The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku pengurusan SK Parit Lapis bagi tahun 2022. TS25

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by haydar1157, 2022-04-12 21:40:55

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH SK PARIT LAPIS

Buku pengurusan SK Parit Lapis bagi tahun 2022. TS25

Keywords: BPS SK PARIT LAPIS

SASARAN/PETUNJUK PRESTASI UTAMA HALA TUJU KEMENJADIAN MURID

PENGLIBATAN MURID DALAM KOKURIKULUM 2021-2025

FOKUS INDIKATOR PENCAPAIAN
PERINGKAT 2021 2022 2023 2024 2025

ZON √√√√ √
√√√√ √
Peringkat DAERAH
√√√ √
Penglibatan Murid √√

Dalam Kelab / NEGERI
Persatuan √√√√ √
√√√√ √
KEBANGSAAN
√√√ √
ANTARABANGSA √√
√√
ZON
√√√√ √
Peringkat DAERAH √√√√ √
Penglibatan Murid NEGERI √√√√ √
Dalam Badan KEBANGSAAN √√√√ √
Beruniform √√√√ √

ANTARABANGSA

ZON

Peringkat DAERAH
Penglibatan Murid NEGERI
dalam KEBANGSAAN
Sukan/Permainan

ANTARABANGSA

46

SASARAN/PETUNJUK PRESTASI UTAMA HALA TUJU KEMENJADIAN MURID
KEMENJADIAN SAHSIAH MURID 2021-2025

FOKUS INDIKATOR PENCAPAIAN

2021 2022 2023 2024 2025

5.3.1 Purata kehadiran murid 95.28 95.96 96.64 97.32 98.00

5.3.2 Peratus murid yang tidak 91.60 93.20 94.80 96.40 98.00
terlibat dalam les salah laku
( Kes Ringan )

5.3.3 Peratus murid yang tidak 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
terlibat dalam les salah laku
( Kes Sederhana )

5.3.4 Peratus murid yang tidak 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
terlibat dalam les salah laku
( Kes Berat )

5.3.5 Peratus murid yang 87.80 90.60 93.40 96.20 99.00
melakukan amalan baik

47

BIDANG PENGURUSAN
KEPIMPINAN

SEKOLAH BERKUALITI

PENGURUSAN BIDANG KEPIMPINAN BERKUALITI

Guru Besar (GB) berperanan sebagai
pemimpin berimpak tinggi yang berupaya
menggembleng dan menggerakkan warga

sekolah secara bersepadu untuk
memajukan sekolah dan meningkatkan
kualiti pembelajaran dan pembelajaran

48

ASPE/ PERNYATAAN ASPEK / TUMS ANALISIS SKOR STATUS NAIK/TIDAK STATUS
TUMS 2021 KPI BEZA BERUBAH/ SKOR

1.1 TURUN

PGB SEBAGAI PENERAJU

PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat

dan objektif yang ditetapkan tercapai.

1.1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah 85.94 85.78 +0.16 Melebihi BAIK
secara terancang. sasaran

1.1.2 PGB mengetuai penyediaan Rancangan 81.25 85.94 -4.69 Tidak PUNCA
1.1.3 Pemajuan Sekolah secara terancang dan 81.25 85.94 -4.69 Mencapai ISU
sistematik. sasaran
PGB mengetuai pemantauan PUNCA
pengoperasian sekolah secara terancang dan Tidak ISU
sistematik. Mencapai
sasaran

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam 90.63 90.00 +0.63 Melebihi BAIK
1.1.4 pelaksanaan PdP secara profesional dan sasaran

terancang

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam 87.44 85.94 +1.50 Melebihi BAIK
1.1.5 pelaksanaan pencerapan PdP secara sasaran

profesional dan terancang.

1.1.6 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam 87.44 85.94 +1.50 Melebihi BAIK
pelaksanaan pemantauan kemajuan dan sasaran
pencapaian murid secara sistematik dan
terancang

1.1.7 PGB menangani masalah pengoperasian 85.94 85.94 0.00 Tidak BAIK
sekolah secara profesional dan terancang. Berubah

Tidak

SKOR PENGOPERASIAN 85.69 86.49 -0.8 Mencapai ISU

sasaran

1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING
PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

1.2.1 PGB memberi bimbingan kepada guru dan 81.25 85.94 -4.69 Tidak PUNCA
AKP secara profesional dan terancang. Mencapai ISU
sasaran

PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin 87.44 85.94 1.50 Melebihi BAIK
sasaran
1.2.2 yang diturun kuasa secara profesional dan

terancang.

Tidak

SKOR PENGOPERASIAN 84.34 85.94 -1.59 Mencapai ISU

sasaran

PGB SEBAGAI PENDORONG

1.3 PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab

secara bersungguh-sungguh dan berkualiti.

1.3.1 PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi 85.94 85.94 0.00 Tidak BAIK
suri teladan secara profesional dan terancang. Berubah

PGB menggalakkan warga sekolah memberi 95.31 85.94 +9.37 Melebihi BAIK
sasaran
1.3.2 input berkaitan pemajuan sekolah secara

profesional dan terancang.

1.3.3 PGB menggerakkan warga sekolah dalam 100.00 85.94 +14.06 Melebihi BAIK
melaksanakan tanggungjawab secara terancang. sasaran

SKOR PENGOPERASIAN 93.75 85.95 +7.81 Melebihi BAIK
SKOR PENGOPERASIAN KESELURUHAN 87.49 85.94 +1.55 sasaran BAIK

Melebihi
sasaran

49

SASARAN BIDANG PENGURUSAN KEPIMPINAN 2022

HALA TUJU MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF STRATEGI IDIKATOR
PENCAPAIAN
Guru Besar (GB) 1.1 GB bertindak Memastikan menetapkan hala tuju Rujuk PDCA
berperanan sebagai peneraju dalam sekolah secara terancang meliputi 1.1.1, 1.1.2, TOV 2022
sebagai semua aspek bidang pengurusan dan 1.1.3, 1.1.4, 2021
pemimpin pengurusan dan kemenjadian murid berdasarkan 25 1.1.5, 1.1.6
berimpak tinggi pendidikan di sekolah tahap tindakan dengan setiap dan 1.1.7. 85.69 87.57
yang berupaya untuk memastikan satunya mematuhi 22 tahap kualiti
menggembleng matlamat dan objektif merujuk kepada 7 TUMS mencapai Rujuk PDCA 84.34 88.86
dan yang ditetapkan tercapai sasaran 85.84 pada tahun 2021 1.2.1 dan
menggerakkan 1.2.2. 93.75 97.93
warga sekolah 1.2 GB bertindak Memastikan penyediaan Rancangan
secara sebagai pembimbing Pemajuan Sekolah secara Rujuk PDCA
bersepadu untuk meningkatkan terancang dan sistematik meliputi 1.3.1, 1.3.2
untuk kecekapan individu dan semua bidang pengurusan dan dan 1.3.3.
memajukan kualiti pengurusan kemenjadian holistik murid
sekolah dan sekolah. berdasarkan 6 tahap tindakan
meningkatkan dengan setiap satunya mematuhi 7
kualiti 1.3 GB bertindak tahap kualiti merujuk kepada 2
pembelajaran sebagai pendorong TUMS mencapai mencapai sasaran
dan pengajaran untuk meningkatkan 84.06 pada tahun 2021
(PdP). motivasi warga sekolah Memastikan pemantauan
dalam melaksanakan pengoperasian sekolah secara
tanggungjawab secara terancang dan sistematik meliputu
bersungguh-sungguh semua bidang pengurusan dan
dan berkualiti. kemenjadian holistik murid
berdasarkan 12 tahap tindakan
dengan setiap satunya mematuhi 9
tahap kualiti merujuk kepada 3
TUMS mencapai sasaran 84.06
pada tahun 2021

SKOR PENGOPERASIAN 87.49 91.45

50

GPK PENTADBIRAN JAWATANKUASA BIDANG KEPIMPINAN
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT LAPIS

GURU DATA 2022
YUNOS BIN JAPRI
GURU BESAR
SAMIDAH BINTI MD TALIB

GPK HAL EHWAL MURID
ZAHANITA BT HJ BORHAN

SETIAUSAHA JKSS
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

KETUA BIDANG
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

SETIAUSAHA BIDANG
ZAHANITA BT HJ BORHAN

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.1 HALA TUJU 1.1.2 RANCANGAN 1.1.3 PEMANTAUAN OPERASI 1.1.4 INSTRUKSIONAL PDP 1.1
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ PEMAJUAN SEKOLAH MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ MUHA

DATA PENGURUSAN MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
8 BIDANG
RANCANGAN PEMAJUAN PENGURUSAN 8 BIDANG ISTRUKSIONAL P
DATA KEMENJADIAN SEKOLAH 8 BIDANG
HOLISTIK MURID
PERANCANGAN STRATEGIK KEMENJADIAN PAK21
DATA EMIS 8 BIDANG HOLISTIK MURID

PERANCANGAN STRATEGIK
TS25

1.2.1 BIMBINGAN GURU & AKP 1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING 1
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ 1.2.2 BIMBINGAN MLT MUHA

MESYUARAT ORGANISASI MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

MESYUARAT PENTADBIR

5

GPK KOKURIKULUM

RADZIAH BT MOHD HASHIM

1.5 INSTRUKSIONAL 1.1.6 PEMANTAUAN 1.1.7 MASALAH OPERASI
PENCERAPAN KEMAJUAN MURID SEKOLAH
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
AMMAD FAHMI BIN AZIZ MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
KEMENJADIAN
PENCERAPAN PdP HOLISTIK MURID DIALOG PRESTASI 8
BIDANG PENGURUSAN

DIALOG PRESTASI
KEMENJADIAN HOLISTIK

MURID

1.3.1 SURI TELADAN 1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG 1.3.3 PENGHARGAAN
AMMAD FAHMI BIN AZIZ MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
1.3.2 INPUT PEMAJUAN
AMALAN BAIK SEKOLAH ANUGERAH

MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

ADUAN PELANGGAN

51

ASPEK 1.1 : PGB SEBAGAI PENERAJU PB
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah
untuk memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

Ketua Unit 1.1.1 – SENARAI J/K HALA TUJU
Setiausaha
Ahli JK MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
DATA PENGURUSAN NOORULHUDA BT MOHD YUSOF
DATA KEMENJADIAN MURID
DATA ERMIS SEMUA GPK
SEMUA GPK

YUNOS BIN JAPRI

PLAN PERINCIAN TUGAS
DO
TUMS 1.1.1
i. membuat analisis SWOT , analisis PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang
lain yang bersesuaian
Tahap Kualiti
ii. menentukan sasaran/Petunjuk
Prestasi Utama i. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, kewangan, sumber
manusia, prasarana dan sumber Pendidikan
iii. mendokumenkan hala tuju yang
ditetapkan ii. mengikut keperluan sekolah seperti latar belakang murid, sumber dan prasarana sekolah,
perkembangan pendidikan semasa dan sebagainya
iv. menyebarluaskan hala tuju
yang ditetapkan iii.secara jelas

Check i. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, kewangan, sumber
Action manusia, prasarana dan sumber Pendidikan

ii. mengikut keperluan sekolah seperti latar belakang murid, sumber dan prasarana sekolah,
perkembangan pendidikan semasa dan sebagainya

iii.secara jelas

i. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, kewangan, sumber
manusia, prasarana dan sumber Pendidikan

ii. mengikut keperluan sekolah seperti latar belakang murid, sumber dan prasarana sekolah,
perkembangan pendidikan semasa dan sebagainya

iii.secara jelas

i. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, kewangan, sumber
manusia, prasarana dan sumber Pendidikan

ii. mengikut keperluan sekolah seperti latar belakang murid, sumber dan prasarana sekolah,
perkembangan pendidikan semasa dan sebagainya

iii.secara jelas

Berdasarkan tahap kualiti setiap Langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

52

ASPEK 1.1 : PGB SEBAGAI PENERAJU PB
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah
untuk memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

1.1.2 – SENARAI J/K RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH

Ketua Unit MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

Setiausaha NOORULHUDA BT MOHD YUSOF

Ahli JK

RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH SEMUA GPK
(RPS)

PERANCANGAN STRATEGIK SEMUA GPK

PERANCANGAN STRATEGIK TS25 SEMUA GPK

PLAN PERINCIAN TUGAS

DO TUMS 1.1.2
PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang dan
i. menyediakan garis panduan/format sistematik.
perancangan strategik
Tahap Kualiti
ii. merangka strategi pencapaian
sasaran i. mengikut ketetapan sekolah
ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, kewangan,
iii. memantau penyediaan
perancangan strategik sumber manusia, prasarana, sumber pendidikan
iii.dengan mekanisme yang sesuai
iv. menyiapkan dokumen perancangan
strategik. i. mengikut ketetapan sekolah
ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, kewangan,
Check
Action sumber manusia, prasarana, sumber pendidikan
iii.dengan mekanisme yang sesuai

i. mengikut ketetapan sekolah
ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, kewangan,

sumber manusia, prasarana, sumber pendidikan
iii.dengan mekanisme yang sesuai

i. mengikut ketetapan sekolah
ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, kewangan,

sumber manusia, prasarana, sumber pendidikan
iii.dengan mekanisme yang sesuai

Berdasarkan tahap kualiti setiap Langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

53

ASPEK 1.1 : PGB SEBAGAI PENERAJU PB
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah
untuk memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

Ketua Unit 1.1.3 -SENARAI J/K PEMANTAUAN PENGOPERASIAN
Setiausaha
Ahli JK MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
PEMANTAUAN PENGURUSAN NOR SYARA AFIQAH BT BAHARUDIN
PEMANTAUAN KEM. MURID
SEMUA GPK
SEMUA GPK

PLAN PERINCIAN TUGAS
DO
TUMS 1.1.3
i. melaksanakan pemantauan PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang dan
sistematik.
ii. menyediakan rumusan pemantauan
Tahap Kualiti
iii. mengambil tindakan susulan.
CHECK i. mengikut ketetapan
ACTION ii. secara menyeluruh dalam semua bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid,

kewangan, sumber manusia, prasarana, sumber pendidikan
iii.dari semasa ke semasa

i. mengikut ketetapan
ii. secara menyeluruh dalam semua bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid,

kewangan, sumber manusia, prasarana, sumber pendidikan
iii.dari semasa ke semasa

i. mengikut ketetapan
ii. secara menyeluruh dalam semua bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid,

kewangan, sumber manusia, prasarana, sumber pendidikan
iii.dari semasa ke semasa

Berdasarkan tahap kualiti setiap Langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

54

ASPEK 1.1 : PGB SEBAGAI PENERAJU PB
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan
pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

Ketua Unit 1.1.4 – SENARAI J/K INSTRUKSIONAL
Setiausaha
Ahli JK MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
INSTRUKSIONAL ZAINUDIN BIN MASUD
PAK21
SEMUA GPK
SEMUA GPK

PLAN PERINCIAN TUGAS
DO
TUMS 1.1.4
i. melaksanakan PdPc PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP secara profesional
dan terancang.
ii. menyediakan Rancangan Pelajaran
Harian (RPH) Tahap Kualiti

iii. melaksanakan i. mengikut arahan yang berkuatkuasa
peperiksaan/pentaksiran terhadap ii. dengan mematuhi jadual
tahap penguasaan murid iii.secara tekal
iv.secara menyeluruh kepada semua murid
iv. menyemak hasil kerja murid.
i. mengikut arahan yang berkuatkuasa
CHECK ii. dengan mematuhi jadual
ACTION iii.secara tekal
iv.secara menyeluruh kepada semua perkara

i. mengikut arahan yang berkuatkuasa
ii. dengan mematuhi jadual
iii.secara tekal
iv.secara menyeluruh kepada semua murid

i. mengikut arahan yang berkuatkuasa
ii. dengan mematuhi jadual
iii.secara tekal
iv.secara menyeluruh kepada semua murid

Berdasarkan tahap kualiti setiap langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

55

ASPEK 1.1 : PGB SEBAGAI PENERAJU PB
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah
untuk memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

Ketua Unit 1.1.5 - SENARAI J/K PENCERAPAN PdP
Setiausaha
Ahli JK MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
PENCERAPAN PdP NOORULHUDA BT MOHD YUSOF

SEMUA GPK

PLAN PERINCIAN TUGAS

DO TUMS 1.1.5
i. melaksanakan pencerapan PdP PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara
profesional dan terancang.
ii. memberi maklum balas dan
bimbingan Tahap Kualiti

iii. mengambil tindakan susulan. i. mengikut ketetapan sekolah
CHECK ii. secara menyeluruh kepada semua guru
ACTION iii.dari semasa ke semasa

i. mengikut ketetapan sekolah
ii. secara menyeluruh kepada semua guru
iii.dari semasa ke semasa

i. mengikut ketetapan sekolah
ii. secara menyeluruh kepada semua guru
iii.dari semasa ke semasa

Berdasarkan tahap kualiti setiap langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

56

ASPEK 1.1 : PGB SEBAGAI PENERAJU PB
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah
untuk memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

Ketua Unit 1.1.6 – SENARAI J/K KEMAJUAN MURID
Setiausaha
Ahli JK MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
KEMENJADIAN HOLISTIK MURID NOORULHUDA BT MOHD YUSOF

SEMUA GPK

PLAN PERINCIAN TUGAS
DO
TUMS 1.1.6
i. menganalisis pencapaian murid PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan
pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan
ii. menyediakan rumusan kemajuan terancang.
dan pencapaian murid
Tahap Kualiti
iii. dialog prestasi
i. mengikut ketetapan
iii. mengambil tindakan susulan. ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal
CHECK
ACTION murid
iii.dari semassa ke semasa

i. mengikut ketetapan
ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal

murid
iii.dari semassa ke semasa

i. mengikut ketetapan
ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal

murid
iii.dari semassa ke semasa

i. mengikut ketetapan
ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal

murid
iii.dari semassa ke semasa

Berdasarkan tahap kualiti setiap langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

57

ASPEK 1.1 : PGB SEBAGAI PENERAJU PB
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan
dan pendidikan di sekolah
untuk memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

1.1.7 – SENARAI J/K DIALOG PRESTASI

Ketua Unit MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

Setiausaha PENYELARAS

Ahli JK

DIALOG PRESTASI PENGURUSAN SEMUA GPK

DIALOG PRESTASI K.H. MURID SEMUA GPK

PLAN PERINCIAN TUGAS

DO TUMS 1.1.7
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan
i. mengenal pasti punca masalah terancang.

ii. mengambil tindakan susulan Tahap Kualiti
terhadap masalah / isu
i. dengan mekanisme yang sesuai
iii. menyelesaikan masalah ii. secara telus
iii.mengikut keperluan
iv. mengambil langkah kawalan /
tindakan pencegahan bagi memastikan i. dengan mekanisme yang sesuai
masalah / isu tidak berulang ii. secara telus
iii.mengikut keperluan
CHECK
ACTION i. dengan mekanisme yang sesuai
ii. secara telus
iii.mengikut keperluan

i. dengan mekanisme yang sesuai
ii. secara telus
iii.mengikut keperluan

Berdasarkan tahap kualiti setiap langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

58

ASPEK 1.2 : PGB SEBAGAI PEMBIMBING PB
PGB bertindak sebagai pembimbing

untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

Ketua Unit 1.2.1 – SENARAI J/K BIMBINGAN GURU DAN AKP
Setiausaha
Ahli JK NUR IZRA BT ABDULLAH
MESYUARAT ORGANISASI MOHAMAD NIZAM BIN ABD JAMIL

SEMUA GPK

PLAN PERINCIAN TUGAS

DO TUMS 1.2.1
PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional
i. memberi taklimat/bengkel/ dan terancang.
kursus/ ceramah
Tahap Kualiti
ii. memberi panduan/tunjuk
ajar/tunjuk cara/nasihat/ i. mengikut keperluan perkembangan
penerangan ii. secara jelas
iii.secara menyeluruh kepada semua guru dan AKP
iii. memberi maklum balas iv.dari semasa ke semasa
berkaitan prestasi kerja.
i. mengikut kesesuaian
CHECK ii. secara jelas dan berhemah
ACTION iii.secara menyeluruh kepada semua guru dan AKP
iv.dari semasa ke semasa

i. mengikut kesesuaian
ii. secara jelas dan berhemah
iii.secara menyeluruh kepada semua guru dan AKP
iv.dari semasa ke semasa

Berdasarkan tahap kualiti setiap langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

59

ASPEK 1.2 : PGB SEBAGAI PEMBIMBING PB
PGB bertindak sebagai pembimbing

untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

Ketua Unit 1.2.2- SENARAI J/K BIMBINGAN GPK
Setiausaha
Ahli JK NUR IZRA BT ABDULLAH
MESYUARAT GPK MOHAMAD NIZAM BIN ABD JAMIL

SEMUA GPK

PLAN PERINCIAN TUGAS

DO TUMS 1.2.2
i. memberi panduan/tunjuk PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara
ajar/tunjuk cara/nasihat/ profesional dan terancang.
penerangan
Tahap Kualiti
ii. memberi maklum balas
berkaitan prestasi kerja i. mengikut kesesuaian
ii. secara jelas dan berhemah
iii. memberi pendedahan iii.secara menyeluruh dalam semua bidang
berkaitan tugas kepimpinan. iv.dari semasa ke semasa

CHECK i. mengikut kesesuaian
ACTION ii. secara jelas dan berhemah
iii.secara menyeluruh dalam semua bidang
iv.dari semasa ke semasa

i. mengikut kesesuaian
ii. secara jelas dan berhemah
iii.secara menyeluruh dalam semua bidang
iv.dari semasa ke semasa

Berdasarkan tahap kualiti setiap langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

60

ASPEK 1.3 : PGB SEBAGAI PENDORONG PB
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah
dalam melaksanakan tanggungjawab secara bersungguh sungguh dan berkualiti.

1.3.1 – SENARAI J/K AMALAN BAIK SEKOLAH

Ketua Unit MUHAMAD FIZRI BIN JAMAL

Setiausaha NOORULHUDA BT MOHD YUSOF

Ahli JK

AMALAN BAIK SEMUA GPK

PLAN PERINCIAN TUGAS

DO TUMS 1.3.1
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara
i. melaksanakan tugas profesional dan terancang.
berkualiti
Tahap Kualiti
ii. mempamerkan penampilan
diri berwibawa i. secara tekal
ii. dengan bertanggungjawab
iii. bertindak sebagai pakar iii.secara menyeluruh dalam semua bidang tugas
rujuk
i. secara tekal
iv. memperlihatkan ii. dengan beretika
komunikasi yang berkesan. iii.secara menyeluruh dalam semua situasi

CHECK i. secara tekal
ACTION ii. dengan bertanggungjawab
iii.secara menyeluruh dalam semua bidang tugas

i. secara tekal
ii. dengan beretika
iii.secara menyeluruh dalam semua situasi

Berdasarkan tahap kualiti setiap langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

61

PGB SEBAGAI PENDORONG PB
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah
dalam melaksanakan tanggungjawab secara bersungguh sungguh dan berkualiti

1.3.2 – SENARAI J/K ADUAN PELANGGAN

Ketua Unit NOR SYARA AFIQAH BT BAHARUDIN

Setiausaha MUHAMAD FIZRI BIN JAMAL

Ahli JK

INSTRUKSIONAL SEMUA GPK

PAK21 SEMUA GPK

PLAN PERINCIAN TUGAS

DO TUMS 1.3.2
i. menyediakan saluran untuk PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan
berkomunikasi sekolah secara profesional dan terancang.

ii. mendengar pandangan Tahap Kualiti
daripada pelbagai pihak
i. secara fleksibel
iii. menerima pandangan/ ii. secara tekal
maklum balas yang berbeza iii.mengikut kesesuaian

iv. mengambil tindakan i. secara fleksibel
terhadap pandangan/ maklum ii. secara tekal
balas. iii.mengikut keperluan

CHECK i. secara fleksibel
ACTION ii. secara tekal
iii.mengikut keperluan

i. secara fleksibel
ii. secara tekal
iii.mengikut kesesuaian

Berdasarkan tahap kualiti setiap langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

62

PGB SEBAGAI PENDORONG PB
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah
dalam melaksanakan tanggungjawab secara bersungguh sungguh dan berkualiti.

1.3.3 – SENARAI J/K PENGHARGAAN

Ketua Unit NUR IZRA BT ABDULLAH

Setiausaha SAPIAH BT MISRAN

Ahli JK

ANUGERAH SEMUA GPK

PLAN PERINCIAN TUGAS

DO TUMS 1.3.3
i. memberi maklum balas PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara
positif berkaitan terancang.
prestasi/kemajuan/
pencapaian kerja Tahap Kualiti

ii. memberi penghargaan/ i. dari semasa ke semasa
pengiktirafan ii. secara menyeluruh dalam semua bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid,
kewangan, sumber manusia, prasarana dan sumber Pendidikan
iii. menyediakan keperluan iii.mengikut kesesuaian
dan kemudahan
i. secara tekal
iv. melibatkan diri dalam ii. secara menyeluruh kepada semua warga sekolah
aktiviti sekolah. iii.mengikut kesesuaian

CHECK i. dari semasa ke semasa
ii. secara menyeluruh dalam semua bidang kurikuluk, kokurikulum, hal ehwal murid,
ACTION kewangan, sumber manusia, prasarana dan sumber Pendidikan
iii.mengikut kesesuaian

i. dari semasa ke semasa
ii. secara menyeluruh dalam semua bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid,
kewangan, sumber manusia, prasarana dan sumber Pendidikan
iii.mengikut kesesuaian

Berdasarkan tahap kualiti setiap langkah dalam ‘Do”

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

63

QRCODE PELAN OPERASI BIDANG PENGURUSAN KEPIMPINAN

1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.1.4 1.1.5 1.1.6

1.1.7 1.2.1 1.2.2

1.3.1 1.3.2 1.3.3

64

BIDANG PENGURUSAN
KURIKULUM

SEKOLAH BERKUALITI

PENGURUSAN BIDANG KURIKULUM BERKUALITI
Bidang Kurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk

melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi,
jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

KEMENJADIAN MURID

KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK:
Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang
cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam
penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri.

65

ANALISIS DATA BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2021

ASPEK PERNYATAAN ASPEK / TUMS ANALISIS SKOR STATUS NAIK/ STATUS
/ 2021 KPI BEZA TIDAK SKOR
BERUBAH/
TUMS TURUN

3.1.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan

kurikulum kebangsaan.

3.1.1.1 Pelaksanaan kurikulum diurus secara 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
sistematik dan terancang. sasaran

3.1.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

3.1.2.1 Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara 89.54 90.31 -0.77 Tidak Mencapai PUNCA
profesional dan terancang. sasaran ISU

3.1.2.2 Program peningkatan kualiti pengajaran 89.54 90.31 -0.77 Tidak Mencapai PUNCA
guru diurus secara terancang. sasaran ISU

3.1.2.3 Program peningkatan pencapaian murid 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
3.1.2.4 diurus secara profesional dan terancang. sasaran

3.1.3 Bantuan geran per kapita mata pelajaran 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
dimanfaatkan secara sistematik dan sasaran
terancang.

PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL

Masa instruktional diurus untuk memastikan peningkatan masa pembelajaran

berkesan

3.1.3.1 Masa pelaksanaan PdP diurus secara 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
sistematik dan terancang. sasaran

3.1.4 PENGURUSAN PENILAIAN MURID
Penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan penguasaan dan pencapaian murid

3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksiran diurus 89.54 89.54 - Tidak Berubah BAIK
secara sistematik dan terancang.

SKOR PENGOPERASIAN 87.49 85.94 +1.55 Melebihi BAIK
KESELURUHAN sasaran

66

ANALISIS HALA TUJU KEMENJADIAN MURID
KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK (PENCAPAIAN MINIMA)-PPKI

SK PARIT LAPIS 2021-2025

ANALISIS SKOR

BIL FOKUS 2021 KPI BEZA STATUS NAIK/ STATUS
75 70 MENCAPAI SKOR
45 60 SASARAN/
65 60 Baik
65 66 TURUN Punca
50 60
1 BAHASA MELAYU 70 60 +5 Melebihi Isu
75 73 -15 Sasaran Baik
2 BAHASA INGGERIS 75 74 +5
3 SAINS SOSIAL 70 70 +1 Tidak Mencapai Baik
4 MATEMATIK 70 70 -10 Sasaran Punca
75 76 +10 Melebihi
5 SENI VISUAL 80 78 +2 Sasaran Isu
70 60 +1 Melebihi Baik
6 MUZIK 68.07 67.46 - Sasaran
- Baik
7 PENGURUSAN DIRI -1 Tidak Mencapai
+2 Sasaran Baik
8 KEMAHIRAN MANIPULATIF - Punca
+0.61 Melebihi
9 KEMAHIRAN HIDUP Sasaran Isu
Punca
10 PENDIDIKAN JASMANI DAN Melebihi
KESIHATAN Sasaran Isu
Punca
11 PENDIDIKAN ISLAM Melebihi
Sasaran Isu
12 TEKNOLOGI MAKLUMAT Baik
Mencapai
13 PENGURUSAN TINGKAH Sasaran -
LAKU
Mencapai Baik
PERATUS KELULUSAN Sasaran

Tidak Mencapai
Sasaran
Melebihi
Sasaran
Mencapai
Sasaran
Melebihi
Sasaran

67

ANALISIS HALA TUJU KEMENJADIAN MURID
KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK (PENCAPAIAN MINIMA)-PRASEKOLAH

SK PARIT LAPIS 2021-2025

ANALISIS SKOR

BIL FOKUS 2021 KPI BEZA STATUS NAIK/ STATUS
84 MENCAPAI SKOR
1 BAHASA MELAYU SASARAN/
2 BAHASA INGGERIS
3 SAINS AWAL TURUN
4 MATEMATIK AWAL
5 SENI VISUAL 87 +5 Melebihi Sasaran Baik
6 MUZIK
81 88.20 -15 Tidak Mencapai Punca
Sasaran Isu

65 87 +5 Melebihi Sasaran Baik

65 88.06 +1 Melebihi Sasaran Baik
Punca
50 95 -10 Tidak Mencapai
Sasaran Isu
Baik
70 95 +10 Melebihi Sasaran

7 FIZIKAL 75 97.73 +2 Melebihi Sasaran Baik

8 KESIHATAN 75 97.80 +1 Melebihi Sasaran Baik
9 PENDIDIKAN ISLAM Baik
10 KETRAMPILAN DIRI 70 89.10 - Mencapai Baik
11 KEMANUSIAAN 70 97.80 - Sasaran Punca
PERATUS KELULUSAN 75 76.80 -1 Isu
Mencapai Baik
Sasaran

Tidak Mencapai
Sasaran

68.07 89.89 +0.61 Melebihi Sasaran

68

SASARAN BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM 2022

HALA TUJU MATLAMAT FOKUS OBJEKTIF STRATEGI IDIKATOR
STRATEGIK PENCAPAIAN
Bidang Pelaksanaan kurikulum diurus secara Rujuk 2020 2021
Pengurusan Ketetapan dibuat untuk 3.1.1.1 sistematik dan terancang berdasarkan 4 PDCA 95.31 95.85
Kurikulum memastikan kepatuhan Pelaksanaan tahap tindakan dengan setiap satunya 84.40 86.58
diurus dan keselarasan Kurikulum diurus mematuhi 4 tahap kualiti mencapai Rujuk 79.55 82.70
secara pelaksanaan kurikulum secara sistematik sasaran 84.06 tahun 2021 PDCA 80.40 83.38
cekap dan kebangsaan mencapai dan terancang 82.96 85.43
berkesan sasaran 95.31% pada Pelaksanaan mata pelajaran diurus Rujuk
untuk tahun 2025 3.1.2.1 secara profesional dan terancang PDCA 95.31 95.85
melahirkan Pelaksanaan berdasarkan 6 tahap tindakan dengan
murid yang mata pelajaran setiap satunya mematuhi 3 tahap kualiti Rujuk 96.25 96.60
seimbang diurus secara mencapai sasaran 84.06 tahun 2021 PDCA
dari segi profesional dan
intelek, terancang Program peningkatan kualiti pengajaran Rujuk
rohani, guru diurus secara terancang PDCA
emosi, 3.1.2.2 Program berdasarkan 4 tahap tindakan dengan
jasmani dan setiap satunya mematuhi 3 tahap kualiti Rujuk
sosial peningkatan mencapai sasaran 84.06 tahun 2021 PDCA
selaras kualiti pengajaran
dengan Mata pelajaran diurus guru diurus Program peningkatan pencapaian Rujuk
hala tuju untuk meningkatkan secara terancang. muriddiurus secara profesional dan PDCA
sekolah. kualiti pembelajaran dan terancang berdasarkan 4 tahap tindakan
dengan setiap satunya mematuhi 4
pengajaran mencapai 3.1.2.3 Program tahap kualiti mencapai sasaran 84.06
sasaran 95.31% pada peningkatan tahun 2021
pencapaian murid Bantuan perkapita mata pelajaran
tahun 2025 diurus secara dimanfaatkan secara sistematik dan
terancang berdasarkan 4 tahap
profesional dan tindakan dengan setiap satunya
mematuhi 4 tahap kualiti mencapai
terancang sasaran 84.06 tahun 2021

3.1.2.4 Bantuan Masa pelaksanaan PdP diurus
geran perkapita secarasistematik dan terancang
mata pelajaran berdasarkan 4 tahap tindakan
dimanfaatkan dengan setiap satunya mematuhi 3
secara sistematik tahap kualiti mencapai sasaran
dan terancang 84.06 tahun 2021

Masa instruktional 3.1.3.1 Masa Peperiksaan dan pentaksiran diurus
diurus untuk pelaksanaan PdP secara sistematik dan terancang
memastikan diurus secara berdasarkan 5 tahap tindakan
peningkatan masa sistematik dan dengan setiap satunya mematuhi 4
pembelajaran berkesan terancang tahap kualiti mencapai sasaran
mencapai sasaran 84.06 tahun 2021
95.31% pada tahun 3.1.4.1
2025 Peperiksaan dan
pentaksiran
Penilaian murid diurus secara
diurus untuk mengesan sistematik dan
kemajuan penguasaan terancang
dan pencapaian murid
mencapai sasaran
95.31% pada tahun
2025

SKOR PENGOPERASIAN 87.74 89.48

69

SASARAN KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK
MENGUASAI PENCAPAIAN MINIMA (PBD) ALIRAN PERDANA 2022

MATLAMAT IDIKATOR
STRATEGIK
HALA TUJU OBJEKTIF STRATEGI PENCAPAIAN

TOV 2022
2021

Bahasa Melayu Meningkatkan peratus pencapaian minimum Bahasa 92.3 94
Melayu mencapai 100% pada tahun 2021

