The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PERANCANGAN STRATEGIK JANGKAMASA PENDEK

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jaklias, 2019-04-06 14:14:08

SMK SRI TERBILANG 2018

PERANCANGAN STRATEGIK JANGKAMASA PENDEK

Keywords: PERANCANGAN STRATEGIK

Versi 2019_01

Dasar dan Hala Tuju

2018 – 2020

Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Pelan Tahunan
2018

1

2

MISI
“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara”
VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera”

3

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu;
keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua
peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.

2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.

3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,
sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020.

4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.

5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan
mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains
dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan
Dunia.

2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat
pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai
pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.

3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.

4

4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan
dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris, digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.

5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.

6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau
status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak
Malaysia.

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang (SMKST) berusaha atau giat membangun (memajukan
atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional.
Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SMKSS dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik
kualitinya; tinggi nilainya.

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan
menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna
ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

5

NILAI

Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat

Kolaboratif Semua warga SMKST mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama
dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana dan
menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SMKST akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam
amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SMKST akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SMKST akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SMKST menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga SMKST mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam

tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas

dilaksanakan.

6

MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA3 KRA1 KRA2

Pencapaian Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan prestasi sahsiah terpuji
& kokurikulum akademik
oleh semua
yang tinggi yang tinggi murid
oleh semua oleh semua

murid murid

KRA4

Pencapaian
prestasi

kepimpinan
dan

pengurusan
sekolah yang

cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

7

OBJEKTIF

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Biik Darjah Tahun 6 (PBD)

1.1. Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Tahap 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tahun 6 pada tahun 2018.

1.2. Kurang daripada 4.00 peratus Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan
Minimum Sekurang-kurangnya ‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata Pelajaran’
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2018

1.3. Lebih daripada 18.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2018.

1B Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.3 Lebih daripada 70.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘D’ semua mata pelajaran) dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2018.

1.4 Kurang daripada 28.20 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan
minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2018.

1.5 Kurang daripada 1.80 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2018.

1.6 Lebih daripada 2.50 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2018.

1.7 Kurang daripada 2.40 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2018.

1C Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 (PST3)

1.8. Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Tahap 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2018

1.9. Kurang daripada 4.00 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya ‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2018

1.10. Lebih daripada 18.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2018

1D Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 (PT3)

1.10 Lebih daripada 94.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘E’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2018.

1.11 Kurang daripada 4.30 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2018.

1.12 Kurang daripada 1.70 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2018.

1.13 Lebih daripada 3.75 peratus murid memperoleh pencapaian ‘A’ (Tahap Cemerlang)
semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2018.

8

1.14 Kurang daripada 5.23 Gred Purata Sekolah dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3
pada tahun 2018.

1E Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) – Tingkatan 5

1.15 Lebih daripada 95.50 peratus murid layak mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu,
Sejarah) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2018.

1.16 Lebih daripada 1.25 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2018.

1.17 Kurang daripada 5.25 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2018.

1F Literasi dan Numerasi

1.18 Lebih daripada 98.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Melayu pada tahun
2018.

1.19 Lebih daripada 97.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Inggeris pada
tahun 2018.

1.20 Lebih daripada 99.00 peratus murid menguasai numerasi pada tahun 2018.

1G Kemahiran Dwibahasa

1.21 Lebih daripada 71.00 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran
bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2018.

2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

2A Pentaksiran Psikometrik, Ujian Aptitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai, IKeP)

2.1 Lebih daripada 30.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Verbal Lingustik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.

2.2 Lebih daripada 56.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Logik
Matematik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.

2.3 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Intrapersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.

2.4 Lebih daripada 49.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Visual Ruang Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.

2.5 Lebih daripada 69.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Naturalistik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.

2.6 Lebih daripada 74.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Interpersona Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.

2.7 Lebih daripada 60.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Kinestetik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.

2.8 Lebih daripada 34.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Muzik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.

2.9 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Eksistensial Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.

2B Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill)

2.10 Lebih daripada 94.00 peratus mengamalkan sekurang-kurangnya 8 daripada 13
sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan boleh diteladani (berdasarkan senarai
semak Pembangunan Kemahiran Insaniah – Soft Skill) pada tahun 2018.

1 - Tanggungjawab Sosial; 2 - Menghargai Alam Sekitar; 3 - Etika, Moral dan Profesionalisme; 4 -

Kerohanian / Spiritual; 5 - Komunikasi; 6 - Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; 7 -

9

Kepemimpinan; 8 - Kerja Sepasukan; 9 - Keusahawanan; 10 – Pengurusan; 11 - Teknologi Maklumat
dan Komunikasi; 12 - Pembelajaran Sepanjang Hayat; 13 - Globalisasi;.]

2.11 100.00 peratus murid menunjukkan Amalan Baik (Berdasarkan SSDM) pada
tahun 2020.

2C Salah Laku Disiplin

2.12 Lebih daripada 97.25 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada
tahun 2018.

2.13 Lebih daripada 98.25 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada
tahun 2018.

2.14 Lebih daripada 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun
2018.

2D Kehadiran Ke Sekolah

2.15 Lebih daripada 92.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2018.
2.16 Lebih daripada 95.50 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 95.00 peratus

kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2018.

2E Ujian PAFA

2.17 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2018.

3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3A Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, PAJSK

3.1 Lebih daripada 97.60 peratus murid mencapai gred A atau B atau C pada tahun
2018.

3B Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, SEGAK

3.2 Lebih daripada 97.50 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap
normal pada tahun 2018.

3.3 Lebih daripada 94.00 peratus murid memperoleh tahap Kecergasan Sangat Tinggi
atau Tinggi atau Cergas dalam Ujian Kecergasan Fizikal Murid pada tahun 2018.

3C Pencapaian Sukan dan Permainan

3.5 3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam sukan
dan permainan pada tahun 2018.

3.6 1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan permainan
pada tahun 2018.

3D Pencapaian Ko-Akademik

3.7 3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam ko-
akademik pada tahun 2018.

3.8 1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun
2018.

10

3E Pencapaian Badan Beruniform

3.9 1 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam badan
beruniform pada tahun 2018.

3.10 Tiada pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam badan bernuform
pada tahun 2018 (sedang dalam pembentukan pasukan yang mantap).

4. Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2

a.1 Lebih daripada 91.20 peratus skor Taraf Sekolah berdasarkan SKPMg2 pada
tahun 2020.

a.2 Taraf Sekolah Baik berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2018.

4B Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh Guru

4.3 95.00 peratus guru memperolehi tahap cemerlang pengajaran dan pembelajaran
(berdasarkan instrumen pencerapan PdP) pada tahun 2018.

4C Penilaian Pusat Sumber Sekolah

4.4 Pusat Sumber Sekolah memperoleh markah penilaian lebih daripada 70.00
peratus markah berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber Sekolah
Kebangsaan pada tahun 2018.

4D Prestasi Kewangan

4.5 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran Memuaskan pada tahun 2018.

4E Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin / Dapur Asrama

4.6 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap
memuaskan pada tahun 2018.

4.7 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Dapur Asrama pada tahap
memuaskan pada tahun 2018.

4F Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

4.8 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada tahap baik pada tahun
2018.

4G Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

4.9 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap memuaskan pada
tahun 2018.

4H Kepuasan Pelanggan

4.10 Kurang daripada 15 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada tahun
2018.

4.11 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor >3.80 pada tahun 2018.

11

4I Penglibatan Ibu Bapa
4.12 Lebih daripada 50.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun
2018.

4J Hubungan Luar
4.13 Lebih daripada 2 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada tahun
2018.

4K Sarana Sekolah
Sekolah memperolehi ...
4.14 Tahap Sederhana aspek Iklim Sekolah pada tahun 2018.
4.15 Tahap Sederhana aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2018.
4.16 Tahap Sederhana aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2018.
4.17 Tahap Sederhana aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2018.
4.18 Tahap Sederhana aspek Keputusan Bersama pada tahun 2018.
4.19 Tahap Sederhana aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2018.

4L Sarana Ibu Bapa
Sekolah memperolehi ...
4.20 Kurang daripada 40.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2018.
4.21 45.00 peratus tahap Sederhana penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-
anak pada tahun 2018.
4.22 Lebih daripada 15.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2018.

4M Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice)
4.23 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2018
4.24 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2018
4.25 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah pada tahun
2018

12

SMK SRI TERBILANG

ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpadu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan; Kemahiran Berf
Kerohanian; Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Matlamat Petunjuk Prestasi S
Strategik
Objektif Utama TOV OTRI1
1. Pencapaian (KPI) [2017] [AR]
prestasi
akademik yang 1A Pentaksiran % Murid Mencapai 82.00 -
tinggi oleh Bilik Darjah Tahap Penguasaan
semua murid.
Tahun 6 (PBD) Minimum Sekurang-

kurangnya ‘Tahap 3’
Semua Mata

Pelajaran

% Murid Belum 8.00 -
Mencapai Tahap

Penguasaan
Minimum Sekurang-
kurangnya ‘Tahap 2’
atau ‘Tahap 1’ Satu
Mata Pelajaran’

% Murid Mencapai 2.00 -
‘Tahap 6’ Semua

Mata Pelajaran

1B Ujian % Murid Mencapai 50.00 56.00
Pencapaian Tahap Penguasaan
Sekolah Minimum Sekurang- [ ][
Rendah (UPSR) kurangnya ‘D’
Semua Mata
Pelajaran

1

Jadual 1A_2018

2018

uan; Kecekapan
fikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR]

- 96.00 STRATEGI UTAMA
[]

S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

[Memimpin Organisasi; Mengurus Diri; Mengurus Orang;
Mengurus Projek; Mengurus Kewangan]

- S2 Meningkatkan Kualiti Guru
[ 4.00 [Penyampaiaan Pengajaran; Pengurusan Bilik Darjah; Penilaian

] Formatif; Kompetensi Pekerti]

S3 Menjajarkan antara Pedagogi dengan Kurikulum dan
Pentaksiran

S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran

Bermakna

- 18.00 [Dimensi Fizikal, Dimensi Sosial; Dimensi Akademik]

[]

S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti

[Komunikasi; Perkongsian; Kerjasama Komuniti’; Membuat

62.00 70.00 Keputusan; Budaya Sekolah – Hormat Menghormati dan

][ ] Galakan Pembelajaran]

S6 Membangunkan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid
[Tanggungjawab Sosial; Menghargai Alam Sekitar; Etika, Moral
dan Profesionalisme; Kerohanian / Spiritual; Komunikasi;
Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan; Teknologi Maklumat
dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang Hayat; Globalisasi]

13

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi TOV OTRI1 S
Strategik Utama [2017] [AR] [
(KPI)
40.00 38.00
% Murid Belum []
Mencapai Tahap
Penguasaan
Minimum Sekurang-
kurangnya Satu
Mata Pelajaran ‘E’

% Murid Belum 10.00 7.00
Mencapai Tahap [ ][

Penguasaan

Minimum Semua
Mata Pelajaran ‘E’

% Murid 1.20 1.60
Memperoleh ‘A’ [ ][
Semua Mata
Pelajaran

Gred Purata 4.00 3.60
Sekolah [ ][

1C Pentaksiran % Murid Mencapai 50.00 -
Bilik Darjah Tahap Penguasaan [ ][
Tingkatan 3 Minimum Sekurang-
(PBD) kurangnya ‘Tahap 3’
Semua Mata
Pelajaran

% Murid Belum 6.00 5.00
Mencapai Tahap [ ][
Penguasaan
Minimum Sekurang-
kurangnya ‘Tahap 2’
atau Tahap 1’ Satu
Mata Pelajaran’

% Murid Mencapai 7.00 -
[ ][
‘Tahap 6’ Semua
Mata Pelajaran

1D Pentaksiran % Murid Mencapai 61.00 72.00
Pusat Tahap Penguasaan
Tingkatan 3 Minimum [ ][
(PT3) Sekurang-
kurangnya ‘E’
Semua Mata
Pelajaran

1

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR] 28.20
[]
34.00
]

4.00 1.80
][ ]

2.00 2.50
][ ]

3.20 2.80
][ ]

- 96.00

][ ]

4.50 4.00
][ ]

- 18.00

][ ]

3.00 94.00

][ ]

14

Matlamat Petunjuk Prestasi S
Strategik Utama
Objektif (KPI) TOV OTRI1
[2017] [AR]
1E Sijil % Murid Belum
Pelajaran Mencapai Tahap 36.60 25.80
Malaysia, Penguasaan
Tingkatan 5 Minimum Sekurang- [ ][
(SPM) kurangnya Satu
Mata Pelajaran ‘F’ 2.40 2.20
1F Linus [ ][
% Murid Belum
Mencapai Tahap 1.20 2.00
Penguasaan [ ][
Minimum Semua
Mata Pelajaran ‘F’ 6.20 5.90
[ ][
% Murid
Memperoleh ‘A’ 75.60 82.23
Semua Mata
Pelajaran [ ][

Gred Purata 0.00 0.42
Sekolah [ ][

% Murid Layak 5.50 5.42
Mendapat Sijil [ ][
(Lulus BM, SJ)
85.50 89.62
% Murid
Memperoleh ‘A’ [ ][
Semua Mata
Pelajaran 56.60 70.07

Gred Purata [ ][
Sekolah
84.50 89.33
% Murid Menguasai
Literasi Bahasa [ ][
Melayu

% Murid Menguasai
Literasi Bahasa
Inggeris

% Murid Menguasai
Numerasi

1

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR]

15.00 4.30
][ ]

2.00 1.70
][ ]

2.80 3.75
][ ]

5.60 5.23
][ ]

88.86 >95.50
] []

0.83 1.25
][ ]

>5.34 <5.25

][ ]

93.74 98.00

][ ]

83.54 7.00
][ ]

94.16 99.00

][ ]

15

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi TOV OTRI1 S
Strategik Utama [2017] [AR] [
1G Kemahiran (KPI)
2. Pencapaian Dwibahasa 70.00 70.30
sahsiah terpuji % Murid Menguasai []
oleh semua 2A Pentaksiran Bahasa Melayu dan
murid Psikometrik, Bahasa Inggeris
Ujian Aptitud (Tahap Minimum)
(Inventori N/A -
Kecerdasan % Murid N/A -
Pelbagai, IKeP) Memperoleh Tahap N/A -

1 Verbal Linguistik N/A -
Tinggi N/A -
N/A -
Sederhana
N/A -
Rendah N/A -
N/A -
2 Logik Matematik
Tinggi N/A -
N/A -
Sederhana N/A -

Rendah N/A -
N/A -
3 Intrapersonal N/A -
Tinggi

Sederhana

Rendah

4 Visual Ruang
Tinggi

Sederhana

Rendah

5 Naturalistik
Tinggi

Sederhana

Rendah

1

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR] 71.00
[]
70.60
]

- 26.00
[]

- 30.00
[]

- 44.00
[]

- 52.00
[]

- 32.00
[]

- 16.00
[]

- 9.00
[]

- 16.00
[]

- 5.00
[]

- 45.00
[]

- 34.00
[]

- 21.00
[]

- 45.00
[]

- 24.00
[]

- 11.00
[]

16

Matlamat Petunjuk Prestasi S
Strategik Utama
Objektif (KPI) TOV OTRI1
[2017] [AR]
6 Interpersonal
Tinggi N/A -
N/A
Sederhana N/A -

Rendah N/A -
N/A
7 Kinestetik N/A -
Tinggi -
N/A -
Sederhana N/A
N/A
Rendah
N/A
8 Muzik N/A
N/A
Tinggi -
-
Sederhana -

Rendah

9 Eksistensial -
Tinggi -
-
Sederhana

Rendah

2B Sikap dan % Murid 92.00 -
Perlakuan mengamalkan
Positif Murid sekurang- 1
(Pembangunan kurangnya 8
Kemahiran daripada 13 sikap
Insaniah - soft dan perlakuan
skill) positif yang terpuji
dan boleh diteladani
(berdasarkan
senarai semak
Pembangunan
Kemahiran Insaniah
- soft skill)

1. Tanggungja-
wab Sosial

2. Menghargai
Alam Sekitar

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR]

- 70.00
[]

- 22.00

[]
- 8.00

[]

- 56.00
[]

- 29.00
[]

- 15.00
[]

- 30.00

[]
- 25.00

[]

- 45.00
[]

- 79.00
[]

- 15.00
[]

- 6.00
[]

- 94.00
[]

17

Matlamat Petunjuk Prestasi S
Strategik Utama
Objektif (KPI) TOV OTRI1
[2017] [AR]
2C Salah Laku 3. Etika, Moral
Disiplin dan 97.00 97.25
2D Kehadiran Profesional-
Ke Sekolah isme [ ][

4. Kerohanian / 97.00 100.00
Spiritual;
[ ][
5. Komunikasi;
6. Berfikiran 98.00 100.00

Kritikal & [ ][
Menyelesai-kan
Masalah; 98.75 100.00
7. Kepimpinan;
8. Kerja [ ][
Sepasukan;
9. Keusaha- 90.23 100.00
wanan; *95.00 *95.00
10. Pengurusan;
11. Teknologi []
Maklumat dan
Komunikasi;
12. Pembelajar-an
Sepanjang
Hayat;
13. Globalisasi;.

% Murid
Menunjukkan
Amalan Baik
(Berdasarkan
SSDM)

% Murid Tidak
Tercatat Melakukan
Kes Ringan

% Murid Tidak
Tercatat Melakukan
Kes Sederhana

% Murid Tidak
Tercatat Melakukan
Kes Berat

% Kehadiran
* Indeks KPM

[

1

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR]

97.50 98.00

][ ]

98.62 97.25

][ ]

99.12 98.25

][ ]

99.50 99.00

][ ]

96.00 92.00
*95.00 *95.00

] []

18

Matlamat Petunjuk Prestasi S
Strategik Utama
Objektif (KPI) TOV OTRI1
2E PAFA [2017] [AR]
% Murid Hadir Ke
Sekolah Melebihi 95.00 100.00
95.00 Peratus
Kehadiran Setahun [ ][

% Lulus 8.00 98.67
[ ][

3. Pencapaian 3A Pentaksiran % Murid Mencapai 97.40 -
prestasi Aktiviti Jasmani Gred A, B atau C
kokurikulum Sukan dan
yang tinggi oleh Kokurikulum >Penglibatan;
semua murid. (PAJSK) >Penyertaan
>Prestasi
Sukan / 5.60 -
Permainan; >Nama Jawatan 68.90 -
>Anugerah Khas 22.90 -
Kelab / >Khidmat Masy. -
Persatuan; >Program Nilam 2.40 -
0.20 -
Badan Gred A 0.00
Beruniform
Gred B
Ekstra
Kurikulum

Gred / Markah Gred C
A 80 - 100 Gred D
B 60 - 79 Gred E
C 40 - 59
D 20 - 39 TL
E 00 - 19

3B Pentaksiran % Murid 97.00 -
Memperoleh Indeks 92.20 -
Standard Jisim Badan (BMI)
Kecergasan Tahap Normal

Fizikal % Murid
Memperoleh Tahap
Kebangsaan Kecergasan Sangat
SEGAK Tinggi atau Tinggi
atau Cergas Ujian
Kecergasan Fizikal

1

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR]

97.75 95.50

][ ]

99.34 100.00

][ ]

- 97.60
[]

- 5.80
[]

- 68.90
[]

- 22.90
[]

- 2.40
[]

--
[]

--
[]

- 97.50
[]

- 93.20
[]

19

Matlamat Petunjuk Prestasi S
Strategik Utama
Objektif (KPI) TOV OTRI1
[2017] [AR]
Gred / Markah Kecergasan STg
A 18 – 20 KcST 9.50 -
B 15 – 17 KcT Kecergasan Tg 38.80
C 12 – 14 C 43.90 -
D 08 – 11 KC Cergas
E 04 – 07 TC 6.20 -
Kurang Cergas 0.80
0.80 -
Tidak Cergas
-
Tidak Lengkap
-

3C Pencapaian Bilangan 3 [ 2
Sukan dan Pencapaian Bola ][
Permainan Sekurang- Sepak
(Ruj. Lamp. XX) kurangnya Tempat Bola 1
Ke Tiga Di Jaring ][
Peringkat Daerah Hoki
Dalam Tempoh 3 2
Tahun ][

Bilangan 1 [ 1
Pencapaian Tempat Sepak ][
Pertama Di Takraw
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

3d Pencapaian Bilangan 2 [
Pencapaian
Ko-Akademik Sekurang- Pantun
(Ruj. Lamp. XX) kurangnya Tempat Bahas BI
Ke Tiga Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

Bilangan 1 [
Pencapaian Tempat Bahas
Pertama Di
Peringkat Daerah BM
Dalam Tempoh 3
Tahun

2

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR]

- 9.70
[]

- 38.80
[]

- 44.70
[]

- 6.20
[]

- 0.60
[]

- 0.00
[]

1 3
][ ]

- 1
][ ]

1 3
][ ]

- 1
][ ]

20

Matlamat Petunjuk Prestasi S
Strategik
Objektif Utama TOV OTRI1
(KPI) [2017] [AR]

3E Pencapaian Bilangan 1 [ 1
Badan Pencapaian Penga- ][
Beruniform
(Ruj. Lamp. XX) Sekurang- kap

kurangnya Tempat
Ke Tiga Di

Peringkat Daerah

Dalam Tempoh 3
Tahun

Bilangan --
Pencapaian Tempat
Pertama Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

4. Pencapaian 4A Penarafan Penarafan Sekolah Baik -
prestasi Sekolah Berdasarkan 85.20 -
kepimpinan dan Berdasarkan SKPMg2
pengurusan SKPMg2 90.00 -
sekolah yang Taraf Sekolah 86.00 -
cemerlang Cemerlang
(90 – 100%) % Standard 1 – 87.00 -
Baik Kepimpinan
(80 – 89%) 83.00 -
Sederhana % Standard 2 –
(50 – 79%) Pengurusan 80.00 -
Lemah Oganisasi
(20 – 49%)
Sangat Lemah
(00 – 19%)

% Standard 3 –

Pengurusan Kuri.,
Koku. dan HEM

% Standard 4 –
Pembelajaran dan

Pemudahcaraan

% Standard 5 –
Kemenjadian Murid

2

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR]

- 1
][ ]

- -
[ ]

- Baik
- >87.20

[]
[]
- >92.00
[]
- >88.00
[]

- 89.00
[]

- 85.00
[]

- 82.00
[]

21

Matlamat Petunjuk Prestasi S
Strategik
Objektif Utama TOV OTRI1
(KPI) [2017] [AR]

4B PdPc Guru % Peratus Guru 80.00 -
Memperolehi Tahap

Cemerlang PdPc

(berdasarkan
instrumen

pencerapan PdP)

4C Penilaian % Markah 65.00 -
Pusat Sumber (Berdasarkan
Sekolah Instrumen Penilaian
Pusat Sumber
Sekolah
Kebangsaan)

4D Prestasi Laporan Audit T_TM -
Kewangan
T_TM – Berteguran,
Tidak Memuaskan
T_KM – Berteguran,
Kurang Memuaskan
TT_M – Tanpa
Teguran,
Memuaskan
TT_B – Tanpa
Teguran, Baik
TT_SB – Tanpa
Teguran, Sangat
Baik

4E Penarafan Status Keselamatan Bahaya Memuas. M
Prestasi Makanan Kantin [ ][
Keselamatan
Makanan Kantin Status Keselamatan Berisiko Memuas. M
/ Dapur Asrama Makanan Dapur [ ][
Asrama

4F Penarafan Status Kebersihan Memuas. Memuas.
Prestasi Tandas [ ][
Kebersihan
Tandas

4G Penarafan Status Sekolah Berisiko Memuas. M
Prestasi Selamat [ ][
Sekolah
Selamat

2

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR]

- 85.00
[]

- 70.00
[]

- TT_M
[]

Memuas. Memuas.

][ ]

Memuas. Memuas.

][ ]

Baik Baik
][ ]

Memuas. Memuas.

][ ]

22

Matlamat Petunjuk Prestasi S
Strategik Utama
Objektif (KPI) TOV OTRI1
4H Kepuasan [2017] [AR]
Pelanggan Bilangan Aduan
Pelanggan 20 -
4I Penglibatan
Ibubapa Skor Tahap 3.75 -
4J Hubungan Kepuasan
Luar Pelanggan 40.00 -
4K Sarana
Sekolah % Kehadiran Tiada -
Ibubapa Ke
4L Sarana Ibu Program Sekolah Asas -
Bapa Asas -
Bil. Sekolah Luar
Hadir Asas -
Penandaarasan
Asas -
Tahap Pencapaian
Aspek Iklim Sekolah Asas -
Asas -
Tahap Pencapaian 50.00 -
Aspek Komunikasi
Berkesan

Tahap Pencapaian
Aspek Sokongan
Terhadap Kejayaan
Murid

Tahap Pencapaian
Aspek
Tanggungjawab
Bersama

Tahap Pencapaian
Aspek Keputusan
Bersama

Tahap Pencapaian
Aspek Kerjasama
Dengan Komuniti

% Tahap Asas
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran Anak-
anak.

2

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR]

- 15
[ ]

- 3.80
[ ]

- 50.00
[]

- 2
[ ]

- Sederha.
[]

- Sederha.
[]

- Sederha.
[]

- Sederha.
[]

- Sederha.
[]

- Sederha.
[]

- 40.00
[]

23

Matlamat Petunjuk Prestasi S
Strategik
Objektif Utama TOV OTRI1
(KPI) [2017] [AR]

% Tahap 45.00 -
Sederhana
5.00
Penglibatan Ibu
3.74
Bapa Dalam 3.90
Pembelajaran Anak- 3.93

anak.

% Tahap -
Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran Anak-
anak.

4M Suara- Skor Persepsi Guru -
suara Guru, Terhadap Iklim -
Murid dan Ibu Sekolah -
Bapa Terhadap
Iklim Sekolah Skor Persepsi Murid
(Teachers, Terhadap Iklim
Students, Sekolah
Parents Voice)
Skor Persepsi Ibu
Bapa Terhadap
Iklim Sekolah

1 – Sangat Rendah
2 – Rendah
3 – Sederhana
4 – Tinggi
5 – Sangat Tinggi

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula)
ETR: Expected Targeted Result (Sasaran Keputusan Dianggarkan)
OTR: Operational Targeted Result (Sasaran Keputusan Operasional)

2

Sasaran ETR Strategi / Inisiatif
[AR]
OTR2
[AR]

- 45.00
[]

- 15.00
[]

- 4.00
[ ]

- 4.00
[ ]

- 4.00
[ ]

AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)

24

PELAN TAKTIKAL 1 / 2018

STRATEGI S1 Meningkatkan Kua

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Tanggung- Tempoh /
jawab Hari /

Kekerapan

1 Pelaksanaan Dasar-dasar Sekolah dan KPM

1.1 Pembangunan, Perkongsian dan Pengetua Disember
Penilaian Semula Dasar dan Hala Tuju
Januari
Sekolah (DHTS) 2018 - 2020 Januari

1.2 Sebar luas perkara-perkara berkaitan
dengan dasar-dasar KPM (Dasar-dasar Baru
dll.)

a. Pentaksiran PT3
b. PAJSK
c. SEGAK
d. Ujian Psikometrik
e. Kurikulum Baru, 2017
f. Sekolah Tanpa Streaming Kelas
g. Pemansuhan Peperiksaan Tahap 1

4 Dialog Profesional – Pemantapan Cara Pengetua
Gaya Bekerja

a. Tanggungjawab Guru dan AKP (Anggota
Kumpulan Pelaksana) dalam
Membangunkan Potensi Individu Murid

b. Etika Kerja Perkhidmatan Awam

5 Latihan – Pemantapan Kemahiran PK Pentadbiran

Kepimpinan dalam Coaching dan Mentoring

Contoh Lain-lain Kemahiran

a. Perancangan Strategik (Strategic
Planning)

b. Penyelesaian Masalah (Problem
Solving)

c. Kesedaran Kendiri (Self- awareness
d. Coaching dan Mentoring – Kemahiran

Membimbing (Coaching and Mentoring)

2

aliti Kepimpinan dan Pengurusan

Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Sumber Kontingensi

Tiada Semua warga Sasaran mengetahui, memahami dan
sekolah melaksanakan DHTS secara bersama-

sama.

Warga sekolah yang Sasaran mengetahui, memahami dan
dikenal pasti melaksanakan dasar-dasar KPM yang
baru.

RM 200.00 / Semua guru dan Sasaran berupaya melaksanakan kerja
dengan penuh integriti, cekap dan
XXX AKP berkesan

RM 200.00 / Pengetua, Semua Sasaran berupaya membimbing
XXX Penolong Kanan, subordinat dengan cekap dan berkesan
Guru Kanan Mata
Pelajaran, Guru
yang dikenalpasti
yang akan menjadi
pembimbing

25

STRATEGI S1 Meningkatkan Kua

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Tanggung- Tempoh /
jawab Hari /

e. Kemahiran Interpersonal (Interpersonal Kekerapan
Skills)
Januari
f. Pemberian / Penurunan Kuasa kepada Januari
orang lain (Empowering others)

g. Memotivasi orang lain (Motivates
others)

h. Motivasi Diri (Self Motivation)
i. Mencipta Visi (Creates vision)
j. Mengurus Perubahan (Manages

Change)
k. Emotional Intelligence (Kecerdasan

Emosi)
l. Membina Pasukan (Builds Teams)
m. Pengurusan Konflik (Conflict

Management)
n. Mengenar secara Aktif (Active

Listening)
o. Membuat Keputusan (Makes Decisions)
p. Mewakilkan atau Menyerahkan kepada

orang lain (Delegates to othares)
q. Mengurus Masa (Manage Time)

r. Menetap Matlamat (Goal Setting)
s. Memahami orang lain (Understands

People)
t. Kepimpinan Merentasi Budaya (Cross-

cultural Leadership)
u. Kemahiran Manusia (People Skills)
v. Memacu Keputusan (Drives Results)

6 Latihan – Kepimpinan Abad ke 21; Pengetua
Pendedahan kepada pemimpin sekolah
berhubung dengan apakah ciri-ciri
kepimpinan abad ke 21

7 Latihan – Pemantapan Pengurusan PK Pentadbiran
Kurikulum

a. Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum
b. Pengurusan Mata Pelajaran
c. Pengurusan Masa Instruksional
d. Pengurusan Penilaian Murid

2

aliti Kepimpinan dan Pengurusan

Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Sumber Kontingensi

RM 200.00 / Pengetua, Semua Sasaran berupaya memimpin sekolah
XXX Penolong Kanan, dengan cekap dan berkesan.
Guru Kanan Mata
RM 200.00 / Pelajaran Sasaran berupaya mengurus unit
XXX Kurikulum dengan cekap dan berkesan.
PK Pentadbiran, JK
Kurikulum

26

STRATEGI S1 Meningkatkan Kua

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Tanggung- Tempoh /
jawab Hari /

Kekerapan

8 Latihan – Pemantapan Pengurusan Hal PK Hal Ehwal Januari
Ehwal Murid – berkaitan dengan Dasar, Murid
Prosedur Kualiti Standard, Perancangan,
Pelaksanaan dan Penilaian Program PK Kokurikulum Januari

a. Pengurusan Disiplin Murid; Ketua Pembantu Januari
b. Pengurusan Keselamatan; Tadbir
c. Pengurusan Kesihatan;
d. Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid; Ketua Pembantu Januari
e. Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan Tadbir

dan Kaunseling.

9 Latihan – Pemantapan Pengurusan
Kokurikulum – berkaitan dengan Dasar,
Prosedur Kualiti Standard, Perancangan,
Pelaksanaan dan Penilaian Program

a. Sukan Permainan
b. Kelab dan Persatuan,
c. Badan Beruniform

10 Pengurusan Aset

Latihan – Pemantapan bagi menyedia,
mengguna, menyelenggara aset alih dan
aset tak alih, merekod dan mengambil
tindakan susulan hasil pemeriksaan
mengikut prosedur yang ditetapkan,
berdasarkan keperluan, secara menyeluruh
dan berterusan.

11 Pengurusan Kewangan

Latihan – Pemantapan bagi menyediakan
anggaran perbelanjaan, melaksanakan
perbelanjaan dan mengambil tindakan
susulan hasil pemantauan perbelanjaan
dengan mematuhi peraturan, mengikut
keperluan dan secara menyeluruh.

2

aliti Kepimpinan dan Pengurusan

Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Sumber Kontingensi

RM 200.00 / PK Hal Ehwal Murid, Sasaran berupaya mengurus unit Hal
XXX Ketua Unit / JK Hal Ehwal Murid dengan cekap dan berkesan.

Ehwal Murid

RM 200.00 / PK Kokurikulum, Sasaran berupaya mengurus unit
XXX Ketua Unit / JK Kokurikulum dengan cekap dan berkesan.

Kokurikulum

RM 200.00 / JK Aset Sasaran berupaya mengurus aset dengan
XXX cekap dan berkesan

RM 200.00 / JK Kewangan Sasaran berupaya mengurus kewangan
XXX dengan cekap dan berkesan

27

STRATEGI S1 Meningkatkan Kua

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Tanggung- Tempoh /
jawab Hari /

Kekerapan

12 Latihan - Pemantapan pengurusan sumber PK Pentadbiran Januari
pendidikan berkaitan dengan: Januari

a. menyediakan alat / bahan, bahan cetak
/ elektronik dan TMK

b. imenyimpan dan menyusun atur alat /
bahan, bahan cetak / elektronik dan
TMK

c. imenggunakan alat / bahan, bahan
cetak / elektronik dan TMK

d. merekodkan penggunaan alat / bahan,
bahan cetak / elektronik dan TMK

e. melaksanakan penyeliaan
penggunaanalat / bahan, bahan cetak /
elektronik dan TMK.

13 Pembentukan JK Menangani Ketidakhadiran PK Hal Ehwal

Murid Ke Sekolah dan melaksanakan Murid

intervensi menanganinya

14 Pembentukan JK Menangani Ketidakhadiran PK Kokurikulum Januari
Murid Ke Aktiviti Kokurikulum Sekolah dan
melaksanakan intervensi menanganinya

2

aliti Kepimpinan dan Pengurusan

Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Sumber Kontingensi

RM 200.00 / JK PSS Sasaran berupaya mengurus PSS dengan
XXX cekap dan berkesan

Tiada JK Menangani Sasaran berupaya meningkatkan
Tiada Ketidakhadiran kehadiran murid ke sekolah
Murid Ke Sekolah
Sasaran berupaya meningkatkan
Murid yang tidak kehadiran murid ke aktiviti kokurikulum
hadir ke sekolah sekolah
melebihi 10 hari
setahun

JK Menangani
Ketidakhadiran
Murid Ke Aktiviti
Kokurikulum
Sekolah

Murid yang tidak
hadir ke sekolah
melebihi 3 kali
setahun

28

PELAN TAKTIKAL 2 / 2018

STRATEGI S2 Meningkatkan K

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Tanggung- Tempoh /
jawab Hari /
1 Pembudayaan PAK21dalam PdPc (Bermula
sepenuhnya dengan Tingkatan 1 dan 2) Kekerapan
1.1 Penerangan tentang “Mengapa PAK21”?.
PK Januari
Pentadbiran

1.2 Perkongsian amalan oleh guru yang PK Januari

dikenal pasti melaksanakan PAK21 dalam PdPc Pentadbiran

1.3 Menyusun atur bilik darjah berasaskan PK Hal Januari
PAK21 dan memantau secara berterusan
Ehwal Murid

1.4 Latihan – Kaedah dan Teknik Pengajaran PK Februari,
PAK21 (Baru) Pentadbiran Mei

1.5 Mewujudkan Kumpulan Peer Coaching PK Mac
bagi membantu meningkatkan keupayaan PdPc Pentadbiran

menggunakan PAK21

2 Pengupayaan KBAT

2.1 Latihan – Pemantapan teknik penyoalan PK Januari
dan pembinaan item bagi mengupayakan murid Pentadbiran

untuk Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

2.2 Pelaksanaan peraturan ujian / peperiksaan, PK Januari
Pentadbiran
80 peratus adalah item / soalan yang
diklasifikasi soalan KBAT

3 Bengkel Kerja Pemantapan Teknik Penandaan PK Januari
Kertas Pentadbiran

2

Kualiti Guru

Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Sumber Kontingensi

Tiada Semua guru Sasaran mengetahui dan memahami
serta komit dengan pelaksanaan
RM 200.00 / Semua guru pendekatan pengajaran berasaskan
XXX Semua kelas T1, T2 PAK21
Tiada Semua guru
Semua guru T1, T2 -sda-
RM 200.00 /
XXX Susun atur bilik darjah sasaran
Tiada menggunakan susun atur PAK21

Sasaran berupaya mengamalkan
pendekatan pengaran PAK21

-sda-

RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya menyediakan item
XXX soalan-soalan KBAT dengan baik

RM 200.00 / Semua guru -sda-
XXX
Sasaran berupaya menanda kertas
RM 200.00 / Semua guru latihan / ujian / peperiksaan mengikut
XXX prosedur yang ditetapkan

29

STRATEGI S2 Meningkatkan K

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Tanggung- Tempoh /
jawab Hari /
4 Melaksanakan Post-mortem setiap kali Ujian /
Peperiksaan dan membuat pelan tindakan Kekerapan
penambahbaikan
PK Januari
Pentadbiran

5 Latihan – Pemantapan Pengurusan Bilik Darjah PK Hal Januari
(Rekod kehadiran, peraturan bilik darjah, Ehwal Murid Januari
kawalan kelas, susun atur kelas dan keceriaan)
PK Hal
6 Latihan – Psikologi Remaja Ehwal Murid

7 Latihan – Pengurusan Disiplin (Undang-undang PK Januari
berkaitan, surat-surat pekeliling dan tatacara Kokurikulum Januari
pengurusan disiplin murid dll)
PK
8 Latihan – Pemantapan Pengurusan Unit / Kelab Kokurikulum
/ Persatuan untuk Kokurikulum

9 Latihan – Menyediakan guru-guru dengan sijil PK Januari
kejurulatihan sukan permainan atau unit Kokurikulum Januari
beruniform yang dikenal pasti (satu unit /
pasukan : satu guru yang memiliki sijil Ketua
kejurulatihan) Pembantu
Tadbir
10 Latihan – Pemantapan Pengurusan Kewangan
(penyediaan anggaran belanja mengurus setiap
unit yang berkaitan, pungutan / kutipan wang,
pesanan dan pembelian barang dll.

3

Kualiti Guru

Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Sumber Kontingensi

RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya menggunakan data
XXX keputusan ujian / peperiksaan dalam
mengenalpasti isu dan intervensi yang
RM 200.00 / Semua guru diperlukan
XXX
Sasaran berupaya mengurus kelas
dengan cekap dan berkesan.

RM 200.00 / Semua guru Sasaran mengetahui dan memahami
XXX psikologi remaja dan berupaya mengurus
murid dengan bijak dan berkesan
RM 200.00 / Semua guru
XXX Sasaran berupaya mengurus disiplin
murid dengan cekap dan berkesan.

RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengurus unit / kelab /
XXX persatuan unit beruniform dengan cekap
dan berkesan.
RM 200.00 / Guru yang dikenal
Sasaran boleh menjadi ketua untuk
XXX pasti mengurus unit / kelab / persatuan unit
beruniform dengan cekap dan berkesan.

RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengurus kewangan
XXX dengan cekap dan berkesan

30

PELAN TAKTIKAL 3 / 2018

STRATEGI S3 Menjajarkan Ant

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Tanggung- Tempoh /
jawab Hari /

Kekerapan

1 Pencerapan Bilik Darjah bagi memastikan PdPc
berkesan dan sejajar dengan dasar KPM

1.1 Pencerapan PdPc dan dikuti dengan PK Januari
melaksanakan sesi Coaching dan Mentoring Pentadbiran

1.2 Bengkel kerja pemantapan pencerapan PK Januari
Pentadbiran
berkesan (coaching dan mentoring dalam
pencerapan bilik darjah)

a. Pencerapan PdP
b. Pencerapan Buku Latihan

2 Pengupayaan pembinaan item KBAT Nota
Rujuk dalam
2.1 Latihan – Pemantapan teknik penyoalan
dan pembinaan item bagi mengupayakan murid Strategi 2
untuk Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

2.2 Pelaksanaan peraturan ujian / peperiksaan,
80 peratus adalah item / soalan yang

diklasifikasi soalan KBAT

3

tara Pedagogi dengan Kurikulum Dan Pentaksiran

Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Sumber Kontingensi

RM 200.00 / Semua guru Sasaran melaksanakan PdPc sejajar
XXX dengan Kurikulum (Dokumen Standard)
dan Pentaksiran
RM 200.00 / Semua pencerap
XXX yang dikenal pasti Sasaran berupaya melaksanakan
pencerapan dan sesi coaching mentoring
dengan cekap dan berkesan

31


Click to View FlipBook Version