The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anasomar0808, 2019-01-01 23:06:18

BP

BPPS 2019 V1

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

1

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019 2

Kandungan

BAB 1 : PENGENALAN Muka Surat
SURAT PERLANTIKAN TUGAS SESI 2019
BIODATA GURU 2
PANDUAN AM GURU DAN STAF SOKONGAN 3
5
PANDUAN BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR (BRM) 15
17
ASPIRASI SMK CHENDERIANG 18
WAKTU PERSEKOLAHAN SMK CHENDERIANG 19
1.1 Pengenalan 24
1.2 Hala Tuju Sekolah 26
1.3 Takwim Persekolahan
1.4 Senarai Guru / Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 44
46
1.4.1 Senarai Nama Guru Tahun Semasa 47
1.4.2 Senarai Nama AKP Tahun Semasa 60
1.4.3 Jadual Bertugas Pentadbir Sekolah 66
1.4.4 Jadual Bertugas Guru Mingguan
1.4.5 Jadual Pentadbir Sekolah Berucap Di Perhimpunan

BAB 2 : PENGURUSAN ORGANISASI 55
2.1 Carta Fungsi 56
2.2 Carta Organisasi 57
2.3 Dasar Pengoperasian 61
2.4 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas 78
2.5 Prosedur Operasi Standard (Standard Operating Procedure)
82
BAB 3 : PENGURUSAN KURIKULUM 82
3.1 Carta Organisasi Kurikulum Sekolah Menengah 93
3.2 Dasar Pengoperasian Kurikulum 106
3.3 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Kurikulum 109
3.4 Penetapan Subjek Elektif oleh Sekolah Menengah rendah
3.5 Jadual Semakan Buku Latihan

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

3

BAB 4 : PENGURUSAN KOKURIKULUM 113
4.1 Carta Organisasi Kokurikulum 114
4.2 Dasar Pengoperasian Kokurikulum 130
4.3 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Kokurikulum 139
4.4 Ketetapan Perlaksanaan Kokurikulum
144
BAB 5 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 145
5.1 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 152
5.2 Dasar Pengoperasian Hal Ehwal Murid
5.3 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Hal Ehwal Murid 176
178
Senarai Singkatan
Bibliografi

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

4

KERANAMU GURU

Guru biasa tugasnya memberitahu,
Daripada tak tahu kepada tahu.

Guru baik memberi penjelasan,
Tidak mengharap sebarang balasan.

Guru bagus menunjuk ajar,
Agar muridnya jadi terpelajar.

Guru terbaik bergelar pendidik,
Pelajar dibimbing bijak cerdik.

Guru hebat sumber inspirasi,
Idola pelajar hidup bermotivasi.

Guru bestari bertindak aktif,
Melahirkan insan kreatif dan inovatif.

Guru cemerlang murid gemilang,
Nama sekolah harum terbilang.

Guru sesungguhnya insan istimewa,
Rela berkorban sepenuh jiwa.

Guru keranamu kami berjaya,
Mendidik dengan sedaya upaya.

Guru sejati memanusiakan manusia,
Demi keamanan sejagat bukan sia sia,

Guru bersara namamu cikgu,
Jasa baktimu tidak pernah diragu.

Keranamu guru bergelar guru,
Ketiadaanmu dikenang sedih terharu.

Guruku sayang kami hormati,
Ilmu diperoleh tetap dirahmati.

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERIANG

JALAN TEMOH , 35350 TEMOH , PERAK DARUL RIDZUAN.
Telefon : 05-4199328 Fax : 05-4190145

________________________________________________________________________________________
“BERILMU BERAKHLAK BERBAKTI”

Ruj. Kami : SMKC.BP.
Tarikh : 02 JANUARI 2019

KEPADA :

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Tuan/Puan,

PELANTIKAN MENJALANKAN TUGAS SESI PERSEKOLAHAN 2019

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan tuan/puan telah dipilih untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugas
sepertimana yang tersenarai di dalam Panduan Pengurusan Sekolah dan Takwim 2019.

3. Untuk makluman tuan/puan, tugas yang diberikan telah pun mengambilkira kebolehan dan
keupayaan tuan/puan. Diharapkan tuan/puan tiada halangan atas pelantikan ini dan dapat
menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh komitmen dan dedikasi.

4. Sumbangan dan komitmen yang bakal tuan/puan berikan diharap dapat membantu sekolah
bagi mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Kerjasama tuan/puan didahului dengan ucapan
ribuan terima kasih.

Sekian.Terima Kasih.

Saya yang menurut perintah,

------------------------------
(HJ. AHMAD MASRI BIN ABDUL RASID)
Pengetua,
SMK Chenderiang,
35350 Temoh,Perak.

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

6

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019 7

Nama : SMK CHENDERIANG,
No. KP : 35350 TEMOH, PERAK
Agama :
No Sijil kelahiran : BIODATA GURU
No Cukai Pendapatan : No. Fail JPN :
Alamat Kediaman: Tarikh Lahir :
Status Perkahwinan :
No. Cukai Pendapatan Suami/Isteri :
Alamat semasa Cuti:

No. Telefon (R) : No Tel Bimbit:

Jawatan : PPP Kategori / Gred :

Gaji pokok : Bulan Naik Gaji :

No. Gaji :

Kelayakan akademik : Kelayakan Ikhtisas:

a) Jenis : a) Jenis ;

b) Tahun Lulus : b) Tahun Lulus :

Tahun mula berkhidmat di sekolah ini : Tarikh Lantikan Pertama SPP:

Tarikh mula Khidmat (Lapor Diri) : Tarikh Disahkan:

Tarikh Masuk Skim Pencen : Tarikh Isytihar Harta :

SEJARAH TEMPAT BERKHIDMAT

Dari Hingga Lama Berkhidmat

Tarikh Perkahwinan : Nama Pasangan :
Alamat Bertugas Pasangan :
No KP Pasangan :
Jumlah Waktu Pengalaman Mengajar Subjek
Subjek Diajar
Sekarang

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

8

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

9

PANDUAN AM GURU DAN STAF SOKONGAN
1.1 ASAS PENGURUSAN SEKOLAH

i) Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Objektif Kementerian Pelajaran.

ii) Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Misi dan Visi Sekolah.
iii) Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Misi, Visi, Matlamat dan Objektif Sekolah.
iv) Bertekad dan beriltizam melaksanakan Piagam Pelanggan Sekolah.
v) Guru perlu meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi kepentingan peribadi dalam

menjalankan tugas di sekolah.
vi) Penekanan terhadap disiplin akan menjadi agenda utama dalam usaha mencapai

kecemerlangan sekolah. Sehubungan itu semua guru adalah perlu bertindak sebagai guru
disiplin.
vii) Dalam usaha membantu pembentukan sahsiah terpuji, semua guru boleh memberi sumbangan
dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling.
viii) Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip
Perkhidmatan Cemerlang.
ix) Guru hendaklah menghayati tatasusila profesión keguruan ( rujuk Buku Persediaan Mengajar).

1.2 KEDATANGAN

i) Jadual waktu persekolahan/waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan.
ii) Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu persekolahan

dan mengimbas kad kehadiran (e-time) semasa sampai dan sebelum balik sekolah di
pejabat. (Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1981- Ketetapan Masa di Sekolah-sekolah .” Bertarikh
12.08.1981)
iii) Guru hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin, sekiranya tidak dapat
hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah supaya
jadual waktu guru ganti dapat disediakan.
iv) Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali dalam
keadaan kecemasan.
v) Waktu bekerja semua staf sokongan mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam yang
sedang berkuatkuasa.

1.3 KELUAR WAKTU BERTUGAS

i) Pada waktu persekolahan/kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan meninggalkan
kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan
daripada Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah
dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan.

ii) Guru dikehendaki mencatat pergerakan keluar dalam borang /buku yang disediakan di
pejabat dan dapatkan tandatangan Pengetua / Penolong Kanan.

iii) Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah.
iv) Staf sokongan dikehendaki mendapatkan kebenaran keluar daripada Pengetua atau

wakilnya dan mengisi buku kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan sebagai tanda
kebenaran.
v) Guru dan staf sokongan hendaklah merakam waktu semasa keluar dan masuk semula.

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

10

1.4 MELAKUKAN KERJA LUAR

i) Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi
Perintah Am Bab ‘D’ seperti berikut:-
4.1.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan
4.1.2 Dibenarkan dengan syarat :-
- Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/pejabat
- Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam
- Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan
kepentingan jabatan.

ii) Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru-guru diingatkan bahawa tindakan
tersebut adalah melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79 (1) dan
subseksyen 132 (g) di mana boleh didenda tidak melebihi RM50,000 (Ringgit Malaysia :
Lima Puluh Ribu) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-
duanya sekali.

1.5 CUTI

i) Cuti Rehat/Cuti Penggal
Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24
Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti
rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripada
jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada mengajar biasa.

ii) Cuti Rehat Khas (CRK)
5.1.1 Cuti Sambilan tidak lebih daripada tujuh (7) hari yang diberi kepada Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun
1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh (7) hari dalam satu tahun
kalender; dan
5.1.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya
tetapi dibenarkan untuk dikumpulkan bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian
Rehat bagi pegawai yang layak.
5.1.3 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan
pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
5.1.4 Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan
yang melayakkan dalam tahun berkenaan (rujuk Perintah Am 1 (ix) Bab C ).
5.1.5 Asas pertimbangan pemberian Cuti Rehat Khas :
 Untuk menziarahi “ahli keluarga” atau “ahli keluarga yang rapat” yang sakit
atau meninggal dunia.
 Kursus Suaikenal bagi kursus luar kampus.
 Majlis Konvokesyen bagi guru atau ahli keluarga.
 Keadaan kecemasan/kemalangan seperti kebakaran,banjir ,tanah runtuh dan
lain-lain.
 Menghadiri temuduga perlantikan dalam perkhidmatan Pendidikan yang
diluluskan oleh SPP,KPM,JPA atau JPN.
 Perkahwinan guru berkenaan atau anak-anak mereka.
 Mendaftar “ahli keluarga” atau “ahli keluarga rapat “menunaikan haji.
 Mendaftar anak-anak ke Institusi Pengajian Tinggi /Sekolah Berasrama
Penuh

