The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2020-01-29 10:54:47

Marantz NR1200 CZ

Marantz NR1200 CZ

Síťový audio receiver

NR1200

Manuál
uživatele

Obsah

OBSAH

OBSAH.............................................................................................................................................................................. 2
Příslušenství...................................................................................................................................................................... 5

Vložení baterií ............................................................................................................................................................... 5
Provozní dosah dálkového ovladače ............................................................................................................................ 6

Charakteristiky................................................................................................................................................................... 6
Jednotlivé části – názvy a funkce.................................................................................................................................... 10

Přední panel ................................................................................................................................................................ 10

Displej.......................................................................................................................................................................... 11
Zadní panel ................................................................................................................................................................. 12
Dálkový ovladač .......................................................................................................................................................... 13
PŘÍPOJKY....................................................................................................................................................................... 15
Kabely použité pro připojení............................................................................................................................................ 15
Instalace reproduktorů .................................................................................................................................................... 16
Připojení reproduktorů..................................................................................................................................................... 17
Před připojením reproduktorů... .................................................................................................................................. 17
Připojení reproduktorových kabelů ............................................................................................................................. 18
Připojení subwooferu .................................................................................................................................................. 18
Připojení 2.1ch reproduktorů....................................................................................................................................... 19
Druhý pár reproduktorů ............................................................................................................................................... 19
Zapojení Bi-Wiring....................................................................................................................................................... 20
Připojení FRONT reproduktorů s využitím výkonového zesilovače ................................................................................ 21
Připojení TV..................................................................................................................................................................... 22
Připojení 1: TV je vybaven konektorem HDMI a je kompatibilní s ARC ..................................................................... 22
Připojení 2: TV je vybaven konektorem HDMI a není kompatibilní s ARC ................................................................. 23
Připojení přehrávacího zařízení ...................................................................................................................................... 24
Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV) ................................................................................................. 24
Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače.......................................................................................... 25
Připojení gramofonu .................................................................................................................................................... 26
Připojení USB paměťového zařízení do USB portu .................................................................................................... 26
Připojení DAB/FM antény............................................................................................................................................ 27
Připojení k domácí síti (LAN) .......................................................................................................................................... 28
Kabelová síť LAN ........................................................................................................................................................ 28
Bezdrátové LAN připojení (WLAN) ............................................................................................................................. 29
Připojení externího ovládacího zařízení.......................................................................................................................... 30

REMOTE CONTROL konektory.................................................................................................................................. 30
Připojení síťové šňůry ..................................................................................................................................................... 31
PŘEHRÁVÁNÍ ................................................................................................................................................................. 32
Základní operace ............................................................................................................................................................ 32

Zapnutí napájení ......................................................................................................................................................... 32

Volba vstupu/zdroje..................................................................................................................................................... 32
Nastavení hlasitosti ..................................................................................................................................................... 32
Dočasné utlumení zvuku (Muting)............................................................................................................................... 32
Přehrávání z DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače ................................................................................... 33
Přehrávání z USB paměťového zařízení ........................................................................................................................ 34
Poslech hudby z Bluetooth zařízení................................................................................................................................ 36
Přehrávání hudby ze zařízení Bluetooth ..................................................................................................................... 36
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth..................................................................................................................... 37
Obnovení připojení zařízení Bluetooth k této jednotce ............................................................................................... 38
Poslech rozhlasového vysílání FM/DAB ......................................................................................................................... 39

Informace k DAB+ ....................................................................................................................................................... 39
Poslech rozhlasového vysílání FM.............................................................................................................................. 40
Naladění stanice přímým zadáním její frekvence (Direct Tune) ................................................................................. 41
Vyhledávání RDS (Radio Data System) ..................................................................................................................... 41
Vyhledávání PTY (typ programu)................................................................................................................................ 42
Vyhledávání TP (dopravní zpravodajství) ................................................................................................................... 43

Radio Text (RT)........................................................................................................................................................... 43
Změna režimu ladění (Tune Mode)............................................................................................................................. 43
Naladění stanic a jejich automatické uložení do paměti (Auto Preset Memory)......................................................... 44
Poslech rozhlasového vysílání DAB ........................................................................................................................... 44
Automatické vyhledávání DAB stanic (Auto-Scan) ..................................................................................................... 45

2

Obsah

Kontrola intenzity příjmu stanic (Tuning Aid) .............................................................................................................. 45
Nastavení pořadí stanic, které bude zobrazeno (Station Order) ................................................................................ 46
Komprese dynamického rozsahu (DRC) .................................................................................................................... 46
Kontrola aktuální verze DAB (DAB Version) ............................................................................................................... 46
Uložení aktuálně přijímané FM/DAB stanice do paměti (Preset Memory).................................................................. 46
Poslech stanic uložených do paměti ........................................................................................................................... 47
Pojmenování stanice uložené do paměti (Preset Name)............................................................................................ 47
Přeskočení stanic uložených do paměti (Preset Skip)................................................................................................ 48
Zrušení přeskočení stanice (Preset Skip) ................................................................................................................... 48
Poslech internetového rádia............................................................................................................................................ 49
Poslech internetového rádia........................................................................................................................................ 50
Přehrávání souborů uložených v PC nebo NAS ............................................................................................................. 51
Přehrávání souborů uložených v PC nebo NAS ......................................................................................................... 52
Získání HEOS App .......................................................................................................................................................... 54

HEOS Account ............................................................................................................................................................ 54
Přehrávání ze streamovaných hudebních služeb ....................................................................................................... 55
Poslech stejné hudby ve více místnostech ................................................................................................................. 57

Funkce AirPlay ................................................................................................................................................................ 59
Přehrávání skladeb z Vašeho iPhone, iPod touch nebo iPad .................................................................................... 59
Přehrávání hudby iTunes touto jednotkou .................................................................................................................. 60
Přehrávejte skladbu z Vašeho iPhone, iPod touch nebo iPad na více synchronizovaných zařízeních (AirPlay 2) ... 60

Funkce Spotify Connect .................................................................................................................................................. 62
Přehrávání hudby Spotify touto jednotkou .................................................................................................................. 62

Komfortní funkce ............................................................................................................................................................. 63
Přidání k HEOS Favorites ........................................................................................................................................... 63
Přehrávání HEOS Favorites........................................................................................................................................ 63
Vymazání HEOS Favorites ......................................................................................................................................... 64
Nastavení vyvážení výstupu zvuku mezi levým a pravým reproduktorem (Balance) ................................................. 64
Nastavení výstupu pro subwoofer (Suwoofer) ............................................................................................................ 64
Nastavení tónu (Tone) ................................................................................................................................................ 65
Zobrazení požadovaného videa během přehrávání zvuku (Video Select) ................................................................. 65
Přehrávání stejné hudby ve všech zónách (All Zone Stereo) ..................................................................................... 66

Volba režimu zvuku ......................................................................................................................................................... 67
Volba režimu zvuku ..................................................................................................................................................... 67
Popis typů režimu zvuku ............................................................................................................................................. 67

Funkce HDMI control ...................................................................................................................................................... 68
Procedura pro nastavení............................................................................................................................................. 68

Funkce Smart Menu ........................................................................................................................................................ 69

Funkce Sleep Timer ........................................................................................................................................................ 70
Používání Sleep Timer ................................................................................................................................................ 70

Funkce Smart Select ....................................................................................................................................................... 71
Vyvolání uložených nastavení..................................................................................................................................... 71
Změna nastavení ........................................................................................................................................................ 72
Změna názvu Smart Select......................................................................................................................................... 72

Funkce Panel Lock.......................................................................................................................................................... 73
Deaktivace všech klíčových operací ovládacích tlačítek ............................................................................................ 73
Deaktivace všech tlačítek s výjimkou VOLUME ......................................................................................................... 73
Zrušení funkce Panel Lock.......................................................................................................................................... 73

Funkce Remote Lock ...................................................................................................................................................... 74
Deaktivace funkce senzoru dálkového ovladače ........................................................................................................ 74

Aktivace funkce IR senzoru......................................................................................................................................... 74

Funkce WEB control ....................................................................................................................................................... 75
Ovládání jednotky prostřednictvím WEB control......................................................................................................... 75

Přehrávání v ZONE2 (vedlejší místnost) ........................................................................................................................ 76
Připojení ZONE2 ......................................................................................................................................................... 76
Přehrávání v ZONE2 ................................................................................................................................................... 76

NASTAVENÍ .................................................................................................................................................................... 78

Menu map ....................................................................................................................................................................... 78

Operace menu................................................................................................................................................................. 80

Audio ............................................................................................................................................................................... 81

M-DAX......................................................................................................................................................................... 81

Audio Delay ................................................................................................................................................................. 81

Volume ........................................................................................................................................................................ 82

3

Obsah

Video ............................................................................................................................................................................... 83
HDMI Setup................................................................................................................................................................. 83
On Screen Disp. .......................................................................................................................................................... 86
Formát signálu 4K ....................................................................................................................................................... 87
TV Format ................................................................................................................................................................... 88

Vstupy ............................................................................................................................................................................. 89
Input Assign................................................................................................................................................................. 89
Source Rename .......................................................................................................................................................... 91
Hide Sources............................................................................................................................................................... 91
Source Level ............................................................................................................................................................... 91

Reproduktory................................................................................................................................................................... 92
Subwoofer ................................................................................................................................................................... 92
Distances..................................................................................................................................................................... 92
Levels .......................................................................................................................................................................... 93
Speaker select............................................................................................................................................................. 93

