The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-03-22 02:33:58

KPI MARA 2021

PETUNJUK PRESTASI UTAMA
K e y P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r (KPI)

MARA 2021

Bahagian Perancangan Strategik

Diterbitkan pada 1 Mac 2021

Hak cipta terpelihara, tiada mana-mana bahagian daripada buku ini boleh
diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukar kepada apa-
apa bentuk dengan sebarang cara sekalipun tanpa izin daripada penerbit.

Diterbitkan oleh :
Bahagian Perancangan Strategik
Majlis Amanah Rakyat
Tingkat 22, Ibu Pejabat MARA,
21 Jalan Raja Laut,
50609 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
[email protected] , Tel:+603-26134111

Dicetak oleh :
ATWO VENTURES SOLUTIONS
(002980097-M)
No. 117-2, Jalan Sultan Abdul Samad
Off Jalan Tun Sambanthan
50470, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

KANDUNGAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2021

KANDUNGAN ______________________________________________________________ KPI SEKTOR PENDIDIKAN MARA 2021 _________________________________________

• Kata Aluan Ketua Pengarah MARA 3 RINGKASAN KPI SEKTOR PENDIDIKAN 35

• Visi, Misi, Nilai Bersama dan Moto MARA 4 • Bahagian Kemahiran dan Teknikal (BKT) 36

• Kerangka Pelan Strategik MARA (PSM) 2021-2025 5 • Bahagian Pendidikan Tinggi (BPT) 41

PENCAPAIAN KPI MARA 2020 ________________________________________________ • Bahagian Pendidikan Menengah (BPM) 44

• KPI Minister Performance Indicator (MPI) 2020 7 • Bahagian Penganjuran Pelajaran (BPP) 49

• KPI KSU 2020 8 KPI SEKTOR PELABURAN MARA 2021 _________________________________________

• KPI Balance Scorecard 2020 9 RINGKASAN KPI SEKTOR PELABURAN 54

• KPI SMEIPA 2020 10 • Bahagian Pembangunan Usahawan (BPU) 55

• KPI APMF 2020 11 • Bahagian Infrastruktur Komersial (BIK) 58

PERANCANGAN KPI MARA 2021 ______________________________________________ • Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN) 62

• KPI Minister Performance Indicator 2021 13 KPI SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN MARA 2021 _______________________________

• KPI KSU 2021 14 RINGKASAN KPI SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN 66

• KPI Balance Scorecard (BSC) 2021 15 • Bahagian Sumber Manusia (BSM) 67

• KPI SMEIPA 2021 17 • Bahagian Kewangan (BKW) 73

• KPI APMF 2021 19 • Bahagian Pengurusan Aset dan Perolehan (BAP) 77

RINGKASAN KPI MARA 2021 20 • Bahagian Binaan dan Selenggaraan (BBS) 81

• Bahagian Teknologi Maklumat (BTM) 84

KPI SEKTOR KEUSAHAWANAN MARA 2021 _____________________________________ • Bahagian Pengurusan Risiko dan Inspektorat (BPIN) 88

RINGKASAN KPI SEKTOR KEUSAHAWANAN 22 • Bahagian Komunikasi Korporat (BKOM) 91

• Bahagian Pembangunan Usahawan (BPU) 23 • Bahagian Perancangan Strategik (BPS) 95

• Bahagian Infrastruktur Komersial (BIK) 27 • Bahagian Inovasi dan Teknologi Kreatif (BITK) 99

• Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN) 31 • Bahagian Perundangan (BUU) 105

• Bahagian Audit Dalam (AUD) 108 3

• Unit Integriti (UI) 112

KATA ALUAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2021

KETUA PENGARAH MAJLIS AMANAH RAKYAT DATO’ AZHAR BIN ABDUL MANAF

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera KETUA PENGARAH
Saya mengucapkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT serta syabas atas inisiatif MARA
Bahagian Perancangan Strategik (BPS) menerbitkan Buku Petunjuk Prestasi
Utama (Key Performance Indicators) (KPI) MARA 2021.
Sebagai bukti komitmen MARA kepada pelaksanaan Dasar Pembangunan Luar
Bandar (DPLB), Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB), pelbagai
inisiatif yang strategik telah dirancang oleh MARA. Agenda untuk merealisasikan
aspirasi Kerajaan dalam mengangkat martabat Bumiputra sentiasa menjadi
keutamaan.
Buku KPI MARA 2021 ini menjadi rujukan utama dalam memastikan program
serta aktiviti utama MARA berjalan lancar dan mencapai sasaran yang telah
dirancang seiring dengan Pelan Strategik MARA (PSM) 2021-2025 serta
perancangan RMK-12.
Warga Kerja MARA perlu bersama-sama memastikan KPI yang dirancang
mencapai sasaran dan berada dilandasan yang tepat.

Sekian dan selamat maju jaya.

4

PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2021

VISI, MISI, NILAI BERSAMA DAN MOTO MARA

VISI MARA MISI MARA NILAI BERSAMA

Menjadi organisasi amanah Menerajui bidang AMANAH RAKYAT
yang unggul dan diberkati Keusahawanan, Pendidikan dan
untuk mengangkat martabat Pelaburan untuk penguasaan MOTO
bangsa. ekuiti Bumiputera
Keusahawanan &
STRATEGI PSM Pendidikan Global

Membangunkan Komuniti Usahawan Meningkatkan penyertaan Memperkasa pelaburan strategik Memantapkan sistem penyampaian
Yang Dinamik bumiputera dalam sektor berteraskan keusahawanan, & tadbir urus
berpendapatan tinggi dan pendidikan dan perkhidmatan
5
perniagaan strategik 5

KERANGKA STRATEGIK MARA 2021- Membangunkan komuniti PSM 2021 - 2025
2025 usahawan yang dinamik

WKB T1
2030
Menyumbang sumber tenaga
manusia yang bersifat holistik

M1 T2

KEUSAHAWANAN

AKTA DPLB • VISI M2 berpandukan melalui 22
MARA 2030 • MISI
1966 • NILAI BERSAMA PENDIDIKAN 4 17 OUTCOME
MARA • MOTO
M3 TERAS STRATEGI
DKN
2030 PELABURAN

T3

PPPM K. PENGURUSAN
2013-2025
M4
T4 Memperkasa pelaburan strategik
berteraskan keusahawanan,

pendidikan dan perkhidmatan

6 Memantapkan sistem penyampaian
dan tadbir urus

Pencapaian

KPI 2020

MARA DI KEMENTERIAN

7

TERAS 3 : MODAL INSAN KPI KEMENTERIAN / AGENSI

KPI MINISTER PERFORMANCE INDICATOR (MPI)

PENCAPAIAN - SETAKAT 31 DISEMBER 2020

Menyumbang gunatenaga Mengukur kadar peratus Mengukur kadar Memberi bantuan
kerja mahir dan separa mahir kebolehpasaran pelajar peratusan kemasukan pinjaman pelajaran
kepada pelajar di
tambahan negara daripada lepasan TVET dan pelajar baru MRSM institusi yang diiktiraf di
pelajar lepasan Institut Profesional 2020 dari dalam kalangan dalam dan luar negara
Pendidikan MARA Institut Pendidikan MARA kumpulan B40
Sasaran 2020
Sasaran 2020 Sasaran 2020 Sasaran 2020
50,000
46,000 80% 60%
Pelajar
Pelajar Graduan Kebolehpasaran Pelajar B40
Pencapaian
Pencapaian Pencapaian Pencapaian
54,268
33,205 92.72% 58.90%

8

TERAS 3 : MODAL INSAN KPI KEMENTERIAN / AGENSI

KPI TIER 1 KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN (KSU) Sasaran (KPI)

PENCAPAIAN - SETAKAT 31 DISEMBER 2020 80%

Peratus kebolehpasaran pelajar dalam bidang TVET yang tamat Kebolehpasaran
pengajian di Institut Pendidikan MARA
Pencapaian
Kebolehpasaran Pelajar TVET MARA
91.94%

Kebolehpasaran

9

KPI KEMENTERIAN / AGENSI

KPI BALANCE SCORECARD KPLB

PENCAPAIAN - SETAKAT 31 DISEMBER 2020

TERAS 2 : KEUSAHAWANAN

Program Pembangunan Program Pembangunan Program Latihan
Keusahawanan Belia MARA Usahawan Korporat MARA Keusahawanan MARA

RM8,492,512.89 RM39,949,000.00 RM8,792,195.20

belanja belanja belanja

Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian

600 743 100 162 6,700 9,004

TERAS 3 : MODAL INSAN

Program Pinjaman Program Pembangunan
Pelajaran MARA Pendidikan MARA

RM581,731,359.37 Peratus Kebolehpasaran
Graduan Lepasan IPMa 2019
belanja

Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian

50,000 54,268 80% 92.72%

10

KPI KEMENTERIAN / AGENSI

KPI SMEIPA SME CORP. MARA

PENCAPAIAN - SETAKAT 31 DISEMBER 2020

Pembangunan Usahawan Membangunkan usahawan Pemantapan Syarikat Usahawan Korporat
lepasan Institusi Pendidikan

MARA (IPMa)

Sasaran 2020 Sasaran 2020 Sasaran 2020 Sasaran 2020
OUTPUT
OUTPUT l OUTCOME OUTPUT l OUTCOME OUTPUT l OUTCOME
50
6,900 40% 500 30% 100 30%
Usahawan Program
Usahawan 10% SME Usahawan 10% usahawan Belia Usahawan 10% Syarikat SME Gate to Global (GTG)
meningkatkan jualan mendapat jualan meningkatkan hasil
RM30,000 setahun Pencapaian
sebanyak 10% sebanyak 10%
165
Pencapaian Pencapaian Pencapaian

9,151 45.05% 601 21.70% 157 49.70%

11

KPI KEMENTERIAN / AGENSI

KPI ACTIVITY PERFORMANCE MANAGEMENT FRAMEWORK (APMF)

PENCAPAIAN - SETAKAT 31 DISEMBER 2020

OUTPUT : MODAL INSAN OUTCOME : MODAL INSAN

Sumbangan Tenaga Program Penajaan Kebolehpasaran Pelajar
Kerja MARA Pendidikan MARA Lepasan TVET dan
Profesional MARA

Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian

46,000 33,205 50,000 54,268 80% 92.72%

OUTPUT : KEUSAHAWANAN OUTCOME : KEUSAHAWANAN

Program Latihan Peningkatan 20% kadar jualan
Pembangunan Usahawan usahawan yang menerima
dan Pembiayaan Perniagaan kemudahan Pembiayaan
Perniagaan MARA
MARA

Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian

7,400 9,909 10% 38%

12

KPI 2021

MARA DI KEMENTERIAN

13

KPI KPI MPI KPLB 2021 TERAS 3 : MODAL INSAN
MPI

Menyumbang gunatenaga Mengukur kadar peratus Mengukur kadar Memberi bantuan
kerja mahir dan separa mahir kebolehpasaran pelajar peratusan kemasukan pinjaman pelajaran
kepada pelajar di
tambahan negara daripada lepasan TVET dan pelajar baru MRSM institusi yang diiktiraf di
pelajar lepasan Institut Profesional 2020 dari dalam kalangan dalam dan luar negara
Pendidikan MARA Institut Pendidikan MARA kumpulan B40
Sasaran 2020
Sasaran 2020 Sasaran 2020 Sasaran 2020
60,000
46,000 85% 60%
Pelajar
Pelajar Graduan Kebolehpasaran Pelajar B40

14

KPI KPI TIER 1 (KSU) KPLB 2021
KSU

Teras 2 : Teras 3 :
Keusahawanan Modal Insan

Sasaran : Sasaran :

30% 80%

Peratus peningkatan kadar jualan Peratus kebolehpasaran
usahawan yang menerima pelajar lepasan
kemudahan pembiayaan
perniagaan MARA sekurang- TVET MARA
kurang sebanyak 20%.
15

KPI KPI BALANCE SCORECARD KPLB 2021 TERAS 2 : KEUSAHAWANAN
SC

PROGRAM (SEDIA ADA) PROGRAM (SEDIA ADA)
LATIHAN KEUSAHAWAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN
MARA MARA

Peruntukan 2021 Peruntukan 2021

RM10.0 Juta RM70.0 Juta

Sasaran (KPI) Sasaran (KPI) SPIKE GLC : 245 usahawan (RM50 juta)
PROSPEC : 50 usahawan (RM15 juta)
7,000 usahawan 300 usahawan MISA : 5 usahawan (RM5 juta)

7,000 Usahawan Bumiputera 300 Usahawan Korporat Bumiputera

yang menerima bimbingan/latihan keusahawanan & rundingan yang menerima kemudahan pembiayaan dibawah program SPIKE GLC,
PROSPEC & MISA

16

KPI KPI BALANCE SCORECARD KPLB 2021 TERAS 3 : MODAL INSAN
SC

PROGRAM PEMBANGUNAN PROGRAM
MODAL INSAN BANTUAN PELAJARAN
MARA
Peruntukan 2021
Peruntukan 2021
n/a
RM2.0 Bilion
Sasaran (KPI)
1 Sasaran (KPI SEDIA ADA) 2 Sasaran (KPI BAHARU)
85% Kebolehpasaran graduan IPMa
60,000 pelajar 2,000 pelajar
Kebolehpasaran Graduan Profesional & TVET
lepasan Institut Pendidikan MARA (IPMa) 60,000 pelajar bumiputera 1,500 pelajar bumiputera

yang yang memenuhi syarat kelayakan asas dan yang yang memenuhi syarat kelayakan asas dan
sedang mengikuti pengajian di Institusi sedang mengikuti pangajian di Universiti
Pendidikan Tinggi di dalam dan di luar negara. Terkemuka Dunia.

35,000 pelajar 25,000 pelajar 17

sedia ada baharu

KPI SMEIPA MARA 2021

LATIHAN KEUSAHAWANAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
MARA PERNIAGAAN MARA STANDARD PERNIAGAAN

(RM10 Juta) 30% usahawan meningkatkan jualan (PERSIJILAN)
20% selepas setahun,
Sasaran (RM10 Juta)
penerima manfaat (RM70 Juta)
Sasaran
7,000 Sasaran penerima manfaat
penerima manfaat
usahawan bumiputera 330
300
18 usahawan bumiputera
usahawan bumiputera

KPI SMEIPA MARA 2021

USAHAWAN USAHAWAN USAHAWAN
BELIA MARA WANITA MARA GATE TO GLOBAL

80% Usahawan Belia Kekal (DANANITA) 50% Usahawan dapat
Dalam Perniagaan, meluaskan pasaran,
(RM25 Juta)
(RM6 Juta) (RM2 Juta)
Sasaran
Sasaran penerima manfaat Sasaran
penerima manfaat penerima manfaat
500
350 170
Usahawan Wanita
Usahawan Belia Usahawan Bumiputera

19

KPI APMF MOF 2021 Output 2 : Modal Insan

Output 1 : Keusahawanan Program Penajaan Sumbangan
Pendidikan MARA Tenaga Kerja
Program Latihan Pembangunan Usahawan
dan Pembiayaan Perniagaan MARA Sasaran Sasaran

Sasaran 60,000 46,000

7,300 Pelajar Graduan

Usahawan Outcome 2 : Modal Insan

Outcome 1 : Keusahawanan Kebolehpasaran Pelajar
Lepasan TVET dan Profesional MARA.
Peningkatan 20% kadar jualan usahawan
yang menerima kemudahan Pembiayaan Sasaran

Perniagaan MARA. 85%

Sasaran

30%

20

Ringkasan KPI MARA 2021

117Sasaran : KPI

17KPI M1. Sektor Keusahawanan 19KPI M2. Sektor Pendidikan

TERAS 1 TERAS 2
Membangunkan komuniti Menyumbang sumber tenaga
usahawan yang dinamik manusia yang bersifat holistik

12KPI M3. Sektor Pelaburan 69KPI M4. Sektor Khidmat Pengurusan

TERAS 3 TERAS 1
Memperkasa pelaburan strategik Memantapkan sistem
berteraskan keusahawanan, penyampaian dan
pendidikan dan perkhidmatan tadbir urus

21

KPI MARA 2021
SEKTOR KEUSAHAWANAN

22

Ringkasan KPI Sektor Keusahawanan 2021

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M1 : Sektor Keusahawanan
TERAS 1 : Membangunkan Komuniti Usahawan Yang Dinamik

JUMLAH STRATEGI 1 : STRATEGI 2 :
17 KPI
Melestarikan usahawan yang Melonjakkan kapasiti
mampan perniagaan berteraskan

06 KPI industri strategik

STRATEGI 3 : STRATEGI 4 : 02 KPI

Membangunkan usahawan Mewujudkan usahawan STRATEGI 5 :
baharu yang kompeten peneraju industri
Memantapkan ekosistem
03 KPI 02 KPI keusahawanan yang kondusif

04 KPI

23

KPI BPU 2021

24

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M1 : Sektor Keusahawanan
TERAS 1 : Membangunkan Komuniti Usahawan Yang Dinamik

Bahagian Pembangunan Usahawan

KPI 1 : STRATEGI 01 : MELESTARIKAN USAHAWAN YANG MAMPAN
Latihan
Keusahawanan (LK) INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKAN/
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
KPI 2 : RM3.4 Juta
Latihan Usahawan • MERIT 5700 80% usahawan kekal dalam
Keusahawanan (LK) PROTECT (T1) usahawan perniagaan RM4.4 Juta
(PENERAJU) RM1 Juta
SCALE-UP (T2) • BASE 320 30% usahawan baharu diwujudkan
usahawan RM1 Juta

• ADAPT 50
usahawan

Usahawan • MERIT 920
START UP (T3) usahawan

Jumlah 6,990 Jumlah RM9.8 Juta

STRATEGI 04 : MEWUJUDKAN USAHAWAN PENERAJU INDUSTRI

INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKAN/
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Usahawan
PROTECT (T1) • Business Performance Analysis 10 40% usahawan diiktiraf sebagai RM200,000.00
SCALE-UP (T2) usahawan usahawan peneraju

25

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M1 : Sektor Keusahawanan
TERAS 1 : Membangunkan Komuniti Usahawan Yang Dinamik

Bahagian Pembangunan Usahawan

STRATEGI 01 : MELESTARIKAN USAHAWAN YANG MAMPAN

KPI 3 : INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKAN/
Pensijilan INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Usahawan • Business Enrichment, Standardisation and 80% usahawan mendapat pensijilan RM7.6 Juta
KPI 4 : PROTECT (T1) Transformation (BEST) 256
Pensijilan SCALE-UP (T2) usahawan 80% usahawan mendapat pensijilan RM2 Juta
(PENERAJU) • Business Enrichment, Standardisation and
Usahawan Transformation (BEST) 70 Jumlah RM9.6 Juta
START UP usahawan
(T3) Jumlah
326

STRATEGI 04 : MEWUJUDKAN USAHAWAN PENERAJU INDUSTRI

INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKAN/
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Usahawan
PROTECT (T1) • Business Enrichment, Standardisation and 4 100% usahawan mendapat pensijilan / RM400,000.00
SCALE-UP (T2) Transformation (BEST) usahawan pengiktirafan

26

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M1 : Sektor Keusahawanan
TERAS 1 : Membangunkan Komuniti Usahawan Yang Dinamik

Bahagian Pembangunan Usahawan

KPI 5 : STRATEGI 01 : MELESTARIKAN USAHAWAN YANG MAMPAN
Gate To Global
INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKAN/
(GTG) INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)

Usahawan • Akses Perluasan Pasaran Domestik dan 170 usahawan 50% usahawan dapat meluaskan RM2 Juta
Global pasaran
PROTECT (T1)
SCALE-UP (T2)

KPI 6 : STRATEGI 05 : MEMANTAPKAN EKOSISTEM KEUSAHAWANAN YANG KONDUSIF
Pendigitalan Latihan
INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKAN/
Keusahawanan INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Usahawan
• Pembangunan Sistem Myusahawan 1 sistem 90% usahawan menggunakan sistem n/a
PROTECT (T1) Myusahawan
SCALE-UP (T2)
START UP (T3)

27

KPI BIK 2021

28

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M1 : Sektor Keusahawanan
TERAS 1 : Membangunkan Komuniti Usahawan Yang Dinamik

STRATEGI 01 : MELESTARIKAN USAHAWAN YANG MAMPAN Bahagian Infrastruktur Komersial

KPI 1 : INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKAN/
Program Pembangunan INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)

Industri Usahawan • Program Pembangunan Peruncitan Halal Mart: 15 peruncit 80% peruncit RM136,800
(Usahawan Sedia Ada) Tier 1 Halmart - Peruncit 20 vendor akan kekal dalam pasaran RM180,000
Tier 2
KPI 2 : • Program Pembangunan Vendor MARA (VDP) 80% usahawan
Program Pembangunan akan kekal dalam pasaran

Industri • Program Pembangunan Usahawan Automotif 10 usahawan 10 outlet akan dibangunkan RM148,000
(Peningkatan Pasaran) MARA-Petronas (PUMP)

• MARA Rail Vendor Elevation Program 8 vendor 5 vendor berjaya dibangunkan & RM84,500
(MRVEX) 60 persijilan diperolehi
PERUNTUKAN/
STRATEGI 02 : MELONJAK KAPASITI PERNIAGAAN BERTERASKAN INDUSTRI STRATEGIK KOS (RM)

INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN
INISIATIF OUTCOME
OUTPUT

Usahawan • Program Pembangunan Peruncitan 250 sku 50% daripada usahawan RM2,000
Tier 1 MyMesra mendapat peningkatan RM136,800
Tier 2 200 pengeluar RM500,000
Tier 3 • Program Pembangunan Peruncitan Halal 250 usahawan/ jualan
Mart: Halmart - Pengeluar sekurang-kurangnya 10%
5,000 sku
• Program Jana Niaga Shopee

Usahawan • Rural Brand Outlet (RBO) 150 usahawan/ 2,000 sku RM2.0 juta

Tier 2 dan Tier 3

29

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M1 : Sektor Keusahawanan
TERAS 1 : Membangunkan Komuniti Usahawan Yang Dinamik

STRATEGI 03 : MEMBANGUNKAN USAHAWAN BAHARU YANG KOMPETEN Bahagian Infrastruktur Komersial

KPI 3 : INPUT PROSES/ SASARAN OUTPUT SASARAN PERUNTUKAN/
Program Pembangunan INISIATIF OUTCOME KOS (RM)

Industri Usahawan • Program Pembangunan Usahawan Profesional 10 usahawan 10 outlet U.n.i Farmasi & RM200,000
(Usahawan Baharu) Tier 2 (ProSPEC) 10 usahawan 10 outlet U.n.i Dental akan RM260,000
Tier 3 - U.n.i Farmasi
KPI 4 : - U.n.i Dental dibangunkan
Program Keusahawanan
• Program Pembangunan Usahawan Teknikal 10 10 outlet akan dibangunkan RM250,000
Sosial (ProTECH) usahawan
20 kedai [email protected] RM146,600
- Program Pembangunan Usahawan Bidang akan dibangunkan RM80,000
Elektrik (ProPOWER)
80% usahawan
• Program Pembangunan Usahawan Pemborong: 20 akan kekal dalam pasaran
[email protected] usahawan

• Program Pembangunan Usahawan Tekstil: 10
Canggih Go usahawan

STRATEGI 01 : MELESTARIKAN USAHAWAN YANG MAMPAN

INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKAN/
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)

Usahawan Program Pembudayaan Keusahawan Sosial 250 usahawan Menyediakan sekurang-kurangnya RM70,000
100 peluang pekerjaan kepada
Tier 1, Tier 2, Tier 3
usahawan Bumiputera dan komuniti
Usahawan Tier 3 Program Barbermove 20 usahawan asnaf masyarakat B40/luar bandar

30

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M1 : Sektor Keusahawanan
TERAS 1 : Membangunkan Komuniti Usahawan Yang Dinamik

STRATEGI 05 : MEMANTAPKAN EKOSISTEM KEUSAHAWANAN YANG KONDUSIF Bahagian Infrastruktur Komersial

KPI 5 : INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKAN/
Pengurusan Premis INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Perniagaan MARA
Usahawan (Penyewa) Penawaran ruang niaga yang kondusif dengan 6,000 ruangniaga RM33.0 juta RM30.0 juta
KPI 6 : Tier 1 kadar sewa yang rendah berbanding harga sasaran kutipan
Pendigitalan Kemudahan Tier 2 pasaran meliputi aktiviti pembangunan penyewa
Tier 3 kepada usahawan: 90% kadar
MARA pengisian premis yang memanfaatkan

usahawan bumiputera

25%
peningkatan jualan (penyewa baharu)

10%
peningkatan peluang pekerjaan

STRATEGI 05 : MEMANTAPKAN EKOSISTEM KEUSAHAWANAN YANG KONDUSIF

INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKAN/
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
n/a
Usahawan • Pembangunan Portal Keusahawanan yang 1 portal 100% pelanggan
Tier 1 komprehensif 1 sistem yang melayari portal keusahawan dapat n/a
Tier 2
Tier 3 • Pembangunan Sistem MyPremis; aplikasi manfaat
‘one stop data centre’ berkaitan premis
perniagaan MARA dan permohonan secara 100% permohonan dan maklumat premis
atas talian perniagaan MARA boleh dicapai secara atas

talian

31

KPI BPN 2021

32

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M1 : Sektor Keusahawanan
TERAS 1 : Membangunkan Komuniti Usahawan Yang Dinamik

KPI 1 : STRATEGI 01 : MELESTARIKAN USAHAWAN YANG MAMPAN Bahagian Pembiayaan Perniagaan
Memperluas Akses
Pembiayaan Kepada PKS INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Bumiputra Usahawan
T1, T2, T3 • SPIM 1,550 30% berjaya meningkatkan nilai jualan lebih RM250 juta
• SPIKE usahawan 20%.

KPI 2 : STRATEGI 02 : MELONJAK KAPASITI PERNIAGAAN BERTERASKAN INDUSTRI STRATEGIK
Membangunkan PKS
Bumiputera Secara Inklusif INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
Supaya Berdaya Saing dan INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Usahawan RM55 juta
Mampan. T1, T2 • MISA - 5 250 30% berjaya meningkatkan nilai jualan
• PRIN - xx usahawan lebih 20%. RM15 juta
KPI 3 : T3 • SPIKE GLC -245
Meningkatkan Penglibatan 50 80% usahawan masih kekal dalam PERUNTUKKAN/
• PROSPEC - 50 usahawan perniagaan KOS (RM)
Golongan Belia Dalam RM6 Juta
Bidang Keusahawanan STRATEGI 03 : MEMBANGUNKAN USAHAWAN BAHARU YANG KOMPETEN

INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN
INISIATIF OUTPUT OUTCOME
Usahawan
T1, T2, T3 • PUTRA & PUTEK 350 80% usahawan masih kekal dalam
usahawan perniagaan

33

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M1 : Sektor Keusahawanan
TERAS 1 : Membangunkan Komuniti Usahawan Yang Dinamik

Bahagian Pembiayaan Perniagaan

KPI 4 : STRATEGI 03 : MEMBANGUNKAN USAHAWAN BAHARU YANG KOMPETEN
Meningkatan Penglibatan
Golongan Wanita Dalam INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
Bidang Keusahawanan INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Usahawan
T1 • DanaNITA 500 80% usahawan masih kekal dalam RM 25 Juta
T2 usahawan perniagaan
T3

STRATEGI 05 : MEMANTAPKAN EKOSISTEM KEUSAHAWANAN YANG KONDUSIF

KPI 5 : INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
Memperkasa Sistem INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Usahawan
Penyampaian T1 • Permohonan Online 2,500 90% N/A
T2 Pembiayaan Perniagaan usahawan dapat diakses secara atas talian
T3

34

KPI MARA 2021
SEKTOR PENDIDIKAN

35

Ringkasan KPI Sektor Pendidikan 2021

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025

M2 : Sektor Pendidikan

TERAS 2 : Menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik

JUMLAH STRATEGI 6 : STRATEGI 7 :
19 KPI Meningkatkan penguasaan pelajar Memperkasa TVET MARA sebagai
sumber utama tenaga kerja negara
dalam bidang STEM
04 KPI
05 KPI

STRATEGI 8 : STRATEGI 9 :
Memperluas penglibatan bumiputera Meneraju penajaan pendidikan

dalam bidang berimpak tinggi bumiputera secara inklusif

07 KPI 03 KPI

36

KPI BKT 2021

37

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M2 : Sektor Pendidikan
TERAS 2 : Menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik

Bahagian Kemahiran dan Teknikal

STRATEGI 07 : MEMPERKASA TVET MARA SEBAGAI SUMBER UTAMA TENAGA KERJA NEGARA

KPI 1 : INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
Enrolmen Pelajar INISIATIF OUTPUT OUTCOME
Meningkatkan KOS (RM)
KPI 2 : pengambilan Meningkatkan promosi kemasukan pelajar Ambilan: a. 5% pelajar cemerlang kemasukan
Kompetensi Pengajar kemasukan pelajar bagi memenuhi kuota pengambilan 6,000 pelajar dari MRSM/ Sekolah Kerajaan Keseluruhan OE (BKT,
KKTM, MJII dan IKM):
Enrolmen: b. 6% graduan kemasukan dari ILKA RM289,188,700.00
15,000 pelajar Elaun Pelajar:
RM44,675,000.00
Bahan Latihan:
RM5,618,300.00

STRATEGI 07 : MEMPERKASA TVET MARA SEBAGAI SUMBER UTAMA TENAGA KERJA NEGARA

INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Memperkasa 500 pengajar
pembangunan Perlaksanaan kursus untuk upskilling / 30% ditauliah sebagai pengajar pakar RM3,358,300
kompetensi pengajar reskilling 50 pengajar (RP1 RMKe-12)
30% pengajar mengikuti program Peruntukan IBC / BPP
Melaksana program Apprentice 100 pengajar apparentice diluar negara bagi negara
terpilih Peruntukan CIAST 2021
Melaksana program Industrial Attachment
30% mengikuti attachment di industri
berkaitan teknologi digitalisasi

38

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M2 : Sektor Pendidikan
TERAS 2 : Menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik

Bahagian Kemahiran dan Teknikal

KPI 3 : STRATEGI 08 : MEMPERLUASKAN PENGLIBATAN BUMIPUTERA DALAM BIDANG BERIMPAK TINGGI
Pembangunan Kurikulum
INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Memperkasa Peningkatan kurikulum berasaskan IR 4.0
pembangunan 17 program 64 Program Diploma Kejuruteraan, RM1,063,300 (RP1 RMKe-
kurikulum berasas Menaiktaraf program Sijil ke Diploma (KKTM Pasir Mas, Teknologi Kejuruteraan dan Profesion 12)
teknologi berimpak KKTM Bintulu dan
tinggi KKTM Balik Pulau) RM1,063,300 (RP1 RMKe-
12
Rasionalisasi Program 27 program 80% daripada perancangan rasionalisasi Bagi 4 program naiktaraf)
Sijil ke Diploma program Sijil ke Diploma dilaksanakan

KPI 4 : STRATEGI 07 : MEMPERKASA TVET MARA SEBAGAI SUMBER UTAMA TENAGA KERJA NEGARA
Pembelajaran Berasaskan
INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
Industri INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
NA
Penglibatan industri 1. Mengadakan kerjasama strategik dengan 10 industri 60% daripada kerjasama dengan industri
dalam mewujudkan industri 10 industri adalah dalam bidang berimpak tinggi NA
kandungan
pembelajaran 2. Meningkatkan hubungan kerjasama ke Sekurang -kurangnya 4 ICoE yang
berasaskan industri arah penubuhan ICoE dilaksanakan menjelang Disember 2021

39

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M2 : Sektor Pendidikan
TERAS 2 : Menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik

Bahagian Kemahiran dan Teknikal

KPI 5 : STRATEGI 07 : MEMPERKASA TVET MARA SEBAGAI SUMBER UTAMA TENAGA KERJA NEGARA
Kebolehpasaran
INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
Graduan INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
NA
Meningkatkan 1. Melaksanakan Kajian 60% - Bekerja 85% kebolehpasaran dalam tempoh 6 bulan hingga 1
kebolehpasaran tahun selepas bergraduat Peruntukan EEP
graduan Pengesanan Graduan KKTM, MJII 20% - Usahawan RMK12 RP1

dan IKM 20% - Sambung Belajar RM7,362,001.20 bagi
tahun 2021.
2. Melaksana program industrial 100 pelajar 30% pelajar menjalani industrial apprenticeship
apparenticeship dalam bidang program di luar negara
berteknologi baru

3. Memperluaskan peluang mengikuti 2,000 peserta 25% peserta dilatih dibawah program EEP bagi
latihan di institusi TVETMARA setiap tahun

4. Meningkatkan kecekapan pemasaran 100 syarikat 60% syarikat menggunakan strategi pemasaran
syarikat inkubator berasaskan berasaskan konsep digitalisasi
konsep digitalisasi

5. Memperluaskan program latihan 3 program 100% program memperolehi dwi persijilan dari NA
dengan kaedah dwi persijilan 300 pelajar industri/agensi terpilih NA

6. Melaksanakan kaedah artikulasi Graduan melanjutkan pengajian; NA
penawaran program Diploma ke Ijazah = 80%
Sijil GIATMARA ke Diploma = 100%

100% graduan sijil kompetensi GIATMARA
melanjutkan pengajian ke IKM/KKTM

40

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M2 : Sektor Pendidikan
TERAS 2 : Menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik

Bahagian Kemahiran dan Teknikal

KPI 6 : STRATEGI 08 : MEMPERLUASKAN PENGLIBATAN BUMIPUTERA DALAM BIDANG BERIMPAK TINGGI
Prestasi Perbelanjaan
INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Menyediakan
kemudahan Pemantauan prestasi perbelanjaan: Bajet OE: 100% daripada peruntukan perbelanjaan yang Keseluruhan OE (BKT,
kewangan. RM289,188,700 diberikan KKTM, MJII dan IKM):
a) Peruntukan Belanja Mengurus RM289,188,700
b) Peruntukan Belanja Bajet DE:
RM46,262,700 Keseluruhan DE RP1
Pembangunan RMK12:
c) Peruntukan Belanja RM46,262,700

Penyelenggaraan

41

KPI BPT 2021

42

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M2 : Sektor Pendidikan
TERAS 2 : Menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik

Bahagian Pendidikan Tinggi

STRATEGI 08 : MEMPERLUASKAN PENGLIBATAN BUMIPUTERA DALAM BIDANG BERIMPAK TINGGI

KPI 1 : INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
Enrolmen Pelajar INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Bilangan ambilan pelajar baharu (intake)
KPI 2 : seramai 1,330 di Kolej MARA • Pengisian pelajar baharu 1,330 pelajar 60% pengisian baru daripada pelajar B40 n/a
Program Berimpak Tinggi • IB , A-Level, FIB, FET dan FIS
• Pelajar tamat 1,330 pelajar 100% pelajar tamat dan menyambung ke n/a
KPI 3 : peringkat ijazah dalam dan luar negara
Kebolehpasaran
STRATEGI 08 : MEMPERLUASKAN PENGLIBATAN BUMIPUTERA DALAM BIDANG BERIMPAK TINGGI

INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Bilangan pelajar baharu (intake) bagi
program professional seramai 1,050 di Kolej • Pengisian pelajar baharu 1,050 pelajar 60% pengisian baru daripada pelajar B40 n/a
Profesional MARA
• CAT, FIA-ACCA, CFAB, ITBM, CILT, • Pelajar tamat 1,050 pelajar 100% pelajar tamat dan menyambung ke n/a
peringkat ijazah dalam dan luar negara
CPM & CCNA

STRATEGI 08 : MEMPERLUASKAN PENGLIBATAN BUMIPUTERA DALAM BIDANG BERIMPAK TINGGI

INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
n/a
Graduan KPM • Tracer study 95% pelajar respond 80% kebolehpasaran
dan KM yang • Expo kerjaya kepada SKPG n/a
tamat belajar. 100% pelajar tamat dan menyambung ke peringkat
3,600 pelajar tahun akhir ijazah dalam dan luar negara n/a
KPM dan KM

• Hubungan kerjasama dgn industri 300 pelajar 100% pelajar mendapat tempat latihan industri

43

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M2 : Sektor Pendidikan
TERAS 2 : Menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik

Bahagian Pendidikan Tinggi

KPI 4 : STRATEGI 08 : MEMPERLUASKAN PENGLIBATAN BUMIPUTERA DALAM BIDANG BERIMPAK TINGGI
Pembangunan Bakat
INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
(Pensyarah) INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Meningkatkan kompetensi n/a
staf dan pensyarah melalui • Program latihan Fungsional dan 1,130 staf dan 100% staf dan pensyarah mendapat latihan
program latihan. Generik pensyarah n/a

• Penguasaan dan peningkatan 730 pensyarah 100% pensyarah mendapat latihan.
ilmu dan kemahiran pensyarah

KPI 5 : STRATEGI 08 : MEMPERLUASKAN PENGLIBATAN BUMIPUTERA DALAM BIDANG BERIMPAK TINGGI
Perbelanjaan
INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Penggunaan peruntukan • Belanja Pembangunan n/a
kewangan secara optimum RM 100% peruntukan kewangan digunakan
• Belanja Mengurus 22,000,000.00 secara optimum n/a

RM 100% peruntukan kewangan digunakan
20,000,000.00 secara optimum.

44

KPI BPM 2021

45

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M2 : Sektor Pendidikan
TERAS 2 : Menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik

Bahagian Pendidikan Menengah

STRATEGI 06 : MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM BIDANG STEM

KPI 1 : INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
Enrolmen Pelajar INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)

KPI 2 : Pengambilan pelajar Tingkatan 1 • Pengisian pelajar baharu 7,870 pelajar 60% pelajar baharu RM240,000.00
Pemantapan Tenaga di MRSM • Program outreach 2,420 pelajar dalam kalangan B40 (Bajet penggubalan soalan
Pengajar Dalam Bidang • dan pelaksanaan UKKM dan
Pengambilan pelajar Tingkatan 4 Penggubalan soalan & Pelaksanaan Ujian Khas Ulul Albab)
STEM di MRSM UKKM & Ujian Khas Ulul Albab

STRATEGI 06 : MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM BIDANG STEM

INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
INISIATIF KOS (RM)
Pelaksanaan OUTPUT OUTCOME
Kursus untuk 620 • Pemantapan Pedagogical Content RM 80,000.00
guru STEM Knowledge guru-guru STEM 55 guru daripada subjek Sains & Matematik yang • 95% guru bertindak
(Kategori: • Pemantapan Pentaksiran Silibus dan berkhidmat kurang 5 tahun (110 orang) sebagai Jurulatih Utama RM 200,000.00
Fungsian - Pentaksiran 2021 KSSM untuk guru-guru lain di
Kepakaran & 55 guru daripada setiap subjek Kimia, Fizik, Biologi, Unit Kimia, Fizik, Biologi, RM 80,000.00
Pendidikan) • Program Pemantapan Robotik & Matematik & Matematik Tambahan yang berkhidmat Matematik , Matematik
Teknologi Komputer lebih 10 tahun (275 org) Tambahan, Teknikal, RM 45,000.00
55 guru daripada subjek Sains Komputer & Sains Bahasa Inggeris dan RM 15,000.00
• Technology Literacy For Educators yang terlibat secara langsung dengan Robotik (110 Sains Komputer di setiap RM 40,000.0
• 3D Modeling in Engineering org) MRSM
• Being An Effective Teacher 60 guru berkhidmat di bawah 10 tahun
10 guru subjek Teknikal di MRSM Teknikal
55 guru Bahasa Inggeris yang berkhidmat antara 6
hingga 10 tahun

46

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M2 : Sektor Pendidikan
TERAS 2 : Menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik

Bahagian Pendidikan Menengah

KPI 3 : STRATEGI 06 : MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM BIDANG STEM
Pemantapan Kurikulum
INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
Berasaskan STEM INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Program
Pengayaan • Program Gemilang SPM (Webinar, pencerapan, motivasi & 7,390 orang pelajar Ting 5 • 80% pelajar memperoleh Peruntukan MRSM
Berteraskan program anjuran BPM & MRSM) sekurang-kurangnya gred
STEM kepujian tinggi dalam n/a
• Pemantapan Kemahiran Asas Sains dan Matematik dalam 7,870 orang pelajar Ting 1 peperiksaan.
Program Kemahiran Asas Ting 1 (KAT 1) • Memperoleh 30 pingat n/a
(Top 3) dalam
• Pemantapan Kemahiran Penyelidikan Sains dalam Program 7,230 orang pelajar Ting 3 pertandingan peringkat
MARA Intensive Gifted and Talented Youth (MIGTY) antarabangsa/
kebangsaan.

• Pemantapan Kemahiran Insaniah dan Kemahiran Subjek 7400 orang pelajar Ting 4 n/a
(KIKS)
2000 orang pelajar T2 & T4 RM 122,000.00
•Excellence in Science 2000 orang pelajar T2 & T4 RM 105.000.00
•Fun with Math 170 orang pelajar RM 40,000.00
120 orang pelajar RM 30,000.00
• MRSM Robo Challenge
• MRSM Digital Technova Arena

47

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M2 : Sektor Pendidikan
TERAS 2 : Menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik

Bahagian Pendidikan Menengah

KPI 4 : STRATEGI 06 : MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM BIDANG STEM
Program
Pemantapan Pelajar INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Program Pembangunan • PITCH 90 BPM Challenge Trophy (Online) • 1500 pelajar BUDI/B40 ting 2,
Pelajar B40 3&4 • 100% pelajar BUDI berjaya •RM10,000.00
(BUDI) • BUDI (B40) Holistic Development Program • 150 orang pelajar TPNG >3.70 menamatkan pengajian
• MARA ANSARA Student Development Program • 300 orang pelajar ting 1 & 4 sehingga Ting 5 di MRSM •RM25,000.00
• Grooming Charismatic Young Leaders untuk dengan memperoleh Sijil •RM20,000.00
• 300 orang pelajar ting 4 & 5 Pelajaran Malaysia (SPM).
motivasi, kemahiran komunikasi, dan kepimpinan •RM20,000.00

Program Pembangunan • MARA-PNB Student Development Programme • 300 pelajar tingkatan 1, 2 & 3 Bayaran ditanggung
Pelajar BUDI-MARA • MARA-TAKAFUL IKHLAS Student Development • 100 pelajar tingkatan 1 & 2 penaja
bersama Penaja
Programme • 700 pelajar • 90% pelajar berjaya RM80,000.00
Pembangunan • 180 pelajar menjadi pemimpin di RM50,000.00
Kepimpinan Pelajar • Young Leadership Apprentice (YALE) peringkat maktab masing- RM 80,000.00
• Global Leadership Summit • 250 pelajar masing
Pembangunan • 650 pelajar
Keusahawanan Pelajar • Junior Entrepreneur Innovation Lab • 560 pelajar RM 30,000.00
Penganjuran Pertandingan • EduBiz Carnival • 330 pelajar
Sukan • Kejohanan Olahraga MRSM
• MRSM Rugby 7's • 180 pelajar
Pembangunan
Kokurikulum Pelajar • MRSM Scout Stemboree

48

PELAN STRATEGIK MARA 2021 – 2025
M2 : Sektor Pendidikan
TERAS 2 : Menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik

Bahagian Pendidikan Menengah

STRATEGI 06 : MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM BIDANG STEM

KPI 5 : INPUT PROSES/ SASARAN SASARAN PERUNTUKKAN/
Prestasi Perbelanjaan INISIATIF OUTPUT OUTCOME KOS (RM)
Peruntukan
RMK-11 • Pembinaan Tujuh (7) MRSM baharu • 4,350 pelajar (kemasukan pada • 60% pelajar B40 • RM53,249,500.00
2022/3)
• Pengoperasian Dua (2) MRSM baharu • 600 pelajar Tingkatan 1 dan 4 • RM48,000,000.00
(Bera dan Bagan Datuk) • 600 pelajar Tingkatan 1 dan 4 (MRSM Bera & Bagan Datuk)

Peruntukan TKP • Peningkatan kemudahan dan fasiliti • 750 pelajar • 150 Graduan SPM cemerlang RM5,000,000.00
pendidikan (MRSM Terendak) yang meneruskan pengajian RM30,000,000
Peruntukan • 2,500 skop kerja dalam bidang STEM di IPT RM453,415,600.00
Mengurus • Penyelengaraan dan peningkatan setiap tahun
infrastruktur dan alatan akademik untuk • Perbelanjaan operasi yang
kemudahan pembelajaran optimum di 54 pusat pentadbiran • 100 % kerja siap demi
kemudahan dan keselesaan
• Perbelanjaan operasi bagi membiayai pembelajaran kepada warga
pengurusan dan pentadbiran BPM dan MRSM di 53 buah MRSM
MRSM
• 100% mengikut prosedur
kewangan dan perolehan yang
ditetapkan.

49

KPI BPP 2021

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Modul Pembelajaran Nilai Sosial Oleh Dea Eka Safitri
Next Book
The granite diamond pads have diamond dust impregnation