แมลงและศัตรูโรค
การทำงานย่อมมีอุปสรรค ปัญหาฉันใด การทำการเกษตร ก็ย่อมมีแมลงและศัตรูพืชฉันนั้นหนังสือเล่มนี้จะบอกเรื่องราว ที่ควรรู้ และการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ตรงประเด็นช่วยให้การทำเกษตร การปลูกดอกไม้ พืชผักสวยงามได้ประสิทธิภาพสูงสุด
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications