The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku pengurusan SK Parit Lapis bagi tahun 2022. TS25

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by haydar1157, 2022-04-12 21:40:55

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH SK PARIT LAPIS

Buku pengurusan SK Parit Lapis bagi tahun 2022. TS25

Keywords: BPS SK PARIT LAPIS

QRCODE PELAN OPERASI BIDANG PENGURUSAN KEWANGAN
2.3.1

140

BIDANG PENGURUSAN
SUMBER MANUSIA

SEKOLAH BERKUALITI

PENGURUSAN BIDANG SUMBER MANUSIA BERKUALITI:
Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil
kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan,
sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan
keberkesanan pengoperasian sekolah.

141

ANALISIS DATA BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA TAHUN 2021

ASPEK PERNYATAAN ASPEK / TUMS ANALISIS SKOR STATUS NAIK/ STATU
/ 2021 KPI BEZA TIDAK S
BERUBAH/
TUMS TURUN SKOR

2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Sumber Manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan keseronokan bekerja

serta amalan profesionalisme.

2.1.1 Sumber manusia diurus secara sistematik 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
dan terancang. sasaran

2.1.2 Pembangunan sumber manusia 89.54 90.31 -0.77 Tidak Mencapai PUNCA
diurus secara sasaran ISU
terancang.

IKLIM

2.5 Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam

melaksanakan tanggungjawab.

2.5.2 Suasana yang selesa dan harmoni 89.54 90.31 -0.77 Tidak Mencapai PUNCA
diwujud dan dikekalkan secara sistematik sasaran ISU
dan terancang.

PENGURUSAN PERPADUAN

2.6 Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus untuk

memupuk perpaduan.

2.6.1 Pemahaman dan penerimaan terhadap 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus sasaran
secara terancang.

PERMUAFAKATAN STRATEGIK

2.7 Permuafakatn strategik diwujudkan untuk menyokong pembelajaran murid ke arah

kecemerlangan.

2.7.1 Permuafakatan strategik diusahakan 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
secara profesional dan sasaran
terancang.

SKOR PENGOPERASIAN 87.49 85.94 +1.55 Melebihi BAIK
KESELURUHAN sasaran

142

SASARAN BIDANG SUMBER MANUSIA 2022

HALA TUJU MATLAMAT FOKUS OBJEKTIF STRATEGI IDIKATOR
STRATEGIK PENCAPAIAN
Sumber manusia i. mengagihkan tugas
diurus secara ii. menyediakan perincian tugas TOV 2022
sistematik dan iii. menyebarluaskan perincian tugas 2021
terancang mencapai iv. menilai prestasi kerja.
2.1.1 Sumber sasaran 84.06 pada
manusia tidak tahun 2021 i. merancang program
Sumber Manusia pembangunan profesionalisme 95.31 84.06
diurus secara Pembangunan
diurus untuk sistematik dan sumber manusia ii. melaksanakan program
meningkatkan kualiti terancang. diurus secara pembangunan profesionalisme
kerja, kepuasan dan terancang 84.06
pada tahun 2021 iii. menilai keberkesanan program
keseronokan bekerja 2.1.2 iv. mengambil tindakan susulan. 90.63 95.85
serta amalan Pembangunan Suasana yang
profesionalisme sumber selesa dan harmoni i. menguatkuasakan
mencapai sasaran manusia tidak diwujud dan ketetapan/peraturan sekolah
95.31 pada tahun 2025 diurus secara dikekalkan secara
sistematik dan ii. merancang program peningkatan
terancang. terancang 84.06 keakraban /semangat
pada tahun 2021 kesepunyaan
Organisasi Persekitaran dan 2.5.2 Suasana 100 91.57
sekolah diurus suasana diurus yang selesa Pemahaman dan iii. melaksanakan program
secara cekap supaya kondusif bagi dan harmoni penerimaan peningkatan keakraban /semangat
dengan kesejahteraan warga tidak diwujud terhadap kesepunyaan.
mengambil sekolah dalam dandikekalkan kepelbagaian
kira potensi melaksanakan secara masyarakat i. menyebarkan maklumat tentang
dan keperluan tanggungjawab sistematik dan Malaysia diurus kepelbagaian masyarakat
warga sekolah, mencapai sasaran terancang. secara terancang Malaysia
kemudahan, 95.31 pada tahun 84.06 pada tahun
sumber 2025 2021 ii. merancang program yang
dalaman dan berteraskan perpaduan/silang
luaran untuk Pemahaman dan 2.6.1 Permuafakatan budaya
meningkatkan strategik
keberkesanan penerimaan terhadap Pemahaman diusahakan iii. melaksanakan program yang
pengoperasian kepelbagaian secara profesional berteraskan perpaduan /silang
sekolah dan dan terancang budaya
masyarakat Malaysia penerimaan 84.06 pada tahun
2021 iv. merancang program
diurus untuk memupuk terhadap jaringan/jalinan yang berteraskan 100 100
perpaduan mencapai kepelbagaian perpaduan/ silang budaya
masyarakat
sasaran 95.31 pada Malaysia tidak v. melaksanakan program jaringan/
tahun 2025 diurus secara jalinan yang berteraskan
perpaduan/ silang budaya.
terancang.
i. merancang program yang
Permuafakatn 2.7.1 melibatkan ibu bapa, komuniti dan 90.63 91.57
strategik diwujudkan Permuafakatan pihak swasta
untuk menyokong strategik tidak
pembelajaran murid diusahakan ii. melaksanakan program yang
ke arah secara melibatkan ibu bapa, komuniti dan
kecemerlangan profesional dan pihak swasta
mencapai sasaran terancang.
95.31 pada tahun ii. mendapatkan sumbangan/
2025 sokongan/ khidmat kepakaran

iv. mewujudkan rangkaian komuniti.

SKOR PENGOPERASIAN 95.31 95.80

143

GPK PENTADBIRAN JAWATANKUASA BIDANG SUMBER
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT
2022
GURU DATA
YUNOS BIN JAPRI GURU BESAR
SAMIDAH BINTI MD TALIB

GPK HAL EHWAL MURID
ZAHANITA BT BORHAN

SETIAUSAHA JKSS
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

KETUA BIDANG
ZAHANITA BT BORHAN

SETIAUSAHA BIDANG
MOHD AMINURRASYID BIN KUSNI

2.1 SUMBER MANUSIA 2.5 IKLIM

2.1.1 Pengurusan Sumber 2.1.2 Pembangunan Sumber 2.5.2 Pengurusan
Keharmonian
Manusia Manusia
MUHAMMAD FAHMI BIN MUHAMMAD FAHMI BIN SHARIFAH ERIN BINTI
SYED SEMAN
AZIZ AZIZ
KEBIRU
eOPERASI PBPPP

HRMIS LDP / PLC

GURU BERTUGAS KAJIAN TINDAKAN

PERANCANGAN
STRATEGIK

SURAT PEKELILING
IKHTISAS

14

R MANUSIA
T LAPIS

GPK KOKURIKULUM
Radziah binti Mohd Hashim

2.6 PERPADUAN 2.7 PERMUAFAKATAN
2.6.1 Pengurusan Perpaduan
ZAINUDIN BIN ABU BAKAR 2.7.1 Permuafakatan
Strategik
PERAYAAN
BUDAYA MOHD AMINURRASYID BIN
RIMUP KUSNI

PIBG

PIBK

PIBKS

ALUMNI

44

ASPEK 2.1 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Sumber Manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan
keseronokan bekerja serta amalan profesionalisme

PB

Ketua Unit 2.1.1 – SENARAI J/K UNIT SUMBER MANUSIA
Setiausaha Unit MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
Ahli JK NOORULHUDA BINTI MOHD YUSOF
e-OPERASI
HRMIS YUNOS BIN JAPRI
GURU BERTUGAS NORLILA BINTI NORDIN
ZAINUDIN BIN ABU BAKAR

PLAN PERINCIAN TUGAS
DO
i. mengagihkan tugas TUMS 2.1.1
Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.
ii. menyediakan perincian tugas
Tahap Kualiti
iii. menyebarluaskan perincian tugas
i. dengan mematuhi arahan
iv. menilai prestasi kerja. ii. mengikut kepakaran/keperluan
iii. secara menyeluruh kepada setiap guru dan AKP
v. melaksanakan urusan perkhidmatan iv. secara seimbang
CHECK
ACTION i. dengan mematuhi arahan
ii. mengikut kesesuaian
iii. secara menyeluruh dalam semua bidang
iv. secara telus

i. dengan memaqtuhi arahan
ii. mengikut kepakaran/keperluan
iii. secara menyeluruh kepada setiap guru dan AKP
iv. secara jelas

i. dengan memaqtuhi arahan
ii. mengikut kepakaran/keperluan
iii. secara menyeluruh kepada setiap guru dan AKP
iv. secara telus

i. dengan memaqtuhi arahan
ii. mengikut kepakaran/keperluan
iii. secara menyeluruh kepada setiap guru dan AKP
iv. secara telus

Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

145

ASPEK 2.1 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PB
Sumber Manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan
keseronokan bekerja serta amalan profesionalisme

2.1.2 – SENARAI J/K UNIT PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Ketua Unit MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

Setiausaha Unit NUR IZRA BT ABDULLAH

Ahli JK

PBPPP SEMUA GPK

LDP MUHD AMINURRASYID BIN KUSNI

KAJIAN TINDAKAN SEMUA GURU

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 2.1.2
Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang.

DO Tahap Kualiti

i. merancang program i. mengikut keperluan
pembangunan profesionalisme ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan/ perkhidmatan semasa
iii.secara menyeluruh kepada semua guru dan AKP
iv.dari semasa ke semasa

ii. melaksanakan program i. mengikut keperluan
pembangunan profesionalisme ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan/ perkhidmatan semasa
iii.secara menyeluruh kepada semua guru dan AKP
iv.dari semasa ke semasa

iii.menilai keberkesanan i. mengikut keperluan
program ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan/ perkhidmatan semasa
iii.secara menyeluruh dalam setiap program
iv.dari semasa ke semasa

iv.mengambil tindakan susulan. i. mengikut keperluan
ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan/ perkhidmatan semasa
iii.secara menyeluruh dalam setiap program
iv.dari semasa ke semasa

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

146

ASPEK 2.5 : IKLIM PB
Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan
warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab.

2.5.2 – SENARAI J/K UNIT HARMONI

Ketua Unit SHARIFAH ERIN BINTI SYED SEMAN
Setiausaha Unit NOORULHUDA BT MOHD YUSOF
Ahli JK

AJK 2021

KEBIRUS

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 2.5.2
Suasana yang selesa dan harmoni diwujud dan dikekalkan secara sistematik dan
terancang.

DO Tahap Kualiti

i. dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan

i. menguatkuasakan ketetapan / ii. secara menyeluruh kepada semua warga sekolah

peraturan sekolah iii.dengan mekanisme yang sesuai

iv.dari semasa ke semasa

ii. merancang program i. dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan
peningkatan keakraban ii. secara menyeluruh kepada semua warga sekolah
/semangat kesepunyaan iii.dengan mekanisme yang sesuai
iv.dari semasa ke semasa

iii. melaksanakan program i. dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan
peningkatan keakraban / ii. secara menyeluruh kepada semua warga sekolah
semangat kesepunyaan iii.dengan mekanisme yang sesuai
iv.dari semasa ke semasa

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

147

ASPEK 2.6 : PENGURUSAN PERPADUAN
Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus untuk memupuk

perpaduan.

Ketua Unit 2.6.1 – SENARAI J/K UNIT PERPADUAN
Setiausaha Unit ZAINUDIN BIN ABU BAKAR
Ahli JK ZAINUDIN BIN MASUD
PERAYAAN
BUDAYA NUR SYARA AFIQAH BT BAHARUDIN
RIMUP SHARIFAH MASHITAH BT SYED MOHAMED
VINOHTHINI A/P RAMASAMY

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 2.6.1
Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus secara
terancang.

DO Tahap Kualiti

i. menyebarkan maklumat tentang i. mengikut kesesuaian sekolah
kepelbagaian masyarakat Malaysia ii. denjgan mekanisme yang sesuai
iii.secara menyeluruh kepada semua warga sekolah
iv.dari semasa ke semasa

ii. merancang program yang i. mengikut kesesuaian sekolah
berteraskan perpaduan / silang ii. denjgan mekanisme yang sesuai
budaya iii.secara menyeluruh kepada semua program
iv.dari semasa ke semasa

iii. melaksanakan program yang i. mengikut kesesuaian sekolah
berteraskan perpaduan / silang ii. denjgan mekanisme yang sesuai
budaya iii.secara menyeluruh kepada semua program
iv.dari semasa ke semasa

iii. melaksanakan program yang i. mengikut kesesuaian sekolah
berteraskan perpaduan / silang ii. denjgan mekanisme yang sesuai
budaya iii.secara menyeluruh kepada semua program
iv.dari semasa ke semasa

v. melaksanakan program jaringan / i. mengikut kesesuaian sekolah
jalinan yang berteraskan perpaduan / ii. denjgan mekanisme yang sesuai
silang budaya. iii.secara menyeluruh kepada semua warga sekolah
iv.dari semasa ke semasa

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

148

ASPEK 2.7 : PERMUAFAKATAN STRATEGIK KPIBGK
Permuafakatn strategik diwujudkan untuk menyokong pembelajaran murid
ke arah kecemerlangan.

2.7.1 – SENARAI J/K UNIT PERMUAFAKATAN STRATEGIK

Ketua Unit MOHD AMINURRASYID BIN KUSNI

Setiausaha Unit SHARIFAH ERIN BT SYED SEMAN

Ahli JK

PIBG / PIBK / PIBKS / ALUMNI MOHD AMINURRASYID BIN KUSNI

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 2.7.1
Permuafakatan strategik diusahakan secara profesional dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. merancang program yang i. mengikut keperluan
melibatkan ibu bapa, komuniti ii. dari semasa ke semasa
dan pihak swasta iii.secara kreatif / inovatif
iv.dengan mekanisme yang sesuai (penubuhan jawatankuasa / melalui media sosial /

akses dalam talian)

ii. melaksanakan program yang i. mengikut kesesuaian
melibatkan ibu bapa, komuniti ii. dari semasa ke semasa
dan pihak swasta iii.secara kreatif / inovatif
iv. dengan mekanisme yang sesuai (penubuhan jawatankuasa / melalui media sosial /

akses dalam talian)

iii. mendapatkan sumbangan / i. mengikut keperluan
sokongan /khidmat kepakaran ii. dari semasa ke semasa
iii.secara kreatif / inovatif
iv.dengan mekanisme yang sesuai

iv. mewujudkan rangkaian i. mengikut keperluan
komuniti ii. dari semasa ke semasa
iii.secara kreatif / inovatif
iv.dengan mekanisme yang sesuai

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

149

QRCODE PELAN OPERASI BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2.1.1 2.1.2

2.5.2 2.6.1

2.7.1

150

BIDANG PENGURUSAN
PRASARANA

SEKOLAH BERKUALITI

PENGURUSAN BIDANG PRASARANA BERKUALITI:
Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira

potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan, sumber
dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan
pengoperasian sekolah.

151

ANALISIS DATA BIDANG PENGURUSAN PRASARANA TAHUN 2021

ASPEK PERNYATAAN ASPEK / TUMS ANALISIS SKOR STATUS NAIK/ STATUS
/ 2021 KPI BEZA TIDAK SKOR
BERUBAH
TUMS
/
TURUN

IKLIM
2.5 Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam

melaksanakan tanggungjawab.

2.3.1 Persekitaran fizikal diselenggara 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
secara sistematik dan terancang. sasaran

SKOR PENGOPERASIAN 90.00 89.00 +1.00 Melebihi CEMERLANG
KESELURUHAN sasaran

152

SASARAN BIDANG PENGURUSAN PRASARANA 2022

HALA TUJU MATLAMAT FOKUS OBJEKTIF STRATEGI IDIKATOR
STRATEGIK PENCAPAIAN

TOV 2021
2020

Organisasi Persekitaran Persekitaran
sekolah diurus dan suasana fizikal
secara cekap diselenggara
dengan diurus supaya 2.5.1 i. membersihkan kawasan, 85.94 87.81
mengambil kira kondusif bagi secara
Persekitaran sistematik bangunan dan kemudahan sekolah
potensi dan kesejahteraan fizikal tidak dan ii. menceriakan kawasan, bangunan
keperluan warga sekolah diselenggara terancang dan kemudahan sekolah
warga sekolah, dalam secara mencapai iii. memulihkan kawasan, bangunan
kemudahan, melaksanakan sistematik sasaran dan kemudahan sekolah
sumber tanggungjawab dan 84.06 pada iv. mewujudkan ciri-ciri keselamatan.
dalaman dan mencapai terancang tahun 2021
luaran untuk sasaran 95.31
meningkatkan
keberkesanan pada tahun
pengoperasian
sekolah. 2025

SKOR PENGOPERASIAN 85.94 87.81

153

GPK PENTADBIRAN JAWATANKUASA BIDANG PRASAR
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT L

GURU DATA 2022
YUNOS BIN JAPRI
GURU BESAR
BILIK GURU SAMIDAH BINTI MD TALIB
BILIK MESYUARAT
GPK HAL EHWAL MURID
BILIK DARJAH ZAHANITA BT BORHAN
BILIK PRECOUNCIL
SETIAUSAHA JKSS
BILIK SEJARAH MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
BILIK RAWATAN
BILIK PEMULIHAN KETUA BIDANG
RADZIAH BINTI MOHD HASHIM

SETIAUSAHA BIDANG
MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR

2.5 IKLIM

2.5.1 Pesekitaran Fizikal
RADZIAH BINTI MOHD HASHIM

PEJABAT BILIK SUKAN BILIK PEMULIH
PERPUSTAKAAN SPBT PERSEKITAR
PUSAT AKSE
PRASEKOLAH BILIK MUZIK SPEAKER COR
BILIK SAL BILIK SENI
SUDUT ILM
BILIK PEKERJA DEWAN PADANG
KEDAI BUKU GAZEBO
BILIK BI& KAUNSELING BILIK DISIPL

15

RANA
LAPIS

GPK KOKURIKULUM
RADZIAH BINTI MOHD HASHIM

HAN MAKMAL SAINS KANTIN
RAN BENGKEL RBT STOR
ES MAKMAL KOMPUTER TANDAS
RNER PAPAN MAKLUMAT PONDOK JAGA
MU ALAT KESELAMATAN SURAU
KOLAM IKAN BILIK J-QAF
LIN BILIK REHAT GURU BILIK PENDIDIKAN KHAS

54

ASPEK 2.5 : IKLIM PPB
Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan
warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab.

2.5.1 – SENARAI J/K UNIT PERSEKITARAN FIZIKAL

Ketua Unit RADZIAH BINTI MOHD HASHIM

Setiausaha Unit MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR
Ahli JK
SEMUA GURU KELAS
BILIK KELAS ZULFAZREEN BIN SALIKIN
MAKMAL KOMPUTER PEMBANTU TADBIR
PEJABAT SARIMAH BT JUBAIDI
PERPUSTAKAAN SHAHIDAH BT JUNID
PRASEKOLAH NABEELA BT ELIAS
BILIK SAL SHAMSUDDIN BIN KASIRAN
BILIK PEKERJA SHARIFAH ERIN BT SYED SEMAN
KEDAI BUKU AHMAD AFANDI BIN SAIDI
BILIK GURU NUR SYARA AFIQAH BT BAHARUDIN
BILIK MESYUARAT GURU KELAS
BILIK DARJAH NUR IZRA BT ABDULLAH
BILIK PRECOUNCIL SAPIAH BT MISRAN
BILIK SEJARAH SAPIAH BT MISRAN
BILIK RAWATAN NUR SYARA AFIQAH BT BAHARUDIN
BILIK PEMULIHAN AHMAD AFANDI BIN SAIDI
BILIK SUKAN NOR AKHBAR VILDAN BIN
SPBT SHARIFAH MASHITAH BT SYED MOHAMED
BILIK MUZIK SYAHIDAH BT JUNID
BILIK SENI ZAINUDIN BIN HJ MASUD
DEWAN NOR AZIQA AMIRA BT RAHMAT
GAZEBO NUR IZRA BT ABDULLAH
BILIK KAUNSELING HAIRULNIZAM BIN JAAFAAR
PERSEKITARAN ZUL FAZREEN BIN SALIKIN
PUSAT AKSES ZAINUDIN BIN ABU BAKAR
SPEAKER CORNER ILI SHAZWANI BT ISMAIL
SUDUT ILMU

155

PADANG SHAMSUDDIN BIN KASIRAN
BILIK DISIPLIN
MAKMAL SAINS MUHAMAD FIZRI BIN JAMAL
BENGKEL RBT
PAPAN MAKLUMAT VINOHTHINI A/P RAMASAMY
ALAT KESELAMATAN
KOLAM IKAN ZAINUDIN BIN HJ MASUD
BILIK REHAT GURU
KANTIN YUNOS BIN JAPRI
STOR
TANDAS ZAINUDIN BIN HJ MASUD
PONDOK JAGA
SURAU ILI SHAZWANI BT ISMAIL
BILIK JQAF
BILIK PENDIDIKAN KHAS ZURINA BT AHMAD

PLAN NOR HAMIZAH BT DOL WAHID
DO
AHMAD AFANDI BIN SAIDI
i. membersihkan kawasan, bangunan
dan kemudahan sekolah HASLINDAH BT ISHAK

ii. menceriakan kawasan, bangunan SAENAH BT ISMAIL
dan kemudahan sekolah
AMINURRASYID BIN KUSNI
iii. memulihkan kawasan, bangunan
dan kemudahan sekolah MOHAMAD NIZM BIN ABD JAMIL

iv. mewujudkan ciri-ciri keselamatan. SHARIFAH ERIN BT SYED SEMAN

CHECK PERINCIAN TUGAS
ACTION
TUMS 2.5.1
Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.

Tahap Kualiti

i. mengikut ketetapan dan keperluan
ii. dengan mematuhi prosedur
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

i. mengikut ketetapan dan keperluan
ii. dengan mematuhi prosedur
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

i. mengikut ketetapan dan keperluan
ii. dengan mematuhi prosedur
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

i. mengikut ketetapan dan keperluan
ii. dengan mematuhi prosedur
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

156

QRCODE PELAN OPERASI BIDANG PENGURUSAN PRASARANA
2.5.1

157

BIDANG PENGURUSAN
SUMBER PENDIDIKAN

SEKOLAH BERKUALITI

PENGURUSAN BIDANG SUMBER PENDIDIKAN BERKUALITI:
Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira

potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan, sumber
dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan
pengoperasian sekolah.

158

ANALISIS DATA BIDANG PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN 2021

ASPEK PERNYATAAN ASPEK / TUMS ANALISIS SKOR STATUS NAIK/ STATUS
/ 2021 KPI BEZA TIDAK SKOR
BERUBAH/
TUMS TURUN

PENGURUSAN ASET
2.2 Aset kerajaan diurus untuk kemudahan,

keselesaan dan keselamatan warga sekolah.

2.1.1 Aset alih dan aset tak alih diurus secara 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
sistematik dan terancang. sasaran

PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN
2.4 Sumber pendidikan diurus bagi menyokong peningkatan

kualiti pendidikan.

2.5.2 Sumber pendidikan diurus secara 89.54 90.31 -0.77 Tidak Mencapai PUNCA
sistematik dan t sasaran ISU
erancang.
ISU
SKOR PENGOPERASIAN 89.77 89.65 -0.12 Tidak
KESELURUHAN mencapai
sasaran

159

SASARAN BIDANG PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN 2022

HALA TUJU MATLAMAT FOKUS OBJEKTIF STRATEGI IDIKATOR
STRATEGIK PENCAPAIAN
Organisasi i. menyediakan harta modal dan
sekolah diurus aset bernilai rendah TOV 2021
secara cekap 2020
dengan ii. menggunakan harta modal,
mengambil kira Aset kerajaan Aset alih dan aset bernilai rendah dan
potensi diurus untuk infrastruktur
dan keperluan aset tak alih
warga kemudahan, 2.2.1 Aset alih diurus secara iii. menyelenggara harta modal 100 100
sekolah, keselesaan dan aset tak sistematik dan dan infrastruktur
kemudahan, dan alih tidak terancang
sumber keselamatan diurus secara mencapai iv. mengambil tindakan terhadap
dalaman dan warga sekolah sistematik dan sasaran 84.06 hasil pemeriksaan harta modal,
luaran untuk mencapai terancang. pada tahun aset bernilai rendah dan
meningkatkan sasaran 95.31 2021 infrastruktur
keberkesanan pada tahun
pengoperasian v. merekodkan perolehan,
sekolah. 2025 penggunaan dan
penyelenggaraan.
Sumber 2.4.1 Sumber Sumber 85.94 87.81
Pendidikan Pendidikan i. menyediakan alat/bahan,
pendidikan tidak diurus diurus secara bahan cetak/elektronik dan
diurus bagi secara sistematik dan TMK
menyokong sistematik dan terancang
peningkatan terancang. mencapai ii. menyimpan dan menyusun
kualiti sasaran 84.06 atur alat/bahan, bahan
pendidikan pada tahun cetak/elektronik dan TMK
mencapai 2021
sasaran 95.31 iii. menggunakan alat/bahan,
pada tahun bahan cetak/elektronik dan
2025 TMK

iv. melaksanakan penyeliaan
penggunaan alat/bahan, bahan
cetak/elektronik dan TMK.

SKOR PENGOPERASIAN 92.97 93.91

160

JAWATANKUASA BIDANG SUMBER PE
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT
2022

GURU BESAR
SAMIDAH BINTI MD TALIB

GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ ZAHANITA BT BORHAN

GURU DATA SETIAUSAHA JKSS
YUNOS BIN JAPRI MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

KETUA BIDANG
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

SETIAUSAHA BIDANG
SARIMAH BINTI JUBAIDI

2.2 PENGURUSAN ASET

2.2.1 Pengurusan Aset
ZUL FAZREEN BIN SALIKN

STOK INVENTORI

PEROLEHAN

PEREKODAN

PENYELENGGARAAN

16

ENDIDIKAN
LAPIS

GPK KOKURIKULUM
RADZIAH BINTI MOHD HASHIM

2.4 SUMBER PENDIDIKAN
2.4.1 Pengurusan Sumber Pendidikan

SARIMAH BINTI JUBAIDI
ALATAN / BAHAN
ALAT ELEKTRONIK

61

ASPEK 2.2 : PENGURUSAN ASET
Aset kerajaan diurus untuk kemudahan, keselesaan dan keselamatan warga sekolah.

Ketua Unit 2.2.1 – SENARAI J/K UNIT ASET
Setiausaha Unit YUNOS BIN JAPRI @OTHMAN
Ahli JK ZULFAZREEN BIN SALIKIN
STOK
PEROLEHAN PEMBANTU OPERASI/PEMBANTU TADBIR/PEMBANTU PENGURUSAN MURID
PEREKODAN
PENYELENGGARAAN YUNOS BIN JAPRI @OTHMAN

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 2.2.1
Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. menyediakan harta modal dan i. mengikut prosedur yang ditetapkan
aset bernilai ii. mengikut kesesuaian
rendah iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

ii. menggunakan harta modal, aset i. mengikut prosedur yang ditetapkan
bernilai ii. mengikut kesesuaian
rendah dan infrastruktur iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

iii. menyelenggara harta modal dan i. mengikut prosedur yang ditetapkan
infrastruktur ii. mengikut kesesuaian
iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

iv. mengambil tindakan terhadap i. mengikut prosedur yang ditetapkan
hasil pemeriksaan harta modal, ii. mengikut kesesuaian
aset bernilai rendah dan iii.secara menyeluruh
infrastruktur iv.dari semasa ke semasa

v. merekodkan perolehan, i. mengikut prosedur yang ditetapkan
penggunaan dan ii. mengikut kesesuaian
penyelenggaraan. iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

162

ASPEK 2.4 : PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN PB
Sumber pendidikan diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan.

2.4.1 – SENARAI J/K UNIT SUMBER PENDIDIKAN

Ketua Unit SARIMAH BINTI JUBAIDI
Setiausaha Unit SAPIAH BINTI MISRAN
Ahli JK

NOORULHUDA BINTI MOHD YUSOF

NUR SYARA AFIQAH BINTI BAHARUDIN

SHARIFAH MASHITAH BT SY. MOHAMED

NUR IZRA BINTI ABDULLAH

ZULFAZREEN BIN SALIKIN

KETUA PANITIA
PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 2.4.1
Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. menyediakan alat/bahan, bahan i. mengikut ketetapan
cetak/elektronik dan TMK ii. berdasarkan kesesuaian
iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

ii. menyimpan dan menyusun atur i. mengikut ketetapan
alat/bahan, bahan cetak/elektronik ii. berdasarkan kesesuaian
dan TMK iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

iii. menggunakan alat/bahan, i. mengikut ketetapan
bahan ii. berdasarkan kesesuaian
cetak/elektronik dan TMK iii.secara optimum
iv.dari semasa ke semasa

iv. melaksanakan penyeliaan i. mengikut ketetapan
penggunaan ii. berdasarkan kesesuaian
alat/bahan, bahan cetak/elektronik iii.secara menyeluruh
dan TMK. iv.dari semasa ke semasa

CHECK

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

163

QRCODE PELAN OPERASI BIDANG PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

2.2.1

2.4.1

164

LAMPIRAN

165

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

BULAN MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TEMA
21/3-24/3
1 GURU BESAR / SEMUA GPK Bertanggungjawab
27/3-31/3 Cikgu Mohamad Faizal Bin Amir Etika Pengurusan Media Sosial
Mac 3/4-7/4 Cikgu Nur Izra Bt. Abdullah
2 10/4-14/4 Cikgu Sapiah Bt Misran
17/4-21/4
3 24/4-28/4 GPK PENTADBIRAN Bertanggungjawab
1/5-5/5 Cikgu Zul Fazreen Bin Salikin Prihatin terhadap jiran tetangga
4 8/5-12/5 Cikgu Zurina Binti Ahmad
April 15/5-19/5 Cikgu Sabariah Bt Mat Sono Kegembiraan
22/5-26/5 Awas Bahan Terlarang
5 29/5-2/6 GPK HAL EHWAL MURID
Cikgu Zainudin B. Abu Bakar Kegembiraan
6 Cikgu Norshahidah Bt Junid Menghargai alam sekitar
Cikgu Sarimah Binti Jubaidi
Kegembiraan
GPK KOKURIKULUM Lahirnya sebuah cinta
Cikgu Muhamad Fizri B. Jamal
Cikgu Noorulhuda Bt Mohd Yusof Kegembiraan
Cikgu Nur Syara Afiqah Bt Baharudin Jati diri

7 GURU BESAR
Cikgu Mohamad Nizam Bin Abdul Jamil
Cikgu Vinohthini A/P Ramasamy
Cikgu Ili Shazwani Bt Ismail

GPK PENTADBIRAN
Cikgu Ahmad Afandi Bin Saidi
Cikgu Irma Iryawati Bt. Juwahir
Cikgu Nur Nabeela Bt Ilias

GPK HAL EHWAL MURID
Cikgu Yunos B. Hj. Japri
Cikgu Sh Mashitah Bt Sy Mohamed
Cikgu Hasifah Bt Ariffin

8 GPK KOKURIKULUM Kasih sayang
Mei Cikgu Sh. Erin Bt Sy. Seman Komuniti prihatin orang kurang upaya
Cikgu Mohd Aminurrashyid B. Kusni
9 Cikgu Muhammad Nor Akhbar Vildan Kamarudin Kasih sayang
Malaysia sejahtera
10 GURU BESAR
Cikgu Mohamad Faizal B. Amir Kasih sayang
Jun Cikgu Zulfazreen B. Salikin Jauhi Buli
11 Cikgu Sarimah Binti Jubaidi

GPK PENTADBIRAN
Cikgu Zainudin B. Masud
Cikgu Nur Izra Bt. Abdullah
Cikgu Zainudin B. Abu Bakar

GPK HAL EHWAL MURID Kasih sayang
Cikgu Mohamad Nizam Bin Abdul Jamil Ihsan
Cikgu Irma Iryawati Bt. Juwahir
Cikgu Nur Syara Afiqah Bt Baharudin

166

Jun 12 12/6-16/6 Cuti Penggal 1 , Sesi 2022/23 Hormat menghormati
13 19/6-23/6 Penyalahgunaan peranti
26/6-30/6 GPK KOKURIKULUM
3/7-7/7 Cikgu Sapiah Bt Misran Hormat Menghormati
10/7-14/7 Cikgu Norshahidah Bt Junid Berwawasan
17/7-21/7 Cikgu Hasifah Bt Ariffin
24/7-28/7 GURU BESAR
31/7-4/8 Cikgu Zulfazreen B. Salikin
7/8-11/8 Cikgu Nur Nabeela Bt Ilias
14/8-18/8 Cikgu Noorulhuda Bt Mohd Yusof
21/8-25/8
14 28/8-1/9 GPK PENTADBIRAN Hormat Menghormati
2/9 - 10/9 Cikgu Zurina Binti Ahmad Bermotivasi
11/9-15/9 Cikgu Sabariah Bt Mat Sono
Cikgu Vinohthini A/P Ramasamy

15 GPK HAL EHWAL MURID Bertanggungjawab
Cikgu Mohamad Faizal Bin Amir Kesederhanaan
Cikgu Ili Shazwani Bt Ismail
Cikgu Sarimah Binti Jubaidi

16 GPK KOKURIKULUM Bertanggungjawab
Julai Cikgu Zainudin B. Abu Bakar Mematuhi peraturan setempat
Cikgu Ahmad Afandi Bin Saidi
17 Cikgu Sh Mashitah Bt Sy Mohamed

GURU BESAR Bertanggungjawab
Cikgu Yunos B. Hj. Japri Komunikasi dengan berhemah
Cikgu Muhammad Nor Akhbar Vildan Kamarudin
Cikgu Vinohthini A/P Ramasamy

18 GPK PENTADBIRAN Bertanggungjawab
Cikgu Muhamad Fizri B. Jamal Menanfaatkan sumber asli
Cikgu Hasifah Bt Ariffin
Cikgu Sh. Erin Bt Sy. Seman

19 GPK HAL EHWAL MURID Bertanggungjawab
Cikgu Mohamad Nizam B. Abd Jamil Sayang alam sekitar
Cikgu Nur Izra Bt. Abdullah
Cikgu Norshahidah Bt Junid

20 GPK KOKURIKULUM Kegembiraan
Cikgu Noorulhuda Bt. Mohd Yusof Keamatan sejagat
Cikgu Mohd Aminurrasyid B. Kusni
Cikgu Zurina Bt. Ahmad

Ogos 21 GURU BESAR Kegembiraan
Cikgu Vinohthini A/P Ramasamy Menghindari perbualan negatif
Cikgu Zainudin B. Abu Bakar
Cikgu Ahmad Afandi Bin Saidi

22 GPK PENTADBIRAN Kegembiraan
Cikgu Muhammad Nor Akhbarvildan B. Silang budaya
Kamarudin

Cikgu Irma Iryawati Bt. Juwahir
Cikgu Sh. Mashitah Bt. Sy Mohamed

23 GPK HAL EHWAL MURID Kegembiraan
Cikgu Muhamad Fizri B. Jamal Malaysiaku kekal aman
Cikgu Sh. Erin Bt Sy. Seman
Cikgu Zainudin B. Masud

Sept 24 Cuti Penggal 2, 2022/2023 Kasih sayang
Muhibah
GPK KOKURIKULUM
Cikgu Mohamad Faizal B. Amir
Cikgu Sabariah Bt. Mat Sono
Cikgu Zulfazreen B. Salikin

167

GURU BESAR
Cikgu Nur Izra Bt. Abdullah
Kasih sayang
25 18/9-22/9 Cikgu Ili Shazwani Bt. Ismail Sistem demokrasi
Cikgu Norshahidah Bt Junid
Kasih sayang
GPK PENTADBIRAN Persahabatan Merentas sempadan
Cikgu Sapiah Bt. Misran Hormat menghormati
26 25/9 -29/9 Cikgu Mohd Aminurrasyid B. Kusni Pengurusan masa berkesan

Cikgu Sarimah Binti Jubaidi Hormat menghormati
Peraturan jalan raya
GPK HAL EHWAL MURID
Hormat menghormati
2/10-6/10 Cikgu Mohamad Nizam B. Abd Jamil Intergriti
27 Cikgu Hasifah Bt. Ariffin
Hormat menghormati
Cikgu Nur Syara Afiqah Bt. Baharudin Mematuhi peraturan

GPK KOKURIKULUM Hormat menghormati
10/10-13/10 Cikgu Sh. Erin Bt Sy. Seman Identiti nasional

28 Cikgu Nur Nabeela Bt. Ilias Bertanggungjawab
Cikgu Muhammad Fizri B. Jamal Malaysia negara perpaduan

Okt GURU BESAR Bertanggungjawab
Cikgu Yunos B. Japri Malaysia progresif

29 16/10-20/10 Cikgu Zainudin B. Masud Bertanggungjawab
Cikgu Zurina Binti Ahmad Daulat tuanku

GPK PENTADBIRAN Bertanggungjawab
Cikgu Zainudin B. Abu Bakar Malaysia di persada antarabangsa

30 23/10-27/10 Cikgu Vinohthini A/P Ramasamy Kegembiraan
Cikgu Irma Iryawati Bt. Juwahir Malaysia harmoni

GPK HAL EHWAL MURID

30/10-3/11 Cikgu Mohamad Faizal B. Amir
31 Cikgu Nur Syara Afiqah Bt. Baharudin

Cikgu Sh. Mashitah Bt. Sy Mohamed

GPK KOKURIKULUM

32 6/11-10/11 Cikgu Mohd Aminurrasyid B. Kusni
Cikgu Sarimah Bt. Jubaidi

Cikgu Ili Shazwani Bt. Ismail

GURU BESAR
Cikgu Mohamad Nizam B. Abd Jamil

33 13/11-17/11 Cikgu Muhammad Nor Akhbarvildan B.
Kamarudin

Cikgu Sh. Erin Bt Sy. Seman

GPK PENTADBIRAN

Nov 34 20/11-24/11 Cikgu Zainudin B. Masud
Cikgu Sapiah Bt. Misran

Cikgu Yunos B. Japri

GPK HAL EHWAL MURID
35 Cikgu Sabariah Bt. Mat Sono

27/11-1/12 Cikgu Nurshahidah Bt. Junid
Cikgu Ahmad Afandi B. Saidi

GPK KOKURIKULUM
Cikgu Hasifah Bt. Ariffin

36 4/12-8/12 Cikgu Noorulhuda Bt. Mohd Yusof
Dis Cikgu Muhammad Fizri B. Jamal

11/12-15/12

18/12-22/12 Cuti Penggal 3. Sesi 2022/2023

25/12-29/12

Jan 37 1/1-5/1 GPK KOKURIKULUM Kasih sayang
Cikgu Muhammad Nor Akhbarvildan B. Rakan Sebaya
Kamarudin
Cikgu Sh. Erin Bt Sy. Seman
Cikgu Nur Izra Bt. Abdullah

168

GURU BESAR

38 8/1-12/1 Cikgu Sh. Mashitah Bt. Sy Mohamed Kasih sayang
Cikgu Vinohthini A/P Ramasamy Ibu Bapa
Kasih sayang
Cikgu Mohd Aminurrasyid B. Kusni Masyarakat
Kasih sayang
GPK PENTADBIRAN Hargai diri

39 15/1-19/1 Cikgu Zulfazreen B. Salikin Kasih sayang
Cikgu Nur Syara Afiqah Bt. Baharudin kekeluargaan

Cikgu Nur Nabeela Bt. Ilias Hormat menghormati
Memberi kerjasama
GPK HAL EHWAL MURID
Hormat menghormati
40 Cikgu Ahmad Afandi B. Saidi Menghargai jasa
22/1-26/1 Cikgu Zurina Bt. Ahmad

Cikgu Ili Shazwani Bt. Ismail

GPK KOKURIKULUM

Cikgu Yunos B. Japri
41 29/1-2/2 Cikgu Nurshahidah Bt. Junid

Cikgu Noorulhuda Bt. Mohd Yusof

GURU BESAR
Cikgu Sabariah Bt Mat Sono

42 5/2-9/2 Cikgu Zainudin B. Masud
Cikgu Sarimah Binti Jubaidi

Feb SEMUA PENTADBIR
Cikgu Nur Nabeela Bt. Ilias

43 12/2-16/2 Cikgu Sapiah Binti Misran
Cikgu Zainudin B. Abu Bakar

Cuti Akhir Persekolahan Sesi 2022/2023

169

JADUAL PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

BIL PENILAIAN/PENTAKSIRAN TAHUN TARIKH EVIDENS
CADANGAN

1 UJIAN PENGESANAN 4,5 DAN 6 JANUARI

2 PEPERIKSAAN 4,5 DAN 6 JUN
PERTENGAHAN TAHUN

3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 4,5,DAN 6 NOVEMBER

Evidens

disimpan di

4 PENTAKSIRAN PBD FASA 1 1,2,3,4,5,DAN 6 JUN dalam Tapak
Pengurusan

Digital SKPMg2

2021

5 PENTAKSIRAN PBD FASA 2 1,2,3,4,5,DAN 6 NOVEMBER

6 UJIAN SEGAK FASA 1 4,5,DAN 6 MEI

7 UJIAN SEGAK FASA 2 4,5 DAN 6 OKTOBER

170

JADUAL PERHIMPUNAN BUL

BIL BULANAN 10
1 APRIL 12
2 JUN 14
3 OGOS 11 SEP
4 SEPTEMBER 13 NO
5 NOVEMBER 15 JA
6 JANUARI 12 FE
7 FEBUARI

TAKWIM MSSD B

BIL PERMAINAN STATUS
1 MERENTAS DESA

2 B0LA KERANJANG

3 BOLA SEPAK

17

LANAN KOKURIKULUM 2022

TARIKH CATATAN
APRIL 2022
2 JUN 2022
OGOS 2022
PTEMBER 2022
OVEMBER 2022
ANUARI 2022
EBUARI 2022

BATU PAHAT 2022

S TARIKH TUAN RUMAH (PENGELOLA)

71

4 HOKI
5 KRIKET
6 BOLA TAMPAR
7 RAGBI
8 BOLA BALING
9 PING PONG

17

72

10 MEMANAH

11 BADMINTON
12 PELAYARAN
13 SKUASY
14 BOLING TENPIN

15 CATUR
16 GOLF

17

73

17 TENIS
18 SEPAK TAKRAW
19 SOFBOL

20 BOLA JARING

21 GIMRAMA
22 GIMNASTIK

17

74

23 BALAPAN DAN PADANG
24 BALAPAN DAN PADANG

MINGGU TARIKH HARI TAKWIM PENUH PERSEKOL

01-03-2022 SELASA BULAN
RABU
02-03-2022 KHAMIS PENTADBIRAN & KURIKULUM
JUMAAT
CUTI AKHIR 03-03-2022 SABTU 17
PENGGAL 3 04-03-2022 AHAD
2021/2022 05-03-2022 ISNIN
06-03-2022 SELASA

07-03-2022

08-03-2022

LAHAN TAHUN 2022/2023 KOKURIKULUM Hal- hal lain

N : MAC

TINDAKAN/AKTIVITI
HAL EHWAL MURID

75

09-03-2022 RABU Mesyuarat Pentadbiran/ Kurikulum
10-03-2022 KHAMIS
11-03-2022 JUMAAT
12-03-2022 SABTU
13-03-2022 AHAD
14-03-2022 ISNIN
15-03-2022 SELASA

16-03-2022 RABU Mesyuarat Panitia
17-03-2022 KHAMIS
18-03-2022 JUMAAT CUTI AKHIR PENGGAL 3 2021/2022
19-03-2022 SABTU
20-03-2022 AHAD Pro
21-03-2022 ISNIN
CUTI HARI KEP
1 Program membudayakan Al-Quran

22-03-2022 SELASA

23-03-2022 RABU

24-03-2022 KHAMIS

25-03-2022 JUMAAT

26-03-2022 SABTU

27-03-2022 AHAD Perhimpunan mingguan
Penilaian kendiri PdPC 2022
2

17

Gotong Royong Perdana

Mesyuarat HEM Mesyuarat Kokurikulum Mesyuarat Bilik Guru

Pembungkusan Buku Tulis
Taklimat Transisi

Hari Pertama Persekolahan Sesi 2022/2023
ogram Transisi Tahun 1 bermula

PUTERAAN RASMI DYMM SULTAN JOHOR

76

28-03-2022 ISNIN Mesyuarat JK Kewangan bil.1
29-03-2022 SELASA Mesyuarat JK SKPMg2 bil.1

30-03-2022 RABU Mesyuarat JK PBPPP bil.1

31-03-2022 KHAMIS Program membudayakan Al-Quran

BULAN : APRIL (Bulan Pendidikan Islam)

MINGGU TARIKH HARI

01-04-2022 JUMAAT PENTADBIRAN & KURIKULUM
02-04-2022 SABTU
03-04-2022 AHAD Mesyuarat PBD/PBS bil.1
04-04-2022 ISNIN Penetapan headcount PBD
05-04-2022 SELASA Penetapan headcount PBD
3 06-04-2022 RABU Program membudayakan Al-Quran
07-04-2022 KHAMIS Mesyuarat JK induk PSS bil.1
Program Transisi Tahun 1 berakhir
08-04-2022 JUMAAT
09-04-2022 SABTU 17

Mesyuarat Agung Sukan &
Permainan / Rumah sukan

Mesyuarat Agung Kelab
Persatuan & Unit Beruniform

TINDAKAN/AKTIVITI KOKURIKULUM
HAL EHWAL MURID

CUTI AWAL RAMADHAN

1M1S
Aktiviti Kokurikulum

77

10-04-2022 AHAD Perhimpunan mingguan

Pencerapan PdPC bil.1

Pemantauan buku latihan/hasil kerja murid
bil.1

4 11-04-2022 ISNIN

12-04-2022 SELASA Dialog prestasi bil.1

13-04-2022 RABU

14-04-2022 KHAMIS Program membudayakan Al-Quran

15-04-2022 JUMAAT

16-04-2022 SABTU

17-04-2022 AHAD Perhimpunan mingguan

18-04-2022 ISNIN

5 19-04-2022 SELASA

20-04-2022 RABU

21-04-2022 KHAMIS Program membudayakan Al-Quran

22-04-2022 JUMAAT

23-04-2022 SABTU

24-04-2022 AHAD Perhimpunan mingguan

25-04-2022 ISNIN

6 26-04-2022 SELASA

27-04-2022 RABU

28-04-2022 KHAMIS Program membudayakan Al-Quran

17

Perhimpunan Kokurikulum

1M1S
Aktiviti Kokurikulum

1M1S
Aktiviti Kokurikulum

1M1S
Aktiviti Kokurikulum

78


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Pemimpin Muda
Next Book
Best Practice ผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี