The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by erika.bolla, 2021-03-22 05:22:04

Prosi_2021_02

Prosi_2021_02

2021
TAVASZ

Az állandó egészség élménye

INGYENES

TERMÉKKATALÓGUS

KEDVES OLVASÓNK! 2021.

Végre véget értek a hideg hónapok, és vissza- TAVASZI KATALÓGUS
vonhatatlanul beköszöntött a tavasz. Feléledt a ter-
mészet, több a napsütés, hosszabbak a nappalok, TARTALOM
mégis sokunknál megjelenik a tavaszi fáradtság,
kezdődik az allergia szezon és hirtelen ledobva Újdonságaink ..........................................1
a téli kabátot, sokan fázunk meg. Nem is csoda, Mit miért? .................................................2
hiszen a mögöttünk álló hónapok kimerítették Akikre büszkék vagyunk ....................4
az immunrendszerünket, az ünnepi étkezések és VITAKING TERMÉKEK:
esti nassolások súly- és méreganyag felesleget is
okozhattak. Érdemes most végképp kisöpörni a Multivitaminok ...................................6
tél nyomait, méregteleníteni és feltölteni a szer- B-vitaminok ........................................19
vezetünket minőségi tápanyagokkal, hogy a ter- C-vitaminok .......................................22
mészettel együtt mi is új erőre kaphassunk. D-vitaminok ......................................25
Egyéb vitaminok ...............................27
Cégünk tavaly ünnepelte fennállásának 15. év- Ásványi anyagok ...............................29
fordulóját. Büszkeséggel tölt el minket, hogy az Gyógynövények ................................34
eltelt évek során már nem csak hazánkban, de a Egyéb tápanyagok ............................41
nemzetközi piacon is jelen vagyunk és munkánk A vadgesztenye kivonat előnyei .....48
gyümölcseként számtalan díjat és elismerést is Gyakori kérdések ...............................49
magunkénak tudhatunk. Egészséges máj természetesen .......50
Gyógynövények gyulladások ellen ...52
A következő oldalakon megismerheted széles Egészségtipp .........................................53
vitamin- és ásványi anyag kínálatunkat, mely Fogyasztói tapasztalatok ...................54
termékfejlesztési osztályunk állhatatos munkájá- Tudtad? ....................................................55
nak köszönhetően folyamatosan újul és bővül. Recept: Laktózmentes túrófánk........55
Töretlen célunk, hogy elérhető áron a lehető legjobb Jelmagyarázat ......................................56
összetételű és hatóanyag-tartalmú termékeket
tudjuk nyújtani a gyermekektől kezdve egészen a
nyugdíjas korosztályig mindenkinek.

Katalógusunkban a könnyebb eligazodás és vá-
lasztás érdekében termékeinket kategóriánként
csoportosítottuk, azon belül is ABC sorrendbe
rendeztük. Minden terméknél piktogramokkal
tüntettük fel, hogy elsősorban kinek és milyen
problémára ajánljuk. Ezeknek az ikonoknak a
jelmagyarázata az utolsó oldalon található.

Reméljük, hogy kínálatunkban te is megtalálod a
számodra legmegfelelőbb étrend-kiegészítőt, és né-
hány hasznos tippel, tanáccsal is a segítségedre
lehetünk. Töltsd fel a szervezeted minőségi tápa-
nyagokkal, és tapasztald meg te is az állandó
egészség élményét!

Termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak, így a a katalógusban feltüntetett OGYÉI számok eltérőek lehetnek.
Az aktuális nyilvántartási számot megtekintheted a www.ogyei.gov.hu weboldalon.

Újdonságaink:

Vadgesztenye komplex (60)

A Vitaking Vadgesztenye komplex tablettánként 450 mg mikronizált (apróra por-
lasztott) diozmint, 145mg áfonya kivonatot, 100 mg C-vitamint, 100 mg vadgesztenye
kivonatot, 45 mg heszperidint valamint 50 mg rutint tartalmaz.

A vadgesztenye segít a „nehéz láb” érzésének csökkentésében. A vadgesztenye ki-
vonatok segítenek a megfelelő keringés fenntartásában, és segítenek támogatni az
egészséges vénákat és hajszálereket.
OGYÉI nyilvántartási szám: 25970/2021

100% Halkollagén 150g (natúr)
A kollagén kiegészítők napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek
örvendnek. A kollagén a természetben előforduló fehérje, az állatvilág
legelterjedtebb fehérjéje.

A Vitaking Halkollagén 4,75 g fehérjét tartalmaz napi adagonként.
Cukormentes, paleo, ketogén és 100% természetes készítmény. Nem
tartalmaz semmi mást csak hidrolizált halkollagént.

100% sertéskollagén 300g (natúr) 1

A kollagén a szervezet legfontosabb építőeleme, és a testünkben
lévő fehérjék mintegy 30% -át teszi ki. Ez a legfontosabb strukturális
fehérje, amely összetevője valamennyi kötőszövetnek.

A Vitaking Sertéskollagén 9 g kollagént tartalmaz napi adagonként.
Cukormentes, paleo, ketogén és 100% természetes készítmény. Nem
tartalmaz semmi mást csak hidrolizált sertéskollagént.

www.vitaking.hu

Vitaminok Antioxidánsok Adaptogének

A vitamin szerves anyag, amely Antioxidánsnak azokat az élel- Adaptogén gyógynövényeknek

a sejtekben zajló anyagcsere-funk- miszerekben található anyagokat azokat nevezzük, melyek növelik

ciók és a táplálékokból energiát nevezik, amelyekkel a szervezet a a szervezet ellenálló képességét

felszabadító folyamatok szabályo- szabad gyököket semlegesíti. a stresszel, fizikai sérülésekkel,

zásához szükséges. Az emberi szervezet maga is aggodalmakkal és kimerültséggel

Több vizsgálat eredménye iga- termel antioxidáns anyagokat és szemben. Egyes helyeken fiatalító,

zolja, hogy némely vitamin an- enzimeket. A vitaminok, az ásvá- energizáló gyógynövényeknek is

tioxidáns. Ezek az anyagok védik nyi anyagok és a növényi eredetű nevezik őket.

a szöveteket a sejtkárosodástól, élelmiszerekben lévő vegyületek Az adaptogén növények harmo-

és feltehetően segítenek a dege- értékes készletet biztosítanak, ezért nizálják egyes belső elválasztású

neratívbetegségekkialakulásának az egészség fenntartása érdeké- mirigyeink valamint az immun-

megelőzésében. ben az étrendet fontos kiegé- rendszerünk működését.

A vitaminok aszerint is csopor- szíteni ilyen tápanyagokkal. Amennyiben arra van szükség,

tosíthatóak, hogy zsíroldékonyak Egy jó összetételű multivitamin lelassítják a túlműködő, miközben

(A-, D-, E- és K-vitamin) vagy víz- vagy különböző ásványi anyago- felgyorsítják az alul működő szer-

oldékonyak (a nyolc féle B-vitamin kat tartalmazó készítmény ele- veinket. Folyamatosan fogyasztha-

és a C-vitamin). gendő antioxidánst juttat a tók, ugyanis az optimálisan mű-

Megkülönböztetésük azért fon- szervezetbe, de a kielégítő táp- ködő szervek nem módosítják a

tos, mert a szervezet a zsírol- lálkozáshoz ezen kívül további C- működését.

dékony vitaminokat viszonylag és E-vitamint kell szedni. Az emberi test külső és belső

hosszú ideig, hónapokig vagy Több táplálék-kiegészítő enyhí- körülményei változnak. A válto-

akár évekig tárolni tudja, míg a ti bizonyos betegségek tüneteit. zásokhoz való alkalmazkodó ké-

vízoldékony vitaminok - A B12 Kutatások eredményei szerint pességünk (idegen szóval: adaptá-

kivételével - rövid ideig maradnak például a Q-10 koenzim, a zöld- lódásunk) lehetséges az adapto-

a szervezetben, és ezeket emiatt tea és a szőlőmag-kivonat vala- gén gyógynövények segítségével.

sokkal gyakrabban kell pótolni. mint a flavonoid készítmények, Innen származik az elnevezés.

A D- és K-vitamin kivételével mint pl. a rutin, csökkentik a Mivel folyamatosan fogyasztjuk,

a szervezetben nem képződnek szívbetegség kockázatát. A gink- egy adaptogén nem lehet mér-

vitaminok, ezért ezeket az egész- go kivonatban lévő antioxidáns- gező hatású. Egy adaptogén olyan

ség megőrzés és a hiánybetegsé- ok javítják az agy vérellátását. pontosan körül nem írható hatást

gek megelőzése érdekében külön- A fekete áfonya kivonat nagy vált ki az emberi testben, mely

böző táplálékokkal és táplálék- mennyiségű antociánt tartalmaz, által megnő a szervezetünk el-

kiegészítőkkel kell bejuttatni a ami a szem ideghártyájának na- lenálló képessége számos beha-

szervezetbe minden nap. gyon hasznos. tással szemben.

2 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

Ásványi anyagok Gyógynövények Egyéb kiegészítők

Az ásványi anyagok csak nagyon A gyógynövény készítményeket Az ide tartozó különböző táp-

csekély mennyiségben vannak növényekből készítik. A levelüket, anyagcsoportok némelyike - mint

jelen a szervezetben: a testsúly szárukat, gyökerüket és/vagy kér- például a halolaj - olyan táp-

mintegy 4%-át alkotják. güket, a rügyeiket és a virágza- lálékok, amelyek különböző vizs-

Ezek a szervetlen anyagok nél- tukat egyaránt felhasználhatják. gálatok szerint igazoltan se-

külözhetetlenek a szervezet élet- Sok növény természetes vagy gítenek bizonyos betegségek meg-

fontosságú folyamataiban. tisztított formában - tabletta, por, előzésében.

Központi szerepet játszanak a kapszula és egyéb kiszerelésben - A zöldségekben és gyümölcsök-

csontképzésben, a szívizomzat és egyaránt alkalmazható. ben megtalálható fitovegyületek,

az emésztőrendszer, valamint a A gyógynövény készítmények- például a flavonoidok és a karo-

keringés normál működésében. ben vagy a növény valamennyi tinoidok csökkentik bizonyos be-

Bizonyos ásványi anyagok rend- összetevője vagy csak egy vagy két tegségek kialakulásának veszé-

szeres fogyasztásával a rák, a jellegzetes alkotóeleme van jelen. lyét, illetve enyhíthetik azok tü-

csontritkulás, a magas vérnyo- Sok gyógynövény készítmény neteit.

más és egyéb idült betegségek olyan különböző összetevők keve- Az egyéb táplálék-kiegészítők,

kialakulásának kockázata jelen- rékéből áll, amelyek egymásra mint például a Q-10 koenzim, a

tősen csökkenthető. hatva fejtik ki a szükséges jóté- szervezetben egyébként is jelen

Az ásványi anyag szükségle- kony hatást. lévő olyan anyagok, amelyeket

tünket táplálkozásunkkal vagy Vannak gyógynövények, amelyek laboratóriumban mesterségesen

táplálék-kiegészítők rendszeres hatóanyagát még nem sikerült is elő lehet állítani.

szedésével tudjuk kielégíteni. azonosítani, ilyenkor az egész Az acidophilus baktériumok

A szervezetben található 60 növényt felhasználják, hogy vala- hasznos mikroorganizmusok, me-

különböző ásványi anyag közül mennyi előnyét kifejthesse. lyek szintén jelen vannak min-

csak 22-t tartanak létfontosságú- A gyógynövények felhasználási den szervezetben. Táplálék-kie-

nak a szakemberek. területe igen sokrétű. Alkalmaz- gészítőként nagyon hasznosak

Ezekből 7-et: kalcium, klór, mag- ható például az immunrendszer lehetnek némely bélrendszeri be-

nézium, foszfor, kálium, nátrium erősítésére, a koleszterinszint ala- tegség kezelésében.

és kén, általában makro-elemnek csonyan tartására, a kimerültség Az aminosavak a fehérjék épí-

vagy főelemnek neveznek. leküzdésére, és még számtalan tőelemei. A kívülről bevitt ami-

A másik 15-öt nyomelemnek más probléma kezelésére. A fito- nosavak javíthatják az immun-

vagy mikroelemnek hívják, mert terápiában gyógynövény készít- rendszer működését és egyéb

napi szükséges mennyiségük any- mények százait használják idült egészségvédő hatásuk is lehet.

nyira kevés (rendszerint mikro- vagy kevésbé súlyos betegségek Ezek ma már táplálék-kiegészítő

vagy nanogrammnyi mennyiség). gyógyítására. formájában is kaphatók.

www.vitaking.hu 3

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A Vitaking Kft. mindig is nagy figyelmet fordított arra, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtó
partnereit elismerje. Ezeket a díjakat, dicséreteket évente négy alkalommal a részükre
szervezett Vitaking Szakmai Napokon szoktuk átadni.

Ezeken az eseményeken hasznos és értékes Az év Vitaking Partnere Internetes áruház
előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők kategóriában:
a termékeinkkel, az egészséggel és különböző
betegségek megelőzésével kapcsolatban. g Multi-vitamin.hu webáruház - Budapest

Sajnos a kialakult helyzet miatt ezt a napot A 4 éven át folyamatosan kiváló teljesítményt
ezúttal csak online keretek között szervezhettük nyújtó partnereink, vagyis a Vitaking
meg, de igyekeztünk így is a maximumot Egészségbástya 2021. kitüntetés büszke
nyújtani, hogy a partnereink a lehető legtöbbet tulajdonosai:
tanulhassanak ez alkalommal is.
g Ancsi Biokuckó - Szolnok
Természetesen a dicséretek, oklevelek átadása g Egészségbolt - Kaba
sem maradhatott el. Területi képviselőink segít- g Egészségbolt - Nádudvar
ségével minden partnerünk megkaphatta a neki g Hazahozatom Kft. - Nyíregyháza
szánt díjat.
A 3 éven át folyamatosan jó teljesítményt
Ezúttal a tavalyi egész évben nyújtott telje- nyújtó partnereink, vagyis a Vitaking Egészség
sítményeket vizsgáltuk és büszkén jelenthetjük, Védnök 2021. kitüntetés büszke tulajdonosai:
hogy összesen hat kategóriában több, mint 70
partnerünk részesült valamilyen elismerésben. g Favorashop szaküzlet - Paks
g Levendula Gyógynövénybolt - Velence
Néhány kiemelt dicséretben részesült partnerünk: g Oliva biobolt - Százhalombatta
Az év Vitaking Partnere Bio- és Gyógynövény- g Picentrum - Makó
g Révai Drogéria - Dorog
bolt kategóriában:
g Zöldboltocska - Békéscsaba Köszönjük a folyamatos, kitartó munkátokat
és azt a hatalmas bizalmat, amit megszavaztatok
nekünk.

TOVÁBBI DICSÉRETBEN RÉSZESÜLT PARTNEREINKET MEGTEKINTHETED AZ ALÁBBI WEBOLDALON:
https://vitaking.hu/dicseretben-reszesult-partnereink/

4

A következő oldalakon a Vitaking saját termékeit sorakoztatjuk fel. Hogy megkönnyítsük
a tájékozódást és a választást, kategóriánként csoportosítottuk őket. Minden kategória neve
megtalálható az oldalak tetején. A termékeknél pedig kis ikonokkal tüntettük fel, hogy kinek
ajánljuk, így még egyszerűbb a választás.

Akár általános kiegészítőt keresel, akár egy speciális problémára szeretnél megoldást találni,
kínálatunkban garantáltan megtalálod a számodra leginkább megfelelő étrend-kiegészítőt.

www.vitaking.hu 5

MULTIVITAMINOK

MPurlotfiivitaMin
Minden napra, mindenkinek
Különböző korú és életvitelt élő emberek igényeinek

megfelelően összeállított, magas hatóanyag-tartalmú vitamin csomagok.

ÉrtÉk És MinősÉg nagydíj

A Vitaking Multi Profi csomagjai 2018-ban kiérdemelték az Érték és Minőség Nagydíj Védjegy kitüntetését,
amely a kiváló minőségű áruk és szolgáltatások elismerésére szolgál.
Az Érték és Minőség Nagydíj küldetése

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése
és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, és kiemelt
fontosságot tulajdonítanak a magas minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának.

Ez egy olyan siker, amit a partnereink, vásárlóink nélkül nem értünk volna el. Minden egyes fogyasztónk
és partnerünk hozzájárult ahhoz, hogy ilyen népszerűvé és sikeressé váljanak ezek a termékek. Mára
elmondhatjuk, hogy Magyarország egyik legkeresettebb multivitamin családjáról van szó és ez óriási
dolog, nagyon nagy öröm számunkra.

6 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

MULTIVITAMINOK

multi profi Basic csomag (30)

Alap vitamincsomag nem dohányzó, átlagos terheltségű felnőttek és tinédzserek számára

Ez a termékünk elsősorban természetes formában tartalmazza az összetevőket. Természetes összetevőkkel
dúsított C-vitamin biztosítja a sejtjeidnek a minőségi tápanyag-ellátását. Az A-vitamint bétakarotin formá-
ban, az E-vitamint pedig kevert tokoferol formában tartalmazza, nem csupán az alfa-tokoferolt hanem a
béta-, gamma- és delta-tokoferolokat is. A megújult formulában folsav helyett folát (a folsav természetben
előforduló formája), és a B12-vitaminnak is a természetes, biológiailag aktív formáját találod benne.

A B-vitamin komplex család tagjainak mindegyike fontos szerepet játszik a szervezetben, elsősorban

az idegrendszerre vannak hatással. A nem túl nagy adagokban rendszeresen bevitt B-vitaminok jól oldják
az idegi feszültséget. Ezen felül a B-vitaminok pozitívan befolyásolják a test energia-háztartását is. A kelp
tablettában rengeteg nyomelem található, többek között jód is. A jód szükséges a szervezet számára
az alábbi funkciók ellátásához: pajzsmirigyhormonok termelése és a pajzsmirigy normál működése, az
anyagcsere szabályozása. Továbbá hozzájárul
a normál szellemi működéshez és szerepe van a
MIT TARTALMAZ EGY-EGY CSOMAG? bőr egészséges állapotának fenntartásában is.

1db B1-vitamin kapszula

1db B-komplex 50mg-os tabletta A Multi Basic csomag tagjai legoptimálisab-
ban így együtt fogyasztva tudják kifejteni

1db C-vitamin 1000mg tabletta citrus bioflavonoidokkal, hatásukat. Egy doboz vitamincsomag 30 napi
acerolával és csipke-bogyóval adagot tartalmaz. Minden egyes adag prakti-

1db A-, D-, E-vitamin + Szelén tartalmú - gélkapszula kus kiszerelésben található, külön kis tasakok-
ba van csomagolva a 6 darab tabletta, így
könnyedén magaddal viheted bárhova, és az
1db Ásványi-anyag komplex tabletta étkezések mellé elfogyaszthatod.
1db Nyomelem tabletta kelp tengeri moszatból OGYÉI nyilvántartási szám: 22901/2019

HATÓANYAGOK 1 napi csomagban

A-vitamin10000NE-3006μgRE Niacinamid 50mg PABA 50mg Kálcium 500mg Mangán 5mg
B1-vitamin 150mg Pantoténsav 50mg B12-vitamin 50μg Vas 15mg L-glutaminsav hidroklorid 25mg
B2-vitamin 40mg B6-vitamin 25mg Folát 400μg Jód 225μg Betain hidroklorid 25mg
C-vitamin 1000mg Biotin 50μg Citrus bioflavonoid 50mg Magnézium Halolaj 107mg
D3-vitamin 1300NE-32,5μg Kolin 50mg Acerola cseresznye por 50mg Cink 250mg EPA: 19mg, DHA: 12,8mg
E-vitamin 414,61NE-287,3mgTE Inozitol 50mg Csipkebogyó por 10mg Réz 11,25mg Szelén 20,2μg

1,5mg

Arányosan és bőségesen: 15 különféle vitamin, 4 ásványi-anyag, számtalan nyomelem, Citrus bioflavonoidok, Acerola cseresznye

www.vitaking.hu 7

MULTIVITAMINOK + OMEGA-3
LECITIN

multi profi plus csomag (30)

Aktív életmódot élő vagy heti több edzést
végző felnőtteknek

Naponta 10-12 órát dolgozol? Mindig fáradt-
nak, kimerültnek érzed magad? Rendszeresen
sportolsz? Sokan élnek túlhajszolt életet és
mégis jól érzik magukat. Ők azonban nem
elégszenek meg az ételekben található minimá-
lis vitamin mennyiséggel.

Multi Plus-t fogyasztani kényelmesebb, mint
külön-külön megvenni a különböző vitaminokat (1
doboz C-vitamin, 1 doboz E-vitamin…stb. Mi már
összekészítettük a napi adagokat! A Multi Plus
egy magas hatóanyag-tartalmú multivitamin és
ásványianyag összeállítás lecitinnel és Omega
3-mal kiegészítve.

Mit találsz a Multi Plus csomagban? Egy napi adagban ugyanaz a 6 tabletta és kapszula található, mint
az Alap csomagban, plusz még egy halolaj és egy lecitin gélkapszula. A csomagban található hatóanyagok
együttes fogyasztása a leghatékonyabb, ez hozhatja a legoptimálisabb eredményt mindenkinél, és így
tudnak ezek az anyagok legjobban hasznosulni.

A C-vitamin fontos szerepet játszik a szervezet védekező rendszerének
működésében, valamint segíti az immunrendszer megfelelő működését. A
B-vitamin komplex tagjai segítenek a fokozott szellemi terhelésnek kitett
felnőtteknek abban, hogy az egész napjukat energikusan éljék meg. A B1-
vitamin étvágytalan embereknek is ajánlott, mivel rendszeres fogyasztása
hozzájárulhat az egészséges étvágyhoz.

A halolajban található Omega-3 zsírsavak (EPA és DHA) hozzájárulnak
a szív megfelelő működéséhez. A DHA-nak fontos szerepe van a normál
agyműködés és a normál látás fenntartásában.
OGYÉI nyilvántartási szám: 22966/2019

HATÓANYAGOK 1 napi csomagban

A-vitamin 10000NE-3006μgRE Pantoténsav 50mg Folát 400μg Magnézium 250mg EPA: 216mg
B1-vitamin 150mg B6-vitamin 25mg Citrus bioflavonoid 50mg Cink 11,25mg DHA: 144mg
B2-vitamin 40mg Biotin 50μg Acerola cseresznye por 50mg Réz 1,5mg Szelén 20,5μg
C-vitamin 1000mg Kolin 50mg Csipkebogyó por 10mg Mangán 5mg Lecitin 1200mg
D3-vitamin 1300NE-32,5μg Inozitol 50mg Kálcium 500mg L-glutaminsav hidroklorid 25mg
E-vitamin 414,61NE-287,3mgTE PABA 50mg Vas 15mg Betain hidroklorid 25mg
Niacinamid 50mg B12-vitamin 50μg Jód 225μg Halolaj 1307mg

15 különféle vitamin, 4 ásványi-anyag, számtalan nyomelem, Citrus bioflavonoidok, Acerola cseresznye, Halolaj és lecitin

8 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

+MULTIVITAMINOK
Q-10 KOENZIM, L-KARNITIN
FOKHAGYMA, ÉS GINKGO BILOBA

multi profi senior csomag (30)

Speciálisan az 50 év feletti vásárlóinknak összeállított csomag

Nem törvényszerű, hogy 50 év felett elveszítsük a fiatalos lendületet. A Multi Profi Senior vitamin csomag
kifejezetten ennek a korosztálynak a testi és szellemi igényeihez igazodik, összetétele igazán speciális.
Omega 3-mal, fokhagymával, L-karnitinnel, 60mg Q-10-zel, és 120mg Ginkgo Bilobával egészítettük ki a
fiatalos erőnlét megőrzéséhez. Ez a vitamin csomag tökéletesen kiegészíti a napi táplálkozást, minden egyes
benne található tabletta vagy kapszula azt a célt szolgálja, hogy pótolja az ételekből hiányzó tápanyagokat.

A felnőttkor előrehaladtával a szervezetünk egyes anyagokból többet igényel, mivel a természetes
termelődésük csökken. Ilyen például a Q-10 koenzim, ami a szívizmok mellett a test szinte összes sejtjében
megtalálható és mennyisége arányos az egészségi állapottal. A termelődése 30 éves kortól folyamatosan
csökken, így ettől a kortól célszerű naponta, étrend-kiegészítők segítségével pótolni. A Ginkgo Biloba
hozzájárulhat az időskori agyműködés megfelelő szinten tartásához, a B-1 vitamin hozzájárul a szív megfelelő
működéséhez az E-vitamin pedig hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

A doboz 30db kényelmesen hordozható vitamin csomagot tartalmaz, amiben minden létfontosságú
vitamint és ásványi anyag megtalálható a lehető legtermészetesebb formában. Minden csomag tartalmaz: 1db
B1-vitamin kapszulát, 1db B-50 komplex vitamin tablettát, 1db 1000mg C-vitamin tablettát bioflavonoiddal,
csipkebogyóval és acerolával, 1db Multi Mega Minerál ásványi anyag tablettát, 1db Sea kelp tengeri moszat
tablettát, 1db A+D+E-vitamint szelénnel, 1db Cardiolic lágyzselatin kapszulát (Omega 3 + Q10 + Fokhagyma
olaj + L-karnitin) továbbá 1db Ginkgo Biloba kapszulát.
OGYÉI nyilvántartási szám: 22949/2019

HATÓANYAGOK 1 napi csomagban

A-vitamin 10000NE-3006μgRE B6-vitamin 25mg Acerola cseresznye por 50mg Mangán 5mg Flavon glikozid 28,8mg
B1-vitamin 150mg Biotin 50μg Csipkebogyó por 10mg Szelén 20,5μg Terpén lakton 7,2mg
B2-vitamin 40mg Kolin 50mg Kálcium 500mg L-glutaminsav hidroklorid 25mg Q10 koenzim 60mg
C-vitamin 1000mg Inozitol 50mg Vas 15mg Betain hidroklorid 25mg L-karnitin 20mg
D3-vitamin 1300NE-32,5μg PABA 50mg Jód 225μg Halolaj 907mg Szagtalan fokhagyma olaj 2mg
E-vitamin 414,61NE-287,3mgTE B12-vitamin 50μg Magnézium 250mg EPA: 352mg (allicin tartalom 0,7mg)
Niacinamid 50mg Folát 400μg Cink 11,25mg DHA: 179,8mg
Pantoténsav 50mg Citrus bioflavonoid 50mg Réz 1,5mg Ginkgo Biloba levél kiv. 120mg

15 különféle vitamin,4 ásványi anyag, számtalan nyomelem, Citrus bioflavonoidok, Acerola cseresznye, Cardiolic és Ginkgo Biloba

www.vitaking.hu 9

MULTIVITAMINOK

+
GLÜKOZAMIN, KONDROITIN, MSM

multi profi sport csomag (60)

Speciálisan sportolóknak összeállított multivitamin csomag

A Vitaking Multi Sport csomag elsősorban sportolóknak összeállított multivitamin készítmény. Akár
élsportoló, versenyző akár csak hobbisportoló vagy, a szervezetednek az átlagosnál több, minőségi
tápanyagra van szüksége a jobb teljesítmény és nagyobb terhelhetőség eléréséhez.

A sportolókon kívül nehéz fizikai munkát végző felnőtteknek is ajánljuk ezt a csomagot. A Multi Sport
fogyasztásával vitaminokból bőségesen el lesz látva a szervezeted. A csomag vitamin-, ásványianyag-
és nyomelem tartalma megakadályozza, hogy még a mai rossz táplálkozási szokások mellett is hiány
keletkezzen bármelyik összetevőből.

Dobozonként 60 napi csomagot tartalmaz. A napi csomagok gondosan megtervezett összetevőkből
állnak, melyek kiegyensúlyozott mértékben látják el szervezetet a szükséges tápanyagokkal: B1-
vitamin kapszula, B50-komplex vitamin tabletta, 1500mg hatóanyag-tartalmú C-vitamin tabletta
csipkebogyóval, Multi Mineral tabletta (a legfontosabb ásványi anyagokkal és nyomelemekkel),
Glükozamin-Kondroitin-MSM tabletta, A+D+E vitamin gélkapszula szelénnel, Sea Kelp tengeri moszat
tabletta, halolaj 1200mg gélkapszula és szója lecitin gélkapszula.

A nap folyamán bármelyik étkezés közben, vagy főétkezés után közvetlenül célszerű elfogyasztani,
hogy a kiegészítők minél jobban összekeveredhessenek az elfogyasztott ételekkel. A legjobb, ha azzal
az étkezéssel fogyasztod, amelyik tartalmaz némi zsiradékot is. Ez is javítja a hasznosulást.
OGYÉI nyilvántartási szám: 22977/2019

HATÓANYAGOK 1 napi csomagban

A-vitamin 10000NE-3006μgRE Kolin 50mg D3-vitamin 1300NE-32,5μg Réz 1,5mg Kondroitin 250mg
B1-vitamin 150mg Inozitol 50mg E-vitamin 414,61NE-287,3mgTE Mangán 5mg Lecitin 1200mg
B2-vitamin 40mg PABA 50mg Kálcium 500mg Szelén 20,5μg Halolaj 1200mg
Niacinamid 50mg B12-vitamin 50μg Vas 15mg L-glutaminsav hidroklorid 25mg
Pantoténsav 50mg Folát 400μg Jód 225μg Betain hidroklorid 25mg EPA: 216mg
B6-vitamin 25mg C-vitamin 1500mg Magnézium 250mg Glükosamin 550mg DHA: 144mg
Csipkebogyó 455mg
Biotin 50μg Cink 11,25mg MSM 350mg

Arányosan és bőségesen: 15 különféle vitamin, extra C-vitamin, számtalan nyomelem, glükozamin + kondroitin, halolaj + lecitin

10 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

MULTIVITAMINOK + K2-VITAMIN
SPIRULINA ALGA

cmsoumltai gp(r3o0fi) paleo

A paleo étrend kedvelőinek

A Vitaking egyik legújabb vitamin-
csomagjába összeválogattuk a leg-
fontosabb hatóanyagokat, ami egy paleolit életmódot folytató ember
napi étrend-kiegészítéséhez szükséges. Napi adagja egy vitamincsomag.
Fogyasztását minden paleo étrendet és életmódot folytató embernek ajánljuk.

A dobozban 30 adag vitamint találsz. Minden napi csomag 6db tablettát,
illetve kapszulát tartalmaz: 1000mg C-vitamint bioflavonoidokkal, tiszta
Spirulina alga tablettát, magnézium készítményt K2- és D-vitaminnal, A+D+E
multivitamin gélkapszulát szelénnel, Omega-3 készítményt továbbá egy darab
Stressz-B komplex tablettát.
OGYÉI nyilvántartási szám: 23393/2020

HATÓANYAGOK 1 napi csomagban

A-vitamin 10000NE-3006μgRE B6-vitamin 25mg B12-vitamin 25μg Acerola por 50mg Szelén 20,5μg
B1-vitamin 100mg Biotin 25μg Folsav 400μg D3-vitamin 2100NE-52,5μg Spirulina 500mg
B2-vitamin 25mg Kolin 25mg C-vitamin 1500mg E-vitamin 414,61NE-287,3mgTE Halolaj 1306,88mg
Niacinamid 25mg Inozitol 25mg Csipkebogyó 10mg K2-vitamin 90μg 235mg
Pantoténsav 25mg PABA 25mg Citrus bioflavonoid 50mg Magnézium 100mg EPA: 156,8mg
DHA:

multi profi tini csomag (30) + D3-VITAMIN
TŐZEGÁFONYA
OMEGA-3

Kis- és középiskolás diákoknak

Kifejezetten a kisiskolás és tinédzser korosztály (6-14 év) szervezetének
igényei alapján összeállított napi vitamincsomag. Minden fontos vitamint,
ásványi anyagot, és egyéb tápanyagokat tartalmaz, amivel célszerű kiegészíteni
a fejlődésben lévő korosztály mindennapi étrendjét.

