The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Siti Anita, 2018-12-18 22:50:50

MANUAL PENGURUSAN 2019 SKBU2 EDITED 2

MANUAL PENGURUSAN 2019 SKBU2 EDITED 2

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019
1

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

AMANAT GURU BESAR

DARI MEJA PENGURUS SEKOLAH 2019

Kata Alu-aluan Guru Besar

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Pemuafakatan SKBU2.

Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T atas limpah kurniaNya memberi saya
peluang menyampaikan sepatah dua kata dalam Manual Pengurusan Sekolah bagi tahun 2109.
Saya mengucapkan „Selamat menjalankan tugas bagi sesi 2019‟ kepada semua guru SK Bandar
UDA 2 yang saya sayangi. Kesediaan dan kemahiran guru adalah faktor utama dan terpenting untuk
memastikan kejayaan sekolah dan pembelajaran Abad ke-21. Ia boleh dilaksanakan dengan
memperkukuhkan hubungan dan pendekatan, inisiatif tersendiri, menggunakan segala sumber dan
kemudahan sedia ada, memantau, menganalisis pengajaran dan pembelajaran untuk menyokong
dan memahami kepimpinan sekolah yang merencanakan perubahan pendidikan.

Manual Pengurusan Sekolah 2019 ini merupakan dokumen rasmi bagi melicinkan perjalanan
untuk mencapai hala tuju sekolah yang cemerlang. Jadikanlah buku ini sebagai rujukan dan
panduan semasa menjalankan tugas. Semoga impian kita untuk melahirkan modal insan minda
kelas pertama dapat direalisasikan selaras kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Diharap
semoga program yang dirancang, tanggungjawab yang diamanahkan dapat disempurnakan dengan
sebaik mungkin.

Guru berkualiti mampu menjadi „role model‟ untuk membentuk generasi yang berilmu,
inovatif, berdaya saing, berketerampilan, berakhlak mulia, cekal menghadapi cabaran serta semangat
cintakan Negara, iaitu aset yang sangat bernilai yang mampu menjulang negara ini ke arah
kecemerlangan. Saya berharap guru-guru dapat menghayati visi dan misi sekolah dalam
merealisasikan kecemerlangan SK Bandar UDA2 dalam semua bidang sama ada kurikulum,
kokurikulum dan pengurusan.

Akhir kata, saya berharap para pendidik dapat bersikap proaktif dan dapat mengamalkan
budaya kerja cemerlang yang menjadi pegangan para pendidik selama ini. Terima kasih.

“Guru Membina Ilmu, Menyempurnakan Akhlak”

Saya yang menjalankan amanah,

(NOORAYU BINTI JAYUS)
Guru Besar

2

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019
3

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia yang
digubal pada 1988 dan disemak semula pada 1996,
termaktub dalam visi kementerian dan kerajaan yang
berhasrat melahirkan generasi holistik dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani.

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

4

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

VISI, MISI DAN MATLAMAT SEKOLAH
SKBU2

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT

SK Bandar UDA 2 bermatlamat untuk melahirkan murid-
murid yang menepati aspirasi murid dalam PPPM (2013-2025)
iaitu:
 Melahirkan murid yang menguasai kemahiran membaca, menulis dan

mengira dengan cemerlang.
 Meningkatkan tahap penguasaan 100% pencapaian murid dalam

bidang akademik.
 Melahirkan murid-murid yang menguasai dwibahasa ( Bahasa

Malaysia dan Bahasa Inggeris)
 Meningkatkan minat, bakat dan potensi murid dalam aktiviti

koakademik dan kokurikulum dikalangan murid.
 Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif, ceria dan menarik bagi

memupuk minat murid-murid ke sekolah.
 Menanam semangat juang yang tinggi dan tidak mudah menyerah

kalah dikalangan murid.

5

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN DAN
ASPIRASI MURID DALAM
PPPM (2013-2025)

6

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

SEBELAS ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI
SISTEM PENDIDIKAN

ANJAKAN 1 ANJAKAN 2 ANJAKAN 3 ANJAKAN 4 ANJAKAN 5

MENYEDIAKAN MEMASTIKAN MELAHIRKAN TRANSFORMASI MEMASTIKAN
KESAMARATAAN SETIAP MURID RAKYAT KEGURUAN KEPIMPINAN

AKSES KEPADA PROFISIEN MALAYSIA SEBAGAI BERPRESTASI

PENDIDIKAN DALAM BAHASA DENGAN PROFESION TINGGI

BERKUALITI MALAYSIA DAN PENGHAYATAN PILIHAN DITEMPATKAN

BERTARAF BAHASA NILAI DI SETIAP

ANTARABANGSA INGGERIS SEKOLAH

Menanda aras Memperkenalkan Memperkukuh Mengetatkan syarat Memperkenalkan kriteria

keupayaan dalam kurikulum Bahasa Pendidikan Sivik lantikan guru mulai pemilihan berasaskan
kemahiran membaca,
Malaysia yang sama dengan menjadikan 2013 supaya dalam kompetensi dan

matematik dan sains pada peringkat perkhidmatan kalangan graduan memperkukuhkan proses
dengan standard rendah,
dengan komuniti sebagai 30% teratas perancaangan

antarabangsa sokongan pemulihan prasyarat untuk tamat penggantian bagi

intensif untuk murid persekolahan Meningkatkan pengetua / guru besar

A Melancarkan yang memerlukan menjelang 2017 kualiti CPD mulai mulai 2013
kurikulum baru bagi menggantikan 2013, dengan lebih

sekolah menengah kelas Peralihan Memperkukuh tumpuan ke atas Melaksanakan pakej
(KSSM) dan semakan Memperluas program
Semula kurikulum Pendidikan Islam dan keperluan individu kerjaya baharu bagi

Moral dengan dan latihan pengetua / guru besar

Sekolah rendah LINUS supaya meliputi memberi lebih focus berasaskan sekolah mulai 2013, dengan lebih
N (KSSR) pada 2017
literasi Bahasa ke aras teras nilai dan sokongan, lebih fleksibiliti

Inggeris falsafah agama utama Memastikan guru pengopeasian bagi
Merombak peperiksaan
menjelang 2017 memberi focus ke menambah baik sekolah,

dan Meningkatkan atas fungsi teras kurikulum dan
pentaksiran kebangsaan kemahiran Bahasa Memperkembang-
pengajaran mulai kokurikulum, serta lebih

untuk Inggeris guru dan kan murid secara 2013 dengan akauntabiliti terhadap

J meningkatkan tumpuan memperluaskan holistik dengan mengurangkan meningkatkan

terhadap kemahiran peluang bagi mengukuhkan beban pentadbiran keberhasilan murid
berfikir aras
2016 tinggi pada pendedahan terhadap keperluan penyertaan

Bahasa Inggeris murid dalam 1 Sukan, Melaksanakan

Meningkatkan kualiti 1 Kelab dan 1 Badan laluan kerjaya guru
Menggalakkan setiap Beruniform berasaskan

A Prasekolah dan murid mempelajari kompetensi dan

meningkatkan enrolmen bahasa tambahan Mengukuhkan dan prestasi mulai 2016

kepada 100% menjelang menjelang 2025 memperluas RIMUP
2020 mulai 2016 untuk Meningkatkan

memudahcara laluan guru untuk

Melanjutkan pendidikan interaksi antara jenis peranan
K wajib daripada 6 tahun
sekolah, kumpulan kepimpinan, pakar

kepada 11 tahun bermula etnik dan sosio- pengajaran dan
pada umur 6+ tahun, ekonomi
pakar bidang

disokong dengan program khususu menjelang
2016
pengekalan yang

disasarkan dan latihan

A vokasional sebagai Membudayakan

persediaan untuk kecemerlangan
pekerjaan berasaskan

Meningkatkan pelaburan pimpinan rakan
bagi sumber fizikal dan sekerja dan proses
pensijilan mulai

N pengajaran kepada murid 2025
dengan keperluan khusus

7

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

ANJAKAN 6 ANJAKAN 7 ANJAKAN 8 ANJAKAN 9 ANJAKAN10 ANJAKAN 11

MENGUPAYA MEMANFAAT- MEN- BEKERJASAMA MEMAKSIMUM- MENINGKATKAN
JPN, PPD DAN KAN ICT BAGI TRANSFORMASI DENGAN IBU KAN KETELUSAN
MENINGKATKAN BAPA, KOMUNITI UNTUK
SEKOLAH KEBOLEH- DAN SEKTOR KEBERHASILAN
UNTUK KUALITI UPAYAAN DAN SWASTA SECARA MURID BAGI AKAUNTABILITI
MENYEDIAKAN PEMBELAJARAN SETIAP RINGGIT AWAM SECARA
KAPASITI

PENYELESAIAN DI MALAYSIA PENYAMPAIAN MELUAS LANGSUNG
KHUSUS KEMENTERIAN

BERASASKAN
KEPERLUAN

Mempercepatkan Meningkatkan akses Mengupaya JPN Melengkapi ibu Mengaitkan setiap Menerbitkan

penambahbaikan internet dan dan PPD dengan bapa bagi program kepada laporan tahunan

prestasi sekolah persekitaran memberi lebih hak membantu keberhasilan murid awam bagi

Melalui program pembelajaran maya membuat pembelajaran anak yang jelas dan kemajuan sasaran

Yang sistematik melalui 1BestariNet keputusan mereka melalui merasionalisasi dan inisiatif Pelaan

dan dipimpin PPD bagi semua 10 000 terhadap bajet dan saran penglibatan program berimpak Pembangunan

di semua negeri sekolah menjelang personel, serta ibu bapa dan akses rendah pada setiap Pendidikan mulai

menjelang 2014 2013 meningkatkan atas talian kepada tahun, selaras 2013

akauntabiliti bagi kemajuan anak di dengan anjakan

Meningkatkan Menambahkan KPI mulai 2013 sekolah (SAPS) keseluruhan Melaksanakan

autonomi kandungan atas kerajaan kea rah semakan

pengurusan Talian untuk Sekurang- Mendapatkan Bajet Berasaskan komprehensif pada

berasaskan perkongsian amalan kurangnya 2 500 maklum balas Keberhasilan (OBB) tahun 2015, 2020

sekolah, termasuk terrbaik bermula lagi personel daripada setiap dan 2025 bagi

Lebih fleksibiliti dengan ditempatkan PIBG mengenai Memanfaatkan memastikan Pelan

pengoperasian ke perpustakaan video daripada KPM dan pelaksanaan peluang Pembangunan

atas pengagihan Guru terrbaik JPN kepada PPD kurikulum setempat meningkatkan Pendidikan kekal

Bajet dan menyampaikan untuk menyokong dan kualiti guru efisiensi, dengan relevan dengan

pelaksanaan pengajaran dalam sekolah menjelang mulai 2016 mengagihkan memasukkan

kurikulum, dimulai Mata pelajaran 2014 peruntukan kepada maaklum balas

Dengan sekolah kritikal pada 2013 1 000 biasiswa bidang paling daripada pihak

Yang mencapai Memperkukuh daripada sector kritikal seperti berkepentingan dan

prestasi tinggi dan Memanfaatkan kebolehupayaan swasta untuk murid peningkatan mengambilkira

menunjukkan penggunaan ICT kepimpinan bagi berbakat daripada kemahiran dan perkembangan

peningkatan bagi pembelajaran 150 – 200 jawatan komuniti miskin latihan guru persekitarannya.

prestasi besar Jarak jaauh dan kepimpinan utama untuk belajar di

berasaskan kendiri mulai 2013 sekolah swasta dan

Memastikan 100% Untuk antarabangsa

Sekolah meningkatkan Memperkukuh

memenuhi kapasiti dan fungsi utama dan Memperluas model

keperluan pembelajaran lebih merasionalisasi Sekolah Amanah

infrastruktur asas Khusus struktur kepada 500 buah

menjelang 2015, Kementerian mulai menjelang 2025

Bermula dengan 2016 dengan melibatkan

Sabah dan kumpulan alumni

Sarawak dan NGOs yang

berpotensi sebagai

penganjur

8

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019
9

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

HALA TUJU SEKOLAH (KURIKULUM)

PENTAKSIRAN BERASASKAN BILIK DARJAH (PBD)

TAHUN TOV ETR(2019)

1 - 100%

2 98 TOV 100%
3 98 100%
4 98 100%
5 98 100%
6 98 100%
UNJURAN UPSR
UPSR 2019 UPSR 2018 ETR (2019)

BM PEMAHAMAN 99.48 99.44 100%
BM PENULISAN 100 96.09 100%

BI PEMAHAMAN 95.80 82.68 100%

BI PENULISAN 93.20 70.95 100%

MATEMATIK 98.95 69.83 100%

SAINS 100 82.12 100%

MENGUASAI KESELURUHAN 92.15 59.22 100%

LINUS 2.0

LITERASI BAHASA MELAYU (LBM)

TOV ETR (2019)
100%
TAHUN 1: -
100%
TAHUN 2: 88.46

TAHUN 3: 96.53 100%

LITERASI BAHASA INGGERIS (LBI)