Murid yang Bahasa Inggeris Meningkatkan peratus pencapaian minimum Bahasa 85.7 90
dididik secara Matematik Inggeris mencapai 100% 89.7 90
holistik dalam Sains mencapai 95.5 98
pengurusan Pendidikan Islam Meningkatkan peratus pencapaian minimum Matematik i.Menganalisa
Bahasa Arab mencapai 97.14% 97.9 98
sekolah yang PSV kecenderungan murid 99.5 100
cekap berupaya P. Muzik Meningkatkan peratus pencapaian minimum Sains ii. 100 100
mencapai Pendidikan Kesihatan mencapai 98.88% iii.Memperkasa PBD 100 100
potensi diri Pendidikan Jasmani 100 100
yang Meningkatkan peratus pencapaian minimum P. Islam (Penilaian Bilik Darjah) 100 100
sepenuhnya mencapai 100% 100 100
dalam 100 100
Meningkatkan peratus pencapaian minimum Bahasa iv.Memperkasa kualiti 100 100
penguasaan Arab mencapai 100% guru menggunakan
pengetahuan SKPMg2 standard 4 96.96 97.6
dan kemahiran, Meningkatkan peratus pencapaian minimum Pendidikan 9
berketerampilan Seni Visual mencapai 100% v.Bahan bantu belajar
, berakhlak yang berkualiti
mulia, Meningkatkan peratus pencapaian minimum P. Muzik
bertanggung- mencapai 100% v.Rancangan
jawab dan Pengajaran
berkeupayaan Meningkatkan peratus pencapaian minimum PK Harian ( RPH ) Abad
mencapai mencapai 100% Ke-21 PBD Smart
Kualiti.
kesejahteraan Meningkatkan peratus pencapaian minimum PJ
diri. mencapai 100%

RBT Meningkatkan peratus pencapaian minimum RBT
mencapai 100%

TMK Meningkatkan peratus pencapaian minimum TMK
mencapai 100%

Sejarah Meningkatkan peratus pencapaian minimum Sejarah
mencapai 100%

PERATUS

70

SASARAN KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK
MENGUASAI PENCAPAIAN MINIMA (PBD) PPKI 2022

HALA FOKUS MATLAMAT FOKUS STRATEGI INDIKATOR
TUJU STRATEGIK PENCAPAIAN
2021 2022
Bahasa i. mengamalkan tingkah laku 75.00 78.00
Malaysia 45.00 54.00
Murid dan sikap positif dalam 65.00 70.00
yang Bahasa 65.00 70.00
dididik Inggeris menguruskan kehidupan 50.00 58.00
secara 70.00 74.00
holistik Sains Sosial seharian yang lebih bermakna 75.00 78.00
dalam 75.00 78.00
pengurus Matematik serta menjadi warganegara 70.00 74.00
an
sekolah Seni Visual Mengembang yang berguna 70.00 74.00
yang
cekap Muzik kan potensi ii. Mengaplikasikan 75.00 78.00
berupaya murid secara pengetahuan dan kemahiran 80.00 82.00
mencapai Pengurusan
potensi Diri menyeluruh, serta dapat berdikari dalam i.Menganalisa 60.00 66.00
diri yang seimbang kehidupan seharian kecenderungan
sepenuhn Kemahiran murid 68.07 72.46
ya dalam Manipulatif dan iii. Memperoleh kemahiran
penguasa ii.Memperkasa PBD
an Kemahiran bersepadu dan keterampilan diri ke arah (Penilaian Bilik
pengetahu Hidup Asas kehidupan berjaya Darjah)
an dan serta
kemahiran Pendidikan iii.Memperkasa
, Jasmani dan bersesuaian iv. Mengamalkan penjagaan kualiti guru
berketera Kesihatan menggunakan
mpilan, dengan tahap kesihatan dan keselamatan diri SKPMg2 standard 4
berakhlak Pendidikan kefungsian yang sempurna
mulia, Islam iv.Bahan bantu
bertanggu murid. v. Menggunakan kemahiran belajar yang
ng- Teknologi berkualiti
Maklumat Perkembang berbahasa untuk
jawab dan an ini juga berkomunikasi, berinteraksi v.Rancangan
berkeupay Pengurusan dan bersosialisasi dengan Pengajaran Harian
aan Tingkah meliputi menepati tatasusila (RPH) Abad Ke-21
mencapai Laku aspek masyarakat majmuk PBD Smart Kualiti.
kesejahter
aan diri. jasmani, vi. Mengamalkan nilai-nilai
Islam dalam kehidupan
emosi, rohani seharian bagai yang beragama
dan intelek Islam
bagi

melahirkan vii. Mengamalkan nilai-nilai
murni dalam kehidupan
insan yang seharian
seimbang,

harmonis dan viii. Melibatkan diri dalam
aktiviti riadah
berakhlak
mulia. ix. Menghargai keindahan

alam sekitar

x. Menggunakan kemahiran
teknologi maklumat dan
komunikasi seiring dengan
perkembangan semasa

PERATUS KELULUSAN

71

SASARAN KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK
MENGUASAI PENCAPAIAN MINIMA (PBD) PRASEKOLAH 2022

HALA TUJU MATLAMAT OBJEKTIF BIDANG STRATEGI IDIKATOR
STRATEGIK PEMBELAJARAN PENCAPAIAN

2021 2022

Memperkembangkan 1. Menggunakan Bahasa untuk Bahasa Melayu i.Menganalisa 90.20 92.40
potensi murid berumur kecenderungan 83.80 87.60
Murid yang empat hingga enam berkomunikasi dengan Bahasa Inggeris murid 93.40 94.80
dididik secara tahun secara berkesan ii.Memperkasa 93.40 94.80
holistik dalam menyeluruh dan 2. Mengamalkan nilai-nilai Islam PBD 98.20 98.40
pengurusan bersepadu dalam (PenilaianBilikDarj 95.00 96.00
sekolah yang aspek jasmani, emosi, dalam kehidupan seharian Sains Awal ah) 99.80 99.60
cekap berupaya rohani, intelek dan untuk murid beragama Islam iii.Memperkasa 100 100
mencapai sosial melalui kualiti guru 96.60 97.20
potensi diri yang persekitaran 3. Mengamalkan nilai-nilai murni Matematik Awal menggunakan 96.60 97.20
sepenuhnya pembelajaran yang SKPMg2 standard 100 100
dalam menyeronokkan, masyarakat Malaysia 4
penguasaan kreatif dan bermakna. 4. Menghargai dan peka terhadap iv.Bahan bantu
pengetahuan Ini adalah untuk belajar yang
dan kemahiran, meningkatkan budaya masyarakat Malaysia Seni Visual berkualiti
berketerampilan, kemahiran, menanam 5. Menyayangi dan menghargai v.Rancangan
berakhlak mulia, keyakinan dan alam sekitar Pengajaran Harian
bertanggung membentuk konsep 6. Memperkembangkan konsep Muzik (RPH) Abad Ke-21
jawab dan kendiri yang positif kendiri yang positif dan PBD Smart Kualiti.
berkeupaya- pada diri murid agar
an mencapai mereka bersedia untuk keyakinan diri Fizikal
kesejahteraan menghadapi cabaran 7. Mempraktikkan amalan
diri. dan mengikuti kesihatan, membina
pembelajaran Kesihatan
seterusnya. kecergasan badan dan

menjaga keselamatan diri
8. Mengembangkan daya kreatif
dan estetika Pendidikan Islam

9. Mengaplikasikan pemikiran
kritis, kreatif dan inovatif serta Ketrampilan Diri
kemahiran menyelesaikan
masalah dalam pembelajaran
dan kehidupan seharian Kemanusiaan

PERATUS KELULUSAN 89.04 91.53

72

JAWATANKUASA BIDANG PENGURUSAN
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT L
2022

GURU BESAR
SAMIDAH BINTI MD TALIB

GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ ZAHANITA BT HJ BORHAN

GURU DATA SETIAUSAHA JKSS
YUNOS BIN JAPRI MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

KETUA BIDANG
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

SETIAUSAHA BIDANG
NOORULHUDA BINTI MOHAMAD YUSOF

3.1.1 KETETAPAN 3.1.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN

3.1.1.1 Pelaksanaan Kurikulum 3.1.2.1 Pelaksanaan Mata Pelajaran 3.1.2.2 Program Peningkatan Kualiti PdPc 3.1.2.3 Program Peningkatan Pencapaian 3.
MUHAMMAD FAHMI BIN KETUA PANITIA Guru Murid
AZIZ
SPI KETUA PANITIA KETUA PANITIA
PERANCANGAN
STRATEGIK BM BI BM BI BM BI
KEWANGAN MT BA MT BA MT BA
SN PAI SN PAI SN PAI
PENTAKSIRAN SEJ PSV SEJ PSV SEJ PSV
RBT PJK RBT PJK RBT PJK
LATIHAN/TUGAS TMK MZ TMK MZ TMK MZ

PEMULIHAN KHAS

PERMUAFAKATAN T6

PRASEKOLAH

PENUBUHAN PANITIA

PPKI

7

N KURIKULUM
LAPIS

GPK KOKURIKULUM

RADZIAH BT MOHD HASHIM

.1.2.4 Bantuan Geran Perkapita Mata 3.1.3 PENGURUSAN MMI 3.1.4 PENGURUSAN PENILAIAN
Pelajaran 3.1.3.1 Pengurusan Masa 3.1.4.1 Peperiksaan dan
PdPc Pentaksiran
KETUA PANITIA ZAINUDIN BIN MASUD
IRMA IRYAWATI BT JUWAHIR
BM BI JADUAL WAKTU INDUK
JADUAL WAKTU GURU UPSR
MT BA PBS
JADUAL RELIEF PBD
SN PAI J.GURU GANTI PKL
J GURU PRATIKUM SEGAK
SEJ PSV KAWALAN KELAS PRASEKOLAH
J BILIK KHAS PPKI
RBT PJK

TMK MZ

73

ASPEK 3.1.1 : KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan.

