The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Az év első gigantikus Fitneszprogramjának műsorfüzete. Programok, kiállítók, hasznos információk - minden benne van, amit érdemes tudnod, ha ott leszel március 18-án a BOK csarnokban, és mozogsz az egészségedért!

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by futanet, 2017-03-14 01:48:50

11. Fitnesznap - műsorfüzet

Az év első gigantikus Fitneszprogramjának műsorfüzete. Programok, kiállítók, hasznos információk - minden benne van, amit érdemes tudnod, ha ott leszel március 18-án a BOK csarnokban, és mozogsz az egészségedért!

Keywords: fitnesznap;,fitnesz;,programfüzet;,fitness;,BSI;,BOK csarnok;

2017. MÁRCIUS 18.BUDAPEST, BOK CSARNOK (VOLT SYMA)

IPNRFOOGRRMAÁMCOIÓKK,

MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!

WWW.FITNESZNAP.HU /FITNESZNAP


HASZNOS INFORMÁCIÓK

REGISZTRÁLJ AJÁNDÉKAINKÉRT! A saját eszközt hozókra is vonatkozik az elôjelentkezés,
Töltsd ki belépôjegyedet a szük- hisz csak így biztosított a bejutás az órára.
séges adatokkal és add le a BOK
Csarnok elôterében található re- KIVÉTEL! Amennyiben saját Kangoo cipôt és sa-
gisztrációs pultoknál, ahol átve- ját Gymstick botot hoztál magaddal, jelölôsza-
heted a támogatók ajándékait lagot a bejáratoknál található „SAJÁT KANGOO
tartalmazó csomagot. A belé- ÉS GYMSTICK BEJELENTÉSE” felirattal jelölt asz-
pôjegy személyes adatokat taloknál kell kérned.
tartalmazó részének kitöl-
tése után, a jegy leadásával KANGOO CIPÔ ÉS GYMSTICK BOT FELVÉTELE:
a nap folyamán bármikor átveheted A Kangoo cipôk és Gymstick botok elôjelentkezés nélkül,
a támogatók ajándékait, bármelyik ‘ajándékcsomag át- ingyenesen bérelhetôk, és kizárólag érkezési sorrendben
vétele’ felirattal jelzett táblánál. A jegy leadásával részt kerülnek kiosztásra.
veszel a sorsoláson, ahol további értékes támogatói A Gymstick botok felvehetôk az ott lévô készlet erejéig a
ajándékok találnak gazdára. Ha elôjelentkeztél eszkö- Nagyszínpad csarnokában 9:20-10:50 óra között, a
zös órára, akkor az ajándékcsomagot a karszalagod- színpaddal szemben, a bejáratnál.
dal együtt veheted át az ABC szerint jelölt pultoknál. A Kangoo cipôk felvehetôk az ott lévô készlet erejéig a
Az ajándéksorsolás helye és idôpontja: 14:45-kor a Nagyszínpad csarnokában 10:10-11:40 óra között,
Nagyszínpadnál. a színpaddal szemben, a bejáratnál. Akkor érdemes
felvenni a Kangoot, ha már nem szeretnél a kezdésig
HOZTÁL MAGADDAL SAJÁT ESZKÖZT? NE FELEJTSD EL más órára ellátogatni.
BEJELENTENI! A rendezvényre behozott saját eszköz
bejelentése kötelezô! A saját eszközt külön jelölôsza- KANGOO CIPÔ ÉS GYMSTICK BOT LEADÁSA:
laggal látjuk el, amelyet a termek bejárata elôtt kell Az adott óra után kérünk, minél elôbb add le a cipôt vagy
kérni, a terembe lépés elôtt. Eszközös óra után az adott botot, amelyre kizárólag a Nagyszínpaddal szemben
terembôl csak a jelölôszalaggal ellátott eszköz vihetô ki. lesz lehetôséged! Fontos, hogy a cipôvel és a bottal nem
hagyhatod el a BOK Csarnok területét! A kijáratoknál a
biztonsági személyzet ezt ellenôrizheti.

4 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


HASZNOS INFORMÁCIÓK

ÖLTÖZÔ, RUHATÁR: Használd az INGYENES ruhatárat, lehetôséged. Megértésedet köszönjük!
ne a küzdôtéren tedd le a táskádat és a kabátod, mert ÜGYELJ A TISZTASÁGRA! A frissítônél számos mûanyag
balesetveszélyes! A nôi öltözôt és a ruhatárat az A csar- pohár kerül majd hozzád, kérjük ezeket a kihelyezett sze-
nok (Fitneszpark és Életmódexpo) földszintjén, míg a férfi metesekbe dobd! Köszönjük!
öltözôt és a ruhatárat az elsô emeleten találod, amelyet
a bejárati folyosóról tudsz megközelíteni. ORVOSI ÜGYELET
Kövesd az irányítótáblákat! A helyszínen állandó orvosi ügyelet van. Az ügyeletben

Mellékhelységek: a bejárati szint folyosóin mindkét ol- levô orvos telefonszáma: 06-20-961-6110.
dalon lévôk használhatóak.
ELÔJELENTKEZÉSSEL IGÉNYBE VEHETÔ
FRISSÍTS! Az eseményen egész nap folyamatosan ren- ÓRÁK: Az esemény helyszíni mûsorfüzeté-
delkezésedre állnak frissítôállomások a Nagyszínpadnál, ben kis karszalag ikonnal vagy piros fülecské-
a Fitneszpark területén, valamint minden egyes temati- vel (ezt a füzetben a termek programjánál talá-
kus különtermünknél. Emellett figyelmedbe ajánljuk az lod) jelöljük azokat az órákat, amelyeket csak elôjelent-
Életmód Expo termékkóstolóit, ahol az egészséges táplál- kezés esetén látogathatsz. Ezeken az órákon az eszköz-
kozás legújabb élelmiszereivel ismerkedhetsz meg. igény és/vagy a terem befogadóképessége miatt csak
az elôzetesen jelentkezettek vehetnek részt. Az órákon
BÜFÉ: A BOK Csarnok büféi az esemény ideje alatt nyitva való részvételhez szükséges karszalagodat átveheted a
tartanak. regisztrációs területen elhelyezett, ABC szerint jelölt pul-
toknál. Ezekre az órákra csak az adott órára érvényes kar-
EGYSZERI BELÉPÉS: Belépôjegyed egyszeri belépésre szalaggal rendelkezôk léphetnek be. Az eszközös órákra
jogosít. Kérjük, csak akkor hagyd el a BOK Csarnok terü- elôször a www.fittarena.hu oldalon elôjelentkezettek
letét, ha már nem szeretnél több órán részt venni, mert kapják meg a belépésre jogosító karszalagot.
ismételt belépésre csak új belépôjegy vásárlásával van

MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 5

www.fitnesznap.hu


NAGYSZÍNPAD

10:00-10:35 SZALKA ANDI - Morning workout
Teljes testet átmozgató, saját testsúlyos gyakorlatokat tartalmazó reggeli,
hangulatos átmozgató edzés, mely kellô lendületet ad a fitnesznap további
részére. A terhelés fokozatosan emelt, az óra felénél kihívást jelentô gya-
korlatok, majd fokozatos intenzitáscsökkentés után levezetés. Mobilizációs,
állóképességi, erô-állóképességi gyakorlatokat tartalmaz. Alap edzettségi
állapot szükséges. Eszközre nincs szükség.

10:50-11:25 CZÉGEL ERIKA - GymstickTM
Ezen az órán egy csodálatos eszközzel dolgozunk, mellyel kreatív, de mégis
egyszerû módon tudjuk átmozgatni a létezô összes izomcsoportunkat.
A Gymstick-rôl még a férfiak is elismerôen nyilatkoznak, így ez az edzésfor-
ma kiváló nôknek és férfiaknak egyaránt. Simply effective!

11:40-12:15 SIFI & A KANGOO TEAM - Kangoo
A Kangoo Team ebben az évben is egy fergeteges, tempós órával várja a
kangoo-sokat. A meglepetés idén sem marad el!

12:30-13:05 PÉNTEK ENIKÔ - ZONA MAX

A ZONA MAX edzés nagy intenzitású kardió intervall (HIIT) és saját testsú-
lyos, funkcionális erôsítô blokkokra épül. Kiemelt szerepe van a hatékony
zsírégetésnek és az izomépítésnek, amelynek együttes hatásaként javul a
testzsír-izom arány. A rendszeresen zónázók jutalma az energikus, erôs, szál-
kásan izmos test. A kezdôk is bátran belekóstolhatnak!

6 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


NAGYSZÍNPAD

13:20-13:55 BÉRES ALEXANDRA - Súlykontroll Gimnasztika
Ígérem, hogy „felforrósítjuk” a hangulatot és az egyébként könnyen kö-
vethetô, nyugodt, gimnasztikus, egymásra épülô mozdulatsort, szó szerint
„felpörgetjük”! Az óra már alap edzettségi szinten elkezdhetô, de nagyobb
testtudattal rendelkezôk számára még nagyobb kihívást jelent. Semmi más-
ra nincs szükség csak RÁD és egy polifoam-ra. Nagyon várlak!

14:10-14:45 KATUS ATTILA - Best Body
A gyakorlatok döntôen a különbözô guggolások változatos és kreatív módon
történô összefûzésével épülnek fel, melyek megfelelô technikával kivitelez-
ve rendkívül hatékonyan formálják izmainkat, sôt a testtartásunkat is javít-
ják, emellett szív-, keringési- és légzési rendszerünkre is kiválóan hatnak.
Ajándéksorsolás a Nagyszínpadon 14:45 órakor

15:00-15:35 LÔRINCZ ERNÔ & CSEH-SZAKÁL TIBOR - Party Fitness Láz
Többfajta táncstílus keveredése, box és aerobik mozdulatokkal fûszerezve.
Minden korosztálynak ajánlott, itt mindenki megtalálja azt, ami a saját stí-
lusához leginkább közel áll. A jó hangulat mellett az óra kiváló kardió és
alakformáló edzés is. Változatos zenékkel várunk!

15:50-16:25 - LENCSÉS RITA & BORSODI BALÁZS – bodyART
A bodyART olyan holisztikus funkcionális tréning, amelyben a fizikai hatás
mellett nagy hangsúlyt kap a lelki feltöltés is, amely egyedülálló a mai fit-
ness–wellness trendek között. Mindenkinek ajánlható, aki egy összetett, tel-
jes értékû mozgásformára vágyik.

MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 7

www.fitnesznap.hu


cCsbsaaálsárbpádíktotoösnrddztőoönifdlsuőjaeettáttanoség!krsjaait, 22.

MOCCANJ VELÜNK
AZ ÉV LEGSZEBB
FUTÓESEMÉNYÉN!

2017. május 21. - Budapest, Városliget

Mozogj velünk a szabadban 2017.
május 21-én a Városligetben, ahol
belekóstolhatsz a futás világába, valamint
együtt mozoghatsz Béres Alexandrával,
Borsos Petivel, Góth Mariannal, Balázs
Adrienn Kingával és Háger-Jenei
Krisztinával az ingyenes fitneszóráinkon!

nnaőgfsitytVk,pnmiláosáeramrnsumtyznoatbáktm,atkam,áresaátidsnntézovdysoetue!nlknőyátt,,

TÁFVÉOIESRNZFVEIAÁTNARCGAJcSU7JAsAK0LaI!ÁT0lDámdiéfutetár s

Tudj meg többet!
www.futanet.hu
facebook.com/noifutogala


2fuktmás 5fuktmás
bfuetTfóuetmcóheénzreizkmealimésel!

1f0utkáms

g2yaklomglás 3x1v,á5ltkóm 105ékskmm10++5k2mkkm+m,

TÁFVÉOIESRNZFVEIAÁTNARCGAJSUJAAKLI!ÁTD

Íme a kínálat:

09:40-09:50 GÓTH MARIANN - Futó bemelegítés
10:05-10:35 BALÁZS ADRIENN KINGA - Intervall
10:55-11:25 BORSOS PETI - Cardio Kick-Box
11:30-11:40 BORSOS PETI - Futó bemelegítés
12:00-12:30 BÉRES ALEXANDRA - Súlykontroll Gimnasztika
12:40-12:50 GÓTH MARIANN - Futó bemelegítés
13:10-13:40 HÁGER-JENEI KRISZTINA Coca-Cola Testébresztô - Alakform
14:10-14:20 BALÁZS ADRIENN KINGA - Futó bemelegítés
15:40-16:00 HÁGER-JENEI KRISZTINA Coca-Cola Testébresztô - Levezetés, nyújtás


Kóstolóval várunk mindenkit a Biopont standnál!

biopont.hu


JÓGA/BODY& MIND TEREM

10:00-10:35 ORBÁN GÁBOR Yogabor-Hatha
Az óra klasszikus jóga elemeket ötvöz dinamikus mozdulatokkal. Az erôs nyújtó
hatás mellett a mélyizmok erôsítése sem marad el. Nagy hangsúlyt kap a helyes
testtartás kialakítása, az egyéni testi korrekció és a megfelelô légzés megtapaszta-
lása. Az órára hozz magaddal jógamatracot!

10:50-11:25 SÔTÉR SAROLTA NIA
A NIA Technique a test átmozgatása mellett lélek szinten is hat. Egy NIA órán tán-
colsz, de van lehetôséged belekóstolni a harcmûvészet technikákba, és gyógyítod a
tested, mindezt egyszerû, természetes mozdulatokkal, a tested útját követve. Köny-
nyen követhetô, táncos alapokon nyugvó, felszabadító edzésprogram, amelyben
rátalálhatsz a mozgás örömére és a belsô iránymutatásra.

11:40-12:15 ALMÁSY CSILLA 3D Yoga power flow
Energikus, áramlásszerû jógagyakorlás a tér mindhárom síkjában. Precízen összeál-
lított, minden izomcsoportra és természetesen a gerincre komponált, kreatív gya-
korlatsorok. Erô, mobilitás, stabilitás, áramlás és a már megszokott vidám hangulat.

12:30-13:05 URBÁN SZABÓ NIKOLETT BalletBody
Alapját a klasszikus és a modern balett láb–és karvezetési technikái adják, mind-
ezek elegyítve az alakformálás és a gerinctréning elemeivel. Az óra balettos elô-
képzettséget nem igényel. Könnyen elsajátítható, teljes testet megmozgató edzés-
forma. Kiváló hatással van a gerincre, a tartásra, az ülô munkából eredô hát- és
derékpanaszokra. Semmilyen eszköz nem szükséges hozzá.

13:20-13:55 LÖVEY-BOTHA IVETT Stresszoldó jóga
A stresszoldó jóga tökéletes segítséget nyújt számodra, hogy a hétköznapi élet so-
rán kifelé fordított figyelmedet ismét befelé, önmagadra irányítsd. Az órán kiemel-
ten foglalkozunk a vállöv, a deréktájék és a csípô lazításával, hiszen a stresszbôl
adódó fizikai blokkok jó részét ezeken a területeken tároljuk.
Az órán kezdôként is részt vehetsz, a gyakorláshoz csak kényelmes ruházatra van
szükség.

14:10-14:45 CSEPELY TÍMEA Pilates másképp
Pilates egy kicsit másképp: megôrizve a klasszikus mozgásforma alapjait, hasznos
mozdulatait, dinamikusabb, gerincedzés szempontjából kiemelkedôen hasznos álló
gyakorlatokkal. Átmozgató bemelegítés után, a talajon a core izomzat fejlesztését
klasszikus pilátesszel folytatjuk. Az óra bármely korosztály számára hasznos és él-
vezetes lehet. Matracot hozz magaddal!

15:00-15:35 SZÉKESVÁRI M. MELINDA Hatha jóga
Soha többé hát- és derékfájást!
Idônként fáj a derekad vagy a hátad, esetleg ’beáll’ a vállad, nyakad? Ezekkel az
alap gyakorlatokkal könnyítheted az életed és enyhítheted az esetlegesen már
meglévô tüneteket, vagy éppen elkerülheted a hátfájást. A megrövidülésre haj-
lamos izmokat is megtanuljuk nyújtani, a tartó izmok erôsítésére egyszerû gya-
korlatokat végzünk, továbbá a lazítás, a helyes légzés, és az elmaradhatatlan alap
jógapózokkal is megismerkedünk.

MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 11

www.fitnesznap.hu


A nagy vizes klasszikus

Remek keresztedzés a fitnesz mellett. Ha megbízhatóan tudsz nyílt vízen úszni és akár
más sportágakban szerzett megfelelĴ állóképességgel rendelkezel, akkor valóra válhat az
álmod. Kövesd a honlapunkon Mányoki Attila hosszútávúszó tanácsait és legyél ott a
teljesítĴk között már az idén!

Idôpont: 2017. július 1. Táv: 5,2 km
Helyszín: Révfülöp kikötô-Balatonboglár Platán strand

Jelentkezés: Révfülöp labdarúgó pálya
Startolás: A révfülöpi kikötôbôl, folyamatos (7.30-12.00 között)

www.balaton-atuszas.hu, facebook.com/balatonatuszas


MOZGÁSTRENDEK TEREM

10:00-10:35 GÓTH MARIANN InterChallenge
Izgalmas és dinamikus, sajáttestsúlyos edzésforma. Teljes testet átmozgató, kellô
kihívást és lendületet adó óra, mely jellemzôen állóképességi és erô-állóképességi
elemeket tartalmaz. Alap edzettségi állapot és koordináció szükséges. Eszközmen-
tes óra.

10:50-11:25 MEZEI ESZTER ÉS A PILOXING ELITE TEAM Piloxing®
Robbanékony BOKSZ, kecses PILATES és dinamikus DANCE elemek ötvözete. In-
tervall típusú zenés edzés, azért találták ki, hogy kalóriát égessen, fejlessze az
izmokat, fizikálisan és mentálisan is erôssé tegyen. Ehhez az egyenként 250 gramm
tömegû PILOXING® kesztyûk is hozzájárulnak.
Nem véletlen a Piloxing® szlogen: KECSES, SZEXI, KÔKEMÉNY!

11:40-12:15 GÁSPÁR KATA Trendy Aerobik Mix
Állóképességi és erôsítô elemekbôl összeállított koreografált óra. Tehát állóképes-
ségi, ezért erôsítô, na és még ráadásul koreografált is! Ajánljuk bûnhôdést ked-
velôknek és komolyabb tigriseknek. Eszközre nincs szükség csak némi nedvszívó
kendôre és polifoamra.

12:30-13:05 KIS MÓNIKA Testegyensúly Preventív Gerinctréning
Egyensúly a testnek és a léleknek, erôsít és ellazít, tónusossá, de hajlékonnyá tesz.
Funkcionálisan komplex edzésmódszer, aminek természetesen a gerinc statikája,
dinamikája és mobilitása áll a középpontjában. Ajánljuk annak, aki akár már egy-
szer is érzett deréktáji vagy nyaki panaszt, hátfájást vagy izommerevséget, moz-
gásbeszûkülést a gerince környékén.

13:20-13:55 ALMÁSY CSILLA ÉS BALOGH DÁVID 3D DRILL
Hosszú gyakorlatsorrá összefûzött, saját testsúlyos gyakorlatok, melyek az ízületi
mobilitás fokozását, a stabilitás és az egyensúly fejlesztését célozzák. Rengeteg
korrekciós gyakorlatot tartalmaz, így amellett, hogy meglepôen izzasztó és kemény
edzésmódszer, az egészséges mozgásrendszer elérését és megtartását is célozza.

14:10-14:45 PÉNTEK ENIKÔ ZONA Basic
Az óra alapja a finom, közepes intenzitású kardió intervall és az elsôsorban core-fó-
kuszos erôsítés, DJ Kau fesztivál-hangulatú mixére végezve. Végig a törzs izmai
vannak fókuszban. Még a MAX-os Zónázóknak is tartogathat meglepetéseket a
Basic intenzitás. Matracra lesz szükség a talajgyakorlatokhoz, valamint egy kisebb
méretû törölközôre az izgalmas core-köredzéshez.

15:00-15:35 ZÓLYOMI-ZSIRKAI NOÉMI CORE-body balance
Amennyire gerinctréning, éppen annyira alakformáló óra is. Az óra során, a CORE
izmokat fejlesztjük elsôsorban, de jelentôs szerepet kapnak az egyensúlyfejlesztô
gyakorlatok is. A gerincfeszítôket, a hasizmokat és a farizmokat dolgoztatjuk meg
nagyon hatékonyan az edzés során. A CORE-body balance közepes edzettségi szin-
tet igényel, és kérlek, hozz magaddal polifoam-ot!

MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 13

www.fitnesznap.hu


BESTMIX TEREM

10:00-10:35 MOLNÁR MIKI FUN-ctional training
Funkcionális tréning sok-sok kihívással, de mégis élvezhetô, szórakoztató edzés
formájában. Az egyetlen eszköz az edzés során a saját testsúlyod lesz. Az óra fel-
építésébôl következôen kezdôknek és haladóknak egyaránt ajánlott. Az edzettségi
szintedhez legjobban igazodó változat kiválasztása után a legfontosabb, hogy ne
add fel!

10:50-11:25 BUCZKÓ PÉTER Iron Box Max
Box elemek és saját testsúlyos gyakorlatok kombinációja van összefûzve egy jó
hangulatú, pörgôs és változatos óra keretében. Olyan izomcsoportokat mozgat
meg, amiket a hétköznapokban is használunk és erôsítésükkel könnyedebb moz-
gást és hatékonyabb munkavégzést produkálhatunk.

11:40-12:15 MICHAEL DELA CRUZ Kamibo® 2.0
A távol keleti harcmûvészetek egy új világa nyílik meg ebben az edzésformában,
ötvözi a küzdôsport elemeit a funkcionális tréninggel. Testi, és lelki egyensúlyod
megtalálását célozza. Négy fázisból álló órarendszer, mely a testi aspektusok mel-
lett a távol-keleti harcmûvészetek mentális aspektusait is használja.

12:30-13:05 BÁNKUTI GABI Spartanfitt
Csak a saját testünket és a gravitációt használjuk ellenállásnak, legfôképpen alap
mozgáskultúrát és a finommotoros egységeket javító rehab, prehab, koordinációs
és funkcionális edzés. Amilyen könnyûnek látszik, annyira lehetnek az órák a cso-
port összetételétôl függôen könnyûek és nagyon nehezek.

13:20-13:55 SZENTGYÖRGYI ROMEO Intenset Start
Könnyen követhetô sajáttestsúlyos gyakorlatot tartalmaz az óra, mely egyedi - az
aerobiktól eltérô- ismétlésszámot használ, ezzel is újdonságot kínálva a résztve-
vôknek. Magas intenzitása és intervall jellege miatt csak haladóknak ajánlott.
Aki a kihívást keresi, az ezen az órán garantáltan megtalálja.

14:10-14:45 VARRÓ GYULA & BORBÉLY GÁBOR Aerobik Performance meet
AeroDance
Táncos lépések elegye az alap aerobik világával. És természetesen az elmaradha-
tatlan Performance, illetve fergeteges hangulat, amirôl Gyula és Gábor gondosko-
dik, és amelybe Téged is szívesen bevonnak. Légy Te is az elôadás részese, éne-
kelj, táncolj kedvedre, fejezd ki magad a zene által, élvezd az edzést egy csapat
tagjaként! A táncos, könnyen követhetô és logikusan felépített órát ajánljuk min-
denkinek, aki szeret táncolni. A közepes edzettségi szintet igénylô edzéshez nincs
szükség semmilyen eszközre.

15:00-15:35 VILICS ANDREA Hardcore Kardio Tabata
A Hardcore Kardio Tabata egy teljes testet megmozgató, 20%-ban erôsítô, 80%-
ban állóképességet fejlesztô kardio gyakorlatokat tartalmazó, kôkemény edzés.
Könnyen követhetô, intenzív és teljesen koreográfiamentes, eszközt nem igénylô
óra, amely kezdôk és haladók, nôk és férfiak számára egyaránt kihívást jelent.
Fergeteges hangulattal, minden holtponton átlendítô remek zenével és nagyon sok
szeretettel várok mindenkit, aki szerint az edzés a komfortzónán túl kezdôdik.

14 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


IWI-IWISHOP CHALLENGE HALL

10.00 -10:35 BORSODI BALÁZS/CSONKA ANITA/SZENDI KATI Let’s Dance
Az aerobik alaplépései keverednek különbözô táncokból vett elemekkel. Cél a jó
hangulat és önmagunk kifejezése az aerobik táncos irányzatán keresztül, emellett
fejlôdik az állóképesség, a koordinációs képességek és a kitartás is.

10.50-11:25 BÁNKUTI GABRIELLA Bodyweight Training
Csak a saját testünket és a gravitációt használjuk ellenállásnak, legfôképpen alap
mozgáskultúrát és a finommotoros egységeket javító rehab, prehab, koordinációs
és funkcionális edzés. Amilyen könnyûnek látszik, annyira lehetnek az órák a cso-
port összetételétôl függôen könnyûek és nagyon nehezek.

11:40-12:15 JÁRMAI ANITA ÉS ERDÉLYI ANNAMÁRIA Functional circuit training
Funkcionális intervall köredzés. Magas intenzitású kardio- és funkcionális erôgya-
korlatok folyamatos váltakozása meghatározott idôintervallumban, 30 másodper-
ces pihenôidôket iktatva az egyes feladatok közé.

12:30-13:05 SÁRIG HAJNI Sportjóga
Jógázz egészen máshogy, mint ahogy azt eddig elképzelted, kipróbáltad, gyakorol-
tad. Erô és dinamika, robban, mint a tûz. Erôsít és állóképességet fejleszt.
A dinamikát felváltja a statikus, kitartott, elmélyült gyakorlás, amely az izmok ru-
galmasságát fejleszti, megelôzve a sérüléseket.
A pár perces relaxáció az óra végén regenerál és feltölt életerôvel.

13:20-13:55 TÓTH ZOLTÁN, TOZÓVAL és oktatói csapatával Challenge
Tedd próbára magad 6 állomásból álló funkcionális köredzés challenge parkunk-
ban! Az állomásokon medicinlabdával, instabil eszközökkel, crosstire állomással,
funkcionális eszközökkel végrehajtott gyakorlatok mellett a saját testsúlyos statikus
gyakorlatok, dinamikus küzdôsport mozgások is színesítik a repertoárt.

14:10-14:45 CSÖRGÔ ADRIENN Fitfight:
Az órán a thai box, a jiu jitsu, a kick box és a taekwando ütéseit, rúgásait, védése-
it és azok kombinációit ötvözzük egy jó kis dinamikus zenével. Edzettségi szintre
való tekintettel alternatívát kapsz a gyakorlatok helyes végrehajtása mellett. Ez az
edzéstípus rendkívül jó zsírégetô, alakformáló, állóképesség-fejlesztô és stresszle-
vezetô edzésmódszer.

15:00-15:35 TÓTH ZOLTÁN, TOZÓVAL és oktatói csapatával Challenge
Tedd próbára magad 6 állomásból álló funkcionális köredzés challenge parkunk-
ban! Az állomásokon medicinlabdával, instabil eszközökkel, crosstire állomással,
funkcionális eszközökkel végrehajtott gyakorlatok mellett a saját testsúlyos statikus
gyakorlatok, dinamikus küzdôsport mozgások is színesítik a repertoárt.

MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 15

www.fitnesznap.hu


FITCOLLEGE© - GROUP CYCLING® TEREM

10:00-11:25 GROUP CYCLING® TEAM RIDE Team Ride ’85
11:40-13:05 KÖRTVÉLYESSY ÁKOS – GÁL BRIGITTA – LACZKÓ ATTILA Az Elfelejtett Jövô!
13:20-14:45 VALLUS ANETT – KANCZLER GÁBOR – FINTOR GÁBOR 60 to 110 or Death Race
15:00-16:25 GULYÁS GÁBOR – BECZE LAURA Top of the hill

KÖRTVÉLYESSY ÁKOS GÁL BRIGITTA LACZKÓ ATTILA VALLUS ANETT KANCZLER GÁBOR

FINTOR GÁBOR GULYÁS GÁBOR BECZE LAURA

FITCOLLEGE© BLACKROLL® CORE
& RECOVERY

10:00-10:35 KOVÁCS GERGELY & BÁNHEGYI GERGELY
11:40-12:15 KESZEG ANIKÓ & KOCSIS ILDIKÓ
13:20-13:55 KOCSIS ILDIKÓ & KOVÁCS GERGELY
15:00-15:35 GÁL BRIGITTA & VÉR TAMÁS

KOVÁCS GERGELY BÁNHEGYI GERGELY KESZEG ANIKÓ KOCSIS ILDIKÓ GÁL BRIGITTA VÉR TAMÁS

16 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


FITCOLLEGE© STROOPS®
FUNCTIONAL TRAINING

10:50-11:25 SZELES ENIKÔ & GYENIS JUDIT
12:30-13:05 BÁNHEGYI GERGELY & KESZEG ANIKÓ
14:10-14:45 BÁNHEGYI GERGELY & KOVÁCS GERGELY

SZELES ENIKÔ GYENIS JUDIT BÁNHEGYI GERGELY KESZEG ANIKÓ KOVÁCS GERGELY

GILDA MAX SZÍNPAD – FITNESZPARK

10:00-10:35 SALLAI MANUÉLA Cardio Intervall
10:50-11:25 BOTS SZABOLCS Boksz köredzés
11:40-12:15 TÓTH ANDREA DeepWork
12:30-13:05 FARKAS BÁLINT Cross Training
13:20-13:55 KOMLÓS MÓNI Move Your Spine
14:10-14:45 GROHOLY BABETT Funkcionális köredzés
15:00-15:35 OSVALDO Salsa Fitness

FARKAS BÁLINT KOMLÓS MÓNI GROHOLY BABETT OSVALDO

SALLAI MANUÉLA BOTS SZABOLCS TÓTH ANDREA

MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 17

www.fitnesznap.hu


ZONA STAGE - FITNESZPARK

10:00-10:35 RAJNAI KINGA & STRANSZKY NIKI ZONA HIIT testébresztô
10:50-11:25 STEINHAUSZ ANDI & JUHÁSZ VERA ZONA KOMBÓ (has-kar fókusz)
11:40-12:15 TAKÁCS-KARANCSI DORKA & ORDASI SZILVI Round ZONA MAX (kar-popsi)
12:30-13:05 ZONA MAX PÉNTEK ENIKÔVEL a NAGYSZÍNPADON
13:20-13:55 SOMOGYI MELINDA & HROZIK EDIT ZONA ÖRÖMEDZÉS (kardió fókusz)
14:10-14:45 ZONA BASIC PÉNTEK ENIKÔVEL a Mozgástrendek teremben
15:00-15:35 MINDEN ZONA EDZÔ FINÁLÉ EDZÉS

RAJNAI KINGA STRANSZKY NIKI STEINHAUSZ ANDI JUHÁSZ VERA TAKÁCS-KARANCSI DORKA

ORDASI SZILVI PÉNTEK ENIKÔ SOMOGYI MELINDA HROZIK EDIT

18 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


a 11. FitneKsezdnvaepzmréésnztyveesvjőeigsyzeákmkáarpah, aatBóSkIkinizfáorrómlaágcimósapultjánál.

fKedElinDáőJkVEt3EtGZ40YM0Á000ÉR0N:FtYFtE,S

www.fittarena.hu facebook.com/fittarena

Részletek hamarosan!

Mozogj velünk Magyarország legnagyobb fitnesz-aerobik eseményén novemberben!
Kedvezményes jegyek kaphatók kizárólag ma

a 11. Fitnesznap résztvevői számára, a BSI információs pultjánál.


SUGÁR FITNESS SZÍNPAD

– FITNESZPARK

10:00-10:35 ORAVECZ ISTVÁN Alakformáló
A fô részben egyszerûen felépített, jól követhetô edzést végzünk, a lehetô legtöbb
izomcsoportra kiterjedôen, változatos gyakorlatokkal, különbözô eszközök segítsé-
gével. A levezetô részben az egész testre kiterjedô nyújtás következik, hogy izma-
ink megôrizzék a rugalmasságukat, regeneráljuk a testünket.

10:50-11:25 MATKÓ TÍMEA Interval Mix
Az edzés intervall és funkcionális erôsítô elemek kombinációjára épül. Az óra alatt
különbözô blokkok váltják egymást, innen ered a “mix” név. Az edzés alapja nevé-
bôl kiindulva intervall, ami változó intenzitású mozgást jelent. Ez a leghatékonyabb
zsírégetô módszer, mivel aktív és pihenô szakaszok váltják egymást. Az órán ma-
ximális erôbedobással végezzük a blokkokat, a pihenôidôben rá tudunk készülni a
következôre.

11:40-12:15 BIKICS SANYI Cross training
A Cross training célja, hogy egy olyan funkcionális fittséget érjünk el, amivel fel-
készülhetünk a mindennapok valódi kihívásaira. Törekszik arra, hogy minimálisra
szorítsa le a felhasználandó eszközök számát, és arra, hogy minél inkább bevonja a
komplex, saját testsúllyal végzett gyakorlatokat. A Cross training eltörli a kardió és
erôedzés közötti határt, így alakítva ki a szükséges erô-állóképességet.

12:30-13:05 SZÔTS ISTVÁN Fatkiller Boxing
Erôt, állóképességet és gyorsaságot fejlesztô, igazi “zsírgyilkos”, azaz “Fatkiller” óra.
Könnyen követhetô koreográfiák, melyek aerobik és box elemek kombinációját tar-
talmazzák. Mindenkinek ajánljuk, aki egy pörgôs és intenzív órára vágyik.

13:20-13:55 MAKÁR TAMÁS Body Control
Az óra során közepes intenzitással dolgozunk, hogy pulzusunk a zsírégetéshez
szükséges tartományban maradjon. Ehhez 60-70 százalékos terhelésre van szüksé-
günk. Az Alakformáló: Body Control órákon sokszor használunk step-lépcsôt vagy
valamilyen eszközt, mint például súlyzót vagy gumikötelet, de akár eszközök nélkül
is dolgozhatunk.

14:10-14:45 RIZMAYER BEA Kritikus zónák
Ahogy neve is ígéri, ez az óra az intenzív bemelegítés után a kritikus zónákat céloz-
za meg, azaz a comb, a fenék, a has és a csípô területeit. Célja a hatékony zsírége-
tés az izomrostok között, így eredményezve szálkás izomzatot.

15:00-15:35 FISCHER GÁBOR Giryafit
A gyakorlatok, gyakorlatsorok túlnyomó részben girya (kettlebell) sporteszköz
használatával történnek. A leszálkásodott izomzat lesz az, ami a látványos változást
bizonyítja. Drasztikusan fejlôdnek a belsô izmok, valamint a hátgerinc helyes tar-
tásáért felelôs izmok, meghosszabbodnak az ízületi utak, nagyon gyors tempóban
fejlôdik az erô és erônlét.

20 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


FITNESS AKADÉMIA CSOPORTOS ADAMCSEK EDO
ÓRÁK SZÍNPAD – FITNESZPARK

10:00-10:35 PÁRDI ERIKA Pilates
10:50-11:25 ORBÁN GÁBOR YOGABOR - CLASSIC HATHA YOGA
11:40-12:15 DEBORA CATTANEO Fitt-Balett
12:30-13:05 MEZEI ESZTER & SZABÓ GERGÔ Piloxing KO
13:20-13:55 ADAMCSEK EDO Stepaholic
14:10-14:45 KOVÁCS ERIKA Dance Professional
15:00-15:35 NÉMETH ZSANETT Dance Moves

NÉMETH ZSANETT

PÁRDI ERIKA ORBÁN GÁBOR DEBORA CATTANEO MEZEI ESZTER SZABÓ GERGÔ KOVÁCS ERIKA

FITNESS AKADÉMIA FUNKCIONÁLIS
TERÜLET – FITNESZPARK

10:00-10:35 PÁLOS ATTILA (Az év Testébresztôje) Military BootCamp
10:50-11:25 DERES ÁDÁM 115 Official
11:40-12:15 NÁDASI KRISZTIÁN Killer Boot Camp
12:30-13:05 PARÓCZI ARNOLD Funkcionális edzés
13:20-13:55 SZEDLACSEK ORSOLYA GhettoCamp
14:10-14:45 TAMÁS GERGÔ Köredzés
15:00-15:35 KOVÁCS KRISZTI Stretching

PÁLOS ATTILA DERES ÁDÁM NÁDASI KRISZTIÁN PARÓCZI ARNOLD SZEDLACSEK ORSOLYA TAMÁS GERGÔ KOVÁCS KRISZTI

22 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


BUDAPEST 2017 EGYÜTT TÖBBRE VAGYUNK KÉPESEK!

SZERESD A VÁROST ÉS CSATLAKOZZ A TELEKOM VIVICITTÁHOZ!

2017. ÁPRILIS 8-9., BUDAPEST, 56-OSOK TERE

Szombaton a kezdĩket, gyaloglókat,
rövidebb távok kedvelĩit várjuk!

• MIDICITTÁ: 5 KM• MINICITTÁ: 2,5 KM• 3X2 KM VÁLTÓ

• GYALOGLÁS: 2,5 KM • CSALÁDI FUTÁS: 600M

Vasárnap a hosszabb távok kedvelĩinek kínálunk távokat

• FÉLMARATON: 21,1 KM • VIVICITTÁ: 10 KM

facebook.com/vivicittafutas Bĩvebb info: www.futanet.hu

Emberi Erőforrások
Minisztériuma


IRON SYSTEM™ SZÍNPAD - FITNESZPARK

10:00-10:35 PÁL KINGA-ÁCS KLÁRI HOT IRON™ Cross
10:50-11:25 PILISY ZSÓFIA HOT IRON™ 2
11:40-12:15 FACSKÓ SZIDÓNIA HOT IRON™ Cross
12:30-13:05 BERÉNYI BERNI-GÓZON TAMÁS HOT IRON™ 2
13:20-13:55 GÓTH MARIANN HOT IRON™ Cross
14:10-14:45 TÓTH ANDI - P. SZABÓ ISTVÁN HOT IRON™ 2
15:00-15:35 MICHAEL DELA CRUZ HOUSE DANCE

PÁL KINGA ÁCS KLÁRI PILISY ZSÓFIA FACSKÓ SZIDÓNIA BERÉNYI BERNI

GÓZON TAMÁS GÓTH MARIANN TÓTH ANDI P. SZABÓ ISTVÁN MICHAEL DELA CRUZ

BUDAPESTI KARRIER AKADÉMIA

AKTÍV TERÜLET – FITNESZPARK

10:00-10:35 Bemelegítô edzés MAJOR DANIVAL
10:50-11:25 VIGH DOMONKOS Crosstraining
11:40-12:15 MAJOR DANI Saját testsúlyos edzés
12:30-13:05 VIGH DOMONKOS Crosstraining
13:20-13:55 TÉGLÁS TÍMEA TABATA - Közben beszélgetés Tótfalusi Alexandra IFBB Body Fitness
versenyzôvel és Földi Szabolcs Junior Men’s Physique Magyar Bajnokkal
14:10-14:45 MAJOR DANI ÉS MOLNÁR NORBERT Koordináció fejlesztés
15:00-15:35 Streching STORCZER BEÁVAL

VIGH DOMONKOS MAJOR DANI STORCZER BEÁTA MOLNÁR NORBERT

24 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


MINADAEZLFáNtUoINg,TasATÁsEMSelRHaI NSOpEuZriTWKEeEbNáLruILhSá,z!ba!

• 4000 termék

• folyamatos akciók

• futócipők

• futóruházat

• kiegészítők

• táplálék-kiegészítők
a karaozssígzéyknbyőelr,t időt használd ki
Vásárolj otthon
wésefbusssheogpy .jóstp! urifutobolt.hu


KIÁLLÍTÓI TÉRKÉP KIÁLLÍTÓK:

AKTÍV SZÍNPADOK:

RUHATÁR FÉRFIÖLTÖZŐ/RUHATÁR

A2 B FÉRFI
WC
C

56

NŐI ÖLTÖZŐ 34 7

E 10 11 8 F
13 14 9

12

BEJÁRAT/DÓZSA GYÖRGY ÚT D 15 22 16 17 18 19 20
21 23 24

25

26 27 28 29 1 BEJÁRAT/SZOBORPARK

G 30 frissítés

NŐI 31 NŐI
WC WC

VIP

BEJÁRAT A SZÍNPADOK FELŐL

26 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


KIÁLLÍTÓK SZÁM SZERINTI SORRENDBEN

FitCollege© BLACKROLL® Core & Recovery színpad A Tatarek System 12
FitCollege© STROOPS® Functional Training színpad A Biopont Kft. 13
Iron System™ színpad B Pesztízs Sport 14
Budapesti Karrier Akadémia aktív terület C Concept2 Hungary 15
Fitness Akadémia csoportos órák színpad D Dia-Wellness 16
Fitness Akadémia Funkcionális terület D ÚSOVSKO Hungary Kft. 17
Gilda Max színpad E STEP PERFORMANCE 18
ZONA Stage F FruitVeB 3×3 kiállítói program 19
Sugár Fitness színpad G Péntek Enikô - Zóna 20
Coca-Cola Testébresztô 1 Nadine 21
Biola 2 BioTechUSA 22
nicoflex medi forte 3 Food Therapy Market 23
Frenetic Fitness Ruházat 4 BENEFITness – Életmódváltás jótékonyan 24
Finn Wellness – a Technogym magyarországi forgalmazója 5 Podiart Kft. 25
INDI-GO STYLE FITNESS RUHÁZAT 6 IWI 26
Tchibo 7 TIFI's Snack 27
Perskindol 8 Rextra Kft. 28
Mediwel Kft. 9 Rúdvilág 29
SUNRIDER 10 KATUSBODY, KATUSFOOD 30
Herbalife Magyarország 11 Eisberg 31

KIÁLLÍTÓK ABC SORRENDBEN 19
11
FitCollege© BLACKROLL® Core & Recovery színpad A FruitVeB 3×3 kiállítói program 6
FitCollege© STROOPS® Functional Training színpad A Herbalife Magyarország 26
Iron System™ színpad B INDI-GO STYLE FITNESS RUHÁZAT 30
Budapesti Karrier Akadémia aktív terület C IWI 9
Fitness Akadémia csoportos órák színpad D KATUSBODY, KATUSFOOD 21
Fitness Akadémia Funkcionális terület D Mediwel Kft. 3
Gilda Max színpad E Nadine 20
ZONA Stage F nicoflex medi forte 8
Sugár Fitness színpad G Péntek Enikô - Zóna 14
BENEFITness – Életmódváltás jótékonyan 24 Perskindol 25
Biola 2 Pesztízs Sport 28
Biopont Kft. 13 Podiart Kft. 29
BioTechUSA 22 Rextra Kft. 18
Coca-Cola Testébresztô 1 Rúdvilág 10
Concept2 Hungary 15 STEP PERFORMANCE 12
Dia-Wellness 16 SUNRIDER 7
Eisberg 31 Tatarek System 27
Finn Wellness – a Technogym magyarországi forgalmazója 5 Tchibo 17
Food Therapy Market 23 TIFI’s Snack
Frenetic Fitness Ruházat 4 ÚSOVSKO Hungary Kft. 27

www.fitnesznap.hu MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!


KIÁLLÍTÓK

Coca-Cola Testébresztô
A Coca-Cola Testébresztô program 2005-ben indult Magyarországon, amelynek a célja az
aktív, egészséges, mozgásban gazdag életmód és az energia egyensúly népszerûsítése. A
program 2015-ben ünnepelte a 10 éves születésnapját, ez idô alatt több mint 3,3 millió ember
mozgott a programmal, 50 sportágban, 570 sportprogramon. A Testébresztô népszerû szaba-
didôsport eseményeket támogat, honlapjának a www.testebreszto.hu-nak több mint 10.000
regisztrált felhasználója van, a közösségi médiában több mint 26.000 –en követik. Az egyik
legnépszerûbb kereskedelmi csatornán pedig évek óta jelentkezik sportolásra, életmódváltás-
ra buzdító mûsorral. A Coca-Cola Testébresztô hûségprogramról lehet infót kapni, és pontot
gyûjteni,amely egyedülálló módon a mozgást jutalmazza pontokkal,amelyeket a testebresz-
to.hu-n regisztrációt követôen lehet gyûjteni és ajándékokra beváltani.
https://www.testebreszto.hu/

BENEFITness – Életmódváltás jótékonyan
A BENEFITness a Bátor Tábor jótékonysági életmódváltó közössége. Tagjai a saját egészsé-
gükért és beteg gyerekek gyógyulásáéért vállalnak fogyókúrát vagy fittség-növelést. Sikerét
azok az ismerôsök garantálják, akik a Bátor Tábornak szánt adományukkal kiállnak mellette és
a gyerekek mellett… ezt nem lehet csak úgy feladni! Játékos, aktív fittségi és táplálkozási tesz-
tekkel, állapotfelméréssel várjuk a látogatókat, melyek eredményeirôl a program szakedzôivel
és dietetikusaival tudnak konzultálni. http://benefitness.hu/

BIOLA
A BIOLA Biokozmetikai Kft. az elsô magyar tanúsított arc- és testápoló biokozmetikum gyártója.
A nagy mennyiségû bioaktív biotermesztésbôl származó összetevôket tartalmazó természetes
bôrápoló termékek segítik az egészséget támogató arc-és testápolást. A BIOLA Biokozmetikai
Kft. standján dolgozó masszôrök segítségével térítésmentesen tesztelheti a masszázsolajok
kedvezô hatását. http://www.biola.hu/

Biopont Kft.
A Biopont Kft. Magyarország piacvezetô bioélelmiszer gyártó- és forgalmazó vállalata. Az
1997-ben alakult cég fô célja, hogy teljesebbé tegye fogyasztói életét, segítse az egészséges
életmódot, a tudatos táplálkozás minél szélesebb körben történô megismerését. A standon
bio élelmiszereket kóstoltatunk és ajándékot osztunk. Kedvezményes vásárlási lehetôség van,
a kedvezmény értéke 20-50%-ig terjed. http://biopont.hu/

BioTech USA
A BioTechUSA prémium minôségû sporttáplálék-kiegészítô 1999 óta érhetô el a vásárlók szá-
mára. A BioTechUSA széles termékpalettája jelenleg 350 különbözô terméket vonultat fel.
Minden termék megfelel a környezetbarát gyártási elvárásoknak, biztonságos, doppingmen-
tes és gondosan válogatott összetevôkbôl készül. A termékek között megtalálhatók a vitami-
nok, ásványi anyagok, esszenciális és nem esszenciális zsírsavak, fehérjék, diétát kiegészítô
készítmények, L-karnitinek, kreatinok. Standunkon várjuk a vállalkozó kedvûeket, akik egy
kis játékért cserébe nyereményekkel gazdagodhatnak. Táplálkozási-és edzés tanácsadással,
valamint ingyenes fehérjeturmix és Zero bar fehérjeszelet kóstolóval várjuk az érdeklôdôket.
A rendezvény ideje alatt a standon bemutatott termékek és kiegészítôk 15% kedvezménnyel
vásárolhatók meg. https://www.biotechusashop.hu/

28 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


KIÁLLÍTÓK

Budapest Karrier Akadémia
A Budapest Karrier Akadémia legfontosabb célja, hogy minôségi képzést nyújtson, és a nálunk
végzett szakemberek megfelelô gyakorlattal és magas szintû szakmai ismeretekkel fejezzék
be tanulmányaikat. Intézményünk nagy gondot fordít a képzésben résztvevôk munkaerô piaci
szerepének erôsítésére, ahogy arra is, hogy a szükséges ismereteken túl ízelítôt kapjanak a
munka világából. Tanulóink a képzés alatt szakmai referenciát szerezhetnek!
A színvonalas oktatás az elsô lépés ahhoz, hogy az ember szép karriert fusson be, és hosszú
távon sikeres legyen a munkájában.

Concept2 Hungary
Éld át a Concept2 versenyek hangulatát! Próbáld ki, milyen érzés versenykörülmények között
evezni és a kivetítôn is nyomon követni az eseményeket. A versenyen 10:00-14:00 óra között
lehetôség van összemérni edzettségedet barátaiddal vagy ismeretlenekkel 500 méteres tá-
von. A leggyorsabb 3 nôi és férfi indulót a Nagyszínpadon 14:45-kor díjazzuk! Természetesen,
ha nem fût a bizonyítási vágy, akkor is kipróbálhatod az evezôpadokat, hogy tapasztalatot
szerezz és átmozgasd az egész tested. 5% kedvezményt kapnak a vásárlók az evezôs ergo-
méterek árából.

Dia-Wellness
Dia-Wellness csökkentett szénhidráttartalmú termékek kóstoltatása, akciója.
http://m-gel.com

Eisberg
Az Eisberg Hungary mindig friss és könnyû salátáival szeretettel vár mindenkit aki megéhezik
mozgás közben! Kóstoljátok meg salátáinkat a helyszínen! http://salatazz.hu/

Finn Wellness – Technogym Hungary
A Finn Wellness Kft. a Technogym kizárólagos magyarországi forgalmazója professzionális és
egyéni felhasználású, komplex fitnesz megoldásokat és termékeket értékesít. Kiállítói stand-
helyünkön a látogatóknak ingyenes szakmai tanácsadás keretében lehetôségük nyílik bete-
kinteni a Technogym Group Cycling® üzleti megoldásokba és rendszerbe. Kipróbálhatják a
Technogym Group Cycle® indoor kerékpárt, a SKILLMILL-t és a MYRUN futópadot.
A Technogym összes terméke kiállítói standhelyünkön megrendelhetô. A Technogym Group
Cycling® üzleti megoldás csomagok esetében leendô partnereinknek a Fit College képzési
központtal együttmûködésben ingyenes Master Trainer oktatást biztosítunk.
http://finnwellness.hu/technogym-fitnesz/3

FitCollege© Képzési Központ
Célunk egy olyan képzési központ létrehozása volt, amely a fitnesz, élsport és rehabilitáció te-
rületén kiemelkedô minôségû oktatási szolgáltatásokat nyújt. Képzésvezetôink kivétel nélkül
elhivatottak, az adott területen ismert és elismert szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át
kurzusainkon résztvevôknek. http://fitcollege.hu/

Fitness Akadémia
1996-ban alapult a Fitness Akadémia, az ország elsô, államilag elismert (OKJ-s) végzettséget
nyújtó sport-magániskolája. Szakmai hitelességük növekedésével egyre több lehetôség nyílt
meg elôttük. Több szakszövetséggel és elismert sportági szakemberrel találtak egymásra az
elmúlt években, így képzési kínálatuk új sportágakkal gazdagodott. A Fitness Akadémián fel-
halmozódott hatalmas szakmai tudás ma már lehetôvé teszi azt is, hogy gondoskodjanak a
náluk végzett több ezer hallgató folyamatos továbbképzésérôl is, kielégítve a speciális érdek-
lôdési irányokat. http://www.fitness.hu/

MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 29

www.fitnesznap.hu


KIÁLLÍTÓK

Frenetic Fitness Ruházat
Frenetic – a stílus, a trend és a tökéletesség világa. Egy olyan magyar fitness ruházati céget
hoztunk létre ahol egyformán fontosnak tartjuk, hogy a funkcionalitás és a divat szinkronban
legyen egymással. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy az ország egyik legnagyobb fitness
példaképével dolgozhatunk együtt és exkluzív fitness ruházatot gyárthatunk minden sportolni
vágyó számára. Lehetôséget biztosítunk a hozzánk ellátogató vendégeknek felpróbálni a Fre-
netic és a Frenetic by Rubint Réka fitness ruházati termékeit. Széles fitness ruházati palettával
és óriási akciókkal várjuk vásárlóinkat standunkon. http://www.frenetic.hu/webshop/
FruitVeB 3×3 kiállítói program
Fogyasszon naponta 3X3 fajta gyümölcsöt, zöldséget az egészségéért. http://3×3.hu/
Gilda Max Fitnesz Hálózat
Kóstolj bele a Gilda Max Fitness hálózat által nyújtott szolgáltatásokba, csoportos óratípusokba.
Találkozz személyesen Erdei Madár Zsolt ökölvívó világbajnokkal! A standon játék keretében a
Dráva Hotel wellness hétvégéjét sorsoljuk ki. http://gilda-max.com/
Herbalife Magyarország
A kiváló minôségû, hatékony és biztonságos termékeknek köszönhetôen a Herbalife a világ
elsôszámú vállalata lett az étkezést helyettesítô termékek gyártása terén.*
Alaptermékünk, a Formula 1 Shake bizonyítottan hatékony módja testsúlyod kontrollálásá-
nak, egy egészséges, aktív életmóddal kiegészítve. Ezt a változatos Shake-et úgy alkottuk
meg, hogy alkalmazkodjon Hozzád és céljaidhoz – akár csökkenteni, megtartani, vagy növelni
szeretnéd testsúlyodat. Standunkon Herbalife Formula 1 Shake-et lehet kóstolni, valamint tes-
tösszetétel-mérést végeznek Herbalife Tanácsadóink. A helyszínen vásárlási lehetôség nincs,
azonban Herbalife Tagjaink készséggel állnak rendelkezésükre a késôbbiekben.
http://www.herbalife.hu/
Indi-go Style fitness ruházat
Egyedi megjelenésû nôi-és gyermek fitneszruházat. Indi-go style… hogy alig várd az edzést!
A helyszínen lesz ruhapróbálási lehetôség, kedvezmények, akciók, a kifutó termékek kiárusí-
tása. http://indigostyle.hu/
IRON SYSTEM® STAGE
A fitnesz piacion jól ismert HOT IRON® és Kamibo® egyedülállóan izgalmas és hatékony
edzésrendszerének magyarországi képviselôi, valamint kizárólagos képviselôi Európa egyik
legnagyobb és legigényesebb fitness zene gyártó, és forgalmazó vállalatának a MOVE-YA-nak!
Egész nap 35 perces HOT IRON® órákkal várunk mindenkit! HOT IRON® ruházat és kiegészítôk
vásárlására lesz lehetôség a helyszínen. http://hot-iron.hu/

Katusfood, Katusbody
Nagy szeretettel várunk mindenkit a KATUSBODY, KATUSFOOD standon, ahol mindent 20%
kedvezménnyel vásárolhatsz meg, illetve a KATUSBODY legújabb tavaszi kollekcióját itt tudod
megvásárolni elôször. Hozunk finom KATUSFOOD pizzát és a különleges NADAPS mézesített
zöldséget is meg lehet kóstolni, de vásárlásra is lesz lehetôség. Ezen felül nagy kedvezmé-
nyekkel juthattok hozzá Katus Attila DVD-ihez és a könyvéhez. http://www.katusattila.hu
Mediwel Kft.
Az egészségipar területein belül a Mediwel Kft. az életmódiparban, azon belül is az egészség-
megôrzésben, az egészségfejlesztésben tevékenykedik, legfontosabb küldetése a prevenció,
a mozgásszegény életmód csökkentése és a rehabilitáció. Termékeink kedvezményes áron
lesznek elérhetôek, megrendelést is felveszünk, azonban a helyszínen vásárlási lehetôség
nincs. http://mediwel.hu/

30 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


KIÁLLÍTÓK

NDN Sport
Igényes minôségû szabadidô és fitnessruha webáruház. Fôként pamut összetételû anyagok-
kal dolgozunk, de a fitness anyagok is megtalálhatóak kínálatunkban. Változatos, fiatalos és
divatos színvilág. Azoknak ajánljuk termékeinket, akik szeretik a divatot és a kényelmet. Az új
kollekciónk 20%-os, az outlet termékeink 30 - 50%-os kedvezménnyel vásárolhatóak meg.
www.ndnsport.com

Nicoflex medi forte
A Nicoflex család legújabb tagja, a nicoflex medi forte krém kiemelt hatékonysággal alkal-
mazható akut sérüléseknél – rándulásoknál, zúzódásoknál, húzódásoknál, sportsérüléseknél
és edzések elôtti bemelegítések alkalmával egyaránt. Masszôreink várnak minden résztvevôt
egy-egy 10 perces frissítô masszázsra, valamint egész nap nyereményjátékokkal várjuk az
érdeklôdôket. A helyszínen kedvezményes vásárlási lehetôséget is biztosítunk.
http://nicoflex-medi-forte-krem.nicoflex.hu/

Péntek Enikô Zóna
A Zóna standon megtalálod Péntek Enikô nagy sikerû Zóna edzés DVD sorozatát és saját
tervezésû edzôruháit. Szuperhatékony zsírégetô és izomépítô edzésprogramok kezdôknek és
haladóknak, nôknek és férfiaknak egyaránt. Egyedi és extravagáns edzônadrágok, melegítôk,
shortok, szoknyák, topok, trikók, sportmelltartók.Próbafülke, tükör, mosolygós ZONA Team,
ajándékok! http://www.zonawebshop.hu/

Perskindol Pont
Az Ewopharma a Perskindol, Revalid és Daylong termékekkizárólagos forgalmazója Magyar-
országon. A svájci székhelyû Ewopharma AG hazánkban is a kiemelkedô svájci minôséget
képviseli termékeivel. A Perskindol termékek immár 30 éve nemcsak a sport területén, de
számos egyéb helyzetben is segítséget nyújtanak: otthon, munkahelyen valamint szabadidôs
tevékenységeink során. A helyszínen a Perskindol Aktív Géllel és Fluiddal ingyenes masszás
kipróbálásának lehetôségét és ingyenes termékmintát biztosítunk az érdeklôdôk számára.
http://ewopharma.hu/perskindol

Podiart Kft.
Cégünk több mint 20 évvel ezelôtt, a világon az elsôk között kezdett el foglalkozni a lábbeteg-
ségek vizsgálatával és egyedi talpbetéttel történô kezelésével. Az eltelt idôszakban több mint
félmillió pár talpbetétet gyártottunk. Munkánkat két alkalommal is Magyar Termék Nagydíjjal
ismerték el. Számítógépes talpvizsgálat alapján a helyszínen történô megrendelés esetén
egyedi talpbetét rendelésekor 20% kedvezményt biztosítunk. http://podiart.hu/

Pesztízs Sport
Presztízs Sport magazin – számunkra presztízskérdés a magyar sport! A helyszínen a Presztízs
Média magazinjait kínáljuk ingyenesen. http://www.presztizssport.com

Rextra Kft.
Cégcsoportunk több évtizede vezetô szerepet tölt be az egészségügy, egészségmegôrzés
területén. Az egészségmegôrzés befektetés az életbe… Az egészségmegôrzésre fordított ösz-
szeg a legjobb befektetés. Tegyen Ön is önmaga és családja egészségéért. Ebben segít Önnek
az Egészség Plusz Hálózat. A helyszínen Biofreeze termékmintát kínálunk kipróbálásra, és a
helyszínen történô vásárlás esetén 10% kedvezményt biztosítunk.
www.rextra.hu; www.wellmed.hu

MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 31

www.fitnesznap.hu


KIÁLLÍTÓK

Rúdvilág
Rúdvilág – minden, ami rúd: a legfrissebb hírek, tippek, trükkök a rúdfitnesz és rúdtánc világá-
ból. A kiállítói térben elhelyezett mobil pódiumos rúd szabadon kipróbálható. A helyszínen a
rúdsporthoz kapcsolódó termékek rendelhetôk/vásárolhatók (ruházat, tapadást segítô eszkö-
zök, rudak, pódiumos rudak, könyvek, stb.) http://www.rudvilag.hu/

Step Performance – Varró Gyula
Step Performance Aerobik Zenei Mixek változatos stílusban! Mindenkinek, aki szeretne a leg-
újabb slágerekbôl egy vagy több változatos mixet, amit nagy sikerrel használhat az óráin
vendégei és saját maga legnagyobb örömére. Minden mixbe belehallgathatsz! Standunkon
bizonyos termékeinkre kedvezményt adunk. http://www.stepperformance.hu/

Sugár Fitness
Igazi nôi fitness az Örs vezér téren. Elsôsorban hölgyeket várunk, több mint 2000 nm terüle-
ten, hetente több mint 150 csoportos órával. Legnépszerûbb csoportos óráinkat egy-egy 20
perces bemutató keretében lehet kipróbálni. https://sugarfitness.hu/

Sunrider
Formáld át az életed! Dél-kaliforniai gyártású gyógynövény alapú, adalékmentes prémium
termékek, melyekkel szervezete optimális állapotát érheti el. Calli tea és Fortune delight ins-
tant teakóstolási lehetôség várja az érdeklôdôket a standon. http://www.sunrider.hu

Tatarek System
Személyi edzô, ökölvívó edzô, fitnesz prezenter, az IRON BOX koncepció atyja. A standon tan-
folyam, életmódváltó program és edzôtábor regisztráció várja az érdeklôdôket.
http://tatarekrezso.hu/

Tchibo
A Tchibo minden héten hétfônként új termékkínálattal várja Önt. Mi a Tchibónál azt szeret-
nénk, hogy kiváló minôségû termékeink, minél több ember életét színesítsék meg. Ezért min-
den héten egyedülálló és gondosan összeállított termékválasztékot kínálunk, vonzó árakon.
A jóga/sport fázisunkhoz tartozó termékeinket mutatjuk be a közönség számára, melyek mind
hasznos eszközök lehetnek egy tökéletes sportélményhez. A Tchibo standnál az érdeklôdôk-
nek szerencsekerék forgatása után kedvezményes kupont biztosítunk, melyet beválthatnak
2017 április végéig a sport/jóga kollekciónkhoz tartozó termékekre.
http://www.tchibo.hu/

TIFI’s Snack
A Tifi’s marha snack kiváló minôségû színhúsból készül, kizárólag természetes fûszerek hoz-
záadásával.Elkészítése kíméletes technológiával történik,így a hús szerkezete nem sérül,a
fehérjék,vitaminok, ásványi anyagok megmaradnak és koncentrálódnak a termékben.Magas
fehérje tartalma miatt kiválóan alkalmas sportolóknak,nehéz fizikai munkát végzôknek.Csök-
kenti az étvágyat, gyorsan visszatölti az elhasznált energiát. Természetes és finom!

ÚSOVSKO Hungary Kft.
Az ÚSOVSKO Hungary Kft. 2011 februárjában alakult. Cégünk elsôsorban a saját gyárunkban
készült Fit müzliszeletek, gabonaszeletek, gabonagolyók és kukoricapelyhek forgalmazásával
foglalkozik. A Fit termékek az egészséges étkezés szinonimájává váltak, melynek célja nem a
fôétkezés pótlása, hanem annak megfelelô kiegészítése. Kóstolásra lesz lehetôség a standon.
http://www.fit.eu/hu

32 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! facebook.com/fitnesznap


A ajánlásával

Kearensicdomflsetaaxsnsmdzőejádrnei !ifnokrteet

Bemelegítés? Sportsérülés?
Rándulás? Húzódás?
A megfelelően és rendszeresen végzett be-
melegítés és nyújtás elengedhetetlen a jobb A sportolás során előforduló kisebb sérülések,
teljesítmény elérése és a lehetséges sérülések vagy a túlterhelt izmok lazítására is kiválóan
elkerülése érdekében. Ebben hatékony segít- alkalmazható a vérbőséget okozó kapszaicin
séget nyújt a nicoflex medi forte krém, hi- tartalmú nicoflex medi forte krém.
szen kapszaicin hatóanyagának köszönhetően
fokozza a bekent terület vérellátottságát, ezzel
melegítve az izmokat.

Keresd a polcain! www.facebook.com/nicoflexmediforte

Forgalmazza: Medimpex Kereskedelmi Zrt. 1134 Budapest, Lehel utca 11. www.nicoflex.hu


RUHATÁR BEJÁRAT/SZOBORPARK HELYSZÍNRAJZ

Jóga/Body&Mind FÉRFI ÖLTÖZŐ és RUHATÁR FitCollege©JEGYPÉNZTÁR /VIP/SAJTÓ/ELŐADÓ
TEREM(III.em.) GROUP CYCLING®
FFI NŐI REGISZTRÁCIÓS
34 MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! TEREMCSOMAG ÁTVÉTEL
Feljárat a lelátókra, FRISSÍTÉS VIP BestMIX FRISSÍTÉS
és a Jóga szobához TEREMBÜFÉ 1.em.
IWI-IWIShop
FITNESZ PARK KANGOO Challenge HallNAGYSZÍNPAD NAGYSZÍNPAD
& CIPŐ BÉRLÉS MOZGÁSTRENDEK
TEREM
ÉLETMÓD EXPO GYMSTICK FRISSÍTÉS
REGISZTRÁCIÓSBÉRLÉS
CSOMAG ÁTVÉTEL
facebook.com/fitnesznap NŐI
ELŐJELENTKEZÉSKARSZLAGOSZTÁSA
NŐI ÖLTÖZŐ

JEGYPÉNZTÁR

BEJÁRAT/DÓZSA GYÖRGY ÚT


KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINKNAK!

KIEMELT TÁRSSZPONZOR:

TÁRSSZPONZOR:

TÁMOGATÓK:
MÉDIATÁMOGATÓK:
AZ ESEMÉNY FÔSZERVEZÔJE:

MOZOGJ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 35

www.fitnesznap.hu


MOZOGJ VELÜNK A ESEMÉNYEIN 2017-BEN!

FUTÁS 32. Telekom Vivicittá Félmaraton és Városvédô Futás A helyszín, az időpont és a programváltozás jogát a BSI fenntartja
20. KPMG Kékes Csúcsfutás A BSI a programváltozás jogát fenntartja
április 8-9. Intersport Tisza-tavi Bringatlon
április 22. Telekom Vivicittá Városvédô Futás Szeged
május 6. Telekom Vivicittá Városvédô Futás Pécs
május 13. 22. Nôi Futógála
május 14. 24. K&H mozdulj! maraton- és félmaratonváltó
május 21. Brutálfutás 6.0
június 11. 32. Wizz Air Budapest Félmaraton
június 18. 7. kerületi Futó- és Gyaloglónap
szeptember 10. 32. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál
szeptember 23. Intersport Terepfutás
október 14-15. 14. K&H mozduj! Balaton maraton és félmaraton
november 4. 4. Mikulásfutás
november 18-19.
december 3.

KERÉKPÁR

május 6. 10. Intersport Tour de Tisza-tó

május 28. 6. K&H mozdulj! kerékpáros nap, Gárdony

ÚSZÁS/TRIATLON

július 1. 35. Balaton-átúszás

augusztus 5. 8. K&H mozdulj! velencei tóúszás és túratriatlon

(esônapok: augusztus 6., 12., 13.)

FITNESZ

november 25. 12. DECATHLON FittAréna

Eseményinformáció és nevezés: WWW.FUTANET.HU
FACEBOOK.COM/BSIMOZOGJVELUNK


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Turning Point 2014
Next Book
Diverticular Disease and Hemorrhoids - texashealth.org