The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by piba, 2021-03-22 08:02:00

תכנית עבודה 2021

תכנית עבודה 2021

‫תכנית עבודה‬

‫לשנת ‪2021‬‬

‫מרץ ‪2021‬‬
‫‪2021‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מוגש על ידי אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה‬

‫‪2‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫תוכן העניינים‬

‫דבר המנכ"ל ‪4‬‬
‫מבוא לתכנית העבודה לשנת ‪6 2021‬‬
‫חזון רשות האוכלוסין וההגירה ‪7‬‬
‫מטרות רב שנתיות ויעדי הרשות לשנת ‪8 2021‬‬

‫עיקרי תכנית העבודה לשנת ‪2021‬‬
‫מטרה ‪ :1‬הסדרת מדיניות ההגירה של מדינת ישראל ‪10‬‬
‫מטרה ‪ :2‬הסדרת העסקתם של העובדים הזרים ‪11‬‬
‫מטרה ‪ :3‬צמצום מספר השוהים הלא‪-‬חוקיים במדינת ישרא ל ‪17‬‬
‫מטרה ‪ :4‬הגברת יכולות האכיפה של הרשו ת ‪20‬‬
‫מטרה ‪ :5‬הפעלת מערך ביקורת גבולות יעיל ומתקדם במעברי הגבולות ‪21‬‬

‫הבין‪-‬לאומיים של ישראל‬
‫מטרה ‪ :6‬שיפור השירות ‪23‬‬
‫מטרה ‪ :7‬מיסוד ארגוני וניהולי של הרשות כגוף אינטגרטיבי ‪34‬‬
‫מטרה ‪ :8‬שדרוג מערכות מידע ואינטגרציה ביניהן ‪40‬‬
‫מטרה ‪ :9‬פיתוח וטיפוח ההון האנושי ברשות ‪4 5‬‬

‫‪3‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫דבר המנכ"ל‬

‫עובדות ועובדים יקרים‪,‬‬

‫חוברת זו‪ ,‬הכוללת את תכנית העבודה של רשות האוכלוסין וההגירה לשנת ‪ ,2021‬היא תוצר של תהליך‬
‫התכנון השנתי‪ ,‬שהתקיים בכל יחידות הרשות‪ ,‬ושנועד להגדיר את משימותיה ויעדיה של הרשות לשנה‬

‫הקרובה‪.‬‬

‫אנו חיים בתקופה שבה שינויים קורים מיום ליום ותמורות משמעותיות מתרחשות בעולם שמסביבנו‪.‬‬
‫במציאות כזאת אנו נדרשים לגבש תמונת מצב עדכנית באופן תדיר‪ ,‬להסתכל כל הזמן כמה צעדים‬

‫קדימה‪ ,‬ולבצע התאמות בפעילות באופן מתמשך‪.‬‬

‫כדי לחזק את היכולות הללו ולהציב את הרשות בחוד החנית של גופים ממשלתיים חדשניים ומתקדמים‪,‬‬
‫הנושא שנבחר כנושא המוביל לשנת ‪ 2021‬ברשות האוכלוסין וההגירה הוא‪ :‬רשות חכמה – מבוססת‬

‫מידע‪ ,‬לומדת ויעילה‪.‬‬

‫היכולת להסתגל באופן יעיל וזריז לשינויים‪ ,‬תוך שיפור והתייעלות‪ ,‬כרוכה בקבלת החלטות מושכלת‬
‫וביכולת למידה‪ .‬לכן‪ ,‬תוכלו למצוא במסגרת תכנית העבודה משימות העוסקות בפיתוח תשתיות ארגוניות‬
‫וטכנולוגיות על מנת שיהיו בידנו נתונים ומידע תומכי החלטה‪ -‬רלבנטיים‪ ,‬איכותיים וזמינים יותר‪ ,‬וכן‬
‫משימות שנועדו להנגיש מידע ולעודד את השימוש בו‪ .‬בנוסף‪ ,‬נקדם סביבת עבודה המעודדת למידה‬
‫מתמדת‪ -‬על בסיס הפקת לקחים ותובנות מהניסיון הקיים או באמצעות רכישה של ידע ומיומנויות‬
‫חדשים‪ .‬כמו כן‪ ,‬נעמיק את הטמעת השימוש במתודולוגיות תכנון ובטכנולוגיות מתקדמות על מנת‬

‫לקדם את היעילות ‪ -‬הן של הלמידה וקבלת ההחלטות והן של היישום הנגזר משתיהן‪.‬‬

‫אנו שואפים‪ ,‬שהעקרונות עליהן מבוססת התפיסה של 'רשות חכמה' יבואו לידי ביטוי בכל אחד מתחומי‬
‫עבודתה של הרשות וזאת כדי להביא לקפיצת מדרגה בניהול אוכלוסין והגירה בישראל על היבטיו‬

‫השונים‪:‬‬

‫לשפר ולהנגיש את השירות לציבור‪ ,‬בדגש על מתן שירות מרחוק‪ ,‬ולהקל את הנטל הבירוקרטי‬
‫על מקבלי השירות;‬

‫לשפר את יכולת הבקרה על הנכנסים לישראל ובתוך כך לשפר את השירות לעוברים במעברי‬
‫הגבול הבינלאומיים;‬

‫לפתח תשתית שתקדם אכיפה יזומה על שוהים לא חוקיים ועל מעסיקי זרים‪ ,‬המבוססת על מידע ויכולות‬
‫זיהוי מתקדמות‪ ,‬וזאת כדי להביא לצמצום במספר השוהים הלא חוקיים ולשמור על העסקה הוגנת‬

‫של עובדים זרים‪.‬‬

‫בשנת ‪ 2021‬תמשיך רשות האוכלוסין וההגירה בביסוס הסכמים בילטראליים כמנגנון הסדרה מרכזי‬
‫לגיוס והעסקה של עובדים זרים בכל הענפים‪ ,‬שבהם התירה הממשלה העסקה זאת‪ ,‬באמצעות‬
‫המשך יישום הסכמים קיימים וחתימה על הסכמים חדשים‪ ,‬בדגש על ענף הסיעוד (ביתי ומוסדי)‪ ,‬כאשר‬
‫יישום ההסכמים כרוך אף הוא בשימוש בטכנולוגיות עכשוויות בתהליכי המיון או ההשמה של העובדים‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫המיקוד בענף הסיעוד יבוא ליד ביטוי גם במאמצים לשפר היבטים שונים הנוגעים להעסקת עובדים‬
‫זרים בענף הסיעוד‪ ,‬על מנת להביא לשיפור השירות למטופלים ולבני משפחותיהם‪ ,‬תוך רתימת‬
‫אמצעים טכנולוגיים לטובת הדבר‪ .‬בתחום הסדרת העסקתם של העובדים הפלשתינאים צפויים‬
‫שינויים משמעותיים עם יישום שיטת הקצאת ההיתר לעובד ושינוי אופן הגבייה מהמעסיקים והעברת‬

‫התשלום לעובד‪.‬‬
‫לצד המשימות המיוחדות‪ ,‬המופיעות בתכנית העבודה של הרשות לשנת ‪ ,2021‬נמשיך לפעול לקידום‬
‫הסוגיות הנוספות הנמצאות על סדר היום של הרשות‪ ,‬במסגרת הפעילות השוטפת והענפה‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫נמשיך לשים דגש על שיפור תהליכים פנים‪-‬ארגוניים‪ ,‬על התאמות של מבנים ארגוניים‪ ,‬ועל פיתוח‬

‫וטיפוח ההון האנושי ושיפור השירות הפנים‪-‬ארגוני‪.‬‬
‫פרוייקט איתן ימשיך להיות משימה מרכזית‪ ,‬כאשר השנה נקווה לראות הטמעה של הפיתוחים‬

‫הטכנולוגיים במינהל אכיפה וזרים והתחלה של עבודת אפיון במינהל אוכלוסין‪.‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה ערוכה לבצע את תפקידיה באופן רציף‪ ,‬ולספק שירותים למגוון לקוחותיה‬
‫בתוך המציאות שכופה מגיפת הקורונה‪ ,‬תוך ביצוע התאמות הנדרשות לצורך עמידה בכללים ובהנחיות‬
‫הבריאות‪ ,‬כפי שנעשה מאז פרוץ המגיפה‪ .‬בטוחני‪ ,‬כי גם בשנת ‪ 2021‬נזכה לראות את ההתגייסות‬
‫הרחבה שלכם‪ -‬עובדות ועובדי הרשות‪ ,‬בכל זרועותיה‪ ,‬לטובת שמירה על רציפות הפעילות והשגת‬

‫היעדים לשנה זאת‪.‬‬

‫בברכה‪,‬‬
‫פרופ' שלמה מור‪-‬יוסף‬
‫מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה‬

‫‪5‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מבוא לתכנית העבודה לשנת ‪2021‬‬

‫"דע מאין באת ולאן אתה הולך" (מסכת אבות פרק ג' משנה א') – זוהי בעצם מהות תהליך התכנון‬
‫על רגל אחת‪ :‬להבין מהי נקודת המוצא‪ ,‬להגדיר לאן רוצים להגיע ולהתוות את הדרך לשם‪.‬‬

‫תכנית העבודה של הרשות לשנת ‪ 2021‬מתכללת את משימות הדגל של הרשות לשנת ‪ 2021‬על בסיס‬
‫החזון‪ ,‬המטרות והיעדים שנקבעו בהנהלת הרשות‪ .1‬אלו באים לתת ביטוי להחלטות ממשלה ושר‪ ,‬לכיווני‬
‫פעולה אסטרטגיים של הממשלה והשר‪ ,‬לדגשי מנכ"ל‪ ,‬להנחיות רוחביות של גופי מטה ממשלתיים‪,‬‬

‫ולתהליכי ייעול ושיפור‪.‬‬

‫תהליך התכנון השנתי הוא מרכיב מרכזי במאמץ‪ ,‬המובל על ידי האגף לתכנון מדיניות ואסטרטגיה‪,‬‬
‫להטמיע תרבות ארגונית של תכנון‪ ,‬מדידה והערכה ברשות האוכלוסין וההגירה‪ .‬למאמץ זה קשר‬
‫הדוק לנושא שנבחר על ידי המנכ"ל להיות הנושא המוביל ברשות לשנת ‪ :2021‬רשות חכמה –‬

‫מבוססת מידע‪ ,‬לומדת‪ ,‬יעילה‪.‬‬

‫בתכנית העבודה של הרשות לשנת ‪ 2021‬סוגים רבים של משימות‪ ,‬שנועדו לקדם 'רשות חכמה'‪:‬‬

‫פיתוח של שירותים דיגיטליים לציבור‪ ,‬פיתוח של מערכות מידע תומכות החלטה‪ ,‬הטמעת השימוש‬
‫בטכנולוגיות ביומטריות לאוטומציה של תהליכי עבודה‪ ,‬ביצוע של תהליכי תכנון אסטרטגיים‪ ,‬תכנון שנתי‬
‫ומעקב אחר ביצוע‪ ,‬ביצוע סקר ניהול סיכונים‪ ,‬ביצוע מחקרים והנגשה של מידע ונתונים תומכי החלטה‪,‬‬
‫מדידות של שביעות רצון משירותים שהרשות מספקת‪ ,‬ביצוע קורסים והכשרות‪ ,‬הטמעת השימוש‬

‫בטכנולוגיות למידה מתקדמות ועוד‪.‬‬

‫תכנית העבודה של הרשות לשנת ‪ 2021‬גובשה בתנאי אי ודאות‪ -‬בלא תקציב ממשלה מאושר ויותר‬
‫מכך‪ -‬כאשר ברקע צפוי קיצוץ תקציבי שהיקפו אינו ידוע‪ .‬ובכל זאת‪ ,‬תהליך תכנון שנת העבודה ‪2021‬‬
‫התקיים ברשות כסדרו מתוך רצון לנצל את המשאבים הקיימים כדי לקדם את האתגרים המשמעותיים‬

‫העומדים לפתחנו ולתעדף בצורה מושכלת את המשימות לביצוע‪.‬‬

‫תהליך התכנון השנתי ברשות משתף מעגל רחב של בעלי תפקידים‪ ,‬שלכל אחד מהם יש תרומה ייחודית‬
‫להצלחתו‪ .‬תודה למנכ"ל הרשות‪ ,‬לחברי ההנהלה הבכירה והנהלות המינהלים‪ ,‬לראשי היחידות במטה‪,‬‬
‫לתקציבן הרשות ולמובילי תהליך התכנון ביחידות הרשות על ההתגייסות וההתייחסות הרצינית לתהליך‪.‬‬
‫תודה מיוחדת לגב' גבי אפל‪ ,‬מנהל אגף א' תכנון מדיניות‪ ,‬על ההובלה וההנחיה המקצועית של תהליך‬

‫התכנון ולצוות הסטודנטים של האגף על סיועם בליווי התהליך‪.‬‬

‫אנו מקווים‪ ,‬שההשקעה הרבה בתהליך התכנון השנתי תביא תועלת‪ ,‬ושהתכנית העבודה תשמש כלי‬
‫יעיל עבור המנהלים על להשיג את יעדי שנת ‪ 2021‬של רשות האוכלוסין וההגירה‪.‬‬

‫אני מאחלת לנו שנת עבודה מרובה בשיתופי פעולה פוריים‪ ,‬הישגים והצלחות‪.‬‬

‫בברכה‪,‬‬
‫מרב אברהמס‬
‫מנהלת אגף בכירה‬
‫תכנון מדיניות ואסטרטגיה‬

‫‪ 1‬החזון‪ ,‬המטרות הרב‪-‬שנתיות של רשות האוכלוסין וההגירה והיעדים לשנת ‪ 2021‬מפורטים להלן‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫חזון רשות האוכלוסין וההגירה‬

‫הרשות תהווה גוף ממשלתי מקצועי בנושאי האוכלוסין וההגירה‪ ,‬הפועל‬
‫לשמירת זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל בהתאם‬

‫להחלטות הממשלה‪ ,‬הכנסת ובית המשפט העליון‪.‬‬
‫הרשות תיזום‪ ,‬תוביל ותיישם מדיניות ממשלתית עבור מדינת ישראל‬
‫ועבור אזרחיה‪ ,‬תושביה והבאים בשעריה‪ ,‬תוך שמירה על כבוד האדם‬

‫וזכויותיו ועל האינטרסים הלאומיים של המדינה‪.‬‬
‫הרשות תעניק שירות נגיש מקצועי‪ ,‬אנושי‪ ,‬יוזם וחדשני מתוך תודעה של‬
‫שליחות ציבורית עמוקה והקפדה על אתיקה מקצועית‪ ,‬שוויון ושקיפות‬

‫‪7‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מטרות רב שנתיות ויעדי הרשות לשנת ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :1‬הסדרת מדיניות ההגירה של מדינת ישראל‬

‫יעד ‪ :1.1‬שיפור הנהלים המקצועיים של הרשות ותהליך עדכונם‬

‫מטרה ‪ :2‬הסדרת העסקתם של העובדים הזרים‬

‫יעד ‪ :2.1‬הגברת העסקה של עובדים זרים באמצעות הסכמים בילטראליים והסדרים מכוח החלטות ממשלה‬

‫יעד ‪ :2.2‬הסדרת העסקתם של העובדים הפלשתינאים‬

‫מטרה ‪ :3‬צמצום מספר השוהים הלא‪-‬חוקיים במדינת ישראל‬

‫מטרה ‪ :4‬הגברת יכולות האכיפה של הרשות‬

‫יעד ‪ :3.1‬עידוד יציאה מרצון של שוהים לא‪-‬חוקיים‬
‫יעד ‪ :3.2/4.1‬הגברת יכולת ההרחקה של שוהים לא‪-‬חוקיים‬
‫יעד ‪ :3.3/4.2‬הגברת האכיפה על מעסיקים ככלי מרכזי לצמצום מספר השוהים הלא‪-‬חוקיים ושמירה על‬

‫זכויות העובדים הזרים החוקיים‬
‫יעד ‪ :4.3‬שדרוג האכיפה המינהלית‬

‫מטרה ‪ :5‬הפעלת מערך ביקורת גבולות יעיל ומתקדם במעברי הגבולות הבין‬
‫לאומיים של ישראל‬

‫יעד ‪ :5.1‬פיתוח מערך ביקורת הגבולות בראייה ארוכת טווח‬

‫מטרה ‪ :6‬שיפור השירות‬

‫יעד ‪ :6.1‬צמצום הצורך בהגעה פיסית של פונים לרשות‬
‫יעד ‪ :6.2‬צמצום זמני המתנה‬

‫יעד ‪ :6.3‬צמצום הנטל הבירוקרטי‬
‫יעד ‪ :6.4‬בניית תשתיות לשיפור השירות‬

‫יעדי שירות חדשים‪2‬‬
‫יעד ‪ :6.5‬פיתוח וקידום של תרבות ותפיסת שירות רב‪-‬ערוצית ממוקדת לקוח‬

‫יעד ‪ :6.6‬חיזוק מיומנויות השירות‬
‫יעד ‪ :6.7‬קידום והרחבת תשתיות וכלים למדידה‪ ,‬לניהול ולמתן שירות‬

‫יעד ‪ :6.8‬שיפור והרחבה של תהליכי שירות בראי מסע הלקוח‬
‫יעד ‪ :6.9‬שיפור הניהול והתפעול של ערוצי השירות והרחבתם‬

‫‪ 2‬יעדים אלה גובשו בסמוך לעריכת חוברת תכניות עבודה ועל כן מוצגים יחד עם היעדים משנים קודמות‪ .‬במהלך שנת ‪ 2021‬יהיה עדכון סופי של‬
‫כלל יעדי השירות‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :7‬מיסוד ארגוני וניהולי של הרשות כגוף אינטגרטיבי‬

‫יעד ‪ :7.1‬המשך יישום ההיערכות הארגונית‬
‫יעד ‪ :7.2‬שיפור התיאום ושיתוף הפעולה המקצועי בין המינהלים‬

‫יעד ‪ :7.3‬שיפור ניהול המידע והידע‬
‫יעד ‪ :7.4‬שיפור ההיערכות לשעת חירום ולמצבי חירום‬

‫יעד ‪ :7.5‬שיפור היכולות בתחום אבטחת מידע‬

‫מטרה ‪ :8‬שדרוג מערכות מידע ואינטגרציה ביניהן‬

‫יעד ‪ :8.1‬שדרוג הכלים המיחשוביים ותשתיות בתחום המיחשוב‬
‫יעד ‪ :8.2‬שיפור הממשקים בין מערכות המידע הקיימות ברשות ומחוצה לה‬

‫מטרה ‪ :9‬פיתוח וטיפוח ההון האנושי ברשות‬

‫יעד ‪ :9.1‬שיפור המקצועיות בעבודת הרשות‬
‫יעד ‪ :9.2‬שיפור סביבת העבודה הפיסית‬

‫יעד ‪ :9.3‬חיזוק הזיקה של העובדים לרשות ולמטרותיה‬
‫יעד ‪ :9.4‬יישום הרפורמה בניהול המשאב האנושי בשירות המדינה‬

‫‪9‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫עיקרי תכנית העבודה לשנת ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :1‬הסדרת מדיניות ההגירה של מדינת ישראל‬

‫יעד ‪ :1.1‬שיפור הנהלים המקצועיים של הרשות ותהליך עדכונם‬

‫משימות‪:‬‬

‫מינהל אוכלוסין‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫טיפול בבקשות של‬

‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיפול בבקשות‬ ‫בני קהילת גונדר‬
‫ואדיס אבבה בהתאם‬

‫להחלטת הממשלה‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר תעודות‬ ‫היערכות והחלפת‬
‫‪ 2,000,000 2021‬דיגיטליות ומידע;‬ ‫הזהות שהוחלפו‬ ‫תעודות זהות ישנות‬
‫לשכה משפטית‬
‫בחדשות‬

‫מינהל עובדים זרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫‪ √ 2021 Q2‬לשכה משפטית‬ ‫‪-‬‬ ‫קבלת הערות‬ ‫פרסום נוהל מסעדות‬
‫הציבור לנוהל‬ ‫אתניות‬
‫מסעדות והטמעתן‬

‫‪ √ 2021 Q3‬לשכה משפטית‬ ‫‪-‬‬ ‫פרסום נוהל‬ ‫פרסום נוהל תעשיה‬

‫תעשייה ושירותים‬ ‫ושירותים‬

‫לשכה משפטית‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪10 2021 Q3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיעור הבקשות‬ ‫גיבוש חוות דעת‬
‫המוגשות על ידי‬ ‫לביטול אזרחות‪3‬‬
‫המשרד לפרקליטות‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרסום נוהל פונדקאות פרסום נוהל בין‪-‬‬

‫משרדי‬ ‫חו”ל‬

‫‪ 3‬הבקשות מוגשות במקרים בהן אזרחים השיגו אזרחות במרמה‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :2‬הסדרת העסקתם של העובדים הזרים‬

‫יעד ‪ :2.1‬הגברת העסקתם של עובדים זרים באמצעות הסכמים בילטראליים והסדרים מכוח‬
‫החלטות ממשלה‬

‫מדדים מרכזיים‪:‬‬

‫ערך צפוי ‪2021‬‬ ‫ערך סוף ‪2020‬‬ ‫שם מדד‬
‫‪42%‬‬ ‫‪38%‬‬
‫שיעור העובדים הזרים השוהים בישראל שהגיעו‬
‫‪16,536‬‬ ‫‪13,536‬‬ ‫במסגרת הסכמים והסדרים שקבעה הממשלה מתוך‬
‫‪99%‬‬ ‫‪91%‬‬
‫כלל העובדים השוהים בישראל (שנתי)‪4‬‬
‫‪22,275‬‬ ‫‪22,275‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫מספר עובדי הבניין הזרים השוהים בישראל‪ ,‬שהגיעו‬
‫‪1,600‬‬ ‫במסגרת הסכמים בילטראליים והסדרים בהתאם‬
‫‪0‬‬ ‫להחלטות ממשלה‬

‫שיעור עובדי הבניין הזרים השוהים בישראל‪ ,‬שהגיעו‬
‫במסגרת הסכמים בילטראליים והסדרים‪ ,‬מקרב כלל‬

‫העובדים הזרים בענף הבניין השוהים בישראל‪5‬‬

‫מספר עובדים זרים בענף החקלאות השוהים בישראל‪,‬‬
‫שהגיעו במסגרת הסכמים בילטראליים‪*6‬‬

‫שיעור עובדים זרים בענף החקלאות השוהים בישראל‪,‬‬
‫שהגיעו במסגרת הסכמים בילטראליים‪ ,‬מקרב כלל‬
‫העובדים הזרים בענף החקלאות‬

‫מספר עובדי הסיעוד הביתי שהגיעו לישראל במסגרת‬
‫הסכמים בילטראליים‬

‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר עובדי הסיעוד המוסדי שהגיעו לישראל במסגרת‬
‫הסכמים בילטראליים‬

‫‪ 4‬תכלית ההסכמים היא יצירת מנגנון גיוס שקוף וישיר בין מדינת ישראל למדינת המוצא של העובדים‪ ,‬שנועד בעיקרו למנוע גבייה של דמי תיווך אסורים‬
‫מהעובדים הזרים על ידי גורמי תיווך פרטיים‪ .‬בענף החקלאות‪ ,‬כל העובדים שנכנסו לישראל משנת ‪ 2012‬ואילך הגיעו במסגרת הסכם בלטראלי (עם תאילנד)‪.‬‬
‫בענף הבניין‪ ,‬החל משנת ‪ 2013‬ועד לסוף שנת ‪ 2017‬כל העובדים שנכנסו לישראל הגיעו במסגרת הסכמים בילטראליים( עם בולגריה‪ ,‬מולדובה ורומניה)‪,‬‬
‫בסוף שנת ‪ 2017‬החלה כניסתם של עובדים במסגרת הסכם בילטראלי ( עם סין) ובמקביל החל לפעול הסדר "חברות ביצוע" (בהתאם להחלטות ממשלה‬
‫מס' ‪ 1321‬מיום ‪ 24.02.2016‬ומס' ‪ 2256‬מיום ‪ 6.1.2017‬בנושא העסקת עובדים זרים בענף הבניין באמצעות חברות זרות‪ ).‬בשנת ‪ 2021‬צפוי להתחיל‬
‫יישום ההסכם שנחתם עם הפיליפינים לענף הסיעוד הביתי (בהתאם לסעיף ‪ 6‬בהחלטת מממשלה מס' ‪ ,4024‬מיום‪ 31.07.2005.‬הקובעת שלממשלה‬
‫סמכות לקבוע הסדרים לפיהם יגויסו עובדים זרים ולאיזה ענפים)‪ ,‬וההסכמים שנחתמו עם גיאורגיה ונפאל לענף מוסדות סיעודיים (בהתאם להחלטת ממשלה‬
‫מס' ‪ 183‬מיום ‪ .)5.7.2020‬עם תחילת יישומם של הסכמים אלו יקבלו ההסכמים וההסדרים שקבעה הממשלה מעמד בלעדי‪ ,‬כמסלולים לגיוס ולהעסקה‬
‫של עובדים זרים בכלל הענפים בהם היא התירה זאת‪ .‬בשנים הקרובות תמשיך ממשלת ישראל לחתום על הסכמים נוספים ולחדש וליישם הסכמים קיימים‪.‬‬

‫‪ 5‬היעד לשנת ‪ 2021‬מוגדר בהתאם למכסת העובדים הזרים התקפה בענף הבניין‪ ,‬כפי שקבעה הממשלה (החלטות הממשלה מספר ‪ 317‬מיום ‪20/9/2015‬‬
‫ומספר מיום ‪ )8/3/2016‬ובכפוף ליישום ההסכמים שנחתמו (עם‪ :‬מולדובה‪ ,‬רומניה‪ ,‬בולגריה‪ ,‬אוקראינה וסין); החלטת הממשלה מספר ‪ 597‬מיום‬
‫‪ 25/10/2015‬בעניין העסקת עובדים זרים בענף הבניין באמצעות חברת "יילמזלר"; החלטת הממשלה מספר ‪( 1321‬דר‪ )60/‬מיום ‪ 30/6/2016‬בנושא‬
‫הבאת חברות בנייה זרות לענף הבניין; וכן בהתאם להחלטת הממשלה מספר ‪ 3516‬מיום ‪( 4.2.2018‬המתקנת את החלטה ‪ .)1321‬כך‪ ,‬שבנוסף למכסה‬
‫המרבית הכללית הקיימת בסך ‪ 16,500‬עובדים זרים בענף הבניין‪ ,‬תינתן מכסה מרבית נוספת ונפרדת בסך של עד ‪ 6,000‬עובדים זרים לטובת חברות‬

‫הבנייה הזרות‪ .‬הצפי להגעת עובדים על פי מכסה נפרדת זו בשנת ‪ 2021‬הוא ‪.2,000‬‬

‫‪ 6‬בהחלטה מספר ‪ 3431‬מיום ‪ 11.1.2018‬נקבעה מכסה של עד ‪ 29,200‬עובדים זרים לענף החקלאות‪ .‬עוד נקבע‪ ,‬כי מכסה זו תכלול עד ‪ 4,000‬משתלמים‬
‫בחקלאות (לפי החלטה מספר ‪ 147‬מיום ‪ 12‬במאי ‪ ,2009‬שעניינה מדיניות הממשלה בנושא עובדים זרים ועידוד תעסוקת ישראלים)‪ .‬הערך הצפוי לשנת‬

‫‪ 2021‬אינו כולל את המשתלמים בחקלאות‪ ,‬כאמור לעיל‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :2.1‬הגברת העסקתם של עובדים זרים באמצעות הסכמים בילטרליים והסדרים מכוח החלטות‬
‫ממשלה (המשך)‬

‫משימות‪:‬‬

‫מינהל עובדים זרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫‪ 1,000 2021 Q4‬לשכה משפטית‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר העובדים‬ ‫גיוס והבאה של‬
‫הזרים שהגיעו‬ ‫עובדים זרים במסגרת‬
‫לישראל במסגרת‬ ‫ההסכמים הבילטרליים‬
‫ההסכם עם‬ ‫עם אוקראינה בענף‬
‫אוקראינה לענף‬
‫הבניין‬
‫הבניין‬

‫מספר העובדים‬ ‫גיוס והבאה של‬

‫עובדים זרים במסגרת הזרים שהגיעו‬

‫‪ 2,000 2021 Q4‬לשכה משפטית‬ ‫ההסכמים הבילטרליים לישראל במסגרת ‪0‬‬

‫והסדרים עם סין בענף ההסכם עם סין‬

‫לענף הבניין‬ ‫הבניין‬

‫‪ 1,000 2021 Q4‬לשכה משפטית‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר העובדים‬ ‫גיוס והבאה של‬
‫הזרים שהגיעו‬ ‫עובדים זרים במסגרת‬
‫לישראל במסגרת‬ ‫ההסכמים הבילטרליים‬
‫ההסכם עם‬ ‫עם מולדובה בענף‬
‫מולדובה לענף‬
‫הבניין‬
‫הבניין‬

‫מספר העובדים‬

‫‪ 500 2021 Q4‬לשכה משפטית‬ ‫‪0‬‬ ‫הזרים שהגיעו‬ ‫יישום ההסכם‬
‫במסגרת יישום‬ ‫הבילטרלי עם נפאל‬
‫ההסכם הבילטרלי‬ ‫בענף הסיעוד המוסדי‬
‫עם נפאל בענף‬

‫הסיעוד המוסדי‬

‫מספר העובדים‬

‫הזרים שהגיעו‬ ‫יישום ההסכם‬

‫‪ 500 2021 Q4‬לשכה משפטית‬ ‫‪0‬‬ ‫במסגרת יישום‬ ‫הבילטראלי עם‬

‫גאורגיה בענף הסיעוד ההסכם הבילטראלי‬

‫עם גאורגיה בענף‬ ‫המוסדי‬

‫הסיעוד המוסדי‬

‫‪12‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :2.1‬הגברת העסקתם של עובדים זרים באמצעות הסכמים בילטרליים והסדרים מכוח החלטות‬
‫ממשלה (המשך)‬

‫משימות‪:‬‬

‫מינהל עובדים זרים (המשך)‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מספר העובדים‬

‫‪ 1,000 2021 Q4‬לשכה משפטית‬ ‫‪0‬‬ ‫הזרים שהגיעו‬ ‫יישום ההסכם‬
‫במסגרת יישום‬ ‫הבילטרלי עם סרי‬
‫ההסכם הבילטראלי‬ ‫לנקה בענף הסיעוד‬
‫עם סרי לנקה‬
‫בענף הסיעוד‬ ‫הביתי‬

‫הביתי‬

‫מספר העובדים‬

‫הזרים שהגיעו‬ ‫יישום ההסכם‬

‫‪ 2,250 2021 Q4‬לשכה משפטית‬ ‫‪0‬‬ ‫במסגרת יישום‬ ‫הבילטרלי עם‬
‫ההסכם הבילטראלי‬ ‫פילפינים בענף‬

‫הסיעוד הביתי עם פילפינים בענף‬

‫הסיעוד הביתי‬

‫גיבוש הסכם חדש עם חתימה עם מדינה‬

‫לשכה משפטית‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫מדינה נוספת לענף נוספת בענף ‪-‬‬

‫החקלאות‬ ‫החקלאות‬

‫גיבוש הסכם חדש חתימה עם מדינה‬

‫לשכה משפטית‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫בדגש על ענף הסיעוד נוספת בענף ‪-‬‬

‫הסיעוד הביתי‬ ‫הביתי‬

‫‪4,200 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר העובדים‬ ‫גיוס והבאה של‬
‫הזרים שהגיעו‬ ‫עובדים זרים לענף‬
‫לישראל במסגרת‬ ‫החקלאות במסגרת‬
‫ההסכם עם תאילנד‬ ‫ההסכם עם תאילנד‬
‫לענף החקלאות‬

‫לשכה משפטית‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫ערך‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫רבעון שנה‬ ‫בסיס‬

‫אגף השירות‬ ‫‪√ 2021/03 Q1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרסום‬ ‫התקנת תיקון לתקנות‬
‫התקנות‬ ‫עובדים זרים (אגרת בקשה‬
‫ואגרה שנתית) בעניין אגרות‬

‫מופחתות למוסד סיעוד‬

‫‪13‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :2.1‬הגברת העסקתם של עובדים זרים באמצעות הסכמים בילטרליים והסדרים מכוח החלטות‬
‫ממשלה (המשך)‬

‫אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח מערכת‬ ‫פיתוח מערכת‬
‫זרים‬ ‫בילטרלית לגיוס‬
‫עובדים לענף הסיעוד‬
‫המוסדי (גאורגיה)‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח מערכת‬ ‫פיתוח מערכת‬
‫זרים‬ ‫בילטרלית לעובדי‬
‫סיעוד ממולדובה‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫התאמת מערכת‬ ‫התאמת מערכת‬
‫זרים‬ ‫בילטרלית‬ ‫בילטרלית להסכם עם‬

‫סרי לנקה‬

‫אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪√ 2021 Q3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הגשה טיוטה‬ ‫סקר דו‪ -‬שנתי בנושא‬
‫זרים‬ ‫של הסקר בקרב‬ ‫יישום הסכמים‬
‫בילטרליים‬
‫עובדים משני‬
‫ענפים‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪√ 2021 Q3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גיבוש מתווה‬ ‫מחקר מלווה בנושא‬
‫זרים‬ ‫למחקר‬ ‫יישום ההסכם‬
‫הבילטרלי בענף‬
‫הסיעוד‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפקת עלון‬ ‫עלון נתונים על‬
‫זרים‬ ‫הנתונים‬ ‫פעילות מרכז הפניות‬
‫לעובדים זרים (‪)CIMI‬‬

‫‪14‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :2.2‬הגברת העסקתם של העובדים הפלשתינאים‬
‫מדדים מרכזיים‪:7‬‬

‫ערך סוף ‪ 2020‬ערך צפוי ‪2021‬‬ ‫שם מדד‬
‫מספר ההיתרים שהוקצו בענף הבניין‬
‫‪65,300‬‬ ‫‪65,300‬‬

‫‪86,650‬‬ ‫‪6,650‬‬ ‫מספר ההיתרים שהוקצו בענף החקלאות‬

‫‪95,350‬‬ ‫‪5,350‬‬ ‫מספר ההיתרים שהוקצו בענף התעשייה‬

‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫מספר ההיתרים שהוקצו בענף המסעדות‬

‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מספר ההיתרים שהוקצו בענף המלונאות‬

‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מספר ההיתרים שהוקצו בענף מוסדות סיעוד‬

‫מספר ההיתרים שהוקצו בשירותי בריאות בישראל ‪270 270‬‬

‫‪ 7‬היעדים לשנת ‪ 2021‬נקבעו בהתאם להחלטת ממשלה מספר ‪ 3431‬מיום ‪ .11.1.2018‬עם זאת‪ ,‬רשאי מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה להחליט‬
‫על העברת מכסות פלשתינאים מענפים שבהם לא מומשו המכסות הקיימות במלואן אל ענפים אחרים שקיימות בהם מכסות עקרוניות בהתאם‬
‫להחלטות ממשלה שונות לפירוט המכסות להעסקת עובדים פלשתינאים ראו ‪https://www.gov.il/BlobFolder/policy/qouta_palestin� :‬‬
‫‪ )ian_workers/he/qouta_pls_workers_0119.pdf‬זאת‪ ,‬בכפוף להסכמת משרדי האוצר‪ ,‬העבודה הרווחה והשירותים החברתיים‪ ,‬הביטחון‪ ,‬וכן‬

‫משרד השיכון ומשרד החקלאות‪ ,‬כאשר ההעברה נעשית בענפים אשר באחריותם‪.‬‬

‫‪ 8‬בהחלטות הממשלה המקורית לענף החקלאות‪ ,‬החלטות מספר ‪ 2839‬מיום ‪ 5164 ,09.1.2011‬מיום ‪ 5241 ,27.09.2012‬מיום ‪,11.11.2012‬‬
‫‪ 2174‬מיום ‪ ,18.12.2016‬ו‪ 3431-‬מיום ‪ ,11.01.2018‬המכסה עמדה על סך של ‪ 7,250‬היתרים‪ .‬לפני כשנתיים הועברו ‪ 600‬היתרים ממכסת‬
‫החקלאות למכסת התעשייה בהתאם להחלטת ממשלה מספר ‪ 2469‬מיום ‪ ,05.03.2017‬בהתייעצות הצוות הבין‪-‬משרדי ובאישור מנכ"ל רשות‬

‫האוכלוסין וההגירה‪.‬‬

‫‪ 9‬המכסה המקורית הינה ‪ 4,450‬אבל גדלה ב‪ 600 :900-‬מתוכן הן מתוך מכסת ההיתרים שהועברו מענף החקלאות ועוד ‪ 300‬הן מתוך ‪1700‬‬
‫היתרים בהתאם לסעיף ב' בהחלטת ממשלה מספר ‪ 4022‬מיום ‪ .23.07.2018‬העברת ‪ 300‬המכסות הן בהמלצת משרד הכלכלה והתעשייה עקב‬

‫מצוקת כוח אדם בענף התעשייה‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :2.2‬הסדרת העסקתם של העובדים הפלשתינאים‬
‫משימות‪:‬‬

‫מינהל עובדים זרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫יישום החלטת‬

‫היערכות ליישום שיטת ממשלה למעבר‬

‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫לשוק חופשי‬ ‫שוק חופשי בענף‬

‫התעשייה והשירותים בענף התעשייה‬

‫והשירותים‬

‫הפעלת המערכת‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יישום שיטת שוק המיחשובית לטיפול‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫חופשי בענף הבניין בבקשות בשוק‬

‫החופשי בענף הבניין‬

‫הקצאת מלוא מכסת‬

‫‪5,350 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר ההיתרים‬ ‫ההיתרים להעסקת‬
‫שהוקצו‬ ‫עובדים פלשתינאים‬

‫בענף "תעשייה‬

‫ושירותים"‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסבת הנתונים‬ ‫העברת ניהול קרן‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫לקרן הפנסיה‬ ‫הפנסיה של העובדים‬
‫הפלשתינאים לחברת‬
‫"עמיתים"‬
‫עמיתים‬

‫אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫ערך‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫רבעון שנה‬ ‫בסיס‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪√ 2021/12 Q4‬‬ ‫הקמת מערך של הוצאת תלושי שכר‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫קבלת תלוש חכם לפלשתינאים על ידי ‪-‬‬

‫לעובדים הפלשתינאים אפליקציה‬

‫לשכה משפטית‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫ערך‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫רבעון שנה‬ ‫בסיס‬

‫אגף השירות‬ ‫התקנת תיקון לתקנות‬

‫עובדים זרים (אגרת‬
‫בקשה ואגרה שנתית) פרסום התקנות ‪√ 2021/03 Q1 -‬‬

‫בעניין אגרות מופחתות‬

‫למוסד סיעוד‬

‫‪16‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :3‬צמצום מספר השוהים הלא‪-‬חוקיים במדינת ישראל‬

‫יעד ‪ :3.1‬עידוד יציאה מרצון של שוהים לא‪-‬חוקיים‬

‫מדדים מרכזיים‪:‬‬

‫ערך סוף ‪ 2020‬ערך צפוי ‪2021‬‬ ‫שם מדד‬
‫מספר היוצאים מרצון‬
‫‪3,000‬‬ ‫‪2,869‬‬

‫‪8,500‬‬ ‫‪9,616‬‬ ‫מספר תיקים ביחידת ‪ RSD‬שנסגרו‬

‫משימות‪:‬‬

‫מינהל אכיפה וזרים‬

‫יחידות‬ ‫ערך צפוי‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫שותפות‬ ‫ערך בסיס‬
‫צמצום מספר תיקי‬
‫רבעון שנה‬ ‫‪ RSD‬פתוחים‬

