The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Lời khai hữu thệ của Đỗ Hoàng Điềm Vietnamese and English

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fireant26, 2022-06-22 20:10:51

Lời khai hữu thệ của Đỗ Hoàng Điềm Vietnamese and English

Lời khai hữu thệ của Đỗ Hoàng Điềm Vietnamese and English

BẢN KHAI HỮU THỆ CỦA ĐỖ HOÀNG ĐIỀM
https://www.youtube.com/watch?v=niuEke6Q4eg

Bản thẩm cung của Việt Tân/Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Tú Nguyễn kiện Dan Hoang

Page 1 Trang 1
IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE TÒA TRUNG THẨM LIÊN BANG HOA KỲ

SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS QUẬN HẠT MIỀN NAM BANG TEXAS

TU NGUYEN, ) TÚ NGUYỄN, )
Plaintiff, )
) Nguyên đơn, ) )

v. ) Civil Action No. 4:2017CV2060 kiện ) Vụ kiện dân sự số 4:2017CV2060
)
DAN HOANG, et al., ) )

Defendants. ) DAN HOANG, và tất cả những người liên quan,)

*************** Bị đơn. )
TELEPHONIC ORAL 30(b)(6) DEPOSITION OF
VIET TAN/VIETNAM REFORM PARTY ***************
DIEM HOANG DO
JANUARY 25, 2019 CUỘC THẨM CUNG BẰNG LỜI NÓI QUA ĐIỆN THOẠI
*************** 30(b)(6) VỚI VIỆT TÂN/VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH
MẠNG ĐẢNG/ ĐỖ HOÀNG ĐIỀM
TELEPHONIC ORAL 30(b)(6) DEPOSITION OF
VIET TAN/VIETNAM REFORM PARTY, DIEM HOANG DO, NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 2019
produced as a witness at the instance of the
Plaintiff, duly sworn, was taken in the above-styled ***************
and numbered cause on the 25th day of January, 2019,
from 11:24 a.m. to 3:52 p.m., by Lea Sturm, CUỘC THẨM CUNG BẰNG LỜI NÓI QUA ĐIỆN THOẠI
Certified Shorthand Reporter, in and for the State 30(b)(6) VỚI VIỆT TÂN/VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH
of Texas, at Adair Myers Graves Stevenson, PLLC, MẠNG ĐẢNG/ ĐỖ HOÀNG ĐIỀM,
3120 Southwest Freeway, Suite 320, Houston, Texas
77098, pursuant to Notice and the Federal Rules of được thực hiện với tư cách là nhân chứng trong vụ kiện
Civil procedure (and the provisions stated on the của Nguyên đơn, đã tuyên thệ chính thức, được thực hiện
record or attached hereto theo hình thức và quy định nêu trên vào ngày 25/01/2019,
từ 11 giờ 24 phút sáng đến 3 giờ 52 phút chiều, ghi lại bởi
Page 2 Lea Sturm, Nhân viên tốc ký được chứng nhận tại và làm
việc cho Tiểu bang Texas, thực hiện tại Văn phòng luật
APPEARANCES Adair Myers Graves Stevenson, PLLC, 3120 Southwest
Freeway, phòng 320, Houston, Texas 77098, theo đúng các
FOR THE PLAINTIFF: Chỉ dẫn và Quy tắc tố tụng dân sự Liên bang (và các quy
định được nêu trong hoặc đính kèm theo biên bản này).
Mr. Christopher A. Stevenson
ADAIR MYERS GRAVES STEVENSON, PLLC Trang 2
3120 Southwest Freeway, Suite 320
Houston, Texas 77098 NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ
(713) 522-2270
(713) 522-3322 fax ĐẠI DIỆN NGUYÊN ĐƠN:
[email protected]
Luật sư Christopher A. Stevenson
ADAIR MYERS GRAVES STEVENSON, PLLC
3120 Southwest Freeway, phòng 320
Houston, Texas 77098
(713) 522-2270
(713) 522-3322 fax
[email protected]

FOR THE DEFENDANTS VIET TAN/VIETNAM REFORM ĐẠI DIỆN BỊ ĐƠN VIỆT TÂN/VIỆT NAM CANH TÂN
PARTY AND DIEM HOANG DO: CÁCH MẠNG ĐẢNG VÀ ĐỖ HOÀNG ĐIỀM:

Mr. Ryan Maas Luật sư Ryan Maas
RADOSLOVICH SHAPIRO, P.C. RADOSLOVICH SHAPIRO, P.C.
701 University Avenue, Suite 100 701 University Avenue, phòng 100
Sacramento, California 95825 Sacramento, California 95825
(916) 565-8161 (916) 565-8161
916) 565-8170 fax (916) 565-8170 fax
[email protected] [email protected]

ALSO PRESENT: CÙNG HIỆN DIỆN:

Mr. Tu Nguyen Ông Tú Nguyễn

NOTARY PUBLIC: CÔNG CHỨNG VIÊN:

Tarra Keesee, No. 2126979 Tarra Keesee, Chứng chỉ hành nghề số: 2126979

Houston TX Encase Legal (The Doccument Group) Trang: 1
www.encaselegal.com (800) 538-3743

Bản thẩm cung của Việt Tân/Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Tú Nguyễn kiện Dan Hoang

Page 3 Trang 3

INDEX DANH MỤC

Appearances................................ 2 Những người tham dự. 2

DIEM HOANG DO ĐỖ HOÀNG ĐIỀM

Examination by Mr. Stevenson........... 7 Thẩm tra bởi ông Stevenson 7

Examination by Mr. Maas................ 122 Thẩm tra bởi ông Maas. 122

Reporter's Certificate..................... 125 Chứng nhận của Thư ký tòa. 125

EXHIBITS PHỤ LỤC

NO. DESCRIPTION PAGE SỐ MÔ TẢ TRANG

Exhibit 1 7 Phụ lục 1 7

Notice of Oral Deposition of Viet 9 Tan/Vietnam Reform Thông báo về Cuộc thẩm cung với Việt Tân/Việt Nam

Party Canh tân Cách mạng Đảng

Exhibit 2 7 Phụ lục 2 7

April 22, 1991 announcement by U.S. Department of Justice Tuyên bố ngày 22/4/1991 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gửi

re: National United Front for the Liberation of Vietnam Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam

Exhibit 3 7 Phụ lục 3 7

Translated article titled "Viet Tan Party Representative, Mr. Diem Bản dịch bài báo “Đại diện Đảng Việt Tân, Đỗ Hoàng

Hoang Do, met With Community Members in Southern California Điềm, gặp thành viên cộng đồng miền Nam California để

to Discuss the Documentary 'Terror in Little Saigon'" (15 pages) thảo luận về phim 'Terror in Little Saigon'" (15 trang)

Exhibit 4 7 Phụ lục 4. 7

Translated Do Diem's videotaped pressconference Bản dịch băng ghi hình cuộc họp báo của Đỗ Hoàng Điềm

starting at 10:00-11:14 published November 16, 2015 by từ phút 10:00 đến 11:14 do VIET WEEKLY đăng tải ngày

VIET WEEKLY (5 pages) 16/11/2015 (5 trang)

Exhibit 5 7 Phụ lục 5 7

Translated Press Release regarding a group that Bản dịch Thông cáo báo chí về tổ chức đoàn thể có tên

incorporated the name Vietnam Reform Party in the State Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng tại bang California

of California (5 pages) (5 trang)

Exhibit 6 7 Phụ lục 6 7

Article titled Press Release dated May 2, 2018 posted on Bài viết tựa đề Thông cáo báo chí ngày 02/5/2018 đăng

Viet Tan's Website (12 pages) trên trang mạng của Việt Tân (12 trang)

Page 4 Trang 4

EXHIBITS (continued) PHỤ LỤC (tiếp)

NO. DESCRIPTION PAGE SỐ MÔ TẢ TRANG

Exhibit 7 7 Phụ lục 7 7

Translation "Press Release: Commitment 4 from the accused Bản dịch “Thông cáo báo chí: Cam kết của Bị cáo Nguyễn

Nguyen Thanh Tu to stop faking to be from Viet Tan Party" Thanh Tú ngừng mạo danh Đảng Việt Tân”

Exhibit 8 7 Phụ lục 8 7

Declaration of Do Hoang Diem Tuyên bố của Đỗ Hoàng Điềm

Exhibit 9 7 Phụ lục 9 7

Slide "Fundraisings" Bích chương "Buổi gây quỹ"

Exhibit 10 7 Phụ lục 10 7

Picture of various companies' logos Hình các biểu tượng của các công ty

Exhibit 11 7 Phụ lục 11 7

Images of events Hình ảnh các sự kiện

Exhibit 12 7 Phụ lục 12 7

Image "Bua Com Gay Quy Yem Tro Quoc Noi" Ảnh "Bữa Cơm Gây Quỹ Yểm Trợ Quốc Nội"

Exhibit 13 7 Phụ lục 13 7

Image "Vietnam Canh Tan Cach Mang Dang" Ảnh "Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng"

Exhibit 14 7 Phụ lục 14 7

Image of facebook photo "Liem Thanh Doan" Ảnh trang facebook "Đoàn Thanh Liêm"

Exhibit 15 7 Phụ lục 15 7

Image "Nhat Nguyen shared Trinh Du's live video" Ảnh "Nguyễn Nhật chia sẻ video của Trịnh Du "

Exhibit 16 7 Phụ lục 16 7

"Dang Viet Tan to chuc bua com gay quy cho quoc noi" "Đảng Việt Tân tổ chức bữa cơm gây quỹ cho quốc nội"

Exhibit 17 7 Phụ lục 17 7

Screenshot from Nguoi Viet Ảnh chụp màn hình báo Người Việt

Exhibit 18 7 Phụ lục 18 7

"Washington DC gay quy vem tro quoc noi" "Washington DC gây quỹ yểm trợ quốc nội"

Exhibit 19 7 Phụ lục 19 7

Viet Tan "Tiec gay quy cho Viet Tan quoc noi tai Toronto" Việt Tân "Tiệc gây quỹ cho quốc nội tại Toronto"

Houston TX Encase Legal (The Doccument Group) Trang: 2
www.encaselegal.com (800) 538-3743

Bản thẩm cung của Việt Tân/Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Tú Nguyễn kiện Dan Hoang

EXHIBITS (continued) Page 5 PHỤ LỤC (tiếp) Trang 5
TRANG
NO. DESCRIPTION PAGE SỐ MÔ TẢ 7
Exhibit 20 7 Phụ lục 20
Image of video "Dang bo Viet Tan Toronto 4 gay quy yem Ảnh video "Đảng bộ Việt Tân Toronto gây quỹ yểm trợ
tro hoat dong quoc noi" hoạt động quốc nội"
Exhibit 21 7 Phụ lục 21 7
"Hat Cho Nguoi Yeu Nuroc ky 2 tai 6 thanh pho Stockton, "Hát Cho Người Yêu Nước kỳ 2 tại thành phố Stockton,
California" California"
Exhibit 22 7 Phụ lục 22 7
Image of event and "Gia ve ung ho $35" Ảnh sự kiện và "Giá vé ủng hộ $35"
Exhibit 23 7 Phụ lục 23 7
Viet Tan "Sinh hoat tai Houston yem Tro Cac Nha Dau Việt Tân "Sinh hoạt tại Houston yểm Trợ Các Nhà Đấu
Tranh Dan Chu Quoc Noi" Tranh Dân Chủ Quốc Nội"
Exhibit 24 7 Phụ lục 24 7
Images of event Hình sự kiện
Exhibit 25 7 Phụ lục 25 7
Image of "Hat Cho Nguoi Yeu Nuoc – Ky 2" Ảnh sự kiện "Hát Cho Người Yêu Nước – Kỳ 2"
Exhibit 26 7 Phụ lục 26 7
Thoi Moi "Tiec Gay Quy Cho viet Tan Quoc Noi" Thời Mới "Tiệc Gây Quỹ Cho Việt Tân Quốc Nội"
Exhibit 27 7 Phụ lục 27 7
Screenshot of social media post 7 Ảnh chụp màn hình bài đăng mạng xã hội
7 Phụ lục 28 7
Exhibit 28 "Quá khứ của Việt Tân"
"Viet Tan's Past" Phụ lục 29 7

Exhibit 29
Image of Founding Chairman Hoang Co Minh Hình Chủ tịch sáng lập Hoàng Cơ Minh
Exhibit 30 7 Phụ lục 30 7
"Viet Tan's Mission" "Sứ mệnh của Việt Tân"
Exhibit 31 7 Phụ lục 31 7
Images of articles regarding Viet Tan Hình các bài báo liên quan đến Việt Tân
Exhibit 32 7 Phụ lục 32 7
Images of groups of individuals Ảnh một số nhóm người
Exhibit 33 7 Phụ lục 33 7
Image of declaration of Do Hoang Diem Ảnh tuyên bố của Đỗ Hoàng Điềm

Page 6 Trang 6

EXHIBITS (continued) PHỤ LỤC (tiếp)

NO. DESCRIPTION PAGE SỐ MÔ TẢ TRANG

Exhibit 34 7 Phụ lục 34 7

Image of declaration of Do Hoang Diem 4 Ảnh tuyên bố của Đỗ Hoàng Điềm

Exhibit 35 7 Phụ lục 35 7

"Image of Viet Tan's Daisy Chain Leadership" "Ảnh Ban Lãnh đạo của Việt Tân"

Exhibit 36 7 Phụ lục 36 7

Images of groups of individuals Ảnh một số nhóm người

Exhibit 37 7 Phụ lục 37 7

Image of Anh Hung Dong Tien - Part 6 Ảnh Anh Hùng Đông Tiến – Phần 6

Exhibit 38 7 Phụ lục 38 7

Image of event "Le Tuong Niem Anh 10 Hung Dong Tien" Ảnh “Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến”

CERTIFIED/MARKED QUESTIONS NHỮNG CÂU HỎI ĐƯỢC XÁC NHẬN/ĐÁNH DẤU

NO. DESCRIPTION PAGE SỐ MÔ TẢ TRANG

Question 1 49/13 Câu hỏi 1 49/13

What is the amount of membership dues for a single person? Niên liễm của mỗi thành viên là bao nhiêu?

Question 2 49/25 Câu hỏi 2 49/25

In any year since its inception, has the Viet Tan Kể từ khi thành lập đến nay có năm nào tổ chức Việt Tân
organization ever taken in more than $5,000? thu được hơn 5.000 USD không?

Question 3 94/7 Câu hỏi 3 94/7

Mr. Do, can you tell me how many members Viet Tan Ông Đỗ có thể cho biết hiện tại Việt Tân có bao nhiêu
currently has? thành viên không?

Houston TX Encase Legal (The Doccument Group) Trang: 3
www.encaselegal.com (800) 538-3743

Bản thẩm cung của Việt Tân/Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Tú Nguyễn kiện Dan Hoang
Page 7 Trang 7

(Exhibits 1 through 38 were marked.) (Phụ lục từ số 1 đến số 38 đã được đánh dấu.)

THE REPORTER: Would you like me to read the 30(b)(5) NGƯỜI GHI BÁO CÁO: Quý vị muốn tôi đọc thông tin mục
information or waive it? 30(b)(5) hay bỏ qua?

Mr. Stevenson: Plaintiff's counsel is willing to waive. ÔNG STEVENSON: Luật sư Nguyên đơn sẵn sàng bỏ qua.

Mr. MaaS: Yeah, I'll waive that. ÔNG MAAS: Vâng, Tôi sẽ bỏ qua.

THE REPORTER: Great. NGƯỜI GHI BÁO CÁO: Tuyệt.

THE NOTARY: Do you solemnly affirm that the statements CÔNG CHỨNG VIÊN: Ông có tuyên thệ rằng các tuyên bố
in this deposition are true to the best of your knowledge and trong bản cung khai này là đúng với sự hiểu biết và niềm tin
beliefs? của ông không?

THE WITNESS: Yes. NHÂN CHỨNG: Vâng.

DIEM HOANG DO, Ông ĐỖ HOÀNG ĐIỀM,

having been first sworn, testified as follow: Sau khi tuyên thệ, đã cung khai như sau:

EXAMINATION PHẦN THẨM CUNG

QUESTIONSBY STEVENSON: THỰC HIỆN BỞI LUẬT SƯ STEVENSON:

Q: This is Chris Stevenson. I'm the attorney for the plaintiff Q. Đây là Chris Stevenson, luật sư đại diện cho nguyên
Tu Nguyen. đơn Tú Nguyễn.

First a bit of housekeeping things: Trước hết là một số vấn đề mang tính thủ tục cần làm rõ:

Mr. Diem, I understand that your name is Diem Hoang Do; Ông Điềm, theo tôi hiểu thì tên của ông là Điềm Hoàng Đỗ;
is that correct? Như vậy có đúng không?

A: Yes, that's correct. A. Đúng, như vậy là chính xác.

Q: And I also understand that the Vietnamese naming Q. Và tôi cũng hiểu quy ước tên trong tiếng Việt đặt họ lên
convention puts the surname first. So is it okay if I call you trước. Vậy ông có đồng ý nếu tôi gọi là “ông Điềm” trong
"Mr. Diem" throughout the deposition today? toàn bộ buổi lấy cung hôm nay hay không?

Page 8 Trang 8

A: My surname is actually Do. A. Thực tế họ của tôi là Đỗ.

Q: Oh, it is. Okay. So I will refer to you throuout the Q. À, là vậy. Được thôi. Thế thì trong suốt buổi lấy cung này
deposition as Mr. Do. Thank you for clarifying that. tôi sẽ gọi ông là ông Đỗ. Cảm ơn ông đã làm rõ.

Okay. Sir, could you please state your full name for the Được rồi. Thưa ông, xin ông vui lòng cho biết tên đầy đủ
record? của mình để ghi vào hồ sơ.

A: Yes. First name is Diem, last name is Do. A. Vâng. Tên của tôi là Điềm, họ là Đỗ.

Q: Okay. And I don't think that you and I have ever officially Q. Vâng. Và tôi không nghĩ là ông và tôi đã từng chính thức
met. Have you ever given deposition before? gặp nhau. Ông đã từng cung khai trước tòa bao giờ chưa?

A: No, I haven't. A. Chưa, tôi chưa bao giờ.

Q: Okay. I'm going to go over some basic instructions for Q. Được rồi. Tôi sẽ trao đổi một vài hướng dẫn cơ bản cho
the deposition so that we can operate efficiently and have a một buổi thẩm cung để chúng ta có thể tiến hành một cách
clean record. hiệu quả và có bản ghi lời khai rõ ràng.

First of all, you understand that you are under oath and the Trước hết, ông hiểu rằng ông đã tuyên thệ và ông sẽ bị
answers that you give today are given under penalty of phạt nếu những câu trả lời ông đưa ra hôm nay không đúng
perjury if they are untruthful. Do you understand that? sự thật. Ông có hiểu điều này không?

A: Yes, I do. A. Vâng tôi hiểu.

Q: And you also understand that the purpose of the Q. Và ông cũng hiểu rằng mục đích của buổi lấy cung ngày
deposition today is to get a recorded transcript of your hôm nay là để lấy lời khai của ông vào hồ sơ mà chúng tôi
testimony that we can use at trial and the weight of the có thể sử dụng ở tòa và giá trị của bản cung khai này cũng
transcript is the same as if you were testifying in a court tương tự nếu như ông đứng ra làm chứng tại tòa trước
before a judge and a jury. Do you understand that? thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Ông có hiểu điều này không?

Houston TX Encase Legal (The Doccument Group) Trang: 4
www.encaselegal.com (800) 538-3743

Bản thẩm cung của Việt Tân/Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Tú Nguyễn kiện Dan Hoang
Page 9 Trang 9

A: Yes. A: Vâng.

Q: Okay. And you can't see her, but we have a court Q: Được rồi. Mặc dù ông không nhìn thấy, nhưng chúng tôi
reporter here on our end and she is taking down everything có một người viết báo cáo của tòa ở đây và cô ấy đang ghi
that we say. And because she is making a record and can lại mọi thứ mà chúng ta nói. Và bởi vì cô ấy đang ghi chép
only take down one person's voice at a time, I would ask và cùng lúc chỉ có thể ghi lời nói của một người, nên tôi đề
that we not speak over one another. That means that you nghị chúng ta không nói khi người kia đang nói. Nghĩa là
are probably going to be able to anticipate my questions, ông có thể đoán trước các câu hỏi của tôi, nhưng tôi chỉ
but I would just ask that you not begin your answer until I yêu cầu ông không bắt đầu câu trả lời của mình cho đến khi
have completed my question. Do you agree to do that? tôi hoàn thành câu hỏi. Ông có đồng ý làm như vậy không?

A: Yes, I do. A: Vâng, tôi đồng ý.

Q: And, likewise, I will try to refrain from starting another Q: Và, tương tự, tôi sẽ cố gắng không bắt đầu một câu hỏi
question before you've completed your answer. Okay? khác trước khi ông hoàn thành câu trả lời. Được chứ?

A: Okay. A: Được thôi.

Q: Also, because we've got a record that's being made, we Q: Ngoài ra, vì chúng ta đang lập một bản ghi lời khai,
need to have verbal responses. So things like "uh-huh" and chúng ta cần phải có phản hồi bằng lời nói. Vì vậy, những
"huh-uh" don't work very well. If you give a response like thứ như "uh-huh" và "huh-uh" không rõ nghĩa. Nếu ông trả
that, I may remind you that we need a "yes" or "no." I'm not lời như vậy, tôi có thể nhắc ông cần trả lời "có" hoặc
trying to be rude. I'm just trying to get an accurate record. "không". Tôi không cố bất lịch sự. Tôi chỉ cố gắng để có
Do you understand that? được một hồ sơ chính xác. Ông có hiểu điều đó không?

A: Yes, I do. A: Vâng, tôi hiểu.

Q: Okay. And then I also need to ask you whether or not Q: Được rồi. Và tôi cũng cần hỏi ông rằng liệu ngày hôm
you are under the influence of nay ông có đang bị tác động

Page 10 Trang 10

alcohol or drugs today that would affect your testimony in bởi rượu hoặc ma túy khiến ảnh hưởng đến lời khai của
any way. ông theo bất kỳ cách nào hay không.

A: No, I'm not. A: Không, tôi không có.

Q: Okay. So the -- I want to start -- Q: Được rồi. Vậy -- tôi muốn bắt đầu –

Mr. Maas: Can I jump in here real fast before we Ông Maas: Tôi có thể trao đổi thật nhanh trước khi
begin? chúng ta bắt đầu không?

Mr. Stevenson: Okay. Ông Stevenson: Được thôi.

Mr. Maas: This is Ryan Maas. I just wanted to make Ông Maas: Tôi là Ryan Maas. Tôi chỉ muốn làm rõ.
clear -- I don't want to step over your deposition in terms of -- Tôi không muốn can thiệp vào cuộc thẩm vấn của ông
objections and whatnot, you know, in terms of relevancy bằng việc đưa ra những lời phản đối hay tương tự như vậy
because these aren't the kind of objections that need to be về tính phù hợp của vấn đề đang được trao đổi bởi vì
preserved. những kiểu phản đối này không nên tồn tại.

I do want to just state at the start that we've already Tôi chỉ muốn nói ngay từ đầu rằng chúng tôi đã trao
conveyed to you our concerns about the relevancy issues in đổi những quan ngại của chúng tôi về những vấn đề có liên
here and, you know, we talked about that and we feel quan ở đây và, như ông biết, chúng ta đã thảo luận và cảm
comfortable with our conversation. We're going to give you thấy thoải mái với cuộc trao đổi đó. Chúng tôi sẽ để cho
as long a leash as we possibly can. ông quyền tự do nhất định ở mức chúng tôi có thể.

Before we start, I just wanted to make sure that you Trước khi bắt đầu, tôi chỉ muốn chắc chắn ông hiểu
understand that the areas where we're probably going to các lĩnh vực mà chúng tôi có thể bắt đầu phản đối và, như
start objecting and, you know, would potentially even ông biết, thậm chí có thể khuyến cáo nhân chứng không trả
counsel the witness not to answer refers mostly to safety or lời, mà hầu hết là về sự an toàn hoặc quyền riêng tư. Đúng
privacy. Right? And I know that that's important to you guys không? Và tôi biết điều đó cũng quan trọng với các ông tại
as well in your own deposition. So if there is topics, you buổi thẩm cung này. Vì vậy, nếu có những vấn đề, như ông

Houston TX Encase Legal (The Doccument Group) Trang: 5
www.encaselegal.com (800) 538-3743

Bản thẩm cung của Việt Tân/Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Tú Nguyễn kiện Dan Hoang
Page 11 Trang 11

know, considering the nature of this organization that could biết đấy, khi xem xét bản chất của tổ chức này có thể khiến
put members in jeopardy, you know, safetywise or if there is các thành viên rơi vào tình thế nguy hiểm, như ông biết, xét
different types of privacy things that, you know, it would be về khía cạnh an toàn hoặc quyền riêng tư, những vấn đề
almost a trade secret, those are the type of things that we như là bí mật thương mại, đó là những thứ mà chúng tôi sẽ
are going to take a tougher line on. đặt ra những giới hạn cứng rắn hơn.

But we can get to those when they come but I just wanted Dĩ nhiên chúng ta có thể xử lý chúng khi phát sinh nhưng
to let you know ahead of time. Right? And, again, my tôi chỉ muốn lưu ý ông trước. Được không? Và tôi muốn
attention is to give a long leash and, you know, really not try nhắc lại, tôi quan tâm tới quyền tự do nhất định của ông và
to nitpick a lot of the relevancy type of things because, không cố để bới lông tìm vết về tính chính đáng của những
based on our conversation earlier, you are correct that vấn đề liên quan. Bởi vì, trong cuộc trao đổi của chúng ta
those are the kind of objections that we can -- you know, we trước đây, ông đã đính chính rằng đó là kiểu phản đối mà
can bring to the court at later date. chúng ta có thể sử dụng ở những phiên tòa sau này.

So that's it. Chỉ vậy thôi!

Mr. Stevenson: Okay. Well, we'll just -- we'll see what Ông Stevenson: Được rồi. Chà, chúng tôi chỉ -- chúng ta sẽ
happens. xem điều gì sẽ xảy ra.

Mr. MaaS: We'll see what happens. Ông Maas: Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra.

Q (by Mr. Stevenson): Okay. Mr. Do, I'd like you to take a Q (Ông Stevenson): Được rồi. Ông Đỗ, tôi muốn ông xem
look at what we've premarked as Exhibit No. 1. Do you tài liệu mà chúng tôi đã đánh dấu trước là Phụ lục 1. Ông
have that there in front of you? có tài liệu đó trước mặt ông không?

A: Yes, I do. A: Có, tôi có.

Q: Okay. Have you ever seen this document before? Q: Được rồi. Ông đã từng thấy tài liệu này bao giờ chưa?

Page 12 Trang 12

A: Yes, I did. A: Có, tôi đã nhìn thấy.

Q: Okay. So this is the notice of deposition for the Viet Tan Q: Được rồi. Đây là thông báo về việc thẩm cung dành cho
group and you are appearing today pursuant to this notice; nhóm Việt Tân và sự hiện diện của ông ngày hôm nay là
is that correct? theo thông báo này; có đúng không?

A: Yes. A: Đúng.

Q: Now, there were categories of information listed here Q: Bây giờ, có một danh sách những thông tin đã được liệt
upon which the deponent is going to be expected to testify kê mà người được thẩm vấn hy vọng sẽ điều trần vào ngày
today. Have you reviewed those topics? hôm nay. Ông đã xem những chủ đề đó chưa?

A: Yes, I have. A: Có, tôi đã xem.

Q: And are you the best person associated with the Viet Q: Và liệu ông có phải là người phù hợp nhất đại diện cho
Tan organization to answer questions related to those tổ chức Việt Tân để trả lời các câu hỏi liên quan đến những
topics? chủ đề đó hay không?

A: Yes, I am. A: Vâng, là tôi.

Q: Okay. I want to first ask you a little bit about your Q: Được rồi. Trước tiên tôi muốn hỏi một chút về lý lịch của
background. Can you tell me what level of education you've ông. Ông có thể cho tôi biết được trình độ học vấn của ông
attained? không?

A: Yes. I have a master's degree from the University of A: Vâng. Tôi có bằng thạc sĩ của Đại học Houston, và tôi đã
Houston, and I have worked in various industry. làm việc trong nhiều ngành khác nhau.

(Technical difficulties.) (Có trở ngại kỹ thuật)

(Break from 11:32 PM to 11:33 PM.) (Bị ngắt từ 11 giờ 32 phút đến 11 giờ 33 phút)

(Read back) (Hoạt động trở lại)

A: I have worked in various industries such as banking, A: Tôi đã làm việc trong nhiều ngành khác nhau như ngân
healthcare, and so on. hàng, chăm sóc sức khỏe..

Houston TX Encase Legal (The Doccument Group) Trang: 6
www.encaselegal.com (800) 538-3743

BẢN KHAI HỮU THỆ - ĐỖ HOÀNG ĐIỀM - VIỆT TÂN

Vui Nguyen PHP chuyển ngữ
Phần 2 từ trang 13 đến trang 24

Trang 13
(LS STEVENSON) hỏi: bằng Cao học của ông thuộc lãnh vực nào?
Trả lời: Quản Trị Kinh Doanh (MBA).
Hỏi: Tốt. Và ông tốt nghiệp văn bằng Cử Nhân ở đâu?
Trả lời: Đại Học California – Irvine.
Hỏi: Văn bằng này thuộc lãnh vực nào?
Trả lời: Sinh vật học.
Hỏi: Hiện nay ông sống ở đâu?
Trả lời: Quận Cam, Cali.
Hỏi: Chức vụ hiện nay của ông trong tổ chức Việt Tân?
Trả lời: Tôi hiện nay là Chủ tịch của tổ chức.
Hỏi: Tôi muốn hỏi ông về tổ chức Việt Tân. Sứ mệnh của Việt Tân là gì?
Trả lời: Chúng tôi… Sứ mệnh chính của chúng tôi bao gồm hai mục tiêu chính: Thứ nhất là thiết lập một nền
dân chủ tại Việt Nam mà nhân quyền và pháp quyền phải được tôn trọng; thứ hai là tiến lên bằng các nỗ lực
canh tân đất nước về mặt xã hội.
Hỏi: Ừ. Vậy khi tôi nói “Việt Tân” thì chúng ta có đồng ý rằng chúng ta đang đề cập đến một thực thể được nêu
tên là bị cáo trong vụ kiện này và cũng được biết đó chính là

Trang 14
Vietnam Reform Party (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng)?
Trả lời: Đúng thế.
Hỏi: Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một số các tài liệu trưng dẫn; ông hãy xem Tài Liệu Số 30.
Trả lời: Vâng. Chỉ có một trang phải không ạ?
Hỏi: Đúng. Vậy nội dung Tài Liệu 30 là lời công bố về sứ mệnh đăng trên trang mạng của Việt Tân. Ông có
công nhận điều đó chăng?
Trả lời: Vâng
Hỏi: Và đó là lời trình bày sứ mệnh của tổ chức Việt Tân?
Trả lời: Vâng.

Hỏi: Tốt. Vậy xin ông cho biết làm thế nào Việt Tân có thể hoàn tất sứ mệnh của mình?

Trả lời: Vâng. Chúng tôi có nhiều lãnh vực hoạt động. Chúng tôi có những hoạt động riêng rẽ bên trong Việt
Nam và những hoạt động ở mọi nơi khác ngoài Việt Nam.

Bên trong Việt Nam, chúng tôi nhắm vào 6 lãnh vực hoạt động chủ yếu.