TOV ETR (2019)
100%
TAHUN 1: - 100%
TAHUN 2: 89.01 100%
TAHUN 3: 97.11

TAHUN 4: 98.20 -

NUMERASI ETR (2019)
TOV 100%
100%
TAHUN 1: - 100%
TAHUN 2: 92.31
TAHUN 3: 98.84

10

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

HALA TUJU SEKOLAH
HEM DAN KOKURIKULUM

HAL EHWAL MURID

PERATUS KEHADIRAN MURID

TOV ETR (2019)

91.2 95

PERATUS DISIPLIN MURID

TOV ETR (2019)

96 98

KOKURIKULUM

SUKAN DAN PERMAINAN

TOV ETR (2019)

99.8 100

UNIT BERUNIFORM

TOV ETR (2019)

99.6 100

KOAKADEMIK

TOV ETR (2019)

99.8 100

11

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019
12

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

HARI KELEPASAN AM 2019

HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

Tahun Baru Cina 05.02.2019 Selasa
Hari Thaipusam ** 21.01.2019 Isnin
Hari Keputeraan D.Y.M.M Sultan 23.03.2019 Sabtu

Johor ** 01.05.2019 Rabu
19.05.2019 Ahad
Hari Pekerja 06.05.2019 Isnin
Hari Wesak 09.09.2019 Isnin
Awal Ramadan *
Hari Keputeraan Seri Paduka Yang 05.06.2019 Rabu
DiPertuan Agong 06.06.2019 Khamis
31.08.2019 Sabtu
Hari Raya Aidilfitri * 11.08.2019 Ahad
16.09.2019
Hari Kebangsaan 01.09.2019 Isnin
Hari Raya Aidiladha 27.10.2019 Ahad
05.10.2019 Ahad
Hari Malaysia Sabtu
Awal Muharram 09.11.2019
Hari Deepavali* Sabtu
Hari Hol Almarhum Sultan 25.12.2019
Rabu
Iskandar **

Hari Keputeraan Nabi Muhammad
S.A.W (Maulidur Rasul)

Hari Krismas

13

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Johor, Kedah, Kelantan dan
Terengganu

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH MINGGU

PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI

01.01.2019 31.01.2019 23

01.02.2019 28.02.2019 20 12
1
01.03.2019 21.03.2019 15

JUMLAH HARI 58

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22.03.2019 30.03.2019 9

1 31.03.2019 31.03.2019 1

01.04.2019 30.04.2019 22 8

01.05.2019 23.05.2019 17

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2

24.05.2019 08.06.2019 16

09.06.2019 30.06.2019 16

01.07.2019 31.07.2019 23 9
01.08.2019 08.08.2019 6 1
14
JUMLAH HARI 45 5

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

09.08.2019 17.08.2019 9

2 18.08.2019 31.08.2019 10
22
01.09.2019 30.09.2019 23
15
01.10.2019 31.10.2019 70

01.11.2019 21.11.2019 40

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN

22.11.2019 31.12.2019

Jumlah hari persekolahan termasuk Cuti Am :

Jumlah hari Cuti Penggal :

14

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

ANALISIS CUTI PERAYAAN 2019

CUTI PERAYAAN TARIKH KUMPULAN A
TAHUN BARU CINA
03.02.2019(AHAD) DALAM CUTI
HARI RAYA AIDIL FITRI 04.02.2019(SNIN) PENGGAL
HARI DEEPAVALI 05.02.2019 (SELASA) PERTAMA
06.02.2019 (RABU)
07.02.2019 (KHAMIS)
05.06.2019 (RABU)
06.06.2019(KHAMIS)
07.06.2019(JUMAAT)
08.06.2019(SABTU)
27.10.2019 (AHAD)
28.10.2019(ISNIN)
29.10.2019(SELASA)

TAKWIM AKHIR TAHUN 2018

HARI/TARIKH PERKARA

KHAMIS Mesyuarat Profesionalisme Guru
27 DISEMBER 2018 Mesyuarat Pengurusan Kurikulum Bil 1 Tahun 2019
Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Bil 1 Tahun 2019
Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum Bil 1 Tahun 2019

JUMAAT Mengemas bilik darjah
28 DISEMBER 2018 Mengemas Bilik Khas

SABTU Mengemas bilik darjah
29 DISEMBER 2018 Mengemas Bilik Khas

AHAD Pendaftaran Murid Tahun 1/2019
30 DISEMBER 2018 Menghantar Fail Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

ISNIN Mesyuarat Panitia Bil 1 Tahun 2019
31 DISEMBER 2018 Mengemas dan menghias kelas

15

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

Hari / Tarikh JANUARI Hari / Tarikh FEBRUARI
Perkara Perkara
SELASA 1 JUMAAT 1
Program Transisi Tahun 1 CUTI TAHUN BARU CINA
RABU 2 Program Transisi Tahun 1 SABTU 2 CUTI TAHUN BARU CINA
Lughatul Fasli /Program Transisi Tahun 1 CUTI TAHUN BARU CINA
KHAMIS 3 AHAD 3 CUTI TAHUN BARU CINA
Program Transisi Tahun 1/Program Pagi SN/PLC
JUMAAT 4 Program Transisi Tahun 1/Program Pagi BM ISNIN 4 Program LINUS dan Ibu Bapa/ Program Pagi
Program Transisi Tahun 1/ Mesyuarat Agung SN/PLC
SABTU 5 1M1S/Program Pagi BI/ SELASA 5 CPD 2- Pn Suria Md Zain/ Program Pagi BM /
Program Transisi Tahun 1Mesyuarat Agung UB Kelas Tambahan Th 6
AHAD 6 /Program Pagi MT RABU 6 1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6
Lughatul Fasli /Program Transisi Tahun 1/Program Aktiviti Koko Kelab dan Persatuan /Program Pagi
ISNIN 7 Pagi AG/PLC/ Mesyuarat Agung Kelab dan Persatuan KHAMIS 7 MT/ Kelas Tambahan Th 6
Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas
SELASA 8 Program Transisi Tahun 1/Kempen Jom Datang Awal JUMAAT 8 Tambahan Th 6
Ke Sekolah/ Program Pagi SN/PLC/ Perhimpunan
RABU 9 Bulanan KOKO (Pengakap) SABTU 9 Kempen Pengurusan Alam Sekitar/Program
Program Transisi Tahun 1/CPD 1-Pn Mazlina Rahman/ Motivasi Ibu Bapa Tahun 6/ Program Pagi
KHAMIS 10 Program Pagi BM AHAD 10 SN/PLC
Program Transisi Tahun 1/1M1S/ Program Pagi BI MesyuaratHEM Bil 2/2019/ Program Pagi BM/
JUMAAT 11 Program Transisi Tahun 1/ Aktiviti Koko UB/ Program ISNIN 11 Kelas Tambahan Th 6
Pagi MT 1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6
SABTU 12 Lughatul Fasli /Majlis Penutup Program Transisi Tahun SELASA 12 Aktiviti Koko Unit Beruniform / Program Pagi MT/
1/ Program Pagi AG/PLC Kelas Tambahan Th 6
AHAD 13 RABU 13 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas
Perlantikan Pengawas Sekolah/PSS/PRS/ Program Tambahan Th 6
ISNIN 14 Pagi SN/PLC KHAMIS 14
SELASA 15 CUTI HARI THAIPUSAM JUMAAT 15 Parent Talk 2/Program Motivasi Murid Tahun 6/
RABU 16 1M1S/ Program Pagi BI SABTU 16 Program Pagi SN/PLC / Minggu Panatia BI
Aktiviti Koko Kelab Persatuan/ Program Pagi MT Mesyuarat Kurikulum Bil2/2019 /Mesyuarat
KHAMIS 17 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC AHAD 17 Kokurikulum Bil2/2019/ Program Pagi BM/ Kelas
Tambahan Th 6/ Taklimat Kajian Tindakan
JUMAAT 18 ISNIN 18 1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6
SABTU 19 SELASA 19 Aktiviti Koko Kelab dan Persatuan/ Program Pagi
AHAD 20 RABU 20 MT/ Kelas Tambahan Th 6
ISNIN 21 KHAMIS 21 Lughatul Fasli /TSIP Tracker 2/ Program Pagi
SELASA 22 JUMAAT 22 AG/PLC/ Kelas Tambahan Th 6
RABU 23 SABTU 23
KHAMIS 24 AHAD 24

JUMAAT 25 ISNIN 25

SABTU 26 Mesyuarat Agung PIBG SELASA 26
AHAD RABU 27
ISNIN 27 Parent Talk 1/ Program Pagi SN/PLC KHAMIS 28
SELASA
RABU 28 Mesyuarat Guru/ Program Pagi BM /Perjumpaan Guru
KHAMIS Tahun 6

29 1M1S/ Program Pagi BI

30 Aktiviti Koko UB / Program Pagi MT

31 Lughatul Fasli /TSIP Tracker 1/ Program Pagi
AG/PLC/Mesyuarat Ketua Pnatia

16

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

Hari / Tarikh MAC Hari / Tarikh APRIL
Perkara
Perkara
JUMAAT 1 ISNIN 1 Learning Observation 1/ Perasmian Program Anti
Dadah/ Program Pagi BM/ Kelas Tambahan Th 6 /
SABTU 2 SELASA 2 Pengisian SEGAK dan PAJSK
Learning Observation 1/1M1S/ Program Pagi BI/
AHAD 3 Bengkel Ibu bapa Cemerlang Tahun1,2,3/ Program RABU 3 Kelas Tambahan Th 6
Pagi SN/PLC / Pelaksanaan SEGAK Penggal 1 Learning Observation 1/ Aktiviti Koko Kelab dan
ISNIN Persatuan/ Program Pagi MT/ Kelas Tambahan
SELASA 4 Program Pagi BM/ Kelas Tambahan Th 6 KHAMIS 4 Th 6
RABU JUMAAT 5 Lughatul Fasli /Learning Observation 1/ Program
KHAMIS 5 1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6 SABTU 6 Pagi AG/PLC/ Kelas Tambahan Th 6
JUMAAT AHAD 7
SABTU 6 Aktiviti Koko UB / Program Pagi MT/ Kelas Tambahan 8 Learning Observation 1/ Program Pagi SN/PLC
Th 6/ Latihan Rumah Sukan ISNIN 9
AHAD SELASA Learning Observation 1/ Program Pagi BM// Kelas
7 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas Tambahan Th 6
ISNIN Tambahan Th 6/ Latihan Rumah Sukan Learning Observation 1/1M1S/ Program Pagi BI/
SELASA Kelas Tambahan Th 6
RABU 8
KHAMIS Learning Observation 1/ Aktiviti Koko UB/
9 Program Pagi MT/ Kelas Tambahan Th 6
JUMAAT
Bengkel Ibu bapa Cemerlang Tahun4,5/ Program Pagi RABU 10 Lughatul Fasli /Learning Observation 1/ Program
10 SN/PLC/Minggu Panatia BM/ Perhimpunan Bulanan Pagi AG/PLC/ Kelas Tambahan Th 6

KOKO (Pancaragam) Learning Observation 1/ Program Pagi SN/PLC

11 Bengkel Ibu bapa Cemerlang Tahun 6/ Program Pagi KHAMIS 11 CPD 4- Pn Panizah Othman/ Learning
BM/ Kelas Tambahan Th 6 / Latihan Rumah Sukan JUMAAT 12 Observation 1/ Program Pagi BM/ Kelas
SABTU 13 Tambahan Th 6
12 1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6 / AHAD 14 Learning Observation 1/1M1S/ Program Pagi BI/
Latihan Rumah Sukan Kelas Tambahan Th 6
Learning Observation 1/ Aktiviti Koko Kelab dan
13 Aktiviti Koko/ Program Pagi MT/ Kelas Tambahan Th 6/ Persatuan/ Program Pagi MT/ Kelas Tambahan
Sukantara Th 6
Lughatul Fasli /Learning Observation 1/ Program
14 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas Pagi AG/PLC/ Kelas Tambahan Th 6
Tambahan Th 6 / Acara Padang

15 ISNIN 15

SABTU 16 SELASA 16

AHAD 17 Hari Sukan Sekolah /Hantar Borang Kajian Tindakan RABU 17
ISNIN
SELASA 18 CPD 3-Pn Irzatul Asyiqin/ Program Pagi BM/ Kelas KHAMIS 18
RABU Tambahan Th 6/ JUMAAT 19
KHAMIS SABTU 20
JUMAAT 19 Latihan Kebakaran 1/1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas
SABTU Tambahan Th 6
AHAD
20 Aktiviti Koko/ Program Pagi MT/ Kelas Tambahan Th 6

Lughatul Fasli /Penandarasan ke SK Desa Pandan

21 Kuala Lumpur/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas AHAD 21 Learning Observation 1/ Program Pagi SN/PLC
Tambahan Th 6
ISNIN
22 Penandarasan ke SK Desa Pandan Kuala Lumpur SELASA 22 Learning Observation 1/ Program Pagi BM/ Kelas
LDP/CPD Port Dickson, N9 Tambahan Th 6
RABU
23 HARI KEPUTERAAND.Y.M.M SULTAN JOHOR 23 Learning Observation 1/1M1S/ Program Pagi BI/
LDP/CPD Port Dickson, N9 KHAMIS Kelas Tambahan Th 6
JUMAAT
24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA SABTU 24 Learning Observation 1/ Aktiviti Koko UB /
AHAD Program Pagi MT/ Kelas Tambahan Th 6

ISNIN 25 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ISNIN 25 Lughatul Fasli /Learning Observation 1/ Program
SELASA 26 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA SELASA Pagi AG/PLC/ Kelas Tambahan Th 6
RABU 27 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
KHAMIS 28 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 26
JUMAAT 29 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
SABTU 30 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 27
AHAD 31 TSIP Tracker 3/ Program Pagi SN/PLC
28 Parent Talk 3/ Sehari bersama KSIB /Learning
Observation 1/ Program Pagi SN/PLC

29 Learning Observation 1/ Program Pagi BM/ Kelas
Tambahan Th 6

30 TSIP Tracker 4/ Learning Observation 1/1M1S/
Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6

17

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

Hari / Tarikh MEI Hari / Tarikh JUN
Perkara Perkara
RABU 1 SABTU 1
CUTI HARI PEKERJA CUTI PERTENGAHAN TAHUN
KHAMIS 2 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas AHAD 2 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Tambahan Th 6 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
JUMAAT 3 ISNIN 3 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Program Pagi SN/PLC HARI RAYA AIDILFITRI
SABTU 4 SELASA 4 HARI RAYA AIDILFITRI
AWAL RAMADHAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
AHAD 5 Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6/ Minggu RABU 5
Panatia Pend Agama dan BA
ISNIN 6 Program Pagi MT/ Kelas Tambahan Th 6 KHAMIS 6

SELASA 7 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas JUMAAT 7
Tambahan Th 6
RABU 8 SABTU 8 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Peperiksaan Setengah Tahun/ Program Pagi SN/PLC
KHAMIS 9 Peperiksaan Setengah Tahun / AHAD 9 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
JUMAAT 10 CPD 5- En Muhammad Faez Nurazman/ Program Pagi ISNIN
SABTU 11 BM / Kelas Tambahan Th 6 SELASA 10 Program Pagi BM/ Kelas Tambahan Th 6
AHAD 12 Peperiksaan Setengah Tahun/ Program Pagi BI/ Kelas RABU
Tambahan Th 6 11 1M1S/ Program Pagi BI / Kelas Tambahan Th 6
Peperiksaan Setengah Tahun/ Program Pagi MT / KHAMIS
Kelas Tambahan Th 6 JUMAAT 12 Aktiviti Koko Kelab dan Persatuan/ Program Pagi
Lughatul Fasli /Peperiksaan Setengah Tahun/ Program SABTU MT/ Kelas Tambahan Th 6
Pagi AG/PLC / Kelas Tambahan Th 6/ Hari Guru AHAD
ISNIN 13 13 Lughatul Fasli /Sambutan Raya RIMUP/ Program
HARI WESAK ISNIN Pagi AG/PLC / Kelas Tambahan Th 6
SELASA
SELASA 14 Semakan PMS 1/Mid Year Review/ Program Pagi BM/ RABU 14
RABU 15 Kelas Tambahan Th 6
Semakan PMS 1/ Program Pagi BI/ Kelas Tambahan KHAMIS 15
Th 6 JUMAAT
KHAMIS 16 Semakan PMS 1/ Program Pagi MT/ Kelas Tambahan SABTU Hari Bertemu Pelanggan 1/Hari Eksplorasi
Th 6 16 SKBU2/ Program Pagi SN/PLC/ Minggu Panatia
Lughatul Fasli /Semakan PMS 1/TSIP Tracker 5/
Program Pagi AG/PLC/ Kelas Tambahan Th MT
6/Perjumpaan Guru Tahun 6
JUMAAT 17 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 17 CPD 6- En Mohamad Naim/ Program Pagi BM /
SABTU 18 Kelas Tambahan Th 6
AHAD 19 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
18 1M1S/Teknik Menjawab BM dan BI Tahun 6/
CUTI PERTENGAHAN TAHUN Program Pagi BI / Kelas Tambahan Th 6

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 19 Aktiviti Koko UB / Program Pagi MT/ Kelas
Tambahan Th 6
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Lughatul Fasli /Perkhemahan 2019/ Program Pagi
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
ISNIN 20 20 AG/PLC/ Kelas Tambahan Th 6/ Mesyuarat KP
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Bil 2
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
SELASA 21 21 Perkhemahan 2019
RABU 22
22 Perkhemahan 2019

KHAMIS 23 AHAD 23 Parent Talk 4/ Program Pagi SN/PLC

JUMAAT 24 ISNIN 24 Teknik Menjawab MT dan Sains Tahun 6/
SABTU 25 SELASA Program Pagi BM / Kelas Tambahan Th 6
AHAD 26 RABU
ISNIN 27 KHAMIS 25 1M1S/ Program Pagi BI / Kelas Tambahan Th 6
SELASA 28 JUMAAT
RABU 29 SABTU 26 Aktiviti Koko Kelab dan Persatuan / Program Pagi
KHAMIS 30 AHAD MT/ Kelas Tambahan Th 6
JUMAAT 31
27 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas
Tambahan Th 6 / Post Mortem Linus

28

29

30 TSIP Tracker 6/ Program Pagi SN/PLC/
Penghantaran Kajian Tindakan

18

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

JULAI OGOS

Hari / Tarikh Perkara Hari / Tarikh Perkara
Lughatul Fasli /Learning Observation 2/ Program
ISNIN 1 Program Pagi BM / Kelas Tambahan Th 6 KHAMIS 1 Pagi AG/PLC / Kelas Tambahan Th 6/ SEGAK
Penggal 2
SELASA 2 1M1S/ Program Pagi BI / Kelas Tambahan Th 6 JUMAAT 2
RABU SABTU 3 Learning Observation 2/ Program Pagi SN/PLC /
KHAMIS 3 Aktiviti Koko UB/ Program Pagi MT / Kelas Tambahan AHAD 4 Minggu Panatia Sej/Bulan Kemerdekaan
JUMAAT Th 6 ISNIN 5 Learning Observation 2/ Program Pagi BM / Kelas
SABTU SELASA 6 Tambahan Th 6
4 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas Learning Observation 2/1M1S/ Program Pagi BI /
Tambahan Th 6 Kelas Tambahan Th 6
Learning Observation 2/ Aktiviti Koko Kelab Dan
5 Persatuan/ Program Pagi MT / Kelas Tambahan
Th 6
6 Lughatul Fasli /Learning Observation 2/ Program
Pagi AG/PLC / Kelas Tambahan Th 6
AHAD 7 Program Pagi SN/PLC RABU 7 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

ISNIN 8 Mesyuarat HEM Bil 3/2019/ Program Pagi BM / Kelas KHAMIS 8 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
SELASA Tambahan Th 6 JUMAAT 9
RABU SABTU 10 HARI RAYA AIDILADHA
KHAMIS 9 1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6 AHAD 11
JUMAAT 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
SABTU 10 Aktiviti Koko Kelab dan Persatuan/ Program Pagi MT/ ISNIN 13
AHAD Kelas Tambahan Th 6 SELASA 14 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
RABU 15
ISNIN 11 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC / Kelas KHAMIS 16 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
SELASA Tambahan Th 6 JUMAAT 17
RABU SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
KHAMIS 12
JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
SABTU 13
AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
14 Program Pagi SN/PLC
ISNIN
SELASA 15 CPD 7- Pn Masliana Ibrahim/ Program Pagi BM / Kelas
RABU Tambahan Th 6
KHAMIS
JUMAAT 16 1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6
SABTU
17 Aktiviti Koko UB/ Program Pagi MT/ Kelas Tambahan
Th 6

18 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas AHAD 18 Learning Observation 2/ Program Pagi SN/PLC
Tambahan Th 6 ISNIN
SELASA
19 RABU 19 CPD 8- Pn Norliza Md Hair/ Learning Observation
KHAMIS 2/ Program Pagi BM/ Kelas Tambahan Th 6
JUMAAT
20 SABTU 20 Learning Observation 2/1M1S/ Program Pagi BI/
AHAD Kelas Tambahan Th 6
ISNIN
21 Parent Talk 5/ Program Pagi SN/PLC SELASA 21 Learning Observation 2/ Aktiviti Koko UB /
Program Pagi MT/ Kelas Tambahan Th 6
RABU
22 Mesyuarat Kurikulum Bil3/2019/Mesyuarat Kokurikulum 22 Lughatul Fasli /Learning Observation 2/ Program
Bil 3/2019/ Program Pagi BM/ Kelas Tambahan Th 6 KHAMIS Pagi AG/PLC/ Kelas Tambahan Th 6

23 Latihan Kebakaran 2/1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas JUMAAT 23
Tambahan Th 6 SABTU

24 Aktiviti Koko Kelab dan Persatuan / Program Pagi MT/ 24
Kelas Tambahan Th 6

25 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC 25 Learning Observation 2/ Program Pagi SN/PLC

26 26 Learning Observation 2/ Program Pagi BM/ Kelas
Tambahan Th 6

27 27 Learning Observation 2/1M1S/ Program Pagi BI/
Kelas Tambahan Th 6

Learning Observation 2/ Aktiviti Koko Kelab dan

AHAD 28 Program Pagi SN/PLC 28 Persatuan/ Program Pagi MT/ Kelas Tambahan

Th 6

Lughatul Fasli /TSIP Tracker 8/ Learning

ISNIN 29 Program Pagi BM/ Kelas Tambahan Th 6 29 Observation 2/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas
SELASA
RABU Tambahan Th 6

30 1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6 30

31 TSIP Tracker 7/ Aktiviti Koko UB/ Program Pagi MT/ 31 HARI KEBANGSAAN KE62
Kelas Tambahan Th 6/Perjumpaan Guru Tahun 6

19

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

Hari / Tarikh SEPTEMBER Hari / Tarikh OKTOBER
Perkara Perkara
AHAD 1 SELASA 1
AWAL MUHARAM Lawatan Tahun 6/1M1S/ Program Pagi BI
ISNIN 2 CPD 9- Pn Adilah Hanni/ Program Pagi BM/ Kelas RABU 2 Aktiviti Koko UB/ Program Pagi MT
Tambahan Th 6 Lughatul Fasli /Karnival KOKO/ Program Pagi
SELASA 3 1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6 KHAMIS 3 AG/PLC
Aktiviti Koko UB/ Program Pagi MT/ Kelas Tambahan
RABU 4 Th 6 JUMAAT 4 HARI HOL SULTAN JOHOR
Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC / Kelas Program Pagi SN/PLC / Minggu Panatia Sains
KHAMIS 5 Tambahan Th 6 SABTU 5 Program Pagi BM
1M1S/ Program Pagi BI
JUMAAT 6 Program Pagi SN/PLC AHAD 6 Aktiviti Koko UB/ Program Pagi MT
HARI KEPUTERAAN SPB YANG DIPERTUAN Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC
SABTU 7 AGONG ISNIN 7
Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6 Program Pagi SN/PLC
AHAD 8 Aktiviti Koko UB / Program Pagi MT/ Kelas Tambahan SELASA 8 CPD 10- En Muhamad Alemy Kusai/ Program
Th 6 Pagi BM
ISNIN 9 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas RABU 9 1M1S/ Program Pagi BI
Tambahan Th 6 Aktiviti Koko UB/ Program Pagi MT
SELASA 10 KHAMIS 10 Lughatul Fasli/ Program Pagi AG/PLC
Parent Talk 6/ Program Pagi SN/PLC
RABU 11 HARI MALAYSIA JUMAAT 11 Peperiksaan Akhir Tahun/ Program Pagi SN/PLC
1M1S/ Program Pagi BI/ Kelas Tambahan Th 6 Peperiksaan Akhir Tahun/ Program Pagi BM
KHAMIS 12 Aktiviti Koko UB/ Program Pagi MT/ Kelas Tambahan SABTU 12 Peperiksaan Akhir Tahun/ Program Pagi BI
Th 6 Peperiksaan Akhir Tahun/ Program Pagi MT
JUMAAT 13 Lughatul Fasli /UPSR/ Program Pagi AG/PLC/ Kelas AHAD 13 Lughatul Fasli /Peperiksaan Akhir Tahun/End
Tambahan Th 6 Year Review/ Program Pagi AG/PLC
SABTU 14 ISNIN 14
UPSR HARI DEEPAVALI
AHAD 15 UPSR SELASA 15 HARI DEEPAVALI
UPSR HARI DEEPAVALI
ISNIN 16 UPSR RABU 16 Aktiviti Koko/ Program Pagi MT
Lughatul Fasli /Program RIMUP Deepavali/TSIP
SELASA 17 Lawatan Tahun 6/ Program Pagi SN/PLC KHAMIS 17 Tracker 10/ Program Pagi AG/PLC
Lawatan Tahun 6/TSIP Tracker 9/ Program Pagi BM
RABU 18 JUMAAT 18

KHAMIS 19 SABTU 19

JUMAAT 20 AHAD 20

SABTU 21 ISNIN 21

AHAD 22 SELASA 22

ISNIN 23 RABU 23

SELASA 24 KHAMIS 24

RABU 25 JUMAAT 25

KHAMIS 26 SABTU 26

JUMAAT 27 AHAD 27

SABTU 28 ISNIN 28

AHAD 29 SELASA 29

ISNIN 30 RABU 30

KHAMIS 31

20

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

Hari / Tarikh NOVEMBER Hari / Tarikh DISEMBER
Perkara
JUMAAT 1 Perkara AHAD 1
CUTI AKHIR TAHUN
SABTU 2 Penulisan TSIP 2020/Semakan PMS 2/ Program Pagi ISNIN 2 CUTI AKHIR TAHUN
SN/PLC CUTI AKHIR TAHUN
AHAD 3 Penulisan TSIP 2020/Semakan PMS 2/ SELASA 3 CUTI AKHIR TAHUN
Mesyuarat HEM Bil 4/2019/ Program Pagi BM CUTI AKHIR TAHUN
ISNIN 4 Penulisan TSIP 2020/Semakan PMS 2/1M1S/ Program RABU 4 CUTI AKHIR TAHUN
Pagi BI CUTI AKHIR TAHUN
SELASA 5 Penulisan TSIP 2020/Semakan PMS 2/ Aktiviti Koko/ KHAMIS 5 CUTI AKHIR TAHUN
Program Pagi MT CUTI AKHIR TAHUN
RABU 6 Lughatul Fasli/Semakan PMS 2/ Program Pagi AG/PLC JUMAAT 6 CUTI AKHIR TAHUN
/ Mesyuarat KP 3 CUTI AKHIR TAHUN
KHAMIS 7 SABTU 7 CUTI AKHIR TAHUN
HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W CUTI AKHIR TAHUN
JUMAAT 8 Sambutan Maulirurasul Sekolah/ Program Pagi AHAD 8 CUTI AKHIR TAHUN
SN/PLC CUTI AKHIR TAHUN
SABTU 9 Bijak Bahasa/ Raptai/Jamuan Pengawas,PSS,SVG/ ISNIN 9 CUTI AKHIR TAHUN
Program Pagi BM CUTI AKHIR TAHUN
AHAD 10 Mesyuarat Kurikulum Bil4/2019/Mesyuarat Kokurikulum SELASA 10 CUTI AKHIR TAHUN
Bil 4/20191M1S/ Program Pagi BI CUTI AKHIR TAHUN
ISNIN 11 Info Sains/ Majlis Apresiasi Kokurikulum Kali Ke- RABU 11 CUTI AKHIR TAHUN
2/Konvokesyen Pra Sekolah/ Program Pagi MT CUTI AKHIR TAHUN
SELASA 12 Lughatul Fasli/Majlis Apresiasi Tahun 6/ Program Pagi KHAMIS 12 CUTI AKHIR TAHUN
AG/PLC/ Raptai HAC CUTI AKHIR TAHUN
RABU 13 JUMAAT 13 CUTI AKHIR TAHUN
Hari Anugerah Cemerlang 2019/ Program Pagi SN/PLC CUTI AKHIR TAHUN
KHAMIS 14 Hari Bersama Pelanggan 2/ Mesyuarat Akhir Tahun1/ SABTU 14 CUTI HARI KRISMAS
Program Pagi BM CUTI AKHIR TAHUN
JUMAAT 15 Bijak Bahasa /Program HEM – Sambutan Hari Kanak- AHAD 15 CUTI AKHIR TAHUN
kanak/Jamuan akhir Tahun/ Program Pagi BI CUTI AKHIR TAHUN
SABTU 16 Mesyuarat Kurikulum Bil 4/2019/ Program Pagi MT ISNIN 16 CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
AHAD 17 Lughatul Fasli/TSIP Tracker 11/ Program Pagi AG/PLC SELASA 17 CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
ISNIN 18 Penandarasan Ke Sabah RABU 18
CUTI AKHIR TAHUN
SELASA 19 Penandarasan Ke Sabah KHAMIS 19
CUTI AKHIR TAHUN
RABU 20 Penandarasan Ke Sabah JUMAAT 20
CUTI AKHIR TAHUN
KHAMIS 21 SABTU 21
CUTI AKHIR TAHUN
JUMAAT 22 AHAD 22
CUTI AKHIR TAHUN
SABTU 23 CUTI AKHIR TAHUN ISNIN 23
Pengumuman Keputusan UPSR
AHAD 24 CUTI AKHIR TAHUN SELASA 24

ISNIN 25 CUTI AKHIR TAHUN RABU 25

SELASA 26 KHAMIS 26

RABU 27 JUMAAT 27

KHAMIS 28 SABTU 28

JUMAAT 29 AHAD 29

SABTU 30 ISNIN 30

SELASA 31

21

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019
22

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

PERATURAN AM UNTUK GURU
SK BANDAR UDA 2, JOHOR BAHRU

1. Pendahuluan

1.1 Setiap guru mempunyai tanggungjawab untuk menjadikan SK Bandar UDA 2 sebuah sekolah yang
cemerlang, dihormati dan disegani.

1.2 Setiap guru mestilah menjalankan tugas kurikulum dan kokurikulum serta memantapkan sahsiah murid.
1.3 Setiap guru harus tahu dan memahami Visi dan Misi sekolah.
1.4 Guru perlu sentiasa merujuk kepada Pekeliling Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan

Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) agar sentiasa berada di landasan yang betul dalam perkhidmatan.
1.5 Sekiranya guru menghadapi sebarang masalah, adakan perbincangan dengan rakan dan selesaikan

secara professional.
1.6 Guru Besar, Guru-Guru Penolong Kanan, Ketua-Ketua Panitia dan Guru Kaunseling sentiasa bersedia

untuk membantu. Polisi kita adalah telus dan terbuka.

2. Waktu Bekerja Pada Hari Persekolahan

2.1 Hari Ahad hingga Khamis - 7.10 pagi hingga 2.00 petang

3. Disiplin Guru

3.1 Semua guru dikehendaki sampai di sekolah selewat-lewatnya 10 minit sebelum waktu bertugas (masa
pengajaran dan pembelajaran, tugas luar dan latihan sukan). Guru-guru dikehendaki merekod
kehadiran dalam buku rekod kehadiran sebaik sampai ke sekolah dan semasa hendak pulang dari
sekolah.

3.2 Semua guru wajib berada di sekolah dalam waktu bekerja kecuali mendapat kebenaran rasmi daripada
Guru Besar untuk meninggalkan sekolah atas urusan-urusan tertentu.

3.3 Guru-guru hendaklah berada di kelas dan mengajar serta meninggalkan kelas mengikut jadual yang
telah ditetapkan.

3.4 Semua guru masa pertama dan masa selepas rehat hendaklah berada di dalam dewan atau tapak
perhimpunan.

3.5 Semua guru masa pertama dan murid perlu berada di dalam kelas pada jam 7.20 pagi dan memulakan
pengajaran dan pembelajaran.

3.6 Guru yang bertugas perlu memastikan semua murid telah beredar dari dewan atau tapak perhimpunan
ke kelas masing-masing pada jam 7.15 pagi.

3.7 Pada waktu guru tiada jadual mengajar, guru hendaklah membuat kerja-kerja yang berkaitan dengan
pengajaran dan pembelajaran.

3.8 Guru-guru yang mengajar Pendidikan Jasmani hendaklah memakai pakaian yang sesuai – t-shirt
berwarna putih semasa mengajar mata pelajaran tersebut. Sebarang kecederaan yang berlaku semasa
mengendalikan kelas tersebut, hendaklah dilaporkan pada pentadbiran dan dicatat dalam buku laporan
dengan segera. Guru-guru hendaklah menukar pakaian ke pakaian rasmi selewat-lewatnya selepas
waktu rehat.

3.9 Guru-guru hendaklah menjalinkan hubungan yang baik dan mesra sesama sendiri serta menimbulkan
suasana yang baik di sekolah.

3.10 Guru hendaklah sentiasa memakai tanda nama dan bertali leher (bagi guru lelaki) pada setiap hari
bekerja.

3.11 Semua guru disarankan untuk memakai pakaian unit beruniform pada hari Rabu dan batik pada hari
Ahad.

3.12 Guru tidak dibenarkan sama sekali menjalankan sebarang jenis perniagaan atau membuat jualan
langsung dalam waktu persekolahan.

23

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

4. Kebenaran Keluar

4.1 Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam waktu bekerja tanpa kebenaran
rasmi daripada Guru Besar. Jika perlu meninggalkan sekolah, guru-guru perlu mengisi Borang
Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja dan dapatkan kebenaran dan tandatangan
Guru Besar.

4.2 Guru-guru yang akan membuat lawatan rasmi atau persendirian ke luar negara perlu mengisi borang
Kebenaran Lawatan ke Luar Negara yang akan dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk
mendapatkan kebenaran.

5. Buku Persediaan Mengajar

5.1 Buku Persediaan Mengajar hendaklah dilengkapkan sebagaimana yang ditetapkan.
5.2 Sukatan, huraian dan rancangan mengajar hendaklah disediakan dengan lengkap.
5.3 Format penyediaan Rancangan Mengajar Tahunan, Mingguan dan Harian hendaklah dibuat mengikut

cara yang ditetapkan oleh panitia masing-masing.
5.4 Markah-markah murid untuk Ujian Bulanan / Penggal hendaklah ditampal di tempat yang disediakan

bagi mata pelajaran yang diajar sahaja.
5.5 Buku Persediaan Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat pada setiap hari Khamis jam 12.40 tengah

hari atau sebelum balik.

*INGATAN :
Buku Persediaan Mengajar adalah rekod segala kegiatan guru di bilik darjah sepanjang tahun yang
dapat dijadikan bukti nyata. Semua ruangan perlu diisi dan ditulis dengan kemas kerana ia
menggambarkan keperibadian guru.

6. Buku Tulis Murid

6.1 Pastikan kerja bertulis murid-murid dibuat dengan bersih, kemas dan teratur.
6.2 Setiap latihan yang dibuat mesti dituliskan hari dan tarikh.
6.3 Setiap latihan yang dibuat mestilah diperiksa dan ditandatangani oleh guru serta dicatatkan tarikh

pemeriksaan dengan menggunakan pen dakwat merah.
6.4 Pastikan pembetulan dibuat bagi setiap kesalahan.
6.5 Hantar buku tulis murid kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan mengikut jadual pemantauan

buku tulis murid yang telah ditetapkan.
6.6 Buku tulis murid hendaklah dicop secara berkala serta diperiksa dan ditandatangani oleh ibu bapa /

penjaga.

7. Cuti

7.1 Cuti yang dibenarkan:
 Cuti Sakit Kerajaan / Swasta dengan sokongan Sijil Akuan Sakit Doktor (Sijil Akuan Sakit daripada
Doktor Swasta tidak melebihi 2 hari berturut-turut dan 15 hari bagi setiap tahun perkhidmatan)
 Cuti Rehat Khas 7 hari bagi setiap tahun perkhidmatan, permohonan dibuat kepada Guru Besar
dan kebenaran bergantung kepada budi bicara beliau.
 Cuti-cuti lain mengikut Perintah Am atau Pekeliling Perkhidmatan.

7.2 Maklumkan kepada Guru Besar sekiranya tidak hadir ke sekolah kerana berkursus atau bertugas diluar,
sakit dan kecemasan.

7.3 Pastikan tugasan atau lembaran kerja diserahkan kepada Guru Penolong Kanan 1 untuk diberikan
kepada guru ganti.

8. Disiplin Murid

8.1 Semua guru adalah guru disiplin, Guru perlu mengambil perhatian berkenaan disiplin murid semasa:
 Di dalam kawasan sekolah
 Di dalam bilik darjah dan bilik-bilik khas
 Keluar / masuk bilik darjah dan bilik-bilik khas
 Di kawasan luar yang berhampiran dengan sekolah

24

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

9. Mesyuarat

9.1 Semua panggilan mesyuarat dilakukan dengan kebenaran Guru Besar.
9.2 Surat / Memo panggilan atau pemberitahuan mesyuarat hendaklah diedarkan

selewat-lewatnya 7 sehari sebelum mesyuarat diadakan.
9.3 Minit mesyuarat mesti dicatatkan dan diedarkan dalam tempoh 3 hari selepas mesyuarat dijalankan.
9.4 Semua dapatan mesyuarat atau kursus di luar sekolah hendaklah direkodkan menggunakan borang

minit curai dan dimasukkan ke dalam fail yang telah disediakan.

10. Hukuman Ke Atas Murid

10.1 Guru-guru tidak dibenarkan menghukum, mendera dan menggunakan kata-kata kesat atau kasar
kepada murid-murid. Hukuman ke atas murid hanya boleh dilakukan oleh Guru Besar.

10.2 Guru tidak dibenarkan membawa rotan dalam premis sekolah.

11. Kegiatan Sampingan

11.1 Dilarang sama sekali melakukan kegiatan sampingan seperti jualan langsung dan promosi barangan
yang berbentuk komersial dalam waktu bekerja.

11.2 Guru tidak dibenarkan berniaga dalam apa jua bentuk perniagaan dalam premis sekolah.

12. Guru Bertugas

12.1 Guru bertugas hendaklah hadir lebih awal iaitu jam 06.50 pagi dan pulang lewat dari guru-guru lain.
12.2 Bertugas mengikut giliran yang ditetapkan.
12.3 Guru bertugas perlu berada di pintu pagar sekolah semasa murid-murid hadir ke sekolah dan pulang

dari sekolah untuk memastikan murid-murid melintas jalan dengan selamat.
12.4 Guru bertugas perlu membuat laporan dalam Buku Laporan Bertugas.
12.5 Maklumkan kepada Guru Besar jika ada murid yang memerlukan rawatan di hospital.
12.6 Bertanggungjawab apabila berlaku kecemasan dan membunyikan loceng kecemasan.
12.7 Memastikan pengawas sekolah menjalankan tugas mereka.
12.8 Memastikan murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin sekolah dan makan hanya di

kantin sahaja.

13. Atur Cara Perhimpunan Mingguan

13.1 Ucapan Pengerusi Majlis
13.2 Bacaan Doa Perhimpunan
13.3 Nyanyian Lagu Negeri Johor
13.4 Nyanyian Lagu Negaraku
13.5 Nyanyian Lagu Sekolah
13.6 Ucapan Laporan Guru Bertugas
13.7 Ucapan Minda oleh Ketua Guru Bertugas
13.8 Penyampaian Hadiah (Jika ada)
13.9 Penyampaian Piala “Kelas Terbersih” Tahap 1 Dan Tahap 2
13.10 Ucapan Guru Besar Atau Guru Penolong Kanan
13.11 Doa Belajar

14. Panitia

14.1 Semua panitia perlu menubuhkan dan menyediakan carta organisasi panitia.
14.2 Panitia perlu merancang dan menyediakan RPT dan RPH mengikut sukatan mata pelajaran dan Plan-J.
14.3 Panitia perlu mengadakan mesyuarat mengikut keperluan (sekurang-kurangnya 4 kali setahun).
14.4 Setiausaha panitia perlu menyediakan dan menghantar semua minit mesyuarat dalam tempoh 2 hari

selepas mesyuarat diadakan.
14.5 Fail-fail panitia perlu dikemaskini setiap masa terutama apabila ada maklumat terkini berkaitan panitia.
14.6 Program-program panitia yang telah dirancang perlu dijalankan mengikut perancangan.
14.7 Kertas konsep dan laporan perlu disediakan dengan segera dan sebulan lebih awal.
14.8 Panitia perlu mengadakan „post-mortem‟ setiap kali ujian atau peperiksaan dijalankan.

25

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

14.9 Panitia perlu meneliti pemilihan buku kerja yang sesuai dengan tahap murid.
14.10 Kesemua AJK panitia perlu bekerjasama dan tidak bertindak sendiri atau hanya Ketua Panitia sahaja
yang berfungsi.
14.11 Setiausaha panitia perlu membantu tugas-tugas panitia dan menjalankan peranan dengan penuh
tanggungjawab.
14.12 Panitia perlu memastikan penyediaan item bagi ujian dan peperiksaan mengikut format dan standard
yang telah ditetapkan.
14.13 Menyediakan modul atau bahan latihan untuk kerja rumah harian, cuti persekolahan dan kelas
bimbingan.
14.14 Panitia perlu memastikan buku stok dikemaskini mengikut keperluan terutama jika ada pembelian atau
hapus kira.

15. Pengurusan Bilik-Bilik Khas

15.1 Bilik-bilik khas perlu sentiasa berada dalam keadaan kemas dan teratur.
15.2 Carta organisasi perlu ditampal di papan kenyataan dan mengikut jadual yang terkini.
15.3 Semua alatan dan bahan yang terdapat di dalam bilik khas perlu disusun mengikut kategori dengan

kemas dan teratur serta dilabelkan.
15.4 Pastikan stok di dalam bilik khas sama seperti yang direkod dalam buku stok, harta modal dan inventori.
15.5 Pastikan pergerakan keluar dan masuk murid mengikut jadual waktu terkini dan ditampal di papan

kenyataan (1 salinan jadual waktu perlu diberi kepada GPK 1 untuk rujukan)
15.6 Peraturan penggunaan bilik khas perlu disediakan dan ditampal. Peraturan perlu mendapatkan

pengesahan daripada Guru Besar sebelum dikuatkuasakan.

16. Ujian Dan Peperiksaan

16.1 Patuhi takwim dan jadual yang telah disediakan.
16.2 Penggiliran penyedia item ujian perlu dipatuhi mengikut ketetapan panitia atau Setiausaha Peperiksaan

Dalaman.
16.3 Guru perlu peka terhadap tarikh-tarikh ujian dan peperiksaan mengikut carta alir.
16.4 Penyediaan item ujian perlu kemas dan teliti (kesilapan sifar)
16.5 Format ujian perlu dipatuhi seperti yang ditetapkan Lembaga Peperiksaan, KPM dan panitia
16.6 Penandaan dan pemeriksaan kertas perlu dibuat dengan teliti dan mengikut skema yang telah

ditetapkan
16.7 Guru Pemeriksa Kertas perlu mematuhi tempoh masa yang ditetapkan supaya urusan Guru Kelas dapat

dijalankan dengan segera.

17. Tatasusila ketika berurusan di Pejabat Pengurusan Sekolah

17.1 Dokumen / Fail Sulit

 Guru sama sekali tidak dibenarkan membuka atau mengambil sendiri fail peribadi dan fail-fail
rasmi sekolah.

 Guru boleh mendapatkan bantuan staf di pejabat untuk mendsapatkan sebarang dokumen.

 Setiap dokumen di pejabat adalah sulit dan guru tidak dibenarkan membongkar apa-apa
dokumen atau kertas kerja yang berada di atas meja pembantu tadbir.

17.2 Adab Percakapan

 Guru perlu bersopan santun dan sentiasa mengawal nada suara ketika berurusan di pejabat.
17.3 Penggunaan Mesin Riso / Fotostat

 Setiap penggunaan mesti direkodkan bagi mengawal perbelanjaan kertas serta kos
penyelenggaraan.

 Bahan untuk diriso atau difotostat perlu diberi kepada Pembantu Am Rendah selewat-
lewatnya 2 hari dari tarikh bahan tersebut dikehendaki.

 Guru tidak dibenarkan menggunakan mesin riso atau fotostat. Sebarang kerosakan semasa
penggunaan adalah tanggungjawab guru.

17.4 Penggunaan Komputer

 Komputer di pejabat hanya untuk kegunaan pengurusan pentadbiran sekolah sahaja.

 Guru hendaklah mendapat kebenaran dari pentadbiran untuk menggunakan komputer
pejabat. Sila gunakan komputer di bilik guru.

26

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019
17.5 Penggunaan Telefon Dan Mesin Faksimili

 Telefon dan Mesin Faksimili hanya untuk penggunaan rasmi sahaja.
 Sila rekod setiap penggunaan telefon dan mesin faksimili.
17.6 Stok Bekalan Pejabat
 Setiap pembelian perlu mengisi Borang Nota Minta dan dapatkan tandatangan Guru Besar

sebelum menyerahkan borang tersebut kepada Pembantu Tadbir Kewangan.
 Stok yang telah dipesan perlulah diambil sebaik sahaja pejabat menerima stok tersebut dari

pembekal.
 Pengeluaran stok bekalan pejabat mestilah direkod dalam Buku Rekod Stok Bekalan Pejabat.
 Buku Stok Bekalan Pejabat bagi setiap panitia perlulah sentiasa dikemaskini dan dihantar

kepada GPK 1 untuk semakan 2 kali setahun iaitu sebelum cuti pertengahan penggal dan cuti
akhir tahun.
17.7 Pastikan murid-Murid tidak berlegar di dalam kawasan pejabat.

18. Kawasan Larangan Merokok

18.1 Sekolah merupakan kawasan larangan merokok. Guru-guru adalah dilarang keras untuk merokok
di dalam kawasan sekolah.

18.2 Suatu ketetapan telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadikan bangunan dan kawasan
sekolah sebagai KAWASAN LARANGAN MEROKOK mengikut peruntukan Peraturan-Peraturan
Kawalan Hasil Tembakau, 1983.

18.3 Berkuatkuasa pada tarikh Surat Pekeliling 22 Mei 1997 yang dikeluarkan, semua guru, kakitangan, ibu
bapa atau mana-mana individu yang berurusan dengan sekolah adalah dilarang dari menghisap rokok
di kawasan sekolah.

18.4 Larangan ini meliputi keseluruhan premis sekolah, sama ada di kawasan terbuka mahupun di dalam
bilik atau di tempat-tempat terselindung dari pandangan murid. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
5/1997.

27

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

PENTADBIRAN
 Pegawai kerajaan tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Semua guru
dikehendaki membaca dan mematuhi Perintah Am tersebut.
 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan.
 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip Perkhidmatan
Cemerlang.
 Guru hendaklah mengamal dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas.
 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah.
 Bertanggungjawab menjaga harta benda sekolah.
 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang dinamik, cekap dan berkesan.

KEDATANGAN GURU
 Berada di sekolah sekurang-kurangnya lima belas (15) minit sebelum jadual pertama persekolahan dan balik tiga
puluh (30) minit selepas jadual waktu terakhir atau masa yang ditetapkan oleh Guru Besar.
 Waktu tiba dan balik hendaklah dicatat dan ditandatangani sendiri di dalam Buku Kedatangan Guru.
 Guru perlu memaklumkan ketidakhadiran ke sekolah kepada Guru Besar dengan segera.
 Rekod Mengajar, buku rujukan, anak kunci bilik-bilik khas dan surat akuan doktor hendaklah diserahkan kepada
Guru Besar semasa bercuti.
 Kelewatan atas sebab tertentu perlu dimaklumkan kepada Guru Besar.

PERHIMPUNAN
 Semua guru perlu hadir dalam perhimpunan rasmi yang diadakan pada setiap hari Ahad.
 Guru bertugas mingguan hendaklah mengendalikan perhimpunan ini. Atur cara perhimpunan hendaklah
dijalankan seperti yang telah ditetapkan mengikut Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1984 KP.(BS)8591/Jld.II/(24) bertarikh
14.7.1984.
 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah (Mesyuarat Guru, Mesyuarat Agung
PIBG, Hari Sukan Sekolah dan Hari Anugerah Cemerlang).

PERATURAN PEJABAT
 Guru-guru ditegah mengambil fail-fail atau dokumen dari pejabat sekolah tanpa keizinan Guru Besar. Surat-surat
penting untuk tindakan guru yang berkenaan boleh difotokopi dengan memaklumkan kepada ketua kerani sekolah
dan direkodkan.
 Guru-guru dilarang :
 Membaca surat-surat yang berada di atas meja Guru Besar, Guru Penolong Kanan atau Kerani.
 Mengambil/membaca Buku Diari Sekolah melainkan dengan keizinan Guru Besar atau Guru Penolong
Kanan.
 Mengambil/menulis buku-buku stok kecuali guru yang berkenaan dipertanggungjawabkan.
 Berbual-bual atau membuat kerja yang tidak berkaitan dengan urusan.

 Mengarah kakitangan pejabat untuk membuat sesuatu urusan tanpa kebenaran Guru Besar atau
Penolong Kanan.

 Menggunakan telefon pejabat untuk tujuan peribadi.

SURAT-MENYURAT
 Semua surat rasmi hendaklah dikirim melalui Guru Besar untuk disampaikan kepada pihak yang berkenaan.
 Surat yang diedarkan kepada guru hendaklah diambil tindakan dengan kadar segera.
 Jika surat tersebut ditujukan kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Guru Besar, surat itu
boleh disimpan setelah tindakan diambil.
 Mengambil salinan surat dari fail pejabat.
 Mengambil tindakan yang diperlukan.

KUNJUNGAN KE PPD DAN JPN
 Guru-guru tidak digalakkan ke PPD atau JPN tanpa surat rasmi daripada Guru Besar.

28

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

CUTI : CUTI REHAT / CUTI PENGGAL

 Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan KP(PP)0046.SJ/A/(30) Bertarikh 24 Disember 1993, guru
berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah.

 Guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti.

CUTI SAKIT
Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari berturut-turut hendaklah disahkan oleh pegawai
perubatan kerajaan.

 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun.

 Cuti sakit yang melebihi 90 hari dalam setahun sama ada berterusan atau sebaliknya akan dilaporkan kepada
Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan untuk menentukan pembayaran gaji.

CUTI TANPA GAJI
 Mengikut Perintah Am Bab C Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon atas sebab-sebab persendirian yang mustahak.
 Cuti Tanpa gaji kakitangan bukan guru boleh diberi selepas semua cuti rehat telah habis.
 Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.
 Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan ke luar negara hanya boleh diambil sekali dalam tempoh 4 tahun.
 Kelulusan Cuti Tanpa gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun diluluskan oleh Pengarah Pendidikan Negeri.
 Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
 Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri 10 minggu sebelum tarikh mula bercuti.

CUTI REHAT KHAS

 Cuti rehat Khas ialah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.

 Cuti ini boleh diluluskan oleh Guru Besar hanya atas sebab-sebab kecemasan dan upacara agama bagi tempoh 7
hari dalam setahun (Dengan syarat tidak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran)

CUTI KE LUAR NEGARA

 Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara mesti mendapat kelulusan Jabatan Pendidikan Negeri. Borang
permohonan perlu diisi selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

PAKAIAN

 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan mengikut etika pakaian penjawat

awam.

 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut yang sesuai dan kemas.

 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dikehendaki memakai pakaian yang sesuai iaitu :-

 Guru Perempuan : Seluar trek, kemeja sukan, baju trek, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
Guru Lelaki : Seluar trek / seluar panjang yang sesuai, kemeja sukan, baju trek atau jersi, kasut


sukan atau kasut getah tanpa tumit.

 Pada hari Rabu, semua guru diwajibkan memakai pakaian seragam unit masing-masing.

 Pada hari Ahad, semua guru diwajibkan memakai baju korporat atau kurung Johor.

 Pada hari Khamis, semua guru lelaki digalakkan memakai pakaian baju MelayuTeluk Belanga yang lengkap dan

mengikut arahan berpakaian pejabat SUK Negeri Johor.

TANDA NAMA
 Semua guru wajib memakai tanda nama pada hari persekolahan dan majlis rasmi di sekolah.

PERHUBUNGAN SESAMA GURU
 Guru perlu memupuk hubungan profesional yang baik, sihat dan semangat kerja berpasukan.
 Guru-guru perlu mempunyai hubungan yang erat seperti sebuah keluarga yang besar.

29

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

BILIK GURU
 Kebersihan dan keselamatan bilik guru serta harta benda sekolah merupakan tanggungjawab semua guru.
 Waktu Senggang (free period) guru hendaklah dipenuhi melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan
pengajaran dan pembelajaran.
 Guru tidak digalakkan membenarkan murid berada di bilik guru.

PERJAWATAN DAN PENGAJARAN
 Guru yang menghadapi masalah dalam bidang perjawatan boleh berurusan dengan Guru Besar.
 Guru yang menghadapi masalah dalam pengajaran boleh berurusan dengan Ketua Panitia , Guru Cemerlang,
Guru Penolong Kanan atau Guru Besar.

TUGAS
 Guru yang diberikan tugas-tugas kurikulum, kokurikulum dan pentadbiran perlu melaksanakan tugas-tugas
tersebut dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.
 Guru-guru hendaklah sentiasa berusaha mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

PELAWAT
 Pelawat hendaklah berjumpa dengan pengawal keselamatan dan mengambil borang lawatan. Pelawat perlu ke
pejabat berjumpa Guru Besar/Guru Penolong Kanan terlebih dahulu.
 Pelawat tidak dibenarkan berjumpa dengan mana-mana warga sekolah tanpa kebenaran Guru Besar.
 Guru-guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil firma atau ejen jualan kecuali dengan kebenaran Guru
Besar.

PEMBELIAN
 Guru yang hendak membeli Bahan Bantuan Mengajar mesti memohon kebenaran dengan menggunakan
BORANG NOTA MINTA yang boleh diperoleh di pejabat dengan disahkan oleh Ketua Panitia / Guru Penolong
Kanan sebelum diluluskan oleh Guru Besar. Borang tersebut mestilah diserahkan selewat-lewatnyaDUA (2)
MINGGU sebelum pesanan dibuat.
 Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan.
 Semua invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam buku stok.

MESYUARAT GURU
 Guru Besar akan mengadakan mesyuarat guru dari semasa ke semasa dan kehadiran adalah wajib.
 Guru-guru juga diwajibkan menghadiri mesyuarat yang diadakan oleh Guru Penolong Kanan, Ketua Panitia dan
Penyelaras-penyelaras Unit.

BUKU STOK DAN INVENTORI
 Guru Penolong Kanan / Ketua Panitia dan guru-guru bertanggungjawab menguruskan buku stok/ inventori dan
memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan kemas kini. Buku ini akan
disemak dari semasa ke semasa oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan.

KEAHLIAN KELAB GURU, STAF& PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU
 Semua guru secara automatik menjadi anggota kelab guru dan PIBG sekolah.

PENGGUNAAN ALAT-ALAT
 Semua peralatan perlu digunakan dengan betul, mengikut peraturan dan mendapat kebenaran daripada pihak
yang berkenaan. Sebarang kerosakan perlu dilaporkan.
 Guru bertanggungjawab menjaga peralatan yang digunakan dan memulangkannya dalam keadaan yang baik.

ARAHAN DAN PEKELILING
 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar perlu dibaca dengan teliti dan dipatuhi.
 Sekiranya pekeliling itu daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan / Pejabat Pendidikan
Daerah, guru hendaklah kembalikan ke pejabat sekolah setelah tindakan diambil.
 Guru atau pihak berkenaan yang gagal mematuhi semua arahan yang ditetapkan akan diberi amaran bertulis.

PENGURUSAN DATA
 Data yang diurus mestilah tepat dan benar mengikut tarikh semasa.
 Guru yang bertanggungjawab tentang data berkenaan hendaklah memastikan tiada 'kebocoran' data.
 Data hendaklah mudah diperoleh pada bila-bila masa oleh pihak yang memerlukan.

30

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

SENARAI NAMA GURU SKBU2 2019

BIL NAMA GURU JAWATAN/GRED OPSYEN

1 PN. NOORAYU BINTI JAYUS GURU BESAR/DG42 PENGAJIAN INGGERIS
2 HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN PK PENTADBIRAN/DG42 PENGAJIAN BAHASA MELAYU
3 SITI ANITA BINTI MISRAN PK HEM /DG44 SAINS/MATEMATIK
4 ZULKPLI BIN YAHYA PK KOKURIKULUM /DG44 PENGAJIAN MELAYU
5 ABDUL SHAFIQ BIN MD SUBAHIR JURUFOTO/DG41 SAINS/DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
6 ADILAH HANNI BINTI ISMAIL GURU KELAS 4 POT/DG41 BAHASA ARAB/PENGAJIAN AGAMA ISLAM
DG41/PENYELARAS TAHUN
7 ADNAN BIN ABDUL GHANI 4/JURUFOTO MATEMATIK
8 AHMAD ADHWAN BIN ABDUL LATIF GURU DATA/DG41
9 AHMAD ZAID ZAKI BIN ABDUL HIR DG41 KH/PJ/BI
PENDIDIKAN ISLAM/BAHASA ARAB
10 AINI YASMIN BT MAT SAAD PENYELARAS TAHUN 1/DG44 BAHASA INGGERIS/PENGAJIAN PENDIDIKAN
11 AZLINA BINTI MOHD ZAIT SENI
12 CHANDRALEGAH A/P KUPPUSAMY GURU KELAS 3 DILIGENT/DG41 PENGAJIAN ISLAM
KETUA PANATIA SAINS/DG44 SAINS/MATEMATIK
13 FAREEZA BINTI HASHIM PENGAJIAN BAHASA INGGERIS/PENGAJIAN
PENYELARAS VLE/DG44 SAINS
14 FATIMAH BINTI SEKAWI PENGAJIAN PRA SEKOLAH/PENGAJIAN
GURU PRA SEKOLAH/DG32 MELAYU/PSV
15 HAFIZAH BINTI MISBAH PENGAJIAN MATEMATIK/PENDIDIKAN
16 HANAPIAH BIN SAPUAN GURU KELAS 1 DILIGENT/DG44 JASMANI
17 HASLAH BINTI SAMIN @ MOHD AMIN BAHASA ARAB/PENDIDIKAN ISLAM
18 HUDAYANI BT ALI KETUA PANITIA B ARAB/DG44 PENGAJIAN MELAYU
19 INTAN SYAFIQAH BINTI ABDOLLAH GURU DISIPLIN/DG34 PENGAJIAN INGGERIS/KAJIAN TEMPATAN
GURU KELAS 2 DILIGENT/DG32 BAHASA MELAYU
20 IRZATUL ASYQIN BINTI ISMAIL 2 EFFICIENT/DG41 PENDIDIKAN MATEMATIK/PENGAJIAN
21 KHAIDHIR BIN OTHMAN INGGERIS/KEMAHIRAN HIDUP
GURU SPBT/DG44 PENDIDIKAN ISLAM
22 KHAIRI AZRI BIN KASSIM PENDIDIKAN SENI VISUALPENDIDIKAN
SETIAUSAHA SUKAN/DG41 RENDAH (SK)
23 LINA MURSYIDAH BINTI HASHIM BIMBINGAN DAN KAUNSELING/BAHASA
KETUA PANATIA PSV/DG41 MELAYU PENDIDIKAN RENDAH/RBT RENDAH
MATEMATIK/PENGAJIAN
GURU BIMBINGAN DAN MATEMATIK/PENGAJIAN
KAUNSELIN/DG41 INGGERIS/KEMAHIRAN HIDUP
PENGAJIAN INGGERIS/PENGAJIAN
24 KETUA PANATIA MATEMATIK /DG48 MATEMATIK
KUA CHAN YONG BAHASA INGGERIS/PENGAJIAN PENDIDIKAN
GURU KELAS 5 DILIGENT/DG44 SENI
25 MASLIANA BINTI IBRAHIM BAHASA ARAB/PENDIDIKAN ISLAM
ADVISOR TEACHER/DG32 PENDIDIKAN ISLAM/BAHASA ARAB
26 MAZLINA BINTI RAHMAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM/DG41
DG41 PENDIDIKAN ISLAM
27 MOHAMAD NAIM BIN MD HANIPAH DG41
MATEMATIK/PENGAJIAN PENDIDIKAN
28 MOHAMMAD MUSTAQIM BIN ESA PENYELARAS PBD/DG41 JASMANI

29 MOHD ALEMEY BIN KUSAI @ MOHD GURU PUSAT SUMBER MEDIA/DG41 BAHASA MELAYU
ZAIRE
PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN
30 MOHD HAFEZ BIN SAHIPALUDIN RENDAH/BAHASA MELAYU PENDIDIKAN
RENDAH
31 MUHAMMAD FAEZ BIN NURAZMAN PENGAJIAN ISLAM
AMRULLAH BAHASA ARAB/PENDIDIKAN ISLAM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
32 MUHAMMAD FURQAN BIN ABD MANAN DG41 RENDAH
PENGAJIAM MATEMATIK
33 MUHAMMAD ZULFADHLI BIN ZAKARIA DC41 PJK/BAHASA INGGERIS

34 NOOR IRMAIZIYANA BINTI CHE OMAR GURU KELAS 5 EFFICIENT/DG41 31

35 NOR ASHMAWI AKBAR BIN NOR AZHARI DG41/PENYELARAS SBT
SHAH

36 NOR HUDA BINTI MEHTIAN DG44/PENYELARAS TAHUN 6

37 NOR SAHIDAH BINTI MOHAMAD ALI DG41/PNYELARAS ICT

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

38 NOR ZAKIAH BINTI ABD. RAHIM GURU KELAS 1 EFFICIENT/DG41 PENDIDIKAN ISLAM
MATEMATIK/PENGAJIAN INGGERIS
39 NORAFIDAH BINTI MOHAMAD DG41/GURU KELAS PENGAJIAN ISLAM /KEMAHIRAN HIDUP
MATEMATIK/KEMAHIRAN HIDUP
40 NORLIZA BT MD HAIR @ KHIR KP AGAMA ISLAM/DG 44 BAHASA INGGERIS
SAINS/PJK
41 NORNI BINTI MUHAMAD GURU KELAS 4 DILIGENT/DG44 BAHASA MELAYU/PJK/PSV

42 NUR AMIRA BINTI MAT DAUD DG41 RBT/BAHASA MELAYU

43 NUR AFIQAH BINTI ZAHARI GURU KELAS 1 EXCELLENT /DG41 TESL
KH/SAINS
44 NUR FARHANA BINTI ABD MAJID SETIAUSAHA PEPERIKSAAN/DG41 PENDIDIKAN ISLAM
PENGAJIAN INGGERIS
45 NURUL SYAZWANI BINTI MAHMUD GURU KELAS 2 EXCELLENT/DG41 TESL RENDAH
ZUHUDI MATEMATIK /PENGAJIAN MELAYU
PENGAJIAN ISLAM
46 NURAZRIN BINTI MOHD RAFI GURU KELAS 4 INTELLIGENT/DG41 BAHASA ARAB/PENGAJIAN ISLAM
PENDIDIKAN ISLAM
47 NURSAADAH BINTI IBRAHIM @ HASHIM GURU KELAS 6 DILIGENT/DG44 PENDIDIKAN SILAM/BAHASA ARAB
PENGAJIAN MELAYU/PJ
48 PANIZAH BINTI OTHMAN GURU KELAS 6 INTELLIGENT/DG42 PENDIDIKAN ISLAM/BAHASA ARAB
PENDIDIKAN ISLAM
49 PUSHPAM A/P MUTHUSAMY KP BAHASA INGGERIS/DG44 MATEMATIK/BAHASA INGGERIS
PENGAJIAN ISLAM/PENGAJIAM AL QURAN
50 R. VIJAYA A/P RAMAN GURU KELAS 6 EXCELLENT/DG44 BAHASA ARAB/PENDIDIKAN ISLAM
PJK
51 RODDIAAHTUL BINTI AWANG GURU KELAS 1 POTENTIAL/DG41 PEMULIHAN /PENGAJIAN BAHASA MELAYU
KH/PENDIDIKAN MUZIK
52 ROSNI AIDA BINTI SEMAN GURU KELAS 2 INTELLIGENT/DG44 BAHASA ARAB/PENDIDIKAN ISLAM

53 SHAMSIAH BTE KALIMI GURU KELAS 2 POTENTIAL/DG41 BAHASA INGGERIS/PSV

54 SHARIFAH BT MAKHTAR GURU KELAS 3 POTENTIAL/DG41 KEMAHIRAN HIDUP

55 SITI FAIRUS BINTI HASSAN GURU KELAS 1 INNOVATION/DG41

56 SITI HASNIZA BINTI HASSAN GURU KELAS 5 POTENTIAL/DG32

57 SITI NABILAH BINTI MOIN GURU KELAS 1 INTELLIGENT/DG41

58 SITI NOR FATIMAH BINTI AZIK GURU KELAS 3 EFFICIENT/DG41

59 SITI SARAH BINTI MOHD NOOR GURU KELAS 3 EXCELLENT/DG41

60 SRI MAWATI BT. BAHARI PENYELARAS TAHUN 5/DG41

61 SUHANA DELILA BINTI HAMZAH GURU KELAS 6 EFFICIENT/DG41

62 SULIAZLIZA BINTI ZULKIPLI GURU KELAS 3 INTELLIGENT/DG42

63 SURIA BTE MOHD ZIN GURU PEMULIHAN/DG44

64 SUZANA BT DAUD GURU KELAS 6 POTENTIAL/DG44

65 WAN NURASIAH BINTI WAN NGAH GURU KELAS 4 EFFICIENT/DG41

66 WAN NURUL SYAKIRIN BINTI WAN GURU KELAS 5 INTELLIGENT/DG41
MAHMUD

67 KHADIJAH BINTI HASSAN DG44

68

69

70

71

1 FARHANA BINTI AKIK PEMBANTU PENGURUSAN MURID/N19
2 FARHANA BINTI RAHMAN PEM.OPERASI /N11
3 NORHASLINA BTE KARTO PT PENTADBIRAN/N19
4 NUR AMILIA BT AHMAD PT KEWANGAN/N19
5 ROHAYA BINTI AMIR KETUA PEMBANTU TADBIR/N22
6 TUKHFAH AFANDI BIN ARDANI PEM. OPERASI/N14

32

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

AHLI JAWATANKUASA INDUK
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SKBU2 2019

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI
PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
PN SITI ANITA BINTI MISRAN EN ZULKPLI BIN YAHYA

SETIAUSAHA
EN MUHD FAEZ BIN NURAZMAN

AJK
PENYELARAS UNIT-UNIT PENGURUSAN DAN

PENTADBIRAN

SETIAUSAHA KURIKULUM PENYELARAS JADUAL WAKTU PENYELARAS LADAP
PN NORLIZA BINTI MD HAIR @KHIR PN ADILAH HANI BINTI ISMAIL EN KHAIRI AZRI BIN KASSIM

PENYELARAS PSS PENYELARAS PANITIA PENYELARAS PBD
EN MUHAMMAD FAEZ BIN PN CHANDRALEGAH A/P MOHD HAFEZ SAHIPALUDIN

NURAZMAN AMRULLAH KUPPUSAMY

GURU DATA GURU BIMBINGAN KAUNSELING KETUA PEMBANTU TADBIR
AHMAD ADHWAN ABD LATIF CIK LINA MURSYIDAH BINTI PN ROHAYA BINTI AMIR
HASHIM

PT KEWANGAN PT PERKHIDMATAN PPM
PN NUR AMILIA BINTI AHMAD PN NORHASLINA BINTI KARTO PN FARHANA BINTI AKIK

33

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

JAWATANKUASA PENGURUSAN PEJABAT

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI
PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN

PN SITI ANITA BINTI MISRAN
EN ZULKPLI BIN YAHYA

AJK
PENGURUSAN PEJABAT

PN ROHAYA AMIR
KETUA PEMBANTU TADBIR

PN NUR AMILIA BINTI AHMAD PN NORHASLINA BINTI KARTO
PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR

EN TUKFAH AFANDI BIN ARDANI PN FARHANA BINTI AKIK
PEMBANTU AM PEJABAT PPM

PN NURFARHANA BINTI RAHMAN
PEMBANTU AM PEJABAT

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI

PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN
PN SITI ANITA BINTI MISRAN
EN ZULKPLI BIN YAHYA

SETIAUSAHA
PN AMILIA BT AHMAD

AUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN
PN RODDIAHTUL BT AWANG PN IRZATUL ASYIQIN BT ISMAIL

34

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

JAWATANKUASA SKPMg2

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI
PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
PN SITI ANITA BINTI MISRAN EN ZULKPLI BIN YAHYA

SETIAUSAHA
PN KHADIJAH BT HASSAN

AJK
SKPMg2

SETIAUSAHA KURIKULUM SETIAUSAHA KOKURIKULUM SETIAUSAHA HEM
PN NORLIZA BINTI MD KHIR @ KHIR EN MOHAMMAD NAIM BIN MD PN WAN NURUL SYAKIRIN WAN

HANIPAH MAHMUD

GURU DATA GURU ICT
EN AHMAD ADHWAN BIN ABDUL LATIF PN NOR SHAHIDAH MOHAMAD ALI

35

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI
PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN

PN SITI ANITA BINTI MISRAN
EN ZULKPLI BIN YAHYA

SETIAUSAHA
EN KHAIRI AZRI BIN KASSIM

AJK
LDP

KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM
NORFARHANA BT ABD MAJID PN WAN NURUL SYAKIRIN BT PN SITI NUR FATIMAH BT AZIK

WAN MAHMUD

JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI
PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN

PN SITI ANITA BINTI MISRAN
EN ZULKPLI BIN YAHYA

SETIAUSAHA
EN AHMAD ADHWAN BIN ABDUL LATIF

AJK
DATA DAN MAKLUMAT

SEMUA GURU
KELAS

36

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

JAWATANKUASA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (KSIB)

EX-OFFICIO
PN NOORAYU BT JAYUS

PENGERUSI
DATUK YAHYA BIN JAAFAR

NAIB PENGERUSI
PN ZANARIAH JALIL

SETIAUSAHA
HASNUL ZAMANI BIN HAROON

BENDAHARI
EN MOHD RIZAL BIN ROSNIN

AJK
KSIB

AJK AJK AJK
PN NURSYAHIDAH MOHAMED EN WAN SAIFUL BAHRI WAN NAWI EN RAZALI BIN MOHD DON

AJK
EN IRWAN HARDY BIN BORIAN

37

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)
2019

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI
PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN

PN SITI ANITA BT MISRAN
EN ZULKPLI BIN YAHYA

PENYELARAS
CIK NOR AFIQAH BT ZAHARI

PK01 PK02 PK03
PENGURUSAN PANITIA PENGURUSAN JADUAL WAKTU PENGURUSAN PENGAJARAN &
PN CHANDRALEGAH A/P
PN ADILAH HANNI BT ISMAIL PEMBELAJARAN
KUPPUSAMY PN PANIZAH BT OTHMAN

PK04 PK05 PK06
PENGURUSAN PENCERAPAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN PENGURUSAN SEMAKAN KERJA
PN NORLIZA BT HJ MOHD KHIR CIK NUR FARHANA BT ABD MAJID
MURID
CIK FATIMAH BT SEKAWI

PK07 PK08 PK09
PENGURUSAN MESYUARAT PENGURUSAN ADUAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER
EN MUHD FURQAN BIN ABD
PN FARHANA BT RAHMAN SEKOLAH
MANAN EN MUHAMMAD FAEZ BIN
PK11
PK10 PENGURUSAN PEROLEHAN/PEMBELIAN NURAZMAN
PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
PN NUR AMILIA BT AHMAD PK12
EN KHAIRI AZRI BIN KASSIM PENGURUSAN DOKUMEN KAWALAN

PN HASLINA BT KARTO

PK13 PK14 PK15
PENGURUSAN BIMBINGAN PENGURUSAN AUDIT DALAMAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK AKUR
CIK LINA MURSYIDAH BT HASHIM PN RODDIAHTUL BT AWANG
PN ROHAYA BT AMIR

PK16 PK17 PK18
PENCEGAHAN/PEMBETULAN DAN KAJIAN SEMULA PENGURUSAN PENGURUSAN PENTADBIRAN

PENAMBAHBAIKAN PN MAZLINA BT RAHMAN KOKURIKULUM
EN AHMAD ADHWAN BIN ABD EN MUHD NAIM BIN MD HANIPAH
PK19
LATIF PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN 38

EN KHAIDHIR BIN OTHMAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

JAWATANKUASA SEKOLAH AMANAH MALAYSIA

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI
PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN

PN SITI ANITA BINTI MISRAN
EN ZULKPLI BIN YAHYA

SETIAUSAHA

PN MAZLINA BT RAHMAN

MATLAMAT STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK
1 2 3 4

(SG1) (SG2) (SG3) (SG4)

AJK AJK AJK AJK
PN SURIA BT MOHD ZIN PN MAZLINA RAHMAN PN MASLIANA IBRAHIM PN IRZATUL ASYIQIN BT
PN PANIZAH OTHMAN EN MOHAMAD NAIM BIN MD
EN MUHAMMAD FAEZ PN NORLIZA BT MD KHIR ISMAIL
NURAZMAN AMRULLAH HANAPIAH EN MOHD ALEMEY BIN
PN ADILAH HANNI BT ISMAIL
PENYELARAS 3 UNIT KOKO KUSAI

TSIP PMS LEARNING WALK LEARNING
PN MASLIANA BT EN MUHAMMAD FAEZ PN SURIA BT MOHD ZIN OBSERVATION
NURAZMAN AMRULLAH PN PANIZAH OTHMAN
IBRAHIM PN ADILAH HANNI BT PN NORLIZA BT MD
EN MOHD ALEMEY BIN KETUA PANITIA ISMAIL
KHAIR
KUSAI

LESSON PLAN CHECK CPD
LIST
PN MAZLINA RAHMAN
PN IRZATUL ASYIQIN BT EN MUHD NAIM BIN MD
ISMAIL
HANIPAH

SVG

CIK LINA MURSYIDAH BT
HASHIM

39

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

JAWATANKUASA SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT)

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI
PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN

PN SITI ANITA BINTI MISRAN
EN ZULKPLI BIN YAHYA

SETIAUSAHA

EN NOR ASHMAWI AKBAR BIN NOR
AZHARI SHAH

NAIB SETIAUSAHA
PN NORNI BINTI MUHAMAD

KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 4
PRESTASI AKADEMIK PRESTASI JARINGAN DAN JALINAN ETOS DAN WATAK
KOKURIKULUM CIK LINA MURSYIDAH BT
PN SITI HASNIZA BT PN SITI NOR FATIMAH SEKOLAH
HASSAN HASHIM EN MOHD ALEMEY BIN
AZIK PN KHADIJAH BT
KUSAI
HASSAN

KPI 5 KPI 6
BIMBINGAN PENANDARASAN
PN SUZANA BT DAUD PN NUR SAADAH BT

HASHIM
PN SHARIFAH BT

MAKHTAR

40

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI
PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN

PN SITI ANITA BINTI MISRAN
EN ZULKPLI BIN YAHYA

SETIAUSAHA
PN IRZATUL ASYIQIN BT ISMAIL

AJK

EN NOR ASHMAWI AKBAR BIN PN SRI MAWATI BT BAHARI PN SUZANA DAUD
NOR AZHARI SHAH (SBT) (KURIKULUM) (HEM)

EN KHAIDHIR BIN OTHMAN
(KOKURIKULUM)

PN NOR SAHIDAH MOHAMAD ALI
(PROFIL SEKOLAH /
VIDEO KORPORAT)

41

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

JAWATANKUASA ICT SEKOLAH

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI
PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN

PN SITI ANITA BINTI MISRAN
EN ZULKPLI BIN YAHYA

PENYELARAS
PN NOR SAHIDAH MOHAMAD ALI

PENOLONG PENYELARAS
EN MOHAMMAD MUSTAQIM B ESA

PN SHARIFAH BT MAHKTAR EN MUHAMMAD FAEZ NURAZMAN EN NORAZIHAN SYAH
AMRULLAH (PSS) (JURUTEKNIK)

PENYELARAS TAHUN 1-6

SEMUA GURU

42

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

JAWATANKUASA VLE SEKOLAH

PENGERUSI
PN NOORAYU BT JAYUS

NAIB PENGERUSI
PN HJH MARFUAH BINTI TUKIMAN

PN SITI ANITA BINTI MISRAN
EN ZULKPLI BIN YAHYA

PENYELARAS
PN FAREEZA BT HASHIM

PENOLONG PENYELARAS
PN NORAFIDAH MOHAMAD

PN KHADIJAH BT HASSAN EN MUHAMMAD FAEZ NURAZMAN EN NORAZIHAN SYAH
AMRULLAH (PSS) (JURUTEKNIK)

