The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Cartea profesorului Gheorghe Dolinski este o colecție de datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou din comuna Arbore, județul Suceava, Bucovina-România.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ioansmid, 2019-06-10 11:23:16

Din An în An

Cartea profesorului Gheorghe Dolinski este o colecție de datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou din comuna Arbore, județul Suceava, Bucovina-România.

Keywords: uraturi,arbore,din an in an,dolinski

Gheorghe Dolinski,
profesor

DIN AN ÎN AN…

Selecţie din tezaurul folcloric
al localităţii Arbore

Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Editura „Septentrion” - Rădăuți
RĂDĂUŢI - BUCOVINA
2018DIN AN ÎN AN…

Selecţie din tezaurul folcloric
al localităţii Arbore

Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Editura „Septentrion” - Rădăuți
RĂDĂUŢI - BUCOVINA
2018

Text cules: Gh. Dolinski, profesor
Tehnoredactare: Ştefănica Boghiţoiu
Corectura: Maria Popescu, profesor
Desene: Irina Ducra, profesor

Lucrare apărută sub egida Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina

şi a
Fundaţiei „Episcopul Grigorie Leu”,
Mişcare pentru Progresul Satului Românesc,

Filiala Suceava
ISBN 978-606-8075-53-2

DIN AN ÎN AN...!

Fugim! Fugim cu paşi repezi prin timp, de
la un capăt al anului la celălalt, fără repaus, fără
regrete, ci doar mângâind fugar creştetul lunilor
care aleargă-n acelaşi ritm cu noi! Abia în
ultimele zile ale anului ne oprim puţin să
respirăm şi să analizăm realizările sau eşecurile
acumulate în goana noastră şi, în funcţie de
preponderenţa lor, ne bucurăm sau ne
întristăm. În fiecare anotimp regăsim multe
dintre caracteristicile vârstelor şi nenumăratele
trăiri care ne însufleţesc de-a lungul acestui
parcurs, facil la început, în copilărie, şi din ce în
ce mai anevoios, pe măsură ce anii ni se aşază pe
umeri şi ne înclină trupul către pământul din
care-am fost plămădiţi. Bucuriile, durerile sau
speranţele rămân încrustate însă în mintea
noastră şi se prefac în versuri care şfichiuiesc
proastele deprinderi ce-au dus la eşecuri sau,
dimpotrivă, le evidenţiază pe cele care ne-au
condus către succese.

6 Gheorghe Dolinski

Astfel, de la o generaţie la alta, lada de

zestre a neamului nostru a devenit tot mai
bogată, creaţiile dedicate trecerii pragului
dintr-un an în altul sunt tot mai diversificate şi
mai relevante. Părinţii le transmit copiilor, prin
intermediul urăturilor, date relevante despre
originea neamului căruia îi aparţin prin naştere:
„C-a venit mai an / Bădica Traian...”, despre
semnificaţia unui alt început, despre

simbolistica termenilor care denumesc uneltele
agricole şi despre primele ocupaţii ale urmaşilor
lui Traian şi ai Dochiei. Mai ales la sate,
gospodarii îşi deschid larg porţile pentru a face
loc de intrare plugului „cu şase boi” care „va
trage brazdă adâncă, brazdă lată”, cuib cald
seminţelor generatoare de noi vieţi, de noi
bucurii. Mâinile vânjoase ale flăcăilor apasă cu
încredere coarnele plugului, iar din piepturi le
ţâşneşte îndemnul, atât de familiar românilor:
„Hăi, hăi, trageţi măi!”. Nu e casă de creştin în
întuneric! Lumina izbăvitoare a speranţei într-o
„recoltă bogată” alungă-n tenebre grijile şi
nevoile şi, înveşmântat în ea, apare gospodarul
cu faţa strălucind de bucurie, care-i pofteşte pe
„arători” să-i poposească-n bătătură spre a-i
binecuvânta munca. Pocnetul biciurilor şi

Din an în an... 7

sunetul tălăngilor atrage mulţimea copiilor care
se alătură cu entuziasm glasului celui ce ură:

„Ia mai mânaţi, măi flăcăi,
Şi sunaţi din zurgălăi: Hăi! Hăi!”.
Toţi intră-n casă, nu înainte de-a primi
răsplata trudei lor: fie colăcei rumeniţi de focul
vetrelor şi mere învăpăiate de ultimele raze ale
soarelui, fie bănuţi sau chiar colaci cât roţile

plugului de mari.
Fierbe întregul sat! Pe mesele întinse stau

făloase bucatele gătite de gospodine din
producţia anului ce se sfârşeşte, care dispar cu
rapiditate în gurile urătorilor. După plecarea
lor, sosesc, rând pe rând, căiuţii împodobiţi de
sărbătoare şi cu umblet săltăreţ, caprele viclene,
gata să-mpungă pe oricine s-ar apropia de ele,
urşii greoi, domnitorii pădurilor şi, mult înspre
dimineaţă, cântăreţii satului, fanfara, care
desăvârşeşte atmosfera de sărbătoare.

Numai lumina zorilor poate stinge
luminiţele din ochii caselor, dar nu şi din ochii
copiilor, care, cu somnul atârnat în gene,
pornesc să-i sorcovească pe gospodari, să le
ureze viaţă-ndelungată şi bogată!

Toată această frumuseţe a fost strânsă cu
migală de-un suflet la fel de frumos ca neamul

8 Gheorghe Dolinski

din care-a răsărit, de domnul profesor
Gheorghe Dolinski, într-o cunună, emblematic
intitulată „Din an în an!”, cunună destinată
frunţii Bucovinei. Acesta va fi darul distinsului
bucovinean pentru copiii ce-şi trag seva înălţării
din pământul scump al acestui colţ de rai,
simbolic numit „Grădina Maicii Domnului”.

Profesor, Maria Popescu

Din an în an... 9

URĂTURA STRĂMOŞEASCĂ

Aho, aho, copii şi fraţi
Staţi puţin şi nu mânaţi,
Lângă boi v-alăturaţi
Şi cuvântul mi-ascultaţi!

Bună sara,
Sara Sfântului Vasile!
Mi-a luat căciula vântul
Şi-a adus-o sub fereastră
Chiar aici, la dumneavoastră!

Vă urăm ca să vă fie
La toţi bine
Şi nouă de folos
C-am ajuns sănătoşi.

De prin munţi
Şi de prin văi
Strângeţi boii, măi flăcăi
Şi strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Staţi, băieţi, şi nu uraţi
Bine sama s-o luaţi!

10 Gheorghe Dolinski

Şi de-acum, flăcăi, uraţi,
Dintre munţi, dintre Carpaţi!
Zurgălăi şi clopoţei
Trageţi roată, măi flăcăi!

De prin munţi şi de prin văi
Strângeţi boii, măi flăcăi,
Şi strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Mâine anul se-nnoieşte
Pluguşorul se porneşte
Pluguşorul făr’de boi,
Pluguşorul tras de noi.

Înc-o roată, măi flăcăi,
Şi strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

S-a sculat mai an
Bădica Traian
Şi-a-ncălecat
Pe-un cal învăţat,
Cu nume de Graur,
Cu şaua de aur,
Cu frâu de matasă
Cât viţa de groasă

Din an în an... 11

El în scări s-a rădicat
Peste câmpuri s-a uitat
Ca s-aleagă loc curat
De arat şi samanat.
S-a apucat într-o joi
C-un plug cu doişpe boi,
Boi-bourei,
În funte ţintăţei,
În coadă codălbei.

De prin munţi şi de prin văi
Mânaţi boii, măi flăcăi
Şi strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Ş-a-nceput la arat
Tot pământu-n lung şi-n lat
Lunea pădurile,
Marţile
Fâneţele,

Miercurile
Bărcurile,

Joile
Văile,

Vinerile

Clinurile.
Sâmbăta o gătit de-arat,

12 Gheorghe Dolinski

Ş-o dat boii la adapat.
Ş-apoi la iarbă verde
Şi flăcăii pe la fete.

De prin munţi şi de prin văi
Mânaţi boii, măi flăcăi
Şi strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Şi pe brazd-a semănat
Grâu mărunt şi grâu de vară
Până-n seară să rasară.
Şi, când lucrul s-o sfârşit
Iată, mări, că s-a stârnit
Un vânt mare pe pământ
Şi ploi multe după vânt.
Pământul s-o răcorit
Şi sămânţa-o-ncolţit.
La luna, la saptamâna
Ş-a umplut cu aur mâna
Şi se duse ca să vadă
De i-a dat Dumnezeu roadă
Şi de-i grâul încolţit,
Răsărit şi pârguit.
Jupânul gazdă s-o plecat
Două spicea-a apucat
În naframă le-o legat,

Din an în an... 13

Jupânesei le-o aruncat,

Casa de s-o luminat,

Gloata de s-o bucurat
Jupânul gazdă s-o-ntristat.

De prin munţi şi de prin văi
Mânaţi boii, măi flăcăi,
Şi strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!
-Măi femeie, măi femeie,
Grâul nostru o să pieie!
-Taci bărbate, blestemate,
Sui pe vatră şi bea lapte!
Şi mai ia şi o vărguţă
Ca să te aperi de mâţă!
Că noi ştim a fermeca,
Grâul nostru-a secera.

La ureche zurgălăi,
În frunte cu clopoţei,
Mai mânaţi, măi flăcăi!

Hăi, hăi, hăi!

Sfântul Vasile s-o sculat
Şi la grajd o alergat.
Ş-o mers pe uliţa mică
Şi tot n-o găsit nimică.
Ş-o mers pe uliţa mare

14 Gheorghe Dolinski

Ş-o găsit o caldare,
Ce trăgea nouă ocale,
Nouă ocale de fier
Şi nouă din oţel
Şi lui îi părea puţântel.

La urechi cu zurgălăi
În frunte cu clopoţei,
Mai mânaţi, măi flăcăi!

Hăi, hăi, hăi!

S- dus la Ilie ţiganul

Care bate cu ciocanul.
Cu ciocanul ciocănea
Şi cu pila le pilea
Bune seceri mai făcea!
Ş-o făcut seceri mari
Pentru secerători tari
Şi-alte seceri mititele

Pentru fete tinerele
Să-ţi fie drag de ele.
Iară una mai bocârnă
Ca pentru-o femeie bătrână.

De prin munţi şi de prin văi
Mânaţi boii, măi flăcăi,
Şi strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Din an în an... 15

Cât clipeau dintr-un ochi

Umpleau dealul de snopi,
Când clipeau dintr-amândoi
Umpleau văile de clăi.
Tare cu dreapta trăgea,
Cu stânga polog făcea,
Din polog făcea snop,
Din snop făcea claie
Pân’la cea arie.

La cap numai zurgălăi,
La urechi cu clopoţei
Mai mânaţi, măi flăcăi!

Hăi, hăi, hăi!

Douăşpe iepe sirepe

Cu copitele treiera,
Cu nările vântura,

Cu urechea-n sac turna,
Căuş nu mai trebuia.
Staţi, flăcăi, şi nu uraţi
Sama bine să luaţi
Şi de-amu să mai uraţi!

La urechi cu zurgălăi
Şi-n frunte cu clopoţei,
Mai mânaţi, măi flăcăi!

Hăi, hăi, hăi!

16 Gheorghe Dolinski

S-o-ncărcat nouă care
Mocăneşti
Ş-o mărs la moară
La Dorneşti,
Iară hoaţa cea de moară
Când văzu atâtea cară
Încărcate cu povară,

Puse coada pe spinare
Şi plecă la lunca mare.

Lunca-i mare
Frunză n-are,
Lunca-i mică
Frunza-i pică
Sar flăcăii ş-o rădică.

La ureche clopoţei,
În frunte cu zurgălăi,
Mai mânaţi, măi!

Hăi, hăi, hăi!

Dar morarul, meşter bun
Luă repede-un ciocan
Dădu deodată cioc!
Şi o trase pe lăptoc
Şi puse moara la loc.
Şi-i mai trage una-n şele
Puse moara pe măsele.

Din an în an... 17

Şi-i mai trage una-n splină
Şi-o aşază pe făină.
Şi-i mai dete una-n gură
Şi-ncepu făina a cură (curge)

De prin munţi şi de prin văi
Strângeţi boii măi flăcăi
Şi strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Ş-o trimis şi o găină
Să vadă de cură faină
Ş-o trimis şi un cucoş
Să vadă de este-n coş.
Dar nu curgea numai faină
Curgea aur şi mărgăritar
Până-n curtea dumneavoastră,
Cinstiţi boieri mari.

La ureche clopoţei
În frunte cu zurgălăi
Mai strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Şi-a mers la Lina
Magdalina,
Care ştia bine
A cerne faina.

18 Gheorghe Dolinski

Bătea-n sită şi-n covată
Şi făcea colacii-ndată.
Pentru plugarii voinici
Le făcea tot câte cinci,
Iar nouă îndoit
S-avem pentru plugărit.
Un colac mare, rotat
Pe roţi mari măsurat.
De şapte merţe şi-un mertic.
Şi, dacă l-a scos în tindă,
L-o scos cu tot cu grindă
Şi-l întorcea cu doişpe pari

De prin munţi şi de prin văi
Strângeţi boii, măi flăcăi,
Şi strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

De urat am mai ura
Dar ni-i frică c-o-nsera
Şi nu suntem de ici-colea.
Noi suntem de la Mitoc,
Unde-ngheaţă apa-n tioc
Şi găluştele pe foc.
Noi suntem de la Poieni
De unde rod babele strujeni
Şi moşnegii rod coceni.

Din an în an... 19

Ş-avem de trecut
Printr-o pădure deasă

Unde-s fete rapanoase,
Printr- pădure de alune

Unde-s fetele nebune
Şi se iau după feciori

Ca albinele de flori.
La urechi cu clopoţei,
În frunte cu zurgălăi
Mai strigaţi cu toţii hăi!
Hăi, hăi, hăi!

Şi la anul când venim
Sănătoşi să vă găsim

Hopuri, hopuri, hopurele
La mulţi ani cu floricele,

Hopuri, hopuri, hopurate
La mulţi ani cu sănătate
Şi iertare de păcate!
C-aşa dă bunul Dumnezeu
Să are şi bun şi rău
Să are şi plugul meu.
S-aveţi colaci şi flori

Pentru anii viitori!
Casa să vă fie casă,
Bucate multe pe masă,

20 Gheorghe Dolinski

S-aveţi copii frumoşi
Să vă crească sănătoşi!
Şi la anul să trăiţi,
Să vă găsim înfloriţi
Ca merii, ca perii
În mijlocul verii.

De prin munţi şi de prin văi
Opriţi plugul, măi flăcăi!
Şi strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Ş-am arat destul, flăcăi,
Am arat şi semănat,
Cum bătrânii ne-au lăsat
Ş-acum gazdă vă lăsăm
La altă casă merem

De prin munţi şi de prin văi
Opriţi plugul, măi flăcăi!

Ahoooo!

Pahomi Ioan
70 de ani

Din an în an... 21

URĂTURA COPIILOR

Aho, aho, copii şi fraţi,
Staţi puţin şi nu mânaţi!
Mâine anul se-nnoieşte,
Pluguşorul se porneşte
Şi-ncepe a colinda
Pe la case a ura.

Iarna-i grea, omătul mare,
Semne bune anul are,
Semne bune de belşug
Pentru brazda de sub plug.
La mulţi ani cu sănătate!
Să trăiţi,
Să-nfloriţi,
Să-mbătrâniţi,
Ca merii, ca perii
În mijlocul primăverii,
Ca toamna cea bogată
De toate-mbelşugată.
Foaie verde foi de tei,
Ia opriţi plugul, copii!
Ahoooo!

22 Gheorghe Dolinski

SORCOVA

Sorcova,
Vesela,
Să trăiţi,
Să-nfloriţi
Ca merii,
Ca perii
În mijlocul
Primăverii,
Ca viţa-de-vie
La Sfânta Mărie.
Anul care vine,
Cu zile senine
Şi cu sănătate
Şi cu spor la toate.

La anul
Şi la mulţi ani!
Să trăiţi, să trăiţi
Întru mulţi ani
fericiţi!
Ca pomii să
înfloriţi,
Tot ca ei să-mbătrâniţi
Şi ca toamna cea bogată

Din an în an... 23

Fie casa-mbelşugată,

Tot cu mesele-ntinse,

Cu luminile aprinse,
Să petreceţi împreună
Până-n veci cu voie bună!

La mulţi ani!

Cu sorcovitul se umblă în dimineaţa de Sf.
Vasile. La Arbore cu acest obicei umblă numai

copiii mici.
Ei se prezintă la uşa gospodarului şi-l

întreabă „Primiţi cu sămănatul?”. Gospodarul îi
răspunde că primeşte. Ei au la dânşii o trăistuţă
în care se găseşte grâu. În ultimii ani sunt copii
care nu au grâu în trăistuţă, ci orez. Credem că
au schimbat conţinutul trăistuţei pentru că
părinţii lor nu mai cultivă grâu.

Cu mâna iau grâu şi, în timp ce rostesc
sacadat urarea de mai sus, aruncă grâu pe
gospodari şi în casă. De cele mai multe ori
gospodarul, dacă are copii mici, îi va aduce ca
sămănătorii să arunce grâu şi pe aceştia. Fac aşa
pentru ca şi copiii lor să aibă parte de noroc şi
bogăţie.

24 Gheorghe Dolinski

Pentru faptul c-au semănat în brazdele
trase în Ajunul Anului nou, copiii erau răsplătiţi
cu mere, nuci şi destul de rar cu bani. În zilele
noastre copiii umblă numai după bani. Demn de
menţionat este faptul că, deşi copilaşii umblă cu
sămănatul după ce se face ziuă, ei sunt însoţiţi de
părinţi sau de fraţii mai mari.

Din an în an... 25

URĂTURĂ

Aho, aho şi bună sara
La mulţi ani la toată ţara!
Bună sara gospodari,
Fraţi români şi buni plugari!
De dormiţi, de nu dormiţi
Ia sculaţi de m-auziţi.
Iar aceia ce sunteţi
Gălăgie nu făceţi,
Staţi aşa frumos în casă
Şi-ascultaţi urarea noastră,
La fereastră, sub perdele
Ascultaţi vorbele mele
Şi mai bune şi mai rele
Căci ne-am strâns noi, arburenii
Să urăm bucovinenii.

Frunzuliţă, bob secară
Bună sara, domnişoară,
Şi părinţilor mulţi ani
Ca la oameni gospodari.
Am venit cu pluguşorul
Ca să-nveselim poporul.

26 Gheorghe Dolinski

De prin munţi şi de prin văi,
Strigaţi ura, măi flăcăi!

Hăi, hăi, hăi!

Aha, aho şi bună sara,
La mulţi ani la toată sala!
Am venit cu pluguşorul
Ca să-nveselim poporul.
Noi din Arbore venim,
Pluguşorul să-l pornim,
Urătura s-o urăm,
Obiceiul să-l păstrăm.

Aho, aho, români plugari
Cu ciubote şi iţari,
Cu căciula pe-o ureche
Pusă după moda veche,
Cu sumane mândre-n spate
Cum se poartă pe la sate.
Suntem fii de-ai lui Ştefan,
De pe plai bucovinean.
Ştefan ne-o lăsat de toate,
Mănăstiri şi mândre fapte.
Noi şi astăzi le păstrăm
Şi-am venit să vă urăm.

