The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dinsaha74, 2019-12-02 22:56:47

Writ or Judicial Review

TAKLIMATSEKTOR INTEGRITIJPN SELANGOR
2 Oktober 2019


PPD Sabak Bernam

SKOP TAKLIMAT1. Integriti2. Rasuah3. Tatakelakuan/Larangan


4. Hukuman Tatatertib5. Urusan Naik Pangkat dan Tatatertib6. Perbincangan Kes-kes Tatatertib7. Kes-kes Tatatertib MelibatkanTindakan KJ

- INTEGRITI -

integritI


“ Kejujuran dan ketelusan,kesempurnaan dan utuh “


( Kamus Dewan – Edisi 2000 )

integriti
 “ perihal sifat individu dan

organisasi yang sempurna


berteraskan nilai murni seperti


jujur, benar, amanah, adil,


bertanggungjawab, telus,


cekap dan bijaksana”Institut Integriti Malaysia ( IIM )

“Kualiti unggul yang wujud secara


keseluruhan dan padu.
Ia berlandaskan etika dan


pencerminan etika dalam tindakan


sehari hari”

- Pelan Integriti Nasional-6

Individu Berintegriti….

“Individu yang kualiti
unggulnya dapatdilaksanakan secara
keseluruhan dan padudalam segala tindak-tanduk, amalan dan
urusan sehariannya.”

ARAHAN SURAT AKU JANJI


“Kerajaan telah memutuskan supaya setiap pegawai


awam diwajibkan menandatangani Surat Aku Janji.

Tujuannya ialah untuk menimbulkan kesedaran di


kalangan mereka akan betapa pentingnya

melaksanakan tugas dengan setia, jujur,


bertanggungjawab, dedikasi dan professional. Ini


selaras dengan hasrat Kerajaan melahirkan

Perkhidmatan Awam yang cekap dan berwibawa


supaya Malaysia terus maju dalam suasana yang aman

dan harmoni”


Petikan dari Pekeliling Perkhidmtan
8
Bil. 17 Tahun 2001, para 3 muka surat 2

CONTOH TINGKAH LAKU TIDAK


BERINTEGRITI
Tidak mengisi dan menghantar Buku Rekod Mengajar.

Menggunakan peralatan pejabat untuk kegunaan peribadi.
“Punch Card” untuk orang lain.

Meniru tandatangan KJ/Pengetua/Guru Besar.

Keluar untuk urusan peribadi tanpa kebenaran.
Berniaga/buat kerja luar tanpa kebenaran.
9

- RASUAH -

Apakah itu rasuah?


 suatu perbuatan sama ada memberi atau


menerima sesuatu suapan yang


berbentuk wang tunai atau barangan


berharga sebagai upah bagi melakukan


suatu perbuatan yang mempunyai kaitan


dengan bidang tugas seseorang itu.
 contoh, seorang kontraktor memberikan


hadiah berbentuk jam tangan berharga


kepada seorang pegawai Kerajaan bagi


meluluskan projek kepada syarikatnya.

Jenis-jenis kesalahan rasuah mengikut Akta

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia


2009?

 Berdasarkan ASPRM 2009 (Akta 694), terdapat


empat kesalahan rasuah yang utama iaitu:a. Meminta/Menerima rasuah [seksyen 16 &


17(a) ASPRM 2009]b. Memberi rasuah [seksyen 17(b) ASPRM

2009]c. Mengemukakan tuntutan palsu [Seksyen 18


ASPRM 2009]


d. Salah guna kuasa [Seksyen 23 ASPRM 2009]

KES 1: MENERIMA SUAPAN

 Mana-mana orang atau ejen yang memujuk rayu atau

menerima suapan sebagai satu dorongan atau upah

untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa

perbuatan yang berhubungan dengan prinsipalnya


melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya

Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.


 Seorang ketua majlis tempatan telah memujuk rayu dan

menerima rasuah sebanyak RM385,000.00 dalam bentuk


wang tunai dan satu set golf bernilai RM2,500 dari

seorang kontraktor kerana menjanjikan kontraktor itu

sokongan untuk meluluskan dan memudahkan projek

pembangunan rumah seluas 10 ekar.


 Beliau didapati bersalah kerana memujuk rayu dan

menerima suapan dan telah dihukum satu tahun penjara


dan denda sebanyak RM1.9 juta.

KES 2: MEMBERIKAN ATAU


MENAWARKAN SUAPAN


 Mana-mana orang memberi/menawar suapan kepada


mana-mana pegawai badan awam sebagai dorongan

atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan apa-

apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal


prinsipal ejen/pegawai itu melakukan kesalahan di

bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

2009. Seorang kontraktor memberi suapan sebanyak

RM1,500.00 kepada Pegawai Pengurus Perhutanan

dengan niat untuk mempercepatkan permohonan

permitnya itu. Beliau didapati bersalah kerana


melakukan kesalahan tersebut. Beliau telah dihukum

lapan bulan penjara dan denda sebanyak RM25,000.

KES 3: MEMBERI ATAU


MENGGUNA TUNTUTAN PALSU
 Mana-mana orang dengan niat untuk

memperdayakan prinsipalnya dengan dokumen


yang mengandungi butiran matan yang palsu

atau silap atau tidak lengkap melakukan


kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya

Pencegahan Raasuah Malaysia 2009. Seorang kontraktor dituduh kerana membuat

tuntutan palsu untuk membekalkan perabot

kepada jabatan kerajaan. Beliau telah dibayar


sepenuhnya berdasarkan kepada invois yang beliau

kemukakan di mana beliau menuntut telah

membekalkan kesemua perabot tersebut. Beliau


sebenarnya tidak membekalkan kesemua perabot

itu.

KES 4: SALAH GUNA JAWATAN ATAU


KEDUDUKAN OLEH PEGAWAI


 Mana-mana pegawai badan awam yang

menggunakan jawatan dalam membuat keputusan

atau mengambil bahagian dalam apa-apa tindakan


dengan apa-apa perkara mengenainya, saudara

atau sekutunya mempunyai kepentingan.


 Seorang pegawai kerajaan menggunakan


pengaruhnya sebagai Timbalan Pengarah Jabatan

untuk memberikan MT Resources dua projek yang

melibatkan pembekalan barang cenderamata

berjumlah RM18,000.00 dan RM40,000.00. Ia jelas adalah satu perbuatan salah guna jawatan

atau kedudukan oleh pegawai kerana suaminya


memiliki syarikat tersebut. Beliau dihukum penjara

8 bulan.

- TATAKELAKUAN

DAN LARANGAN

PENDAHULUAN


LATAR BELAKANG
 Dengan pelaksanaan SSB maka di perkenalkan


Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 berkuatkuasa


mulai 15 Disember 1993. Dibuat di bawah Perkara 132(2) Perlembagaan

Persekutuan Menggantikan Perintah-Perintah Am (Kelakuan


dan Tatatertib) Bab ‘D’ 1980

PENDAHULUAN


OBJEKTIF

 Untuk mencapai matlamat bagi meninggikan daya

pengeluaran dan meningkatkan mutu kerja sektor


awam. Untuk memastikan pegawai awam mempunyai

sifat-sifat yang bebas dari tatakelakuan negatif,


cekap dan amanah. Untuk mewujudkan suasana yang aman dan

tenteram. Meletakkan kepentingan awam lebih utama


daripada kepentingan mereka sendiri. Menjaga imej perkhidmatan awam.

KEWAJIPAN MEMATUHIPERATURAN - PERATURAN3A. (1) Seseorang pegawai hendaklah mematuhi


peruntukan-peruntukan Peraturan-


Peraturan ini.


(2) Pelanggaran mana-mana peruntukan


Peraturan-Peraturan ini oleh seseorang


pegawai boleh menyebabkan pegawai

dikenakan tindakan tatatertib di bawah


Peraturan-Peraturan ini.

TUGAS KAWALAN DANPENGAWASAN TATATERTIB


3C (1) Maka menjadi tugas tiap-tiap


pegawai untuk menjalankan


kawalan dan pengawasan tatatertib


ke atas pegawai bawahannya dan

mengambil tindakan yang sesuai


dalam tiap-tiap hal pelanggaran


mana-mana peruntukan peraturan-


peraturan ini.

3C (2) Seseorang pegawai yang tidak


menjalankan kawalan dan


pengawasan tatatertib ke atas


pegawai bawahannya, atau tidak


mengambil tindakan terhadap pegawai


bawahannya yang melakukan


pelanggaran tatatertib, hendaklah


disifatkan cuai dalam melaksanakan


tugasnya dan tidak


bertanggungjawab, dan dia boleh

dikenakan tindakan tatatertib.

TATAKELAKUAN SECARA UMUM


“4.(1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap

masa memberikan taat setianya kepada

Yang di-Pertuan Agong, negara dan

Kerajaan.”

• Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara

dan mempertahankan kedaulatan dan maruah


negara, hormat dan patuh kepada undang - undang

serta berusaha untuk berbakti kepada negara.


• Pegawai hendaklah mengamalkan sikap berkecuali

dalam menjalankan tugas.

• Pegawai hendaklah memberi taat setia kepada


Kerajaan yang memerintah.

Contoh Pelanggaran Peraturan 4 (1)
 Bersubahat dengan musuh negara; Membocorkan rahsia kerajaan; Memburuk-burukkan serta memperkecil-


kecilkan dasar serta tindakan kerajaan; dan


 Menganggotai pertubuhan yang mengancam


keselamatan negara.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-


(a) membelakangkan tugas awamnya demi

kepentingan persendiriannya;
 menguruskan perniagaan/pelaburan


sendiri/isteri/ahli keluarga dalam waktu


pejabat;
 menyebelahi/memberi keutamaan pada

saudara mara/ rakan-rakan dalam


menimbangkan sesuatu permohonan.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-


(b) berkelakuan dengan sedemikian cara

yang mungkin menyebabkan


kepentingan persendiriannya


bercanggah dengan tugas awamnya;
 mempunyai hubungan dengan pihak

yang ada hubungan rasmi dengan


tugas.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-


(c) berkelakuan dengan apa-apa cara

yang mungkin menyebabkan syak


yang munasabah bahawa –(i) dia telah membiarkan kepentingan


persendiriannya bercanggah


dengan tugas awamnya hingga


menjejaskan kegunaannya sebagai


seorang pegawai awam; atau


(ii) dia telah menggunakan kedudukan


awamnya bagi faedahnya sendiri;

 menggunakan dan memandu kenderaan


jabatan untuk kegunaan sendiri seperti


pergi ke pejabat, menghantar anak ke


sekolah dan ke pasar.
 membeli kenderaan milik syarikat yang


mempunyai hubungan dengan tugas


rasmi.
 bercuti bersama-sama dengan pihak


yang ada hubungan dengan tugas rasmi.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-


(d) berkelakuan dengan sedemikian cara


hingga memburukkan nama atau


mencemarkan nama perkhidmatan


awam;
terlibat dalam penyalahgunaan


dadah.
disabitkan kesalahan jenayah/


mahkamah syariah.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-


(e) kurang cekap atau kurang berusaha; gagal menguruskan penyata bankdan buku tunai dengan teratur dan


sistematik. gagal memantau kerja pegawaibawahan. membuat pembayaran sebelum kerja/


projek/ bekalan selesai atau diterima.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-


(f) tidak jujur atau tidak amanah; meniru tanda tangan KJ bagimemohon pinjaman bank. mengemukakan sijil cuti sakit palsu. mengemukakan tuntutan perjalananpalsu.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-


(g)tidak bertanggungjawab; tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpakebenaran atau tanpa sebab yang


munasabah. tidak mengetik kad perakam waktu.
 mengetik kad perakam waktu pegawai lain. tidur semasa waktu bertugas.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-


(h)membawa apa-apa bentuk pengaruh atau


tekanan luar untuk menyokong atau


memajukan tuntutan;
meminta orang kenamaan untuk


menggunakan jasa baiknya


mempengaruhi Lembaga Kenaikan


Pangkat untuk menaikkan pangkatnya.
meminta ahli politik untuk menyokong


permohonannya mendapatkan tanah


Kerajaan atau rumah atau sesuatu


jawatan.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-


(i) ingkar perintah; tidak mematuhi arahan pertukaran.
 keluar negara tanpa kelulusan. tidak menyediakan Buku Ringkasan


Mengajar.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-


(j) cuai dalam melaksanakan tugasnya. pegawai perubatan tersilap memberiubat kepada pesakit. tertinggal alat-alat pembedahan dalam


anggota yang dibedah.

DITEGAH SAMA SEKALI

PER. JENIS LARANGAN
4A GANGGUAN SEKSUAL

7 MENYALAHGUNA DADAH

11 MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI


12 MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN

13 KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS

15 MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA


16 PENGLIBATAN DALAM PASARAN HADAPAN

17 CABUTAN BERTUAH DAN LOTERI

18 PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT


20 PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNAL

24 TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI / TANPA KEBENARAN / TANPA
SEBAB YANG MUNASABAH

BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARANPER. JENIS LARANGAN

5 PEKERJAAN LUAR


6 PAKAIAN8 HADIAH


10 PEMUNYAAN HARTA


19 PENYATAAN AWAM21 KEGIATAN POLITIK


22 MEMBAWA PERBICARAAN UNDANG- UNDANG/

BANTUAN GUAMAN

PERATURAN 4A - GANGGUANSEKSUAL
 Sebarang perbuatan yang ditakrifkan


 Bersifat seksual Cubaan mendapatkan / meminta / menghina Menyebabkan mangsa tersinggung, terhina atau


terugut Gangguan seksual


 Lisan, bertulis dan lain-lain Tidak terhad kepada waktu dan tempat kerja

PERATURAN 7: MENYALAHGUNADADAH

 Pegawai Kerajaan dilarang untuk mengambil dadah


berbahaya Kecuali di atas sebab perubatanDisahkan oleh pakar perubatan Termasuklah:Pil-pil ecstasy


 Salah satu kesalahan yang besarBoleh membawa kepada hukuman buang kerja

PERATURAN 10- Pegawai hendaklah membuat pengishtiharan


harta apabila: Dilantik dalam perkhidmatan awam; Diminta oleh pihak Kerajaan;


 Memperolehi harta tambahan; Pelupusan; dan Genap 5 tahun.

PERATURAN 11 - MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI

PENDAPATAN SAH

 Pegawai dilarang :Menyenggara taraf hidup melebihi


emolumen/ pendapatan sah.Menguasai/memiliki sumber kewangan


@ harta yang tak seimbang dengan


emolumen/ pendapatan yang sah.

Peranan Ketua Jabatan

1. Melalui notis bertulis minta pegawai berikan

penjelasan.2. Pegawai hendaklah memberi penjelasan;


3. Jika pegawai tidak beri penjelasan;


4. KJ boleh membuat laporan bagi perkara (2) dan

(3) kepada pihak Lembaga Tatatertib.
Peranan Urusetia Tatatertib
 Memulakan prosiding tatatertib; atau


 Lain-lain tindakan bersesuaian.

PERATURAN 12 - MEMINJAM WANG/ MENJADI


PENJAMIN
 Larangan merangkumi: Ada urusan rasmiPihak meminjam rasa tergugat sekiranya


tidak memberi pinjaman

PERATURAN 12 - MEMINJAM WANG/ MENJADI


PENJAMIN (SAMBUNGAN)

 Boleh meminjam Bank Syarikat insurans Syarikat kerjasama Syarikat meminjam

PERATURAN 13: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG


SERIUS Tanggungan hutangnya menyebabkan kesulitan kewangan


yang serius, iaitu Agregat hutang/ tanggungan tak bercagar lebih 10 kali


emolumen bulanannya kecuali pinjaman pendidikan. Penghutang penghakiman dan tidak dijelaskan dalam

tempoh 1 bulan. Bankrap atau pemakan gaji tak solven (insolvent).

PERATURAN 18 – PENERBITAN BUKU DAN KARYA
 Tidak boleh menerbitkan atau menulis buku, makalah


atau karya lain berdasarkan maklumat rasmi

terperingkat. Maklumat terperingkat – maklumat yang


dikategorikan sebagai terhad / sulit / rahsia / rahsia

besar Menyalahi Akta Rahsia Rasmi 1972 (Pindaan 1986)

PERATURAN 20 - PENYUNTING AKHBAR/


MAJALAH/JURNAL


 Tidak boleh menjadi penyunting akhbar/

majalah/jurnal kecuali, penerbitan; Jabatan Profesional Pertubuhan sukarela yang tidak bercorak politik Diluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan

PERATURAN 24 – TIDAK HADIR


BERTUGAS

 Pegawai yang tidak hadir bertugas tanpa kebenaran /


alasan munasabah / cuti boleh diambil tindakan


tatatertib Tidak terhad kepada waktu dan tempat selagi

diarahkan: Masa (arahan kerja lebih) Tempat (kursus)


Click to View FlipBook Version