The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mosades1980, 2020-02-18 23:08:15

MANUAL PENGURUSAN SKDWA 2020_Neat

Bersatu Hati Untuk Kecemerlangan SKDWAMANUAL PENGURUSANSEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ WAN AHMAD
TAHUN 2020

Manual Pengurusan SKDWA 2020


Dari Meja Guru Besar


Rakan-rakan pendidik dan staf yang dimuliakan,

Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana kita dipertemukan lagi pada tahun 2020 ini. Perjuangan
kita untuk agama, bangsa dan negara perlulah diteruskan bagi menyempurnakan tanggungjawab dan
amanah Allah s.w.t. Manual Pengurusan dan Takwim Tahun 2020 adalah sebagai panduan kepada
semua guru dan staf dalam melaksanakan tugas-tugas harian yang diamanahkan.


Bidang pendidikan di negara kita akan terus berkembang maju dan mengalami proses transformasi.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- 2025 merupakan suatu manifestasi kepada
proses transformasi yang direncana bagi meledakkan pembangunan pendidikan di negara ini. Proses
ini bagi menterjemah kepemimpinan, pengurusan, pembelajaran dan pengembangan potensi ilmu,
kemahiran serta kepakaran abad ke-21 perlu dijanakan seawal di peringkat sekolah lagi. Menerusi
proses pembangunan potensi yang dirancang secara berterusan dan dilestarikan penambahbaikan,
modal insan kelas pertama dan bertaraf „global player‟ akan dapat dihasilkan.

Dokumen SKPMg2 akan dijadikan sebagai “tool” pengukur prestasi dan kehebatan SKDWA pada
masa depan. Lantaran tersebut semua guru dan staf akan menjadikan dokumen SKPMg2 sebagai
rujukan dan panduan dalam melaksanakan keseluruhan aktiviti sekolah dan disesuaikan dengan misi
dan visi sekolah.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah wadah yang perlu direalisasikan dalam setiap diri murid
yang menjadi tonggak pada masa depan. Tiga elemen utama dalam FPK iaitu bakat, jati diri dan insan
seimbang perlu dijana dan digarap dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Semoga
apa yang kita rancang dan rangkakan menjadi impak kecemerlangan dan kegemilangan sekolah pada
tahun 2020 ini.
Tugas dan peranan kita sebagai guru mesti dilakukan secara profesional, terancang dan berkesan
kerana tahap profesionalisme akan mempengaruhi tahap kecemerlangan. Proses penambahbaikan
untuk memperbaiki kelemahan, memperkemaskan dokumentasi maklumat dan mempertingkatkan
prestasi pencapaian dalam semua bidang adalah tanggungjawab bersama pasukan SKDWA.


Setiap warga sekolah hendaklah sentiasa menyumbang idea, masa dan tenaga dalam satu pasukan.
Pasukan yang sentiasa bersepadu, sentiasa tolong-menolong, sentiasa bekerjasama, sama-sama
susah dan sama-sama gembira adalah ramuan yang sangat penting untuk SKDWA terus
melonjakkan kecemerlangan. Adalah diharapkan pengembelingan tenaga semua pihak dapat
melahirkan generasi pelajar yang cemerlang.

Sekian, selamat bertugas dan selamat maju jaya.

”KEPIMPINAN BERTRANSFORMASI MENJANA GURU BERKUALITI”

”SATU HALUAN SEHALUAN”

Yang menjalankan amanah;(NADZMI BIN MAHYUDDIN)
Guru Besar, SK Dato‟ Wan Ahmad


1

Manual Pengurusan SKDWA 2020FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia yang digubal pada 1988 dan
disemak semula pada 1996, termaktub dalam visi kementerian dan kerajaan yang
berhasrat melahirkan generasi holistik dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani.
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.”


2

Manual Pengurusan SKDWA 2020

3

Manual Pengurusan SKDWA 2020


4

Manual Pengurusan SKDWA 2020MAKLUMAT PERIBADI[No Fail JPK : ]

NAMA :
JAWATAN :

ALAMAT RUMAH :


NO. TEL BIMBIT :
NO. TEL RUMAH :
NO. TEL PEJABAT :

NO FAKS :
E-MEL :
TARIKH LAHIR :
NO. KAD PENGENALAN :
NO. CUKAI PENDAPATAN :

TARIKH MULA BERKHIDMAT :
TARIKH LANTIKAN PERTAMA :
TARIKH SAH JAWATAN :
TARIKH MASUK SKIM PENCEN :
TARIKH LANTIKAN SEMASA :
TARIKH BERSARA :
KELULUSAN AKADEMIK : TAHUN :

KELULUSAN IKHTISAS : TAHUN :
OPSYEN :
APLIKASI ATAS TALIAN
E-OPERASI ID : PASSWORD :
HRMIS ID : PASSWORD:

E-PANGKAT ID : PASSWORD:
SAPS ID : PASSWORD :
FROG VLE ID : PASSWORD :
SSDM ID : PASSWORD :
APDM ID : PASSWORD :
5

Manual Pengurusan SKDWA 2020


MAKLUMAT ASAS SEKOLAH
KOD SEKOLAH RBA0015


NAMA SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Dato‟ Wan Ahmad
ALAMAT SEKOLAH Jalan Kangar - Alor Setar,01000 Kangar, Perlis


ZON Kangar
NO TELEFON/NO FAX Tel: +60 4-9762559 Fax: +60-4-9777113


JENIS SEKOLAH Sekolah Kebangsaan
GRED SEKOLAH A


PERINGKAT SEKOLAH Prasekolah, Pendidikan Khas dan Rendah
SESI PERSEKOLAHAN Pagi


ALAMAT EMAIL [email protected]
PORTAL RASMI SEKOLAH http://www.skdatowanahmad.edu.my

TARIKH TUBUH Tahun 1898

JUMLAH GURU 43

STAF SOKONGAN 7
LOKASI SEKOLAH
6

Manual Pengurusan SKDWA 2020
MAKLUMAT PENTADBIR SEKOLAH

Bil. Jawatan Nama No. Telefon1 Guru Besar En. Nadzmi bin Mahyuddin 0194548041

Penolong Kanan
2 Pn. Norhashimi bt Romli 0125873138
Pentadbiran

Penolong Kanan
3 Pn. Hamidah bt Ahmad 0194074737
Hal Ehwal Murid
Penolong Kanan
4 En. Mohamad Sany bin Desa 0194008041
Kokurikulum

Penolong Kanan
5 Pn. Afisah bt Mat isa 0162325357
Pendidikan Khas
VISI KPM / VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara SejahteraMISI KPMMelestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara


MISI SEKOLAHMemberi Pendidikan Terbaik Bagi Melahirkan Modal Insan
Yang Berkualiti Melalui Pendekatan Bersepadu
Berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara
7

Manual Pengurusan SKDWA 2020
HALATUJU SEKOLAH Pemimpin Sebagai “ Model The Way “
 Kepimpinan Bertranformasi Menjana Guru Berkualiti
 Kemantapan Sahsiah Murid Dan Guru
 Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum
 Kesamarataan Arus Perdana Dan PPKI
 Menjadikan Sekolah Dalam Taman
 Pemantapan ICT Dalam Kalangan Warga SKDWA

MOTO JPN / MOTO SEKOLAH
Satu Haluan SehaluanPELAN SEKOLAH


8

Manual Pengurusan SKDWA 2020SEJARAH SEKOLAH


Asalnya , Sekolah Kebangsaan Dato Wan Ahmad ialah Sekolah Melayu Laki-laki.
Mula bertapak di kawasan berhampiran Masjid Kangar. Kemudian ,tapak tersebut
dipindahkan ke kawasan berhampiran dengan Penjara Kangar dan Pejabat Pos
Kangar.

Pengasasnya tidak dapat dikesan tetapi mengikut catatan , sekolah ini diasaskan
pada tahun 1898. Sekolah ini didirikan oleh Kerajaan Negeri Perlis pada tahun 1910
setelah negeri ini menjadi Negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah naungan
Inggeris.

Pada awal tahun 70-an , Sekolah Melayu Kangar Laki-laki dipindahkan ke bangunan
baru yang didirikan di kawasan Behor Temak, Jalan Kangar- Alor Setar kerana tapak
yang lama dijadikan Pejabat Pendidikan Negeri Perlis yang ada sekarang.

Pada 22 Disember 1971, sekolah ini dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat
Berhormat Tan Seri Sheikh Ahmad bin Mohamad Hashim, Menteri Besar Perlis.
Sekolah ini diberi nama rasmi Sekolah Kebangsaan Dato‟ Wan Ahmad sempena
nama tokoh terkemuka negeri iaitu Allahyarham Dato‟ Wan Ahmad bin Wan Daud
JP.
Pada tahun 1992, Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKPP) diwujudkan untuk
memberikan peluang kepada kanak-kanak bermasalah seperti Down Syndrome,
Autisme, Hyperaktif dan sebagainya untuk mendapatkan pendidikan sempurna.


Sebuah lagi kelas istimewa iaitu Program Integrasi Masalah Penglihatan (PIMP) pula
telah dibuka pada 1 Mei 1998. Satu-satunya kelas seperti ini di Negeri Perlis
bertujuan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak bermasalah penglihatan
mendapatkan pendidikan peringkat rendah.

