The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SHANORAINI82, 2018-12-25 14:05:05

BUKU PENGURUSAN SEMEKAD 2019

BUKU PENGURUSAN SEMEKAD 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM DAMAI

PERSIARAN BISTARI, ALAM DAMAI 56000 CHERAS, KUALA LUMPUR
TEL : 03 – 9100 1703 FAKS : 03 – 9101 2287
EMAIL : [email protected]

LAMAN WEB : http://semekadkualalumpur.blogspot.com

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI

NEGARA
MOTO
BERAKHLAK BERILMU BERBAKTI

MANUAL PENGURUSAN 2019

Page 1 of 288

Page 2 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

ISI KANDUNGAN

Bil Perkara 5
1 Visi Pengetua 6
2 Pelan Kedudukan Kelas 7
3 Moto / Misi /Visi Sekolah 8
4 Matlamat /Objektif/Piagam Pelanggan 9
5 Falsafah Pendidikan Negara 10
6 Lagu Wilayah Persekutuan 11
7 Lagu Sekolah SMK Alam Damai 12-13
8 Lencana Sekolah 14
9 Ikrar Murid 15-17
10 Sejarah Sekolah 18
11 Carta Organisasi Sekolah 2019 19-24
12 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 25
13 Matlamat Pendidikan Negara 26
14 Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam Teras Perkhidmatan 27-29
15 Prinsip Utama Etika Kerja Perkhidmatan Awam 30-37
16 Tonggak 12 38
17 NKRA-KPM 38-39
18 Standard Guru Malaysia 40
19 Takwim Persekolahan Tahun 2019 41
20 Jadual Hari Kelepasan Am Persekutuan Dan Wilayah Persekutuan
42-44
Kuala Lumpur 2019 45
21 Senarai Nama Guru 2019
22 Senarai Nama AKP 2019 46-47
23 Jawatankuasa Pibg SMK Alam Damai Sesi 2017/2018 48-49
24 Jawatankuasa Transformasi Sekolah
25 Jawatankuasa Kewangan Sekolah 50
26 Jawatankuasa Dasar-Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia 51
27 Jawatankuasa Pengurusan Aset/Stor & Pelupusan 52
28 Jawatankuasa Data & Maklumat Sekolah/Maklumat Murid Dan Profil 53

Sekolah 54
29 Jawatankuasa Pembangunan,Bekalan Dan Penyelenggaraan
55
(Bangunan,Tandas,Elektrik & Air) 56
30 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 57
31 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah (PSS) 58-73
32 Jawatankuasa Jadual Waktu &Relief 74
33 Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPMG2) 75-76
34 Jawatankuasa Perancang Strategik 77
35 Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah (SPSK) 78
36 Jawatankuasa Program Pembangunan Guru Baharu/Guru Pelatih 79
37 Jawatankuasa Sebut Harga Sekolah 80
38 Jawatankuasa Mesyuarat Guru & Taklimat Guru 80-81
39 Jawatankuasa Jubah Graduasi 81
40 Jawatankuasa Logistik
41 Jawatankuasa Siaraya Page 3 of 288

42 Jawatankuasa Dokumentasi/Maklumat Sekolah 82
43 Jawatankuasa Bencana 83
44 Jadual Bertugas Pentadbir & Guru DG48 Semasa Cuti 2018 84-85

Page 4 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

VISI PENGETUA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi dengan diberi peluang
dan kesempatan olehNya, dapat kita bersama-sama menjalankan
amanah dalam bidang pendidikan mulai tahun 2019. Syukur
Alhamdulillah dan saya ingin mengucapkan selamat kembali
bertugas di SMK Alam Damai kepada semua guru dan staf
sokongan sekalian . Adalah menjadi harapan saya, tahun 2019 ini
SMK Alam Damai akan terus melakar lebih banyak kejayaan dan
kecemerlangan dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan sahsiah
terpuji dalam kalangan murid.

Bagi mencapai hasrat itu, para pendidik hendaklah menguasai
setiap aspek Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2
(SKPM g2) yang menjadi sasaran utama kita menjalankan
tanggungjawab ke arah pencapaian yang cemerlang secara
profesional . Sebagai sebuah sekolah yang ditauliahkan sebagai
TRANSFORMASI SEKOLAH Kohort 3.0., amanah yang diberi
perlu dilaksanakan dengan hati yang terbuka demi memartabatkan
sekolah ini ke persada dunia.

Harapan saya setiap warga sekolah bergerak ke arah pencapaian
visi dan misi sekolah dan dapat melaksanakan PAK 21 untuk
melahirkan murid-murid yang berketrampilan menghadapi dunia
globalisasi.

Page 5 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

BLOK CEMRLANG PELAN KEDUD

2 UPM 2 UKM 2 UM ARAS
ARAS
2 UTM 2 UITM ARAS 1
ARAS BAW
1 UKM 1 USM 1 UPM
1 UTM 1 UM

3 UPM 2 USM 1UITM
3 UKM 3 UTM

3 UIAM 1 UIAM 2 UIAM
3 UM SPBT

DUKAN KELAS

BLOK GEMILANG

4 SN 2 4 EKON 4 AKAUN

S3 4 SN 1 4 TSWR
S2
1 5 AKAUN 5 ERT 5 EKON
WAH 5 TSWR 4 SRT

5 SN 1 3 USM 5 SN 2
3 UITM PPKI

PPKI PPKI PPKI
PPKI PPKI

Page 6 of 288

MOTTO SEKOLAH /VISI SEKOLAH/MISI SEKOLAH

MISI:
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
VISI:

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
MOTO:

Berakhlak, Berilmu, Berbakti

Page 7 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

MATLAMAT SEKOLAH /OBJEKTIF SEKOLAH/PIAGAM SEKOLAH

MATLAMAT SEKOLAH
Ke Arah Mewujudkan Iklim Sekolah Yang Ceria
Dan Kondusif Agar Dapat Menjana Potensi Dan

Kualiti Murid Bertaraf Dunia Yang Dapat
Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF SEKOLAH

 Menjaga Perkembangan Sahsiah Murid Pendidikan Khas
 Melahirkan Murid Yang Berilmu Dan Berketrampilan
 Melahirkan Murid Yang Aktif Dan Berdaya Saing
 Melahirkan Murid Yang Berakhlak Mulia
 Mewujudkan Iklim Sekolah Ceria Dan
Kondusif Untuk Semua Warga
Sekolah

PIAGAM SEKOLAH

Kami Warga Pendidik SMK Alam Damai Dengan Penuh Tekad Dan Iltizam Berikrar
Dan Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami…………….

 Patuh Kepada Tatasusila Dan Etika Profesion Keguruan Malaysia
 Berusaha Gigih Dalam Mendidik Murid Agar Cemerlang

 Berkhidmat Dengan Gigih, Tulus Dan Beretika Dalam Usaha Memartabatkan
Profesion Keguruan

 Berusaha Mewujudkan Persekitaran Sekolah
Yang Mampu Merangsang Suasana Yang
Kondusif, Sihat Dan Selamat

Page 8 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan Di Malaysia Adalah Satu Usaha Berterusan Ke Arah
Memperkembangkan

Lagi Potensi Individu Secara Menyeluruh Dan Bersepadu Untuk Mewujudkan
Insan Yang Seimbang Dan Harmoni Dari Segi Intelek, Rohani,
Emosi Dan Jasmani Berdasarkan Kepercayaan Kepada Tuhan.
Usaha Ini Adalah Untuk Melahirkan Rakyat Malaysia Yang
Berilmu Pengetahuan, Berketrampilan, Berakhlak Mulia,
Bertanggungjawab Dan Berkeupayaan Mencapai
Kesejahteraan Diri Serta Memberi Sumbangan
Terhadap Keharmonian Dan Kemakmuran
Masyarakat Dan Negara.”

Page 9 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

LAGU WILAYAH PERSEKUTUAN

INILAH WILAYAH BUMI YANG BERTUAH
MAJU MEMBANGUN MENJULANG MEGAH

AMAN SENTOSA DI SEPANJANG MASA
TEGUH DISEMAI SENTIASA

MEMBARA SEMANGAT SETIAP WARGANYA
CERGAS MINDANYA SEMANGAT WAJA
PADA WILAYAH DITUMPAH SETIA
HORMAT HORMATI PENUH SETIA

BERSATULAH
BERBAKTILAH
SEMUA WARGA WILAYAH

SAYANGILAH
LINDUNGILAH
PENUH JIWA RAGA

KITA JAGA KEHARMONIAN SEMUA
MAJU SEJAHTERA

WILAYAH PERSEKUTUAN

Page 10 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

LAGU SEKOLAH

SMK ALAM DAMAI TERCINTA
SEKOLAHKU AMAN SEJAHTERA
MELAHIRKAN INSAN BERAKHLAK MULIA
BERILMU DAN BERKETRAMPILAN

KORUS:
BERAKHLAK, BERILMU, BERBAKTI

INI MOTO SEKOLAH KAMI
SMK ALAM DAMAI CEMERLANG ILMU

SAHSIAH DIRI DAN KURIKULUM

KAMI WARGA SMK ALAM DAMAI
SUMBANG KE ARAH KEMAJUAN NEGARA

MURID SEKOLAH BERTARAF DUNIA
PENUHI ASPIRASI NEGARA

ULANGKAN KORUS…….
BERAKHLAK, BERILMU, BERBAKTI

CEMERLANG SEKOLAH KAMI
CEMERLANG SEKOLAH KAMI

MELODI OLEH : Mah Kok Heng
LIRIK OLEH : Susie Khon Siew Lee

Page 11 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

LENCANA SEKOLAH

1 5
2 6
3 7
4

PENGERTIAN LENCANA

 HIJAU : PEMBENTUKAN FIZIKAL DAN KECERGASAN MINDA
YANG SENTIASA KREATIF, INOVATIF DAN POSITIF

 MERAH : SEMANGAT JUANG YANG SENTIASA MEMBARA KE
ARAH PEMBENTUKAN SAHSIAH DAN JATI DIRI YANG
CEMERLANG

 BIRU : PERPADUAN DAN KEHARMONIAN YANG ERAT
DALAM PEMBENTUKAN BUDI PEKERTI YANG BAIK
DAN BERAKHLAK MULIA

 KUNING : MEMARTABATKAN ILMU DALAM PEMBENTUKAN
MODAL INSAN

Page 12 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

1. GLOBE :
KECEMERLANGAN AKADEMIK KE PERINGKAT GLOBAL

2. MENARA KUALA LUMPUR :
SIMBOL KEMAJUAN NEGARA DALAM KOMUNIKASI

3. BUKU :

SUMBER ILMU

4. TANGAN BERSALAMAN DAN BERLINGKARAN REBEN :
KERJASAMA YANG ERAT DAN JALINAN MESRA ANTARA GURU, MURID
DAN IBU BAPA

5. MENARA DAN GELUNG :
MERCU TANDA KE ARAH KECEMERLANGAN DALAM KOKURIKULUM

6. RODA BERGERIJI :
SAINS DAN TEKNOLOGI

7. LINGKARAN REBEN :
JALINAN MESRA ANTARA GURU, MURID DAN IBU BAPA

Page 13 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

IKRAR MURID

Bahawasanya kami, murid SMK Alam Damai, Kuala Lumpur dengan ini berikrar
dan berjanji:

 Sentiasa mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara
 Sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan sekolah
 Sentiasa taat kepada ibu bapa dan guru-guru
 Sentiasa belajar bersungguh-sungguh dan mengamalkan pembelajaran

sepanjang hayat
 Sentiasa mengikuti segala aktiviti kurikulum dan kokurikulum demi

kebaikan diri, agama, bangsa dan tanah air kami

Page 14 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai telah dibuka pada 1 Disember 2009.
Pada awalnya sekolah ini hanya mempunyai 14 orang guru. Mesyuarat pertamanya
diadakan pada 15 Disember 2009, dikendalikan oleh Timbalan Pengarah Pelajaran
Negeri Encik Jamaluddin bin Abdullah. Mesyuarat ini telah melantik Puan Hajah
Salmah binti Haji Husin untuk menjalankan tugas Penolong Kanan Tadbir dan
Kurikulum, Puan Maznah binti Muslim menjalankan tugas Penolong Kanan Hal
Ehwal Pelajar dan Puan Norlida binti Khalid menjalankan tugas Penolong Kanan
Kokurikulum.

