The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Unit Pengurusan Korporat & Integriti, SUK Perlis, 2021-10-26 04:42:18

SUKPS - Laporan Tahunan 2019

SUKPS - Laporan Tahunan 2019

2

KANDUNGAN

6-14 PROFIL
ORGANISASI

6 Perutusan YAB Menteri Besar
7 Kata Aluan YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
9 Teraju Utama Kerajaan Negeri Perlis
14 Carta Organisasi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
15 Unit Pengurusan Korporat & Integriti
35 Unit Audit Dalam

43-87 SEKTOR 123 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
135 Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
PEMBANGUNAN 147 Majlis Sukan Negeri
166 Sidang Editorial
43 Bahagian Perancang Ekonomi Negeri
51 Bahagian Perumahan
63 Bahagian Kerajaan Tempatan
79 Bahagian Pentadbiran Daerah

91-166 SEKTOR

PENGURUSAN

91 Pejabat Menteri Besar
99 Bahagian Dewan Undangan Negeri & Majlis

Mesyuarat Kerajaan
109 Bahagian Khidmat Pengurusan
117 Bahagian Pengurusan Majlis, Protokol dan

Istiadat

3PERUTUSAN
YAB MENTERI

BESAR &
KATA ALUAN
YB SETIAUSAHA

KERAJAAN
NEGERI PERLIS

PERUTUSAN

YAB MENTERI BESAR, PERLIS
DATO’ SERI AZLAN BIN MAN
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera
Bismillahi Rahmanir Rahim
Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah
S.W.T diatas limpah kurnia-Nya kerana dianugerahkan kesejahteraan hidup dan dapat
menyumbangkan tenaga dalam menjayakan urusan pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis.
Tahniah kepada Unit Pengurusan Korporat dan Integriti kerana menghasilkan Buku Laporan
Tahunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis (PSUKPs) bagi tahun 2019.
Pelbagai pencapaian telah dapat kita saksikan melalui aktiviti dan program yang telah
dianjurkan sepanjang tahun 2019 ini. Justeru, bagi mengekalkan kecekapan perkhidmatan
awam Negeri Perlis, semua penjawat awam perlu berusaha dengan lebih giat dalam
melaksanakan amanah yang diberikan agar kepercayaan rakyat serta kestabilan, keselamatan
dan keharmonian negara dapat terus dikekalkan.
Penjawat awam adalah tulang belakang kerajaan. Pencapaian yang telah kita kecapi selama
ini tidak mungkin dapat diperolehi tanpa hubungan dan kerjasama yang erat antara pentadbir
dan penjawat awam. Pembudayaan prinsip kepantasan bertindak, mengarus perdanakan
budaya ketepatan, mendakap integriti, menjulang produktiviti, mengungguli kreativiti dan
menyemarak inovasi harus disemai agar usaha menjadikan Perlis negeri maju tercapai dan
kepentingan rakyat tidak terabai.
Besarlah harapan saya agar PSUKPs serta seluruh penjawat awam di Negeri Perlis tetap
berpegang teguh kepada budaya berintegriti dalam melaksanakan tugas seharian serta
melestarikan budaya ini kini dan masa hadapan. Budaya ini adalah seiring dengan hasrat
Kerajaan Negeri Perlis untuk menjadikan Perlis Negeri Bandaraya menjelang tahun 2030.
Sekian, terima kasih

6

KATA ALUAN

YB SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS
TUAN AZMAN BIN MOHD YUSOF
Assalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur ke hadrat Allah S.W.T atas limpah kurnia serta rahmat-
Nya jua, maka nikmat keamanan terus dapat kita kecapi sehingga ke hari ini.
Sesungguhnya, saya ingin menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua
unit dan bahagian di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis (PSUKPs) ini khususnya Unit
Pengurusan Korporat dan Integriti yang telah berjaya menerbitkan Buku Laporan Tahunan
bagi Tahun 2019. Saya merasa sangat bersyukur kerana Tahun 2019 penuh dengan kejayaan
dan pencapaian yang bermakna. Laporan tahunan ini adalah sebagai wadah untuk merakam
pencapaian yang cemerlang sepanjang tahun 2019.
Dalam mendepani perubahan semasa, penyampaian perkhidmatan perlu ditambah baik secara
komprehensif. Reformasi dalam penyampaian perkhidmatan awam akan memperkukuhkan
pentadbiran dan tadbir urus yang lebih efisien dan efektif. Pembaharuan yang dilaksanakan
bertujuan untuk mengukuhkan lagi kepercayaan rakyat terhadap keupayaan perkhidmatan
awam khususnya di Negeri Perlis ini.
Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan bahawa kita berada dalam kerajaan yang
dipertanggungjawabkan untuk mentadbir negara dengan baik. Justeru, saya menyarankan
kepada semua penjawat awam agar dapat melaksanakan tugas dengan adil, tegas serta
profesional. Penjawat awam sentiasa memegang prinsip intergriti dan telus dalam
menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan. Hal ini selaras dengan misi kerajaan bagi
memacu perkhidmatan yang berorientasikan modal insan yang berintegriti dan berprestasi
tinggi bagi melahirkan masyarakat yang maju.
Akhir kalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa ke hadrat Allah S.W.T agar
dengan rahmat, taufik serta hidayah-Nya ke atas sekalian hamba-Nya,perkhidmatan awam
dan Negeri Perlis khasnya terus maju dan sejahtera. Kepada Allah jualah kita berserah.
Sekian, terima kasih
Selamat Maju Jaya

7TERAJU UTAMA
KERAJAAN

NEGERI PERLIS

MENTERI BESAR

PERLIS

YAB Dato’ Seri Azlan bin Man
S.P.M.P., A.M.P.
N.6- DUN Bintong

(Pentadbiran & Kewangan, Pelaburan & Perdagangan Antarabangsa,
Perancangan Ekonomi & Pembangunan industri, Hal Ehwal Tanah,
Keselamatan & Ketenteraman Awam)

SPEAKER

DEWAN UNDANGAN NEGERI PERLIS

YB Dato’ Haji Hamdan bin Bahari
D.P.M.P., S.M.P., A.M.N., A.M.P., P.M.P.

10

AHLI RASMI MAJLIS
MESYUARAT KERAJAAN NEGERI

KEUTAMAAN NEGERI PERLIS

SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
YB Tuan Azman bin Mohd Yusof
K.M.N.

PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI
YB Tuan Mohd Radhi bin Abas

PEGAWAI KEWANGAN NEGERI
YB Tuan Haji Nasaruddin bin Abdul Muttalib

S.M.P.

11

AHLI MAJLIS

MESYUARAT KERAJAAN

YB Puan Asmaiza binti Ahmad YB Tuan Nurulhisham bin Yaakob

A.M.P., P.M.P. A.M.P., P.M.P., P.J.K., P.J.B.
Kemajuan Luar Bandar & Pembasmian Kemiskinan, Pertanian & Industri Asas Tani, Perusahaan
Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru, Pelancongan, Perladangan & Komoditi, Penyelarasan
Kebudayaan, Kesenian & Warisan Penguatkuasaan Bersepadu & Aduan Awam
N.3 - DUN Chuping N.14 - DUN Simpang Empat

YB Tuan Azizan bin Sulaiman YB Tuan Hamizan bin Hassan

P.P.N., P.J.K. P.J.K., P.J.B.
Perumahan & Kerajaan Tempatan, Penjaja & Peniaga Kemudahan & Prasarana Awam, Pengangkutan, Belia &
Kecil, Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Sukan dan Badan Bukan Kerajaan
Kepenggunaan, Pembangunan Usahawan & Industri N.10 - DUN Kayang
Kecil dan Sederhana
N.5 - DUN Santan

YB Tuan Ruzaini bin Rais YB Puan Rozieana binti Ahmad

Hal-Ehwal Agama Islam, Kebajikan & Bantuan Bencana, P.M.P., B.C.M., A.N.S.
Hubungan & Kerjasama Sempadan Pendidikan, Pembangunan Sumber Manusia, Sains,
N.2 - DUN Beseri Teknologi & Inovasi, Teknologi Maklumat & Komunikasi
(ICT)
N.11 - Pauh

YB Puan Siti Berenee binti Yahaya YB Tuan Teh Chai Aan

P.J.K., P.J.B. P.M.P., P.J.K.
Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat, Sumber Asli & Alam Sekitar, Bioteknologi & Teknologi
Perpaduan Masyarakat dan Tugas-Tugas Khas Hijau dan Kesihatan
N.4 - DUN Mata Ayer N.1 - DUN Titi Tinggi

12

AHLI DEWAN

UNDANGAN NEGERI

YB Tuan Asrul Nizan bin YB Puan Gan Ay Ling
Abd Jalil N.8 - DUN Indera Kayangan
N.7 - DUN Sena

YB Tuan Nor Azam bin Karap YB Tuan Mohd Shukri bin Ramli
N.9 - DUN Kuala Perlis N.15 - DUN Sanglang

YB Tuan Mohd Ridzuan bin Hashim YB Dato’ Ismail bin Kassim
N.13 - DUN Guar Sanji D.P.M.P., S.M.P., A.M.P.
N.12 - DUN Tambun Tulang

13

CARTA ORGANISASI

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS

YB SETIAUSAHA KERAJAAN
NEGERI PERLIS

UPKI SETIAUSAHA
BAHAGIAN

UAD KETUA UNIT

PENGURUSAN PEMBANGUNAN

TIMBALAN SETIAUSAHA TIMBALAN SETIAUSAHA
KERAJAAN KERAJAAN

PEJABAT DUN & BKP BPSM BPTM MSN BPEN BP BKT BPD
MB MMK
SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA PENGARAH
SETIAUSAHA SULIT SETIAUSAHA BAHAGIAN BAHAGIAN BAHAGIAN SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA
KANAN DEWAN/MMK BAHAGIAN BAHAGIAN BAHAGIAN BAHAGIAN

BPMPI MUZIUM
NEGERI
SETIAUSAHA
BAHAGIAN PENGARAH
KURATOR

UPKI : UNIT PENGURUSAN KORPORAT & INTEGRITI
UAD : UNIT AUDIT DALAM
PEJABAT MB : PEJABAT MENTERI BESAR
DUN/MMK : BAHAGIAN DEWAN UNDANGAN NEGERI/MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN
BKP : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
BPSM : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
BPTM : BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
MSN : MAJLIS SUKAN NEGERI
BPMPI : BAHAGIAN PENGURUSAN MAJLIS, PROTOKOL DAN ISTIADAT
MUZIUM NEGERI : MUZIUM NEGERI
BPEN : BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI
BP : BAHAGIAN PERUMAHAN
BKT : BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
BPD : BAHAGIAN PENTADBIRAN DAERAH

14

UNIT
PENGURUSAN
KORPORAT &

INTEGRITI

Aras 2, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
Kompleks Dewan Undangan Negeri,

Persiaran Wawasan, 01000 Kangar, Perlis.
Tel: 04-973 8800 Faks: 04-973 8875

15

UNIT PENGURUSAN KORPORAT & INTEGRITI

1. FUNGSI UMUM BAHAGIAN/UNIT
Menyelaras pengurusan imej, integriti dan aduan awam Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis dalam memastikan
penyampaian perkhidmatan yang efisien dan memenuhi kehendak pelanggan.

2. FUNGSI BAHAGIAN/UNIT
a) Menyelaras dan memantau hal ehwal aduan Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis;
b) Merencana dan menyelaras kegiatan publisiti dan penerbitan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

(PSUK Perlis);
c) Menyelaras dan melaksana program peningkatan imej korporat Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Perlis (PSUK Perlis); dan
d) Merangka dan menjalankan program-program Integriti kepada penjawat awam negeri Perlis.

3. PENAMBAHBAIKAN DAN PENCAPAIAN
Bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan, Unit Pengurusan Korporat dan
Integriti, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis telah membuat penambahbaikan dengan melaksanakan tiga
(3) fungsian berbeza. Antara fungsi-fungsi tersebut adalah:
a) PENTADBIRAN DAN ADUAN AWAM
Sub-Unit ini bertanggungjawab untuk memantau dan menyelaras hal ehwal aduan awam di Pejabat Setiausaha

Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan/Agensi di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis. Umumnya unit ini
juga bertanggungjawab:
i. Meningkatkan imej korporat PSUKPs dengan mengambil langkah proaktif dan positif melalui pegawai

khidmat pelanggan dalam menyalurkan sistem penyampaian perkhidmatan PSUKPs kepada masyarakat
umum; dan
ii. Melaksanakan dan menyelaras Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 dan menjalinkan
hubungan strategik bersama pihak swasta, badan-badan korporat dan masyarakat.

16

PENGURUSAN ADUAN AWAM PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERLIS BAGI TAHUN 2019

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis (PSUKPs) dan agensi-agensi Negeri di bawahnya telah menerima
sebanyak 792 aduan sepanjang tahun 2019. Berdasarkan Jadual 1 di bawah, jumlah aduan yang telah diselesaikan
adalah sebanyak 779 aduan iaitu 98.36%, manakala 13 aduan atau 1.64% masih dalam tindakan penyelesaian
hingga 31 Disember 2019.

Jadual 1: Jumlah Bilangan Penerimaan Aduan Jabatan/Agensi Negeri

Bil. Jabatan / Agensi Terima Jumlah Aduan Selesai (%)
23 Dalam Tindakan Selesai 100
1 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 382 96.6
2 Majlis Perbandaran Kangar (MPK) 258 - 23 100
3 Jab. Perkhidmatan Veterinar Negeri Perlis (JPV) 30 13 369 100
4 Jab. Kerja Raya Negeri Perlis (JKR) 43 - 258 100
5 Jab. Pengairan & Saliran Negeri Perlis (JPS) 29 - 30 100
6 Jab. Tanah & Galian Negeri Perlis (PTG) - - 43 -
7 Jab. Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis (JKM) 27 - 29 100
8 Jab. Perhutanan Negeri Perlis - -- -
9 Jab. Pertanian Negeri Perlis - - 27 -
10 Jab. Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis - -- -
11 Jab. Perancang Bandar & Desa Negeri Perlis 792 -- 98.36
--
Jumlah Keseluruhan 13 779

17

Rajah 1: Jumlah Bulanan Penerimaan Aduan Jabatan/Agensi Negeri Bagi Tahun 2019

Sebanyak 11 saluran atau medium aduan yang disediakan untuk memudahkan orang ramai mengemukakan aduan
kepada pihak Pentadbiran Kerajaan Negeri. Aduan melalui panggilan telefon menjadi pilihan utama orang ramai
mengemukakan aduan iaitu sebanyak 31.06% atau 246 daripada jumlah keseluruhan penerimaan aduan. Corak
aduan seterusnya diikuti melalui hadir sendiri 23.49% atau 186 dan melalui surat/faks (20.33% atau 161), borang
kaunter aduan Jabatan (17.05% atau 135) dan saluran lain seperti emel (5.81% atau 46). Kesemua 5 saluran ini
adalah yang tertinggi dari jumlah keseluruhan bagi tahun 2019. Butiran terperinci adalah seperti di Jadual 2.

Jadual 2: Sumber Penerimaan Aduan

Bagi tahun 2019 penyelesaian aduan sehingga 31 Disember 2019 sebanyak 98.36% adalah bukti bahawa
PSUKPs telah mencapai sasaran penyelesaian aduan yang ditetapkan pada kadar melebihi 85%. Sejumlah 644
18

aduan (81.31%) telah berjaya diselesaikan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja. Manakala satu ratus
empat puluh lapan (148) aduan (18.69%) diselesaikan melebihi tempoh lima belas (15) hari bekerja. Jadual 3
menunjukkan tempoh penyelesaian aduan jabatan/agensi negeri Perlis.

Jadual 3: Tempoh Penyelesaian Aduan Jabatan/Agensi Negeri Perlis

Tempoh Jumlah Selesai Jumlah Selesai (%)
Aduan Mudah
1 Hari 4.55
2-5 Hari 36 21.72
172
6-10 Hari Aduan Sederhana 49.12
11-15 Hari 389 5.93
47
16-20 Hari Aduan Rumit 3.41
21-30 Hari 27 5.81
31-60 Hari 46 5.81
> 60 Hari 46 3.65
Jumlah Keseluruhan 29 100
792

Seterusnya, aduan terbahagi kepada 3 tahap kesukaran (kompleksiti) iaitu mudah, sederhana dan rumit. Daripada
792 aduan yang diterima pada tahun 2019, kategori tahap sederhana adalah yang tertinggi iaitu 55.05% atau 436
aduan. Kategori kedua tertinggi ialah tahap mudah iaitu 26.26% atau 208 aduan dan tahap rumit pula mencatatkan
18.69% atau 148 aduan. Perincian tahap kesukaran aduan bagi tahun 2019 adalah seperti di Rajah 2.

Rajah 2: Tahap Kesukaran Aduan Bagi Tahun 2019

19

Berdasarkan daripada Rajah 3, tiga kategori utama aduan yang tertinggi diterima adalah kategori Ketenteraman/
Keselamatan Awam merupakan kategori aduan tertinggi iaitu sebanyak 390 aduan (49.24%), diikuti oleh aduan
Kekurangan Kemudahan Awam/Infrastruktur sebanyak 387 aduan (48.86%) dan aduan Kualiti Perkhidmatan
Tidak Memuaskan sebanyak 15 aduan (1.89%).

Rajah 3: Kategori Utama Aduan Yang Diterima Tahun 2019

Kepesatan perkembangan teknologi maklumat telah memudahkan rakyat dan stakeholders untuk mengemukakan
aduan dengan pantas dan mudah tanpa mengira masa dan tempat.
Justeru itu, Pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis sentiasa berusaha untuk meningkatkan
kecekapan penyampaian perkhidmatan dengan mempercepatkan proses pengurusan aduan awam dengan sasaran
penyelesaian aduan yang tidak melebihi tempoh 15 hari bekerja yang meliputi penerimaan, maklum balas Jabatan/
Agensi berkaitan, pengumpulan maklumat dan penyelesaian aduan.

b) PENERBITAN
Bagi memantapkan dan mengukuhkan Unit Pengurusan Korporat dan Integriti. Sub-Unit Penerbitan telah

diwujudkan untuk merencana dan menyelaras kegiatan publisiti serta penerbitan Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Perlis (PSUKPs). Fungsi penerbitan dibahagikan kepada dua (2) iaitu penerbitan berkala dan
perkhidmatan merekabentuk dan mencetak. Penerbitan berkala adalah seperti buku laporan tahunan, Minda
Perlis, Buku Harian Rasmi Kerajaan Negeri Perlis, Sisipan Akhbar sempena Hari Keputeraan DYMM Tuanku
Raja Perlis. Perkhidmatan merekabentuk dan mencetak pula merangkumi cetakan seperti backdrop, banner
dan bunting program dan majlis rasmi mengikut keperluan semasa.
i. Sisipan Akhbar
Kerajaan Negeri menerbitkan sisipan khas dalam akhbar tempatan pada setiap 17 Julai sempena sambutan

keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis. Bermula pada tahun 2018 hingga 2021, Duli Yang Maha Mulia
Tuanku Raja Perlis telah berkenan sambutan ulang tahun keputeraan disambut pada 17 Julai dengan
mengambilkira bulan Ramadan dan Syawal yang jatuh pada bulan Mei. Unit Pengurusan Korporat dan
Integriti merupakan urus setia bagi melaksanakan penerbitan sisipan ini.

20

Sisipan ini melibatkan penyertaan daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta bagi meraikan sambutan
Ulang Tahun Keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis dengan menaja muka surat pengiklanan Sambutan
Keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis di akhbar-akhbar tempatan terpilih.

Pada tahun 2019, Sisipan Akhbar telah mendapat penajaan daripada beberapa agensi iaitu Majlis Agama
Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs), Perlis Power Plant, C-Mart Arau, Shorubber, Universiti
Malaysia Perlis (UniMAP), Emas Kerajang, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis, Cement
Industries of Malaysia Berhad (CIMA), MSM Perlis, Universiti Sains Malaysia (USM), Utusan Media Sales
Sdn. Bhd, Menteri Besar Incorporation (MBI), Syarikat Air Perlis (SAP), Majlis Perbandaran Kangar (MPK),
EMKAY Group, KPJ Perlis Specialist Hospital, Perlis Holding Sdn Bhd, Sinar Jernih Sdn Bhd dan Pejabat
Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis (PSUK Perlis).

ii. Laporan Tahunan PSUK Perlis
Unit Pengurusan Korporat dan Integriti menyelaras dan menerbitkan Laporan Tahunan Pejabat Setiausaha

Kerajaan Negeri Perlis secara tahunan. Laporan Tahunan ini mengandungi maklumat mengenai fungsi,
aktiviti, tugasan, dan pencapaian sepanjang tahun bagi 13 bahagian/unit di bawah Pentadbiran Pejabat
Setiausaha Kerajaan Negeri. Pengisian maklumat dalam laporan tahunan juga ditambahbaik dan
dikemaskini dari semasa ke semasa.

iii. Minda Perlis
Pada tahun 2019, Unit Pengurusan Korporat dan Integriti telah menerbitkan tiga (3) edisi Minda Perlis

iaitu edisi Januari-April, Mei-Ogos dan September-Disember. Minda Perlis tersebut mengandungi berita-
berita, info kesihatan dan program/aktiviti yang dijalankan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Perlis. Penerbitan Minda Perlis juga bertujuan untuk memaklumkan agenda kerajaan dan jabatan kepada
rakyat. Minda Perlis ini juga turut diedarkan kepada SUK seluruh Malaysia, Jabatan dan Agensi Kerajaan
Persekutuan, Badan Berkanun Persekutuan, Jabatan-jabatan Negeri dan Badan Berkanun negeri Perlis.

iv. Video Korporat PSUK Perlis
Video Korporat Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis telah dihasilkan oleh Unit Pengurusan Korporat

dan Integriti dengan kerjasama bahagian-bahagian dan unit-unit di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri Perlis.

Video ini diterbitkan bertujuan untuk memberikan penerangan dan pemahaman secara menyeluruh
dan padat kepada masyarakat terutamanya, berkenaan fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh
Bahagian dan Unit PSUK Perlis.

Penerbitan yang berdurasi Lima (5) minit ini memaparkan rakaman-rakaman berkaitan pentadbiran
bahagian dan unit PSUK Perlis dan turut menyelitkan tempat-tempat pelancongan popular di negeri Perlis
sebagai salah satu kaedah bagi mempromosi negeri Perlis. Video ini juga boleh dilayari melalui pautan
www.perlis.gov.my di laman sesawang PSUK Perlis.

v. Merekabentuk dan mencetak backdrop, banner dan bunting PSUKPs
Pentadbiran ini telah merekabentuk dan mencetak backdrop, banner dan bunting untuk pelbagai program

sepanjang tahun 2019. Antaranya adalah Sambutan Hari Keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis Ke - 76,
Majlis berbuka puasa dan solat sunat tarawih bersama DYMM Tuanku Raja Perlis & DYMM Tuanku Raja

21

Perempuan Perlis, Majlis Penyerahan Nota Serah Tugas YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Majlis
Aidilfitri Bersama Rakyat 2019 Jabatan/Agensi Negeri Perlis, Lawatan Ke Bawah Kaus Yang Teramat
Mulia Undang Luak Johol, Lawatan TYT Duta –Duta Besar Negara Kesatuan Eropah, Majlis Amanat YB
Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis, Majlis Apresiasi
Sisipan Akhbar, Program Jalinan Mesra Bersama Pelanggan & Hari Integriti, Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri Perlis (Backdrop, Banner, Bunting).

vi. Pengurusan Portal
Pengurusan kandungan portal melibatkan aktiviti pengumpulan, pengkajian semula dan paparan kandungan

di dalam portal bagi memastikan kandungan yang dimuatkan terkini, tepat dan sahih termasuklah direktori,
keratan berita akhbar, pekeliling-pekeliling kerajaan, sebut harga dan lain-lain lagi yang berkenaan.

Laman portal Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis boleh dilayari melalui pautan www.perlis.gov.my
bagi mendapatkan maklumat berkenaan Laporan Tahunan PSUK Perlis, Minda Perlis, Sistem Maklumat
Perkhidmatan Online (SIMPER), Sistem Pengurusan Aduan Pelanggan (SISPAA), Sistem Maklumat
Perumahan Awam (SMPA) dan lain-lain.

c) INTEGRITI

Definisi Integriti secara umumnya membawa maksud suatu kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan
padu pada individu dan struktur sesebuah organisasi. Merujuk kepada individu dan organisasi, penjawat awam
yang berkualiti tinggi merupakan aset terpenting bagi kejayaan sesuatu organisasi dan khususnya terhadap
negara. Sikap amanah, telus, bertanggungjawab dan sanggup berkhidmat demi kepentingan awam merupakan
intipati kepada integriti yang sebenar.


Bagi usaha tersebut, Unit Integriti (UI) di bawah Pentabiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis merupakan

sub-unit kepada Unit Pengurusan Korporat & Integriti. Sejajar dengan peranannya, UI telah mengatur hala
tuju yang lebih baik dalam perancangannya yang menumpukan kepada penglibatan dari kumpulan sokongan
hingga kumpulan pengurusan dan profesional. Sepanjang tahun 2019, UI telah mengurusetiakan sebanyak
tiga (3) siri Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) Peringkat Negeri iaitu bilangan satu (1) pada 22
Februari 2019 (Jumaat), bilangan dua (2) pada 16 Mei 2019 (Khamis) dan bilangan tiga (3) pada 25 November
2019 (Isnin). Tujuan diadakan mesyuarat tersebut adalah membincang dan menyelesaikan permasalahan yang
dibangkitkan di peringkat pentadbiran kerajaan negeri, agensi negeri dan pihak berkuasa tempatan. Selain itu,
Sub-Unit Integriti, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis juga turut mengadakan satu Taklimat Kepada
Pegawai Penyelaras Bagi Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) di peringkat jabatan/agensi Negeri Perlis pada 19
April 2019 (Jumaat) yang sebagai pegawai yang boleh dirujuk diperingkat jabatan/agensi masing-masing serta
satu Taklimat Pelan Integriti Nasional (NACP) Kepada Jabatan/Agensi Persekutuan dan Negeri yang diadakan
pada 3 Mei 2019 (Jumaat) bertujuan untuk mewujudkan suatu pelan anti-rasuah peringkat negeri berdasarkan
kepada arahan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan menerusi Arahan YAB Perdana Menteri (No.1)
tahun 2018.

Penekanan dalam membudayakan integriti di kalangan penjawat awam sendiri juga turut diambil kira oleh UI.
Melalui pendedahan yang lebih, UI telah mengadakan satu Lawatan Kerja dan Perkongsian Ilmu Ke Pejabat
Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Kompleks Penjara Sungai Petani, Kedah pada 26 Februari 2019

22

(Selasa). Lawatan ini adalah bertujuan untuk berkongsi ilmu dari jabatan/agensi kerajaan berkaitan penerapan
nilai-nilai integriti di kalangan penjawat awam dan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti bagi menambahbaik
pengurusan kualiti di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis terutamanya berkaitan sistem pengurusan
aduan awam, sistem pengurusan kualiti MS ISO 9001:2015 dan amalan 5S yang telah dilaksanakan di Pejabat
Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Kompleks Penjara Sungai Petani, Kedah.

Pada 5 Julai 2019 (Jumaat), Sub-Unit Integriti Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis juga telah menerima
satu kunjungan Hormat Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif & Pegawai Pengurusan daripada Institut Integriti
Malaysia (INTEGRITI). Kunjungan hormat ini adalah bertujuan kolaboratif bersama di antara pihak INTEGRITI
dan pihak Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri menerusi Ketua Unit Integriti SUK Negeri termasuk juga
Ketua Integrity Governance Unit (IGU) di kalangan Syarikat Milik Kerajaan (SOE), Syarikat Berkaitan Kerajaan
(GLC), Badan Bukan Kerajaan (NGO) dan Syarikat-syarikat Swasta di Negeri Sembilan dalam pelaksanaan
National Anti-Corruption Plan (NACP).

Adalah menjadi peranan UI untuk mendekati orang awam dalam memperkasa dan membudayakan integriti
serta mendidik kepada kalangan masyarakat. Justeru itu, UI di bawah sub-Unit Pengurusan Korporat &
Integriti telah menganjurkan Program Jalinan Mesra Bersama Rakyat dan Pembudayaan Integriti Pejabat
Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis pada 16 November 2019 (Sabtu) bertempat di Dataran Dato’ Sheikh Ahmad,
Kangar, Perlis. Program yang berlangsung selama sehari tersebut telah menyediakan pelbagai aktiviti kepada
para pengunjung antaranya ialah pameran dari pelbagai Jabatan serta Agensi Negeri mahupun Persekutuan di
Negeri Perlis.

Kesimpulannya, melalui penjanaan dan perancangan teliti dalam melestarikan program-program integriti
sama ada diperingkat pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis sendiri mahupun pendekatan bagi penerapan norma-
norma budaya integriti kepada masyarakat di negeri ini secara menyeluruh.

Jadual 4: Statistik Kes Disiplin Jabatan/Agensi Di Bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Tahun 2019

Jenis Kes Bilangan Kes Status Lembaga
Tidak Hadir Bertugas Tatatertib
2 Kertas Pertimbangan
Jumlah Penentuan Kes (LTT)

1 Mendapatkan Ulasan Ketua Sokongan
Jabatan (No. 2)

1 Letak Jawatan Sokongan
(Selesai) (No. 1)

2 Proses Kaunseling -

6- -
-

23

4. ANTARA PROGRAM DAN AKTIVITI

Sepanjang tahun 2019 pelbagai perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti telah dilaksanakan oleh
Unit Pengurusan Korporat dan Integriti, termasuklah diamanahkan tugas-tugas sebagai urus setia induk yang
melibatkan seluruh jabatan kerajaan di negeri Perlis. Antaranya adalah:

Majlis Penyerahan Tugas Dan Penghargaan YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Pada 1 Mac yang lalu telah berlangsungnya Majlis Penyerahan Tugas dan Penghargaan YB Setiausaha Kerajaan
Negeri Perlis yang bertempat di Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis, Kangar. Majlis tersebut bertujuan
untuk meraikan pertukaran keluar YB Dato’ Dr Syed Omar Sharifuddin Bin Syed Ikhsan sebagai Setiausaha
Kerajaan Negeri Perlis ke Kementerian Kerja Raya sebagai Ketua Kerja Raya di Putrajaya. Di samping itu, majlis
itu turut mengalu-alukan kedatangan YB Tuan Azman Bin Mohd Yusof sebagai YB SUK Perlis yang baru, dan telah
memulakan tugas beliau pada 18 Februari yang lalu.

YAB Dato’ Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis yang turut meraikan Majlis Penyerahan Tugas ini bersama-sama
dengan Ketua-ketua Jabatan Negeri, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Setiausaha Bahagian / Ketua Unit
Pejabat SUK Perlis. YAB Menteri Besar Perlis juga turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada YB Dato’
Dr Syed Omar Sharifuddin Bin Syed Ikhsan di atas perkhidmatan yang telus dan cemerlang sepanjang beliau
berkhidmat sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis.

Lawatan Kerja Dan Perkongsian Ilmu Pengurusan Kualiti Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Ke
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Dan Kompleks Penjara Sungai Petani, Kedah

Pada 26 Februari 2019, warga kerja PSUKPs telah bertolak seawal 7.30 pagi ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Pulau Pinang. Setibanya di Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR), dan telah disambut baik oleh kakitangan Unit
Komunikasi Korporat dan Inovasi PSUKPP.

Warga kerja PSUKPs telah berkesempatan mendengar ucapan aluan daripada Puan Muhaili Binti Mat Saad,
Setiausaha Unit Bahagian Korporat dan Inovasi PSUKPP. Kami disajikan dengan pengenalan PSUKPs dalam
bentuk tayangan montaj. Unit ini mempromosikan pelbagai aplikasi yang sejajar dengan kecanggihan teknologi
pada masa kini. Salah satu daripadanya ialah dengan memperkenalkan “Penang Information and Complaints
System” (ePINTAS). Sistem ini merupakan Gerbang Aduan Bersepadu Kerajaan Negeri yang membolehkan orang
ramai membuat aduan, komen, teguran, cadangan dan pertanyaan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan oleh
Kerajaan Negeri. Namun, sistem ini bukan lagi asing bagi pihak PSUKPP kerana sistem ini dilaksanakan buat kali
kedua setelah yang terdahulu menggunakan “ePintas versi 1.0”, dan kini ditransformasi kepada “ePintas versi 2.0”.
Versi yang terkini ini hanya memerlukan pengisian segala maklumat yang diperlukan dan proses demi proses akan
dilaksanakan dengan kadar segera. Oleh yang demikian, ini memudahkan pihak PSUKPP untuk memantau aduan
yang dibuat dan direkod secara automatik untuk mengelakkan daripada terlepas pandang. Orang awam juga boleh
menyemak maklumbalas terhadap aduan yang dibuat pada bila-bila masa dan dimana jua mereka berada.

Di samping itu, perlaksanaan amalan persekitaran berkualiti 5S juga amat ditekankan oleh pihak PSUKPP.
Dengan slogan yang bertemakan “Persekitaran Berkualiti Tanggungjawab Bersama”, menjadi satu teras
kepada warga PSUKPP untuk menjalankan amalan 5S. Laman maya 5S PSUKPP diwujudkan dan secara tidak

24

langsung menggantikan sudut fizikal 5S di PSUKPP. Laman maya 5S ini merupakan laman rasmi 5S iaitu dengan
mempromosikan pelbagai kempen seperti, “5 minute for 5S”, “Count Down 4 hari lagi” dan pelbagai lagi. Dengan
adanya laman maya ini, setiap unit akan memasukkan aktiviti 5S yang telah dilaksanakan sebagai paparan dan
bertanding antara unit yang lain.

Seterusnya, lawatan diteruskan ke Kompleks Penjara Sungai Petani, Kedah. Kompleks penjara ini merupakan tempat
tahanan banduan reman (unconvicted) menunggu perbicaraan di Mahkamah dan banduan sabitan (convicted)
iaitu banduan yang telah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah. Penjara ini juga menempatkan banduan-banduan
juvana iaitu yang bawah umur. Tempoh reman dipenjarakan dan jenis hukuman akan bergantung kepada jenis
kesalahan yang dilakukan. Namun begitu, di kompleks ini disediakan sebuah sekolah iaitu “Sekolah Integriti”.
Melalui sekolah ini, para banduan akan tetap menempuhi pembelajaran seperti biasa, namun cara didikan dan
kaunseling yang berbeza. Di kompleks ini juga, telah melahirkan beberapa banduan yang pandai dan berkreativiti
dalam pertukangan, pembuatan kraftangan dan jahitan. Pelbagai produk yang dihasilkan seperti, kerusi kayu, baju
kurung, bakul dan sebagainya oleh para banduan, sedikit sebanyak membuka peluang untuk mereka memperoleh
wang ringgit.

Majlis Amanat YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Unit Pengurusan Korporat dan Integriti bertanggungjawab sebagai urus setia Majlis Amanat YB Setiausaha Kerajaan
Negeri Perlis bersama Kakitangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Majlis tersebut berlangsung pada
28 Mei 2019 bertempat di Dewan Warisan Kangar. Majlis seumpama ini dapat mendekatkan dan mengeratkan lagi
hubungan silaturrahim dan memberi semangat, azam dan tekad yang baharu untuk mempertingkatkan kecekapan
dalam pengurusan dan sistem pentadbiran demi menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik kepada warga
Perlis.

Sisipan Akhbar Khas sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan ke-76 DYMM Tuanku Raja Perlis dan
Majlis Apresiasi

Unit Pengurusan Korporat dan Integriti bertanggungjawab sebagai urus setia induk sisipan akhbar khas
terbitan kerajaan negeri. Sisipan ini adalah sebagai medium untuk merapatkan lagi hubungan kerjasama antara
kerajaan negeri dan sektor swasta, di samping mengetengahkan pelbagai usaha dan pencapaian kerajaan dalam
melaksanakan projek dan program.

Lanjutan daripada penerbitan sisipan khas tersebut, satu Majlis Apresiasi Sisipan Akhbar Khas Sempena
Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Ke-76 DYMM Tuanku Raja Perlis telah dianjurkan pada 30 September
2019 bertempat di Teknologi Tenaga Perlis Consortium Sdn. Bhd., Perlis. Majlis ini diadakan bertujuan untuk
meraikan dan memberi penghargaan di atas usaha dan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat
dalam menerbitkan sisipan akhbar sempena Ulang Tahun Keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis.

DYTM Tuanku Raja Muda Perlis dan DYTM Tuanku Raja Puan Muda Perlis telah mencemar duli ke majlis tersebut
dan turut disertai oleh semua wakil penaja, pengurusan tertinggi Kerajaan Negeri Perlis dan kakitangan Teknologi
Tenaga Perlis Consortium Sdn. Bhd.

25

Eks Perbah

Program Lawatan Kerajaan Negeri Perlis Ke Kerajaan Negeri Sabah (EKS PERBAH) Tahun 2019 adalah
merupakan program tahunan dengan matlamat utama untuk memberikan penghargaan dan sokongan moral serta
menghulurkan bantuan sumbangan kepada pasukan-pasukan keselamatan yang sedang beroperasi di kawasan
perairan Tawau dan Semporna, Sabah.

Rombongan ini diketuai DYTM Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail, Raja Muda
Perlis, merangkap Komander Rejimen 504 Askar Wataniah (AW) yang diadakan pada 19 hingga 22 Mei 2019
di Kudat, Sabah. Ahli-ahli rombongan terdiri daripada YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Ahli Jawatankuasa
Pendukung Askar Wataniah (JAKPAW), Ketua-Ketua Jabatan Negeri Perlis, Wakil Rakyat, Ahli Akademik, Ahli
Korporat Negeri Perlis dan juga media.

Antara intipati program adalah lawatan dan penyampaian sumbangan di kawasan operasi pasukan keselamatan
Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) iaitu di Pos-pos Penempatan Pasukan
Keselamatan di pulau-pulau sekitar kepulauan Semporna. Antara pos-pos yang dilawati adalah Pulau Manampilik,
Pulau Omadal, Pulau Bum-Bum, dan Pulau Siamil. Manakala, di Pulau Sibatik yang terletak di Tawau, pos yang
dilawati ialah Pos Sungai Melayu dan Pos Sungai Kamung Haji Kuning.

Selain itu, turut diadakan juga adalah Program Titian Kasih iaitu sebuah program motivasi bagi menaikkan
semangat dan membentuk jati diri pelajar-pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan.

Majlis Aidilfitri Bersama Rakyat 2019

Majlis aidilfitri bersama rakyat telah berlangsung pada 11 Jun 2019 bersamaan dengan 7 Syawal 1440 Hijrah
di Dewan 2020 Kangar. Ketibaan DYMM Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamallulail,
Tuanku Raja Perlis dan DYMM Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid, Tuanku Raja
Perempuan Perlis telah mencemar duli untuk merasmikan majlis tersebut. DYTM Tuanku Syed Faizuddin Putra
Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail, Tuanku Raja Muda Perlis bersama DYTM Tuanku Hajah Lailatul Shahreen
Akashah Khalil, Tuanku Raja Puan Muda Perlis turut berangkat tiba. Turut hadir YAB Dato’ Seri Azlan bin Man,
Menteri Besar Perlis dan Mantan Menteri Besar Perlis, Dato’ Dr. Md Isa bin Sabu.

Majlis ini telah bermula pada jam 10:50 pagi dan tetamu yang hadir telah dihidangkan dengan pelbagai aneka
makanan yang menarik di setiap gerai. Majlis tersebut turut meraikan gerai tercantik di mana terdapat 24 buah
gerai yang layak bertanding dan dihias kreatif oleh setiap bahagian/unit Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
serta Jabatan-Jabatan di Negeri Perlis.

DYMM Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid telah berkenan untuk menyampaikan duit
raya kepada kanak-kanak serta kakitangan kerajaan yang hadir pada majlis tersebut. Majlis itu telah berakhir pada
jam 3 petang dan DYMM Raja Perlis serta DYMM Raja Perempuan Perlis telah berkenan berangkat pulang disusuli
DYTM Raja Muda Perlis dan DYTM Raja Puan Muda Perlis.

26

Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis 2019

Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis 2019 telah dianjurkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Perlis pada 30 Ogos 2019 (Jumaat) malam di Stadium Tuanku Syed Putra, Kompleks Sukan Negeri Perlis Kangar.
Sambutan hari Kebangsaan pada tahun ini bertemakan “Sayangi Malaysiaku Malaysia Bersih” yang bermaksud
warganegara Malaysia yang berbilang kaum hidup dalam harmoni, seia sekata, bersatu padu dan semangat
cintakan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama disamping dapat memupuk dan menyalakan nilai
integriti serta jati diri rakyat Malaysia yang bersih dan tinggi.

Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis pada tahun 2019 telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha
Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail. Turut berangkat mencemar duli iaitu
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Tengku Fauziah Binti Al-Marhum Tengku Abdul Rashid, Duli Yang Teramat Mulia
Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail, Raja Muda Perlis dan Raja Puan Muda Perlis,
Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Hajah Lailatul Shahreen Akashah Khalil.

Kemeriahan Sambutan Hari Kebangsaan turut dirasai dengan kehadiran Menteri Besar Perlis iaitu Yang Amat
Berhormat Dato’ Seri Azlan Bin Man, Yang Berhormat Tuan Azman Bin Mohd Yusof Setiausaha Kerajaan Negeri
Perlis, Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis dan Ketua-Ketua Jabatan di negeri Perlis. Selain itu,
Sambutan hari kebangsaan ini juga diadakan bersama dengan penganjuran Hari Peladang, Penternak dan Nelayan
(HPPN).

Terdapat beberapa persembahan yang menarik sepanjang majlis berlangsung. Antara persembahannya ialah
Perarakan perbarisan daripada 66 Kontingen pelbagai Jabatan / Agensi / NGO, War Dance, Tempur Tanpa Senjata,
Brass band, nyanyian solo daripada artis Jemputan iaitu Lan Solo, Koir dan persembahan band daripada Majlis
Perbandaran Kangar dan Pertunjukkan Bunga Api pada akhir majlis. Kesemua persembahan melibatkan penyertaan
daripada kakitangan pelbagai Jabatan / Agensi dan NGO.

Pertandingan perbarisan disertai oleh beberapa penyertaan iaitu daripada Institut Pengajian Tinggi, Persatuan-
persatuan, Jabatan Persekutuan / Badan Berkanun / Swasta dan Jabatan Negeri. Pemenang bagi perbarisan
daripada Institut Pengajian Tinggi disandang oleh Kadet Pertahanan Awam (KAFA), Kolej Vokasional Kangar,
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin dan Institut Kemahiran Mara manakala bagi kategori persatuan dimenangi oleh
Persatuan Veteran ATM, PERKIM PERLIS dan Majlis Belia Felda Negeri Perlis.

Seterusnya bagi perbarisan Jabatan Persekutuan / Badan Berkanun / Swasta dimenangi oleh Jabatan Telekom
Malaysia Berhad, Universiti Malaysia Perlis, dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis manakala bagi perbarisan
Jabatan Negeri pula dimenangi oleh Pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Jabatan Kerja Raya, dan
Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perlis.

Program Jalinan Mesra Bersama Pelanggan Dan Pembudayaan Integriti

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama Biro Pengaduan Awam telah menganjurkan Program
Jalinan Mesra Bersama Pelanggan dan Pembudayaan Integriti pada 16 November 2019 (Sabtu), bertempat di
perkarangan Dataran Dato Sheikh Ahmad, Kangar bermula pada jam 8.00 pagi dan berakhir pada jam 5.00 petang.
Terdapat pelbagai aktiviti menarik diadakan sepanjang program ini berlangsung melibatkan pengunjung yang
terdiri daripada golongan kanak-kanak dan dewasa.

27

Pendaftaran mula dibuka pada jam 8.00 pagi kepada pengunjung yang hadir ke program ini bagi sesi cabutan
bertuah. Aktiviti senamrobik sebagai pembuka tirai program telah menarik ramai pengunjung untuk bersama-
sama menyertai program yang dilaksanakan. Seramai 50 orang kanak-kanak daripada Tadika Kemas turut bersama
menyertai pertandingan mewarna yang diadakan. Selain itu, program ini dimeriahkan lagi dengan beberapa
penambahan aktiviti sampingan seperti pertandingan Beyblade dan pertandingan PUBG Mobile serta Autoshow
berbanding tahun sebelum ini.

Pelbagai hadiah menarik yang telah disediakan kepada pegunjung yang menyertai acara yang dipertandingkan dan
sesi cabutan bertuah. Penyampaian hadiah cabutan bertuah ini dilaksanakan sebanyak dua sesi iaitu pada sesi
pagi dan sesi petang. Program Jalinan Mesra Bersama Pelanggan dan Pembudayaan Integriti ini juga diserikan
lagi dengan persembahan artis jemputan iaitu Mohamad Fauzi Kamarudin atau lebih mesra dikenali sebagai
Kecik. Program ini juga diselitkan dengan taklimat keselamatan dan pencegahan kebakaran oleh pegawai bomba
dan ceramah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Terdapat pelbagai booth pameran yang terdiri
daripada pelbagai jabatan/agensi sepanjang program berlangsung.

Program Jalinan Mesra Bersama Pelanggan dan Pembudayaan Integriti ini turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat
Dato’ Seri Azlan bin Man, Exco-Exco Kerajaan Negeri Perlis, Ketua-Ketua Jabatan Negeri Perlis serta orang awam.
Objektif program ini diadakan adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap
fungsi dan perkhidmatan yang disediakan oleh setiap jabatan/agensi kepada orang awam. Pengunjung juga
berpeluang untuk mendapatkan perkhidmatan secara langsung daripada jabatan/agensi dengan lebih berkesan.

Kesemua dif-dif jemputan dialu-alukan untuk berkunjung ke setiap booth pameran yang terdiri daripada pelbagai
jabatan/agensi. Majlis penyampaian hadiah bagi pemenang yang berjaya disempurnakan oleh Setiausaha Kerajaan
Negeri Perlis, Yang Berhormat Tuan Azman Bin Mohd Yusof. Aktiviti cabutan bertuah yang berlangsung pada
sesi petang merupakan acara penutup tirai bagi Program Jalinan Mesra Bersama Pelanggan dan Pembudayaan
Integriti.

Lawatan / Kunjungan Hormat Pelbagai Jabatan / Agensi

Pada tahun 2019, Unit Pengurusan Korporat dan Integriti telah menerima kunjungan dari tiga (3) rombongan yang
mengadakan lawatan ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Antara kunjungan hormat tersebut adalah
lawatan Ke Bawah Kaus Yang Teramat Mulia Undang Luak Johol, Lawatan TYT Duta – Duta Besar Negara Kesatuan
Eropah dan Sekolah Kebangsaan Syed Putra. Rombongan telah dibawa melawat Kompleks Dewan Undangan
Negeri.

Bengkel / Kursus Anjuran Unit Pengurusan Korporat dan Integriti

Unit Pengurusan Korporat dan Integriti telah mengelolakan pelbagai bengkel dan kursus sepanjang tahun
2019. Antaranya adalah Taklimat National Anti-Corruption Plan (NACP) Negeri & Persekutuan pada 3 Mei 2019
bertempat di Bilik Gunasama, Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis, Taklimat Corruption Risk Management
(CRM) pada 26 Ogos 2019 bertempat di Dewan Gunasama, Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis, Bengkel
Pelan Pengurusan Risiko Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Negeri pada 8 – 10 November
2019 bertempat di Hotel Langkasuka, Kuah Langkawi dan Kursus Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam
Negeri Perlis pada 22 – 24 November 2019 bertempat di Hotel Royal, Pulau Pinang.

28

Penglibatan sebagai Jawatankuasa dalam Pelbagai Program Kerajaan Negeri

i) Jawatankuasa Kecil Media Lawatan TYT Duta-Duta Besar Negara Kesatuan Eropah Ke Negeri Perlis
Unit Pengurusan Korporat & Integriti telah diberikan tanggungjawab dalam menguruskan pengumpulan

gambar-gambar sepanjang program berlangsung. Lawatan tersebut berlangsung pada 21 – 23 Januari 2019.
Sebanyak 11 negara yang terlibat dengan lawatan ini iaitu European Union, Austria, Belgium, Croatia, Perancis,
Jerman, Hungary, Poland, Romania, Sepanyol dan Republik Czech.

ii) Jawatankuasa Kecil Promosi dan Publisiti Perlis Marathon 2019
Unit Pengurusan Korporat & Integriti telah diberikan tanggungjawab sebagai Jawatankuasa Kecil Promosi dan

Publisiti Perlis Marathon 2019 yang diadakan pada 27 April 2019. Program yang berkonsepkan pelancongan
sukan ini telah berjaya menarik ramai peminat sukan marathon dari dalam dan luar negara dengan penyertaan
lebih 13000 orang peserta.

iii) J awatankuasa Kecil Banner / Backdrop Lawatan Ke Bawah Kaus Yang Teramat Mulia Dato’ Johan Pahlawan
Lela Perkasa Sitiawan, Dato’ Haji Muhammed Bin Haji Abdullah, Undang Luak Johol Ke Negeri Perlis

Unit Pengurusan Korporat dan Integriti telah dipertanggungjawab sebagai Jawatankuasa Kecil Banner /
Backdrop Lawatan Ke Bawah Kaus Yang Teramat Mulia Dato’ Johan Pahlawan Lela Perkasa Sitiawan, Dato’
Haji Muhammed Bin Haji Abdullah, Undang Luak Johol Ke Negeri Perlis. Program ini berlangsung selama 2 hari
11-12 Julai 2019.

iv) Jawatankuasa Kecil Sambutan dan Penyambut Tetamu Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan Dan Kempen
Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Perlis Tahun 2019

Unit Pengurusan Korporat & Integriti telah diberikan tanggungjawab sebagai Jawatankuasa Kecil Sambutan
dan Penyambut Tetamu Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan Dan Kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat
Negeri Perlis Tahun 2019 yang diadakan pada 8 Ogos 2019 bertempat di Perkarangan Kompleks Dewan
Undangan Negeri Perlis. Majlis dirasmikan oleh YAB Dato’ Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis dan majlis
turut dihadiri oleh seramai 900 orang tetamu yang terdiri daripada YB Dato’ Speaker Dewan Undangan Negeri
Perlis, YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, YB Pegawai Kewangan Negeri, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan
Negeri, Ketua-ketua Jabatan dan Penjawat Awam Negeri Perlis.

Majlis diserikan dengan perasmian pelancaran oleh YAB Menteri Besar Perlis dan penyerahan bendera kepada
wakil Jabatan Negeri dan Persekutuan, badan beruniform, Parlimen dan pelbagai wakil NGO.

Pelaksanaan Mesyuarat-mesyuarat /Program/Majlis/ Bengkel/Kursus dan Taklimat

Bil. Program/Majlis/Mesyuarat Tarikh Tempat Penglibatan
Urus Setia
Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) Peringkat Negeri 22 Februari Bilik Gerakan 1,
1 dan Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan Negeri Perlis Bil. 1 Tahun 2019 Kompleks Dewan Urus Setia
Undangan Negeri
2019 26 Februari
2019 Pejabat Setiausaha
Lawatan Kerja dan Perkongsian Ilmu Ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau
2 Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Kompleks Penjara Sungai Pinang dan Kompleks
Penjara Sungai Petani,
Petani, Kedah.
Kedah

29

Bil. Program/Majlis/Mesyuarat Tarikh Tempat Penglibatan
19 April Urus Setia
3 Taklimat Kepada Pegawai Penyelaras Bagi Jawatankuasa Anti 2019 Bilik Gunasama, Aras 1,
Rasuah (JAR) Di Peringkat Jabatan /Agensi Negeri Perlis Kompleks DUN Urus Setia
3 Mei 2019 Jawatankuasa
4 Taklimat Pelan Integriti Nasional (NACP) Kepada Jabatan/ Bilik Gunasama, Aras 1, Pencetakan
Agensi Persekutuan dan Negeri Kompleks DUN Backdrop &

5 Majlis Iftar Bersama Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis 14 Mei 2019 Dewan Warisan, Kangar Banner
Urus Setia
6 Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) Peringkat Negeri 16 Mei 2019 Bilik Gerakan 1,
Bil. 2 Tahun 2019 Kompleks DUN Urus Setia

Taklimat Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Siri 1 Tahun 27 Mei 2019 Bilik Harumanis, Urus Setia
7 2018 Berhubung Dengan Keperluan Agensi Negeri/ GLC Bagi Kompleks DUN Mesyuarat

Penubuhan Unit Integriti Urus Setia Majlis

Mesyuarat Rundingan Harga Percetakan Billboard, Banner & 27 Mei 2019 Bilik Mesyuarat Urus Setia Induk
8 Bunting Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Harumanis, Aras 2, Urus Setia
Kompleks Dewan Bersama
Ke-76 DYMM Tuanku Raja Perlis Undangan Negeri
Urus Setia Induk
9 Majlis Amanat YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Bersama 28 Mei 2019 Dewan Warisan Kangar, Urus Setia
Kakitangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 2019 Perlis
Urus Setia
10 Mesyuarat Penyelarasan Majlis Aidilfitri Bersama Rakyat 8 Mei 2019 Bilik Gerakan 1, Aras 3,
1440H/2019M Bil 1 & 2 /2019 & 29 Mei Kompleks DUN Urus Setia Induk

2019 Urus Setia Induk

11 Lawatan Kerajaan Negeri Perlis Ke Negeri Sabah (EKS Perbah) 19-22 Mei Tawau Dan Semporna, Urus Setia Induk
2019 Sabah
Urus Setia
12 Majlis Aidilitri Bersama Rakyat 1440H/2019M 11 Jun 2019 Dewan 2020, Kangar Mesyuarat

13 Mesyuarat Pelarasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) 20 Jun 2020 Bilik Harumanis, Urus Setia
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Tahun 2019 Kompleks DUN

Kunjungan Hormat Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif & 5 Julai 2019 Pejabat YB Setiausaha
14 Pegawai Pengurusan, Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) Kerajaan Negeri Perlis,
Aras 2, Kompleks DUN
Ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

15 Perbincangan Jawatankuasa Perbarisan dan Perarakan 5 Julai 2019 Bilik Mesyuarat
Sempena Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis Pentadbiran

Mesyuarat Jawatankuasa Perbarisan dan Perarakan Sempena 24 Jun 2019 Bilik Gerakan 1, Aras 3,
16 Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis Bil. 1, 2 & 12 Jul 2019 Kompleks DUN
& 8 Ogos
3 /2019
2019

17 Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan Negeri Perlis Bil. 1, 2 & 3 / 22 Feb 2019, Bilik Gerakan 1, Aras
2019 15 Jul 2019 3, Kompleks Dewan
& 25 Nov Undangan Negeri

2019

Mesyuarat Sempena Program Pelancaran My Debit 16 Julai Bilik Mesyuarat
18 Perlis bersama Bank Negara Malaysia dan Kedah Digital 2019 Pentadbiran, Aras
2, Kompleks Dewan
Tranformation Centre (KDTC) Undangan Negeri

19 Taklimat Corruption Risk Management (CRM) Kepada Pegawai 1 Ogos 2019 Bilik Harumanis,
Di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Aras 2, Kompleks DUN

30

Bil. Program/Majlis/Mesyuarat Tarikh Tempat Penglibatan
Urus Setia
Sesi Perbincangan Hasil Pertemuan YB Setiausaha Kerajaan 7 Ogos 2019 Bilik Pentadbiran,
20 Negeri Perlis Bersama Ketua Pengarah Pusat Governans, Aras 2, Kompleks DUN Urus Setia Induk
Urus Setia Lawatan
Integriti dan Anti Rasuah Nasional (GIACC) Bilik Mesyuarat
Pentadbiran Urus Setia
Perbincangan Jawatankuasa Persembahan Bagi Perbarisan 14 Ogos Urus Setia Induk
21 dan Perarakan Sempena Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat 2019 Sekitar Negeri Perlis Urus Setia Induk

Negeri Perlis Bilik Gunasama, Aras 1, Urus Setia
Kompleks DUN Urus Setia
22 Lawatan Penanda arasan Dan Lawatan Sambil Belajar SMK 14 – 15 Ogos Program
Kuhara, Tawau Sabah Ke Negeri Perlis 2019 Stadium Tuanku Syed Urus Setia Induk
Putra, Kangar Urus Setia Induk
Taklimat Corruption Risk Management (CRM) Kepada Ketua 26 Ogos Urus Setia
23 Jabatan Di Bawah Pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan 2019 Teknologi Tenaga Perlis
Consortium Sdn. Bhd. -
Negeri Perlis, Ketua Jabatan Negeri dan GLC
Langkawi Kedah
24 Sambutan Hari Kebangsaan Tahun 2019 Peringkat Negeri 30 Ogos
Perlis 2019 Kompleks DUN

Majlis Apresiasi Penaja Sisipan Akhbar Khas Di Dalam Akhbar 30 Bilik Gerakan 1, Aras 3,
25 Tempatan Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan September Kompleks DUN

Ke-76 DYMM Tuanku Raja Perlis 2019 Perkarangan Dataran
Dato’ Sheikh Ahmad
Bengkel Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) Kepada Ketua 8 hingga
Bilik Gerakan 1,
26 Jabatan/Pegawai Integriti Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 10 Oktober Kompleks Dewan
Undangan Negeri
Perlis dan Jabatan Negeri Perlis Tahun 2019 2019
Jabatan-jabatan Negeri
27 Program Jaulah Mahabbah Anak-Anak Yatim Dan Asnaf SK 8 Okt 2019
Putra

Mesyuarat Penyelarasan Program Jalinan Mesra Bersama 17 Okt 2019
28 Pelanggan & Pembudayaan Integriti Pejabat Setiausaha & 4 Nov
2019
Kerajaan Negeri Perlis

29 Program Jalinan Mesra Bersama Pelanggan & Pembudayaan 16 Nov 2019
Integriti Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) Peringkat Negeri 25 November
30 dan Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan Negeri Perlis Bil. 3 Tahun 2019

2019

31 Kunjungan Hormat Yang Berhormat Dato’ Setiausaha Kerajaan Berkala
Negeri Perlis Ke Jabatan-Jabatan Negeri Perlis

31

Majlis Amanat YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis bersama kakitangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
28 Mei 2019 / Dewan Warisan Kangar

Majlis Aidilfitri Bersama Rakyat 2019
11 Jun 2019 / Dewan 2020, Kangar, Perlis

Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis 2019
30 Ogos 2019 / Stadium Tuanku Syed Putra, Kompleks Sukan Negeri Perlis Kangar
32

Program Jalinan Mesra Bersama Pelanggan & Pembudayaan Integriti PSUKPs
16 November 2019 / Perkarangan Dataran Dato’ Sheikh Ahmad, Kangar

Program Jaulah Marhabbah 2019 (SK Putra) Ke Kompleks Dewan Undangan Negeri
08 Oktober 2019 / Kompleks Dewan Undangan Negeri

33

34

UNIT AUDIT
DALAM

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
d/a Unit Pentadbiran Daerah,

Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Perlis,
01000, Kangar, Perlis.

Tel: 04-973 1885 Faks: 04-978 2736

35

UNIT AUDIT DALAM

1. FUNGSI UMUM BAHAGIAN/UNIT

Unit Audit Dalam (UAD) merupakan satu fungsi bebas yang memberi kepastian secara objektif untuk merancang,
melaksanakan dan melaporkan penemuan audit melalui pendekatan yang sistematik bagi menilai keberkesanan
pengurusan kewangan, kawalan dalaman dan tadbir urus yang cemerlang.

2. FUNGSI BAHAGIAN/UNIT

a) Memastikan pengurusan kewangan/program/aktiviti Jabatan/Agensi di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri
dilaksanakan mengikut tatacara dan peraturan yang berkuatkuasa dengan cara berikut:

i. Melaksanakan Pengauditan Pengurusan Kewangan
ii. Melaksanakan Pengauditan Kendiri melalui Sistem Indeks Akauntabiliti Perlis (e-SIAP)
iii. Melaksanakan Pengauditan ICT
iv. Melaksanakan Pengauditan Prestasi bagi mengukur prestasi suatu program/aktiviti yang dijalankan di

Jabatan/Agensi dibawah pentadbiran Kerajaan Negeri

b) Menjalankan Pengauditan Susulan terhadap Jabatan/Agensi di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri.

c) Menjalankan Pengauditan Siasatan terhadap Jabatan/Agensi dibawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis.

d) Memberi khidmat nasihat berkaitan tadbir urus/prosedur/tatacara suatu organisasi di Jabatan/Agensi di
bawah pentadbiran Kerajaan Negeri.

i. Memberi khidmat nasihat Pengurusan Kewangan
ii. Memberi khidmat nasihat Pengurusan Tadbir Urus

3. PENAMBAHBAIKAN DAN PENCAPAIAN

Pada tahun 2019, UAD telah merancang aktiviti-aktiviti untuk dilaksanakan berdasarkan Rancangan Audit bagi
tahun 2019 yang telah diluluskan oleh YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Kedudukan aktiviti yang dirancang
dan pencapaian 2019 adalah seperti berikut:

a) Pengauditan Pengurusan Kewangan
Pengauditan Pengurusan Kewangan telah dilaksanakan di Jabatan/Agensi bertujuan bagi memastikan undang-

undang dan peraturan kewangan dipatuhi. Pengauditan dijalankan berdasarkan kepada Garis Panduan Audit
Dalam yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia. Semakan dan pemeriksaan adalah meliputi Kawalan
Pengurusan, Kawalan Bajet, Kawalan Terimaan, Kawalan Perbelanjaan, Kawalan Akaun Amanah/Deposit,
Kawalan Perolehan, Kawalan Pengurusan Aset Alih dan Kawalan Pengurusan Kenderaan Kerajaan. Jabatan/
Agensi yang dijalankan pengauditan pengurusan kewangan adalah seperti di Jadual 1.

36

Jadual 1: Senarai Jabatan Yang Dijalankan Pengauditan Pengurusan Kewangan

Bil. Jenis Pengauditan Jabatan/Bahagian/Unit
1 Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti
i. Yayasan Islam Negeri Perlis
ii. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis
iii. Jabatan Mufti Negeri Perlis

b) Pengauditan Penampilan
Pengauditan ini dijalankan bagi memastikan terdapat kawalan dalaman yang mencukupi dalam menguruskan

aktiviti sesuatu Jabatan/Agensi supaya matlamat dapat dicapai. Skop pengauditan ini merangkumi semakan
terhadap penyediaan dokumen kewangan bagi kawalan pengurusan, kawalan terimaan, kawalan perbelanjaan,
kawalan pengurusan akaun amanah dan deposit, kawalan pengurusan aset dan stor, kawalan pengurusan
kenderaan kerajaan serta pengesahan wang di tangan tahun semasa. Jabatan/PTJ yang dijalankan penampilan
audit/pengauditan mengejut adalah seperti di Jadual 2.

Jadual 2: Senarai Jabatan Yang Dijalankan Pengauditan Mengejut

Bil. Jabatan
1 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis
2 Jabatan Tanah Dan Galian Negeri Perlis
3 Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Perlis
4 Jabatan Perhutanan Negeri Perlis

c) Pengauditan Susulan
Pengauditan Susulan dilaksanakan terhadap isu-isu dan teguran yang telah dilaporkan di dalam Laporan Ketua

Audit Negara yang terdahulu. Pengauditan ini dijalankan bagi mengenalpasti samada isu-isu yang dibangkitkan
masih berulang pada masa kini. Selain itu, pengauditan ini dijalankan bagi memastikan Jabatan/Agensi yang
terlibat mengambil tindakan terhadap teguran yang telah dikemukakan oleh Jabatan Audit Negara. Jabatan/
Agensi yang dijalankan pengauditan susulan adalah seperti di Jadual 3.

Jadual 3: Senarai Jabatan Yang Dijalankan Pengauditan Susulan

Bil. Jenis Pengauditan Jabatan

1 Pengauditan Susulan i. LKAN Siri 1 Tahun 2014
Laporan Ketua Audit Negara Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perlis
- P engauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan

Indeks Akauntabiliti

d) Pengauditan Perolehan
Pengauditan Perolehan telah dijalankan terhadap Majlis Sukan Negeri Perlis (MSN). Objektif pengauditan

perolehan adalah untuk memastikan perolehan Kerajaan telah diuruskan dengan teratur, berhemah serta
mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pengauditan perolehan juga dapat memastikan perolehan yang
dirancang dan dilaksanakan dengan cekap, berkesan, ekonomik serta mencapai objektif yang ditetapkan bagi
mengelakkan pemborosan, pembaziran dan penyelewengan.

37

4. PROGRAM DAN AKTIVITI

Mesyuarat Jawatankuasa Audit Peringkat Negeri Perlis

Lawatan Mesra Ke Unit Audit Dalam,Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Mesyuarat Perbincangan Laporan Unit Audit Dalam Tahun 2019 dan
Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam Tahun 2020

38

Mesyuarat Perbincangan Isu-Isu (Dalam Tindakan) AG’s Dashboard Laporan Ketua Audit Negara Bersama Bahagian
Susulan Audit, Jabatan Audit Negara, Putrajaya

Bengkel myPortfolio untuk Unit Audit Dalam, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Mesyuarat Pengukuhan Hala Tuju Jalinan Kerjasama Antara Jabatan Audit Negara Dengan Unit Audit Dalam

39

Entrance & Exit Conference Jabatan/Agensi Auditi Tahun 2019
Urusetia Majlis Sambutan Aidilfitri Dan Sambutan Hari Kebangsaan
40

SEKTOR
PEMBANGUNAN

Bahagian Perancang Ekonomi Negeri
Bahagian Perumahan

Bahagian Kerajaan Tempatan
Bahagian Pentadbiran Daerah

41

42

BAHAGIAN
PERANCANG

EKONOMI
NEGERI

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
Blok A, Bangunan Dato’ Mahmud Mat,

Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Perlis
01000 Kangar, Perlis

Tel: 04-973 1851 Faks: 04-976 2951

43

BAHAGIAN PERANCANG
EKONOMI NEGERI

1. FUNGSI UMUM BAHAGIAN/UNIT
Merancang dasar, pelan, program dan projek pembangunan negeri Perlis.

2. FUNGSI BAHAGIAN/UNIT

a) Merancang dasar, pelan, program dan projek pembangunan negeri Perlis.
b) Melaksana dan memantau dasar, program dan projek pembangunan negeri Perlis.
c) Menilai dasar, program dan projek pembangunan negeri Perlis.
d) Mengumpul data maklumat sosioekonomi negeri Perlis
e) Mengurus dan menyelaras program/ projek pembangunan negeri Perlis.

3. BAHAGIAN – BAHAGIAN DALAM PENTADBIRAN

Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Perlis dibahagikan kepada dua (2) bahagian/ sektor bagi melaksanakan
fungsi-fungsi bahagian dengan berkesan dan menyeluruh iaitu:

a) SEKTORAL b) MAKRO
i. Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle i. Bajet Pembangunan
ii. Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11)
(IMT-GT) iii. Pembangunan Wilayah
ii. Pelaburan iv. Perumahan dan Kerajaan Tempatan
iii. Infrastruktur v. Bioteknologi
iv. Pertanian, Perikanan dan Penternakan vi. Teknologi hijau
v. Pengangkutan vii. Sumber Asli/ Alam Sekitar
vi. Kemudahan dan Prasarana Awam viii. Kuari dan Perlombongan
vii. Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian dan ix. Data Sosioekonomi
x. Sains dan Teknologi
Warisan xi. Pembangunan Modal Insan
viii. Belia dan Sukan xii. Sosial
ix. Pembangunan Usahawan xiii. Kesihatan
x. Perhutanan xiv. Tanah
xv. Sistem Maklumat Geografi (GIS)

44

4. PENAMBAHBAIKAN DAN PENCAPAIAN
a) Mesyuarat

Bil. Perkara Tarikh Tempat
2 Januari 2019 Bilik Mesyuarat Perdana
1 Mesyuarat Sektor Pembangunan Bil 1/2019 19 Februari 2019
Bilik Gerakan 1
2 Mesyuarat Penyelarasan Pengumpulan Senarai Projek Keutamaan 11 Mac 2019
Negeri RP5, 2020 Bilik Gerakan 1
26 Mac 2019
3 Mesyuarat Pemantauan Prestasi Bajet Pembangunan Negeri Tahun Bilik Gerakan 1,
2019 Bil 1/2019 4 April 2019 Kompleks Dun
23 April 2019 Bilik Perdana , BPEN
4 Mesyuarat J/K MMK Perusahaan Kecil Sederhana Dan 26 April 2019
Pembangunan Usahawan Negeri Perlis Bil.1/2019 Perlis
24 Mei 2019 Bilik Gerakan 1
5 Mesyuarat Penyelarasan Floating Market Negeri Perlis Bil.1/2019 Bilik Perdana, BPEN
29 Mei 2019
6 Mesyuarat Jawatankuasa AMMK Sumber Asli Dan Alam Sekitar 8 Julai 2019 Hingga 19 Perlis

7 Perbincangan Teknikal Penyelarasan Floating Market Negeri Perlis Julai 2019 Bilik Gerakan 1
29 Julai 2019
8 Mesyuarat Pemantauan Prestasi Bajet Pembangunan Negeri Tahun Bilik Inspira, BPEN
2019 Bil 2/2019 4 September 2019 Perlis
5 September 2019
9 Perbincangan Penyelarasan Lawatan Rasmi Ketua Setiausaha 18 September 2019 Bilik Mesyuarat Inspira
Kementerian Pembangunan Usahawan Ke Negeri Perlis 20 September 2019
Bilik Gerakan 1
10 Mesyuarat Semakan Bajet 11 Jabatan/Agensi 20 September 2019
Bilik Gerakan 1,
11 Mesyuarat Pemantauan Prestasi Bajet Pembangunan Negeri Tahun 20 September 2019 Kompleks Dun
2019 Bil 3/2019 Bilik Gerakan 1
8 Oktober 2019 Bilik Mesyuarat Perdana
12 Mesyuarat Penyelarasan Karnival Kewangan Perlis Bilik Mesyuarat
8 Oktober 2019
13 Mesyuarat Penubuhan Geopark Negeri Perlis Pentadbiran
14 Mesyuarat Sektor Pembangunan Bil 2/2019 25 Oktober 2019 Bilik Mesyuarat

15 Mesyuarat Akaun Amanah Pembangunan Bil 1/2019 Pentadbiran
Bilik Mesyuarat
16 Mesyuarat Akaun Amanah SUKMA Pembangunan Bil 1/2019
Pentadbiran
17 Mesyuarat Akaun Amanah HPPN/MAHA Bil 1/2019
Bilik Gerakan 1
18 Mesyuarat Pemantauan Prestasi Bajet Pembangunan Negeri Tahun
2019 Bil 4/2019 Bilik Gerakan 1

19 Mesyuarat Perancangan Halatuju Bajet Pembangunan Tahun 2020 Bilik Gerakan 1,
Bersama Jabatan/Agensi Kompleks Dun

20 Mesyuarat J/K MMK Perusahaan Kecil Sederhana Dan
Pembangunan Usahawan Negeri Perlis Bil.2/2019

45

Bil. Perkara Tarikh Tempat
21 Mesyuarat Jawatankuasa AMMK Teknologi Hijau 12 November 2019
22 Mesyuarat Sektor Pembangunan Bil 3/2019 20 November 2019 Bilik Mesyuarat
Harumanis

Bilik Mesyuarat Perdana

b) Bengkel/Kursus/Taklimat

Bil. Perkara Tarikh Tempat
10 April 2019
1 Sesi Poket Talk Berkaitan Program Pembangunan Dan Pembiayaan 27 Mei 2019 Bilik Gunasama ,
PKS 2019 4 Disember 2019 Kompleks DUN
9 Disember 2019
2 Bengkel Penyediaan Kertas Strategi Pembangunan Negeri Perlis Bilik Gunasama,
RMKe 12 Kompleks DUN

3 Deklarasi Projek & Pengenalan Levi Dan Taklimat Kontraktor Bilik Gunasama ,
Bumiputera G1 CIDB Negeri Perlis Tahun 2019 Kompleks DUN

4 Amalan Baik Peraturan (GRP) Peringkat Negeri Perlis Hotel Seri Malaysia
Kangar

c) Program/Majlis Tarikh Tempat
28 Februari 2019 Kompleks DUN Perlis
Bil. Perkara 28 Ogos 2019 – 1
1 Tahun Keusahawanan Negeri Perlis Tahun 2019 September 2019 MAEPS, Serdang
2 Satu Daerah Satu Industri (SDSI) 28 Ogos 2019 – 1
September 2019 Stadium Utama Kangar
3 Hari Peladang, Penternak Dan Nelayan Peringkat Negeri Perlis
4-8 September 2019 Mines (MIECC) Kuala
4 Halal Fiesta Malaysia (HALFEST JAKIM) Lumpur
5 Karnival Kewangan Perlis 28-29 September 2019
6 IGEM 2019 9 – 11 Oktober 2019 Dewan Warisan Kangar
7 Program Digital Marketing KLCC
8 Perlis Aspiring Geopark 29 Oktober 2019
26 Oktober 2019 Bilik Gunasama Aras 1
Taman Awam Bukit Lagi

46

5. PROGRAM DAN AKTIVITI

Tahun Keusahawanan Negeri Perlis Tahun 2019
28 Februari 2019, Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis

Sesi Poket Talk Berkaitan Program Pembangunan dan Pembiayaan PKS 2019
10 April 2019, Bilik Serbaguna, Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis

Bengkel Penyediaan Kertas Strategi Pembangunan Negeri Perlis RMKe-12
27 Mei 2019, Bilik Gunasama, Kompleks DUN

47

Satu Daerah Satu Industri (SDSI)
28 Ogos 2019 - 1 September 2019, MAEPS, Serdang

Hari Peladang, Penternak Dan Nelayan Peringkat Negeri Perlis
30 Ogos 2019 - 1 September 2019, Stadium Utama Negeri Perlis

Halalfest Peringkat Kebangsaan
4 September 2019, MIECC Kuala Lumpur
48


Click to View FlipBook Version