Pada tahun 1998, Sekolah Kebangsaan Dato‟ Wan Ahmad sudah jauh berubah.
Sekolah ini telah dinaikkan taraf ke sekolah gred A pda tahun 1998, manakala dari
segi fizikalnya pula sekolah ini mempunyai 4 bangunan , 2 daripadanya adalah
bangunan 2 tingkat, 23 bilik darjah, bilik komputer, pejabat, bilik gerakan, bilik guru,
perpustakaan ,makmal sains, bilik tayang, bengkel kemahiran hidup serta beberapa
kemudahan lain.

9

Manual Pengurusan SKDWA 2020


LAGU SEKOLAHSekolah Dato’ Wan Ahmad
Lahirnya Beri Panduan

Guru Dan Murid Bersatu
Mengajar Dan Belajar


Guru Yang Dedikasi

Membentuk Insan Mulia

Ilmu Yang Dicurahkannya
Jadi Pedoman Kita


Kesopanan Serta Kesusilaan

Mengharumkan Sekolah Yang Tercinta


Ulang Semua


SENARAI GURU BESAR
BIL NAMA GURU BESAR TAHUN


1 En Nordin

2 En Hashim bin Md Noor


3 En Ahmad bin Saman


4 En Mohd Darus

5 En Yahya bin Abd Rahaman 1935 - 1938
10

Manual Pengurusan SKDWA 2020


6 En Abu Bakar bin Abd Rahaman

7 En Hashim bin Md Noor


8 En Mustafa bin Mohd Saad


9 En Abu Bakar bin Abd Rahaman - 1953

10 En Abd Rahaman bin Omar 1954 - 1964


11 En Wan Din bin Che Mat 1965 - 1968


12 En Md Ariff bin Putih 1968 - 1969

13 En Abu Bakar bin Yasin 1969 -1976


14 En Selamat bin Saad 1977 - 1979


15 Pn Maznah bt Abdullah 1979 - 1980

16 Hjh Azizah bt Ahmad 1980 - 1984


17 En Meor Shahardi bin Meor Yusuf 1984 - 1987


18 Tn Syed Mutalib bin Syed Mohamad 1988 - 1989

19 En Abu Samah bin Hj Puteh 1989 - 1994


20 Tn Hj Hassan bin Hj Amir 1994 - 1996


21 En Khosni bin Ismail 1997 - 2000

22 En Abdul Manaf bin Bahadon 2000 - 2000


23 Pn Norany bt Johari 2000 - 2002


24 Pn Aziza bt Mahamud 2002 - 2012

25 Pn Mahani bt Arop 2012 - 2013


26 Pn Rokiah bt Che Hassan 2013 - 2018

27 Hjh Zaiton bt Minhat 2018 - 2019


28 En Nadzmi bin Mahyuddin 2019 -
11

Manual Pengurusan SKDWA 2020
12

Manual Pengurusan SKDWA 2020
13

Manual Pengurusan SKDWA 2020
14

Manual Pengurusan SKDWA 2020


DASAR SEKOLAH

PENTADBIRAN1. Semua warga pendidik mesti mematuhi semua Pekeliling Ikhtisas
Pelajaran Perkhidmatan/ Kurikulum/ Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum.

2. Semua warga pendidik mesti mematuhi Tatacara Pengurusan Kewangan
dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah untuk mencapai akauntabiliti
dan kecekapan yang tinggi.

3. Semua warga pendidik sentiasa mengamalkan Budaya Kerja Cemerlang
dan berpasukan (team work).

4. Semua warga pendidik sentiasa menjaga imej perkhidmatan dan sekolah.KURIKULUM1. Guru mesti melaksanakan proses Pembelajaran dan Pemudahcaraan
yang berkesan.

2. Guru mesti Melindungi Masa Instruksional (MMI) supaya pembelajaran
berkesan tercapai di kelas.

3. Guru sentiasa mematuhi Standard Operational Procedures (SOP) bagi
menjayakan tuntutan Sekolah Berkesan.

4. Guru sentiasa berusaha mencapai peningkatan dan kecemerlangan dalam
pencapaian murid dan prestasi peperiksaan UPSR.

5. Guru perlu melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
mengikut ketetapan yang telah disediakan dan berkualiti.

6. Guru memantapkan dan melaksanakan Headcount dalam usaha
meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan prestasi murid dan sekolah.

7. Guru mematuhi pelaksanaan pemantauan dan penyeliaan bersepadu di
sekolah.


15

Manual Pengurusan SKDWA 2020
HAL EHWAL MURID


1. Guru sentiasa menjaga keselamatan dan kebajikan murid dalam
pelaksanaan aktiviti dan program sekolah dan anjuran Kementerian
Pendidikan Malaysia/ Jabatan Pendidikan Perlis / Agensi berkaitan.

2. Semua guru mesti bertindak bersama menangani masalah disiplin dan
masalah ponteng ke peringkat minimum.

3. Semua warga pendidik sentiasa berusaha merealisasikan dan
membudayakan Program 3K, Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan
demi penghasilan modal insan yang memiliki sahsiah dan disiplin yang
terpuji.


KOKURIKULUM


1. Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan ke peringkat optimum demi mencapai
penglibatan murid yang menyeluruh dalam kokurikulum.

2. Berusaha mencapai kejayaan dan kemenangan dalam Aktiviti Kokurikulum
(Persatuan/Kelab/Unit Beruniform/Sukan Permainan) dan Kokurikulum
Akademik.

16

Manual Pengurusan SKDWA 2020
KOD ETIKA


PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


PROFESIONALISME


 Mempunyai komitmen yang tinggi dan sentiasa bersedia untuk menjalankan
tugas;
 Bertanggungjawab dan gigih dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dalam
tempoh masa yang ditetapkan, di samping menjamin kualiti;
 Mempunyai kemahiran, kebijaksanaan serta berkemampuan dalam menjalankan
tugas yang diamanahkan;
 Integriti dari segi objektif dan tidak mementingkan diri;
 Mempunyai ciri-ciri kreatif, inovatif, bermotivasi, berdaya tahan, berdaya saing
dan akauntabiliti.


BERTINDAK SEBAGAI SATU PASUKAN

 Bertindak ke arah satu visi;
 Sentiasa melibatkan diri dan memberi sumbangan dalam aktiviti Jabatan;
 Berkongsi pengalaman, maklumat, ilmu dan pengetahuan;
 Sentiasa menjaga imej jabatan;
 Sentiasa bertolak ansur, bertoleransi, bekerjasama dan saling hormat –
menghormati.


KECEMERLANGAN DAN KEUNGGULAN

 Berusaha untuk melakukan yang terbaik;
 Sentiasa berusaha untuk memperbaiki prestasi kerja;
 Sentiasa peka dan prihatin kepada kehendak pelanggan;
 Keupayaan mempelajari pelbagai kemahiran bagi menjalankan pelbagai tugas;
 Berdedikasi dan berdisiplin.BERHEMAH DAN BERWIBAWA

 Jujur, amanah dan berakhlak dalam menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan
kuasa dan kedudukan;
 Bertimbang rasa, mesra, adil dan saksama;
 Tegas, tepat dan konsisten dalam membuat keputusan;
 Sentiasa tenang dan sabar dan dapat menyesuaikan diri dalam semua situasi;


17

Manual Pengurusan SKDWA 2020


 Bersedia mendengar teguran dan kritikan;
 Menampilkan diri dengan berpakaian kemas dan berbudi bahasa.


PEMBELAJARAN BERTERUSAN / BUDAYA ILMU

 Bersedia belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain ke arah
penambahbaikan;
 Sentiasa mencari ruang untuk memaju dan meningkatkan kemahiran diri;
 Sentiasa menggalakkan semua anggota supaya berusaha memajukan diri;

 Sentiasa berusaha memupuk bakat individu;
 Tidak segan untuk bertanya.
TATASUSILA

PROFESION PERGURUAN MALAYSIA
Kami, guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha
menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang
bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha
menuju ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya demokrasi ,
kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukunegara.I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID
1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-
hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap orang murid tanpa mengira faktor-faktor
jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai murid kecuali kepada
mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang murid dalam darjah sendiri atau mata-
mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat
memberikan contoh yang baik kepada murid.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian,
penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan,
mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-
tingginya.18

Manual Pengurusan SKDWA 2020II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA
1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara
institusi pendidikan dengan komuniti.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai
keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak
akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak
mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak
mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara
teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial
dan ekonomi ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang
boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga
mereka.


III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan
kepentingan murid, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan
dengan Rukunegara.
2. Memupuk dalam diri setiap murid sikap dan nilai yang boleh membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia,
bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua
dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala
tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil
bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa,
institusi pendidikan dengan masyarakat.
5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral,
kebudayaan dan kecendekiawanan masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang diterima oleh masyarakat
dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.


IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION
PERGURUAN
1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan murid atau ibu bapa
atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.19

Manual Pengurusan SKDWA 2020


2. Tidak melibatkan diri dalam kegitan yang boleh menjejaskan kecekapan
sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab dengan
rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan
kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru
dalam profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
perguruan.
6. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan pendidikan.

(Catatan : Guru yang dimaksudkan dalam konteks Tatasusila ini ialah orang yang
menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah,
menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran,
organisasi dan penyeliaan pendidikan.)

TUGAS-TUGAS GURU DALAM
CUTI PENGGAL SEKOLAH
Semua guru dan kakitangan kerajaan, adalah tertakluk kepada perenggan 15 Bab A
dan perenggan 50 (a) Bab C, Perintah-perintah Am.

Perintah-perintah Am – Bab A

“Seseorang pegawai adalah dikehendaki menjalankan segala tugas-tugas
jawatannya dan lain-lain tugas yang sesuai yang ia mungkin diarahkan untuk
menjalankan dari semasa ke semasa.”

Perintah-perintah Am – Bab C

“Sebagai ganti cuti rehat, guru-guru adalah berkelayakan mendapat cuti penggal
sekolah dengan syarat bahawa Ketua Jabatan boleh memanggil guru-guru untuk
menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas-tugas mengajar biasa semasa
percutian penggal sekolah bagi masa yang tidak melebihi separuh daripada
jumlah cuti penggal sekolah dalam satu-satu tahun itu”.

Adalah dicadangkan bahawa guru besar hendaklah merancangkan segala tugas
di waktu cuti penggal sekolah dengan lebih awal supaya tugas-tugas akan dapat
dibahagi-bahagikan dengan saksama dan teratur. Dengan ini, kesulitan yang
dihadapi guru-guru dapatlah dikurangkan.20

Manual Pengurusan SKDWA 2020


PANDUAN DAN PERATURAN AM
BAGI GURU

1. ARAHAN AM
1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan
yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan.
1.2 Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga mematuhi
Perintah Am tersebut.
1.3 Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca,
memahami dan boleh mentafsirkan dengan tepat akan kandungan Perintah
Am dan Arahan Perkhidmatan lain.
1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati
prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang.
1.5 Guru hendaklah mengamal dan menghayati Matlamat dan Falsafah
Pendidikan Negara.
1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri
dalam menjalankan tugas.
1.7 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika
berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.
1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta
cekap menjalankan tugas.

2. REKOD KEHADIRAN GURU
2.1 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak
sekolah.
2.2 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu
belajar dan mengetip kad perakam waktu (punch card) semasa sampai dan
sewaktu balik sekolah.
2.3 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah
memberikan kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru mesti
memberitahu pihak sekolah secepat mungkin.
2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali
dalam keadaan kecemasan.
2.5 Untuk kegiatan kokurikulum guru - guru diminta merekodkan dalam Buku
Kehadiran yang menunjukkan kepada aktiviti.

21

Manual Pengurusan SKDWA 20203. BUKU KEHADIRAN MENGIKUT JADUAL WAKTU MATA PELAJARAN
3.1 Guru - guru dikehendaki menandatangani Buku Kehadiran Kelas (Buku
Ponteng) mengikut mata pelajaran setiap kali masuk ke dalam sesebuah
kelas walaupun sebagai guru ganti.
3.2 Buku Kehadiran Kelas mengikut mata pelajaran ini dikendalikan oleh Ketua
Kelas / Penolong Ketua Kelas.
3.3 Ketua / Penolong Ketua Kelas bertanggungjawab mengambil buku tersebut
di Pejabat Sekolah setiap hari sebelum sekolah bermula dan menghantar
kembali pada waktu akhir persekolahan pada hari tersebut.


4. MENEPATI MASA
4.1 Guru – guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas semasa jadual waktu
mengajarnya sedang dijalankan kecuali hal – hal yang tidak dapat dielakkan
atau diarahkan oleh guru besar. Apa jua yang berlaku dalam kelas semasa
jadual waktu pengajaran guru berkenaan adalah menjadi tanggungjawab
guru tersebut.
4.2 Sekiranya terpaksa juga meninggalkan kelas kerana hal yang tidak dapat
dielakkan berilah kerja - kerja yang sesuai kepada murid – murid dengan
arahan supaya keadaan kawalan diawasi oleh Ketua Kelas dan
Penolongnya. Sila maklumkan kepada guru di bilik sebelah.


5. KELUAR SEKOLAH SEMASA BERTUGAS
5.1 Guru - guru tidak dibenarkan keluar sekolah semasa bertugas kecuali
dengan kebenaran guru besar atau penolong kanan.
5.2 Kebenaran keluar hanya akan diberi dalam keadaan yang amat mendesak
sahaja. Kenyataan keluar sekolah hendaklah dicatatkan dalam Buku Keluar
Guru di pejabat sekolah. Waktu keluar dan waktu pulang ke sekolah
hendaklah dicatatkan.


6. MEMOHON CUTI / TIDAK HADIR BERTUGAS
6.1 Sekiranya guru – guru tidak dapat hadir bertugas oleh kerana sebab–sebab
yang tidak dapat dielakkan, maklumkan kepada guru besar atau penolong
kanan secepat mungkin sebelum 7.15 pagi sama ada melalui telefon
ataupun pesanan dengan menyatakan sebab – sebab tidak dapat hadir.
Guru – guru juga perlu memaklumkan tugasan tertangguh beliau ( seperti
kegiatan kokurikulum ) bagi hari tersebut untuk tindakan.
6.2 Sekiranya ketidakhadiran itu kerana sakit, surat akuan doktor hendaklah
diperolehi daripada hospital / klinik kerajaan atau swasta dan hendaklah
disampaikan kepada guru besar terlebih dahulu bagi tujuan pengesahan.22

Manual Pengurusan SKDWA 20206.3 Cuti Sakit

Sekiranya anda mengambil cuti sakit dari klinik swasta 2 hari berturut -turut
dan lebih dari 14 hari setahun, anda dikehendaki mendapatkan pengesahan
dari hospital kerajaan.

6.4 Permohonan Cuti Tanpa Rekod, Separuh Gaji atau Tanpa Gaji

Permohonan cuti tanpa rekod, separuh gaji atau tanpa gaji kerana urusan–
urusan tertentu hendaklah dibincangkan terlebih dahulu dengan guru besar
sebelum permohonan dibuat kepada Pengarah Pendidikan melalui guru
besar selewat–lewatnya seminggu dari tarikh cuti dipohon kecuali dalam
keadaan–keadaan mendesak.

6.5 Cuti Rehat Khas

Cuti Rehat Khas atas alasan yang tertentu mengikut Pekeliling SPP.
KP.BIL.2/80 dan tertakluk kepada budi bicara guru besar. Cuti Sambilan
adalah satu kemudahan dan bukan hak guru. Jikalau cuti sambilan
diperlukan, guru terlibat mestilah membincangkan dengan guru besar
terlebih dahulu dan memohonnya beberapa hari sebelum tarikh yang
diperlukan.7. URUSAN DENGAN PEJABAT SEKOLAH
7.1 Penggunaan telefon sekolah oleh guru – guru hanya dibenarkan bagi urusan
rasmi sahaja (catat dalam buku panggilan telefon). Penggunaan telefon
sekolah kerana urusan peribadi tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan
mendesak.
7.2 Guru – guru adalah dinasihatkan meminta kebenaran terlebih dahulu
sebelum mengambil sebarang dokumen seperti Buku Persediaan, borang –
borang dan lain – lain lagi untuk mengelak dari kehilangan.
7.3 Guru –guru juga dikehendaki mengembalikan sebarang alatan yang
dipinjam dari pejabat. Borang pinjaman peralatan perlu diisi bagi tujuan
pinjaman/pemulangan.


8. PERHUBUNGAN SESAMA GURU / RAKAN SETUGAS
8.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesion yang baik dan
sihat sesama guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata mereka. Juga
diharapkan agar dapat mewujudkan perasaan kekitaan.
8.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman
/ pendapat / kepercayaan kepada guru ataupun pelajar ataupun staf
sokongan sekolah yang lain.


23

Manual Pengurusan SKDWA 2020


8.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum,
status sosial, sosial ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak
dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.


9. BILIK GURU
9.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab
semua guru. Ini termasuklah keselamatan harta benda di dalam bilik guru.
9.2 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa
ini hendaklah dianggap sebagai „non-teaching period‟ dan bukannya „free
period‟. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru
untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran
sahaja.
9.3 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman
mana-mana pihak.10. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN
10.1 Jikalau guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, mereka boleh
berurusan dengan Pembantu Tadbir atau guru besar.
10.2 Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan
dengan Ketua Panitia, atau Guru Penolong Kanan Pentadbiran.


11. TUGAS
11.1 Guru akan diberi tugas-tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum dan
pentadbiran. Mereka mesti melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan
dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.
11.2 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan misalnya
menghadiri mesyuarat, pergi ke Jabatan Pendidikan atau ke sekolah lain,
guru hendaklah mengambil tindakan sendiri. Guru yang ditugaskan tidak
boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa pengetahuan guru
besar. Jika tugas itu terpaksa dijalankan oleh pihak lain atas persetujuan
sesama sendiri, maka ia mesti sampai ke pengetahuan guru besar.


12. PEKELILING – PEKELILING
12.1 Dari semasa ke semasa guru besar akan mengedarkan pekeliling –
pekeliling tertentu di papan kenyataan sekolah atau di papan kenyataan di
bilik guru. Pekeliling – pekeliling tersebut mungkin merupakan pekeliling
guru besar, Jabatan Pendidikan / Kementerian Pendidikan dan sebagainya.

12.2 Pekeliling – pekeliling atau arahan–arahan yang ditujukan khas kepada
seseorang guru yang diberi tanggungjawab untuk mengambil tindakan atau24

Manual Pengurusan SKDWA 2020


menguruskan sesuatu perkara tertentu perlu diambil tindakan segera dan
berhubung dengan pegawai bertanggungjawab di pejabat.13. TATA PROFESION PERGURUAN
13.1 Guru–guru dinasihatkan membaca, memahami Perintah Am dan Arahan
Pentadbiran.
13.2 Guru – guru hendaklah menghayati tatasusila profesion perguruan sebagai
satu profesion dan bukan satu pekerjaan. Semua guru mestilah
mengamalkan dan menghayati prinsip – prinsip perkhidmatan cemerlang.
Kepentingan murid dan sekolah mestilah mengatasi kepentingan diri dalam
menjalankan tugas.
13.3 Setiap guru adalah pengajar, pembimbing, dan pendidik murid. Mengadakan
kelas tambahan / pemulihan sangat digalakkan.
13.4 Guru hendaklah sentiasa mewujudkan dan mengamalkan kepimpinan yang
berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas dengan sistematik
dan kemaskini.

14. TUGAS LUAR
14.1 Setiap guru yang ingin menjalankan tugas - tugas di luar waktu tugas
persekolahan seperti mengajar di universiti, maktab, kelas – kelas lanjutan
kerajaan atau swasta, tuisyen, menyertai pasukan sukarelawan (polis
sukarela, askar wataniah, rela dan sebagainya) hendaklah memohon
kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri melalui saluran tertentu
bagi pertimbangannya. Guru Besar akan menyokong permohonan jika
beliau berpuas hati bahawa ini tidak akan mengganggu tugas – tugas di
sekolah ( dalam atau luar bilik darjah ).


15. PESANAN HARTA BENDA / STOK
15.1 Setiap ketua panitia dikehendaki menyediakan perangkaan perbelanjaan
dan menyerahkan kepada guru besar . Semua pesanan mestilah dibuat
oleh Ketua Panitia dengan menggunakan Nota Minta dan mendapat
kelulusan guru besar terlebih dahulu.


16. BUKU/ FAIL PERSEDIAAN MENGAJAR
16.1 Buku/Fail ini mestilah sentiasa berada bersama–sama guru semasa
menjalankan tugas mengajar.

16.2 Semua arahan berhubung dengan persediaan Buku/Fail Rekod ini seperti
yang terkandung dalam Pekeliling Kementerian Pelajaran [ 256 ] hendaklah
dipatuhi sepenuhnya, kecuali dalam hal – hal yang telah diubahsuai.25

Manual Pengurusan SKDWA 2020
16.3 Semua butir – butir yang perlu ditulis/dicetak dalam buku rekod ini
hendaklah sentiasa disediakan dalam keadaan yang kemaskini. Sukatan
dan Rancangan Pelajaran mestilah dilengkapkan seminggu selepas sekolah
dibuka.

16.4 Buku/Fail rekod ini hendaklah dihantar kepada guru besar pada hari Jumaat
atau pagi Isnin setiap minggu untuk diperiksa dan ditandatangani.
Kegagalan menghantar buku ini adalah dipertanggungjawabkan kepada
guru–guru sendiri. Pengedalian buku/fail rekod yang buruk akan
menjejaskan kewibawaan dan imej guru berkenaan. Teguran dan amaran
boleh dibuat oleh guru besar.17. KAWALAN DAN DISIPLIN MURID
17.1 Setiap guru adalah guru disiplin dan bertanggungjawab menjaga kawalan
dan disiplin murid-murid sekolah ini sama ada yang diajar atau tidak.
Janganlah ada anggapan bahawa tugas menjaga kawalan disiplin murid
hanya terletak di atas tanggungjawab guru besar, Penolong Kanan, atau
guru disiplin / pengawas sahaja tanpa penglibatan guru – guru lain.

17.2 Kerjasama dari setiap guru adalah perlu bagi mencapai mutu kawalan dan
disiplin yang tinggi bagi murid – murid sekolah ini.

17.3 Tindakan hukuman atau denda yang dikenakan biarlah sesuatu yang boleh
memberi kesedaran dan kebaikan kepada murid yang melanggar peraturan
disiplin atau lain-lain kesalahan dan hendaklah tidak terkeluar dari bidang
kuasa yang diberikan kepada guru – guru.

17.4 Kegagalan menjaga kawalan disiplin murid–murid semasa guru mengajar
dan membimbing sama ada di dalam atau di luar kelas akan menjejaskan
imej guru tersebut.18. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
18.1 Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga
keselamatan harta benda sekolah. Murid yang merosakkan harta sekolah
sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja hendaklah dibawa ke
pengetahuan pihak sekolah.
18.2 Ketua Panitia hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai
penggunaan alat-alat dan bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan
lain-lain.

26

Manual Pengurusan SKDWA 202019. KEBERSIHAN
19.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran
bertugas murid hendaklah disediakan oleh guru kelas. Alatan
membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan rapi dan disimpan
dengan selamat.
19.2 Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas/tempat khas
(bengkel, bilik kaunseling, makmal dan lain-lain) bertanggungjawab untuk
menjaga bilik tersebut.
19.3 Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf
sokongan dan murid.


20. SURAT MENYURAT
20.1 Semua surat rasmi hendaklah ditandatangani oleh guru besar dan
dikirimkan melalui guru besar untuk disampaikan kepada pihak berkenaan.


21. SURAT YANG DITERIMA
21.1 Ada surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk
diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera
terhadap surat-surat tersebut.
21.2 Jika surat itu dituju kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan
kepada guru besar, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.
21.3 Jika surat itu ditujukan kepada guru besar dan guru besar mengedarkannya
untuk tindakan guru yang berkenaan, maka guru itu hendaklah:
21.3.1. Mengambil fail yang berkenaan di pejabat jika fail itu tidak ada
dalam simpanannya
21.3.2. Mengambil tindakan yang diperlukan
21.3.3. Memulangkan semula fail itu ke pejabat


22. TUGAS GURU GANTI
22.1 Tugas Guru Ganti (relief work) dibuat pada setiap hari apabila guru – guru
tidak hadir kerana sebab-sebab kesihatan.
22.2 Selain itu, tugas guru ganti rasmi akan dibuat bagi guru-guru yang perlu
menghadiri mesyuarat-mesyuarat bagi pihak sekolah atau menjalankan
tugas-tugas rasmi yang diarahkan atau yang mendapat kebenaran dari
JPN/KPM seperti yang diwajibkan dalam Perintah Am dan Pekeliling -
Pekeliling Perkhidmatan.
22.3 Tugas Guru Ganti adalah rasmi. Guru yang diarahkan untuk melaksanakan
tugas ganti adalah WAJIB dilaksanakan.27

Manual Pengurusan SKDWA 2020


23. ROMBONGAN LAWATAN DAN CERAMAH
23.1 Guru-guru adalah digalakkan merancang lawatan yang boleh menambahkan
pengetahuan murid berhubung dengan pelajaran. Walau bagaimanapun
lawatan keluar negeri hendaklah dirancang lebih awal sekurang- kurangnya
3 bulan dan lawatan dalam negeri sekurang-kurangnya 4 minggu.
23.2 Segala surat-menyurat mengenai lawatan tersebut mestilah melalui guru
besar.
23.3 Kebenaran bertulis dari ibu bapa/penjaga murid mestilah diperolehi oleh
guru berkenaan. Sekiranya guru-guru membawa murid-murid sendiri tanpa
kebenaran, guru berkenaan adalah bertanggungjawab penuh kepada ibu
bapa mereka. Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab.
23.4 Guru berkenaan mesti memberitahu guru kelas dan Penolong Kanan Hal
Ehwal Murid satu (1) hari sebelum lawatan agar borang-borang berkenaan
keluar sekolah boleh dilengkapkan.

24. PAKAIAN
24.1 Guru-guru dinasihatkan memakai pakaian kemas ketika menjalankan tugas
pengajaran atau tugas-tugas rasmi lain. Pakaian berseluar pendek, Baju T,
jenis Hawai atau Filipina yang terkeluar tidak digalakkan. Guru lelaki
dimestikan memakai pakaian yang mencerminkan etika profesion keguruan.
Pemakaian baju korporat tidak dibenarkan semasa bertugas / Guru wanita
hendaklah memakai pakaian yang sesuai dan tidak menjolok mata
[Pekeliling Ikhtisas Bil 6/35.9 Mei 1985 dirujuk].
24.2 Guru-guru mengajar Pelajaran Jasmani hendaklah memakai pakaian
pelajaran jasmani yang sesuai, sebaik-baiknya berwarna putih.
24.4 Semua guru diwajibkan memakai tanda nama warna hitam di dada sebelah
kiri ketika menjalankan tugas-tugas rasmi sekolah.
24.5 Selipar dan capal tidak dibenarkan dipakai ketika bertugas.


25. PERHIMPUNAN SEKOLAH
25.1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa-
masa dan hari-hari yang ditetapkan.
25.2 Semua guru mesti duduk dikerusi yang disediakan
25.3 Guru yang bertugas perlu berada 5 minit lebih awal dan telah bersedia.
25.4 Semua guru lelaki diwajibkan memakai tali leher semasa perhimpunan
mingguan.


26. MESYUARAT GURU
26.1 Dari semasa ke semasa, guru besar atau penolong kanan akan memanggil
mesyuarat guru. Kedatangan semua guru ke mesyuarat ini adalah
diwajibkan.


28

Manual Pengurusan SKDWA 202026.2 Guru juga diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Ketua
Panitia.


27. PENDAHULUAN GAJI
27.1 Kepada guru yang baru dilantik atau ditukarkan bertugas ke sekolah ini,
memohon kemudahan pendahuluan gaji tidak dibenarkan. Pihak sekolah
tidak ada peruntukan menyediakan kemudahan ini.


28. PENGELUARAN BAHAN / RISALAH SEKOLAH
28.1 Sebarang bahan bercetak yang dikeluarkan adalah untuk edaran
dalaman sahaja. Risalah yang dikeluarkan mestilah tidak berbau politik,
sensitif dan subversif. Kebenaran dari guru besar hendaklah didapati terlebih
dahulu sebelum sesuatu risalah atau edaran dicetak dan dikeluarkan. Satu
salinan hendaklah diserahkan kepada guru besar sebelum diedarkan.


29. RAHSIA SEKOLAH DAN KENYATAAN AKHBAR
29.1 Adalah dilarang sama sekali kakitangan sekolah membocorkan rahsia
sekolah.
29.2 Guru-guru adalah dilarang dari membuat sebarang kenyataan akhbar.
29.3 Tidak menghormati arahan di atas dianggap melanggar Tata Profesion
Pelajaran dan boleh diambil tindakan tatatertib.(Perintah Am Bab D adalah
berkaitan dan dirujuk).


30. LAPORAN
30.1 Ketua bagi sesuatu program, jawatankuasa / unit , rombongan, projek
hendaklah dari semasa ke semasa melaporkan tentang perlaksanaan,
perkembangan dan lain-lain yang berkaitan kepada guru besar.


31. KELUAR NEGARA / STESEN BERTUGAS
31.1 Guru-guru yang berhasrat membuat lawatan atau melancong keluar negara
hendaklah terlebih dahulu mengisi borang permohonan melalui guru besar
dan dipanjangkan ke JPN Perlis untuk kelulusan. Permohonan hendaklah
dibuat 6 minggu sebelum tarikh permergian.
31.2 Guru-guru dinasihatkan memaklumkan kepada guru besar dan mencatatkan
maklumat ke dalam buku pergerakan kakitangan apabila meninggalkan
stesen tempat bertugas sama ada dalam masa cuti persekolahan mahupun
semasa penggal masa cuti persekolahan tidak lebih 1/3 jumlah cuti sebenar.
Guru-guru boleh dipanggil bertugas dalam tempoh tersebut jika
perkhidmatan diperlukan oleh sekolah. Perintah Am Bab C adalah dirujuk
dan berkaitan.


29

Manual Pengurusan SKDWA 2020
32. MELAKSANAKAN ARAHAN / TUGAS
32.1 Seseorang/sekumpulan guru apabila diarahkan melaksanakan sesuatu
tugas/arahan maka adalah menjadi tanggungjawab guru/sekumpulan guru
berkenaan menyempurnakan tugas tersebut. Mewakil atau mengarahkan
pihak lain menyempurnakan tugas bagi pihak beliau/mereka adalah dilarang
dan dianggap melanggar tata profesion keguruan. Jika dalam keadaan-
keadaan tertentu tugas itu terpaksa dilaksanakan oleh pihak lain atas
persetujuan bersama maka ianya hendaklah dimaklumkan kepada guru
besar terlebih dahulu.33. KELAB KEBAJIKAN STAF
33.1 Semua guru dan staf yang berkhidmat di sekolah ini dengan sendirinya
menjadi ahli kelab kebajikan dan wajib menyumbang tenaga dan fikiran
secara aktif, progresif dan produktif selain dari membayar yuran bulanan atas
kadar yang dipersetujui dalam mesyuarat demi kepentingan dan kebaikan
semua.


34. KUNCI
34.1 Semua kunci hendaklah disimpan di Pejabat Sekolah.

34.2 Jika guru hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu , mestilah
mendapatkan kebenaran daripada Guru Besar. Guru tersebut perlu
bertanggungjawab terhadap bilik itu sepenuhnya.35. ACARA ATAU MAJLIS SEKOLAH
35.1 Semua guru DIWAJIBKAN hadir dalam semua majlis acara rasmi sekolah.
30

Manual Pengurusan SKDWA 2020
36. WAKTU PERSEKOLAHAN 2020


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7.20 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 1.10 2.00 3.00
7.35 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 1.10 2.00 3.00 4.00

I PR R R
S P E E
R P H H R KOKO 1M1S
K P A A
J P BY T T

T1 T2

PR : Perhimpunan Rasmi P : Perhimpunan KOKU : Kokurikulum 1M 1S : 1 Murid 1
Sukan BY : Bacaan Yasin R : Rehat37. JADUAL WAKTU PULANG 2020
HARI TAHUN 1, 2, 3 TAHUN 4, 5, 6 TAHUN 4, 5, 6

ISNIN 1.10 PETANG 1.40 PETANG -

SELASA 1.10 PETANG 1.40 PETANG -

RABU 1.10 PETANG 1.10 PETANG
2.00 – 3.00 PETANG
(KELAB / PERSATUAN /
UNIT BERUNIFORM)

3.00 – 4.00 PETANG
(1 MURID 1 SUKAN)

KHAMIS 1.10 PETANG 1.40 PETANG -

JUMAAT 12.10 TENGAH HARI -
31

Manual Pengurusan SKDWA 2020
SENARAI TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB GURU1. Merancang dan menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang
diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/harian dalam Buku Rekod
Mengajar.

2. Melaksanakan pengajaran mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.


3. Mempunyai naskah Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran serta
buku teks yang terkini dan dapat mentafsir kandungannya.

4. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar / Penolong Kanan
pada masa yang ditetapkan.


5. Merancang, menyedia dan menyemak kaedah-kaedah pengajaran dan
program-program tugasan.

6. Mengajar dan memastikan disiplin dan keselamatan murid semasa bertugas.


7. Menyedia dan memberi kerja-kerja latihan secukupnya, memeriksa buku-buku
latihan dan memulangkannya dengan segera. Menyerahkan buku-buku latihan
murid kepada guru besar/Penolong Kanan mengikut jadual yang ditetapkan.

8. Memberi ujian dan penilaian kepada murid-murid, merekodkan soalan-soalan
dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.


9. Menilai dan merekodkan keperluan-keperluan persendirian dan sosial murid,
kemajuan dan pencapaian dan memberi penilaian lisan dan bertulis.

10. Memberi perhatian kemajuan dan kebajikan murid dalam kelas dan memberi
bimbingan dalam pelajaran, sosial dan kerjaya.


11. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan usaha-usaha pemulihan
segera.

12. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat panitia serta
mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

13. Memberi sumbangan, mengambil bahagian dalam perbincangan formal
tentang kaedah penilaian prestasi dan penyemakan dan latihan dalam
perkhidmatan (Pembangunan Staf).

32

Manual Pengurusan SKDWA 2020


14. Menyedari, mendapatkan dan menggunakan buku-buku panduan (modul)
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan atau
badan-badan profesional perguruan.

15. Menasihati dan bekerjasama dengan guru-guru lain dalam menggubal
program-program pengajaran dan kaedah-kaedah yang berkaitan.


16. Memastikan keselamatan murid melalui perkongsian tugas penyeliaan
sepanjang mereka berada dalam kawasan sekolah.

17. Memastikan keselamatan muridr di Makmal/Bengkel atau kelas PJ serta
mengawasi penggunaan alatan yang berkaitan.


18. Menghadiri mesyuarat/taklimat/kursus mengenai mata pelajaran sama ada
yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan/ JPN/ Sekolah/ Badan-Badan
Profesional. Menyampaikan maklumat kepada guru-guru lain yang mengajar
mata pelajaran yang sama. Menghadiri mesyuarat/taklimat/kursus ialah atas
budi bicara guru besar. Mencatatkan perolehan dalam Borang Minit Curai
sekembali daripada menghadiri sebarang mesyuarat/taklimat/kursus.

19. Mengambil bahagian dalam aktiviti dan mesyuarat staf.

20. Berkongsi tanggungjawab untuk menanggung tugas guru lain jika diarahkan.


21. Berkongsi mengelola dan mentadbir tugasan yang diwujudkan akibat tugas-
tugas pengajaran yang baru.

22. Membantu Setiausaha Bilik Bahan Bantu Mengajar (BBM) dan Ahli
Jawatankuasanya menjaga keselamatan dan kebersihan BBM dan digunakan
secara meluas.


23. Mengambil bahagian dalam penyediaan murid untuk peperiksaan.

24. Menyumbang tenaga dan kepakaran dalam urusan pelantikan dan kemajuan
profesionalisme dan penilaian guru-guru baru atau pelatih.


25. Menyelaras kerja guru-guru lain.

26. Menyelia staf sokongan.


27. Memesan dan mengagihkan peralatan/bahan-bahan yang diperlukan.

28. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diarahkan oleh guru
besar/Penolong Kanan dari semasa ke semasa.


