The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Презентация на Бизнеса. Запознайте се какво представлява Мрежовия Маркетинг и как Synergy Leaves предоставя най-рентабилния маркетингов канал на своите Бизнес Партньори, за да могат да развият стабилно растящ бизнес с едни от най-перспективните продукти на пазара.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Iveta Nikolova, 2017-06-06 10:04:16

Synergy Leaves - Това е ТВОЯТ Бизнес

Презентация на Бизнеса. Запознайте се какво представлява Мрежовия Маркетинг и как Synergy Leaves предоставя най-рентабилния маркетингов канал на своите Бизнес Партньори, за да могат да развият стабилно растящ бизнес с едни от най-перспективните продукти на пазара.

Keywords: Synergy Leaves,MLM,Network Marketing

ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


СЪДЪРЖАНИЕ

3 Предимството да имаш Собствен Бизнес
4 Какво е “Бизнес”?
5 Какъв да е Продукта или Услугата?
6 Тенденциите на Пазара и Позициониране на Продукта
7 Baby Boom-поколението: Влияние върху Икономиката
8 Бизнес модел, който работи
9 Да вършиш всичко сам - или да наемеш други?
10 Предимството да наемеш Независими Представители
11 Недостатъците да наемеш Независими Представители
12 Решението на: да наемаш и обучаваш Конкурентите си
14 Най-добрият Бизнес Модел
16 За Synergy Leaves
18 SYNERGY-Визията за разгръщане на потенциала
19 Българската Народна Медицина
20 Петър Димков -Лечителят
21 Synergy-стандарт за натурални билкови продукти
22 Изключителни Продукти, Ненадминато Качество
24 Synergy8 План за Възнаграждения
26 Често Задавани Въпроси
32 Предпазен “Бушон” срещу Работохолизма
33 Обобщение
34 Харта на правата на Synergy Партньорите

2 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


ПРЕДИМСТВОТО ДА ИМАШ

СОБСТВЕН БИЗНЕС

• Ти сам си си шеф
• Ти сам определяш работното си време
• Ти решаваш с кого да работиш (или да не работиш)
• Ти контролираш приходите си
• Ти определяш кога да бъдеш повишен
• Ти решаваш кога да излезеш отпуск и за колко време
• Ти имаш големи данъчни облекчения
• Ти можеш да предадеш бизнеса на близките си
• Ти инвестираш времето си вместо да го продаваш
• Твой е!

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 3


КАКВО Е “БИЗНЕС”?

Дали е сигурността на собствения

Просто казано, “бизнес” е когато бизнес? Възможността за
подобряваш качеството на живот
на хората. благосъстояние? Да разполагаш с

Това е, и винаги е било „бизнес“. повече свободно време и свободата
Колкото повече бизнесът се
отдалечава от подобряването на да правиш каквото искаш? Или е за
живота на клиента, толкова по-малко
успешен ще бъде той. да можеш да помагаш на другите?

Това е основната идея, стояща зад Добре е да го осъзнаеш от самото
„бизнес“, но какви са ТВОИТЕ мотиви
да имаш собствен бизнес? начало, защото много често хората

започват собствен бизнес и много

скоро забравят първоначалните си

подбуди.

Притежавайки собствен бизнес,
ти можеш да постигнеш финансова
свобода, независимост и повече
свободно време, само ако наистина
подобряваш с нещо живота на другите.

Тази брошура ще ти помогне да разбереш бизнеса и
компонентите, които ще направят твоя бизнес успешен.

4 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


КАКЪВ ДА Е

ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГАТА?

Изборът на правилния продукт „Подновяема“ услуга, подобно на
или услуга за твоя бизнес продуктите за консумация означава,
че клиента използва услугата отново,
В основата на всеки бизнес стои редовно и постоянно.
продукт или услуга, които хората
наистина искат или имат нужда от Твоето време и продукта
него. Най-печеливш бизнес е този,
който има уникален продукт, който се Когато обмисляш вариантите
консумира/изразходва, или уникална за собствен бизнес, добре е да
услуга, която се подновява. прецениш дали искаш да продаваш
„себе си“ или да продаваш продукт.
Да имаш „уникален“ продукт Ако решиш да предлагаш фризьорски
означава, че консуматора може да услуги като бизнес (да продаваш себе
си го набави само от теб. Например, си), обмисли факта, че денят има
защо ходиш в любимия си ресторант? ограничен брой часове – ти сам не
Защо ти е любим? Защото на друго би могъл да подстрижеш достатъчно
място не можеш да намериш това, коси, че да си осигуриш финансовата
което има там. Такава е концепцията стабилност и ръст на бизнеса ти.
на всички бизнеси – ако искаш да си
успешен, увери се, че имаш уникални Затова пък един продукт може да
продукти. се произведе в милиони бройки. Така
че, ако искаш да изградиш нещо
Който се „консумира/изразходва“ сериозно, може би ще е по-добре да
означава, че клиентът го използва продаваш шампоани за коса, вместо
и поръчва редовно. Това е ключов да подстригваш.
компонент за успеха на бизнеса.

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 5


ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ПАЗАРА
И ПОЗИЦИОНИРАНЕТО НА ПРОДУКТА

БРОЙ РОДЕНИ ДЕЦА: 1940-1980 Да извадиш продукта/услугата в Кое e Baby Boom-поколението?
точния момент Е, веднага след II-рата Св. Война,
(Baby Boom-поколението - в Зелено) мъжете се завръщат по домовете си и
Един от най-критичните елементи правят семейства. В годините между
50 000 при стартирането на успешен бизнес 1946 и 1964 се раждат над 1 млд.
е МОМЕНТА. Освен че ти трябва деца. Това е един 18-годишен бум на
Родени бебета (хиляди) 45 000 страхотен продукт, ти трябва да го раждаемостта.
изкараш на пазара в точния момент.
40 000 Защо Baby Boom-поколението е от
“Точният момент” е уцелен, когато значение за бизнеса? Защото не само,
35 000 БЕЙБИ БУМ доставяш продукт или услуга на че „Бейби Бумърите“ са най-голямата
30 000 голяма и увеличаваща се група хора група в света, но и 65% от световните
ГОДИНА – феномен, наречен „тенденция“. пари са у тях.
От голяма полза е, когато обмисляш
да стартираш бизнес, да погледнеш Така че, да насочиш бизнеса си
какви са тенденциите и как можеш да към Бейби Бумърите е много добра
ги използваш в своя полза. стратегия за улавяне на тенденциите
и предпоставка за успешен бизнес.
Например, най-значителната група
хора, определяща тенденциите е
“Baby Boom” -поколението.

6 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


BABY BOOM-ПОКОЛЕНИЕТО:
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА

За да стане по-ясно влиянието Така че - от какво има нужда ИКОНОМИКА
на Baby Boom-поколението върху това поколение ДНЕС? Добре...
икономиката, представете си Нека приемем, че са между 45 БЕЙБИ БУМЪРИ
баскетболна топка (Бумърите), и 65 годишни. Това значи, че те
минаваща през градински маркуч биха искали неща като: Бебешки Детски Вериги Автомобили Недвижими Големи
(икономиката). храни и играчки, за бързо имоти търговски
• Продукти, свързани продукти градини, хранене
Ето няколко примера как в миналото училища вериги
Бейби Бумърите са диктували тендециите. със здравето (лечение и
Първата тендеция? Бебешки храни. Ger- профилактика) БЕЙБИ БУМЪРИ
ber (марка бебешки храни) става добре
познато име в домакинствата (САЩ), • Продукти, свързани с 1945 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
предлагайки бебешки храни за толкова
много бебета. От тук - играчки (Matel, Has- външния вид (козметика)
bro), музика (Rolling Stones), коли (Ford
Mustang), заведения за бързо хранене • Продукти против стареене
(McDonalds), недвижими имоти, търговски
вериги, здравеопазване и т. н. (Anty Age)

Това са все примери за индустрии и • Пенсионни продукти и
компании, успели чрез предлагане на
нещо, насочено към нуждите на Baby услуги (пенсионни фондове,
Boom-поколението. управление на недвижими имоти
и др.)

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 7


БИЗНЕС МОДЕЛ, КОЙТО РАБОТИ

”Ако трябва да ”С малка финансова от високо-квалифицирани
започна всичко от инвестиция и отговорност, кадри в индустрията.
начало бих избрал усилена работа и Свидетели сме на все повече
Мрежовия Маркетинг.” отдаденост, всеки може и повече професионалисти
да успее в мрежовия - лекари, зъболекари,
Бил Гейтс маркетинг.” адвокати, мениджъри от
високо ниво, университетски
”Абсолютно Д-р Чарлз Кинг преподаватели - да се
вярвам в Мрежовия ориенират към мрежовия
Маркетинг. Сигурен • Доктор по Бизнес Администрация от Харвард маркетинг.
съм, че следващите • Професор по Маркетинг в Университета на Илинойз, Чикаго
20-30 год. , МЛМ- • Преподава Мрежов Маркетинг в Университета на Илинойз Като професор по
предприемачите ще
внесат осезаеми Маркетинг, защо харесвате
промени в света.”
мрежовия маркетинг?
Ричард Брансън
Д-р Кинг: Въз основа на

Д-р Кинг, какви са Вашите и повече от 57 милиона по моето проучване, безспорно
заключения от обстойното света, тъй като компаниите
Ви проучване на Мрежовия се разширяват и към Азия, мрежовият маркетинг е най-
Маркетинг? Северна Америка и Европа.
рентабилният канал сред
Д-р Кинг: Понастоящем Какво бихте казали за
това е една индустрия за $110 тенденциите в мрежовия маркетинг инструментите - без
милиарда в световен мащаб. маркетинг?
Тук в Щатите, ние имаме значение дали го сравнявате
над 15 милиона дейсващи Д-р Кинг: Наблюдава
независими представители се вливане на една вълна с медийна реклама, имейл-

маркетинг, каталожна

търговия, телемаркетинг

или друго - мрежовият

маркетинг е най-ефективният

дистрибуционен канал.

8 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


ДА ВЪРШИШ ВСИЧКО САМ

ИЛИ ДА НАЕМЕШ ХОРА?

След като си подбрал добър ти не знаеш дали този, когото наемеш
продукт, съответсващ на големи, действително ще работи. Второ, ти не
растящи тенденции, следващото знаеш дали този служител/работник
важно решение, което трябва да ще ти изкарва повече пари от колкото
вземеш за твоя бизнес е дали да ще ти струва.
вършиш всичко сам или смяташ
да наемеш хора. В началните етапи на един бизнес,
много често собственика плаща за
Всеки собственик на бизнес заплати пари, които той би трябвало
попада в капана да се опитва той да да използва да рекламира и разраства
прави всичко. Ако го направиш, най- бизнеса.
вероятно в един момент няма да ти
стига времето и/или познанията за да Решението на това е да наеме
продължиш да се развиваш. представители, вместо служители,
защото на представителите се плаща
Естествено, първата мисъл е да само когато те действително са
наемеш служител, което определено свършили нещо.
е по-добре, отколкото да вършиш
всичко сам. Само по себе си обаче Нека видим как индустрията
самото наемане на служител може да на недвижимите имоти използва
застраши бизнеса ти. Защо? Първо, представители вместо служители/
работници.

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 9


ПРЕДИМСТВОТО ДА НАЕМЕШ
НЕЗАВИСИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Брокерът на недвижими БРОКЕР 3% Ако брокера иска
имоти наема агенти да печели повече,
(не работници). той просто наема БРОКЕР
повече агенти
Когато агентът (представителят) 3%
продаде имот, той печели процент АГЕНТ 1
от продажбата, както и брокерът АГЕНТ
печели процент от тази продажба.
АГЕНТ 2 АГЕНТ 3
И така е редно, нали? Брокерът
е обучил агента и му е осигурил
всичко необходимо за работата му.

Съществената разлика между
агента и работника е, че агента
е възнаграден само когато той
действително е свършил работа,
докато работника си взима
заплатата, без значение какво е
свършил.

И когато наемеш работник, ти
трябва да му платиш заплатата,
без значение дали той допринася
за бизнеса ти или не.

10 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


НЕДОСТАТЪЦИТЕ ДА НАЕМЕШ
НЕЗАВИСИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

БРОКЕР/КОНКУРЕНТ БРОКЕР

БРОКЕР

АГЕНТ 1 АГЕНТ 2 БРОКЕР/КОНКУРЕНТ АГЕНТ 2 АГЕНТ 3

Проблемът и с работниците и с БРОКЕР/КОНКУРЕНТ АГЕНТ 2 АГЕНТ 3 Проблемът с
представителите е, че когато те самите
решат да станат брокери (да направят отделянето на агентите,
собствен бизнес), те напускат компанията и
се превръщат в конкурент на първоначалния за да станат независими
брокер (собственика на бизнеса), който ги е
обучил и им е показал как работи бизнеса. брокери (конкуретнти) се

разгръща още повече, когато и други

АГЕНТ 1 АГЕНТ 2 АГЕНТ 3 агенти започнат да правят същото. Ето

защо днес има толкова много агенции за

недвижими имоти.

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 11


РЕШЕНИЕТО НА: ДА НАЕМАШ И
ОБУЧАВАШ КОНКУРЕНТИТЕ СИ

БРОКЕР Има решение на този проблем. печелиш от техните продажби, а и
тази стратегия ще ги задържи да
АГЕНТ 2 АГЕНТ 3 Вместо обучените от теб останат в твоята агенция.
представители да се отделят, за да
стартират собствен, конкурентен на Когато твоите агенти могат да
твоя бизнес, защо не им осигуриш станат брокери в твоята компания
условия да започнат собствен и те обучават техните агенти да
бизнес в ТВОЯТА фирма? бъдат брокери, ти запазваш всички
свои клиенти и имаш постоянен и
Ставайки самите те брокери - в стабилен ръст на бизнеса.
твоята компания - ти вече няма
БРОКЕР да получаваш 3% комисион –
той ще е по-малък. Но ти пак ще

АГЕНТ 1 АГЕНТ 2 АГЕНТ 3

12 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


ПРИ ТОЗИ СЦЕНАРИЙ БРОКЕР
ВСИЧКИ ПЕЧЕЛЯТ
АГЕНТ 2 АГЕНТ 3
ДАЛНОВИДНО, ДЪЛГОСРОЧНО РЕШЕНИЕ:
БРОКЕР
Когато наемаш хора (служители или
представители), единственият начин да АГЕНТ 2 АГЕНТ 3
ги запазиш е като им предложиш същите
условия като твоите. Това може да стане БРОКЕР
като им позволиш да станат брокери в твоята
компания и да имат свой собствен бизнес
вътре в нея.

Ако няма такава възможност, има голяма
вероятност един ден те да се отделят и да се
превърнат в твой конкурент, особено ако са
талантливи.

Позволявайки им да са брокери в твоята
компания, ти пак печелиш от техния бизнес,
но и те самите имат техен собствен бизнес.
Всички печелят!

АГЕНТ 1 АГЕНТ 2 АГЕНТ 3

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 13


Ти намираш клиенти НАЙ-ДОБРИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ
СТЪПКИ 1 И 2
КЛИЕНТ
Най-добрият бизнес модел КЛИЕНТ
ТИ (БРОКЕР) „копира“ добрите страни
КЛИЕНТ КЛИЕНТ на взаимоотношенията ТИ КЛИЕНТ
КЛИЕНТ КЛИЕНТ брокер-агент.
КЛИЕНТ
ПЪРВО, брокерът развива
клиентската си база. КЛИЕНТ
Безспорно е, че наличието
на клиенти е това, което КЛИЕНТ КЛИЕНТ
генерира приход.

ВТОРО, обучава друг
брокер да развива
собствена клиентска база.
Така ти не се опитваш да
правиш всичко сам.

БРОКЕР

КЛИЕНТ КЛИЕНТ

КЛИЕНТ

Учиш брокера да намира клиенти

14 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


НАЙ-ДОБРИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ
СТЪПКА 3
Брокерът обучава новия брокер
да намира клиенти

КЛИЕНТ ТРЕТО, когато твоят брокер се да привличат свои собствени
научи правилно да привлича клиенти, както и да намират
ТИ КЛИЕНТ клиенти, научи го как да намери подходящи други брокери, които
и обучи един нов брокер и се знаят как да привличат клиенти.
КЛИЕНТ увери, че той може да обучи
своя нов брокер да изгражда Сега те изграждат собствен
КЛИЕНТ собствена клиентска база. бизнес вътре в твоя бизнес. И
те могат да печелят при същите
КЛИЕНТ КЛИЕНТ Ако ти имаш 20 клиента и научиш условия, при които ти печелиш.
твоя брокер да привлече 20
клиента, ти би имал 40 клиента, Обучаването на брокерите да
които купуват твоите продукти. изграждат клиентската си база
е същинското инвестиране на
Много е важно да се увериш, че твоето време.
твоите нови брокери са способни
БРОКЕР

КЛИЕНТ

НОВ БРОКЕР КЛИЕНТ

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 15


ЗА SYNERGY LEAVES

Всяко начало е различно. действия за промяна. Екипът на Synergy
Leaves решава да катализира този процес.
При Synergy Leaves началото беше една
идея. Идея, която се превърна в реален SYNERGY LEAVES дава възможност да се
план за бъдещето, реален план за промяна. постигне успех и реализация, без значение
от произхода или социалния татус на хората.
Как се роди идеята за Synergy Leaves? Основателите на компанията вярват, че
всеки трябва да осъзнае неограничения си
Тя е плод на експлозия от мечти. Мечтата потенциал - за да постига и най-смелите си
да се създаде компания, която продуктово мечти. С тази мисъл се създава компания,
да реализира синергията на народната която да превърне Българската Народна
медицина, за да подобри здравето на Медицина в предпочитан метод за лечение и
хората. Втората мечта е тази компания да профилактика, достъпен за хората по целия
се превърне в ефективен инструмент за свят. Хората, стоящи начело на Synergy
подобряване живота на хората и мощен Leaves са специалисти с дългогодишен
мотиватор за своите Бизнес Партньори - опит в изграждането и развитието на едни
хората, дръзнали да прегърнат идеята Syn- от най-успешните компании за билкови и
ergy Leaves. здравословни продукти на пазара.

Защо основателите на компанията си SYNERGY LEAVES e създадена за да
поставят такива цели? разгърне човешкия потенциал. Защото
основателите са твърдо убедени, че здравето
Причината е, че непрекъснато ставаме не е просто физическо състояние – това
свидетели как собственици на компании е менталното, социалното и финансовото
поставят печалбата и личната изгода на здраве на човека.
първо място, а хората остават на заден
план. Дошло е време да се предприемат

16 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


SYNERGY LEAVES създава модел, който с моментната криза - а не дългосрочно да положено от няколко съмишленици, мечтаещи да се
подобрява живота на хората във всеки един подобрят здравето ни. създаде нещо различно, нещо смислено, нещо голямо.
аспект. Но това не спря до тук. Скоро това прерастна в по-
SYNERGY LEAVES вярва, че с голяма група от отдадени личности, обединени в мисията
Изключително високи цели, постижими правилното обучение, правилната подкрепа си SYNERGY LEAVES да се превърне в истински
само от компания, която слага на първо и правилните продукти, всеки може катализатор на промяната към добро.
място ЧОВЕКА и неговото ЗДРАВЕ и съществено да подобри здравето си по най-
ПРОСПЕРИТЕТ. естествения начин. В SYNERGY LEAVES, И сега, ако и ти разбираш колко важно е цялостното,
ние знаем че твоето тяло има неизмерима фундаментално здраве на човека; ако искаш да разгърнеш
За съжаление, съвременната здравна сила. То е е чудна и сложна машина, която потенциала си за добро и да поведеш и други със себе
система не е ориентирана към натуралните не просто те поддържа - това си ти. Твоето си; ако имаш чувството, че си създаден да се бориш за
и естествени методи за лечение и тяло е инструмента ти за изживявания нещо по-голямо - присъедини се към нас. Ние се движим
профилактика. Вместо това, тя ни и приключения. То е твоята машина за напред. Ние сме SYNERGY LEAVES.
дава изкуствено създадени лекарства размишления и решения. Твоят контейнер
и оперативни решения в отговор на за чувства. Място за отмора за душата ти.
предизвикателствата пред човешкото здраве. Твоето тяло е домът, в койото изживяваш
А те определено не са истински решения, целия си живот и ти си този, който го
особено когато сме свидетели как милиони притежава. Точно за това твоето здраве е
хора страдат от напълно предотвратими твоята най-ценна инвестиция и ние сме тук,
заболявания. Много от нас са попадали в за да ти помогнем да изживееш най-добрия
капана на вярването, че фармацефтичните, вариант на живота си, като ти дадем един
а и други медикаментозни форми ни по-добър начин да се грижиш за него.
помагат да поддържаме по-добро здраве,
като в действителност те обикновено са Това е нашата история.
създадени за да ни помогнат да се справим
Началото на SYNERGY LEAVES бе

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 17


SYNERGY ВИЗИЯТА

ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ

В SYNERGY LEAVES вярваме, материалното си благоденствие, е да
че като помагаме на хората да имаме приходи от различни източници.
постигат успех, ние самите печелим SYNERGY LEAVES предлага сериозна
удовлетворение и постигаме успех. и нискорискова възможност да
диверсифицираш приходите си, да си
Искаме да осигурим на всички наши предприемач и да си бъдеш сам шеф.
Бизнес Партньори възможността да
бъдат успешни предприемачи в условия Създаваме оптимална среда за
на лоялност, сигурност и адекватно развитие и самоусъвършенстване.
обучение. Постигаме го като: SYNERGY LEAVES работи усилено, за
да се увери, че всеки Бизнес Партньор
Предлагаме абсолютно натурални, има необходимите инструменти, за
функционални билкови чайове от най- да постигне поставените личностни и
висок клас, насочени към към здравето финансови цели, затова предлага пълна
и самочувствието на човека. подкрепа на всеки един етап на развитие.
Създадени са по автентичните рецепти
на Петър Димков - Лечителя, за да Помагаме по пътя към успеха и го
достигнат до вас най-практичните и споделяме
ефективни чайове, предлагани днес на SYNERGY LEAVES е задвижвана от
пазара. силата на човешкия потенциал. Ние
помагаме на нашите Бизнес Партньори
Предоставяме сериозна възможност да успеят, а когато това се случи, и те да
за финансова независимост. правят същото за другите.
Финансовите експерти са категорични,
че най-добрият начин да подсигурим

18 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА МЕДИЦИНА

НЕОБЯТНАТА МЪДРОСТ НА ПРИРОДАТА

Историята на нашата народна медицина е (фитотерапевтични), диетолечебни и други по безопасен начин. Насоките на тяхното въздействие
толкова стара, колкото е стара историята на средства, които не оказват неблагоприятно са възстановяване на нарушената органна структура,
нашия народ. Географските и етническите влияние върху организма. на потиснатите и променени функции на боледуващия
условия, при които възниква и се развива орган и включването им в сложната функционална
славянобългарската държава, дават Народната медицина препоръчва лечение взаимозависимост на организма като цяло.
основание да се смята, че българската предимно с физични средства и билки, а
култура е възникнала и се е развивала върху официалната с химични. За постигане на тази цел природните средства трябва
основите на културното наследство, оставено да се подбират индивидуално, да се прилагат правилно и
по нашите земи от траките, славяните, гърците Съвременната научна медицина използува дозирано, за да окажат целенасочен лечебен ефект.
и римляните. Според легендите Орфей е често редица елементи на народната
основоположник не само на тракийската медицина. Природните лечебни средства, прилагани от народната
музика и поезия, но и на тракийската
медицина. За негов последовател и ученик Българската народна медицина се е създала медицина са много и различни, като билколечението е един
легендите сочат бога на медицината Ескулап през вековете въз основа на народния опит.
(Асклепий). от основните методи, използувани през вековете от нашата
Например билколечението (фитотера-
Народната медицина е съвкупност от пията) е възникнало като много важен клон на народна медицина. Из “Българска Народна Медицина” - П. Димков
устни сведения за начините и средствата народната медицина и е усъвършенствувано
за лечение, предавани от поколение на като наука. Практиката показва, че
поколение. Нейните средства са насочени съкровищницата на народната медицинска
не само към лечение на болния орган, но мъдрост и на народния опит все още не
целят и общоукрепващо въздействие върху е изчерпана. Научни работници - лекари,
целия организъм. Тя си служи най-често с задълбочавайки се в народната медицина,
комплекс от физиотерапевтични (с вода, и днес се натъкват на интересни, полезни
въздух, слънце и движения), билколечебни сведения, материали и факти.

Чрез природните лечебни средства се
цели възстановяване здравето на болния

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 19


ПЕТЪР ДИМКОВ - ЛЕЧИТЕЛЯТ

БЕЗЦЕННО НАСЛЕДСТВО ЗА ПОКОЛЕНИЯТА

Има личности, за които каквото и да се напише, Участва във всички войни за обединението
не може да бъде предадено цялото величие и на България и е раняван 8 пъти. Още тогава
мащаб на делото им. Такава личност е Петър открива способностите си да лекува - спасява
Димков, още приживе наричан “Лечителят”. голяма част от поразените от холера войници.

Роден в София през 1886 г. в семейство на След войните се установява като
свещеник и народна лечителка, П. Димков от военнослужещ в София и започва дейността
ранна детска възраст е увлечен от от красотата си на народен лечител.
на народната медицина и систематично записва
рецепти за билколечение, в които майка му През 1936 г. е приведен в запаса и се
го посвещава. Още тогава осъзнава колко отдава най-значимото обществено дело –
необятна е мъдростта на народното познание, билколечението и народната медицина, като
което предвещава и целия му житейски път. лекува всичките си пациенти безплатно.
ПЕТЪР ДИМКОВ посвещава по-голямата
По-късно като юноша заминава за Санкт част от живота си на изучаване на билките,
Петербург - Русия, където завършва Военна събиране на рецепти, тяхното осмисляне и
академия и успоредно посещава лекции доразвиване.
по медицина в Медицинския университет.
Интересува се от хомеопатия, посещава Издадени са 4 негови книги: “Българска
лекции, беседи по Тибетска медицина. Там народна медицина” /издавана 5 пъти от 1926 г.
намира и първите книги за ирисова диагностика до 1937 г., преиздавана още през 1977 г., 1991
на доктор Пекчели и успешно използва метода г., 1993 г. и 2008 г. /; “Хигиена и лекуване на
за диагностициране. душата”, “Молитвеник” и “Очна диагноза”.

Изучил Корана, учението на Хермес в Египет, През целия си живот с успех и безвъзмездно
на Тот, Заратустра, Буда, Християнството, е лекувал хората и не случайно е наречен
Петър Димков смята, че истината е една за ПЕТЪР ДИМКОВ-ЛЕЧИТЕЛЯТ.
всички.

20 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


SYNERGY СТАНДАРТ

ЗА НАТУРАЛНИ БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

Нашето име, SYNERGY, идва от Следим всички най-нови проучвания,
концепцията за синергия, заложена във касаещи всеки един аспект на това, което
всичко, което правим. създаваме, и щателно проверяваме за
качеството и чистотата на всяко едно
Посветени сме на тази концепция, защото растение и билка.
сме уверени, че и най-малкият детайл
от работата ни е част от едно цяло, един Ние гарантираме, че всички SYNERGY
фундаментален стандарт на качество, по продукти съдържат точното количество
който всички останали билкови продукти и качество на съставките, посочени на
трябва да се мерят. етикета и че никой SYNERGY продукт не
съдържа други, недекларирани съставки,
Затова ние безусловно сме се ангажирали освен тези, посочени на етикета. Ние
да поддържаме това изключително произвеждаме всички наши продукти
качество. Преди който и да било продукт в местни фабрики и съоръжения,
да получи печат за одобрение, той трябва сертифицирани и съответстващи на най-
да бъде проверен, че съответства и високите европейски стандарти.
надминава стандартите в индустрията.
Ние от SYNERGY LEAVES сме се
За да създадем тази запазена марка на посветили на най-доброто, и смятаме да ви
качество нa нашите продукти, ние първо го доставим.
се консултираме с експерти в индустрията,
лидери в областта на ботаниката и фито-
терапията.