Din an în an... 27

Vă urăm belşug şi bine

Pentru anul care vine,
Anul Nou cu sănătate,
Mult noroc s-aveţi în toate,
Viaţă lungă şi noroc
S-avem cu toţi la un loc.
Măi flăcăi, dar voi ce staţi?
Aţi uitat să mai strigaţi?
Lăsaţi ţuica, măi flăcăi,
Şi strigaţi de trei ori hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Bună sara, oameni buni,
Gospodari şi dragi români,

Vremea o trecut din nou
Şi-am ajuns de Anul Nou.
Să se ure la ferestre,
La fete şi la neveste
Şi la oameni gospodari,
Pe care-i urăm de ani.
Şi urăm de ani de zile
C-am ajuns Sfântul Vasile,
Urăm şi facem chermeză
Până-n ajunul Bobotezii.

Suntem oameni muncitori,
Distractivi şi primitori

28 Gheorghe Dolinski

De la muncă nu ne dăm,
Dar nici cheful nu-l lăsăm.
Şi-n ajun de Anul Nou

Am pornit cu-al nostru bou
Să urăm în toată ţara
Din Suceava-n Timişoara
Şi de-acolo la Constanţa,
Dacă vrem, trecem şi-n Franţa.
Şi acolo-avem români
Ce sunt slugi pe la străini.
Din Constanţa la Bacău
Tot urăm cu-al nostru bou.
Şi de-acolo înc-un pas
Şi-am ajuns din nou acas’
Şi-am venit să vă-ntrebăm:
Ne daţi voie să urăm?

Asta-i seara veseliei
Nu sta supărat, bădie,
Ia cuşma şi cojocelul
Hai cu noi cu clopoţelul!
Noi demult am aşteptat
Chilipir aşa bogat

Pe la oameni gospodari
Iar pe la cei mai răi
Ne-au băgat motive, măi,
Ba că-i baţi câinele,

Din an în an... 29

Ba că-i furi găinile
Şi motivu-ndată-i gata
Numai să nu-ţi facă plata.
La fereastră clopoţei
Fete multe şi flăcăi
Sărutaţi-le pe-obraz
Şi din gură mai strigaţi:

Hăi, hăi, hăi!

Frunză verde trei migdale
De la Clit cobor în vale
La răscrucea dintre ani
O mână de gospodari
Vrednici şi cu inimi mari
Ne-am sculat diminicioară
Să tragem brazdă prin ţară,
C-aşa-i obiceiul, frate,
Când dai câte-un an la spate
Şi-aştepţi altul ca să vie
Să-ţi aducă bucurie.
Cetină verde de brad
Obiceiul l-am păstrat,
Căci merge din tată-n fiu
Aşa, ca argintul viu.
La noi, în Ţara de Sus,
Domnul mâna-n cap mi-o pus.

30 Gheorghe Dolinski

Cu ochii m-o înzestrat,
Cu codri mândri de brad,
Un colţ de rai ca să-l priveşti
În Bucovina îl găseşti,
Un loc binecuvântat,
De păduri înconjurat
Şi cu lume credincioasă
Pe la fiecare casă.
Pe la noi, de sărbători
Bunici, părinţi, fraţi şi surori,
Când se strâng cu drag acasă
Şi s-aşază frumos la masă
Şi ascultă la fereastă
Cu drag urarea noastră
De la moşi-strămoşi rămasă,

De la daci, de la romani
Rămase de mii de ani,
Urăm pe Sfântul Vasile
Să ne-aducă fericire
S-avem toţi la un loc
Sănătate, fericire şi noroc.
Sănătate, la mulţi ani
Şi-o traistă plină de bani.
La fereastă clopoţei,
Ia strigaţi odată hăi!
Cât îi lumea de dişteaptă

Din an în an... 31

De la plug mâncare-aşteaptă.
Găini, vite, raţe, pui
Trăiesc de pe urma lui.
Eu, cât oi mai fi pe lume,
Nu mă mai sperie nimi!

Hăi, hăi, hăi!

Zorile s-au revărsat,
Ciocârliile-au cântat,
Toţi plugarii s-o sculat,
În opinci s-o încălţat
Şi în grajd s-o adunat.

Noi puneam boii la plug
Tata bătea pene-n plug,
Cu pene şi cu opinci
Căci aşa era pe-atunci,
Şi porneam toţi la arat

Tot cu sufletul curat.
Din bunici, din străbunici

Tot am tras plugul pe-aici,
Am arat şi-am tot arat
Brazdă neagră-am răsturnat,
Sfântă-i brazda plugului.
De la sapă, de la plug
Am crescut mare şi lung.
Cât îi lumea de deşteaptă

32 Gheorghe Dolinski

De la plug mâncare-aşteaptă.
Găini, vite, raţe, pui
Trăiesc de pe urma lui.
Eu, cât oi mai fi pe lume
Nu mă mai sperie nime,
Căci am plug şi ar bine
De nu mă sperie nime,
Căci plugul nu l-am făcut eu,
Ci-i lăsat de Dumnezeu
Să are şi bun şi rău
Să are şi plugul meu.
La ferestre brebenei
Mai strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

De cerem, de nu cerem,
Tot avem ce să mâncăm,
Dup-atâtea rele, frate,
Bunul Dumnezeu ne bate.
Ţara noastră nu-i prea mare,
Dar acum de toate are,
Când te duci prin magazine
Toate rafturile-s pline
De băuturi, de mâncare,
Numai dacă ai parale.
Cum banii nu sunt prea mulţi,

Din an în an... 33

Te duci numai să te uiţi.
În orice colţ de ţară meri
Ţara-i plină de şomeri.
Pentru viaţă-nfloritoare
Ia strigaţi un hăi! mai tare

Hăi! Hăi! Hăi!

Noi, de când urăm prin sat,

Multe lucruri am aflat
Şi mai rele şi mai bune

Eu pe toate le voi spune.
Daţi-vă puţin aproape
Să le auziţi pe toate.
Noi nimic nu astupăm
Adevărul îl spunem.
Şi acum, de la-nceput
S-o luăm de la pământ.
Toată lumea a cedat
De pământ s-a săturat
Cât de mult s-a judecat
Şi nimic n-a câştigat.

De la un petic de hat
S-au bătut şi s-au certat
Şi-au trăit pe urma lor
Advocaţi şi procurori.

Satele stau pustii toate,

34 Gheorghe Dolinski

Pământurile-s nelucrate,
Oamenii-s bolnavi, bătrâni
Şi-s trataţi ca nişte câini.
Pe bază că suntem români
Mai mânaţi, flăcăi!

Hăi, hăi, hăi!

Azi e lumea rea şi-njură,
Nu se teme de Scriptură,
Toţi înjură şi se bat
Mâine se-mpacă la sfat,

De la sfat la tribunal
Şi dau bani din buzunar.
Dacă nu umblă cu miia,
Înfundă şi puşcăria,

De la patru la cinci ani,
Te bagă la huligani,
Te-mbracă-n haine vărgate
Şi cu puşca pe la spate,
Iar acei mai ticăloşi
Rămân tot cu ochii scoşi.
De prin munţi
Şi de prin văi,
Mai strigaţi de trei ori hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Din an în an... 35

Dar-ar Dumnezeu la anul
An bogat şi rod în ţară
Să se facă sfecla iară,
Dintr-o coşarcă de sfeclă
Zece kile de holercă.
Când eram gata de scos
Apărea şeful de post,
Cu cazan, cu şef cu tot
M-am suit cu şefu-n pod,
Bea şi şeful, beu şi eu
Căci e din cazanul meu.
Domnul şef, să ne trăieşti
Şi de-amenzi să ne scuteşti.
Pentru şefu’, măi flăcăi,
Mai strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Să trăiască domn primar,
Că nu l-am urat de-un an,
Să-i dea Domnul sănătate
Şi vreo două-trei mandate.
Până când a reuşit.
La început de mandat

Drumurile s-au reparat,
Şanţurile s-au curăţat,

Canalizarea s-a montat,

36 Gheorghe Dolinski

Comuna s-a luminat
Cu becuri şi cu zorzoane
Ca pentru zi de sărbătoare,
Ca să facă satul nou,

S-arate ca un tablou.
De-ţi trebuie o hârtie

Ai o mare bucurie
Când vii pe la primărie.
Imediat eşti rezolvat
Şi cu sufletu-mpăcat.
Toată lumea am votat
Ca s-avem primar în sat,
Tânăr şi băiat isteţ,
Munceşte cu interes.
Alţii, fără nicio treabă,
S-au băgat şi ei în samă
Şi-au depus candidatură
Ca să dea o lovitură.
Amândoi îs la-nceput
Şi au multe de făcut,
Căci comuna este mare
Sper să ne calce-n picioare.
Să nu ne descurajăm,

Conducere bun-avem
Pe lângă criză noi trecem.

Din an în an... 37

Pentru primar, măi flăcăi,
Mai strigaţi de trei ori Hăi!

Hăi, hăi, hăi!

La mulţi ani cu sănătate

Oameni buni de pe la sate,
La conducerea locală
Vă doresc viaţă uşoară.
Noi să ne-ntâlnim la anul
Tot cu sticla şi paharul,

Tineretul cu sumanul
Şi elevii cu ghiozdanul.
Voi, elevi, să nu uitaţi
Obiceiul să-l păstraţi,
Veţi avea ce arăta
La nepoţi, când veţi avea.
Femeilor din sală
Viaţă dulce şi uşoară
Să vă iubească bărbaţii
Şi voi să iubiţi pe alţii,
Să aveţi mereu dreptate
În casă s-aveţi de toate,
Să aveţi bărbatul bun
Să nu vă deie vreun pumn,
Voi mereu să ordonaţi
Dar tot voi să executaţi.

38 Gheorghe Dolinski

Pentru femei, măi flăcăi,
Mai strigaţi cu toţii hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Bărbaţilor ce să vă spun,
Să aveţi paharul plin,
Să ciocnim când ne-ntâlnim.
Să visaţi numai amante
Şi să le iubiţi pe toate.
Este-o modă la bărbaţi,
Că sunt tare-afemeiaţi,
Dornici după aventuri,
Umblă după prospături.
Eşti frumos, eşti elegant,

Cum mai bun pentr-un amant,
Dar nu ştii să îţi faci viaţa,
Nici cafeaua dimineaţa.