Síť.................................................................................................................................................................................... 94
Information .................................................................................................................................................................. 94
Connection .................................................................................................................................................................. 94
Wi-Fi Setup.................................................................................................................................................................. 94
Settings ....................................................................................................................................................................... 95
Network Control........................................................................................................................................................... 96
Friendly Name ............................................................................................................................................................. 97
Diagnostics.................................................................................................................................................................. 97
AirPlay ......................................................................................................................................................................... 97

Účet HEOS...................................................................................................................................................................... 98
Nejste přihlášeni.......................................................................................................................................................... 98
Jste přihlášeni... .......................................................................................................................................................... 98

Všeobecně ...................................................................................................................................................................... 99
Language .................................................................................................................................................................... 99
ECO............................................................................................................................................................................. 99
ZONE2 Setup ............................................................................................................................................................ 101
Zone Rename............................................................................................................................................................ 101
Smart Sel. Names ..................................................................................................................................................... 102
Front Display ............................................................................................................................................................. 102
Firmware ................................................................................................................................................................... 102
Information ................................................................................................................................................................ 104
Usage Data ............................................................................................................................................................... 105
Save & Load.............................................................................................................................................................. 105
Setup Lock ................................................................................................................................................................ 106
Reset ......................................................................................................................................................................... 106

Ovládání CD přehrávače pomocí dálkového ovladače................................................................................................. 107
Omezení oblasti ovládání pomocí dálkového ovladače................................................................................................ 108
TIPY .............................................................................................................................................................................. 109
VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ ...................................................................................................... 110
Aktualizace/chybová hlášení aktualizace...................................................................................................................... 117
Reset na tovární nastavení ........................................................................................................................................... 118
Resetování síťových nastavení..................................................................................................................................... 118
PŘÍLOHA....................................................................................................................................................................... 119
Informace k HDMI ......................................................................................................................................................... 119
Přehrávání USB paměťového zařízení ......................................................................................................................... 121
Přehrávání zařízení Bluetooth....................................................................................................................................... 122
Přehrávání souborů uložených v PC a NAS ................................................................................................................. 122
Přehrávání internetového rádia..................................................................................................................................... 123
Funkce Personal memory plus...................................................................................................................................... 123
Funkce Last memory..................................................................................................................................................... 123
Vysvětlení pojmů ........................................................................................................................................................... 124
Informace k ochranným známkám ................................................................................................................................ 126
Technická data .............................................................................................................................................................. 127
Rozměry ........................................................................................................................................................................ 129
Licence .......................................................................................................................................................................... 130

4

Obsah

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Marantz. Pro zajištění správného ovládání výrobku si pečlivě
pročtěte tento Manuál ještě předtím, než začnete výrobek používat. Tento Manuál si po jeho přečtení peč-
livě uložte pro budoucí použití.

Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste s výrobkem obdrželi následující:

Stručný návod pro Bezpečnostní in- Opatření týkající se Poznámky k příjmu Síťová šňůra
uživatele strukce
použití baterií rozhlasu

Dálkový ovladač – Baterie R03/AAA DAB/FM interiérová Externí antény pro
DO (RC041SR) anténa Bluetooth / Wi-Fi

Vložení baterií

1 Vysuňte víčko bateriového prostoru ve směru šipky a vyjměte je

2 Vložte dvě baterie – dbejte na jejich správnou orientaci (viz označení
uvnitř bateriového prostoru.

3 Vložte zpět víčko bateriového prostoru.

POZNÁMKA!
Zabraňte poškození / vytečení baterií:
- nepoužívejte společně nové a staré baterie;
- nepoužívejte společně dva různé typy baterií.
- pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterie;
- pokud dojde k vytečení baterií, pečlivě vyčistěte/vysušte bateriový prostor a vložte nové baterie.

5

Obsah

Provozní dosah dálkového ovladače

Při používání nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání na jednotce.

přibližně 7 m

Charakteristiky

Vysoce kvalitní zvuk

Výkonový zesilovač (100 Wattů x 2.ch)
Obvod výkonového zesilovače je vyroben s výkonovým transformátorem a kondenzátory napájecího zdroje
určenými pro stereo receivery a používá diskrétní strukturu součástí, čímž se dosahuje výkonné a vysoce
kvalitní reprodukce zvuku.
Dvojitý diferenciální obvod D/A měniče
Dvojitý diferenciální obvod se používá ke snížení šumu a dosažení čistějšího přehrávání zvuku.

Vysoký výkon

Podpora vstupu/výstupu 4K 60Hz

Při použití formátu 4K Ultra HD (High Definition) je pro video signály dosaženo vstupní/výstupní rychlosti 60
fps (snímků/sek). Pokud připojíte 4K Ultra HD / 60p kompatibilní TV, můžete zažít realitu dosažitelnou pouze
pro HD obraz - i když sledujete video obsahující velmi rychlé pohyby.
Tato jednotka rovněž podporuje zpracování obrazu pro 4K 60p, 4:4:4 a 24-bit video. Zpracováním videa při
originálním rozlišení Vám tato poskytuje perfektní HD (high definition) kvalitu obrazu.
Tato jednotka rovněž podporuje HDR (High Dynamic Range = vysoký dynamický rozsah) a BT2020 (široká
barevná škála = wide color gamut).
HDCP 2.3
Tato jednotka je kompatibilní s protikopírovacím standardem HDCP 2.3.

6

Obsah
HDMI připojení umožňuje připojit různá digitální AV zařízení (5 vstupů + 1 výstup)

Tato jednotka je vybavena 5 HDMI vstupy a 1 HDMI výstupem, které umožňují připojit různá HDMI kompati-
bilní zařízení jako jsou Blu-ray přehrávače, herní konzole, a HD video kamkordéry.
Zařízení je vybaveno funkcí AirPlay® a dalšími síťovými funkcemi – internetové rádio apod.
Tato jednotka podporuje přehrávání zvukových formátů s vysokým rozlišením (high resolution) jako jsou na-
příklad soubory DSD (2,8 / 5,6 MHz) a WAV/FLAC/Apple Lossless Audio Codec (ALAC) souborů až do 192
kHz / 24 bit.

Díky tomu můžete přehrávat širokou škálu programů – včetně poslechu internetového rádia a přehrávání
souborů uložených na Vašem PC.
Jednotka rovněž podporuje Apple AirPlay – tím je umožněno streamovat Vaše hudební soubory (knihovny)
z iPhone®, iPad®, iPod touch® nebo iTunes®.
Podporuje bezdrátové audio AirPlay 2®
Synchronizujte více AirPlay 2 kompatibilních zařízení/reproduktorů pro současné přehrávání.
Tato jednotka podporuje AirPlay 2 a vyžaduje iOS 11.4 nebo novější.
Přehrávání souborů DSD a FLAC prostřednictvím USB a sítě.
Tato jednotka podporuje přehrávání zvukových formátů s vysokým rozlišením (high resolution) jako jsou na-
příklad soubory DSD (5,6 MHz) a FLAC 192 kHz. Tím je umožněno přehrávání souborů s vysokým rozlišením
ve vysoké kvalitě.

7

Obsah

Jednoduché bezdrátové spojení se zařízeními Bluetooth

Jednoduchým bezdrátovým připojením Vašeho tabletu, smartphone nebo PC atd. můžete poslouchat hudbu.
Multi-Room audio

Můžete zvolit a přehrávat příslušné vstupy v MAIN ZONE (hlavní poslechová místnost) a v ZONE2 (vedlejší
poslechová místnost).
Navíc k tomu – když je zvolena funkce All Zone Stereo – lze hudbu přehrávanou v MAIN ZONE poslouchat
současně ve všech zónách. To je výhodné v případě, že chcete poslouchat BGM (hudební kulisa)
v celém domě.
Design pro úsporu energie
Tato jednotka je vybavena funkcí ECO Mode – to umožňuje poslech hudby a sledování filmů se současným
snížením spotřeby – a rovněž funkcí AUTO-STANDBY pro automatické vypnutí napájení v případě, že jed-
notka není používána. Tímto způsobem je snížena spotřeba energie.

8

Obsah
Kompatibilita s aplikací "Marantz 2016 AVR Remote"* pro možnost základního ovládání této
jednotky pomocí iPad, iPhone nebo zařízení Android™ (Google, Amazon Kindle Fire)

Společně s mnoha novými vlastnostmi byla kompletně přepracována grafika a také uživatelské rozhraní.
Nová aplikace Vám poskytuje plnou kontrolu této jednotky a rovněž přístup k menu SETUP – pro možnost
provádět detailní nastavení z Vašeho telefonu nebo tabletu. Aplikace "Marantz 2016 AVR Remote" Vám
rovněž poskytuje možnost rychlého přístupu ke stavovému displeji AV receiveru, volbám menu, ovládání
Marantz Blu-ray Disc přehrávače, a online Uživatelskému Manuálu – to vše pro Vaše pohodlí.
* Stáhněte si příslušnou aplikaci "Marantz 2016 AVR Remote" pro Vaše zařízení iOS nebo Android. Tato
jednotka musí být připojena ke stejné síti LAN nebo WLAN (Wi-Fi) jako iPad, iPhone nebo Android™.
HEOS poskytuje streamovanou hudbu z Vašich oblíbených online hudebních zdrojů

HEOS bezdrátový multi-room zvukový systém Vám umožňuje užívat si Vaši oblíbenou hudbu – kdekoliv a
kdykoliv v celém Vašem domově. Využitím vaší stávající domácí sítě a aplikace HEOS (dostupná pro zařízení
iOS, Android a Amazon) můžete vyhledávat, listovat a přehrávat hudbu z vaší vlastní hudební knihovny nebo
z množství online streamovacích hudebních služeb.
Pokud je ke stejné síti připojeno několik HEOS zařízení, pak tato HEOS zařízení mohou být seskupena pro
simultánní přehrávání stejné hudby na všech zařízeních, nebo lze na každém zařízení HEOS přehrávat růz-
nou hudbu.

Snadné ovládání

"Setup Assistant" poskytuje snadno pochopitelné a proveditelné instrukce pro nastavení
Po vyzvání nejprve zvolte požadovaný jazyk. Pak pro nastavení reproduktorů, sítě apod. jednoduše postu-
pujte podle instrukcí zobrazených na obrazovce TV.
Snadno použitelné grafické rozhraní uživatele
Tato jednotka je pro zjednodušení ovládání vybavena grafickým rozhraním uživatele (GUI).

9

Obsah

Jednotlivé části – názvy a funkce

Přední panel

1 Tlačítko napájení

Pro zapnutí/vypnutí (standby) napájení v MAIN ZONE (= místnost, kde je umístěna tato jed-

notka).

2 Indikátor napájení

Svítí následovně v závislosti na statusu napájení:

Nesvítí: Napájení je zapnuto

Červená: Normální pohotovostní režim (standby)

Oranžová: Pokud je pro "HDMI Pass Through" nastavení "On".

Pokud je pro "HDMI Control" nastavení "On".

Pokud je pro "Network Control" nastavení "Always On".

3 INPUT SELECTOR točítko

Slouží pro volbu vstupu/zdroje.

4 M-DAX indikátor

Svítí, když je zvolen režim M-DAX.

5 Senzor dálkového ovládání

Slouží k příjmu signálů z DO.

6 Displej

Zde se zobrazují různé informace.

7 PURE DIRECT indikátor

Svítí, když je jako režim zvuku zvolen "Pure Direct".

8 VOLUME točítko

Slouží k nastavení úrovně hlasitosti.

9 PHONES konektor

Slouží pro připojení sluchátek. Po připojení sluchátek do tohoto konektoru jsou vypnuty připo-
jené reproduktory a na výstupech PRE OUT není žádný signál.
POZNÁMKA!

Pro vyloučení možnosti poškození sluchu nepoužívejte při poslechu prostřednictvím sluchátek
příliš vysokou hlasitost!

10 ZONE2 ON/OFF tlačítko

Zapnutí/vypnutí napájení ZONE2 (vedlejší poslechová místnost).

11 ZONE2 SOURCE tlačítko

Volba vstupu/zdroje pro ZONE2.

12 Knoflík pro ovládání hloubek (BASS)

Toto nastavení upravuje úroveň hlasitosti pro hloubky.

13 TUNER PRESET CH +, - (tlačítka pro předvolby tuneru)

Pro volbu předem nastavených rozhlasových stanic (předvoleb).

14 Knoflík pro ovládání výšek (TREBLE)

Toto nastavení upravuje úroveň hlasitosti pro výšky.

10

15 Obsah
16
DIMMER tlačítko
17 Každým stisknutím tohoto tlačítka se přepíná jas displeje.
18 STATUS tlačítko
19 Každým stisknutím tohoto tlačítka se přepíná mezi stavovými informacemi, zobrazenými na
20 displeji.
Knoflík pro nastavení vyvážení (BALANCE)
Displej Nastavení vyvážení výstupu hlasitosti mezi levým a pravým reproduktorem.
Tlačítko pro přepnutí reproduktorů (SPEAKERS)
Volba reproduktoru pro výstup audia.
SOUND MODE tlačítko
Přepíná mezi režimy zvuku.

USB port ( )
Slouží k připojení USB paměťového zařízení (například USB flash disk).

1 Indikátory vstupu (zdroje)

Svítí podle nastavení režimu audio vstupu pro každý vstup (zdroj).

2 Indikátory režimu příjmu tuneru

Zobrazí se v závislosti na podmínkách příjmu, když je zvolen vstup (zdroj) "Tuner".

TUNED: Svítí při správném naladění stanice.

STEREO: Svítí při příjmu FM stereo rozhlasového vysílání.

RDS: Svítí při příjmu RDS rozhlasového vysílání.

3 Sleep Timer indikátor

Svítí, když je zvolen režim SLEEP MODE.

4 Indikátor hlasitosti

5 MUTE indikátor

Bliká, když je zvuk umlčen.

6 Informační displej

Zde se zobrazuje název vstupu/zdroje, režim zvuku, nastavované hodnoty a další informace.

7 Indikátory vstupního signálu

Rozsvítí se příslušný indikátor podle vstupu/zdroje.

8 ZONE2 indikátor

Rozsvítí se, když je zapnuto napájení ZONE2 (vedlejší poslechová místnost).

11

Obsah

Zadní panel

1 Konektory antén Bluetooth / Wi-Fi

Pokud připojujete jednotku k síti prostřednictvím WLAN
nebo připojujete přenosné Bluetooth zařízení, připojte zde
prutové antény (součást dodávky).
1. Umístěte externí antény Bluetooth/Wi-Fi souměrně

do šroubovacích konektorů na zadním panelu.
2. Otáčením antény zašroubujte až na doraz.
3. Antény natočte tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího

příjmu.

2 FLASHER IN konektor

Používá se pro připojení ovládacího zařízení BOX nebo jiných obdobných zařízení pro ovlá-
dání této jednotky.

3 DIGITAL AUDIO konektory digital audio

Pro připojení zařízení vybavených konektory DIGITAL AUDIO.

4 NETWORK konektor

Slouží k připojení LAN kabelu, když připojujete jednotku k síti kabelem.

5 HDMI konektory

Pro připojení zařízení vybavených konektory HDMI.

6 SIGNAL GND šroub

Připojení zemnícího vodiče gramofonu.

7 Konektor DAB/FM antény (ANTENNA)

Pro připojení DAB/FM antény.

8 AUDIO konektory analog audio

Pro připojení zařízení vybavených konektory ANALOG AUDIO.

9 PRE OUT konektory

Používají se k připojení aktivního subwooferu se zabudovaným zesilovačem nebo výkono-
vého zesilovače pro ZONE2.

10 REMOTE CONTROL konektory

Používá se k připojení infračervených přijímačů/vysílačů pro ovládání této jednotky a exter-
ních zařízení z jiné místnosti.

11 SPEAKERS konektory

Slouží k připojení reproduktorů.

12 AC IN konektor pro síťovou šňůru

Použije se k připojení síťové šňůry

17 COMPONENT VIDEO konektory

Pro připojení zařízení vybavených konektory komponentního videa (COMPONENT VIDEO).

POZNÁMKA!
Nedotýkejte se vnitřních kolíků konektorů na zadním panelu. Elektrostatický náboj by mohl způsobit perma-
nentní poškození jednotky.

12

Obsah

Dálkový ovladač

Ovládání této jednotky

1 ZONE SELECT tlačítka

Tato tlačítka přepínají zónu (MAIN ZONE, ZONE2), která je ovládána pomocí
dálkového ovladače.

2 Tlačítka volby vstupu/zdroje

Slouží pro volbu vstupu/zdroje.

3 CH/PAGE ▲▼ tlačítka vyhledávání kanálu/stránky

Slouží k výběru rozhlasových stanic zaregistrovaných jako předvolby nebo k přepínání stránek.

4 MUTE tlačítko ( )

Slouží k dočasnému utlumení zvuku

5 INFO tlačítko

Slouží k zobrazení stavových informací na obrazovce TV.

6 Kurzorová tlačítka ()

Slouží k volbě položky.

13

Obsah

7 BACK tlačítko

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

8 Systémová tlačítka

Provádí přehrávání spojených operací.
Tlačítka ladění nahoru / ladění dolů (TUNE +, -)

Slouží k ovládání tuneru.
Tlačítko pro výběr pásma příjmu (BAND)

Slouží k přepnutí pásma příjmu.
Tlačítko pro výběr režimu ladění (MODE)

Přepínání režimu ladění.
Tlačítko předvoleb uložených do paměti (MEMORY)

Aktuální rozhlasová stanice je uložena jako předvolba.

9 SMART SELECT (1–4) tlačítka

Slouží pro vyvolání nastavení registrovaných ke každému tlačítku – jako například vstup/zdroj),
úroveň hlasitosti, a nastavený režim zvuku.

10 Tlačítko pro přepnutí reproduktorů (SPEAKERS)

Volba reproduktoru pro výstup audia.

11 SLEEP tlačítko

Nastavení časovače (SLEEP TIMER).

12 Vysílač signálů dálkového ovládání

Slouží k vysílání signálů z dálkového ovladače.

13 Tlačítko napájení (POWER )

Pro zapnutí / vypnutí (STANDBY) jednotky.

14 ECO Mode tlačítko ( )

Přepíná do režimu ECO.

15 Tlačítka VOLUME (▲▼)

Slouží k nastavení úrovně hlasitosti.

16 OPTION tlačítko

Slouží k zobrazení voleb menu na obrazovce TV.

17 ENTER tlačítko

Slouží k potvrzení výběru.

18 SETUP tlačítko

Slouží k zobrazení menu na obrazovce TV.

19 SOUND MODE tlačítko

Slouží k nastavení režimu zvuku.

20 DIMMER tlačítko

Nastavení jasu displeje této jednotky.

14

Přípojky

PŘÍPOJKY

POZNÁMKA!
Síťovou šňůru připojte jako poslední – až po provedení VŠECH ostatních přípojek!!!
Nicméně – pokud běží funkce "Setup Assistant", postupujte při provádění přípojek podle pokynů na obra-
zovce "Setup Assistant" (strana 9 separátního manuálu "Quick Start Guide"). (Během činnosti "Setup As-
sistant" nejsou vstupní/výstupní konektory pod proudem.)
Síťovou šňůru veďte odděleně od připojovacích (signálových) kabelů! V opačném případě může dojít ke
vzniku šumu.

Kabely použité pro připojení

Obstarejte si potřebné kabely podle zařízení, která chcete připojit.
Reproduktorový kabel

Kabel pro subwoofer

HDMI kabel

Koaxiální digitální kabel

Optický digitální kabel

Audio kabel (CINCH)

LAN kabel

15

Přípojky

Instalace reproduktorů

Stanovte systém reproduktorů v závislosti na počtu použitých reproduktorů a instalujte všechny reproduktory
a subwoofer v místnosti.
Instalace reproduktorů je vysvětlena s použitím tohoto příkladu typické instalace.

L/R Umístěte LEVÝ a PRAVÝ reproduktor ve stejné vzdálenosti od
(LEVÝ/PRAVÝ reproduktor): poslechové pozice. Vzdálenost mezi každým z reproduktorů a
Vaším TV by rovněž měla být stejná.
SW 1/2
(Subwoofer): SUBWOOFER na vhodné místo poblíž předních reproduktorů.
Pokud používáte dva subwoofery, umístěte je asymetricky u
přední stěny poslechové místnosti.

16

Přípojky

Připojení reproduktorů

Zde popíšeme připojení reproduktorů instalovaných v místnosti k této jednotce.

Před připojením reproduktorů...

POZNÁMKA!
Před připojováním reproduktorů odpojte síťovou šňůru jednotky ze zásuvky. Rovněž vypněte/odpojte napá-
jení subwooferu.
Připojení proveďte tak, aby dráty jádra reproduktorového kabelu nevyčnívaly ven ze svorky reproduktoru.
Pokud dojde ke kontaktu drátů jádra reproduktorového kabelu se zadním panelem nebo ke kontaktu (+) a (-
) vodičů reproduktorového kabelu, může se aktivovat ochranný obvod. ("Ochranný obvod")
Nikdy se nedotýkejte svorek reproduktorů, pokud je připojena síťová šňůra! Mohlo by dojít k zásahu elektric-
kým napětím! Pokud je aktivována funkce "Setup Assistant" (strana 9 v separátním manuálu "Quick Start
Guide"), postupujte při provádění přípojek podle instrukcí na obrazovce "Setup Assistant". (Během "Setup
Assistant" nejsou reproduktorové svorky pod napětím.)
Použijte reproduktory s impedancí 4 až 16 Ω.

POZNÁMKA!
Při použití reproduktorů s impedancí 4 až 6 Ω proveďte následující nastavení.

1. Na hlavní jednotce stiskněte současně tlačítka ZONE2 SOURCE a STATUS a podržte nejméně po
dobu 3 sekund.
Na displeji se zobrazí hlášení "V.Format PAL>".

2. Stiskněte třikrát DIMMER na hlavní jednotce.
Na displeji se zobrazí "Sp.Imp. <8ohms>".

3. Stiskněte ZONE2 SOURCE nebo TUNER PRESET CH- na hlavní jednotce pro volbu impedance.

8ohms Zvolte v případě, že impedance všech připojených reproduktorů je 8Ω nebo vyšší.
(implicitní)
Zvolte v případě, že impedance kteréhokoliv z připojených reproduktorů je 6Ω.
6ohms: Zvolte v případě, že impedance kteréhokoliv z připojených reproduktorů je 4Ω.

4ohms:

4. Na hlavní jednotce stiskněte tlačítko STATUS pro dokončení nastavení.

17

Přípojky

Připojení reproduktorových kabelů

Pečlivě zkontrolujte polaritu levého (L) a pravého (R) kanálu a polaritu (+) (červená) a (-) (černá) reproduktorů
připojených k této jednotce a ujistěte se, že kabely jsou připojeny správně.
1. Odstraňte z konce kabelu izolaci v délce asi 10 mm a pak pevně zkruťte drátky jádra kabelu nebo je

opatřete dutinkou.

2. Uvolněte svorku pro připojení kabelu reproduktoru otáčením proti smyslu pohybu hodinových ručiček.

3. Vložte jádro kabelu do otvoru ve svorce reproduktoru.

4. Utáhněte svorku pro připojení kabelu reproduktoru otáčením ve smyslu pohybu hodinových ručiček.

Připojení subwooferu

Pro připojení subwooferu použijte příslušný kabel. K této jednotce můžete připojit maximálně 2 subwoofery.
Na svorkách obou subwooferů (SW1 a SW2) jsou identické signály.

18

Přípojky

Připojení 2.1ch reproduktorů

Slouží jako základní systém 2.1ch surround.

Druhý pár reproduktorů

Tento systém umožňuje přepínat výstup zvuku mezi reproduktory A a B podle požadavku.

UPOZORNĚNÍ!
Před provedením simultánního přehrávání z reproduktorů A a B nastavte impedanci reproduktoru na
"4ohms".

19

Přípojky

Zapojení Bi-Wiring

Toto připojení omezuje účinky rušení signálu mezi reproduktory s vysokým rozsahem ("tweeters") a repro-
duktory s nízkým rozsahem ("woofers"), což Vám umožní vychutnat si přehrávání ve vysoké kvalitě.
Při zapojení bi-wiring s reproduktory podporujícími toto zapojení připojte svorky středního a vysokého roz-
sahu ke SPEAKERS A (nebo B), svorky nízkého rozsahu ke SPEAKERS B (nebo A).

Odstraňte zkratovací lišty Odstraňte zkratovací lišty Odstraňte zkratovací lišty Odstraňte zkratovací lišty

POZNÁMKA!
Pokud používáte přípojky bi-wiring, nastavte reproduktor na "A+B" na výstup zvuku ze svorek reproduktorů

SPEAKERS A a SPEAKERS B.

20

Přípojky

Připojení FRONT reproduktorů s využitím výkonového zesilovače

Tato jednotka podporuje připojení FRONT reproduktorů s využitím externího výkonového zesilovače pro zvý-
šení výkonu.
Komerčně dostupný výkonový zesilovač připojte ke konektoru PRE OUT (FL/FR) této jednotky.

Výkonový zesilovač

21

Přípojky

Připojení TV

Připojte k této jednotce TV tak, že video výstup je přiveden na video vstup TV. Můžete rovněž poslouchat
zvuk z TV prostřednictvím této jednotky. Způsob připojení TV závisí na dostupných konektorech a funkcích
TV. Funkce ARC (Audio Return Channel) umožňuje přehrávání zvuku z TV prostřednictvím této jednotky –
TV odesílá audio signál do této jednotky prostřednictvím HDMI kabelu.

Je TV vybaven konektorem HDMI?

ANO
Je TV vybaven konektorem HDMI?

ANO NE NE

"Připojení 1: "Připojení 2: TV nelze k této jednotce při-
TV je vybaven konektorem TV je vybaven konektorem pojit.
HDMI a je ARC kompatibilní HDMI a není ARC kompatibilní

Připojení 1: TV je vybaven konektorem HDMI a je kompatibilní s ARC

Pro připojení TV kompatibilního s funkcí ARC k této jednotce použijte HDMI kabel. Při použití TV podporují-
cího funkci ARC proveďte pro "HDMI Control" nastavení "On".

POZNÁMKA!
Pro přehrávání zvuku z TV prostřednictvím funkce ARC lze použít pouze nastavení PCM 2-channel.
V nastavení TV nastavte jako audio formát "PCM 2ch".

22

Přípojky

Připojení 2: TV je vybaven konektorem HDMI a není kompatibilní s ARC

Pro připojení TV k této jednotce použijte HDMI kabel. Pro poslech zvuku z TV prostřednictvím této jednotky
použijte k připojení TV k této jednotce optický kabel.

POZNÁMKA!
Pro přehrávání zvuku z TV prostřednictvím digitálního signálu lze použít pouze nastavení PCM 2-channel.
V nastavení TV nastavte jako audio formát "PCM 2ch".

23

Přípojky

Připojení přehrávacího zařízení

Tato jednotka je vybavena jedním typem vstupních video konektorů (HDMI) a třemi typy vstupních audio
konektorů (HDMI, DIGITAL AUDIO, a AUDIO).

Zvolte vstupní konektory na této jednotce podle konektorů, kterými je vybaveno připojované zařízení.
Pokud je zařízení připojované k této jednotce HDMI konektorem, doporučuje se použít HDMI připojení.
V případě HDMI připojení jsou audio a video signály vedeny společně jediným HDMI kabelem.

POZNÁMKA!
Připojte zařízení k této jednotce tak podle označení vstupu (zdroje) uvedeného na vstupních konektorech
audio/video této jednotky.
Zdroj, který je přiřazen konektorům HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN a AUDIO IN může být změněn. Změna
vstupu (zdroje) přiřazeného vstupním konektorům viz "Přiřazení vstupu".
Pro přehrávání audio signálu vstupujícího do této jednotky z TV připojeného prostřednictvím HDMI proveďte
v menu "HDMI Audio Out" nastavení "TV".
Pro poslech programů chráněných protikopírovací ochranou HDCP 2.2 nebo HDCP 2.3 použijte přehrávací
zařízení a TV kompatibilní s HDCP 2.2 nebo HDCP 2.3.

Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)

V tomto vysvětlení je jako příklad použito připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV). Zvolte vstupní
konektory na této jednotce podle konektorů, kterými je vybaveno připojované zařízení.

HDMI nekompatibilní zařízení Satelitní tuner /
Satelitní tuner / kabelová TV kabelová TV

24

Přípojky

Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače

V tomto vysvětlení je jako příklad použito připojení DVD přehrávače nebo Blu-Ray Disc přehrávače.

HDMI nekompatibilní zařízení DVD / Blu-ray Disc přehrávač
DVD / Blu-ray Disc přehrávač

25

Přípojky

Připojení gramofonu

Tato jednotka je kompatibilní s gramofony osazenými přenoskou MM (moving magnet). Pokud připojujete
gramofon s přenoskou MC (moving coil), použijte komerčně dostupný MC korekční zesilovač nebo step-up
transformátor. Pokud nastavíte vstup (zdroje) této jednotky "Phono" a náhodně zvýšíte hlasitost BEZ připo-
jeného gramofonu, můžete z reproduktorů slyšet brum.

Gramofon (přenoska MM = moving magnet)

POZNÁMKA!
Signálová zemnící svorka (SIGNAL GND) této jednotky NENÍ určena pro uzemnění! Tuto svorku použijte ke
snížení případného vysokého šumu při připojení gramofonu. Uvědomte si, že v závislosti na gramofonu může
mít připojení zemnícího vodiče k této svorce opačný efekt = zvýšení šumu! V takovém případě toto připojení
není nutné.

Připojení USB paměťového zařízení do USB portu

Instrukce viz "Přehrávání z USB paměťového zařízení".
USB paměťové zařízení

POZNÁMKA!
Společnost Marantz negarantuje možnost použití nebo napájení veškerých USB paměťových zařízení s touto
jednotkou! Pokud používáte přenosný USB harddisk (HDD) s externím napájením (AC adaptér), použijte
tento dodávaný AC adaptér. Připojení USB paměťových zařízení prostřednictvím USB hubu není podporo-
váno. Tuto jednotku nelze používat propojením USB portu této jednotky s PC prostřednictvím USB kabelu!
Pro připojení USB paměťového zařízení nepoužívejte USB prodlužovací kabel! Mohlo by dojít ke vzniku
interferencí s ostatními zařízeními.

26

Přípojky

Připojení DAB/FM antény

Po připojení antény a přijetí signálu DAB vyhledejte pomocí funkce "Tuning Aid" polohu, ve které je příjem
nejlepší, a poté anténu upevněte páskou v této poloze. Pro zajištění nejlepšího výsledku postupujte podle
instrukcí "Kontrola intenzity příjmu stanic (Tuning Aid)".

DAB/FM interiérové anténa
(součást dodávky)

POZNÁMKA!
Pro získání nejlepšího výsledku s interiérovou anténou ji orientujte podél stěny tak, aby byla napnuta hori-
zontálně a rovnoběžně s podlahou (ale ne u podlahy) a pomocí dvou koncových poutek ji upevněte ke stěně.
Tento typ antény je směrový – nejlepšího výsledku dosáhnete, když je orientována kolmo na směr k vysílači.
Například – pokud je vysílač na severu, pak by anténa měla být orientována ve směru západ-východ.
Pokud nelze získat uspokojivý příjem s dodávanou interiérovou anténou, doporučuje se instalovat venkovní
anténu. O detailní informace požádejte vašeho prodejce.

27

Přípojky

Připojení k domácí síti (LAN)

Tuto jednotku lze připojit k domácí síti pomocí kabelového (LAN) nebo bezdrátového (WLAN) připojení. Jed-
notku můžete připojit k Vaší domácí síti (LAN) pro možnost různých způsobů přehrávání a ovládání, jak je
popsáno v následujícím.

Přehrávání zvuku po síti – například internetové nebo Váš media server.
Přehrávání streamovaných hudebních služeb
Použití funkce Apple AirPlay
Ovládání této jednotky prostřednictvím sítě
Ovládání s bezdrátovým multi-room zvukovým systémem HEOS
Firmware Update (aktualizace firmware)
Pro připojení k internetu kontaktujte vašeho ISP (poskytovatele internetových služeb)

nebo specializovaný obchod s výpočetní technikou.

Kabelová síť LAN

Pro připojení prostřednictvím kabelové sítě (LAN) připojte k této jednotce router pomocí LAN kabelu – viz
následující obrázek.

28

Přípojky

Bezdrátové LAN připojení (WLAN)

Pokud se připojujete k síti bezdrátově (Wi-Fi), připojte externí Bluetooth/Wi-Fi antény na zadním panelu a
postavte je svisle.
Způsob připojení WLAN routeru viz "Nastavení Wi-Fi".

Router s přístupovým bodem

POZNÁMKA!
Pro použití s touto jednotkou se doporučuje router vybavený následujícími funkcemi:

Vestavěný DHCP server. Tato funkce automaticky přiřazuje IP adresy na síti LAN.
Vestavěný100BASE-TX switch. Pokud připojujete několik zařízení, doporučuje se použít hub s funkci
switche s rychlostí 100 Mbps nebo vyšší.
Používejte výhradně stíněný kabel STP nebo ScTP LAN (dostupný v obchodech s elektronikou). (doporučuje
se CAT-5 nebo vyšší)
Použití normálních stíněných kabelů LAN se nedoporučuje. Pokud používáte plochý typ kabelu nebo nestí-
něný kabel, ostatní zařízení mohou být ovlivněna šumem.
Pokud používáte tuto jednotku připojenou k síti bez funkce DHCP, proveďte konfiguraci IP adresy atd. v
"Network".
POZNÁMKA!
Typy routerů, které lze použít, závisí na Vašem ISP. Pro podrobnosti kontaktujte Vašeho ISP nebo obchod
s výpočetní technikou. Tato jednotka není kompatibilní s PPPoE. Pokud Vaše smluvní připojení není nasta-
veno na použití PPPoE, budete potřebovat PPPoE kompatibilní router.
Nepropojujte konektor NETWORK této jednotky přímo s LAN portem / konektorem Ethernet vašeho PC!
Některé online služby mohou být zrušeny bez předchozího oznámení!

29

Přípojky

Připojení externího ovládacího zařízení

REMOTE CONTROL konektory

Operace ovládání pomocí dálkového ovladače bez vizuálního kontaktu

Ke konektorům REMOTE CONTROL můžete připojit externí IR přijímač k ovládání této jednotky pomocí
dálkového ovladače – bez vizuálního kontaktu. Toto může být potřebné v případě, že jednotka je umístěna
ve skříni/racku nebo na takovém místě, kdy nemůžete dálkový ovladač nasměrovat přímo na jednotku.
K tomuto účelu deaktivujte funkci příjmu signálů dálkového ovládání ("Zablokování funkce dálkového ovlá-
dání").

POZNÁMKA!
Když je funkce příjmu signálu dálkového ovládání deaktivována, nelze provádět operace ovládání pomocí
dálkového ovladače.

Vzdálené připojení komponentů Marantz

Pokud kromě této jednotky používáte ještě jiné komponenty Marantz, která podporují dálkové připojení, mů-
žete vysílat signály dálkového ovládání pouhým připojením komponentu ke konektorům REMOTE CON-
TROL IN/OUT pomocí monofonního audio (mini-jack) kabelu.
Pro možnost využití této funkce nastavte přepínač dálkového ovládání umístěný na zadním panelu připoje-
ného komponentu do polohy "EXTERNAL" nebo "EXT."

30

Přípojky

Připojení síťové šňůry

Pro dokončení a kontrole všech přípojek připojte síťovou šňůru do AC zásuvky.

Síťová zásuvka Síťová šňůra
(AC 120VAC / 60Hz) (součást dodávky)

31

Přehrávání

PŘEHRÁVÁNÍ

Základní operace

Tlačítka volby
vstupu/zdroje

Zapnutí napájení

1. Stiskněte POWER pro zapnutí napájení této jednotky.
Indikátor napájení se zapne.

POZNÁMKA!
Pro zapnutí napájení /když jednotka je v pohotovostním/standby režimu) můžete stisknout tlačítko volby
vstupu (zdroje).
Můžete rovněž přepnout napájení do pohotovostního režimu stisknutím na hlavní jednotce.

Volba vstupu/zdroje

1. Stiskněte tlačítko voliče vstupu/zdroje, který chcete přehrávat.
Požadovaný vstup (zdroj) může být zvolen přímo.

POZNÁMKA!
Požadovaný zdroj (vstup) můžete rovněž zvolit otáčením voliče vstupu INPUT SELECTOR na hlavní
jednotce.

Nastavení hlasitosti

1. Pro nastavení hlasitosti použijte VOLUME ▲▼.

POZNÁMKA!
Variabilní rozsah se liší v závislosti na vstupním signálu a nastavení úrovně kanálů.
Celkovou hlasitost můžete rovněž nastavit otáčením regulátoru hlasitosti VOLUME na hlavní jednotce.

Dočasné utlumení zvuku (Muting)

1. Stiskněte MUTE .
MUTE indikátor na displeji bliká.
se zobrazí na obrazovce TV.
Zvuk je utlumen na hodnotu "Mute level" nastavenou v menu.
Pro zrušení dočasného utlumení proveďte úpravu hlasitosti nebo znovu stiskněte MUTE .

