Stichting PKN
  • 179
  • 5
Samengevoegde Database Vondsten van Nederlandse pijpen in het buitenland
Samengevoegde Database Vondsten van Nederlandse pijpen in het buitenland - database behorend bij 'Vergeten Glorie - de economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, met speciale aandacht voor de export
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload