The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-19 06:37:27

5_6111744939018682457

5_6111744939018682457

PeMnguarnuusaanl

2019

SMK HILLCREST

TAMAN SERIGOMBAK,68100 BATU CAVES,SELANGOR DARUL EHSAN.
TEL : 03-61884777 FAX : 03-61852585

AHLI JAWATANKUASA KERJA

Pengerusi
En Abdul Samat bin Ismail

SMK H(PIeLnLgeCtuRa)EST

TAMTiAmNbSaElaRnI PGeOnMgeBrAusKi
68P1n0. N0 oBrAzaTiUniCbAt VYEuSso, ff

(PenolSoEnLgAKNaGnaOnRPDenAtRadUbLirEaHn S&AKNurikulum)

Naib-naib Pengerusi
Pn. Jamaliah bt Hj. Ghazali
(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

MANUALPn. Hasniah bt Khir
(Penolong Kanan Kokurikulum)
En. Zainal bin Ismail

PENGURUSAN(Penolong Kanan Petang)
Setiausaha
Pn. Nor Azurayati bt Abdullah

2019Ahli Jawatankuasa
Datin Rozila bt Saibi
(Setiausaha Kurikulum)
Cik Noor Syazwina bt Kamaruzaman
(Setiausaha Hal Ehwal Murid)

Pn. Maimun bt Musa
(Setiausaha Kokurikulum)

PERKARA Muka Surat

Biodata Pegawai i
Prakata Pengetua ii
Perakuan Penerimaan Tugas iii

BAB 1 : MANDAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN 1
MALAYSIA 2
2-3
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3
Visi & Misi Kementerian Pendidikan 3
Etika Kerja Kementerian Pendidikan 4
11 Anjakan PPPM 5
3 Gelombang PPPM 6
Lima Aspirasi Sistem 7
Enam Aspirasi Murid 7
Teras Perkhidmatan 7
Ciri-ciri Sekolah Berkesan 8
Pengurusan Sekolah Berkesan 8
Pelaksanaan KBAT dalam Bilik Darjah 9
Tujuan KBAT 9
Tujuh Elemen dalam Melaksanakan KBAT 10
Standard Kemahiran Abad ke-21
Matlamat SKPMg2 13
Ciri-ciri Guru Berkesan 13
14
BAB 2 : HALA TUJU SMK HILLCREST 15
15
Hasrat KPPD Gombak 16
Visi, Misi, Moto dan Legasi Sekolah 17
Lagu Sekolah 18
Tafsiran Lencana dan Bendera Sekolah 19
Piagam Sekolah
Budaya Sekolah 21
Manual Kecemasan 22
Pelan Kedudukan Sekolah 23
Pelan Laluan Kecemasan 24
Pelan Kedudukan Kelas dan Bilik-bilik Khas 25
26
BAB 3 : KALENDAR PERSEKOLAHAN DAN TAKWIM 27
AKTIVITI

Kalendar 2019
Kalendar Cuti Umum & Cuti Sekolah
Kalendar Persekolahan 2019
Cuti Perayaan 2019
Hari Kelepasan Am Negeri Selangor
Minggu Persekolahan
Tarikh Penghantaran Fail Rekod Mengajar

PERKARA Muka Surat

Kalendar 2020 28
Perancangan Aktiviti Pengurusan 29 - 31
Perancangan Aktiviti Kurikulum 32 - 36
Takwim Peperiksaan 37 - 38
Perancangan Aktiviti HEM 39 - 42
Perancangan Aktiviti Kokurikulum 43 - 47
Tarikh Perjumpaan Kokurikulum 48 - 49
Takwim 2019 50 - 66

BAB 4 :PENGURUSAN SEKOLAH 68
69 - 81
BIDANG 1 : PENGURUSAN KEPIMPINAN & ORGANISASI 82 - 84
1.1 Carta Organisasi Pengurusan Sekolah 85 – 90
1.2 Agihan Tugas Pengurusan Kepimpinan & Organisasi
1.3 Jadual PLC 92
1.4 Jadual Penyeliaan PBPPP 93
93
BIDANG 2 : PENGURUSAN KURIKULUM 93
2.1 Carta Organisasi Majlis Kurikulum 94
2.2 Dasar, Matlamat & Piagam 94
2.3 Visi Kurikulum 95 - 103
2.4 Misi Kurikulum 104 - 108
2.5 Hala Tuju Akademik 109 - 111
2.6 Fungsi Utama Majlis Kurikulum 112 - 115
2.7 Penyataan Ketetapan Kurikulum 116 - 118
2.8 Pakej Matapelajaran 119 - 133
2.9 Jadual Pencerapan & Semakan Buku Latihan
2.10 Jadual Semakan Fail Rekod Mengajar 135
2.11 Penyelaras dan Guru Kelas 136
2.12 Agihan Tugas Jawatankuasa Kurikulum 136
136
BIDANG 3 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 137
3.1 Carta Organisasi Majlis Hal Ehwal Murid 138 - 153
3.2 Visi, Misi & Moto 154 - 171
3.3 Matlamat & Objektif 172 - 174
3.4 Fokus Pengurusan HEM
3.5 Strategi Pengurusan 176
3.6 Dasar Ketetapan Pengurusan HEM 177
3.7 Agihan Tugas Pengurusan HEM 177
3.8 Agihan Tugas Pengurusan Infrastruktur & Fizikal 177

BIDANG 4 : PENGURUSAN KOKURIKULUM
4.1 Carta Organisasi Majlis Kokurikulum
4.2 Visi, Misi & Moto
4.3 Piagam Pelanggan Kokurikulum
4.4 Objektif Kecemerlangan Pengurusan Kokurikulum

PERKARA Muka Surat

4.5 Fokus Kecemerlangan Kokurikulum 178
4.6 Dasar Pengurusan Kokurikulum 178 - 188
4.7 Kriteria Ketetapan Agihan Tugas Unit Kokurikulum 188 - 189
4.8 Model Kecemerlangan Pengurusan Kokurikulum
4.9 Carta Alir Penyelarasan Pengurusan Kokurikulum 190
4.10 Agihan Tugas Kokurikulum 191
4.11 Senarai Tempat Perjumpaan Kokurikulum 192 - 206
207
BIDANG 5 : PENGURUSAN KEWANGAN
5.1 Agihan Tugas Pengurusan Kewangan 209 - 211
5.2 Jenis Bantuan Perkapita & Maksud Perbelanjaan 212 - 213
5.3 Prosedur Pembelian Panitia
5.4 Carta Alir Penerimaan Tunai 214
5.5 Carta Alir Kutipan Bayaran Tambahan 215
5.6 Carta Alir Pembelian Barangan & Perkhidmatan 215
5.7 Carta Alir Pembayaran 216
217
BIDANG 6 : PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT
6.1 Carta Organisasi Pengurusan Pejabat 219
6.2 Agihan Tugas Pengurusan Pejabat 220 - 221

BIDANG 7 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 223 - 224
7.1 Agihan Tugas Pengurusan Sumber Manusia 225 - 233
7.2 Maklumat Tenaga Pengajar
7.3 Maklumat Kakitangan Sokongan 234
7.4 Senarai Guru Bertugas Mingguan 235 - 238
7.5 Skor Agihan Tugas Guru 239 - 271

BIDANG 8 : PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR & KOMUNITI 273 - 274
8.1 Jawatankuasa Hubungan Luar & Komuniti 275
8.2 Maklumat Ahli Jawatankuasa PIBG

Manual Pengurusan Sekolah 2019

MAKLUMAT DIRI PEGAWAI

1. Nama Pegawai : __________________________________________________________________

2. No. JPNS : __________________________________________________________________

3. No. Kad Pengenalan : ______________________________________________________________

4. Jawatan : __________________________________________________________________

5. Gred Jawatan : __________________________________________________________________

6. Tarikh Lantikan :__________________________________________________________________

7. Tarikh Pengesahan Jawatan :________________________________________________________

8. Tarikh Lantikan ke Jawatan Sekarang : ________________________________________________

9. Tarikh Pengesahan ke Jawatan Sekarang : _____________________________________________

10. Tarikh Masuk ke Jawatan Berpencen : _______________________________________________

11. Tarikh Pengisytiharan Harta : _______________________________________________________

12. Tarikh Kenaikan Gaji : _____________________________________________________________

13. Kelulusan : a. Akademik : _________________________________________________________

b. Ikhtisas : ____________________________________________________________

c : Opsyen : ___________________________________________________________

14. No. Telefon : a Rumah : ___________________________________________________________

b H/P : _____________________________________________________________

15. No. Cukai Pendapatan : ___________________________________________________________
i

SMK Hillcrest | MPS ‘19

Manual Pengurusan Sekolah 2019

PERUTUSAN PENGETUA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera

Syukur kita ke hadrat Illahi kerana kita dapat lagi meneruskan perjuangan yang diamanahkan kepada kita
sebagai pendidik dan pembentuk anak bangsa. Ucapan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih saya
tujukan kepada Jawatankuasa Manual Pengurusan dan Pentadbiran SMK Hillcrest 2019 yang telah
bertungkus lumus untuk menyiapkan buku ini. Manual pengurusan ini penting sebagai rujukan dan garis
panduan kepada guru-guru untuk melaksanakan tugas dengan lebih terarah, berfokus dan berkesan.

Saya amat berharap untuk tahun 2019 ini warga pendidik di sekolah ini akan dapat merealisasikan hasrat
KPM untuk mengamalkan tugas dengan penuh gembira, berkasih sayang dan saling hormat menghormati.
Selain itu, kita perlu bergerak serentak, senada dan sederap untuk mencapai matlamat tersebut. Tidak ada
kepuasan yang terulung selain melihat anak-anak bangsa yang kita didik berjaya dalam semua aspek,
cemerlang dalam akademik, di samping gemilang sahsiah dan budi pekertinya ke arah menjadi insan yang
terbilang. Saya amat yakin guru-guru dan kakitangan di sekolah ini berupaya untuk berpadu dan bergerak
ke arah gapaian bintang.

Visi dan Misi yang jelas akan menjadi panduan kepada kita untuk memacu tenaga ke arah melahirkan modal
insan kelas pertama. Sebagai warga pendidik kita perlu memberi pendidikan yang berkualiti untuk
melahirkan modal insan yang terbilang mengikut aspirasi Negara. Untuk tujuan tersebut di peringkat
sekolah saya menyeru semua warga sekolah untuk menghayati dan berganding bahu mencapai sasaran
HILLCREST the HOT….

Hillcrest On Track
Hillcrest On Target
Hillcrest On Top

Akhir bicara….Bekerja dan bertugaslah dengan penuh integriti, ikhlas dan menjiwai. Sesungguhnya tugas
tersebut adalah ibadah. Moga-moga Allah swt akan memberikan ganjaran dan pahalaNya kepada kita.

Sekian, terima kasih.
Wasalam.

ABDUL SAMAT BIN ISMAIL
Pengetua

ii

SMK Hillcrest | MPS ‘19

Manual Pengurusan Sekolah 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HILLCREST
TAMAN SERI GOMBAK, 68100 BATU CAVES,
SELANGOR

PERAKUAN MENERIMA TUGAS

Saya dengan ini menerima tugas-tugas yang tertera dalam buku ini untuk dilaksanakan dengan penuh
kesedaran, amanah dan tanggungjawab demi untuk kejayaan dan kecemerlangan murid dan sekolah, di
samping untuk memartabatkan profesion keguruan.

Senarai Tugas :

UNIT BIL TUGAS

PENGURUSAN &
KURIKULUM

HEM

KOKURIKULUM

Tandatangan : Disahkan oleh :
_______________________________
( ___________________________
Tarikh :
) EN ABDUL SAMAT BIN ISMAIL
Pengetua
SMK Hillcrest

iii

SMK Hillcrest | MPS ‘19

Bab 1 Mandat
Kementerian
Pendidikan
Malaysia

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha

berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk mewujudkan insan yang seimbang dan

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan

rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan negara. 1

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan
Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga
Kementerian Pendidikan Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia :

• Menanamkan sikap positif dan mengapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang
diamalkan bagi mempertingkatkan kualiti kerja

• Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan
organisasi

• Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara

Etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati 2
berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

• Niat yang betul
• Perlakuan yang baik
• Penggerak ke arah kebaikan
• Memperkotakan apa yang dikatakan
• Disiplin dan beradab
• Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil organisasi

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

Walaupun terdapat banyak nilai mulia, tetapi tujuh nilai utama menjadi fokus Etika Kerja
Kementerian Pendidikan Malaysia. Nilai-nilai itu ialah :

• Amanah • Ikhlas

• Benar • Penyayang

• Bijaksana • Dedikasi

• Bersyukur

3

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

CIRI-CIRI SEKOLAH BERKESAN

4

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

PENGURUSAN SEKOLAH BERKESAN

PENGURUSAN
SEKOLAH
BERKESAN

5

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

11 ANJAKAN PPPM

o Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabansa
o Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris
o Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
o Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan
o Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di tempatkan setiap sekolah
o Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
o Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
o Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian
o Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
o Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
o Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

3 GELOMBANG PPPM

Pelan Pembangunan Pendidikan akan menjangkau tempoh 13 tahun dan merangkumi
inisiatif pendidikan GTP 2.0 dari 2013 – 2015.

