The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by efin, 2016-12-02 09:11:53

CZ_FreeSphere_2016

FreeSphere 2016 CZ

MAGAZÍN VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU SPHERE — WWW.SPHERE.CZ

SPHERE

VZPOMÍNKY NÁM
NIKDO NEVEZME

CESTOVÁNÍ

To nás těší,
že jsme Češi

MINI PIVOVARY NÁS BAVÍ

Klára Spilková

„NA CESTÁCH TRÁVÍM AŽ 30 TÝDNŮ“

ROZHOVOR


ÚVODNÍK

Věrnostní
program Sphere

na vaší kartě

VÝHODY A SLEVY CCA 5 AŽ 30 %
NA 10.000 OBCHODNÍCH
MÍSTECH V ČR A SR

JEDNODUŠE PŘI PŘEDLOŽENÍ
KARTY

TO NÁS TĚŠÍ, NOVÉ LOGO
ŽE JSME ČEŠI NEBOLI,
MADE IN CZECH PŮVODNÍ LOGO

…v tomto mírně národním duchu se nese druhé vydání volnočasového magazínu Free Sphere, který V partnerském obchodním místě
je určen všem příznivcům věrnostního programu Sphere. (označeno logem programu) požádejte

Většina psychologů radí, že nejdůležitější je přijmout se takový, jaký doopravdy jsem. Se všemi obsluhující personál o slevu Sphere
klady i zápory. Nic si nenalhávat, za nic se neschovávat, prostě se podívat realitě do očí. A já si – ta vám bude ihned odečtena.
troufám tvrdit, že to samé platí nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Prostě jsme Češi,
máme rádi pivo, rádi se potkáváme s přáteli a něco dobrého pojíme a popijeme, jsme soutěživí, V e-shopu využijete číslo karty
rádi sportujeme, jsme hraví a samozřejmě rádi i cestujeme. Víme si rady téměř v každé situaci a (unikátní 13místné číslo na zadní
jsme koumáci, protože když to nejde zprava, určitě se pokusíme obejít to zleva. Sice nám v DNA straně karty – pod čárovým kódem)
zlehka kolují geny, nesoucí historicky syndrom malého národa, který dostával poměrně zabrat, ale
vždycky jsme dokázali zase zvednout hlavu a jít dál. A v podstatě nám může být celkem jedno, co jako slevové heslo.
si o nás kdo myslí nebo píše, protože my sami nejlíp víme, kdo jsme a jací jsme.
Kompletní přehled obchodních míst
Takže pro vás máme tipy, kam na dobré pivko, včetně rozhovoru, jak se vlastně pivo vaří, kam za najdete na www.sphere.cz
dobrým vínem a pochoutkami z grilu, poradíme vám, jak se starat o své zdraví a kam se vydat
na dovolenou. Martin Rada, majitel společnosti Agrotec a zároveň závodník rally vás provede nebo v mobilní aplikaci Sphere.
jejím zákulisím, naše nejslavnější golfistka Klára Spilková prozradí, proč se stala patronkou
Lymfom Help Golf Tour a jaký je život golfové profesionálky. A že golf může i pomáhat nám
potvrdí také rozhovor o charitativní túře Golf pro Leontinku. Samozřejmě nechybí ani tipy Sphere
a spousta dalších zajímavostí.
Připíjím tedy pomyslně na vaše zdraví a dobrou zábavu při čtení našeho magazínu.

KATEŘINA KRBCOVÁ

Časopis FreeSphere vydává společnost EFIN, spol. s r.o. vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28953 pro vlastní potřebu v rámci mar-
ketingové podpory věrnostního programu Sphere. Vydavatel si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny údajů poskytovatelů slev. Uvedené slevy
se obecně netýkají akčních cen, pokud není stanoveno jinak. Texty inzerátů jsou základní, úplné znění naleznete v  databázi poskytovatelů slev na
www.sphere.cz a www.sphere.sk. Vydavatel neručí za obsahovou stránku dodaných příspěvků jednotlivých subjektů. Šéfredaktorka: Kateřina Krb-
cová; produkce: Ivana Kolářová; design: Jana Miňovská; NEPRODEJNÉ! Kontakt Česká republika: EFIN, spol. s  r.o., K  Hájovně 9, 142 00 Praha 4,
Tel.: +420 241 710 502, email: card@sphere.cz; Slovensko: EFIN, spol. s  r.o., Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava, Tel.: +421 2 529 276 84,
email: card@sphere.sk.

  1 


3

PIVO
VÍTE, ŽE KAŽDÝ ČECH VYPIJE V PRŮMĚRU 143 LITRŮ PIVA
ROČNĚ, COŽ NÁS ŘADÍ DO ČELA CELOSVĚTOVÉHO ŽEBŘÍČKU?

7

GRILL
PŘÍPRAVA JÍDLA NA OTEVŘENÉM OHNI JE NEJSTARŠÍM

ZPŮSOBEM TEPELNÉ ÚPRAVY MASA.

10

CESTOVÁNÍ
OKRUŽNÍ PLAVBY SE TĚŠÍ MEZI LIDMI STÁLE VĚTŠÍ OBLIBĚ,

PROTO VÁM PŘINÁŠÍME PÁR TIPŮ A INFORMACÍ,
KTERÉ BY SE VÁM MOHLY HODIT.

20

VÍNO
S 21 LITRY ZKONZUMOVANÉHO VÍNA NA OSOBU A ROK

ZA PIVAŘI NOTNĚ ZAOSTÁVÁME.

24

KRÁSA, ZDRAVÍ
25 LET. TAKOVÉ VÝROČÍ LETOS OSLAVÍ VYHLÁŠENÁ ČESKÁ

ZNAČKA KOSMETIKY RYOR.

27

SPORT
UŽ JSTE SLYŠELI, ŽE MEZI VINICEMI SE JEZDÍ RALLY?

32

GOLF
25-30 TÝDNŮ. PRÁVĚ TOLIK STRÁVÍ NA CESTÁCH A
PO TURNAJÍCH NAŠE NEJLEPŠÍ ŽENSKÁ GOLFOVÁ

PROFESIONÁLKA KLÁRA SPILKOVÁ.

37

SPHERE TIPY
PORADÍME, KAM SE VYDAT NA VÝLET, KDE SE DOBŘE NAJÍST

A CO S VOLNÝM ČASEM.


TEKUTÉ ZLATO

My češi, Pivo obsahuje cca 2000 látek
PIVO prostě Muži by neměli vypít denně více
milujeme
než 1 litr piva, ženy potom 0,6 litrů
Jeden litr piva obsahuje přibližně

500 kalorií
Litr piva obsahuje 92% vody
Pivo je dobré sedativum a dobře se

po něm usíná
Nejstarším doloženým českým

pivovarem je Břevnovský klášterní
pivovar, založený
roku 993 n.l.

My, Češi, pivo prostě milujeme. Za kolébku piva se považuje  Mezopo- MINIPIVOVARY
támie, oblast tzv. úrodného půlměsíce
P­ otvrdily to i nejnovější statistiky mezi řekami  Eufratem  a  Tigridem. Již v  7. Počet tzv. malých pivovarů, odborně řečeno
tisíciletí před n. l. zde pěstovali obilí  Su- mini pivovarů, rok od roku vzrůstá. Podle ak-
o­ rganizace Euromonitor Internatio- merové,  Akkadové,  Babyloňané  a  Asyřa- tuálních údajů jich je v České republice ko-
né. Předpokládá se, že pivo bylo objeveno lem 500. Hranice pro označení pivovaru za
nal, které zařadily Českou republi- náhodně, díky tehdejšímu skladování obi- mini je roční výroba nepřesahující 10.000
lí v hliněných nádobách. Do některých ná- hektolitrů. Některé pivovary z této kategorie
ku na pomyslný trůn ve světové kon- dob nejspíše natekla voda a došlo ke kva- se díky oblíbenosti a nadprodukci zlatavého
zumaci piva na jednoho obyvate- šení, jehož výsledkem byla voda s  příjem- moku dostanou do kategorie středních pivo-
le s úctyhodným množstvím, a to nou omamnou chutí.  varů, jiné z ní naopak spadnou.
143 l! Svatou pivní trojici tvoří dá-
Následně se začaly z  obilí připravovat Celkově se sektor mini pivovarů podí-
le Německo na druhém a Rakousko kvašené nápoje cíleně, což byl jakýsi druh lí necelými 2% na celkové roční produkci pi-
piva Sumery nazývaný  kaš, Babyloňany  ši- va u  nás. Jejich oblíbenost spočívá zejmé-
na třetím místě. Pivo pije v Čechách karum. Vaření piva bylo do rozvoje technic- na v rychlosti, s jakou jsou schopni reagovat
ké metody jeho přípravy většinou domé- na chutě a přání svých zákazníků, a tím pá-
90% mužů a 50–60% žen, přičemž nou žen. dem i větší odvaze dodávat na trh piva mé-
ně tradiční.
73% Čechů pije pivo čepované.

  3 


TEKUTÉ ZLATO

Jedním z nejnovějších přírůstků NEFILTROVANÁ &
do rodiny mini pivovarů je NEPASTERIZOVANÁ
POČERNICKÝ PIVOVAR, který
byl otevřen v květnu letošního PRAHA 9, Národních hrdinů 3
roku, jak už sám název napovídá, www.pddp.cz
v Dolních Počernicích. Jedná
se o velkolepě zrekonstruovaný 10 %    15 % 
prostor, přičemž byly v maximální
možné míře zachovány historické
prvky, vkusně a neotřele doplněny
novým zařízením a nábytkem.
Celková rekonstrukce, jakož i návrh
interiéru probíhal pod taktovkou
Ing. Arch. Jana Hájka, který se již
podílel na rekonstrukci sousedního
bývalého mlýna, přestavěného
na skvělou italskou restauraci
AL MULINO.

O  Počernickém pivovar a  o  tom, jak se zůstává více kvasinek. Filtrace se používá Jste připraveni reagovat na odezvu Vašich
vaří pivo, jsem si povídala s jeho maji- zejména pro vizuální dojem z piva, aby zá- hostů ohledně chutí piva?
telem Davidem Karochem a vrchním slád- kazník neměl pocit, že pivo je zkažené. Ne- Samozřejmě ano. Na začátku budou použity
kem Marcelem Jelínkem. pasterované je v podstatě živé pivo. Piva se receptury, které si myslíme, že by mohly mít
pasterují zejména pro zvýšení doby jejich tr- u našich zákazníků ohlas. A podle jejich re-
Co všechno má takový sládek na starost? vanlivosti. V Počernickém pivovaru budeme akcí je můžeme přizpůsobit.
Když to vezmu ze široka, tak provoz a zajiš- nabízet piva nefiltrovaná a nepasterovaná.
tění výroby piva, čili nákup a příjem surovin, Pane Karochu, Vy vlastníte či spoluvlastníte
výrobu sladiny, mladiny, zakvašování – tak- Takže se dá říci, že piva nefiltrovaná a ne- několik restaurací. Proč jste se rozhodl ote-
že výrobu zeleného piva, dokvašování, pří- pasterovaná jsou vlastně zdravější? vřít právě pivovar?
pravu distribuce – tedy stáčení piva do ke- Ano, živé pivo je pro tělo vlastně nejlépe Protože ho ještě nemám. A taky proto, že ta-
gů, případně dle možností do lahví. vstřebatelný iontový nápoj, obsahující celou dy, v areálu Počernického dvora, stála nevy-
škálu vitaminů, zejména skupiny B. Jsou tam užitá budova ze XVI.století, která si o to pří-
Na čem vlastně záleží, jakou finálovou chuť zbytkové cukry, hořčiny – podporující trávení, mo říkala.
bude pivo mít? dále minerály a samozřejmě alkohol.
To záleží na několika aspektech. Na chme- Budete vařit piva pouze pro Počernický pi-
lech, sladech, typu kvasnic. Ten prvotní vstup Jak dlouho trvá proces vaření piva? vovar?
je ovšem na rozhodnutí, jaká receptura se Pivo musí minimálně 30 dnů kvasit a dozrá- Určitě ne. Na začátku ho budeme dodávat
bude pro výrobu používat. Třeba pro světlé vat. Jedná-li se o  ležák, je to 60–120 dnů. kromě pivovaru také do našich ostatních re-
pivo se používají 2–3 typy sladů a pro tmavé U  velkých pivovarů se dá tato doba použi- staurací a  zhruba za půl roku máme před-
až 5 typů. Základ je potom vždycky plzeňský tím různých technologií zkrátit. V Počernic- stavu nabízet pivo i  dalším zájemcům. Za
slad, vyráběný samozřejmě z ječmene. kém pivovaru ovšem budeme používat kla- tímto účelem jsem koupil a nechal zrenovo-
siku, čili otevřené kádě na kvašení a dokva- vat historický model motorky, včetně sajd-
A čím se tedy slady odlišují, když říkáte, že šovací tanky. Takže budeme vycházet z těch káry, se kterým budeme jezdit po okolí, ja-
se používá 3–5 typů? nejtradičnějších receptur, které se v  historii ko tomu bylo v Postřižinách. Tedy stylově.
Jedná se o speciální odrůdu ječmene pro sla- používaly.
dování, používá se ječmen jarní. Rozdílná je Kolik u vás bude stát „jedno velké točené“?
doba namáčení ječmene, jeho klíčení, teplota Nefiltrované pivo je pro 39 Kč, podobně jako Plzeň.
hvozdění nutná k vysušení přebytečné vody tělo vlastně nejlépe vstřebatelný
a zastavení enzymatických procesů. A právě A co něco k zakousnutí, bude?
rozdílnými teplotami a dobou klíčení se mění iontový­ nápoj, obsahující celou Bude, ale chceme se vyhnout všem tradičním
charakter sladů, co do barvy i chuti. Čím déle utopencům, hermelínům, apod. Neb­ ud­ eme
se slad suší, a čím jsou teploty vyšší, vzniká škálu v­ itaminů, zejména skupiny B. mít klasický jídelní lístek, jídla budou napsa-
slad tmavší, někdy i  lehce karamelizovaný, ná na tabuli a bude jich tak pět, šest plus dvě
což určuje výslednou barvu piva. Kolik litrů piva předpokládáte, že za měsíc stálá. Třeba žebra, speciálně naložená a  na
vyrobíte? konci ještě přeuzená a čerstvé tataráky. Pře-
Jaká piva tedy budete v Počernickém pivo- Naše varna má obsah 15 hl. Předpokládá- kvapením bude určitě i  „český hamburger“.
varu vařit? me, že se tento objem vytočí v řádech dnů, K  menšímu zakousnutí budeme podávat
Počernickou 12, Počernickou Barborku, což ale samozřejmě bude záležet především na pivní chleba, při jehož výrobě bude použito
je černé pivo, Počernické pšeničné a Počer- tom, jak se do toho naši zákazníci „opřou“. i mláto, s uzeným jazykem, telecí hrudí apod.
nickou IPU. Na léto se chystáme nabídnout odlehčená Na zahrádce, která je uzpůsobená až pro 120
piva pro cyklisty, tedy 8 st. Na zimu potom lidí, budeme pravidelně péct krůty a  selata.
Jaký je rozdíl mezi pivem nefiltrovaným naopak silnější speciály, třeba 15 st., možná Součástí pivovaru je i Sládkův sklep pro 50 li-
a nepasterovaným? také piva, která jsou v současné době popu- dí, kde budeme pořádat kurzy čepování piva.
Nefiltrované pivo je takové, které neprojde lární, jako IPY, ALEY, tedy svrchně kvašená Tento prostor je samozřejmě vhodný pro nej-
filtrací. Proto bývá trochu kalné, neboť v něm se specifickou chutí, kterou vytváří speciál- různější oslavy, školení, svatby apod.
ní kmen použitých kvasinek a druh chmelu.

4 


TEKUTÉ ZLATO

SLOVO ARCHITEKTA Ing. Arch. Jan Hájek, nar. 1964 Žádné nudné
Studium Arkitekhøgskolen i Oslo muzeum,
Při rekonstrukci budovy dnešního pivovaru by- ale MUZEUM
lo důležité uvažovat nejen nad budovou, ale Vedle řady novostaveb, rekonstrukcí ČESKÉHO PIVA
snažit se jí porozumět v kontextu celého are- a dostaveb rodinných domů a rekreač-
álu. Není moc míst na území Prahy, které by ních staveb např.: Pivo. To je nápoj, díky němuž
tak malebně připomínaly dobu nastupující in- g Novostavba chaty na ostrově je Česko proslavené po celém
dustrializace. Zámek se zámeckým parkem, světě. A Češi jsou ve světě pro-
přilehlý mlýn, pivovar, rybník a románský kos- ­Verjoe, Norsko slulí i spotřebou piva na jednoho
tel tvoří harmonický celek. Výsledné řešení re- obyvatele. Proto jsme se rozhod-
konstrukce pivovaru doufám vyjadřuje pocho- g Rekonstrukce a nástavba továrny na li návštěvníkům našeho muzea
pení pro kvalitu místa, neboť oživuje i hlavní světla, Praha-Újezd nad lesy zprostředkovat zážitek, který zají-
ulici historických Dolních Počernic a zároveň mavou formou přiblíží výrobu čes-
obě tato místa propojuje. Prostřednictvím dia- g Rekonstrukce areálu Panského dvo- kého piva, pozve do historie, umož-
logu mezi historickými strukturami industriální ra Praha-Dolní Počernice ní nasát vůni chmele a dá možnost
architektury a soudobými prvky jsme se snaži- ochutnat různé druhy českých piv.
li podpořit kvalitu budovy i místa. g Rekonstrukce domů  v Bílkově,
Vězeňské a Konviktské ulici atd.

g Interiér restaurace Babiččina bese-
da a Zbraslavský hostinec 

Lázně s vůní chmele Naše jedinečná expozice vám ukáže,
jak čas plynul v českém pivovarnictví.
PIVO, KAM SE PODÍVÁŠ Poznáte historii a proniknete do tajemství
výroby českého piva. Na našem modelu pi-
UŽ PO STALETÍ JE ZNÁMO, ŽE PIVO NENÍ JEN LAHODNÝ, vovaru zjistíte, jak se vyrábí slad i pivo a ucítí-
ŽÍZEŇ ZAHÁNĚJÍCÍ MOK, ALE TAKÉ LÉČÍ. te i opravdovou vůni chmele a sladu. Během
prohlídky uvidíte stovky historických artefak-
Koupele v pivu, včetně vnitřního užívání, už noznačně shodují, že obsahují více vitamí- tů. Atmosféru umocňují figuríny v autentic-
dávno využívaly babičky našich babiček, nů, stopových prvků a aminokyselin, než se kém prostředí a video prezentace.
včetně pivovarských kvasnic. Vědci se jed- původně předpokládalo.
Zážitek by nebyl úplný bez ochutnáv-
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Pivovarská 6 V  ROŽNOVSKÝCH PIVNÍCH LÁZNÍCH ky piva. V krásných sklepech této budovy
www.roznovskepivnilazne.cz můžete vyzkoušet jak koupele v pivu ve vik- z 13. století lze ochutnat několik druhů čes-
toriánských měděných vanách v  hlubokém kých piv a také si prohlédnout, jak vypadaly
10 %    15 %    sklepení, tak i  zábaly a  masky z  pivovar- hospody za komunismu. Ochutnávka 4 růz-
ských kvasnic, které mají na naší kůži, obli- ných piv z malých pivovarů je v ceně vstu-
čej i vlasy velmi blahodárný účinek. A komu penky.
pivo zrovna nevoní, určitě ho potěší koupele
v mořských lázních s terapií mořským vzdu- A pokud máte zájem o parádní dárek,
chem nebo možnost spočinout v křišťálové u nás máte jedinečnou šanci. Dáme vám
solné jeskyni s Himalájskou solí. láhev, kterou si naplníte na naší stáčečce.
Pak si vytvoříte vlastní etiketu a máte pa-
rádní dárek nebo svoji vlastní láhev.

PRAHA 1, Husova 7
www.beermuseum.cz

20 % 

  5 


TEKUTÉ ZLATO

Milovníky dobrého piva a domácí kuchy-
ně určitě potěší návštěva KARLÍNSKÉ
PIVNICE, kde na ně čeká plzeňské pivo pří-
mo z tanku a naprosto neodolatelné lahůd-
ky, jako pečené vepřové koleno či krůtí steh-
no – speciality podniku a  pivní pochoutky,
jako škvarky v sádlíčku, domácí paštika ne-
bo karlínský utopenec.

V PARNÉM LÉTĚ NENÍ NIC LEPŠÍHO, PRAHA 8, Březinova 513/2
NEŽ POSEZENÍ NA VENKOVNÍ www.pivnicekarlin.cz
ZAHRÁDCE, VE STÍNU LÍPY, S PĚKNĚ
VYCHLAZENOU PLZNÍ A NĚJAKOU 10 % 
CHUŤOVKOU K TOMU.

„Ať poutník či našinec, vítá tě PRAHA 5, U Národní galerie 471
www.zbraslavskyhostinec.cz
ZBRASLAVSKÝ HOSTINEC“
10 %    

Pokud nevíte, kam se vydat na výlet Plzeňské pivo přímo z  tanku, každý den kovní zahrada pro 120 lidí s  možností
nebo hledáte zastávku či přímo cíl nové menu a  k  tomu takové pochoutky, grilování, pravidelné koncerty a jiné akce.
pro vaši cykloturistiku, Zbraslavský jako KOLENO z  vepříka z  Přeštic, tatarák
hostinec je tím ideálním místem pro z  gothaje, lilku nebo škvarků a  Sebastián- A  pokud by vás snad množství dobré-
vás. ský špek. ho jídla a  pití zmohlo natolik, že se roz-
hodnete zůstat, můžete využít příjemné-
Samozřejmě saláty a  něco sladkého na- ho ubytování v hotelu Darwin, v bezpro-
konec se také najde. K  tomu všemu ven- středním sousedství hostince.

6 


Není nad to, se s rodinou LETNÍ KRATOCHVÍLE
nebo přáteli sejít nad voňavým
a syčícím grilem, dát si pivko nebo vínko, Příprava jídla na otevřeném ohni
nic neřešit a jen si tak užívat. je nejstarším způsobem tepelné
úpravy masa. Asi si všichni ze
školy ještě pamatujeme, že už
v dobách lovců mamutů ženy
zůstávaly v jeskyni s dětmi, aby
udržovaly oheň, no a muži se
starali o to, aby na ten oheň
bylo co dát.

Postupem času se z  opékání a  gri-
lování stala záležitost společen-
ská a  oblíbený způsob trávení volné-
ho času.

Existuje mnoho typů grilů, doslova
stovky receptů, nejdůležitější je ale ne-
dělat z grilování vědu. I tady platí sta-
ré známé, že v jednoduchosti je půvab.
A  taky, že základ úspěchu- je výběr
a nákup kvalitních surovin. I doma při-
pravené marinády, omáčky, ochucené
majonézy a nejrůznější dipy jsou urči-
tě mnohem chutnější a  zdravější, než
ty kupované. Chce to jen trochu času,
práce a fantazie.

A pokud se vám nechce s ničím se
připravovat, roztápět gril a  následně
uklízet, není lepší volby, než si zajít na
kus dobré grilované flákoty do oblíbe-
né restaurace, kde se o  vás postarají
se vší parádou.

GRILOVÁNÍ NEBYLO NIKDY TAK Letní zážitky
JEDNODUCHÉ A POHODLNÉ,
JAKO S WEBER GRILY A DALŠÍMI s GRILLY
WEBER PRODUKTY KE GRILOVÁNÍ. WEBER

Grily můžeme obecně rozdělit podle dru-
hu paliva, které potřebují k provozu, či-
li v  podstatě do tří skupin. Každá z  těchto
skupin má své typické výhody a  nevýhody
a je jen na každém z nás jak se k nim po-
stavíme a pro který gril se nakonec rozhod-
neme.

GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ – Klasická me-
toda grilování s dlouhou historii
a pevnou tradicí. I v dnešní
době má velkou spous-
tu příznivců. Zaujme
technologická ne-
náročnost i  nižší
pořizovací cena.

PLYNOVÉ GRILY – vozní teploty. Odpadají i  strasti  s  obtěžují- BRNO, Tábor 36  
Oproti klasickému způso- cím kouřem a nežádoucím ohněm. www.grilmarket.cz
bu grilování nad uhlím, zde
ELEKTRICKÉ GRILY – Pravděpodobně nej- 6 %    10 % 
odpadá složité zapalo- snadnější na obsluhu. Lze užívat i v interié-
vání uhlíků. Vítězí snad- rech, pro absenci kouře a ohně. Cenově do-
ná regulace a bleskově stupné, snadné na údržbu a čištění.

rychlé dosažení pro-

  7 


LETNÍ KRATOCHVÍLE

JOSPER GRILL v Léta Páně

OBLIBA GRILOVÁNÍ A GRILOVANÝCH POCHOUTEK PATŘÍ K NÁM,
ČECHŮM, STEJNĚ NEODDĚLITELNĚ, JAKO DOBRÉ PIVO A STALO SE
FENOMÉNEM V RÁMCI SETKÁVÁNÍ SE S PŘÁTELI I RODINNÝCH OSLAV.

Ale znáte to jistě sami, nejlépe si pochut- sadní převrat v  moderní kuchyni nejlepších PRAHA 9, Národních hrdinů 3
náme na jídle, které nám někdo připraví. restaurací na celém světě. Díky speciální www.pddp.cz
Takže pokud se vám nechce nakládat maso, ocelové slitině a  další unikátní technologii
roztápět grill a všechno to okolo, co k tomu je možné celodenně připravovat pokrmy při 10 %    15 % 
patří, máte jedinečnou možnost pochutnat teplotě 300–350 stupňů Celsia. Výsledkem
si na specialitách z grillu v restaurantu Léta je rychlá příprava pokrmů při zachování je-
Páně. A  to ne z  grillu ledajakého, ale přímo jich struktury, šťavnatosti a  chuti. Další za-
z Josper Grillu. jímavým údajem je o  35% rychlejší příprava
pokrmů, oproti používání tradičního otevře-
Se zkušenostmi z více než devadesáti ze- ného grilu. Josper Grill lze využít na přípravu
mí a s historií přes čtyřicet pět let je Josper všech druhů masa, ale také rýže, zeleniny, va-
Grill synonymem nejvyšší kvality. Inovativ- jec, ryb, mořských plodů a dokonce i dezertů.
ní kombinace grilu s troubou znamenala zá-

Receptář 

GRILOVANÝ LOSOS S JOGURTEM, RAJČATOVÝM SALÁTEM
A MALINOVÝM DRESINKEM

Pro 4–5 osob potřebujeme SALÁT
filet lososa s kůží (zbavený šupin) rajčata, červená cibule, čerstvý koriandr,
cca 1kg, sůl, čerstvě mletý pepř olivový olej, vinný ocet, sůl, pepř
s citrónovou kůrou, olivový olej, Rajčata nakrájíme na plátky nebo menší kousky,
limetky, bílý jogurt 0,1kg cibuli na kostičky a koriandr drobně posekáme.
Přidáme olivový olej a podle chuti dochutíme
Filet lososa vyndáme z ledničky asi dvě vinným octem, osolíme a opepříme.
hodiny před grilováním, aby dostal po-
kojovou teplotu. Osolíme, okořeníme pe- DRESINK
přem, potřeme bílým jogurtem, pokape- maliny, kapary, olivový olej, pár snítků máty,
me olivovým olejem. Takto připravené- čerstvé drcený pepř
ho lososa vložíme na rozpálený gril, kůží Ingredience společně zlehka pokrájíme,
dolů a necháme grilovat dokud se zlata- zamícháme a bohatě pokapeme olivovým
vá kůže lososa sama nepustí grilu. Po- olejem. Čerstvě drcený pepř a maliny udělají
té na krátkou dobu, zhruba dvě minu- v ústech chuťovou explozi,…
ty otočíme. Losos nesmí být vysušený.
Naopak – pokud máme čerstvého loso- SERVÍROVÁNÍ
sa, měl by být uprostřed růžový, až mírně Rustikálně vidličkou odrhneme porci lososa
nedopečený. Jen tak si vychutnáme čer- z filetu, položíme na předem nandaný rajčatový
stvou rybu. Současně s lososem ope- salát a podle chuti přelijeme malinovým
čeme na grilu i napůl rozkrojené limetky, dresinkem. Na závěr přidáme trochu čerstvě
které použijeme na dekoraci a dochuce- mletého pepře, pokapeme olivovým olejem
ní na talíři. a dozdobíme snítkou koriandru a máty.

8 


LETNÍ KRATOCHVÍLE

Nové menu v DUTCH PUBU

POKUD HLEDÁTE PŘÍJEMNÉ SPOČINUTÍ PO RUŠNÉM DNI
NEBO MÁTE JEN TAK CHUŤ NA NĚCO DOBRÉHO, DUTCH PUB
JE PRO VÁS TOU PRAVOU VOLBOU.

Vkusný interiér v koloniálním stylu navo-
zující atmosféru holandského králov-
ství, včetně zahrádky, tvoří ale pouhou ku-
lisu k  opravdovému kulinářskému zážitku
steak&burger, tedy dobrot z  grillu, včetně
fantastických hamburgerů.

A  k  tomu všemu spousta piva, jak toče-
ného, tak i  lahvového, včetně široké nabíd-
ky piv belgických.

PRAHA 1, Vladislavova 1390/17 Nechce se Vám grilovat doma?
www.dutchpub.cz Přijďte k nám

10 %     e-News

Milujeme Není nad to vědět, co se kde šustne a co je nového.
grilování Právě proto je tu náš e-News, který vám jednou za 14 dní

přináší novinky, aktuality, zajímavosti, ale hlavně tipy
na obchodní partnery programu Sphere,
kde vás vždy rádi uvítají!

Gril Centrum – Weber Chybět nemohou samo-
World Partner je prostor, zřejmě ani lahodná ví-
kde příznivci grilování na- na, svícny, svíčky, prostě vše,
jdou ty nejkvalitnější grily, pří- co dotváří atmosféru grilovací
slušenství, ale také jedinečné ­party.
jihoamerické maso, pikantní
koření, soli a omáčky. Značka Weber vznikla před ví-
ce než 60lety a je prověřená mi-
PRAHA 4, Modřanská 80 liony spokojených majitelů z ce-
www.grilcentrum.cz lého světa.

5 %    Odborníci v  Gril Centru pra-
cují se značkou Weber již 12 let
a  mohou tak zákazníkům po-
skytnout opravdu komplexní po-
radenství, postavené na mnoha-
letých zkušenostech.

  9 


VZPOMÍNKY NÁM NIKDO NEVEZME

PAMsĚtŤoOpVaÁ

ŘÍKÁ SE, ŽE LEPŠÍ JE VZPOMÍNKY JSOU TO JEDINÉ,
NĚCO JEDNOU VIDĚT CO NÁM NEMŮŽE NIKDO
NA VLASTNÍ OČI, NEŽ VZÍT
O TOM TISÍCKRÁT SLYŠET.
A TAKÉ ŽE VZPOMÍNKY
JE TO JEDINÉ, CO NÁM
NIKDO NEMŮŽE VZÍT. PROTO
CESTUJEME. ABYCHOM
POZNÁVALI, ABYCHOM
ZAŽÍVALI, OCHUTNÁVALI
A ABYCHOM JEDNOU
MĚLI NA CO VZPOMÍNAT.
A SAMOZŘEJMĚ ABYCHOM SI
PO CELOROČNÍM PRACOVNÍM
MARATONU ODPOČINULI.

Pokud k sobě nemáte Je úplně jedno, co si kdo pod pojmem od- Určitě mohl! Jen je dobré si být vědom to-
aktuálně vhodného počinek představuje, protože i  v  cesto- ho, že to nemusí dopadnout úplně podle na-
spolucestujícího, můžete si vání platí „kolik lidí, tolik chutí“. Můžeme se šich představ, ať už z  jakýchkoliv důvodů.
ho najít na internetu. Třeba jen bohapustě válet na pláži, můžeme po- A  že když to neodhadneme, můžeme do-
na www.hedvabnastezka.cz, lykat kilometry na kole nebo pešky, může- volenou pokazit nejen sobě, ale i  těm, kte-
www.spolucestujeme.cz me viset v horách na laně, sjíždět divoké ře- ří cestují s námi.
a mnoha dalších serverech. ky, putovat po historických památkách ne-
bo objevovat dávno zapomenuté civilizace Pokud vyrážíme do světa,
10  a kraje. Každému co jeho jest. Důležitější je, je žádoucí ctít nejen zákony
s kým cestujeme. Tedy spíše, jestli jsou naši dané země, ale také její zvyklosti.
spolucestující naladěni na stejnou notu ja-
ko my. Jestli mají přibližně stejné představy, ZÁKONY PLATÍ PRO VŠECHNY
a to nejen co se destinací týče, ale i třeba fi-
nančních možností. Že se dá strávit skvělá dovolená v tuzem-
sku, o tom žádná. A loňské více než žhavé
NEMÁ CENU SE LÁMAT V PASE léto přesvědčilo spousty z  nás, že je sko-
ro zbytečné a kontraproduktivní trmácet se
Pokud jsou pro nás vysněnou metou histo- stovky nebo tisíce kilometrů za sluníčkem,
rické památky, muzea, výstavy a  koncerty když ho doma máme víc než dost. A  také
vážné hudby, nemá smysl se lámat v  pase máme zahrádky, hory, lesy, spousty koupá-
a přesvědčovat sami sebe, že letošní dovo- ní, památek a jiných turistických atrakcí.
lená strávená v sedle jízdního kola v Pyrene-
jích s  kámoši, kteří takto jezdí už roky, pro Pokud ale vyrážíme do světa, zvláště mi-
mě bude tím pravým. Nebude. Zrovna tak mo Evropu, je vhodné a žádoucí ctít nejen
nemá smysl se vydávat s partou lázeňských zákony dané země, ale také její zvyklosti,
šviháků protancovat boty na Ibizu, když nej- včetně těch náboženských. Nikoho nezají-
vyšší devizou je pro nás ticho, klid a medita- má, jestli jsem zapřisáhlý ateista. Když vstu-
ce. Tím nechci říct, že by člověk neměl ob- pujeme do buddhistického chrámu, prostě
čas vystoupit ze svého stínu a nemohl zku- si musíme vyzout boty a sednout si tak, aby
sit něco nového, něco, co ještě nikdy nezažil chodidla nikdy nesměřovala směrem k soše
a  co ho oproti všem jeho zvyklostem láká. Buddhy, protože jsou pro buddhisty nečistá.


VZPOMÍNKY NÁM NIKDO NEVEZME

I v Čechách můžeme strávit i DOBRÉ RADY
báječnou dovolenou
NAD ZLATO
Smysl cestování není v tom, ce, my Češi jsme doslova přeborníci v nedo-
a­ bychom v nejkratším čase viděli držování pravidel a  zákonů. Ovšem občas –  Vždy je dobré zakoupit si před cestou
a zažili co možná nejvíce, ale musíme v takovém případě počítat i s fatál- kvalitního průvodce, který nám bude při
abychom si ty zážitky vychutnali. ními následky… našem pobytu nápomocen a může nás ušet-
řit mnoha nedorozumění a horkých chvilek
Zrovna tak ve Spojených arabských emirá- Slovo dovolená ve svém původním, sta-
tech platí spousta omezení ohledně obléká- ročeském významu znamená dopřávaná. –  Do mobilu si uložit telefon nejbližšího
ní žen, ale také ohledně vztahů mezi mužem Dopřejme si tedy to, co nás udělá šťastnými konzulátu a také emergency.
a  ženou na veřejnosti. Například v  Duba- a co do nás otiskne paměťovou stopu. Podle
ji jsme byli upozorněni, že muž a  žena se mě není smysl cestování v  tom, abychom –  O tom, že bychom se měli před každou
nesmí veřejně vodit za ruce, jinak se dotý- v co možná nejkratším čase viděli a zažili co cestou informovat o nutnosti o­ čkování a že
kat nebo dokonce líbat! A to ani v případě, že možná nejvíce, ale abychom si ty zážitky vy- bychom si měli sjednat cestovní ­pojištění
jsou právoplatnými manželi. A ruku na srd- chutnali. Nejde o jejich množství, ale o náš s ohledem na konkrétní destinaci i činnost,
prožitek. A méně bývá někdy více. I na ces- kterou tam hodláme provádět, není třeba asi
tách… polemizovat.

Říká se, že štěstí přeje připraveným. A pokud
jde o zdraví, platí to dvojnásobně!

Těsně před smrtí se nám promítne
celý život, tak ať ta podívaná
stojí za to

Cestujte se

cestovka s duší

www.svet-letenek.cz

15 %    20 %   

  11 


VCZPEOSMTÍONKVY ÁNÁNMÍNIKDO NEVEZME

MALÝ SOUKROMÝ

VESMÍR pro Vás

Je to jako v pohádce. V Praze a přece ne ve městě, da- kých tělo hýčkajících procedur s exotickým interiérem. Lázně
leko od ruchu velkoměsta a přece tak blízko. To jsou U Hastrmana disponují třemi privátními místnostmi, z nichž
­PENZION A LÁZNĚ U HASTRMANA, malý soukro- dvě jsou speciálně navrženy pro páry, které touží sdílet své
mý vesmír pro vás. Historické a tradiční se dokonale snou- romantické zážitky v soukromí.
bí s moderním, a díky možnosti ubytování pro pouhých
16 hostů je penzion tím pravým místem pro romantické du- Návštěvníci lázní mohou plně vychutnat řadu orientálních,
še či klienty s vysokými nároky na servis a služby. V komfort- pivních i vinných procedur, od hloubkové svalové masáže
ním prostředí lázeňského spa dochází ke spojení fantastic- a relaxační aromaterapie až po koupelové rituály a detoxi-
kační zábaly.

PRAHA 9, Národních hrdinů 2
www.pddp.cz

10 %    

12 


VZPOMÍNKY NÁM NIKDO NEVEZME

Dovolená 4 1
s vůní ohně
5
3

2

12

ČESKÁ SKALICE, ČERNÁ V POŠUMAVÍ,
Třída T. G. Masaryka 836 Jestřábí

www.atcrozkos.cz www.kemplipno.cz

10 %  15 %  10 až 20 %    

345

PRAHA 6, Nad Lávkou 5 OSEK, Nelsonská 669 KYSELKA, Radošov 87
www.campdzban.eu www.autocamposek.cz www.naspici.net

15 %     10 %     10 %  15 % 

Nová mobilní aplikace a web

Abyste měli výhody
a slevy programu
Sphere vždy po ruce,
stáhněte si zdarma naši
zbrusu novou aplikaci
a vyhledávejte kdykoliv
a kdekoliv.

aplikace vždy po ruce...

  13 


VCZPEOSMTÍONKVY ÁNÁNMÍNIKDO NEVEZME

JAKO
Z FILMU

Kroměříž, která je díky svým unikát-
ním památkám zapsaným na seznamu
UNESCO, přezdívána též Hanáckými Athé-
nami, jakoby vypadla přímo z  historických
kulis. Malebné uličky, stinná podloubí, útul-
né kavárny, vinárny a  samozřejmě HOTEL
­OCTÁRNA, skvělé místo k odpočinku po ruš-
ném dni.

Kvalitní ubytování, vyhlášená restaura-
ce, wellness zázemí a jako třešnička na dor-
tu letní zahrádka na jednom z  nádvoří, kde
můžete v  klidu nad skleničkou vína pose-
dět s přáteli, uspořádat oslavy nebo dokon-
ce i svatbu.

KROMĚŘÍŽ, Tovačovského 318
www.octarna.cz

10 %    

Stvořeno pro relaxaci
a nevšední zážitky

V ROCE 2008 OTEVŘEL PO ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCI SVÉ BRÁNY
HOSTŮM HOTEL KAŠPERK.

KAŠPERSKÉ HORY, Náměstí 3 Vybavený 24 komfortními pokoji, jedním vatelé promítají své ambice poskytovat co
www.hotelkasperk.cz z největších plaveckých hotelových bazé- nejlepší kuchyni a servis všem hostům. V ro-
nů v ČR, skvělou polohou uprostřed šumav- ce 2015 posílil kuchařský tým Marcel Onder,
15 %    20 %  ské přírody a  restaurací (oceněnou v  Mau­­­ který se po 15 letech vrátil z Irska a stal se
rerově výběru jako 38. nejlepší v  ČR v  roce novým šéfkuchařem a hnacím motorem re-
2014), byl od počátku předurčen k odpočin- staurace Kašperk. Pod jeho taktovkou na-
ku náročných klientů. brala kuchyně více kosmopolitní nádech. Ho-
tel Kašperk tak nabízí další „benefit“ pro své
Jeho nedílnou součástí od té doby je i re- klienty a především milovníky skvělého jídla.
staurace stejného jména, do které provozo-

Relaxační zóna s bazénem,
wellness a krásným výhledem.
14 


VZPOMÍNKY NÁMCNEIKSDTOONVEVÁEZNMEÍ

Najděte si svoje 5%
MÍSTO NA SLUNCI
pobytové
Vyberte si z nabídky zvýhodněných balíčky
relaxačních pobytů, toulejte se
Jeseníky, poznávejte přírodní RÝMAŘOV, Jesenická 107/4
i historické památky, ugrilujte www.hotelslunce.jeseniky.com
si, na co máte chuť, zahrajte si
bowling a večer se oddávejte 10 %    
vodním radovánkám v Aquacentru
Slunce, kde najdete whirlpool,
sauny, bazény, dětské brouzdaliště
i sluneční terasu.

Není nad rozzářené dětské oči
ve vodním ráji.

RÁJ PRO VINAŘE,
TURISTY I SPORTOVCE

Znojmo je městem vína, vinobraní a architektonických je BzlRatNáOloď
klenotů, jako je Znojemský hrad, Rotunda Panny Marie
a Svaté Kateřiny, či 30 km dlouhý labyrint chodeb pod
celým středověkým městem.

Současně je obklopeno nád- restaurace s výběrem jídel dle
hernou přírodou s celou sí- sezónní nabídky, rakouských
tí turistických i  cyklistických specialit a  pochoutek z  gri-
tras. Mezi další lákadla patří lu. A  v  cukrárně můžete udě- Ať už vyrazíte do Brna na snídaňovou místností s  krbem
také nedaleký FREE PORT HA- lat za vaším pobytem sladkou v­ e­letrh, Masarykův okruh, a bezplatné parkování v hotelo-
Špilberk nebo obdivovat vilu vé garáži dělají z hotelu to pravé
TĚ, nabízející široký sortiment tečku. Tugendhat, určitě vás pro svo- místo pro vás.
ji výbornou polohu a  prvotříd-
módy, parfémů, kosmetiky, ní služby uspokojí CITY APART
spodního prádla a alkoholu. HOTEL BRNO, který kromě jiné-
ho nabízí ubytování pro rodiny
Pokud se vám po vyčer- s  dětmi nebo hosty s  domácí-
mi mazlíčky. Komfortně a poho-
pávajících nákupech nebu- ZNOJMO, Dyjákovičky 84 dlně vybavené pokoje i apartmá BRNO,
de chtít cestovat domů, mů- www.itvv.cz včetně dvou bezbariérových, Komárovské nábřeží 405/2
žete využít ubytování v hotelu www.city-aparthotel.com
přímo v areálu a zrelaxovat na 5 až 15 % 
masážích či kosmetice. Pobyt 10 %    15 %
vám určitě zpříjemní i  místní

  15 


VZPOMÍNKY NÁM NIKDO NEVEZME

PRO AKTIVNÍ

odpočinek i relaxaci

V HORSKÉM HOTELU EXCELSIOR,
na zdravém čerstvém vzduchu, obklopeni
nádhernou přírodou Moravskoslezských Beskyd
si přijdou na své jak vyznavači sportovních aktivit, tak ti,
kteří si potřebují odpočinout a načerpat nové síly. Tomu
odpovídá i nabídka více druhů ubytování, včetně mnoha

možností sportovního vyžití.

Kromě vnitřního i venkovního bazénu, finské a infra sauny
to jsou zejména hydromasážní a balneologické
koupele, které vám zpříjemní pobyt a pomohou
zrelaxovat. K dispozici jsou pivní a vinné
lázně, masáže, zkrášlující procedury
nebo třeba koupel v kozím mléce.

JABLUNKOV, Horní Lomná 71E Čeká na Vás ta pravá
www.excelsior-hotel.cz beskydská koupel

10 až 40 %    

HOTEL KOPANICE
A ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedávna ženy S OHLEDEM NA PŘÍRODU

obdařené výjimečnými schopnostmi.

Uměly léčit a pomáhat s kde­ což je řízená terénní chůze, jíz- Pokud jste příznivcem ohleduplného a zodpovědného
jakým trápením, uměly pora- da na kole, hry pod širým nebem
přístupu, ­Ekocentrum Trkmanka
dit v  nesnázích a  také prý vidě- a  v  zimě běžkování, sáňkování
s environmentální zahradou
ly do budoucnosti. Říkalo se jim a  bobování, díky kterým se stá-
by určitě nemělo ujít vaší
bohyně a své umění si předáva- váme odolnější vůči nachlazení,
pozornosti.
ly z  generace na generaci. Po- infekcím, alergenům, ale rovněž Tento ojedinělý projekt vytvá-
ří zázemí pro realizaci eko-
kud i vy toužíte poznat tento ma- i po stránce psychické.

gický kraj, plný přírodních krás

i  mystična, je pro vás hotel Ko- logického vzdělávání, výchovu,

panice tím pravým místem. Kro- osvětu a poradenství taktéž pro

mě nabídky wellness progra- širokou veřejnost, zejména ro-

mů a  skvělého zázemí pro děti diny s dětmi. Objekt je vybaven

je to zejména příhodná nadmoř- ŽÍTKOVÁ 160 VELKÉ PAVLOVICE, Nádražní 1/1 výtahem a  přizpůsoben handi-
ská výška, díky které je dosaženo www.hotelkopanice.cz www.ekocentrum-trkmanka.com capovaným občanům, včetně
jednoho bezbariérového pokoje. 
ideálních klimatických podmínek 10 %     10 %    15 % 
pro klimatoterapii a aeroterapii –

16 


VZPOMÍNKY NÁM NIKDO NEVEZME VZPOMÍNKY NÁM NIKDO NEVEZME

Elegance i relax Nedaleko za našimi hranicemi se skrývá
opravdový kousek ráje, kde se může-
V LÁZEŇSKÉM A HOTELOVÉM RESORTU te nechat hýčkat a relaxovat od nevidím do
nevidím. Uprostřed malebné dolnorakouské
NEMUSÍTE CESTOVAT TISÍCE KILOMETRŮ ANI TRÁVIT HODINY krajiny leží unikátní resort Therme Laa s ho-
V LETADLE, ABYSTE OBJEVILI SKVĚLÉ MÍSTO PRO DOVOLENOU NEBO telem, wellness, spa a Vitality Med Spa.
PŘÍJEMNÝ VÍKEND.
Termální lázně, sauny, vodní svět, dětský
svět, masáže, kosmetická ošetření i  lékař-
ské a  terapeutické procedury pohybového
ústrojí udělají radost každému. Jak rodinám
s  dětmi, dospělým, tak i  seniorům. Dvě re-
staurace se mohou pyšnit oceněním s cer-
tifikací „BIO-dílčí certifikace“, díky své mi-
mořádné angažovanosti v oblasti bio výrob-
ků a surovin.

LAA A.D. THAYA, Thermenplaz 1, 3
www.therme-laa.at

10 až 15 %    

DOKONALÁ SYMBIÓZA POHODY A AKTIVIT

Pokud máte rádi mototuristiku a kraj
náš vezdejší už máte procestovaný
křížem krážem, vydejte se do před-
hůří rakouských Alp, známého stře-
diska Semmering a hotelu Alpenhof,
který je dokonalou symbiózou poho-
dy a široké nabídky různých aktivit.

Ocení ho sportovci, rodiny s dětmi i lidé preferující příležitost vychutnat si pohodlí a zá- STEINHAUS AM SEMMERING,
zemí, které hotel poskytuje. Relax centrum nabízí svým hostům bazén, infra saunu, Am Alpenhof 1
finskou suchou saunu, vodní masážní box nebo hernu s dvěma kulečníky, šipkami a stolním
fotbalem. Ve sportovní místnosti jsou připraveny dva stoly pro stolní tenis. www.alpenhofhotel.eu

V okolí je golfistům k dispozici několik golfových hřišť a pro ostatní neomezené mož- 10 až 50 %    
nosti jak pěších, tak i moto výletů.

  17 


VZPOMÍNKY NÁM NIKDO NEVEZME

Během plavby se můžete
klidně opalovat a koupat
v bazénu

JEŠTĚ JSTE NEPROŽILI
DOVOLENOU NA LODI?

VELKÁ CHYBA!

OKRUŽNÍ PLAVBY SE TĚŠÍ ME- Mezi začátečníky bývají nejoblíbeněj- němčina, španělština, italština, v  závislosti
ZI LIDMI STÁLE VĚTŠÍ OBLIBĚ, ší plavby Středomořím a  Evropou, ti na domovské adrese společnosti. Domluvit
PROTOŽE V SOBĚ DOKONA- zkušenější se pouští potom dále, třeba do se budete muset totiž nejen o tom, co si dá-
LE SNOUBÍ VÝHODY POBYTOVÉ Karibiku, jihovýchodní Asie, atd. V  podstatě te k  jídlu, ale budete si muset založit lodní
I POZNÁVACÍ DOVOLENÉ. MŮ- se dá říci, že se plavby pořádají do stovek účet a  deponovat na něj buď nějaký obnos
ŽETE SI UŽÍVAT POHODLÍ ČTYŘ- možných destinací, včetně té kolem svě- v hotovosti, nebo dát číslo vaší platební kar-
HVĚZDIČKOVÉHO HOTELU ta. Záleží jen na našich preferencích a mož- ty. Z tohoto účtu jsou vám v průběhu platby
A PŘITOM SE KAŽDÉ RÁNO PRO- nostech jak časových, tak samozřejmě i  fi- strhávány poplatky za den a  osobu na od-
BUDIT NA DALŠÍM ZAJÍMAVÉM nančních. Pokud jde o nabídku lodních spo- měnu pro číšníky a  jiný personál, přičemž
MÍSTĚ. lečností, je opravdu z čeho vybírat. Od těch tyto nejsou zahrnuty v ceně plavby.
standardních, jako jsou Costa, Carnival či
síť v ČR MSC Cruises, přes prémiové, nabízející klid-    Pokud neovládáte žádný
www.cedok.cz nější atmosféru spolu s větším luxusem ty- ­světový jazyk, volte vždy plavbu
pu Princess Cruises a  Celebrity Cruises až s českým delegátem, který vám po-
5 až 8 %     po ty určené opravdu pro nejnáročnější zá- může zařídit na lodi vše potřebné.
kazníky, kterým je během plavby věnována
opravdu mimořádná a  individuální péče po Dále dostanete svoji vlastní ID kartu, kte-
všech stránkách. Ke špičce se řadí Azamara rou se prokazujete jednak při vstupu na loď,
Club Cruises nebo Seabourn. jakož i  výstupu z  ní, ale kdekoliv si na lodi
budete chtít něco objednat – kávu, nápoj,
PLAVBA LODÍ MÁ SVÁ SPECIFIKA jídlo, budete ji potřebovat. Také si můžete
za poplatek zařídit internet a objednat výle-
Protože plavba lodí má svá specifika, dovo- ty, které jsou v každé destinaci organizová-
lujeme si vám dát pár tipů a informací, které ny, přičemž jednotliví průvodci samozřejmě
by se vám mohly hodit. česky nehovoří.

Předně, pokud neovládáte alespoň na O  tom, co se bude dít na lodi, jste vždy
konverzační úrovni žádný světový jazyk, vol- večer předem informování prostřednictvím
te vždy plavbu s  českým delegátem. Per- novin, které najdete ve své kajutě a  kde je
sonál na lodi hovoří běžně několika jazy-
ky, základem je vždy angličtina. Následuje

18 


VZPOMÍNKY NÁM NIKDO NEVEZME

Každé ráno se probudíte i ABY VÁS NIC
v nové destinaci. NEZASKOČILO

i předepsaný dress code. Ovšem ani tyto in- ři běžně připravují pro klienty bezlepkovou S ohledem na klimatické podmínky i aktuální
formace nejsou v  češtině. Takže pokud ja- dietu, vegetariánskou stravu, dia výrobky počasí si s sebou vezměte vhodné obleče-
zyky nejsou zrovna vaší doménou, svěřte se apod. Je potřeba včas oznámit tuto skuteč- ní. Na lodi samozřejmě funguje za poplatek
do ruky zkušeným delegátům, kteří nejenže nost buď cestovní kanceláři, prostřednic- prádelna, žehlírna i čistírna. Nezapomínej-
mají s  plavbou zkušenosti, ale hlavně vám tvím které plavbu zařizujete nebo přímo lod- te ani na skutečnost, že během plavby je na
pomohou zařídit na lodi vše potřebné, včet- ní společnosti. každý den doporučován vhodný dress cod,
ně překladu veškerých důležitých informací. který v sobě zahrnuje i gala večeři, většinou
Také zpravidla jezdí se svými klienty na výle- Vezměte si s  sebou veškeré léky, které večeři v bílém apod. Čím luxusnější plavba,
ty, během nichž jim překládají informace od pravidelně užíváte plus ty, které by se moh- tím je jeho dodržování důležitější.
průvodce. ly hodit např. při nevolnostech, střevních po-
tížích, bolestech, teplotě, nachlazení. Na lo- A nakonec, vždy si předem zjis-
ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM di je vždy přítomen lékař a lékařské vybave- těte co nejvíce informací jak
ní, takže v  případě náhlé potřeby je možné o samotné plavbě, tak o tom,
Pokud máte jakékoliv omezení týkající se se na něho obrátit, ale jak se říká, štěstí pře- jak to na lodi chodí – o ná-
jídla, není to žádný problém, protože kucha- je připraveným. pojových balíčcích, cenách,
službách, kabinách a kaju-
tách, výletech atd. Aby vás
nic nepřekvapilo a abys-
te si v návaznosti na svo-
je přání a potřeby vybrali
pro vás to nejlepší.

Už víte, kam ZVOLTE ŘECKO!
pojedete letos
na dovolenou? PRAHA 1, Dlouhá 50
www.greece-tours.cz
BEZ OHLEDU NA VNĚJŠÍ
FAKTORY ZŮSTÁVÁ ŘECKO 5 %    7 % 

STÁLE VELICE ATRAKTIVNÍ
DESTINACÍ PRO VAŠI LETNÍ

DOVOLENOU. POČET
NÁVŠTĚVNÍKŮ KAŽDÝM
ROKEM NARŮSTÁ A MNOZÍ
Z NICH SE VRACEJÍ DO ZEMĚ
PAMÁTEK, NÁDHERNÝCH
PLÁŽÍ A MOŘE OPAKOVANĚ.