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 21


ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

НЕНАДМИНАТО КАЧЕСТВО

Всеки SYNERGY чай е точно отражение
на автентична рецепта на Петър Димков-
Лечителя от Българската Народна
Медицина.

Продуктите на SYNERGY LEAVES
са плод на дългогодишни проучвания,
комбинирани с най-новите открития и
технологии в областта на ботаниката и
фито-терапията.

Нашите SYNERGY чайове са направени
от най-фините и редки билкови растения и
са проверени по най-строгите стандарти.

Съотношението на билките в тях
е стриктно контролирано, така че
синергичното действие на съставките да
се разгърне в пълна сила и да позволи на
тялото да достигне своята върхова форма
и здравословен баланс.*

22 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС * Продуктите не са предназначени да лекуват, диагностицират или предпазват от заболявания.
Консултирайте се със своя лекар дали продуктът и неговите съставки са подходящи за Вас.


СИНЕРГИЯ ПРЕЧИСТВАНЕ ОТСЛАБВАНЕ ИМУНИТЕТ ЗДРАВЕ

При билките много Синергичен комплекс 8 билки за справяне с Синергия от 12 билки, SYNERGY чайовете ра-
важна е комбинацията наднорменото тегло и ботят насочено към
и синергизма в от 12 активни билкови естествено активиране мощно активиращи специфични оплаквания,
действието им върху на метаболизма. като подобряват и
човешкия организъм. растения, работещ за имунната система общото състояние на
целия организъм.
— П. Димков - Лечителят цялостната деток- и устойчивост на

Всички SYNERGY чайове сикация на оргнизма. Синергията на активните организма.
са комбинации от различни билки в Synergy SLIM
лечебни растения, работещи Чаят Synergy DETOX е действа за ефективната Комбинацията от ативни Синергичната сила
съвместно и синергично така, по рецептата на П. Димков редуцкия на теглото. Чаят билкови растения в Synergy
както никоя самостоятелно за пречистване на кръвта, работи в посока на загуба IMMUNE е по рецептатата на билките в чайовете
използвана билка не би която по лек и естествен на тегло чрез засилване на на П. Димков Лечителя
могла. начин премахва токсините метаболизма и намаляване за общо укрепване на SYNERGY LEAVES се
от организма, възстановява на апетита. Synergy SLIM организма и имунитета. Чаят
Всеки един комплекс от баланса и спомата за е изготвен по рецептата на допринася за намаляване на разгръща във всички чайове,
нашите чайове съдържа поддържане на нормалните Петър Димков - Лечителя, оплакванията, дължащи се
няколко групи билки, като функции на тялото. използвана за справяне със на вирусни или бактериални насочени към справяне с
всяка от тях притежава симптомите на затлъстяване. инфекции, подпомага пови-
различен активен принцип на шаването на имунната конкретни здравословни
действие, но събрани заедно защита, общия тонус и
техният ефект се усилва устойчивост на организма. оплаквания:
многократно.
Synergy IMMUNE работи за • Простата
бързото възстановяване след
Комплексът подобрява излагане на вредни условия • Хемороиди
и стрес, предизвикващи срив
обмяната на веществата и на имунната система. • Пясък и Камъни в Бъбреците

пречистването на тялото и Комбиниран със • Подагра

кръвта, като подпомага пра- здравословен начин на • Високо Кръвно (Хипертония)

вилното фукциониране на живот, чаят поддържа • Ставни Проблеми и Артрити

черния дроб и жлъчката.* оптималния воден баланс на • Диабет

тялото.* • Кашлица

Разгледайте продуктовия каталог
на SYNERGY LEAVES за да видите
пълната гама синергични чайове на
компанията.

* Продуктитенесапредназначенидалекуват, диагностициратилипредпазватотзаболявания. SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 23
Консултирайте се със своя лекар дали продуктът и неговите съставки са подходящи за Вас.


Synergy МАРКЕТИНГОВ ПЛАН ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Планът за възнаграждения на SYNERGY БИЗНЕС ПАКЕТ 01 БОНУС ПРОДАЖБИ 03 БОНУС ДВОЕН ЕКИП
LEAVES е една синергично изградена структура, Всеки нов Бизнес Партньор има възможност
която комбинира неограничен потенциал на Достигането на SYNERGY Продуктите до Всеки активен Бизнес Партнор, генерирал 25PV,
приходите с дългосрочната стабилност на тези да стартира бизнеса си закупувайки Бизнес крайните потребители е в основата SYNERGY има възможност да изгради своята организация по
приходи. SYNERGY8 съчетава най-добрите Пакет - това е специално селектиран инвентар Бизнеса. Всеки път, когато Клиент закупи продукт един революционен и рентабилен начин. Бизнес
практики в индустрията на мрежовия маркетинг, от продукти, достъпен само за нови Бизнес - лично от SYNERGY Партньора или он-лайн, Партньорът създава 2 екипа от негови Бизнес
като дава възможност на Бизнес Партньорите Партньори и се получава на преференциална от неговия сайт - той получава ЦЯЛАТА разлика Партньори. Когато и техните бизнеси се разрастват,
да получават най-адекватната компенсация цена. Освен че Бизнес Пакетите осигуряват един между цената на едро (цена за SYNERGY Бизнес те имат възможността да правят същото, като
за усилията, които влагат в изграждането на оптимизиран асортимент от продукти, който им Партньор) и Цената на дребно (препоръчителна техните екипи са част от екипа на първоначалния
бизнеса си, като същевременно не застрашава позволява да стартират бизнеса си веднага, той цена на дребно). Поръчаните он-лайн продукти Бизнес Партнор.
стабилността на компанията. Планът за им позволява и да участват пълноценно в Плана се доставят до Клиентите по цени на дребно, а
Възнаграждения SYNERGY8 е изграден така, че за Възнаграждения SYNERGY8. SYNERGY Партньора веднага вижда натрупаната Всеки един от тези два екипа може да реализира
да елиминира често срещаните в индустрията разлика в личния си офис като БОНУС ПРОДАЖБИ. значителен обем от продажбите на всички Бизнес
недостатъци и ограничения и създава условия за Всеки Бизнес Партньор може да закупи само Пакети и всички първоначални поръчки в екипа, като
неограничен финансов потенциал. един от Бизнес Пакетите: БРОНЗОВ - 8 продукта 02 БОНУС БЪРЗ СТАРТ екипът с по-голям обем се определя като Контролен
- 196.00 лв. (272.40 лв. продажна стойност); Екип. Това позволява на екипа с по-малък обем да
НЕЗАВИСИМ БИЗНЕС ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН - 24 продукта - 590.00 лв. (798.80 лв. Когато Бизнес Партньорите започнат да развиват бъде Бонус Екип.
продажна стойност); или ЗЛАТЕН - 60 продукта - своята пазарна мрежа и към нея се включи нов
Когато някой се присъедини към SYNERGY 1 490.00 лв. (1 995.60 лв. продажна стойност). Бизнес Партньор, който стартира бизнеса си с Бонъсът Двоен Екип дава право на до 16%
LEAVES™, той става Независим Бизнес Партньор. Бизнес Пакет, те получават комисион от 30, 85, комисион от целия реализиран комисионен обем
Това му дава правото да получава отстъпки от Бизнес Пакета е от критично значение при или 200 лв. в зависимост от закупения Бизнес (CV) в целия Бонус Екип.
цената на продуктите, които лично купува, както стартирането на всеки нов Бизнес Партньор, Пакет. Няма ограничение на Бизнес Партньорите,
и да получава комисионни възнаграждения от за да може той в пълна степен да се включи стартиращи с Бизнес Пакети и БОНУС БЪРЗ СТАРТ Моделът на Плана за Възнаграждения
покупките на своите клиенти. Когато в рамките в Плана за Възнграждения още преди да е се получава от всеки един закупен Бизнес Пакет в SYNERGY8 позволява да развивате своята
на месеца Бизнес Партньора реализира оборот развил собствения си бизнес. Разгледайте личната организация на Бизнес Партньора. организация до безкрайност, без ограничение на
от 25PV*, той получава и доходи според Плана “Маркетингов План За Възнаграждения
SYNERGY8, базирани на неговата активност през SYNERGY8” за да се запознаете с всички нивата и броя на Бизнес Партньорите в екипите.
съответния месец. допълнителни предимства, които дават Бизнес
Пакетите.* КОНТРОЛЕН ЕКИП БП БОНУС ЕКИП

ДО
16%

>Комисионен обем (CV) Комисионен обем (CV)

БИЗНЕС ПАРТНОРЪТ ИЗГРАЖДА 2 ЕКИПА

*Закупуването на Бизнес Пакет не е задължително при регистрацията на Бизнес Партньор

24 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


04 УНИЛЕВЪЛ БОНУС 05 БОНУС ПРИНОС 07 ЛИДЕРСКИ ФОНД КВАЛИФИКАЦИИ И РАНГОВЕ

УНИЛЕВЕЛ Бонусът е същината на пасивния Планът за Възнаграждения SYNERGY8 Дял от три процента (3%) от всички генерирани Квалификациите в Ранг в Плана за
доход на Бизнес Партньора. Изграждайки стабилна позволява на Бизнес Партньорите да получават комисионни точки (CV) в Synergy Leaves се Възнаграждения “SYNERGY8” се определят
структура от лични Бизнес Партньори, той всеки още един от най-атрактивните бонуси в разпределят между Бизнес Партньорите с от обема на продажби на SYNERGY-продукти,
месец получава процент от всяка последваща индустрията, т. нар. БОНУС ПРИНОС (Matching Рангове: СТАРШИ КОНСУЛТАНТ, МЕНИДЖЪР, реализирани от Бизнес Партньора и неговата
покупка под формата на УНИЛЕВЕЛ Бонус от до Bonus). Бизнес Партньорите могат да получават СТАРШИ МЕНИДЖЪР, ДИРЕКТОР, СТАРШИ пазарната мрежа, както и от работата и подкрепата
9-то ниво в Унилевел структурата си. В Унилевъл 10% - 20% от Унилевъл Бонусa на Бизнес ДИРЕКТОР и нагоре. Дяловете се изплащат му към Бизнес Партньорите в тази мрежа за
организацията всички лични Бизнес Партньори Партньорите, позиционирани на 1-во ниво в всяко тримесечие. дадения комисионен период. Всяка по-висока
заемат позиция на 1-во ниво към Бизнес Партньора, Унилевъл организацията си. Освен това, те имат квалификация в “SYNERGY8” позволява по-
като няма ограничение на броя на Бизнес възможност да получават и до 10% Бонус Принос 0 БОНУС ЛОЯЛ високи нива на възнаграждения и допълнителни
Партньорите на това ниво. от още 3 допълнителни нива. Помагайте на Бизнес бонуси и комисиони.
Партньорите си да печелят за да печелите Вие. SYNERGY LEAVES™ възнаграждава
БП лоялността и постоянството на Бизнес Разгледайте “Маркетингов План За
06 БОНУС ГЕНЕРАЦИЯ Партньорите, като изплаща допълнителни 3% Възнаграждения SYNERGY8” за да можете по-
1 5% - 4% от CV обема на Бонус Екипа в Бинарната целенасочено да планирате развитието на
2 5% Развивайки се като Лидер в своята организация, структура (структурата на Двойния Екип). Бонус бизнеса си и израстването в SYNERGY LEAVES.
3 5% възнагражденита на Бизнес Партньорите растат Лоял се изчислява седмично, като всеки Активен
4 4% пропорционално. Достигайки Ранг Консултант Бизнес Партньор получава натрупалия му се Получавай повече - бъди активен в “SYNER-
5 4% (или по-висок), Вие получавате и процент от CV бонус веднъж годишно. GY8”.
6 3% Обема в Унилевел Структурата на Консултантите
7 3% (или нагоре) във Вашата Унилевел структура.
8 2% Всеки един такъв Консултант (или нагоре) е Ваша
9 1% 1-ва Генерация, а всяка негова 1-ва Генерация
е Ваша 2-ра Генерация и т. н. Според нивото на
Планът за Възнаграждения SYNERGY8 Вашия Ранг, Вие получавате процент от до 4-тата
дава възможност на Бизнес Партньорите да Генерация в Унилевел структурата си.
получават до: 5% от комисионния обем на
първите си 3 нива от Бизнес Партньори; 4% от
нива 4 и 5; 3% от нива 6 и 7; 2% от ниво 8; и 1% от
9-тото си ниво в организацията.

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 25


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

ПОГРЕШНО РАЗБИРАНЕ

НА СТРУКТУРАТА

ИЗП. получава Хората понякога си мислят, че ако Служителите/работниците на всяко
ДИРЕКТОР повече от някой получава комисиони от повече едно ниво в компанията получават по-
Директори от едно ниво в компанията, това е малко пари от тези, които са на по-
пирамида. високо ниво от тях. В корпоративния свят
Мениджъри (а и в правителството) това се нарича
Това е погрешно. “организационна структура”.
Супервайзери
Всеки управител или собственик
печели от всички нива в неговата/
нейната фирма.

Служители/Работници

Типична организационна структура

26 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

ПИРАМИДА ИЛИ

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ?

Пирамидалната форма се получава хората, така че тези, които са отговорни
когато НЯКОЙ човек или организация за децата да могат да се справят.
се пренатовари. Помисли, ако ти имаш
детски център, колко деца можеш да Същото е и в семейството ти, всички
поемеш преди да се пренатовариш? предприятия, всички фирми, всички
правителства и в мрежовия маркетинг.
Три? Пет? Седем?

Ами ако си отговорен за двайсет
деца? Ще ти се наложи да наемеш
други хора да ти помагат за да се
справиш.

Да кажем, че наемеш двама човека
и си разделите поравно децата между
вас. Сега те вече са контролируеми.

Това не е пирамида, макар и да
изглежда като такава. Това просто е
по-ефективен начин да организираш

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 27


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

ТЕЗИ, КОИТО СА НАЙ-ОТГОРЕ

ПЕЧЕЛЯТ НАЙ-МНОГО?

€ 120 000 Някои хора вярват, че хората които — Асоциирано проучване на 386
са “най-отгоре” в организацията на компании от класацията Fortune 500,
€ 100 000 мрежовия маркетинг печелят повечето опериращи по бизнес модела брокер/
или всички пари. представител (мрежов маркетинг)
€ 80 000 показва, че има хора в организациите
Понякога това е вярно, но това е вярно които получават по-големи доходи от
€ 60 000 и за всеки друг бизнес. хората, които са ги довели в бизнеса.

€ 40 000 Средната годишна работна заплата в Което е показателно, че не е
България за 2016 г. е 11 880 лв. (НСИ). задължително хората “най-отгоре” да
€ 20 000 В същата година, средният годишен печелят повече от тези, които са под тях.
доход на генералните мениджъри или Това не се среща в никой друг бизнес
изпълнителните директори варира от модел.
100 до 120 хил. евро, в зависимост
0 Изп. Директори от сектора, регионалната структура и
оборота на компанията (според годишния
Работници анализ на Българската екзекютив сърч
асоциация (БЕСА), обхващащ компании
Графика на нивата на възнаграждения с над 300 служители и оборот над 10
млн. евро)

28 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

НУЖНО ЛИ Е ДА СЕ ВКЛЮЧИШ

В САМОТО НАЧАЛО?

Някои хора смятат, че трябва да се Рядко (ако изобщо някога) пъвият човек Продавай на върха!
включиш “рано”, или даже още в самото в компания за мрежов маркетинг е най-
начало към компанията за да имаш високо платеният човек. Така че - изобщо Влизай в началото
успех. не е задължително да си “от първите”.
2014 2015
Това е погрешно. Колкото по-рано
уловиш ТЕНДЕНЦИИТЕ, толкова по Общоизвестно е, че при инвестиционните сделки трябва да “влизаш в началото и
добре. А на какъв етап от развитието на да излизаш на върха”. В мрежовия маркетинг е по-важно да се фокусираш върху
компанията ще се присъединиш - няма
никакво значение. тенденциите, отколкото върху това дали компанията е “нова” или не.

Концепцията за “ранното включване”
идва от света на инвестициите. Там ти
се опитваш да купиш активи (стоки,
недвижими имоти, акции и т. н.) в
началото и да ги продадеш на някого
по-късно, защото мислиш, че повече
няма да се повиши цената им. “Влизай в
началото, излизай на върха”.

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 29


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

ПРЕКАЛЕНО ЗАЕТИ

НЯМА ВРЕМЕ

Разбира се, че си зает. Тези две фрази те обричат на по-
Всеки е зает. Но кога ще се малко време. Благосъстоянието (пари и
промени това? време) не е постижимо за тези, които
настояват сами, лично да си свършат
Причината хората да нямат всичко. Благосъстояние се реализира при
достатъчно време не е че разполагат тези, които са достатъчно търпеливи да
с по-малко време от някого другиго. обучават другите. Тайната е в това, да
имаш търпението да обучиш други хора,
По-скоро е защото те често така че да се свърши повече работа.
разсъждават по един от следните
начини: “По-добре сам да си го свърша”
или “Сам ще го направя по-бързо”.

30 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

В КОМУНИКАЦИЯТА

Във всеки бизнес и във всяка Понякога правилното нещо НЕ е
професия, добрата комуникация задължително да си продадеш продукта
е от ключово значение за или услугата. Друг път човек, който
спечелването на клиенти. има голяма нужда от твоя продукт
решава да не го купи, просто защото
Добрата комуникация е необходима в не осъзнава колко му е нужен. Не му
почти всичко, което правиш и е умение, обръщай гръб. Част от задълженията
което се учи. Всяка една минута, всяка на професионалиста е да помогне на
една стотинка, изразходвани в обучение клиентите сами да разберат ЗАЩО те
как да комуникираш по-ефективно са имат нужда от този продукт. Ако те все
инвестиции, които си струват. пак не осъзнаят нуждата, ти знаеш, че си
дал най-доброто от себе си.
Както може би си забелязал, във
всички видове бизнес има хора с добри Да предположим, че наистина имаш
комуникативни умения, коити правят продукт, който помага на хората.
нещата по професионален, първокласен Съсредоточи се да откриваш хора,
начин, и други, които действат които го искат, вместо да се опитваш да
непохватно и непрофесионално. притискаш тези, които не го искат. Бъди
професионалист. Тогава наистина ще се
Професионализмът се изразява в гордееш с това, което правиш.
това, да правиш правилните неща за
клиента.

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 31


ПРЕДПАЗЕН БУШОН

СРЕЩУ РАБОТОХОЛИЗМА

Да имаш собствен бизнес, който Обаче, ако печелиш процент от работата
използва модела брокер/агент ти на 100 човека, всеки от които работи по
позволява да създадеш по-добро 8 часа на ден през цялата година, ти ще
благосъстояние, от колкото да се печелиш от 292 000 часа! Много повече,
опитваш да правиш всичко сам. от колкото някога би могъл да направиш
сам.
Например, ако човек можеше да работи
по 24 часа на ден, и ако максималният По този начин ти имаш повече време и
брой дни в годината, в които може да свободата да разполагаш с него. Също
работи е 365, тогава максималният брой така, по този начин нямаш ограничения в
часове на година, в които човек може да разрастването на бизнеса ти и печалбите
работи е 8 760. от него.

24 часа на ден
x 365 дни =

8 760 часа на година

32 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС


ОБОБЩЕНИЕ

За да изградиш собствен Следвайки тези принципи, ти си
успешен бизнес: даваш възможност не само да
постигнеш благосъстоянието, което
Увери се, че бизнесът ти залужаваш, но също и да имаш
подобрява с нещо живота на времето да му се насладиш.
хората.
А и ще си напълно уверен, че имаш
Увери се, че продуктът ти правото да се гордееш с това, което
е уникален и за постоянна си направил.
употреба.

Увери се, че продуктът ти е
позициониран добре спрямо
тенденциите на пазара.

Увери се, че не се опитваш да
правиш всичко сам, и че наемаш
представители, а не служители.

Увери се, че обучаваш
представителите си, и че те могат
да печелят точно така, както и ти.

Бъди професионалист.

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 33


ХАРТА НА ПРАВАТА

НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИТЕ

SYNERGY LEAVES™ се основава на принципите За да ти гарантираме правата и привилегиите, Изобилие много ни е грижа не само на думи, но и с действия.
на доверието, почтеността, изобилието, и не на управлявайки своя собствен бизнес, който ти носи Също така сме разбрали, че определението за
последно място - на забавлението! Още преди да пасивен доход чрез една от най-иновативните Истината е, че има от всичко, повече от забавление трябва да го задаваш ти! Нашето
създадем най-ефективните продукти за здраве на възможности в света на предприемачеството, достатъчно - за всички! огромно желание е да ти помогнем да откриеш
пазара, още преди да построим най-комплексния ние искаме ясно да заявим какво можеш да това, което истински те вдъхновява, да изградим
и синергичен план за възнаграждения, в който да очакваш от твоя нов Бизнес Партньор - SYNERGY Макар концепцията за благородство да звучи план за действие, и ти обещаваме да направим
се влюбиш, и още преди нашите основатели да се LEAVES™. Нека се върнем на тези четири думи, простичко, много често ставаме свидетели, че всичко възможно сам да се убедиш, че това е
замислят, каква ще е тяхната полза от всичко това, определящи SYNERGY LEAVES™: когато успехът дойде, алчността надделява най-добрата възможност, която някога си имал.
ние заявихме Нашето Обещание към Партньорите. над благородството и щедростта. Затова
Доверие още от самото начало ние сме си поставили 1. Правото на Партньорски Съвет
“Ние обещаваме винаги да слагаме на една цел: винаги да сме сигурни, че ВСЕКИ
първо място нашите Партньори и техниге Парньорство на 100% може да се постигне в нашата организация има възможността да Ежегодно нашите най-успешни Бизнес
Клиенти, над всеки друг и над всичко друго. само при пълно доверие между страните. се наслаждава на живота си, като реализира Партньори ще избират лидерите сред тях, които
Нашето преклонение пред делото на Петър мечтите си, подобрява здравето си и изгражда да се включат в Партньорски Съвет. Ролята
Димков-Лечителя, нашата Гаранция за 100%- Нищо няма значение, ако ние нямаме и не своето благосъстояние. Колкото по-голям на Партньорския Съвет е да представлява
ова Автентичност на продуктите, нашия пазим взаимното си доверие! И тъй като очакваме успех имаме като компания, толкова повече ще интересите на Бизнес Партньорите и да
ангажимент за безкомпромисно качество същото и от теб, ние заедно ще се придържаме възнаграждаваме нашите Партньори. обсъжда с ръководството препоръки и мерки,
и работа с топ-специалисти в областта на към тези стандарти и ще се наслаждаваме на подобряващи микроклимата в компанията.
ботаниката и фитотерапиата, ти гарантират едни изключителни взаимоотношения. Забавление
уникални, единствени по рода си натурални 2. Правото на Споделяне на
билкови продукти. Докато работим заедно, Почтеност И накрая - задължително да се забавляваме Печалбата
за да оставим в наследство на следващите и заедно да се наслаждаваме на успеха в това
поколения това огромно богатство, нашата Ние, в SYNERGY LEAVES™ сме поели бизнес пътешествие! Synergy Leaves споделя своята печалба със
награда ще е твоето безусловно доверие в ангажимента да правим почтен бизнес. Това
нас. Ние няма да измерваме успеха си според означава винаги да се стремим да постъпваме Ние искаме да сме сигурни, че знаеш колко
цифрите в отчетите на компанията, а по броя правилно и да правим всичко възможно
на семействата, чийто живот сме докоснали да подпомагаме успеха на нашите Бизнес “Човек трябва да се стреми да служи и помага на
и нашия принос към щастието, здравето и Партньори.
дълголетието на нашите Партньори.”

Ивета Николова, Управител и Съосновател

всички, да върши винаги добри дела и да се прояви в

34 ТОВА Е ТВОЯТ БИЗНЕС обществената работа.” — П. Димков - Лечителят


своите Бизнес Партньори, които с работата си 4. Правото на преразглеждане 6. Правото на Информация и 8. Правото да ни помагаш в
подпомагат израстването на компанията. За на Плана за Възнаграждения Разяснения Избора на Следващите Стъпки
разлика от повечето организации, в които само
собствениците печелят от добрите резултати, ние Нашата цел да имаме най-щедрия План за Ти имаш правото на навременна информация Тъй като за нас ти си наш истински Партньор, ние
разработихме Плана за Възнаграждения SYN- Възнаграждения в индустрията изисква редовен при промени, засягащи твоя бизнес и правото да искаме да разберем ТВОЕТО мнение! Наясно сме,
ERGY8, в който влкючихме специален Лидерси преглед и подобрения за нашите Бизнес поискаш повече резяснения за решения, касаещи че с годините компанията ще се променя, ще се
Фонд, който споделя печалбите на компанията Партньори. Всяка евентуална промяна в Плана бизнеса ти, включително и среща с мениджмънта появявят нови възможности, и нашите клиенти ще
със своите най-изявени Бизнес Партньори. за Възнаграждения първо ще се дискутира с на компанията ако е необходимо. изискват от нас да мислим по напълно различен и
Партньорския Съвет, за да се получи обратна иновативен начин, за да можем да сме на “гребена
3. Правото на Собственост и връзка преди да бъде въведена. 7. Правото на споделяне на на вълната”. Затова ние никога не забравяме, че
Защита Забавленията и Придобивките нашият най-ценен актив е синергичната сила на
5. Правото да си наш Експерт нашите изключителни Бизнес Партньори!
В случаи на предполагаеми нарушения В повечето компании се наблюдава как
на Бизнес Политиките и Процедурите на Тези, които се стремят към съвършенство, корпоративният елит кара скъпи коли, почива
SYNERGY LEAVES, ние считаме че компанията търсят помощта на експерти. Никой не разбира в луксозни вили и си купува собствени яхти! И
не би трябвало да е крайна инстанция при нуждите на бизнеса така, както хората, които са се това може да е обидно, когато знаеш, че техният
взимане на решение. Въпреки, че ще е включили активно в изграждането му. Затова ние луксозен начин на живот от части е в резултат на
необходимо компанията да защити интересите винаги ще се консултираме с нашите действащи ТВОЯТА усилена работа. В SYNERGY LEAVES
и възможностите за всички Бизнес Партньори, Лидери когато разработваме нашите маркетингови ние със сигурност планираме да се наслаждаваме
за техните смейства и тяхното бъдеще, ние и продажбени инструменти, за да сме сигурни, че на тези удоволствия, но съществената разлика
отчитаме правото на всеки Бизнес Партньор да се нашите матиериали са полезни и адекватни. Ние е, че ние вярваме в споделянето! Бизнес
обърне към независима инстанция по свой избор с радост посрещаме предложенията и идеите на Партньорите ще имат правото да използват
в случай на сериозна или потенциална опастност нашите Бизнес Партньори защото нашата работа бизнес придобивките и да се забавляват като
от анулуране на Бизнес Партньорството. е да ти помагаме и да можеш да разчиташ на нас! наши истински Партньори.

SYNERGY LEAVES - ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ 35


Шоурум София:
кв. Лозенец, ул. “Русалийски Проход” 15

Намерете ни във Facebook:
www.facebook.com/synergyleaves
Стартирайте бизнеса си на: www.synergyleaevs.com

ТАЗИ БРОШУРА ВИ Е ПРЕ ДОС ТАВЕНА ОТ:

НЕЗАВИСИМ БИЗНЕС ПАРТНЬОР

© 2016 Synergy Leaves, Синерджи Нет ООД, бул. Джеймс Баучер 76А, Hill Tower, ет. 3, София 1407, България


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SDG 14 Life Under Water
Next Book
SDG 15 Life on Land