The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by efin, 2018-06-06 04:25:59

CZ_FREESPHERE_2018

FREESPHERE 2018

WWW.SPHERE.CZ


VĚRNOSTNÍ PROGRAM


Kvalita, inovace, spolehlivost a proklientský Program Sphere je také vhodným řešením
přístup vůči obchodním partnerům, klien- pro společnosti, které chtějí pro své klienty,
tům i držitelům karet – to jsou hodnoty, zaměstnance nebo obchodní partnery zají-
které značka Sphere ctí. mavý benefit, což Sphere bezesporu je.

Filozofií a posláním značky je přinášet drži- Výhodou věrnostního programu Sphere
telům karet kvalitní a prověřené firmy, díky je mj. to, že jsou v něm zastoupeny téměř
kterým mohou výhodně nakupovat. všechny kategorie obyvatel, tzn. ženy, muži,
lidé s vyšším i nižším příjmem, lidé, kteří
Motivujeme držitele karet Sphere k opako- žijí ve větších i menších městech, studenti,
vaným nákupům a vytváření věrnosti k ob- starší věková kategorie, každý si u Sphere
chodníkům. Dlouhodobě, s orientací nikoliv najde to, co hledá a využívá.
na akční slevu, ale na značku či produkt.
Program Sphere má partnery rozložené rov-
Zákazníci si značku Sphere oblíbili také pro noměrně po celém území České republiky
její univerzálnost a jednoduchost. V oprav- a Slovenska, a to až na úroveň okresních
du širokém portfoliu značek, produktů i slu- měst. Tím je výjimečný a široce využitelný.
žeb, které program nabízí, si každý dokáže
najít, co ho zajímá a co potřebuje.


čas na cesty 2

čas na koupání 8

čas s přáteli 12
cas
čas na dobrodružství 18
věrnostní program sphere 22
čas za volantem 24

čas na zdraví 28

čas pod kontrolou 30
čas na golf 32

tajné tipy týmu sphere 36
kalendář akcí 38

tipy ze slovenska 40


a otázku „Jakou cenu má čas?“ existuje jen jediná nou bylo, už se nebude nikdy opakovat. Takže važme dobře,
odpověď. Tu nejvyšší! Čas se nedá zastavit, podpla- řekla bych, že na miskách lékárenských vah, komu nebo
N tit, usmlouvat, uprosit ani vrátit. Měří všem stejně, čemu jsme ochotni svůj čas věnovat. Zcela sobecky by se
a to je na tomto světě snad jediná spravedlnost. Odlišné je mi chtělo říct, že nejlepší je věnovat ho sobě a všemu, co
pouze jeho vnímání. Někdy máme pocit, že se vleče nebo nás baví. Ale samozřejmě je tu naše rodina, děti, přátelé,
teče jako med a jindy, že pádí jako splašený kůň. Času máme prostě ti, na kterých nám záleží nejvíc.
všichni stejně, jen nikdo nevíme, kolik nám ho ještě zbývá. Také proto je tu náš volnočasový magazín Free Sphere,
Někomu něco nestojí ani za pohled, ani za jedinou minutku aby vám pomohl ušetřit něco času a upřel vaši pozornost
jeho drahocenného času, zatímco druhý je tomu samému k vybraným obchodním partnerům programu Sphere, kteří
ochoten obětovat hodiny a hodiny. A v tom je ta svoboda, by vás mohli zajímat. Mimo jiné se dozvíte, proč zažívá
že si každý můžeme dělat se svým časem, tou nejcennější skialpinismus boom, proč se vydat s dětmi za Harry Potte-
komoditou, co chceme. Můžeme s ním mrhat, můžeme se rem, kde se dobře najíst, kde zrelaxovat, kam se vydat na
ho snažit neustále dohánět, můžeme ho mít rozplánovaný výlet nebo kde si zahrát golf. Přinášíme vám tipy na letní
do detailů, ale stejně nikdo nejsme proti jeho běhu imunní. kratochvíle, ať už budete s přáteli grilovat nebo se vydáte
Mám dědu, kterému je 93 let a trpělivě a s pokorou čeká, s rodinou k moři. A ještě mnohem, mnohem více!
až přijde jeho čas. Také mám dva dospělé kluky, kteří mají Přeji vám příjemné čtení a pohodový letní čas, ať už ho
pocit, že jim leží u nohou snad všechen čas světa. A někde strávíte kdekoliv a s kýmkoliv.
uprostřed jsem já s nesplnitelným přáním, aby alespoň na
malou chvilku, na pár zatracených hodin, byly zase děti Kateřina Krbcová
malé a já s nimi stavěla lego, posílala auta do garáže nebo šéfredaktorka magazínu
psala domácí úkoly. Jenže šance na reparát není a co jed-
Časopis FreeSphere vydává společnost EFIN, spol. s r.o. vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28953 pro vlastní potřebu v rámci marketingové podpory věrnostního programu
Sphere. Vydavatel si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny údajů poskytovatelů slev. Uvedené slevy se obecně netýkají akčních cen, pokud není stanoveno jinak. Texty inzerátů jsou
základní, úplné znění naleznete v databázi poskytovatelů slev na www.sphere.cz a www.sphere.sk. Vydavatel neručí za obsahovou stránku dodaných příspěvků jednotlivých subjektů.
Šéfredaktorka: Kateřina Krbcová; produkce: Simona Jelínková; design: Jana Jedličková; NEPRODEJNÉ!
Kontakt Česká republika: EFIN, spol. s r.o., K Hájovně 9, 142 00 Praha 4, Tel.: +420 241 710 502, email: [email protected];
Kontakt Slovensko: EFIN, spol. s r.o., Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava, Tel.: +421 2 529 276 84, email: [email protected]1


Čas na cesty


Santo
Antão
São Sal
Vicente
São Nicolau
N Á VĚ TRNÉ
OSTRO VY
Vítr vane z


Kapverdských Boa Vistaostrovů


Santiago
Kapverdské ostrovy zaujímají rok od roku vyšší
Maio příčku na žebříčku oblíbenosti a návštěvnosti
Fogo
turistů. Také Češi objevili před několika málo
Brava Z Á VĚ TRNÉ OSTRO VY lety bělostné pláže, celoročně příjemně teplé
moře a azurovou oblohu ve spojení s pohodou
a usměvavými místními obyvateli.
apverdské souostroví se nachází v jižní části sever- SAL je malým ostrovem, který měří na délku pouhých 30 km
ního Atlantiku, asi 570 km od kontinentální Afriky. a na šířku 12 km. Přesto patří díky svým nádherným plážím
K Skládá se z 10 ostrovů a 5 menších ostrůvků, celko- a neopakovatelné atmosféře k nejvyhledávanějším. A stejně
vě zaujímá plochu 4 035,5 km² a dělí se na ostrovy Návětrné jako Boa Vista je také Sal rájem pro milovníky windsurfingu,
a Závětrné. rybaření a potápění, ale také kitesurfingu a parasailingu.
Na ostrovech vládne suché a horké klima. Od prosince Centrem turistického ruchu je na jižním konci ostrova ležící
do června je ovlivněno silným větrem, který s sebou přináší městečko Santa Maria, kde v místních restauracích a ba-
písek ze Sahary a je místními nazýván harmattan. Od čer- rech hraje každý večer živá hudba a množství malebných
vence do listopadu převládá stabilní teplé a suché počasí. kavárniček i restaurací s místními specialitami stojí určitě za
Úředním jazykem je portugalština, avšak většina obyvatel návštěvu. Vaší pozornosti by neměla uniknout ani návštěva
se dorozumívá kreolštinou. Počet obyvatel se odhaduje na Pedra de Lume, nejstarší vesnice ležící na východním pobře-
600 000. Pro cestování na Kapverdy není nutné žádné očko- ží, kde se nachází ve zdejším solném dole jezero s léčivými
vání, měnou je kapverdské escudo (CVE). účinky srovnatelnými s Mrtvým mořem.2


kam za se sphere
BOA VISTA je vyhlášený svými nekonečnými písečnými
plážemi, zejména potom 18 km dlouhou Santa Monica
rov se rozkládá na ploše 620 km a žije tam necelých 4 ti- F wellnessB
Beach, která patří k nejkrásnějším plážím na světě. Ost-
2
síce stálých obyvatel. Ostrov je vyhledávaným především
pro ideální podmínky pro windsurfing, surfing a potápění,
protože zde žije více než tisíc druhů pestrobarevných ryb 1 2
a velké množství vodních želv. Ostrov je skvělou volbou INTERHOTEL AMERICA HOTEL ANNÍN
pro strávení dokonalé dovolené, v klidu a civilizací zatím Písek Dlouhá Ves
málo dotčeném prostředí. www.interhotel-america.com www.hotelannin.cz
5 – 15 % VIP 20 % 10 %
SANTIAGO je největším a nejhustěji osídleným ostro-
vem, přičemž více než čtvrtina obyvatel žije v hlavním 3 4
městě Praia, který je sídlem úředních institucí, muzeí WELLNESS HOTEL ALFRÉDOV PARK HOLIDAY
a dvou univerzit. Pouhých 15 km od Praia leží Cidade Alfrédov Praha
Velha, která je pod ochranou UNESCO a pyšní se re- www.alfredov.cz www.parkholiday.cz
konstruovanou pevností, starými kostelíky a nejstarší 10 % 10 %
uličkou. Kromě koupání nabízí Santiago i pěší túry pod
nejvyšší horou ostrova Pico da Antonia, 1 394 m.n.m. 5 6

HOTEL PRAHA **** HOTEL RAJSKÁ ZAHRADA
Všudypřítomnou koloniální architekturou historického Špindlerův Mlýn Nové Město Nad Metují
městečka Sao Filipe je známý ostrov FOGO, který je www.spindl-hotelpraha.cz www.hotelrajskazahrada.cz
vlastně celý činnou sopkou. Poslední erupce zde byla 15 % 10 %
v roce 1995 a úrodné půdy využívají místní obyvatelé,
kterých tu žije více než 40 000 k pěstování vinné révy 7 8
a kávy. Turistickou atrakcí jsou pláže s černým pískem. WELLNESS WELLNESS HOTEL
HOTEL VISTA **** HLUBOKÝ DVŮR ***
Dolní Morava HLUBOČKY
www.hotel-dolnimorava.cz www.hlubokydvur.cz
10 % 10 VIP 20 %
www.campana.cz www.esotravel.cz
7 % 5 % VIP 7 % 9 10
WELLNESS HOTEL AMBRA AMANDE WINE
Luhačovice WELLNESS HOTEL
www.hotel-ambra.cz HUSTOPEČE
5–10 % www.amandehotel.cz
www.cedok.cz www.snailtravel.cz 10–15 %
5–13 % VIP 6–14 % 10 % VIP 12 %
5
6
7
4
3 8

2 1
9
10
3


ANKETA
Čas na cesty1

Jaká destinace, evropská i mimo Evropu, je pro
letošní letní sezónu v čele žebříčku oblíbenosti Jaká by byla dovolená
u klientů vaší cestovní kanceláře? 2 Vašich snů?
Simona Kratochvílová Ing. Petr Šatný
Canaria Travel CZ CK AlexandriaCanaria Travel CZ se už roky Mými osobními favority jsou ostrovy Nejprodávanější jsou le-
specializuje na Kanárské ostrovy Lanzarote a Gran Canaria. Lanzarote tos zájezdy do Bulharska
1 a zájem o jednotlivé ostrovy je 2 je fantastickou přírodní rezervací, 1 a Řecka, na třetím místě
velmi vyrovnaný :-) Každoročně tento kde na každém kroku narazíme na neza- již je opět Turecko. Trendem,
zájem navíc stoupá, protože Kanárské měnitelné stopy po Cesaru Manrique. Jde který pozorujeme, je, že Češi si
ostrovy jsou bezpečnou evropskou o klidný ostrov jen pro velmi omezené vybírají více kvalitnějších hote-
destinací s prvotřídními službami množství turistů. Můj oblíbený hotel je HD lů, za které jsou ochotni zaplatit
a celoročně příjemným klimatem. Beach Resort****. Ostrov Gran Canaria i vyšší cenu. Ekonomika fungu-
je nazýván miniaturním kontinentem pro je, lidé mají více peněz a dopřá-
svou neuvěřitelnou různorodost – najdeme vají si nejen více zájezdů ročně,
5–10 % tady písečné duny nebo třeba hory a jezera kvalitnější hotely, ale také stále
VIP 12% ve vnitrozemí. Mým oblíbeným hotelem je častěji volí leteckou dopravu.
PRAHA
www.canariatravel.cz Gloria Palace San Agustin **** nebo Lopesan Dominují zájezdy s all inclusive.
Villa del Conde Resort ***** . Co se délky pobytu týče, lehce
se zmírnil trend preference tý-
denních zájezdů a potkáváme
Lopesan Villa del Conde Resort ***** se opět s nárůstem zájmu i o 11
a 12 denní zájezdy.