Din iubiri ocazionale
Poţi ajunge prin spitale,
Căci amorul din maşină
Cere şi-o penicilină.

Toate fetele-s mortale,
Dar să n-ajungi în spitale.
Ai fumat şi ai băut,
Nopţile ţi le-ai pierdut.

Ai iubit femei frumoase

Din an în an... 39

Şi-ai ajuns piele şi oase.
N-ai iertat ce ţi-a picat,

Dar acum s-a terminat,
A venit şi timpu-n care
Se-ntâmplă la fiecare,
Când tu nu mai eşti în stare,
Rămâi cu privirile-n zare.
De vrei să vezi un picior gol
Te uiţi la televizor.
Pentru bărbaţi, măi flăcăi,
Mai strigaţi de trei ori hăi!

Hăi, hăi, hăi!

Mult mi-e drag din gur-a spune
La tot ce-i român pe lume
Mult noroc şi bucurie
Şi urări de bine-o mie.
Să privească ţara-ntreagă
Din Bucovina noastră dragă.
Mă retrag din urătură,
La mulţi ani cu voie bună!
Urătura se sfârşeşte
Poftim, gazdă, ne plăteşte.
Noi nu umblăm după câştig
Prin aşa un mare frig,
Nu ne bucură un colac,

40 Gheorghe Dolinski

Dar aşa ni-i nouă drag
Să urăm şi să umblăm,
Obiceiul să-l păstrăm,
Obiceiul din străbuni
Să umblăm noaptea pe drum
Că strămoşii, când trăiau,
Unul la altul umblau
Noaptea-ntreagă petreceau,
Şi aşa se-nveseleau.
Obiceiurile au rămas nepoţilor.
Urăturile toate-s
Din bătrâni rămase,
Urături de mii de ani,
De la daci, de la romani.

Sus paharul, la mulţi ani!
La mulţi ani, noroc şi bine
Pentru anul care vine,
Anul Nou cu sănătate,
Mult noroc s-aveţi în toate,
Viaţă lungă şi noroc
S-avem toţi la un loc.
La mulţi ani să ne trăiţi
Şi la anul să ne primiţi,
La anul când venim

Din an în an... 41

Sănătoşi să vă găsim.
Sănătate, la mulţi ani
Şi-o traistă plină de bani.
Zurgălăi şi clopoţei
Opriţi plugul, măi flăcăi!

Ahoooo!

Prichici Traian
62 ani

42 Gheorghe Dolinski

URĂTURĂ

Aho, aho şi bună sara gospodari,
Fraţi români şi buni plugari,
De dormiţi, de nu dormiţi,
Ia sculaţi de m-auziţi,
Iar acei ce mai sunteţi
Gălăgie nu făceţi.
Staţi aşa frumos în casă
Şi-ascultaţi urarea noastră.
La fereastră sub perdele
Şi-ascultaţi vorbele mele
Şi mai bune şi mai rele.
Că ne-am strâns noi, arborenii,
Să urăm bucovinenii.
Frunzuliţă bob secară
Bună seara, domnişoară,
Şi părinţilor mulţi ani
Ca la oameni gospodari.
La urechi cu clopoţei,
La picioare stânjenei,
Ia mai îndemnaţi, flăcăi,
Să răsune munţi şi văi.

Hăi, hăi, hăi!

Din an în an... 43

Frunzuliţă de alun
Ne-am pornit un pic la drum

Sunt un simplu moldovean
Care ură o dată-n an.
Vă spun drept la orişicine
La urat nu mă ia nime.
Cu o gaşcă de flăcăi
Să păstrăm un obicei.
La cămin noi ne-am oprit
Ca să ne fălim un pic
Cu o mică urătură
Adunată din comună.
Bună sara vă spunem
Şi pe toţi noi vă urăm,
Vă urăm numai de bine
Pentru anul care vine,
Iar conducerea locală
Ca să bea cu noi diseară.
Sărut mâna la cucoane
Şi-un picior la domnişoare.
Pentru cucoane şi domnişoare
Ia strigaţi cu toţii, hăi!

Hăi, hăi, hăi!

44 Gheorghe Dolinski

Din Suceava lui Ştefan,
De pe plai bucovinean
Noi vă spunem La mulţi ani!
Mă mândresc că sunt român
Şi cu cel sărac eu ţin,
Dar acum vedem cu toţii
Că ne conduc mai mult hoţii.

Au salarii de milioane
Mănâncă rahat şi bomboane,
Toţi au vile şi palate
Trăiesc numai-n lux, măi frate.
Mulţi din ei sunt vinovaţi
Le-au făcut pe bani furaţi.
Din Suceava-n Timişoara
Cum să mă audă ţara?

Ne-au distrus economia
Au făcut praf România.
Fac numai ce le convine
Nu mai au nicio ruşine.
Vai de lumea cea săracă
Câtă foame-o să mai facă.
Că Băsescu-ndată pleacă
Ţara rămâne săracă.
Ceauşescu, fă un bine
Ia-l şi pe Băse cu tine.

Din an în an... 45

Ceauşescu când trăia

Doamne, bine mai era!

Nu era niciun necaz,
Nu era niciun şomaj,
Dar azi în democraţie
Conduc ţara peste-o mie.
Mulţi în ţară mor de foame
Şi-n guvern au milioane.
Dacă ţine-aşa mai mult
O să ieşim la păscut,
Căci iarba multe conţine

Fier, magneziu, vitamine,
Elemente sănătoase

Pentru carne, pentru oase.
Să nu daţi cu nasu-n bară
Mai strigaţi URA în sală!

Ura, ura, ura!

Dacă vrei ca să faci bani,
Mergi la neamţ sau la jidan
Şi, când te întorci acasă,
Vii îndoit ca de la coasă,
Stai în loc şi te gândeşti
Câţi ai o să mai trăieşti,
Că salariul care-l iei
Nu-ţi ajunge de ulei.

46 Gheorghe Dolinski

Viaţa este foarte scumpă
Nu-ţi rămâne-un leu în pungă.

S-au scumpit acum mai toate
Şi legume şi lactate
Şi uleiul şi făina,
Scândurica şi lumina.
Cât îi de scump kilowatul
Vom plăti pân’ ne ia dracul.
Acum cred că după noi
Punem lampa înapoi,
Căci acum la primărie
Nu-ţi mai dau lemne, bădie.
Doamne, cât eşti de sus!
Unde-am fost şi ce-am ajuns.
Dă-ne-o şansă să trăim,
Nu ne lăsa să murim.
Pentru poporul român
Un Vlad Ţepeş ar fi bun,
Ne-ar scăpa ţara de hoţi
Şi i-ar trage-n ţepi pe toţi.
Hoţii se îmbogăţesc
Iar săracii sărăcesc.
Boi mascaţi şi câni turbaţi
Ia mai îndemnaţi, bărbaţi!

Hăi, hăi, hăi!

Din an în an... 47

Moş Crăciun când va veni
Tuturor va dărui

Pachete cu zeci de mici.

Iar la iarna care vine
Ne va da maşini şi vile,
Când va fulgera o dată
Va cădea şuncă presată
Şi-o să cadă dintre nori
Fasole cu cârnăciori
Şi-o să plouă cu benzină.

Cei ce au butoaie mari

Se vor face gospodari,
Iar mie ca urător

Un televizor color.
Pregătiţi şi o friptură
Pentru-acela care ură.
Toporaşi şi zurgălăi
La fereastră brădănei,
Ia mai îndemnaţi, flăcăi,
Să răsune-n munţi şi văi!

Hăi, hăi, hăi!

Zece primăveri de-a rândul
Răscolind mereu pământul,
Să muncim, să dăm de vară
Din pământ să scoatem hrană.

48 Gheorghe Dolinski

Atunci, când trăiau bătrânii,
Se făcea pâne-minune,
Zece bani era o pâne.
Când eram mai mititel
Mă lua tata cu el
Era cald şi iarbă mare,
Venea mama cu mâncare,
Cu mâncare şi cu vin
Şi la boi c-un braţ de fân,
Noi stăteam pe iarbă, jos,
Cucul de cânta frumos.
Şi cătam umbra cea mare
Cucul ne cânta cu jale.

Eu duceam boii la jug
Tata bătea pene-n plug.
Căci aşa era atunci
Cu pene şi cu opinci
Cu carăle de nuiele
Patru boi trăgeau la ele,
Patru boi trăgeau la plug,
Toţi cu pantalonul lung.
Iarbă verde de prin văi,
Mai sunaţi din zurgălăi
Să se-audă-n munţi şi văi!

Hăi, hăi, hăi!

Din an în an... 49

Sfântă-i brazda plugului,
Noi trăim pe urma lui.
Cât îi lumea de deşteaptă
De la plug mâncare-aşteaptă.
Dar degeaba ai cultură
Dacă n-ai agricultură
Şi nu poţi ara tractorul

Numai cu calculatorul.
Vrem un plug, tractor şi grapă
Şi oameni cu mintea-ntreagă.
Cât îi omenirea de mare
De la plug tot vrea mâncare.
Cu mâncarea de la plug
Am crescut mare şi lung,
Flăcăi de 25 de ani,
Nu ca azi, nişte motani.
Pentru tăţi aceşti flăcăi,
Mai mânaţi o dată, măi!

Hăi, hăi, hăi!

Foaie verde solz de peşte,
Urătura se sfârşeşte.

Anul Nou cu bucurie
La mulţi ani ca să vă fie.
Pân-la anul care vine

S-auzim numai de bine.

50 Gheorghe Dolinski

Dumnezeu să ne ajute
Şi la şes ca şi la munte.
La oraş îi tot românul
Bucuros să-şi beie vinul.
Iarbă verde de prin văi
Opriţi plugul, măi flăcăi!

Aho, aho, aho!


Click to View FlipBook Version