33

Manual Pengurusan SKDWA 2020


MAKLUMAT GURU DAN STAF 2020
BIL NAMA GURU K. P GRED OPSYEN

1. NADZMI BIN 671231-09-5017 PENDIDIKAN
MAHYUDDIN DG 44 JASMANI

2. NORHASHIMI BINTI 640423-09-5044 PENGAJIAN
ROMLI DG 38 MELAYU
3. HAMIDAH BINTI AHMAD 740301-09-5028 MATEMATIK
DG 34

4. MOHAMAD SANY BIN 800401-06-5979 PENDIDIKAN KHAS

DESA DG 44

5. AFISAH BINTI MAT ISA 820530-09-5080 PENDIDIKAN KHAS

DG 32/42

6. ANUN MAZINI BINTI 710716-09-5022 PENDIDIKAN KHAS
SALIM DG 34

7. ASNIDAWATI BINTI 710515-07-5068 SAINS
ABD. MALEK DG 34


8. AZHARUDDN BIN 760521-09-5001 PENDIDIKAN ISLAM
BAHADON DG 44

9. BASHARINI BINTI 740406-09-5198 PENDIDIKAN KHAS
SHAFIE DG 32

10. FAIRUS BINTI ABD. 730526-09-5062 PRA SEKOLAH
RAHIM DG 41


11. FAZILAH BINTI PUTEH 801023-02-5754 PENDIDIKAN KHAS
DG 32
12. FATHIYYAH SOLEHAH 850105-02-5724 PENDIDIKAN ISLAM

BINTI JOHARI DG 41
13. HASMA BINTI AYUB 771210-03-6526 PENDIDIKAN ISLAM

DG 44


14. SHALINEE BINTI 710510-09-5158 BAHASA INGGERIS
SHAPIE DG 34

15. MOHD. ANUAR BIN 840912-09-5041 PENDIDIKAN KHAS
ALIAS DG 41
16. MOHD. FARHAN BIN 880621-09-5101 PENDIDIKAN KHAS

ABU BAKAR DG 4134

Manual Pengurusan SKDWA 2020


17. NORHARNANI BINTI 840410-05-5306 PENDIDIKAN KHAS

JELANI DG 41

18. NOOR AINI BINTI CHE 690922-09-5036 PENDIDIKAN MUZIK
MAN DG 41
19. NORIZA BINTI MOHD 700506-09-5068 SAINS

SAAD DG 34/42


20. RAHAYU BINTI OMAR 800117-11-5430 BAHASA INGGERIS
DG 32

21. NUR AWANIS BINTI 891231-09-5062 PENDIDIKAN KHAS
NORDIN DG 41
22. NORHIDAYAH BINTI 870628-11-5620 PENDIDIKAN ISLAM

MAHMOOD DG 41

23. NORAZIZAH BT AHMAD 700626-02-5080 BAHASA MELAYU

DG 42

24. RAIHANA BINTI MOHD 791223-09-5072 BAHASA INGGERIS
JAKARNI DG 44

25. ROSAINI BT ABD 780528-11-5528 MATEMATIK
MANAF DG 32/42

26. ROSFAIZAH BINTI 721108-09-5014 PENDIDIKAN ISLAM

RAMLEY DG 44
27. ROSLINDA BINTI 830831-09-5112 PENDIDIKAN KHAS

RAZALI DG 44

28. ROSNANI BINTI ABD. 731125-09-5082 PENDIDIKAN ISLAM
RAHAMAN DG 41

29. SANISAH BINTI HASHIM 750808-09-5018 BAHASA ARAB

DG 44

30. SARA‟IYAH BINTI 760916-14-5464 BAHASA INGGERIS
MOHAMMAD DG 44
31. SARIMAH BINTI ISMAIL 650630-08-6000 BAHASA MELAYU

DG44


32. SARIMAH BINTI OSMAN 660320-08-5212 PENDIDIKAN KHAS
DG 44

33. SARINA BINTI CHE 710815-71-5258 PENDIDIKAN ISLAM
IBRAHIM DG 44
34. SAROMY BIN SUBRY 760428-09-5007 REKA BENTUK &

DG 44 TEKNOLOGI
35

Manual Pengurusan SKDWA 2020


35. SHAHEMI BIN SALLEH 650125-02-5223 MATEMATIK

DG 44

36. SITI HAZLINDA BINTI 801129-09-5056 MATEMATIK
HARIS DG 44

37. SITI ZALIHA BT HASSAN 730122-09-5066 BAHASA MELAYU
DG 48

38. SYAFIQAH NAWIYAH 890819-09-5106 PENDIDIKAN ISLAM

BINTI SUHIMI DG 41
39. WAN BASHIROH BINTI 830427-09-5102 PENDIDIKAN KHAS

ABD. RAHIM DG 44
40. WAN NOOR AZIZ BIN 670609-09-5031 BAHASA MELAYU

MEGAT TAIB DG 32


41. WAN NORASHIKIN 780519-09-5086 PEMULIHAN KHAS
BINTI WAN MANSOR DG 44

42. WAN AISHAH BIN WAN 841029-09-5100 PENDIDIKAN KHAS
SAAD DG 41
43. YUSNIZA BINTI JUSOH 710813-09-5016 SAINS

DG 44

44. HASMIZAR BINTI 80038-09-5026 PEMBANTU TADBIR

HAMDAN N 22
45. ZULHILMI BIN HASHIM 860122-09-5045 JURUTEKNIK

FT 19
KOMPUTER

46. ASMIDA BINTI 830330-08-5274 PEMBANTU
RODUWAN N 19 PENGURUSAN
MURID (PPKI)

47. NOR HASSUZAINI BINTI 810315-09-5062 PEMBANTU
JOHARI N 19 PENGURUSAN
MURID (PPKI)
48. RAHAYU BINTI RAHMAT 670528-02-5752 PEMBANTU

N 22 PENGURUSAN
MURID (PRA)
49. SURIA BINTI MAT ISA 780209-09-5400 PEMBANTU

N 19 PENGURUSAN
MURID (PPKI)
50. MUHAMMAD SYAMIL 930308-09-5079 PEMBANTU

BIN SHAUQI N 11 OPERASI

36

Manual Pengurusan SKDWA 2020


SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS

DAN GURU PENYAYANG 2020


Bidang tugas dan tanggungjawab Guru Bertugas dan Penyayang Mingguan (GBPM):


1) GBPM 1 :
i. Mengendalikan Perhimpunan
ii. Membuat Pengumuman


2) GBPM 2 :
i. Membuat Laporan Bertugas Mingguan
ii. Mencatat Nama Pelawat
iii. Melakukan Rondaan Sekitar Sekolah Tahap 1 (Awal Pagi, Rehat)


3) GBPM 3 :
i. Mencatat Minit Curai Perjumpaan Dan Kehadiran Perjumpaan
ii. Melakukan Rondaan Sekitar Sekolah Tahap 2 (Awal Pagi, Rehat)


4) GPBM 4 :

i. Mengambil Gambar Aktiviti
ii. Menyediakan Laporan Aktiviti (3 M/S)
iii. Pengawasan Di Kantin Sekolah Tahap 1


5) GPBM 5 :
i. Mengambil Gambar Aktiviti
ii. Menyediakan Laporan Aktiviti (3 M/S)
iii. Pengawasan Di Kantin Sekolah Tahap 2


6) GPBM 6 :
i. Menyambut Kehadiran Murid Di Pagar Sekolah (7.10 - 7.30 Pagi)
ii. Mencatat Di Papan Makluman Sekolah (Laluan Tangga Pejabat Dan
Bersebelahan Tingkap Bilik Guru)


7) GPBM 7 :
i. Menyambut Kehadiran Murid Di Pagar Sekolah (7.10 - 7.30 Pagi)37

Manual Pengurusan SKDWA 2020


JADUAL GURU BERTUGAS 2020
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ WAN AHMAD
MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TEMA


1 2 - 3 1. AZHARUDDIN B BAHADON
2. ROSAINI BT ABD MANAF
(GB) JAN 3. SITI HAZLINDA BT HARIS

SAYANGI DIRI
4. NORHIDAYAH BT MAHMOOD
5. YUSNIZA BT JUSOH
6. SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI2 6 - 10 1. SHAHEMI B SALLEH
2. RAHAYU BT OMAR
(GPK 1) JAN 3. ROSFAIZAH BT RAMLEY

4. WAN NORASHIKIN BT WAN MANSOR
SAYANGI
KELUARGA
5. SITI ZALIHA BT HASSAN
6. ASNIDAWATI BT ABD MALEK
7. ROSNANI BT ABD RAHAMAN


3 13 - 17 1. WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB
2. SARINA BT CHE IBRAHIM
(GPK HEM) JAN 3. SANISAH BT HASHIM
4. RAIHANA BT MOHD JAKARNI
SAYANGI
KOMUNITI
5. NORIZA BT MOHD SAAD SEKOLAH
6. FATHIYYAH SOLEHAH BT JOHARI
7. FAIRUS BT ABD RAHIM4 20 - 24 1. SAROMY B SUBRY
2. HASMA BT AYUB
(GPK KO) JAN 3. SHALINEE BT SHAPIE

