The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Info APOSO, 2019-05-23 05:16:48

TIMSS 2019 ѕ БиХ

TIMSS flajer

Keywords: БиХ,истраживања,Агенција,TIMSS

TIMSS истраживањем се добијају подаци о TIMSS 2019 као сараднички програм BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
Agencija za predškolsko, osnovno i
ученичким постигнућима из математике и Истраживање TIMSS 2019 у БиХ спроводи Агенција Agencija za pred{kolsko, osnovno i
природних наука, те подаци о факторима који за предшколско, основно и средње образовање у srednje obrazovanje sredwe obrazovawe
утичу на та постигнућа. сарадњи са образовним властима.
Ове информације се добијају тестирањем ученикa TIMSS u Bosni i Hercegovini
и попуњавањем упитника за ученике, наставнике, Надлежна министарства образовања и Одјељење
директоре школа и родитеље. за образовање Брчко дистрикта БиХ именују TIMSS
школске координаторе који представљају спону у
Земље и образовни системи који учествују комуникацији Агенције и школа.
у истраживању TIMSS 2019
Ко учествује у TIMSS-у 2019?
Албанија Кипар
У истраживању TIMSS 2019 учествује
Аустралија Кореја репрезентативни узорак ученика четвртог разреда
основне школе.
Аустрија Косово* Главно истраживање TIMSS 2019 ће обухватити
178 основних школа са 336 одјељења, односно
Азербејџан Кувајт 6 023 ученика. Међународно истраживање трендова у
знању математике и природних наука
Бахреин Летонија Међународни резултати истраживања ће бити
објављени у децембру 2020. године.
Белгија (Фл) Либан
Контакт:
Босна и Херцеговина Литванија Агенција за предшколско, основно и
средње образовање
Брунеји Дарусалам Мађарска [email protected]
тел. 033 942 852
Бугарска Малезија

Црна Гора Малта

Чешка Република Мароко

Чиле Низоземска

Данска Норвешка

Енглеска Нови Зеланд

Египат Њемачка

Филипини Оман

Финска Пакистан

Француска Пољска

Грузија Португал

Хонг Конг Република Словачка

Хрватска Румунија

Иран Руска Федерација

Ирска Саудијска Арабија

Италија Сингапур

Израел Сједињене Америчке Државе

Јапан Сјеверна Ирска

Јерменија Сјеверна Македонија

Јордан Србија

Јужна Африка Шпанија

Канада Шведска

Катар Турска

Казахстан Кинески Таипеи

Уједињени Арапски Емирати

*Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу, и у AGENCIJA ZA PRED[KOLSKO,
складу је са Резолуцијом Савјета сигурности 1244/1999 OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE
и Мишљењем МСП-а о проглашењу независности Косова.

TIMSS истраживање TIMSS испитни задаци TIMSS, кроз утврђена подручја садржаја

TIMSS (Trends in International Mathematics and TIMSS испитни задаци у тест-књижицама за четврти разред, омогућава идентификовање
квалитета курикулума са око 350 испитних задатака,
Science Study) је међународно истраживање засновани су на: од чега двије трећине захтијева употребу вјештина
трендова у знању математике и природних наука • садржајним подручјима која обухватају наставне примјене и закључивања.
у четвртом и осмом разреду основног образовања. Такође, дијагностичке информације дате за сваки
Истраживање је први пут реализовано 1995. године теме и испитни задатак чине богат ресурс за
и од тада обезбјеђује податке о постигнућима • когнитивним подручјима која се односе на професионални развој наставника.
ученика сваке четврте године. TIMSS предводи IEA
(International Association for the Evaluation of чињенично знање, примјену и закључивање. Примјер задатка из природних наука
Educational Achievement - Међународно удружење за четврти разред
за евалуацију образовних постигнућа) у сарадњи Примјер задатка из математике
са Међународним истраживачким центром за за четврти разред Метална кашика и дрвена кашика се користе
TIMSS и PIRLS на Бостон колеџу. за мијешање вруће супе у лонцу.
Три хиљаде улазница за кошаркашку утакмицу Послије неколико минута, метална кашика је
Значај TIMSS-a су нумерисане од 1 до 3 000. топлија од дрвене кашике. Како ово објаснити?
Особе чије улазнице завршавају бројем 112 A. Метал је увијек топлији од дрвета.
TIMSS омогућава праћење постигнућа у добијају награду. Б. Метал спроводи топлоту боље од дрвета.
Напиши све награђене бројеве. В. Метал спроводи електричну енергију
математици и природним наукама у глобалном Награђени бројеви: _____________
контексту и помаже земљама широм свијета да боље од дрвета.
доносе одлуке засноване на доказима за Тачан одговор: 112, 1112, 2112 Г. Метал загријава воду боље од дрвета.
побољшање образовних постигнућа.
Процјена постигнућа ученика може пружити рано Тачан одговор: Б
упозорење за неопходне реформе курикулума.
TIMSS прикупља опсежне информације о
породичном и школском контексту ученика.
Ово истраживање омогућава земљама да упореде
своје образовне системе и наставне приступе и
истраже релевантне варијабле, као што су:
• Структура и организација система
• Курикулум
• Пракса подучавања
• Технологија у учионици
• Ставови ученика према учењу


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TIMSS 2019 u Bosni i Hercegovini
Next Book
PIRLS 2021 u BiH