The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

JURULATIH UTAMA SEJARAH PPD GOMBAK

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusnizanyunan, 2019-11-25 20:02:27

MODUL DTP SEJARAH K2T4

JURULATIH UTAMA SEJARAH PPD GOMBAK

Keywords: SEJARAH T4

0 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

PEMBINAAN MODUL SEJARAH SPM
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)

DAERAH GOMBAK 2018

PENASIHAT MODUL SEJARAH:
EN. JEFREE BIN DOLLAH HUMARI
PENOLONG PPD SAINS KEMASYARAKATAN

GURU SUMBER DAN JURULATIH SEJARAH DAERAH GOMBAK

BIL NAMA SEKOLAH
1 MOHD YUSWIRA BIN MD YUSOFF SMK TUNKU ABDUL RAHMAN
2 YUSNIZAN BINTI YUNAN SMK LEMBAH KERAMAT
3 HAZLINA BINTI HASAN SMK TAMAN SELAYANG
4 JAMALIAH BINTI ABIDIN SMK SELAYANG BHARU
5 NORIDAH BINTI AWANG SMK HILLCREST
6 NOOR SABRI BIN MOHD NOR SMK BANDAR BARU SG. BULOH
7 MOHAMAD KHAIRUL HISAM BIN MAT HUSSIN SMK DARUL EHSAN
8 MAJIDAH BINTI OMAR SMK HULU KELANG
9 SH. MAIZATUL ASNO BINTI TUAN KECHIK SMK TAMAN MELAWATI
10 LYE KAI YIN SMK TAMAN EHSAN
11 ROSMANI BINTI MAT YAACOB SMK SG. PUSU
12 ZALINAH BINTI ABDUL AZIZ SMK BANDAR TASIK PUTERI
13 RAHIMAH BINTI MOHD KHALID SMK BUKIT GADING
14 NORANIZAH BINTI ABD KADIR SMK GOMBAK SETIA
15 ROSIDA BINTI MOHAMED ZAIN SMK SERI KUNDANG
16 ZURINA BINTI SHAIR SMK RAWANG
17 KHAIRIAH BINTI ABDUL HADI SMK BUKIT INDAH
18 NORHANINI BINTI FADZIL SMK TUN PERAK
19 KANNIGA A/P RAMA KRISHAN SMK TAMAN DESA
20 SANTHI A/P SAMINATHAN SMK SERI GARING

1 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

TEMA SEJARAH TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5

TINGKATAN 4:

TEMA 7: TAMADUN AWAL MANUSIA
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia
Bab 2 : Peningkatan Tamadun
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

TEMA 8: TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
Bab 4 : Islam dan Perkembangan Makkah
Bab 5 : Kerajaan Islam Madinah
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangan
Bab 7 : Islam di Asia Tenggara
Bab 8 : Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia

TEMA 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
Bab 9 : Perkembangan di Eropah
Bab 10 : Dasar British dan Kesan Terhadap Ekonomi Negara

TINGKATAN 5:

TEMA 10: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA
KEDUA
Bab 1 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

TEMA 11: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA
YANG BERDAULAT
Bab 3 : Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
Bab 4 : Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
Bab 5 : Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka
Bab 6 : Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia
Bab 7 : Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia
Bab 8 : Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

TEMA 12: MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA
Bab 9 : Malaysia dalam Kerjasama Antarabangsa

2 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

FORMAT KERTAS SEJARAH 1249

Bil Perkara Kertas 1 (1249/1) Kertas 2 (1249/2) Kertas 3 (1249/3)
Ujian Subjektif
1 Jenis Ujian Objektif Tugasan
Instrumen Open Book Test

2 Jenis Objektif Bahagian A: Struktur Esei berpandu
Item Aneka Pilihan Bahagian B: Esei
Aneka Pelengkap

3 Bilangan 40 soalan Bahagian A (40 markah) 1 soalan

Soalan (Jawab semua soalan) 4 soalan (Jawab semua) Tema umum

Soalan 1 – 2 : T4 dimaklumkan 6

Soalan 1 – 20 : T4 Soalan 3 – 4 : T5 minggu sebelum

Soalan 21 – 40 : T5 peperiksaan.

Bahagian B (60 markah) Tugasan spesifik diberi

7 soalan (Pilih 3 soalan) pada hari peperiksaan

4 Jumlah _ / 40 x 30 _ / 100 x 50 _ / 100 x 20
Markah (wajaran 30 %) (wajaran 50 %) (wajaran 20 %)

5 Tempoh 1 Jam 2 Jam 30 Minit 3 Jam
Ujian

6 Wajaran 30 % 50 % 20 %
Markah

7 Cakupan Mencakupi semua Mencakupi semua Mencakupi semua

Konteks bidang pembelajaran bidang pembelajaran bidang pembelajaran

dari Tingkatan 4 hingga dari Tingkatan 4 hingga dari Tingkatan 4

Tingkatan 5 Tingkatan 5 hingga Tingkatan 5

8 Aras R:S:T = 5:3:2 R:S:T = 5:3:2 Pengenalan
Kesukaran Isi dan Huraian
R:S:T Rumusan
9 elemen (3:6 KBAT)
R:S:T = 5:3:2

3 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

KATA TUGAS

BIL KATA TUGAS TINDAKAN CONTOH SOALAN
1 Apakah Memberi maklumat yang khusus Apakah matlamat Gerakan Islah?
2 Bagaimanakah atau spesifik
3 Bezakan Memerihalkan / memberi Bagaimanakah kedudukan British di
penerangan tentang cara / Perak selepas peristiwa pembunuhan
4 Buktikan keadaan / langkah / kejadian J.W.W. Birch? Kemukakan alasan anda.
Menyatakan kelainan / kesamaan Bezakan sistem pemerintahan beraja
5 Cadangkan antara dua atau lebih perkara pada zaman Kesultanan Melayu Melaka
dengan sistem pemerintahan berjaya
6 Hubungkaitkan Menyatakan kebenaran dengan yang diamalkan di Malaysia pada masa
7 Huraikan dalil / contoh / fakta sebagai ini.
8 Jelaskan sokongan Kecemerlangan ilmu pengetahuan
9 Mengapakah merupakan asas kemajuan sesuatu
10 Nyatakan Memberi pandangan / idea / bangsa. Buktikan kebenaran pernyataan
11 Ramalkan pendapat dengan tersebut.
12 Terangkan mempertimbangkan perkara Cadangkan tiga langkah berkesan untuk
13 Wajarkah positif atau negatif memelihara sesebuah monumen.
Membuat sesuatu pertalian
berdasarkan beberapa ciri / Hubungkait gerakan penentangan
faktor. dengan gerakan nasionalisme.
Memperihalkan / menceritakan
sesuatu dengan panjang lebar / Huraikan cara Islam disebarkan di Asia
terperinci. Tenggara.
Memberi penerangan tentang
sesuatu sokongan supaya mudah Jelaskan kesan sesuatu peperangan.
difahami.
Memberi sebab Mengapakah perpaduan negara
difokuskan dalam Penyata Razak?
Memberi jawapan yang spesifik Nyatakan proses pilihan raya yang
tanpa memerlukan penerangan dilaksanakan di negara kita.
lanjut / huraian / sokongan.
Memberi sesuatu nilai yang Berdasarkan perkembangan teknologi
dijangka munasabah berdasarkan persenjataan masa kini,ramalkan masa
pola atau corak tertentu. depan dunia.
Menyatakan fakta sokongan atau Terangkan sumbangan Kerajaan Turki
menjelaskan sesuatu dengan Uthmaniyah kepada tamadun dunia.
sebab.
Membuat pertimbangan Terdapat parti politik yang
terhadap sesuatu perkara dengan mencadangkan agar Indonesia dan
mengambil kira pelbagai aspek Filipina turut serta dalam Persekutuan
sama ada kebaikan, keburukan, Malaysia.
kelebihan atau kekurangan. Wajarkah cadangan tersebut?
Berikan ulasan anda.

4 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

PANDUAN MENJAWAB SECARA HOLISTIK UNTUK STRUKTUR DAN ESEI

ARAS 4
❖ Pengetahuan dan pemahaman sangat jelas
❖ Bukti / contoh sangat sesuai
❖ Membuat inferens yang tepat
❖ Jawapan sangat mendalam / terperinci
❖ Komunikasi / pengolahan sangat menarik
❖ Menunjukkan kematangan

ARAS 3
❖ Pengetahuan dan pemahaman sangat jelas
❖ Bukti / contoh yang sesuai
❖ Membuat inferens
❖ Jawapan mendalam
❖ Komunikasi / pengolahan menarik

ARAS 2
❖ Pengetahuan dan pemahaman jelas
❖ Jawapan kurang mendalam
❖ Menyatakan hujah secara ringkas

ARAS 1
❖ Pengetahuan dan pemahaman terhad
❖ Jawapan secara umum

PANDUAN MENJAWAB ESEI:
❖ Murid perlu mengenal pasti kehendak soalan dan kata tugas
❖ Murid perlu merancang jawapan / menyediakan draf jawapan
❖ Jawapan mesti ditulis dalam bentuk esei / karangan
❖ Jawapan perlu dibuat perenggan
❖ Jawapan perlu mengambil kira jumlah markah yang diperuntukkan
❖ Murid perlu bijak membahagikan masa mengikut kesesuaian (markah / aras kesukaran
soalan)
❖ Jawapan perlu menggunakan ayat lengkap. Tidak menggunakan bentuk jadual / point /
rajah dan sebagainya

5 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

6 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

SENARAI KANDUNGAN

1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 8
Bahagian A: Struktur 11
Bahagian B: Esei
13
2 PENINGKATAN TAMADUN 16
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei 17
21
3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
Bahagian A: Struktur 23
Bahagian B: Esei 27

4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH 30
Bahagian A: Struktur 35
Bahagian B: Esei
37
5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH 42
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei 44
47
6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA
Bahagian A: Struktur 49
Bahagian B: Esei 52

7 ISLAM DI ASIA TENGGARA 53
Bahagian A: Struktur 55
Bahagian B: Esei
56
8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM 59
KEDATANGAN BARAT 60
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei

9 PERKEMBANGAN DI EROPAH
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei

10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei
PERATURAN PEMARKAHAN

GURU SUMBER DAN JURULATIH PEMBINAAN MODUL SEJARAH SPM 2018

PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP) DAERAH GOMBAK 2018

PEMBINA MODUL 1249/2 TINGKATAN 4

BIL NAMA SEKOLAH

1 MOHAMAD KHAIRUL HISAM BIN MAT HUSSIN SMK DARUL EHSAN

2 MAJIDAH BINTI OMAR SMK HULU KELANG

3 NOOR SABRI BIN MOHD NOR SMK BANDAR BARU SG. BULOH

4 SH. MAIZATUL ASNO BINTI TUAN KECHIK SMK TAMAN MELAWATI

5 LYE KAI YIN SMK TAMAN EHSAN

7 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA
BAHAGIAN A: STRUKTUR

1 Terdapat perbezaan pandangan terhadap konsep tamadun antara sarjana Islam dan sarjana Barat.

(a) Namakan seorang tokoh bagi

(i) Sarjana Islam:……………………………………………………………………………………………………… [1 m]
(ii) Sarjana Barat :………………………………………………………………..………………………………….. [1 m]

(b) Mengapakah terdapat pandangan yang berbeza antara sarjana Islam dengan sarjana Barat
berkaitan konsep tamadun?

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]
(c) Pembentukan masyarakat bertamadun mestilah merangkumi pencapaian dalam aspek

lahiriah dengan pencapaian rohaniah.
Buktikan kepentingannya kepada sesebuah negara.
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................

[4 markah]

8 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2 Tamadun Mesopotamia bermula 3500 S.M dan berakhir pada 539 S.M.

(a) Jelaskan ciri-ciri negara kota dalam tamadun Mesopotamia.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...........................................
[2 markah]

(b) Terangkan peranan raja dalam sistem pemerintahan tersebut.
………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
[4 markah]

(c) Kemajuan yang dicapai dalam tamadun awal dunia dapat diaplikasi untuk membangunkan
sesebuah negara.
Beri penjelasan anda.
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................
[4 markah]

9 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3

(a) Namakan 2 bandar terancang dalam tamadun Indus.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...........................................
[2 markah]

(b) Berdasarkan kajian anda, mengapakah masyarakat Indus berjaya membina bandar
terancang terawal di dunia?
………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
[4 markah]

(c) Terangkan ciri bandar moden yang anda idamkan.
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................
[4 markah]

10 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA
BAHAGIAN B: ESEI

4 Tamadun awal manusia berlaku sekitar tahun 3500 SM.

(a) Apakah maksud tamadun? [4 markah]
(b) Mengapakah tamadun awal berlaku di lembah sungai utama? [8 markah]

(c)
• Petempatan kekal
• Bahasa dan tulisan

Sejauh manakah ciri tersebut mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia?
[8 markah]

5 Pada sekitar tahun 3500 SM, tamadun Mesir Purba berkembang menjadi pusat tamadun awal
dunia.

(a) Pada pandangan anda , apakah keistimewaan masyarakat Mesir Purba yang menyumbang
kepada kemunculan Mesir sebagai pusat tamadun awal dunia?

[4 markah]

(b) Terangkan sumbangan tamadun Mesir Purba kepada masyarakat dunia yang kekal hingga
hari ini.
[8 markah]

(c) Kegemilangan sesebuah negara itu tidak akan dapat dinikmati oleh generasi akan datang
sekiranya masyarakat kini tidak meninggalkan warisan serta khazanah bangsanya untuk
dikagumi.
Berdasarkan pemerhatian anda , apakah pencapaian Malaysia kini yang boleh menjadi
kebanggaan generasi akan datang ?
[8 markah]

11 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

6 Tamadun Hwang Ho muncul daripada kesuburan tanah yang terdapat di lembah sungai Hwang Ho.

(a) Terangkan proses pembentukan tamadun Hwang Ho.

[4 markah]

(b) Tamadun Hwang Ho telah memberi sumbangan dalam bidang ekonomi kepada peradaban
manusia. Beri penjelasan anda.
[8 markah]

(c) Dalam membangunkan negara kita, sektor pertanian juga tidak seharusnya diabaikan.
Jelaskan kepentingan sektor pertanian kepada negara kita.
[8 markah]

12 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN
BAHAGIAN A: STRUKTUR

1 Matlamat utama pendidikan masyarakat Tamadun China adalah untuk lulus peperiksaan awam
kerajaan .
(a) Mengapakah peperiksaan awam diadakan dalam tamadun China?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………...........................................
[2 markah]
(b) Bagaimanakah peperiksaan awam dilaksanakan dalam tamadun China?
………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
[3 markah]
(c)
Kanak-kanak adalah milik negara kota lebih daripada ibu bapa mereka. Mereka diasuh
untuk menjadi tentera.
Sumber:www.historywiz.com

Pernyataan di atas berkaitan dengan pendidikan di Sparta,Yunani.
Mengapakah pendidikan di Sparta menitikberatkan latihan ketenteraan?
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................

[2 markah]

13 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

(d) Wajarkah sistem pendidikan di Sparta dilaksanakan dalam dunia moden?
Berikan alasan anda.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
[3 markah]

2 Prinsip undang-undang Rom telah menjadi asas kepada undang-undang pada hari ini.

(a) Nyatakan dua cabang undang-undang Rom.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...........................................

[2 markah]
(b) Jelaskan perkembangan undang-undang tamadun Rom.

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]
(c) Huraikan kepentingan undang-undang kepada masyarakat.

.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................

[4 markah]

14 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3 Pelbagai seni bina telah dihasilkan dalam peningkatan tamadun.

(a) Namakan seni bina yang unik dalam peningkatan tamadun.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...........................................

[2 markah]
(b) Mengapakah peninggalan seni bina penting kepada negara kita?

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]
(c) Apakah langkah-langkah yang patut diambil untuk memelihara seni bina di negara kita?

.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................

[4 markah]

15 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN
BAHAGIAN B: ESEI

4 Proses perluasan kuasa menyebabkan muncul beberapa empayar seperti Maurya dan Gupta di
India, empayar Chin dan Han di China dan empayar Rom di Eropah .

Sumber : Farmer,” Comparative History of Civilization“.

(a) Bagaimanakah perluasan kuasa dilakukan oleh tamadun tersebut ? [4 markah]
[8 markah]
(b) Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah kawasan dari Mesir sehingga [8 markah]
Sungai Indus menjadi sasaran perluasan kuasa Yunani ?

(c) Adakah perluasan kuasa masih berlaku pada abad ke-21 ini?
Berikan pendapat dan hujah anda .

5 Aktiviti perdagangan giat dijalankan dalam tamadun Yunani, India dan China.

(a) Jelaskan perkembangan perdagangan luar dalam peningkatan tamadun. [4 markah]
(b) Bagaimanakah peningkatan ekonomi membantu perkembangan tamadun? [8 markah]

(c) Beri cadangan anda bagaimana pihak kerajaan boleh meningkatkan perdagangan dengan
negara lain.
[8 markah]

6 Bidang sains dan teknologi berkembang dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China.

(a) Terangkan sumbangan tamadun tersebut dalam bidang sains dan teknologi .
[4 markah]

(b) Pada pandangan anda ,bagaimanakah melahirkan masyarakat yang maju dan berteknologi di
negara kita ?
[8 markah]

(c) Pada pendapat anda, apakah kepentingan sains dan teknologi dalam memajukan
nagara dan bangsa Malaysia ?

[8 markah]

16 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
BAHAGIAN A: STRUKTUR

1 Kerajaan awal di Asia Tenggara bermula dengan kewujudan petempatan kekal di kawasan yang
subur seperti di lembah sungai. Petempatan itu kemudiannya berkembang sehingga melahirkan
bandar dan akhirnya menjadi kerajaan.
(a) Namakan dua contoh kerajaan agraria.

(i) ………………………………………………………………………………..............................................................
(ii) ………………………………………………………………………………..............................................................

[2 markah]

(b) Pada pendapat anda, apakah sumbangan sektor pertanian kepada negara?

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]
(c) Sebagai seorang usahawan tani yang berjaya, bagaimanakah anda memodenkan sektor

pertanian negara ?

.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................

[4 markah]

17 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2 Terdapat dua buah kerajaan awal di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut ialah kerajaan agraria dan
kerajaan maritim.
(a) Jelaskan maksud kerajaan agraria.

………………………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………………………...................................................................

[2 markah]
(b) ‘Pertanian adalah perniagaan’. Slogan ini telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi

menggalakkan rakyat terlibat dalam sektor pertanian.
Sebagai rakyat, bagaimanakah anda menyahut seruan tersebut?

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]
(c) Apakah sumbangan sektor pertanian dalam pembangunan negara?

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]

18 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3 Kedah Tua yang muncul pada abad ke-5 hingga abad ke-13 Masihi merupakan sebuah kerajaan
maritim yang berperanan sebagai pelabuhan kerajaan kemudiannya berkembang menjadi
pelabuhan entrepot yang terunggul di Asia Tenggara.
(a) Nyatakan peranan pelabuhan berikut;
i) Pelabuhan kerajaan
………………………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………………………...................................................................
ii) Pelabuhan entrepot
………………………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………………………...................................................................
[2 markah]
(b) Mengapakah pelabuhan kerajaan Kedah tua berkembang menjadi pelabuhan entrepot?

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]
(c) Pada pendapat anda, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk mengekalkan Kedah Tua

sebagai sebuah kuasa maritim sehingga hari ini?

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]

19 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

4 Rajah berikut merupakan binaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha.

Monumen

Candi Lembah Bujang Candi Prambanan Candi Borobudur

(a) Apakah yang anda faham dengan monumen?

………………………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………………………...................................................................

[2 markah]
(b) Candi Dieng, Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Lembah Bujang merupakan

monumen keagamaan. Jelaskan kepentingan candi di Asia Tenggara.

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]
(c) Pada pandangan anda, bagaimanakah langkah pemuliharaan yang boleh diambil untuk

mengabadikan bangunan bersejarah sebagai tinggalan sejarah yang utuh?

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]

20 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
BAHAGIAN B: ESEI

5 Kerajaan awal Asia Tenggara terbahagi kepada Tanah Besar Asia Tenggara dan Kepulauan Asia
Tenggara yang membentuk kerajaan agraria dan maritim.

(a) Huraikan faktor perkembangan kerajaan Angkor sebagai sebuah kerajaan agraria yang maju.
[4 markah]

(b) Kerajaan agraria dan maritim saling bergantung antara satu sama lain.
Jelaskan.

[8 markah]

(c) Penyataan berikut berkaitan dengan peranan generasi muda dalam sektor pertanian.

Generasi muda Malaysia memainkan peranan penting dalam memajukan pertanian
negara. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir generasi muda tidak mahu
melibatkan diri dalam memajukan sektor pertanian.

Pada pendapat anda, mengapakah keadaan tersebut berlaku?
Berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah tersebut.

[8 markah]

6 Rajah berikut menunjukkan dua buah kerajaan maritim terulung di Asia Tenggara.

Kerajaan Masa

Srivijaya Abad ke-7 hingga Abad ke-13

Kedah Tua Abad ke-5 hingga Abad ke-13

(a) Terangkan ciri-ciri kerajaan maritim ? [4 markah]
(b) Mengapakah penduduk kerajaan maritim mampu menjadi pelaut yang hebat ? [8 markah]

21 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

(c) Pada pendapat anda, bagaimanakah kerajaan-kerajaan maritim tersebut berjaya mencapai
kegemilangannya?

[8 markah]

7 Berdasarkan senarai berikut, mulai abad ketiga masihi setelah wujud perhubungan dengan
kerajaan India, masyarakat Asia Tenggara telah telah menerima dan mengamalkan beberapa
aspek kebudayaan kerajaan tersebut. Antaranya ialah agama Hindu dan Buddha.

• Candi di Lembah Bujang
• Candi di Srivijaya
• Candi di Angkor

(a) Bagaimanakah pengaruh agama Hindu-Buddha tersebar ke Asia Tenggara?

[4 markah]

(b) Apakah bukti yang menunjukkan pengaruh agama Hindu-Buddha wujud dalam sistem
pemerintahan di Asia Tenggara?

