The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Siti Hajar Mohd Yusoff, 2022-05-20 16:47:47

buku pengurusan sekolah 2022

buku pengurusan sekolah 2022

1

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

KANDUNGAN MUKA SURAT
BIL PERKARA 1
2
1 IKRAR GURU & GURU MALAYSIA 3
2 FALSAFAH PENDIDIKAN 4
5
3 NARATIF BAHARU AMALAN PENDIDIKAN 6
4 HALATUJU PENDIDIKAN JPN JOHOR 7
5 MAMPAN PPD MUAR 9
6 AMALAN KERJA SEPANCAR 10
7 PROFIL SEKOLAH 11
8 PIAGAM PELANGGAN 12
9 PELAN KEDUDUKAN BANGUNAN 13
10 VISI, MISI, MATLAMAT 14
11 OBJEKTIF SEKOLAH 19
12 LAGU SEKOLAH 20
13 SENARAI GURU & AKP 22
14 CARTA ORGANISASI SEPANCAR 23
15 TAKWIM PERSEKOLAHAN 31
16 PENERAPAN NILAI SIVIK DI SEKOLAH SEPANJANG TAHUN 32
17 TAKWIM PROGRAM & AKTIVITI 34
18 TAKWIM MESYUARAT / TAKLIMAT / LDAP / PLC 40
19 TAKWIM PENTAKSIRAN & GURU KELAS 42
20 GURU BERTUGAS MINGGUAN 45
21 JADUAL PENCERAPAN PdPc 50
22 JADUAL PEMANTAUAN BUKU LATIHAN MURID 67
23 KETETAPAN PENGURUSAN SEKOLAH 77
24 STANDARD 1 & STANDARD 2 85
25 KETETAPAN PENGURUSAN KURIKULUM 91
26 STANDARD 3.1 97
27 KETETAPAN PENGURUSAN KOKURIKULUM 110
28 STANDARD 3.2 116
29 KETETAPAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
30 STANDARD 3.3
31 CATATAN

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

IKRAR GURU

BAHAWASANYA KAMI GURU-GURU NEGARA MALAYSIA
DENGAN INI BERIKRAR,

MENDUKUNG TERUS CITA-CITA KAMI TERHADAP TUGAS KAMI,
DAN MENYATAKAN KEYAKINAN KAMI

PADA CITA-CITA MURNI PEKERJAAN KAMI,
KAMI AKAN BERBAKTI KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA KAMI,
KAMI SENTIASA MENJUNJUNG PERLEMBAGAAN NEGARA KAMI,MENGAMALKAN PRINSIP-

PRINSIP RUKUN NEGARA
PADA SETIAP MASA

GURU MALAYSIA

KAMI GURU MALAYSIA
BERIKRAR DAN BERJANJI
MENDIDIK DAN MEMIMPIN
PUTERA-PUTERI NEGARA KITA

PADA SERI PADUKA
KAMI TUMPAHKANSETIA
RUKUN NEGARA KITA
PANDUAN HIDUP KAMI SEMUA
DI BIDANG PEMBANGUNAN KAMI TETAP BERSAMA
MEMBANTU MEMBINA NEGARA YANG TERCINTA

AMANAH YANG DIBERI
KAMI TAK PERSIAKAN
APA YANG KAMI JANJI
TUNAI TETAP KAMI TUNAIKAN

1

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi

dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

VISI KPM

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA
SEJAHTERA

MISI KPM

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU

BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

OBJEKTIF KPM

1. MELAHIRKAN BANGSA MALAYSIA YANG TAAT, SETIA DAN BERSATU PADU
2. MELAHIRKAN INSAN YANG BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, BERILMU, BERKETRAMPILAN, DAN SEJAHTERA
3. MENYEDIAKAN SUMBER TENAGA MANUSIA UNTUK KEPERLUAN DAN KEMAJUAN

NEGARA
4. MEMBERI PELUANG-PELUANG PENDIDIKAN KEPADA SEMUA WARGA NEGARA MALAYSIA

TERAS PERKHIDMATAN AWAM

1. BERAZAM MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN
2. BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB, BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI
3. BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBBAH DAN KEMESRAAN
4. BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA
5. BEKERJASAMA DALAM MEMBANTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH-MUSUH NEGARA
6. BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA

2

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

NARATIF BAHARU AMALAN PENDIDIKAN

3

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

HALA TUJU PENDIDIKAN JOHOR

4

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

MAMPAN PPD MUAR

5

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

AMALAN KERJA
SEPANCAR

6

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

PROFIL
SEKOLAH

7

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

BIL PERKARA
1. NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH :
3. LOKASI:
SK PANCHOR, LUAR BANDAR
84500 MUAR,
JOHOR. 5. PPD :
PPD MUAR
2. KOD SEKOLAH :
JBA5051 7. JENIS BANTUAN :
SEKOLAH KERAJAAN
4. DAERAH PENTADBIRAN :
MUAR : 06-9737751
: 06-9737751
6. GRED SEKOLAH : : [email protected]
B 10. WEBSITE :

8. SALURAN KOMUNIKASI : [email protected]
TELEFON
FAKSIMILI : EN. RUSLIN@ROSLIN B. RAHMAT
E-MAIL : EN. ABDUL RAZAK B. ISMAIL
: EN. NURULHAKIM BIN AHMAD
9. SESI : : TN. HJ. AHMAD SYAR’E B. YUSOF
PAGI

11. NAMA PENTADBIR :
GURU BESAR
GPK PENTADBIRAN
GPK HEM
GPK KOKO

8

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

PIAGAM PELANGGAN

SEPANCAR

KAMI WARGA SEKOLAH INI DENGAN PENUH ILTIZAM, BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN
SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI KEPADA

MURID

• Memastikan kecemerlangan akademik dalam peperiksaan awam dan peperiksaan dalaman
sekolah

• Memastikan murid belajar dalam suasana yang kondusif
• Memastikan pembangunan kerohanian, kebajikan dan keselamatan murid diutamakan
• Memastikan semua murid mendapat pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti

mengikut jadual waktu yang ditetapkan
• Memastikan semua hasil kerja murid disemak dengan teliti dalam jangka waktu yang ditetapkan
• Melahirkan murid yang berilmu, beriman, berakhlak, kreatif dan inovatif demi

kesejahteraan diri dan Negara
• Melahirkan murid yang berkualiti dan bersepadu dari segi akademik, kemahiran insaniah dan

bina insan, serta memiliki daya tahan dan daya juang yang tinggi
• Memberi khidmat kaunseling kepada murid yang bermasalah dan mencari jalan penyelesaian

yang dapat membantu mengurangkan masalah yang dihadapi oleh murid
• Mencapai 6 Aspirasi Murid mengikut PPPM 2013-2025

GURU DAN AKP

• Bertugas sebagai pendidik dan pembimbing kepada anak didik dengan penuh mesra dan
bertanggungjawab

• Memastikan pengagihan waktu PdPc yang seimbang mengikut opsyen
• Memastikan setiap guru dan AKP mendapat peluang latihan sekurang-kurangnya 42 jam kredit

atau 7 hari setahun untuk meningkatkan profesionalisme mereka
• Memastikan guru dan AKP yang baru bertugas menerima bayaran gaji dalam tempoh

sebulan selepas pendaftaran masuk.
• Memastikan agihan tugas diberi secara adil dan seimbang
• Menyediakan guru dan AKP yang dedikasi, prihatin, sedia membantu dan bekerjasama

dengan pihak sekolah, ibubapa dan komuniti
• Menyediakan kemudahan dan persekitaran tempat kerja yang kondusif dengan

mengutamakan hal kebajikan mereka
• Mencapai 9 Bidang Keutamaan mengikut PPPM 2013-2025

IBUBAPA/PENJAGA DAN PELAWAT

• Menyediakan perkhidmatan kaunter yang mesra pelanggan
• Meningkatkan permuafakatan dan penglibatan guru, murid, ibu bapa, komuniti, agensi

kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam urusan pendidikan sepanjang hayat
• Memastikan segala aduan daripada ibu bapa/penjaga mendapat layanan segera
• Memastikan laporan kemajuan murid disampaikan kepada ibu bapa/penjaga selepas penilaian

Pertengahan Tahun dan Penilaian Akhir Tahun
• Mencapai 11 Anjakan Transformasi Sistem mengikut PPPM 2013-2025

PEMEGANG TARUH

• Memastikan segala laporan dihantar ke KPM, JPN, PPD sebelum atau pada masa yang ditetapkan
• Memastikan segala urusan surat menyurat dengan KPM, JPN, PPD diambil tindakan dalam

tempoh 7 hari
• Memastikan program kecemerlangan akademik, kemahiran insaniah dan bina insan yang

diarahkan oleh KPM, JPN, PPD dilaksanakan dengan jayanya
• Mencapai 5 Aspirasi Sistem mengikut PPPM 2013-2025

9

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

PELAN KEDUDUKAN BANGUNAN

SEPANCAR

10

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan
Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem
Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangun Potensi

Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

MATLAMAT

SK Panchor Berhasrat
Melahirkan Insan Cemerlang

Dalam Semua Aspek Yang
Berdaya Tahan Tinggi Serta
Mempunyai Nilai Jati Diri Yang

Utuh Dalam Menghadapi
Cabaran Globalisasi Sejajar
dengan Kehendak Falsafah

Pendidikan Negara
berlandaskan Rukun Negara

11

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

OBJEKTIF SEKOLAH

Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah untuk membolehkan murid-murid:
➢ Menguasai Bahasa Melayu sesuai dengan kedudukan sebagai Bahasa

Kebangsaan dan bahasa rasmi Negara.
➢ Menguasai asas berbahasa iaitu bertutur,membaca dan menulis.
➢ Menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakan dalam

menyelesaikan masalah harian.
➢ Menguasai kemahiran belajar.
➢ Menguasai kemahiran berfikir.
➢ Bertutur, membaca, menulis dan memahami Bahasa Inggeris selaras dengan

kedudukannya sebagai bahasa kedua.
➢ Memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahkannya.
➢ Membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri.
➢ Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal.
➢ Menjaga kebersihan,kesihatan dan kecergasan diri.
➢ Menguasai kemahiran membaca,menghafaz dan memahami pengertian ayat-

ayat tertentu dalam Al Quran .
➢ Menyakini asas-asas keimanan,mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan

akhlak mulia.
➢ Membina semangat Patriotisma.
➢ Mengembangkan bakat dan kreativiti.
➢ Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai-nilai dan menjadikan

asas bagi amalan hidup.

12

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

LAGU SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Panchor
Tahun lapan belas sejarah dibuka

Asas bermula ilmu dituntut
Asas kami teguh dan jaya

c/o : Kami belajar sungguh-sungguh
Nasihat guru kan kami amalkan
Kejayaan mesti dituntut
Ibu bapa jangan dilupa

Perintah guru kami taati
Ibu bapa kami sanjungi
Rukun Negara panduan kami
Negara kita kami cintai

English version c/o:

We will always strive harder
We practise what we have been taught
Glory and success must be gain and achieve

Parents, never to forget

13

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

SENARAI NAMA GURU & AKP

1. NAMA: RUSLIN@ROSLIN RAHMAT
NO. TELEFON: 012 7136941
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: GURU BESAR

2.
NAMA: ABDUL RAZAK BIN ISMAIL
NO. TELEFON: 013 6406973
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

3. NAMA: NURULHAKIM BIN AHMAD
NO. TELEFON: 0197901981
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PENOLONG KANAN HEM

4.
NAMA: AHMAD SYAR’E BIN YUSOF
NO. TELEFON: 019 4816254
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

5.
NAMA: AAISAH BINTI SAAT
NO. TELEFON: 0107953077
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: SAINS

14

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

6.
NAMA: ADIB BAHARUDDIN BIN A. BAKAR
NO. TELEFON: 019 7775133
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: SAINS

7. NAMA: AZLI RIDUAN BIN MOHD NOR
NO. TELEFON: 019 6112950
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PENDIDIKAN ISLAM

8. NAMA: HARMILIA BINTI CHE MEH
NO. TELEFON: 014 9720706
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: MATEMATIK

9.
NAMA: HAZULLY BIN ISHAK
NO. TELEFON: 019 7175171
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: MUZIK

10. NAMA: IDA EZYANI BINTI OTHMAN
NO. TELEFON: 013 2046460
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PENDIDIKAN ISLAM

11.
NAMA: JASIKA BINTI NOOR JANIHAN
NO. TELEFON: 013 5984798
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: BAHASA INGGERIS

15

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

12. NAMA: DR. JUHAIDA BINTI ABDUL AZIZ
NO. TELEFON: 019 7784368
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: BAHASA INGGERIS

13. NAMA: MOHAMAD AZAM BIN HAMID
NO. TELEFON: 0136526027
E-MAIL: [email protected]

OPSYEN: PENDIDIKAN MUZIK

14. NAMA: MOHD EZUASYAIRI BIN MOHD MUKRI
NO. TELEFON: 0184687879
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: BAHASA MELAYU

15. NAMA: MUHAMMAD AZERI BIN HIZLAH
NO. TELEFON: 019 7235735
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: SAINS

16. NAMA: NOR’AISAH BINTI MISKON
NO. TELEFON: 012 3801436
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: BAHASA MELAYU

17. NAMA: NORZAMRINA BINTI SAPIAI
NO. TELEFON: 019 6624696
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: BAHASA MELAYU

16

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

18. NAMA: NUR AYUNI BINTI HAMDAN
NO. TELEFON: 013 2748762
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PENDIDIKAN ISLAM

19. NAMA: NUR FARHANA BINTI MOHD NASIR
NO. TELEFON: 013 7035615
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PENDIDIKAN ISLAM

20. NAMA: HAJAH RAFIZAH BINTI ISHAK
NO. TELEFON: 013 7076320
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: MATEMATIK

NAMA: RAUDHATULJANNAH BINTI SARUN
21. NO. TELEFON: 012 7940132

E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: BAHASA ARAB

22. NAMA: RAPIDAH BINTI RIDHUAN
NO. TELEFON: 0192422105
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PRA SEKOLAH

23. NAMA: ROHAYIDAH ERNNIETAH BINTI SABTURANI
NO. TELEFON: 019 4467686

E-MAIL: [email protected]

OPSYEN: PRA SEKOLAH

24. NAMA: SITI HAJAR BINTI MOHD YUSOFF
NO. TELEFON: 0195254602
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: KEMAHIRAN HIDUP

17

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

25. NAMA: SITI MARLIA BINTI HAMZAH
NO. TELEFON: 013 3849598
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PENDIDIKAN ISLAM

26. NAMA: ZAMIDA BINTI YUSOF
NO. TELEFON: 012 7651050
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: MATEMATIK

27. NAMA: SITI MAHIDDA BINTI MAHADI
NO. TELEFON: 0137317084
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PEMBANTU TADBIR

27. NAMA: MUHAMMAD IDRIS BIN MOHD BADRI
NO. TELEFON: 0173571127
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PEMBANTU OPERASI

27. NAMA: NORAISHAH BINTI ABDUL RASHID
NO. TELEFON: 013-7578892
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PEMBANTU PENGURUSAN MURID

28.
NAMA: YUSNIZA BT PAIMAN
NO. TELEFON: 0196838046
E-MAIL: [email protected]
OPSYEN: PEMBANTU PENGURUSAN MURID

18

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

CARTA ORGANISASI INDUK SEPANCAR

19

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

TAKWIM PERSEKOLAHAN

20

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

21

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

PENERAPAN NILAI SIVIK

22

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

TAKWIM
PROGRAM & AKTIVITI SEKOLAH

2022 / 2023

BULAN TARIKH PROGRAM / AKTIVITI CATATAN
MAC KURIKULUM
17 Pendaftaran & Taklimat
APRIL (Khamis) Tahun 1 Penyelaras:
Pn. Zamida bt Yusof
21 Persediaan persekolahan
(Isnin) Pra Sekolah KURIKULUM

21 Tahun 1 – Tahun 6 Penyelaras:
(Rabu) Guru Pra Sekolah
Program Transisi & Penyayang Tahun 1 Guru Kelas Tahun 1 - 6
-
31 KURIKULUM
(Rabu)
Penyelaras:
Pn. Harmilia bt Che Meh

23 Cuti Hari Keputeraan Sultan Johor
(Rabu)

03 Cuti Awal Ramadhan
(Ahad)
Ihya Ramadhan KURIKULUM
04
(Isnin) Penyelaras:
Pn. Siti Marlia bt Hamzah
04
(Isnin) Program Transisi & Penyayang Tahun 1 KURIKULUM

- Penyelaras:
14 Pn. Harmilia bt Che Meh
(Khamis)
Tadarus Al-Quran KURIKULUM
04
(Isnin) Penyelaras:
Pn. Raudhatuljannah bt Sarun
-
28
(Khamis)

23

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

07 Program Sifar Buli HEM
(Khamis) Penyelaras:
En. Hazully bin Ishak
10 Pelantikan Pengawas Sekolah, Pengawas
(Ahad) Pusat Sumber, Ketua & Penolong Kelas HEM
Penyelaras:
APRIL 14 Dialog Prestasi Kali -1 Pn. Hajah Rafizah bt Ishak
(Khamis)
KURIKULUM
14 Majlis Penutupan Program Transisi & Penyelaras:
(Khamis) Penyayang Tahun 1 En. Adib Baharuddin bin A Bakar

24 Pelancaran Program Jom ke Sekolah KURIKULUM
(Ahad) Penyelaras:
Pn. Harmilia bt Che Meh
25 Kem Bestari Solat Siri-1
(Isnin) HEM
Penyelaras:
28 Majlis Khatam Al-Quran, Penyampaian Pn. Nor’aisah bt Miskon
(Khamis) Bantuan Anak Yatim dan Murid Miskin
KURIKULUM
Penyelaras:
En. Azli Riduan b Mohd Nor

KOKO
Penyelaras:
Pn. Raudhatuljannah bt Sarun

Cuti Hari Raya Aidilfitri
29.04.2022 (Jumaat) – 7.05.2022 (Sabtu)

Hari Raya Aidilfitri
3.05.2022 (Selasa) – 4.05.2022 (Rabu)

01 Cuti Hari Pekerja
(Ahad)

15 Cuti Hari Wesak
MEI (Ahad)

24

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

09 Ziarah Cakna / Warga Prihatin HEM
(Isnin)
Penyelaras:
Pn. Nor’Aisah bt Miskon

16 Hari Guru KEBIRUS
(Isnin)
Penyelaras:
AJK KEBIRUS

KOKO

MEI 19 Penyelaras:
(Khamis) Program Marhaban Aidilfitri SK Panchor
En. Azli Riduan b Mohd Nor
2022

22 Pelancaran Program Guru Penyayang HEM
(Ahad)
Penyelaras:
Pn. Jasika bt Noor Janihan

22 Kem Cemerlang Jawi Siri 1 KURIKULUM
(Ahad)
Penyelaras:
- Pn. Nur Ayuni bt Hamdan
25
(Rabu)

26 Majlis Sambutan Hari Raya AIdilfitri HEM
(Khamis)
Penyelaras:
Pn. Ida Ezyani bt Othman

29 Pengagihan Bantuan Kwamp HEM
(Ahad)
Penyelaras:
Pn. Siti Marlia bt Hamzah

Cuti Penggal 1 Sesi 2022/2023
03.06.2022 (Jumaat) – 11.06.2022 (Sabtu)

Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
06.06.2022
(Isnin)

12 Ziarah Cakna / Warga Prihatin HEM
(Ahad) Penyelaras:
Pn. Nor’Aisah bt Miskon
JUN
KURIKULUM
19 Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-39 Penyelaras:
(Ahad) Pn. Siti Hajar bt Mohd Yusoff

25

JUN 26 SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)
(Ahad) Makanan Sihat
Perasmian Bulan Kecergasan HEM
JULAI 03 Ziarah Cakna / Warga Prihatin Penyelaras:
(Ahad) Pn. Zamida bt Yusof

04 KOKO
(Isnin) Penyelaras:
Pn. Rapidah bt Ridhuan

HEM
Penyelaras:
Pn. Nor’Aisah bt Miskon

Hari Raya Aidiladha
10.07.2022 (Ahad) – 11.07.2021 (Isnin)

16 Kursus Kepimpinan Pengawas 2020 HEM
(Sabtu) Pelancaran Program NILAM Penyelaras:
Pn. Hajah Rafizah bt Ishak
11
(Ahad) KURIKULUM
Penyelaras:
JULAI 23 Laluan HEM Pn. Zamida bt Yusof
(Sabtu) Program Motivasi Tahun 6
HEM
24 Penyelaras:
(Ahad) Pn. Harmilia bt Che Meh

HEM
Penyelaras:
Pn. Norzamrina bt Sapiai

30 Awal Muharram
(Sabtu) 1444H

31 Pelancaran Program Anti Dadah HEM
(Ahad) Penyelaras:
Mohd Ezuasyairi bin Mohd Mukri

26

01 SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)
(Isnin) Ziarah Cakna / Warga Prihatin
HEM
04 Sambutan Maal Hijrah Penyelaras:
(Khamis) Program Kebakaran Pn. Nor’Aisah bt Miskon
Dialog Prestasi Kali - 2
14 KOKO
(Ahad) Kem Bestari Solat Siri-2 Penyelaras:
Hari Terbuka Pn. Siti Marlia bt Hamzah
18
(Khamis) I Love SEPANCAR HEM
Perasmian Bulan Kemerdekaan Penyelaras:
OGOS 20 Pn. Raudhatuljannah bt Sarun
(ISabtu)
KURIKULUM
21 Penyelaras:
(Ahad) En. Adib Baharuddin bin A Bakar

25 KURIKULUM
(Khamis) Penyelaras:
En. Azli Riduan b Mohd Nor
28
(Ahad) KURIKULUM
Penyelaras:
Pn. Siti Hajar bt Mohd Yusoff

HEM
Penyelaras:
En. Adib Baharudin bin A Bakar

KOKO
Penyelaras:
Pn. Norzamrina bt Sapiai

31 Hari Kebangsaan
(Rabu)

Cuti Penggal 2 Sesi 2022/2023
02.09.2022 (Jumaat) – 10.09.2022 (Sabtu)

SEPTEMBER 03 Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar
(Jumaat)

27

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

12 Ziarah Cakna / Warga Prihatin HEM
(Isnin) Penyelaras:
Pn. Nor’Aisah bt Miskon
15 Majlis Penutupan Bulan Kemerdekaan
(Khamis) KOKO
Penyelaras:
Pn. Norzamrina bt Sapiai

16 Hari Malaysia
(Jumaat) Cuti Hari Malaysia

SEPTEMBER 18
(Ahad)

18 Kem Cemerlang Jawi Siri 2 KURIKULUM
(Ahad) Kem Bestari Solat 2 Penyelaras:
Pn. Nur Ayuni bt Hamdan
- Majlis Perasmian KM1M
22 KOKO
(Khamis) Penyelaras:
En. Azli Riduan b Mohd Nor
24
(Sabtu) Kurikulum
Penyelaras:
02 Pn. Siti Marlia bt Hamzah
(Ahad)

OKTOBER 03 Ziarah Cakna / Warga Prihatin HEM
(Isnin) Lawatan Penyelaras:
Pn. Nor’Aisah bt Miskon
07
(Jumaat) HEM
Penyelaras:
- Pn. Norzamrina bt Sapiai
08
(Sabtu)

09 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul)
(Ahad)

28

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

OKTOBER 13 Majlis Sambutan Maulidur Rasul KURIKULUM
(Khamis) 2022 / 1444H
Penyelaras:
Pn. Nur Farhana bt Mohd Nasir

Hari Deepavali
24.10.2022 (Isnin)

Cuti Tambahan Hari Deepavali
23.10.2022 (Ahad) & 25.10.2022 (Selasa)

01 Ziarah Cakna / Warga Prihatin HEM
(Selasa)
Penyelaras:
Pn. Nor’Aisah bt Miskon

10 Sambutan Maulidurrasul 1444H KOKO
(Khamis) Sukses APDM Penyelaras:
Pn. Nur Farhana bt Mohd Nasir
NOVEMBER
HEM
13 Penyelaras:
(Ahad) Pn. Siti Hajar bt Mohd Yusoff

20 Hari Kanak – Kanak KOKO
(Ahad)
Dialog Prestasi Kali - 3 Penyelaras:
Hari Keusahawanan Pn. Rohayidah Ernnietah bt Sabturani
Ziarah Cakna / Warga Prihatin
01 KURIKULUM
(Khamis)
Penyelaras:
En. Adib Baharuddin bin A Bakar

DISEMBER 04 KOKO
(Ahad)
Penyelaras:
Pn. Harmilia bt Che Meh

05 HEM
(Isnin)
Penyelaras:
Pn. Nor’Aisah bt Miskon

29

08 SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)
(Khamis) Sukses APDM
HEM
Penyelaras:
Pn. Siti Hajar bt Mohd Yusoff

Cuti Penggal 3 Sesi 2022/2023
09.12.2022 (Jumaat) – 31.12.2022 (Sabtu)

Hari Krismas
25.12.2021 (Sabtu)

02 Ziarah Cakna / Warga Prihatin HEM
(Isnin) Penyelaras:
Pn. Nor’Aisah bt Miskon
05 Perkhemahan Unit Beruniform
(Khamis) KOKO
Penyelaras:
- En. Hazully bin Ishak
06
(Jumaat) HEM
Penyelaras:
JANUARI 08 Sukses APDM Pn. Siti Hajar bt Mohd Yusoff
2023 (Ahad)
HEM
12 Penyampaian Bantuan Persekolahan Penyelaras:
(Khamis) RM100 Dr. Juhaida bt Abd Aziz

15 Sukantara KOKO
(Ahad)
Penyelaras:
- En. Muhammad Azeri Bin Hizlah
19
(Khamis)

Tahun Baru Cina
22.01.2023 (Ahad) & 23.01.2023 (Isnin)

Cuti Tambahan Tahun Baru Cina
24.01.2023 (Selasa)

30

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

JANUARI 29 Acara Padang KOKO
2023 (Ahad)
Penyelaras:
– En. Mohd Ezuasyairi bin Mohd Mukri
31
(Selasa) Acara Padang KOKO
Penyelaras:
01 Sukan Tahunan Sekolah Kali Ke- 46 En. Mohd Ezuasyairi bin Mohd Mukri
(Rabu) Ziarah Cakna / Warga Prihatin
Dialog Prestasi Kali - 4 KOKO
– I support Your Event Penyelaras:
02 En. Muhammad Azeri bin Hizlah
(Khamis) Hari Penyampaian Rekod PBD
Majlis Konvokesyen Pra Sekolah dan HEM
FEBRUARI 05 Penyelaras:
2023 (Ahad) Pelajar Tahun 6 Pn. Nor’Aisah bt Miskon
Sukses APDM
06 KURIKULUM
(Isnin) Penyelaras:
En. Adib Baharuddin bin A Bakar
09
(Khamis) HEM
Penyelaras:
16 Pn. Nur Farhana bt Mohd Nasir
(Khamis)
KURIKULUM
FEBRUARI 12 Penyelaras:
2023 (Ahad) En. Adib Baharuddin b A. Bakar

15 KURIKULUM
(Rabu) Penyelaras:
Pn. Siti Hajar bt Mohd Yusoff
16 Pn. Rohayidah Ernnietah bt Sabturani
(Khamis)
HEM
Penyelaras:
Pn. Siti Hajar bt Mohd Yusoff

Cuti Akhir Persekolahan Sesi 2022/2023
17.02.2023 (Jumaat) – 11.03.2023 (Sabtu)

31

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

TAKLIMAT MESYUARAT / TAKLIMAT /
LDAP / PLC

BIL PERKARA TARIKH

MESYUARAT PENGURUSAN 1 20/03/2022
25/04/2022
MESYUARAT PENGURUSAN 2 24/05/2022
21/06/2022
MESYUARAT PENGURUSAN 3 26/07/2022
23/08/2022
MESYUARAT PENGURUSAN 4 27/09/2022
18/10/2022
MESYUARAT PENGURUSAN 5 29/11/2022
06/12/2022
1 MESYUARAT PENGURUSAN 6 17/01/2023
MESYUARAT PENGURUSAN 7 14/02/2023

MESYUARAT PENGURUSAN 8

MESYUARAT PENGURUSAN 9

MESYUARAT PENGURUSAN 10

MESYUARAT PENGURUSAN 11

MESYUARAT PENGURUSAN 12

MESYUARAT KURIKULUM 1 29/03/2022
2 MESYUARAT KURIKULUM 2 28/06/2022
04/10/2022
MESYUARAT KURIKULUM 3 15/02/2023
MESYUARAT KURIKULUM 4

MESYUARAT PANITIA 1 30/03/2022
3 MESYUARAT PANITIA 2 29/06/2022
05/10/2022
MESYUARAT PANITIA 3 16/02/2022
MESYUARAT PANITIA 4

3 DIALOG PRESTASI 1 14/04/2022
DIALOG PRESTASI 2 18/08/2022
DIALOG PRESTASI 3 01/12/2022
DIALOG PRESTASI 4 09/02/2023

4 MESYUARAT KELAB BILIK GURU 13/04/2022

5 MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM / Rujuk tarikh dalam Takwim
SAMBUTAN / MAJLIS PERINGKAT SEKOLAH

6 TAKLIMAT / LADAP / PLC Rabu / Khamis selepas PdP @ Sabtu

32

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

TAKWIM PENTAKSIRAN

BIL PENGUJIAN & PENILAIAN DARJAH SOALAN TARIKH / HARI
DISEDIAKAN
1 UJIAN PENENTUAN TOV 6 11/04 – 13/04/2022
1- 6 OLEH (ISNIN – RABU)
PENTAKSIRAN PANEL
2 SETARA STANDARD 6 TAHUN 6 18/07 – 21/07/2022
1-6 (ISNIN – KHAMIS)
SETENGAH TAHUN * MGB *
05/07 – 08/07/2021
4 UJIAN FORMATIF 2 PANEL (ISNIN - KHAMIS)
TAHUN 6
PENTAKSIRAN 21/11 – 24/11/2022
5 SETARA STANDARD AKHIR MGB * (ISNIN - KHAMIS)

