The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by elke, 2018-09-06 12:10:25

Innoveren voor en door de politie

Innoveren voor en door de politie

Keywords: innovation,police

SURVIVAL
KIT

Innovatie voor
en door de
politie

WWW.DINOBUSTERS.BE


Dit is een uitgave van Dinobusters.
Verantwoordelijke uitgever:
4ChangeMachines bvba
Erembodegemstraat 4
9300  Aalst
[email protected]
www.dinobusters.be

© 2018 Alle rechten voorbehouden
Auteurs: Elke Wambacq & Nancy De Vogelaere


WAAROM DIT BOEKJE?

De politie staat voor grote

uitdagingen. De samenleving wordt
steeds complexer en ook de
criminaliteit evolueert met haar tijd
mee. Interne structuren verouderen
snel en steeds opnieuw duikt de vraag
op: hoe kan de politie wendbaar
blijven en innoveren om de job
draaglijk en effectief te blijven doen?
Dit boekje verzamelde 7 tips om van
binnenuit te innoveren en sterker te
staan in de dagelijkse werking.


1. DOE AAN
BENDEVORMING


Het is niet simpel om te innoveren in

organisaties die per definitie
geen fouten mogen maken. Innoveren
gaat samen met experimenteren en
het is niet ongewoon dat er eens een
idee flopt. Vooral voor een
organisatie als de politie vergt dit
veel lef en durf omdat  de kerntaak
net vertrouwen en veiligheid moet
uitstralen. Bouw daarom een
community waar je met gelijkgezinden
vrij kunt spreken en nieuwe dingen
mag uitproberen. Een innovatieve
politiebende die probeert, leert en
bijstuurt. 


MAAK EEN INNOVATIEVE
POLITIEBENDE

Kijk rond en ontdek welke communities er al zijn: misschien

heeft er iemand al informeel een club of een netwerk
uitgebouwd om te innoveren, maar kende je het nog niet

Neem je stakeholders mee in je bende. De politie is vooral een

functie midden in de samenleving met veel kansen om positief
kennis te delen of te inspireren. Denk bv. aan onderwijs,
welzijnszorg, etc...

Hou de inhoud van de topics concreet en scherp om mensen te

responsabiliseren. Er moet iets te doen zijn

Zorg voor een facilitator om de energie erin te houden
Link met het management en de leiding om de innovatie een

strategische plek te geven. Maar...hou het voldoende informeel!

Van denken naar doen: stimuleer om ook concepten echt uit te

proberen en laat er niet teveel tijd over om vergaderitis te
voorkomen


2. TREK DE
GRENZEN
OPEN


Geen tijd om het vliegtuig te T R E N D O E AAN
nemen en gans de wereld rond te D W A TCHI
reizen om nieuwe kansen en
N G
trends te zien? Het tijdschrift
Monocle is een echt cult boekje

om de gekste dingen te ontdekken
om het leven in steden te
verbeteren.

Trendwatching is een kunst en
vaak ook de Olympische sport van
zotte goeroes. Voor de politie is

R o h i th e t m i s s c h i e n h a n d i g o m
Bhargava te volgen: een

trendwatcher die tegen de stroom
in gaat en daardoor dingen ziet
die voor de meeste mensen nog
onzichtbaar zijn. 


VAN TRENDS NAAR Ontdek het trendcanvas
INNOVATIE en de instructies op de
site van Trend Watching
De politie staat met de

voeten in de samenleving en
staat op de eerste lijn om
trends en tendensen te zien.
Nieuwe problemen duiken op,
maar ook ideeën om die op te
lossen. Is het bestaande
kader onvoldoende om er iets
aan te doen? Plot dan de
trends op het trend canvas en
destilleer er een innovatieve
oplossing uit, samen met het
korps en jullie innovatieve
politiebende.


H HET OPS I
EEFT HET !
WAANZINNIG WAT HET OPSI VAN DE OECD AL VERZAMELD
HEEFT OM OVERHEDEN EN OOK DE POLITIE TE INNOVEREN!
HET OPSI STAAT VOOR OBSERVATORY OF PUBLIC SECTOR
INNOVATION. WAAR WACHT JE NOG OP? EEN
INTERNATIONALE BONDGENOOT OM JE POLITIEKORPS ALLE
TOOLS TE GEVEN OM TE INNOVEREN.


AH JA! EN VERGEET OOK DE ACHTERTUIN NIET TE
BESTUDEREN....

Het tijdschrift Blue Minds De Nieuwe Politie van De
met inspirerende trends Flik met een blik in de
voor de politie toekomst... Pardon, nu al!


3. DRAAI
HET SCHIP


SH*T

HAPPENS

Wie innoveert krijgt ook vaak de wind van
voor. Innoveren in een politiestructuur is een
pak moeilijker dan bijvoorbeeld in een start-
up. Er zijn veel belangen die spelen en de
dienstverlening van de politie is bij uitstek
een politiek gevoelig onderwerp. Denk
bijvoorbeeld aan een onschuldige actie zoals
de Bobette-sleutelhanger waarbij meteen via
andere organisaties in de eerste
communicatie tegengas werd gegeven.
Innovatie vergt een sterk en speciaal soort
leiderschap die soms haaks staat op de
cultuur die sinds jaren is geïnstalleerd. Hoe
kan je daarmee omgaan?


LEIDERSCHAP

START BIJ JEZELF

Het is niet simpel om een organisatiecultuur

die per definitie controlerend is om te
vormen naar een innovatieve mindset.
Gelukkig zijn er mooie voorbeelden die tonen
dat het wel kan. We pikken er de absolute
leestip uit voor iedereen die bij de politie of

in het leger zit: Turn the ship around van
David Marquet. Een adembenemend verhaal

over hoe een kapitein bij de Navy ontdekte
hoe een bevelstructuur gevaarlijke situaties
op kan leveren en wat er nodig is om van
volgers leiders te maken. Het boek heeft ook
een vervolg onder de vorm van een
werkboek.  


WAAROM IS
LEIDERSCHAP

CRUCIAAL?

Leiderschap botst met dezelfde problemen als
waar de organisatie mee botst. Het is een
spiegel van wat lukt en niet lukt. Volgens het
sterke boek van o.a. Joan De
Winne, gepensioneerd diensthoofd van het
slachtofferidentificatieteam en nu aan de
slag als trainer-facilitator in
leiderschapsontwikkeling, kan fout
leiderschap medewerkers letterlijk ziek
maken. Voor een zware job als bij de politie
is het dus belangrijk om hier aandachtig voor
te zijn. Want wie wil/kan goed beschermd
worden door iemand die niet goed in zijn vel
zit? De sleutel tot oplossing zit in luisteren,
communiceren en welgemeend respect voor
elkaar. En...elimineer zuivere top-down
controleprocessen. 


4. DOE DE INNOVATIE
CHALLENGE


DE POLITIE 10X
BETER

Ken je de Google Moonshot? Dat

is een leuke methode om een
innovatief idee zonder schroom
en barrières te durven uitvoeren.
Een moonshot daagt uit om...10x
beter te doen. Waarom 10x beter?
Als we onze ambities te
bescheiden formuleren, dan
komen we vaak ook met lauwe
oplossingen. Hoe ziet de politie
er 10x beter uit en wat heb je
daarvoor nodig?


Spot een groot probleem waar de

politie mee zit. Bijvoorbeeld: de

communicatie tussen de

hulpdiensten verloopt niet altijd

even goed. Vertrek vanuit het

concreet probleem en ga ermee

naar buiten: welke radicale

oplossingen zie je? Hoe zou

bv.een taxichauffeur dit probleem

oplossen? Denk zot. En

dan...ontdek welke technologie Bron afbeelding: PC Magazine
en talenten nodig zijn om het

waar te maken. 


5. TROTSE
AMBASSADEURS


NET WERKEN

Netwerken of 'net werken'? We leven

in een samenleving dat bruist van
kennis en vaardigheden. De
innovatie bij de politie zit niet
zozeer in nieuwe technologische
snufjes, maar vooral ook op  nieuwe
manieren om misdaad te voorkomen
te bestrijden. Welk proces wordt er
gevolgd? Door meer trots naar
buiten te komen en innovaties te
delen met bijvoorbeeld andere
politiezones, verterkt de werking.    


Bouw identiteit op. Hoe zie je Bouw reputatie op. Hoe zien de
jezelf als persoon, binnen je mensen jouw innovatief project en
functie? Welke waarden vind je wat wordt erover gezegd?
belangrijk? Welke waarden zitten Reputatie neem tijd in beslag en
er in je innovatief project? 'komt te voet en gaat te paard'.
Hou zeker de sociale media in de
Bouw imago op. Hoe wil je als gaten en check regelmatig hoe
persoon gezien worden? Hoe link het zit met de mond-aan-mond-
je dit aan het innovatief werk dat reclame van je innovatie.
je doet en hoe zien de mensen Ambassadeurs helpen mee het
rondom jou dat? woord te verspreiden. 


6. CLAIM TIJD VOOR
PROJECTMANAGEMENT


MAAK TIJD

Heel wat innovatieve projecten

floppen omdat er te weinig tijd
gemaakt wordt voor echt goed
projectmanagement. Bij de politie
is dit een extra uitdaging, want
het komt er allemaal bovenop. Hoe
maak je tijd? Vooral door op te
ruimen: doorheen de jaren
verzamelen heel wat organisaties
processen en procures die
eigenlijk verouderd en nutteloos
blijken. Doe dus een grote
schoonmaak en zwier alle zinloos
werk eruit.


7. LEER UIT FOUTEN EN
VEER RECHT


Veel verhalen, veel lessen . Er zijn doorheen het verleden al heel wat straffe dingen
gedaan in politiekorpsen om te innoveren. Leg regelmatig je oor te luisteren bij andere
korpsen en leer uit de verhalen van anderen. Doe ook telkens de check: is de situatie
veranderbaar en waar komt de weerstand vandaan om de innovatie te doen lukken?

Join the forces.


KLARE
COMMUNICATIE

VOOR EEN
VLOTTE

REORGANISATIE

www.dinobusters.be

[email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Fall 2018 Brochure
Next Book
http://currents.plos.org/disasters/2018/09/06/bigfilm-123movies-hd-watch-the-nun-2018-online-full-free-hd-putlocker