The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Panduan ini disediakan untuk membantu khususnya para pelajar baharu yang memulakan pengajian di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Namun begitu, saya percaya pelajar kanan juga boleh mendapat manfaat daripada panduan ini.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by afandi.uthm, 2018-09-05 18:48:09

PNCPSPK_Buku_Univ_Bukan_Hanya_Untuk_Lulus_Edaran_v1

Panduan ini disediakan untuk membantu khususnya para pelajar baharu yang memulakan pengajian di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Namun begitu, saya percaya pelajar kanan juga boleh mendapat manfaat daripada panduan ini.

Edisi 1.0

Lulus!

Afandi Bin Ahmad
Jabatan Kejuruteraan Komputer
Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

[email protected] Afandi Ahmad

Disediakan Oleh

Prof Madya Dr Afandi Bin Ahmad
Jabatan Kejuruteraan Komputer
Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
[email protected] hm.edu.my

Reka Grafik & Semakan

Muhammad Muzakkir Bin Mohd Nadzri
Muhammad Shafiq Bin Nizar
Mohd Shafie Bin Nemmang
Muhamad Fakhrul Amri Bin Husainy

Kredit Foto & Bahan

Pejabat Pengurusan Akademik
Perpustakaan Tunku Tun Aminah
Pejabat Pemasaran & Komunikasi Korporat
Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global

Percetakan

En Anuar Bin Othman
En Yazeed Bin Norman
En Sani Bin Saidun
En Shaizan bin Ahmad Mahmud

HAK CIPTA TERPELIHARA 2018
Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel,
ilustrasi, audio, v ideo dan isi kandungan laman ini dalam apa juga bentuk
dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik,
rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis dari penulis dan
Univ ersiti Tun Hussein Onn Malaysia.

ISI KANDUNGAN 07
08
Tempuhi dengan matang 09
Awas perangkap sindrom 4K 11
Cabaran di Universiti 12
Pejabat Pengurusan Akademik (PPA) 19
Lokasi ruang kuliah di UTHM 23
Jadual waktu akademik 24
Kalendar akademik (Diploma & Sarjana Muda) 25
Rajah masa kalendar akademik 26
Kertas soalan peperiksaan akhir 27
Perancangan strategik CPA & GPA 30
Kemahiran penting di universiti 31
Cabaran pengajian hari ini 32
Kemahiran yang diperlukan
Perancangan strategik – zero draf resume

Panduan ini disediakan untuk membantu khususnya para
pelajar baharu yang memulakan pengajian di Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia (UTHM). Namun begitu, saya percaya
pelajar kanan juga boleh mendapat manfaat daripada
panduan ini.

Menjadi harapan agar usaha kecil ini membawa manfaat dan
dapat menjadikan para pelajar mengharungi alam Universiti
dengan cemerlang.

Ingatlah bahawa Universiti bukan hanya tentang gred dan lulus
peperiksaan. Di sinilah medan untuk membina daya fikir yang
luar biasa. Di Universiti mana boleh jadi biasa-biasa sahaja!

Akhirnya, jika panduan ini membawa kebaikan, sebar dan
kongsikanlah kepada para pelajar lain. Andai terdapat
kekurangan, hubungilah saya agar penambahbaikan
berterusan dapat dilakukan.

[email protected]
5 September 2018

6 [email protected] hm.edu.my

Tempuhi alam Universiti

dengan kematangan

Kematangan Kematangan
dalam memilih dalam mengurus
kawan masa

Semua orang memerlukan kawan. Berhati- Sejak kecil jadual pengurusan masa selalu
hati, kawan masa senang memang ramai, sahaja kita sediakan. Tetapi, mampukah kita
masa susah belum tentu. mematuhinya?