PENYELARAS TAHUN 1-6

SEMUA GURU

43

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

PENYELARAS PROGRAM TAHUN 2019

BIL NAMA PENYELARAS PROGRAM
1 PN HASLAH BINTI SAMIN HARI ANUGERAH CEMERLANG
2 PN NOR HUDA MEHTIAN PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR
3 PN SUHANA DELILA BINTI HAMZAH PROGRAM ANTI DADAH
4 EN MUHAMMAD FAEZ BIN NURAZMAN PROGRAM SIFAR OBESITI
5 PN HUDAYANI BINTI ALI PROGRAM MAKAN SIHAT
6 CIK LINA MURSYIDAH HASHIM PROGRAM JOM DATANG AWAL KE
SEKOLAH
7 PN WAN NURUL SYAKIRIN WAN MAHMUD PROGRAM HARI EKSPLORASI SKBU2
8 PN SITI NOR FATIMAH AZIK PROGRAM KARNIVAL KO KURIKULUM
9 PN SUZANA BINTI DAUD HARI BERTEMU PELANGGAN
10 CIK NURAFIKAH BINTI ZAHARI PENANDARASAN KE KOTA KINABALU
11 EN KHAIRI AZRI BIN KASSIM CPD KE PORT DICKSON DAN
PENANDARASAN KE KUALA LUMPUR
12 CIK LINA MURSYUDAH HASHIM SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK
13 PN SHARIFAH BINTI MAHKTAR PROGRAM BEBAS DENGGI
14 PN SRI MAWATI BAHARI PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
TAHUN 5
15 EN ADNAN BIN ABDUL GHANI PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
TAHUN 4
16 PN HAFIZAH MISBAH PROGRAM 100% LINUS 2.0
17 CIK INTAN SYAFIQAH BINTI ABDOLAH PROGRAM KELAS BIMBINGAN LINUS
(KSIB)
18 PN WAN NURASIAH BINTI WAN NGAH PROGRAM TANDAS CERIA
19 PN NORAFIDAH MOHAMAD PROGRAM KANTIN KUALITI
20 CIK FATIMAH SEKAWI MAJLIS KONVOKESYEN PRA
21 CIK LINA MURSYIDAH PROGRAM JARINGAN DAN JALINAN

CIK SITI SARAH MOHD NOOR KEMPEN PENGURUSAN ALAM
22 PN ROSNI AIDA BINTI SEMAN SEKITAR
PAMERAN KERJAYA IBU BAPA
23 PN NURAZRIN BIN MOHD RAFI /PROGRAM HARI KSIB /PARENT TALK
SAMBUTAN HARI GURU
24 PENGERUSI BKGKT PROGRAM PAGI
25 PN FAREEZA BINTI HASHIM PENCATAT MINIT MESYUARAT
26 MUHAMMAD FURQAN BIN ABD MANAN
MAJLIS APRESIASI TAHUN 6
MUHAMMAD ZULFADHLI BIN ZAKARIA
SHAMSIAH KALIMI
PN AINI YASMIN MAT SAAD
27 PN NOR HUDA MEHTIAN

44

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

PELAN SEKOLAH

45

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENTADBIRAN

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Bidang Tugas :

1. Melaksanakan pengurusan kewangan berdasarkan pekeliling yang berkaitan. Panjar
2. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada mana-mana guru dan staf.
3. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan.
4. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank.
5. Memastikan semua pembelian/pembayaran di buat ikut peraturan kewangan
(pesanan tempahan, invois, bil, baucer dan cek).
6. Menyediakan Buku Tunai Akaun Kerajaan/SUWA/Asrama dan Buku Tunai

Wang Runcit.
7. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku

Tunai Akaun Kerajaan/SUWA/Asrama/Panjar Wang Runcit.
8. Meneliti dan mengambil tindakan susulan terhadap Laporan Audit.

JAWATANKUASA SKPMg2
Bidang Tugas :

1. Membuat penarafan kendiri bagi mengenalpasti kekuatan dan kelemahan sekolah.
2. Merancang program kemajuan sekolah secara berterusan.
3. Menyemak setiap standard dan menilai serta memberi skor berasaskan aspek.
4. Melaksanakan e-penarafan SKPMg2 setiap tahun.

Mengukur tahap kecemerlangan sekolah dengan menjadikan SKPMg2 sebagai
rujukan.

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN staf

Bidang Tugas :

1. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf kepada semua guru dan
sokongan.

2. Menyediakan kertas kerja.
3. Menyelaras Jawatankuasa Program.
4. Menyelaras program secara keseluruhan.
5. Mengurus penceramah.
6. Mengedarkan borang kehadiran peserta kursus semasa program.
7. Menyedia dan menghantar pelaporan ke PPD

JAWATANKUASA DATA

Bidang Tugas :

1. Mendapatkan maklumat yang lengkap daripada guru dan murid baharu dengan
menyediakan borang.

2. Mengemaskini data dari semasa ke semasa seperti yang diarahkan oleh PPD / JPN
3. Menghantar data mengikut keperluan pada masa yang ditetapkan.
4. Melengkapkan penyata bulanan murid dan guru semasa dan menghantar ke PPD.
5. Melengkapkan sistem maklumat ( SMM,APDM & EMIS )

46

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019
JAWATANKUASA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (KSIB)
Bidang Tugas :
1. Mengetuai,merancang dan melaksanakan aktiviti KSIB dengan kerjasama AJK KSIB.
2. Merancang bersama-sama aktiviti KSIB mengikut keperluan sekolah dan lokasi setempat.
3. Memastikan pelaksanaan aktiviti berkaitan dengan kemahiran keibubapaan menjadi antara

fokus perancangan.
4. Membentangkan pelaporan aktiviti KSIB dalam mesyuarat PIBG.

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)
Bidang Tugas :
1. Melaksanakan segala aktiviti pengurusan dan operasi SPSK dalam pdpc di sekolah.
2. Mematuhi dokumen sokongan yang menjadi rujukan dan panduan serta perlu dipatuhi

seperti pekeliling, surat siaran, garis panduan dan sebagainya.
3. Rekod kualiti - Bukti kepatuhan kepada sistem yang digunakan seperti borang-borang,

rekod, fail dan sebagainya.

47

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019
48

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

PERATURAN-PERATURAN KURIKULUM

KURIKULUM
 Guru Besar bertanggungjawab menjadi pengerusi jawatankuasa tersebut dan semua Guru Penolong Kanan ialah
Naib Pengerusi.
 Anggota Jawatankuasa terdiri daripada :
 Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran.
 Penyelaras Jadual Waktu
 Guru Penyelaras Media
 Guru SPBT
 Guru Bimbingan
 Guru Pemulihan Khas
 Menentukan Dasar Kurikulum Sekolah selaras dengan dasar-dasar yang ditentukan oleh PPD, JPN, KPM dan
Akta Pendidikan Kebangsaan
 Menetapkan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah sebanyak 4 kali setahun.
 Menetapkan sistem fail dan dokumen Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
 Menentukan dasar pengurusan aset sekolah
 Menetapkan syarat/peraturan agihan kelas
 Menetapkan prosedur rekod persediaan mengajar
 Dasar penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan, harian dan rekod persediaan mengajar.
 Menentukan hari penghantaran rekod persediaan mengajar untuk pengesahan Guru Besar / Guru Penolong
Kanan.
 Menentukan kriteria jenis buku/ Bahan Bantuan Mengajar
 Menentukan Jadual Waktu :
 Menetapkan sesi persekolahan (pagi/petang)
 Menetapkan sistem Jadual Waktu (anjal/biasa)
 Menetapkan agihan tugas mengajar dan bilangan waktu mengajar
 Menetapkan sistem Jadual Waktu Ganti.

PANITIA MATA PELAJARAN
 Melantik Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran.
 Guru Besar dan semua Guru Penolong Kanan ialah penasihat Jawatankuasa Panitia
 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun dengan kehadiran Penasihat.
 Ketua Panitia Mata Pelajaran menyedia dan menyelenggara fail panitia.
 Menentukan dasar perbelanjaan tahunan bagi kurikulum dan panitia
 Merancang dan melaksanakan program/aktiviti untuk peningkatan akademik.
 Menentukan setiap panitia menyediakan dasar latihan untuk meningkatkan prestasi murid.
 Menjalankan “post mortem” untuk penambahbaikan selepas setiap program.
 Penilaian dan Peperiksaan.
 Melantik Jawatankuasa Peperiksaan.
 Menetapkan sistem pentadbiran penilaian sekolah.
 Menentukan dasar-dasar penilaian dan peperiksaan meliputi penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian, penggubalan
soalan, skema penskoran dan pengawasan.

REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
 Semua guru mestilah menyediakan Rekod Persediaan Mengajar dengan sempurna.
 Rekod Persediaan Mengajar mestilah diserahkan kepada Guru Besar atau wakilnya untuk disemak dan diperiksa
pada hari yang ditetapkan.
 Rekod Persediaan Mengajar ialah dokumen penting mengikut Undang-undang Sekolah Akta Pendidikan 1996
dan Pekeliling 3/1999 dan diserahkan kepada Guru Besar pada akhir tahun.

GURU KELAS
 Bertanggungjawab terhadap disiplin, kebersihan kelas dan murid-muridnya.
 Melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas khas yang ditentukan oleh Guru Besar dan Penolong Kanan
 Mengambil tindakan sewajarnya berkaitan dengan :-

49

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH SKBU2 2019

 Jadual Kedatangan
 Kutipan yuran/pelbagai bayaran
 Buku/Kad Laporan Kemajuan Pendidikan
 Buku/Kad Pelaporan Gerak Kerja Kokurikulum Kad Kesihatan
 Kad Kesihatan
 Menyedia dan mempamerkan Jadual Waktu Kelas dan Jadual Tugasan Murid di dalam kelas.
 Menyusun barang dan alatan di dalam kelas untuk mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif.

GURU KHAS / BUKAN GURU KELAS
 Boleh diarah untuk menjadi guru kelas sepenuh masa atau mengganti/mengambil alih tugas sementara kerana
ketiadaan guru kelas.
 Membantu guru kelas dan boleh diberi masa yang lebih untuk mengajar.
 Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelajaran khusus yang diajar seperti Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam,
Matematik, Pemulihan dan sebagainya.
 Bilik-bilik khas (jika ada) mestilah dilengkapkan dengan alatan mengajar yang sesuai.
 Membuat dan melaksanakan tangggungjawab dan tugas-tugas khas yang ditentukan oleh Guru Besar dan
Penolong kanan.

JADUAL WAKTU DAN MASA MENGAJAR
 Guru hendaklah mengajar mengikut Rekod Persediaan Mengajar dan jadual waktu yang ditetapkan.
 Guru lain dibenarkan berada di dalam bilik darjah itu dengan tujuan membantu pengajaran dan pembelajaran.
 Penolong Kanan/Ketua Panitia dan Guru Besar boleh membuat penyeliaan dan pencerapan.
 Guru-guru dilarang:
 Menukar masa pengajaran/jadual waktu tanpa kebenaran Guru Besar.
 Duduk di kerusi atau meja sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran.
 Membuat persediaan mengajar atau alatan semasa P & P sedang dijalankan.
 Meninggalkan atau mengganti jadual yang ditetapkan dengan pelajaran lain dengan alasan mata
pelajaran itu tidak penting atau guru itu sendiri tidak berminat.
 Membiarkan murid-murid bersenam/bermain bersendirian di padang tanpa kehadiran guru.

MASA TIDAK MENGAJAR
 Tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah melainkan ada urusan penting dan mendapat kebenaran daripada
Guru Besar.
 SISTEM PEMANTAUAN
 Menentukan sistem pemantauan yang berkesan
 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran.
 Pengurusan Panitia
 Penilaian dan Peperiksaan
 Jadual Waktu
 Pengurusan Kewangan
 Bilik-bilik Khas
 Menetapkan Jawatankuasa Pencerapan
 Menetapkan Jadual waktu pencerapan sekurang-kurangnya dua kali setahun

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah yang terdiri daripada Perpustakaan, Bilik Tayang, Bilik Cyber, Bilik
ABM dan Program Nilam.
 Menentukan Jawatankuasa Pusat Sumber berfungsi dengan berkesan.
 Memastikan Pusat Sumber Sekolah diurus dengan baik dan bilangan buku mencukupi.

PROGRAM PENINGKATAN
 Mengadakan program peningkatan akademik berdasarkan kajian dan keperluan sekolah.
 Merancang, melaksana, menilai dan menambah baik program.
 Memastikan semua panitia mata pelajaran menjalankan aktiviti-aktiviti peningkatan akademik .

PERKEMBANGAN STAF
 Mengedar dan memproses borang keperluan latihan
 Mengadakan Latihan Dalam Perkhidmatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran.

50


Click to View FlipBook Version