The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

УЧЕБНИК ПО РЕЛИГИЯ – ХРИСТИЯНCТВО И ПРАВОСЛАВИЕ ЗА ТРЕТИ КЛАС

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by petko_minchev, 2020-10-11 08:56:28

РЕЛИГИЯ 3. КЛАС БПЦ

УЧЕБНИК ПО РЕЛИГИЯ – ХРИСТИЯНCТВО И ПРАВОСЛАВИЕ ЗА ТРЕТИ КЛАС

Магдалена Легкоступ Мирела Кючукова
Дарина Мавродиева-Кючукова

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 Р Е Л И Г И Я

ХРИСТИЯНСТВО ПРАВОСЛАВИЕ

 

3.УЧЕБНИК ЗА КЛАС

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯРЕЛИГИЯМАГДАЛЕНА ЛЕГКОСТУП • МИРЕЛА КЮЧУКОВА • ДАРИНА КОСТАДИНОВА-КЮЧУКОВА
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ

УЧЕБНИК ЗА трети КЛАС

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ УЧЕБНИКЪТ СЕ ИЗДАВА
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯС БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ НЕОФИТ

И СВ. СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ОДОБРЕН ОТ МОН СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-1426 / 06. 07. 2020 Г.

РЕЛИГИЯ – ХРИСТИЯНСТВО-ПРАВОСЛАВИЕ
ТРЕТИ КЛАС
Автори
© Магдалена Маринова Легкоступ, 2019
© Мирела Николаева Кючукова, 2019
© Дарина Костадинова Мавродиева-Кючукова, 2019
Графичен дизайн
© Жасмина Златaнова Бакалова-Минчева, 2019
Илюстрации и корица
© Ваня Николова Сапунджиева, 2019
© Катерина Иванова Милушева, 2019
Издател
© Българска православна църква-Българска патриаршия, 2020
ISBN 978-619-91522-2-5

Възлюбени чеда на светата ни Църква, скъпи
малки приятели,

Втрети клас отново поемаме заедно към пре-
красния и тайнствен свят на Православие-
то. Очаква ни чудно пътешествие, изпълнено
с разкази, молитви, икони и картини, стихотворе-
ния, песни и игри.

Ще научите още повече за живота на Господ
Иисус Христос и на светиите, които са живели
според Божията воля и са обичали всички хора като
свои братя и сестри. Ще почувствате красотата
на нашите православни празници и на християнски-
те добродетели. Ще преминете през тази книга, за
да станете по-мъдри и силни чрез вярата и по-по-
лезни на хората около вас.

Приемете Христос до себе си и в сърцето си като
ваш божествен Спасител, Учител и Приятел. Така
ще узнаете Божията воля и ще поемете по пътя на
светлината и доброто.

Бъдете благословени!
На добър час!
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯСЪДЪРЖАНИЕ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Указания ............................................................................................................... стр. 6
Здравейте приятели ........................................................................................ стр. 7
Входно ниво ....................................................................................................... стр. 8 – 10

1. Нашата вяра ........................................................................................................ стр. 11
1.1. Вяра и суеверие ........................................................................................... стр. 12 – 13
(урок за нови знания)
1.2. Пред иконата............................................................................................... стр. 14 – 15
(урок за упражнения и практически дейности)
1.3. За какво се молим........................................................................................ стр. 16 – 18
(урок за упражнения и практически дейности)

2. ИИсус Христос – Спасителят ............................................................................... стр. 19
2.1. Богочовекът Иисус Христос.................................................................. стр. 20 – 21
(урок за упражнения и практически дейности)
2.2. Учениците на Иисус Христос................................................................. стр. 22 – 23
(урок за нови знания)
2.3. От Лазаровден до Великден.................................................................... стр. 24 – 27
(урок за нови знания)
2.4. От Възкресение до Възнесение................................................................ стр. 28 – 30
(урок за нови знания)

3. Бог – Творец .......................................................................................................... стр. 31
3.1. Библията разказва за Бога и за хората................................................... стр. 32 – 33
(урок за нови знания)
3.2. Сътворението на света.......................................................................... стр. 34 – 35
(урок за нови знания)
3.3. Първите хора............................................................................................... стр. 36 – 37
(урок за нови знания)
3.4. Божията справедливост (Ной, Вавилонската кула)......................... стр. 38 – 39
(урок за нови знания)
3.5. Божията справедливост.......................................................................... стр. 40 – 41
(урок за упражнения и практически дейности)
3.6. Десетте Божии заповеди (1)................................................................... стр. 42 – 43
(урок за нови знания)
3.7. Десетте Божии заповеди (2)................................................................... стр. 44 – 45
(урок за упражнения и практически дейности)
3.8. Бог се открива на хората......................................................................... стр. 46 – 48
(урок за обобщение)

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ4. Света Богородица – наша закрилница................................................................... стр. 49
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ4.1. Молим се на Пресвета Богородица........................................................ стр. 50 – 51
(урок за упражнения и практически дейности)
4.2. Празнуваме Пресвета Богородица......................................................... стр. 52 – 54
(урок за упражнения и практически дейности)

5. Да празнуваме заедно ......................................................................................... стр. 55
5.1. Рождество Христово................................................................................ стр. 56 – 57
(урок за нови знания)
5.2. Коледа............................................................................................................. стр. 58 – 59
(урок за упражнения и практически дейности)
5.3. Възкресение Христово – Пасха................................................................ стр. 60 – 61
(урок за упражнения и практически дейности)
5.4. Пасхалната радост.................................................................................... стр. 62 – 64
(урок за упражнения и практически дейности)

6. Българските светци ............................................................................................ стр. 65
6.1. Св. княз Борис............................................................................................. стр. 66 – 67
(урок за нови знания)
6.2. Св. Климент Охридски............................................................................. стр. 68 – 69
(урок за нови знания)
6.3. Св. патриарх Евтимий .......................................................................... стр.70 – 71
(урок за нови знания)
6.4. Светците от моя роден край................................................................ стр. 72 – 73
(урок за упражнения и практически дейности)
6.5. Българските светци................................................................................... стр. 74 – 76
(урок за упражнения и практически дейности)

7. Обичам и помагам ............................................................................................... стр. 77
7.1. Грижа се за близките си ............................................................................ стр. 78 – 79
(урок за нови знания)
7.2. Помагам на нуждаещите се...................................................................... стр. 80 – 81
(урок за упражнения и практически дейности)
7.3. Милея за природата................................................................................... стр. 82 – 83
(урок за упражнения и практически дейности)
7.4. Вяра и дела..................................................................................................... стр. 84 – 86
(урок за обобщение)
Годишен преговор. Тест за изходно ниво..................................................... стр. 87 – 90
(урок за контрол и оценка)
Приложение........................................................................................................стр. 91 – 114

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯИЗПОЛЗВАНИ В УЧЕБНИКА ЗНАЦИ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
? Отговори, разкажи, обясни

Свържи, огради
Нарисувай, оцвети
Напиши, попълни, отбележи
Наблюдавай, открий, проучи
Изрежи, залепи, изработи

! Запомни!

Молитва
Изпей
Чуй песнопението
Библейски стих
Прочети
Играй
Речник

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
А аз съм Вяра! Приготвила съм
Здравейте! Аз съм ви интересни задачи, за да си
Любо. Нека се запознаем припомните какво знаете вече за
православната вяра. Успех!
с указанията, за да
започнем нашето
пътешествие в часовете

по религия!

КАКВО ЗНАМ ЗА ПРАВОСЛАВНАТА ВЯРА

(тест за Входно ниво(

1 Напиши наименованията на трите главни части на храма:

......................................................
......................................................
......................................................

2 Свържи изображението със свещенослужителя, когото изобразява.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

дякон свещеник епископ

3 Попълни липсващите думи:
(радостта, храма, неделя, църквата, Великден)

В _______________________християните кръщават децата си и празнуват
имените си дни. В _______________________тържествено се отбелязват големи
празници като _______________________и Рождество Христово. Християните
се събират там и всяка _______________________, за да благодарят на Бога за
помощта и_______________________, които им дава.

8

4 Напиши три празника, посветени на земния живот на Господ Иисус
Христос:
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5 Свържи думите от двете колони.
Господ Иисус Христос извършил чудо, като:
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯпревърнал водата въвдъщерята на Иаир
изцелил пет хляба и две риби
укротил вино
нахранил пет хиляди души с слепородения
възкресил водата
ходил по бурята

6 Бог избира за родители на света Дева Мария праведните:

а) Йоаким и Анна;
б) Захарий и Елисавета;
в) Мария и Йосиф.

7 Допълни изречението:

Иконите на Пресвета Богородица, чрез които по нейното
застъпничество Бог твори чудеса, се наричат __________________________________.

8 Съедини правилно светиите с думите, които им принадлежат:

света Варвара – Не купувайте осквернените
света Екатерина постни храни от пазара, а яжте
варено жито с мед.
свети Мина
свети Теодор Тирон – Аз съм Христов и ще бъда Христов!
свети архидякон Стефан
– Кой е сътворил този красив свят?

– Господи, не зачитай им тоя грях!

– Няма момък, равен на мене по
благородство, богатство, красота и
ученост, когото да приема за жених!

9

9 Свържи името на всеки светия със съответната икона.

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯсветисветисветасветасвети Теодор
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯМинаСтефанВарвараЕкатеринаТирон

10 Огради грешния отговор:
Откриваме Божието присъствие в света чрез:
а) доброто в нас;
б) красотата на природата;
в) Божията любов към нас;
г) грижата Му за света и нашия живот;
д) само, ако стане чудо.

11 Петата Божия заповед „Почитай баща си и майка си“

а) е задължение на децата към родителите за цял живот;
б) означава послушание и благодарност, само докато си малко дете.

12 Божията заповед „Не лъжи“ не се отнася за благородната лъжа.

а) вярно б) невярно

13 Кое НЕ е вярно? Вярата се проявява в добри дела, когато:

а) изпълняваме Божиите заповеди;
б) се стремим да обичаме;
в) прощаваме;
г) грижим се само за себе си;
д) помагаме на околните.

10

TEMA 1БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
НАШАТА ВЯРА

1.1. ВЯРА И СУЕВЕРИЕ

Урок за нови знания

1.2. ПРЕД ИКОНАТА

урок за упражнения и практически дейности

1.3. ЗА КАКВО СЕ МОЛИМ

Урок за практически дейности

1.1. ВЯРА И СУЕВЕРИЕ

1. ВЯРА
Ние вярваме на нашите родите-

ли и учители, на своите приятели.
Убедени сме, че хората, които са
около нас и ни обичат, ни мислят
само доброто. Затова им имаме до-
верие.

Вярата в Бога е нещо повече от
доверие. Тя е убеденост, че Той съ-
ществува, макар че не Го виждаме.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
? ? Приятел на Любо смята, че нещо вяра –убеденост,
Отговори, сръазщкаежсит, овбуясвнаи, само ако може да го види
и докосне. Съгласни ли сте? Дайте
увереност, сигурност
Свържи, огрпардиимери за неща, които не виждаме,

но знаем, че съществуват.

Нарисувай, оцвети

„НАапвияшри,апоепжълниив, аотпбрелеедж-и Православните християни вярват, че
става на онова, за Господ Иисус Христос спасява хората в
кНоаебтлюодасваейн, оатдкярвийа, мпрео,уичи Църквата и им дарява вечен живот. Чрез
разкриване на онова, молитвата те получават помощ и от Бо-
щИзоресжеин, зеалвеипиж, идзара.“боти городица, ангелите и светиите.

Християнската вяра е добродетел,

! ! Запомни! (Евр. 11:1) която ни води по пътя на спасението.
Съществува обаче и неразумна вяра,

която няма смисъл.

Молитва

Разгадайте ребуса, като отстраните толкова букви в

нИазпчеайлото на изобразената дума, колкото са запетаите

пред нея, и толкова букви в края на думата, колкото са

оЧбуйърпенсантопиентиеетзоапетаи след картинката. Ще разберете как
наричаме вярата в безсмислени и несъществуващи неща.

Златен стих

............................................................ .................................................................. .................................................................. Прочети ,,,

,,Играй ,,

Речник

12

2. СУЕВЕРИЕ
Суеверието е празна, безсмислена вяра.
Суеверните хора се заблуждават, като
вместо в Бога вярват в несъществува-
щи неща или в силата на предмети. Така
те се отдалечават от Бога и живеят в
постоянен страх.

Вярата и суеверието се предават
от поколение на поколение в народната
традиция. Важно е да умеем да ги разли-
чаваме в ежедневието си и да се стре-
мим да отхвърляме суеверията.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
? СОутегвоеврориие, рлаизкаеж: и, обясни
а) да си имаш талисман, който да ти носи късмет;
бС)въдражис,иогирмадаиш икона, на която да се молиш;
в) да вярваш, че числото 13 и черните котки носят нещастие;
гН)адраисвувяарйв, оацшве,тчие чрез молитвата получаваш помощ от Бога.

? ЗНОаатщпгиоошвосир,уипе,оврпеаъзрлкниаиже, оитт, ооббеянлсеинжииотдалечава от Бога?

ПНСрваъборлчюжедита, воаегрйта, одети пкрриийк, парзокуачти а и кажете каква е поуката от нея.

ИНзарреижсуив, азайл, еЖопциви,еивтзяиралбонтяикога един смел крал. Веднъж, когато бил

! на лов, срещнал в гората малък рицар, който му бил до
ЗНааппоимшниик,! поолпяълннои,тотобеилекжри ещял: „Няма да те пусна, сражавай се с
мен!“. Но кралят не му обърнал внимание и продължил
МНаобллиютдвапавъайт, оятксрии.й,Ппрроеучзиследващите години се случило същото.
Втората година обаче рицарят бил пораснал до кръста
Изпрейжи,нзаалекпри,аилзряа,баотти ретата – до гърдите му. На четвъртата

! година рицарят вече бил станал много висок и кралят
ЗЧаупйопменсинн!ояпменаилетдоруг избор освен да се бие с него. Рицарят го
победил и опрял меча си до гърлото му. Обезсиленият
ЗМлаотлиетнвксатриахл промълвил: „Не трябваше да те отминавам преди, а
да те победя, когато беше още малък. Кой си ти?“
ПИрзпоечйети – Наричат ме Суеверие – отговорил рицарят................... .................................................................. ..................................................................

ИЧгурйайпеснопението 13
РЗелачтниекн стих

1.2. ПРЕД ИКОНАТА ? Отговори, разкажи, обясни
??

Иконите са свещени изображения на Господ Иисус Христос,
Пресвета Богородица, светии, ангели и бСивбърлжеий, согкриадсиъбития.

Нарисувай, оцвети

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ икНоапниаши–, пообпръланзи,, отбележи
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
свещено изображение

Наблюдавай, открий, проучи

!! Изрежи, залепи, изработи

! Запомни!

Когато застанем пред иконите,
ниеМсоелимтвоалим на изобразените
върху тях живи на небето свети
личИнзопесйти. Целуваме ги – така,
както правим с най-скъпите ни
хорЧау.йНпеисенонпеенибеотгоотворим икони-
те, а ги почитаме.

Златен стих

.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. Прочети

?? ? ООттгкорвиорйи,нреавзкяаржнио, отбяоснти върдеИнгриаей. Почитаме иконата:

а) като свещен образ на личността, която е
иСзвоъбржриа,зоегнраадниа нея; Речник

б) като се прекръстваме пред нея, палим свещи и
кНаадриимсувтайа, моцявнет; и

в) като магически предмет, който ни помага;
гН) акпаитшио, пвоипдълинми,оотибзеолбежриажение на невидимия духовен

свят, което ни приближава до Бога.

Наблюдавай, открий, проучи

? ?! ! !Пoмогнете на ЛюбоИзиреВжия,рзаалдепаи,риазрзрабеоштиат спора
пОотмгеовжодриу, сриаз:ккажоий, ообтясндивамата е прав?
Запомни!
СИвъкрожнии, отгреадсиа Иконите се различават от

картини, които Молитва картините по ореолите,
Ниазроибсурваазйя, овцавтети надписите, символите и
специалния начин, по който
Нссаъвпбеиитштиц,иипяои.пбълинбил, оетйбсеклИиежзпией се рисуват.

Чуй песнопението

14 Наблюдавай, открий, проучи
Златен стих
Изрежи, залепи, изработи

Открийте кое от изображенията не е икона?

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Разпознайте иконите и обяснете ? Какво виждате в ореола на Господ
ИОтисгоувсорХир, ирасзткаожси?, обясни
? ? ?сОвтетговиотрие, риаззкоабжри,аожбяеснниия и символи.

КСваъкрвжои, вогирапдриави впечатление в ? КСОъвтдъгреожвимо,рооигж,рреаадмзикаджаи,воибядсинми икони?

? ? ?иОткогонваотриа, рназакасжви.,Бобоягсонриодица?

Нарисувай, оцвети Нарисувай, оцвети
? ССвпъорждие,лоегтрадеикаква икона имате вкъщи. ОпишСевтърежик, ъогдреадситои тя
иОНтакпгаиошкввоиро, ип,еорпаиъзлзкноаижб, иор,таобзбееялсненожиина нея. Как се отнасятНеапсиншеия, ?попълни, отбележи
Нарисувай, оцвети
и напишете кратка молНиатривсау,вай, оцвети
ИСвзъбрежри,еотгреадсии икона

сННаакбполиюяштдиа,вопаойдп,аъолтснекир, пиотйо,бмперолоелужичиите пред нея. Наблюдавай, открий, проучи
Напиши, попълни, отбележи
Нарисувай, оцвети

Изрежи, залепи, изработи Изрежи, залепи, изработи
! ! ! !инПНИНЗааазакопрбпоодеслинмюжрршиндиееииа,тд,дзв!панаееолйотеп,опвъоеитлтен, кнкиипор,зориорвматйноб,ебоипиретрязлиоевиубжречъиадилнегинатиресектидоукммнииужи„оБивезнсреиадкзаиппврреиЗИНозаззавтпррбиоелеимюжтчвндиееиа, бн!зврааоилйКгее,опо.оимтзЩ,мкииеразлриипайзбта,ропотперчо“оиуе.ччтЗииатепттишеамектъимсеъл
иНМазорбллиеютчдеваавнаийе, оттокрвийт, пертоучриадките си.
! ! ! !Запомни! Молитва
ИИзз1преежй иП, зоалчепиит, изарйабкотии
Молитва Запомни!

! ЗЧау5пйомпендсин!ъопсекнииеттое, 7 който е
3 не почитИазмпеей
Молитва

Изпей 4 боите, Чуй песнопени2етоиконите, ние
Молитва
Изпей
Зл8атенссътщих ествувал
Чуй песнопението 6 а онзи, Златен стих 9 в този образ.
Чуй песнопението
Изпей
?........................ ?.................................................................. .................................................................. Прочети .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. Прочети

ЗЗОЧалутащйтгоопевенопссрнртиоап,ирвеханозиксеалтжаоив, ноибятснеи християни се молят прЗлеадтеинксотниихте?
ИПЗСлргваръотарчйеженти,сиотгирхади........................ .................................................................. .................................................................. Играй
Речник .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. Прочети

Речник 15

ИНгарраийсувай, оцвети.................. .................................................................. .................................................................. Играй

1.3. ЗА КАКВО СЕ МОЛИМ
(упражнения и практически дейности)

Бог е наш небесен Баща и ни обича. Чрез
молитвата ние можем да изкажем своята
обич, преклонение и благодарност пред
Него. Можем да Му споделим своите чув-
ства, грижи, нужди и да получим прошка и
подкрепа. Необходимо е само да се молим с
вяра, надежда и любов.

Молитвата ни дава криле да се издиг-
нем и да се приближим до Бога. Тя е чудо-
творен ключ, с който може да се отключ-
ва Божията съкровищница, изпълнена с
добрини и любов.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯхвалебни молитви –
Според това дали славим Бога, дали хвалим, славим Бога
Му благодарим, дали се каем за грешките
си или се обръщаме към Него за помощ, благодарствени
различаваме хвалебни, благодарствени, молитви – благодарим
покайни и просителни молитви. Във вся- на Бога
ка своя молитва ние благодарим на Бога,
каем се и молим за помощ. покайни молитви –
молим Бога за прошка
Прочетете молитвите и определете вида им.
просителни молитви –
просим, искаме нещо
от Бога

Слава на Отца и Сина и Светия Дух!

Милостиви Боже, просвети моя ум и сърце, та
да бъда днес прилежен ученик и да усвоявам
по-лесно всяко полезно знание, което ни се
преподава от нашите учители.

Владико Христе Боже, Царю на вековете и
Създателю на всичко, благодаря Ти за всички
блага, които ми даде...

? ? КОаткгвоивобрил,аргаазкпажоил,уочбаявснаиме от Бога?

16 Свържи, огради

Нарисувай, оцвети

Открийте липсващите в текста думи:

Думи за попълване: хвалебна, Бога, просителна, вяра, благодарствена

Молитвата ни приближава до ____________________________
Ние благодарим на Бога за всичко, с което ни е дарил,
с ___________________________ молитва.
Прославяме Божието величие и съвършенство
с _____________________ молитва.
С ____________________________ молитва се молим на Бога за нещата,
от които имаме потребност.
За да бъде молитвата ни истинска, е нужно да се молим
с чисто сърце и непоколебима ____________________________ в Бога.
За какво трябва да благодарим на Бога?
Напиши кратка благодарствена молитва.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

Ти за...

? Споделете за какво ще помолите в просителната
сОитмгоовлоирти, рваазккаъжми, оБбоясгнаи?

Свържи, огради „Ако просим нещо по Неговата воля, слуша

Нарисувай, оцветипнир;оисиалкио, знаем, че ни слуша за каквото бихме
знаем и че получаваме .”

Напиши, попълни, отбележи (1 Йоан. 5:14-15)

Наблюдавай, открий, проучи 17
Изрежи, залепи, изработи

Наблюдавай, открий, проучи

Изрежи, залепи, изработи

! ! Запомни!
? ? МдиОоМштлогиалоивтнтоерввитаа, ртоаззакаажежит, иобовялсонктиоавамвуа. Нжанйа-гзоалвясмеакисихлраиистмаияонбщина,ткоалмкоотлиот-

ваСИввзъпрхежйри,аомграад.иТам се молим за всичко и за всички, за целия свят.
ПиНрЧакруоайижчспуеевтстанйеое, птоезцнаевиекметтооиголоистевматолаиостнепярЦавъорсклваавтнао?то богослужение
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
НЗалп„аГитошесинп, спотодпиъхил,н.и.., потлбаевлеажщи ите съпровождай, пътуващите

.................................................................. .................................................................. съпътствай, вдовиците покровителствай, сираците
НПарбзолаючщедтаивиатй,ио,тпкрлиейн, епрноиучти е избави, болните изцели...“..................................................................

ИИзгрреажйи, залепи, изработи Литургия на св. Василий Велики

! Молитвата ни за другите хора е израз
ЗнРааепчохнмринкиис! тиянска любов.

? ? МОКтоолигиотвдовррауиг, ирахзкоаржаи, мобояжснеим да споменем в молитвата си?

ИСзвпъерйжи, ограЛдиюбо и Вяра са написали молитва за децата от техния клас.
Прочетете я и напишете молитва за децата от вашия клас.

НЧуайрипсеусвнаойп, еонцивееттои

ЗНлаа„птГиеошнсисп,тпоиодпхиъл,нбил, оатгбоедлеажрия Ти за приятелите, с които си ни
даанрииелТвиндаашряивяакмлеасс.вДоаяйтнаилзюдброаввеи, псиочлаити!д“ обро,ПНраобчлюетдаивай, открий, проучи.......................................... .................................................................. ..................................................................

ПИИргзорраечйжеит, зеатлепеид, иузмраибтотеи на св. Йоан Златоуст

! ! ипРЗоепакчпоаномижмкинеист!леетсиелкааткваонабимхотлеитнавраитсау.вали, за да

Молитва За молитвата
Изпей „С молитва можете

Чуй песнопението да летите, да

Златен стих проникнете в
небесата и да се

.................................................................. ..................................................................
Прочети приближите до Бога.“......................................................

Играй св. Йоан Златоуст

Речник

18

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯTEMA 2
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ИИСУС ХРИСТОС – СПАСИТЕЛЯТ

2.1. БОГОЧОВЕКЪТ ИИСУС ХРИСТОС

урок за упражнения и практически дейности

2.2. УЧЕНИЦИТЕ НА ИИСУС ХРИСТОС
урок за нови знания

2.3. ОТ ЛАЗАРОВДЕН ДО ВЕЛИКДЕН
урок за нови знания

2.4. ОТ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ДО ВЪЗНЕСЕНИЕ
Урок за нови знания

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯНарисувай, оцвети
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
2.1. БОГОЧОВЕКЪТ ИИСУС ХРИСТОСНапиши, попълни, отбележи
(упражнения иНаблюдавай, открий, проучипрактически дейности)
Изрежи, залепи, изработи
! Християните вярват в Светата Троица: един Бог в
ЗтапроимнЛии! ца – Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Светий.

Молитва

Иисус Христос е Бог Син пре-
Идзипейи след Своето Рождество. При
раждането Си Той става и Син Чо-
вЧуейшпексниопе–ниеетдоновременно истински
Бог и истински Човек. Затова Го
Знлаатреинчстаимхе Богочовек.

ИПриосчеутсиХристос се кръстил от.......................................... .................................................................. ..................................................................
св. Йоан Кръстител в река
ЙИгоррайдан. Когато излизал от
водата, небесата се разтворили
иРеСчнвиек тият Дух като гълъб слязъл
върху Него. А от небесата се чул
гласът на Бог Отец: „Ти си Моят
Син възлюблен...“

Веднъж на една висока планина
Иисус Христос се преобразил
пред трима Свои ученици.
Дрехите Му станали бели като
светлина. Лицето Му светело
като слънце. Чудно се явили и
разговаряли с Него Божиите
пророци Мойсей и Илия.
Изведнъж ги покрил светъл
облак и учениците чули глас от
небето: „Този е Моят възлюбен
Син, ... Него слушайте.“

20

В ЗЕМНИЯ СИ ЖИВОТ ИИСУС ХРИСТОС
СЕ РАЗКРИВА КАТО БОГОЧОВЕК

С чудното Си раждане от света Дева Мария Божият
Син става и истински Човек. Това, което Го различава от
всички останали хора е, че Той е напълно съвършен, без не-
достатъци, безгрешен.

Като истински Човек Иисус Христос се е родил, бил е
малко дете, учил се е да прави много нови неща. Помагал е
на праведния Йосиф и на майка Си Дева Мария. Израствал
в послушание, молитва и труд. Изпълвал се с мъдрост и
любов към Бога и към хората.

? Разкажете за събития, свързани с живота на Господ Иисус Христос
кОаттгоовоирсит, рианзксакжии,чообявсенки.

Свържи, огради

Иисус Христос се е разкрил на хората и като
Наирисстуваийн, осцквеитиБог чрез божествената Си мъдрост и

многобройни чудеса. Още дванадесетгодишен Той дал
Надпиашис,епорпаълзнби,еортебе, лчежеие Син Божий, като казал, че храмът

принадлежи на Отца Му (Лука 2:49).

Наблюдавай, открий, проучи

? Разкажете за събития, свързани с живота на Господ Иисус Христос, в които
ТИОотзрйгеожсвиео,рзриа,алрезапкзирк,аиижзвира,аобкбоаятстинио истински Бог.

! ЗСавпъормжнии, о! гради
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

МНаорлиистувай, оцвети

ИНзапеийши, попълни, отбележи

НЧаубйлюпедсанвоапйе, ноитектроий, проучи

?! ЗПЗИОлатрзапротгоечомжеевннтиои,рсиз!тиа,лирехапзик,аижзир,аоббоятсини........................ .................................................................. ..................................................................

Свържи, огради

? КИМогоерлаиейтвваангелско събитие е най-великото доказателство, че Иисус Христос е
БНОотагргоиочсвуооврваийе,,кроацизвкеантжаииш, обСяпснаисител?
НЗИРСНааевзащчпъппнреииожийшшкиИи,е,оиптгсорупеасъдлкиХнрира, иоттсътбкеолоесжтеигноавроирчнаан
Чуй песнопението въпроса: и Син Човешки?
Син Божий

Нарисувай, оцвети 21
Наблюдавай, открий, проучи
Златен стих

НИазрпеижшии, ,зпаолеппъилн, ии,зроатббоетлеижи

2.2. УЧЕНИЦИТЕ НА ИИСУС ХРИСТОС

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ 1. ДВАНАДЕСЕТТЕ АПОСТОЛИ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ Първите Христови уче-

ници са дванадесетте апос-
толи, които били избрани от
Него. Те се различавали по про-
изход и образование. Всеки от
тях без колебания откликнал
на Господния призив: „Върви
след Мене!“ Първите, избра-
ни от Господ Иисус Христос
апостоли, били рибари. Най-
напред Той призовал братята
Андрей и Симон (Петър), после
– други двама братя – Йоан и
Яков. Избрал и Матей, кого-
то хората считали за греш-
ник. Но Богочовекът Христос
видял чистото му сърце и го
обикнал. След това Спасите-
лят избрал и останалите Си
ученици: Филип, Вартоломей,
Тома, Яков Алфеев, Тадей, Си-
мон и Юда Искариот, който
накрая Го предал.

Светите апостоли били
постоянно до своя божест-
вен Учител. Придружавали Го
навсякъде. Споделяли храна-
та си с Него. Слушали внима-
телно и запомняли учението
Му. Станали свидетели на Не-
говите чудеса и славното Му
Възкресение.

апостол – пратеник

Евангелие – благовестие, разказ за
Христос и Неговото учение

проповедник – човек, който поучава,
наставлява, проповядва на хората
Христовото учение

22

2. СВЕТИТЕ ЖЕНИ, УЧЕНИЧКИ
НА ХРИСТОС

Господ Иисус Христос е имал за
ученици и свети жени, които Го
следвали и Му служели. Най-близ-
ки до Него били Мария Магдалина,
Мария Яковова, Мария Клеопова,
Саломия, Йоанна и Сузана, как-
то и сестрите на Лазар – Марта
и Мария. Тези жени били верни и
смели. Господ избрал именно тях
първи да разберат и благовестят
за славното Му Възкресение.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
3. ХРИСТОВИТЕ УЧЕНИЦИ –
ПРОПОВЕДНИЦИ И ЧУДОТВОРЦИ

След като Спасителят завършил Своето земно служе-
ние, Той пратил учениците Си да проповядват Евангели-
ето на всички народи. Дал им власт да правят чудеса, ка-
квито Той правел.

Апостолите пътували по целия свят. Научили другите
хора как да станат християни. Показали с живота и де-
лата си, че са истински Христови последователи и верни
Негови ученици.

Православната църква ги почита на 30 юни с празника
Събор на светите славни и всехвални дванадесет апос-
толи. Към тях се причислява и апостол Павел, затова
този ден се казва още Павловден.

Открийте на иконата апостолите Петър и Павел. 10 15 1 14

Научете кой е любимият Христов ученик,
като използвате азбучен ключ:

Проучете житието на Христов ученик. Може да работите по
двойки или в малки групи. Споделете наученото с класа.

23

2.3. ОТ ЛАЗАРОВДЕН ДО ВЕЛИКДЕН

1. ВЪЗКРЕСЯВАНЕТО НА ЛАЗАР
И ВХОД ГОСПОДЕН
В ЙЕРУСАЛИМ

В съботата преди Вход Госпо-
ден в Йерусалим, Църквата праз-
нува Лазаровден. На този ден
Христос възкресил Своя приятел
Лазар, който бил мъртъв и погре-
бан от четири дни. Като повели-
тел на живот и смъртта Господ
се обърнал към него с думите: „Ла-
заре, излез вън!“, при което прия-
телят Му излязъл жив от гроба.
Всички били смаяни. Сестрите на
Лазар – Марта и Мария – благода-
рили на Господа.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Вестта за невижданото чудо се
разнесла бързо и на другия ден Хрис- Разкажете на Любо и Вяра
тос бил посрещнат тържестве- как празнуваме Лазаровден
но в Йерусалим. Приветствали Го с и Цветница.
палмови клонки и възгласи „Осанна!“
като Цар и Спасител. Празнуваме
това събитие в неделя на Цветни-
ца (Връбница).

възкръсвам – оживявам
страст – страдание
Страстна седмица – седмицата
на Христовите страдания
разпятие – разпъване на кръст
плащаница –погребално платно
с образа на положения в гроба
Спасител

24

2. СТРАСТНАТА СЕДМИЦА
Следващите дни са последните в земния живот на

Богочовека. Наричаме ги велики, защото събитията,
които се случват във всеки от тези дни, са особено
важни за християнската вяра.  

Велики понеделник. Богочовекът изгонил търговци-
те от храма, защото превърнали Божия дом от дом
за молитва в разбойническо място. Затова врагове-
те Му още повече Го намразили.

Велики вторник. Божият Син проповядвал в храма,
като изобличил религиозните водачи, а хората поу-
чавал да бъдат благоразумни и да умножават дарби-
те, дадени им от Бога.

Велика сряда. Враговете на Иисус Христос замисля-
ли как да Го заловят и убият. Един от апостолите –
Юда Искариот, решил да им предаде Учителя си.

Велики четвъртък. Денят на Тайната ве-
черя. Нарича се „тайна“, защото на нея
Господ установил тайнството Евха-
ристия (или Причастие). Преди това Той
дал пример на смирение, като умил нозе-
те на Своите апостоли. Същата вечер
Юда предал своя Учител за 30 сребърника.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
?? ? Какво е казал Христос на
ЮОтдгаовпоррии, рпарзкеаджаит, обеялсснти вото?

На Велики четвъртък християнСвиътржеи, опгрраидиемат

свето Причастие, а вкъщи боядисват великденски-

те яйца за предстоящия празник. Нарисувай, оцвети

Вечерта в храма се изнася за поклонение Хрис-

товото разпятие. Напиши, попълни, отбележи

Наблюдавай, открий, проучи

!! Изрежи, залепи, изработи

! Запомни!

Молитва 25
Изпей

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ Велики петък
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ(Разпети петък)

Това е най-тъжният ден
от Страстната седмица.
Припомняме си безброй-
ните унижения, мъки и
страдания, които е пре-
търпял Спасителят. След
предателството на Юда
Той е заловен, несправед-
ливо осъден и разпънат на
кръста. Разпети петък е
денят на смъртта и по-
гребението на Божия Син.
Господ Иисус Христос е по-
ложен в гроба. Цялата при-
рода скърби за Божия Син.

Открийте кои са изобразени на иконата „Разпятие Христово“.

Сутринта от олтара в
средата на храма се изнася
плащаницата, която симво-
лизира Христовия гроб. Хрис-
тияните носят цветя като
на погребение на близък и скъп
човек. Пристъпват с молитва
и се покланят. Целуват Еван-
гелието, Христовото тяло,
което е извезано на плащани-
цата, кръста и полагат цве-
тята. След това се покланят
пред голямото Христово раз-
пятие и го целуват.

? ? Споделете по двойки, а след това пред класа кои моменти
оОттгтовеорзии, рбаизкбалжеий, сокбяиснсиъбития или от посещението ви в храма
на Разпети петък са ви впечатлили най-много. 
Свържи, огради
26
Нарисувай, оцвети

Велика събота
Сутринта на Велика събота църковното богослужение

припомня погребението на Господа и слизането Му в ада, къ-
дето проповядвал на всички мъртви и спасил душите на пра-
ведниците.

Гробът Господен бил запечатан с огромен камък и охраня-
ван от военна стража.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Възкресение Христово
През нощта станал голям земен трус, защото ангел Гос-
поден слязъл от небето, отместил камъка и гробът се от-
ворил. Ужасени, войниците паднали на земята. Когато же-
ните дошли сутринта да помажат мъртвото тяло, видели
гроба отворен. Ангелът им казал: Защо търсите Живия между
мъртвите? Той възкръсна!
В полунощ радостен камбанен
звън известява: Христос възкръс-
на! Със смъртта Си смъртта по-
беди! Тъмнината на храма се оза-
рява от светлината на горящите
с благодатен огън свещи. След го-
лямата скръб е настъпила светла
радост. Възкресение е!

? КОотягосвеордим, риацзкаажниа,роибячсанми е „Страстна“? Защо Богочовекът е избрал да страда?
? СОРватъзгргожлвиео,рдоиаг,рйратадзикеажиик,оонбяастниа и съставете разказ.

НСваъррижсуив, аойг,роацдвиети

ННааприисшуив,апйо, поцълвнеит, иотбележи

Набплиюшдиа,впаойп, ъолтнкир, иотй,бперлоеужчии

ИНзарбелюждиа, зваалйе, поит, кирзриайб, оптроиучи

! ЗИазпроемжнии, з! алепи, изработи

?! ЗМаоплоимтнвиа!
ЗОатщгооворраид, роасзктажтиа, онбяаснхиората от Христовото възкресение е толкова голяма? 
ИМзоплеийтва

Свържи, огради 27
ИЧзупйепйеснопението

Нарисувай, оцвети

2.4. ОТ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ДО ВЪЗНЕСЕНИЕ

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ1. СВЕТЛАТА СЕДМИЦА
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯХристовото Възкресение до-
2. ХРИСТОС СЕ ЯВЯВА
НА УЧЕНИЦИТЕ СИ нася светлина и живот на всич-
След възкресението Си Господ ки хора. Затова първата седмица
след Великден се нарича Светла. Тя
Иисус Христос останал четириде- завършва с Томина неделя. В този
сет дни при Своите ученици. През ден Църквата припомня за явява-
това време Той им се явявал някол- нето на Христос на Неговите уче-
ко пъти. Първо се явил на светите ници, между които бил и апостол
жени мироносици, после и на уче- Тома. Тома не повярвал на разказа
ниците Си, за да ги увери, че е въз- за Христовото възкресение. Поис-
кръснал и е отново сред тях. Поу- кал да види с очите си и да докосне
чавал ги и укрепвал вярата им. възкръсналия Христос с ръцете си.
Спасителят се явил при заключени
врати и му показал Своите рани.
Апостолът повярвал и възкликнал:
„Господ мой и Бог мой!“. А Господ Ии-
сус Христос му отговорил: „Тома,
ти повярва, защото Ме видя; бла-
жени, които не са видели, и са по-
вярвали“ (Йоан 20:28-29).

? ? ККОтааккговнвооаррсиии, рчпаарзмкиаежпиос,емодбнямясминицеантааТсолмеиднВаънзекрдееслеян?ие Христово?

? ? Свържи, огради
КОтакгонвоаррии, рчаазткажСип, оабсяиснтиеля тези, които имат доверие в Бога? 
Нарисувай, оцвети
28 Свържи, огради
Напиши, попълни, отбележи
Нарисувай, оцвети

3. ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС СЕ ВЪЗНАСЯ ПРИ СВОЯ ОТЕЦ

„Идете, научете всички
народи, като ги кръщавате
в името на Отца и Сина
и Светаго Духа, и като ги
учите да пазят всичко, що
съм ви заповядал.“

(Матей 28:19-20)
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Един ден Господ Иисус Хрис- Открийте кои са изобразени на
тос завел учениците Си на върха иконата „Възнесение Господне“.
на една планина. Там им обещал, че
след като отиде при Своя Отец, ще
им изпрати Светия Дух да ги уте-
ши и да им даде сила и мъдрост да
проповядват. После вдигнал ръце и
ги благословил. Докато ги благосла-
вял, облак Го подзел и Той започнал
бавно да се издига от земята и да
се възнася в небето при Своя Отец.

След като изпратили Господа,
учениците Му се върнали с радост
в Йерусалим в очакване на Светия
Дух, Който да просвети умовете и
сърцата им.

4. ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ – СПАСОВДЕН
Църквата празнува Възнесение Господне винаги в чет-

въртък, четиридесет дни след Възкресение Христово. В
България празникът се нарича Спасовден, за да напомня
на всички, че това е денят, в който Господ Иисус Христос
завършва спасителното Си дело на земята. 

? КОтакговвоороиб, реащзкаажлиС, побаяссинителят на учениците Си преди Възнесение? 29

Свържи, огради
Нарисувай, оцвети

Открийте липсващите в текста думи.

След Своето славно ____________________________Спасителят казал на
апостолите: „Отидете и ____________________________ всички народи, на как-
вото съм ви научил“. Обещал, че ще им изпрати ____________________________.
Благословил ги и бавно се ____________________________към Своя Отец.

(Светия Дух, Възкресение, възнесъл, научете)
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
? ? ВОятргновоориил, иранзкеавжяир, онбояс?ни

Свър жГи,оосгрпаодид поръчал на апостолите да кръщават в Божието име.
Иисус Христос се явил първо на учениците Си.

Нар исуБвоайг, ооцчвоетвиекът останал на земята четиридесет дни

Напишсил, еподпъВлнъиз, октрбеелсеежни ието Си.

ОНатблкюрдиавйатй,еотнкарикйо, япрдоаучти а е Възнесение Господне тази година.

Изрежи, залепи, изработи

! Прочетете 10-11 стих от първа глава на книга Деяния на св. апостоли,
зЗаапдоамнниа! учите какво казали ангелите.

Молитва

? ? ПОтогдорвоердие, ртазекажсъи,боибятсниията в правилния им ред:
Изпей

СЧвуъйржпВеиъс, нозогнпреаендиисеетноие Рождество Възкресение Кръщение

ЗНлаартиеснувсатй,иохцвети

ПНрапо„ичАештзии,спъомпълснив,аостбележи.......................................... .................................................................. .................................................................. Господ Иисус Христос дойде на света,
за да спаси хората от греха и да ги научи
през всички дни ...“
да обичат. Със Своето рождество, живот
ИНгарбалюйдавай, отк(рМиай,тперйоу2чи8:20)
и учение, смърт и възкресение Той показа

РИезчрнеижки, залепи, изработи любовта Си към всички хора. Възнесе се при
Своя Отец в слава. Макар и да не Го вижда-
! Запомни! ме, Той е винаги с нас. И днес Спасителят
ни призовава към Себе Си – да вярваме в

Молитва Него и да се усъвършенстваме в любовта и
в добрите дела, мисли и чувства.

Изпей

30

Чуй песнопението

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯTEMA 3
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БОГ – ТВОРЕЦ

3.1. БИБЛИЯТА РАЗКАЗВА ЗА БОГА И ЗА ХОРАТА

Урок за нови знания

3.2. СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА

урок за нови знания

3.3. Първите хора

урок за нови знания

3.4. БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ (НОЙ, ВАВИЛОНСКАТА КУЛА

урок за нови знания

3.5. БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ

урок за упражнения и практически дейности

3.6. ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ (1

урок за нови знания

3.7. ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ (2

урок за упражнения и практически дейности

3.8. БОГ СЕ ОТКРИВА НА ХОРАТА

урок за обобщение

3.1. БИБЛИЯТА РАЗКАЗВА ЗА БОГА И ЗА ХОРАТА

1. БИБЛИЯТА – СВЕЩЕНАТА КНИГА НА ХРИСТИЯНИТЕ

Бог ни е подарил една специална книга.
Нарича се Свещено Писание или Библия.

Свещените книги на Библита ни учат:
l да познаваме Бога;
l как да живеем близо до Него;
l разкриват Божията любов към нас.
Написани са от хора, които Бог е избрал.
Те са живели в различни времена и са били
различни по произход и образование. Въпре-
ки това, в Свещеното Писание има чуд-
но единство. Защо? Защото написаното
от библейските писатели е вдъхновявано
от самия Бог. Затова наричаме Библията
също и слово Божие. Библейските книги съ-
държат Божиите думи (слова), записани от
боговдъхновените писатели.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
2. СТАР И НОВ ЗАВЕТ
Библия – книги
Библията съдържа се- (от гръцки език)
демдесет и седем отделни
книги, разделени на две час- Евангелие – блага
ти: Стар и Нов Завет. вест (от гръцки
език); библейска
В Стария Завет са вклю- книга, която
чени книгите, написани пре- разказва за земния
ди да се роди Господ Иисус живот на Господ
Христос. Те са петдесет на Иисус Христос
брой и разказват за света,
Бога и Неговия завет с чо-
века преди Рождество Христово; преди Спасите-
лят да донесе новото учение за християнската
любов. Съдържат откровението за избрания от
Бога народ, който пренася истинската вяра през
вековете; пророчества за Иисус Христос; много
житейска мъдрост. 

