The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

УЧЕБНИК ПО РЕЛИГИЯ – ХРИСТИЯНCТВО И ПРАВОСЛАВИЕ ЗА ТРЕТИ КЛАС

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by petko_minchev, 2020-10-11 08:56:28

РЕЛИГИЯ 3. КЛАС БПЦ

УЧЕБНИК ПО РЕЛИГИЯ – ХРИСТИЯНCТВО И ПРАВОСЛАВИЕ ЗА ТРЕТИ КЛАС

TEMA 4БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
СВЕТА БОГОРОДИЦА – НАША
ЗАКРИЛНИЦА

4.1. МОЛИМ СЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Урок за нови знания

4.2. ПРАЗНУВАМЕ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Урок за упражнения и практически дейности

4.1.?? МОЛИМ СЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

(упражнения иОтговори, разкажи, обясни практически дейности)

Свържи, огради

Света Дева Мария е заслужила великата чест
Нарисувай, оцвети да стане Божия майка със своята чистота, сми-
мПнБаоННросгаалепб!осилирювшБдоеиао,дтвпагиойаапц, ъоезлтн,акир, иотй,бперлрсмАроеувжаекачионтиойяикамеав.осНиплеоиибмтеечозувсгкдъеарещтанмйаоСннлнаиаичинмлиеиюнзинбащзоепневпъернкйлеиъннсмепатнотБаамаоносгннгаовне.яебГТро.еяасмс,нтБоалооипжиозимпаярохтещода-.

Изрежи, залепи, изработи

! Молим се на Пресвета Богородица, защото тя е
Знаапшоманин! ебесна закрилница и застъпница пред Бога.

МолитЖваивотът на Пресвета Богородица е пример за подражание.

Продължете разказа, като си помагате с въпросите:

Изпей

Преди много години в град Назарет живеело семейство-
Чуй петсноопеннаиептро аведните Йоаким и Анна. Те много тъгували, че ня-

мат дете и всеки ден молели Бога да ги дари с рожба. Бог
Златенчсутлихмолитвите им и св. Анна родила прекрасно момиченце.

Нарекли го Мария...
Прочетlи Къде св. Дева Мария прекарала детството си?.......................................... .................................................................. ..................................................................

l Как е научила благата вест, че ще стане Божия майка?
Играй l За какви други събития от живота є знаете?
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Речник

?? ? тРОатезггволваеождраний,иртамзекоаимжкиео,нонтбаятисниаоти открий-
живота

на Пресвета Богородица.

Свържи, огради

?? ? БКОНаотаркггиовосвриуовормаидйо,,иролцацизавктеазтжвниииа, еоктбъямсен?иПресвета
Напиши, попълни, отбележи

Свържи, огради

50 Наблюдавай, открий, проучи

Нарисувай, оцвети

Чуйте песнопението „Богородице Дево“. Запишете
прилагателните имена, с които я наричаме.

Прочетете разказа и научете ангелското песнопение.

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯЕдин млад монах много обичал ПресветаДостойно е,
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯБогородица. Веднъж при него дошъл самиятнаистина, да
архангел Гавриил. Той застанал пред икона- те облажаваме,
та на Божията майка и запял чудно песно- Богородице,
пение. Свещеното изображение на Богоро- винаги блажена
дица се озарило в неземен блясък. С огнения и пренепорочна
си пръст архангелът написал думите на мо- и майка на
литвата върху една каменна плоча. Тази мо- нашия Бог.
литва се нарича „Достойно ест“. Иконата,
пред която е изпята от светия ангел, носи
същото име.

Помогнете на Любо и Вяра да разпознаят
иконите на Пресвета Богородица.

? Отговори, разкажи, обясни

Свържи, огради

Нарисувай, оцвети

ВНяарпаишеис, пъочпиънлниил, аотсбвеолеяжми олитва към Пресвета Богородица.
Напишете и вие ваша кратка молитва.

Наблюдавай, открий, проучи

Пресвета Богородице,

Изрежи, залепи, изрБаблоатгиодаря ти, че като моя небесна майка се

! Запомни! грижиш за мен и цялото ми семейство, че ми
помагаш в учението и в игрите.

Молитва

51

Изпей

4.2. ПРАЗНУВАМЕ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
(упражнения и практически дейности)

Ние почитаме Пресвета Богородица като
наша небесна майка и закрилница. Затова ú
посвещаваме специални празници.

Помогнете на Любо и Вяра да разпознаят
иконата на Пресвета Богородица.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
На 8 септември Църквата чества Рождест-
вото на Пресвета Богородица. На този ден св.
Анна ражда малката Мария, която Бог е избрал
да стане майка на нашия Господ Иисус Христос.
Празникът се нарича още „Малка Богородица“.

Рождество на Пресвета На 21 ноември от-
Богородица белязваме въвеждане-
то на св. Дева Мария
в храма. В България
се чества и като Ден
на християнското се-
мейство и на христи-
янската младеж.

На 25 март празну- Въведение Богородично
ваме Благовещение.
На този ден архангел
Гавриил донесъл на св.
Дева Мария благата
вест, че тя ще роди
Божия Син.

Благовещение На 15 август почи-
таме края на земния
успение – заспиване, живот на Божията
блажена смърт майка, нейното успе-
ние. Празникът се на-
52 рича още „Голяма Бо-
городица“. 

Успение Богородично

Божията майка не престава да се грижи за
хората и извършва много чудеса.

На 1 октомври се празнува едно от нейни-
те чудеса – защитата на Константинопол
под Богородичния покров.

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯСвържи празниците с датата, Покров
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯна която се честват. Богородичен

25 март Покров Богородичен
15 август Благовещение
8 септември
1 октомври Въведение Богородично
21 ноември Успение Богородично

Рождество на Пресвета Богородица

? ? ? ?Обясни на Любо как да раз- ? Разгледайте изображението, за
! Отгповоозрниа, рваазкпаржиа,зонбиясчнниите икони Отгдоваорриа, зрбаезкраежти, оебкясанки приятелите на

.................................................................. .................................................................. на Пресвета Богородица. Вяра почитат Божията майка.
СвърПжои, погрраадзни ичните икони със- СвърРжаиз,коагржаедите є как вие празнувате

тави разказ за живота є. дните, посветени на Пресвета
НариБсоувгаойр, ооцдвиетцаи.
Нарисувай, оцвети

Напиши, попълни, отбележи Напиши, попълни, отбележи

Открийте на кой Богородичен празник празнуват децата:

Наблюдавай, открий, проучи Наблюдавай, открий, проучи
Изрежи, залепи, изработи
Благовест: Моят имен ден съвпада с Запомни!
Молитва
рождИезнриежяи. ,Пзарлеапзин,уивзраамбогтиипрез пролетта.

Роден съм в ден, на който Църквата !

! ! !честЗваапоемднни!о събитие от живота на
Божията майка. Затова родителите ми

са миМдолаилтивиа ме, свързано с празника.

МариИязп:еИй меният ми ден е през лятото. Изпей
Всяка година отиваме на храмовия Чуй песнопението
празнЧиуйк пнеаснмопаеннаисеттоира „Св. Богородица“. 

Златен стих Златен стих 53

.................................................................. .................................................................. Прочети .................................................................. .................................................................. .............................................................. .............................................................. .................................................................. .................................................................. Прочети

Празниците, посветени на Пресвета Богородица, са винаги много кра-
сиви и изпълнени с радост. Сутринта на празника ние отиваме в храма,
за да поднесем цветя на Божията майка. След това у дома споделяме ра-
достта от празника на семейната трапеза.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Свържи празничното песнопение с Богородичния празник, за който се отнася.

Празник: Песнопение:

Рождество Богомайко, като гледаме на твоя пречист
на Пресвета образ, умилно казваме: покрий ни с честния си
Богородица покров и ни избави от всяко зло, като молиш
твоя Син Христос да спаси душите ни.

Въведение Твоето рождение, Богородице Дево, радост
Богородично възвести на цялата вселена, защото от тебе
възсия Слънцето на правдата, Христос, нашият
Благовещение Бог...

Пречистият храм на Спасителя ... днес се
въвежда в дома Господен, съпровождана от
благодатта на Божествения Дух; нея възпяват
ангели Божии...

Успение Днес е началото на нашето спасение и явяване
Богородично тайната от вечност: Синът Божий син на
Дева става и Гавриил благодатта благовества,
затова и ние с него викаме на Богородица:
Радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Покров Люде, с любов се съберете днес! Радвайте се,
Богородичен възклицавайте и ликувайте с веселие! Защото
Божията майка преминава славно от земните
жители към небесните!

54

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯTEMA 5
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО

5.1. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Урок за нови знания
5.2. КОЛЕДА
урок за упражнение и практически дейности

5.3. ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ПАСХА
урок за упражнение и практически дейности
5.4. ПАСХАЛНАТА РАДОСТ
урок за упражнение и практически дейности

5.1. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

„Зная, че ще дойде Месия,
наричан Христос; когато
Той дойде, всичко ще ни
възвести.“

(Йоан 4:25)
1. ОЧАКВАНЕТО НА СПАСИТЕЛЯ

В много от книгите на Стария Завет присъства про-
рочеството, че Господ ще изпрати в света Месия (Пома-
заник), който да спаси хората от злото и греха. Помазва-
нето е древен обичай, при който върху главите на царе,
пророци и първосвещеници се излива елей като символ на
духовна сила. Очакваният Спасител е наречен Месия, за-
щото е дарен с безмерно много духовни сили.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
2. РАЖДАНЕТО НА МЕСИЯ
Месия – (от еврейски език) Когато дошло времето, про-
означава Помазаник, Христос
елей, миро – растително масло с рочествата се сбъднали. Бог
различни съставки толкова обичал хората, че из-
смирна – растение с ароматни пратил на земята Своя Едино-
листа роден Син. Христос се родил
ливан, тамян – ароматна смола като човек и донесъл спасител-
ното учение на Новия Завет. В
? ?от кората на специално дърво израз на любовта Си претърпял
страдания и се предал на кръст-
56 на смърт. Победил смъртта и
злото и показал на хората пътя
към Бога, за да могат те отново
да се върнат в рая.

Идването на Спасителя е ве-
лико събитие за човешкия род.
Затова годината на Неговото
раждане е приета за година пър-
ва от новото летоброене.

? Защо Бог е изпратил
СОвтогяовСоирин, рнаазкзаежми,яотбяасн?и

Свържи, огради

Нарисувай, оцвети

Даровете на влъхвите разкриват какъв е Христос.
Свържете според символиката.

злато Човек

ливан Бог
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
смирна БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯЦар

Разгледайте иконата. Разкажете библейската история за Рождество
Христово, като използвате ключовите думи от иконата.
Може да работите в малки групи.

? ? Отговори, разкажи, обясни 57

Свържи, огради
Нарисувай, оцвети

ННааппиишши,ептопеълкнаик, онтабрелиечжаиме нашия Господ Иисус Христос.

Наблюдавай, открий, проучи
Изрежи, залепи, изработи

5.2. КОЛЕДА
(упражнения и практически дейности)

1. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
(КОЛЕДА, БОЖИК)

Празникът Рождество Хри-

стово е наричан още Коледа и
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯБожик. Наименованието Коледа

идва от древен езически римски

празник, който се е чествал на

25 декември и бил свързан със

Слънцето. Християните приели

тази дата за празнуване на Рож-

дество Христово, за да дадат

? ? Отговори, разкажи, обясни пример за почитане на Истин-
ското Слънце на правдата – Гос-
под Иисус Христос, Който озари

Свържи, огради света с божествена топлина и

любов.
? ? ПОНтрарогиоусвчуовераитй,,реоацзовкетатжкииъ, одбеяспнри оизлиза името Божик (Божич).

КСНвоаъпирижшеили,е,опмгроеапндъилтнии, онтебеслаежсивързани с християнската традиция? Защо?

ННаарбилюсудваавйа,йо,цовтектриий, проучи

НИазпреижшии,, зпаолпеъплин, ии,зортаббоетлеижи

! ! НЗаапболюмднаив! ай, открий, проучи

ИМзорлеижтив, азалепи, изработи

! ЗИазппоемйни!

МЧуойлиптевснаопението

ИЗлзаптейен стих

.................................................................. ..................................................................
ПЧруйочпеетсниопението......................................................

ЗИлгартаейн стих
ПРерчончиекти................................................ .................................................................. ..................................................................

58 Играй

Речник

2. КОЛЕДНАТА ТРАДИЦИЯ

Прочетете разказа „Коледни обичаи“ от Георги Райчев в
приложението и обсъдете как са празнували Рождество
Христово нашите предци.

? РОатзкгаовжоерит, реазккаакжив, аошбясенти о семейство празнува Рождество.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
СвъВржсии, чогкриадиправославни народи радостно празнуват Рож-
дество Христово и имат свои народни обичаи, свързани с
тНаорвисауввайе,лоицвкеотибиблейско събитие.

В Русия коледари обика- В Чехия Бъдни вечер се нарича Щедра ве-
Нлаяптишпио, пдоопъмлонив, еоттбеелиежниосят чер. Там в нощта срещу Рождество по до-
Витлеемската звезда. мовете обикалят по три деца, символи-
зиращи тримата мъдреци. Пеят песни и
Наблюдавай, открий, проучи благославят.

ИВзрРеужми,ъзналиеяп,и,оисзвраебнотчие носят Проучете какви семейни традиции
има на Рождество Христово в другите
! звездата, в центъра на православни народи.
Зкаопяотмнои! е изобразена св. Бо-
городица, коледарите звъ-
Мняотлитивас камбанка.

Изпей Христос се
Чуй песнопението роди! Този ден
Златен стих е благословен.
Прочети.............................. .................................................................. .................................................................. Божият Син
Играй дойде на земята,
Речник за да спаси
хората. Бог
прояви великото
Си милосърдие.

Помислете как да зарадвате нуждаещи се хора за празника.
Организирайте благотворителна кампания или изработете
подаръци за самотни, бедни или болни хора. Попитайте в
храма за нуждаещи се хора.

59

5.3. ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ПАСХА
(упражнения и практически дейности)

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
1. ПАСХА В СТАРИЯ ЗАВЕТ
Пасха е един от трите големи празници на еврейския

народ. Свързан е с излизането на евреите от робството
в Египет. Пасха е празник на радостта, на избавлението
от робството, на надеждата за по-добър живот.

Пасха – от еврейската Прочетете в библейската
дума „пéсах“, която книга Изход, глава 12, стих
означава „отминаване“ от 11 до 14 (Изх. 12:11-14), за
да научите как е установен
празникът.

2. НОВОЗАВЕТНАТА ПАСХА
По времето на Господ Иисус Христос празникът Пасха

е в центъра на евангелските събития. Нашият Спасител
празнува Пасха в последните дни от земния Си живот.
Така Той във всичко изпълнява Закона.

? ? Спомнете си кога се е провела Тайната вечеря и кои са
пОртигсоъвосртив, раалзикажниа, онбеяяс.ниКакво още казва Христос на учениците Си?

60 Свържи, огради

Нарисувай, оцвети

Крайното изпълнение на
празника Пасха е кръстната
смърт и възкресението на
Господ Иисус Христос. С тях
Той побеждава греха и смъртта
и ни дарува живот вечен.
Възкресение Христово е
новата Пасха, най-голямата
радост за целия християнски
свят.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Чуйте пасхални песнопения от Пасхалния канон. Пасхалният канон е
сбор от песнопения,
? Научете наизуст текста от пасхалното възпяващи Христовото
бОотгогосвлоуржи,ерназикеа:жи, обясни възкресение и победата
Му над смъртта. Напи-
Свържи, огради сан е от св. Йоан Дамас-
кин и се състои от 9
НаКриасутваой, овциведтяихме Христовото Възкресение, песни.
нека се поклоним на светия Господ Пее се на богослужения
от Възкресение до Въз-
НаИпиишси,упсо,пКълоний, тотобееледжни ичък е безгрешен. несение Господне.
На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и

НаТблвюодаевтайо, отсвкреитй, пороВучъизкресение възпяваме и
славим.

Изрежи, залепи, изработи

! Запомни! Организирайте пасхално
тържество за вашите
Молитва родители и приятели.
Изпей Разкажете им за новата
Чуй песнопението Пасха. Изпейте песнопения,
свързани с празника.

Златен стих 61
Прочети....................... .................................................................. ..................................................................

Играй

5.4. ПАСХАЛНАТА РАДОСТ
(упражнения и практически дейности)

За Православната църква най-големият празник е
Възкресение Христово. Божият Син победи смъртта и
дари на хората живот вечен. Всички останали празници
имат за център Христовата Пасха.

Подредете сричките и
разберете как наричаме
Възкресение Христово.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯПРАЗТЕ
НА ЦИ

НИ

ПРАЗ НИК

Разгледайте иконата, наречена
„Слизане в ада“. Помислете
кои са хората, които Христос
извежда от ада. Обърнете
внимание на цветовете.

След грехопадението на първите хора в „Светлината в
света влезли злото и смъртта. Хората се мрака свети, и
отчуждили от Бога и помежду си. Но Бог им мракът я не обзе.“
обещал Спасител, Който ще ги освободи от
всяко зло и ще победи смъртта. Когато Гос- (Йоан 1:5)
под Иисус Христос възкръснал, Той извел ду-
шите на праведниците от ада и показал, че
смъртта вече няма сила. Затова първите
думи на възкръсналия Спасител към жените-
мироносици били: „Радвайте се!“

„Аз живея ? ПОртигповоомрин, ертазкеажсии, отбярсонипара на празника.
Какво означават думите „на тия, които са
? ?и вие ще живеете...“ вСвгрърожбио, овгератдие, живот дари“?
(Йоан 14:19)
Нарисувай, оцвети
62

? Отговори, разкажи, обясни

Свържи, ограПдиомогнете на Любо и Вяра да подредят думите, за да разберат
какво е направил Господ Иисус Христос за нас.

Нарисувай, оцвети

ПНраепипшииш, пеотпъелнти, еотксбтелаежви тетрадките си.

Наблюдавай, открий, проучи

праведните ада
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯОсвободи от
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Изрежи, залгеприя, ихзр аботи Изми първородния

! на Отвори Рая вратите
Запомни! ни живот Дари вечен

Молитва

Най-голямата радост за човека е вечно да живее с Бога.
БИозгпеойчовекът ни показа път на спасение, победи смъртта,
избави ни от първородния грях и ни дари живот. Вечен
жЧиуйвопетсномпеонжиеетода се постигне само в единение с възкръсна-
лия Господ Иисус Христос.

Златен стих

Какво е нужно на човека, за да получи живот вечен? Избери.

Прочети.............................. .................................................................. ..................................................................

Играй власт

Речник изповед

пари

покаяние Причастие
вяра
удоволствия

спазване на
Божиите
заповеди

63

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯПрочетете текста от песнопението. Какво е посланието?
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯДен на Възкресение е, да просияем от тържеството
и един другиго да се прегърнем. На тези, които ни
ненавиждат, да кажем: братя! и всичко да им прос-
тим заради Възкресението, и така да възкликнем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт
смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете,
живот дарува.

Организирайте изложба базар на украсени яйца, венци, картички и други
предмети в училище или в храма. Помогнете на човек в нужда.