Thứ nhất, chúng tôi hoạt động tổ chức các đoàn thể quần chúng nhằm tái xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam.
Đó là lĩnh vực thứ nhất.

Trang 15

Thứ hai, chúng tôi tổ chức và thực hiện các chiến dịch bất bạo động nhằm làm giảm quyền lực của cộng sản
Việt Nam đè lên xã hội Việt Nam, các chiến dịch như là tẩy chay, bất tuân dân sự, biểu tình, vân vân.

Lãnh vực thứ ba là chúng tôi liên minh với các tổ chức ủng hộ dân chủ bên trong Việt Nam. Chúng tôi phối hợp
hoạt động với họ.

Lãnh vực thứ tư là chúng tôi tuyển dụng các đảng viên bên trong Việt Nam và xây dựng hạ tầng cơ sở và một
hệ thống hoạt động của Việt Tân tại nội địa.

Lãnh vực thứ năm là chúng tôi huấn luyện. Chúng tôi thực hiện chương trình huấn luyện bất bạo động cho các
người hoạt động. Chúng tôi huấn luyện không chỉg cho các đảng viên ở Việt Nam. Chúng tôi còn huấn luyện
cho những người hoạt động khác và bất kỳ người nào muốn học về đấu tranh bất bạo động. Đó là lãnh vực
chính thứ năm.

Lãnh vực thứ sáu là chúng tôi thực hiện rất nhiều hoạt động. Chúng tôi có chương trình phát thanh. Chúng tôi
có các trang mạng. Chúng tôi có các trang Facebook. Và chúng tôi thực hiện các chiến dịch thông tin nhằm
cung ứng thông tin cho dân chúng tại nội địa Việt Nam. Việt nam là một xứ cộng sản và mọi nguồn tin ở

Trang 16

Việt Nam đều do chính quyền Việt Nam sở hữu và kiểm soát. Người dân không được quyền tự do tiếp cận
thông tin.

Năm nay họ vừa thông qua một luật mới nhằm tăng cường kiểm soát mạng Internet và truyền thông xã hội và
họ có nhiều bức tường lửa nhằm ngăn chặn dân chúng tiếp cận thông tin. Vì thế chúng tôi thực hiện một chiến
dịch thông tin cho dân chúng Việt Nam biết những gì đang xẩy ra tại quốc ngoại, cung cấp cho họ thông tin mà
nhà cầm quyền không muốn cho họ tiếp cận.

Đó là những gì chúng tôi làm ở Việt Nam.

Còn bên ngoài Việt Nam chúng tôi cũng có hàng loạt hành động. Lại nữa, chúng tôi tham gia nhiều hoạt động
cộng đồng vì chúng tôi tin là một cộng đồng hải ngoại vững mạnh sẽ là chỗ dựa vững chắc để phát huy nền
dân chủ bên trong Việt Nam. Vì thế chúng tôi tham gia nhiều hoạt động cộng đồng để hổ trợ và củng cố cộng
đồng hải ngoại của chúng tôi.

Thứ hai, chúng tôi cũng tổ chức các chiến dịch ở ngoài này nhằm rọi ánh sáng lên thành tích kém cỏi của
chính quyền Việt Nam về nhân quyền. Chúng tôi tổ chức các cuộc biểu tình phản đối bên ngoài các Tòa Đại
sứ. Bất kỳ khi nào các viên chức Việt Nam đến

Trang 17

Hoa Kỳ, Pháp, hay bất kỳ tại nơi nào mà chúng tôi có đảng viên tại đó, chúng tôi tổ chức các cuộc biểu tình
công khai chống lại sự hiện diện của họ. Đó là loại hoạt động thứ hai.

Thứ ba là chúng tôi cũng thực hiện các chiến dịch truyền thông cho người Việt hải ngoại và cung cấp cho họ
thông tin về những gì xảy ra ở Việt Nam, vấn đề tham nhũng trong nội bộ chính quyền Việt Nam, sự vi phạm
nhân quyền ở Việt Nam. Chiến dịch truyền thông là lãnh vực thứ 3 mà chúng tôi thực hiện bên ngoài Việt Nam.

Thứ tư, chúng tôi cũng tuyển mộ đảng viên và tổ chức họ thành các đảng bộ ở khắp thế giới.

Và thứ năm, chúng tôi vận động quốc tế yểm trợ. Chúng tôi có được các quan hệ làm việc rất tốt với nhiều tổ
chức, như Phóng Viên Không Biên Giới, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả, tổ chức “Article 19”, Giám Sát Nhân Quyền,
nhiều tổ chức Ngoài-Chính-Phủ (NGOs) và tổ chức nhân Quyền.

Chúng tôi cũng có các quan hệ tốt với nhiều vị dân cử và viên chức chính quyền. Chẳng hạn, năm 2007, tôi là
một trong ba nhà hoạt động ủng hộ dân chủ được mời gặp TT George W. Bush tại Tòa Bạch Ốc trong hơn 1
giờ. Nó dã trở thành một buổi họp tốt, rất tốt, kéo dài 1 tiếng; và chúng tôi không chỉ gặp

Trang 18

Tổng Thống Bush mà trong 1 giờ ấy chúng tôi còn gặp Phó TT Dick Cheney; các thành viên của Hội đồng An
Ninh Quốc Gia và Tham Vụ Báo Chí cùng lúc.

Chỉ cách đây vài ngày, Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc khảo sát đinh kỳ về hồ sơ nhân quyền và Việt Nam đến
phiên bị khảo sát. Chúng tôi đã thực hiện chiến dịch truyền thông tại – trong suốt thời gian của cuộc khảo sát
của LHQ cách đây vài ngày ở Geneva, Thụy Sĩ. Chúng tôi tổ chức một cuộc hội thảo và mời đại diện nhiều
nước tham dự. Khoảng một trăm người đã có mặt. Chúng tôi đã phổ biến đến các vị đại biểu các thông tin về
những gì thực sự xảy ra bên trong Việt Nam.

Chúng tôi cũng – một ví dụ thêm nữa – đang thực hiện một điều mà chúng tôi gọi là chiến dịch Magnitsky.
Chắc ông cũng biết là Luật Magnitsky được Quốc Hội Hoa Kỳ phê chuẩn để nhận diện các cá nhân vi phạm
nhân quyền nghiêm trọng.

Chúng tôi đúc kết hồ sơ về các viên chức và mật vụ Việt Nam có tội về vi phạm nhân quyền một cách nghiêm
trọng, có tội về các hành vi tra tấn. Chúng tôi thu thập thông tin về nhân thân của họ và chúng tôi thu thập
thông tin về tội ác của họ,

Trang 19

Gom thành hồ sơ và tài liệu, và nạp cho Quốc Hội Hoa Kỳ. Chúng tôi đã thực hiện 2 vòng truyền thông về
Magnitsky, và chúng tôi thu thập thông tin về ít nhân là 50 công an ở Việt Nam và những gì họ làm, tra tấn và
giết người trong thời gian bị giam giữ.

Vâng, đó là loại hoạt động của chúng tôi ở ngoài này. Nói tóm lại, hoạt động của chúng tôi là như vậy.

Hỏi: Ừ. Tôi đang xem Tài Liệu 8, và ông làm ơn cũng nhìn vào đó cùng với tôi.

Trả lời: Ông muốn nói 8 phải không ạ?

Hỏi: Vâng.

Trả lời: Vâng.

Hỏi: Tốt. Vậy đây là tuyên bố của ông trong một vụ kiện khác đang chờ xét xử tại Cali. Ông có nhớ là ông đã
có lời tuyên bố như vậy?

Trả lời: Xin chờ tôi một chút. Tôi phải xem lướt qua. Vâng, vâng, đúng rồi.

Hỏi: Ừ.Trong lời tuyên bố này ông có một số phát biểu về lịch sử và sự hình thành của Việt Tân và tôi muốn
hỏi ông về điều này.

Trả lời: Vâng.

Hỏi: Trong tuyên bố đó ông nói rằng Việt Tân

Trang 20

do các thành viên của một nhóm khác thành lập vào năm 1982, có đúng không?

Trả lời: Vâng, đúng thế.

Hỏi: Và cái nhóm khác đó có tên gọi là “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” và một cái tên
khác cho nhóm đó là “Mặt Trận”, có đúng không?

Trả lời: “Mặt Trận” không phải là tên chính thức. Chỉ gọi tắt như vậy cho thuận tiện vì tên chính thức của tổ
chức quá dài, nên mọi người theo thói quen gọi nó là Mặt Trận, nhưng đó không bao giờ là tên chính thức của
tổ chức.

Hỏi: Ừ. Thế thì nếu tôi đề cập đến nhóm này là “Mặt Trận” thì chúng ta có đồng ý với nhau rằng đó là tôi nói
đến “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” ?

Trả lời: Vâng.

Hỏi: Và nhóm đó được biết với cái tên thông dụng là “Mặt Trận” mặc dù không phải là tên chính thức. Ông
đồng ý như vậy chăng?

Trả lời: Vâng.

Hỏi: Tốt. Vậy là thành viên của Mặt Trận thành lập Việt Tân năm 1982, có đúng không?

Trả lời: Vâng, đúng.

Hỏi: Và Mặt Trận được thành lập năm 1980, tôi nghĩ là ông nói vậy. Sự thật là vậy phải không?

Trang 21

Trả lời: Vâng.

Hỏi: Tốt. Chúng ta xem đoạn 2 trong lời tuyên bố của ông.

Trả lời: Ư ừ!

Hỏi: Ông nói là năm 2004, tổ chức Việt Tân được công bố trong khi trước đó thì Việt Tân là một tổ chức bí mật.
Phải vậy không?

Trả lời: Vâng, chúng tôi không hoạt động công khai.

Hỏi: Và cùng thời điểm này đảng Mặt Trận bị giải thể bởi chủ tịch của nó. Ông đồng ý điều này chứ?

Trả lời: Vâng.
Hỏi: Vậy ông gia nhập Việt Tân từ bao giờ?
Trả lời: Ngay từ năm 1982.
Hỏi: Nghĩa là ông tham gia Việt Tân ngay từ khi tổ chức này mới được thành lập. Có đúng không?
Trả lời: Vâng, cùng năm.
Hỏi: Ừ. Có lúc nào Việt Tân hiện hữu mà ông không là đảng viên?
Trả lời: Tôi gia nhập tổ chức Việt Tân sau ngày thành lập khoảng vài tháng. Thành ra, câu trả lời là có.
Hỏi: Ừ. Ông gia nhập tổ chức Việt Tân đôi ba tháng sau khi nó được thành lập

Trang 22
năm 1982?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Ông cũng là thành viên của Mặt Trận?
Trả lời: Vâng, đúng thế.
Hỏi: Ừ. Theo tôi hiểu thì sứ mệnh của Mặt Trận và các hoạt động mà tổ chức này thực hiện thiên về quân sự.
Ông có đồng ý điều này chăng?
Trả lời: Không. Tôi không đồng ý điều đó.
Hỏi: Ừ. Vậy ông cho biết sứ mệnh và hoạt động của Mặt Trận lúc bấy giờ.
Trả lời: Vâng. Ngay từ khi thành lập, Mặt Trận đã luôn luôn nói rõ rằng chúng tôi nhắm vào động viên người
dân ở Việt Nam đứng lên và tranh đấu cho tự do và dân chủ của họ. Và ngay từ ngày đầu tiên, Mặt Trận đã
luôn luôn khẳng định rằng chúng tôi dính dự -- chúng tôi không tin -- chúng tôi không muốn tham gia chiến
tranh quy ước, nói vậy, vì không có cách diễn tả chuẩn xác hơn.
Tất cả những điều này được viết xuống và công bố bởi chủ tịch chính của Mặt Trận. Vì thế sứ mệnh hoặc
phạm vi trách nhiệm của chúng tôi không bao giờ là tham gia hoạt động quân sự.
Hỏi: Ừ. Tôi chỉ muốn biết chắc rằng mình hiểu vấn đề này thật rõ ràng. Có phải ông cung khai rằng

Trang 23
Mặt Trận không hỗ trợ hoạt động quân sự bên trong Việt Nam?
Trả lời: Không. Chúng tôi không hỗ trợ.
Hỏi: Phải chăng ông cung khai rằng Mặt Trận không hỗ trợ hoạt động quân sự tại bất kỳ quốc gia láng giềng
nào của Việt Nam?
Trả lời: Hãy định nghĩa “hoạt động quân sự”. Chúng ta nói đến nó trong ý nghĩa nào?

Hỏi: Ông có thể dùng bất kỳ định nghĩa nào mà ông tin rằng “hoạt động quân sự” có ý nghĩa như thế.

LS MAAS (đại diện ĐHĐ): Tôi phản đối. Điều này chỉ dẫn đến sự phỏng đoán. Tôi cho rằng chúng ta cần có
một định nghĩa về điều gì mà ông muốn nói.

(LS STEVENSON): Ừ. Ông Đỗ, ông có thể trả lời câu hỏi đó không? Có phải ông nói rằng ông không biết
“hoạt động quân sự” mang ý nghĩa gì?

Trả lời: Tôi chì muốn ông làm rõ ý của ông vì tôi muốn trả lời chiếu theo – chúng ta có cùng hiểu biết hay kiến
thức về điều gì chúng ta đề cập.

Hỏi: Ừ. Tí nữa đây tôi sẽ hỏi ông một vài câu hỏi về hình ảnh của những người được coi là thành viên Mặt
Trận mặc áo quần theo kiểu quân đội và mang

Trang 24

vũ khí kiểu quân sự. Ông đồng ý chứ?

Trả lời: Chắc chắn.

Hỏi: Vậy thì tôi hiểu về “hoạt động quân sự” -- và tôi không nghĩ rằng có ai thắc mắc gì ghê gớm về ý nghĩa
của nó, nhưng “hoạt động quân sự” có nghĩa là bất kỳ loại hoạt động nào liên quan đến vũ trang và hoặc các
dụng cụ chiến tranh được thực hiện bởi những người có một chủ đích. Vậy đó là định nghĩa mà tôi muốn đề
cập. Bây giờ --

Trả lời: Vâng.

Hỏi: Thế thì ông có thể trả lời câu hỏi vừa rồi không?

Trả lời: Vâng.

Hỏi: Tốt. Thế thì ông trả lời thế nào?

Trả lời: Câu trả lời là “Không”. Chúng tôi không --- Măt Trận không tham gia “chiến tranh quân sự” theo như
ông định nghĩa.

Hỏi: Ừ. Tôi nói là “hoạt động quân sự”. Phải không? Vậy ông phân biệt giữa “chiến tranh quân sự” và “hoạt
động quân sự”?

Trả lời: Ồ, tôi không chắc điều ông muốn nói gì. Vâng, nếu “hoạt động quân sự” là điều ông đề cập, vậy thì tôi
nói là Mặt Trận không tham gia hoặc có sứ mệnh tham gia hoạt động quân sự.

BẢN KHAI HỮU THỆ - ĐỖ HOÀNG ĐIỀM - VIỆT TÂN

Vui Nguyen PHP chuyển ngữ
Bản dịch Việt ngữ Phần 3 từ trang 25 đến trang 40

Trang 25

Hỏi: Ừ. Mặt Trận có sứ mệnh hoặc các hành vi hỗ trợ cho hoạt động quân sự hay chăng?

Trả lời: Không. Tôi muốn nói rõ hơn. Ông hãy nhìn lại lịch sử qua thời gian. Vào cuối thập niên 1970 đến suốt
thập niên 1980, toàn bộ bán đảo Đông Dương chìm trong chiến tranh giữa bộ đội cộng sản Việt Nam và Khmer
-- chế độ mà người ta thường gọi là Khmer Đỏ. Tôi đoán đó là từ ngữ tiếng Pháp. Việt Nam cũng chiếm đóng
Lào.