4. SARA‟ IYAH BT MOHAMMAD
CINTA AKAN
NEGARA
5. SARIMAH BT ISMAIL
6. NOOR AINI BT CHE MAN
7. NORAZIZAH BT AHMAD
38

Manual Pengurusan SKDWA 20205 27 - 31 1. ROSAINI BT ABD MANAF
2. SITI HAZLINDA BT HARIS
(GPK PPKI) JAN 3. AZHARUDDIN B BAHADON

SENTUHAN
4. YUSNIZA BT JUSOH SELAMAT
5. SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI
6. NORHIDAYAH BT MAHMOOD6 3 - 7 1. RAHAYU BT OMAR
2. ROSFAIZAH BT RAMLEY
(GB) FEB 3. WAN NORASHIKIN BT WAN MANSOR SOPAN SANTUN

4. SHAHEMI B SALLEH TERHADAP
KELUARGA


5. ASNIDAWATI BT ABD MALEK
6. ROSNANI BT ABD RAHAMAN
7. SITI ZALIHA BT HASSAN


7 10 - 14 1. SARINA BT CHE IBRAHIM
2. SANISAH BT HASHIM
(GPK 1) FEB 3. RAIHANA BT MOHD JAKARNI MENGHARGAI
4. WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB GOLONGAN
ORANG
KURANG UPAYA
5. FATHIYYAH SOLEHAH BT JOHARI
6. FAIRUS BT ABD RAHIM
7. NORIZA BT MOHD SAAD8 17 - 21 1. HASMA BT AYUB
2. SHALINEE BT SHAPIE
(GPK HEM) FEB 3. SARA‟ IYAH BT MOHAMMAD MENGHORMATI

4. SAROMY B SUBRY WARGA
SEKOLAH


5. NOOR AINI BT CHE MAN
6. NORAZIZAH BT AHMAD
7. SARIMAH BT ISMAIL9 24 - 28 1. SITI HAZLINDA BT HARIS
2. AZHARUDDIN B BAHADON
(GPK KO) FEB 3. ROSAINI BT ABD MANAF CELIK WANG
39

Manual Pengurusan SKDWA 20204. SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI
5. NORHIDAYAH BT MAHMOOD
6. YUSNIZA BT JUSOH10 2 - 6 1. ROSFAIZAH BT RAMLEY
2. WAN NORASHIKIN BT WAN MANSOR
(GPK PPKI) MAC 3. SHAHEMI B SALLEH
4. RAHAYU BT OMAR
BERDISIPLIN


5. ROSNANI BT ABD RAHAMAN
6. SITI ZALIHA BT HASSAN
7. ASNIDAWATI BT ABD MALEK11 9 - 13 1. SANISAH BT HASHIM
2. RAIHANA BT MOHD JAKARNI
(GB) MAC 3. WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB BIJAK

4. SARINA BT CHE IBRAHIM TEKNOLOGI
MAKLUMAT

5. FAIRUS BT ABD RAHIM
6. NORIZA BT MOHD SAAD
7. FATHIYYAH SOLEHAH BT JOHARI16 - 20 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
MAC


12 23 - 27 1. SHALINEE BT SHAPIE
2. SARA‟ IYAH BT MOHAMMAD
(GPK 1) MAC 3. SAROMY B SUBRY
4. HASMA BT AYUB
RAJIN


5. NORAZIZAH BT AHMAD
6. SARIMAH BT ISMAIL
7. NOOR AINI BT CHE MAN13 30 MAC 1. NORHIDAYAH BT MAHMOOD
- 2. YUSNIZA BT JUSOH
(GPK HEM) 3. SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI BERFIKIRAN
3 APRIL POSITIF

4. AZHARUDDIN B BAHADON


40

Manual Pengurusan SKDWA 2020


5. ROSAINI BT ABD MANAF
6. SITI HAZLINDA BT HARIS


14 6 - 10 1. WAN NORASHIKIN BT WAN MANSOR
2. SHAHEMI B SALLEH
(GPK KO) APRIL 3. RAHAYU BT OMAR
4. ROSFAIZAH BT RAMLEY
KEBERSAMAAN

5. SITI ZALIHA BT HASSAN
6. ASNIDAWATI BT ABD MALEK
7. ROSNANI BT ABD RAHAMAN15 13 - 17 1. RAIHANA BT MOHD JAKARNI
2. WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB
(GPK PPKI) APRIL 3. SARINA BT CHE IBRAHIM
4. SANISAH BT HASHIM
KEMESRAAN


5. NORIZA BT MOHD SAAD
6. FATHIYYAH SOLEHAH BT JOHARI
7. FAIRUS BT ABD RAHIM16 20 - 24 1. SARA‟ IYAH BT MOHAMMAD
2. SAROMY B SUBRY
(GB) APRIL 3. HASMA BT AYUB

4. SHALINEE BT SHAPIE
INTERAKSI
SIHAT
5. SARIMAH BT ISMAIL
6. NOOR AINI BT CHE MAN
7. NORAZIZAH BT AHMAD17 27 - 30 1. YUSNIZA BT JUSOH
2. SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI
(GPK 1) APRIL 3. NORHIDAYAH BT MAHMOOD PENJIMATAN
SUMBER

4. ROSAINI BT ABD MANAF
5. SITI HAZLINDA BT HARIS
6. AZHARUDDIN B BAHADON18 4 - 8 1. SITI ZALIHA BT HASSAN


41

Manual Pengurusan SKDWA 2020


2. ASNIDAWATI BT ABD MALEK
(GPK HEM) MEI 3. ROSNANI BT ABD RAHAMAN PEMELIHARAAN
DAN
PEMULIHARAAN
4. SHAHEMI B SALLEH FLORA DAN
5. RAHAYU BT OMAR FAUNA
6. ROSFAIZAH BT RAMLEY
7. WAN NORASHIKIN BT WAN MANSOR19 11 - 15 1. NORIZA BT MOHD SAAD
2. FATHIYYAH SOLEHAH BT JOHARI
(GPK KO) MEI 3. FAIRUS BT ABD RAHIM SAYANGI
SESAMA
MANUSIA
4. WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB
5. SARINA BT CHE IBRAHIM
6. SANISAH BT HASHIM
7. RAIHANA BT MOHD JAKARNI20 18 - 22 1. SARIMAH BT ISMAIL
2. NOOR AINI BT CHE MAN
(GPK PPKI) MEI 3. NORAZIZAH BT AHMAD


SAYA ANAK
4. SAROMY B SUBRY MALAYSIA
5. HASMA BT AYUB
6. SHALINEE BT SHAPIE
7. SARA‟IYAH BT MOHAMMAD


25 MEI - CUTI PERTENGAHAN TAHUN
5 JUN


21 8 - 12 1. SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI
2. NORHIDAYAH BT MAHMOOD
(GB) JUN 3. YUSNIZA BT JUSOH MALU
MELAKUKAN
PERKARA
4. SITI HAZLINDA BT HARIS NEGATIF
5. AZHARUDDIN B BAHADON
6. ROSAINI BT ABD MANAF22 15 - 19 1. ASNIDAWATI BT ABD MALEK
2. ROSNANI BT ABD RAHAMAN42

Manual Pengurusan SKDWA 2020


3. SITI ZALIHA BT HASSAN
(GPK 1) JUN MENGHORMATI
KEPELAGAIAN
4. RAHAYU BT OMAR AGAMA,
5. ROSFAIZAH BT RAMLEY BANGSA,
6. WAN NORASHIKIN BT WAN MANSOR BUDAYA DAN
7. SHAHEMI B SALLEH BAHASA23 22 - 26 1. FATHIYYAH SOLEHAH BT JOHARI
2. FAIRUS BT ABD RAHIM
(GPK HEM) JUN 3. NORIZA BT MOHD SAAD MENGHORMATI
UNDANG-
UNDANG JALAN
4. SARINA BT CHE IBRAHIM RAYA
5. SANISAH BT HASHIM
6. RAIHANA BT MOHD JAKARNI
7. WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB24 29 JUN 1. NOOR AINI BT CHE MAN
- 2. NORAZIZAH BT AHMAD
(GPK KO) 3. SARIMAH BT ISMAIL MEMATUHI
3 JULAI PERATURAN
SETEMPAT
4. HASMA BT AYUB
5. SHALINEE BT SHAPIE
6. SARA‟IYAH BT MOHAMMAD
7. SAROMY B SUBRY


25 6 - 10 1. AZHARUDDIN B BAHADON
2. ROSAINI BT ABD MANAF
(GPK PPKI) JULAI 3. SITI HAZLINDA BT HARIS MENJAGA
PESEKITARAN
SEKOLAH
4. NORHIDAYAH BT MAHMOOD
5. YUSNIZA BT JUSOH
6. SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI26 13 - 17 1. ROSNANI BT ABD RAHAMAN
2. SITI ZALIHA BT HASSAN
(GB) JULAI 3. ASNIDAWATI BT ABD MALEK


HAK ASASI
4. ROSFAIZAH BT RAMLEY KANAK-KANAK
5. WAN NORASHIKIN BT WAN MANSOR


43

Manual Pengurusan SKDWA 2020


6. SHAHEMI B SALLEH
7. RAHAYU BT OMAR


27 20 - 24 1. FAIRUS BT ABD RAHIM
2. NORIZA BT MOHD SAAD
(GPK 1) JULAI 3. FATHIYYAH SOLEHAH BT JOHARI


JUJUR
4. SANISAH BT HASHIM
5. RAIHANA BT MOHD JAKARNI
6. WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB
7. SARINA BT CHE IBRAHIM27 - 31 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
JULAI


28 3 - 7 1. SHALINEE BT SHAPIE
2. SARA‟ IYAH BT MOHAMMAD
(GPK HEM) OGOS 3. SAROMY B SUBRY MENGHARGAI
4. HASMA BT AYUB DAN MENEPATI
MASA

5. NORAZIZAH BT AHMAD
6. SARIMAH BT ISMAIL
7. NOOR AINI BT CHE MAN29 10 - 14 1. ROSAINI BT ABD MANAF
2. SITI HAZLINDA BT HARIS
(GPK KO) OGOS 3. AZHARUDDIN B BAHADON


SAHABAT
4. YUSNIZA BT JUSOH
5. SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI
6. NORHIDAYAH BT MAHMOOD30 17 - 21 1. SITI ZALIHA BT HASSAN
2. ASNIDAWATI BT ABD MALEK
(GPK PPKI) OGOS 3. ROSNANI BT ABD RAHAMAN

JASAMU
4. WAN NORASHIKIN BT WAN MANSOR DIKENANG
5. SHAHEMI B SALLEH
6. RAHAYU BT OMAR44

Manual Pengurusan SKDWA 2020


7. ROSFAIZAH BT RAMLEY


31 24 - 28 1. NORIZA BT MOHD SAAD
2. FATHIYYAH SOLEHAH BT JOHARI
(GB) OGOS 3. FAIRUS BT ABD RAHIM
NEGARAKU
4. RAIHANA BT MOHD JAKARNI MERDEKA
5. WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB
6. SARINA BT CHE IBRAHIM
7. SANISAH BT HASHIM32 1 - 4 1. NORAZIZAH BT AHMAD
2. SAROMY B SUBRY
(GPK 1) SEPT 3. HASMA BT AYUB

4. SHALINEE BT SHAPIE
BERSYUKUR


5. SARIMAH BT ISMAIL
6. NOOR AINI BT CHE MAN
7. SARA‟ IYAH BT MOHAMMAD


33 7 - 11 1. SITI HAZLINDA BT HARIS
2. AZHARUDDIN B BAHADON
(GPK HEM) SEPT 3. ROSAINI BT ABD MANAF MENGHAYATI
RUKUN
NEGARA
4. SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI
5. NORHIDAYAH BT MAHMOOD
6. YUSNIZA BT JUSOH34 14 - 18 1. WAN NORASHIKIN BT WAN MANSOR
2. ROSNANI BT ABD RAHAMAN
(GPK KO) SEPT 3. SITI ZALIHA BT HASSAN MENGEKALKAN
WARISAN DAN
BUDAYA
4. SHAHEMI B SALLEH MALAYSIA
5. RAHAYU BT OMAR
6. ROSFAIZAH BT RAMLEY
7. ASNIDAWATI BT ABD MALEK


35 21 - 25 1. WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB
2. SARINA BT CHE IBRAHIM
(GPK PPKI) SEPT 3. SANISAH BT HASHIM KESETIAAN


45

Manual Pengurusan SKDWA 2020


4. RAIHANA BT MOHD JAKARNI KEPADA RAJA
DAN NEGARA

5. NORIZA BT MOHD SAAD
6. FATHIYYAH SOLEHAH BT JOHARI
7. FAIRUS BT ABD RAHIM36 28 1. SAROMY B SUBRY
SEPT - 2. HASMA BT AYUB
(GB) 3. SHALINEE BT SHAPIE
2 OKT 4. SARA‟ IYAH BT MOHAMMAD
MALAYSIA
TANAH AIRKU
5. SARIMAH BT ISMAIL
6. NOOR AINI BT CHE MAN
7. NORAZIZAH BT AHMAD37 5 - 9 1. NORHIDAYAH BT MAHMOOD
2. YUSNIZA BT JUSOH
(GPK 1) OKT 3. SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI


TOLERANSI
4. AZHARUDDIN B BAHADON
5. ROSAINI BT ABD MANAF
6. SITI HAZLINDA BT HARIS


38 12 - 16 1. SHAHEMI B SALLEH
2. RAHAYU BT OMAR
(GPK HEM) OKT 3. ROSFAIZAH BT RAMLEY
4. WAN NORASHIKIN BT WAN MANSOR
HINDARI
RASUAH
5. ASNIDAWATI BT ABD MALEK
6. ROSNANI BT ABD RAHAMAN
7. SITI ZALIHA BT HASSAN39 19 - 23 1. SARINA BT CHE IBRAHIM
2. SANISAH BT HASHIM
(GPK KO) OKT 3. RAIHANA BT MOHD JAKARNI

4. WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB MENGHARGAI
ALAM SEKITAR
(AMALAN 3R)
5. FATHIYYAH SOLEHAH BT JOHARI
6. FAIRUS BT ABD RAHIM


46

Manual Pengurusan SKDWA 2020


7. NORIZA BT MOHD SAAD40 26 - 30 1. HASMA BT AYUB
2. SHALINEE BT SHAPIE
(GPK PPKI) OKT 3. SARA‟IYAH BT MOHAMMAD
4. SAROMY B SUBRY
NEGARAKU
AMAN
5. NOOR AINI BT CHE MAN
6. NORAZIZAH BT AHMAD
7. SARIMAH BT ISMAIL41 2 - 6 1. YUSNIZA BT JUSOH
2. SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI

(GB) NOV 3. NORHIDAYAH BT MAHMOOD
KATAKAN TIDAK
PADA ROKOK
4. ROSAINI BT ABD MANAF
5. SITI HAZLINDA BT HARIS
6. AZHARUDDIN B BAHADON42 9 - 13 1. RAHAYU BT OMAR
2. ROSFAIZAH BT RAMLEY
(GPK 1) NOV 3. WAN NORASHIKIN BT WAN MANSOR

4. SHAHEMI B SALLEH
CELIK CUKAI
5. ROSNANI BT ABD RAHAMAN
6. SITI ZALIHA BT HASSAN
7. ASNIDAWATI BT ABD MALEK43 16 - 20 1. SANISAH BT HASHIM
2. RAIHANA BT MOHD JAKARNI
(GPK HEM) NOV 3. WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB
4. SARINA BT CHE IBRAHIM
JENAYAH SIBER


5. FAIRUS BT ABD RAHIM
6. NORIZA BT MOHD SAAD
7. FATHIYYAH SOLEHAH BT JOHARI


CUTI AKHIR TAHUN
23 NOVEMBER 2020 - JANUARI 2021


47

Manual Pengurusan SKDWA 2020

PENGURUSAN


PENTADBIRAN

2020


48

Manual Pengurusan SKDWA 2020


CARTA ORGANISASI

PENGERUSI

ENCIK NADZMI BIN MAHYUDDIN


TIMBALAN PENGERUSI

PUAN NORHASHIMI BT ROMLI


NAIB PENGERUSI II
NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI III
ENCIK MOHAMAD SANY BIN
PUAN HAMIDAH BT AHMAD PUAN AFISAH BT MAT ISA
DESA


SETIAUSAHA
PUAN SYAFIQAH NAWIYAH BT SUHIMI


JK MAKMAL KOMPUTER JK PUSAT SUMBER JK JADUAL WAKTU

EN SHAHEMI BIN SALLEH PN ROSNANI BT ABD RAHAMAN PN YUSNIZA BT JUSOH

JK BILIK MESYUARAT JK BILIK RBT JK BILIK HIP
PN ANUN MAZINI BT SALIM PN ROSAINI BT ABD MANAF PN SARA’IYAH BT MOHAMMAD


JK BILIK STOR SUKAN JK SURAU JK MAKMAL SAINS
EN SAROMY BIN SUBRY PN NORHIDAYAH BT MAHMOOD PN YUSNIZA BT JUSOHJK BILIK GURU JK PENGURUSAN ASET JK BILIK BOSS
PN SANISAH BT HASHIM PN SITI ZALIHA BT HASSAN EN WAN NOOR AZIZ B MEGAT TAIB


JK SKPMG2 JK PENGURUSAN STAF JK PELAN STRATEGIK & PELAN

PN SYAFIQAH NAWIYAH BT SOKONGAN TINDAKAN
SUHIMI CIK HASMIZAR BT HAMDAN PN SITI HAZLINDA BT HARIS
SAMSUDIN

JK KEWANGAN SEKOLAH JK KEBAJIKAN GURU & STAF JK PROMOSI, DOKUMENTASI,
CIK HASMIZAR BT HAMDAN PN HASMA BT AYUB LAMAN SESAWANG
EN ZULHILMI B HASHIM


JK BILIK PEMULIHAN JK PENGURUSAN
PN WAN NORASHIKIN BT MAKLUMAT/DATA/AKSES JK LATIHAN DALAM
WAN MANSOR EN AZHARUDDIN BIN BAHADON PERKHIDMATAN
PN ROSNANI BT ABD RAHAMAN

JK PENGURUSAN FIZIKAL
SEKOLAH

EN SAROMY BIN SUBRY


49


Click to View FlipBook Version