The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdazwan.90, 2019-10-29 04:43:33

Safe Cycling booklet

1

‘Basikal Selamat dan Kelestarian-Bangsa Johor Bahagia
Siri panduan berbasikal selamat dan


Kelestarian Bumi.

Disediakan oleh:

Universiti Teknologi Malaysia


2

Basikal Selamat dan Kelestarian Bangsa Johor Bahagia

Buku Siri Panduan ini dibina oleh sekumpulan pelajar
sarjana Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSH) UTM


Muhammad Azwan Bin Basaruddin


Nisha Shantini A/P Batumalay


Renuga a/p Balakrishnan


Revathi Tamilselvan


Kungemadevi a/p [email protected] Rakaman


3

Isi kandungan

1. Apa itu basikal lajak?
2. Usaha yang telah diambil
3. Cara berbasikal selamat
4. Melestarikan Bumi dengan berbasikal
5. Berbasikal di negara lain6. Sekolah ikon
7. Apa kata masyarakat?


4

Apa itu basikal lajak?

Basikal lajak adalah basikal yang telah diubah suai ciri-ciri keselamatannya
seperti break dan loceng yang digunakan untuk tujuan berlumba secara tidak


selamat.Kajian mendapati isu basikal lajak biasanya berlaku dalam kalangan remaja


lingkungan 11 sehingga 15 tahun. Mereka biasanya bergerak dalam

kumpulan. ‘Tentera Fly JB’, ‘Kaki Ride Kulai’, ‘Kaki Pecut Selatan’ dan

‘Perling Fly JB’ antara gang basikal lajak yang terkenal.Mereka yang terlibat dengan basikal lajak ini dikaitkan dengan banyak

masalah moral. Pertemuan mereka sesama kumpulan bukan sahaja hanya

untuk berlumba, tetapi akan terlibat dengan gejala sosial yang lain seperti

merokok, mencuri, vandalisma dan sebagainya.


5


Kaji selidik awal telah dibuat kepada komuniti setempat yang melibatkan 300


responden (7-17 tahun) daripada kawasan rintis, Kangkar Pulai. Berikut


merupakan dapatan daripada kajian.


6


Pelbagai tindakan dan langkah yang telah diambil oleh pelbagai

pihak bagi membendung gejala basikal lajak ini.


PDRM MBJB JPNJPenunggang ditahan mengikut Peraturan
42(1)a Kaedah-kaedah Lalu Lintas 1959
dan basikal dirampas mengikut akta Mewartakan jalan tertentu untuk Mengeluarkan modul pembelajaran
Seksyen 112(3) Akta Pengangkutan Jalan menyekat aktiviti basikal lajak basikal lajak bagi panduan di sekolah
1987.
Lembaga Penduduk dan Menjalankan aktiviti kesedaran Menguatkuasakan peraturan sekolah
Pembangunan Keluarga Negara bersama komuniti bagi membenteras bagi memastikan murid mematuhi Menjalankan kajian-kajian
memberi bantuan melalui gejala basikal lajak. ciri-ciri basikal selamat. bagi membantu badan
program kesedaran. kerajaan menangani isu ini.LPPKN NGO SEKOLAH
IPT


7

Usaha-usaha bagi
membenteras gejala
basikal lajak


8


Apa yang perlu KITA perlu tahu tentang 4E?


Educate Equip Experience Encourage

Beri ceramah Membuat Membuat amali Memberi ganjaran
kesedaran kepada pemeriksaan berbasikal selamat kepada penunggang

semua kanak- basikal secara dan menjadi basikal yang
kanak dan remaja berkala ( sistem penunggang mempamerkan nilai
berbasikal selamat
cara berbasikal break dan juga basikal yang yang tinggi

selamat. helmet) bertanggungjawab


Cara berbasikal selamat 9


Memakai
topi keledar

dan dipakai Basikal
kemas mempunyai

sistem

break yang
baik

Memakai Memakai

baju yang kasut yang
cerah bertutup


penuh


10

Apabila di jalan raya


Pastikan jarak

antara Pastikan membuat
penunggang 2 meter pergerakan tangan
ke atas dan ke
antara 2 meter. Signal bawah sekurang-
tangan
kurangnya 3 kali
sebelum membuat
lenconganBerada di sisi bahu

jalan utama apabila
berbasikal.


11

Kesalahan ketika berbasikalBerbasikal dalam jarak yang terlalu dekat
Tidak memakai topi keledar keselamatan dan
melakukan aktiviti lain semasa berbasikal seperti
makan atau menggunakan telefon bimbit.
Berbasikal secara beriring


12

Tahukah anda, dengan berbasikal juga anda telah menjadi’HERO’ kepada Bumi?

Bagaimana?

Dengan berbasikal, anda telah membantu Bumi dengan mengurangkan
pembebasan karbon ke udara. Berdasarkan kiraan ECF (European Cyclist’s
Federation), penggunaan kereta (fuel-powered) akan membebaskan 42gram
karbon dioksida ke udara bagi setiap kilometer. Akan tetapi, basikal juga

akan mengurangkan pembebasan ini sehingga 5gram per kilometer kerana
karbon yang ini terbentuk dari makanan manusia (food-powered )


42 gram 5 gram per

per km km

Anda telah mengurangkan
Jika jarak rumah ke pembebasan karbon
sekolah adalah 5 kilometer, Kereta:210 Basikal:20 dioksida ke udara
maka anda telah bebaskan sebanyak 190 gram
karbon dioksida gram CO2 gram CO2
sebanyak...


13

Fakta yang anda perlu tahu


Laporan Pembangunan Manusia bagi tahun 2007/2008 menyatakan Daripada laporan ter-
bahawa Malaysia mempunyai syer sebanyak 0.6% dalam jumlah pelepasan sebut, jumlah besar pemba-
gas karbon dioksida (CO2) dunia pada 2004. Jumlah pelepasan CO2 pada karan bahan fosil adalah
1990 adalah 55 juta tan, manakala pada tahun 2004 pula sebanyak 177 juta datang dari kenderaan
tan pada 2004. Berlaku peningkatan sebanyak 221% dalam tempoh tersebut.
bermotor seperti kereta,
bas, lori dan motosikal.
Antara perubahan yang paling ketara adalah peleburan ais berlaku di
kutub seperti Artik, peleburan glasier yang berlaku di seluruh dunia,
Kerajaan negeri Johor telah menyasarkan pelepasan gas
peningkatan air lautan dan perubahan dalam ekosistem daratan dan laut karbon dioksida (CO2) dapat dikurangkan kira-kira 45 peratus
(IPCC, 2013). Menurut Environmental Protection Agency United States (EPA) menjelang 2025 menerusi peranan dan fungsi Majlis Teknologi Hijau
2012, suhu permukaan global telah meningkat sebanyak 1.3 darjah Fahrenheit dan Perubahan Iklim (MTHPI).
(F) sejak lebih 100 tahun yang lalu. Manakala kadar pemanasan di seluruh
dunia sejak 50 tahun yang lalu (0.24 F setiap dekad) adalah hampir dua kali
ganda kadar pemanasan lebih 100 tahun yang lalu iaitu 0.13 F setiap dekad. Banjir Wabak
penyakitAis di kutub Kesan Gas
mencair Rumah Hijau Hujan
AsidPerubahan Jerebu
suhu yang
tidak stabilJika langkah bagi mengurangkan kesan gas rumah hijau tidak
diambil, banyak komplikasi buruk akan berlaku. Semestinya,
BERBASIKAL dapat menyumbang secara positif kepada usaha
Pelepasan Global GHG pada tahun 2004 Sumber: IPCC 2007 pengurangan karbon dioksida ke udara.


Berbasikal di Jepun 14

Jepun mempunyai satu budaya yang dipanggil
“Mottainai (もったいない) mentality” bermaksud tiada satu
perkara yang dibazirkan. Maka berbasikal amat bersesuaian
untuk menjalani kehidupan yang sihat di samping membantu
alam dengan mengurangkan pembebasan karbon ke udara.


Semangat Mottainai ini membuatkan masyarakat Jepun lebih memilih
berbasikal dan kenderaan awam lain untuk mereka bergerak ke mana-
mana. Di Jepun, kita akan melihat banyak ruangan tempat meletakkan
basikal bagi memberi kemudahan kepada penunggang basikal.

Masyarakat Jepun mendidik budaya berbasikal ini dari kanak-kanak lagi
bagi memastikan kelangsungan budaya ini. Kansai merupakan satu wilayah
di Jepun yang menggunakan basikal sebagai mod untuk bergerak . Kyoto
merupakan bandar contoh penggunaan basikal secara maksimum
sehinggakan mereka wujudkan moto “Doo you Kyoto?” bagi memberi
cabaran kepada semua.


Masyarakat amat mementingkan kehidupan yang harmoni mereka
bersama alam. Penerapan budaya berbasikal ini sememangnya dapat
membantu alam . Baik di bandar mahupun di luar bandar, semua
masyarakat Jepun bersepakat untuk bersama-sama memainkan
peranan untuk membantu alam. Maka tidak hairanlah jika anda ke
bandar Tokyo, anda akan mendapati mereka yang berbaju suit hitam
masih menggunakan basikal ke tempat kerja. Satu perkara yang patut
kita contohi.


15

Berbasikal di Netherlands


Netherlands telah diisytiharkan sebagai negara

yang mempunyai rakyat yang menunggang Bagaimana mereka lakukan?

basikal tertinggi di dalam dunia. Masyarakat Netherlands menurut kajian
mendidik anak mereka untuk berbasikal sejak

mereka berumur 12 tahun.
Di Netherlands, jalan raya telah direka bentuk
dengan kombinasi laluan pengguna basikal bagi
Pada era 70-an, industrial permotoran sangat
memberi keselesaan dan menggalakkan
pesat di Netherlands dan rata-rata masyarakat
masyarakat untuk lebih berbasikal.
mereka menggunakan kereta sebagai mod

utama pengangkutan.
Masyarakat Netherlands berbasikal dengan
matlamat yang sama untuk menyokong

kesedaran hijau bagi menyelamatkan Bumi dan Namun begitu, kerajaan telah membelanjakan
juga sebagai amalan yang sihat. dana yang besar bagi menerapkan nilai

berbasikal apabila kadar kemalangan makin

meningkat dan alam sekitar makin tercemar.


16

Sekolah Ikon—SK Taman Cahaya Masai Pasir Gudang

Sekolah Kebangsaan Taman Cahaya Masai, Pasir
Gudang harus diberi pujian atas usaha mereka dalam
memberi kesedaran kepada komuniti terhadap amalan
berbasikal secara selamat. Sekolah ini merupakan satu-

satunya sekolah yang melaksanakan program berbasikal
dalam memberi kesedaran kepada warga sekolah dan
komuniti disamping menyahut cabaran dalam program
kelestarian dalam mengurangkan pembebasan Karbon
Dioksida ke udara.


Mengapa mereka laksanakan?Rentetan daripada isu basikal lajak yang semakin
menular, pihak sekolah telah mewujudkan sebuah pasukan
“Low Carbon Ride and Safe Cycling” dalam memberikan Data di atas merujuk kepada data yang dikumpulkan
kesedaran kepada murid dan juga dalam masa yang sama pada awal tahun 2017 tentang jumlah dan mod
melestarikan alam sekitar. Bermula tahun 2017, program kenderaan murid ke sekolah. Jumlah kenderaan
berbasikal ini telah dilaksanakan dengan memberi kesedaran tertinggi adalah jenis kenderaan bermotor walaupun
kepada semua warga sekolah dan komuniti melalui pelbagai radius atau jarak murid sekolah adalah dalam
program antaranya ceramah kesedaran, amali, pemeriksaan lingkungan 3 kilometer. Situasi ini perlu diubah mengikut
basikal dan juga system ‘reward’ kepada penunggang pandangan sekolah.
basikal yang berhemah ke sekolah dan juga luar sekolah.