Vậy thì thành viên của Mặt Trận chỉ có thể quay về Việt Nam bằng đường bộ, xuyên qua Lào và/hay Campuchia,
theo đúng nghĩa đen là đi bộ xuyên qua các khu vực chiến tranh. Bởi thế chúng tôi buộc lòng phải tự vệ. Do đó
các vũ khí chúng tôi dùng thuần tuý là để tự vệ. Dọc đường, chúng tôi, các thành viên Mặt Trận thường chạm
trán các toán quân cộng sản, hoặc là của chế độ Việt Nam hoặc chế độ Lào hoặc chúng tôi chạm trán quân
Khmer Đỏ, quân của Khmer Đỏ Pol Pot.

Không những vậy, có rất nhiều bọn thổ phỉ hoạt động trên đất Lào và Campuchia. Vì thế, bất kỳ ai có đầu óc
suy nghĩ bình thường, muốn đi bộ vào Việt Nam mà không có gì để tự vệ lấy mình, thì quả tình không thực tế.

Bởi thế, mục đích duy nhất của các thành viên Mặt Trận chúng tôi tại

Trang 26

thời điểm ấy khi trang bị vũ khí là để mỗi khi phải về Việt Nam, chúng tôi có cách để tự vệ, bảo vệ mạng sống
bản thân vì chúng tôi phải băng qua các vùng chiến tranh để về Việt Nam.

Hỏi: Ừ. Ông cho tôi hỏi câu này: Tiên khởi, các thành viên Mặt Trận đi về Việt Nam với mục đích gì?

Trả lời: Để tổ chức dân chúng, động viên dân chúng, thực hiện các chiến dịch nhằm tẩy chay chế độ. Trong
khoảng thời gian này, họ đang phát động các chiến dịch loại trừ giới tư bản trong các thành phố. Họ --- do đó
chúng tôi thực hiện chiến dịch để giúp người dân đối kháng các hoạt động kiểu ấy của chế độ cộng sản nhằm
cướp đất đai, cướp tài sản của người dân.

Như thế các thành viên Mặt Trận phải trở về Việt Nam và, về căn bản, làm những điều mà chúng tôi đang làm
ngày hôm nay. Chỉ có điều ngày hôm nay chúng tôi về Việt Nam dễ dàng hơn thuở đó rất nhiều.

Hỏi: Ừ. Vậy các thành viên của Mặt Trận quay về Việt Nam đều có mang theo vũ khí. Ông đồng ý như vậy
không?

Trả lời: Đúng. trong lộ trình quay về Việt Nam.

Trang 27

Hỏi: Và họ mặc quân phục. Ông đồng ý chứ?

Trả lời: Vâng.

Hỏi: Thế ông có đồng ý rằng Mặt Trận huấn luyện họ các kỹ thuật quân sự dù mục đích chỉ là tự vệ hoặc để tấn
công? Và thành viên của Mặt Trận được tổ chức này huấn luyện?

LS MAAS: Tôi phản đối. Tôi nghĩ đây là câu hỏi phức hợp. Chúng ta đang nói đến công hay thủ, vì ông đề cập
đến cả 2?
(LS STEVENSON): Tôi cho rằng việc đó không thành vấn đề, trước hết, bất kể đó là hành vi tự vệ hay tấn công.
Tôi chỉ muốn hỏi có phải là chính Mặt Trận huấn luyện quân sự cho các thành viên phải không ông Đỗ?
Trả lời: Ừ. Tôi không biết. Tôi là thành viên, nhưng lúc ấy chỉ là thành viên của một đảng bộ địa phương. Tôi
không biết. Tôi không thể trả lời vì tôi không biết.
Hỏi: Ừ. Trong những năm đầu khi ông là thành viên, có phải là ông sống tại Việt Nam?
Trả lời: Không, tôi ở Hoa Kỳ.
Hỏi: Ừ. Có bao giờ ông đến thăm nơi chốn mà Mặt Trận đặt cơ sở hoặc trại đóng quân

Trang 28
ở Việt Nam hay ở các nước láng giềng?
Trả lời: Không. Chả bao giờ.
Hỏi: Hiện nay Tổng bí thư của Việt Tân là một người tên Lý Thái Hùng, có phải không?
Trả lời: Vâng, chính xác.
Hỏi: Ông ấy trở thành Tổng bí thư khi nào?
Trả lời: Năm 2006. Xin lỗi,năm 2001.
Hỏi: 2001. Thế ông ta làm Tổng bí thư từ năm 2001 cho đến ngày nay?
Trả lời: Đúng.
Hỏi: Ừ. Ông ấy có là đảng viên Việt Tân ngay khi tổ chức này được thành lập năm 1982?
Trả lời: Đúng.
Hỏi: Thế ông ấy cũng là thành viên Mặt Trận?
Trả lời: Đúng.
Hỏi: Ông có hiểu biết cá nhân nào về việc ông Lý Thái Hùng có tham gia cuộc huấn luyện quân sự nào của Mặt
Trận tại Thái Lan?
Trả lời: Không. Ông ấy không được huấn luyện.
Hỏi: Thế ông ta có tham gia cuộc huấn luyện quân sự nào được Mặt Trận bảo trợ hay hỗ trợ ở bất kỳ nơi đâu
không?
Trả lời: Không. Ông ta không.
Hỏi: Ừ. Tôi muốn xem Tài Liệu Trưng Dẫn

Trang 29
Số 36.

Trả lời: Vâng.
Hỏi: Có 4 hình ảnh nơi tài liệu này. Tôi muốn tập trung vào hình phía dưới bên trái.
Trả lời: Ừ hứ. Được.
Hỏi: Trước hết, có bao giờ ông nhìn thấy những bức hình này?
Trả lời: Vâng, vài hình.
Hỏi: Tốt. Ông thấy những hình nào?
Trả lời: Hai hình phía trên.
Hỏi: Ông nhìn thấy chúng ở đâu?
Trả lời: Tôi không nhớ đích xác, nhưng tôi có thấy chúng trước đây.
Hỏi: Ông có nhớ ông nhìn thấy chúng trong hoàn cảnh nào không? Phải chăng ông thấy trong bối cảnh của một
vụ kiện hoặc từ nguồn nào mà ông trông thấy chúng?
Trả lời: Không -- chắc chắn không phải trong một vụ kiện, nhưng tôi biết là tôi đã nhìn thấy chúng nhưng tôi
không – lâu quá rồi, không nhớ.
Hỏi: Ừ. Vậy có bao giờ ông nhìn thấy bức hình phía dưới bên trái?

Trả lời: Không. Không hề thấy.

Trang 30
Hỏi: Ông có nhận ra người đàn ông phía bên phải bức hình?
Trả lời: Có
Hỏi: Và đó là …
Trả lời:Tôi tin vậy.
Hỏi: Xin lỗi?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Đó có phải là Lý Thái Hùng?
Trả lời: Vâng. Tôi tin vậy.
Hỏi: Ông có biết bức hình này được chụp ở đâu không?
Trả lời: Không. Không biết.
Hỏi: Ông có biết hình được chụp năm nào không?
Trả lời: Tôi tin là năm 1982.
Hỏi: Tại sao ông nói là năm 1982?
Trả lời: Vì tôi nhớ rằng khi đó Mặt Trận có – đại khái là một buổi lễ -- để công bố cương lĩnh chính trị và tôi tin
việc này xảy ra tại một nơi nào đó ở Đông Dương, và ông Lý Thái Hùng là một trong số các khách được mời
tham dự buổi lễ.
Hỏi: Địa điểm buổi lễ tại nơi nào?
Trả lời: Tôi không biết.
Hỏi: Ông đang có một bức hình màu mà ông đang nhìn vào đó phải không?
Trải lời: Vâng.

Trang 31
Hỏi: Liệu Ông có đồng ý với tôi rằng trang phục và trang cụ mà chúng ta nhìn thấy trong hình mang tính chất
quân sự?
Trả lời: Nào, hầu hết những người này chỉ mặc thứ quần áo nông dân theo truyền thống Việt Nam. Tôi không
thể gọi đó là quân phục truyền thống.
LS MAAS: Ông gọi hay không gọi?
Trả lời: Không gọi.

(LS STEVENSON): Ừ. Vậy thì người nông dân Việt Nam tiêu biểu đeo túi xách trên lưng như thế à?
Trả lời: Tôi đang nói về quần áo họ mặc. Ông hỏi tôi về trang phục. Tôi nói rằng đó là thứ trang phục của nông
dân và nông phu Việt Nam.
Hỏi: Và nông dân, nông phu tiêu biểu cũng đội mũ ngụy trang?
Trả lời: Không. Họ không làm vậy.
Hỏi: Ông có thấy rằng có vẻ như người đàn ông bên trái -- khó mà nói về hai người kia; nhưng chính người đàn
ông bên trái có vẻ đội cái mũ ngụy trang.
Trả lời: Vâng, vài người trong số họ đội mũ như thế.
Hỏi: Và tôi cũng muốn hỏi về trang bị đó chính là cái túi đeo lưng. Phải chăng Ông nói với tôi là túi đeo lưng
cũng là thứ tiêu biểu mà người nông dân Việt Nam thường xử dụng?
Trả lời: Không. Tôi không nói vậy. Tôi nói về trang phục,

Trang 32
quần áo. Tôi không đề cập gì đến túi đeo lưng.
Hỏi: Ừ. Ông có biết người đàn ông ở giữa trong bức hình này?
Trả lời: Ông muốn nói đến người nào?
Hỏi: Xin lỗi, tấm hình góc trái dưới cùng trong Tài Liệu Số 36.
Trả lời: Có. Tôi biết người đàn ông ở giữa.
Hỏi: Ông ta là ai?
Trả lời: Ông ta là một trong số những người lãnh đạo của chúng tôi.
Hỏi: Tên ông ta là gì?
Trả lời: Họ Nguyễn, tên là Hung Tu, H-U-N-G.
Hỏi: Ừ. Ông ta giữ chức vụ gì trong Mặt Trận?
Trả lời: Tôi không biết đích xác. Tôi chỉ biết là ông ấy ở trong hàng lãnh đạo, nhưng tôi không biết rõ ông ta giữ
chức vụ gì.
Hỏi: Ông ta cũng là thành viên Việt Tân?
Trả lời: Vâng
Hỏi: Hiện nay ông ta còn sống hay không?
Trả lời: Không.
Hỏi: Ông có biết ông ta bị giết hoặc ông ta chết như thế nào không?
Trả lời: Không trực tiếp.

Trang 33
Hỏi: Hãy nói về những gì ông biết.
Trả lời: Ông ta bị giết năm 1987.
Hỏi: Ông ta bị giết tại đâu?
Trả lời: Xin lỗi. Đính chính: Ông ta tự sát năm 1987.
Hỏi: Ông ta tự tử?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Ừ. Việc xảy ra tại đâu?
Trả lời: Ở Lào.
Hỏi: Ừ. Ông nói rằng ông đã thấy bức hình trên đầu góc phải; phải không?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Và Ông biết gì về bức hình đó? Bức hình đó từ đâu ra?
Trả lời: Từ -- từ các thành viên khác của Mặt Trận. Tôi chỉ nhớ, thấy những thành viên này -- tôi muốn nói, những
bức hình này vào lúc đó nhưng …
(Chuyên viên tốc ký yêu cầu làm rõ. Đọc lại.)
Trả lời: Tôi không nhớ nó từ đâu đến và ai là người cho tôi xem. Tôi không nhớ.
(LS STEVENSON): Ừ. Nhưng đây là bức hình… Ông không phủ nhận đây là bức hình của các thành viên Mặt
Trận chứ?
Trả lời: Không.

Trang 34
Hỏi: Và Ông có đồng ý với tôi rằng những người đàn ông trong hình mặc quân phục chứ?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Và người đàn ông phía trước mang một khẩu súng trường. Ông có đồng ý không?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Ông có biết hình này chụp ở đâu không?
Trả lời: Không. Tôi không biết.
Hỏi: Ông có biết nó được chụp năm nào không?
Trả lời: Không. Không biết.

Hỏi: Tôi muốn xem bức hình dưới cùng góc phải. Ông nói rằng ông chưa hề nhìn thấy nó, đúng thế không?

Trả lời: Vâng, chính thế.

Hỏi: Phải chăng đây là một hình khác của các thanh viên Mặt Trận, ông có biết không?

Trả lời: Tôi không thể nói gì. Các tấm hình chụp từ phía sau lưng. Nó có thể là bất kỳ ai; vì vậy tôi không có ý
kiến họ là ai.

Hỏi: Ông có nhận ra hoặc đồng ý với tôi rằng những người này mặc thứ quần áo y hệt như những người đàn
ông trong 3 bức hình khác, kể cả 2 bức hình mà

Trang 35

ông đã thấy trước đây?

Trả lời: Vâng. Nhưng, lần nữa, tôi lưu ý ông: Đây là thứ trang phục rất thông dụng của nông phu và nông dân
Việt Nam. Bất kỳ ai cũng có thể ăn mặc giống vậy cả.

Hơn nữa, tôi phải nhắc nhở ông rằng thời bấy giờ có cả các người khác – kể cả Khme Đỏ, quân đội cộng sản
Campuchia, cũng mặc trang phục như vậy. Quân Lào chống cộng cũng ăn mặc cùng kiểu trang phục. Vì thế chỉ
nhìn vào hình ảnh này từ trang phía sau, không có cách nào để tôi phân biệt rằng họ la Lào, Campuchia, hay
Việt Nam. Tôi chịu thôi.

Hỏi: Ừ. Thế thì ông không thể nhận diện rằng đây là hình của các thành viên Mặt Trận?

Trả lời: Vâng, đúng vậy. Tôi không thể.

Hỏi: Liệu Ông có đồng ý với tôi rằng những người đàn ông trong hình dưới cùng bên phải đang mang cái gì
trông giống như vũ khí theo kiểu quân sự?

Trả lời: Tấm hình, bản mà tôi có trước mặt, không rõ chút nào. Tôi không thể nói.

Hỏi: Tôi nghĩ hình rõ nhất là người thứ 2 từ phía trái. Ông có nhìn thấy anh ta đang mang trên lưng khẩu súng
trường nằm có quai đeo ở sau lưng?

Trang 36

Trả lời: Tôi… chà, thành thật mà nói với ông, tôi đang nhìn vào đó, nhưng tôi không thể nhìn ra. Tôi không thể
nhìn ra.

Hỏi: Ừ. Thôi được. Ông có thể nói cho tôi biết trong tiếng Việt, từ ngữ “kháng chiến” nghĩa là gì?

Trả lời: Ông có thể lặp lại câu hỏi?

Hỏi: Ông có thể cho tôi biết từ ngữ “kháng chiến” nghĩa là gì không? Có thể tôi phát âm sai; vậy tôi đánh vần từ
ngữ này cho ông. K-H-A-NG, C-H-I-E-N

Trả lời: Căn bản, nó có nghĩa là “đối kháng”.

Hỏi: Đó có phải là từ ngữ mà Mặt Trận nói về các thành viên của mình?

Trả lời: Phải.

Hỏi: Từ ngữ đó …
Trả lời: Tôi có thể chỉnh sửa lại không?
Hỏi: Không. Tuy nhiên, tôi sẽ hỏi ông một câu khác; và như vậy ông có cơ hội hiệu đính. Có phải từ ngữ “kháng
chiến” có nghĩa là những “chiến sĩ đối kháng”? Liệu Ông có đồng ý đó là cách phiên dịch chính xác hơn về từ
ngữ “kháng chiến”?
Trả lời: Không. “Kháng chiến” có nghĩa đơn thuần là “kháng cự”. Không hề có “chiến sĩ” trong đó.
Hỏi: Ừ.
Trả lời: Và Mặt Trận không bao giờ kêu gọi các thành viên của chúng tôi là “kháng chiến” vì, như tôi đã nói,
“kháng chiến” chỉ là một từ ngữ mang ý nghĩa “kháng cự”. Nó không có nghĩa là

Trang 37
“chiến đấu” hay “thành viên” hay “chiến sĩ” hay bất kỳ ý nghĩa gì tương tự. Đó là cái gì tôi -- vì cách mà ông diễn
tả nó, ông nói chúng tôi gọi các thành viên của mình là “kháng chiến” và đó là điều hoàn toàn sai.
Hỏi: Ông có bao giờ nghe tên một người đàn ông có tên là Nguyễn Kim tức Nguyễn Kim Hườn không?
Trả lời: Có.
Hỏi: Cho tôi biết ông ấy là ai.
Trả lời: Ông ta là Chủ tịch Mặt Trận khi ông ấy giải thể -- ông ta là người giải thể Mặt Trận năm 2004.
Hỏi: Ừ. Chúng ta quay lại Tài Liệu Trưng Dẫn Số 36, hình trên phía trái, Ông nói rằng trước đây Ông đã nhìn
thấy hình này, có phải không?
Trả lời: Vâng, tôi đã thấy nó.
Hỏi: Người đàn ông ở trung tâm bức hình có phải là Nguyễn Kim?
Trả lời: Đúng.
Hỏi: Ông có biết hình chụp lúc nào không?
Trả lời: Không.
Hỏi: Ông biết hình chụp tại đâu không?
Trả lời: Không.
Hỏi: Người đàn ông bên phải bức hình có tên là Hoàng Cơ Minh?

Trang 38
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Và ông ấy là người sáng lập Mặt Trận?
Trả lời: Ông ấy một trong các sáng lập viên.

Hỏi: Và ông ấy cũng là một trong các sáng lập viên Việt tân?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Ông ta hiện nay còn sống không?
Trả lời: Không. Ông ấy đã qua đời.
Hỏi: Ông ta chết lúc nào?
Trả lời: Năm 1987.
Hỏi:Tại đâu?
Trả lời: Tại Lào.
Hỏi: Và trong hoàn cảnh nào?
Trả lời: Ông ta cũng tự sát.
Hỏi: Y như người đàn ông kia?
Trả lời: Đúng vậy.
Hỏi: Có một cuộc tự sát tập thể tại Lào năm 1987?
Trả lời: Không. Tôi không mô tả nó như một cuộc tự sát tập thể. Có khoảng --- theo như tôi biết, có vài người tự
sát năm 1987 nhưng không phải là tập thể.
Hỏi: Tất cả bao nhiêu người?
Trả lời: Tôi không biết một cách chính xác nhưng chỉ -- tôi đã – dựa trên những gì tôi biết – những gì tôi nghe
được, chỉ dăm người.

Trang 39
Hỏi: Vậy thì ông có thể … Tôi muốn nói, tôi không muốn ông phỏng đoán. Ông không bị bắt phải phỏng đoán,
nhưng ông có thể cho con số ước tính theo những gì ông biết?
Trả lời: Tôi không thể. Tôi thực sự không thể.
Hỏi: Có hồ sơ ghi chép nào về các thành viên của Mặt Trận trên đường về Việt Nam đã dính dự vào bất kỳ cuộc
xung đột võ trang nào?
Trả lời: Không, theo như tôi biết.
Hỏi: Ông có biết có thành viên nào của Mặt Trận dính dáng đến xung đột võ trang ở Việt Nam?
Trả lời: Không, tôi không biết.
Hỏi: Hay ở nước nào khác?
Trả lời: Không. Tôi không biết.

Hỏi: Tôi hiểu rằng cờ hay huy hiệu của Mặt Trận là lá cờ màu xanh với bông hoa trắng trên đó, có đúng không?
Trả lời: Không, không đúng.
Hỏi: Vậy cờ hay huy hiệu của Mặt Trận là gì?
Trả lời: Mặt Trận không có cờ. Mặt Trận chỉ có huy hiệu, không phải là cờ. Chúng tôi dùng lá cờ của miền Nam
Việt Nam – cờ của Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, cờ vàng với ba sọc đỏ. Mặt Trận không có cờ.
Hỏi: Chúng ta hãy nhìn vào Tài Liệu Trưng Dẫn Số 32.

Trang 40
Hãy cho tôi biết là Ông có nó trước mặt không?
Trả lời: Vâng. Tôi có nó trước mặt.
Hỏi: Có 3 bức hình trên trang đó. Ông có nhận ra bức hình nào không?
Trả lời: “Nhận ra” có nghĩa là tôi đã nhìn thấy chúng từ trước?
Hỏi: Phải.
Trả lời: Tôi không nghĩ là tôi đã thấy hình nào trước đây cả.
Hỏi: Ừ. Ông có nhận ra những ai hay quang cảnh nào trong những bức hình đó?
Trả lời: Không.
Hỏi: Ông tỏ vẻ, dù chưa từng thấy những bức hình này trước đây, nhận ra điều gì đó về chúng. Vậy điều gì ông
nhận ra nơi những bức hình này?

Trả lời: Tôi nhận ra những lá cờ.

Hỏi: Vậy thì lá cờ xanh có bông hoa trắng là gì?

Trả lời: Đó là lá cờ của … Lá cờ Việt Nam.

Hỏi: Và nó là -- trong hình ở bên phải, trên cùng bên phải, nó được treo ngay bên dưới lá cờ của Mặt Trận, có
phải thế không?

Trả lời: Không, cái – không, cái -- tôi đã nói rằng Mặt Trận không có cờ. Cờ vàng với 3 sọc đỏ là cờ của Cộng
Hoà Miền Nam Việt Nam.

BẢN KHAI HỮU THỆ - ĐỖ HOÀNG ĐIỀM - VIỆT TÂN

Vui Nguyen PHP chuyển ngữ
Bản dịch Việt ngữ Phần 4 từ trang 41 đến trang 61
Trang 41

Hỏi: Nhưng ông cũng đã nói lá cờ đó [cờ vàng 3 sọc đỏ] là biểu tượng được Mặt Trận thừa nhận, có đúng
không?
Trả lời: Không đúng. Tôi nói rằng Mặt Trận dùng lá cờ ấy, nhưng đó không phải cờ của chúng tôi. Đó không phải
cờ của Mặt Trận. Tôi đã làm rõ rồi. Đó là cờ của Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam. Chúng tôi dùng cờ đó như một
phương tiện – cờ đó trở thành biểu tượng của Mặt Trận. Như vậy đã đủ rõ ràng cho ông chưa?
Hỏi: Tôi không phải là người mà ông phải thuyết phục.
Trả lời: Tôi không cố gắng thuyết phục ông đâu.
Hỏi: Ông không biết ai cả trong tấm hình trên trang này hay sao?
Trả lời: Không. Tôi không biết.
Hỏi: Ông có lý do nào để phủ nhận rằng các tấm hình này chụp ở một cuộc họp hay trong một căn cứ nào của
các thành viên Mặt Trận?
Trả lời: Tôi không thể nói. Tôi không biết.
Hỏi: Vậy ông có đồng ý với tôi rằng lá cờ xanh dương với bông hoa trắng trên đó là biểu hiệu của lá cờ được
Việt Tân chọn, đúng vậy chăng?
Trả lời: Vâng, đúng vậy.

Hỏi: Và tấm hình trên đầu bên phải, có vài người trong đó mà một người mặc

Trang 42
quần áo ngụy trang.
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Và người đứng đầu với cánh tay đưa lên cũng mặc quần áo kiểu quân phục. Ông có thấy không?
Trả lời: Có. Tôi có thấy.
Hỏi: Và họ đang làm điều đó trước lá cờ của Việt Tân. Ông có đồng ý không?
Trả lời: Vâng. Có.
Hỏi: Ừ. Thế thì ông có phủ nhận tấm hình dưới cùng bên phải là những người đàn ông trong đó đang mặc quần
áo kiểu quân phục?
Trả lời: Không.
Hỏi: Và ông có nhận ra lá cờ ở giữa, dù đang rũ xuống, có vẻ là cờ Việt Tân?
Trả lời: Tôi không thể nói nhưng -- Tôi không thể nói. Hình chẳng rõ gì cả.
Hỏi: Ông có nhìn thấy lá cờ ở tấm hình bên trái, cũng đang rũ xuống, nhưng ông có nhận ra đó là cờ Việt Tân?
Trả lời: Một lần nữa, nó là -- Bức hình là -- nó không rõ chút nào. Tôi không thể xác nhận.
Hỏi: Ừ. Để mọi sự rõ ràng, lập trường của Ông là các thành viên Mặt Trận khi trên đường về nội địa

Trang 43
Việt Nam được trang bị vũ khí không phải là để tham gia vào một cuộc tấn công quân sự nào mà chỉ là để tự vệ
để khỏi bị các nhóm khác đe dọa. Tôi diễn tả như vậy có công bằng và đúng không?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Ông có thể cho tôi biết thành viên Mặt Trận có phải có lời tuyên thệ trung thành nào không?
Trả lời: Có.
Hỏi: Ừ. Còn Việt Tân thì sao? Ông có phải …
Trả lời: Có, giống nhau.
Hỏi: Xin lỗi. Có phải là ông nói: “Có, giống nhau” hả?
Trả lời: Đúng.
Hỏi: Vậy lời tuyên thệ trung thành của Việt Tân và lời tuyên thệ trung thành của Mặt Trận cùng là một lời tuyên
thệ?
Trả lời: Không.
Hỏi: Chúng khác nhau chỗ nào?

Trả lời: Có nhiều điểm giống nhau, nhưng có một sự khác biệt là lời tuyên thệ của Việt Tân đòi hỏi các đảng viên
phải hứa hẹn tranh đấu cho một Việt Nam mới. Điều này không nằm trong lời tuyên thệ trung thành của Mặt
Trận.

Hỏi: Ông có biết -- lại một lần nữa tôi e là tôi

Trang 44

phát âm sai. Tôi biết thế nên tôi sẽ vui vẻ đánh vần từng chữ nếu ông không hiểu tôi muốn nói gì. Ông có
nhận ra các từ ngữ “Đông Tiến 1”, “Đông Tiến 2”, và “Đông Tiến 3”?

Trả lời: Tôi biết những từ ngữ này.

Hỏi: Những từ ngữ này đề cập đến điều gì vậy?

Trả lời: Chúng được người khác xử dụng để mô tả các điều khác nhau -- như tôi đã đề cập trước đây, thành viên
Mặt Trận đã – sau khi – đã phải về nội địa Việt Nam. Và – và, tôi đoán chừng, những người khác đã dùng những
từ ngữ này để mô tả những chuyến đi vào nội địa Việt Nam mà chúng tôi thực hiện; và họ dán nhãn cho nó là
Đông Tiến 1, 2, Đông Tiến 3, v.v. Nhưng đó là từ ngữ mà chính quyền Việt Nam thường dùng, cũng như những
người khác dùng vì họ đã nói theo từ ngữ của chính quyền Việt Nam.

Hỏi: Ừ. Thế thì --

Trả lời: Chính quyền cộng sản Việt Nam.

Hỏi: Ừ. Vậy thì đó là những từ ngữ do chính quyền cộng sản Việt Nam xử dụng để mô tả những chuyến xâm
nhập Việt Nam của các thành viên Mặt Trận, phải không?

Trả lời: Ừ, đúng vậy.

Hỏi: Vậy Mặt Trận gọi những chuyến xâm nhập đó bằng một từ ngữ khác?

Trả lời: Không, chúng tôi không -- chúng tôi thuần tuý không gọi đó là

Trang 45

Đông Tiến 1, Đông Tiến 2, Đông Tiến 3. Chúng tôi chẳng bao giờ xử dụng những từ ngữ đó cho những chuyến
đi khác nhau vào Việt Nam cả.

Hỏi: Vậy Mặt Trận mô tả chúng hoặc dùng từ ngữ nào để mô tả chúng?

Trả lời: Chúng tôi không dùng bất kỳ từ ngữ nào cả. Chúng tôi không đặt tên cho chúng. Chúng tôi chỉ gọi nó là
- vâng, là các thành viên Mặt Trận du hành vào nội địa Việt Nam, vậy đó. Đó là cách chúng tôi gọi, các chuyến
du hành.

Hỏi: Ừ. Vậy thì có ba chuyến du hành?

Trả lời: Tôi không biết có bao nhiêu chuyến tất cả.

Hỏi: Ông có biết những chuyến du hành này được thực hiện khi nào, năm nào?

Trả lời: Tôi không biết. Lần nữa, cái – cái gọi là -- ba chuyến du hành mà chính quyền cộng sản Việt Nam gọi hoặc
dán nhãn hoặc dùng, tôi không có ý kiến là họ đề cập đến cái gì, chuyến du hành nào mà họ nói đến. Tôi không
có ý kiến.

Tôi không biết khi nào hoặc họ ngụ ý gì khi dùng từ ngữ Đông Tiến 1, 2 và 3. Đó là chữ mà chính quyền cộng
sản dùng.Chúng tôi không có ý kiến gì là họ đang đề cập đến cái gì.

Hỏi: Ừ. Mặt Trận ngừng hiện hữu năm 2004; có phải không?

Trả lời: Đúng.

Trang 46

Hỏi: Tại sao nó bị giải thể?

Trả lời: Vì lúc đó Mặt Trận không còn cần thiết nữa. Như tôi -- như ông đã đề cập, một trong các tài liệu trưng
dẫn đã nói là Việt Tân đã trở thành một thực thể công khai trong năm 2004; và vì vậy, Mặt Trận không – không
còn thật sự cần thiết.

Hỏi: Vậy các chuyến xâm nhập Việt Nam không cần Mặt Trận thực hiện nữa. Nói vậy đúng không?

Trả lời: Không. Vâng. Cái gọi là xâm nhập, như ông mô tả trong thập niên 80, đã ngưng lại từ lâu, từ cuối thập
niên 80. Vì chuyến xâm nhập cuối cùng do Mặt Trận thực hiện ở trong – thực hiện – họ đưa người về lại trong Việt
Nam, là năm 1989. Đó là chuyến cuối cùng.

Có bao nhiêu chuyến giữa năm 1980 và năm 1989, như tôi đã nói với Ông, tôi không biết. Tôi chỉ biết chuyến
cuối cùng xảy ra năm 1989.

Hỏi: Ừ. Vậy Mặt Trận đã làm gì từ năm 1989 đến năm 2004.

Trả lời: Chúng tôi có những hoạt động y như trước vậy. Chúng tôi cố gắng vận động sự yểm trợ quốc tế. Chúng
tôi cộng tác với các cộng đồng người Việt hải ngoại để làm mạnh cộng đồng, và chúng tôi huy động người biểu
tình phản đối chính quyền Việt Nam, vân vân. Đại để y như là loại

Trang 47

hoạt động mà tôi đã mô tả với ông hồi nãy.

Hỏi: Ừ. Ừ. Ta hãy nhìn vào Tài Liệu Trưng Dẫn Số 2.

Trả lời: Vâng.
Hỏi: Ông có nhận ra tài liệu này?
Trả lời: Mới thấy lần đầu.
Hỏi: Ông có biết cái đó là gì không?
Trả lời: Có. Tôi biết.
Hỏi: Tốt. Đây là thông tin về bản cáo trạng đối với các thành viên Mặt Trận do trốn thuế. Ông có hiểu điều đó?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Ông biết gì về hoàn cảnh quanh việc truy tố này?

Trả lời: Không. Tôi không biết. Tuy nhiên, trong năm 2015, khi cuốn phim tài liệu “Khủng bố tại Saigon Nhỏ” ra
đời, đó là lần đầu tiên tôi -- tôi xem phim tài liệu đó; và trong đó, nếu tôi nhớ không lầm, một trong những người
xuất hiện trong cuốn phim tài liệu tiết lộ rằng cáo trạng này là một công cụ để -- vì một lý do nào đó, để điều tra
Mặt Trận. Vì thế, đây là lần đầu tiên tôi -- đó là tất cả những gì tôi biết về cáo trạng này.
Hỏi: Ừ. Một công cụ để điều tra Mặt Trận. Ai điều tra Mặt Trận?

Trang 48
Trả lời: Tôi không biết.
Hỏi: Ừ. Ông có biết là có việc kết án nào không từ cáo trạng này?
Trả lời: Không. Cáo trạng bị hủy bỏ.
Hỏi: Thế Việt Tân có khi nào gây quỹ như là một phần trong hoạt động của nó?
Trả lời: Không. Chúng tôi chủ yếu thu tiền niên liễm của hội viên và tiền đóng góp.
Hỏi: Ừ. Ông không cho đó là gây quỹ?
Trả lời: Tôi đoán vậy. Tôi không biết. Ý của tôi là, niên liễm và đóng góp? OK.
Hỏi: Vậy Việt Tân có thu niên liễm và nhận tiền đóng góp phải không?
Trả lời: Phải. Đúng vậy.
Hỏi: Ông có thể cho tôi biết -- chà, tôi nghĩ là để tôi hỏi như thế này. Mức tiền đóng góp và niên liễm mà Việt
Tân thu trong một năm, nó có ổn định từ năm này qua năm khác, hay là nó thay đổi?
Trả lời: Tôi từ chối trả lời câu hỏi này.
LS STEVENSON: Tôi sẽ phản đối việc ông không trả lời và đánh dấu câu hỏi này [để trình quan toà].
(LS STEVENSON) hỏi: Tôi sẽ cho ông một cơ hội khác để trả lời. Điều này công bằng -- Tôi cho rằng đây là
một câu hỏi đơn thuần chỉ để xem

Trang 49
thu nhập mà Việt Tân thu được có ổn định từ năm này qua năm khác hay là trồi sụt. Tôi chưa hỏi ông về mức thu
nhập.
LS MAAS [đại diện Việt Tân]: Tôi phản đối vì câu hỏi có liên quan đến thông tin riêng tư.
LS STEVENSON: Ứ. Thế thì chúng ta đánh dấu câu hỏi này.
(LS STEVENSON) hỏi: Ông Đỗ, Việt Tân có thu nhập không?
Trả lời: Ý của Ông là gì khi dùng chữ “thu nhập”?
Hỏi: Tiền.
Trả lời: Tôi đã nói rằng chúng tôi nhận tiền niên liễm và tiền đóng góp.
Hỏi: Niêm liễm của mội hội viên là bao nhiêu?

LS MAAS: Tôi phản đối vì liên hệ đến sự riêng tư của đệ tam nhân.
(LS STEVENSON) hỏi: Ông có thể trả lời.

LS MAAS: Tôi sẽ chỉ dẫn ông ta không trả lời.

LS STEVENSON: Căn bản của sự chỉ dẫn đó là gì?

LS MAAS: Thông tin riêng tư.
LS STEVENSON: Ừ. Vậy hãy đánh dấu câu hỏi này.
(LS STEVENSON) hỏi: Kể từ khi thành lập cho đến nay, có năm nào

Trang 50
tổ chức Việt Tân thu vào hơn $5,000?
LS MAAS: Tôi phản đối vì câu hỏi chạm đến sự riêng tư và tôi chỉ dẫn thân chủ không trả lời.
LS STEVENSON: Ừ. Vậy thì câu hỏi này được đánh dấu.
(LS STEVENSON) hỏi: Ông Đỗ, hiện nay Việt Tân có số khai thuế với Sở Thuế Liên Bang không?
Trả lời: Tôi không biết.
Hỏi: Ừ. Là chủ tịch Việt Tân, lãnh tụ của nhóm này mà ông lại không biết nhóm này có số khai thuế hay
không?
LS MAAS: Đã hỏi và đã được trả lời.
(LS STEVENSON) hỏi: Ừ. Tôi xem đó là lời phản đối. Ông Đỗ, ông có thể trả lời.
Trả lời: Tôi đã nói là tôi không biết.
Hỏi: Thế Việt Tân có bao giờ khai thuế không?
Trả lời: Việt Tân có bao giờ khai thuế hay không ư? Tôi -- tôi không biết.
Hỏi: Thế có bao giờ ông tuyển dụng một kế toán viên chuyên nghiệp hay một người khai thuế để khai thuế cho
Việt Tân không?
Trả lời: Không.
Hỏi: Thế có bao giờ Việt Tân bị điều tra

Trang 52
bởi Sở Thuế Liên bang về bất kỳ vấn đề thuế vụ nào không?
Trả lời: Không.
Hỏi: Hãy nhìn vào Tài Liệu Trưng Dẫn Số 10.
Trả lời: Vâng.

Hỏi: Ông có nhận ra tài liệu này?

Trả lời: Không.
Hỏi: Trước đây có khi nào ông nhìn thấy nó?
Trả lời: Không.
Hỏi: Thế còn Tài Liệu Trưng Dẫn Số 11?

Trả lời: Tôi nhận ra tấm hình này, nhưng chưa bao giờ thấy tờ bướm quảng cáo này trước đây.
Hỏi: Ừ. Cái nào -- có hai -- Chà, có vài hình ảnh. Những hình nào ông nhận ra được?
Trả lời: Tấm hình có tôi trong đó.
Hỏi: Đó là hình dưới cùng, có đúng không?
Trả lời: Đúng.
Hỏi: Hình này chụp ở đâu?
Trả lời: Thành phố Anaheim, Quận Cam.
Hỏi: Trong sự kiện nào?
Trả lời: Trong một buổi nói chuyện. Tôi được mời làm diễn giả trong sự kiện đó.
Hỏi: Sự kiện này do Việt Tân bảo trợ?
Trả lời: Tôi không nhớ. Tôi không nghĩ vậy. Tôi được

Trang 52
mời làm diễn giả.
Hỏi: Ông có nhận ra tấm hình dưới cùng bên trái?
Trả lời: Không. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.

Hỏi: Ông có thấy trên đầu tấm hình là chữ “Việt Tân”?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Tôi không biết nhóm chữ “Ca So Nam California” có ý nghĩa gì? Tôi không biết đó là gì.
Trả lời: Nó có nghĩa là đảng bộ Nam Cali.
Hỏi: Ừ. Có phải đây là một tấm bích chương quảng cáo cho một cuộc họp hay một sự kiện nào do đảng bộ
Nam Cali thực hiện …
Trả lời: Tôi không biết. Tôi không nhận ra.
Hỏi: Ông không nhận ra được ư?
Trả lời: Không.
Hỏi: Ừ. Thế Việt Tân có bao giờ tổ chức các sự kiện với mục đích cụ thể để thu hay xin tiền đóng góp?
Trả lời: Không. Như một tổ chức thì không.
Hỏi: Thế làm thế nào Việt Tân thu tiền đóng góp?
Trả lời: Chúng tôi nhận trực tiếp từ các thành viên và các người ủng hộ.
Hỏi: Thế ra nó chỉ thuần tuý tự nguyện? Việt Tân,

Trang 53
như một tổ chức, không làm bất cứ điều gì để tìm kiếm tiền đóng góp?
Trả lời: Không.
Hỏi: Hãy nhìn vào Tài Liệu Trưng Dẫn Số 12. Cho tôi biết khi Ông có nó trước mặt?

Trả lời: Ừ. Tôi có nó trước mặt.
Hỏi: Chữ duy nhất – số vài chữ mà tôi có thể đọc là “Quận Cam” nằm ngay trên đầu. Ông có thấy không?
Trả lời: Có.
Hỏi: Rồi -- cũng có chữ “Việt Tân” ngay trên đầu nữa. Vậy thì đây là bích chương quảng cáo hay là một cái gì
cho một sự kiện của Việt Tân tại Quận Cam?
Trả lời: Vâng, tôi tin rằng đây là một sự kiện của của đảng bộ địa phương.
Hỏi: Vậy ông có dính dự vào sự kiện này chăng?
Trả lời: Có, thực ra tôi nghĩ rằng tôi -- Tôi đang đọc lướt qua thật mau, cố nhớ lại xem nó xảy ra khi nào.
Vâng, tôi được mời làm diễn giả.
Hỏi: Ừ, quả tình, tôi có thấy tên Ông ở đoạn – đoạn chính có chữ màu trắng.
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Nào, điều duy nhất khác mà tôi có thể đọc được trên trang này là “$35” ngay phía dưới

Trang 54
cùng. Đó có phải là giá vé tham dự sự kiện?

Trả lời: Vâng.

Hỏi: Và Việt Tân thu tiền này?

Trả lời: Căn bản là -- ừ. Ở đây tôi phải giải thích. Căn bản là chi phí để trang trải sự kiện -- thực phẩm, địa điểm,
phòng ốc – và bất kỳ khoản dôi ra nào, nếu có, thì đảng bộ địa phương, họ -- họ -- tôi không biết là họ làm gì với
số tiền đó – họ giữ nó, và đó là điều mà các đảng bộ địa phương làm.

Hỏi: Ừ. Thế các đảng bộ địa phương có đóng góp tiền bạc cho tổ chức mẹ là Việt Tân không?

Trả lời: Không, họ không phải làm thế. Hoàn hoàn tùy nghi họ có làm hay không.

Hỏi: Nhưng một số đảng bộ địa phương có đóng góp?

Trả lời: Như tôi đã nói, đảng viên có đóng góp. Vậy --

LS STEVENSON: Ừ. Tôi buộc lòng phải phản đối vì câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi cả.

(LS STEVENSON) hỏi: Tôi hỏi lại. Có phải vài đảng bộ địa phương đã đóng góp tiền bạc về cho tổ chức mẹ là
Việt Tân?

Trả lời: Tôi đoán là có. Tôi không biết. Tôi không biết

Trang 55

liệu -- đảng bộ nào đã thực sự làm vậy. Tôi không biết; nhưng tôi cho là, có, họ có.

Hỏi: Ông không biết việc này một cách trực tiếp?

LS MAAS: Có phải là ông hỏi là họ đóng góp thường xuyên; hay ông muốn hỏi là có bao giờ một đảng bộ nào
gửi tiền cho tổ chức mẹ là Việt Tân trung ương?

LS STEVENSON: Cái thứ hai.

(ĐHĐ) trả lời: Không. Họ gây quỹ – căn bản là tiền mà họ giữ lại là để trang trải chi phí cho các hoạt động địa
phương. Các đảng bộ địa phương có đóng góp hay cho tiền tổ chức mẹ thì không. Đảng viên có đóng góp và
đóng niêm liễm. Ừ, họ có làm việc đó.

(LS STEVENSON) hỏi: Ừ. Ông cho tôi câu trả lời mà đã làm cho tôi hiểu lầm chỉ cách đây vài giây. Ông nói rằng
các đảng bộ có thể tự nguyện đóng tiền cho tổ chức mẹ?

Trả lời: Vâng, họ có thể làm vậy.

Hỏi: Chà, điều này ngụ ý rằng ít nhất có một trường hợp một đảng bộ đã gởi tiền về cho tổ chức mẹ; nhưng khi
tôi hỏi ông trực tiếp như thế thì ông lại trả lời là không, điều đó không bao giờ xảy ra. Vậy thì …

Trả lời: Tôi đã không nói thế. Tôi đã không nói là không bao giờ xảy ra. Tôi chỉ nói là tôi không biết có đảng bộ
nào đã có xảy ra việc đó. Đảng bộ nào đóng góp, tôi không biết.

Trang 56

Hỏi: Vậy để tôi hỏi lại vì tôi chỉ muốn nó rõ ràng. Có bao giờ một đảng bộ nào đã đóng góp tiền bạc cho tổ chức
mẹ là Việt tân không?

Trả lời: Tôi không biết.

Hỏi: Ông có phải là đảng viên thuộc đảng bộ Quận Cam và cũng là chủ tịch của tổ chức Việt Tân?

Trả lời: Không. Tôi không phải là thành viên đảng bộ Quận Cam.

Hỏi: Ông có biết có bất kỳ khoản tiền đóng góp nào dành cho đảng bộ Quận Cam hoặc dành cho tổ chức mẹ
trong sự kiện này tại Quận Cam?

Trả lời: Không. Tôi không biết.

Hỏi: Nào, tôi hiểu rằng Việt Tân là một tổ chức hoạt động không đăng ký. Đúng vậy chăng?

Trả lời: Không phải không đăng ký. Mà hoạt động như một tổ chức hay một tổ chức không có tư cách pháp nhân
– hoặc đúng ra là một hiệp hội.

Hỏi: Hiệp hội không tư cách pháp nhân. Vâng, từ ngữ này hay hơn. Và nó hoạt động như vậy cho đến ngày
nay, có phải không?

Trả lời: Phải.

Hỏi: Nào, ông nói “đăng ký”. Vậy Việt Tân đăng ký theo loại nào?

Trả lời: Không. Tôi nói -- ông nói “đăng ký”.

Trang 57

Tôi chỉnh ông. Tôi nói rằng chúng tôi -- chúng tôi không hoạt động như một hiệp hội có đăng ký. Chúng tôi hoạt
động như một hiệp hội không có tư cách pháp nhân.

Hỏi: Vậy Việt Tân không có bất kỳ loại đăng ký nào cả hay sao?

Trà lời: Không. Cần làm rõ: Ông muốn nói chữ “đăng ký” với ý nghĩa thế nào?

Hỏi: Chà, Tôi hỏi rằng Việt Tân có phải là một tổ chức có đăng ký và ông đã chỉnh tôi rằng nó là một hiệp hội
không có tư cách pháp nhân. Điều đó làm tôi tin rằng có thể Việt Tân đã có một loại đăng ký nào đó mà không
phải là một thực thể thương mại. Và vì thế câu hỏi của tôi là: Việt Tân có loại đăng ký nào khác không? Tôi
không biết phải gọi nó là gì.

Trả lời: Không, không. Nếu đó là câu hỏi của ông thì câu trả lời là không.

Hỏi: Vậy tôi đoán, thí dụ Việt Tân không đăng ký dưới một danh hiệu hay một cái gì đó --

Trả lời: Tôi không hiểu câu hỏi của ông.

Hỏi: Ừ. Chà, hầu hết mọi người đều quen thuộc với từ ngữ “d/b/a”, hoạt động/làm thương mại với tư cách như.
Ông có quen thuộc những chữ này chăng?

Trả lời: Có.

Hỏi: Ừ. Vậy đó là điều

Trang 58

tôi đang muốn nói đến. Theo sự hiểu biết của ông, Việt Tân không đăng ký như d/b/a hoặc như cá nhân hoặc
như một thực thể nào khác?

Trả lời: Không. Việt Tân có thương hiệu cầu chứng. Đó có phải là điều ông đang muốn nói đến?

Hỏi: Không, không. Nhưng tôi mừng là ông đã nhắc đến thương hiệu cầu chứng. Vậy Việt Tân đã đăng ký thương
hiệu cầu chứng, có đúng không?

Trả lời: Vâng. Đúng thế.

Hỏi: Ông có biết rằng một hiệp hội không có tư cách pháp nhân chỉ được có lợi tức từ $5,000 trở xuống trước khi
nó phải khai thuế lợi tức?

LS MAAS: Câu hỏi dẫn dắt đến một kết luận mang tính pháp lý.

(LS STEVENSON) hỏi: Là một người bình thường quen thuộc với việc khai thuế và nạp thuế, ông có hiểu biết
nào về việc Việt Tân có nghĩa vụ phải khai thuế không?

Trả lời: Không. Tôi không biết.

Hỏi: Ông có bao giờ nghe nói đến điều luật nói rằng bất kỳ một tổ chức nào có lợi tức trên $5,000 thì phải khai
thuế hay không?

LS MAAS: Phản đối. Ông hỏi ông ấy trong tư cách nhân chứng cá nhân hay hỏi ông ấy như một người đại diện
cho Việt Tân?

Trang 59

LS STEVENSON: Chà, Ông ấy đã không được chỉ định như nhân chứng cá nhân; vì thế tôi hỏi ông ấy trong tư
cách một đảng viên Việt Tân, nhưng tôi cho rằng sự hiểu biết cá nhân khiến ông ta được trở thành một đại diện
của ViệtTân. Tôi không biết rằng ông ta có thể tách rời mình ra như thế, nhưng tôi muốn nghe câu trả lời của
ông ta.

Trả lời: Ông có thể lặp lại câu hỏi?

(LS STEVENSON) hỏi: Chắc chắn. Ông có hiểu biết về một luật lệ nào đòi hỏi một hiệp hội không tư cách pháp
nhân có lợi tức hơn $5,000 phải khai thuế hay không?

Trả lời: Không. Tôi không biết.

Hỏi: Điều đó không bao giờ được nêu lên trong vụ kiện tranh chấp thương hiệu cầu chứng ở Cali với thân chủ
của tôi, Ông Nguyễn Thanh Tú, ư?

Trả lời: Tôi không nhớ. Tôi không nghĩ vậy.

LS STEVENSON: Chúng ta cần nghỉ giải lao một chút, quý vị thấy sao?

LS MAAS: Bao lâu?

LS STEVENSON: Chà, tôi định hỏi là liệu chúng ta có thể nghỉ khoảng 20 hay 30 phút nghỉ để kiếm chút gì ăn trưa
vì gần một giờ rồi. Quý Ông thấy sao?

LS MAAS: Hơi sớm để ăn trưa. Mới 10:45 sáng ở đây. Ông có nghĩ là chúng ta có thể

Trang 60

chia đôi sự khác biệt?

LS STEVENSON: Chắc chắn. Vậy thì tiếp tục thêm 45 phút nữa được chứ?

LS MAAS (hỏi ĐHĐ): Ông có đồng ý với cách giải quyết này không? Ông làm thế nhé?
NHÂN CHỨNG (ĐHĐ): Chắc chắn rồi.
LS MAAS: Ờ, chúng ta làm vậy đi.

(LS STEVENSON) hỏi: Vậy chúng ta tiếp tục. Ông Đỗ, ông có biết Nguyễn Đạm Phong là ai không?
Trả lời: Tôi có nghe nói đến tên ông ta trước đây, có biết.
Hỏi: Ông có biết rằng ông ta là cha của thân chủ của tôi, ông Nguyễn Thanh Tú, người đứng tên nguyên đơn
trong vụ kiện này?
Trả lời: Có biết.
Hỏi: Ông nói ông nghe tên ông ta trước đây. Vậy ông biết gì về ông ấy?
Trả lời: Tôi biết ông ấy là một người viết văn người Việt, cộng tác với hoặc phát hành một ấn phẩm Việt ngữ ở
Texas trong thập niên 1980.
Hỏi: Đó là điều duy nhất mà Ông biết về ông ta như vậy sao?
Trả lời: Đúng. Đại khái là vậy.
Hỏi: Ông có biết ông Nguyễn Đạm Phong đã có hay không thực hiện một cuộc điều tra về Mặt Trận, và

Trang 61
đã công bố những câu chuyện về Mặt Trận hay chăng?
Trả lời: Không.
Hỏi: Ông không có hiểu biết chút nào về điều đó cả ư?
Trả lời: Khi ông nói “hiểu biết” có nghĩa là tôi đã đọc, biết trực tiếp, hay ông định nói chữ “hiểu biết” với ý nghĩa
thế nào?
Hỏi: Ý của tôi là Ông có “hiểu biết” gì về vấn đề này, rằng ông Nguyễn Đạm Phong đã điều tra Mặt Trận trong thập
niên 80?
Trả lời: Tôi tin rằng – điều này được nêu lên trong cuốn phim tài liệu “Khủng bố tại Saigon Nhỏ”. Đó là điều tôi
nghe nói đến, nhưng nếu bảo là biết trực tiếp thì không. Tôi không biết việc này một cách trực tiếp. Lần đầu tiên
tôi thấy việc này là trong phim tài liệu đó.
Hỏi: Ừ. Vậy thì thông tin duy nhất mà ông biết được về cuộc điều tra Mặt Trận của Ông Nguyễn Đạm Phong là
từ phim tài liệu “Khủng bố tại Saigon Nhỏ” thôi ư?
Trả lời: Phải. Đúng thế.
Hỏi: Thế ông có biết gì về những bài báo mà Nguyễn Đạm Phong đã ấn hành về Mặt Trân trong thập niên 80?
Trả lời: Không, không. Một lần nữa, điều duy nhất mà tôi -- tôi nghe nói về hoặc biết đến về việc mà ông ấy --

Trang 62:
về bất luận cuộc điều tra nào của ông ta là từ phim tài liệu ấy. Thế thôi.

BẢN KHAI HỮU THỆ - ĐỖ HOÀNG ĐIỀM - VIỆT TÂN

Vui Nguyen PHP chuyển ngữ
Bản dịch Việt ngữ Phần 5 từ trang 62 đến trang 80

Trang 62
Hỏi: Thế giả tỉ có bất kỳ một thành viên nào của Mặt Trận tiếp xúc với ông Nguyễn Đạm Phong, có lẽ Ông không
thể biết về việc ấy?
Trả lời: Không. Có lẽ tôi không thể biết.

Hỏi: Thế ông có hay biết Nguyễn Đạm Phong đã chết?

Trả lời: Một lần nữa, tập phim tài liệu đã kể chi tiết về cái chết của ông ta.
Hỏi: Thế ông biết gì về cái chết này từ phim tài liệu?
Trả lời: Ông ta bị giết.
Hỏi: Cái gì là – tôi đoán -- kết luận hay lý thuyết về cái chết của Nguyễn Đạm Phong trong phim tài liệu đó và ai
chịu trách nhiệm về cái chết đó?
Trả lời: Một lần nữa, điều này được nói đến trong phim tài liệu.
Hỏi: Tôi biết. Tôi đang hỏi Ông là phim tài liệu đã nói gì về điều đó?
Trả lời: Chà, theo phim tài liệu này thì họ nói rằng các thành viên Mặt Trận chịu trách nhiệm về điều này.
Hỏi: Thế Ông …
Trả lời: Hoặc ai đó -- Mặt Trận chịu trách nhiệm về điều ấy. Tôi không thể nhớ chính xác vì tôi chỉ xem phim tài
liệu này có một lần duy nhất cách đây vài năm. Vì thế tôi không

Trang 63

nhớ chính xác những gì đã được nói trong phim tài liệu này, nhưng nó có đả động đến sự kiện đó.
Hỏi: Và tôi đang giả định là Ông phủ nhận sự thể là Mặt Trận có can dự đến hành động giết Nguyễn Đạm
Phong?
Trả lời: Đúng. Đúng vậy. Tôi phủ nhận việc Mặt Trận có dính dáng.
Hỏi: Và đó là lập trường chính thức của tổ chức Việt Tân?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Thế Ông có biết bất kỳ một thành viên nào của Mặt Trận bị đặt câu hỏi hay bị khảo tra như một phần của
cuộc điều tra hình sự quanh cái chết của Nguyễn Đạm Phong?
Trả lời: Không.
Hỏi: Thế Việt Tân có mặt tại Texas không?
Trả lời: Có.

Hỏi: Sự có mặt đó như thế nào?
Trả lời: Ông muốn nói đến các đảng bộ có phải không? Vâng, chúng tôi có các đảng bộ tại Texas.
Hỏi: Có bao nhiêu đảng bộ tại Texas?
Trả lời: Chúng tôi có một đảng bộ tại Houston, và các đảng viên ở rải ra nhiều thành phố khác.
Hỏi: Đảng bộ tại Houston có mặt bao lâu rồi?

Trả lời: Đảng bộ Việt Tân ở Houston?
Hỏi: Đúng.

Trang 64
Trả lời: Vâng, từ năm 2004.
Hỏi: Đó là lúc nó được công khai hóa hay là lúc được thành lập?
Trả lời: Lúc công khai hóa.
Hỏi: Ừ. Vậy thì đảng bộ Việt Tân ở Houston được thành lập từ bao giờ?
Trả lời: Tôi không biết đích xác vì tôi không phải là đảng viên thuộc đảng bộ đó. Vì thế tôi không biết khi nào
thì đảng bộ này chính thức hoạt động. Tôi không biết.
Hỏi: Ừ. Chà, ông nói ông không biết đích xác. Vậy ông có thể nói cho tôi biết – lần nữa, Ông không cần phải
phỏng đoán, nhưng có vẻ như Ông có một chút hiểu biết về việc này. Vậy căn cứ trên sự hiểu biết của Ông,
Ông có thể cho tôi biết khoảng thời gian mà Ông tin là đảng bộ Houston được thành lập?
Trả lời: Tôi có thể nói là giữa thập niên 80.
Hỏi: Giữa thập niên 80. Tốt. Cảm ơn Ông.
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Ông biết là chẳng có ai bị truy tố hay bị kết án trong việt ám sát Nguyễn Đạm Phong?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Và Ông biết như vậy là nhờ phim tài liệu?
Trả lời: Vâng.

Trang 65
Hỏi: Ông có biết về sự việc này từ bất kỳ nguồn nào khác hơn là phim tài liệu đó?
Trả lời: Không. Căn bản là tôi chỉ biết từ phim tài liệu đó thôi.
Hỏi: Khi phim tài liệu “Khủng bố tại Saigon Nhỏ” xuất hiện, nó có tác động nào đối với tổ chức Việt Tân?
Trả lời: Nó gây ra sự hiểu lầm. Dân chúng – đảng viên -- không phải là đảng viên. Những người làm việc với
chúng tôi bên trong nội địa Việt Nam, thành viên của các tổ chức ủng hộ dân chủ khác cộng tác với chúng tôi đã
hỏi han, hỏi chúng tôi là việc gì đã xẩy ra, có sự thật nào trong đó. Chỉ ở mức độ đó thôi.

Hỏi: Nó có ảnh hưởng gì đến các đảng viên? Tôi muốn nói, đối với các đảng viên, có ai trong số họ không còn
là đảng viên nữa; hoặc Ông có thấy sự sút giảm nào về số thành viên mới xin gia nhập tổ chức do hậu quả của
phim tài liệu đó không?

Trả lời: Không.

Hỏi: Còn việc gây quỹ thì sao? Phim tài liệu có ảnh hưởng tiêu cực nào trong việc gây qũy?

Trả lời: Một lần nữa, như một tổ chức, chúng tôi chỉ thu niên liễm và tiền đóng góp. Nếu ông muốn hỏi về việc
này thì câu trả lời là “Không”.

Trang 66

Hỏi: Không, không có ảnh hưởng nào đến tiền niên liễm hay tiền đóng góp?

Trả lời: Không, theo như tôi biết.

Hỏi: Ông có biết về tài chánh của Việt Tân không? Ông có tiếp cận được tài chánh của Việt Tân không?

Trả lời: Có. Về nguyên tắc thì có.

Hỏi: Vậy giả dụ rằng tôi hỏi Ông là bao nhiêu tiền --Tôi không định hỏi vậy. Tôi chỉ nói rằng, về lý thuyết, nếu tôi
hỏi Ông là có bao nhiêu tiền trong trương mục ngân hàng của Việt Tân hiện nay, liệu Ông có thể cho tôi biết một
phần nào chính xác chăng?

Trả lời: Chà, tôi không biết. Tôi không có con số chính xác, nhưng tôi không muốn phỏng đoán.

Hỏi: Tôi không hỏi ông câu đó. Tôi chỉ muốn nói rằng liệu ông có biết khá chính xác là có gì trong trương mục
ngân hàng của ViệtTân ngay lúc này không?

Trả lời: Không. Tôi không biết.

Hỏi: Ông có biết khá chính xác về thu nhập của Việt Tân trong một năm không?

Trả lời: Tôi từ chối trả lời.

Hỏi: Tôi có thể hỏi --

LS STEVENSON: Tôi muốn hỏi là có sự phản đối?

LS MAAS: Vâng, phản đối như hồi nãy. Lý do là sự riêng tư.

Trang 67

Hỏi (LS STEVENSON): Một lần nữa, tôi muốn làm rõ việc này: Tôi không hỏi Ông tên của những người đóng
góp hoặc số tiền họ đóng góp là bao nhiêu. Tôi hoàn toàn không hỏi Ông về một cá nhân nào. Vậy, tôi không biết,
tại sao lại có yếu tố riêng tư ở đây khi chúng ta không cả đề cập đến cá nhân.

LS MAAS: Vâng. Chúng tôi chỉ -- chúng tôi không muốn đi vào vấn đề tài chánh, những chi tiết cụ thể về tài chánh
của tổ chức.

LS STEVENSON: Cho đến lúc này tôi đã không hỏi gì về chi tiết cụ thể.

LS MAAS: Vâng. Chúng tôi ghi nhận điều này.

(LS STEVENSON) hỏi: Ông Đỗ, ngoài ông ra, có ai trong tổ chức có thể biết về vấn đề tái chánh của tổ chức
hay chăng?
Trả lời: Vâng, Tôi giả định là thế. Vâng, tôi tin thế.
Hỏi: Người đó là ai? Tên của họ là gì?
LS MAAS: Phản đối cùng lý do.

Hỏi (LS STEVENSON): Nhưng phải có người nào khác có kiến thức hơn Ông về tài chánh của tổ chức chứ?

Trang 68
LS MAAS: Phản đối cùng lý do.
Hỏi (LS STEVENSON): Ừ. Vậy thì quay lại phim tài liệu một chút. Phim này xuất hiện vào ngày mồng 3 tháng
11 năm 2015; có đúng không?
Trả lời: Tôi không nhớ đích xác ngày tháng. Nhưng về năm thì đúng là năm 2015.
Hỏi: Ừ. Tôi tin là chỉ ít ngày sau đó, ngày 14 và 15 tháng 11, có một buổi họp mà ông đã phát biểu và nói với
các đảng viên về phim tài liệu. Có đúng thế chăng?
Trả lời: Có – Ông đề cập việc nào? Ông muốn nói đến sự kiện nào?
Hỏi: Chà, tôi nghĩ là có đôi cuộc họp. Một trong ngày 14 tháng 11 và một cuộc họp khác trong ngày 15 tháng
11. Ông có đồng ý thế chăng?
Trả lời: Tôi tin -- có cuộc họp mà tôi phát biểu, cuộc họp đó có thể là vào ngày -- có lẽ là vào ngày 14.
Hỏi: Vậy ta hãy…
Trả lời: Tôi không biết về cuộc họp ngày 15. Tôi nghĩ là – đúng vậy.
Hỏi: Vậy ta hãy xem Tài Liệu Trưng Dẫn Số 3.

Trả lời: Vâng.
Hỏi: Ông hãy lật qua trang 4.
Trả lời: Trang 4 của Tài Liệu Trưng Dẫn? Đây rồi.

Trang 69
Hỏi: Đúng rồi, thưa Ông.
Trả lời. Ừ. Đúng.
Hỏi: Để xem nào. Trên đầu trang này viết “Thưa quý bà, quý ông”. Ông có nhìn thấy vậy không?

Trả lời: Vâng.
Hỏi: Ở dòng thứ hai của đoạn văn đó -- và, trước hết tôi muốn làm rõ. Có phải là Ông đang phát biểu?
Trả lời: Tôi phát biểu bằng tiếng Việt, không phải tiếng Anh; nên tôi không biết bản dịch Anh ngữ từ đâu ra.
Nhưng nếu đó là sự kiện ngày 14 tại Quận Cam thì, đúng, đó là tôi.
Hỏi: Tốt. Vậy những lời phát biểu mà tôi nói đến trên trang 4 là của Ông, có đúng không?
Trả lời: Đúng. Phần tiếng Việt.

Hỏi: Đúng thế. Tốt. Đây là bản dịch tiếng Anh. Ông không phủ nhận rằng đây là lời nói của Ông được dịch sang
tiếng Anh chứ?
LS MAAS: Tôi phản đối. Ông ta chưa có dịp đọc bản dịch tiếng Anh này.
Hỏi (LS STEVENSON): Ừ. Hay là Ông dành ra một phút để kiểm chứng lại xem đây là lời phát biểu của Ông và
bản dịch là chính xác?

Trang 70
Trả lời: Nó dài 4 trang. Vâng.
LS MAAS: Ông có muốn làm việc này sau khi ăn trưa để chúng tôi có cơ hội xem bản văn dịch, vì tôi muốn
bảo đảm là ông ấy có đủ thời gian để xem nó? Đúng chứ?
LS STEVENSON: Ừ. Chúng ta hãy nghỉ giải lao …
LS MAAS: Đây là bản dịch được chứng thực mà chúng tôi không biết ai dịch nó.
LS STEVENSON: Ừ. Đúng rồi. Nói vậy là công bằng thôi.
Hỏi (LS STEVENSON): Ông nghĩ là cần bao lâu để kiểm chứng nó? Chúng ta hãy chỉ tập trung vào 7 trang đầu.
Trả lời: 7 trang đầu?

LS MAAS: 7 trang.
Trả lời: Của tài liệu trưng dẫn?
Hỏi (LS STEVENSON): Của tài liệu trưng dẫn.
LS MAAS: Nhưng, tài lệu trưng dẫn nào, số 4?
LS STEVENSON: Vâng. À không. Tài Liệu Trưng Dẫn số 3.
Trả lời: 7 trang đầu?
Hỏi (LS STEVENSON): Đúng thế.
Trả lời: Vâng, được. Nhưng tôi cần thêm một ít thời gian để đọc cho hết cái này.
LS MAAS: Chúng ta đang nói là sẽ thực hiện việc đó

Trang 71

trong lúc ăn trưa.
NHÂN CHỨNG: Vâng.
LS STEVENSON: Chà, tôi đang nói chúng ta làm ngay bây giờ. Tôi có thể -- chúng ta có thể nghỉ giải lao để
đi vệ sinh nếu chỉ là 5 phút, nhưng nếu Ông nghĩ là cần lâu hơn như thế thì --

LS MAAS: Chà, trong 5 phút ấy, chúng tôi chắc hẳn biết là sẽ cần bao lâu. Vậy, chúng tôi có thể quay lại sau
khi nghỉ giải lao dùng nhà vệ sinh và --
LS STEVENSON: Vâng, được thôi. Chúng ta hãy nghỉ nhanh 5 phút. Xin vui lòng ngưng ghi hồ sơ.

(Nghỉ từ 1 giờ 3 phút đến 1 giờ 12 phút chiều)

Hỏi (LS STEVENSON): Vậy là chúng ta quay lại việc lập hồ sơ sau khi nghỉ nhanh.
Ông Đỗ, ông đã có cơ hội xem xét Tài Liệu Trưng Dân Số 3. Và tôi hiểu là Ông không thể rà soát hết từ đầu dến
cuối và thời gian không cho phép điều đó, nhưng tôi muốn hỏi Ông một điều đã xuất hiện trên trang 4 và chúng
ta đang đề cập đến đoạn văn đầy đủ thứ hai từ trên xuống.
Trả lời: Vâng, đoạn hai.
Hỏi: Vâng. Nó bắt đầu như sau: “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam”. Ông có thấy

Trang 72
câu đầu tiên đó --
Trả lời: Vâng, vâng.
Hỏi: Vậy nếu tôi hiểu chữ Ông dùng ở đây thì, một cách căn bản, Ông nói rằng Việt Tân cần phải ra bản tuyên bố
vì những lý do sau đây. Lý do đầu tiên là chủ tịch Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũng là một đồng sáng lập viên Việt
Tân. Ông có đồng ý như vậy không?
Trả lời: Vâng, đúng -- Ông Hoàng Cơ Minh là một trong các sáng lập viên của Việt Tân. Vâng.

Hỏi: Phải. Và vì cả 2 nhóm cùng có một sáng lập viên -- hay một đồng sáng lập viên, Ông cảm thấy có một lýdo
tại sao Việt Tân cần phải xuất hiện để tuyên bố về phim tài liệu “Khủng bố tại Saigon Nhỏ”, phải vậy không?
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Và rồi lý do thứ 2 mà Ông đưa ra là vì có sự trùng lập về thành viên giữa Mặt Trận và Việt Tân. Liệu Ông có
đồng ý với điều này?

Trả lời: Vâng.

Hỏi: Vậy chúng ta hãy lật đến trang 6 của tài liệu --
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Và Ông đi xuống nhìn đoạn văn

Trang 73
đầy đủ ở cuối trang và bắt đầu bằng: “Tuy nhiên, chúng ta luôn luôn phấn đấu …”

Trả lời: Ừ. Đúng.

Hỏi: Vậy ông đã tuyên bố bắt đầu từ đoạn hai: “Đặc biệt, trong đầu thập niên 80, những năm tiên khởi của Mặt
Trận”…

LS MAAS: Không. Xin lỗi, ông nói đoạn thứ hai. Ông ấy đang nói đến câu thứ hai của đoạn đó.

NHÂN CHỨNG: Vâng. Tôi đang theo dõi nó đây.

(LS STEVENSON) hỏi: Ừ. Ông hãy đọc đoạn đó thay vì tôi phải đọc nó vào hồ sơ. Cho tôi biết khi nào ộng đọc
xong.

LS MAAS: Ông muốn đọc bản tiếng Việt của Ông hay đọc --

NHÂN CHỨNG: Ừ. Tôi đang đọc bản tiếng Việt đây.

Hỏi (LS STEVENSON): Tốt.

NHÂN CHỨNG: Ừ. Tôi đã đọc xong.

Hỏi: Vâng. Trong đoạn đó Ông nói rằng Mặt Trận đã phạm một sai lầm mà không thể tránh như là cung cách
đối đầu khi cư xử với nhiều cá nhân và tổ chức khác.

Trang 74

Ông có thể cho biết đó là những loại sai lầm gì mà ông đề cập?

Trả lời: Trước hết, dịch chữ “đối đầu” là sai. Từ ngữ mà tôi xử dụng là Mặt Trận đã thiếu cung cách ngoại giao,
không đủ tôn trọng – không đủ sự tôn trọng trong quan hệ với các cá nhân của các tổ chức khác. Đó mới chính
là câu mà tôi dùng.

Và, thí dụ, trong thời gian thành lập, chúng tôi – Ông biết đấy, chúng tôi đã có xung đột với tổ chức khác. Đã có
– đã có sự cạnh tranh, có thể nói vậy, giữa Mặt Trận và tổ chức khác đang tranh chấp và có sự tranh chấp qua
lại giữa Mặt Trận và tổ chức khác.

Vậy thì, vâng, trong giai đoạn đó, có – có, Ông biết đó, có nhiều cạnh tranh hơn thua giữa tổ chức Mặt Trận với
tổ chức khác cũng như là những người khác đã bất đồng với chúng tôi. Có nhiều cuộc khẩu chiến xảy ra và đó
là điều mà tôi đã đề cập.

Hỏi: Ừ. Vậy thì có khi nào xảy ra xung đột bạo động giữa các thành viên Mặt Trận với các cá nhân hay tập thể
khác?

Trả lời: Không.

Trang 75

Hỏi: Ừ. Vậy thì, Nguyễn Thanh Tú, nguyên đơn trong vụ kiện này, đã giữ một vai trò trong phim tài liệu “Khủng
bố tại Saigon Nhỏ”; có đúng chăng?

Trả lời: Đúng.

Hỏi: Có phải là qua phim tài tiệu này mà lần đầu tiên Ông biết về Nguyễn Thanh Tú?

Trả lời: Vâng, đúng thế.

Hỏi: Ông không biết về ông ấy trước khi phim tài liệu này ra đời?

Trả lời: Không. Tôi không biết trước đó.
Hỏi: Nào, trong lời phát biểu của Ông trong Tài Liệu Trưng Dẫn Số 3, Ông phê phán về ông Nguyễn, phải không?
Trả lời: Tôi không nhớ là tôi có phê phán ông ta như một cá nhân, trong tính cách cá nhân, hay không. Tôi không
nhớ.
LS MAAS: Chúng ta đang nói đến chỗ nào đây?
Trả lời: Vâng, tôi đang lướt qua nội dung và tôi -- ông muốn đề cập đến đoạn nào?
Hỏi (LS STEVENSON): Để tôi tìm xem.

Trả lời: Tôi không nhớ là tôi phê phán ông ta. Tôi nhớ là trong lời phát biểu của tôi, tôi đã nhấn mạnh đến thiện
cảm của tôi đối với những người bị mất mát, nghĩa là ông ta và gia đình.
Hỏi: Để tôi tìm xem có thấy đoạn văn đó không. Ừ. Tôi đã thấy vấn đề nằm ở đây. Hãy xem Tài Liệu Trưng Dẫn
Số 4.

Trang 76
Trả lời: Tài Liệu Trưng Dẫn Số 4. Ừ. Vâng. Ừ. Đây là bản dịch tiếng Anh từ bài tiếng Việt.
Hỏi: Trang đầu là trang tôi đang muốn tập trung vào, nó nói rằng đây là bản dịch một cuộc họp báo có thu hình
mà ông là diễn giả, được ấn hành ngày 16 tháng 11 năm 2015. Nó ghi ngay trên đầu.
Trả lời: Vâng.
Hỏi: Ông có còn nhớ cuộc họp báo có thu hình đó?
Trả lời: Không.
Hỏi: Ông có một lý do nào đó để phủ nhận rằng ông đã thực hiện cuộc họp báo có thu hình trong ngày đó?
Trả lời: Có. Tôi chẳng có cuộc họp báo có thu hình nào trong ngày đó cả.
Hỏi: OK. Ông là Đỗ Điềm?
Trả lời: Vâng, đó là tên tôi. Vâng.
LS MAAS: Ông có muốn đọc đoạn tiếng Việt phía dưới?
NHÂN CHỨNG: Không có -- Ồ, có. Ừ. Hai đoạn cuối cùng bằng tiếng Việt. Tôi chẳng rõ nó xuất phát từ đâu,
nhưng tôi không có cuộc họp báo nào có thu hình tại trụ sở Viet Weekly, đó là tên tờ Tuần san Việt ngữ xuất
bản ở

Trang 77
Quận Cam, tôi tin là vậy. Tôi không nghĩ là họ đã phỏng vấn tôi. Tôi không nghĩ đó là một cuộc phỏng vấn có thu
hình.
Hỏi: Thế Ông không --
Trả lời: Thật ra thì tôi chẳng bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với Viet Weekly cả.

Hỏi: Thế Ông không nhớ là Ông đã thu hình mà trong đó Ông phát biểu và Ông đã nói những lời này?

Trả lời: Không, không. Tôi không nhớ một cuộc phỏng vấn thu hình hay họp báo nào do Viet Weekly thực hiện
cả. Không.

Hỏi: Vậy, nó do Việt Weekly phát hành, nhưng tôi không biết là do Việt Weekly thực hiện hay không. Thực ra
chính tôi cũng chưa xem cuốn băng thu hình này. Vậy, Ông biết đó, tôi không biết ai --

LS MAAS: Có phải là đường truyền này dẫn đến cuốn băng thu hình cuộc nói chuyện của ông ấy?

LS STEVENSON: Lẽ ra là vậy, vâng.

LS MAAS: Chúng ta hãy xem cái đó.

LS STEVENSON: Tại sao chúng ta không xem nó trong lúc ăn trưa chứ?

LS MAAS: Đồng ý.

(LS STEVENSON) hỏi: Tuy nhiên, bất kể bản văn ký tự này, Ông có đồng ý với tôi rằng Ông đã phê phán

Trang 78

Ông Nguyễn Thanh Tú vì dính dáng đến cuốn phim tài liệu “Khủng bố tại Saigon Nhỏ”?

Trả lời: Không, tôi không nhớ là đã phê phán ông ta vì liên quan việc thực hiện cuốn phim tài liệu.

Hỏi: Nào, theo phim tài liệu, ông ta đứng về phía những người tố cáo Việt Tân có liên can trong vụ ám sát phụ
thân của ông ta và Ông nói ông không đồng ý với [hành vi ám sát] đó. Vậy có phải Ông nói rằng Ông đồng ý với
những điều mà ông Nguyễn Thanh Tú đã nói trong phim tài liệu?

Trả lời: Tôi bác khước tính trung thực, tính chính xác của tài liệu. Tôi bất đồng ý với phóng viên và nhà sản xuất
-- các -- các biên tập viên hay bất kỳ ai thực hiện phim tài liệu này. Tôi không nhớ có bất kỳ lúc nào đề cập đến
Ông Tú -- Tôi phải xem lại toàn bộ vấn đề, nhưng tôi không nhớ là đã phê phán Ông Nguyễn Thanh Tú. Tôi bác
bỏ sự kiện và những lời tố cáo trong phim tài liệu đó. Vâng, đúng thế. Tôi thách thức điều đó. Tôi phủ nhận điều
đó. Tôi thách thức sự trung thực của phim tài liệu. Nhưng đó là -- là điều khác với việc phê phán Ông Nguyễn
Thanh Tú.

Hỏi: Thế Ông có bao giờ viết bất kỳ điều gì -- về Ông Nguyễn Thanh Tú?

Trả lời: Không. Tôi không có.

Hỏi: Và Ông cũng không nhớ đã nói điều gì về ông ta hay

Trang 79

đề tài liên quan đến ông ấy -- không chỉ đích danh ông ta, nhưng đề cập đến đề tài về ông ta trong những bài
nói chuyện của ông?

Trả lời: Sự kiện ngày 14 tháng 11 là họp báo – đó không phải là một cuộc họp báo. Đó là một cuộc gặp gỡ cộng
đồng. Và ở mức tối đa mà tôi nhớ, đó chỉ là cuộc họp công cộng duy nhất mà tôi nói vể phim tài liệu. Tôi không
… Tôi không nhớ là đã viết gì hay công bố điều gì về ông ta như một cá nhân.

Hỏi: Ừ. Chúng ta sắp sửa đi vào –

Trả lời: Tôi có thể -- tôi có thể nói một điều?

Hỏi: Không.
Trả lời: Vì tôi --
Hỏi: Ông phải trả lời một câu hỏi, và không có câu hỏi nào được đặt ra cả. Xin lỗi, tôi không chủ ý thiếu lịch sự;
nhưng tôi phải bảo vệ hồ sơ cung khai hôm nay.
Điều mà tôi đang nói là --
LS MAAS: Ông có định tiếp tục trả lời câu hỏi trước hay ông có nói điều gì khác muốn nói?
Trả lời: Không sao.

LS MAAS: Tốt.
Hỏi (LS STEVENSON): Ử. Tôi chuẩn bị

Trang 80
đề cập đến tuyên bố báo chí của Việt Tân ngày 26 tháng 8 năm 2016. Đó là Tài Liệu Trưng Dẫn Số 5.
LS MAAS: Ông có muốn nghỉ giải lao trước khi chúng ta tiếp tục?
LS STEVENSON: Chà, tôi đang cố gắng tính xem mất bao lâu cho câu hỏi của tôi về việc này. Nhưng, vâng,
tôi cũng đang nghĩ vậy.
LS MAAS: Chúng ta đã trải qua 45 phút rồi đó.
LS STEVENSON: Vâng. Vậy chúng ta đồng ý giải lao. Vậy 30 phút. Mọi người đồng ý chứ?
LS MAAS: Nghỉ ăn trưa hay chỉ giải lao thôi?
LS STEVENSON: Chúng ta sẽ ăn trưa. Nếu quý ông cần thêm thời gian thì cũng chả sao. Nhưng chúng tôi chỉ
cần 30 phút.
(Nghỉ từ 1 giờ 26 phút đến 2 giờ 25 phút chiều.)
Hỏi (LS STEVENSON): Vâng. Vậy là chúng ta quay lại sau khi nghỉ ăn trưa. Và chúng ta hãy nhìn vào Tài Liệu
Trưng Dẫn Số 5. Ông Đỗ, ông có tài liệu này trước mặt chứ?
Trả lời: Vâng. Tôi có.
Hỏi: Ông có nhận ra tài liệu này?
Trả lời: Có.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MESY AGUNG PIBG 2022
Next Book
การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ ปชช. ของท้องถิ่น