TAHUN *

NAMA KELAS GURU KELAS
1 Elit 2022 / 2023
1 Cemerlang
2 Elit NAMA GURU
2 Cemerlang PN. HARMILIA BINTI CHE MEH
3 Elit PN. ZAMIDA BINTI YUSOF
3 Cemerlang PN. NUR AYUNI BINTI HAMDAN
4 Elit PN. SITI MARLIA BINTI HAMZAH
4 Cemerlang PN. NUR FARHANA BINTI MOHD NASIR
5 Elit PN. RAUDHATULJANNAH BINTI SARUN
5 Cemerlang DR. JUHAIDA BINTI ABDUL AZIZ
6 Elit PN. IDA EZYANI BINTI OTHMAN
6 Cemerlang EN. AZLI RIDUAN BIN MOHD NOOR
PN. NOR’AISAH BINTI MISKON
PN. HAJAH RAFIZAH BINTI ISHAK
EN. MOHD EZUASYAIRI BIN MOHD MUKRI

33

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

MINGGU NILAI TERAS DOMAIN ITEM DOMAIN GURU BERTUGAS

(1) BERTANGGUNG DOMAIN SETIAP MURID PN. NUR AYUNI BINTI HAMDAN
20.03.2022 -JAWAB DIRI MESTI MEMPUNYAI EN. ADIB BAHARUDDIN BIN A.BAKAR
PN. ZAMIDA BINTI YUSOF
- MATLAMAT
24.03.2022 BELAJAR

(2) BERTANGGUNG DOMAIN SETIAP MURID PN. NORZAMRINA BINTI SAPIAI
27.03.2022 MESTI MEMPUNYAI PN. NUR FARHANA BINTI MOHD NASIR
-JAWAB DIRI DR. JUHAIDA BINTI ABDUL AZIZ
─ MATLAMAT PN. RAUDHATULJANNAH BINTI SARUN
31.03.2022 BELAJAR

(3) KASIH SAYANG DOMAIN SENTIASA PN. HARMILIA BINTI CHE MEH
04.04.2022 DIRI MENGUTAMAKAN EN. MOHD EZUASYAIRI BIN MOHD
MUKRI
─ KESELAMATAN PN. IDA EZYANI BINTI OTHMAN
07.04.2022 EN. MUHAMMAD AZERI BIN HIZLAH

(4) KASIH SAYANG DOMAIN SENTIASA PN. SITI HAJAR BINTI MOHD YUSOFF
10.04.2022 DIRI MENGUTAMAKAN PN. RAPIDAH BT RIDHUAN
PN. SITI MARLIA BINTI HAMZAH
─ KESELAMATAN EN. MOHAMAD AZAM BIN HAMID
14.02.2022
BERTANGGUNG DOMAIN SETIAP MURID PN. NOR’AISAH BINTI MISKON
(5) -JAWAB DIRI MESTI MEMPUNYAI EN. AZLI RIDUAN BIN MOHD NOR
17.04.2022 PN. ROHAYIDAH ERNNIETAH BINTI
MATLAMAT SABTURANI
─ BELAJAR
21.4.2022

(6) HORMAT- DOMAIN PN. HJH. RAFIZAH BINTI ISHAK
24.04.2022 MENGHORMATI KELUARGA EN. HAZULLY BIN ISHAK
HORMATI IBU BAPA PN. JASIKA BINTI NOOR JANIHAN

28.04.2022

Cuti Hari Raya Aidilfitri
29.04.2022 (Jumaat) – 7.05.2022 (Sabtu)

(7) HORMAT- DOMAIN PN. NUR AYUNI BINTI HAMDAN
08.05.2022 MENGHORMATI KELUARGA HORMATI IBU BAPA EN. ADIB BAHARUDDIN BIN A.BAKAR

─ PN. ZAMIDA BINTI YUSOF
12.05.2022

34

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

(8) KEBAHAGIAAN DOMAIN KESEDERHANAAN PN. NORZAMRINA BINTI SAPIAI
16.05.2022 DIRI PN. NUR FARHANA BINTI MOHD NASIR
DR. JUHAIDA BINTI ABDUL AZIZ
─ PN. RAUDHATULJANNAH BINTI SARUN
19.05.2022

(9) KEBAHAGIAAN DOMAIN KESEDERHANAAN PN. HARMILIA BINTI CHE MEH
22.05.2022 DIRI EN. MOHD EZUASYAIRI BIN MOHD
MUKRI
─ PN. IDA EZYANI BINTI OTHMAN
26.05.2022 EN. MUHAMMAD AZERI BIN HIZLAH

( 10 ) BERTANGGUNG DOMAIN MENJAGA PN. SITI HAJAR BINTI MOHD YUSOFF
29.05.2022 -JAWAB DIRI KEBERSIHAN DIRI PN. RAPIDAH BT RIDHUAN
PN. SITI MARLIA BINTI HAMZAH
─ EN. MOHAMAD AZAM BIN HAMID
01.06.2022

Cuti Penggal 1 Sesi 2022/2023
03.06.2022 (Jumaat) – 11.06.2022 (Sabtu)

( 11 ) BERTANGGUNG DOMAIN MENJAGA PN. NOR’AISAH BINTI MISKON
12.06.2022 -JAWAB DIRI KEBERSIHAN DIRI EN. AZLI RIDUAN BIN MOHD NOR
PN. ROHAYIDAH ERNNIETAH BINTI
─ SABTURANI
16.06.2022
KASIH SAYANG DOMAIN PN. HJH. RAFIZAH BINTI ISHAK
( 12 ) EKO FLORA DAN FAUNA EN. HAZULLY BIN ISHAK
19.06.2022
SISTEM PN. JASIKA BINTI NOOR JANIHAN

23.06.2022

( 13 ) KASIH SAYANG DOMAIN PN. NUR AYUNI BINTI HAMDAN
26.06.2022 EKO FLORA DAN FAUNA EN. ADIB BAHARUDDIN BIN A.BAKAR

─ SISTEM PN. ZAMIDA BINTI YUSOF
30.06.2022

( 14 ) HORMAT- DOMAIN HORMAT KEPADA PN. NORZAMRINA BINTI SAPIAI
03.07.2022 KELUARGA PN. NUR FARHANA BINTI MOHD NASIR
MENGHORMATI KELUARGA DR. JUHAIDA BINTI ABDUL AZIZ
─ PN. RAUDHATULJANNAH BINTI SARUN
07.07.2022

( 15 ) HORMAT- DOMAIN HORMAT KEPADA PN. HARMILIA BINTI CHE MEH
11.07.2022 MENGHORMATI KELUARGA KELUARGA EN. MOHD EZUASYAIRI BIN MOHD
MUKRI
─ PN. IDA EZYANI BINTI OTHMAN
14.07.2022 EN. MUHAMMAD AZERI BIN HIZLAH

35

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

( 16 ) KEBAHAGIAAN DOMAIN KEIKHLASAN PN. SITI HAJAR BINTI MOHD YUSOFF
17.07.2022 DIRI PN. RAPIDAH BT RIDHUAN
PN. SITI MARLIA BINTI HAMZAH
─ EN. MOHAMAD AZAM BIN HAMID
21.07.2022
PN. NOR’AISAH BINTI MISKON
( 17 ) KEBAHAGIAAN DOMAIN KEIKHLASAN EN. AZLI RIDUAN BIN MOHD NOR
24.07.2022 DIRI PN. ROHAYIDAH ERNNIETAH BINTI
SABTURANI

28.07.2022

( 18 ) BERTANGGUNG DOMAIN TANGGUNGJAWAB PN. HJH. RAFIZAH BINTI ISHAK
31.07.2022 -JAWAB KELUARGA TERHADAP EN. HAZULLY BIN ISHAK
KELUARGA PN. JASIKA BINTI NOOR JANIHAN