A dobozban 30 napi adag gondosan összeválogatott vitamin-csomagot
találsz. Minden napi csomag tartalmaz: 3db Tini multivitamin tablettát,
1db Omega-3 Kids gélkapszulát, 1db Tőzegáfonya kapszulát, és 1db epres
D3-vitamin 2000NE rágótablettát. Egy napi adag összesen 31-féle értékes
összetevőt tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 25271/2020

HATÓANYAGOK 1 napi csomagban

A-vitamin 5000NE- 1500μgRE D3-vitamin 3000NE-75μg Inozitol 50μg Kálcium 125mg Szelén 15μg
B1-vitamin 4,5mg E-vitamin 48NE-32,217mgTE Niacinamid 20mg Magnézium 63mg Vas 9mg
B2-vitamin 5,1mg Folsav 400μg K1-vitamin 30μg Mangán 2mg Áfonya koncentr. (50:1) 84mg
B6-vitamin 6mg Biotin 45μg Pantoténsav 10mg Molibdén 20μg (megfelel 4200mg friss áfonyának)
C-vitamin 370mg B12-vitamin 18μg Cink 7,5mg Réz Halolaj koncentrátum 500mg
Citrus bioflavonoid 50mg Kolin 50μg Jód 150μg Króm 0,99mg DHA: 150mg, EPA: 100mg
20µg

www.vitaking.hu 11

MULTIVITAMINOK

Multi LIQUID
A FOLYÉKONY MULTIVITAMIN

Egyedülállóan komplett folyékony multivitamin, ásványi anyag és nyomelem készítmény lágyzselatin
burokban, amely extra mennyiségben tartalmazza a szervezet számára létfontosságú tápanyagokat.

Kialakításának köszönhetően nagyon könnyű lenyelni, mivel minden adag egyforma méretű zselatin
burokba van csomagolva, amely a nedvesség hatására síkossá válik. Nem tapad le a nyelvre, így nem lesz
kellemetlen utóíze. Praktikus csomagolásának köszönhetően bárhová magaddal viheted.

multi liquid alap (30) multi liquid plusz (30)

14-60 év közöttieknek Aktív életmódot élő felnőtteknek

Mit várhatsz az alkalmazásától? A koreai ginzeng és a zöld tea is kiváló energetizáló
Vitaminokkal bőségesen el lesz látva a szervezeted. tápanyag. A kapszulákban található lutein a retina és
Az Alap csomag ásványianyag és nyomelem tartalma a szemlencse egyik összetevő anyaga, ezért rendkívül
megakadályozza, hogy a mai rossz táplálkozási fontos a rendszeres fogyasztása.
szokások mellett hiány keletkezzen bármelyik
összetevőből. Kinek ajánljuk?
Akik az átlagosnál többet dolgoznak, akár fizikai,
Kinek ajánljuk? akár szellemi területen. Hobbi sportolóknak, illetve
Átlagos terheltségű felnőtteknek és iskolásoknak 14 olyan személyeknek javasoljuk, akik az átlagosnál
éves kor felett mindennapi fogyasztásra. fáradékonyabbak, vagy sokat kell tanulniuk.
OGYÉI nyilvántartási szám: 14942/2014 OGYÉI nyilvántartási szám: 14939/2014

HATÓANYAGOK 3 gélkapszulában HATÓANYAGOK 3 gélkapszulában

A-vitamin 1500μgRE-4998NE Kolin 25mg Magnézium 125mg A-vitamin 1500μgRE-4998NE PABA 50mg Mangán 2mg
B1-vitamin 99mg Inozitol 25mg Cink 7,5mg B1-vitamin 99mg C-vitamin 752,55mg Króm 25μg
B2-vitamin 25mg PABA 25mg Réz 1mg B2-vitamin 39mg D3-vitamin 25μg-1000NE Molibdén 13μg
B3-vitamin 25mg C-vitamin 500mg Szelén B3-vitamin 50mg E-vitamin 270mgTE-400NE Lutein 6mg
B6-vitamin 24mg D3-vitamin 25μg-1000NE Mangán 12,6μg B6-vitamin 24mg Kálcium 304,5mg Zöld tea kiv.: polifenol 37,5mg
B12-vitamin 25μg E-vitamin 135mgTE-201NE Króm 2mg B12-vitamin 50μg L-glutaminsav hidroklorid 12,5mg Zöld tea kiv.: koffein 15mg
Biotin 25μg Kálcium 273mg Molibdén 25μg Biotin 50μg Vas 9mg Panax ginzeng kiv. 1200mg
Pantoténsav 25mg L-glutaminsavhidroklorid 12,5mg 13μg Pantoténsav 50mg Magnézium 125mg ennek ginsenozid tartalma 7,8 mg

Folsav 200μg Vas 9mg Folsav 400μg Cink 7,5mg
Kolin 50mg Réz 1mg
Inozitol 50mg Szelén 12,6μg

12 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

MULTIVITAMINOK

9 Hónap multiVitamin (60)

Az a bizonyos 9 hónap az egyik legizgalmasabb időszak egy nő életében. A helyes
táplálkozás, és a megfelelő vitaminpótlás ilyenkor kiemelten fontos. A “9 hónap”
multivitamin egy igazán komplex készítmény, összesen 26-féle értékes összetevőt
tartalmaz: vitaminokat, ásványi anyagokat, és nyomelemeket. A megújult formulában
folsav helyett folát (a folsav természetben előforduló formája), és a B12-vitaminnak is a
természetes, biológiailag aktív formáját találod benne.

A terhesség kezdeti napjai, hetei kritikus fontosságúak a magzati fejlődéshez, amikor a
kismama talán még nincs is a terhesség tudatában. A terhesség első 8-12 hetében a női test gyors változásokon
megy keresztül. Napi egy tabletta tartalmazza az összes szükséges vitamint és ásványi anyagot abban a
minimum mennyiségben, amivel célszerű kiegészíteni a napi étrendet egy kismama számára.
OGYÉI nyilvántartási szám: 21988/2019

HATÓANYAGOK 1 tablettában

A-vitamin 1500μgRE-5000NE B6-vitamin 25mg Biotin 50µg Jód 150µg Króm 100µg
C-vitamin 250mg Folát 400μg Niacinamid 50mg Magnézium 100mg Molibdén 15μg
D3-vitamin 10µg-400NE B12-vitamin Pantoténsav 50mg Cink
E-vitamin 30NE-20,07mgTE PABA 50µg Kalcium 50mg Szelén 15mg
B1-vitamin 25mg Inozitol 50mg Vas 10mg Réz 25µg
B2-vitamin 25mg Kolin 15mg Foszfor 23mg Mangán 2mg
15mg 5mg

a+d+e-Vitamin + szelén (30)

A Vitaking A+D+E-vitamin plusz Szelén multivitamin a Vitaking igazi prémium terméke. Ez

egy olyan komplex készítmény, ami különleges minőségben és mennyiségben tartalmaz A-,

D-, E-vitamint, szelént, és Omega-3 zsírsavakat egyetlen gélkapszulában.

Az A-vitamint béta karotin (az A-vitamin elővitaminja) formában, az E-vitamint

pedig kevert tokoferol formában tartalmazza, nem csupán az alfa- hanem a béta-,

gamma- és delta-tokoferolokat is.

Az A-vitamin részt vesz a megfelelő vasanyagcserében, hozzájárul a bőr normál állapotának és a normál

látás fenntartásához továbbá az immunrendszer normál működéséhez. A D3-vitamin hozzájárul az

egészséges csontozat, fogazat és az izomfunkciók fenntartásához, valamint az immunrendszer normál

működéséhez. Az E-vitamin és a szelén hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. A

HATÓANYAGOK szelén továbbá hozzájárul a haj és a körmök normál állapotának fenntartásához,
1 lágykapszulában valamint a pajzsmirigy és az immunrendszer normál működéséhez.

A-vitamin 10000NE-3006μgRE A Vitaking A+D+E plus szelén komplex tartalmaz Omega 3 halolajat is, melynek
D3-vitamin 1100NE-27,5μg fontos szerepét a szervezet normál működésében csak az utóbbi évtizedekben
E-vitamin 414,6NE-287,3mgTE ismerték fel.
Szelén 20,5μg OGYÉI nyilvántartási szám: 20887/2018
Halolaj 107mg
ebből DHA 12,8mg
EPA 19mg

www.vitaking.hu 13

MULTIVITAMINOK

daily one multiVitamin (90 és 150)

Napi egy multivitamin az egészségért! A Daily One egy egyedülálló
multivitamin kombináció, ami a 13 vitamin mellett tartalmaz 9 ásványi
anyagot és számos növényi kivonatot is. A B2-, a C- és az E-vitamin, valamint
a cink, a mangán, a réz, és a szelén hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel
szembeni védelméhez.

A megújult formula a B-12 vitamint metilkobalamin formában tartalmazza,
ami a B12 kiválóan hasznosuló és természetes formája, illetve a folsavat folát
formában, ami folsav természetben előforduló formája.
OGYÉI nyilvántartási szám: 23903/2020

HATÓANYAGOK 1 tablettában

A-vitamin 1500μgRE-5000NE Biotin 54μg K2-vitamin (Mk-7) 25μg Mangán 5,5mg Klorollin réz komplex 6mg
B1-vitamin 4,2mg Folát 400μg Kalcium 145mg Króm 35μg Citromfű kivonat 2mg
B2-vitamin 4,6mg Pantoténsav 10mg Magnézium 75mg Vas 6mg Mezei kakukkfű kivonat 2mg
Niacinamid 16mg C-vitamin 180mg Cink 11mg Jód 150μg Borsmenta kivonat 2mg
B6-vitamin 4,6mg D3-vitamin 800NE-20μg Réz 900μg Lutein 1mg Rozmaring kivonat 1mg
B12-vitamin 21,6μg E-vitamin 25NE-16,73mgTE Szelén 55μg Likopin 600μg

Haj, Bőr, köröM koMplex (30 és 60)

A Haj, bőr, köröm komplex tabletta egy igazán

speciális készítmény. Szedését nem önállóan,

hanem a normál multivitamin adagon felül

javasoljuk. Tartalmaz többek között kolint,

inozitolt, l-cysteint, mezei zsurlót, és MSM-et is.

HATÓANYAGOK Ez az összeállítás ellátja a szervezetet a haj, a
1 tablettában köröm és a bőr építéséhez nélkülözhetetlen tápanyagokkal.
Ha nem vagy elégedett a hajad, a bőröd és a körmeid minőségével, kezd el
MSM 700mg fogyasztani még ma ezt a terméket. Nagyon gazdaságos, és kiváló ár-érték
Mezei zsurló kiv. 4:1 250mg arányú készítmény. Hölgyek és férfiak egyaránt fogyaszthatják.
L-cisztein 100mg OGYÉI nyilvántartási szám: 9006/2011
Kolin
Inozitol 50mg
PABA 25mg
25mg

nicoVit multiVitamin (30)

A Nicovit egy jól megtervezett multivitamin készítmény, ami tartalmaz olyan
gyógynövényi összetevőket is, ami nem csak a dohányosoknak nyújt védelmet az oxidatív
stressz okozta sejtkárosító hatásokkal szemben.

Számos vitamin, ásványi anyag, egyéb tápanyag valamint gyógynövény (mezei
kakukkfű, borsmenta, citromfű, rozmaring) található benne.
OGYÉI nyilvántartási szám: 23936/2020

HATÓANYAGOK 1 tablettában

A-vitamin 1500μgRE-5000NE Biotin 54μg K2-vitamin (Mk-7) 25μg Mangán 5,5mg Klorollin réz komplex 6mg
B1-vitamin 4,2mg Folát 400μg Kalcium 145mg Króm 35μg Citromfű kivonat 2mg
B2-vitamin 4,6mg Pantoténsav 10mg Magnézium 75mg Vas 6mg Mezei kakukkfű kivonat 2mg
Niacinamid 16mg C-vitamin 180mg Cink 11mg Jód 150μg Borsmenta kivonat 2mg
B6-vitamin 4,6mg D3-vitamin 800NE-20μg Réz 900μg Lutein 1mg Rozmaring kivonat 1mg
B12-vitamin 21,6μg E-vitamin 25NE-16,73mgTE Szelén 55μg Likopin 600μg

14 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

MULTIVITAMINOK

mega-1 multiVitamin (30 és 120)

Ha a rohanó életmód mellett nem fogyasztasz elegendő mennyiségű
értékes tápanyagot, akkor szükséges az étrended kiegészítése. Ezért
született meg ez a multivitamin, amit minden 14-60 év közötti felnőttnek
ajánlunk.

A megújult forma a B-12 vitamint hidroxi-kobalamin formában tartalmazza, ami a B12 aktív
és természetes formája, illetve a folsavat folát formában, ami folsav természetben előforduló formája.

A Vitaking multivitaminja egy igazán komplex készítmény, összesen 26-féle vitamint, ásványi anyagot,
nyomelemet, és egyéb létfontosságú tápanyagokat tartalmaz. Ez a multivitamin az összes alapvető vitamint,
ásványi anyagot és nyomelemet tartalmazza, a szervezet számára nélkülözhetetlen mennyiségben.

Bevonatos tablettákat tartalmaz a doboz - ennek köszönhetően nagyon könnyű lenyelni. Családi
kiszerelésben is kapható. Kiváló áron érhető el.
OGYÉI nyilvántartási szám: 21951/2019

HATÓANYAGOK 1 tablettában

A-vitamin 1500μgRE-5000NE B2-vitamin 25mg Inozitol 15mg Vas 10mg Szelén 10mg
C-vitamin 250mg B6-vitamin 25mg Kolin 15mg Foszfor 23mg Réz 2mg
D3-vitamin 10µg-400NE Folát 400µg Biotin 50µg Jód 150µg Mangán 5mg
E-vitamin 30NE-20,07mgTE B12-vitamin 50µg Pantoténsav 50mg Magnézium 100mg Króm
B1-vitamin 25mg PABA 50mg Kalcium 50mg Cink 15mg Molibdén 100µg
15μg

Vitadrink (10 tasak)

A Vitaking VitaDrink egy kellemes ízű, málnás multivitamin italpor
1000mg C-vitaminnal, B-vitaminokkal és jelentős mennyiségű értékes
ásványi anyaggal.

Az ásványi anyagok közül elsősorban magnéziumot, krómot, cinket
kisebb mennyiségben mangánt, káliumot és nátriumot is tartalmaz.

Ha nem szereted a tablettákat, akkor ezt az italport Neked találták ki.

HATÓANYAGOK 1 tasakban

B1-vitamin 0,38mg Pantoténsav 2,5mg Magnézium 60mg
B2-vitamin 0,43mg C-vitamin 1000mg Mangán 0,5mg
Niacin Cink Nátrium 60mg
B6-vitamin 5mg Króm 2mg Alfa liponsav
B12-vitamin 10mg Kálium 10µg Kvercetin 1mg
25µg 500mg 1mg

www.vitaking.hu 15

MULTIVITAMINOK GYEREKEKNEK

VITAKING GYERMEK SZIRUPOK

Mi bajuk a gyerekeknek a vitaminokkal és étrend-kiegészítőkkel? Az, hogy „fúúúúj” ízük van!
A legkisebbeknek készült termékcsaládunk minden tagja számos gyógynövényt, ásványi
anyagot és vitamint tartalmaz, mégis finom ízű, így a gyerekek hamar megszeretik, és könnyedén
be lehet vezetni a napi étrendjükbe.

Appetito
Echinax

Vitemix

Immuno

Az állandó egészség
élménye

16 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

MULTIVITAMINOK GYEREKEKNEK

APPETITO HATÓANYAGOK
1 evőkanál mennyiségben

Pollen kivonat 600mg
Búzacsíra kivonat 600mg
Ezerjófű kivonat 450mg
A Vitaking Appetito szirup – egy kimondottan jóízű, Sárga táncsicsgyökér kivonat 450mg
gyógynövényekből álló összeállítás gyermekeknek Görögszéna mag kivonat 150mg

az egészséges étvágyért és emésztésért. A legkisebbek is hamar megszeretik, és
könnyen fogyaszthatják.
A benne lévő görögszéna hozzájárul az étvágyhoz és segíti a gyomor fiziológiai
PH egyensúlyát. A sárga tárnics gyökér segíti az emésztést.
OGYÉI nyilvántartási szám: 17998/2016

ECHINAX HATÓANYAGOK
1 evőkanál mennyiségben
A Vitaking Echinax szirup egy speciális összeállítás. A
bodza virág-, a kasvirág-, a ginseng- és a csipkebogyó Cink 7,08mg
Réz 0,61mg
kivonaton kívül tartalmaz még két fontos ásványi Bodza virág kivonat 225mg
anyagot: rezet és cinket. Keskenylevelű kasvirág kivonat 75mg
Szibériai ginsenggyökér kiv. 45mg
Egyes összetevői hozzájárulnak az immunrendszer Csipkebogyó kivonat 42,9mg

normál működéséhez és a normál szellemi működéshez. A bíbor kasvirág
(echinacea) hozzájárulhat a szervezet megfelelő védekezőképességéhez. A
csipkebogyó a ma ismert egyik legjobb természetes C-vitamin forrás.
OGYÉI nyilvántartási szám: 17999/2016

IMMUNO HATÓANYAGOK
1 evőkanál mennyiségben

A Vitaking Immuno szirup – egy kimondottan B6-vitamin 0,49mg
jóízű, speciális gyógynövény, vitamin és ásványi E-vitamin 3NE-2,5mgTE
Cink
3,77mg
anyag összeállítás gyermekeknek. Nagyon finom, Réz 378μg
így legkisebbek is hamar megszeretik, és könnyen Astragalus kivonat 135mg
fogyaszthatják. Csipkebogyó kivonat 107,25mg
Szibériai ginseng kivonat 4,5mg

Tartalmaz B6-vitamint, E-vitamint, cinket, rezet és háromféle gyógynövény
kivonatot: astragalust (kínai csüdfű), csipkebogyót és szibériai ginsenget.
OGYÉI nyilvántartási szám: 18000/2016

VITEMIX HATÓANYAGOK
1 evőkanál mennyiségben

A Vitemix általános multivitamin B1-vitamin 0,86mg C-vitamin 45mg
kiegészítő gyermekeknek. Ízletes nö- B2-vitamin 1,2mg D-vitamin 300NE-7,5μg
vényi kivonatok és vitaminok folyé- B3-vitamin E-vitamin 10NE-6,7mgTE
kony kombinációja. Olyan fontos vi- B5-vitamin 13,05mg Béta karotin 250μgRE-833IU
taminokat tartalmaz, mint a C-, E- B6-vitamin 6mg
Folsav 1,22mg Csipkebogyó kivonat 7,5mg
B12-vitamin 150μg Répa kivonat 7,5mg
1,43μg Búzacsíra kivonat 7,5mg

és D-vitamin, béta-karotin valamint a B-vitamin család összes tagja. Ezen kívül
rengeteg répa-, búzacsíra-, és csipkebogyó kivonatot tartalmaz minden adag.
A D-vitamin alapvető fontosságú az egészséges csontozat és fogazat
kialakulásához és fenntartásához.
OGYÉI nyilvántartási szám: 18001/2016

www.vitaking.hu 17

MULTIVITAMINOK GYEREKEKNEK

multiVitamin rágótaBletta (90)

HATÓANYAGOK 1 rágótablettában

A-vitamin 3000NE-902μgRE B2-vitamin 1,7mg Pantoténsav 10mg Kalcium 120mg
C-vitamin 60mg B6-vitamin 2mg Folsav 400μg Vas 18mg
D3-vitamin 600NE-15μg B12-vitamin 6μg Niacin 15mg Jód 150μg
E-vitamin 30NE-20,4mgTE Biotin 40μg Cink 12mg Réz 2mg
B1-vitamin 1,5mg

Finom meggy ízű multivitamin rágótabletta, amit kellemes íze miatt könnyen
megszeretnek a legkisebbek is. Minden rágótabletta állat formájú, így játékos módon
tudod megkedveltetni gyermekeddel az egészséges életmódot.

Minden tabletta 17-féle értékes összetevőt tartalmaz: vitaminokat (A-, B-, C-, D-, E-vitaminokat), ásványi
anyagokat és nyomelemeket, amelyeknek a tökéletes egyensúlya gondoskodik a kicsik szervezetének
ideális vitamin ellátottságáról.

A termék nem tartalmaz mesterséges színezéket és tartósítószereket.
OGYÉI nyilvántartási szám: 15027/2014

mega Vitamin tiniknek (90)

Kifejezetten tinik számára kifejlesztett napi multivitamin. 26-féle értékes összetevőt
tartalmaz a számukra szükséges mennyiségben. Minden tabletta egészen pici, bevonatos, így
nagyon könnyű lenyelni.

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. Az A-vitamin segíti a haj, a
bőr és a köröm, a B-vitamin pedig az idegrendszer normál állapotának fenntartását. A D-vitamin
szükséges a kalcium felszívódásához és az immunrendszer normál működéséhez. A kalcium és
a magnézium fontos szerepet játszanak a fogak és a csontok normál állapotának megőrzésében
és a normál izomműködésben.
OGYÉI nyilvántartási szám: 14456/2014

HATÓANYAGOK 3 tablettában

A-vitamin 5000NE-1500μgRE B1-vitamin 4,5mg Folsav 400μg Kalcium 126mg Mangán 2mg
C-vitamin 350mg B2-vitamin 5,1mg Pantoténsav 9,99mg Magnézium 63mg Króm 20μg
Bioflavonoidok 50mg B6-vitamin Kolin Cink 7,5mg Molibdén 20μg
D3-vitamin 24,99μg-1000NE B12-vitamin 6mg Inozitol 50μg Réz Vas 9mg
E-vitamin 30NE-20,4mgTE Biotin 18μg K1-vitamin 50μg Szelén 0,99mg Jód 150μg
45μg 30μg 15μg

18 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

B-VITAMINOK

B-vitaMinok

A MEGTERHELŐ ÉLETMÓDHOZ

A B-vitamin - amelynek minimum 9
fajtája létezik - nagyon sok irányból hat
az egészségre. Befolyásolja például az
energiakészletet, a hangulatot és a vi-
selkedést.
A B-vitamin család minden tagjának igen
fontos szerepe van testi jólétünk megőrzésében, ezért célszerű
együtt, komplex formában fogyasztani őket minden nap. Válaszd ki
a számodra legmegfelelőbb B-vitamint a mindennapi étrendedhez!

stressz B-komplex (60)

A B-vitaminoknak közismerten stressz-csökkentő hatásuk van. A megfelelő mennyiségben
rendszeresen bevitt B-vitaminok hozzájárulnak az idegrendszer megfelelő működéséhez,
a normál pszichológiai funkciók fenntartásához továbbá pozitívan befolyásolják a test
energia-háztartását is.

HATÓANYAGOK 1 tablettában A Stressz B-komplex tartalmazza a B-vitamin
skála összes tagját, valamint 500mg C-vitamint
B1-vitamin 100mg Biotin 25μg is a nagyobb hatékonyság érdekében.
B2-vitamin 25mg B12-vitamin 25μg OGYÉI nyilvántartási szám: 20384/2018
Niacinamid 25mg Folsav 400μg
Pantoténsav 25mg PABA 25mg
Kolin 25mg Inozitol 25mg
B6-vitamin 25mg C-vitamin 500mg

mega B-50 komplex (60)

A Mega B-50 megújúlt formulája a folsav természetben előforduló formáját a folátot,

a B12-vitaminnak pedig az akítv, természetes formáját tartalmazza. Ezeken felül

természetesen továbbra is megtalálható benne a B-vitamin család összes többi tagja is,

(B1, B2, B3, B6, biotin és pantoténsav) amire a

szervezetének szüksége van. Mivel a különböző HATÓANYAGOK 1 tablettában
B-vitaminok szorosan kötődnek egymáshoz,
célszerű őket együtt fogyasztani és folyamatosan pótolni a B1-vitamin 50mg Kolin 50mg
C-vitamint is a szervezetben. B2-vitamin 40mg Inozitol 50mg
OGYÉI nyilvántartási szám: 22204/2019 Niacinamid 50mg PABA 50mg
Pantoténsav 50mg B12-vitamin 50μg
B6-vitamin 25mg Folát 400μg
Biotin 50μg

www.vitaking.hu 19

B-VITAMINOK

B1-Vitamin 100mg (60) és 250mg (100)

A tiamin (B1-vitaminnak is nevezik) vízben oldódik, naponta pótolni kell, akárcsak a
többi B-vitamin komplexhez tartozó vitaminokat.

A tiamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban, továbbá
hozzájárul az idegrendszer és a szív normál működéséhez is.

Folyamatos szedése esetén C-vitamin hiányt okozhat, tehát célszerű azzal együtt
arányosan alkalmazni.
OGYÉI nyilvántartási szám: 18022/2016 (60) és 25755/2021 (100)

B3-Vitamin - niacinamid (100)

A vízoldékony B-komplex család tagja. A niacinamid vagy nikotin-amid a hasonló nevű
B3-vitamin, a niacin származéka. A niacinnal ellentétben nem okoz kellemetlen bőrpírt és
viszketést.
A Vitaking Niacinamid készítmény gazdaságos, 100db-os kiszerelésben kapható. Egy
tabletta 500mg niacinamidot tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 20895/2018

B5-Vitamin - pantoténsaV (90)

Számos B-vitamin játszik katalizáló szerepet az ingerületátvivő anyagok és az idegsejtek
felépítésében. A pantoténsav hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez
és a normál mentális teljesítményhez. Továbbá részt vesz a normál energiatermelő
folyamatokban, hozzájárul a szteroidhormonok, a D- vitamin és egyes ingerületátvivő
anyagok normál szintéziséhez és anyagcseréjéhez.

A B5-vitamin vagy pantoténsav vízben oldódik, célszerű rendszeresen pótolni, akárcsak a
többi B-vitamint.
OGYÉI nyilvántartási szám: 18289/2017

B7-Vitamin - Biotin (100)

A biotin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban és a makro-
tápanyagok normál anyagcseréjében, továbbá hozzájárul a haj és a bőr normál állapotának
fenntartásához is.

Kiegyensúlyozott táplálkozás mellett a biotin hiánybetegsége ritkán fordul elő. Az egészséges
bélflóra a napi szükséges mennyiség többszörösét is képes előállítani. Ugyanakkor számos
emésztési rendellenesség, szélsőséges diéta vagy tartós antibiotikum kezelés hatására felléphet a hiánya.
OGYÉI nyilvántartási szám: 19385/2017

20 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

B-VITAMINOK

B9-Vitamin - folát 400μg (60)

A B-vitaminok családjába tartozó folát a folsav természetben előforduló formája.
Folátra minden olyan folyamatban szükség van, amelyben sejtosztódás következik
be. A folsav a szervezet számára közvetlenül nem hasznosítható, ahhoz, hogy aktív,
a test számára felhasználható forma legyen belőle, ahhoz átalakítás szükséges, de
sajnos nem mindenkinek a szervezete képes erre.

A folát részt vesz a normál aminosav-szintézisben, hozzájárul a normál vérképzéshez,
a normál pszichológiai funkció fenntartásához, az immunrendszer megfelelő
működéséhez, a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez és szerepet játszik a
sejtosztódásban.

A várandósság az egyik legizgalmasabb időszak egy nő életében. A helyes táplálkozás, és a megfelelő
vitaminpótlás ilyenkor kiemelten fontos. A magzati fejlődés során különösen fontos az anya megfelelő
folsav/folát ellátottsága, mivel a folát a terhesség alatt részt vesz az anyai szövetek növekedésében. A
fogamzást megelőzően legalább egy hónapig, és a fogamzást követően három hónapig feltétlenül
figyelni kell a megfelelő pótlásra.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24943/2020

B12-Vitamin (100)

A B-12 vitamin vízben oldódik, naponta pótolni kell, és növelni az adagot azoknak akik
fehérjében dús táplálékot fogyasztanak vagy fogamzásgátló tablettát szednek.

A B-12 vitamin alapvető tápanyag, részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-
folyamatokban, az immun- és idegrendszer normál működésében, valamint a fáradtság és
a kifáradás csökkentésében.
OGYÉI nyilvántartási szám: 19103/2017

www.vitaking.hu 21

C-VITAMINOK

C-VITAMINOK
A TE IGÉNYEIDRE SZABVA
C
C-500 TR C-500 C-1500 C-1000 C-1000 C-1000 TR
(100) (100) (60) (100) (30) (60)
16019/2015 20375/2018
12485/2013 14144/2014 20375/2018 9391/2011

Fogyasztasz naponta 3-5 alkalommal legalább egy kilogramm friss gyümölcsöt és zöldséget? Ha a
válaszod nem, gondoskodj jó minőségű C-vitamin tartalmú étrend-kiegészítőről minden nap.

Termékkínálatunkban különböző potenciállal rendelkező C-vitaminok találhatóak, hogy mindenki
megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő terméket.

Háromféle hatóanyag-tartamú termék: 500mg, 1000mg és 1500mg - közül választhatsz, illetve
felszívódási időt tekintve is többféle lehetőség van. Létezik normál, azonnal felszívódó C-vitamin
készítmény, illetve található a termékpalettán nyújtott felszívódású C-vitamin is, 500mg-os és 1000mg-
os változatban. Ez utóbbit azonak ajánljuk, akik szeretnének folyamatos vitamin-ellátottságot biztosítani
szervezetüknek.

A C-vitamin hozzájárul: a kollagénképződéshez és ezen keresztül az alábbi
- az immunrendszer normál működéséhez intenzív funkciókhoz:
testmozgás alatt vagy azt követően, - az erek normál állapotának, működésének
- a normál energiatermelő anyagcsere- fenntartásához,
folyamatokhoz, - a normál csontozat fenntartásához,
- az idegrendszer normál működéséhez, - a porcok normál állapotának, működésének
- a normál pszichológiai funkció fenntartásához, fenntartásához,
- a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez, - a fogíny normál állapotának fenntartásához,
- a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, - a fogak normál állapotának fenntartásához
- az E-vitamin redukált formájának - a bőr normál állapotának, működésének
regenerálásához, fenntartásához.
- a vas felszívódásához,

22 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

C-VITAMINOK

acerola c-500 rágótaBletta (40)

A Vitaking Acerola C-500 egy olyan természetes növényi alapú vitamin komplex, ami ötvözi a kiváló
minőséget és a nagy potenciát.

Ez a termék úgy lett gyerekbarát, hogy nem kellett kompromisszumot kötni a minőség és a használhatóság
kárára. Finom ízét a természetes gyümölcskivonatok biztosítják.

500mg C-vitamint tartalmazó kellemes ízű rágótabletta málna, illetve eper ízesítéssel. Könnyedén adagol-
ható, akár el is darabolhatóak a tabletták, ha szükséges.
OGYÉI nyilvántartási szám: 12945/2013, OGYÉI nyilvántartási szám: 20988/2018 (epres)

aszkorBinsaV por (150g és 400g)

A C-vitamin leggazdaságosabb formája. Amennyiben csak a C-vitamin pótlásról szeretnél gondoskodni, semmi
hátrány nem ér ha ezt a költséghatékony módját választod, mivel a piacon kapható C-vitamin tabletták is ezt az
anyagot tartalmazzák.

A termék könnyedén adagolható abban az esetben is, ha valaki nem tud tablettás formában lenyelni vitamint.
Kitűnően oldódik teában, hideg vízben és üdítőitalokban. Finom limonádé készíthető belőle.

Kétféle kiszerelésben kapható: 150g és 400g. A 400 grammos kiszerelésű kristályos aszkorbinsav igazán
gazdaságos, egy ember egy éves szükségletét is fedezi, de egy családnak is elegendő több hónapos időtartamra.
OGYÉI nyilvántartási szám: 10528/2012

www.vitaking.hu 23

C-VITAMINOK

c-1000 BioflaVonoid
(30, 90 És 200)

Prémium kategóriás, minőségi alapanyagokból készült C-vitamin készítmény. A sok természetes összetevő
teszi igazán különlegessé, rengeteg citrus bioflavonoiddal, acerolával és csipkebogyóval van kiegészítve.
Az 1000mg C-vitamin mellett minden tabletta tartalmaz még 50mg citrus bioflavonoidot, 50mg acerolát
(barbadoszi cseresznye), valamint 10mg csipkebogyót is.

A C-vitaminnak vagy más néven aszkorbinsavnak számtalan feladata van a szervezetünkben, kortól, nemtől
és évszaktól függetlenül mindig szükség van rá, ráadásul vízoldékony vitamin, ezért fontos a rendszeres pót-
lása. Többek között fontos szerepe van az immunrendszer megfelelő működésében is.
OGYÉI nyilvántartási szám: 20374/2018, OGYÉI nyilvántartási szám: 20449/2018 (200db)

c-1000mg + d-4000ne Vitamin (90)

Az immunrendszer az alapja a szervezetünket érő támadások elleni
védelemnek. Ez egy összetett és folyamatosan megújuló rendszer,
ami sok különböző, a test minden pontján megtalálható sejttípus
közötti kölcsönhatáson alapul. Sok szempontból ez a kulcs az állandó
egészséghez. A C-és a D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál
működéséhez. Kortól, nemtől és évszaktól függetlenül mindig szükség
van rájuk, ezért fontos a rendszeres pótlásuk.

A Vitaking C+D-vitamin minden egyes tablettája az 1000mg
C-vitamin mellett tartalmaz még 50mg citrus bioflavonoidot is.
OGYÉI nyilvántartási szám: 21034/2018

24 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

D-VITAMINOK

D-NvAiGtYaDMÓZinISoÚk
Napfénymentes napokra

A D-vitamin a napsütés hatására az emberi bőrben jön létre és némi
átalakulás után a májban és a vesénkben részt vesz szinte minden
létfontosságú életfolyamatban. A D-vitamin segíti szabályozni a kalcium
szintjét a szervezetben, ezen felül számtalan egészségügyi folyamatban
játszik még meghatározó szerepet ezért nagyon fontos a rendszeres pótlása.

Becslések alapján 1 milliárd ember szenved D-vitamin hiányban
a világon, aminek 40-75%-a felnőtt. Ennek az lehet az oka,
hogy természetes formában csak néhány élelmiszer tartalmaz
D-vitamint, valamint az, hogy a szervezetünk a bőrünket
ért napsütés hatására állítja elő, ám ez a nyári időszakot leszámítva sajnos nem jelent elegendő
mennyiséget. Felnőttek számára a szükséges napi adag 2000NE, azaz 50μg (mikrogramm, ami a

gramm milliomod része). Az NE a Nemzetközi Egység rövidítése.
Termékkinálatunkban többféle D-vitamin készítmény megtalálható. Különböző
hatóanyag tartalommal, vagy akár A-, vagy C-vitaminnal kombinálva is.
A kisebbek számára kifejlesztett finom epres rágótabletta formában is
kapható, ami hamar kedvence lehet a gyerekeknek.

A D-vitamin bizonyítottan hozzájárul: - az egészséges izomfunkció fenntartásához.
- a kalcium és a foszfor normál felszívódásához - a normál fogazat fenntartásában.
hasznosulásához. - az immunrendszer normál működéséhez.
- a vér normál kalciumszintjének fenntartásához. A D-vitamin szerepet játszik a sejtosztódásban
- az egészséges csontozat fenntartásához.

d3-Vitamin 2000ne (90 és 210) 25
eper ízű rágótaBletta

Nagyon finom, eper ízesítésű rágótabletta. Ezt a változatot finom ízének
köszönhetően a gyerekek is nagyon szeretik. Tini vitamincsomagunk is
tartalmazza ezt a terméket. Minden rágótabletta 2000NE D3-vitamint
tartalmaz.

A D-vitamin (D3-vitamin) zsírban oldódik, napsütéssel és megfelelő
étkezéssel kerül a szervezetünkbe. A D-vitamin bizonyítottan hozzájárul
az immunrendszer normál működéséhez, az egészséges csontozat,
fogazat valamint az izomfunkciók és a vér normál kalciumszintjének fenntartásához is.
OGYÉI nyilvántartási szám: 14296/2014

www.vitaking.hu

D-VITAMINOK

d3-Vitamin 2000ne (90)

2000NE hatóanyag-tartalmú D3-vitamin lágykapszula. A D3 a D-vitamin természetben
fellelhető formája.

A bőrünket ért ultra-viola (UV-B) sugárzás hatására egy bonyolult, több lépésből álló
folyamat során főként koleszterinből a testünk képes D-vitamint előállítani. A D-vitamin
pótlásának legjobb és legolcsóbb módja a napsütés. Azonban sok ember (különösen télen)
nem jut elégséges napfényhez, így a szervezet nem tud D-vitamint előállítani és fontos
tudnunk, hogy nyáron is a fényvédő krémek hátráltatják a szervezetünket a D-vitamin
termelésben.

Ez a termék 2000Ne (50 mikrogramm) D3-vitamint tartalmaz kapszulánként. NE = Nemzetközi Egység.
OGYÉI nyilvántartási szám: 22115/2019

d3-Vitamin 4000ne (90)

Ez a Vitaking termék 4000NE (100 mikrogramm) mennyiségben tartalmaz
D-vitamint. NE = Nemzetközi Egység. Könnyen lenyelhető, 90 kapszulás készítmény.

A D-vitamin a bőrüket ért napsugárzás hatására termelődik (amennyiben elég magnézium
van a szervezetünkben), és nem a napsugárzás látványától. Ráadásul a szervezet D-vitamint
előállító képessége a korral csökken. Nagyvárosokban, ahol sűrű a szmog, emelni kell a
D-vitamin bevitelt.

A D-vitamin alapvető feladata a vér kalcium- és foszforszintjének szabályozása, a csontok
erősítése és az egészséges fogazat fenntartása.
OGYÉI nyilvántartási szám: 18878/2017

d3-Vitamin csepp 2000 iu (10ml)

A Vitaking új D-vitamin készítménye 2000NE D-vitamint tartalmaz cseppenként.
Nem tartalmaz semmi mást, csak MCT olajat és D-vitamint.

Az MCT olaj egy közepes láncú zsírsav, melynek különlegessége, hogy emésztése
jóval könnyebb, mint az átlagos, hosszú láncú zsírsavaké. Ez a termékünk kiválóan
alkalmas mind a felnőttek, mind a gyermekek napi D-vitamin szükségletének
kielégítésére.
OGYÉI nyilvántartási szám: 22117/2019

d3+k1+k2-Vitamin csepp (10ml)

A Vitaking legújabb komplex készítménye K1-, K2- és D3-vitamin valamint MCT
olajat tartalmaz. Azon felül, hogy az MCT olaj egy egészséges zsírsav, kifejezetten
hasznos összetevője ennek az összeállításnak, mivel a D- és a K-vitaminok is zsírban
oldó vitaminok.

Kiváló minőség és magas hatóanyag-tartalom: adagonként (2 csepp) 450µg K1-
vitamint, 25µg K2-vitamint és 2000NE D3-vitamint tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 23179/2020

26 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

EGYÉB VITAMINOK

EgyéB vitaMinok

A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek támogatják a
szervezet biokémiai folyamatait. Ma több mint 20 szerves
molekulát hívunk vitaminnak. Mindegyik egyedi kémiai
felépítéssel és a szervezetünkben betöltött egyedi
szereppel bír.

Testünk a legtöbb vitamint nem tudja előállítani,
vagy legalábbis nem a megfelelő mennyiségben.
Így aztán nekünk kell gondoskodnunk róla, hogy bejuttassuk táplálékunkkal, illetve pótlással.

a-Vitamin 10000ne (250)

Az A-vitamin alapvető tápanyag, amelyet vagy az állati eredetű ételekkel veszünk
magunkhoz, vagy a növényekben található karotinokból, melyeket képes a szervezetünk
A-vitaminná alakítani. Ez az A-vitamin csukamáj olajjal készült.

A-vitamin hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához, a normál látás fenntar-
tásához és az immunrendszer normál működéséhez.
OGYÉI nyilvántartási szám: 22084/2019

a&d-Vitamin 10000/1000 (60)

A Vitaking A&D vitamin gélkapszulánként 10000NE A-vitamint és 1000NE D-vitamint
tartalmazó termék.

A napfényvitaminnak is nevezett D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál
működéséhez. Az A-vitamin többek között hozzájárul hozzájárul a bőr normál állapotának
fenntartásához és a normál látás fenntartásához is.

Ha úgy érzed, hogy D-vitaminból ennél többre lenne szükséged, akkor keresd a 2000 NE
vagy 4000 NE hatóanyagtartalmú D-vitaminjainkat.
OGYÉI nyilvántartási szám: 16770/2015

természetes e-400 Vitamin (60)

A Vitaking E-vitamin gélkapszula 400NE természetes eredetű d-alfa E-vitamint tartalmaz.
Az E-vitamin természetben fellelhető formáját tokoferolnak hívják. A görög ábécé első négy
betűjével megkülönböztetünk alfa, béta, gamma, delta változatot, amiből az alfa változat a
legelterjedtebb étrend-kiegészítőként.

Az E-vitamin zsírban oldódik, az egyik legfontosabb vitamin, amelyet a szervezet a májban,
a zsírszövetekben, a szívben, az izomzatban, a herékben, a méhben, a vérben, a mellékvesében
és az agyalapi mirigyben raktároz. Számos kutató szerint a természetes E-vitamin (d-alpha) hatékonyabb és
jobban felszívódik, mint a szintetikus (dl-alpha) változat. Az E-vitamin mérésére és összehasonlítására alkalmas
mértékegység a nemzetközi egység (NE=IU International Unit).
OGYÉI nyilvántartási szám: 16198/2015

www.vitaking.hu 27

EGYÉB VITAMINOK

k2-Vitamin (30 és 90)

Természetes K2-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő magas hatóanyag
tartalommal. A Vitaking K2-vitamin 90µg természetes VITAMK7® vitamint
tartalmaz, ami szabadalmaztatott, természetes fermentációs folyamattal
készült all-transz K2-vitamin.

A bélflóra baktériumai képesek a K1-vitamint K2-vé alakítani, főleg ha ez egy
egészséges tehén vagy kecske bélflórája. Egy egér már kevésbé képes erre, az
emberi bélflóra pedig igen szegényesen, ezért ha a táplálkozásunkból nem
jutunk hozzá, feltétlenül fontos a pótlása.

A K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában. Segítsd csontjaid egészségét!
OGYÉI nyilvántartási szám: 20237/2018

28 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

ÁSVÁNYI ANYAGOK

ÁsvÁnyi anyagok

Miért fontosak?

A vitaminok nélkülözhetetlenek a szervezetünk normál működéséhez,
ugyanakkor az ásványi anyagok nélkül a vitaminok nem tudnak hasznosulni.

Az ásványi anyagok és a nyomelemek előállítására a szervezetünk képtelen.
Hiányukra éppen úgy oda kell figyelni, mint a vitaminok esetében.

Nyomelemekből (cink, mangán, vas, réz, króm, molibdén) naponta mindössze
néhány ezred vagy milliomod grammnyit használ fel a szervezetünk, ennek
ellenére elengedhetetlenek egészségünkhöz. Az ásványi anyagokból (kalcium, magnézium, kálium) nagyobb
mennyiségre van szükségünk. Ezek az elemek számos biokémiai folyamatban együttesen vesznek részt.

cink 25mg (90)

A cink egy létfontosságú tápanyag, hisz számos élettani folyamatban játszik szerepet.
Minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen. Többek között részt vesz a normál szénhidrát-
anyagcserében, hozzájárul a haj, a bőr és a köröm normál állapotának fenntartásához, és az
immunrendszer normál működéséhez.

A cinkhiányos étrend, az öregedés és az alkoholizmus mellett néhány gyógyszer (mint pl.
a vízhajtók, vérnyomás csökkentők, savlekötők) is a cink hiányát eredményezhetik. Tablettás
készítmény, ami napi adagonként 25mg cink-glükonátot tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24926/2020

cink immuno rágótaBletta (60)

A Vitaking Cink Immuno rágótabletta igazán komplex készítmény, mivel a cinken kívül
C-vitamint és bíbor kasvirágot is tartalmaz. Enyhén narancsos, édeskés ízű rágótabletta,
ami már a szájban feloldódik, így közvetlenül a száj nyálkahártyán keresztül szívódik fel.
Gyermekeknek is adható.

Tablettánként 23mg cinket, 60mg C-vitamint és 3,33mg bíbor kasvirág kivonatot (6:1)
tartalmaz, ami megfelel 19,98mg friss növénynek.
OGYÉI nyilvántartási szám: 20604/2018

glükozamin + kondroitin + msm (60) 29

Ez a készítmény attól különleges, hogy három fő összetevője - glükozamin, kondroitin
és MSM (metil-szulfonil-metán) - mellett csipkebogyót is tartalmaz. A csipkebogyó
a természetben fellelhető egyik legjobb C-vitamin forrás. A glükozamin természetes
alkotórésze a porcszövetnek. A kondroitin szintén a porcok egyik fő alkotóeleme.

Napi ajánlott mennyisége 2 tabletta.
Kagyló- és rákfélékre érzékenyeknek nem ajánlott a fogyasztása.
OGYÉI nyilvántartási szám: 26126/2021

www.vitaking.hu

ÁSVÁNYI ANYAGOK

jód 150µg (240)

A jód egy kiemelten fontos nyomelem: jelentős szerepe van a szervezetben végbeme-
nő élettani folyamatokban. A legtöbb embernek csupán a pajzsmirigy működése jut eszé-
be róla, ám hatása ennél jóval szerteágazóbb. Többek között hozzájárul a normál szellemi
működés fenntartásához, részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban,
hozzájárul az idegrendszer egészséges működéséhez, és még sorolhatnánk.

Sajnos Magyarország területének körülbelül 80%-a jódhiányos, ezért fokozottan fontos
figyelni a megfelelő jódpótlásra.
OGYÉI nyilvántartási szám: 21679/2019

jód - sea kelp (90)

A Sea Kelp tartalmazza a tengerekben jelenlévő rengeteg nyomelemet. A tengeri moszat
talán a legkiegyensúlyozottabb nyomelem forrás a világon. Ennek a termékünknek a
nyomelemek közül is a természetes jód tartalma a legjelentősebb. (150µg/ tabletta).

Jódra szükség van a pajzsmirigyhormonok termeléséhez és működéséhez, a normál
szellemi működés fenntartásához, az idegrendszer normál működéséhez, ezenfelül
hozzájárul a bőr, a köröm és haj normál állapotának megőrzéséhez is.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24567/2020

kalcium-magnézium-cink (100)

A Vitaking Kalcium-magnézium-cink komplex készítménye megfelelő arányban tartalmaz-
za a szervezet számára ezen ásványi anyagokat.

A kalcium és a magnézium elengedhetetlen az egészséges csontozat felépítéséhez, és
az izmok hatékony működéséhez. Különösen a szívizomzat igényel nagyobb mennyiségű
magnéziumot. A cink a fehérje-, zsír- és szénhidrát-anyagcserében is közreműködik, összesen
mintegy 300 enzim alkotóeleme, valamint az inzulinhormon építőköve. Speciális szerepet
tölt be a szervezet anyagcseréjében és az immunrendszerben. Izomzatunk, bőrünk, hajunk,
szemünk és körmünk igen sok cinket tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24855/2020

kalcium-magnézium citrát + d3-Vitamin (90)
Ennek a Vitaking terméknek a szerves ásványi-anyag formája a kalcium és a
magnézium esetében is kimagasló felszívódási arányt biztosít. A gyomor savas
közege fontos tényezője a kalcium felszívódásának, de ezt a savat a kalcium-
karbonát semlegesíti. Ezzel ellentétben a citrát nem befolyásolja.

A legjobb éhgyomorra bevenni étkezések közti időszakban. Napi adagja (3 gél-
kapszula) 150mg kalciumot, 75mg magnéziumot és 1200NE D-vitamint tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 25265/2020

30 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

ÁSVÁNYI ANYAGOK

kálium 99mg (100)

A kálium a harmadik legnagyobb mennyiségben előforduló ásványi anyag a
szervezetünkben. A fokozott verejtékezés és néha a tavaszi eszement diéták hatására
elsősorban a nők esetében alakul ki káliumhiány. A probléma könnyen kezelhető napi
1000mg kálium bevételével vagy magas kálium tartalmú élelmiszerek fogyasztásával.

A kálium hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez és a normál izom-
működéshez. Részt vesz a normál vérnyomás fenntartásában.
OGYÉI nyilvántartási szám: 22206/2019

króm 200mcg (100)

A króm egyik legjobban hasznosuló és felszívódó formája a króm pikolinát. Ez a termékünk is
ilyen formában tartalmazza a hatóanyagot.

A króm esszenciális nyomelem. Szüksége van rá az emberi szervezetnek a szénhidrát-,
fehérje- és a zsíranyagcsere során. Hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához, a
cukorbetegeknek különösen figyelemmel kell lenni a megfelelő króm bevitelre.
OGYÉI nyilvántartási szám: 19242/2017

magnézium citrát + B6-Vitamin (30 és 90)

AVitakingMagnéziumcitrát+B6-vitamintermékegyremekmagnézium
forrás. Kevés ember van tudatában annak, hogy a magnézium az egyik
legfontosabb építőelemek egyike, amelyre a szervezetnek szüksége van.
Az ásványi anyagok közé tartozó magnézium hozzájárul az idegrendszer
megfelelő működéséhez, a normál izomműködéshez és részt vesz a
normál csontozat fenntartásában is.
A Vitaking Magnézium + B6 tablettánként 150mg elemi magnéziumot
(1052mg magnézium citrátból) és 6mg B6-vitamint tartalmaz.

OÉGYI nyilvántartási szám: 18996/2017

magnézium citrát por (160g)

A magnézium egy létfontosságú ásványi anyag a szervezet számára. Hozzájárul
a fáradtság csökkentéséhez, az idegrendszer megfelelő működéséhez, a normál
izomműködéshez, és részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Magnéziumhiányt okozhat az is, ha nem eszel megfelelő mennyiségben magnézium
tartalmú ételeket, de vannak olyan ételek is, amiket eszel, pedig nem kellene. A fő bűnösök
a cukor, az üdítőitalok, a koffein tartalmú italok (beleértve a kávét) és az alkohol. Ha ezek
közül egyik-másik rendszeresen szerepel az étrendedben, akkor elképzelhető hogy nem
megfelelő a magnézium szinted.
A Vitaking legújabb magnézium készítménye 160g magnézium port tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24131/2020

www.vitaking.hu 31

ÁSVÁNYI ANYAGOK

magnézium taurát (szerVes) (60)

A magnézium különböző formákban fordul elő, és ezeknek a felszívódása, hasznosulása
változó lehet. A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag, amire a szervezetnek
szüksége van.

A Vitaking szerves Magnézium Taurát kiváló magnézium forrás, tablettánként 100mg
elemi magnéziumot tartalmaz. (1184mg szerves magnézium taurátból.)
OGYÉI nyilvántartási szám: 22363/2019

magnetrio (30 és 90)

A Vitaking MagneTrio egy olyan kiváló minőségű komplex készítmény,
ami nagy mennyiségben tartalmaz Magnézium-citrátot, D3-vitamint és
Menakinon-7-et (MK7), ami a legjobban hasznosuló K-vitamin forma.

Egyetlen kapszulában 3 létfontosságú hatóanyagot tartalmaz, amelyek
hozzájárulnak a normál izomműködéshez és részt vesznek az egészséges
csontozat fenntartásában: magnézium 100mg, K2-vitamin 90μg, D3-vitamin
25μg - 1000NE.

A MagneTrio nem tartalmaz semmiféle allergén anyagot.
OGYÉI nyilvántartási szám: 20190/2018

multi mega mineral (90)

Az ásványi anyagok az anyagcsere szinte minden fázisában fontos szerepet töltenek
be. Egy-egy ásványi anyag több funkciót is ellát a szervezet zavartalan működése
érdekében.

A Vitaking Multi Mega Mineral komplex tabletta egy kiegyensúlyozott ásványi anyag
és nyomelem forrás D-vitaminnal kiegészítve, melynek segítségével szervezeted el lesz
látva a szükséges tápanyagokkal. Napi 1 tablettával az összes fontos ásványi anyagot és
nyomelemet pótolhatja a szervezetedben.
OGYÉI nyilvántartási szám: 13846/2014

szelén (szerVes) 100µg (90)

A szelén egy olyan esszenciális nyomelem, amit a szervezetünk nem tud előállítani, ezért azt
táplálkozással kell pótolnunk. Számos élettani folyamatban játszik létfontosságú szerepet.
Hozzájárul a haj és a köröm normál állapotának fenntartásához, az immunrendszer és a
pajzsmirigy normál működéshez, a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

A Vitaking Szelén kapszulánként 100µg szerves szelént tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 18986/2017

32 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

ÁSVÁNYI ANYAGOK

Vas komplex (100)

Az Iron All egy speciálisan összeállított komplex formula, ami a vason kívül tartalmazza
többek között a B-vitamin komplex tagjait, folsavat és B12 -vitamint, valamint a felszívódás-
hoz szükséges C-vitamint is. A vas hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. A
gyakori fáradtság, álmatagság gyakran a vashiány tüneteként jelentkezik. A vasnak fontos
szerepe van a normál szellemi működés fenntartásában is.
OGYÉI nyilvántartási szám: 16335/2015

Vitafer szirup (120ml) és kapszula (30)

A Vitaking VitaFer az első hazai LIPOSZÓMÁS vas étrend-kiegészítő, ami nagyon magas
arányban szívódik fel a szervezetben.

A liposzómák apró gömböcskék és a vas ezekbe van elrejtve. Kívülről foszfolipid réteg határolja ezért nem
érintkezik a száj, a nyelőcső és a gyomor érzékeny szöveteivel, nem okoz fémes szájízt. A felszívódása még
az előtt megtörténik, hogy a belekben kifejthetné nemkívánatos mellékhatásait. Ezért a VitaFer kitűnő
megoldás az érzékeny gyomrú felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.

Minden korosztály számára létfontosságú a megfelelő vaspótlás. A folyékony VitaFer a vason kívül B6- és
B12-vitaminokat is tartalmaz és kifejezetten jó ízű készítmény.
OGYÉI nyilvántartási szám: 22716/2019 (folyékony), 22718/2019 (kapszulás)

www.vitaking.hu 33

GYÓGYNÖVÉNYEK

gyógynövényEk

Gyógynövénynek nevezzük azokat a növényeket, ame-
lyeknek valamely részét – a bennük lévő hatóanyagok
miatt – a hagyományok vagy az irodalmi adatok alapján
gyógyászati célokra használtak vagy használnak.

A természetes növényi szerek segíthetnek az immun-
rendszer támogatásában. Emellett számos okunk van
fogyasztani őket, mivel mindegyiknek speciális hatása van. Egyik másik támogatja a máj működését,
valamelyik nyugtató hatással bír, a másik szellemileg és fizikailag támogat… és még sorolhatnánk.

A gyógynövény tartalmú készítményeket természetesen a növények meghatározott részeiből készítik. A
levelüket, szárukat, gyökerüket, kérgüket, rügyeiket és virágzatukat egyaránt felhasználják. Több olyan
készítmény van, amely akkor fejtik ki a szükséges jótékony hatást, ha más összetevőkkel keveredik.

allerdin (45)

Speciális étrend-kiegészítő készítmény, amely 6 gyógynövény
együttes erejét foglalja magában: 240mg Malabár-dió levél
kivonatot, 200mg kínai bazsalikomot, 200mg rozmaring kivo-
natot, 160mg zöld tea kivonatot, 100mg Ginkgo Biloba és 100mg
édesgyökér kivonatot tartalmaz.

A bazsalikomban lévő növényi vegyületek segíthetnek a
légutak és légzőrendszer normál működésében. A rozmaringban
található növényi vegyületek hozzájárulhatnak a szervezet ter-
mészetes védekezéséhez és támogathatják az immunrendszert. A
Ginkgo Biloba hozzájárulhat a normális vérkeringéshez, amely kapcsolatban áll az agy teljesítményével
és reaktivitásával, és segíthet fenntartani a tiszta gondolkodást és a mindennapos összpontosítást.
Az édesgyökér segíthet a légutak egészségében, illetve a légzőrendszeri kellemetlenségek
kiküszöbölésében.
OGYÉI nyilvántartási szám: 18411/2017

cHolenat (60)

600mg Articsóka, valamint 200mg fermentált vörös rizs kivonatot
(ebből 3mg Monacolin K) és 160mg citrus flavonoidokat (ebből
96mg heszperidin) tartalmazó étrend-kiegészítő.

Az articsóka hozzájárul a normál vérzsír szinthez és támogatja a
vér normál koleszterinszintjét. A tudománynak köszönhetően a fla-
vonoidok egyre több pozitív élettani tulajdonságát ismerhetjük meg.
OGYÉI nyilvántartási szám: 18415/2017

34 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

GYÓGYNÖVÉNYEK

acai Berry kiVonat (60)

Az Acai Berry-t világ egyik legtökéletesebb ételként tartják számon. Ez a sötétlila
apró gyümölcs tele van értékes növényi tápanyagokkal. Kimagasló rosttartalmának, és
alacsony cukortartalmának köszönhetően, a legkedveltebb szuper-élelmiszerek egyike.
Rengeteg értékes tápanyag van benne, beleértve a vitaminokat, az ásványi anyagokat és a
nyomelemeket.

A termék napi adagonként 150mg acai berry kivonatot tartalmaz (3000mg gyümölcsből
kivonva.)
OGYÉI nyilvántartási szám: 15920/2015

aranygyökÉr (60)

A Rhodiola Rosea gyökere (ugyancsak használatos neveken: rózsagyökér, aranygyökér,
goldenseal) egy nagy becsben tartott herbárium. Tradicionálisan a testi és szellemi erőnlét
helyreállításában és az éhségérzet csökkentésére alkalmazták.

Az aranygyökér segíti a szervezetet alkalmazkodni az érzelmi stresszhez és a fizikai
megterheléshez, és segíthet fokozni a fizikai erőnlétet és fenntartani a normál keringési
funkciókat.
OGYÉI nyilvántartási szám:24666/2020

aswagandHa kiVonat 240mg (60)

Az Ashwaganda az Ayurveda (ősi indiai orvoslás) egyik legfontosabb gyógynövénye.
Több mint 3000 éve használják a stressz enyhítésére, az energiaszint növelésére
és a koncentráció javítására. Segít megőrizni a fizikai és szellemi képességeket
gyengeség, kimerültség, fáradtság és koncentrációvesztés esetén. Hozzájárul az
érzelmi egyensúlyhoz és az általános jóléthez.

Ez a termékünk kapszulánként 240mg ashwagandha kivonatot tartalmaz (withanolid
tartalom 12mg).
Terhesek, szoptató anyák és 12 éves kor alattiak nem használhatják.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24077/2020

BíBor kasvirág (90)

A bíbor kasvirág, vagy más néven echinacea nagy múltú gyógynövény, amely hozzájárulhat
a szervezet védekező képességének megfelelő működéséhez és az alsó húgyúti szervek
egészségének fenntartásához, valamint segíthet enyhíteni a torok és garat kaparását,
továbbá nyugtató és kellemes hatással lehet a hangszálakra.

Termékünk 250mg bíbor kasvirág kivonatot tartalmaz kapszulánként, ami megfelel
1000mg friss növénynek.

Terhesség vagy szoptatás idején nem ajánlott a fogyasztása.
OGYÉI nyilvántartási szám: 19603/2017

www.vitaking.hu 35

GYÓGYNÖVÉNYEK

CitroMfű levÉl 500µg (60)

Mindenkinél másként és számtalan módon jelentkezhet a stresszes életmód követ-
kezménye a kimerültség.

A nyugalom gyógynövényének is szokták nevezni a citromfüvet, a magatartásra és a
pszichés állapotra gyakorolt pozitív hatása miatt.

A citromfű hozzájárul a normál idegállapot és a lelki egyensúly fenntartásához, a
megfelelő relaxációhoz és az egészséges alváshoz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24902/2020

Brokkoli kiVonat 400µg (60)

A brokkoli igazi multivitamin és ásványianyag bomba: jelentős mennyiségű A-, C-, E-
és B-vitamint, magnéziumot, káliumot és a béta-karotin is tartalmaz. A legértékesebb
vegyülete mégis a szulforafán. Tehát a brokkoli egészséges, de sajnos nem a legkedveltebb
ételek egyike. Amennyiben valamilyen speciális okból kifolyólag fogyasztjuk, választ-
hatjuk a nyers csírát, a főtt brokkolit, vagy a kivonatot kapszulában, de fontos, hogy ezt
mindennapos rendszerességgel tegyük. Ez a termékünk kapszulánként 100mg brokkolicsira
kivonatot tartalmaz. Szulforafán tartalom kapszulánként 400mcg.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24677/2020

faHÉj kÉreg 375mg (90)

Kétféle fahéj létezik. Az egyik a jóízű, finom illatú Ceylonból származó, melynek élettani
hatása nem jelentős. A másik a kínai, cassia fahéj, melynek számos jótékony hatását
igazolták. Ez utóbbi fahéj hozzájárulhat az egészséges szénhidrát-cukor anyagcseréhez, és
segíthet a normál vércukorszint fenntartásában, továbbá az emésztést is segítheti.

A Vitaking Fahéj kéreg a cassia növényből van, kapszulánként 375mg hatóanyagot
tartalmaz, amely megfelel 1500mg fahéj örleménynek.
OGYÉI nyilvántartási szám: 21727/2019

fekete áfonya 470mg (90)

A fekete áfonyában lévő vegyületek más flavonoidokhoz hasonlóan antioxidáns tulaj-
donságúak, melyek a sejteket és a sejtmembránt a szabadgyökök által okozott károsodások
ellen védik.

A fekete áfonya antioxidáns antocianinjai segíthetik: a retina normál működésének
fenntartását, valamint a szem kollagén tartalmának egészséges szinten tartását. A
szabadgyökök káros hatásával szemben segíthetik a hajszálerek egészségét, a vénák
rugalmasságának továbbá a gyomor és a nyombél nyálkahártya épségének fenntartását.
OGYÉI nyilvántartási szám: 21756/2019

36 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

GYÓGYNÖVÉNYEK

fokHagyMa olaj kivonat (90)

A fokhagyma egy régóta sikerrel alkalmazott gyógynövény, ami több, mint 200-féle
biológiailag aktív anyagot - vitamint, ásványi anyagot, aminosavat és enzimet - tartalmaz,
amik nagyon jó hatással vannak az egészségre.

A fokhagymaolaj kivonat hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. Szerepe
van a szív egészségének és a normál koleszterinszintnek a fenntartásában. Segít fenntartani
az egészséges májműködést is. Mindennapi fogyasztásra ajánlott gyógynövény.
OGYÉI nyilvántartási szám: 16186/2015

fűrÉszpálMa 540mg (90)

A Saw Palmetto gyümölcsének kivonata régóta kedvelt és széles körben alkalmazott
növényi kivonat. A fűrészpálma kivonat hozzájárul a prosztata egészséges működésének
fenntartásához. A Saw Palmetto tápanyagokat és különböző zsírsavakat tartalmaz, ezért
ez a gyógynövény ajánlott a szaporodási funkciók fenntartásához.

A Vitaking Fűrészpálma kapszulánként 540mg fűrészpálma gyümölcsöt tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 19252/2017

ginkgo BiloBa 60mg (90) és 120mg (60)

A ginkgo flavonoidok hozzájárulnak a keringési rendszer normál mű-
ködéséhez, a megfelelő véráramláshoz, így a sejtek oxigénnel és tápanyaggal
való ellátásához. A Ginkgo Biloba hozzájárulhat az időskori agyműködés
megfelelő szinten tartásához. Segíthet fenntartani a jó kognitív funkciókat.

Kétféle változatban kapható: 60mg-os 90 tablettás kiszerelésben, és 120mg-
os 60 kapszulás változatban.
OGYÉI szám: 25768/2021 (60mg) és 19138/2017 (120mg)

ginzeng kiVonat 400mg (60 és 90)
A ginzenget Kelet-Ázsia egyes területein nagy tiszteletben tartják, értékes
ajándéknak számít. Olyan természetes anyagokat tartalmaz, amelyek segí-
tenek fenntartani a fizikai és szellemi képességeket. A Ginzeng hozzájárul a
természetes védekezéshez és az immunrendszer megfelelő működéséhez.

Aktív hatóanyag 1 kapszulában: Ginzeng kivonat 400mg, amelyből ginzenozid
(2%) 8mg. 4 hetes kúra után javasolt 1-2 hétig a szedését szüneteltetni.

Nem ajánlott magas vérnyomású, szív- és érrendszeri, asztmás és tüdőgyulladásos betegeknek, terhesség alatt, szoptató

anyukáknak, valamint véralvadási zavarokkal küzdők számára. Nem javasolt láz, megfázás vagy influenza esetén.
OGYÉI nyilvántartási szám: 21630/2019

www.vitaking.hu 37

GYÓGYNÖVÉNYEK

görögszÉna Mag 610mg (90)

A görögszéna (lepkeszeg) egyike azon gyógynövényeknek, amelyek a legrégibb ko-
rok óta szolgálják az ember egészségének megőrzését. Nagyon gazdag makro– és
mikroelemekben, A-, B-, C- és D-vitaminokban. A kutatók különösen a benne található
szerves vas, a szelén és a szilícium élettani hatását tartják fontosnak.

A görögszéna elősegíti az emésztőrendszer egészségét, hozzájárulhat az egészséges
étvágyhoz, továbbá az egészséges (normál) vércukorszint eléréséhez és fenntartásához. Ez
készítmény napi adagonként 1220mg hatóanyagot tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24665/2020

gymnema sylVestre (90)

A Gymnema sylvestre egy szőlőhöz hasonló futónövény. Az ayurvédikus orvosok
megfigyelték, hogy ha a gymnema levelét fogyasztják, az elnyomja a cukor ízét. A
gymnema segít fenntartani a normál vércukor szintet, és a normál étvágyat.

Próbáld ki ezt a nem mindennapi gyógynövényt, és iktasd be aktuális diétádba. A Vitaking
terméke kapszulánként 400mg gymnema levél őrleményt tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 18314/2017

gymnemax (60)

A Gymnemax komplex fahéjat, gymnema sylvestre levelet, és fehér eperfa levelet tartalmaz
megfelelő kombinációban. Ezek a gyógynövények ebben a kombinációban kiválóan
kiegészítik egymás hatását. A fahéj az egészséges életmód részeként hozzájárul a normál
vércukorszint fenntartásához és az egészséges szénhidrát-cukor anyagcseréhez. A gymnema
sylvestre elősegítheti a vér normális cukorszintjét, valamint segít fenntartani az egészséges
étvágy mértékét. Az eperfa levél kivonata hozzájárulhat a szervezet szénhidrát-anyagcsere
egyensúlyának fenntartásához. Mindennapi fogyasztásra ajánlott termék.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24808/2020

kurkuma 700mg (60)

A kurkuma (Curcuma longa) kiváló fűszer- és gyógynövény. A népi gyógyászatban
többféle panasz kezelésére alkalmazzák sikerrel.

A kurkuma fő hatóanyaga a kurkumin, egy narancssárga színű olaj, ez adja erejét. A
kurkuma bizonyítottan támogatja az emésztést. Hozzájárul a bélrendszer megfelelő
működéséhez. Támogatja a normál máj és epe funkciókat.

Epehajtó hatása miatt epeköves betegeknek nem javasolt. Véralvadásgátló gyógyszereket szedőknél
fokozhatja a vérzések kockázatát. Terhesek nem szedhetik esetleges méhösszehúzó hatása miatt.
OGYÉI nyilvántartási szám: 25194/2020

38 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

GYÓGYNÖVÉNYEK

ligetszépe (100)

A parlagi ligetszépe egy kis sárga virágú növény. A növény érett
magvainak zsíros olajából nyerik a ligetszépe olajat, amely napjainkban a
hölgyek egyik kedvenc étrend-kiegészítője.

A Ligetszépe olaj (Evening Primrose) hozzájárulhat a bőr egészségéhez és a
hormonális egyensúly fenntartásához. Biztosítja a többszörösen telítetlen zsírsavak bevitelét,
amelyek támogatják a menstruációs ciklus alatt a normál közérzetet. A zsírsavösszetétele
rendkívül előnyös, magas arányban tartalmaz telítetlen és többszörösen telítetlen zsírsavakat.
Értékes összevetőinek köszönhetően alkalmas külsőleg is a bőr ápolására.
OGYÉI nyilvántartási szám: 21302/2019

maca (60 és 90)

A macagumót a perui őslakosok értékes növénynek tartják. A maca növény,
mint természetes erősítőszer, azon egészséges emberek számára ajánlott,
akiknek új impulzusra van szükségük.

A maca gyökér támogatja a testi és szellemi teljesítményt, segít fenntartani
az optimális állóképességet, érzéseket és vitalitást. Segít fenntartani a
szexuális teljesítményt és energiát, hozzájárul az egészséges szexuális
működéshez, továbbá hozzájárul a normális csontszilárdság fenntartásához a
posztmenopauzás nőknél.
OGYÉI nyilvántartási szám: 19105/2017

Máriatövis kivonat 500mg (80)

A máriatövist régóta használják a népi gyógyászatban, a máj egész-
ségének támogatására. A máj az egyik legfontosabb szervünk, rengeteg
feladatot lát el, működése az egész testre kihat.

Naponta késztetjük májunkat a képességeit meghaladó teljesít-ményekre, amikor
alkoholt fogyasztunk, gyógyszert szedünk, vagy nehéz, fűszeres, zsíros ételeket
eszünk. Nagyon fontos, hogy valamilyen módon megpróbáljuk védeni, illetve segíteni
regenerálódását a rengeteg megterhelés után. Ezt szolgálja a máriatövis gyógynövény amely segíti a máj
megfelelő működését. Ez a termékünk 170mg silymarint tartalmaz kapszulánként.
OGYÉI nyilvántartási szám: 25499/2020

oliValeVél kiVonat 500mg (60)

Az olajfa (Olea Europaea) egy jellegzetes mediterrán növény, több ezer éve használják
táplálkozási és orvosi célokra termését, és levelét egyaránt. A Vitaking Olivalevél kivonat az
olajfa levelének fő hatóanyagát tartalmazza, az oleuropeint. Kapszulánként 500mg oliva
levél kivonatot tartalmaz, melyből 100mg (20%-a) a sztenderdizált oleuropein.

Az olajfalevelek kivonata (oleuropein) segít a normál vérnyomás fenntartásában.
OGYÉI nyilvántartási szám: 22106/2019

www.vitaking.hu 39

GYÓGYNÖVÉNYEK

FÉMRFIeAgoSldások

prosztata komplex (60)

Az idősödő férfiak egyik leggyakoribb betegsége a prosztata megnagyobbodása. A Prostate
Complex készítményt kifejezetten férfiaknak ajánljuk.

A termék három kiváló gyógynövény – a csalán, a fűrészpálma és a kisvirágú füzike – kombinációja. A fűrészpálma
valamint a kisvirágú füzike hozzájárulhat a prosztata normál működéséhez. Hatóanyagok 1 kapszulában:
Csalángyökér kivonat: 200mg; Fűrészpálma kivonat: 200mg; Kisvirágú füzike kivonat: 150mg.
OGYÉI nyilvántartási szám: 20079/2018

szőlőMag örleMÉny 400mg (90)

A szőlő egyik legfinomabb gyümölcsünk és az egyik legősibb kultúrnövényünk. De a szőlő
legértékesebb része a szőlőmag, melyet napjainkban az élelmiszeripar és a kozmetikai
ipar is előszeretettel használ. A szőlőmag támogatja a vénás keringést, segít fenntartani
az egészséges ereket. A Vitaking szőlőmag kapszula 400mg kékszőlő őrleményt tartalmaz,
melyből 90% szőlőmag, 10% szőlőhéj. Napi ajánlott adagja 3 kapaszula. Az alapanyag a
Balaton felvidéki bioszőlő ültetvényekről származik.
OGYÉI nyilvántartási szám: 11220/2012

tőzegáfonya (90)

A tőzegáfonya a három Észak-Amerikában őshonos gyümölcs egyike, a fekete áfonya és a
szőlő mellett. Ez a termék egy különleges kivonat, tőzegáfonya koncentrátum porítva 50:1.
Egy kapszula megfelel 4200mg friss tőzegáfonyának.

A termék E- és C-vitamint (aszkorbinsav) is tartalmaz. C és E-vitamin is hozzájárul a sejtek
oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Ha tőzegáfonya készítményt vásárolsz, válaszd mindig a magas hatóanyag-tartalmút!
OGYÉI nyilvántartási szám: 25893/2021

40 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

EGYÉB TÁPANYAGOK

EGYÉB TÁPANYAGOK

Különbözőek vagyunk, különböző életvitellel, különböző
étkezési szokásokkal. Ezért emberről emberre más lehet a
vitaminigény és vannak olyan tápanyagok is, amik be sincsenek
sorolva a vitaminok közé, pedig szükség lehet rájuk.

A feladat az, hogy az életmódunknak, a táplálkozási szoká-
sainknak, az esetleges betegségeinknek és a környezetünknek
megfelelően az ideálishoz közelítő kiegészítést válasszuk. Egy
általános multivitamin kiegészítés, az alap, ám ha életmódunk
megkívánja, egyéb tápanyagokkal is célszerű kiegészíteni étrendünket. Például ezekkel.

alga: cHlorella (200)

100% Chlorella! Különleges gyártástechnológiának köszönhetően semmiféle egyéb se-
gédanyagot nem kellett használnunk.

Az alga olyan aminosavak, proteinek és vitaminok esszenciája, amelyek kitűnően
kiegészítik az egyoldalúan táplálkozó emberek étrendjét Az algák között is kiemelkedő
a Chlorella és a Spirulina, a smaragdzöld, illetve a kékeszöld alga. Mindkettő tökéletes
összetételű tápanyag. Szárazanyag-tartalmuknak 40-60%-a kis molekulájú, így igen
könnyen emészthető. Teljes értékű fehérjék, ezért vegetáriánusok jól beilleszthetik őket
étrendjükbe az aminosavak pótlására.

A Chlorella alga kiváló tápanyagforrás, rengeteg fontos vitamint, ásványi anyagot és egyéb tápanyagokat
tartalmaz. Hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéshez, segíti a természetes méregtelenítő
folyamatotokat a szervezetben, támogatja a szervezet anyagcsere folyamatait, a máj egészségét és az
egészséges bélflóra fenntartását.

alga:
spirulina taBletta (200) és por (250g)

A Vitaking legtisztább, organikus termelésű spirulina
tablettája nem tartalmaz semmi egyebet csak az algát. A
termék alapanyagául szolgáló algát a német Ceres vizsgálja és
minősíti. A spirulina magas vas és és B12-vitamin tartalommal
rendelkezik.
A spirulina segít a szervezet immunrendszerének és a test vitalitásának támogatásában, a testsúly
szabályozásában, és a normál vércukorszint fenntartásában. 250g-os kiszerelésben por alakban is kapható.
OGYÉI nyilvántartási szám: 14408/2014

www.vitaking.hu 41

EGYÉB TÁPANYAGOK

alfa-liponsaV (60)

Az alfa-liponsav egy különleges tápanyag. Sokáig úgy gondolták, hogy vitamin, azon-
ban kis mennyiségben a szervezet is képes szintetizálni, így nem esszenciális tápanyag.
Azonban jótékony hatásait akkora adagok esetén fejti ki, amekkorát csak külső bevitellel
tudunk biztosítani. Az alfa-liposav az emberi szervezet szinte minden sejtjére hat.

A Vitaking Alfa-Liponsav kapszulánként 250mg hatóanyagot tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24322/2020

Béta-karotin 15mg (100)

A béta-karotin az A-vitamin elővitaminja és nagyon fontos tápanyag. A béta-karotin a
karotinoidok egy fajtája. A karotinoidok zsírban oldódó növényi vegyületek, amelyet a
növények termelnek annak érdekében, hogy megvédjék magukat a szabad gyökök károsító
hatásától.

Az egészséges szervezetünk képes ebből előállítani A-vitamint mégpedig pontosan annyit,
amennyire szüksége van.
OGYÉI nyilvántartási szám: 25841/2021

cardiolic formula (60)

Különleges étrend-kiegészítő komplex négyféle hatóanyaggal. Minden Cardiolic kapszula
nagy mennyiségben tartalmaz Omega-3 zsírsavat, Q-10 koenzimet, fokhagyma kivonatot,
valamint L-karnitint. Az Omega-3 zsírsavban található EPA és a DHA hozzájárunak a szív
megfelelő működéséhez. A DHA hozzájárul a normál agyműködés és a normál látás
fenntartásához.

Egyes tápanyagok együtt fogyasztva sokkal hatékonyabbak lehetnek, mintha csak az
egyiket fogyasztanánk nagy mennyiségben. A Vitaking Cardiolic® ezért lett kifejlesztve.
OGYÉI nyilvántartási szám: 10870/2012

cHia mag (500g)

A chia mag a világ legjobb természetes étele, mivel teljes értékű
fehérjeforrás. Valójában kétszer-háromszor annyi proteint tartalmaz,
mint más gabonák. Remek vastagbél tisztító. Ténylegesen kipucolja az
emésztőrendszert, így több értékes tápanyagot tud felszívni a szervezet,
míg a hulladék pedig kiürül. Emelett a világ ma ismert legjobb Omega-3
forrása, mivel zsírtartalma meghaladja a 60%-ot, továbbá kitűnő anti-
oxidáns-, rost-, vitamin- és ásványi anyag forrás egyben.

A chia maggal könnyen készíthetsz tápanyagban gazdag ételeket, de
akár gyümölcslébe is keverheted. Napi adagja 1-2 evőkanál.

42 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

EGYÉB TÁPANYAGOK

cla plusz (90)

A CLA plus összetevői: CLA, a Zöld tea kivonat, az L-karnitin és a Lecitin. Fogyaszd
őket egyben a tavaszi diétád, és edzésed mellé! Étkezz egészségesen, mozogj, sportolj
rendszeresen, töltsd fel magad ezekkel a kiváló tápanyagokkal és hozd magad
csúcsformába!

Napi adagja (3 gélkapszula) 1500mg CLA-t, 600mg zöld tea kivonatot (198 mg EGCG
tartalommal), 60mg Lecitint, és 300mg L-karnitint tartalmaz. Érdemes edzés előtt
körülbelül egy – másfél órával bevenni.
OGYÉI nyilvántartási szám: 16295/2015

cla szuper (60)

A CLA - konjugált linolsav - egy természetes anyag. Hasznos segítség lehet azoknak, akik
életmódváltáson gondolkodnak. A CLA természetes formájában különféle húsokban és
sajtokban található meg, és fogyasztható el. Mára a leghatékonyabb módon a kiegészítők
szedésével érhető el e fontos zsírsav ideális szintje. A CLA - konjugált linolsav - egy
esszenciális zsírsav, így nélkülözhetetlenül fontos tápanyag a szervezetünk számára.
OGYÉI nyilvántartási szám: 10946/2012

creatine (250g)

A kreatin egy természetben előforduló aminosav, amelyet a szerveze-
tünk is termel (máj, vesék, hasnyálmirigy), de kisebb mennyiségben
megtalálható egyes húsokban is. A kreatin növeli a fizikai teljesítményt
a rövid, sorozatos, nagy intenzitású mozgás során. Ez a kedvező hatás 3g
kreatin napi bevitelével érhető el.

A Vitaking mikronizált Kreatin monohidrát napi ajánlott mennyisége:
3,4g – 1 teáskanál ízesítetlen por (tetszés szerinti folyadékban elkeverve).
A mikronizált kreatin szemcsék jóval kisebbek, mint a hagyományos monohidrát szemcsék ezért könnyebben
oldódik, gyorsabban emészthető ezáltal hamarabb hasznosul és kevésbé terheli a gyomrot.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24326/2020

www.vitaking.hu d-mannose por (100g)

A Vitaking D-mannose 100% D-mannóz, semmilyen egyéb hozzáadott adalékanyagot
nem tartalmaz. Napi adag: 1 teáskanálnyi (2g) por nem szénsavas italban elkeverve.

A D-mannose (D-mannóz) egy természetben előforduló egyszerű cukormolekula
amit elsősorban a gyümölcsök és a zöldségek tartalmazzák. A mannose csak nagyon
kis mennyiségben szívódik fel a szervezetünkben, nagy része a vesén keresztül kerül
kiválasztásra és a vizelettel gyorsan kiürül a szervezetből és nem okoz vércukorszint
emelkedést.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24125/2020

43

EGYÉB TÁPANYAGOK

HialuronsaV + kollagén komplex (60)

Ez a Vitaking termék hialuronsavat és kollagént tartalmaz. A hialuronsav szöveteink egyik
nélkülözhetetlen alkotóeleme. 40 éves kor felett a szervezetben jelentősen csökken a
termelődése. A kollagén szintén a kötőszövet építőeleme. Leginkább a sportolók, a fizikai
munkát végzők és a 40 év felettiek számára igen célszerű ez a kiegészítés.

A megújult formula, most dupla annyi hatóanyagot tartalmaz, mint korábbi változata:
kapszulánként 60mg hialuronsavat és 280mg kollagént.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24476/2020

kollagén italpor (330g)

A Vitaking kollagén termékei Peptan®-
kollagént (marha kollagént) tartalmaznak,
valamint jelentős mennyiségű C-vitamint
és cinket is. Édes ízüket a természetes stevia
kivonat adja. Kellemes citromos és epres ízben
is kapható.
A kollagén a szervezet legfontosabb építőeleme,
amely összetevője valamennyi kötőszövetnek,
beleértve a bőrt, az inakat, az ínszalagokat, a
porcokat és a csontokat. A C-vitamin fontos szerepet játszik a normál
kollagénképződésben és ezen keresztül: az erek, a csontozat, a porcok, a fogíny és a fogak, továbbá a bőr
egészséges állapotának, működésének fenntartásában.

lecitin 1200mg (100)

A lecitin természetes anyag. Növényi eredetű élelmiszerekben, például a szójában
fordul elő. Két fő hatóanyagból épül fel: kolinból és inozitolból.

A kolin részt vesz a normál homocisztein-anyagcserében. Hozzájárul a normál
májműködés fenntartásához és részt vesz az egészséges zsíranyagcserében. Mivel
étrendünk a kelleténél több zsírt tartalmaz, mindenkinek ajánlott a fogyasztása, ám
kifejezetten a nehezen tanulók és idős emberek számára javasoljuk. Gélkapszulánként
1200mg hatóanyagot tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 13021/2013

44 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

EGYÉB TÁPANYAGOK

l-karnitin 680mg (60)

A karnitint a szervezetünk képes előállítani, amennyiben elegendő mennyiségű vas,
B1- és B6-vitamin, valamint két aminosav a lizin és a metionin jelen van a táplálékunkban.
A karnitin szintézise függ ezen kívül a C-vitamin ellátottságunktól is. Ezek bármelyiké-
nek hiánya karnitin hiányhoz vezethet. Azonban sportolóknak vagy nehéz fizikai munkát
végzőknek nagyobb mennyiségre lehet szükségük belőle, így érdemes a pótlásról
gondoskodniuk.

A napi alkalmazott mennyiség 500-2500mg között szokásos. Használata biztonságos.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24331/2020

lutein és zeaxantin (60)

A lutein a szemben, a retinán található sárgafoltban nagy koncentrációban van jelen. Az
emberi szervezet nem tudja előállítani a luteint, ezért azt táplálkozásunkkal kell magunkhoz
vennünk. A növényekben lévő lutein jobban felszívódik, ha az étkezés zsírokat is tartalmaz.
Amennyiben nem megoldható, hogy rendszeresen fogyassz (legalább heti kétszer) lutein és
zeaxantin tartalmú élelmiszereket, akkor lutein tartalmú étrend-kiegészítővel pótolhatod.

A Vitaking Lutein terméke kapszulánként 20mg Luteint és 1mg zeaxantint tartalmaz.
OGYÉI nyilvántartási szám: 18121/2016

myo inositol (200g)

Vitaking 100% Inositol por. Az inositolt B8-vitaminnak is nevezik,
de nem nélkülözhetetlen a szervezetnek, mivel kis mennyiségben az
emberi szervezet is elő tudja állítani. Az inositolnak 9 fajtája létezik,
közülük a myo inozitol (korábbi néven mezo-inozitol vagy i-inozitol)
a természetben leggyakrabban megtalálható formája.

Napi adag: 1 csapott kávéskanálnyi, 1500mg.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24122/2020

www.vitaking.hu omega-3 1200mg (90)

Felnőtteknek készült nagy hatóanyag tartalmú (halolaj: 1200mg ebből EPA: 216mg,
DHA: 144mg) Omega-3 készítmény. Az EPA és a DHA hozzájárul a szív- és érrendszer
megfelelő működéséhez – a kedvező hatás 250mg EPA és DHA napi bevitelével érhető el.

Az Omega-3 zsírsavak esszenciális zsírsavak, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem
képes azokat előállítani, ezért a táplálékkal kell felvenni. Minden korosztályra pozitív
hatással van a fogyasztása. Ha nem eszel rendszeresen nagy mennyiségű tengeri halat,
akkor érdemes étrend-kiegészítő formájában pótolnod.
OGYÉI nyilvántartási szám: 16115/2015

45

EGYÉB TÁPANYAGOK

omega-3 kids (100)

Az Omega-3 KIDS egy magas hatóanyag-tartalmú (napi adagonként 1000mg halolajban:
EPA 200mg; DHA 3000mg) készítmény kifejezetten gyerekeknek. Kellemes, enyhén cit-
romos ízesítésű apró gélkapszulák, melyeket nagyon könnyű lenyelni. Kisebb gyermekek
számára bontsd fel a a kapszulát és a tartalmát keverd élelmiszerbe.

A termék két fő összetevője, az EPA és a DHA. Az EPA és a DHA hozzájárulnak a szív
megfelelő működéséhez. A DHA hozzájárul a normál agyműködés és a normál látás
fenntartásához. A kedvező hatás 250mg EPA és DHA napi bevitelével érhető el.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24993/2020

oMega-3 olaj (150ml)

Új, folyékony Omega-3 készítményünk kiemelkedően magas DHA tartalma
mellett E-vitamint is tartalmaz. A termék finom citrom ízének köszönhetően a
hal íze szinte alig érezhető.

Új termékünk minden napi adagja (5 ml belsőleges oldat) tartalmaz min.
2500mg omega-3 zsírsavat, ebből EPA min. 350mg, DHA min. 2000mg, 150mg
egyéb omega-3 zsírsav és 11,5 mg-TE 95,8% E-vitamint.
OGYÉI nyilvántartási szám: 25618/2021

proBiotikum komplex (150 csepp)

A Vitaking Probiotikum Komplex készítmény 10 féle baktériumtörzset és MCT
olajat tartalmaz. Probiotikumoknak nevezzük azokat a baktériumokat melyek
hasznosak a szervezetünk számára (pl. acidofilusz), mivel kedvezőtlen környezetet
teremtenek a különféle kórokozók és kólibaktériumok, illetve a gombák számára.
A bélflóra egyensúlya könnyen felborulhat, mivel a jó bélbaktériumok rendkívül
sérülékenyek. Helytelen táplálkozás, betegség, stressz, antibiotikumok vagy gyógyszerek szedése, és
alkoholfogyasztás következtében sérülhetnek, így a számuk lecsökken a szervezetben. Ilyenkor pedig
célszerű pótolni őket.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24130/2020

protein szelet (45g)

A Vitaking protein szelete egy magas fehérjetartalmú, kakaós
finomság a hétköznapokra.
A fehérjék nélkülözhetetlen tápanyagok a szervezet számára. Ha sportolsz, vagy fizikai munkát végezel, akkor
nagyobb a fehérje igényed, mint az átlag embereknek, ezért érdemes a már eleve gondosan megválogatott étrended
mellé kiegészítésnek, vagy akár desszertnek fogyasztanod.
A termék földimogyorót, dióféléket és szezámmagot felhasználó üzemben készült. Túlzott fogyasztása hashajtó
hatású lehet.

46 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!

EGYÉB TÁPANYAGOK

Vegan protein por (400g)

Csokoládé-fahéj ízű növényi fehérje italpor

A Vitaking Vegán Protein egy különleges, növényi fehérje komplex (borsó
és rizs) gojibogyó- és acaibogyóporral, quinoa liszttel és édesítőszerekkel.
Laktóz- és gluténmentes, hozzáadott cukrot nem tartalmaz, így vegánoknak, vegetáriánusoknak, laktóz- és
glutén- érzékenyeknek is fogyasztható.

A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, továbbá hozzájárul a normál
csontozat fenntartásához.

Keverj el 1 adagot (25g = 3 csapott evőkanál) 250ml vízben, fogyaszd edzés után közvetlenül. A pihenő-
napokon fogyaszd a délután folyamán. Használj keverőpalackot az elkészítésnél!

Vitakrill (30 és 90)

A Krill olaj az Omega-3 zsírsavak új generációja. Sok embernél gondot okoz a
halolaj emésztése. Nekik kiváló alternatíva a krill olaj. A rákolajban rengeteg a
természetes antioxidáns és ezek között is kiemelkedő az astaxantin tartama.

Az EPA és a DHA hozzájárul a szív- és érrendszer megfelelő működéséhez – a
kedvező hatás 250mg EPA és DHA napi bevitelével érhető el. Napi adagja (3
kapszula) 180mg EPA-t és 150mg DHA-t tartalmaz.

Tengeri kagylókra és/vagy rákfélékre érzékenyek nem fogyaszthatják a készítményt.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24328/2020

q-10 koenzim 60mg (60) és 100mg (30) 47

A Q-10 koenzim egy olyan anyag, ami megtalálható a szervezet szinte összes
testrészében, a legnagyobb mennyiségben a szívben, a vesében, a májban és a
mellékvesében.

A Q-10 koenzim termelődése az életkor előrehaladtával csökken, ezért 25-30
éves kortól érdemes napi szinten pótolni étrend-kiegészítők segítségével. Akkor
a legjobb a hasznosulása, ha némi zsiradékot is tartalmaz az étrend amivel együtt
fogyasztjuk.
OGYÉI nyilvántartási szám: 24465/2020 (60mg) és 24466/2020 (100mg)

www.vitaking.hu

A VADGESZTENYE KIVONAT
6 egészségügyi előnye

A vadgesztenye a Balkán-félszigeten őshonos fa. Kivonata népszerű étrend-kiegészítő, amelyet
általában a vénák egészségének javítására és a gyulladás csökkentésére használnak. A vadgesztenye
kivonat fő aktív összetevője az eszcin, amit számos egészségügyi előnye miatt többször vizsgáltak már.

Íme a vadgesztenye kivonat 6 legfőbb egész- bevétele csökkenti a lábfájdalmat, a duzzanatot és a

ségügyi előnye. viszkető láb-érzést egyaránt.

1, Enyhítheti a krónikus vénás elégtelenség tüneteit 2, Kezelheti a visszér-betegségeket
A krónikus vénás elégtelenség (CVI) olyan A visszér duzzadt, kidudorodott vénákat jelent,

egészségi állapot, amelyet a lábak vénáinak rossz amik jellemzően a lábakban fordulnak elő. Ezeket
véráramlása jellemez. A tünetek a következők legtöbb esetben a krónikus vénás elégtelenség
lehetnek: ödéma vagy a lábak duzzanata, lábfáj- okozza.
dalom vagy görcsök, viszkető lábak, gyengeség a
lábakban, visszér, vagy megnagyobbodott, csavart A vadgesztenyemag-kivonat javíthatja a vénás
vénák, amelyek tipikusan a lábakban fordulnak elő, tónust azáltal, hogy javítja a vér áramlását a
lábszárfekélyek lábakban. Ezenkívül segíthet csökkenteni a visszeres
lábak duzzanatát és fájdalmát.
A vadgesztenyében található eszcin vegyületnek
több olyan gyógyászati tulajdonsága van, amelyek 3, Erős gyulladáscsökkentő
segíthetnek a vénás elégtelenség kezelésében. A gyulladás felesleges folyadék felhalmozódást
Például fokozhatja a véráramlást a vénákban, de
javíthatja a tüneteket is. okozhat a szövetekben, ami duzzanathoz vezethet.
Megállapították, hogy az eszcin csökkenti a sérü-
Kísérletek kimutatták, hogy az 50mg eszcin tartal- léssel, vénás elégtelenséggel és duzzanattal kap-
mú, 600mg vadgesztenye kivonat 8 hétig tartó napi csolatos gyulladásokat.

48 Termékeinket keresd a bioboltokban, drogériákban!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
IKON MURID SKTKU 2022
Next Book
เศรษกิจพอเพียง