Pendaftaran murid Tingkatan 1 telah diadakan pada 30 Disember 2009, pada
awalnya hanya 5 kelas tingkatan 1 dibuka dengan bilangan murid seramai 201
pelajar. Kebanyakan murid yang mendaftar ke sekolah ini ialah murid dari Sekolah
Kebangsaan Alam Damai. Disebabkan permintaan yang begitu tinggi daripada ibu
bapa murid tingkatan 1 untuk memasuki sekolah ini, pihak JPWP telah meminta agar
dibuka sebuah lagi kelas tingkatan 1 menjadikannya 6 buah kelas pada 1 Februari
2010.

Pada 4 Januari 2010 Puan Hajah Esaah binti Ismail telah dilantik menjadi Pengetua
di Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai. Pendaftaran murid Tingkatan 2,
Tingkatan 4 dan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) juga telah diadakan
pada 4 Januari 2010. 4 buah kelas dibuka pada awalnya untuk tingkatan 2, 2 buah
kelas untuk tingkatan 4 dan 3 buah kelas untuk PPKI. Bagi murid tingkatan 4, aliran
yang ditawarkan ialah aliran Sains Tulen dan aliran Prinsip Perakaunan. Seramai
125 murid tingkatan 2, 43 murid tingkatan 4 dan 16 murid PPKI mendaftar. Pada 1
Februari 2010, kelas Tingkatan 2 telah ditambah menjadi 5 buah kelas.

Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai telah menerima tambahan guru, staf
sokongan dan pelantikan Penolong Kanan dan Guru Kanan pada 2 Februari 2010
iaitu Puan Hajah Azizah binti Md Isa (Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum), Tuan
Haji Khairom bin Patong ( Penolong Kanan HEM), Puan Hajah Salmah binti Haji
Husin (Guru Kanan Bahasa), Puan Maznah binti Muslim ( Guru Kanan Sains dan

Page 15 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

Matematik), Puan Hajah Hassimah binti Hassan ( Guru Kanan Kemanusiaan ) dan
Puan Shantirani a/p Chillayah (Guru Kanan Teknik dan Vokasional). Pada 16 April
2010, Encik Zainuddin bin Abd Hadi telah dilantik menjadi Penolong Kanan
Kokurikulum sekolah ini.

Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai memiliki 2 Blok Akademik, Dewan
Besar, Dewan Serbaguna, Pejabat, Bilik Guru, Bilik Seminar, 3 buah Makmal
Komputer, 9 buah Makmal Sains, Bilik Muzik, 8 buah Bengkel Kemahiran Hidup,
Makmal Bahasa, Koperasi, Bilik Audio Visual, Bilik Media, Pusat Sumber, Surau,
Bilik Kaunseling, Bilik Persalinan, Padang dan sebagainya.

Pada akhir tahun 2010, Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai mempunyai
16 kelas, iaitu 6 kelas Tingkatan 1, 5 kelas Tingkatan 2, 2 kelas Tingkatan 4 dan 3
kelas PPKI. Bilangan gurunya pula seramai 33 orang dan Staf Sokongan 6 orang.
Jumlah kesemua murid di sekolah ini pada akhir tahun 2010 seramai 450 orang.

Tanggal 01 Julai 2010 Pn Esaah bt Ismail telah berpindah ke SMK Tinggi Setapak.
Pn Hjh Azizah bt Md Isa selaku Penolong Kanan Tadbir dan kurikulum telah
memangku tugas pengetua bermula 01 Julai 2010 sehingga 30 November 2010.

Pn Hafsah bt Sharif telah dilantik sebagai pengetua SMK Alam Damai bermula 01
Disember 2010. Sementara En Mohd Shukry bin Hussein telah dilantik sebagai
Penolong Kanan PPKI bermula 01 Oktober 2013.

Pada tahun 2014, Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai mempunyai 33
kelas Aliran Perdana, iaitu 7 kelas Tingkatan 1, 7 kelas Tingkatan 2, 7 kelas
Tingkatan 3, 6 kelas Tingkatan 4, 6 kelas Tingkatan 5 dan 6 kelas PPKI. Bilangan
gurunya pula seramai 78 orang dan Staf Sokongan 14 orang. Jumlah kesemua
murid di sekolah ini pada akhir tahun 2014 seramai 1097 orang.

En Ahkter bin Abdul Manan merupakan Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan
Guru bagi Sesi 2010 sehingga Sesi 2012. Tempat beliau telah digantikan oleh En.
Nor Halim bin Ahmad bagi sesi 2013 hingga Mac 2015, dan kemudian digantikan

Page 16 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

oleh Ir Ahmad Husairi bin Abdullah dari sesi 2015 hingga 2016,untuk sesi 2016
hingga 2017 dan 2017 hingga 2018,YDP disandang oleh Tn. Hj. Mohd Khairul
Hazamy bin Abdul Ghani.

Tanggal 30 September 2014 Pn Hafsah telah ditukarkan ke Sek. Men. Bandar Tasik
Selatan. Tempat beliau sebagai Pengetua Sek. Men.Keb. Alam Damai telah diganti
oleh Tuan Haji Izamuddin bin Rozali bermula 01 Oktober 2014 sehingga kini.

Tanggal 15 Oktober 2015 Penolong Kanan Kokurikulum, En. Zainuddin bin Abd.
Hadi telah bertukar ke Sek. Men. Keb. Seri Tasik dan digantikan dengan Pn Hjh. Nor
Azlinda bt. Hasmunih.Penolong Kanan Pendidikan Khas En. Mohd Shukry b.
Hussein telah bertukar ke SMK Bandar Tasik Selatan pada 18hb Februari
2016.Beliau telah diganti oleh En. Rosli b. Omar pada tarikh yang sama.

Pada tarikh 19hb Jun 2017,Pn. Hjh. Azizah bt Md Isa telah bersara wajib.Tempat
beliau telah diganti oleh Tn. Hj. Khairom b Patong sebagai Penolong Kanan Tadbir
dan Kurikulum berkuatkuasa 3hb Julai 2017.Penolong Kanan Hal Ehwal Murid pula
diisi oleh Tn. Hj.Mohd. Nazri b. Siweng pada masa yang sama.

Pada tanggal 29 Disember 2017, Pn Hjh. Nor Azlinda bt Hasmunih telah dilantik
sebagai Penolong Kanan Hel Ehwal Murid di SMK Cheras. Tempat beliau telah
disandang oleh Pn. Maznah Bt. Muslim, seiring dengan itu jawatan Guru Kanan
Sains dan Matematik disandang oleh Pn. Husna Bt. Ab Samad.

Pada 26 April 2018, Pn.Hjh Salmah bt.Hj Husin telah bersara wajib. Jawatan beliau
sebagai Guru Kanan Bahasa telah diisi oleh Pn Roselin Bt Mat Wajab.

Page 17 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

CARTA ORGANISASI PENT

TADBIRAN SEKOLAH 2019

Page 18 of 288

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

ASPIRASI BAGI SISTEM PENDIDIKAN DAN MURID DI MALAYSIA

Bagi memenuhi keperluan semua rakyat dan menyediakan negara untuk bersaing di
peringkat antarabangsa, adalah penting untuk negara melakarkan wawasan
kejayaan sistem pendidikan yang ingin dibangunkan, khusus berdasarkan konteks
Malaysia. Generasi murid terbaik yang bagaimanakah ingin dihasilkan untuk
berdepan dengan cabaran ekonomi abad ke-21? Jenis pendidikan yang
bagaimanakah perlu disediakan untuk mereka hadapi dunia globalisasi yang pantas
berubah? Aspirasi ini merangkumi dua aspek: pertama, sistem pendidikan secara
keseluruhan, dan kedua, murid secara individu. Visi dan aspirasi ini akan menjadi
landasan transformasi sistem pendidikan Malaysia.

Aspirasi sistem

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai lima
keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses,
kualiti, ekuiti, perpaduan, dan kecekapan. Keberhasilan yang ditetapkan ini adalah
selari dengan aspirasi yang turut disuarakan oleh peserta semasa Dialog Nasional
dan setanding juga dengan keberhasilan yang ditetapkan oleh sistem pendidikan
berprestasi tinggi yang lain. Tindakan bagi merealisasikan lima aspirasi berkenaan
adalah penting, dan tidak ada inisiatif dalam mana-mana aspek berkenaan yang
boleh menjejaskan atau menghalang kemajuan yang lainnya.

Page 19 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

5 ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

▪▪ Akses:
Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan
peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing.
Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat
dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat
menengah atas (Tingkatan 5) menjelang 2020.

▪▪ Kualiti:
Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan
keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan
antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia
dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut
pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS
dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan
yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh
dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat
antarabangsa.

Page 20 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

▪▪ Ekuiti:
Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada
setiap kanak kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang
sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian
antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian
antara gender sehingga 50% menjelang 2020.

▪▪ Perpaduan:
Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat
daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada
pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami,
menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu
perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia.
Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang
kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan
memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.

▪▪ Kecekapan:
Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun
peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah
disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap
pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan
murid mengikut tahap peruntukan semasa.

Aspirasi murid

Selain keberhasilan sistem, pihak berkepentingan juga jelas tentang tahap kualiti
yang perlu ada pada setiap individu murid. Secara keseluruhan, pendidik, ibu bapa,
murid, dan ahli masyarakat lain bersatu pendapat dalam visi pendidikan sebagai
wadah pembangunan murid yang holistik dari segi intelek, rohani, emosi, dan
jasmani. Visi ini juga menjadi asas kepada semua usaha penambahbaikan sistem
pendidikan sejak Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal pada 1988. Pelan

Page 21 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

Pembangunan Pendidikan Malaysia akan terus mendukung hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan untuk pendidikan seimbang sebagai asas aspirasi setiap
murid. Pelan ini juga merujuk sistem pendidikan berprestasi tinggi lain untuk
membina perincian bagi kemahiran khusus dan atribut yang boleh diterapkan
kepada murid bagi membolehkan mereka menerajui pembangunan ekonomi dan
dunia global masa hadapan.

6 CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP MURID UNTUK BERUPAYA
BERSAING PADA PERINGKAT GLOBAL

▪▪ Pengetahuan:
Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya
kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid
menguasaimatapelajaran teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu
didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan
dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga digalakkan

Page 22 of 288
MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni,
muzik, dan sukan

▪▪ Kemahiran Berfikir:
Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan
mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran
sepanjang hayat) untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin
ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai
kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif.
Bidang ini kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk
mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik.

▪▪ Kemahiran Memimpin:
Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan
bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan
negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan
mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan
dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan
merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi,
dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.

▪▪ Kemahiran Dwibahasa:
Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan
dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi
antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan
bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya
menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di
samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa
lain sebagai bahasa tambahan.

▪▪ Etika dan Kerohanian:
Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid

Page 23 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar
mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan,
berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani
melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk
individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan
negara.

▪▪ Identiti Nasional:
Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan
untuk
kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai
rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat
patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah
negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi
mewujudkan identity nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh
amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar
memahami dan menerima kepelbagaian,
tetapi juga menghayati kepelbagaian.

Page 24 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

MATLAMAT PENDIDIKAN NEGARA

Matlamat Pendidikan Negara Ialah Bertujuan Melahirkan Insan Yang Baik Dan
Sempurna Supaya Menjadi Warga Negara Malaysia Yang
Baik Dan Memiliki Serta Menghayati Ciri-Ciri Berikut:

 Percaya Dan Patuh Kepada Tuhan.
 Berilmu Pengetahuan.
 Berakhlak Mulia.
 Bertanggungjawab Kepada Diri, Masyarakat, Agama Dan Negara.
 Memiliki Sahsiah Yang Seimbang Dan Sepadu.
 Memupuk Perpaduan Di Kalangan Rakyat Berbilang Kaum.

Page 25 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM TERAS PERKHIDMATAN

Kami, Pegawai Awam Malaysia Dengan Penuh Dan Rela Hati Berikrar
Mempertahankan Dan Memperkukuhkan Integriti Perkhidmatan
Awam Dengan Mencegah Dan Membanteras Segala Bentuk
Rasuah, Salah Guna Kuasa Dan Penyelewengan
Melalui Tindakan-Tindakan
Berikut:

Pertama : Berusaha Memupuk Dan Mengamalkan Nilai-Nilai Membenci
Rasuah.

Kedua : Menutup Semua Ruang Dan Peluang Yang Mendedahkan Kepada
Amalan Rasuah.

Ketiga : Bertindak Tegas Kepada Mereka Yang Melanggar Undang-Undang,
Peraturan Dan Etika Jabatan.

Keempat : Bekerjasama Sepenuhnya Dengan Mana-Mana Pihak Untuk
Memerangi Sebarang Perlakuan Jenayah Rasuah.

Kelima : Bertindak Tegas Terhadap Mereka Yang Cuba Menggugat Integriti
Dan Imej Penjawat Awam.

Keenam : Mematuhi Sepenuhnya Kod Etika Jabatan Dan Mengamalkan Nilai-
Nilai Yang Berteraskan Ajar Agama Dalam Melaksanakan Tugas

Page 26 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

PRINSIP UTAMA ETIKA KERJA PERKHIDMATAN AWAM

DEFINISI NILAI

Nilai adalah ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau
institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama

masyarakat.
Mengikut kajian sejarah, ilmu, kebijaksanaan, keadilan dan iktidal

(temperance) merupakan nilai- nilai utama masyarakat.

(Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam INTAN,1991)

DEFINISI ETIKA

Etika bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion
terhadap masyarakat. Seseorang anggota perkhidmatan awam berkewajipan
memahami
tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam
kerajaan.

(Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam-INTAN, 1991)

Page 27 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

TERAS PERKHIDMATAN AWAM

1. Berazam Meninggikan Mutu Perkhidmatan Awam
2. Bekerja Dengan Penuh Tanggungjawab
3. Berusaha Mengikis Sikap Mementingkan Diri
4. Berkhidmat Dengan Penuh Muhibah Dan Kemesraan
5. Bekerja Ke Arah Memajukan Pemikiran Rakyat Dan Pembangunan

Negara
6. Bekerjasama Dalam Membenteras Kelemahan Dan Musuh Negara
7. Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama

LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN NILAI DAN ETIKA DALAM
PERKHIDMATAN AWAM

1. Panduan Perkhidmatan Cemerlang ( 1979)
2. Penggunaan Kad Perakam Waktu
3. Kempen Bersih, Cekap dan Amanah (1982)
4. Dasar Pandang Ke Timur
5. Peggunaan Tanda Nama
6. Kepimpinan Melalui Teladan
7. Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran Awam
8. Tonggak Dua Belas
9. Citra Karya (Rukun Negara, Perintah Am, Arahan Perbendaharaan, PKPA.)

3 NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM Page 28 of 288
NILAI-NILAI PERIBADI ASAS

1. Taat Setia
2. Amanah
3. Bertanggungjawab
4. Ikhlas
5. Dedikasi / Tekun
6. Berdisiplin

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

NILAI-NILAI ISLAM

1. Amanah
2. Tanggungjawab
3. Ikhlas
4. Dedikasi
5. Sederhana
6. Tekun
7. Bersih
8. Berdisiplin
9. Bekerjasama
10. Berbudi Mulia
11. Bersyukur

Page 29 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

TONGGAK DUA BELAS

Penjawat-penjawat awam yang beretika dan bermoral tinggi dapat membantu
kerajaan bagi mencapai Wawasan 2020. Lanjutan dari itu kerajaan telah
mengetengahkan kepentingan dua belas nilai dan norma-norma kerja yang dikenali
sebagai Tonggak Dua Belas.

Page 30 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

1. Menghargai Masa

Amalan Positif

 Menepati Masa
 Menyengerakan Tugas
 Mempunyai Perancangan Waktu
 Bijak Menguruskan Masa Yang Diberi
 Menumpukan Masa kepada Kerja Produktif
 Menetapkan Target Date
 Menyelesaikan Tugas Dalam Masa Yang Ditetapkan
Amalan Negatif

 Berbual-bual Kosong
 Tidak Menyenggarakan Tugas
 Tidak Merancangkan Pekerjaan
 Melayan Tetamu Yang Tidak Berkenaan
 Tinggalkan Pejabat Untuk Urusan Peribadi
 Berniaga di Waktu Pejabat
 Ke Kantin Waktu Bertugas
 Tiada Sence Of Urgency
 Tidak Merancang Pekerjaan
 Membuat Kerja Peribadi Di Pejabat
 Tidak Peka Kepada Pembaziran Masa

2. Ketekunan Membawa Kejayaan

Amalan Positif

 Gigih, Rajin, Tekun, Sabar, Berdisiplin, Cekal dan bersemangat
dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diarahkan walaupun
menghadapi banyak rintangan.

 Bercita-cita tinggi
 Sanggup berkorban

Page 31 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

Amalan Negatif Page 32 of 288

 Mudah tersinggung
 Mudah putus asa
 Tidak bercita-cita tinggi
 Disuruh buat baru buat
 Kurang berdisiplin
 Tidak bersemangat
 Tiada inisiatif
 Suka bertangguh

3. Keseronokan Bekerja

Amalan Positif

 Menggap kerja sebagai ibadat
 Mempunyai Inisiatif sendiri
 Menghasilkan sesuatu yang berfaedah
 Sedia memberi kerjasama
Amalan Negatif

 Menganggap kerja sebagai beban
 Tidak diberi masa yang cukup
 Tidak diberi tanggungjawab yang mencabar
 Tidak dipercayai dan selalu dicurigai
 Hanya menunggu arahan sahaja.
4. Kemulian Kesederhanaan

Amalan Positif

 Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan
 Tidak membazir dalam perbelanjaan pejabat
 Merendah diri
 Mesra dalam pergaulan
 Tidak memperagakan kemewahan

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

 Sedia menerima cadangan dan nasihat
Amalan Negatif

 Menonjol-nonjolkan diri
 Berlakuan mengada-ngada
 Berlebih-lebihan mengampu ketua
 Memperagakan kemewahan dan kedudukan
 Sombong dan meninggi diri
 Membesarkan perkara kecil
5. Ketinggian Peribadi

Amalan Positif

 Tertib dan baik budi bicara
 Berilmu dan berpengetahuan luas
 Berlumba-lumba membuat kebajikan
 Bersopan-santun dan sederhana dalam kelakuan
 Bekerjasama dan saling hormat-menghormati
 Bertanggungjawab
 Bersih dari sifat dengki
Amalan Negatif

 Sombong dan suka menunjuk-nunjuk
 Sukar untuk membuat kebajikan
 Mengumpat dan memfitnah rakan sejawat
 Tamak mengejar pangkat dan kedudukan
 Menghina dan merendahkan usaha orang lain
 Hasad dengki
 Berpura-pura dalam tindakan
 Pemarah dan tidak sabar

Page 33 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

6. Kekuatan Sifat Baik Hati

Amalan positif

 Pemaaf dan berhemah tinggi
 Ikhlas dan bertimbang rasa
 Simpati kepada kesusahan dan masalah orang lain
 Pemurah dalam usaha kebajikan
 Ramah berbudi mulia
 Dan berkerjasama
 Boleh menerima teguran
Amalan Negatif

 Kasar dan kurang sopan
 Berdendam
 Bermuka-muka
 Mudah buat kritikan tetapi tidak boleh menerima kritikan
 Suka hina dan caci orang
 Sombong & penting diri sendiri
 Cepat menuduh dan menghukum tanpa siasatan
7. Pengaruh Teladan

Amalan Positif

 Bermoral dan berakhlak tinggi
 Tertib dan beradap sepanjang masa
 Rajin dan kuat kerja
 Amanah dan bertanggungjawab
 Berbudi mulia serta merendahkan diri
 Gemar dan cintakan ilmu yang bermanafaat

Page 34 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

Amalan Negatif

 Buruk perangai
 Jahil dan tidak suka membaca
 Dengki dan buruk sangka
 Mempersendakan agama
 Kedekut
 Suka mencari helah untuk mengelak tanggungjawab
 Sensitif dan pemarah

8. Kewajipan Menjalankan Tugas

Amalan positif

 Sentiasa bertangungjawab terhadap tugas yang diberi
 Tekun dan sabar menjalankan tugas
 Boleh di harap untuk menyempurnakan tugas
 Mementingkan kualiti
 Bersikap profesional dan cekap
 Cepat,cermat dan berdisiplin
 Inisiatif
Amalan Negatif

 Tidak boleh diharapkan
 Suka bangkang dan berdalih apabila diberi tugas
 Tidak bersungguh-sungguh
 Tidak peka kepada kualiti
 Tidak taat kepada arahan
 Selalu buat silap
 Tidak ikut peraturan
 Suka bertangguh

Page 35 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

9.Kebijaksanaan Berhemat

Amalan Positif

 Berhati-hati apabila berbelanja
 Mengadakan sistem kewangan yang berkesan
 Tidak membazir harta kerajaan datangnya dari rakyat
 Bertanggungjawab keatas setiap perbelanjaan
 Tahu membezakan antara keperluan dengan kemewahan
Amalan Negatif

 Boros dan suka membazir
 Tidak cermat dengan harta kerajaan
 Kurang peka dan bakhil kepada keperluan awam
 Suka berbelanja besar tidak kena pada tempatnya
 Bermewah dengan harta kerajaan
10. Keutamaan Kesabaran

Amalan Positif

 Tenang menghadapi masalah rumit
 Mempunyai perhitungan jauh
 Tahan menerima cabaran
 Tidak putus asa
 Pemaaf dan berhemah tinggi
 Cermat dalam tutur kata
Amalan Negatif

 Cepat mengalah
 Berpandangan sempit
 Tidak tahan menghadapi kesusahan
 Tidak sanggup berkorban
 Takutkan cabaran
 Selalu mengubah pendirian dan keputusan

Page 36 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

11. Peningkatan Bakat

Amalan Positif

 Memberi dorongan terhadap kreativiti
 Memberi pengiktirafan kepada usaha-usaha orginal
 Mengalakkan pencambahan fikiran
 Memberi galakan kepada pemikiran baru
 Berani mencuba idea-idea baru
 Mengenal dan memupuk bakat yang ada
 Menyediakan persekitaran yang dapat melahirkan idea-idea baru
Amalan Negatif

 Tidak memberi galakan dan menyekat pemikiran baru
 Tidak menghargai bakat yang ada
 Memperkecilkan usaha orginal
 Berpuashati dengan tahap bakat yang ada
12. Nikmat Mencipta

Amalan Positif

 Berani mencuba
 Sentiasa mencari idea baru dalam menyelesaikan masalah
 Gembira melihat wujudnya idea dan kaedah baru dalam pentadbiran
 Sentiasa dalam cabaran intelektual
 Merasa puas kerana sesuatu idea atau cadangan dapat dilaksanakan dan

dimanafaatkan
Amalan Negatif

 Takut menemui kegagalan
 Memandang remeh usaha orang lain
 Berpuashati dengan kedudukan yang sedia ada
 Pemikiran tidak dinamik
 Tidak suka pembaharuan
 Tidak sabar dalam penciptaan baru

Page 37 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

NKRA KPM

Bidang Keberhasilan Utama Negara (Nkra ) Dan Petunjuk Prestasi Utama (Kpi )
Diperkenalkan Untuk Mewujudkan Elemen Kepertanggungjawaban Yang Serius Di
Kalangan Anggota Pentadbiran Dan Penjawat Awam.

Perancangan Pendidikan Rmk 10 Akan Ditumpukan Kepada Empat Sub Nkra
Pendidikan Iaitu:

1. Memperluaskan Dan Memantapkan Pendidikan Pra Sekolah
2. Meningkatkan Kadar Literasi Dan Numerasi
3. Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi
4. Mengiktirafkan Pengetua Dan Guru Besar Yang Berprestasi Cemerlang

STANDARD GURU MALAYSIA (SGM)

SGM menggariskan kompetensi professional yang patut dicapai oleh guru, dan
keperluan yang disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi
membantu guru mencapai kompentensi yang ditetapkan.
Rasional:
Standard Guru Malaysia ini digubalkan berdasarkan rasional yang berikut:

 Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan,
pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran
yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru professional
dengan berkesan.

 Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang
jelas dan lengkap seperti dasar, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar,
sumber pengajaran dan pembelajaran, serta jaminan kualiti untuk
membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar, berkesan dan
bermutu tinggi.

Page 38 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

 KPM sedang berusaha untuk melonjakkkan kecemerlangan institusi
pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. Justeru itu, adalah wajar
standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan.

 Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras
dengan Malaysia Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria
dan standard am pendidikan tinggi.

Page 39 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL : Tahun 2019

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak,
Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.

PENGGAL MULA AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH JUMLAH

PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01.2019 31.01.2019 23
01.02.2019 28.02.2019 20
01.03.2019 22.03.2019 16 12

JUMLAH HARI 54

1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1

23.03.2019 31.03.2019 9

01.04.2019 30.04.2019 22

01.05.2019 24.05.2019 18 8

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2

25.05.2019 09.06.2019 16

10.06.2019 30.06.2019 15
01.07.2019 31.07.2019 23 9
01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 91

2 10.08.2019 18.08.2019

19.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 21 14

01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 22.11.2019 16

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN 5
39
23.11.2019 31.12.2019

Page 40 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

JADUAL HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR 2019

HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI
01 JANUARI SELASA
TAHUN BARU 2019 21 JANUARI
01 FEBRUARI ISNIN
HARI THAIPUSAM 05 FEBRUARI JUMAAT
06 FEBRUARI SELASA
HARI WILAYAH PERSEKUTUAN
01 MEI RABU
TAHUN BARU CINA 19 MEI RABU
TAHUN BARU CINA (HARI KEDUA) 22 MEI AHAD
HARI PEKERJA 05 JUN RABU
06 JUN RABU
HARI WESAK 11 OGOS KHAMIS
31 OGOS AHAD
HARI NUZUL QURAN SABTU
09 SEPTEMBER
HARI RAYA PUASA ISNIN
HARI RAYA PUASA (HARI KEDUA) 02 SEPTEMBER
HARI RAYA QURBAN 16 SEPTEMBER ISNIN
HARI KEBANGSAAN ISNIN
27 OKTOBER AHAD
HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA 09 NOVEMBER SABTU
YANG DI-PERTUAN AGONG 25 DISEMBER RABU

AWAL MUHARAM (MAAL HIJRAH)

HARI MALAYSIA

HARI DEEPAVALI

HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W
( MAULIDUR RASUL )
HARI KRISMAS

Page 41 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

SENARAI NAMA GURU SMK ALAM DAMAI TAHUN 2019

Bil Nama Guru Gred Catatan
Jawatan
1 Tn Hj Izamuddin bin Rozali DG54 (KUP)
2 Tn Hj Khairom bin Patong DG52 (KUP)
3 Tn Hj Mohd Nazri Bin Siweng DG52 (KUP)
4 Pn Maznah binti Muslim
5 En Rosli Bin Omar DG48
6 Pn Roselin Binti Mat Wajab DG48(KUP)
7 Pn Husna binti Ab Samad DG52 (KUP)
8 Pn Shantirani a/p Chillaya
9 Pn Hjh Marhaniza bt. Mahmud DG44
10 Siti Salwa binti Md Arshad DG52 (KUP)
11 Nur Azieanty binti Awang DG48 (KUP)
12 Nurhafizah binti Lois DG48 (KUP)
13 Faridah binti Musa
14 Mohd Yusof bin Patoon DG41
15 Noor Sham binti Mohd Ali DG41
16 Roshida binti Puteh DG52 (KUP)
17 Amirah Shafinaz binti Basiron DG52 (KUP)
18 Hamimi binti Mohd Noor DG52 (KUP)
19 Mohamad Zafir bin Shafie DG52 (KUP)
20 Nazyani Binti Md Nasir DG48 (KUP)
21 Noor Anita Binti Abdul Malik DG48 (KUP)
22 Rogayah binti Abd. Manaf DG48 (KUP)
23 Rosmani binti Saad DG48 (KUP)
24 Samehah binti Abdul Razak DG48 (KUP)
25 Tan Hui Ling DG48 (KUP)
26 Azura binti Karim DG48 (KUP)
27 Hazlina Binti Ismail DG48 (KUP)
28 Kamaruzaman bin Hishar @ Azhar DG48 (KUP)
29 Khalilah binti Zainal Abidin DG44 (KUP)
30 Ku Mahani binti Ku Mat Desa DG44 (KUP)
31 Lailatul Shima binti Daud DG44 (KUP)
32 Lele Suraini binti Mad Rajab DG44 (KUP)
33 Mariam binti Ismail DG44 (KUP)
34 Mohd Yunus bin Mohamed DG44 (KUP)
35 Muhamad Asah bin Hamzah DG44 (KUP)
DG44 (KUP)
DG44 (KUP)
DG44 (KUP)

Page 42 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

36 Noor Amizah binti Mat Hassan DG44 (KUP)
37 Noor Haini Binti Abdullah DG44 (KUP)
38 Nor Azian binti Rosli DG44 (KUP)
39 Nor Suhaila Azni binti Mohamed DG44 (KUP)

Sabli DG44 (KUP)
40 Norhasimah binti Mat Husin DG44 (KUP)
41 Nur Hidayah binti Ithnin DG44 (KUP)
42 Raja Nor Fuaizah binti Raja Adli DG44 (KUP)
43 Romah binti Ab. Rahman DG44 (KUP)
44 Roslam bin Mat Nor DG44 (KUP)
45 Saadah Nor binti Zamri DG44 (KUP)
46 Samehah binti Abdul Razak DG44 (KUP)
47 Sharifah Noraini binti Syed Md Zain DG44 (KUP)
48 Shazana binti Mohd Sutan DG44 (KUP)
49 Siti Nur Saleha binti Ahmad DG44 (KUP)
50 Suzana binti Sulaiman DG44 (KUP)
51 Wong Mei Lin
52 Ahmad Zaki Bin Mohammad DG41
53 Azlina binti Ramali DG41
54 Farah Nabila Fatin Binti Ahmad DG41

Alwi DG41
55 Halimatun Norsaadiah binti
DG41
Hamzah DG41
56 Mahfuzah binti Mohamad DG41
57 Marahaini Norsyahida Binti Mustafa DG41
58 Mohd Hairul bin A.Bakar DG41
59 Mohd Shahrol Nizan bin Yunus
60 Muhammad Amirul Syafiq Bin Abu DG41

Bakar DG41
61 Muhammad Faruq Hakimin Bin DG41
DG41
Azmi DG41
62 Muhammad Firdaus bin Dzulkapri DG41
63 Munirah binti Mohamad DG41
64 Nor Amalina binti Mohammad Nor DG41
65 Nor Fatin Izzati Binti Mohd Yusuff DG41
66 Nor Nabilah Binti Abd Rahman DG41
67 Norina binti Aziz DG41
68 Norlia binti Mat Nor
69 Nur Farah Fasihah binti Komari
70 Nur Zuhreen Binti Hasan
71 Rodhiah binti Arifin