Kematangan Kematangan
dalam mengisi dalam membuat
nilai diri keputusan

Universiti banyak menyediakan ruang dan Di Universiti, banyak keputusan perlu dibuat.
peluang untuk membentuk jati diri dan Rujuklah kepada mereka yang arif misalnya
kemahiran insaniah. Rebut peluang! ibu bapa, pensyarah dan rakan positif.

Kematangan
dalam memilih
aktiviti

Kini tiada siapa yang akan memantau kita.
Apa aktiviti yang dipilih, pastikan
membawa manfaat dan membina diri!

[email protected] hm.edu.my 7

Layari menerusi https://www.bharian.com.my/node/198126

8 [email protected] hm.edu.my

Kemasukan Semester I
Sesi 2018/2019

2018 2019 2020 2021

Apa yang MESTI I II I II I II I II Apa yang MESTI
dijangkakan? disediakan?
1 2 3 4

Apa yang MESTI diusahakan?

Jangkaan Realiti Tempoh pengajian sekitar empat (4) tahun
sebenarnya adalah singkat bagi mereka yang
jelas akan matlamat. Selain memenuhi tuntutan
kredit pengajian, alam kampus juga adalah
medan pembentukan intelektualisme selain
melengkapkan diri bagi menempuhi cabaran
kerjaya kelak.

Ramai yang terperangkap, kerana tidak menjangkakan bahawa di Univ ersiti perlu
berusaha gigih. Mereka sering memandang mudah semua perkara. Menjangkakan realiti
sebenar adalah lebih kompleks penting sebagai persiapan awal fizikal, mental, rohani
dan emosi. Ingat, Univ ersiti bukan hanya untuk lulus tetapi lebih daripada itu!

[email protected] hm.edu.my 9

INSANITY

Doing the same thing over and over again and

expecting different results

Albert Einstein

SPM Diploma/STPM/ Sarjana Muda …
Asasi/Matrikulasi

Meneruskan pengajian umpama kita mengayuh basikal. Kita perlu terus mengayuh dan mengimbangi
badan. Ada masa kayuhan kita laju kerana sedang mendaki bukit, ada masa pula kita menahan brek
kerana sedang menuruni bukit. Bayangkan jika kita menggunakan kayuhan yang sama pada setiap
masa dan keadaan. Lebih malang lagi kita mengharapkan hasil yang luar biasa. Waraskah kita?

Ada yang berpandangan belajar di Universiti mudah. Pelajar kenal pihak yang menyediakan soalan.
Tidak seperti pengajian terdahulu yang melalui peperiksaan secara berpusat . Berada di Universiti
bukan hanya tentang peperiksaan. Fokus di dalam kelas sangat perlu dan perlu disusuli dengan
pembacaan dan kajian meluas dengan pelbagai sumber rujukan. Jika ada kelemahan, perbaiki
segera dan dapatkan bantuan. Usah tunggu pada saat akhir!

10 [email protected]

Sebagai pejabat yang dipertanggungjawabkan menyelaras aktiviti akademik pelajar, laman sesawang
Pejabat Pengurusan Akademik (PPA) mesti diberikan perhatian serius. Pelbagai info penting dikongsikan
menerusi laman sesawang ini antaranya jadual kuliah, jadual peperiksaan akhir dan lokasi kuliah.

http://ppa.uthm.edu.my

Sistem Emel pelajar
akaun emel untuk
semua pelajar

Sistem e-pembelajaran
sistem author yang
digunakan oleh pensyarah
untuk e-pembelajaran

Jadual Waktu Akademik
untuk semua pelajar

Sistem Maklumat Sistem Penasihat Akademik (PA) – bertujuan Kalendar akademik
untuk memudahkan PA mencapai maklumat untuk dimuat turun
Akademik Pelajar - pelajar seliaannya. oleh pelajar

perincian rekod Kedudukan lokasi berkaitan kuliah/aktiviti
akademik – memudahkan pelajar mengetahui
pendaftaran kursus, kedudukan dewan, bilik kuliah atau makmal
seperti yang tertera dalam jadual akademik.
keputusan, profil diri dll

untuk pelajar.

[email protected] hm.edu.my 11

Menerusi laman sesawang Pejabat Pengurusan Akademik (PPA), disediakan pelan berikut untuk dimuat

turun oleh pelajar.

1. Pelan UTHM

2. Pelan Blok Kampus Bandar

3. Pelan Blok B

4. Pelan Blok G3 http://ppa.uthm.edu.my/bm/pelan-lokasi-ruang-kuliah.html

5. Pelan Bangunan Perpustakaan

6. Pelan Kampus Pagoh

7. Senarai Ruang Kampus Pagoh

Parit Raja Kampus Pagoh
12 [email protected]

Perwira Kampus Induk UTHM

KKTF KKTDI

FKMP FKEE1 Bilik
Kuliah

FKAAS A4
FPTV
FKEE2 FSKTM G3 KKTSN HEP DTMI
FPTP PPA&F1 Muamalat PKU
PPUK
PTTA KR

Stadium

DSI
MSI

Kampus Parit Raja

[email protected] hm.edu.my 13

http://ppa.uthm.edu.my/bm/pelan-lokasi-ruang-kuliah.html

14 [email protected]

http://ppa.uthm.edu.my/bm/pelan-lokasi-ruang-kuliah.html

[email protected] hm.edu.my 15

http://ppa.uthm.edu.my/bm/pelan-lokasi-ruang-kuliah.html

16 [email protected]

http://ppa.uthm.edu.my/bm/pelan-lokasi-ruang-kuliah.html

[email protected] hm.edu.my 17

http://ppa.uthm.edu.my/bm/pelan-lokasi-ruang-kuliah.html

MTKA – Ma kmal Teknologi MTKK – Ma kmal Teknologi MPU – Ma kma l MTKMM – Ma kma l Teknologi
Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Kimia Penga jian Umum Komputer & Mul timedia

Kompl eks La tihan &
Pembuatan (Teaching

Factory)

MTKE – Ma kma l Teknologi MTKA – Ma kmal Teknologi Ka fe Bl ok Utama – MFAST – Ma kma l Sains Gunaan &
Kejuruteraan Elektrik Te k n o logi
Kejuruteraan Mekanikal Penta dbiran,

Dewan,Bilik Kuliah

18 [email protected]

http://e1.uthm.edu.my/ppa/stro/kuliah0120182019/

Jadual berdasarkan
lokasi kuliah

Jadual berdasarkan
program pengajian
dan kursus – semak
program pengajian
anda

[email protected] hm.edu.my 19

Contoh

FKAAS – 1BFF(18-1GA)

FKAAS 1BFF 18-1GA

Fakulti – Tahun Kod Program Kump_Kemasukan

 http://e1.uthm.edu.my/ppa/stro/kuliah0120182019/data/bygroup57.htm /

Nota: Lokasi kuliah di
BS1, Bangunan FKAAS

BFC10202 : K S11 : K [F-FKAAS – BS1] (TBD)

BFC10202 K S11 K [F-FKAAS – BS1] TBD

Kod Kursus Kuliah Seksyen Bilik Pensyarah

20 [email protected]

Contoh

FKEE – 1BEJY1S1

FKEE 1BEJ Y1S1

Fakulti – Tahun Kod Program Kump_Kemasukan

 http://e1.uthm.edu.my/ppa/stro/kuliah0120182019/data/bygroup103.htm

Nota: Lokasi kuliah
di Blok G3, BKB10

BEE11303 : K S8 : K [G3-BKB10] (TBD)

BEE11303 K S8 K [G3-BKB10] TBD

Kod Kursus Kuliah Seksyen Bilik Pensyarah

[email protected] hm.edu.my 21

Contoh

FTK – 1BND

FTK 1BND N/A

Fakulti – Tahun Kod Program Kump_Kemasukan

 http://e1.uthm.edu.my/ppa/stro/kuliah0120182019/data/bygroup268.htm /

Nota: Lokasi kuliah
di BK8, UTHM Pagoh

BNR10203 S1 T (TBD) [PG-BK8]

BNR10203 S1 T TBD PG-BK8

Kod Kursus Seksyen / Tutorial Pensyarah Bilik

22 [email protected]

Kalendar akademik boleh dihuraikan sebagai susunan minggu dan aktiviti berkaitan akademik bagi
tahun akademik yang berkaitan. Kalendar akademik untuk pengajian pra siswazah adalah diselaraskan
oleh Pejabat Pengurusan Akademik (PPA) dengan perakuan oleh Senat Universiti.

Pautan untuk muat turun kalendar akademik.
ht t p://ppa.uthm.edu.my/bm/sesi-20182019.ht ml

[email protected] hm.edu.my 23

Untuk t ujuan memberikan lebih kemudahan untuk menggambarkan keseluruhan perjalanan semester, rajah
masa kalendar akademik telah mula saya hasilkan sejak tahun 2012. Ini bukan sahaja memudahkan para
pensyarah mencongak minggu pengajian, malah juga para pelajar terutama sekali berhubung perkara-
perkara penting akademik seperti kuiz, ujian, tugasan, pembentangan dan peperiksaan akhir.

Kuiz, Tugasan, Ujian 1, dll Ujian 2, Kuiz,Tugasan,
9 Sept – 3 Nov 2018 Pembentangan Projek, dll

11 Nov – 22 Dis 2018

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 cps W9 W10 W11 W12 W13 W14

4 – 10 Nov 2018

mcu mPA mPA mPA CAS CAS … CAS Petunjuk
cps Cuti pertengahan semester
23 – 29 Dis 2018 30 Dis 2018 – 20 Jan – 16 Feb 2019 mcu Minggu cuti ulangkaji
19 Jan 2019 mPA Minggu peperiksaan akhir
CAS Cuti akhir semester

sharpening the axe.Give me six hours to chop down a tree and I will spend

the first four
0 Abraham Lincoln

24 [email protected]

Menjadi kelaziman, ramai pelajar hanya mendapatkan soalan peperiksaan akhir pada akhir semester,
menjelang peperiksaan. Ubah strategi dan dapatkan pada awal semester. Ini membantu anda
mengenal pasti gaya soalan dan fokus tumpuan pembacaan dan kajian berkaitan sesuatu topik!

Lokasi koleksi

Masukkan kod kursus

Boleh
dimuat
turun

[email protected] hm.edu.my 25

Penyusunan semester ini berpadanan untuk program akademik sarjana muda kejuruteraan, iaitu dengan
kursus Lat ihan Industri pada Tahun 3 Semester 3. Walau bagaimanapun, pelajar lain boleh
menyesuaikannya dengan struktur program akademik masing-masing. Falsafahnya ialah, merancang
secara strategik!

Semester I Semester II Semester III

1Tahun CPA GPA CPA GPA
2Tahun
3Tahun XX XX
4Tahun
CPA GPA CPA GPA

XX XX

CPA GPA CPA GPA

XX XX XX

CPA GPA CPA GPA
XX XX

Pencapaian CPA Keseluruhan XXX

Pelajar Baharu (Kemasukan Penting: Pastikan para pelajar membaca dan memahami
Sem I 2018/2019) Peraturan Akademik

CPA = GPA Jika Kedudukan Bersyarat (KS), CPA < 2.00, kesannya:
1. Tidak boleh mendaftar melebihi 12 kredit
2. Perlu menyusun semula kurikulum pengajian
PTPTN akan menyekat pembiayaan jika GPA < 2.00

26 [email protected]

• Kemahiran mendengar
• Kemahiran mencatat
• Kemahiran menyediakan nota
• Kemahiran bertanya
• Kemahiran mengulangkaji

Kemahiran mendengar

Hari ini entah mengapa kita semakin sukar mendengar, maksudnya
tidak boleh bertahan lama untuk fokus dan mendengar apa yang ingin
disampaikan.

Ada dalam sesi kuliah juga, tidak sampai lima (5) minit ada pelajar sudah mula menguap! Jika sudah
mula begitu, apakah maksud kualiti kemahiran mendengar kita? Untuk mendengar dengan baik juga,
disyorkan agar bibir/mulut pensyarah dapat kita lihat dengan jelas bersama ekspresi wajahnya.

Dengarlah dengan minat dengan gaya sedikit senyum (sedikit sahaja untuk elakkan kita mengantuk)
dan mengikuti setiap bait perkataan dan ‘berlakonlah’ dengan mengangguk-angguk tanda kita
faham dan nampak perkaitannya.

[email protected] hm.edu.my 27

Kemahiran mencatat

Mendengar sahaja tanpa tangan bergerak mencatat isi-isi penting juga mesti
dielakkan. Kita boleh jadi akan terlepas isi penting dan tidak juga mencatat
perkara yang kurang kita fahami.

Justeru, pastikan ada bersama pen dan kertas/buku catatan kasar kuliah. Ramai yang t erperangkap
dan keliru - tidak boleh membezakan antara mencatat dan menyalin nota! Catatlah perkara penting
yang tiada dalam nota/slaid yang sedang disampaikan itu.

Pada zaman dahulu ramai menggunakan pita perakam untuk merakam kuliah pensyarah (audionya)
agar kelak apabila pulang kuliah dapat diulang ulang beberapa kali sebelum menyediakan nota
ulangkaji. Namun, budaya ini saya kira sudah pupus

Kemahiran menyediakan nota

Ada pelajar yang tiada nota sendiri. Ini sangat aneh! Ramai yang berpura-
pura menyedapkan hati sendiri dengan mengaku bahawa memiliki nota,
tetapi sebenarnya tidak!

Nota/slaid yang dibekalkan pensyarah bukanlah nota! Itu adalah ringkasan nota kuliah pensyarah,
bukan nota anda! Sebab inilah juga ramai pelajar yang kecundang dan hanya menyusahkan diri
dengan menghafal sahaja apa yang ada dalam slaid pensyarah.

Jika satu semester hanya mengambil satu kursus, barangkali larat juga untuk dihafal, tetapi dengan
enam (6) kursus, mahu sampai muntah jika semua mahu dihafal!

28 [email protected]

Kemahiran bertanya

Budaya dan kemahiran ini semakin mati. Hari ini ahli akademik kurang
mencabar tugasnya dalam konteks ini kerana apabila diajukan soalan, “ada
apa-apa pertanyaan”, “ada perkara yang kurang jelas?”, semuanya “krik
krik” sahaja.

Di dewan kuliah bisu dan tidak pula ada yang berkunjung (jika ada pun boleh dikira) bertemu untuk
bimbingan/perbincangan bersemuka. Ada masanya, sampai perlu dipaksa juga untuk para pelajar
bertanya. Betapa semakin mundurnya budaya ilmu. Kerana bukankah soalan adalah anak kunci
penget ahuan?

Kemahiran mengulangkaji

Hal ini jauh lebih mencabar. Menerusi sistem semester dan kredit , beban kursus
boleh diukur menerusi kredit. Nilai kredit memberi gambaran jumlah jam yang
perlu untuk dilaksanakan ulangkaji dalam seminggu.

Setiap sat u (1) kredit , memerlukan 2 jam ulangkaji, bermakna jika kursus 3 kredit, perlukan 6 jam
seminggu untuk ulangkaji. Jika semester ini membawa 18 kredit , mesti peruntukkan 36 jam untuk
ulangkaji sendiri. Masalahnya, berlakukah?

Berapa jam sehari dilunaskan hak ulangkaji ini? Untuk mengulangkaji yang baik, mesti ada nota yang
lengkap dan buku rujukan yang pelbagai. Untuk elakkan bebanan, ulangkaji mesti bermula pada
minggu pertama, bukan minggu ke 14 atau minggu ulangkaji

[email protected] hm.edu.my 29

Walaupun kini teknologi disifat kan seperti pemangkin kepada proses pembelajaran dan pengajaran
(PNP), nilai keilmuan jangan sesekali ditolak ke tepi. Adab dan berkat dalam berguru tetap mesti
diberikan tempat yang selayaknya.

Walaupun kita menggunakan telefon pintar untuk mengakses maklumat, ketika bercakap dengan
pensyarah misalnya, janganlah mata dan tangan kita tidak lari dengan telefon pintar. Adab membawa
kepada ilmu dan memanjangkan kepada erti berkat!

30 [email protected]

in 2015

1. Complex problem solving

2. Coordinating with others

3. People management

4. Critical thinking

5. Negotiation

6. Quality control

7. Service orientation

8. Judgement & decision making

9. Active listening in 2020
10. Creativity

1. Complex problem solving
2. Critical thinking
3. Creativity
4. People management
5. Coordinating with others
6. Emotional intelligence
7. Judgement & decision making
8. Service orientation
9. Negotiation
10. Cognitive flexibility

[email protected] hm.edu.my 31

Sebagai seorang pelajar yang cemerlang, menyediakan curriculum vitae (CV) bukanlah pada saat
akhir kelak apabila ingin melakukan latihan industri (LI), itu adalah terlalu lewat . Mengapa? Kerana
pada masa itu, anda baru sedar banyak komponen yang dimahukan majikan tidak anda miliki. Oleh
itu, konsep “zero draft resume” dicadangkan – membina seawal tahun pertama di Universiti dan
menjadikannya sebagai dokumen yang dinamik! Ya, sentiasa dikemaskini dengan senarai semak. Ini
sangat membantu anda mempersiapkan diri dengan nilai dan kemahiran yang menjadi idaman
industri di luar sana.

CV CV adalah ringkasan bagi
Curriculum Vitæ yang dalam
bahasa Latin bermaksud
liputan kehidupan

Dokumen yang mendalam, melebihi
2 muka surat

Menghuraikan pencapaian secara terperinci
(pendidikan, penerbitan, anugerah, dll)

Lazimnya disusun secara kronologi

Juga menghuraikan pengalaman kerjaya

CV lazimnya statik dan tidak berubah untuk posisi
berbeza, yang berbeza hanya di surat iringan

32 [email protected]

Resume Ringkas, sebaiknya tidak melebihi 1 muka surat

Masa yang pendek untuk memberi
gambaran diri yang menyeluruh

Penting untuk memberikan faktor WOW
untuk menjadi pilihan persaingan

Resume mestilah berfokus berdasarkan
jawatan yang dipohon (bersifat spesifik)

Resume tidak perlu mengikut
kronologi tetapi memfokuskan
kepada kekuatan diri

Resume merupakan dokumen
yang tepat dan padat dan
bersifat spesifik

[email protected] hm.edu.my 33

1 JTEinNdakAanMSAtraDteIgRikI 5

Akademik 3 Penilai

2 4

Kemahiran Anugerah/
Teknikal Pengiktirafan

Kemahiran
Insaniah

1. Education
2. Training
3. Working experience
4. Activities & Involvement
5. Achievements
6. Skills
7. Additional Information
8. References

34 [email protected]

Memberi bukan
kerana kita memiliki
segalanya. Tetapi
kerana kita telah
terlalu banyak
menerima.

35 [email protected]

Universiti Bukan Hanya Untuk Lulus!
September 2018

Afandi Ahmad
[email protected] hm.edu.my


Click to View FlipBook Version
Previous Book
posterazor
Next Book
RW92MP PU 1092-35-0918-CELEBRATE LIFE-PU