The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chuakt, 2022-01-03 12:04:24

T6 CUP2 e-Book

T6 CUP2 e-Book

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tel: 05-5981564
Fax: 05-5987545
SJK (C) SUNGAI BULOH, E-Mel: [email protected]
31100 SUNGAI SIPUT (U),

PERAK DARUL RIDZUAN.

“BERSAMA-SAMA MEREALISASIKAN ASPIRASI PPPM 2013-2025”
“PENDIDIKAN BERKUALITI, SEKOLAH UNGGUL, MURID HOLISTIK”

PERANCANGAN PELAKSANAAN CUP2

NAMA SEKOLAH : SJK (C) SUNGAI BULOH
MATA PELAJARAN : BAHASA CINA
KELAS : 6A
GURU :CIK CHANG SIEW TIN

PENCAPAIAN MP BIL TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS MURID 4 16 7 28 14 56 MTM 100 0 0 0 0 0 0
25
BAHASA CINA 25 0 0
6A

Minggu Topik Pembelajaran BIL NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
(AKTIVITI)
Tarikh  Penguasaan kosa kata yang
terhad.  Program Bacaan Kosa Kata
Minggu 单元二十七: 1 ADRIE HAIKAL BIN (TP3) dan frasa Bahasa Cina
 Tidak mampu memberi maklum
Pertama 成长的阶梯 ABDULLAH (TP3) balas dalam BC.  Program “Saya Pandai Eja”
(TP3)  Memberi dorongan dari
2 CONNIE LOH  Kompetensi mengeja berada di
(TP3) tahap sederhana. semasa ke semasa
10-14 Jan 内容标准: 3 DEVYAH LAKSHMI A/P (TP3)  Latih tubi tatabahasa Bahasa
2022 KARUNAN (TP3)  Sikap belajar yang pasif
(5 hari 1.6 说明事物。做到语言 (TP3)  Masalah ketidakhadiran PdPC Cina
简洁,条理分明。 4 KAM ZI YANG (TP3)  Lemah dalam menjawab soalan  Latih tubi menganalisis
5 FONG YEE TENG (TP3)
1.7 与人交谈时,能认真 6 LOW YI CHENG (TP3) berbentuk memberi pendapat. kehendak soalan
倾听,文明有礼表情达 7 MOO MEI YAN  Kurang motivasi membuat kerja  Menggalakkan murid banyak
(TP3)
意,与人沟通。 8 MUHAMMAD HAZIQ (TP3) rumah mengungkapkan idea dan
pendapat.
2.1 认识汉字,做到认清 9 NG KAR XUAN  Memberi perhatian khas dan
bimbingan kepada mereka
字形。理解词义并正确构 10 NHITIYAA A/P yang pasif untuk membaca
MUGUNTHAM
词。
11 SOO GHEE YONG
2.6 阅读及理解记叙文, 12 OOI KAR YING

了解文章内容 13 WAN JUN JIE (TP3) dan menjawab soalan.
(TP3)
2.8 默读与理解教材,做 14 YOW CHEE WING  Nyanyian lagu untuk
meningkatkan keyakinan
到不指读、不动唇。 murid. Selain daripada itu,
nyanyian lagu juga
学习标准: mempertingkatkan lagi
keyakinan dan minat murid
1.6.4 dalam Bahasa Cina.
1.7.14
2.1.14 15 BOON SAI HOE (TP4)  Program “Saya Pandai Eja “
2.6.10 16 CHIN WEI JIE  Memberi dorongan dari
2.8.3 17 CHIN CHI QIN (TP4)  Penguasaan kosa kata berada di
18 LIM CHUN YAN semasa ke semasa
(TP4) tahap memuaskan.  Latih tubi tatabahasa bagi
19 SHEENA CHSN
20 YEW MUN YAO (TP4)  Mampu memberi maklum balas memperbetulkan tatabahasa
21 YONG SIN YI semasa membina ayat.
(TP4) dalam Bahasa Cina.  Menggalakkan murid banyak
mengungkapkan idea dan
(TP4)  Tidak mampu membina ayat pendapat.

(TP4) kompleks.

 Kompetensi mengeja berada di

tahap memuaskan.

 Lemah dalam menjawab soalan

berbentuk memberi pendapat.

22 CHEONG WAI PIN (TP5)  Penguasaan kosa kata dan  Saya Pandai Eja
23 CHONG LI JIA
24 CHOY WEI TENG (TP5) membaca berada di tahap baik.  Menggalakkan murid lebihkan
25 HO KAH YAN
(TP5)  Murid masih tidak berupaya latihan pengayaan dan aktiviti

(TP5) mempamerkan kemahiran bahasa pembelajaran kendiri.

yang cemerlang dan konsisten.  Menggalakkan murid berani

 Kompetensi mengeja berada di tampil ke depan untuk

tahap cemerlang. mengungkapkan idea dan

 Murid masih belum menguasai pendapat mereka.

kemahiran dalam menjawab

soalan berbentuk memberi

pendapat.

PENCAPAIAN MP BIL TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS
MURID MTM
BAHASA CINA
6A 25 0 0 4 16 7 28 14 56 25 100 0 0 0 0 0 0

Minggu Topik Pembelajaran BIL NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
(AKTIVITI)
Tarikh  Penguasaan kosa kata yang
terhad.  Program Bacaan Kosa Kata
Minggu 单元二十七: 1 ADRIE HAIKAL BIN (TP3) dan frasa Bahasa Cina
 Tidak mampu memberi maklum
Ke-2 成长的阶梯 ABDULLAH (TP3) balas dalam BC.  Program “Saya Pandai Eja”
(TP3)
课文:爸爸的花儿落了 2 CONNIE LOH  Kompetensi mengeja berada di  Memberi dorongan dari
17-21 Jan 3 DEVYAH LAKSHMI A/P (TP3) tahap sederhana. semasa ke semasa
(TP3)
2022 内容标准: KARUNAN (TP3)  Sikap belajar yang pasif  Latih tubi tatabahasa Bahasa
(4hari) 4 KAM ZI YANG (TP3)  Masalah ketidakhadiran PdPC Cina
(TP3)  Lemah dalam menjawab soalan
*18 Jan 3.2 应用毛笔书写中楷 5 FONG YEE TENG (TP3)  Latih tubi menganalisis
(cuti 做到执笔、运笔正确 6 LOW YI CHENG (TP3) berbentuk memberi pendapat. kehendak soalan
7 MOO MEI YAN  Kurang motivasi membuat kerja
umum) (TP3)  Menggalakkan murid banyak
(TP3) rumah mengungkapkan idea dan
3.4 书写段落。做到内容 8 MUHAMMAD HAZIQ (TP3) pendapat.
具体、条理清楚语句通顺 9 NG KAR XUAN (TP3)
 Memberi perhatian khas dan
4.3 诵读教材,做到语音 10 NHITIYAA A/P bimbingan kepada mereka
yang pasif untuk membaca
正确、语调恰当。 MUGUNTHAM dan menjawab soalan.

5.5 通过阅读,认识各种 11 SOO GHEE YONG  Nyanyian lagu untuk
标点符号 12 OOI KAR YING meningkatkan keyakinan
murid. Selain daripada itu,
13 WAN JUN JIE nyanyian lagu juga
mempertingkatkan lagi
学习标准: 14 YOW CHEE WING keyakinan dan minat murid
dalam Bahasa Cina.
3.2.4
3.4.4
4.3.6
5.5.6

15 BOON SAI HOE (TP4)  Program “Saya Pandai Eja “
16 CHIN WEI JIE  Memberi dorongan dari
17 CHIN CHI QIN (TP4)  Penguasaan kosa kata berada di

(TP4) tahap memuaskan.

18 LIM CHUN YAN (TP4)  Mampu memberi maklum balas semasa ke semasa
19 SHEENA CHSN  Latih tubi tatabahasa bagi
20 YEW MUN YAO (TP4) dalam Bahasa Cina.
21 YONG SIN YI memperbetulkan tatabahasa
(TP4)  Tidak mampu membina ayat semasa membina ayat.
22 CHEONG WAI PIN  Menggalakkan murid banyak
23 CHONG LI JIA (TP4) kompleks. mengungkapkan idea dan
24 CHOY WEI TENG pendapat.
25 HO KAH YAN  Kompetensi mengeja berada di

tahap memuaskan.

 Lemah dalam menjawab soalan

berbentuk memberi pendapat.

(TP5)  Penguasaan kosa kata dan  Saya Pandai Eja

(TP5) membaca berada di tahap baik.  Menggalakkan murid lebihkan

(TP5)  Murid masih tidak berupaya latihan pengayaan dan aktiviti

(TP5) mempamerkan kemahiran bahasa pembelajaran kendiri.

yang cemerlang dan konsisten.  Menggalakkan murid berani

 Kompetensi mengeja berada di tampil ke depan untuk

tahap cemerlang. mengungkapkan idea dan

 Murid masih belum menguasai pendapat mereka.

kemahiran dalam menjawab

soalan berbentuk memberi

pendapat.

PENCAPAIAN MP BIL TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS
MURID MTM
BAHASA CINA
6A 25 0 0 4 16 7 28 14 56 25 100 0 0 0 0 0 0

Minggu Topik Pembelajaran BIL NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
(AKTIVITI)
Tarikh 1 ADRIE HAIKAL BIN (TP3)  Penguasaan kosa kata yang
Minggu 单元二十八: terhad.  Program Bacaan Kosa Kata
(TP3) dan frasa Bahasa Cina
Ke-3 青春的请柬 ABDULLAH (TP3)  Tidak mampu memberi maklum
balas dalam BC.  Program “Saya Pandai Eja”
课文:走向远方 2 CONNIE LOH (TP3)
24-28 Jan 3 DEVYAH LAKSHMI A/P (TP3)  Kompetensi mengeja berada di  Memberi dorongan dari
(TP3) tahap sederhana. semasa ke semasa
2022 内容标准: 4 KARUNAN (TP3)
(5 hari) 5 KAM ZI YANG (TP3)  Sikap belajar yang pasif  Latih tubi tatabahasa Bahasa
1.2:聆听和理解他人在 6 FONG YEE TENG (TP3)  Masalah ketidakhadiran PdPC Cina
各种场合的讲话 LOW YI CHENG (TP3)  Lemah dalam menjawab soalan
 Latih tubi menganalisis
1.7:与人交谈时。能认 7 MOO MEI YAN (TP3) berbentuk memberi pendapat. kehendak soalan
(TP3)  Kurang motivasi membuat kerja
真 聆 听 , 并 根 据 不 同情 8 MUHAMMAD HAZIQ (TP3)  Menggalakkan murid banyak
(TP3) rumah mengungkapkan idea dan
况,文明有礼表情达意 9 NG KAR XUAN pendapat.

2.1:认识汉字,做到认 10 NHITIYAA A/P  Memberi perhatian khas dan
MUGUNTHAM bimbingan kepada mereka
清字形,读准字音,理解 yang pasif untuk membaca
11 SOO GHEE YONG dan menjawab soalan.
词义,并应用所认识的汉 12 OOI KAR YING
字构成词语。  Nyanyian lagu untuk
13 WAN JUN JIE meningkatkan keyakinan
2.3 朗读教材,注意各类 14 YOW CHEE WING murid. Selain daripada itu,
音变和标点符号所表达的 nyanyian lagu juga
mempertingkatkan lagi
语气。 keyakinan dan minat murid
dalam Bahasa Cina.
2.4;阅读与欣赏诗歌,

理解其中心思想。

学习标准: 15 BOON SAI HOE (TP4)  Program “Saya Pandai Eja “
16 CHIN WEI JIE  Memberi dorongan dari
1.2.6 17 CHIN CHI QIN (TP4)  Penguasaan kosa kata berada di
1.7.15 18 LIM CHUN YAN semasa ke semasa
2.1.14 19 SHEENA CHSN (TP4) tahap memuaskan.  Latih tubi tatabahasa bagi
2.4.6 20 YEW MUN YAO
2.3 21 YONG SIN YI (TP4)  Mampu memberi maklum balas memperbetulkan tatabahasa
semasa membina ayat.
22 CHEONG WAI PIN (TP4) dalam Bahasa Cina.  Menggalakkan murid banyak
23 CHONG LI JIA mengungkapkan idea dan
24 CHOY WEI TENG (TP4)  Tidak mampu membina ayat pendapat.
25 HO KAH YAN
(TP4) kompleks.

 Kompetensi mengeja berada di

tahap memuaskan.

 Lemah dalam menjawab soalan

berbentuk memberi pendapat.

(TP5)  Penguasaan kosa kata dan  Saya Pandai Eja

(TP5) membaca berada di tahap baik.  Menggalakkan murid lebihkan

(TP5)  Murid masih tidak berupaya latihan pengayaan dan aktiviti

(TP5) mempamerkan kemahiran bahasa pembelajaran kendiri.

yang cemerlang dan konsisten.  Menggalakkan murid berani

 Kompetensi mengeja berada di tampil ke depan untuk

tahap cemerlang. mengungkapkan idea dan

 Murid masih belum menguasai pendapat mereka.

kemahiran dalam menjawab

soalan berbentuk memberi

pendapat.

PENCAPAIAN MP BIL TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS
MURID MTM
BAHASA CINA
6A 25 0 0 4 16 7 28 14 56 25 100 0 0 0 0 0 0

Minggu Topik Pembelajaran BIL NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
Tarikh (AKTIVITI)
Minggu 单元二十八: 1 ADRIE HAIKAL BIN (TP3)  Penguasaan kosa kata yang
Ke-4  Program Bacaan Kosa Kata
青春的请柬 ABDULLAH terhad. dan frasa Bahasa Cina
4 Feb
2022 课文:走向远方 2 CONNIE LOH (TP3)  Tidak mampu memberi maklum  Program “Saya Pandai Eja”
(1hari) 3 DEVYAH LAKSHMI A/P  Memberi dorongan dari
(TP3) balas dalam BC.
semasa ke semasa
内容标准: KARUNAN  Kompetensi mengeja berada di
 Latih tubi tatabahasa Bahasa
2.3 朗读教材,注意各类 4 KAM ZI YANG (TP3) tahap sederhana. Cina
音变和标点符号所表达的 5 FONG YEE TENG
6 LOW YI CHENG (TP3)  Sikap belajar yang pasif  Latih tubi menganalisis
kehendak soalan
语气。 (TP3)  Masalah ketidakhadiran PdPC
 Menggalakkan murid banyak
7 MOO MEI YAN (TP3)  Lemah dalam menjawab soalan mengungkapkan idea dan
pendapat.
8 MUHAMMAD HAZIQ (TP3) berbentuk memberi pendapat.
9 NG KAR XUAN  Memberi perhatian khas dan
学习标准: (TP3)  Kurang motivasi membuat kerja bimbingan kepada mereka
yang pasif untuk membaca
2.3.6 10 NHITIYAA A/P (TP3) rumah dan menjawab soalan.
MUGUNTHAM
 Nyanyian lagu untuk
11 SOO GHEE YONG (TP3) meningkatkan keyakinan
(TP3) murid. Selain daripada itu,
12 OOI KAR YING nyanyian lagu juga
(TP3) mempertingkatkan lagi
13 WAN JUN JIE (TP3) keyakinan dan minat murid
dalam Bahasa Cina.
14 YOW CHEE WING

15 BOON SAI HOE (TP4)  Program “Saya Pandai Eja “
16 CHIN WEI JIE  Memberi dorongan dari
17 CHIN CHI QIN (TP4)  Penguasaan kosa kata berada di
18 LIM CHUN YAN semasa ke semasa
19 SHEENA CHSN (TP4) tahap memuaskan.  Latih tubi tatabahasa bagi
20 YEW MUN YAO
21 YONG SIN YI (TP4)  Mampu memberi maklum balas memperbetulkan tatabahasa
semasa membina ayat.
22 CHEONG WAI PIN (TP4) dalam Bahasa Cina.  Menggalakkan murid banyak
23 CHONG LI JIA mengungkapkan idea dan
24 CHOY WEI TENG (TP4)  Tidak mampu membina ayat pendapat.
25 HO KAH YAN
(TP4) kompleks.

 Kompetensi mengeja berada di

tahap memuaskan.

 Lemah dalam menjawab soalan

berbentuk memberi pendapat.

(TP5)  Penguasaan kosa kata dan  Saya Pandai Eja

(TP5) membaca berada di tahap baik.  Menggalakkan murid lebihkan

(TP5)  Murid masih tidak berupaya latihan pengayaan dan aktiviti

(TP5) mempamerkan kemahiran bahasa pembelajaran kendiri.

yang cemerlang dan konsisten.  Menggalakkan murid berani

 Kompetensi mengeja berada di tampil ke depan untuk

tahap cemerlang. mengungkapkan idea dan

 Murid masih belum menguasai pendapat mereka.

kemahiran dalam menjawab

soalan berbentuk memberi

pendapat.

PENCAPAIAN MP BIL TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS
MURID MTM
BAHASA CINA
6A 25 0 0 4 16 7 28 14 56 25 100 0 0 0 0 0 0

Minggu Topik Pembelajaran BIL NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
Tarikh (AKTIVITI)
Minggu 单元二十八: 1 ADRIE HAIKAL BIN (TP3)  Penguasaan kosa kata yang
Ke-5 terhad.  Program Bacaan Kosa Kata
青春的请柬 ABDULLAH (TP3) dan frasa Bahasa Cina
7-11Feb (TP3)  Tidak mampu memberi maklum
2022 课文:走向远方 2 CONNIE LOH balas dalam BC.  Program “Saya Pandai Eja”
(TP3)  Memberi dorongan dari
(5 hari) 3 DEVYAH LAKSHMI A/P (TP3)  Kompetensi mengeja berada di
(TP3) tahap sederhana. semasa ke semasa
内容标准: KARUNAN (TP3)
(TP3)  Sikap belajar yang pasif  Latih tubi tatabahasa Bahasa
2.2:阅读词句。结合上下 4 KAM ZI YANG (TP3)  Masalah ketidakhadiran PdPC Cina
文理解词句的意思 5 FONG YEE TENG (TP3)  Lemah dalam menjawab soalan
6 LOW YI CHENG  Latih tubi menganalisis
在阅读中积累词语和优美 7 MOO MEI YAN (TP3) berbentuk memberi pendapat. kehendak soalan
(TP3)  Kurang motivasi membuat kerja
文句。 8 MUHAMMAD HAZIQ (TP3)  Menggalakkan murid banyak
(TP3) rumah mengungkapkan idea dan
3.1:应用铅笔写字,做 9 NG KAR XUAN pendapat.

到笔画和笔顺正确。 10 NHITIYAA A/P  Memberi perhatian khas dan
bimbingan kepada mereka
3.4:书写段落、做到内 11 MUGUNTHAM yang pasif untuk membaca
容具体、语句正确通顺。 12 SOO GHEE YONG dan menjawab soalan.
OOI KAR YING
4.2:背诵古诗。能初步 13  Nyanyian lagu untuk
WAN JUN JIE meningkatkan keyakinan
理解诗歌内容。 murid. Selain daripada itu,
14 YOW CHEE WING nyanyian lagu juga
5.3 通过阅读,认识各类 mempertingkatkan lagi
keyakinan dan minat murid
词语。 dalam Bahasa Cina.

学习标准: 15 BOON SAI HOE (TP4)  Program “Saya Pandai Eja “
16 CHIN WEI JIE  Memberi dorongan dari
2.2.6 17 CHIN CHI QIN (TP4)  Penguasaan kosa kata berada di
3.1.7 18 LIM CHUN YAN semasa ke semasa
3.4.4 19 SHEENA CHSN (TP4) tahap memuaskan.  Latih tubi tatabahasa bagi
4.2.6 20 YEW MUN YAO
5.3.12 21 YONG SIN YI (TP4)  Mampu memberi maklum balas memperbetulkan tatabahasa
semasa membina ayat.
22 CHEONG WAI PIN (TP4) dalam Bahasa Cina.  Menggalakkan murid banyak
23 CHONG LI JIA mengungkapkan idea dan
24 CHOY WEI TENG (TP4)  Tidak mampu membina ayat pendapat.
25 HO KAH YAN
(TP4) kompleks.

 Kompetensi mengeja berada di

tahap memuaskan.

 Lemah dalam menjawab soalan

berbentuk memberi pendapat.

(TP5)  Penguasaan kosa kata dan  Saya Pandai Eja

(TP5) membaca berada di tahap baik.  Menggalakkan murid lebihkan

(TP5)  Murid masih tidak berupaya latihan pengayaan dan aktiviti

(TP5) mempamerkan kemahiran bahasa pembelajaran kendiri.

yang cemerlang dan konsisten.  Menggalakkan murid berani

 Kompetensi mengeja berada di tampil ke depan untuk

tahap cemerlang. mengungkapkan idea dan

 Murid masih belum menguasai pendapat mereka.

kemahiran dalam menjawab

soalan berbentuk memberi

pendapat.

PENCAPAIAN MP BIL TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS
MURID MTM
BAHASA CINA
6A 25 0 0 4 16 7 28 14 56 25 100 0 0 0 0 0 0

Minggu Topik Pembelajaran BIL NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
Tarikh (AKTIVITI)
Minggu UPSR 理解模拟: 1 ADRIE HAIKAL BIN (TP3)  Penguasaan kosa kata yang
Ke-6 terhad.  Program Bacaan Kosa Kata
夺标系列:模拟试卷 4 ABDULLAH (TP3) dan frasa Bahasa Cina
14-18Feb 2 CONNIE LOH (TP3)  Tidak mampu memberi maklum
2022 balas dalam BC.  Program “Saya Pandai Eja”
3 DEVYAH LAKSHMI A/P (TP3)  Memberi dorongan dari
(5 hari) (TP3)  Kompetensi mengeja berada di
KARUNAN (TP3) tahap sederhana. semasa ke semasa
(TP3)
内容标准: 4 KAM ZI YANG (TP3)  Sikap belajar yang pasif  Latih tubi tatabahasa Bahasa
5 FONG YEE TENG (TP3)  Masalah ketidakhadiran PdPC Cina
(TP3)  Lemah dalam menjawab soalan
2.1:认识汉字,做到认 6 LOW YI CHENG  Latih tubi menganalisis
清字形,读准字音,理解 7 MOO MEI YAN (TP3) berbentuk memberi pendapat. kehendak soalan
8 MUHAMMAD HAZIQ (TP3)  Kurang motivasi membuat kerja
词义,并应用所认识的汉 9 NG KAR XUAN (TP3)  Menggalakkan murid banyak
(TP3) rumah mengungkapkan idea dan
字构成词语。 10 NHITIYAA A/P pendapat.