Pod pojmem dovolená
snů si představuji něco
2 opravdu výjimečného, až
nedosažitelného, třeba půlroční
cesta kolem světa. Nebo aspoň
tři týdny někde, kam nechodí
emaily a nezvoní mobil :-)

9–13 %

síť v ČR
www.alexandria.cz
4


Nebývalou popularitu si za poslední
Hory, moře, fjordy To je skandinávie rok získalo cestování terénními auty
4x4 islandským vnitrozemím. A není
divu, kdo by nechtěl brodit ledovcové
udí vás letní prázdniny u Ja- řeky, přejíždět lávová pole, poznávat
dranu a máte pocit, že už jste zdejší panenskou přírodu, podnikat
N všude byli? Co takhle vyměnit dobrodružné turistické výpravy a fotit
stereotypní polehávání na přelidněné sopečné pouště či duhově zbarvené
pláži za výlety do hor, k vodopádům, pohoří Landmannalaugar?
fjordům, k azurovému moři s polárním V nabídce máme jak levné zájezdy se
sluncem nad obzorem? Vydejte se spaním ve vlastních stanech, které zná-
letos tam, kde je příroda stále lidskou sobí autentičnost prožitků, tak i luxusní
rukou nedotčená a dovolenou vám ne- dovolené v těch nejlepších skandináv-
budou kazit stovky ukřičených turistů ských, pobaltských a portugalských
– do Skandinávie, Pobaltí či na Island wellness hotelech. Výběr turistických
nebo Azorské ostrovy s CK Periscope tras a dalších aktivit je uzpůsoben tak,
Skandinávie. aby jej v několika variantách zvládli
Důvodů, proč okusit jedinečnou začátečníci i trénovaní jedinci. Taktéž
atmosféru skandinávských končin, doba konání zájezdů je flexibilní, od léta
jsou stovky. Namátkou jmenujme až po zimní dovolenou.
turistické trasy losími a trolími stez- 5 %
kami, poznávací zájezdy Severskou
romanci a Nejkrásnější fjordy Norska,
toulání národními parky a po Lofo- BRNO
tech, návštěvu dalekých Špicberků či www.periscope.cz
rybaření v Laponsku za polárního dne.
Štěstí přeje a načerpáním energie, je třeba myslet
i na své zdraví, abyste se vyhnuli zby-
připraveným tečným komplikacím.
Vždy myslete na prevenci a přípravu
na cestu! V dnešní době je relativně
a svou dovolenou se těší snad jednoduché dostat se k informacím,
každý. Pro většinu je to spo- na co si dát v cílové destinaci pozor
N jení příjemného s užitečným. a mnoho věcí si můžete zařídit sami.
Chceme si vyčistit hlavu, odpočinout Ovšem v cizině se můžete setkat
si od pracovních i osobních úkolů s různými nemocemi, které se u nás
a načerpat energii do dalších dnů. ani nemusejí vyskytovat. Proti někte-
Dovolená bývá velmi často spojená rým z nich se dá očkovat, proti jiným
s cestováním do cizích zemí, zkou- je třeba dbát na jinou formu prevence.
šením nových věcí, aktivit a celkově V tomto ohledu doporučujeme obrátit
poznáváním nového prostředí. se na odborníky v oblasti cestovní
Někteří si plánují své cesty dlouho medicíny, kteří vám poskytnou odbor-
dopředu, někteří spontánně jedou tam, nou konzultaci, poradí, jak se připravit síť center Očkování 5 %
kde se zrovna naskytne příležitost. Aby na cestu a případně aplikují potřebná a cestovní medicíny
byla dovolená opravdu odpočinkem očkování. www.ockovacicentrum.cz
5


Čas na cestyCelá expozice je rozdělena do dvou hal, potřebami. A jak se říká, to nejlepší na-
které spojuje malé nádvoří, kde mů- konec, takže závěr prohlídky bude pa-
žete na vlastní oči vidět velké kulisy, třit obrovskému modelu bradavického
jako Hagridovu motorku, Ford Anglia hradu, který je dotažen k dokonalosti
rodiny Weasleyových, dům Dursleyo- a vymodelován do nejmenších detailů.
vých, Harryho rodný dům v Godrikově Samozřejmě, že nechybí ani povinný
dole, záchranný autobus nebo část merchanidising v podobě obchodu se
bradavického zkrouceného mostu. Do suvenýry, kde si s motivem Harryho
26. června 2018 uplyne 21 let od vydá- některých rekvizit se můžete dokonce Pottera můžete koupit vše, na co si
ní prvního dílu ságy o Harry Potterovi posadit a vyfotit se. vzpomenete!
britské autorky J. K. Rowling. U nás V první rozsáhlé hale si můžete
jsme si museli na vydání příběhů prohlédnout bradavickou Velkou síň,
o čarodějnickém učni počkat až do Brumbálovu pracovnu, Nebelvírskou
roku 2000, kdy ho pod názvem HARRY společenskou místnost, Nebelvírskou Pár praktických rad
POTTER A KÁMEN MUDRCŮ vydalo věž, Weasleyovic doupě, učebnu
nakladatelství Albatros. lektvarů nebo Hagridovu chýši či Mi-
Do roku 2007 vyšlo celkem sedm nisterstvo kouzel. Kromě toho je tu rčitě si zarezervujte vstupenky
dílů, a po celém světě se prodalo přes k vidění opravdu úctyhodné množství U s dostatečným předstihem.
450 milionů výtisků. Harry Potter se kostýmů, rekvizit a kompletní maskér- Koupit si můžete jednodenní či
tak stal nejlépe prodávanou románo- na se všemi parukami. dvoudenní vstupné, proto si předem
vou sérií všech dob a přelo- dobře rozmyslete, pro jakou možnost
žen byl do 79 jazyků. se rozhodnete. Skalním fanouškům
Neméně úspěšné bylo doporučuji samozřejmě dvoudenní.
také filmové zpracování této C ena jednodenního vstupného
ságy. První film měl premiéru činí pro dospělého 77 liber, pro
v roce 2001 a v roli Harryho dítě od 5 do 15 let 72 liber, pro dítě od
Pottera se objevil tehdy 3 do 4 let 25 liber a pro ty nejmaldší je
vstupné zdarma.
12letý Daniel Radcliffe. Do
roku 2007 bylo uvedeno do N a výstavu s názvem The
kin prvních pět filmů o Po- Making of Harry Potter se
tterovi, které představovaly můžete dostat autem, protože všude
v okolí je dostatek parkovacích ploch.
nejvýnosnější filmovou sérii
všech dob a přinesly produ- N ejsnadnější cesta je potom
centům 4,48 miliardy dolarů autobusem, který jezdí velice
světových tržeb. Foto (c) Flickr/Gary Bembridge často, ale je třeba si také na tuto jízdu
udělat včasnou rezervaci.
Ruku na srdce, kdo z nás by nechtěl Ve druhé hale narazíte na další impo- N a prohlídku se můžete vydat
alespoň jednou zkusit, jaké je to zantní maskérnu a laboratoř techniků. sami nebo s průvodcem.
mávnout kouzelnou hůlkou, zahrát Zjistíte, jak funguje Obludné obludári- akoupit si můžete přímo
si Famfrpál nebo rozumět řeči zvířat. um, ječící Mandragora a prohlédnete Z i zájezd, včetně letenky,
A právě pro všechny nadšence a ob- si kompletní sadu masek skřetů z Grin- ubytování a vstupu, třeba od cestovní
divovatele Harryho Pottera otevřelo gottovy banky. V další části se osobně kanceláře Čedok. Během 4 denního
studio Warner Bros v roce 2012 na seznámíte s mozkomory, Klofanem, výletu s názvem Londýn plný kouzel
okraji Londýna – v části Leavesden Aragogem a dalšími filmovými mon- zažijete to nejlepší, a to nejen v muzeu
Harryho Pottera, ale také v zábavním
– tematické muzeum, první a jediné stry a draky. A už přichází „zlatý hřeb“ parku Thorpe Park.
na světě, kde se z velké části všechny celé prohlídky – Příčná ulice lemovaná
díly natáčely. krámky a obchody s kouzelnickými
5–13 %
VIP 6–14 %
síť v ČR
www.cedok.cz
6


DOKONALÉ ZAVAZADLO NA VAŠE CESTYokud se chystáte na služební Při výběru zvažte i materiál. Zavazadla
cestu, exotickou dovolenou nebo z textilního materiálu jsou lehčí a stále
P na prodloužený víkend, nesmíte cenově dostupnější. Pokud se rozhod-
také zapomenout na výběr kvalitního nete pro skořepinové kufry, určitě vás
cestovního zavazadla, které vám značně nadchnou svou vysokou kvalitou, pev-
usnadní přesun do cílové destinace. Ve- ností a odolností proti poškrábání. Kufry
likost kufru je však jen jedno kritérium, z tvrdého plastu sice lépe chrání vaše
na které je dobré se zaměřit. Podívejte věci, ale zase jsou o poznání těžší. To vše a mnohem více naleznete
se, jaké další parametry byste měli při K dalším nesporným výhodám sou- v našem portfoliu v prodejnách
jeho výběru zohlednit, abyste si nakonec časných zavazadel bezpochyby patří již DELMAS. Vybírat si můžete napří-
vybrali přesně takové, jaké vám bude na standardní vybavení, jako je integrovaný klad ze značek Rimowa, Samso-
cestách maximálně vyhovovat. 3číselný TSA zámek, který umožňuje nite, American Tourister, Travelite
Na kratší cesty a výlety vám bohatě bezpečnostním orgánům bez poškození nebo March, za jejichž kvalitu se
postačí malý kufr, který v případě letecké otevřít vaše zavazadlo během letištní můžeme zaručit.
dopravy odpovídá velikosti kabinového kontroly, integrovaná jmenovka, úložný
zavazadla o rozměrech 40 x 55 x 20 cm. prostor s elastickými popruhy pro bez-
Na týdenní pobyt si vystačíte se střed- pečné zajištění obsahu, dvojitá odhluč- 5 %
ním, zatímco na dlouhodobé, dvou až něná kolečka otočná o 360°, pohodlná PRAHA 7 % VIP
tří týdenní pobyty, budete potřebovat již madla, pevná trolej a mnoho dalších www.delmas.cz
velký či extra velký kufr. vychytávek.
ČASU STRÁVENÉHO


V ŠIKLANDU NEBUDETE LITOVATledáte nevšední zábavu, nové přátele, zkušenosti
a hlavně suprové zážitky? To vše a mnohem více
H najdete v Šiklandu, v areálu poblíž vesničky Zvole
ZVOLE NAD 20 % nad Pernštejnem.
PERŠTEJNEM 50 % VIP
www.sikland.cz Návštěvníky největšího přírodního zábavního areálu
v České republice čeká každý letní den zábavný program.
Ten je plný akčních, dobrodružných a naučných divadel,
které jsou dějem koncipované do stylu westernového
kalendář AKCí v šiklandu 2018 městečka nacházejícího se v Šiklově mlýně. Letošní rok
vás čeká zbrusu nová divadelní show plná humoru, akce,
30/6 MOTOSRAZ A SLAVNOSTNÍ 4/8 RODEO SHOW ale i drama. Děti se mohou zabavit na skákacích hradech,
ZAHÁJENÍ SEZONY 10–11/8 FESTIVAL LÁSKY S EWOU zahrát si na indiány a zastřílet si lukem nebo se stát zlato-
6–7/7 ŠLÁGR FEST FARNOU A BENNEM CRISTOVAO kopy a vyrýžovat si zlaté kamínky. Každou sobotu čeká na
7/7 LÉTOHRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY 18/8 Gastro fest návštěvníky mimořádná akce, která je vždy jinak tematicky
13–14/7 BLUE STYLE PRIMA FEST 25/8 RODINNÝ DEN S HARIBO zaměřená. Na ty, co se rádi bojí a vyhledávají adrenalin,
21/7 AMERICKÝ DEN 1/9 ZLATÝ ŠIKLÁK čeká strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce, necelé
28/7 VELKÁ OHŇOVÁ SHOW 2/9 DERNIÉRA – DEN HERCŮ 4 km od Šiklova mlýna.
7


Čas na koupání


BIOGRAFIE
10 % CESTOVATELSKÉ LEGENDY
EBOOK ČTEČKA 15 % VIP Významný český cestovatel
AMAZON KINDLE 8 TOUCH a spisovatel Miloslav Stingl
po desítkách let zarytého mlčení
je kompaktní čtečka elektronických souhlasil se zpracováním
knih, která je vhodná pro ty, kteří a zveřejněním svého neuvěřitelného
požadují display s velmi dobrým životního příběhu, na který
kontrastem. Simuluje zážitek netrpělivě čekalo několik generací
ze čtení klasické knihy – text jeho věrných čtenářů.
na displeji čtečky vypadá jako
vytištěný na papíře. se Sphere: VIP:
1 439 Kč 1 359 Kč www.neoluxor.cz

se Sphere: VIP:
www.comfor.cz
1 647 Kč 1 555 Kč DYLAN BLUE
POUR FEMME se Sphere: 1 051 Kč
Unikátní – mocná –
GIORGIO ARMANI smyslná – elegantní,
ACQUA DI GIÒ ABSOLU to všechno je
3–10 % Aromatické srdce odhaluje charakteristika
neúnavný temperament tónů nové dámské vůně
stojících na pomezí svěžesti módního domu 10 %
a elegance. Ve spojení se slanými Versace.
a květinovými prvky představuje
smělou smyslnost. Hotová
záplava dřeva a návyková
hřejivost ambry se halí do pižem,
se Sphere: 2 323 Kč která povzbuzují maskulinitu www.fann.cz
a charakter celé vůně.
vybavte se
na pláž


10–15 %
20 % VIP
se Sphere: VIP:
2 209 Kč 2 079 Kč
se Sphere: VIP:
3 739 Kč 3 519 Kč Pánské sluneční brýle POLAROID spojují funkčnost s módou. Jejich

polarizované čočky nabízí dokonalé vidění a ochranu v celé své kráse.

Značka MAX&CO. se zaměřuje na pečlivě
zpracovanou módu aktuálních trendů. Je to móda
pro ženy, které touží po osobitém stylu. www.fokusoptik.cz
8


Olej urychlující proces DAYLONG
opalování ve spreji SPF 15 KIDS SPF 50
TAN & PROTECT se Sphere: 1 881 Kč Opalovací mléko
ACCELERATING s vysokým ochranným
OIL SPRAY 5 % faktorem a fotostabilními
podporuje intenzivní 10 % VIP UV filtry zabezpečuje
a dlouhotrvající opálení. ochranu pro děti s kůží
S tímhle olejem budete citlivou na sluneční
krásně opálení a také záření.
chránění. 3 %
10 % 5 % VIP
www.lekarna.cz
www.krasa.cz
se Sphere: VIP:
A hurá do vody. V plavkách QUIKSILVER
se Sphere: VIP: HIGHLINE LAVA DIVISION 19 vás nic nezastaví. 532 Kč 521 Kč
384 Kč 364 Kč Mají padnoucí střih, nevšední vzor, malou kapsu na zip
a praktické zavazování na šňůrky v pase. Jsou vyrobené
z velmi pružného materiálu s vrstvou DryFlight, která
odpuzuje vodu.
PLÁŽOVÉ OSUŠKY
SCANQUILT 5 %
10 % www.quiksilver.co.uk Užijte si čas lenošení
15 % VIP a vezměte si s sebou na
pláž příjemně sametovou
osušku VELUR ze 100%
bavlny. Jedna strana se
smyčkami vás jemně osuší
a druhou postřiženou
stranu můžete bez obav
položit na písek u vody,
na trávu i lehátko na
se Sphere: VIP: chatě. Se SCANquilt
osuškami zažijete
359 Kč 339 Kč odpočinek v pohodlí.


se Sphere: 1 225 Kč
MISE SATURN www.scanquilt.cz
Pro fanoušky Marťana přichází mimořádný
thriller z budoucnosti od autora bestsellerů
NY Times a držitele Pulitzerovy ceny Johna
Sandforda a mezinárodně uznávaného
fotografa a fanouška sci-fi Cteina. 10 % se Sphere: VIP:
15 % VIP, 846 Kč 799 Kč
PAPÍROVÍ DUCHOVÉ young
Carl Louis Feldman kdysi býval uznávaným
fotografem. Pak ho ale obvinili z vraždy mladé
ženy a následně zprostili obžaloby. Ve stáří se PLAVKY LITEX TOP
stal pacientem pečovatelského ústavu pro lidi s vyjímatelnou výztuží se vyznačují
postižené demencí. Nyní za ním přichází ochranou proti UV záření,
jeho dcera, aby ho vzala na výlet. Jenomže výjimečnou odolností proti chlóru,
ve skutečnosti to jeho dcera není. Navíc extrémně lehkým úpletem a extra
pokud splní, co si předsevzala, Carl se rychleschnoucím materiálem.
už do ústavu nikdy nevrátí. Výrobky mají tvarovou stálost.www.knihydobrovsky.cz
www.litex.cz
9


Čas na koupáníJSTE PŘIPRAVENI NA LÉTO?


DMXGEAR JE SÁZKA NA JISTOTU!
e to sice stále dokola omílané, ale pravdou prostě je, že
čas jsou peníze. Nikoho nebaví chodit do desítek obchodů
J a vybírat si na léto plavky. Nejen, že jejich zkoušením trávíte
svůj čas, ale nakonec si koupíte pod tlakem to, co ani nechcete.
Tak proč nevsadit rovnou na osvědčenou kvalitu s dlouholetou
tradicí?
To přesně naplňuje značka DMXGEAR, která letos uvádí na
trh novou kolekci pánských plavek Sun&Fun. K dispozici jsou
modely slipové a boxerkové, a pro ty odvážnější třeba i tanga. To
vše v nejrůznějších barevných kombinacích, od jednobarevných,
přes pruhované až po strakaté.
V plavkách Sun&Fun se budete cítít velmi dobře – jsou vyro-
15 % beny z rychleschnoucího materiálu, navíc umožňují rychlý pohyb
e-shop ve vodě i na suchu, dobře drží tvar a nabízí optimální kompresi
www.dmxgear.cz svalů. Dopřejte si unikátní plavky DMXGEAR pro vaši letní dovo-
lenou, do bazénu, do wellness či na opalování.V květnu byla slavnostně
Přírodní biotop V areálu koupaliště najdete bazén zahájena již čtvrtá

2
ČAS NA KOUPÁNÍ o celkové ploše 2750 m , který má tvar sezóna koupaliště Biotop
nepravidelného oválu a je rozdělen na
Brno-jih. A opět na vás
BEZ CHEMIE plaveckou a neplaveckou část. Kolem čeká čisté prostředí
jsou umístěna dvě velká dřevěná mola,
která slouží k opalování. S bazénem je a koupání bez chemie.
propojeno brouzdaliště pro nejmenší
reál přírodního koupacího s hloubkou 0–0,4 m, které je vybaveno
biotopu Brno-jih se nachází nerezovými hracími prvky – klouza-
A na území stejnojmenné měst- čkou, houpačkou a hříbkem.
ské části, v blízkosti pravého břehu K odpočinku, relaxaci nebo opalo-
řeky Svratky. Je vybavený systémem vání slouží dostatečné množství trav-
přírodního způsobu čištění vody ke natých ploch. Ke sportovnímu vyžití
koupání, kdy voda v tomto systému mohou návštěvníci využít beachvolej-
je čištěna pomocí rostlin, řas a mik- balové hřiště, pro občerstvení stánek.
roorganismů, které jsou uloženy ve I v letošním roce se můžete těšit na
štěrkovém podloží. Část biotopu je ur- bohatý zábavný program a aktivity pro
čena pro koupání a druhá část pak plní děti i dospělé, jako například koncerty, 10 %
čistící funkci. V koupacím biotopu se barmanskou show, taneční worksho-
oproti klasickým bazénům nepoužívají py, aquazorbing, párty, soutěže a jiné. BRNO, K Lávce 13
www.brno-jih.cz
k čištění žádné chemické látky.


10


Le Chaton


KRÁSNÉ A SEXY
elena Konarovská, zaklada-
telka společnosti Le Chaton,
H je expertkou nejen na spodní
prádlo a plavky, ale také neúnavně, už
více než 15 let, učí české ženy, aby se
měly rády a aby si kupovaly kvalitní prá-
dlo, které jim bude sedět a ve kterém se
budou cítit dobře. A protože máme léto 5 %
na dosah, je ten pravý čas udělat něco síť v ČR
pro sebe, co nás potěší, ať už je to sport www.lechaton.cz
nebo odpočinek se sluncem.


do plavek!

Moje-pradlo.cz

ORIGINÁLNÍ DESIGN A PRECIZNÍ STŘIH
as je jediná komodita Je ovšem důležité, aby se ženy cítily
na světě, které máme pohodlně a komfortně i na souši. Vy-
Č všichni stejně. O to zkoušejte naši novinku od nejznámější-
větší bychom měli dávat dů- ho francouzského výrobce Wonderbra,
raz na to, aby většina námi který nabízí úžasný střih podprsenky
stráveného času byla pro nás typu bralette v luxusním krajkovém pro-
v komfortu a pohodlí. Nyní se vedení. V tomto střihu se snoubí všech-
začíná oteplovat a nastává ny výhody podprsenky – úžasný dekolt,
doba dovolených, prázdnin provokativní krajka a pohodlnost pro
a koupání. My jsme pro dámy celodenní nošení.
letos připravili kolekci luxus- Pro pány máme na letošní letní sezó-
ních plavek Paloma v originál- nu k dispozici jak plavky volnějších šort- 10 %
ních designech a dokonalých kových střihů, tak i boxerkové ve všech e-shop 15 % VIP
precizních střizích. možných barvách. Nabízíme plavky od www.moje-pradlo.cz
výrobců jako Calvin Klein, Guess, Diesel,
italský Lormar či české Timo.11


Čas s přáteli
Svůj volný čas Městská divadla pražská připravila pro své stálé

příznivce i nové diváky v sezóně 2017/2018 cel-
si užívejte! kem pět premiér, z nichž ta poslední, Tančírna
1918–2018, je plánovaná na červen. Během dvou
Třeba v divadle hodin provede tato tanečně hudební férie diváky
klíčovými událostmi, které náš národ během
posledních sto let zažil – od vzniku samostatné
as. Také neustále sledujete Československé republiky až po ty nedávné, jež si
tikající ručičky na hodinkách sami ještě pamatujeme. A to vše bez velkých slov,
Č nebo číslice na displeji svého jen za doprovodu hudby a tance.
telefonu a lámete si hlavu, jak co nej- A pro ty, kteří dávají přednost aktivnějšímu trá-
lépe naložit s minutami a hodinami vení volného času a nespokojí se jen s diváckým
ve svém volnu? Pak jednou z cest, zážitkem, nabízejí Městská divadla pražská třeba
jak zbytečně neplýtvat touto cennou možnost hereckých dílen. Během jednoho dne tak
komoditou, je pečlivý výběr činností, účastníci pod vedením zkušeného lektora objeví
kterým se chcete věnovat. Ale co si to, co vlastně obnáší být hercem.
z široké nabídky možností vybrat
a nelitovat? Návštěva divadelního
představení v Městských divadlech Praha 1, Václavské náměstí 38
pražských může být jednou z příjem- Praha 1, Vodičkova 28 10 %
ných možností. www.mestskadivadlaprazska.cz

Kino Lucerna oslaví

již 109 let své existence
ino Lucerna bylo slavnostně Kino Lucerna se za poslední desetiletí vyprofilo-
otevřeno 3. 12. 1909, příští valo především jako festivalové kino. Filmových
K rok tedy oslaví neuvěřitelných přehlídek a festivalů je v průběhu celé sezóny
110 let své existence a stane se tak nepřeberné množství a nabídka je pestrá. Od 20 %
jedním z nejstarších dosud funkčních národních festivalů, jako je třeba německý Das
kinosálů napříč Evropou a světem. Filmfest, Festival francouzského filmu, Italský
Za tuto neuvěřitelně dlouhou dobu festival, Cine Argentino, dvě přehlídky sever-
se na plátně prestižního kinosálu, ských filmů, přes tematicky zaměřené festivaly
který je nedílnou součástí a ozdobou (dokumentární Jeden svět, Mezipatra, věnovaná
Paláce Lucerna, odpromítaly dese- filmům s gay a lesbickou tématikou, nebo třeba
titisíce filmových titulů, do sedadel přehlídka filmů z velkých evropských festivalů Praha 1,
usedly milióny diváků a na jeho pó- BE2CAN) až po jednorázové akce, věnované Vodičkova 36
diu stály stovky filmových hvězd při aktuálnímu dění. V programu kina ale vedle www.lucerna.cz
slavnostních premiérách svých filmů. těchto aktivit samozřejmě nalezne své místo i to
V současné době je kino vybaveno nejlepší z běžné nabídky domácích distributorů,
špičkovou digitální technologií a je především české, slovenské a evropské filmové
nejnavštěvovanějším klasickým bio- tituly a snímky, které nejsou v běžné distribuci
grafem v České republice. a jsou určeny náročnějším divákům.12


Za kulturou se


1 2
DIVADLO V DLOUHÉ MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO
www.divadlovdlouhe.cz www.divadlokladno.cz
30 Kč VIP 60 Kč 10 % VIP 15 %

v divadle Kalich 3 4

JIHOČESKÉ DIVADLO MĚSTSKÉ DIVADLO
Český Krumlov, České Budějovice V MOSTĚ
sou umělecká díla, na která je čas krátký. V mu- www.jihoceskedivadlo.cz www.divadlo-most.cz
zikálovém žánru k nim bezesporu patří světová 10 % 10 %
J legenda Vlasy / Hair autorské trojice James
Rado, Gerome Ragni a Galt MacDermot, proslavená
zejména přelomovým filmem Miloše Formana. A prá- 5 5
vě Vlasy se stanou velkou premiérou příští divadelní KLICPEROVO DIVADLO FILHARMONIE
sezóny Divadla Kalich. Na pražskou scénu se tento Hradec Králové HRADEC KRÁLOVÉ
nestárnoucí muzikál vrací po více jak 20 letech. Snad www.klicperovodivadlo.cz www.fhk.cz
ani není třeba připomínat, že v představení zní hit za 10 % 10 %
hitem. Songy jako Vodnář, Donna, Je snadné nemít
rád, Manchester, Život mám, Kéž slunce svítí… a celá 6 6
řada dalších se už dávno staly nesmrtelnými. NÁRODNÍ DIVADLO BRNO DIVADLO OLOMOUC
Slogan „květiNOVÉ děti“ www.ndbrno.cz www.moravskedivadlo.cz
nového nastudování režiséra 10 % 10 %
a výtvarníka Šimona Cabana
jednoduše vysvětluje, proč 8 9
je tento muzikál nadčasový:
jeho příběh, písně i poselství MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN KINO HVĚZDA
www.divadlozlin.cz
www.mkuh.cz
jsou totiž až neskutečně
současné. Přijďte si užít 10 % 10 % young 20 %
velkolepou oslavu lásky,
svobody a tolerance, protože 10 11
tyto hodnoty je třeba oslavo- ND MORAVSKOSLEZSKÉ SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA
vat a chránit stále – tehdy, *sleva VIP platí i na premiéry www.divadlo-opava.cz
stejně jako dnes. www.ndm.cz 10 %
Setkáte se s oblíbenými interprety i s novými tvá- 10 % VIP 10 % *
řemi vyhlášeného muzikálového týmu Divadla Kalich,
včetně např. Milana Peroutky (na snímku).
Muzikál Vlasy má v Divadle Kalich premiéru 18. led- 4
na 2019. Ale napjatě očekávanou novinku můžete
zhlédnout podstatně dříve, v prodeji jsou totiž také tři 2 5
exklusivní předpremiéry 8. a 9. září 2018. 1 11 10
7