‫‪8,500 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר תיקי ‪RSD‬‬ ‫מימוש תכנית לעידוד‬
‫שנסגרו‬ ‫יציאה מרצון של‬
‫שוהים לא‪-‬חוקיים‬
‫‪3,000 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר היוצאים‬
‫מרצון‬

‫יעד ‪ :4.1 / 3.2‬הגברת יכולת ההרחקה של שוהים לא‪-‬חוקיים‬
‫מדד מרכזי‪:‬‬

‫ערך סוף ‪ 2020‬ערך צפוי ‪2021‬‬ ‫שם מדד‬

‫‪3,200‬‬ ‫‪3,625‬‬ ‫זרים שיצאו מהארץ תחת צו הרחקה‪10‬‬

‫‪ 10‬רשות האוכלוסין וההגירה פועלת על מנת לצמצם את מספר הזרים השוהים בישראל שלא כדין‪ ,‬בין היתר באמצעות אכיפה ‪ -‬נקיטת הליך של‬
‫הוצאת צו הרחקה ומשמורת כנגד שוהים לא חוקיים‪ .‬ניתן לחלק את אוכלוסיית השוהים הלא חוקיים לשלוש קבוצות עיקריות‪ :‬מי שנכנסו לישראל‬
‫כתיירים‪ ,‬מי שנכנסו כעובדים זרים ומסתננים‪ .‬מרבית המסתננים השוהים בישראל הם אזרחי מדינות אריתריאה וסודן‪ .‬לגבי מדינות אלו נוקטת מדינת‬
‫ישראל מדיניות של "אי‪-‬הרחקה" זמנית‪ .‬רשות האוכלוסין וההגירה עוקבת אחר התפתחויות במדינות אלו בשיתוף משרדי ממשלה שונים‪ ,‬על מנת‬
‫להביא בפני הממשלה הצעה למתווה בכל הנוגע ליציאת מסתננים מישראל ‪ -‬בין אם למדינות המקור ובין אם למדינה שלישית בטוחה‪ ,‬זאת לצד‬

‫עידוד יציאה מרצון שמתקיים באופן שגרתי‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :3‬צמצום מספר השוהים הלא‪-‬חוקיים במדינת ישראל‬

‫יעד ‪ :4.2 / 3.3‬הגברת האכיפה על מעסיקים ככלי מרכזי לצמצום מספר השוהים הלא‪-‬חוקיים ושמירה‬
‫על זכויות העובדים הזרים החוקיים‬

‫מדדים מרכזיים‪:‬‬

‫ערך צפוי ‪2021‬‬ ‫ערך סוף ‪2020‬‬ ‫שם מדד‬
‫‪100‬‬
‫‪94‬‬ ‫מספר המלצות לכתבי אישום שהוגשו כתוצאה מפעילות‬
‫‪600‬‬ ‫אכיפה על מעסיקי זרים‬

‫‪1,274‬‬ ‫מספר קנסות שהוטלו כתוצאה מפעילות אכיפה על‬
‫מעסיקי זרים‬

‫‪1,000‬‬ ‫‪396‬‬ ‫מספר ביקורות בעסקים‬

‫‪500 125‬‬ ‫מספר תיקים שנפתחו‬

‫‪2,000‬‬ ‫‪1,023‬‬ ‫מספר הזרים שבגינם נפתח תיק חקירה‬
‫‪60‬‬ ‫‪18‬‬
‫מספר תיקים שנפתחו כתוצאה מפעילות אכיפה על‬
‫חובת הפיקדון‬

‫‪18‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מינהל עובדים זרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫‪24‬‬ ‫ערך בסיס‬
‫כינוס וועדה בין‬
‫רבעון שנה‬ ‫משרדית לטיפול‬
‫באירועים חריגים‬
‫מספר הפעמים‬ ‫בבתי מעסיקים בענף‬

‫בהם התכנסה‬ ‫הסיעוד‬

‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוועדה לדיון‬

‫באירועים חריגים‬

‫בענף הסיעוד‬

‫מינהל אכיפה וזרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬
‫ביצוע ביקורות עומק‬
‫רבעון שנה‬ ‫על לשכות פרטיות‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪7 2021 Q4‬‬ ‫מספר ביקורות‬ ‫בסיעוד‬
‫זרים‬ ‫עומק על לשכות ‪0‬‬
‫פיקוח מוגבר על‬
‫פרטיות בסיעוד‬ ‫חברות ביצוע בענף‬

‫מספר ביקורות‬ ‫הבניין‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪16 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקופתיות כוללות‬
‫זרים‬ ‫על חברות ביצוע‬

‫בענף הבניין‬

‫מספר קנסות‬

‫‪600 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביצוע אכיפה יזומה שהוטלו כתוצאה‬
‫‪500 2021 Q4‬‬ ‫על מעסיקי זרים מפעילות אכיפה על‬

‫מעסיקי זרים‬

‫‪0‬‬ ‫מספר תיקים‬ ‫פתיחת תיקים כתוצאה‬
‫שנפתחו מפעילות‬ ‫מפעילות אכיפה‬

‫אכיפה‬

‫‪19‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :4‬הגברת יכולות האכיפה של הרשות‬

‫יעד ‪ :4.3‬שדרוג האכיפה המינהלית‬

‫משימות‪:‬‬

‫מינהל עובדים זרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫‪3 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר הדוחות‬ ‫ביצוע ביקורת שכר‬
‫שהוגשו‬ ‫ותנאים סוציאליים‬

‫בתאגידי בניין‬

‫מספר בקרות‬

‫חשבונאיות על‬

‫מעסיקים במגוון‬

‫‪10 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ענפים (בניין‪,‬‬ ‫ביצוע בקרות‬
‫חקלאות‪ ,‬סיעוד‪,‬‬ ‫חשבונאיות‬
‫מומחים וכו') לחוות‬

‫דעת חשבונאית‬

‫לגבי טענות‬

‫מייצגים וכו'‪.‬‬

‫לשכה משפטית‬ ‫‪24 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר כתבי‬ ‫ביצוע שימועים‬
‫השימוע שנשלחו‬ ‫למעסיקים בענף‬
‫ללשכות פרטיות‬
‫הסיעוד‬
‫בסיעוד‬

‫לשכה משפטית‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מכרזים‬ ‫‪√ 2021 Q1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרסום המכרז‬ ‫פרסום מכרז חדש‬
‫לקבלת שירותי ייצוג‬

‫משפטי‬

‫‪20‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :5‬הפעלת מערך ביקורת גבולות יעיל ומתקדם במעברי‬
‫הגבולות הבין‪-‬לאומיים של ישראל‬

‫ערך סוף ‪ 2020‬ערך צפוי ‪2021‬‬ ‫שם מדד‬

‫סיום האיפיון‬ ‫‪-‬‬ ‫הטמעת מערכת ‪11E-VISA‬‬

‫‪1380%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיעור הנוסעים המעוניינים להגיע לישראל אשר‬
‫מתקבלת החלטה לגביהם בדבר אישור או איסור‬
‫עלייה למטוס על בסיס נתוני מערכת מידע מקדים‬

‫אינטראקטיבית על נוסע (‪)IAPI12‬‬

‫יעד ‪ :5.1‬הפעלת מערך ביקורת גבולות יעיל ומתקדם במעברי הגבולות הבין‪-‬לאומיים של ישראל‬
‫משימות‪:‬‬

‫מינהל ביקורת גבולות‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫סיום אפיון הגשת‬

‫מינהל ביקורת‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בקשה וממשקים‬ ‫פרויקט "מרו''ם"‬
‫גבולות‬ ‫למערכות מידע‪,‬‬ ‫מערכת ‪E-VISA‬‬
‫"איתן" משרד החוץ‬

‫וגופים ביטחוניים‬

‫פיתוח ממשק למערכת‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח ממשק‬ ‫‪ IAPI‬לקבלת נתונים‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫למערכת ‪IAPI‬‬ ‫על נוסעים מחברות‬

‫התעופה‬

‫‪ 11‬הטמעת מערכת ה‪ E-Visa-‬כוללת בתוכה מספר פעולות משמעותיות‪ ,‬בין היתר הבאה לאישור הכנסת של תיקון חוק הכניסה לישראל – ביומטריה‬
‫לזרים‪ ,‬הבאה לאישור הכנסת של תזכיר חוק הכניסה – ‪ ,API‬השלמת פריסה והקמת תשתיות טכנולוגיות‪ ,‬ממשק למערכות תומכות החלטה במהלך‬

‫שנת ‪.2022‬‬

‫‪ 12‬מערכת (‪ )Interactive Advanced Passenger Information‬מאפשרת קבלת מידע מקדים על נוסע על בסיס להחלטת הממשלה (מספר‬
‫‪ 4864‬מיום ( ‪ 09.02.2020‬בנושא הקמת מרכז נתוני תעופה לצורך קבלת מידע אישי על נוסעים מחברות התעופה על נוסעים בטיסות הנכנסות‪,‬‬

‫היוצאות או העוברות במדינת ישראל ‪https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4864_2020‬‬

‫‪13‬קיימות הרבה חברות תעופה קטנות והערכה היא שלא יהיה ניתן לקבל מכולן נתונים מראש בשנה הקרובה וייקח זמן להתארגנות ויישום‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :5.1‬הפעלת מערך ביקורת גבולות יעיל ומתקדם במעברי הגבולות הבין‪-‬לאומיים של ישראל (המשך)‬
‫משימות‪:‬‬

‫מינהל ביקורת גבולות‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫היערכות להפעלת היערכות להפעלת‬
‫דיגיטליות ומידע‬
‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫נמלי הים החדשים נמלי הים החדשים ‪-‬‬

‫מפרץ ודרום‬ ‫מפרץ ודרום‪.‬‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ממשק מול דאון‬ ‫פיתוח יכולת לזיהוי‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫ושילוב הזיהוי‬ ‫ביומטרי מול מאגר‬
‫הביומטרי בתהליך‬
‫המעבר עובדים‬ ‫זרים‬

‫אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל ביקורת‬ ‫‪√ 2022 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ממשק ‪API‬‬ ‫פיתוח ממשק‬
‫גבולות‬ ‫פעיל מול חברות‬ ‫למערכת ‪ - IAPI‬מידע‬
‫התעופה עובד‬
‫מקדים נוסע‬

‫הוספת ‪120‬‬ ‫הרחבת הזיהוי‬

‫מינהל ביקורת‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מצלמות עבור‬ ‫הביומטרי לפנים‬
‫גבולות‬ ‫נכים וילדים ו‪120 -‬‬ ‫בעמדות ביקורת‬

‫ערכות בדיקת חיות‬ ‫גבולות‬

‫לשכה משפטית‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל ביקורת‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סיום חקיקה‬ ‫ביומטריה לזרים‬
‫גבולות‬

‫מינהל ביקורת‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סיום התיקון‬ ‫תיקון חוק הכניסה‬
‫גבולות‬ ‫לישראל‪ -‬מידע מקדים‬

‫על נוסע‬

‫‪22‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :6‬שיפור השירות‬

‫מדדים מרכזיים‪:‬‬

‫ערך צפוי ‪2021‬‬ ‫ערך סוף ‪2020‬‬ ‫שם מדד‬
‫‪85‬‬ ‫‪79‬‬ ‫ציון שביעות רצון מהשירות הניתן בלשכות האוכלוסין‪14‬‬

‫‪1683‬‬ ‫‪81‬‬ ‫ציון שביעות רצון מהשירות הניתן מאתר האינטרנט‪15‬‬

‫ערך סוף ‪ 2020‬ערך צפוי ‪2021‬‬ ‫שם מדד‬
‫שביעות רצון של המעסיק בענף הסיעוד‪ 17‬משירותי‬
‫מדידה חדשה‪18‬‬ ‫‪-‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬

‫ערך צפוי ‪2021‬‬ ‫ערך סוף ‪2020‬‬ ‫יעד ‪ :6.1‬צמצום הצורך בהגעה פיזית של פונים לרשות‬
‫‪4,030,000‬‬ ‫‪3,344,000‬‬ ‫מדדים מרכזיים‪:‬‬

‫שם מדד‬
‫פעולות דיגיטליות בשנה‪19‬‬

‫‪ 14‬בהתאם לתוצאות המדידה של שביעות הרצון הכללית מהשירות הפרונטאלי בלשכות האוכלוסין‪ ,‬שמתבצעת על‪-‬ידי היחידה לשיפור השירות‬
‫הממשלתי לציבור ציון שביעות הרצון מתייחס לפעילות השנה הקודמת‪ .‬כך למשל‪ ,‬הציון לשנת ‪ 2020‬מתייחס לשביעות הרצון שנמדד במהלך שנת‬
‫‪ .2019‬מגמת העלייה בשביעות הרצון צפויה לקרות כפועל יוצא מצעדי שיפור שהוטמעו במהלך השנים האחרונות‪ ,‬שהמרכזיים שבניהם הם הטמעת‬
‫מערכת לזימון תורים לקבלת תעודות זהות ודרכונים‪ ,‬הנפקת ספח תעודת זהות דיגיטלית‪ ,‬הרחבת אפשרות המענה לפניות למרכז השירות והמידע‬
‫מהלשכות‪ ,‬הנגשת מידע לציבור‪ ,‬קישורים לשירותים בדואר אלקטרוני‪ ,‬הבהרות בעניין הפעלת ת‪.‬ז מרחוק באתר האינטרנט פתיחה של לשכות אוכלוסין‬

‫נוספות והוספת צעדי שיפור נוספים שיינקטו במהלך השנים הבאות‪.‬‬

‫‪ 15‬בהתאם לתוצאות המדידה של שביעות הרצון מאתר האינטרנט של הרשות‪ ,‬שמתבצעת על‪-‬ידי היחידה לשיפור השירות הממשלתית לציבור באמצעות‬
‫סקרים הנערכים בקרב אוכלוסיית מקבלי השירות‪ .‬ציון שביעות הרצון מתייחס לפעילות השנה הקודמת‪ .‬כך למשל‪ ,‬הציון לשנת ‪ 2020‬מתייחס לשביעות‬

‫הרצון שנמדד במהלך שנת ‪.2019‬‬

‫‪ 16‬מגמת העלייה בשיעור שביעות הרצון צפויה לקרות כפועל יוצא מהרחבת הפעולות הדיגיטלית שניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט‪ .‬הצפי הוא‬
‫לעלייה תוספתית כל שנה אך בקצב הולך ופוחת מתוך הנחה‪ ,‬שלאחר תוספת משמעותית של שירותים ומסמכים דיגיטליים שיתווספו בשנת ‪,2021‬‬

‫בשנים שלאחר מכן רף הצפייה של הציבור מהשירות יעלה‪ ,‬דבר שישפיע על שביעות רצון ביחס אליו‪.‬‬

‫‪ 17‬המעסיק של העובד הזר בענף הסיעוד הוא מטופל או בן משפחתו‪ .‬שביעות הרצון בהתאם לתוצאות מדידה שמתבצעת על ידי רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫באמצעות סקר‪.‬‬

‫‪ 18‬בהתאם לסקר שנערך על ידי אגף שירות ברשות האוכלוסין וההגירה‪.‬‬

‫‪ 19‬פעולות מקוונות באתר האינטרנט (‪ )PIBA.GOV.IL‬ובאזור האישי הממשלתי‪ :‬איתור מען‪ ,‬אקטיבציה של תעודת זהות לאחר מסירתה‪ ,‬הארכת רישיון‬
‫לעובד זר‪ ,‬בקשה להנפקת תעודת לידה‪ ,‬מתן שם לנולד‪ ,‬בקשה להנפקת ספח‪ ,‬הנפקת ספח דיגיטלי‪ ,‬בקשה להנפקת תעודת פטירה‪ ,‬בקשה לקבלת‬
‫פרטים על נוסע‪ ,‬בקשה לשינוי מען והנפקת תמצית רישום ועוד‪ .‬כמו כן‪ ,‬הפעולות כוללות את כל זימוני התורים שנעשו באמצעות אתר האינטרנט‬
‫והאפליקציה "‪ ."MY VISIT‬הנתונים אינם כוללים ביצוע ביקורת גבולות באמצעות עמדות לשירות עצמי בגלל חוסר הוודאות הקיימת בנוגע לפתיחת‬
‫הגבולות של מדינת ישראל בעת הזאת בשל מגפת הקורונה‪ .‬כמו כן‪ ,‬הנתונים אינם מביאים בחשבון שירותים דיגיטליים עתידיים‪ ,‬אלא רק גידול תוספתי‬

‫בשירותים הדיגיטליים הקיימים‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :6.1‬צמצום הצורך בהגעה פיזית של פונים לרשות (המשך)‬
‫מדדים מרכזיים‪:‬‬

‫ערך סוף ‪ 2020‬ערך צפוי ‪2021‬‬ ‫שיעור חדירת השירותים הדיגיטליים לציבור‬
‫רישום שם נולד‪20‬‬
‫יוגדר בהמשך השנה‬ ‫‪91%‬‬
‫(‪ 90%‬ב‪)2019-‬‬ ‫בקשה להארכת רישיון עבודה לעובד זר בענף הסיעוד‬

‫יוגדר בהמשך השנה‬ ‫‪66%‬‬
‫(‪ 93%‬ב‪)2019-‬‬

‫יוגדר בהמשך השנה‬ ‫‪58%‬‬ ‫בירור פרטים על נוסע ‪ -‬כניסות ויציאות מהארץ‬
‫(‪ 47%‬ב‪)2019-‬‬

‫יוגדר בהמשך השנה‬ ‫‪45%‬‬ ‫בקשה לשינוי כתובת מען‪21‬‬
‫(‪ 26%‬ב‪)2019-‬‬

‫יוגדר בהמשך השנה‬ ‫‪35%‬‬ ‫תעודת פטירה‬
‫(‪ 24%‬ב‪)2019-‬‬

‫יוגדר בהמשך השנה‬ ‫‪25%‬‬ ‫קבלת ספח לתעודת זהות החלפה‪ ,‬אבדן‪ ,‬גניבה‬
‫(‪ 17%‬ב‪)2019-‬‬

‫משימות‪:‬‬

‫מינהל אוכלוסין‬

‫יחידות שותפות‬ ‫ערך‬ ‫ערך מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫צפוי‬ ‫בסיס רבעון שנה‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הנפקת תמצית רישום‬ ‫שירות לקבלת תיעוד‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫וקבלתו באמצעות‬ ‫באזור האישי‬

‫האיזור האישי‪22‬‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הטמעת הליך‬ ‫הטמעת הליך מקוון‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫הגשת בקשות איחוד‬ ‫להגשת בקשת איחוד‬
‫משפחות באופן מקוון‬
‫משפחות‬
‫בכל הלשכות‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הגשת בקשה מרחוק הפעלת טופס בקשה‬
‫דיגיטליות ומידע‬
‫מרחוק‬ ‫לקבלת רישיון מומחה‬

‫‪ 20‬מדד התקשוב הממשלתי הראשון (גרסת פיילוט) של רשות התקשוב הממשלתי הבוחן את שיעור השימוש של הציבור בשירותים הדיגיטליים (‪Digital‬‬
‫‪ )Take-up‬ביחס לפוטנציאל השימוש בשנה של שירותים אלו בערוצים שונים (פרונטלי‪ ,‬דיגיטלי‪ ,‬טלפוני)‪ .‬השיעורים הנמוכים יחסית מהמצופה של‬
‫השימוש בערוץ הדיגיטלי בחלק מהשירותים מעלים את הצורך בבחינה של אופן הגדרת המדד‪ .‬בהתאם לכך יוחלט האם נדרש לנקוט בצעדי הסברה‬

‫ופרסום על מנת לעודד את השימוש בערוץ הדיגיטלי‪.‬‬

‫‪ 21‬השירות נגיש רק לבני ‪ 18‬ומעלה‪ ,‬ורק ביישובים שמוגדרים כיישובים גדולים שרק בהם ניתן לשנות מען באינטרנט‪.‬‬

‫‪ 22‬בהמשך השנה יבחן פיתוח בקשות מקוונות נוספות כגון‪ :‬תעודת לידה‪ ,‬תעודת פטירה‪ ,‬תעודת כניסות ויציאות‪ ,‬תעודה המעידה על שינוי שם‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מינהל עובדים זרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫הגשת בקשה לקבלת הטמעת הטופס‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫המקוון להגשת‬ ‫היתר ולוועדה‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫בקשה להיתר‬ ‫הומניטרית בענף‬

‫הסיעוד באופן מקוון ולוועדה הומניטרית‬

‫מינהל אכיפה וזרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2021 Q3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר עמדות‬ ‫התקנת עמדות‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫שירות עצמי‬ ‫שירות עצמי להארכת‬
‫רישיונות למסתננים‬
‫שיותקנו‬
‫ומבקשי מקלט‬

‫אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫הגשת בקשה‬ ‫טופס מקוון ‪ -‬לקבלת‬
‫זרים‬ ‫דיגיטלית לקבלת‬ ‫היתר בענף הסיעוד‬
‫היתר להעסקת‬
‫עו''ז בענף הסיעוד‬ ‫להגשת בקשות‬

‫הביתי‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טופס מקוון להעברה העברה בנקאית‬
‫בנקאית עבור מומחים מקוונת עובדת‬

‫גשת בקשה‬ ‫פיתוח טופס מקוון‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דיגיטלית‬ ‫‪ -‬הגשת בקשות‬

‫להתאזרחות במזרח להתאזרחות במזרח‬

‫ירושלים (אחמ''ש) ירושלים עובדת‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫הפקת תיעוד לידה‬ ‫אירוע חיים‬
‫באזור האישי‬ ‫לידה‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פותח אירוע חיים‬ ‫אירוע חיים‬
‫מעבר דירה‬ ‫מעבר דירה‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫שיפור וקבלת נתוני‬ ‫אירוע חיים‬
‫פטירה בממשק‬ ‫פטירה‬
‫תעודת פטירה‬
‫חתומה דיגיטלית‬
‫באזור אישי‬

‫‪25‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :6.1‬צמצום הצורך בהגעה פיזית של פונים לרשות (המשך)‬
‫משימות‪:‬‬

‫מינהל עובדים זרים‬

‫יחידות שותפות‬ ‫ערך‬ ‫ערך מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫צפוי‬ ‫בסיס רבעון שנה‬
‫בדיקת סטטוס הליך‬
‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפעלת מערכת‬ ‫הבקשה בענף‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫מעקב אחר בקשת‬ ‫המומחים‬

‫מומחים‬

‫יעד ‪ :6.2‬צמצום זמני המתנה‬
‫מדדים מרכזיים‪:‬‬

‫ערך סוף ‪ 2020‬ערך צפוי ‪202123‬‬ ‫שם מדד‬

‫‪98%‬‬ ‫‪98%‬‬ ‫שיעור העמידה ביעד המתנה* לקבלת שירות בלשכה למזמיני‬
‫תור בלשכות גדולות‪24‬‬

‫‪94%‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫שיעור עמידה ביעד המתנה* לקבלת שירות בלשכה למזמיני‬
‫תור בלשכות בינוניות וקטנות‬

‫* ‪ 30‬דקות‬

‫‪ 23‬ערכי המדדים שנקבעו לשנת ‪ 2021‬הם על בסיס ערכי המדדים שנקבעו לשנת ‪.2020‬‬
‫‪ 24‬תור לקבלת שירות עבור הנפקת תיעוד ביומטרי (תעודת זהות ו‪/‬וא דרכון)‬

‫‪26‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :6.2‬צמצום זמני המתנה‬
‫משימות‪:‬‬

‫מינהל אוכלוסין‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫המשך מתווה לצמצום‬

‫לשכה משפטית‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫√‬ ‫אפיון והיערכות‬ ‫התוכנית במזרח‬
‫לטיפול בבקשות‬ ‫ירושלים‪ :‬בקשות‬
‫בהתאם למתווה‬ ‫לאיחוד משפחות‪,‬‬
‫רישום ילדים והיערכות‬
‫בית הדין‬ ‫לטיפול בבקשות‬

‫חדשות‬

‫לשכה משפטית‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫√‬ ‫סיום וטיפול‬ ‫המשך מתווה התכנית‬
‫בבקשות‬ ‫במזרח ירושלים‬
‫לצמצום בקשות‬
‫התאזרחות‬

‫מספר הבקשות‬ ‫הגדלת הטיפול‬

‫לשכה משפטית‬ ‫‪300 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שטופלו‬ ‫במספר הבקשות‬
‫במסגרת הוועדה‬ ‫שהוגשו לוועדה‬

‫ההומניטרית בשנה‬ ‫ההומניטרית‬

‫לשכה משפטית‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סיום ההיערכות‬ ‫היערכות לטיפול‬
‫בבקשות באופן מקוון‬

‫מינהל עובדים זרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מספר הוועדות‬ ‫הרחבת השירות‬

‫אגף שירות‬ ‫בוועדה ההומניטרית שיתכנסו במהלך ‪28 2021 Q4 0‬‬

‫השנה‬ ‫בסיעוד‬

‫מינהל ביקורת גבולות‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יצירת כלי לבחינת‬ ‫בחינת זמני המתנה‬
‫זמני ההמתנה של‬ ‫למתושאלים‬

‫המתושאלים‬

‫‪27‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :6.2‬צמצום זמני המתנה (המשך)‬
‫משימות‪:‬‬

‫אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬
‫הצבת מכונות הרכשה‬
‫רבעון שנה‬ ‫עצמית בלשכות‬

‫בניית אבטיפוס ‪ 2021 Q4 -‬מדד מוחלט מינהל אוכלוסין‬

‫יעד ‪ :6.3‬צמצום הנטל הבירוקרטי‬
‫משימות‪:‬‬

‫מינהל עובדים זרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫הוצאת מכרז ליצירת הפעלת אפליקציה‬
‫‪ √ 2021 Q3‬דיגיטליות ומידע‬ ‫אפליקציה לזר לצפייה לזר לצפייה בפרטי ‪-‬‬

‫מכרזים‬ ‫בפרטי רישיון העבודה רישיון העבודה‬

‫לשכה משפטית‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫תיקון חוק מרשם‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפצת תזכיר חוק‬ ‫אוכלוסין‪ :‬הוספת פרטי‬
‫מרשם (כתובת דוא"ל‬

‫ומספר טלפון)‬

‫אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע המשך‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוספת מספר‬ ‫פרויקט ״יצירת מען‬
‫הטלפון וכתובת‬ ‫דיגיטלי לאזרחים‬
‫המייל של האזרח‬
‫כפריט מרשם‬ ‫(ארנק)״‬

‫‪28‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :6.4‬בניית תשתיות לשיפור השירות‬
‫משימות‪:‬‬

‫מינהל עובדים זרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫הקמת פורטל הפעלת מרכז מידע‬
‫דיגיטליות ומידע‬

‫אגף מתכנון‬ ‫‪√ 2021 Q3‬‬ ‫למעסיקי עובדים זרים עבור מעסיקי זרים ‪-‬‬
‫מדיניות‬
‫בסיעוד‬ ‫בסיעוד‬
‫ואסטרטגיה‬

‫אגף שירות‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪-‬‬ ‫הטמעת המערכת‬ ‫הקמת "איזור אישי"‬
‫‪ √ 2021 Q4‬דיגיטליות ומידע‬ ‫ליצירת איזור אישי‬ ‫למעסיקי עובדים זרים‬
‫למעסיקי עובדים‬
‫אגף מתכנון‬ ‫בסיעוד‬
‫מדיניות‬ ‫זרים הסיעוד‬

‫ואסטרטגיה‬

‫אגף שירות‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪-‬‬ ‫הטמעת המערכת‬ ‫הקמת "איזור אישי"‬
‫‪ √ 2021 Q4‬דיגיטליות ומידע‬ ‫ליצירת איזור אישי‬ ‫למעסיקי עובדים זרים‬
‫למעסיקי עובדים‬
‫אגף מתכנון‬ ‫חקלאות‬
‫מדיניות‬ ‫זרים בחקלאות‬

‫ואסטרטגיה‬

‫אגף שירות‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הטמעת טופס‬ ‫בניית טופס דיגיטלי‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫דיגיטלי לפניות‬ ‫לפניות ציבור בנושאי‬
‫ציבור בנושאי‬ ‫תלונות בענף הסיעוד‬
‫אגף תכנון‬
‫מדיניות‬ ‫תלונות‬
‫ואסטרטגיה‬
‫הנגשת מידע ופרסום פרסום רבעוני‬
‫אגף דוברות‪,‬‬
‫תקשורת והסברה‬ ‫מידעונים דיגיטליים באמצעות מידעונים ‪0‬‬

‫דיגיטליים‬ ‫ללשכות ותאגידים‬

‫‪29‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :6.4‬בניית תשתיות לשיפור השירות (המשך)‬
‫משימות‪:‬‬

‫מינהל עובדים זרים (המשך)‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף תכנון‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הרחבת שירותי‬ ‫הרחבת שירותי המרכז‬
‫מדיניות‬ ‫המרכז לפניות‬ ‫לפניות עובדים לענף‬
‫ואסטרטגיה‬ ‫עובדים לענף‬ ‫הסיעוד הביתי והמוסדי‬
‫הסיעוד הביתי‬

‫והמוסדי‬

‫לשכה משפטית‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סיום התיקון‬ ‫תיקון תקנות‬
‫הביומטריה ‪ -‬אימות‬

‫זהות ביומטרית‬
‫לממשל זמין ורשת‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סיום ההטמעה‬ ‫הטמעת מערכת נת"ע‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫(ניתוב תיקי עררים)‬

‫אגף אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חתימה דיגיטלית‬ ‫חתימה דיגיטלית‬
‫מאושרת בת''ז‬ ‫מאושרת‬

‫הופעלה‬

‫אגף נכסים רכש ולוגיסטיקה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל אוכלוסין‬

‫אגף שירות‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מכרז פומבי מוכן‬ ‫יציאה למכרז חדש‬
‫לשכת מנכ"ל‬ ‫לפרסום‬ ‫דואר לת"ז ביומטריות‪-‬‬

‫אגף נכסים רכש‬
‫ולוגיסטיקה‬

‫מכרזים‬

‫‪30‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬
‫ליווי תהליך אסטרטגי‬
‫רבעון שנה‬ ‫בענף הסיעוד‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גיבוש תכנית‬
‫זרים‬ ‫עבודה‬

‫יעד ‪ :6.5‬פיתוח וקידום של תרבות ותפיסת שירות רב‪-‬ערוצית ממוקדת לקוח‬

‫אגף שירות‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬
‫גיבוש התפיסה‬ ‫גיבוש תפיסת הפעלה‬
‫רבעון שנה‬ ‫החדשה‬ ‫חדשה למרכז השירות‬

‫חברת ייעוץ‬ ‫והמידע‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬

‫דיגיטליות ומידע‬

‫יעד ‪ :6.6‬חיזוק מיומנויות השירות‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫אגף שירות‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫מועד סיום‬
‫התאמת הדרכות‬
‫ערך בסיס‬ ‫השירות לתפיסת‬
‫רבעון שנה‬
‫השירות‬
‫אגף הדרכה‬ ‫‪√ 2021 Q1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫התאמת מערך‬
‫ולמידה‬ ‫הדרכות השירות‬

‫יעד ‪ :6.7‬קידום והרחבת תשתיות וכלים למדידה‪ ,‬לניהול ולמתן שירות‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫אגף שירות‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫מועד סיום‬

‫ערך בסיס‬
‫רבעון שנה‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪2 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר פרסומי‬ ‫מדידת שביעות הרצון‬
‫זרים‬ ‫תוצרים‬ ‫משירות מחלקת סיעוד‬

‫מכרזים‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרסום המכרז‬ ‫והלשכות הפרטיות‬

‫הוצאת מכרז לחברת‬
‫ייעוץ מלווה בתחומי‬

‫השירות‬

‫‪31‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :6.8‬שיפור והרחבה של תהליכי שירות בראי מסע הלקוח‬

‫אגף שירות‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫סמנכ"ל למינהל‬ ‫‪√ 2021 Q1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרסום המלצות‬ ‫בחינת אפשרויות‬
‫והון אנוש‬ ‫לשיפור השירות של‬

‫אגף הון אנושי‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרסום המלצות‬ ‫בחינת תהליך מסירה‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫והפעלה של ת‪.‬ז‬
‫ביומטרית‬

‫אגף דוברות‪ ,‬תקשורת והסברה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫קידום קמפיינים לפי‬

‫נושאים ואוכלוסיות‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יעד (ת‪.‬ז‪ ,‬דרכונים‪ ,‬ביצוע קמפיינים‬

‫ביקורת גבולות‪ ,‬רישום‬

‫ישראלים בחו"ל)‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביצוע פעולות‬ ‫פעילות להעלאת‬
‫תקשורת והסברה‬ ‫המודעות של הציבור‬
‫לשירותי יחידות הרשות‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ √ 2021 Q4‬‬ ‫‪√-‬‬ ‫ביצוע תרגומים‬ ‫הטמעה של תרגום‬
‫ומינהל עובדים‬ ‫חומרים לשפות‬ ‫חומרי הסברה לשפות‬

‫זרים‬ ‫ערבית‪ ,‬אנגלית‬
‫ובהמשך רוסית ושפות‬

‫נוספות‬

‫‪32‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :6.9‬שיפור הניהול והתפעול של ערוצי השירות והרחבתם‬

‫אגף שירות‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬ ‫עלייה לייצור‬
‫בניית נתב שיחות‬
‫רבעון שנה‬ ‫עלייה לייצור‬ ‫מתקדם‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מספר ערוצים‬ ‫הקמת טופס פניות‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫חדשים‬ ‫מקוון משופר (לרבות‬
‫הרחבת נושא הפניות‬
‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q3‬‬ ‫‪-‬‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫וניתוב אוטומטי‬
‫ליחידה הרלוונטית)‬
‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫הרחבת ערוצי שירות‬
‫במרכז השירות‬
‫והמידע (צ'ט‪/‬‬
‫מסרונים)‬

‫‪33‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :7‬מיסוד ארגוני וניהולי של הרשות כגוף אינטגרטיבי‬

‫יעד ‪ :7.1‬המשך יישום ההיערכות הארגונית‬

‫אגף הון אנושי‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מספר תהליכי‬ ‫שינוי מבנה ארגוני‬

‫שינוי ארגוני בהן‬ ‫( יל"ת – יחידה‬

‫מינהל אכיפה‬ ‫‪4 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מתבצעת קליטת‬ ‫להבטחת תנאים‬
‫וזרים‬ ‫עובדים למשרות‬ ‫הולמים‪ ,‬מתקן‬

‫מסורבים‪ ,‬מבנה אלבר‪ ,‬החדשות ו‪/‬או‬

‫שדרוג משרות‬ ‫מרחבי אכיפה)‬

‫מינהל אכיפה‬ ‫‪4 2021 Q4‬‬ ‫יישום שינוי מבנה‬
‫וזרים‬ ‫ארגוני מינהל אכיפה גיוס וקליטת העובד ‪0‬‬

‫וזרים‬

‫יחידת הרווחה‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שינוי מבנה ארגוני‬ ‫שינוי מבנה ארגוני‬
‫ביחידת הרווחה‬

‫התאמה של‬ ‫שינוי מבנה ארגוני‬

‫באמרכלויות ומשאבי המבנה בהתאם ‪√ 2021 Q4 -‬‬

‫לאצילת סמכויות‬ ‫אנוש‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫יצירת דרג ניהולי‬ ‫שינוי מבנה ארגוני‬
‫במטה מינהל אוכלוסין‬

‫אגף בכיר‬ ‫הסדרת המבנה התאמת העובדים‬
‫רכש‪ ,‬נכסים‬
‫ולוגיסטיקה‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫הארגוני של אגף רכש למשרות לפי ‪-‬‬

‫המבנה המעודכן‪.‬‬ ‫ולוגיסטיקה‬

‫יחידת הרווחה‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שינוי מבנה ארגוני‬ ‫שינוי מבנה ארגוני‬
‫ביחידת רווחה‬

‫אגף הדרכה‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יישום שינוי מבנה‬ ‫שינוי מבנה ארגוני‬
‫ולמידה‬ ‫ארגוני בהתאם‬ ‫באגף הדרכה‬
‫לתפיסת הפרופסיה‬

‫‪34‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫אגף שירות‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף הון אנושי‬ ‫‪3 2021 Q3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הקמה ומיסוד של אגף מספר משרות‬

‫מאוישות‬ ‫השירות‬

‫יחידות רשות‬ ‫‪8 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר יחידות בהן‬ ‫העמקת הכרות‬
‫האוכלוסין‬ ‫בוצעו ביקורים‬ ‫וממשקי עבודה עם‬
‫וההגירה‬
‫יחידות הרשות‬

‫יעד ‪ :7.2‬שיפור התיאום ושיתוף הפעולה המקצועי היומיומי בין המינהלים‬
‫משימות‬

‫מינהל אכיפה וזרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪220 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר בדיקות של‬ ‫ביצוע בדיקות‬
‫כנות קשר שבוצעו‬ ‫כנות קשר‬

‫אגף דוברות‪ ,‬תקשורת והסברה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף תכנון‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר היחידות‬ ‫הפקת פעילות‬
‫מדיניות‪ ,‬אגף‬ ‫שפותחו עבורן‬ ‫הסברה מכוונת יחידה‬
‫טכנולוגיות ומידע‪,‬‬ ‫חומרי הסברה‬
‫ולשכת סמנכ"ל‬
‫למינהל ומשאבי‬

‫אנוש‬

‫‪3 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר היחידות‬ ‫גיבש תהליך מיתוג‬
‫שמתבצע עבורן‬ ‫של יחידות‬

‫תהליכי מיתוג‬

‫אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬
‫גיבוש תפיסת‬ ‫גיבוש תפיסת הפעלה‬
‫רבעון שנה‬ ‫הפעלה‬ ‫חדשה מינהל עו"ז‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬
‫זרים‬

‫‪35‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :7.3‬שיפור ניהול המידע והידע‬
‫משימות‬

‫אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מספר נושאים‬

‫לגביהם מופקים‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫דוחות (וועדה‬ ‫הפקת דוחות ‪:BI‬‬
‫דיגיטליות ומידע‬
‫‪4 2021 Q4‬‬ ‫אפיון מחזור חיים של הומניטרית‪ ,‬מבקשי ‪0‬‬

‫מקלט‪ ,‬משתלמים‬ ‫"זר"‬

‫בחקלאות‪,‬‬

‫סטודנטים)‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪4 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר דוחות‬ ‫הנגשת דוחות מנהלים‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫(פטירות‪ ,‬לידות‪,‬‬ ‫במחולל דוחות למינהל‬
‫נישואין‪ ,‬גירושין)‬
‫האוכלוסין‬

‫מספר נושאים‬

‫לגביהם מופקים‬

‫דוחות‪:‬‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫הנגשת דוחות מנהלים יציאות של עו"ז‬
‫דיגיטליות ומידע‬
‫‪3 2021 Q4‬‬ ‫במחולל דוחות למינהל מישראל (באינטר ‪0‬‬

‫‪ -‬ויזה ולצמיתות)‪,‬‬ ‫עובדים זרים‬

‫בקשות להעסקת‬

‫מומחים זרים‪ ,‬כניסות‬

‫של עו"ז לארץ‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר פרסומים‬ ‫הנגשת מידע לציבור‪:‬‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫שנרשמו‬ ‫פרסום בסיסי נתונים‬

‫(לידות‪ ,‬פטירות‪,‬‬ ‫ב‪DATA GOV-‬‬
‫נישואין‪ ,‬נתוני‬
‫סירובים‪ ,‬גירושין)‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫פיתוח קובץ זרים‬ ‫פיתוח קובץ זרים‬
‫דיגיטליות ומידע‬
‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫שנתי במסגרת שיתוף שנתי‪ -‬תכנית שיפור‬

‫כיסוי ותכולה‬ ‫פעולה עם הלמ"ס‬

‫אגף דוברות‪,‬‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרסום המסמך‬ ‫פרסום "דוח סיכום‬
‫תקשורת והסברה‬ ‫פעילות שנתי"‬

‫‪12 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר מסמכים‬ ‫פרסום "נתונים‬
‫שפורסמו‬ ‫נבחרים בנושא‬
‫אזרחים ממדינות שיש‬
‫"איתן" הסכם פטור‬
‫מויזה" (חודשי)‬

‫‪36‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :7.3‬שיפור ניהול המידע והידע (המשך)‬
‫משימות‬

‫אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה (המשך)‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף דוברות‪,‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר מסמכים‬ ‫פרסום מסמך "נתוני‬
‫תקשורת והסברה‬ ‫שפורסמו‬ ‫זרים בישראל"‬

‫לשכה מרכזית‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סקירה בנושא‪ :‬סוגיות פרסום פנימי של‬
‫לסטטיסטיקה‬
‫סקירה‬ ‫מרכזיות בענף הסיעוד‬

‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫הליך תיחור לבחירת‬
‫ספק לקבלת שירותי‬
‫ייעוץ בתחומי תכנון הכרזה על ספק זוכה ‪-‬‬

‫מדיניות והיבטים‬
‫נלווים‬

‫לשכה מרכזית‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫הטמעת של מדדי‬
‫לסטטיסטיקה‬ ‫‪( SDG‬מדדי איכות פיתוח מדדי ‪- SDG‬‬

‫חיים)‬

‫‪3 2021 Q3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר התוצרים‬ ‫פיתוח תוצרים‬
‫בנושא מיפוי ועיבוד‬ ‫לקידום הסטטיסטיקה‬
‫מידע של אוכלוסיות‬ ‫הלאומית בנושא מיפוי‬
‫זרים ( תיירים‪ ,‬ילדי‬ ‫אוכלוסיות זרים (שת"פ‬
‫זרים וזרים אחרים)‬
‫למ"ס‪-‬רשות)‬
‫שפותחו‬

‫אגף דוברות‪ ,‬תקשורת והסברה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫ביצוע תדרוכי‬

‫כתבים‪ ,‬סיורים‬

‫יחידות מטה‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הידוק קשרי עבודה מתוקשרים‪ ,‬הודעת‬
‫ומינהלים‬
‫שוטפות ומענה‬ ‫עם עיתונאים‬

‫לפניות‪ ,‬ראיונות‬

‫וכתבות יזומות‬

‫‪37‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :7.4‬שיפור ההיערכות לשעת חירום ולמצבי חירום‬

‫משימות‬

‫אגף ביטחון‪ ,‬חירום ואבטחת מידע‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫כתיבה ואישור נהלים‬

‫יחידות מטה‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פנים יחידתיים מעבר‬ ‫גיבוש נוהל מעבר‬
‫ומינהלים‬ ‫משגרה לחירום‬ ‫משגרה לחירום‬
‫למנהלים‪/‬אגפי‬

‫המטה‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מערכת מוכנה‬ ‫מערכת שליטה ובקרה‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫לשימוש‬ ‫לחירום‬

‫אגף אבטחת‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בניית מענה אבטחתי‬ ‫ניתוח שרשרת‬
‫מידע‬ ‫לשרשרת האספקה‬ ‫אספקה‬
‫(תקשורת‪ ,‬שרתים וכד')‬

‫יעד ‪ :7.5‬שיפור היכולות בתחום אבטחת מידע‬

‫משימות‬

‫אגף אבטחת מידע‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף ביטחון‪,‬‬ ‫מיפוי הגורמים‬

‫מיפוי שרשרת אספקה מרכזיים בשרשרת ‪ √ 2021 Q4 -‬חירום ואבטחת‬

‫האספקה מידע‬

‫מינהל ביקורת‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השלמת הקמת‬ ‫הקמת תשתית‬
‫גבולות‬ ‫התשתית‬ ‫לאבטחת מידע‬
‫במינהל ביקורת גבולות‬

‫אגף הון אנושי‬ ‫‪3 2021 Q2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר האנשים‬ ‫בניית יחידת אבטחת‬
‫שגוייסו‬ ‫מידע‬

‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קבלת ההסמכה‬ ‫הסמכת שנתית‬
‫(תקן ‪)ISO‬‬

‫‪8 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר הסקרים‬ ‫ביצוע מבדקים לשיפור‬
‫שבוצעו‬ ‫פעילות האבטחה‬

‫(סקר ‪ PT‬סקרי סיכונים‬
‫וסקרי ביומטריה)‬

‫‪38‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :7.5‬שיפור היכולות בתחום אבטחת מידע (המשך)‬
‫משימות‬

‫אגף אבטחת מידע (המשך)‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬
‫ביצוע ביקורת על‬
‫רבעון שנה‬ ‫מערכות "אביב"‬

‫כמות הביקורות‬ ‫ו"איתן"‬
‫שבוצעו באמצעות ‪5 2021 Q3 0‬‬
‫היערכות לתקנות‬
‫הגישה למערכות‬ ‫הגנת הפרטיות‬

‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫המלצות לצמצום‬ ‫הסמכת "רימון"‬
‫פערים‬ ‫(אבטחת סייבר)‬
‫למערכת "איתן"‬
‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הצגת תוצרי מיפוי‬ ‫ומערכת "רותם"‬
‫וקבלת ההסמכה‬
‫טיוב יכולות מוצרי‬
‫‪9 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר המוצרים‬ ‫אבטחת המידע‬
‫שטויבו‬
‫שברשות‬
‫‪5 2021 Q3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גיבוש חלופות‬
‫למניעת שימוש‬ ‫מניעת שימוש‬
‫לרעה במידע‬ ‫לרעה במידע‬
‫במערכת "איתן"‬ ‫במערכת "איתן"‬

‫‪2 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר הרשתות‬ ‫תרגיל עליה מגיבוי‬
‫שבוצע בהן תרגיל‬

‫‪39‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :8‬שדרוג מערכות מידע ואינטגרציה ביניהן‬

‫יעד ‪ :8.1‬שדרוג הכלים המחשוביים ותשתיות בתחום המיחשוב‬
‫משימות‪:‬‬

‫מינהל אוכלוסין‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪-‬‬ ‫מסמך אפיון‬ ‫אפיון מיחשובי לתהליך‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫לתהליך טיפול אחיד‬ ‫טיפול אחיד בבקשה‬

‫‪ √ 2021 Q4‬לשכה משפטית‬ ‫בבקשה לקבלת‬ ‫לקבלת מעמד ‪-‬‬
‫אגף ביטחון‪,‬‬ ‫מעמד‬ ‫במסגרת‬

‫חירום ואבטחת‬ ‫פרוייקט "איתן"‬
‫מידע‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫√‬ ‫אפיון והערכות‬ ‫הערכות לקראת מעבר‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫לקראת מעבר‬ ‫למערכת "איתן"‬
‫לעבודה במערכת‬

‫"איתן"‬

‫מינהל אכיפה וזרים‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדרכה‪ ,‬עלייה‬ ‫מימוש האפיון של‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫והטמעה של‬ ‫תהליכי העבודה של‬
‫מערכת "איתן"‬ ‫מינהל אכיפה וזרים‬

‫במסגרת פרויקט‬
‫"איתן"‬

‫‪40‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫מרכז הדפסה מרכזי‬ ‫פרויקט "שחר" –‬
‫לדרכונים ביומטריים‬ ‫הקמת מרכז הדפסה‬

‫מרכזי לדרכונים‬
‫ביומטריים‬

‫טיפול במרכיבי‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫התשתית מאגרים‬ ‫פרויקט "איתן" ‪-‬‬
‫ותשלום אגרות‪,‬‬ ‫חבילה ‪C+D‬‬

‫מימוש מודול‬

‫אחמ"ש‬

‫בחינת הקלות‬

‫מקצועיות בהליך‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הגשת מסמך‬ ‫ההרכשה הביומטרית‬
‫המלצות למנכ"ל‬ ‫בלשכות (החלפת‬

‫קורא אצבע על מנת‬

‫להקל על תהליך‬

‫ההרכשה)‬

‫מינהל ביקורת‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות שודרגו‬ ‫שדרוג תשתיות לב‬
‫גבולות‬ ‫במינהל ביקורת‬
‫גבולות‬

‫מינהל אכיפה‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫√‬ ‫פרויקט "איתן" ‪-‬‬ ‫פרויקט "איתן" ‪-‬‬
‫וזרים‬ ‫חבילה ‪1+2‬‬ ‫חבילה ‪1+2‬‬

‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סליקת אשראי‬ ‫מעבר לטכנולוגית‬
‫חכמה עובדת‬ ‫‪EMV‬‬

‫מתן מענה דיגיטלי‬

‫מינהל עובדים‬ ‫למעסיקי עובדים זרים‪ -‬פיתוח אפליקציית‬
‫זרים‬
‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫יצירת פלטפורמה שירות למעסיקי ‪-‬‬

‫עובדי זרים‬ ‫חדשה כתחליף‬

‫למדבקות רישיון ב‪1/‬‬

‫מינהל אוכלוסין‪,‬‬ ‫הקמה והטמעת‬ ‫מערכת לזימון תורים‬
‫מערכת לזימון‬ ‫אשרות‬
‫אגף אבטחת‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תורים אשרות‬

‫מידע‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח מערכת‬ ‫פיתוח מערכת ניהול‬
‫לניהול תורים‬ ‫תורים לאשרות‬
‫אגף אבטחת‬ ‫( ‪)Q –FLOW‬‬
‫מידע‬

‫‪41‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :8.1‬שדרוג הכלים המחשוביים ותשתיות בתחום המיחשוב (המשך)‬
‫משימות‪:‬‬

‫אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (המשך)‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהלים‬ ‫פיתוח עשרה‬

‫אגף ביקורת‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותי ‪,WS‬‬ ‫פרויקט ערבויות‬
‫‪ √ 2021 Q2‬פנימית ותלונות‬ ‫להעברה דיגיטלית‬ ‫דיגיטליות‬

‫ציבור‬ ‫של ערבות‬

‫לשכת מנכ"ל‬

‫‪√ 2021 Q1‬‬ ‫שידרוג האפליקציה‬ ‫הזדהות ‪1:1‬‬
‫לאפשר‬ ‫(שומר זהב)‬

‫קונפיגורציה לפנים‬
‫בלבד‪ ,‬פנים‪+‬ט"א‬

‫‪ 200,000 2021 Q4‬מינהל אוכלוסין‬ ‫‪-‬‬ ‫מספר האזרחים‬ ‫ת''ז ביומטרית‬
‫המחזקים בת‪.‬ז‬ ‫דור ‪2‬‬

‫דור ‪2‬‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפעלה ‪ -‬עמדת‬ ‫עמדות ניידות‬
‫הרכשה ביומטרית‬ ‫להרכשה‬

‫(לשכה ניידת)‬

‫מינהל אכיפה‬ ‫‪10 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הפעלה ‪ -‬עמדות‬ ‫עמדות ניידות‬
‫וזרים‬ ‫אכיפה ביומטריות‬ ‫להרכשה (אכיפה)‬

‫אבטחת מידע‬ ‫פיתוח ותפעול‬ ‫בחירות לכנסת‬
‫מערך הבחירות‬ ‫ה – ‪24‬‬
‫אגף ביטחון חירום‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q1‬‬ ‫‪-‬‬

‫ואבטחת מידע‬

‫לשכה משפטית‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סיום ההטמעה‬ ‫הטמעת מערכת נת"ע‬
‫(ניתוב תיקי עררים)‬

‫‪42‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :8.2‬שיפור הממשקים בין מערכות המידע הקיימות ברשות ומחוצה לה‬
‫משימות‪:‬‬

‫מינהל אוכלוסין‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפעלת ממשק‬ ‫ממשק מיחשובי מול‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫לאבחון זרים‬ ‫גופים ביטחוניים‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפעלת הממשק‬ ‫הפעלת ממשק‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫מיחשובי עם משרד‬
‫הבריאות לקליטת נולד‬

‫הפעלת ממשק‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפעלת הממשק‬ ‫מיחשובי עם משרד‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫הבריאות לעדכון‬

‫פטירה‬

‫הפעלת ממשק‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפעלת הממשק‬ ‫מיחשובי מול המשרד‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫לשירותי דת לעדכון‬

‫נישואין‬

‫הפעלת ממשק‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפעלת הממשק‬ ‫מיחשובי מול בתי הדין‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫הרבניים לשם קבלה‬
‫והעברת מידע בנושא‬

‫גירושין‬

‫‪43‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :8.2‬שיפור הממשקים בין מערכות המידע הקיימות ברשות ומחוצה לה (המשך)‬
‫משימות‪:‬‬

‫אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף אבטחת‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח שירותים‬ ‫שדרת המידע‬
‫מידע‬ ‫לאזור האישי‬ ‫הממשלתית‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ממשק מחשובי‬ ‫ממשק מיחשובי מול‬
‫עובד מול גורמי‬ ‫גופים ביטחוניים‬

‫ביטחון‬

‫מינהל אכיפה‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ממשק דיווח עובד‬ ‫יישום חוק המרשם‬
‫וזרים‬ ‫הפלילי החדש‬

‫מימוש ‪RPA‬‬

‫מינהל עובדים‬ ‫מימוש ‪RPA‬‬ ‫‪(Robotic Process‬‬
‫זרים‬
‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫)‪ Automation‬לתהליכים עסקיים ‪-‬‬

‫במת"ש‬ ‫לתהליכים עסקיים‬

‫במת"ש‬

‫מינהל ביקורת‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ממשקי נתונים מול‬ ‫ביצוע פיתוחים‬
‫גבולות‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫לתקופת מגפת‬

‫אגף אבטחת‬ ‫הקורונה‬
‫מידע‬

‫‪44‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫מטרה ‪ :9‬פיתוח וטיפוח ההון האנושי ברשות‬

‫יעד ‪ :9.1‬שיפור המקצועיות בעבודת הרשות‬

‫משימות‪:‬‬

‫מינהל אוכלוסין‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫‪12 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר פגישות‬ ‫שיפור תהליכי העבודה‬
‫עבודה בשנה‬ ‫באגפים המקצועיים‬
‫באמצעות הנחיית‬
‫מנהלי האגפים על ידי‬
‫סגנית ראש מינהל‬

‫לשכה משפטית‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עדכון האצלת‬ ‫עדכון האצלת סמכויות‬
‫סמכויות‬ ‫לכלל עובדי המינהל‬

‫מינהל ביקורת גבולות‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף הדרכה‬

‫ולמידה‪ ,‬אגף‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הקמת תשתית הדרכה הקמת תשתית‬
‫טכנולוגיות‬
‫הדרכה מרחוק‬ ‫מרחוק‬

‫דיגיטליות ומידע‬

‫אגף ביקורת‬ ‫‪0‬‬ ‫ביצוע בקרות שנתיות מספר הבקרות‬
‫‪ 4 2021 Q4‬פנימית ותלונות‬
‫שיבוצעו‬ ‫באשכולות‬
‫ציבור‬

‫אגף הדרכה‬ ‫אפיון ופיתוח כלי‬

‫ולמידה‪ ,‬אגף‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח כלי בקרה‬ ‫בקרה לעבודת‬
‫טכנולוגיות‬ ‫הבקרים וכלים‬

‫דיגיטליות ומידע‬ ‫ניהוליים‬

‫‪45‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :9.1‬שיפור המקצועיות בעבודת הרשות (המשך)‬
‫משימות‪:‬‬

‫אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫לשכה משפטית‪,‬‬

‫מינהל‬ ‫‪6 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר האירועים‬ ‫הרצאות ו‪-‬וובינרים‬
‫עובדים זרים‪,‬‬ ‫בתחום ניהול הגירה‬

‫משרד החוץ‪,‬‬

‫‪CIMI,OECD‬‬

‫יחידות הרשות‬ ‫‪√ 2021 Q3‬‬ ‫גיבוש מסמך ‪ :‬כיוון‬ ‫גיבוש הערכת מצב‬
‫פעולה‪ ,‬מטרות‪,‬‬ ‫רשותית‬
‫ויעדים מעודכנים‬

‫לשכת סמנכ"ל‬ ‫מוכנות ההון האנושי גיבוש כיווני פעולה‬

‫למינהל ומשאבי‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫ברשות לאתגרי שוק בהתאם לצרכי ‪-‬‬
‫אנוש‪ ,‬אגף הון‬
‫הרשות‬ ‫עבודה עתידי‬
‫אנושי‬

‫‪√ 2021 Q1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בניית תכנית עבודה‬ ‫גיבוש תכנית עבודה‬
‫לכלל הרשות‬ ‫והטמעת שפת התכנון‬

‫ביחידות חדשות‬

‫הטמעת השימוש‬

‫אגף הדרכה‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גיבוש תכנית‬ ‫בוויזואליזציה של‬
‫ולמידה‬ ‫הדרכה לאישור‬ ‫נתונים תכנון מול‬

‫ביצוע‬

‫‪6 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הטמעת מעגל התכנון מספר מפגשים‬

‫בקרב מובילים‬ ‫השנתי וכלי תכנון‬

‫אגף תקציבים‪,‬‬

‫לשכת סמנכ"ל‬ ‫‪-‬‬ ‫גיבוש מודל סופי‬ ‫מיסוד והטמעת תהליך‬
‫‪ √ √ 2021 Q4‬למינהל ומשאבי‬ ‫וחלוקת עבודה‬ ‫הכנת התקציב כשלב‬
‫מקדים לתהליך התכנון‬
‫אנוש‪ ,‬לשכת‬

‫מנכ"ל‬

‫‪46‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :9.1‬שיפור המקצועיות בעבודת הרשות (המשך)‬
‫משימות‪:‬‬

‫תגמול ותמרוץ‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫סמנכ"ל למינהל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2021 Q2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר יחידות‬ ‫בניית שיטה (אגף‬
‫ומשאבי אנוש‬ ‫שנעשה בדיקת‬ ‫ביטחון‪ ,‬חירום ולשכה‬
‫לאישור של השיטה‬
‫לאחר הפעלה‬ ‫משפטית)‬

‫איגום שיטה המרכז קיום ועדת היגוי‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שתמליץ על‬ ‫הארצי להנפקת‬
‫זרים‬
‫רישיונות לעובדים זרים הפעלת עדכון‬

‫השיטה‬ ‫והסכמים ביליטרליים‬

‫אגף תכנון‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בניית שיטה בכפוף‬ ‫סקר היתכנות לבניית‬
‫מדיניות‬ ‫לתקציב‬ ‫שיטה באגף תכנון‬
‫מדיניות‬
‫ואסטרטגיה‬

‫אגף לשכות‪,‬‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫התאמת שיטה‬ ‫מעקב ופיקוח‪-‬‬
‫מינהל אוכלוסין‬ ‫התאמת שיטה באגף‬

‫לשכות ‪ -‬מינהל‬
‫אוכלוסין‪.‬‬

‫מינהל אוכלוסין‪,‬‬ ‫‪5 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר היחידות‬ ‫עדכון שיטות (לשכת‬
‫מינהל ביקורת‬ ‫שהתקיימו עבורן‬ ‫מנכ"ל‪ ,‬מת"ק ארז‪,‬‬
‫גבולות‪ ,‬לשכת‬ ‫מת"ק בית אל‪ ,‬אגף‬
‫ועדת היגוי‬ ‫אוכלוסיות מיוחדות‪,‬‬
‫מנכ"ל‬ ‫להמלצה על עדכון‬ ‫אגף אשרות ומעמד‪,‬‬

‫השיטה‬ ‫מרכז מידע)‪.‬‬

‫אגף הדרכה ולמידה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קיום הקורסים‬ ‫ביצוע קורסים עבור‬
‫מינהל אוכלוסין‬

‫(תישאול וניהול ראיון‪,‬‬
‫מיומנויות כתיבה)‬

‫ביצוע קורסים עבור‬

‫מינהל אכיפה‬ ‫‪2 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהל אכיפה וזרים מספר ה הקורסים‬
‫וזרים‬
‫שהתקיימו‬ ‫(חוקרי מעסיקים‬
‫‪47‬‬
‫מתקדם‪ ,‬רכזי מודיעין)‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :9.1‬שיפור המקצועיות בעבודת הרשות (המשך)‬
‫משימות‪:‬‬

‫אגף הדרכה ולמידה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫מינהל ביקורת‬ ‫‪5 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר הקורסים‬ ‫ביצוע קורסים עבור‬
‫גבולות‬ ‫שהתקיימו‬ ‫מינהל ביקורת גבולות‬
‫(אקסל בקרים בסיסי)‬

‫מינהל ביקורת‬ ‫‪4 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קיום הסדנאות‬ ‫סדנאות תקשורת‬
‫גבולות‬ ‫ושיפור השירות‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קיום ההכשרות‬ ‫הכשרות מערכת‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫"איתן"‬

‫קידום מכרזים תשתיות‬

‫בדרכה (סדנאות‬

‫מכרזים‬ ‫‪4 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשאול וניהול ראיון‪ ,‬מספר המכרזים‬
‫תכנית הדרכה שנתית‪ ,‬שהתקיימו‬

‫שירותי הדרכה‪ ,‬מכרז‬

‫‪)LMS‬‬

‫אגף ביקורת פנימית ותלונות ציבור‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬ ‫סקר סיכונים‬

‫רבעון שנה‬

‫יחידות הרשות‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫ביצוע סקר סיכונים ‪-‬‬

‫מינהלי הרשות‬ ‫‪3 2021 Q4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר דוחות‬ ‫דוחות ביקורות פנימית‬
‫ביקורת פנימית‬
‫שיופקו בשנה‬

‫יחידות הרשות‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפקת הדוח‬ ‫הפקת דוח תלונות‬
‫ציבור‬

‫יחידות הרשות‬ ‫‪√ √ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הטמעת התכנה‬ ‫הטמעת תכנת מעקב‬
‫אחר ליקויים‬

‫‪48‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :9.2‬שיפור סביבת העבודה הפיזית‬
‫משימות‪:‬‬

‫אגף נכסים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף ביטחון‪,‬‬ ‫‪√ 2021 Q2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אספקת ציוד מיגון‬ ‫רכש מקצועי ציוד ‪-‬‬
‫חירום ואבטחת‬ ‫קורונה ארצי‬ ‫מיגון קורונה‬

‫מידע‬

‫איתור מבנים חדשים איתור מקום חלופי‬

‫מינהל עובדים‬ ‫‪√ 2021 Q3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ +‬התארגנות‬ ‫(מרחב דרום מנ"א‪,‬‬
‫זרים‬
‫מינהל מעסיקים להתאמת המבנה‬

‫לצרכים‬ ‫והלשכה המשפטית)‬

‫בינוי לשכות (לשכה מספר הלשכות‬

‫אום אל פחם מול‪ ,‬שפרויקט הבינוי‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪3 2021 Q2‬‬ ‫לשכה באריאל‪ ,‬מזרח שלהם הושלם ‪0‬‬

‫ירושלים – ביטוח ומוכנות לאכלוס או‬

‫פתיחה לציבור‬ ‫לאומי)‬

‫טכנולוגיות‬ ‫‪Q2‬‬ ‫העברת מבנים‬
‫(טכנולוגיות דיגיטליות‬
‫‪ 3 2021 Q4‬דיגיטליות ומידע‬ ‫‪0‬‬ ‫מספר המבנים‬ ‫ומידע‪ ,‬מטה מינהל‬
‫שהועברו‬ ‫אוכלוסין‪ ,‬לשכה לשכת‬
‫מינהל אוכלוסין‬
‫‪Q3‬‬ ‫פתח תקווה)‬

‫מינהל אוכלוסין‬ ‫‪Q2‬‬ ‫פתיחת לשכת עכו‬
‫לציבור‬
‫מינהל אכיפה‬ ‫‪Q4‬‬
‫וזרים‬ ‫‪√ 2021‬‬ ‫שיפוץ מבנה יהלום‬

‫מטה הרשות‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איכלוס קומה ‪2‬‬ ‫שיפוץ מבנים‬

‫אגף שירות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫במטה הרשות‬

‫איכלוס ומעבר מרכז‬
‫השירות והמידע‬
‫לבניין בזק‬

‫‪49‬‬

‫תכנית עבודה | ‪2021‬‬

‫יעד ‪ :9.2‬שיפור סביבת העבודה הפיזית (המשך)‬
‫משימות‪:‬‬

‫אגף ביטחון‪ ,‬חירום ואבטחת מידע‬

‫ערך צפוי יחידות שותפות‬ ‫מועד סיום‬ ‫שם מדד‬ ‫שם משימה‬
‫ערך בסיס‬

‫רבעון שנה‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫‪2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אבטחת עמדות‬ ‫בחירות לכנסת ה‪24 -‬‬
‫דיגיטליות ומידע‬ ‫אביב‬

‫מינהל ביקורת‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫בנית תשתית למערכת‬
‫גבולות‬ ‫טמ"ס ארצית) טלוויזיה הקמת רשת טמ"ס ‪-‬‬

‫)במעגל סגור‬

‫אגף טכנולוגיות‬ ‫‪-‬‬ ‫אפיון המיגון‬ ‫זיהוי ביומטרי על ידיי‬
‫‪ √ 2021 Q1‬דיגיטליות ומידע‬ ‫למערכת "שומר‬ ‫ת‪.‬ז חכמה‬

‫לשכת מנכ"ל‬ ‫זהב" (‪)1+1‬‬

‫מינהל אכיפה‬ ‫‪√ 2021 Q1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫התקנת המיגון‬ ‫מיגון פיזי לעמדת‬
‫וזרים‬ ‫בעמדות‬ ‫ניהול תורים חיצונית‬

‫במתקן אלבר‬

‫אגף תקצוב‬ ‫‪√ 2021 Q4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החלפת המערכת‬ ‫החלפת מערכת בקרת‬
‫ותכנון‬ ‫על פי קריטריונים‬ ‫כניסה ארצית‬

‫של ממשל זמין‬

‫‪50‬‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
WHAT ARE THE QUICK FIXES FOR KASPERSKY ERROR 1719?
Next Book
Cinderella_di_Aidilfitri