2.3 朗读教材,注意各类 MUGUNTHAM  Memberi perhatian khas dan
bimbingan kepada mereka
音变和标点符号所表达的 11 SOO GHEE YONG yang pasif untuk membaca
dan menjawab soalan.
语气。 12 OOI KAR YING
 Nyanyian lagu untuk
2.4;阅读与欣赏诗歌, 13 WAN JUN JIE meningkatkan keyakinan
14 YOW CHEE WING murid. Selain daripada itu,
理解其中心思想。 nyanyian lagu juga
mempertingkatkan lagi
2.5 阅读与理解故事,了 keyakinan dan minat murid
dalam Bahasa Cina.
解故事中的角色与情节发

展,领会其教育意义。

学习标准: 15 BOON SAI HOE (TP4)  Program “Saya Pandai Eja “
16 CHIN WEI JIE  Memberi dorongan dari
2.1.1 17 CHIN CHI QIN (TP4)  Penguasaan kosa kata berada di
2.4.6 18 LIM CHUN YAN semasa ke semasa
2.3.6 (TP4) tahap memuaskan.  Latih tubi tatabahasa bagi
2.5.6 19 SHEENA CHSN
20 YEW MUN YAO (TP4)  Mampu memberi maklum balas memperbetulkan tatabahasa
21 YONG SIN YI semasa membina ayat.
(TP4) dalam Bahasa Cina.  Menggalakkan murid banyak
mengungkapkan idea dan
(TP4)  Tidak mampu membina ayat pendapat.

(TP4) kompleks.

 Kompetensi mengeja berada di

tahap memuaskan.

 Lemah dalam menjawab soalan

berbentuk memberi pendapat.

PENCAPAIAN MP BIL TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS
MURID MTM
BAHASA CINA
6A 25 0 0 4 16 7 28 14 56 25 100 0 0 0 0 0 0

Minggu Topik Pembelajaran BIL NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
(AKTIVITI)
Tarikh 1 ADRIE HAIKAL BIN (TP3)  Penguasaan kosa kata yang
Minggu UPSR 理解模拟: terhad.  Program Bacaan Kosa Kata
(TP3) dan frasa Bahasa Cina
Ke-7 夺标系列:模拟试卷 5 ABDULLAH (TP3)  Tidak mampu memberi maklum
2 CONNIE LOH balas dalam BC.  Program “Saya Pandai Eja”
(TP3)  Memberi dorongan dari
21-24 Feb 内容标准: 3 DEVYAH LAKSHMI A/P (TP3)  Kompetensi mengeja berada di
2022 KARUNAN (TP3) tahap sederhana. semasa ke semasa
(TP3)  Latih tubi tatabahasa Bahasa
(4 hari) 4 KAM ZI YANG (TP3)  Sikap belajar yang pasif
5 FONG YEE TENG (TP3)  Masalah ketidakhadiran PdPC Cina
(TP3)  Lemah dalam menjawab soalan
2.1:认识汉字,做到认 6 LOW YI CHENG  Latih tubi menganalisis
清字形,读准字音,理解 7 MOO MEI YAN (TP3) berbentuk memberi pendapat. kehendak soalan
8 MUHAMMAD HAZIQ (TP3)  Kurang motivasi membuat kerja
词义,并应用所认识的汉 9 NG KAR XUAN (TP3)  Menggalakkan murid banyak
(TP3) rumah mengungkapkan idea dan
字构成词语。 10 NHITIYAA A/P pendapat.

2.3 朗读教材,注意各类 MUGUNTHAM  Memberi perhatian khas dan
bimbingan kepada mereka
音变和标点符号所表达的 11 SOO GHEE YONG yang pasif untuk membaca
dan menjawab soalan.
语气。 12 OOI KAR YING
 Nyanyian lagu untuk
2.4;阅读与欣赏诗歌, 13 WAN JUN JIE meningkatkan keyakinan
14 YOW CHEE WING murid. Selain daripada itu,
理解其中心思想。 nyanyian lagu juga
mempertingkatkan lagi
2.5 阅读与理解故事,了 keyakinan dan minat murid
dalam Bahasa Cina.
解故事中的角色与情节发

展,领会其教育意义。

学习标准: 15 BOON SAI HOE (TP4)  Program “Saya Pandai Eja “
16 CHIN WEI JIE  Memberi dorongan dari
2.1.14 17 CHIN CHI QIN (TP4)  Penguasaan kosa kata berada di
2.4.6 18 LIM CHUN YAN semasa ke semasa
2.3.6 (TP4) tahap memuaskan.  Latih tubi tatabahasa bagi
2.5.6 19 SHEENA CHSN
20 YEW MUN YAO (TP4)  Mampu memberi maklum balas memperbetulkan tatabahasa
21 YONG SIN YI semasa membina ayat.
(TP4) dalam Bahasa Cina.  Menggalakkan murid banyak
mengungkapkan idea dan
(TP4)  Tidak mampu membina ayat pendapat.

(TP4) kompleks.

 Kompetensi mengeja berada di

tahap memuaskan.

 Lemah dalam menjawab soalan

berbentuk memberi pendapat.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

———————————— ————————————
(Chang Siew Tin) ( Lok Chui Sun )

Guru Besar SJKC Sungai Buloh

SJKC SUNGAI BULOH, 31100 SUNGAI SIPUT UTARA, PERAK.

No. Tel: 05-5981564
No. Faks:05-5987545
E-mel: [email protected]

PERANCANGAN PELAKSANAAN CUP2

NAMA SEKOLAH : SJK(C) SUNGAI BULOH

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

KELAS : TAHUN 6

GURU : EN. SUHAIRI BIN SHAFIE

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 2 8 7 28 16 64 MTM 100 0 0 0 0 0 0
BAHASA MALAYSIA 25

6A

Minggu Topik Pembelajaran NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
Tarikh (AKTIVITI)
 CHIN WEI JIE  Penguasaan kosa kata
Minggu Kemahiran:  CHOY WEI TENG yang terhad  Latihan membaca secara latih tubi
Pertama Mendengar dan bertutur  CONNIE LOH  Latihan ejaan secara latih tubi
 FONG YEE TENG  Tidak mampu memberi  Sehari 10 patah perkataan
10-14 Jan SK:  KAM ZI YANG maklum balas dalam BM.  Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan
2022 1.2  LIM CHUN YUAN
(5 hari) 1.3  LOW YI CHENG  Sukar menjawab soalan respons.
 MOO MEI YAN atau Latihan secara  Latihan membaca sehari 5 ayat
SP:  MUHAMMAD HAZIQ bertulis.  Sehari 2 ayat
1.2.6
1.3.1 DARWISY
 NG KAR XUAN

1.3.2  NHITIYAA A/P
1.3.3 MUGUNTHAM

 SOO GHEE YONG
 WAN JUN JIE
 YEW MUN YAO
 YONG SIN YI
 YOW CHEE WING

(Murid TP3)

 ADRIE HAIKAL BIN  Penguasaan kosa kata  Latih tubi latihan tatabahasa
ABDULLAH  Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan
yang memuaskan.
 BOON SAI HOE  Mampu bertutur dan respons.
 CHEONG WAI PIN  Latihan membaca sehari satu petikan
 CHIN ZHI QIN memberi respons dalam  Sehari 5 ayat.
 DEVYAH LAKSHMI A/P
ayat yang dapat difahami.  Latihan berfokus dalam aspek tatabahasa
KARUNAN  Kompetensi membaca  Latihan membaca sehari satu petikan
 OOI KAR YING  Sehari 5 ayat.
 SHEENA CHAN berada di tahap  Seminggu 1 karangan
(Murid TP4) memuaskan.
 Kemahiran menulis
 CHONG LI JIA memuaskan
 HOR KAH YAN
(Murid TP5)  Penguasaan kosa kata

yang baik.
 Mampu bertutur dan

memberi respons

berdasarkan soalan

yang diberikan oleh

guru dengan baik.
 Kompetensi membaca

ayat berada di tahap
yang baik.
 Kemahiran menulis
baik

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 7 28 16 64 MTM 100 0 0 0 0 0 0
BAHASA MALAYSIA 0028 25

6A NAMA MURID

Minggu Topik Pembelajaran  CHIN WEI JIE ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
Tarikh  CHOY WEI TENG (AKTIVITI)
 CONNIE LOH
Minggu Kemahiran:  FONG YEE TENG  Penguasaan kosa kata  Latihan membaca secara latih tubi
Ke-2 Membaca  KAM ZI YANG yang terhad  Latihan ejaan secara latih tubi
17-21  LIM CHUN YUAN  Sehari 10 patah perkataan
SK:  LOW YI CHENG  Tidak mampu memberi  Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan
Jan 2.2  MOO MEI YAN maklum balas dalam BM.
2022 2.3  MUHAMMAD HAZIQ respons.
 Sukar menjawab soalan  Latihan membaca sehari 5 ayat
(4 hari) SP: DARWISY atau Latihan secara  Sehari 2 ayat
2.2.1  NG KAR XUAN bertulis.
18 Jan 2.3.1  NHITIYAA A/P
2022 2.3.2
(cuti MUGUNTHAM
umum)  SOO GHEE YONG
 WAN JUN JIE
 YEW MUN YAO
 YONG SIN YI
 YOW CHEE WING
(Murid TP3)

 ADRIE HAIKAL BIN  Penguasaan kosa kata  Latih tubi latihan tatabahasa
ABDULLAH yang memuaskan.  Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan

 BOON SAI HOE  Mampu bertutur dan respons.
 CHEONG WAI PIN memberi respons dalam  Latihan membaca sehari satu petikan
 CHIN ZHI QIN ayat yang dapat difahami.  Sehari 5 ayat.
 DEVYAH LAKSHMI A/P

KARUNAN

 OOI KAR YING  Kompetensi membaca  Latihan berfokus dalam aspek tatabahasa
 SHEENA CHAN berada di tahap  Latihan membaca sehari satu petikan
(Murid TP4) memuaskan.  Sehari 5 ayat.
 Seminggu 1 karangan
 CHONG LI JIA  Kemahiran menulis
 HOR KAH YAN memuaskan
(Murid TP5)
 Penguasaan kosa kata
yang baik.

 Mampu bertutur dan
memberi respons
berdasarkan soalan yang
diberikan oleh guru
dengan baik.

 Kompetensi membaca
ayat berada di tahap yang
baik.

 Kemahiran menulis baik

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 2 8 7 28 16 64 MTM 100 0 0 0 0 0 0
BAHASA MALAYSIA 25

6A

Mingg Topik Pembelajaran NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI(AKTIVITI)
Tarikh
• CHIN WEI JIE
MingguKe-3 Kemahiran: • CHOY WEI TENG • Penguasaan kosa katayang terhad • Latihan membaca secara latih tubi
24-28 Jan Membaca • CONNIE LOH
• FONG YEE TENG • Tidak mampu memberimaklum balas • Latihan ejaan secara latih tubi
2022 SK: • KAM ZI YANG dalam BM.
(5 hari) 2.4 • LIM CHUN YUAN • Sehari 10 patah perkataan
• LOW YI CHENG • Sukar menjawab soalanatau Latihan secara
2.5 • MOO MEI YAN bertulis. • Latihan berfokus dalam soalan yang
• MUHAMMAD HAZIQ DARWISY memerlukanrespons.
SP: • NG KAR XUAN
2.4.1 • NHITIYAA A/P • Latihan membaca sehari 5 ayat
2.4.2 • Sehari 2 ayat
2.4.3 MUGUNTHAM
2.5.1 • SOO GHEE YONG
• WAN JUN JIE
• YEW MUN YAO • Penguasaan kosa katayang • Latih tubi latihan tatabahasa
• YONG SIN YI memuaskan. • Latihan berfokus dalam soalan yang
• YOW CHEE WING
• Mampu bertutur dan memberi respons memerlukanrespons.
(Murid TP3) dalam ayat yang dapat difahami. • Latihan membaca sehari satu petikan
• Sehari 5 ayat.
• ADRIE HAIKAL BINABDULLAH • Kompetensi membacaberada di tahap
• BOON SAI HOE memuaskan. • Latihan berfokus dalam aspek tatabahasa
• CHEONG WAI PIN • Latihan membaca sehari satu petikan
• CHIN ZHI QIN • Kemahiran menulismemuaskan • Sehari 5 ayat.
• DEVYAH LAKSHMI A/PKARUNAN • Seminggu 1 karangan
• OOI KAR YING • Penguasaan kosa kata yang baik.
• SHEENA CHAN • Mampu bertutur danmemberi respons

(Murid TP4) berdasarkan soalan yang diberikan oleh
guru dengan baik.
• CHONG LI JIA • Kompetensi membaca ayat berada di tahap
• HOR KAH YAN yang baik.
• Kemahiran menulis baik
(Murid TP5)

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 2 8 7 28 16 64 MTM 100 0 0 0 0 0 0
BAHASA MALAYSIA 25

6A

Minggu Topik Pembelajaran NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
Tarikh (AKTIVITI)
 CHIN WEI JIE  Penguasaan kosa kata
Minggu Kemahiran:  CHOY WEI TENG yang terhad  Latihan membaca secara latih tubi
Ke-4 Membaca  CONNIE LOH  Latihan ejaan secara latih tubi
 FONG YEE TENG  Tidak mampu memberi  Sehari 10 patah perkataan
4 Feb SK:  KAM ZI YANG maklum balas dalam BM.  Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan
2022 2.5  LIM CHUN YUAN
(1 hari) 2.6  LOW YI CHENG  Sukar menjawab soalan respons.
 MOO MEI YAN atau Latihan secara  Latihan membaca sehari 5 ayat
SP:  MUHAMMAD HAZIQ bertulis.  Sehari 2 ayat
2.5.2
2.5.3 DARWISY
2.6.1  NG KAR XUAN
2.6.2  NHITIYAA A/P

MUGUNTHAM
 SOO GHEE YONG
 WAN JUN JIE
 YEW MUN YAO
 YONG SIN YI
 YOW CHEE WING

(Murid TP3)

 ADRIE HAIKAL BIN  Penguasaan kosa kata  Latih tubi latihan tatabahasa
ABDULLAH  Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan
yang memuaskan.
 BOON SAI HOE  Mampu bertutur dan respons.
 CHEONG WAI PIN  Latihan membaca sehari satu petikan
 CHIN ZHI QIN memberi respons dalam  Sehari 5 ayat.
 DEVYAH LAKSHMI A/P
ayat yang dapat difahami.  Latihan berfokus dalam aspek tatabahasa
KARUNAN  Kompetensi membaca  Latihan membaca sehari satu petikan
 OOI KAR YING  Sehari 5 ayat.
 SHEENA CHAN berada di tahap  Seminggu 1 karangan
(Murid TP4) memuaskan.
 Kemahiran menulis
 CHONG LI JIA memuaskan
 HOR KAH YAN
(Murid TP5)  Penguasaan kosa kata

yang baik.
 Mampu bertutur dan

memberi respons

berdasarkan soalan yang

diberikan oleh guru

dengan baik.
 Kompetensi membaca

ayat berada di tahap yang
baik.
 Kemahiran menulis
baik

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
7 28 16 64 MTM 0 0
MENGIKUT KELAS 0028 25 100 0 0 0 0

BAHASA MALAYSIA 25 NAMA MURID INTERVENSI
(AKTIVITI)
6A  CHIN WEI JIE
 CHOY WEI TENG
Minggu Topik Pembelajaran  CONNIE LOH ISU / MASALAH MURID
Tarikh  FONG YEE TENG
 KAM ZI YANG
Minggu Kemahiran:  LIM CHUN YUAN  Penguasaan kosa kata  Latihan membaca secara latih tubi
Ke-5 Menulis  LOW YI CHENG yang terhad  Latihan ejaan secara latih tubi
7-11  MOO MEI YAN  Sehari 10 patah perkataan
Feb SK:  MUHAMMAD HAZIQ  Tidak mampu memberi  Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan
2022 3.2 maklum balas dalam BM.
(5 hari) 3.3 DARWISY respons.
 NG KAR XUAN  Sukar menjawab soalan  Latihan membaca sehari 5 ayat
SP:  NHITIYAA A/P atau Latihan secara  Sehari 2 ayat
3.2.6 bertulis.
3.2.7 MUGUNTHAM
3.3.3  SOO GHEE YONG
3.3.4  WAN JUN JIE
 YEW MUN YAO
 YONG SIN YI
 YOW CHEE WING
(Murid TP3)

 ADRIE HAIKAL BIN  Penguasaan kosa kata  Latih tubi latihan tatabahasa
ABDULLAH  Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan
yang memuaskan.
 BOON SAI HOE  Mampu bertutur dan respons.
 CHEONG WAI PIN  Latihan membaca sehari satu petikan
 CHIN ZHI QIN memberi respons dalam  Sehari 5 ayat.
 DEVYAH LAKSHMI A/P ayat yang dapat difahami.

KARUNAN

 OOI KAR YING  Kompetensi membaca  Latihan berfokus dalam aspek tatabahasa
 SHEENA CHAN berada di tahap  Latihan membaca sehari satu petikan
(Murid TP4) memuaskan.  Sehari 5 ayat.
 Seminggu 1 karangan
 CHONG LI JIA  Kemahiran menulis
 HOR KAH YAN memuaskan
(Murid TP5)
 Penguasaan kosa kata
yang baik.

 Mampu bertutur dan
memberi respons
berdasarkan soalan yang
diberikan oleh guru
dengan baik.

 Kompetensi membaca
ayat berada di tahap yang
baik.

 Kemahiran menulis baik

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 2 8 7 28 16 64 MTM 100 0 0 0 0 0 0
BAHASA MALAYSIA 25

6A

Minggu Topik Pembelajaran NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI(AKTIVITI)
Tarikh  Penguasaan kosa kata yang
• CHIN WEI JIE  Latihan membaca secara latih tubi
Minggu Ke-6 Kemahiran: • CHOY WEI TENG terhad  Latihan ejaan secara latih tubi
14 - 18 • CONNIE LOH  Tidak mampu memberi maklum  Sehari 10 patah perkataan
Feb 2022 Menulis • FONG YEE TENG  Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan
• KAM ZI YANG balas dalam BM.
(5 hari) SK: • LIM CHUN YUAN  Sukar menjawab soalan atau respons.
3.5 • LOW YI CHENG  Latihan membaca sehari 5 ayat
3.6 • MOO MEI YAN latihan secara bertulis.  Sehari 2 ayat
• MUHAMMAD HAZIQ
SP: • Penguasaan kosa katayang
3.5.2 DARWISY memuaskan.
3.6.1 • NG KAR XUAN
3.6.2 • NHITIYAA A/P • Mampu bertutur dan memberi
respons dalam ayat yang dapat
MUGUNTHAM difahami. • Latih tubi latihan tatabahasa
• SOO GHEE YONG
• WAN JUN JIE • Kompetensi membacaberada • Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan
• YEW MUN YAO di tahap memuaskan. respons.
• YONG SIN YI
• YOW CHEE WING • Kemahiran menulismemuaskan • Latihan membaca sehari satu petikan
• Sehari 5 ayat.
(Murid TP3)

• ADRIE HAIKAL BINABDULLAH
• BOON SAI HOE
• CHEONG WAI PIN
• CHIN ZHI QIN
• DEVYAH LAKSHMI A/P

KARUNAN
• OOI KAR YING
• SHEENA CHAN
• (Murid TP4)

 CHONG LI JIA • Penguasaan kosa katayang baik. • Latihan berfokus dalam aspek tatabahasa
 HOR KAH YAN • Latihan membaca sehari satu petikan
• Mampu bertutur danmemberi • Sehari 5 ayat.
(Murid TP5) responsberdasarkan soalan yang • Seminggu 1 karangan
diberikan oleh guru dengan baik.

• Kompetensi membaca ayat berada
di tahap yang baik.

• Kemahiran menulis baik

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 2 8 7 28 16 64 MTM 100 0 0 0 0 0 0
BAHASA MALAYSIA 25

6A

Minggu Topik Pembelajaran NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
Tarikh (AKTIVITI)
• CHIN WEI JIE
Minggu Kemahiran: • CHOY WEI TENG  Penguasaan kosa kata  Latihan membaca secara latih tubi
Ke-7 Menulis • CONNIE LOH yang terhad  Latihan ejaan secara latih tubi
• FONG YEE TENG  Sehari 10 patah perkataan
21-25 SK: • KAM ZI YANG  Tidak mampu memberi  Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan
Feb 3.7 • LIM CHUN YUAN maklum balas dalam BM.
2022 3.9 • LOW YI CHENG respons.
(5 hari) • MOO MEI YAN  Sukar menjawab soalan  Latihan membaca sehari 5 ayat
SP: • MUHAMMAD HAZIQ atau Latihan secara  Sehari 2 ayat
3.7.1 bertulis.
3.7.2 DARWISY
3.9.1 • NG KAR XUAN
• NHITIYAA A/P

MUGUNTHAM
• SOO GHEE YONG
• WAN JUN JIE
• YEW MUN YAO
• YONG SIN YI
• YOW CHEE WING

(Murid TP3)

• ADRIE HAIKAL BIN  Penguasaan kosa kata  Latih tubi latihan tatabahasa
ABDULLAH  Latihan berfokus dalam soalan yang memerlukan
yang memuaskan.
• BOON SAI HOE  Mampu bertutur dan respons.
• CHEONG WAI PIN  Latihan membaca sehari satu petikan
• CHIN ZHI QIN memberi respons dalam  Sehari 5 ayat.
• DEVYAH LAKSHMI A/P
ayat yang dapat difahami.  Latihan berfokus dalam aspek tatabahasa
KARUNAN  Kompetensi membaca  Latihan membaca sehari satu petikan
• OOI KAR YING  Sehari 5 ayat.
• SHEENA CHAN berada di tahap  Seminggu 1 karangan
• (Murid TP4) memuaskan.
 Kemahiran menulis
• CHONG LI JIA memuaskan
• HOR KAH YAN
• (Murid TP5)  Penguasaan kosa kata

yang baik.
 Mampu bertutur dan

memberi respons

berdasarkan soalan yang

diberikan oleh guru

dengan baik.
 Kompetensi membaca

ayat berada di tahap yang
baik.
 Kemahiran menulis
baik

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

( SUHAIRI BIN SHAFIE) ( LOK CHUI SUN)
Guru BM Tahun 6A Guru Besar SJKC Sungai Buloh.SJKC SUNGAI BULOH, 31100 SUNGAI SIPUT UTARA, PERAK.

No. Tel: 05-5981564

No. Faks:05-5987545

E-mel: [email protected]

PERANCANGAN PELAKSANAAN CUP2

NAMA SEKOLAH : SJK(C) SUNGAI BULOH
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS
KELAS : TAHUN 6
GURU : MUHAMAD IRFAN

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 0 0 3 12 22 88 MTM 100 0 0 0 0 0 0
BAHASA INGGERIS 25

6A

TARIKH TOPIK PEMBELAJARAN NAMA MURID (TP3) ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
MINGGU
Skill: Listening and Speaking BOON SAI HOE 1. Tahap penguasaan murid di tahap minimum. 1. A Word A Week.
MINGGU CHEONG WAI PIN 2. Murid dapat menguasai kosa kata yang 2. Read a phrase a week.
1 Content Standard CHIN WEI JIE
1.1 CHIN ZHI QIN minimum.
10 – 14 1.2 CHOY WEI TENG 3. Murid dapat membaca perkataan singkat dan
JAN 1.3 CONNIE LOH
2022 FONG YEE TENG frasa pendek.
KAM ZI YANG
(5 HARI) LIM CHUN YUAN

Learning Standard
1.1.3

1.2.1 (a – c) LOW YI CHENG
1.3.1 (a) MOO MEI YAN
MUHAMMAD HAZIQ
DARWISY BIN MOHD (TP4) 1. Tahap penguasaan murid di tahap 1. A Day A Word.
HAFIZIE memuaskan. 2. Read a phrase a week.
NG KAR XUAN
NHITIYAA A/P MUGUNTHAM 2. Murid dapat menguasai kosa kata yang
OOI KAR YING mencukupi.
SHEENA CHAN
SOO GHEE YONG 3. Murid dapat membaca perkataan rumit dan
WAN JUN JIE ayat pendek.
YEW MUN YAO
YONG SIN YI
YOW CHEE WING
DEVYAH LAKSHMI A/P
KARUNAN
ADRIE HAIKAL BIN
ABDULLAH
CHONG LI JIA

HOR KAH YAN

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 0 0 3 12 22 88 MTM 100 0 0 0 0 0 0
25
BAHASA INGGERIS
6A

TARIKH TOPIK PEMBELAJARAN NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
MINGGU
MINGGU Skill: Reading BOON SAI HOE (TP3) 1. Tahap penguasaan murid di tahap minimum. 1. A Word A Week.
CHEONG WAI PIN (TP4) 2. Murid dapat menguasai kosa kata yang 2. Read a phrase a week.
2 Content Standard CHIN WEI JIE
17 – 21 2.2 CHIN ZHI QIN minimum.
Learning Standard CHOY WEI TENG 3. Murid dapat membaca perkataan singkat dan
JAN 2.2.2 (a – b) CONNIE LOH
2022 2.2.3 (a) FONG YEE TENG frasa pendek.
(4 HARI) 2.2.4 (b) KAM ZI YANG
LIM CHUN YUAN
CUTI LOW YI CHENG
UMUM MOO MEI YAN
18 JAN MUHAMMAD HAZIQ
2022 DARWISY BIN MOHD
HAFIZIE
NG KAR XUAN 1. A Day A Word.
NHITIYAA A/P MUGUNTHAM
OOI KAR YING
SHEENA CHAN
SOO GHEE YONG
WAN JUN JIE
YEW MUN YAO
YONG SIN YI
YOW CHEE WING
DEVYAH LAKSHMI A/P
KARUNAN
ADRIE HAIKAL BIN
ABDULLAH

CHONG LI JIA 1. Tahap penguasaan murid di tahap 2. Read a phrase a week.
HOR KAH YAN memuaskan.

2. Murid dapat menguasai kosa kata yang
mencukupi.

3. Murid dapat membaca perkataan rumit dan
ayat pendek.

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 0 0 3 12 22 88 MTM 100 0 0 0 0 0 0
25
BAHASA INGGERIS
6A

TARIKH TOPIK PEMBELAJARAN NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
MINGGU
Skill: Writing BOON SAI HOE (TP3) 1. Tahap penguasaan murid di tahap minimum. 1. A Word A Week.
MINGGU CHEONG WAI PIN (TP4) 2. Murid dapat menguasai kosa kata yang 2. Read a phrase a week.
3 Content Standard CHIN WEI JIE
3.1 CHIN ZHI QIN minimum.
24 – 28 3.2 CHOY WEI TENG 3. Murid dapat membaca perkataan singkat dan
JAN 3.3 CONNIE LOH
2022 FONG YEE TENG frasa pendek.
KAM ZI YANG
(5 HARI) LIM CHUN YUAN
LOW YI CHENG
Learning Standard MOO MEI YAN
3.1.1 (a – b) MUHAMMAD HAZIQ
3.2.1 (b), 3.2.3, 3.2.4 DARWISY BIN MOHD
3.3.1 (b) HAFIZIE
NG KAR XUAN
NHITIYAA A/P MUGUNTHAM 1. A Day A Word.
OOI KAR YING
SHEENA CHAN
SOO GHEE YONG
WAN JUN JIE
YEW MUN YAO
YONG SIN YI
YOW CHEE WING
DEVYAH LAKSHMI A/P
KARUNAN
ADRIE HAIKAL BIN
ABDULLAH

CHONG LI JIA 1. Tahap penguasaan murid di tahap 2. Read a phrase a week.
HOR KAH YAN memuaskan.

2. Murid dapat menguasai kosa kata yang
mencukupi.

3. Murid dapat membaca perkataan rumit dan
ayat pendek.

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 0 0 3 12 22 88 MTM 100 0 0 0 0 0 0
25
BAHASA INGGERIS
6A

TARIKH TOPIK PEMBELAJARAN NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
MINGGU 1. A Word A Week.
MINGGU Skill: Grammar BOON SAI HOE (TP3) 1. Tahap penguasaan murid di tahap minimum. 2. Read a phrase a week.
CHEONG WAI PIN (TP4) 2. Murid dapat menguasai kosa kata yang
4 Content Standard CHIN WEI JIE 1. A Day A Word.
31 JAN – 4 5.1 CHIN ZHI QIN minimum.
FEB 2022 5.2 CHOY WEI TENG 3. Murid dapat membaca perkataan singkat
(2 HARI) Learning Standard CONNIE LOH
5.1.4 FONG YEE TENG dan frasa pendek.
CUTI 5.1.7 KAM ZI YANG
TAMBAHAN 5.2.1 (a) LIM CHUN YUAN
LOW YI CHENG
31 JAN MOO MEI YAN
2022 MUHAMMAD HAZIQ
DARWISY BIN MOHD
CUTI HAFIZIE
UMUM NG KAR XUAN
1 & 2 FEB NHITIYAA A/P MUGUNTHAM
2022 OOI KAR YING
SHEENA CHAN
SOO GHEE YONG
WAN JUN JIE
YEW MUN YAO
YONG SIN YI
YOW CHEE WING
DEVYAH LAKSHMI A/P
KARUNAN
ADRIE HAIKAL BIN
ABDULLAH

CHONG LI JIA 1. Tahap penguasaan murid di tahap 2. Read a phrase a week.
HOR KAH YAN memuaskan.

2. Murid dapat menguasai kosa kata yang
mencukupi.

3. Murid dapat membaca perkataan rumit dan
ayat pendek.

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 0 0 3 12 22 88 MTM 100 0 0 0 0 0 0
25
BAHASA INGGERIS
6A

TARIKH TOPIK PEMBELAJARAN NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
MINGGU
Skill: Grammar BOON SAI HOE (TP3) 1. Tahap penguasaan murid di tahap minimum. 1. A Word A Week.
MINGGU CHEONG WAI PIN (TP4) 2. Murid dapat menguasai kosa kata yang 2. Read a phrase a week.
5 Content Standard CHIN WEI JIE
5.1 CHIN ZHI QIN minimum.
7 – 11 5.2 CHOY WEI TENG 3. Murid dapat membaca perkataan singkat dan
FEB Learning Standard CONNIE LOH
2022 5.1.5 (b – d) FONG YEE TENG frasa pendek.
(5 HARI) 5.1.6 KAM ZI YANG
5.2.1 LIM CHUN YUAN
LOW YI CHENG
MOO MEI YAN 1. A Day A Word.
MUHAMMAD HAZIQ
DARWISY BIN MOHD
HAFIZIE
NG KAR XUAN
NHITIYAA A/P MUGUNTHAM
OOI KAR YING
SHEENA CHAN
SOO GHEE YONG
WAN JUN JIE
YEW MUN YAO
YONG SIN YI
YOW CHEE WING
DEVYAH LAKSHMI A/P
KARUNAN
ADRIE HAIKAL BIN
ABDULLAH

CHONG LI JIA 1. Tahap penguasaan murid di tahap 2. Read a phrase a week.
HOR KAH YAN memuaskan.

2. Murid dapat menguasai kosa kata yang
mencukupi.

3. Murid dapat membaca perkataan rumit dan
ayat pendek.

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 0 0 3 12 22 88 MTM 100 0 0 0 0 0 0
25
BAHASA INGGERIS
6A

TARIKH TOPIK PEMBELAJARAN NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
MINGGU
Skill: Writing BOON SAI HOE (TP3) 1. Tahap penguasaan murid di tahap minimum. 1. A Word A Week.
MINGGU CHEONG WAI PIN (TP4) 2. Murid dapat menguasai kosa kata yang 2. Read a phrase a week.
6 Content Standard CHIN WEI JIE
3.2 CHIN ZHI QIN minimum.
14 – 18 3.3 CHOY WEI TENG 3. Murid dapat membaca perkataan singkat dan
FEB CONNIE LOH
2022 Learning Standard FONG YEE TENG frasa pendek.
3.2.2 (c) KAM ZI YANG
(5 HARI) 3.2.2 (b) LIM CHUN YUAN
3.3.1 (a) LOW YI CHENG
MOO MEI YAN
MUHAMMAD HAZIQ 1. A Day A Word.
DARWISY BIN MOHD
HAFIZIE
NG KAR XUAN
NHITIYAA A/P MUGUNTHAM
OOI KAR YING
SHEENA CHAN
SOO GHEE YONG
WAN JUN JIE
YEW MUN YAO
YONG SIN YI
YOW CHEE WING
DEVYAH LAKSHMI A/P
KARUNAN
ADRIE HAIKAL BIN
ABDULLAH

CHONG LI JIA 1. Tahap penguasaan murid di tahap 2. Read a phrase a week.
HOR KAH YAN memuaskan.

2. Murid dapat menguasai kosa kata yang
mencukupi.

3. Murid dapat membaca perkataan rumit dan
ayat pendek.

PENCAPAIAN MP BIL MURID TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP2 % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS 25 0 0 0 0 3 12 22 88 MTM 100 0 0 0 0 0 0
25
BAHASA INGGERIS
6A

TARIKH TOPIK PEMBELAJARAN NAMA MURID ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
MINGGU
Skill: Reading BOON SAI HOE (TP3) 1. Tahap penguasaan murid di tahap minimum. 1. A Word A Week.
MINGGU CHEONG WAI PIN (TP4) 2. Murid dapat menguasai kosa kata yang 2. Read a phrase a week.
7 Content Standard CHIN WEI JIE
2.2 CHIN ZHI QIN minimum.
21 – 25 Learning Standard CHOY WEI TENG 3. Murid dapat membaca perkataan singkat dan
FEB 2.2.2 (a - b) CONNIE LOH
2022 2.2.3 (a - b) FONG YEE TENG frasa pendek.
KAM ZI YANG
(5 HARI) LIM CHUN YUAN
LOW YI CHENG
MOO MEI YAN 1. A Day A Word.
MUHAMMAD HAZIQ
DARWISY BIN MOHD
HAFIZIE
NG KAR XUAN
NHITIYAA A/P MUGUNTHAM
OOI KAR YING
SHEENA CHAN
SOO GHEE YONG
WAN JUN JIE
YEW MUN YAO
YONG SIN YI
YOW CHEE WING
DEVYAH LAKSHMI A/P
KARUNAN
ADRIE HAIKAL BIN
ABDULLAH

CHONG LI JIA 1. Tahap penguasaan murid di tahap 2. Read a phrase a week.
HOR KAH YAN memuaskan.

2. Murid dapat menguasai kosa kata yang
mencukupi.

3. Murid dapat membaca perkataan rumit dan
ayat pendek.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,
______________ ____________
(Muhamad Irfan) (Lok Chui Sun)
Guru Besar SJKC Sg BulohSJKC SUNGAI BULOH, 31100 SUNGAI SIPUT UTARA, PERAK.

No. Tel: 05-5981564
No. Faks:05-5987545
E-mel: [email protected]

PERANCANGAN PELAKSANAAN CUP2

NAMA SEKOLAH : SJK(C) SUNGAI BULOH
MATA PELAJARAN : MATEMATIK
KELAS : TAHUN 6
GURU : PUAN LEE MUN YEN

PENCAPAIAN MP BIL TP6 % TP5 % TP4 % TP3 % LULUS % TP % TP1 % BMTM %
MENGIKUT KELAS MURID MTM 100 2 0
0 0 3 12 17 68 5 00 00
MATEMATIK 6A 25 20 25 0
NAMA MURID
Minggu Topik Pembelajaran ISU / MASALAH MURID INTERVENSI
Tarikh CONNIE LOH (AKTIVITI)
Unit 2: DEVYAH LAKSHMI A/PKARUNAN • Tidak menguasai topik • Ulangkaji silibus lepas
Minggu Operasi MUHAMMAD HAZIQ DARWISY BIN MOHD berulangkaji
Pertama HAFIZIE • Lemah teknik menjawab
NG KAR XUAN • Latihan 5 minit akhir PdP
10-14 Jan Standard Kandungan: NHITIYAA A/P MUGUNTHAM • Lemah asas matematik. (terus bincang jawapan)
2022 2.1 Darab pecahan. (Murid TP3)
(5 hari) • Tidak menjawab soalan dengan • Drill memahami kehendak
2.2 Bahagi pecahan. ADRIE HAIKAL BIN ABDULLAH lengkap (separuh jalan pengiraan) soalan dengan mengenali
CHEONG WAI PIN kata kunci soalan
CHIN WEI JIE
2.3 CHIN ZHI QIN • Lemah kemahiran pengiraan • Ulangkaji tajuk nutrisi - buat
Penyelesaian masalah • Tidak hafal sifir aktiviti berkumpulan-
melibatkan pecahan • Kurang minat matematik perkongsian pintar

Standard Pembelajaran: • Menyediakan modul latihan

(i) Mendarab sebarang pecahan  CHOY WEI TENG • Tidak menguasai kemahiran fakta • Mengadak pertandingan sifir
• Sentiasa membimbing dengan
wajar dan nombor bercampur  FONG YEE TENG asas
penuh kasih saying
dengan pecahan wajar dan nombor  KAM ZI YANG • Keliru dengan perbezaan • Program Fakta Asas 5 minit
formulaperimeter, luas dan isipadu
bercampur.  LIM CHUN YUAN pepejal. (tempoh 3 bulan)
• Modul 3 Aras ( Mudah,
(ii) Membahagi sebarang  LOW YI CHENG
sederhana danSusah)
pecahan wajar dan nombor  MOO MEI YAN

bercampur dengan pecahan  OOI KAR YING

wajar dan nombor bulat.  SHEENA CHAN

(iii) Menyelesaikan masalah  SOO GHEE YONG

harian yang melibatkan  WAN JUN JIE

pendaraban dan pembahagian  YEW MUN YAO

pecahan.  YONG SIN YI

 YOW CHEE WING

(Murid TP4)

 BOON SAI HOE • Terpencil - Murid tidak • Memberi pengukuhan dari
 CHONG LI JIA membuatlatihan dan mencuba segi asas matematik
 HOR KAH YAN menjawab latihanyang diberi
terutama latihan di rumah • Program Kesedaran Diri
(Murid TP5) (BimbinganKaunseling )
• Murid tidak memahami kehendak Januari( bersama Ibu Bapa)
soalan di mana murid kurang lanca
rmembaca • Program Klinik UPSR
mencari Kata Kunci untuk
membina ‘ayat Matematik’.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เลขที่ 34 ม.4/9
Next Book
EBook Ask and It Is Given Learning to Manifest Your Desires [DOWNLOAD]