Page 43 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

72 Siti Amira Nabilah binti Khairuddin DG41
73 Siti Fatimah binti Mohd Ghazali DG41
74 Siti Nur Elainee binti Arifin DG41
75 Siti Roshasimah binti Zakaria DG41
76 Siti Sarah binti Mohd Nor DG41
77 Wan Nurul Idayu binti Wan Hassan DG41

Page 44 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

SENARAI NAMA AKP SMK ALAM DAMAI TAHUN 2019

BIL NAMA AKP GRED CATATAN
JAWATAN
1 Suriyati Binti Mat Sapi
2 Ros Niza Binti Mahmood N22
3 Siti Fatimah Binti Abu Samah C22(KUP)
4 Jamishah Binti Jamil C22(KUP)
5 Norazrifa Binti Mohamat Jani C22(KUP)
6 Faraliza Binti Othman
7 Suryati Binti Mohamad @ Mohd Zaki N19
8 Norhaida Binti Mohd Amin N19
9 Mimi Aziana Binti Daud N19
10 Zarinayani Binti Sapey N19
11 Mohammad Kamil Aidil Bin Adan N19
12 Onasima Binti Ashak C19
13 Amzar Bin Mohd Rafiee C19
N14
N11

Page 45 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

JAWATANKUASA PIBG SMK ALAM DAMAI SESI 2018/2019

NAMA NO TELEFON /
E-MEL
PENASIHAT
03-91001703
Tuan Hj. Izamuddin Bin Rozali
YDP 019-2727141

Tuan Hj. Mohd Asri Bin Latiff 013-3409434
NYDP
011-58121227
Encik Mohd Syukry Bin Hussain 019-9533442
SETIAUSAHA KEHORMAT
Pn Farah Fasihah Binti Komari 012-7197017
(Setiausaha)
Pn. Siti Roshasimah Binti Zakaria 012-2975342
(Pen. Setiausaha) 018-9434634
BENDAHARI KEHORMAT 019-2095783
012-2935058
En. Kamaruzaman Bin Hishar @ Azhar
EX-OFFICIO

Tn. Hj. Khairom B. Patong
(P.K Tadbir & Kurikulum)
Tn. Hj. Mohd Nazri B. Siweng
(P.K Hal Ehwal Murid)
Pn. Maznah Bt Muslim
(P.K Kokurikulum)
En. Rosli B.Omar
(P.K. Pendidikan Khas)

AJK IBU BAPA 012-5063011

Dr. Salimah Binti Othman 019-3253597
Pn. Chandry A/P P.K.Krishnan Nair 016-6294157
Ir. Ahmad Husairi Bin Abdullah 017-3363124
Pn. Norashikin Binti Md Zain 019-3209456
Pn. Chelvarani A/P Arumugam 019-2094969
Prof. Dr Zaleha Binti Md Isa
En. Mayong Jalal Bin Mohd Yusof

Page 46 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

AJK GURU 019-3363344
019-6555229
Pn. Husna Binti Ab. Samad 013-3988712
En. Roslam Bin Mat Nor 012-3743679
Pn. Norlia Binti Mat Nor
Pn. Shazana Binti Mohd Sutan 019-2716171
JURUAUDIT 017-6357605

Leftenan Kolonel Jamal Bin Sapri (Ibubapa)
Pn. Sharifah Noraini Binti Syed Md Zain (Guru)

Page 47 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

1. Jawatankuasa Transformasi Sekolah

Pengerusi
Tn. Hj.Izamuddin Bin Rozali (Pengetua)

Naib Pengerusi
Tn. Hj. Khairom Bin Patong (Pk Tadbir & Kurikulum)

Tn. Hj. Mohd Nazri Bin Siweng (Pk Hem)
Pn.Maznah Binti Muslim (Pk Kokurikulum)

En. Rosli Bin Omar (Pk P. Khas)
Penyelaras

Pn.Hjh. Hamimi Bt. Mohd Noor
Setiausaha 1

Pembangunan Kepakaran Dalaman
Pn. Faridah Bt. Musa
Ahli Jawatankuasa

Pn. Farah Nabila Fatin Bt. Ahmad Alwi (Plc)
Pn. Nur Farah Fasihah Bt. Komari (Plc)
Cik Azura Binti Karim (Plc)
Pn. Lele Suraini Bt. Mad Rajab (Ldp)
Pn. Shazana Bt. Mohd Sutan (Ldp)
Pn. Hazlina Bt. Ismail (Pss)
Pn. Rogayah Binti Abdul Manaf (Pss)
En. Mohd Yusof Bin Patoon (Plc Koku)
Pn. Siti Nur Elainee Bt. Arifin (Ppki)

Setiausaha 2
PAK 21

Pn. Samehah Bt. Abdul Razak
Ahli Jawatankuasa

Pn.Sharifah Noraini Bt. Syed Md. Zain (Ict/Vle Frog)
Pn. Wong Mei Lin (Ict/Vle Frog)

Pn. Nor Azian Bt. Rosli (Pencerapan)
Pn.Hjh. Ku Mahani Bt. Ku Mat Desa (Kbat)
Cik Nor Fatin Izzati Binti Mohd Yusuff(Kbat)
En. Muhammad Firdaus B. Dzulkapri (Kbat Koku)
Pn. Lailatul Shima Bt. Daud (Bilik Darjah Pak 21)
En. Muhammad Amirul Syafiq Bin Abu Bakar (Bilik Darjah Pak 21)
Pn. Nur Zuhreen Binti Hasan (Bilik Darjah Pak 21)
En. Kamaruzaman B. Hishar @ Azhar (Pdpc Pak 21)
Pn. Hjh. Noor Sham Binti Mohd Ali (Pdpc Pak 21)

Pn. Noor Amizah Bt. Mat Hassan (Pbs)
En. Muhammad Faruq Hakimin Bin Azmi (Pbs)

Pn. Romah Bt. Ab. Rahman (Ppki)

Page 48 of 288

MANUAL PENGURUSAN SMK ALAM DAMAI 2019


Click to View FlipBook Version