The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shaksbdk, 2019-04-15 02:28:43

SOALAN KBAT

PENDIDIKAN ISLAM

PROGRAM KBAT CEO
PENDIDIKAN ISLAM
RASIONAL:
Pelajar berupaya untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,membuat
keputusan,berinovasi dan mencipta.
KONSEP:
1.Pdpc ABAD KE 21
2. KEMAHIRAN 4C-KOLABORATIF,KOMUNIKASI,KREATIVITI DAN PEMIKIRAN KRITIKAL
RUJUKAN:
1.BUKU TEKS
2.MODUL KECEMERLANGAN
3.MODUL KOLEKSI SOALAN KBAT
MODUS OPERANDI:
STEP 1
1.GURU MEMINTA PELAJAR UNTUK MEMBINA 2 SOALAN KBAT BERDASARKAN TAJUK YANG TELAH DIBERIKAN DI DALAM KUMPULAN MASING-MASING.
2.PELAJAR BERBINCANG SECARA BERPASANGAN DI DALAM KUMPULAN (THINK-PAIR)
3.PELAJAR AKAN MEMBINCANGKAN CADANGAN JAWAPAN KEPADA SOALAN YANG DIBINA SECARA BERSILANG DI DALAM KUMPULAN.(THINK-PAIR-SHARE)
4.SEMUA PELAJAR MENULIS SOALAN YANG TELAH DIBINCANGKAN BERSAMA PASANGAN. (THINK-PAIR-WRITE)

STEP 2
1.PELAJAR BERADA DALAM KUMPULAN MENGIKUT NOMBOR YANG SAMA(NUMBER PER-HEAD)
2.PELAJAR AKAN MENYEMAK JAWAPAN MASING-MASING SECARA BERPASANGAN DENGAN SALING BERTUKAR JAWAPAN.(JIGSAW LEARNING)
STEP 3
1.PELAJAR KEMBALI SEMULA KEPADA KUMPULAN YANG ASAL
2.KETUA KUMPULAN AKAN MEMILIH SATU SOALAN BESERTA JAWAPAN TERBAIK YANG TELAH DISEMAK UNTUK DITULIS DI PAPAN PUTIH(KEMAHIRAN
MEMIMPIN)

KOLEKSI SOALAN KBAT (MENENGAH RENDAH)

PENDIDIKAN ISLAM

SMK SULTANAH HAJJAH KALSOM

AYAT KEFAHAMAN

BIL SOALAN SUMBER TAJUK

1 Bagaimana anda menggunakan akal fikiran untuk menjadi tokoh seperti Ibnu Sina dan Al Biruni 2014 Memanfaatkan anugerah

(2 markah) Allah

T3

2 Huraikan hujah anda sekiranya manusia HANYA menggunakan akal fikiran dalam SETIAP tindakan mereka 2014 Memanfaatkan anugerah

Allah

T3

3 Umat Islam digalakkan menyelidik khazanah Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di 2014 Menginsafi kekuasaan

akhirat. Allah

Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. T2

4 Umat Islam yang sentiasa mengingati Allah SWT, hatinya menjadi tenteram 2014 Mengingati Allah
menenangkan hati
i-Terangkan dua hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas (4m) T3
ii-Apakah yang akan terjadi sekiranya manusia melupai Allah dalam kehidupan mereka.(2m)

5 Perpaduan dan persaudaraan asas kekuatan umat Islam 2015 Berpegang teguh dengan
agama Allah
Berdasarkan pernyataan di atas,bagaimanakah cara anda mewujudkan persaudaraan Islam dalam kalangan T2

rakan sebaya di sekolah? Berpegang teguh dengan
agama Allah
6 Perpaduan asas kemajuan umat Islam 2015 T2

Berdasarkan peryataan di atas,bagaimanakah cara anda mewujudkan perpaduan dalam kalangan 2015 Berpegang teguh dengan
masyarakat di tempat anda?
7 Perpaduan dan persaudaraan yang utuh dan kuat menjadi pemangkin kemajuan sesebuah Negara

Huraikan bagaimana persaudaraan Islam dapat membentuk sesebuah Negara yang maju 2015 agama Allah
8 Semangat kejiranan adalah asas perpaduan Negara T2
Berpegang teguh dengan
Huraikan keadaan masyarakat Islam sekiranya tidak beramal dengan peryataan di atas. 2015 agama Allah
9 Perpaduan masyarakat berbilang kaum asas keharmonian Negara T2
Berpegang teguh dengan
Berdasarkan peryataan di atas,bagaimanakah cara anda mewujudkan perpaduan dengan rakan sebaya yang agama Allah
T2
bukan Islam di sekolah?
Berpegang teguh dengan
10 Perpaduan berlandaskan Islam dapat membentuk Negara yang maju dan bertamadun 2015 agama Allah
T2
Berdasarkan peryataan di atas,bagaimanakah syariat Islam dapat membentuk perpaduan dalam masyarakat
Bahaya arak dan judi
yang berbilang kaum di Negara kita? T1

11 Arak dan judi adalah perbuatan haram dan keji di sisi syarak 2016 Bahaya arak dan judi
T1
Terangkan hikmah pengharaman arak dan judi
2 markah Bahaya arak dan judi
T1
12 Arak dan judi membawa akibat buruk kepada diri,keluarga,masyarakat dan Negara 2016
Bahaya arak dan judi
Terangkan kesan buruk terhadap individu yang terlibat dengan perbuatan tersebut. T1

13 Mutakhir ini, ramai pelajar yang terlibat dengan unsur-unsur perjudian seperti pertaruhan bola sepak. 2016

Terangkan usaha anda untuk menghindarkan diri daripada terjerumus dalam perbuatan di atas 2016
2 markah
14 Statistik penagihan dadah mengikut kelulusan akademik

Mempunyai kelulusan peringkat diploma dan ijazah melambangkan kebijaksanaan individu

Berdasarkan statistik di atas, mengapakah golongan berpendidikan tinggi masih terlibat dengan
penyalahgunaan dadah?

15 Statistik penagihan dadah mengikut kelulusan akademik 2016 Bahaya arak dan judi
t1
Berdasarkan statistik di atas,mengapakah jumlah golongan berpendidikan rendah lebih ramai menjadi
penagih berbanding golongan lain. 2016 Bahaya arak dan judi
Kemukakan hujah anda. T1

16 Statistik penagihan dadah mengikut status kes 2013 Berpegang teguh dengan
agama Allah
Statistik di atas menunjukkan berlakunya pengulangan kes penagihan dadah. T2
Kemukakan hujah anda,mengapa perkara ini berlaku

17

Gambar di atas menunjukkan pergaduhan antara pelajar sekolah. Makanan yang halal
Berikan pendapat anda, mengapakah masih berlaku pergaduhan di kalangan sesama Islam T1
walaupun memahami bahawa muslim itu bersaudara.
Makanan yang halal
18 Pemilihan makanan yang halal dan berkhasiat amat penting untuk menjaga kesihatan T1
mental dan fizikal.
Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah anda memastikan makanan yang anda
makan seharian adalah makanan yang halal dan berkhasiat ?

19 Rasulullah SAW amat memberi penekanan supaya umatnya memakan makanan yang halal,
bersih dan suci untuk menjamin kesempurnaan akhlak.
Huraikan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas.

20 Rajah : piramid makanan seimbang 2017 Makanan yang halal
Mengapakah kita digalakkan mengamalkan pemakanan seperti di atas?.huraikan T1

21

HADIS

BIL SOALAN SUMBER TAJUK
1 Kegiatan mengeksploitasi kanak-kanak dan kaum wanita untuk tujuan meminta sedekah dengan 2014 Sedekah pemangkin
kesejahteraan
berselindung di sebalik nama institusi atau rumah anak yatim semakin berleluasa. Lebih berani kini, T3
aktiviti mereka dilihat tidak lagi berselindung sebaliknya dijalankan secara terang-terangan di premis
perniagaan dan pasar-pasar malam yang menjadi tumpuan orang ramai.
i-Huraikan pandangan anda mengapa kanak-kanak dan wanita menjadi mangsa kegiatan ini. (4m)
ii-Terangkan kemungkinan yang akan berlaku sekiranya kegiatan ini tidak dibendung dengan segera.(2m)

2 Mencegah kemungkaran tanggungjawab bersama setiap muslim tetapi tugas ini sering kali diabaikan dan 2014 Mencegah kemungkaran
hanya diserahkan kepada pihak-pihak tertentu seperti Majlis Agama Islam, para ulama dan guru-guru T2
agama.
Kemukakan pendapat anda tentang pernyataan di atas beserta alasan

3 Umat Islam yang menjadikan al-Quran dan hadis sebagai panduan akan menjadi umat yang cemerlang di PT3 Al-quran dan hadis
dunia dan akhirat. T1
Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

4 Gambar : Disko - Perbuatan umat Islam yang ingkar perintah Allah SWT. 2014 Mencegah kemungkaran
Berdasarkan gambar di atas, kemukakan pandangan anda mengapa berlaku keadaan tersebut. T2

5 Situasi menunjukkan salah laku disiplin dalam kalangan remaja sekolah yang masih berlaku sehingga kini. 2014 Mencegah kemungkaran
Apakah akibat kepada generasi murid sekiranya salah laku ini tidak dibendung? T2
2 markah

6 Keratan akhbar menunjukkan kadar peningkatan kes-kes jenayah dalam kalangan remaja bagi tahun-tahun 2014 Mencegah kemungkaran

kebelakangan ini.Mengapakah peningkatan jenayah ini berlaku ? T2

7 Mengapakah tahap penjagaan kebersihan masih rendah dalam kalangan umat Islam. (2m) 2015 Amalan mukmin
2015 cemerlang
8 Kebersihan jasmani dan rohani boleh membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah s.w.t. 2015 T3
Huraikan pernyataan di atas. 2015 Amalan mukmin
2015 cemerlang
9 Gambar menunjukkan perbuatan penghinaan terhadap al-quran T3
Berdasarkan gambar di atas,apakah tindakan anda jika berhadapan dengan situasi di atas? 2015 Amalan mukmin
2016 cemerlang
10 Bagaimanakah cara mendidik diri anda supaya mencintai al-quran? 2016 T3

11 Surah al-mukminun ayat 1-2 2016 Amalan mukmin
Ayat di atas menerangkan tentang orang yang khusyuk dalam solat adalah orang yang beroleh kejayaan. cemerlang
T3
Mengapakah Islam menekankan khusyuk ketika menunaikan solat? Amalan mukmin
12 Pada pandangan anda ,apakah akan berlaku kepada umat Islam sekiranya ibadat solat diabaikan? cemerlang
T3
Huraikan.
Amalan mukmin
13 Ular,lipan,tikus dan kala jengking adalah contoh binatang yang harus dibunuh cemerlang
Jelaskan mengapa Islam menyuruh berbuat demikian? T3
2 markah Ihsan terhadap binatang
T3
14 Islam tidak mengalakkan umatnya mengurung binatang di dalam sangkar walaupun diberi makan dan
minum Ihsan terhadap binatang
T3
Mengapakah Islam tidak menggalakkan perbuatan tersebut?
Ihsan terhadap binatang
15 Islam mengharuskan membunuh binatang merbahaya,beracun dan berbisa tetapi hendaklah dilakukan

secara ihsan. 2016 T3

Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Ihsan terhadap binatang
T3
16 Anda telah menjumpai seekor anak kucing terjatuh di dalam longkang,kakinya cedera dan tidak dapat
berjalan. Ilmu pengetahuan
T1
Bagaimanakah cara anda menunjukkan sifat ihsan terhadap anak kucing tersebut?
Ihsan terhadap binatang
17 Pepatah: T3
“Ilmu yang idak diamalkan seperti pokok yang tidak berbuah”

Pada pendapat anda apakah yang akan terjadi sekiranya situasi di atas berterusan?

18 Berbuat baik terhadap binatang dituntut dalam Islam.
Berikan hujah anda, mengapakah terdapat segelintir manusia masih melakukan penganiayaan
terhadap binatang walaupun mereka mengetahui akibat daripada perbuatan tersebut.

19 Amalan mukmin
cemerlang
T3

Gambar :Majlis khatam Al Quran

Berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah cara anda untuk menjadikan al-Quran sebagai
amalan harian anda.

20 Mencegah kemungkaran
T2

i)Berdasarkan gambar di atas, apakah tindakan anda apabila berhadapan dengan kejadian
seperti di atas ?
ii)Pada pandangan anda, mengapa masalah ponteng sekolah seperti di atas masih
berleluasa dalam kalangan pelajar hari ini ?

AKIDAH

BIL SOALAN SUMBER TAJUK
1 Allah SWT Maha Pemurah terhadap semua makhluk ciptaanNya termasuk manusia yang beriman dan 2014 Al-rahman

tidak beriman. Buktinya Allah SWT memberi nikmat kepada semua makhlukNya di muka bumi ini. T2
Sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT yang bersifat ar-Rahman, bagaimanakah cara anda
menyuburkan sifat pemurah dalam kalangan rakan sebaya di sekolah?

2 Pengaruh ajaran sesat seperti ajaran Tuhan Harun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan semakin menular 2014 Konsep akidah
dalam masyarakat Islam. T1
Sebagai seorang murid, bagaimanakah cara anda untuk mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan
ajaran di atas?

3 Mahsyar ialah tempat perhimpunan agung bagi seluruh makhluk di akhirat 2014 Mahsyar
2014 T3
Sebagai seorang Islam,apakah persediaan anda bagi menghadapi keadaan semasa di mahsyar
4 Beriman kepada malaikat ialah salah satu daripada rukun iman yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim. Beriman kepada malaikat
t2
Pada pandangan anda, bagaimanakah pernyataan di atas mendorong anda untuk menjadi seorang murtid
yang cemerlang.

5 Poster berkaitan kempen anti maksiat 2015 Beriman kepada malaikat
t2
Bagaimanakah keimanan kepada malaikat boleh mendorong anda untuk menyahut kempen di atas? 2015
Huraikan. Al-hakim
6 Gambar buah-buahan T2

Berdasarkan pemerhatian pada gambar di atas,terangkan hujah anda tentang kewujudan dan kebijaksanaan Beriman kepada qada dan
qadar
Allah s.w.t. T3

7 Surah al-imran ayat 159 2015

Ayat di atas menerangkan Allah s.w.t. mengasihi orang yang bertawakal.
Berdasarkan ayat di atas,bagaimanakah sifat tawakal boleh mendorong anda untuk menjadi seorang murid
yang Berjaya?

8 Seorang rakan anda terlibat dalam aktiviti ajaran sesat 2015 Konsep akidah
T1
Sebagai seorang rakan yang bertanggungjawab, cadangkan langkah yang sesuai untuk membawanya
kembali kepada akidah yang benar Konsep muslim dan
9 Rukun iman,rukun Islam dan ihsan mempunyai hubungan yang rapat untuk menjadi seorang muslim dan 2015 mukmin
mukmin yang sejati. T1

Huraikan hujah anda untuk menyokong peryataan di atas. Al-mizan
T3
10 Al-mizan ialah neraca timbangan Allah s.w.t.yang adil untuk menimbang amalan manusia samada kecil 2015
atau besar. Al-mizan
T3
Berdasarkan peryataan di atas,huraikan bagaimana keyakinan terhadap al-mizan boleh membentuk sahsiah
pelajar yang baik

11 Beriman kepada al-mizan membentuk sifat takut terhadap balasan buruk pada hari kiamat
2016

Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

12 Al-mizan dan al-hisab merupakan dua perkara ghaib yang wajib diimani. 2016 Al-mizan dan al-hisab
Jelaskan hubungan antara al-mizan dan al-hisab T3

13 Al-sirat ialah satu titian lurus yang menuju ke syurga yang perlu diyakini oleh manusia. Al-sirat
T3
2016
Berdasarkan pernyataan di atas,bagaimanakah keadaan hidup manusia yang tidak beriman dengan al-sirat? Al-mizan
T3
14 Keyakinan terhadap al-mizan akan melahirkan pemimpin pelajar yang adil. 2016

Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

15 Beriman kepada al-mizan melahirkan masyarakat yang sentiasa teliti dalam pekerjaan dan bertanggung 2016 Al-mizan
jawab. T3

Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Al-sirat
T3
16 Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud: 2016
Al-mizan
“pada neraka jahanam itu ada satu titian yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata T3
pedang “
Al-mizan
Bagaimanakah maksud hadis di atas boleh mendorong anda untuk beristiqamah dalam melakukan T3
kebaikan?

17 Beriman kepada al-mizan melahirkan manusia yang beristiqamah melakukan amalan soleh. 2016

Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

18 Keimanan terhadap al-mizan boleh melahirkan sifat adil dan tegas pendirian dalam diri seseorang murid. 2016

Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan bagaimana anda boleh mengamalkan sifat adil di sekolah dalam
membuat keputusan yang melibatkan orang lain.

19 Beriman kepada al-sirat dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah s.w.t. 2016 Al-sirat
Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. T3

20 Dalil kewujudan
Allah s.w.t.
T1

Berdasarkan penelitian gambar di atas, terangkan hujah anda tentang bukti kewujudan Allah Konsep muslim dan
SWT. mukmin
21 Keruntuhan akhlak remaja masa kini bukanlah satu perkara baru bagi kita. Perkara ini sudah T1
lama terjadi dan lebih membimbangkan kerana ia melibatkan anak remaja Islam. Pengaruh
budaya dari luar negara serta kehidupan yang terlalu inginkan kebebasan membuatkan Beriman kepada rasul
anak remaja kita hanyut dalam keseronokan. T3

Sebagai remaja Islam, apakah yang harus mereka lakukan bagi mengelak daripada Beriman kepada hari
terpengaruh dengan situasi di atas? akhirat
T3
22 Rasulullah SAW adalah rasul Ulul Azmi. Baginda sabar menghadapai pelbagai ujian dan cubaan seperti 2014 Dalil kewujudan Allah
ancaman bunuh, leher baginda dijerut dengan serban dan dilontar dengan batu semasa berdakwah. s.w.t.
Berdasarkan pernyataan di atas,bagaimanakah anda boleh mengambil iktibar daripada kesabaran

Rasulullah SAW dalam perjuangan menuntut ilmu?

23 Anda sekeluarga akan menghadiri satu ceramah yang bertajuk “ Dahsyatnya Hari Kiamat “. Pada
tanggapan awal, apakah yang terfikir oleh anda berkaitan dengan hari kiamat dan persediaan
menghadapinya.

24 Anda bersama rakan sekelas telah mengikuti rombongan ke Pusat Planetarium Negara. Anda berpeluang
melihat secara dekat keunikan ciptaan Allah. Kemukakan cara untuk memantapkan keyakinan anda

terhadap kekuasaan Allah berdasarkan keunikan ciptaanNya. T1

25 Beriman kepada hari akhirat akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Beriman kepada hari
Pada pendapat anda, bagaimanakah beriman kepada hari akhirat dapat membentuk akhirat
kecemerlangan dan kebahagiaan seseorang dalam kehidupan di dunia. T1

IBADAT

BIL SOALAN SUMBER TAJUK
1 Solat tahajjud adalah solat sunat yang dilaksanakan setelah bangun daripada tidur. Solat sunat ini dituntut 2014 Solat tahajud

dan sangat baik dilakukan sebagai ibadat tambahan. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat ini T3
sepanjang hayat baginda.
Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda boleh boleh membudayakan amalan ini dalam kehidupan.

2 Hadis Rasulullah SAW bermaksud : 2014 Puasa
" Betapa ramai orang yang berpuasa tetapi hanya mendapat rasa lapar dan dahaga dari puasanya " T2
Huraikan hujah anda mengapa keadaan sedemikian berlaku
Pengurusan jenazah
3 Kewajipan orang yang masih hidup ke atas orang yang telah mati antaranya ialah menyermbahyangkan 2014 T3

jenazah. Walaubagaimanapun masih ramai orang yang menzirahi kematian tetapi tidak menunaikan solat

jenazah.

Huraikan hujah anda mengapakah keadaan ini berlaku

4 Gambar : menunjukkan kemudahan untuk menunaikan solat. 2014 Solat
T1
Berdasarkan gambar di atas, huraikan pendapat anda mengapa masih ramai umat Islam yang mengabaikan
Solat tahajud
solat T3
Menghayati bulan
5 Solat tahajud merupakan ibadat sunat yang berkesan untuk berhubung dengan Allah s.w.t.ibadat ini boleh 2015 ramadhan
T2
melahirkan murid yang ikhlas dan berdisiplin dalam kehidupan. Solat jamak dan qasar
T2
Beri pendapat anda untuk menyokong peryataan di atas
Zakat fitrah/harta
6 Bersedekah adalah antara amalan mulia di bulan ramadhan 2015 T2/t3

Pada pendapat anda,bagaimanakah amalan ini dapat mengeratkan silaturahim sesame umat Islam? Solat hari raya
T3
7 Jadual percutian Iskandar 2015
Lawatan ke kuala lumpur Menghayati bulan
Jarak 514 km selama 3 hari ramadhan
T2
Berdasarkan jadual di atas, huraikan bagaimana ibadat solat yang boleh dilakukan oleh Iskandar secara 2015 Solat hajat
rukhsah sepanjang percutiannya. T3
8 Golongan fakir dan miskin merupakan asnaf yang berhak menerima pengagihan zakat

Berdasarkan peryataan di atas,bagaimana pengagihan ini dapat membina hubungan persaudaraan dalam
Islam.
Huraikan.
9 Amalan rumah terbuka sempena sambutan hari raya aidilfitri telah menjadi budaya dalam masyarakat hari 2015
ini.

Pada pandangan anda,huraikan bagaimana amalan ini dapat membentuk persaudaraan dan perpaduan umat

Islam.

10 Amalan berpuasa boleh menjadi penyembuh terhebat dalam menangani penyakit. 2015

Berdasarkan peryataan di atas,bagaimanakah ibadat puasa boleh meningkatkan kesihatan kepada tubuh 2016
badan manusia?
11 Hari ini terdapat segelintir manusia mempunyai hajat tertentu tetapi mengharapkan orang alim melakukan
solat hajat bagi pihaknya sedangkan diri sendiri tidak melakukannya.
Mengapakah berlaku situasi di atas?berikan hujah anda.

12 Solat sunat hajat dapat membina peribadi muslim yang cemerlang. 2016 Solat hajat
Kemukakan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. T3

13 Solat hajat sering dilakukan contohnya ketika menghadapi peperiksaan. 2016 Solat hajat
Pada pendapat anda mengapakah perkara di atas perlu dilakukan? T3

14 Ibadat puasa dapat menginsafkan umat Islam yang kaya terhadap kesusahan orang miskin 2016 Puasa
Sokong pernyataan diatas dengan mengemukakan hujah anda T2

15 Puasa mendidik umat Islam berjimat cermat.namun begitu realitinya berlaku pembaziran dalam kalangan 2016 Puasa
umat Islam apabila berbelanja membeli makanan untuk berbuka puasa. 2016 T2

Pada pendapat anda,mengapa perkara ini berlaku? Puasa
16 Pasar ramadhan tumbuh bagai cendawan dalam bulan puasa dengan pelbagai jenis aneka makanan dan T2

minuman yang dijual memenuhi citarasa orang yang berpuasa Samak
T1
Sebagai seorang yang menghayati prinsip sebenar puasa, huraikan bagaimana anda berbelanja apabila ke
pasar Ramadan

17

Gambar di atas menunjukkan aktiviti melapah binatang sembelihan.

Huraikan cara untuk menyamak kulit binatang tersebut.

18 Islam amat mementingkan kebersihan fizikal dan kesucian hati terutamanya dalam Bersuci
menjalani ibadat seharian. T1

Pada pandangan anda, bagaimana amalan bersuci dapat membentuk disiplin pelajar yang Solat jumaat
cemerlang ? T1
Solat
19 Bagaimanakah Solat Jumaat boleh membawa kepada perpaduan dan kekuatan umat islam. T1

20 Maksudnya : ” sesungguhnya solat itu mencegah kemungkaran “ 2014 Solat berjemaah
T1
Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah ramai orang yang bersolat tetapi masih melakukan Solat jamak dan qasar
T2
kemungkaran? Solat berjemaah
T1
Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.
Solat berjemaah
21 Sabda Rasulullah SAW, 2014 T1

“ solat berjamaah lebih afdal daripada solat bersendirian sebanyak 27 kali ganda” Solat hari raya
T3
Pada pandangan anda, apakah yang akan berlaku sekiranya masyarakat mengabaikan solat berjamaah.

22 Jamilah yang tinggal di Sepang merancang untuk menonton konsert rock . Semasa dalam perjalanan ke

sana, Jamilah menunaikan solat jamak Zuhur dan Asar. Berikan pendapat anda tentang solat Jamilah

dalam situasi itu.

23 Hadis Rasulullah SAW bermaksud : Solat berjamaah lebih afdal daripada solat berseorangan dengan 27

darjah. Namun, pada masa kini terdapat banyak masjid yang besar tetapi bilangan jemaahnya Semakin

berkurangan.

Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

24 Roslan ingin menunaikan solat zohor di surau sekolah. Setibanya di surau, beliau mendapati bahawa solat
zohor sedang dilaksanakan secara berjamaah pada rakaat kedua.Bagaimanakah cara sekiranya Roslan
ingin menyertai jamaah tersebut?

25 Masih ramai umat Islam yang hanya menekankan persiapan hari raya tetapi mengabaikan Solat Hari raya.
Pada pandangan anda mengapakah situasi ini berlaku?

26 Faiz mengalami kemalangan jalan raya ketika menaiki motorsikal dan menyebabkan kaki kanannya patah. Solat ketika sakit
Sebagai seorang muslim, beliau tetap wajib menunaikan solatnya. T3
Berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah beliau boleh melakukan solat dengan sempurna?
Solat ketika sakit
27 Ahmad telah mengalami patah kaki ketika bermain bola sepak. T3
Cadangkan cara rukshah solat ketika sakit yang boleh dilakukan oleh beliau dan terangkan
bagaimana cara beliau melaksanakan solat tersebut. Solat ketika sakit
T3
28

Gambar di atas menunjukkan situasi pesakit di hospital. Solat jumaat
Pada pandangan anda, mengapakah masih ramai orang Islam yang mengabaikan solat ketika T1
sakit walaupun Allah telah menyediakan rukhsah solat ketikasakit.
Zakat harta
29 Maksud sabda Rasulullah SAW: T3
”Sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak tiga kali berturut-turut dengan sengaja,
nescaya Allah akan menutup pintu hatinya”
(Riwayat Abu Daud)
Berdasarkan maksud hadis di atas, bagaimanakah anda dapat mencegah rakan-rakan yang sengaja
meninggalkan solat Jumaat?

30 Zakat harta diwajibkan ke atas umat Islam yang mempunyai harta dan telah cukup syarat-syaratnya.
Pada pandangan anda, apakah yang akan berlaku kepada sesebuah negara Islam yang tidak mewujudkan
pelaksanaan zakat harta dalam sistem pentadbirannya?

TOKOH

BIL SOALAN SUMBER
1 Sayidina Umar bin al-Khatab ra merupakan panglima perang yang memiliki sifat berani dan tegas demi kepentingan 2014

Islam. Beliau berani mengisytiharkan keislamannya kepada masyarakat Arab tanpa rasa takut dan telah mencabar
sesiapa yang berani menghalangnya berhijrah ke Madinah secara terbuka.
Merujuk pernyataan di atas, bagaimanakah anda dapat mencontohi sifat keberanian Sayidina Umar al-Khatab RA
dalam mencegah perkara 19egative di sekolah anda.

2 Syaidina Hamzah R.A merupakan pahlawan terkenal yang digelar sebagai Sayyidul Syuhada’. Apakah pengajaran
yang dapat anda contohi daripada beliau dalam menegakkan Islam.

3 Syaidatina Aisyah R.A merupakan tokoh ilmuan wanita yang terunggul. Apakah pengajaran yang dapat contohi

untuk menjadi seorang pelajar yang unggul.

4 Sejak zaman kanak-kanak lagi, Saidatina Aishah menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan.

Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda dapat mencontohi Saidatina Aisyah dalam memperolehi kejayaan yang
cemerlang dalam pelajaran?
5 Saiyidina Abdul Rahman bin ‘Auf, merupakan ahli perniagaan terunggul dalam Islam.Beliau banyak
membelanjakan harta malah sanggup berkorban jiwa demi Islam.
Merujuk pernyatan di atas bagaimanakah anda dapat mencontohi Saiyidina Abdul Rahman bin ‘Auf untuk

mencapai kejayaan sebagai ahli perniagaan.

SIRAH

BIL SOALAN SUMBER TAJUK
1 Penghijrahan orang Muhajhirin dari Mekah ke Madinah menunjukkan ketaatan mereka kepada 2014 Hijrah
T2
Rasulullah SAW yang telah membawa kemajuan yang besar kepada pembentukan jati diri.
Merujuk kepada perkara di atas, bagaimanakah anda dapat menghayati semangat hijrah untuk menjadi
murid yang cemerlang dalam pelajaran.

2 Semangat persaudaraan dalam Islam antara golongan ansar dan muhajirin sangat mendalam sehingga 2014 Hijrah
T2
mereka menganggap antara satu sama lain bersaudara.
Piagam madinah
Merujuk pernyataan di atas,bagaimanakah anda dapat mencontohi semangat persaudaraan dan kasih T3

sayang dalam kalangan rakan anda di sekolah? Piagam madinah
T3
3 Piagam madinah adalah perlembagaan bertulis yang pertama yang telah Berjaya menyatukan 2015
Piagam madinah
penduduknya dan memakmurkan bumi madinah T3

Pada pandangan anda,huraikan apa yang akan berlaku sekiranya sesebuah Negara tidak mempunyai Kepimpinan rasulullah
di madinah
perlembagaan dan undang-undang. T3
Kepimpinan rasulullah
4 Kepatuhan penduduk madinah terhadap piagam madinah telah merubah imej Negara madinah menjadi 2015 di madinah
T3
Negara maju dan dihormati
Kepimpinan rasulullah
Berdasarkan peryataan di atas,hubungkaitkan bagaimana kepatuhan kepada undang-undang sekolah di madinah
T3
dapat meningkatkan imej sekolah .
Kepimpinan rasulullah
5 Kepatuhan kepada piagam madinah membentuk semangat patriotik dalam kalangan penduduk madinah 2015 di madinah

demi mempertahankan kedaulatan Negara mereka

Pada pandangan anda,huraikan apa yang akan terjadi kepada Negara sekiranya generasi muda kini

tidak mempunyai semangat patriotik.

6 Mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan sepertimana yang berlaku pada zaman 2016

Rasulullah s.a.w. boleh meningkatkan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Islam kini

Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

7 Pihak pengurusan masjid telah melakukan pelbagai program untuk menarik minat golongan muda ke 2016
masjid tetapi kurang mendapat sambutan seperti yang diharapkan.

Sebagai seorang rakan muda masjid,bagaimanakah usaha anda untuk menarik minat remaja ke masjid?

8 Rakan anda berminat kepada Islam.beliau suka membaca buku-buku sejarah Islam serta seringkali 2016
bertanya hal-hal yang berkaitan dengan Islam.

Sebagai seorang rakan,bagaimanakah strategi anda untuk mengajaknya memeluk Islam?

9 Negara Islam yang pertama di Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW menjadi kuat dengan
sokongan golongan Muhajirin, Ansar dan Yahudi.

Sebagai anggota masyarakat, bagaimanakah kita boleh menyumbang bagi kekuatan dan kejayaan T2
masyarakat majmuk di Malaysia? Piagam madinah
T3
10 Menurut kajian seorang ahli sejarah Islam, Piagam Madinah telah diterjemahkan ke dalam 294 bahasa
dunia. Ini menunjukkan bahawa Piagam Madinah berjaya kerana kebijaksanaan Rasulullah SAW Hijrah
dalam memimpin. T2

Andaikan anda menjadi pemimpin negara, apakah yang akan anda lakukan untuk mentadbir negara
Islam?

11 Hijrah bermaksud melakukan perubahan kea rah yang lebih baik seperti penghijrahan
Rasulullah SAW bersama para sahabat dari Kota Mekah ke Madinah sehingga berjaya
mengembangkan Islam ke seluruh dunia.

Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah penghijrahan penting dalam kehidupan?

AKHLAK

BIL SOALAN SUMBER TAJUK
1 Hazwan telah bercadang untuk berkunjung ke rumah Muthusamy. Sebelum meninggalkan rumah, dia 2014 Adab menerima dan
melayan tetamu
memaklumkan kepada bapanya tentang tujuannya itu. Ayahnya menasihati supaya menjaga adab-adab T3
sebagai tetamu.
Pada pandangan anda, mengapakah Hazwan perlu mematuhi nasihat ayahnya? Adab menjalankan tugas
T3
2 Akmal dilantik sebagai pengerusi Kelab Pengguna di sekolah. Dalam ucapannya, dia berjanji akan 2014
menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Adab terhadap ibu bapa
Pada pandangan anda, apakah kelebihan yang akan diperoleh sekiranya dia menepati janjinya? T3

3 Ibu Amin baru saja meninggal dunia kerana penyakit yang dihadapinya. Anda turut simpati dengan 2014
situasi Amin.
Sebagai rakan baiKnya, jelaskan nasihat yang perlu anda berikan supaya amin boleh terus berbakti

kepada ibunya walaupun sudah meninggal dunia

4 Maksud hadis Rasulullah SAW : 2014 Adab terhadap ibu bapa
Daripada Abdullah bin Amru daripada Muhammad SAW bersabda : T3
“ Keredhaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu
bapa “ Adab bercakap dalam
( Riwayat al-Tirmizi ) majlis
Berdasarkan maksud hadis di atas, apakah yang akan berlaku sekiranya anda gagal beramal dengan T3
tuntutan hadis di atas? Adab menjaga fitrah
T1
5 “ …. dan katakanlah kepada hamba-hambaKu, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih 2014
baik “ ( Surah al-Isra’ : 53 ) Adab berpidato
Berdasarkan hujah anda terhadap apa yang akan berlaku sekiranya seseorang itu tidak beramal dengan T3
tuntutan ayat di atas
Adab berpidato
6 Antara kesan menyalahi fitrah lelaki dan perempuan ialah meningkatnya gejala maksiat serta 2014 T3
Nikmat dan musibah
munculnya penyakit yang merbahaya dan dihina oleh masyarakat. ujian kehidupan

Merujuk pernyataan di atas, huraikan hujah anda mengapa perbuatan di atas semakin

meningkat

Pelajar muslim semestinya perlu berusaha memelihara maruah supaya mereka dihormati
oleh rakan – rakan di sekolah.

Bincangkan kesan sekiranya anda tidak memberi penekanan kepada kepentingan
menjaga maruah diri.

7 Rasulullah s.a.w. adalah contoh terbaik dalam segala aspek termasuklah sebagai seorang pemidato 2015
yang dikagumi
Terangkan bagaimana anda boleh mencontohi baginda untuk menjadi pemidato yang hebat.

8 Huraikan kesan penyampaian pidato yang baik kepada masyarakat. 2015

9 Ayat di atas menjelaskan Allah s.w.t. mengurniakan pelbagai nikmat kepada makhluknya agar mereka
bersyukur tetapi sangat sedikit yang mensyukurinya.

Kemukakan hujah anda terhadap peryataan di atas. 2015 T2
10 Seorang pesakit disahkan oleh doktor menghidap penyakit kanser 2015 Nikmat dan musibah
ujian kehidupan
Sarankan bagaimana pesakit tersebut menghadapi musibah ini secara positif. 2015 T2
11 Surah al-nahl ayat 18 2016 Nikmat dan musibah
ujian kehidupan
Sekiranya kamu mahu menghitung nikmat Allah s.w.t.nescaya kamu tidak dapat menghitung…. T2

Huraikan bagaimana anda menggunakan nikmat akal fikiran untuk menjadi pelajar cemerlang Adab terhadap ibu bapa
12 Anak-anak yang mengabaikan ibu bapa diibaratkan seperti “kacang lupakan kulit” T3

Huraikan mengapa situasi ini berlaku. Adab berjiran
13 JIRAN SEPAKAT MEMBAWA BERKAT T2

Huraikan bagaimana anda mewujudkan semangat bermuafakat sesama jiran ke
arah merealisasikan slogan di atas.

14 Aziz tinggal dikawasan perumahan yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa.kebanyakan 2016 Adab berjiran
mereka bekerja dan tiada masa untuk mengenali antara satu sama lain. T2

Berdasarkan situasi di atas cadangkan bagaimana semangat kejiranan dapat dipupuk sesama mereka. Adab berjiran
T2
15 “sesiapa yang beriman kepada Allah s.w.t. dan hari akhirat hendaklah memuliakan jiran” 2016
2016 Adab menjaga harta
Sebagai seorang muslim bagaimanakah anda memuliakan jiran seperti yang dituntut dalam hadis di sekolah
atas? T1

16 KEMPEN MENJAGA KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

Berikan pandangan anda bagaimana ahli kelab pencegahan jenayah sekolah dapat membantu

kejayaan kempen di atas. 2016 Adab menjaga harta
17 SEKOLAHKU SYURGAKU sekolah
T1
Pada pandangan anda bagaimana masyarakat boleh membantu sekolah dalam mewujudkan suasana
seperti di atas? Adab menjaga harta
sekolah
18 Gambar vandalisme harta benda sekolah 2016 T1

Berikan pandangan anda,bagaimanakah pihak persatuan ibu bapa dan guru dapat berperanan dalam Adab berjiran
menangani gejala di atas? T2

19 Rasulullah pernah menziarahi orang Yahudi yang anaknya terlantar sakit Adab terhadap ibu bapa
T3
i-Berdasarkan pernyataan di atas, Islam sangat menitikberatkan hubungan yang baik dengan orang
bukan Islam. Adab terhadap ibu bapa
T3
ii-Huraikan hujah anda tentang langkah yang boleh diambil untuk mengekalkan adab-adab terhadap
orang bukan Islam.

20 Maksudnya : dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah

melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu

bapa...
(Surah al-Isra’ : 23)

Berdasarkan ayat di atas, apakah yang perlu dilakukan oleh anak - anak
terhadap ibu bapa yang semakin uzur.

21 Alia telah menengking ibunya kerana tidak mengizinkan dia keluar pada waktu malam bersama rakan-
rakannya.

Kemukakan pendapat anda berkaitan pernyataan di atas dengan mengaitkannya "Syurga dibawah
telapak kaki ibu”.

KOLEKSI SOALAN KBAT 2017 BAHAGIAN/TAJUK
Ayat kefahaman
BIL SOALAN
1 Surah al-baqarah ayat 168 Makanan halal
T1
Set 1
Berdasarkan ayat di atas, bagaimanakah makanan halal memberi kesan terhadap tubuh badan?
Set2
Berdasarkan ayat di atas, bagaimanakah makanan halal memberi kesan terhadap akal fikiran?
Set3
Berdasarkan ayat di atas, bagaimanakah makanan halal memberi kesan terhadap aspek rohani seseorang?

2 Set 1 Hadis
Rajah : Piramid makanan seimbang Ilmu pengetahuan
Mengapakah kita digalakkan mengamalkan pemakanan seperti di atas?.Huraikan. T1

Set 2
Islam memberi kelonggaran memakan makanan yang haram ketika darurat.
Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

Set3
Gambar: ramuan kandungan makanan dalam kotak
Berdasarkan gambar di atas,huraikan kaedah anda memastikan makanan tersebut halal dimakan.

3 Set1
Ilmu pengetahuan merupakan pemangkin kejayaan hidup di dunia dan akhirat.
Kemukakan pendapat anda untuk menyokong pernyataan di atas.

MEMBACA MEMERDEKAKAN MINDA

Huraikan hujah anda jika slogan di atas tidak dihayati oleh golongan pelajar.

Set 2
Masyarakat Islam perlu menguasai ilmu fardhu kifayah.
Terangkan mengapa Islam menitikberatkan penguasaan ilmu di atas.

MEMBACA JAMBATAN ILMU

Huraikan hujah anda,sekiranya golongan remaja tidak membudayakan amalan pada pernyataan di atas.

Set 3
Penguasaan ilmu mampu mengangkat martabat agama,bangsa dan negara.
Kemukakan pendapat anda untuk menyokong pernyataan di atas.

BANGSA MEMBACA BANGSA BERJAYA

Huraikan hujah anda, sekiranya masyarakat mengabaikan amalan pada pernyataan di atas.

4 Set 1 Akidah

Bagaimana anda mencontohi sifat amanah para rasul untuk menjadi seorang anak yang soleh.Huraikan. Beriman kepada rasul

T3

Set2

Kita sering didedahkan dengan isu golongan anti hadis sedangkan hadis rasulullah SAW merupakan

sumber rujukan kedua selepas al-Quran.

Kemukakan pendapat anda mengapa wujud golongan seperti di atas.

Set3
Semua rasul bersifat amanah dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dakwah untuk membawa
manusia ke arah kebenaran.

Huraikan cara anda mencontohi sifat rasul di atas bagi meningkatkan kecemerlangan dalam pelajaran

Sabda nabi yang bermaksud:
“tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya,bapanya dan semua
manusia”

Merujuk kepada maksud hadis di atas,huraikan bagaimana anda mencintai Rasulullah SAW.

5 Set 1 Akidah
Mati ialah perpisahan roh daripada jasad dan merupakan satu kepastian kepada semua makhluk yang Beriman kepada hari
bernyawa akhirat
T3
Huraikan tindakan yang boleh anda lakukan sebagai penghayatan terhadap pernyataan di atas.

Set 2
Orang mukmin yang paling cerdik adalah orang yang paling banyak mengingati mati.

Huraikan hujah anda mengapa umat Islam mesti menghayati pernyataan di atas.

6 Set 1 Ibadat

Menguasai ilmu dan kemahiran dalam bidang perubatan,kejuruteraan dan pertanian adalah fardu kifayah. Fardu ain dan fardu

Huraikan mengapa umat Islam perlu menguasai pelbagai bidang ilmu di atas. kifayat

T1

Set 2

Mempertahankan negara adalah fardu kifayah kepada rakyat sesebuah negara.

Ramalkan apa akan berlaku kepada negara sekiranya kewajipan di atas diabaikan.

Set 3
Ilmu perubatan,ilmu perniagaan,ilmu perindustrian,ilmu perubatan,ilmu ketenteraan.
Huraikan pendapat anda mengapa ilmu-ilmu fardu kifayah di atas perlu dikuasai oleh umat Islam.

7 Set 1 Ibadat
Khusyuk solat
Firman Allah swt. T1
“sesungguhnya berjayalah orang yang beriman iaitu mereka yang khusyuk dalam solat”.

Berdasarkan maksud ayat di atas,hubungkaitkan sifat khusyuk dalam solat dengan kejayaan seseorang
dalam kehidupan.

Set 2

Sabda rasulullah SAW yang bermaksud:
“suruhlah anak-anak kamu menunaikan solat ketika berumur 7 tahun dan pukul mereka jika
meninggalkannya ketika berumur 10 tahun”

Berdasarkan maksud hadis di atas,huraikan hujah anda mengapa suruhan dan didikan solat ditekankan
diperingkat usia sedemikian.

Set 3
Khusyuk ialah tunduk dan berasa rendah diri dengan menumpukan fikiran,menenangkan hati dan anggota
semasa solat semata-mata kerana Allah SWT.

Huraikan hujah anda mengapa sifat di atas sangat penting dalam ibadat solat.

8 Set 1 Khalid al-walid

Sayidina Khalid bin al-walid adalah seorang yang berani sehingga beliau telah menyertai 100 peperangan T3

dan setiap inci tubuhnya dipenuhi tingkaman.

Huraikan bagaimana anda mencontohi sifat tokoh di atas untuk mencegah vandalisme di sekolah.

Set 2
Sayidina Khalid bin al-walid berjuang bersungguh-sungguh dalam peperangan kerana kecintaannya
kepada Islam dan negara.

Sebagai seorang pelajar,huraikan bagaimana anda mencontohi tokoh di atas untuk menjadi pelajar yang
cinta kepada negara.

9 Set 1 Adab menjaga fitrah
Gambar 1 :lelaki memakai seluar pendek T1
Gambar 2 : lelaki memakai baju lambang tengkorak
Gambar 3 : wanita berpakaian ketat
Huraikan mana-mana satu gambar dengan penekanan kepada tuntutan syariat Islam

Set 2

Pelajar A gemar melihat gambar-gambar lucah melalui telefon bimbitnya dan sering menunjukkan kepada

rakan-rakan lain di sekolah.

Berdasarkan situasi di atas, huraikan tindakan yang boleh anda lakukan untuk mengatasi perbuatan pelajar

tersebut daripada terus berlaku.

10 Set 1 Adab terhadap ibu

Terdapat anak yang menghantar ibu bapa ke pusat penjagaan harian orang tua dengan alasan memudahkan bapa/keluarga

urusan. T3

Kemukakan pendapat dan hujah anda.

Set 2
Perasaan hasad dengki dalam kalangan ahli keluarga akan merosakkan hubungan kekeluargaan.Sebagai
seorang ahli keluarga,huraikan cara anda mengelak sifat mazmumah ini wujud dalam diri anda.

Set 3

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
“tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim”

Huraikan bagaimana anda mengukuhkan hubungan kekeluargaan agar tidak termasuk dalam golongan
yang dinyatakan dalam hadis di atas.

11 Sumaiyah binti khobbat ialah seorang hamba yang sangat tinggi keimanannya dan sanggup Sumaiyah

mempertahankan akidah sehingga beliau mati syahid. T1

Sebagai seorang pelajar,huraikan bagaimana anda dapat mencontohi tokoh di atas dalam memelihara diri

daripada terpengaruh dengan ajaran yang menyesatkan.

KOLEKSI SOALAN KBAT (MENENGAH ATAS)
PENDIDIKAN ISLAM
SMK SULTANAH HAJJAH KALSOM

BAB 1 AYAT KEFAHAMAN

TAJUK 1 MANUSIA PERLU BERSYUKUR

SOALAN:

Allah telah menghapuskan umat-umat nabi terdahulu di atas kekufuran dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebagai pengajaran dan

peringatan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Namun demikian kekufuran dan dosa yang dilakukan oleh umat nabi terdahulu juga

dilakukan oleh umat nabi Muhammad tetapi Allah SWT tidak menghapuskan umat Nabi Muhammad sebagaimana umat-umat nabi

terdahulu.

Bagaimanakah anda menunjukkan rasa bersyukur kerana dijadikan dikalangan umat Nabi Muhammad yang tidak menerima nasib yang

sama seperti umat nabi terdahulu. ( 4 markah )

Allah telah menghapuskan umat-umat nabi terdahulu di atas kekufuran dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebagai
pengajaran dan peringatan kepada umat Nabi Muhammad S.A.W, namun begitu Allah tidak menghapuskan umat nabi Muhammad
sebagaimana umat-umat nabi terdahulu.
Bagaimanakah anda menunjukkan rasa bersyukur anda kerana dijadikan di kalangan umat nabi Muhammad?

BAB 2 AYAT KEFAHAMAN

TAJUK 2 RASUL PENYAMPAI WAHYU

SOALAN:

PROGRAM MALAM NEGERI X BERSELAWAT BERSAMA SYEIKH Y

Tarikh : 13 Ogos 2015

Tempat : Dataran Awam Negeri X

Masa : 9.00 malam

 Hadirin diminta memakai jubah putih / hitam

Di atas ialah contoh iklan salah satu program selawat yang mendapat sambutan di Negara kita mutakhir ini. Beri pandangan dari
perspektif anda sendiri berkaitan perkara tersebut? (4 markah)

BAB 3 AYAT KEFAHAMAN

TAJUK 3 LARANGAN MEMPERSENDAKAN AGAMA

SOALAN:

Farihin merupakan pelajar sekolah yang cemerlang di sekolahnya tetapi dalam masa yang sama beliau sering mengabaikan

tanggungjawab terhadap solat dan menganggap solat tidak penting.

Berikan hujah anda mengapa keadaan demikian berlaku.

BAB 4 AYAT KEFAHAMAN

TAJUK 4 HIDAYAH MILIK ALLAH

SOALAN:

Fatin ialah seorang muallaf yang memeluk Islam kerana tertarik dengan ajaran yang murni. Dia mempunyai ibu bapa yang bukan Islam.

Sebagai seorang anak yang mahukan ibubapanya juga seagama dengannya.

Pada pandangan anda, bagaimanakah beliau hendak berdakwah agar kedua ibubapanya dapat memeluk Islam sepertinya. (4 markah)

SOALAN : SPM 2006

Sahabat anda enggan melakukan ibadat haji kerana berpendapat belum mendapat hidayah Allah s.w.t.

Apakah hujah anda untuk membetulkan pendapatnya.

Hidayah merupakan anugerah Allah SWT kepada hamba-Nya.

Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk memberi penjelasan kepada sesetengah orang Islam yang memberi alasan tidak
menutup aurat kerana belum mendapat hidayah?

BAB 5 AYAT KEFAHAMAN

TAJUK 5 AKIDAH TERAS KEHIDUPAN

SOALAN:

Datuk Fatimah telah dilantik sebagai menteri pembangunan wanita.

Pada pendapat anda, apakah tindakan yang perlu beliau boleh lakukan untuk memartabatkan Islam setelah menyandang jawatan

tersebut. (4 markah)

BAB 6 AYAT KEFAHAMAN

TAJUK 6 CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA

SOALAN:

Laungan azan yang diperdengarkan setiap kali masuk waktu solat mengajak umat Islam untuk bersolat dan seterusnya mengajak mereka

untuk beroleh kejayaan.

Sejauh mana anda sebagai seorang pelajar muslim mampu meraih kejayaan dengan bersolat. (4 markah

Dewasa kini, kita perhatikan anak-anak kecil, para remaja, termasuk golongan dewasa begitu asyik menggunakan gajet dimana-
mana sahaja mereka berada sehingga merosakkan hubungan komunikasi antara anak-anak dan ibubapa.

Pada pandanga anda, sejauh manakah penggunaan gajet diketegerikan sebagai perbuatan lagha.

BAHAGIAN AYAT KEFAHAMAN
TAJUK7 NASIHAT LUQMANUL HAKIM
SOALAN:
Luqman digelar al-Hakim kerana kata-kata hikmah beliau serta kisahnya yang menjadi pengajaran kepada umat Islam. Nasihat-nasihat
beliau terhadap anaknya ada disebut dalam al-Quran
Sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda dapat merealisasikan nasihat-nasihat Luqman dalam hidup anda. ( 4 markah )

SOALAN: SPM 2016

Faktor keruntuhan akhlak remaja Islam hasil daripada pengaruh media massa.
HURAIKAN hujah anda.

(4m)

BAHAGIAN HADIS

TAJUK 8 MAKANAN YANG BAIK

SOALAN:

Kebanyakkan produk makanan di pasaran dihasilkan oleh bukan Islam.

Sebagai seorang muslim, apakah pandangan anda terhadap situasi tersebut? ( 4 markah )

SOALAN : SPM 2016

Bukti kebenaran pernyataan ”ISLAM TIDAK MEMBEBANKAN BAHKAN MEMUDAHKAN UMATNYA”, dengan mengemukakan hujah
anda.
(4m)

BAHAGIAN HADIS
TAJUK 9 PERPADUAN TERAS KEMAJUAN
SOALAN:
Dewasa ini penindasan terhadap masyarakat Islam dalam bentuk penafian hak, penghapusan etnik dan lain-lain lagi berlaku secara jelas
dan di ketahui dunia seperti di Palestin, Myanmar, Thailand, Afrika dan di beberapa buah negara lagi. Organisasi yang bertanggungjawab

seperti OIC ( Pertubuhan Negara Islam Sedunia) seperti membiarkan sahaja perkara ini berlaku.
Nyatakan hujah anda mengapa perkara ini dibiarkan begitu sahaja oleh pihak-pihak yang berkenaan ( 4 markah )
SOALAN: SPM 2015
Penyataan 1: sifat dengki-mendengki
Penyataan 2: sifat tikam belakang
Terangkan bagaimana sifat-sifat yang negatif menyumbang kepada perpecahan umat Islam dalam negara (4m)

SOALAN : SPM 2015
Huraikan hujah anda mengapa umat Islam diperintahkan mengasihi antara satu sama lain
(4m)
SOALAN : SPM 2016
Bagaimanakah perpaduan dapat diamalkan dalam kalangan murid sekolah: (HURAIKAN)
(4m)
Dewasa ini penindasan terhadap masyarakat Islam secara berterusan oleh musuh Islam sama ada di palastin, bosnia, Chechnya
atau pattani sebagai satu kegagalan umat Islam dalam mengenal pasti kelemahan diri masing-masing.
Apakah tindakan anda sebagai seorang pelajar muslim dalam mengatasi masalah ini?

BAHAGIAN AKIDAH
TAJUK 10 PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN
segelintir masyarakat hari ini masih mengamalkan amaln nenek moyang mereka yang bercanggah dengan syariat Islam iaitu
amalan khurafat seperti amalan mandi bunga untuk buang perkara malang dalam diri seseorang

Apakah hujah anda?

BAHAGIAN AKIDAH
TAJUK 10 DOSA-DOSA BESAR
SOALAN:
Kebelakangan ini sering dipaparkan di media-media massa kejadian jenayah yang berlaku di negara kita. Manakala bentuk jenyah yang
dilakukan adalah diluar jangkauan fikiran manusia yang waras seperti bunuh dan bakar, bunuh dan kerat serta sebagainya.
Pada pandangan anda bagaimanakah pihak berwajib boleh menangani perkara ini daripada terus berlaku. ( 4 markah )
SOALAN : DERHAKA KEPADA IBU BAPA
Budaya menghantar ibubapa yang tua, uzur dan tidak berkemampuan ke rumah orang tua atau pusat jagaan dilihat semakin ketara sejak
kebelakangan ini. Situasi ini dapat dikesan berdasarkan kepada jumlah bilangan penghuni semakin meningkat.
Sejauhmanakah situasi di atas mempengaruhi keruntuhan institusi kekeluargaan.huraikan hujah anda.

Trend masa kini anak-anak suka menghantar ibubapa yang telah tua dan uzur ke rumah orang tua. Mengapakah situasi di atas
boleh belaku sedangkan mereka mengetahui kesan perbuatan tersebut

SOALAN: MEROMPAK
Kejadian ragut sering terjadi dalam kalangan masyarakat
Pada pandangan anda bagaimanakah kerajaan atau pihak berwajib boleh menangani masalah ini daripada terus lebih berleluasa

BAHAGIAN AKIDAH
TAJUK 11 TUNTUTAN TAUBAT
SOALAN:
Terdapat segelintir umat Islam yang berfahaman mereka akan bertaubat selepas melakukan sesuatu dosa dengan alasan Allah itu
penerima taubat, dan selepas itu akan menggulanggi kesalahan yang sama dengan alasan yang sama.
Berikan hujah anda sebagai jawapan kepada golongan tersebut? ( 4 markah )

BAHAGIAN IBADAH
TAJUK 12 LAMBAIAN KAABAH
SOALAN:
Mutakhir ini terdapat banyak isu yang timbul dalam kaitan pengurusan haji dan umrah seperti Jemaah tertipu dengan syarikat yang
menguruskan haji dan umrah.
Pada pandangan anda mengapa perkara ini boleh berlaku kepada urusan yang melibatkan hal ehwal ibadah. (4 markah)

BAHAGIAN IBADAH
TAJUK 13 SEMBELIHAN
SOALAN:
Kajian saintifik membuktikan sembelihan mengikut cara Islam adalah kaedah yang terbaik.
Berikan hujah anda untuk membuktikan kebenaran peryataan di atas.

Lembu yang disembelih melalui kejutan elektrik tidak halal dimakan.
Berikan hujah anda bagi membuktikan kebenaran pernyataan di atas.

BAHAGIAN IBADAH
TAJUK 13 KORBAN
SOALAN:
En. Haris menerima daging korban yang diberikan oleh penduduk di kawasan perumahannya yang melakukan korban sehingga melebihi
keperluan keluarganya. Malah daging korban tahun sebelumnya juga masih dalam simpanannya kerana terlalu banyak yang diterima
saban tahun.
Jika anda menjadi En.Abu cadangkan apakah yang anda lakukan beserta hujah yang munasabah? (4 markah)

BAHAGIAN IBADAH
TAJUK 14 AKIKAH
SOALAN:
En. Sofi ingin mengadakan akikah anaknya. Namun beliau menghadapi masalah untuk membuat pilihan berikut:
Akikah yang dianjurkan oleh surau di Harga satu bahagian lembu RM 650
kawasan perumahannya
Akikah yang dianjurkan oleh salah sebuah Harga satu bahagian lembu RM 350
NGO untuk penduduk Islam di Myanmar

Sebagai seorang kawan, cadangkan pilihan yang terbaik untuk En.Sofi yang boleh anda berikan beserta alasan yang munasabah (4
markah)

BAHAGIAN IBADAH

TAJUK SEWA

15/2

SOALAN:

Pn. Alya Qistina telah menyewakan rumahnya kepada beberapa orang pelajar lelaki yang belajar di kolej X yang berdekatan. Namun

kehadiran pelajar yang menyewa rumah Pn.Alya Qistina telah tidak disenangi penduduk di kawasan perumahan tersebut kerana sikap

mereka yang suka membuat bising, membawa rakan perempuan yang keluar masuk dan banyak masalah lagi.

Jika anda menjadi Puan Alya, apakah yang anda lakukan? (4 markah)

BAHAGIAN IBADAH

TAJUK GADAIAN

SOALAN:

Pada masa kini didapati urusniaga ar Rahn Berjaya menarik ramai orang termasuk orang bukan Islam untuk melakukan gadaian

Pada pendapat anda mengapa berlakunya situasi tersebut (4 markah)

BAHAGIAN IBADAH

TAJUK SYARIKAT

SOALAN:

Banyak syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh orang Islam di Negara kita mengalami kegagalan dalam berfungsi sehingga menyebabkan

ianya ditutup.

Berikan cadangan anda bagi mengatasi masalah ini dari terus berlaku.

(4 markah)

BAHAGIAN IBADAH

TAJUK HUTANG

SOALAN:

Isu peminjam yang gagal membayar hutang PTPTN merupakan satu isu besar sehinggakan PTPTN kekurangan dana untuk membantu

pelajar lain. Malah yang menghairankan terdapat peminjam yang gagal membayar telah mempunyai kerjaya yang tetap dan pendapatan

lumayan.

Berikan pandangan anda mengapa perkara tersebut masih berlaku (4 markah)

BAHAGIAN IBADAH

TAJUK INSURANS

SOALAN:

Kesedaran menyertai Insuran dikalangan orang Islam di Negara kita khususnya masih kurang berbanding dengan orang bukan Islam.

Terdapat satu stigma yang mengatakan “mengambil insuran seperti mengharapkan satu kecelakaan untuk mendapat pulangan baik

kepada diri atau waris”

Berikan hujah anda untuk menangkis stigma tersebut (4 markah)

BAHAGIAN IBADAH

TAJUK SAHAM

SOALAN:

Syarikat X telah mengalami kerugian dan bercadang menjual saham Syarikat kepada Datuk Najmi dengan harga yang tinggi.

Pada pandangan anda, adakah tindakan syarikat tersebut mengikut lunas-lunas Islam (4 markah)

BAHAGIAN TAMADUN
TAJUK 18 KERAJAAN KHULAFA’ AR RASYIDIN
SOALAN:
Keadaan yang kacau bilau yang berlaku di negara-negara Arab sekarang berkait rapat dengan masalah kepimpinan sesebuah Negara.
Berikan pandangan anda mengapakah masalah kepimpinan tersebut boleh menjadi punca kepada kekacauan yang berlaku (4 markah)

BAHAGIAN TAMADUN

TAJUK 19 KERAJAAN BANI UMAIYAH

SOALAN:

Kerajaan Bani Umaiyyah amat menekankan perkembangan ilmu sehingga menjadikan Basrah sebagai pusat penyebaran pengetahuan

dan Istana Khalifah antara tempat menjadi pusat penyebarannya

Apakah langkah yang anda akan lakukan untuk menyuburkan kembali kegemilangan Ilmu seperti satu ketika dulu bermula dari

keluarga anda (4 markah)

BAHAGIAN TOKOH

TAJUK 20 IMAM ABU HANIFAH R.H

SOALAN:

Imam Abu Hanifah r.h terkenal dengan sifat berani dan tetap pendirian dalam sebarang perkara berkaitan dengan Islam. Ini dibuktikan

dengan beliau sanggup menolak jawatan Ketua Hakim Negara yang ditawarkan kepada beliau.

Manakala situasinya berbeza pada masa kini apabila jawatan mula menjadi rebutan sesama sendiri.

Beri pandangan anda mengapa mengapa berlaku perbezaan antara dua zaman tersebut (4 markah)

BAHAGIAN TOKOH
TAJUK 21 IMAM MALIK R.H
SOALAN:
Imam Malik merupakan seorang tokoh yang cerdas dan kuat ingatan sehingga beliau mampu menghafaz Al-Quran dan Al-Hadis sejak kecil.
Berikan cadangan anda bagaimana cara untuk memastikan sekurang-kurang seorang ahli keluarga setiap rumah mampu menghafaz Al-
Quran seperti Imam Malik (4 markah)

BAHAGIAN TOKOH

TAJUK 22 IMAM AS SYAFIE R.H

SOALAN:

Imam As Syafie r.h mempunyai ketajaman akal fikiran yang luar biasa sejak kanak-kanak lagi. Ketajaman fikirannya itu turut diakui oleh

gurunya Imam Malik r.h

Sebagai seorang pelajar apakah usaha anda untuk mempunyai akal yang cerdas (4 markah)

BAHAGIAN TOKOH
TAJUK 23 IMAM AHMAD BIN HANBAL R.H
SOALAN:
Imam Ahmad Bin Hanbal r.h merupakan tokoh ilmu Islam yang dikagumi dan tokoh yang sangat masyhur dalam bidang ilmu fekah. Beliau
sentiasa dihujani dengan pelbagai ujian dan cabaran dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu kepada masyarakat
Beri pandangan anda sejauh mana cabaran dalam menuntut dan menyebarkan ilmu mampu mempengaruhi kejayaan seseorang
(4 markah)

BAHAGIAN TOKOH
TAJUK 24 IMAM BUKHARI R.H
SOALAN:
Imam Bukhari adalah tokoh hadis yang masyhur. Ketekunan dan kesungguhan beliau mengumpul hadis memang diakui.
Pada pendapat anda, apakah tindakan yang perlu anda ambil untuk mencontohi ketekunan dan kesungguhan Imam Bukhari dalam
menuntut ilmu (4 markah)

BAHAGIAN TOKOH
TAJUK 25 IMAM GHAZALI R.H
SOALAN:
Kemasyhuran tokoh-tokoh ilmuan terdahulu menjadi rujukan dan kajian sarjana baik timur maupun barat. Ini merupakan kebanggaan kita

sebagi umat Islam (4 markah)
Sebagai seorang pelajar bagaimanakah cara untuk anda mengharumkan sekolah diperingkat tinggi

BAHAGIAN AKHLAK
TAJUK 26 AKAL CAHAYA KEHIDUPAN
SOALAN:
Kadar jenayah kolar putih yang melibatkan mereka yang berpendidikan tinggi dan berjawatan penting sering berlaku di Negara kita.
Mengapa perkara ini berlaku sedangkan mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang hebat. Berikan hujah anda?

BAHAGIAN AKHLAK
TAJUK 27 ADAB BERHIAS DIRI
SOALAN:
Puan Siti adalah isteri kepada Encik Ali seorang wanita bekerjaya. Sebagai wanita bekerjaya Puan Siti akan berhias untuk ke pejabat
sehinggakan timbul rasa tidak selesa kepada Encik Ali.
Cadangkan nasihat yang boleh En.Ali sampaikan kepada isterinya supaya nasihat tersebut boleh diterima oleh isterinya. (4 markah)
Dewasa kini terdapat banyak produk kecantikan dan kesihatan diri di pasaran. Pada pendapat anda, bagaimanakah anda melihat
fenomena ini mengikut konsep berhias diri menurut Islam

Islam menggaris tatacara berpakaian degan tujuan salah satunya ialah menjaga maruah diri tetapi reality hari ini masih banyak umat
Islam mengabaikan adab tersebut. Anda sebagai pelajar muslim berikan pendapat kenapa gejala ini terus berlaku

Berfesyen didalam Islam adalah dibolehkan. Namun kepelbagaian fesyen pada masa kini telah menjadikan sebahagian umat Islam
turut terpengaruh sehinggakan berpakaian yang seakan-akan menyalahi syariat Islam. Pada pandangan anda sebagai seorang
umat Islam, pada tahap manakah yang dibolehkan kita dalam keadaan berfesyen

BAHAGIAN AKHLAK
TAJUK 30 ADAB MENJAGA ORANG SAKIT
SOALAN:
“ Seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tetapi seorang anak belum tentu boleh menjaga seorang ibunya”
Kata-kata tersebut adalah ungkapan orang-orang tua yang biasa kita dengar, apatah lagi dalam keadaan ibu bapa mereka yang uzur dan
tidak sihat.
Berikan pendapat anda langkah awal dalam institusi keluarga supaya masalah yang merujuk kata-kata di atas tidak berlaku (4 markah)
Setiap manusia tidak terlepas daripada terkena penyakit. Kita hendaklah redha menerima penyakit sebagai ujian daripada Allah.
Menjaga orang sakit bukannya mudah. Banyak perkara yang perlu dititik beratkan.
Pada pendapat anda, bagaimanakah caranya apabila anda berdepan dengan situasi ahli keluarga yang menghidap kanser dan
tidak mahu menjalani rawatan

Ahmad terlibat dalam kemalangan jalan raya menyebabkan dia dirawat di hospital . keadaannya serius sehingga tidak boleh
bergerak sendiri. Anda telah ditugaskan untuk merawat Ahmad. Bagaimanakah cara anda untuk menenangkan emosi Ahmad

BAHAGIAN AKHLAK
TAJUK 30 ADAB AMAR MAARUF NAHU MUNGKAR
SOALAN:
Ellymie mempunyai seorang kawan yang mempunyai tabiat tidak baik iaitu kaki perempuan. Sudah ramai perempuan dipermainkan oleh
kawannya itu tidak kira samada anak dara, janda maupun isteri orang.
Sebagai seorang kawan apakah tindakan yang sepatutnya Ellymie lakukan untuk membantu kawannya tersebut (4 markah)

BAHAGIAN AKHLAK Pinggir bandar di kawasan berdekatan
TAJUK 30 ADAB DI TEMPAT REKREASI pusat pengajian
SOALAN: Terbuka (masuk percuma)
Tempat

Konsep

Anda diberi peluang untuk merangka pembinaan tempat rekreasi, cadangkan satu kreteria taman rekreasi tersebut beserta alasan yang
munasabah (4 markah)

BAHAGIAN AKHLAK
TAJUK 30 ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM
SOALAN:
Kerajaan telah membelanjakan jutaan ringgit untuk membaik pulih kemudahan awam yang dirosakkan akibat vendalisma. Pelbagai kempen
dan penguatkuasaan telah dilakukan.
Pada pendapat anda bagaimanakah lagi cara kita untuk berhadapan dengan golongan vendalisme untuk menyelesaikan masalah kurang
kesedaran sivik ini (4 markah)

BAHAGIAN AKHLAK
TAJUK 30 ADAB MENZIARAHI JENAZAH
SOALAN:
Anda telah hadir menziarahi jenazah salah seorang penduduk taman anda yang baru meninggal dunia. Apabila sampai ke rumah jenazah
tersebut anda mendengar sekumpulan tetamu yang hadir rancak bercerita berkaitan keputusan perlawanan bola sepak yang diadakan
malam tadi
Apakah tindakan anda (4 markah)

BAHAGIAN AKHLAK

TAJUK 35 ZIKRULLAH PENGUBAT HATI

SOALAN:

Program realiti bercorak Program realiti bercorak

hiburan KEagamaAN & ilmiah

Penyertaan untuk uji bakat terlalu ramai Penyertaan untuk uji bakat ramai tetapi

sehingga diluar jangkaan masih dalam kawalan

Hadiah Johan sehingga RM 200 000 Hadiah Johan sehingga RM 20 000

Mengapakah berlaku perbezaan yang ketara dalam dua program di atas. Beri pandangan anda ? (4 markah)

BAHAGIAN AKHLAK
TAJUK 36 ADAB DENGAN RASULULLAH SAW
Pada setiap tahun apabila tiba hari kebesaran Islam seperti Maulidur Rasul dan Maal Hijrah umat Islam akan menyambutnya secara meriah
dan besar-besaran. Majlis perarakan, selawat perdana , ceramah, forum dan banyak lagi pengisian sudah menjadi satu kemestian
pelaksanaannya.
Pada pandangan anda apa yang akan berlaku sekiranya pengisian di atas hanya sekadar menjadi satu budaya sahaja? (4 markah)


Click to View FlipBook Version