10 % 6 8
20 % VIP 3 9
Praha 1, Jungmannova 9
www.divadlokalich.cz 313


Čas s přáteli


DO DUTCH PUB NA SKVĚLÝ HAMBURGERěděli jste, že historie hamburgerů, tedy plátku mletého hovězího
masa vloženého mezi dva kousky housky, se začala psát už před
V více než 130 lety? Sice prvenství nemůžeme přisoudit nikomu
konkrétnímu, protože, jak už to bývá, se za jeho objevitele považuje mnoho
osob, ale lze říci, že určitá spojitost s německým Hamburkem tu je. V 19.
století proslulo toto přístavní město hovězím masem z krav, které chovali
místní v okolí. Většinou šlo o mleté a okořeněné maso, ze kterého se dě-
laly placičky, které se následně opékaly na ohni. Ovšem hamburger jako
takový, tak, jak ho známe nyní, byl vymyšlen a rozšířen mnohem později.
Pokud tedy hledáte příjemné spočinutí po rušném dni nebo máte
chuť na skvělý hamburger, Dutch Pub je pro vás tou pravou volbou.
Vkusný interiér v koloniálním stylu navozující atmosféru holandského
království, včetně zahrádky, tvoří ale pouhou kulisu k opravdovému
kulinářskému zážitku ve stylu steak&burger, tedy dobrot z grillu, včetně
fantastických hamburgerů, které jsou
podávány v domácích bulkách v mnoha
variantách i velikostech. A k tomu všemu 10 %
spousta piva, jak točeného, tak i lah-
vového, včetně široké nabídky piv belgic-
kých a dvě velkoplošné projekce navrch! PRAHA 1, Vladislavova 17
www.dutchpub.cz

Oslavte U NÁS třeba promociestaurace U Dvou Pánů je příjemným místem k zastavení
uprostřed rušného centra města, ať už jdete s kolegy na
R pracovní oběd, na kávu a zákusek s kamarádkou, roman-
tickou večeřI při svíčkách či rodinnou oslavu narozenin. Díky své
výborné poloze je také „dobrou adresou“ na oslavu promocí.
Restaurace byla založena s láskou ke kvalitní české gastro-
nomii. Můžete si u nás pochutnat na tradičních specialitách jako 15 %
jsou pomalu tažená hovězí líčka na červeném víně, staročeské 20 % VIP
pečené kachně se zelím nebo lívanečkách jako od vaší babičky.


K českým pokrmům neodmyslitelně patří vychlazené a správně načepované
pivo. My nabízíme více než 50 druhů výhradně českých piv z malých pivovarů.
Na své si přijdou i milovníci vína, s jehož výběrem vám rád pomůže náš přední
someliér, Martin Šanc, který se umístil na skvělém 7. místě na Mistrovství
republiky someliérů, a díky němuž bude váš gastronomický zážitek dokona-
lý. Pokud se váš den neobejde bez šálku kávy, můžete být ujištěni, že u nás PRAHA 1
najdete jen tu nejkvalitnější kávu z pražených kolumbijských zrn. Za hezkého Ovocný trh 6
počasí můžete posedět na venkovní restaurační terase a vychutnat si některý www.udvoupanu.cz
z široké škály osvěžujících nápojů, domácích limonád a koktejlů.14


Cestou necestou za vínemřichází léto a řada z vás se slavnější španělské oblasti Rioja.
chystá navštívit některou Pokud se chystáte na dovolenou
P z vinařských velmocí. Ať už či víkend na Moravu, může pro vás
pojedete do Itálie, Francie, Španěl- být zajímavá lektorská sada „Mladí
ska nebo do sousedního Německa vinaři“, která vás může nasměrovat
či Rakouska, neuškodí se předem do méně známých vinařství stojí-
seznámit s jejich nejtypičtějšími cích za vaši návštěvu.
odrůdami vína. Ten, kdo by se chtěl připravit na
Lektoři Vinařského Institutu pra- zahraniční cestu důkladně, může
videlně sestavují lektorské sady vín, absolvovat jeden z kurzů Vinař-
které přináší velmi zajímavá vína ského Institutu, který je tomuto
a také edukaci. A právě lektorská tématu věnován. Například kurz
sada s názvem „Světové odrůdy I.“ „Francie, Itálie, Pyrenejský polo-
může být pěknou průpravou před ostrov“, ve kterém získáte detailní
vaší letní cestou. Chardonnay informace o historii pěstování
z Chablis ve Francii, kde vznikají ta révy vinné v jednotlivých zemích,
nejcharakternější Chardonnay světa, apelačních systémech, typických
10 % Riesling z rieslingové velmoci Ně- odrůdách i geografií. Na praktické
15 % VIP
e-shop mecka, přesněji z vyhlášené oblasti lekci budete degustovat 26 vzorků
www.vinarskyinstitut.cz Rheingau, pro Rakousku typické Vel- nejvýznamnějších vín Francie, Itá-
tlínské zelené či Tempranillo z nej- lie, Španělska a Portugalska.


VINAŘSTVÍ PIÁLEK & JÄGERsme vinařství dvou kamarádů, navazující na rodinné tradice v pěstování vinné
révy a výroby vína již od padesátých let minulého století. Naší filozofií je vyrábět NOVÝ ŠALDORF
J co možná nejkvalitnější odrůdová vína ze znojemské vinařské podoblasti, a to www.pialek.cz
v malých šaržích, cca kolem 3 000 lahví ročně, přičemž celková roční výroba činí okolo
40 000 lahví. Vína jsou vyráběna za použití nejmodernějších technologií, ovšem za 7–10 %
využití zkušeností a klasických postupů získaných od našich předků.Naše vinařství nabízí různé druhy
ochutnávek – od ochutnávky vín
dle vlastního výběru až po večer se
zážitkovou gastronomií a cimbálo-
vou muzikou. K dispozici máme dva
pískovcové sklepy: degustační v No-
vém Šaldorfě a archivní v Dobšicích
u Znojma, a také sklep pro teplou
kuchyni.


15


Čas s přáteli
V Nová barevná řada plynových grilů WEBER
Q 1200 vás překvapí svým dokonalým
designem. Grilování už není jen o požitku
Hygge, aneb návod na
z jídla, ale též o celkovém životním stylu,
ke kterému patří i nové barvy!
štastný život, má původ
v údajně nejšťastnější
zemi světa – Dánsku.

A protože ani u nás Vysoce kvalitní
OCHUCENÉ
nezůstáváme pozadu, MOŘSKÉ SOLI
adoptovali jsme ho také se Sphere:
do Česka. Nápadem, jak 8 549 Kč
na to, může být třeba
letní grilovaní s přáteli.
A aby vám při něm nic
nescházelo, nepodceňujte WEBER
přípravu a vybavte IGRILL® MINI

se včas kvalitními se Sphere: se Sphere:
grily, příslušenstvím 1 899 Kč 1 234 Kč
a všemožnými dobrotami.

Stojan na drůbež
WEBER STYLE
16


D
se Sphere:
8 549 Kč

Další dobroty zakoupíte v Greek Market.
Ugrilujte si lahodné klobásky, nebo pro

vegetariány sýr haloumi. K salátkům se bude
hodit sýr feta a pravé řecké olivy, to vše zalité
extra panenským olivovým olejem.
Zvolte si ten nejlepší kotlový gril na trhu
s velkou grilovací plochou 57 centimetrů
a v provedení v elegantní červené barvě.
Poklop a kotel grilu WEBER MASTER
TOUCH jsou porcelánem smaltovány.
To zajistí prakticky jejich nezničitelnost.
PRAHA 4, Novodvorská 33
www.greekmarket.cz
5 % VIP 8%PRAHA 4, Vídeňská 158/128
www.kamna-grily.cz
5 %17


Čas na dobrodružství


Objevte kouzlo elektrokola


lektrokola jsou stále oblíbenějším dopravním, rekreačním i sportovním
prostředkem. Pokud chcete svůj volný čas prožít skutečně naplno, za
E řídítky elektrokola dojedete dál a zažijete víc, než si dokážete předsta-
vit. Se šlapáním vám pomůže silný elektromotor a vy tak budete mít více času
objevovat svět kolem sebe.

ELEKTROKOLO JE PRO KAŽDÉHO APACHE BICYCLES
Je určeno pro cyklisty všech věkových Při vývoji a výrobě jízdních kol
kategorií i výkonnostních skupin, od a elektrokol se všichni v Apache
mladých po seniory, od osob se zdravot- Bicycles zaměřujeme především
ním omezením až po aktivní sportovce. na jejich funkčnost a spolehlivost.
V našem sortimentu najdete nejen elektrokola,
JAK VYBRAT SPOLEHLIVÉ ELEK- ale i jízdní kola různých kategorií a cenových
TROKOLO? Nabídka je dnes neoby- úrovní. Kolekci Apache Bicycles pro rok 2018
čejně široká. Vybírat můžete v katego- tvoří 27 modelů horských, krosových a dětských HRADEC KRÁLOVÉ 5–10 %
riích horských, krosových a městských jízdních kol v 55 různých variantách. Vše, od Horova 1290/1
elektrokol, několika systémech pohonu základních městských modelů až po špičkově www.bartabike.cz
i kapacity baterie. vybavená horská elektrokola.NEVER STOP EXPLORING

2x PRAHA, 15 %
LIBEREC, OSTRAVA 18 % VIP
www.thenorthface.cz18


Slezskoostravskýhrad FENOMÉN OSTRAVY


Slezskoostravský hrad, ležící na soutoku řek Ostravice a Lučiny, se stal
po průběžných úpravách a rekonstrukcích dějištěm pořádání různých
výstav i společenských akcí určených převážně pro rodiny s dětmi
a slouží tak k bohatému kulturnímu životu
v Moravskoslezském kraji.
eho součástí je hradní kaple Jana Czupryniaka, která
je přístupna celoročně a poskytuje návštěvníkům du- dobu prohlíd-
J chovní odpočinek. K vidění je Betlém s vyřezávanými ky. Následuje další oblí-
figurkami, křížová cesta, modlitebna, socha sv. Hedviky bená akce – Hradní hodokvas, která
patronky Slezska nebo skleněné olejové podmalby. V jed- se uskuteční 6. a 7. října. Na své si přijdou všichni
notlivých patrech hradní věže jsou umístěny stálé expozice milovníci, jedlíci a fanoušci dobrého jídla a pití.
Mauzoleum Xavera Yáchyma Zahozence, bájného loupeživé- V prosinci začínají Vánoce na hradě výstavou betlémů,
ho rytíře, expozice Cesty za kořením nebo výstava Hračky která trvá až do začátku nového roku. K vidění bude velké
Vašeho dětství. množství unikátních historických i současných betlémů
V prostorách hradu najdete také dobovou hradní kovárnu, z řad profesionálních i amatérských autorů. Můžete vidět
na nádvoří hradní kašnu, ve sklepním prostoru pevnosti jsou betlémy vyrobené z nejrůznějších materiálů – ze dřeva, per-
umístěny expozice Čertí škola a Permoníci a čerti v podzemí níků, šustí, keramiky, krajky i sena. Na hradě se slaví i Stří-
Slezskoostravského hradu, ale i jedinečné Muzeum záhad brná sobota a neděle, což je dvoudenní předvánoční jarmark
známého scénáristy, spisovatele a záhadologa Arnošta s bohatým programem. A na Zlatou sobotu před vánoci si
Vašíčka. Slezskoostravský hrad se pyšní několika rekordy – můžete přijít na hrad poslechnout reprodukovanou Českou
největší deskovou dřevořezbou (12 x 1,6 m) nebo nejdelším mši vánoční s živým betlémem.
řetězem z jednoho kusu kmene.
Na konci letních prázdnin 31. srpna – 1. září se koná Stra-
šidelná noc. Do hradu se na dvě noci nastěhují bytosti tajem- OSTRAVA,
né a hrůzné, které po celou dobu, na různých místech a zákou- Výstaviště Černá louka 20 %
tích hradu, číhají na nic netušící návštěvníky. O spokojenosti www.cerna-louka.cz
vystrašených návštěvníků svědčí jekot a výskot po celou
19


Čas na dobrodružstvíaktem je, že obliba a provozování adrenalino-
vých sportů rok od roku narůstá. Paradoxem
F je, že se při nich sice vyplavují hormony, ale jde
o endorfin, serotonin a dopamin, nikoli o adrenalin,
podle kterého vlastně nesou tyto sporty svůj název.
Takže trefnější by možná bylo označení „extrémní
sporty“. Těžko říct, jestli za jejich stále rostoucí po-
pularitou stojí pouhá touha po dobrodružství, snaha
dokázat sobě i druhým, že to dám nebo jen prostá lás-
ka ke sportu jako takovému. Ale že je za nimi spousta
dřiny, bolesti, vyčerpání a tvrdého tréninku, o tom není
třena diskutovat. Ovšem ten pocit, když se to podaří
a člověk zvítězí nad přírodou i sám nad sebou, ten za
to určitě stojí.

Své o tom vědí brněnští bratři Švihálkové alias Kejda
Skialp kých skialpinistů posledních let. Na svém kontě mají
Ski Team, kteří jsou jedněmi z nejúspěšnějších čes-

sjezdy šesti šestitisícovek v jihoamerických Andách –
Ranrapalca, Tocllaraju, Nevado Copa v Peru a Huayna
Potosí, Illimani a Sajama v Bolívii. S lyžemi na nohou

roko nebo Norsko. Jakožto aspiranti na mezinárodní
je nejsvobodnějším a nejelegantnějším navštívili i další exotické destinace jako je Nepál, Ma-
horské vůdce UIAGM se začínají věnovat profesionál-
druhem horského pohybu, za kterým nímu guidingu skialpových výprav a expedic.
se jezdí do celého světa po celý rok

„ Pozorujete také u  skialpinismu vzrůstající zájem „ Jak se člověk vůbec stane skialpinistou, jak jste začínali vy?
o  tento sport obecně a  konkrétně o  skialpové výpravy Nejprve je samozřejmě nutné stát se zdatným lyžařem, a to ne pou-
a  expedice? Ano, skialpinismus nebo lépe řečeno jeho ze na upravené sjezdovce, ale především ve volném terénu, kde je
základní verze – skitouring, zažívá v posledních letech jízda na lyžích podstatně náročnější a složitější. Potom je také nut-
ohromný boom. Za prvé za to může technicky dokonalejší né nabýt alespoň základní znalosti v oblasti lavinové problematiky,
a lehčí vybavení oproti době před třeba 30lety. Za druhé je orientace a navigace v horském terénu. Od toho se pořádají různé
to určitě narůstající touhou lidí po intenzivních zážitcích základní skialpové a lavinové kurzy. Kdo nemá ambici pohybovat
v horách všeobecně. Za třetí je vidět, že i Češi konečně po- se v zimním horském terénu na vlastní pěst, má tu opět možnost
chopili, že ono základní pojetí skialpinismu, tedy skitouring, vyrazit s profesionálním horským vůdce. My osobně to měli trošku
není vlastně nic jiného než zimní horská turistika na lyžích, jinak – lyžujeme od malička, takže to problém nebyl, no a v patnácti
a jako taková je to tedy sport pro každého. Pokud si vybírá- letech jsme se začali věnovat lezení, díky kterému jsme se dostali
te jednoduché trasy pro začátečníky nebo si najmete cer- do hor. Pak už se kruh uzavřel a my začali v horách také lyžovat.
tifikovaného horského vůdce UIAGM, nehrozí vám žádné „ Jaké předpoklady jsou pro tento sport nutné? Stačí pouhá lás-
větší nebezpečí (jako třeba laviny) a dostanete se s lyžemi ka k horám? Protože "skialp" se dá provozovat na jakékoliv úrovni,
mimo přelidněná lyžařská střediska. To je vlastně základní tak ano, určitě stačí pouhá láska k horám. I krátká a snadná túra
motivací většiny našich klientů. S rostoucím počtem skial- v Krkonoších vám za takového mrazivě slunečného lednového dne
pinistů pak samozřejmě roste i zájem o extrémnější akce může poskytnout stejné potěšení jako sjezd alpské čtyřtisícovky.
jako jsou expedice na vyšší hory mimo Evropu či exotické Na druhou stranu, čím lepší jste lyžař, a čím lepší je vaše fyzická
destinace jako Norsko, Gruzie, Maroko či Japonsko. kondice, tím zajímavější, náročnější a větší hory můžete lyžovat.
20


„ Jaký je ideální věk pro to, stát se skialpinistou? Nebo je to i tím, že tam máte čas a prostor k přemýšlení, což je věc, které
jako u golfu, že nikdy není pozdě začít? Ano, je to jako u golfu. se dnes už lidem příliš nedostává.
I ten se dá provozovat na libovolném "levelu", a tedy nikdy není „ Jak už bylo zmíněno, patříte k  našim nejúspěšnějším
pozdě začít. My osobně se s bratrem díky naší profesi běžně skialpinistům a na svém kontě máte mnoho zdolaných 6 tisí-
setkáváme s výbornými lyžaři ve středním nebo i dosti pokro- covek. Jsou tedy vaší další metou 7 a 8 tisícovky? Za několik dní
čilém věku, kteří objeví skialp a naprosto se do něj zblázní. Pro vyrážíme do indického Himálaje na sedmitisícovku Satopanth.
vášnivé lyžaře je objevení skialpinismu mnohdy jako velké pro- A připouštím, že máme do budoucna v hledáčku i jiné zajímavé,
citnutí – často až do té doby vůbec nevěděli, že něco takového méně známé sedmitisícovky, které se dají sjet na lyžích. V této
existuje, a tím méně si dovedli představit, že by to mohli sami chvíli se nám tyhle hory zdají o hodně přitažlivější a dobro-
provozovat. A přitom to není tak složité! družnější než osmitisícovky, které jsou v dnešní době bohužel
„ Je vrcholem v  tomto sportu expediční skialpinismus? už hodně přelidněné. Vemte si, že osmitisícovek je pouze 14.
Záleží na pojetí. Každý může mít v sobě ten žebříček hodnot A sedmitisícovek jsou stovky. Tak proč se omezovat a vybírat
poskládaný trochu jinak. Třeba skialpinisti, závodníci, by určitě jen z těch čtrnácti??? My se z výše zmíněných důvodů snažíme
nesouhlasili. Ale z mého úhlu pohledu tomu tak skutečně je, hledat hory, kde budeme, pokud možno, sami nebo skoro sami,
protože přeci prapůvodní podstatou skialpu je pustit se s ly- a tak tam zůstává zachovaná podstata toho, že jste odkázáni
žemi na nohou z horského vrcholu. Expediční skialp znamená sami na sebe ve velkých a odlehlých horách. A ne jako v zá-
vylézt a slyžovat velmi vysokou, a často i po sjezdařské stránce kladním táboře pod Everestem, kam chodí denně stovky turistů
náročnou horu – proto je pro nás s bratrem expedice do vy- a létá jeden vrtulník za druhým. Do velkých hor jedeme i za tou
sokých hor Jižní Ameriky či Asie každoročním vyvrcholením samotou. Jinak bychom mohli zůstat v Alpách a nadále vodit
skialpové sezóny. naše klienty na Mont Blanc, Matterhorn či Grossglockner....
„ Co všechno v  sobě nese tento sport? Předpokládám, že
spoustu dřiny a nebezpečí, ale také snahu o posouvání svých
limitů? A proč jste mu propadli vy? Milujeme hory, protože
poskytují dobrodružství. Díky dobrodružství je váš život barev- 7 %
nější a intenzivnější. No a skialp je nejsvobodnějším a nejele- síť v ČR
gantnějším druhem horského pohybu. Díky lyžím dokážete být www.hudy.cz
neuvěřitelně efektivní a pokrývat v horách velké vzdálenosti
a převýšení. To vám dává pocit svobody a síly. Určité posouvání
limitů k tomu zřejmě taky patří – ono postavit se výzvě je pro
nás nedílnou součástí života. Tohle myslím vysvětlil už Dosto-
jevskij: "Štěstí nespočívá ve štěstí jako takovém, ale v jeho do-
sahování." Jinými slovy, postavit se výzvě přináší pocit štěstí.
„ Zní to až neuvěřitelně, ale vystoupat a  následně sjet se
dá z 8 i 7 tisícovek. Je to vůbec možné? A jak taková výprava
vypadá? Technicky vzato je to to stejné jako sjezdy z menších
hor. Jen potřebujete speciální vybavení do extrémních podmí-
nek, hodně času na aklimatizaci, protože vzduch je daleko řidší
a sníh na těchto horách mívá často špatnou kvalitu a lyžování
je o to náročnější. Protože jde většinou o odlehlé hory a i ak-
limatizace chce čas a nijak ji nelze ošidit, trvají takové akce „ Oba patříte do HUDY Millet týmu, co všechno to obnáší?
většinou minimálně měsíc. Rozhovory jako je tenhle ;-) Jinak taky třeba focení fotek do
„ Jaký je váš nejkrásnější zážitek? Na tomto místě vás asi katalogu, pořádání skialpových a lavinových kurzů pod vlajkou
zklamu. Z velkých hor si člověk většinou odváží především sil- HUDY, promítání o našich cestách na outdoorových festivalech,
ný zážitek. Nejkrásnější zážitek jsou potom chvíle odpočinku. testování vybavení a pořizování foto a video materiálu z terénu.
Ideálně s přítelkyní někde v teple ve skalách. V takové chvíli člo- Obecně lze říci, že jako horští vůdci na plný úvazek oslovujeme
věk nejlépe pocítí vděk za to všechno, co už mu bylo umožněno velké množství uživatelů outdoorového vybavení.
prožít a zažít. Každá velká výprava se člověku nesmazatelně „ Děkuji Vám za rozhovor a přeji spoustu krásných zážitků
zapíše pod kůži a nějakým způsobem ho ovlivní. Možná je to a hlavně dobré zdraví a pevné nervy! :-) KATEŘINA KRBCOVÁ
21


Věrnostní program Sphere

VY JEŠTĚ NEMÁTE ÚČET SPHERE? TAK SI HO VYTVOŘTE!


Chcete mít všechny informace o věrnostním programu Sphere pohromadě?

Máte víc karet Sphere? Nevíte, kolik máte bodů?
Stačí si vytvořit svůj účet Sphere a máte všechno „pod jednou střechou!“

Jak si vytvoříte S NOVINKAMI SPHERE
účet Sphere? UŽ VÁM NIC NEUTEČE

Stačí se zaregistrovat na www.sphere.cz nebo v mobilní aplikaci Sphere. Re- Chcete být informovaní o všech no-
gistrace je jednoduchá, je potřeba pouze vyplnit údaje, které jsou označené vinkách v programu Sphere? V přípa-
hvězdičkou. Po obdržení ověřovacího mailu je nutné jej potvrdit a všechny dě, že jste si při vytváření registrace
výhody karty Sphere už jsou vaše! zaškrtli políčko ohledně zasílání no-
vinek Sphere přímo do vašeho mailu,
Pro ty, kteří chtějí dostat svoji plastovou kartu Sphere do mobilu, je právě dobře jste udělali! Novinky, soutěže,
registrace krokem k tomu, přenést si ji z peněženky rovnou do mobilu. Samo- speciální akce a zajímaví obchodní
zřejmostí jsou následné personalizované informace podle zájmů, které jste partneři programu – nic z toho už
si při registraci zadali. Pro ty držitele karet Sphere, kteří mají zaregistrovaný vám neuteče. A pokud jste to neu-
účet, jsou připravené i další výhody, díky kterým si mohou užívat program dělali během registrace, nic se ne-
Sphere opravdu naplno. děje, stačí si otevřít váš účet Sphere
a v nastavení si vše potřebné upravit.
Můžete si navíc zvolit i okruhy vašich
zájmů, abychom vám mohli posílat
to, co vás zajímá nejvíce. Hlavně si
nezapomeňte veškeré provedené
změny uložit!

V případě, že chcete dostávat novin-
ky i na jinou mailovou adresu, než
jste uvedli při registraci účtu, můžete
se zaregistrovat k jejich odběru na
www.sphere.cz – v dolní části. Staš-
čí zadat svůj mail a kliknout na „Chci
novinky do mailu.“22


Mobilní aplikace Sphere


Stáhněte si mobilní aplikaci Sphere, díky které budete mít vždy všechny
výhody programu Sphere po ruce. Pomůže vám najít partnerská obchod- Elektronická karta Sphere
ní místa, kde můžete využít výhody a slevy.
Nechcete zatěžovat svoji peněženku
další plastovou kartou? Už nemusí-
te! Přeneste si vaši stávající kartu
Funguje jak na Androidu, tak iOS
Sphere do naší mobilní aplikace.
Obsahuje přehledné vyhledávání na Rychle a jednoduše! Po vytvoření účtu
mapě a filtraci podle lokality a oborů Sphere si zaregistrujte svoji kartu, a to
vepsáním EAN kódu z její zadní strany.
ukáže vám nejbližší místo, Elektronickou kartu Sphere budete po-
kde můžete kartu Sphere použít
užívat tak, jak jste zvyklí, na všech více
můžete se nechat navigovat na vybrané než 10 000 obchodních míst. Budete ji
místo autem, pěšky nebo hromadnou mít tak vždy po ruce a už vám neuteče
dopravou žádná speciální nabídka nebo důležitá
informace.
dostanete do svého mobilu novinky
a můžete soutěžit o zajímavé ceny

nastavíte si druh karty, a to buď Sphere
nebo Sphere VIP

můžete si přenést svoji plastovou
kartu do mobilní podoby23


Čas za volantem
Čím dál více Čechů dává přednost před organizovanými zájezdy letecky
nebo autobusem, vyrazit na dovolenou vlastním vozem.

Tento způsob cestování je komfortnější, svobodnější a umožňuje větší variabilitu.

novým vozem značky ŠKODA, Na dovolenou trochu jinakProč nevyrazit napříkladkterá má ve své nabídce

moderní a skvěle vybavené
modely od Rapida přes Doživotní ŠKODA Záruka mobility je Mobilní aplikace MYŠKODA určená
zdarma ke každému novému vozu
pro smartphony a tablety má spoustu
Octavii a Superb až po nové ŠKODA, která se prodlužuje absolvo- šikovných funkcí, mezi něž patří pro
modely typu SUV jako je váním servisní prohlídky v autorizova- cestovatele v Čechách i zahraničí
ném servisu. V rámci záruky mobility
funkce vyhledávání nejbližšího autori-
Kodiaq a nově Karoq? je vám totiž dostupná nonstop asis- zovaného servisního partnera.
tentční služba ŠKODA Assistance, jako
Ani při cestování po zahraničí pomoc na cestách 365 dní v roce po Nové modely vozů ŠKODA nabízí kom-
se řidiči vozu ŠKODA nemusí celé Evropě. Asistentční služba pomů- plexní systém ŠKODA Connect, který
bát toho, že by na svých že na místě a pokud nepůjde závada vám vyhledá zaparkovaný vůz, nechybí
v něm ani plánovač cest pro navigaci
odstranit na počkání, zařídí odtah do
cestách zůstali bez pomoci, nejbližšího smluvního servisu ŠKODA. a kromě jiného umožňuje i vzdálený
k tomu slouží ŠKODA Záruka V případě potřeby dostanete i náhradní přístup, díky němuž mimo jiné zjistíte
vůz nebo se postará i o vaše ubytování
na dálku, zda není auto odemčené,
Mobility, nová aplikace v hotelu, to vše samozřejmě zdarma. můžete ho rozblikat i rozhoukat a máte
MYŠKODA nebo komplexní neustále přehled o tom, kolik má vůz

systém ŠKODA Connect. aktuálně paliva v nádrži.24


Na dovolenou trochu jinakCo sebou na cesty? Při cestování s domácím mazlíčkem Přejeme vám bezproblémové cestování
jistě oceníte ochranný potah zadních vaším vozem ŠKODA, který vám ochot-
Výborně vás vybaví vychytávky od sedadel, plastovou vanu do kufru ně připravíme na dovolenou v našich
ŠKODA Originálního příslušenství jako nebo bezpečnostní pás pro psy nabí- autorizovaných servisech. V rámci této
například praktický chladicí/ohřev- zený ve čtyřech velikostech. přípravy vám zkontrolujeme stav pro-
ný box o objemu 15 l, který můžete Pro všechny modely vozu ŠKODA vozních kapalin, funkčnost klimatizace,
jednoduše upevnit bezpečnostními je k dispozici příčný střešní nosič brzdy, funkčnost stěračů a ostřikovačů,
pásy a napájet z 12V zásuvky, nosiče z eloxovaného hliníku a elegantní stav podvozku, povinnou výbavu, plat-
jízdních kol s připevněním buď na aerodynamicky tvarovaný střešní box nost lékárničky, funkčnost a nastavení
tažné zařízení nebo na střechu. Skvělý v černé barvě a objemem 380 l. osvětlení a platnost technické kontroly.
je i držák multimédií Smartholder, Toto příslušenství si můžete za-
kterým můžete cestujícím na zadních koupit u Auto Hégr, a. s. na prodejnách 2–10 %
sedadlech bezpečně uchytit jak mobil, v Olomouci, Šternberku a Šumperku,
tak tablet. Samozřejmostí je homolo- kde pro své věrné zákazníky nabízíme
govaná a bezpečná Dětská autose- zajímavé slevy prostřednictví progra-
dačka KIDFIX XP, která se uchycuje mu Sphere (Club Auto Hégr). OLOMOUC, ŠTERNBERK, ŠUMPERK
pomocí ISOFIXu. www.auto-hegr.cz
25


Čas za volantem


Rally


mezi vinicemi
Hustopeče nejsou jenom městem dobrého vína a mandloní, ale i sídlem naší
společnosti AGROTEC – největšího prodejce pozemní techniky v České republice,
který je úzce spojen s motoristickým sportem a podporuje jeho rozvoj.vým vstřícným přístupem oslo- 15. – 16. června 2018 se můžeme opět nátu najdeme prestižní soutěže v Ra-
vujeme soutěžní posádky i ná- těšit na již XIV. AGROTEC PETRONAS kousku, Maďarsku, Slovensku, Polsku,
S vštěvníky naší rally. Snažíme se rally. Tahákem „rally mezi vinicemi“ Chorvatsku, Srbsku, Slovinsku, Bosně
vytvořit přátelskou atmosféru ve spoje- bude opětovné zařazení soutěže do a Hercegovině a Itálii.
ní automobilového podniku s kouzlem českého i slovenského šampionátu. Úspěšná 14letá historie organizace
prostředí jižní Moravy a Hustopečska. Nad oběma národními šampionáty tohoto jedinečného automobilového
Agrotec rally je jedinečná zasazením bude podruhé v řadě čnít zápočet závodu svědčí o vynikající práci celého
mezi vinice tradičního vinařského soutěže do mezinárodního kalendáře organizačního týmu, obětavé práci sto-
kraje, což ji dává unikátní výraz a po- Mistrovství FIA zóny střední Evropa. vek dobrovolníků, o zájmu našich part-
dobu. Za dobu svého trvání se soutěž Letošní kalendář obsahuje třináct sou- nerů a sponzorů, ale hlavně o pomoci,
vyprofilovala jako jeden z nejlepších těží ve střední a jihovýchodní Evropě. bez níž bychom takových výsledků
domácích podniků. Agrotec rally je tím pádem v nejlepší a náročných cílů nikdy nedosáhli.
společnosti, protože v tomto šampio-26


Foto © František Dušek
Čas opravdu nevrátíte.

Jezděte bezpečně.
Dopravní nehoda. V lepším případě nepříjemnost, která
nám zkomplikuje cestu do práce nebo na dovolenou.
V horším případě situace, jež nám změní život. Asi každý
řidič se na silnicích musel někdy vypořádat s hrozícím

nebezpečím. Ne vždy přitom víme, jak v krizových
situacích reagovat. Kurzy bezpečné jízdy na nově
otevřeném Polygonu Brno tento problém řeší.

elké části problémů na
silnicích se dá předejít.
V Často o tom rozhodují
maličkosti, které jsme při kaž-
3–10 % dodenní jízdě autem přestali
dávno vnímat. Ideální nastave-
ní sedačky, správné uchopení
volantu nebo dostatečná kont-
BŘECLAV, HUSTOPEČE, MODŘICE rola zpětných zrcátek – to jsou
www.agrotecauto.cz zdánlivé detaily, které nám ale
mohou zachránit život.
Přesně tyto a další užitečné informace se dozvíte, pokud se
rozhodnete absolvovat školu bezpečné jízdy v novém trénin-
kovém centru, které vyrostlo v areálu brněnského Masarykova
okruhu. Polygon Brno vás prostřednictvím intenzivního kurzu
První říjnový víkend v Hustopečích teoreticky a hlavně prakticky připraví na řešení krizových situa-
zase patří burčáku. Burčákové slav- cí v běžném provozu.
nosti ponoří město do středověku. Nečekaná překážka na vozovce není nic příjemného. Tím
Dámy a pážata v historických kostý- spíš, když zaprší a silnice klouže. Právě tato situace je typic-
mech nebo rytíře lze potkat na každém kým příkladem, kdy trénink opravdu oceníte. Okamžik pravdy,
kroku. Hudební doprovod zajišťují ve kterém automaticky správně zareagujete. A to jenom díky
známí čeští muzikanti. Burčák se usilovnému nácviku na polygonu, kde díky nejmodernějším
nalévá v takzvaných mázhauzech. Ve technologiím natrénujete krizové brzdění na mokrém povrchu
dnech plných recese a smíchu pozná- nebo správné zvládnutí smyku.
te tu pravou moravskou pohostinnost
a pohodu.
Těšíme se na vaši návštěvu rally ve
městě dobrého vína a mandloní. AUTOMOTODROM BRNO, a.s. 10 %
www.polygonbrno.cz


27


Čas na zdraví

Čas, to nejsou jen peníze,

ale také chytrá řešení.


Proto bychom vám rádi představili letošní
novinku v oblasti sportovních brýlí, která zaujme
jak svojí funkčností, tak i jednoduchostí.


edná se o sportovní brýle A pokud sportu zrovna neholdujete, v Optik Spektrum
značky SZIOLS, která není nabízíme komplexní služby v oborech oční optika
J veřejnosti až tolik známá, a optometrie. Od roku 1993, kdy byla firma založena,
ale poměrně rychle se do pově- se nám povedlo vybudovat oční optiku, která na ploše
domí začíná rozšiřovat. Filozofie více než 200 m nabízí vše, co lze od moderní oční
2
této značky je značně jednodu- optiky očekávat. Nabízíme široký výběr dioptrických,
chá. Nezáleží na tom, kolik a ja- slunečních a sportovních brýlí různých světových
kých sportů děláte. Vždy vám značek a samozřejmě také celou řadu doplňků. Jako
10 %
budou stačit jedny brýle s různý- jedno z mála pracovišť máme přiznaný statut nestát- PRAHA 2, 15 % VIP
mi výměnnými štíty. Navíc, díky ního zdravotnického zařízení, což v praxi znamená, že Vinohradská 1292/65
dioptrickému klipu, to je i řešení je u nás garantovaná odbornost, a to jak po stránce www.optik-spektrum.cz
pro ty, kteří to potřebují. přístrojové tak i personální.PRODEJ PRVNÍCH ožná že netušíte, ale první Klasické tmavé sluneční brýle, jak je známe
dnes, vymyslel Američan Sam Foster. Pro-
zmínky o ochraně zraku před
SLUNEČNÍCH M sluncem se datují již do doby dej jeho brýlí doslova odstartovalo davové
šílenství. Brýle se zdraví prospěšným UV fil-
vládnutí římského panovníka Nera, který
BRÝLÍ ZPŮSOBIL sledoval gladiátorské zápasy přes zelený trem se začaly vyrábět v roce 1937 a jejich
DAVOVÉ ŠÍLENSTVÍ smaragd. Také Eskymáci si chránili zrak obliba trvá dodnes. Můžeme si vybírat do-
před světlem, které se odráželo od sněhu,
slova ze stovek modelů, v různých tvarech,
přeříznutým kouskem kůže s otvory. První barvách i velikostech, a samozřejmě také
tmavé čočky navrhnul v polovině 18. sto- cenových relacích. A sluneční brýle samo-
letí James Ayscough. Málokdo tehdy věřil zřejmě nechybí ani v kolekcích vyhlášených
tomu, že tmavá skla mohou chránit zrak. módních domů. Ovšem to nejdůležitější
je kupovat si brýle od odborníků v očních
optikách, kde vám ručí za jejich kvalitu i za
to, že deklarované údaje jsou pravdivé.
V síti JOY OPTIK přistupujeme ke kaž-
dému zákazníkovi s individuální péčí tak,
abychom uspokojili i ty nejnáročnější poža-
davky s ohledem na naše možnosti. Poradí-
me vám s výběrem brýlových obrub i čoček,
odborně vám změříme zrak a zohledníme
vaše specifické potřeby. Všichni jsme od-
borníky v oboru oční optiky a optometrie.28


Připravte se


na letní sezónuvčas

etní parné měsíce se již blíží, a proto je dobré udělat si malý in-
ventář toho, co by se mohlo hodit na případné neduhy, které by
L mohly postihnou pravděpodobně ty z nás, kteří milujeme opalo-
vaní a vodní radovánky. Řeč je o spáleninách a problémech s močovými
cestami. Jak na ně? Pomocí přírodní síly rakytníku a brusinek.


doplňky stravyČÍSLA KATEGORIÍ 0–4 NA BRÝLÍCH
URČUJÍ, DO JAKÝCH SVĚTELNÝCH Na obtíže s močovými cestami jsou
PODMÍNEK SE BRÝLE HODÍ: náchylnější v létě především ženy,
0 Propouští více než 80% nicméně ani muži by toto riziko ne-

viditelného světla. Rakytník, ze kterého je získáván měli brát na lehkou váhu. Doplněk
1 Propouští 40 až 80% viditelného světla, rakytníkový olej, je často označo- stravy Bruslinky AKUT představuje
jedinečné spojení brusinek a byli-
ván za zázrak z přírody, ve kterém
nejsou to brýle sluneční, ale chráním zrak
před prachem a UV zářením. se vyskytuje mnoho účinných nek, kterým vzniká silný pomocník
2 Propouští 18 až 40% viditelného světla látek ve vysoké koncentraci. při problémech s močovými cesta-
Mimo jiné obsahuje vitamin A,
mi. Zlatobýl zvyšuje fyziologickou
a je určena k běžnému nošení do města. beta karoteny a vitamin E, který odolnost organismu v těžkých
3 Propouští 8 až 18% viditelného světla a je prodlužuje buňkám život a je podmínkách a medvědice lékařská
určena k pobytu do přírody a řízení auta. nezbytný pro obnovu tkání. Díky podporuje normální funkci močo-
4 Propouští pouhých 3 až 8% viditelného němu si pokožka zachovává vého měchýře. Produkt je navíc
světla a je vhodná k pobytu na horách, svoji elastičnost. TEREZIA 100% vhodný i pro celiaky.
u moře apod. Rakytníkový olej je tím pravým
pomocníkem na spálenou po- 15 %
kožku od slunce a další drobná
10–20 % poranění pokožky, který by u vás PRAHA 4,
doma neměl chybět.
síť v Brně Na Návrší 997/14
www.joyoptik.cz www.terezia.eu29


Čas pod kontrolouse Sphere:
10 004 Kč se Sphere:

young: 5 310 Kč
9 688 Kč VIP:


VIP: 5 031 Kč
9 477 Kč

Pánské hodinky Tissot Quickster spadají Hodinky TOMTOM RUNNER3 jsou
do řady T-SPORT QUICKSTER. jako stvořené pro všechny milovníky
Tato modelová řada je oblíbená pro svůj běhu. Jakmile si je totiž připnete na
svěží sportovní design, využitelný pro zápěstí, získá vaše oblíbená sportovní
každou příležitost. Mimo funkce času aktivita zcela nový rozměr. Díky nim
je vybaven ukazatelem dat, stopkami budete mít neustálý přehled o době,
a tachymetrem. kterou jste běháním strávili.
se Sphere:
10 160 Kč se Sphere:


young: 1 091 Kč ČAS POD KONTROLOU
9 829 Kč VIP:


VIP: 1 034 Kč
9 626 Kč


Multisportovní hodinky s GPS. Ruční Rozhodli jste se od základu změnit
výroba ve Finsku, ocelová luneta a minerální svůj životní styl? S tím správným
sklíčko zajistí vysokou odolnost ve všech parťákem jde vždy všechno snáz.
prostředích. SPARTAN SPORT se může Připněte si na zápěstí fitness náramek
chlubit skvěle čitelným barevným dotykovým ZEFIT 4 z dílny značky MyKronoz
displejem, vodotěsností do 100 m a výdrží s elegantním silikonovým řemínkem.
baterie až 16 hodin v tréninkových režimech
se zapnutou GPS.
www.helveti.cz www.hodinky.cz
5 % young 8 % VIP 10 % 5 % VIP 10 %30


se Sphere:
2 691 Kč


VIP:
se Sphere: 2 542 Kč
14 706 Kč se Sphere:
27 800 KčŠvýcarské hodinky VICTORINOX Luxus pánských hodinek Hodinky CERTINA DS ACTION
uspokojí požadavky i těch ULTRASIZE SILVER BLUE DIVER CHRONOGRAPH
nejnáročnějších klientů. Jejich PU103461014 značky PUMA AUTOMATIC jsou skutečným atletem do
odolnost byla testována 130 extrémními vás okouzlí mimo jiné i modrým extrémních podmínek, jak nad oceánskou
testy (odolnost vůči chemikáliím, číselníkem. hladinou, tak pod ní. Splňují náročné
přejetí bagrem, vystavení teplotnímu požadavky normy ISO 6425 pro potápěčské
šoku, pád z 10 m apod.) hodinky a jsou vodotěsné až do 300 metrů.

se Sphere:
2 673 Kč


se Sphere: VIP: se Sphere:
3 483 Kč 2 525 Kč 4 491 Kč

Tyto působivé dámské hodinky Dámské hodinky 1781778 uvedla na Dámské módní náramkové
TOMMY HILFIGER se pyšní trh značka TOMMY HILFIGER. hodinky GANT TILDEN LADY
číselníkem, na němž vyniká stylový Bilý ciferník chrání plastové mají hmotnost 92 g. Vodotěsnost je
květinový motiv zdobený kamínky. pouzdro. K tomuto modelu skvěle do 50 m. Ocelové pouzdro chrání
Ocelové pouzdro provází milánský pasuje silikonový pásek s květinovým minerální sklo.
tah, který se perfektně přizpůsobí motivem.
vašemu zápěstí.

www.klenotyaurum.cz www.toptime.cz www.hodinky-koscom.cz
10 % 10 % VIP 15 % 10 %31


Čas na golf


4 5 6 7 9
www.golfhluboka.cz www.golfck.cz www.alfredov.cz www.gr-fl.cz www.golf-sokolov.cz

10 12 12 14 16

www.golfresortcihelny.cz www.gc-liberec.cz www.ygolf.cz www.grundresort.cz www.grkh.cz

16 18 19 22 23
www.gcpa.cz www.korenec-golf.cz www.agrt.cz www.ostravice-golf.cz www.golfkravare.cz
18jamková hřiště

Kam 11 12 13 14
za

golfem 7 8 9 10 1 2 16 23
156 17
se 18 22

3 21
19
4 20
59jamková hřiště


2 3 8 10 11
www.stirin.cz www.panstvi-bechyne.cz www.golfluby.cz www.hipodromholoubek.cz www.golfkotlina.cz


13 15 17 20 21
www.harrachov-golf.cz www.parkgolf.cz www.gcsvr1932.cz www.gcuh.cz www.gclk.cz32


2018 Vítejte v GolfProfi,
Golfový kalendář

obchodů v České republice
7–10/6 největším řetězci golfových
A PGA Golf Course
www.golftatry.sk FedEx St. Jude Classic sme připraveni splnit každé vaše přání. Mů-
Daniel Berger žete navštívit naše reprezentativní obchody
14–17/6 J v Praze, Brně a Ostravě, které patří mezi nej-
U.S. Open modernější v celé Evropě. Ve spolupráci s golfový-
mi resorty dále provozujeme golfové proshopy po
Brooks Koepka celé České republice.
21–24/6
www.golfpiestany.sk Nedílnou součástí našich služeb je profesi-
Travelers Championship onální fitting holí na míru, přímo v obchodech
Jordan Spieth nebo v outdoor fitting centru. Velmi významnou
část naší nabídky tvoří oddělení oblečení a obuvi
28/6 – 1/7 a věříme, že všichni golfisté i golfistky si najdou

The National dle svého vkusu to nejlepší z módních značek do
www.golfclub-hainburg.at Kyle Stanley svého nového šatníku. Chceme vám nabídnout
Golf u našich 19–22/7 nejenom nejširší sortiment golfového vybavení,
ale také poskytnout maximální zákaznický servis
sousedů The Open Championship zahrnující kvalitní golfový obchod, informační
Jordan Spieth podporu, garanci bezpečného nákupu a přátelský

2–5/8 přístup při každém našem kontaktu. Uděláme vše
proto, abychom mohli maximálně vyjít vstříc všem
World Golf Championships vašim požadavkům, vytvořili příjemnou atmosféru
– Bridgestone Invitational a vzájemnou důvěru.
Hideki Matsuyama
9–12/8

PGA Championship
Justin Thomas
23–26/8

THE NORTHERN TRUST
Dustin Johnson

31/8 – 3/9
12jamkové hřiště Dell Technologies

Championship
1 Justin Thomas
6–9/9
BMW Championship
www.golfbotanika.cz Marc Leishman
20–23/9
TOUR Championship 5 % *
Xander Schauffele BRNO, PRAHA, OSTRAVA 7 % VIP
10 % při nákupu nad 50.000 Kč
28–30/9 * www.golfprofi.cz
Ryder Cup
United States

33


Čas na golf

Nebojte se váš čas Guest Restaurant je známý díky svému
britskému šéfkuchaři Simonu Guestovi,
investovat do sebe který zde připravuje vybrané francouzské
speciality, od tradičních receptur po moderní
současné trendy. Zakládá si především na
ěnovat drtivou většinou čerstvosti a kvalitě svých surovin a nestydí
svého času pracovním se postavit za své recepty. Simon Guest je
V povinnostem je sice chvá- úžasný kuchař s mnohaletou praxí, který
lyhodné, ale jak se říká, jen málo vyniká ve svém oboru. Čerstvé maso, ryby
lidí si na smrtelné posteli řekne: a mořské plody jsou v našem menu každo-
„Kéž bych více pracoval.“ denní samozřejmostí.
Proto se nebojte investovat svůj čas do sebe. Ale co podniknout, Na přání zákazníka
když už si nějaký ten čas vyšetříme? Máme sportovat a udržovat sestavujeme také dese-
se v kondici? Věnovat se rodině a přátelům? Relaxovat? Cestovat tichodové degustační
a poznávat? A co takhle spojit vše uvedené dohromady a vydat se menu obsahující variace
do Golf & Ski Resort Ostravice? ryb, mořských plodů
Volný čas je zde možné trávit opravdu aktivně. V resortu samo- a masa.
zřejmě najdete mistrovské golfové hřiště, které vám poskytne mož- A pokud zrovna nepa-
nost užít si opravdu výjimečný golf na hřišti, které je sevřené mezi tříte mezi golfové nad-
dva nejvyšší beskydské vrcholy. Pokud jde o čas strávený s přáteli šence, i tak zde najdete
a rodinou, tak k tomu golf přímo vybízí. Ale pokud se do golfového mnoho příležitostí k ak-
dění nechcete zapojit, je pro vás tím ideálním místem terasa naší tivnímu pohybu v okolní
restaurace s impozantním výhledem přímo na Lysou horu. To celé krajině, ať již pěšky, nebo na kole. A v zimě
doplněné o skvělou gastronomii a relaxaci v hotelovém wellness. jsou přímo v resortu k dispozici osvětlené
běžecké tratě.
Golf & Ski Resort Ostravice je zkrátka jako
stvořený pro cokoliv, co můžete od volného
času chtít.Ostravice 10 %
www.ostravice-golf.cz
www.guest-restaurant.com
34


Golf Kunětická hora
18jamkové mistrovské golfové hřiště Kunětická Hora
splňuje všechny požadavky a standardy moderního
golfového areálu. Autorem golfového hřiště otevře-
ného v září 2007 u obce Dříteč je špičkový australský
golfový designér Graham Marsh, který má za sebou
výstavbu více než 80 golfových hřišť po celém světě.
Svojí délkou patří golfové hřiště Kunětická Hora
mezi nejdelší v České republice. Pro jeho design je
Golf Ypsilon typické množství členitých písečných bunkerů, zvl-
něné fairwaye a víceúrovňové velké greeny. Vítr na
„Kuňce“, jak se hřišti mezi golfisty začalo obecně
Golfové hřiště Ypsilon Golf Resort Liberec leží přezdívat, bude váš protihráč, se kterým musíte při
v nadmořské výšce 420–470 m.n.m a je umístěno golfu v každém ročním období určitě počítat.
do krásné přírody bez civilizačního ruchu nedaleko
přehradní nádrže Fojtka u Liberce.
Areál hřiště se rozkládá na pozemcích s rozlohou
102 ha, z čehož 37 ha tvoří samotné hrací plochy.
Zdejší členité území umožnilo anglickému archi-
tektovi Keithu Prestonovi vytvoření 18 specifických
jamek o celkové délce hřiště, která přesahuje šest
tisíc metr (6102 m – mistrovská pánská odpaliště)
s parem hřiště 72.
Hřiště má klasickou skladbu 4 tříparové, 4 pěti-
parové a 10 čtyřparových jamek. Každá z osmnácti
jamek přispěje svým osobitým charakterem k celko-
vému nevšednímu zážitku ze hry na tomto hřišti.
Z 3parových jamek lze vyzdvihnout např. "lesní
jamku" (jamka č. 6), která má přes kratší celkovou
délkou (116 m) členitý a hluboký green (30 m) úzce
obklopen okolním lesem. Tento green je navíc zpře-
du chráněn 2 bunkery.
5parové jamky budou svorně vyžadovat pečlivé
zvážení hrací strategie, a to především prvních dvou
ran. Průměrná délka těchto jamek činí 460 m.
U parů 4 je zastoupena celá škála herních mož-
ností od kratších jamek (např. jamka č. 12 – 289 m),
které budou vyžadovat přesné přihrávky až po dlou-
hé jamky (např. jamka č. 10 – 406 m), které prověří
délku vašich drivů.15 % 15 %
Mníšek, Fojtka VIP 20 % Dřítěč VIP 20 %
www.ygolf.cz www.grkh.cz
35


Tipy Sphere

Věrnostní programe Sphere – to je více než 10 000 obchodních míst
v České republice i na Slovensku, kde můžete s kartou Sphere výhodně nakupovat.

Ať už v jednotlivých obchodech nebo díky partnerským e-shopům,
kterých je mimochodem přes 1 200, pěkně z pohodlí domova.


V programu najdete samozřejmě zvučné a známé brandy a síťové společnosti, ale také značky,
které možná dosud vaší pozornosti utekly. Proto vám přinášíme anketu s „tajnými tipy“
od zaměstnanců a spolupracovníků programu Sphere, abychom vám pár takových prozradili.
Tajné tipytýmu SphereDANA ZEZULKOVÁ ALENA ŠTĚPÁNSKÁ RADEK ŠAFÁŘ
manažerka pro významné office managerka Praha ředitel obchodu
klienty Praha a rozvoje Praha
Mým tajným tipem jsou prodejny
Za mě je to určitě Multipower. Mají dámské a pánské módy TATUUM. Mým tipem je italský restaurant
tam skvělé doplňky stravy a v období V Praze si můžeme vybrat Al Mulino v Dolních Počernicích.
jara a léta, kdy hodně lidí ladí postavu k návštěvě ze čtyř prodejen Úžasná gastronomie, unikátní
a zdravý životní styl, je to perfektní a v každé najdeme ochotný prostředí rekonstruovaného
volba. Ráda u nich objednávám a vstřícný personál. Jejich móda bývalého mlýna, v bezprostřední
výrobky i stravu. Velice chutné mi vyhovuje zvláště materiálem blízkosti zámeckého parku
a hodně účinné. Mohu jen doporučit. a sportovně elegantním stylem. a počernického rybníka.

www.multipower.cz www.tatuum.cz www.pddp.cz
LENKA URBANOVÁ PETR GROŠEK VLADIMÍR KUCHYNKA
obchodní oddělení Praha výkonný ředitel senior manažer pro významné
klienty Morava
Bez dlouhého uvažování a přemýšlení Protože často a rád kupuji jako
je mým tajným tipem e-shop BARRSA, dárek květiny, oblíbil jsem si Já volím Penzion André a Vinařská
volnočasové oděvy českého návrháře Květinové studio v Kunraticích, kde šlechtitelská stanice Velké Pavlovice.
Ondřeje Závěšického, který je zároveň je nejen milý personál, ale hlavně Je to úžasné souznění výborného
i sám vyrábí. Představují nápaditost, umí uvázat zajímavé a krásné vína, skvělé kuchyně a romantického
originalitu a zároveň kvalitu kytice pro každou příležitost. ubytování. A to vše uprostřed
a preciznost. vinohradů s výhledy na Pálavu.
Facebook
www.barrsa.cz „Květiny Hanka“ www.slechtitelka.cz36


ANTONÍN HUBÁČEK JAN DVOŘÁK NINA M. CIGEROVÁ
regionální manažer IT specialista manažerka pro významné
pro Moravu klienty Praha
DYRBERG/KERN mě
Pro mne je to určitě vždycky zachrání, když Milujem pivoňky. Zbožňujem kvety
fantastická, italsko- potřebuji, samozřejmě na obecne. Rada ich dostávam, ale ešte
francouzská restaurace poslední chvíli, dárek pro radšej dávam. Je skvelé vidieť radost
v Ostravě „49“. přítelkyni. v očiach obdarovaného. Kvety si dávam
viazať v Prefere Fleur, kde vždy vytvoria
www.ctyricetdevet.cz www.dyrbergkern.cz
neskutečné umelecké dielo. Dôverujem
ich vkusu a preto je veľmi pohodlné, že
týmu Sphere až ku dverám. Za obrovské plus považujem,
objednávku riešim online a kyticu mi dovezú