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

11
 Untuk menyertai upacara perayaan agama yang dianuti oleh seseorang guru

itu.
iii) Cuti Sakit

a) Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi 15 hari berturut-turut
hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

b) Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 180 hari dalam
setahun.

c) Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan
dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.

iv) Cuti Keluar Negara
a) Semua guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan
permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh
bercuti.

v) Cuti Khas – Isteri bersalin
a) Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota
perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan
am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada kepentingan
perkhidmatan.

vi) Cuti tanpa rekod
a) Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa,
cuti latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan
pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan,
mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas perubatan.

vii) Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat.
a) Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari
sebagai cuti tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami atau isteri,
anak-anak, ibu bapa kandung dan mertua. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan
kelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

viii) Cuti Tanpa Gaji
a) Mengikut Perintah Am Bab C Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas sebab-sebab
persendirian yang mustahak.
b) Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas habis
semua cuti rehatnya.
c) Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan
tetapi tidak melebihi 180 hari.
d) Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4
tahun.
e) Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan
oleh Pengarah Pelajaran Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia. Borang permohonan handaklah dihantar ke
Jabatan Pelajaran Negeri 10 minggu sebelum tarikh mula bercuti

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

12

1.6.1 PAKAIAN

i) Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat
timur.

ii) Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut dan pakaian yang
mencolok mata tidak dibenarkan bagi guru perempuan.

iii) Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.
iv) Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu. Guru perempuan juga dikehendaki

memakai sepatu (kasut sarung / bukan sandal) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.
v) Semua guru digalakkan memakai pakaian batik pada hari khamis setiap minggu Bagi guru

lelaki hendaklah memakai baju batik berlengan panjang dan berkolar manakala bagi guru
perempuan pula boleh memakai pakaian batik yang bersesuaian. (Surat JPA (S)
TT.93/37/Jld. 4 (86) bertarikh 30.6.2005
vi) Guru yang mengajar pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.
- Guru perempuan seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, Kemeja T, kemeja sukan,

baju trek, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
- Guru lelaki : Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai kemeja T, kemeja sukan , baju

trek atau jersi, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
vii) Guru dikehendaki memakai uniform lengkap mengikut unit masing-masing pada hari Rabu

dan hari Isnin minggu ketiga setiap bulan.

1.6.2 TANDA NAMA

i) Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan,
majlis rasmi di sekolah atau di luar sekolah.

1.6.3 BILIK GURU

i) Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa tersebut hendaklah
dianggap ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Masa tersebut sepatutnya
digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau
berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang aktiviti berunsur perniagaan peribadi
tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.

ii) Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana
yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman orang lain.

iii) Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
iv) Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru, termasuk

keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru.
v) Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik hendaklah memastikan semua komputer, lampu,

pendingin hawa dipadamkan dan semua pintu dikunci.

1.6.4 MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

i) Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, beliau bolehlah berurusan
dengan Ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua/ Penolong Kanan Pentadbiran

ii) Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula bolehlah berurusan dengan
Ketua Panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan atau Pengetua.

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

13

1.6.5 TUGAS

i) Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, HEM dan juga pentadbiran.
Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan bertangungjawab.

ii) Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat, di Jabatan Pelajaran atau Pejabat
Pelajaran Daerah atau sekolah, arahan tersebut hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan
tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa pengetahuan Pengetua /
Penolong Kanan Pentadbiran

iii) Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit curai
hendaklah dikemukakan kepada Pengetua dengan mengunakan borang khas yang boleh
diperolehi di Bilik Guru Kanan.

iv) Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila balik
ke sekolah hendaklah menjalankan “In House Training” kepada guru dan dimaklumkan
kepada Penyelaras LADAP/ Penolong Kanan / Pengetua, tarikh dan masa pelaksanaannya.

v) Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis
untuk pelajar dan memaklumkan kepada Ketua Bidang.

vi) Semua guru mestilah mematuhi tarikh merekodkan markah (key-in) dipatuhi mengikut
arahan JPN /PPD supaya tidak menimbulkan kesulitan kepada semua pihak.
(SISPA/SAPS).

1.6.6 BUKU REKOD MENGAJAR

i) Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar. Semua butiran
hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku ini hendaklah diserahkan
kepada Pengetua mengikut jadual untuk disemak dan ditandatangani.

ii) Guru yang bercuti, buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan untuk
urusan guru ganti.

iii) Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat
sekolah.

1.6.7 JADUAL WAKTU MENGAJAR

i) Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan.
ii) Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran

Pengetua.
iii) Guru Tingkatan (Akademik) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk

dipamerkan dalam kelas sendiri.
iv) Jadual Ganti – Guru-guru mesti mematuhi Jadual Waktu Ganti yang ditetapkan.

- Jadual Waktu Ganti dianggap sebagai waktu mengajar.Oleh itu guru mesti berada
dalam kelas sewaktu Jadual Waktu Ganti.

- Semua guru akan menerima Slip Jadual Waktu Ganti daripada PT dan memasukkan
slip Jadual Waktu Ganti ke dalam BRM.

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

14

1.6.8 KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

i) Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah.
ii) Pelajar yang merosakan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak
1.6.9 hendaklah dimaklumkan kepada Penolong Kanan HEM.
Ketua Panitia / Guru Kanan mata pelajaran hendaklah memastikan peraturan-peraturan
mengenai penggunaan alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain
disediakan serta ditampal.
KEBERSIHAN

i) Semua guru bertanggujawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas pelajar
hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing. Alat-alat
membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan baik.

ii) Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas /
tempat khas (bengkel, bilik kaunseling, makmal sains, dan lain-lain) bertanggungjawab
untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik masing-masing.

iii) Semua guru, staf sokongan dan pelajar sama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan
kawasan sekolah.

1.6.10 SURAT MENYURAT

i) Semua surat rasmi yang menggunakan ‘letter-head’ sekolah hendaklah ditandatangani oleh
Pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.

ii) Surat-surat keluar yang ditulis oleh guru kepada Kementerian, Jabatan, PPD dan sekolah
lain hendaklah melalui Pengetua.

1.6.11 SURAT YANG DITERIMA

i) Surat yang diterima oleh sekolah berkaitan dengan tugas mesti diedar kepada guru untuk
diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat
tersebut.

ii) Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan
kepada Pengetua, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.

iii) Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan
guru berkenaan, maka guru itu, hendaklah :
a) Menyimpan satu salinan surat di dalam fail peribadi.
b) Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang yang
dilampirkan, maka guru perlu berurusan dengan staf sokongan di pejabat untuk
menyediakan surat iringan. Satu salinan disimpan dalam fail sekolah di pejabat untuk
rekod atau rujukan apabila diperlukan

1.6.12 URUSAN DENGAN JPN/PPD

i) Guru dan staf sokongan tidak digalakkan terus pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri atau
Pejabat Pelajaran Daerah untuk urusan peribadi atau perkhidmatan kecuali jika diarahkan
berbuat demikian / dengan pengetahuan Pengetua.

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

15

1.6.13 PELAWAT /JURUJUAL

i) Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua /Guru Penolong Kanan terlebih
dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali
dengan kebenaran Pengetua / wakilnya . Oleh itu guru dan staf sokongan diingatkan supaya
memastikan pihak tersebut telah mendapat surat kebenaran daripada Pengetua.

1.6.14 PEMBELIAN BARANG

i) Setiap pembelian barang dengan kebenaran terlebih dahulu dengan menggunakan borang
pesanan/ Nota Minta yang boleh didapati di pejabat sekolah.

ii) Borang tersebut hendaklah disahkan oleh Penolong Kanan/Guru Kanan sebelum diluluskan
oleh Pengetua.

iii) Pembantu Tadbir akan menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan Borang
Pesanan Tempatan (Local Order/LO).

iv) Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang, rekod no. daftar stok
dan serahkan dengan segera ke pejabat sekolah. Barang yang diterima hendaklah
direkodkan serta merta dalam buku stok / Kew PA dengan tepat dan kemas.

1.6.15 KEGIATAN KOKURIKULUM

i) Semua guru ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah
dijalankan dengan mengikut jadual yang ditetapkan.

ii) Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran
kokurikulum yang disediakan di bilik Penolong Kanan Kokurikulum.

1.6.16 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

i) Semua guru diwajibkan menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan hari yang
ditetapkan.

ii) Guru lelaki digalakkan memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher.
iii) Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri Perak, Lagu

Sekolah, dan Lagu Perak ‘Excellent’dikuti dengan ikrar guru dan ikrar pelajar.

1.6.17 MESYUARAT GURU

i) Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa. Kedatangan guru ke
mesyuarat adalah diwajibkan.

ii) Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Penolong Kanan / Guru
Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia.

iii) Pakaian semasa menghadiri mesyuarat ialah pakaian waktu bekerja.

1.6.18 ACARA/ MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN

i) Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara/majlis rasmi sekolah dan juga kursus
dalaman.

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

16
ii) Guru yang tidak hadir, perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada

Pengetua. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.
iii) Guru dan staf sokongan digalakkan memakai batik sekolah semasa majlis rasmi.
1.6.19 PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT

i) Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik
dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata supaya wujud perasaan kekitaan
dalam organisasi dan mengelakkan ketegangan hubungan .

ii) Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa
pandangan/fahaman/pendapat/kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini.

iii) Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosio
ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

1.6.20 KEAHLIAN KELAB GURU/PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG)

i) Semua guru dan kakitangan sokongan secara automatik menjadi ahli kelab guru dan
kakitangan.

ii) Semua guru secara automatik menjadi ahli PIBG.

1.6.21 ARAHAN DAN PEKELILING.

i) Setiap arahan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan
dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.

ii) Sekiranya arahan dan Pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di dalam fail
peribadi.

1.6.22 PENGGUNAAN ALAT-ALAT

i) Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.
ii) Mesti mendapat kebenaran daripada pengurus stok dan direkodkan.
iii) Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta

berkeadaan baik.
iv) Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta.

1.6.23 TELEFON

i) Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru atau staf sekolah
tidak dibenarkan menggunakan telefon sekolah untuk urusan peribadi.

ii) Guru tidak dibenar menggunakan telefon bimbit semasa PdP atau ‘silent’ di dalam bilik
darjah dan semasa mesyuarat untuk urusan peribadi.

1.6.24 KUNCI

i) Semua kunci mesti disimpan di pejabat.
ii) Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran

daripada Pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di pejabat sekolah.

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019 17

1.6.25 BUKU STOK/INVENTORI – KEW PA

i) Ketua Panitia dan Setiausaha Jawatankuasa bertangungjawab menguruskan buku
stok/inventori dan memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat,
lengkap dan sentiasa dikemaskini, setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah
direkodkan dengan serta merta .

ii) Guru Kanan Mata Pelajaran /Ketua Pembantu Tadbir akan menyemak buku stok inventori ini
dari semasa ke semasa, dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan oleh
Pegawai Aset.

1.32 GURU BERTUGAS MINGGUAN

i) Berada di kawasan sekolah 15 minit lebih awal daripada waktu rasmi pagi dan
meninggalkan sekolah 15 minit selepas akhir waktu persekolahan /loceng akhir berbunyi.

ii) Memastikan kemudahan perhimpunan rasmi disediakan dan disimpan dengan sempurna
antaranya sistem siaraya, kerusi guru dan lain-lain.

iii) Memastikan atur cara perhimpunan rasmi berjalan lancar.
 Bacaan doa
 Bacaan Ikrar Guru dan Ikrar pelajar
 Ucapan/Laporan guru bertugas
 Pengumuman
 Ucapan Pengetua/Wakil
 Nyanyian Lagu Negaraku
 Nyanyian Lagu Negeri Perak
 Nyanyian lagu Sekolah.
 Nyanyian Lagu Perak ‘Excellent’

1.33 BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM)

i) Guru kelas akan diberi sebuah Buku Jadual Kedatangan Murid. Guru kelas
bertanggungjawab mengisi maklumat –maklumat yang diperlukan.

ii) Guru Kelas bertanggungjawab mengambil dan menanda kedatangan secara kemas dan
teratur pada setiap hari dan kembalikan ke pejabat sebelum waktu ketiga. Tugas ini tidak
boleh diberikan kepada pelajar kerana keselamatan buku ini adalah tanggungjawab guru
kelas.

iii) Sekiranya guru kelas tidak hadir , Penyelaras Tingkatan bertanggungjawab menanda BJKM.
iv) BJKM tidak boleh dibawa balik ke rumah atau ditinggalkan di bilik guru.Buku ini hendaklah

sentiasa disimpan di pejabat.
v) Guru kelas perlu ada bukti jika murid tidak hadir ke sekolah seperti surat ibu bapa/penjaga

atau sijil cuti sakit.
vi) Guru kelas dikehendaki menghantar surat ibu bapa/penjaga jika didapati berlaku kes

ponteng . Rujuk jadual di bawah:

Surat Bil Hari Tidak Hadir Bil Hari Tidak Hadir Tindakan
Amaran Pertama berturut-turut Bukan berturut-turut Surat biasa
Amaran Kedua Surat berdaftar
Pada hari ketiga (3) Pada hari kali ke 10
7 hari selepas Amaran 10 hari lagi selepas

Pertama Amaran Pertama

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

18

Amaran Ketiga 7 hari selepas Amaran 20 hari selepas Daftar Akuan
Kedua Amaran Kedua Terima
Buang Sekolah 20 hari selepas
Jumlah Hari Tidak 14 hari selepas Amaran Amaran Ketiga Daftar Akuan
Ketiga 60 Hari Bukan Terima
Hadir berturut-turut
31 Hari

1.34 KESELAMATAN PELAJAR.

i. Semua guru yang mengajar dalam bilik darjah, makmal, bilik ERT, bengkel, padang adalah
bertanggungjawab terhadap keselamatan murid di bawah jagaannya. Oleh itu, guru
hendaklah berhati-hati dan mengawal rapi gerak-geri pelajar supaya tidak berlaku
kecederaan atau kemalangan.

ii. PdP Pendidikan Jasmani tidak boleh dijalankan di padang semasa hujan atau waktu guruh
dan kilat walaupun tiada hujan.

iii. Sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan guru berkenaan hendaklah mengambil
tindakan segera dan melaporkan kepada guru bertugas.

iv. Pengetua/ Penolong Kanan hendaklah dimaklumkan jika berlaku kemalangan oleh guru-
guru atau murid.

PANDUAN PENGENDALIAN BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR (BRM)

BIL PERKARA PANDUAN
1. Maklumat Kulit
2. Penggal Persekolahan Lengkapkan maklumat – Tahun, Nama Guru
3. Maklumat Diri Sekiranya dibalut pastikan maklumat dapat dilihat/catat.
4. Jadual Waktu
Ditulis dengan lengkap.
5. Sukatan Pelajaran
Lengkapkan semua ruang yang disediakan.
6. Rancangan Pelajaran
Tahunan Lekatkan sesalinan jadual waktu yang terkini pada ruang
yang disediakan.
Pastikan jadual waktu ditandatangani oleh Pengetua/Pen.
Kanan. (Sekiranya disalin, analisis waktu mesti
dilengkapkan).

Sukatan Pelajaran terkini hendaklah dimiliki mengikut
mata pelajaran dan tingkatan yang diajar.
Sekiranya terlalu tebal, Sukatan Pelajaran boleh disimpan
dalam fail sokongan yang mudah diakses sekiranya
diperlukan.
Sekiranya menggunakan fail sokongan, ruang dalam buku
rekod hendaklah dicatat maklumat sukatan-sukatan
pelajaran yang terlibat dan tempat simpanan.
Pastikan Sukatan Pelajaran ditandatangani oleh Guru
Kanan Mata Pelajaran.

Rancangan Pelajaran Tahunan terkini hendaklah
disediakan mengikut mata pelajaran dan tingkatan yang
diajar.
Sekiranya Rancangan Pelajaran Tahunan terlalu tebal
,RPT boleh disimpan dalam fail sokongan yang mudah
diakses .
Sekiranya menggunakan fail sokongan, ruang yang
disediakan dalam buku rekod hendaklah dicatat
Rancangan Pelajaran Tahunan yang disediakan dan
tempat simpanan.
Pastikan Rancangan Pelajaran Tahunan ditandatangani

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

19

oleh Guru Kanan Mata Pelajaran.

Rancangan Pelajaran Tahunan *Tingkatan 3 dan 5 mesti

ambil kira tempoh sukatan perlu dihabiskan dan

peperiksaan percubaan.

Ini adalah ringkasan umum yang mengandungi maklumat

Ringkasan Rancangan minggu dan topik-topik yang dirancang untuk PdP.
Pelajaran
Tahunan/Mingguan Disediakan untuk setiap subjek dan tingkatan yang diajar.
Ringkasan ini hendaklah dimasukkan dalam ‘poket’ yang

dilekatkan pada muka surat Rancangan Pelajaran

Tahunan.

Disediakan sebelum PdP. Sekiranya guru tidak hadir ke

Rancangan Pelajaran sekolah atas sebarang urusan, RPH perlu disediakan

Harian seperti biasa.

7. Dalam ruangan refleksi nyatakan sebab PdP tidak

berlaku.

Mesti mengandungi maklumat (format minimum)

-Tajuk atau Tema

- Objektif

FORMAT UMUM - Aktiviti
- BBM

- Refleksi

Sebaik-baik format adalah mengikut kehendak Mata

Pelajaran.

Rancangan Pelajaran Harian seperti format di atas:

Rancangan Pelajaran - Jangan tulis CUTI SAKIT

Harian - RPH dilengkapkan seperti biasa kecuali ruangan

- Cuti sakit refleksi.

- Cuti Rehat

Rancangan Pelajaran Sekiranya maklumat kursus /tugasan luar/mesyuarat dll
Harian diketahui awal, maka Rancangan Pelajaran Harian
8. hendaklah disediakan awal, maka Rancangan Pelajaran
-Berkursus Harian hendaklah disediakan dengan maklumat berikut:
- Bermesyuarat
- Bengkel dll -tajuk/tema yang akan diajar
- objektif yang diharapkan
Rancangan Pelajaran (Ini adalah sebagai panduan bagi guru ganti)
Harian Jangan tulis BERKURSUS/MESYUARAT dll

- Bertugas Luar Sekolah Catatkan maklumat mingguan, berkaitan:
9. Catatan Mingguan - Aktiviti Kurikulum
- Aktiviti Kokurikulum
10. Prestasi Pelajar - Aktiviti lain yang berjalan dalam minggu tersebut.
- Kursus/bengkel/seminar/mesyuarat yang dihadiri.

Boleh ditulis atau ditampal.
Format minimum maklumat prestasi mengandungi:
- Senarai nama ikut kelas yang diajar
- TOV
- Target
- Markah & Gred (Ujian 1,2, PPT, PAT/Percubaan dll)
- Analisis mengikut Gred.

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

20

ASPIRASI SMK CHENDERIANG

BIDANG TARGET/SASARAN SEKOLAH

PT3

 50 % kelulusan dalam semua subjek

 5 orang pelajar mendapat semua A.
GPS – 3.0
SPM

KURIKULUM/  95 % kelulusan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu
AKADEMIK
dan Sejarah
KOKURIKULUM  7 % pelajar mendapat 5A dan ke atas.
 GPS – 5.00
HAL EHWAL
MURID (SAHSIAH) TING.4

 70% pelajar mencapai purata kelulusan bagi ujian dan
peperiksaan sekolah dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu dan Sejarah.

 5% pelajar mendapat 5A dan ke atas

PERALIHAN,TING.1,& 2

 40% pelajar mencapai purata kelulusan bagi ujian dan

peperiksaan peringkat sekolah dalam semua mata

pelajaran.
 (sekurang-kurangnya mencapai BAND 3, 4, 5 & 6

dalam PBS)
 Dasar Kementerian Pelajaran Malaysia :

1 Murid 1 Sukan.
 100 % Keseluruhan pelajar aktif dan terlibat dalam

aktiviti Kokurikulum merangkumi bidang unit pakaian

seragam, sukan / permainan dan persatuan / kelab.
 mencapai matlamat satu sekolah satu kecemerlangan

dalam bidang Kokurikulum
 Kadar salahlaku tidak melebihi 5%.
 Kehadiran 95%.
 Sifar buli
 Pelajar bermotivasi dan mempunyai kecenderungan

akademik yang tinggi.
 Pelajar sentiasa bersopan santun dan beradab di dalam

dan luar sekolah.
 Pelajar menghormati guru-guru, ibu bapa, orang yang

lebih dewasa, tetamu sekolah dan rakan-rakan

sekolah.
 Pelajar bijak menggunakan pertimbangan akal dan nilai

yang murni dalam kehidupan.

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019 21

WAKTU PERSEKOLAHAN SMK CHENDERIANG

KELAS HARI MASA
Kelas Peralihan Isnin, Selasa & Khamis 7.30pg - 1.00 tgh
12.00tgh - 2.30ptg
Tingkatan 1, 2 & 3 Rabu (Kokurikulum) 7.30pg - 12.00 tgh
Jumaat 7.30 pg - 2.30ptg
Ting. 4 sains, 5 sains 12.00tgh - 2.30ptg
Isnin, Selasa & Khamis 7.30pg - 12.00 tgh
Tingkatan 4 Sastera,4 PSV1, 4 Rabu (Kokurikulum) 7.30 pg – 3.00 ptg
PSV 2 & 4 MPV Jumaat 12.00tgh - 2.30ptg
Isnin 7.30 pg – 2.00 ptg
Tingkatan 5 Sastera Melayu, Rabu (Kokurikulum) 7.30 pg – 12.00 tgh
5 Tasawwur, 5 PSV & Khamis 7.30 pg – 2.30 ptg
5 MPV Jumaat
Isnin 12.00tgh - 2.30ptg
Rabu (Kokurikulum) 7.30 pg – 2.00 ptg
Khamis 7.30 pg – 12.00 tgh
Jumaat 7.30 pg – 2.30 ptg
Isnin
Rabu (Kokurikulum) 12.00tgh - 2.30ptg
Khamis 7.30 pg – 2.00 ptg
Jumaat 7.30 pg – 12.00 tgh

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

22

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

23

1.1 Pengenalan
1.1.1 Kata Alu-aluan Pengetua

Hendak belayar ke Teluk Betong
Sambil mencuba labuhkan pukat

Bulat air kerana pembetung
Bulat manusia kerana muafakat
Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua staf SMK Chenderiang yang saya
kasihi. Jutaan terimah kasih atas kalungan budi yang telah dicurahkan oleh semua staf SMK
Chenderiang. Semua cabaran dalam merealisasikan pendidikan bagi membentuk modal insan
yang seimbang akan sama-sama kita tempuhi dengan penuh komitmen. Malah, kita akan
berusaha menjayakannya dengan azam ‘muafakat membawa berkat’. Saya yakin pada tahun ini,
SMK Chenderiang akan mengikut landasan yang sama-sama kita dukung iaitu “Kebersamaan
Serlahkan Kasih Sayang (BPTS).
Justeru, Buku Pengurusan dan Takwim Sekolah 2019 ini mudah-mudahan akan menjadi
titik tolak untuk kita meneruskan kecemerlangan dalam meningkatkan kualiti organisasi.
Kecemerlangan sekolah sewajarnya diukur melalui kualiti Kemanjadian Murid dan Kualiti Sekolah.
Kita kena bersama untuk Melangkah Ke Hadapan untuk merealisaikannya. Saya amat berharap
agar Buku Pengurusan dan Takwim Sekolah 2019 ini akan memberi pengetahuan dan
pemahaman dalam kita mengharungi semua tugas harian sebagai staf SMK Chenderiang
sepanjang tahun ini. Penambahbaikan Buku Pengurusan dan Takwim Sekolah 2019 akan dibuat
agar terus relevan dengan kehendak semasa. Semoga dengan adanya Buku Pengurusan dan
Takwim Sekolah 2019 ini, staf SMK Chenderiang akan melonjakan kualiti perkhidmatan sebagai
pemangkin kecemerlangan dalam semua aspek yang telah dirancang.
Akhir kalam, sesungguhnya kitalah yang menjadi pencetus kegemilangan anak-anak didik
kita yang akan menjadi modal insan untuk kebaikan agama, bangsa, dan negara. Marilah
bersama-sama merealisasikannya. Wassalam. Sekian, terima kasih.

Pergi mendaki Gunung Daik,
Hendak menjerat kancil dan rusa,

Bersatu hati amalan baik,
Elok diamalkan setiap masa.

Sekian, terima kasih.

HJ. AHMAD MASRI BIN ABDUL RASID
PENGETUA

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

24

1.1.2 Maklumat Sekolah

PROFIL SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERIANG
Nama sekolah
Kod sekolah : AEA0040
Alamat sekolah
Koordinat : JALAN TEMOH, 35350 TEMOH, PERAK D.R
No. Tel / Faks
e-mel :
JPN
PPD : 05-4199328 / 05-4190145
Parlimen
Dewan Undangan Negeri : [email protected]
Jenis sekolah
Peringkat : Jabatan Pendidikan Perak
Jenis murid
: Pejabat Pelajaran Daerah Batang Padang
Sesi
Lokasi : Tapah
Gred
Jenis bantuan : Chenderiang
Sumber bekalan elektrik
Sumber bekalan air : Sekolah Menengah Harian
Jenis asrama
Bilangan penghuni asrama : Tingkatan 1 - 5
Lembaga Pengelola Sekolah
Bilangan guru : Lelaki sahaja ()
Bilangan Anggota Kumpulan
Pelaksana (AKP) : Perempuan sahaja ( )
Bilangan kelas
Bilangan murid : Lelaki dan Perempuan ( )

: Pagi sahaja
: Luar bandar

:B

: Kerajaan

: Kerajaan

: Kerajaan

: Tiada

: Tiada

: ada / tiada

: 51 Orang

: 9 Orang

: 23 Kelas
: 485 Orang

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

25

1.1.3 Sejarah Sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Chenderiang, Temoh, Perak atau
ringkasannya SMKC terletak pada satu kawasan seluas 15 ekar.
Kerja-kerja pembinaan bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan
Chenderiang bermula pada tahun 2000 dan siap sepenuhnya pada
akhir tahun 2002. Care taker pada masa ini ialah Encik Mazlan bin
Palid dan Encik Abdul Manaf bin Asmuni. Apabila Encik Abdul Manaf bin Asmuni
berpindah ke JPN Ipoh pada Oktober 2002, tempatnya digantikan oleh Encik Mazli bin
Talip. Difahamkan bahawa kos keseluruhan pembinaan sekolah ini sebanyak
RM 13 juta. Bangunan ini telah diserahkan kepada Jabatan Pendidikan Perak
pada 29 November 2002.
Sekolah Menengah Kebangsaan Chenderiang dibina bagi memenuhi
keperluan persekolahan anak-anak tempatan. Sebelum ini penduduk di
kawasan ini terpaksa menghantar anak-anak mereka bersekolah di
Tapah ataupun Kampar yang jaraknya melebihi 12 kilometer.
Sekolah Menengah Kebangsaan Chenderiang mula beroperasi secara
rasmi pada 6 januari 2003. Ketika ini, murid kelas peralihan dan tingkatan 1
mula ditempatkan di sekolah ini. Pada masa yang sama, murid-murid
tempatan tingkatan 2 yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan
Sri Tapah, Sekolah Menengah Hamid Khan dan Sekolah Menengah
Kebangsaan Buyong Adil dipindah masuk ke sekolah ini. Jumlah
keseluruhan murid pada masa ini ialah seramai 320 orang murid.
Jumlah Kelas pula sebanyak 11 kelas. Jumlah guru pada masa ini seramai
12 orang dan staf sokongan seramai 10 orang.

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019 26

1.1.4 Lencana Sekolah SMKC - Singkatan Nama Sekolah

BENTUK PERISAI OBOR - Penyuluh Kehidupan
Perlindungan
BUKU - Ilmu Pengetahuan

BUNGA PADI - Semangat Kekuatan

WARNA KUNING - Negara Beraja dan Berdaulat

WARNA BIRU- Perpaduan

WARNA MERAH - Keberanian

1.1.5 Lagu Sekolah
KAMI PUTERA JUGA PUTERI
BERIKRAR DAN BERJANJI
BERILMU, BERAKHLAK, BERBAKTI
UNTUK IBU PERTIWI

BIRU, KUNING, PUTIH DAN MERAH
BERIKIBAR PENUH MEGAH
TUNAS WAWASAN KITA BINA
TERAS HARAPAN BANGSA

BERUSAHA... BERJAYA...
CEMERLANG... GEMILANG...
BERILMU... BERAKHLAK...
BERBAKTI SMKC

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

27

1.1.6 Pelan Bangunan Sekolah

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

28

1.2 Hala Tuju Sekolah

1.2.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

1.2.2 Visi, Misi dan Matlamat

Visi
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan
Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Matlamat
Melahirkan Bangsa Malaysia yang Taat Setia dan Bersatu Padu.
Melahirkan Insan yang Beriman, Berakhlak Mulia, Berilmu, Berketerampilan dan Sejahtera.
Menyediakan Sumber Tenaga Manusia untuk Keperluan Kemajuan Negara.
Memberi Peluang Pendidikan kepada Semua Warganegara Malaysia.

1.2.3 Objektif Sekolah

 Melaksanakan proses P&P yang berkualiti, berfokus dan terarah.
 Membudayakan Headcount.
 Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan akademik,kokurikulum dan

kesahsiahan.
 Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu
 di semua bidang pengurusan.
 Meningkatkan kemahiran dan profesionalisme guru

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019 29

1.2.4 Piagam Pelanggan
Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Chenderiang, Temoh dengan ini akan:
 Menjaga keselamatan dan kebajikan murid di kawasan sekolah

 Sentiasa berusaha memantapkan kualiti perkhidmatan.

 Menyediakan prasarana pendidikan yang kondusif sesuai dengan

perkembangan semasa

 Melaksanakan pembelajaran dan pengurusan berasaskan ICT

 Berusaha meningkatkan imej sekolah dan profesion keguruan

 Memupuk budaya prihatin dan penyayang

 Memberi layanan yang adil dan saksama kepada semua murid

 Peka kepada kehendak pelanggan dan setiap aduan pelanggan dilayan

1.2.5 Moto Sekolah
“BERILMU,BERAKHLAK,BERBAKTI”

1.2.6 Slogan Sekolah
“KEBERSAMAAN SERLAHKAN KASIH SAYANG”

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

30

1.3 Takwim Persekolahan 2019

TARIKH HARI BULAN DISEMBER 2018 TINDAKAN
24 ISNIN PERKARA Semua Pentadbir
25 SELASA
Mesyuarat Pengurusan Pentadbir Bil S/U Mesyuarat Guru
26 RABU 1/2019 S/U Kurikulum
S/U HEM
27 KHAMIS HARI KRISMAS S/U Koku
Mesyuarat Guru Bil 1/2019
29 JUMAAT Mesyuarat JK Kurikulum Sekolah Bil S/U LADAP
Unit HEM
TARIKH HARI 1/2019
1 SELASA Mesyuarat JK HEM Bil 1/2019 TINDAKAN
Mesyuarat JK Kokurikulum Bil 1/2019
2 RABU Kaunselor
LADAP 1 Penyelaras Tingkatan
Orientasi dan Pendaftaran Murid Ting.1
1&4
/Ting.4 SU Kokurikulum
Guru Penasihat
BULAN JANUARI
PERKARA Kaunselor

CUTI TAHUN BARU 2019
SESI PERSEKOLAHAN 2019 BERMULA
Program Pembudayaan Sekolah bermula

(2 hingga 31 Januari)
Orientasi Murid Tingkatan 1 dan 4

(Rabu/Khamis)
Pendaftaran Unit Ko-kurikulum
(Kelas Peralihan & Tingkatan 1)
Orientasi Murid Tingkatan 1 dan 4

Mesyuarat Agung Rumah Sukan SU Kokurikulum

- Perjumpaan Mingguan Pertubuhan Badan Guru Penasihat

3 KHAMIS Beruniform 1

- Perjumpaan Mingguan Kelab/Persatuan

Akademik 1

- Perjumpaan Mingguan Kelab

Sukan/Permainan 1

Panitia P.Islam

4 JUMAAT Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Cik Chin Tsuey Yih
Pn Wan Yoke Neng

Pn Sheila

5 SABTU

6 AHAD

Mesyuarat JK Disiplin/B&K/Anti Dadah 1 SU Disiplin

7 ISNIN Pelancaran Kempen Tak Nak Ponteng Kaunselor

Taklimat Disiplin dan Peraturan Sekolah Ketua Guru Disiplin

8 SELASA Mesyuarat J/K B&K 1 Kaunselor

9 RABU Latihan SMKC RUN Penyelaras SMKC RUN
(Semua Rumah Sukan) SU Kokurikulum
-Perjumpaan Mingguan Kelab Guru Penasihat

Sukan/Permainan 2

Pendaftaran Motosikal SU Unit Keselamatan

10 KHAMIS Mesyuarat JK Peperiksaan/HC/Post SU peperiksaan,GK,
Mortem PAT1,PAT2,PT3/JK PBS SU PBS

11 JUMAAT SMKC RUN 2019 Penyelaras SMKC RUN
-Perjumpaan Mingguan Kelab Sukan SU Sukan

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

31

Permainan 3 SU Kokurikulum

12 SABTU

13 AHAD

Majlis Pelantikan J/K Tertinggi Badan Pengawas

Kepimpinan Murid S/U Unit Disiplin dan
Pengawas
14 ISNIN S/U MKT

Guru Media (PSS)

Kaunselor

Mesyuarat JK Biasiswa/Bantuan/Kebajikan SU Biasiswa/Bantuan/

15 SELASA 1 Kebajikan

Mesyuarat Agung Unit Kokurikulum SU Sukan

- Perjumpaan Mingguan Pertubuhan Badan SU Kokurikulum

Beruniform 1

16 RABU - Perjumpaan Mingguan Kelab/Persatuan

Akademik 1

- Perjumpaan Mingguan Kelab

Sukan/Permainan 4

17 KHAMIS

Panitia P.Islam

18 JUMAAT Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Cik Chin Tsuey Yih
Pn Wan Yoke Neng

Pn Sheila

19 SABTU

20 AHAD

21 ISNIN CUTI HARI THAIPUSAM

22 SELASA

Latihan Sukan (Rumah Syahbandar / SU Sukan

23 RABU Temenggung) SU Kokurikulum
Perjumpaan Mingguan Kelab

Sukan/Permainan 4

Latihan Sukan (Rumah Bendahara / SU Sukan

Laksamana) SU Kokurikulum

24 KHAMIS Perjumpaan Mingguan Kelab
Sukan/Permainan 4

Mesyuarat JK ICT/Makmal Komputer SU ICT/MK
Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Panitia P.Islam
Cik Chin Tsuey Yih
25 JUMAAT Pn Wan Yoke Neng

26 SABTU Pn Sheila

27 AHAD SU Unit Kantin

28 ISNIN Mesyuarat J/K Kantin 1 SU Sukan
SU Kokurikulum
SELASA Latihan Sukan (Rumah Syahbandar /

29 Temenggung)
Perjumpaan Mingguan Kelab

Sukan/Permainan 5

Latihan Sukan (Rumah Bendahara /

30 RABU Laksamana)
Perjumpaan Mingguan Kelab

Sukan/Permainan 5

31 KHAMIS

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

32

TARIKH HARI BULAN FEBRUARI TINDAKAN
PERKARA Panitia P.Islam
1 JUMAAT Cik Chin Tsuey Yih
Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Pn Wan Yoke Neng
2 SABTU
3 AHAD CUTI TAMBAHAN TAHUN BARU CINA Pn Sheila
4 ISNIN CUTI TAHUN BARU CINA
5 SELASA CUTI TAHUN BARU CINA Panitia P.Islam
6 RABU Cik Chin Tsuey Yih
7 KHAMIS CUTI TAMBAHAN TAHUN BARU CINA Pn Wan Yoke Neng
Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian
8 JUMAAT Pn Sheila

9 SABTU SUKANTARA SU Sukan
10 AHAD -Perjumpaan Mingguan Kelab
11 ISNIN SU Sukan
Sukan/Permainan 6
12 SELASA SU Sukan
SUKANTARA
13 RABU -Perjumpaan Mingguan Kelab SU Sukan

14 KHAMIS Sukan/Permainan 7 Panitia P.Islam
Cik Chin Tsuey Yih
SUKANTARA Pn Wan Yoke Neng
-Perjumpaan Mingguan Kelab
Pn Sheila
Sukan/Permainan 8 SU LADAP

SUKANTARA SU Sukan
-Perjumpaan Mingguan Kelab SU Sukan
SU Sukan
Sukan/Permainan 9 Panitia P.Islam
Cik Chin Tsuey Yih
15 JUMAAT Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Pn Wan Yoke Neng
Pn Sheila
16 SABTU LADAP 2
17 AHAD SU Sukan
18 ISNIN SUKAN MINI
19 SELASA SUKAN MINI
20 RABU SUKAN MINI
21 KHAMIS

22 JUMAAT Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian

23 SABTU

24 AHAD

25 ISNIN

RAPTAI KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA

26 SELASA 2019

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

33

27 RABU RAPTAI KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA SU Sukan
28 KHAMIS 2019
SU Sukan
TARIKH HARI KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA 2019
BULAN MAC TINDAKAN
1 JUMAAT Panitia P.Islam
PERKARA/AKTIVITI/PROGRAM Cik Chin Tsuey Yih
2 SABTU Pn Wan Yoke Neng
3 AHAD Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian
4 ISNIN Pn Sheila
5 SELASA Program Keceriaan Kelas
6 RABU (Minggu Keceriaan Kelas) SU MKT
7 KHAMIS
Perjumpaan Mingguan Pertubuhan Badan SU Kokurikulum
8 JUMAAT Beruniform 2 & 3
SU HEM
9 SABTU Mesyuarat JK HEM 2 SU Kurikulum
Majlis Akur Janji PT3 dan SPM SU PT3 dan SU SPM
10 AHAD Panitia P.Islam
11 ISNIN Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Cik Chin Tsuey Yih
12 SELASA Pn Wan Yoke Neng
KURSUS KEPIMPINAN UNTUK PEMIMPIN
13 RABU PELAJAR SEKOLAH Pn Sheila
14 KHAMIS Kaunselor
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 Unit Disiplin
15 JUMAAT Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5
SU Kurikulum
16 SABTU Perjumpaan Mingguan Kelab / Persatuan SU Kurikulum
17 AHAD Akademik 2 & 3
18 ISNIN SU Kokurikulum
19 SELASA Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5
20 RABU Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian SU Kurikulum
21 KHAMIS Panitia P.Islam
22 JUMAAT LADAP 3 Cik Chin Tsuey Yih
23 SABTU Pn Wan Yoke Neng
24 AHAD Ujian 1
25 ISNIN Ujian 1 Pn Sheila
26 SELASA Ujian 1 SU LADAP
27 RABU Ujian 1
28 KHAMIS Ujian 1 SU Peperiksaan
29 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 SU Peperiksaan
30 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 SU Peperiksaan
31 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 SU Peperiksaan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 SU Peperiksaan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

34

TARIKH HARI BULAN APRIL TINDAKAN
1 ISNIN PERKARA/AKTIVITI/PROGRAM Kaunselor
SU Kurikulum
2 SELASA Pelancaran Minggu Anti Dadah
3 RABU Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
4 KHAMIS
Mesyuarat JK Kurikulum Bil.2 SU Kokurikulum
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5
SU Kurikulum
Mesyuarat Panitia 2 Panitia P.Islam
Perjumpaan Mingguan Pertubuhan Badan Cik Chin Tsuey Yih
Pn Wan Yoke Neng
Beruniform 4 & 5
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 Pn Sheila

Mesyuarat Panitia 2
Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian

5 JUMAAT Program Mentor Mentee Kaunselor
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
6 SABTU Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
7 AHAD
8 ISNIN Perjumpaan Mingguan Kelab/ Persatuan SU Kokurikulum
Akademik 4 & 5
9 SELASA SU Kurikulum
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 Panitia P.Islam
10 RABU Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Cik Chin Tsuey Yih
11 KHAMIS Pn Wan Yoke Neng
LADAP 4
12 JUMAAT Pn Sheila
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU LADAP
13 SABTU Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5
14 AHAD Perjumpaan Mingguan Pertubuhan Badan SU Kurikulum
15 ISNIN SU Kurikulum
16 SELASA Beruniform 6 & 7
17 RABU Mesyuarat J/K Kantin 2 SU KoKurikulum
18 KHAMIS
Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian S/U Unit Kantin
19 JUMAAT
Panitia P.Islam
20 SABTU Cik Chin Tsuey Yih
21 AHAD Pn Wan Yoke Neng
22 ISNIN
23 SELASA Pn Sheila
24 RABU
PELANCARAN MINGGU SAINS & SU Kurikulum
25 KHAMIS MATEMATIK SU Kurikulum

Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN Unit Disiplin dan

AKADEMIK Pengawas
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 Panitia P.Islam
Mesyuarat J/K Pengawas/Disiplin 2 Cik Chin Tsuey Yih
Pn Wan Yoke Neng
Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian
Pn Sheila
26 JUMAAT

27 SABTU
28 AHAD

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

35

29 ISNIN Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
30 SELASA Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

TARIKH HARI BULAN MEI TINDAKAN
1 RABU PERKARA
2 KHAMIS HARI PEKERJA SU Kurikulum
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kewangan
3 JUMAAT Mesyuarat Kewangan dan Aset 3 Panitia P.Islam
Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Cik Chin Tsuey Yih
Pn Wan Yoke Neng

Pn Sheila

4 SABTU AWAL RAMADHAN Panitia P.Islam
5 AHAD Pelancaran Program Ihya Ramadhan
SU Kurikulum
6 ISNIN Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Peperiksaan
7 SELASA Peperiksaan Pertengahan Tahun SU Peperiksaan
8 RABU Peperiksaan Pertengahan Tahun
9 KHAMIS
10 JUMAAT Peperiksaan Pertengahan Tahun SU Peperiksaan
11 SABTU Peperiksaan Pertengahan Tahun SU Peperiksaan
12 AHAD Peperiksaan Pertengahan Tahun SU Peperiksaan
13 ISNIN
14 SELASA HARI GURU SU Peperiksaan
15 RABU Peperiksaan Pertengahan Tahun
16 KHAMIS
17 JUMAAT Peperiksaan Pertengahan Tahun SU Peperiksaan
18 SABTU Peperiksaan Pertengahan Tahun SU Peperiksaan
19 AHAD SU Peperiksaan
20 ISNIN NUZUL QURAN SU Peperiksaan
21 SELASA Peperiksaan Pertengahan Tahun
22 RABU Peperiksaan Pertengahan Tahun TINDAKAN
23 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
26 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
28 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30 KHAMIS
31 JUMAAT BULAN JUN
PERKARA
TARIKH HARI
1 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN
3 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
4 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN
5 RABU
6 KHAMIS HARI RAYA AIDIL FITRI
7 JUMAAT HARI RAYA AIDIL FITRI
8 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
9 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN
10 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

36

11 SELASA Mesyuarat JK Kewangan dan Aset 2 SU Kewangan dan
Aset

PELANCARAN BULAN BAHASA GK Bahasa

12 RABU - Perjumpaan Mingguan Kelab/Persatuan KP Bahasa
Akademik 8 & 9 SU Kokurikulum

13 KHAMIS Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
Mesyuarat JK HEM 3 SU Hem

Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Panitia P.Islam

14 JUMAAT Cik Chin Tsuey Yih
Pn Wan Yoke Neng

Pn Sheila

15 SABTU

16 AHAD

17 ISNIN

18 SELASA

19 RABU - Perjumpaan Mingguan Pertubuhan SU Kokurikulum
Badan Beruniform 6 & 7

20 KHAMIS

Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Panitia P.Islam

21 JUMAAT Cik Chin Tsuey Yih
Pn Wan Yoke Neng

Pn Sheila

22 SABTU LADAP 5 SU LADAP

23 AHAD

24 ISNIN Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

25 SELASA Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

26 RABU - Perjumpaan Mingguan Kelab/Persatuan SU Kokurikulum
Akademik 10 & 11

27 KHAMIS

Panitia P.Islam

28 JUMAAT Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Cik Chin Tsuey Yih
Pn Wan Yoke Neng

Pn Sheila

29 SABTU

30 AHAD

TARIKH HARI BULAN JULAI TINDAKAN
1 ISNIN PERKARA SU Kurikulum
2 SELASA SU Kurikulum
Kelas Tambahan tingkatan 3 dan 5
3 RABU Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU KURIKULUM
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kokurikulum
4 KHAMIS - Perjumpaan Mingguan Pertubuhan Badan
SU Kurikulum
5 JUMAAT Beruniform 8 & 9 Panitia P.Islam
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 Cik Chin Tsuey Yih
Pn.wan Yoke Neng
Majlis Bacaan Yassin dan Kerohanian
Pn.Sheila

6 SABTU Mesyuarat JK Kurikulum 3 SU Kurikulum
7 AHAD Kelas tamabahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
8 ISNIN Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5

9 SELASA Mesyuarat Panitia ketiga

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

37

10 RABU Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
- Perjumpaan Mingguan Kelab/Persatuan SU Kokurikulum

Akademik 12 & 13

11 KHAMIS Kelas Tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
Mesyuarat Panitia kali ketiga

12 JUMAAT PERKHEMAHAN PERDANA SU Kokurikulum

13 SABTU PERKHEMAHAN PERDANA SU Kokurikulum
14 AHAD PERKHEMAHAN PERDANA

15 ISNIN Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

16 SELASA Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

17 RABU - Perjumpaan Mingguan Pertubuhan Badan SU Kokurikulum
Beruniform 12 & 13

18 KHAMIS Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
Mesyuarat JK Kewangan dan Aset 3 SU Kewangan dan
19 JUMAAT
20 SABTU Majlis Bacaan Yasin/Kerohanian Aset
21 AHAD Panitia P.Islam
22 ISNIN PELANCARAN MINGGU TEKNIK & Cik Chin Tsuey Yih
VOKASIONAL Pn Wan Yoke Neng

Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 Pn Sheila

GK TEKNIK &
VOKASIONAL
SU Kurikulum

23 SELASA Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

24 RABU Perjumpaan Mingguan Pertubuhan Badan SU Kokurikulum

Beruniform 10&11

25 KHAMIS Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

Majlis Bacaan Yassin Dan Kerohanian Panitia P.Islam

26 JUMAAT Cik Chin Tsuey Yih
Pn Wan Yoke Neng

Pn Sheila

27 SABTU LADAP 6 SU LADAP

28 AHAD

29 ISNIN Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

30 SELASA Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

31 RABU Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum
Perjumpaan Kelab Sukan dan Permainan 12 & SU Kokurikulum

13

TARIKH HARI BULAN OGOS TINDAKAN
1 KHAMIS PERKARA SU Kurikulum

2 JUMAAT Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU PT3
Ujian Lisan Bertutur PT3 Panitia P.Islam
3 SABTU Cik Chin Tsuey Yih
4 AHAD Majlis Bacaan Yassin/Kerohanian Pn.Wan Yoke Neng

Pn.Sheila

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

38

5 ISNIN - PELANCARAN BULAN GK Kemanusiaan
KEMANUSIAAN/PELANCARAN KP Sejarah
6 SELASA KP P.Sivik
BULAN KEBANGSAAN
7 RABU - Latihan Kebakaran 2 SU Sekolah Selamat
8 KHAMIS SU Kurikulum
9 JUMAAT Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU PT3
SU Kurikulum
10 SABTU Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU PT3
11 AHAD - Perjumpaan Mingguan Pertubuhan
12 ISNIN Badan Beruniform 12&13 SU Kokurikulum
13 SELASA SU Kurikulum
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 Panitia P.Islam

Majlis Bacaan Yassin dan Kerohanian Cik Chin Tsuey Yih
Pn.Wan Yoke Neng

Pn.Sheila

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

14 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

15 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

16 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

17 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

18 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

19 ISNIN Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

20 SELASA Kelas tambahan tingkatan 5 SU Kurikulum
Peperiksaan Percubaan PT3 SU PT 3

Kelas Tambahan tingkatan 5

Peperiksaan Percubaan PT3 SU Kurikulum

21 RABU Perjumpaan Mingguan Pertubuhan Badan SU PT3

Beruniform 14 & 15 SU Kokurikulum

22 KHAMIS Kelas Tambahan Tingkatan 5 Su Kurikulum
Peperiksaan Percubaan PT3 SU PT3

23 JUMAAT Majlis Bacaan Yassin dan Kerohanian Panitia P.Islam
Pn.wan Yoke Neng
24 SABTU Kelas tambahan tingkatan 5
25 AHAD RAPTAI MAJLIS CITRA PERDANA Pn.Sheila
26 ISNIN Cik Chin Tsuey Yih
27 SELASA MAJLIS CITRA PERDANA
SU Kurikulum
28 RABU SU kokurikulum
SU Kokurikulum
29 KHAMIS
Panitia P.Islam
30 JUMAAT Majlis Bacaan Yassin/Kerohanian Pn.Wan Yoke Neng

Pn.Sheila
Cik Chin Tsuey Yih

31 SABTU HARI KEBANGSAAN

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

39

TARIKH HARI BULAN SEPTEMBER TINDAKAN
1 AHAD PERKARA
2 ISNIN SU HEM
3 SELASA AWAL MUHARRAM/MAAL HIJRAH
SU SPM
4 RABU Mesyuarat JK HEM 4 SU Kurik
Peperiksaan Percubaan SPM SU Kokurikulum
5 KHAMIS Kelas tambahan tingkatan 3 Semua guru ulum
Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum
6 JUMAAT SU SPM
4/2019 SU Kurikulum
(Taklimat Penilaian Markah Kokurikulum)
SU SPM
Peperiksaan Percubaan SPM Panitia P.Islam
Kelas tambahan tingkatan 3 Pn.Wan Yoke Neng

Peperiksaan Percubaan SPM Pn.Sheila
Majlis Bacaan Yassin Mingguan/kerohanian Cik Chin Tsuey Yih

7 SABTU HARI KEPUTERAAN DYMM SPB YDP SU SPM
8 AHAD AGONG SU Kurikulum
9 ISNIN CUTI
10 SELASA SU Kantin
11 RABU Penilaian markah kokurikulum SU SPM
Peperiksaan Percubaan SPM Panitia P.Islam
12 KHAMIS Kelas tambahan tingkatan 3 Pn.Wan Yoke Neng
Pn.Sheila
13 JUMAAT Mesyuarat J/K Kantin 3 Cik Chin Tsuey Yih

14 SABTU Peperiksaan Percubaan SPM
15 AHAD Majlis Bacan Yassin/Kerohanian
16 ISNIN
17 SELASA HARI MALAYSIA SU Kurikulum
18 RABU CUTI HARI MALAYSIA SU Kurikulum
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5
19 KHAMIS Ujian Lisan Mendengar BM / BI PT3 Penyelaras
Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 Guru Penasihat
PENILAIAN MARKAH KOKURIKULUM
Guru Kelas
(PAJSK)

20 JUMAAT Ujian Lisan Mendengar BM / BI PT3 SU Kurikulum
Majlis Bacaan Yassin/Kerohanian Panitia P.Islam
Pn.Wan Yoke Neng
21 SABTU LADAP 7
22 AHAD Pn.Sheila
23 ISNIN Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 Cik Chin Tsuey Yih
24 SELASA Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5
25 RABU Kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 SU LADAP

26 KHAMIS Post Mortem PT3 dan SPM SU Kurikulum
Hari Bertemu Waris SU Kurikulum
27 JUMAAT SU Kurikulum
Majlis Bacaan Yassin/Kerohanian SU Peperiksaan
SU Kurikulum
Panitia P.Islam

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019 40

Cik Chin Tsuey Yih
Pn Wan Yoke Neng

Pn Sheila

28 SABTU Ujian Bertulis PT3 SU PT3
29 AHAD Mesyuarat JK Kurikulum 4 SU Kurikulum
30 ISNIN Kelas Tambahan tingkatan 3 dan 5 SU Kurikulum

TARIKH HARI BULAN OKTOBER TINDAKAN
1 SELASA PERKARA SU PT3
2 RABU
3 KHAMIS Ujian Bertulis PT3 SU Kurikulum
Mesyuarat Panitia 4 SU Kurikulum
4 JUMAAT Kelas tambahan tingkatan 5
Ujian Bertulis PT3 SU PT3
5 SABTU Mesyuarat Panitia 4 SU Kurikulum
6 AHAD Ujian Bertulis PT3
7 ISNIN Mesyuarat Panitia 4 SU PT3
8 SELASA Kelas tambahan tingkatan 5 SU Kurikulum
9 RABU SU Kurikulum
10 KHAMIS Ujian Bertulis PT3
11 JUMAAT Majlis Bacaan Yassin/Kerohanian SU PT3
12 SABTU Panitia P.Islam
13 AHAD HARI SUKAN NEGARA Pn.Wan Yoke Neng
14 ISNIN
15 SELASA Ujian Bertulis PT3 Pn.Sheila
16 RABU Majlis Restu Ilmu PT3 Cik Chin Tsuey Yih
17 KHAMIS Penyelaras Sukan &
Ujian Bertulis PT3
18 JUMAAT Kelas Tambahan tingkatan 5 Permainan

Mesyuarat Panitia Bil 4 SU PT3
Kelas tambahan tingkatan 5 Kaunselor
Kelas tambahan tingkatan 5
SU PT3
Majlis Bacaan Yassin/Kerohanian SU Kurikulum
SU Kurikulum
SU Kurikulum
SU Kurikulum
Panitia P.Islam
Pn.Wan yoke Neng

Pn.Sheila
Cik Chin Tsuey Yih

Motivasi Khas SPM Kaunselor
Kelas Tambahan tingkatan 5 SU Kurikulum
Kelas tambahan tingkatan 5
SU Kurikulum
Mesyuarat JK HEM 4 SU HEM
Kelas tambahan tingkatan 5
Kelas tambahan tingkatan 5 SU Kurikulum
Mesyuarat Kewangan dan Aset 4 SU Kurikulum
SU Kewangan dan
Majlis Bacaan Yassin/Kerohanian
aset
Panitia P.Islam
Pn.Wan Yoke Neng

Pn.Sheila
Cik Chin Tsuey Yih

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

41

19 SABTU

20 AHAD

21 ISNIN Kelas Tambahan tingkatan 5 SU Kurikulum
SU Kurikulum
22 SELASA Kelas tambahan tingkatan 5 SU Peperiksaan
SU Kurikulum
23 RABU Peperiksaan Akhir Tahun SU Peperiksaan
Kelas tambahan tingkatan 5 SU Kurikulum
SU Peperiksaan
24 KHAMIS Peperiksaan Akhir Tahun
Kelas tambahan tingkatan 5 SU Peperiksaan
SU Peperiksaan
25 JUMAAT Peperiksaan Akhir Tahun
Kaunselor
26 SABTU

27 AHAD HARI DEEPAVALLI

28 ISNIN CUTI TAMBAHAN HARI DEEPAVALLI

29 SELASA CUTI TAMBAHAN HARI DEEPAVALLI

30 RABU Peperiksaan Akhir Tahun

31 KHAMIS Peperiksaan Akhir Tahun
Majlis Restu Ilmu SPM

TARIKH HARI BULAN NOVEMBER TINDAKAN
1 JUMAAT PERKARA
2 SABTU SU SPM
3 HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN Penyelaras
4 AHAD PERAK TingkatanT1,T2,T4
ISNIN
5 Peperiksaan SPM SU SPM
SELASA Program Selepas Peperiksaan Akhir Tahun Penyelaras Tingkatan
6
RABU Peperiksaan SPM T1,T2,T4
7 Program Selepas Peperiksaan Akhir Tahun SU SPM
KHAMIS Penyelaras Tingkatan
8 Peperiksaan SPM
JUMAAT Program Selepas Peperiksaan Akhir Tahun 1,2,4
9 SU SPM
10 SABTU Peperiksaan SPM Penyelaras Tingkatan
11 AHAD Program Selepas Peperiksaan Akhir Tahun
12 ISNIN 1,2,4
13 SELASA Peperiksaan SPM SU SPM
14 RABU Majlis Restu Ilmu SPM Kaunselor
KHAMIS Majlis Bacaan Yassin/Kerohanian Panitia P.Islam
15 Pn.Wan Yoke Neng
JUMAAT Peperiksaan SPM Pn.Sheila
16 Peperiksaan SPM Cik Chin Tsuey Yih
17 SABTU Peperiksaan SPM
18 AHAD Peperiksaan SPM SU SPM
ISNIN Peperiksaan SPM SU SPM
Majlis Bacaan Yassin/Kerohanian SU SPM
SU SPM
Peperiksaan SPM Panitia P.Islam
Pn.wan Yoke Neng
Pn.Sheila
Cik Chin Tsuey Yih

SU SPM

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

42

19 SELASA Pemulangan Buku teks SU SPBT
Penyerahan Buku Teks
20 RABU Pemulangan Buku Teks SU SPBT
Penyerahan Buku Teks SU SPM
21 SU SPBT
KHAMIS Peperiksaan SPM SU SPM
SU SPBT
22 Pemulangan Buku Teks SU SPM
Penyerahan Buku Teks
JUMAAT SU SPM
Peperiksaan SPM Panitia P.Islam
23 SABTU Pemulangan Buku Teks Pn.Wan Yoke Neng
24 AHAD Penyerahan Buku Teks
25 ISNIN Pn.Sheila
26 SELASA Peperiksaan SPM Cik Chin Tsuey Yih
27 RABU Peperiksaan SPM
28 KHAMIS Majlis Bacaan Yassin/Kerohanian SU SPM
29 KHAMIS
30 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN SU SPM
CUTI AKHIR TAHUN
SU SPM
Peperiksaan SPM
CUTI AKHIR TAHUN SU SPM
CUTI AKHIR TAHUN
SU SPM
Peperiksaan SPM
CUTI AKHIR TAHUN SU SPM

Peperiksaan SPM
CUTI AKHIR TAHUN

Peperiksaan SPM
CUTI AKHIR TAHUN

Peperiksaan SPM
CUTI AKHIR TAHUN

Peperiksaan SPM

TARIKH HARI BULAN DISEMBER TINDAKAN
1 SABTU
2 AHAD PERKARA SU SPM
SU SPM
3 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN

4 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
5 RABU
Peperiksaan SPM
6 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN

7 JUMAAT Peperiksaan SPM
8 SABTU
9 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
10 ISNIN
11 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
12 RABU
13 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
14 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
15 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
16 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
17 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
18 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019 43

19 RABU CUTI AKHIR TAHUN
20 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
21 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
22 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
23 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
24 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
25 SELASA
26 RABU HARI KRISMAS
27 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
28 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
29 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
30 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
31 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019 44

1.3.1 Takwim Kementerian Pendidikan Malaysia

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

45

1.3.2 Cuti Perayaan

Tarikh Hari Cuti Umum Negeri
Hari Thaipusam
21 Jan Rabu Tahun Baru Cina Kuala Lumpur,
Putrajaya, Johor,
5 & 6 Feb Selasa.Rabu Negeri Sembilan,
Perak, Pulau Pinang

dan Selangor

Seluruh Negara

5 & 6 Jun Rabu,Khamis Hari Raya Aidil Fitri Seluruh Negara
Hari Raya Aidil Adha Seluruh Negara
11 & 12 Ogos Ahad ,Isnin

27 Okt Ahad Deepavali Seluruh Negara

28 Okt Isnin Deepavali Seluruh Negara
25 Dis Selasa Hari Krismas Seluruh Negara

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

46

3.3 Hari Kelepasan Am 2019 dan Negeri PERAK

Tarikh Hari Cuti Umum Negeri

1 Jan Selasa Tahun Baru 2019 Kecuali Johor, Kedah,
Kelantan, Perlis dan
21 Jan Rabu Hari Thaipusam
Tahun Baru Cina Terengganu
5 & 6 Feb Selasa,Rabu Kuala Lumpur,
1 Mei Rabu Hari Pekerja Putrajaya, Johor,
Negeri Sembilan,
19 & 20 Mei Ahad, Isnin Perak, Pulau Pinang
dan Selangor
22 Mei Rabu Seluruh Negara
Seluruh Negara
5 & 6 Jun Rabu,Khamis
11 & 12 Ogos Ahad,Isnin Hari Wesak Seluruh Negara
Sabtu Cuti Hari wesak
31 Ogos Ahad, Isnin
1 & 2 Sept Isnin Hari Nuzul Al-Quran Kuala Lumpur,
Isnin Labuan, Putrajaya,
9 Sept Ahad Hari Raya Aidil Fitri Kelantan, Pahang,
16 Sept Isnin Hari Raya Aidiladha Perak, Perlis, Pulau
27 Okt Jumaat Pinang, Selangor dan
28 Okt Sabtu Hari Kebangsaan
1 Nov Selasa Awal Muharam Terengganu
9 Nov Seluruh Negara
25 Dis Hari Keputeraan SPB Yang di- Seluruh Negara
Pertuan Agong
Hari Malaysia Seluruh Negara

Seluruh Negara

Seluruh Negara

Seluruh Negara

Depavali Seluruh Negara

Depavali Seluruh Negara
Perak
Hari Keputeraan Sultan Perak
Hari Keputeraan Nabi Muhammad Seluruh Negara
Seluruh Negara
S.A.W. (Maulidur Rasul)
Hari Krismas

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

47

1.3.4 Takwim Peperiksaan

BIL PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN TARIKH

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN (SPMU) 4 – 30 Jun 2019
1 i. Ujian Lisan 18 – 20 Jun 2019
19, 23 – 26 Sept 2019
ii. Ujian Bertulis
1 – 30 Ogos 2019
2 UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 10 Sept – 11 Okt 2019

i. Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR)
ProKhas 1

ii. Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR)
ProKhas 1

3 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 28 Jan – 12 Julai 2019
1 – 30 Ogos 2019
i. Pentaksiran Pendidikan Kesenian (PT3) 19 – 20 Ogos 2019
ii. Ujian Lisan Bertutur (BM,BI, & BA (KBD)) 17 – 27 Sept 2019
iii. Ujian Lisan Mendengar
iv. Maharat Al-Quran & Hifz Al-Quran (KBAT) 30 Sept – 8 Okt 2019
v. Ujian Bertulis PT3 (BM,BI, Sejarah, Geografi)
30 Sept – 2 Okt 2019
4 PENTAKSIRAN ASAs VOKASIONAL (PAV)

5 SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) 15, 16, 17, 21 & 22 Okt 2019

SIJIL PELAJARN MALAYSIA 4 Nov – 4 Dis 2019
6 24 Julai 2019

Ujian Bertulis 8,9,13 & mei 2019
4,5,6,7 & 13 Nov 2019
7 Ujian Pencapaian Bahasa Antarabangsa (UPBA) 18,19,20 & 21 Nov 2019
24,25,26,30 sept & 1,2 Okt 2019
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 18,19,20 & 21 Nov 2019
i. Semester 2 (2019) 25,26,27 & 28 Nov 2019

8 ii. Semester 3 (2019)
iii. Semester 1 (2020)
iv. Ujian Lisan Bahasa Arab

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (ULANGAN)
9 i. Ulangan 1 (2018)

ii. Ulangan 2 (2018)

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019 48

1.4 Senarai Guru / Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)
1.4.1 Senarai Nama Guru Tahun Semasa

Bil Nama Jawatan Gred Opsyen No. Telefon
Pengajian 013-5951024
1 AHMAD MASRI B PENGETUA DG52 Melayu/Sejarah 011-11451963
ABDUL RASID Pengajian Bahasa 012-4522234
Melayu/Ekonomi 019-5110522
2 MAZLI BIN TALIP PK PENTADBIRAN DG52 Bahasa Melayu/Sejarah 019-5107727
Prinsip Akaun/Ekonomi
3 AHMAD NASRI PK HAL EHWAL MURID DG52 Sejarah/Bahasa Melayu 016-5480111
BIN ACHIL
Matematik 012-4537153
4 CHE ZURIYAH BT PK KOKURIKULUM DG48 012-4810556
ISMAIL Sejarah/Pendidikan 013-5986632
Moral 013-5981265
5 MOHD NAZIR BIN GK BAHASA DG44 012-3602482
MOHAMMED ALI Matematik 019-5177453
Pendidikan Moral 012-3698409
FARIDAH BT GK SAINS & DG44 Kemahiran Hidup 012-5883445
6 MOHAMED MATEMATIK Fizik/Matematik 019-5718864
013-5147015
YUSOFF Matematik
Sains Sukan 019-4150086
7 MUHAMAD HATTA GK TEKNIK & DG48 Sains Sukan 012-4637459
BIN AJID VOKASIONAL Bahasa Melayu
Pendidikan Islam 017-5113032
8 ZHULAIHA BT GK KEMANUSIAAN DG44
ABDUL AZID Sains 013-4551368
PPD
9 SAHARUDIN B GURU PENYELARAS DG44 019-5749024
ABDULLAH BESTARI Pendidikan Seni Visual
019-5929755
10 RAFSAH BINTI GURU DG44 Bahasa Melayu 012-2583099
ABD. RAHIM PERPUSTAKAAN/MEDIA
Ekonomi/Matematik
11 NORHUSNA BINTI GURU DATA DG44
ALIAS Kejuruteraan Awam
Bahasa Inggeris
12 AZIMAH BINTI Guru Akademik Biasa DG48
ABDUL RAHMAN

13 CHIN TSUEY YIH Guru Akademik Biasa DG44

14 FAIZAL BIN OMAR Guru Akademik Biasa DG44

15 FAZLINA BT Guru Akademik Biasa DG44
NADZIRAN Guru Akademik Biasa DG44
Guru Akdemik Biasa DG41
16 HAFFIZAH BINTI Guru Akademik Biasa DG41
ABDULLAH DG44
Interim DG41
17 SITI KHADIJAH BT Guru Akademik Biasa
MAT DERIS DG41
Guru Akademik Biasa
18 HANIDA BINTI DG44
NORAZLAN Guru Akademik Biasa DG44
Guru Akademik Biasa DG44
19 KHAIRUL ANUAR Guru Akademik Biasa
BIN ARIFIN

MOHAMAD

20 RAMDAN BIN

IBRAHIM

MOHAMAD

21 ROSMIZI BIN

MAHAMAD

MOHAMED

22 ASHRAF BIN

MOHAMED ALI

23 MOHD HASNIZAM
BIN ABD AZIZ

24 MOHD NOOR BIN
ASCAL

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

49

25 MOHD SAHARANI Guru Akademik Biasa DG44 Ekonomi 019-4602465
BIN OMAR

MUHAMMAD

26 FARIZ BIN MOHD Guru Akademik Biasa DG41 Bahasa Melayu 012-4365929

YUSOFF

27 MUNIRAH BINTI Guru Akademik Biasa DG44 Matematik 019-3535772
MOHD NOOR Guru Akademik Biasa DG41 Kemahiran Hidup 017-3519569

28 NORALYZA BT
CHE MANSOR

NOR IZZATIE

29 BINTI MOHAMAD Guru Akademik Biasa DG41 Geografi 013-5898713
Guru Akademik Biasa DG44 019-9057267
YUHAR Guru Akademik Biasa DG44 Pengajian 013-4579578
Am/Pend.Moral
30 NORA JULITA
BINTI JOHAR Prinsip Akaun

NORAZINIDHAM
31 B. MOHD

RAPINGE

32 NORAZWAH BT Guru Akademik Biasa DG44 Sains Komputer 013-4414596
ABD WAHID Guru Akademik Biasa
Guru Akademik Biasa
33 NORHAYATI BINTI Guru Akademik Biasa DG44 Sains 011-26570508
ABD GHAFFAR Guru Akademik Biasa

34 NORMAH BINTI DG41 Biologi 012-5914221
ARBAYEE

35 NURUL SURIANI DG41 Matematik 013-3438238
BINTI JUHARI

36 QURRATU AINNI DG44 Perniagaan/Perdagangan 013-5094862
BINTI IBRAHIM

RABIATUL Guru Akademik Biasa DG41 Bahasa Inggeris 013-5333158
37 ADAWIAH HUSNA

BINTI KAMIS

38 ROHANA BT CHE Guru Akademik Biasa DG41 Bahasa Inggeris
NORDIN Guru Akademik Biasa
Guru Akademik Biasa
39 ROHAYU BINTI Guru Akademik Biasa DG41 Perniagaan/Perdagangan 013-3440507
NGAH

40 ROSMANIRA BT. DG44 Matematik 010-4039020
CHE HUSIN

41 SABRINA BINTI DG41 Muzik 019-4659495
KHIR BAHARI

SHAFINA BINTI

42 MOHAMED Guru Akademik Biasa DG44 Matematik 013-4500018

SHAHAR

43 SHAMSIAH BINTI Guru Akademik Biasa DG41 Pendidikan Islam 013-3504229
ABD RAZAK Guru Akademik Biasa DG44 Bahasa Inggeris 012-5882025

44 SHEILA A/P
KRISHNAMURTHY

SITI AISHAH BINTI Guru Akademik Biasa DG41 Sejarah 017-5090807
45 MOHAMAD

ISMAIL

46 SITI NORASHIKIN Guru Akademik Biasa DG41 Fizik 019-6440942
BT ZAINAL ABIDIN

WAN HAYATI

47 BINTI WAN Guru Akademik Biasa DG44 Pendidikan Islam 012-3632382

ABDULLAH Guru Akademik Biasa DG44 Geografi 019-5790825
Guru Akademik Biasa DG44 Hiasan Dalaman Asas 012-4913025
48 WAN YOKE NENG

49 ZETI AZRIN BINTI
MUHAMAD ZIN

Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019

50 ZULAZRI BIN MD Guru Akademik Biasa DG44 Teknologi dan 50
ZAIN Pendidikan 013-4741981

ZAINUDDIN BIN Guru DG Bimbingan dan
Bimbingan/Kaunselor 44 Kaunseling
51 ZAKARIA 012-7029489

SAMSUDIN

1.4.2 Senarai Nama AKP Tahun Semasa

BIL NAMA JAWATAN GRED NO.TEL.

1. Mohd Shahrul bin Abd Aziz Pen. Pegawai Tek. FA29 016-4504534
Maklumat
2. Norsuhaida binti Norziman N19 017-5268028
3. Yusnizar binti Alias Pembantu Tadbir N11 017-5213096
4. Rosidah binti Muhd Yunus Pembantu Am Pejabat N11 019-5957267
5. Mohd Sahifful Azhar bin Abd Shukor Pembantu Am Pejabat C19 019-4667732
6. Natasha binti Nazri C19 013-4441879
7. Surida binti Salleh Pembantu Makmal C19 012-5535706
8. Nur Alyaa Nadzirah binti Yahya Pembantu Makmal C19 0134529648
9. Nur Haryanti binti Mohd Adzmi Pembantu Makmal C19 0164660586
Pembantu Makmal
Pembantu Makmal


Click to View FlipBook Version