Книгите, написани след раждането на Спаси-
теля се наричат Нов Завет. Те са двадесет и се-
дем на брой. Съдържат разкази за Господ Иисус
Христос и Неговите ученици.

Първите четири книги на Новия Завет са
евангелията. Те съобщават добрата новина, че

32

обещаният от Бога Спасител е дошъл и че това е Божи-
ят Син Иисус Христос. Разказват за всичко, което Той е
говорил и правил, докато е живял на земята, за да научи
хората на добро и да ги спаси от греха. Евангелията са
написани от светите апостоли и евангелисти Матей,
Марк, Лука и Йоан.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
св. апостол и евангелист Матей св. апостол и евангелист Марк

св. апостол и евангелист Лука св. апостол и евангелист Йоан

Библията е Книга на книгите за всички народи. Тя е пре-
ведена на всички езици по света. Макар, че книгите в нея
са написани преди хиляди години, спасителното знание и
мъдрост, които съдържа, не са остарели, защото Божие-
то слово е вечно.

Открийте липсващите в текста думи.
Библия на гръцки език означава ____________________________ . Книги-

те на Свещеното ____________________________ са обособени в две части:
____________________________ и ____________________________ Завет. Наричаме
Библията също Книга на книгите и слово ____________________________ .

(Божие; книги; Стар; Писание; Нов)

33

3.2. СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА

1. ЗЕМЯТА И ЖИВОТЪТ СА ДАР ОТ БОГА
Бог е сътворил света от нищо. Подарил е Земята на

нас, хората – прекрасно място, на което да живеем.

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
2. БОГ СЪТВОРИЛ СВЕТА

ЗА ШЕСТ ТВОРЧЕСКИ ДНИ

Сътворение – В първия ден със Словото Си Бог създал свет-
създаване лината и я нарекъл ден, а тъмнината – нощ. На
следващия ден заповядал да се появи въздухът,

творчески дни – който дишаме и небето, което виждаме. На тре-
Божествени тия ден разделил сушата от водата и така се
периоди, в които образували континентите, моретата, езерата
Бог твори света и реките. Накарал земята да произведе треви,
цветя, храсти, дървета. В четвъртия ден Бог
Творец – създател заповядал слънцето да огрее земята, а на нощно-

добро – хубаво, то небе се появили луната и звездите. В петия

полезно, мъдро творчески ден моретата и реките се изпълни-

ли с риби, а в небето полетели птици. В шестия

? ? ден Бог изпълнил земята с животни. Накрая сът-
Отговори, разкажи, обясни ворил човека, който да прилича на Него, да бъде
творец и да се грижи за света.

Свържи, огради

Създайте собствено творение. Нарисувайте сами
кНраарсиисвувиаяй,совцяветтитакъв, какъвто искате да бъде.

34 Напиши, попълни, отбележи

3. ПРИРОДАТА – ПРЕКРАСНО БОЖИЕ ТВОРЕНИЕ
Всичко, което Бог е сътворил, е добро. Той желае хора-

та да се грижат за сътворения от Него свят.
Пази природата – грижи се за нея! Обичай и защитавай

живота, който Бог е сътворил заради любовта Си към хо-
рата!
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ? Опишете основните
мОтогмовеонрти, риазокатжис, ъобтясвнио-
реното в шестте
тСввърожрич, оегсркадии дни.

? КОНатаркгиовсвоуовраеий,,проарцзвкоеаптжуиис, онбаялснди а
внНСаваиъпррзиижошисби,у,ровпгаорапжаъдхелиунндии,ооежттбнеоилекнжъаит
шдННеааебрнсли?ютсудваиавяйа,йто, цоввтеоктрриичйе, псркоиучи

Изрежи, залепи, изработи

! Напиши, попълни, отбележи
ПЗарпоомчнеит! ете стихотворението „Кой направил е цветята“
оНтаблКюоданвсатй, аонтткриийн, пВреолуичичков.

Молитва

РИазрзуежчие,тзаелеипии, иззпреайботтеи песента.

! Изпей Всичко Ти направи, Боже,
ЗапКоомйнин! аправил е цветята, всичко Ти си наредил,
птичката да хвърка може,
Чукйопйесснорпоенсииецтао ги пои, че крилца си  дарил.
Моклоийтвиам даде миризмата,
Ти направи небесата,
Злактоейн гстиисх краски украси? деня ясен и нощта,
Тебе славят на земята
Изпей и най-малките неща.

ПрМочретави чицата кой научи.................. .................................................................. ..................................................................
Чудйапессиноспбеиниреатосеменца

ЗИлгаиортатпйенчкесрлтааисхтиавимтеде да смуче
цветя?

Речник Всеки ден Те славя, Боже,
с блага дума на уста.
ПрКиозчоензтечилеетноитдае тпоилчяа, волно.................. .................................................................. .................................................................. Всеки ден Ти казвам, Боже,
слънчицето да изгрява, от сърце: Благодаря!

Игдраайзалязва след това.

Речник

Създайте проект за дейности „Бог се открива в творението“.
Разделете се на групи и работете в екип. 

35

3.3. ПЪРВИТЕ ХОРА

1. ЖИВОТЪТ В РАЙСКАТА ГРАДИНА
След сътворението на земята Бог създал човека, за да ú се наслаждава.

Направил го от земна пръст и го нарекъл Адам. Настанил го да живее в
Едем – райска градина, изпълнена с всякакви плодове. Поставил му задача
да я обработва и пази. Разрешил му да яде от всички дървета, но от пло-
довете на дървото за познаване на добро и зло да не яде, защото ще умре.

Бог населил Едем с всякакви
птици и животни, а Адам им дал
имена. Но сред тях не намерил
никого, който да му е подобен.
Бог видял, че не е добре за човека
да бъде сам. Докато Адам спял,
взел едно негово ребро и сътво-
рил жената. Адам я нарекъл Ева.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Разбери какво означават имената Райска градина, Едем –
на първите хора: красиво място, където човек
е близо до Бога
Адам : – – – – – Евэа: – – – – –
съвест – чувство на
отговорност за постъпките

грях – нарушение на Божия
заповед

грехопадение – грехът на
Адам и Ева, отделил хората
от Бога

Адам и Ева се обичали много. Те ? КБОаоткггвонвиаорвАиа,джраанмзик?ажзаид, оабчяиснивъзложил

? ?станали родители на всички хора, Свържи, огради
Нарисувай, оцвети
на цялото човечество.

36

2. ГРЕХОПАДЕНИЕТО
НА АДАМ И ЕВА

Бог много обичал Адам и Ева и те
също Го обичали. Но злият, пропъ-
ден от небето ангел, завидял на лю-
бовта им. Използвал змията и с хи-
трост излъгал жената. Ева яла от
забраненото дърво и дала и на Адам
да яде – те престъпили Божията
заповед. В тях се случила промяна –
двамата разбрали, че са голи, т.е., ли-
шени от Божията слава и се скрили,
съвестта им ги изобличавала. Бог ги
повикал, но те не намерили сили да
поискат прошка за стореното.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
? Защо Бог не попречил на Адам и Ева
дОатгсоъвгорреи,шраазтка?жи, обясни

? Кой е най-големият дар, който Той им
дОСавтългр?ожвио,роиг,рраадзикажи, обясни

НСваъррижсуив, аойг,роацдвиети3. ЖИВОТ ИЗВЪН ЕДЕМ

Първите хора съгрешили, като проявили непослуша-

Наприсшуив,апйо, поцълвнеит, ионтибеелекжъи м своя Баща – Бога и съмнение в любовта Му. Спра-

ведливият Бог им наложил наказание: да напуснат Едем;

Напблиюшдиа,впаойп, ъолтнкир, иожтй,бепернлоеаужчтии а с мъка да ражда децата си, а Адам с пот да обра-

ботва земята. На вратата на Рая Бог поставил ангел с

ИНзарбелюждиа, зваалйе,поит, кирзриоайб,гопнтреоиунчимеч. Адам и Ева били обзети от ужас – как ще живе-

! ят далеч от своя Създател. Всемилостивият Бог им дал
ИЗазпроемжнии, з! алепи, изрнабаодтеижда – обещал им Спасител, Който отново да покаже
на хората пътя към изгубения Рай.
! ЗМаоплоимтнвиа!
Кои постъпки са праведни и кои – греховни? Дайте примери.
? ? ?ИМзоплеийтва
Отговори, разкажи, обясни
? КОотйгоевоориб,ерщазаканжиия, тобяСснпиасител?
ИЧзупйепйеснопениетСовържи, огради

Свържи, огради Любо и Вяра се чудят как изглежда Едем.
ЗЧлуайтпеенсснтопиехниетННоааррииссууввайа,йотцвеетРиайската градина. Кои важни
НПЗлараротичсеунтвсиатй,иохцветеНилеапмиешнит, пиопнъленит, ортяббевлеажди а забравяте?.............................. .................................................................. ..................................................................

НПИаргпроиачйшети,ипопълни, Ноатбблеюлдеажвиай, открий, проучи.............................. .................................................................. .................................................................. 37

НРеачбнлюикдавай, открий, проучи

3.4. БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ

1. ЛЮБОВТА НА БОГА КЪМ ХОРАТА
Бог сътворил света, животните и човека, защото е

добър, милостив и премъдър. Той е Любов. Човекът е съз-
даден, за да познае тази любов – да обича и да бъде обичан.
Но като истински родител Бог не само милва, а и справед-
ливо наказва хората за тяхно добро.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ?? ? КОаткгосвеороит, рразакзаижлио, обгярсенхиопадението на целия свят?

Свържи, огради

2. ГОЛЕМИЯТ ПОТОП

потоп – голямо Нарисувай, оцветСиправедливият Бог виждал, че хората
продължавали да грешат, злото по земята
наводнение
попнъланир, аотстбелвежаило и решил да изпрати потоп. Само
Ноев ковчег – голямНапиши, един човек на име Ной спазвал Божиите за-

кораб, построен от Ной поведи. Бог му заповядал да построи кораб
Завет – съюз, договНоарблюдавай, (октоквричйе, пгр)о, укчиойто да побере от всички живи
създания по две – мъжко и женско. Праведни-
!! Изрежи, залепяит, изНраобойтии зпълнил всичко и се качил на кораба
! заедно с цялото си семейство.
СиЗлаепонмндиъ! жд валял четиридесет дни и нощи. Всичко на

взерманятМа,оанлиозтавтга ияннаелон.аКмоеграитлао дъждът спрял, Ной пуснал една
суша. След още няколко дни пус-

нал гълъб, който донесъл в човката си маслиново клонче.
СкорИозпсепйасените слезли на брега. В благодарност към Бога

Ной извършил жертвоприношение.

Чуй песнопението

Златен стих

.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. Прочети

Играй
Речник

Подредете илюстрациите по хронологичен ред и разкажете.

? ? Защо Бог пратил на земята потоп? Защо спасил Ной и семейството му?
КОаткгопвооркиа,зраалзкиажтие, осбявсонеито послушание?
38 Свържи, огради
Нарисувай, оцвети

„Аз поставям Моята
дъга в облака, за да бъде
знак на (вечния) завет
между Мене и между
земята.“

(Битие 9:13)
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
? КОаткгъоввореиз, рнаазккаъжти, нобаясзнаивета между Бога и хората?

Свържи, огради

3. ВАВИЛОНСКАТА КУЛА

ПНрараивсуевдайн, оицявтетиНой имал трима сина:
Сим, Хам и Яфет. От тях произлезли

мноНгаопишниа, проопдълини, , октобиелтежои говорели общ
език. Но злото не изчезнало и скоро

олиттнНеоабвлсюоедасвхеаой,проотаякрврииейл,шпргиорлучеиихъдта .пВоъсзтгророядте-

граИдзриежкиу, злаале,пки,оиязртабоотдиа стига небето,
!за да се прочуят. Бог видял гордост-
ти алЗювапбосямъщнри!цБаатщаа им. Като милосърден
Той дал урок на чове-

цраизтлМеио.лчиВнтивеаедзиинцим,итг аткае проговорили на
че никой не раз-

бирал другия. Кулата останала недо-
върИшзпеенй а и небогоугодното дело било

прекратено.

? Чуй песнопението
Отговори, разкажи, обясни
Златен стих

? ПраозтбеърресеттеекапкръивлаегаТтойе.лДниайттееипмреинма енраиБ. оЗгаапивштеетксетват, зеатдраадките.ОПСвтръогрчожевтио,риоиг, рраадзикажи, обясни.................. .................................................................. ..................................................................

СННвааърррижсииусв, уаовйгр,ааойдцтивеетиили направете макет на Ноевия ковчег.

Играй

ННаарпиисшувиа, йп,оопцъвлнети,иотбележи 39
Речник

Напиши, попълни, отбележи

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ3.5. БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ (2)
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ(упражнения и практически дейности)

Бог е премъдър, милостив и справедлив, нари-
чаме Го праведен Съдия. Той обича много Своите
деца – хората – и иска и те да станат съвършени
като Него. Когато грешим, нашият небесен Баща
ни показва грешките и иска да се поправим.
Намерете грешките в текста.

Адам и Ева били послушни на Божията воля, но Бог ги
изгонил от Райската градина.

Заради многото грехове, които извършвали, Бог уни-
щожил всички хора, като изпратил потоп.

За да се прославят, хората започнали да строят град и
висока кула, но Бог ги наказал, като изпратил от небето
огън.
Прочетете разказа на Любо и помислете справедливо
ли е наказан Станислав.

През лятната ваканция с приятелите решихме да
отидем до старата църквичка. Стигнахме бързо с коле-
летата. Вътре ни лъхна прохлада и тайнствена тишина.
Прекръстихме се и целунахме иконата на Божията май-
ка. Някой беше оставил на нея цели 10 лв. С Борко се от-

40

дръпнахме, но големият Станислав не се поколеба и взе
парите.

– Недей – обади се Петър – това е грях! Ще ни сполети
някоя беда.

– Ти не се меси. Хайде, вземам ги. Ще ви черпя сладолед.
Веселото настроение изчезна. Стигнахме до квартал-
ния магазин и Станислав доволно ни повика да ни черпи.
– Извинявай, аз трябва да се прибирам – каза Пепи и из-

? ? чезна бързо. След него се измъкнаха и останалите. Аз също
Отговсоирит, рарзъкагжни,аохбя. сни
Следващите дни си останах вкъщи, не ми се излизаше.
СвържВи, осгръабдои та отидох на нашето място. Децата бяха там и
изглеждаха загрижени.
Нарисувай–, оКцваектвио се е случило? Защо сте умърлушени?
– Ами… Станислав е в болница. Карал бързо с колелото и
Напишпиа, пдонпъаллнил, оотшбеол,ежсичупил си е крака.
– Аз казах ли ви да не пипате парите? Бог вижда, когато
грешим и ни наказва, за да се поправим – обади се Петър.
НаблюдаваВйс, оитчккриий, зпаромучъилчахме. Дълбоко в душите си разбирахме
какво казва Пепи. Но как да поправим станалото?
Изрежи, залепи, изработи

! ! КЗаопогманти! о правим добро, на душата ни става светло и

рнМаиолдинотасвтта ънжоаивсае, идзомбълчивжааиванмиеодтодБаолгеач.аЛвоашоаттНаепгоос. тВаъжпкнао
е да внимаваме какво мислим и как постъпваме.

Изпей
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

? Чуй песнопението Съставете истории по опорните думи.
Обсъдете по групи: Какъв грях Направете разлика между добри и лоши
еОЗитлзагвтоъвеорнршсит, ирилахзкСатжиа, ноибясслнаив? постъпки.
По какъв начин Бог му е
пнСеоПвркъраерожзчдаеинтл, оо,иг?чреаКдаеикпвоосдтаънпаиплравят...................................................... родители – куче – храня
.................................................................. ..................................................................
урок – разходка – уча
нНеагроивсуивтайе, опцрвеитяители?
ПоИсгръавйетвайте ги. съсед – портфейл – намирам

Напиши, попълни, отбележи
Речник

Наблюдавай, открий, проучи

Изрежи, залепи, изработи топка – прозорец– чупя

! Направете „Кутия с добрини“ и в нея събирайте написани на листчета добри
пЗоапсотмънпи!ки на децата от класа.

Молитва 41

3.6. ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ 1.

1. БОГ ДАВА НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД ЗАКОН
След разделянето на езиците във Вави-

лон, хората образували отделни народи с
различни езици и религии. Сред тях само
еврейският народ продължил да вярва в
единия истински Бог. Свети пророк Мойсей
с Божия помощ извел народа си от робство
и го повел към обещаната от Бога земя. По
време на дългото пътуване на планината
Синай Бог му дал Закон – декалог, записан на
скрижали. Декалогът съдържа десет Божии
заповеди относно отношенията на човека с
Бога и с останалите хора.

Избраният народ Божий трябвало да спаз-
ва Закона точно и да бъде пример за нрав-
ствена чистота.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
„Ако слушате гласа Ми
и пазите завета Ми, ще
бъдете Мой избран народ
измежду всички народи.“

(Изход 19:5)

Синай – планина в Научете повече за св. пророк Мойсей
?Египет ? от Приложението на стр. 104.
Декалог – десетте
? ООттгкорвоирйи,траезклаижпис, овбаящсниите думи:
Божии заповеди,
МойСвсъержйи, погрраедкиарал четиридесет дни на пла-
от гр. език: нинатНаари_с_у_ва_й_,_о_ц_в_е_т_и____ , след което се върнал с
_____________________, написан от Бога. Евреите на-
десетословие правиНлаипи_ш__и_, п_о_п_ъ_л_н_и_, _о_т_б_е_ле_ж__и_________ – златен телец.
Мойсейсчупил ___________________. Върналсевплани-
скрижали – двете
каменни плочи, на Наблюдавай, открий, проучи
които са написани
десетте Божии ната и измолил от Бога ____________________________.
заповеди НародИъзртежои,бзеалщепаи,лиздрабготииспазва.

! !кумир – идол, !ДумиЗзаапопмноип! ълване: скрижалите, Декалог, кумир,
Божиите заповеди, Синай
измислено божество
Молитва
42
Изпей

2. БОЖИИТЕ ЗАПОВЕДИ.
Първите четири заповеди

се отнасят за отношението
на човека с Бога, а следващите
шест са задълженията ни към
ближните.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мене.
2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е
горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под
земята, не им се кланяй и не им служи.
3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и
върши в тях всичките си работи, а седмият ден е събота на

Господа, твоя Бог.
5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да

живееш дълго на земята.
6. Не убивай.

7. Не прелюбодействай.
8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.
10. Не пожелавай ... нищо, което е на ближния ти.

За християните денят, посветен на Бога, е неделя,
защото в този ден е възкръснал Господ Иисус Христос.

Изработете книжка с Божиите заповеди.

43

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ3.7. ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ 2.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ(упражнения и практически дейности)

Десетте Божии заповеди
са най-важните правила и
най-авторитетният закон
за всички времена, защото
са дадени на хората от са-
мия Бог. Те съдържат голя-
ма мъдрост и пример на по-
ведение. Макар да са дадени
приблизително тринадесет
века пр. Хр., те са актуални
и днес. С идването Си на зе-
мята Господ Иисус Христос
не ги отменя, а разкрива, че
в основата им стои любо-
вта към Бога и към хората.
Те са вечни и общовалидни
правила на отношение един
към друг и към Бога.

Обичате ли да карате велосипед?
Какви правила на движение трябва да спазвате и защо?

Божиите заповеди са като
правилата за движение.
Те определят нашето
отношение към останалите
хора и към целта на
пътуването ни – Христос.
Трябва да ги спазваме,
защото ни помагат да
вървим по пътя към Него и
да ставаме все по-добри.

? ? Как би се променил светът, ако не
сОптагзовваормие, рБазокжажиии, отбяеснзиаповеди?

44 Свържи, огради

Нарисувай, оцвети

Разгледайте картинките. Коя Божия заповед нарушават
децата? Как се чувстват?

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ? Отговори, разкажи, обясни
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Свържи, огради

Нарисувай, оцвети

Напишете в тетрадката си в какво според вас се изразява
пНаопчиишти,тпоапъклъним, ортобделиетжиелите. Кои глаголи ще използвате?

? ОКЛНтааюбкглбовювоодоариевиа,Ввйря,ааорзшткааекжсртипи,йооо,рбпмяярснотнуеичнпииоедзеавлеътжааттаа Божия заповед.
и нейната проява?

СИвзъррежжии,, озгарлеапдии, изработи

! НЗаапроимсунвиа!йС, ъоцщвеетситвува Лъжата
си е лъжа

„благородна“ Преувеличението
НМаоплииштив,апопълнлиъ, жотабележи

разкрасява

НИазпблеюйдавай, открий, проучи историята

Преувеличението

ИЧПзурйрежпееимс, нъзоаллпчеепаниив,еаитнзроеатботои е лъжа Да премълчиш
истината
! не е лъжа е лъжа
ЗЗалпатоменнис! тих

ПМПорозолнчиеаттйвиакоя заповед е нарушена............................... .................................................................. ..................................................................

ИИзгпДреаайй е щастлив мечтае, Помислете си добре, кои от
РЧеучнЧйноупижекзсандоосптевнооиеевттиооннаегихаееп. о-добро Божиите заповеди не спазвате.
Опитайте да се поправите.
и пълни се сърцето му със зло. Помолете се от сърце Бог да ви

Златен стих

Прочети........................ .................................................................. .................................................................. подкрепя и бъдете внимателни!

Играй 45

3.8. БОГ СЕ ОТКРИВА НА ХОРАТА
(обобщение(

Бог се открива на хората по
различни начини. Той им показва
Своето съществуване, съвършен-
ство, могъщество и сила. Разкрива
им важни за тях истини, които да
им помагат да напредват в добро-
то и да се усъвършенстват в лю-
бовта.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
1. БИБЛИЯТА – СВЕЩЕНАТА КНИГА НА ХРИСТИЯНИТЕ

Светата Библия съдържа слово- „Всичкото Писание е
то Божие. От библейските книги боговдъхновено и полезно за
научаваме какъв е Бог и каква е Не- поука, изобличаване,
говата воля – как да живеем и как изправяне и назидаване
да Му служим. в правдата, за да бъде
Божият човек съвършен и
Бог открива Своята воля на годен за всяко добро дело.“
избрани от Него хора с праведен
живот. Първият, който записва (2 Тимотей 3:16-17)
Божието откровение в книга, е св.
пророк Мойсей. Той е свещеният
писател на първите пет книги в
Библията. След него мнозина други
оставят писмено свидетелство
за Божията воля.

? ? Припомнете си, Бог като какъв се открива на
АОдтагомвоириЕ, врааз,канжаи,порбаясвнеидния Ной, на св. пророк Мойсей.

Свържи, огрБаодиг е любов. Той обича човеците и затова ги учи кое е
добро и кое – зло. Дава им закон – заповеди, които да спаз-

Нарисувваайт, оц, взеатди а не допускат злото и страданието в живота си.
Когато човек обича Бога, той се стреми да спазва запове-

Напишди,иптопъелнМи, уот, збаеледжаи е близо до Него.

46 Наблюдавай, открий, проучи

Изрежи, залепи, изработи

„Небесата проповядват
славата на Бога и за делата
на ръцете Му възвестява
твърдта.“

(Псалом 18:2)

2. БОГ СЕ ОТКРИВА НА ХОРАТА
ЧРЕЗ СВОЕТО ТВОРЕНИЕ

Бог се открива чрез красотата
и величието на природата. Божият
свят наподобява сложен и прецизен
механизъм, изработен от изкусен
Майстор. Всичко е направено пре-
мъдро.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
„Бъдете съвършени, 3. БОГ СЕ ОТКРИВА ЧРЕЗ ГОСПОД
както е съвършен ИИСУС ХРИСТОС
и небесният ваш
Отец." Хората опознали най-добре Бога
с идването на земята на Божия
(Матей 5:48) Син – Иисус Христос. Той разкрива
Божието учение, дава пример на
любов и саможертва и ни показва
пътя към Бога.

Прочетете, като поставите липсващите думи на местата им.
(Бога, Стар, Библията, Нов, Писание)

? ? Всички истини за сътворението на света, за живота на хората пре-
ди иОтсглоевдорир, аражзкдажаин, еобтясонина Господ Иисус Христос са записани в Книгата на

книгите – _______________ . Тя е съставена от две части – _______________ и

Свържи, огради

_______________ Завет. Наричаме я още Свещено _______________ . Написана е от

мноНгаориссвувеащй, оецнвеитпи исатели, но всички книги са вдъхновени от _______________.

ПНраипипшоим, пноептъленис, иотвбеклоежйитворчески ден какво е сътворил Бог. 47
Запишете в тетрадките.

Наблюдавай, открий, проучи

Изрежи, залепи, изработи

Какво изискват десетте Божии заповеди? Номерирайте изискването според
поредността на Божията заповед, към която се отнася.

Не завиждай и не пожелавай нищо чуждо.
Не обожествявай предмети и хора и не вярвай в суеверия.
Не отнемай чуждия или своя живот.
Вярвай в единия истински Бог, почитай Го и Му служи.
Почитай родителите си с уважение, послушание, обич, грижа.
Посвещавай седмия ден на Бога, като Го почиташ в храма.
Бъди верен на любовта, приятелството и семейството си.
Не присвоявай чуждото.
Не произнасяй Божието име без благоговение.
Въздържай се от всяка лъжа, клевета и клюкарство.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
? ? НОатгкоавокрвио, раГозксапжио,добИясинисус Христос учи хората?

Свържи, огради Помогнете на Вяра
и Любо да напълнят
Нарисувай, оцвети лампата, която
осветява пътя към
Напиши, попълни, отбележи Бога с добри дела.

Наблюдавай, открий, проучи

? ? ОИтзргеожвио,рзиа,лреапзик,аижзир,аоббоятсини
! СЗавпъормжнии, о! гради

НМаорлиистувваай, оцвети

лННИюаазппбпеииойшшвиек, птъомпеъхлрноаирз, акоаттзбаен.лаеРжатизкеамжае„тБеогкаеклюбибхотв“е. Спомнете си Божията
изразили вашата любов

иНЧбаубйллаюпгедосандвоаапйре, нноитоекстртоийк, пърмоунчиашия Създател. 

48 ИЗлзартежени,сзталиехпи, изработи

..... .....


Click to View FlipBook Version
Previous Book
GML October 2020
Next Book
นิทาน นุกนิกป้องกันโรคโควิค