že vedia doručiť kyticu nielen po celej
Českej republike, aj do Bratislavy, takže
viem potešiť aj svojich blízkych.
www.preferefleur.com

A my všichni máme rádi ZOO
TEREZA ČIŽÍKOVÁ OLDŘIŠKA LÍVOVÁ Dvůr Králové. Nejen že je tu
marketingová klientservis Praha krásné safari, ale můžete
stážistka Praha si vyzkoušet, jaké to je být
Mým tipem je Penzion skutečným ošetřovatelem zvířat,
Mým tajným tipem v polích. Vždycky mě a to se jen tak někde nedá.
je Motel Ranč zajímalo, jak to tam vypadá,
v Ružomberku, kam si ač blízko – nikdy jsem se www.safaripark.cz
s rodinou chodíme zahrát tam nebyla ani podívat.
bowling v příjemném www.penzionvpolich.cz
prostředí, obklopeni
přírodou a zvířaty.
www.motelranc.sk


Teambuilding Sphere 2017, Chopok 37


Kalendář akcí18. – 21. července 2018
Colours of Ostrava

Multižánrový mezinárodní hudební festival,
který se koná v úchvatném prostředí
Dolních Vítkovic – bývalém areálu hutí, dolů červen
a železáren. Více než 350 programových
bodů – koncertů, divadel, filmů, 15–17/6 Votvírák, Milovice
workshopů, diskusí i výtvarna. 29–30/6 Hradecký slunovrat, Hradec n. Moravicí
22–23/6 Metronome Festival Prague
22–23/6 Bernard fest, Humpolec
4. – 6. června 2018 hudba 29–30/6 Přeštěnice
Rock for People 30/6 Vítání léta v Příbrami

Královehradecký festival patří k největším 30/6 Vysmáté léto, Kadaň
českým rockovým hudebním festivalům.
Tuzemskou premiéru zde budou mít Červenec
například kalifornská metalová kapela
In This Moment či hard rockoví Pop Evil. 4–7/7 Beats for Love, Ostrava
12–15/7 Masters of Rock, Vizovice
13–15/7 Mighty Sounds, Tábor
Kryštof Kemp 20–21/7 The Legends Rock Fest, Hořice

7/7 Náměšť na Hané 26–29/7 Benátská! s Impulsem, Liberec
14/7 Hukvaldy 26–28/7 Sázavafest, Světlá nad Sázavou
21/7 Mikulov
28/7 Svojšice u Přelouče 27–28/7 Morava Music Fest, Tvrdonice
11/8 Konopiště 28/7 Rock In Roll, Nová Role
18/8 Liberec 28/7 Let’s GO fest, Třebíz
25/8 Plzeň Lochotín
1/9 Loket nad Ohří
Srpen
České hrady.CZ 17–18/8 Vizovické trnkobraní

13–14/7 Točník 3–4/8 Létofest, Brno
20–21/7 Kunětická hora 4/8 Keep Swinging!, Český Krumlov
27–28/7 Švihov
3–4/8 Rožmberk nad Vltavou 23–25/8 Hip Hop Kemp, Hradec Králové
31/8–1/9 Bezděz 2018 24–25/8 Finlandia Mácháč, Doksy
25–26/8 Festival Kouřimská Skála
Moravské hrady.CZ 30/8–2/9 Soundtrack Poděbrady

10–11/8 Veveří 2018
17–18/8 Hradec nad Moravicí
24–25/8 Bouzov

38


29. 9. 2018 | Praha, Vyšehrad
VEGEFEST

8. ročník Vegetariánského festivalu,
který po sedmi letech existence dokončil
proměnu z festivalu zaměřeného zejména na 22. – 23. 6. 2018 | Ostrava
stravování na festival věnovaný udržitelnému Slavnosti pivovaru
a soběstačnému životnímu stylu.
Ostravar
Opět v srdci města Ostravy, přímo
v pivovaru. Můžete se těšit na to nejlepší
Brno | 8. – 9. 9. 2018 pivo z ležáckého sklepa – nefiltrovaný,
Slavnosti moře nepasterizovaný ležák, Mustang z tanku,
speciál ze spilky a další.
Park na Kraví hoře přivítá
již po osmé největší grilování
čerstvých mořských ryb
a darů moře. Budete mít
možnost ochutnat pokrmy, 30/6 – 1/7 | Rožnov pod Radhoštěm
které se ještě nikdy na 1–2/9 | Zlín
slavnostech nepodávaly.
Garden FOOD festival
Cesta do světa tradičních i netradičních chutí!
Projekt si klade za cíl podporu regionálních
potravin a značek, gastroturistiky i cestovního
ruchu ve městě i kraji.
Starý Jičín | 29. – 30. 9. 2018
Burčákové hody

Velké koštování pravého moravského
burčáku, kančího guláše a jiných dobrot
ve Starém Jičíně.
7. – 9. 9. 2018 | Mikulov
Pálavské Vinobraní

Tradiční festival vín, gastronomie a kultury,
s prestižní vinařskou soutěží a exkluzivním
uměleckým programem.

39


Tipy ze Slovenskapramene minerálnycha termálnych vôd

PRÍRODNÉ DEDIČSTVO KRAJINY
Slovensko je krajinou liečivých
a termálnych prameňov. História

kúpeľníctva má na území Slovenska
už viac ako 900-ročnú tradíciu.
ajstaršia zachovaná písomná zmienka je
z roku 1113 v listine kráľa Kolomana o boj-
N nických termách. Aj listiny z čias Belu IV.
z roku 1247 dokazujú existenciu kúpeľných miest
u nás. Z neskorších písomných dokumentov môže-
me spomenúť účtovné knihy zo začiatku 16. storočia,
napr. dokument J. Wernhera z roku 1549 „O podivu-
hodných vodách v Uhorsku“.

O rozvoj kúpeľníctva na Slovensku sa výrazne
zaslúžila Mária Terézia, ktorá v roku 1763 vydala
nariadenie o vykonaní súpisu a analýze všetkých
minerálnych vôd na území Rakúsko-Uhorska. Veľa
lekárov sa okrem klasických liečebných postupov
začalo venovať balneoterapii a naše kúpele získavali
postupne slávu aj za hranicami Uhorska.

Slovensko je krajina bohatá na minerálne pramene.
1 Prírodná minerálna voda sa odlišuje od obyčajnej
3 4 podzemnej vody chemickým zložením, obsahom
stopových prvkov, plynov a teplotou.
2
8
5 6 Termálnu vodu z prameňov využívajú najmä kúpele
7
a termálne kúpaliská. Voda pôsobí ozdravujúco
9
i relaxačne. Slúži pri liečbe rôznych ochorení – od
ochorení kože až po ochorenia pohybového aparátu.

40


1 2 3

10 % * 10 % 10 %
15 % VIP 15 % VIP 15 % VIP

BARDEJOV BRUSNO,
* 2 % akciové balíky Kúpeľná 1/2 LÚČKY
www.kupele-bj.sk www.kupelebrusno.sk www.kupele-lucky.sk4 5 6


15 % 10–20 % 10 %
20 % VIP
VYSOKÉ TATRY,
Nový Smokovec 32 SLIAČ
www.kupelens.sk PIEŠŤANY, Kúpeľný ostrov www.spa-sliac.sk
www.piestany.danubiushotels.sk7 8 9

5 %
10 % 10–20 % 10 % VIPSKLENÉ TEPLICE SMRDÁKY č. 167 ČÍŽ
www.kupele-skleneteplice.sk www.smrdaky.danubiushotels.com www.kupeleciz.skĎalších 60 kúpeľných miest v SR a ČR nájdete na www.sphere.sk a www.sphere.cz 41


Tipy ze Slovenska

Donovalysa v lete stávajú hlavným mestom detí
Donovaly, obec vzdialená len 26 km od Banskej Bystrice, je známa požičovňa
predovšetkým ako zimné lyžiarske stredisko. Už niekoľko sezón však elektro-
ponúka množstvo atrakcií a zábavy aj počas letnej sezóny. kolobežiek
Pri údolnej stanici
HABAKUKY myšiačikov FunArena bobovej dráhy si
detský vodný park Donovaly môžete požičať
Donovalkovo Rozprávkový luxusnú elektro-
svet Habakuky V júli 2017 otvoril svoje Areál s tobogánovou kolobežku Hugo
Minimestečko so tvorí 15 objektov brány pre najmenších bobovou dráhou, Bike, ke ktoré
zmenšeninami s netradičnými návštevníkov prvý detský lanovým parkom, dostanete aj mapku
obchodov, prevádzok menami vodný zážitkový park umelou lezeckou stenou, s odporúčanými
a inštitúcií, v ktorých a ojedinelou na Slovensku. Všetky bungee trampolínami trasami.
sa deti stanú lekármi, architektúrou. časti sú interaktívne a klasickými
bankármi, opravármi, Čaro chalúpok trampolínami poskytuje
či predavačmi. dotvárajú okrem a návštevníci ich mnoho zábavu deťom Hrebeňové
Minifarma je plná rozprávkových môžu sami regulovať, aj dospelým. Najväčším túry
minizvieratiek, predstavení vyskúšať, uchopiť, lákadlom je 900metrová
o ktoré sa deti môžu aj zaujímavé roztočiť a presvedčiť sa tobogánová bobová Moderná sedačková
starať. V dopravnom expozície o fungovaní niektorých dráha, kde počas jazdy lanovka vás pohodlne
ihrisku sa naučia a ukážky remesiel. fyzikálnych zákonov. na špeciálnych vozíkoch vyvezie na vrchol
základy pravidiel Na priľahlej zažijete množstvo Novej hole, ideálne
cestnej premávky lúke nájdu adrenalínu vďaka východiskové miesto
a po absolvovaní deti zvieratká, 7 skokom a 11 ostrým na hrebeňové túry
“skúšok” získajú preliezačky zákrutám. vo Veľkej Fatre.
vodičský preukaz. a hojdačky.

10 % *
DONOVALY, Pod Magurou 801
* spiatočný lístok
lanovkou na Novú hoľu
www.parksnow.sk


42


Prvý a najstarší hotel

v malebnej obci

Šport Hotel *** DonovalyČas uteká najrýchlejšie, keď ho trávime v príjemnej spoločnosti, v krásnom prostredí
a činnosťou, ktorá nás baví a napĺňa. Veríme, že takéto chvíle zažívajú naši hostia vždy,

keď k nám zavítajú. Leto v Šport Hoteli *** Donovaly bude naozaj výnimočné.
šetci hostia hotela majú k dis- Každé ročné obdobie má však na Do-
pozícii multifunkčné ihrisko, novaloch svoje čaro. Okrem lyžovania
V najväčší wellness svet na Do- a sánkovania počas zimy tu nájdete
novaloch a vonkajšie ihrisko, ktoré sú fantastické príležitosti na krásne turi-
ako stvorené na čas prežitý s rodinou. stické, či cyklistické výlety.

Na každú letnú sobotu sme pripravili 10 % * Budeme radi, keď si naši hostia vy-
grilovačky so špeciálnym programom, chutnajú každú chvíľu svojho pobytu
v ktorom si každý nájde niečo pre naplno a podľa svojich predstáv.
seba. Okrem fantastického jedla sa DONOVALY č.15
môžete tešiť na kuchárske šou, detské * 5 % pobytové balíčky
divadielka, predstavenie Paci pac, hu- www.hotelsport.sk
dobný program a mnoho ďalšieho.43


Tipy na léto

LANOVÁ CENTRA 10 % VIP, young 15 % www.classicoutdoor.cz www.adrenalin-park.cz
ČESKÁ VES
HARRACHOV
síť v ČR
www.yellow-point.cz
10–15 %
15 %


UBYTOVÁNÍ ŠPINDLERŮV MLÝN BRNO VELICHOVKY RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
www.hotel-krkonose.cz
10 %
10 % VIP 15 % www.hotelvictory.cz www.k-triumf.cz www.aprilhotel.cz
5–10 %
10 %

BĚH & TENIS PRAHA OSTRAVA BRNO, PRAHA
www.azsport.cz
10 % www.riderasport.cz www.triexpert.cz
10 %
10 % VIP 15 %
MÓDA síť v ČR PRAHA, PLZEŇ síť v ČR síť v ČR


www.quiksilver.co.uk www.horsefeathers-store.cz www.lionsport.cz www.kappa-sport.cz
10 % 10 % VIP, young 15 % 20 % 10 %KOLA PRAHA, e-shop HRADEC KRÁLOVÉ, e-shop PRAHA, e-shop

www.harfasport.cz www.bikero.cz www.spkolo.cz
5–10 % VIP 10–15 % 10 % 3–10 % VIP 15 %HOKEJ & LYŽE PRAHA, LIBEREC PRAHA, e-shop
www.jbsport.cz
10–50 % www.snowboardel.cz
5–15 %


44


nabízí více než

10 000obchodních možností pro vaše
výhodné nákupy v ČR a SR
800


e-shopů
v ČR a SR

700hotelů a penzionů
v ČR a SR

1 600míst pro módu
a krásu v ČR

1 200sportovních
a kulturních vyžití v ČR

500


gastronomických
zážitků v ČR


WWW.SPHERE.CZ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Attractive Personality of Delhi Female Escorts
Next Book
Sappi InTouch 18_11