The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Samengevoegde Database Vondsten van Nederlandse pijpen in het buitenland - database behorend bij 'Vergeten Glorie - de economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, met speciale aandacht voor de export

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Stichting PKN, 2019-08-04 15:50:38

Samengevoegde Database Vondsten van Nederlandse pijpen in het buitenland

Samengevoegde Database Vondsten van Nederlandse pijpen in het buitenland - database behorend bij 'Vergeten Glorie - de economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, met speciale aandacht voor de export

Database Vondsten van Nederlandse pijpen in het buitenland

1


Toelichting op de database van vondsten van Nederlandse pijpen in het
buitenland

In deze database zijn de vondsten opgenomen die gebruikt zijn voor de analyse van de export van
Nederlandse kleipijpen, zoals opgenomen in Stam, R. D., 2019. Vergeten glorie. De economische
ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, met speciale
aandacht voor de export. (publicatie voorzien in september 2019)

Deze database is gebaseerd op bestaande archeologische literatuur over onderzoeken van over de
gehele wereld. In de afgelopen jaren is actief gezocht naar publicaties om deze database te vullen.
Voor sommige landen, zoals Duitsland , Frankrijk, België, Polen, Zweden en Japan is een vrijwel
complete inventarisatie ontstaan van wat er gepubliceerd is. Voor bijvoorbeeld Noord-Amerika is de
verzameling niet compleet omdat veel literatuur slecht toegankelijk is, maar er is wel een goed beeld
verkregen over wat er aan Nederlandse pijpen daarheen geëxporteerd is. De database is na 1 juli
2017 niet verder aangevuld.

De datering en toeschrijving is in zeer veel buitenlandse publicaties niet correct. Ik ben dan ook
vooral Jan van Oostveen, maar ook Hans van der Meulen en Bert van der Lingen dankbaar voor hun
hulp om herdeterminaties uit te voeren. Hierdoor kon in de overgrote meerderheid van de gevallen
een correcte determinatie worden verkregen. Echter doordat het materiaal vanaf papier moest
worden gedetermineerd kunnen er fouten zijn opgetreden en kon bijvoorbeeld vaak niets gezegd
worden over de kwaliteit van de pijpen. Dit aspect is dan ook buiten beschouwing gelaten. Het is aan
te bevelen de oorspronkelijke publicatie eveneens te raadplegen.
De gegevens zijn per land en soms zelfs per streek geordend. De gebruikte literatuur is te vinden in
de literatuuropgave van genoemd boek.

Toelichting per kolom:
Kolom 1: Land en vindplaats per gemeente.
Kolom 2: Aantal gevonden pijpen per locatie (voor Zweden in kolom 1 opgenomen).
Kolom 3: Merk of omschrijving (bijvoorbeeld stelen met namen).
Kolom 4: De figuurmerken hebben het volgnummer gekregen uit Duco, D. H., 2003. Merken en
Merkenrecht. Dit om deze merken makkelijker na te kunnen zoeken.
Kolom 5: Datering van de pijp.
Kolom 6: Plaats van vervaardiging.
Kolom 7: Naam van de pijpenmaker(s) voor zover bekend.
Kolom 8: Referentie: Er zijn drie soorten opgaven: De meest voorkomende is dat de eerste drie
letters de beginletters van de auteur van een artikel zijn, gevolgd door het jaar van publicatie en
daarna het bladzijde- of catalogusnummer. De tweede soort opgave bestaat uit de beginletters van
de naam van een auteur die per mail gegevens aangeleverd heeft, met de datum. Soms ook met een
vondstnummer. De derde soort bestaat uit vondstnummers. Dit komt alleen bij Zweden voor en deze
gegevens zijn aangeleverd door Arne Åkerhagen. De auteurs zijn terug te vinden in de
literatuuropgave van het boek waarvoor deze database gemaakt is (zie boven).

Deze database kan, na de publicatie van genoemd boek, vrij gebruikt worden. Wel gaarne met
vermelding.

Ruud Stam, 2019.

2


1. Duitsland, Zwitserland, Lichtenstein, Tsjechië en Hongarije per merk

per regio

Land / plaats Aan- Merk Nr. Datering Herkomst Pijpenmaker(s) Referentie
tal Merk
Steel met fleur de lis (Duco, Art, 2006, 88,
2003) 92
Steel met fleur de lis Lee, 2013, 16-
Duitsland 1640-1670 NL ? 22
Hamburg e.o. Barok steel 17bc Lee, 2013, Kat
17b 9, 11-13
Hamburg haven - Barok steel 17b Lee, 2013, Kat
17b 10, 14, 15
Stade 7 Barok steel 1630-1640 NL ? Art, 2006, 88,
17b 93
Stade 4 Steel Jonaspijp, 1630-1670 Amsterdam ? Küg, 2002c, 53
merk I:P 17bc
Stade 3 Steel Jonas pijp met 1640-1670 NL ? Küg, 1996, 138,
Lelie 1640-1670 140
Hamburg haven 1 Steel Jonas pijp 1620-1640 NL ? Art, 2006, 88,
17b 93
Lüneburg 1 Steel Jonas pijp 17b Hoorn/ Jacob Pietersen Lee, 2013, kat 8
Jonas pijp 17cd Enkhuizen ? Art, 1997, 27,
Lüneburg 1 17cd NL/Hoorn? 42
Jonas pijp Ca 1700 Lee, 2013, kat 7
Hamburg haven - - 17e NL ? Küg, 1996, 138,
17b 140
Stade 1 - 17bc Amsterdam ? Art, 2006, 88,
Rotenburg an 1 1645-1660 ? 95
der Wümme - 1 1750-1760 Hoorn/ Lee, 2013, Kat
Stade 1 5 1710-1739 Enkhuizen ? 1-6
Lüneburg 1 - 5 >1730 ? Lee, 2013, Kat
Gouda? 26, 30, 31, 35
Hamburg haven 4 ? 5 Ca 1750 ? Lee, 2013, Kat
Hoorn / 27, 28, 34, 36
Zijmerk tudorroos 13 1710-1739 Amsterdam Lee, 2013, Kat
29 1640-1660 NL 29
tudorroos Als 37 17b Lee, 2013, 50
Stade 6 tudorroos 63 Ca 1700 NL ? Art, 2006, 88,
90 18c 95
Stade 4 tudorroos NL ? Wul, 1996, A
tudorroos Wul, 1996, C
Stade 4 Staande Leeuw Gouda ? Küg, 1996, 143
Leeuw in de Smi, 1992, 27,
Stade 1 Hollandse tuin NL ? 31
Steelfragment met Lee, 2013, Kat
Stade 1 IN GOUDA en merk ? ? 58
Leeuw in de West NL ?
Hamburg Haven 1 Hollandse tuin Art, 1998, 45
Leeuw in de
Hamburg 3 Hollandse tuin/ West NL ? Smi, 1992, 27,
Hamburg 1 wapens VOC en West NL 31
Lüneburg 1 Batavia Gouda ? Art, 1995, 5, 6,
Hamburg 1 Wapen van Leiden Gouda Pieter van Reede 8
Art,2006, 88, 94
Stade 1 Wereldkloot Gouda Jacob Arijse Middelmeer, Frans Küg, 1992, 149,
Verzijl 157
huismerk Art, 2001a, Kat
Druiventros op ketel ? 7

Harburg 1 Lam onder de Boom Gouda Frans Verzijl

Hamburg 1 Gouda Jan Andriesz. Crawaat, Arij
Sodaan
Hamburg 1 Gouda ?

Hamburg haven 1 Gouda? ?
Gouda ?
Uelzen 1
Gouda Jan Pietersz. Versluijs
Hamburg 1

3


Wedel 1 Lam onder de Boom 90 18cd Gouda Jan Pietersz. Versluijs Wei, 1999a,
Hamburg - Lam onder de Boom 90 1760-1790 Gouda Jan Pietersz. Versluijs 377, 383
reliëfpijp poort
Wedel 1 Hamburg Art, 2006, 91
Uelzen 1 Vos op zijn Gat
Hagen 1 Vos op zijn Gat 91 18bc Gouda Jacob de Vos, Jan van Rossen Wei, 1999a,
Hamburg 1 Slang 91 1750-1775 Gouda 377, 383
Hamburg 1 Slang 102 1700-1730 Gouda? Jacob de Vos, Jan van Rossen Küg, 1992, 142,
Slang 102 1710-1739 Gouda 155
Harburg 1 102 1730-1740 Gouda, ? Thi, 1993, 88-9
Slang Alphen, Arij Simonsz. Vermeul, Cornelis Smi, 1992, 28,
Wedel 1 Slang 102 1730-1750 Gorinchem, van Leeuwen, Cornelis Vermeul 31
Slang reliëfpijp 102 18ab Duits ? Wul, 1996, C
Hamburg - wapen Hamburg 102 18d Gouda?
Draak 104 1739-1750 NL? Cornelis Vermeul, Lucas Evertse Art, 1997, 24,
Wustrow 1 Kievit 125 17d, 18a Gouda de Jong? 38
Speelman 145 18d-19ab Gouda ? Wei, 1999a,
Stade 1 trompetter 146 18c Gouda 377, 383
Schaatsenrijder 157 1730-1770 Gouda Cornelis Verzijl, Willem Thoen, Art, 2006, 91
Wedel 1 Ruiter met VO 160 1650-1660 Gouda Willem de Vink, Louis Mishout
Koning David 170 1730-1760 Gouda Krijn van Eijk, Engel van Zutphen, Kla, 1990, 4, 5,
Harburg 1 Koning David 170 1740-1770 Gouda Jan Faloer 7
Koning David 170 18cd Gouda Jan Jacobsz. Lunenburg Lee, 2013. Kat
Hagen 1 Koning David 170 18cd-19a Gouda 33
Koning David 170 1760-1800 Gouda Familie van der Want Wei, 1999a,
Stade 1 Koning David 170 1775-1815 Gouda 377, 383
Melkmeid 180 1675-1690 Gouda Jan Leendertsz. Marenhoef, Jan Art, 2000, 49,
Hamburg 3 Melkmeid 180 1690-1715 Gouda Puyt 50
Stade 1 Melkmeid 180 17d-18a Gouda Jan Jansz. Volkaart, Joris de Thi, 1993, 89-13
Gouda Liefde,
Uelzen 1 Melkmeid 180 18ab Gouda ? Lee, 2013, Kat
49
Stade 3 Melkmeid 180 1710-1739 Gouda Jan Pietersz. Girrebo Wul, 1996, A
Melkmeid 180 1750-1820 Jan Pietersz. Girrebo Lee, 2013, Kat
Uelzen 1 Trekpot 202 1740-1770 Gouda 73
Pijp gekroond 208 1740-1775 Gouda Jan Pietersz. Girrebo, Jacob Bos, Küg, 1992, 139,
Lüneburg 2 Gouda Jacob Wout 140, 154
Hamburg 3 Eierkorf 222 1750-1800 Gouda Jan Pietersz. Girrebo, Jacob Bos, Lee, 2013, Kat
Harburg 1 Kandelaar 223 1730-1760 Jacob Wout 80, 81, 83
Juk 250 1683-1711 Gouda Jan Pietersz. Girrebo, Jacob Bos, Art, 1997, 13
Hamburg haven 1 Gouda Jacob Wout
Gouda Jacob Bos, Jacob Wout Küg, 1996, 141
Stade 2 Joris Hendricksz. Godvree Wul, 1996, A
Jan Willemsz. van Bruggen, Art, 1997, 24,
Hamburg 3 Hendrick Jansz. IJserman 38
Stade 1 Joris Hendricksz. Godvree, Jan Art, 2006, 90,
Stade 1 Willemsz. van Bruggen, Hendrick 95
Hagen 1 Jansz. IJserman, Cornelis van
Leeuwen Lee, 2013, Kat
Stade 1 Hendrick Jansz. IJserman, 38, 41
Hamburg 1 Cornelis van Leeuwen, Cornelis
Stade 1 van der Wal, leendert de Jong Smi, 1992, 27,
Hendrick Jansz. IJserman, 31
Cornelis van Leeuwen Lee, 2013, Kat
Leendert de Jong, Maarten 88
Monk, Cornelis Prince Lee, 2013, Kat
Jan Abrajamsz. De Vet, Willem de 74
Vet Thi, 1993, 89-12
Leendert de RoosCornelis
Vergeer, Lucas Evertsz. De Jong, Lee, 2013, Kat
Klaas de Jong 82
Jacob Claris, Jacobus Swart, Jan Wul, 1996, B
van Ham Lee, 2013, 52
Pieter Proefhamer
Jan Thielen Proost, Jan Cornelisz.
van Geneve

4


Wedel 1 Passer gekr. 263 1700-1739 Gouda Gerrit Sas Wei, 1999a,
376, 381
Hamburg 1 Posthoorn ongekr. 271 1730-1745 Gouda Willem de Vink Wul, 1996, B
Uelzen 1 Drie Schalmeien 279 1730-1739 Gouda Jan Miechielsz. Haaneman Küg, 1992, 138,
154
Hamburg 1 Drie Schalmeien 279 1730-1739 Gouda Jan Miechielsz. Heeneman Wul, 1996, B
Kochenbüttel 1 Drie Schalmeien 279 1730-1739 Gouda Jan Miechielsz. Heeneman Thi, 1993, 88,
16
Stade 1 Twee pijlen gekr. 286 1730-1758 Gouda Lammert Claesz. de Klouwer Lee, 2013, Kat
85
Stade 1 Hoed gekroond 289 1700-1704 Gouda Cornelis Nanne van Leeuwen Lee, 2013, Kat
39
Uelzen 1 IJsslee gekr. 316 1750-1800 Gouda Hendrik van den Berg, Leendert Küg, 1992, 142,
de Jong, Barend den Hagenaar, 155
Wedel 1 Scheepje 318 18ab Gouda Abel Herbus, Willem Herbus
Pieter Arijse van der Heul Wei, 1999a,
Stade 1 Anker 321 18a Gouda 378, 384
Pieter de Mol, Janis van Lee, 2013, Kat
Wedel 1 Rad 327 17e eeuw NL Heijningen, Jan Hendricksz. Sprot 32
? Wei, 1999a,
Hamburg 2 Rad 327 1645-1660 NL? 375, 376, 381
Achtpuntige ster 336 17bc NL ? Wul, 1996, A
Hamburg haven 2 ? Art, 2006, 88,
Achtpuntige ster 336 1675-1690 Gouda 94
Hamburg 1 Achtpuntige ster 336 1665-1685 Gouda ? Wul, 1996, A
Stade 1 ? Lee. 1913, Kat
B gekroond 1700-1725 Gouda 48
Hagen 1 Bastiaen Jansz. Overwesel, Jan Thi, 1993, 88-2
B gekr. 1710-1739 Gouda Bastiaensz. Overwesel
Uelzen 1 Jan Bastiaensz. Overwesel Küg, 1992, 148,
B gekr. 1730-1760 Gouda? 157
Hagen 1 Jan Bastiaensz. Overwesel, Thi, 1993, 89-1
B gekr. 1740-1770 Gouda/ Bastiaan Overwesel
Stade 1 Alphen ? Lee, 2013, kat
B gekroond 1750-1820 Gouda 72
Stade 4 Bastiaan Overwesel, Martinus de Lee, 2013, Kat
B gekr. 1750-1800 Gouda Lange, Gerrit Houbraak, Christina 75-78
Uelzen 1 Houbraak
B gekr. 1760-1800 Gouda? Bastiaan Overwesel, Martinus de Küg, 1992, 147,
Hagen 1 B gekr. 1770-1800 Gouda Lange, Gerrit Houbraak 157
Drage 1 ? Thi, 1993, 90-3
B gekr. 1770-1800 Gouda Martinus de Lange, Gerrit Art, 1997, 20,
Harburg 1 Houbraak 31
B gekr. 1775-1815 Gouda? Martinus de Lange, Gerrit Art, 2000, 49,
Uelzen 1 Houbraak 50
B gekr. 1775-1815 Gouda Martinus de Lange, Gerrit Küg, 1992, 141,
Lüneburg 3 Houbraak 155
B gekr. 18e-19e Gouda? Martinus de Lange, Gerrit Küg, 1996, 143
Hamburg 2 E gekr. 18bc Gouda? Houbraak
? Wul, 1996, A
Hamburg haven 1 H gekr. 1700-1735 Gouda Arij Carlier? Art, 2006, 90,
H gekr. 1730-1760 Gouda 95
Hamburg 1 Donatus van der Spelt Wul, 1996, A
Wedel 1 J gekr. 1750-1775 ? Jan Timmers, Jacobus Carlier, Wei, 1999a,
L gekr. 1730-1800 Gouda Sijbrant Revet 377, 383
Lüneburg 1 ? Küg, 1996, 143
Wedel 1 L gekr. 1730-1800 Gouda Cornelis de Licht, Jacob de Licht, Wei, 1999a,
Frans Verzijl 377, 383
Stade 2 L gekr. 1750-1800 Gouda Cornelis de Licht, Jacob de Licht, Lee, 2013, Kat
Frans Verzijl 79, 87
Uelzen 1 EB 1650-1680 Amsterdam Frans Verzijl, Cornelis Verzijl Küg, 1992, 140,
/Gouda 154
Hamburg 6 EB 1675-1690 Gouda Edward of Evert Bird, Adriaen Art, 1995, 21
van der Cruis
Uelzen 1 EB 1680-1695 Gouda Adriaen van der Cruis Küg, 1992, 152,
EB gekr. 1720-1725 Gouda 158
Hamburg 1 Adriaen van der Cruis Wul, 1996, A
Hamburg 1 Adriaen van der Cruis Wul, 1996, B

5


Hamburg haven 1 EB onder roos 1630-1650 NL ? Art, 2006, 88,
94
Uelzen 1 HB gekr. 1640-1670 Leiden? Hendrick Beyfort? Küg, 1992, 138,
154
Hamburg 1 SH gekr. 1713-1739 Gouda Volckie Claes Pick, Steven de Jong
Smi, 1992, 25,
Wisch 1 CK (ongekroond) 1690-1710 Gouda Cornelis Claesz. Kwast 30
Wedel 1 AM gekr. Ca 1800 Gouda Pieter de Mol Thi, 1993, 87-12

Lüneburg 1 DM 1690-1710 Gouda Dirk Maarling Wei, 1999a,
NM 1630-1650 NL ? 377, 384
Hamburg haven 1
I.P. gekr. 1630-1650 Enkhuizen/ Jacob Pietersen Küg, 1996, 141
Hamburg 1 Hoorn Art, 2006, 88,
ES gekr. 1703-1739 Gouda 94

RS gekr. 17b Gorinchem Wul, 1996, A

Hamburg 3 TW 1645-1660 NL? Machiel Jansz. Metfoort Smi, 1992, 25,
XX 17a-c NL? 30
Hamburg haven 1 GVH 1705-1735 Gouda Richard Sweeten Art, 2006, 88,
94
Hamburg 1 CDL 1730-1760 Gouda ? Wul, 1996, A
Hamburg 1 AIS 1693-1696 Gouda ? Wul, 1996, A
Stade 1 Gleijn Jansz. Verheul Lee, 2013, Kat
IKS 1700-1720 Gouda 37
Hamburg 2 PVS 1750-1800 Gouda ? Wul, 1996, B
1 Arij Jeroensz. Eelspeel, Anthonie Art, 1997, 27,
Rotenburg an PVS 1760-1790 Gouda Jansz. Sodaan 42
der Wümme 1 Jan Cornelis Suuer Thi, 1993, 88-1
Hagen 1 24 gekr. zijmerk 1731-1760 Gouda Pieter Versluijs, Jan Pietersz, Küg, 1992, 148,
Versluijs, Pieter Versluijs 157
Uelzen 43 gekr. 1815-1900 ? Jan Pietersz. Versluijs, Pieter Art, 1997, 13
Versluijs
Uelzen 1 46 gekr. Kluchtpijp 1770-1780 Gouda Huybert lorjier, Matthijs Munnik, Wei, 1999a,
met HD Gillis Willebeek, Willem Bot 376, 381
Wedel 1 47 gekroond ? Wei, 1999a,
lobbenpijp 377, 384
Wedel 1 49 gekr. Jan Pietersz. Girrebo Art, 2001b, 59

Hamburg 1 92 gekroond
JACOB:BOS
Wedel 1 BOS OBBOS 18cd Gouda? ? Wei, 1999a,
1730-1739 Gouda 376, 381
Wedel 1 A.DAM… Jan van Dijk, Dirk Gerritsz.
1740-1760 Gouda? Hanewijk Wei, 1999a,
Hagen 1 FORTUIN 1771-1794 Gouda ? 376, 381
Hamburg 1 /IN.GOUD(A) 1771-1794 Gouda Jacob Bos
GIRREI GIRR..// Jacob Bos Thi, 1993, 88-12
Harburg 1 I.GIRREBO/..GOUD 1722-1766 Gouda Wul, 1996, B
I.GIRREBO/ 1726-1768 Gouda Albertus Damman
Stade 1 IN.GOUDA 1729-1780 Gouda Art, 2000, 49,
I.GIRREBO/ Arij Fortuijn 51
Stade 1 IN.GOUDA 1729-1780 Gouda
.IRREBO/ INGOUDA 1729-1780 Gouda Jan Pietersz. Girrebo Lee, 2013, Kat
Uelzen 2 151
GOEDEWAAGEN / 1729-1780 Gouda Jan Pietersz. Girrebo
Wustow 1 GOUDA 19c-20b Gouda Lee, 2013,kat
Jan Pietersz. Girrebo 147
Stade 1 DEIONG Küg, 1992, 142,
D. IONG Jan Pietersz. Girrebo 155
Wedel 1
(DE) IONG Goedewaagen Kla, 1990, 5, 6,
Wedel 2 7
(L)EENDE. Fam. de Jong Lee, 2013, Kat
Hamburg 1 DE*IONG* 1730-1780 Gouda Fam. de Jong? 148
Oldendorf 1 LUCAS/DEJONG 1730-1780 Gouda?
Fam. De Jong Wei, 1999a,
Stade 1 LUCAS DE JONG 1730-1800 Gouda 376, 382
Leendert de Jong Wei, 1999a,
Uelzen 1 1744-1776 Gouda 376, 382, 378,
Lucas Evertse de Jong 386
Uelzen 1 1730-1769 Gouda Wei, 2003, 160
Lucas Evertse de Jong
Lüneburg 1 1730-1769 Gouda Art, 1997, 22,
34

Lee, 2013, Kat
145

Küg, 1992, 141,
155

Küg, 1992, 149,
157

Küg, 1996, 141

6


Harburg 1 ..AS/DEIONG: 1730-1769 Gouda Lucas Evertse de Jong Art, 2000, 51,
52
Stade 1 ..(A)NG(E) / GOU 1730-1789 Gouda Familie de Lange Lee, 2013, Kat
141
Stade 3 M.DELANGE. 1745-1783 Gouda Martinus de Lange
Lee, 2013, Kat
Stade 3 OVERWESEL / IN 1737-1783 Gouda Bastiaan Overwesel 142-144
GOUDA Lee, 2013, 138-
Hagen 1737-1783 Gouda Bastiaan Overwesel 140
Harburg 1 OVERWESE//IN GO 1738-1780 Gouda Jan Puyt
Thi, 1993, 93-6
1 IANPUYT/INGOUDA 1726-1748 Gouda Lieve van Steenderen
Art, 2000, 49,
Stade 1 ..EENDE(R) 1740-1786 Gouda Dirk Mansvelder 50

Stade 1 D.M.VELD .. 18ab Gouda (Cornelis) Vermeul Lee, 2013, Kat
18ab Gouda Familie Vermeul 146
Hamburg 1 .. MEUL 1744-1780 Gouda Jan Pietersz. Versluijs
Lüneburg 1 VERMEUL Lee, 2013, Kat
Hamburg 1 VERSLUYS 1730-1780 Gouda Familie Versluijs 150

Wedel 1 I:VERSLUY 1730-1780 Gouda Familie Versluijs Wei, 2003, 160
1730-1780 Gouda Familie Versluijs
Hamburg 1 I: VERSL… Küg, 1996, 141
Stade 3 (V)ERSLUYS 1730-1780 Gouda Een Pieter Versluijs
Art, 2001a, Kat
Handeloh 1 P:Versluys 1730-1780 Gouda Familie Verzijl 4-6

Stade 2 VERZYL 1753-1786 Gouda Frans Verzijl Wei, 1999a,
378, 385
Hittfeld 1 F.VERZYL / 1753-1786 Gouda Frans Verzijl Wei, 2003, 160
IN.GOUDA 1753-1786 Gouda Frans Verzijl
Hamburg Lee, 2013, Kat
Stade 1 F.VERZYL 1753-1786 Gouda Frans Verzijl 131-133
1 F.VERZYL
1753-1786 Gouda Frans Verzijl Art, 1997, 20,
Wedel 2 F.VERZYL 31
1730-1780 Gouda Familie Verzijl
Hamburg 1 F.Verz Lee, 2013, Kat
1729-1756 Gouda Abraham de Vet 134-135
Harburg 1 RZYL
19B-20A Gouda Firma P. van der Want Art, 1997, 20,
Stade 1 A.D.VET / 31
Wedel INGOUD(A) 18b Gouda Jacobus Dircksz. van der Aerden
Wei, 2003, 160
1 P.vd WANT 18b Gouda Jacobus Dircksz. van der Aerden
Lee, 2013, Kat
Harburg 2 KOFFYPYPE 18cd Gouda Frans Verzijl 136
Wei, 1999a,
Wedel 1 KOFFY 378, 385

Hamburg - Merk? Reliëfpijp Art, 2001a, Kat
wapen van 3
Hamburg
Parelnaadpijp met Art, 2000, 49,
haan en hen 51

Steel met Lee, 2013, Kat
afbeeldingen van 149
mensen
Steel met Wei, 1999a,
geomerische 378, 386
motieven
baroksteel Art, 1997, 26,
40
baroksteel
Wei, 1999a,
Steel met Franse 378, 385
lelies
Steel met banden Art, 2006, 91

Hamburg 1 afgebroken 1720-1750 Gouda ? Wul, 1996, C

Noordzeekust

Bremen, 1 17d NL ? Sta, 12,10,2013,
Adamspforte 57
Sta, feb 2015
Bremen 2 17b Amsterdam ?
Adamspforte Sta, feb 2015
Sta, feb 2015
Bremen 4 1625-1650 Amsterdam ? Sta, feb 2015
Adamspforte 3 1630-1660 Amsterdam ? Sta, feb 2015
3 17bc NL ? Wit, 1998, 61,
Bremen 1 1650-1675 NL ? 66
Adamspforte 1 Ca 1650 NL ?
7
Bremen
Adamspforte

Bremen
Adamspforte

Tönning


Bremerhaven 1 Ongemerkt, grof 1640-1670 Leiden? ? Thi, 1993, 85-4
Embden 3 Ongemerkt grof 17bc NL ? Wei, 2005, kat
2 1635-1650 1, 3, 4
Bremen, Barokpijp Amsterdam ? Sta,
Adamspforte 1 17b of Gouda 12/10/2013, 11,
1 Jonaspijp Ca 1650 51
Bremen Amsterdam ? Sta, feb 2015
Adamspforte 1 Jonaspijp 1650-1680
Bremen, 1 17d Groningen/ ? Sta,
Adamspforte 1 Jonaspijp 1680-1700 Gouda of ? 12/10/2013, 13
4 <1630 Amsterdam
Bremen 2 Zijmerk 17b Sta, feb 2015
Adamspforte 1 melkmannetje 17c Gouda
Bremen, Ongemerkt/ rijen Sta,
Adamspforte 2 punten op ketel Gouda ? 12/10/2013, 56
Flögeln 1 Tudorroos Thi, 1993, 92-12
1 Tudorrroos Gouda ?
Bremen 1 Bis, 2008, 166
Bremen Tudorroos NL ? Sta, feb 2015
Adamspforte 3 NL ?
Bremen, 1 Tudorroos Sta,
Teerhof 1 Nl ? 12/10/2013,
1 Tudorroos 186
Bremen, Tudorroos 1730-1770 NL ? Sta,
Adamspforte 1 17c 12/10/2013, 76
Embden 1 Tudorroos met HH 17c Groningen ? Wei, 2005, kat 5
Bremen, 17b ? Sta,
Adamspforte 1 Tudorroos met IP Amsterdam ? 12/10/2013, 29
Bremen 2 17b of Gouda Sta, feb 2015
Adamspforte 1 Tudorroos gekroond 17b Amsterdam ?
met W? 1660-1680 of West- Sta, feb 2015
Bremen 1 Tudorroos zijmerk 1700-1730 Friesland
Adamspforte 2 Sta, feb 2015
Bremen 1 Tudorroos zijmerk Amsterdam
Adamspforte 1 Art, 1990, 14,
Husum ? Amsterdam WS? Wijnand Simons? 15
2 Sta,
Bremen, 1 Staande Leeuw West NL ? 12/10/2013,
Teerhof 1 232
1 Leeuw in de West NL ? Sta,
Bremen Hollandse Tuin 12/10/2013, 27
Leeuw in de ? 1700-1739 Gouda ? Sta,
Bremen, Hollandse tuin 1 17d Gouda Jacob Jansz. Haes 12/10/2013,
Teerhof Wapen van 212
Gelderland 5 1730-1760 Gouda Jacob Arijsz. Middelmeer, Frans Wit, 1998, 61,
Tönning 5 1750-1800 Gouda Verzijl 66
Wapen van 8 18a Gouda Frans verzijl, Cornelis Verzijl Sta,
Bremen, Gelderland 12/10/2013, 18
Adamspforte Wapen van Zeeland Hage Verse, Pieter Witsius Sta,
Bremen, 12/10/2013,
Teerhof Zeeuwse 8 1870-1950 Gouda o.a. Johannes van Vliet, 204
Rijksdaalder 9 1668-1700 Gouda Goedewaagen Wei, 2004, kat7
Embden Wapen van 10 1750-1798 Gouda Anthonij Pietersz., Gijsbert
Amsterdam 11 18a Gouda Aelbertsz. Inering Sta,
Bremen, 12/10/2013, 72
Adamspforte Wapen van Willem Boot, Pieter Thoen, Arij Thi, 1993, 92-2
Dorum Amsterdam gekr. van sden Broek, jan de Wit
Wapen van Sta,
Bremen, Amsterdam gekr. Jacobus de Mol 12/10/2013,
Teerhof Wapen van Haarlem 182
11 1700- Gouda Jacobus de Mol, Jacobus de Sta,
Bremen, Wapen van Haarlem 1739/50 Gouda Leeuw, Abraham de Vet 12/10/2013, 99
Adamspforte Gouda Abraham de Vet Thi, 1993, 88-13
Cuxhaven 11 1730-1760 Gouda
Jan Cornelisse Sorg, Matthijs Sta,
Bremen, 12 17d Gerritsz. Rijphuijse 12/10/2013, 47
Adamspforte Jan Cornelisse Sorg, Matthijs Thi, 1993, 87-7
Bederkesa 12 1680-1710 Gerritsz. Rijphuijse

8


Norden 1 Wapen van Haarlem 12 1760-1790 Gouda Jacob Nobel, Simon de Jong Cas, 1986, 2
Tönning 1 Wapen van Leiden 13 1750-1800 Gouda Paulus de Vriend, Jan Woutersz. Wit, 1998, 62,
1 Wapen van Delft 16 18a Gouda Begeer 68
Bremen, Jan Kraes Sta,
Teerhof 1 Wapen van Delft 16 <1739 Gouda 12/10/2013,
1 Dubbele arend 21 <1630 Gouda/ Jan Kraes 181
Embden 2 Dubbele arend 21 1630-1645 Gorinchem Wei, 2004, kat
2 Dubbele arend gekr. 21 18a Gorinchem ? 21
Bremen 1 Dubbele Arend, 21 Ca 1700 Gouda Bis, 2008, 166
merk op steel Gouda Marcus Claesz. ?
Bremen, 2 Dubbele arend gekr. 21 18a Sta, feb 2015
Adamspforte Gouda Cornelis Claesz. Bal
Bremen, 2 Pijlenbundel 27 18a Sta,
Adamspforte 1 Pijlenbundel 27 >1739 Gouda Cornelis Claesz. Bal 12/10/2013, 73
Bremen, 3 Rijksappel 29 17d Gouda? Sta,
Teerhof 1 Rijksappel 29 Ca 1739 Gouda Cornelis Claesz. Bal 12/10/2013,
Gouda 140
Bremen, 1 Kroon 30 17d Jan Jansz. Anker Sta,
Teerhof 1 Keizerskroon 31 17a Gouda 12/10/2013,
Gouda ? 184
Bremen, 2 Lelie 49 <1630 Sta,
Adamspforte 4 Lelie 49 1680-1700 NL Pieter Jansz. Gleijne 12/10/2013, 77
Embden 1 Lelie 49 18a Gouda Wei, 2004, kat
Gouda Pieter jansz. Gleijne, Pieter 20
Bremen, 2 Lelie 49 <1739 Versluijs, Barend Valé Sta,
Adamspforte Gouda 12/10/2013, 4
Bremen, 1 Drie lelies 56 18a ? Sta,
Teerhof 1 Drie Lelies 56 1710-1740 Gouda 12/10/2013,
1 Drie Lelies 56 1730-1740 Gouda Louwijs Cornelisz. der Burg, 185
Bremen, 2 Drie Lelies 56 1730-1750 Gouda Hendrik Sandijck Sta,
Adamspforte 5 Klaverblad 57 1665-1700 Gouda 12/10/2013, 64
Bremen, 1 Klaverblad 57 Ca 1700 Gouda ? Sta,
Teerhof Gouda Joost Pietersz. de Meijer 12/10/2013,
1 Klaverblad 57 1700- 197
Bremen 2 Tulp 1739/50 Gouda Joost Pietersz. de Meijer, Gerrit Bis, 2008, 166
Bremen, 1 Tulp 17b ? Maarling Sta,
Adamspforte 2 Tulp Gouda 12/10/2013, 6
Bremen, 1 Aker ongekroond 61 1650-1680 Gouda Gerrit Maarling, Teunis van den Sta,
Teerhof 1 Os met ster 61 1670-1700 Gouda Berg, Dominicus van Klaveren, 12/10/2013,
1 Springend paard 65 17d Gouda Jan van Klaveren 199
Bremen, 81 Ca 1700 Gouda Huijbert van der Draaij, Maarten Sta,
Adamspforte 83 1680-1700 Dircksz. van Wijk 12/10/2013,
Huijbert van der Draaij, Maarten 165
Bremen, Dircksz. van Wijk Sta,
Adamspforte Maarten Dircksz. van Wijk 12/10/2013, 61
Embden Wei, 2005, kat
Maarten Dircksz. van Wijk, Dirk 13
Embden van Wijk Wei, 2005, kat
Pieter Dammasz. Krijger 16
Embden Wei, 2004, kat
Pieter Dammasz. Krijger, Dirck 26, 27
Bremen, Pierersz. Krijger Sta,
Adamspforte 12/10/2013, 36
Bremen Dirck Pierersz. Krijger, Jan Arijse Sta,
Teerhof Danens 12/10/2013,
? 191
Bremen, Sta,
Adamspforte Jan Jacobsz. Coppendraaijer 12/10/2013/ 10
Bremen Jan Jacobsz. Coppendraaijer, Sta, feb 2015
Adamspforte Hendrick Jansz. IJserman
Bremerhaven Barent Cornelisz. Thoen Thi, 1993, 86-16
Bremerhaven Klaas cornelisz. de Jong Thi, 1990, 11,
16
Bremerhaven Hendrick Willemsz. van Boksel Wei, 2004, kat 6
Bremen, Sta,
Adamspforte 12/10/2013, 43
Bremen, Sta,
Adamspforte 12/10/2013, 63

9


Embden 2 Zwijn 84 1760-1800 Gouda Gerrit Molleman, Martinus van Wei, 2004, kat
1 Springend hert 88 18a Gouda Wijmen, Evert Meurs 16, 25
Bremen Sta,
Teerhof 6 Springend hert 88 1725-1739 Jan willemsz. de Vink 12/10/2013,
2 Lam onder de Boom 90 1780-1815 202
Bremen, 1 Springende hond 94 Ca 1700 Gouda Jan Willemsz. de Vink Sta,
Adamspforte Gouda 12/10/2013, 8
Husum 1 Slang 102 Ca 1700 Gouda Jan Pietersz. Versluijs, Firma Jan Art, 1990, 17,
1 Slang 102 1700-1730 Versluijs 18
Bremen, 1 Slang 102 1700-1739 Gouda Cornelis de Lange, Daniel van Sta,
Teerhof Gouda? Hoorn 12/10/2013,
Slang, 102 1700-1739 Gouda 208
Embden Jacob Jansz. Overwesel Wei, 2005, kat 9
Cuxhaven Slang, 102 1700-1739 Gouda ? Thi-1993, 88-10
Embden Jacob Jansz. Overwesel, Arij Wei_2005a
Slang 102 1730-1740 Gouda Simonsz. Vermeul, Cornelis ven
Bremen, 1 Slang / 19e Leeuwen, Cornelis Vermeul Sta, 12/10/13, 3
Adamspforte Slang Gouda? Jacob Jansz. Overwesel, Arij
1 Slang 102 1730-1760 Gouda Simonsz. Vermeul, Cornelis van Sta, 12/10/13,
Bremen, Draak 102 1730-1760 Gouda? Leeuwen, Cornelis Vermeul 205
Teerhof 3 Zeepaard 102 1730-1750 Gouda? Jacob Jansz. Overwesel, Arij
1 104 1670-1690 Gouda Simonsz. Vermeul, Cornelis van Art, 1990, 16,
Husum 1 kikvors 105 1739 Gouda Leeuwen, Cornelis Vermeul 18
1 ? Wit, 1998, 61,
Tönning 1 Both 108 18a 66
1 Baars Cornelis Vermeul, Cornelis van Thi, 1993, 89-5
Midlum 112 1770-1820 der Wal, Lucas Evertse de Jong
1 Twee duiven gekr? 113 17d Cornelis Vermeul, Cornelis van Thi, 1993, 89-6
Cuxhaven Merel met M der Wal, Lucas Evertse de Jong?
1 119 Ca 1700 Cornelis Vermeul, Cornelis van Thi, 1990, 11,
Bremerhaven 1 Kievit 124 17d der Wal, Lucas Evertse de Jong? 16
Kievit ? Sta,
Bremen, 1 125 18a 12/10/2013,
Teerhof 1 Zwaan 125 <1739 Jeroen Jacobsz. Lunenburg 211
Smient met S Sta,
Bremen, 2 Uil gekroond tussen 130 17d Gouda Willem Jansz. Sprot 12/10/2013,
Teerhof 1 ranken 132 1665-1675 209
Prins Gouda Pieter Pietersz. Lens, Christiaan Wei, 2004, kat 8
Embden 2 Prins 1630-1640 Gouda Smit
1 139 17d Sta,
Bremen, 1 Prins met PO 139 17d Gerrit Jansz. Ancker 12/10/2013,
Teerhof 1 210
1 Speelman 141 1685-1705 Gouda Jan Teunisse Bouman Sta,
Bremen, Gouda David Jansz. Maerloo 12/10/2013, 28
Adamspforte 1 145 1750-1800 Sta,
Bremen, Gouda Jan Jacobsz. Lunenburg 12/10/2013,
Teerhof 1 213
Gouda Jan Jacobsz. Lunenburg, Adriaan Sta,
Bremen Lunenburg 12/10/2013, 31
Adamspforte Sta,
Bremen Gouda Thomas Davidsz. de Swaen 12/10/2013,
Teerhof 203
Gouda Klaas Cornelisz. Smient Sta,
Bremen, 12/10/2013, 34
Adamspforte Amsterdam ? Sta,
Bremen, 12/10/2013, 22
Adamspforte Gouda Jan Jansz. de Vriend Sta, feb 2015
Bremen
Adamspforte Gouda Jan Jansz. de Vriend Sta,
Bremen, 12/10/2013, 83
Adamspforte Gouda ? Sta,
Bremen, 12/10/2013,
Teerhof Gouda Jan Cornelisz. Sorgh, Dirk van der 215
Want Pzn Sta,
Bremen, 12/10/2013,
Adamspforte 166
Wit, 1998, 62,
Tönning 67

10


Bremerhaven 1 Trompetter 146 1670-1690 Gouda Aert Paulusz. Baeck Thi, 1993, 87-2
3 Trompetter 146 18a Gouda Hermanus Licht, jan Leendertsz. Sta, 12/10/2013
Bremen, Marenhoef
Adamspforte 1 Visser 151 17d Gouda Jan Jansz. Rosenboom Sta,
12/10/2013,
Bremen, ? 217
Teerhof Sta,
Arij Pietersz. Verboom, Pieter 12/10/2013,
Bremen, 1 Landman met PC 153 Ca 1700 Gouda Engelen van der Put 216
Teerhof Sta,
Joris de Liefde 12/10/2013,
Bremen, 1 Landman 153 18a Gouda Claes Jansz. Bos, Jan Gerritsz. van 218
Teerhof Erckel, Pieter Jacobsz. Girrebo Thi, 1993, 91-9
Pieter Jacobsz. Girrebo Thi, 1990, 11,
Cuxhaven 1 Schaatsenrijder 157 1750-1800 Gouda 16
Bremerhaven 3 Koning David 170 1675-1690 Gouda Pieter Jacobsz. Girrebo Sta,
12/10/2013,
Bremen, 1 Koning David 170 17d Gouda Jan Pietersz. Girrebo 219
Teerhof Sta,
Jan Pietersz. Girrebo? 12/10/2013, 75
Bremen, 1 Koning David 170 1700-1730 Gouda Jan Pietersz. Girrebo? Art, 1990, 14,
Adamspforte 1 Koning David Jan Pietersz. Girrebo, Jacob Bos 18
170 1730-1750 Gouda Thi, 1993, 89-8
Husum ? Thi, 1993, 89-9
170 1730-1760 Gouda? Wit, 1998, 61,
Bederkesa 1 Koning David 170 1730-1760 Gouda? Jan Vis 62, 66
Midlum 1 Koning David 170 1750-1800 Gouda Jan Sijmonsz. Kunst, Pieter Art,
Tönning 2 Koning David Pietersz. van Asperen 12/10/2013, 49
171 17d Gouda Joris Hendricksz. Godvree, Jan Thi, 1993, 88-8
Bremen, 1 Krijgsman Willemsz. van Bruggen, Hendrick Wei, 2004, kat 3
Adamspforte 171 1720-1750 Gouda Jansz. IJserman
Flögeln 1 Krijgsman 178 1690-1710 Gouda Joris Hendricksz. Godvree, Jan Sta,
1 Prins en Prinses Willemsz. van Bruggen, Hendrick 12/10/2013,
Embden 178 17d Gouda Jansz. IJserman 214, 220
Hendrick Jansz. IJserman, Sta, 12/10/13,
Bremen, 2 Melkmeid Cornelis van Leeuwen 1, 48
Teerhof Hendrick Jansz. IJserman,
Cornelis van Leeuwen Wei, 2004, kat 5
Bremen, 21 Melkmeid 180 1680-1700 Gouda Leendert de Jong, Maarten Monk
Thi, 1993, 88-7
Adamspforte ?
? Wit, 1998, 62,
Embden 1 Melkmeid 180 18a Gouda ? 67
? Thi, 1993, 92-3
Midlum 1 Melkmeid 180 1700-1730 Gouda Paulus lodewijksz. van der Put Thi, 1993, 92-4
Thi, 1993, 92-5
Tönning 1 Melkmeid 180 1750-1800 Gouda Jan Jansz. van der Wind, Cas, 1986, 5
Lammert Dros, Leendert Visser, Sta,
Flögeln 1 Melkmeid 180 1750-1800 Gouda? Willem van Velzen, Rut Boot? 12/10/2013, 32
180 1750-1800 Gouda? ? Thi, 1993, 89-10
Otterndorf 1 Melkmeid 180 1750-1800 Gouda?
180 19e Gouda? Cornelis Claesen Schoorel Sta,
Cuxhaven 1 Melkmeid 182 1680-1700 Gouda 12/10/2013,
Jan Jansz. Duijst 233
Norden 1 Melkmeid 182 1730-1760 Gouda? Thi, 1990, 11,
Jacob van der Licht, Reinier Vos, 16
Bremen, 18 Juffrouw met de jan Fransz. Faloer, Klaas van Sta,
Adamspforte kipperson Velzen 12/10/2013, 25
Maarten den Os, Jan van der Sta,
Cuxhaven 1 Juffrouw met de Wies 12/10/2013,
206
kipperson Jan Barte Scheij Sta,
12/10/2013,
Bremen, 1 Fortuin, zijmerk 184 1700-1730 NL 180
Teerhof Sta,
12/10/2013,
Bremerhaven 2 Vrouwe Justitia 186 1680-1700 Gouda 14a
187 Ca 1700 Gouda
Bremen, 2 Engel 189 Ca 1739 Gouda
Adamspforte 1 Moriaanshoofd

Bremen,
Teerhof

Bremen, 1 Vaas 193 1724-1739 Gouda
Teerhof

Bremen, 1 Botteltje 195 1719- Gouda
Adamspforte 1739/50

11


Bremerhaven 1 Comfoor ? 213 1660-1700 Gouda Arij Jansz. Boot? Thi, 1990, 11,
1 Spinnewiel 232 1720-1739 Gouda 16
Bremen, 1 Kraan gekr. met R 239 17d Gouda? Gilsbert Jansz. Smient Sta,
Adamspforte 1 Kraan gekroond 239 1750-1800 Gouda 12/10/2013, 52
Bremen, ? Sta,
Adamspforte Kraan gekroond 12/10/2013, 69
Tönning Wijnton Jan Jorisz. van der Dus, Arij Wit, 1998, 62,
Versluijs, Willem Hermanusz. 68
Bederkesa 1 Roemer 239 1790-1810 Gouda Begeer
1 Tol 241 1665-1700 Gouda Willem Hermanusz. Begeer, Thi, 1993, 91-2
Bremen, Roskam Hermanus Klaasz. Begeer
Adamspforte 3 Hamer 243 17d Gouda Cornelis Cornelisz. Ton, Jan Sta,
1 Gouda Lambertsz. Schoon, Cornelis 12/10/2013, 46
Bremen, 1 Juk 244 18a Gouda Teunisz. Bouman
Adamspforte 4 Gouda Willem Claesz. Boot Sta,
Bremen Bijl 248 1717- 12/10/2013, 35
Adamspforte 1 Boor 1739/50 Arij Meese Groenhof Sta,
Bremen, 12/10/2013, 78
Adamspforte 2 Truweel 258 <1739 Gerrit van Brakel Sta,
Bremen, 1 Truweel 12/10/2013, 59
Adamspforte Harp 250 1709-1711 Gouda Tobias Jacobsz. Sonnevelt, Sta,
1 Trompet aan lint Maarten Ariensz. Sonnevelt 12/10/2013,
Bremen, 1 Posthoorn 261 18a Gouda 152
Teerhof 1 Posthoorn 262 17d Gouda Jan Cornelisz. van Geneve Sta,
3 12/10/2013,
Bremen, 3 Voetboog 264 1671-1700 Gouda Arijensz. Brammert, jan 196
Adamspforte 1 Twee Pijlen gekr 264 1680-1710 Gouda Barendsz. Thoen Sta,
Bremen, 268 1667-1700 Gouda Louwijs Agestijn van Duuren 12/10/2013, 23
Teerhof 1 Beugeltas 269 Ca 1700 Gouda Sta,
1 Hand 271 Ca 1700 Gouda Maerten Cornelisz. Caan, Teunis 12/10/2013,
Bremen, 271 1700-1739 Gouda Fransz, Hendrick potvlieg 189
Adamspforte 2 Schoen Teunis Fransz. Hendrick Potvlieg Sta, 12/10/2013
Bremerhaven 1 285 1770-1812 Gouda
Goudse Toren 286 18a Gouda Claes Jansz. de Geus Thi, 1990, 11,
Bremen, 1 Goudse Toren 16
Adamspforte 296 1725-1739 Gouda Jacobus jansz. de Vrient Sta,
Bremen, 2 Molen 297 18a Gouda 12/10/2013, 74
Adamspforte 1 Molen Willem Gijsbertsz. de Vink Sta,
Bremen, 303 1700- Gouda 12/10/2013, 82
Teerhof 1 Scheepje 1739/50 Willem Gijsbertsz. de Vink, Sta,
Bremen, 1 Scheepje Gouda Willem de Vink 12/10/2013, 5
Adamspforte 308 1700-1739 Gouda Sta,
Hendrik de Jong 12/10/2013,
Cuxhaven 308 1700-1739 Marseelis I.D., Jan Smit 198
Bremen, Thi, 1993, 90-9
Teerhof 311 18a Gouda? Jan Vertoren Sta,
311 <1739 Gouda 12/10/2013,
Bremen, Jan Jansz. de Vriend, Jacobus 201
Adamspforte Jonasz. de Vriend, Cornelis Jansz. Sta,
Bremen, de Vriend, Dirk van Rijswijk 12/10/2013, 15
Teerhof Jan Cornelisz. van Geneve en Sta,
dochter, Jan Ariensz., Pieter 12/10/2013,
Bremen Peuselaar, Arij Verheul 207
Adamspforte Gerrit Crijne Veverlo, Teunis Sta,
Soet, Jan Woerlee 12/10/2013, 17
Bremen, Gerrit Crijne Veverlo, Teunis
Adamspforte Soet, Jan Woerlee Sta,
Bremen, 12/10/2013, 2
Teerhof Arij Jacobsz. Danens? Sta,
12/10/2013,
Bremen, Willem Hanse Verschut, Arij 193
Adamspforte Jacobsz. Danens, Jacob Arijsz. Sta,
Embden Danens 12/10/2013, 38
Pieter Jansz. Hola Wei, 2004, kat
Bremen, 2 318 Ca 1700 Gouda 22
Adamspforte 1 318 1740-1760 Gouda Willem van Noppen
Sta,
Bovenmoor 12/10/2013, 16
Thi, 1993, 88-17

12


Bremen, 1 Driemaster 319 1701-1706 Gouda Jan Vlaasz. Bos Sta,
Teerhof 12/10/2013,
320 18a Gouda Dik Maarling 194
Bremen, 1 Oorlogsschip 329 Ca 1700 Gouda Sta,
Adamspforte 1 Zon Teunis Bastiaansz. Van den Berg 12/10/2013, 84
336 1665-1680 Gouda of Sta,
Bremen, 339 18a Amsterdam ? 12/10/2013,
Teerhof 344 1700-1739 Gouda 190
Gouda Jacobus Aartsz. van der Starre Sta,
Bremen, 3 Achtpuntige ster 347 1750-1815 12/10/2013, 41
Adamspforte 5 Drie sterren 361 18a Gouda Arij de Roos, Jan Maartense Sta,
1 Geloof Gouda Monk 12/10/2013, 37
Bremen, 361 18a Sta,
Adamspforte Gouda Jan de Ronde, Jan Boms, Arnout 12/10/2013,
363 Ca 1700 Carlier, Jan van der Maas 195
Bremen, 363 1700-1715 Gouda Bartholomeus Pietersz. den Wei, 2004, kat
Teerhof 363 1750-1800 Gouda Hagenaar, Paulus Bartholomeus 10, 12-14
364 1670-1690 Gouda den Hagenaar Sta,
Embden 5 Dubbel Kruis Gouda Bartholomeus Pietersz. den 12/10/2013, 19
? Ca 1730-50 Gouda Hagenaar, Paulus Bartholomeus
Bremen, 1 Twee ruiten ? Ca 1730 Gouda den Hagenaar Sta,
Adamspforte Cornelis Teunisz. Bouman 12/10/2013,
1700-1739 Gouda Cornelis Teunisz. Bouman 183
Bremen, 1 Twee ruiten Gouda Wei, 2005, kat 8
Teerhof 1730-1760 Gouda Joris van der Dus Wei, 2004, kat
1730-1760 Gouda 1, 4
Embden 1 Drie Ruiten gekr. 1730-1760 Gouda? ? Wit, 1998, 62,
Embden 2 Drie Ruiten 1750-1800 Gouda? 68
1760-1800 Gouda ? Sta,
Tönning 1 Drie Ruiten gekr. 1760-1800 12/10/2013, 81
1691-1699 Gouda ? Sta,
Bremen, 2 Naam merk niet 12/10/2013, 21
Adamspforte 1 bekend Ca 1750 Gouda Jan Bastiaensz. Overwesel, Sta,
1 Kruiwagen Gouda Bastiaan Overwesel 12/10/2013,
Bremen, 1660-1700 Gouda 192
Adamspforte Kruiwagen 1660-1700 Jan Bastiaensz. Overwesel, Sta,
1750-1800 Gouda Bastiaan Overwesel 12/10/2013,
Bremen, Jan Bastiaensz. Overwesel, 110, 145
Teerhof 18a Gouda Bastiaan Overwesel Thi, 1993, 89-2
Jan Bastiaensz. Overwesel,
Bremen, 15 B gekr. <1739 Gouda? Bastiaan Overwesel Thi, 1993, 89-3
Bastiaan Overwesel, Martinus de
Adamspforte 18a Lange, Gerrit Houbraak Thi, 1993, 89-4
?
Flögeln 1 B gekr. ? Wit, 1998, 62,
Cornelis Claesz. Bal 69
Cuxhaven 1 B gekr. Thi, 1993, 90-1
Jan van Leeuwen Thi, 1993, 90-2
Otterndorf 1 B gekr. Sta,
Jan Koene Blonck 12/10/2013,
Tönning 1 B gekr. 172
Jan Koene Blonck Meh,
Flögeln 1 B gekr. Olivier Ariense Verschoor, Jan 19/11/2012;
1 B gekr. Woerlee, Jacob Verschoor, Sta,
Cappel 1 D gekr. Willem van Florense, Gerrit 12/10/2013, 85
Woerlee Thi, 1990, 10,
Bremen, Donatus van der Spelt, Arnoldus 16
Adamspforte de Vos Thi, 1993, 86-1
Wit, 1998, 62,
Bremen, 1 D gekroond, vaas Donatus van der Spelt, Arnoldus 63, 69
Adamspforte model met Keizer de Vos, Jan Timmers
en Keizerin Sta,
Donatus van der Spelt, Arnoldus 12/10/2013,
Bremerhaven 1 G gekr. de Vos? 113
Sta,
Bremerhaven 1 G 12/10/2013,
Tönning 1 G gekr. 154
Thi, 1993, 88-3
Bremen, 7 H gekroond
Adamspforte 13

Bremen, 10 H gekroond

Adamspforte

Cuxhaven 1 H gekroond


Bremen, 2 K gekr. 1680-1700 Gouda Koenraer Arensz. de Vinck Sta,
Adamspforte 12/10/2013,
>1739 Gouda? ? 115, 144
Embden 1K 1750-1780? Gouda? ? Wei, 2004, kat
1750-1800 Gouda? ? 19
Cuxhaven 1 L gekr. 1750-1800 Gouda? ? Thi, 1993, 90-4
Flögeln 1 L gekr 18a Gouda Nanne Pietersz., Stoffel Treurniet Thi, 1993, 90-5
1 L gekr Thi, 1993, 90-6
Bederkesa 1 N gekr. 18a Gouda Willem Proefhamer Sta,
12/10/2013,
Bremen, 1750-1800 Gouda Anthonie Soufree, Jan Soufree 151
Adamspforte 1675-1690 Gorinchem ? Sta,
17b ? ? 12/10/2013,
Bremen, 4 P gekr. (3x) en P (1x) Amsterdam 149, 150
Adamspforte Wit, 1998, 63,
69
Tönning 1 P gekr. Thi, 1990, 9, 15

Bremerhaven 1 AA Sta, feb 2015

Bremen 1 EA? 1686-1700 Gouda Hansum Adamsz. Verschut Sta,
Adamspforte 1 HA 1680-1700 Gouda Michiel Adriaensz. Brem 12/10/2013, 98
1 MA gekr.
Bremen, Sta,
Adamspforte 12/10/2013,
114
Bremen,
Adamspforte Sta,
12/10/2013,
Bremen, 3 MA gekr. 18a Gouda Michiel Adriaensz. Brem 157
Adamspforte Sta,
12/10/2013,
Bremen, 1 BB gekr (gespiegeld) <1739 Gouda?? ? 158
Adamspforte
Sta, feb 2015
Bremen 1 EB 1650-1670 Amsterdam Edward of Evert Bird
Adamspforte

Bremerhaven 1 EB 1670-1690 Gouda Adriaen van der Cruis Thi, 1990, 9, 15
17d Gouda Adriaen van der Cruis.
Bremen, 13 EB Sta,
Adamspforte 18a Gouda Adriaen van der Cruis, Adriaen 12/10/2013, 86
van der Cruis de Jonge
Bremen, 12 EB Sta,
Hendrik Bosch 12/10/2013,
Adamspforte 129
Sta,
Bremen, 1 HB gekroond 1700-1705 Gouda 12/10/2013,
Adamspforte 101

Embden 1 HB gekroond 1740-1770 Gouda Hendrik Bosch, Jan de Jong Wei, 2004, kat
1 zijmerk 1680-1700 Gouda Jan Ariensz. Boot 43
Bremen, 1 IB gekr. 18d Gouda Jan Bokhoven
Adamspforte 1710-1729 Gouda Dorck Crijne Veverlo Sta,
Embden IB gekr. 12/10/2013, 67
Wei, 2004, kat
Bremen, 3 KB gekr. 11
Adamspforte
Sta,
Bremen 1 RB gekroond 17b Rotterdam? Robbert Bon? 12/10/2013,
103, 116

Sta, feb 2015

Adamspforte

Bremen 12 VB monogram 1727-1737 Gouda Joost Verbank Sta,
Adamspforte 12/10/2013,
105, 123, 153,
Bremen 1 IC 17b Amsterdam John Coenen 161

Sta, feb 2015.

Adamspforte

Bremen 23 VD monogram gekr. Ca 1700 Gouda Hendrik Huijbertse van der Draaij Sta,
12/10/2013,
Adamspforte Hendrik Huijbertse van der Draaij 108
Sta,
Bremen, 55 VD monogram 1700-1720 Gouda Jan Evertse 12/10/2013,
Teerhof gekroond 180
? Sta,
Bremen, 1 IE gekr. 1709-1716 Gouda ? 12/10/2013,
Adamspforte 106
Bis, 2008, 166
Bremen 1 IF <1630 NL Wei, 2004, kat 2
Embden 1 EH 1700-1730 Gouda
14


Embden 1 FH 17c Gouda Frans Heijndricksz. Bijland Wei, 2005, kat 6
Bremen, 1 IH gekr. 1700-1740 Gouda? Jan Fransz. Heeneman? Sta,
Adamspforte 12/10/2013,
1 SH gekr. <1739 Gouda Steven Hendricksz. de Jonge, 119
Bremen, Steven de Jong Sta,
Adamspforte 1 WH monogram 1640-1650 12/10/2013,
1 AI gekr. 1670-1690 Amsterdam Willem Hendricksz. Heptenstal? 160
Bremen 1 AI 17d Sta, feb 2015
Adamspforte 1 CI monogram Ca 1700 Gouda Adriaen Jansz. van der Aerde
Bremerhaven Thi, 1990, 10,
1 CI 18a Gouda Adriaen Jansz. van der Aerde 16
Bremen, 1 FI gekroond 18a Sta,
Adamspforte 1 I.I gekroond 17b Gouda? Crijn Jansz. Waeijop, Cornelis 12/10/2013, 89
Bremen, 1 TI gekr. 1760-1790 Jansz. van Heijningen? Sta,
Adamspforte 1 CK gekr. 18a 12/10/2013,
1 LK gekr. 1760-1800 Gouda Cornelis Jansz. van Heijningen 146
Bremen, 2 AM gekr. 18b Sta,
Adamspforte Gouda ? 12/10/2013, 70
Bremen 1 AM gekr. 1750-1800 Sta,
Adamspforte 1 TM monogram <1630 Hoorn Jan Jeliss 12/10/2013, 90
Bremen 1 TM monogram 1630-1645 Sta, feb 2015
Adamspforte 1 TM met lelie 1630-1640 Gouda Teunis Jansz. van Dieveren,
Husum 1 IN gekr. 1742-1751 Gouda Lammert Wout Art, 1990, 14,
1 IN gekr. 1742-1751 18
Bremen, 2 I.P gekroond 1640-1655 Cornelis Claesz. Kwast Sta,
Adamspforte 1 I.P gekroond 17b 12/10/2013, 66
Norden 1 IP gekroond 18a Gouda Dirk Wout, Cent de Groot Cas, 1986, 6
Bremen, Gouda Andries Michiels Brem Sta,
Adamspforte 1 PP 1668-1687 12/10/2013, 92,
1 WP tussen twee 17b Gouda Andries Michiels Brem, Pieter de 120
Tönning sterren Mol Wit, 1998, 63,
2 ES gekroond 18b Amsterdam Thomas Miechielsz. 69
Bremen Amsterdam Bis, 2008, 166
Bremen 1 FS gekr. 17e Thomas Miechielsz. Sta, feb 2015
Adamspforte
Bremen 2 HS ongekr. 1670-1690 Amsterdam ? Sta, feb 2015
Adamspforte 7 LS met ster 1670-1690
Embden 2 MS <1630 Gouda Jacob Nobel Wei, 2005, kat
3 MS 1630-1645 17
Embden 5 VS gekr. 18a Gouda Jacob Nobel Wei, 2004, kat 9
Bremen Jacob Pietersen Sta, feb 2015
Adamspforte Hoorn/
Bremen Enkhuizen ? Sta, feb 2015
Adamspforte
Bremen Amsterdam Sta,
Adamspforte 12/10/2013,
Gouda Jan Philipsz. Kerkhof 155
Bremerhaven Thi, 1990, 10,
Gouda Pieter Pietersz. Verhulst 16
Bremen Sta, feb 2015
Adamspforte Gorinchem ?
of West- Machiel Jansz. Metfoort Sta,
Bremen, Friesland 12/10/2013,
Adamspforte 122, 142
Gouda Sta,
Bremen, 12/10/2013,
Adamspforte NL ? 133
Thi, 1990, 10,
Bremerhaven Gouda ? 16
Thi, 1990, 9, 15
Bremerhaven Gouda Lambert Segertsz. Bis, 2008, 166
Bremen Amsterdam ?
of Gouda Sta, feb 2015
Bremen Mathias Stafford
Adamspforte Amsterdam Sta,
Bremen, 12/10/2013,
Adamspforte Gouda Jan Cornelisz. Versluis, Klaas van 138
Straale

15


Bremerhaven 1 WS gekr. 1660-1700 Gouda Willem Stevensz. de Jonge Thi, 1990, 10,
1 WT gekr. Ca 1700 Gouda Willem Thijsz. 16
Bremen, Sta,
Teerhof 1 DV gekr. Ca 1700 Gouda Teunis Willemsz. de Vink, Jan van 12/10/2013,
2 CW gekr. 1674-1686 Gouda der Vos 221
Bremen, Cornelis Willemsz. de Jonge
Adamspforte 2 CW gekr. 18a Gouda? Sta,
Bremen, ? 12/10/2013, 68
Adamspforte 2 EW met ster 1690-1710 Gouda
? Sta,
Bremen, 1 BVB 1775-1815 Duits? 12/10/2013,
Adamspforte 1 IAB 18b Gouda ? 112
Arij Tobiasz. Sonnevelt
Bremen, 2 IIB 17d Gouda Sta,
Adamspforte Jan Jansz. Barnetel 12/10/2013,
1 IWB 17d Gouda 159
Norden Willemsz. van Bruggen Sta,
Bremen, 3 IWB 1675-1690 Gouda 12/10/2013, 80,
Adamspforte 1 CVD monogram 1690-1710 Gouda Jan Willemsz. van Bruggen 102
Willem van Dabbele
Bremen, 177 CVD monogram 1690-1710 Gouda Cas, 1986, 7
Adamspforte Willem van Dabbele Sta,
2 HID <1739 Gouda 12/10/2013,
Bremen, Huibert Jansz. de Jong 136
Adamspforte 1 CVH 1707-1727 Gouda Sta,
14 IWI 18A Gouda Cornelis Jansz. van Heijningen 12/10/2013,
Bremerhaven Jasper Willemsz. Jongerhelt 137
Bremen, 9 IWI 1715-1730 Gouda
Adamspforte Jasper Willemsz. Jongerhelt Sta,
3 IAK 17d Gouda 12/10/2013,
Bremen 1 GML 1750-1800 Gouda Susanna Jacobse 168
Teerhof 9 MOL 1715-1730 Gouda Gerrit Maarling
Isaak Isaakse de Mol Thi, 1990, 9, 15
Bremen, 1 MOL 1720-1740 Gouda
Adamspforte 1 GAM 1660-1675 Gouda Isaak Isaakse de Mol, Isaak de Sta,
Mol 12/10/2013,
Bremen, 1 S(I)M 1625-1650 Amsterdam ? 107
Adamspforte 1 AIO 1670-1790
Bremen 1 ITP 1655-1700 ? Sta,
Adamspforte 12/10/2013,
1 AIS 1680-1700 178
Bremen
Adamspforte 1 AWS 1660-1679 Sta,
12/10/2013,
Bremen, 148
Adamspforte
Tönning Sta,
12/10/2013, 91
Bremen Sta,
Adamspforte 12/10/2013,
156
Embden
Sta,
Bremen 12/10/2013,
Adamspforte 109

Bremen Sta,
Adamspforte 12/10/2013, 96
Bremerhaven
Wit, 1998, 63,
Bremen, 70
Teerhof
Sta,
Bremen, 12/10/2013,
Adamspforte 111, 147

Bremen, Wei, 2005, kat
Adamspforte 14
Sta,
12/10/2013,
117
Sta, feb 2015

Gouda Arij Jansz. Overwesel Thi, 1990, 10,
Gouda Jan Thielen Proost 16

Gouda Arij Jeroensz. Eelspeel, Anthonie Sta,
Gouda Jansz. Sodaan 12/10/2013,
Arien Willems Sonnevelt 187

Sta,
12/10/2013,
132, 134

Sta,
12/10/2013,
104

16


Bremen, 2 GVS Ca 1700 Gouda Gijsbert van Stralen Sta,
Adamspforte 12/10/2013, 7,
1 IHS 1705-1720 Gouda ? 121
Bremen, 1 IPS 17d Gouda Sta,
Adamspforte Joost Pietersz. Scharp 12/10/2013, 93
Bremen, 1 PIS 17d Gouda Sta,
Teerhof Pieter Jooste Soutman 12/10/2013,
1 PVS 1750-1800 Gouda 227
Bremen, 3 GWV 1702-1741 Gouda Pieter Versluijs, Jan Pietersz. Sta,
Teerhof Versluijs, Pieter Versluijs 12/10/2013,
1 HGV 18a Gouda Gijsbert Willemsz. Verschut 226
Tönning Wit, 1998, 63,
1 EIW 1670-1690 Gouda Hendrick Gerritsz. Verschut 70
Bremen, 1 IAW 1686-1702 Gouda Sta,
Adamspforte Evert Joosten Witsius 12/10/2013,
1 IIVW 1660-1690 Gouda? Jan Aartsz. Woerlee 125, 141
Bremen, 1 2 gekr. 1720-1740 Gouda Sta,
Teerhof ? 12/10/2013,
1 5 gekr. 1729-1744 Gouda Dirk Bokhoven, Reinier Wiljemet 224
Bremerhaven Thi, 1993, 86-9
Bremen, 1 6 gekr. 18a Gouda Dirck Bort Sta,
Adamspforte 12/10/2013,
1 22 gekroond 1730-1780 Gouda Cornelis Dircksz. Poorens 118
Bremerhaven 1 23 gekr. 1730-1740 Gouda Thi, 1993, 86,
Jacob van der Kist, Dirk de 13
Bremen, 1 23 gekroond 1760-1790 Gouda Ronde, Pieter van Oudshoorn Sta,
Adamspforte 1 28 gekr. 1725-1742 Gouda Hendrich Groenendaal 12/10/2013,
167
Bremen, 1 54 gekroond 1750-1800 Gouda Hendrick Groenendaal, Abraham Sta,
Adamspforte Cornelisz. Voordewind 12/10/2013,
66 gekr. Willem den Hengst 177
Bremen, 82 gekroond Sta,
Teerhof 86 gekroond Leendert van den Bos, Hermanus 12/10/2013,
99 gekr. van Keulen, Cornelis de Hoop, 228
Bederkesa I:DANENS IN Pieter Stomman Thi, 1993, 89-14
GOUDA Hermanus van der Spelt, Willem
Bremen, ROENINGE en de Beij Sr .en Jr. Sta,
Teerhof GROENINGE Thomas Souffree, Willem 12/10/2013,
IAN.ROM/(I)N/ Schippers 229
Cuxhaven GOUDA Adrianus van Essing, Pieter Thi, 1993, 92-6
DEION Eelspeel, Dirk luijt
Bremen, EEN DERT DE.IONG Salomon Sodaan, Benjamin Eling Sta,
Adamspforte LUCAS ION ION 12/10/2013,
MAAR…MO(?)/ Jan of Jacob Danens 127
Tönning ..GOU(DA) ? Wit, 1998, 63,
P.STO en 71
Tönning 1 ..TOMMAN 1750-1800 Gouda ?
//I. SOUFREU / Familie de Jong Wit, 1998, 63,
Flögeln 1 //GOUDA 1734-1760 Gouda Leendert de Jong 71
Lucas Evertse de Jong Thi, 1993, 88-11
Flögeln 1 1770-1810 Gouda Familie Maarling
Thi, 1993, 92, 8
Embden 1 1740-1780 Gouda Pieter Stomman
Jan Soufree Wei, 2004, kat
Bramstedt 2 1730-1770 Gouda 15
Thi, 1993, 93-4
Embden 1 ? ? en 5
Wei, 2004, kat
Embden 2 ? ? 39
Wei, 2004, kat
Flögeln 1 1730-1780 Gouda 35, 36
Wremen 1 1744-1776 Gouda Thi, 1993, 93-10
Cuxhaven 1 1719-1769 Gouda Thi, 1993, 93-12
Tönning 1 1730-1780 Gouda Thi, 1993, 93-11
Wit, 1989, 64,
Embden 2 1770-1839 Gouda 74
Wei, 2004, kat
Flögeln 2 1732-1780 Gouda 37, 38
Thi, 1993, 93-8
en 9

17


Tönning 1 I:VERSLUYS 1730-1780 Gouda Familie Versluijs Wit, 1998, 64,
Familie Versluijs? 73
Cuxhaven 1 :VERSLUSLV 1730-1780 Gouda Frans Verzijl Thi, 1993, 93-7
Husum 1 F.VERZYL/ 1730-1780 Gouda Art, 1990, 14,
IN.GOUDA ? 18
Flögeln 1 IN. GOUDA 1730-1780 Gouda
? Thi, 1993, 93-14
Flögeln 1 /KOFFY / //PY 1730-1760 Gouda
? Thi, 1993, 93-17
Bremerhaven 1 Vivat Orangien 1672-1685 Gouda
Thi, 1990, 9, 15
Oostzeekust Barok steel
Barok steel Hei, 2005, 135
Haithabu 1 17bc NL? ? Wei, 2000, 39,
Maasholm 1 Barok steel 17bc West NL ? 42
Ans, 2012, 274,
Stralsund 2 Steel met Frans 1630-1650 Amsterdam ? 275
Lelies ? ? Hei, 2005, 135
Haithabu 1 Steel met Franse 17bc
Lelies NL? Wei, 2000, 39-
Steel met 4 lelies 17bc 41
Maasholm 3 West NL ? Wei, 1997, kat
ongemerkt 1640-1680 47
Lübeck 1 NL ? Wei, 1999b, 6,
ongemerkt 1630-1640 12
Rendsburg 1 NL ? Ans, 2012, 224,
ongemerkt 1635-1650 229, 231
Stralsund 3 ongemerkt Amsterdam ? Ans, 2012, 225
1635-1650 ? Buc, 1992, 80,
Stralsund 1 ongemerkt 1650-1670 ? 84
Wismar 10 ongemerkt NL? ? Ans, 2012, 222
1640-1660 NL Wei, 2000, 35-
ongemerkt 17e eeuw 38, 41
Stralsund 1 Amsterdam ? Wei, 1997, kat
Maasholm 22 ongemerkt 1670-1700 NL ? 118, 119
? (meesten) Ans, 2012, 101
Lübeck 2 ? 1675-1700 NL? ? Ans, 2012, 236
1625-1650 Sam, 2011
Stralsund 8 ? MS of MPS of 1630-1640 NL ?
Stralsund 1 MIS? NL ? Sam, 2011
? 1630-1640 Amsterdam ?
Starlsund 1 Tudorroos ? Ans, 2012,278
Tudorroos, lelies op 1640-1700 Amsterdam ? Ans, 2006, 14
Stralsund 1 steel in ruiten 1620-1630 of Gouda Wei, 1997, kat
Tudorroos 1625-1640 Gouda? ? 84
Stralsund 1 West NL ? Sam, 2011
Greifswald 2 Tudorroos gekroond Ca 1630 Amsterdam ?
Lübeck 1 Tudorroos gekroond Sam, 2011
Tudorroos 1625-1640
Stralsund 2 Tudorroos gekroond 1625-1640 Amsterdam ? Sam, 2011.
1625-1640 ?
Stralsund 1 Tudorroos 1630-1645 Gouda? ? Ans, 2006, 14
Stralsund 1 Tudorroos ?
Greifswald 1 gekroond, lelie op 1635-1650 West NL ? Ans, 2012, 240,
Stralsund 2 steel 1640-1660 ? 243
Tudorroos gekroond Amsterdam Ans, 2012, 239
1640-1660 Ans, 2012, 223
Vijfbladige Amsterdam
Tudorrroos 17e eeuw Ans, 2012, 226,
Stralsund 1 Zijmerk Tudorroos Amsterdam ? 227
Stralsund 1 17bc Amsterdam ? Wei, 2000, 38,
Zijmerk Tudorroos ? 41
1650-1680 Wei, 2000, 33,
Stralsund 2 Zijmerk Tudorroos Amsterdam ? 34
Maasholm 1 met ster 1660-1680 Buc, 1992, 77,
Maasholm 2 West NL ? 81
Wismar 4 Ans, 2012, 102
Stralsund 17 West NL ?
18
West NL ?

NL ?


Stralsund 13 Zijmerk tudorroos 1660-1690 NL ? Ans, 2012, 103,
Wismar 1670-1690 NL? ? 104
Stralsund 1 Zijmerk Tudorroos, Buc, 1992, 77,
Rendsburg plant op steel 1700-1730 NL ? 81
Lübeck 1700-1730 NL ? Möl, 2011
Wismar 2 Zijmerk Tudorroos 1700-1740 NL? ? Wei, 1999b, 6,
Stralsund 1 Zijmerk Tudorroos 11
Stralsund 1720-1760 NL ? Wei, 1997, kat
Stralsund 1 Zijkant hiel Maantje 1625-1660 NL ? 46
Kiel, haven 1710-1730 Gouda ? Buc, 1992, 80,
Lübeck 1 Zijkant hiel ster en 5 1740-1770 Gouda Frans Verzijl 84
Stralsund maan Möl, 2011
5 1750-19a Gouda ? ? Möl, 2011
Stralsund 1 Steel Jonaspijp 5 1780-1820 Gouda? Frans Verzijl
Stralsund 1 Visser en pijproker Möl, 2011
Stralsund 8 1740-1760 Gouda Steven de Jong
Lübeck (parelnaadpijp) Lüt, 2014, 14,
Stralsund 1 Leeuw in de 15
Stralsund Wei, 1997, kat
Rendsburg Hollandse tuin 20
Stralsund 1 Leeuw in de Ans, 2012, 140
Stralsund
Wismar Hollandse tuin 11 1730-1800 Gouda ? ? Ans, 2012, 142
Stralsund 1 Leeuw in de 11 1740-1770
Wismar 16 1705-1730 Gouda Abraham de Vet, Reijnier Ans, 2012, 124,
Hollandse tuin 25 1740-1760 Gouda IJzendoorn 143
Lübeck 2 Wapen van 25 1740-1760 Gouda Jan Kraes Ans, 2012, 144
Lübeck 25 1740-1760 Gouda Jan de Vriend Wei, 1997, kat
Lübeck Gelderland, 25 1740-1763 22, 24
Wismar reliëfpijp met Gouda Jan de Vriend Möl, 2011
Wismar Bachus met pijp en 1640-1670 Gouda
Lübeck bokaal 60 1680-1710 Jan de Vriend Ans, 2012, 145
5 Wapen van 65 1700-1730 NL
Wismar Amsterdam 85 1740-1760 Gouda Jan de Vriend Wei, 1999b, 6,
Rendsburg 5 Wapen van 90 18d Gouda 12
Amsterdam Gouda ? Ans, 2012, 230
Stralsund 2 Wapen van Delft 90 1780-1830 Reijnier Jansz. Blom, Jacomijntje Möl, 2011
2 Wapen van 90 1800-1860 Gouda Jonathan
Hamburg 90 1820-1860 Barent Cornelisz. Thoen Buc, 1992, 78,
1 Wapen van 91 1750-1780 82
Hamburg 102 1730-1800 Gerrit Moleman, Cornelis Ans, 2012, 159
19 Wapen van 102 1740-1760 Cornelisz. Slingerland
Hamburg Jan Pietersz. Versluijs Buc, 1992, 77,
1 Wapen van 102 1744-1761 81
Hamburg 102 18e eeuw Gouda? ?
1 Lelie in ruit Wei, 1997, kat
1 Goudsbloem 102 1720-1750 Gouda? ? 27-30
Wei, 1997, kat
1 Aker ongekroond Gouda? ? 32
Wei, 1997, kat
1 zwijnshoofd Gouda Jacob de Vos , Jan van Rossen 31
Buc, 1992, 78,
7 Lam onder de Gouda/ ? 81
boom, 2x met Alphen Buc, 1992, 77,
Versluys Cornelis Vermeul, Lucas Evertse 81
Gouda de Jong Wei, 1997, kat
4 Lam onder de Boom 34
Gouda Lucas Evertse de Jong
1 Lam onder de Boom Buc, 1992, 77,
Gouda, ? 81
1 Lam onder de Boom Alphen, Lucas Evertse de Jong Wei, 1999b, 7,
Gorinchem, 12
1 Vos op zijn gat Duits
Möl, 2011
12 Slang Gouda

1 Slang, KONINGIN
UNGARN/CROAAT/
SLAVONIE

1 Slang, steel:LUCAS

3 Slang

1 Slang

19


Kiel, haven 1 Slang 102 1720-1750 Gouda of ? Lüt, 2014, 15
Aar-
Stralsund 9 Slang 102 1730-1770 landerveen ? Ans, 2012, 170
Gouda of
Stralsund 41 Slang 102 1740-1760 Aar- Cornelis van der Wal, Lucas Ans, 2012, 156,
Starlsund 20 Slang landerveen Evertse de Jong 158
Stralsund 2 Slang 102 1740-1765 Gouda
Philip Hoogenboom, Bastiaan Ans, 2012, 122,
102 1745-1770 Aarlander- Snel 157, 171
veen
112 1740-1760 Aarlander- ? Ans, 2012, 121
117 1740-1800 veen of
Stralsund 1 Both Gouda Gerrit Verschut Ans, 2012, 147
Lübeck 1 Haan 117 1730-1760 Gouda Pieter Zwanenburg, Jan van Wei, 1997, kat
Gouda Buuren, Leendert Slobbe 106
Stralsund 1 Haan 117 1740-1780 Jan Pietersz. de Bock, Pieter Ans, 2012, 167
117 1740-1760 Gouda Zwanenburg, jan van Buuren
Stralsund 5 Haan ? Ans, 2012, 153
Wismar 126 1690-1700 Gouda? Pieter Zwanenburg Buc, 1992, 78,
3 Haan, steel: 130 1719-1740 Gouda 81
Stralsund PS.BURG NGOUDA 143 1725-1740 David Jansz. Swart Möl, 2011
Stralsund 143 1740-1750 Gouda Jan Thijse de Jong Möl, 2011
Stralsund 1 Vink met bladerrank Gouda Anna Gerrits Schaap Möl, 2011
Stralsund 146 1770-1800 Gouda Willem Hendricksz. Houbracken, Ans, 2012, 118
1 Zwaan Gouda Cornelis Endenburg
150 1740-1760 Jan Puijt, Johannes van der Valk Buc, 1992, 79,
1 Man op de stoel 150 1750-1780 Gouda 83
Pieter Thoen, Jan de Mol Ans, 2012, 154
1 Man op de stoel 170 1710-1735 Gouda Pieter Thoen, Jan de Mol Wei, 1997, kat
Gouda 109
Wismar 1 Trompetter 170 1720-1750 Pieter Jacobsz. Girrebo, Jan Ans, 2012, 174
Gouda Pietersz. Girrebo
Stralsund 7 Man op de kwakel 170 1730-1750 Pieter Jacobsz. Girrebo, Jan Möl, 2011
Lübeck 1 Man op de Kwakel Gouda Pietersz. Girrebo
170 1740-1794 Jan Pietersz. Girrebo Buc, 1992, 79,
Stralsund 1 Koning David 171 1680-1700 Gouda 83
178 1690-1720 Jan Pietersz. Girrebo, Jacob Bos Tie, 1991, 25
Stralsund 1 Koning David Gouda ? Ans, 2012, 108
178 1690-1720 Gouda Jan Sijmonsz. Kunst, Pieter Buc, 1992, 80,
Wismar 2 Koning David Gouda Pietersz. van Asperen 84
178 1710-1740 Jan Sijmonsz. Kunst, Pieter Möl, 2011
Bad Oldesloe 2 Koning David Gouda Pietersz. van Asperen
Stralsund 6 Krijgsman 180 1740-1760 Pieter Pietersz. Van Asperen, Jan Möl, 2011
Wismar 1 Prins en Prinses Gouda Arijse Eelspeel
180 1760-1800 Cornelis van leeuwen , Cornelis Ans, 2012, 155,
Stralsund 1 Prins en Prinses 187 1710-1740 Gouda van der Wal, Leendert de Jong 168, 169
Leendert de Jong, Maarten Monk Tie, 1991, 25
Stralsund 1 Prins en Prinses 196 1740-1769 Gouda Maerten Jansz., Mattheus van Buc, 1992, 78,
202 1700-1730 Gouda den Ring 82
Stralsund 12 Melkmeid 208 1770-1775 Cornelis de Roos, Maarten Verzijl Ans, 2012, 160
Gouda Hendrick Jansz. Sprot Möl, 2011
Bad Oldesloe 1 Melkmeid 210 1745-1770 Gouda Petronella van Vuuren, Klaas de Wei, 1997, kat
Wismar 2 Engel Gouda Jong 108
222 1740-1780 Johannes van Breukelen, Hendrik Ans, 2012, 120
Stralsund 1 Schenkkan Gouda Zandvoort
223 1720-1740 Jacob en Boudewijn Claris, Ans, 2012, 151
Stralsund 1 Trekpot Gouda Jacobus Swart
Lübeck 1 Pijp gekr. 238 1739-1812 ? Buc, 1992, 80,
Gouda 84
Stralsund 20 Kruispijp 243 1700-1740 Machiel Storm, Jan van Borselen, Wei, 1999b,
Gouda Simon Groenendaal 6,7, 12
Stralsund 3 Eierkorf 243 1730-1760 Pieter Schoonevelt, Jan Pietersz. Möl, 2011
243 1740-1760 Gouda Schoonevelt, Pieter Fierens
Wismar 1 Kandelaar 261 1740-1763 Pieter Fierens Ans, 2012, 173
Gouda ? Ans, 2012, 111
Rendsburg 2 Sleutel Gouda? Jan Puijt Wei, 1997, kat
Gouda 114
Stralsund 3 Roemer

Stralsund 1 Roemer
Stralsund 1 Roemer
Lübeck 1 Bijl gekroond

20


Stralsund 19 Bijl gekroond 261 1740-1763 Gouda Jan Puijt Ans, 2012, 148,
149, 150
Stralsund 1 Bijl gekroond 261 1750-1763 Gouda Jan Puijt Möl, 2011
Wismar 1 Truweel 264 18ab Gouda Willem Pietersz. Steenvoerder, Buc, 1992, 78,
Leendert van Wijk, Roelof 82
Wismar 16 Posthoorn 271 1670-1700 Gouda Glasbeek
ongekroond Abraham Danielsz. van Hoorn, Buc, 1992, 78,
Stralsund 277 1740-1760 Gouda Willen Gijsbertsz. de Vink 82
1 Drie posthoorns Arij van Hoorn, Daniel van Hoorn, Möl, 2011
Lübeck 277 1740-1780 Gouda Jan van Rossen
1 Drie posthoorns Arij van Hoorn, Daniel van Hoorn, Wei, 1997, kat
Stralsund 282 1740-1760 Gouda Jan van Rossen 115
2 Kruisdegens Pieter Pietersz. Peuselaar Ans, 2012, 116
Stralsund gekroond 289 1740-1770 Gouda
Cornelis Nanne van Leeuwen, Ans, 2012, 152
Stralsund 2 Hoed gekroond 290 1740-1760 Gouda Hendrik Bos
Rendsburg 290 18bc Gouda Pieter Olijkan, Pieter Houterkens Ans, 2012, 110
13 Kardinaalsmuts Pieter Olijkan, Andries Paulusz. Wei, 1999b, 6,
Stralsund 3 Kardinaalsmuts 297 1740-1750 Gouda Brenkman, Pieter Houterkens 7, 12
Stralsund 303 1730-1760 Gouda Dirk van Rijswijk Ans, 2012, 117
Lübeck 1 Hand 308 1740-1780 Gouda? Arij Verheul, Jan de Jong Ans, 2012, 166
1 Schoen gekroond Jan Woerlee Wei, 1997, kat
Stralsund 1 Goudse Toren met 311 1740-1760 Gouda 96
Jacob Arijse Danens Ans, 2012, 141
Stralsund GT
Lübeck 1 Molen, reliëfpijp 314 1730-1750 Gouda Thomas Soufree, Jan Soufree Möl, 2011
314 1740-1760 Gouda Jan Soufree Wei, 1997, kat
Lübeck met wapen George 104
II van Engeland 314 1740-1760 Gouda Jan Soufree Wei, 1997, kat
Stralsund 1 Boogkooi 105
1 Boogkooi 314 1740-1770 Gouda Jan Soufree Ans, 2011, 114,
Stralsund 115, 161
Wismar 1 Boogkooi, 326 1725-1740 Gouda Christiaan Verzijl Möl, 2011
.SOUFREU. 326 1730-1740 Gouda Christiaan Verzijl Buc, 1992, 78,
Stralsund 82
10 Boogkooi 327 1620-1645 Amsterdam ? Möl, 2011
Wismar ? Jan Rase Weldrager, Jan Sluijter
1 Dubbele Anker 329 1720-1750 Buc, 1992, 78,
Wismar 1 Dubbele Anker Gouda 82
336 1670-1700 Buc, 1992, 78,
Stralsund 1 Rad Gouda ? 82
348 1725-1740 Möl, 2011
Stralsund 1 Zon Gouda Klaas Adamsz. Verschut, Lucas
348 1740-1760 Gouda Evertse de Jong Ans, 2012, 146
Stralsund 3 Achtpuntige ster Gouda Lucas Evertse de Jong, Arij de
360 1740-1749 Hoop Ans, 2012, 139
Wismar 1 Drie kruizen (wapen
van Breda) 361 1730-1750 Abraham Jansz. de Lange Buc, 1992, 78,
Stralsund 82
Lübeck 2 Drie kruizen (wapen 363 1685-1710 Gouda Hendrik Groenevelt Ans, 2012, 277
van Breda) 363 1780-1820 Wei, 1997, kat
Stralsund Gouda Cornelis Teunisz. Bouman 18
Stralsund 1 Zijmerk ruit 1660-1690 Gouda Joris van der Dus, Gijsbert van Ans, 2012, 105
gekroond 1725-1750 der Dus Möl, 2011
Stralsund Gouda ?
Stralsund 1 Twee Ruiten gekr. 1740-1760 Gouda? Jan Bastiaensz. Overwesel, Möl, 2011
1740-1760 Bastiaan Overwesel? Ans, 2012, 162
Stralsund 1 Drie ruiten gekr. Gouda Bastiaan Overwesel
1 Drie Ruiten gekr. 1720-1750 Gouda Bastiaan Overwesel Möl, 2011
Wismar
14 A gekroond 18cd Gouda Jan Bastiaensz. Overwesel, Buc, 1992, 79,
Rendsburg 1B Gouda? Bastiaan Overwesel 83
18cd Wei, 1999b, 7,
Stralsund 1B ? 12
1 B gekroond, 1730-1760 Ans, 2012, 163
Stralsund Gouda Bastiaan Overwesel, Martinus de
lobbenpijp 1675-1700 Gouda Lange, Gerrit Houbraak Ans, 2012, 106
1 B gekroond, Gouda
Gerrit Rijphuijzen, Jochum van
4 B gekroond Rijswijk
Koenraet Arentsz. De Vinck?
1 B gekroond

1 F gekroond

1 K gekroond

21


Stralsund 1 L gekroond 1730-1760 Gouda Cornelis de Licht, Jacob de Licht, Ans, 2012, 164
Gouda Frans Verzijl
Stralsund 3 L gekroond 1740-1770 Gouda Frans Verzijl Ans, 2012, 125,
Gouda 126
Wismar 3 M gekroond 1720-1740 Gerrit Verzijl Buc, 1992, 79,
84
Lübeck 2 P gekroond, 1731-1760 Anthonie Soufree Wei, 1997, kat
.ASOUFREU/ 11, 48-50
Stralsund IN.GOUDA 1740-1760 Gouda Anthonie Soufree
Ans, 2012, 136-
Lübeck 20 P gekroond 1770-1810 Gouda? ? 1
Wei, 1997, kat
Lübeck 1 P gekroond 1780-1820 Gouda? ? 13
Wei, 1997, kat
Wismar 1 P gekroond 1695-1700 Gouda Cornelis Brammert 102
Buc, 1992, 79,
Lübeck 1 CB 1680-1710 Gouda Daniel Willemsz. van Boksel 83
Wei, 1997, kat
Stralsund 1 DB gekroond 1640-1655 Amsterdam Edward Bird 85
Ans, 2012, 232,
Maasholm 4 EB 17d Gouda Adriaen van der Cruis 233, 235, 242
Wei, 2000, 33,
Wismar 1 EB 1650-1670 Amsterdam Edward of Evert Bird 35
Buc, 1992, 79,
Stralsund 7 EB 1680-1700 Gouda Adriaan van der Cruis 83
Ans, 2012, 276,
Stralsund 3 EB 1740-1760 Gouda Sijmen Brunel 279, 280
Wismar 17d Gouda ? Ans, 2012, 137
1 SB Buc, 1992, 79,
Lübeck 1 HF 1720-1740 Gouda Klaas Nieuwerkerk, Simon van 83
Gouda Loon Wei, 1997, kat
Wismar 1 SH gekroond 1655-1674 113
Adriaen Jansz. van der Aerde Buc, 1992, 79,
Wismar 1 AI gekroond 1730-1750 83
Gouda Daniel Sluijter Buc, 1992, 79,
Wismar 1 DI gekroond 1650-1680 83
Gouda ? Buc, 1992, 79,
Stralsund 1 EI 1630-1640 83
Hoorn/ ? Sam, 2011
Stralsund 1 EL 1630-1640 Enkhuizen ?
Arij van Houten Sam, 2011
Maasholm 1 SM tussen maan en 1710-1730 Gouda of
ster Amsterdam Wei, 2000, 33,
Wismar 1710-1740 35
1 HN monogram Gouda Buc, 1992, 79,
Stralsund 1660-1690 83
Stralsund 1 IN gekroond 1640-1655 Gouda Jacob Nobel Möl, 2011
Ans, 2012, 193,
Stralsund 1 AP met ster 1720-1746 Gouda Andries Pietersz. Verhulst 234, 241, 244
Wismar 4 IP 1750-1800 Hoorn/ Jacob Pietersen Ans, 2012, 165
Enkhuizen Buc, 1992, 79,
Stralsund 1 ES gekroond 1703-1730 Machiel Jansz. Metfoort 83
Stralsund 1 ES gekroond 1625-1650 Gouda Abraham van Waas Möl, 2011
Ans, 2012, 237,
Stralsund 1 ES gekroond 1630-1640 Gouda 238
Lübeck 2 HS 1600-1620 Sam, 2011.
Gouda Machiel Jansz. Metfoort Wei, 1997, kat
Stralsund 1 MS 1690-1710 NL ? 1, 2
Stralsund 2 WS 1640-1660 Möl, 2011
Wismar 1675-1690 Amsterdam Mathias Stafford Ans, 2012, 228
1 IT met ster Amsterdam ? Buc, 1992, 80,
Stralsund 1 HW monogram 1740-1760 84
Stralsund 5 HTB 1740-1760 Gouda ? Ans, 2012, 113
Amsterdam Henry Wilkins? Ans, 2012, 135
Stralsund 6 IAB 1680-1700
Stralsund 1 ABC 1700-1730 Gouda Heijndrick Teunisz. Boon Ans, 2012, 107
Wismar 1690-1720 Möl, 2011
18 GWD Gouda Aaltje de Vos Buc, 1992, 80,
1 IBS Gouda Dirk Pietersz. Krijger, Pieter 84
2 GVS Krijger, Abraham van den Berg
Gouda 22
Gouda Gerrit Cornelisz. Westerdorp
Gouda
Jan Barentsz. Sorg
Gijsbert van Stralen


Stralsund 1 GWV 1702-1740 Gouda Gijsbert Willemsz. van der Valk Ans, 2012, 138
Stralsund 1 IIES 1670-1700 Gouda Jeroen Jansz. Eelspeel Möl, 2011
Wismar 3 IIES 1675-1690 Gouda Jeroen Jansz. Eelspeel Buc, 1992, 79,
83
Stralsund 4 9 gekroond 1740-1760 Aarlander- Philip Hoogenboom Ans, 2012, 127
veen
Stralsund 1 10 gekroond 1740-1750 Gouda Aeltje van der Held Möl, 2011
Stralsund 4 22 gekroond 1740-1760 Gouda Jacobus van der Kist Ans, 2012, 128
Lübeck 1 27 gekroond 1780-1820 Gouda Pieter Verblauw, Hendrik van der Wei,1997, kat
Draaij, Martinus Schriek 107
Lübeck 1 32 gekroond 1750-1780 Gouda Cornelis Kunst, Martinus de Wei, 1997, kat
Lange, Willem de Vink 110
Stralsund 39 33 gekroond 1739-1760 Gouda Hendrik Nieuwland Ans, 2012, 129,
130, 131
Rendsburg 1 33 gekroond 1739-1800 Gouda velen Wei, 1999b, 6,
12
Wismar 3 33 gekroond 1750-1780 Gouda? Hendrik of Jan Nieuwland Buc, 1992, 80,
84
Anklam 1 33 gekroond 18B Gouda Hendrik Nieuwland, Jan Bie, 2005, 116
Nieuwland, Hendrik van den
Lübeck 1 33 gekroond, LUCAS <1736 Gouda Berg, Andries Belonje Wei, 1997, kat
/ DEJONG Lucas Evertse de Jong 16
Stralsund 1740-1760 Gouda Ans, 2012, 132
1 40 gekroond Hendrik van der Vlerck,
Stralsund 1680-1710 Gouda Louwerens Stalderwijk, Jan Jobsz. Möl, 2011
Rendsburg 1 51 >1739 Gouda Jonkhoen Wei, 1999b, 7,
1 56 gekroond ? 12
Stralsund 1740-1760 Gouda velen Ans, 2012, 133
Rendsburg 2 67 gekroond 1775-1815 Gouda Wei, 1999b, 7,
1 90 gekroond. Machiel de Potter 12
Stralsund 1730-1755 Gouda Gerrit van der Want Pzn, Pieter Ans, 2012, 134
Stralsund 2 444 1740-1765 Aarlander- van der Want Gzn Ans, 2012, 119
1 C6 monogram veen? Abraham van der Spelt
Haithabu 1745-1780 Gouda Philip Hoogenboom?
1 JAN:VAN:BEEK / IN
Stralsund GOUDA 1730-1770 Gouda Jan van Beek Hei, 2005, 136

Stralsund 2 I:DANENS / IN Ca 1750 Gouda Jan of Jacob Danens Ans, 2012, 207
GOUDA
Rostock Ca 1750 Gouda Evert Dykman (had een Ans, 2012, 214
Stralsund 1 EVERT / DYKMAN 1744-1774 Gouda pijpenwinkel in Amsterdam)
Evert Dijkman Ans. 2013, 524
Stralsund 1 EVERT / DYKMAN 1719-1761 Gouda Leendert de Jong Ans, 2012, 205
2 LEENDERT / DE
Anklam 1719-1761 Gouda Lucas Evertse de Jong Ans, 2012, 218,
Haithabu IONG 1719-1761 Gouda 219, 220, 221
Stralsund 54 LUCKAS / DE IONG 1719-1761 Gouda Lucas Evertse de Jong Bie, 2005, 116
Kiel, haven 1730-1761 Gouda Lucas Evertse de Jong Hei, 2005, 136
Stralsund 2 LUCKAS DEIONG 1730-1780 Gouda Lucas Evertse de Jong Möl, 2011
Stralsund 31 LUCAS DE IONG 1730-1780 Gouda Lucas Evertse de Jong Lüt, 2014, 17
Stralsund 2 LUCAS DEIONG 1730-1780 Gouda Fam. De Jong Ans, 2012, 217
Stralsund 1 LUCAS DEIONG 1729-1761 Gouda Familie de Jong Möl, 2011
31 DE IONG Familie de Jong Sch, 1986, 63
Stralsund 1 DEIONG 1729-1755 Gouda Jacob van der Kist Ans, 2012, 209
- DEIONG
Stralsund 9 IAC. VD KIST./ IN 1729-1771 Gouda Cornelis Kunst Ans, 2012, 199
Stralsund 1724-1753 Gouda
Lübeck GOUDA 1738-1780 Gouda Jan van Leeuwen Ans, 2012, 211
1 C KUNST / IN Lieve Pijl Ans, 2012, 215
Stralsund 1738-1780 Gouda Jan Puijt Wei, 1997, kat
GOUDA 57
Stralsund 1 I.V.LEEWEN 1728-1736 Alphen? Jan Puijt Ans, 2012, 202
1 EVEPY
Stralsund 1 IAN.PUYT 1722-1760 Gouda ? Oos, 2012c

Haithabu 27 IAN PUYT / IN 1715-1796 Gouda Anthonie Soufree Ans, 2012, 203,
GOUDA Familie Soufree 210

1 TEUNIS VAN SOM Hei, 2005, 136
(imitatie van SON)

23 :A SOUFREU *

2 SOUFREU / IN
GOUDA

23


Stralsund 1 VERBY 1713-1751 Gouda Klaas Verbij Ans, 2012, 214
Stralsund 2 VERMEUL /IN 1730-1770 Gouda Fam. Vermeul Ans, 2012, 200

Haithabu GOUDA 1691-1812 Gouda Familie Versluijs Hei, 2005, 136
Kiel, haven 4 VERSLUIS 1691-1812 Gouda Familie Versluijs Lüt, 2014, 17
Rostock 1 VERSLU 1691-1812 Gouda Familie Versluijs Ans, 2013, 524
1 IN : GOUDA /
Rostock 1732-1766 Gouda Jan Versluijs Ans, 2013, 524
(V)ERSLUYS
Lübeck 1 I. VERSLUYS / IN 1732-1766 Gouda Familie Versluijs / Jan Versluijs? Wei, 1997, kat
51-56
Stralsund GOUDA 1730-1780 Gouda Familie Verzijl Sch, 1986, 63
Haithabu 6 I.VERSLUYS/ 1724-1785 Gouda Frans Verzijl Hei, 2005, 136
Stralsund 1730-1780 Gouda Frans Verzijl Möl, 2003, 153
Lübeck IN.GOUDA 1769-1773 Gouda Jan Verzijl Wei, 1997, kat
- VERZYL / IN GOUDA 58
5 F. VERZYL 1729-1756 Gouda Abraham de Vet Ans, 2012, 201
- F:VERZYL/ 1730-1770 Gouda Fam de Vos Ans, 2012, 204
1 I:VERZYL/ INGOUDA 1735-1746 Gouda Pieter Zwanenburg Ans, 2012, 212

Stralsund 1 A:D:VET 1730-1770 Gouda ? Ans, 2012, 206
Stralsund 2 DE VOS / IN GOUDA 1730-1780 Gouda ? Ans, 2012, 216
Stralsund 1 P.SBURGH / IN 18bc Gouda ? Wei, 1999b, 7,
GOUDA 12
Stralsund 1 ANTONI 1690-1700 Gouda ? Wei, 2000, 33,
Stralsund 46 IN GOUDA 34
Rendsburg 1 Steel met:
SCHEEPIES
Maasholm 1 Man met letters
WK, Vrouw met
Weser gebied letters KM

Einbeck 1 Om en om 1630-1670 NL ? Hee, 2003, kat 3
geknepen steel
Einbeck 2 Steel met 4 ruiten 1630-1700 West NL ? Hee, 2003, kat 4
met lelies
Einbeck 1 Barok steel 1630-1650 Gouda/ ? Hee, 2003, kat
Amsterdam ? 85
Einbeck 1 Steel Jonaspijp 17bc Hee, 2003, kat
NL 323
17b Hee, 2003, kat
Einbeck 1 Ongemerkt NL ? 83
17ab Büg, 1981, 69
Obernkirchen ? Jonaspijp 1630-1640 West NL ? Hee, 2003, kat
Einbeck 1 Jonas Pijp met M Gouda ? 202
1630-1640 Ste, 1995, 139
Grossalme-rode 1 Jonaspijp 1630-1640 Amsterdam ? Ste, 1997, 78
Höxter 1 Jonaspijp met WS 17bc Amsterdam ? Büg, 1981, 69
Obernkirchen 1 Jonaspijp 17c Leiden ? Büg, 1981, 69
Obernkirchen ? Jonaspijp 75 1740-1775 Amsterdam ? Hee, 2003, kat
Einbeck 1 Klaverblad Gouda? ? 46
83 1700-1715 Hee, 2003, kat
Einbeck 1 Springend Paard Gouda Hendrick Willemsz. van Boksel 14
83 1750-1800 Hee, 2003, kat
Einbeck 1 Springend Paard Gouda ? 106
83 1775-1815 Hee, 2003, kat
Einbeck 1 Springend Paard Gouda? ? 27
90 1779-1780 Fre, 1997, kat
Soest 1 Lam onder de Gouda Jan Pietersz. Versluijs 56
Einbeck boom, Kluchtpijp
met VR 102 1715-1740 Gouda Cornelis van Leeuwen, Cornelis Hee, 2003, kat
Vermeul 181
1 slang 102 1740-1800 Gouda? velen Rei, 1995, 51
102 18cd Gouda? ? Hee, 2003, kat
Harz 1 slang 157
Einbeck 1 slang 180 1730-1800 Gouda Cornelis van Leeuwen, Cornelis Rei, 1995, 51,
van der Wal, Leendert de Jong, 52
Harz 1 Melkmeid Maarten Monk
Jan Paulisz. van der Put Hee, 2003, kat
Einbeck 1 Juffrouw met de 182 1700-1715 Gouda 89
Einbeck kipperson 289 1740-1780 Gouda Cornelis Nanne van Leeuwen, Hee, 2003, kat
Hendrik Bos 230
1 Hoed gekroond
24


Einbeck 4 molen 311 18b Gouda? ? Hee, 2003, kat
Einbeck 5 311 >1739 54
molen Gouda? ? Hee, 2003, kat
Braunschweig 1 335 1700-1730 101, 141, 144,
Ster 1740-1760 Gouda Jan Cornelisz. Sorg, Jacob Dircksz. 197, 229
Einbeck 1 van Kluijven Spi, 2005, 116
B gekroond 18cd? Gouda? ?
Pattensen 1 1715-1735 Hee, 2003, kat
L gekroond 1700-1730 Gouda Frans Verzijl 95
Einbeck 1 Art, 1997, 20,
H gekroond 18b Gouda? ? 31
Braunschweig 1 1715-1730 Hee, 2003, kat
H gekroond Gouda Donatus van der Spelt, Arnoldus 57
Einbeck 1 1740-1750 de Vos Spi, 2005, 116
W gekroond 1630-1640 Gouda? ?
Einbeck 1 Hee, 2003, kat
CH gekroond 1760-1790 Gouda Cornelis Oosterhout 31
Einbeck 1 1730-1780 Hee, 2003, kat
AP monogram gekr. Gouda Jan Pieterse Versluijs, Teunis 223
Einbeck 1 1730-1780 Brammert Hee, 2003, kat
I.P gekroond 1730-1780 Enkhuizen/ Jacob Pietersen 132
Winsen 1 Hoorn Hee, 2003, kat
PVS 1730-1780 Gouda Jan Pietersz. Versluijs, Pieter 11
Winsen 1 1730-1780 Versluijs Art, 1997, 12,
GIRREBO IN GOUDA 1730-1780 Gouda Pieter Jacobsz. of Jan Pietersz. 13, 19
Soest 1 1730-1780 Girrebo Art, 1997, 11
DANENS./ 1737-1783 Gouda Familie Danens
Einbeck 1 INGOU.DA 1737-1783 Fre, 1997, kat
I.DANENS/ IN 1738-1780 Gouda Familie Danens 62
Obernkirchen 4 GOUDA 1730-1780 Hee, 2003, kat
J.DANENS Gouda Jan Arijsz. Danens, Jan Jacobsz. 53, 55
Harz 1 1729-1777 Danenes Büg, 1981, 64,
Braunschweig 4 DANENS. > 1747 Gouda Familie Danens 65
(J)AN DANENS/ IN Gouda Jan Arijsz. Danens, Jan Jacobsz. Rei, 1995, 56
Obernkirchen 2 GOUDA Danens Spi, 2005, 116
Obernkirchen 5 C.v.LEEUWE Gouda Cornelis van Leeuwe n
Einbeck 1 OVERWESEL Gouda Bastiaan Overwesel Büg, 1981, 65
OVERWE/ IN GO Gouda Jan Bastiaansz. of Bastiaan Büg, 1981, 64
Obernkirchen 1 Overwesel Hee, 2003, kat
Soest 1 JAN PUYT Gouda Jan Puijt 138
DE VELDE Gouda ? Frans en Jacob v.d. Velde, Büg, 1981, 65
Braunschweig 1 tabakshandelaren Fre, 1997, 62
Harz 1 IAC:DEU Gouda Jacob de Vos
Portretpijp Willem Gouda ? Spi, 2005, 116
IV en Anna van Rei, 1995, 57
Hannover
Rijn 2 17bc West NL ? Thi, 1991, 8, 12
1 Barok steel 1630-1650 Amsterdam ? Lee, 2014,
Münster Barok steel 1630-1700 /Gouda K755-0629-13
Horst 1 1630-1700 NL ? Thi, 1991, 9, 12
(Gelsenkirchen) Steel met Lelies in 1675-1700
Münster Ruit 1680-1750 Lee, 2014, C21-
Steel met lelies 1700-1750 10
Horst 1 1700-1750 NL ? Lee, 2014, E73-
(Gelsenkirchen) 2 Steel versierd 180, E73-182
1 Gouda? ? Lee, 2014,
Horst 1 Steel versierd K755-0762-1
(Gelsenkirchen) 4 Gouda? ? Lee, 2014, E73-
Getordeerde steel 200
Horst Gouda ? Lee, 2014, B39-
(Gelsenkirchen) Steel versierd 5, E73-198, E73-
Gouda ? 207, E73-208
Horst Ongemerkt Lee, 2014, E73-
(Gelsenkirchen) 236
Ongemerkt Lee, 2014, E73-
Horst 204
(Gelsenkirchen)
25
Horst 1 1630-1645 NL ?
(Gelsenkirchen) 1 1640-1670 Leiden? ?

Horst
(Gelsenkirchen)


Horst 1 Ongemerkt met 1680-1720 Gouda? ? Lee, 2014, E73-
rondom rijen 217
(Gelsenkirchen) stippen 1650-1670
ongemerkt 1660-1680 Sch, 1984, 152
Köln 1 ongemerkt 1630-1640 Gouda? ? Sch, 1984, 145
Köln 1 Jonaspijp 1620-1650 Gouda ? Ano, 2005, 95
Neus 1 Tudorroos Zijmerk 1630-1640 Amsterdam ? Thi, 1991, 7, 11
Münster 1 Tudorroos Zijmerk 1650-1675 NL? ? Ano, 2005, 25
Neus 1 Tudorroos zijmerk NL ? Lee, 2014, D72-
Horst 1 1680-1700 NL? ? 06
(Gelsenkirchen) Tudorroos Zijmerk 1630-1650 Thi, 1991, 7, 11
Münster 1 Franse Lelie in Ruit 1 1630-1650 West NL ? Thi, 1991, 7, 11
Münster 1 Staande leeuw 13 1715-1730 West NL ? Thi, 1991, 7, 11
Münster 1 Wapen van Leiden 30 1655-1675 Gouda ? Wir, 2009
Mannheim 1 Kroon Gouda Jan Andriesz. Crawaat Duc, 1988, 781-
Breisach 1 30 1665-1690 Gouda ? 783
Kroon Sch, 1992, 115,
Heidelberg 1 47 1625-1650 Gouda ? 116
Tudorroos 47 1635-1660 Thi, 1991, 7, 11
Münster 1 Tudorroos gekroond West NL ? Lee, 2014,
2 49 1700-1730 A016-1, A082-1
Horst Lelie Gorinchem William Pritsaert Hau, 1987, 151
(Gelsenkirchen) 1 68 1724-1745
Knol tussen twee Gouda Joost Pietersz. de Meijer, Gerrit Lee, 2014, F07-
Köln messen 74 1730-1770 Gouda Maarling, Teunis van den Berg 15
Fruitben Crijn Crijne Veverlo Lee, 2014, E74-
Horst 1 83 1730-1770 20, K755-0191-
(Gelsenkirchen) 3 Springend Paard Gouda Jan Nieuwveld 1;
85 1715-1735 K755-0310-1
Horst Zwijnshoofd 118 1710-1740 Wir, 2009
(Gelsenkirchen) Duif gekroond
125 1675-1700 Wir, 2009
Mannheim 1 Kievit Gouda of ? Lee, 20114 F11-
130 1700-1740 Duits 08
Mannheim 1 Zwaan Gouda Jan Hendrickse van Brugge Lee, 2014, LF-23
Horst 1 146 Ca 1700 Gouda Arij Arijsz. Van Hoorn
(Gelsenkirchen) Trompetter 158 1714-1739 Lee, 2014, E01-
Horst 1 Man op Zwaan Gouda Jan Jacobsz. Lunenburg 1, F07-16
(Gelsenkirchen) 161 1687-1691 Röb, 1999, 45
Horst 2 Jonas in de Walvis Gouda Jan Thijse de Jong Wir, 2009
(Gelsenkirchen) 201 1730-1750
Freiburg 1 Koffiekan Gouda Hermanus Licht Sch, 1992, 115,
Mannheim 1 201 1730-1740 Gouda Aart Hendricksz. van Brugge, 116
Koffiekan 202 1715-1730 Hendrick Aartsz. van Brugge Lee, 2014,
Heidelberg 1 Trekpot Gouda Jacobus de Mol A003-2
271 1650-1690 Wir, 2009
Horst 1 Posthoorn ongekr. Gouda Jacobus Dircksz. van der Aerden, Wir, 2009
(Gelsenkirchen) 303 1680-1730 Thomas Jacobsz. Middelmeer
Mannheim 1 Schoen Gouda Jacobus Dirksz. van der Aerden Sch, 1992, 115,
1 311 1730-1740 Gouda Hendrick Jansz. Sprot, Jan van 116
Mannheim Molen 1640-1660 Duijn
Tabaksboom met cc 18cd Gouda Daniel Christiaansz. van Hoorn, Lee, 2014, E73-
Heidelberg 1 A gekr. 1700-1740 Abraham Danielsz. van Hoorn, 215, E73-218,
B gekroond Gouda Willem Gijsbertsz. de Vink E73-231
Horst 3 1760-1800 Jan Cornelisz. van Geneve, Jan Wir, 2009
(Gelsenkirchen) D gekroond Gouda Ariensz., Pieter Peuselaar Sch, 1984, 144
1700-1725 Rotterdam Thi, 1991, 8, 12
Mannheim 1 H gekr. Gouda Jacob Arijsz. Danens Sch, 1984, 146
Köln 1 1710-1740 Gouda ?
Münster 1 N gekroond zijmerk Machiel Brem Sch, 1984, 149
Köln 1 1730-1760 Gouda Bastiaen Jansz. Overwesel, Jan
S gekroond Bastiaansz. Overwesel, Bastiaan Duc, 1988, 782-
Köln 1 Gouda Overwesel 783
Jan van Leeuwen, Cornelis van Lee, 2014, B10-
Breisach 1 Schoonhov Leeuwen 4
en Donatus van der Spelt, Arnoldus Lee, 2014, B59-
Horst 1 Gouda de Vos 1
(Gelsenkirchen) 1 ?

Horst Jan Buijs, Jan van der Wies
(Gelsenkirchen)

26


Mannheim 1 PD 1715-1735 Gouda/ G: Pieter Donker / Wir, 2009
Westerwal W: Peter Dorn
DH monogram gekr. 1693-1730 d
Heidelberg 1 1740-1760 Gouda Daniel Jacobsz. Helmont, Jacobus Sch, 1992, 115,
Bonn 1 NH gekroond/ Helmont 116
Fortuin op Rad Groningen
zijmerk Tup_1988a
IM monogram
Horst 1 1635-1650 Amsterdam Jan Muur Lee, 2014,
Gelsenkirchen) 1 IM gekroond A001-3
1 1640-1660 Gouda? ? Lee, 2014, F08-
Horst 1 IM met ster 3
(Gelsenkirchen) 1 1680-1730 Gouda Jan Maertensz. Van der Maes Lee, 2014,
KS gekroond A063-2
Horst 1730-1750 Gouda Kobus Sorgh Lee, 2014, F-LF-
(Gelsenkirchen) WS gekr., Eendracht 1
maakt macht 19cd Gouda Familie van der Want Sch, 1988, 150
Horst PIB
(Gelsenkirchen) 1710-1740 Lee, 2014, E-LF-
ADM 06
Köln 1695-1730 Lee, 2014, F05-
ASV 1
Horst 1 GWV 1715-1730 Gouda Pieter Bakker Wir,2009
(Gelsenkirchen) 1710-1740 Lee, 2014,
1 4 gekr. Gouda Arij de Moor A009-6
Horst 9 gekroond 1730-1740 Wir, 2009
(Gelsenkirchen) 1 1710-1740 Gouda Arien Jansz. Sonnevelt Lee, 2014, F07-
1 17 gekroond Gouda Gijsbert Willemsz. Van der Valk 18
Mannheim 1740-1770
2 35 gekroond Gouda Jan Anse van der Nunet Lee, 2014, E73-
Horst 1 46 gekroond 1740-1770 ? 213, E74-19
(Gelsenkirchen) 46 gekroond 18cd Gouda of Sch, 1984, 146
SAKBLOM 18B Aar- Thomas of Jacob Dalom Thi, 1991, 8, 11
Mannheim 1730-1755 landerveen Her, 2007, 307
.V.LEEWE Lee,2014 ,K755-
Horst 18e Gouda 0170-1
(Gelsenkirchen) C:V:LEEW Lee, 2014, E73-
18e 184
Horst 2 I.V.LEE Gouda Arij Verbank Lee, 2014, LF-03
(Gelsenkirchen) 1 18e Gouda velen
1 Stelen met Franse Gouda? ? Lee, 2014, F11-
Köln 1 Lelies Gouda Isaak Blom 09
Münster 1 Tudorroos gekr.
1 Gouda Cornelis of Jan van Leeuwen
Saarbrücken 1 -
1 Gouda Cornelis van Leeuwen
Horst Liggende Leeuw, de
(Gelsenkirchen) 4 gecommitteerden in Gouda Jan van Leeuwen
Horst de Staten Generaal
(Gelsenkirchen) Leeuw in de 1630-1670 West NL ? Klu, 2000, 14-
Hollandse tuin 17b 16, 25
Horst Leeuw in de 17b
(Gelsenkirchen) Hollandse tuin 4 1740-1750 Klu, 2002, 253,
Horst Leeuw in de 254
(Gelsenkirchen) Hollandse tuin/
F.(V)ERZYL/IN Klu, 2002, 253,
Sachsen GOUDA 254
Leeuw in de Klu, 2002, 262
Leipzig Hollandse Tuin
Kroon
leipzig 2 Amsterdam ?
Zittende Beer ? ?
Leipzig 1 NL
Uil gekr. tussen
Leipzig 1 takken Gouda Machiel Storm, Jacobus Zwart

Mittweida 1 5 1775-1815 Gouda Frans Verzijl en Zoonen Sta, 1992, 80
Leipzig 1 5 1770-1800 Gouda Frans Verzijl en Zoonen
Leipzig 1 5 1730-1758 Gouda Frans Verzijl Klu, 2002, 259,
260
Klu, 2002, 257,
258

Reichenbach 1 5 1760-1780 Gouda Frans Verzijl Jan, 1996, 84
Leipzig 1 30 1675-1690
Leipzig 1 78 1740-1760 Gouda ? Klu, 2000, 18,
Leipzig 1 134 1630-1640 25
Gouda Cornelis Mansvelder Klu, 2002, 256,
257
Gouda/ ? Klu, 2000, 16,
Amsterdam 25

27


Leipzig 1 Molen? 311 1690-1730 Gouda ? Klu, 2002, 256,

Pirna 257
Leipzig
1 Molen 311 Ca 1730 Gouda Jacob Arijsz. Danens Klu, 2013, 405
Leipzig
1 Dubbel Anker 326 1710-1740 Gouda Christiaan Verzijl Klu, 2002, 256,
Leipzig
257
Leipzig
1 Achtpuntige ster 336 1650-1670 Gouda ? Klu, 2002, 254,
Leipzig 255

Leipzig 1 H gekr. 1670-1740 Gouda Akrijn Jansz. Hola, Donatus van Klu, 2000, 19,

Leipzig der Spelt, Arnoldus de Vos, Jan 26

Mittweida Timmers

Leipzig 1 H gekr. 1700-1740 Gouda Donatus van der Spelt, Arnoldus Klu, 1998, 51,

Leipzig de Vos, Jan Timmers 54

Leipzig 1 IA gekr. 1660-1685 Gouda Jacob Abrahamsz. Klu, 2002, 254,
255
Leipzig
Leipzig 1 IB gekr. 1630-1650 Gouda ? Klu, 2002, 253,

Leipzig 255

Leipzig 1 IP gekr. 1635-1650 Enkhuizen/ Jacob Pietersen Klu, 2002, 253,
Hoorn 254
Leipzig
1 I.P gekr. 1635-1650 Enkhuizen/ Jacob Pietersen Sta, 1992, 79
Leipzig
Hoorn
Leipzig
1 IVL 1675-1700 Gouda Jacob Dircksz. van Leeuwen Klu, 2002, 256,
Chemnitz 257
Leipzig
1 AGM 1675-1690 NL?/Gouda ? Klu, 2002, 254,
Leipzig
Leipzig ? 255

Leipzig 1 56 gekr. 1740-1780 Gouda Cornelis de Jong, Albert Klu, 2002, 259,
Leipzig Hendricksz. de Leeuw, Maarten 260

Leipzig van Wijk

Leipzig - AN.D.B 1730-1780 Gouda ? Büt, 2007, 128

Altenburg 1 BURGKLE 1730-1780 Gouda Burgklei, handelaar Klu, 2000, 21,

Leipzig 26
Leipzig
Leipzig 1 I:DANEN./ INGOU 1730-1780 Gouda Familie Danens Klu, 1999, 75,
Leipzig
Leipzig 78

Leipzig 1 I:DANEN/INGOUDA 1730-1770 Gouda Familie Danens Klu, 2002, 257,

Leipzig 258

Leipzig 1 I.V.DUS/ DA.GOUDA 1730-1780 Gouda Jan, Jan Joris of Joris van der Dus Klu, 1999, 75,
Leipzig
78

- HERWIJNEN/IN 1730-1735 Gouda Dirck van Herwijnen Büt, 2007, 128

GOUDA

1 .LISTE/F(?)YEL 1764-1789 Gouda Ary van der List Klu, 1999, 76,
78

1 LUCAS DE JONG 1730-1769 Gouda Lucas Evertse de Jong Bla, 2005, 137

1 E:IONG./ UDA 1730-1780 Gouda Familie de Jong Klu, 1999, 76,

78

- KRIJGER 1730-1757 Gouda Familie Krijger Büt, 2007, 128

1 I.V.LEEUWE 1730-1780 Gouda Familie van Leeuwen Klu, 2002, 257,

258

- LUCKAS 1730-1769 Gouda Lucas Evertse de Jong? Büt, 2007, 128

1 ..AV.D.H../ ..GOUDA 1733-1783 Gouda Abraham van der Helm Klu, 2002, 256,
257

1 H:M:HOOFD 1733-1773 Gouda Hendrik Manshoofd Klu, 2002, 256,

257

1 H:M:HOOFT 1733-1773 Gouda Hendrik Manshoofd Klu, 1999, 76,

78

- I.V.NOOT/ IN 1730-1750 Gouda Jan van der Noot Büt, 2007, 128

GOUDA

- …R/VANSO 1730-1780 Gouda ? Büt, 2007, 128

1 JACOBUS./SVART 1746-1880 Gouda Jacobus Swart Büt, 2007, 128

1 PETER VERSLUYS 1730-1780 Gouda Een P. Versluijs Klu, 1999, 78

- F.VERZYL 1724-1785 Gouda Frans Verzijl Büt, 2007, 128

1 (VE)RZYL&ZOON(EN 1753-1819 Gouda Frans Verzijl en Zoonen Klu, 2002, 258

)? (I)N:GOUDA

1 C.VERZYL/ 1724-1806 Gouda Christiaan Verzijl Klu, 2002, 258

INGOUDA

1 H:VERZY(L)/(I)N 1731-1781 Gouda Hermanus of Huijbert Verzijl Klu, 2002, 258

GOUD(A)

- M.VERZYL 1731-1769 Gouda Maarten Verzijl Büt, 2007, 128

1 M.VERZYL 1731-1769 Gouda Maarten Verzijl Klu, 1998, 51,
54

28


Leipzig 1 M.VERZY(L) 1731-1769 Gouda Maarten Verzijl, Maarten Verzijl Klu, 2002, 258
de Jonge
Leipzig 15 VERZYL/ (IN 1730-1780 Gouda Familie Verzijl Klu, 1998, 51,
GOUDA) 53 / 1999, 78
Leipzig - VDB 1730-1780 Gouda ? Büt, 2007, 128
Leipzig 1 IAC.DE.VOS 1729-1759 Gouda Jacob de Vos Klu, 2002, 256,
258
Leipzig - IAC:DE:VOS 1729-1759 Gouda Jacob de Vos Büt, 2007, 128
Leipzig 1 I.DE.VOS. 1730-1780 Gouda Een J. de Vos Klu, 1999, 77,
78
Steel met Fleur de
Thüringen Lis
Steel met lelies in
Arnstadt 1 ruiten 1690-1710 West NL ? Lap, 1975, 48
Jonaspijp
Erfurt 2 1620-1660 West NL ? Nol, 2002, 102,
Tudorroos 103
Arnstadt 1 1640-1660 Gouda/ ? Lap, 1975, 48
Zijmerk Tudorroos Amsterdam ?
Erfurt 25 1655-1670 Gouda/NL Nol, 2002, 18,
Onleesbaar 19
Erfurt 1 Onleesbaar 17d-18a NL ? Nol, 2002, 22,
Vogel onbekend 23
Weimar 1 1750-1775 Gouda ? Sta, 2007, 1839
Weimar 2 Leeuw in de 1775-1800 Gouda ? Sta_2007, 1839
Erfurt 15 Hollandse tuin 1655-1670 Gouda ? Nol, 2002, 20-
Leeuw in de 23
Erfurt 1 Hollandse Tuin met 5 1725-1739 Gouda Frans Verzijl Nol, 2002, 46,
afb. Maria-Theresia, 47
Weimar 1 Franciscus van 5 1748-1752 Gouda Frans Verzijl Sta, 2007, 1840
Oostenrijk en
Weimar 1 wapens Hongarije 5 18cd Gouda Frans Verzijl, firma Verzijl Sta, 2007, 1839
en Habsburg
Weimar 1 Leeuw in de 5 1790-1820 Gouda Frans Verzijl, firma Verzijl Sta_2007a
Hollandse Tuin
Erfurt 2 Leeuw in de 7 1740-1770 Gouda Dirk Vermeulen, Cornelis Nol, 2002, 98,
Hollandse Tuin Oosterling 99, 112, 113
Erfurt 1 Wapen van West- 14 1670-1690 Gouda ? Nol, 2002, 58,
Friesland 59
Erfurt 1 Wapen van Den 83 18e Gouda? ? Nol, 2002, 36,
Haag 37
Weimar 1 Springend Paard 84 1730-1740 Gouda Lieve Pijl Sta, 2007, 1839
Weimar 2 91 1735-1740 Gouda Jacob de Vos Sta, 2007, 1839
Weimar 1 Zwijn 91 18bc Gouda Jacob de Vos Sta, 2007, 1840
Vos op zijn Gat
Weimar 2 Vos op zijn Gat met 91 1770-1800 Gouda Jan van Rossen, Arnout Carlier Sta, 2007, 1839
Weimar 1 wapens van Sachsen 91 1775-1800 Gouda Jan van Rossen, Arnout Carlier Sta_2007a
Erfurt 2 en Leipzig 94 17d Gouda Cornelis de Lange Nol, 2002, 22,
Vos op zijn Gat 23
Weimar 1 Vos op zijn Gat 112 1730-1740 Gouda Gerrit Verschut Sta, 2007, 1839
Erfurt 6 Springende Hond 112 1730-1750 Gouda Gerrit Verschut Nol, 2002, 48,
49
Weimar 1 Both 112 1750-1770 Gouda Gerrit Verschut Sta, 2007, 1839
Weimar 1 Both 112 1760-1780 Gouda Gerrit Verschut, Pieter Pietersz. Sta, 2007, 1839
Lens
Weimar 2 Both 112 1775-1800 Gouda Pieter Pietersz. Lens , Christiaan Sta, 2007, 1839
Both Smit
Weimar 1 112 18cd Gouda Gerrit Verschut, Pieter Pietersz. Sta, 2007, 1839
Both Lens, Christiaan Smit
Erfurt 3 132 17c Gouda Klaas Cornelisz. Smient Nol, 2002, 22,
Both 23
Erfurt 1 180 1650-1750 Gouda? ? Nol, 2002, 24,
Smient (2x met S) 25

Melkmeid

29


Erfurt 4 Melkmeid 180 1690-1735 Gouda Jan Willemsz. van Bruggen, Nol, 2002, 58-
Hendrick Jansz. IJserman, 61
Erfurt 2 melkmeid 180 18a Gouda Cornelis van Leeuwen
271 1710-1740 Gouda Hendrick Jansz. IJserman, Nol, 2002, 90,
Erfurt 1 Posthoorn ongekr. 311 1730-1739 Gouda Cornelis van Leeuwen 91
311 1740-1770 Gouda? Willem Gijsbertsz. de Vink, Nol, 2002, 114,
Erfurt 2 Molen 311 1740-1780 Gouda Willem de Vink 115
311 1775-1815 Gouda Jacob Arijsz. Danens Nol, 2002, 46,
Erfurt 3 Molen 47, 98, 99
? Nol, 2002, 30,
Erfurt meer Molen 31, 34, 35
dere Molen Jacob Arijsz. Danens, Jan Arijsz. Nol, 2002, 99
Erfurt Danens, Jan Jacobsz. Danens
2 Jan Arijsz. Danens, Jan Jacobsz. Nol, 2002, 98,
Weimar Danens, Adam Schouten, Klaas 99, 112, 113
Erfurt 1 Scheepje? 318 1775-1800 Gouda de Jong, Jacobus Collinee
2 H gekr. 1690-1735 Gouda ? Sta, 2007, 1839
Weimar Akrijn Jansz. Hola, Donatus van Nol, 2002, 60,
Weimar 1 H gekr. 1720-1740 Gouda der Spelt, Arnold de Vos, Jan 61, 90, 91
Weimar 2 H gekr 1730-1740 Gouda Timmers
1 H gekr 1775-1800 Gouda Arnold de Vos, Jan Timmers Sta, 2007, 1839
Erfurt Jan Timmers Sta, 2007, 1839
8 I gekr. 1750-1760 Gouda Sijbrand Revet, Maarten Sta, 2007, 1839
Erfurt Heerkens
3 L gekr 1750-1780 Gouda Willem Hendriksz. van Boksel Nol, 2002, 64,
Erfurt 65
4 CD met ster 1660-1680 Gouda Jacob de Licht, Frans Verzijl Nol, 2002, 62-
Erfurt 65
1 LS 1750-1772 Gouda ? Nol, 2002, 58,
Erfurt 59
1 57 1740-1780 Gouda Josua Vermeul, Laurens Nol, 2002, 82,
Weimar Stalderwijk, Maarten Verzijl, 83
Erfurt 2 66 gekr. 1730-1740 Gouda Maarten Verzijl de Jonge
1 66 gekr. 1730-1750 Gouda Hendrik van der Veen, Dina Vonk, Nol, 2002, 82,
Altenburg Cornelis Oosterling 83
1 JACOP VA. /DE 1717-1743 Gouda Hermanus van der Spelt Sta, 2007, 1839
Altenburg AARDE Hermanus van der Spelt Nol, 2002, 46,
Altenburg 47
1 R.BLOM Jacobus Dircksz. van der Aerden Sta, 14/08/2007
Altenburg
1 BROEK + merk VOC 1728-1741 Gouda Reijnier Blom Sta, 14/08/2007
Altenburg met A 1723-1763 Gouda Abraham van den Broek Sta, 14/08/2007
Weimar
1 BROEK met merk 1738-1746 Gouda IJsak van den Broek Sta, 14/08/2007
Erfurt SVS
18b Gouda De Bruin? Sta, 14/08/2007
Altenburg 1 BUIN 1730-1780 Gouda George Burgklei, handelaar, Sta, 2007, 1843
Amsterdam
Altenburg 1 .RGKLEI George Burgklei, handelaar, Nol, 2002, 50,
Erfurt Amsterdam 51
1 BURGKL 1730-1780 Gouda George Burgklei, handelaar, Sta, 14/08/2007
Erfurt Amsterdam
2 BURGKLE 1730-1780 Gouda Jacob Claris Sta, 14/08/2007
Altenburg Familie Danens Nol, 2002, 72,
Altenburg 3 I.KLARIS 1722-1764 Gouda 73, 104, 105
Altenburg 4 1720-1793 Gouda Familie Danens Nol, 2002, 72,
Altenburg I:DANENS/ 73, 104, 105
Erfurt meer IN:GOUDA 1730-1780 Gouda Familie Danens Sta, 14/08/2007
dere .DANENS/ Cornelis Gruijtershof Sta, 14/08/2007
Altenburg 2 IN:GOUDA 1730-1780 Gouda Willem of Gijsbert de Hoog Sta, 14/08/2007
Altenburg 1 1734-1773 Gouda Jacob of Jan van der Kist Sta, 14/08/2007
Altenburg 1 I.DANENS 1733-1749 Gouda Jan Krijger Nol, 2002, 52,
Altenburg 1 1729-1775 Gouda 53
Altenburg 1 C.R.HOF 1705-1737 Gouda Arij van der List Sta, 14/08/2007
Altenburg DE HOG/DE HOG Willem Meurs Sta, 14/08/2007
1 1764-1789 Gouda Jan van der Noot Sta, 14/08/2007
1 I.V.D KI 1729-1770 Gouda Lieve Pijl Sta, 14/08/2007
1 1723-1750 Gouda Firma Jan & Gerrit Prince Sta, 14/08/2007
5 I:KRYGER/ 1724-1755 Gouda Pieter Proefhamer? Sta, 14/08/2007
1 TEGOUDA 1833-1865 Gouda
1 LISTEN 1737-1756? Gouda

W.MEURX

I.V.NOOT

LIEVE PY en L.V.PYL
Gerrit en Jan Prince

P.HAMER

30


Altenburg 1 S.REVET 1746-1788 Gouda Sijbrant Revet Sta, 14/08/2007
Erfurt 2 C:D:ROOS 1727-1762 Gouda Cornelis de Roos Nol, 2002, 50,
51
Altenburg 1 L DE ROOS 1730-1749 Gouda Leendert de Roos Sta, 14/08/2007
Erfurt 1718-1752 Gouda F. en I. van der Velde Nol, 2002, 52.
2 NRNS / V:VRDE
Altenburg ENFRANS 1718-1752 Gouda F. en I. van der Velde Sta, 14/08/2007
Altenburg 1727-1753 Gouda Joost Verbank Sta, 14/08/2007
Altenburg 2 ..EN I./DE VELDE 1728-1764 Gouda Gerrit Verblaauw Sta, 14/08/2007
Weimar 1722-1772 Gouda Gerrit Verschut Sta, 2007, 1843
Altenburg 1 I.V.BANK 1722-1772 Gouda Gerrit Verschut Sta, 14/08/2007
Erfurt 1722-1772 Gouda Gerrit Verschut Nol, 2002, 48,
1 G.V.BLA 49
Erfurt 1730-1753 Gouda Jan Joosten Verbank Nol, 2002, 50,
3 G.V.SCHUT 51
1707-1716 Gouda Arij Simonsz. Vermeul Nol, 2002, 104,
2 G.V.S...HUT 105
28 G.V.SCHUT/ 1724-1785 Gouda Frans Verzijl Nol, 2002, 70,
71, 106, 107
.GOUDA 1724-1785 Gouda Frans Verzijl Sta, 14/08/2007

1 .IVBANK/INGOUDA 1731-1772 Gouda Maarten Verzijl Nol, 2002, 50,
51
Erfurt 1 A.VERMEUL 1731-1772 Gouda Maarten Verzijl Sta, 14/08/2007
1729-1777 Gouda Jacob de Vos Sta, 2007, 1843
Erfurt meer F.VERZYL/ 1729-1777 Gouda Jacob de Vos Sta, 14/08/2007
Altenburg dere IN.GOUDA 1744-1747 Gouda Cornelis van der Wal Sta, 2007, 1843
Erfurt 1780-1795 Gouda Cornelis Zieleman Sta, 14/08/2007
meer F.VERZYL/ 18b Gouda ? Nol, 2002, 50,
dere IN.GOUDA 51
Ca 1750 Gouda Danens of Frans Verzijl Sei, 2011
1 M.VERZYL

Altenburg 5 M.VERZYL
Weimar 1 IDEVOS.
Altenburg 13 IAC DE VOS
Weimar 1 .VDEWAL
Altenburg 1 C.SELM
Erfurt 1 TA…/PYPEN

Schmalkalden 1 Wapens van
Gr.Brittanië en
Brandenburg Schotland

Petershagen 4 Steel met Franse 1630-1670 West NL ? Rie, 1999, 17,
lelies 21
Berlijn 1 ongemerkt 1650-1660 NL ? Fae,
22/11/2015
Kamenz 1? 1635-1650 NL ? Klu, 2009, 123
Berlijn 1? 1660-1680 Gouda ? Fae,
22/11/2015
Berlijn 1 ongemerkt 1660-1680 Amsterdam ? Fae,
1655-1670 ? ? 22/11/2015
Berlijn 1 Zijmerk tudorroos Fae,
NL 22/11/2015
Fae,
Berlijn 1 Zijmerk Tudorroos 1660-1670 Groningen ? 22/11/2015
Fae,
Berlijn 1 Zijmerk Tudorroos 1660-1680 Amsterdam ? 22/11/2015
Ca 1700 , Gouda ? Rie, 1999, 17,
Petershagen 1 Zijmerk tudorroos 21
West NL Hof_1999a

Berlijn - Leeuw in de 5 1730-1740 Gouda Frans Verzijl Rie, 1999, 18,
22
Hollandse Tuin Fae,
22/11/2015
Petershagen 1 Leeuw in de 5 18bc Gouda of ? Tei, 1998, 362
5 1740-1760 Duits Frans Verzijl
Hollandse Tuin Tei, 2001, kat
Gouda 40
Berlijn 1 Leeuw in de Fae,
22/11/2015
Hollandse tuin Fae,
22/11/2015
Berlijn 1 Leeuw in de 5 1750-1780 Gouda Frans Verzijl
Hollandse Tuin

Berlijn 1 Leeuw in de 5 18e Gouda of ?
8 1700-1715 Duits Hage Verse, Pieter Witsius
Hollandse Tuin
Gouda
Berlijn 1 Wapen van
Gelderland

Berlijn 6 Wapen van 25 1690-1710? Gouda Hendrick Hendricksz. Sprang

Hamburg,

afgebroken, geen
ketelmerk meer

31


Berlijn 2 Wapen van 25 Ca 1700 Vermoedeli ? Fae,

Berlijn Hamburg, ketelmerk jk niet 22/11/2015
IP gekroond Gouds
Berlijn
3 Wapen van 25 1690-1710 Gouda Hendrick hendricksz. Sprang Fae,
Berlijn
Berlijn Hamburg, ketelmerk 22/11/2015
Berlijn
H gekroond
Berlijn
Berlijn 1 Wapen van 25 Ca 1720 Gouda Hendrick Hendricksz. Sprang, Tei, 2001, kat
Berlijn
Berlijn Hamburg Bartholomeus de Mol, Laurens 46
Berlijn
Berlijn de Mol
Berlijn
Berlijn 1 Wapen van 25 1740-1780 Gouda Jan de Vriend Fae,
Berlijn
Berlijn Hamburg 22/11/2015
Kamenz
Berlijn 1 Rijksappel 29 1720-1760 Gouda Pieter Jansz. Gleijne, Pieter Fae,
Berlijn
Berlijn Versluijs, Barend Valé 22/11/2015

Berlijn 1 Zesbladige roos 1610-1620 West- ? Fae,
Berlijn
Berlijn Holland / 22/11/2015
Berlijn
Berlijn Amsterdam
Berlijn
Berlijn 3 Roos ongekroond 48 1630-1655 Amsterdam ? Fae,
Berlijn 22/11/2015
Potsdam
Petershagen 1 Roos ongekroond 48 1700-1715 Gouda ? Fae,
Berlijn
Berlijn 22/11/2015

Berlijn 2 Drie lelies 56 1700-1730 Gouda Huijbert van der Draaij, Maarten Fae,
Berlijn
Dircksz. van Wijk 22/11/2015

- Drie klaverbladen 59 1700-1740 Gouda Barend Verzijl Hof, 1999, 84

1 Aker 65 1640-1650 Gouda ? Fae,
22/11/2015

34 Aker 65 1680-1715 Gouda Barent Cornelisz. Thoen Fae,

22/11/2015

- Aker 65 1700-1730 Gouda Barent Cornelisz. Thoen Hof, 1999, 84

1 Aker 65 1700-1740 Gouda Barent Cornelisz. Thoen Tei, 2001, kat

49

6 Bloempot 73 1660-1690 Gouda Aelbert Reijniersz. de Vos, Jan Fae,

Pietersz. Verhulst 22/11/2015

1 Ramshoofd 87 17d Gouda Jan Claesz. Bos Fae,

22/11/2015

1 Lam onder de Boom 90 18B Gouda of ? Klu, 2009, 124
Rostin

- Vos op zijn Gat 91 1740-1780 Gouda Jacob de Vos, Jan van Rossen Hof, 1999, 84

1 Vos op zijn gat 91 1740-1780 Gouda Jacob de Vos, Jan van Rossen Tei, 2001, kat

34

- Slang 102 1700-1730 Gouda Jacob Jansz. Overwesel, Arij Hof, 1999, 84

Simonsz. Vermeul, Cornelis van

Leeuwen, Cornelis Vermeul

1 Slang 102 1720-1760 Gouda Cornelis Vermeul, Cornelis van Fae,
der Wal, Lucas Evertse de Jong 22/11/2015

2 Slang 102 1740-1780 Gouda? ? Hof, 1999, 84

1 Pelikaan / ES 116 1680-1700 Gouda Jan. Michielsz. Metfoort Fae, 2015, 4

1 Twee duiven 119 1680-1700 Gouda Jan Teunisse Bouman Fae,
22/11/2015

1 Merel met M 124 1700-1720 Gouda Boudewijn Jacobsz. Claris Fae,

22/11/2015

2 Prins met PO 141 Ca 1690 Gouda ? Fae,
22/11/2015

1 Koning David 170 1685-1690 Gouda Pieter Jacobsz. Girrebo Rau, 2009, Taf

65

3 Koning David 170 1720-1750 Gouda Pieter Jacobsz. Girrebo, Jan Fae,

Pietersz. Girrebo 22/11/2015

1 Koning David 170 >1740 Gouda Jan Pietersz. Girrebo Tei, 2001, kat

23

1 Koning David of 170/ 18bc Gouda ? Rie, 1999, 18,

Krijgsman 171 22

2 Prins en Prinses 178 1690-1720 Gouda Jan Sijmonsz. Kunst, Pieter Fae,

Pietersz. van Asperen 22/11/2015

3 Melkmeid 180 1690-1720 Gouda Jan Willemsz. van Bruggen, Fae,

Hendrick Jansz. IJserman, 22/11/2015

Cornelis van Leeuwen

1 Melkmeid 180 Gouda Fae,
22/11/2015

2 Meermin 183 1690-1710 Gouda Boudewijn Jacobsz. Claris Fae,

22/11/2015

32


Berlijn 1 Trekpot 202 1690-1710 Gouda Hendrick Jansz. Sprot, Jan van Fae,
Berlijn 206 1723-1740 Gouda Duijn 22/11/2015
Berlijn - Kommetje in het 208 1740-1780
Berlijn Bakje gekr. 223 1690-1700 Gouda Jan van der Noot Hof, 1999, 84
Berlijn 223 1700-1730 Gouda
Berlijn - Pijp gekr. 223 1690-1710 Gouda velen Hof, 1999, 84
Berlijn 1 Kandelaar 224 1690-1691 Gouda ? Fae,
Drebkau 243 1675-1690 Gouda 22/11/2015
Berlijn 2 Kandelaar 243 1690-1720 ? Hof, 1999, 84
Berlijn 1 Kandelaar 243 1690-1720 Gouda ? Fae,
Berlijn 243 1724-1730 Gouda 22/11/2015
Berlijn 2 Kandelaar met drie 250 1683-1689 Gouda Lambert Willemsz. Proefhamer Fae,
Berlijn kaarsen met LW 260 Ca 1700 22/11/2015
Berlijn 262 1690-1710 Gouda Willem Claesz. Boot Lip, 2007, kat 4
Berlijn 1 Roemer 271 ? Gouda Willem Claesz. Boot, Pieter Fae, 2015, 4
Berlijn 8 Roemer met 271 1700-1720 Gouda Schoonevelt
Berlijn 271 1700-1730 Willem Claesz. Boot, Pieter Fae, 2015, 4
Berlijn ketelmerk EB 295 1690-1700 Gouda Schoonevelt
Berlijn 1 Roemer met 297 1690-1720 Gouda Pieter Schoonevelt, Jan Pietersz. Hof, 1999, 84
Berlijn 303 1680-1700 Schoonevelt, Pieter Fierens
Berlijn ketelmerk ES 311 1715-1725 Gouda Jan Thielen Proost Fae,
Petershagen 4 Roemer met 311 >1739 Gouda 22/11/2015
Berlijn 321 1690-1710 Lammert Willemsz. Weldrager, Fae,
Berlijn ketelmerk EB 321 1690-1710 Gouda Abraham Reiniersz. Blom 22/11/2015
Potsdam 1 Juk gekroond 321 >1740 Gouda Louwijs Agestijn van Duuren Fae,
Berlijn 329 1690-1730 22/11/2015
Berlijn 6 Dissel gekroond 335 1685-1690 Gouda Willem Gijsbertsz. de Vink Fae,
Berlijn Gouda 22/11/2015
Berlijn 1 Boor 1740-1780 Willem Gijsbertsz. de Vink, Fae,
Berlijn 1720-1760 Gouda of Willem de Vink 22/11/2015
Berlijn 1 Posthoorn <1740 Duits Jan Pietersz. Meurs Hof, 1999, 84
Petershagen ongekroond 1680-1700 Gouda
Berlijn ? Fam. de Vriend Fae,
Berlijn 2 Posthoorn 1680-1715 Gouda 22/11/2015
Berlijn ongekroond 1720-1760 Gouda Jan Cornelisz. van Geneve Fae,
Berlijn 1690-1715 22/11/2015
Petershagen 2 Posthoorn 1700-1730 Gouda Arij Jacobsz. Danens, Jacob Arijsz. Fae,
ongekroond 18A Gouda Danens 22/11/2015
Gouda ? Fae,
2 Parel Gouda 22/11/2015
Pieter de Mol Rie, 1999, 18,
1 Hand Gouda 22
Gouda Hendrick Jansz. Ancker Fae,
1 Schoen gekroond 22/11/2015
Gouda Jan van Dieveren Fae,
1 Molen Gouda 22/11/2015
Teunis Bastiaansz. van den Berg, Tei, 2001, kat
1 Molen Gouda Jan Rase Weldrager 50
Gouda Harmen Starre, Gerrit Simonsz. Fae,
5 Anker Sandijck 22/11/2015
Gouda Machiel Brem Rau, 2009, Taf
2 Anker/HI Gouda Jan Bastiaensz. Overwesel, 65
Bastiaan Overwesel Hof, 1999, 84
1 Anker Jan Bastiaensz. Overwesel Fae,
Raas Willemsz. Tin, Thomas 22/11/2015
1 Zon Edwaerse Poorter Tei, 2001, kat 5
?
1 Ster Rie, 1999, 17,
Akrijn Jansz. Hola, Donatus van 21
-A der Spelt Fae,
1 B gekroond Aenoldus de Vos, Jan Timmers, 22/11/2015
Jacobus Carlier, Sijbrand Revet Fae,
1 B gekr. Akrijn Jansz. Hola, Donatus van 22/11/2015
6 E gekr. der Spelt, Arnoldus Vos Hof, 1999, 84
Donatus van der Spelt, Arnoldus
1 G gekr Vos, Jan Timmers Hof, 1999, 84
?
44 H gekr. Rie, 1999, 17,
21
1 H gekroond

- H gekr.

3 H gekr.

1 H gekr

33


Berlijn 1 L gekroond 1740-1760 Gouda Frans Verzijl Fae,
18bc 22/11/2015
Petershagen 1 P gekr. 1740-1760 Gouda ? Rie, 1999, 17,
1690-1720 22
Berlijn 1 P gekr. 1690-1720 Gouda Anthonie Soufree Fae,
1640-1670 22/11/2015
Berlijn 1 V gekroond 18a Gouda Willem Laurensz. de Vroom Fae,
1715-1724 22/11/2015
Berlijn - MA gekr 1690-1720 Gouda Michiel Andriesz. Brem Hof, 1999, 84
Berlijn 1 OA 18a Gouda Ouwen Andriesz. Fae,
1667-1680 22/11/2015
Berlijn 2 DB gekroond 1630-1640 Gouda Daniel Willemsz. van Boksel Fae,
1690-1710 22/11/2015
Berlijn 5 EB gekr. 1635-1645 Gouda Aedriaan van der Cruis en A. v.d. Hof, 1999, 84
1667-1680 Gouda C. de Jonge
Berlijn 6 IB (gekroond) Ca 1700 Jan Ariensz. Boot Fae,
Ca 1650 22/11/2015
Berlijn 2 PB gekroond Ca 1670 Gouda Pieter Bron Fae,
17d 22/11/2015
Berlijn 1 SB 1685-1690 Gouda Simon Simonsz. Baars Fae,
1680-1710 22/11/2015
Brandenburg 1 SC 1710-1740 Amsterdam Samuel Collier Dal, 2012, 72
Berlijn 1 VD gekr. 1660-1685 Gouda Hendrick Huijbertse van der Fae,
1690-1720 Draaij 22/11/2015
Berlijn 1 HE Ca 1700 Groningen? ? Fae,
1640-1650 ?? 22/11/2015
Berlijn 1 DH 1700-1730 Gouda Daniel Hendricksz. Fae,
Ca 1700 22/11/2015
Berlijn 1 PH gekroond 1670-1690 Gouda Pieter Cornelisz. den Haegenaar Fae,
1680-1700 22/11/2015
Berlijn 1 WH 1660-1670 Amsterdam Willem Hendricksz.?/ Willem Fae,
1660-1680 ? Heptenstal? 22/11/2015
Berlijn 2 EI 1720-1760 Fae,
NL ? 22/11/2015
1650-1660 Fae,
Berlijn 1 RI 1773-1794 NL ? 22/11/2015
1729-1780 Rau, 2009, Taf
Berlijn 1 ML gekroond Gouda Maerten Luckasz. 65
Fae,
Berlijn 2 ML gekroond Gouda Maerten Luckasz. 22/11/2015
Hof, 1999, 84
Berlijn - ML gekroond Gouda Maerten Luckasz. Fae,
Berlijn 1 HP Gouda 22/11/2015
Harmensz. Pietersz. Boot, Fae,
Berlijn 15 HP gekroond Gouda Henderick Pietersz. Scharp 22/11/2015
Klu, 2009, 123
Kamenz 2 HP monogram Gouda Harmen Pietersz. Boot, hendrick
Berlijn gekroond Pietersz. Scharp Fae,
22/11/2015
1 IP gekroond Hendrick Pietersz. Scharp Hof, 1999, 84
Fae,
Enkhuizen Jacob Pieterse 22/11/2015
Fae,
Berlijn - ES gekr Gouda Machiel Jansz. Metfoort 22/11/2015
Berlijn 2 ES gekroond Gouda ? Fae,
22/11/2015
Berlijn (dubbelmerk??) NL/ Gouda? ? Fae,
1 EW 22/11/2015
Fae,
Berlijn 2 MIvH/ IMvH Gouda? ? 22/11/2015
Fae,
Berlijn 2 DAL NL Dirck Abrahamse van der Linde? 22/11/2015

Berlijn 1 CDL Gouda Cornelis Cornelisz. de Lange Fae,
22/11/2015
Berlijn 1 CDL Gouda/ ? Fae,
Aarlander- Marcus Parssens 22/11/2015
Berlijn 1 IMP veen Tei, 2001, 277,
Berlijn 1 JACBOS kat 130, 131
Berlijn 2 I.GIRKEBO. Groningen

Gouda Jacob Bos

Gouda Jan Pietersz. Girrebo

34


Forst 1 DE IONG 1719-1780 Gouda Familie de Jong Lip, 2007, kat 1
Berlijn 1 DE IONG 1719-1780 Gouda Familie de Jong
1730-1779 Familie Klaris Fae,
Klooster Zinna 1 ..KLARIS/IN GOUDA 1719-1769 Gouda Lucas Evertse de Jong 22/11/2015
1741-1765 Gerrit Mooleman
Potsdam 1 :LUCKAS.. 18cd Gouda Familie Overwesel Tei, 2001, 278,
1738-1777 Jan Puijt kat 156
Berlijn 1 G:M:MAN / IN 1730-1790 Gouda Familie Soufree
GOUDA 1739-1778 Pieter Thoen Tei, 2001, 277,
Petershagen 2 OVERWESEL < 1717 Gouda Arij Jacobsz. Danens 288, kat 109
1718-1752 Jacob Arijsz. Danens
Petershagen 1 IAN PUYT / GOUDA 1730-1780 Gouda ? Fae,
1730-1780 ? 22/11/2015
Berlijn 1 SOUPREU 1730-1790 Gouda ?
1724-1786 Frans Verzijl Rie, 1999, 19,
Berlijn 1 P(T) HOEN./ IN 1724-1785 Gouda Frans Verzijl 24
GOUDA 1724-1785 Frans Verzijl
Berlijn 1 FRANSVAN / 1725-1760 Gouda ? Fae,
DEVELDE ? ? 22/11/2015
Berlijn 1 F. ENI VAN/ 1729-1777 Gouda Jacobus de Vos
DEVELDE 1729-1777 Jacobus de Vos Rie, 1999, 19,
Berlijn 1 A.VERMELL/ IN 1729-1777 Gouda? Jacobus de Vos? 24
GOUD. Ca 1750 ?
Petershagen 1 ..VSCHU../ ..GOUDA 1736-1811 Gouda Jan Woerlee Tei, 2001, 277,
kat 147
Berlijn 1 VERW Gouda Fae,
Berlijn 3 22/11/2015
VERZY..I.GOUDA Gouda
Berlijn 1 F.VERZYL/ INGOUDA Gouda Fae,
22/11/2015
Berlijn 1 F.VERZYL/ INGOUDA Gouda Tei, 2001, 277,
kat 147
Berlijn, Klooster 3 VERZIL / IN GOUDA Aarlander-
Zinna, Potsdam 4 veen? Tei, 2001, 278,
Berlijn. Klooster 2 ..M VERZYL Niet Gouds kat 148
Zinna, Potsdam Rie, 1999, 19,
IAC.DE.VOS Gouda 24
Berlijn
IAC.DE.VOS Gouda Tei, 1998, 362
Berlijn 1
OS / GOUDA Gouda Tei, 2001, 277,
Berlijn 1 kat 150-152
IACVOS Aarlander-
Forst 1 veen Fae,
I.WOERLE/ IN Gouda 22/11/2015
GOUDA Fae,
22/11/2015
Barok steel
Tei, 2001, 277,
Barok steel kat 155
Tei, 2001, 277,
Steel met ranken kat 143-146

Steel met ruiten en Fae,
lelies 22/11/2015
Stelen versierd Fae,
22/11/2015
Getordeerde steel
Fae,
Jonas pijp 22/11/2015

Staande leeuw Lip, 2007, kat 2

Beieren 5 Leeuw in de 1625-1635 Gouda of ? Meh, 2010,
1 Hollandse Tuin 1625-1635 Amsterdam ? C5016
Erding/ Schenkkan 1630-1640 Meh, 2010,
München 1630-1670 Gouda? C5106
Salzburg H gekroond >1690 Meh, 2010,
1690-1710 C5110
Passau 1 1640-1660 West NL ? Meh, 2007,
1 1690-1710 B131
Augsburg/ 2 5 18B West NL ? Meh, 2010,
Ingolstadt 23 196 1680-1710 B125, 126, 127
1690-1720 Gouda ? Meh, 2010,
München B132
Meh_2010,
Nürnberg 1 Gouda ? C422
Meh, 2010,
Augsburg 1 Amsterdam ? B113, 133
Her, 2009, 95-
Erding/ 2 Gouda ? 98
Nürnberg 15 Meh, 2010,
Gouda Frans Verzijl en Firma Frans B114
Augsburg Gouda Verzijl en Zoonen Meh, 2010a,
David Isacks Bouvaert 123
Nürnberg 1
35
München 11 Gouda Akrijn Jansz. Hola, Donatus van
der Spelt, Arnoldus de Vos


Amberg/ 5 H gekroond 1715-1735 Gouda Arnoldus de Vos Meh, 2010a,
Andecks/Erding 123
/ Regensburg 2 H gekr.
1 L gekr. ? 1715-1735 Gouda Arnoldus de Vos Her, 2009, 101
Augsburg 1726-1739 Gouda Cornelis Luijnenburg, Cornelis de Her, 2009, 101
PI met onbekend Licht
Augsburg teken 1675-1695 Gouda ? Meh, 2010,
46 gekr. B110
Nürnberg 1 18B Gouda Arij de Vos, Jan van Leeuwen, Jan Her, 2009, 99
Pietersz. Girrebo, Cornelis van
Augsburg 1 Leeuwen Her, 2009, 99
Jacobus Stomman, Pieter
Augsburg 1 96 gekr. 18B Gouda Stomman Her, 2006, 151
1750-1770 Gouda Frans Verzijl
Augsburg 1 VIVAT PRINS 1760-1765 Gouda
Augsburg 2 PRINCES V. ORANIE Frans Verzijl Her, 2006, 151
PRINS EN PRINC
Augsburg 3 VAN 1765-1786 Gouda Frans Verzijl Her, 2006, 151,
NASS:WEILBURGH / 152
Augsburg 3 Leeuw in de >1770 Gouda Pieter Stomman
Augsburg 15 Hollandse Tuin 1729-1785 Gouda Frans Verzijl Her, 2009, 103
VIVAT REX PRUYSEN Her, 2009, 103
/ Leeuw in de
Nabij de Hollandse Tuin
P.STOMMAN
Nederlandse F.VERZYL /
IN.GOUDA
grens
Steel met ruiten
Ahaus 1 Tudorroos 1630-1650 Amsterdam ? Kar, 1995, 518
Ahaus 1 vierbladig 1630-1650 Kar, 1995, 517,
Tudorroos gekr. met West NL ? 590
TM 1630-1650 Kar, 1995, 517,
Ahaus 1 I:P gekr. Amsterdam ? 590
1620-1640 Kar, 1995, 590
Ahaus 1 Hoorn/ Jacob Pietersen
1635-1655 Enkhuizen ? Kar, 1995, 517,
Ahaus 2 HS 190
Gouda/
Amsterdam

Unter-Weser/

Hamme

Warfletherkanal 1 Tudorroos gekroond 1620-1660 West NL ? Kew, 2001
Warfletherkanal 1 Staande Leeuw 1 1740-1815 Gouda Pieter van Reede, Klaas de Jong Kew, 2001
Staande Leeuw 1 1775-1800 Gouda Klaas de Jong Kew, 2001
Warfletherkanal 1 5 1740-1770 Gouda
Leeuw in de Frans Verzijl Kew, 2001
Warfletherkanal 3 Hollandse Tuin 5 1790-1890 Gouda
Leeuw in de
Warfletherkanal 2 Hollandse Tuin 6 1740-1762 Gouda Firma Frans Verzijl en Zoonen Kew, 2001
Dordtse Maagd 23 1775-1800 Gouda
Warfletherkanal 1 57 1740-1760 Gouda Maarten Verzijl Kew, 2001
Warfletherkanal 1 Wapen VOC ? Kew, 2001
Warfletherkanal 1 Jan Arijse Danens, Abraham van Kew, 2001
Klaverblad der Spelt Kew, 2001
Jan Arijse Danens, Abraham van
Warfletherkanal 2 klaverblad 57 1740-1815 Gouda der Spelt, Jan Arijse Danens, Arij Kew, 2001
Jacobsz. Danens, Jan Jacobsz.
Warfletherkanal 1 Klaverblad 57 1750-1820 Gouda Danens, Pieter van Geelen Kew, 2001
Abraham van der Spelt, Jan Arijse Kew, 2001
Warfletherkanal 1 Springend Paard 83 1740-1770 Gouda? Danens, Arij Jacobsz. Danens, Jan
Warfletherkanal 1 Lam onder de Boom 90 1740-1750 Gouda Jacobsz. Danens, Pieter van
Geelen, Jan Scholten
?
Pieter Versluijs, Jan Pietersz.
Versluijs

36


Warfletherkanal 2 Slang 102 1700-1735 Gouda Jacob Jansz. Overwesel, Arij Kew, 2001
Simonsz. Vermeul, Cornelis van
Warfletherkanal 1 Prins 139 1690-1700 Gouda Leeuwen, Cornelis Vermeul Kew, 2001
Warfletherkanal 1 melkmeid 180 1740-1750 Gouda Jan Jansz. de Vriend Kew,, 2001
Warfletherkanal 1 Cornelis van Leeuwen, Cornelis Kew, 2001
Warfletherkanal 1 Melkmeid 180 1790-1890 Gouda van der Wal, Leendert de Jong Kew, 2001
Juffrouw met de 182 1700-1735 Gouda
Warfletherkanal 1 Kipperson Velen Kew, 2001
184 1700-1735 Gouda
Fortuin Jan Paulisz. van der Put, Maarten Kew, 2001
Thijsz. Monk, Jan Jansz. van der
Warfletherkanal 1 Kommetje in het 206 1740-1750 Gouda Wind
Bakje
Pijp gekroond 208 Ca 1775 Gouda Arij Paschierse Fortuijn, Passchier
221 1740-1815 Gouda Arijse Fortuijn, Arij Fortuijn, Jan
Turfmand gekr. 239 1790-1827 Gouda Balbian

Kraan gekroond Dirk van der Noot

Warfletherkanal 1 Klaas de Jong Kew, 2001
Warfletherkanal 1 Jan Houtam, Teunis van Son Kew, 2001
Warfletherkanal 1 Arij Versluijs, Willem Hermanusz. Kew, 2001
Begeer, Hermanus Klaasz.
Warfletherkanal 1 Harp 268 1775-1779 Gouda Begeer, Hermanus Willemsz. Kew, 2001
Warfletherkanal 1 Kruisdegens 282 1740-1768 Gouda Begeer Kew, 2001
gekroond Jacob Jansz. Danens
Goudse Toren 308 1815-1890 Gouda Pieter Pietersz. Peuselaar
Molen 311 1740-1815 Gouda?
Warfletherkanal 2 Molen 311 1790-1890 Gouda Velen Kew, 2001
Warfletherkanal 3 B gekr. Gouda ? Kew, 2001
Warfletherkanal 2 1700-1735 Kew, 2001
Warfletherkanal 5 B gekr. Gouda Velen Kew, 2001
1700-1735 Kew, 2001
Hamme 2 B gekr. Bastiaen Jansz. Overwesel, Jan Kew, 2001
B gekr. Bastiaensz. Overwesel Kew, 2001
Warfletherkanal 7 B gekr. 1740-1750 Gouda Bastiaen Jansz. Overwesel, Jan Kew, 2001
Hamme 6 1740-1750 Gouda Bastiaensz. Overwesel
Warfletherkanal 7 B gekr. 1740-1815 Gouda Kew, 2001
B gekr. Bastiaan Overwesel Kew, 2001
Warfletherkanal 4 1775-1800 Gouda
Warfletherkanal 3 1790-1890 Gouda Bastiaan Overwesel Kew, 2001

Warfletherkanal 2 H gekr. 1740-1815 Gouda Bastiaan Overwesel, Martinus de Kew, 2001
lange, Gerrit Houbraak Kew, 2001
Warfletherkanal 1 I gekr. 1775-1800 Gouda? Kew, 2001
Warfletherkanal 3 L gekr. 1775-1800 Gouda Gerrit Houbraak Kew, 2001
Warfletherkanal 1 L gekr. 1790-1890 Gouda
Warfletherkanal 1 VB gekr. 1740-1815 Gouda Gerrit Houbraak, Willem Kew, 2001
Hermanusz. Begeer, Leendert
Warfletherkanal 2 VD gekr. 1702-1730 Gouda Begeer, Nicolaas Lambertus van Kew, 2001
Warfletherkanal 1 VD gekr. 1702-1735 Gouda Blokland Sr en Jr
Kew, 2001
Warfletherkanal 1 VH gekr. 1740-1815 Gouda Jan Timmers, Jacobus Carlier,
Warfletherkanal 1 GN gekr. 1815-1890 Gouda Sijbrand Revet, Maarten Kew, 2001
Heerkens

?

Frans Verzijl, Cornelis Verzijl

Velen

Abraham van Heijningen, Willem
van Breda, Klaas van Gorsel Sr en
Jr
Matthijs van Dabbelen, Evert van
der Draaij, Jan Joosten van
Doorn, Harme Pek, Klaas Marté
Matthijs van Dabbelen, Evert van
der Draaij, Jan Joosten van
Doorn, Harme Pek, Klaas Marté

Matthijs van der Helm, Barend de
Jong, Matthijs van der Helm

Adrianus Fransz. Sparnaaij, Frans
Simon Sparnaaij, Firma F. S.
Sparnaaij en Zoon

37


Warfletherkanal 1 WS gekr. 1740-1815 Gouda Arent Willemsz. Brammert, Kew, 2001
Willem Willemsz. Brammert,
Warfletherkanal 1 RT gekr. 1775-1800 Gouda Pieter van der Want Gzn. Kew, 2001
Warfletherkanal 1 PVA 1797-1815 Gouda ? Kew, 2001
Warfletherkanal 1 IWI 1700-1735 Gouda Pieter Zandijk Kew, 2001
Hamme 1 IWI 1700-1735 Gouda Jasper Willemsz. Jongerhelt Kew, 2001
Warfletherkanal 1 PVS 1790-1836 Gouda Jasper Willemsz. Jongerhelt Kew, 2001
Pieter Versluijs, Hendrikus
Warfletherkanal 1 6 gekr. 1704-1735 Gouda Johannes Spit Kew, 2001
Warfletherkanal 1 6 gekr. 1740-1750 Gouda Cornelis Dircksz. Poorens Kew, 2001
Warfletherkanal 2 9 gekr. 1740-1750 Gouda Cornelis Dircksz. Poorens Kew, 2001
Warfletherkanal 1 18 gekr zijmerk 1730-1750 Gouda Klaas Jansz. Verbij Kew, 2001
Warfletherkanal 1 24 gekr 1740-1750 Gouda Huijg Cornelisz. Mansvelder Kew, 2001
Warfletherkanal 1 51 gekr. 1790-1890 Gouda Huijbert Lorjier Kew, 2001
Warfletherkanal 2 53 gekr. 1740-1815 Gouda Velen Kew, 2001
Pieter van der Want Dzn., Jacob
Warfletherkanal 1 54 gekr. 1740-1815 Gouda van der Want Pzn. Kew, 2001
Cornelis van der Starre, Leendert
Warfletherkanal 1 54 gekr. 1775-1800 Gouda van den Bos, Hermanus van Kew, 2001
Warfletherkanal 1 54 gekr 1790-1890 Gouda Keulen, Cornelis de Hoop, Pieter Kew, 2001
Stomman
Warfletherkanal 1 56 gekr. 1740-1815 Gouda Pieter Stomman Kew, 2001
Warfletherkanal 1 58 gekr. 1775-1800 Gouda Pieter Stomman, Johannus Kew, 2001
Marinus van der Want Pzn.,
Warfletherkanal 1 61 gekr. 1740-1750 Gouda Firma Gebroeders van der Want, Kew, 2001
Warfletherkanal - Danens / Gouda 18e Gouda Firma P.van der Want Gzn. Kew, 2001
Klaris / Gouda Velen Kew, 2001
Warfletherkanal - 18e Gouda Matthijs van Rijswijk, Paulus de
Drie potjes Ronde, Jacobus Jansz. de Ronde
M(S)? Teunis van Dijk
D(V)B Familie Danens
9 gekroond Familie Claris
82 gekroond
Föhr (Goting) IN GOUDA
...O.. (G)OUD(A)
Föhr (Goting) 1 V:DUS 18e Gouda ? Art, 9/12/2014
Föhr (Goting) 1 ELINGH 18e Gouda ? Art, 9/12/2014
Föhr (Goting) 1 ENTVOGEL 18e Gouda Fam. van der Dus Art, 9/12/2014
Föhr (Goting) 1 18e Gouda Fam. Eling Art, 9/12/2014
Föhr (Goting) 1 HENDRIK(A) 1744-1769 Gouda/ Dirk Entvogel, pijpenhandelaar Art, 9/12/2014
Föhr (Goting) 6 MULDER Amsterdam Art, 9/12/2014
Föhr (Goting) 1 MULLAART 1848-1853 Gouda Hendrika Mulder, weduwe Art, 9/12/2014
Föhr (Goting) 1 FRANS VA(N) DE Franciscus Cornelis Kruijsheer Art, 9/12/2014
Föhr (Goting) 1 VELDE 1730-1756 Gouda Familie Mullaart Art, 9/12/2014
Föhr (Goting) 1 K VERB 1752-1774 Gouda Frans van der Velde junior? Art, 9/12/2014
P:VERS
Föhr (Goting) 2 1713-1751 Art, 9/12/2014
Fleur de lis op steel 18e
Föhr (Goting) 1 Versierde steel Art, 9/12/2014
Föhr (Goting) 2 Art, 9/12/2014

Föhr (Goting) 1 Gouda Klaas Jansz. verbij Art, 9/12/2014
Föhr (Goting) 1 Gouda Art, 9/12/2014
Een Pieter Versluijs of Pieter
Verspuij

Zwitserland

Zwitserland 1 1630-1640 NL ? Hub, 1929, 713
Pfeffingen 1 17b Hoorn, ? Sch, 1999, 52,
Amster-
17b-d dam, 58
5 1700-1740 Gouda
Bern-Bümpliz 2 Versierde steel NL ? Sch, 1999, 54,
58
Bern- - Leeuw in de Gouda Arij Jacobsz. Middelmeer, Jacob
Waisenhausplat Hollandse tuin Arijsz. Middelmeer, Frans Verzijl Hee, 2009, 135
z

38


Bern- - Wapen van Gouda 15 1700-1740 Gouda Jan Pietersz. Van den Hof, Gilles Hee, 2009, 135
Waisenhausplat - Wapen van Delft Gerritsz. De Knippel Hee, 2009, 135
z - Dubbele adelaar 16 1705-1740 Gouda
- VOC met A Jan Kraes, Jan Weldrager
Bern- - Pijlenbundel
Waisenhausplat - Bok met B 21 1700-1740 Gouda Cornelis Claesz. Bal, Jan Balbian, Hee, 2009, 135
z - Both Arij Balbian Hee, 2009, 135
1 Trompetter 22 1723-1740 Gouda
Bern- 1 Meermin Abraham van den Broek
Waisenhausplat - Koffiekan
z - Spaarpot 27 1700-1740 Gouda Jan Jansz. Anker, Albertus Hee, 2009, 135
- Kommetje in ‘t Damman Hee, 2009, 135
Bern- - bakje gekroond 86 1727-1740 Gouda Gillis Jonker
Waisenhausplat - Driekoningenkaars
z - Stoel 112 1722-1740 Gouda Gerrit Verschut Hee, 2009, 135
- Kraan gekroond
Bern- - Wijnton gekroond 146 1700-1730 Gouda Hermanus Licht, Jan Leendertsz. Hee, 2015, 2305
Waisenhausplat Tamboer gekroond Marenhoef
z 183 1700-1730 Gouda Hee, 2010, 177
Beugeltas 201 1700-1740 Gouda ? Hee, 2009, 135
Bern- Molen Jacobus Dirksz. Van der Aerden
Waisenhausplat Molen
z Scheepje 203 1710-1737 Gouda Pieter Jansz. Verzwaan, Jan van Hee, 2009, 135
Dubbele anker den Broek Hee, 2009, 135
Bern- Achtpuntige ster 206 1723-1740 Gouda
Waisenhausplat Drie kruizen Jan van der Noot
z
225 1719-1740 Gouda Barend Pietersz. Verslijs Hee, 2009, 135
Vallée de
Tavannes 235 1702-1740 Gouda Reinier Jeroense Reijnhart Hee, 2009, 135

Hohenklingen 239 1700-1740 Gouda Frans Majoor Hee, 2009, 135

Bern- 241 1700-1740 Gouda Cornelis Teunisz. Bouman, Gerrit Hee, 2009, 135
Waisenhausplat Bouman Hee, 2009, 135
z 278 1700- 1713 Gouda Hee, 2009, 135
1733-1740 Pieter Hendricksz. Bijman,
Bern- Harmen Dircksz. Bokhoven,
Waisenhausplat Cornelis van Velzen, Jan
z Stevensz. De Lange
Jan Vertoren
Bern-
Waisenhausplat
z

Bern-
Waisenhausplat
z

Bern-
Waisenhausplat
z

Bern-
Waisenhausplat
z

Bern-
Waisenhausplat
z

Bern-
Waisenhausplat
z

Bern- - 296 1725-1740 Gouda
Waisenhausplat -
z 1 311 1700-1740 Gouda Arij Jacobsz. Danens, Jacob Arijsz. Hee, 2009, 135
Danens
Bern-
Waisenhausplat 311 1717-1780 Gouda? ? Sch, 1996, 56,
z 318 1700-1740 Gouda 57
Pieter jansz. Hola, Pieter Arijse Hee, 2009, 135
Bern van der Heul

Bern- - 326 1724-1740 Gouda Christiaan Verzijl Hee, 2009, 135
Waisenhausplat -
z - 336 1700-1740 Gouda? ? Hee, 2009, 135
-
Bern- 348 1715-1740 Gouda Klaas Adamsz. Verschut, Lucas Hee, 2009, 135
Waisenhausplat Evertse de Jong
z

Bern-
Waisenhausplat
z

Bern-
Waisenhausplat
z

39


Bern- 1 B (Indianengezicht) 1700-1740 Gouda? ? Hee, 2010
Waisenhausplat
z - H gekroond 1670-1690 Gouda Akrijn Jansz. Hola Hee, 2009, 135
1 H gekroond 1700-1730 Gouda Donatus van der Spelt, Arnoldus Hee, 2015, 2306
Court - H gekroond de Vos Hee, 2009, 135
1700-1740 Gouda Donatus van der Spelt, Arnoldus
Vallée de - SH de Vos, Jan Timmers Hee, 2009, 135
Tavannes 1700-1740 Gouda?
Bern- - LS gekroond ?
Waisenhausplat 1 BWB
z IWK 1670-1690 Gouda Lambert Segertsz.? Hee, 2009, 135
Ca 1800 Gouda? ? Rot, 2007, kat
Bern- LODI 30
Waisenhausplat 6 gekroond 1701-1726 Gouda Jacobus Willemsz. Kemp
z Hee, 2009, 135
16 gekroond
Court
Kanton Zug 33 gekroond

Bern- - 57 gekroond 1680-1695 Gouda ? Sch, 1999, 53
Waisenhausplat 1 1704-1740 Gouda Jan Ariensz., Pieter Gijselvegt, Hee, 2009, 135
z - 72 of 77 gekr. Arij versluijs
- 96 gekroond 1720-1740 Gouda Hee, 2009, 135
Pfeffingen - Willem Jacobse van Dalom
- A.V.BROE(K)/
Bern- 1 GOUDA 1719-1740 Gouda Lucas Evertse de Jong, Hendrik Hee, 2009, 135
Waisenhausplat I VD BROEK Nieuwland
z 1720-1740 Gouda Hee, 2009, 135
I.DANES/ IN GOUDA Cornelis van Velzen, Abraham
Bern- I.DANENS 1750-1800 Gouda van der helm Rot, 2007, kat
Waisenhausplat 1708-? Gouda 29
z DIERCK/ ? Hee, 2009, 135
ENDVOGE(L)
Bern- VOGEL Gijsbert e Munnik
Waisenhausplat
z (GOED)ewaagen
Bern- Gouda
Waisenhausplat DEJON.
z DE IONGH
Kanton Zug
(LUC)KAS./
Bern- - DE.IONG.. 1723-1763 Gouda Abraham van den Broek of Arij Hee, 2010
Waisenhausplat 1 I (?) V.NOOT/ van den Broek Hee, 2010
z 1 IN.GOUDA 1731-1739 Gouda
1 SAPFFENBERGH Jacob of Jan van den Broek
Bern-
Waisenhausplat 1722-1793 Gouda Familie Danens Rot, 2007, kat
z 1722-1793 Gouda Familie Danens 35

Bern- Hee_2010a
Waisenhausplat
z

Kanton Zug

Bern- 1 18bc Gouda Dirk Endvogel, handelaar Hee, 2010
Waisenhausplat 1
z 1 18bc Gouda Dirk Endvogel, handelaar Hee, 2010
1
Bern- 19B-20A Gouda Goedewaagen Rot, 2007, kat
Waisenhausplat 50
z 18e Gouda Familie de Jong
18e Gouda Familie de Jong Sch, 1999, 58
Bern-
Waisenhausplat Hee, 2010
z

Kanton Zug

Bern 1 1719-1761 Gouda Lucas Evertse de Jong Hee, 2010
1
Bern- 1723-1750 Gouda Jan van der Noot Hee, 2010
Waisenhausplat 2
z 17001729 Gouda Ertwijn Zapfenbergh Lin, 2013, 88
4
Bern-
Waisenhausplat 1
z

Bern-
Waisenhausplat
z

Bern-
Waisenhausplat
z

40


Bern- 1 G.V.SCHUT/ GOUDA 1722-1772 Gouda Gerrit Verschut Hee, 2010

Waisenhausplat FRANS.VAN/ DE.
z VELDE
F.EN I. VAN/ DE.
Bern- 5 VELDE 18bc Gouda Frans van der Velde, handelaar Hee, 2010
DE VELDE
Waisenhausplat
F.VERZYL
z
DE.VOGEL
Bern- 5 V.D..B 18bc Gouda Frans en Jacob van der Velde, Hee, 2010
handelaar Hee, 2010
Waisenhausplat GE=LOOF/ GE=LOOF
van der Velde, handelaar
z GOUDA

Bern- 3 IN.GOUDA 18bc Gouda

Waisenhausplat KOFEY PYPE

z PYPE / PYPE**

Bern- 1 Pijlenbundel 1724-1785 Gouda Frans Verzijl Hee, 2010
Waisenhausplat
Steel met Fleur de
z Lis
Jonaspijp
Basel- 1 Leeuw in de 1744-1803 Gouda Jacobus Gerritsz. de Vogel Sch, 1999, 97
Landschaft Hollandse Tuin 18e Gouda ? Hee, 2010
Lelie
Bern- 1 Klaverblad
Melkmeid
Waisenhausplat Melkmeid
Kandelaar met drie
z kaarsen
Dissel
Bern- 1 H gekr. 18e Gouda ? Hee, 2010
AB of AE
Waisenhausplat I.P gekr.
I?K
z KLARIS IN GOUDA

Bern- 1 Steel met Fleur de 18e Gouda ? Hee, 2010
Waisenhausplat Lis

z

Bern- 4 18e Gouda ? Hee, 2010
Waisenhausplat

z

Bern- 1 18b Gouda ? Hee, 2010

Waisenhausplat
z

Bern- 2 18b Gouda ? Hee, 2010

Waisenhausplat
z

Lichtenstein

Lichtenstein, 1 27 1740-1760 Gouda Albertus Damman Hee, 26/4/2013
Bendern

Tsjechië

Praag >1 1620-1660 West NL ? Vyš, 2007, 288

Praag 3 1640-1680 Gouda ? Vyš, 2007, 280-
282, 294, 296
Praag 1 5 1730-1750 Gouda Frans Verzijl Vyš,
30/10/2012
Praag 1 49 1680-1700 Gouda Joost Pietersz. de Meijer Vyš,
30/10/2012
Praag 1 57 1670-1690 Gouda Pieter Dammansz. Krijger Vyš, 13/11/13
Praag 1 180 1680-1700 Gouda Jan Willemsz. van Bruggen? Vyš, 13/11/13
Praag 1 180 18e Gouda ? Vyš, 2007, 285,
292
Praag 1 224 1670-1700 Gouda Lambert Willemsz. Proefhamer, Vyš, 2007, 184,
Jakob Pietersz. van der Meij 285, 293
Praag 1 260 1715-1740 Gouda Jan willemsz. de Vinck Vyš, 13/11/13
Praag 3 1700-1715 Gouda Donatus van der Spelt, Arnoldus Vyš, 2007, 280,
de Vos 284, 291, 293
Praag 1 1759-1760 Gouda ? Vyš, 2007, 285,
292
Praag 1 1630-1640 Hoorn/ Jacob Pietersen Vyš, 2007, 280,
Enkhuizen 281, 290
Praag 1 1670-1700 Gouda ? Vyš,
30/10/2012
Praag 1 1730-1747 Gouda Jacob Claris Vyš
,30/10/2012

Hongarije

Fort Szendrö, 1 17A West NL ? Tom, 2010, 3

41


Fort Szendrö, 1 Steel Jonaspijp 1630-1645 Amsterdam ? Tom, 2010, 3

42


2. België, Frankrijk, Spanje, Portugal en Middellandse Zee kust per merk per

regio.

Land / plaats Aan- merk Nr. Datering Herkomst Pijpenmaker(s) Referentie
tal merk
België
- Steel met Lelies 17bc West NL ? God, 1982, 75
Roeselare
Roeselare - Steel met Lelies 17bc West NL ? God, 1996, 6
Roeselare
Middelburg - Steel met lelies 17bc Gorinchem? ? God, 2010, 121
Raeren
Raeren 1 Jonas steel met D/I 1660-1690 Gouda ? Oos, 2017, 78

Raeren 1 Jonas 1670-1700 Maastricht ? Museum Raeren

Regio Brugge 1 Ongemerkt Ca 1670 NL of ? Museum Raeren
Zoutleeuw Maastricht
Baasrode
Zoutleeuw 1 Zijmerk tudorroos Ca 1670 NL of ? Museum Raeren
Raeren
Maastricht
Middelburg
1 Zijmerk tudorroos Ca 1640 NL ? Oos, 2011b
Zoutleeuw
1 Zijmerk tudorroos 1640-1650 NL ? Ops, 1996, 80-81
Middelburg
1 Zijmerk tudorroos 1700-1730 West NL ? Oos, 2009
Antwerpen
Baasrode 1? 1630-1640 NL ? Ops, 1996, 80-81
Middelburg
1 DD?? Gekroond Ca 1670 Maastricht ? Museum Raeren
Roeselare met onder kroon
Antwerpen
pijp
Gent
1 Tudorroos 1610-1625 West ? Oos, 2017, 76
Middelburg zevenpuntig Nederland
Roeselare
Middelburg 1 Tudorroos 1630-1640 Gorinchem? ? Ops, 1996, 80-81

Middelburg gekroond
Middelburg
Middelburg 1 Tudorroos 1635-1650 West ? Oos, 2017, 76
Antwerpen vijfbladig Nederland

Oostende >1 tudorroos 17ab NL ? Ano, 1982, 88
Visserskaai
Middelburg 1 Zevenbladige roos 1640-1670 NL ? Oos, 2009
Antwerpen
1 Roos gekroond 1620-1635 West ? Oos, 2017, 76
Baasrode met initialen? Nederland
Middelburg
1 Lelie 17cd NL ? God, 1982, 75
Middelburg
1 Wapen van 8 1738-1773 Gouda Steven de Jong, Jacob Bos Ano, 1982, 89
Roeselare
Gelderland
Middelburg
Middelburg 3 Wapen van 8 1860-1866 Gouda Pieter Goedewaagen Wal, 1981, 9
Middelburg
Middelburg Gelderland
Antwerpen
1 Wereldkloot 29 1660-1690 Gouda Pieter Jansz. Gleijne Oos, 2017, 76
Middelburg
Antwerpen 1 Kroon 30 1660-1670 Gouda ? God, 2010,123

2 Tulp 61 1640-1655 Gouda Jan Jacobsz. Oos, 2017, 76.

Coppendraaijer

1 Knol met HC 67 1660-1675 Gouda Guijgh Cornelisz. Knol Oos, 2017, 76

2 Os met ster 81 1690-1715 Gouda Claes Cornelisz. de Jong Oos, 2017, 76

1 Draak 104 1650-1680 Gouda ? Oos, 2017, 76

1 Both 112 1750-1780 Gouda Gerrit Verschut, Pieter Ano,1982, 89

Pietersz. Lens

1 Duif zijmerk 118 18b Gouda Arij Arijsz. van Hoorn, Pie, 1999, 257.
Paulus Brenkman

1 Kievit 125 1660-1690 Gouda Jan Jacobsz. Luijnenburg Oos, 2017, 76

1 Zwaan in schaaltje 133 <1740 Gouda Jacobus van der Lee, Ano, 1982, 89

Willem van der Lee

1 Wijnton gekroond 241 1780-1820 Gouda Thomas Hagen Oos,2009

1 Truweel 264 1690-1715 Gouda Hendrick potvlieg, Willem Oos, 2017, 76.

Pietersz. Steenvoerder

1 Trompet aan het 269 1660-1680 Gouda Jacobus Jansz. de Vriend Oos, 2017, 76
lint

1 Posthoorn 271 1660-1670 Gouda Abraham Daniëlsz. van God, 2010,124

Hoorn

2 Burg gekroond 309 1680-1720 Gouda Pieter Pieterse Piero Oos, 2017, 76

1 Anker met TI 325 1640-1660 Gouda Teunis van 't Ancker Oos, 2017, 76

1 Zespuntige ster 335 1680-1710 Gouda vele Oos, 2017, 76

1 Pentagram met LS 342 1650-1670 Gouda Louris Senten Oos, 2017, 76

2 Pentagram met 343 17B Gouda ? Ano, 1982, 88
HR

1 Strik met BI 351 1667-1680 Gouda Bastiaan Jansz. Overwesel Oos, 2017, 76

1 H gekroond 1746-1788? Gouda Sijbrand Revet Ano, 1982, 89

43


Middelburg 1 DB tussen twee 1670-1690 Gouda David Bouwijsz. Verblauw Oos, 2017, 76
sterren
Middelburg 1675-1700 Gouda Jacobus Jansz. de Vriend Oos, 2017, 76
Roeselare 3 EB 1660-1670 Gouda Simon Simonsz. Baars God, 2010a,125
Middelburg 1645-1670 Gouda ? Oos, 2017, 76
Middelburg 1 SB ongekroond 1680-1670 Gouda Michiel Gillisz. Oos, 2017, 76
Raeren Ca 1670 Maastricht Dionijs Michiels Museum Raeren
Middelburg 4 CD onder ster 1650-1675 Gouda ? Oos, 2017, 76
Middelburg 1635-1650 West ? Oos, 2017, 76
1 MG gekroond Nederland
1695-1715 Gouda ? Tir, 2005, 74
1 DM gekroond
2 II onder ster 1660-1670

1 TI of FI onder ster 19B, 20A
1630-1645
Sint-Katelijne-Waver 1 IN gekroond 1650-1670 Gouda Andries Pietersz. Verhulst God_2010a,126
(Mechelen) 1 1860-1866
Roeselare AP met twee
sterren 1675-1725
Antwerpen 1 ES Gouda Goedewaagen Ano, 1982, 89
Andenne 1 MS 1712-1801 Gouda ? Mor, 1999, 26
Middelburg 2 LS 1635-1655 Gouda Louris Senten Oos, 2017, 76
Gent 5 WS 1700-1720 Gouda Gerrit Cornelis van der Wal, 1981, 9
1650-1700 Want, Pzn.
Middelburg 1 WS gekroond Gouda Willem Stevensz. de Jonge, Oos, 2017, 76
1660-1680 Arend Willemsz. Brammert
Antwerpen 1 WS gekroond 17bc Gouda? ? Ano,1982, 89
Roeselare 3 IW 1675-1700 Gouda Joost Witsius God, 1982, 76
Roeselare 1 IW 1675-1700 Gouda Joost Witsius II God, 1982, 76
middelburg 2 IW met ster 1640-1660 Gouda Joost of Jacob Evertse Oos, 2017, 76
Witsius
Roeselare 1 IW met ster 1660-1670 Gouda Jacob Evertse Witsius God, 2010,127
Roeselare 1 IW met ster 1635-1650 Gouda Jacob Evertse Witsius God, 1982, 76
Moorslede 1 IAB 1630-1640 Gouda Jan Ariensz. Block God, 17/8/2015
Middelburg 1 AIO Gouda Arij Jansz. Overwesel Oos, 2017, 76
Zoutleeuw 1 TIP met twee 1650-1670 Gouda Thiel Jansz. Proost Ops, 1996, 80-81
1660-1680
Roeselare sterren 1660-1690 Gouda ? God, 2010a,125
Middelburg 1 IBS 1650-1675 Gouda Arij Tobiasz. de Seeuw Oos, 2017, 76
Zoutleeuw 1 ADS 1670-1690 Gouda/ ? Ops, 1996, 80-81
1 ADS of AS 19B Gorinchem
1861-1897 Gouda Evert Joosten Witsius Oos, 2017, 76
Middelburg 1 EIW tussen sterren 1748-1738 Gouda ? God, 2010a,127
Roeselare 2 IDW Gouda ? Oos, 2017, 76
Middelburg 3 IDW 19c Gouda ? Oos, 2017, 76
Middelburg 1 HD?K 19B Gouda Klaas Cornelisz. van Os Oos, 2017, 76
Middelburg 1 KCVO 1860-1866 Gouda Jan Visser Hig, 1990, 13
Waterloo 1 44 gekroond Gouda Firma Jan Prince & Cie Cle, 2012
Zemst 1 46 gekroond Gouda Jacobus Stomman, Pieter Ano, 1982, 89
Antwerpen 1 96 gekroond Stomman
Gouda Goedewaagen Cle, 2012
Zemst 1 GOEDEWAGE Gouda /België ? Ano, 1982, 89
Gouda Pieter Goedewaagen Wal, 1981, 9
Antwerpen 1 Mercurius kopje

Gent 1 Pijp met
jachttafreel

Vondsten strand Oostende

Oostende 1- 1650-1680 NL ? Oos, 2014, cat 106
Oostende 4- 1650-1700 NL? ? Oos, 2014, cat 101,
104, 135, 142
Oostende 2- 1650-1700 NL ? Oos, 2014, cat 113,
143
Oostende 1- 1660-1700 NL? ? Oos, 2014, cat 133
Oostende 1- 1660-1700 NL ? Oos, 2014, cat 102
Oostende 2- 1670-1700 NL ? Oos, 2014, cat 100,
125
Oostende 1- 1675-1700 NL ? Oos, 2014, cat 103
Oostende 2- 1680-1720 NL ? Oos, 2014, cat 128,
129
Oostende 1- 1680-1730 NL ? Oos, 2014, cat 147
Oostende 1- 1690-1720 NL ? Oos, 2014, cat 131
Oostende 2- 1690-1730 NL ? Oos, 2014, cat 110,
111
Oostende 1- 1690-1740 NL ? Oos, 2014, cat 112

44


Oostende 4- 1700-1725 NL? ? Oos, 2014, cat 137,

Oostende 138, 139, 140

Oostende 5- 1700-1730 NL? ? Oos, 2014, cat 134,

Oostende 145, 146, 148, 149

Oostende 6- 1700-1730 NL ? Oos, 2014, cat 105,
Oostende
Oostende 109, 116, 126, 127,
Oostende 130
Oostende
Oostende 6 -/? 1700-1730 Gouda? ? Oos, 2014,cat 107,
Oostende
Oostende 108, 123, 124, 136,
Oostende 144

Oostende 1- 1700-1730 Gouda ? Oos, 2014, cat 115
Oostende
Oostende 1- 1700-1740 NL? ? Oos, 2014, cat 132
Oostende
Oostende 1? 1700-1740 Gouda ? Oos, 2014, cat 114
Oostende
Oostende 1- 1700-1800 NL? ? Oos, 2014, cat 141

Oostende 1? 1730-1760 Gouda? ? Oos, 2014, cat 220
Oostende
1? 1730-1800 NL? ? Oos, 2014, cat 163
Oostende
1? 1740-1770 Gouda ? Oos, 2014, cat 260
Oostende
Oostende 1? 1740-1800 Gouda ? Oos, 2014, cat 166

Oostende 4? 1750-1800 Gouda? ? Oos, 2014, cat 238,

Oostende 239, 240, 241

Oostende 1? 1750-1850 NL? ? Oos, 2014, cat 233

Oostende 1? 1780-1820 Gouda ? Oos, 2014, cat 180

Oostende 1? 1780-1850 Gouda ? Oos, 2014, cat 197

Oostende 1? 1800-1850 Gouda ? Oos, 2014, cat 189

Oostende 1 Zijmerk tudorrroos 1630-1650 NL ? Oos, 2014, cat 99

Oostende 1 Zijmerk tudorroos 1690-1720 NL ? Oos, 2014, cat 120

Oostende 2 Zijmerk tudorroos 1700-1730 NL ? Oos, 2014, cat 119,
Oostende 121
Oostende
Oostende 1 Zijmerk tudorroos 1700-1740 NL ? Oos, 2014, cat 122

Oostende 2 Zijmerk tudorroos 1710-1740 NL ? Oos, 2014, cat 117,
Oostende 118

Oostende 1 Zijmerk 1690-1720 Gouda ? Oos, 2014, cat 155
Oostende
Oostende druiventros
Oostende
Oostende 1 Zijmerk duif/doffer 1700-1730 Gouda ? Oos, 2014, cat 156

Oostende 1 Zijmerk N met 1780-1800 Schoonhoven Hendrik de Hoog Oos, 2014, cat 191

Oostende HDHO

1 Zijmerk gekroonde 1760-1780 Schoonhoven Gerrit van Duuren Oos, 2014, cat 194

vis met GVD

2 Zijmerk gekroonde 1780-1800 Schoonhoven Cornelis Huyvenaar Oos, 2014, cat 192,

vis met CHN 193

1 Bloemmotieven 1880-1930 Gouda of ? Oos, 2014, cat 292

Engeland

1 Gezicht Jockey 1900-1930 Gouds of Goedewaagen? Oos, 2014, cat 5

Engels

1 Leeuw in de 5 1780-1810 Gouda Firma Frans Verzijl en Oos, 2014, cat 178
Hollandse tuin Zonen

1 Wapen van Leiden 13 1720-1740 Gouda Jan Crawaat Oos, 2014, cat 153

(ketelmerk)

1 Wapen van Leiden 13 1730-1770 Gouda Arij Sodaan, Paulus de Oos, 2014, cat 161
(zijmerk) Vriend

1 Fruitben 74 1750-1780 Gouda Jan Nieuwveld Oos, 2014, cat 165

(turkenkop)

1 Meermin 183 1780-1810 Gouda Pieter Versluijs Oos, 2014, cat 177

1 Fortuin (bijmerk) 184 1720-1740 Gouda Arij Fortuin Oos, 2014, cat 157

1 Fortuin 184 1740-1770 Gouda Arij Fortuin Oos, 2014, cat 158

1 Turfmand 221 1740-1770 Gouda Jan Houtam Oos, 2014, cat 164

gekroond

1 Hand 297 1710-1730 Gouda Jacobus Jonasz. de Vriendt Oos, 2014, cat 187

4 Burg 309 1730-1750 Gouda Isack Blom Oos, 2014, cat 181,

184, 185, 186

1 Burg 309 1740-1760 Gouda Isack Blom Oos, 2014, cat 182

1 Burg? 309 1740-1800 Gouda Isack Blom? Oos, 2014, cat 183

1 Molen 311 1780-1810 Gouda Firma Jan Danens Oos, 2014, cat 188

1 D gekroond 1750-1780 Gouda Jan van Leeuwen Oos, 2014, cat 174

1 M gekroond 1710-1740 NL ? Oos, 2014, cat 167
(zijmerk)

2 DA 1650-1680 Gouda Daniel Andriesz. Oos, 2014, cat 150,

151

1 CK 1700-1725 Gouda Cornelis Klaesz. Kwast Oos, 2014, cat 175

45


Oostende 1 IK in bordje 1700-1725 Gouda Jan Koste Oos, 2014, cat 152
Oostende 1 BWB 1780-1820 Gouda Bartholomeus de Pier Oos, 2014, cat 176
Oostende 1 IDH (zijmerk) 1730-1770 Gorinchem of ? Oos, 2014, cat 162
Gouda
Oostende 1 WPS? 1660-1690 Gouda Willem Pietersz. Swart Oos, 2014, cat 154
Oostende 1 2 gekroond 1800-1850 Gouda Gerrit of Jan van Baalen Oos, 2014, cat 168
Oostende 1 32 gekroond 1856-1866 Gouda Engel van Gent Oos, 2014, cat 169
Oostende 1 34 gekroond 1825-1870 Gouda Anthonij van IJzendoorn Oos, 2014, cat 170
Oostende 1 46 gekroond 1860-1900 Gouda Firma Jan Prince & Cie Oos, 2014, cat 171
Oostende 1 46 gekroond? (De 1800-1850 Gouda George van Leeuwen? Oos, 2014, cat 190

Oostende Harmonie) 1800-1900 Gouda Roeland Broer, Pieter Oos, 2014, cat 172
1 52 gekroond Pietersz. Zandijk, Jan de
1740-1770 Gouda Gidts Oos, 2014, cat 159
Oostende 1 53 gekroond Pieter van der Want
1730-1770 Gouda Oos, 2014, cat 160
(zijmerk) 1780-1810 Gouda Jan Nieuwenhuysen Oos, 2014, cat 173
Pieter Stomman
Oostende 1 95 gekroond

Oostende 1 96 gekroond

Wrak Buiten Ratelzandbank

Wrak Buiten <6 Koffiekan 201 voor 1739 Gouda Jacobus Dirksz. van der Zee, 2010, 293
Ratelzandbank 1 Bril (mogelijk 294 Ca 1740 Gouda Aerden Zee, 2010, 293
295 Ca 1740 Gouda Zee, 2010, 293
Wrak Buiten beugeltas) 335 Ca 1740 Gouda Leentje Jacobs
Ratelzandbank 77 Parel Ca 1740 Gouda Slangenburg
<6 Zespuntige ster Ca 1740 Gouda?
Wrak Buiten 1D Ca 1740 Gouda Abraham Eling de oude
Ratelzandbank 36 K Ca 1740 Gouda
<6 M gekroond voor 1739 Gouda Dirk van Kluijven Zee, 2010, 293
Wrak Buiten <6 P gekroond Ca 1740 Gouda
Ratelzandbank <6 9 gekroond voor 1739 Gouda Jan van Leeuwen Zee, 2010, 293
<6 22 gekroond Ca 1740 Gouda
Wrak Buiten <6 25 gekroond Ca 1740 Gouda ? Zee, 2010, 293
Ratelzandbank <6 41 gekroond Ca 1740 Gouda
<6 65 gekroond Ca 1740 Gouda Gerrit Verzijl Zee, 2010, 293
Wrak Buiten - IAC.V.KIST
Ratelzandbank 1 PANSER:PANSER Anthonie Soufree Zee, 2010, 293

Wrak Buiten Klaas Jansz. Verblij Zee, 2010, 293
Ratelzandbank
Jacobus van der Kist Zee, 2010, 293
Wrak Buiten
Ratelzandbank Hendrik Sijpestijn Zee, 2010, 293
Wrak Buiten
Ratelzandbank Lodewijk Basselaar Zee, 2010, 293

Wrak Buiten Dirck Rase Steenberge Zee, 2010, 293
Ratelzandbank
Wrak Buiten ? Zee, 2010, 293
Ratelzandbank
Benjamin Panser Zee, 2010, 293
Wrak Buiten (pijpenhandelaar, o.a. naar Zee, 2010, 293
Ratelzandbank Japan)
Wrak Buiten
Ratelzandbank Pieter Verschut?

Wrak Buiten
Ratelzandbank

Wrak Buiten
Ratelzandbank

Wrak Buiten - V.CHUT Ca 1740 Gouda ? Zee, 2010, 293
Ratelzandbank - I.C.(of G)SORGE Ca 1740 Gouda
6 A.SOUFREE Ca 1740 Gouda Anthonie Soufree Zee, 2010, 293
Wrak Buiten
Ratelzandbank Steel met lelie in
ruit
Wrak Buiten Steel met lelie in
Ratelzandbank ruit
Barok steel
Frankrijk

Noord-Frankrijk

Lille 2 1630-1660 Gorinchem? ? Bar, 2006, 35
1630-1650 ? Hur, 2006, 66
Arras 3 1630-1660 NL ?
1640-1670 ? Ber, 2013, 320
La Rochelle 1 NL/
Amsterdam
La Rochelle 1 Barok steel NL/
Amsterdam

46


La Rochelle 2 Steel met fleur de 1640-1680 NL ? Ber, 2013, 322. 323

La Rochelle lis 1680-1730 NL ? Ber, 2013, 311, 318
La Rochelle 1700-1740 NL ? Ber, 2013, 308, 312
Arras 2 Steel versierd 1630-1650 NL ? Hur, 1983, 66
La Rochelle 1640-1660 West NL ? Ber, 2013, 317
La Rochelle 2 Steel versierd 1645-1665 NL ? Ber, 2013, 307
La Rochelle 1700-1730 NL ? Ber, 2013, 315
Tourcoing 2 Ongemerkt 1630-1650 NL? ? Bar, 2006, 28
Tourcoing 1640-1670 NL? ? Bar, 2006 28
Gosnay 1 Ongemerkt 1700-1730 NL ? Lec, 24-11-2014
Tourcoing ? Gouda? ? Bar, 2006,28
Tourcoing 1 Ongemerkt 1740-1760 Gouda? Frans Verzijl Bar, 2006, 30

Tourcoing 1 Ongemerkt 1740-1785 Gouda Frans Verzijl Bar, 2006, 31

Lille 1 Tudorroos zijmerk

Lille 2 Tudorroos zijmerk

Tourcoing 1 Tudorroos zijmerk
La Rochelle
Lille 1 Franse lelie

Lille 2 Leeuw in de 5
Tourcoing
Hollandse Tuin

2 Leeuw in de 5
Hollandse Tuin/

F:VERZYL/

IN:GOUDA

1 Leeuw in de 5 1750-1760 Gouda Frans Verzijl Bar, 2006, 74

Hollandse Tuin /

Snoekebek

1 Honi Soit Qui Mal I 5? 1750-1760 Gouda Frans Verzijl Bar, 2006, 74
Pense / geen merk
1700-1730 Gouda
5 Wapen van Leiden 13 1700-1730 Gouda Jan Andriesz. Crawaat, Bar, 2006, 29, 30
1700-1750 Gouda Jan Andriesz. Crawaat, Ber, 2013, 313
1 Wapen van Leiden 13 Jan Andriesz. Crawaat, Arij Bar, 2006, 37
1690-1710 Gouda Sodaan
1 Wapen van Leiden 13 17d Gouda Pieter Jansz. Gleijne Bar, 2006, 35, 36
Jan Benjaminsz. van Bar, 2006, 29
3 Wereldkloot 29 1730-1740 Gouda Ballen, Joost Pietersz. de
1 Lelie in Ruit 49 1720-1740 Gouda Meijer Bar, 2006, 30
1730-1740 Gouda Jan Arijse Danens Bar, 2006, 29
Tourcoing 1 Klaverblad 57 1700-1720 Gouda Cornelis Vermeul Bar, 2006, 73
Tourcoing Cornelis van Leeuwen Bar, 2006, 73
Lille 1 Slang 102 18a Gouda Reinier de Vos
Lille 1720-1740 Gouda
1 Melkmeid 180
Tourcoing 17d-18a Gouda
Tourcoing 1 Moriaanshoofd 189 1740-1770 Gouda

zijmerk Ca 1650 Gouda?
1710-1730 Gouda
1 bel 229 Pieter Jacobsz. Van Elst Bar, 2006, 29
1660-1690 Amsterdam/ Bar, 2006, 28
1 Schaar 237 Gouda Isaak Thijsz. Kapteijn,
1700-1725 Gouda Jacob van Holland Bar, 2006, 29
Tourcoing 1 Trompet aan lint 269 1715-1735 ? Bar, 2006, 30
Tourcoing 17cd Gouda Jacobus Jansz. de Vrient
1 Burg 309 1690-1720 Gouda Hur, 1983, 66
Isaac Reijniersz. Blom, Ber, 2013, 309
Arras 1 Pentagram 341 1650-1670 Gorinchem Coenraad Isacksz. Blom
La Rochelle 355 1815-1840 Gouda ? Bar, 2006, 28
1 Hartenaas
Tourcoing gekroond 17d Gouda? Crijn Woutersz., Hermanus Bar, 2006, 73
1660-1670 Gouda de Mol Bar, 2006, 36
1 EB Bar, 2006, 36
1660-1680 Gouda Edward of Evert Bird, Bar, 2006, 28
Lille 2 EB en EB gekroond 17d Gouda Adriaen van der Cruis
Lille 3 GC gekroond 1700-1730 Gouda Hur, 1983, 66
Lille 2 CD 1727-1735 Gouda Adriaen van der Cruis Bar, 2006, 34
Tourcoing 1 RB gekroond
?
Arras 1 BR gekroond
Tourcoing 1 WS gekroond/ de Cornelis Dircksz. van Wijk
Raes Simonsz. Baers, Jan
Tourcoing Zeelandse Wapens Rase Baers
Lille 1 IW met ster?
1 WW met Hamer Burt Richard

Familie van der Want

Lille 1 SMK Jacob Evertse Witsius? Bar, 2006, 29
Willem Lambertsz. Bar, 2006, 37
Lille 1 AIO Weldrager
Simon Maartensz. Kunst Bar, 2006, 35
La Rochelle 1 3 gekroond Arij Jansz. Overwesel Bar, 2006, 35
Ezechiel Samson Ber, 2013, 310
Lille 1 17 gekroond Thomas Dalom Bar, 2006, 73

Binnenland Frankrijk

Espailon (l'Aveyron) 1 Steel met lelies in 1630-1670 NL ? Lec, 24-09-2014
1 ruit
Espailon (l'Aveyron) 1 Steel Jonas pijp 1630-1645 NL ? Lec, 24-09-2014
Espailon (l'Aveyron) ? 1630-1645 NL ? Lec, 24-09-2014
Espailon (l'Aveyron) Tudorroos 1630-1655 NL ? Lec, 24-09-2014

47


Espailon (l'Aveyron) 1 Tudorroos 1630-1645 Amsterdam ? Lec, 24-09-2014
1630-1645 NL ? Lec, 24-09-2014
gekroond met IH

Espailon 3 Tudorroos

(l'Aveyron)

Middellandse zee kust Frankrijk

Salses - Steel met lelies 17B West NL ? Lec, 2008
Salses 17B West NL? ? Lec, 2008
Salses - Jonas pijp 17B West NL ? Lec, 2008
Salses 17B West NL ? Lec, 2008
Salses - tudorroos 17B Amsterdam/ Edward of Evert Bird, Lec, 2008
Gouda Adriaen van der Cruis
- Drie lelies 65 17B Gouda? Hendrick Cornelisz.? Lec, 2008
1630-1650 Gouda ? Lec, 2008
- EB 17B Gouda ? Lec, 2008
1636-1674 Gouda Thiel Jansz. Proost Lec, 2008
Salses - H.C gekroond 17B Gouda Klaes Cornelisz. Van Os Lec, 2008
Salses - BH monogram
Salses - WS gekroond 18b Gouda Familie Danens Rap, 2005, 138
Salses - TIP
Salses - KCVO
Pyreneeën
Fort Le Bellegarde 1 Klaverblad

Spanje 1 baroksteel 1630-1660 NL ? Mar, 1999, 51
6 1630-1670 NL ? Mar, 1999, 44, 58,
Baskenland Steel met Franse
Lelies 1655 Hoorn/ 62, 74, 173, 342
San-Sebastian Enkhuizen ? Mar, 1999, 336
San-Sebastian Steel Jonaspijp: 1670-1700
IONAS / ANNO Gouda
San-Sebastian 1 1655 1720-1740
NL/ Gouda
San-Sebastian 1 Steel Jonaspijp 1700-1730 ? Mar, 1999, 63
met ID 1680-1710 Gouda
San-Sebastian 1 1680-1720 NL ? Mar, 1999, 50
Spiraalvormig 1725-1750 NL
San- Sebastian 1 gedraaide steel 9 1670-1700 NL ? Mar, 1999, 54
San-Sebastian 1 11 18e Gouda Mar, 1999, 138
San-Sebastian 1 Versierde steel 1700-1720 NL ? Mar, 1999, 152
San-Sebastian 1 1700-1730 Gouda Mar, 1999, 140
San-Sebastian 1 - 1750-1800 Gouda ? Mar, 1999, 131
San-Sebastian 1 1740-1770 Gouda ? Mar, 1999, 171
San-Sebastian 1 - 1635-1655 Gouda Mar, 1999, 167
San-Sebastian 1 - 1640-1660 NL ? Mar, 1999, 130
San-Sebastian 2 1720-1750 NL Mar, 1999, 126, 191
San-Sebastian 1 ? 1740-1770 Gouda ? Mar, 1999, 210
San-Sebastian 1 17B Gouda Mar, 1999, 206
San-Sebastian 1 ? Gouda ? Mar, 1999, 141
San-Sebastian 2 1730-1800 ? Mar, 1999, 144, 188
San-Sebastian 1 ? Gouda Mar, 1999, 250
San-Sebastian 1 ? ? Mar, 1999, 322

San-Sebastian 1 ? ? Mar, 1999, 320

Zijmerk? ? Mar, 1999, 205

Tudorroos zijmerk ? Mar, 1999, 317
? Mar, 1999, 319
Tudorroos zijmerk Mar, 1999, 105
Tudorroos zijmerk ?
Mar, 1999, 316
Zijmerk tudorroos Anthony Pietersz., Gijsbert Mar, 1999, 327
Aelbertsz. Inering
Wapen van Abraham de Vet, Reijnier Mar, 1999, 230
Zeeland of Anthonie IJzendoorn,
Wapen van Abraham Passer
Amsterdam
Pieter Versluijs, Barend
San-Sebastian 1 Wereldkloot, 29 1730-1760 Gouda Valé
zijmerk
San-Sebastian 1640-1670 Gouda Barend Cornelisz. Hopman,
San-Sebastian 1 tudorroos 1730-1740 Gouda
San-Sebastian 1 Twee Klaverbladen 58 1750-1794 Gouda Dirk van der Kist
1 Drie klaverbladen 59
Barend Verzijl, Gerrit
San-Sebastian 1 Fruitben 74 1725-1740 Gouda Moleman, Gerrit van Ham,
San-Sebastian 1 Both 112 1740-1780 Gouda Carel van Ham,
San-Sebastian
1 Man in het 166 1730-1760 Jan Nieuwveld
San-Sebastian Gerrit Verschut, Pieter
San-Sebastian Pietersz. Lens

Jan Versluijs,

Schilderhuis
zijmerk

1 Job op de 176 1730-1770 Gouda Cornelis van den Berg, Mar, 1999, 103
1700-1730 Gouda Jacobus Versluijs, Mar, 1999, 198
Mesthoop
Arij Paschierse Fortuijn, 48
1 Fortuin zijmerk 184 Passchier Arijse Fortuijn


San-Sebastian 1 Wijnton gekroond 241 1760-1790 Gouda Cornelis Bouman, Mar, 1999, 192

San-Sebastian Johannes van der Valk,
San-Sebastian Thomas Hagen

San-Sebastian 1 Wijnton gekroond 241 1780-1820 Gouda Thomas Hagen Mar, 1999, 321

San-Sebastian 2 Hand gekroond 297 1730-1750 Gouda Dirk van Rijswijk Mar, 1999, 113, 136

San-Sebastian zijmerk

San-Sebastian 1 Halve maan linker 331 1730-1750 Gouda ? Mar, 1999, 323
San-Sebastian
helft
San-Sebastian
1 Enkel kruis 345 1690-1720 Gouda Leendert Sijmonsz. Kunst, Mar, 1999, 187
San-Sebastian
San-Sebastian gekroond Arij de Vos, Jacob
San-Sebastian Reijniersz. Blom, Cornelis
San-Sebastian
Verhoef, Reijnier Blom,
Santander
Gerrit de Liefde
San-Sebastian
San-Sebastian 1 Ruit gekroond 360 1750-1780 Gouda ? Mar, 1999, 101

San-Sebastian zijmerk

San-Sebastian 1 Drie ruiten 363 1700-1730 Gouda Cornelis Teunisz. Bouman Mar, 1999, 46

San-Sebastian 1 B gekroond 17cd Gouda Bastiaan Overwesel, Mar, 1999, 233
Martinus de Lange, Gerrit
San-Sebastian
Houbraak,
San-Sebastian
- D gekroond 1745-1760 Gouda Jan van Leeuwen Mar, 1999, 314
San-Sebastian Lobbenpijp
San-Sebastian
San-Sebastian 1 K gekroond ? NL? ? Mar, 1999, 172

San-Sebastian 1 M gekroond 1780-1810 Gouda Cornelis Kalf, Mar, 1999, 315
San-Sebastian
1 AB gekroond <1739 Gouda Jan Versluijs, Arij Bijman Mar, 1999, 184
San-Sebastian
1 EB 1660-1690 Amsterdam/ Edward of Evert Bird, Mar, 1999, 278
San-Sebastian Gouda Adriaen van der Cruis

San-Sebastian 1 PB 1750-1780 Gouda Ignasius van der Spleet, Bár, 2013, 84

San-Sebastian Gerrit van der Broek

San-Sebastian 1 ID gekroond 1730-1760 Gouda Willem Koeman Mar, 1999, 104

San-Sebastian 1 HL gekroond 1740-1750 Gouda Hendrick Luchter, Mar, 1999, 142

San-Sebastian zijmerk
San-Sebastian
San-Sebastian 1 VR/ man met 1710-1740 Gouda Jan Cornelisz. van Roon Mar, 1999, 154
tabakkarot zijmerk
San-Sebastian
San-Sebastian 1 VR / zwijn / visser 1720-1750 Gouda Jan Cornelisz. van Roon Mar, 1999, 328
San-Sebastian
zijmerk

1 VR gekroond 1740-1770 Gouda Jan Cornelisz. van Roon? , Mar, 1999, 203
zijmerk Gerrit Verzijl

1 VR zijmerk/ afb. 1750-1760 Gouda Gerrit Verzijl Mar, 1999, 208

Willem IV

1 PV gekroond 1750-1779 Gouda Pieter Valk, Frans Valk, Mar, 1999, 194
zijmerk Klaas Sijpesteijn

1 IAB 1790-1800 Gouda Aart van Velzen Mar, 1999, 185

1 IHD lobbenpijp >1750 Schoonhoven Joris Hoogendijk Mar, 1999, 159

1 IOP met zittende 1740-1770 Gouda ? Mar, 1999, 209
man zijmerk

1 HVW zijmerk 1710-? Gouda Hendrik van Wijmen Mar, 1999, 48

1 Gekroonde vis met 1770-1810 Gorinchem Johannes Dam Mar, 1999, 274

IOHD zijmerk

2 18 gekroond 1725-1760 NL ? Mar, 1999, 114, 199

zijmerk

1 18 gekroond 1740-1760 Gouda Huijg Cornelisz. Mar, 1999, 111
zijmerk Mansvelder

3 24 gekroond 1731-1770 Gouda Huijbert lorjier Mar, 1999, 202,

zijmerk 224, 226

1 67 gekroond 1730-1770 Gouda Machiel de Potter, Hendrik Mar, 1999, 110
zijmerk Nieuwland

1 85 gekroond 1750-1797 Gouda Jacobus Doetgoed, Mar, 1999, 102

Hendrik Zantvoort,

Hendrik Verschut

3 GOUDA 18e Gouda? ? Mar, 1999, 70, 71,

87

1 JANVBEEK 1745-1780 Gouda Jan van Beek Mar, 1999, 355

1 BERVAN.D 18e Gouda Familie van den Berg Mar, 1999, 364

1 IACOB:BOS/ 1771-1795 Gouda Jacob Bos Mar, 1999, 348

IN.GOUDA

- IDANEN 18e Gouda Familie Danens Mar, 1999, 361

1 .T.V.DYK 1733-1781 Gouda Teunis van Dijk Mar, 1999, 340

1 OVERW 18e Gouda Familie Overwesel Mar, 1999, 360

49


San-Sebastian 1 ABRAHAM. / 1728-1805 Gouda Een Abraham van der Spelt Mar, 1999, 346
V.D.SPELT
San-Sebastian 1 JACOBUS SWART 1745-1789 Gouda Jacobus Swart Mar, 1999, 338
San-Sebastian 1 18e Gouda Familie Versluijs Mar, 1999, 73
San-Sebastian 1 SLUI.V/ NGOUD 18e Gouda Familie Versluijs Mar, 1999, 363
San-Sebastian 1 1715-1760 Gouda Anthonie Soufree Mar, 1999, 365
Santander 1 I.V.SLUY 1715-1760 Gouda Anthonie Soufree Bár, 2013, 83
San-Sebastian 1 18e Gouda Familie Verzijl Mar, 1999, 362
:ASOUFREU.
San-Sebastian 1 1724-1785 Gouda Frans Verzijl Mar, 1999, 358
A SO FREU
San-Sebastian 1 C.VERZYL/ 1730-1800 NL ? Mar, 1999, 170
San-Sebastian 1 INGOUDA 18B Gouda of ? Mar, 1999, 186
Alphen
Catalonië 1 FVERZIJL/
INGOUDA
Catalonië 1
1 lobbenpijp
Catalonië 5
Catalonië 1 Visser op ketel
Catalonië 1
Catalonië Steel met Franse 1630-1670 West NL ? Sal,2003, 6
Catalonië - Lelies
- 1635-1660 NL ? Sal, 2003, 6
Barcelona - 1640-1670 West NL ? Sal, 2003, 6
1690-1715 NL ? Sal, 2003, 6, 7
Barcelona - 1660-1690 West NL ? Sal, 2003, 6
Barcelona 1700-1730 Gouda ? Sal, 2003, 7
-

Tudorroos zijmerk
Parelnaadpijp met
duif en doffer

Steel met lelies 1630-1700 NL ? Her, 2008, 147
1660-1680 Gouda ? Her, 2008, 147
Steel met
Barcelona - kruisradering en 1650-1675 NL ? Her, 2008, 153
Barcelona - merk 18a NL ? Her, 2008, 153
Barcelona - 18a NL ? Her, 2008, 154
Tudorroos zijmerk
Barcelona - 18a NL ? Her, 2008, 154
Tudorroos zijmerk
Barcelona - 18a NL ? Her, 2008, 154
Barcelona - Maantje/ sterretje 18a NL ? Her, 2008, 154
zijmerk
Barcelona 2 6 1630-1650 NL ? Her, 2008, 152
Barcelona - Maantje/ punt 33 18a Gouda Jacob Arijsz. Middelmeer Her, 2008, 152
Barcelona - zijmerk 34 1685-1700 Gouda Her, 2008, 150
Barcelona - Punt zijmerk 56 18a Gouda Gerrit Morlion Her, 2008, 151
Barcelona - 18a Gouda Her, 2008, 151
Drie punten Jacobus Gerritsz. Witsius
Barcelona - zijmerk 18a Gouda Her, 2008, 152
Huijbert van der Draaij,
Barcelona - Tudorroos 18a Gouda Maarten Dircksz. Van Wijk
Barcelona - Dordtse Maagd 18a Gouda Pieter Versluijs

Barcelona - Twee Kronen 1719-1725 Gouda
Barcelona - 18a Gouda
Drie Kronen
Barcelona - 18a Gouda
Drie Lelies
Barcelona - 17B Gouda
Lam onder de 90 Boudewijn Jacobsz. Claris Her, 2008, 152
Barcelona - Boom 1713-1725 Gouda Weduwe David Jansz. Her, 2008, 152
124 Swart, David Jansz. Swart
Barcelona - Merel met M 126 18a Gouda Jan Thijse de Jong Her, 2008, 152
Barcelona - 18a Gouda Willem Hendricksz. Her, 2008, 153
Vink met bladertak Houbracken
Jan Jansz. Rosenboom, Her, 2008, 153
Zwaan 130 Anthonie van der Vin
Man op de Stoel 143 ? Her, 2008, 152

Visser 151

Ruiter te Paard 160 Jan Flippe Her, 2008, 153
met VO
166 Pieter Jacobsz. Girrebo Her, 2008, 153
Man in het Pieter Pietrsz. Van Her, 2008, 153
Schilderhuis 170 Asperen, Jan Arijse
178 Eelspeel Her, 2008, 152
Koning David Her, 2008, 151
Prins en Prinses Gloud Marté, Arij
Passchierse Fortuijn
Barcelona - Fortuin 184 1671-1700 Gouda
Barcelona - Hendrik Floren Peuselaar
Barcelona - Lampetkan 199 1709-1725 Gouda
gekroond
Trekpot 202 18a Gouda Hendrick Jansz. Sprot, Jan Her, 2008, 151
van Duijn

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
3
Next Book
2019 Scentsy Fall/Winter Catalog