JAK SI VYBRAT TEN NEJLEPŠÍ ZÁJEZD Před konečnou rezervací zájezdu se ptejte,
zda je v ceně pojištění, jaké typy pokojů má
Často je skutečně těžké vyznat se ve zvolený hotel, zda je nabízen transfer taxí-
spoustě reklam a nenaletět na zdánlivě vý- kem a je-li cestovní kancelář řádně pojištěna.
hodnou nabídku. Nejprve si v  klidu ujas-
něte, jak si svou dovolenou představujete DOVOLENÁ V ŘECKU SPOLEHLIVĚ
a jaké jsou vaše finanční možnosti. Chcete OD ROKU 1990
jen tak relaxovat na pláži a provozovat vod-
ní sporty, spojit dovolenou s  golfem, vzít Nejširší nabídku zájezdů najdete u cestovní
děti k  moři nebo si užít romantický pobyt kanceláře Greece Tours. Je jen na vás, zda
ve dvou? pro svůj pobyt zvolíte jednoduché ubytová-
ní bez stravy, rodinné hotely nebo luxusní
Kykladský ostrov Mykonos má moře modré resorty se špičkovým servisem. Řecko vás
až se tají dech nezklame.

  19 


LEPŠÍ JE VÍNEČKO, NEŽLI VODA

S vínem
roste chuť

Popíjení vína se táhne našimi životy jako pomyslná zlatá
niť. Přes první ochutnávku kvality sice nevalné, leč množství
o to většího a výsledku ještě katastrofálnějšího, když nám

bylo náct…až po věk zkušenější, kdy jsme se přes různé
koktejly a tvrdý alkohol propili prostě ke kvalitním vínům.
A nezáleží na tom, jestli nám chutnají více vína bílá, růžová
nebo červená, jestli máme radši cuvéé, pozdní sběry, výběry

z hroznů nebo sekty a šampaňské.

Největšími konzumenty vína jsou Portugalci s 55 litry vína na osobu. CÍRKEV PODPOROVATELEM VÍNA
Francouzi jsou na místě druhém s množstvím 53 litrů zkonzumovaného vína.
Za zmínku určitě stojí opravdu malé území Andorry, kde místní vypijí Nejstarší svědectví o výrobě vína se da-
úctyhodných 48 litrů vina na osobu a rok. tuje do období mezi 6000 př. n. l. až 5000
Na rozdíl od piva Češi v konzumaci tohoto blahodárného a chutného př. n. l.. Technologii výroby značně zdo-
moku za světovou špičkou velmi zaostávají, neboť ročně se u nás vypije konalili staří Řekové, ale kultivační tech-
„pouhých“ 21 litrů na osobu. niky, které známe dnes, se v Evropě pou-
Není divu, když právě v České republice připadá 85% zkonzumovaného žívají až od konce existence Římské říše.
lihu na pivo a na víno jen 11%. Ve středověké Evropě se zásadním pod-
Prvenství v produkci vína drží Francie s 44,7 miliony hektolitrů, druhé porovatelem vína, nezbytného pro osla-
místo obsadila Itálie se 44,4 miliony hektolitrů a na místě třetím se umístilo vu katolické mše, stala katolická církev.
Španělsko se 41,6 miliony hektolitrů vína. V  dobách politické nestability se vinař-
ské postupy udržovaly a rozvíjely v křes-
S vínem oslavujeme svoje úspěchy, ví- cí, nad ztrátou našich milovaných, nad ťanských  klášterech, které měly dosta-
táme do rodiny nové přírůstky, při- bezmocností se rozhodnout a nad tím, co tek zdrojů, bezpečné zázemí a zájem na
píjíme si na zdraví o  narozeninách, na jednou bylo, už se nebude nikdy opako- zvyšování kvality svého vína.
to abychom se za rok zase všichni sešli vat. Všechny důvody jsou správné a  ka-
o Vánocích, o Silvestru aby se nám splnila ždý z nich je pro nás v daný moment dů- PRVNÍ VINICE NA PÁLAVĚ
všechna naše přání a předsevzetí, na ve- ležitý. Počátky pěstování vinné révy na již-
čeři s přáteli na setkání, na prvních i dal- ní  Moravě  začínají ve  2. století  a  jsou
ších schůzkách připíjíme na lásku, na vá- Proto se držme citátu jednoho z  na- spojeny s velkým rozmachem pěstová-
šeň, okouzlení a  na svatbě na společný šich velikánů – Jana Wericha: „Kdo víno ní vinné révy v  Pannonii  za císaře  Pro-
dlouhý život. Ve víně také utápíme svůj má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ba, za jehož vlády se hranice římské říše
smutek a žal. Nad zmařenými plány, nad ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, posunula až k Pavlovským vrchům. Vo-
ztracenými láskami, nevěrou, nad nemo- na toho vemte bič a  hůl, to není člověk, jáci 10. římské legie zaháněli žízeň vo-
to je vůl!“ dou, kterou z hygienických důvodů mí-
chali s vínem. Postupem času však do-
dávky vína z  říše vázly, a  tak se vojáci
rozhodli založit na jihozápadních sva-
zích  Pálavských kopců  první  vinice.
Takto byly pravděpodobně položeny zá-
klady moravského vinařství, i  když pří-
mé důkazy o výsadbě vinic v této oblas-
ti pocházejí až z přelomu 8. a 9.století.

20 


LEPŠÍ JE VÍNEČKO, NEŽLI VODA

„Víno je nápoj mezi nápoji nejušlechtilejší, mezi léky
nejchutnější, mezi pokrmy nejpříjemnější“
PLÚTARCHOS

Už jste se někdy probudili přímo uprostřed vinohradu, Penzion André leží
v luxusním penzionu? Pokud ne, máte jedinečnou uprostřed vinohradu
Tady zraje lahodný mok
možnost vyzkoušet si, jaké to je.

VINAŘSKÝ PENZION ANDRÉ, který je sou- patří rovněž degustace jejich vín. Před ná- VELKÉ PAVLOVICE, Pod Břehy 565
částí Šlechtitelské vinařské stanice ve vštěvou vinařství si můžete  dopředu objed- www.slechtitelka.cz
Velkých Pavlovicích, je obklopen 50 ha vinic nat výklad od  zkušených sommeliérů, kte-
a nabízí spoustu netradičních zážitků v ojedi- ří Vám připraví degustační list (složený z 6, 10 %    15 %   
nělé atmosféře tohoto malebného místa. 8, 10, 12 nebo i 14 vzorků vína) a provedou
vám senzorickou ochutnávku včetně výkla-
Vinařství André poskytuje zákazníkům du k  těmto vínům. Degustace probíhají ve
penz­ ionu širokou škálu služeb, mezi které vinotéce, ve vinárně nebo v netradičním pro-
středí skleníku.

Ve vinotéce naleznete bohatý výběr vý-
borných vín, ale také vlastní nealko nápoje,
džem a výrobky z medu a vlastní sirupy na-
zvané „syrob“.

Víno, kam se
podíváš

Blahodárné účinky vína HUSTOPEČE, Husova 8
jsou známé již po staletí www.centro.cz
a vinoterapie je metodou,
která jich velmi moderním 10 až 15 %    
a příjemným způsobem
využívá.

Nejen, že hotel Centro leží v srdci vy- víno a vinné procedury, kde vás budou hýč-
hlášené vinařské oblasti jižní Mora- kat až k zbláznění.
vy, ale kromě popíjení tohoto chutného
a  blahodárného moku se můžete ve ví-    Hotel Centro, to je komfortní
ně i koupat! ubytování, zcela nový Amade re-
staurant, ale hlavně nezapomenu-
Nevěříte? Potom vám nezbývá než se telný zážitek.
přesvědčit na vlastní oči, tedy vlastně kůži
a navštívit při svém pobytu Wine Wellness,
první zařízením, jehož hlavní doménu tvoří

  21 


LEPŠÍ JE VÍNEČKO, NEŽLI VODA

PŘÍMO MEZI
VINOHRADY

Přijeďte poznat krásy
jižní Moravy a zažít výji­-
mečnou atmosféru Vinařského
domu Dominant, který byl vybudován
přímo mezi vinohrady, vinařem,
  Oldřichem Michlovským.

Součátí našeho Vinařského domu Do- Rakvice 912
minant je dvoupatrový vinný sklep, sál www.vinarsky-dum-dominant.cz
s kapacitou až 300 osob, panoramatická te-
rasa a venkovní zastřešené posezení. 10 %    15 %   

Moderní ubytování, vynikající gastrono-
mie, prohlídky sklepů s řízenou degustací vín
z  naší produkce firmy VÍNO RAKVICE s.r.o.,
toto vše udělá z Vašeho pobytu nezapome-
nutelný zážitek.

VÍNO, VÍNKO, VÍNEČKO

VYDEJTE SE S NÁMI NA EXKURZI A SEZNAMTE SE S HISTORIÍ Sklepy nabízejí velkorysý, architekto-
I SOUČASNOSTÍ LOTRINSKÝCH SKLEPŮ, KTERÉ NECHAL V TĚCHTO nicky zajímavý prostor historického
MÍSTECH VYBUDOVAT FRANTIŠEK LOTRINSKÝ V 18. STOLETÍ JAKO sklepení, který se snoubí s novou, mo-
SOUČÁST ZÁMKU A ROZSÁHLÉ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI. derní částí.

Dlouhé nasvícené chodby, unikáta-
ní propojení několika samostatných
sklepení, rustikální zařízení, ale hlav-
ně ochutnávka vína z odrůd, které byly
vyšlechtěny přímo ve Velkých Pavlovi-
cích, udělá z vaší návštěvy nezapome-
nutelný zážitek.

VELKÉ PAVLOVICE, Nádražní 1/1
www.lotrinskesklepy.cz

15 %    

22 


LEPŠÍ JE VÍNEČKO, NEŽLI VODA

MYSLÍTE SI, ŽE PŘÍJEMNĚ OVÍNĚNÝ    Do padesáti jsem miloval,
MŮŽE BÝT JEN ČLOVĚK? CHYBA LÁVKY! od padesáti je mi líno,
do padesáti jsem pivo pil,
Opilé sklepy, unikátní ubytování, které svou výraznou sytou hravou barevností a netra- od padesáti piji jen víno
dičním hmotovým řešením vytváří řada 15 sklepních objektů, tvoří nepřehlédnutelnou
dominantu Velkých Pavlovic.  JAN NERUDA

Oslava pestrého, hravého a  uvolněného života se prolíná z  objektů i  do blízkého  oko- VELKÉ PAVLOVICE, Pod Starou Horou 1133/10
lí. K  dispozici jsou tři apartmány, každ­ ý pro 4 osoby, jejichž interiér i  vybavení reflektují www.opilesklepy.cz
barevnost fasády každého z  nich. Jsou vybaveny kuchyní, jídelnou, dvěma ložnicemi,
z nichž každá má vlastní sociální zařízení, garáží, no a to nejlepší nakonec, také vlastním 10 %    15 %   
vinným sklípkem.

PRAVDA
KTERÁ
CHUTNÁ

VINOVYHODNĚ.CZ PŘICHÁZÍ
KAŽDOU STŘEDU RÁNO
S NOVOU CENOVĚ NEJLEPŠÍ
MOŽNOU NABÍDKOU PRO
VÁS, NAŠE ZÁKAZNÍKY!

Vzhledem k  velké kupní síle našeho www.vinovyhodne.cz
obchodního partnera, vám garantu-
jeme nejvýhodnější ceny. 10 %    15 %   

K  dispozici máme 10 someliérů, kteří
pro nás vyhledávají ty nejlepší vína z ce-
lého světa za tu nejvýhodnější cenu.

Naše čtyři výhody: Doprava ZDARMA,
Garance vrácení peněz, nejlepší ceny na
trhu, vrácení zboží ZDARMA

  23 


SAMI SOBĚ vS VpĚaTrOfumVÁerNiícOh VFIANnKnA

Kouzelná skla

Samozabarvovací neboli fotochromatické brýlové čočky jsou takové,
které přizpůsobují svou intenzitu zabarvení okolním světelným podmínkám.
Na slunci jsou tmavší, ve stínu světlejší a v místnostech se pak stávají čirými.
Ať se rozhodnete pro brýle na dálku nebo na čtení, bifokální, multifokální,
sportovní nebo i bezdioptrické, můžete je mít také samozabarvovací.
Ve většině případů si dokonce můžete vybrat i z více odstínů.

PRAHA 2, Vinohradská 1292/65
www.optik-spektrum.cz

10 %    15 %  Foamous – jedinečný parfém v pěně,
který tě dostane! Obrovský světový
boom, díky kterému bude tvoje
pokožka hydratovaná a zároveň
i krásně voňavá. Neboj se odlišit.

Novinka z  provensálského Grasse, která
otřásá základy parfumářského světa.
V Evropě už dosahuje famózní obliby a nám
je velkým potěšením představit vám tuto
značku nyní exkluzivně i v Česku!

FOAMOUS je první vůně v konzistenci pě-
ny, která svojí výdrží výrazně předčí běžné
toaletní vody. Navíc pokožku hydratuje a má
svůj nezaměnitelný pin-up styl, který vás
přenese do Ameriky 50. let. Pokud jsme vás
už teď nadchli, pak si ještě poznamenejte, že
je v  nabídce ve 4 dámských a  2 pánských
verzích a vydrží až 400 aplikací!

síť v ČR
www.fann.cz

10 %    15 % 

www.rychlalekarna.cz

5 %   

24 


SAMI SOBĚ

Jak se buduje úspěšná
kosmetická značka?

RYOR SLAVÍ 25LET A SVOJÍ BUDOUCNOST VIDÍ JASNĚ!

Česká kosmetika RYOR je odlišná. V dnešním světě plném nadnárodních značek se stále drží a hrdě
vystupuje z řady svým jednáním i produkty, kterých neustále přibývá. Zákazníci si ji vždy najdou,
přestože není dostupná na každém rohu…

Na začátku je důležité zmínit, že RYOR kosmetických salonů, které sháněly pro-
je česká rodinná firma založe- dukty, se kterými by mohly pracovat. Tepr-
ná Ing. Evou Štěpánkovou. Tato dnes té- ve až následně na základě požadavků kli-
měř 72 letá dáma, která když vám prozra- entek salonů se z  kosmetických produktů
dí svůj věk, tak máte chuť požádat ji o  ob- pro profesionální použití vyvinula i maloob-
čanský průkaz. Při rozhovoru s  ní cítíte, že chodní řada, kterou známe nyní z prodejen.
firma pro ní nejsou jen čísla a údaje o pro- Původně to měla být firma s 3–5 zaměst-
dejích, své slovo zde má hlavně intuice, nad- nanci, dnes je jich 80, v nabídce je přes 200
šení, ale i lidská stránka, kterou na první po- produktů, které vyváží do 16 zemí světa.
hled vyzařuje nejen ona, ale i  celá firma.
Pokud se s ní dostanete na téma kosmeti- ROK 2016 VE ZNAMENÍ NOVINEK,
ka a její vývoj, doslova ožije. Dokáže dlouze ALE I OSLAV VÝROČÍ
a zajímavě vyprávět o účinných látkách, je-
jich synergickém účinku, parfémových kom- V roce 2016 oslaví RYOR 25. výročí od za-
pozicích, nutnosti neustálého vzdělávání se ložení firmy. V  rámci oslav plánuje přistavit
v oboru a vy cítíte, jak ji její práce baví. novou halu k  výrobnímu areálu v  Kyšicích
u Prahy, a také připravila novou limitovanou
JAK TO TEHDY ZAČALO? edici krému na ruce s vůní grepu a čern­ éh­ o
rybízu. „Obsah­ uje vůni, dle které vznikl název
Vše začalo v  Poděbradech, kde vyrůstala. RYOR, tedy ­rybíz-oranž“ dodává Ing. Štěpán-
Přestože se očekávalo, že se stane, stejně ková. ­Chystáme i  soutěže na našich strán-
jako její rodiče, učitelkou, zamilovala se do kách www.ryor.cz a v neposlední řadě plánu-
studenta Vysoké školy chemicko-technolo- jeme uvést nové výrobky.“
gické a rozhodla se studovat s ním. V roce
1971, tedy čtyři roky po dokončení školy, na- Mezi novinky letošního roku patří například
stoupila do Ústavu lékařské kosmetiky, což Osvěžující sprchový gel Lemongrass, Piv-
byl zásadní krok v jejím směrování. ní řada s extrakty z chmele, Hydratační krém
s  24hodinovým účinkem a  kyselinou hyalu-
Firmu RYOR však založila až v  roce ronovou, která inovuje tradiční přípravek –
1991, kdy se sama, bez rodiny a po mateř- Výživný krém s měsíčkem a klíčkem.
ské dovolené, vrhla do podnikání. Dala se
na obor, který díky své sedmnáctileté pra- Když se na závěr ptám, jaký je to pocit vy-
xi v  Ústavu lékařské kosmetiky uměla nej- budovat takovou firmu, odpoví „Příjemný, ale
lépe. Po revoluci vznikalo mnoho nových zároveň zavazující. Dostali jsme se na vyso-
kou laťku a tu je potřeba si udržet. V dalších
letech plánuji firmu předat dceři Janě, kvů-
li které jsem firmu založila, i když jsem netu-
šila, bude-li pokračovat. Jsem moc ráda, že
mám následovnici. Opravdu se časem vy-
pracovala a má tah na branku “.

A KDE RYOR KOUPIT?

Kosmetiku RYOR můžete zakoupit ve více
než 600 partnerských prodejnách po celé
republice, kde vám výrobky i objednají, po-
kud je nemají zrovna skladem. Více informa-
cí o  našich výrobcích i  prodejních místech,
včetně e-shopu najdete na www.ryor.cz.

2x PRAHA, KYŠICE, BRNO, OSTRAVA
www.ryor.cz

10 %    15 %   

  25 


SAMI SOBĚ

UNIKÁTNÍ
LÉČEBNÁ
METODA V BRNĚ

BRNO, Radnická 371/14
www.mbst-medical.cz

20 % 

Pane doktore, před nedávnem jste v Brně teoporózy dosáhneme zvýšení kostní husto- Komu mohou přístroje pomoci?
otevřel unikátní zařízení k léčbě pohybové- ty, což lze prokázat při denzitometrickém vy- Téměř každému z  nás, kdo má problémy
ho aparátu. Jak se vaší ambulanci daří? šetření. To vše se děje současně s  postup- s pohybovým aparátem. Budou to určitě se-
Ano, je to tak. Před nedávnem jsme otevře- ným snížením až odstraněním bolestí. nioři, kteří dnes žijí aktivněji, budou to že-
li Ambulanci rehabilitační a  fyzikální me- ny, které často trpí odvápněním organismu
dicíny a  fyzioterapie s  úzkou specializa-    Efekt léčby bývá dlouhodobý, se všemi jeho důsledky, ale mohou to být
cí na MBST®  terapii. Ošetření metodou v řádech let. Vlastní ošetření je pří- i  sportovci, kteří žádají zkrácení a  zefektiv-
MBST® znamená maximum v konzervativ- jemné a bez bolesti... nění obvyklé doby léčení po úrazech, pomo-
ní léčbě pohybového a  podpůrného apará- ci můžeme i dětem, trpícím různými růsto-
tu, nic efektivnějších dnes neexistuje. Ještě Jak tedy přístroj MBST® vlastně funguje? vými obtížemi. Efekt léčby bývá dlouhodo-
k vaší otázce – daří se nám podle očekávání Všichni známe v  současnosti nejdokona- bý, v řádech let. Vlastní ošetření je příjemné
a máme radost z dobrých výsledků. lejší diagnostické přístroje MRI (NMR), fun- a bez bolesti, provádí se podle oblasti ošet-
gující na principu magnetické rezonance. ření vsedě nebo vleže.
V čem tedy spočívá princip této metody?  Stejným způsobem pracují i  terapeutické
Spočívá v  naprosto ojedinělé metodě ošet- systémy MBST®, používají ovšem zcela ji- MBST® terapii uvítá třeba ten, kdo chce
ření artrózy, osteoporózy, sportovních úra- né parametry. První přístroje byly vyrobeny omezit nadměrnou konzumaci léků pro-
zů a  jiných poškození při nehodách, meta- v Německu, jejich vývoj probíhal už od roku ti bolesti, mít méně absencí v zaměstná-
bolických onemocnění kostí, ale i např. růsto- 1996 a do klinické praxe byly uvedeny v ro- ní a dále ti, kterým hrozí výměna kloubu za
vých poruch skeletu u dětí. Stimulací látkové ce 2002. Od roku 2008 jsou k dispozici nej- kloub umělý.
výměny v těle nastartujeme regenerační pro- vyspělejší MBST®  systémy, které používá-
cesy s urychlením hojení, v případně artrózy me i na našem pracovišti. MBST® přístroje jsou celosvětově patento-
pak dochází ke zlepšení funkce kloubů, u os- vané a certifikované jako lékařské přístroje.

www.terezia.eu

15 %   

26 


NIKDY TO NEVZDÁME

Kdyby děti nezlobily,
nebyly by to děti

VE ZNÁMÉM PRAŽSKÉM SPORT- Skvělé je, že máme
CENTRU STEP JSME SI S TENISO- v dámském i pánském
VÝM TRENÉREM JAROSLAVEM tenise zastoupení na té
ZEITHAMLEM POVÍDALI JAK JI-
NAK, NEŽ O JEHO ŽIVOTNÍ VÁŠ- nejvyšší úrovni.
NI – TENISU. JESTLI HO MŮŽE
HRÁT KAŽDÝ, V KOLIKA LETECH
JE DOBRÉ S NÍM ZAČÍT A PROČ
SE PRÁVĚ ON VYDAL NA TRENÉR-
SKOU DRÁHU.

Tenis provází Jardu celý život. Raketu dr-
žel poprvé v rukách už ve čtyřech letech
a  v  současnosti trénuje kromě dospělých
i děti a ve spolupráci s YONEX Clubem pro
ně pořádá každoroční tenisové kempy.

Tenis se u nás řadí dlouhodobě k nejoblíbe- Poprvé držel raketu už ve 4 letech
nějším sportům. Co podle Vás stojí za tímto
fenoménem?
Určitě dlouholetá historie, vzestupná vítěz-
ství a  pády našich tenistů a  v  neposled-
ní řadě média, která dokáží nejvíce zvýšit
povědomí o  tomto sportu. S  tím jsou sa-
mozřejmě spojená i  ta nejoblíbenější jmé-
na výborných tenistů, jako je například No-
vak Djokovič, Roger Federer, Rafael Nadal,
Serena Williams, Julia Sharapova, nebo na-
še dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra
Kvitová.

Kdo Vás osobně přivedl k tenisu a kolik Vám Je lepší, aby dítě trénovalo ze začátku ve Sledujete úspěchy našich tenistů? Komu fan-
bylo let? skupince, nebo je lepší začít rovnou s indivi- díte nejvíce?
K tenisu mě přivedl táta a raketu jsem držel duálním tréninkem? Samozřejmě, že sleduji. Skvělé je, že máme
v ruce už ve čtyřech letech. Začátky je lepší zvolit formou skupinového jak  v  dámském, tak i  pánském tenisu za-
tréninku. Děti to více baví. Později záleží na stoupeni na té nejvyšší světové úrovni.
Co Vás přivedlo na myšlenku stát se teniso- konkrétním jedinci. Mělo by se vždy jednat
vým trenérem? o skupinu dětí stejné výkonnosti. Kdo je nebo byl Vaším tenisovým idolem?
Už od dětských let jsem vyrůstal ve sportov- Nevím, jestli idolem, ale mezi mé oblíbené
ním prostředí. Vše jsem stvrdil studiem na Co byste poradil rodičům, kteří uvažují, že hráče patří Jo-Wilfried Tsonga a  Stan Wa-
UK FTVS, kde už jsem se zaměřil na trenér- dají dítě „na tenis“? wrinka.
skou dráhu. Zprvu promluvit s dětmi, zda i ony mají zá-
jem si vyzkoušet hrát tenis. Dítě by se v žád- Jaké sporty Vás baví kromě tenisu?
Trénujete děti i dospělé. Kdo je poslušnější? ném případě nemělo do ničeho nutit. Moh- Ve svém volném času se rád věnuji golfu, ly-
Asi dospělí. Ale kdyby děti nezlobily, tak by lo by to vyústit až k  celkovému odporu ke žování a snowboardingu.
to nebyly děti. sportu v pozdějším věku.
PRAHA 9, Malletova 2350/6
Asi se nedá jednoznačně říci, v kolika letech Myslíte si, že tenis může na nějaké úrovni www.jztenis.cz
by měly děti s tenisem začít, že? Vždy zále- hrát každý nebo je třeba alespoň nějakých
ží na konkrétním dítěti a jeho fyzické i men- předpokladů? 10 %    
tální zralosti…. Ano, jsem přesvědčen o tom, že může hrát
V předškolním věku dítě nelze učit tenis ja- každý. Jde pouze o chuť se věnovat tomu-
ko takový. Samozřejmě se učí základy teni- to sportu.
su, ale spíše jde vytvoření vztahu ke spor-
tu vůbec.

  27 


NIKDY TO NEVZDÁME

3%

akce

síť v ČR
www.d-sport.cz

15 %   

28 


NIKDY TO NEVZDÁME

Legendární
značka
s historií

Také přemýšlíte, kam se letos vydáte
na výlet, dovolenou nebo náročnější
expedici plnou nezapomenutelných
zážitků, spojenou se sportovními
aktivitami?

SPORTOVNÍ K tomu, aby vše klaplo jak má, je mimo jiné
třeba vhodné oblečení a vybavení, od po-
vyžití i zábava nožek po správný batoh.

Skvělá zpráva pro všechny sportovní nadšence! Pokud už vás nebaví A právě specialistou na batohy, ale i  out-
objíždět sportovní centra s tím, že tu si zahrajete tenis, jinde zase squash doorové oblečení a  vybavení, je legendár-
nebo badminton, tak vás určitě potěší a nadchne sportovní centrum ní značka The North Face, jejíž historie se
HECTOR. začala psát už v roce 1966. V jejich nabídce
naleznete pánské, dámské i dětské kolekce,
Svojí nabídkou ojedinělý sportovní areál, PRAHA 10, Malešická 655/59c přičemž výběr vám vůbec neusnadní široká
kde si můžete zahrát tenis, squash, bad- www.hector.cz nabídka těch nejlepších funkčních materiá-
minton, stolní tenis nebo beach volejbal, po- lů, barev i střihů. A vybavení, jako jsou bato-
trápit svoje tělo v posilovně, protáhnout si na 10 %     hy, spacáky i cestovní tašky určitě také po-
hodinách pilates či jiných lekcích a nakonec těší, ale hlavně dokonale poslouží.
si oddechnout ve wellness, sauně nebo so-
láriu. Příjemná klubová atmosféra, sportov- Kolekce The North Face, ale také mnoha
ní vyžití i zábava, to vše je Hector. dalších streetových i outdoorových značek,
vám přináší QUEENS – prověřený e-shop
s více než 13letou tradicí.

NOMENRUN
POBĚŽ A ZAŽIJ

Už ze samotného názvu vyplývá, že to by- 22. dubna 2017 na Vysočině. Stejně jako lo- Nevadí špatné
la, je a bude akce jen mezi námi, děvčaty! ni vede trasa nádhernou přírodou převážně počasí, když máte
Prostě žádný testosteron stříkající na všech- po lesních nebo polních cestách. Čtyřčlenné
ny strany, žádné namasírované ego, jen či- týmy odstartují z Nového Města na Moravě, dobré vybavení
rá euforie, skvělá nálada a poctivé sportov- cíl je čeká v 88 km vzdálené Velké Bíteši. No-
ní výkony. Třetí ročník ženského štafetové- Men Run jako čistě ženská štafeta je v České
ho závodu NoMenRun se poběží v  sobotu republice jediný závod svého druhu.

BRNO, Myslivní 731/58 Š TAFETOVÝ ZÁVOD PRO MAXIMÁLNĚ PRAHA, BRNO, OSTRAVA
www.nomenrun.cz ČTYŘČLENNÉ ŽENSKÉ TÝMY www.queens.cz

20 %     22. duben 2017

Start: SKI areál Nové Město na Moravě
Cíl: Velká Bíteš

88 kilometrů: 8 úseků v délce 7–13 kilometrů

V cíli euforie, chill out, občerstvení, muzika, masáže…

10 %   

  29 


NIKDY TO NEVZDÁME 3x PRAHA, MLADÁ BOLESLAV,
HRADEC KRÁLOVÉ
SPORTOVAT, www.elviapro.cz
PLAVAT,
POSLOUCHAT 3 až 10 %   

Přehrávač Sony Walkman® NW-WS413
určený pro sport.

Základní parametry: Kapacita 4 GB,
Vodotěsný, Prachotěsný,
Výdrž baterie až 12 hodin
Dostupný v barvách: černá, modrá,
zelená, krémová
Maloobchodní cena: 2.990 Kč
Cena se Sphere: 2.840 Kč

DMXGEAR – Největší nákupní

galerie s luxusním pánským prádlem

DMXGEAR NENABÍZÍ JEN ŠIROKOU ŠKÁLU PÁNSKÝCH
BOXEREK, TRENÝREK, LUXUSNÍCH SLIPŮ, SPORTOVNÍCH
JOCKSTRAPŮ/JOCKSŮ, ALE TAKÉ OBLEČENÍ, JAKO
JSOU ELASTICKÉ KALHOTY, KRÁTKÉ ELASŤÁKY, ELASŤÁKY
S LACLEM, PONOŽKY, PODKOLENKY, TRIČKA, TÍLKA,
KOŠILE, JAKOŽ I PLAVKY A KOUPACÍ ŠORTKY.

www.dmxgear.cz

15 %   

30 


NIKDY TO NEVZDÁME

Unikátní RALLY
mezi VINICEMI
Automobilová rally mezi vinicemi,
i to je AGROTEC. Zemědělské
komunikace, pasáže mezi zdejšími
vinicemi, polní cesty. To vše,
když se dalo dohromady, přispělo
k unikátní trati, která nemá v českém
regionu obdoby.

Rally, královna automobilového sportu, je sledně využívá také v  konstrukci sériových 2x HUSTOPEČE, BRNO, BŘECLAV
okouzlující sport provoněný benzínem vozidel a z prostředků investovaných do ra- www.agrotec.cz
a adrenalinovým napětím. Každý, kdo k ně- llye tak má následně užitek každý z nás ve
mu přivoněl a  nechal se zlákat jeho atmo- svém osobním voze. Další dobrý důvod, 3 až 10 %    
sférou, mu zůstává dlouho věrný. Ať je to proč AGROTEC v rámci své společenské od-
jezdec, spolujezdec, pořadatel, sponzor, ma- povědnosti podporuje rallye.
nažer, mechanik nebo divák.
   Jsme rádi, že můžeme organi-
Parta nadšených lidí umožňuje každý zovat tento významný sportovní pod-
rok soutěžícím, posádkám, servisním tý- nik na mezinárodní úrovni v  nádher-
mům, ale také divákům a  příznivcům rally ném prostředí jižní Moravy, za po-
zažít motoristickou soutěž na jihu Moravy – chopení našich spoluobčanů, obcí
„RALLY MEZI VINICEMI“, která umí propojit a firem, na jejichž komunikacích ­rallye
adrenalin automobilového sportu s prostře- probíhá. Velice si toho vážíme.“
dím a pohostinností jižní Moravy.

AGROTEC racing team vznikl oficiálně na
konci roku 2003 a italské vozy Fiat Bravo 2.0
HGT patřily po tři sezony ke koloritu českých
tratí. Martin Rada postupně poznával kon-
kurenční domácí závody, sbíral zkušenosti
a  následně ve spojení se současným ředi-
telem závodu Rudolfem Kouřilem „vstoupili“
do projektu vlastní automobilové rally v regi-
onu hustopečska.

A  měli na čem stavět! Hustopeče nabí-
zely výtečné zázemí. Zemědělské komuni-
kace, pasáže mezi zdejšími vinicemi, polní
cesty. To vše, když se dalo dohromady, při-
spělo k unikátní trati, která nemá v českém
regionu obdoby. Však se také „návrat ke ko-
řenům“ automobilových soutěží, to zname-
ná na mix asfaltových i šotolinových úseků,
zpočátku nesetkal se zcela příznivým ohla-
sem posádek. Každým ročníkem ale počet
nadšených jezdců více a více převyšoval ty
„stěžovatele“.

NA PLNÝ VÝKON

AGROTEC rally Hustopeče se z volného zá-
vodu v sezoně 2005 postupně propracovala
až do seriálu sprintrally a od roku 2008 mezi
podniky MMČR a také do seriálu Evropské-
ho poháru zóny Střed.

Automobilový sport nepřináší jenom zá-
bavu a  adrenalin pro posádky i  diváky. Au-
tomobilky totiž pro sportovní vozy vyvíjejí
různé hi-tech technologie, aby dosáhly ma-
ximálních parametrů výkonu motoru, na-
stavení podvozku, trakce a  brzdných účin-
ků. Konstrukce ověřená na rallye se ná-

  31 


NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Golf pod V rámci hlasování čtenářů časopisu Golf Digest se Ypsilonka, v kategorii
Kunětickou horou „Hřiště roku 2015“, umístila na krásném druhém místě. Tohoto ocenění
si velmi vážíme a doufáme, že si vaši přízeň zachováme i v následující
18jamkové mistrovské golfové sezóně.
hřiště Kunětická Hora splňuje
všechny požadavky a standardy UPROSTŘED KRÁSNÉ PŘÍRODY
moderního golfového areálu.
Golfové hřiště  Ypsilon Golf Resort FOJTKA, Ke Klubu 17
Autorem golfového hřiště otevřené- L­ iberec leží v nadmořské výšce 420 – www.ygolf.cz
ho v září 2007 u obce Dříteč je špič- 470 m.n.m a je umístěno do krásné přírody
kový australský golfový designér Graham bez civilizačního ruchu nedaleko přehradní 15 %  20 % 
M­ arsh, který má za sebou výstavbu více nádrže Fojtka u Liberce.
než 80 golfových hřišť po celém světě. boký green (30 m) úzce obklopen okolním
Areál hřiště se rozkládá na pozem- lesem. Tento green je navíc zpředu chráněn
Svojí délkou patří golfové hřiště Kuně- cích s rozlohou 102 ha, z čehož 37 ha tvo- 2 bunkery. 5 parové jamky budou svorně vy-
tická Hora mezi nejdelší hřiště v České re- ří samotné hrací plochy. Zdejší členité úze- žadovat pečlivé zvážení hrací strategie, a to
publice. mí umožnilo anglickému architektovi Keithu především prvních dvou ran. Průměrná dél-
Prestonovi vytvoření 18 specifických jamek ka těchto jamek činí 460 m.
Pro design golfového hřiště je typic- o celkové délce hřiště, která přesahuje šest
ké množství členitých písečných bunke- tisíc metr (6102 m - mistrovská pánská od- U parů 4 je zastoupena celá škála herních
rů, zvlněné fairwaye a víceúrovňové velké paliště) s parem hřiště 72. možností od kratších jamek (např. jamka
greeny. Vítr na „Kuňce“, jak se hřišti me- č. 12 - 289 m), které budou vyžadovat přes-
zi golfisty začalo obecně přezdívat, bu- Hřiště má klasickou skladbu 4 tříparové, 4 né přihrávky až po dlouhé jamky (např. jam-
de váš protihráč, se kterým musíte při hře pětiparové a 10 čtyřparových jamek. Každá ka č. 10 - 406 m), které prověří délku vašich
v každém ročním období určitě počítat. z  osmnácti jamek přispěje svým osobitým drivů.
charakterem k  celkovému nevšednímu zá-
DŘÍTEČ 155 žitku ze hry na tomto hřišti.
www.grkh.cz
Z 3parových jamek lze vyzdvihnout např.
15 %  20 %  „lesní jamku“ (jamka č. 6), která má přes
kratší celkovou délkou (116 m) členitý a hlu-

„MUSÍM PŘIZNAT, ŽE GOLF NEMÁM RÁD.
JÁ HO MILUJU!“

www.gr-fl.cz www.golf-sokolov.cz www.agrt.cz www.sokrates-golf.cz

15 %    20 %  25 %    30 %  10 %  15 %  33 %  50 % 

www.mladebuky.com www.canariatravel.cz www.siamtravel.cz www.stirin.cz

15 %    25 %  10 %    12 %  8 %    12 %  20 %  30 % 

32 


NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Golf pro

LEONTINKU

V letošním roce se koná jubilejní 10. ročník Golfu pro
Leontinku, který je vedle Benefičního koncertu pro Leontinku
a Aukce fotografií pro Leontinku jednou z forem získávání
finančních prostředků pro zrakově postižené děti a mládež.
Úspěšně v sobě spojuje dobročinnost, byznys a lásku ke golfu. Od jeho
prvního ročníku se podařilo nashromáždit úctyhodných 5,5 milionů korun,
které mohla nadace věnovat potřebným dětem a studentům.

Ke vzniku nadace její zaklada- vidomých lidí, 90 % všech zrakově posti- velké míry na ochotě managementu kon-
tel, pan Jindřich Lukavský říká: „Už žených žije v  rozvojových zemích, 80 % krétního hřiště takovou akci uspořádat?
více než 18 let řídím firmu, která na- zrakového postižení lze vyléčit nebo mu V  letošním roce pořádáme již 10. gol­
vrhuje a prodává světlo. Vedle toho předejít. fovou tour a  spolupracujeme s  resorty,
jsem ­otcem dvou dětí. Má osmnácti- které nám vycházejí vstříc a  jsou vlast-
letá dcera Leon­tinka se narodila s oč- Jakou částku se podařilo vybrat a rozdě- ně také našimi podporovateli. Samozřej-
ní vadou a navždy zůstane na jedno lit od založení Nadace pro Leontinku? mě vyhledáváme co nejkvalitnější resor-
oko slepá. Věřím, že světlo patří k ži- Od roku 2005 se podařilo rozdělit více ty, aby se nám dařilo pořádat co nejkva-
votu a chci ho dávat těm, kterým chy- než 32  milionů korun konkrétním rodi- litnější golfovou tour.
bí. Především dětem“… nám s  dětmi se zrakovým postižením,
konkrétním mladým lidem, organizacím, Jsou golfisté štědří dárci?
Existuje statistika, kolik je v České repub- které zrakově postiženým pomáhají, a to Jsem ráda, že ti golfisté, kteří jsou štěd-
lice nevidomých či zrakově postižených jak sportovním, odlehčovacím, vzdělá- ří, nám věnují dlouhodobě důvěru a pod-
dětí? vacím atd. Mezi naše aktivity také pa- poru, ale stejně tak jsem ráda za men-
Podle statistických údajů žije v České re- tří podpora zrakově postižených spor- ší dary v rámci vložené soutěže pro Le-
publice přibližně 100 000 osob se zrako- tovců při integraci mezi zdravé amatér- ontinku. Chce-li být někdo podporovatel,
vým postižením, z  toho 10 000 tvoří li- ské sportovce, a to jak na Jizerské 50, na dárce, mecenáš či sponzor, musí uči-
dé těžce zrakově postižení. Tito lidé nevi- amatérské běžecké sérii Run Tour, Bě- nit rozhodnutí a  věnovat projektu dů-
dí vůbec nic nebo jen velmi málo (světlo hej Lesy nebo i na legendárních Primá- věru. Jak víme, důvěra se buduje dlou-
– tma, barvy). I  toto „málo“ však může torkách. ho a  trpělivě. Věřím, že se řada golfistů
zrakově postiženým usnadnit život. Se- – podporovatelů Nadace Leontinka v le-
parátní statistiky konkrétních zrakových Jednou z forem získáváni finančních tošním roce rozroste.
vad nebo motorických vad pro věk 1 – prostředků je už výše zmíněný Golf pro
7 let se nesledují, nicméně dá se odhad- Leontinku. Proč právě golf? Letos se koná jubilejní 10. ročník série
nout, že je cca 3 900 dětí se zrakovým Golf je sportem, kde se spojuje obchod, těchto benefičních turnajů. Vím, že máte
postižením a  cca 5 800 dětí s  mentál- pravidla hry, radost ze sportu a  vlastně radost z každé vybrané finanční částky,
ním postižením. Co se týče dětí, uvádí i charitativní prvek. Někteří naši „tradiční“ ale přesto, jaká by Vás, osobně potěšila?
se, že zlepšováním zdravotní péče do- dárci jsou golfisté a  na základě právě V neziskové činnosti se velmi obtížně pl-
šlo v České republice k snížení počtu dě- jejich podnětu charitativní golfová tour ní plány, protože některé faktory opravdu
tí s „pouze“ zrakovým postižením. Záro- vznikla. A díky golfové tour se daří pod- nelze ovlivnit. Bylo by jistě krásné, kdy-
veň, bohužel, přibývá dětí s  postižením porovat např. Střediska rané péče v ce- by se díky jubilejní golfové tour podařilo
kombinovaným včetně zrakového. lé České republice. Jejich odborně vy- získat pro potřeby zrakově postižených
školení pracovníci mohou tak bezplatně jeden milion. Jsme však rádi za všech-
Je toto číslo srovnatelné s ostatními ev- poskytovat služby / zapůjčení kompen- ny získané prostředky, a to jak finančního
ropskými zeměmi, nebo jsme na tom lé- začních pomůcek, konzultace, stimulace tak nefinančního charakteru, které dovo-
pe či hůře? zbytků zraku, porady/ přímo v  rodinách lí pomáhat tam, kde si zrakově postižení
Toto nedovedu posoudit. Podle někte- s dětmi předškolního věku se zrakovým lidé nemohou pomoci sami.
rých údajů na světě žije: 245 milionů zra- nebo i kombinovaných postižením.
kově postižených a z toho 39 milionů ne- Barbara Hucková,
Podle čeho vybíráte golfové resorty, kde výkonná ředitelka nadace
se turnaje uskuteční? Nebo záleží do

  33 


NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Lymfom Help Golf Tour

s KLÁROU SPILKOVOU

Lymfom Help KLÁRA SPILKOVÁ OBRÁŽÍ OD
ZAČÁTKU ROKU PRESTIŽNÍ
funguje s cílem podpořit pacienty trpící TURNAJE PO CELÉM SVĚTĚ
zhoubným lymfatickým nádorem. Tito pa- S VIDINOU DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ
cienti se samozřejmě dozvědí od léka- METY KAŽDÉHO SPORTOVCE
ře základní informace o své diagnóze, – ÚČASTI NA OLYMPIJSKÝCH
nicméně během nemoci přicházejí dal- HRÁCH. STEJNĚ TAK ALE
ší a další dotazy, na které ale již v ordina- NEZAPOMÍNÁ, ŽE JSOU V ŽIVOTĚ
ci u lékaře nemusí zbýt čas. Jsou to přede- I DŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI, JAKO ZDRAVÍ.
vším problémy v oblasti sociálních kontak-
tů, rodinného zázemí, právních záležitostí
atd. a od toho je tu právě Lymfom Help,
aby jim s tím pomohl.

Klára je nejen výborná golfistka, ale už od svých 16let Klára se už ve svých šestnácti le-
pomáhá pacientům s lymfatickým nádorem tech, kdy se poprvé zapsala do his-
34  torie golfu, jako nejmladší hráčka Ladies
European Tour, rozhodla pomáhat po-
třebným. Proto si vzala pod svou zášti-
tu charitativní golfový projekt LYMFOM
HELP GOLF TOUR na pomoc lidem tr-
pícím zhoubným lymfatickým nádorem.
Letos už se jedná o  pátý ročník a  tato
tour se začíná pomalu stávat tradicí.

Více informací najdete na stránkách
tour – www.lymfomhelpgolftour.cz. Tur­
naje a  ty nejlepší okamžiky z  nich mů­
žete téměř online sledovat i  na face-
booku tour.


NA TÝ LOUCE ZELENÝ

TERMÍNY LETOŠNÍCH TURNAJŮ

21. 4. 2016 Golf Resort Black Bridge
26. 5. 2016 Golf Club Sokolov
28. 7. 2016 Golf Resort Karlštejn
31. 8. 2016 Golf Mladá Boleslav
22. 9. 2016 Golf Club Mstětice

Jak hodnotíte letošní první turnaj? turnajích, sponzorských akcích apod. Tak- můžu jen hádat, ale myslím si, že bude do­
„Skvěle. Bylo to super jako vždy. Opět se se- že to pro mě byla doopravdy životní změna. opravdy hodně kvalitní.
šla skvělá parta lidí, co milují golf a co mají Navíc v té době jsem nastupovala na gym-
zároveň i velké srdce a chtějí pomáhat těm, názium, takže to byl opravdu šílený rok. Pravidelně se představujete v Čechách na
co potřebují. To se pak hrozně projeví na at- turnajích  Ladies European Tour.  Vnímá-
mosféře celého turnaje. A  navíc nám přálo Letos jste získala mezi své sponzory velmi te domácí prostředí a fanoušky jako velkou
i počasí. prestižní společnost KPMG a zařadila se podporu? Nebo jste naopak nervóznější,
tak vedle golfového veterána Phila Mickel- protože chcete doma zabodovat?
Letos máte hodně nabitý program. I přesto sona, trojnásobného vítěze Masters. Jaký je Určitě má u nás člověk větší zodpovědnost,
se záštity tour nevzdáte? to pocit? a čím je starší, tím je ta zodpovědnost větší.
No to rozhodně ne! Jsem ráda, že můžu po- Pocit je to určitě úžasný, protože být v  té- A  tím pak samozřejmě cítí tlak. Na druhou
máhat ostatním tím, že dělám to, co milu- to společnosti je opravdu něco výjimečné- stranu vnímáte i tu obrovskou podporu, tak-
ji. I přesto, že je můj program kvůli olympij- ho. Je to v podstatě něco, co se někomu ne- že je to půl na půl.
ským hrám dost nabitý, snažím se zúčastnit povede ani za celý život. Takže si toho velice
se alespoň poloviny turnajů této charitativní vážím. Taky to nebylo ale jednoduché, trva- Kolik dnů z roku trávíte, Kláro, vlastně na
tour. Je to moje srdcová záležitost.“ lo nám vlastně skoro rok, než jsme to pode- cestách, po turnajích?
psali, protože kontrakt je to velký. 25 až 30 týdnů, takže super.
Jak dlouho se, Kláro, vlastně věnujete golfu?
S  golfem jsem začala poprvé, když mi by-    Ke golfu jsem se dostala náho- Kdo je Vaší největší oporou?
li 4 roky a dostala jsem se k němu hroznou dou. Naši se snažili se najít sport pro Určitě rodina a  moje pravá ruka, Monika
náhodou. Naši totiž golf nikdy sami nehráli. mého staršího bratra, a protože jsme Dvořáková. Ta je se mnou ve dne v noci a je
Snažili se najít sport pro mého staršího bra- bydleli hned vedle golfového hřiš- pořád na přijmu, takže když je cokoliv potře-
tra, a  protože jsme bydleli hned vedle gol- tě, tak to zkusili. No a nakonec jsem ba, tak je takové moje druhé já.
fového hřiště, tak to zkusili. No a  nakonec u toho skončila já...
jsem u toho skončila já. Čeho si ve Vaší dosavadní golfové kariéře
Po dlouhých 112 letech se golf vrací mezi ceníte nejvíce?
Byl pro Vás přestup k profesionálům velkou olympijské sporty. Máte radost Kláro? Toho, že si s  velkou pravděpodobnos-
změnou? Mám a hlavně si myslím, že to pomůže cel-
Určitě byl. Přestup z  amatérského golfu kově golfu v  České republice. Já dou- tí zahraji na olympiádě, proto-
k profesionálnímu je úplně něco jiného, je to fám, že ho začnou lidé vnímat tro- že k  tomu směřují vlastně
jiný život. Člověk se musí začít chovat profe- chu jinak, ne jako buržoazní sport, všechny sporty. A taky ur-
sionálně po všech stránkách, na tréninzích, jak je tomu dodnes. Ale myslím si, čitě toho, že hraju na La-
že už teď můžeme trochu vidět, že se dies European Tour. A že
Jaká je Vaše nejoblíbenější hůl? začíná pomalu zařazovat k  „normál- se pořád zlepšuji.
Sedmička železo ním“ sportům. Samozřejmě, když se to-
Jaké hřiště? mu chce člověk věnovat, musí tomu něco A poslední otázka Kláro,
Black Bridge obětovat. Ale je to úžasný sport, takže budu jaké jsou Vaše letošní me-
Váš nejoblíbenější golfista? ráda, když se u nás více zpropaguje a změní ty a jaké máte dlouhodo-
Lydia Ko trochu renomé. bější cíle?
S kým byste si chtěla zahrát golf?
S Lydií Ko, Phillem Mickelson a Stacy Lewis Je pro Vás reprezentování České republiky Z  těch nejbližších je to
Ideální představa dovolené? na olympiádě odlišné od běžných, i když určitě účast na olym-
Ideální dovolená je třeba ta, na které jsem v některých případech velmi prestižních tur- piádě, pak bych chtě-
byla na Srí Lance – surf a týden cestování najů?  la zahrát dobrý golf
po ostrově. Takže určitě aktivní dovolená. Určitě. Bude to zcela nový turnaj. Myslím si, u nás na turnaji na Dý-
A mám ráda moře, ale i hory. že se zařadí mezi major turnaje, mezi ty nej- šině a  taky bych chtěla
Co ráda čtete a co posloucháte? prestižnější a  nejlepší turnaje světa. Zatím vyhrát kvalifikaci na ame-
Ráda čtu bibliografie. Teď jsem četla na- rickou túru LPGA. To je můj
příklad Aggasiho nebo Djokoviče. Ale je cíl i  do budoucna, protože
to různé. Čtu hodně, co mi kdo doporučí. se tam hraje nejlepší golf.
Z hudby mám ráda všechno, nejoblíbeněj-
ší zpěvačka je Pink a zpěvák James Beth,
ten je takový správně edgy.

  35 


NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Costa La Cala Resort

del Sol Costa del Sol neboli Pobřeží slunce užívá tento název naprosto právem. Říká
se, že zde slunce svítí až 300 dní v roce, a těch zbylých 65 je také velmi pří-
GOLF PRO KAŽDÉHO jemných. Pobřeží Costa del Sol omývané Středozemním mořem je dominantou
andaluské provincie Málaga a je jednou z turisticky nejnavštěvovanějších ob-
lastí Andalusie. Mimo jiné díky rozsáhlé síti golfových klubů a hřišť.

V těsné blízkosti Fuengiroly je 9 golfových španělskými, tak se světovými kulinářskými ště Vallé Romano na jehož designu se podílel
resortů, z  nichž některé nabízejí dvě až specialitami, je plný luxusních jachet a mo- známý španělský hráč Gonzalo Fernández-
tři osmnáctijamková hřiště. Největším gol- torových lodí různých velikosti a tvarů. Ho- -Castaňo. Pětihvězdičkový resort Finca Cor-
fovým rájem, co se týče rozlohy, a to nejen tely v  oblasti jsou všech možných katego- tesín je vynikající hřiště s luxusním zázemím
v této lokalitě, ale i v celém Španělsku, je La rií. Od těch cenově velmi dostupných, ale a zejména neskutečně rychlými greeny s ja-
Cala Resort se čtyřhvězdičkovým hotelem, s vlastní golfovou recepcí, až po ty skutečně kými se na našich hřištích vskutku nesetkáte.
rozsáhlým spa a  především se třemi mis- nejluxusnější z celého andaluského pobřeží. To, že se zde již pravidelně koná Volvo Match
trovskými hřišti. Všechna jsou skutečným Play Championship hovoří samo za sebe.
testem jak vaší fyzické, tak i psychické odol- A jdeme dál, směrem k Gibraltaru, do Este-
nosti. Ve zdejším tréninkovém centru půso- pony. Většina zdejších hřišť se řadí mezi nej- A ten nejkrásnější pohled na gibraltarský
bí rovněž vyhlášená David Ledbetter Acade- luxusnější v celé Andalusii a mají svá vlastní, masiv je ze hřiště Alcaidesa Links. Většina
my. Dalšími hřišti, která určitě stojí za to si z  velké části pětihvězdičková zařízení. Jako jamek podél moře a výhled až někam do Af-
zahrát, je Santana, Alhaurin, Cala Nova a ze- první zmíním Los Flamingos. V  okolí maje- riky, úchvatný závěr!
jména El Chaparral. státního hotelu Villa Padierna jsou ve středně
kopcovitém terénu umístěny dvě skvělé osm- PRAHA 10, Přátelství 555/9
Druhou a patrně golfově nejfrekventova- náctky, Flamingos a Alferini. Kdo jede na golf www.mykenytravel.cz
nější oblastí je okolí luxusního přístavního do Andalusie, neměl by je vynechat. Kousek
městečka Puerto Banus nedaleko Marbelly. dál v kopcích pohoří Benahavis je však vybu- 5 %  7 % 
Samotný přístav, který je obklopen množ- dovaná skutečná rarita. Směrem na Gibraltar,
stvím různých restaurací a hospůdek jak se téměř přímo v Esteponě, najdeme novější hři-

PRAHA 5, Strakonická 2860/4
www.erpetgolfcentrum.cz

10 %    20 % 

UNIKÁTNÍ Erpet Golf Centrum je
KOMBINACE společensko-sportovní
nadchne i pobaví areál a již dvacet let je
přístavem nejen milovníků
golfu, zdravého pohybu,
relaxace a dobrého jídla.

Golfové zázemí s driving range, golfovými simulátory, puttin- PRAHA, BRNO, OSTRAVA
gem a pitchingem nemá u nás konkurenci. A pokud zrovna www.golfprofi.cz
necháte hole doma, nebo golfu neholdujete, můžete využít někte-
ré z dalších sportovních zařízení, které Erpet Golf Centrum nabí- 5 až10 %   
zí. Zahrát si můžete tenis, squash, badminton, stolní tenis i ma-
lou kopanou.

Pochutnat si na lahodném jídle a pití můžete v útulné restau-
raci či na venkovní terase. Sluníčko si užijete u našeho venkovní-
ho bazénu. Našich služeb můžete využít i v případě, že potřebuje-
te uspořádat společenskou nebo sportovní akci, teambuilding, ob-
chodní jednání, oslavu narozenin, svatbu nebo konferenci. Lokace
v  blízkosti centra Prahy s  možností  hlídaného parkoviště, záro-
veň unikátní kombinace konferenčních a sportovních prostor, pří-
mo nahrává netradičnímu řešení, které nadchne a pobaví. Věříme,
že pokud přijdete jednou, budete se k nám rádi vracet celoročně,
stejně jako všichni naši spokojení zákazníci.

36 


TIPY SPHERE

Říká se, že jeden nemůže vědět všechno. Proto jsou tu naše tipy, Nemáme moře a možná proto jsme jeho milovníci.
Z hlediska fotografie je sice západ slunce nad
aby vás inspirovali a třeba pro vás objevily něco nového. mořským obzorem kýč jak bič, ovšem vyfotíme
si ho všichni. Neodolá nikdo. Jak ale udělat pár
Na moře snímků z dovolené u moře tak, aby nám je ostatní
záviděli? Poradí vám Topi Pigula, lektor fotografie
s FOŤÁKEM certifikovaného školicího centra NICOM, a.s.

Text a foto Topi Pigula
– lektor kurzů fotografování NICOM

KRÁSA DETAILU ZACHYŤTE POHYB

Samozřejmě, že si z dovolené při- V podvečer postav-
nesete snímky pláže a svých nej- te fotoaparát na sta-
bližších, ale co pár snímků věnovat tiv a nastavte si při pri-
detailům. Mušle, mořský ježek ne- oritě času delší čas.
bo krab poustevník vám zapózují. A pak jen stačí zmáčk-
Vyplatí se mít šikmé sluníčko v zá-
nout spoušť (nejlé-
dech a tmavé pozadí. Stín nebo pe drátěnou, abyste si
tmavé pozadí spolu s malým clo-
novým číslem „vytáhne“ objekt va- snímek nerozhýbali)
šeho zájmu do popředí. Moře ob- v okamžiku, kdy se vl-
čas vyplaví úžasné oblázky a z po- na mění v bílou plážo-
vou pěnu. Nevlastníte-
loviny do písku zahrabaná láhev
se vzkazem uvnitř – nedělá to ně- -li drátěnou či dálko-
vou spoušť, pomůže
co s vaší kreativitou?
samospoušť.

VODOROVNÉ MOŘE

Moře neteče z kopce, to ví každý. Tak proč
to na fotkách občas vypadá, jako že ta-
to stará pravda neplatí? Pohlídejte si obzor,
stačí ho srovnat třeba podle horní hrany ob-
razu v hledáčku. A pokud si do zlatého ře-
zu umístíte nějaký výrazný prvek - loď, molo,
maják, ostrov - je úspěch skoro zaručen.

PRAHA, BRNO OSTRAVA POHLÍDEJTE SI MRAKY
www.nicom.cz
Dramatické mraky nad mořskou hladinou mohou udělat
20 %     nádhernou scenérii. Myslete na ně. Často unikne zajíma-
vý snímek jen proto, že se člověk kochá a nefotí. Obzor
tvořený vodní hladinou umístěte do spodní či horní třeti-
ny snímku a ne doprostřed.

SÍLA ŽIVLŮ

Moře je živel krásný, ale i ne-
bezpečný. Co takhle si zaex-
perimentovat s nejrůznějšími
časy a zkusit zachytit pohyb
moře. Vlny tříštící se o skály,

plovoucí plastová židlička,
mořem zalité
molo.

  37 


TIPY SPHERE

Jedeme do AFRIKY
OD KVĚTNA DO KONCE ZÁŘÍ
NABÍZÍ ZOO DVŮR KRÁLOVÉ Při návštěvě ZOO si můžete
NA PLOŠE 50 HA SKUTEČNÉ klidně zatančit v rytmu Afriky.
„AFRICKÉ SAFARI“, KTERÉ
NÁVŠTĚVNÍCI PROJÍŽDĚJÍ
PODOBNĚ JAKO V AFRICKÝCH
PŘÍRODNÍCH REZERVACÍCH
VOZY ČI AUTOBUSY.

V  prostorných, vzájemně oddělených
sekcích, jsou volně vypuštěni kopyt-
níci a  ptáci. Při  projížďce můžete alespoň
na chvíli nahlédnout do života „divoce“ žijí-
cích zvířat a navodit si tak iluzi vzdáleného
afrického kontinentu. Během jízdy po 5 km
dlouhé cestě uvidíte 500 africk­ ých kopytní-
ků, šelem a ptáků. Na okruhu Afrického sa-
fari můžete vozidlem u  jednotlivých zvířat
zastavit a  pozorovat jejich rodinný či  sku-
pinový život – dívat se, jak si mláďata spo-
lu hrají, jak  o  ně jejich matky pečují a  za-
pojují je  do  kolektivu svých stád. Projížďka
po Africkém safari se  tak  stává mimořád-

ným zážitkem, neboť pozorovat život zví- álně upravených vozech zoologické zahrady
řat takhle zblízka často není možné ani projíždějí mezi volně vypuštěnými lvy. Lvy
v přírodě. je  však možné pozorovat i  bez auta. Ce-
Vedle takzvaných „samčích sku- lý areál je  uzpůsoben tak, že do  něj dob-
pin“ složených ze samců antilop, buvol- ře vidí i  pěší návštěvníci. Zpevněnou stez-
ců, impal atd. má návštěvník možnost kou ve svahu mohou buď vystoupat k pavi-
shlédnout i  chovné skupiny s  mláďa- lonu lvů, kde je od šelem dělí jen sklo, anebo
ty antilop losích, pakoňů modrých, an- se vydat na dobrodružnou vyhlídku z nové-
tilop koňských, zeber Chapmannových, ho lanového hradu, jehož některé věže jsou
vodušek červených a vodušek jelenovi- postaveny přímo ve velkém výběhu pro lvy. 
tých. Na rybnících pak může pozorovat
vodní ptáky - především pelikány, jeřá- Celkem je v ZOO Dvůr Králové v součas-
by, ale i kormorány, husy velké a někte- nosti k vidění osm lvů. Do výběhu lvího sa-
ré kachny. Nepřehlédnutelným dru- fari chodí tři samci, kteří k nám přišli z Ang-
hem je chovné stádo watusi – primi- lie a  3  samice původem z  Holandska. Dále
tivního afrického skotu, pro nějž jsou v pavilonu lvů můžete obdivovat dva berber-
typické impozantní rohy. V  dalších ské samce jménem Napoleon a Bart pochá-
volných výbězích je  možné spatřit zející ze ZOO Olomouc.
zebry Grévyho.

UNIKÁTNÍ LVÍ SAFARI DVŮR KRÁLOVÉ, Štefánikova 1029
www.zoodvurkralove.cz
Součástí Afrického safari je
rovněž unikátní Lví safari, je- 10 %    

diné ve střední Evropě. Ná-
vštěvníci v  něm ve  vlast-
ních autech nebo ve speci-

38 


TIPY SPHERE

Jak žijí samotáři
Jsou sami, a přesto se nenudí. Někteří zatím nenašli toho vhodného
partnera, jiní jej ztratili. Jak tráví volný čas? Vyzpovídali jsme pro

vás několik  „samotářů”, díky nimž třeba najdete inspiraci i vy…

Monika, maminka dvouletého Tomáš- jen moje kámošky už mají děti a já mám ZÁMEK SLAVKOV
ka, ráda bruslí a  běhá. Nemá času pocit, že jsou jinde, zkrátka si nemáme už – AUSTERLITZ
nazbyt. Je totiž mámou na plný úvazek, tolik co říct. Katka jako obchodní zástup-
a bez partnera k tomu. I během mateřské kyně a  cestuje po celé republice.  V  kuf- SYMBOL NAPOLEONOVA
se snaží věnovat svým koníčkům.   Před ru auta vozí tašku na cvičení a tak v týd- TRIUMFU DNES LÁKÁ NA ZÁŽITKY
pár měsíci  díky diskusi maminek na face- nu zvládne minimálně třikrát navštívit
booku objevila  strollering, což je v  pod- fitko. Pokaždé chodí jinam, nevadí ji ne- Napoleon, bitva a  triumf. To jsou nej-
statě cvičení s  kočárky. Potkává tu další známé prostředí ani ostatní sportovci. Do- známější symboly zámku ve Slavko-
mamči, ale hlavně je stále se synem a ne- konce sama   jezdí i  na „dívčí dýchánky“, vě u Brna. Největší barokní památka na Mo-
musí řešit hlídání. Popovídá si, zasportuje jak to nazývá. Na netu si najdu nějaký po- ravě však skrývá mnohem více. Na zámku
a je v pohodě. Strollering ji natolik nadchl, byt s  programem, nejlépe cvičením a  je- Slavkov – Austerlitz se nemusíte na historii
že se chystá i na závody. du.“  Potkám tam skvělé lidi, co chtějí ja- pouze dívat a poslouchat o ní. Můžete ji za-
ko já vypnout a nic neřešit. žít a stát se její součástí.
Oproti tomu Milan, padesátník, rozve-
dený, neholdující sportu, ale poklid- V  tom se s ní shoduje  Martin, který se Reprezentativní sály a  komnaty nejsou
nému kulturnímu životu,  doslova hltá kul- takto přidává k partě kluků a jezdí  s nimi jen místem, kde se po celý rok odehrává
turní průvodce a  věstníky. Několikrát do na kole po Evropě. Je to banda nadšen- bohatý program pro veřejnost. Nabízí také
týdne vyráží do kina či divadla. Na to, že ců, co se potkala v hospůdce a padla si do komfort pro konání společenských i  firem-
chodí sám, si zvykl.  S nikým nemusí řešit, oka. „To víš, v hospodě se dějí zásadní vě- ních akcí. Díky unikátnímu golfovému hři-
zda se tomu druhému bude líbit žánr fil- ci.“ A tady také  vznikl nápad na společná šti v  kulisách rozsáhlého anglického parku
mu, zda bude mít čas a náladu.  Na otáz- cyklistická dobrodružství. Obvykle jsou to je také vyhledávaným místem pro pořádání
ku, zda mu nevadí, že vedle něj sedí cizí li- delší pobyty v  létě, ale stihneme i  pár ví- ojedinělých reprezentativních setkání. Slav-
dé, se usměje   a  odpoví „Stejně tam se- kendů. Je to fajn, nikdo neřeší svou práci, kov je navíc na dosah – z Brna jste zde za
díš ve tmě, jsi potichu, prostě  jde o zvyk.“ ani kdo jsi. Všichni chceme jedno, dojet do dvacet minut.
cíle. Věříme si, hecujeme se. Je to adre-
Katka a Martin jsou typickou singles ge- nalin, co tě vyčerpá i nabije. V týdnu toho SLAVKOV U BRNA, Palackého nám. 1
nerací. Bydlí sami, pracují dvanáct ho- moc nestíhám, mám rád ticho a klid a to www.zamek-slavkov.cz
din denně a volný víkend je pro ně doslova najdu v sauně, případně zajdu na masáž.
zázrakem. Kariéristé? „To ne“, říká Katka, 10 % 
Text Jana Hornová (blogerka)

SVĚT, KTERÝ VÁS BAVÍ

NAPROSTO IDEÁLNÍM A SVÝM ZPŮSOBEM
I UNIKÁTNÍM CÍLEM VAŠICH DOVOLENKOVÝCH

ČI PRÁZDNINOVÝCH DNÍ JE URČITĚ ŠIKLŮV
MLÝN – V SOUČASNÉ DOBĚ NEJVĚTŠÍ PŘÍRODNÍ

ZÁBAVNÍ AREÁL V ČESKÉ REPUBLICE.

ZVOLE NAD PERNŠTEJNEM 49 A vůbec nezáleží na tom, kolik je vám let býkovi a  mnoho dalších. Dětem udělá ur-
www.sikland.cz nebo jestli máte děti, protože si zdejší čitě radost možnost vydovádět se v aqua-
zábavu, program i odpočinek, užije fakt ka- parku nebo si prohlédnout zoopark, dámy
20 %    50 %  ždý. Od 2. 7. do 4. 9. na vás čekají divadel- jistě ocení wellness služby, jízdu na koních
ní představení, westernová show, taneč- nebo půjčovnu kostýmů no a pánové urči-
ní vystoupení, zábava v off road areálu, zá- tě nepohrdnou třeba jízdou v bojovém vo-
bavné atrakce jako rýžování zlata, jízda el. zidle pěchoty.

  39 


TIPY SPHERE

Proslavená Jízda králů

Víno, folklor, tradice, cykloturistika,
Baťův kanál, historické památky,
muzea a galerie i hody či slavnosti
vína, to vše můžete zažít na Slovácku.
Vítejte v kraji, kde se snoubí tradiční
slovácká pohostinnost s láskou
k tradicím, zemi i kořenům a užijte si
svou dovolenou s Region Slovácko
pasem Sphere v kapse.

Region Slovácko, sdružení pro rozvoj ces- „Region Slovácko Pas Sphere je živý pro- její majitel může čerpat výhody i  v  místě
tovního ruchu, které má za cíl propago- jekt. Denně se nám hlásí další subjekty, kte- svého bydliště, ať už na cestování či služby
vat přirozený turistický region Slovácko, ré mají zájem se zapojit, což nás velmi těší. každodenní potřeby. Karta Region Slovác-
provozuje benefitní systém k  podpoře ná- V projektu jsou zapojeni velcí tahouni regio- ko pas Sphere je letos rozšířená i o skupinu
vštěvnosti turistické oblasti již třetím ro- nálního cestovního ruchu, jako jsou Archeo- YOUNG, tedy pro mladé držitele do věku 28
kem. Novinkou letošní sezony je spojení skanzen, Živá voda a Centrum slováckých let a výše poskytovaných výhod až do výše
Region Slovácko pasu s  věrnostním pro- tradic na Modré, půjčovny lodí na Baťově 50%. Návratnost investice do karty Region
gramem Sphere, který je   největším svého kanále, Aquapark Uherské Hradiště nebo Slovácko pas Sphere je během několika ho-
druhu realizovaným na území České a Slo- Kovozoo Staré Město, ale také menší mu- din a  výhody mohou dosáhnout v  průběhu
venské republiky a nabízí výhody u více než zea či další méně známá turistická lákadla, dvouleté platnosti až několika tisíc.
10.000 subjektů. Toto spojení vynese Regi- která chceme touto cestou podpořit“, dodá-
on Slovácko pas na výsluní benefitních pro- vá Ing. Stanislav Blaha, předseda správní ra- Přijměte tedy pozvání k nám, na Slovác-
gramů nejen v oblasti cestovního ruchu, ale dy Regionu Slovácko. ko, do kraje folkloru, tradic a  dobrého vína,
také v  rámci výhod pro mladé, kterým se kde se snoubí historie s přírodou. Kde mů-
letos intenzivně věnujeme“ popisuje dyna- Bezkonkurenční výhodou karty Region žete poznat historické památky, projet se po
mický rozvoj benefičního systému Regio- Slovácko pas je dvouletá délka platnosti Baťově kanále, zazpívat i  zatočit se  s  kro-
nu Slovácko Pas Sphere Ing. Stanislav Bla- karty, ale také její funkčnost na území ce- jovanou chasou, ochutnat slovácké koláč-
ha, předseda Regionu Slovácko v Uherském lé České i  Slovenské republiky. Po ukonče- ky i lahodná slovácká vína a to vše za zvu-
Hradišti. ní pobytu na Slovácku, se karta nestává jen ku cimbálu a houslí až do kohoutího zakokr-
upomínkovým předmětem v peněžence, ale hání s kartou Region Slovácko pas Sphere.

BŘECLAV, Žižkova 42a LEDNICE, Břeclavská 871 KYJOV, Komenského 596/64 ZLÍN, OC ČEPKOV
www.segwaybreclav.cz www.lazne-lednice.cz www.kyjovsky-pivovar.cz www.scvina.cz

12 %  15 %  5 až 10 %     15 %  20 %  10 %  20 % 

ZLÍN, Kostelec 493 ZLÍN, U Zimního stadionu 4092 VESELÍ NAD MORAVOU, LUHAČOVICE,
www.gclk.cz www.koliba-zlin.cz Benátky 32 Lázeňské náměstí 436
www.lazneluhacovice.cz
www.hvezdarna-veseli.cz

20 %     30 %     10 %  20 %  10 %  15 % 

40 


PLAVKY pro všechny? TIPY SPHERE

PŘESNĚ TAK!   41 

V nabídce e-shopu www.rajpradla.cz na-
leznete plavky pro všechny věkové ka-
tegorie, pro všechny postavy, pro dámy, pá-
ny i děti. Plavky různých střihů a barevných
kombinací.

Letos jsou velmi módní puntíky, proužky,
květinové vzory a především pastelové bar-
vy. K plavkám je možno také vybrat nejrůz-
nější plážové doplňky, jakými jsou plážové
tuniky, či sukýnky. Ty perfektně doladí Váš
plážový outfit. Využijte navíc možnosti na-
koupit několik modelů plavek, nechat si je
poslat domů, tam je v klidu vyzkoušet a za
14 dní zaplatit pouze ty, které vám sedí. Zby-
tek jednoduše pošlete zpět.

BRNO, Nám. Svobody 9 K plavkám patří také plážové
www.rajpradla.cz doplňky, jako tuniky nebo sukýnky

10 %   

M odkeurcnhí yŠnPAěNĚLSKÁ

NAŠE PŘESVĚDČENÍ JE JED-
NODUCHÉ: NABÍZET DELIKÁT-
NÍ, CENOU ADEKVÁTNÍ JÍD-
LO, VÍNO A CIGAR-SERVIS TAK,
ABYSTE SE K NÁM VRACELI ZA-
ŽÍVAT JEDNY Z NEJLEPŠÍCH
OKAMŽIKŮ.

Neotřelý interiér, pečlivě vybrané de-
likatesy, ať už se jedná o  nabídku
skvělých Tapas nebo menu vznikajících
pod taktovkou šéfkuchaře Jakuba Foroň-
ky se zkušeností z předních světových re-
staurací, i relaxační cigar club s nabídkou
exkluzivních nápojů a  doutníků uděla-
jí z vaší návštěvy gastronomický zážitek.

PARDUBICE, tř. Míru 68
www.tiburon-restaurant.cz

10 %    15 %   


TIPY SPHERE ZDRAVĚ, žijte raw!

ŽIJTE

VYROBTE SI TŘEBA SMOOTHIE PODLE VLASTNÍ RECEPTURY A CHUTI,
MIXUJTE, SEKEJTE, CO HRDLO RÁČÍ. OVOCE, ZELENINU, OŘECHY,
BYLINKY, CO VÁM PŘIJDE POD RUKU.

Vital Blend od značky ETA není jen vyso- a  nemohou pít mléko živočišného původu.
kootáčkový stolní mixér, ale také multi- Přesnídávky pro děti jsou samozřejmostí.
funkční pomocník, který mixuje, míchá, se- Rychlou dávku energie v  podobě ovocné-
ká, drtí led, pomůže s  přípravou zmrzliny, ho či zeleninového smoothie, obohaceného
pomazánek, oříškových másel a  je přede- o  proteinový prášek, oříšky, mladý ječmen,
vším specialistou na smoothies – v dnešní chia semínka nebo ovesné vločky si může-
době tak oblíbené zdravé nápoje. Je vhodný te dopřát před jakoukoliv fyzickou aktivitou.
i na přípravu RAW stravy. Nahradí snídani či svačinu. Ve Vital Blendu
lze za pár chvil připravit i  tekutá těsta na pa-
Skvěle se hodí k  výrobě jemných rost- lačinky nebo wafle.
linných mlék (například z  ovesných vloček,
oříšků nebo kokosu, mandlí či rýže). To- Večer si můžete zpříjemnit osvěžujícím
to ocení zejména lidé, kteří mají intoleranci koktejlem nebo krémovou zmrzlinou. Vital
laktózy anebo alergii na mléčnou bílkovinu Blend se v žádné domácnosti rozhodně ne-
ztratí. Jen dejte pozor, jeho používání je sil-
síť v ČR ně návykové!
www.tauerelektro.cz

www.teshop.cz

5 %    8 %   

Vodní hrátky
M2 SHOES, Když si potřebujeme odpo- vnitřní částí aquaparku a v té
boty pro každého činout, ulevit unavenému venkovní třeba 25 m dlouhý
tělu nebo se pobavit, skvě- plavecký bazén, další vodní
Módní, vycházkovou a  spo- Z kožené galanterie to jsou ka- lou volbou je aquapark, ideál- atrakce, dětský bazén s  vod-
lečenskou obuv, dámskou, belky značek Bellugio, Ellini, Don ně propojený s plaveckým ba- ním hradem a  brouzdaliště.
pánskou i dětskou vám nabízíme Jones, Sanchez. zénem, saunou a  odpočinko- V  létě se můžeme slunit na
už od roku 1996, a to jak v síti na- vou zónou. A právě takový na travnatých plochách nebo si
šich kamenných obchodů, tak i na vás čeká v Jihlavě, a dokonce zahrát plážový volejbal, tenis
internetu. Svůj botník tak může- je rozlohou vodní plochy nej- či nohejbal.
te obohatit díky širokému výběru větším na celé Vysočině.
značek Rieker, Mustang, Tama- síť v ČR JIHLAVA, E. Rošického 6
ris, Marco Tozzi, Caprice, Crocs, www.m2shoes.cz Rozdělen je na vnitřní www.vodniraj.cz
Aerosoles, Hogl, Ara, Kacper, Ja- a venkovní část, takže se vod-
na, Eject, s.Oliver a mnoha dalších. 10 %     ním hrátkám můžeme smě- 10 %    20 % 
le oddávat po celý rok. Kry-
té bazény se spoustou vod-
ních atrakcí, brouzdaliště pro
děti a  vířivka na vás čeká ve

42 


TIPY SPHERE

SLUNCE, VODA, KOUPÁNÍ,

KDO BY ODOLAL?

VĚŘTE, ŽE SI LÉTO UŽIJETE VÍCE,
BUDETE-LI DOBŘE PŘIPRAVENI.
ZÁKLADNÍ PRVEK ŠATNÍKU
KAŽDÉ LETNÍ SEZONY JSOU
PLAVKY. PŘI KOUPI DBEJTE NA
VÝBĚR MATERIÁLU A STŘIHU.
ANI PO NAMOČENÍ BY PLAVKY
NEMĚLY BÝT PRŮHLEDNÉ
NEBO PŘÍLIŠ VOLNÉ. VYHNETE
SE TAK TRAPNÝM SITUACÍM
S NEČEKANÝM ODHALENÍM
PARTIÍ, KTERÉ MĚLY ZŮSTAT
ZAKRYTY.

 V plavkách, které dobře padnou,
můžete dovádět a dovádět....

i

TIP NA NÁKUP

Bohatý sortiment dámských i pánských plavek mnoha střihů
a designů nabízí balijská značka 69SLAM. Vzhledem k široké
surfařské základně patří co do kvality materiálu a provedení mezi
špičky, a to za rozumnou cenu. Produkty naleznete například na
69SLAMshop.cz nebo Trenýrkárna.cz

Střih je velmi důležitý pro Vaše pohod-
lí a  celkový dojem. Vybírejte důkladně
i v souvislosti s aktivitami, které se chystá-
te v plavkách podnikat. Od sportovních stři-
hů určených pro aktivní dovolenou, po střih
odhalující co nejvíce kůže pro dokonalé opá-
lení. Nabídka je široká a lépe investovat do
více typů kvalitních plavek, nežli se podřizo-
vat možnostem typu jednoho. Výhodou je
i možnost převlečení mokrých plavek do ná-
hradních, které Vás mohou ochránit od pří-
padných zdravotních komplikací.

Aby Vaše plavky byly stále jako nové, vy- Ochrana proti PRAHA 9, Sokolovská 971/193
žadují minimální péči po každém koupání. slunečnímu záření je www.trenyrkarna.cz
Jedna z častých chyb je ponechání mokrých velmi důležitá
plavek v tašce. Může se tak poškodit jejich 10 až 13 %   
tvar i materiál. Jemně, ale důkladně je pro- Plavky mají přinést hlavně radost, proto
pláchněte ve vlažné vodě. Smyjete chemii, se při výběru designu můžete odvázat. Sty-
sůl a další nečistoty. Zvláštní pozornost vě- lům a  vkusu se meze nekladou. Od jedno-
nujte dámským plavkám s vyztuženými ko- barevných zajímavě střižených plavek až
šíčky. Plavky se nesnažte příliš natahovat po strakaté a  neonově barevné. Vše je do-
nebo hrubě ždímat. Pro praní v  pračce po- voleno. Léto je přeci především o  zábavě
užívejte program ručního praní, dbejte poky- a relaxu.
nů pracího štítku a vyhněte se aviváži, neboť
snižuje elasticitu. Následně nechejte plavky
volně oschnout.

  43 


TIPY SPHERE

HURÁ S PRCKY
DO PŘÍRODY

KRÁSNÉ POČASÍ PŘÍMO VÁBÍ K VÝLETŮM DO PŘÍRODY.
NEPODCEŇUJTE PRAKTICKÉ VYBAVENÍ, KTERÉ VÁM ZPŘÍJEMNÍ
POBYT S DĚTMI VENKU. MŮŽETE SE NECHAT INSPIROVAT NAŠIMI
TIPY A VYCHYTÁVKAMI, JEŽ SE OSVĚDČILY ŘADĚ ZKUŠENÝCH
RODIČŮ.

Oblečení, vybavení i kosmetiku pro děti
vybírejme vždy velmi pečlivě. V tomto
případě platí cena rovná se kvalita.

Máte malého turistu-objevitele, který nezatěžující organismus chemic-
chce být na výletě samostatný? Zá- kými látkami. „Nejzdravější“ slu-
kladem je lehký batůžek, do kterého si sba- neční ochranu zajistí opalova-
lí všechny své nezbytnosti. Dbejte na to, aby cí krémy s minerálním UV fil-
měl polstrovaná záda a  měkké popruhy. trem v  biokvalitě (Lavera).
Často opomíjeným detailem je prsní přez- Před hmyzem dobře ochrá-
ka, bez které malým dětem batoh padá z ra- ní repelenty na bázi éteric-
menou. Naším tipem je Ergobag, vyrobený kých olejů (Effitan). 
z  nezávadných materiálů ekologickým po-
stupem. CO KDYŽ BUDE VAŠE
ROBÁTKO UŤAPANÉ?
Až budete chystat svačinu, doporučuje-
me zabalit ji do krabičky nebo svačinové- Vřele doporučujeme větší
ho sáčku bez zbytečných obalů navíc, kte- verzi nosítka, které znáte pro
ré v přírodě není kam vyhodit a musíte si je nošení miminek (Tula Toddler,
nést s sebou. Výborné jsou zdravé potravi- Beco Toddler). Dítě až do 22 kg
nové boxy z  eko plastu (FreeWater box)  v  nich pohodlně unesete na zá-
nebo pratelné ekologické sáčky na dech a může se u vás i prospat. Vý-
potraviny (Bamboolik), kte- hoda nosítek je, že vám umožní pohyb i na
ré navíc krásně vypadají.  Do- místech, kam byste se s  kočárkem nedo-
poručujeme také vybrat kva- stali a udrží u vás děťátko na méně bezpeč-
litní láhev ze zdravotně nezá- ných úsecích.
vadného materiálu (Zdravá
lahev®).

A CO NA SEBE? PRAHA 2, Náplavní 11
BRNO, Orlí 17
Na výlety je skvělé funkč-
ní triko z bambusu (Bamboo- www.branakdetem.cz
lik). Tento materiál má skvě-
lé termoregulační vlastnosti 5 %    10 % 
a  v  horku pocitově chladí. Pro
svou hebkost je velmi příjemný
na tělo a  díky tomu, že je anti-
bakteriální, brání zápachu.

V  létě bude také potřeba repe-
lent a  krém proti slunci. Protože je
zřejmě budete hodně používat, ra-
ději sáhněte po přírodní kosmetice

44 


TIPY SPHERE

FOODPARADE

FESTIVAL JÍDLA, PITÍ A DOBRÉ NÁLADY

Říká se, kolik lidí, tolik chutí. A taky že není člověk ten, aby se zavděčil
lidem všem. Ovšem festival kulinářských specialit, delikates a kvalitní
kuchyně FOODPARADE je právě ta výjimka, potvrzující pravidlo.

Nažhavte tedy své chuťové pohárky program, kuchařské show a samozřejmě PRAHA, ZÁMEK TROJA
a  přijďte ve dnech 3. a  4. září již na pikniková louka, kde si můžete pohodlně www.foodparade.cz
jeho 6. ročník, který se koná stejně jako a v klidu dobroty vychutnat.
vloni v  zahradách Trojského zámečku, 15 %    
kde se na vás chystají ti nejlepší kuchaři A pokud vás nadchne kuchařské umě-
z  předních restaurací, ale i  nadšenci ní natolik, že sami zatoužíte proniknout
z menších poctivých kuchyní. Kromě dob- hlouběji do jeho tajů, máme pro vás při-
rého jídla a  pití na vás čeká doprovodný pravené kurzy vaření s nejrůznějším za-
měřením.

MODERNÍ DRIVE-IN RESTAURACE NA PRAŽSKÉ MAGISTRÁLE

Řidiči projíždějící pražskou ulicí 5. května mají novou unikátní možnost,

jak se rychle, zdravě a kvalitně najíst.
Cestou do centra nemohou minout no-
vě otevřenou drive-in toustárnu Pit Stop sendvič k  obědu nebo třeba něco sladkého
k snídani. Naše vize je jasná – nabízet kuli-

Café, která obsluhuje zákazníky přímo do nářský zážitek v podobě kvalitního jídla a vý-

auta. Princip je jednoduchý – před Nusel- běrové kávy řidičům na jejich cestě Prahou.

ským mostem ve směru do centra řidič za- Všechno rychle, zdravě, kvalitně a za přijatel-

staví na jednom z vyhrazených parkovacích né ceny.“

míst v pravém pruhu, zůstane sedět v autě Momentálně kavárna zahájila i  výrobu

a  vybere si z  menu, které dostane od hos- vlastní domácí zmrzliny a  vzbuzuje zájem

tesky v  zeleném oblečku. Energická obslu- mnoha zákazníků, kteří se již naučili službu

ha objednávku vyřídí a donese přímo do vo- využívat. „Na výběr máte z  široké nabídky

zu tak, aby řidič mohl co nejrychleji pokra- kvalitních sendvičů, čerstvých salátů, dezer-

čovat. Celý proces trvá maximálně 3 minuty. tů i  domácí zmrzliny a  samozřejmě nechy-

Nápad na otevření drive-in občerstvení se bí ani skvělá káva. Pit Stop Café spolupra-

zrodil v hlavě Tadeáše Marka (24). „Pit Stop cuje výhradně se špičkovými dodavateli jako

Café je projekt party mladých nadšenců, je česká firma Delmart či Café Reserva

kteří chtěli spojit koncept drive-in restau- s  pečetí Rainforest Alliance Certi-

race a kvalitního, čerstvého jídla. Řidi- fied,“ uzavírá tvůrce projektu Tade-

čům na magistrále chceme áš Marek.

nabídnout možnost Pokud tedy i  vy budete

PRAHA 4, 5. května 62 si rychle a  z  pohod- mít cestu po rušné praž-
www.pitstop.cz
lí jejich vozidla ské magistrále, může-

15 %     zakoupit napří- te si vyzkoušet, jak tento

klad ranní kávu, nový český koncept funguje.

  45 


TIPY SPHERE

PRAHA

PRO NAŠINCE I CIZINCE

www.cafemozart.cz www.sovovy-mlyny.cz www.lobkowicz.cz www.npivovar.cz

10 %    15 %  10 %    15 %  20 %  10 %  20 % 

www.prague-boats.cz www.divadlokalich.cz www.parkholiday.cz www.diamondmuseum.cz

15 %     10 %  20 %    10 %  10 až 50 % 

www.grevin-praha.com www.muzeumkarlovamostu.cz www.muzeumlega.cz www.towerpark.cz

10 až 20 %     30 %     20 %  40 %  10 % 

PRAHA 9, Slavětínská 120 U BABIČKY
www.babiccinabeseda.cz ZA PECÍ

10 %    15 %  Počátkem minulého století byly
Klánovice oblíbeným výletním
místem i centrem odpočinku
pražské smetánky. A ta atmosféra
časů dávno minulých je tu cítit
dodnes. Prvorepublikové vily tu
stojí v symbióze se současným
luxusním rezidenčním bydlením
a přírodní rezervací Klánovický
les, takže i dnes stojí zato udělat
si do Klánovic výlet. Třeba jenom
proto, aby neutekla vaší pozornosti
restaurace Babiččina Beseda, ve
které se opravdu budete cítit jako
u babičky za pecí.

Kvalitní a vtipná gastronomie
vychází se z původních
osvědčených receptur a celý
interiér, včetně porcelánu a doplňků
ten pocit jenom umocňuje. A ty
jejich domácí rohlíčky!

46 


TIPY SPHERE

KOUZLO NÁVRATU MÁNES opět ožil
DO DĚTSKÝCH LET
Společnost Mánes Group a.s.
Vydejte se spolu s námi do PRAHA 6, Na Petřinách 55 uskutečnila dlouho očekávané
podmanivého světa železničních www.dumvlacku.cz znovuotevření prostorů restaurace
modelů a alespoň na chvilku v historickém objektu Galerie Mánes.
zpátky do dětských let. 20 %    
Kulturní, společenská a  gastronomická
Na ploše 1500 m2 jsme vybudovali také muzeum železničních modelů, jedi- historie tohoto objektu sahá až do roku
několik funkčních modelových kole- né svého druhu u  nás i  ve světě. V  něm 1930, kdy byl Mánes postaven na místě bý-
jišť, mimo jiné také 7 m dlouhý Negrelli- na vás čeká kompletní produkce želez- valých Šítkovských mlýnů, pro tehdejší Spo-
ho viadukt, model místních drah z  Jin- ničních modelů z  bývalé NDR, doplněná lek výtvarných umělců Mánes, který byl za-
dřichova Hradce nebo rozkvetlé zahrad- o  příslušenství ke kolejištím, modely bu- ložen v roce 1887. Tento objekt sám o sobě
ní kolejiště. dov a autíček. láká návštěvníky svojí architekturou a vnitřní
výzdobou k  velkým kulturním, ale i  kulinář-
Nabídnout můžeme také dětský kou- Na jednom místě tak můžete vidět ským zážitkům.
tek, projekci filmů, občerstvení i  interak- kompletní sbírky modelů Zeuke, Berliner
tivní zábavu pro celou rodinu a  všech- TT-Bahnen a Piko, včetně dárkových setů Ojedinělá krása zrekonstruovaných prostor
ny věkové kategorie. Součástí expozice je a modelů, které nebyly v běžné distribuci. funkcionalistického objektu
Galerie Mánes má v sobě genius loci odka-
zující na historii tohoto slavného místa a ský-
tá rozsáhlé využití pro všechny návštěvníky.
Ať už jdete za kulturou, kulinářským zážit-
kem, živou hudbou, tancem anebo na firemní
konferenci, vždy bude plno místa pro všech-
ny. S kapacitou až 1500 osob je tento objekt
jedním z největších v centru Prahy. Vždy zde
pocítíte dech dějin let minulých, kdy se zde
scházeli slavní politici a  umělci, jako napří-
klad Mikoláš Aleš, Antonín Hudeček, Anto-
nín Slavíček či Alfons Mucha. Proto není ná-
hodou, že na výstavbu tohoto objektu přispěl
i prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

PRAHA 1, Masarykovo nábřeží 250/1
www.manesrestaurant.cz

10 %    

Z původního názvu programu Sphere card se koncem ro-
ku 2015 stala Sphere. Kromě rebrandování došlo také ke
změně loga, které je nyní moderní, svěží a více odvážné.
V návaznosti na to budou partnerské obchody označeny
v průběhu léta novou samolepkou.

  47 


TIPY SPHERE

Na veletrhy se slevou

v PVA EXPO PRAHA

Výstaviště PVA EXPO PRAHA je nejmodernější a největší
veletržní areál v Praze. Ročně se zde konají desítky
akcí zahrnující veletrhy, výstavy, konference, koncerty,
divadelní představení, firemní večírky či sportovní akce.
Návštěvníkům i firmám jsou k dispozici nejen prostorné
výstavní haly, ale také moderní Kongresový sál, který byl
otevřen v březnu 2015.

Podzimní veletrhy pořádané společností ABF, a.s. mohou
majitelé karet Sphere navštívit s výraznou slevou.

PRAHA 9, Beranových 667
www.pvaexpo.cz

20 až 50 %    

TERMÍN KONÁNÍ FOR DECOR &HOME VELETRHY SLEVA SE SPHERE
8. – 10. 9 . 2016 FOR ARCH 50%
FOR STAV 2. kontraktační veletrh dekorací, skla,
20. – 24. 9 . 2016 FOR THERM bytových a kuchyňských doplňků 20%
FOR WOOD a dárkového zboží
29. 9. – 2. 10. 2016 BAZÉNY, SAUNY & SPA 27. mezinárodní stavební veleth 33%
8. – 11. 12. 2016 FOR INTERIOR 1. veletrh stavební chemie, spojovacích 50%
materiálů a ochranných pomůcek
48  FOR GASTRO & HOTEL 7. veletrh vytápění, alternativních zdrojů
energie a vzduchotechniky
STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY 11. veletrh dřevostaveb a využití dřeva
pro stavbu
11. veletrh bazénů, koupacích jezírek,
technologií a saun
7. veletrh nábytku, interiérů a bytových
doplňků
6. mezinárodní veletrh hotelového
a restauračního zařízení, potravinářství
a gastronomie
8. veletrh dárků, dekorací a spotřebního
zboží


Click to View FlipBook Version
Previous Book
CZ_FreeSphere_2015
Next Book
CZ_LIFESPHERE_2014