Diakonhjemmet Sykehus Download PDF
  • 74
  • 0
Veileder jobbfokusertterapi-pr feb2019-PR
«Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser – en behandlingsveileder» er utarbeidet av fagmiljøet tilknyttet Poliklinikken Raskere tilbake og beskriver arbeidsrettede tiltak for pasienter som er sykmeldt eller i fare for å bli sykmeldt på grunn av depresjon og angstlidelser.
View Text Version Category : 67
  • Follow
  • 1
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications