The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2020-01-29 09:50:37

Marantz SR6014 CZ

Marantz SR6014 CZ

AV Surround Receiver

SR6014

Manuál uživatele

Obsah

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Marantz. Pro zajištění správného ovládání výrobku si pečlivě
pročtěte tento Manuál ještě předtím, než začnete výrobek používat.

Tento Manuál si po jeho přečtení pečlivě uložte pro budoucí použití.

OBSAH

OBSAH....................................................................................................................................................................... 2

Příslušenství.............................................................................................................................................................. 7
Vložení baterií...............................................................................................................................................................7
Provozní dosah dálkového ovladače...........................................................................................................................8

Charakteristiky.......................................................................................................................................................... 8
Vysoce kvalitní zvuk .....................................................................................................................................................8
Vysoký výkon ............................................................................................................................................................. 10
Snadné ovládání ....................................................................................................................................................... 12

Jednotlivé části – názvy a funkce ........................................................................................................................... 13
Přední panel .............................................................................................................................................................. 13
Displej ........................................................................................................................................................................ 16
Zadní panel................................................................................................................................................................ 17
Dálkový ovladač ........................................................................................................................................................ 19

PŘÍPOJKY ................................................................................................................................................................ 21

Kabely použité pro připojení ................................................................................................................................... 21

Instalace reproduktorů ........................................................................................................................................... 22

Připojení reproduktorů............................................................................................................................................ 27
Připojení reproduktorových kabelů .......................................................................................................................... 28
Připojení subwooferu ................................................................................................................................................ 28

Konfigurace reproduktorů a nastavení "Amp Assign"............................................................................................. 30

Připojení reproduktorů 5.1ch.................................................................................................................................. 31

Připojení reproduktorů 7.1ch.................................................................................................................................. 32

Připojení reproduktorů 9.1ch.................................................................................................................................. 36

Připojení reproduktorů 11.1ch ............................................................................................................................... 43

Připojení reproduktorů 7.1ch: Připojení Bi-Amp pro FRONT reproduktory ............................................................. 47

Připojení reproduktorů 7.1ch: Druhý pár FRONT reproduktorů.............................................................................. 48

Připojení reproduktorů MULTI ZONE....................................................................................................................... 49

Připojení TV ............................................................................................................................................................. 52

Připojení přehrávacího zařízení............................................................................................................................... 54
Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV) ............................................................................................ 55
Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače ...................................................................................... 55
Připojení kamkordéru nebo herní konzole .............................................................................................................. 56

2

Obsah

Připojení gramofonu ................................................................................................................................................. 56
Připojení zařízení s vícekanálovým (multich) výstupním konektorem ................................................................... 57

Připojení USB paměťového zařízení do USB portu ................................................................................................. 57

Připojení antény FM/AM ......................................................................................................................................... 58

Připojení k domácí síti (LAN) ................................................................................................................................... 60
Kabelová síť LAN ....................................................................................................................................................... 60
Bezdrátové LAN připojení (WLAN) ............................................................................................................................ 61

Připojení externího ovládacího zařízení .................................................................................................................. 62
REMOTE CONTROL konektory .................................................................................................................................. 62
DC OUT konektor....................................................................................................................................................... 63

Připojení síťové šňůry.............................................................................................................................................. 63

PŘEHRÁVÁNÍ ........................................................................................................................................................... 64

Základní operace .................................................................................................................................................... 64
Zapnutí napájení ....................................................................................................................................................... 64
Volba vstupu/zdroje.................................................................................................................................................. 64
Nastavení hlasitosti .................................................................................................................................................. 64
Dočasné utlumení zvuku (Muting) ........................................................................................................................... 65
Přehrávání z DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače ................................................................................ 65

Přehrávání z USB paměťového zařízení.................................................................................................................. 66
Přehrávání souborů uložených na USB paměťovém zařízení................................................................................. 67

Poslech hudby z Bluetooth zařízení ........................................................................................................................ 69
Přehrávání hudby ze zařízení Bluetooth .................................................................................................................. 69
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth.................................................................................................................. 70
Obnovení připojení zařízení Bluetooth k této jednotce........................................................................................... 71

Poslech rozhlasového vysílání FM/AM ................................................................................................................... 72
Poslech rozhlasového vysílání FM/AM .................................................................................................................... 72
Naladění stanice přímým zadáním její frekvence (Direct Tune) ............................................................................ 74
Vyhledávání RDS (Radio Data System).................................................................................................................... 74
Vyhledávání PTY (typ programu) .............................................................................................................................. 74
Vyhledávání TP (dopravní zpravodajství) ................................................................................................................. 75
Radio Text (RT) .......................................................................................................................................................... 75
Změna režimu ladění (Tune Mode).......................................................................................................................... 75
Naladění stanic a jejich automatické uložení do paměti (Auto Preset Memory) .................................................. 76
Uložení aktuálně přijímané stanice do paměti (Preset Memory) ........................................................................... 76
Poslech stanic uložených do paměti........................................................................................................................ 76
Pojmenování stanice uložené do paměti (Preset Name) ....................................................................................... 77
Přeskočení stanic uložených do paměti (Preset Skip)............................................................................................ 77
Zrušení přeskočení stanice (Preset Skip)................................................................................................................ 77

Poslech internetového rádia................................................................................................................................... 78
Poslech internetového rádia .................................................................................................................................... 78

Přehrávání souborů uložených v PC nebo NAS....................................................................................................... 79
Přehrávání souborů uložených v PC nebo NAS ....................................................................................................... 79

Získání HEOS App ................................................................................................................................................... 81
Účet HEOS ................................................................................................................................................................. 81
Přehrávání ze streamovaných hudebních služeb ................................................................................................... 82

3

Obsah

Poslech stejné hudby ve více místnostech.............................................................................................................. 84

Funkce AirPlay ........................................................................................................................................................ 86
Přehrávání skladeb z Vašeho iPhone, iPod touch nebo iPad................................................................................. 86
Přehrávání hudby iTunes touto jednotkou .............................................................................................................. 87
Přehrávejte skladbu z iPhone, iPod touch nebo iPad na více synchronizovaných zařízeních (AirPlay 2)............ 88

Funkce Spotify Connect .......................................................................................................................................... 89
Přehrávání hudby Spotify touto jednotkou .............................................................................................................. 89

Komfortní funkce .................................................................................................................................................... 90
Přidání k HEOS Favorites.......................................................................................................................................... 90
Přehrávání HEOS Favorites ...................................................................................................................................... 90
Vymazání HEOS Favorites......................................................................................................................................... 91
Nastavení hlasitosti každého kanálu pro přizpůsobení vstupu (zdroje) (Channel Level Adjust) ......................... 91
Nastavení tónu (Tone) .............................................................................................................................................. 91
Zobrazení požadovaného videa během přehrávání zvuku (Video Select)............................................................. 92
Nastavení kvality obrazu pro Vaše prostředí (Picture Mode) ................................................................................. 93
Přehrávání stejné hudby ve všech zónách (All Zone Stereo) ................................................................................. 94

Volba režimu zvuku................................................................................................................................................. 95
Volba režimu zvuku................................................................................................................................................... 95
Direct playback.......................................................................................................................................................... 96
Pure Direct playback................................................................................................................................................. 96
Auto surround playback............................................................................................................................................ 97
Popis typů režimu zvuku ........................................................................................................................................... 97
Režim zvuku, který lze zvolit pro každý vstupující signál........................................................................................ 99

Funkce HDMI control ............................................................................................................................................101
Procedura pro nastavení ........................................................................................................................................ 101

Funkce Smart Menu .............................................................................................................................................102

Funkce Sleep Timer ..............................................................................................................................................103
Používání Sleep Timer............................................................................................................................................. 103

Funkce Smart Select.............................................................................................................................................104
Vyvolání uložených nastavení................................................................................................................................. 104
Změna nastavení .................................................................................................................................................... 105

Funkce Panel Lock................................................................................................................................................106
Deaktivace všech klíčových operací ovládacích tlačítek ...................................................................................... 106
Deaktivace všech tlačítek s výjimkou VOLUME..................................................................................................... 106
Zrušení funkce Panel Lock ..................................................................................................................................... 106

Funkce Remote Lock ............................................................................................................................................107
Deaktivace funkce senzoru dálkového ovladače.................................................................................................. 107
Aktivace funkce IR senzoru .................................................................................................................................... 107

Funkce WEB control..............................................................................................................................................108
Ovládání jednotky prostřednictvím WEB control................................................................................................... 108

Přehrávání v ZONE2 (vedlejší místnost) ...............................................................................................................109
Připojení ZONE2 ...................................................................................................................................................... 109
Přehrávání v ZONE2................................................................................................................................................ 110

NASTAVENÍ ............................................................................................................................................................ 112

4

Obsah

Menu map.............................................................................................................................................................112
Operace menu......................................................................................................................................................... 114

Audio .....................................................................................................................................................................115
Center Level Adjust ................................................................................................................................................. 115
Subwoofer Level Adjust .......................................................................................................................................... 115
Surround Parameter ............................................................................................................................................... 115
M-DAX ...................................................................................................................................................................... 119
Audio Delay.............................................................................................................................................................. 119
Volume..................................................................................................................................................................... 120
Audyssey®............................................................................................................................................................... 121
Graphic EQ............................................................................................................................................................... 123

Video .....................................................................................................................................................................124
Picture Adjust .......................................................................................................................................................... 124
HDMI Setup ............................................................................................................................................................. 125
Output Settings ....................................................................................................................................................... 128
On Screen Display................................................................................................................................................... 130
Formát signálu 4K................................................................................................................................................... 131
TV Format ................................................................................................................................................................ 132

Vstupy ...................................................................................................................................................................133
Input Assign............................................................................................................................................................. 133
Source Rename....................................................................................................................................................... 135
Hide Sources ........................................................................................................................................................... 135
Source Level............................................................................................................................................................ 135

Reproduktory ........................................................................................................................................................136
Audyssey® Setup .................................................................................................................................................... 136
Procedura nastavení reproduktorů (Audyssey® Setup) ....................................................................................... 137
Poruchová hlášení................................................................................................................................................... 141
Obnova nastavení Audyssey® Setup..................................................................................................................... 142

Manual Setup .......................................................................................................................................................143
Amp Assign .............................................................................................................................................................. 143
Speaker Config........................................................................................................................................................ 146
Distances................................................................................................................................................................. 149
Levels....................................................................................................................................................................... 150
Dělící frekvence....................................................................................................................................................... 150
Bass ......................................................................................................................................................................... 151
Front Speaker.......................................................................................................................................................... 151

Network................................................................................................................................................................. 152
Information .............................................................................................................................................................. 152
Connection .............................................................................................................................................................. 152
Wi-Fi Setup............................................................................................................................................................... 152
Nastavení................................................................................................................................................................. 153
Network Control ...................................................................................................................................................... 154
Friendly Name ......................................................................................................................................................... 155
Diagnostics .............................................................................................................................................................. 155
AirPlay ...................................................................................................................................................................... 155

HEOS Account .......................................................................................................................................................156
Nejste přihlášeni... .................................................................................................................................................. 156
Jste přihlášeni... ...................................................................................................................................................... 156

General .................................................................................................................................................................157
Language ................................................................................................................................................................. 157
ECO .......................................................................................................................................................................... 157

5

Obsah

ZONE2 Setup........................................................................................................................................................... 159
Zone Rename .......................................................................................................................................................... 160
Smart Select Names ............................................................................................................................................... 161
Trigger Out ............................................................................................................................................................... 161
Front Display............................................................................................................................................................ 161
Firmware.................................................................................................................................................................. 162
Information .............................................................................................................................................................. 164
Usage Data .............................................................................................................................................................. 165
Save & Load ............................................................................................................................................................ 165
Setup Lock............................................................................................................................................................... 166
Reset........................................................................................................................................................................ 166

Omezení oblasti ovládání pomocí dálkového ovladače ........................................................................................167

TIPY .......................................................................................................................................................................168

PŘÍLOHA ................................................................................................................................................................ 169

Vyhledání a odstranění problémů.........................................................................................................................169

Aktualizace/chybová hlášení aktualizace.............................................................................................................177

Reset na tovární nastavení ...................................................................................................................................178

Resetování síťových nastavení .............................................................................................................................178

Informace k HDMI.................................................................................................................................................179

Funkce konverze videa .........................................................................................................................................182

Přehrávání USB paměťového zařízení ..................................................................................................................183

Přehrávání zařízení Bluetooth...............................................................................................................................184

Přehrávání souborů uložených v PC a NAS...........................................................................................................184

Přehrávání internetového rádia ............................................................................................................................185

Funkce Personal memory plus .............................................................................................................................185

Funkce Last memory ............................................................................................................................................185

Režimy zvuku a výstupní kanály ...........................................................................................................................186

Režimy zvuku a parametry surround ....................................................................................................................187

Typy vstupních signálů a odpovídající režimy zvuku .............................................................................................188

Vysvětlení pojmů...................................................................................................................................................189

Informace k ochranným známkám .......................................................................................................................194

Technická data .....................................................................................................................................................196

Rozměry ................................................................................................................................................................199

Licence.................................................................................................................................................................. 200

6

Obsah

Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste s výrobkem obdrželi následující:

Stručný návod pro Bezpečnostní in- Poznámky k bateriím Poznámky k příjmu Kabelové štítky
uživatele strukce rozhlasu

Síťová šňůra FM interiérové anténa AM smyčková anténa Kalibrační mikrofon Stojan pro kalibrační
mikrofon

Dálkový ovladač Baterie R03/AAA Externí antény pro
(RC035SR) Bluetooth / Wi-Fi

Vložení baterií

1. Vysuňte víčko bateriového prostoru ve směru šipky a vyjměte je.

2. Vložte dvě baterie – dbejte na jejich správnou orientaci (viz označení
uvnitř bateriového prostoru.

3. Vložte zpět víčko bateriového prostoru.

POZNÁMKA
Zabraňte poškození / vytečení baterií:
- nepoužívejte společně nové a staré baterie;
- nepoužívejte společně dva různé typy baterií.
- pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterie;
Pokud dojde k vytečení baterií, pečlivě vyčistěte/vysušte bateriový prostor a vložte nové baterie.

7

Obsah

Provozní dosah dálkového ovladače

Při používání nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání na jednotce.

přibližně 7 m

Charakteristiky

Vysoce kvalitní zvuk

Výkonový zesilovač využívající technologii diskrétních obvodů poskytuje stejnou kvalitu pro všech
9 kanálů (150W x 9ch)
Pro optimální realistický a ohromující dynamický rozsah je sekce výkonového zesilovače navržena s diskrét-
ními prvky (nikoli jako integrovaný obvod). Díky využití vysokého proudu a diskrétních prvků s vysokým vý-
konem je zesilovač schopen snadno vybudit high-quality reproduktorové soustavy.

Zesilovač se zpětnou vazbou
Tato jednotka využívá pro svůj předzesilovač obvod s vysokorychlostní zpětnou vazbou = signály z Blu-ray
Disc přehrávače a ostatních komponentů podporujících HD audio formáty mohou být zesilovány s vysokou
věrností. Zesilovač s vysokorychlostní zpětnou vazbou rovněž reprodukuje přirozený akustický prostor.

Dolby Atmos
Tato jednotka je vybavena dekodérem podporujícím audio formát Dolby Atmos. Poloha nebo pohyb zvuku
jsou přesně reprodukovány dalšími reproduktory ("overhead") nad hlavou – to Vám umožní zažít neskutečně
přirozené a realistické prostorové zvukové pole.

Speaker Virtualizer*
Speaker Virtualizer Vám umožní pohlcující zážitek ze zábavy vycházející z tradičního uspořádání reproduk-
torů podle kanálů prostřednictvím zpracování digitálního signálu, včetně virtualizace výšek Dolby Atmos a
virtualizace prostorového zvuku.
- Speaker Virtualizer nelze použít, pokud jsou připojeny jak reproduktory Height, tak reproduktory

Surround.
- Height Virtualization lze aplikovat, když jsou připojeny reproduktory Surround.
* Tato funkce bude podporována prostřednictvím aktualizace firmware.

DTS:X
Tato jednotka je vybavena dekodérem s technologií DTS:X. DTS:X přesouvá zážitky z domácího kina do
nových výšek, díky své audio technologii založené na zvukových objektech, která odstraňuje přeslechy mezi
kanály. Flexibilita těchto objektů poskytuje odstupňování zvuku a jeho pohyb v poslechové místnosti s větší
přesností než kdykoliv předtím – a tím umožňuje bohatší zvukový vjem a zážitek.

DTS Virtual:X
Technologie DTS Virtual:X zahrnuje chráněnou virtuální výšku a virtuální surround zpracování DTS – to vše
pro zajištění zážitku „ponoření se“ do zvuku, a to z jakéhokoliv vstupního zdroje (stereo až 7.1.4ch) a jakékoliv
konfigurace reproduktorů. DTS Virtual:X nelze použít, pokud jsou připojeny reproduktory Height (ve výšce).

8

Přehrávání
IMAX Enhanced
Tento produkt IMAX Enhanced splnil přísné standardy výkonnosti stanovené IMAX a DTS, aby vytvořil kon-
zistentní a vyšší laťku pro zvukový výkon. Společnost DTS vyvinula speciální metodu pro reprodukci zvuko-
vého zážitku IMAX v domácnosti spotřebitele. Tato metoda kombinuje jedinečný proces konverze pro filmové
zvukové kombinace IMAX s využitím zdokonalené technologie kodeků DTS. Filmový audio formát IMAX s
bodovými zdrojovými reproduktory úzce odpovídá konfiguraci reproduktorů, které většina spotřebitelů dnes
má ve svých domovech. Spolu s audio technologií DTS, audio produkty IMAX Enhanced zajistí nejlepší a
nejpřesnější reprodukci zvuku přes 5.1 nebo více reproduktorových kanálů.
Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment)
Technologie Audyssey LFC™ řečí problém nízkofrekvenčních zvuků, které ruší osoby v sousedních míst-
nostech nebo bytech. Audyssey LFC™ dynamicky monitoruje zvuk a odstraňuje nízké frekvence, které pro-
stupují stěnami, podlahami, a stropy. Následně aplikuje psychoakustické zpracování zvuku pro obnovení
vjemu nízkých basů pro posluchače v místnosti. Výsledkem je velkolepý zvuk – který však už neruší Vaše
sousedy.
Diskrétní subwoofery a Audyssey Sub EQ HT™
K této jednotce lze připojit dva subwoofery a individuálně nastavit úroveň a zpoždění pro každý z nich. Tech-
nologie Audyssey Sub EQ HT™ provádí jejich hladkou integraci – nejprve kompenzování veškerých rozdílů
úrovní a zpoždění mezi oběma subwoofery a následně aplikací technologie Audyssey MultEQ® XT32 spo-
lečně na oba subwoofery – pro zlepšení odezvy a detailů v nejhlubších basech.

9

Přehrávání

Vysoký výkon

Podpora vstupu/výstupu 4K 60Hz

Při použití formátu 4K Ultra HD (High Definition) je pro video signály dosaženo vstupní/výstupní rychlosti 60
fps (snímků/sek). Pokud připojíte 4K Ultra HD / 60p kompatibilní TV, můžete zažít realitu dosažitelnou pouze
pro HD obraz - i když sledujete video obsahující velmi rychlé pohyby. Tato jednotka rovněž podporuje zpra-
cování obrazu pro 4K 60p, 4:4:4 a 24-bit video. Zpracováním videa při originálním rozlišení Vám tato posky-
tuje perfektní HD (high definition) kvalitu obrazu. Tato jednotka rovněž podporuje HDR (High Dynamic Range
= vysoký dynamický rozsah) a BT2020 (široká barevná škála = wide color gamut).

HDCP 2.3
Tato jednotka je kompatibilní s protikopírovacím standardem HDCP 2.3.

Digitální videoprocesor pro upscaling analog video signálů (rozlišení SD) na HD (720p/1080p)
a 4K

Tato jednotka je vybavena funkci 4K video upscaling, umožňující výstup analogového videa nebo SD (Stan-
dard Definition) videa prostřednictvím HDMI s rozlišením 4K (3840 x 2160 pxl). Tato funkce umožňuje připo-
jení k TV pomocí jediného HDMI kabelu a vytváří HD obraz pro jakýkoli zdroj videa.

Vybaven výstupem HDMI ZONE2
Multi-room výstup ZONE2 zahrnuje HDMNI výstup, umožňující ve vedlejší poslechové místnosti (ZONE) sle-
dování jiného A/V zdroje a přehrávání jiného programu v hlavní poslechové místnosti (MAIN ROOM).

HDMI připojení umožňuje připojit různá digitální AV zařízení (8 vstupů + 3 výstupy)

Pro připojení široké řady digitálních má tato jednotka k dispozici 8 vstupů HDMI (včetně 1 vstupu HDMI na
předním panelu, který umožňuje rychlé a pohodlné připojení kamkordéru, herní konzole, nebo jiného HDMI
kompatibilního zařízení). Jednotka má dva HDMI výstupy pro hlavní poslechovou místnost a třetí HDMI vý-
stup pro ZONE2.

10

Přehrávání
Kompatibilita funkce eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Funkce eARC je kompatibilní s konvenčními audio formáty kompatibilními s funkcemi ARC, kromě víceka-
nálového lineárního PCM, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X a dalších audio for-
mátů, které běžná funkce ARC nemůže přenášet. Připojení k TV kompatibilnímu s funkcí eARC navíc umož-
ňuje požitek z kvalitnějšího prostorového přehrávání zvukového obsahu přehrávaného z Vašeho TV.
Zařízení je vybaveno funkcí AirPlay® a dalšími síťovými funkcemi – internetové rádio apod.

Díky tomu můžete přehrávat širokou škálu programů
– včetně poslechu internetového rádia a přehrávání
souborů uložených na Vašem PC. Jednotka rovněž
podporuje Apple AirPlay – tím je umožněno streamo-
vat Vaše hudební soubory (knihovny) z iPhone®,
iPad®, iPod touch® nebo iTunes®.

Podporuje bezdrátové audio AirPlay 2®
Synchronizujte více AirPlay 2 kompatibilních zařízení/reproduktorů pro současné přehrávání. Tato jednotka
podporuje AirPlay 2 a vyžaduje iOS 11.4 nebo novější.
Přehrávání souborů DSD a FLAC prostřednictvím USB a sítě.
Tato jednotka podporuje přehrávání zvukových formátů s vysokým rozlišením (high resolution) jako jsou na-
příklad soubory DSD (5,6 MHz) a FLAC 192 kHz. Tím je umožněno přehrávání souborů s vysokým rozlišením
ve vysoké kvalitě.
Jednoduché bezdrátové spojení se zařízeními Bluetooth

Jednoduchým bezdrátovým připojením Vašeho tabletu,
smartphone nebo PC atd. můžete poslouchat hudbu.

11

Přehrávání

Multi-Room audio

Můžete zvolit a přehrávat pří-
slušné vstupy v MAIN ZONE
(hlavní poslechová místnost) a
v ZONE2 (vedlejší poslechová
místnost). Navíc k tomu – když
je zvolena funkce All Zone Ste-
reo – lze hudbu přehrávanou v
MAIN ZONE poslouchat sou-
časně ve všech zónách. To je
výhodné v případě, že chcete
poslouchat BGM (hudební ku-
lisa) v celém domě.

Design pro úsporu energie
Tato jednotka je vybavena funkcí ECO Mode – to umožňuje poslech hudby a sledování filmů se současným
snížením spotřeby – a rovněž funkcí AUTO-STANDBY pro automatické vypnutí napájení v případě, že jed-
notka není používána. Tímto způsobem je snížena spotřeba energie.

Kompatibilita s "Marantz 2016 AVR Remote"* pro možnost základního ovládání této jednotky
pomocí iPad, iPhone nebo zařízení Android™ (Google, Amazon Kindle Fire)

Společně s mnoha novými vlastnostmi byla kompletně přepracována
grafika a také uživatelské rozhraní. Nová aplikace Vám poskytuje pl-
nou kontrolu AVR a rovněž přístup k menu SETUP – pro možnost
provádět detailní nastavení z vašeho telefonu nebo tabletu. Aplikace
"Marantz 2016 AVR Remote" Vám rovněž poskytuje možnost rych-
lého přístupu ke stavovému displeji AV receiveru, volbám menu,
ovládání Marantz Blu-ray Disc přehrávače, a online Uživatelskému
Manuálu – to vše pro Vaše pohodlí.

Stáhněte si příslušnou aplikaci "Marantz 2016 AVR Remote" pro Vaše zařízení iOS nebo Android. Tato jed-
notka musí být připojena ke stejné síti LAN nebo WLAN (Wi-Fi) jako iPhone nebo iPod touch.

HEOS poskytuje streamovanou hudbu z Vašich oblíbených online hudebních zdrojů
HEOS bezdrátový multi-room zvukový systém Vám
umožňuje užívat si Vaši oblíbenou hudbu – kdekoliv a
kdykoliv v celém Vašem domově. Využitím vaší stáva-
jící domácí sítě a aplikace HEOS (dostupná pro zařízení
iOS, Android a Amazon) můžete vyhledávat, listovat a
přehrávat hudbu z vaší vlastní hudební knihovny nebo
z množství online streamovacích hudebních služeb. Po-
kud je ke stejné síti připojeno několik HEOS zařízení,
pak tato HEOS zařízení mohou být seskupena pro si-
multánní přehrávání stejné hudby na všech zařízeních,
nebo lze na každém zařízení HEOS přehrávat různou
hudbu.

Snadné ovládání

"Setup Assistant" poskytuje snadno pochopitelné a proveditelné instrukce pro nastavení
Po vyzvání nejprve zvolte požadovaný jazyk. Pak pro nastavení reproduktorů. sítě apod. jednoduše postu-
pujte podle instrukcí zobrazených na obrazovce TV.

Snadno použitelné grafické rozhraní uživatele
Tato jednotka je pro zjednodušení ovládání vybavena grafickým rozhraním uživatele (GUI).

12

Přehrávání

Jednotlivé části – názvy a funkce

Přední panel

1 Tlačítko napájení

Pro zapnutí/vypnutí (standby) napájení v MAIN ZONE (= místnost, kde je umístěna tato jed-

notka).

2 Indikátor napájení

Svítí následovně v závislosti na statusu napájení:

Nesvítí: napájení je zapnuto

Červená: Normální pohotovostní režim (standby)

Oranžová: Pokud je pro "HDMI Pass Through" nastavení "On".

Pokud je pro "HDMI control" nastavení "On".

Pokud je pro "Network control" nastavení "Always On"

3 INPUT SELECTOR točítko

Slouží pro volbu vstupu/zdroje.

4 Displej

Zde se zobrazují různé informace.

5 Senzor dálkového ovládání

Slouží k příjmu signálů z DO.

6 VOLUME točítko

Slouží k nastavení úrovně hlasitosti.

7 Dvířka

Pokud chcete použít tlačítka a/nebo konektory umístěné za dvířky, ote-

vřete je stlačením jejich spodní části. Při zavírání dvířek dejte pozor na

přiskřípnutí prstů!

13

Přehrávání

S otevřenými dvířky

1 PURE DIRECT tlačítko

Přepínání mezi režimy zvuku Direct, Pure Direct a Auto surround.

2 PURE DIRECT indikátor

Svítí, když je jako režim zvuku zvolen "Pure Direct".

3 M-DAX tlačítko

Přepínání režimu M-DAX.

4 M-DAX indikátor

Svítí, když je zvolen režim M-DAX.

5 ZONE2 ON/OFF tlačítko

Zapnutí/vypnutí napájení ZONE2 (vedlejší poslechová místnost).

6 ZONE2 SOURCE tlačítko

Volba vstupu/zdroje pro ZONE2.

7 Tlačítka předvoleb tuneru

(TUNER PRESET CH +, –)
Pro volbu předem nastavených rozhlasových stanic (předvoleb).

8 DIMMER tlačítko

Každým stisknutím tohoto tlačítka se přepíná jas displeje.

9 STATUS tlačítko

Každým stisknutím tohoto tlačítka se přepíná mezi stavovými informacemi, zobrazenými na
displeji.

10 SOUND MODE tlačítko

Přepíná mezi režimy zvuku.

14

Přehrávání

11 PHONES konektor

Slouží pro připojení sluchátek. Po připojení sluchátek do tohoto konektoru jsou vypnuty připo-
jené reproduktory a na výstupech PRE OUT není žádný signál.
POZNÁMKA
Pro vyloučení možnosti poškození sluchu nepoužívejte při poslechu prostřednictvím sluchátek
příliš vysokou hlasitost!

12 SETUP MIC konektor

Slouží k připojení dodávaného kalibračního mikrofonu.

13 USB port

Slouží k připojení USB paměťového zařízení (například USB flash disk).

14 AUX1-HDMI konektor

Slouží pro připojení HDMI výstupu kompatibilních zařízení (jako např. kamkordéry nebo herní
konzole).

15 AUX1 INPUT konektory

Slouží pro připojení analogového výstupu kompatibilních zařízení (jako např. kamkordéry
nebo herní konzole).

15

Přehrávání

Displej

Zde se zobrazuje název vstupu/zdroje, režim zvuku, nastavované hodnoty a další informace.

Standardní zobrazení Zobrazení tuneru
Zobrazí se v závislosti na podmínkách příjmu, když

je zvolen vstup/zdroj "Tuner".

1 Indikátor hlasitosti

2 Indikátor vstupu/zdroje

Je zobrazen aktuálně zvolený vstup (zdroj). Jestliže byl název vstupu (zdroje) změněn pomocí
"Source Rename" v menu, pak zde bude zobrazen tento změněný název vstupu (zdroje).

3 Svítí při správném naladění stanice.

4 Indikátor svítí v režimu FM, když je přijímána stanice vysílající stereofonní signál.

Sleep Timer indikátor Zobrazení zapnutí ZONE2

5 Svítí, když je zvolen režim SLEEP MODE.
6 Zobrazí se, když je zapnuto napájení ZONE2 (vedlejší poslechová místnost).

16

Přehrávání

Zadní panel

1 Konektory antén Bluetooth / Wi-Fi

Pokud připojujete jednotku k síti prostřednictvím WLAN
nebo připojujete přenosné Bluetooth zařízení, připojte
zde prutové antény (součást dodávky).
1. Umístěte externí antény Bluetooth/Wi-Fi sou-

měrně do šroubovacích konektorů na zadním
panelu.
2. Otáčením antény zašroubujte až na doraz.
3. Antény natočte tak, aby bylo dosaženo co nej-
lepšího příjmu.

2 DC OUT konektor

Pro připojení zařízení vybavených funkcí TRIGGER (spínání).

3 DIGITAL AUDIO konektory digital audio

Pro připojení zařízení vybavených konektory DIGITAL AUDIO.
"Připojení 2: TV je vybaven konektorem HDMI a není kompatibilní s ARC (Audio Return Chan-
nel)"
"Připojení 3: TV není vybaven konektorem HDMI"
"Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)"
"Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače".

4 RS-232C konektor

Pro připojení ovládacích zařízení domácí automatizace vybavených konektory RS-232C.
Další informace k sériovému ovládání této jednotky viz Manuál ovládacího zařízení domácí
automatizace.
Nejprve proveďte následující operace:
1. Zapněte napájení této jednotky.
2. Vypněte napájení této jednotky pomocí externího ovládacího zařízení.
3. Zkontrolujte, zda jednotka je v pohotovostním režimu (standby).

5 FLASHER IN konektor

Používá se pro připojení ovládacího zařízení BOX nebo jiných obdobných zařízení pro ovlá-
dání této jednotky.

6 SIGNAL GND šroub

Připojení zemnícího vodiče gramofonu.

17

Přehrávání

7 NETWORK konektor

Slouží k připojení LAN kabelu, když připojujete jednotku k síti kabelem.

8 REMOTE CONTROL konektory

Používá se k připojení infračervených přijímačů/vysílačů pro ovládání této jednotky a exter-
ních zařízení z jiné místnosti.

9 VIDEO konektory

Pro připojení zařízení vybavených konektory videa (VIDEO).
"Připojení 3: TV není vybaven konektorem HDMI"
"Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)"
"Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače".

10 HDMI konektory

Pro připojení zařízení vybavených konektory HDMI.
"Připojení 1: TV je vybaven konektorem HDMI a je kompatibilní s ARC (Audio Return Chan-
nel)"
"Připojení 2: TV je vybaven konektorem HDMI a není kompatibilní s ARC (Audio Return Chan-
nel)"
"Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)"
"Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače".

11 AC IN konektor pro síťovou šňůru

Použije se k připojení síťové šňůry

12 ANTENNA konektory antén FM/AM

Používají se k připojení FM antén a AM smyčkových antén.

13 AUDIO konektory analog audio

Pro připojení zařízení vybavených konektory ANALOG AUDIO.
"Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)"
"Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače".
"Připojení gramofonu"

14 Vstupní konektory 7.1ch (7.1CH IN)

Pro připojení zařízení vybavených výstupními konektory Multich audio.

15 SPEAKERS konektory reproduktorů

Slouží k připojení reproduktorů.

16 PRE OUT konektory

Používají se k připojení aktivního subwooferu nebo externího výkonového zesilovače.
"Připojení subwooferu"
"Připojení ZONE2"

17 COMPONENT VIDEO konektory

Pro připojení zařízení vybavených konektory komponentního videa (COMPONENT VIDEO).
"Připojení 3: TV není vybaven konektorem HDMI"
"Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)"
"Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače".

POZNÁMKA
Nedotýkejte se vnitřních kolíků konektorů na zadním panelu. Elektrostatický náboj by mohl způsobit perma-
nentní poškození jednotky.

18

Přehrávání

Dálkový ovladač

1 ZONE SELECT tlačítka

Tato tlačítka přepínají zónu (MAIN ZONE, ZONE2), která je ovládána pomocí dálkového ovla-
dače.
"Přehrávání v ZONE2"
"Operace menu"

2 Tlačítka volby vstupu/zdroje

Slouží pro volbu vstupu/zdroje.
"Volba vstupu/zdroje".
"Přehrávání v ZONE2"

3 CH/PAGE ▲▼ tlačítka vyhledávání kanálu/stránky

Slouží k výběru rozhlasových stanic zaregistrovaných jako předvolby nebo k přepínání strá-
nek.

4 MUTE tlačítko

Slouží k dočasnému utlumení zvuku.
"Dočasné utlumení zvuku (Muting)"
"Dočasné utlumení zvuku (Muting) (ZONE2)"

5 INFO tlačítko

Slouží k zobrazení stavových informací na obrazovce TV.

6 Kurzorová tlačítka ()

Slouží k volbě položky.

19

Přehrávání

7 BACK tlačítko

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

8 Systémová tlačítka

Provádí přehrávání spojených operací.
Tlačítka ladění nahoru / ladění dolů (TUNE +, -)
Volba FM nebo AM rozhlasového vysílání.

9 SMART SELECT (1–4) tlačítka

Slouží pro vyvolání nastavení registrovaných ke každému tlačítku – jako například vstup
/zdroj), úroveň hlasitosti, a nastavený režim zvuku.

10 SOUND MODE tlačítko

Slouží k nastavení režimu zvuku.

11 Vysílač signálů dálkového ovládání

Slouží k vysílání signálů z dálkového ovladače.

12 SLEEP tlačítko

Nastavení časovače (SLEEP TIMER).

13 POWER - tlačítko napájení

Vypíná/zapíná napájení jednotky.
"Zapnutí napájení"
"Přehrávání v ZONE2"

14 ECO Mode tlačítko

Přepíná do režimu ECO.

15 Tlačítka VOLUME (▲▼)

Slouží k nastavení úrovně hlasitosti.
"Nastavení hlasitosti"
"Nastavení hlasitosti (ZONE2)"

16 OPTION tlačítko

Slouží k zobrazení voleb menu na obrazovce TV.

17 ENTER tlačítko

Slouží k potvrzení výběru.

18 SETUP tlačítko

Slouží k zobrazení menu na obrazovce TV.

20

Přehrávání

PŘÍPOJKY

POZNÁMKA
Síťovou šňůru připojte jako poslední – až po provedení VŠECH ostatních přípojek!!! Nicméně – pokud běží
funkce "Setup Assistant", postupujte při provádění přípojek podle pokynů na obrazovce "Setup Assistant"
(viz strana 9 separátního manuálu "Quick Start Guide").
(Během činnosti "Setup Assistant" nejsou vstupní/výstupní konektory pod proudem.)
Síťovou šňůru veďte odděleně od připojovacích (signálových) kabelů! V opačném případě může dojít ke
vzniku šumu.

Kabely použité pro připojení

Obstarejte si potřebné kabely podle zařízení, která chcete připojit.

Reproduktorový kabel
Kabel pro subwoofer
HDMI kabel

Komponentní video kabel

Video kabel
Koaxiální digitální kabel
Optický digitální kabel
Audio kabel (CINCH)
LAN kabel

21

Přehrávání

Instalace reproduktorů

Stanovte systém reproduktorů v závislosti na počtu použitých reproduktorů a instalujte všechny reproduktory
a subwoofer v místnosti.
Instalace reproduktorů je vysvětlena s použitím tohoto příkladu typické instalace.

FL/FR Umístěte přední reproduktory FL a FR ve stejné vzdálenosti od
(Front speaker left/right = přední repro- poslechové pozice. Vzdálenost mezi každým z reproduktorů a
duktor levý/pravý): Vaším TV by rovněž měla být stejná.
C
(Center = středový reproduktor) Umístěte středový reproduktor C mezi přední reproduktory FL
a FR a nad nebo pod Váš TV.
SL/SR
(Surround speaker left/right = surround Umístěte reproduktory SL a SR ve stejné vzdálenosti nalevo
reproduktor levý/pravý): resp. napravo od poslechové pozice. Pokud nepoužíváte repro-
duktory surround back, umístěte reproduktory SL a SR poněkud
SBL/SBR za Vaši poslechovou pozici.
(Surround back speaker left/right =
surround zadní reproduktor levý/pravý): Umístěte reproduktory SBL a SBR ve stejné vzdálenosti nalevo
resp. napravo od poslechové pozice a přímo za Vaši poslecho-
SW 1/2 vou pozici. Pokud používáte jediný SB reproduktor, umístěte jej
(Subwoofer): přímo za Vaši poslechovou pozici.

FHL/FHR Subwoofer umístěte na vhodné místo poblíž předních reproduk-
(Front height speaker left/right = přední torů. Pokud používáte dva subwoofery, umístěte je asymetricky
reproduktor ve výšce levý/pravý): u přední stěny poslechové místnosti.

Umístěte reproduktory HFL a FHR přímo nad reproduktory FL
a FR. Umístěte je co nejblíže ke stropu a nasměrujte na hlavní

poslechovou pozici.

22

Přehrávání

TFL/TFR Namontujte reproduktory TFL a TFR na strop poněkud před
(Top front speaker left/right = stropní vaší hlavní poslechovou pozicí a vyrovnaně s reproduktory FL
přední reproduktor levý/pravý ):
TML/TMR a FR.
(Top front midle left/right – stropní Namontujte stropní střední reproduktory TML a TMR na strop
střední reproduktor levý/pravý ): přímo nad hlavní poslechovou pozici a vyrovnaně s reproduk-
TRL/TRR
(Top rear speaker left/right – stropní tory FL a FR.
zadní reproduktor levý/pravý):
RHL/RHR Namontujte reproduktory TRL a TRR na strop poněkud za vaší
(Rear height speaker left/right – zadní hlavní poslechovou pozicí a vyrovnaně s reproduktory FL a FR.
reproduktor ve výšce levý/pravý):
Umístěte reproduktory RHL a RHR přímo za vaší hlavní posle-
FDL/FDR chovou pozicí. Namontujte je co nejblíže ke stropu a vyrovnaně
(Front Dolby speaker left/right = přední
Dolby reproduktor levý/pravý): s reproduktory FL a FH.
Umístěte FRONT Dolby Atmos Enabled reproduktor na FL/FR
SDL/SDR reproduktor. V případě reproduktorů Dolby Atmos Enabled in-
(Surround Dolby speaker left/right = tegrovaných do předních reproduktorů (FL/DR), instalujte re-
Surround Dolby reproduktor levý/pravý): produktory Dolby Atmos Enabled místo reproduktorů FL/FR.
Umístěte SURROUND Dolby Atmos Enabled reproduktor na
BDL/BDR SURROUND reproduktor. V případě reproduktorů Dolby Atmos
(Back Dolby speaker left/right – zadní Enabled integrovaných do SURROUND reproduktorů instalujte
Dolby reproduktor levý/pravý): reproduktory Dolby Atmos Enabled místo reproduktorů

SURROUND.
Umístěte BACK Dolby Atmos Enabled reproduktor na
SURROUND BACK reproduktor. V případě reproduktorů Dolby
Atmos Enabled integrovaných do SURROUND BACK repro-
duktorů instalujte reproduktory Dolby Atmos Enabled místo re-
produktorů SURROUND BACK.

23

Přehrávání

Informace k reproduktorům Dolby Atmos Enabled
Reproduktory Dolby Atmos Enabled odráží zvuk od stropu tak, aby
vycházel z místa nad Vaší hlavou – díky speciálnímu reproduktoru
nasměrovanému vzhůru, který je umístěn na podlaze.
Zvuk Dolby Atmos 3D tedy můžete poslouchat dokonce i v prostředí,
kde není možná instalace reproduktorů přímo na strop.

POZNÁMKA
Tato jednotka je kompatibilní se systémem Dolby Atmos a DTS:X, což nabízí ještě "širší" a "hlubší" prosto-
rové pocity.
"Speaker Virtualizer" musí být nastaveno na "On" pro přehrávání Dolby Atmos s konfigurací reproduktorů
5.1ch nebo nižší.
IMAX DTS / DTS:X lze zvolit bez ohledu na konfiguraci reproduktorů.
Jako vodítko pro výšku instalace každého reproduktoru viz následující obrázek. Výška nemusí být přesně
stejná.

(směřuje lehce (směřuje lehce
dolů) dolů)

Pohled ze strany
Uspořádání reproduktorů HEIGHT

Pohled shora

24

Přehrávání
Pokud jsou reproduktory 9.1ch instalovány s použitím reproduktorů SURROUND BACK

POZNÁMKA
Pokud používáte jediný reproduktor SURROUND BACK, umístěte jej přímo za vaši poslechovou pozici.
Pokud jsou instalovány reproduktory 5.1ch

25

Přehrávání

Uspořádání včetně reproduktorů HEIGHT a TOP

Uspořádání reproduktorů HEIGHT – příklad
Kombinace uspořádání 5.1ch a reproduktorů FRONT HEIGHT/REAR HEIGHT.

Uspořádání reproduktorů TOP – příklad
Kombinace uspořádání 5.1ch a reproduktorů TOP FRONT/TOP REAR.

Uspořádání reproduktorů Dolby Atmos Enabled – příklad
Kombinace uspořádání 5.1ch a reproduktorů FRONT DOLBY/SURROUND DOLBY.

26

Přehrávání

Připojení reproduktorů

Zde popíšeme připojení reproduktorů instalovaných v místnosti k této jednotce.
Před připojením reproduktorů...

POZNÁMKA
Před připojováním reproduktorů odpojte síťovou šňůru jednotky ze zásuvky. Rovněž vypněte/odpojte napá-
jení subwooferu.
Připojení proveďte tak, aby dráty jádra reproduktorového kabelu nevyčnívaly ven ze svorky reproduktoru.
Pokud dojde ke kontaktu drátů jádra reproduktorového kabelu se zadním panelem nebo ke kontaktu (+) a (-
) vodičů reproduktorového kabelu, může se aktivovat ochranný obvod. ("Ochranný obvod")
Nikdy se nedotýkejte svorek reproduktorů, pokud je připojena síťová šňůra! Mohlo by dojít k zásahu elektric-
kým napětím! Pokud je aktivována funkce "Setup Assistant" (strana 9 v separátním manuálu "Quick Start
Guide"), postupujte při provádění přípojek podle instrukcí na obrazovce "Setup Assistant". (Během "Setup
Assistant" nejsou reproduktorové svorky pod napětím.)
Použijte reproduktory s impedancí 4 až 16 Ω.

POZNÁMKA
Při použití reproduktorů s impedancí 4 až 6 Ω proveďte následující nastavení.

1. Na hlavní jednotce stiskněte současně tlačítka ZONE2 SOURCE a STATUS a podržte nejméně po
dobu 3 sekund.
Na displeji se zobrazí hlášení "Video Format PAL>".

2. Stiskněte třikrát DIMMER na hlavní jednotce.
Na displeji se zobrazí "Sp.Imp. <8ohms>".

3. Stiskněte TUNER PRESET CH+ nebo TUNER PRESET CH- na hlavní jednotce pro volbu impedance.

8ohms Zvolte v případě, že impedance všech připojených reproduktorů je 8Ω nebo vyšší.
(implicitní)
Zvolte v případě, že impedance kteréhokoliv z připojených reproduktorů je 6Ω.
6ohms: Zvolte v případě, že impedance kteréhokoliv z připojených reproduktorů je 4Ω.

4ohms:

4. Na hlavní jednotce stiskněte tlačítko STATUS pro dokončení nastavení.

27

Přehrávání

Připojení reproduktorových kabelů

Pečlivě zkontrolujte polaritu levého (L) a pravého (R) kanálu a polaritu (+) (červená) a (-) (černá) reproduktorů
připojených k této jednotce a ujistěte se, že kabely jsou připojeny správně.
1. Odstraňte z konce kabelu izolaci v délce asi 10 mm a pak pevně zkruťte drátky jádra kabelu nebo je

opatřete dutinkou.

2. Uvolněte svorku pro připojení kabelu reproduktoru otáčením proti smyslu pohybu hodinových ručiček.

3. Vložte jádro kabelu do otvoru ve svorce reproduktoru.

4. Utáhněte svorku pro připojení kabelu reproduktoru otáčením ve smyslu pohybu hodinových ručiček.

Připojení subwooferu

Pro připojení subwooferu použijte příslušný kabel. K této jednotce můžete připojit maximálně 2 subwoofery.
Při použití dvou subwooferů proveďte pro "Subwoofer" nastavení "2 spkrs" v nastavení "Speaker Config".
Úroveň a vzdálenost lze nastavit separátně pro Subwoofer 1 a Subwoofer 2.

28

Přehrávání

Informace k identifikačním štítkům kabelů (součást dodávky)

Sekce svorek pro připojení reproduktorových kabelů na zadní stěně této jednotky je barevně kódována pro
identifikaci jednotlivých kanálů.
Ke každému reproduktorovému kabelu připojte odpovídající identifikační štítek. Tím bude usnadněno
správné připojení příslušných reproduktorových kabelů k odpovídajícím svorkám na zadní stěně této jed-
notky,

Připojte kabelový štítek každého kanálu k příslušnému reproduktorovému kabelu podle obrázku. Připojte
štítek ke každému kabelu – viz tabulka. Následně proveďte připojení tak, že barva reproduktorových svorek
odpovídá barvě kabelových štítků.

Způsob připojení kabelového štítku.

reproduktor Tato jednotka

29

Přehrávání

Konfigurace reproduktorů a nastavení "Amp Assign"

Tato jednotka má vestavěný výkonový zesilovač 11ch. Navíc k základnímu systému 5.1ch je možná konfi-
gurace různých systémů reproduktorů změnou nastavení v "Amp Assign" pro přizpůsobení vašim podmín-
kám – jako například systém 7.1ch, připojení Bi-Amp, a systém 2ch pro přehrávání MULTIZONE.

Pro přizpůsobení počtu poslechových místností a konfiguraci instalovaných reproduktorů proveďte nastavení
"Amp Assign".

Reproduktor v každé zóně ZONE2 Nastavení "Amp Assign"
MAIN ZONE
2ch (Pre-out) Může být nastaveno ve všech režimech
5.1ch přehrávání "Amp Assign".
2ch (Speaker out) 7.1ch + ZONE2
7.1ch přehrávání 2ch (Speaker out) 9.1ch (implicitní)
9.1ch přehrávání 11.1ch
11.1ch přehrávání
7.1ch přehrávání (Bi Amp připojení pro FRONT repro- 7.1ch (Bi-Amp)
duktory)
druhé FRONT reproduktory 7.1ch + Front B
7.1ch přehrávání 7.1ch + ZONE2 (implicitní)
5.1ch přehrávání (Bi Amp připojení pro FRONT repro-
duktory) 5.1ch (Bi-Amp) + ZONE2

Režim zvuku, který lze zvolit, se mění v závislosti na konfiguraci reproduktorů. Podporované režimy zvuku
viz "Režimy zvuku a výstupní kanály".

V následujícím najdete příklady základních zapojení.

POZNÁMKA
Navíc k výše popsaným zapojením tato jednotka umožňuje různá zapojení reproduktorů pomocí nastavení

"Amp Assign". Viz rovněž obrazovka menu v "View Terminal Config." na obrazovce nastavení "Amp Assign"
- zde je uvedeno, jak provést zapojení pro Vaše prostředí.

30

Přehrávání

Připojení reproduktorů 5.1ch

Slouží jako základní systém 5.1ch surround.

31

Přehrávání

Připojení reproduktorů 7.1ch

Příklad připojení při použití SURROUND BACK reproduktorů
Tento systém 7.1ch surround je stejný jako základní systém 5.1ch – avšak s reproduktory SURROUND
BACK.

POZNÁMKA
Pokud připojujete v této konfiguraci, pro "Floor" - "Layout" nastavte "5ch & SB" v menu.
Pokud používáte jediný SURROUND BACK reproduktor, připojte jej ke svorkám SURROUND BACK L.

32

Přehrávání
Příklad připojení při použití TOP (stropních) reproduktorů
Tento systém 7.1ch surround je stejný jako základní systém 5.1ch – avšak s reproduktory TOP (stropní).

POZNÁMKA
Pro "Floor" - "Layout" nastavte "5ch" a pro "Height Sp" nastavte "2ch" v menu.
Místo reproduktorů TOP MIDDLE lze připojit reproduktory TOP FRONT nebo TOP REAR. V tomto případě
nastavte v "Height" - "Layout" v menu reproduktory TOP (stropní), které budou připojeny.

33

Přehrávání
Příklad připojení při použití HEIGHT reproduktorů
Tento systém 7.1ch surround je stejný jako základní systém 5.1ch – avšak s reproduktory FRONT HEIGHT.

POZNÁMKA
Pro "Floor" - "Layout" nastavte "5ch" a pro "Height Sp" nastavte "2ch" v menu.
Namísto FRONT HEIGHT reproduktorů lze připojit REAR HEIGHT reproduktory. V tomto případě nastavte v
"Height" - "Layout" v menu reproduktory HEIGHT, které budou připojeny.

34

Přehrávání
Příklad připojení při použití Dolby Atmos Enabled reproduktorů
Tento systém 7.1ch surround je stejný jako základní systém 5.1ch – avšak s reproduktory FRONT DOLBY.

POZNÁMKA
Pokud připojujete v této konfiguraci, pro "Floor" - "Layout" nastavte "5ch" a pro "Dolby Sp" nastavte "2ch" v
menu.
Namísto FRONT DOLBY reproduktorů lze připojit SURROUND DOLBY reproduktory. V tomto případě na-
stavte v "Height" - "Layout" v menu reproduktory Dolby Atmos Enabled, které budou připojeny.

35

Přehrávání

Připojení reproduktorů 9.1ch

Tento systém založený na systému 5.1ch přehrává současně až 9.1ch.
Můžete připojit reproduktory pro max. 11 kanálů pro MAIN ZONE. Pokud připojíte reproduktory pro 10ch
nebo více kanálů, výstupní reproduktory se automaticky přepnou podle vstupního signálu a režimu zvuku.
Příklady připojení při použití sady TOP (stropních) reproduktorů

POZNÁMKA
Pokud připojujete v této konfiguraci, pro "Height" - "Height Sp" nastavte "2ch" v menu.
* Místo stropních reproduktorů TOP MIDDLE lze připojit stropní reproduktory TOP FRONT nebo TOP REAR.

V tomto případě nastavte v "Height" - "Layout" v menu reproduktory TOP (stropní), které budou připo-
jeny.

36

Přehrávání

Příklady připojení při použití dvou sad TOP (stropních) reproduktorů

POZNÁMKA
Pokud připojujete v této konfiguraci, pro "Height" - "Height Sp" nastavte "4ch" v menu.
* V nastavení můžete změnit kombinaci kanálů HEIGHT1 a HEIGHT2.

37

Přehrávání

Příklady připojení při použití jedné sady HEIGHT reproduktorů

POZNÁMKA
Pokud připojujete v této konfiguraci, pro "Height" - "Height Sp" nastavte "2ch" v menu.
* Namísto FRONT HEIGHT reproduktorů lze připojit REAR HEIGHT reproduktory. V tomto případě nastavte

v "Height" - "Layout" v menu reproduktory HEIGHT, které budou připojeny.

38

Přehrávání

Příklady připojení při použití dvou sad HEIGHT reproduktorů

POZNÁMKA
Pokud připojujete v této konfiguraci, pro "Height" - "Height Sp" nastavte "4ch" v menu.
* V nastavení můžete změnit kombinaci kanálů HEIGHT1 a HEIGHT2.

39

Přehrávání
Příklady připojení při použití jedné sady Dolby Atmos Enabled reproduktorů

POZNÁMKA
Pokud připojujete v této konfiguraci, pro "Height" - "Dolby Sp" nastavte "2ch" v menu.
* Namísto FRONT DOLBY reproduktorů lze připojit SURROUND DOLBY nebo BACK DOLBY reproduktory.

V tomto případě nastavte v "Height" - "Layout" v menu reproduktory Dolby Atmos Enabled, které budou
připojeny.

40

Přehrávání

Příklady připojení při použití dvou sad Dolby Atmos Enabled reproduktorů

POZNÁMKA
Pokud připojujete v této konfiguraci, pro "Height" - "Dolby Sp" nastavte "4ch" v menu.
* V nastavení můžete změnit kombinaci kanálů HEIGHT1 a HEIGHT2.

41

Přehrávání

Kanály vystupující z reproduktorových svorek HEIGHT1 a HEIGHT2 lze změnit na následující vzorec podle
použitého systému reproduktorů.

Toto nastavení poveďte z "Amp Assign" v menu.

Kombinace reproduktorů HEIGHT, která má být použita Zapojené svorky

Počet HEIGHT / Počet DOLBY re- Kombinační vzorec HEIGHT1 SPEAKER HEIGHT2 SPEAKER
TOP reproduk- produktorů

torů

Front Height Front Height -
Top Front -
Top Front Top Middle -
Top Rear -
2 reproduktory žádný Top Middle Rear Height -

Top Rear Front Dolby -
Surround Dolby -
Rear Height -
Back Dolby Top Middle
Front Dolby Front Height Top Rear
Front Height
žádný 2 reproduktory Surround Dolby Rear Height
Front Height Top Rear
Back Dolby Top Front
Top Front Rear Height
Front Height & Top Middle Top Middle Rear Height
Front Dolby
Front Height & Top Rear Top Rear
Front Dolby
4 reproduktory žádný Front Height & Rear Height Front Height Rear Height
Top Front & Top Rear Surround Dolby
Top Front Surround Dolby
Top Front & Rear Height Front Dolby Surround Dolby

Top Middle & Rear Height

Front Dolby & Top Rear

2 reproduktory 2 reproduktory Front Dolby & Rear Height
Front Height & Surround Dolby

Top Front & Surround Dolby

žádný 4 reproduktory Front Dolby & Surr.Dolby

42

Přehrávání

Připojení reproduktorů 11.1ch

Tento systém založený na systému 5.1ch přehrává současně až 11.1ch.
Můžete připojit reproduktory pro max. 11 kanálů pro MAIN ZONE.

Příklad připojení při použití dvou sad TOP (stropních) reproduktorů

Výkonový zesilovač

POZNÁMKA
Pokud připojujete v této konfiguraci, pro "Height" - "Height Sp" nastavte "4ch" v menu.
* V nastavení můžete změnit kombinaci kanálů HEIGHT1 a HEIGHT2.

43

Přehrávání

Příklad připojení při použití dvou sad HEIGHT reproduktorů

Výkonový zesilovač

POZNÁMKA
Pokud připojujete v této konfiguraci, pro "Height" - "Height Sp" nastavte "4ch" v menu.
* V nastavení můžete změnit kombinaci kanálů HEIGHT1 a HEIGHT2.

44

Přehrávání

Příklad připojení při použití dvou sad Dolby Atmos Enabled reproduktorů

Výkonový zesilovač

POZNÁMKA
Pokud připojujete v této konfiguraci, pro "Height" - "Dolby Sp" nastavte "4ch" v menu.
* V nastavení můžete změnit kombinaci kanálů HEIGHT1 a HEIGHT2.

45

Přehrávání

Kombinaci kanálů HEIGHT1 a HEIGHT2 lze změnit na následující vzorec podle použitého systému repro-
duktorů.

Toto nastavení poveďte z "Amp Assign" v menu.

Kombinace reproduktorů HEIGHT, která má být použita Zapojené svorky

Počet HEIGHT / Počet DOLBY re- Kombinační vzorec HEIGHT1 SPEAKER HEIGHT2 PRE OUT
TOP reproduktorů produktorů

Front Height Front Height -
Top Front -
Top Front Top Middle -
Top Rear -
2 reproduktory žádný Top Middle Rear Height -

Top Rear Front Height Top Middle
Front Height Top Rear
Rear Height Front Height Rear Height
Top Rear
Front Height & Top Middle Top Front Rear Height
Top Front
Front Height & Top Rear Rear Height
Top Middle -
4 reproduktory žádný Front Height & Rear Height Front Dolby -
Top Front & Top Rear Surround Dolby -
Back Dolby
Top Front & Rear Height Front Dolby Top Rear

Top Middle & Rear Height Front Dolby Rear Height
Front Height Surround Dolby
Front Dolby Front Height
Back Dolby
žádný 2 reproduktory Surround Dolby Top Front Surround Dolby
Top Front
Back Dolby Front Dolby Back Dolby
Surround Dolby
Front Dolby & Top Rear Front Dolby
Back Dolby
Front Dolby & Rear Height

2 reproduktory 2 reproduktory Front Height & Surround Dolby
Front Height & Back Dolby

Top Front & Surr.Dolby

Top Front & Back Dolby

žádný 4 reproduktory Front Dolby & Surr.Dolby
Front Dolby & Back Dolby

46

Přehrávání

Připojení reproduktorů 7.1ch: Připojení Bi-Amp pro FRONT repro-
duktory

Tento systém využívá přehrávání 7.1ch. Můžete použít připojení Bi-Amp pro FRONT reproduktory. Připojení
Bi-Amp využívá separátní zesilovače pro svorky vysokotónových (TWEETER) a hlubokotónových
(WOOFER) reproduktorových soustav, podporujících zapojení Bi-Amp. Toto zapojení umožňuje "back EMF"
(= vracení výkonu bez výstupu) z wooferu do tweeteru – bez ovlivnění kvality zvuku, a tedy získání vyšší
kvality zvuku. Můžete připojit reproduktory pro max. 9 kanálů pro MAIN ZONE. Pokud připojíte reproduktory
pro 8ch nebo více kanálů, výstupní reproduktory se automaticky přepnou podle vstupního signálu a režimu
zvuku.

POZNÁMKA
Při provádění bi-amp zapojení musíte odstranit zkratovací destičky nebo drátové propojky mezi připojovacími
svorkami TWEETER a WOOFER.
* Reproduktory HEIGHT, TOP), a Dolby Atmos Enabled lze připojit ke svorkám reproduktorů HEIGHT1. Na-

stavte v "Height" - "Layout" v menu reproduktory, které budou připojeny.

47

Přehrávání

Připojení reproduktorů 7.1ch: Druhý pár FRONT reproduktorů

Tento systém umožňuje přepínat výstup zvuku mezi reproduktory FRONT A a FRONT B podle požadavku.
Můžete připojit reproduktory pro max. 9 kanálů pro MAIN ZONE. Pokud připojíte reproduktory pro 8ch nebo
více kanálů, výstupní reproduktory se automaticky přepnou podle vstupního signálu a režimu zvuku.

* Reproduktory HEIGHT, TOP), a Dolby Atmos Enabled lze připojit ke svorkám reproduktorů HEIGHT1. Na-
stavte v "Height" - "Layout" v menu reproduktory, které budou připojeny.

48

Přehrávání

Připojení reproduktorů MULTI ZONE

Přehrávání 7.1ch (MAIN ZONE) + přehrávání 2ch (ZONE2)
Tento typ konfigurace přehrává 7.1ch v MAIN ZONE a 2ch v ZONE2.
Můžete připojit reproduktory pro max. 9 kanálů pro MAIN ZONE. Pokud připojíte reproduktory pro 8ch nebo
více kanálů, výstupní reproduktory se automaticky přepnou podle vstupního signálu a režimu zvuku.

* Reproduktory HEIGHT, TOP), a Dolby Atmos Enabled lze připojit ke svorkám reproduktorů HEIGHT1. Na-
stavte v "Height" - "Layout" v menu reproduktory, které budou připojeny.

49

Přehrávání
5.1ch přehrávání (Bi-Amp připojení pro FRONT reproduktory MAIN ZONE) + 2ch přehrávání
(ZONE2)
Tento typ konfigurace přehrává 5.1ch v MAIN ZONE a 2ch v ZONE2. Můžete použít připojení Bi-Amp pro
FRONT reproduktory v MAIN ZONE.

50


Click to View FlipBook Version