6

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

ASPIRASI MURID

6 Ciri Utama Yang Diperlukan Oleh setiap Murid Untuk
Berupaya Bersaing Pada Peringkat Global :

1. Pengetahuan
2. Kemahiran Berfikir
3. Kemahiran Memimpin
4. Kemahiran Dwibahasa
5. Etika Dan Kerohanian
6. Identiti Nasional

5 ASPIRASI SISTEM

1. Akses
2. Kualiti
3. Ekuiti
4. Perpaduan
5. Kecekapan

KBAT

7

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

8

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

PEMBELAJARAN ABAD KE 21

SKPMg2

9

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

CIRI-CIRI GURU BERKESAN

1.0 CIRI-CIRI PROFESIONAL 10
1.1 Pengetahuan

1.1.1 Berpengetahuan dalam bidang kepakaran/bidang yang diajar dan berupaya
menyampaikan ilmu kepada pelajar.

1.1.2 Sentiasa meningkatkan pengetahuan dan peka terhadap perkembangan teknologi
dan isu semasa dalam bidang pendidikan.

1.2 Kemahiran Mengajar

1.2.1 Mahir dalam pengajaran dan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik
pengajaran.

1.2.2 Menggunakan pelbagai sumber dan Alat Bantu Mengajar.

1.2.3 Mengubahsuai kaedah, teknik dan alat Bantu Mengajar bersesuaian dengan
kumpulan pelajar.

1.2.4 Menggabungjalinkan pelajaran yang diajar dengan matapelajaran lain dan
kehidupan sehari-hari.

1.3 Pengurusan Kelas

1.3.1 Keupayaan mengawal kelas dan mengekalkan interaksi dan wacana dalam kelas.

1.3.2 Mewujudkan persekitaran kelas yang kondusif dengan maklumat, bersih dan
ceria.

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

1.4 Etika Mematuhi Kod Etika Perguruan.

1.4.1 Berdedikasi, bertanggungjawab. Berwawasan dan sentiasa memberi motivasi
1.4.2 untuk meningkatkan pengetahuan pelajar.

1.4.3 Menjadi guru mithali dan membentuk peribadi pelajar.

2.0 CIRI-CIRI PERSONALITI

2.1 Rupa Diri - Menarik dari segi pakaian dan penampilan diri.

2.2 Emosi - Emosi yang stabil dan sentiasa mengawal perasaan

2.3 Adil - Adil, saksama dan memberi layanan dan prihatin yang sama

rata kepada semua pelajar.

2.4 Amanah - Jujur, menepati/masa/waktu , bertanggungjawab dan berprinsip

teguh.

2.5 Perwatakan - Sopan, bertimbang rasa, empati, penyayang dan mengambil berat

terhadap kebajikan pelajar.

2.6 Kemahiran - Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan suasana saling

Interpersonel hormat menghormati diantara guru dan pelajar serta berfikiran terbuka.

2.7 Pro-aktif - Berfikiran positif dan mengambil inisiatif untuk memajukan diri dan juga

pelajar. Berinovatif dan suka mencuba sesuatu yang baru sealiran dengan

kemajuan dan perkembangan semasa.

11

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

Bab 2 Hala Tuju
Sekolah
Menengah
Kebangsaan
Hillcrest

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MOTO SEKOLAH

Ilmu Panduan Hidup

LEGASI SEKOLAH

Beriltizam Cemerlang

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji dan berusaha untuk :

• Memastikan setiap murid mendapat pendemokrasian pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

• Menentukan setiap guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran yang
kemaskini, berkesan dan berkualiti.

• Memastikan suasana kerja yang harmonis, bekerjasama, penyayang, prihatin dan responsif terhadap
keperluan pelanggan.

• Memastikan suasana yang kondusif dalam pengajaran dan pembelajaran untuk perkembangan emosi,
jasmani dan mental yang sihat.

• Menentukan urusan perkhidmatan dan kewangan semua anggota perkhidmatan pendidikan dapat
diselesaikan mengikut masa yang ditetapkan;

• Memastikan segala pengurusan peperiksaan dan penilaian dilaksanakan dengan efisien, sempurna dan
selamat;

• Memastikan khidmat yang cepat, tepat dan mesra kepada pelanggan.
• Memberikan penerangan dan maklumat yang tepat dan jitu berdasarkan maklumat yang terkini;
• Meningkatkan prestasi sekolah;
• Meningkatkan pembentukan akhlak dan nilai-nilai murni di kalangan pelajar dan seluruh warga pendidikan.

12

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

LAGU SEKOLAH

Tersergam indah di bumi bertuah
Bersemangat melangkah
Sentiasa tabah
Bersih cekap serta amanah
Bersama ceria terserlah

Berwawasan menuju kecemerlangan
Iman dan taqwa jadi pegangan
Disiplin ilmu mari sematkan
Generasi cemerlang jadi impian

Harapan guru, ayah dan bonda
Menjana semangat membara
Bersatu harmoni, gigih berusaha
Mencapai impian jadi nyata

Kita maju terus maju
Kita menuju semangat baru

Kitalah barisan warisan
Untuk kita di masa hadapan

Sekolah Menengah Hillcrest

LENCANA & Bendera SEkolah

Melambangkan keberanian Melambangkan kesetiaan

Menunjukkan kejujuran, keikhlasan dan keharmonian

OBOR : Menggambarkan BUKU : Menerangkan
semangat murid & guru yang kepentingannya dalam menuntut
sentiasa membara untuk ilmu
mencapai kejayaan dalam
kurikulum dan kokurikulum SEGULUNG IJAZAH : Menggambarkan
impian dan matlamat setiap murid

COGANKATA : ILMU PANDUAN HIDUP 13
Menunjukkan kepentingan ilmu dalam menjalani kehidupan ini

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

Lencana sekolah pada Warna putih melambangkan
bendera membawa ketelusan dalam usaha
maksud komitmen menyebar dan menuntut ilmu
sekolah sebagai
sebuah institusi untuk Warna biru melambangkan
mencapai aspirasi iltizam untuk menuntut ilmu
yang telah ditetapkan sepanjang hayat

• Lencana sekolah direkacipta oleh Gary Wong – murid tingkatan 1 Kenanga
• Bendera sekolah telah dirasmikan pada 3 Julai 1993 oleh Datin Paduka Zaleha Ismail

PIAGAM SEKOLAH

 Memastikan setiap murid mendapat pendemokrasian pendidikan berdasarkan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

 Memastikan setiap guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan sukatan pelajaran yang kemaskini, berkesan & berkualiti

 Memastikan suasana kerja yang harmonis, bekerjasama, penyayang, prihatin dan
responsif terhadap keperluan pelanggan

 Memastikan suasana yang kondusif dalam pengajaran dan pembelajaran untuk
perkembangan emosi, jasmani dan mental yang sihat

 Memberi khidmat yan cepat, tepat dan mesra kepada pelanggan

BUDAYA SEKOLAH 14

1. Memahami dan menghayati FPK serta falsafah, matlamat dan objektif sekolah
2. Memelihara dan mempertingkatkan imej Sekolah, Jabatan dan Kementerian Pendidikan

setiap masa
3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan
4. Menentukan objektif setiap tugas
5. Mengamalkan budaya kerja secara bermesyuarat dan berpasukan
6. Sentiasa bekerja dengan cepat, cekap, amanah, bersih dan benar
7. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil
8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang
9. Mengamalkan kepimpinan melalui teladan
10. Sentiasa memimpin, rela dipimpin dan menilai diri sendiri
11. Sentiasa berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran
12. Sentiasa menganggap kerja sebagai ibadah

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

HASRAT KPPD GOMBAK 2019

“SELANGOR TERBILANG, GOMBAK ON TOP”

1. Kepimpinan Cemerlang (Good Manager)
2. Kecekapan Pengurusan
3. Kesejahteraan dan Keharmonian (Guru)
4. Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran
5. Kemahiran Murid
6. Kebitaraan Sekolah
7. Persekitaran Sekolah Selamat dan Kondusif
8. Kecukupan Infrastruktur
9. Keterlibatan Ibu Bapa dan Komuniti
10. Kerjasama Dengan Agensi Luar

T – teliti
E – efisien
R – rajin
B – bijaksana
I – istiqamah
L – laju
A – amanah
N – niat yang betul
G – gembira

15

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

MANUAL KECEMASAN SMK HILLCREST

PERHATIAN :
PERATURAN-PERATURAN BERIKUT PERLU DIPATUHI KETIKA BERLAKU

KEBAKARAN / KECEMASAN

1. Apabila terdapat tanda-tanda kebakaran atau berlaku kecemasan, loceng amaran akan
dibunyikan sebanyak tiga kali. Loceng ke-3 akan dibunyikan lebih panjang/lama.

2. Keluar daripada bangunan dalam keadaan teratur dan tenang. JANGAN PANIK DAN
MEMBUAT BISING.

3. Bergerak mengikut arah anak panah kecemasan. Murid akan diiringi oleh guru mata
pelajaran pada waktu tersebut.

4. Tinggalkan semua barang (seperti beg sekolah, buku-buku dan sebagainya) sewaktu
meninggalkan bangunan.

5. Semua warga SMKHC dikehendaki bergerak dan berkumpul di padang sekolah.
6. Pembantu Operasi Pejabat akan membawa buku kedatangan murid di pejabat ke tempat

berkumpul.
7. Guru tingkatan akan mengambil kedatangan murid untuk memastikan semua yang hadir

pada hari tersebut selamat.
8. Semua warga SMKHC diminta berada di padang sekolah sementara menunggu arahan

selanjutnya.
9. Kerjasama dan sikap tolak ansur amatlah perlu bagi memastikan kelicinan peraturan-

peraturan di atas.

16

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

Manual Pengurusan Sekolah 2018/Hala Tuju Sekolah

PELAN SMK HILLCREST

TAMAN RUMAH TAMAN HERBA
GAJET PAM

PONDOK TAMAN BLOK SRI LANANG T
PENGAWAS SUMBER A
M
SAINS A
N
PONDOK PONDOK L A L U A N B E R B U M B U NG
BACAAN BACAAN B
SURAU U
AL MUTTAQIN TAMAN DATARAN N
WAWASAN ILMU G
A
PONDOK DATARAN PENTAS BLOK MUNSYI
SEKURITI BUDI BERUCAP R
A
PINTU Y
MASUK A
UTAMA
STOR PENYELENGGARAAN
LALUAN BERBUMBUNG
MERCU MASA
PONDOK
BACAAN BLOK KAJAI BLOK ZAABA STOR
PELUPUSAN
PONDOK LAMAN
BACAAN INFO

STOR PA D A N G S E K O L A H 17
SUKAN
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

Manual Pengurusan Sekolah 2018/Hala Tuju Sekolah

PELAN KESELAMATAN KEBAKARAN

TAMAN RUMAH TAMAN HERBA
GAJET PAM

BLOK SRI LANANG

PONDOK TAMAN 3AML/ 3AMH/ 3CEMI/2 3CER/ 3CKP/ 3CDS/ 3CKL/ Tandas T
PENGAWAS SUMBER 2AML 2AMH CEM 2CER 2CKP 2CDS 2CKL A
BILIK M
SAINS 4BETA/1 4GAM/ BILIK JAHITAN DAN BILIK MASAKAN 4 PRO/1 ARKIB A
CERIA 1ARIF PENGURUSAN DIRI ADIL TANDAS P N

BILIK 5 UNITI / PUSAT SUMBER SEKOLAH BILIK BILIK TANDAS L B
BOSS 2KRK TAYANGAN RAWATAN U
N
PONDOK PONDOK L A L U A N B E R B U M B U NG MAKMAL BILIK MAKMAL MAKMAL BILIK MAKMAL G
BACAAN BACAAN PERSEDIAAN PERSEDIAAN A
SURAU D C B A
AL
DATARAN
MUTTAQIN

PONDOK BILIK KANTIN SEKOLAH ILMU STOR TANDAS TANDAS
SEKURITI PENGAWAS KOPERASI PEND. PELAJAR L KANTIN
SEKOLAH JASMANI

BILIK PANTRI BILIK PEN PEJABAT PEJABAT PEJ BILIK BILIK BILIK TAN-
CETAK KANAN SEKOLAH PENGETUA GKMP PUNCAK KAUNSELING PBSM DAS
SERI GURU R
DATARAN 5 KUA/ A
BUDI PENTAS 4PRR/1 CDS BILIK 4 KUA/ 1 4 PROG/ 1 1CEKAP 4 EKT/ 4 PRT / STOR Y
BERUCAP DISIPLIN CANGGIH CMLG 1CEKAL 1 AKTIF A
PINTU
MASUK 3AKT/ BILIK PENGAKAP 3CANGGIH/ 3ARIF/ 4UNITI/ 4ASET/1AMH BILIK SENI STOR
UTAMA 2AKT 2CANGGIH 1AMAL 1AKTIF SENI

BLOK MUNSYI STOR PENYELENGGARAAN

3 KRK 4 ALFA

DEWAN ANGGERIK TANDAS P

PONDOK KEDAI BENGKEL KAYU & LOGAM BENGKEL ENJIN & PAIP
BACAAN BUKU
BENGKEL ELEKTRIK PEJABAT GURU SESI PAGI DAN PETANG TANDAS P
PONDOK
BACAAN MAKMAL KIMIA BILIK MAKMAL FIZIK BILIK BILIK KOKU BILIK KOMPUTER MAKMAL BAHASA 5 EKUITI 4 PROAKTIF TANDAS P STOR
MAKMAL BIOLOGI PERSEDIAAN 5 ALFA PERSEDIAAN 5 ASET PELUPU
STOR
SUKAN BILIK BILIK SAN
PERSEDIAAN STOR
STOR LAMAN 5 PROGRESIF 5 GAMA 5 PERINTIS 5 PREMIER TANDAS P
5 BETA INFO BLOK ZAABA

BLOK KAJAI

PA D A N G S E K O L A H 18

TEMPAT BERKUMPUL WARGA SMKHC Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

Manual Pengurusan Sekolah 2018/Hala Tuju Sekolah

LOKASI KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS SMK HILLCREST 2019

BLOK SRI LANANG (A)

TINGKAT 3 3 AMAL / 3 AMANAH / 3 CEMERLANG / 3 CERIA / 3 CEKAP/ 3 CERDAS/ 3 CEKAL/ Tandas
TINGKAT 2 2 AMAL 2 AMANAH 2 CEMERLANG 2 CERIA 2 CEKAP 2 CERDAS 2 CEKAL
TINGKAT 1 4 BETA/ 4 PROAKTIF / BILIK FAIL ARKIB
TINGKAT 1 CERIA 4 GAMMA/ Bilik Jahitan Dan Bilik Masakan 1 ADIL Ruang Segar Murid
BILIK BOSS 1 ARIF Pengurusan Diri Bilik Kesihatan
BAWAH Perempuan
Makmal D 5 UNITI / Pusat Sumber Sekolah Bilik Tayangan Makmal A Ruang Segar Murid
TINGKAT 3 2 KRK
3 AKTIF / Lelaki
TINGKAT 2 2 AKTIF Bilik Makmal C Makmal B Bilik
4 PREMIER / Persediaan Persediaan
1 CERDAS
BLOK MUNSYI (B)
3 CANGGIH / 3 ARIF / 4 UNITI / 4 ASET /
Bilik Pengakap 2 CANGGIH 2 ARIF 1 AMAL 1 AMANAH Bilik Seni Stor
Seni
Bilik 4 KUALITI / 4 PROGRESIF / 5 KUALITI / 4 EKUITI / 4 PERINTIS /
Disiplin 1 CANGGIH 1 CEMERLANG 1 CEKAP 1 CEKAL 1 AKTIF STOR

Bilik PANTRY Ruang Pejabat Pejabat P E J A B A T Bilik Bilik Bilik Bilik Ruang Segar
TINGKAT 1 Cetak Sekolah P E N G E T U A GKMP Mesyuarat Kaunseling Peperik- Guru
Puncak Seri Stor Pend.
saan
Koperasi Jasmani
PK PK PK PEN P LP
KOKU
PTG HEM KANAN Ruang Segar Ruang
Murid Lelaki Segar
TINGKAT Bilik KANTIN
BAWAH Pengawas

TINGKAT 2 Tandas Tandas Tangga Makmal Biologi BLOK KAJAI (C) 5 BETA 5 ALFA Bilik Stor Tangga
TINGKAT 1 Tandas Tandas Tangga Tangga
TINGKAT Tangga Bilik Persediaan Tangga

BAWAH Makmal Kimia Bilik Persediaan Stor Makmal Fizik Bilik Persediaan Tangga
Tangga
TINGKAT 3 Tandas Tandas Kedai Bengkel Kayu & Logam Bengkel Enjin & Paip Bengkel Elektrik & Elektronik Tangga
Buku
TINGKAT 2 19
TINGKAT 1 Tandas(P) 5 PREMIER 5 PERINTIS BLOK ZAABA (D) 5 PROGRESIF 5 ASET Tangga
TINGKAT
Tandas(P) 5 GAMMA
BAWAH Tandas(P)
Tandas(P) 5 PROAKTIF 5 EKUITI Makmal Bahasa Bilik Komputer Bilik Koku / Bilik
Bomba / KRS
BILIK G U R U 4 ALFA
3 KRK
DEWAN ANGGERIK

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

Bab 3 Kalendar
Persekolahan
& Takwim
Aktiviti

20
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

21
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

22
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

23
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

24
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

25
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

26
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

27
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

28
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

SMK HILLCREST
TAMAN SERI GOMBAK
68100 BATU CAVES, SELANGOR

AKTIVITI / PROGRAM PENGURUSAN 2019

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH HARI TINDAKAN

BILANGAN 1 20.12.2018 KHAMIS SEMUA PENTADBIR

BILANGAN 2 30.01.2019 RABU

BILANGAN 3 27.02.2019 RABU

MESYUARAT BILANGAN 4 20.03.2019 RABU
PENTADBIRAN
BILANGAN 5 24.04.2019 RABU

BILANGAN 6 15.05.2019 RABU

1 BILANGAN 7 26.06.2019 RABU

BILANGAN 8 31.07.2019 RABU

BILANGAN 9 28.08.2019 RABU

BILANGAN 10 25.09.2019 RABU

BILANGAN 11 30.10.2019 RABU

BILANGAN 12 20.11.2019 RABU

BILANGAN 1 (SESI 2020) 18.12.2019 RABU

MESYUARAT MESYUARAT MESYUARATBILANGAN 1JPMS 27.02.2019 ISNIN SEMUA PENTADBIR
BILANGAN 2 15.05.2019 KHAMIS SU JPMS
2 BILANGAN 3 28.08.2019 RABU AJK JPMS
BILANGAN 4 30.10.2019 SELASA

BILANGAN 1 SPSK 15.01.2019 SELASA SEMUA PENTADBIR
BILANGAN 2 30.04.2019 SELASA SU SPSK
3 BILANGAN 3 16.07.2019 SELASA
BILANGAN 4 15.10.2019 SELASA AJK SPSK PK01 – PK24
KETUA PANITIA

BILANGAN 1KEWANGAN, ASET & INVENTORI 17.01.2019 KHAMIS SEMUA PENTADBIR 29
BILANGAN 2 18.04.2019 KHAMIS KETUA PEMBANTU
4 BILANGAN 3 09.07.2019 SELASA
BILANGAN 4 16.10.2019 RABU TADBIR
KETUA PANITIA

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

BILANGAN 1MESYUARAT 29.01.2019 SELASA SEMUA PENTADBIR
BILANGAN 2SKPMG2 30.04.2019 SELASA AJK SKPMG2
5 BILANGAN 3 06.08.2019 SELASA
BILANGAN 4 04.11.2019 ISNIN

BILANGAN 1MESYUARAT 15.01.2019 KHAMIS SEMUA PENTADBIR
BILANGAN 2PERANCANGAN23.04.2019 SELASA KETUA PANITIA
6 BILANGAN 3 01.10.2019 KHAMIS
STRATEGIK KETUA UNIT HEM &
BILANGAN 1 KETUA UNIT
BILANGAN 2
7 BILANGAN 3 KOKURIKULUM
BILANGAN 4
MESYUARAT 26.12.2018 RABU SEMUA PENTADBIR
GURU 25.04.2019 KHAMIS SEMUA GURU
22.08.2019 KHAMIS
24.10.2019 KHAMIS

MESYUARAT BILANGAN 1 19.12.2018 RABU SEMUA PENTADBIR
STAF
BILANGAN 2 27.03.2019 RABU SEMUA STAF SOKONGAN
SOKONGAN
8 BILANGAN 3 28.05.2019 SELASA

BILANGAN 4 15.08.2019 KHAMIS

BILANGAN 1 SESI 2020 13.12.2019 JUMAAT

BILANGAN 1MESYUARAT 11.11.2019 ISNIN SEMUA PENTADBIR
9 BILANGAN 2PERSEDIAAN 18.11.2019 ISNIN SU SEKOLAH
PENGURUSAN
SEMUA SU UNIT
2020
BILANGAN 3 28.11.2019 KHAMIS

GOTONG-ROYONG 27.12.2018 KHAMIS
KECERIAAN BILIK GURU

PENGHANTARAN PERTAMA 11.01.2019 JUMAAT SEMUA GURU

PROGRAM FAIL REKOD MENGAJAR

KEPADA GKMP

10

PENGHANTARAN PERTAMA 18.01.2019 JUMAAT

FAIL REKOD MENGAJAR

KEPADA PENGETUA

30

MESYUARAT AGUNG PIBG 23.02.2019 SABTU

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

PENETAPAN & PENILAIAN GURU 15.01.2019 – SEMUA PENTADBIR
BAHARU 17.01.2019

PELANTIKAN JAWATANKUASA 28.02.2019 –
PBPPP 31.03.2019

PBPPP PENGISIAN SKOR PENILAIAN 01.04.2019 –

11 PERTAMA 30.06.2019

PENGISIAN SKOR PENILAIAN AKHIR 14.08.2019 –
09.12.2019

PELARASAN MARKAH 18.12.2019 –
31.12.2019

INTEGRASI MARKAH KE HRMIS JAN 2020

LADAP LADAP PERDANA 12.01.2019 SABTU SEMUA GURU
LADAP 1 01.02.2019 JUMAAT
LADAP 2 01.03.1019 JUMAAT
LADAP 3 15.03.2019 JUMAAT
LADAP 4 05.04.2019 JUMAAT
LADAP 5 12.04.2019 JUMAAT
12 LADAP 6 19.04.2019 JUMAAT
LADAP 7 03.05.2019 JUMAAT
LADAP 8 14.06.2019 JUMAAT
LADAP 9 21.06.2019 JUMAAT
LADAP 10 05.07.2019 JUMAAT
LADAP 11 12.07.2019 JUMAAT
LADAP 12 19.07.2019 JUMAAT

31
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

SMK HILLCREST
TAMAN SERI GOMBAK
68100 BATU CAVES, SELANGOR

AKTIVITI / PROGRAM UNIT KURIKULUM 2019

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH HARI TINDAKAN

MESYUARAT BILANGAN 1 26.12.2018 RABU PENGETUA, PENOLONG
KURIKULUM KANAN, PENOLONG

1 BILANGAN 2 02.04.2019 SELASA KANAN PETANG, GKMP,
BILANGAN 3 27.06.2019 KHAMIS SETIAUSAHA

KURIKULUM, AJK
KURIKULUM

BILANGAN 4 01.10.2019 SELASA

DIALOG DIALOG PRESTASI 1 16.04.2019 – SELASA - PENGETUA, PENOLONG
PRESTASI 17.04.2019 RABU KANAN, PENOLONG

2 DIALOG PRESTASI 2 24.06.2019 – ISNIN - RABU KANAN PETANG, GKMP,
26.06.2019 SETIAUSAHA

DIALOG PRESTASI 3 25.09.2019 – RABU - KURIKULUM, SU PEP.
27.09.2019 JUMAAT DALAMAN, GURU KELAS

BILANGAN 1 27.12.2018 – ISNIN - GKMP, KETUA PANITIA,
05.01.2019 JUMAAT
MESYUARAT
PANITIA BILANGAN 2 03.04.2019 – ISNIN - PENOLONG KETUA
10.04.2019 JUMAAT PANITIA, AJK PANITIA
3
BILANGAN 3 28.06.2019 – ISNIN -
05.07.2019 JUMAAT

BILANGAN 4 02.10.2019 – ISNIN -
09.10.2019 JUMAAT

MESYUARAT PSS BILANGAN 1 23.01.2019 RABU

4 BILANGAN 2 02.04.2019 SELASA SEMUA AJK PSS

BILANGAN 3 25.06.2019 SELASA

BILANGAN 4 23.10.2019 RABU

32

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

MESYUARAT BILANGAN 1 24.01.2019 KHAMIS PENOLONG KANAN,
PBS
BILANGAN 2 25.04.2019 KHAMIS GKMP, PENYELARAS PBS,

5 AJK PBS
BILANGAN 3 11.07.2019 KHAMIS

BILANGAN 4 24.10.2019 KHAMIS

MAJLIS ANUGERAH PERJUMPAAN 1 19.03.2019 SELASA PENOLONG KANAN,
KECEMERLANGAN PERJUMPAAN 2 16.04.2019 SELASA GKMP, SU KURIKULUM,

KETUA SETIAP
BAHAGIAN

6

RAPTAI 24.04.2019 RABU

MAJLIS ANUGERAH 27.04.2019 SABTU
KECEMERLANGAN

7 ORIENTASI TAKLIMAT MATAPELAJARAN 03.01.2019 KHAMIS PENOLONG KANAN,
TING 4 ELEKTIF T4 GKMP, KETUA PANITIA

SUKSeS PERJUMPAAN IBU BAPA 20.02.2019 RABU PENOLONG KANAN,

8 GKMP, GBKSM

PERJUMPAAN SUKSeS BERMULA SETIAP

12.02.2019 SELASA

PENETAPAN TARGET DAN TINGKATAN 1 18.04.2019 SELASA PK PETANG, GKMP,
HEADCOUNT TINGKATAN 2 29.01.2019 SELASA SU PEPERIKSAAN,
PENYELARAS T1 & T2

PENOLONG KANAN,

9 TINGKATAN 3 24.01.2019 KHAMIS GKMP, SU PT3, SU

SPM, PENYELARAS T3,

TINGKATAN 4 18.04.2019 RABU T4 & T5

33

TINGKATAN 5 04.04.2019 KHAMIS

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

BILANGAN 1 11.03.2019 ISNIN PENOLONG KANAN,
BILANGAN 2 12.03.2019 SELASA GKMP, SU
BILANGAN 3 14.03.2019 KHAMIS
BILANGAN 4 08.04.2019 ISNIN KURIKULUM,
BILANGAN 5 09.04.2019 SELASA PENOLONG SU
BILANGAN 6 11.04.2019 KHAMIS KURIKULUM, KETUA
BILANGAN 7 15.04.2019 ISNIN PANITIA, GURU
MATAPELAJARAN,
PENYELARAS T3,
PENYELARAS T5

BILANGAN 8 18.04.2019 KHAMIS

BILANGAN 9 22.04.2019 ISNIN

BILANGAN 10 29.04.2019 ISNIN

BILANGAN 11 30.04.2019 SELASA

KELAS JEJAK KECEMERLANGAN BILANGAN 12 02.05.2019 KHAMIS
PT3 & SPM
BILANGAN 13 17.06.2019 ISNIN

BILANGAN 14 18.06.2019 SELASA

BILANGAN 15 20.06.2019 KHAMIS

10 BILANGAN 16 24.06.2019 ISNIN

BILANGAN 17 25.06.2019 SELASA

BILANGAN 18 01.07.2019 ISNIN

BILANGAN 19 02.07.2019 SELASA

BILANGAN 20 08.07.2019 ISNIN

BILANGAN 21 09.07.2019 SELASA

BILANGAN 22 16.07.2019 SELASA

BILANGAN 23 18.07.2019 KHAMIS

BILANGAN 24 22.07.2019 ISNIN

BILANGAN 25 25.07.2019 KHAMIS

BILANGAN 26 29.07.2019 ISNIN

BILANGAN 27 30.07.2019 SELASA

BILANGAN 28 01.08.2019 KHAMIS

BILANGAN 29 05.08.2019 ISNIN

BILANGAN 30 06.08.2019 SELASA 34
BILANGAN 31 08.08.2019 KHAMIS

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

SHOOTING 4 PENOLONG KANAN,
THE STARS
BILANGAN 1 GKMP, SU

11 BILANGAN 2 BERMULA KURIKULUM,
02.09.2019 – PENYELARAS T3,

BILANGAN 3 20.09.2019 KETUA PANITIA

BILANGAN 4

PENOLONG KANAN,

GILAPAN BILANGAN 1 GKMP, SU
MUTIARA
12 BILANGAN 2 BERMULA KURIKULUM,
01.10.2019 – PENYELARAS T5,

BILANGAN 3 25.10.2019 KETUA PANITIA

BILANGAN 4

13 PERKAMPUNGAN 06.10.2019 – AHAD –
ILMU 08.10.2019 SELASA

SOLAT MAJLIS HARI INTERAKSI PPT T1- T5 04.07.2019 KHAMIS PK, GKMP,
HAJAT RESTU MAJLIS GRADUASI 19.10.2019 SABTU SU KURIKULUM, SU
PT3 26.09.2019 KHAMIS PEP DALAMAN, GURU
SPM 31.10.2019 KHAMIS
KELAS
PT3 & SPM 26.09.2019 KHAMIS
PK, GKMP, SU PT3

PK, GKMP, SU SPM

PK, GKMP,
KP PENDIDIKAN ISLAM

PROGRAM BERDASARKAN PELAN JANUARI – ISNIN - SEMUA KETUA
PANITIA TAKTIKAL 2019 NOVEMBER JUMAAT PANITIA

2019 35

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

PROGRAM BENGKEL DEBAT B. MAC – JUN KP BAHASA INGGERIS
MBMMBI INGGERIS 2019 KP BAHASA MELAYU

BENGKEL FORUM B. MAC – JUN PENYELARAS VLE FROG
MELAYU 2019 AJK VLE FROG

MESYUARAT 1 JANUARI 2019 PENYELARAS PLC,
PENYELARAS KBAT,
VLE FROG MESYUARAT 2 APRIL 2019 AJK PLC, AJK KBAT
MESYUARAT 3
MESYUARAT 1 SEPTEMBER
2019

JANUARI 2019

PLC / KBAT MESYUARAT 2 APRIL 2019

MESYUARAT 3 OGOS 2019

36
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

TAKWIM UJIAN/ PEPERIKSAAN 2019

Bil UJIAN / TINGKATAN *TARIKH TEMPOH KEY-IN SLIP ANALISIS POST
PEPERIKSAAN MARKAH/ KEPUTUSAN
RABU - SERAH MARKAH KEPUTUSAN MORTEM
JUMAAT PELAJAR
1 UJIAN SETARA MAC TI - T5 20.03.2019 – 02.04.2019 08.04.2019 11.04.2019
T3 22.03.2019 ISNIN - 08.04.2019
2 JUMAAT
UJIAN LISAN BERTUTUR 01.08.2019 – BERDASARKAN TARIKH YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA
BM, BI, BA, BC, BT 31.08.2019 PEPERIKSAAN

3 UJIAN LISAN BERTUTUR T1, T2 BERMULA ISNIN - 30.04.2019 02.05.2019 02.05.2019 02.05.2019
BM, BI, BA, BC, BT T3 APRIL KHAMIS
*BERDASARKAN TARIKH YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA
4 01.05.2019 ISNIN - PEPERIKSAAN
PELBAGAI INSTRUMEN BERMULA JUMAAT
SEJARAH

5 PEPERIKSAAN T4, T5 03.05.2019 – JUMAAT - 24.06.2019 28.06.2019 28.06.2019 01.07.2019
PERTENGAHAN TAHUN T1, T2, T3 24.05.2019 JUMAAT 24.06.2019 28.06.2019 28.06.2019 01.07.2019
20.05.2019 – ISNIN -
6 PEPERIKSAAN T3 24.05.2019 JUMAAT *BERDASARKAN TARIKH YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA
PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN
01.07.2019 ISNIN -
7 BERMULA JUMAAT
PELBAGAI INSTRUMEN
GEOGRAFI

8 T3 19.08.2019 – ISNIN - SELASA *BERDASARKAN TARIKH YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA
UJIAN MENDENGAR T1, T2 & T4 20.08.2019 PEPERIKSAAN
BM, BI (PT3)
T3 07.08.2019 – RABU - 02.09.2019 13.09.2019 13.09.2019 13.09.2019
9 UJIAN OGOS T5 09.08.2019 JUMAAT
ISNIN - *BERDASARKAN TARIKH YANG DIKELUARKAN OLEH PPD
10 PEPERIKSAAN 05.08.2019 – JUMAAT
PERCUBAAN PT3 09.08.2019 *BERDASARKAN TARIKH YANG DIKELUARKAN OLEH PPD
RABU - SELASA Manual Pengurusan 2019 - SMKHc
11 PEPERIKSAAN 04.09.2019 –
PERCUBAAN SPM 25.10.2019

12 PT3 T3 30.09.2019 – ISNIN - *BERDASARKAN TARIKH YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA
03.10.2019 KHAMIS PEPERIKSAAN

13 PEPERIKSAAN AKHIR T4 04.10.2019 – JUMAAT - 11.11.2019 22.11.2019 22.11.2019 22.11.2019
TAHUN T1, T2 25.20.2019 JUMAAT 11.11.2019 22.11.2019 22.11. 2019 22.11.2019
16.10.2019 – RABU -
14 PEPERIKSAAN AKHIR T5 25.10.2019 JUMAAT *BERDASARKAN TARIKH YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA
TAHUN PEPERIKSAAN
04.11.2019 – ISNIN -
15 04.12.2019 KHAMIS

SPM

* Tertakluk kepada perubahan.

38
Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

SMK HILLCREST
TAMAN SERI GOMBAK
68100 BATU CAVES, SELANGOR

AKTIVITI / PROGRAM UNIT HEM 2019

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH HARI TINDAKAN

BILANGAN 1/2019 28.12.2019 RABU SEMUA GURU

MESYUARAT BILANGAN 2/2019 14.03.2019 KHAMIS SEMUA GURU
HEM
1 18.07.2019 KHAMIS SEMUA GURU

BILANGAN 3/2019

BILANGAN 4/2019 14.11.2019 KHAMIS SEMUA GURU

BILANGAN 1/2019 08.01.2019 SELASA SEMUA KETUA DAN
AJK UNIT
MESYUARAT UNIT 19.03.2019 SELASA
HEM SEMUA KETUA DAN
2 BILANGAN 2/2019 AJK UNIT

23.07.2019 SELASA SEMUA KETUA DAN
AJK UNIT
BILANGAN 3/2019
SEMUA KETUA DAN
29.10.2019 SELASA AJK UNIT

BILANGAN 4/2019 SEMUA KETUA DAN
AJK UNIT
BILANGAN 1DIALOG19.03.2019SELASA
3 PRESTASI SELASA SEMUA KETUA DAN
23.07.2019 JUMAAT AJK UNIT
BILANGAN 2 28.12.2018 JUMAAT
28.06.2019 PENYELARAS T1
4 ORIENTASI T1 ISNIN
5 SAMBUTAN AIDILFITRI 2020 SU HEM
11.02.2019 PEN SU HEM
MAJLIS ANUGERAH
6 KOKU & HEM SU HEM
7 PELANCARAN PROGRAM 5S PEN SU HEM
AJK PROGRAM

JK 5S

39

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc

MINGGU SUAI KENAL T1 9 – 10.01. 2019 RABU & UBK
10.01.2019 KHAMIS UBK
PROGRAM MAJU DIRI T5 – KHAMIS
MOTIVASI & CARA BELAJAR
AMALAN GURU SEPANJANG UBK & SEMUA GURU
PENYAYANG TAHUN
ISNIN & SELASA UBK
MINGGU ANTI-DARVIH 18 – 19. 03.
2019 KHAMIS UBK
PROGRAM MINDA SIHAT
14.03.2019

MENTOR MENTEE

UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING PERJUMPAAN 1 28.01.2019 ISNIN

PERJUMPAAN 2 04.02.2019 ISNIN

PERJUMPAAN 3 25.02.2019 ISNIN UBK &

PERJUMPAAN 4 01.04.2019 ISNIN GURU KELAS /
PERJUMPAAN 5 29.04.2019 ISNIN

PERJUMPAAN 6 06.05.2019 ISNIN GURU GANTI
PERJUMPAAN 7 29.07.2019 ISNIN

8 PERJUMPAAN 8 05.08.2019 ISNIN
PERJUMPAAN 9 02.09.2019 ISNIN

PERJUMPAAN 10 30.09.2019 ISNIN

PROGRAM MOTIVASI 17.04.2019 RABU UBK
18.04.2019 KHAMIS UBK
T1 12.02.2019 SELASA UBK
T2 04. 04. 2019 KHAMIS UBK
T3 UBK
T5 12.02.2019 SELASA UBK
08.05. 2019 RABU
PROGRAM SUKSES
28.08.2019 RABU
PROGRAM MENGGAPAI
IMPIAN 29.08.2019 KHAMIS

PROGRAM DWEN 22.07.2019 ISNIN

PROGRAM ADIWIRA
SELANGOR

TAKLIMAT MATRIKULASI

40

Manual Pengurusan 2019 - SMKHc


Click to View FlipBook Version