04.08.2022

( 19 ) BERTANGGUNG DOMAIN TANGGUNGJAWAB PN. NUR AYUNI BINTI HAMDAN
07.08.2022 -JAWAB KELUARGA TERHADAP EN. ADIB BAHARUDDIN BIN A.BAKAR
KELUARGA PN. ZAMIDA BINTI YUSOF

11.08.2022

(20) KASIH SAYANG DOMAIN PEKA TERHADAP PN. NORZAMRINA BINTI SAPIAI
14.08.2022 KOMUNITI KOMUNITI PN. NUR FARHANA BINTI MOHD NASIR
DR. JUHAIDA BINTI ABDUL AZIZ
─ PN. RAUDHATULJANNAH BINTI SARUN
18.08.2022

( 21 ) HORMAT- DOMAIN MENGHORMATI PN. HARMILIA BINTI CHE MEH
21.08.2022 MENGHORMATI KOMUNITI GURU EN. MOHD EZUASYAIRI BIN MOHD
MUKRI
─ PN. IDA EZYANI BINTI OTHMAN
25.08.2022 EN. MUHAMMAD AZERI BIN HIZLAH

( 22 ) KEBAHAGIAAN DOMAIN BERTERIMA KASIH PN. SITI HAJAR BINTI MOHD YUSOFF
28.08.2022 KELUARGA KEPADA IBU BAPA PN. RAPIDAH BT RIDHUAN
PN. SITI MARLIA BINTI HAMZAH
─ EN. MOHAMAD AZAM BIN HAMID
01.09.2022

Cuti Penggal 2 Sesi 2022/2023
02.09.2022 (Jumaat) – 10.09.2022 (Sabtu)

( 23 ) KEBAHAGIAAN DOMAIN BERTERIMA KASIH PN. NOR’AISAH BINTI MISKON
11.09.2022 KELUARGA KEPADA IBU BAPA EN. AZLI RIDUAN BIN MOHD NOR
PN. ROHAYIDAH ERNNIETAH BINTI
─ SABTURANI
15.09.2022

36

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

( 24 ) BERTANGGUNG DOMAIN MENGHARGAI PN. HJH. RAFIZAH BINTI ISHAK
18.09.2022 -JAWAB KOMUNITI MASA EN. HAZULLY BIN ISHAK
PN. JASIKA BINTI NOOR JANIHAN

22.09.2022

( 25 ) BERTANGGUNG DOMAIN MENGHARGAI PN. NUR AYUNI BINTI HAMDAN
25.09.2022 MASA EN. ADIB BAHARUDDIN BIN A.BAKAR
-JAWAB KOMUNITI PN. ZAMIDA BINTI YUSOF

29.09.2022

( 26 ) KASIH SAYANG DOMAIN KELESTARIAN PN. NORZAMRINA BINTI SAPIAI
02.10.2022 EKO ALAM PN. NUR FARHANA BINTI MOHD NASIR
DR. JUHAIDA BINTI ABDUL AZIZ
─ SISTEM PN. RAUDHATULJANNAH BINTI SARUN
06.10.2022

( 27 ) KASIH SAYANG DOMAIN KELESTARIAN PN. HARMILIA BINTI CHE MEH
10.10.2022 EKO ALAM EN. MOHD EZUASYAIRI BIN MOHD
MUKRI
─ SISTEM PN. IDA EZYANI BINTI OTHMAN
13.10.2022 EN. MUHAMMAD AZERI BIN HIZLAH

( 28 ) HORMAT- DOMAIN MENGHORMATI PN. SITI HAJAR BINTI MOHD YUSOFF
16.10.2022 JIRAN PN. RAPIDAH BT RIDHUAN
MENGHORMATI KOMUNITI PN. SITI MARLIA BINTI HAMZAH
─ EN. MOHAMAD AZAM BIN HAMID
20.10.2022

( 29) HORMAT- DOMAIN MENGHORMATI PN. NOR’AISAH BINTI MISKON
26.10.2022 JIRAN EN. AZLI RIDUAN BIN MOHD NOR
MENGHORMATI KOMUNITI PN. ROHAYIDAH ERNNIETAH BINTI
─ SABTURANI
27.10.2022

( 30 ) KEBAHAGIAAN DOMAIN RAMAH MESRA PN. HJH. RAFIZAH BINTI ISHAK
30.10.2022 KOMUNITI EN. HAZULLY BIN ISHAK
PN. JASIKA BINTI NOOR JANIHAN

03.11.2022

( 31 ) KEBAHAGIAAN DOMAIN RAMAH MESRA PN. NUR AYUNI BINTI HAMDAN
06.11.2022 KOMUNITI EN. ADIB BAHARUDDIN BIN A.BAKAR
PN. ZAMIDA BINTI YUSOF

10.11.2022

( 32 ) BERTANGGUNG DOMAIN MENJAGA PN. NORZAMRINA BINTI SAPIAI
13.11.2022 -JAWAB EKO KEBERSIHAN PN. NUR FARHANA BINTI MOHD NASIR
KAWASAN DR. JUHAIDA BINTI ABDUL AZIZ
─ SISTEM PN. RAUDHATULJANNAH BINTI SARUN
17.11.2022 SEKOLAH

37

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

( 33 ) BERTANGGUNG DOMAIN MENJAGA PN. HARMILIA BINTI CHE MEH
20.11.2022 -JAWAB EKO KEBERSIHAN EN. MOHD EZUASYAIRI BIN MOHD
KAWASAN MUKRI
─ SISTEM PN. IDA EZYANI BINTI OTHMAN
24.11.2022 SEKOLAH EN. MUHAMMAD AZERI BIN HIZLAH

( 34 ) KASIH SAYANG DOMAIN CINTA KEPADA PN. SITI HAJAR BINTI MOHD YUSOFF
27.11.2022 NEGARA NEGARA PN. RAPIDAH BT RIDHUAN
PN. SITI MARLIA BINTI HAMZAH
─ EN. MOHAMAD AZAM BIN HAMID
01.12.2022

( 35 ) KASIH SAYANG DOMAIN CINTA KEPADA PN. NOR’AISAH BINTI MISKON
04.12.2022 NEGARA NEGARA EN. AZLI RIDUAN BIN MOHD NOR
PN. ROHAYIDAH ERNNIETAH BINTI
─ SABTURANI
08.12.2022

Cuti Penggal 3 Sesi 2022/2023
09.12.2022 (Jumaat) – 31.12.2022 (Sabtu)

( 36 ) HORMAT- DOMAIN MEMBERI PN. HJH. RAFIZAH BINTI ISHAK
01.01.2023 SOKONGAN EN. HAZULLY BIN ISHAK
MENGHORMATI KOMUNITI KEPADA RAKAN PN. JASIKA BINTI NOOR JANIHAN

05.01.2023

( 37 ) HORMAT- DOMAIN MEMBERI PN. NUR AYUNI BINTI HAMDAN
08.01.2023 SOKONGAN EN. ADIB BAHARUDDIN BIN A.BAKAR
MENGHORMATI KOMUNITI KEPADA RAKAN PN. ZAMIDA BINTI YUSOF

12.01.2023

( 38 ) KEBAHAGIAAN DOMAIN PRIHATIN KEPADA PN. NORZAMRINA BINTI SAPIAI
15.01.2023 KELUARGA KELUARGA PN. NUR FARHANA BINTI MOHD NASIR
DR. JUHAIDA BINTI ABDUL AZIZ
─ PN. RAUDHATULJANNAH BINTI SARUN
19.01.2023

( 39 ) KEBAHAGIAAN DOMAIN PRIHATIN KEPADA PN. HARMILIA BINTI CHE MEH
25.01.2023 KELUARGA KELUARGA EN. MOHD EZUASYAIRI BIN MOHD
MUKRI
─ PN. IDA EZYANI BINTI OTHMAN
26.01.2023 EN. MUHAMMAD AZERI BIN HIZLAH

( 40 ) HORMAT- DOMAIN MEMBERI PN. SITI HAJAR BINTI MOHD YUSOFF
29.01.2023 SOKONGAN PN. RAPIDAH BT RIDHUAN
MENGHORMATI KOMUNITI KEPADA RAKAN PN. SITI MARLIA BINTI HAMZAH
─ EN. MOHAMAD AZAM BIN HAMID
02.02.2023

38

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

( 41 ) BERTANGGUNG DOMAIN JUJUR PN. NOR’AISAH BINTI MISKON
05.02.2023 -JAWAB DIRI EN. AZLI RIDUAN BIN MOHD NOR
PN. ROHAYIDAH ERNNIETAH BINTI
─ SABTURANI
09.02.2023

( 42 ) BERTANGGUNG DOMAIN JUJUR PN. HJH. RAFIZAH BINTI ISHAK
12.02.2023 -JAWAB DIRI EN. HAZULLY BIN ISHAK
PN. JASIKA BINTI NOOR JANIHAN

16.02.2023

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022 / 2023
17.02.2023 (Jumaat) ─ 11.03.2023 (Sabtu)

TUGAS GURU MINGGUAN

1. Guru yang bertugas hendaklah berada di sekolah sekurang – kurangnya setengah jam
sebelum sesi sekolah bermula, iaitu jam 7.00 pagi.

2. Jalankan tugas tuan / puan sepertimana yang tercatat dalam panduan Tugas Guru.

BIL GURU 1 & 2 GURU 3 & 4

1 Mengawal pintu masuk (pagar utama) Membantu mengawal pergerakan

, pagar belakang dan lalu lintas Murid keluar masuk sekolah dan

semasa murid datang sekolah. memastikan loceng dibunyikan pada

waktu pagi, rehat dan balik sekolah.

2 Membantu JK Perhimpunan Membantu JK Perhimpunan

menguruskan perhimpunan mingguan menguruskan perhimpunan mingguan

(Hari Ahad). (Hari Ahad).

3 Menyampaikan ucapan guru bertugas Menulis dan mencatatkan laporan guru

mingguan dan menyampaikan bertugas.

perkongsian berdasarkan tajuk yang

ditetapkan dalam masa

5 hingga 10 minit.

4 Kawalan murid semasa rehat Kawalan murid semasa rehat
Murid Tahap 1 dan Tahap 2. Murid Tahap 1 dan Tahap 2.

5 Mengurus perhimpunan murid masuk Mengurus perhimpunan murid masuk ke
ke bilik darjah selepas waktu rehat. bilik darjah selepas waktu rehat.

Mencatat nama murid yang membuat Memantau kerbersihan bilik darjah, bilik

6 salah laku disiplin, serahkan kepada khas dan kawasan persekitaran sekolah.

JK Disiplin (jika ada). Mengurus murid yang jatuh sakit semasa

PdP.

39

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

JADUAL PENCERAPAN
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PENCERAP NAMA
EN. RUSLIN @ ROSLIN BIN RAHMAT (P1)* EN. ABD RAZAK BIN ISMAIL
EN. NURULHAKIM BIN AHMAD
EN. ABD RAZAK BIN ISMAIL (P1)* TN. HJ. AHMAD SYAR’E BIN YUSOF
PK KURIKULUM PN. HJH. RAFIZAH BINTI ISHAK
PN. RAUDHATULJANNAH BINTI SARUN
PN. SITI HAJAR BINTI MOHD YUSOFF (P2)* DR. JUHAIDA BINTI ABDUL AZIZ
SETIAUSAHA KURIKULUM PN. ZAMIDA BINTI YUSOF
EN. MOHD EZUASYAIRI BIN MOHD MUKRI
EN. NURULHAKIM BIN AHMAD (P1)* EN. ADIB BAHARUDDIN BIN A. BAKAR
PK HEM PN. SITI HAJAR BINTI MOHD YUSOFF
EN. MOHAMAD AZAM BIN HAMID
PN. HARMILIA BINTI CHE MEH (P2)* EN. HAZULLY BIN ISHAK
SETIAUSAHA HEM PN. AAISAH BINTI SAAT
PN. SITI MARLIA BINTI HAMZAH
TN. HJ. AHMAD SYAR’E BIN YUSOF (P1)* PN. ROHAYIDAH ERRNIETAH BINTI SABTURANI
PK KOKURIKULUM PN. HARMILIA BINTI CHE MEH
PN. IDA EZYANI BINTI OTHMAN
PN. NORZAMRINA BINTI SAPIAI (P2)* PN. RAPIDAH BINTI RIDHUAN
SETIAUSAHA KOKURIKULUM PN. NUR AYUNI BINTI HAMDAN
EN. AZLI RIDUAN BIN MOHD NOR
PN. NOR’AISAH BINTI MISKON (P3)* PN. NORZAMRINA BINTI SAPIAI
KP BAHASA MELAYU PN. JASIKA BINTI NOOR JANIHAN
PN. NUR FARHANA BINTI MOHD NASIR
PN. NOR’AISAH BINTI MISKON
EN. MUHAMMAD AZERI BIN HIZLAH
PN. ZAMIDA BINTI YUSOF
EN. MOHD EZUASYAIRI BIN MOHD MUKRI
PN. HARMILIA BINTI CHE MEH
PN. NORZAMRINA BINTI SAPIAI

40

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

PENCERAP NAMA
PN. SITI HAJAR BINTI MOHD YUSOFF
DR. JUHAIDA BINTI ABDUL AZIZ (P3)* PN. JASIKA BINTI NOOR JANIHAN
GURU CEMERLANG BAHASA INGGERIS EN. ADIB BAHARUDDIN BIN A. BAKAR
PN. ROHAYIDAH ERRNIETAH BINTI SABTURANI
PN. HJH. RAFIZAH BINTI ISHAK (P3)* PN. RAPIDAH BINTI RIDHUAN
KETUA PANITIA MATEMATIK PN. ZAMIDA BINTI YUSOF
PN. HARMILIA BINTI CHE MEH
EN. MOHD AZERI BIN HIZLAH (P3)* EN. MOHAMAD AZAM BIN HAMID
KETUA PANITIA SAINS EN. HAZULLY BIN ISHAK
PN. AAISAH BINTI SAAT
EN. AZLI RIDUAN BIN MOHD NOR (P3)* PN. RAUDHATULJANNAH BINTI SARUN
KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM PN. SITI MARLIA BINTI HAMZAH
PN. IDA EZYANI BINTI OTHMAN
PN. NUR AYUNI BINTI HAMDAN
PN. NUR FARHANA BINTI MOHD NASIR

*Penerangan:
P1 – Pencerap Pertama
P2 – Pencerap Kedua
P3 – Pencerap Ketiga

41

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

JADUAL PEMANTAUAN BUKU LATIHAN

TARIKH SUBJEK KELAS PENYEMAK
RBT /SEJ/PK/MZ 1-6 GURU BESAR
MEI 4,5,6
JUN BI / SN 1-6 PK 1
PI / BA 1-6 PK 1
MATEMATIK 1-3 PK HEM
BI / SN 1-6 PK HEM
PK KOKO
BM ELIT / CEMERLANG PK KOKO
PRA SEKOLAH

TARIKH SUBJEK KELAS PENYEMAK
RBT /SEJ/PK/MZ 1-6 GURU BESAR
SEPTEMBER 4,5,6
OKTOBER BI / SN 1-6 PK 1
PI / BA 1-6 PK 1
MATEMATIK 1-3 PK HEM
BI / SN 1-6 PK HEM
PK KOKO
BM ELIT / CEMERLANG PK KOKO
PRA SEKOLAH

TARIKH SUBJEK KELAS PENYEMAK
RBT /SEJ/PK/MZ 1-6 GURU BESAR
JANUARI 4,5,6
FEBRUARI BI / SN 1-6 PK 1
PI / BA 1-6 PK 1
MATEMATIK 1-3 PK HEM
BI / SN 1-6 PK HEM
PK KOKO
BM ELIT / CEMERLANG PK KOKO
PRA SEKOLAH

42

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

TATACARA PENGHANTARAN BUKU TULIS, BUKU
RAMPAIAN & BUKU LATIHAN SPBT

Tatacara:
1. Semasa menghantar buku, hendaklah disertakan 2 salinan borang penghantaran yang

telah dilengkapkan dengan maklumat dan ditandatangi oleh guru mata pelajaran. Setelah
ditandatangani oleh Guru Besar, sila buatkan satu salinan untuk disimpan oleh Ketua Panitia.
Salinan asal hendaklah disimpan dalam fail meja masing-masing.

2. Jumlah buku yang dihantar adalah seperti berikut :

2.1 BUKU LATIHAN : Mengikut jumlah murid

2.2 BUKU AKTIVITI : Mengikut jumlah murid.

2.3 MODUL SKP : Mengikut jumlah murid.

2.4 BUKU PEKA SAINS : Mengikut jumlah murid.

2.5 BUKU-BUKU LAIN (JIKA ADA) : Mengikut Jumlah murid

3. Hantar mengikut minggu yang ditetapkan kepada Guru Penolong Kanan
( KP Mata Pelajaran )

4. Seliaan awal dibuat oleh Guru Penolong Kanan berkaitan dengan kualiti dan kuantiti latihan guru.
Penandaan / semakan latihan, kekemasan latihan / pengurusan buku rampaian selama 3 hari.

5. Guru Besar menyelia buku rampaian selama 5 hari.

6. Guru mata pelajaran hendaklah mengmbil perhatian / tindakan atas komen Guru Penolong kanan
dan Guru Besar.

7. Buku-buku bagi mata pelajaran yang tidak tersenarai akan diminta penghantarannya
dari semasa ke semasa.

8. Semasa penghantaran buku rampaian , hendaklah dihantar semua jenis buku rampaian dari mata
pelajaran tersebut.

9. Sebelum dihantar untuk disemak, cop dulu buku-buku tersebut dengan cop yang berkaitan.

10. Buku dihantar kepada ibu bapa untuk tindakan selanjutnya.

43

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

44

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

KETETAPAN
PENGURUSAN

SEKOLAH

45

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

KETETAPAN PENGURUSAN SEKOLAH

PANDUAN AM UNTUK GURU DAN AKP

1.0 ARAHAN AM

1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru dan AKP adalah tertakluk kepada segala
arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu guru dan staf
sokongan dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi Perintah Am
tersebut serta mentafsirkan dengan tepat kandungan Perintah Am , surat
pekeliling perkhidmatan dan Arahan Perkhidmatan.

1.2 Guru hendaklah menghayati Tatasusila Profesion Keguruan dan
menjunjungnya sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu
pekerjaan / mata pencarian semata-mata.

1.3 Semua guru dan AKP hendaklah mengamalkan dan menghayati Prinsip-prinsip
Perkhidmatan Cemerlang. Semua guru hendaklah mengamalkan dan
menghayati Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (2013-2025 )

1.4 Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Visi dan Misi Kementerian
Malaysia. Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi tersebut.

1.5 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri
dalam menjalankan tugas.

1.6 Bertekad dan beriltizam untuk memenuhi Piagam Pelanggan Sekolah.

1.7 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada
di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.

1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.

1.9 Semua guru adalah guru disiplin

1.10 Jaga batasan pergaulan antara guru – guru / kakitangan dan pergaulan dengan
murid sama ada semasa bertugas atau di luar tugas. Wujudkan sikap hormat-
menghormati dan tolong-menolong.

1.11 Elakkan daripada melakukan apa yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang
sumbang, pecah amanah, ponteng tugas dan sebagainya.

1.12 Inisiatif dan kegigihan sendiri tanpa menunggu arahan untuk berusaha menaikkan
imej sekolah dalam segala bidang adalah diperlukan daripada semua guru.

1.13 Sentiasa memberikan kerjasama kepada Guru Besar, rakan sejawat dan kakitangan
pejabat/sekolah dalam hal – hal berhubung dengan tugas dan tanggungjawab
dalam perkhidmatan.

1.14 Jauhkan sikap memencilkan atau sikap berkelompok dengan hanya sesama jenis,
kelayakan atau kelulusan.

1.15 Sikap mesyuwarah, diplomasi dan kompromi adalah perlu bagi mengelakkan

46

SEPANCAR (CHAMPION, AMBITIOUS, RESILIENT)

timbulnya salah faham dan ketegangan antara guru – guru / kakitangan dan
Guru Besar.

1.16 Pakaian dan Potongan / bentuk rambut guru – guru biarlah yang sesuai dan
berkeadaan kemas.

1.17 Sama – sama bertanggungjawab menjaga rahsia sekolah supaya tidak dibocorkan
kepada pihak luar yang tidak berkenaan kerana ini boleh menjejaskan nama baik
dan imej kita semua.

1.18 Sentiasa belajar dan mengambil tahu perkara – perkara yang berhubung dengan
perkhidmatan dan perjawatan seperti Perintah Am, Pekeliling Ikhtisas dan lain – lain
yang berkaitan untuk persediaan dan latihan kepimpinan.

1.19 Menimbulkan dan menggalakkan semangat bekerjasama dan menanamkan
PERASAAN KEKITAAN dan KEKELUARGAAN di kalangan guru – guru, kakitangan dan
murid – murid sekolah ini.

1.20 Sebarang masalah yang timbul hendaklah dirundingkan bersama Guru Besar atau
GPK bagi penyelesaiannya.

2.0 HADIR BERTUGAS

2.1 Perintah Am Bab D

2.2 Pekeliling Perkhidmatan Bil 13 Tahun 2005 dan Perintah Am Bab Lapan.

2.3 WAKTU BEKERJA RASMI GURU—tertakluk kepada Jadual Waktu Pembelajaran tahun
semasa.

2.4 WAKTU BEKERJA RASMI AKP– waktu berkerja 3 peringkat yang dikeluarkan oleh JPA

2.5 Guru dan AKP yang tidak hadir atau terpaksa hadir lewat hendaklah memberikan
kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru mesti memaklumkan kepada
pihak sekolah secepat mungkin untuk tujuan penyediaan Jadual Guru Ganti.

2.6 Semua urusan peribadi guru hendaklah diselesaikan di luar waktu persekolahan
kecuali dalam keadaan kecemasan dengan memaklumkan terlebih dahulu
kepada pihak sekolah.

3.0 MENINGGALKAN KAWASAN SEKOLAH WAKTU RASMI PERSEKOLAHAN

3.1 Guru dan AKP tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah semasa
waktu rasmi persekolahan kecuali:
3.1.1 Arahan rasmi dari PPD/JPN/KPM yang telah diminitkan
3.1.2 Perkara kecemasan yang telah dimaklumkan kepada Guru Besar.

3.2 Guru dan AKP yang keluar dari kawasan sekolah dengan kebenaran Guru
Besar hendaklah mencatat maklumat dalam Rekod Pergerakan Guru dan AKP

3.3 Guru juga mesti menyediakan bahan pembelajaran kendiri murid sebagai
tugasan kepada pelajar melalui PK Pentadbiran.

4.0 MEMOHON CUTI / TIDAK HADIR BERTUGAS

4.1 Sekiranya guru – guru tidak hadir bertugas oleh sebab – sebab yang tidak dapat

47


Click to View FlipBook Version