64

TEMA 6

БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТЦИ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
6.1. СВ. КНЯЗ БОРИС
Урок за нови знания

6.2. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
урок за нови знания

6.3. СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
урок за нови знания

6.4. СВЕТЦИТЕ ОТ МОЯ РОДЕН КРАЙ
урок за упражнение и практически дейности
6.5. БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТЦИ
Урок за упражнения и практически дейности

65

6.1. СВЕТИ КНЯЗ БОРИС

1. ЖИВОТ И ДЕЛО НА СВ. КНЯЗ БОРИС I
По време на управлението на св. княз

Борис I населението на държавата се
състояло от славяни и прабългари. Голя-
ма част от тях не познавали истинския
Бог – били езичници. Князът обикнал и
приел Христовото учение от сестра си
Мария, която била християнка, и от пле-
нения ромейски монах Теодор.

Тогава България била сполетяна от
страшни земетресения, глад и болести.
Същевременно мощната ромейска армия
разбила българските войски и опусто-
шила земите на българите. Владетелят
трябвало да се погрижи за своя народ.
Осъзнал, че само истинският Бог може
да помогне на България. И взел решение –
да стане християнин и да покръсти бъл-
гарите.

Така през 865 (864) г. той се покръстил
с името Борис-Михаил. Негов кръстник
станал ромейският император Михаил.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

езичници – хора, Научете какво още допринесло според
вярващи в измислени преданието за покръстването на княза, като
богове прочетете текста в Приложението на с. 110.
покръстване –
кръщаване в
християнската вяра
равноапостолен –
светец, който
като апостолите
е разпространявал
Христовата вяра

66

2. ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Свети княз Борис искал и народът му да научи истина-

та за Бога. Затова покръстил целия български народ. По-
строил много християнски храмове. Погрижил се свеще-
ните книги да бъдат преведени на говорим и разбираем
език. В името на вярата дори свалил от престола първо-
родния си син Владимир-Расате, който бил привързан към
старата езическа вяра.

Светият княз уредил държавата си, дарувайки  цър-
ковно устройство. След това през 889 г. той доброволно
се отказал от престола. Оттеглил се в манастир, къде-
то се молел за българската държава, начело на която за-
станал неговият син Симеон Велики.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
3. ПРОСЛАВА НА КНЯЗА СВЕТЕЦ ? ВОятргноовоирил,иранзекавжяир, нобоя?снЗиащо?

? ?Свети княз Борис е първият български Свети княз Борис е:
аС)впърржиие, олгриамдието на своя
владетел, провъзгласен за светец. Заради кръстник;
неговото велико дело Църквата го нарича бН)априоскурваъйс,тоцивелтсивоя народ само
„Покръстител“, „цар“ и „равноапостолен“. по политически причини.
Паметта му се чества на 2 май – деня, в
който през 907 г. е напуснал този свят. Напиши, попълни, отбележи

Кои от изображенията на св. княз Борис са икони?
Коe от тях изобразява покръстването на владетелНяа?блюдавай, открий, проучи

!! Изрежи, залепи, изработи

! Запомни!

Молитва

Изпей

Чуй песнопението

Златен стих

.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. Прочети

Играй
Речник

67

6.2. СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

1. СВЕТИ КЛИМЕНТ – УЧЕНИК
НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Свети Климент бил един от най-до-
брите ученици на светите братя Кирил
и Методий. Той последвал св. Методий
в мисията му в Моравия. След смъртта
на св. Методий учениците му били пре-
следвани, бити, затваряни в тъмница и
накрая – прогонени от Моравия. Тогава
Климент, Наум и Ангеларий дошли в Бъл-
гария. Свети княз Борис ги приел с голя-
ма радост и почести, защото се нуждаел
от хора, които да просветят на българ-
ски език покръстения народ.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
2. СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – КНИЖОВНИК И ПРО-
СВЕТИТЕЛ

Князът изпратил св. Климент в областта Кутмичеви-
ца, в югозападните предели на България, с главен град Ох-
рид (днес в република Северна Македония). Дал му всичко
необходимо, за да утвърждава християнската вяра. Там
св. Климент основал Охридската книжовна и просветна
школа. Построил църкви и манастири. Денем проповядвал
Христовата вяра и учел българите на четмо и писмо, а
нощем пишел и превеждал книги. Имал около 3500 учени-
ци, повечето от които станали свещеници.

Предполага се, че по поръчение на владетеля, св. Кли-
мент Охридски опростил сложните букви на глаголицата
и съставил кирилицата. Нарекъл азбуката така в чест на
учителя си св. Кирил.

?книжовник – създател на ? ? Обясни на Любо и Вяра как да
рОатзпгоовзонраи,враатзкаожби,роабзяаснниа св. Климент
книжнина, учен, писател Охридски на икона?
Свържи, огради
епископ – висш духовник,
владика Нарисувай, оцвети

68 Напиши, попълни, отбележи

Разгадайте чрез азбучен ключ глаголицата и ще научите за какъв е бил
избран св. Климент на събора в Преслав (893 г.) заради всеотдайното му
проповедническо и просветителско дело.

А БВ Г Е ЗИКЛНОПР СЪЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
3. ЧУДЕСАТА НА СВЕТЕЦА ОТ ОХРИД

С молитвата си св. Климент из-
вършил много чудеса. Затова е наре-
чен Чудотворец. Църквата почита
паметта му на 25 ноември.

Прочетете за чудесата на светеца в
Приложението на с. 111 и свържете
изразите от двете колони.

На път за България станало земетресение и веригите
паднали три пъти.

По пътя за Охрид възкресил сина на човека,
Когато бил в затвора който го подслонил.
излекувал двама болни, единият
от които бил сляп.

Открий мястото на липсващите думи и изрази: пръв епископ на български език,
Христовото, църкви и манастири, светите братя Кирил и Методий, кирилица

Св. Климент бил ученик на _______________________________________________ .
Просвещавал хората с _______________________ учение. Опростил глаголица-
та и съставил буквите на азбуката, наречена ______________________________ .
Построил много ___________________________________. През 893 г. той бил избран
за _____________________________________________________________________.

69

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ6.3. СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
1. ЖИТИЕ НА СВ. ЕВТИМИЙ, ПАТРИАРХ
ТЪРНОВСКИ

Свети Евтимий се родил в Търново в
богато и благородно семейство. Родите-
лите му от малък го възпитали да вярва
и почита Бога. Когато пораснал, станал
монах и ученик на св. Теодосий Търновски.
С блестящия си ум, смирение и прилеж-
ност Евтимий скоро толкова напреднал
в духовните дела, че св. Теодосий го из-
брал за свой пръв помощник.

След време св. Евтимий предприел пъ-
туване и седем години пребивавал в раз-
лични манастири. Когато се завърнал в
родния си край, се заселил в една пещера
по течението на река Янтра и основал
манастира „Света Троица“. В него све-
тецът поставил началото на Търнов-
ската книжовна школа. Той преработил
богослужебните книги, като ги съобра-
зил с българския говор и правопис. През
1375 г. в Търново бил избран за патриарх.

патриарх – духовен водач,
ръководител на Църквата
Света Троица – Единият
Бог в три Лица: Бог Отец,
Бог Син и Бог Дух Свети
заточение – принудително
заселване на отдалечено
място

70

2. СВЕТИ ЕВТИМИЙ – ЗАЩИТНИК
И ДУХОВЕН ВОДАЧ НА БЪЛГАРИТЕ

Османската империя завземала българските земи. В
тези тежки времена патриархът се грижел за своя на-
род. Станал защитник на престолния град Търнов, а след
падането на столицата нашествениците го осъдили на
смърт. Но Бог сторил чудо. В момента, в който палачът
замахнал, ръката му се вкаменила и той изтървал меча.
Всички били ужасени. Разбрали, че патриархът е Божий чо-
век и решили да не го убиват, а да го изпратят на зато-
чение. На раздяла целият народ тъгувал за своя обичан и
смел водач. Хората със сълзи на очи го питали: „На кого ни
оставяш, добри пастирю?“ А той им отговорил:

„На Светата Троица ви оставям – сега и навеки!“
Тези думи останали като завет за всички българи. Свети
патриарх Евтимий Търновски завършва живота си в Бач-
ковския манастир. Почитаме паметта му на 20 януари.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
? ВОятргноовоирил,иранзекавжяир, нобоя?сни
Свети Евтимий Търновски:

Свържис, логердадзиавръщането си в България се прибрал при семейството си.

поставя началото на Търновската книжовна школа.
Нарисурваъйк, ооцввеотдии отбраната на столицата.

РНаазпкиашжие, птопеънлнаи,ЛоютббеолеижиВяра за чудото, ? ? Какъв е заветът
нОатсгво.воЕрвит, риазмкаижйи,, обясни
? ?кОотегтовоорсит, роарзкиалжиБ, ообгя,сзнаи да спаси живота патриарх Търновски?
Свържи, огради
нНаабслвю.дЕавватй,иомткирйи.й, проучи
Нарисувай, оцвети
Свържи, огради
Напиши, попълни, отбележи
Открийте кои от изображенията на

! сИНвза.рреЕижсвуитв, азиайл,меопицивй,е,итзпираатботрииарх Търновски, са икони.
По какво иконите с неговия образ си приличат?
Запомни!
Напиши, попълни, отбележи

Молитва Наблюдавай, открий, проучи
Наблюдавай, открий, проучи

Изпей !! Изрежи, залепи, изработи
Изрежи, залепи, изработи
! Запомни!
! Чуй песнопението
Запомни!

Златен стих Молитва 71
Молитва Изпей
Чуй песнопението
Прочети....................... .................................................................. ..................................................................
Изпей

Играй
Чуй песнопението

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ6.4. СВЕТЦИТЕ ОТ МОЯ РОДЕН КРАЙ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ(упражнения и практически дейности)

България се крепи на духа на своите светци –
мъже, жени и деца със силна вяра, отдали живота си
на Христос. Те са наши молитвени застъпници пред
Бога. Славата на техния подвиг и чудеса е просияла
по всички краища на България. Ние ги почитаме, учим
се от техния пример и празнуваме дните, в които
Църквата чества паметта им.

Любо е написал съчинение за светиите в неговия край.
Почитани ли са те и във вашия роден край?

Свети Седмочисленици
В България има много църк-
ви и манастири, издигнати в
чест на светии. В моя роден
край има храм, в който оби-
чам да ходя. Той е посветен
на светите братя Кирил и
Методий и техните пети-
ма ученици: Климент, Наум,
Сава, Горазд и Ангеларий. На-
рича се „Свети Седмочисле-
ници“. Светите братя и тех-
ните ученици са създали и
разпространили славянската
писменост, за да може до бъл-
гарския народ да достигне
Христовото учение. Църква-
та чества празника им на 27
юли.

Проучете и разкажете за чудеса, извършени по молитвеното
застъпничество на светите Седмочисленици.

Научете кои са най-почитаните светии в родния край.
На коя дата се честват те от Църквата?

72

Вяра е проучила житието на светица от нейния роден край.
Прочетете разказа є и помислете за български светии,
почитани във вашия край.

Света великомъченица
Злата Мъгленска

Света Злата била българка, която
се славела със своята красота. Съ-
зрял я един богат и жесток турчин и
я пожелал за своя жена. Но св. Злата
била християнка и отказала да при-
еме неговата вяра. Друговерецът ù
обещавал красиви дрехи и бижута, за
да се откаже от Христос, но тя била
непреклонна. След като разбрал, че не
може да я убеди с нищо, той я подло-
жил на страшни мъчения. Но красива-
та и смела девойка мълчаливо пона-
сяла всичко. Света Злата Мъгленска
загинала мъченически и Бог я приел в
небесното Си царство. Църквата по-
чита паметта ù на 18 октомври.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

? Знаете ли къде е Мъглен? Потърсете
иОнтфгоовромриа,цриазяказжаит, ообявсанив интернет.

СПвоърсжети, оегтраедихрама и открийте икони и стенописи на български
светци и светици от родния край. Направете снимки.

Нарисувай, оцвети

Разкажете за църковна традиция или народен
Ноабпиичшаий, п, оспвъълнриз,аонтибеслепжриазниците им.

пННоаабсплтрюадеаврвеиатйс, еоътсукчсрнииийл,импщкроиеутнчиек,ънтап„рСавветенииитв ехрваммоая, роден край“, като подредите
и кратки текстове към тях.

ПИзорсетжиа, взаелтепеи, иизкроанбоитниа български светци. Идея: изработете хартиени цветя за
! украса на иконите.
Запомни! 73

Молитва

6.5. БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТЦИ
(упражнения и практически дейности)

Българската православна църква знае и почита памет-
та на сто и четирима светци българи. Те са били различни
по пол, възраст, произход, образование и професия, но с ед-
накво чиста и силна вяра. Живели са в различни времена.
Някои от тях – отдавна преди да бъде създадена българ-
ската държава. Други – по време на Първото и Второто
българско царство. Трети – по време на османското иго.
Към тях през 2011 г. са причислени Баташките и Новосел-
ските мъченици. Светци живеят и днес, светци ще има и
в бъдещето, защото Църквата е свята.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ??
? КОотйгосввоерти, ерацзкпаожчи,иотбяаснмие като небесен
покровител на българския народ?
КСовгъаржеи,жогирваядил? Кой манастир е основал?

Нарисувай, оцвети

Напиши, попълни, отбележи

Наблюдавай, открий, проучи

!! Изрежи, залепи, изработи

! Запомни!

Молитва

? ? РКОаотзикгоаовжтореити, рзебазрнкоаажеЛин,юиобтбяосениисвВеятрацизавтечяИехз.ппеойзнавате?

Свържи, огради св. княз БоЧурйипсесІноПпоенкиретъостител

Нарисувай, оцвети св. Седмочисленици
св. КлиЗлматееннтстОиххридски

Напиши, попълни, отбелесжви. ПараскеПвраоч–етПиетка Търновска.................................................................. .................................................................................................................................... ..................................................................
.................................................................. ..................................................................

св. Евтимий, патриарх Търновски

Наблюдавай, открий, проучи св. ЗлИагртайа Мъгленска
св. Николай Софийски

Изрежи, залепи, изработи св. ПаиРсечинйикХилендарски

! Запомни! св. Софроний, епископ Врачански

74
Молитва

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯРазпознайте светиите, изобразени на иконите.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯПрипомнете на Любо и Вяра датите, на
които Църквата почита паметта им.

75

Прочетете стихотворението „Св. цар Борис
Покръстител“ от Н. Любенов и открийте с какви думи
поетът нарича светеца.

Държавник мъдър и за покръстител
на нашия народ призван, открил с
кръщението си в Христа врати
на благовестието цар Борис.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯСъс храмове опаса той страната,Равноапостолният покровител
отвсякъде я огради със мир, докрай на Бога беше угодил,
с архиепископ Църквата ни Свята на българите стана покровител
получи независимост подир. небесен свети Борис - Михаил.

Намерете стихотворения и за други български светци.

? ? Всеки светия има свой празник. Предложете дейности, с които
дОатоготвобреил, реажзкиатжие, окбоясннкиретен празник на български светец.

Свържи, огради Църквата почита всички български светии във
втората неделя след празника Петдесетница.

Нарисувай, оцвети

Прочетете разказа на Любо. Продължете го, като опишете ваше участие в
хНрапаимшоив, ппопръалзнни,иокт,бпеолесжвиетен на български светец.

Наблюдавай, отк„рТиай,зпиросучуитрин се събудих рано. Измих се, облякох нови-
те си дрехи и бързо изтичах при своите родители. Нямах

Изрежи, залепти,ъирзрпабеонтиие да отидем на църква, защото днес беше храмо-

! вият празник. Камбаните биеха тържествено. Храмова-
Запомни! та икона бе празнично украсена. Влязох в храма...“

НМаоплиртавваете книжка или представяне на български светии.
1) Представете накратко тяхното житие, някои от чудесата

иИмзп,евйключете молитви и стихотворения.
2) Прикрепете икони на св. княз Борис Покръстител, св. Климент

ОЧхурй ипедсснкоипеинисевт.оЕвтимий, патриарх Търновски или нарисувайте
случки от техния живот.

3З)лаПтренедстстихавете храмов празник, посветен на български светец
или светица.

.................................................................. ..................................................................
76 Прочети................................................

Играй

TEMA 7

ОБИЧАМ И ПОМАГАМ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

7.1. ГРИЖА СЕ ЗА БЛИЗКИТЕ СИ
Урок за нови знания

7.2. ПОМАГАМ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ
урок за упражнение и практически дейности
7.3. МИЛЕЯ ЗА ПРИРОДАТА
урок за упражнение и практически дейности
7.4. ВЯРА И ДЕЛА
обобщение

77

7.1. ГРИЖА СЕ ЗА БЛИЗКИТЕ СИ

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
1. СИЛАТА НА ХРИСТИЯНСКАТА ЛЮБОВ
Господ Иисус Христос ни учи, че най-голямата христи-

янска добродетел е любовта. Любовта към Бога ни прави
по-добри и по-човечни. Тя изисква да проявяваме любов и
към хората.

Обичта към нашите близки – родители, роднини, при-
ятели – е естествена. Христос обаче ни учи да обичаме
всички хора. Всеки човек е наш близък – ближен, към кого-
то можем да проявим любов.

Любовта ни към хората ни дава сила да прощаваме, да
се грижим за чувствата на другите и да им помагаме. Гос-
под Иисус Христос ни учи да обичаме дори тези, които са
ни нагрубили или обидили.

ближен – всеки човек, 2. ГРИЖАТА ЗА ДРУГИТЕ –
на когото можем да ПРОЯВА НА ХРИСТИЯНСКА ЛЮБОВ
помогнем, без разлика
на пол, националност и Една от проявите на християнската лю-
вяра бов е грижата за близките. Тя е задължение
на всеки християнин. Както самите ние
милосърдие – проявена имаме нужда някой да прояви грижа към нас,
милост и грижа в името така би трябвало да ни е грижа и за други-
на любовта ни към Бога те. Грижата за близките може да има много
и хората прояви. Например: да помагаме на родите-
лите си, да се грижим за по-малките си бра-
тя и сестри, търпеливо да изслушваме и да
уважаваме близките си, да сме съпричастни
с техните радости и болки.

78

3. МИЛОСЪРДИЕ И ВЗАИМОПОМОЩ „А ти кога правиш
Когато в името на любовта си към милостиня, нека
лявата ти ръка не
Бога помагаме на ближните и сме съпри- знае, какво прави
частни към тяхното страдание и нужди, дясната.“
проявяваме християнската добродетел
милосърдие. (Матей 6:3)

Милостивото сърце се разкрива в до-
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯбри думи и в добри дела на взаимопомощ.

Израз на милосърдие е и молитвата за

нуждаещите се.

Когато се грижим един за друг, ние вза-

имно си помагаме. Така животът ни става

по-лек и щастлив. Господ Иисус Христос

ни учи да си помагаме безкористно – без

да чакаме отплата, похвала или награда.

? Отговори, разкажи, обясни
? ДРСОаватъзйгркотжавижое,реоипгт,ррраеиадзмизкааежрсили, уончбяаксанв,изпариимокопяотмоощствеъвпрвоаяшвиияликлгарси. жа към близките си.

НСНпвараъриррижзсиуиисв,вуаовйгз,рааоайцдлтвиюеетбиосивм, мвоилл-ознсъаркд, киоейитвозадиамвоипонампоощм.ня за Христовия

ННааприишсуив,апйо, поъцлвнеит, иотбележи

ННаабплиюшдиа,впаойп, ъолтнкир, иойт,бперлоеужчии

ИНзарбелюждиа, зваалйе,поит, кирзриайб, оптроиучи

! ЗИазпроемжнии, з! алепи, изработи
! МЗаоплоимтнвиа!

ИМзоплеийтва

ИЧзупйепйеснопението

ЗЧлуайтпеенсснтопиехнието

Какво може да бъде сърцето на човека? Избройте прилагателниОтговори, разкажи, обясни

? имена. Какво означава да имаш милостиво сърце?ПЗлраотчеентистих........................ .................................................................. ..................................................................

кПаркосчеетчуевтсте встатиехо, тковгоатреонипертояоввитпреимлиолжоеснъиредтиео инагрситжра..113 и споделетеИПСвгрърорачжйети,иогради.............................. .................................................................. ..................................................................

Нарисувай, оцвети 79
РИегчрнаийк

РНеачпниишки, попълни, отбележи

Свържи, огради

7.2. ПОМАГАМНарисувай, оцвети НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ
(упражнения иНапиши, попълни, отбележи практически дейности)
Наблюдавай, открий, проучи

Изрежи, залепи, изработи „Не отказвай да сториш
добро ономува, който се
! Помощта за нуждаещите се е нуждае, кога ръка ти има
Зиазпроамзнин! а християнска любов. сила да го стори.“

Молитва (Притчи Соломонови 3:27)
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Изпей

Чуй песнГоопсенпиоетдоИисус Христос не само поучавал хората, но и се
грижел за тях. Хранел гладните, изцелявал болните и по-

Златменасгтаилх на нуждаещите се. С добрите си дела Той ни дава
пример за помощ и грижа към хората. И ние можем да про-

Прочяетвиим съпричастност към болките и радостите на близ-.......................................... .................................................................. ..................................................................
ките ни и да окажем помощ на изпадналите в нужда спо-

Играрй ед възможностите си. Когато помагаме на нуждаещите
се, няма значение дали те са наши близки, наши приятели,

Речнпикознати, или са съвсем непознати. Да се помага на изпад-
налите в нужда, е задължение на всеки християнин.
Благотворителността е една от формите за оказване
помощ на нуждаещите се. Чрез нея се проявява христи-
янската любов, която е готова да пожертва нещо свое
заради другите. Затова дарените средства могат да бъ-
дат наречени пожертвовàния.

? ? ООттгокваокрви,орасзеканжуиж, одбаясенти е във вашия живот? Кои хора наричаме „нуждаещи се“?

Свържи, огради
Нарисувай, оцвети

Напиши, попълни, отбележи

Наблюдавай, открий, проучи Прочетете стиховете
34-40 от 25 глава на Евангелие
Изрежи, залепи, изработи според Матей и кажете Кого
трябва да виждаме във всеки
! Запомни! човек в нужда.

Молитва

80 Изпей

Разгадайте тайния код и разберете какво можем да 
предложим на нуждаещите се:

 

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
           

Б В Е И ЛМОП С Т У ЧЩЪЮ

Вяра е изброила начини, по които помага на нуждаещите се.
Допълнете.

l Помагам на възрастните хора.
l Грижа се за болните.

? l Давам милостиня на бедните.
ПОтргоочвеорти,ертазекавжиП, орбиялсноижението на стр. 113
една истинска история за момче от трети
кСлвъарсж. иК, аогкраедпи омогнал Георги на своя приятел?

ННааррииссууввайа,йотцвеетниещо, което можете да споделите с другите деца.

РдНаразпугиглшиеидн, апаойчптиънлениии,мзоотобжберелаетжжеиендиаяптоамиогснлеетд етноаваняокбосйъдвентуже дпао?какви

Наблюдавай, открий, проучи

Изрежи, залепи, изработи

! Запомни!

Молитва

? ДИОазтпйгетойвоерпи,рриазмкаежрии, озбаясониказана от вас помощ на нуждаещи се.
Защо е важно да помагаме на нуждаещите се?
СЧвуъйрпжеисЛ,ноюогпрбеаондиииетВояра ви дават идея: „Дайте любов на нуждаещите се!“

Златен стих „В час на класа решихме да проведем различни дейности,
Нарисувай, зоцаведтаипомогнем на хората в нужда от нашия квартал. Заед-
Прочети но с нашите учители и родители ще предложим начини, по............ .................................................................. ..................................................................
Напиши, покпъолниит, оотбвеслеежкии от нас може да окаже помощ на човек в нужда.“

КаквИНигарбдалйеюйданвоайс,тотикмриойж, перодуачипроведете с децата от вашия клас? 81

Речник
Изрежи, залепи, изработи

7.3. МИЛЕЯ ЗА ПРИРОДАТА
(упражнения и практически дейности)

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ Сутрин, когато отворим очи
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯи погледнем през прозореца, ние
виждаме как слънцето весело
грее на небето, а около него се
гонят пухкави облачета. Чуваме
песента на птиците и жужене-
то на пчелите. Гледаме и се въз-
хищаваме на красотата на при-
родата.

Светът е прекрасно Божие
творение. Чрез Словото Си Бог
е сътворил неизброими чудеса –
облаци и звезди, долини и върхове,
морета и всички живи същества.
Красотата на природата ни раз-
крива величието и любовта на
Бога Творец. Божията любов мо-
жем да усетим в аромата на мал-
кото цвете, в песента на птици-
те, в ромона на водата, в полъха
на вятъра.

? ? СОптогдовеолреит, реазкваажши,иобмясинсили за красотата на природата.

ПСвръорчжеи,тогертадеи стихотворението „С пламенно сърце“ от
монахиня Валентина Друмева и споделете мислите и
чНуавристсувваайт, оацв,ектоиито то буди във вас.

НДапеитшие, споъпмълнаиз,,онтобезлнежаия, Цветята чудни, тихия ветрец,
звездите, горския поток
че света не случаят е сътворил. създал е, знам, един велик Творец,
НРабалзюбдраваахй,, оптркердиий, дпраоумчиога да чета,

ИКзроежйис, зхалуебпоис, итзргабооте иукрасил. Когото ний зовеме Бог.

! Запомни! Не може случаят да сътвори
едничко пясъчно зрънце.

Молитва Във Бог, създал мушицата дори,
аз вярвам с пламенно сърце.

Изпей

82 Чуй песнопението

Разкажете на Любо и Вяра какви грижи трябва да полагаме,
за да опазим Божието творение.

Земята е дар от Бога за човека. Тя е дом на всички хора
по света. Бог желае да пазим Неговия дар – красотата и
богатствата на природата, като се грижим за нея. За да
опазим природата чиста, не бива да замърсяваме водите,
да изсичаме горите, необходимо е да се грижим за птици-
те и животните.

Всеки човек трябва да милее за природата.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ? ?природа – сътвореният
? Разкажи за какви природозащитни
от Бога свят, Божието дОетйгновоосрти,ираззнкаажеиш, о.бясни
творение Свържи, огради
Нарисувай, оцвети
милея – мило ми е, грижа Напиши, попълни, отбележи
ме е за нещо, което
обичам

Ученици от трети клас имали ! Наблюдавай, открий, проучи
задача да направят плакат Изрежи, залепи, изработи
на тема „Чиста природа“. Запомни!

! !Прочети какви правила са

написали те. Добави още.

да не хвърляме боклуци във водМаотлиатва

да не чупим клоните на дърветата
Изпей

да изхвърляме боклука в кофите за разделно събиране

да не късаме безразборно растеЧунйипяестноапението
да се грижим за животните и птиците

Златен стих

? КОаткгвоовощрие, рназакпажриа, воибятснеи, за да се погрижиПрточеетзаи природата и околната среда:.................................................................. .................................................................................................................................... ..................................................................
.................................................................. ..................................................................

вкъщи в училище

Свържи, огради Играй

дИНазаррсиаесбугворатйи,жеотцавтеетпзиаларкаастт,еснкиояйттаоиджаипвроитзРонечвинетиткееиудчеаноипцаизтваетотоковланшаеттаосручеидлаи. ще

Напиши, попълни, отбележи 83

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ7.4. ВЯРА И ДЕЛА
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ(обобщение(
„Вярата без дела
е мъртва.“
(Яков 2:26)
1. ВЯРАТА В БОГА
Вярата в Бога е нашата твърда убеденост, че Той съ-
ществува и присъства в живота ни. Тя ни прави по-силни
и добри. Дарява ни с радостта, че сме обичани Божии деца.
Дава ни надежда в трудни за нас моменти. Разкрива ни
тайните на живота и неговия смисъл.
Когато вярата е разколебана, се появяват съмнение-
то, суеверието и отчаянието, които отдалечават чове-
ка от Бога и могат да прекъснат връзката му с Него.
Истинската вяра в Бога ни вдъхновява да вършим до-
бро и ни възпира да извършваме зло.

2. ДЕЛА НА ВЯРАТА
Господ Иисус Христос учи не само да вярваме в Бога, но

и да проявяваме вярата си, като извършваме добри дела.
Добрите дела са нашите конкретни постъпки, с които
показваме любовта си към Бога, хората и света.

Вярата се проявява в добрите дела.

а) Добри дела по отношение на Бога
Вярата в Бога изисква да Го почитаме, да общуваме с

Него чрез молитвата, да посещаваме Божия дом – храма,
да участваме в църковните богослужения, да спазваме
Неговите заповеди.

84

б) Добри дела по отношение
на хората

Вярата в Бога като наш Небесен
Баща изисква да обичаме хората.
Любовта си към тях изразяваме,
като ги изслушваме, уважаваме,
проявяваме търпение, прощава-
ме им и им помагаме. Най-висша-
та форма на любов е саможерт-
вата. Господ Иисус Христос е дал
пример, като е пожертвал живо-
та Си за спасението на хората.

? ДиОзатуйчгтоевноеирпит,рреиазмбкиаежбрили,ео–йбясоскнтии разкази,

житията на българските
сСввеъртжци,иогираодти живота – за
любов към хората.

Нарисувай, оцвети

? ООттггооввороир, реатзкеажии,соебяосбниосновете. Съгласни ли сте, че:
Напиши, попълни, отбележи
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Свържи, огради проучикъм Бога ни прави по-добри?
Наблюдавай, открий,

Нарисувай, оцвети се проявява чрез нашите постъпки?
ИзреЛжюи, бзаолевпти, иазрнаиботи

! Напиши, попълни, отбележисамо към себе си е достатъчна, за да бъдем щастливи?
Запомни!
към другите изисква жертви?
МНаобллиютдваавай, открий, проучи

Изрежи, залепи, изработи
Изпей

! ЗЧаупйопменсин!опението

Молитва
Златен стих

ПИИЧргзурпойачейпйетесинопението ?........................ .................................................................. .................................................................. ? ? Какво би станало, ако между хората
? лОитпгсовваорти, драозбкаржии,возбаясинмиоотношения?

РЗелачтниекн стих ? ? пРОСарвтзъокгряоажввжиои,реолитги,рраемадззиикаалжосилс,уъочрбаядсиин,иев. които сте

Прочети.............................. .................................................................. .................................................................. СНваъррижсуив, аойг,роацдвиети 85

Играй ННааприисшуив,апйо, поцълвнеит, иотбележи

в) Добри дела по отношение на природата
Вярата в Бога изисква да обичаме Божие-

то творение – природата, да я пазим и да се
грижим за нея. 

Бог е поверил земята на човека и желае
той да бъде грижовен стопанин. Затова:

• Адам се грижеше за райската градина;
• Ной се погрижи за животните и ги спаси
от потопа;
• много християнски светци са приятели
с животните.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
? ? КОаткгвоовомрио, ржаезктажеид, оабянсаниправите,
за да покажете грижа за
Божието творение? Дайте
пСрвъирмжеи,роигрзаадигрижа към
растения и животни.
Нарисувай, оцвети

Напиши, попълни, отбележи Прочети „При отшелника“ –
Наблюдавай, открий, проучи историята за св. Йоан Рилски и мечката –
от Приложението на стр. 114.

ВИязрраежтиа, звалеБпоиг, аизреавботосиновата РАДОСТ КРОТОСТ лю ов

! на всички добродетели. ДЪЛГОТЪРПЕНИЕ
ОкЗотаипктомрониийс! етпердооябвряовадтет, кеолигаттео,

пиМоммоилаилгтеавемаме на ближните
за природата.

Дайте примери. БЛАГОСТ МИР
въздържание ВЯРА милосърдие
Изпей

Чуй песнопението

? ? ОЗлтатгоевнорсит,ирхазкажи, обясни

СПвръорчжеит, иогради................................................ .................................................................. ..................................................................

НИОпагрчрръаеийссруттваанй,йаотпцивеештдеилтанетнаещсио,вкъорехту боемлиояжлеитсетд. аНанавпсрекаивите

НРнсеъаачпскниаисшркоиаб, тпсотепъвнленяник,иоотгтобеедлсаеижсиреъчцуев, сзта вдаа помогнете и да
по-добре.
r

86 Наблюдавай, открий, проучи
Click to View FlipBook Version
Previous Book
GML October 2020
Next Book
นิทาน นุกนิกป้องกันโรคโควิค