17


Bagaimana mereka lakukan?

1. Mengumpulkan rakan strategik 2. Memberi kesedaran (ceramah,

poster, jualan topi keledar murah)

SKTCM membuat jalinan bersama badan kerajaan dan

juga swasta dalam membina satu rangkaian rakan strategik.


183. Mendaftar murid di bawah


program safe cycling4. Peserta berdaftar diberikan tag

5. Tag peserta diimbas

menggunakan sistem bagi

mengumpul mata.
Murid-murid yang mempunyai
ciri-ciri basikal yang selamat seperti Murid-murid diberikan tag yang mempu-
sistem break yang baik dan nyai QR code bagi memudahkan untuk
mempunyai topi keledar layak pengesanan pengumpulan mata.
mendaftar dalam talian.
Murid bertopi keledar dan mempunyai

system break yang baik akan diberi merit dan
murid yang gagal menunjukkan ciri selamat ini
akan di tolak mata mereka.


19

Aktiviti yang mereka telah laksanakan


20

Impak program ‘safe cycling and low carbon ride’

Impak 1: Pengurangan pembebasan karbon dioksida ke udara
SK Taman Cahaya Masai pada akhir setiap bulan akan membuat pengiraan ’carbon footprint’ bagi mengenalpasti jumlah karbon yang
mereka telah kurangkan melalui program berbasikal ini


21


Impak 2: Peningkatan jumlah murid berbasikal ke sekolah Impak 3: Berbasikal dengan topi keledar menjadi amalan murid


Impak 4: Basikal murid di lengkapi dengan sistem break
yang baik Impak 5: Mendapat liputan media


22


“ Saya kesal melihat anak muda “ Sebagai guru disiplin di “ Saya amat berharap aktiviti
yang membuang masa mereka di sekolah, gejala basikal lajak ini basikal lajak ini dapat dihentikan
atas jalan raya dengan berlumba.” sentiasa harus dicegah.” melalui pendidikan kesedaran”


Apa kata masyarakat?
“Hidup akan sentiasa ceria
jika kita jahui daripada gejala
tidak bermoral”
“Amalan berbasikal selamat
lambang kemajuan pemikiran
sesuatu bangsa”


“ Kami ibu-ibu mahu melihat anak-anak
semua menitik beratkan aspek keselamatan
semasa berbasikal”


23


“ Sebagai ibu kami sangat mementingkan keselamatan anak-anak
kami..kesedaran tentang cara-cara menunggang basikal dengan selamat perlu
diterapkan…’’
“Kami sebagai guru meminta para ibu bapa perlu
sedar akan kegiatan basikal lajak dan bahaya
kepada anak-anak ..ibu bapa perlu mencari jalan
untuk menyelesaikan masalah ini tidak berleluasa.”

“ Sebagai ibu bapa kita harus
memperhatikan gerak-geri anak
“ kita harus mengenal pasti
punca dan cara terbaik untuk
menangani masalah ini agar ia
tidak berulang”‘’Setiap kanak-kanak perlu sedar akan kesan basikal lajak
ini dan cara menjaga keselamatan mereka’’ “ Kami sebagai guru harus menekankan ke-

bahayaan basikal lajak kepada murid”


24


“Berbasikal secara selamat adalahmerupakan satu kewajipan kepadasemua penunggang basikal”
STaCMa sudah. Anda bila lagi?


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SAR
Next Book
MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN & APRESIASI PELAJAR