[8 markah]

(c) Kedatangan agama Hindu-Buddha ke Asia Tenggara menyebabkan pemerintah di Asia
Tenggara dapat mengukuhkan kedudukannya. Bahaskan.
[8 markah]

22 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
1 Jangka masa zaman jahiliah bermula pada 300 M hingga 610 M.

(a) Mengapakah zaman ini dianggap zaman kegelapan?

(i) ………………………………………………………………………………..............................................................
(ii) ………………………………………………………………………………..............................................................

[2 markah]
(b) Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghindari amalan jahiliah di Malaysia hari

ini?
………………………………………………………………………………...................………………………………………………
……………………….............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]
(c) Bagaimanakah kita dapat menghalang semangat assabiyah yang kian menebal dalam

masyarakat berbilang kaum di negara kita?

.……………………………………………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………………………………………...............................................................................
.……………………………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………...............................................................................

[4 markah]

23 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2 Gambar 1 merujuk kepada sambutan Maulidur Rasul bagi memperingati keputeraan Nabi
Muhammad SAW yang merupakan pemimpin unggul sepanjang zaman.

SALAM MAULIDUR RASUL

Bersamaan 12 Rabiulawal

Gambar 1
(a) Senaraikan dua sifat terpuji utama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.

(i) ………………………………………………………………………………...........................................................................
(ii) ………………………………………………………………………………...........................................................................

[2 markah]
(b) Mengapakah umat Islam di Malaysia meraikan sambutan Maulidur Rasul pada setiap tahun?

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]
(c) Sekolah anda akan mengadakan Sambutan Maulidur Rasul.

Cadangkan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk dilaksanakan dalam program tersebut.

.……………………………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………..............................................................................
.……………………………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………..............................................................................

[4 markah]
24 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3 Maklumat berikut berkaitan dakwah Islamiah secara rahsia.

Dakwah Islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda
sahabat yang rapat dan kaum kerabat baginda.

(a) Senaraikan tokoh yang telah memeluk Islam secara rahsia selepas dakwah dilaksanakan.
(i) ………………………………………………………………………………..............................................................
(ii) ………………………………………………………………………………..............................................................
[2 markah]

(b) Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w melakukan dakwah Islamiah secara terbuka?

………………………………………………………………………………...................………………………………………………
……………………….............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]
(c) Pada pandangan anda, mengapakah orang Arab Quraisy tidak mempedulikan penyebaran

Islam pada peringkat awal?
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................

[4 markah]

25 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

4 Dakwah Islamiah yang dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w di Makkah ditentang oleh Quraisy
melalui pelbagai cara.

(a) Apakah cara penentangan tersebut?

(i) ………………………………………………………………………………...........................................................................
(ii) ………………………………………………………………………………...........................................................................

[2 markah]

(b) Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w menghadapi penentangan tersebut?

………………………………………………………………………………...................……………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

[4 markah]
(c) Setelah gagal menggunakan kekerasan, orang Arab Quraisy telah menggunakan cara lain

untuk memberhentikan dakwah Nabi Muhammad. Jelaskan cara tersebut?

.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................
.…………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………….................................................................

[4 markah]

26 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
BAHAGIAN B: ESEI

5 Penyataan berikut berkaitan dengan zaman Jahiliah:

Zaman Jahiliah adalah zaman di mana semua
orang melakukan perbuatan tanpa berfikir
panjang.
(a) Apakah maksud “zaman Jahiliah”?

[4 markah]

(b) Carta masa berikut berkaitan dengan zaman Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab.

300 M 610M

Zaman Jahiliah

Peristiwa Peristiwa
Keruntuhan Empangan Maarib Turunnya Wahyu kepada
Nabi Muhammad

Terangkan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah.
[8 markah]

(c) Gambar berikut menunjukan tindak tanduk masyarakat kita pada hari ini yang sering
dimuatkan dalam akhbar-akhbar tempatan.

Pembuangan Bayi Rompakan

Jelaskan punca tindakan-tindakan seperti di atas masih berlaku dalam masyarakat kita.
[8 markah]

27 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

6 Pernyataan berikut berkaitan dengan ketokohan Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammmad SAW. adalah tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah
manusia. Nabi Muhammad SAW. adalah satu-satunya individu yang berhasil
meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama mahupun duniawi.

Sumber : Michael H. Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons
in History,1989.

(a) Jelaskan latar belakang Nabi Muhammad SAW sehingga berjaya menjadi tokoh paling
berpengaruh sepertimana pernyataan di atas.

[4 markah]

(b) Nabi Muhammad SAW. memiliki empat sifat terpuji yang utama, iaitu siddiq (berkata benar),
amanah (dipercayai) , tablig (menyampaikan) dan fatanah ( bijaksana).

Bagaimanakah pengamalan sifat-sifat terpuji di atas dapat membentuk masyarakat dan
negara yang cemerlang.

[8 markah]

(c) Apakah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kini dalam mengekalkan sifat-sifat terpuji
atau amalan-amalan mulia ?
[8 markah]

7 Nabi Muhammad s.a.w memiliki ciri-ciri kepimpinan yang unggul. [4 markah]
(a) Jelaskan sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. [8 markah]

(b) Apakah kepentingan wahyu yang pertama kepada masyarakat Islam? [8 markah]

(c) Pemimpin yang berwibawa akan menjadikan negara itu terkenal dan maju.
Buktikan kebenaran penyataan di atas.

28 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

8 Walaupun wujud penentangan, dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w di
Makkah telah menimbulkan reaksi positif dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy.
(a) Jelaskan sebab agama Islam mudah diterima oleh sebilangan masyarakat Quraisy pada
peringkat awal?
[4 markah]
(b) Maklumat berikut berkaitan dengan penentangan orang Arab Quraisy Makkah terhadap
ajaran Islam.

………Setelah dakwah Islamiah dilaksanakan secara terus terang dan
mendapat tempat di hati sebilangan orang ramai , barulah orang Arab
Quraisy menentangnya………

Sumber:http://smklsb.tripod.com

Mengapakah sebahagian daripada masyarakat Arab Quraisy tidak dapat menerima ajaran
Islam pada peringkat awal?

[8 markah]
(c) Kekuatan mental, fizikal dan rohani orang Islam merupakan kunci kejayaan perkembangan

Islam di Makkah. Sejauh manakah penyataan ini benar berdasarkan peristiwa-peristiwa yang
dilalui oleh mereka di Makkah?

[8 markah]

29 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
BAHAGIAN A: STRUKTUR

1. Jadual berikut menunjukkan Perjanjian Aqabah.

Perjanjian Aqabah Pertama 621 Masihi

Perjanjian Aqabah Kedua 622 Masihi

a) Nyatakan dua pihak yang terlibat dalam Perjanjian Aqabah.

(i) ……………………………………………………………………………….....................................................
(ii) ……………………………………………………………………………….....................................................

[2 markah]

b) Jelaskan syarat yang terkandung dalam perjanjian tersebut.

i) Perjanjian Aqabah Pertama

………………………………………………………………………………..................………………………………………
.............................................................................................................................................

[2 markah]
ii) Perjanjian Aqabah Kedua
………………………………………………………………………………......................…………………………………
…………………………………………................................................................................................

[2 markah]

c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kesan Perjanjian Aqabah kepada
dunia Islam.
.……………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………......................................................
.……………………………………………………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………………......................................................

[4 markah]

30 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2.
“Perlembagaan Madinah benar-benar merupakan manifestasi pembentukan negara
keredaan Allah s.w.t berasaskan kebajikan, toleransi, demokrasi, bercirikan pembangunan
sosial, ekonomi, perhubungan antara agama dan antarabangsa yang amat unik, dan
merealisasikan kedaulatan negara dan pimpinan yang unggul”
Sumber Maklumat
Utusan Malaysia, 20/08/1999
Dr. Ismail Ibrahim, Ketua Pengarah IKIM

Pernyataan berikut berkaitan dengan Piagam Madinah.

a) Jelaskan kandungan Piagam Madinah.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......................................................................................

[2 markah]

b) Bagaimanakah Piagam Madinah dapat mengekalkan keharmonian penduduk
Madinah?

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….....................................
............................................................................................................................................

[4 markah]

c) Beberapa ciri kerajaan Islam di Madinah sebenarnya dipraktikkan di negara kita,
Malaysia. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….....................................
.............................................................................................................................................

[4 markah]

31 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Pernyataan berikut berkaitan dengan peperangan dalam Islam.
3. Islam merupakan agama yang mementingkan kedamaian dan keamanan.

Walaubagaimanapun, Islam tidak pernah terlepas daripada masalah peperangan.

a) Senaraikan dua peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad s.a.w.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….........................................................................................

[2 markah]
b) Jelaskan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….....................................
............................................................................................................................................

[4 markah]
c) Andaikan anda sebagai pemimpin telah menandatangani satu perjanjian dengan pihak

negara lain. Berikan rasional, mengapa anda perlu mematuhi perjanjian yang telah
anda tandatangani.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….....................................
............................................................................................................................................

[4 markah]

32 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

4. Pernyataan berikut berkaitan dengan peristiwa Hijrah.
Peristiwa Hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12
September, Tahun 622M.

a) Berikan maksud hijrah.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
[2 markah]

b) Nyatakan empat sebab Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………....

[4 markah]
c) Peristiwa hijrah memberikan kepentingan yang besar kepada umat Islam.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………....

[4 markah]

33 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

5. Pernyataan berikut berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah.
Pada tanggal 628.M bersamaan 6H , Perjanjian Hudaibiyah telah termeterai antara orang
Islam Madinah dengan orang Quraisy Makkah di Hudaibiyah.

a) Jelaskan peristiwa penting yang membawa kepada termeterainya Perjanjian
Hudaibiyah ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
[2 markah]

b) Nyatakan isi kandungan yang terdapat dalam Perjanjian Hudaibiyah.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………....

[4 markah]

c) Perjanjian Hudaibiyah telah membawa suatu peristiwa yang amat penting bagi
perkembangan sejarah Islam.
Berikan pandangan anda.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

[4 markah]

34 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
BAHAGIAN B: ESEI

6. Maklumat berikut berkaitan dengan Piagam Madinah.

Piagam Madinah menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah yang terdiri daripada
masyarakat Islam dan bukan Islam.

a) Terangkan kandungan Piagam Madinah dari segi politik, ekonomi, dan sosial.
[4 markah]

b) Pada pandangan anda, apakah kepentingan Piagam Madinah dalam pembentukan sebuah
negara Islam?
[8 markah]

c) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah ciri Piagam Madinah yang sesuai dilaksanakan di
negara Malaysia?
[8 markah]

7. Jadual di bawah menunjukkan beberapa siri peperangan antara orang Islam dengan orang

Quraisy.

Tahun Peperangan

624 Masihi Perang Badar

627 Masihi Perang Khandak

630 Masihi Perang Uhud

a) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Allah s.w.t. menghalalkan umat
Islam terlibat dalam peperangan?
[4 markah]

b) Tentera Islam yang sedang berperang di medan perang mesti mematuhi peraturan
perang dalam Islam. Apakah peraturan yang mesti anda dipatuhi ?
[8 markah]

c) Cadangkan beberapa kaedah untuk mengelakkan peperangan berlaku pada alaf ini?
[8 markah]

35 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

8. Maklumat berikut berkaitan dengan peristiwa Hijrah
Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12
September tahun 622 Masihi.
a) Mengapakah orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah ?
[4 markah]
b) Terangkan kepentingan peristiwa hijrah kepada perkembangan agama Islam.
[8 markah]
c) Bagaimanakah kecemerlangan diri boleh dicapai melalui pengamalan konsep hijrah ?
[8 markah]

36 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM
BAHAGIAN A: STRUKTUR

1. Pernyataan berikut berkaitan dengan sistem pemerintahan Khulafa-ar-Rasyidin.

Selepas Nabi Muhammad s.a.w. wafat pada tahun 632 Masihi, sistem pemerintahan
kerajaan Islam diteruskan melalui sistem pemerintahan khalifah yang dikenali sebagai
Khulafa ar-Rasyidin.

a) Nyatakan dua kaedah pemilihan khalifah
(i) ………………………………………………………………………………................
(ii) ………………………………………………………………………………...............
[2 markah]

b) Mengapakah khalifah Abu Bakar As-Siddiq dianggap penyelamat umat Islam ?

………………………………………………………………………………...................……………………………………
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

[4 markah]
c) Jelaskan kesan pemerintahan Khulafa al-Rasyidin terhadap perkembangan Islam?

.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............

[4 markah]

37 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2. Pernyataan berikut berkenaan kerajaan Bani Abbasiyah.

Salah satu kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah ialah terbinanya baitulhikmah semasa
pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyidin.

a) Nyatakan dua sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah kepada perkembangan ilmu
pengetahuan di Kota Baghdad.
(i) ………………………………………………………………………………...............
(ii) ………………………………………………………………………………...............
[2 markah]

b) Bidang penterjemahan penting dalam menyebarkan sesuatu ilmu. Jelaskan.

.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............

[4 markah]

c) Menggalakkan generasi muda hari ini meminati bidang penulisan dan penterjemahan
adalah sesuatu yang baik. Huraikan.

.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............

[4 markah]

38 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3. Jadual 1 merujuk kepada pemerintahan Khulafa al- Rasyidin.

Nama Khalifah Cara Pelantikan Masa pemerintahan
Khalifah Uthman bin Affan Majlis Syura 646-656 M

Jadual 1
a) Nyatakan sifat keperibadian yang dimiliki oleh Khalifah Uthman bin Affan.

(i) ……………………………………………………………………………….............
(ii) ……………………………………………………………………………….............

[2 markah]

b) Senaraikan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kemajuan kerajaan Islam.

.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............

[4 markah]

c) Sebagai seorang pelajar, apakah nilai-nilai kepimpinan yang boleh anda contohi
daripada tokoh ini ?

.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............

[4 markah]

39 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

4. Pernyataaan berikut berkaitan dengan kerajaan Bani Umaiyah.

Kerajaan Bani Umaiyah berasaskan perwarisan pertama selepas kewafatan Nabi
Muhammad s.a.w. Kerajaan ini terdiri daripada keluarga di dalam kaum Quraisy Makkah.

a) Nyatakan pusat pemerintahan kerajaaan Bani Umaiyah tahap pertama dan tahap
kedua.
(i) ……………………………………………………………………………….............
(ii) ……………………………………………………………………………….............
[2 markah]

b) Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah tahap yang kedua ?

.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............

[4 markah]
c) Perasaan tidak puas hati rakyat merupakan punca kejatuhan sesebuah kerajaan.

Pada pendapat anda, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan rakyat sentiasa
berpuas hati ?

.……………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………........................................................
.……………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………........................................................

[4 markah]

40 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

5.

KHALIFAH TEMPOH SUMBANGAN

Abu Bakar as-Siddiq 632-634M Penyelamat Umat Islam

Umar al-Khattab 634-644M Amirul Mukminin

Jadual 1 merujuk kepada pemerintahan Khulafa al- Rasyidin

a) Mengapakah Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dianggap sebagai Penyelamat Umat Islam ?

(i) ………………………………………………………………………………....................................................
(ii) ……………………………………………………………………………….....................................................

[2 markah]

b) Terangkan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab sebagai
Amirul Mukminin.
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............

[4 markah]

c) Pada pandangan anda, apakah ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh pemimpin
tersebut sehingga berjaya meningkatkan kegemilangan negara ?

.……………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………........................................................
.……………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………........................................................

[4 markah]

41 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM
BAHAGIAN B: ESEI

6.
Khalifah bermaksud pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan
pentadbiran kerajaan Islam yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Maklumat berikut berkaitan dengan Khulafa ar-Rasyidin.

a) Jelaskan tugas dan tanggungjawab khalifah.

[4 markah]

b) Pada pandangan anda, bagaimanakah cara pemilihan khalifah dapat digunakan untuk
memantapkan sistem pemerintahan di Malaysia?
[8 markah]

c) Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia agar Malaysia
terus makmur dan maju?

[8 markah]

7.

Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah meneruskan kesinambungan pemerintahan zaman
Khulafa ar Rashidin dan Kerajaan Bani Umaiyah di Timur Tengah.

Maklumat berikut berkaitan dengan Bani Abbasiyah.

a) Jelaskan pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah ?

[4 markah]

b) Terangkan kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah yang menyumbang kepada
peradaban dunia.
[8 markah]

c) Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia mampu menjadi hab pendidikan dunia
sebagaimana kerajaan Abbasiyah ?
[8 markah]

42 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

8. Tamadun Islam yang lahir daripada perkembangan agama Islam telah bertembung dengan
tamadun-tamadun lain yang muncul sebelum dan selepas kemunculan Tamadun Islam.

a) Huraikan cara-cara pertembungan antara tamadun Islam dan tamadun-tamadun lain di
dunia.
[4 markah]

b) Pertembungan antara tamadun Islam dan tamadun-tamadun lain banyak memberikan
sumbangan kepada peradaban dunia. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.
[8 markah]

c) Sejarah membuktikan bahawa kehebatan sesebuah tamadun bergantung kepada
kehebatan pemimpinnya. Menurut anda apakah yang perlu dilakukan oleh pemimpin
yang hebat?
[8 markah]

9. Zaman kegemilangan kerajaan Abbasiah adalah pada abad kesembilan Masihi.

a) Nyatakan usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan kota Baghdad sebagai pusat
intelektual dan penyebaran ilmu.
[4 markah]

b) Apakah kesan perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad kepada masyarakat Islam
dan Eropah?
[8 markah]

c) Bagaimanakah generasi hari ini dapat mencontohi masyarakat zaman kerajaan Bani
Abbasiyah untuk membentuk masyarakat berilmu?
[8 markah]

10 Kerajaan Turki Uthmaniyah telah bermula pada sekitar awal abad ke -14 dan telah berakhir
sekitar awal abad yang ke -20.

a) Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan kerajaan Turki Uthmaniyah
dalam menyebarkan agama Islam di Eropah.
[4 markah]

b) Merujuk kepada pemahaman anda, huraikan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah
terhadap perkembangan Islam.
[8 markah]

c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kegemilangan tamadun antara
negara lain di dunia perlu dikongsi bersama-sama ?
[8 markah]

43 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA
BAHAGIAN A: STRUKTUR

1 Rajah berikut merujuk kepada teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.
Dari Semenanjung Tanah Arab

Teori Kedatangan Islam Dari China

Dari India

a) Namakan tokoh yang mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari:
(i) China:................................................................................................................
(ii) India: ...............................................................................................................
(2 markah)

b) Bagaimanakah golongan pemerintah membantu menyebarkan Islam di Asia Tenggara?

.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............

(4 markah)

c) Agama Islam adalah agama yang mudah diterima oleh masyarakat Asia Tenggara.
Berikan alasan anda.
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
(4 markah)

44 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2 Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Asia Tenggara secara umumnya menganut agama
Hindu dan Buddha. Agama Islam tersebar ke Asia Tenggara melalui pelbagai cara.
a) Senaraikan dua cara penyebaran Islam di Asia Tenggara:
(i) ...........................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................
(2 markah)
b) Golongan mubaligh memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia
Tenggara?
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
(4 markah)
c) Bagaimanakah agama Islam dapat menjamin satu kehidupan yang harmoni dalam
kalangan rakyat Malaysia?
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
(4 markah)

45 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3 Rajah berikut merujuk kepada pengaruh Islam di Asia Tenggara.
Cara hidup

Pengaruh Islam Ekonomi

Kesenian

Bahasa dan sastera

a) Nyatakan cara hidup masyarakat Asia Tenggara setelah menerima Islam.

(i) ...........................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................

(2 markah)

b) Jelaskan perkembangan sistem tulisan dan bahasa Melayu setelah kedatangan Islam.

.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............

(4 markah)

c) Pada pandangan anda, bagaimanakah pelaksanaan ekonomi di Asia Tenggara setelah
menerima Islam?

.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............

(4 markah)

46 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA
BAHAGIAN B: ESEI

4. Secara umumnya terdapat tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara yang dikemukakan
oleh beberapa sejarawan.

a) Jelaskan pendapat Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang kedatangan Islam ke
Asia Tenggara dari Semenjung Tanah Arab.
(4 markah)

b) Kedatangan agama Islam adalah datangnya dari China dan India. Buktikan.
(8 markah)

c) Ajaran Islam tersebar ke seluruh dunia termasuk Malaysia. Pada pendapat anda, apakah
pengaruh ajaran Islam yang masih kekal di negara kita?
(8 markah)

5. Penyebaran agama Islam telah dilakukan dengan pelbagai cara dan telah membawa
perubahan besar kepada masyarakat tertentu.

a) Sikap yang ditunjukkan oleh pedagang Islam telah membantu usaha penyebaran Islam di
Asia Tenggara. Jelaskan pernyataan tersebut berdasarkan pengetahuan sejarah anda.
(4 markah)

b) Terangkan bagaimana faktor perkahwinan membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara.
(8 markah)

c) Andaikan anda seorang ahli agama. Apakah usaha yang anda boleh lakukan untuk
menjalankan dakwah Islamiah?
(8 markah)

47 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

6. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah mencorakkan kehidupan baharu dalam pelbagai
bidang.

a) Nyatakan peranan pondok dalam pendidikan formal di Asia Tenggara. (4 markah)
b) Jelaskan perubahan kesenian masyarakat setempat akibat pengaruh Islam. (8 markah)

c) Apakah sikap yang perlu ada pada masyarakat Malaysia pelbagai agama agar Malaysia terus
menjadi sebuah negara yang disegani di dunia?

(8 markah)

48 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM SEBELUM KEDATANGAN BRITISH
BAHAGIAN A: STRUKTUR

1 Rajah berikut merujuk kepada sistem perundangan dalam masyarakat Melayu.
Undang-undang

Undang-undang Bertulis Undang-undang Tidak Bertulis

a) Berikan dua undang-undang tidak bertulis yang terdapat dalam masyarakat Melayu.

(i) ...........................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................

(2 markah)
b) Nyatakan kandungan Hukum Kanun Melaka.

.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............
.……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...............

(4 markah)

c) Pada pendapat anda, mengapakah undang-undang penting kepada Kesultanan Melayu
Melaka?

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

(4 markah)

49 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018


Click to View FlipBook Version