The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-26015041, 2021-05-16 05:08:22

BAB 2 DSA 3133 2021 (REHAN)

2.0 Konsep Awal Matematik


Dalam Pendidikan AwalKanak-kanakDSA 3133 AWAL MATEMATIK DALAM

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Pengenalan• Awal Matematik membekalkan pengalaman awal


matematik kepada murid prasekolah. Pengalaman

ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi


nombor yang mudah, nilai wang, konsep waktu,


bentuk dan ruang.• Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang


khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti

pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang


menyeronokkan.

Konsep Asas Matematik


PranomborNilai Wang Konsep
NomborKONSEP
ASAS
MATEMATIK
Konsep Operasi

Waktu Nombor
Bentuk
dan Ruang

2.1.1 Pengalaman Pra Nombor


▪ Kemahiran yang paling awal perlu


diperkenalkan sebelum memperkenalkanmurid dengan konsep nombor.
▪ Melibatkan pengkelasan, turutan/seriasi, perbandingan kuantiti dankonservasi.

2.1.1 Pengalaman Pra Nombori. Pengelasanii.
vi. pengekalan
Perbandimgan
v. pola iii. Seriasi

iv. Padanan
satu dengan

satu

i. Pengelasan• meletakkan benda berasaskan ciri yang sama –

bentuk, warna, saiz, dll.• satu proses penting bagi membentuk konsep nombor.


• memerlukan kebolehan memerhati benda yang mempunyai


kesamaan & perbezaan.Memilih dan Memilih Mengasingkan berdasarkan
membanding Mengumpul semuala kumpulan fungsi,
kegunaan

i. Pengelasan : Satu Ciri
Sama Warna MERAH

Sama Bentuk SEGITIGA
Sama Saiz KECIL

i. Pengelasan


• Mengelaskan objek mengikut dua ciri:• Warna Dan Bentuk
• Bentuk Dan Saiz
• Warna Dan Saiz

i. Pengelasan• Mengelaskan objek mengikut tiga ciri:
a. Warna, saiz dan bentuk

• Mengelaskan objek mengikut rasa.
• Mengelaskan objek mengikut kesamaan.

i. Pengelasan


Negatif

A. Cari Bukan Sama Warna
B. Cari Bukan Sama Bentuk
C. Cari Bukan Sama Saiz

ii. Perbandingan• Proses mengaitkan antara dua bendamenggunakan ciri tertentu sebagai asasperbandingan (Gibbs dan Castadena,1975).
• Membandingkan ciri-ciri kuantitatif dankualitatif antara dua objek.
• Perbandingan seperti sama banyak, lebih


atau kurang.

Ii. Perbandingan
a. Ukuran


d. Objek b. Saiz


c. Kuantiti

a. Perbandingan Ukuran

Tinggi

NipisRendahTebalPanjang- Pendek

d. Objek

Perbandingan Berat c. Perbandingan


Kuantiti
Ringan


Berat


b. Saiz Banyak Sedikit

Kecil


Besar

iii. Seriasi• Menyusun set objek mengikut arah ataususunan atau gambaran tertentu misalnyamenyusun objek daripada yang terkecilkepada yang terbesa.
• Menurut Charlesworth (2004), seriasimelibatkan perbandingan lebih daripada


dua objek atau set dan disusun daripadapertama hingga akhir.

• Kebolehan menyusun ini adalah mengikutperkembangan konservasi dan pengelasan.• Kebolehan dalam aktiviti seriasi bergantungkepada ‘pemikiran berbalik’ ataupenyusunan dua arah seperti ke hadapandan ke belakang.

• Merangkumi aktiviti menyusun
objek mengikut kriteria:
a. Kecil ke besar
b. Pendek ke panjang
c. Rendah ke tinggi

d. Nipis ke tebal dan sebaliknya

iii. Seriasi

a. Kecil - b. Nipis -
Besar Tebal
c. Rendah- d. Pendek-
tinggi panjang

a. Kecil Ke Besar

b. Pendek Ke Panjang

c. Rendah Ke Tinggi

d. Nipis ke tebal

iv. Padanan Satu Dengan Satu


• Hubungan perkaitan satu dengan satuantara objek yang sama atau berbeza.
• Menurut Gelman dan Gallistel (1978),kanak- kanak tidak akan dapatmembilang selagi kemahiran padanan satu


dengan satu tidak dikuasai.

Proses PadananWarna


Nombor-

Nombor Saiz

Objek - PADANAN
Nombor Bentuk

Pasangan Bilangan

Padanan

a. Sama Objek

b. Pasangan Objek


c. Bilangan Sama

d. Objek Dengan Simbol Nombor

a. Sama Objek
SAMA JENIS, WARNA BENTUK DAN CIRI

b. Pasangan Objek

C. Bilangan Sama
• Sama Banyak
8 kumbang 8 biji kek

C. Bilangan Sama

d. Objek Dan Simbol Nombor
Bilangan Objek YangMewakili Nombor

v. Pola
• Pola = urutan warna, objek, bunyi, ceritaatau pergerakan yang berulang-ulangdalam susunan yang sama.
• Membantu kanak-kanak meramal


berdasarkan ulangan corak/pola –warna,bunyi, alam semulajadi, pergerakan,kedudukan, kuantiti, masa.

v.Pola


Corak Berulang

Melengkapkan CorakBerulang

Lengkapkan Pola?

? ?? ?vi. Pengekalan
• Pengekalan bermaksud memahami bahawa


perubahan bentuk objek atau susunan tidak


mengubah cirinya atau sifatnya.
• Satu kuantiti atau jumlah tidak akan berubah


walaupun terdapat perubahan dlm bentukatau pun susunan.• Terdapat beberapa konsep pengekalan seperti


pengekalan nombor, pepejal, isipadu

vi. Pengekalan▪ Ketekalan (consistency)


merupakan satu aspek


yang boleh dikaitkan

dengan jisim, isipadu dan


keluasan.

▪ Tujuan konsep pengekalan


diperkenalkan adalah


untuk memastikan murid-

murid memahami


ketekalan jisim dan


isipadu walaupun

diletakkan, disusun atau


diatur di tempat atau

keadaan yang berbeza.

2.1.2 Konsep Nombor

▪ Suatu idea abstrak mengenai ukuranyang meliputi ruang lingkup luas danboleh diaplikasikan dalam pelbagaikeadaan.▪ Contohnya, nombor empat: empat meter,


jam empat, empat ringgit, empat rakaatdsb.▪ Kanak-kanak lebih berminat dengannombor sekiranya nombor itu adaperkaitan dengan dirinya.

i. Membilang
• Kanak-kanak di peringkat awal biasanya


membilang dalam bentuk hafalan tanpa


kefahaman.• Kebolehan mengira secara hafalan bukan


bererti kanak-kanak sudah dapat


mengaitkan antara kuantiti dan fungsi.• Proses mengira sebenar hanya berlaku


sekiranya kanak-kanak faham maksud satu


mewakili satu benda, dua dengan dua bendadan seterusnya (Fuson, 1988).

Membilang


Membilang Terus
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Membilang

SECARA LANGKAU(gandaan 2)

2 4 6 8 10

ii. Konsep Nombor

Simbol Angka

2.1.3 Operasi Nombor

• Operasi nombor dalam kurikulum awalMatematik melibatkan operasi tambah dantolak (KSPK, 2010).:: Konsep tambah ::
– 2 set benda atau angka dicampurkan:: Konsep tolak ::
– Aktiviti membuang atau mengurangkan benda


daripada set

CONTOH
+ =

Tambah Jumlah Atau Hasil Tambah

CONTOHx x

Jumlah
Tolak
Atau Hasil Tolak

2.1.4 Bentuk Dan Ruang

i. Mengecam bentuk asas geometri seperti;
–Segitiga–Bulat
–Segi empat tepat–Segi empat sama

2.1.4 Bentuk Dan Ruang


ii. Ruang
− Kedudukan (depan, belakang, atas, bawah,tepi dll)
− Arah (ke atas, ke bawah, ke hadapan, kebelakang)

− Jarak (jauh, dekat, hamper dengan)

KONSEP RUANG


(Kedudukan Keluasan Pergerakan)


Keluasan

Kedudukan

Dekat

LuasJauh

Sempit

Bentuk dan Ruang
• Semenjak bayi lagi pembelajaran tentang bentuk dan ruang

akan berlaku.


• Bayi akan memerhatikan muka ibunya dari berbagai sudut


sehingga akhirnya dapat mengenali ibunya, yang berbeza

daripadaorang lain.


• Semakin meningkat usia, banyak pengalaman yang dilalui


dan pembelajaran tentang bentuk dan ruang akan terus


berlaku.

• Pembelajaran tentang ruang berlaku apabila


seorang bayi meneroka persekitarannya dengan


merangkak.• Dia juga akan bermain dengan berbagai bentuk


yang ditemuinya.• Semakin membesar bayi itu, penerokaannya untuk


memahami tentang ruang semakin bertambah.– Contoh, memasukkan mainan dalam kotak kasut.•Keupayaan memanipulasi objek di sekitarnyaakan


meningkat.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Koleksi Puisi Hari Guru
Next Book
doterra 2021