32

Přehrávání

Přehrávání z DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače

V následujícím je popsán postup pro přehrávání z DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače.
1. Proveďte přípravu pro přehrávání.

(1) Zapněte napájení TV, subwooferu, a přehrávače.
(2) Změňte vstup na TV na vstup pro tuto jednotku.
2. Stiskněte POWER pro zapnutí napájení této jednotky.
3. Stiskněte Blu-ray/DVD pro přepnutí vstupu (zdroje) podle přehrávače použitého pro přehrávání.
4. Zahajte přehrávání na DVD nebo Blu-ray Disc přehrávači.
POZNÁMKA!
Tato jednotka podporuje analogové audio signály a PCM 2-channel signály. Pro přehrávání DVD a Blu-
ray Discs nastavte v nastavení audio zařízení jako audio formát "PCM 2ch".

33

Přehrávání

Přehrávání z USB paměťového zařízení

Přehrávání hudebních souborů uložených na USB paměťovém zařízení.
Tato jednotka podporuje přehrávání pouze těch USB paměťových zařízení, která odpovídají standardům

"mass storage class".
Tato jednotka je kompatibilní s USB paměťovými zařízeními s formátem souborů "FAT32" nebo "NTFS".

Typy formátů audio a specifikací podporovaných pro přehrávání touto jednotkou jsou následující.
Viz "Přehrávání z USB paměťových zařízení"

WMA
MP3
WAV
MPEG-4 AAC
FLAC
Apple Lossless
DSD

1. Připojte USB paměťové zařízení naformátované systémem souborů FAT32 nebo NTFS do USB
portu.

2. Stiskněte USB pro přepnutí vstupu/zdroje na "USB".

3. Zvolte název této jednotky.

4. Listujte hudebními soubory na Vašem USB paměťovém zařízení a zvolte, co chcete přehrávat.

POZNÁMKA!
Následně budete dotázáni na to, jak chcete vaši hudbu zařadit do fronty.

Play Now: Vloží položku do fronty za aktuálně přehrávanou stopu a pře-
hrává okamžitě zvolenou položku.
Play Now & Replace Queue: Vymaže frontu a okamžité přehrává zvolenou položku.
Play Next:
Vloží položku do fronty za aktuální stopu a přehraje ji, jakmile
Add to End of Queue: aktuální skladba skončí.

Přidá položku na konec fronty.

34

Přehrávání

5. Pomocí  zvolte "Play Now" nebo "Play Now & Replace Queue" a pak stiskněte ENTER.
Zahájí se přehrávání.

Ovládací tlačítka Funkce
CH/PAGE ▲▼ Přehrávání / Pauza
Přeskok na předchozí stopu / Přeskok na následující stopu
Přepnutí na předchozí stránku / následující stránku v seznamu

POZNÁMKA!
Pokud hudební soubory MP3 obsahují data o obalu alba, může být tento obal zobrazen během přehrávání

souboru.
Marantz nepřebírá žádnou odpovědnost jakéhokoli druhu za jakékoli problémy vzniklé v souvislosti s daty
uloženými v USB paměťovém zařízení při používání této jednotky společně s USB paměťovým zařízením.
Když je USB paměťové zařízení připojeno k této jednotce, jednotka načte všechny soubory, které se na něm
nacházejí Načítání může chvíli trvat, pokud USB paměťové zařízení obsahuje velké množství složek a/nebo
souborů.

Operace dostupné prostřednictvím menu OPTION

"Nastavení vyvážení výstupu zvuku mezi levým a pravým reproduktorem (Balance)"
"Nastavení výstupu pro subwoofer (Suwoofer)"
"Nastavení tónu (Tone)"
"Zobrazení požadovaného videa během přehrávání zvuku (Video Select)"
"Přehrávání stejné hudby ve všech zónách (All Zone Stereo)"

35

Přehrávání

Poslech hudby z Bluetooth zařízení

Po spárování a připojení Bluetooth zařízení (smartphone, digitální přehrávač, apod,) můžete prostřednictvím
této jednotky poslouchat hudební soubory uložené v těchto zařízeních. Komunikace je možná v dosahu při-
bližně 30 m.

POZNÁMKA!
Pro přehrávání hudby z Bluetooth zařízení musí toto zařízení podporovat profil A2DP.

Přehrávání hudby ze zařízení Bluetooth

Pro možnost přehrávání hudby z Bluetooth zařízení musí být toto zařízení nejprve spárováno s touto jednot-
kou.
Jakmile je Bluetooth zařízení jednou spárováno, není nutné nové párování.

1. Proveďte přípravu pro přehrávání.
(1) Připojte externí antény Bluetooth/Wi-Fi (součást dodávky) do příslušných konektorů na zadním
panelu.
(2) Stiskněte POWER pro zapnutí napájení jednotky.

2. Stiskněte Bluetooth.
Při prvním použití jednotka přejde automaticky do režimu párování a displeji jednotky se zobrazí hlášení
"Pairing...".

3. Aktivujte nastavení Bluetooth na vašem mobilním zařízení.

4. Jakmile se na displeji Bluetooth zařízení zobrazí seznam nalezených zařízení, zvolte tuto jed-
notku.
Dokud je na displeji jednotky zobrazeno hlášení "Pairing", připojte Bluetooth zařízení. Připojení pro-
veďte se zařízením Bluetooth umístěným v blízkosti jednotky (přibližně 1 m).

36

Přehrávání

5. Přehrávejte hudbu pomocí aplikace uložené v Bluetooth zařízení.

Bluetooth zařízení může být rovněž ovládáno pomocí dálkového ovladače této jednotky.
Při následujícím stisknutí tlačítka Bluetooth na DO se tato jednotka automaticky připojí k zařízení Blu-
etooth, které bylo připojeno jako poslední.

Ovládací tlačítka Funkce
Přehrávání / Pauza
Přeskok na předchozí stopu / Přeskok na následující stopu

POZNÁMKA!
Během přehrávání stiskněte tlačítko STATUS na této jednotce pro přepínání zobrazení mezi názvem
skladby, názvem interpreta, názvem alba atd.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

Spárujte zařízení Bluetooth s touto jednotkou.

1. Aktivujte nastavení Bluetooth na vašem mobilním zařízení.

2. Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na DO po dobu nejméně 3 sekund.
Jednotka přejde do režimu párování.

3. Jakmile se na displeji Bluetooth zařízení zobrazí seznam nalezených zařízení, zvolte tuto jed-

notku.

POZNÁMKA!
S touto jednotkou je možno spárovat maximálně 8 zařízení Bluetooth. Pokud spárujete další (deváté) zaří-
zení, bude zaregistrováno na místě nejstaršího registrovaného zařízení.
Do režimu párování můžete přejít rovněž stisknutím tlačítka OPTION, když je zobrazena obrazovka přehrá-
vání Bluetooth, a volbou "Pairing Mode" ze zobrazeného menu.
Pro možnost ovládat zařízení Bluetooth prostřednictvím dálkového ovladače této jednotky musí zařízení Blu-

etooth podporovat profil AVRCP.
Dálkové ovládání této jednotky nemusí fungovat se všemi zařízeními Bluetooth.
V závislosti na typu zařízení Bluetooth může z této jednotky vystupovat audio signál s úrovní spojenou s
hlasitostí nastavenou na zařízení Bluetooth.

Operace dostupné prostřednictvím menu OPTION

"Párování s dalšími zařízeními Bluetooth (Pairing)"
"Nastavení vyvážení výstupu zvuku mezi levým a pravým reproduktorem (Balance)"
"Nastavení výstupu pro subwoofer (Suwoofer)"

"Nastavení tónu (Tone)"
"Zobrazení požadovaného videa během přehrávání zvuku (Video Select)"

"Přehrávání stejné hudby ve všech zónách (All Zone Stereo)"

37

Přehrávání

Obnovení připojení zařízení Bluetooth k této jednotce

Jakmile je párování dokončeno, zařízení Bluetooth může být připojeno k této jednotce – bez provedení jaké-
koliv ovládání na této jednotce. Tato operace musí být rovněž provedena, když přepnete zařízení Bluetooth
na přehrávání.
1. Pokud je zařízení Bluetooth aktuálně připojeno, deaktivujte pro odpojení tohoto zařízení nasta-

vení Bluetooth na tomto zařízení.
2. Aktivujte nastavení Bluetooth na zařízení Bluetooth, které chcete připojit.
3. Zvolte tuto jednotku ze seznamu zařízení zobrazených na displeji Vašeho Bluetooth zařízení.
4. Přehrávání hudby pomocí aplikace uložené v Bluetooth zařízení.
POZNÁMKA!
Obrazovka se přepne automaticky na obrazovku přehrávání "Bluetooth", pokud je zařízení Bluetooth připo-
jeno, zatímco tato jednotka je zapnutá.
Jestliže je v pro "Network Control" této jednotky nastavení "Always On" a zařízení Bluetooth je spojeno s
jednotkou v pohotovostním (standby) režimu, pak se napájení této jednotky zapne automaticky

38

Přehrávání

Poslech rozhlasového vysílání FM/DAB

Můžete použít vestavěný tuner této jednotky pro poslech FM a DAB rozhlasového vysílání.
Ujistěte se, že je k této jednotce nejprve připojena DAB/FM anténa.

Informace k DAB+

Hlavním rozdílem mezi DAB a DAB+ je typ použitého audio kodeku.

DAB: MPEG2
DAB+: MAEG4 (AAC)

Tato jednotka může přijímat vysílání DAB i DAB+.

39

Přehrávání

Poslech rozhlasového vysílání FM

1. Připojte anténu. ("Připojení DAB/FM antény")
2. Stiskněte Tuner pro přepnutí vstupu (zdroje) na "Tuner".

Obrazovka TV

Displej této jednotky

3. Stiskněte OPTION.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

4. Použijte tlačítka  pro volbu "FM/DAB" a následně stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí obrazovka volby pásma.

5. Použijte tlačítka  pro volbu "FM" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

FM: Pro poslech FM rozhlasového vysílání.

DAB: Pro poslech DAB rozhlasového vysílání.

Informace ohledně přehrávání DAB viz "Poslech rozhlasového vysílání DAB"

6. Stiskněte TUNE+ nebo TUNE- pro volbu stanice, kterou chcete poslouchat.
Probíhá vyhledávání až do nalezení první dostupné stanice. Když je nalezena stanice, vyhledávání se
zastaví a stanice je naladěna.

POZNÁMKA!
Režimy příjmu FM vysílání jsou "Auto" (automatické vyhledávání dostupných stanic) a "Manual" (umožňuje
naladění stanice pomocí tlačítek pro změnu frekvence). Implicitní nastavení je "Auto". Rovněž lze použít
režim "Direct Tune" pro naladění stanice přímým zadáním její frekvence.
V režimu "Auto" nelze naladit stanice se slabým signálem.
V takovém případě použijte pro ladění režim "Manual" nebo režim "Direct Tune".

40

Přehrávání

Ovládací tlačítka Funkce
Ladění rozhlasové stanice (nahoru/dolů).
TUNE+, TUNE- Přepínání mezi FM a DAB
Přepínání režimu ladění
BAND Uložené předvolby
Volba stanice uložené do paměti (předvolby).
MODE Ladění rozhlasové stanice (nahoru/dolů).
Volba stanice uložené do paměti (předvolby).
MEMORY
CH/PAGE ▲▼



Operace dostupné prostřednictvím menu OPTION

"Naladění stanice přímým zadáním její frekvence (Direct Tune)"
"Vyhledávání RDS"
"Vyhledávání PTY"
"Vyhledávání TP"

"Radio text"
"Změna režimu ladění (Tune Mode)"
"Naladění stanic a jejich automatické uložení do paměti (Auto Preset)".
"Uložení aktuálně přijímané FM/DAB stanice do paměti (Preset Memory)"
"Pojmenování stanice uložené do paměti (Preset Name)"
"Přeskočení stanic uložených do paměti (Preset Skip)"
"Nastavení tónu (Tone)"
"Zobrazení požadovaného videa během přehrávání zvuku (Video Select)"
"Přehrávání stejné hudby ve všech zónách (All Zone Stereo)"

Naladění stanice přímým zadáním její frekvence (Direct Tune)

Můžete naladit stanic přímým zadáním její frekvence.

1. Stiskněte OPTION během příjmu FM.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte tlačítka  pro volbu "Direct Tune" a následně stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se obrazovka umožňující zadání frekvence.

3. Použijte tlačítka  pro volbu čísla a následně stiskněte tlačítko .
Po stisknutí tlačítka  dojde k vymazání posledního zadaného čísla.

4. Opakujte kroky 3 a 4 a zadejte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat.

5. Jakmile je nastavení kompletní, stiskněte tlačítko ENTER.
Zadaná frekvence je naladěna.

Vyhledávání RDS (Radio Data System)

RDS je služba umožňující vysílat doplňkové informace společně s normálním signálem. Tuto funkci použijte
pro automatické naladění FM stanic poskytujících služby RDS. Při příjmu RDS kompatibilních stanic nemusí
být dostupné veškeré funkce RDS.

1. Stiskněte OPTION během příjmu FM.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte  pro volbu "RDS Search" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

41

Přehrávání

3. Stiskněte ENTER.
Zahájí se automatické vyhledávání RDS stanic.

POZNÁMKA!
Pokud použijete  do 5 sekund od zobrazení názvu stanice na displeji, můžete vyhledat jinou stanici.

Vyhledávání PTY (typ programu)

Použijte pro vyhledání RDS stanic vysílajících označený typ programu (PTY).
PTY identifikuje typ RDS programu.

Typy programů a jejich zobrazení jsou následující:

NEWS Zpravodajství WEATHER Počasí a meteorologické informace
AFFAIRS Aktuální dění FINANCE
INFO CHILDREN Burzovní zprávy, obchod apod.
SPORT Všeobecné informace SOCIAL
EDUCATE Sport RELIGION Dětské programy
DRAMA Vzdělávací programy PHONE IN
CULTURE Rozhlasové hry apod. Sociální záležitosti
Národní nebo regionální kultura, di- TRAVEL
SCIENCE vadlo apod. LEISURE Církevní vysílání
VARIED Věda a technika JAZZ
POP M Obvykle talk-show, kvízy, a rozhovory COUNTRY Názory veřejnosti sdělované telefo-
ROCK M Populární hudba NATION M nicky
EASY M Rocková hudba Cestování, dovolená
LIGHT M Lehká hudba OLDIES
CLASSICS FOLK M Vzdělávání, hobby
OTHER M "Lehká" klasická hudba DOCUMENT
"Vážná" klasická hudba Jazzová hudba
Hudba nespadající do výše uvede-
ných kategorií Country hudba

Populární hudba v jiném než anglic-
kém jazyce
Populární hudba z 50. a 60. let

Folková hudba

Dokumentární vysílání

1. Stiskněte OPTION během příjmu FM.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte tlačítka  pro volbu "PTY Search" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

3. Použijte tlačítka  pro vyvolání požadovaného typu programu.

4. Stiskněte ENTER.
Zahájí se automatické vyhledávání RDS stanic.

POZNÁMKA!
Pokud použijete   do 5 sekund od zobrazení názvu stanice na displeji, můžete vyhledat jinou stanici.

42

Přehrávání

Vyhledávání TP (dopravní zpravodajství)

TP identifikuje programy vysílající dopravní zpravodajství.
Tímto způsobem můžete získat nejnovější informace o dopravní situaci ještě před odjezdem z domova.
Použijte pro vyhledání RDS stanic vysílajících dopravní zpravodajství (TP).

1. Stiskněte OPTION během příjmu FM.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte tlačítka  pro volbu "TP Search" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

3. Stiskněte ENTER.
Zahájí se automatické vyhledávání RDS stanic.

POZNÁMKA!
Pokud použijete   do 5 sekund od zobrazení názvu stanice na displeji, můžete vyhledat jinou stanici.

Radio Text (RT)

RT umožňuje stanicím RDS vysílat textová hlášení, která se pak zobrazují na displeji.
Pokud jsou přijímána textová data, zobrazí se na displeji "Radio text".

1. Stiskněte OPTION během příjmu FM.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte tlačítka  pro volbu "Radio text" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

3. Použijte tlačítka   pro volbu "On" a následně stiskněte tlačítko ENTER.
Během příjmu RDS stanice jsou zobrazeny textové údaje vysílané stanicí.
Pokud nejsou přijímány žádné textové údaje, zobrazí se hlášení “NO TEXT DATA”.

Změna režimu ladění (Tune Mode)

Můžete změnit režim ladění FM a AM rozhlasového vysílání. Pokud nelze stanici naladit automaticky v režimu
"Auto", změňte režim ladění na "Manual" a nalaďte stanici manuálně.

1. Stiskněte OPTION během příjmu FM.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte tlačítka  pro volbu "Tune Mode" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

3. Použijte tlačítka   pro volbu režimu ladění a následně stiskněte tlačítko ENTER.

Auto: Automatické vyhledání a naladění dostupné rozhlasové stanice.

Manual: Manuální ladění krokovou změnou frekvence při každém stisknutí tlačítka.

43

Přehrávání

Naladění stanic a jejich automatické uložení do paměti (Auto Preset Memory)

Pomocí této funkce lze automaticky uložit do paměti maximálně 56 rozhlasových stanic.
1. Stiskněte OPTION během příjmu FM.

Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).
2. Použijte tlačítka  pro volbu "Auto Preset Memory" a následně stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskněte ENTER.

Jednotka zahájí automatické ladění rozhlasových stanic a jejich uložení do paměti.
Jakmile je ukládání do paměti ukončeno, na displeji se po dobu přibližně 5 sekund zobrazí hlášení
"Completed" a obrazovka OPTION se vypne.
POZNÁMKA!
Tímto způsobem dojde k přepsání stanic dříve uložených do paměti novými stanicemi.

Poslech rozhlasového vysílání DAB

1. Připojte anténu. ("Připojení DAB/FM antény")
2. Stiskněte Tuner pro přepnutí vstupu (zdroje) na "Tuner".

Obrazovka TV

Displej této jednotky

3. Stiskněte OPTION.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

4. Použijte tlačítka  pro volbu "FM/DAB" a následně stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí obrazovka volby pásma.

44

Přehrávání

5. Použijte tlačítka   pro volbu "DAB" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

FM: Pro poslech FM rozhlasového vysílání.

DAB: Pro poslech DAB rozhlasového vysílání.

Automaticky vyhledává DAB stanice, když je po zakoupení poprvé zvoleno DAB.

6. Stiskněte TUNE + nebo TUNE - pro volbu stanice, kterou chcete poslouchat.

Ovládací tlačítka Funkce
Ladění rozhlasové stanice (nahoru/dolů).
TUNE +, - Přepínání mezi FM a DAB
Přepínání režimu ladění
BAND Uložené předvolby
Volba stanice uložené do paměti (předvolby).
MODE Ladění rozhlasové stanice (nahoru/dolů).
Volba stanice uložené do paměti (předvolby).
MEMORY
CH/PAGE ▲▼



Operace dostupné prostřednictvím menu OPTION

"Automatické vyhledávání DAB stanic (Auto-Scan)"
"Kontrola intenzity příjmu stanic (Tuning Aid)"

"Nastavení pořadí stanic, které bude zobrazeno (Station Order)"
"Komprese dynamického rozsahu (DRC)"

"Reset nastavení DAB (DAB Initialize)"
"Kontrola aktuální verze DAB (DAB Version)"
"Uložení aktuálně přijímané FM/DAB stanice do paměti (Preset Memory)"

"Pojmenování stanice uložené do paměti (Preset Name)"
"Přeskočení stanic uložených do paměti (Preset Skip)"

"Nastavení tónu (Tone)"
"Zobrazení požadovaného videa během přehrávání zvuku (Video Select)"
"Přehrávání stejné hudby ve všech zónách (All Zone Stereo)"

Automatické vyhledávání DAB stanic (Auto-Scan)

Tato funkce automaticky vyhledává stanice DAB a vytváří seznam služeb, které je možné přijímat.

1. Stiskněte OPTION během příjmu DAB.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte tlačítka  pro volbu "Direct Tune" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

3. Stiskněte ENTER.
Jednotka zahájí vyhledávání stanic DAB.

Kontrola intenzity příjmu stanic (Tuning Aid)

Zobrazuje se intenzita příjmu aktuálně naladěné frekvence.
Toto použijte v případě, že nelze přijímat preferovanou stanici.

1. Stiskněte OPTION během příjmu DAB.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte tlačítka  pro volbu "Tuning Aid" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

3. Pomocí  zvolte frekvenci, kterou chcete naladit. Po volbě frekvence vyčkejte 4 až 5 sekund
na korektní zobrazení intenzity příjmu.

45

Přehrávání

4. V případě potřeby upravte polohu antény tak, aby úroveň přijímaného signálu přesahovala "5".
Nyní můžete stanici přijímat.

5. Stiskněte ENTER.
Výběr stanice.

POZNÁMKA!
Stanice, které jste zvolili dříve, lze znovu zvolit stisknutím TUNE+ nebo TUNE- na dálkovém ovladači.

Nastavení pořadí stanic, které bude zobrazeno (Station Order)

Zvolte preferované pořadí seznamu služeb vytvořeného funkcí Auto Scan.

1. Stiskněte OPTION během příjmu DAB.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte tlačítka  pro volbu "Station Order" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

3. Použijte tlačítka   pro volbu preferovaného pořadí.

Alphanumeric: V abecedním pořadí.

(Implicitní)

Multiplex: V pořadí podle frekvence.

Komprese dynamického rozsahu (DRC)

Komprese dynamického rozsahu (rozdílu mezi hlasitým a slabým zvukem).

1. Stiskněte OPTION během příjmu DAB.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte tlačítka  pro volbu "DRC" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

3. Pomocí   zvolte úrovně komprese.

1 /1/2 /Off: Implicitně = 1

Kontrola aktuální verze DAB (DAB Version)

Zobrazí se verze DAB modulu.

1. Stiskněte OPTION během příjmu DAB.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte tlačítka  pro volbu "DAB Version" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

Uložení aktuálně přijímané FM/DAB stanice do paměti (Preset Memory)

Pro možnost jednoduchého naladění můžete své oblíbené stanice uložit do paměti (předvolby).
Do paměti lze uložit maximálně 56 stanic.
Funkce uložení do paměti je sdílena FM a DAB.

1. Nalaďte stanici, kterou chcete uložit jako předvolbu.

2. Stiskněte OPTION.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

46

Přehrávání

3. Použijte tlačítka  pro volbu "Preset Memory" a následně stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se seznam kanálů již uložených do paměti.

4. Použijte tlačítka  pro volbu kanálu, který chcete uložit jako předvolbu, a následně stiskněte
tlačítko ENTER.
Aktuální rozhlasová stanice je uložena jako předvolba.
Pro další stanice opakujte kroky 1 až 4.

POZNÁMKA!

Nastavení můžete rovněž provést stisknutím tlačítka MEMORY na DO.
1. Nalaďte stanici, kterou chcete uložit jako předvolbu.

2. Stiskněte MEMORY.
3. Pomocí tlačítek  zvolte kanál, který chcete nastavit jako předvolbu.
4. Stiskněte MEMORY.

Kanál Implicitní nastavení
1–8 87.50 / 89.10 / 98.10 / 108.00 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
9–16 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
17–24 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
25–32 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
33–40 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
41–48 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
49–56 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz

Poslech stanic uložených do paměti

1. Pomocí CH/PAGE ▲▼ zvolte požadovaný kanál.

POZNÁMKA!
Rozhlasovou stanic uloženou v paměti můžete rovněž zvolit stisknutím tlačítek TUNER PRESET CH +
nebo TUNER PRESET CH - na hlavní jednotce.

Pojmenování stanice uložené do paměti (Preset Name)

Můžete zvolit nebo změnit název rozhlasové stanice uložené v paměti.
Můžete zadat maximálně 8 znaků.

1. Stiskněte OPTION během příjmu DAB.
Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).

2. Použijte  pro volbu "Preset Name" a následně stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se obrazovka "Preset Name".

3. Použijte tlačítka   pro volbu skupiny rozhlasových stanice, kterou chcete pojmenovat.

4. Použijte tlačítka  pro volbu rozhlasové stanice, kterou chcete pojmenovat, a následně stisk-
něte tlačítko ENTER.

5. Použijte  pro volbu jména a následně stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se obrazovka umožňující editaci názvu.
Pokud zvolíte "Set Defaults", jednotka se vrátí zpět na zobrazení frekvence.

6. Zadejte znaky a následně stiskněte "OK".
7. Použijte tlačítko OPTION pro návrat na předchozí obrazovku.

47

Přehrávání

Přeskočení stanic uložených do paměti (Preset Skip)

Pomocí "Auto Preset Memory" se uloží do paměti všechny dostupné rozhlasové stanice. Volbu rozhlasových
stanic lze usnadnit přeskočením nepotřebných pamětí.
1. Stiskněte OPTION během příjmu DAB.

Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).
2. Použijte  pro volbu "Preset Skip" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se obrazovka "Preset Skip".
3. Pro nastavení přeskočených stanic podle skupin

(1) Použijte   pro volbu skupiny stanic, které chcete přeskočit.
(2) Stiskněte  pro volbu "Set No. *-* to Skip" a následně stiskněte tlačítko ENTER.

Budou přeskočeny veškeré stanice, zahrnuté ve zvolené skupině "*-*".
(* je číslo zvolené skupiny)
Pro nastavení přeskočených stanic podle stanic
(1) Použijte   pro volbu skupiny stanic, které chcete přeskočit.
(2) Použijte  pro volbu stanice, kterou chcete přeskočit.
(3) Použijte   pro volbu "Skip". Zvolená stanice nebude zobrazena.
4. Použijte tlačítko OPTION pro návrat na předchozí obrazovku.

Zrušení přeskočení stanice (Preset Skip)

1. Když je zobrazena obrazovka "Preset Skip", použijte  pro volbu skupiny obsahující rozhla-
sovou stanice, jejíž přeskočení chcete zrušit.

2. Pomocí  zvolte rozhlasovou stanici, jejíž přeskočení chcete zrušit.
3. Použijte   pro volbu "On".

Přeskočení je zrušeno.
POZNÁMKA!
"Preset Skip" nelze zvolit pro skupiny.

48

Přehrávání

Poslech internetového rádia

Internetové rádio = rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím internetu.
Můžete přijímat stanice internetového rádia z celého světa.
seznam stanic internetového rádia na této jednotce obsahuje databázi služeb poskytovaných službou TuneIn
Radio.
Typy formátů audio a specifikací podporovaných pro přehrávání touto jednotkou jsou následující.
Podrobnosti viz "Přehrávání stanic internetového rádia".

WMA
MP3
MPEG-4 AAC

49

Přehrávání

Poslech internetového rádia

1. Stiskněte tlačítko INTERNET RADIO.
Můžete rovněž stisknout (HEOS Music). Pomocí  zvolte "TuneIn Internet Radio" a pak stiskněte
ENTER.

2. Zvolte stanici, kterou chcete přehrávat

Ovládací tlačítka Funkce
Přehrávání / Pauza
/*
Přeskok na předchozí stopu / Přeskok na následující stopu
* Přepnutí na předchozí stránku / následující stránku v seznamu
CH/PAGE ▲▼
* Aktivní při přehrávání Podcast.

POZNÁMKA!
Každým stisknutím tlačítka STATUS na této jednotce se zobrazení na displeji přepíná mezi názvem stopy a
názvem stanice atd.
Databáze rozhlasových stanic může být zastavena nebo jinak znepřístupněna bez oznámení.

Operace dostupné prostřednictvím menu OPTION

"Přidání k HEOS Favorites"

"Nastavení vyvážení výstupu zvuku mezi levým a pravým reproduktorem (Balance)"
"Nastavení výstupu pro subwoofer (Suwoofer)"

"Nastavení tónu (Tone)"
"Zobrazení požadovaného videa během přehrávání zvuku (Video Select)"
"Přehrávání stejné hudby ve všech zónách (All Zone Stereo)"

50


Click to View FlipBook Version