3.1.1.1 – SENARAI J/K UNIT KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Ketua Unit MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

Setiausaha Unit NOORULHUDA BINTI MOHAMAD YUSOF

Ahli JK

SURAT PEKELILING IKHTISAS KETUA PANITIA
PERANCANGAN STRATEGIK 1. ZAINUDIN BIN MASUD (RBT /TMK)
PENUBUHAN PANITIA 2. SABARIAH BINTI MD.SONO (MATEMATIK)
KEWANGAN 3. MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR (BM)
PENTAKSIRAN 4. MUHAMMAD FIZRI BIN JAMAL (BI)
LATIHAN DAN TUGASAN 5. AMINURRASYID BIN KUSNI (PI)
JADUAL WAKTU 6. MOHAMAD NIZAM BIN ABD JAMIL (BA)
SUMBER PENDIDIKAN
PEMULIHAN 7. SAPIAH BINTI MISRAN (SAINS)

8. AHMAD AFANDI BIN SAIDI (PJK)
9. YUNOS BIN JAPRI (SEJARAH)
10. SH.MASHITAH BINTI SY MOHAMED (MUZIK)
11. VINOTHINI a/p RAMASAMY (PSV)
12. YUNOS BIN JAPRI (SEJARAH)

PRASEKOLAH

PPKI

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.1.1.1
Pelaksanaan Kurikulum diurus secara sistematik dan terancang

DO ( PERINCIAN TUGAS) Tahap Tindakan

i. membuat ketetapan i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara iaitu penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan

kewangan,pentaksiran, penjaminan kualiti, latihan/tugasan,sumber pendidikan dan jadual waktu
iii. mengikut keperluan sekolah

ii. mendokumenkan i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
ketetapan ii. secara menyeluruh dalam semua perkara iaitu penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan

kewangan,pentaksiran, penjaminan kualiti, latihan/tugasan,sumber pendidikan dan jadual waktu
iii. mengikut keperluan sekolah

iii. menyebarluaskan i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
ketetapan ii. secara menyeluruh dalam semua perkara iaitu penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan

kewangan,pentaksiran, penjaminan kualiti, latihan/tugasan,sumber pendidikan dan jadual waktu
iii. mengikut keperluan sekolah

iv. menyemak semula i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
ketetapan
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara iaitu penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan
kewangan,pentaksiran, penjaminan kualiti, latihan/tugasan,sumber pendidikan dan jadual waktu

iii. mengikut keperluan sekolah

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

74

Ketua Panitia 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA BM
Setiausaha Panitia
Ahli JK MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR
SARIMAH BINTI JUBAIDI

SEMUA GURU BAHASA MELAYU

Ketua Panitia 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA BI
Setiausaha Panitia
Ahli JK MUHAMMAD FIZRI BIN JAMAL
HASIFAH BINTI ARIFFIN

SEMUA GURU BAHASA INGGERIS

Ketua Panitia 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA MATEMATIK
Setiausaha Panitia
Ahli JK SABARIAH BINTI MAT SONO
ZURINA BT AHMAD

SEMUA GURU MATEMATIK

Ketua Panitia 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA SAINS
Setiausaha Panitia
Ahli JK SAPIAH BINTI MISRAN
ZAINUDIN BIN ABU BAKAR

SEMUA GURU SAINS

75

Ketua Panitia 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA PI
Setiausaha Panitia
Ahli JK MUHD AMINURRASYID BIN KUSNI
NUR NABEELA BT ILIAS

SEMUA GURU PENDIDIKAN ISLAM / J-QAF

3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA BAHASA ARAB

Ketua Panitia MOHAMAD NIZAM BIN ABD JAMIL

Setiausaha Panitia NOORULHUDA BT MOHD YUSOF

Ahli JK

SEMUA GURU BAHASA ARAB

Ketua Panitia 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA SEJARAH
Setiausaha Panitia
Ahli JK YUNOS BIN JAPRI
SAPIAH BINTI MISRAN

SEMUA GURU SEJARAH

Ketua Panitia 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA PJPK
Setiausaha Panitia
Ahli JK AHMAD AFANDI BIN SAIDI
MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR

SEMUA GURU PJ DAN PK

76

Ketua Panitia 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA MUZIK
Setiausaha Panitia
Ahli JK SH. MASHITAH BINTI SY. MOHAMED

VONOTHINI A/P RAMASAMY

SEMUA GURU MUZIK

Ketua Panitia 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA PSV
Setiausaha Panitia VONOTHINI A/P RAMASAMY
Ahli JK
SH. MASHITAH BINTI SY. MOHAMED

SEMUA GURU PSV

Ketua Panitia 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA RBT
Setiausaha Panitia
Ahli JK ZAINUDIN BIN MASUD
MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR

SEMUA GURU RBT

3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA PRASEKOLAH

Ketua Panitia NURSHAHIDAH BT JUNID

Setiausaha Panitia SITI HASLINDA BT TAIB

Ahli JK

ZULFAZREEN BIN SALIKIN

3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3.,3.1.2.4 – SENARAI J/K PANITIA PENDIDIKAN KHAS

Ketua Panitia ILI SAHZWANI BT ISMAIL

Setiausaha Panitia MUHAMMAD NORAKBARVILDAN B KAMARUDIN

77

Ahli JK

SH ERIN BT SY SEMAN
AMINURRASYID B KUSNI
NUR NABEELA BT ILIAS

78

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

PLAN 3.1.2.1 – PENGURUSAN MATA PELAJARAN

SEMUA PANITIA

PERINCIAN TUGAS

TUMS 3.1.2.1
Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang.

DO (Perincian Tugas) Tahap Kualiti

i. memperoleh dokumen i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
kurikulum ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum
iii.secara menyeluruh meliputi semua tahun/tingkatan

ii. menyelaras penyediaan i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
RPT dan RPH ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum
iii.secara menyeluruh meliputi semua tahun/tingkatan

iii. menyelaras pentaksiran i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum
iv. menyelaras tugasan iii.secara menyeluruh meliputi semua tahun/tingkatan
murid
i. dengan mematuhi ketetapan kurikulum
v. menganalisis data dan ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum
maklumat pentaksiran iii.secara menyeluruh meliputi semua tahun/tingkatan

vi. mengambil tindakan i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
susulan. ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum
iii.secara menyeluruh meliputi semua tahun/tingkatan
CHECK
ACTION i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum
iii.secara menyeluruh meliputi semua tahun/tingkatan

Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

79

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN PB
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

3.1.2.2 – PENGURUSAN MATA PELAJARAN

SEMUA PANITIA

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.1.2.2
Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara
terancang.

DO Tahap Kualiti

i. merancang program i. dengan berfokus kepada keperluan guru/panitia
pembangunan profesionalisme ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan semasa
yang berkaitan dengan mata iii.dari semasa ke semasa
pelajaran

ii. melaksanakan program i. dengan berfokus kepada keperluan guru/panitia
pembangunan profesionalisme ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan semasa
yang berkaitan dengan mata iii.dari semasa ke semasa
pelajaran

iii. menilai keberkesanan i. dengan berfokus kepada keperluan guru/panitia
program ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan semasa
iii.dari semasa ke semasa
iv. mengambil tindakan
susulan. i. dengan berfokus kepada keperluan guru/panitia
ii. secara objektif
CHECK iii.dari semasa ke semasa
ACTION
Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

80

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN PB
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

3.1.2.3 – PENGURUSAN MATA PELAJARAN

SEMUA PANITIA

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.1.2.3
Program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional
dan terancang

DO Tahap Kualiti

i. merancang program yang i. dengan berfokus kepada keperluan murid
menjurus ke arah peningkatan ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan dan potensi
ilmu dan kemahiran iii.dengan melibatkan murid di semua tahun/ tingkatan
iv.dari semasa ke semasa
ii. melaksanakan program
yang menjurus ke arah i. dengan berfokus kepada keperluan murid
peningkatan ilmu dan ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan dan potensi
kemahiran iii.dengan melibatkan murid di semua tahun/ tingkatan
iv.dari semasa ke semasa
iii. menilai keberkesanan
program i. dengan berfokus kepada keperluan murid
ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan dan potensi
iv. mengambil tindakan iii.dengan melibatkan murid di semua tahun/ tingkatan
susulan. iv.dari semasa ke semasa

CHECK i. dengan berfokus kepada keperluan murid
ACTION ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan dan potensi
iii.dengan melibatkan murid di semua tahun/ tingkatan
iv.dari semasa ke semasa

Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

81

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

PERINCIAN TUGAS

SEMUA PANITIA

PLAN TUMS 3.1.2.4
Bantuan geran per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan
terancang

DO Tahap Kualiti

i. merancang perbelanjaan i. mengikut prosedur yang ditetapkan
ii. mengikut keperluan
ii. melaksanakan perbelanjaan iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa
iii. memanfaatkan sumber
pendidikan i. mengikut prosedur yang ditetapkan
ii. mengikut kesesuaian
iv. merekodkan penerimaan dan iii.secara optimum
penggunaan sumber pendidikan. iv.dari semasa ke semasa

CHECK i. mengikut prosedur yang ditetapkan
ACTION ii. mengikut kesesuaian
iii.secara optimum
iv.dari semasa ke semasa

i. mengikut prosedur yang ditetapkan
ii. mengikut kesesuaian
iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

82

ASPEK 3.1.3 : PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL
Masa instruktional diurus untuk memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan.

Ketua Unit 3.1.3.1 – SENARAI J/K UNIT JADUAL WAKTU
Setiausaha Unit
Ahli JK MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
JADUAL WAKTU INDUK ZAINUDIN BIN MASUD
JADUAL WAKTU GURU
JADUAL WAKTU RELIEF ZAINUDIN BIN ABU BAKAR
JADUAL GURU GANTI NUR SYARA AFIQAH BINTI BAHARUDIN
JADUAL GURU PRATIKUM SAPIAH BINTI MISRAN
JADUAL BILIK KHAS NURSHAHIDAH BINTI JUNID
KAWALAN KELAS YUNOS BIN JAPRI
ILI SHAZWANI BINTI ISMAIL
MUHAMAD FIZRI BIN JAMAL

PLAN PERINCIAN TUGAS
TUMS 3.1.3.1
DO Masa pelaksanaan PdP diurus secara sistematik dan terancang

i. menyediakan jadual waktu induk, Tahap Kualiti
jadual waktu kelas, jadual waktu guru,
jadual waktu guru ganti dan jadual i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
penggunaan bilik khas ii. mengikut ketetapan kurikulum
ii. melaksanakan PdP seperti yang iii. mengikut kesesuaian
dijadualkan
i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
iii. menyusun semula jadual waktu ii. mengikut ketetapan kurikulum
iii. mengikut kesesuaian
iv. menyelaras program sekolah
i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
CHECK ii. mengikut ketetapan kurikulum
ACTION iii. mengikut kesesuaian

i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
ii. mengikut ketetapan kurikulum
iii. mengikut kesesuaian
Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

83

ASPEK 3.1.4 : PENGURUSAN PENILAIAN MURID
Penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan penguasaan dan pencapaian murid.

Ketua Unit 3.1.4.1 – SENARAI J/K UNIT PENTAKSIRAN & PENILAIAN
Setiausaha Unit MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
Ahli JK SABARIAH BINTI MAT SONO
PBS
PBD HASIFAH BINTI ARIFFIN
SEGAK HASIFAH BINTI ARIFFIN
PRASEKOLAH MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR
PASR NUR SHAHIDAH BINTI JUNID
PEMULIHAN
SAPS MOHD AMINURRASYID BIN KUSNI
j-QAF PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.1.4.1
Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara sistematik dan terancang

DO i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
i. merancang pentaksiran (Pusat dan PBD) ii. mengikut keperluan
iii.secara menyeluruh meliputi semua mata pelajaran dan murid
ii. menyelaras pentaksiran (Pusat dan PBD) iv.dari semasa ke semasa

iii.melaksanakan pentaksiran (Pusat dan PBD) i. mengikut ketetapan
ii. mengikut kesesuaian
iv. menganalisis data dan maklumat iii.secara menyeluruh meliputi semua mata pelajaran dan murid
pentaksiran (Pusat dan PBD) iv.dari semasa ke semasa

v. mengambil tindakan susulan/intervensi i. mengikut ketetapan
CHECK ii. mengikut kesesuaian
ACTION iii.secara menyeluruh meliputi semua mata pelajaran dan murid
iv.dari semasa ke semasa

i. mengikut ketetapan
ii. mengikut kesesuaian
iii.secara menyeluruh meliputi semua mata pelajaran dan murid
iv.dari semasa ke semasa

i. mengikut ketetapan
ii. mengikut kesesuaian
iii.secara menyeluruh meliputi semua mata pelajaran dan murid
iv.dari semasa ke semasa

Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

84

QRCODE PELAN OPERASI BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM

3.1.1.1 3.1.2.1

3.1.2.2 3.1.2.3

3.1.2.4 3.1.3.1

3.1.4.1

85

GURU
BERKUALITI

SEKOLAH BERKUALITI
(GURU BERKUALITI

Guru berperanan sebagai pemudahcara dalam proses
pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan untuk
memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan

meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum
secara berterusan.

86

ANALISIS DATA PENGURUSAN GURU BERKUALITI TAHUN 2021

ASPEK PERNYATAAN ASPEK / TUMS ANALISIS SKOR STATUS NAIK/ STATUS
/ 2021 KPI BEZA TIDAK SKOR
BERUBAH
TUMS
4.1 /

4.1.1 TURUN

4.2 GURU SEBAGAI PERANCANG

4.2.1 Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam

4.2.2 melaksanaan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc).

4.3 Guru merancang pelaksanaan PdPc 10 9.16 +0.16 Melebihi BAIK
secara profesional dan sistematik. sasaran
4.3.1
GURU SEBAGAI PENGAWAL
4.4
Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran
4.4.1
mengikut perancangan.
4.4.2
Guru mengawal proses pembelajaran Tidak PUNCA
4.5 secara profesional dan terancang. 9.38 9.18 -0.20 Mencapai ISU

4.5.1 sasaran

4.6 Guru mengawal suasana pembelajaran Tidak PUNCA
secara profesional dan terancang. 4.06 4.65 -0.59 Mencapai ISU
4.6.1
sasaran

GURU SEBAGAI PEMBIMBING

Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran

dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran

Guru membimbing murid secara profesional 12.19 13.58 +1.39 Melebihi BAIK
dan terancang. sasaran

GURU SEBAGAI PENDORONG

Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah (soft skills)

murid

Guru mendorong minda murid dalam 23.64 21.97 -1.85 Tidak BAIK
melaksanakan aktiviti pembelajaran secara Berubah
profesional dan terancang.

Guru mendorong emosi murid dalam Tidak PUNCA
ISU
melaksanakan aktiviti pembelajaran secara 4.53 4.67 -0.14 Mencapai

profesional dan terancang sasaran

GURU SEBAGAI PENILAI
Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid

Guru melaksanakan penilaian secara Tidak PUNCA
sistematik dan terancang. 8.88 8.98 -0.10 Mencapai ISU

sasaran

MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

Murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta

mengamalkan nilai positi

Murid melibatkan diri dalam proses 18.91 17.63 +1.28 Melebihi BAIK
pembelajaran secara berkesan. sasaran

SKOR PENGOPERASIAN 91.59 89.70 +1.89 Melebihi CEMERLANG
KESELURUHAN sasaran

87

SASARAN PENGURUSAN GURU BERKUALITI 2022

HALA TUJU MATLAMAT OBJEKTIF STRATEGI INDIKATOR
STRATEGIK PENCAPAIAN
Guru
berperanan Guru bertindak sebagai TOV 2022
sebagai perancang untuk 2021
pemudah memastikan kesediaan
cara dalam dan persediaan yang 4.1.1 Guru merancang Guru sebagai perancang PdPc: 9.16 9.32
proses rapi dalammelaksanaan pelaksanaan PdP secara i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh
pembelajaran Pembelajaran dan profesional dan sistematik
dan Pemudahcaraan berdasarkan 3 tahap diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai
pengajaran (PdPC) dengan tindakan dengan setiap ii. menentukan pentaksiran dalam PdPc
(PdP) mensasarkan satunya mematuhi 3 tahap iii. menyediakan ABM/ BBM/ BBB/ TMK
yang berkesan pencapaian 9.80 pada kualiti dengan mensasarkan
untuk tahun 2025. pencapaian 9.71 pada tahun
memperkemban 2021
gkan Guru bertindak sebagai
potensi murid pengawal pelaksanaan 4.2.1 Guru mengawal proses Guru mengawal proses prmbelajaran: 9.18 9.34
secara PdPc untuk pembelajaran secara i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang
menyeluruh memastikan kelancaran profesional dan terancang
dan proses pembelajaran berdasarkan 3 tahap dirancang
meningkatkan mengikut perancangan tindakan dengan setiap ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti
pencapaian dengan mensasarkan satunya mematuhi 3 tahap
murid pada pencapaian 9.80 pada kualiti dengan mensasarkan pembelajaran
tahap tahun 2025. pencapaian 9.71 pada tahun iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif pelajar
optimum secara 2021
Guru bertindak sebagai
berterusan. pembimbing untuk 4.2.2 Guru mengawal
membolehkan murid
menguasai suasana pembelajaran
pengetahuan,
kemahiran dan secara profesional dan Guru mengawal suasana pembelajaran:
mengamalkan nilai
berdasarkan objektif terancang berdasarkan 3 i. mengawal komunikasi murid dalam PdPc
pelajaran dengan
mensasarkan tahap tindakan dengan setiap ii. mengawal pelakuan murid dalam PdPc 4.65 4.71
pencapaian 4.90 pada
tahun 2025. satunya mematuhi 3 tahap iii. menyusun atur kedudukan murid

Guru bertindak sebagai kualiti dengan mensasarkan iv. mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan
pembimbing untuk
membolehkan murid pencapaian 9.71 pada tahun
menguasai
pengetahuan, 2021
kemahiran dan
mengamalkan nilai 4.3.1 Guru membimbing Guru membimbing murid: 13.58 13.89
berdasarkan objektif murid secara profesional dan i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai isi 21.97 22.68
pelajaran" terancang berdasarkan 3
mensasarkan tahap tindakan dengan setiap pelajaran/konsep/fakta berkaitan pelajaran
pencapaian 14.80 satunya mematuhi 3 tahap ii. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai
pada tahun 2025. kualiti dengan mensasarkan
pencapaian 9.71 pada tahun kemahiran dalam aktiviti pembelajaran
Guru bertindak sebagai 2021 iii. memandu murid membuat keputusan dan
pendorong untuk
meningkatkan motivasi 4.4.1 Guru mendorong minda menyelesaikan masalah dalam aktiviti pembelajaran
dan kemahiran insaniah murid dalam melaksanakan iv. memandu murid menggunakan /memanfaatkan sumber
(soft skills) murid aktiviti pembelajaran secara
mensasarkan profesional dan terancang pendidikan berkaitan pelajaran
pencapaian 24.80 pada berdasarkan 3 tahap v. menggabung/merentas/mengaitkan isi pelajaran dengan
tahun 2025. tindakan dengan setiap
satunya mematuhi 3 tahap tajuk/Unit/tema/nilai/kemahiran/mata pelajaran lain
kualiti dengan mensasarkan dalam aktiviti pembelajaran
pencapaian 9.71 pada tahun
2021 Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan
aktiviti pembelajaran:
i. merangsang murid berkomunikasi
ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti

pembelajaran
iii. mengemukakan soalan yang menjurus kepada

pemikiran yang kreatif dan kritis
iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus

ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah
v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin

88

vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan
isi pelajaran

vii menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan
kemahiran secara kendiri

Guru bertindak 4.4.2 Guru mendorong emosi Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan 4.59 4.67
sebagai pendorong murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran: 8.98 9.19
untuk meningkatkan aktiviti pembelajaran secara i. memberi pujian/galakan terhadap pelakuan positif 17.63 18.17
motivasi dan profesional berdasarkan 3 ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/idea yang 89.70 91.86
kemahiran insaniah tahap tindakan dengan setiap
(soft skills) murid satunya mematuhi 3 tahap bernas
mencapai sasaran kualiti dengan mensasarkan iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/
4.90 pada tahun 2025 pencapaian 9.71 pada tahun
2021 memberi respons
Guru berperanan 4.5.1 Guru melaksanakan iv. perihatin terhadap keperluan murid
sebagai penilai untuk penilaian secara sistematik
mengesan tahap dan terancang berdasarkan 3 Guru melaksanakan penilaian:
penguasaan murid tahap tindakan dengan setiap i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc
mencapai sasaran satunya mematuhi 3 tahap ii. menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dalam PdPc
9.80 pada tahun 2025 kualiti dengan mensasarkan iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran
pencapaian 9.71 pada tahun iv. membuat refleksi PdPc
Murid bertindak 2021 v. menyemak/menilai hasil kerja/ latihan/tugasan
sebagai pembelajar
aktif untuk menguasai 4.6.1 Murid melibatkan diri Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran:
pengetahuan dan dalam pembelajaran secara i. memberi respon berkaitan isi pelajaran
kemahiran serta berkesan berdasarkan 3 ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti
mengamalkan nilai tahap tindakan dengan setiap
positif mencapai satunya mematuhi 3 tahap pembelajaran
sasaran 19.80 pada kualiti dengan mensasarkan iii. melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif
tahun 2025 pencapaian 9.71 pada tahun iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis
2021
dan kreatif berkaitan isi pelajaran
v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran
vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/isu

lokasi/global
vii.membuat keputusan/menyelesaikan masalah berkaitan

aktiviti pembelajaran

SKOR PENGOPERASIAN

89

JAWATANKUASA BIDANG KURIK
SEKOLAH KEBANGSAAN P
2022

GURU BESAR
SAMIDAH BINTI MD TALIB

GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ ZAHANITA BT HJ BORHAN

GURU DATA SETIAUSAHA JKSS
YUNOS BIN JAPRI MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

KETUA BIDANG
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

SETIAUSAHA BIDANG
NOORULHUDA BINTI MOHAMAD YUS

4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG 4.2 GURU SEBAGAI PENGAWAL 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING

4.1.1 Merancang Pelaksanaan PdP 4.2.1 Mengawal Proses PdP 4.2.2 Mengawal Suasana PdP 4.3.1 Membimbing Murid Dalam Proses 4.4.1 Mendo
KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA PdP KETUA

KETUA PANITIA

BM BI BM BI BM BI BM BI BM

MT BA MT BA MT BA MT BA MT

SN PAI SN PAI SN PAI SN PAI SN

SEJ PSV SEJ PSV SEJ PSV SEJ PSV SEJ

RBT PJK RBT PJK RBT PJK RBT PJK RBT

TMK MZ TMK MZ TMK MZ TMK MZ TMK

9

KULUM (STANDARD 4)
PARIT LAPIS

GPK KOKURIKULUM
RADZIAH BT MOHD HASHIM

SOF 4.5 GURU SEBAGAI PENILAI 4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR
4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG AKTIF

orong Minda Murid 4.4.2 Mendorong Emosi Murid 4.5.1 Melaksanakan Penilaian 4.6.1 Penglibatan Murid Secara Berkesan
A PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA

BI BM BI BM BI BM BI

BA MT BA MT BA MT BA

PAI SN PAI SN PAI SN PAI

PSV SEJ PSV SEJ PSV SEJ PSV

PJK RBT PJK RBT PJK RBT PJK

MZ TMK MZ TMK MZ TMK MZ

90

ASPEK 4.1 : GURU SEBAGAI PERANCANG GB
Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan
yang rapi dalam melaksanaan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc).

4.1.1 –SENARAI J/K GURU SEBAGAI PERANCANG

Ketua Panitia SEMUA KETUA PANITIA

Setiausaha Panitia SEMUA S/U PANITIA

GURU BM

GURU BI

GURU SAINS

GURU MATEMATIK

GURU PSV

GURU PENDIDIKAN ISLAM

Ahli JK GURU BAHASA ARAB
GURU SEJARAH

GURU RBT

GURU PJK

GURU MUZIK

GURU PJK

GURU PRASEKOLAH

GURU PPKI
PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 4.1.1
Guru merancang pelaksanaan PdPc secara profesional dan sistematik.

DO Tahap Kualiti

i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
yang sesuai iii.dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/ketetapan kurikulum

ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
iii. menyediakan ABM / BBM / BBB / TMK. ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
iii.dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/ketetapan kurikulum

i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
iii.dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/ketetapan kurikulum

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah check memerlukan tindakan susulan

ACTION

91

ASPEK 4.2 : GURU SEBAGAI PENGAWAL GB
Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan
kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan.

4.2.1 –SENARAI J/K GURU SEBAGAI PENGAWAL

Ketua Panitia SEMUA KETUA PANITIA

Setiausaha Panitia SEMUA S/U PANITIA

GURU BM

GURU BI

GURU SAINS

GURU MATEMATIK

GURU PSV

GURU PENDIDIKAN ISLAM

Ahli JK GURU BAHASA ARAB
GURU SEJARAH

GURU RBT

GURU PJK

GURU MUZIK

GURU PJK

GURU PRASEKOLAH

GURU PPKI

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 4.2.1
Guru mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang

DO Tahap Kualiti

i. mengelola isi pelajaran/skop i. dengan menepati objektif pembelajaran
pembelajaran yang dirancang ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/ pembelajaran terbeza
iii.dari semasa ke semasa

ii. mengelola masa PdPc selaras dengan i. dengan menepati objektif pembelajaran
aktiviti pembelajaran ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/ pembelajaran terbeza
iii.dari semasa ke semasa

iii. memberi peluang kepada penyertaan i. dengan menepati objektif pembelajaran
ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/ pembelajaran terbeza
aktif murid. iii.dari semasa ke semasa

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah check memerlukan tindakan susulan

ACTION

92


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Pemimpin Muda
Next Book
Best Practice ผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี