihad yang terbesar dan paling mencabar yang
telah diwajibkan kepada semua umat Islam, kerana jihad ini memaksa seseorang
berkorban dalam menyahut seruan kebenaran dan mengawal keinginan hati bagi
mencapai matlamat keduniaan. Namun sebelum persoalan ini dilihat dari sudut yang

1 Said hawwa,Op, Cit, hlm. 342-344

36

lebih luas, adalah lebih baik penumpuan awal diberikan kepada maksud yang terkandung
di sebalik perkataan al-Nafs, sama ada dari sudut bahasa atau istilah.

Menurut al-Ghazali perkataan al-Nafs membawa dua pengertian utama, iaitu:

• Pengertian yang menghimpunkan kekuatan marah dan rasa keinginan yang
terdapat pada diri manusia. Pentakrifan ini kebiasaannya digunakan oleh ahli
tasawuf kerana mereka mentakrifkan nafsu sebagai pokok atau asas yang
menghimpunkan sifat-sifat tercela pada diri manusia.

• Pengertian al-Nafs al-Latifah atau nafsu yang halus, yang merupakan hakikat
tentang diri manusia, tetapi dinamakan dengan berbagai-bagai sifat menurut
keadaan dan suasana yang terdapat pada diri manusia.

Pengertian di atas dengan jelas menampakkan hakikat sebenar diri manusia. Pengertian
pertama akan membawa seseorang menyimpang daripada garis panduan yang telah
ditetapkan oleh Allah dan akan termasuk dalam golongan syaitan. Oleh itu nafsu dengan
pengertian tersebut sangat rendah nilainya dan sangat tercela lantaran galakannya kea
rah melakukan kejahatan dan keburukan. Manakala nafsu dalam pengertian yang kedua
berada dalam kedudukan yang terpuji, memandangkan setiap tindak-tanduk dan
perbuatan dikawal ketat oleh manusia yang mengetahui kebenaran Allah dan berbagai-
bagai ilmu pengetahuan yang lain.

Oleh yang demikian secara umumnya perkataan al-Nafs menggambarkan diri manusia
yang terdiri daripada beberapa unsur utama seperti roh, hati, darah dan sebagainya.
Daripada unsur-unsur ini akan lahir tindakan pancaindera, sama ada baik atau buruk
yang dapat menentukan imej seseorang. Justeru, jihad al-Nafs bermaksud suatu tindakan
mengekang keinginan hawa nafsu supaya tunduk di bawah peraturan Ilahi, berusaha
menentang hasutan syaitan, dan konco-konconya dan menggembleng tenaga
melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

37

MENGENAL SIFAT NAFSU

Terdapat beberapa cara untuk mengenal sifat nafsu (Shuib Sulaiman, 2011) iaitu:
Bandingkan Perasaan Dengan Perintah Allah swt.

Berat bagi melakukan perintah Allah. Nafsu mendatangkan pelbagai hujah supaya tidak
beramal ataupun melakukan amal dengan tidak serius. Nafsu dirasakan pelbagai
kemanisan dalam melakukan maksiat dan berlalai-lalai.
Bandingkan Perasaan Dengan Solat

Solat yang mengambil masa sepuluh minit terasa berat, membosankan dan mahu
diselesaikan secepatnya. Apabila imam membaca surah yang panjang, hati merungut
dalam solat dan marah kepada imam. Apabila suhu tinggi, badan merasa rimas. Apabila
melakukan aktiviti berbentuk hiburan, tiga jam terasa singkat dan tiada kepuasan.

Sikap Tamak, Rakus Dan Kedekut

Apa yang dimiliki bukan kepunyaan kita sebaliknya ia milik Allah. Mengapa manusia
menjadi tamak? Manusia perlu menjadi pemurah dan bersedekah. Apabila mengetahui
semuanya adalah milik Allah, sikap tamak tidak mungkin terjadi. Namun, angkara nafsu,
manusia menjadi tamak dan kedekut. Kenyataan semua milik Allah terus diabaikan.
Sikap begini jauh berbeza berbanding dengan sikap orang-orang utama iaitu orang yang
benar dan dekat dengan Allah dalam menghadapi nafsu. Bagi orang yang berijtihad
ataupun orang-orang utama, mereka menetapkan perkara yang dilakukan ataupun
keinginan dengan tidak mendahulukan Allah dianggap sebagai nafsu.

Sifat asas nafsu adalah menentang kehendak Allah. Apa sahaja perintah, perkara yang
disukai dan halal serta menjadi suruhan Allah, maka perkara itu yang dibenci oleh nafsu.
Apa sahaja perkara yang ditegah, dibenci dan diharamkan oleh Allah, maka perkara itu

38

yang disukai oleh nafsu. Bagi mengenal godaan dan pengaruh nafsu yang wujud dalam
diri sendiri adalah mudah. Masing-masing mempunyai pengalaman sendiri.

JENIS JIHAD AN NAFS

Jenis jihad an-nafs (Dr. Muhammad Na’eem Yasin. 1985) terbahagi kepada empat jenis
iaitu:

1. Jihad di bidang mencari petunjuk dan agama yang benar

Daripada kitab Allah dan sunnahnya serta sejarah perjalanan para sahabat dan saliheen.
Demikianlah perjalanan yang sihat dalam usaha jihad menentang nafsu. Adapun mereka
yang berjihad menurut khayal mereka sendiri akan menuruti cara cara yang tidak
disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya atau sunnahnya. Sesungguhnya mereka tersesat
jalan dan terpesong dari garisan Allah yang lurus, walaubagaimanapun baik niat merek,
kerana Allah tidak menerima ibadah sesiapa jua yang tidak menurut syariatnya
sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al quran dan sunnah rasulnya.

2. Berjihad di bidang amal dan bergantung teguh dengan apa yang dipelajari

Dengan hanya mengenal jalan dan tidak akan memberi faedah kepada sesiapa pun kalau
tidak dilaluinya malah boelh jadi akan merosakakn dia keran dengan pengetahuannya itu
kelak akan didirikan hujah ke atas dirinya disisi tuhan kelak. Benar sekali apa yang
dikatakan oleh penyair maksudnya: seandainya ilmu itu ada kemuliaanya tanpa takwa
nescaya jadilah iblis itu semulia mulia makhluk Allah. Demikianlah jalan yang diikuti oleh
para sahabat rasulullah dalam mendidik jiwa dan menentang nafsu mereka dan cara ini
adalah cara mereka terima daripada junjungan rasulullah sebagai contoh dan pemimpin
umat islam.

3. Berjihad di bidang dakwah untuk menyebar apa yang telah dipelajarinya

Jika jihad ini tidak ada maka jadilah tuan dari golongan mereka yang menyembunyikan
apa yang diturunkan oleh Allah taala dari petunjuk dan keterangan yang nyata. Jenis yang
disebut adalah sepenting penting jenis jihad, khususnya bila terdapat banyak

39

keburukkan dan kejahatan dikalangan manusia dan hukum hukum Allah telah ditolak ke
belakang. Ketiadaan jihad ini membuka jalan kepada seteru seteru Allah dan seteru
seteru kebajikan daripada syaitan, manusia dan jin untuk menyebar kebatilan dan
kejahatan mereka.

4. Berjihad menanggung sabar dan kesulitan-kesulitan berdakwah

Sudah pasti jalan ini mempunyai banyak liku dan mehnah , dan jihad ini memerlukan
sentiasa istiqomah dalam mengahadapi manusia dengan pelbagai ragam dan unik yang
diciptakan oleh Allah. Sebagai pendakwah perlu mempunyai kebolehan dan keadah yang
berlainan untuk mengahadapinya. Dan pastinya orang yang sabar akan memperolehi
ganjaran yang telah ditetapkan Allah , maka hadapilah dengan penuh sabar dan sentiasa
membalas baik walaupun jahat yang diterima semula.

IBN AL-QAYYIM YANG MENERANGKAN EMPAT TINGKATAN JIHAD
MELAWAN HAWA NAFSU, YAITU:

1. Berjihad melawan hawa nafsu dengan menuntut ilmu tentang petunjuk, agama
yang benar, serta memahami ajaran-ajaran agama dalam segala bidang.

2. Berjihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan apa yang telah dipelajari dan
menerapkan dengan penuh amanah dan ikhlas. Maksudnya adalah mentaati
perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya.

3. Berjihad melawan hawa nafsu dengan mengajarkan apa yang telah dipelajari
kepada orang lain dan mengajak mereka ke jalan Allah atas kebenaran, dengan
cara yang bijak (hikmah), nasihat yang baik, dan dialog dengan kelompok yang
berbeza dengan cara yang baik.

4. Berjihad melawan hawa nafsu dengan kesabaran dan mushabarah (menguatkan
kesabaran) dalam kesulitan halangan dan rintangan pada jalan yang dilalui.
Terutama bagi siapa saja yang menyeru orang-orang menuju kebaikan serta
melakukan amar ma’ruf terhadap mereka. Sebagaimana perkataan Luqman ketika
menasihati anaknya, “Hai Anakku, dirikanlah solat dan suruhlah (manusia)

40

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu
termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). [QS Luqman (31) 17].

LANGKAH-LANGKAH MELAWAN HAWA NAFSU

Beberapa langkah perlu diambil untuk menghindarkan seseorang daripada terpaut
dengan daya tarikan hawa nafsu dan langkah-langkah itu adalah seperti berikut:

Al-‘Uzlah (Memencilkan Diri).

Seseorang Islam perlu menjauhkan diri daripada kekufuran, kemunafikan, dan
kefasikan serta menjauhi perkumpulan atau majlis-majlis yang menghina ayat-
ayat Allah seperti firmanNya dalam surah Maryamyang bermaksud, “ Aku
menghindarkan diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain
daripada Allah dan aku meminta kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak
kecewa dalam permintaanku kepada tuhanku” dan firman Allah dalam surah al-
Mumtahinah yang bermaksud, “ sesungguhnya untukmu ada ikutan yang baik-
para Nabi Ibrahirn dan para pengikutnya, ketika mereka berkata kepada
kaumnya; sesungguhnya kami berlepas daripadamu dan daripada apa yang kamu
sembah selain Allah.”

Mengawal Pertuturan.

Mendidik lidah dalam pertuturan adalahsuatu perkara yang penting kerana ia
menggambarkan imej dan kedudukan seseorang. Dalam hal ini Allah berfirman
yang maksudnya, “ Siapakah yang terlebih baik perkataanya daripada orang yang
menyeru kepada Allah (agamanya) dan beramal salih dan berkata, Sesungguhnya
aku termasuk orang-orang islam.” Seterusnya menerusi sebuah hadis yang
diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, Rasulullah S.A.W menegaskan bahawa orang
yang terselamat dari api neraka ialah mereka yang dapat mengawal lidahnya,
bermaksud, “Janganlah kamu banyak bercakap tanpa menyebut nama Allah,

41

kerana banyak bercakap dan lalai kepada Allah boleh mengeraskan hati.
Sesungguhnya orang yang jauh daripada rahmat Allah ialah orang yang memiliki
hati yang keras.”

Berpuasa.

Berpuasa bermaksud menahan diri daripada makan dan minum pada waktu siang hari
dan berusaha mengelak daripada melakukan perkara-perkara kejahatan. Dengan
demikian, ia dapat membantu dan menguatkan diri seseorang untuk melakukan kebaikan
dan menentang keburukan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dengan firmanNya yang
bermaksudnya, “ Dan orang lelaki yang berpuasa dan orang perempuan yang berpuasa,
mereka masing-masing menjaga kehormatannya dan mengingati Allah, Allah telah
menyediakan untuk mereka keampunan dan ganjaran pahala yang besar.”

Menurut al- Ghazali, ibadat puasa dapat membiasakan diri melawan nafsu, kerana nafsu
adalah musuh manusia yang paling besar dan sentiasa mempengaruhi mereka kea rah
kesesatan, dan pengawasan tersebut termasuk menahan mata daripada melihat perkara-
perkara yang tidak baik, menahan telinga daripada mendengar perkara-perkara buruk,
menahan lidah daripada berkata perkara yang tidak berfaedah dan lain-lain lagi”.

KESIMPULAN

Secara umumnya perkataan al-nafs mengambarkan diri manusia yang terdiri
daripada beberapa unsur utama roh, hati, darah dan sebagainya. Daripada unsur- unsur
ini akan lahir tindakan pancaindera, sama ada baik atau buruk yang dapat menentukan
mesej seseorang. Di samping itu, kedudukan diri manusia serta tanggungjawab mereka
menyelesai masalah anasir dalaman dan luaran merupakan suatu yang kritikal dan perlu
ditangani dengan bersungguh-sungguh, memandangkan tipu muslihat, godaan hawa
nafsu, dan hasutan syaitan serta konco-konconya sangat meluas kepada manusia yang
semata-mata bertujuan untuk membantutkan kelicinan pengabdian manusia kepada
Allah, dan usaha ini menetapi konsep jihad al-nafs Justeru, jihad al-nafs boleh
dimaksudkan sebagai sesuatu tindakan mengekang keinginan hawa nafsu supaya tunduk

42

di bawah peraturan Ilahi, berusaha menentang hasutan syaitan dan taat melakukan
perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

43

BAHAGIAN EMPAT
JIHAD DAKWAH AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

PENGENALAN

Jihad adalah salah satu kewajipan yang disyariatkann oleh Allah SWT kepada umat Islam
di dalam kehidupan dunia ini sebaris dengan kewajipan lain seperti solat, puasa, zakat,
haji dan sebagainya. Apabila ditinjau di dalam Al-Quran terdapat lebih dari 70 ayat yang
membicarakan tentang jihad pada jalan Allah. Ini merupakan satu petanda yang
mengisyaratkan kepada kepentingan jihad dan keutamaannya disisi Islam sebagai salah
satu paksi utama dalam menegakkan agama Islam.

Jihad Amar Ma’ruf Nahi Munkar merupakan satu kewajipan yang perlu dilakukan oleh
setiap umat Islam bagi menjaga keharmonian hidup umat sejagat. Kedua-duanya
mempunya kaitan secara langsung dengan perintah jihad (Dr Majdi Al Hilali.2014),
demikian beberapa topik yang menjadi perbincangan mengenai jihad Amar Ma’ruf dan
Nahi Munkar iaitu menyentuh perkara seperti pengertian mengenai Amar Ma’ruf dan
Nahi Munkar dan jihad,dali-dalil yang berkaitan dengannya, taraf kewajiban dan hukum
amar ma’ruf nahi munkar.

Perkara seperti Jihad berkaitan Al-Quran dan As-Sunnah,syarat-syarat dan jenis-jenis
amar maaruf dan nahi munkar turut dibincangkan. selain itu,Terdapat juga kisah
tauladan para Nabi yang boleh dijadikan panduan untuk kita tentang bagaimana jihad
yang dilakukan oleh Nabi-nabi terdahulu dengan mengaplikasi amar maaruf nahi munkar.

PENGERTIAN AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR

Perkataan amar diambil daripada perkataan arab iaitu al-amr (‫ )الأمر‬kata dasarnya ialah
amara (‫ ) أمر‬yang membawa maksud seseorang melakukan sesuatu perkara, dan juga
bermaksud mengawal, menguasai, dan memerintah. Menurut al-Raghib, perkataan al-
amr bermaksud seseorang melakukan sesuatu perkara, dan penggunaan perkataan ini

44

kebiasaannya dikhususkan untuk Allah. Al-amr juga membawa maksud menasihati atau
memberikan pandangan kepada seseorang.

Selain itu al-amr juga turut digunakan untuk beberapa tujuan, antaranya:
❖ Al-Du’a’ (‫ ) الدعاء‬apabila orang yang diperintah lebih tinggi kedudukannya daripada
orang yang memerintah, seperti firman Allah yang bermaksud, “tuliskanlah bagi
kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami bertaubat
kepadamu”.
❖ Al-Ibahah (‫ )الإباحة‬bermaksud mengharuskan sesuatu perkara, seperti firman Allah
yang bermaksud, “makanlah daripada perkara-perkara yang baik”.
❖ Al-Tahdid (‫ )التهديد‬bermaksud ugutan, firman Allah maksudnya, “kerjakanlah
olehmu apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya dia melihat apa yang kamu
kerjakan”.
❖ Al-Tahqir )‫ )التحقير‬bermaksud penghinaan, seperti firman Allah maksudnya,
“lemparkan apa yang hendak kamu perlihatkan (iaitu sihirmu)”.
❖ Al-Ta’jub (‫ )التعجب‬bermaksud hairan, seperti firman Allah, “perhatikanlah mereka
itu mengadakan bermacam-macam contoh terhadap engkau, sebab itu mereka
sesat dan tiada sanggup ke jalan (kebenaran)”.
❖ Al-Imtinan (‫ )الإمتنان‬bermaksud pemberian, seperti firman Allah maksudnya,
“makanlah daripada rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah”.

Perkataan al-amr bukan hanya bermaksud memerintah, malah juga mengawal,
mengawasi, mengharap, bercita-cita, mengugut, dan sebagainya yang dapat
memantapkan lagi pengertian al-amr. Perkataan ma’ruf pula diambil daripada kata dasar
‘arafa yang membawa maksud suatu perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut,
tenang dan tenteram. Ma’ruf membawa maksud sesuatu perkara yang baik, kerana jiwa
manusia sentiasa berminat dan berasa bahagia dengan perkara tersebut.

Ibnu Manzur berpendapat bahawa perkataan ma’ruf bermaksud kebaikan dan
kemurahan. Ma’ruf juga membawa maksud kemasyhuran, kebaikan, rezeki, dan ihsan.
Sementara itu, Edward William Lane berpendapat perkataan ma’ruf bermaksud

45


Click to View FlipBook Version